Page 1

AUP VO O R JA A R S A A N B I E D I N G 2015


Inhoud 2

Harry van Dalen en Arjo Klamer

16

Joep Leerssen

18

Thomas Dixon

20

Eric H. Cline

22

Paul Bahn

24

John Monaghan en Peter Just

26

Elementaire Deeltjes – Geld 3

Waren mijn ogen een bron van tranen

Elementaire Deeltjes – Nationalisme 4

David B. Yoffie en Michael A. Cusumano

Vooruitkijken en terugredeneren

Elementaire Deeltjes - Sociale & culturele antropologie

Dani Rodrik

De globaliseringsparadox 28

8

Philip Howse

Het grote vlinderboek

Elementaire Deeltjes – Archeologie 7

Ronny Boogaart

Een sprinter is een stoptrein zonder wc

Elementaire Deeltjes – De Trojaanse Oorlog 6

Carine Alders en Eleonore Pameijer

Vervolgde componisten in Nederland

Elementaire Deeltjes – Wetenschap & religie 5

Ben Braber

Joes Segal

Kunst en politiek

Patrick Cockburn

De nieuwe heilige oorlog? 10

Monika Tatzkow et al.

30 Cees W. de Jong en Patrick Spijkerman

Rijksmuseum

Roofkunst en geruïneerde levens 32 12

Cees W. de Jong

De ateliers van Piet Mondriaan

Eelco Runia

Het Srebrenicasyndroom 34 14

Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira (red.)

Ontjoodst door de wetenschap

Roger Scruton

Eindeloos verlangen naar het heilige


Elementaire Deeltjes Grootse onderwerpen in zakformaat ‘Prettig aan de opzet is dat de experts echte experts zijn, waardoor de introductie niet infantiel blijft, en ook recente wetenschappelijke inzichten bevat.’ – Trouw

‘Simpel en iconisch omslagstramien’ - de Volkskrant

‘Beter dan Google en Wikipedia samen.’ – Nederlands Dagblad


2

Harry van Dalen en Arjo Klamer

Geld

Elementaire Deeltjes

Geld is een mysterie. We kunnen niet zonder en willen er altijd meer van. Maar begrijpen we wel wat geld is? Welke prijs het heeft? Hoe het is ontstaan? En hoe het werkt? In dit Elementaire Deeltje ontmaskeren Harry van Dalen en Arjo Klamer het mysterie van dat wat er altijd is geweest en waar we allemaal naar blijven verlangen. Ze vertellen over het ontstaan van geld, onthullen hoe geld wordt gecreëerd en welke rol het in de economie speelt. Zo blijkt geld meer dan een rekeneenheid of een betaalmiddel en is het, ondanks de toenemende globalisering van economisch handelen, ook een symbool van verbinding en gemeenschappelijkheid.

Elementaire Deeltjes · 22

GELD

Harry van Dalen is hoogleraar Macro-economie aan de Tilburg University. Arjo Klamer is hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. A U P

PROMOTIE

·Harry van Dalen & Arjo Klamer·

€9,95 Paperback Ca. 128 pagina’s NUR 781 – Algemene economie 11,5 x 17,6 cm Geïllustreerd A-titel April 2015 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 978 90 8964 864 8 e-ISBN 978 90 4852 720 5

Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag De auteurs zijn beschikbaar voor lezingen & congressen Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads

9

789089 648648

9

789048 527205


Joep Leerssen

3

Nationalisme

Elementaire Deeltjes

Elementaire Deeltjes · 23

NATI ON A L I S M E

Het begrip ‘nationalisme’ is terug van weggeweest, ook binnen Europa. Ondanks de toenemende globalisering is het nationalistische denken de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden. Maar deze liefde voor het vaderland heeft sinds de 20e eeuw wel een ander gezicht gekregen. Joep Leerssen geeft een historisch overzicht van de opkomst en ontwikkeling van het nationale denken in een culturele en ideeënvormende context. Hij laat zien hoe dit denken na 1800 een allesbeheersende, politieke ideologie is geworden en hoe het nog steeds onze kijk op de wereld en de geschiedenis kleurt en vertekent. Joep Leerssen is hoogleraar Europese studies, in het bijzonder moderne Europese Letteren, en Akademiehoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

A U P

· J o ep Leerssen·

€9,95 Paperback Ca. 128 pagina’s NUR 680 – Geschiedenis 11,5 x 17,6 cm Geïllustreerd A-titel April 2015 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 978 90 8964 865 5 e-ISBN 978 90 4852 722 9

9

789089 648655

9

789048 527229

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag De auteur is beschikbaar voor lezingen & congressen Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads


4

Thomas Dixon

Wetenschap & religie

Elementaire Deeltjes

Gaan wetenschap en religie hand in hand? In de media worden deze twee thema’s vaak gezien als uitersten. In dit Elementaire Deeltje stemt Thomas Dixon, door zijn alternatieve benadering, tot nadenken. Hij onderzoekt niet alleen de belangrijkste filosofische vragen van het debat rond wetenschap en religie, maar exploreert ook de sociale, politieke en ethische context van wat door velen wordt gezien als het belangrijkste debat in de moderne tijd.

Elementaire Deeltjes · 24

WETENSCHAP & RELIGIE

Thomas Dixon is historicus aan de Queen Mary University in Londen en richt zich op de geschiedenis van emotie, religie en wetenschap.

A U P

·Thomas Dixon·

€9,95 Paperback Ca. 168 pagina’s Oorspr. titel: Science and Religion: A Very Short Introduction NUR 700 – Theologie algemeen NUR 910 – Exacte wetenschappen / natuurwetenschappen algemeen 11,5 x 17,6 cm Geïllustreerd A-titel April 2015 Vertaling: Sarah de Waard Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 978 90 8964 694 1 e-ISBN 978 90 4852 400 6

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads

9

789089 646941

9

789048 524006


Eric H. Cline

5

De Trojaanse Oorlog Elementaire Deeltjes · 25

DE TROJAANSE OORLOG

Elementaire Deeltjes De Trojaanse Oorlog speelt een centrale rol in de klassieke mythologie. De verhalen rondom deze oorlog hielden niet alleen een groot schrijver als Homerus of Vergilius in hun greep, maar krijgen ook vandaag nog veel aandacht in het onderwijs, de popcultuur en het academische debat. Dit Elementaire Deeltje onderzoekt de twee belangrijkste vragen: heeft de Trojaanse Oorlog echt plaatsgevonden en zo ja, waar? Eric H. Cline is professor aan de George Washington University Washington DC waar hij zich richt op de klassieke wereld en het oude Nabije Oosten.

A U P

· E r ic H. Cline·

€9,95 Paperback Ca. 144 pagina’s Oorspr. titel: The Trojan War: A Very Short Introduction NUR 680 – Geschiedenis algemeen 11,5 x 17,6 cm Geïllustreerd A-titel April 2015 Vertaling: F.J.M. Reurs Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 978 90 8964 862 4 e-ISBN 978 90 4852 718 2

9

789089 648624

9

789048 527182

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads


6

Paul Bahn

Archeologie

Elementaire Deeltjes

Dit Elementaire Deeltje reflecteert de langdurige populariteit van archeologie. Voor de één is het een hobby, voor de ander een carrière, maar in alle gevallen omvat het ruim tweeënhalf miljoen jaar wereldgeschiedenis. En archeologie is meer dan alleen romantisch opgraven: ook theorievorming, technologie en wetenschap spelen een belangrijke rol. Paul Bahn geeft een pakkend kijkje in de keuken van de hedendaagse archeoloog.

Elementaire Deeltjes · 26

A RC H E OLOG I E

Paul Bahn is een Britse schrijver, vertaler en archeoloog. Hij is redacteur van het populaire Amerikaanse tijdschrift Archaeology.

A U P

PROMOTIE

·Paul Bahn·

€9,95 Paperback Ca. 128 pagina’s Oorspr. titel: Archaeology: A Very Short Introduction NUR 682 – Archeologie 11,5 x 17,6 cm Geïllustreerd A-titel April 2015 Vertaling: Yvonne Lammers-Keijsers, Echo tekst en presentatie Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 978 90 8964 620 0 e-ISBN 978 90 4852 265 1

Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads

9

789089 646200

9

789048 522651


John Monaghan en Peter Just

7

Sociale & culturele antropologie Elementaire Deeltjes · 18

SO CIA LE & C U LT U RE LE

A N TROP O LO G I E

Elementaire Deeltjes

‘Als je wilt weten wat antropologie is, moet je kijken naar wat antropologen doen,’ zo schrijven de auteurs van dit Elementaire Deeltje. In deze boeiende introductie op dit vakgebied komen dus, naast de belangrijkste principes en methodes, veel voorbeelden aan bod van de antropoloog aan het werk. Puttend uit hun eigen ervaringen in Indonesië en Midden-Amerika bespreken de auteurs de wijze waarop sociale en culturele antropologie ons begrip over de menselijke samenleving en cultuur hebben helpen vormen. John Monaghan is professor in Antropologie aan de University of Illinois, met een specialisatie in antropologie in Mexico en Latijns-Amerika.

A U P

· J o h n M o n a ghan & Peter Just·

€9,95 Paperback Ca. 198 pagina’s Oorspr. titel: Social and Cultural Anthropology: A Very Short Introduction NUR 761 – Culturele antropologie 11,5 x 17,6 cm Geïllustreerd A-titel April 2015 Vertaling: Ingrid Smeets, Inkwell Texts & Translations Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 978 90 8964 816 7 e-ISBN 978 90 4852 658 1

9

789089 648167

9

789048 526581

Peter Just is professor in Antropologie aan Williams College in de Verenigde Staten, met een interesse in antropologie op gebieden als recht, religie en persoonlijkheid.

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads


8

Patrick Cockburn

Hoe is de Islamitische Staat (IS) zo snel een territoriale macht van betekenis geworden? Vormt het een ernstige bedreiging voor de onafhankelijkheid van landen in het Midden-Oosten, en voor democratie in het algemeen?

De nieuwe heilige oorlog De opkomst van IS en de Jihadi’s Jihad-bewegingen hebben zich sinds het begin van de eenentwintigste eeuw vooral laten gelden door terroristische aanvallen, met de aanslagen op het World Trade Center in 2001 als de nog altijd meest onvoorstelbare. Patrick Cockburn toont in zijn nieuwe boek aan dat de Jihadi’s tegenwoordig meer zijn dan een aantal losjes verbonden terroristische bewegingen, maar dat zij in het Midden-Oosten een snel groeiende territoriale macht vormen. Dat met deze beweging terdege rekening moet worden gehouden werd in de zomer van 2014 duidelijk met het ontstaan van het zelfbenoemde kalifaat van de IS dat grote delen van Irak en Syrië in handen heeft, gehoorzaamheid van alle moslims eist en geen andere geloofsovertuigingen duldt.

€17,95 Paperback Ca. 150 pagina’s Oorspr. titel: The Jihadis Return. ISIS and the New Sunni Uprising NUR 689 – Oorlog en vrede NUR 717 – Islam 13,5 x 21 cm Maart 2015 Omslag: Joost Baardman, Inkahootz ISBN 978 90 8964 927 0

‘De beste westerse journalist in Irak vandaag.’ – Seymour Hersh

‘Een prachtig boek.’

– Yasmin Alibhai Brown, BBC News

‘Voortreffelijk.’

– Richard Norton-Taylor, The Guardian

9

9

eISBN 978 90 4852 820 2 789089 649270

789048 528202

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


DE NIEUWE

HEILIGE

OORLOG AUP

oPkomst van is en de soenitische oPstand

Patrick cockburn NieuweHeiligeOorlog_vp.indd 1

9/26/14 2:19 PM

Patrick Cockburn is Midden-Oostencorrespondent voor The Independent en was daarvoor verbonden aan de Financial Times. Hij heeft verschillende prijzen op zijn naam staan, waaronder de Orwell Prize for Journalism 2009.


Roofkunst en geru誰neerde levens Joodse kunstverzamelaars, nazikunstroof en rechtvaardigheid

Monika Tatzkow is historicus en een autoriteit op het gebied van de restitutie van kunst. Marc Masurovsky is kunsthistoricus en mede-oprichter van het Holocaust Art Restitution Project (HARP). Andere auteurs van bijdragen zijn James Palmer, Melissa M端ller en Thomas Blubacher.


Met dit rijk geïllustreerde werk tonen de auteurs de verborgen verhalen achter geroofde meesterwerken. Met een voorwoord van Pieter van Os

11

Monika Tatzkow et al.

Roofkunst en geruïneerde levens Joodse kunstverzamelaars, nazikunstroof en rechtvaardigheid In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werden veel joodse kunstverzamelaars gedwongen om hun collectie voor een luttel bedrag van de hand te doen. Zo ook de collectie van de familie Goudstikker, bijvoorbeeld. In Roofkunst en geruïneerde levens varen diverse specialisten in het kielzog van twaalf legendarische kunstverzamelaars en hun collecties, waaronder vijf Nederlandse. Hoe is het met de kunstverzamelaars afgelopen en waar zijn de vele Rembrandts, Pissarro’s en Kandinsky’s nu?

€39,95 Hardback Ca. 220 pagina’s Enkele hoofdstukken verschenen eerder in Verlorene Bilder, verlorene Leben NUR 654 – Kunstgeschiedenis NUR 716 – Jodendom 21 x 26 cm Rijk geïllustreerd A-titel Mei 2015 Omslag: Studio Ron van Roon ISBN 978 90 8964 910 2

9

789089 649102

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


12

Eelco Runia

Het Srebrenicasyndroom maakt duidelijk dat historische gebeurtenissen zo traumatisch kunnen zijn dat we ze, zonder dat we daar erg in hebben, in het heden 'naspelen'.

Het Srebrenicasyndroom Hoe een historisch drama nagespeeld in plaats van opgehelderd werd Het is dit jaar twintig jaar geleden dat de Bosnische stad Srebrenica in handen viel van Mladić’ Bosnisch-Servische militie en meer dan 8.000 moslimmannen en -jongens werden vermoord. In 2002 verscheen het NIOD-rapport over de rol die Nederland speelde bij deze desastreuze gebeurtenissen. In Het Srebrenicasyndroom ontraadselt Eelco Runia op detective-achtige wijze wat er precies rond het NIOD en Srebrenica is misgegaan. In een helder, spannend en verontrustend relaas laat hij zien dat op het oog competente historici volledig in de ban kunnen raken van hun onderzoeksobject en zich er volledig mee gaan identificeren. De samenstellers van het rapport tuimelden, constateert Runia, in de valkuil van wat in de psychologie parallel processing wordt genoemd: zij herhaalden in woord en daad de gebeurtenissen die zij geacht werden te bestuderen. Het Srebrenicasyndroom maakt duidelijk dat historische gebeurtenissen zo traumatisch kunnen zijn dat we ze, zonder dat we daar erg in hebben, in het heden ‘naspelen’.

€17,95 Paperback Ca. 136 pagina’s NUR 680 – Geschiedenis algemeen NUR 689 – Oorlog en Vrede 13,5 x 21 cm A-titel Juli 2015 Omslag: Suzan Beijer ISBN 978 90 8964 869 3

9

9

e-ISBN 978 90 4852 732 8 789089 648693

789048 527328

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


HET

SREBRENICA

SYNDROOM Hoe een historisch drama nagespeeld in plaats van opgehelderd werd

EElCO RuNIA

Eelco Runia is historicus en psycholoog en doceert Theoretische en intellectuele geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.


OntjOOdst dOOr de wetenschap

de wetenschappelijke en menselijke integriteit van arie de Froe onder de bezetting

Hans UlricH JessUrUn d’Oliveira (red.)

Jaap Cohen is historicus, verbonden aan het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Hij promoveert op een dissertatie getiteld De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis. Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira is emeritus hoogleraar rechtsfilosofie, Europees recht, migratierecht en internationaal privaatrecht. André Köbben is emeritus hoogleraar culturele antropobiologie. Machteld Roede is fysisch antropoloog. Abram de Swaan is universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en socioloog. Derk Venema is rechtsfilosoof en promoveerde op een dissertatie over rechters in oorlogstijd.


Is het mogelijk om waardevrije wetenschap te bedrijven? Gaat menselijke integriteit boven de professionele? De Froe’s verhaal is interessant in het licht van de hedendaagse discussies over wetenschappelijke en professionele integriteit.

15

Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira (red.)

Ontjoodst door de wetenschap De wetenschappelijke en menselijke integriteit van Arie de Froe onder de bezetting In de zomer van 1943 verscheen vanuit de Universiteit van Amsterdam een rapport getiteld Die Anthropologie der sogenannten portugiesischen Juden in den Niederlanden. Het was opgesteld door de fysisch antropoloog Arie de Froe en bevatte foto’s van een groot aantal Portugese Joden. De conclusie van het werk luidde dat Portugese Joden meer tot het westmediterrane of het alpiene ras behoorden, wat betekende dat zij ‘gesperrt’ waren: uitgesloten van deportatie.

€17,95 Paperback Ca. 160 pagina’s NUR 681 - Historische biografieën NUR 689 - Oorlog en vrede 13,5 x 21 cm Geïllustreerd A-titel April 2015 Omslag: Suzan Beijer ISBN 978 90 8964 745 0

9

9

e-ISBN 978 90 4852 510 2 789089 647450

789048 525102

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties

Ook met individuele attesten heeft De Froe in de Tweede Wereldoorlog veel joden weten te ‘ontjoodsen’. Tegen de verdrukking in heeft hij zijn wetenschappelijke expertise bewust gebruikt en misbruikt om mensenlevens te redden. Om die reden werd hij postuum geëerd met de Yad Vashem-onderscheiding en door het Holocaustmuseum in Jeruzalem tot ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ verklaard. De Froe’s verhaal is interessant in het licht van de hedendaagse discussies over wetenschappelijke en professionele integriteit. Is het mogelijk om waardevrije wetenschap te bedrijven? Gaat menselijke integriteit boven de professionele?


16

Ben Braber

Waren mijn ogen een bron van tranen

Het aangrijpende verhaal over de lotgevallen van een joods gezin en hun vrienden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een joods echtpaar in het verzet Dit waargebeurde verhaal over de lotgevallen van een joods echtpaar en hun vrienden belicht de verschillende aspecten van het joodse verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het toont de moeilijkheden die joden ondervonden in hun verzet. En het illustreert een feit dat vaak over het hoofd wordt gezien – joden lieten zich niet als makke schapen naar de slachtbank leiden, maar zij probeerden moedig de vervolging tegen te werken.

“Waren mijn ogen een bron van tranen, dan zou ik dag en nacht wenen om de gevallen strijders van mijn dierbaar volk.”

€17,95 Paperback Ca. 150 pagina’s NUR 680 – Geschiedenis algemeen NUR 689 – Oorlog en vrede 13,5 x 21 cm Geïllustreerd A-titel Mei 2015 Omslag: Suzan Beijer ISBN 978 90 8964 917 1

– tekst op het Joods Verzetsmonument in Amsterdam

9

9

e-ISBN 978 90 4852 800 4 789089 649171

789048 528004

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


ben braber

Waren mijn ogen een bron van tranen een joods echtpaar in het verzet

Ben Braber is Honorary Research Fellow aan de School of Humanities, University of Glasgow.


CARINE ALDERS & (red.) ELEoNoRE pAmEIjER CARINE ALDERS

VERVoLgDE CompoNIStEN IN NEDERLAND Verboden muziek in de Tweede Wereldoorlog

Met een inleiding van Jan Brokken

Carine Alders is musicoloog en zakelijk coรถrdinator van de Leo Smit Stichting. Eleonore Pameijer is fluitiste, oprichter en artistiek coรถrdinator van de Leo Smit Stichting.


Het leven en werk van 33 componisten in Nederland die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd werden door de nazi’s. Met een inleiding van Jan Brokken.

19

Carine Alders en Eleonore Pameijer

Vervolgde componisten in Nederland Verboden muziek in de Tweede Wereldoorlog

€24,95 Paperback Ca. 232 pagina’s NUR 680 – Geschiedenis algemeen NUR 689 – Oorlog en vrede 13,5 x 21 cm Geïllustreerd A-titel Mei 2015 Omslag: Studio Ron van Roon ISBN 978 90 8964 782 5

9

9

e-ISBN 978 90 4852 585 0 789089 647825

789048 525850

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties

In de Tweede Wereldoorlog zijn de carrières van veel componisten geknakt. Een groot aantal van hen moest vluchten of dook onder, velen werden vermoord. Alleen al in Nederland zijn ten minste dertig componisten vervolgd en veelal vergeten. Onder hen waren joodse componisten als Leo Smit, Rosy Wertheim, Dick Kattenburg en Daniël Belinfante. Maar ook naar Nederland gevluchte componisten als Hans Lachman, Franz Weisz, en componisten die vanwege hun verzetsactiviteiten moesten onderduiken of gevangen werden gezet, onder wie Jan van Gilse en Marius Flothuis. Wat werd er in Nederland in het Interbellum gecomponeerd? Welke schade heeft de oorlog aangericht? Alders en Pameijer schreven een boek vol ontroerende en spannende levensverhalen, over muziek die gehoord moet worden.


20

Ronny Boogaart

Een sprinter is een stoptrein zonder wc

Sprekers en schrijvers doen het niet bewust, maar zij maken bij wat ze zeggen voortdurend keuzes uit beschikbare alternatieven.

De sturende kracht van taal Een rechter die oordeelt dat homo geen scheldwoord kan zijn… Een ingenieur die Eet smakelijk! onbeleefd vindt, omdat het een gebiedende wijs is… Het zijn misverstanden over taal die wijdverbreid zijn. Bij communicatie gaat het niet om wat iemand letterlijk zegt, maar om wat hij eigenlijk bedoelt. Taal is nooit neutraal. Je kunt de werkelijkheid op verschillende manieren presenteren en daarmee de gedachten van je gesprekspartner in een bepaalde richting sturen. Vroeger had de trein ‘vijf minuten vertraging’, tegenwoordig vertrekt hij ‘over vijf minuten’. Wat is het verschil?

€9,95 Paperback Ca. 120 pagina’s NUR 620 – Nederlandse taal- en letterkunde algemeen 13,5 x 21 cm Geïllustreerd A-titel April 2015 Omslag: Suzan Beijer ISBN 978 90 8964 895 2

9

9

e-ISBN 978 90 4852 760 1 789089 648952

789048 527601

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


EEn sprintEr

is een stoptrEin

âž” zonder wc

dE s t u r e n

de kracht v an taal

ronny boogaart

Ronny Boogaart werkt als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden en is daar verbonden aan het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL). Hij geeft colleges bij de opleidingen Nederlands en Taalwetenschap en is redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Nederlandse Taalkunde.


een nieuwe kijk op kleuren, patronen en overlevings~ strategieĂŤn

Ams te rdam Uni ve r sit y Press

Het grote vlinderboek PhiliP howse

Philip Howse was verbonden aan Southampton University en publiceert zijn hele leven al over het gedrag en de leefomgeving van insecten.


In dit prachtige boek wordt de lezer meegenomen op een reis rond de wereld aan de hand van schitterende foto’s en boeiende beschrijvingen van vlinders.

23

Philip Howse

Het grote vlinderboek Een nieuwe kijk op kleuren, patronen en overlevingsstrategieën Waarom zijn vlinders zo mooi gekleurd en hebben zij bijzondere patronen op hun vleugels? Philip Howse laat in dit prachtig geïllustreerde boek zien dat vlinders zich zo op ingenieuze wijze beschermen tegen hun natuurlijke vijanden. Door Philip Howse’s unieke benadering van deze schitterende en beeldrijke insecten, zullen zowel natuurliefhebbers als fotografen, kunstenaars en wetenschappers nieuwe kennis en inspiratie opdoen. Het boek geeft bovendien een helder overzicht van Europese vlinders, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.

€29,95 Paperback Ca. 176 pagina’s Oorspr. titel: Seeing Butterflies. New Perspectives on Colour, Patterns and Mimicry NUR 432 – Insecten 18,0 x 24,0 cm Rijk geïllustreerd A-titel April 2015 Vertaling: Ingrid Ottevanger, Taal- en tekstbureau Ottevanger Omslag: Suzan Beijer ISBN 978 90 8964 867 9

9

789089 648679

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


24

David B. Yoffie en Michael A. Cusumano

De vijf lijfregels die Bill Gates, Andy Grove en Steve Jobs onderscheiden van hun concurrenten.

Vooruitkijken en terugredeneren Lessen van Steve Jobs, Bill Gates en Andy Grove Bill Gates, Andy Grove en Steve Jobs zijn de hoofdrol­ spelers in de wereld van de technologie, en hun bedrijven zullen nog lange tijd hun stempel drukken op ons privé- en zakelijke leven. Er is al veel over hen en over hun bedrijven – Microsoft, Intel en Apple – geschreven. In dit boek bestuderen David Yoffie en Michael Cusumano de drie voor het eerst in samenhang. Hun bedrijfsstrategieën blijken verrassend veel op elkaar te lijken. Vijf ‘lijfregels’ onderscheiden de succesvolle zakenmannen van hun concurrenten. Hét boek voor alle managers en ondernemers van de toekomst.

€24,95 Paperback Ca. 250 pagina’s Oorspr. titel: Look Forward, Reason Back NUR 800 – Bedrijfskunde algemeen NUR 805 – Bestuurs- en beleidskunde 13,5 x 21 cm A-titel Maart 2015 Omslag: Joost Baardman, Inkahootz ISBN 978 90 8964 902 7

9

9

e-ISBN 978 90 4852 771 7 789089 649027

789048 527717

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


DAVI

D B.

YOFF

IE &

MICH

AEL A

. CUS

UMA

NO

VOORUIT

KIJKEN EN TERUG REDENEREN LESS

EN VA

N STE

A U P

VooruitkijkenTerug_vp.indd 2

VE JO

BS, B

ILL G

ATES E

N AN

DY G

ROVE

9/26/14 2:38 PM

David B. Yoffie is hoogleraar International Business Administration aan de Harvard Business School. Michael A. Cusumano is Distinguished Professor of Management aan het Massachusetts Institute of Technology.


DANI RODRIK

De glObAlIseRINgs pARADOx Waarom mondiale

•

vrijhandel, de natiestaat en democratie niet samengaan

Dani Rodrik is hoogleraar Internationale Politieke Economie aan Harvard University en een van de meest vooraanstaande economen in de wereld. In juni van dit jaar ontving Rodrik een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen.


De paradox van globalisering is dat, wanneer we het te ver doordrijven, we onze democratische fundamenten ondergraven.

27

Dani Rodrik

De globaliseringsparadox Waarom mondiale vrijhandel, de natiestaat en democratie niet samengaan Economen waren lang warme pleitbezorgers voor vrij verkeer van goederen, geld, mensen en ideeën, dat iedereen ter wereld welvaart zou brengen. Maar inmiddels komen ook de schaduwzijden aan het licht. In een eloquent betoog belicht de Harvard-econoom Dani Rodrik het fenomeen globalisering vanaf het ontstaan in de 17de eeuw tot heden, met daarin belangrijke mijlpalen als het akkoord van Bretton Woods en de Washington-consensus. Maximale globalisering blijkt een utopie: globalisering verhoudt zich maar moeizaam tot nationale zelfbeschikking en democratie. De oplossing ligt volgens Rodrik in ‘slimme globalisering’.

€29,95 Paperback Ca. 380 pagina’s Oorspr. titel: The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and Democracy Can't Coexist NUR 781 – Algemene economie 13,5 x 21 cm A-titel Maart 2015 Omslag: Suzan Beijer ISBN 978 90 8964 901 0

9

9

e-ISBN 978 90 4852 769 4 789089 649010

789048 527694

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties

‘De globaliseringsparadox behoort zonder twijfel tot de beste boeken over dit brede onderwerp. Wie Rodriks ‘globaliseringstrilemma’ tot zich laat doordringen, verrijkt zich met een analytisch kader om verleden, heden en toekomst van globalisering te begrijpen en duiden.’ – Robert Went ‘de meest geïnformeerde econoom van Nederland’

– de Correspondent


28

Joes Segal

Kunst en politiek

Dit boek laat zien hoe kunst en politiek elkaar de afgelopen honderd jaar op de meest onverwachte manieren hebben versterkt of verstoord.

Tussen zuiverheid en propaganda Kunst en politiek lijken tegengestelde grootheden. Politici richten zich op de alledaagse werkelijkheid, kunstenaars creëren hun eigen fantasiewereld. Maar de domeinen van kunst en politiek zijn nauw met elkaar verweven. Politici gebruiken kunst om hun ideeën voor een breed publiek voor het voetlicht te brengen, of bestrijden kunst die zij verwerpen of vrezen. Kunstenaars stellen hun werk in dienst van een politieke overtuiging of stellen met beeldende middelen maatschappelijke misstanden aan de kaak. Joes Segal vertelt het politieke verhaal van de beeldende kunst in verschillende regio’s en onder verschillende politieke regimes tijdens de afgelopen honderd jaar. Zo geeft het boek een levendig beeld van de complexe verhoudingen en de – soms tragische, soms komische – overeenkomsten, tegenstellingen en misverstanden tussen de werelden van kunst en politiek. €14,95 Paperback Ca. 120 pagina’s NUR 654 – Kunstgeschiedenis 13,5 x 21 cm A-titel Maart 2015 Omslag: Studio Ron van Roon ISBN 978 90 8964 789 4

9

9

e-ISBN 978 90 4852 602 4 789089 647894

789048 526024

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


Joes segal

k

unst & politiek Tussen zuiverheid & propaganda

Joes Segal is docent-onderzoeker Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en gastconservator van het Wende Museum in Los Angeles.


30

Cees W. de Jong en Patrick Spijkerman

‘Het Rijksmuseum is in nieuwe luister hersteld’ Wim Pijbes, directeur Rijksmuseum

Rijksmuseum Het gebouw, de collectie en de groene buitenzaal Het Rijksmuseum in Amsterdam is mooier dan ooit tevoren. Pierre Cuypers’ oorspronkelijke architectuur en decor vormen weer een samenhangend geheel, zoals Cuypers dat ooit bedoeld had. Dit prachtige, rijk geïllustreerde boek, met onder andere plattegronden en veel fotomateriaal van het interieur, de illustraties en het aanzicht van het gebouw, neemt je mee op een verbluffende tocht langs de architectonische hoogtepunten, de topstukken in de collectie – waaronder Rembrandt, Vermeer en Van Gogh – en de omliggende tuin. Het boek verschijnt gelijktijdig in het Engels als Rijksmuseum. The Building, Collection and Outdoor Gallery (ISBN 978 90 8964 900 3).

€19,95 Hardback Ca. 96 pagina’s NUR 648 – Bouwkunst, architectuur 21 x 27 cm Rijk geïllustreerd A-titel Februari 2015 Omslag: Cees W. de Jong & Asher Hazelaar ISBN 978 90 8964 899 0

9

789089 648990

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


Het gebouw,

RiJkS muSeum de collectie en

de groene buitenzaal

Cees W. de Jong & Patrick Spijkerman

Cees W. de Jong en Patrick Spijkerman zijn auteur en samensteller van verschillende architectuurboeken, waaronder Het Nieuwe Rijksmuseum. Pierre Cuypers en Georg Sturm in ere hersteld (2013).


Amsterdam Laren Parijs Londen New York

De Ateliers van Piet Mondriaan Het paradijs op aarde Samengesteld door Cees W. de Jong Marty Bax, Martijn F. Le Coultre, Marjory Degen, Katjuscha Otte

Cees W. de Jong is sinds lange tijd werkzaam als vormgever en uitgever. Eerder publiceerde hij bij AUP samen met Patrick Spijkerman Het Nieuwe Rijksmuseum. Pierre Cuypers en Georg Sturm in ere hersteld (2013).


Dit prachtig vormgegeven en rijk geïllustreerde boek neemt de lezer mee langs Mondriaans ateliers in Amsterdam, Laren-Blaricum, Parijs, Londen en New York.

33

Cees W. de Jong

De ateliers van Piet Mondriaan Het aardse paradijs Piet Mondriaan beschouwde zijn ateliers als veel meer dan alleen een werkplek. Het waren kunstwerken op zich. De inrichting van een atelier gaf hem de gelegenheid zijn ideeën over kunst en harmonie te demonstreren. De plaats en de kleur van de meubels en andere objecten vormden één geheel met de wanden. Naast een demonstratie van zijn werk, was het Mondriaans bedoeling dat het atelier hem ook spiritueel opnieuw zou laten ontwaken. En het was een manier voor Mondriaan om te reageren op de slechte tijden waarin hij leefde.

€39,95 Hardback Ca. 240 pagina’s NUR 640 – Kunst algemeen 21 x 27 cm Rijk geïllustreerd A-titel Maart 2015 Omslag: Cees W. de Jong & Asher Hazelaar ISBN 978 90 8964 898 3

9

789089 648983 PROMOTIE

Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


34

Roger Scruton

‘Een prachtige reis door de verschillende facetten van de menselijke ervaring […] rijkgeschakeerd en mét intellectuele passie.’

Eindeloos verlangen naar het heilige

– Financial Times

In deze moderne wereld lijkt het sacrale steeds minder belangrijk te worden. Maar als het aan Roger Scruton ligt, is niets minder waar. Hij stelt dat onze persoonlijke relaties, morele intuïties en esthetische oordelen zinspelen op een transcendente dimensie die niet kan worden begrepen door de exclusieve lens van de wetenschap. Met behulp van beeldende kunst, architectuur, muziek en literatuur betoogt Scruton dat er een eeuwige behoefte aan religie is. Een wereld zonder enige vorm van religie zou een wereld uit losse delen zijn.

€29,95 Paperback Ca.266 pagina’s Oorspr. titel: The Soul of the World NUR 700 – Theologie algemeen NUR 730 – Filosofie algemeen 13,5 x 21 cm Geïllustreerd A-titel Maart 2015 Omslag: Suzan Beijer ISBN 978 90 8964 912 6

9

9

e-ISBN 978 90 4852 790 8 789089 649126

789048 527908

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties


ROGER SCRUTON

Eindeloos verlangen naar het heilige

Roger Scruton is een Engelse filosoof, gespecialiseerd in esthetica. Momenteel werkt hij aan Boston University en de University of St Andrews.


36

D E ZE T I T EL S V ER S CH I J N EN IN H E T NA JA AR 2014 Robert Went (red.)

Waarom Piketty lezen?r > g 49 reflecties op ‘Kapitaal in de 21e eeuw’

Waarom Piketty lezen? Oktober 2014 ISBN 978 90 8964 840 2 €17,95

Egbert Tellegen

HET RAADSEL VAN HET MENSELIJK BESTAAN edward O. wilsOn

Het raadsel van het menselijk bestaan November 2014 ISBN 978 90 8964 818 1 €14,95

erik-jan Zürcher

Turkije Over de aarde en onze economische orde

Afscheid van het kapitalisme Oktober 2014 ISBN 978 90 8964 785 6 €12,95

een moderne geschiedenis Turkije, een moderne geschiedenis November 2014 ISBN 978 90 8964 742 9 €39,95


Amsterdam University Press Herengracht 221 1016 BG Amsterdam T +31 (0)20 420 00 50 F +31 (0)20 420 32 14 E-mail: info@aup.nl www.aup.nl Marketing en Distributie Michiel van der Drift Tel: +31 (0)20 530 92 48 E-mail: m.vander.drift@aup.nl E-mail: bestellingen@aup.nl Distributie Nederland CB Logistics Postbus 125 4100 AC Culemborg T +31 (0)345 475 800 F +31 (0)345 475 884 E-mail: service@cb-logistics.nl

Publiciteit en Promotie Ebisse Rouw T +31 (0)20 530 71 86 E-mail: e.rouw@aup.nl Vertegenwoordiging Nederland Nieuw Amsterdam Johannes Vermeerstraat 63 1071 DN Amsterdam Postbus 15511 1001 NA Amsterdam T +31 (0)20 570 61 00 F +31 (0)20 570 61 99 E-mail: info@nieuwamsterdam.nl www.nieuwamsterdam.nl Vertegenwoordiger Patrick Boone E-mail: pboone@nieuwamsterdam.nl T +31 (0)6 44 21 79 99

Vertegenwoordiging BelgiĂŤ Davidsfonds Blijde-Inkomststraat 79-81 B-3000 Leuven T +32 (0)16 310 600 F +32 (0)16 310 608 E-mail: info@davidsfonds.be www.davidsfonds.be Levering geschiedt onder toepassing van de Wet op de vaste boekenprijs en het daarbij behorende Besluit vaste boekenprijs. Deze wet is vanaf 1 januari 2005 van kracht. Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Vormgeving CoĂśrdesign, Leiden


WA A R O M PI K E T T Y L E ZEN? 49 R E FL E C T I E S O P ‘ K A PI TA A L I N D E 21 E E EU W ’ Onder redac tie van Rober t Went V E R S C H I J N T I N O K TO B E R 2014

Robert Went (red.)

Waarom Piketty lezen?r > g 49 reflecties op ‘Kapitaal in de 21e eeuw’

Met o.a. Esther Bijlo, Hella Hueck, Bas Jacobs, Maarten Schinkel, Sheila Sitalsing, Hans Stegeman, Martin Visser en Bas ter Weel.

AUP Voorjaarsaanbieding 2015  
AUP Voorjaarsaanbieding 2015  
Advertisement