Page 1

AUP NA JA ARSA ANBIE DING 2014


Inhoud 3

Rob de Wijk

Elementaire Deeltjes – Machtspolitiek 4

5

6

7

8

9

Het jaar dat de Muur viel

Jacqueline Cramer

22 Edward O. Wilson

Gemma Venhuizen

25 Robin Fransman

Gillian Butler & Freda McManus

26 David Hollanders

Timothy Gowers

28 Zygmunt Bauman

Elementaire Deeltjes – Milieu

Elementaire Deeltjes – IJstijden

Elementaire Deeltjes – Psychologie

Elementaire Deeltjes – Wiskunde David Hollanders, Sijbren Kuiper & Natascha van der Zwan

Elementaire Deeltjes – Pensioenen Charles Townshend

Elementaire Deeltjes – Terrorisme

Sparen is geen deugd

32 Peter van Dam, James Kennedy & Friso Wielenga (red.)

18 Taco Rijssemus

De rekbare waarheid

Elementaire Deeltjes · 13

Elementaire Deeltjes · 14

Elementaire Deeltjes · 15

Elementaire Deeltjes · 16

PSYC HO LO GI E

WI SKUNDE

M ANAGE M E NT

M ILIEU

Achter de zuilen

39 Edwin Praat

Afbreken of uitdragen?

in het najaar

Afscheid van het kapitalisme

15 Remco Ensel

Marcel Zuijderland

Elemen Deeltjteaire s

31 Egbert Tellegen

36 Erik-Jan Zürcher

16

De nieuwe

Wat is het nut van sociologie?

12 Robert Went (red.)

Haatspraak

Elementaire Deeltjes is een nieuwe serie boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is dé manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm volledig uitgediept wordt. De handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: ‘Hoe zit dat nu eigenlijk?’

Hoge bonussen, lage pensioenen

35 G. Geltner

Waarom Piketty lezen?

Grootse onderwerpen in zakformaat

Het raadsel van het menselijk bestaan

10 John Hendry

Elementaire Deeltjes – Management

Elementaire Deeltjes

21 Jule Hinrichs

De gesel en de ander

Turkije, een moderne geschiedenis ·Timothy Gowers·

·Gillian Butler & Freda McManus· A U P

A U P

·John Hendry· A U P

A U P

·Jacqueline Cramer·

Verrek, het is geen kunstenaar

41 Klaas Doornbos

Schipbreuk in Oman

Elementaire Deeltjes · 17

Elementaire Deeltjes · 18

Elementaire Deeltjes · 19

Elementaire Deeltjes · 20

I JST I JDE N

PE NSI O E NE N

M AC HT SPO L I T I E K

T ERRO RIS M E

42 Waar komt pindakaas vandaan? 44 Vincent van Gogh – De Brieven

·Gemma Venhuizen· A U P

A U P

·David Hollanders, Sijbren Kuiper & Natascha van der Zwan·

·Rob de Wijk· A U P

A U P

·Charles Townshend·


Rob de Wijk

3

Elementaire Deeltjes

Machtspolitiek

Elementaire Deeltjes

Grootse onderwerpen in zakformaat Elementaire Deeltjes · 19

MACHTSPOL I TI EK

Negentiende-eeuws gedrag in de eenentwintigste eeuw, zo noemde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de inval van Rusland op de Krim. Legers worden nog steeds gebruikt om gebieden te veroveren. Tot voor kort werd de wereld geconfronteerd met westerse machtspolitiek. Nu doen ook opkomende landen aan landjepik. Zo kwam China recent met buren in conflict over grondstofrijke zeegebieden. In dit Elementaire Deeltje maakt Rob de Wijk duidelijk dat machtspolitiek een essentieel onderdeel is van internationale betrekkingen. Rob de Wijk is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en directeur van het Haags Centrum voor Strategische Studies.

·Rob de Wijk· A U P

€9,95 paperback Ca. 128 pagina’s NUR 754 – Politicologie 11,5 x 17,6 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089647238 e-ISBN 9789048524600

“Prettig aan de opzet is dat de experts echte experts zijn, waardoor de introductie niet infantiel blijft, en ook recente wetenschappelijke inzichten bevat.” – Trouw

9

789089 647238

9 789048 524600

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag De auteur is beschikbaar voor lezingen & congressen Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads


4

Jacqueline Cramer

Milieu

Gemma Venhuizen

5

IJstijden

Elementaire Deeltjes

Toenemende welvaart en industrialisatie brachten ons veel goeds, maar niet voor onze leefomgeving. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw staat ‘het milieu’ daarom op de politieke agenda. Toen ging het vooral over de aanpak van lokale milieuverontreiniging. In de jaren tachtig werd duidelijk dat vervuiling niet ophoudt bij de landsgrenzen. Begin eenentwintigste eeuw steeg ook het maatschappelijk besef dat we wereldwijd een alarmerend beslag leggen op grondstoffen en we onze aarde steeds verder opwarmen. Hoe kunnen we het tij keren en voortbouwen op de goede dingen die gezamenlijk al wel tot stand zijn gebracht?

Elementaire Deeltjes

Elementaire Deeltjes · 16

Elementaire Deeltjes · 17

M I L IE U

I J STI J DE N

Van de film Ice Age tot de schilderijen van Hendrick Avercamp: iedereen heeft een beeld bij ‘de ijstijd’. Wat maar weinig mensen weten, is dat ook vandaag de dag nog sporen van vroegere ijstijden in het Nederlandse landschap te zien zijn. In dit Elementaire Deeltje neemt Gemma Venhuizen u mee naar de tijd van mammoeten en sabeltandtijgers. Gemma Venhuizen is wetenschapsjournalist voor onder meer nrc.next. Vorig jaar verscheen haar debuutroman Alle bessen kun je eten – alleen sommige maar één keer.

Jacqueline Cramer is directeur van het Utrecht Sustainability Institute en hoogleraar duurzaam innoveren. Ze publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften en heeft meer dan 40 jaar ervaring op milieugebied binnen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, waaronder van 2007 tot 2010 als minister. A U P

PROMOTIE

·Jacqueline Cramer·

·Gemma Venhuizen· A U P

€9,95 paperback Ca. 128 pagina’s NUR 754 – Politicologie 11,5 x 17,6 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089647061 e-ISBN 9789048524198

Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag De auteur is beschikbaar voor lezingen & congressen Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads

9

789089 647061

9 789048 524198

€9,95 paperback Ca. 128 pagina’s NUR 911 – Algemene Natuurwetenschappen 11,5 x 17,6 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089647115 e-ISBN 9789048524327

9

789089 647115

9 789048 524327

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag De auteur is beschikbaar voor lezingen & congressen Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads


6

Gillian Butler & Freda McManus

Psychologie

Timothy Gowers

7

Wiskunde

Elementaire Deeltjes

Nieuwsgierig naar de werking van ons brein? Of heb je wel eens aan een studie psychologie gedacht? Dit Elementaire Deeltje beschrijft kernonderdelen van psychologie als leren, geheugen, aandacht, abnormale en sociale ontwikkeling, maar het gaat ook in op thema’s als agressie en de puberteit. Ook cognitieve psychologie, neurowetenschappen, informatietechnologie en evolutionaire psychologie komen aan de orde. Kortom: een complete inleiding.

Elementaire Deeltjes

Elementaire Deeltjes · 13

Elementaire Deeltjes · 14

P S YC H O LO G IE

W I SK U N DE

Het verschil tussen een simpele staartdeling en hogere vormen van wiskunde worden in dit Elementaire Deeltje begrijpelijk uitgelegd. Gowers gaat in op onderwerpen als oneindigheid en de wortel van min één. Maar hij bespreekt ook geheel andere kwesties, zoals de vraag of het waar is dat wiskundigen opbranden na hun vijfentwintigste. De taal is helder en niet technisch, dus ook begrijpelijk als je meer een crea Bea dan een bèta Thea bent. Timothy Gowers is hoogleraar wiskunde aan Cambridge University, Verenigd Koninkrijk, en lid van de Royal Society. In 1998 werd hij onderscheiden met The Fields Medal, de Nobelprijs voor wiskunde.

Gillian Butler werkte bij de Britse zorginstelling Oxford Health NHS. Freda McManus is verbonden aan de University of Oxford, Verenigd Koninkrijk.

·Gillian Butler & Freda McManus· A U P

PROMOTIE

€9,95 paperback Ca. 144 pagina’s NUR 770 – Psychologie 11,5 x 17,6 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089648143 e-ISBN 9789048526543

Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads

9

789089 648143

·Timothy Gowers· A U P

9 789048 526543

€9,95 paperback Ca. 160 pagina’s NUR 918 – Wiskunde Algemeen 11,5 x 17,6 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089648136 e-ISBN 9789048526529

9 789089 648136

9 789048 526529

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads


8

David Hollanders, Sijbren Kuiper, Natascha van der Zwan

Pensioenen

Charles Townshend

9

Terrorisme

Elementaire Deeltjes

Waarvan moet jij leven op je oude dag? De aangekondigde kortingen, wetswijzigingen en inmenging van de EU maken dat er meer belangstelling is voor het onderwerp pensioen in Nederland. Dit Elementaire Deeltje beschrijft hoe ons pensioen is geregeld en wat de toekomst van ons pensioenstelsel is. De auteurs, allen experts, bespreken het onderwerp aan de hand van vragen waarmee iedereen zit: Is mijn pensioen voldoende? Waarop heb ik recht? Tot welke leeftijd moet ik doorwerken? En waarom mag ik eigenlijk niet altijd zelf beslissen hoe mijn premie wordt belegd?

Elementaire Deeltjes

Elementaire Deeltjes · 18

Elementaire Deeltjes · 20

P E N S I OE N E N

TE R RO R I SME

David Hollanders is docent aan het Utrecht University College en Tilburg University.

De vliegtuigen die zich in het Word Trade Center boorden in 2001 en de aanslagen op de Londense metro in 2005 hadden een enorme impact. Ze waren aanleiding voor de oorlogen in Irak en Afghanistan, maar veranderden ook onze eigen veiligheidsbeleving. Dit Elementaire Deeltje legt uit wat terrorisme is. Het onderzoekt of een democratie er gevoeliger voor is dan andere staatsvormen en geeft aan wat we kunnen doen om het te stoppen. Terrorisme plaatst de aanslagen aan het begin van deze eeuw in historisch perspectief en laat zien hoe onze opvattingen zijn veranderd. Charles Townshend is hoogleraar internationale geschiedenis aan Keele University, Verenigd Koninkrijk. Hij is gespecialiseerd in de rol van het Britse imperialisme in de geschiedenis van Ierland en Palestina.

Sijbren Kuiper is advocaat te Amsterdam en onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Natascha van der Zwan is universitair docent aan de Universiteit Leiden.

A U P

PROMOTIE

·David Hollanders, Sijbren Kuiper & Natascha van der Zwan·

A U P

€9,95 paperback Ca. 128 pagina’s NUR 781 – Algemene Economie 11,5 x 17,6 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089647252 e-ISBN 9789048524648

Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag De auteurs zijn beschikbaar voor lezingen & congressen Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads

9

789089 647252

9 789048 524648

·Charles Townshend·

€9,95 paperback Ca. 168 pagina’s NUR 697 – Politieke Geschiedenis 11,5 x 17,6 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089648129 e-ISBN 9789048526505

9

789089 648129

9 789048 526505

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads


10

John Hendry

Management

Elementaire Deeltjes Reeds verschenen

Elementaire Deeltjes

De baas die elke mail controleert. De baas die gaat tennissen onder kantoortijd. De baas die zich opstelt als coach of die zich gedraagt alsof je zijn voetsoldaat bent. Zoveel managers, zoveel leiderschapsstijlen. Dit Elementaire Deeltje is een introductie op management. John Hendry beschrijft de ontwikkeling van het vak in de afgelopen eeuw. Hij verkent thema’s als moraliteit en toerekenbaarheid en bestudeert de invloed van nationale cultuur en bedrijfs­ cultuur. Een ideale inleiding voor iedere manager en voor degenen die met managers werken.

Elementaire Deeltjes · 15

M A N AG E M E N T

John Hendry is onderzoeker aan het Girton College in Cambridge en emeritus hoogleraar management aan de Henley Business School, University of Reading, Verenigd Koninkrijk.

Elementaire Deeltjes · 1

Elementaire Deeltjes · 2

Elementaire Deeltjes · 3

Elementaire Deeltjes · 4

DE A AR DE

VACC I NAT I E

SO C R AT E S

C U LT U U R

·Martin Redfern·

A

·Simon Rozendaal·

A

·Ineke Sluiter·

A

U

U

U

P

P

P

P

Elementaire Deeltjes · 5

Elementaire Deeltjes · 6

1e WERELDOORLOG

M O DE R N C HI NA

·Babette Hellemans·

A

U

Elementaire Deeltjes · 7

Elementaire Deeltjes · 8

E URO PE SE UNI E

G LO B A LIS ERIN G

·John Hendry· A U P

·Rana Mitter·

A

PROMOTIE

€9,95 paperback Ca. 144 pagina’s NUR 801 – Management Algemeen 11,5 x 17,6 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089648150 e-ISBN 9789048526567

Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren T-shirts Flyers & merchandising Banner-ads

789089 648150

9 789048 526567

·John Pinder & Simon Usherwood·

A

·Manfred Steger·

A

U

U

U

P

P

P

P

Elementaire Deeltjes · 9

Elementaire Deeltjes · 10

Elementaire Deeltjes · 11

Elementaire Deeltjes · 12

FORENSISCHE WETENSCHAP

ST E R R E NKUNDE

I NF O R M AT I E

ECO N O M IE

A

9

·Michael Howard·

A

U

·Jim Fraser·

A

·Govert Schilling·

A

·Luciano Floridi·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

·Partha Dasgupta·


12

Robert Went (red.)

“Van links tot rechts wordt ongelijkheid geproblematiseerd. Maar om van een gevoel van onbehagen naar een geïnformeerd standpunt te komen, zijn data en analyses nodig. Piketty levert een standaardwerk af. Mijn wens is dat hij zijn scherpzinnigheid gebruikt om ook de ongelijkheid in ontwikkelingslanden te duiden. Deze bundel bewijst trouwens dat er geen Frans monopolie op scherpzinnigheid is, Robert Went heeft ook denkers van Nederland uitgedaagd. U, ik en Piketty zelf kunnen daar wijzer van worden!” Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Waarom Piketty lezen? 49 reflecties op 'Kapitaal in de 21e eeuw' In de Verenigde Staten wordt zijn snelle opkomst vergeleken met die van The Beatles en is hij gekscherend de Justin Bieber van de economie genoemd. De Franse econoom Thomas Piketty verdeelt met zijn vuistdikke boek van 1,2 kilo Capital in the 21st Century economen, journalisten en politici in Pikettystas en anti-Pikettystas. Inmiddels zijn al meer dan 500.000 exemplaren van Capital verkocht, en in veel landen, waaronder Nederland, moet de vertaling nog verschijnen. Piketty is hot op blogs, websites en twitter, waar honderden commentaren en beschouwingen zijn verschenen. Dit boek biedt onder meer een selectie uit de interessantste en grappigste stukken die over Capital en zijn auteur zijn gepubliceerd. Om naast het boek te lezen. Of om er in elk geval over mee te kunnen praten. Uit eigen land schrijven Esther Bijlo (Trouw), Hella Hueck (RTL Nieuws), Bas Jacobs (hoogleraar openbare financiën en economisch beleid EUR), Maarten Schinkel (NRC), Sheila Sitalsing (freelance journaliste voor o.a. de Volkskrant), Hans Stegeman (hoofd internationaal onderzoek Rabobank), Martin Visser (De Financiële Telegraaf) en Bas ter Weel (onderdirecteur Centraal Planbureau) speciaal voor dit boek een bijdrage over Piketty. Robert Went, volgens De Correspondent 'de best geïnformeerde econoom van Nederland', selecteerde de stukken en schreef de inleiding.

€17,95 paperback Ca. 226 pagina’s NUR 781 – Algemene Economie 13,5 x 21 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Ron van Roon ISBN 9789089648402

9

Robert Went (red.)

Waarom Piketty lezen?r > g 49 reflecties op ‘Kapitaal in de 21e eeuw’

e-ISBN 9789048526932 789089 648402

9 789048 526932

PROMOTIE Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Presentatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Robert Went is econoom bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij werkte daar onder meer mee aan publicaties over ontwikkelingshulp, het Nederlandse verdienvermogen en over ongelijkheid.


l e s n E o

Een naoorlogse kroniek van de migrantenproblematiek, de strijd in het Midden-Oosten en de herinnering aan de jodenvervolging.

c m

HaaTSpraak

re

Haatspraak

Waar eindigt de vrijheid van meningsuiting en beginnen belediging, bedreiging en haatspraak? Een boek over K-Joden en K-Marokkanen. Waarom zingt een rapper dat er tijdens de Holocaust meer moslims werden vermoord dan joden? Haatspraak gaat over de 21e-eeuwse golf aan antisemitische incidenten op straat en op internet, over de verstoringen van de dodenherdenking in ons land en de problemen in het onderwijs over de Holocaust. Het boek is een scherpzinnige analyse van een multicultureel drama met anti-joodse uitspraken als cruciaal ingrediënt. €24,95 paperback Ca. 408 pagina’s NUR 680 – Geschiedenis 13,5 x 21 cm A-titel September 2014 Omslag: Ron van Roon ISBN 9789089647504

9

9

Remco Ensel is historicus en verbonden aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Remco Ensel

Antisemitisme – een geschiedenis van de 21e eeuw

k a a r Sp antisemitisme - een geschiedenis van de 21e eeuw

15

e-ISBN 9789048525201 789089 647504

789048 525201

PROMOTIE Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Presentatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Door terug te gaan in de tijd plaatst Remco Ensel het nieuwe antisemitisme in een naoorlogse geschiedenis van protest en provocatie. Te beginnen met de studentenprotesten in de jaren zestig tot de Tweede Intifada, van ‘zionazi’ tot ‘Adolf Sharon’, van de Rushdie-affaire tot Mohammed B. Het boek is gebaseerd op uitgebreid archiefonderzoek in Marokko en Nederland en op gesprekken met journalisten en politici, zoals Bertus Hendriks, Job Cohen, Fatima Elatik, Ahmed Marcouch, Ronny Naftaniel en vele anderen.


16

Marcel Zuijderland

Afbreken of uitdragen?

De Niet-Invasieve-Prenatale Test (NIP-test) is straks standaard bij zwangerschap. Hoe ga je met de uitslag om?

MARCEL ZUIJDERLAND

Ethische dilemma's bij prenataal testen Tot het eind van de jaren negentig waren alleen de vruchtwaterpunctie en vlokkentest nog beschikbaar om zekerheid te krijgen over de toestand van een ongeboren kind. Tegenwoordig bestaat ook de Niet-InvasievePrenatale Test (NIP-test). Met deze test kan in een vroeg stadium van de zwangerschap via een bloedmonster van de moeder met een hoge betrouwbaarheid worden vastgesteld of het kind chromosomale afwijkingen heeft, zoals het syndroom van Down. Anders dan bij de vlokkentest en vruchtwaterpunctie is er bij de NIP-test geen (bijzonder) risico op miskraam. Bovendien is de test vanwege het niet-invasieve karakter nauwelijks belastend. De kans is groot dat de NIP-test over twee jaar als eerstelijntest deel zal uitmaken van ons Nationaal Bevolkingsonderzoek. De test wordt dan standaard aangeboden aan zwangere vrouwen. Dat werpt morele dilemma’s op. Krijgen aanstaande ouders daarmee ook vanzelfsprekend de ethische verantwoordelijkheid zich te laten testen? En zouden zij zich verplicht moeten voelen de zwangerschap af te breken als blijkt dat hun kind met zware lichamelijke en geestelijke beperkingen ter wereld komt? Dit boek wil een bijdrage leveren aan het ethische debat. Tegelijkertijd biedt het handvatten voor aanstaande ouders om een weloverwogen beslissing te nemen of ze zich willen laten testen en of ze de zwangerschap bij negatieve uitkomst willen laten afbreken of uitdragen.

€19,95 paperback Ca. 194 pagina’s NUR 850 – Zwangerschap & Opvoeding 13,5 x 21 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089647740

AFBREKEN OF UITDRAGEN? ETHISCHE DILEMMA’S BIJ PRENATAAL TESTEN

e-ISBN 9789048525690 9 789089 647740

9 789048 525690

PROMOTIE Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Marcel Zuijderland is publicist en filosoof en schrijft geregeld voor NRC.Next, NRC Handelsblad en Trouw.


18

Taco Rijssemus

De rekbare waarheid Over de objectiviteit van betrokken journalistiek Journalisten hebben er vaak moeite mee in hun werk hun eigen waarden, wereldbeeld of politieke overtuiging door te laten klinken. Ze zijn bang dat hun objectiviteit ter discussie komt te staan. Betrokken journalisten zijn nu eenmaal snel verdacht en worden door collega’s met argusogen bekeken. Ze zouden niet boven de partijen staan en feiten verdraaien; en hun politieke overtuiging, mensbeeld of levensbeschouwelijke visie laten prevaleren boven waarheidsvinding. 'Er bestaan geen katholieke aardbevingen of protestantschristelijke overstromingen,' zo onderstreepte Carel Kuyl, hoofdredacteur van NOVA, zijn afkeer van betrokken journalistiek. Maar zijn ‘neutrale’ journalisten wel zo veel objectiever dan betrokken collega’s? Waarom moet een journalist altijd boven de partijen staan? Mediadirecteur Taco Rijssemus (KRO/NCRV en RKK) laat in dit boek zien dat journalistieke betrokkenheid niet haaks staat op objectiviteit. Betrokken journalisten brengen volgens hem zelfs onderbelichte kanten van de werkelijkheid in beeld. Zo komen er feiten, inzichten en interpretaties boven water, die hun ‘neutrale’ collega’s het publiek onthouden.

Journalisten durven vaak geen betrokken journalistiek te bedrijven uit angst dat hun objectiviteit door collega’s in twijfel wordt getrokken. Maar bestaat ‘neutrale’ journalistiek wel? En waarom werkt betrokken journalistiek in sommige gevallen juist beter?

DE REKBARE WAARHEID over de objectiviteit van

€24,95 paperback Ca. 330 pagina’s NUR 831 – Journalistiek 13,5 x 21 cm A-titel November 2014 Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089647108

E-ISBN 9789048524280 9 789089 647108

9 789048 524280

PROMOTIE Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

betrokken journalistiek

TACO RIJSSEMUS Taco Rijssemus is mediadirecteur van de KRO/NCRV en RKK. Rijssemus is verantwoordelijk voor een groot aantal journalistieke programma’s zoals Altijd Wat, Brandpunt, Eén op Eén, Reporter en De ochtend op Radio 1.


HET JAAR DAT DE

Reconstructie van hoe het misging met het communisme in het Oostblok.

De val van het communisme in het Oostblok

€19,95 paperback Ca. 350 pagina’s NUR 686 | 697 – Moderne Geschiedenis | Politieke Geschiedenis 13,5 x 21 cm A-titel November 2014 Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089647788

Jule Hinrichs is econoom. Hij werkt sinds 1984 als journalist bij het Financieele Dagblad.

Jule Hinrichs

Het jaar dat de Muur viel

MUUR VIEL

JULE HINRICHS

21

e-ISBN 9789048525911 9 789089 647788

9 789048 525911

PROMOTIE Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

De val van de Berlijnse Muur, in november precies een kwart eeuw geleden, was een van de meest indringende gebeurtenissen in de afgelopen eeuw. Berlijners braken het met graffiti bespoten beton af met hamer of pikhouweel en klommen over de muur. Wereldwijd werd deze historische mijlpaal op televisie gevolgd. Na veertig jaar scheiding tussen communisme en kapitalisme opende het IJzeren Gordijn op 9 november 1989. Welke economische en politieke ontwikkelingen gingen daaraan vooraf? De komst van Gorbatsjov in 1985 luidde een periode van glasnost in. Daarmee groeide de hoop in satellietstaten als Polen en Hongarije op meer beweegruimte in het Oostblok. In 1989 besloten de communisten in Hongarije vrije verkiezingen te houden. In de zomer van dat jaar gebeurde dat al in Polen. Diezelfde zomer begonnen de Hongaren het prikkeldraad aan de Hongaars-Oostenrijkse grens te verwijderen. Oost-Duitsers vluchtten massaal van de camping in Hongarije naar het Westen door het gat. Het was de opmaat naar het dramatische besluit van het DDR-regime op 9 november 1989 om de grens te openen.


22

Edward O. Wilson

Handvest voor de definitie van het begrip ‘mens’ in de 21ste eeuw.

Het raadsel van het menselijk bestaan Wat maakt een mens tot mens? Pulitzerprijswinnaar Edward O. Wilson onderzoekt wat de menselijke soort zo ontegenzeggelijk anders maakt. Hij gaat niet uit van een puur technische definitie van het mensbegrip, maar zoekt naar wat Nietzsche ooit ‘de regenboogkleuren’ noemde aan de randen van onze kennis en verbeelding. Kreeg Wilson vroeger nog kritiek omdat hij teveel zou teruggrijpen op de wetten van de genetica, in dit boek ontvouwt hij zijn meest vooruitstrevende theorieën tot nu toe. Wilson overbrugt wetenschap en filosofie om een handvest op te stellen voor het menselijk bestaan in de 21ste eeuw. Of het nou een poging is om ‘Het Raadsel van de Menselijke Soort’ op te lossen, te waarschuwen voor ‘Het Einde van Biodiversiteit’ of zelfs een mogelijk ‘Portret van E.T.’, te schetsen; op verschillende manieren laat Wilson zien dat er een speciale plek is gereserveerd voor de mens in het universum. Technologische ontwikkelingen en de mogelijkheid om de natuur opnieuw te ontwerpen, creëren daarmee een van de grootste dilemma’s van onze moderne tijd.

HET RAADSEL VAN HET MENSELIJK BESTAAN €14,95 hardback Ca. 192 pagina’s NUR 730 – Filosofie 11,5 x 17,6 cm A-titel November 2014 Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089648181

edward O. wilsOn

E-ISBN 9789048526628 9 789089 648181

9 789048 526628 PROMOTIE Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Edward O. Wilson is de auteur van New York Times bestsellers The Social Conquest of Earth, Anthill: A Novel, The Ants (samen met Bert Hölldobler) en On Human Nature. Met deze laatste titel won hij de Pulitzerprijs. Hij ontving wereldwijd meer dan honderd onderscheidingen voor zijn bijdragen aan de wetenschap. Hij is emeritus hoogleraar aan Harvard en woont in Lexington, Massachusetts.


Robin Fransman

SparEn iS g n dEugd Uw spaargeld is andermans schuld

Robin Fransman was beursanalist en adjunct-directeur van het Holland Financial Centre. Hij publiceert over verschillende financieel-economische onderwerpen.

Sparen is een slechte manier van waarde vastleggen, want het blijft een schuld.

25

Robin Fransman

Sparen is geen deugd Uw spaargeld is andermans schuld

€14,95 paperback Ca. 156 pagina’s NUR 781 – Economie 13,5 x 21 cm A-titel September 2014 Omslag: Ron van Roon ISBN 9789089647276

e-ISBN 9789048524655 9 789089 647276

9 789048 524655

PROMOTIE Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Sparen is geen deugd en geld is geen vaste waarde. Dat is wel even anders dan we in ons calvinistische landje gewend zijn. Er is weinig tot geen besef dat geld en schulden aan elkaar gelijk zijn. Spaargeld is geen bezit, maar eigenlijk een schuld. En schulden hebben nu eenmaal geen vaste waarde, want je weet niet zeker of ze worden terugbetaald. En als dat wel gebeurt, weet je niet wat het geld dan nog waard is. Dus is spaargeld ook geen goede manier om rijkdom mee zeker te stellen. En sparen is ook nog eens immoreel, want iedereen die spaart, dwingt een ander in de schulden. Eigenlijk moeten we mensen en organisaties die schulden maken op onze blote knieën danken, zij stellen ons in staat om te sparen. Veel van onze rijkdom hebben we dan ook te danken aan Spanjaarden, Portugezen en Grieken. De traditionele opvattingen over geld sluiten totaal niet aan op de realiteit. Dit boek legt uit waarom de spaarrente zo laag is en naar verwachting ook heel laag zal blijven. Het legt uit waarom meer sparen onwenselijk is en ook geen zin heeft, en legt uit wat u dan wel met uw geld moet doen om een beetje rendement te halen. Maar er is ook een rol voor de overheid, als we met z'n allen wat minder zouden sparen, dan zouden we rijker zijn. Fransman legt uit waarom.


26

David Hollanders

Hoge bonussen, lage pensioenen Babyboomers hebben alle tijd en geld van de wereld, jongeren moeten straks bloeden voor die luxe oude dag. Zo wordt het pensioenconflict van links tot rechts neergezet. Maar het beeld van een generatiestrijd tussen jong en oud is misplaatst. Er is een andere oorzaak voor dat tekort: het feit dat de kosten elk jaar stijgen en inmiddels 6 miljard euro bedragen. De kostenstijging hangt samen met en is het gevolg van de financialisering van pensioenfondsen. Ooit was het pensioen een arbeidsvoorwaarde, sinds de jaren negentig is het een financieel product. Pensioenfondsen zijn inmiddels een klein onderdeel van een lange keten van uitbestedingen, bestuurslagen en vermogensbeheerders, waar salarissen en bonussen een veelvoud zijn van de Balkenendenorm. Fondsen beleggen inmiddels steeds meer in risicovolle producten en de kosten stijgen. Het had allemaal tot goede prestaties moeten leiden, maar dat is niet het geval gebleken. Een structurele kostenbesparing van 12% zou onderwijl voldoende zijn om de kortingen ongedaan te maken. In het eerste deel schetst Hollanders hoe een combinatie van polderende sociale partners, geprivatiseerde fondsen en een dominante bonuscultuur hebben geleid tot de huidige kortingen. Hij laat zien dat het frame van een generatieconflict de werkgevers en vermogensbeheerders wel goed uitkomt. In het tweede deel biedt de auteur ook een oplossing.

Waarom de kosten van vermogensbeheerders relevanter zijn voor de pensioenhoogte dan het generatieconflict

€14,95 paperback Ca. 156 pagina’s NUR 781 – Economie 13,5 x 21 cm A-titel November 2014 Omslag: Ron van Roon ISBN 9789089647610

David Hollanders

HOGE BONUSSEN, LAGE PENSIOENEN

e-ISBN 9789048525430

9 789089 647610 9 789048 525430 PROMOTIE Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

David Hollanders is econometrist, historicus en econoom. Hij is docent aan het Utrecht University College en Tilburg University.


28

Zygmunt Bauman

Wat is het nut van sociologie?

Pseudo-wetenschap? Sociologie is nu meer nodig dan ooit!

Wat is het nut van sociologie?

Gesprekken met Michael Hviid Jacobsen en Keith Tester Wat is het nut van sociologie? Die vraag hebben wetenschappers meer dan eens gesteld. In een tijd waarin sociologie wordt beschimpt als ‘pseudowetenschap’, laten de leiders in het veld zien dat gedragswetenschap juist meer nodig is dan ooit. In gesprekken met de sociologen Michael Hviid Jacobsen en Keith Tester pleit bestsellerauteur Zygmunt Bauman overtuigend voor een nieuwe manier van het bedrijven van ‘hun’ wetenschap. Daarin betekent ‘nut’ meer dan economisch succes en is ‘kennis’ meer dan feiten. Hij vertelt de lezer hoe je menselijke ervaringen ter discussie kunt stellen en roept hem op om het ‘gewone’ in ons dagelijks leven te blijven bevragen. Dit boek is een pleidooi voor het nut van sociologie en combineert sociologie vaak met inzichten uit literatuur en filosofie. Ook vormt het een oproep om de wereld waarin we leven voortdurend te blijven onderzoeken. Op die manier veranderen we van passieve toeschouwers naar auteurs van onze eigen geschiedenis.

Zygmunt Bauman is emeritus hoogleraar sociologie aan de University of Leeds, Verenigd Koninkrijk. Veel van zijn boeken zijn internationale bestsellers; zijn werk is vertaald in meer dan dertig talen. Michael Hviid Jacobsen is hoogleraar sociologie aan de Aalborg University in Denemarken. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd over onderwerpen als sociale theorie, de dood en sterven, en methodologie.

gesprekken met michael hviid jacobsen en keith tester

€17,95 paperback Ca. 170 pagina’s NUR 756 – Sociologie 13,5 x 21 cm A-titel Januari 2015 Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089648198

e-ISBN 9789048526642 9 789089 648198

9 789048 526642 PROMOTIE Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Zygmunt bauman

Keith Tester is hoogleraar sociologie aan de University of Hull, Verenigd Koninkrijk. Hij staat bekend als een van de meest gezaghebbende commentatoren op het werk van Zygmunt Bauman en heeft uitgebreid gepubliceerd op het gebied van sociologie.

"Het belangrijkste doel van sociologie is om mensen wakker te schudden uit hun onverschilligheid en aan te zetten tot actie. Alleen deze overgang van inertie naar actieve kennisvergaring brengt werkelijke verandering teweeg, betoogt Bauman overtuigend.” ‒ Morning Star


De wereld gaat kapot. Tijd voor een economisch systeem met nieuwe waarden.

Egbert Tellegen

31

Egbert Tellegen

Afscheid van het kapitalisme Over de aarde en onze economische orde Zo’n 500 jaar geleden ontstond de kapitalistische economische orde. Kenmerkend voor het kapitalisme is dat de productie van goederen in dienst staat van de kapitaalaccumulatie van de bezitters van dat kapitaal. Daarom wordt de groei van de productie voortdurend gestimuleerd en de arbeidsproductiviteit verhoogd. Dat maakt dat de druk op de aarde door de mens geweldig is toegenomen. Of het nu de bodem, het water of de lucht betreft, de voorraden grond- en brandstoffen, de kringloopprocessen of de biodiversiteit: alom treedt achteruitgang op van de kwaliteit van de aarde.

Over de aarde en onze economische orde

€12,95 paperback Ca. 120 pagina’s NUR 740 – Mens en Maatschappij 13,5 x 21 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Ron van Roon ISBN 9789089647856

e-ISBN 9789048525935 9 789089 647856

9 789048 525935

PROMOTIE Egbert Tellegen is socioloog en emeritus hoogleraar milieukunde. Hij werkte tot 2013 bij de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Hij is stafmedewerker bij de Vereniging Milieudefensie, waarvan hij van 1973 tot 1976 voorzitter was. Recente publicaties: Tegen de tijdsgeest. Terugzien op een psychose (Uitgeverij Candide, 2011), Groene herfst. Een halve eeuw milieu (Amsterdam University Press, 2010) en Het utopisme van de drugsbestrijding (Mets en Schilt, 2008).

Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Egbert Tellegen schetst deze processen en komt tot de conclusie dat er een andere economische orde nodig is om verdere achteruitgang van de aarde tegen te gaan. In die orde zullen ondernemers zich moeten ontwikkelen tot professionele milieubeschermers die in plaats van maximaal winstbejag, een optimale behoeftebevrediging van consumenten nastreven die het milieu niet belast. Het goede nieuws is dat binnen bestaande ondernemingen in de vorm van sociaal ondernemen een dergelijke ontwikkeling al gaande is...


32

Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (red.)

Ontzuiling maakt nog niet ongelovig, laat deze originele bundel zien.

achter de zuilen

Achter de zuilen Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland Sporten, naar school en trouwen met iemand van je eigen kerk: na de Tweede Wereldoorlog was dat toch de norm in Nederland? Volgens de heersende opvatting zat religie aanvankelijk in het keurslijf van de zuilen. De roerige jaren zestig betekenden automatisch het einde van religie in Nederland, een periode waarin ‘ontzuiling’ en ‘secularisatie’ godsdienst hardhandig van de kaart veegden.

op zoek naar religie in naoorlogs nederland

Achter de zuilen rekent af met dit eenzijdige verhaal en gaat op zoek naar een genuanceerder beeld van de rol van religie in naoorlogs Nederland. Religie blijkt een veelzijdige factor, die zich niet in 'zuilen' laat vangen en in steeds weer nieuwe vormen verschijnt. Kerken en gelovigen vonden in het naoorlogse Nederland nieuwe invullingen van persoonlijk geloof en gedeelde beleving. Burgers richtten eigen organisaties op om hun overtuiging in maatschappij en politiek uit te dragen. Wie achter de zuilen kijkt, ziet: religie bleef altijd een belangrijke bron van bezieling en conflicten. Zo biedt deze bundel een frisse kijk op de rol van religie in naoorlogs Nederland. De auteurs zijn gerenommeerde en vernieuwende wetenschappers die het belang van religie niet alleen in kerken, maar ook in maatschappelijke organisaties en in de politiek onderzoeken.

€24,95 paperback Ca. 335 pagina’s NUR 688 | 740 – Vaderlandse Geschiedenis | Mens en Maatschappij 13,5 x 21 cm A-titel November 2014 Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089646804

9

e-ISBN 9789048523726

Peter van Dam, James KenneDy en Friso Wielenga (reD.)

789089 646804

9 789048 523726 PROMOTIE Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Peter van Dam is universitair docent en onderzoeker globalisering, religie en transnationale civil society aan de Universiteit van Amsterdam. James Kennedy is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Friso Wielenga is directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Duitsland.


Lijfstraffen zijn van alle tijden en komen overal voor, ook nu nog.

35

G. Geltner

De gesel en de ander Lijfstraffen van oudheid tot heden

€12,95 paperback Ca. 120 pagina’s NUR 680 – Geschiedenis 13,5 x 21 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 9789089647870

9

e-ISBN 9789048525973 789089 647870

9 789048 525973

PROMOTIE

G. Geltner is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich vooral op Europa in de dertiende en veertiende eeuw.

Auteursoptredens Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Lijfstraffen worden vaak gezien als een infaam overblijfsel van de westerse geschiedenis. Een versluierde laag barbaarse praktijken, massaal afgezworen gedurende het beschavingsproces. Geltner laat zien dat het legaal opleggen van fysieke pijn helemaal niet is verdwenen uit de moderne strafrechtpraktijken en dat het niet per se typerend is voor oude beschavingen. Evenmin is er sprake van een versnelde afname van lijfstraffen na de Verlichting. Reeds in de Oudheid plaatste men vraagtekens bij deze praktijk. We moeten het gebruik van lijfstraffen dan ook eerder zien als een beweging die onder druk van verschillende stromingen door de tijden heen toe- of afneemt. Zo zagen moderne staten, voorheen koloniale regimes, niet een afname, maar juist een toename van het aantal lijfstraffen. Vandaag de dag worden lijfstraffen vooral gebruikt om ‘afwijking’ te definiëren. Een lijfstraf wordt gericht tegen mensen die afwijken van de norm, en het gebruik ervan zou ook de achterlijkheid van een cultuur demonstreren – althans, in de ogen van de toeschouwers. De auteur daagt al te simplistische denkbeelden over lijfstraffen uit en onderstreept de genuanceerde manier waarop in vroege samenlevingen al over straf en het menselijk lichaam werd nagedacht.


36

Erik-Jan Zürcher

Overzicht van de geschiedenis van Turkije: van Kemal Atatürk, de integratie in de wereldeconomie, de opkomst van de politieke islam tot de moeizame relatie met de Europese Unie.

Turkije, een moderne geschiedenis Turkey: A Modern History, zoals de oorspronkelijke titel in het Engels luidt, werd voor het eerst uitgegeven in 1993. Sindsdien is het in acht talen vertaald; de Turkse editie werd meer dan dertig keer herdrukt. Inmiddels is dit boek hét gezaghebbende overzicht van de geschiedenis van het moderne Turkije. Deze uitgebreide en geactualiseerde versie bouwt voort op de twee centrale thema’s: integratie van Turkije in het kapitalistische wereldsysteem en de modernisering van staat en maatschappij. Het begint met het aanhalen van de banden met Europa na de Franse Revolutie en het veranderende gezicht van het Ottomaanse Rijk in de negentiende eeuw. Daarna wordt het ontstaan van de Republiek Turkije vanuit het Ottomaanse Rijk na de Eerste Wereldoorlog op een manier beschreven die radicaal afwijkt van de traditionele visie. Als Zürcher de periode na 1950 beschrijft, richt hij zich op de groei van massapolitiek en Turkijes moeizame overgang naar een rechtsstaat, het explosieve conflict met de Koerden, de integratie van Turkije in de wereldeconomie, de opkomst van de politieke islam, de banden met het Westen en de relaties van het land met de Europese Unie. Een nieuw hoofdstuk behandelt de transformatie van Turkije onder het bewind van de AK Parti in de afgelopen twaalf jaar.

€39,95 paperback Ca. 512 pagina’s NUR 680 – Geschiedenis 15,6 x 23,4 cm A-titel November 2014 Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089647429

9

9

e-ISBN 9789048525041 789089 647429

789048 525041

PROMOTIE Auteursoptredens & interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

erik-jan Zürcher

Turkije een moderne geschiedenis Erik-Jan Zürcher is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en hoogleraar Turkse talen en culturen aan de Universiteit Leiden.


Geniaal kunstenaar of beroepsprovocateur: wie was Gerard Reve?

Edwin Praat

39

Edwin Praat

Verrek, het is geen kunstenaar Gerard Reve en het schrijverschap

Verrek het is geen kunstena ar

gerard reve

en het schrijVerschap

Edwin Praat is docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 promoveerde hij cum laude; zijn proefschrift werd door de UvA tot beste geesteswetenschappelijke dissertatie van dat jaar uitgeroepen.

€39,95 paperback Ca. 450 pagina’s NUR 622 – Letterkunde 15,6 x 23,4 cm A-titel September 2014 Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089646835

9

e-ISBN 9789048523825 789089 646835

9 789048 523825

PROMOTIE Auteursoptredens Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Gerard Reve behoorde tot de Grote Drie van de naoorlogse Nederlandse literatuur. Hij staat bekend als een ongeëvenaard stilist, maar ook als een beroepsprovocateur. Steeds weer wist hij schijnbaar moeiteloos de aandacht van pers en publiek op zich te vestigen. Ook na zijn dood is nog geen eenduidig antwoord gevonden op de vraag wie Reve nu werkelijk was: komediant of oprecht katholiek, xenofoob of conservatief, geniaal schrijver of perverseling? In Verrek, het is geen kunstenaar besteedt Edwin Praat uitgebreid aandacht aan Reves mystificaties, geruchtmakende tv-optredens en confrontaties met collega’s, pers en publiek. Door de wereld van Reve binnen en buiten diens literaire werk te bekijken, komt Praat tot verfrissend nieuwe analyses. Dit is het eerste boek waarin Reves oeuvre en publieke optreden in samenhang worden beschouwd. Het gaat niet over Reve alleen, maar ook over de vraag hoe een kunstenaar zich in het openbaar moet gedragen om succesvol te zijn.


Adembenemend verslag van 18e-eeuwse drenkelingen in de Arabische woestijn.

Klaas Doornbos

Klaas Doornbos

Schipbreuk in Oman

Klaas Doornbos

Schipbreuk in Oman

Shipwreck & Survival in Oman, 1763

De overlevingstocht van 30 drenkelingen van ’t VOC-schip Amstelveen door de woestijn van Zuid-Arabië, 1763

De overlevingstocht van 30 drenkelingen van ’t VOC-schip Amstelveen door de woestijn van Zuid-Arabië, 1763

Gebaseerd op het journaal van Cornelis Eyks Klaas Doornbos (b. 1936), teacher, researcher, advisor in educational policy, and emeritus professor of Special Education at the University of Amsterdam.

€24,95 paperback 160 pagina’s NUR 680 – Geschiedenis 16 x 24 cm Rijk geïllustreerd (78 waarvan 55 in kleur) A-titel Oktober 2014 Omslag: Sander Pinkse Boekproducties ISBN 9789089647917

9

Klaas Doornbos was onderwijzer en schoolhoofd in Nieuw-Guinea van 1958 tot 1961. Hij studeerde onderwijskunde en orthopedagogiek aan de Rijksuniversteit Utrecht. Hij promoveerde in 1971 en werkte als onderwijsbegeleider, docent en beleidsadviseur en was tevens hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam van 1984 tot 1997.

41

9

e-ISBN 9789048526079 789089 647917

789048 526079

PROMOTIE Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

Dertig zeelieden overleefden de schipbreuk van het VOC-schip Amstelveen op de zuidkust van Oman in 1763. Ze liepen hemelsbreed ruim 500 kilometer blootsvoets, in de hitte, snakkend naar water, beroofd door Bedoeïenen. Hun tocht werd een ware martelgang. Uiteindelijk bereikten ze de bewoonde wereld vrijwel naakt. Sommigen haalden het niet, het lot van achterblijvers bleef onzeker. De schipbreuk van het VOC-schip Amstelveen kon worden opgelost na de vondst van het journaal van de derde stuurman, Cornelis Eyks. Hij bereikte met enkele lotgenoten Muscat en reisde vandaar via Kareek in de Perzische Golf door naar Batavia waar hij werd ondervraagd. Onderweg schreef hij dit fascinerende journaal. Zijn verslag van de loodzware voettocht van dertig drenkelingen door de woestijn van Oman is het oudste westerse document over Bedoeïenen aan de zuidkust. Het werd in 1997 teruggevonden in Frankrijk en is hier herdrukt en dankbaar benut voor een navertelling die ook in het Engels verscheen als Shipwreck & Survival in Oman, 1763.


42

WAAR

Waar komt pindakaas vandaan? En 99 andere vragen over woorden

komt pindAk AAs

Wat heeft ladderzat met een ladder te maken? Waarom heet een verdieping niet een 'verhoging'? Heeft er ooit een Aagje bestaan die heel nieuwsgierig was? Wie was dat dan? En waar zitten je 'lurven'? Vroeg of laat komt er een moment dat je je zoiets opeens afvraagt.

VAndAAn

Voor zulke momenten is er dit boekje. Het is gemaakt door twee gerenommeerde taalorganisaties: het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en het Genootschap Onze Taal. Zij bundelen hierin hun kennis op het gebied van woordenén vooral ook hun ervaring in het helder en toegankelijk presenteren daarvan. €9,95 paperback 124 pagina’s NUR 624 - Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid Afmeting 12 x 19 cm A-titel September 2014 Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089648501

Met dit boekje krijgt u snel een onderhoudend antwoord op de vraag ‘Waar komt pindakaas vandaan?’, en op nog 99 andere prikkelende vragen over woorden.

9

E ISBN 9789048527083 789089 648501

9 789048 527083 PROMOTIE Voorpublicatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

en 99 AndeRe VRAgen oVeR WooRden


In prijs verlaagd!

44

Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker (red.)

BEPERKT LEVERBAAR!

VAN € 395,- VOOR

Vincent van Gogh De Brieven

€ 195,-

€195,ISBN 9789089641021

De volledige, geïllustreerde uitgave

9

789089 641021

Amsterdam University Press Herengracht 221 1016 BG Amsterdam T +31 (0)20 420 00 50 F +31 (0)20 420 32 14 E-mail: info@aup.nl www.aup.nl

Publiciteit en Promotie Ebisse Rouw T +31 (0)20 420 00 50 E-mail: e.rouw@aup.nl Vanessa de Bueger T +31 (0)20 420 00 50 E-mail: v.de.bueger@aup.nl

Marketing en Distributie Michiel van der Drift Tel: +31 (0)20 420 00 50 E-mail: m.vander.drift@aup.nl E-mail: bestellingen@aup.nl

Vertegenwoordiging Nederland Nieuw Amsterdam Johannes Vermeerstraat 63 1071 DN Amsterdam Postbus 15511 1001 NA Amsterdam T +31 (0)20 570 61 00 F +31 (0)20 570 61 99 E-mail: info@nieuwamsterdam.nl www.nieuwamsterdam.nl

Distributie Nederland CB Logistics Postbus 125 4100 AC Culemborg T +31 (0)345 475 800 F +31 (0)345 475 884

Vertegenwoordiger Patrick Boone E-mail: pboone@nieuwamsterdam.nl T +31 (0)6 44 21 79 99

Vertegenwoordiging België Davidsfonds Blijde-Inkomststraat 79-81 B-3000 Leuven T +32 (0)16 310 600 F +32 (0)16 310 608 E-mail: info@davidsfonds.be www.davidsfonds.be Levering geschiedt onder toepassing van de Wet op de vaste boekenprijs en het daarbij behorende Besluit vaste boekenprijs. Deze wet is vanaf 1 januari 2005 van kracht. Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Vormgeving Coördesign, Leiden Tekst Rolinde Hoorntje, Amsterdam


E WA L D EN G EL EN DE SCHADUWELITE V E R S C H I J N T I N O K TO B E R 2014

EWALD ENGELEN

DE SCHADUW ELITE De opkomst en ondergang van Amsterdam als financieel centrum

AUP Najaarsaanbieding 2014  

De aanbiedingsbrochure van Uitgeverij AUP Najaar 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you