Page 1

AUP ZOME R A ANBIE DING 2014


Inhoud 2

Govert Schilling

Elementaire Deeltjes – Sterrenkunde 3

Partha Dasgupta

Elementaire Deeltjes – Economie 4

Luciano Floridi

Elementaire Deeltjes – Informatie 5

Jim Fraser

Elementaire Deeltjes – Forensische Wetenschap 6

Ewald Engelen

De schaduwelite 8

Andrew Gebhardt

Florerend Nederland 10

Peter van Dam, Jouke Turpijn en Bram Mellink (red.)

Onbehagen in de polder 12

Peter Forbes en Tom Grimsey

Nanowetenschap 14

Thomas Nagel

Geest en Kosmos 16

Philipp Hübl

Volg het witte konijn 18

Ronald Dworkin

Religie zonder God 20

Ruud Stokvis

Lege kerken, volle stadions 22

Benjamin Roberts

Seks, drugs en rock ’n’ roll in de Gouden Eeuw 24

Bestsellers voorjaar 2014


Elementaire Deeltjes Grootse onderwerpen in zakformaat Elementaire Deeltjes is een nieuwe serie boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is de manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm volledig uitgediept wordt. De handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: ‘Hoe zit dat nu eigenlijk?’

Elementaire Deeltjes · 9

Elementaire Deeltjes · 10

Elementaire Deeltjes · 11

Elementaire Deeltjes · 12

FORENSISCHE WETENSCHAP

STE RRE N K UN D E

I N F O R MAT I E

E CON OMIE

A

·Jim Fraser·

A

·Govert Schilling·

A

·Luciano Floridi·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

·Partha Dasgupta·

Elementaire Deeltjes · 13

Elementaire Deeltjes · 14

Elementaire Deeltjes · 15

Elementaire Deeltjes · 16

WETENSCHAP & RELIGIE

ARCH E O LO G I E

Z W A RT E GAT E N

C R I MI N OLO GI E

A

·Thomas Dixon·

A

·Paul Bahn·

A

·Katherine Blundell·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

·Joanne van der Leun·


Govert Schilling

2

Sterrenkunde

Elementaire Deeltjes

Govert Schilling neemt de amateur-astronoom mee op ruimtereis. Hij beschrijft het heelal aan de hand van tien thema’s.

Elementaire Deeltjes · 10

STE R R E N K U N D E

A

· G o v er t S c h i l l i n g ·

U P

Benieuwd naar het verschil tussen de Grote en de Kleine Beer? Weten hoe een telescoop werkt? Wetenschapsjournalist Govert Schilling biedt een verfrissende inkijk in de kosmos. Hij schetst het heelal aan de hand van een aantal thema’s. In ‘gluren bij de buren’ legt hij uit hoe andere planeten in ons zonnestelsel met hulp van onbemande ruimtesondes worden onderzocht. In ‘sterrenstof’ verhaalt hij de scheikundige evolutie van het heelal en duidt hij de herkomst van de elementen. In ‘buitenaards leven’ gaat hij in op de vraag die ieder klein kind zich stelt: is er leven mogelijk op andere planeten dan op de aarde? Govert Schilling licht een tipje van de sluier op over alles wat we nog niet weten van donkere materie, donkere energie en de oerknal. Sterrenkunde is een tot de verbeelding sprekende ruimtereis en brengt de amateur-astronoom en passant de laatste ontwikkelingen op het gebied van sterrenkunde bij. Govert Schilling is freelance wetenschapsjournalist en publicist. Hij schrijft over sterrenkunde en ruimteonderzoek voor onder meer de Volkskrant, Eos magazine, Science, New Scientist, Sky & Telescope en BBC Sky at Night. Hij publiceerde tientallen boeken over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen, waarvan sommige zijn vertaald naar het Engels, het Duits en zelfs naar het Chinees.

PROMOTIE €9,95 paperback Ca. 128 pagina’s NUR 917 – Sterrenkunde 11,5 x 17,6 cm A-titel Juli 2014 Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089646699 E-ISBN 9789048523504

Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Beschikbaar voor lezingen & congressen Recensie-exemplaren Social Media-acties Flyers & merchandising Banners


Partha Dasgupta

3

Economie

Elementaire Deeltjes

Dit boek maakt inzichtelijk hoe economische basisprincipes een mensenleven vormgeven.

Elementaire Deeltjes · 12

E CO N O M I E

Toenemende bevolkingsgroei, het milieu en armoede, het zijn maar drie onderwerpen die zijn te herleiden tot economie. In dit deel uit de serie Elementaire Deeltjes legt Partha Dasgupta, een wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van economie, basisprincipes uit zoals efficiency, kapitaal, duurzaamheid, dynamisch evenwicht, eigendom, marktwerking en publieke goederen. In dit boekje wordt inzichtelijk gemaakt hoe economische basisprincipes doorwerken in processen die een mensenleven vormgeven. Dasgupta legt uit hoe het probleem van overbevolking ons op regionaal, nationaal en internationaal niveau raakt. Ook laat hij zien dat er in de economie oplossingen zijn voor menselijke problemen en biedt hij handvatten voor het ontwikkelen van beleid op dit punt. Partha Dasgupta is hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge en onderzoeker aan het St. John’s College in Cambridge.

“Geweldige inleiding die wiskundige en statistische onderzoeksresultaten in recht voor zijn raap proza biedt.” — Financial Times A

·Partha Dasgupta·

U P

€9,95 paperback Ca. 196 pagina’s Oorspr. titel: Economics: A Very Short Introduction NUR 160 – Economie en bedrijfskunde 11,5 x 17,6 cm A-titel Juli 2014 Vertaling: Ingrid Smeets Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089646934 E-ISBN 9789048523931

9 789089 646934

9 789048 523931

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren Social Media-acties Flyers & merchandising Banners


4

Luciano Floridi

Informatie

Elementaire Deeltjes

Privacy en transparantie, eigendom en auteursrecht zijn belangrijke dilemma’s in onze informatiemaatschappij. Dit boek verheldert wat dat eigenlijk is, informatie.

“Geweldig verhelderend.” — Steven Poole, The Guardian

Informatie speelt een rol in bijna alle onderdelen van de samenleving: van thermodynamica tot DNA, van het gebruik van onze mobiele telefoon tot internet. In dit Elementaire Deeltje geeft filosoof Luciano Florido, een autoriteit op het gebied van informatiefilosofie en ethiek, op verhelderende manier uitleg over dit voor ons zo essentiële begrip. En hij legt uit dat we niet alleen het risico op ‘fear of missing out’ lopen, maar ook op een overdosis aan informatie die we niet meer kunnen verwerken, de ‘infoglut’.

Elementaire Deeltjes · 11

I N F OR M AT I E

Florido bespreekt thema’s als toegankelijkheid en privacy, eigendom, auteursrecht en open source. Dit boek verduidelijkt het begrip informatie en laat zien hoe informatie ons kan helpen beter vat te krijgen op de wereld om ons heen. Luciano Floridi is hoogleraar filosofie en onderzoeker aan de Universiteit van Hertfordshire; daarnaast is hij verbonden als onderzoeker aan het St. Cross College van de Universiteit van Oxford.

A

·Luciano Floridi·

U P

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren Social Media-acties Flyers & merchandising Banners

€9,95 paperback Ca. 144 pagina’s Oorspr. titel: Information: A Very Short Introduction NUR 980 – Informatica algemeen 11,5 x 17,6 cm A-titel Juli 2014 Vertaling: TRanslations (Roozenboom), Utrecht Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089646927 E-ISBN 9789048523917

9 789048 523917 9 789089 646927


Jim Fraser

5

Forensische Wetenschap Veel mensen denken bij forensische wetenschap aan de flitsende beelden uit CSI. Dit boek legt uit hoe forensische wetenschap echt werkt. Elementaire Deeltjes · 9

FORENSISCHE WETENSCHAP

Elementaire Deeltjes

Dankzij de almaar groeiende populariteit van series als CSI – jarenlang de best bekeken serie wereldwijd – ziet het grote publiek forensische wetenschap als een grimmige vorm van entertainment. Maar het begrip van de forensische wetenschap – grotendeels vormgegeven door series als CSI – klopt meestal niet. Dit Elementaire Deeltje legt uit wat forensische wetenschap is en hoe het wordt toegepast in misdaadonderzoek. Het geeft een inkijkje in de werkwijze van forensische wetenschappers en laat zien hoe zij omgaan met de plaats delict, het verkrijgen en bewaren van bewijs en de analyses die zij daarop loslaten. De auteur schetst de technieken die onderzoekers gebruiken in het laboratorium, zoals het gebruik van vingerafdrukken. Ook staat hij stil bij de immense impact van het aanleggen van DNA-databanken en de ethische bezwaren die daarbij een rol spelen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat hij zien welke forensische technieken nu worden toegepast en welke uitdagingen nog voor ons liggen.

A

· Ji m F r a s e r ·

Jim Fraser is hoogleraar forensische wetenschap en voorzitter van het centrum voor forensische wetenschap aan de Universiteit van Strathclyde.

U P

€9,95 paperback Ca. 144 pagina’s Oorspr. titel: Forensic Science: A Very Short Introduction NUR 870|876 – Geneeskunde algemeen | Specialistische geneeskunde 11,5 x 17,6 cm A-titel Juli 2014 Vertaling: Sarah de Waard Omslag: Michel van Duyvenbode ISBN 9789089646866 E-ISBN 9789048523832

9 789089 646866

9 789048 523832

“Een bewonderenswaardig alternatief voor het science fiction stereotype dat wordt geschetst in CSI.” — William Darragh, Fortean Times

PROMOTIE Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag Recensie-exemplaren Social Media-acties Flyers & merchandising Banners


6

Ewald Engelen

De schaduwelite

De schaduwelite beschrijft met veel vaart hoe de financiële elite Amsterdam tot internationaal zakencentrum wilde bombarderen. Zij kwam, zag en... verloor.

De opkomst en ondergang van Amsterdam als financieel centrum Terwijl Amsterdam zich voorbereidde op de viering van 400 jaar VOC, voltrok zich in het zakencentrum een crisis die haar gelijke niet kende. In 2008 werden drie van de vier Nederlandse grootbanken door de overheid gered. De grootste bank – ABN AMRO, de trotse erfopvolger van de Nederlandsche Handelsmaatschappij van Willem I – was een jaar eerder ten prooi gevallen aan een bankenconsortium, en moest worden genationaliseerd. Sindsdien zijn de bankbalansen geslonken van zes naar vier keer de waarde van de Nederlandse economie. Het financiële centrum van Amsterdam onderging een kaalslag van ongekende omvang. De werkgelegenheid daalde met een kwart: meer dan tijdens de Tweede Wereldoorlog, meer dan tijdens de lange stilstand van 1850 tot 1950 en zelfs meer dan tijdens de Napoleontische bezetting. Dit boek vertelt het verhaal van een financiële elite die vanaf de jaren tachtig nieuwe kansen zag om het oude financiële centrum van Amsterdam nieuw leven in te blazen en op te stoten in de vaart der volkeren. In De schaduwelite worden de lotgevallen van Amsterdam als financieel centrum voor, tijdens en na de crisis met veel vaart in kaart gebracht. Engelen neemt de korte maar turbulente geschiedenis van Holland Financial Centre (publiek-private lobbyclub, die zich hard maakte voor een sterke financiële sector), met historische uitstapjes naar vergelijkbare initiatieven, als begin- en eindpunt van een verhaal over hoogmoed, zelfoverschatting, stupiditeit en gemakzucht.

€19,95 Paperback Ca. 230 pagina’s NUR 780|784 – Economie & bedrijf | Internationale financiële economie 13,5 x 21 cm A-titel Oktober 2014 Omslag: Ron van Roon ISBN 9789089646705

E-ISBN 9789048523528

9 789089 646705

9 PROMOTIE 789048 523528 Auteursoptredens & interviews Voorpublicatie Presentatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties


EWALD ENGELEN

DE SCHADUW ELITE De opkomst en ondergang van Amsterdam als financieel centrum

Ewald Engelen is hoogleraar financiĂŤle geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Als columnist schrijft hij voor De Groene Amsterdammer, Follow the Money en De Correspondent.


Andrew Gebhardt is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een master in journalistiek en letteren en publiceert essays en gedichten.


De belangrijkste bloemenveiling ter wereld ligt in Aalsmeer. De invloed van FloraHolland reikt tot in Palestina en Ethiopië, zo laat dit boek zien.

9

Andrew Gebhardt

Florerend Nederland Hoe Aalsmeer de wereld veroverde Hoe kon een dorpje van palingvissers uitgroeien tot zakencentrum van de wereld? Waarom werden de eerste bloemenveilingen in Aalsmeer georganiseerd? En hoe heeft dit dorp zich kunnen ontwikkelen tot het epicentrum van de wereld bloemenhandel? Waarom worden bloemen überhaupt op een veiling verkocht?

€19,95 Paperback Ca. 220 pagina’s NUR 761|780 – Culturele antropologie | Economie algemeen 13,5 x 21 cm Z/W illustraties A-titel Juni 2014 Omslag: Sander Pinkse Boekproducties ISBN 9789089646828

E-ISBN 9789048523795

9 789089 646828

9 789048 523795

PROMOTIE

Auteursoptredens & interviews Presentatie Recensie-exemplaren Flyers Lezersacties Social Media-acties

In Florerend Nederland. Hoe Aalsmeer de wereld veroverde, onderzoekt Andrew Gebhardt de wondere wereld van de Nederlandse tuinbouwindustrie en de grootste bloemenveiling ter wereld: FloraHolland en plaatst de bloemenindustrie in internationaal perspectief. In meeslepende proza laat Gebhardt zien hoe bloemen commercieel en cultureel met elkaar verweven zijn geraakt. Ook illustreert Gebhardt hoe met de sierteelt in de Gouden Eeuw ’s werelds eerste moderne consumptiemaatschappij ontstond. Nederlandse bloemen steken op onverwachte plekken de kop op. Zo spelen zij een prominente rol in moderne politieke twisten, variërend van het Israël-Palestinaconflict tot het landje-pik in Oost-Afrika. Florerend Nederland werpt een frisse blik op onze tuinbouw­ industrie en populaire cultuur. Het legt onverwachte dwarsverbanden bloot tussen de bloemenveiling, de consumentencultuur, de handel in bulkgoederen en de werking van markten. Een must-read voor de bloemenminnende Nederlander.


10

Peter van Dam, Bram Mellink en Jouke Turpijn (red.)

Onbehagen in de polder

Nederland polderland? Onzin! In dit boek laten twaalf historici zien waarom onbehagen al jaren voor de moord op Pim Fortuyn onderdeel van de samenleving was.

Nederland in conflict sinds 1795 Nederland polderland, zo staat ons politieke klimaat nog altijd bekend. Maar klopt dat imago wel? De dood van Pim Fortuyn en de aanslag op de Twin Towers leidden een periode van zichtbaar onbehagen in de samenleving in. Beleidsmakers en journalisten hadden tal van verklaringen. Van een ‘multicultureel drama’ tot globalisering en de politieke vervlechting van Europa: het eerder zo stabiele Nederland zou in korte tijd op drift zijn geraakt. De twaalf historici in deze bundel laten zien dat het ‘succesverhaal’ van onze stabiele natie eigenlijk altijd al rafelranden had. Volgens hen is conflict een centraal kenmerk van de Nederlandse politiek. Terwijl in eerdere publicaties vooral aandacht was voor de vermeende oorzaken van ‘de kwaal’ die onbehagen heet, staat in deze bundel de manier waarop Nederlanders door de jaren heen met onbehagen zijn omgesprongen centraal.

€17,95 paperback Ca. 196 pagina’s NUR 688 – Vaderlandse geschiedenis 13,5 x 21 cm A-titel Juni 2014 Omslag: Ron van Roon ISBN 9789089647009

E-ISBN 9789048524075

9 789089 647009

9 789048 524075

PROMOTIE

Auteursoptredens & interviews Presentatie Lezersacties Social Media-acties Recensie-exemplaren Flyers


Peter van Dam, Jouke Turpijn & Bram Mellink (red.)

ONBEHAGEN IN DE POLDER Nederland in conflict sinds 1795 au p

Peter van Dam is universitair docent globalisering, religie en transnationale civil society aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 publiceerde hij Staat van verzuiling, over de invloed van het concept verzuiling op ons denken over religie, politiek en de maatschappij. Jouke Turpijn is universitair docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in politieke cultuur en publieksgeschiedenis van Nederland in de laatste twee eeuwen. Bram Mellink is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. In het voorjaar van dit jaar verscheen van zijn hand: Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de ge誰ndividualiseerde samenleving sinds 1945.


12

Peter Forbes en Tom Grimsey

Dit boek maakt de mijlpalen in de nanowetenschap toegangelijk voor iedereen. Een boek over de onzichtbare revolutie van de 21e eeuw.

Nanowetenschap Reuzen van het oneindig kleine Atomen en moleculen kleiner dan de golflengte van waarneembaar licht, worden op steeds grotere schaal toegankelijk voor ons. Met die ‘reuzen van het oneindige kleine’ krijgen we steeds meer grip op de toepassing van licht, en elektrische en chemische energie. Het opvangen van zonne-energie, het vinden van rendabele methodes om zeewater in zoetwater om te zetten, het zijn zomaar enkele voorbeelden. In Nanowetenschap. Reuzen van het oneindig kleine verkennen gelauwerd wetenschapsjournalist Peter Forbes en beeldend kunstenaar Tom Grimsey de baanbrekende mogelijkheden die nanotechnologie ons biedt. Ze laten de artistieke schoonheid en verbazingwekkende krachten van de minuscule structuren die ons leven mogelijk maken zien, en tonen hoe die minideeltjes kunnen worden toegepast op onze technologische behoeftes. Nanowetenschap. Reuzen van het oneindig kleine maakt enkele mijlpalen in de nanowetenschap toegankelijk voor een breed publiek. Dit boek biedt een opwindend inkijkje in een wereld die normaal onzichtbaar blijft voor het menselijk oog.

€29,95 Hardback 192 pagina’s Oorspr. titel: Nano Science: Giants of the Infinitesimal NUR 910 – Exacte wetenschappen 21 x 26,5 cm Geheel full colour A-titel Mei 2014 Vertaling: Sarah de Waard Omslag: Alexandra Papadakis ISBN 9789089646750

E-ISBN 9789048523610 9

789089 646750

9 789048 523610

PROMOTIE

Voorpublicatie Recensie-exemplaren Besprekingen Flyers Social Media-acties


(n,n) armstoel

(0,10) nanobuis (zigzag)

84 Nanowetenschap

(7,10) nanobuis (chiraal)

Nanoschaal is het terrein waar de objecten kleiner zijn dan de complexe patronen die we met een lichtmicroscoop kunnen zien – bijvoorbeeld de gewrichten van een vlo – maar groter dan de bijna onvoorstelbaar kleine atomen waar de celmechanismes van die vlo uit opgebouwd zijn. Er zijn twee soorten nanotechnologie: de ‘top down’ benadering, waarbij minuscule structuren op siliciumwafels worden gedrukt, en de ‘bottom up’ benadering, waarbij structuren opgebouwd worden uit atomen. Atomen

(10,10) nanobuis (armstoel)

zitten vol tegenstrijdigheden: het zijn zowel brokjes materie als energiewolken. Einstein stelde in zijn uitbreiding van de eerste wet van de thermodynamica dat Energie gelijk staat aan Materie vermenigvuldigd met 299.792.458 (de snelheid van het licht) in het kwadraat: E=mc2, een observatie die mooi en stoutmoedig is in haar eenvoud. Deze enorme hoeveelheid energie is ondergebracht in een samengetrokken kern die uit alle macht een wolk razende elektronen vasthoudt. Alle transforma-

Koolstofnanobuizen. Deze nanostructuren bestaan uit rijen van zeshoekige koolstofatomen die een soort nanokippengaas vormen. Ze kunnen op verschillende manieren opgerold worden, waardoor ze, afhankelijk van de hoek die de rotatie-as maakt, verschillende eigenschappen krijgen. De grootse kleine ruimte 9

Peter Forbes is wetenschapsjournalist met een bijzondere belangstelling voor de link tussen wetenschap en kunst. Hij heeft verschillende artikelen over het onderwerp geschreven, waaronder bijdragen voor The Guardian, Independent, The Times, Daily Mail, Financial Times en NewScientist. Hij is als onderzoeker en taalwetenschapper verbonden aan de St. George Universiteit in Londen. Tom Grimsey kreeg in 2007 een beurs om te kunnen deelnemen aan het project Malleable Sculptures. Grimsey is hoofddocent beeldhouwen aan de Universiteit van Brighton.


thomas nagel

hoe houdbaar is de neodarwinistische visie?

geest en kosmos

Thomas Nagel is hoogleraar filosofie en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van New York. Hij schreef meerdere boeken waaronder The Possibility of Altruism [De mogelijkheid tot altruïsme] en The View from Nowhere [Bekeken vanuit het niets]. Hij is onderzoeker aan de American Academy of Arts and Sciences en verbonden aan de British Academy. Nagel is ook bekend door zijn beroemde gedachte-experiment ‘hoe het voelt om een vleermuis te zijn’.


Evolutie, de kosmos en de oerknal laten zich niet verklaren met materie alleen. Volgens Thomas Nagel spelen ook andere beginselen een rol. Maar welke precies?

15

Thomas Nagel

Geest en Kosmos Hoe houdbaar is de neodarwinistische visie? Bewustwording, waardering en wil, het zijn enkele geestelijke processen die zich lastig laten verklaren met materie. Zonde, vindt filosoof Thomas Nagel, want daardoor lopen we het risico een deel van de natuur nooit te kunnen ontrafelen. Biologie, evolutie en de kosmos, we kunnen ze niet verklaren als we niet ook oog hebben voor het geestelijke, betoogt Nagel.

€12,95 Paperback Ca. 128 pagina’s Oorspr. titel: Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False NUR 728|917 – Spiritualiteit 13,5 x 21 cm A-titel Juni 2014 Vertaling: Ingrid Ottevanger Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089646989

E-ISBN 9789048524051

9 789089 646989

9 789048 524051

PROMOTIE

Voorpublicatie Recensie-exemplaren Besprekingen Flyers Social Media-acties

Neem het bewustzijn. De geest is ook onderdeel van ecosystemen die zich hebben ontwikkeld door evolutie. Daarom schiet traditionele evolutionaire biologie – uitsluitend gericht op het materiële – fundamenteel tekort. Ook de geschiedenis van het heelal en de oerknal, waarmee de voorwaarden voor evolutie werden gecreëerd, laten zich niet verklaren op basis van het tastbare alleen. Een juiste interpretatie van de natuur zou immers ook een verklaring moeten geven voor de aanwezigheid van ons bewustzijn, dat niet tot materie is terug te brengen. Nagel plaats zijn vraagtekens niet vanuit een bepaalde religieuze overtuiging. Ook biedt hij geen duidelijk alternatief. Maar in Geest en kosmos suggereert hij wel dat als de materialistische benadering incompleet is, andere beginselen ook wel eens een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van de natuur.

“Een dapper, tegendraads boek.” — The New York Times “Een slimme man die moedig ingaat tegen een dominant wereldbeeld. Het is verfrissend te lezen welke argumenten hij daarbij inzet.” — NRC Handelsblad


16

Philipp Hübl

Volg het witte konijn … in de wereld van de filosofie In 2014 ontmoet de Easy Jetset zijn vakantieliefdes door heel Europa, zijn drugs gemeengoed onder clubbende pubers en worden we pas echt blij van de laatste versie van ‘schieten, tieten en bandieten’-game Grand Auto Theft 5. In deze inleiding in de filosofie geeft Philipp Hübl 25 korte antwoorden op grote filosofische vragen als: Leven we wel in het beste tijdperk? En waarom geeft geweld zoveel plezier? Bestaat God? Kan men leven zonder gevoelens? En heef de dood zin? Hij doet dat aan de hand van sprekende voorbeelden uit voetbal en film en met onderwerpen als partydrugs en vakantieliefde. Niet de vraag waarom iets is gebeurt is relevant, maar de samenhang tussen de verschillende vraagstukken. Het witte konijn op de voorkant van Hübls boek verbeeldt het dier dat Alice Wonderland inleidde. Wie het witte konijn van Hübl volgt, zal het wonderland van de werkelijkheid met andere ogen gaan bekijken. Het is een speurtocht die je altijd bijblijft, een filosofische expeditie dwars door het leven heen en weer terug.

Met thema’s als vakantieliefde, drugs en voorbeelden uit voetbal en film geeft de jonge filosoof Philipp Hübl 25 korte antwoorden op grote filosofische vragen.

Meer dan 70.000 exemplaren in Duitsland verkocht.

€19,95 Paperback Ca. 352 pagina’s Oorspr. titel: Folge dem weißen Kaninchen: ... in die Welt der Philosophie NUR 730 – Filosofie algemeen 13,5 x 21 cm A-titel 30 juni 2014 Omslag: Ron van Roon ISBN 9789089646859

E-ISBN 9789048524297

9 789089 646859

9 PROMOTIE 789048 524297 Auteursoptredens & interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Besprekingen Flyers Social Media-acties


Philipp H端bl Volg het witte konijn ... in de wereld van de filosofie

Philipp H端bl is hoogleraar theoretische filosofie aan de Universiteit van Stuttgart. Hij heeft filosofie en taalwetenschap gestudeerd in Berlijn, Berkeley, New York en Oxford.


Ronald Dworkin

religie zonder god

Ronald Dworkin was emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid en filosofie aan de Universiteit van New York. Hij gaf les aan Yale en de Universiteit van Oxford. In 2007 ontving hij de Ludvig Holberg International Memorial Prize voor zijn onderzoek. Hij overleed in februari 2013. Religie zonder God werd postuum uitgebracht. Dworkin is een van de grootste rechtsfilosofen en denkers over de democratische rechtsstaat uit de recente geschiedenis.


Revolutionair boek over de rol van God in moderne religie. Veel mensen geloven tegenwoordig in ‘iets’ maar is dat echt wat anders dan geloven in God?

19

Ronald Dworkin

Religie zonder God Albert Einstein noemde zichzelf ooit atheïst maar was tegelijkertijd diep religieus. Hij bedacht zelfs dat hij zelf wel eens een god zou kunnen zijn. Want, als religie de aanbidding van een mysterie is dat voortkomt uit onbegrijpelijke wijsheid of niet te bevatten schoonheid, was hij dan niet zelf een goddelijk wezen? Een revolutionaire gedachte die Ronald Dworkin, hoogleraar aan de Universiteit van New York, inspireerde tot het geven van de collegereeks ‘The Einstein Lectures’.

€12,95 Hardback Ca. 160 pagina’s Oorspr. titel: Religion without God NUR 719|728 – Overige religies | Spiritualiteit 11,5 x 17,6 cm A-titel Juni 2014 Vertaling: Suzan Schönbeck Omslag: Suzan Beijer ISBN 9789089646972

E-ISBN 9789048524013

9 789089 646972

9 789048 524013

PROMOTIE

Voorpublicatie Recensie-exemplaren Besprekingen Flyers Social Media-acties

Veel mensen geloven tegenwoordig in ‘iets’ maar noemen zichzelf niet religieus. Het een sluit het ander gelukkig niet uit, legt Dworkin uit in Religie zonder God. Geloven in God betekent het erkennen van waarden die vaak ook onder atheïsten bestaan. Eigenlijk verschillen gelovigen en ongelovigen dus niet zo veel van elkaar. Dit boek, een pleidooi voor godsdienstvrijheid op rationele gronden, is postuum uitgebracht. Dworkin gaat in op de meest fundamentele vragen die over religie bestaan. Waar houdt het leven op en begint de dood? Kun je geloven zonder God? Onder de oppervlakte delen gelovigen en ongelovigen vaak dezelfde waarden. Alleen al daarom zouden ze elkaar de ruimte moeten geven op hun eigen manier te geloven, zegt Dworkin.

“Het standpunt dat Dworkin in Religie zonder God inneemt reflecteert de toewijding aan het vinden van objectieve waarden die zo kenmerkend is voor Dworkins werk.” — Jeremy Waldron, The Guardian


20

Ruud Stokvis

Lege kerken, volle stadions Sport en de sociale functies van religie

Vroeger was religie het cement van onze samenleving, tegenwoordig is dat sport. Voetbal levert niet alleen hooligans op, het draagt juist bij aan sociale cohesie.

Het gezin was vroeger de hoeksteen van onze samenleving, religie het sociale cement. Maar wat is het smeermiddel van onze samenleving vandaag de dag, nu het aantal gelovigen steeds verder daalt? Sport, betoogt socioloog Ruud Stokvis. In dit boek legt hij uit dat andere instituties de sociale functie van religie in de samenleving hebben overgenomen. Een van die belangrijkste moderne bindmiddelen is sport, aldus Stokvis. Sport draagt bij aan morele vorming en sociale binding, én biedt een mens zingeving. Niet alleen sportende jeugd, maar ook sportfans worden beïnvloed door de sociale werking die van de sportwereld uitgaat. Daardoor krijgt sport ook een steeds belangrijker rol in de maatschappij. In het eerste deel van Lege kerken, volle stadions laat Stokvis zien dat religie en sport meer met elkaar gemeen hebben dan je denkt en zelfs met elkaar vervlochten kunnen zijn. In het tweede deel toetst hij zijn theorie aan de Nederlandse cultuur, waarin de betekenis van religie al een tijd afneemt en de rol van sport juist groeit. In het derde en laatste deel laat de auteur zien hoe sport steeds meer de rol van zingever en sociaal bindmiddel overneemt.

€29,95 Paperback 220 pagina’s NUR 728|480 – Spiritualiteit | Sport 15,6 x 23,4 cm W-titel Juni 2014 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 9789089645753

E-ISBN 9789048521791

9 789089 645753

9 PROMOTIE 789048 521791 Auteursoptredens & interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Besprekingen Flyers Social Media-acties


ruud stokvis

Lege kerken en voLLe s tad ion s sport en de sociale functies van religie AmsterdAm University Press

Ruud Stokvis werkte van 1970 tot 2008 als docent en onderzoeker bij de afdeling sociologie van de Universiteit van Amsterdam.


22

Benjamin Roberts

Seks, drugs en rock ’n’ roll in de Gouden Eeuw Waar liet de jonge Rembrandt van Rijn zich door leiden in de zeventiende eeuw? In Seks, drugs en rock ’n’ roll in de Gouden Eeuw wordt een fascinerend portret geschetst van het leven van mannen in de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw. Door onderzoek naar het gedrag van markante figuren zoals Rembrandt – geboren in 1606 – brengt dit boek de normen en waarden van zijn generatiegenoten tot leven. Seks, drugs en rock ’n’ roll in de Gouden Eeuw laat zien dat de jonge mannen van toen net als nu rebelleerden en braken met voorgaande generaties. Ze lieten hun haar groeien, droegen extravagante kleding, rookten, dronken veel te veel, kwamen in aanraking met de stadswacht, gingen vreemd en zongen schunnige liederen. Dit toegankelijk geschreven boek schildert een levendig portret van jeugdcultuur in de Gouden Eeuw, een tijd waarin de komst van het drukwerk een snelle verspreiding van een vrije moraal mogelijk maakte. De opmars van liberaal gedachtegoed en stijgende inkomens creëerden samen een nieuwe generatie bad boys.

Bad boys, die bestonden ook al in de Gouden Eeuw. Stijgende inkomens en liberaal gedachtegoed maakten Rembrandt en zijn vrienden tot rebellen van hun tijd.

€14,95 Paperback Ca. 180 pagina’s Oorspr. titel: Sex and Drugs before Rock ’n’ Roll: : Youth Culture and Masculinity During Holland’s Golden Age NUR 694 – Cultuurgeschiedenis 13,5 x 21 cm A-titel Juni 2014 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 9789089646996

E-ISBN 9789048524051

9 789089 646996

9 PROMOTIE 789048 524051 Auteursoptredens & Interviews Voorpublicatie Recensie-exemplaren Besprekingen Flyers Social Media-acties


Benjamin Roberts is een Amerikaanse historicus en journalist, gevestigd in Amsterdam.


24

dam. Hij is gespecialiseerd in po-

s

pulaire cultuur en mediatheorie.

‘De mens heeft zich altijd onderscheiden door de verhalen die hij vertelt. Maar in de afgelopen twintig jaar is het verhaal zelf veranderd. In helder, levendig proza vertelt Dan Hassler-Forest hoe we terecht zijn gekomen in the brave new transmedia world waarin we nu leven. Hij laat ons zien hoe transmediale cultuur de mens verandert.’ russell shorto – schrijver, historicus en journalist

‘Met geestdrift onderwijst Dan

s

Hassler-Forest de lezer over serieuze zaken, en dat door verhalenderwijs uitnodigingen

WWW.AUP.NL

AUP

te verstrekken om vooral door te lezen.’ DAAN HEERMA VAN

AU P

VOSS – schrijver en interviewer

€14,95 A-Titel ISBN 9789089645883

ken in Nederland. In dit theater werden tijdens de oorlog tienduizenden joden samengebracht, om vervolgens te worden weggevoerd, meestal naar het doorgangskamp Westerbork, en vandaar verder, naar het oosten, naar de vernieti-

Over Robert Verhoogt, Art in Repro-

duction. Nineteenth-Century Prints In dit boek wordt voor het eerst de volledige geschiedenis van de Hollandsche

luchtballon

k

after Lawrence Alma-Tadema, Josef Schouwburg in kaart gebracht, vanaf de ingebruikneming als theater in 1892

Israëls andvan Aryherinnering. Scheffer (Amsterdam tot aan zijn inrichting als monument en plaats De bezettingsjaren, die in detail worden beschreven, maakten in 2007): één klap een einde University Press,

aan de reputatie van de schouwburg als centrum voor toneel en amusement, waarin grote namen uit de Nederlandse theatergeschiedenis ‘Reading this book is hun likesuccessen having beleefden. Na de oorlog werd het voormalige theater, na lang touwtrekken, a discussion with an extremely

ingericht als monument. Het debat over de plaats van de Hollandsche Schouw-

erudite and perceptive friend.’

burg in de herinneringscultuur met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog

Prof. Patricia Mainardi in Visual

is evenwel tot de dag van vandaag niet verstomd. 25 (2009) 3 ResouRces

EEn niEuw pErspEctiEf Frank van vree is historicus en decaan van de Faculteit der Geestesweten‘Verhoogt’s large and ambitious schappen van de Universiteit van Amsterdam. Hetty Berg is conservator en op dE nEgEntiEndE EEuw book is a welcome addition to Manager Museale Zaken van het Joods Cultureel Kwartier. david duindam is

nineteenth century scholarship.’

bezig met het promotieonderzoek ‘De Hollandsche Schouwburg als lieu de

The BuRlingTon Magazine cl (noveMber 2008)

mémoire’ aan de Universiteit van Amsterdam.

AmsterdAm University Press

De Hollandsche Schouwburg in Amsterdam is een van de meest beladen plek-

gingskampen.

dper

n

Verhalen vertellen in het digitale tijdperk

De HollanDscHe scHouwburg

werelD vanuit een

len i

le tij

€19,95 A-Titel ISBN 9789089645999

isbn 978-90-896-4560-9

9 7 89089 645609

6 4 4 6 6 4

igita

Transmedia

De

REST

er tel

The Big Reset

www.aup.nl

9 7 8 9 0 8 9

het d

Dan Hassler-Forest

amsterdam university press

ISBN 9 7 8 - 9 0 - 8 9 6 4 - 4 6 6 - 4

robert verhoogt

. Een nieuw perspectief op de cultuurhistorisch perspectief de cultuur van de negentiende eeuw.

De werelD vanuit een luchtballon

nspireerde tot beeldende kunst ëzie, wetenschap en amusement, orgde voor een stroom aan prenten, nuit, luchtballonnen door beroemde oya, Nadar, Spelterini, Daumier en gentiende eeuw stegen de filmmet een filmcamera om het uitzicht chreven populaire schrijvers als Poe, Jules Verne en Mark Twain uchten.

len v

Willem Middelkoop

War on Gold and the Financial Endgame

n in 1783 veroorzaakte een sensatie lbaar was. Na de luchtballonpionier talloze ballonvaarders de lucht in uitgezwaaid door tienduizenden genoten ballonvaarders van een en beleefden zij adembenemende

ER-FO

Verh a

P

aan de Universiteit van Amster-

TRAN MEDI S A AU

s

A UP

tair docent Engelse letterkunde

ASSL

AUP

www.aup.nl

War on Gold and the Financial Endgame

DAN HASSLER-FOREST is universi-

DAN H

★ TRANSMEDIA

9 789089 646545

s

s

cription in t’s Sprott

Willem Middelkoop

s

dity bestsellen writing cial een 2001 ntator for nd also he credit .

V

an The Lord of the Rings tot Harry Potter, van Game of Thrones tot The Walking Dead: er duiken steeds meer verhalen op die via meerdere media verteld worden. Boeken, films, tv-series, strips en games bouwen samen complexe verhaalwerelden op die we op allerlei manieren beleven. Dit boek laat zien hoe verhalen in het digitale tijdperk verteld, ontwikkeld en gedeeld worden. Aan de hand van voorbeelden uit allerlei media biedt het een leuke en zeer leesbare inleiding op deze nieuwe ontwikkelingen.

D A N H A S S L E R- F O R E S T

2) is

The BIG RE$ET s

he CoMing reSeT -introduced as one of the pillars al financial system. The prediclued at $ 7,000 per troy ounce. smokescreen’ surrounding gold and russia have been accumuold reserves, positioning themrole in the future to come. The o many. The Big Reset will help y prepared.

WillEM MiddElkoop THE BIG RESET

ms imminent. The world’s finaned to find a new anchor before ce the beginning of the credit zed the dollar will lose its role cy, and has been planning for a Willem Middelkoop, this reset US in the driver’s seat, allowing nclude significant roles for other nd China’s renminbi.

B E S T SEL L ER S VO O R JA AR 2014

De HollanDscHe scHouwburg

THeaTer • DeporTaTieplaaTs • plek van Herinnering

robert verhoogt

Onder redactie van Frank van vree, Hetty Berg en david duindam

amsterDam university press

Robert Verhoogt

AUP_HOLLANDSESCHOUWBURG_ompl.bnd_rug24mm_v03.indd 1

28-10-13 11:57

Hetty van den Berg, David Duindam, Frank van Vree (red.) 22-10-13 16:27

De wereld vanuit een luchtballon

De Hollandsche Schouwburg

€ 39,95 A-titel ISBN 9789089644664

€ 29,95 A-titel ISBN 9789089645609

Een nieuw perspectief op de negentiende eeuw

Theater • Deportatieplaats • Plek van herinnering


Amsterdam University Press Herengracht 221 1016 BG Amsterdam T +31 (0)20 420 00 50 F +31 (0)20 420 32 14 E-mail: info@aup.nl www.aup.nl

Publiciteit en Promotie Ebisse Rouw T +31 (0)20 420 00 50 E-mail: e.rouw@aup.nl Vanessa de Bueger T +31 (0)20 420 00 50 E-mail: v.de.bueger@aup.nl

Marketing en Distributie Michiel van der Drift Tel: +31 (0)20 420 00 50 E-mail: m.vander.drift@aup.nl E-mail: bestellingen@aup.nl

Vertegenwoordiging Nederland Nieuw Amsterdam Johannes Vermeerstraat 63 1071 DN Amsterdam Postbus 15511 1001 NA Amsterdam T +31 (0)20 570 61 00 F +31 (0)20 570 61 99 E-mail: info@nieuwamsterdam.nl www.nieuwamsterdam.nl

Distributie Nederland CB Logistics Postbus 125 4100 AC Culemborg T +31 (0)345 475 800 F +31 (0)345 475 884

Vertegenwoordiger Patrick Boone E-mail: pboone@nieuwamsterdam.nl T +31 (0)6 44 21 79 99

Vertegenwoordiging BelgiĂŤ Davidsfonds Blijde-Inkomststraat 79-81 B-3000 Leuven T +32 (0)16 310 600 F +32 (0)16 310 608 E-mail: info@davidsfonds.be www.davidsfonds.be Levering geschiedt onder toepassing van de Wet op de vaste boekenprijs en het daarbij behorende Besluit vaste boeken- prijs. Deze wet is vanaf 1 januari 2005 van kracht. Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Vormgeving CoĂśrdesign, Leiden Tekst Rolinde Hoorntje, Amsterdam Foto omslag Laura Zambelli/Art + Commerce/Gallery Stock


N ED ER L A N DSE ED I T I E VA N D E B E S T S E L L E R T H E B I G R E S E T V E R S C H I J N T A PR I L 2014

AUP Zomeraanbieding 2014  
AUP Zomeraanbieding 2014  
Advertisement