{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:34

Pagina 1

JAARGANG 2 – JUNI 2012 – NR 3

! O G BzinIeLRIATI VYere#nig3ing O M Maga

DOSSIER RECYCLING/HERGEBRUIK

REÏNCARNATIE AUTOWRAK • TWEEDE LEVEN VOOR SCOOTER • SUPERBUS WIM OUDE WEERNINK • BROOD KRAAN


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:35

Pagina 2

GO! 2

INhoud

RAI SOCIETY Politici wisten de weg naar de afgelopen BedrijfsautoRAI goed te vinden.

PAGINA 18

ECO-TRENDS

------------------R DOSSIE IK ERGEBRU /H G IN L C RECY -------------------

Deze Flexitrailer LS van D-Tec is de lichtste multifunctionele containertrailer in Europa.

PAGINA 20

UITGESPROKEN Edgar Kleinbergen, Manager BMW Motorrad, geeft zijn

6

REÏNCARNATIE VAN EEN AUTOWRAK Jaarlijks verwerkt de PST-fabriek (Post Shredder Technologie) van ARN in Tiel zo’n 30 kton shredderafval afkomstig van oude auto’s tot (her)bruik-

mobiliteitsvisie.

PAGINA 23

bare productstromen. Deze zogeheten restfracties, in de vorm van kunststoffen, vezels en mineralen, krijgen dankzij een hoogwaardig en

MARKTANALYSE

gecompliceerd recyclingprocedé in de PST-fabriek tal van nieuwe

De Chinese belangstelling voor

toepassingsmogelijkheden. Onder andere als kunststof in de auto-

dure vierwielige statussymbolen

industrie zelf, of als bouwmateriaal en bijvoorbeeld een straatnaambord.

uit Europa lijkt voorlopig onbe-

11

grensd.

PAGINA 24

GO!FACTOR

FIETSEN VAN EEN AFVALBERG Dat fietsen goed is voor het milieu en de gezondheid weet iedereen.

De coureurs Laurens de Wit en

Minder bekend is dat de ecologische footprint, of beter gezegd de

Melroy Heemskerk met hun Saker

ecologische bandafdruk die de fiets in het productieproces achterlaat,

sportwagen op bio-ethanol.

nog groener kan. Dat bewijst de Nederlandse fietsfabrikant Roetz-Bikes.

PAGINA 27

Dit jonge bedrijf maakt van afgedankte exemplaren weer fraaie nieuwe robuuste fietsen en verkleint door hergebruik van onderdelen (upcycling) de afvalberg.

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl. GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Uitgever RAI Langfords Ron Brokking, directeur Luuk Aleva, uitgever Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Remco Tekstra, Jaap Tuinstra, Jacqueline de Boer

Redactieadres GO!Mobility Postbus 10099 1001 EB Amsterdam Bezoekadres: Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam Tel. 020-504 28 00 E-mail: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2012 RAI Langfords BV, Amsterdam – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Connie Wiering Wim Oude Weernink Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til, Jack Tillmanns Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:36

Pagina 3

wim oude weernink

3

Na de e-hype nu de e-discipline Ik wil niet zeggen dat e-mobiliteit tot mislukken is ge-

valt met een reële actieradius van 125 kilometer goed te leven

doemd maar de eerste slag heeft de elektrische auto inmid-

maar je moet wel plannen, vooruitzien. Dubbele ritten voor-

dels verloren. Want waar zijn die honderden EV’s die de

komen en vooral niet de snelweg kiezen wat dat kost veel

afgelopen tijd geregistreerd zouden worden, in aanloop

stroom. Over provinciale wegen en in stadsverkeer was ik

naar de voorspelde vele tienduizenden in 2020? In 2011

sneller dan menig ander automobilist. Een beetje spelen met

waren het er ongeveer 1.000, met een beetje goede wil dit

het e-pedaal en NOOIT het rempedaal aanraken leverde

jaar misschien het dubbele. Wat is er mis gegaan met die

direct kilometertjes extra actieradius op want remenergie

goedbedoelde pogingen schoner en zuiniger te rijden?

wordt daarmee teruggewonnen. Het is een nieuwe en uit-

Het was de hype, de kritiekloze, want niet met praktische

dagende manier van autorijden.

overwegingen onderbouwde euforie over elektrisch

De oplaaddiscipline is misschien wel de belangrijkste voor-

rijden. Eindelijk het CO2 probleem opgelost! Maar de

waarde voor een effectieve e-mobiliteit. Altijd weer die stek-

promotionele campagnes van het Formule-E Team, de

ker erin, ook tussendoor gedurende de dag. Of onderweg bij

platforms over elektrische mobiliteit en individuele

de McDonald, parkeergarages en kantoor. Voor stekker-

ombouwspecialisten misten hun doel. Natuurlijk is de

hybriden is de discipline nog belangrijker – de verleiding

beperkte actieradius een nadeel en de CO2 reductie haal je

altijd maar op de verbrandingsmotor door te blijven rijden

nooit met kolencentrales. Maar een golf van kritiek door

is groot. Sancties vanuit leasemaatschappijen om hun

zelfbenoemde analisten en soms geridiculiseerde TV tests

zondigende leaserijders daarvoor te straffen worden wellicht

veroorzaakten een negatieve publieke opinie.

noodzakelijk.

De proof of the pudding is in the eating. Daarom heb ik zelf

Elektrische auto’s zijn er misschien nog niet zoveel, het aantal

inmiddels een wallbox, met passende stekkerverbinding

laadpunten groeit wel snel. Ik heb die week een kleine 250

voor het opladen van accu’s. Ik reed een week met een

kilometer elektrisch gereden, gebruikte daarvoor 35,7 kW/h

Renault Fluence in mijn eigen woonomgeving. En ben tot

voor een tarief van 22,8 cent per kW/h – dus 8,2 cent per

de conclusie gekomen dat elektrisch rijden zowel rijplezier

kilometer. Met de accuhuur van Renault erbij geteld zou ik op

als een bijdrage aan een beter milieu kan leveren. Je moet

13,45 cent zijn uitgekomen. Wat belangrijker is: ik heb 250

dat alleen wel doen. Met als consequentie het volgen van

kilometer geen stikstofoxide of fijnstof in de atmosfeer

een nieuwe mobiliteitdiscipline. Een EV komt het beste

geblazen, fluisterend stil gereden en fossiele (…) brandstof-

tot zijn recht als tweede auto in een huishouden, met de

pompen lachend rechts laten liggen. Dus los van de hele CO2

stekker-hybride als alternatief voor wie twee auto’s geen

discussie is EV rijden zinvol. Maar je moet dat wel inzien en

optie is. Bedoeld dus voor dagelijks woon-werkverkeer,

vooral: willen en doen!

lokale of regionale boodschappen – 60 tot 80 kilometer. Het liefst met een eigen laadmogelijkheid bij huis. Dan

Wim Oude Weernink, autojournalist


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:37

Pagina 4

GO! BRANCHE NIEUWS

Superbus kan de weg op

Fotograaf: Evert-Jan Daniels

4

Eindelijk heeft de Superbus officieel toegang gekregen tot de openbare weg. Met de uitgifte van een kenteken door de RDW kan de Superbus de komende twee jaar gaan rijden en staat niets een verdere ontwikkeling en test van het protype meer in de weg. Minister Schultz van Haegen maakte na de overhandiging van het kenteken medio mei samen met Wubbo Ockels, de geestelijke vader van de Superbus, een demonstratierit. Volgens de minister lijkt dit prototype zo uit de toekomst te zijn weggereden. Zij noemde de bus “een mooi product van samenwerking tussen wetenschap, private partijen en over-

Minister Schultz van Haegen bevestigt samen met Prof.dr. Wubbo Ockels het kenteken op de Superbus.

heid en een voorbeeld van duurzaamheid gecombineerd met innovatie. Om de Superbus

De Superbus is in staat 25 mensen over mid-

efficiency van elektrische motoren geven de

verder te testen is toegang tot de openbare

dellange afstanden te vervoeren voor de prijs

Superbus een cruisesnelheid van 250 km/u.

weg nodig. Met een kenteken is dit mogelijk.”

van een treinkaartje. Het vermogen en de

Zie ook www.superbusproject.com

Broshuis winnaar SV Innovation Award Broshuis BV is tijdens de openingsplechtigheid van BedrijfsautoRAI 2012 uitgeroepen tot winnaar van de SV Innovation Award. Broshuis ontving de prijs voor de 2+6 SL Semi Low loader die volgens de vakjury het hoogst scoorde op de onderdelen innovatie, duurzaamheid, marktpotentieel, veiligheid, ergonomie en milieu. Deze semi-dieplader is als eerste in zijn soort uitgerust met onafhankelijke wielophanging. Dit biedt de gebruiker unieke voordelen, zoals 57 graden-stuuruitslag, stabiel weggedrag, beperkte laadvloerhoogte en hoge mate van wendbaarheid. Juryvoorzitter Lejo Bekker was onder de indruk van het niveau van de verschillende inzendingen: “De SV-branche brengt veel hoogwaardige innovaties voort. We hebben het ongekende aantal van 24 inzendingen mogen ontvangen. Dit laat zien dat de vaak geroemde innovatiekracht van de Nederlandse SV-industrie ook in deze economisch lastige tijden

Pieter Bas Broshuis (midden) ontvangt de SV Innovation Award uit handen van Michiel Bremmers

stand houdt. We hebben uit een ijzersterk deelnemersveld een terechte

van ING Lease die de prijs sponsort (links) en juryvoorzitter Lejo Bekker.

winnaar kunnen kiezen.”


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:40

Pagina 5

Fotograaf: Evert-Jan Daniels

5

Gedragscode voor veilige bedrijfswageninrichtingen Vier fabrikanten en importeurs van bedrijfswageninrichtingen hebben op de BedrijfsautoRAI 2012 onder auspiciën van RAI Vereniging een baanbrekend initiatief gelanceerd: het Certificaat Veilige Bedrijfswageninrichting. Doel is het veiliger maken van mobiele werkplekken.

daard, die wordt gedragen door RAI Vereni-

volgens de voorschriften van de fabrikant en

ging. Om in aanmerking te komen voor het

worden uitgevoerd bij een (door de fabrikant)

certificaat moet worden voldaan aan twee cri-

erkende inbouwspecialist. De inbouwer kan

teria: de aangekochte bedrijfswageninrichting

vervolgens op verzoek van de voertuigeigenaar

moet crashbestendig zijn en de montage van de

het Certificaat Veilige Bedrijfswageninrichting

bedrijfswageninrichting dient plaats te vinden

aanvragen.

Het Certificaat Veilige Bedrijfswageninrichting garandeert de voertuigeigenaar en de bestuurder van het servicevoertuig een mobiele werkplek volgens de hoogste veiligheidsstandaard. Dit initiatief sluit aan bij de rol die de hedendaagse maatschappij verwacht van ondernemers; het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor medewerkers en medemens. De fabrikanten Bott Vario, Modul-System, Sortimo en importeur Moplan bedrijfswageninrichting

De initiatiefnemers van de gedragscode, v.l.n.r.: Eric Rommerts (RAI Vereniging), Ruud de Hoop (Sortimo), Frans van Diepingen

zijn de initiatiefnemers van deze nieuwe stan-

(Bott), Jaap Tuinstra (RAI Vereniging), Rutger Gielen (Modul Systems) en Rob van Duijnen (MoPlan).

Koninklijke onderscheiding voor Peter Janssen Peter Janssen, oud-directeur van RAI Vereniging, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Janssen ontvangt de Koninklijke onderscheiding onder andere vanwege zijn bijzondere verdiensten voor mobiliteit in Nederland gedurende zijn 10-jarig directeurschap van RAI Vereniging.

bereikbaarheidsvraagstuk in Nederland. Verder heeft Janssen vanaf het allereerste begin deel uitgemaakt van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) en aansluitend van de Klankbordgroep ABvM. Tevens is hij voorzitter van de commissie die tweejaarlijks de Paul A. Nouwen Award uitreikt voor aansprekende, vernieuwende initiatieven binnen het beleidsveld mobiliteit.

Peter Janssen was directeur van

Verduurzaming branche

RAI Vereniging in de periode van

Als mede-initiatiefnemer en bestuurs-

2001 – 2011. In die periode heeft

lid van het Instituut voor Duurzame

hij zowel de positie, de financiële

Mobiliteit (IvDM) heeft de oud-direc-

structuur, de relatie met Amster-

teur van RAI Vereniging bovendien

dam RAI alsmede de algemeen

een actieve rol gespeeld bij het

gedragen toekomstvisie voor

vergroten van het besef in de auto-

RAI Vereniging vormgegeven.

motive branche dat verduurzaming

Tot zijn belangrijkste wapen-

een belangrijke ontwikkeling is die op

feiten behoren onder andere het

langere termijn zorgt voor een duur-

in 2001 laten uitvoeren van een

zame sector.

omvangrijk onderzoek door bureau McKinsey naar de meest

Peter Janssen ontvangt uit handen van de burgemees-

optimale oplossing van het

ter van Papendrecht, Kees de Bruin, zijn Ridderorde.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:41

Pagina 6

GO! 6

Van shredder tot voedingsbodem nieuwe producten

DE REÏNCARNATIE VAN E Jaarlijks verwerkt de PST-fabriek (Post Shredder Technologie) van ARN (voorheen Auto Recycling Nederland) in Tiel zo’n 30 kiloton shredderafval afkomstig van oude auto’s tot (her)bruikbare productstromen. Deze zogeheten restfracties, in de vorm van metalen, kunststoffen, vezels en mineralen, krijgen dankzij een hoogwaardig en gecompliceerd recyclingprocedé in de PSTfabriek tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden. Onder andere als kunststof in de auto-industrie zelf, of als bouwmateriaal en bijvoorbeeld een straatnaambord.

Na de opstartfase bijna een jaar geleden, waarbij alle high-tech apparatuur werd ingeregeld en de machines werden ‘gefinetuned’ begint de fabriek nu echt op toeren te komen, vertelt ARN-directeur Arie de Jong. Hij legt uit dat shredderbedrijven de auto tot vuistgrote brokken vermalen en ontdoen van de metalen. Het restant, het shredderafval, wordt in Tiel via talloze maal- en zeeftechnieken in bruikbare materialen gescheiden. Een volledig computergestuurd proces dat door een centrale controlekamer wordt aangestuurd en bewaakt. “We kunnen nu het productievolume gaan opvoeren, de machines sneller laten draaien en beter gebruik maken van de buffers tussen de verschillende modules en de outputstromen verfijnen. Dat laatste is erg belangrijk, want hoe beter de scheidingsprocessen hoe beter de kwaliteit van de restfracties.”

Welvaartsschroot Volgens De Jong kan de PST-fabriek maximaal 100.000 ton shredderaf-


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:41

Pagina 7

7

‘Tiel vormt het onweerlegbare bewijs dat 95% recycling haalbaar is’

N EEN AUTOWRAK

-

val per jaar verwerken. Op dit moment bedraagt dit volume 30.000 ton

96 procent, waarvan 83 procent betrekking heeft op daadwerkelijk mate-

in één shift met 8 werknemers. “Het is de bedoeling om nog dit jaar met

riaalhergebruik. Nog 2 procent en ons land voldoet dus al aan de EU-

een tweede ploeg te gaan werken en zo de verwerkingscapaciteit tot zo’n

norm. Maar het bereiken van die laatste paar procent is juist het lastigste

60.000 ton op te voeren. Dat is een belangrijke vervolgstap die moet

en het duurste. Iedere procent te boeken winst vergt als het ware oneven-

leiden tot meer efficiency, een hoger rendement en een betere dekkings-

redig veel kosten en inspanningen.”

graad van de fabriek, waardoor uiteindelijk de verwijderingsbijdrage verder omlaag kan.” De Jong wijst er op dat de tweede shift geen auto-

Harmonisatie recyclingmethodiek

-

afvalstromen gaat verwerken, maar welvaartsschroot, afkomstig van de

Interessant is het dus om te weten hoe de prestaties op recyclinggebied

r

wit- en bruingoedsector en bijvoorbeeld elektrische apparaten.

zich verhouden ten opzichte van de rest van Europa. Uit de cijfers van

Dankzij de PST-fabriek vervult Nederland binnen Europa een voortrek-

Eurostat (zie tabel pag. 9) prijkt Nederland ‘lonely at the top’. En hoe

kersrol. De Jong: “De Europese recyclingdoelstelling voor 2015 bedraagt

goed sommige andere lidstaten op papier op stoom lijken te liggen, zegt

95 procent, waarvan 85 procent betrekking heeft op daadwerkelijk mate-

dit volgens De Jong weinig over de werkelijkheid. “Een uniforme meet-

riaalhergebruik. Zodra een land op die 85 procent zit, mag de resterende

methodiek ontbreekt namelijk waardoor de cijfers onderling niet goed

10 procent worden behaald via nuttige toepassingen door terugwinnen

vergelijkbaar zijn. Sommige landen houden er een eigen interpretatie op

van energie, zoals het opwekken van stroom. Wij scoren op dit moment

na zodat een objectieve beoordeling nog niet mogelijk is. En het maakt


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:43

Pagina 8

GO! 8

Binnenkomende containers met shredderafval. bovendien nogal wat uit of een land het recyclingpercentage op slechts

productieproces en de capaciteit van deze Europese modelfabriek die

een beperkt deel van het sloopaanbod baseert of op het totale volume,

voor andere lidstaten als demonstratieproject zou kunnen dienen. De

zoals in Nederland. Gelukkig is Europa bezig om de manier van rappor-

Jong: “Voor hen fungeren wij inderdaad als een soort proeftuin. Die is

teren te harmoniseren. Binnen afzienbare tijd zal daarmee duidelijk

natuurlijk mede mogelijk gemaakt dankzij het fonds verwijderings-

worden in hoeverre ons land echt voor de

bijdrage. Een voor Europese begrippen uniek

troepen uitloopt.”

fonds, die ons in staat heeft gesteld de hoge

Modelfabriek Veelzeggend is in ieder geval dat het buitenland met veel interesse en wellicht soms met argusogen de ontwikkelingen bij de PST-fabriek volgt. “Met argusogen omdat”, zo verduidelijkt De Jong, “anders dan wel eens door criticasters werd beweerd, het wel degelijk mogelijk blijkt om die onbereikbaar geachte norm van 95 pro-

‘Dit jaar gaan we in een tweede shift welvaartsschroot verwerken’

investeringen in Tiel te realiseren.”

Productie plaatsnaamborden Wat de PST-fabriek het meest bijzonder maakt is dat er aan de voorkant containers met vele tonnen ogenschijnlijk waardeloos afval binnenkomen, die vervolgens na tal van scheidingtechnieken (via magneten, afzeven op deeltjesgrootte en het toevoegen van lucht en water), het terrein verlaten om alsnog hun

cent te halen. Tiel vormt het onweerlegbare bewijs.”

weg te vinden als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Het

Regelmatig ontvangt ARN buitenlandse delegaties – autofabrikanten,

gaat hierbij vooral om de drie hoofdstromen: mineralen, vezels en

overheden etc – die zich persoonlijk op de hoogte komen stellen van het

kunststoffen.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:42

Pagina 9

9

Analyse shredderafval voor kwaliteitscontrole binnenkomend en uitgaand materiaal.

Handsortering shredderafval in het lab van ARN.

De Jong: “Vezels zijn, samen met resten van poedercoating uit de

volume van de fabriek moet nu snel omhoog. Zodra we, in de loop van

lakindustrie, een goede voedingsbodem voor het vervaardigen van

dit jaar, meer en andere materiaalstromen kunnen gaan verwerken, gaat

isolatiemateriaal, geluidswallen of formicadelen. Minerale fracties vor-

de dekkingsgraad van de fabriek omhoog en dalen tegelijkertijd de

men op hun beurt weer een prima basis voor allerlei bouwmaterialen.

kosten van recycling. En dat is uiteindelijk goed nieuws zijn voor de

En ze kunnen, in combinatie met vezels, als grondstof dienen voor de

consument, omdat dan de verwijderingsbijdrage verder omlaag kan.

productie van straatnaamborden of bewegwijzeringen. ARN is hierover

Wellicht brengen de restproducten straks zelfs

al met verschillende gemeenten in gesprek.”

meer op dan de kosten van het recyclingproces en kan de fabriek zichzelf bedruipen. Dat is mijn

Lagere verwijderingsbijdrage

ultieme doelstelling.”

Hoewel ARN de zaken goed op de rails lijkt te hebben, ziet De Jong voor de middellange termijn nog een aantal interessante uitdagingen. “Het

RECYCLINGPERCENTAGE PERSONENAUTO’S IN EUROPA

96,2 * 90,6 81,7 86,7 82,3 87,4 86,0 82,1 84,6 85,2 77,7 96,1 88,0 86,9 80,5

*Cijfer van Nederland heeft betrekking op 2011, dat van de andere landen op Bron: Eurostat 2009.

Bron: ARN

Nederland België Denemarken Duitsland Ierland Griekenland Spanje Frankrijk Italië Luxemburg Hongarije Oostenrijk Polen Portugal Finland


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:43

Pagina 10

GO! 10

Is er leven na de shredder?

Het verwerkingsproces van autowrakken in vier stappen

Aantal autowrakken in Nederland

206.150

2011

249.008

2010

263.572

2009

2008

2007

Aantal door ARN verwerkte autowrakken

195.052

215.975

228.783

178.450

184.038

Marktaandeel ARN

82,6

86,7

87,5

85,0

6,0

Aantal geĂŤxporteerde voertuigen

337.245

250.245

229.557

269.275

269.260

209.427

214.085


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:44

Pagina 11

11

Unieke duurzame fietsproductie

Fietsen van een afvalberg Dat fietsen goed is voor het milieu en de gezondheid weet iedereen. Minder bekend is dat de ecologische footprint, of beter gezegd de ecologische bandafdruk die de fiets in het productieproces achterlaat, nog groener kan. Dat bewijst de Nederlandse fietsfabrikant Roetz-Bikes. Dit jonge bedrijf maakt van afgedankte exemplaren weer fraaie nieuwe robuuste fietsen en verkleint door hergebruik van onderdelen (upcycling) de afvalberg.

Hoogwaardige kwaliteit Een belangrijk uitgangspunt bij het opnieuw opbouwen van een gebruikt frame, een activiteit die plaatsvindt bij sociale werkplaatsen, is dat het eindproduct van hoogwaardige kwaliteit is, de look-and-feel heeft van een hagelnieuwe fiets en de koper kan rekenen op een garantie van vijf jaar. Groot Wassink: “De wrakken kopen we in van gemeentelijke depots. Niet iedere fiets is geschikt. Het moeten stalen frames zijn die bovendien ‘luggesoldeerd’ zijn. Dit houdt in dat er bij de buisverbindingen verdikkingen te zien moeten zijn. Verder moeten het, vanwege de vijf jaar garantie, altijd A-merk frames zijn en het spreekt voor zich dat de frames of voorvorken natuurlijk niet mogen zijn doorgeroest.”

Beukenhouten spatborden Wrakken die aan die criteria voldoen gaan naar een van de sociale werkplaatsen voor demontage, waarbij op dit moment uitsluitend het frame en de voorvork worden hergebruikt. Na het ontlakken van de frames en het opnieuw (poeder)coaten worden de fietsen vervolgens

Afgedankte A-merk fietsen uit gemeentedepots vormen de basis van Roetz-Bikes.

opgebouwd. Dat gebeurt met nieuwe onderdelen, die, om de mi-

Het in mei 2011 opgerichte Roetz-Bikes is een

frames. “Voeg daarbij dat er jaarlijks in Neder-

lieubelasting zoveel

fietsmerk met een missie. “Wij willen laten

land ongeveer één miljoen fietsen worden

mogelijk te beperken,

zien dat het goed mogelijk is om aantrekkelijke

weggegooid of op straat achtergelaten en het is

afkomstig zijn uit

en degelijke fietsen te bouwen van gebruikte

duidelijk dat hier nog aardig wat milieuzen-

omringende landen.

materialen en zo verspilling tegen te gaan”,

dingswerk valt te verrichten. We hebben

“Waar dat kan maken

zegt Mark Groot Wassink die samen met

daarom onderzocht er of voor een bedrijf als

we ter vervanging

Tiemen ter Hoeven de stuwende kracht vormt

Roetz-Bikes bestaansrecht zou zijn. En wat

van componenten

achter dit bijzondere initiatief. Hij vertelt dat 50 procent van de milieubelasting van fietsen is toe te schrijven aan de productie van

‘We willen door upcycling verspilling tegen gaan’

bleek: we zijn, voor

gebruik van natuur-

zover is na te gaan, de

lijke materialen, zoals

enige in Europa die fiet-

kurken handvatten,

sen op een professionele manier een tweede leven

De beukenhouten spatborden

geven.”

zijn afkomstig uit Duitsland.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:44

Pagina 12

GO! 12 beukenhouten spatborden uit Duitsland (met FSC keurmerk) en leren Lepper zadels. En in de toekomst willen we ook toe naar het hergebruik van meer onderdelen, mits geschikt, zoals bijvoorbeeld de stuurbochten.”

Statement De koper kan bij Roetz-Bikes kiezen uit twee types: Road of Retro. De Road is een robuuste, stoere stadsfiets die is opgebouwd uit een frame van ca. twintig jaar oud. De Retro is, zoals de naam al aangeeft, een exclusieve retrofiets waarvan het nostalgische frame gemiddeld vijftig jaar oud is. Dit betekent niet dat de Retro goedkoper is. Integendeel, de retrofiets kost 699 euro, terwijl aan de Road een prijskaartje van 499 euro hangt. “Dat heeft”, verduidelijkt Groot Wassink, “vooral

In sociale werkplaatsen krijgen Roetz-Bikes de ‘look-and-feel’ van een hagelnieuwe fiets.

te maken met de zeldzaamheid van retroframes. Bovendien is het productieproces van de

frame heeft zijn eigen kenmerken – vorming

Onconventioneel

Retro kostbaarder, vanwege de kleinere series.

van de lugs, achtervork, kleine putjes in het

Hoewel Roetz-Bikes nog geen acht maanden

Ongeveer 90 procent van de verkopen heeft

staal, plek voor de bevestiging van de dynamo

actief is, verloopt de vraag volgens Groot

betrekking op de Road.”

– waardoor ze verschillen. Ze zijn alleen op

Wassink boven alle verwachtingen. “We be-

Welke voorkeur de consument ook heeft, in

dezelfde wijze geassembleerd. Onze klanten

schikken inmiddels over een landelijk netwerk

alle gevallen krijgt deze een afwijkende en

zijn mensen die bewust kiezen voor een

van 38 verkooppunten. Ik verwacht dat we in

unieke fiets die opvalt en waarmee men een

fiets die met bezieling is gebouwd. En ze

‘statement’ afgeeft. “Sowieso is het geen serie-

willen, niet onbelangrijk, een fiets die er gaaf

product. Geen fiets is hetzelfde, want ieder

uitziet.”

‘Vijftig procent van de milieubelasting is toe te schrijven aan de productie van frames’ het eerste productiejaar al zo’n 1.000 fietsen zullen verkopen.” Dat de bedrijfsvoering van Roetz-Bikes binnen de fietsbranche onconventioneel is, is ook door anderen al opgemerkt. In september vorig jaar viel de onderneming op Duurzame Dinsdag al meteen in de prijzen en dit voorjaar werd Roetz-Bikes genomineerd voor de Fiets Innovatie Award. “Dat is precies wat we willen zijn”, besluit Groot Wassink: “een opvallende, duurzame fabrikant van fietsen die met de hand én een groen hart zijn ver-

Assemblage vindt plaats met nieuwe, milieuvriendelijke onderdelen.

vaardigd.”


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:45

Pagina 13

13

Truck van de Toekomst rijdt op afval Trucks die als het ware op hun eigen ingezamelde afval rijden. Geen toekomstmuziek, maar realiteit. De eerste exemplaren worden volgende maand in gebruik genomen in Amsterdam.

vermindert de CO2-uitstoot met 90 procent in vergelijking met diesel. De overheid wil dat van de totale hoeveelheid energie die in 2020 verbruikt wordt, minimaal 14 procent afkomstig is uit duurzame bronnen. Een toename van de productie en levering van groen gas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling. Volgens prognoses kan in 2020 12 procent

Het gaat om vier trucks die in het kader van het subsidieprogramma van

van het aardgas vervangen zijn door Groengas.

Truck van de Toekomst van Agentschap NL door Afvalservice West speciaal zijn omgebouwd om op Groengas te kunnen rijden. Volgens

Besparingen

deze organisatie, die de inzameling van alle voorkomende soorten huis-

Alleen vormen de aanschafkosten om op dit moment op grote schaal

houdelijk afval in een deel van Amsterdam verzorgt, zijn deze nieuwe

Groengas trucks in te zetten nog een drempel. De investeringskosten

trucks uniek in hun soort. De

van een CNG-voertuig zijn

voertuigen rijden namelijk

namelijk zo’n 40.000 euro

niet alleen op Groengas, ook

hoger dan een vergelijkbare

alle componenten, zoals de

dieseltruck. Daarom wordt

kraan die het grofvuil

binnen dit project onderzocht

optakelt, functioneren op

in hoeverre de extra

Groengas. Een ander

investeringskosten zijn terug

voordeel van de inzamel-

te verdienen. Een deel van de

trucks is dat ze smaller zijn

winst is te behalen op het ge-

dan de gebruikelijke varian-

bied van de brandstofkosten.

ten, vertelt Vitaly Bidrosyan,

Groengas is namelijk sub-

woordvoerster van Afvalser-

stantieel goedkoper dan diesel.

vice West. “Als basis dient

En naar verwachting is er

een reguliere Iveco truck met

besparing mogelijk op onder-

CNG-motor die bij GINAF

houdskosten. Dieselmotoren

wordt omgebouwd naar

kunnen op den duur immers

smalspoor en onder het merk

vervuilen door aanslag en roet,

GINAF wordt geleverd.

waardoor de prestaties terug-

Daardoor kunnen ze gemak-

lopen. Dat geldt niet voor

kelijker in de smalle straatjes

Groengas trucks, die boven-

van Amsterdam manoeu-

dien geen roetfilter nodig

vreren. Iets dat overigens

Dirk de Jager van Stadsdeel West (l) en directeur Gerard Wiggers van Afvalservice West (ASW), brengen een

niet ten koste gaat van de

toast uit op de ingebruikneming van de eerste Groengas vuilnistruck.

Springplank

inzamelcapaciteit, want de Groengas voertuigen kunnen evenveel afval als breedspoor trucks meenemen.”

hebben.

Om de voortgang van het project met de Groengas vuilnistrucks voor iedereen inzichtelijk te maken heeft Afvalservice West onlangs een speciale website www.aswprojecten.com in gebruik genomen. Hierop

Koeienmest

zijn de prestaties van de vier inzamelvoertuigen te volgen en zijn onder

Groen gas is gezuiverd en gedroogd biogas en een duurzaam alternatief

meer de resultaten te vinden over het verbruik

voor aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van

van Groengas ten opzichte van vergelijkbare

stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke rest-

dieselvoertuigen.

producten zoals koeienmest. Het uit biogas geproduceerde Groengas

Als het project rendabel blijkt te zijn dan kan

heeft dezelfde kwaliteit en eigenschappen als aardgas. Bovendien ver-

het volgens Agentschap NL als een springplank

betert het rijden op Groengas de luchtkwaliteit: het reduceert fijnstof en

dienen voor andere bedrijven en gemeenten.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

13:18

Pagina 14

GO! 14

Ultiem hergebruik van auto-onderdelen

Van autosloper tot verant w De Europese recyclingdoelstelling is voor 1 januari 2015 vastgesteld op 95 procent, waarvan tenminste 85 procent van het product of materiaal moet worden hergebruikt. Een bedrijf dat nota bene op microniveau al ruimschoots aan deze voor EU-lidstaten geldende norm voldoet is Bart Ebben, specialist in gebruikte onderdelen voor Citroën en Peugeot. Dankzij een goed geoutilleerde werkplaats, een geavanceerd documentatiesysteem en een milieuvriendelijk verwerkingsproces krijgt 90 procent van de gedemonteerde auto’s een tweede leven. Gebruikte onderdelen zijn aan-

name van jongere modellen tot

zienlijk goedkoper, nog prima van

ongeveer acht jaar oud. Ieder on-

kwaliteit, kunnen voorkomen dat

derdeel van de 200 à 300 auto’s

een auto na fikse schade door to-

die het bedrijf jaarlijks verwerkt

tall loss bij de shredder belandt en

wordt uiterst zorgvuldig gede-

zijn uiteraard milieuvriendelijker

monteerd. Dit in tegenstelling tot

dan nieuwe. Geen wonder dat

de wijze waarop traditionele

sommige verzekeraars, zoals Ach-

sloopbedrijven te werk gaan, die

mea, klanten die na een aanrijding

het uitsluitend om het restmate-

gebruikte onderdelen laten mon-

riaal te doen is en hiervoor meestal

teren, korting op hun polis geven.

zwaar geschut, zoals een slijptol,

Achmea heeft hiervoor bijvoor-

hanteren. Ebben: “Van ons kun je zeggen dat wij als het ware een

beeld een ‘Groene polis’ ontwikkeld, die overigens in

Bart Ebben: ‘Garantie op gebruikte onderdelen is desgewenst uitbreidbaar tot levenslang.’

soort omgekeerde monteurs zijn.” Ebben weet per type Peugeot of

samenwerking met Bart Ebben is opgezet.

binatie van PCA-dealer (een

Zowel nationaal als internationaal

Citroën exact waar behoefte aan

Voor Bart Ebben zit het recyclen

samenwerkingsverband van

is de reputatie van de in Nijmegen

is. Het catalogiseren en digitalise-

van onderdelen zo’n beetje in de

Peugeot & Citroën specialisten)

gevestigde onderneming groot.

ren van de onderdelenstroom ge-

genen. De 35 jaar geleden gestarte

en leverancier van gebruikte

Dat komt volgens directeur-ei-

schiedt volgens een vraaggestuurd

specialist vormt een unieke com-

Citroën en Peugeot onderdelen.

genaar Bart Ebben vooral vanwege

proces om te voorkomen dat er

de goede beschikbaarheid van

voorraden incourante componen-

componenten. “De kans dat wij

ten ontstaan.

een bepaald onderdeel op voor-

De bulk van de auto’s die ter de-

raad hebben is 70 procent. Bij een

montage binnenkomen zijn total

universeel is die kans gemiddeld

loss auto’s die de onderneming via

20 procent. En het is voordeliger,

een veiling van verzekeraars be-

omdat gebruikte onderdelen per

trekt. “Wij beschikken over een

saldo de helft kosten vergeleken

eigen systeem waarmee nauw-

met nieuwe.”

keurig is te calculeren wat de reële waarde van zo’n schadevoertuig

Omgekeerde monteurs

is. Meteen na binnenkomst wordt

Illustratief voor de schaalgrootte is

iedere wagen geanalyseerd en via

dat Bart Ebben in totaal zo’n

een hand-held is het mogelijk de

Van de 200 à 300 auto’s die Ebben jaarlijks verwerkt, wordt ieder onderdeel zorgvuldig

65.000 gebruikte componenten

bruikbare onderdelen, nog voor

gedemonteerd.

in de schappen heeft liggen, met

demontage, online in het ver-


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

13:19

Pagina 15

15

nt woord recyclingbedrijf kaart brengen van al

streekse export plaats naar buiten-

plaats na Bosch. In Nederland

die onderdelen een

landse autobedrijven. Duitsland

werd Bart Ebben als eerste autode-

complex en tijdro-

behoort binnen de EU tot de

montagebedijf genomineerd voor

vend proces is. Zo

grootste markten. En er komen

de MVO Award voor Maatschap-

kent het bedrijf bij-

zelfs in toenemende mate orders

pelijk Verantwoord Ondernemen

voorbeeld van ieder

vanuit Rusland en Japan. Onlangs

in de regio Nijmegen.

onderdeel de kilo-

hebben we nog een versnellings-

meterstand van de

bak voor een Citroën XM naar

Krimpende schadeautomarkt

donorauto. Alle

Japan verstuurd.”

Ebben zegt zich wel zorgen te

materialen worden

Bart Ebben heeft inmiddels in bin-

maken over het krimpende aan-

zoveel mogelijk nog

nen- en buitenland een goede

bod van jonge schadeauto’s. “Een

in de auto getest.

naam opgebouwd als het gaat om

gevolg van de Nederlandse BPM-

Daarna is het zaak ze

groen ondernemerschap. Op de

wetgeving. Die zorgt ervoor, door

Gebruikte onderdelen zijn 50 procent goedkoper dan nieuwe en

onder de juiste defi-

Automechanica in Frankfurt nam

de teruggave regeling van een deel

nog prima van kwaliteit.

nities te labelen en in

de enige leverancier van gebruikte

van de BMP bij export, dat veel

te boeken om te koopsysteem te zetten dat weer

voorkomen dat een klant een

gekoppeld is aan onze webshop.

verkeerd onderdeel krijgt.

Verder kopen we veel restpartijen

Een ander initiatief waarmee de

op. Dan gaat het om nieuwe delen

onderneming zich in de markt

die bij dealers niet meer gangbaar

onderscheidt is dat het garagisten,

zijn.”

carrosseriebedrijven en verzekeraars handvatten aanreikt om

Kwalificatiesysteem

auto’s te behoeden van een total

Alle aangeboden delen moeten

loss verklaring. Dit bestaat uit een

aan de door Ebben zelf opgestelde

kwalificatiesysteem voor plaat-

minimale kwaliteitseisen vol-

werk dat carrosseriebedrijven een

doen. De klant krijgt sowieso 3

nauwkeurig inzicht geeft in de status van gebruikte plaatdelen,

‘Wij zijn eigenlijk omgekeerde monteurs’

zodat zij kunnen inschatten of het

Alle 65.000 gebruikte componenten in de schappen zijn voorzien van een label.

rendabel is om een schade-auto hiermee van de sloop te redden.

onderdelen een aparte positie in

van deze auto’s over de grens ver-

tussen de gevestigde grote onder-

dwijnen. Onder andere via de

Green Directory

delennamen als Bosch, Valeo,

STIBA en ARN vindt vanuit de

Ongeveer driekwart van de afne-

Varta, Walker etc..

branche een lobby plaats om aan

mers zijn autobedrijven en één op

Ebben slaagde er in om op de Au-

deze ongewenste situatie een

de vier is particulier, vertelt Bart

tomechanica een plek te verove-

einde te maken. Dit soort regelge-

maanden garantie op een aan-

Ebben. Hij stelt vast dat ook markt

ren in de Green Directory, samen

ving is beslist niet in het belang

koop, die eventueel tegen bijbeta-

binnen én buiten Europa zich in

met 60 andere geselecteerde

van het milieu en draagt zeker niet

ling is uit te breiden tot

een opgaande lijn bevindt.

groene automotive spelers, en ein-

bij tot het optimaliseren van onze

levenslang. Vandaar dat het in

“Steeds vaker vindt er recht-

digde zelfs een keer op de tweede

bedrijfsprocessen.”


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:48

Pagina 16

GO! 16

Scooter Recycling Nederland wil toeren maken Sinds de officiële start van Scooter Recycling Nederland (SRN) op 1 maart dit jaar, is er een einde gekomen aan het illegaal dumpen of op een milieuonvriendelijke wijze buiten gebruik stellen van oude brom- en snorfietsen. Op dit moment zijn er al meer dan 70 innamepunten waar consumenten hun afgedankte scooters kunnen inleveren. Recycling vindt vervolgens plaats bij een van de tien demontagebedrijven die hiervoor op dit moment een vergunning hebben. Dit aantal moet op korte termijn

Scooters worden steeds ‘groener’, ook na hun levenscyclus.

groeien tot een landelijk dekkend netwerk. De noodzaak om voor oude brom/snorfietsen en scooters een professio-

Gilera, Aprilia, Moto Guzzi, Peugeot, Sym, Derbi, Kymco, Tomos,

neel inname en recyclingsysteem op te tuigen, is de laatste jaren alleen

Yamaha en Govecs behoren tot de initiatiefnemers. Onlangs is ook

maar toegenomen. Nederland telt inmiddels ruim 1 miljoen brom/snor-

Garelli als deelnemer toegevoegd. Andere importeurs zijn bezig met de

fietsen en dat aantal groeit jaarlijks met een kleine 85.000 stuks. Van het

toetreding. Voor het inrichten van het demontagesysteem, het monito-

totale park worden ieder jaar vele duizenden exemplaren buiten gebruik

ren van de materiaalstromen en de landelijke inzameling en verwerking,

gesteld of domweg ergens achter gelaten. Slecht voor het milieu en slecht

betalen kopers van een nieuwe scooter een recyclingbijdrage van 17,99

voor het imago van de branche. “Wij vonden dat aan deze onwenselijke

euro. SRN werkt voor de uitvoering van het recyclingtraject nauw samen

situatie een einde moest komen”, zegt Alex van den Hoff, voorzitter van

met ARN, die immers alle expertise op dit gebied in huis heeft en boven-

Scooter Recycling Nederland en general country manager van Piaggio

dien over een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde autodemontagebedrijven beschikt. Het zou dus volstrekt logisch zijn

Benelux. “Recycling van brom- en snorfietsen vond plaats in een vaak onduidelijk en ongecontroleerd circuit. Er waren wel professionele recyclingbedrijven, maar hier gingen lang niet altijd alle afgedankte brom/snorfietsen naar toe. Gevaarlijke stoffen als olie, koelvloeistof en loodaccu’s werden dus niet altijd optimaal hergebruikt. Om ervoor te zorgen dat dit in

‘De recyclingbijdrage kan straks omlaag’

de toekomst wel milieuverantwoord en gecontroleerd

als deze bedrijven eveneens scooters zouden recyclen. Alleen staat de Nederlandse wetgeving dit niet toe. Volgens Kasper Zom, senior consultant van ARN, recyclen veel demontagebedrijven naast auto’s sinds jaar en dag ook scooters, maar mogen zij dit officieel niet, tenzij dit expliciet in hun vergunning staat. “En er zijn niet veel bedrijven in Nederland die specifiek

gebeurt, is SRN opgericht. Met als bijkomend voordeel dat daarmee ook

deze vergunning hebben. Met als gevolg dat het aantal demontagebedrij-

allerlei criminele activiteiten, zoals omkatten en illegale onderdelenhan-

ven waarmee SRN kan werken nog zeer beperkt is. En omdat er nog geen

del, tot het verleden gaan behoren.”

landelijk dekkend netwerk is, zijn de transportkosten relatief hoog. Dit in

Van den Hoff verwacht dat het aantal te recyclen brom/snorfietsen uit-

tegenstelling tot de verwerkingskosten die, dankzij de hogere opbreng-

eindelijk tussen de 50.000 en 70.000 stuks per jaar zal gaan bedragen.

sten van restmaterialen al flink zijn gedaald. Het ziet er dus naar uit dat

“Dit is bovendien een prima instrument om te laten zien dat onze

de huidige recyclingbijdrage in de toekomst omlaag kan.” Eerst zal echter

industrie zich op een duurzame en professionele wijze kan meten met

de wetgeving moeten worden aangepast. Zom ver-

andere branches.”

wacht dat dit per 1 januari 2014 zal gebeuren. “In de tussenliggende periode zal SRN provincies vragen

Gedoogconstructie

om scooterrecycling in afwachting van de wet-

Scooter Recycling Nederland is officieel sinds 1 maart dit jaar actief.

geving beperkt toe te staan, zodat dealers en auto-

BOVAG en de bij RAI Vereniging aangesloten merken Piaggio, Vespa,

demontagebedrijven dit er naast kunnen doen.”


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:49

Pagina 17

17

Gezocht:

second-life traject voor batterijen EV’s

Wat te doen met oude of afgedankte batterijen uit elektrische en hybride auto’s (HEV’s) die de komende jaren in toenemende mate op de markt zullen komen?

omgaan met afgedankte en beschadigde HEV-

mogelijkheden voor second life toepassingen

batterijen in Nederland te verbeteren, heeft

van Lithium Ion batterijen zijn er nog niet.

ARN alvast een eerste stap gezet en is samen

Daar werken wij, samen met o.a. KEMA, hard

met Innovam gestart met het ontwikkelen van

aan. Bottleneck bij hergebruik van Lithium-

een training om demontagebedrijven te leren

ION batterijen is, naast de technologische haal-

veilig om te gaan met afgedankte HEV’s. De

baarheid, ook de productverantwoordelijkheid

Vooral voor lithium ION accu’s is er volgens

cursus is in de loop van dit jaar gereed en wordt

en de productveiligheid. Onze nachtmerrie is

ARN Advisory nog een aantal hobbels te

vanaf 2013 gegeven aan alle bij ARN aangeslo-

dat mensen zo’n accu in een aanhangwagentje

nemen. “De uitdaging is om voor deze accu’s,

ten demontagebedrijven.

gaan meenemen naar een strandhuisje, als

die een sterk negatieve restwaarde hebben, second-life toepassingen te vinden met een

aggregaat. Levensgevaarlijk.”

Nachtmerrie

positieve restwaarde”, zegt Hector Timmers,

Volgens Timmers is de procedure voor het

Negatieve restwaarde

algemeen manager van ARN Advisory. Om

verwijderen van accu’s uit HEV-wrakken nog

Probleem bij afgedankte Lithium-ION accu’s

producthergebruik van dit soort batterijen van

voor verbetering vatbaar. “Op dit moment is

uit hybride en full electric auto’s is dat de

de grond te krijgen zoekt ARN op Europese

het zo dat ARN, na deregistratie van schade-

veiligheidsrisico’s vanwege het hoge voltage

schaal partners en financiers.

auto’s bij demontagebedrijven, toestemming

groot zijn en er dus zorgvuldig mee moet wor-

De recyclingdoelstellingen voor accu’s zijn

vraagt om importeurs te betrekken bij de

den omgegaan. Bovendien bevatten ze weinig

vastgelegd in het Besluit Beheer Batterijen en

schouwing van zo’n voertuig. Vervolgens

waardevolle materialen, waardoor de rest-

Accu’s. De route die accu’s moeten afleggen

vindt dan de demontage plaats. Maar omdat

waarde sterk negatief is. Timmers: “Een recy-

om veilig en milieuverantwoord te worden

second-life toepassingen nog niet zijn gedefi-

clingbedrijf vraagt voor inname van zo’n accu

afgedankt bestaat uit achtereenvolgens deregi-

nieerd, blijven er nu nog slechts twee opties

5 euro per kilo, oftewel 1.500 euro voor een

stratie, demontage, inzameling en opslag om

over: recycling door ARN of de batterijen terug

gangbaar pakket van 300 kilo. Bij dat bedrag

dan uiteindelijk een eindbestemming te

laten nemen door de fabrikant. Concrete afzet-

valt de beheerbijdrage van 180 euro (incl.

krijgen. Er zijn dan drie mogelijkheden: een

BTW) die

tweede leven door producthergebruik

een koper van een EV met

(second-life), terug naar de fabri-

een Lithium-ION

kant of recycling (materiaalhergebruik). Een en ander is beschreven in

accu betaalt in het niet. Daarbij komt

het deelrapport van het

dat zo’n batterij na

SafeBAT-project, mede

een second-life toe-

gefinancierd door het Automotive Innovation Programme (HTAS). Dit project, waaraan ARN Advisory heeft deelgenomen, richt zich op veiligheid en standaardisatie van EV-batterijen.

passing uiteindelijk opnieuw gerecycled moet worden. En als de kosten daarvan zo hoog blijven als ze nu zijn, is het sterk de vraag wie uiteindelijk die kosten

Training demontagebedrijven Om het huidige kennisniveau over het veilig

voor zijn rekening zal moeten nemen.”


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:49

Pagina 18

GO! 18

RAI SOCIETY

Grondleggers RAI vereeuwigd Onder aanwezigheid van de voorzitter van het Hoofdbestuur van RAI Vereniging, de directie en de Commissarissen van Amsterdam RAI en de Leonard Lang Penninghouders, vond begin april de feestelijke onthulling plaats van de twee plaquettes van de ‘founding fathers’ van Amsterdam RAI. Dankzij J.Leonard Lang en Egon F. Eriksson heeft de RAI fysiek vorm gekregen. Beide heren realiseerden de droom van een eigen beurs- en congresgebouw in Amsterdam. J.Leonard Lang was in 1922 de grondlegger van ‘de Oude RAI’ in de Ferdinand Bolstraat. Egon F. Eriksson stond aan de basis van het in 1961 geopende complex aan het Europaplein. In Entree K van het Europacomplex waren de ‘founding fathers’ vereeuwigd middels twee plaquettes. Met de herinrichting van dit entreegebied hebben deze plaquettes een nieuwe, prominente plaats gekregen. De onthulling van de plaquettes, die de verbinding tussen Amsterdam RAI en RAI Vereniging symboliseren, werd verricht door vijf

In 1938 is deze erepenning het leven ingeroepen. De penning wordt binnen

Leonard Lang penninghouders. Op de foto van links naar rechts: Peter

RAI Vereniging uitgereikt aan personen met grote verdiensten voor de

Janssen, Peter van den Kommer, Erik Glasius, Wim Breukink en

Vereniging en haar leden. Uiteraard was het Lang zelf, die als eerste de ere-

Hans Vermeulen.

penning uitgereikt kreeg.

Slimme mobiliteitsoplossing Wie al vast een blik in de toekomst wilde werpen

van A naar B te brengen. “Voor de informatievoor-

hard aan een open gestandaardiseerd platform om

kon eind maart terecht op Intertraffic in Amster-

ziening die hiervoor nodig is”, zo legde Bresser uit,

binnen de branche data en informatie uit te wisse-

dam RAI. Een van de blikvan-

len. “Ons uiteindelijke doel is om de

gers was een door V-tron met

bestuurder een aantrekkelijk ‘assorti-

slimme camera’s uitgerust

ment’ aan diensten met toegevoegde

prototype van de Toyota Prius,

waarde te leveren, zodat deze zijn ge-

die communicatie met andere

drag op gewenste wijze kan aanpas-

auto’s en met de infrastruc-

sen”, aldus Leo Bingen, directeur van

tuur zelf mogelijk maakt. In zijn

SIMS (hier op de foto bij de Toyota

rondgang met VIP’s en politici

Prius). Op dit moment vindt met de,

over

noemde

door V-Tron in samenwerking met

Harald Bresser, manager

Intertraffic

TNO van apparatuur voorziene

Communicatie en PR van RAI

Toyota Prius, op kleine

Vereniging, dit een goed voor-

schaal een praktijktest

beeld van een ‘connected car’.

plaats. Het is de bedoe-

Oftewel, een auto van de toe-

ling om met dit proto-

komst, waarmee het dankzij intelligente interactieve

“hebben RAI Vereniging en BOVAG

type in de loop van dit

telematicaoplossingen mogelijk is de wegcapaciteit

de stichting SIMS (Standaardisatie-

jaar een grootschalige

straks beter te benutten en de automobilist op een

en Informatiebeleid voor de Mobili-

proef met een paar dui-

betrouwbare, comfortabele en betaalbare manier

teits Sector) opgericht. SIMS werkt

zend auto’s te starten.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:49

Pagina 19

19

Politiek rondje BedrijfsautoRAI

De bus krijgt steeds meer fans!

Politici wisten de weg naar de BedrijfsautoRAI (17 tm 21

Met die slogan is Stichting Bus, waarin werk-

de bus een veilig en comfortabel vervoer-

gevers en werknemers van de touringcar-

middel is.

branche, de ANVR Bustouroperators en

“Om de vele voordelen van de bus te be-

april) goed te vinden. Staatssecretaris Joop Atsma van het

RAI Vereniging zijn verenigd, een promotie-

nadrukken worden alle moderne media

ministerie van I&M die de openingshandeling verrichtte, liet

campagne gestart. Centraal in de campagne

(Facebook, Radio538) ingezet om het

speech

staat een serie vrolijke tv-spots die het

unieke van een busreis over te brengen: het

weten veel be-

voordeel van gezamenlijk reizen met de bus

groepsgevoel”, vertelt Remco Tekstra,

in

zijn

wondering te heb-

secretaris afdeling Spe-

ben voor hetgeen

ciale Voertuigen van

de trucksector de

RAI Vereniging. “Onder-

afgelopen decen-

deel van de campagne

nia heeft gepres-

is ook het bestickeren

teerd. “De sector

van de achterzijde van

is er in geslaagd de

alle in 2012 verkochte

CO2-emissie

touringcars in de cam-

in

een periode van

pagnekleuren.”

twintig jaar met 50

naar allerlei evenementen en festiviteiten

Verder gaan er een tiental ‘campagnebus-

procent terug te

benadrukt. Doel van de campagne is het

sen’, de weg op, waarvan deze bestickerde

brengen. Daar kunnen andere branches alleen maar jaloers

reizen per touringcar te bevorderen en

OAD-bus een van de eerste is. Deze spe-

op zijn.” Atsma beloofde nog voor de zomer duidelijkheid te

daarnaast het imago van de bedrijfstak te

ciale promotiebussen zullen de komende

verschaffen over de stimuleringsregeling van Euro VI vracht-

verbeteren, de instroom van jonge mede-

drie jaar vooral op het Nederlandse

wagens en bussen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer toe-

werkers te stimuleren en te laten zien dat

wegennet goed zichtbaar zijn.

gezegd hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. Ook VVD-kamerlid Charlie Aptroot liet zich op de van het naar zijn mening ‘innovatieve karakter van de trans-

Smaakmakend SV-diner

portbranche’. Vergezeld

Smaakmakend en spraakmakend. Dat is wellicht de beste omschrijving voor het traditio-

door Jeroen van de

nele SV-diner dat afdeling Speciale Voertuigen op de openingsdag van de BedrijfsautoRAI

Braak (r) van RAI Vereni-

(17 t/m 21 april) organiseerde. Aan dit unieke netwerkevenement namen zo’n zestig toon-

ging kreeg Aptroot, die

aangevende trailerfabrikanten, carrosseriebouwers en componentenleveranciers deel.Voor

verkeer en infrastructuur

de CEO’s van de verschillende ondernemingen een prima manier om tijdens dit ‘walking

in zijn portefeuille heeft,

dinner’ midden op de beursvloer bij te praten en hun laatste ontwikkelingen en innovaties

uitleg over de voordelen

met elkaar te delen. Met een voorgerecht op het mediaplein en het hoofdgerecht tussen

van Euro VI-motoren

de klassieke trucks kregen zij een aardig ‘kijkje achter de schermen’. Als extra smaakmaker

door Eelco van Veen,

fungeerde

directeur van DAF Ne-

Ruud

derland (midden).

maakte de genodigden op

Een ander belangrijk mo-

een prikkelende wijze deel-

ment met een politieke

genoot van zijn succesvolle

lading betrof de overhandiging van het Actieplan C,M,M,N

reis in duurzaamheidsland.

Cargo tijdens het Branchecongres BedrijfsautoRAI aan

Zijn boodschap luidde: “durf

beursvloer persoonlijk rondleiden en op de hoogte stellen

ondernemer

Koornstra.

Hij

Mariëtte van Empel, directeur Klimaat, Lucht en Geluid

van gebaande paden af te

van het ministerie van I&M. Met dit Actieplan beogen alle re-

wijken, pas dan komen de

levante partijen in de transportsector een versnelling van de

echte innovaties boven drij-

innovaties in de goederenvervoerketen te bewerkstelligen.

ven”.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:50

Pagina 20

GO! 20

eco-trends

Smart rekent af met files Op weg naar urban mobility 2.0 heeft Daimler, het moederbedrijf van smart, tijdens de Maffe Marathon van de Bijenkorf eind maart de smart e-bike voor de Nederlandse markt gepresenteerd. Dankzij de elektrische BionX traponderdersteuning is de hippe fiets, die is ontwikkeld door de ontwerpers van de smart fortwo, prima geschikt voor woonwerk- of stadsverkeer. De uitneembare lithium-ion accu heeft een capaciteit van maximaal 100 kilometer. Opladen tijdens het rijden gebeurt overigens ook, doordat de remenergie automatisch wordt omgezet in elektriciteit. Een andere interessante feature waarover de smart e-bike beschikt is de USB-aansluiting die het mogelijk maakt om onderweg elektrische apparatuur, zoals een iPhone, op te laden. Via de USB-aansluiting is de mobiele telefoon tevens te gebruiken als navigatie- en informatiesysteem. Andere extra’s zijn schijfremmen voor en achter, een onderhoudsvrije aandrijfriem van carbon en banden met een zeer lage rolweerstand.

Slimme smart met USB-aansluiting en regeneratief remsysteem.

Herman Brood Hiab kraan afgehamerd De Herman Brood Hiab kraan keert terug naar de stad waar hij ooit tot stand kwam: Amsterdam. Brood beschilderde deze Hiab 102 in 2000 op uitnodiging van Cargotec op de BedrijfsautoRAI. Tijdens de afgelopen BedrijfsautoRAI in april, precies 12 jaar later, werd de kraan geveild ten behoeve van War Child, een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie. “We hadden geen betere locatie voor deze kraan kunnen bedenken”, reageert Paulo Cardoso, marketing-manager van Cargotec Netherlands. “En de geweldige opbrengst van 11.750 euro wordt over-

Comfortabel paradepaardje van DAF.

gemaakt naar War Child.” Afvalservice West, een afdeling van de ge-

Exclusieve DAF

meente Amsterdam, was de hoogste bieder tijdens de levendige veiling

DAF heeft een Exclusive Edition

Evenals allerlei comfort- en

van haar topmodel – de XF105 –

veiligheidssystemen, zoals Lane

gepresenteerd. Deze speciale uit-

Departure Warning Assistant,

voering, gebouwd voor het lange

Vehicle Stability Control, een

afstandstransport en uitsluitend

camerasysteem en het DAF

leverbaar met de royale Super

Night Lock, dat de chauffeur be-

Space Cab, staat garant voor opti-

scherming biedt tegen insluiping

maal chauffeurscomfort. Tot de

en beroving. Een geautomati-

zeer ruime standaarduitrusting

seerde AS-Tronic twaalfversnel-

behoren onder andere een prak-

lingbak, die is gekoppeld aan een

tisch uitschuifbare koelkast met

460 pk-sterke Euro 5 krachtbron,

een inhoud van 42 liter, die zich

moet het gebruiksgemak en rij-

onder het bed bevindt, en een

comfort van de chauffeur com-

automatische klimaatregeling.

pleteren.

op de beursvloer van Amsterdam RAI. Het is de bedoeling dat de kraan wordt tentoongesteld in het Stedelijk Museum.

De kleurrijke Herman Brood Hiab kraan vindt eindbestemming in Stedelijk Museum Amsterdam.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:50

Pagina 21

21

Koelen met CO2 Koelen bij geconditioneerd vervoer kan ook anders: duurzamer, voordeliger en stiller. Dat bewijst CryoTech, het milieuvriendelijke label van Thermo King, specialist in transportkoeling. Het bijzondere van de koelunits die deze onderneming levert is dat ze gebruik maken van gerecycled koolzuur als koudemiddel. CryoTech is gebaseerd op een nieuwe koeltechniek. Geen diesel, maar vloeibare CO2 zorgt voor de koeling. Er zijn verschillende redenen waarom dit mi-

Koelen met gerecycled vloeibaar koolzuur spaart het milieu.

lieuvriendelijker is. In de eerste plaats omdat de koelstof is gere-

hergebruikt voor de koeling van

voor het milieu. De productie van

dB(A) aan de officiële PIEK-eisen.

cycled. CryoTech units gebruiken

goederen. Bovendien heeft Cryo-

vloeibaar stikstof kost namelijk

Transporteurs en distributeurs

namelijk CO2 dat vrijkomt bij

Tech geen energie nodig van een

driemaal zoveel energie. Bij diesel

die gebruik maken van CryoTech

industriële processen, zoals

draaiende dieselmotor, waardoor

is dat zelfs zeven keer zoveel.

kunnen inmiddels op vijf locaties

kunstmestproductie of olieraffi-

er nagenoeg geen emissie plaats

Daarbij komt dat koelen met CO2

CO2 tanken: in Heerenveen,

nage. In plaats dat dit in de atmos-

vindt. Ook in vergelijking met

uiterst stil is. Het systeem voldoet

Zwolle, Amsterdam, Apeldoorn

feer terecht komt, wordt het

stikstofkoeling is CryoTech beter

met een geluidsniveau van 56

en Waalwijk.

Kostenbesparende Flexitrailer Op het eerste gezicht valt er niet direct iets op aan deze trailer. Maar schijn bedriegt. Volgens D-Tec is deze innovatieve Flexitrailer LS speciaal met de gedachte in het achterhoofd ontworpen om de winstmarges van de gebruiker te helpen verhogen. Een belangrijke voorwaarde om kostenbesparingen te realiseren is het zeer lage eigen gewicht. De LS is met een leeggewicht van zo’n

De lichtste multifunctionele containertrailer in Europa.

4,6 ton niet minder dan duizend kilo lichter dan een gemiddelde Europese trailer en daarmee de

bij een jaarkilometrage van 150.000 kilometer, al gauw een reductie van het brandstofverbruik van 1.500 liter op. Andere

lichtste multifunctionele containertrailer.

voordelen zijn volgens D-TEC: een betrouwbaar robuust ontwerp,

Aangezien duizend kilo gewichtsreductie 1 liter

eenvoudige bediening en een verbeterde veiligheid dankzij de iets

brandstof per 100 kilometer bespaart, levert de inzet van de Flexitrailer,

langere wielbasis voor het vervoer van een 20ft container.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:51

Pagina 22

GO! 22

RAI vintage

Speelgoed voor welgestelden In 1902, op de kop af 110 jaar geleden, organiseerde de toen nog piepjonge RAI Vereniging, de vierde RAI-tentoonstelling. Dat was het eerste evenement waarbij vooral automobielen en motorfietsen in plaats van fietsen centraal stonden. De voorzitter van de Nederlandse Automobiel Club (tegenwoordig de KNAC), jonkheer J.L. Nahuys, opende de expositie die voor het eerst het gehele Paleis voor Volksvlijt (1.254 m2) in beslag nam. De bezoekers konden kennismaken met merken en modellen van het eerste uur, waaronder twee nieuwe Nederlandse: de Duc Voiturette van Altena uit Haarlem met een Dion motor en de carrosserieën van C. Bij ’t Vuur. Er ontstonden in die pioniersdagen van de auto merken die tot vandaag de dag stand hielden, zoals Fiat en Opel. Maar er verdwenen er ook veel, want door de geweldige toevloed van automerken moesten veel constructeurs de concurrentiestrijd opgeven. Toch bleven auto’s in de beginjaren vooral speelgoed voor welgestelden. Weinigen konden er zich een veroorloven. Zelfs Twentse textielindustriëlen – zeker geen arme jongens – deden in het begin van de twintigste eeuw al aan autodelen avant la lettre en schaften soms gezamenlijk zo’n wonder op wielen aan. Niet geheel onbegrijpelijk, want een viercilinder met 10 tot 15 pk kostte al gauw 5.000 gulden en voor een viercilinder van 20 tot 30 pk hing een prijskaartje van 8.000 gulden. In dit tijd een astronomisch bedrag. Kleinere auto’s uit de Amerikaanse serieproductie, zoals deze hier op de foto, waren goedkoper en kostten rond de 2.000 gulden. Daar kwamen echter allerlei onmisbare accessoires van gemiddeld 1.000 gulden nog bij. Denk aan een kap, verlichting en reservebanden. Bovendien stond de auto technisch nog in de kinderschoenen. Alles kon en ging kapot. Autorijden was nog echt een avontuur…..


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:51

Pagina 23

uitgesproken In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Edgar Kleinbergen, die sinds 1 maart dit jaar in dienst is getreden bij BMW Group Nederland in de functie van Manager BMW Motorrad.

23 zijn vastgelegd. De overheid moet namelijk een betrouwbare partner zijn, voor de particulier maar zeker voor het investerende bedrijfsleven. Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Helaas niet. De files ontstaan doordat teveel mensen het verkeerde

Wat is uw favoriete vervoermiddel?

vervoersmiddel kiezen: pak voor een ritje binnen of naar het dorp de

Bijna vanzelfsprekend: de motorfiets... Ik ben inmiddels erg gechar-

fiets, leg een kleine woon/werk afstand tot pakweg 25 kilometer met

meerd geraakt van de BMW K1600GT, de enige 6-cilinder op de markt.

een motorscooter af, kies voor een iets langere trajecten een motorfiets en voor de echt grote afstanden de auto, trein of het vliegtuig.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het werk te laten staan?

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

Dat doe ik al, ik pak vaak de motor. Het openbaar vervoer is helaas nog

Met oud-minister van Verkeer & Waterstaat Camiel Eurlings. Waarom

geen volwaardig alternatief in Nederland.

lukte het hem wel om al die grote verkeersprojecten te realiseren waar al zijn voorgangers niet in slaagden?

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Ik zou graag zien dat de overheid de gemotoriseerde tweewieler meer

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

ziet als een volwaardig deel van de mobiliteitsketen en daar het beleid

Druk, maar wel in beweging. Wij als BMW zien een markt voor

omheen bouwt.

motorscooters en elektrische concepten in de Randstad ontstaan. We zullen slimmer met mobiliteit omgaan. Met car sharing, het delen van

Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had?

parkeerplaatsen en integratie van bijvoorbeeld openbaar vervoeropties

Ik zou een duidelijk en helder meerjarenplan lanceren, waarin de fiscale

in autonavigatiesystemen. Wij verwachten dat in 2020 ongeveer 10

aspecten die betrekking hebben op de mobiliteit in ons land spijkerhard

procent van de automarkt elektrisch zal zijn of via plug-in-hybride systemen wordt aangedreven. In het verlengde hiervan is gewichts-

Edgar Kleinbergen

‘In 2020 is 10% van de automarkt elektrisch’

besparing essentieel. Carbon fibre is daarom volgens ons het materiaal van de toekomst. Daarnaast zijn wij er zeker van dat het begrip premium in de toekomst gedefinieerd zal worden door duurzaamheid. Auto’s én motorfietsen van BMW zullen dus nog meer vanuit dat oogpunt worden ontwikkeld en gebouwd. Dit zal zorgen voor nieuwe constructietechnieken, concepten en aandrijvingen. Dit is een proces dat nu al is ingezet met concepten als de BMW ActiveE en de BMW Concept e Scooter. Eén ding is zeker: plezier is een kernwaarde van BMW en zal dat zéker voor de motorfietsen altijd blijven.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:52

Pagina 24

GO! MARKTANALYsE

Elektrische automarkt zonder spanning Ondanks alle hooggespannen verwachtingen is de verkoop van elektrische auto’s in Europa vorig jaar traag uit de startblokken gekomen. In totaal werden in de EU slechts 11.563 EV’s aangeschaft. Op een marktvolume van 12,8 miljoen eenheden is dat een aandeel van 0,09 procent. Wellicht dat het ruimere aanbod en de bredere beschikbaarheid van ‘full electric’ modellen

Verkopen EV’s in Europa

dit beeld in de loop van dit jaar gaat veranderen. Aan de subsidies zal het in

2011

ieder geval niet liggen. In Frankrijk kunnen kopers van een EV

Totaal

rekenen op een subsidie van

w.v.

5.000 euro en de Noorse

Frankrijk

2.630

overheid verhoogt dat

Duitsland

2.154

bedrag zelfs met een fac-

Noorwegen

2.038

tor twee. Geen wonder

Ver. Koninkrijk

1.082

dat deze twee landen in de

Nederland

862

verkoopranglijst op

Oostenrijk

631

respectievelijk een

Zwitserland

433

eerste en derde plaats

Denemarken

362

Bron: A.I.D.

24

11.563

staan. Ook Duitsland doet het met een nummer twee

zowel Frankrijk als Duitsland echter passeren. Nederlands kopers van een

positie in absolute aantallen behoorlijk goed. Ons land neemt met 862 ver-

elektrische auto zijn vrijgesteld van BPM, wegenbelasting, terwijl de bijtelling

kochte EV’s een vijfde plek in. Uitgedrukt in marktaandeel zou Nederland

voor zakelijke rijders 0 procent bedraagt.

Herstel mondiale autoproductie

Autoproductie in de wereld

De productie van personen – en

daalde tot 8,4 miljoen stuks als

lopende jaar opnieuw dat de auto-

bedrijfswagens in de wereld is vorig

gevolg van de tsunami en de ramp

productie met 3 procent zal groeien

jaar met 3,2 procent toegenomen tot

met de kerncentrale Fukushima.

mede dankzij de ingebruikneming

Totaal

81,1 miljoen voertuigen. In totaal

De OICA verwacht voor het

van nieuwe fabrieken in Rusland,

w.v.

2011

80,1 miljoen

Azië

40,6 miljoen

wereldkoepelorganisatie van auto-

Europa

21,1 miljoen

fabrikanten, 59,9 miljoen personen-

Noord Amerika

17,8 miljoen

liepen in 2011 volgens de OICA, de

auto’s en 20,1 miljoen bedrijfswagens van de band. Azië is met een volume van 40,6 miljoen voertuigen het grootste autoproducerende continent, gevolgd door Europa (21,1 mln) en Noord Amerika (17,8 mln). Tot de belangrijkste groeiregio’s behoorden Zuid Korea (4,7 mln), alsmede India en de Zuid Oost Aziatische landen, die gezamenlijk 9,7 miljoen auto’s vervaardigden. China zag de productie afvlakken tot 18,4 miljoen eenheden terwijl die in Japan

Marokko en Brazilië.

Bron: O.I.C.A.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:52

Pagina 25

25

Hoewel de rentabiliteit van het

procentpunt beter dan in 2010. Bij

Nederlands wegvervoer vorig jaar

bedrijven die overwegend grens-

iets is verbeterd, blijkt het herstel

overschrijdend vervoeren zal dit cij-

binnenlands

grensoverschrijdend

van korte duur. In het eerste

fer uitkomen op naar schatting – 4,5

2011

-1,8

-4,5

kwartaal van dit jaar zette de ver-

procent, tegen -5,1 procent in 2010.

2010

-2,1

-5,1

slechtering van de economische

De rentabiliteit wordt gedefinieerd

2009

-2.4

-5,7

situatie in de transportsector door.

als het netto-overschot in procen-

2008

-0,4

-3,3

Onderzoeksbureau NEA ging, op

ten van de gerealiseerde opbrengst.

2007

1,0

-1,2

Rentabiliteit Nederlands wegvervoer

basis van voorlopige cijfers, voor

2006

0,9

-1,4

2011 uit van een negatief rende-

2005

-0,3

-2,4

ment van 1,8 procent voor binnenlandse vervoerders. Dat is 0,3

NEA hanteert voor een gezonde

twee jaar. Gehinderd door toene-

bedrijfsvoering een norm van + 5

mende internationale concurrentie,

procent, maar dat percentage wordt

torenhoge brandstofprijzen en een

al jaren niet meer gehaald.

dalende vraag naar vervoer, wil het

Volgens de conjunctuurenquête van

veel transporteurs maar niet lukken

TLN is de transportsector in het

om een behoorlijke winst te halen.

eerste kwartaal van 2012 weer ver-

Vergeleken met het eerste kwartaal

der weggezakt. Bedrijvigheid, omzet

van vorig jaar steeg de dieselprijs in

en winst daalden voor de derde

de eerste drie maanden van 2012

maal op rij naar het laagste niveau in

met bijna 10 procent.

Luxe importmerken houden Chinese automarkt overeind In het vierde kwartaal van 2011 is de verkoopgroei van nieuwe

China 33.500 exemplaren verkocht, terwijl niet minder

personenauto’s in de Volksrepubliek nagenoeg tot stilstand

dan 31.050 stuks van de Mercedes S-klasse hun weg

gekomen. In de laatste drie maanden daalde de vraag zelfs met

vonden naar de Chinese consument. Audi wist zelfs met

1,6 procent. Het goede nieuws is dat China, inmiddels de

een volume van 313.036 voertuigen (+37,3%) alle records

grootste automarkt ter wereld, over het hele jaar nog een respectabele plus in de verkopen van bijna 6 procent wist te realiseren. Een resultaat dat in belangrijke mate te danken was aan de aanhoudend grote vraag naar exclusieve importmerken. De belangstelling voor dure vierwielige statussymbolen uit Europa lijkt voorlopig onbegrensd.Vorig jaar verdubbelde de verkoop van dit soort prestigemerken tot 870.000

te breken. Het gezamenlijk markt-

Verkoopontwikkeling personenauto’s in China 4e kwartaal 2011

-1,6%

3e kwartaal 2011

+9%

2e kwartaal 2011

+ 6%

1e kwartaal 2011

+ 13%

4e kwartaal 2010

+ 28%

3e kwartaal 2010

+ 20%

2e kwartaal 2010

+ 29%

1e kwartaal 2010

+ 62%

eenheden en analisten gaan er van uit dat dit jaar de grens van 1 miljoen stuks zal worden doorbroken.Vooral BMW, Mercedes en Audi doen het goed. Alleen al van de BMW 7-serie werden het afgelopen jaar in

Bron: A.I.D.

aandeel van alle Europese merken bedraagt op dit moment 55,5 procent. Een percentage dat overeenkomt met 6,4 miljoen auto’s.

Bron: N.I.W.O.

Transportsector in zwaar weer


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:53

Pagina 26

GO! 26

DE Stelling Bart Maussen, imagodeskundige

Maxime Verhagen op Twitter “Net een inspirerend bezoek gebracht aan Orlaco in Barneveld, een onderneming die kansen blijft pakken dankzij vernieuwing en innovatie.”

“Zo’n beeld van Mark Rutte op de fiets doet het geweldig. We weten dat hij staatsman is, maar hij is ook een van ons. Dat zegt het beeld van die frisse premier op zijn Gazelle.”

Chris Collet, directeur Mini Nederland

Karin Spaink, columniste Parool

“Het grote succes van Mini is onder meer toe te schrijven aan de accessoires

“Nooit zo veel lol gehad: over

die kopers kunnen kiezen. Klanten kunnen zelf hun auto samenstellen. Zo

provinciale wegen naar Berlijn in

kunnen ze bijvoorbeeld zelf bepalen wat voor kleur kappen ze op de spiegels

een Canta. 1.200 kilometer met

willen hebben, wat voor kleur dak, welke velgen. Er komt geen enkele auto

45 kilometer per uur.”

van de lopende band die hetzelfde is. In deze tijd waarin individualisering een steeds grotere rol speelt, vinden mensen dat heel belangrijk.”

Patrice Assendelft, directeur KNMV

Rob Smitskamp, Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV)

“Het merendeel van onze leden

“Het aantal diefstallen van airbags rijst echt de pan uit. De totale schade loopt

heeft een motor voor de hobby en

inmiddels in de vele miljoenen en de kans dat gedupeerden opnieuw het

rijdt niet meer dan twee- tot vier-

slachtoffer worden, is levensgroot. De dieven komen vaak al weer na enige

duizend kilometer per jaar.”

dagen terug, omdat ze dan weten dat de auto opnieuw van airbags is voorzien.”

Martin Huisman, Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ) “Werknemers die er bewust voor hebben gekozen om geen privékilometers te rijden met de leaseauto, worden toch op kosten gejaagd. Onze ervaring is dat vooral mensen met een grotere leaseauto een verklaring van geen privégebruik hebben. Een goedbetaalde manager met een BMW uit de 5-serie moet in 2013 ineens 6.500 euro netto aftikken.

Johan van Ruijven, politie Hollands Midden “Wanneer je in Nederland twee meter onder water bent, heerst daar absolute duisternis. De lifehammer ligt niet binnen handbereik, je krijgt de gordels niet los, bent je oriëntatie kwijt en alle elektronica in de auto valt uit. Dankzij dit nieuwe Rescue Escape Guidance System (REGS) heb je dan in ieder geval een vluchtroute.”


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

13:26

Pagina 27

GO!factor

LAURENS DE WIT & MELROY HEEMSKERK

Hoe kun je de concurrentie op een milieuvriendelijke manier op achterstand zetten? Die vraag vormde de basis voor de oprichting van het Innovatief Duurzaam Race Team (IDRT). Dankzij dit initiatief van Innovam in samenwerking met het Automotive College, krijgt jong technisch talent de kans om alle fijne kneepjes van het racevak te leren. Twee coureurs, Laurens de Wit en Melroy Heemskerk, zijn voor het IDRT-raceteam geselecteerd om het in een zeven weekenden tellend kampioenschap op te nemen tegen hun opponenten. “Met dien verstande”, zo vertelt Heemskerk, “dat wij op bioethanol rijden en de concurrentie op gewone benzine.” Hij wijst op de adrenalineverhogende Saker sportwagen die, gevuld met ‘schone’ brandstof, normaal gesproken weinig uitdagers voor zich zou dulden. “Bio-ethanol heeft namelijk een hoger octaangehalte en zorgt voor een hogere compressie en méér vermogen. De Subaru boxer motor in deze Saker levert zo al gauw 310 pk. Maar de raceorganisatie heeft, om de deelnemers gelijke wedstrijdkansen te bieden, bepaald dat het vermogen niet meer mag zijn dan 270 pk. Dus hebben wij de motor tot dat maximum teruggebracht. Op 1 april mocht ik samen met Laurens op het circuit van Spa Francorchamps in de Belgische Ardennen het spits afbijten. Het begon veelbelovend, want Laurens startte meteen al vanaf poleposition. Helaas kreeg hij pech aan het differentieel en viel uit. Gelukkig konden we in de tweede en derde race het grootste deel van de achterstand weer inlopen en eindigden we uiteindelijk op een tweede plaats in het klassement.Voorlopig zit de snelheid er letterlijk en figuurlijk goed in. Ons hele team, dat bestaat uit 10 à 12 studenten, werkt perfect samen. Met zijn allen willen we bewijzen dat duurzaam racen én winnen kan!”

27


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:55

Pagina 28

GO! 28

OLAF DE BRUIJN

Afspraken nakomen! Op het moment dat dit nummer verschijnt, neemt de campagnekoorts toe en zijn de voorbereidingen van vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 12 september in volle gang. De messen worden dus geslepen om de partijstandpunten meer profiel te geven.

Eén op de zeven verkochte fietsen is een e-bike De verkoop van nieuwe fietsen in Nederland is vorig jaar licht gedaald met 1,4 procent tot 1,2 miljoen eenheden. Opvallende uitzondering was de e-bike, waarnaar de vraag opnieuw toenam met 9 procent tot 181.000 exemplaren.

Hoe de toekomstige coalitie er ook uit zal komen te zien, vast staat dat het aangekondigde forse bezuinigingspakket ook de mobiliteitsbranche zal raken. Nog

Het aantal fietsen dat via internet werd aangeschaft kreeg

afgezien van het voorstel om de BTW van 19 naar 21 procent te verhogen, heeft de

een flinke knauw en daalde met bijna een derde, zo blijkt

aangekondigde afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding en het afschaffen van

uit marktonderzoek van RAI Vereniging en BOVAG.

het 0-tarief voor bezitters van een auto van de zaak die jaarlijks minder dan 500

Hoewel het verkoopvolume in 2011 iets afvlakte had dit

kilometer privé rijden, natuurlijk negatieve effecten op de mobiliteit. Om onze

nauwelijks negatieve gevolgen voor de totale omzet van de

mobiliteitswensen tijdig bij alle relevante partijen en bewindspersonen kenbaar te

fietsenbranche. Dankzij de hogere gemiddelde prijs van een

maken, is RAI Vereniging druk bezig met het opstellen van een standpuntennotitie

nieuwe fiets, die vooral op het conto komt van de e-bike,

die als uitgangspunt zal dienen voor de politieke lobby in Den Haag.

daalde de omzet slechts licht met 0,6 procent. Ruim een op

Voor RAI Vereniging is het vooral belangrijk dat, wil Nederland op een duurzame manier mobiel blijven, er een langetermijnvisie ten grondslag ligt aan fiscale (vergroenings)maatregelen en dat die bovendien op korte termijn niet tot ongewenste marktverstoringen leiden. De branche moet immers kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die een consistent en voorspelbaar beleid voert. Een goed voorbeeld in dit verband is het langjarige politieke gesteggel rondom de subsidieregeling voor vrachtwagens en bussen met Euro VI motoren. Om de vergroening van het wegvervoer te ondersteunen, heeft RAI Vereniging samen met een aantal brancheorganisaties, na intensief overleg met het ministerie van I &M, in 2008 afspraken gemaakt om de aanschaf van nieuwe schonere Euro VI motoren te stimuleren. Begin dit jaar werd duidelijk dat staatssecretaris Atsma mogelijk op deze afspraak wilde terugkomen.Voor RAI Vereniging onacceptabel, omdat veel ondernemingen al hadden geïnvesteerd in Euro VI vrachtauto’s in de veronderstelling dat de subsidie er ook echt zou komen. In een recent persoonlijk onderhoud heb ik bij Atsma opnieuw het belang van de Euro VI-subsidiemaatregel onderstreept. En met

de zeven verkochte fietsen is inmiddels een e-bike, waar-

succes, want de Tweede Kamer heeft er inmiddels mee ingestemd de subsidie alsnog

mee het marktaandeel van dit segment op dit moment 15,1

beschikbaar te stellen voor de sector. Ik ga er dus van uit dat de nieuwe politieke

procent bedraagt. Meer dan de helft van de nieuwe fietsen

werkelijkheid niet alsnog roet in het eten gooit en dat de overheid de gedane

valt overigens nog steeds in de categorie ‘stadsfiets’. Hoewel

toezeggingen en gemaakte afspraken met ons nakomt. Nu, maar vooral ook na de

deze categorie het afgelopen jaar wel een veer moest laten,

verkiezingen…!

want het aantal verkochte stadfietsen daalde met 2,7 procent.

Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging

Een andere opmerkelijke ontwikkeling is dat het aantal fietsen dat via het internet werd verkocht, in 2011 fors terug liep. Van 129.000 in 2010 naar 93.000 exemplaren in 2011, een daling van liefst 28,0 procent. Het marktaandeel van de internetfiets in de nieuwverkopen daalde daarmee van 10,6 naar 7,8 procent.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:55

Pagina 29

Haagse wandelgangEN

29

Gaan de bezuinigingsmaatregelen die tijdens het ‘Lenteakkoord’ zijn gemaakt door? Wat vindt de kiezer er van en, nog belangrijker, krijgt Nederland straks een kabinet dat de plannen ook daadwerkelijk zal gaan uitvoeren? “Allemaal vragen die het lobbytraject van RAI Vereniging er niet eenvoudiger op maken”, zegt Cees Boutens, manager Strategie en Public Affairs.

hun werk gaan wonen of vaker gaan thuiswerken. Een effect dat volledig teniet wordt gedaan door een op slot zittende woningmarkt en een stagnerende arbeidsmarkt. Wat resteert zijn extra kosten voor vrijwel alle werkende Nederlanders. Samen met onze leden denken wij na of dat niet anders en beter kan.” In de aanloop naar de verkiezingen zal RAI Vereniging zich in ieder geval sterk maken voor de komst van een goede overgangsregeling die de pijn van het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en het belasten van woon-

Sinds het kabinet vleugellam en demissionair is en de campagnes voor

werkverkeer met de auto van de zaak moet verzachten. “Automobilisten

de verkiezingen op 12 september in volle gang zijn, is het volgens Bou-

hebben tijd nodig om in hun gedrag te anticiperen op de lastenverzwa-

tens voor een belangenbehartiger als RAI Vereniging alle hens aan dek. “Van paniek hoeft overigens geen sprake te zijn. Wij lobbyen immers het hele jaar door. Heel veel belangrijke mobiliteitsonderwerpen zijn al in de wandelgangen besproken.” Boutens zegt trouwens de komende periode niet veel aandacht voor mobiliteit bij de politieke partijen te

ringen. Bovendien moet er een oplossing komen voor

Cees Boutens:

‘Een overgangsregeling moet de pijn van automobilisten verzachten’

verwachten. Er zijn immers tal van andere zaken die

werknemers met een bestelauto van de zaak. Uiteindelijk, en daar zullen we op blijven hameren, zal er toch een systeem van volledig beprijzen naar gebruik moeten komen, waarbinnen de vaste autobelastingen worden omgebouwd in een flexibele heffing naar gebruik.” Verder is RAI Vereniging van mening dat de overheid de inzet van (gemotoriseerde) tweewielers meer zou

prioriteit hebben. Toch zullen volgens hem niet veel lijsttrekkers om de

moeten stimuleren, de APK-eisen moet aanscherpen en via stimulering-

afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding heen kunnen.

regelingen een versnelde invoering van schonere voertuigen (Euro 6/VI

“Centraal daarbij staan niet alleen de extra lasten die dit voorstel met

en EV’s) en alternatieve brandstoffen moet bevorderen.

zich mee brengt, maar vooral de merkwaardige redenatie die de basis

“Een rustige zomer wordt het dus beslist niet”, voorspelt Boutens.

vormt van deze maatregel. Namelijk dat mensen hierdoor dichter bij

“Eerder hectische tijden, zeker tot Kersmis dit jaar.”


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:56

Pagina 30

GO! 30

EYE CATCHER

Turboteam voor duurzaam goederenvervoer Actieplan Het besluit tot een versnellingsteam vloeit rechtstreeks voort uit het Project C,mm,n cargo, een initiatief van Natuur & Milieu in samenwerking met RAI Vereniging en een brede coalitie van overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. Dit project beoogt een vermindering van de CO2-uitstoot van goederenvervoer over de weg in 2035 te realiseren met 60 procent ten opzichte van 2005. In het Actieplan C,mm,n cargo (www.cmmncargo.org) staan de resultaten van dit project. Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, bood het actieplan tijdens het congres aan aan Mariette van Empel, directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het ministerie van I & M.

RAI Vereniging, Natuur & Milieu, TLN, EVO, BOVAG, het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van I&M gaan gezamenlijk de noodzakelijke versnelling

Op het branchecongres van de BedrijfsautoRAI heeft de branche van transport en logistiek besloten tot de oprichting van een versnellingsteam Transport en Logistiek, een samenwerkingsverband voor het opschalen van innovaties voor duurzaam goederenvervoer.

voor duurzaam goederenvervoer realiseren.

Turboteam Het Actieplan bevat een aantal voorstellen om grootschalige innovaties in de branche te realiseren. De belangrijkste maatregel is de oprichting van een Turboteam Transport en Logistiek met alle relevante partijen in de hele keten van transport en logistiek, zoals vervoerders, logistieke dienst-

RAI Vereniging, Natuur & Milieu, TLN, EVO, BOVAG, het

verleners, verladers, voertuigfabrikanten, brandstof- en

Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van I&M hebben

energieleveranciers, ICT-bedrijven, overheden, onder-

afgesproken om de komende jaren de noodzakelijke ver-

wijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke

snelling voor duurzaam goederenvervoer te gaan realiseren.

organisaties. Doel is versterking van de samenwerking in

Samen met de circa 200 congresdeelnemers zijn actiepun-

de hele keten.

ten voor versnelling in de hele keten vastgesteld. Er zijn ontwikkelprojecten - living labs – geformuleerd op het gebied

Het ministerie van I&M heeft inmiddels toegezegd actief

van container vervoer in en rond het Rotterdams haven-

te willen bijdragen aan de oprichting van het Versnellings-

gebied, ontwikkeling van nieuwe voertuigen voor lange af-

team. Een groep kwartiermakers gaat nu een Plan van

standsvervoer en smart city’s, en er zijn afspraken gemaakt

Aanpak maken zodat het Versnellingsteam binnen drie

over een project rond alternatieve brandstoffen.

maanden een feit kan zijn.

Mobiliteitskalender 2012 Moscow Auto Salon

Mondial de l’Automobile

31 augustus – 9 september

29 september – 14 oktober

Ledendag afd. Speciale Voertuigen

Parijs

15 november

IAA Nutzfahrzeuge

RAI Vereniging

20 – 27 september

Motovak

Hannover

21 t/m 23 oktober

Ledendag afdeling Fietsen

Intres in Hoevelaken

22 november

Ecomobiel 9 en 10 oktober

Bologna Motor Show

Ahoy Rotterdam

7 – 16 december

Ecomobiel


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:56

Pagina 31

@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging 11 mei RAI Vereniging beste bedrijf bij Green Driver Challenge! 3 mei De Support Beurs in Utrecht laat zien dat je met een lichamelijke beperking ook (auto)mobiel kunt zijn! 17 april (reetweet Joop Atsma) Veel belangstelling voor vernieuwde BedrijfsautoRAI in Amsterdam. Duurzaamheid en milieu staan centraal. En uiteraard EuroVI. 17 april Vakjury kent SV Innovation Award 2012 BedrijfsautoRAI toe aan 2+6 SL-Semi low loader van Broshuis BV. 13 april RAI en RAI Vereniging eren founding fathers met terugplaatsen plaquettes bij hoofdingang en......... bonbons!

Mobiliteitskalender 2013 AutoRAI 2 t/m 14 april Amsterdam RAI

AutovakRAI 22 t/m 25 april Amsterdam RAI

10 april RAI Vereniging vindt niet erkennen Emergency Assistance-systeem gemiste kans uit oogpunt verkeersveiligheid. 10 april Voor zomer duidelijkheid over wetsvoorstel kilometerfraude. 5 april Haaglanden geeft 250 euro subsidie op elektrische brom- of snorfiets. 22 maart Startgids elektrisch rijden voor bedrijven en gemeenten is uit. 20 antwoorden op vragen over elektrisch rijden.


GO nr. 3-2012:Layout 1

07-06-2012

12:57

Pagina 32

GO!ROUND

uds de RAI ni ging als vano equipes, Op zaterdag 2 ju geveer zeventig On t. ar st n va t Ri Klassieker reniging, verzamel laties van RAI Ve eet rg ve bestaande uit re or een on heer Webasto vo den zich bij gast . Een rit ai stuk Nederland fra n ee or do t ch brengst lijke to kreeg, want de op s an gl a tr ex er die dit ke Cars for Charity n goede aan de kwam volledig te ijgen zo de zieke kinderen kr tig ns Er n. tio da un Fo een supercar. mrit te maken in oo dr n ee lf ze kans nl mritvoorhetleven. Zie ook www.droo

Profile for RAI Amsterdam

GOmobility 03-2012  

GOmobility 03-2012