Page 1

JAARGANG 3 – JUNI 2013 – NR 3

! O G 3 # Y T I L I B O M ereniging V I A R e in Magaz

THEMA VROUWEN IN DE MOBILITEITSBRANCHE

MINISTER SCHULTZ VAN HAEGEN • ONDERNEMEN IN EEN MANNENWERELD • BETREK VROUWEN IN ONTWERPPROCES • MINDER WIELEN, MEER PLEZIER


GO! INhoud 2

RAI SOCIETY

------------------THEMA N VROUWE E IN D ITSB MO ILITE E BRANCH ------------------

Zo’n zestig equipes namen op zaterdag 25 mei deel aan de traditionele RAI Klassieker Rit.

PAGINA 19

ECO-TRENDS ’s Werelds grootste trekker, de Tractomas, zal worden geschoeid met enorme Goodyear GP-2B banden in maat 385/95R25.

PAGINA 21

UITGESPROKEN Marinka Nooteboom, directeur van Koninklijke Nooteboom

8

INTERVIEW MINISTER SCHULTZ In een themanummer waarin ‘Vrouwen in de mobiliteitsbranche’ centraal staan, kan de minister van I&M, Melanie Schultz van Haegen, uiteraard

Groep, geeft haar mobiliteitsvisie.

niet ontbreken. De bewindsvrouw wil met de huidige beperkte beschik-

PAGINA 23

bare middelen het maximale bereiken en zo meer vaart brengen in het

MARKTANALYSE

verkeer op de weg. In een interview met GO!Mobility vertelt zij hoe zij dit

Mannen bezitten op papier vaker

denkt te bereiken. “We zetten vooral in op investeringen waar Nederland

een auto dan vrouwen. Ongeveer

economisch duurzaam sterker mee wordt.”

tweederde van van de autobezitters is man.

12

PAGINA 25

VROUWEN SUCCESFACTOR ONDERNEMING

GO!FACTOR

Een groter aantal werkzame vrouwen in de mobiliteitsbranche leidt tot

Deze MAN truck was de grote

een andere dynamiek op de werkvloer, meer creativiteit en sfeer en

steun van Nicole van der Heiden

daardoor beter functionerende teams, zo blijkt uit onderzoek. OOMT,

van Hofland Automaterialen

het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en de

tijdens de Africa Eco Rally.

tweewielerbranche, vindt het van belang dat deze branche zowel aan mannen als vrouwen werkgelegenheid biedt.

PAGINA 27

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Uitgever Amsterdam RAI

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Martijn van Eikenhorst, Ilse Bartels, Mark van Dansik

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Postbus 77777 1070 MS Amsterdam Bezoekadres: Europaplein 1078 GZ Amsterdam Tel. 020-549 12 12 E-mail: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2013 Amsterdam RAI – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden, Viola Robbemondt Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til, ANP Foto Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


VIOLA ROBBEMONDT 3

Objectiviteit bestaat niet Het testen van auto’s is zo ongeveer de meest inexacte

Hoe graag doorgewinterde journalisten je ook willen doen

wetenschap die er bestaat. En het is nog zeer oneerlijk

geloven dat er ‘goede’ en ‘slechte’ auto’s bestaan: alle auto’s

ook. Autofabrikanten steken miljarden in het ontwikke-

voelen goed op verlaten wegen in het Amerikaanse Arizona

len en bouwen van een nieuw model, dat vervolgens

of langs de Zuid Franse kust en met Sympathy for the Devil

wordt bekritiseerd door een stel nitwits dat meestal niet

van de Stones schallend uit de boxen. In de file, en op het

eens het verschil weet tussen een schokdemper en een

moment dat je verkering net uit is, zit je net zo rottig in een

stuurstang, mijzelf inclusief.

Jaguar F-Type als in een Nissan Pixo. Dus laten we eerlijk zijn: objectiviteit bestaat niet.

Ik baseer mijn oordeel over een auto simpelweg op de vraag of ik de auto leuk vind of niet en dat heeft helaas

Dit gegeven wordt onderstreept door de wetenschapper

vaak weinig te maken met de auto zelf. Meestal ben ik

Victor Lamme. Deze hoogleraar cognitieve neuroweten-

helemaal idolaat van Porsche, maar toen ik laatst de

schap aan de Universiteit van Amsterdam schreef het boek

Cayman R reed, was ik ongesteld, het weer grijs en koud

‘De vrije wil bestaat niet’ waarin hij uitlegt dat alle beslis-

en had ik een stijve nek. Tot overmaat van ramp moest ik

singen onbewust en automatisch worden genomen in het

vanwege een lossende vrachtwagen achteruit rijden op

emotionele centrum van ons brein. Niet in ons rationele

een smalle Amsterdamse gracht. Met een auto van ruim

centrum. Het blijkt zelfs dat de ratio altijd achter een beslis-

een ton onder de kont en hordes fietsers naast je die

sing aan hobbelt, soms duurt dat wel tien seconden. Wil je

denken dat ze het alleenrecht op de klinkers hebben,

als autobouwer dus weten wat iemand echt leuk vindt en

resulteerde dat in het onaangename ‘ik wil hier weg’

graag wil kopen, dan kijkt men in het emotionele centrum

gevoel. Op dat moment vond ik het dan ook helemaal

waar bijvoorbeeld lang ‘vergeten’ eerdere ervaringen,

niet erg om de sleutels weer af te moeten geven.

angsten, begeertes en de meningen van anderen huizen.

Dan de Toyota IQ. Sommige mensen scharen dit soort

Maar ook de emotie van het moment spreekt dus mee.

auto’s onder de noemer suffige boodschappenautootjes,

Het mooiste meisje van de klas kiest opeens voor die nerd

maar ik snorde er op een windstille, zomerse namiddag

met puisten en de man die altijd netjes zijn afval scheidt,

prinsesheerlijk mee over de zonovergoten Utrechtse

komt voorrijden in een benzineslurpende asobak. Dus ja,

Heuvelrug. Het driecilindertje snorde als een van mijn

mea culpa. We zijn allemaal maar mensen.

katten als ze gekroeld worden. De wegen leken vanwege de overhangende bomen wel groene tunnels waar het licht vrolijk tussendoor glinsterde en de hand van de leuke man naast me lag liefdevol op mijn bovenbeen. Topauto dus!

Carwoman en freelance journalist Viola Robbemondt


GO! BRANCHE NIEUWS 4

DAF Museum opent Trucknasium Het DAF Museum heeft vorige maand het Trucknasium geopend, een nieuw interactief en educatief programma voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs met als doel hen in automobieltechniek te interesseren. Het tekort aan technische medewerkers loopt volgens een onderzoek van de Universiteit van Maastricht in opdracht van met ministerie van Sociale Zaken volgend jaar op tot 63.000 en voor elke procent dat de Nederlandse economie groeit, zouden er jaarlijks 13.000 vacatures bij komen. “Voor de technologieregio Eindhoven is dat een zorgwekkende ontwikkeling”, aldus Hans Staals, vicevoorzitter van het DAF Museum. “Om deze reden is het Trucknasium ontwikkeld: een interactief en educatief lesprogramma voor leerlingen uit het tweede jaar van vmbo-t, havo en vwo met als doel hen te interesseren voor automotive techniek en mogelijk ook voor een baan in

Wethouder Monique List-de Roos van gemeente Eindhoven opent het Trucknasium in het

deze sector.”

bijzijn van Hans Staals, vicevoorzitter van de Stichting Vrienden van het DAF Museum.

Jeroen van de Braak nieuwe secretaris afdeling Autovak Met ingang van 1 juli 2013 legt Eric Rommerts zijn taak als secretaris van de afdeling Autovak van RAI Vereniging neer. Hij wordt per die datum opgevolgd door Jeroen van de Braak, thans adjunct-secretaris van de afdeling Auto’s van RAI Vereniging.

Eric Rommerts (63) is ruim achttien jaar actief zijn geweest in de aftermarket. In 1995 begon hij bij RAI Vereniging aan zijn carrière bij de afdeling Autovak. Rommerts heeft de afdeling in de afgelopen 18 jaar verder ontwikkeld tot een goede afspiegeling van de markt. Tevens leverde hij een bijdrage aan de tweejaarlijkse beurs van de branche, AutovakRAI.

Europese lobby Ook aan de Europese lobby heeft Rommerts zijn steentje bijgedragen. Hij was 6 jaar lang penningmeester en lid van de Stuurgroep van CLEPA, de Europese koepel van de toeleveranciers aan de automotive industrie. Daarnaast is hij 10 jaar bestuurslid van FIGIEFA, de Europese organisatie van importeurs en grossiers van automaterialen. In het bestuur van EGEA, de Europese koepel van fabrikanten en distributeurs van garage uitrusting, is Leon Andriessen, een prominent Autovak lid, de voorzitter en hij wordt in zijn taak door Eric Rommerts ondersteund. Genoemde koepels pleiten voor open marktwerking in de aftermarket en doen dit door middel van verschillende kerndossiers zoals de beschikbaarheid van technische data, open marktwerking voor zichtbare carosseriedelen en Europese harmonisatie van APK wetgeving. Jeroen van de Braak (41) heeft voor zijn huidige functie binnen de afdeling Auto’s ook al zes jaar ervaring binnen de afdeling Autovak opgedaan. Hij kent het klappen van de zweep binnen zowel het gebonden als het ongebonden kanaal en is goed op de hoogte van de verschillende sectoren en hun specifieke focus.

Scheidend Autovak secretaris Eric Rommerts (r) en zijn opvolger Jeroen van de Braak.


5

Mercedes verbreedt emissievrij programma ‘Opladen en wegrijden’. Met die boodschap bieden Mercedes-Benz en smart inmiddels een uitgebreid programma batterij elektrische voertuigen aan dat behalve auto’s ook een smart e-bike en, vanaf volgend jaar, eveneens een smart scooter omvat. Mercedes heeft op dit moment al zo’n 400 voertuigen met 0-emissie in ons land rondrijden. Meest populair is de smart fortwo electric drive die onder andere in Amsterdam

De smart familie wordt binnenkort aangevuld met een e-scooter.

wordt ingezet voor het car2go autodeelconcept. Eind april kwam alweer de derde

Benning zei ervan overtuigd te zijn dat elek-

Een van de vele bijzondere highlights is dat de

generatie van deze elektrische smart op de

trisch vervoer het grootste CO2 reductiepo-

auto naar behoefte op een geprogrammeerde

Nederlandse markt.

tentieel heeft en dat batterij elektrische auto’s,

vertrektijd automatisch kan worden voorver-

Met het aanbieden van zuinige en CO2-arme

inclusief brandstofcelauto’s tot nu toe het

warmd of voorgekoeld wanneer met het elek-

voertuigen anticipeert de onderneming

hoogste rendement opleveren.

triciteitsnet is verbonden. Bovendien is het

volgens Wout Benning, verantwoordelijk

De nieuwe smart fortwo electric drive levert

mogelijk om de wagen met behulp van een

voor de divisie Innovation & Technology bij

ten opzichte van zijn voorganger meer ver-

smartphone, tablet of pc functies als de op-

Mercedes-Benz Nederland, op toekomstige

mogen (55 ipv 30 kW), heeft een grotere actie-

laadtoestand van de accu, de resterende actie-

politieke milieudoelstellingen en verande-

radius (145 ipv 135 km/u) en heeft een

radius en de oplaadduur online op te roepen

rende stedelijke mobiliteit.

topsnelheid van 125 km/u (was 100 km/u).

en te regelen.

Ruim één op de tien binnenlandse vakanties per fiets Vorig jaar ondernamen 670.000 Nederlanders in de periode april t/m september gezamenlijk ruim 900.000 fietsvakanties. Daarmee is 11 procent van het totaal aantal binnenlandse vakanties een fietsvakantie, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Continu Vakantie Onderzoek van het Fietsplatform.

hoger het inkomen, des te hoger

populair bij Nederlanders uit alle

het aantal recreatieve fietstochten.

sociale klassen, fietstrektochten

Nederlanders uit landelijke gebie-

worden relatief vaak ondernomen

den maken de meeste recreatieve

door Nederlanders uit de hoogste

fietstochten. Fietsvakanties zijn

sociale klassen. De gemiddelde lengte van een recreatief fietstocht bedraagt 20,4 km en bij

Volgens het onderzoek maakt

13 procent van alle fietstochten

49 procent van de Nederlandse

worden fietsknooppuntnet-

bevolking (ruim 8 miljoen men-

werk(en) gebruikt. De laatste

sen) fietstochten voor het plezier.

jaren worden wat minder recrea-

Bij elkaar gaat het jaarlijks om 167

tieve fietstochten gemaakt en

miljoen binnenlandse fietstoch-

ook het aantal fietsvakanties

ten. 55-plussers ondernemen de

loopt wat terug. De teruggang

meeste fietstochten (49 procent

bedraagt afgelopen seizoen zo’n

van alle fietstochten) en fiets-

4 tot 5 procent vergeleken met

vakanties (72 procent van alle fietsvakanties). Daarbij geldt: hoe

het seizoen ervoor, aldus het

De helft van de Nederlandse bevolking maakt fietstochten voor het plezier.

Continu Vakantie Onderzoek.


GO! 6

Minister Schultz van Haegen:

‘Er liggen nog volop mogelijk de doorstroming te In een themanummer waarin ‘Vrouwen in de mobiliteitsbranche’ centraal staan, kan de minister van I&M, Melanie Schultz van Haegen, uiteraard niet ontbreken. De bewindsvrouw wil met de huidige beperkte beschikbare middelen het maximale bereiken en zo meer vaart brengen in het verkeer op de weg. In een interview met GO!Mobility vertelt zij hoe zij dit denkt te bereiken. “We zetten vooral in op investeringen waar Nederland economisch duurzaam sterker mee wordt.” U moet de komende periode 6 miljard euro bezuinigen op snelwegen,

van goede randvoorwaarden, en streven na dat de energie zoveel

vaarwegen en het spoor. Hoe denkt u dat te realiseren zonder dat dit ten

mogelijk wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen.

koste gaat van de bereikbaarheid en de doorstroming, de twee pijlers van

Onlangs was ik bij de ingebruikname van de eerste twee Nederlandse

uw beleid in het regeerakkoord?

LNG-riviertankers. Ik werk aan een Green Deal voor de toepassing van

De bezuinigingsopgave liegt er niet om en de uitdaging is - om ondanks

LNG als transportbrandstof en onderzoek hoe het toegepast kan worden

de financiële beperkingen- zo concurrerend, veilig en leefbaar mogelijk

in de verschillende vormen van vervoer. Ook werkt het ministerie van

te blijven. We hebben projecten vertraagd en tegelijkertijd ruimte

Infrastructuur en Milieu aan de introductie van meer elektrische

gecreëerd om in de toekomst te kunnen investeren en knelpunten te

voertuigen.

kunnen aanpakken. We zetten vooral in op investeringen waar Neder-

Staatssecretaris Mansveld heeft kort geleden aangekondigd dat het aantal

land economisch duurzaam sterker mee wordt. Denk aan de weg-

waterstoftankstations wordt uitgebreid. Ons ministerie helpt bij de

verbreding Schiphol-Amsterdam-Almere, de Blankenburgtunnel en

marktvoorbereiding voor de bredere introductie van rijden op waterstof.

het verlengen van de A15, een snelweg die nu nog in een weiland eindigt.

Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk onnodige regels weg te nemen.

Los van die plannen werken we nu ook flink aan het rijkswegennet om ervoor te zorgen dat Nederland door kan rijden. En met resultaat: de

Wat zijn de grootste inzichten die de nul-meting voor snelfietspaden op

filedruk is de afgelopen jaren zichtbaar – en merkbaar – afgenomen.

dit moment hebben gebracht? In hoeverre is dit startpunt bevredigend?

Ook heb ik het programma Beter Benutten opgezet, dat zich volledig

De nulmeting geeft een goed beeld wie de woon-werk fietser is en wat

richt op het slim, efficiënt en effectief gebruiken van de bestaande

hem motiveert. Ook laat het onderzoek zien wat verbeterd kan worden

infrastructuur. Door kleine knelpunten op te lossen, kunnen vaak grote,

om meer mensen op de fiets te krijgen. Opvallend is dat bijna de helft

positieve resultaten worden bereikt.

een woon-werkafstand van meer dan 10 kilometer fietst en dat de leeftijd grotendeels in de groep 40-59 jaar valt. Deze combinatie geeft kansen

Hoe kijkt u aan tegen de nieuwe EU-strategie voor alternatieve brand-

voor het gebruik van de elektrische fiets.

stoffen (Clean Power for Transport; a European alternative fuel

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers nog kansen laten liggen als het

strategy) en hoe gaat Infrastructuur en Milieu hier invulling aan geven?

gaat om het stimuleren van mensen om de fiets te pakken. Veel bedrijven

Ik zie deze strategie van de Europese Commissie als ondersteuning van

maken bijvoorbeeld nog geen gebruik van de mogelijkheid om een onbe-

mijn beleid voor duurzame mobiliteit. We stimuleren allerlei ontwikke-

laste reiskostenvergoeding te geven voor de fiets, of bieden niet de moge-

lingen op dit gebied en ik ben dan ook blij dat de Commissie co-financie-

lijkheid om met belastingvoordeel een fiets aan te schaffen. Er zijn dus

ringsmogelijkheden wil inzetten. Wij zetten daarbij in op het scheppen

niet alleen verbeteringen van de infrastructuur nodig, maar ook de werk-


7

heden om bevorderen’


GO! 8

Schultz: ‘Ik zie nog veel mogelijkheden om het fietsgebruik te stimuleren’. gever kan een belangrijke rol spelen. Het onderzoek bevestigt daarmee

Mede door uw actieve rol behoort Nederland tot de kopgroep op het

dat het programma Beter Benutten op de goede weg zit als het gaat om

gebied van slimmere mobiliteit. Wat kunnen we daar van u voor de

mensen op de fiets krijgen en houden.

komende jaren nog meer van verwachten? Slimme mobiliteit betekent buiten de gebaande paden treden en naar

U heeft vorig jaar met de sector een GreenDeal Fietsen gesloten. U bent

andere, innovatieve oplossingen zoeken. Dat doe ik met het programma

tevens actief op het gebied van snelfietsroutes en stallingen. Bent u voor-

Beter Benutten, in samenwerking met het bedrijfsleven en decentrale

nemens om, in tijden van bezuinigingen, nog op andere manieren het

overheden.

fietsgebruik te stimuleren?

Bewust omgaan met mobiliteit en gedragsverandering begint met goede

Binnen het programma Beter Benutten zie ik nog veel mogelijkheden om

informatievoorziening, zowel vooraf als tijdens de reis. Het is mijn stre-

het fietsgebruik te stimuleren. In het lopende programma zitten zo’n 35

ven om de komende tijd de informatievoorziening zodanig te verbeteren

projecten die de fiets centraal stellen.

dat het de doorstroming bevordert. Veel

Een aantal daarvan is van infrastructu-

mogelijkheden liggen ook in het gebruik

rele aard, maar nog interessanter vind ik de projecten die inspelen op het gedrag van mensen en de mogelijkheden die werkgevers nog hebben om het reisgedrag van hun werknemers

‘Het oplossen van kleine knelpunten leidt vaak tot grote resultaten’

positief te beïnvloeden.

van steeds slimmere technologie op het gebied van verkeersmanagement en actuele reisinformatie, in zowel smartphones, navigatie- en communicatiesystemen. Maar met meer informatie alleen komen we er niet. De meerwaarde van

Aanleg van infrastructuur is iets wat de decentrale overheden al goed op

Beter Benutten is dat er een reactie op gang wordt gebracht. Want als we

hun netvlies hebben. Op het gebied van gedrag, marketing en stimule-

werknemers niet in de spits willen laten reizen, dan moet de werkgever

ring valt nog veel te leren. Dus daar zie ik veel meer een rol voor het

daar flexibel mee omgaan en het werkproces moet het toelaten. Ik ben

ministerie dan in het realiseren van fietsinfrastructuur.

ervan overtuigd dat we daar nog veel kunnen bereiken.


9

Bea Berndsen, Opleidingsfonds OOMT:

‘Vrouwen kunnen het succes van een onderneming vergroten’ Een groter aantal werkzame vrouwen in de mobiliteitsbranche leidt tot een andere dynamiek op de werkvloer, meer creativiteit en sfeer en daardoor beter functionerende teams, zo blijkt uit onderzoek. OOMT, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en de tweewielerbranche, vindt het van belang dat deze branche zowel aan mannen als vrouwen werkgelegenheid biedt. “Eigenlijk zou het personeelsbestand een afspiegeling van het klantenbestand moeten zijn. Zeker in een branche waar bedrijven zich ontwikkelen van ambachtelijke naar retailorganisaties”, aldus OOMT directeur Bea Berndsen. Berndsen erkent dat binnen de branche vooral mannen werken. Zij toont een onderzoek uit medio 2011 waaruit naar voren komt dat ongeveer 15 procent van de werknemers in de mobiliteitsbranche vrouw is. In totaal gaat het om een kleine 12.000 vrouwen. En die zijn dan ook nog eens vooral actief in niet-technische functies. Die 15 procent is, vergeleken met de werkzame beroepsbevolking, waar het aandeel vrouwen 46 procent bedraagt, laag. Als je de cijfers volgens Berndsen echter afzet tegenover andere technische sectoren, waar slechts één op de twintig werknemers tot het vrouwelijke geslacht behoort (5%), dan valt het weer mee. “Het mooiste zou natuurlijk zijn als de werkvloer een representatieve afspiegeling vormt van de samenleving. Het stereotype beeld dat vooral mannen voor techniek kiezen, geldt ook voor ons. Het veranderen van die verhouding is een traject van lange adem. Het is zeker niet de bedoeling om dit door middel van positieve discriminatie te bewerkstelligen. OOMT gaat uit van een ‘inclusief wervings-

Bea Berndsen: ‘het personeelsbestand zou een afspiegeling moeten zijn van het klantenbestand’.


GO! 10

beleid’, dat wil zeggen dat bedrij-

zijn om jongeren te bereiken.

het even kan voor de havo in

biliteitsbranche heel voorzichtig

ven zich bij het aannemen van

Berndsen: “Vroeger gingen

plaats van voor het VMBO kiezen.

oploopt, oordeelt Berndsen iets

werknemers in gelijke mate

bedrijven gewoon naar de LTS

En binnen het VMBO daalt

positiever over de situatie in de

richten op zowel mannen als

Autotechniek om daar leerlingen

bovendien het aantal leerlingen

automotive retail. “Daar is name-

vrouwen.”

vandaan te halen. Die luxepositie

dat kiest voor een technische op-

lijk sprake van minder vergrijzing

leiding, zoals motorvoertuigtech-

en laten we niet vergeten dat

niek. Met als gevolg dat bedrijven

auto’s voor velen nog altijd een

anders moeten gaan werven en

aansprekend en aantrekkelijk pro-

zich actiever moeten opstellen

duct zijn. En omdat auto’s steeds

om de juiste leerlingen aan te

beter worden en minder onder-

trekken. In dat proces vervult

houd behoeven luidt de verwach-

OOMT een ondersteunende en

ting dat er op termijn structureel

facilitaire rol.”

minder werknemers in de after Zij voegt daar onmiddellijk aan

Technow pocket Bij wervingsactiviteiten tracht OOMT partijen met een bredere blik door een andere bril te laten kijken. Zo heeft Techniektalent.nu een speciale Technow pocket ontwikkeld, een uitgave die onderne-

‘Het enige selectiecriterium is motivatie’

mingen via www.techknow.nu

sales nodig zijn.”

kunnen aanvragen en waarin

is verdwenen, want die scholen

wordt uitgelegd hoe zij kunnen

zijn er niet meer. De huidige

Kwaliteitsborging en bewustwording

zorgen voor diversiteit op de

VMBO scholen bieden veel alge-

Hoewel mensen minder vaak

markt zeker niet te willen baga-

werkvloer en wat de meest ge-

menere opleidingen. Daar komt

voor techniek kiezen en het aantal

telliseren. Er ligt een grote

schikte communicatiemiddelen

bij dat jongeren tegenwoordig als

pensioengerechtigden in de mo-

uitdaging, maar die is vooral

Slechts 15% van de werknemers in de mobiliteitsbranche is vrouw.

toe de problemen in de arbeids-


11

kwalitatief van aard. Samen met Innovam heeft OOMT een ‘Visie op de Toekomst’ ontwikkeld die er voor moet zorgen dat de branche kan blijven beschikken over voldoende goed opgeleide en gekwalificeerde werknemers en werkgevers en een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Twee begrippen staan daarin centraal: kwaliteitsborging en bewustwording. “Weliswaar regelt de overheid de MBO-opleidingen, maar OOMT vindt het belangrijk dat een bepaald diploma overal, van Groningen tot Maastricht, evenveel waard is. Hetzelfde geldt voor iemand die al in dienst is van een bedrijf. Importeurs verzorgen ontzettend veel trainingen. Wij regelen dat medewerkers die een examen doen een certificaat krijgen.”

Girlsday

Vrouwen zorgen voor meer creativiteit en dynamiek op de werkvloer.

Tegelijkertijd probeert OOMT werkgevers en werknemers dui-

in onze loopbanen. OOMT pro-

Binnen dit hele traject om de

“Maar”, besluit Berndsen, “uit-

delijk te maken dat in een veran-

beert dit bewustwordingsproces

beeldvorming van techniek in

eindelijk gaat het er om dat meer

derende arbeidsmarkt het werken

binnen de mobiliteitsbranche te

Nederland op een hoger plan te

leerlingen voor techniek kiezen.

aan ‘duurzame inzetbaarheid’ veel

versnellen door de verschillende

brengen vormen vrouwen vol-

Of het accent daarbij op mannen

belangrijker wordt. “Het is niet

spelers (BOVAG, Innovam, on-

gens Berndsen een specifiek aan-

meer vanzelfsprekend dat iemand

dernemers, importeurs etc.) met

dachtspunt. “Die kunnen immers

een leven lang bij een baas in

verbindende initiatieven en voor-

het succes van een onderneming

dienst is. We werken langer door

lichtingsactiviteiten in beweging

vergroten.” Om de onderverte-

en verlangen veel meer flexibiliteit

te brengen.”

genwoordiging van meisjes en

Totaal w.v. Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen/bromfietsen/motoren Verhuur Caravans/aanhangwagens Revisie Takel- en berging

2009 11.709

2005 13.378

2000 11.974

1995 8.790

7.981 737 1.299 399 310 52 100

9.690 712 1.205 464 318 69 97

8.910 646 823 544 24 42 64

6.828 462 448 354 96 39 32

Bron: Stichting OOMT

WERKZAME VROUWEN IN DE MOBILITEITSBRANCHE

vrouwen in de techniek, Bètawetenschappen en ICT tegen te gaan, organiseert het VHTO (hét expertisebureau in Nederland op dit terrein), samen met een groot aantal andere partijen, jaarlijks

‘Het gaat op de arbeidsmarkt vooral om duurzame inzetbaarheid’

een speciale Girlsday. Deze landelijke open dag is tegelijkertijd de

of vrouwen ligt is eigenlijk irrele-

kick-off van honderden andere

vant. Bedrijven geven aan dat

activiteiten voor vrouwen bij

motivatie het echte selectiecrite-

Nederlandse bedrijven.

rium is. Dat is het enige dat telt!”


GO! 12

Ondernemen in een mannenwereld

‘Het gaat in ons vak niet om het materiaal, maar om de mensen’ Vrouwen in de autobranche zijn relatief schaars. In de grossierswereld zijn ze zo ongeveer een uitzondering. Toch staan de gezusters Hogenelst hun ‘mannetje’ in deze door ‘het sterke geslacht’ gedomineerde tak van sport. Beiden zijn al sinds 2007 eigenaar van Fugo, groothandel in automaterialen, carrosserie en equipment. Zij zien geen verschil in mannen en vrouwen op de werkvloer of in het management: “het enige dat telt is je werk zo goed mogelijk doen”, stellen Lisette en Jolanda nuchter vast. Het enorme magazijn van Fugo in Gouda vertoont bij binnenkomst een en al bedrijvigheid. Klanten rijden af en aan en de bestelwagens van de onderneming staan in slagorder opgesteld om garagisten vier keer per dag te voorzien van de bestelde oliefilters, banden, velgen, accu’s, elektronica etc. Niet direct het domein voor twee zussen is de eerste gedachte die opborrelt. Maar voor zowel Jolanda als Lisette is dit ‘business as usual’. Hun vader Jan Hogenelst liet, samen met oprichter Wim Fuest, Fugo sinds 1937 uitgroeien tot een begrip in de regio. “En het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan”, zegt Jolanda. “We komen uit een ondernemersfamilie. De automotive branche is dynamisch en kent vele aspecten. Wij vonden het erg leuk om hierin door te gaan. Het interessante in dit vak zijn de productontwikkelingen, de vele innovaties en het contact met mensen.”

Mensenwerk Lisette vult haar aan: “Het aardige van mobiliteit is dat het iedereen raakt. Daardoor ontmoeten wij de meest uiteenlopende personen, van monteur tot directeur. Het gaat wat ons betreft niet om het materiaal, maar om de mensen. Dat is waar het in deze sector om gaat, om de persoonlijke benadering, goed

Lisette en Jolanda: ‘De onderdelen kan

luisteren naar de markt. Alles draait om res-

iedereen leveren. Het gaat om het

pect en heldere communicatie. De onderdelen

opbouwen van een bestendige relatie.’

kan iedereen leveren. De toegevoegde waarde en het onderscheidend vermogen zitten in het


13

opbouwen van een bestendige relatie

projecteren op hun eigen klantenkring.

met de klant. Dat is wat ons motiveert

Met als resultaat dat zij begin 2012 ‘De

en energie geeft. Business blijft men-

Toekomst’ oprichtten, een platform

senwerk. En daarbij komt: we hebben

voor jonge leidinggevenden tussen de

vooral leuke klanten.”

20 en 35 jaar, bestemd voor alle relaties van Fugo. Doel is om de nieuwe gene-

Netwerken

ratie die bij de afnemers van Fugo klaar

Sinds Lisette en Jolanda het grossiersbe-

staat om het bedrijfsvoering van hun

drijf in 2007 van hun vader hebben

ouders over te nemen, met raad en daad

overgenomen, is er nog meer structuur

te ondersteunen en hen tijdens de bij-

in de organisatie aangebracht. Er is een

eenkomsten die De Toekomst vier keer

management team in het leven geroe-

per jaar organiseert, ervaringen te laten

pen dat alle operationele zaken aan-

uitwisselen.

stuurt. Dit geeft beide zussen de ruimte om zich meer bezig te houden met de

Alpe d’HuZes

langetermijnvisie, strategische zaken en

Behalve vooruitblikken is bij de zussen

te netwerken. Zij investeren veel tijd

Hogenelst ook ruimte voor reflectie.

om alle relaties persoonlijk te leren

Vorig jaar was zo’n moment, toen Fugo

kennen. Jolanda: “Om optimaal feeling

het 75-jarig bestaan vierde. Een feest

met de klant te houden zijn bij Fugo vijf

met een idealistisch tintje, want zij

mensen in de buitendienst actief. Dat

besloten het jubileumfeest te verbinden

heeft als belangrijk voordeel dat, zodra

aan een goed doel. Dat werd de Stich-

er in deze gedigitaliseerde wereld iets

ting Alpe d’HuZes die zich inzet voor

fout gaat, je daar eerder van op de

de bestrijding van kanker. “Vorig jaar

hoogte bent en daar de bedrijfsvoering

heeft het Fugo team, dat bestaat uit

direct op kunt aanpassen. Als de telefoon bij ons niet goed wordt opgeno-

Onder het motto ‘Fugo goes to the top’ steunen de zussen Hogenelst al fietsend de stichting Alpe d’HuZes.

men wordt, de prijzen niet

7 medewerkers en klanten, de Franse alpenbult in totaal 21 keer bedwongen en zo 140.000 euro opgehaald”, vertelt

concurrerend genoeg zijn of de werkplaatsen

afdeling Autovak van RAI Vereniging. Jolanda

Lisette trots. Ook dit jaar zal het team op 6 juni

leeg zijn, dan horen wij dit dagelijks van onze

zit in het bestuur van de Jongeren Contact

in Frankrijk weer van de partij zijn. Wat het

vertegenwoordigers. Zij zijn onze ogen en

Groep (JCG), een platform van jonge mana-

resultaat was, kan in deze editie dus niet meer

oren in de markt.”

gers dat beoogt kennis en ervaringen tussen de

worden vermeld. Jolanda is optimistisch. Ze

Autovakleden uit te wisselen en de informele

zegt alle creativiteit van stal te hebben gehaald

contacten te verstevigen. Lisette maakt deel uit

om zoveel mogelijk geld te kunnen inzamelen.

Betrokkenheid Een ander nieuw onderdeel in de bedrijfsvoering betreft het uitbrengen van een speciale ‘Fugo krant’, die twee keer per jaar in een oplage van 12.000 stuks verschijnt en die alle relaties op de hoogte moet stellen van de

Ondertussen lijkt de grote mate van enthou-

‘We hebben vooral leuke klanten’

laatste ontwikkelingen en acties. Het zijn stuk

siasme en gedrevenheid waarmee beide dames hun onderneming leiden vruchten af te werpen. Zij slaagden er vorig jaar in om ondanks het ongunstige economische tij bij een iets lagere omzet een hoger rendement te behalen.

voor stuk veranderingen die passen binnen de

van het afdelingsbestuur en is bestuurslid van

Volgens haar is Fugo klaar om te groeien.

filosofie van Fugo om ‘meer te leveren dan wat

de sectie Distributie van afdeling Autovak.

“Maar dat is geen doel op zich”, zegt Jolanda.

de klant verwacht.’ Net dat stapje meer zetten,

“We hoeven niet te groeien om te groeien.

iets harder lopen dan de rest, betrokkenheid

De Toekomst

Continuïteit is in deze tijd ook belangrijk.

tonen, is typerend voor de aanpak van Lisette

Zij zagen al snel de vele voordelen die de ver-

Zodra de economie aantrekt staan wij al eerste

en Jolanda. Een toegewijdheid die eveneens

schillende netwerkmomenten binnen afdeling

in de startblokken om gas te geven. Of, om in

blijkt uit hun deelname aan activiteiten van

Autovak opleverden en besloten die ook te

sporttermen te blijven: Fugo goes to the top!”


GO! 14

Ambassadrices tweewielersector

‘Minder wielen, meer plezier’ Als vertegenwoordigers van de afdelingen Gemotoriseerde Tweewielers en Fietsen van RAI Vereniging, vormen ze een gestroomlijnde tandem. Gemma Warmerdam (GT) en Sacha Boedijn (Fietsen) hebben beiden dezelfde missie: meer Nederlanders in het zadel krijgen. Als het gaat om wielen zijn zij pleitbezorger van de ‘less is more’ theorie. Vooral in de binnensteden.

een zwaardere motor kunnen rij-

onlangs met de overheid een

den. “Enkele minpunten van die

Green Deal gesloten die de ver-

aanvankelijk draconische

gunningverlening aan dealers en

wetgeving hebben wij dankzij

demontagebedrijven om scooters

goede onderbouwing en argu-

te demonteren veel goedkoper en

mentatie kunnen ombuigen zodat

eenvoudiger maakt. Deze steun in

de mogelijkheden voor de nieuwe

de rug door de overheid was echt

motorrijders zijn verbeterd.”

nodig om dit initiatief uit de branche tot een succes te maken.”

Als secretaris van respectievelijk

heid, zowel landelijk als op Euro-

Een ander wapenfeit waar afde-

afdeling Fietsen en Gemotori-

pees niveau.”

ling Gemotoriseerde Tweewielers

seerde Tweewielers opereren

trots op zegt te zijn is de officiële

Keurmerk Fietsverlichting

zowel Boedijn als Warmerdam in

Wereldprimeur

start van Scooter Recycling

Boedijn zegt verheugd te zijn dat

een gemêleerd speelveld van im-

Gevraagd naar concrete voorbeel-

Nederland (SRN). “Een wereld-

het Keurmerk Fietsverlichting een

porteurs, fabrikanten, grossiers en

den noemt Warmerdam de gewij-

primeur op het gebied van recy-

feit is. Een initiatief dat het resul-

producenten van accessoires en

zigde regelgeving rondom de

cling van scooters”, benadrukt

taat is van een goede samenwer-

onderdelen. Boedijn: “het aardige

A-rijbewijzen die - dankzij inten-

Warmerdam. “Alle restmaterialen

king met een aantal leden.

daarvan is dat iedere onderne-

sief lobbywerk van de afdeling -

van de in totaal zo’n 12.000

Afdeling Fietsen introduceerde dit

ming een eigenbelang nastreeft

begin dit jaar in werking trad . Met

scooters die jaarlijks vrij komen

Keurmerk Fietsverlichting begin

waarbij het mijn taak is om de

als gevolg dat jongeren nu al eer-

voor de sloop krijgen voortaan

dit jaar op Fietsvak in de RAI.

grootste gemene deler en het ge-

der, namelijk vanaf hun 20ste , op

een nieuw leven. Bovendien is

Boedijn: “Minister Schultz noemt

meenschappelijk raakvlak te vin-

dit keurmerk in haar Veiligheids-

den. Wat is de bindende factor en

‘Ons ultieme doel is dat de politiek ‘Van 4 naar

waar verschillen de afzonderlijke

2 wielen in de stad gaat faciliteren’

nota ‘een initiatief dat sterk bijdraagt aan de verkeersveiligheid.’”

belangen? Toen ik nog niet in de

Aangezien beide afdelingen veel

branche actief was had ik geen

raakvlakken met elkaar hebben, en

benul van de breedte van het pro-

in een groot aantal gevallen de-

duct fiets. Het aantal innovaties is

zelfde doelstellingen nastreven,

echter nauwelijks voor te stellen.

ligt het voor de hand dat ze vaak

Het is een ‘feel good’ product dat

gezamenlijk optrekken. Een goed

een positieve bijdrage levert aan

voorbeeld is het project ‘Van 4

duurzame mobiliteit en gezond-

naar 2 wielen in de stad’. “Ons

heid.”

ultieme doel is dat de politiek dit

Warmerdam zegt zich een spil in

gaat faciliteren, legt Boedijn uit.

de hele keten te voelen. “Als secre-

“Wij zijn daarover intensief in

taris probeer je aan de knoppen

gesprek met het ministerie van

draaien en invloed uitoefenen op

I & M en de SWOV.”

politiek en beleid dat direct de

Een extra uitdaging voor Warmer-

dagelijkse praktijk van de leden

dam in dit kader is ervoor te zor-

raakt. Je moet in feite twee werel-

gen dat de gemotoriseerde

den bij elkaar brengen: die van de

tweewieler ook voor jongeren een

hardwerkende importeur/dealer

aantrekkelijk alternatief blijft. Wat

en die van de politiek en de over-

beiden betreft ligt er ook een taak


15

Gemma Warmerdam (l), Marianne Kremer (midden) en Sacha Boedijn (r). Drie vrouwen met een missie: meer mensen in het zadel krijgen. voor de overheid, want stellen zij:

“Ik denk dat vrouwelijke kopers

“Terwijl de focus van de fabrikan-

nog één andere gezamenlijke

op basis van kosten baten analyses

andere wensen hebben en zich

ten nog sterk ligt op het segment

wens: aandacht van landelijk en

blijkt dat investeren in het promo-

anders oriënteren. Mannen zijn

van supersport en zware machi-

lokale politici en beleidsmakers

ten en faciliteren van tweewielers

meer geïnteresseerd in technische

nes, zien we in Azië al dat motor-

om het fietspad aan te passen aan

veel goedkoper en gezonder is dan

specificaties; pk’s en vermogen.

scooters en lichte modellen het

de groei van het aantal tweewie-

investeren in OV of ander vervoer.

Voor vrouwen is gebruiksgemak

straatbeeld bepalen. Die verande-

lers met nieuwe vormen en snel-

“Waarom stimuleert de overheid wel E-cars en geen E-tweewielers?”, vragen zij zich af.

Meer motorvrouwen Een ontwikkeling die volgens

heden. Zij vinden dat steden een

‘Waarom stimuleert de overheid wel E-cars en geen E-tweewielers?’

Warmerdam binnen de branche

keuze moeten maken voor de tweewieler in de binnenstad en die letterlijk ruim baan geven. De scooter verketteren en de snorfiets op de rijbaan is geen oplossing, maar politieke symptoombestrij-

op dit moment in het oog spring is

en leuke kleding belangrijker en zij

rende vraag zie je in Europa ook.

ding. Er zou geld beschikbaar

dat een groeiend aantal (jonge)

verlangen meer advies over het

De vraag naar de automatische

moeten komen voor kwalitatief

vrouwen tegenwoordig voor de

soort motor dat bij hen past.”

motorscooter groeit. Daar ligt

onderzoek dat inzicht geeft in wat

motor kiest. Vorig jaar nam het

voor de branche nog missiewerk.”

er moet gebeuren om meer men-

aantal vrouwen onder de 24 jaar

Missiewerk

Hoewel de leden en de doel-

sen op de korte afstanden de over-

dat slaagde voor het A-examen

Zij stelt vast dat niet alleen vrou-

groepen van de twee afdelingen

stap van de auto naar tweewielers

zelfs met 50 procent toe. Warmer-

wen andere wensen hebben, maar

verschillen hebben Boedijn en

te laten maken. “Alleen op die

dam geeft wel aan dat de branche

dat de consument in het algemeen

Warmerdam, naast een deels

manier houd je de stad bereik-

hier beter op zou kunnen inspelen.

sneller verandert dan de branche.

parallel lopende mobiliteitsvisie,

baar”, is hun overtuiging.


GO! 16

Betrek vrouwen in ontwerpproces

Vrouwen kiezen auto vaker op rationelere gronden dan mannen Ontwerpers en designers van auto’s zijn meestal mannen. Zou het uitmaken als vrouwen een grotere rol zouden vervullen in het ontwerpproces? En zo ja, wat zou dan het grote verschil zijn. Wij vroegen het Corien Pompe, Design Manager Identity and Innovation bij Volvo Car Corp. Een van haar conclusies luidt: “meer inspelen op de wensen van vrouwen betekent dat de verwachtingen van mannelijke autokopers zullen worden overtroffen.”

benadrukt echter dat het smaakverschil in kleuren en materiaalgebruik tussen mannen en vrouwen kleiner is dan tussen bijvoorbeeld jongeren en ouderen, verschillende culturen of lifestyle (hoe wordt een product gebruikt en waarvoor). Een opmerkelijk standpunt huldigt Pompe ten aanzien van het aankoopgedrag,

Volvo speelt volgens Pompe een actieve rol om

Het verschil zit naar haar mening in aandacht

waarbij vrouwen volgens haar rationeler in

het patroon, waarbij mannen de toon zetten

voor detail en voor specificaties. Gebieden

hun keus zijn dan mannen. “Ik denk dat vrou-

bij het ontwerpproces van auto’s, te doorbre-

waarbij vrouwen doorgaans kritischer zijn dan

wen graag kijken naar de balans en kwaliteit

ken. Zij voegt daar aan toe dat die mannen

mannen. Het betrekken van vrouwen bij het

van het totale beeld en goed in de gaten hou-

“dominantie” niet alleen geldt voor de auto-

ontwerpproces is, zegt zij, sowieso al ingebed

den wat de auto voor ze moet doen, terwijl

motive branche, maar in de hele maatschappij

in de Zweedse samenleving in het algemeen

mannen heel erg gelukkig kunnen worden van

zichtbaar is. “Gelukkig lopen we wat emanci-

en bij Volvo Car in het bijzonder. “Binnen het

bijvoorbeeld uitsluitend de motor, de maat van

patie betreft voorop in Zweden. Ruim tien jaar

bedrijf is veel aandacht voor diversiteit en ge-

de velgen of het exterieur.”

geleden heeft Volvo zich ook de vraag gesteld

lijke kansen. Er is een evenwichtige balans in

in hoeverre vrouwen het verschil zouden kunnen maken. Dit resulteerde in het project ‘Your Concept Car’ (YCC), een auto die door vrouwen is ontworpen en waarbij het totale ontwerp – zowel het exterieur, als het interieur - kleur- en materiaalgebruik, de engineering, de PR en alle andere disciplines, volledig

Designed around you!

‘Er is meer verschil tussen jongeren en ouderen dan tussen mannen en vrouwen’

“De belangrijkste drijfveer voor Volvo ontwerpers is de ‘de mens’ in zijn omgeving”, vervolgt Pompe, “oftewel: designed around you!.” De natuur geldt daarbij als sterke inspiratiebron. “De toepassing van lichte of juist accentkleuren en natuurlijke (duurzame) materialen

vanuit het perspectief van en door vrouwen werd bepaald en gemanaged. Binnen het team

de participatie van vrouwen in het arbeidspro-

spelen een belangrijke rol. En dat is terug te

kwamen voortdurend vragen aan de orde als:

ces met goede carrièremogelijkheden in alle

vinden in al onze ontwerpen. Het vergt vaak

wat mis je in de auto of hoe bereik je de

sociale lagen. Meer samenwerking tussen de

hoge investeringskosten om aan al die uiteen-

vrouw? Het resultaat van deze hele exercitie

verschillende expertises en culturen zal im-

lopende wensen van consumenten, milieu-

was geen typisch vrouwenautootje, maar een

mers altijd tot meer uitgebalanceerde beslis-

eisen en maatschappelijke trends te kunnen

opvallend stoer ontwerp met verfrissende op-

singen leiden een is dus in het belang van

voldoen. Innovatieve materialen en productie-

lossingen met betrekking tot voertuigspecifi-

zowel het bedrijf als de klant.”

processen zijn noodzakelijk om het voertuiggewicht zo laag mogelijk te houden en de

caties, de keuze van (stoel)bekleding etc.”

Clinics

emissies te reduceren. Tegelijkertijd moet het

Verrassend inzicht

Om optimaal inzicht te krijgen in de wensen

niet zo zijn die hoge investeringen meteen

En het leverde, zegt Pompe, nog een ander

van toekomstige kopers houdt Volvo tijdens

weer door nieuwe trends worden ingehaald.

verrassend inzicht op. “Namelijk dat als wordt

het ontwerpproces speciale clinics om feed-

Daar liggen flinke uitdagingen.”

voldaan aan de verwachtingen van de vrouw,

back te krijgen van klanten en maakt een wel-

ook de verwachtingen van de man zal worden

overwogen groep vrouwen deel uit van de

Electrificatie

overtroffen.”

referentiegroepen. De Volvo ontwerpster

Welke ontwerpontwikkelingen ziet Pompe op


17

langere termijn. Wat kunnen we over pakweg 10 jaar verwachten? Zij blikt aanvankelijk terug om de lijnen naar de toekomst te kunnen doortrekken. “In de jaren zeventig voerde ‘kwaliteit’ de boventoon. Dat werd ‘status’ in de jaren tachtig, gevolgd door ‘lifestyle’ in de jaren negentig. Rondom een millennium (fin de siècle) is er altijd sprake van enorme creativiteit binnen ‘bewegingen’, die vaak nieuwe vormen en idealen vertalen in een mix van tegenstellingen en hybride combinaties. Het laatste decennium van de vorige eeuw stond in het teken van ‘efficiency’. We rollen nu het Aquarius tijdperk in met een verschuiving naar ‘het ervaren, de beleving, de emotie’.” Hedendaagse begrippen in de automotive wereld zijn, vervolgt Pompe ‘in connectie’ en ‘elektrificatie’. “Vragen die wij ons op de ontwikkelingsafdeling van Volvo stellen zijn onder andere: welke gevolgen zal autonoom rijden, zodra uitontwikkeld, hebben op het ruimtebeslag en hoe wil Volvo die beleving verbinden of inrichten? De technologieën en producten die op dit moment op diverse gebieden worden ontwikkeld en geïntroduceerd, zullen zichtbaar worden in toekomstige mobiliteitsoplossingen en andere belevingen mogelijk maken. In welke richting Volvo denkt is af te leiden uit onze concept cars, want in het heden ligt het verleden besloten, in het nu wat worden zal...”

Corien Pompe: ‘Vrouwen kijken bij een auto meer naar het totaalbeeld’.


GO! RAI SOCIETY 18

‘Gehaktdag’ voor jonge managers Speciale Voertuigen Medio mei bracht een delegatie

voerders van Economische Zaken

van de JSV, het jonge manager-

van de coalitiepartijen, namelijk

snetwerk van afdeling Speciale

Anne-Wil Lucas (VVD) en Mei

Voertuigen van RAI Vereniging

Li Vos (PvdA). Beide politici legden

een bezoek aan de Tweede

uit op welke punten het over-

Kamer. Na een introductiefilm

heidsbeleid zou moeten worden

over het Nederlandse Parle-

aangescherpt teneinde een beter

ment kreeg het gezelschap een

ondernemingsklimaat te bewerk-

uitgebreide rondleiding door het

stelligen. Aan bod kwamen onder

Tweede Kamergebouw, waarbij

meer de beschikbaarheid van

onder andere een bezoek werd gebracht aan historisch interesseante ruimtes, zoals de oude bibliotheek en de Handelingenkamer. Daarna konden zij ‘live’ getuige zijn van de ‘Verantwoordingsdag’, beter bekend als ‘gehaktdag’, de derde

werkkapitaal en krediet,

woensdag in mei waarbij het kabinet aan de Kamer verantwoording aflegt over

het oprekken van beta-

de behaalde resultaten in de afgelopen regeringsperiode. Op de foto minister

lingstermijnen, de aan-

van Financien Jeroen Dijsselbloem met de president van de Algemene

wezigheid van voldoende technisch personeel en het stimuleren van innovatie.

Rekenkamer Saskia Stuiveling. Bijzonder boeiend werd het toen de JSV-

Ter afsluiting brachten de jonge SV managers een toast uit in café restaurant de

deelnemers van gedachten konden wisselen met twee invloedrijke woord-

Haagse Kluis.

Slapende motorrijders wakker geschud

Tot en met 14 juli kunnen motorlief-

afdeling Gemotoriseerde Tweewie-

te krijgen. “Dat lijkt aardig te lukken”,

Volgens Warmerdam telt Nederland

hebbers op het ANWB Test- en trai-

lers hebben dit initiatief, samen met

zegt

Warmerdam,

ongeveer 1,2 miljoen mensen met

ningscentrum in Lelystad een proefrit

Promotor, voor de tweede keer op-

secretaris afdeling Gemotoriseerde

een A-rijbewijs, waarvan zo’n 400.000

maken op de nieuwste modellen mo-

gezet en zij stelden zo’n 35 motoren

Tweewielers van RAI Vereniging. Er

niet (meer) in het bezit zijn van een

torfietsen. Deze ANWB Motor-

beschikbaar voor testritten.

zijn tot nu toe 700 proefritten en 250

motorfiets. “Die groep slapende mo-

proefrit werd mede mogelijk gemaakt

Doel van de Motorproefrit is sla-

proeflessen geboekt en 50 her-

torrijders hopen we met dit initiatief

door RAI Vereniging. Zes leden van

pende motorrijders weer in het zadel

opstappers ingeschreven.”

weer enthousiast te maken.”

Gemma


19

Autovak netwerkdiner Ontspannen bijpraten in een persoonlijke omgeving onder het genot van een

maakte van de gelegenheid gebruik om zijn dank uit te spreken voor de wijze

gezellige borrel en een uitstekend diner. Dat is het uitgangspunt van het traditi-

waarop Eric Rommerts zich de afgelopen twee decennia heeft ingespannen om

onele Voorjaarsdiner dat afdeling Autovak van RAI Vereniging van plan is jaarlijks

de afdeling zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten en als spreek-

te gaan organiseren. Plaats van handeling van dit in-

buis te fungeren voor de aftermarket. Dat

formele netwerkmoment was eind april restaurant

Rommerts ook in de nabije toekomst be-

Sizzles in Apeldoorn. Dat dit initiatief duidelijk in

trokken blijft bij het reilen en zeilen van de

een behoefte voorziet bleek opnieuw uit de grote

afdeling bleek uit het afscheidsgeschenk dat

belangstelling. Niet minder dan 72 Autovakkers

hij ontving: een complete golfset. Dat was

kwamen naar Apeldoorn om te netwerken en

meteen een stille hint naar het aanstaande

afscheid te nemen van hun secretaris Eric

Autovak Golftoernooi dat op 13 septem-

Rommerts (links op de foto), die per 1 juli wordt

ber staat gepland.Voor Rommerts meteen

opgevolgd door Jeroen van der Braak (op de

een mooie uitdaging om – met een zee

foto rechts).

aan vrije tijd in het verschiet – zijn vorde-

Autovak afdelingsvoorzitter Dinno van Breugel

ringen op golfgebied te bewijzen.

RAI Klassiekers op weg voor ‘droomrit’ Zo’n zestig equipes verschenen op zaterdag 25 mei aan de start bij gastheer Kia Motors Nederland in Breukelen voor het verrijden van de traditionele RAI Klassieker Rit. Hoewel ontspannen toeren langs de mooiste plekken van Nederland bij dit evenement centraal staat, had de organisatie ook een zeker competitief element ingebouwd. En, niet geheel onbelangrijk, de deelnamekosten kwamen volledig ten goede aan de Cars for Charity Foundation. Die organiseert daarmee de Droomrit voor het Leven, een tocht voor ernstig zieke kinderen in een supercar. Deze organisatie ontving aan het einde van de rit van Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging (op

Koninklijk onderscheiden

de foto links), een cheque van 5.700 euro. Overall winnaar van de 17e editie van de RAI Klassieker Rit werd Patrick Andriessen (rechts) en zijn vrouw Sandy. Zij bleven in het eindklassement Iwan Göbel in de allereerste

Oud adjunct-directeur Erik Glasius van de RAI Vereniging is in april be-

Burton uit 1973 en de nummer drie, Jan de Boer, in een Porsche 911 uit

noemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onder-

1974 ruim voor.

scheiding uit handen van de burgemeester van Amstelveen Jan van Zanen, voor zijn vele verdiensten op maatschappelijk gebied, met name als voorzitter van de Federatie Klokkenvrienden en redacteur van het blad TIJDschrift, de kwartaaluitgave van deze federatie. Glasius kwam in 1964 in dienst bij RAI Vereniging. In de loop der jaren was hij onder meer. perschef en secretaris externe betrekkingen en strategie. Ook gaf hij een aantal keren tijdelijk leiding aan het secretariaat van de vereniging. Bovendien was hij destijds direct betrokken bij de legendarische actie ‘Blij dat ik rij. Sinds zijn pensionering in 2005 is hij nog actief als lid van de Bondsraad van de ANWB en van het College van Beroep van de Stichting Reclamecode. En hij heeft nu voldoende tijd om zich volop te wijden aan zijn grote hobby, het verzamelen van antieke uurwerken.


GO! eco-trends 20

Eckstreme trailer.

Een volle lading live voetbal Carrosseriebouwer Van Eck heeft voor het

publieke en corporate evenementen, kreeg het

voorzien. Voorheen vond het vervoer van de-

Zwitserse bedrijf Swisscom Event & Media

afgelopen jaar een contract voor het leveren en

zelfde lading plaats met twee trailers. Dankzij

Solutions twee tailor made Eckstreme dubbel-

plaatsen van digitale reclameschermen langs

het verminderde aantal transportbewegingen

dektrailers gebouwd. De inzet van deze trailer

de voetbalvelden van het Zwitsers Nationaal

bespaart Swisscom met dit voertuig een aan-

kan volgens Van Eck een CO2-reductie

Kampioenschap Voetbal. Eén Eckstreme trailer

zienlijke hoeveelheid tijd, daalt het aantal in te

opleveren van 40 tot 50 procent.

biedt ruimte voor 174 beeldschermen, inclusief

zetten werknemers tijdens het transport en

Swisscom, dat is gespecialiseerd in elektro-

een trekker. Daarmee is het mogelijk een com-

tijdens de bouw op de voetbalevenementen én

nische media-services voor grote en kleine

pleet voetbalveld van reclameschermen te

is sprake van een forse CO2-reductie.

Flexibele megatrailer Vos Logistics heeft onlangs onder de naam CuBoLiner een innovatief megatrailerconcept geïntroduceerd. De eerste 150 van de voor dit jaar gepande 250 CuBoLiners zijn in productie genomen door de Belgische fabrikant van bedrijfsvoertuigen Van Hool. Het bijzondere aan de trailer is dat deze dankzij de uitneembare wanden vanaf de zijkant kan worden geladen. Bovendien is het mogelijk het voertuig te voorzien van een kraan en daarmee inzetbaar voor multimodaal vervoer. De trailer is met name geschikt voor het vervoer van hoogwaardige goederen, zoals elektronica en farmaceutica, voor het transport van banden en het laden en lossen vanaf de zijkant. De CuBoLiner heeft een inhoud van 100 m3 en voldoet aan de laatste veiligheidseisen. De investering in deze nieuwe opleggers past in de ambitie van Vos Logistics om te groeien in het vervoer van retailproducten, banden en onderdelen voor de automobielindustrie.

Vos CuBoLiner.


21

Volledige truck-programma MAN in Euro VI uitvoering MAN heeft in april tijdens de

VI-motoren. Ook dus een lichte

Carrosserie Vakdagen in Harden-

truck als de TGL die geschikt is

berg het volledige truckgamma

voor nationale distributiewerk.

met Euro 6 gepresenteerd. De

“Stadsbesturen stellen steeds

nieuwe MAN TGL beleefde er

strengere eisen aan de uitstoot en

zelfs zijn nationale première. In

het is dan ook te verwachten dat

het lichte trucksegment is de TGL

in de nabije toekomst binnenste-

bovendien de eerste truck die op

den gesloten gebied worden voor

de Nederlandse markt leverbaar is

trucks die niet aan Euro VI beant-

in Euro VI uitvoering.

woorden, zodra die norm vol-

Euro VI stond op de MAN-stand

gend jaar verplicht is. En de

in Hardenberg centraal. Volgens

binnenstad is juist het werkter-

Frank Siemerink, marketing-

rein voor trucks van het formaat

manager bij MAN Bus & Truck in

van de MAN TGL.”

Nederland heeft MAN als enige truckfabrikant een compleet gamma dat leverbaar is met Euro

MAN TGL Euro VI distributietruck.

Grootste trekker op Goodyear banden ’s Werelds grootste trekker, de Tractomas, zal worden geschoeid met

wordt aangedreven door een 27 liter dieselmotor van Caterpillar, goed

enorme Goodyear GP-2B banden in maat 385/95R25. Deze 1.000 pk

voor 1.000 pk. Deze drijft de trekker en opleggers met een totaal

sterke trekker, die ‘road trains’ met een gewicht tot 535 ton kan slepen,

gewicht van ongeveer 535 ton aan, over afstanden tot 40 kilometer met

gaat dienst doen in een bruinkoolmijn in de Australische staat

een gemiddelde snelheid tot 50 km/u.

Queensland. De vrachtwagen gebouwd door Nicolas, de Franse

De Goodyear GP-2B is een multifunctionele band, die doorgaans

specialist inzake zwaar vervoer, heeft een leeggewicht van veertig ton

wordt gebruikt op mobiele kranen voor offroad-toepassingen en

en is tien meter lang, 3,5 meter breed en 4,6 meter hoog. Het voertuig

bijzonder geschikt is voor gebruik in zware omstandigheden.

Tractomas.


GO! RAI vintage 22

Koninklijke DAF Na de ontdekking van de aardgasreserves in Groningen besluit de Nederlandse regering dat de steenkolenmijnen in Limburg overbodig zijn geworden. De mijnen werden gesloten en de schachten volgestort met beton. Daarmee wordt een welvarende provincie in één klap goeddeels werkloos. De beschikbare arbeidsreserve komt DAF echter goed van pas. In Born wordt namelijk met veel steun van de overheid een gloednieuwe autofabriek gebouwd. In de zomer van 1967 start daar de productie van de DAF 44, waarvan de eerste exemplaren in Eindhoven van de band zijn gelopen. De 44 is een ontwerp van Michelotti, die op basis van de 33 als prototype ook een open strandwagentje bouwt dat hier op de foto is te zien. Wim van Doorne, samen met zijn broer Hub oprichter van de DAF fabriek, ontvangt een eerste exemplaar van dit voertuig als cadeau voor zijn zestigste verjaardag. DAF doopt de unieke auto later om in ‘Willem Alexander’ en schenkt die aan het Koninklijk huis. De strandwagen werd vooral gebruikt bij het vakantiehuis van de Koninklijke familie in Porto Ercole en staat thans in het DAF Museum in Eindhoven. Naast deze ‘Koninklijke DAF’ zijn in dit museum nog tal van andere prototypes te vinden die nooit in productie zijn genomen. Zoals bijvoorbeeld de door Hub van Doorne thuis gebouwde ‘rijdende regenjas’, een driewieler die thuis in de gang kon worden gestald.


uitgesproken 23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Marinka Nooteboom, directeur van Koninklijke Nooteboom Groep.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het werk te laten staan? Dat zou ik beslist doen, mits ik in een realistische tijd op mijn werk zou kunnen komen. Dat is helaas nu niet het geval. Overigens werk ik 1 dag per week vanaf huis wat al heel wat autokilometers scheelt.

Wat is uw favoriete vervoermiddel? Zakelijk gezien de auto. Dat is voor mij nog altijd het snelste vervoer-

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

middel in het woon-werk verkeer. Privé pak ik liever de fiets, zeker in

Met Mark Rutte om met hem het belang van de Nederlandse maakin-

Amsterdam waar ik woon. Daar is de fiets weer sneller én bovendien

dustrie te benadrukken. Een kwart van de Nederlandse beroepsbevol-

gezonder.

king is immers werkzaam in de industrie. Daarnaast zou ik willen pleiten voor een gelijk speelveld in Europa en daarbuiten voor de maak-

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland?

industrie. De concurrentiepositie van Nederland moet optimaal zijn.

Ik denk dat er al veel stappen zijn gezet met betrekking tot mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de filedruk en het stimule-

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

ren van zuinigere auto’s. En het is goed te horen dat minister Schultz

Nieuwe technieken worden ingezet om het verkeer veiliger, efficiënter

vaart wil brengen in het verkeer op de weg, op het spoor en op het

en schoner te maken. Er zullen steeds meer elektrische auto’s rijden.

water. Wat mij betreft mag de overheid nog duidelijker een stip op de

De vervoersmiddelen zullen steeds meer op elkaar afgestemd gaan

horizon zetten en helder maken waar men naartoe wil en dat uitdragen.

worden, onder andere door de inzet van automatisering.

Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Nederland is logistiek gezien een belangrijke speler; een hub voor internationaal transport. Wij moeten er alles aandoen om die positie te behouden en, beter gezegd, uit te breiden. Specifiek voor de wereld van speciaal transport zou ik in dit licht pleiten voor Europese een-

Marinka Nooteboom ‘Er moet een gelijk speelveld zijn voor de Nederlandse maakindustrie’ heid in wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is Europese harmonisatie van de ontheffingsverlening. Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Ik denk dat een integrale aanpak van alle vervoersalternatieven essentieel is voor het optimaal gebruik van alle wegen, fietspaden etc. Hoe beter dat geregeld is des te fijner bewegen wij ons van a naar b. Nu al zie je goede initiatieven, zoals inzet van de OV-fiets en Greenwheels.


GO! MARKTANALYsE

Hybrides vinden weg omhoog procent gestegen tot bijna 126.000 eenheden.

Verkopen hybride auto’s in Europa 2012

Daarbij past echter wel de kanttekening dat het

Totaal

aandeel van dit soort auto’s op de totale

w.v.

Europese markt met iets meer dan 1 procent nog

Verenigd Koninkrijk

19,8%

altijd zeer bescheiden blijft.

Nederland

17,3%

De bulk van de hybride verkopen komt op het

Duitsland

16,3%

conto van Toyota dat verantwoordelijk is voor

Frankrij

14,2%

viervijfde van de afzet van voertuigen met een

Spanje

7,6%

duale aandrijving. Zonder de verkopen van de

Noorwegen

4,8%

verschillende hybride modellen uit het Toyota

Zwitserland

4,6%

programma (Prius, Auris en Yaris), zou de EU-

Italië

4,4%

markt voor hybrides zijn blijven steken op hooguit 24.000 eenheden.

België/Luxemburg

4,2%

Nederland neemt, samen met Groot-Brittannië en Duitsland, meer dan de helft van de hybride verkopen voor zijn

Zweden

2,5%

rekening. In de rest van Europa zijn vooral de diesels populair, die eveneens een hoge brandstofefficiency in combinatie

Finland

1,1%

De verkoop van hybride auto’s in Europa is het afgelopen jaar met een indrukwekkende 22,1

125.750

met een lage CO2-uitstoot bieden, maar die over het algemeen gunstiger zijn geprijsd.

Wegvervoerders somber gestemd De transportsector in Nederland heeft een slecht jaar achter de rug zo

betreft zo’n 25 procent van het vervoerde gewicht op de Nederlandse

blijkt uit cijfers van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Bedrijvigheid,

wegen. In lijn met de economische prognose van het CPB, houdt een meer-

omzet en winst daalden in 2012 ten opzicht van het jaar 2011 en het aantal

derheid van de transport en logistieke dienstverleners voor dit jaar rekening

faillissementen steeg zelfs met 30 procent. De helft van alle onder-

met een lichte stijging van bedrij-

nemers heeft in 2012 winst gemaakt. Slechts een kwart van alle

vigheid en omzet. Maar

bedrijven spreekt over een ‘goed’ jaar.

een vetpot wordt het

Ondanks de voorspelde lichte economische verbetering in 2013,

niet. Met name wegver-

houdt ruim een derde van de transporteurs rekening met op-

voerders zijn somber.

nieuw een slecht jaar. Deze negatieve ontwikkeling heeft volgens

Ruim een derde (36%)

TLN vooral te maken met lage consumentenbestedingen en

van deze groep

lage vrachtprijzen.Voor veel vervoerders is het aantal

houdt rekening

opdrachten sinds het tweede kwartaal 2009 niet zo laag is

met nog een

geweest. ‘Uit vrees om opdrachten te verliezen, durft een

slecht jaar.

aantal vervoerders de prijzen niet te verhogen terwijl de

Slechts 11 pro-

kosten wel stijgen. Hierdoor komt de financiële positie van

Beoordeling ontwikkeling wegtransport

Bron: TLN

veel ondernemers verder

op een goed jaar.

onder druk te

Het betreft hier voor-

staan’, aldus

Zeer goed jaar

2009

2010

2011

2012

1,4%

2,9%

3,0%

2,6%

TLN. Met name het bouw-

Goed jaar

13,1%

22,2%

26,3%

21,0%

gerelateerde

Normaal jaar

22,2%

42,5%

45,0%

38,1%

transport heeft het moeilijk. Dit

Slecht jaar

38,3%

29,3%

29,3%

33,9%

Zeer slecht jaar 24,9%

3,0%

3,0%

4,3%

cent van alle ondernemers rekent

namelijk bedrijven die het jaar 2012 ook positief hebben afgesloten.

Bron: A.I.D.

24


25

Mannen bezitten op papier vaker een auto dan vrouwen. Ongeveer tweederde van de autobezitters is man. Bij

Personenautobezit naar geslacht en leeftijd (in %)

oudere generaties is dit verschil groter dan onder jongeren. Volgens het CBS hebben binnen

Mannen Vrouwen 18 - 25 jr

25

18

de groep 75-plussers mannen

25 - 35 jr

59

41

bijna vier keer zo vaak een auto op

35 - 45 jr

70

45

hun naam staan (66%) als vrouwen

45 - 55 jr

72

45

(18%). Bij de 18- tot 25-jarigen is dat

55 - 65 jr

75

35

respectievelijk 25 en 17 procent.

65 - 75 jr

78

29

75 jr

66

19

Van de alleenstaande mannen bezit de helft een auto, tegenover bijna 40 procent van de alleenstaande vrouwen. Bij samenwonende stellen is het verschil tussen mannen en vrouwen veel groter. Onder paren zonder kinderen heeft bijna drie kwart van de mannen een auto op zijn naam staan, tegenover 30 procent van de vrouwen. Bij paren met kinderen is het verschil tussen mannen en vrouwen iets kleiner.

Chinese automarkt behoudt momentum De Chinese automarkt blijft verassen. Terwijl vrijwel ieder-

Verkopen personenauto’s China

een er in het begin van 2012 van uit ging dat de verkoop

2012

2011

12.505.820

11.486.120

Totaal

Volksrepubliek pas op de

w.v.

plaats zou gaan maken, blijkt

VW Groep

2.622.750

2.133.730

dat de markt het afgelopen

GM Groep

1.324.780

1.217.470

jaar de verwachtingen op-

Hyundai Groep

1.293.550

1.140.210

nieuw heeft overtroffen. In

Toyota

746.340

792.670

het eerste kwartaal (+ 3,2%)

Nissan

715.250

792.130

leek het er nog op dat de

Honda

562.080

570.870

eindspurt. Resultaat van dit slotakkoord was dat de

Chinese autokopers de hand

Greatwall

433.700

315.480

Chinese autoverkopen in 2012 eindigden met een plus van

op de knip zouden houden.

PSA Groep

432.050

388.140

8,9 procent, overeenkomend met 12,5 miljoen voertuigen.

Maar al in het tweede kwar-

Ford

418.500

320.660

Ruim tweederde van dit volume (70,8%) komt voor

taal (+ 11,5%) wisten zij de

BYD

414.440

419.830

rekening van Europese merken, die gezamenlijk meer dan

weg naar de dealershow-

Geely Groep

403.800

395.910

room alweer in groten getale

Bron: A.I.D.

van personenauto’s in de

8 miljoen auto’s in China verkochten (+ 9,4%). Analisten verwachten dat de verkoopgroei in de Volks-

te vinden. In het derde kwartaal (+ 6,4%) deden consumenten het wat

republiek zich ook dit jaar blijft voortzetten, zij het op het lagere niveau van

kalmer aan, maar in het derde kwartaal (+ 14,9%) was sprake van een sterke

naar schatting 5,3 procent.

Bron: CBS

Tweederde auto’s op naam van man


GO! DE Stelling 26

Peter Smit, wethouder Den Haag “Planologen willen het ‘Scotty beam me

Planologen zien het liefst een stad zonder verkeer

up’- verkeerssysteem. Dat de Bijenkorf bevoorraad moet kunnen worden, dat vergeten ze.” Bron: Verkeerskunde

Trouw-journalist Quirijn Visscher “Een kijkje in de prijslijsten leert dat de standaard auto-asbak verdwijnt.

Theo Zeegers, Fietsersbond

Extra bijbetalen werpt wellicht net dat drempeltje om niet in de auto te

“Als ouderen moeten kiezen tus-

roken. Dat is ook gunstig bij de inruil.”

sen fietsen met helm of helemaal niet meer fietsen, gaan ze onge-

Bron: Trouw

twijfeld voor het laatste.”

Fokko Mulder, TU Delft “Hybride heeft de toekomst. De auto met accu voor de korte ritjes en voor het optrekken en afrem-

Vivian Sigterman, Motorvrouw van het Jaar 2013

men, en een brandstofcel op

“Ik zie bij lesmotoren steeds vaker een staartje onder de helm vandaan

waterstof voor de langere afstan-

komen. Steeds meer vrouwen voelen zich tot motorrijden aangetrokken.”

den. Ik verwacht dat dat in de toekomst de standaard auto is.”

Bron: BOVAG Krant

Bron: Trouw

Marco Brugman, directeur VeiligheidNL Reinout van der Heijden,

Pauline van Steijn,

“Het verkeer in Nederland wordt

hoofdredacteur Geldgids

projectmanager Hygear

veiliger, alleen met oudere fiet-

“Waarschijnlijk is het verzeke-

“Ook als je waterstof maakt met

sers komt het niet goed. Het komt

ren van een fiets overdreven,

behulp van aardgas of biogas

puur door de controle en het ge-

zeker als iemand het verlies

(methaan) is de technologie

drag van de fietsers zelf. Fietsers

zelf kan dragen. Je koopt er

schoner dan bij een gewone

van 55 jaar en ouder zouden een

gemoedsrust mee, maar een

verbrandingsmotor.”

helm moeten dragen.”

Bron: Volkskrant

Bron: AD

goed slot kan ook volstaan.” Bron: Volkskrant


GO!factor 27

NICOLE VAN DER HEIDEN De liefde voor autosport en snelheid gaat bij Nicole van der Heiden zo ver dat zij een paar jaar geleden met haar man René een eigen Hofland Rally Team heeft opgericht. Het ondernemersechtpaar, dat onder de naam Hofland Automaterialen met vier vestigingen actief is in de Autovakbranche, is inmiddels ook een bekende verschijning in de rallywereld. Begin 2012 beleefde het team van Hofland haar vuurdoop tijdens de deelname aan de Africa Eco Rally. “Onze speciaal voor deze woestijntocht geprepareerde ‘zandhapper’, een Jeep Cherokee met een BMW dieselmotor van 306 pk, hield kranig stand tijdens deze martelrit. Slechts een keer moest de wagen worden losgetrokken door een oude truck van de plaatselijke schaapherder. Deze MAN 4 x 4 truck is bij elke rally onze onmisbare steun en toeverlaat. Hij is volgestouwd met 54 kisten vol onderdelen. Werkelijk aan alles is gedacht: remblokken, remschijven, klemmetjes, luchtnippels, filters, voorruiten tot en met een complete ruilmotor. Die reservemotor hebben we gelukkig nog nooit nodig gehad. De meeste andere onderdelen trouwens ook niet. En dat is maar goed ook, want de MAN rijdt over de gewone weg van bivak naar bivak en die komen we dus pas aan het eind van iedere etappe tegen. Of hij ons, want tijdens de Africa Eco Race wist ons team soms eerder dan de vrachtwagen te arriveren.Vorig jaar hebben we de MAN eveneens ingezet bij de plaatselijke Autocross in Zevenhuizen. Een rit die toch een beetje verbleekt bij het Afrikaanse avontuur. Het is onze ultieme droom om een keer de Dakar rally te rijden. Wegens drukte op het bedrijf is dat er dit jaar helaas niet van gekomen. Geen ramp. Zo blijft er tenminste nog iets te wensen over….”


GO! OLAF DE BRUIJN 28

Mobiliteit nu en in de toekomst Onlangs heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het boekje ‘Nederland verbeeld’ gepubliceerd. Deze uitgave tracht de cijfers die beschikbaar zijn op het gebied van voedsel, energie en mobiliteit met elkaar in verband te brengen en deze verbeeldingskracht te geven. Wat betekent het bijvoorbeeld als Nederland op termijn een volledig duurzame energievoorziening nastreeft? Hoeveel windmolens zijn er nodig om de kolengestookte Amercentrale in Geertruidenberg te vervangen. En hoe verhoudt de CO2-uitstoot van een vliegreis naar New York zich eigenlijk tot de uitstoot van een alledaagse autorit? ‘Nederland verbeeld’ is in die zin interessant omdat het als het ware preludeert op de uitgave ‘Trends in Mobiliteit 2030’ die wij als RAI Vereniging recentelijk hebben gepresenteerd. Het PBL brengt de (mobiliteits)ontwikkelingen tot 2013 met elkaar in verband. Trends in Mobiliteit 2030 trekt die lijnen door naar de toekomst. Enkele highlights uit ‘Nederland Verbeeld’ wil ik u niet onthouden: – Een gemiddeld huishouden besteedt jaarlijks 5.200 euro aan verkeer en vervoer (incl. benzine); – Nog slechts 4% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik is afkomstig van windenergie; – De Nederlandse staat ontvangt jaarlijks 22,6 miljard euro aan energie-inkomsten, waarvan 34% afkomstig is uit accijnzen op benzine en diesel; – Nederlanders leggen met zijn allen ieder jaar 183 miljard kilometer af, waarvan driekwart met de auto; – De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s is sinds 1974 bijna gehalveerd van 202 gram tot 114 gram per kilometer nu; – Een kwart van alle verplaatsingen van en naar treinstations vindt per fiets plaats en 36% te voet. Een goed begrip van het heden is uiteraard van belang om de toekomst goed in kaart te kunnen brengen. Dat die toekomst er anders uit gaat zien is onvermijdelijk. In Trends in Mobiliteit 2030 beschrijven wij negen dominante trends die van invloed zullen zijn op het voertuiggebruik, zoals: 1. Flexibelere mobiliteitskeuzes; 2. De zoektocht naar alternatieve brandstoffen intensiveert; 3. Schaarste dwingt tot innovatie; 4. Senioren blijven langer mobiel; 5. Mobiliteit wordt steeds slimmer; 6. Politiek blijft onvoorspelbaar; 7. Het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag; 8. Rendementsdruk dwingt branches tot andere verdienmodellen; 9. Betalen naar gebruik wordt standaard. In de praktijk betekenen deze ontwikkelingen dat er een verschuiving gaat plaatsvinden naar voertuigdelen, flexibel gebruik en leenconcepten. Er komen andere verdienmodellen, andersoortige voertuigen en andere mobiliteitsconcepten. Én betalen naar gebruik wordt standaard. In ‘Trends in Mobiliteit 2030’ valt te lezen wat de gevolgen zullen zijn voor het voertuigbezit en voertuiggebruik én welke kansen en uitdagingen de gesignaleerde ontwikkelingen bieden voor zowel de samenleving als de mobiliteitssector als geheel. U kunt deze uitgave downloaden op de website van RAI Vereniging www.raivereniging.nl Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging

In memoriam Wim Breukink Wim Breukink is op 9 april in zijn woonplaats Dieren op 89-jarige leeftijd overleden. Als directeur van fietsenfabrikant Gazelle was hij zeer nauw betrokken bij de fietsenbranche en een bijzonder gewaardeerd bestuurslid van RAI Vereniging. De vader van oud-wielrenner Erik Breukink had ook een zeer warm hart voor de wielersport in Nederland. Wim Breukink wordt in de branche herinnerd als een bijzondere aimabele ‘heer van stand’ die als voorzitter van afdeling Fietsen de juiste sturing wist te geven aan de fietsenbranche. Hij wist deze afdeling als een ‘vriendenclub’ te leiden. Breukink verstond de kunst om als ondernemer in de branche het algemeen belang van de fietsenbranche voor ogen te houden en dat met overtuiging en vooral met veel charme uit te dragen aan branchegenoten. Daarnaast had hij veel aandacht voor het succesvol stimuleren van het fietsgebruik in Nederland, waarvoor de Stichting Fiets! hem onderscheidde met de Gouden Fietsspeld. Als voorzitter van afdeling Fietsen en als voorzitter van RAI Vereniging genoot hij gedurende vele jaren in brede kring groot respect. Daarvoor werd aan Wim Breukink dan ook de zilveren J. Leonard Lang penning toegekend. Sinds 1938 wordt deze erepenning binnen de RAI Vereniging uitgereikt aan personen met grote verdiensten voor de Vereniging en haar leden. Hij was een van de vijf dragers daarvan. Zijn markante persoonlijkheid zal door de branche zeer gemist worden.


Haagse wandelgangEN 29

“Geen onderwerp in de Tweede Kamer heeft zo het duidelijke stempel van krachtige vrouwen als het onderwerp mobiliteit”, stelt Cees Boutens, manager Public Affairs van RAI Vereniging.

“Wat wel duidelijk is dat ze het goed doen. Wat je er ook van mag denken: Nederland is één van de meest verkeersveilige landen in de wereld, we hebben een uitstekend systeem van openbaar vervoer en ons wegennet wordt in snel tempo klaar gemaakt voor de 21ste eeuw.” Er is wat hem betreft eigenlijk maar één terrein waar het in Nederland

“Voor wie nog twijfelt noem ik: Neelie Kroes, Hanja May-Weggen,

met de mobiliteit minder lekker gaat: de fiscaliteit. “Natuurlijk gaan we

Annemarie Jorritsma, Tineke Netelenbos, Karla Peijs, Melanie Schultz en niet te vergeten Jacqueline Cramer van Milieu en tegenwoordig staatssecretaris Wilma Mansveld. Natuurlijk ook Sharon Dijksma, Attje Kuiken, Ineke van Gent, Liesbeth van Tongeren, Stientje van Veldhoven. En dan doe ik er nog velen onrecht door ze hier niet te

niet zeuren dat het allemaal te

‘Misschien wordt het tijd voor een vrouw bij Financiën’

noemen.”

veel is en dat de auto de melkkoe is. Die tijd hebben we wel gehad. Het gaat er veel meer om dat de invloed van het Ministerie van Financiën op wat er wordt

Boutens zegt zich nog goed de opmerking van Sander de Rouwe van

verkocht in de showrooms wel heel sterk is. Ook de voorspelbaarheid

het CDA tijdens het afgelopen RAI Mobiliteitsdiner te herinneren. Die

van belastingen is voor verbetering vatbaar.”

verzuchtte: “Vrouwen hebben hier het heft in handen. De minister is een vrouw, de gastspreker is een vrouw (Francine Houben, architect) en

Vrouwelijke schatkistbewaarder

de moderator is een vrouw (Anouschka Laheij).” Waarna De Rouwe er

“Wellicht”, vervolgt hij enigszins filosoferend, “wordt het misschien

schouderophalend aan toevoegde: “Waarschijnlijk staat er vanavond

tijd dat vrouwen ook een greep naar de macht doen bij Financiën.

wel een man in de keuken.”

Op het gebied van de wegen en het wegvervoer is Nederland daar tenslotte nooit slechter van geworden. Dus na een schier eindeloze

Dominante rol

stoet van mannen als schatkistbewaarder wordt het nu wel eens tijd

Er is volgens Boutens geen duidelijke verklaring te geven voor de

dat een vrouw de scepter gaat zwaaien aan het Korte Voorhout in

dominante rol van vrouwen in de politiek op het onderwerp mobiliteit.

Den Haag.”


GO! EYE CATCHER 30

Een op de zes nieuwe fietsen is E-bike Opvallend is dat de afzet van nieuwe fietsen via internet in 2012 daalde ten opzichte van het jaar ervoor. In 2011 werden nog 93.000 nieuwe tweewielers online aangeschaft, maar vorig jaar daalde dit aantal tot 86.000 exemplaren. Qua elektrische fietsen zakte De internetverkoop elektrisch fietsen liep in 2012 terug tot 6.000 stuks, tegen nog 9.000 in 2011. De consument lijkt voor de aankoop van dit technisch complexe product niet over één nacht ijs te gaan en heeft behoefte aan het persoonlijke advies van een fietsspecialist. De gemiddelde aanschafprijs per fiets via internet steeg wel met ruim 20 procent tot 392 euro, terwijl de gemiddelde tweewieler bij de fietsspecialist vorig jaar voor 964 euro werd verkocht (+ 0,4 procent).

Gemiddelde prijs nieuwe fiets steeg tot 964 euro (+0,4%).

Het aandeel van elektrische fietsen in de totale verkoop is vorig jaar toegenomen tot 16,9 procent, vergeleken met nog 15,1 procent in 2011. Bij de vakhandel was het afgelopen jaar zelfs een op de vijf nieuwe fietsen een E-bike, zo blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en BOVAG. In 2012 werden in ons land 1.035.000 nieuwe en 680.000 gebruikte fietsen verkocht. Dat is een daling van respectievelijk 13,6 en 0,9 procent ten opzichte van 2011. Van de nieuwe exemplaren waren er 175.000 voorzien van elektrische trapondersteuning en daarvan werd ruim 81 procent geleverd door de vakhandel. Daarmee waren de E-bikes goed voor 20,8 procent van alle nieuwe fietsen binnen dit verkoopkanaal, terwijl het aandeel in 2011 nog 18,5 procent

RAI Vereniging verhuist Per 1 juli verhuist RAI Vereniging voor een periode van 2 jaar naar de 7e verdieping van het kantoorpand ‘Prinsenhof’ aan het Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR in Amsterdam. Met de verhuizing komt RAI Vereniging tegemoet aan de wens van het afdelingsbestuur om aanzienlijke kostenbesparingen op huisvesting te realiseren, vertelt directeur Olaf de Bruijn. “De verhuizing naar het Koningin Wilhelminaplein zorgt voor een forse kostenreductie, omdat we veel minder vierkante meters zullen afnemen dan op onze huidige locatie, terwijl we blijven beschikken over een ruime vergaderzaal en voldoende parkeergelegenheid.” De telefoonnummers en het postadres van RAI Vereniging blijven ongewijzigd: postbus 74700, 1070 DM Amsterdam. Het kantoor aan het Koningin Wilhelminaplein is tijdelijk. Het is de bedoeling dat RAI Vereniging aan het eind van het 1e kwartaal 2015 verhuist naar het door Amsterdam RAI te realiseren Scheldepleingebouw.

bedroeg.

Mobiliteitskalender 2013 Handelsreis SV-leden Moskou

IAA Frankurt

Autovak Golftoernooi

Busworld Kortrijk

12 – 22 september

20 september

18 – 23 oktober

Mosselavond sectie Garage Uitrusting Autovak

Equip Auto

Comvex Istanbul

16 – 20 oktober

Tentoonstelling bedrijfswagens, bus-

17 september

Parijs

sen en componenten

9 – 12 september

Comtrans Moskou, Internationale bedrijfs wagententoonstelling 10 – 14 september

15 – 17 november


@raivereniging 31

Tweets RAI Vereniging

5 april

30 mei

Fleetexpo trekt 18% meer bezoekers.

Fietsindustrie herkent zich niet in de Duitse (ADAC) berichtgeving over veiligheid e-bikes.

5 april

Gezondheidsvoordelen fietsen veel groter dan risico’s, aldus onderzoekers Universiteit Utrecht en Planbureau voor de Leefomgeving.

24 mei

Inschrijving BedrijfsautoRAI van start. 19 april

Fietser profiteert van vernieuwingen webportal Nederland Fietsland, bijvoorbeeld een online GPS-cursus.

5 april

Lastig bij fietsdiefstal: consumenten kennen hun fiets niet, zo leert ANWB-ledenonderzoek. 4 april

18 april

Symposium promotie Waterstof @HAN: hogere rendement mogelijk door berekenen van optimale verhouding tussen capaciteit brandstofcel en accu

Eric Rommerts vertrekt als secretaris afdeling Autovak RAI Vereniging

Solutrans Tentoonstelling voor trucks, bussen,

2014 BedrijfsautoRAI

trailers en carrosserieën

8 – 12 april

19 – 23 november

Amsterdam RAI

Eurexpo, Lyon

Tokyo Motor Show Tentoonstelling auto’s, trucks, motoren en componenten

20 september 2013, Autovak Golftoernooi

23 november – 1 december


GO!ROUND gswereld massaal rukte de reinigin ei m 30 en 29 Op ingsDemoDagen tijdens de Reinig d ta lys Le in om uit s en andere - en borstelwagen ig zu eg ve te ws Deze zesde de nieu te demonstreren. n te uc od pr en voertuigen igingsprofessionals kbeurs voor rein editie van de va organisatie is hoon en veilig’. De ‘Sc a em th s al g droe rdeel van g RDD, een onde tin ich St n va en in hand I Vereniging. Voertuigen van RA afdeling Speciale 0 bezoekers tie, die bijna 3.00 Aan de manifesta exposanten deel. trok, namen 70

Profile for RAI Amsterdam

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.