We are The Knowledge Mile

Page 1

we are the KNOWLEDGE MILEwe are the KNOWLEDGE MILE


Beste buren, collega’s en andere geïnteresseerde relaties, Welkom in de wereld van de Knowledge Mile. Met trots mag ik u in dit boek voorstellen aan een aantal bijzondere mensen die de Knowledge Mile een warm hart toedragen. Dit stukje Amsterdam heeft zich mede dankzij hen de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gebied met aantrekkingskracht. Hier werken we samen aan vernieuwing, onderzoeken en experimenteren we met innovaties voor een fijner leef- en werkklimaat. Samen met hen en vele anderen is er al veel goed werk gedaan en daar gaan we mee door omdat we mooie resultaten boeken. Want samen staan we sterker en krijgen we dingen voor elkaar. Samen met alle gebruikers, ondernemers, werkgevers, werknemers, ambtenaren, bewoners en studenten in het gebied beschikken we over een enorme hoeveelheid kennis, energie en daadkracht zodat we nog veel stappen voorwaarts kunnen zetten waar iedereen voordeel van heeft. Dit boek geeft u een inkijkje in de wereld van de Knowledge Mile en gaat over de potentie die we zien en over wat wij belangrijk vinden voor u en de stad. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe en hoop van harte u bij een van onze events te ontmoeten. Hans Vugts Voorzitter Stichting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Knowledge Mile

nemo Stadhuis

Amstelplein

Knowledge Mile tussen Amstelplein en Stadhuis = 3 km Knowledge Mile Park van Amstelplein naar Mr. Visserplein tot aan NEMO = 3,8 km


1 de knowledge mile

2 Onze doelen

3 Learning Community

11

5 Team

12

6 Challenges

18

7 Pijlers

21

8 Projecten

9 Events

10 BIZ members

11 Facts & Figures

inhoud

4 Business Community

22

12 in de straat

60

13 In de media

66

4

40

10

48

10

54

Met dank aan Barbara den Bak 6 High Studios Bauke Bakker 8 Digital Society School Matthijs ten Berge 14 Amsterdam Creative Industries Network Ellen Budde 16 Hogeschool van Amsterdam Taraq Hok Ahin 24 Water & Brood Ezra Koldenhof/Youri Kroeze 26 Circlefied Carla van der Linden 30 Gemeente Amsterdam Nina van der Louw 32 Eigen Haard Arjen van Mierlo 36 bewoner Centrum Martijn Peters 38 CafÊ Fest/Blooker Nanda Piersma 44 Hogeschool van Amsterdam Irene Poortinga 46 Rainproof Amsterdam Wouter Stoeken 50 Gemeente Amsterdam Maarten Terpstra 52 Knowledge Mile Jan Henk Tigelaar 56 Rooftop Revolution Fred Tiggelman 58 Hartog’s Volkoren Belle Veenstra 62 Hogeschool van Amsterdam Rob Vernooij 64 Eerlijk Coffee/Coaching Jan-Bert Vroege 68 bewoner Oost/D66 Harm van Vugt 70 Hogeschool van Amsterdam


we are the knowledge mile

1

4

De Knowledge Mile


De Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam tussen het Amstelplein en het stadhuis. Uniek in de wereld. De Wibaut- en Weesperstraat zijn de twee belangrijkste straten in het gebied. Hier spelen vraagstukken waar veel steden mee worstelen. Denk aan veel verkeer, een slechte luchtkwaliteit, extreme regenval en eenzaamheid. Tegelijkertijd is het één van de meest kennisintensieve gebieden van Nederland. Wij verbinden stedelijke vraagstukken aan onderwijs en onderzoek en zetten ons samen in om oplossingen te bedenken voor de straat en de stad. Op de Knowledge Mile ontstaan nieuwe verbindingen en netwerken voor nog meer creatieve interactie. Onze ambitie is om het leef- , studeer- en werkklimaat in het gebied te verbeteren, mensen en kennis te verbinden en goede ideeën uit te wisselen. Wij geloven in de kracht van ontdekken, experimenteren, ontwikke­len en verbeteren. In het innovatie­ district testen en tonen we de resultaten. De Knowledge Mile Community bestaat uit 30.000 buurtbewoners, 60.000 studenten en zo’n 450 bedrijven, musea, horeca, maatschap­pelijke, culturele en gemeentelijke instellingen met als doel: samen vormgeven aan de straat van morgen.

The Knowledge Mile is a living lab in Amsterdam that runs from the Amstelplein to the city hall of the municipality of Amsterdam. The Wibautstraat and Weesperstraat are the two main streets at the center of this area. Both are well known for the urban challenges they face, such as high traffic volumes, flooding and air pollution. The area is also known as a world-class knowledge cluster with the campuses of the Amsterdam University of Applied Sciences, the University of Amsterdam and Amsterdam University of Arts. The Knowledge Mile is a place to establish crucial connections and to achieve productive partnerships, fruitful networks and creative interaction. With a community of 30.000 residents, 60.000 students and over 450 organizations, hotels, museums, social and municipal institutions together we aim to improve the quality of life in the area, by improving and sharing knowledge and facilitating new connections at our Meetup’s. This is a space to interact and share ideas. The Knowledge Mile is also a business investment area where all organizations join forces to improve the work/life climate in the field of joint investments in talent, network, safety, public space, sustainability and green.

De Knowledge Mile, ruimte voor vernieuwing. 5eigenaar High Studios

Barbara den Bak

‘Ik geloof in de kracht van samenwerken’

Barbara den Bak is al 10 jaar onderneemster in de fitness wereld en kreeg bekendheid door haar eerste concept The Bootcamp Club. Haar kracht is nieuwe trends te ontdekken en deze vervolgens groot te maken in Nederland en Amsterdam. Barbara liet voor de eerste locatie haar oog vallen op de Wibaut- en Weesperstraat als ‘high traffic’ straat en dus de beste plek voor haar concept High Studios (inmiddels 3 studios). Geen traditionele sportschool maar een Boutique High Intensity studio met high end service, beats en pay-per-use. Eenmaal gevestigd in de Weesperstraat kwam zij in contact met de Knowledge Mile en dat gaf haar meteen een positief gevoel. ‘Ik geloof in de kracht van samenwerken en er zijn zoveel mooie initia­tieven in het gebied waar ik graag deelgenoot van wil zijn. Daarom ben ik toegetreden tot de Raad van Advies van de Knowledge Mile omdat ik graag wil meedenken over de marketing en communicatie van dit mooie initiatief. Zo kan ik ook mijn netwerk uitbreiden, liefst met veel studenten die ik graag wil laten kennismaken met High Studios.’

7


we are the knowledge mile


content creator/media creatief/freelancer Digital Society School (DSS), Knowledge Mile en HvA

bauke bakker

‘De Knowledge Mile helpt mensen met de juiste input verder’

‘Tijdens mijn studie periode bij het MediaLAB Amsterdam (nu DSS) kwam ik in contact met de Knowledge Mile. Het idee van een community die gedreven is door duurzaamheid en een hub kan zijn voor innovatie sprak me erg aan. Ik ben er veel te vinden, voor allerlei klussen. Ik werk soms voor hen en veel voor DSS plus nog een hand vol rand-events. Ik ben ook geregeld bij de Morning Meetup, wat bij uitstek een plek is om nieuwe mensen te leren kennen die bezig zijn met leuke projecten. Ik loop daar letterlijk elke keer weg met motivatie, ideeën en contacten die me verder helpen. De Knowledge Mile heeft me naast een gevoel van community en een soort trots ook een enorm netwerk geboden. Ik ken veel mensen via de Knowledge Mile en ik geloof dat een dergelijk netwerk heel waardevol en sterk kan zijn. Zij helpen mensen met de juiste input verder. Het laat erg goed zien dat met een beetje moeite (petje af voor de organisatie) men veel aan elkaar kan hebben. Vaak nog dichterbij dan je denkt! Ik vind het mooi om de groei van het netwerk te zien en de betrokkenheid van de mensen er omheen.’

9


we are the knowledge mile

2

3

doelen Improve quality of life Identificeren en ondersteunen van ideeën en initiatieven die het leef- , studeer- en werk­ klimaat op de Knowledge Mile verbeteren.

Community Engagement Betrekken van gebruikers in het gebied en de resultaten van hun inzet en betrok­kenheid ook buiten het gebied van de stad laten zien.

Knowledge Exchange Stimuleren van kennisuitwisseling en kansen creëren en benutten voor nieuwe samenwerkingen.

PR & Communication Bevorderen van wederzijds begrip en communicatie naar alle publieksgroepen over onze activiteiten.

Learning Community Bijdragen aan oplossingen De learning community van de Knowledge Mile staat onder leiding van de learning community manager die wordt gevoed met vragen vanuit de straat of vanuit het onderwijs. Deze vragen hebben betrekking op het verbeteren van de leefbaarheid in het gebied en zijn gekoppeld aan de leerdoelstellingen van de opleidingen. Door deze samenwerking met alle kennis­ instellingen in de community met docenten, onderzoekers en studenten hebben we de ambitie een bijdrage te leveren aan de oplossing van grootstedelijke uitdagingen.

10


4

business Community Bijzondere samenwerking Een business community (bedrijven­ investeringszone BIZ) is een gemeenschappelijk initiatief van grote en kleine ondernemers, instellingen en andere gebruikers op de Knowledge Mile om samen te investeren in een beter werk- en leefklimaat. Door samen te werken op de Knowledge Mile krijgen ze meer bekendheid, maken zij het gebied aantrekkelijker, komen er meer bezoekers, creëren zij meer sfeer, veiligheid en omzet. Samen bepalen zij waar hun prioriteiten liggen en waarin zij willen investeren. De beste ideeën en plannen worden vastgelegd in een activiteitenplan. Alle deelnemers aan de BIZ, die in 2017 voor 5 jaar is opgericht, doen daar hun voordeel mee.

Tijdens één van de Morning Meetups kwam Circlefied, een studenten startup die nieuwe producten maakt van afvalplastic, in contact met de gemeente Amsterdam waarvoor zij unieke panelen en roomdividers van afvalplastic hebben ontworpen (te zien in de Stopera). Voor de gebiedsambassadeurs hebben zij displays ontworpen voor informatiemateriaal over de Knowledge Mile met van elk deelgebied de skyline on top. Zie pagina 26.

Knowledge Milestone

Communicatieplatform Chainels Op de Knowledge Mile zijn circa 200 organisaties verenigd in de BIZ. Samen maken zij gebruik van het online communicatieplatform Chainels waarop zij oproepen en vragen plaatsen, waarschuwingen delen, personeel zoeken en ideeën uitwisselen. Regelmatig zijn er bijeenkomsten, vergaderingen en borrels waar de leden elkaar ontmoeten en kennis en ideeën kunnen uitwisselen. De Knowledge Mile heeft zes deelgebieden met een eigen gebieds­ ambassadeur. Deze zijn te herkennen aan de Knowledge ‘milestone’ voor de deur. 11


we are the knowledge mile

5

Team TEAM

Maarten Terpstra Learning Community Manager

Anne van den Brink Straatmanager

Cora Kreikamp Business Community Manager

Hans Vugts Hotel Casa

Hanneke Reuling Hogeschool van Amsterdam

Liesbeth Bijvoet Joods Cultureel Kwartier

Roland Van Dinten Drovers Dog

Barbara den Bak High Studios

Charlie Macgregor The Student Hotel

Jan Fred van Wijnen Het Financieele Dagblad

Willem Sijthoff Capital C

Bestuur BIZ

raad van advies BIZ

12

Taraq Hok-Ahin Water & Brood


gebiedsambassadeurs BIZ Martijn Peters Blooker Amstelplein

Hans Vugts Hotel Casa Prins Bernhardplein

Taraq Hok-Ahin Water & Brood Weesperstraat

Hanneke van Bezooijen Protestantse Diaconie Stadhuis

Desmond Ronner Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

Wouter Stoeken Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

Harriet van Utenhove Cafe Stek Wibautstraat

Liselotte Ouwerling CafĂŠ Stek Wibautstraat

Gerben Kossen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Marije Willems Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

John Langedijk Cantarell Weesperplein

gebiedsmakelaars

Knowledge mile park

Carla van der Linden Gemeente Amsterdam

13


we are the knowledge mile

14


directeur ACIN, Amsterdam Creative Industries Network

Matthijs ten Berge

‘Deze straat is puur goud’

‘Vijf jaar geleden vroeg Geleyn Meijer (inmiddels rector van de Hogeschool van Amsterdam) mij om een samenwerking op te zetten met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. De uitdaging was om deze te verbinden aan urgente vraagstukken waar Amsterdam mee worstelt. Ik zag de enorme potentie van het gebied tussen het Amstelstation en het stadhuis. Veel studenten, docenten en onderzoekers zijn hier dagelijks aan de slag en de grootstedelijke vraagstukken liggen – letterlijk – op straat. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Door hard werk van veel mensen is de Knowledge Mile – de naam die ik het gaf – anno 2019 uitgegroeid van een idee tot een community met 450 members verenigd in de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) en werken we met elkaar aan projecten voor een betere leefbaar­ heid van de straat en de stad. Ik ben best trots op wat we al hebben bereikt. ‘Knowledge Mile Park’ is een mooi voorbeeld waarin we met de gemeente en andere partijen samenwerken om het gebied te vergroenen en te verduurzamen. Het zou de kers op de taart zijn als we dit park als cadeau aan de stad en haar bewoners kunnen geven in 2025 als Amsterdam 750 jaar bestaat.’ 15


Het Amstelhuis is een woonvoorziening in ‘de Pijp’, een levendige buurt in Oud Zuid, met 120 sociale huurwoningen voor 70-plussers. Zij wonen hier zelfstandig en maken gebruik maken van de sociëteit op de begane grond. Met een bar, restaurant en bibliotheek is dit een ontmoetingsplek voor bewoners onderling en voor ouderen uit de buurt. Een prettige, sociale en dynamische woonomgeving bevordert het welzijn van (buurt-) bewoners en stelt hen in staat zo lang mogelijk vitaal, actief en zelfstandig te wonen. ‘Echt een prachtig woonconcept’, aldus Ellen. Er is een langdurige samenwerking met de HvA waarin Het Amstelhuis naast een woonvoorziening ook een mooie praktijkomgeving is. In dit Living Lab werken interdisciplinaire teams van studenten, docenten en onderzoekers samen aan verschillende projecten zoals valpreventie, valpredictie, kennismakings­ gesprekken voor nieuwe bewoners, versterken van sociale netwerken en onderzoek naar en voorlichting over gezonde voeding voor ouderen. Ellen begeleidt deze projecten en onderzoeken in het Amstelhuis en is een frequente bezoeker van de Morning Meetups op de Knowledge Mile. 16

ellen budde

‘De Knowledge Mile verbindt en inspireert!’

senior projectmanager Hogeschool van Amsterdam

we are the knowledge mile


17


we are the knowledge mile

6

challenges

Joris Kemna en Leon ten Have promoten Join-the-pipe waterflesjes

Op de Knowledge Mile gaan we geen uitdaging uit de weg en werken we samen aan onze Challenges.

Petflesvrij Samen met onze partner de Dopper Foundation realiseren we de eerste petflesvrije straat van Nederland. Nederlands kraanwater is van topkwaliteit. Daarom stimuleren we het drinken van kraanwater uit duurzame waterflesjes. Bij de HvA werden twee studenten verkozen tot ‘de studenten van het jaar’ omdat zij zich – ook nu nog na hun studietijd – sterk maken voor het 18

uitbannen van single-use plastic flesjes bij de hogeschool en stimuleren zij het drinken van kraanwater en het gebruik van Join-the-pipe waterflesjes. Hiermee dragen zij bij aan de voorziening van schoon drinkwater in derde wereldlanden. Op de hogeschool zijn in alle panden kraanwater tappunten van Join-thepipe. In 2018 ontwikkelden studenten ook een campagne voor de eerste petflesvrije straat van Nederland. Eén van de slogans was: ‘Nederlands water is van wereldkwaliteit dus waarom verspil jij je stufi nog aan plastic flesjes van de appie?’ Doel hiervan is ook studenten bewust te maken van de plastic soep die de wereld vervuilt.


Artist impression van Knowledge Mile Park

Knowledge Mile Park: De groene stadsstraat van de toekomst Knowledge Mile Park is het initiatief om de groene stadsstraat van de toekomst te ontwikkelen. De stadsstraat loopt van het Amstelplein tot de IJtunnel met in het hart de Wibautstraat, Weesperstraat en Valkenburger­ straat. Deze straten zijn nu nog grijs, maar de gedreven community gaat voor verbetering door vergroening en verduurzaming. Bewoners en ondernemers zijn samen met kennisinstellingen, De Gezonde Stad en de gemeente de drijvende krachten achter Knowledge Mile Park. Samen hebben zij de ambitie om in 2025, het jaar waarin de stad Amsterdam 750 jaar bestaat, te vieren dat de

AMFI studenten onderzoeken op het daklab hoe je met plantjes stoffen kunt kleuren

grauwe en onaantrekkelijke entree plaats heeft gemaakt voor een uitnodigende en inspireren­ de allee. Vergroenen is voor Knowledge Mile Park dus geen doel op zich, maar een middel om te zorgen dat bezoekers zich welkom voelen, en dat mensen die op de Knowledge Mile wonen en werken zich gezond en gelukkig voelen. We gaan van grijs naar groen Het vergroenen van het meest grijze gebied van Amsterdam vraagt om nieuwe methodes en vooral participatie. Knowledge Mile Park staat daarom voor een nieuwe manier van vergroenen. Het is niet zomaar een park op een van tevoren bedachte locatie, maar een groene stadsstraat waar iedereen de handvatten krijgt om zelf de openbare ruimte, gevels en daken te voorzien van groen. Innovatie, duurzaamheid en ontmoeting zijn daarbij de sleutelwoorden. Wat de community verder bindt is een belang­ rijke kernwaarde: groen is van groot belang voor het welbevinden van mens, plant en dier. Daarom heeft Knowledge Mile Park drie verbindende thema’s die laten zien wat de community met meer groen mogelijk wil maken. 1. Gebruik. Een groene omgeving die goed is voor je gezondheid en waar je graag verblijft, anderen kunt ontmoeten, en naar hartenlust kunt sporten en spelen. 19


Geveltuin Baxter Building

2 Stadsklimaat. We zetten groen in als middel om onder andere hittestress en water­ overlast tegen te gaan. Zo verbeteren we het stadsklimaat. 3 Biodiversiteit. Met een gevarieerde aanleg van groen brengen we de natuur in balans. Zo voorkomen we bijvoorbeeld insecten­ plagen, en zorgen we dat insecten en dieren die van belang zijn voor het eco­ systeem van de stad kunnen overleven. Doe mee en denk mee! De community is nu hard aan het werk en de eerste resultaten zijn al zichtbaar. Bezoek bijvoorbeeld de postzegelparkjes op de hoek van de Ruyschstraat en Wibautstraat, en naast het Cygnus Gymnasium op het Belgiëplein. Of loop langs het Baxter Building en bekijk de grote geveltuin, die drie keer zo breed en twee keer zo diep is als gebruikelijk. In 2019 gaat de community-gedreven vergroening van de Knowledge Mile verder. Sluit je daarom nu aan bij de groeiende groep vergroeners van Knowledge Mile Park, en werk mee om jouw leef- en werkomgeving groen, gezond en duurzaam te maken (park@knowledgemile.amsterdam). 20

Waste Savings Program Samen met alle deelnemers van de Bedrijven­ investeringszone willen we de hoeveelheid bedrijfsafval verminderen en het aantal verkeersbewegingen voor afvalinzameling in de straat terugdringen. Tevens inventariseren we of we het bedrijfsafval circulair kunnen verwerken. Dat levert de deelnemers een enorme kostenbesparing op en verbetert de leefbaarheid in het gebied tussen het Amstelplein en het Stadhuis. Onder ‘Projecten’ (op pag. 35) leest u meer over het Waste Savings Program.

Afval in stadsdeel Oost


7

pijlers Talent en netwerk Jong en creatief talent staat in contact met een omvangrijk businessnetwerk in de straat. Meet-ups, events en fireplace-chats brengen talent, kennis en organisaties bij elkaar en zijn een bron van innovatie. Nieuwe ontmoetingen leiden tot nieuwe publiekprivate samenwerkingen. Zo ben je voorbereid op een snel veranderende toekomst.

Veiligheid en openbare ruimte Een aantrekkelijke openbare ruimte faciliteert nieuwe ontmoetingen en maakt onze omgeving tot een fijne verblijfsplek. We zetten ons samen in voor een representatief en veilig gebied voor alle gebruikers van de straat in overleg met politie, brandweer en gemeente.

Duurzaam en groen De Knowledge Mile is nu nog grijs en vervuilend, maar dat gaat veranderen. We gaan het meest innovatieve stadspark van Amsterdam ontwikkelen. Daarnaast werken we aan verduur­ zaming, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische voertuigen voor bevoorrading. En we maken de straat petflesvrij en stimuleren het drinken van water en het (her)gebruik van duurzame waterflesjes. Duurzaam en groen maakt gezond en aantrekkelijk.

21


we are the knowledge mile

Projecten > Talent en netwerk 8

The Human Factor Als student of young professional ben je op zoek naar zinvol werk. Veel jonge mensen hebben de behoefte om waarde toe te voegen of verschil te maken maar weten niet altijd hoe of krijgen niet de kans. De interactie tussen studenten en werkgevers is nu vooral passief. Werkgevers kunnen via personeelsadvertenties niet het talent aantrekken waarnaar ze precies op zoek zijn en alumni houden niet van geautomatiseerde LinkedIn berichten. Tijdens dit Knowledge Mile event is er ruimte voor nieuwe persoonlijke ontmoetingen tussen werkgevers en jongeren met aandacht voor ‘The Human Factor’. Hoe ontdek je de werkplek die blijft uitdagen en motiveren? Waar vind je collega’s die je helpen om jouw drive te ontdekken en verder te ontwikkelen? Waar kun je met zinvol werk echt waarde toevoegen? Dat ontdek je alleen in een gesprek van mens tot mens. Tijdens de eerste editie kwam een leuk gemeleerd publiek samen in het Auditorium van Dauphine. De sprekers van o.a. Philips, Linkedin, Virtuagym, Primephonic, BNR Nieuwsradio en Oracle, uiteraard allemaal bedrijven op de Knowledge Mile, deelden hun visie op de arbeidsmarkt die schreeuwt om een meer mensgerichte interactie tussen bedrijven en medewerkers.

Opening van The Human Factor event

22


Het voortgezet onderwijs bezoekt het Daklab bij de HvA

Introductie HRM studenten Ter introductie van de start van hun studie Human Resource Management bij de Hogeschool van Amsterdam zijn circa 300 studenten tijdens hun introductieweek op een heel nieuwe manier de buurt rondom de Hogeschool en de Knowledge Mile gaan verkennen. Tijdens de Knowledge Mile Tour bezochten zij diverse ondernemers van horecabedrijven op de Knowledge Mile waarmee zij een gesprek hadden met vragen

gerelateerd aan hun toekomstige studie. De studenten werden in groepjes verdeeld en zij bezochten de HR manager of een werk­ nemer van het bedrijf. Zo leerden zij op een heel toegankelijke manier in een middag de omgeving van de hogeschool kennen en was dit in hun introductieweek de eerste persoon­ lijke kennismaking met de beroepspraktijk. Diverse leerlingen/studenten brengen een bezoek aan de Knowledge Mile.

ROC TOP start (Wibautcollege) bezoekt het Makerslab bij de HvA

23


we are the knowledge mile

24


restaurant eigenaar Water & Brood

Taraq Hok Ahin

‘De Knowledge Mile beweegt en niemand blijft achter’

Taraq is bestuurslid van de Knowledge Mile Bedrijveninvesteringszone en begon nog maar een kleine twee jaar geleden met de lunchroom Water & Brood op de hoek van de Weesperstraat en de Nieuwe Kerkstraat. ‘We hebben goed gekeken naar wat we op deze locatie zouden kunnen doen, wat gebeurt er in de omgeving en welke invulling kunnen we geven aan de Nieuwe Kerkstraat 84 dat waarde toevoegt aan de straat. De mensen die in deze omgeving werken of het gebied bezoeken missen een plek om samen te komen, het werd dus een lunchroom als een huiskamer voor de straat. Toen ik hoorde van de Knowledge Mile was ik gelijk verkocht van het idee. En dan wil ik me er ook ‘hands on’ voor inzetten. Het sprak me aan: samen sta je sterker en weet je meer dan alleen en het gebied brengt nieuwe energie, innovaties waar mensen samenwerken aan sterke oplossingen voor de hele stad en het land.’

25


Tijdens de minor Ondernemerschap bij de HvA leer je in een half jaar ondernemen en start je je eigen bedrijf. Vier studenten bedachten de naam Circlefied voor hun bedrijf dat nieuwe producten maakt van plastic bedrijfsafval. ‘Ik volgde de opleiding Product Design en wilde graag nieuwe dingen ontwerpen met een duurzaam karakter. We verzamelden afvalplastic, persten dat samen waardoor mooie kleurrijke patronen ontstonden, waarvan we nieuwe producten maakten’, vertelt Ezra. Via de Morning Meetup van de Knowledge Mile kwamen ze in contact met de gemeente Amsterdam en de KLM. ‘Wij lieten daar onze ‘roomdivider’ zien en dat leverde ons een eerste grote opdracht op voor de gemeente om panelen te maken ter decoratie van een scheidingswand in het gemeente­ huis. We ontwierpen ook sleutelhangers, awards en zelfs kindermeubilair. Voor de Knowledge Mile hebben we een folderdisplay ontworpen zodat zij bij de BIZ gebiedsambassadeurs alle informatie overzichtelijk kunnen presenteren.’

26

Ezra Koldenhof Youri Kroeze

‘Het netwerk van de Knowledge Mile heeft onze startup een boost gegeven’

oprichters van Circlefied (Design, Productie en Sales)

we are the knowledge mile


27


we are the knowledge mile

> Veiligheid

en openbare ruimte Design thinking en doing Hoe kun je in de zes deel­gebieden van de Knowledge Mile de veiligheid op straat verbeteren? Design Thinking and Doing is een minor bij de HvA waarbij een groep studenten zich verdiepte in de verkeersveiligheid van de Wibaut- en Weesperstraat. De bedrijven die betrokken zijn bij de Knowledge Mile Bedrijven­ investeringszone en ook medewerkers en studenten van de HvA Amstelcampus hebben aangegeven dat zij regelmatig worden opgeschrikt door (bijna) ongevallen. Onder leiding van docent Charlie Mulholland, die al diverse malen tot docent van het jaar werd verkozen bij de HvA, kwamen de studenten na een eerste inventarisatie tot interessante bevindingen. Zij analyseerden de situatie op de Knowledge Mile, elke groep in een ander deelgebied. Bij het Amstelplein zijn gebruikers vooral erg gehaast onderweg naar de trein of bus en letten daardoor minder op het verkeer, bij het Cygnus Gymnasium (daar is geen zebrapad of verkeerslicht) steken leerlingen vaak onverwacht de Wibautstraat over richting Albert Heijn en terug. Bij de Amstelcampus is het voortdurend druk met zo’n 25.000 HvA studenten die regelmatig bijna van de sokken worden gereden en op het Mr. Visserplein zijn de zichtlijnen niet overal ideaal.

28

De studenten kwamen tot enkele verrassende conclusies en aanbevelingen die ertoe zouden moeten leiden dat de omgeving veiliger wordt, mensen eerder geneigd zijn naar buiten te gaan, men zich minder gestrest voelt en de omgeving levendiger en plezieriger wordt. Op het Mr. Visserplein keken studenten naar manieren om mensen veiliger te laten oversteken. Zij bedachten als oplossing het plaatsen van schermen boven de oversteek­ plekken waar video’s worden getoond over het Joods Cultureel Kwartier en de Film Academie. In de Weesperstraat waar veel geluidhinder van verkeer wordt ervaren, stelde een groep voor een Weesper garden te plaatsen met 5 meter hoge groene panelen die het verkeers­ lawaai absorberen en tevens de lucht zuiveren. Op de Amstelcampus in de Wibautstraat bekeek een groep de veiligheid vanuit een heel andere invalshoek, nl. de online veiligheid. In hoeverre zijn studenten zich bewust van het feit dat de hogeschool data verzamelt van de studenten en hoe kun je ervoor zorgen dat zij zich daarbij comfortabel en veilig voelen? Zij ontwikkelden een databox waar je in kunt lopen en zelf kunt zien welke data worden verzameld en waar het voor wordt gebruikt. Studenten kunnen dan zelf aangeven of dit mag worden gebruikt of moet worden gedeletet.


In de Wibautstraat ter hoogte van het Cygnus Gymnasium zagen de studenten dat er direct tussen de school en Albert Heijn aan de overzijde van de straat geen zebrapad is. Veel leerlingen steken dus de Wibautstraat over tussen het razende verkeer door en over de middenberm. Om de leerlingen te verleiden gebruik te maken van het zebrapad (50 meter verderop) bedachten zij een dansspelletje terwijl je wacht bij de verkeerslichten. Voor het Prins Bernhardplein adviseerden de studenten designachtige, kleurrijke en goed verlichte bewegwijzering te plaatsen voor toeristen en eigen inwoners die ook verwijzen naar leuke plekken in de stad. Tevens adviseerden zij meer groen en spiegels in de voetgangerstunnel zodat deze vaker wordt gebruikt als een veilige oversteek. Op het Amstelplein bleek dat werknemers van de bedrijven aldaar veel behoefte hebben aan meer ontmoetingen met collega’s en andere mensen op het plein. Zij voelen zich een nummer. Daarvoor ontwikkelden zij het concept 20 minutes holiday waarbij een nieuw te bouwen ‘lunch resort’ met lange tafels en oplaadpunten en heaters bij slecht weer en een open schuifbaar dak bij mooi weer de nieuwe ontmoetingsplek moet worden.

Secret scan BIZ Begin oktober staat jaarlijks in het teken van veilig ondernemen. Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit (overvallen, inbraken) toe. Daarom is alle BIZ deelnemers aangeboden mee te doen aan de gratis veiligheidsscan van hun bedrijf. Als ondernemer kun je veel ellende voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en preventieve maatregelen te nemen.

De secret scan werd uitgevoerd door een professioneel bedrijf dat met hun ‘mystery guests’ de veiligheid in de organisatie beoordeelden tijdens openingstijden en in het bijzijn van de ondernemer of bedrijfsleider. Tijdens de veiligheidsscan wordt onder meer gelet op preventieve maatregelen buitenzijde pand, inbraakalarmering, cameratoezicht, productbeveiliging, tellen en transport van geld, kluisbeveiliging en veiligheid rond opening en sluiting. Tijdens de rondgang worden foto’s gemaakt van alle sterke punten en aandachtspunten en worden zelfs ‘items’ onrechtmatig meegenomen. Nadat de veiligheidsscan is uitgevoerd, verwerkt de veiligheidsadviseur de informatie in een rapportage. De onder­ nemer ontvangt deze – vertrouwelijke – rapportage met foto’s en adviezen voor punten voor verbetering en krijgt uiteraard ook de meegenomen items weer terug. Met deze rapportage kunnen bedrijven op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen, zodat zij verzekerd zijn van een veilige werkomgeving.

29


‘Ik ben kwekersdochter en opgegroeid in Haaren, ook wel bekend als de Tuin van Brabant. Ik zie groen als oplossing voor problemen waar onze stad tegenaan loopt. Toen via stadsdeel Centrum de vraag bij mij kwam om aan Knowledge Mile Park te werken was er een klein moment van twijfel. Het is een zeer ambitieus project. Overtuigd door mijn eigen groene hart ben ik toch de uitdaging aangegaan. Vanaf het begin voel ik de energie die de community heeft om de leefomgeving te verbeteren. Wat het Projectmanagementbureau van de gemeente goed kan, is die energie richting geven. Zelf doe ik dit door abstracte ideeën concreet te maken. Voor Knowledge Mile Park stel ik duidelijke doelen, waar­door we samen echt de groene stadsstraat van de toekomst maken. Als je straks van het Amstelplein naar de IJtunnel fietst of loopt, wil ik dat je Knowledge Mile Park overal kan voelen, ruiken en zien. Om dit te bereiken is het vinden van eenheid in diversiteit belangrijk. Dat vereist maatwerk, want de Valkenburgerstraat is anders dan de Amstelcampus. Het is een uitdagend proces, maar lukt het hier, dan lukt het overal.’

30

Carla van der Linden

‘Ik zie groen als een oplossing voor veel problemen waar onze stad tegenaan loopt’

projectleider bij het Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam

we are the knowledge mile


31


Nina herinnert zich nog goed dat zij voor het eerst in contact kwam met de Knowledge Mile via het Programmateam van Stadsdeel Oost. Zij werd uitgenodigd om eens een Morning Meetup te bezoeken en zij woonde een brainstormsessie bij waar over nieuwe ideeën en projecten werd gesproken die het beeld van de Wibaut- en Weesperstraat zouden verbeteren. Hier was ruimte voor vernieuwing en verbetering. ‘Voor mij staat het belang van onze bewoners bovenaan en is een prettige woon- en leefomgeving liefst met veel groen van hoge prioriteit.’ Nina is daarom heel trots dat zij in 2019 de kans krijgt om de allereerste groene gevel van 36 m2 op de Knowledge Mile te realiseren. Een primeur voor Eigen Haard die de groene gevel onderhoudt en zorgt voor een inpandige bewatering- en voedings­ installatie. ‘Vergroening en verduurzaming is iets waarmee we de bewoners echt iets kunnen bieden en tegelijkertijd dragen wij als corporatie ons steentje bij aan de realisatie van Knowledge Mile Park.’

32

Nina Van der Louw

‘Onze primeur: de eerste groene gevel in de Wibautstraat’

medewerker Woonservice Eigen Haard Woningcorporatie

we are the knowledge mile


33


we are the knowledge mile

> Duurzaam Petflesvrij challenge Een groep studenten van de minor Psychologie van Leren en Veranderen ging enthousiast aan de slag met een onderzoek naar het petflesvrij maken van één van de BIZ members HighStudios, een high intensity fitness boutique in de Weesperstraat. In de fitness boutique werden veel petwaterflesjes verkocht die zorgen voor een substantieel deel van de omzet. Welk alternatief kun je de sporters en medewerkers bieden en hoe zorg je voor die gedragsverandering naar milieubewuste en gezondere keuzes? Kartonnen waterpakjes De studenten adviseerden de eigenaresse om de plastic waterflesjes te vervangen door de veel duurzamer kartonnen waterpakjes die zelfs kunnen worden bedrukt met het bedrijfslogo. Ook zouden de klanten meer en beter geïnformeerd moeten worden over de goede kwaliteit van het kraanwater en zou dit gratis in duurzame plastic waterflesjes bij de

en groen workout moeten worden aangeboden. Goede voorlichting aan sporters over proteïne shakes die bijdragen aan spierherstel zou de verkoop ervan moeten stimuleren. Een gedragsverandering staat of valt met het goede voorbeeld. Daarom werden challenges en beloningen bedacht voor de groep die volledig petflesvrij sport. Een extra watertappunt zou het voor klanten nog makkelijker maken om kraanwater te pakken. In de communicatie uitingen zou de fitness boutique niet alleen HighService, HighEnd en High Intensity moeten noemen maar ook HighEnvironment.   Healthy lifestyle Voor Highstudios breekt een high intensity periode aan met drie nieuw te openen fitness boutiques. Met de adviezen van High4Chance kan eigenaresse Barbara den Bak de eerste stappen zetten naar een petflesvrije fitness omgeving waar klanten kiezen voor de echte healthy lifestyle.

Studententeam met Barbara den Bak (High Studios) en Maarten Terpstra (Knowledge Mile)

34


Waste savings program De BIZ (bedrijveninvesteringszone) Knowledge Mile is in 2018 een nieuw initiatief gestart: het Waste Savings Program, kosten besparen op bedrijfsafval. Binnen de community werken we aan verschillende vraagstukken om het woon-, leef- en werkklimaat te verbeteren in het gebied tussen het Amstelplein en het stadhuis. Naast Knowledge Mile Park (vergroening) en Petfree (geen plastic flesjes) is de zero waste status het volgende doel. We inventariseren bij alle ondernemers hoe we kosten kunnen besparen door het ophalen van bedrijfsafval anders te organiseren. Minder vrachtwagens Primaire doelstelling is de leefbaarheid in het gebied verbeteren met minder vrachtwagens in de straat (verbetering luchtkwaliteit), minder afval op straat en we onderzoeken hoe we de zero waste status kunnen bereiken (grond­ stoffen circulair benutten). Hiermee is de Knowledge Mile BIZ een voorbeeld voor de

stad waarmee de deelnemers een dikke groene stempel op de stad drukken. Voor ondernemers kan dit initiatief een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. In de Plantagebuurt heeft dit met 19 instellingen een kostenreductie opgeleverd van 45.000 euro en is het aantal vrachtwagens teruggebracht van 45 naar 0 omdat het vuilnis nu per boot wordt opgehaald. Hoeveel afval Via een online enquête onder alle 400 BIZ deelnemers is inzicht verkregen in de hoeveelheid en soort afval en de frequentie waarmee het bedrijfsafval wordt opgehaald. Deze gegevens zijn verwerkt in een model waarna gesprekken met de gemeente en afvalverwerkers volgden. Met dit programma werken we aan één collectief commercieel contract voor bedrijfsafval, organiseren we (swill-)deelstromen, en preventie – onder meer door het petflesvrij maken van gebouwen en de straat. Resultaten van organisaties rond de Plantage laten zien dat een besparing op verwerkingskosten van 70% tot 102% haalbaar kan zijn. Een werkgroep is inmiddels gestart.

Start zero waste expeditie Plantagebuurt; afvalinzameling over water

35


we are the knowledge mile

36


bewoner Centrum

Arjen van Mierlo

‘Met een gezamenlijke en proactieve houding krijg je meer voor elkaar’

Een groep enthousiaste bewoners heeft onlangs zelf het initiatief genomen voor verfraaiing en vergroening van de Valckenierstraat, gelegen tussen de Weesper- en Roetersstraat. Na een geslaagd buurtfeest zijn hun eerste ideeën nu uitgevoerd, samen met de gemeente. Zij wilden de buurt verbeteren, vergroenen, het zwerfvuil en de verkeers­­veiligheid aanpakken. Arjen: ‘In eerste instantie hebben we ons gericht op de graffiti en het aanpakken van de garagedeuren. Uitgangspunt hierbij was dat wij zelf ook de handen uit de mouwen zouden steken en zouden investeren. De graffiti is nu verwijderd en de gemeente verzorgde de vergroening (blauwe regen).’ Na overleg met alle bewoners maakten hij en buurvrouw Silla Scheepens een plan. De garage­ deuren zijn nu Amsterdams groen en de planten verfraaien de straat. Dit project heeft de contacten in de buurt verder verstevigd want het onderhoud van de begroeiing is ook een gezamenlijke activiteit. Inmiddels zijn er ook verkeersdrempels aangelegd in de Valckenierstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. Gesprekken met de Gemeente over verdere verbeteringen in de buurt zijn gaande. 37


‘Twee van mijn cafés, te weten Blooker en Fest, zijn gelegen op en aan de Knowledge Mile. Café Fest ligt zelfs naast de Hogeschool van Amsterdam, één van de partijen die aan de wieg stond van het ontstaan van de Knowledge Mile. Daardoor kwamen wij automatisch al vroeg en vaak met dit initiatief in aanraking tijdens “oprichtings- en brainstorm­ sessies” in het café! De Knowledge Mile organiseert leuke, inspirerende events waardoor er veel contact met collega’s en (wetenschappelijke en gemeentelijke) instellingen in de straat/buurt ontstaat. Deze events zijn naar mijn mening voor alle partijen interessant en wij voelen ons dan ook echt deel van dit initiatief. Daarnaast staat de Knowledge Mile aan de basis van vele duurzame projecten, zoals vergroening door kleine stadstuinen en gemeenschappelijk vuil ophalen, waardoor wij als kleine ondernemer ook makkelijker en substantiëler ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzame wereld! Het meest bijzondere en inspirerende aan de Knowledge Mile vind ik wel de ambitie, energie, ideeën en professionaliteit.’ 38

Martijn Peters

‘De Knowledge Mile laat zien dat duurzame ambities ook voor kleine bedrijven een mooi en haalbaar streven zijn’

eigenaar Café Blooker (Amstelplein) en Café Fest (Wibauthof)

we are the knowledge mile


39


we are the knowledge mile

9

Events Morning Meetups Elke twee maanden organiseren we – nog voordat je werkdag begint vanaf 08.30 uur – een Morning Meetup. Dit doen we steeds op een bijzondere plek ergens op de Knowledge Mile. Iedereen is welkom om binnen een uur kennis te nemen van de ontwikkelingen in het

gebied en heeft hier de gelegenheid nieuwe mensen te leren kennen of ideeën voor verbetering van het gebied met elkaar te delen. De Knowledge Mile Morning Meetup brengt je in contact met de gebruikers in het gebied en is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. Info: www.meetup.com/knowledgemile

Drukbezochte Morning Meetups bij Albert Heijn, de Filmacademie, Portugese Synagoge, High Studios en bij Hopp op het dakterras van Hotel Casa.

40


The Human Factor Eind 2018 zijn we gestart met een nieuwe reeks events op de Knowledge Mile in samenwerking met Het Financieele Dagblad onder de naam Knowledge Mile Live: The Human Factor. Als student of young professional ben je op zoek naar zinvol werk. Veel jonge mensen hebben de behoefte om waarde toe te voegen of verschil te maken maar weten niet altijd hoe of krijgen niet de kans. Bij projecten (pag. 22) lees je hier meer over.

Wandeling Minimaal twee keer per jaar organiseren we een wandeling over de Knowledge Mile: de zomer- en winterwandeling. Onder leiding van de learning community manager wordt verteld wat er op de Knowledge Mile gebeurt, wie er in de gebouwen werken die je onderweg passeert en hoe de Knowledge Mile bijdraagt aan de omgeving. Het inspireert de deelnemers om zelf ook een steentje bij te dragen. Onderweg is er een moment om met een drankje en hapje te pauzeren en na afloop een borrel waarin de deelnemers elkaar beter kunnen leren kennen. Info: www.meetup.com/knowledgemile 41


we are the knowledge mile

Roef Rooftopfestival

Boiling

De Knowledge Mile is partner van Rooftop Revolution die elk jaar in juni ROEF het hoogste dakfestival van Amsterdam organiseert.

De Knowledge Mile is tevens partner van We make the City dat elk jaar het instant crowdfunding event Boiling organiseert voor ongeduldige stadmakers met creatieve ideeën. De beste ideeën worden tijdens het event gepitcht aan een enthousiast publiek dat met een bescheiden entreebedrag stemrecht en een maaltijd krijgt. Het publiek stemt na de pitches voor het beste idee dat direct kan worden uitgevoerd met het entreegeld van Boiling. De Knowledge Mile en de Gemeente Amsterdam verdubbelen het geldbedrag in de pot. Boiling stond in 2018 in het teken van vergroening. De winnaar krijgt 2.500 euro en kan gelijk aan de slag. In 2018 was dit de non profit organisatie: Het Moving Arts Project van Karolien. Met de stad als bron van inspiratie én podium maken zij uitdagende community arts vanuit het hart van de wijk. Ze willen letterlijk en figuurlijk mensen bewegen. Zo brengen ze verandering op gang en maken ze maat­ schappelijke vragen zicht- en bespreekbaar.

Nu is slechts 2% van het Amsterdamse dakoppervlak in gebruik en maar 1% begroeid, terwijl dit juist oplossingen biedt bij hittegolven, hevige regenbuien en drukte in de stad. Groene daken dragen namelijk bij aan behoud en herstel van biodiversiteit, betere luchtkwaliteit, isolatie, geluidsdemping en 60 tot 80% meer regenopvang. Bovendien is deze ruimte de uitgelezen plek voor ontspanning: dakparken, groene terras­ sen, openbare voedseltuinen en andere publieke ruimte. Een mooi vergezicht. ROEF toont de torenhoge potentie van de stad, nét boven ons hoofd. Het onontgonnen dak­ landschap van Amsterdam is maar liefst 12 vierkante kilometer groot. Ruim 25 keer zo groot als het Vondelpark. www.rooftoprevolution.nl 42


Pitchen tijdens Boiling Amsterdam

Trail Voor het eerst in februari 2019 organiseerde de Knowledge Mile BIZ een sportieve activiteit, de Knowledge Trail rondom het Amstelplein voor bewoners, bedrijven en studenten. De trail omvat een ‘mile’ (1,609 km) en wordt drie keer afgelegd. Deelnemers kunnen ook één mile wandelend afleggen en zij die minder goed ter been zijn of in een rolstoel zitten kunnen ook meedoen. De route gaat over de weg maar ook dwars door gebouwen, langs bijzondere plekken die je niet dagelijks ziet. Onderweg zijn diverse challenges waar je aan mee kunt doen. De deelnemers lopen, rennen of rollen voor de NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) met als doel een nieuwe speeltuin te realiseren in de buurt.

43lector Urban Analytics aan de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum Wiskunde en Informatica

Nanda Piersma

‘Verzamelen van data levert inzicht op voor innovaties in de stad’

‘De Knowledge Mile ken ik van het beeld “Measuring the neighbourhood” waarop sensoren waren ingetekend die data verzamelen in de Wibautstraat. Dat vond ik intrigerend. Het bleek ook meer te zijn dan alleen een onderzoekstraat. Er is ook een community van bedrijven, de Knowledge Mile BIZ en er zijn allerlei bijeenkomsten. De samenwerking in de straat geeft een bijzondere kijk op onderzoek in de praktijk, er zijn heel korte lijnen en een veelheid aan onderwerpen, dat inspireert. Mijn onderzoeken gaan o.a. over het voorspellen van aantallen mensen in de gebouwen, en over het herkennen van voertuigen in de straat door toepassing van deep learning algoritmes op beeldmateriaal. De Knowledge Mile is daarvoor een goede onderzoeklocatie. Onlangs heb ik een project afgerond met 1e jaars wiskunde studenten die het groen in de openbare ruimte op de Knowledge Mile in kaart hebben gebracht. Alles is op foto’s vastgelegd en dat leverde een mooie dataset op. Ongeveer 12 procent van de openbare ruimte is groen, waarvan de helft is geplaatst door inwoners. Zo weten we waar nog ruimte is voor meer vergroening.’ 45


We krijgen vaker te maken met hoosbuien. De stad is bebouwd en bestraat. Het rioolsysteem kan al dat water niet verwerken, waardoor wateroverlast ontstaat. Van natte voeten tijdens het fietsen, slechte bereikbaarheid door ondergelopen straten tot ernstige waterschade aan huizen en bedrijven. De oplossing lijkt simpel: regenwater valt overal, dus iedereen vangt het regenwater op waar het valt, zowel op privaat als openbaar terrein. In Amsterdam staat het omgaan met hoosbuien echter niet als enige onderwerp op de agenda. Daarom werkt Amsterdam Rainproof in een netwerk van ambtenaren, professionals, vastgoedeigenaren, bewoners en de Knowledge Mile aan het regen­ bestendig maken van de stad. ‘Iedereen kan iets doen om regenwater af te voeren of op te vangen. Wij zijn de initiatiefnemer van het Daklab op het Benno Premselahuis van de Hogeschool van Amsterdam. Een experimenteerplek voor professionals en studenten met vele slimme toepassingen om de stad groener, leefbaarder en regenbestendig te maken. Het Daklab is nu een van de groene locaties van The Knowledge Mile Park. Daar ben ik trots op!’ 46

Irene Poortinga

‘Alleen samen maak je een regenbestendige stad!’

community manager Amsterdam Rainproof

we are the knowledge mile


47


we are the knowledge mile

10

biz members Amstelplein AKO NS Amstel / Albert Heijn to go NS Amstel / Alkion Terminals / Bain & Company / Bank of America, National Association / BeFrank / BlackRock Investment Management (UK) Limited / Blooker / Burger King NS Amstel / De Broodzaak NS Amstel / DEGIRO / Delta Lloyd Vastgoed Fonds N.V. / Duff & Phelps B.V. / Eligius / Equinix (EMEA) Holdings B.V. / Etos NS / Feel Robotics/ KIIRO / GVB Infra B.V. / GWK Travelex N.V. / Heidrick & Struggles B.V. / Hoyng Rock Monegier LLP / IPsoft Nederland B.V. / Julia’s Amsterdam Amstel / Kering Holland N.V. / LinkedIn Netherlands B.V. / LPE Capital B.V. / Meininger Hotel Amsterdam Amstel / Montalis Investment B.V. / Morgan / Stanley Investment Management Limited / Nomura Nederland N.V. / Norton Rose Fulbright LLP / NS / NS Fiets B.V. / NS Stations Retailbedrijf B.V. / Oliver James Associates B.V. / Oolders Heijning & Voogelaar B.V. - OHV / Oranje-Nassau Groep B.V. / Philips Electronics Nederland B.V. / Philips International B.V. / Rabobank / Rembrandt Tower C.V. / Rituals NS Amstel / Sequoia B.V. / Smullers NS Amstel / Societe Generale S.A. / SODEXO B.V. / Software Improvement Group B.V. / Spencer Stuart International B.V. / Starbucks NS Amstel / The Doner Company / Top Employers Institute / Tosoh Europe B.V. / Turner & Townsend / UBS Bank (Netherlands) B.V. / UBS Limited / Virtuagym / VISUfarma B.V. / Waterland Real Estate B.V. / Yapi Kredi Bank Nederland N.V. Prins Bernhardplein Bammboo / Cafe Restaurant Dauphine B.V. / East57 / Growing Minds / GVB Activa B.V. / Het Financieele Dagblad B.V. / Hotel Casa / I.B.S. Exploitatie B.V. /SportCity / Knappe Koppen/Springplank / Lazard / MARKTPLAATS B.V. / REDEVCO EUROPE SERVICES B.V. / ROC TOP - Wibautcollege / SAMT Creative Agency / Scalehub / Soroptimist International / Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) / Van der Hoeden/Mulder Amsterdam B.V. / Vodafone Libertel B.V. / Workout Amsterdam / WPG uitgevers /BrandViews / Weekbladpers Wibautstraat Adcalls / Advocaci / Albert Heijn B.V. / Amstel Dental B.V. / Amsterdamse Medische Firma A Vos & Zoons / Apptoad / B.R.A.I.N Creatives / Bagels & Beans Ruyschstraat V.O.F. / Benjis / Cafe Fest / Coffee Company / Cygnus Gymnasium / De Wijde Blik / Design Guys / Drovers­Dog Wibautstraat B.V. / EKA Vastgoed III B.V. / Erkelens / Etos / Gall&Gall / Go Data Driven / Gottschalk Amsterdam B.V. / Multibadge / Growack / Happylittlestories / Hartog’s Volkoren / Heavy weight / Hogeschool van Amsterdam / IJscuypje / ITEMZ V.O.F. / Jamme / Juridisch Platform / Kingbee / KROONENBERG Groep B.V. / Kwik-Fit Nederland B.V. / Likely / Lokaal B.V. / Maatschap voor Reclame / Mantelaar / Melksnor Familiecafe / Mint Leaf / Moonen en Partners / Mul Projectontwikkeling / Nederlandse Stichting Voor Het Gehandicapte Kind / Nederlandse Stichting Voor Leprabestrijding / Orthopharma B.V. / Raphaels / RestaurantC / Ruimtemaken B.V. / Scientology kerk Amsterdam / Search & Co Groep / Snowtime / SPAR University HvA / SPIN Ideas / STEK V.O.F. / Stichting Reclassering Nederland / Stichting Stadgenoot / Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam /Bredero Lyceum, Mavo en Hyperion-Klas / Studio Arjen van der Cruijsen / Swimgym / The Breakfast Club / The Commons / The Student hotel / Tiger Roots Consultancy / Trev’s Soep & Smullokaal / Tunga.io / Urban Resort Broedplaats VKG / Vastint Netherlands B.V. / Vi.Amsterdam / Volkshotel / VondelGym / Wibautmarkt / Xebia Nederland B.V. / Young Talent Factory / Zo Media group

48


Weesperplein Access to Seeds Index / Akteos Netherlands B.V. / America Today / BRO / Cafe Noir / CANLiving / Cantarell Weesperplein B.V. / Capitcal C / Diamantbeurs / Ecorys Nederland B.V. / FutureWhiz Media B.V. / Squla / Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. / Language Partners / Maatschap Advokatenkollektief Oost / Movares Nederland B.V. /Holland Railconsult / Olympia Uitzendbureau Amsterdam / Ramdihal Advocaten / Regus Sarphatiplaza B.V. / Rijwielservice Weesperplein / Webfietsen / SNELAFSTUDEREN.NL / Tabakszaak Daan & Els V.O.F. / Vestius / Advocaten B.V. / YoungCapital B.V. Weesperstraat Advocatenkantoor Mr.E.F. de Wit / Amstel Oefentherapie S.A. Stam / Belangen­ vereniging Druggebruikers ‘Mdhg’ / Bitonic / Blue Umbrella Company B.V. / Brandfirm B.V. / Catawiki / Cruisewinkel.nl B.V. / Eerlijk Coffee.Cuisine.Coaching / EPGF (NL) Amsterdam Cooperatieve U.A. / Fonk Film V.O.F. / Fortress Social Branding C.V. / High Studios / Hooked Big Motion / Addikt b.v. / ibsbm broadcastmarketing / Multicopy Netherlands B.V. / New Generation Models (JJG Maarseveen) / Noeman Overseas B.V. / Silver Grill / Stichting Free Press Unlimited / Water en Brood / WeWork / WoonStichting Lieven De Key / Zoku Stadhuis Added Value / Amstelhoeck B.V. / Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / De Hapjeshoek V.O.F. / Designtree / Drift Creative Directions / Forty7 / Gemeente Amsterdam / Glammo Hair & Cosmetics / Lachkar Scooter Service / Protestantse Diaconie Amsterdam / Scripta - 47 Knowledge Mile / Stichting Asmara Eetkunst / Stichting Joods Historisch Museum / Stichting Nationale Opera & Ballet / Studio Heno B.V. / Tandartspraktijk de Hortus / The Folks magazine

KNOWLEDGE MILE BEDRIJVENINVESTERINGSZONE 49


‘Wie zelf een keer over de Wibautstraat is gelopen, gefietst of gereden zal direct begrijpen dat dit niet een van de groenste en schoonste straten is. Ook op het gebied van verkeer spelen er veel zaken. Met een groot aantal studenten, medewerkers en omwonenden zijn er veel gebruikers in de straat. Studenten lopen door rood, auto’s rijden soms te hard en fietsers en scooters racen overal doorheen dat loopt niet altijd goed af. De Knowledge Mile zet zich samen met de onder­ nemers in voor de verbetering van de verkeers­ veiligheid in de Wibaut­straat. Samen met de centrale stad en HvA-studenten is er een schouw gehouden om de gevaarlijkste punten te verbeteren. Studenten hebben een intelligente stoeptegel ontwikkeld die fietsers waarschuwt als er een scooter nadert en er is veel onderzoek naar hoe de luchtkwaliteit te verbeteren door middel van elektrisch vrachtvervoer en meer groen zoals sedum plantjes die de lucht zuiveren. Vanuit het stadsdeel juichen wij dit soort initiatieven toe en je zult me dus ook altijd zien bij de Morning Meetups voor nog meer goede ideeën.’

50

Wouter Stoeken

‘Een veilige en groene straat draagt bij aan een fijne leefomgeving’

gebiedsmakelaar Stadsdeel Oost

we are the knowledge mile


51learning community manager Knowledge Mile

Maarten terpstra

‘Het verbinden van mensen, dat is mijn kracht’

Maarten is eigenlijk het manusje van alles op de Knowledge Mile; hij is een veelzijdige generalist en als het moet kan hij wat monteren, ontwerpen, produceren of programmeren. ‘Maar ik ben op mijn best als co-worker in een team’ zegt Maarten ‘waarbij ik een coördinerende functie heb.’ Het verbinden van mensen is Maartens kracht en dat komt goed van pas op de Knowledge Mile waar zoveel verschillende partijen op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingen. Als learning community manager verbindt hij vraagstukken van de stad, uit de straat en van docenten/onderzoekers aan studentenprojecten. Al zo’n 2.400 studenten hebben met enthousiasme gewerkt aan diverse Knowledge Mile projecten. ‘Het is fantastisch om te zien dat bepaalde opdrachten echt een gedragsverandering kunnen veroorzaken’, zegt Maarten. ‘Neem bijvoorbeeld de petflessen: wij willen dat de Knowledge Mile de eerste petflesvrije straat wordt in Nederland. Het is werkelijk bijzonder om te zien hoe studenten zich dan plotseling realiseren hoeveel plastic er is in de wereld en wat een impact dat heeft op het milieu.’ 53


we are the knowledge mile

11

Facts & Figures maart 2017 - feb 2019

Organisaties naar gebied en sector 10

20

30

40

50

60

Wibautstraat

Amstelplein

Weesperstraat Bankwezen Bouw Chemische industrie Co-working Communicatie Consulting Detailhandel Elektronica Eten en drinken

Weesperplein

Prins Bernhardplein

Stadhuis

Media 3 Bouw 4 Hotel 4 Transport 4 Co-working 5 Onderwijs 6

Technologie 8

Overig Recreatie Sport Technologie Telecommunicatie Transport Werving en selectie

31 Eten en drinken

20 Detailhandel

206

Werving en selectie 7

Financieel Gezondheidszorg Hotel Kleding Media Non-profit Nutsbedrijven Onderwijs Overheid

355

21 Overig

Gezondheidszorg 9 Communicatie 10 Non-profit 11 Bankwezen 11

19 Consulting 18 Financieel

BIZ organisaties naar sector

742

187

1.900

Evenementen Meetups Presentaties Overig Delegaties 1.500

Aantal bezoekers activiteiten 54


Aantal organisaties in ons netwerk

Aantal BIZ organisaties

548

206

Contactpersonen

Aantal bezoekers bij events

1.722

4.800

Aantal studenten bij projecten

Afstand tussen Amstelplein en Stadhuis

2.493

3km

55


‘Wat ik zo mooi vind aan de Knowledge Mile is dat er allemaal verschillende mensen zijn die samen kansen zien om de stad beter te maken, bijvoor­ beeld voor meer groen. Want meer groen is noodzakelijk om steden leefbaar te houden. Met de klimaatverandering krijgen we meer zware regenbuien en periodes van hitte en droogte. Onze steden zijn daar niet op gebouwd en dit leidt tot veel overlast en schade. Een versteende stad neemt veel warmte op en staat het zeer langzaam weer af. Daardoor kan de temperatuur in steden in periodes van hitte en droogte vele malen hoger liggen dan op het platteland. Als de warmte in de avond blijft hangen kan het vijf tot tien graden met een lande­ lijke omgeving verschillen. Meer groen in de stad is dus van essentieel belang voor een beter leef­klimaat. Meer groen kan het water beter vasthouden en groen heeft ook een verkoelend effect, dempt het geluid en vermindert luchtvervuiling. Bovendien is meer groen goed voor de gezondheid, het werkt stress-verlagend en nodigt mensen uit om meer buiten te zijn. Zo wordt de Knowledge Mile een uitnodigende straat met een prettig verblijfsklimaat.’

56

Jan Henk Tigelaar

‘Samen de stad vergroenen’

directeur Rooftop Revolution

we are the knowledge mile


57


‘Met de komst van de Amstelcampus aan de Wibautstraat zag ik dat de buurt ging veranderen. Als ondernemer moet je rekening gaan houden met een heel nieuwe groep klanten. 30.000 studenten hebben leven gebracht in Oost en veel nieuwe bedrijven naar dit deel van de stad getrokken. Daarom ben ik gestart met de ontbijttafel omdat je in de stad vaak anoniem bent en ik als dorpsmens het fijn vind om elkaar te kennen en iets voor elkaar te kunnen betekenen. Dat bleek zo’n succes dat is besloten om te onderzoeken of er draagvlak was voor de oprichting van een bedrijveninvesterings­ zone. En dat was er! Door mijn dagschema en werktijden kan ik meestal niet naar de Morning Meetups maar ik zie wel dat de Knowledge Mile door kennis, mensen en bedrijven samen te brengen dingen teweeg brengt die bijdragen aan een leefbare en levendige straat. Afgelopen jaar kregen we veel complimenten over de verlichte kerstbomen en er zijn meer initiatieven. Met deze krachtenbundeling staan we samen sterker.’

58

Fred Tiggelman

‘Producten bedenken en bakken waar klanten voor komen oftewel bak je eigen style’

bakker vanaf zijn 3e, eigenaar Hartog’s Volkoren

we are the knowledge mile


59


we are the knowledge mile

12

60

in de straat


61


we are the knowledge mile


HvA studente Toegepaste Wiskunde

Belle Veenstra

‘Met ons onderzoek konden wij bijdragen aan het optimaal gebruik van de Wibautstraat’

Het braakliggende terrein aan de Wibautstraat was een mooie scooterparkeerplek voor studenten. Omdat op dit terrein een nieuw HvA gebouw wordt gebouwd is ons gevraagd te onderzoeken hoeveel scooters er staan en hoe je die kunt detecteren? Samen met het Citizen Data Lab hebben 4 studenten Toegepaste Wiskunde (Daan, Nimisha, Winnie en Belle) zich verdiept in deze vraag. ‘Je kunt natuurlijk handmatig elke dag gaan tellen, maar met een object detectie model is het mogelijk om de computer het werk te laten doen. Dit model analyseert de foto’s die gemaakt zijn met de Raspberry Pi, een singleboardcomputer’ vertelt Belle. Object detectie is gerelateerd aan computer vision, een vakgebied van informatica dat ervoor zorgt dat computers beelden op dezelfde manier kunnen inzien, identificeren en verwerken als een menselijke visie. ’Met ons onderzoek is snel duidelijk geworden hoeveel scooters er staan en hoe groot dus de alternatieve capaciteit moest zijn van een nieuwe scooterparkeerplaats. En die is nu gerealiseerd elders op de Amstelcampus naast het Benno Premselahuis.’

63


In de Weesperstraat zijn diverse koffiezaakjes, alleen bij Eerlijk kun je naast koffie ook coaching bestellen. Rob Vernooij helpt als life-coach mensen die op een kruispunt staan in het leven. Servicegerichtheid is een rode draad in zijn leven. ‘Ik wil een bijdrage leveren aan de dingen die ik echt belangrijk vind. Eerlijkheid, vertrouwen en mensen verbinden’. Met Eerlijk creëerde hij een concept dat zijn twee passies coaching en horeca verbindt. ‘Ik geloof dat door coaching laagdrempelig te maken, je meer mensen bereikt. In een maatschappij waar de lat steeds hoger ligt en mensen zich minder snel kwetsbaar durven opstellen, is het des te belang­ rijker laagdrempelig in een vertrouwde omgeving te kunnen sparren over het leven en de keuzes die je maakt’. Vernooij bezocht al enkele keren de Morning Meetups om nieuwe mensen te leren kennen en elkaar verder te helpen. ‘De Morning Meetups zijn voor mij heel waardevol. Ik probeer mensen een nieuw perspectief mee te geven: maak keuzes met aandacht, luister goed naar jezelf en vooral: communiceer wanneer je vastloopt’. Vernooij wil de wereld een stukje beter maken. 64

Rob Vernooij

‘Wat je aandacht geeft, dat groeit’

eigenaar van Eerlijk Coffee Cuisine Coaching

we are the knowledge mile


65


we are the knowledge mile

13

in de media Artikel FD (Matthijs ten Berge): ‘Deze straat is puur goud’ Artikel Parool (Hans Vugts)

19 augustus 2017

Vakantievervoer ‘Ik ontleen mijn status aan géén auto’

Bedevaart De religieuze plicht om naar Mekka te reizen

PAG I N A 2 8

PAG I N A 1 2

Zomer

Morgen Werk&Geld

‘Ik weet wat je denkt. Het waait hier altijd. Niemand wil hier zijn.

...Dit is de Knowledge Mile.’ § Pagina 4

© Het Financieele Dagblad

66

FOTO: MARK HORN VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

Maar je moet er even doorheen kijken...

Het Financieele Dagblad

Het Parool, opiniestuk Hans Vugts, voorzitter BIZ


Het Parool

Amsterdam’s smartest street, AMS Business Magazine

Het Parool

Emerce – Jan Libbenga

67


‘Ik woon al ruim 20 jaar op diverse plekken rondom de Wibautstraat. In die jaren is de Wibautstraat maar ook de Weesperstraat ontwikkeld van de lelijkste straat van Amsterdam (volgens sommigen) waar je hard doorheen reed naar een hippe stad­ straat, met horeca, bedrijvigheid, studenten etc. Als lid van de gemeenteraad en oud lid van de stadsdeelraad Oost, hou ik alles wat er in #oostbruist gebeurt graag in de gaten. Zo kwam ik, in eerste instantie via twitter, in contact met de Knowledge Mile. En ben sindsdien een paar keer mee op wandeling geweest. Die wandelingen waren een openbaring, zoveel dingen die ik niet wist, zoveel nieuwe ontwikkelingen waar ik nooit van gehoord had, en dat in mijn eigen buurt, waarvan ik dacht zoveel te weten. Het goede van de Knowledge Mile is de verbinding die zij leggen tussen allerlei bedrijven, instellingen en organisaties van diverse pluimage die anders niet met elkaar in contact zouden komen. Er blijken dus veel meer mensen trots te zijn op dit stukje Amsterdam, dan er vooraf gedacht werd, de creatieve levensader van bruisend oost.’

68

Jan-Bert Vroege

‘De Knowledge Mile is de creatieve levensader van bruisend oost’

bewoner en raadslid D66 Amsterdam | woordvoerder mobiliteit, luchtkwaliteit, water, diversiteit, democratie | voorzitter commissie Algemene Zaken | lid Regioraad

we are the knowledge mile
HvA docent CMD Communicatie en Multi Media Design

Harm van Vugt

‘De HvA studenten kunnen echt een verschil maken!’

‘Elk jaar gaan we met 2e jaars studenten 10 weken aan de slag met een vraagstuk waarvoor zij een interactieve digitale toepassing moeten verzinnen. Bij de Knowledge Mile zijn veel vraagstukken waarmee wij kunnen helpen en die studenten kunnen onderzoeken. Wat kunnen we doen aan al die sigarettenpeuken op straat, dat is chemisch afval en zorgt voor veel kosten om dit op te ruimen. Hoe stimuleren wij een petflesvrije straat of hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen meer gaan buiten­ spelen? De studenten bedachten voor de peuken een prototype van een interactieve prullenbak. Maar wij zijn geen productdesigners, dus zij moeten vooral onderzoeken wat het probleem is. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de goede ideeën ook echt worden toegepast in de praktijk maar helaas is daarvoor te weinig tijd. Een andere partij moet het verder brengen. Maar bij het petflesvrij maken van de straat is het team wel verder gegaan en daarmee zijn nu al goede resultaten behaald. Je ziet steeds meer studenten met navulbare duurzame flesjes die worden hergebruikt. Studenten zijn heel gemotiveerd omdat zij aan echte praktijkopdrachten werken.’

71


we are the knowledge mile

colofon De Knowledge Mile is een initiatief van ACIN, Amsterdam Creative Industries Network. ACIN initieert sinds 2013 vernieuwende samenwerkingen tussen de Hogeschool van Amsterdam, De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland, het bedrijfsleven en de samenleving op het kruispunt van creatieve industrie en digitale technologie. Samen werken zij in labs aan innovatieve toepassingen die bijdragen aan oplossingen voor urgente vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. De hogescholen streven ernaar om levensechte leerervaringen te genereren en onderwijs en onderzoek structureel te verbinden met de praktijk. Naast de Knowledge Mile heeft het Amsterdam Creatieve Industries Network een tiental creative tech labs (mede) mogelijk gemaakt evenals de Digital Society School en het Campus Amsterdam netwerk voor alle innovatiedistricten in de kennisregio Amsterdam.

AMSTERDAM CREATIVE INDUSTRIES NETWORK Adres Hogeschool van Amsterdam, p/a Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie, Rhijnspoorplein 1, 4e etage, 1091 GS Amsterdam Samenstelling ‘We are the Knowledge Mile’ Redactie Anne van den Eijnden, Communciatie & PR lead Knowledge Mile a.i. Ontwerp DATBureau, Amsterdam Drukwerk OBT Opmeer, Den Haag Fotografie Monique Kooijmans, Amsterdam www.knowledgemile.amsterdam hello@knowledgemile.amsterdam www.facebook.com/knowledgemile www.instagram.com/knowledgemile @knowledgemile www.linkedin.com/company/knowledge-mile/

KNOWLEDGE MILE

KNOWLEDGE 72 MILE PARK


73


The Knowledge Mile, located in the heart of Amsterdam, brings together people, businesses and ideas to collectively solve issues. With around 60.000 students and 450 businesses on the Knowledge Mile we have access to an immense amount of knowledge and brainpower. That can help you the resident, student, employee or entrepreneur to come up with creative solutions for issues that matter.

By facilitating the exchange of knowledge the Knowledge Mile aims to transform challenges into opportunities and build a bright future for our city. Help shape the city of tomorrow. The Knowledge Mile.

Foto: Maarten Noordijk

Do you have fresh ideas, or is something bothering you in this neighbourhood we connect you to the right people, and make research and knowledge available. So you can initiate en collaborate to solve local issues and create global solutions.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.