Page 1

MEDIA PENERBITAN TERKINI

JANUARI 2012

ISU SEMASA

PEMERDAGANGAN KANAK-KANAK

PENERBITAN

FENOMENA PENERBITAN BUKU KANAK-KANAK HIBURAN

TEATER & KANAK-KANAK


Keluarga Adalah

KEUTAMAAN

ANDA

SIDANG REDAKSI PENAUNG Dato’ Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar Naib Canselor UiTM DEKAN Prof. Madya Dr. Mohd Adnan Hashim PENSYARAH En. Zulkipli Abu Bakar KETUA EDITOR

Zalimah Yahaya PENOLONG KETUA EDITOR

Taufik Arif Mohd Ariffin EDITOR BAHASA INGGERIS

Nabilah Abdul Razak Noor Azza Mohd Sukri Noor Syazwani Hillmy Sh. Noor Shafeqah Syed Md Shafeq EDITOR BAHASA MALAYSIA

Luangkan Masa Buat Mereka YANG TERSAYANG

Sentiasa UTAMAKAN KELUARGA

Mohd Dzul Fiqri Zainun Muhammad Muzaffar Musa Normariana Jaffar Norseyha Sugeharto Norsyuhada Ahmad Rashidi Nur Amira Ruzanna Radzuan Nur Farahana Mohd Taib Nurul Karmila Natasha Ramle Siti Sarah Ab Hamid PEREKA & PENYELARAS GRAFIK

Ammar Lutfi Mohamad Sufian Sapari Mohd Afiqe Aizudin Md. Farid Muhammad Faiz Mohd Harun Nor Azizul Hashim UNIT PENGURUSAN

Farahana Mohd Bakhari Fatin Nadia Abdul Aziz Mohamed Syahrul Zaquan Mohamed Rusli Mohd Fitri Mohd Nizam Nik Amni Nik Hassan UNIT PENGIKLANAN

Ahmad Rafaii Sharudin Nor Wahyuni Abd Rahim Nurhuda Haris UNIT FOTOGRAFI

Mohamad Sufian Sapari Muhammad Hafiz Hakimi Ros Syafiqah Roslan


NOTA EDITOR

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pembaca Manuskrip

seorang kanak-kanak yang mampu menjadi insan berguna kepada diri sendiri, keluarga dan bangsa. Hiburan

adalah

antara

elemen

yang

tidak

kami

Alhamdulillah, syukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan

pisahkan daripada kehidupan kanak-kanak. Hiburan

kurnia dan izin-Nya, kami berjaya menerbitkan Manuskrip

yang berbentuk positif dikatakan mampu merangsang

edisi Sept-Jan 2012. Pelbagai ranjau dan dugaan yang

(stimulate) imaginasi dan tumbesaran kanak-kanak.

kami hadapi dalam mengharungi proses penerbitan

Dalam Manuskrip edisi ini, kami tidak lupa untuk

majalah terulung untuk program Penerbitan kali ini.

menyelitkan unsur-unsur hiburan yang memperlihatkan

Namun, dengan berkat dan rahmat dari-Nya, kami

penglibatan kanak-kanak, secara langsung mahupun

berjaya

menempuhinya

bersama-sama

tidak langsung.

dengan

komitmen dan kerjasama

Harapan kami pada penerbitan Manuskrip kali ini,

yang

semoga ia memberi kepuasan pembacaan yang

tidak

pernah

maksimum dan dapat memberi manfaat kepada para

berpenghujung.

pembaca untuk menerokai dan memahami kanakTema yang kami tonjolkan

kanak dengan lebih mendalam.

pada penerbitan kali ini ialah Kanak-Kanak . Kanak-

Akhir kata, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada

kanak

insan

karyawan-karyawan Manuskrip edisi ini kerana berjaya

memerlukan

menerbitkan sebuah majalah yang padat dengan isu

penjagaan dan didikan

yang menarik untuk tatapan pembaca. Semoga keluaran

yang

sempurna

perlu

majalah kali ini menjadi penanda aras untuk keluaran

diberi

perhatian

dalam

Manuskrip yang akan datang, insya Allah. Saya mewakili

segala aspek kehidupan.

pelajar semester lima, ingin merakamkan penghargaan

Manuskrip

dan ucapan terima kasih kepada Encik Zulkipli Abu Bakar

cuba mengupas segala

yang tidak jemu-jemu membimbing kami sepanjang

permasalahan

proses penerbitan majalah ini. Tidak dilupakan juga

kecil

sebagai yang

Oleh

itu,

yang

melibatkan kanak-kanak,

kepada Puan Shahnil Asmar Saaid, selaku Academic

samada dari segi jenayah

Advisor

kanak-kanak

mahupun

Publishing yang telah mengerah tenaga dan keringat

pembelaan hak kanak-

dalam mencurahkan ilmu dan memberikan nasihat yang

kanak.

terbaik kepada kami sepanjang pembelajaran kami di

kami

serta

pensyarah-pensyarah

program

Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Penerbitan buku kanakkanak memainkan peranan yang besar kepada industri

And to all publishing’s students, I wish you all the best of

penerbitan. Hal ini kerana penerbitan kanak-kanak di

luck in your future endeavours. Semoga ukhuwah yang

Malaysia merupakan penerbitan yang paling mendapat

terjalin sesama kita tidak putus dan sentiasa mekar di

perhatian dan konsisten dalam pasaran. Justeru, kami

ingatan, insya Allah.

turut mengetengahkan fenomena buku penerbitan kanak-kanak di Malaysia, termasuklah isu berkenaan buku-buku terjemahan kanak-kanak.

ZALIMAH YAHAYA Editor

Majalah Manuskrip kali ini turut menjadi wadah untuk pembaca lebih memahami sifat kanak-kanak dan perkara yang perlu diberi perhatian untuk menzahirkan


KANDUNGAN 1/2012

10 FENOMENA PENERBITAN BUKU KANAK-KANAK Oleh Noor Syazwani Hillmy & Farahana Mohd Bakhari

44 MAKANAN & KANAK-KANAK | KHASIAT MAKANAN Oleh Nik Amni Nik Hassan

13 DILEMA PENTERJEMAHAN BUKU KANAK-KANAK Oleh Zalimah Yahaya

45 KHASIAT SUSU IBU Oleh Mohamed Syahrul Zaquan Mohamed Rusli

16 MEMBENTUK REBUNG CELIK BACA Oleh Fatin Nadia Abd Aziz | Sharifah Noor Shafeqah

54 IDOLA KECIL : DAYANA AMERDA Oleh Nor Azizul Hashim

19 MEDIA WAHANA KEHANCURAN BAHASA Oleh Siti Sarah Ab Hamid

58 WARISAN SENI TARIAN TRADISIONAL Oleh Normariana Jaffar

22 DAGANG OH DAGANG : JANGAN JUAL SAYA! Oleh Nur Wahyuni Abd Rahim | Nurhuda Haris 24 PENCABULAN & PEMBUNUHAN KANAK-KANAK Oleh Ros Syafiqah Roslan 26 PEMBELAAN HAK KANAK-KANAK Oleh Muhammad Hafiz Hakimi 28 ANAK MANGSA PERCERAIAN Oleh Nor Roshaida Mohd Thith 30 ANAK TIDAK SAH TARAF Oleh Nor Bazilah Ahmad Jawawibiro 32 PEMILIHAN PUSAT ASUHAN Oleh Nurul Karmila Natasha Ramle 34 TELEVISYEN MEMBAWA PADAH Oleh Nur Farahana Mohd Taib 36 KAU TERISTIMEWA Oleh Nabilah Abdul Razak

61 KASIH ALIA : MENGUPAS ISU PEMERDAGANGAN KANAK-KANAK Oleh Mohd Dzul Fiqri Zainun 62 TEATER & KANAK-KANAK Oleh Mohd Sufian Sapari 66 PERMAINAN TRADISIONAL... MASIHKAH ANDA INGAT? Oleh Norseyha Sugeharto 70 MUZIK & KANAK-KANAK Oleh Norsyuhada Ahmad Rashidi | Mohd Amzar Anaqi Md Roziki 78 SISA-SISA KASIH YANG MENGHARUM Oleh Filzah Ngadini 82 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Oleh Aizat Farhan Alimin 84 IMPIAN & HARAPAN KANAK-KANAK DARIPADA SI DEWASA Oleh Muhammad Fakhruddin Khairul Anwar 86 BERMAIN SAMBIL BELAJAR Oleh Tuan Shahrulmizam Ab Rahman 88 WAN KUZAIN WAN KAMAL : SI CILIK AJAIB BERDARAH MALAYSIA Oleh Muzaffar Musa 90 PENDIDIKAN KANAK-KANAK MELALUI TELEVISYEN Oleh Nik Rahimi Nik Mustafa 91 TWTUP KASEH : TWITTER BUKAN SEKADAR LAMAN SOSIAL Oleh Mohd Dzul Fiqri Zainun


CONTENTS 1/2012

38 HIV & CHILDREN By Nor Nadia Mohamad 40 MISSING CHILD IS AN ISSUE By Taufik Arif Mohd Ariffin 41 CHILDREN & THE CYBERWORLD By Mohd Fitri Mohd Nizam 49 UNDERSTANDING CHILDREN’S BEHAVIOUR By Muhammad Faiz Mohd Harun 50 KIDS ARE DEPRESSED TOO By Noor Azza Mohd Sukri 72 THE ONLY GAMES THAT BENEFICIAL TO KIDS By Nur Farahana Mohd Taib 75 BIGGER, BETTER, MORE ABSORBENT By Mohd Afiqe Aizudin Md Farid 92 KIDS & PETS By Nor Azwan Khiruddin 94 STRANGE BUT TRUE By Nur Amira Ruzanna Radzuan 96 SPORTS IN THE CHILDREN WORLD By Ahmad Rafaii Sharudin 98 CHILDREN’S ROOM & PSYCHOLOGY OF COLOURS By Noor Syazwani Hillmy 99 A PLACE FOR ABSOLUTE BOOK LOVERS By Ammar Lutfi 102 KIDS HAIR ACCESSORIES By Nur Amira Ruzanna Radzuan


PENERBITAN


oleh : Noor Syazwani Hillmy Farahana Mohd Bakhari

M

enyingkap kembali tahun 1983,

dahulu. Mereka juga giat menerbitkan

Menurut Imran Azmi selaku ketua Delegasi

Dewan

bahan

ke

(DBP)

Bahasa pernah

dan

Pustaka

bacaan

kanak-kanak

dalam

Indonesia,

penerbit

di

Indonesia

mencatatkan

pelbagai bentuk seperti buku dan bahan

berminat melesenkan buku kanak-kanak

penerbitan buku kanak-kanak sebanyak 10

multimedia dalam usaha menggalakkan

dan komik daripada PTS. Antara buku

judul setahun. Angka tersebut meningkat

pembacaan untuk golongan tersebut.

yang menarik minat penerbit Indonesia

dari tahun ke tahun sehingga mencecah

termasuklah buku Siri Puteri, Buku Teknik

19 judul buku diterbitkan setahun pada

Mereka percaya bahawa pembacaan

Surah Yusuf dan beberapa buah buku

tahun 1991. Peningkatan positif tersebut

buku

umum terbitan PTS.

dilihat sebagai satu kebaikan dalam

dalam

dunia penerbitan kerana kanak-kanak

personaliti.

juga merupakan golongan sasaran yang

kebanyakan buku kanak-kanak diimport

Perancang Bahasa Bahagian Buku Umum

mempunyai kuasa membeli buku.

dari negara luar. Senario ini tidak begitu

di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), DBP

sihat

kerana

Namun, peningkatan di Malaysia jauh

yang

sedang

lebih perlahan berbanding negara maju

bahan bacaan tempatan yang lebih

kelompok umur kanak-kanak tersebut.

seperti Amerika Syarikat yang menerbitkan

dekat dengan mereka. Antara penerbit

Kategori prasekolah (umur 3 hingga 6

sebanyak 2500 judul buku umum kanak-

buku kanak-kanak di Malaysia adalah

tahun) memperlihatkan penceritaan yang

kanak pada tahun 1985. Statistik itu terus

seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP),

dibina berdasarkan gambar dan teks.

meningkat sehingga mencecah dua kali

‘K’ P&D, Marwilis Publisher, PFB, Federal P,

Keseluruhan cerita perlu merangkumi 50%

ganda pada tahun 2010.

Mutiara Cemerlang, Edusystem, Tioman

gambar pada setiap mukasurat. Jumlah

Books, PTS One dan lain-lain.

teks

Masalah

kekurangan

berpengalaman,

penulis

kanak-kanak

perkembangan Namun

membantu

minda di

dan

Malaysia,

Suzana

Ibrahim,

Pegawai

seharusnya

kanak-kanak

mengkelaskan buku sastera kanak-kanak

membesar

memerlukan

kepada

yang

empat

yang

kategori

digunakan

berdasarkan

adalah

dalam

kadar yang ringkas dengan penggunaan Imran Azmi, Editor Senior di PTS Islamika

kos penerbitan yang tinggi dipercayai

Sdn. Bhd. menyatakan bahawa PTS giat

menjadi punca matlamat penerbitan buku

mencari peluang untuk meningkatkan

Kategori sekolah rendah bawah (7 hingga

kanak-kanak di Malaysia tidak mencapai

penerbitan

Setiap

9 tahun) pula menunjukkan penggunaan

sasaran.

tahun,

menghantar

75% teks dan 25% gambar dilaksanakan

yang

ilustrasi

Menurut

dan

Realiti

pelukis

umum

pasti,

industri

buku

PTS

kanak-kanak.

sentiasa

penerbitan buku kanak-kanak di Malaysia

rombongan

tidak seperti negara-negara Barat. Di sana

mendapatkan

ke

Indonesia

mereka memberikan perhatian terhadap

di sana dan bertukar-tukar maklumat

penerbitan buku kanak-kanak sejak lama

mengenai perlesenan buku.

perkembangan

bahasa yang mudah.

bagi

dalam

buku

hendaklah mudah difahami di samping

membina

cerita.

Jalan

cerita

plot cerita yang lengkap.

FENOMENA

PENERBITAN BUKU KANAK-KANAK DI

MALAYSIA

Masalah kekurangan penulis yang berpengalaman, pelukis ilustrasi dan kos penerbitan yang tinggi dipercayai menjadi punca matlamat penerbitan buku kanak-kanak di Malaysia tidak mencapai sasaran. Realiti yang pasti, industri penerbitan buku kanakkanak di Malaysia tidak seperti negara-negara Barat. 10


Manakala, kategori sekolah rendah atas

Menurut Ainon Muhammad, pengasas

(10 hingga 12 tahun) meliputi penceritaan

syarikat penerbitan PTS Publications and

yang terdiri daripada pelbagai jenis cerita,

Distributors Sdn. Bhd. pula, penerbitan

seperti

buku kanak-kanak yang dilihat lambat

cerita

pengembaraan,

misteri,

humor, keluarga, sukan dan sains fiksyen.

bercambah di Malaysia perlu diambil sebagai cabaran oleh penerbit di Malaysia.

Kategori keempat melibatkan sekolah

Antara cabaran bagi penerbitan buku

menengah rendah (13 hingga 15 tahun).

kanak-kanak adalah persepsi ibu bapa

Kategori ini mengutamakan penulisan

terhadap buku umum untuk kanak-kanak.

cerita

kanak-kanak

yang

mempunyai

tema yang lebih serius dan digemari oleh

Bagi kebanyakan ibu bapa, membaca

kanak-kanak. Antaranya berunsur moral,

buku akademik sahaja sudah mencukupi

persahabatan, peperangan dan politik.

dan dianggap lebih penting untuk kanakkanak. Tanpa mereka sedari peranan buku

Melihatkan

industri

kanak-

umum adalah penting dalam menambah

kanak yang suram di Malaysia, Dewan

pengetahuan am dan mengasah bakat

Bahasa

menulis

dan

penerbitan

Pustaka

menubuhkan

kanak-kanak.

Penerbit

perlu

Pusat Penyelidikan dan Pengembangan

meyakinkan ibu bapa bahawa buku umum

Kesusasteraan Kanak-Kanak dan Remaja

untuk kanak-kanak mempunyai faedah

(Purnama) pada 16 Januari 2008, iaitu

kepada anak mereka dan bukanlah satu

sebagai

pembaziran.

langkah

untuk

memesatkan

Izzah Abdul Aziz Ketua Pusat Penyelidikan dan Pengembangan Kesusasteraan Kanak-Kanak dan Remaja (Purnama), DBP

perkembangan buku kanak-kanak dan remaja.

Satu lagi tanggapan ibu bapa yang harus diubah adalah berkenaan dengan

Berdasarkan Portal Rasmi Dewan Bahasa

harga buku. Ramai yang menganggap

dan Pustaka, Ketua Pusat Penyelidikan

bahawa buku kanak-kanak seharusnya

dan

murah. Hal ini merupakan antara cabaran

Pengembangan

Kanak-Kanak DBP,

Izzah

Kesusasteraan

dan

Remaja

Abdul

Aziz

(Purnama)

kepada

penerbit

untuk

menghasilkan

menyatakan

buku berkualiti tinggi dengan harga yang

bahawa penubuhan Purnama bertujuan

berpatutan. Di luar negara, buku kanak-

memantapkan penerbitan buku untuk

kanak

golongan kanak-kanak dan remaja.

interaktif menarik yang memakan harga

dilengkapi

pelbagai

teknologi

Suzana Ibrahim Pegawai Perancang Bahasa Bahagian Buku Umum, DBP

yang agak tinggi. Purnama juga giat mengumpulkan para sarjana dari institusi pengajian tinggi yang

Namun, ibu bapa bersedia mengeluarkan

mempunyai ilmu dalam bidang yang

belanja kerana mengganggap sebagai

berkaitan untuk menjalankan penyelidikan

satu

bagi membantu mengembangkan industri

minda anak mereka. Budaya yang seperti

buku kanak-kanak dan remaja ke tahap

ini perlu dipupuk dalam minda setiap

yang lebih tinggi.

ibu bapa supaya dapat meluaskan lagi

pelaburan

untuk

perkembangan

pasaran buku kanak-kanak tempatan. Menurut

Izzah,

DBP

juga

menjadikan

Pusat Dokumentasi Melayu (PDM) yang

Selain ibu bapa yang berperanan dalam

wujud di DBP sebagai pusat koleksi buku

pembentukan budaya membaca buku

kanak-kanak

Menyedari

umum kanak-kanak, guru di sekolah juga

hakikat penerbitan buku kanak-kanak di

seharusnya berubah daripada persepsi

Malaysia jauh ketinggalan berbanding

lapuk. Senario di sekolah, buku umum

negara maju lain, DBP bersedia memberi

sering dirampas oleh guru di sekolah

lesen kebenaran kepada mana-mana

kerana guru beranggapan buku umum

pihak yang mahu menyebarkan bahan

tidak

yang dihasilkan DBP untuk golongan

pembacaan umum yang banyak mampu

kanak-kanak dan remaja dalam bentuk

mengasah

filem atau menterjemahkannya kepada

membantu pemikiran kreatif dan kritis.

bahasa asing.

dan

remaja.

membantu

pelajar

kemahiran

Ainon Muhammad Pengasas PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd.

sedangkan

menulis

dan Imran Azmi Editor Senior di PTS Islamika Sdn. Bhd.

11


Buku kanak-kanak terbitan tempatan amat penting kerana menerapkan nilai yang dekat dengan jiwa kanak-kanak dari segi budaya dan demografi. Nilai murni, imaginasi dan sudut persepsi individu banyak dibentuk melalui pembacaan semasa zaman kanak-kanak selain mengasah bakat penulisan.

Fathi, pelajar UiTM Dungun

Syazwan, pelajar UniSel

Syarlin, pelajar PTPL

Persepsi negatif masyarakat terhadap

Pandir, Mat Jenin, Sang Kancil dan Buaya.

yang

buku umum kanak-kanak perlu diubah

Selain buku berkonsepkan cereka, buku

Syarlin pula mengatakan bahawa melalui

agar lebih banyak pasaran buku umum

komik merupakan buku yang menjadi

pembacaan majalah Ujang beliau belajar

tempatan

dihasilkan

kemestian sebagai bahan bacaan.

tentang semangat patriotik dan cintakan

tempatan.

Buku

tempatan

oleh

kanak-kanak

terbitan

subjek

penulisan.

tanah air dengan pendekatan yang lebih Kebanyakan komik adalah seperti siri

menerapkan nilai yang dekat dengan

Anak-anak Sidek, Doraemon, Dragon Ball

jiwa kanak-kanak dari segi budaya dan

dan tidak dilupakan juga majalah yang

Mereka berpendapat bahawa terdapat

demografi.

paling mendapat sambutan pada ketika

banyak perbezaan di antara penerbitan

itu, iaitu majalah Ujang dan Gila-gila.

buku kanak-kanak pada zaman mereka

Berdasarkan hasil temu bual dengan

Mereka bersetuju bahawa nilai murni dan

dengan masa kini. Menurut Syazwan,

beberapa orang pelajar di peringkat

sudut persepsi banyak dibentuk melalui

tema buku dahulu lebih menjurus ke

pengajian

pembacaan semasa zaman kanak-kanak.

arah mendidik melalui tauladan dan

tinggi

penting

dalam

kerana

zaman

amat

penerbit

tinggi

mengenai

kanak-kanak

bacaan

mereka,

purata

santai.

lebih berkonsepkan kehidupan seharian

bilangan buku yang dibaca oleh mereka

Fathi menyatakan bahawa pembacaan

manakala buku sekarang lebih ke arah

ialah sebanyak 30 hingga 100 biji buku

buku komik Anak-Anak Sidek membuatkan

fantasi contohnya seperti Harry Potter,

setahun bergantung pada peringkat umur.

dia mula menanam minat terhadap sukan

Lord of the Rings dan Twilight.

badminton. Sehingga kini dia masih giat Menurut

Syarlin,

bilangan

buku

yang

bermain badminton di waktu senggang.

dibaca semasa berada di sekolah rendah adalah sebanyak lebih kurang 30 buah

Selain itu, dia juga menyatakan bahawa

setahun. Syazwan pula membaca lebih

melalui pembacaan buku itu juga dia

kurang sebanyak 50 buah buku setahun,

dapat belajar nilai murni seperti tolak

manakala Fathi hampir mencecah 100

ansur sesama adik beradik, bekerjasama,

buah buku. Buku yang dibaca mereka

setiakawan, dan pelbagai nilai murni lain

kebanyakan dari penulis luar negara

yang mana membentuk keperibadiannya

seperti siri buku Enid Blyton, Goosebumps,

kini.

dan Princess Fairytale. Syazwan

menyifatkan

pembacaan

Manakala, pembacaan buku keluaran

merupakan titik tolak yang menjadikan

penulis tempatan pula lebih kepada buku

dia

yang bercirikan tauladan seperti Pak

karangan dan sering mendapat markah

12

semakin

kreatif

dalam

penulisan


oleh : Zalimah Yahaya

KANAKKANAK DILEMA PENERBITAN BUKU TERJEMAH

AN

Penterjemahan bukanlah suatu perkara asing dalam industri penerbitan. Aktiviti penterjemahan merupakan wadah yang penting dalam membina dan membangunkan pemikiran minda rakyat. Kini, di Malaysia terdapat beberapa badan yang bertanggungjawab dalam menterjemahkan buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Malaysia. Badan-badan tersebut termasuklah Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) dan Persatuan Penterjemahan Malaysia.

13


B

uku merupakan medium yang utama dalam memb

inspirasi baharu kepada perspektif kehidupan manu

erikan satu

sia. Secara umumnya, bahan bacaan kanak-kanak yang lebih teknikal dan menarik tidak banyak diterbitkan dalam bahasa Malaysia. Kekangan seperti kekurangan penulis kanak-kana k yang berkaliber merupakan satu masalah dalam penerbitan buku kanak-kanak di Malaysia. Justeru, penterjemahan merupakan bidang yang penting dalam memastikan rakyat Malaysia tidak ketinggalan dan ketandusan ilmu. Sehubungan itu, sejak dahulu lagi aktiviti pente rjemahan buku kanak-kanak giat dilakukan demi memenuhi pasar an buku kanakkanak yang merangkumi semua aspek kehidupan , termasuklah sains dan teknologi. Purata penerbitan buku terjem ahan kanakkanak yang diterbitkan oleh ITNM pada tahun ÂŹ2010 ialah sebanyak 68 judul daripada jumlah keseluruhan 186 yang diterbitkan pada tahun tersebut. Sebelum tugasan penterjema han buku diambil sepenuhnya oleh ITNM pada 1993, Dewan Baha sa dan Pustaka (DBP) banyak menerbitkan buku-buku terjemahan , terutamanya buku kanak-kanak. Malah, buku terjemahan perna h memonopoli judul terbitan di DBP, terutamanya dalam bidan g Sains dan Teknologi. Selain itu, terdapat juga penerbit-pe nerbit swasta yang mengambil langkah proaktif dalam industri pente rjemahan seperti PTS Publication Sdn. Bhd. Persoalan timbul apabila terdapat sesetengah buku yang diterjemah tidak mencapai maksud yang ingin disampaikan oleh teks asal. Justeru, hasil terjemahan menja di tidak menarik untuk dibaca dan sukar dihayati, terutamany a kanak-kanak yang ingin mengenali sesuatu perkara. Baha n bacaan kanakkanak memerlukan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Gaya dan corak penulisan buku bahasa asing sememangnya memerlukan terjemahan yang tepat mengikut budaya dan gaya hidup masyarakat di Malaysia. Antara masalah yang paling ketara dalam penerbitan buku terjemahan kanak-kanak ialah kekurangan penterjemah dan penyunting yang baik. Seorang penterjemah sepat utnya mampu menguasai bahasa sumber dan bahasa sasara n dengan baik. Malah, untuk buku kanak-kanak, penterjemah perlu memahami dan mengetahui penggunaan bahasa yang sesua i untuk khalayak pembaca, iaitu kanak-kanak. Masalah pengguna an bahasa yang tidak tepat kerap berlaku dalam buku terjemahan . Negara turut kekurangan penterjemah yang paka r dalam bidang yang diterjemah, khususnya untuk buku-buku teknik al seperti sains dan teknologi. Penterjemahan bahan bacaan kanak-kanak yang bersifat akademik merupakan satu keperluan bagi mendekatkan kanak-kanak dengan suasana pembelajaran yang menarik dan mudah difahami. Pemahaman tentang sesua tu perkara yang baharu diterokai merupakan pengalaman mena rik bagi seseorang kanak-kanak. Justeru, terjemahan untuk buku-buku seperti ini perlu

14

lebih tepat dan menarik. Malangnya, kebanyakan penterjemah tidak mempunyai kepakaran yang

khusus yang mampu memberikan hasil terjemahan tersebut lebih menarik dan seronok untuk dibaca. ITNM untuk

tidak

menafikan

mencari

bahawa

penterjemah

tidak

yang

mudah

berkaliber

untuk menterjemahkan buku kanak-kanak. Pada umumnya, pemilihan penterjemah adalah berdasarkan pengalaman dan latar belakang seseorang penterjemah itu. Penterjemah perlu biasa dengan bahasa kanak-kanak dan mempunyai pengetahuan dalam subjek sesuatu buku tersebut, contohnya teks umum, sains ataupun matematik. Justeru, kesukaran mencari penterjemah yang bersesuaian merupakan satu dilema kepada industri penterjemahan, terutamanya buku kanak-

kanak. Menurut Cik Farahana dari ITNM, terdapat juga buku kanak-kanak yang diterjemah kurang

memuaskan dan memerlukan proses penyuntingan

yang teliti (heavy editing). Contohnya, buku Siri Asas Matematik yang memerlukan penterjemah mencari

ayat yang sesuai bagi memudahkan pemahaman dan pembacaan kanak-kanak. Malah, berlaku juga salah tafsir oleh penterjemah disebabkan

pemahamannya tentang sesuatu perkara dan juga

kekaburan teks asal.

Teks yang telah diterjemah perlu disunting agar terjemahan tersebut tepat dan tidak mempunyai sebarang kesilapan dari segi ejaan mahupun

isi. Penyunting perlu membuat pembetulan dan merujuk teks asal bagi memastikan terjemahan tersebut betul. Kesukaran mencari penyunting juga


merupakan satu dilema yang dihadapi oleh penerbit tempatan. Menurut ITNM, antara penyebab kesukaran ini adalah kerana bayaran kepada penyunting adalah lebih rendah daripada bayaran kepada penterjemah. Oleh itu, orang ramai lebih suka menterjemah selain dapat berkarya dan mendapat pelbagai ilmu baharu semasa proses penterjemahan. Selain daripada itu, kos terjemahan merupakan satu dilema yang besar dalam industri penterjemahan. Hak cipta untuk penerbitan sesuatu buku yang ingin diterjemah adalah mahal dan hal ini sukar dilaksanakan oleh mana-mana penerbit bersendirian.

Malah,

keuntungan

daripada

jualan

buku

terjemahan yang kurang memberansangkan akan memberikan kesan yang negatif dalam industri terjemahan negara. Pada dasarnya, menterjemahkan buku-buku daripada luar memerlukan proses permohononan izin terjemahan daripada penerbit asal. Hal ini melibatkan kos pembelian hak cipta dan bayaran royalti yang pada lazimnya tinggi. Selain itu, penerbit tempatan juga perlu berhadapan dengan kos cetakan yang tinggi kerana rata-rata buku kanak-kanak berwarna penuh dan berkulit tebal. Hal ini mendorong kepada harga buku yang tinggi bagi menampung kos penerbitan yang tinggi. Secara tidak langsung hal ini menyebabkan sesetengah orang mungkin memikirkan buku itu tidak berbaloi untuk dibeli. Justeru, mengakibatkan sesuatu buku terjemahan itu sukar untuk dijual. Buku-buku dalam bahasa Malaysia seharusnya diperbanyakkan. Kempen untuk menyemarakkan lagi industri perbukuan dalam bahasa Malaysia perlu lebih aktif dan berkesan. Badan-badan yang terlibat secara langsung dengan terjemahan seperti ITNM, penerbit universiti, Persatuan Penterjemah Malaysia, dan penerbit-penerbit swasta perlu digalakkan terus memindahkan ilmu ke dalam bahasa Malaysia. Malah, sekiranya perlu, dana untuk penterjemahan buku-buku terjemahan perlu diwujudkan dan diperbanyakkan lagi bagi menggalakkan penerbit swasta menerbitkan buku-buku terjemahan. Latihan intensif perlu kerap diadakan oleh badan-badan yang dipertanggungjawabkan seperti (ITNM) untuk para penterjemah bagi menghasilkan produk akhir yang berkualiti.

Penterjemahan

buku

yang

berkualiti

bukan

sahaja

menyumbang kepada jumlah penerbitan buku negara, malah dapat meluaskan pengetahuan kanak-kanak dan tidak terikat dengan konteks, budaya dan cara pembelajaran dalam negara sahaja. Malah, kanak-kanak juga dapat menikmati hasil karya buku tentang sains, teknologi dan kreatif yang banyak diterbitkan oleh negara lain, seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat.

15


oleh : Fatin Nadia Abdul Aziz Sh Noor Shafeqah Syed Shafeq

MEMBENTUK REBUNG

CELIK BACA C

elik baca atau celik huruf di

terma-terma Inggeris dalam urusan rasmi

pengetahuan

kalangan

Tanah

yang menyerapkan penggunaan tulisan

menyertai masyarakat lebih luas dengan

Melayu telah lama bermula, sejak

masyarakat

dan

potensinya,

rumi hingga ke hari ini, dengan beberapa

sepenuhnya.

Islam disebarkan dan pengajaran untuk

kitaran

boleh

membaca kitab suci Al-Qur’an dilakukan

diseragamkan dalam urusan-urusan rasmi

kerana ia merupakan sumber kepada

secara

besar-besaran

serta pengajaran di sekolah dan institut

ilmu

Melayu

Melaka

pendidikan.

hak asasi manusia, terutamanya pada

oleh

ketika

itu.

Kerajaan Ilmu

dan

dan

tapisan

penulisan

untuk

keupayaan membaca tidak lagi eksklusif kepada istana

golongan dan

penting

cendekiawan,

kerajaan

dilihat

Penekanan sebagai

pengetahuan

celik

serta

amat

dan

huruf penting

merupakan

pembelajaran awal kanak-kanak. Ilmu Celik

baca

menurut

definisi

Dewan

melambangkan kemajuan dan kerana

sebaliknya

Bahasa dan Pustaka ialah boleh (dapat)

itulah

ia menjadi penting untuk menghayati

membaca dan menulis, tidak buta huruf;

sesebuah negara untuk terus maju ke

agama Islam dan hukum hakamnya.

kecelikan huruf keadaan atau sifat celik

hadapan

Namun, penjajahan bersiri yang dialami

huruf.

insan yang mempunyai ilmu, kemahiran,

di tanah yang kaya dengan rempah

Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB

keupayaan

ratus dan perdagangan strategik ini telah

(UNESCO)

dengan

mengalami perubahan dari segi ekonomi,

mengenal pasti, memahami, mentafsir,

ialah daripada membaca. Statistik celik

sekaligus

memberi

pula,

takrifan ia

ialah

Pertubuhan keupayaan

merupakan yang dan

aset

berbekalkan semuanya

pembelajaran;

iaitu

kepada modal bermula asasnya

terhadap

mencipta, menyampaikan, mengira, dan

huruf dilihat sebagai salah satu penanda

masyarakat untuk menuntut ilmu dan ini

menggunakan bahan cetak dan bertulis

aras kemajuan sesebuah negara kerana

berkaitan dengan celik huruf. Perubahan

yang berkenaan dengan pelbagai konteks.

ia melambangkan jumlah pembacaan

paling ketara berlaku apabila tulisan rumi

Celik huruf melibatkan suatu kontinum

dan golongan berpendidikan di kalangan

sedikit demi sedikit menggantikan tulisan

pembelajaran

rakyatnya.

jawi

seseorang

individu

matlamatnya,

mengembangkan

pada

zaman

kesan

Mengikut

ia

pra-kemerdekaan.

Zaman kolonial Inggeris dan penggunaan

16

untuk

membolehkan mencapai ilmu


Pada tahun 1993, Malaysia merupakan

membaca harus disemai pada golongan

buku-buku

sebuah negara yang berada di antara

muda dan kanak-kanak bagi memastikan

dibaca. Dengan cara ini, kanak-kanak

negara-negara paling rendah celik huruf

Malaysia terus berilmu dan melangkah ke

akan lebih tertarik untuk melakukan aktiviti

di dunia.

hadapan.

yang serupa pada minggu seterusnya.

sebagai

Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana

Menteri

ketika

itu

kesukaan

mereka

untuk

baca sebagai salah satu matlamat bagi

Memupuk Masyarakat Suka Membaca

mencapai Wawasan 2020. Walaupun ia

Masyarakat

kedengaran kurang realistik pada ketika

dianggap

itu, pelbagai usaha telah dilakukan oleh

membaca. Amalan ini belum menjadi

contoh,

kerajaan dan sehingga 2009, peratusan

budaya masyarakat Malaysia, tetapi ia

diadakan di setiap sekolah. Program ini

celik huruf melonjak hingga 89%. Menurut

tidak bermakna kita tidak boleh melakukan

merupakan satu cara memupuk pelajar

Menteri

perubahan

kemajuan

atau anak muda masa kini untuk lebih minat

wanita

negara dan peningkatan ilmu. Umumnya,

membaca, terutamanya bahan yang

menandakan

masyarakat kita lebih suka membuang

berunsur ilmiah. Program ini menyediakan

pencapaian hampir menyeluruh sebelum

masa

hadiah

tahun 2020.

tidak mendatangkan faedah kepada

membaca. Dengan cara ini, pelajar akan

mereka

telah menggariskan 100% rakyat celik

Wanita di

Kementerian dan

Malaysia

Pembangunan

Keluarga, celik

huruf

99%

Malaysia telah berusaha

negara sebagai

dan

seiring

ini

belum

masyarakat

dengan

membuat

perkara

Seterusnya, pihak sekolah memainkan peranan

yang

amat

penting

dalam

boleh

memupuk minat membaca, terutamanya

suka

di kalangan pelajar sekolah. Sebagai

yang

Program

untuk

Nilam

pelajar

yang

yang

telah

banyak

dalam

usaha

televisyen,

bersaing untuk mendapatkan hadiah dan

sebagai

sebuah

membuang masa di kompleks membeli-

secara tidak langsung buku-buku yang

negara maju dan mampu berdaya saing

belah, dan sebagainya tanpa menyedari

dibaca

dengan negara-negara maju yang lain

perkara itu tidak memberi manfaat dan

yang berguna kepada mereka. Selain itu,

bersungguh-sungguh melangkah

setapak

seperti

menonton

akan

memberi

pengetahuan

........ MELAHIRKAN GENERASI YANG CELIK MEMBACA dan peningkatan celik huruf di kalangan

menyebabkan mereka jauh ketinggalan

pameran buku boleh diadakan di sekolah.

rakyat merupakan seketul batu asas bagi

berbanding orang yang mementingkan

Pembelian bahan bacaan yang bermutu

membina negara maju impian menjelang

ilmu pengetahuan.

perlu ditingkatkan di sekolah. Program Akhbar Dalam Darjah perlu diperluaskan.

tahun 2020. membaca

Petikan rencana yang berinformasi perlu

Celik huruf di kalangan rakyat Malaysia

terutamanya di kalangan kanak-kanak

diletakkan di papan kenyataan sekolah

berada di aras yang boleh dibanggakan

harus dibendung sejak dari kecil lagi. Bak

supaya pelajar boleh membaca.

kini,

Tabiat

namun

bagi

kurang

minat

memastikan

rakyat

kata pepatah “Melentur Buluh Biarlah

membina

sebuah

dari Rebungnya�. Ibu bapa memainkan

Selain itu, untuk memupuk masyarakat

negara yang sentiasa melangkah ke

peranan

menyediakan

suka membaca sebenarnya bergantung

hadapan dalam mengejar ilmu serta

bahan bacaan kepada anak-anak supaya

kepada individu itu sendiri juga. Kita

perlu sentiasa digarap dan ia seharusnya

mereka tidak terleka dengan melakukan

seharusnya membawa buku ke mana

bermula

sentiasa

berusaha

penting

untuk

perkara-perkara yang tidak berfaedah.

sahaja kita pergi. Jangan pergi ke mana-

membaca di dalam kalangan masyarakat

Sebagai

haruslah

mana tanpa buku. Sekurang-kurangnya

Malaysia sedari kecil lagi kerana membaca

mula mendedahkan anak-anak dengan

buku seperti majalah atau apa sahaja

merupakan permulaan bagi kemahuan

membawa mereka ke perpustakaan atau

bahan bacaan yang ringan diletakkan di

menuntut

dengan

membudayakan

contoh,

ibu

bapa

pentingnya

ke kedai-kedai buku. Lawatan ini boleh

dalam bilik tidur kita untuk dibaca sebelum

mendidik generasi akan datang untuk

dilakukan secara berkala seperti setiap

tidur. Keadaan ini sedikit sebanyak dapat

terus mencintai ilmu dan mempunyai sikap

hujung minggu atau bulan. Di sana, anak-

memberi informasi kepada diri kita.

membudayakan membaca. Sifat suka

anak mereka diberi peluang untuk memilih

ilmu.

Begitu

17


Keberkesanan Kempen Membaca Pihak

media

memainkan

massa

dan

peranan

membaca

dalam

menjayakan kempen galakan membaca kerana

media

massa

dan

berkesan.

Program

Nilam ini secara tidak langsung mampu

elektronik

penting

yang

elektronik

merupakan penyebar maklumat untuk negara. Walau bagaimanapun, minat membaca masih belum boleh dipupuk sepenuhnya di kalangan masyarakat kita. Terdapat pelbagai kempen yang telah

melahirkan masyarakat berpengetahuan, pemikir, dan kreatif.

membangkitkan rasa ingin membaca di kalangan pelajar sekolah dan mereka

Antara slogan kempen membaca yang

akan

rakan-rakan

dibuat oleh perpustakaan negara ialah

mereka untuk mengumpul hadiah yang

Mari Membaca Bersama (1995), Generasi

telah disediakan.

Berilmu

bersaing

dengan

Penggerak

Wawasan;

(1996),

Mendalami Ilmu Pengetahuan: Teruskan Selain itu, Perpustakaan Negara banyak

Dengan Membaca; (1997), Kalau dahulu

menganjurkan

saya amalkan membaca- anda masih

kebangsaan.

Ilmu

Merintis

Amalan Ceria Anda: Masyarakat berilmu

1995 melalui sambutan Bulan Membaca

Pemangkin

perpustakaan negara.

Kebangsaan

Program

ilmu telah dilaksanakan di seluruh negara

Bacalah Bersama keluarga (2003), Rajin

sepanjang bulan Ogos yang berlangsung

Membaca Pasti Berjaya (2004), Bangsa

sehingga tahun 2000. Program ini telah

Membaca Bangsa Berjaya (2005-2008).

diubah kemudiannya pada bulan Julai dari

Demikian

tahun 2001 hingga 2005 bagi mengelakkan

telah dilaksanakan oleh Perpustakaan

pertindihan

Negara untuk memupuk minat membaca

Nilam

program

yang memberi peluang kepada muridmurid

menggunakan

keupayaan

diri

membentuk tabiat membaca. Program ini merupakan salah satu program berterusan dijalankan sepanjang tahun. Perlaksanaan program ini akan menjadi pemangkin dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang menyumbang ke arah pencapaian akademik yang cemerlang serta membina masyarakat berbudaya Program

membaca.

Nilam

ini

Rasionalnya

terhadap

pelajar-

pelajar sekolah adalah membina budaya ilmu dalam sesebuah masyarakat melalui amalan Program

membaca Nilam

ini

yang

berterusan.

juga

salah

satu

pendekatan baru bagi meningkatkan keberkesanan ke arah program galakan

18

dengan

Komuniti

dan

K-Ekonomi

slogan

“Mari

(2000), Membaca Merdekakan Minda

Pelbagai

aktiviti

(2001), Membaca Gaya Hidup (2002),

dan program berkaitan pembacaan dan

Membaca Santapan Minda Sekeluarga:

Membaca

merupakan

Membaca

terlambat...(1998),

Kecemerlangan Minda (1999), Membaca

Gerakan membaca yang dianjurkan oleh

Kempen

belum

telah

Program Nilam, Program Bawal (1991) dan

“

membaca Perpustakaan

dilaksanakan secara rasminya pada tahun

dijalankan oleh kerajaan seperti kempen

Negara,

kempen Menurut

Bersama�.

dengan

sambutan

bulan

kemerdekaan. Kempen Membaca telah dijadikan

sebagai

agenda

tahunan

bertujuan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu dan bermaklumat dengan menjadikan amalan membaca sebagai

budaya.

Dengan

adanya

kempen ini, kesedaran membaca dapat dipupuk sepanjang hayat, mengamalkan membaca dari pelbagai sumber bahan bacaan,

dan

menjadikan

sebagai

budaya.

Selain

membaca itu,

dapat

menanam budaya membaca ke arah

adalah

slogan-slogan

di kalangan rakyat Malaysia.

yang


oleh : Siti Sarah Ab Hamid

MEDIA WAHANA KEHANCURAN

BAHASA M

edia bukan sahaja dilihat sebagai

sewajarnya

cermin masyarakat bahkan ia

pasti

juga

transformasi

daripada

ia

akan

pihak

berwajib,

merendahkan

Pengacara:

mutu

Masa cuti yang lalu I… berserta kru

merupakan

pengantara

bahasa Malaysia itu sendiri kerana media

televisyen … we all buat syuting di

terhadap

masyarakat.

elektronik mempunyai pengaruh yang

… Harap you all akan menonton

Selain itu, media massa juga merupakan

besar dalam media massa. Antara contoh

apa yang we all sediakan untuk you

medium yang menghubungkan interaksi

terdekat yang dapat kita ambil ialah

all …

sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks

melalui penggunaan kata ganti nama

yang lebih moden.

‘kita orang’, ‘korang’, dan ‘diorang’ yang

Sepatutnya:

digunakan secara meluas oleh media

Masa

elektronik.

berserta kru televisyen membuat

Dalam konteks negara yang berlatarkan sistem demokrasi, media menjadi sumber

cuti

yang

lalu

saya

penggambaran di (….) Saya harap

primer yang memainkan peranan penting

Selain itu, penggunaan bahasa slanga

penonton

terhadap komunikasi massa melalui arus

juga digunakan berterusan tanpa tapisan

yang telah kami sediakan untuk

globalisasi yang mengamalkan konsep

dalam

kamu semua.

dunia tanpa sempadan. Melalui konsep

yang berbentuk realiti. Bahasa slanga

dunia tanpa sempadan ini, kepentingan

merupakan

yang

Tidak ketinggalan juga penyalahgunaan

berbahasa telah dipandang enteng oleh

melambangkan budaya rendah. Bahasa

bahasa turut dilakukan oleh juruhebah

sebuah medium yang bersifat universal ini.

sebegini

program

televisyen,

bahasa

rendah

apa

menjadi

radio yang dapat didengar tanpa bersua muka. Kesalahan berbahasa ini diambil

Dewasa ini, kita dapat melihat kesalahan

primer seperti televisyen dan radio. Bahasa

daripada radio ERA, iaitu satu rangkaian

bahasa yang berterusan dalam pelbagai

slanga ini dapat dilihat dalam sebuah

kelolaan ASTRO. Antara contoh kesalahan

rancangan

televisyen

radio,

rancangan realiti remaja yang digunakan

yang dilakukan ialah:

terutamanya

yang

stesen

oleh pengacaranya.

dan

sepatutnya

menonton

bahasa yang digunakan oleh sumber

melibatkan

tidak

khususnya

akan

televisyen swasta. Tanpa tindakan yang

19


Keadaan

trafik

buat

masa

ini

dilaporkan sesak. Sepatutnya: Keadaan trafik pada masa ini dilaporkan sesak. Sebentar lagi, kita akan dengarkan pula lagu Kau Ilhamku dari Man Bai. Hanya ERA rentak muzik terkini. Sepatutnya: Sebentar lagi, kita akan mendengar lagu oleh Man Bai, Kau Ilhamku. Hanya ERA rentak muzik terkini.

Contoh

terdekat

yang

kita

dapat

industri

penerbitan

negara

juga

perhatikan penggunaan bahasa rojak

pemikiran

Penyalahgunaan bahasa ini bukan hanya

ialah melalui iklan syarikat Sony. ‘Memang

yang dianggap seperti kain putih ini akan

dilakukan oleh medium elektronik bahkan

Power’ boleh ditukarkan dengan ‘Memang

bercelaru dalam berbahasa secara lisan

media cetak juga. Media cetak di negara

Hebat’ atau ‘Memang Berkuasa’. Selain

mahupun bertulis.

ini dilihat memandang enteng martabat

itu, penyalahgunaan bahasa juga dapat

bahasa Malaysia yang merupakan bahasa

diperhatikan melalui penggunaan papan

Hal ini akan merugikan negara kerana

ibunda rakyat Malaysia. Media cetak

tanda dan papan iklan yang terdapat di

ia turut memberikan kesan buruk dalam

masih kehausan idea dan terus-menerus

tempat awam. Antaranya ialah:

penulisan

melakukan

kesalahan

penggunaan

yang

bahasa. Medium ini masih samar dalam

“Kurangkan Laju”,

menyampaikan informasi kepada para

Sepatutnya: “Kurangkan Kelajuan”.

pembaca.

Mereka

tanpa

segan

menggunakan bahasa rojak

iklan

keratan

berbentuk

akhbar

Poster-poster

komersial

mahupun

yang

dihasilkan

melambangkan

peperiksaan

besar

tuntasnya,

penyalahgunaan

bahasa ini haruslah dibendung dari akar

Sepatutnya: “Rumah Api Kota

umbi bagi memastikan bahasa Malaysia

Cornwallis”.

terus menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda negara. Antara langkah

di

majalah. banyak

mengaplikasi penggunaan bahasa rojak yang

terutamanya

“Rumahapi Kota Cornwallis”,

Hal ini dapat dibuktikan melalui posterposter

melibatkan

Secara

secara

kanak-kanak,

Kanak-kanak

seperti UPSR dan juga PMR.

silu

terang-terangan.

kanak-kanak.

dan

“Di-Larang Meletakkan Basekal Di-

proaktif yang perlu diambil adalah melalui

Hadapan Gudang Ini’,

peranan Dewan Bahasa dan Pustaka

Sepatutnya: “Dilarang Meletakkan

(DBP). Pihak DBP harus diberikan kuasa

Basikal Di Hadapan Gudang Ini”.

majoriti untuk menguatkuasakan undang-

pertembungan

undang

terhadap

kesalahan

bahasa

antara dua bahasa yang berbeza namun

Masalah

seperti

yang dilakukan. Selain daripada peranan

tetap dikombinasikan menjadi satu. Pada

ini bukan hanya melunturkan bahasa

DBP, pihak-pihak tertentu sama ada pihak

dasarnya,

rojak

Malaysia sebagai bahasa kebangsaan

kerajaan ataupun pihak swasta haruslah

dianggap sebagai bahasa mudah dalam

bahkan akan menghancurkan tamadun

bersiap sedia dan bekerjasama antara

menyalurkan maklumat kepada khalayak.

itu sendiri yang pernah menjadi bahasa

satu sama lain dalam menggembleng

Namun pada hakikatnya, penggunaan

dan bangsa kebanggaan Hang Tuah

tenaga bersama-sama untuk mengatasi

bahasa rojak ini adalah salah satu agen

yang melaungkan ‘Takkan Hilang Melayu

masalah kerancuan bahasa ini daripada

yang merosakkan bahasa Malaysia yang

di Dunia’. Jika masalah ini dibiarkan

terus menular yang hanya akan merugikan

suatu

terus

negara.

penggunaan

ketika

dahulu

seantero dunia.

20

bahasa

dipandang

gah

kerancuan

berleluasa,

ia

bahasa

akan

dikhuatiri

memberi impak yang negatif kepada


ISU SEMASA


oleh : Nurhuda Haris Nor Wahyuni Abd Rahim

DAGANG OH DAGANG JANGAN JUAL SAYA! B

ak kata pepatah, berat mata

yang

memandang

bahu

eksploitasi yang dikehendaki. Contohnya,

golongan yang paling terdedah kepada

berat

lagi

bergantung

kepada

bentuk

Selain

itu,

kanak-kanak

yang memikul. Begitulah derita

remaja kebiasaannya digunakan untuk

pencabulan

yang dirasai oleh kanak-kanak mangsa

pelacuran atau eksploitasi seks, kanak-

dan

pemerdagangan ini. Mereka sepatutnya

kanak di bawah 10 tahun digunakan

dapat membela diri mereka sendiri.

diberikan kasih sayang dan perlindungan

untuk

manakala

Perdagangan haram manusia menjana

sewajarnya, bukan diperlakukan dengan

bayi dijual kepada keluarga yang tidak

lebih kurang RM9.5 bilion setahun. Hal

perkara-perkara kejam.

mempunyai anak.

ini telah menarik perhatian kumpulan-

kumpulan

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO)

kepada

penyalahgunaan pada peringkat global.

Kanak-kanak

yang

pemerdagangan

menjadi

ini

mangsa

sedekah,

akan

menganggarkan RM48 billion setahun

dijadikan hamba seks selain dipaksa untuk

diperoleh daripada sindiket penjualan

meminta

sedekah.

selalunya

meminta

pada

hak-hak

merupakan

masa

kemanusiaan

yang

jenayah

sama

yang

tidak

membawa

penyelewengan

dan

Pemerdagangan

bayi dan kanak-kanak yang menjadikan

Ketiadaan persekitaran yang selamat

kanak-kanak bukan lagi isu yang harus

jenayah penyeludupan manusia adalah

telah

diambil ringan kerana statistik yang telah

yang ketiga terbesar di dunia selepas

kepada pemerdagangan haram yang

dibuat

penyeludupan dadah dan senjata api.

mengeksploitasi keluarga yang terdesak.

antara

Februari

2008

hingga

Oktober 2010 mencatatkan sebanyak

Faktor

mendedahkan

sosial

yang

kanak-kanak

telah

membawa

118 kes pemerdagangan kanak-kanak

Kesan

dilaporkan di Malaysia. Hal ini menunjukan

Pemerdagangan manusia perlu diberi

agar jenayah ini dapat dihentikan. Ia

pemerdagangan kanak-kanak semakin

perhatian yang serius, kerana kes ini

juga amat penting untuk mengatasi

membimbangkan.

bukan sahaja melibatkan kaum wanita

permintaan terhadap permedagangan

tetapi kanak-kanak juga menjadi mangsa

manusia melalui undan-undang. Undang-

Kanak-kanak didefinasikan oleh undang-

terbaru untuk kes ini. Kebanyakan kanak-

undang mestilah diperkuatkan terhadap

undang

Laws)

kanak yang menjadi mangsa adalah

mereka yang mengeksploitasi kanak-

sebagai mereka yang berumur bawah

masih di bawah jagaan kedua ibu

kanak. Selain itu, faktor daripada keluarga

18 tahun. Bayi yang baru dilahirkan

bapa, dan ada juga sesetengah kanak-

juga

sehingga

kanak yang diculik dijadikan mangsa

berleluasa seperti kemiskinan sehingga

pemerdagangan.

hilang pertimbangan, seterusnya menjual

dunia

remaja

(International

yang

berumur

18

tahun boleh menjadi mangsa aktiviti jenayah

22

pemerdagangan

manusia

kepada kedesakan ini mestilah ditangani

anak

menyebabkan

sendiri

tanpa

kes

ini

berfikir

semakin

panjang.


Pemerdagangan kanak-kanak bukan lagi isu yang harus diambil ringan kerana statistik yang telah dibuat antara Februari 2008 hingga Oktober 2010 mencatatkan sebanyak 118 kes pemerdagangan kanak-kanak dilaporkan di Malaysia. Tawaran kerja pemerdagangan kanak-

perlu dilakukan dalam meningkatkan

kanak yang memberi gaji yang lumayan

kesedaran keluarga dan masyarakat

juga merupakan faktor kepada jenayah

akan kepentingan penjagaan kesihatan

ini.

kanak-kanak dan juga hak sama rata kanak-kanak daripada sebarang bentuk

Kurang

didikan

moral

serta

agama

diskriminasi.

juga mendorong seseorang itu hilang

kewarasan dengan menjual anak sendiri.

Kerajaan

Selain tekanan keluarga dan kewangan,

peranan penting dalam menganjurkan

penguatkuasaan undang-undang yang

program

lemah juga mungkin boleh menyebabkan

memperkenalkan

kes ini semakin menjadi-jadi.

sesuai bagi mencegah penganiayaan,

juga

haruslah

yang

sedia

memainkan ada

program

dan yang

pengabaian, penderaan, keganasan dan Kesan daripada kes ini, imej negara akan

eksploitasi terhadap kanak-kanak dalam

terjejas serta masalah sosial semakin

meningkatkan

meningkat jika tidak dibendung dengan

penjaga dan ahli masyarakat. Selain

serta merta. Justeru, akan terjadinya

program

penyakit berjangkit yang berleluasa dan

mengenai

semakin

kepentingan kanak-kanak juga harus

serius,

terutamanya

kepada

kanak-kanak yang menjadi mangsa.

kepada

kesedaran hak,

dan

ibu

bapa,

kefahaman

kesejahteraan

dan

diambil kira bagi membendung kegiatan tidak bermoral ini.

Penyelesaian Penyelesaian

kesedaran

isu

ini

harus

Harapan

agar dan

banyak sedar

mata

bahawa

akan

diperhalusi agar ia tidak meningkat serta

terbuka

dunia

dapat membantu mereka yang telah

masa kini semakin tenat. Sekiranya kita

menjadi mangsa terhadap kerakusan

tidak mengambil langkah yang sesuai

syaitan yang bertopengkan manusia. Di

untuk mengatasinya, masalah ini akan

samping itu, ibu bapa patut lebih berhati-

berlarutan sehingga merosakkan generasi

hati dalam usaha mengawasi anak-

kita pada masa akan datang.

anak mereka. Masalah jenayah kanakkanak ini dapat dibendung jika semua pihak bersatu padu dan mengambil tahu tentang masalah yang berlaku di persekitaran kita. Selain itu juga, usaha

23


oleh : Ros Syafiqah Roslan

KRONOLOGI KES

Jazlin Jazimin, 8, 20 Ogos 2007: Nurin selepas pergi ke dilaporkan hilang iran rumahnya di pasar malam berhamp ju, Kuala Lumpur. Seksyen 1, Wangsa Ma

PENCABULHAANN& PEMBUNU

kan kes

ngklasifikasi 28 Ogos 2007: Polis me lik. tersebut sebagai kes cu

si mencari Nurin 29 Ogos 2007: Opera . Polis menerima Jazlin beroleh petunjuk zlin dilarikan oleh maklumat Nurin Ja menaiki sebuah seorang lelaki yang pada malam van berwarna putih kehilangannya.

KANAKKANAK

Polis Negara, Tan 3 Sept. 2007: Ketua rayu orang ramai Sri Musa Hassan me Nurin Jazlin kerana membantu mencari petunjuk tentang mereka ketiadaan kehilangannya. lis mengesahkan 6 Sept. 2007: Po n berwarna putih penemuan sebuah va Kuala Lumpur yang di Jalan Klang Lama, eri petunjuk baru dikatakan boleh memb Nurin Jazlin tetapi ia terhadap kehilangan itu. tiada kaitan dengan kes

agai Nurin Jazlin.

ditemui dalam beg seb

Nurin Jazlin dituntut 21 Sept 2007: Mayat n jenazah kanakoleh keluarganya da at dikebumikan di kanak malang itu selam m Taman Ibu Kota, Tanah Perkuburan Isla Gombak. u unit siasatan khas Polis menubuhkan sat ngarah Jabatan yang diketuai oleh Pe Aman, Datuk Siasatan Jenayah Bukit Kee. Christopher Wan Soo

iran 2007: Ulang tahun kelah

11 Sept kelapan Nurin Jazlin.

menjumpai mayat 17 Sept 2007: Polis perempuan dalam seorang kanak-kanak di sebuah premis sebuah beg pakaian PJS 1/48, Taman perniagaan di Jalan ing Jaya, Selangor. Petaling Utama, Petal in Abdul Jalil dan Bapa Nurin Jazlin, Jazim taman dipanggil ibunya, Norazian Bis mayat di Hospital untuk pengecaman menafikan mayat Kuala Lumpur. Mereka mereka. berkenaan ialah anak mulakan gerakan 19 Sept 2007: Polis me yang wanita seorang mengesan up tut ter r lita mera dirakamkan oleh ka ai. ked di lot (CCTV) yang dipasang akamkan berlegarWanita berkenaan dir luar lot kedai itu legar tanpa tujuan di h kereta Perodua sebelum menaiki sebua rak yang dipandu Kancil berwarna pe oleh orang lain. tusan ujian DNA 20 Sept 2007: Kepu kanak-kanak yang mengesahkan mayat

24

gunakan khidmat 27 Sept 2007: Polis meng uan (FBI) Amerika Biro Siasatan Persekut ningkatkan kualiti Syarikat bagi me r tertutup (CCTV) rakaman kamera llita mbunuhan kejam dalam siasatan kes pe Nurun Jazlin. nahan empat lelaki 28 Sept 2007: Polis me dalam serbuan di dan seorang wanita di Seksyen 7, Shah sebuah rumah kedai Alam, Selangor. Keadaan mayat ui tidak langsung Mayat Nurin yang ditem yang asal sehingga menyerupai rupanya kui sebagai Nurin mayat tersebut tidak dia rin ditemui dengan oleh ibu bapanya. Nu dan terdapat juga keadaan kurus kering sual. Ramai tidak kesan penderaan sek adanya manusia menyangka bahawa ukan penderaan yang sanggup melak nak-kanak seperti seksual terhadap ka rlakunya kes seperti itu. Sebab utama be laku mempunyai ini adalah kerana pe masalah psikologi.


Langkah-langkah keselamatan Ibu bapa haruslah lebih peka dengan keadaan persekitaran kawasan yang sering

Masalah Psikologi Terdapat dua jenis masalah psikologi yang mungkin dihidapi oleh pencabul kanak-kanak; pencabulan situasi dan pencabulan keutamaan. Pencabul dalam kes Nurin ialah di bawah kategori pencabulan keutamaan kerana mereka yang berada dibawah kategori ini lebih cenderung untuk menjadikan kanakkanak sebagai pemuas nafsu seksual dan mencari mangsa untuk pelbagai keperluan dan keinginan mereka. Ciri-ciri utama pencabul kanak-kanak di bawah kategori ini;

1. Pencabul kanak-kanak Mysoped •

Seorang yang sadis dan biasanya menggabungkan kepuasan seks dan keganasan peribadi. Biasanya lelaki dan mangsanya adalah orang yang tidak dikenali. Akan mengintip kegiatan seharian mangsa dan akan menculik secara paksaan dan menggunakan saiz badan meraka yang lebih besar sebagai kelebihan. Selalunya melarikan mangsa dari sekolah, pusat membeli-belah, dan taman permainan. Tiada perasaan sayang kepada mangsa dan hanya berminat untuk menyebabkan kemudaratan dan kematian.

2. Pencabul kanak-kanak Fixated •

Selalunya tiada atau hanya sedikit aktiviti dengan rakan seusia dan kebanyakkan pesalah ini bujang dan dianggap tidak matang dan kurang senang apabila bergaul dengan orang dewasa. Berperangai kebudak-budakkan dalam kehidupan.

Menyukai kanak-kanak kerana mereka kurang mendesak, mudah dikuasai, dan mentaliti yang kurang kritikal.

Menyukai dan tidak ingin menyakiti kanak-kanak.

Akan memujuk dengan membeli dan memberi hadiah sebagai godaan dan cuba membina hubungan rapat dengan kanak-kanak.

dikunjungi

mereka.

Antara

oleh

anak-anak

langkah-langkah

keselamatan yang boleh diambil oleh ibu bapa;

.

Persiapkan anak anda dengan menghafal nama ibu bapa, alamat rumah, dan nombor telefon yang boleh dihubungi jika berlaku

Akan melakukan seks oral dan hanya akan melakukan seks selepas satu tempoh yang lama.

Ciri-ciri masalah psikologi di atas harus dikenal pasti oleh ibu bapa dan orang ramai supaya individu yang mempunyai ciri-ciri tersebut boleh mendapatkan bantuan daripada pakar psikologi secepat mungkin sebelum mereka mengambil tindakan untuk menculik dan melakukan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Kadang-kala saudara mara yang terdekat seperti pakcik atau datuk sendiri berpotensi mencabul anak anda.

Pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah mengeluarkan statistik yang menunjukkan bahawa kes penderaan fizikal, mencabul kehormatan, dan rogol ke atas kanakkanak meningkat setiap tahun daripada 2,236 kes pada tahun 2005 kepada 5,744 kes pada tahun 2008. Peningkatan yang mendadak ini menunjukkan bahawa masyarakat kita masih belum mementingkan keselamatan anak-anak mereka dan masalah psikologi semakin menjadi-jadi di Malaysia. Jangan jadikan anak anda sebahagian daripada statistik dan jadikan kisah Nurin ini sebagai tauladan dan peringatan supaya jenayah terhadap kanak-kanak yang tidak berperikemanusiaan sebegini, dapat dielakkan.

kecemasan.

.

Ingatkan anak anda setiap hari supaya jangan mudah tertarik dengan pelawaan orang yang tidak dikenali.

.

Luangkan masa untuk beramah mesra dengan jiran tetangga dan hadiri setiap mesyuarat PIBG supaya anda boleh berbincang tentang perkara yang melibatkan keselamatan anak-anak anda.

.

Kenal dan simpan nombor telefon rakan anak anda supaya senang untuk bertanya jika anak anda pulang lewat.

.

Jika terpaksa bekerja lebih masa, pastikan anak anda dijaga oleh penjaga yang boleh dipercayai dan dikenali.

.

Awasi pergerakkan anak anda dan jadikan sifat bertanya ke mana anak anda pergi satu perkara wajib dilakukan setiap hari.

.

Cuba fahami kelakuan anak dan bertanya andainya mereka kelihatan seperti mempunyai masalah.

.

Elakkan anak anda daripada bermain bersendirian tanpa pengawasan orang dewasa.

.

Kenal pasti lokasi tempat bermain anak anda dan nasihat mereka supaya pulang pada waktu yang telah ditetapkan.

25


oleh : Muhammad Hafiz Hakimi

PEMBELAAN HAK KANAK-KANAK D

alam arus pemodenan zaman, kita sering didedahkan dengan berita-berita yang menyatakan

masihnya

berlaku

penindasan

penderaan

terhadap

Perkara

terjadi

ini

dan

kanak-kanak.

kerana

terdapat

Penderaan terhadap kanakkanak boleh meninggalkan kesan mendalam ke atas kehidupan dan emosi mereka.

segelintir insan yang hidup di muka bumi ini tidak menghargai kanak-kanak.

terhadap kenaifan kanak-kanak yang

Dasar Kanak-kanak 2011 & Dasar Perlindungan Kanakkanak

masih

erti

Dasar ini ditubuhkan untuk membela

kehidupan yang sebenar, kanak-kanak

nasib dan memberikan perlindungan

ini tidak dapat menikmati zaman kanak-

kepada kanak-kanak yang teraniaya.

kanak seperti rakan-rakan mereka yang

Pada tahun 2008, daripada 27.7 juta

lain kerana kudrat muda mereka dikerah

penduduk Malaysia, statistik menunjukan

untuk melakukan kerja yang sepatutnya

seramai 10.5 juta (37.9%) penduduk ialah

tidak dilakukan.

kanak-kanak. Pihak kerajaan memberi

Malahan, terdapat segelintir

daripada

mereka cuba mengambil kesempatan dalam

proses

mengenal

penekanan

yang

tinggi

terhadap

Selain itu, kanak-kanak itu turut didera

kesejahteraan dan kepentingan kanak-

oleh orang di sekeliling mereka. Di usia

kanak.

muda ini mereka amat memerlukan yang

Dasar Kanak-Kanak Negara adalah satu

secukupnya dari orang yang disayangi

dasar mengenai hak kelangsungan hidup

agar dapat memimpin mereka untuk

(survival),

menjadi seorang manusia yang berjaya

perkembangan

kelak. Penderaan terhadap kanak-kanak

penyertaan

boleh meninggalkan kesan mendalam ke

kanak agar mereka dapat menikmati

atas kehidupan dan emosi mereka.

peluang dan ruang untuk mencapai

perhatian

dan

kasih

sayang

perlindungan

(protection),

(development), (participation)

perkembangan

holistik

dalam

persekitaran

ini sahaja sebanyak 2,193 kes telah

Perlindungan Kanak-Kanak Negara pula

dilaporkan kepada PDRM. Sementara

adalah satu dasar bagi memastikan setiap

kes

kanak-kanak di negara ini mendapat

kanak-kanak

juga

kondusif.

kanak-

Dalam tempoh 7 bulan pertama tahun

kehilangan

yang

dan

membimbangkan, iaitu jumlah kes yang

perlindungan

dilaporkan pada tahun 2008 ialah 982 kes

penderaan, keganasan, dan eksploitasi.

dan daripada jumlah itu, 500 kes masih hilang.

26

daripada

Dasar

pengabaian,


7

Objektif utama Dasar Kanak-Kanak

Objektif Utama Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara

Negara ialah untuk memastikan: 1. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dengan diberi jagaan, pemeliharaan, kasih sayang,

1

Meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanakkanak sebagai tanggungjawab

2 3

Mewujudkan persekitaran yang

sebarang bentuk pengabaian,

selamat dan mesra kanak-kanak. Menggalakkan organisasi yang

habilitasi, rehabilitasi dan diintegrasi

perlindungan kanak-kanak di bawah organisasi masing-masing. Melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan,

dalam keluarga dan masyarakat. 3. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk perkembangan holistik dari segi fizikal, kognitif, bahasa, sosioemosi, sahsiah dan kerohanian. 4. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk bersuara, menyertai

keganasan, dan eksploitasi. Menetapkan hanya individu

perkara-perkara yang berkaitan

yang bersesuaian sahaja boleh dengan kanak-kanak. Meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak.

7

eksploitasi; dan seterusnya diberi

(turut serta) dan melibatkan diri

berurusan secara langsung

6

hak untuk dilindungi daripada penderaan, keganasan dan

berhubung secara langsung dan

Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan kanak-kanak.

Di bawah Akta Kanak-kanak 2001 (Child Act) - Akta 611: Seksyen 17 - Anak yang dibuang akan dilindungi dan dijaga.

2. Setiap kanak-kanak termasuk kanakkanak kurang upaya mempunyai

kanak dan mewujudkan dasar

5

dan bantuan sosial.

bersama.

tidak langsung dengan kanak-

4

perkhidmatan kesihatan, sokongan

Hukuman terhadap Penjenayah Kanak-kanak

mengikut tahap keupayaan dalam dengan kepentingan terbaik dan kesejahteraan mereka. 5. Kanak-kanak, ibu bapa, penjaga, komuniti dan masyarakat sedar akan hak kanak-kanak untuk kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. 6. Penyelidikan dan pembangunan mengenai kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak dilaksanakan dari semasa ke semasa.

Seksyen 46 - Ibu bapa boleh mendapatkan bantuan atau nasihat mengenai anak mereka yang tidak dapat dikawal dengan baik. Anak ini akan ditahan di tempat yang dibenarkan di bawah mahkamah. Dalam rang Undang-undang Jenayah Malaysia penal kod: Kes buang bayi boleh disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dan menyebabkan kematian. Sesiapa yang membuang bayi akan dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun

Penubuhan

Dasar

Kanak-kanak

2011

dan Dasar Perlindungan Kanak-kanak merupakan salah satu

usaha kerajaan

Malaysia dalam membela nasib kanakkanak yang teraniaya. Dengan adanya dasar-dasar ini, ia dapat membantu kerajaan dan penguatkuasa undangundang

untuk

mengatasi

masalah

penderaan dan eksploitasi kanak-kanak yang kian meruncing di negara ini. Selain itu, dasar-dasar ini dapat menbantu kanak-kanak untuk mendapatkan hak kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan serta dapat memastikan bahawa kanak-kanak dapat menikmati peluang untuk mencapai perkembangan holistik dalam persekitaran yang kondusif.

27


oleh : Nor Roshaida Mohd Thith

ANAK MANGSA

PERCERAIAN S

ebuah perkahwinan sememangnya

Kisah ini berlaku lima tahun yang lalu.

tampak indah di mata sesiapa

Ketika kes perceraian difailkan, Encik

sahaja, terutamanya di kalangan

Amri, bukan nama sebenar mempunyai

golongan muda-mudi yang sedang indah

tiga orang anak hasil perkongsian hidup

melayari bahtera percintaan. Mereka

dengan isterinya selama tiga tahun.

sudah

membayangkan

keindahan

hubungan mereka jika diteruskan ke

Penjagaan terhadap anak-anak menjadi

alam perkahwinan yang serba indah.

rebutan

Apatah lagi dengan persetujuan kedua-

hak penjagaan sepatutnya diberikan

dua belah pihak, segalanya akan dirasai

kepada si ibu, namun atas alasan si ibu

begitu

tiada

tidak bekerja, hak penjagaan terhadap

apa dugaan yang bakal mendatang

anak pertama dan kedua telah diberikan

kemudian hari.

kepada Encik Amri, manakala anak

bermakna.

Bagaikan

pada

ketika

itu.

Walaupun

ketiga yang ketika itu berusia enam bulan Melangkah

ke

alam

perkahwinan

jatuh ke tangan si ibu. Perpisahan itu

memerlukan persiapan yang begitu rapi

berlaku tanpa kerelaan anak-anaknya.

dan teliti bukan sahaja dari segi fizikal

Walaupun masing-masing berusia dua

untuk tampak cantik dan berseri di hari

tahun dan setahun pada ketika itu,

bahagia, namun kesediaan hati juga

namun anak mana yang rela dipisahkan

perlu diutamakan.

dengan ibu kandungnya.

Kes perceraian di negara kita terlalu

Perpisahan

banyak pada ketika ini dan bagaikan

sikap terlalu cemburu bekas isteri Encik

menjadi satu fenomena. Begitu mudah

Amri yang membuatkan Encik Amri tidak

perceraian dipersetujui seperti tiada jalan

tahan. Walau bagaimanapun,

lain selain daripada itu. Anak-anak akan

ketika itu Encik Amri juga mempunyai

menjadi mangsa utama dalam masalah

kenalan wanita lain yang turut menjadi

ini. Bagi mereka yang belum memiliki

mangsa cerai dan mempunyai tiga orang

cahaya mata, mungkin mudah bagi

anak. Selepas kes perceraian selesai,

mereka. Namun, bagi pasangan yang

Encik Amri tidak mengambil masa yang

sudah beranak-pinak, anak-anak mereka

lama untuk menikahi kenalan wanitanya

akan menjadi mangsa terhadap sikap

itu. Ini bermakna kedua-dua pasangan

pentingkan diri kedua ibu bapa mereka.

baru ini mempunyai anak tanggungan

Sorotan kisah kehidupan ini merupakan

masing-masing yang sedang membesar.

mereka

disebabkan

oleh

pada

sebuah kisah benar yang berlaku dalam kehidupan salah seorang kenalan saya.

Dua

Tindakan untuk berpisah dengan isterinya

dijaganya, Asyraf dan Fatiah, sering

pada

menangis dan bertanyakan ibu mereka

ketika

itu

memberikan

impak

kepada anak-anaknya sehingga kini.

28

orang

sehingga

anak

Encik

kadangkala

Amri

yang

membuatkan


mereka.

Saya pernah cuba bertanya kepada

Berdasarkan pemerhatian saya terhadap

Walau bagaimanapun, apalah yang

dua kanak-kanak ini, namun tiada apa

dua orang kanak-kanak ini, mereka

dimengertikan oleh dua orang anak kecil

yang keluar dari mulut mereka melainkan

sangat perlukan perhatian daripada ibu

yang berusia dua tahun dan setahun itu

keluhan dan pandangan mata yang

kandung mereka sendiri. Sememangnya

selain keinginan untuk berada di samping

menggambarkan

yang

tiada siapa yang boleh menggantikan

kedua-dua ibu ayahnya.

cuba untuk dikongsikan dengan sesiapa

tempat seorang ibu kandung, lebih-

yang mengerti. Namun, kanak-kanak

lebih lagi bagi kanak-kanak yang masih

Sejak perpisahan itu, Encik Amri tidak

bukanlah golongan yang boleh dipaksa.

dahagakan kasih sayang seperti mereka.

melaksanakan

Saya

cuba

Walau bagaimanapun, tiada siapa yang

menemukan anak-anak mereka dengan

mendekati perasaan kanak-kanak ini

ambil peduli. Asyraf dan Fatiah tetap

ibunya seperti yang dijanjikan. Nafkah

dengan bertanyakan sedikit demi sedikit

meneruskan kehidupan mereka bersama

terhadap anak yang dijaga oleh bekas

untuk menimbulkan rasa selesa dalam

ayah dan ibu tiri yang tidak memberikan

isterinya juga tidak dipenuhi. Gaji Encik

diri mereka untuk bercerita dengan saya.

kasih sayang yang sama seperti ibu

Amri sebagai pekerja biasa tidak cukup

Sehinggalah pada suatu hari, mereka

kandung.

untuk memenuhi segala keperluan lebih-

mula membuka mulut untuk meluahkan

lebih lagi selepas dia bernikah dengan

perasaan mereka.

Amri

berang

dengan

sikap

tanggungjawab

untuk

mengambil

seribu

masa

rasa

untuk

Hubungan dengan ibu kandung mereka

kenalan wanitanya itu. Segalanya seperti

juga tidak begitu rapat memandangkan

kelam-kabut dan tidak berlaku seperti

Masih saya ingat lagi reaksi muka kanak-

hanya beberapa kali mereka berjumpa

yang dijanjikan.

kanak ini sambil meluahkan isi hati

dalam setahun sejak mereka berpisah.

mereka yang selama ini tiada siapa yang

Walhal, tiada alasan yang membuatkan

Asyraf dan Fatiah seperti anak-anak

mengambil tahu. “Kalau dekat rumah

mereka

tiri lain yang tidak diendahkan oleh ibu

waktu ayah pergi kerja, kami tengok TV

waktu

tirinya itu, lebih-lebih lagi ibu tiri mereka

sahaja. Ayah selalu balik lambat. Kalau

tinggal bukanlah begitu jauh. Namun

mempunyai anak sendiri yang perlu

ayah tiada di rumah kami tengok TV

kesibukan Encik Amri membuatkan dia

lebih

dua

atau buat kerja sekolah. Kami tidak boleh

mula

beradik ini bagai tiada kepentingannya

bermain macam Abang Apan nanti ibu

terhadap

di sisi ayah dan ibu tiri mereka. Sebagai

marah sebab bising�, luah Asyraf.

terutama yang ditinggalkan bersama

diutamakan.

Kehidupan

kanak-kanak, keinginan mereka sama

jarang

berjumpa

persekolahan.

mengabaikan nafkah

melainkan

Jarak

tempat

tanggungjawab anak-anaknya,

bekas isterinya. Riak di wajah Asyraf dan

seperti anak-anak kecil yang lain, namun

Saya cuba bertanya tentang layanan

Fatiah dapat menggambarkan isi hati

apakan daya permintaan mereka tidak

harian mereka di rumah, penjagaan

yang mereka pendamkan dan akan

dapat dipenuhi lebih-lebih lagi dengan

pakaian sekolah mereka dan sebagainya.

mereka luahkan apabila sudah tiba

kekurangan pendapatan bulanan Encik

Asyraf

Fatiah

masanya kelak. Sebagai seorang ibu

Amri yang pastinya tidak mencukupi

membuka mulut seakan-akan tidak sabar

saudara, saya hanya berharap mereka

untuk menanggung keluarganya yang

untuk meluahkan apa yang dirasainya

tidak akan membalas apa yang telah

baru itu.

selama ini.

dilakukan oleh ayah dan ibu tiri mereka

Tahun berganti tahun, Asyraf dan Fatiah

“Ibu selalu gosok baju Abang Pipi dengan

mula

sekolah

Abang Apan dahulu, lepas tu mesti tidak

Ingatlah, perkahwinan bukan sesuatu

rendah. Perbezaan yang sangat ketara

sempat hendak gosok baju kami sebab

untuk

dapat dilihat ketika merka berada di

ibu kata dah lambat. Lepas tu, ibu selalu

pasangan yang sudah memiliki cahaya

sekolah, Pakaian seragam sekolah Asyraf

mengeluh sebab kami susah nak bangun

mata. Fikirkanlah masa depan anak-

dan Fatiah sangat tidak terurus, bagaikan

awal. Pagi-pagi ibu selalu marah-marah.

anak yang sedang membesar. Banyak

tiada yang mengambil tahu. Keadaan

Ayah cuma diam dan suruh kami buat

lagi yang mereka akan lalui berbanding

ini sangat berbeza jika dibandingkan

apa yang ibu suruh. Lepas itu, dekat

ibu bapa yang sudah lama hidup di atas

dengan keadaan adik-beradik tirinya

sekolah Fatiah selalu kena ejek dengan

muka bumi ini.

yang turut berada di sekolah terbabit.

kawan-kawan sebab baju Fatiah tidak

Sikap pilih kasih dapat dilihat dalam

cantik macam mereka semua. Abang

keadaan ini. Melihatkan situasi ini, saya

Ayap pun sama. Tapi Abang Ayap diam

terpanggil untuk mengetahui bagaimana

sahaja� katanya.

hanya

berdiam

tetapi

suatu hari nanti. menjejakkan

kaki

ke

disia-siakan

terutama

bagi

keadaan sebenar kanak-kanak ini di rumah mereka.

29


oleh : Nor Bazilah Ahmad Jawawibiro

Dalam situasi yang panik, remaja yang

ANAK TIDAK SAH TARAF S

teragak-agak

untuk

meninggalkan

membuang

anak

mereka

dan

selepas

dilahirkan. Lebih teruk agi, ada segelintir remaja

membunuh

dan

membakar

insan yang tidak berdosa ini sematamata

mahu

menutup

kerja

terkutuk

mereka. Mereka sanggup membuang bayi yang dikandung selama 9 bulan ini

dengan

harapan

mereka

diberi

peluang menjalani kehidupan yang baru tanpa diejek, dicemuh dan dicaci oleh masyarakat setempat. Mereka ini tidak sepatutnya dicemuh dan dikeji, sebaliknya diberi bantuan dan sokongan moral dalam mengharungi

eramai

17,303

anak

luar

nikah

Melayu

atau

tidak

sah

taraf

direkodkan

di

seluruh

negara

sepanjang tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan

Pendaftaran

Negara

(JPN),

Datuk Alwi Ibrahim, berkata bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. Pada 2008 seramai 16,541 anak luar nikah didaftarkan di JPN, manakala pada 2007 seramai 16,100 orang (Berita Harian).

dipaparkan media, hari demi hari. Ramai yang menganggap faktor ini adalah perkara biasa. Sedarkah kita di sebalik pembangunan

negara,

masyarakat

Malaysia masih dihantui dengan satu penyakit sosial yang sudah lama lapuk dan sukar dibendung. Kekurangan didikan agama

telah

menyebabkan

mereka

hilang haluan dalam kehidupan dan seterusnya terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Remaja yang melibatkan diri dalam gejala pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan sudah semestinya mudah menjalinkan hubungan seksual tanpa ikatan perkahwinan. Hal ini akan menyebabkan

remaja

kehidupan yang serba mencabar ini. Selain itu, terdapat juga ahli masyarakat yang hanya menuding jari terhadap golongan remaja apabila berlakunya pembuangan bayi. Pada pandangan mereka, remaja merupakan pencetus berlakunya pembuangan bayi kerana remaja

sering

pergaulan

kali

bebas.

mengamalkan

Lebih

teruk

lagi,

masyarakat menganggap remaja yang suka mengamalkan pergaulan bebas ini sebagai sampah masyarakat dan tidak

Isu mengenai anak luar nikah sering kali

perempuan

mengandung sebelum ada ikatan yang sah. Tetapi sedarkah kita ke mana hala tuju anak di dalam kandungan itu?

30

hilang pegangan agama tidak akan

berguna untuk negara. Persepsi sebegini sedikit

sebanyak

boleh

melunturkan

keyakinan dan kewibawaan remaja untuk terus berbakti kepada negara. Daripada cemuhan

dan

cacian

itulah

yang

membuatkan seseorang itu membuat tindakan bodoh dengan membuang bayi

mereka.

Kasihan

sungguh

bayi

tersebut. Hak mereka untuk melihat alam ciptaan tuhan ini, telah direntap oleh ibu mereka sendiri. Siapakah yang perlu dipersalahkan dalam hal ini? Bagaimanakah nasib anak kecil ini? Adakah keluarganya boleh menerima anak yang tidak berdosa ini sebagai sebahagian mereka.

daripada

Kebanyakan

berhadapan

dengan

darah

daging

keluarga masalah

yang ini,

tidak mahu menerima anak ini sebagai sebahagian

daripada

keluarganya.

Bayi merupakan anugerah Tuhan yang paling berharga. Mereka dilahirkan suci tanpa sebarang dosa. Tetapi wajarkah anak kecil ini menanggung segala keperitan untuk meneruskan kehidupan akibat kesalahan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka?


Kebanyakan

mereka

jauh di sudut hatinya masih teringat dan

menghantar anak tersebut ke rumah

menyayangi anak yang dilahirkan.Walau

kebajikan. Malah lebih drastik lagi ada

bagaimana pun, Lisa bersyukur kerana

pula yang mengambil keputusan untuk

bayi yang dilahirkannya dijaga baik oleh

membunuh bayi tersebut.

keluarga barunya.

Penulis telah menemu bual seorang pelajar

Melalui cerita Lisa, bayi yang dilahirkan itu

IPTA yang pernah mengandungkan anak

mendapat perhatian yang secukupnya

tidak sah taraf ketika usianya mencecah

daripada

19 tahun. Lisa (bukan nama sebenar)

bagaiman nasib anak tidak sah taraf yang

telah terpedaya dengan tipu helah

lain? Adakah mereka akan menerima

teman lelakinya, Amin (bukan nama

nasib baik yang sama seperti anak Lisa?

sebenar).

Siapakah yang akan membela nasib

Amin

daripada

Sewaktu

mengenai

Lisa

memberitahu

kandungan

yang

keluarga

barunya.

Tetapi

anak kecil yang tidak berdosa ini?

dikandungkannya, Amin menolak bulatbulat berita tersebut dan menafikan bayi

Bayi merupakan anugerah Tuhan yang

yang tersebut adalah anaknya. Amin

paling berharga. Mereka dilahirkan suci

tidak mahu bertanggungjawab terhadap

tanpa sebarang dosa. Tetapi wajarkah

kandungan tersebut dengan menuduh

anak

Lisa curang dan menggunakan alasan

keperitan untuk meneruskan kehidupan

tersebut untuk meninggalkan Lisa.

akibat kesalahan yang dilakukan oleh

kecil

ini

menanggung

segala

ibu bapa mereka? Akibat daripada Lisa pernah mengambil keputusan untuk

hilangnya sifat kemanusiaan dalam diri

menggugurkan bayi yang dikandungnya,

ini,

tetapi ditegah oleh doktor kerana usia

menjadi mangsa. Bayi yang dilahirkan

kandunganya telah mencecah empat

ini juga terpaksa memikul gelaran anak

bulan dan ini akan membahayakan

luar nikah sepanjang hidup mereka.

nyawanya.

Selama

sembilan

bayi yang tidak berdosa ini telah

bulan

Tambahan pula, bayi ini masih kecil dan

Lisa menyembunyikan perkara tersebut

tidak mengerti apa yang sedang berlaku

daripada pengetahuan pihak Universiti

kepada mereka.

dan keluarganya. Lisa tidak pulang ke kampung dan keluar ke bandar apabila

Bagaimanakah

perutnya membesar. Teman baik Lisa

berhadapan dengan masyarakat pada

mereka

akan

banyak membantunya bagi menghadapi

masa akan datang? Adakah masyarakat

saat getir ini.

akan memandang serong kepada anak yang tidak bersalah ini? Adakah mereka

Oleh sebab tidak mahu perkara ini

akan dipandang jijik?

diketahui

mahu

tersirat di dalam hati anak ini? Tiada siapa

memjaga anak yang bakal dilahirkan

yang mampu untuk merungkai perasaan

ini.

anak kecil ini. Hanya Allah S.W.T sahaja

Risiko

umum, yang

Lisa ditakuti

tidak

Apakah yang

ialah

masa

depannya akan hancur, risiko ditamatkan

yang memahami perasaan mereka.

pengajian oleh pihak Universiti malah dibuang keluarga. Namun, Lisa bernasib

Justeru,

baik kerana ada keluarga yang mahu

agama yang cukup perlulah diterapkan

mengambil bayi tersebut sebgai anak

kepada anak-anak mereka. Sentiasalah

angkat dan akan menangung segala kos

memantau pergerakan dan pergaulan

bagi melahirkan bayi tersebut. Setelah

mereka bersama-sama rakan sebaya

cukup

sembilan

bulan,

Lisa

sebagai

ibu

bapa,

didikan

selamat

mereka. Masalah sosial ini perlu dibendung

melahirkan bayi lelaki yang comel di

dari terus menular dan merosakan masa

sebuah Klinik yang terkemuka di Kuala

depan generasi akan datang. Bimbingan

Lumpur. Bayi yang dilahirkan itu terus

yang berterusan perlu diberi kepada

diberikan

remaja yang sudah terpesong supaya

kepada keluarga tersebut.

Sehingga kini walaupun Lisa mampu

masalah yang sama tidak berulang.

merahsiakan perkara tersebut daripada pengetahuan

keluarganya,

namun

31


oleh : Nurul Karmila Natasha Ramle

PEMILIHAN PUSAT ASUHAN MENENTUKAN KESEJAHTERAAN SI KECIL

P

USAT

ASUHAN,

TADIKA

DAN

Memang

tidak

dapat

kita

sangkal,

Rahman,

26

tahun,

graduan

dalam

TASKA...Itulah rumah kedua bagi

kadangkala anak-anak kecil ini akan

jurusan Ijazah Ekonomi dan Kewangan.

anak-anak kecil pada abad ini.

tercedera atau ditimpa sakit. Maklum

Walaupun premis mereka masih baru,

Seperti sedia maklum, kebanyakan ibu

sahaja usia praformal 0-6 tahun adalah

tetapi usaha mereka yang murni ini

bapa yang bekerjaya memilih pusat

waktu bagi mereka meneroka dunia

serta pengalaman yang ada banyak

asuhan sebagai pilihan pertama bagi

dengan aktif tanpa mengetahui bahaya

membantu ibu bapa bayi menjaga anak

meninggalkan anak kecil mereka ketika

yang

mereka di kawasan tersebut.

mereka sibuk mencari rezeki keluarga.

merisaukan lagi apabila si kecil yang masih

Sebagai ibu bapa yang prihatin, memang

belum pandai berbicara dan tidak dapat

Menurut

keselamatan si kecil diutamakan, tetapi

memberitahu ibu bapa jika ada sesuatu

pada masa ini mereka telah menjaga

pernahkah mereka mengambil berat

yang berlaku. Oleh itu, ibu bapa dan

19 orang anak-anak kecil. Lapan orang

atau memantau keselamatan kawasan

juga penjaga seharusnya menumpukan

daripada

di pusat asuhan itu? Pernahkah mereka

sepenuh perhatian terhadap penjagaan

lingkungan tiga bulan hingga dua tahun

fikir bagaimana anak mereka disusukan?

si kecil tersebut.

manakala sebelas orang lagi berusia

Selesakah

tempat

tidur

bakal

mereka

tempuhi.

Lebih

mereka?

Dipujukkah tangisan mereka?

pengurus

premis

mereka

tersebut,

berumur

dalam

antara tiga tahun hingga empat tahun. Sehubungan itu, penulis telah memilih

Bagi meringankan sedikit beban, Puan

Pusat

Khalifah

Siti Fatimah telah mengupah empat

Sebagaimana yang kita ketahui, kes-kes

sebagai lokasi bagi mengetahui lebih

orang kakitangan yang terdiri daripada

kemalangan atau kecederaan selalu

lanjut tentang keadaan anak-anak yang

dua orang pengasuh, seorang cikgu

berlaku di pusat asuhan kanak-kanak.

dijaga di bawah pengurus mereka. Pusat

dan seorang lagi tukang masak. Setakat

Lebih

kecuaian

Jagaan Anak-Anakku Khalifah ini terletak

ini, kerahan tenaga oleh kakitangan di

tersebut

nun jauh di timur Semenanjung Malaysia,

situ sangat membantu mereka. Pusat

membawa maut kepada anak kecil

iaitu Gua Musang, Kelantan. Premis ini

Jagaan Anak-Anakku Khalifah beroperasi

yang tidak bersalah. Ibu bapa memberi

ditubuhkan pada Mac 2011. Penubuhan

setiap hari dari jam seawal 7 pagi hingga

sepenuh kepercayaan kepada pusat

pusat jagaan yang baru setahun jagung

6 petang kecuali hari Jumaat dan cuti

asuhan

sebaliknya

ini telah diusahakan oleh anak muda

umum.

pengurus pusat asuhan tersebut gagal

yang mempunyai azam yang kuat untuk

menunaikan tanggungjawab ke atas

menolong dan mempunyai minat untuk

Setiap

anak-anak di bawah jagaan mereka.

menjaga anak-anak kepada ibu bapa

anak-anak mereka di taska atau pusat

Ada di antara anak-anak kecil berkenaan

yang berkerjaya. Premis ini ditubuhkan

jagaan kanak-kanak pasti risau tentang

mati

menyedihkan

penjaga

di

rumah

tersebut

tetapi

tersedak

susu,

terjatuh

Anak-Anakku

ibu

bapa

yang

menghantar

atas kolaborasi Puan Siti Fatimah, 26 tahun,

pemakanan anak-anak mereka. Namun

buaian dan dibiarkan begitu sahaja

yang memegang

di premis ini mereka tidak perlu risau lagi

tanpa pengawasan yang teliti.

Kesihatan serta Puan Siti Shamsiah Ab

32

kerana

lagi, asuhan

Jagaan

Diploma Pengurusan

kerana

pemakanan

anak-anak

kecil


Pusat Jagaan Anak-Anakku Khalifah Kanan: Puan Siti Fatimah Ahmad, Pengurus Pusat Jagaan Anak-Anakku Khalifah

itu adalah mengikut jadual. Anak-anak

itu amat dititikberatkan oleh kakitangan

kes-kes kemalangan yang berlaku di

ini akan disediakan dengan hidangan

premis sehingga setiap inci ruang di

pusat

yang sihat tidak kira minum pagi, makan

dalam rumah tersebut dipantau.

kecuaian

tengahari

mahupun

minum

petang.

jagaan

tidak

pengasuh

melibatkan

mereka

bertanggungjawab

itu.

yang Beliau

Lantai-lantai

tikar

menambah lagi bahawa perkara tersebut

yang betul. Manakala, bagi bayi yang

bayi, pintu tandas sentiasa dikunci, pintu-

tidak seharusnya berlaku sekiranya premis

masih menyusu, pengasuh di rumah

pintu dipagarkan dan tidak dibenarkan

itu telah disahkan lesen untuk membuka

tersebut akan menyusukan bayi tersebut

menyimpan air di dalam bekas atau

pusat jagaan anak-anak kecil. Nasihat

selang dua jam. Dan sekiranya mereka

baldi. Bagi Puan Siti Fatimah, keselamatan

Puan Siti Fatimah kepada pengusaha

masih menyusu ibu, ibu mereka akan

anak-anak

pusat jagaan yang lain, sebagai pengurus

menyediakan susu yang telah dipam dan

tanggungjawab mereka setelah setapak

yang

dibekalkan di pusat asuhan itu. Dengan

kaki

untuk menjaga anak-anak kecil, setiap

penjagaan secara sistematik ini, kesihatan

keluar dari premis tersebut. Mereka juga

pengasuh

anak-anak kecil itu dapat diutamakan.

tidak lupa akan persediaan prosedur

dengan keadaan sekeliling dan sentiasa

pertolongan

membuka mata untuk mengawasi setiap

Bagi kelas pendidikan pula, guru khas

kecil bapa

dengan

yang

Kesemuanya telah mengikut sukatan

ibu

dihampar

lain

tersebut mereka

cemas

adalah

melangkah

dan

kebersihan

telah

diberi

tanggungjawab

hendaklah

berwaspada

anak-anak kecil tersebut.

pergerakan kanak-kanak tersebut, bak

anak-anak kecil tersebut. Pusat Jagaan

Pihak premis juga sentiasa memantau

Daripada Mengubati”.

Anak-Anakku

telah

ditugaskan

untuk

Khalifah

kata pepatah, “Mencegah Lebih Baik

membimbing memfokuskan

kesihatan dan imunisasi anak-anak kecil

pendidikan berbentuk fizikal dan mental

di pusat jagaan ini. Semasa mendaftar

Secara

melalui

bantuan

alatan

konklusinya,

setiap

individu

elektronik

anak-anak kecil di premis ini, ibu bapa

yang berdekatan dengan si kecil ini

seperti cakera padat, kad carta serta

dikehendaki mengisi borang kesihatan

haruslah bertanggungjawab memantau

bahan bantuan mengajar animasi bagi

anak-anak mereka supaya pihak premis

dan

membangkitkan lagi pembelajaran yang

boleh mengetahui penyakit dan juga

terhadap mereka tidak kira ibu bapa

menyeronokkan untuk menarik minat

alahan

mereka.

mahupun penjaga mereka di pusat

anak-anak kecil tersebut. Selain itu, ia

Menurut Puan Siti Fatimah lagi, Pusat

asuhan berkenaan. Kepada ibu bapa

juga dapat mengajar anak-anak di pusat

Jagaan

jagaan tersebut untuk berdikari sendiri.

mempraktikkan

yang

dialami

Anak-Anakku amalan

anak

Khalifah ‘Mesra

memberi

perhatian

sepenuhnya

ini

sekalian, “Tepuk dada tanya selera”,

Suhu

jangan hanya salahkan satu pihak sahaja

Badan’ seperti yang diwar-warkan oleh

sekiranya berlaku apa-apa yang tidak

Pertanyaan tentang keselamatan anak-

pihak kesihatan. Melalui amalan ini,

diingini pada anak-anak kecil mereka. Ibu

anak kecil di pusat jagaan tersebut

keselamatan dan kesihatan anak-anak

bapa haruslah berusaha membuat pilihan

mendapat maklum balas yang positif

tidak perlu dirisaukan.

yang betul sebelum menghantar si kecil

daripada ibu bapa. Menurut Puan Siti Fatimah,

setakat

ini

tiada

mereka di pusat jagaan. Keselamatan

sebarang

Daripada sesi temu bual dengan Puan

perlu diutamakan bagi mengelakkan si

kemalangan berlaku di premis beliau.

Siti Fatimah, beliau turut menyatakan

kecil daripada ditimpa bahaya pada

Keselamatan anak-anak di pusat jagaan

bahawa beliau amat kesal tentang

masa hadapan.

33


oleh : Nur Farahana Mohd Taib

TELEVISYEN MEMBAWA PADAH

Tahukah anda bahawa jika kanak-kanak menghabiskan terlalu banyak masa menonton televisyen ia akan mendatangkan kesan yang mudarat terhadap kesihatan mereka?

“M

asalah obesiti di kalangan kanak-kanak

berusia

enam hingga 12 tahun

meningkat daripada 9.7% pada tahun 2001 kepada 13.7% pada tahun 2007. Peningkatan dikaitkan dengan amalan pemakanan tidak sihat dan aktiviti fizikal tidak aktif, iaitu 76% kanak-kanak didapati menghabiskan sebahagian besar masa dengan menonton televisyen...� petikan daripada Berita Harian Online, 26 April 2011. Pelbagai

punca

mengapa

obesiti

berlaku di kalangan kanak-kanak. Salah satu puncanya ialah tabiat menonton televisyen yang terlalu lama. Pakar nutrisi kanak-kanak

mencadangkan

kanak-

kanak yang berumur dua tahun ke bawah tidak seharusnya menonton televisyen manakala kanak-kanak yang berumur lebih daripada dua tahun digalakkan menonton televisyen selama satu atau dua jam sehari. Hal ini kerana, masa yang dihabiskan menonton televisyen adalah masa yang sepatutnya diluangkan untuk aktiviti kesihatan fizikal dan pembentukan sosial seorang kanak-kanak itu.

Kesan Negatif Televisyen Masalah obesiti atau berat berlebihan kian meningkat di kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak obes lazimnya mengalami masalah berat badan apabila dewasa kelak.

Obesiti

dengan

selalunya

penyakit

pernafasan,

dikaitkan

kardiovaskular,

dan

juga

diabetes.

Kanak-kanak yang mempunyai tubuh badan yang sihat dan memiliki berat badan yang normal tidak menjamin kesihatan

baik

yang

berterusan

jika

mereka menghabiskan terlalu banyak masa di hadapan televisyen. Dalam masa sehari, jika lebih daripada empat jam

berterusan

duduk

di

hadapan

televisyen, mereka memiliki 46% peluang untuk mati awal berbanding kanakkanak

yang

menonton

televisyen

kurang daripada dua jam dalam sehari. Namun, daripada

masalah

bukan

televisyen

berpunca

ataupun

stesen

penyiaran televisyen yang menyiarkan program-program

yang

hebat

dan

menarik, tetapi berpunca daripada tabiat duduk yang terlalu lama. Jika ia berterusan, kanak-kanak

yang

cergas

mungkin

akan menjadi malas dan hilang fokus.

34


TIPS: •

Mengurangkan Durasi Menonton Televisyen

Seelok-eloknya letakkan

Hadkan masa menonton

televisyen dalam satu bilik khas

televisyen dan juga hadkan

untuk menonton sahaja.

kepada rancanganrancangan tertentu sahaja.

Elak daripada meletakkan

Misalnya, kanak-kanak

televisyen di dalam bilik

dibenarkan menonton

tidur kanak-kanak. Ini akan

empat hari dalam seminggu

memudahkan mereka untuk

rancangan-rancangan

menonton televisyen tanpa

tertentu sahaja. Ini hendaklah

pengawasan daripada

dipraktik sementalah mereka

penjaga.

masih kecil lagi. •

Ibu bapa mestilah berkorban untuk kebaikan anak-anak. Kurangkan masa menonton televisyen. Amalkan aktiviti beriadah bersama keluarga setiap petang. Ibu bapa hendaklah memberi contoh yang terbaik kepada anakanak.

Luangkan Masa Berkualiti Bersama Anak-Anak Kanak-kanak yang sihat datang dari sebuah keluarga yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Keluarga yang sihat sentiasa meluangkan masa bersama-sama. Berikut adalah aktiviti-aktiviti yang harus dilakukan oleh ibu bapa bersama anakanak mereka: •

Menetapkan ‘masa bersama keluarga’ sebagai sebahagian daripada rutin. Sebagai contoh, sesetengah keluarga mempunyai Minggu Makan Malam Sekeluarga ataupun Bulan Aktiviti Bersama Keluarga.

Lakukan perkara yang menyeronokkan bersama keluarga. Beriadah, berjenaka, menonton wayang atau bermain permainan papan bersamasama. Anda dan keluarga juga boleh mengambil bahagian dalam acaraacara yang berfaedah bersama komuniti dan jiran tetangga seperti gotong-royong.

Dapatkan idea daripada anak-anak tentang bagaimana meluangkan masa bersama keluarga. Anda mungkin terkejut sekiranya mengetahui bahawa mereka lebih mahu meluangkan masa bersama keluarga di rumah sahaja. Kanak-kanak sering mempunyai idea-idea yang bernas.

35


oleh : Nabilah Abdul Razak

Kau Teristimewa K

ehidupan

sebagai

kanak-kanak

Hati mereka mudah tersentuh jika dimarahi

Sesungguhnya sebagai warga Malaysia,

Sindrom Down tidaklah segembira

dan dipinggirkan oleh orang lain. Dari riak

kita

kanak-kanak normal yang lain.

wajah dan titisan air mata di pipi kecil

kerajaan amat prihatin terhadap insan-

Mereka hidup dalam serba kekurangan

mereka sudah cukup menggambarkan

insan istimewa dan kurang upaya. Ini

dan mempunyai permasalahan dari segi

perasaan mereka ketika itu.

terbukti

pembelajaran, deria, fizikal dan mental, cara

penerimaan

dan

memproses.

semua

amat

dengan

bertuah

penubuhan

kerana

sebuah

kementerian khusus yang antara peranan Kekurangan

dan

ketidaksempurnaan

Mereka memberi respon ke atas maklumat

kanak-kanak

Sindrom

ini

kebajikan golongan yang tidak bernasib

dengan cara berbeza daripada kanak-

membuatkan

sesetengah

masyarakat

baik, iaitu Kementerian Pembangunan

kanak normal yang lain. Dalam erti

memandang serong terhadap mereka.

Wanita, Keluarga, dan Masyarakat. Di

kata lain, kanak-kanak ini sukar untuk

Apa salah mereka? Mereka tidak meminta

bawah kementerian inilah diwujudkan

menerima mesej dari sekeliling mereka.

dilahirkan

Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang

Ini berlaku kerana mesej yang diterima

kesempurnaan diri ini melayakkan kita

amat

akan dihantar ke otak, iaitu penerimaan

untuk memandang mereka sedemikian

mendengar serta membantu dalam apa

mereka ke atas mesej tersebut akan

rupa?

sebagai

jua cara untuk menjadikan golongan

menjadi celaru.

manusia yang berakal dan berperasaan

istimewa ini sebagai warganegara yang

seharusnya bertingkah-laku dengan lebih

berguna.

begitu.

Kita

yang

Down

dan tanggungjawabnya ialah menjaga

Adakah

dengan

dilahirkan

Oleh kerana itulah mereka memerlukan

baik dan menyayangi setiap makhluk

seseorang

ciptaan-Nya.

permintaan, mereka

yang isi

dapat hati,

memahami

serta

Kanak-kanak

kelakuan

yang kadangkala sukar untuk

peka

dan

sentiasa

merupakan

bersedia

makhluk

ciptaan Tuhan yang diberikan keupayaan Adakah kita mengerti perasaan seorang

dan sifat yang berbeza-beza. Namun,

difahami dan dilayani. Justeru, mereka

insan

berhati

ciri-ciri

memerlukan perhatian yang lebih bagi

yang

melahirkan

membesarkan

dengan kanak-kanak lain membuatkan

memastikan hidup mereka lebih dihargai

mereka? Insan ini terpaksa menelan

mereka tergolong dalam golongan insan

dan terjaga.

kenyataan setelah mengetahui anaknya

teristimewa. Dari sifat istimewa itu jugalah

mulia

bergelar

dan

‘Ibu’

yang

membezakan

mereka

dilahirkan tidak sempurna serta terpaksa

yang dapat mengajar kita erti bersyukur

Jika ditanya kepada mereka, “Siapa yang

menempuhi

dan

paling kamu sayang?� Jawapan mereka

membesarkan

tentulah orang yang benar-benar sayang

mereka. Mungkin ini merupakan dugaan

dan mengambil berat terhadap mereka

yang terpaksa diterima ketika di dunia

seperti

dan

dan ganjarannya pula menanti di akhirat

saudara-mara. Ini menunjukkan bahawa

kelak. Percayalah, ibu yang melahirkan

kanak-kanak ini juga mempunyai hati

anak istimewa ini ialah insan yang terpilih

dan perasaan.

dan istimewa di sisi-Nya.

36

ibu

bapa,

adik-beradik

perit

jerih

anak

sepanjang kesayangan

menghormati

ciptaan-Nya.

sesama

makhluk


37


by : Nor Nadia Mohamad

HIV CHILDREN &

M

ore than 15 years, the global

There are an overwhelming majority of

HIV/

have

orphans and vulnerable children living

AIDS

pandemic

been changing human lives

with surviving parents or extended family

and the shape of societies. It has reversed

and many of them are being cared by

decades

in

remaining parent who is sick or dying,

health, and slowed economic and social

of

development

elderly grandparents who themselves

improvement across the board and in

are often in need of care and support,

ways that will change relationships on

or poor relatives struggling to meet the

family, community and national levels

needs of their own children. Children

forever.

living in these situations are at risk of losing

their opportunities for school, health care,

One measure of the huge social change

growth,

which still around the number of orphans,

shelter. In short, their rights to a decent

children

and fulfilling human existence.

affected

by

gains

HIV/AIDS,

and

development,

nutrition,

and

other children made vulnerable by the pandemic. There are currently 34.7 million

Moreover, with the death of a parent,

children under age 15 in 34 countries

children experience profound loss and

who have lost their mother, father, or

heavy

both of their parents because of HIV/

parent. If the second parent past away,

AIDS and other causes of death. By 2010,

all aspects of the child’s world are

the number of these innocent children

threatened. Some of these children are

increased around 44 million.

left with no other option than to live on the

burden

falls

to

the

surviving

streets, exposing them to even greater The first reported case of HIV in Malaysia

medical,

social,

and

psychological

was in 1986. In 2010, HIV prevalence

difficulties. Failure of supporting these

was 0.5% among adults aged 15. The

children to overcome the traumatic

Malaysian Ministry of Health reported

situation will have a very negative impact

accumulative 87,710 HIV cases, 15,317

on society and might cause dysfunctional

cases of AIDS and 13,394 AIDS-related

societies, jeopardizing years of investment

deaths. In 2010, 48% of HIV cases were

in national development.

through sex. More than 2,000 children worldwide are infected with HIV each

These impacts occur in a number of

day.

overlapping

38

and

mutually

supporting


Failure of supporting these children to overcome the traumatic situation will have a very negative impact on society and might cause dysfunctional societies, jeopardizing years of investment in national development.

fields, including children’s psychosocial development. Some of these effects have been reviewed elsewhere and the main point from these reviews are repeated here

as

an

introduction

considering

the impact of HIV/AIDS on children’s development.

Economic Impact Income in orphan households has been found to be 20–30% lower than in nonorphaned households. Expenditure on health care, savings is exhausted and families often go into debt to care for sick individuals. Other studies have suggested that food consumption may drop by as much as 41% in orphan households. Asset selling to pay for health care, loss of income by breadwinners and funeral costs may reduce all household reserves, as well as savings.

Education In households affected by HIV/AIDS, the school attendance of children drops off because their labor is required for subsistence activities and with the reduced income and increased expenditure, the money earmarked for school expenses is used for basic necessities, medication and health services. Even if children are not withdrawn from school, education often begins to compete with the many other duties that affected children have to assume. A World Bank study in Tanzania suggested that HIV/AIDS may reduce the number of primary school children by as much as 22% and secondary school children by 14% as a result of increased child mortality, decreased attendance,

Loss of Home and Assets As effects on households deepen and parents die, children may suffer the loss of their home and livelihood through the sale of livestock and land for survival, as well as through asset stripping by relatives. Loss of skills also occurs because fewer healthy adults are present in the household and/ or are involved in livelihood activities.

Long-Term Psychological Effects Children who grow up without the love and care of adults devoted to well being at a higher risk of developing psychological problems. A lack of positive emotional care is associated with a subsequent lack of empathy with others and such children may develop antisocial behaviors. Not all children are, however, affected or affected to the same degree. The impact of HIV on children and their families is not a simple problem with simple solution or quick fix. The psychosocial need of children continue to be one of the most neglected area of support. Children are affected by the changes in their parent’s emotional and physical state. They may not know what is happening to their parent and becoming confused and frightened. Without proper support mechanisms upon the death of a parent children experience a profound sense of loss, hopelessness, and fear. Long-term consequences can include psychosomatic disorders, chronic depression, low self-esteem, low levels of life skills, learning disabilities, and disturbed social behaviour.

and dropping out.

39


by : Taufik Arif Mohd Ariffin

MISSING

CHILD IS AN ISSUE

DO YOU KNOW THAT YOUR CHILDREN ARE IN DANGER?

S

ince 2004 until 2011, there have been numerous cases which involve the missing of children in Malaysia. Now,

there were approximately more than 5,000 cases involving missing children and this matter should be taken seriously by parents. Parents need to take action on how to avoid this problem, as children are still young and are unable to take care of themselves in terms of security and safety. Realizing this issue, companies all around the world has taken this matter into consideration in terms of technologies to create gadgets. These items have been built and was already in the market that help parents in monitoring their children thus reducing the chances of losing their sight on them. Furthermore, it is to ensure the safety of their children while they are busy on their daily activities or works.

What is GPS tracking for children? GPS tracking for children uses a lightweight tracking device that can attach to a backpack or to be clip onto clothes. Some GPS tracking devices for children are worn like watches or even attached to the shoes. The GPS tracking for children allow parents to easily find their child who went lost or wandering away. It can also be used to locate a child that is abducted.

How does GPS tracking work? The GPS utilizes satellite-based navigation techniques. There are series of satellites used for this purpose which were put into orbit. The signals emitted are specially coded, so that the receivers can process the information and distinguish it from other information. GPS satellites are constantly circling the earth which is providing precise information to user. The system can

40

take the information from the signal and calculate the exact location of the user. GPS tracking is done through various companies equipped for this service. The

GPS

device

programmed

is

purchased

appropriately.

and

Parents

subscribe to a monthly user services and the fees for these services may vary. The tracking device is attached to the child or kept in the child’s possession and turned on. The system can track people to within about several yards so it is quite accurate.

What can I find out from the tracking system? Parent’s benefit GPS tracking system to find their lost children. The technology is able to locate the street or actual address of an individual with incredible accuracy.

Parents

can

use

tracking

software to find the location or call up the tracking company who can quickly provide details of the location.


by : Mohd Fitri Mohd Nizam

CHILDREN & THE

CYBER WORLD

E

xploring a new world of cyber will

According to an Ofcom study, 99 per

Some children spend much time at the

lead us to the bouquet of emotions.

cent of children and young people use

cybercafé until late night without their

For children, cyber world is the most

the internet.

In 2005, the average time

parent’s control. Even some of them been

exciting part in their life because they can

children spend online was 7.1 hours per

caught skipping their classes during the

share their emotions and thoughts that they

week. By 2007, it has almost doubled

school hour to be with their friend at the

experience with their friends. The feeling of

to 13.8 hours. This will lead to the lack of

cybercafé. The government, parents, and

emotions that make they part of it.

social interaction between the kids and

school should take serious action because

the outside world. This is not a healthy

it will affect the future of the children.

By having parent around them while surfing,

lifestyle because interactions in real world

it can help to tighten the bond between

are more effective rather than interaction

children and their parent. Parents can

through internet.

control the outgoing of what their children surf on the Internet through this way. Somehow

cyber

world

can

The average time children spend on internet in 2007 almost 13.8 hours per day.

Chatting has becoming a very common things to do on the computer, and it needs

Technology have positive and negative

demolish

attention from parents to control. Written

impact on individual depending on their

children’s social life and time they supose

words usually are more important than

usage.

to have with family and friends. Cyber

spoken. But somehow, people thinks that

world these days, but the growth of our

world will confiscate childrens’ moral slowly

what they write online does not matter

young generation should not be negleted

as the cyber world grows faster each day.

much for others.

behind because these generations will take

Today three areas of

over the nation in the future. Parents should

are likely to have the most marked effect

Cyber world can lead to harm if parents did

control and balance their children social

towards children are social networking sites

not observe their children online activities.

life so that something that unexpected will

such as Facebook, MySpace and Twitter

There are many crimes that target children

never happen to their child.

as well as imagined online societies such

such as kidnapping and raping. Therefore

as Second Life, and online games that can

parents have to give full attention to their

easily found on internet.

kids to make sure something unexpected

cyber world that

will not happen to their children.

No matter how important cyber

41


KESIHATAN


oleh : Nik Amni Nik Hassan

MAKANAN &

KANAK-KANAK

A

nak

yang

sedang

membesar

menjadi lebih aktif dan bersikap ingin tahu. Pada masa ini, mereka

memerlukan lebih tenaga dan makanan yang berzat. Tabiat pemakanan secara sihat haruslah dipupuk di kalangan anakanak sejak awal lagi supaya mereka akan mendapat

khasiat

bersesuaian

yang

dengan

secukupnya

perkembangan

Tips untuk anak yang tiada selera makan Antara tip yang boleh digunakan untuk

masa yang kritikal kerana ini adalah masa untuk mereka memupuk tabiat kesukaan

Membekalkan

nutrien

untuk

perkembangan dan pertumbuhan. •

Membekalkan tenaga untuk aktiviti fizikal dan mental.

Membantu

dalam

mengekalkan

ketahanan badan terhadap jangkitan. •

Menyediakan

bekalan

nutrien yang keperluan

cukup

untuk

pertumbuhan

pada

peringkat remaja.

makanan ringan yang berkhasiat juga

anda

Bawa bersama ke pasar dan ambil peluang

untuk

menerangkan

kepentingan pelbagai jenis makanan. •

Galakkan anak membantu semasa menyediakan makanan.

kepada sesuatu makanan.

Makanan berkhasiat penting kerana ia:

Libatkan anak dalam memilih dan

anak

merancang menu.

otak mereka. Alam kanak-kanak adalah

Hidangkan makanan yang beraneka warna dan bentuk yang menarik.

Gunakan peralatan yang pelbagai warna dan bentuk.

Hidangkan secara berasingan agar lebih menarik.

Jangan campurkan semua makanan dalam satu bekas.

Elakkan memarahi anak anda semasa makan.

Jangan ugut anak anda untuk makan

Elakkan makanan

berbincang yang

mengenai

tidak

digemari

di depan anak- anak. Makanlah bersama- sama anak anda.

44

boleh diberikan. Walau bagaimanapun, pemilihan daripada

makanan bahan

ringan

yang

haruslah

mengandungi

kandungan garam dan gula yang rendah. Jadi,

pemakanan

secara

sihat

di

serius oleh ibu bapa supaya anak- anak mereka mendapat zat dan khasiat yang secukupnya untuk tumbesaran mereka yang sempurna. Pemakanan yang sihat dan seimbang juga membantu kanakkanak menjadi lebih sihat dari segi fizikal dan cerdas dari segi mental. Piramid panduan

Makanan tentang

Malaysia

memberi

bagaimana

untuk

mengimbangkan pengambilan makanan

Jadikan waktu makan suatu saat yang menyeronokkan •

6 kali sehari. Di samping hidangan utama,

kalangan kanak- kanak haruslah diambil

Sediakan makanan yang menarik: •

masa kerana perut mereka kecil. Oleh itu, mereka perlu diberi makan 4 hingga

minat

makanan ialah:

dalam kuantiti banyak pada sesuatu

terhadap

menarik •

Kanak- kanak selalunya tidak boleh makan

setiap hari. Makanan yang pelbagai membantu anak anda mendapat semua nutrien yang diperlukan.


oleh : Mohamed Syahrul Zaquan Mohamed Rusli

KHASIAT SUSU IBU UNTUK TUMBESARAN

KANAK-KANAK Susu ibu merupakan makanan dan minuman terbaik untuk bayi, terutamanya sejak dilahirkan sehingga bayi berusia enam bulan. Ia mengandungi kesemua khasiat yang seimbangan. Sebaik selepas melahirkan, susu pertama berupa kental berwarna kekuningan. Susu ini dinamakan kolostrum. Khasiatnya amat tinggi. Kandungan proteinnya tiga kali ganda melebihi susu ibu biasa. Susu ibu mengandungi antibodi yang tinggi serta lebih sel darah putih. Kolostrum mampu melawan jangkitan pelbagai penyakit seperti cirit- birit, selesema, dan radang paru-paru.

Malah

ia

juga

bertindak

sebagai

imunisasi pertama. Ibu-ibu digalakkan untuk kerap menyusukan bayi pada hari-hari pertama kelahiran bagi membekalkan kolostrum secukupnya kepada bayi. Sesetengah ibu tidak mahu memberikan susu mereka kepada bayi pada waktu ini kerana menurut mereka susu belum ada. Kekeliruan ini amat membimbangkan kerana bayi seharusnya mendapat kolostrum sebanyak yang mungkin. Teknologi moden cuba meniru dengan merumus susu formula agar menyamai khasiat susu ibu. Namun sehingga kini khasiat dan kebaikan yang terkandung di dalam susu ibu tidak dapat ditandingi.

45


KEBAIKAN SUSU IBU Susu ibu mengandungi zat makanan dalam nisbah yang betul dan isi kandungannya berubah mengikut keperluan

bayi

membesar.

Komposisi

zat

dan

vitaminnya sesuai serta mencukupi untuk bayi selain mengandungi enzim lipase yang menghadamkan lemak. Susu ibu adalah bersih dan bebas daripada bakteria. Selain itu ia mengandungi antibiotik yang melawan pelbagai jangkitan penyakit, seperti sel darah putih hidup

(leucocytes)

Antibodi

yang

membunuh

(immunoglobulins)

mampu

bakteria.

menentang

jangkitan penyakit biasa sehinggalah bayi berupaya membentuk antibodinya sendiri. Sekiranya si ibu mempunyai

jangkitan,

antibodi

yang

dapat

melawan jangkitan tersebut akan wujud di dalam susu ibu. Kita kerap melihat bayi kecil menangis berjam-jam lamanya tanpa henti. Besar kemungkinan perutnya kembung. Sekiranya bayi disusui ibu sepenuhnya pada usia tiga bulan, masalah ini dapat diatasi. Ini kerana terdapat bahan

dinamakan bifudus

yang membantu bakteria istimewa (Lactobasillus bifidus) membiak dan menentang bakteria yang menyebabkan cirit-birit. Selain cirit-birit, susu ibu berkesan

menentang

jangkitan

penyakit

biasa

seperti ekzema, lelah, dan sembelit. Susu ibu sentiasa tersedia pada bila-bila masa pada suhu badan dan sentiasa disterilkan. Susu tepung akan masam selepas beberapa jam tetapi susu badan tidak pernah rosak walaupun bayi tidak menyusu beberapa hari. Kebaikan susu ibu bukan sekadar menjadi penawar dan bertindak sebagai pendinding penyakit malah ia mampu meningkatkan kecerdasan otak bayi. Dua kajian terbaru Cambridge di England dan Flinders Australia membuktikan bayi yang menyusu badan, kecerdasan IQnya mampu mencecah tahap tujuh hingga 10 mata melebihi IQ biasa.

“Kebaikan susu ibu bukan sekadar menjadi penawar dan bertindak sebagai pendinding penyakit, malah ia mampu meningkatkan kecerdasan otak bayi.� 46


KANDUNGAN KHASIAT

3

Perbandingan antara susu ibu dengan susu formula

1

Karbohidrat (Dalam Susu Ibu) •

Kaya dengan laktosa.

Kaya dengan oligosaccharides yang membantu kesihatan usus.

Lemak

(Dalam Susu Formula)

(Dalam Susu Ibu)

Kaya dengan agen pembentukan otak,

mengandungi laktosa.

iaitu OMEGA 3 yg dikenali sebagai DHA & AA. •

Telah diubah suai secara automatik untuk menepati keperluan bayi.

Kaya dengan kolestrol untuk keperluan

4

Kadar penyerapan yang hampir sempurna.

Mengandungi lemak yang membantu

Kurang oligosaccharides.

Penggalak Sistem Imun (Dalam Susu Ibu) •

sistem saraf bayi. •

Sesetengah susu formula tidak

Terdapat banyak dalam sel darah putih dan berjuta dalam setiap penyusuan

Kaya dengan immunoglobulin.

proses penghadaman yang dikenali

(Dalam Susu Formula)

sebagai lipase.

Tiada sel darah putih atau apa jua sel hidup. Makanan tidak bernyawa kurang

(Dalam Susu Formula)

2

Tiada DHA.

Tidak sesuai dengan keperluan bayi.

Tiada kolestrol.

Tidak menyerap dgn sempurna.

Tidak mengandungi lipase.

mengandungi kebaikan imun. •

5

Terlalu sedikit immunoglobulin.

Vitamin dan Mineral (Dalam Susu Ibu) •

Lebih mudah menyerap terutamanya zink, besi dan kalsium.

Protein

Zat besi akan diserap di antara 50-75%

(Dalam Susu Ibu)

Mengandungi lebih banyak selenium (anti-

Dadih yang terhasil lebih lembut dan

oksida)

mudah dihadamkan. Kadar penyerapan yang hampir sempurna;

(Dalam Susu Formula)

lebih tinggi dalam susu yang dihasilkan oleh

Tidak diserap dengan baik.

ibu yang bersalin awal.

Hanya 5-10% besi yang mampu menyerap.

Lactoferrin untuk kesihatan usus.

Kurang kandungan selenium (anti-oksida).

Kaya dengan protein yang membantu

dalam pembentukan otak dan tubuh. •

Kaya dengan faktor tumbesaran usus.

6

Hormon dan Enzim (Dalam Susu Ibu) •

(Dalam Susu Formula) •

Agak sukar untuk dihadamkan kerana

lipase dan amylase. •

dadih yang terhasil lebih kenyal. •

Juga kaya dengan pelbagai hormon lain, seperti thyroid, prolaktin, oxytocin banyak

Tidak dapat diserap sepenuhnya oleh bdan akibatnya lebih banyak bahan yang

Kaya dengan enzim penghadam seperti

lagi. •

Pelbagai bergantung kepada diet ibu.

perlu dikeluarkan sebagai bahan kumuhan. •

Pada masa yang sama turut

(Dalam Susu Formula)

membebankan buah pinggang.

Proses pembuatannya menghapuskan

Tiada lactoferrin.

Kurang protein yang dapat membantu

Hormon turut terhapus.

pembentukan tubuh dan otak.

Sentiasa mempunyai rasa yang sama.

enzim penghadaman.

47 47


oleh : Nik Amni Nik Hassan

KHASIAT MAKANAN

Lobak Lobak

mengandungi

vitamin

seperti

vitamin A (memelihara kesihatan kulit daripada sebarang jangkitan dan bagus untuk penglihatan), manakala minyaknya boleh membunuh cacing di dalam perut dan memudahkan badan membuang air kecil. Ia juga baik untuk penyakit bisul dan kudis serta baik untuk kulit mengelupas pada

kanak-kanak

dengan

cara

menghancurkan lobak itu dan diletakkan pada kulit yang mengelupas itu.

Tomato

Pisang Pisang mengandungi vitamin A (diperlukan

Tomato

yang

mengakibatkan kanak- kanak kehilangan

untuk pertumbuhan tisu dalam badan),

mempunyai banyak kegunaannya. Kaya

zat dan nutrien makanan yang sepatutnya

B1

merupakan

sayur

kesihatan

dengan vitamin E (yang bagus untuk

diserap oleh tubuh kanak- kanak. Jadi

saraf dan otot), B2 (menghasilkan tenaga

kulit), mengandungi unsur-unsur kalsium,

dengan pengambilan kekacang dapat

yang tersedia daripada makanan yang

phosphorus, dan zat besi. Ia baik untuk

mengurangkan lagi peratus kanak- kanak

membantu pertumbuhan pada anak-

penyakit hati dan penyakit “colon�, iaitu

menghadapi masalah ini.

anak) dan C (menguatkan sistem imunisasi

di

yang

jangkitan,

elakkan dari memakan kulitnya kerana

Pear

menjaga tulang, kulit dan sendi otot).

menyukarkan penghadaman makanan di

Buah pear pula mengandungi vitamin

Ia

dalam perut. Manakala, jus tomato pula

C dan provitamin A. Ia mengandungi

keseimbangan air dalam tubuh badan

membantu

anti oksidan yang baik untuk menjaga

serta dapat membantu mengurangkan

dan daging. Kandungan nutrisi dalam

kesihatan.

Buah

risiko penyakit jantung, strok, stress serta

tomato juga bagus untuk menurunkan

mencegah

penyakit

dapat menurunkan kadar kolestrol dalam

tekanan darah dan meningkatkan daya

kesihatan lain seperti menurunkan suhu

darah.

tahan tubuh.

demam panas.

Epal

Kekacang

(membantu

dapat

juga

dapat

memelihara

mencegah membantu

menjaga

bahagian

bawah

usus.

menghadamkan

makanan

Buah epal mengandugi vitamin A, dan

Kekacang

C. Ia juga dapat menurunkan kadar

khasiat

kolestrol dalam darah serta berfungsi

satu khasiatnya ialah dapat mengatasi

mengurangkan nafsu makan yang besar.

masalah cacing kerawit. Masalah ini boleh

48

sememangnya

Sebaiknya

kepada

memberi

kanak-kanak.

Salah

pear dan

membantu gangguan


by : Muhammad Faiz Mohd Harun

Understanding

W

Children’s Behaviour

e all have certain basic needs for love, attention, and

belonging.

Children

may

try

Identify the need or motive behind children’s behaviours

different

and help them find positive ways to meet their needs. Offer

behaviour to meet these needs to get what they

alternative or substitutes when they cannot have what they

want. Parents can encourage or reinforce an acceptable

want.

and discourage inappropriate behaviours depending on their children response. For example, a child who throws a fit

Allow children to participate with daily activities. It makes

of temper in the store and gets the candy bar he wanted has

them feel important to be able to contribute and a good

received attention and feels important. He is likely to throw

way to gain attention with positive behaviour.

another tantrum the next time he wants or need something because his parent have just reinforced his behaviour with

their response.

Do not give attention on demand. Ignore negative behaviour when possible. Remove children from problem situations, such as time out for tantrums at home, or leaving

Children prefer to gain attention in positive ways, but if it

the store for tantrums in public.

does not meet their need, they will show negative behaviour. Parents tend to overlook positive behaviour than negative

Do not allow children to go places if they cannot behave

behaviour, which makes children feel that they do not get

appropriately. Make sure they know the benefit that

attention unless they misbehave.

they will be allowed an opportunity to go when they can demonstrate acceptable behaviour.

Children’s behaviour problem often result when children feel they unimportant and unable to meet their needs for

Pay attention to positive behaviour. Catch children

attention and belonging in acceptable way. Following are

being good and let them know that you appreciate their

some suggestion to help parents understand their childrens

behaviour.

behaviour: Children’s behaviour is complex. In fact, children’s behaviour •

Let children know they are loved and important

experts devote years of study and research into this field, and

by

there are varying professional opinions and practices. In other

spending

time

with

them,

complimenting

accomplishments and giving then encouragement.

word, parents need to remember that they know their children better than anyone. Parents need to have faith in parenting,

Make sure children understand rules, expectations and

but equally, they need to recognize when the behaviour of

consequences. Be consistent.

children need guiding.

49


by : Noor Azza Mohd Sukri

KIDS ARE DEPRESSED TOO? W

e’d like to believe that all

Poor concentration

disability is trying to put an effort in fulfilling

children experienced a happy,

Persistent boredom

their parent’s desire.

carefree childhood, but it is

Increased activity

not as simple as that. According to the

Thoughts of death or suicide

Peer Pressure

National Institute of Mental Health, one of

Today, kids are looking for more friends.

33 children may experience depression.

Children confront unique stress in their daily

Without recognition among schoolmates,

Some parents are unaware of the signs. So,

lives as well as adults. Stressors in children’s

kids will fell extremely lonely and dull. Being

how bad can depressions affect today’s

everyday lives came from school problems,

unpopular in school does contribute kid’s

kids?

peer pressure, family and medical illness.

miserable feeling. It affects the child’s mental health. Some children suffer from

There is no easy way to tell the differences

Stressors lead to feelings such as sadness,

shyness even around their close friends.

between a bad case of the stress and

lonely,

Bullying can also contribute to depression,

symptoms of depression. So when feelings

anything. These lead to behaviors such as

of sadness, loneliness, confusion and anger

decreased in daily activity or irritability with

continues, it may be caused by an illness

others. Later, it leads to unhealthy thoughts

Family Instabilty

called depression. Depression is not about

such as, negativity, low self-esteem and

Domestic abuse, divorce or neglect gives

“feeling low” but it goes much deeper

hopelessness.

child disability to express their feeling of

than that. A baby who rarely smiles may have depression, as lack of smiling is a stress symptom. An 8 year old kid who had changes in appetite and sleep pattern is probably in state of depression. How to look for the symptoms? These are some of the symptoms that might be seen in a child with depression. •

Sadness that won’t go away

Hopelessness

Irritability

School avoidance

Changes

in

sleeping

and

50

and

not

enjoying

TOP STRESSOR AMONG KIDS How can a child suffer from depression?

eating

patterns •

boredom

Always complaints of aches and pains

physically and verbally.

vulnerability.

Children

with

depression

often suffer anxiety, thus making them unable to tell parents how they feel.

Health Problems Depression may be passed genetically from their parent. Chemical imbalances can sometimes be found in cases of depression such as low level of serotonin. Serotonin is a “happy” hormone, as it greatly influence an overall sense of well-being. It also helps

Here are the top stressors:

to regulate moods, temper anxiety, and

School Achievement

being a natural sleep aid. Yet, it is not the

Low school performances are something that parents do not want to hear from kids. While in school, top performers are always the teacher’s pet. Childrens with learning

relieve depression. It is also credited with main cause of depression among children.


DEALING

WITH DEPRESSED CHILDREN

A baby who rarely smiles may have depression, as lack of smiling is a stress symptom. An 8 year old kid who had changes in appetite and sleep pattern is probably in state of depression. How to look for the symptoms? These are some of the symptoms that might be seen in a child with depression.

....

Find out the problem and give support Check for the symptoms of depression from time to time. A case of depression is rare, but it does not mean that it can be neglect. The child’s mental health must be followed even if they do not show any of the symptoms. Family support is the most important assistance to help defeat stress and depression. Giving the children solace as simple as listening to what they are trying to tell may help them in dealing with their emotion and cope stress.

Get professional help Sometimes depression is caused by a chemical imbalance within the brain. In this case, the child might feel depressed even though there is nothing wrong in the children’s life. Chemical depression is treated with medication, since it is just as serious as other forms of depression. Before it gets worse, seeking for medical solution is the option to find out roots of the problem.

Consider treatment option Combination of psychotherapy and antidepressants can cure children’s depression effectively. Even mild depression may be treated with psychotherapy alone. Antidepressants which are safe are currently available for a serious depression. It is critical for the treatments

LIGHT The Tunnel AT THE END OF

to continues for several months or longer in order to have an effective treatment. Do not delay to seek help in learning how to deal with a depressed child. Consult with doctors or a hospital which deals with children’s depression.

The sooner

getting help for the child, the better it will be for children and family. Treatments for depression may include counseling for the child and family, medication and hospitalization if the depression is serious. Like adults, children with depression cannot deal with this on their own. It is a long-term problem with series of depression lasting generally eight months. If you have noticed that your child may be depressed, there are many handy-dandy books that can help you understand depression, hence gives good advice on parenting. If you need more information about professional mental

health

services

and

community

support

programs for depressed children and their families, contact communit organization such as the Malaysian Psychiatric Association for additional support.

51


HIBURAN


oleh : Azizul Hashim

IDOLA KECIL:

DAYANA AMERDA

“K

ecil-kecil cili api�. Benarlah

kerana mereka seharusnya mempunyai

kata

elemen-elemen lain yang menyokong

pepatah,

bukanlah

untuk berjaya

saiz

faktor

fizikal utama

kredibiliti

mereka

sebagai

penghibur

lebih-lebih lagi dengan

seperti kebolehan bermain alat muzik

bakat yang ada, adik-adik kecil yang

dan menari. Dengan pakej yang serba

menyertai

lengkap,

pertandingan

Idola

Kecil

peserta akan lebih berdaya

dapat menyalurkan bakat mereka ke

saing dan seterusnya akan menghasilkan

platform yang sepatutnya. Si cilik ini bukan

persembahan yang lebih berkualiti.

sahaja berpeluang mewarnai industri seni tanahair, malahan dengan pengiktirafan

Utusan Malaysia Online yang bertarikh

bakat yang mereka miliki, sebilangan

pada 12 September 2010 melaporkan

mereka

nama

Rancangan Idola Kecil Musim Kedua yang

dipersada seni hiburan pada usia yang

telah

pun

menempa

telah menobatkan Siti Amirah Dayana

masih muda.

Mohd

Amerullah,

10,

sebagai

juara

rancangan ini yang telah ditonton oleh Idola Kecil adalah sebuah rancangan realiti

2.3 juta penonton pada konsert akhirnya.

TV9 yang kini telah memasuki musim ke-4.

Sementara 1.2 juta penonton bagi episod

Rancangan ini telah banyak melahirkan

mingguan. Siti Amirah Dayana Mohd

bintang-bintang

Amerullah

kecil

yang

berbakat

lebih

mesra

dengan

besar. Program Idola Kecil ini merupakan

panggilan Dayana Amerda memulakan

sebuah

diadaptasi

kerjayanya secara aktif dalam bidang

daripada sebuah rancangan Indonesia

nyanyian sejak umur 10 tahun. Beliau telah

iaitu “Idola Cilik� yang mendapat tempat

menyertai banyak pertandingan nyanyian

di negara sebarang.

dan berjaya menambat hati para juri

program

yang

dengan bakat semulajadinya itu. Beliau

Bakat Bakat

54

atau

adalah

juga seorang yang fotogenik dan kerana anugerah

yang

tidak

itu juga beliau sering muncul dalam iklan

ternilai. Jadi, kebanyakan peserta yang

komersial, sitkom, program television dan

menyertai pertandingan ini sememangnya

sering diundang ke majlis-majlis korporat

berusaha untuk mendapat tempat di hati

dan rasmi. Pada usia 11 tahun, beliau

para juri. Bakat sahaja tidak mencukupi

telah mengeluarkan single yang berjudul


2. Apa sebabnya Dayana memilih nyanyian

“Satu Impian” yang telah mendapat

sebagai kerjaya ?

sambutan di YouTube dengan 250,000

Dayana minat semua berkaitan dengan

hits. Dalam masa yang sama, beliau juga melahirkan album mini yang bertajuk “Impian Yang Satu” pada Jun lalu.

Impak Kanak-Kanak Dalam Rancangan Realiti TV Rancangan semakin kini

telah

realiti

televisyen

berkembang memberi

di impak

DAYANA AMERDA FOKUS DENGAN APA YANG KITA LAKUKAN

Akan

tetapi,

adalah satu seni

yang bukan senang kerana dengan bakat

mungkin. Bidang nyanyian memang sebati dengan diri Dayana kerana itulah dayana satu karier yang serius.

persepsi

sebegini kian pudar dengan wujudnya platform seperti Idola

ini, Dayana akan memanfaatkannya sebaik

tidak ragu menjadikan nyanyian sebagai

perkara yang negatif umumnya kepada kanak-kanak.

Bagi Dayana, nyanyian

yang berbakat. Dengan bakat yang ada

kepada

rancangan realiti televisyen sebagai satu

suka untuk jadi seorang artis yang versatil.

bertuah kerana termasuk dalam golongan

Malaysia

lihat segelintir ibu bapa yang menonton

mengacara, berlakon dan menari. Dayana

yang dianugerahkan ini, Dayana rasa amat

yang

masyarakat. Jika dahulu, kita dapat

seni kerana selain menyanyi Dayana juga

Kecil, Bintang Kecil dan sebagainya.

3. Siapakah yang mendorong Dayana untuk meneruskan

Ibu bapa hari ini membuka peluang kepada anak-anak

Dayana dibesarkan dalam keluarga seni. Mama Dayana

mereka untuk menimba pengalaman dalam bidang hiburan. Malah terdapat juga kanak-kanak yang menjadikan bidang nyanyian atau lakonan sebagai kerjaya mereka selepas tamat rancangan tersebut. Sekali imbas, ia dianggap akan melalaikan kanak-kanak yang masih mentah, namun jika dilihat dari sudut positif terdapat banyak kelebihan antaranya rancangan realiti television dapat meningkatkan tahap keyakinan diri kanak-kanak. Selain itu, ia dapat meningkatkan tahap komunikasi dan kemampuan diri. Tidak lupa juga, ia dapat mendedahkan kanak-kanak kepada dunia luar dan menggalakkan kanakkanak untuk bergaul dengan peserta dari pelbagai latar belakang. Justeru itu, masyarakat khususnya perlu menilai akan baik buruk sesuatu rancangan itu dan jangan mudah membuat konklusi tanpa melihat intipatinya terlebih dahulu. Ini amat bersesuaian dengan pepatah Bahasa Inggeris, “Don’t Judge A book by Its Cover” yang menekankan jangan melihat sesuatu benda itu pada fizikalnya sahaja kerana intipatinya

kegiatan seni? seorang Residen Artis RTM Kelantan dan pernah memenangi banyak pertandingan nyanyian, antaranya Asia Bagus dan banyak pertandingan- pertandingan anjuran RTM. Mama dan papa Dayana juga bergiat aktif dan pernah menjadi artis kebudayaan negeri Kelantan. Mereka pernah berlakon drama, teater, mengarah teater, menari dan sebagainya. Dayana tidak ragu-ragu kerana bakat ini datangnya daripada mama dan papa dayana. Merekalah yang menjadi tulang belakang untuk menyokong penuh karier Dayana sehingga ke hari ini. 4. Apakah perbezaan yang Dayana rasa selepas menjadi artis? Sebelum dan selepas menjadi artis banyak bezanya. Dayana sangat bersyukur kerana apa yang datang semuanya baikbaik belaka dan tidak kurang juga yang mencemuh kerana dengki dan tidak memahami. Sebagai anak seni, Dayana perlu sabar dan tabah dalam menghadapi apa sahaja ujian. Kalau sebelum ini, Dayana tidak dikenali tetapi sekarang bila ke mana-mana Dayana sering menjadi tumpuan dan apabila berjumpa dengan peminat, mereka akan bergambar dan

jauh lebih penting dan dari situlah impaknya boleh diukur.

meminta autograf. Dayana juga sering dihujani surat-surat cinta

Penglibatan

sambutan dan sokongan peminat yang tidak berbelah bagi.

1. Bagaimana Dayana mula menceburkan diri dalam bidang seni? Dayana mula menceburkan diri dalam bidang seni apabila didorong untuk memasuki satu pertandingan anjuran RTM iaitu Bintang kecil. Dalam pertandingan ini, Dayana telah mendapat Johan di peringkat kawasan, negeri , zon dan naib johan peringkat kebangsaan di Sarawak.

di sekolah. Alhamdulillah, Dayana amat bersyukur dengan

5. Apa perkembangan terbaru Dayana ? Dayana baru sahaja melancarkan album mini yang bertajuk “Impian Yang Satu” dan ia sudahpun berada di pasaran. Dayana juga mengacarakan rancangan Berita Adik dan penggambarannya setiap dua minggu sekali. Berita Adik disiarkan setiap hari pada pukul 2.28 petang dan ulangannya pada pukul 5.28 petang. Di samping itu, Dayana juga

55


mempunyai

segmen

lalai.

Pelajaran

sendiri, iaitu “Dayana dan

perlu

bergerak

Dluvers”

kerana situasinya berbeza

dalam

Majalah

juga seiring

Bintang Kecil. Sekarang,

dengan

Dayana

berkerjaya selepas tamat

membuat

penggambaran

sitkom

terbaru

yang

bakal

disiarkan

dalam

mereka

yang

persekolahan.

Astro

4. Bagaimana penerimaan

Ceria pada 20 november

guru dan rakan-rakan di

bertajuk “Elly dan Epit”. Di

sekolah?

samping itu, Dayana juga

Setakat ini banyak guru

sibuk pada bulan Disember

memberi sokongan pada

dengan

persembahan

Dayana, tapi ada juga

seperti “Vacation bersama

yang sebaliknya. Walau

Dayana

di

bagaimanapun, Dayana

Pahang”.

Sesiapa

Cherating yang

selalu berfikiran positif dan

berminat boleh turut serta

jadikan itu satu cabaran

bersama-sama

untuk

Dayana,

Dayana

buktikan

banyak aktiviti-aktiviti yang

kemampuan.

Setakat

menarik.

ini,

sentiasa

Dayana

mengekalkan

Akademik

keputusan

prestasi peperiksaan

1. Adakah penglibatan diri

dan

Dayana dalam bidang seni

sering

menjejaskan akademik?

peningkatan,

Setakat ini Alhamdulillah,

contoh

Dayana

Percubaan UPSR, Dayana

dapat

membahagikan belajar

masa

dengan

alhamdulillah

ia

menunjukkan sebagai Peperiksaan

menyasarkan

keputusan

kerjaya

4A, 1B dan alhamdulillah

secara seimbang. Mama

tercapai (impian Dayana

dan papa Dayana sangat

5A). Guru Besar sentiasa

tegas dalam hal ini. Secara

memberi

jujurnya,

dan

memang tiada

masalah

kerana

guru-

memberi

kepada

sokongan

masa di antara aktiviti seni dan akademik? Biasanya, Dayana akan pastikan kerja sekolah Dayana disiapkan terlebih dahulu dan di sekolah Dayana akan memberikan perhatian sepenuhnya apa yang diajar oleh guru. Bila di rumah, Dayana akan pelajaran

bila

perlu.

Dayana seboleh-bolehnya ingin elakkan penggambaran akan

tetapi

pada

jika

waktu

keadaan

sekolah

memaksa,

Dayana akan membawa buku untuk diulang kaji bersama. Bagi Dayana, apa juga yang kita buat, kita kena berbalik

56

utama

3.

Bagi

Dayana

kepada

sendiri,

apa

yang

berkerjaya? Dayana,

kanak-kanak

yang

berkerjaya sememangnya bagus kerana selain ada pendapatan sendiri, mereka juga boleh menabung kerana bukan senang kecil-kecil menabung dengan wang

sendiri.

bersyukur

Tetapi

kerana

Dayana

sebagai contoh kepada murid-murid

lain

kerana

beliau

ingin

Dayana menjadi artis yang celik ilmu.

Dayana rasa tentang kanak-kanak yang Bagi

menjadikan

kita,

menjadi masalah.

2. Bagaimana Dayana membahagikan

kaji

tanggungjawab

kalau pandai bahagikan masa, itu tidak

sepenuhnya pada Dayana.

mengulang

galakkan

Dayana, dan beliau ingin

guru sangat memahami dan

sokongan

Dayana

berpeluang

sangat untuk

menyimpan duit dari usia muda. Bagi Dayana mudah sahaja, kita perlu fokus dengan apa yang kita lakukan. Jangan

Tidak lupa juga rakan-rakan yang sentiasa memberi

sokongan

walaupun

ada

segelintir daripada mereka yang kurang senang akan kejayaan Dayana. Itu semua sudah lumrah dalam menjadi anak seni. Kita perlu terima hakikat yang tidak semua orang suka kita, jadi Dayana anggap ini satu proses dalam kehidupan. Alah bisa tegar biasa, bak kata pepatah.


5. Apa subjek kegemaran Dayana dan

intipati rancangan realiti television itu,

kenapa?

tetapi berdasarkan pengalaman Dayana,

Bahasa Inggeris dan Matematik kerana

banyak benda yang positif yang dapat

guru yang mengajar mata pelajaran ini

Dayana lihat antaranya perkembangan

friendly dan sangat membantu Dayana.

diri Dayana sendiri dan keluarga.

Apa yang penting Dayana enjoy akan 4. Bagi Dayana, benarkah rancangan

mata pelajaran ini.

realiti television mewarnai industri seni

Impak Realiti TV

ataupun ia hanya sekadar “bintang mee

1. Secara jujurnya, Apa pendapat Dayana

segera�?

tentang Rancangan Realiti TV?

Ada

Dayana

rasa

platform

sememangnya

bagus

seperti

kerana

ini

mereka

rancangan

yang

betul-betul

melahirkan bintang tapi tidak kesemuanya, kerana

ada

segelintir

pihak

yang

yang berbakat dapat mencuba nasib

melahirkan bintang yang tidak berkualiti

dalam bidang ini, akan tetapi ia juga

dan menjurus kepada lahirnya “bintang

bergantung kepada program realiti itu

mee segera�, dan Dayana sesekali tidak

samada ia membina ataupun tidak kerana

mahu dilabelkan seperti itu.

ia menggambarkan realiti masyarakat kita dan secara tidak langsung mencerminkan

Perancangan

peribadi rakyat Malaysia. Dalam masa

1. Apakah perancangan Dayana selepas

yang

ini?

sama,

Dayana

sering

merujuk

kepada rancangan realiti television luar

Dayana

negara dan mengambil intipati yang

dan artis yang versatil selain menjadi

positif.

contoh kepada ingin

ingin

buktikan

menjadi

seorang

ikon

masyarakat. Dayana yang

anak

seni

juga

2. Apakah senario (rancangan realiti

mampu

television) yang Dayana nampak dalam

kepada masyarakat dari segi karier dan

masa 10 tahun akan datang?

pendidikan. Dayana juga ingin membuka

Dayana rasa, rancangan realiti televisyen

mata

ini mempunyai jangka hayat yang tertentu

serong bidang seni dan Dayana akan

kerana ada yang bertahan lama dan

terus memantapkan karier Dayana dari

ada yang sudah ketandusan idea. Bagi

semasa ke semasa.

Dayana,

demam

realiti

televisyen

menjadi

masyarakat

ikon

yang

dan

contoh

memandang

ini

akan kurang mendapat sambutan jika

2. Di mana Dayana meletakkan diri

format rancangannya tidak diperbaharui,

Dayana dalam 10 tahun akan datang?

maklumlah

yang

Alhamdulillah, tiga tahun bergelar anak

semakin cepat berkembang. Ada juga

peredaran

zaman

seni, Dayana masih lagi dikenali dan ingin

yang mampu mengekalkannya, akan

terus dikenali baik dari segi nyanyian,

tetapi bakat yang ditonjolkan hanya

lakonan mahupun bidang pengacaraan.

bersifat

suam-suam

Terbaru, Dayana telah memenangi My Kids

terpaksa

dihentikan

kuku

sehingga waktu

Award dalam kategori Favo Kids Female

untuk memberi laluan kepada rancangan

Singer, iaitu 100% diundi oleh peminat-

realiti

peminat Dayana. Dayana amat bersyukur

lain

yang

sementara

mengikut

kehendak

pasaran.

kerana peminat Dayana bukan sahaja kanak-kanak malah masyarakat berbilang

3. Pada pendapat Dayana sendiri, adakah

bangsa dan umur. Dayana ingin mencipta

rancangan

nama

realiti

televisyen

memberi

di

kalangan

masyarakat

dan

impak kepada Dayana secara individu

sekaligus mengharumkan nama negara,

dari segi positif ataupun negatif?

InsyaAllah. Semoga peminat mendoakan

Bagi Dayana ada positif dan negatifnya,

kejayaan Dayana di masa akan datang

dan

dan terus menyokong Dayana.

semuanya

bergantung

kepada

57 57


oleh : Normariana Jaffar

l a n o i s i d a TarianTr

I N E S N A WARIS

PI

A I L I C L I C E -K KECIL

D

iiringi oleh muzik tradisional asli,

seperti

langkah

mengkagumkan,

dihayun

mengiringi

penuh

rentak

yang didendangkan.

irama

irama

lagu

Lenggok tubuh

penari

profesional. apabila

Lebih

Setiap penari memerlukan asas tarian

mengetahui

sebelum mampu menari dengan baik

bahawa penari-penari cilik ini baru berusia

dan penuh kelembutan. Bermula tanpa

lingkungan umur tujuh hingga 12 tahun.

sebarang asas tarian traditional, penari-

yang penuh tatatertib dan langkah yang

penarik cilik seramai sembilan orang ini

tersusun serta hayunan tangan yang

Telatah kanak-kanak yang berusia dalam

telah dilatih oleh guru tarian mereka Cik

lemah gemalai persis penari tradisional

lingkungan 7 hingga 12 tahun yang

Maihaniza Ab. Ghani dengan kerjasama

dengan

mempunyai pelbagai ragam dan kerenah

daripada Encik Mohd Izwan Suhairi dari

seringkali membingitkan suasana, namun

Jabatan

kelincahan dan kenakalan mereka masih

Negara (JKKN).

gerak

sungguh

tarian

mengujakan

yang

pelbagai

penulis

ketika

melewati pentas latihan ini.

dapat dibentuk dengan aktiviti yang Dengan senyuman menawan yang tidak

berfaedah seperti ini.

lekang di bibir setiap penari membuatkan penulis

terpaku

sebentar

kekaguman.

Kesenian

dan

Kebudayaan

Asal Usul Penubuhan Kelab Kelab Anak Seni Warisan Tari merupakan

perkembangan

kelab tarian di Sekolah Kebangsaan AU

Keasyikan dan ketekunan setiap penari

kanak-kanak masa kini, lazimnya dalam

Keramat yang terletak di pusat bandar

begitu

mampu

lingkungan umur sedemikian, kebanyakkan

Kuala Lumpur.

dengan

kanak-kanak lebih cenderung kepada

kewujudan kelab tarian ini pada tahun

aktiviti-aktiviti yang lebih lasak dan bersifat

2005 yang telah diasaskan oleh Cik

semasa seperti bermain bola sepak, mandi

Maihaniza Abd. Ghani, iaitu guru Bahasa

Penulis begitu tertarik dengan kemahiran

sungai, atau terdedah dengan permainan

Inggeris serta merangkap Ketua Guru

penari-penari kecil ini mempersembahkan

elektronik seperti Playstation, Angry Bird

Disiplin. Beliau merasakan bahawa kelab

tarian

dan sebagainya.

tarian yang sedia ada sebelum ini perlu

terserlah

menggunakan

apabila

ruang

pentas

sebaiknya.

traditional

dengan

penuh

kelembutan dan saling tidak tumpah

58

Kajian

dari

aspek

Menyingkap asal usul

diperbaiki dan digilap kembali.


Selain daripada itu, Kelab Anak Seni Warisan Tari ini bermula dengan pertandingan tarian antara sekolah-sekolah rendah sekitar kawasan Wilayah Persekutuan anjuran AEON Jusco pada tahun 2005 dan memenangi tempat ketiga dalam pertandingan tersebut.

Masa Latihan Sesi latihan diadakan mengikut keutamaan program yang disertai. Jika program yang disertai berbentuk pertandingan, maka latihan akan diadakan setiap hari selepas waktu persekolahan dari jam 4.30 petang hingga 6.30 petang.

Lebih mengkagumkan dan mengharukan apabila kelab tarian ini mendapat bantuan daripada Encik Mohd Izwan Suhairi daripada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri (JKKN) tanpa dikenakan sebarang bentuk bayaran oleh pihak beliau. Pelbagai pencapaian telah diperoleh kelab tarian ini, antara pencapaian yang paling memberangsangkan ialah memenangi tempat pertama secara berturut-turut dari tahun 2009 hingga 2011 dalam pertandingan tarian di peringkat negeri. Selain itu, pada awal tahun ini, kelab tarian ini turut memenangi tempat kedua dalam pertandingan tarian tradisional antara sekolahsekolah rendah dan menengah di peringkat kebangsaan.

Manakala, jika program yang disertai merupakan undangan untuk mengadakan persembahan, maka latihan akan diadakan pada setiap hujung minggu sahaja.

Penglibatan Penari dan Pembahagian Masa Penulis sempat menemuramah dua orang daripada sembilan penari cilik ini. Menurut adik Eizham Shaiful Adzham, 12 tahun penglibatan beliau dalam seni tarian ini bermula sejak beliau berusia 10 tahun. Beliau telah jatuh cinta kepada seni tari melalui kakaknya yang juga merupakan salah seorang penari dalam kelab ini. Adik Eizham juga turut aktif dalam sukan bola sepak di sekolahnya serta memegang jawatan sebagai presiden dalam Kelab Anak

Pemilihan Penari Menurut Cik Maihaniza Abd. Ghani, setiap tahun

Seni Warisan Tari ini.

kelab ini akan mengadakan sesi uji bakat bagi

mencari

penari-penari

baru

begitu memukau perhatian. kepada kelab ini.

setiap peserta akan diminta untuk tarian

Menyelami kehidupan penari cilik ini

joget dan yang berbakat akan

yang begitu meminati tarian zapin,

dipilih sebagai ahli Kelab Anak Seni

beliau

Warisan Tari.

pelajar

UPSR

yang menghadiri sesi ujibakat ini layak diserap masuk ke dalam kelab ini. Sambil tersenyum manis, beliau turut mengatakan bahawa pelajar-pelajar yang berjaya memasuki kelab tarian ini kebiasaannya akan menjadi pelajar yang popular di sekolah tersebut selain daripada kelab bola sepak dan hoki yang merupakan saingan utama. Selain memasuki pertandingan tarian, Kelab Anak Seni Warisan Tari juga julung kali dijemput untuk upacara pembukaan majlis dan mengiring tetamu-tetamu kehormat dalam sesuatu Antara program yang penah dihadiri ialah seperti

majlis ulang tahun Syarikat AmBank, Gadis Melayu, Anjung Bistari, dan Permata Seni Datin Rosmah Mansur dengan kerjasama oleh

yang

bakal

diumumkan

pada

pertengahan November, tidak menghalang

Namun,

kebiasaannya hanya 20% sahaja daripada bilangan

Tunas Budaya.

antara

yang cemerlang dalam peperiksaan di

sesi uji bakat yang diadakan oleh pihak

program.

merupakan

sekolah. Gementar menunggu keputusan

Bilangan peserta yang datang untuk setiap kelab sungguh memberangsangkan.

Maka tidak

hairanlah jika beliau kini menjadi presiden

hingga tahun lima. Ketika sesi uji bakat, asas

untuk menari dengan

ekspresi muka yang bersesuaian dengan lagu

dan

ini terbuka kepada pelajar tahun tiga

mempersembahkan

Keupayaannya

penuh lemah gemalai dan mampu memberikan

adik Eizham untuk melibatkan diri dalam seni tarian tradisional ini dan mendapat sokongan padu daripada keluarganya. “Dalam tarian ada susah senangnya, yang penting kena dengar dengan teliti setiap bit lagu agar rentak tarian tersusun. Mesti rajin buat latihan tarian jika tak mampu nak ingat langkah, tak kisahlah di rumah atau di sekolah�, ujarnya yang kelihatan malumalu ketika ditemu duga. Sementara itu, Adik Syamimi Nor Azhar pula mengatakan bahawa beliau telah berjinak-jinak dengan tarian sejak berusia enam tahun.

Beliau pernah memasuki pertandingan Tarian

Swatari anjuran PULAPOL ketika berusia enam tahun. Galakan dan sokongan daripada ibu beliau, telah menguatkan lagi semangat beliau untuk turut serta dalam Kelab Anak Seni Warisan Tari bermula dari umur tujuh tahun.

59


“Pada awalnya minat-minat macam tu sahaja, tapi

berkat

sokongan dan galakan daripada mama menguatkan lagi semangat saya untuk terlibat secara aktif dalam tarian tradisional seperti ini,� sambil tersenyum manis dan menyisir rambutnya ke belakang. Ketika penulis merungkai samada guru tarian mereka Cik Maihaniza Abd. Ghani bersikap garang atau tidak, keduadua pelajar ini tersenyum simpul dan menggelengkan kepala mereka. Keakraban antara guru tarian dan penari-penari cilik ini terserlah apabila tamat sesi latihan. Mereka bersalaman dengan guru tarian mereka dan melambai mesra perkarangan sekolah setelah tamat sesi latihan.

Cabaran dan Kekangan Salah satu cabaran yang terpaksa dihadapi ialah sumber kewangan.

Setiap persembahan memerlukan pakaian dan

hiasan yang bersesuaian. yang banyak.

Hal ini memerlukan perbelanjaan

Namun begitu, setelah memenangi beberapa

pertandingan , kelab ini mula dihargai dan dipandang serius oleh Pihak PIBG sekolah di samping mendapat kerjasama dalam memenuhi keperluan kelab ini. Perhatian dan sokongan ibu bapa terhadap penglibatan para pelajar dalam Kelab Anak Seni Warisan ini turut memberikan cabaran kepada Cik Maihaniza. Peruntukkan masa yang diberikan oleh ibu bapa digunakan sebaiknya demi menjaga kebajikan penari-penari cilik yang terlibat dalam sesuatu pertandingan. Kebaikan yang didapati daripada aktiviti tarian seperti ini dapat mengelakkan pelajar-pelajar sekolah daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak.

Perancangan Masa Hadapan Menurut Cik Maihaniza Abd. Ghani, terdapat tujuh orang daripada pelajar sekolah ini yang terlibat dalam kelab ini kini telah memasuki Sekolah Seni Johor Bharu yang terletak di Jalan Abdul Samad, Johor Bharu. Di samping itu, salah seorang bekas pelajar yang aktif di dalam aktiviti kokurikulum di sekolah ini merupakan antara penari cilik terbaik dalam kelab ini suatu ketika dahulu. Meskipun penari silih berganti setiap tahun, namun semangat dan usaha untuk mempertahankan seni warisan tradisional seperti Tarian Tradisional Melayu ini akan diteruskan dan diharapkan berkekalan sehingga ke akhirnya. Keunikan dan keistimewaan seni tarian tradisional ini akan terus diterapkan dalam nilai diri si cilik seperti kanak-kanak di sekolah ini.

60


oleh : Mohd Dzul Fiqri Zainun

: A I L A KASIH

Buka Mata tentang Isu Pemerdagangan Manusia terutamanya Kanak-Ka nak

R

ancangan TV3 slot drama Akasia “Kasih Alia� telah berjaya

Qabil disyaki dibunuh manakala Qasih berjaya melarikan diri.

menular ke setiap pemikiran rakyat Malaysia. Kasih Alia

Qasih berjaya bertemu dengan sebuah keluarga mulia yang

ditayangkan pada permulaan bulan Ramadhan sehingga

baru kehilangan anak perempuan dan mula menjaga Qasih

bulan Syawal. Drama satu jam ini ditayangkan bermula jam 7

seperti anak sendiri. Qasih berusaha mencari adik kandungnya

petang dari hari Isnin sehingga Khamis. Kasih Alia menampilkan

daripada kecil sehingga ke dewasa. Akhirnya, Qasih berjaya

lakonan hebat oleh Rafidah Ibrahim, Iqram Dinzly, Imma Hasmie,

bertemu dengan adiknya, Qabil yang telah dijumpai oleh

Sharnaaz Ahmad, Sheila Rusly dan ramai lagi. Walaupun pada

sebuah keluarga yang lain.

dasarnya lakonan dalam drama ini agak kaku dan kurang memuaskan tetapi jalan cerita dan penulisan skrip drama ini

Drama

ini

telah

membuka

mata

masyarakat

tentang

boleh memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia kerana

pemerdagangan manusia yang berleluasa dan betapa

nilai yang diterapkan amat bermakna.

peritnya hidup seorang kanak-kanak yang menjadi mangsa. Ibu bapa harus prihatin tentang anak-anak sendiri. Kisah yang

Drama bersiri ini mengisahkan tentang 2 orang kanak-

ingin diketengahkan dalam artikel ini ialah tentang keadaan

kanak yang mempunyai ayah yang berpoligami dan tidak

sebenar dunia realiti dalam kes pemerdagangan kanak-kanak

bertanggungjawab. Qasih dan Qabil kehilangan ibunya sewaktu

dan menyampaikan beberapa mesej penting kepada rakyat

di sekolah rendah dan mereka diletakkan di bawah jagaan ibu

Malaysia.

tiri mereka, iaitu pelakon utama drama ini, Shiela Rusly. Kisah Qasih dan Qabil bermula apabila mereka ditinggalkan oleh ibu

Percubaan TV3 menyampaikan mesej dalam bentuk hiburan

tiri mereka di sebuah pasar berdekatan dan di sini mereka diculik

amat bernas kerana mesej yang disampaikan melalui medium

oleh sekumpulan manusia yang tidak bertanggungjawab. Qasih

rasmi adalah lebih meluas dan menyeluruh dan dapat

dan Qabil dikerah untuk mengemis oleh satu sindiket terbesar di

memberi impak kepada rakyat Malaysia tentang bahaya

Kuala Lumpur. Di sinilah bermula kisah hidup sengsara mereka.

sindiket pemerdagangan manusia ini.

61


oleh : Mohamad Sufian Sapari

R E

T A

TE

&NAK-

A K K NA A K N A N SK A R TA A B EN A C EM ER NAK M EAT -KA T NAK KA

62


ila ab n ap da a m n si a l a an ng al a k a r d u ke a nta erk k ke mi b a e n n tid kin tka tuk m daa a a a a k h i re un leh et em Meli me a s an g. K uhi o h s it. u k n r k t la n a a ere h sa kepu pu eng ngga g, ira m b m u i n ka jat at em an dip seh pula g n n bu ng eg ya n a k a i m n r k g da k a e , n r se ya di u o m h itu n ma a b a a g g g h ah y n be lem n tan is ela oran dikn unga aban lan bka t a n k a r ki n a an b aik da nang a be yeba gny be ka ma ayu ad n n b n g e b em er p a s e i e n v a me arka r k S e b m a ab a g a d i No Teat e . d y y , n i y b a n n t at ik hb en main uny ng dik ad tuan r. ran bang mem elih m 12 a a u r r b i g m p e a n a tin at da Lum seo . A yang nya ba ngny ya b mui pa jag ya ran n elih e n n i a n a i a ng n m n a n e s g l n ny e a a a a ka t m ab lin ba am n i n s n l u l u i m b j a r a a a K a e t o b d ag ak ak rke hir a pi dik en a ng awa ya i m n tind erak ran . im rmim a te erta j pe dip uday n a e g t a k g n h a B be ngny esu s eba ga ap ali ng ci gu ny ela l en ah k s a ’ t man tenta tang ibu b iben apa ng d i g n b r l l n a d u b ri ika kesa ‘La l Ta ya n . It rba ijad iku edua rnah ibu cik n ia ka ter an e di t m h a d D a g e a k e e p isa ak a. m n d oran du ng a an ng ini 11 ke a m gany ya iha se Du d 20 a l me yang ilang nya r i . e ke s a h h ad pab h e k u i a l a a k p e i i y e d k r k k in rum rpind gi ikn na lah . A da ar a lik a e ad nya‌ g an -ka mi in e d l b b i t n k l g a a a e a e ik s na lan nc ay art darip tuk ok dik ad ka nya un ma sih s g on me bil h r r e n n k i e n k a a a s m ih ka ka ad elu utusa an y ah rek ah n on eb enga k l e u k a t b k a n ng u p m u a seb but dil ya mu ny n m ihala bil ke gir h ertam nya, i e a r g n r n. g n N g te ir me dupa ya in ah d ya ara u u. am i pin ka b Akh ea t i i t b l g i r n r a t h a d te re a t. a en Ke r L san pa c n gu e jag nya ut m sang i me sebu emp a t t n a a t ik u esr tea men bera eng at ter me di ad erseb dok H m l g k e e i d n a b t ih n nt ik. tan . P da gg an ik at po cant ca leb tin ak ten hnya dap rad uah u a d k s e a b ng tu nu psi ter h dia z ata seb bung a-bu n un i ino sepe nya a s Az g ke a t tel tu k us d iki ga un n t h a b n d b e u a n A se bu hat k t ram ep ka ah li t k ba nak- kana r q u e a fi e u s m ka nak tem h sha mb a on ula esi ut, A k t me s k i a h g l u Be pe n ole , sat erseb h t u a t e i l k o ak ha. on gan n k a a As un k-k dil ub na gilan h a Se er k ng t pa tea gan n de

T

63


1. Dari manakah kanak-kanak kecil ini dicungkil bakatnya? Kanak-kanak yang terpilih mempunyai bakat yang dilahirkan daripada ‘Kumpulan Teater Permata Tunas’. Kumpulan Teater Permata Tunas baru sahaja ditubuhkan pada tahun lepas dan dibimbingi oleh Jurulatih Seni Budaya Negara (JSBN,) Nor Fadhilah bt. Mohd Noor Akae atau lebih mesra dengan panggilan Adik. Kanak-kanak berumur 5 tahun hingga 12 tahun tersebut telah diuji bakat terlebih dahulu sebelum melayakkan diri ke dalam Kumpulan Teater Permata Tunas naungan Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kebanyakan daripada kanak-kanak tersebut merupakan pelajar sekolah. Asalnya kumpulan ini ditubuhkan bagi memartabatkan budaya seni teater di kalangan kanak-kanak dan mengambil langkah

untuk

mempromosikan

penubuhan

kumpulan ini ke sekolah-sekolah daerah Kuala Lumpur seperti SK Taman Medan, SK Setapak Indah dan lain-lain lagi. 2.

Berapa

lamakah

tempoh

latihan

untuk

pementaswan ini? Persediaan bagi sesebuah persembahan teater kanak-kanak memakan masa selama 3 bulan. Tetapi kerana kesuntukan masa, latihan bagi persediaan persembahan itu hanya memakan masa sebulan setengah. Ini dibantu oleh kanakkanak tersebut yang telah mempunyai asas teater sepanjang kelas Program Bimbingan Seni Budaya (PBSB) yang juga dikendalikan oleh Adik di bawah naungan JKKN Kuala Lumpur bagi memartabatkan seni budaya di kalangan kanakkanak dan pelajar sekolah. 3.

Apakah

cabaran

yang

dihadapi

untuk

mementaskan teater kanak-kanak ini? Sepanjang tempoh menjadi jurulatih teater dan jurulatih tari bagi kumpulan kanak-kanak ini,

banyak

ujian

yang

dihadapi.

Secara

tidak lansung, Asha dan Adik telah banyak mempelajari psikologi dalam mengendalikan kanak-kanak ini. Cara pembelajaran teater kanak-kanak

tidak

sama

dengan

cara

pembelajaran teater dewasa. Syukur Adik dan Asha pernah melihat cara mengajar dan pembelajaran arwah guru teater kami dahulu, iaitu Allahyarham Sudiro Sukirman (aktivis teater kanak-kanak) yang lebih suka menerapkan unsur-unsur

64


membentuk keperibadian terhadap kanak-kanak dahulu sebelum mengajar teknik-teknik lakonan teater. Unsur-unsur yang diterapkan adalah seperti sifat kerja berkumpulan, sifat keberanian berdialog dan beraksi di khalayak, sifat kekeluargaan iaitu adik-beradik di antara satu sama lain bagi menghilangkan perasaan malu, sifat berkepimpinan dan sebagainya. Kebiasaannya, kanak-kanak ini akan diberikan aktiviti ‘theatre games’ untuk menerapkan sifat bekerjasama di samping membantu pergerakan otak kanak-kanak agar lebih aktif dan kreatif dalam memberi idea apabila kanak-kanak diberi arahan oleh jurulatih. Wujudnya penerapan unsur-unsur ini, proses seterusnya akan menjadi lebih mudah untuk membentuk satu kumpulan yang mempunyai sifat kerjasama dan berkumpulan bagi menjayakan sesebuah pementasan teater. Seterusnya cabaran dari segi masa. Hal ini kerana, hampir semua kanak-kanak di sini masih di peringkat pra-sekolah dan sekolah rendah, kesukaran untuk menyusun jadual latihan dengan kesemua pelakon cukup sukar kerana masing-masing mempunyai waktu sekolah yang berlainan. Tambahan pula, kanak-kanak ini tidak akan membuat latihan sehingga larut malam kerana akan memberi kesan negatif ke atas kesihatan dan perkembangan minda mereka. Cabaran yang paling besar untuk mementaskan teater ini ialah membentuk disiplin pelakon cilik ini. Hal ini kerana, teater sendiri akan membentuk disiplin, sentiasa berusaha, menepati masa dan sebagainya. Demi membentuk disiplin kanak-kanak, perkara yang paling sukar ialah sikap sukar dikawal, cepat lupa, serta perangai dan “mood” mereka yang sering berubah-ubah. 4. Konklusi – apakah kebaikan teater untuk kanak-kanak itu sendiri? Sebagai jurulatih, sudah tentu kami tidak dapat melihat perubahan pada kanak-kanak tersebut kerana sentiasa memastikan aktiviti yang dijalankan dari hari ke hari mampu memberi perkembangan terbaik pada kanak-kanak itu nanti. Namun, kami terima maklum balas positif daripada ibu bapa kepada adik Nur Iwanina (10 tahun). Nur Iwanina merupakan seorang kanakkanak yang sangat pemalu tapi kini mampu berhadapan dan berkomunikasi dengan kawankawannya kerana telah dididik dan diserapkan unsur yang memaksa dirinya untuk sentiasa bertindak balas bersama rakan-rakannya. Kami mendapati ‘Theatre Games’ banyak membantu dari segi perkembangan otak dan keperibadian kanak-kanak. Walaupun ia hanya merupakan sebuah aktiviti permainan, tetapi markah, pujian dan galakan yang diberi oleh jurulatih setiap kali aktiviti dijalankan, mendorong kanak-kanak tersebut untuk melakukan dengan lebih baik dari semasa ke semasa. Justeru itu, apabila kanak-kanak itu diberi aktiviti yang memerlukan pergerakan dan tindak balas, mereka mampu memberikannya dengan baik walaupun pelajar itu mempunyai masalah ‘terlalu malu’ kerana mereka tidak sedar bahawa mereka telah berkomunikasi antara satu sama lain disebabkan mereka terlalu seronok dan leka dengan keseronokan ‘games’ itu. Sehubungan itu, sudah sedia maklum bahawa dalam lingkungan umur ini, kanak-kanak mudah untuk menerima segala ajaran dan arahan kerana mereka mudah dibentuk dan dilentur bak kata pepatah ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’. Maka apabila berlakunya penerapan budaya-budaya yang baik yang diamalkan di dalam kelas bergantung pada jurulatih seperti menghormati yang lebih dewasa dan membantu yang lebih muda, atau menganggap rakan sebagai adik-beradik bagi mewujudkan sikap tolong-menolong, secara tidak lansung dapat membentuk disiplin kanak-kanak itu. Tambahan pula, lakonan teater di atas pentas mempunyai etikanya sendiri seperti ‘blocking’, tidak membuat bising apabila berada di belakang pentas atau sewaktu persembahan berlansung , beradab ketika membuat ‘gerakan bebas’ di atas pentas dan sebagainya mampu membentuk disiplin secara semula jadi. Oleh itu, ternyata di sini bahawa penglibatan diri di dalam bidang teater khususnya bagi kanak-kanak memberi banyak kebaikan dalam membentuk keperibadian diri selain mengasah bakat lakonan kanak-kanak di atas pentas.

65


oleh : Norseyha Sugeharto

PERMAINAN TRADISIONAL

. . . masihkah anda ingat ?

P

ermainan tradisional semakin terpinggir di kalangan rakyat Malaysia khususnya generasi muda. Malaysia sememangnya sebuah negara yang kaya dengan warisan budaya, terutamanya permainan tradisional. Permainan tradisional amat digemari oleh masyarakat lampau yang bukan sahaja berfungsi sebagai

alat hiburan tetapi juga membantu dalam penerapan nilai-nilai dan budaya tempatan. Namun, permainan tradisional semakin dilupai dek kerana perkembangan sains dan teknologi. Permainan tradisional juga dikenali sebagai permainan rakyat, ada antara permainan ini tidak lagi dimainkan dan hanya diketahui oleh ibu bapa serta datuk nenek kita sahaja. Tetapi terdapat juga jenis permainan tradisional yang masih lagi dimainkan sehingga sekarang oleh kanak-kanak, antaranya ialah:

66


Batu Seremban Batu Seremban juga dikenali sebagai permainan Selambut atau Serembat yang sering dimainkan di waktu lapang. Ia dimainkan secara berkumpulan seramai dua hingga empat orang atau lebih. Biasanya ia menggunakan guli kaca, biji getah, ketulan batu yang kecil, atau objek yang berbentuk bulat. Bilangan yang biasa digunakan sebanyak lima biji. Objek-objek ini dikenali sebagai buah. Cara Bermain Dalam permainan Batu Seremban ini terdapat beberapa peringkat atau cara sambutan buah yang berlainan. Bermula dengan peringkat pertama yang mudah dengan menggunakan buah yang dinamakan sebagai buah satu hinggalah kepada peringkat lebih tinggi atau peringkat yang teratas dinamakan buah tujuh.

Permainan Gasing Gasing begitu popular di Pantai Timur Semenanjung Malaysia, terutama di Kelantan khususnya. Terdapat pelbagai jenis gasing di Malaysia seperti Gasing Jantung, Gasing Piring atau leper, Gasing Kelamar, Gasing Telur, Gasing Berembang, Gasing Melayu, Gasing Cina, Gasing Buku Benang, dan Gasing Pinang. Kanak-kanak lebih gemar bermain dengan Gasing Melayu dan Cina kerana saiz yang kecil dan mudah dimainkan. Cara Bermain Gasing boleh dimainkan dengan dua cara, iaitu gasing pangkah atau gasing uri. Gasing pangkah dimainkan dengan melemparkannya ke tempat gasing lawan.Gasing uri pula dipertandingkan untuk menguji ketahanan gasing berpusing. Gasing ini boleh dilagakan atau diurikan. Untuk memusingkan gasing, tali setebal 1.75cm dan sepanjang tiga hingga lima meter dililitkan pada jambulnya hingga meliputi seluruh permukaan gasing. Kemudian gasing itu dilemparkan ke atas tanah dan serentak dengan tali yang melilit jambulnya.

67


Permainan Sepak Raga Permainan sepak raga dimainkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada ketika itu ia dimainkan oleh golongan bangsawan. Kini, sepak raga lebih dikenali sebagai Sepak Takraw. Ia bukan sahaja dimainkan oleh kaum Melayu, malah dimainkan juga oleh bangsabangsa lain. Bola sepak raga diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam sebesar isi buah kelapa. Cara Bermain Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain yang melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Rakannya itu akan menimang bola tersebut dengan kakinya sekali atau beberapa kali sebelum membuat hantaran ke arah pemain lain. Pemain-pemain yang membentuk lingkungan atau bulatan itu mestilah bergilir-gilir menimang bola dan mengawalnya supaya tidak jatuh ke tanah. Jika bola itu jatuh, permainan dalam pusingan itu ditamatkan.

Permainan Wau Permainan Wau dikenali juga sebagai layang-layang. Ia amat digemari oleh penduduk-penduduk kampung. Permainan ini dimainkan sejak kurun ke-15. Walaupun agak berkurun lamanya permainan ini, ia masih digemari dan dimainkan di kawasan-kawasan tertentu seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis. Cara Bermain Wau kebiasaannya dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang akan memegang wau dan seorang lagi yang dipanggil juru anjung akan memegang tali. Apabila angin ditiup maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya sehinggalah wau tersebut terbang tinggi di udara.

68


Congkak Permainan congkak pula amat digemari oleh kaum wanita dan kanak-kanak. Ia memerlukan dua orang pemain. Alatan yang digunakan dalam permainan ini adalah papan congkak dan buah congkak. Sementara biji-biji congkak pula ialah guli-guli kaca, buah getah, batu-batu kecil dan sebagainya. Papan congkak mempunyai 14 lubang yang dipanggil “kampung”. Terdapat dua lubang besar di setiap hujung papan congkak yang dikenali sebagai “rumah”. Cara Bermain Permainan ini dimulakan serentak dengan memasukkan sebiji “buah” ke dalam setiap “kampung” sendiri dan seterusnya masukkan ke dalam “rumah”. Seterusnya, “buah” hendaklah dimasukkan ke dalam “kampung” lawannya. Jika ia singgah di kampung lawan yang tidak ada buah ia dikira mati.. Di akhir permainan, buah hanya tinggal beberapa biji sahaja dalam kampung masing-masing. Mereka dikehendaki berjalan tapak secara serentak menuju ke arah rumah masing-masing. Sekiranya salah seorang kehabisan buah dalam kampung dikira kalah.

Usaha mempopularkan Permainan Tradisional Salah satu usaha yang perlu diambil untuk mempopularkan permainan tradisional ini ialah melalui sekolah. Pihak sekolah perlu mengadakan kegiatan kokurikulum yang berkaitan dengan permainan tradisional melalui penubuhan kelab-kelab di sekolah. Di samping itu juga, guru-guru perlu diberikan pendedahan dan latihan secukupnya supaya mereka dapat membimbing para pelajar untuk bermain permainan tradisional ini. Selain itu, pihak yang terbabit seperti Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan harus mengorak langkah untuk mempromosikan permainan tradisional dengan mengadakan pesta permainan tradisional di peringkat kebangsaan mahupun negeri. Akhir sekali, pihak media massa memainkan peranan yang penting untuk menghebahkan permainan tradisional kepada masyarakat melalui surat khabar, televisyen, majalah, radio dan internet. Contohnya, TV3 melalui program Jom Heboh boleh mengadakan pertandingan permainan tradisional seperti congkak, sepak raga dan sebagainya. Usaha dalam memupuk dan memelihara permainan tradisional tidak harus dipandang remeh kerana permainan tradisional ini merupakan permainan khazanah dan warisan negara yang harus dipelihara supaya tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Jika tidak, permainan tradisional mungkin hanya akan dapat ditonton di muzium oleh generasi akan datang.

69


oleh : Norsyuhada Ahmad Rashidi Mohd Amzar Anaqi Md Roziki

MUZIK& KANAK-KANAK M yang

uzik merupakan satu perkara

Satu kajian telah dilakukan di Ohio, dengan

karyanya

yang umum dan luas serta

menggunakan 30 variasi yang berlainan

Frederick Chopin salah seorang komposer

mampu

memberikan

kesan

terhadap J.S Bach’s Goldberg Variations,

mula mencipta karya sejak dari kecil dan

mendalam

terhadap

kanak-

BWV 988 mendapati bahawa kanak-

mula

pada umur 20 tahun.

kanak.

Muzik

mempunyai

pada

usia

membuat

11

konsert

tahun

dan

pertamanya

identitinya

kanak yang berlainan umur memberikan

sendiri dengan adanya lirik dan melodi

kesan dan mampu menyatakan emosi

untuk menjadikan ia sebuah irama yang

seperti gembira, sedih mahupun tenang

Selain itu juga, kreativiti mampu dipupuk

menarik. Oleh kerana ia luas, fokus utama

ketika mendengar lagu-lagu tersebut.

melalui muzik yang didedahkan kepada

akan lebih diberikan kepada kesan-kesan

Walaupun mereka tidak mempunyai latar

kanak-kanak seawal usia mereka lima

utama muzik kepada perkembangan

belakang muzik, ia mampu mengawal

tahun lagi.

hidup

kanak-kanak

diberikan

emosi mereka. Muzik mampu mengawal

bertumpu kepada seni lukisan mahupun

pendedahan yang meluas terhadap

emosi kanak-kanak dan mereka tahu

permainan

muzik dari kecil. Setelah kajian dibuat,

bagaimana untuk menjadi lebih sensitif

untuk membuka minda kanak-kanak.

ternyata

memberikan

dan menghargai perasaan tersebut. Dari

Ia

kesan yang baik terhadap pertumbuhan

sifat sensitif ini akan terbentuknya seorang

muzik

kanak-kanak.

kanak-kanak yang mempunyai sifat kasih

kanak

sayang yang tinggi, bertanggungjawab

yang tajam. Lazimnya, ibu bapa yang

dan lain-lain lagi.

menghantar anak-anak untuk menerima

muzik

yang

Kreativiti bukan sahaja

mampu

Antara kelebihan yang mampu diterima kanak-kanak

ialah

peningkatan

dari

juga

yang

berteraskan

mampu

dan

diterapkan

membuka

melalui

warna melalui

minda

kanak-

pendengaran

telinga

pembelajaran tambahan dalam muzik,

segi memori. Muzik latar belakang yang

Kanak-kanak yang mempunyai bakat

mereka

dimainkan ketika pembelajaran, mampu

terhadap muzik merupakan golongon

yang ada dalam diri anak-anak mereka

membantu kanak-kanak mengekalkan

orang yang genius kerana mereka aktif

seperti mereka akan mencuba untuk

memori yang baik. Paling utama, memori

pada otak kanan mereka. Ia adalah satu

menghasilkan karya muzik dan lirik sendiri.

bertambah

kanak-kanak

anugerah yang tidak terdapat pada

mendengar muzik yang sama berulang

semua orang dan dalam hal ini, ibu bapa

Perkembangan

kali. Ia melatih minda kanak-kanak untuk

haruslah mengesan bakat mereka dan

melibatkan

mengingati sesuatu perkara dengan baik

kemudiannya diasah dari kecil. Sebagai

yang berbagai-bagai. Oleh itu, muzik

seperti sifir, bahasa inggeris dan lain lain.

contoh,

yang

70

baik

jika

Felix

Mendelssohn

mencipta

mampu

mengesan

kreativiti

kanak-kanak

emosi

mendampingi

dan mereka

juga

perasaan mampu


memberikan impak positif dalam diri anak-

yang kita sedia maklum, kanak-kanak

Jangan disalah ertikan, budaya negatif

anak. Contohnya dalam perkembangan

tidak

ini bukan hanya dibawa oleh muzik yang

diri remaja, mereka mempunyai konflik

matang seperti seorang dewasa.

mempunyai

pemikiran

yang

bergenre berat seperti ini bahkan genre-

sendiri dalam diri. Dengan adanya muzik,

genre seperti Hip Hop, Blues dan Rap

ia telah memberikan ruang kepada

Gejala negatif dan unsur yang tidak

juga membawa kesan yang sama. Satu

anak-anak untuk mengekspresikan diri.

baik dibawa oleh budaya muzik dapat

kajian yang dilakukan oleh pensyarah-

Muzik akan menjadi sumber mereka

menghasut

hidup

pensyarah Universiti of West Chester di

menghadapi segala tekanan dan konflik

kanak-kanak yang akan berakhir dengan

England yang diketuai oleh Samantha

dalam diri seterusnya membina satu

percampuran unsur kurang enak, negatif,

King dari fakulti Psikologi yang bertajuk

perkembangan diri kanak-kanak yang

antagonis kepada setiap sudut tingkah

‘Effects of Rap and Heavy Metal Music

cemerlang dan jitu.

laku dan amalan kanak-kanak itu.

Lyrics on Adolescent Behaviors’ telah

Memupuk dan membina semangat jati

Muzik,

lagunya,

yang cukup menarik mengenai perkara

bukanlah mudah bagi seorang kanak-

melodinya dan liriknya sedikit sebanyak

ini. Menurut mereka, lirik dan melodi

kanak. Ibarat kata pepatah, melentur

dapat

yang terdapat dalam sesetengah lagu

akhlak

dan

cara

membongkari dan menemui satu konklusi dari

segi

membina

susunan dan

menyebarkan

buluh biarlah dari rebungnya. Untuk

yang bergenre Rap dan Heavy Metal ini

mendapatkan hasil yang baik dikemudian

mampu menyumbang dan meningkatkan

hari, satu pendidikan yang seimbang

keinginan

untuk mengaktifkan otak kiri dan kanan

mempengaruhi tingkah laku dan juga

haruslah diambil berat. Muzik merupakan

meningkatkan sifat agresif kanak-kanak

salah satu cara untuk membina otak

dan remaja. Kajian ini juga menyatakan

kanak-kanak yang sihat dan aktif.

bahawa muzik dan lirik dalam lagu-lagu

untuk

membunuh

diri,

demikian juga mempengaruhi emosi, Walaupun

muzik

banyak

memberi

pencapaian akademik, daya pemikiran,

impak positif kepada kanak-kanak, kita

sikap

seharusnya tidak lupa bahawa muzik

mempengaruhi sikap dan tingkah laku

juga dapat mendatangkan kesan-kesan

seperti pengambilan najis dadah, sikap

negatif

kepada wanita, penderaan haiwan dan

dan

juga

dapat

membawa

unsur-unsur yang negatif kepada mereka tanpa

kita

sedari.

Mungkin

gemar

mengambil

risiko

serta

juga keinginan merosakkan alam sekitar.

secara

teorinya, tiada yang berpendapat muzik

Jika dilihat dan diamati, kesan-kesan

dapat merosakkan akhlak atau memberi

ini amat menakutkan ibu bapa yang

suntikan perosak kepada keperibadian

mungkin tidak tahu akan minat dan

seseorang

tetapi

keinginan anak-anak mereka terhadap

kita jangan lupa bahawa muzik juga

kanak-kanak

itu,

muzik. Tetapi, ibu bapa tidak seharusnya

mempunyai ‘budaya’ atau ‘cara hidup’

panik dan tergopoh-gapah menghalang

sendiri. Budaya, dalam konteks kata lain bermaksud sesuatu yang menjadi kebiasaan, cara hidup, ‘trademark’ atau menjadi pengenalan kepada sesuatu masyarakat itu. Kita

cuba

masukkan

atau

satukan

budaya muzik itu sendiri, cara hidup atau pengenalan kepada pengamal muzik atau pendengar muzik itu sendiri. Jika baik budaya muzik itu, maka baiklah pengamal dan pendengarnya, tetapi jika buruk budaya muzik itu maka buruklah yang

buruknya

kepada

kanak-

kanak. Mari kita ambil contoh dengan mengambil

muzik

genre

berat

atau

‘ganas’ seperti Metal, Heavy Metal, Hardcore dan sebagainya yang semakin

budaya dengan muzik, maka terhasillah

unsur-unsur

pengaruh

terlekat

kepada

pengamal dan pendengar muzik itu. Dalam kes ini, kanak-kanak mungkin akan menjadi mangsa kepada pembawaan negatif budaya muzik itu sendiri. Seperti

menjadi kegilaan bukan sahaja kepada remaja bahkan kepada kanak-kanak yang masih bersekolah rendah. Muzik berat sedemikian sebenarnya banyak mendatangkan

kesan-kesan

halus

yang kita sendiri tidak sedari. Walaupun ramai berpendapat ia sekadar muzik, sebenarnya ia bukan hanya mengenai

atau melarang keinginan muzik kanakkanak. Ini kerana keinginan dan minat seseorang itu terhadap muzik hadir secara semula

jadi

dan

keadaan

sekeliling

juga mampu mempengaruhi keinginan, kehendak atau ‘rasa’ kanak-kanak itu kepada muzik pilihan mereka. Ibu bapa sewajarnya tidak menghalang mereka tetapi cukuplah dengan mengawal dan memantau minat mereka itu, kerana dari minat itulah mungkin akan melahirkan ‘hero’ muzik dalam industri muzik negara kita.

muzik, tetapi ia juga menghantar pesanan melalui liriknya. Lirik di dalam muzik-muzik sebeginilah yang banyak ‘membawa’ budaya-budaya

yang

negatif

dan

mudah diresapi oleh minda kanak-kanak.

71


by : Nur Farahana Mohd Taib

GAMES THAT BENEFICIAL TO KIDS

V

ideo games are said to have negative impact

play, and listen to them. Nothing can strengthen their

on children. Research has documented the

self-esteem more than what they can learn through a

negative effects of computer games including

simple board game.

obesity and postural disorders besides the aggressive behavior children might posses. But today, there are

Playing board games is an easy and excellent way to

games that can benefit kids. Moreover it does not

spend leisure and enjoy play-time together. As a bonus,

need children to be on a screen – it is called board

board games also teach about taking opportunities.

games. Board games are defined as games that are

They satisfy the child’s competitive urge and the desire

played using some preset boards with a set of rules.

to master new skills and concepts, such as:

These games are commonly played with dices, cards, and other pieces that are specified to a particular type of board game.

1. Number and shape recognition, grouping, and counting 2. Letter recognition and reading

There are many benefit for kids who play board games

3. Visual perception and color recognition

with their families and friends. Children want and

4. Eye-hand coordination and manual dexterity

need to be with the family for the joy of spending time

5. their self-esteem more!

together. Children also want someone who can amuse,

72 72


Benefits of Board Games on Child’s Social Skills

Negative Effects of Video Games

Social skills may be attributed to the extreme effect board games

1. Too much playing video games makes children socially

that have on childhood development. Other than helping parents

disoriented by spending less time in other activities such as

to spend quality time with their kids, some of the benefits of playing

doing homework, reading, sports, and interacting with the

board game are:

family and friends.

1. Social and Mental Development.

A child learns to

2. Video games do not exercise children’s imaginative thinking.

communicate and the joy of sharing. While playing the board game, children develop the ability to focus on the game.

3. Some video games teach children negative values. For

This helps to increase the ability to concentrate. Children will

example, violent behavior, vengeance, and aggression are

also learn how to fight and win as well as try being patience.

rewarded in video games. Negotiating and other non-violent

There are board games that require clues, rules, or specific

solutions are often not an option. Women are often portrayed

information to remember. Such board games will enhance

as weaker character that are helpless or sexually provocative.

their internal memory that helps children in academic career. Playing regular board games will also develop problem

4. Academic achievement may be less satisfying related to

solving skills, confidence levels, and logical reasoning thinking.

over times spent on playing video games. Studies have shown that the more time children spend playing video games, the

2. Educational Skill Development. While moving game pieces

poorer their performance in school.

around the board, children can practice counting. There are various board games that aim to improve hand-eye

5. When playing online games, children can pick up bad

coordination and reading skills of a child. Some board games

language and behavior from other people, and may make

are specifically designed and developed to help colors

them vulnerable to online dangers.

recognition, sorting, and counting. Children love to win a game. Therefore, board games boost up their confidence

6. Games can confuse reality and fantasy.

levels and playing the game within a set of rule helps them to adhere to discipline in life. 3. Stress Relieve. Board games are excellent for adults to refresh and stimulate themselves while accompany with their kids and other family member. Children would love to play and enjoy with adults to develop a sense of belonging. Social scientists have pointed out that this matter give a child higher self-esteem and less likely to fall prey to drugs or alcohols.

73 73


Some of the Popular Board Games 1. Chess or Checkers. In this board game, two players try to outwit each other by anticipating movement of the others. A lot of strategic planning and calculation are involved in order to defeat the opponent. 2. Saidina or Monopoly. Play money is used to acquire assets; properties and acquisitions, which are sold to gain profits. This multiplayer board game simulates real-estate transaction and develops reasoning ability skills and confidence levels. 3.

Scrabble or Sahiba.

These multi-players board

games enhance stock of word. It also teaches how to plan and use the tile of opponent to get more points. Come to think of it, board games do make an effective parenting tool to teach their children the skills they need. The exposure and opportunities provided by a simple game of chess for example, will help young ones to develop the kind of values that will help them excel in real life. Indeed, playing chess games can even help children to evolve into more matured thinker. Simply said, there are a lot of positive benefits that kids can gain from a simple round of board games not to mention a great bonding experience for the whole family.

74


by : Mohd Afiqe Aizudin Md Farid

T

he Spongebob Squarepants Movie version

Alright. Done with the synopsis. Lets now move

of Spongebob Squarepants is actually an

on to the review. Spongebob Squarepants The

old one; taken back its release year was on

Movie is the type of movie you want to tell your

2004. But it is actually a fun movie to watch with

kids “This movie is filled with lots of moral values;

the family. Why? Keep reading and you will find

you kids should watch and learn”. Viewers knows

the answer.

that Spongebob ways of delivering the humour are most likely meant for adults, and not really

Directed by: Sherm Cohen, and Stephen Hillenburg. Starring: Tom Kenny as Spongebob, Clancy Brown as Mr. Krab, Bill Fagerbakke as Patrick Star.

Firstly, let me brief through just a little bit of

a children-material. Those butt-slapping, face-

information on what the story really is all about.

smashing scene were just lucky enough not to be

King Neptune, the ruler of the sea, has lost his

cut. But I’m not saying that it has no single value

crown. He found out that his stolen crown was

for the kids to learn.

Special appearance: Jeffrey Tambor, Alec Baldwin, and Scarlett Johansson.

So why is this movie got to be picked as the must

Date release: November of 2004.

located in the Bikini Bottom hidden by a thief. In rage, he went over the famous restaurant in the

watch movie again? Simple. Because it makes

town, The Krusty Krab (besides The Chum Bucket,

you laugh. Another reason? It makes you feel

that is the only restaurant the story ever have) to

good. Don’t believe me? Go ahead, and try.

search for it. The king arrives only to find that his

No. I dare you, try to watch it without laughing or

crown was sold by the thief to a guy from Shell

even giggles.

Movie duration: 1 hour 27 minutes.

City and went berserk. The minute he was about to kill the thief, oh, the suspect for the crown thief

You don’t have to be so uptight and sometimes

is Mr. Krab, (I know, its crazy right?) Spongebob

not everything must have a reason. If you are

took the responsibility to save his boss and search

planning to watch it with your family, I can

for the lost crown.

guarantee you that for the next 87 minutes of your time will not be wasted. Well, it depends on

The journey of our hero begins, to the Shell City

how you define wasted.

where everything is not made out of cotton candy and not a single thing there is, how should I put this delicately, nice? A total opposite place of Bikini Bottom. Yes imagine that.

75


KREATIF


oleh : Filzah Ngadini

SISA-SISA KASIH YANG MENGHARUM

Ma...ma, ma...ma... A...kif nak ma...ma... suap...an...”

“Prang...”

“Mama sibuk la Akif, jangan mengada-ngada boleh? Bibik

Bunyi seperti ada benda yang terjatuh.Kedengaran ada suara

kan ada...”

yang memeki–mekik Kenangan yang diingati oleh Mak Timah

“A...a...pi ma...ma..., A...kif nak ma...ma... yang suap…an...”.

hilang entah ke mana. Dia segera menuju ke ruang makan

“Bik oh bik, suapkan Akif ini... saya nak pergi kerja dah ini.” Mama

untuk melihat apa yang terjadi. Kedengaran jelas suara Mazni

pergi dulu.. malam nanti kita jumpa...”

yang sedang marah. Hati Mak Timah merasakan sesuatu yang tidak baik berlaku. Apabila sampai di ruang makan, dia

Masih terngiang-ngiang suara rayuan Akif di telinga Mak Timah.

melihat Mazni sedang menunjal-nunjal kepala Akif yang sedang

Air mata yang keluar daripada pupuk mata dilap dengan hujung

menangis. Dia terus meluru memeluk Akif.

baju kurungnya. Terbayang wajah Akif yang polos, jatuh sayang dia pada cucunya itu. Akif merupakan kanak-kanak istimewa.

“Apa ni Mazni? Kenapa kamu buat macam ini?”

Yang dilahirkan kurang sifatnya. Namun, siapalah dia untuk

“Si budak sewel ni la... saja je nak buat Maz marah, mak. Dia

menghukum Akif, sedangkan Akif tidak diminta untuk dilahirkan

pergi pecahkan pinggan kesayangan Maz. Memang nak kena

sebegitu.

si sewel ni... Tepi mak, Maz tengah panas ni...”. “Ma...ma... A...a...kif ter...atuh an...ma ...ap... akit... ma...ma...”,

Mengimbau kembali pada waktu kelahiran Akif, Akif dilahirkan

kata Akif dalam sendu.

cukup sempurna, seperti bayi- bayi comel yang lain. Namun, siapa menyangka anak kecil ini menghidap Sindrom Down, iaitu

“Sudah-sudahlah Maz oi... dia dah minta maaf pun... lagipun

kekeliruan genetik. Implikasi dari penyakitnya itu,tumbesaran Akif

kan dia masih kecil... pinggan kamu boleh beli lagi... Kalau

terbantut dan Akif lambat dalam pertuturan. Anaknya Mazni

kamu, pukul dia pun, bukan boleh kamu dapat pinggan kamu

seperti tidak dapat menerima ketentuan ini. Dia menyisihkan

balik”, nasihat Mak Timah.

Akif dan melepaskan tanggungjawab mendidik Akif ke tangan

“Peduli apa aku mak... Si sewel ini memang menyusahkan hidup

pengasuh. Baginya, Akif pembawa malang dan mengubah hidup

aku... Sebab dia, anak aku mati mak... Kan bagus kalau dia

mereka sekeluarga. Akif telah menyebabkan dia kehilangan

yang mampus masa tu... Tak adalah nak menyusahkan hidup

anak sulungnya, iaitu Aswad. Aswad seorang cucu yang baik.

aku...”, kata Mazni dengan penuh benci.

Dia sangat menyayangi Akif. Selepas kelahiran Akif, dialah yang

Mazni terus memukul Akif tanpa belas kasihan. Mak Timah

menjaga Akif. Walaupun pelik, tetapi inilah realitinya. Mazni tidak

terus memeluk Akif untuk menghalang tangan Mazni dari terus

mahu langsung mendekati Akif selepas doktor mengesahkan

memukul Akif. Kedengaran tangisan Akif yang begitu sendu

penyakit Akif. Semenjak itu, Aswad yang menjaga Akif termasuk

bergabung dengan suara Mak Timah yang meminta Mazni

makan minum, pakaian dan segala-galanya. Mungkin pada

menghentikan perbuatannya. Keadaan itu tidak menimbulkan

pandangan kasar, kehidupan Akif seakan sempurna dengan

belas dalam hati Mazni. Dia terus memukul Akif sehingga ada

ada ibu bapa dan keluarga yang bahagia. Namun, sebenarnya

satu tangan yang menghalang perbuatannya. Tidak lain

Akif kekurangan kasih sayang. Hanya pada Mak Timah dan

dan tidak bukan suaminya Alif yang menghalangnya. Lantas

Aswad tempat dia menumpang kasih.

suaminya terus memangku Akif yang sudah tidak sedarkan diri.

Namun, takdir tuhan tiada siapa yang dapat menentukan.

“Diakan anak kita... Kamu dah hilang akal ke?” tengking Alif

Aswad pergi menemui Illahi semasa cuba menyelamatkan Akif

kepada Mazni.

daripada penyakit sawannya. Kereta yang dipandu Aswad

“Dia bukan anak saya, anak saya tak cacat dan sewel macam

gagal dikawal dan melanggar pembahagi jalan. Sejak itu,

dia. Menyusahkan hidup orang, mati lagi bagus.” kata Mazni

kebencian Mazni terhadap Akif semakin menebal. Akif dianggap

dengan angkuhnya.

seperti musuhnya sendiri dan dia seperti memulaukan Akif. Akif

“Kalau apa-apa terjadi dekat Akif, saya tak akan maafkan awak

seperti tidak wujud dalam hidupnya.

sampai akhir hidup saya.” kata Alif yang sedang mendukung Akif dan terus membawanya pergi untuk mendapatkan rawatan.

78


Mazni terus terduduk dan tergamam mendengar kata-kata suaminya. Dia seperti kehilangan arah dan terus menangis. Dia seperti tersedar sesuatu dan segala yang berlaku bermain di

mindanya.

Dia

menyesal

dan

terus

menangis

diatas

segala kesalahannya terhadap Akif. Akif merupakan anak kandungnya. Namun, dia menafikan hak Akif hanya kerana ketidaksempurnaannya. Dia membenci Akif hanya kerana Akif cacat. Dia malu untuk mengakui Akif sebagai anaknya hanya kerana kecacatan Akif yang bukan kemahuannya. Dia lupa yang segala yang berlaku adalah ketentuan ilahi. Kematian Aswad juga bukan kerana Akif, tetapi kerana takdir. Dia terus meluru keluar dari rumah dan menuju ke hospital untuk memohon kemaafan daripada Akif. Dia ingin memeluk dan mencium wajah polos Akif. Hatinya tidak henti-henti berdoa supaya Akif selamat. Setibanya di hospital, Mazni terus mendapatkan suaminya. Dia melihat ibunya sedang menangis tersedu-sedu. Dia menghampiri suaminya yang sedang berbincang sesuatu dengan doktor. Ketika itu, pintu bilik rawatan dibuka dari dalam. Dia melihat sekujur tubuh yang ditutupi dengan kain putih. Dia pelahanlahan membuka kain tersebut. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat wajah itu milik Akif. Dia terus meraung dan meratapi kematian anak kandungnya. “Maafkan mama sayang... mama tak layak untuk jadi ibu kamu...” “Mama sia-siakan kamu, mama tak hargai kamu...” Mama yang salah sayang... Mama yang salah..., ” rintih Mazni dalam sendu. Masih

terngiang-ngiang

suara

rayuan

Akif

meminta

dia

menyuapkannya dan mencium wajahnya. Ibu jenis apakah dia yang tidak menyayangi zuriatnya sendiri sehingga sanggup memukul anak yang istimewa seperti Akif. Kalau Aswad masih hidup, mesti dia malu beribukan wanita seperti dia yang tidak berhati perut. Dia berasa sangat menyesal dan alangkah bagusnya sekiranya masa boleh diputar kembali, dia akan menyayangi dan membahagiakan Akif dan dia tahu menangis air mata berdarah sekalipun, dia tetap tidak dapat mengembalikan Akif dalam hidupnya. Peristiwa hitam itu, banyak mengubah hidup Mazni. Dia telah diceraikan oleh suaminya. Suaminya tidak dapat memaafkan kesalahannya “membunuh” Akif. Ibunya masih sudi memaafkan kesalahannya dan sentiasa memberi sokongan kepada dirinya. Dia juga telah menyerah diri ke polis dan bersedia menerima hukuman

atas segala perbuatannya. Dia dipenjarakan 10

tahun atas kesalahannya. Walaupun dia telah dihukum, dia tetap berasa bersalah di atas ketelanjurannya. Namun, dia tidak ralat, kerana sempat mencium wajah polos Akif sebelum Akif disemadikan dan menunaikan permintaan permata hatinya itu. Hatinya terlalu rindukan Akif, dia selalu bermimpikan Akif dan Aswad yang tersenyum kepadanya. Segala yang berlaku ada hikmahnya. Sekarang dia lebih tenang dan sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia sentiasa berdoa agar Allah akan menemukannya dengan permata-permata hatinya di akhirat kelak.

“Dia sentiasa berdoa agar Allah akan menemukannya dengan permata-permata hatinya di akhirat kelak” 79


VARIASI


oleh : Aizat Farhan Alimin

PENDIDIKAN AWAL

KANAK-KANAK

A

nak

adalah

dikurniakan yang

satu,

anugerah daripada yakni

Allah

yang tuhan S.W.T.

Anak merupakan anugerah yang tidak terhingga yang ditatang, diasuh, diajar serta dibimbing oleh kedua-dua insan yang diberkati Allah S.W.T., iaitu ibu dan bapa mereka. Tidak dinafikan, penjagaan serta asuhan di peringkat kecil iaitu peringkat kanak-kanak berperanan luas dalam pembentukkan jati diri mereka kelak. Sehubungan itu,

terdapat beberapa

langkah khusus perlu diberi perhatian dalam

membina

anak-anak

yang

cemerlang dari segi rohani dan jasmani.

82

Didikan Agama

Peranan Ibu Bapa

Untuk berjaya, tiada jalan pintas. Setiap

Ibu bapa bertanggungjawab mendidik

orang perlu melalui jalan yang sukar,

anak-anak sejak dari kecil lagi. Sekiranya

panjang dan berliku. Menjadi ibu bapa

kita gagal mendidik dari awal, maka

adalah satu kejayaan. Mengharungi hidup

kita akan berhadapan dengan risiko

untuk bergelar ibu bapa bukanlah mudah.

yang semakin rumit untuk mendidiknya

Kita

ketabahan

pada masa akan datang. Dalam hal

dan kecekalan yang tinggi. Kesukaran

ini, pepatah Melayu ada mengingatkan

yang kita lalui akhirnya terubat dengan

kita supaya “MELENTUR BULUH BIAR DARI

kehadiran cahaya mata yang menanti

REBUNGNYA”. Maknanya, mendidik anak

untuk diwarnai. Begitulah fitrah setiap

itu biar dari masa kecilnya kerana anak-

manusia yang bergelar ibu dan bapa.

anak yang dilahirkan itu bagaikan kain

perlukan

kesabaran,

putih, terpulanglah kepada ibu bapa “Jika kamu mahu berjaya di dunia, hendaklah dengan ilmu. Jika kamu mahu

untuk mencorakkannya.

berjaya di akhirat, hendaklah dengan

Jaga Pemakanan

ilmu dan jika kamu mahu berjaya kedua-

Tahukah

duanya juga, hendaklah dengan ilmu”

boleh memberi kesan kepada tingkah

– Imam Shafie.

laku anak-anak? Menjaga pemakanan

anda

bahawa

pemakanan


di sini bukan sahaja berkenaan dengan makanan yang berkhasiat, malah sumber makanan diperoleh juga lebih penting. Sumber rezeki yang haram seperti mencuri, menerima rasuah, penipuan dan sebaginya

....

harus dielakkan.

Betulkan Fokus Kita Kemudian berilah fokus kepada kelebihan dan kebolehan anak. Dengan cara ini, ibu bapa tidak perlu memikirkan masalah anak setiap masa. Kadangkala, apabila terlalu fokus kepada masalah anak, ibu bapa akan lupa pada kebolehan mereka.

Menjaga Kredibiliti Fenomena biasa yang berlaku kepada hampir semua ibu bapa ialah anak lebih dengar apa yang cikgu arahkan berbanding apa yang ibunya arahkan. Sebenarnya, ibu bapa di rumah perlu menunjukkan aspek kredibiliti di hadapan anak sehingga boleh menjadi model kepada anak seperti: •

Tidak menunjukkan kelemahan diri di hadapan anak

Tunjukkan kehebatan diri

Akui kesilapan dan minta maaf

Menjadi contoh

Mendampingi

anak

dalam

semua

perkara •

Lakukan percakapan yang dilafazkan

Berpegang pada janji

Luangkan Masa Bersama Anak Sediakan waktu yang mencukupi bersama anak anda. Jika anak pulang dari sekolah, mereka berasa cukup tertekan dengan bebanan kerja di rumah, mengulang kaji pelajaran,

mahupun

masalah-masalah

lain. Sungguh ideal jika ibu bapa berada di rumah pada saat anak-anak di rumah. Seorang

anak

akan

senang

bercerita

ketika pulang dari sekolah dan meluahkan semua keluhan dan bebanan kepada ibu bapa. Mereka akan mula bercerita tentang teman-teman mereka yang nakal di sekolah dan pengalaman-pengalaman menarik yang mereka lalui pada hari itu. Komunikasi yang baik dapat membantu dalam mendidik anak-anak.

“MELENTUR BULUH BIAR DARI REBUNGNYA”. 83


oleh : Muhammad Fakhruddin Khairul Anwar

IMPIAN &

HARAPAN

KANAK-KANAK

DARIPADA SI DEWASA

K

anak-kanak sejak lahir memerlukan perhatian

yang

sewajarnya.

Bayi yang baru lahir akan cuba

mengadaptasi

persekitaran

mereka

dengan bunyi, sentuhan, serta perhatian daripada

orang

dewasa.

Lazimnya,

seorang bayi akan berasa sentuhan dan belaian ibu ketika di dalam kandungan lagi. Kini, di pasaran terdapat banyak cakera padat untuk untuk kegunaan ibuibu mengandung. Alunan muzik sebegini mampu

mengurangkan

tekanan

kepada ibu dan secara tidak langsung, memudahkan tumbesaran bayi di dalam kandungan. Penceraian bukanlah sesuatu faktor yang mendorong seseorang kanak-kanak itu menjadi liar. Hal ini terpulang kepada kanak-kanak itu sendiri dan perhatian daripada ibu bapa setelah berpisah. Mereka masih lagi boleh membesar tanpa

sebarang

masalah

sekiranya

mereka diberikan perhatian yang cukup semasa membesar walaupun ibu bapa mereka lagi.

sudah

Gangguan

tidak dan

bersama-sama tekanan

akan

berlaku apabila mereka berasa tersisih (Neglected Syndrome) daripada ibu atau bapa kandung mereka sendiri. Mereka akan berasa diri mereka kurang disayangi ataupun tidak dipedulikan. Cara yang betul

untuk

mendidik

anak

selepas

penceraian adalah dengan mengambil berat tentang keadaan mereka ketika membesar

84

dan

tidak

menghalang


Gangguan dan tekanan akan berlaku apabila mereka berasa tersisih (Neglected Syndrome) daripada ibu atau bapa kandung mereka sendiri.

bergaul dengan keluarga tiri mereka. Hal ini sebenarnya salah. Mereka mempunyai saudara

tiri

mereka bagi memudahkan pengurusan harta

pusaka

kelak

selain

daripada

mengeratkan hubungan silaturahim. Rancangan televisyen juga memainkan peranan

yang

meningkatkan

penting

prestasi

dalam

tumbesaran

mereka. Kanak-kanak yang membesar dengan

sihat

haruslah

menonton

rancangan televisyen yang bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Mereka seharusnya

diasuh

untuk

menonton

rancangan berorientasikan kekeluargaan seperti Astro Ceria dan Disney Channel yang mampu menarik minat kakakkanak untuk berimaginasi. Rancangan berbentuk kartun sebegini akan mewarnai minda kanak-kanak dan membentuk mereka

menjadi

kanak-kanak

yang

kreatif dan ceria selain daripada peka dengan

keadaan

Rancangan

sekeliling

mereka.

malam

seperti

lewat

World Wrestling Entertainment ataupun rancangan

berunsurkan

pergaduhan

atau ganas bukanlah rancangan yang sihat untuk ditonton oleh kanak-kanak. Rancangan sebegini cenderung untuk memupuk perasaan benci dan marah, justeru

menggalakkan

mereka

ini adalah sangat berbahaya kerana

menjadi pandai kerana memakan lobak.

kanak-kanak tidak mampu berfikir secara

Dengan itu, kanak-kanak tidak teragak-

matang dan secara tidak langsung boleh

agak

mencederakan rakan sebaya mereka

kerana mereka cenderung untuk menjadi

dengan meniru aksi-aksi yang mereka

karakter kartun kegemaran mereka.

untuk

memakan

sayur-sayuran

Secara tuntasnya, kanak-kanak boleh

tidak membenarkan anak-anak mereka

mengenali

sayur berwarna hijau, atau Bugs Bunny

Bagi

mereka yang lain. Sesetengah ibu bapa

untuk

menjadi kuat kerana makan muntah

bersama-sama rakan sebaya. Kelakuan

tontoni.

mereka bergaul dengan adik-beradik tiri

hak

ganas atau tidak wajar ketika bermain

untuk

meniru atau mencontohi perbuatan yang

mengelakkan

kanak-kanak

membesar secara sihat jika ibu bapa

merasa diri mereka terbiar, ibu bapa

mereka

harus peka dengan apa yang mereka

dan

minati. Sebagai contoh, jikalau anak-

sempurna. Amalkan gaya hidup yang

anak mereka meminati kereta mainan,

sihat dan berikan perhatian secukupnya.

belikanlah satu kereta mainan yang

Kanak-kanak

mereka ingini. Cara ini boleh membuatkan

perhatian

mereka tidak berasa terbiar walaupun

bapa terlampau sibuk selaras dengan

ibu bapa sibuk melakukan kerja-kerja

pembangunan pesat ekonomi negara.

lain di dalam rumah. Selain daripada

Ibu bapa seharusnya lebih peka dengan

itu, untuk mengelakkan anak rasa tersisih

proses

dek kerana kesibukan ibu bapa mereka,

mereka di sekolah. Kanak-kanak mungkin

ajaklah mereka untuk mengulang kaji

cenderung untuk memberontak apabila

pelajaran

bersama-sama,

boleh

mendampingi

memberikan

tunjuk

masa

kerana

kini

mereka

ajar

memerlukan

kebanyakan

pembelajaran

yang

ibu

kanak-kanak

mengajar

disuruh mengulang kaji. Rajinlah merujuk

mereka membaca ataupun menonton

kepada guru kelas untuk mengetahui

rancangan kegemaran mereka bersama-

perkembangan anak-anak mereka.

sama. Cara sebegini dapat memupuk semangat ingin belajar dan semangat

Oleh itu, jika berkemampuan, berilah

kekeluargaan yang kuat.

ganjaran mereka

yang untuk

boleh lebih

membuatkan berusaha

dan

Gaya pemakanan yang sempurna turut

berasa diri mereka diberikan perhatian

memainkan peranan dalam menjamin

yang secukupnya dengan memberikan

tumbesaran kanak-kanak yang sihat.

imbuhan yang sesuai jika mereka berjaya

Terdapat beberapa kajian telah dilakukan

dalam

di

terkejut melihat hasilnya.

luar

negara

yang

menunjukkan

peperiksaan.

Anda

mungkin

bahawa kanak-kanak yang membesar seharusnya diberikan makanan yang bersesuaian untuk tumbesaran mereka. Meal skipping bukanlah idea pemakanan yang baik kerana kanak-kanak mungkin mengalami tumbesaran yang terbantut dan tidak sihat. Kanak-kanak haruslah diberikan makanan yang mempunyai kandungan protein, sayur-sayuran hijau, dan

makanan

berkarbohidrat

untuk

membesar. Sekiranya kanak-kanak tidak menggemari sayur-sayuran, ibu bapa boleh

mengadapatasi

watak

ketika

menghidangkan

sayur-sayuran.

kartun

Sebagai contoh, Popeye boleh menjadi kuat kerana memakan bayam, Badang

85


oleh : Tuan Shahrulmizam Ab. Rahaman

SA

BER IL B MA ELA IN JA R

MB

86


I

bu

bapa

penting

dalam

proses

dapat mempelajari tingkah laku yang

kanak-kanak.

Oleh

baru. Apa yang dikemukakan oleh Almy

itu, sebagai ibu bapa yang ingin

bersesuaian dengan pandangan Rubin,

tumbesaran

memenuhi keperluan anak-anak mereka,

Fein, dan Vendenberg (1983).

beberapa pendekatan boleh diambil melalui kaedah bermain untuk mendidik

Penerokaan

anak-anak mereka menjadi manusia

persekitaran ialah salah satu cara kanak-

yang lebih berguna. Siapa kata bermain itu suatu perkara yang membuang masa! Ia sebenarnya membantu

mereka

dalam

proses

membesar.

Melalui

aktiviti

yang

“Siapa kata bermain itu suatu perkara yang membuang masa! Ia sebenarnya membantu kanak-kanak dalam proses membesar�

kanak

dan

interaksi

memperoleh

dengan

maklumat

yang

amat berharga dalam hidup mereka. Penerokaan

dan

interaksi

ini

dapat

dilakukan oleh ibu bapa itu sendiri melalui masa yang diluangkan bersama anakanak mereka. Masa yang diluangkan

menggembirakan, ia mampu menarik

ini jika dapat diukur sangatlah berharga

perhatian

nilainya.

dan

kanak-kanak.

meningkatkan

Sesuatu

minat

perkara

yang

dapat membuat kanak-kanak gembira

Permainan bebas dan terancang seperti

secara

membantu

permainan silang kata ialah salah satu

meningkatkan minat mereka terhadap

kaedah yang boleh digunakan bagi

sesuatu perkara. Dengan kata lain, ia

mengisi masa bersama anak-anak malah

membantu dari segi keupayaan kanak-

dapat

kanak

sesama keluarga. Kelonggaran masa

tidak

langsung

tersebut

untuk

membezakan

mengeratkan

lagi

hubungan

antara perkara yang mereka suka dan

yang

tidak suka.

untuk bermain dapat menjana idea oleh

diberikan

kepada

anak-anak

kanak-kanak sendiri. Menurut Caplan dan Caplan (1973), permainan penting bagi perkembangan

Mendidik anak-anak bermain dengan

kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan

berkesan

emosi,

keupayaan kognitif, kemahiran mata

perkembangan

sosial

dan

dapat

meningkatkan

intelek kanak-kanak di samping dapat

kasar

memperkembangkan kekuatan fizikal,

inovatif kritis dan kreatif mereka. Malah,

koordinasi dan ketangkasan mereka.

ia meningkatkan keinginan meneroka

Permainan

memberi

bagi memenuhi perasaan ingin tahu dan

pengalaman tentang keadilan, peraturan

yang amat penting ia dapat mengatasi

serta memperkuatkan kebolehan berfikir

perasaan bimbang dan tertekan di

dalam pelbagai cara. Antara permainan

kalangan anak-anak.

juga

dapat

dan

mata

halus,

kemahiran

lazim yang dimainkan dalam bilik darjah ialah teka-teki, teka silang kata, kad-

Dalam membincangkan ciri-ciri bermain

kad nombor, kad-kad bergambar, catur

mereka menyatakan; “Pertama, main

dan sebagainya. Selain itu bermain

adalah

merupakan satu bentuk kesenian kanak-

dengan sendiri, berlaku hanya untuk

kanak.

kepuasan

Ia

merupakan

menzahirkan

perasaan

saluran

dalaman.

semasa

Lenyap

melakukannya.

sumber

Kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan

untuk mendapatkan kegembiraan dan

main mestilah ada kebebasan memilih

keseronokan.

oleh peserta�.

Almy (1984) pula menyatakan bahawa

Sebagai contoh, permainan mencari

kanak-kanak bermain dengan diarah oleh

perkataan dan permainan cari benda

diri mereka sendiri tanpa mengambil kira

tersembunyi.

tujuan bermain. Semasa bermain, mereka

ini bebas dipilih

bebas

motivasi

daripada

dan

untuk

motivasi

segala

peraturan.

Melalui permainan, kanak-kanak akan

Kedua-dua

kepada

permainan

dan dapat memberi anak-anak

untuk

mengenal huruf.

87


oleh: Muzaffar Musa

WAN KUZAIN

WAN KAMAL

Budak ajaib berdarah Malaysia

Beliau merupakan anak kepada bekas pemain bola sepak tanah air yang terkenal pada era 80 an, iaitu Wan Kamal Wan Napi yang kini menetap di Carbondale, Illinois, Amerika Syarikat.

D

unia bola sepak tanah air seakan

Amerika

bapanya,

di Perancis berbanding di Malaysia.

mendapat harapan baru apabila

beliau memiliki bakat semula jadi dalam

Ditambah dengan kepincangan yang

Wan Kuzack Wan Kamal memuat

sukan ini. Minatnya yang mendalam

dihadapi dalam sistem pentadbiran FAM

naik aksi adik kecilnya Wan Kuzain Wan

terhadap sukan bola sepak mendorong

yang rata-ratanya dibarisi oleh golongan

Kamal yang memiliki bakat luar biasa

beliau untuk mengasah bakat yang

yang langsung tidak mempunyai latar

dalam

sukan

bola

sepak

di

Syarikat.

Menurut

laman

dianugerahkan kepadanya itu. Sejak

belakang dalam sukan, tidak mustahil

sesawang Youtube. Rata-rata penonton

kecil lagi, beliau telah menunjukkan

akan menjadi punca Wan Kuzain menjadi

yang menyaksikan rakaman tersebut

minat yang mendalam terhadap sukan

satu lagi bakat muda yang disia-siakan

begitu kagum melihat ketangkasan dan

tersebut. Seawal usia 11 tahun, beliau

negara.

kelincahan anak kecil ini memperdaya

telah

pemain lawan untuk menjaringkan gol.

pasukan North America yang terkenal di

Secara keseluruhannya, masih terlalu

Sedutan video berdurasi 4.06 minit yang

utara Amerika Syarikat.

awal untuk kita meletakkan harapan yang

berjaya

menyarungkan

jersi

telah dimuat naik pada 28 februari 2009

terlalu tinggi terhadap anak muda yang

ini telah menjangkau sebanyak 134,909

Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM)

berbakat besar ini. Sukan bola sepak

kali tayangan pada September 2011. Jika

telahpun menyatakan hasrat mereka

memerlukan komitmen dan disiplin yang

dilihat dari segi kemahiran yang dimiliki

untuk mengambil Wan Kuzain mewakili

tinggi. Selain itu, aspek perubahan fizikal

beliau, adakalanya ia persis pemain

negara

peraturan

turut mempengaruhi mutu permainan

terbaik dunia Lionel Messi. Ini menjadi

Persatuan Bola Sepak Sedunia (FIFA),

seseorang dalam sukan ini. Walau di

penyebab

Wan

menyertai

mana sahaja beliau berada, Wan Kuzain

digelar

utama

‘Budak

mengapa

Ajaib

Malaysia’

beliau oleh

kelak.

Kuzain

skuad

layak

untuk

bola

sepak

Malaysia

pasti akan menjadi kebanggaan rakyat

keluarganya

masih

berstatus

Malaysia jika beliau dapat mengekalkan

warganegara Malaysia. Persoalan yang

prestasi yang baik kelak. Samada beliau

timbul kini ialah sama ada FAM mampu

akan kekal sebagai pemain bola sepak

Wan Kuzain Wan Kamal dilahirkan pada

meyakinkan dan menarik minat anak

yang baik atau sebaliknya, hanya masa

tanggal

Beliau

kecil ini untuk mewakili skuad negara

dapat menentukan.

merupakan anak kepada bekas pemain

suatu hari nanti. Lihat sahaja bagaimana

bola sepak tanah air yang terkenal pada

Titus James Palani yang pernah diberi

era 80 an, iaitu Wan Kamal Wan Napi

jolokan ‘Ronaldo Malaysia’ pada suatu

yang kini menetap di Carbondale, Illinois,

ketika dahulu, kini lebih selesa bermain

pemerhati sukan dari dalam dan luar

kerana

negara.

88

14

september

1998.

utama

Mengikut


TEMU RAMAH bersama WAN KUZACK Ceritakan serba sedikit tantang Wan Kuzain Kuzain merupakan seorang adik yang baik, bijak dalam pelajaran serta mempunyai minat yang mendalam dalam sukan bola sepak. Bagaimanakah bakat beliau dikenal pasti? Secara peribadi, saya merasakan beliau mewarisi bakat ayah kami dalam sukan bola sepak. Sejak dari kecil, Kuzain telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap sukan ini. Ayahlah yang bertanggungjawab menjadi pendorong kepada beliau. Apakah pandangan anda tentang sukan bola sepak di Malaysia? Saya dibesarkan di Amerika Syarikat. Saya tidak begitu arif tentang situasi bola sepak di Malaysia. Apa yang saya tahu, Malaysia mempunyai pasukan bola sepak yang berpotensi untuk terus meningkat. Jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil Malaysia mampu melahirkan bakat-bakat bola sepak yang setanding dengan jagoan antarabangsa. Pada pandangan anda, adakah Kuzain akan mewakili Malaysia pada masa akan datang? Kuzain layak untuk mewakili Malaysia kerana bapa kami masih warganegara Malaysia. Keluarga kami juga masih ramai yang tinggal di Malaysia. Saya tidak menolak kemungkinan Kuzain akan mewakili Malaysia suatu hari nanti. Namun, masih terlalu awal untuk kita meletakkan tanggapan sedemikian. Kuzain masih terlalu muda. Masih banyak yang perlu beliau pelajari. Walau apa pun, hanya beliau yang dapat menentukan masa depan beliau.

89


oleh: Nik Rahimi Nik Mustafa

PENDIDIKAN KANAK-KANAK MELALUI TELEVISYEN

ASTRO BABY TV SEBAGAI MEDIUM UTAMA

K

aedah

pendidikan

melalui

Kajian oleh Weller pada tahun 2002

televisyen boleh digunakan untuk

mendapati bahawa kanak-kanak dapat

pendedahan

mengenali

kepada

kanak-

logo

dan

simbol

jenama

kanak dari segi aspek pendidikan sebelum

sebelum mereka boleh membaca. Mereka

memasuki

Umum

akan lebih mudah mengingati satu-satu

mengetahui bahawa dasar pendidikan

iklan yang berulang memaparkan logo

melalui

satu

atau jenama produk. Hal ini menunjukkan

daripada medium terbaik kepada kanak-

bahawa pembelajaran kanak-kanak yang

kanak untuk mempelajari sesuatu yang

belum mengenali huruf sangat efektif dan

baru.

alam

televisyen

Bagi

persekolahan. adalah

kanak-kanak

salah

masih

berkesan melalui televisyen. Jadi bagi

belum bersekolah, mereka masih belum

yang

ibu bapa itu sendiri, mereka seharusnya

pandai untuk mengenali dan juga untuk

mengambil perkara ini sebagai salah satu

mengeja huruf, jadi televisyen merupakan

daripada inisiatif demi masa depan anak-

antara salah satu cara terbaik buat ibu

anak mereka.

bapa bagi mendidik anak-anak mereka. Antara contoh terdekat ialah menerusi

Menteri

pengenalan kepada rancangan Astro

Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul

Babytv khas untuk kanak-kanak yang

Jalil

belum menempuhi alam persekolahan.

Malaysia berhak mendapat yang terbaik

Astro Babytv adalah sebuah rancangan terbitan Astro di saluran 618 yang mula dilancarkan pada 4 disember 2003.

Pembangunan

berkata

setiap

Wanita,

dan

kanak-kanak

di

untuk membolehkan mereka membesar sebagai individu yang ceria, sihat, dan mempunyai pelbagai kebolehan. Oleh kerana

pembelajaran

bermula

lebih

awal daripada umur persekolahan, maka pembangunan

awal

dan

pendidikan

kanak-kanak

memainkan

peranan

Babytv ialah satu program khusus untuk

penting dalam membentuk pengalaman

bayi, kanak-kanak kecil dan buat ibu

seseorang untuk membina kejayaan pada

dan bapa mereka. Babytv ialah program

masa akan datang.

yang dikembangkan dengan kerjasama daripada pakar kanak-kanak menerusi

Jadi bagi ibu dan bapa yang semestinya

tema-tema

juga

mahukan yang terbaik buat anak-anak

membincangkan perkara-perkara seperti

yang

tertentu.

Ia

mereka, rancangan Babytv ini merupakan

cara penjagaan bayi dengan rapi buat

salah satu rancangan yang paling sesuai

ibu bapa, kaedah pemakanan bayi dan

dan menarik untuk ditonton di samping

kanak-kanak, serta permainan-permainan

pelajaran serta pembelajaran yang dapat

menarik yang boleh menarik perhatian

diperoleh melalui rancangan tersebut.

kanak-kanak untuk menonton rancangan yang disiarkan dalam rancangan Babytv ini.

90


oleh : Mohd Dzul Fiqri Zainun

#TwtUpKaseh Twitter Bukan Sekadar Laman Bersosial

T

witter ialah nama laman sosial yang

sukaneka, makan beramai-ramai serta

tidak asing lagi bagi masyarakat

kerja amal di sekitar rumah anak yatim

Malaysia

fenomena

itu. Aktiviti ini menunjukkan keprihatinan

Facebook menguasai alam siber sekitar

masyarakat terhadap kanak–kanak yang

Malaysia kini muncul pula Twitter. Twitter

kurang bernasib baik selain, merapatkan

merupakan laman sosial yang berbeza

silaturrahim antara penggemar Twitter.

daripada Facebook, iaitu laman sosial

Selain itu, mereka juga bekerjasama

ini memberi ruang kepada pengguna

untuk

untuk memberitahu apa yang sedang

tersebut sebagai contoh melukis mural

dilakukan oleh mereka pada setiap

“TwtUpKaseh”

masa, Twitter kini mendapat sambutan

mereka ke rumah anak yatim tersebut.

selepas

menghias

rumah

sempena

anak

yatim

kedatangan

terutamanya selebriti terkenal di Malaysia. Laman Twitter di Malaysia mempunyai

Selain memupuk semangat kerjasama

penggemarnya

antara masyarakat, program ini turut

yang

tersendiri

dan

mereka menggunakan Twitter sebagai

mengetengahkan

medium

kanak

untuk

mereka

berkenalan

yang

kehendak

kurang

kanak-

bernasib

baik.

sesama sendiri, tidak kira di mana mereka

Walaupun jarang ditemui pada zaman

berada dan dari mana asal usul mereka.

moden ini, masih wujud manusia yang

Dari situ wujudnya terma #twtup ini. Twtup

prihatin

bermaksud pertemuan antara ahli-ahli

tersebut.

tentang

anak-anak

yatim

yang mendaftar di laman Twitter. TwtUpKaseh adalah satu aktiviti wajib setiap tahun yang diadakan oleh ahli– ahli Twitter di Malaysia, ia bermaksud berkumpul dan membuat amal bersama anak-anak yatim yang terpilih di sekitar Malaysia. Aktiviti mulia ini mendapat sambutan hangat oleh penggemar Twitter kerana setiap tahun mereka mendapat sambutan Antara

yang

aktiviti

“ TwtUpKaseh adalah satu aktiviti wajib setiap tahun yang diadakan oleh ahli-ahli Twitter di Malaysia ”

memberangsangkan.

yang

diadakan

ialah

91


by: Nor Azwan Khiruddin

S T E P & S D I K 92


G

rowing up with a pet can be an exciting and beneficial experience for kids at young age. It does not matter whether it is a cat, a dog, a

hamster or any other animals. Choosing a suitable pet for kids would be an opportunity for children to learn, to love, respect and care for other creatures but as well as the joy of pet ownership. Therefore parent involvement is important to

“Children learn to take care of their pet by following the right example showed by their parents”

help their kid in order to give them a positive experience of pet ownership.

A good relationship between a child and the pet can

Parent should help out in the process of choosing a suitable pet. The most common animal chosen as pets are dogs and cats, while other choices are rabbits, guinea pigs, hamsters,

contribute to a child’s self esteem and self confidence, help develop trusting relationship with others and help develop the child non-verbal communication, compassion and

fish, birds, reptiles and horses.

empathy.

Children learn to take care of their pet by following the

Kids can also learn the importance of being responsible at

right example showed by their parents. Parents can start by seeking information on types of pet they want to get for their kids or maybe even by getting the advice on pets from the vet, animal breeders or other pet owners. A pet has more than one advantage for young kids. A research shows that children who have experience nurturing a pet have a stronger immune systems and seem to be better at fighting

an early age by acting as a caretaker for a pet. It can also provide an ideal opportunity for parent and child to bond while caring for the pet together. Showing children what it means to be responsible for another creature can result in teaching important life lessons such as discipline, patience, kindness and attentiveness.

infection and less likely to be absent from school.

Bringing a pet home and into the family can also be an

Another research shows that the experience of having a

For example, pets can help ease the transition of suddenly

effective way to help prepare kids for the real life scenario.

pet is most likely to teach children to be more responsible, discipline and contributes to a child’s self-esteem and self confidence in their process of growing up. The healthy bond between a pet and a child can be beneficial with the guidance of their parent. Teach them that pets need their care and require a lifetime commitment as the animals depends on us to care for them. Let them be a part of daily chores by taking care of their pet so that they will be able to form a bond with their pet. Parent should also be aware that younger children and pets will need closer supervision to ensure both their safety. Parent must always oversee the pet’s care even if they believe that their child is old enough

having to share mom and dad’s attention with a new brother or sister by demonstrating the joy of having new playmates can be, as well as caring for another. Pets can also help kids learn how to deal with medical issues and illnesses as they are exposed to routine veterinarian check-ups with their pet, and the treatments for various ailments for their pet. Through pets, children can also learn the lesson on respecting other living things and lessons on life such as the birth, illness, death and accidents involving their pet as they observe and care for it.

to care for their own pet.

Therefore parents must also be involved in making sure that

Choosing the right and suitable pet is important in order

monitor the interactions between them so that it would lead

their children take good care of their pet’s well being and

to make sure the compatibility between the pet and their owner. After all some kids might have some

symptoms

or allergies towards some animal, and this might be an obstacle in the process of bonding between the kid and their

to a good and positive outcome. Now it should be very clear that encouraging your kid’s interest of having their own pets can actually be a beneficial and a good learning process in their life.

pets which is why parent should play their role in choosing the pet for their kids.

93


by: Nur Amira Ruzanna Radzuan

BOOK TRIVIA

STRANGE

!

BUT TRUE

Need a few extra-credit points in class?

Impress your teacher with your knowledge of book trivia.

It is basically a true facts about kid that related with the A.A. Milne, the author of the Winnie the Pooh series, used his son as inspiration for the character Christopher Robin. His son, also named Christopher Robin, grew up hating the stories because his

surrounding. Most of the facts will be based on reliable survey, observation, research on internet and books and suitable for all ages as it is not only focusing the facts in Malaysia but also worldwide. There are millions things that you should not miss out. Alert! We are talking about the goodness giving or else. Here’s what you can do’s and don’ts. Just deal with it.

schoolmates teased him about his imaginary friends.

Murasaki Shikibu wrote the world’s first novel, The Tale of the Genji, in around 1008.

Accidental Food Inventions Do you ever feel bad because you made a mistake? Remember, some of our favorite foods were discovered by accident.

Sandwich One day in the 1700s, the Earl of Sandwich was so busy gambling, he did not want to

10

go to eat. So, he ordered some food to be

STRANGE FACTS WOW! I can’t believe it:

a bicycle is faster than a car for most 1 IntripsTokyo, of less than 50 minutes! most popular first name in the world is 2 The Muhammad!

3

A lightning bolt generates temperatures five times hotter than those found at the sun’s surface!

4

Most lipstick contains fish scales!

you counted 24 hours a day, it would take 5 If31,688 years to reach one trillion! urine glows under 6 Cat a black-light! hippo can open its mouth wide enough to fit a 7 A4 foot tall child inside! are born with 300 bones, but as you 8 You grow to be an adult, you only have 206!

9

During your lifetime, you’ll eat about 60,000 ounds of food, that’s the weight of about 6 elephants! Bangladesh, kids as young as 15 can be 10 Injailed for cheating on their finals!

94

piled between two slices of bread, which he ate while gambling. The sandwich has been popular ever since.

Chocolate Chip Cookies In 1930, Ruth Wakefield was baking chocolate cookies at the Toll House Inn in Whitman, Mass. When she ran out of baking chocolate, Ruth broke a bar of semi-sweet chocolate into little pieces and added them to the dough. When the cookies were baked, the chocolate hadn’t melted. Instead there were little chips of chocolate throughout the cookie. Ruth was soon selling chocolate chip cookies.

Potato Chips One day in 1853, a diner at Moon Lake Lodge in Saratoga Springs, New York, refused to eat an order of French fries because they were too thick. The chef, George Crum, fried a thinner batch, but the customer also rejected it. Crum decided to teach the diner a lesson. He sliced a potato paper-thin and fried it so heavily it could not be cut with a fork. But the customer loved them. Soon other customers were asking for potato chips.


Kids Sport

Injuries

These will barely take up any time on the clock but it will make a world of difference to your point of view!

MINUTE

1 WONDERS

HUG Do hug your family and friends now! Knowing that you are loved helps you get through all the tight spots in life.

LOL Seriously, chuckle out loud now! It is impossible to laugh and frown at the same time. Millions of kids rush to the emergency room every year after getting hurt playing a sport. Here are the sports that send the most kids to the hospital.

SAVE Take RM10 or less and stash it somewhere you will forget about! Just wait for the day you find it, you will be all smiles.

Fantastic Animal Fact

•A can live for up to a week without a head. • Only female bite. Females need the protein from blood to produce their eggs.

STRETCH Release all that tension in muscles. Cycling and swimming are the best ways.

Fast Food So you are in a stitch and you need something quick. Here is what you can have without totally blowing your calorie count?

INSTEAD OF,

TRY THIS!

• have about 250 muscles in each ear. • Giraffes not only have long necks, they also have enormous tongues, which can be 18 inches long.

INSTEAD OF,

TRY THIS!

• The smallest fish in the world is believed to be the Paedocypris progenetica, which was recently discovered in Indonesia. It measures just over one-third of an inch long and has a seethrough body.

“People do what they want to do as long as they feel enjoy and fun in doing so. Value, norms, culture, and belief might affect the way they do it. It helps you to react to these situations in the best way to minimize danger or negative consequences to yourself. You cannot control the actions of others and surrounding that intentionally or unintentionally to affect our habit and daily activities. So, alert and be conscious with our surrounding.”

95


by : Ahmad Rafaii Sharudin

SPORTS IN THE CHILDREN WORLD FOR CHILDREN”B S “BENEFITS

OF SPORT

enefits of sport and physical activity reduced

increased

for

children risk

of

cardiovascular

include obesity, fitness,

improved coordination and balance,

ports help children to develop a

better sleep and improved social skills.

physical skills, get exercise, make

Reducing sedentary time may be as

friends, have fun, learn to play

important for health as increasing

as teammates, learn to play fair, and

exercise time. Best of all, moving is

improve self-esteem. The highly stressful,

fun. It is also could reduced risk of

competitive,

obesity for the children’s.

“win

at

all

costs”

attitude prevalent at colleges and with

sports

and they also should involve in

developing them.

96

a sport’s team will help your kids to get out and get some exercise without any pressure to lose weight or getting in shape. Plus, if your child sees that their physical condition is causing them to under-perform, it may motivated them to

many aspects in their life. If we want

taught to children in sports will affect their

their children to involve actively in

More and more

kids are becoming overweight. Joining

give many benefits to children’s on

remember that attitudes and behaviour

good sportsmanship. Parents may want

a problem for adult.

What we can see here that sports could

world of children’s sports. It is important to

role in helping their child to develop

society today is obesity, and it is not just

do other activities to get healthy lifestyle.

professional athletes that affects the

adult life. Parents should take an active

One of the biggest problem in our

to differentiate between positive or

The highly stressful, competitive, “win at all costs” attitude prevalent at colleges and with professional athletes affects the world of children’s sports.

negative impact to the children, the answer is positive impacts may give more than the negative impacts to children. So start to let your children’s involve in sports and at the same time it could give many positive impacts to them.


ZOOMING

THE UPCOMING HERO’S

Name: Pandelela Rinong Pamg Age: 18 Date of Birth: 02 March 1993 Height: 1.59m Weight: 50kg Hobby: Swimming,Shopping

Name: Zulmazran bin Zulkifli Age: 28 Date of Birth: 20 November 1983 Height: 1.66m Weight: 60 kg Hobby: Bowling, Watching Movies

1. Your latest update?

1. Your latest update?

Pandelela: Prepare for Asian games in Indonesia

Zulmazran: Preparation for Master and Asian Games on November in Indonesia

2.How do you succeed in sport? Pandalela: Training is the key to success

2.How do you succeed in sport? Zulmazran: Keep on training

3.How do you manage your time handling sports and study? Pandelela: Set the best schedule for my training and school. But

3.How do you manage your time handling sports and study?

make sure it balanced with one another

Zulmazran: I had my mission and vision, so I focus on it and don’t lose it.

4.Who are the people that support you in succeed? Pandelela: My family and God’s willing.

4.Who are the people that support you in succeed? Zulmazran: Of course my family!!

5.Your recent achievements in sport? Pandelela: Recently was 2009-bronze in world aquatics

5.Your achievements in sport?

championship with Mun Yee, 2010-bronze in summer Youth

Zulmazran: So many, but my personal best is on Master Circuit

Olympics in Singapore and the best in 2010-Gold medal in New

where I got in final, that my best one!

Delhi Commonwealth Games. That was Sweet!! 6.Words of encouragement for those young athlete out there. 6.Your words of encouragement for those young athlete out

Zulmazran: You must have your own target and don’t lose it!!

there. Pandelela: Keep on the effort and training and don’t ever give up!!

97 97


by : Noor Syazwani Hillmy

CHILDREN’S ROOM & PSYCHOLOGY OF COLOURS Believe it or not, colour does have effect on children’s mood, personality and upbringing. Children love colour but does it always make sense to paint children’s room using their favourite colours? Psychology of colour will help parents find the right colour scheme for a hyperactive child or assist them in the selection of just the right shade to put a vibrant and more energetic spin on a room for a quiet or more reserved child.

Dr. Khamsiah Ismail the Psychologist Officer of LPPKN

P

arents should not only design and

2. COLOUR SUGGESTION FOR CHILDREN’S ROOM AND SPACE?

3. HOW COLOURS HELP THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S PERSONALITY?

the effects of the colours they use on their

Children’s bedroom and space needs

Colours

children. This also includes organization

soft colours such as blue and pink,

interpretations according to the tradition

and discipline manner which parents may

which reflects serenity and tenderness.

aspect of certain culture but the theory of

want to apply and train their children.

Blue

children

colour therapy explains that colour could

Parents should create an environment

and pink gives a sense of comforting,

affect someone at different age, gender

that works for them. The interview session

familiarity and safety. Avoid the use of too

and

with Dr. Khamsiah Ismail, the Psychologist

many colours in the bedroom and also

believe

Officer

dan

energizing colours like red, orange and

someone’s personality; for an example,

Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

yellow because it can cause children to

red symbolizes enthusiasm, confidence

will give lots of clue to parents in deciding

be too energetic, restless, face difficulties

and energy.

colour usage for their children’s room.

to sleep and prone to cry.

1. IS IT TRUE THAT COLOURS COULD AFFECT CHILDREN’S MOOD PSYCHOLOGICALLY?

Application of natural colours such as

of calm, willing to help others and a

green or purple can help children to

good listener, yellow which is influenced

wake up fresh and calm in the morning.

by the sun could give the effect of

Most living things respond to colours. Every

Nevertheless, be extra careful in using blue

happiness, optimist, energetic and active.

colour in the rainbow produces different

and purple because too much usage of

Therefore, colours somehow could help in

vibrations and waves of different speeds

blue and purple will cause passiveness.

developing children’s personality. Parents

and strengths. Each wave vibrates at

Meanwhile, orange and yellow colour is

are advised to be more careful because

different speed which are frequency that

believed to have the power to stimulate

usage of colours like black could be

carries energy. This energy can produce

mind, creativity and enthusiasm. Therefore

psychologically

changes in the human body such as

the colour is suitable to be used in the

children.

body temperature, sleeping patterns,

playing room. This could help children to

emotional and metabolism. Therefore,

be more creative and enjoy their play

It is best for parents to observe their

each colour somehow has connection

time most.

children’s behaviour and choose the right

decorate rooms for their children but they also need to understand

of

Lembaga

Penduduk

corresponds

to

active

could

climate that

have

differently. colours

different

Psychologists could

reflect

While green could reflect the personality

emotion-distracting

to

with some part of our body that gives

colour to help their children in interacting

different effects upon the soul, physical

positively with the chosen colour used in

and mental.

their space.

98


by : Ammar Lutfi

A PLACE FOR

ABSOLUTE BOOK LOVERS!

I

f anyone asks, where could I buy a lot of books with affordable prices? Easy as ABC, the answer would absolutely

be BookXcess. But seriously, what is BookXcess? Is it an exclusive book club that you need to pay in order to join? No, it is absolutely not. BookXcess is a bookstore located at Amcorp Mall Petaling Jaya, near to A&W Petaling Jaya and Asia Jaya LRT Station. Located inside the mall at level 3, anyone who come to this bookstore will not be going home empty handed. This is TRUE! Why? BookXcess offers wide range of books from chick lit, fantasy, self-help, relationship, children books and many more with affordable prices. Almost every book is on discount. Besides the best prices, the bookstore is cosy and spacious. You can pick any book and instantly flip the book page by page from one to two chapters, and then browsing other books to be bought and read later at home. Other than that, if you are a frequent visitor,

Bookxcess offers wide range of books from chick lit, fantasy, self-help, relationship, children books and many more with affordable prices. Almost every book is on discount. CHILDREN BOOKS AT BOOKXCESS It is ideal for parents that are seeking alternative ways to encourage reading habits among their children to visit BookXcess. Here, there are various of choice for them to choose from toddler to young teenagers’ books, it is all available here. Parents can bring their children and spent time at BookXcess where it is more valuable than doing any other activities. Children books are available in many formats, it can be either in pop-up or audio book. But for sure, children books are so interesting that even parents or anyone could enjoy reading it. For starters, here are 6 interesting children books that are available at BookXcess:

join the membership club to enjoy more discounts.

99


popigami :

when everyday paper pops!

noisy noisy : roar!

speckle the spider

Many Archer (Author), (Illustrator)

Emma Dodd (Author, Illustrator)

James Diaz (Author), Francescs Diaz (Illustrator)

Popigami according to this book is the

These

bright,

bold

playbooks

are

Do touch Speckle the Spider on the cover

artistic intersection of origami and 3-D, or

wonderful new additions to the inventive

as it has special feature which makes it

pop-up, paper engineering.

“Noisy Noisy” series. With a different sound

interesting for children to read the book.

embedded in every pages, this book

Even though it is not a pop-up book, but

The art evokes common materials, from

provide a rich first reading experience.

it does have its own specialty to attract

a whirl of newspaper doves or passport

Entertaining character-based text inspires

everyone to read it.

pages made into sailboats to legal-pad-

interest and lots to talk about, and all

paper ducks swimming in a desktop

children will love joining in by pressing

Fill with fun, energetic, illustrations and

“pond” of spilled coffee and, for a

the buttons and hearing the noisy sounds

plenty of interactive features including

spectacular finish, an array of Chinese

over and over again.

“fan mail”, memorabilia, and a mini book

take-out menus and cartons falling prey

of spider facts, this engaging tale of spider

to a hungry dragon’s attack.

who wants more from life is certain to charm even the arachnophobias among

The figures are mostly made of pre-cut and glued pieces, but many of the beaks and noses, at least are actually folded. This is recommended only for display and for those who loves pop-up book.

100

us.


CHICK

MY DAD'S TOOLBOX

snow white

Ed Vere (Author, Illustrator)

Amanda Archer (Author), Deborah Van Der Leigraaf (Illustrator)

Jane Ray (Author, Illustrator)

Even if you are an adult, you still be

This pop-up book suitable for kids that

The classic fairytale of Snow White is here

amazed by this colourful pop-up book, it

imagine

toolbox.

retold and illustrated in six wonderful

is very cute and adorable to see a pop-

Kids can help Dad fix leaky faucets with

3D scene by Jane Ray, returning to the

up chick. This book is easy to share with

the heavy board wrench, use the play

original Grimm fairytale for elements of

everyone with easy words like cracks,

hammer to put picture nails on the wall,

the story and giving her world a real sense

cheeps, poops, that can be understand

saw some wood to repair in the backyard

of theatrical drama and romance.

by looking at the appealing and brightly

fence, and use the screwdriver to tighten

coloured illustration. Each eye-popping

the hands on a clock.

owning

a

working

page in this interactive novelty book invites

Six scene tells the story of Snow White and each scene is three layers deep so

the reader to jump in and play with the

The toolbox holds sturdy board tools with

you can peer through the woods and the

chick, and Ed Vere’s totally understand

Velcro backing, and can be removed,

house of the seven dwarfs instantly. With

what it needs to make everyone to open

then applied to movable parts in each

the red curtain and a wooden stage, it

it again and again.

of the book’s colour illustrations of things

feels like watching a theatre instead of

around the house. Plus there are special

reading the book.

features on every page that needs to be discovered. So this pop-up book is very good for father and kids to fill their free time at home.

101


by : Nur Amira Ruzanna Radzuan

“You know what? Ponytails that are all smoothed out and sleek are the best. They look sophisticated and oh so funky. If there’s a golden rule I live by it’s this: the more thought that goes into your look, the happier you’ll be.”

KIDS HAIR Accessories E

ver seen those kids on photo or any

Hair clips as well look great on kids. They

advertisement with the cute hair

are available in different colours and styles.

accessories, and wondered how to

They hold the hair clips with their teeth and

wear them or what to wear them with?

add style to the looks in variety ways. The

Hair accessories become the in trend and

hair clip made up either plastic or metal.

give’s a splendid look on kids and also baby.

Hair bows for baby girls are the favourite. Zhey make a baby girls look like a princess

Tips on Wearing Hair Accessories Have you ever thought that your kid’s hair ties were too boring? Now, do consider

those tips to make it more attractive and

funky!

and add beauty to their dress and the

available for kids in different designs and

overall personality. Hair accessories in

colours. Hair accessories enhance the hair

the form of scarves or veils look extremely

styles of kids and give them a pretty look.

wonderful, especially on wedding or

Thus, kids could complement their attire

parties.

and make them feel special. Mostly kids are very excited about their looks and

Fancy elastic rubber bands to hold the

also when they get’s complement for their

hair up into a ponytail also look marvelous.

looks.

Those rubber bands are available in various colour. Normally matching rubber

1 accessories, consider the colour When choosing the right hair

and length of your daughter’s hair.

2 not restrict the natural flow 3 ofDothe hair by putting hair in a Learn to mix and match.

ponytail, use a barrate to hold her

hair in place instead.

4 properly so that her hair does not

Place the hair fascinator or hair clip

cover the face.

102

Various kinds of hair accessories are

What’s more, hair barrettes are used

band with the dress is worn to enhance

by most of kids to style the hair and are

the looks.

available in various colours, sizes and shapes. They usually chose a brighter

Thus, there is no second opinion on the

colour and salient to make their attire

fact that there are a variety of kids’ hair

looks more funky and fresh.

accessories that can be used in variety of ways. Kids look more stylish and amazing

Kids are also fond of hair bands. They often

with the existing of hair accessories which

like to hold their hair back with the elastic

make the kids feel out of the world. Hence,

hair band. Hair bands can be decorated

kids are very fond of their hair style as it

with flowers, sparkles, ribbon and others.

would always be in trend and want to look

Hair bands can be either plastic hair

the best in the world.

bands or elastic hair bands. Thus, they look

extremely glamorous if parents help them

in styling other than just do the ponytail.


103


225 PENERBITAN 104


105


106


107


108


109


110


111


MC

225

112

Manuskrip  
Manuskrip  

Published by MC225 (Final Year)

Advertisement