Page 1

MANUSKRIP SEPTEMBER 2011


CALL TALIAN NUR AT 15999.


NOTA EDITOR

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pembaca Manuskrip.

menzahirkan seorang kanak-kanak yang mampu menjadi insan berguna. Pelbagai isu yang terdapat dalam segmen Pelbagai untuk pembaca menyelami dan mendalami sifat dan tabiat

Alhamdullillah, syukur saya ke hadrat Illahi kerana dengan kurnia

semula jadi kanak-kanak, di samping tips dan idea berguna yang

dan izin-Nya, kami berjaya menerbitkan Manuskrip edisi Sept-Dis

boleh dipraktikkan bersama-sama untuk kepentingan kanak-kanak

2011. Pelbagai ranjau dan dugaan yang kami hadapi dalam

itu sendiri.

mengharungi proses penerbitan majalah terulung untuk program Penerbitan kali ini. Bermula dengan penentuan tema yang bakal

Hiburan dan kanak-kanak sememangnya tidak boleh dipisahkan.

kami kupas sehinggalah ke peringkat akhir proses penerbitan,

Hiburan yang berbentuk positif dikatakan mampu merangsang

iaitu penyediaan reka letak dan Naskah Sedia Kamera. Namun,

(stimulate) imaginasi dan tumbesaran kanak-kanak. Dalam

dengan berkat dan rahmat dari-Nya, kami berjaya menempuhinya Manusrkip edisi ini, kami tidak lupa untuk menyelitkan unsurbersama-sama dengan komitmen dan kerjasama yang tidak

unsur hiburan yang memperlihatkan penglibatan kanak-kanak,

pernah berpenghujung.

secara langsung mahupun tidak langsung. Penglibatan mereka secara langsung dalam teater, tarian atau nyanyian mampu

Tema yang inign kami tonjolkan pada penerbitan kali ini ialah

meningkatkan tahap keyakinan diri mereka. Hal ini diakui

Kanak-Kanak. Pelbagai isu yang boleh dikupas tentang isu kanak-

sepenuhnya oleh adik Dayana kita yang menjuarai Idola Kecil

kanak untuk tatapan pembaca kami. Dalam dunia penerbitan

pada tahun 2009 . Di samping itu, kami turut menyediakan

sendiri, perkataan kanak-kanak itu memainkan peranan yang

wadah untuk para pembaca menerokai apa yang penting

besar kepada industri. Hal ini kerana penerbitan kanak-kanak di

demi kesihatan kanak-kanak dalam segmen Kesihatan dan juga

Malaysia merupakan penerbitan yang paling mendapat perhatian berimaginasi bersama-sama dalam segmen Kreatif. dan konsisten dalam pasaran. Justeru, kami mengetengahkan fenomena buku penerbitan kanak-kanak di Malaysia, termasuklah

Harapan kami pada penerbitan Manuskrip kali ini, semoga ia

isu berkenaan buku-buku terjemahan kanak-kanak. Di samping

memberi kepuasan pembacaan yang maksimum dan dapat

itu, kami turut mencungkil masalah celik huruf di kalangan kanak-

memberi manfaat yang optimum kepada para pembaca untuk

kanak serta penggunaan bahasa yang semakin meruncing akibat

menerokai dan memahami kanak-kanak dengan lebih mendalam.

media pada zaman kini. Akhir kata, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada karyawanKanak-kanak sebagai insan kecil yang memerlukan penjagaan

karyawan Manuskrip edisi ini kerana berjaya menerbitkan sebuah

dan didikan yang sempurna perlu diberi perhatian daripada

majalah yang padat dengan isu yang menarik untuk tatapan

segala aspek kehidupan. Oleh itu, Manuskrip cuba mengupas

pembaca kita. Semoga keluaran majalah kali ini menjadi

segala permasalahan yang melibatkan kanak-kanak, samada

penanda aras untuk keluaran Manuskrip yang akan datang, insya

dari segi jenayah kanak-kanak mahupun pembelaan hak kanak-

Allah. Saya, mewakili pelajar semester lima sesi Sept-Dis 2011, ingin

kanak. Pelbagai isu semasa berjaya kami ketengahkan, yang

merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada

memperlihatkan nasib-nasib kanak-kanak ini pada masa hadapan Encik Zulkipli Abu Bakar yang tidak jemu-jemu membimbing kami sekiranya tidak dibela sedari awal. Isu-isu kritikal yang melibatkan

sepanjang proses penerbitan majalah ini. Tidak dilupakan juga

kanak-kanak seperti HIV, perceraian, kanak-kanak hilang, anak

kepada Puan Shahnil Asmar Saaid, selaku Penasihat Akademik

tidak sah taraf dan sebagainya merupakan topik-topik yang

kami serta pensyarah-pensyarah program Penerbitan yang

terdapat dalam penulisan Manuskrip edisi ini.

telah mengerah tenaga dan keringat dalam mencurahkan ilmu dan memberikan nasihat yang terbaik kepada kami sepanjang

Peranan ibu bapa dan orang dewasa turut mempengaruhi

pembelajaran kami di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media.

tumbesaran seseorang kanak-kanak. Justeru, majalah Manuskrip

And to all publishing’s students, I wish you all the best of luck in

kali ini turut menjadi wadah untuk pembaca lebih memahami

your future endeavours. Semoga ukhuwah yang terjalin sesama

sifat kanak-kanak dan perkara yang perlu diberi perhatian untuk

kita tidak putus dan sentiasa mekar di ingatan, insya Allah.

ZALIMAH YAHAYA Editor


SIDANG REDAKSI EDITOR

Zalimah Yahaya PENOLONG EDITOR

Taufik Arif Mohd Ariffin EDITOR BAHASA INGGERIS

Nabilah Abdul Razak Noor Azza Mohd Sukri Noor Syazwani Hillmy Sh. Noor Shafeqah Syed Md Shafeq EDITOR BAHASA MALAYSIA

Mohd Dzul Fiqri Zainun Muhammad Muzaffar Musa Normariana Jaffar Norseyha Sugeharto Norsyuhada Ahmad Rashidi Nur Amira Ruzanna Radzuan Nur Farahana Mohd Taib Nurul Karmila Natasha Ramle Siti Sarah Ab Hamid PEREKA & PENYELARAS GRAFIK

Ammar Lutfi Mohamad Sufian Sapari Mohd Afiqe Aizudin Md. Farid Muhammad Faiz Mohd Harun Nor Azizul Hashim UNIT PENGURUSAN

Farahana Mohd Bakhari Fatin Nadia Abdul Aziz Mohamed Syahrul Zaquan Mohamed Rusli Mohd Fitri Mohd Nizam Nik Amni Nik Hassan UNIT PENGIKLANAN

Ahmad Rafaii Sharudin Nor Wahyuni Abd Rahim Nurhuda Haris UNIT FOTOGRAFI

Muhammad Hafiz Hakimi Ros Syafiqah Roslan


KANDUNGAN 2011 | EDISI 2

10 FENOMENA PENERBITAN BUKU KANAK-KANAK Oleh Noor Syazwani Hillmy & Farahana Mohd Bakhari

46 MAKANAN & KANAK-KANAK | KHASIAT MAKANAN Oleh Nik Amni Nik Hassan

13 DILEMA PENTERJEMAHAN BUKU KANAK-KANAK Oleh Zalimah Yahaya

49 KHASIAT SUSU IBU Oleh Mohamed Syahrul Zaquan Mohamed Rusli

16 MEMBENTUK REBUNG CELIK BACA Oleh Fatin Nadia Abd Aziz | Sharifah Noor Shafeqah

54 IDOLA KECIL : DAYANA AMERDA Oleh Nor Azizul Hashim

19 MEDIA WAHANA KEHANCURAN BAHASA Oleh Siti Sarah Ab Hamid

58 WARISAN SENI TARIAN TRADISIONAL Oleh Normariana Jaffar

22 DAGANG OH DAGANG : JANGAN JUAL SAYA! Oleh Nur Wahyuni Abd Rahim | Nurhuda Haris 26 PENCABULAN & PEMBUNUHAN KANAK-KANAK Oleh Ros Syafiqah Roslan 28 PEMBELAAN HAK KANAK-KANAK Oleh Muhammad Hafiz Hakimi 30 ANAK MANGSA PERCERAIAN Oleh Nor Roshaida Mohd Thith 32 ANAK TIDAK SAH TARAF Oleh Nor Bazilah Ahmad Jawawibiro 36 TELEVISYEN MEMBAWA PADAH Oleh Nur Farahana Mohd Taib

61 KASIH ALIA : MENGUPAS ISU PEMERDAGANGAN KANAK-KANAK Oleh Mohd Dzul Fiqri Zainun 62 TEATER & KANAK-KANAK Oleh Mohd Sufian Sapari 66 PERMAINAN TRADISIONAL... MASIHKAH ANDA INGAT? Oleh Norseyha Sugeharto 70 MUZIK & KANAK-KANAK Oleh Norsyuhada Ahmad Rashidi | Mohd Amzar Anaqi Md Roziki 78 SISA-SISA KASIH YANG MENGHARUM Oleh Filzah Ngadini

38 PEMILIHAN PUSAT ASUHAN Oleh Nurul Karmila Natasha Ramle

84 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Oleh Aizat Farhan Alimin

39 KAU TERISTIMEWA Oleh Nabilah Abdul Razak

84 IMPIAN & HARAPAN KANAK-KANAK DARIPADA SI DEWASA Oleh Muhammad Fakhruddin Khairul Anwar 92 WAN KUZAIN WAN KAMAL : SI CILIK AJAIB BERDARAH MALAYSIA Oleh Muzaffar Musa 96 TWTUP KASEH : TWITTER BUKAN SEKADAR LAMAN SOSIAL Oleh Mohd Dzul Fiqri Zainun 100 BERMAIN SAMBIL BELAJAR Oleh Tuan Shahrulmizam Ab Rahman 102 PENDIDIKAN KANAK-KANAK MELALUI TELEVISYEN Oleh Nik Rahimi Nik Mustafa


CONTENTS

2011 | VOLUME 2 24 MISSING CHILD IS AN ISSUE By Taufik Arif Mohd Ariffin 34 HIV & CHILDREN By Nor Nadia Mohamad 41 CHILDREN & THE CYBERWORLD By Mohd Fitri Mohd Nizam 44 KIDS ARE DEPRESSED TOO By Noor Azza Mohd Sukri 48 UNDERSTANDING CHILDREN’S BEHAVIOUR By Muhammad Faiz Mohd Harun 72 THE ONLY GAMES THAT BENEFICIAL TO KIDS By Nur Farahana Mohd Taib 75 BIGGER, BETTER, MORE ABSORBENT By Mohd Afiqe Aizudin Md Farid 82 CHILDREN’S ROOM & PSYCHOLOGY OF COLORS By Noor Syazwani Hillmy 83 KIDS HAIR ACCESSORIES By Nur Amira Ruzanna Radzuan 88 KIDS & PETS By Nor Azwan Khiruddin 90 STRANGE BUT TRUE By Nur Amira Ruzanna Radzuan 94 SPORTS IN THE CHILDREN WORLD By Ahmad Rafaii Sharudin 97 A PLACE FOR ABSOLUTE BOOK LOVERS By Ammar Lutfi


PENERBITAN


oleh : Noor Syazwani Hillmy Farahana Mohd Bakhari

M

enyingkap kembali tahun 1983,

Mereka juga giat menerbitkan bahan

Menurut Imran Azmi selaku ketua Delegasi

Dewan

Pustaka

bacaan kanak-kanak dalam pelbagai

ke

(DBP)

Bahasa pernah

dan

Indonesia,

penerbit

di

Indonesia

mencatatkan

bentuk seperti buku dan bahan multimedia

berminat melesenkan buku kanak-kanak

penerbitan buku kanak-kanak sebanyak 10

dalam usaha menggalakkan pembacaan

dan komik daripada PTS. Antara buku

judul setahun. Angka tersebut meningkat

untuk golongan tersebut.

yang menarik minat penerbit Indonesia

dari tahun ke tahun sehingga mencecah

termasuklah buku Siri Puteri, Buku Teknik

19 judul buku diterbitkan setahun pada

Mereka percaya bahawa pembacaan

Surah Yusuf dan beberapa buah buku

tahun 1991. Peningkatan positif tersebut

buku

umum terbitan PTS.

dilihat sebagai satu kebaikan dalam

dalam

dunia penerbitan kerana kanak-kanak

personaliti.

juga merupakan golongan sasaran yang

kebanyakan buku kanak-kanak diimport

Perancang Bahasa Bahagian Buku Umum

mempunyai kuasa membeli buku.

dari negara luar. Senario ini tidak begitu

di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), DBP

umum

kanak-kanak

perkembangan

membantu

minda

Namun

di

dan

Malaysia,

Menurut

Suzana

Ibrahim,

Pegawai

sihat

kerana

Namun, peningkatan di Malaysia jauh

yang

sedang

seharusnya

kanak-kanak

mengkelaskan buku sastera kanak-kanak

membesar

memerlukan

kepada

lebih perlahan berbanding negara maju

bahan bacaan tempatan yang lebih

kelompok umur kanak-kanak tersebut.

seperti Amerika Syarikat yang menerbitkan

dekat dengan mereka.

Kategori prasekolah (umur 3 hingga 6

sebanyak 2500 judul buku umum kanak-

empat

kategori

berdasarkan

tahun) memperlihatkan penceritaan yang

kanak pada tahun 1985. Statistik itu terus

Antara

meningkat sehingga mencecah dua kali

di

ganda pada tahun 2010.

Bahasa dan Pustaka (DBP), ‘K’ P&D,

Keseluruhan cerita perlu merangkumi 50%

Masalah

kekurangan

berpengalaman,

adalah

kanak-kanak

seperti

dibina berdasarkan gambar dan teks.

Dewan

Marwilis Publisher, PFB, Federal P, Mutiara

gambar pada setiap mukasurat. Jumlah

yang

Cemerlang, Edusystem, Tioman Books,

teks

yang

digunakan

adalah

dalam

dan

PTS One dan lain-lain. Imran Azmi, Editor

kadar yang ringkas dengan penggunaan

Senior di PTS Islamika Sdn Bhd menyatakan

bahasa yang mudah.

menjadi punca matlamat penerbitan buku

bahawa

kanak-kanak di Malaysia tidak mencapai

untuk

buku

Kategori sekolah rendah bawah (7 hingga

sasaran.

yang

ilustrasi

Malaysia

buku

kos penerbitan yang tinggi dipercayai

Realiti

pelukis

penulis

penerbit

pasti,

PTS

giat

meningkatkan

mencari

peluang

penerbitan

industri

kanak-kanak. Setiap tahun, PTS sentiasa

9 tahun) pula menunjukkan penggunaan

penerbitan buku kanak-kanak di Malaysia

menghantar rombongan ke Indonesia

75% teks dan 25% gambar dilaksanakan

tidak seperti negara-negara Barat. Di sana

bagi mendapatkan perkembangan buku

dalam

mereka memberikan perhatian terhadap

di sana dan bertukar-tukar maklumat

hendaklah mudah difahami di samping

penerbitan buku kanak-kanak sejak lama

mengenai perlesenan buku.

plot cerita yang lengkap.

membina

cerita.

Jalan

cerita

dahulu.

FENOMENA

PENERBITAN BUKU KANAK-KANAK DI

MALAYSIA

Masalah kekurangan penulis yang berpengalaman, pelukis ilustrasi dan kos penerbitan yang tinggi dipercayai menjadi punca matlamat penerbitan buku kanak-kanak di Malaysia tidak mencapai sasaran. Realiti yang pasti, industri penerbitan buku kanakkanak di Malaysia tidak seperti negara-negara Barat. 10


Manakala, kategori sekolah rendah atas

Menurut Ainon Muhammad, pengasas

(10 hingga 12 tahun) meliputi penceritaan

syarikat penerbitan PTS Publications and

yang terdiri daripada pelbagai jenis cerita,

Distributors Sdn Bhd pula, penerbitan

seperti

buku kanak-kanak yang dilihat lambat

cerita

pengembaraan,

misteri,

humor, keluarga, sukan dan sains fiksyen.

bercambah di Malaysia perlu diambil sebagai cabaran oleh penerbit di Malaysia.

Kategori keempat melibatkan sekolah

Antara cabaran bagi penerbitan buku

menengah rendah (13 hingga 15 tahun).

kanak-kanak adalah persepsi ibu bapa

Kategori ini mengutamakan penulisan

terhadap buku umum untuk kanak-kanak.

cerita

kanak-kanak

yang

mempunyai

tema yang lebih serius dan digemari oleh

Bagi kebanyakan ibu bapa, membaca

kanak-kanak. Antaranya berunsur moral,

buku akademik sahaja sudah mencukupi

persahabatan, peperangan dan politik.

dan dianggap lebih penting untuk kanakkanak. Tanpa mereka sedari peranan buku

Melihatkan

industri

kanak-

umum adalah penting dalam menambah

kanak yang suram di Malaysia, Dewan

pengetahuan am dan mengasah bakat

Bahasa

menulis

dan

penerbitan

Pustaka

menubuhkan

kanak-kanak.

Penerbit

perlu

Pusat Penyelidikan dan Pengembangan

meyakinkan ibu bapa bahawa buku umum

Kesusasteraan Kanak-Kanak dan Remaja

untuk kanak-kanak mempunyai faedah

(Purnama) pada 16 Januari 2008, iaitu

kepada anak mereka dan bukanlah satu

sebagai

pembaziran.

langkah

untuk

memesatkan

Izzah Abdul Aziz Ketua Pusat Penyelidikan dan Pengembangan Kesusasteraan Kanak-Kanak dan Remaja (Purnama), DBP

perkembangan buku kanak-kanak dan remaja.

Satu lagi tanggapan ibu bapa yang harus diubah adalah berkenaan dengan

Berdasarkan Portal Rasmi Dewan Bahasa

harga buku. Ramai yang menganggap

dan Pustaka, Ketua Pusat Penyelidikan

bahawa buku kanak-kanak seharusnya

dan

murah. Hal ini merupakan antara cabaran

Pengembangan

Kanak-Kanak DBP,

Izzah

Kesusasteraan

dan

Remaja

Abdul

Aziz

(Purnama)

kepada

penerbit

untuk

menghasilkan

menyatakan

buku berkualiti tinggi dengan harga yang

bahawa penubuhan Purnama bertujuan

berpatutan. Di luar negara, buku kanak-

memantapkan penerbitan buku untuk

kanak

golongan kanak-kanak dan remaja.

interaktif menarik yang memakan harga

dilengkapi

pelbagai

teknologi

Suzana Ibrahim Pegawai Perancang Bahasa Bahagian Buku Umum, DBP

yang agak tinggi. Purnama juga giat mengumpulkan para sarjana dari institusi pengajian tinggi yang

Namun, ibu bapa bersedia mengeluarkan

mempunyai ilmu dalam bidang yang

belanja kerana mengganggap sebagai

berkaitan untuk menjalankan penyelidikan

satu

bagi membantu mengembangkan industri

minda anak mereka. Budaya yang seperti

buku kanak-kanak dan remaja ke tahap

ini perlu dipupuk dalam minda setiap

yang lebih tinggi.

ibu bapa supaya dapat meluaskan lagi

pelaburan

untuk

perkembangan

pasaran buku kanak-kanak tempatan. Menurut

Izzah,

DBP

juga

menjadikan

Pusat Dokumentasi Melayu (PDM) yang

Selain ibu bapa yang berperanan dalam

wujud di DBP sebagai pusat koleksi buku

pembentukan budaya membaca buku

kanak-kanak

Menyedari

umum kanak-kanak, guru di sekolah juga

hakikat penerbitan buku kanak-kanak di

seharusnya berubah daripada persepsi

Malaysia jauh ketinggalan berbanding

lapuk. Senario di sekolah, buku umum

negara maju lain, DBP bersedia memberi

sering dirampas oleh guru di sekolah

lesen kebenaran kepada mana-mana

kerana guru beranggapan buku umum

pihak yang mahu menyebarkan bahan

tidak

yang dihasilkan DBP untuk golongan

pembacaan umum yang banyak mampu

kanak-kanak dan remaja dalam bentuk

mengasah

filem atau menterjemahkannya kepada

membantu pemikiran kreatif dan kritis.

dan

remaja.

membantu

pelajar

kemahiran

Ainon Muhammad Pengasas PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd.

sedangkan

menulis

dan

Imran Azmi Editor Senior di PTS Islamika Sdn. Bhd.

bahasa asing.

11


Buku kanak-kanak terbitan tempatan amat penting kerana menerapkan nilai yang dekat dengan jiwa kanak-kanak dari segi budaya dan demografi. Nilai murni, imaginasi dan sudut persepsi individu banyak dibentuk melalui pembacaan semasa zaman kanak-kanak selain mengasah bakat penulisan.

Fathi, pelajar UiTM Dungun

Syazwan, pelajar UniSel

Syarlin, pelajar PTPL

Persepsi negatif masyarakat terhadap

Pandir, Mat Jenin, Sang Kancil dan Buaya.

yang

buku umum kanak-kanak perlu diubah

Selain buku berkonsepkan cereka, buku

Syarlin pula mengatakan bahawa melalui

agar lebih banyak pasaran buku umum

komik merupakan buku yang menjadi

pembacaan majalah Ujang beliau belajar

tempatan

dihasilkan

kemestian sebagai bahan bacaan.

tentang semangat patriotik dan cintakan

tempatan.

Buku

tempatan

oleh

kanak-kanak

amat

penerbit terbitan

dalam

subjek

penulisan.

tanah air dengan pendekatan yang lebih

kerana

Kebanyakan komik adalah seperti siri

menerapkan nilai yang dekat dengan

Anak-anak Sidek, Doraemon, Dragon Ball

jiwa kanak-kanak dari segi budaya dan

dan tidak dilupakan juga majalah yang

Mereka berpendapat bahawa terdapat

demografi.

paling mendapat sambutan pada ketika

banyak perbezaan di antara penerbitan

itu, iaitu majalah Ujang dan Gila-gila.

buku kanak-kanak pada zaman mereka

Berdasarkan

penting

tinggi

dengan

Mereka bersetuju bahawa nilai murni dan

jika dibandingkan pada masa kini. Menurut

beberapa orang pelajar di peringkat

sudut persepsi banyak dibentuk melalui

Syazwan, tema buku dahulu lebih menjurus

pengajian

pembacaan semasa zaman kanak-kanak.

ke arah mendidik melalui tauladan dan

zaman

hasil tinggi

temubual

santai.

mengenai

kanak-kanak

bacaan

mereka,

purata

lebih berkonsepkan kehidupan seharian

bilangan buku yang dibaca oleh mereka

Fathi menyatakan bahawa pembacaan

manakala buku sekarang lebih ke arah

ialah sebanyak 30 hingga 100 biji buku

buku komik Anak-Anak Sidek membuatkan

fantasi contohnya seperti Harry Potter,

setahun bergantung pada peringkat umur.

dia mula menanam minat terhadap sukan

Lord of the Ring dan Twilight.

badminton. Sehingga kini dia masih giat Menurut

Syarlin,

bilangan

buku

yang

bermain badminton di waktu senggang.

dibaca semasa berada di sekolah rendah adalah sebanyak lebih kurang 30 buah

Selain itu, dia juga menyatakan bahawa

setahun. Syazwan pula membaca lebih

melalui pembacaan buku itu juga dia

kurang sebanyak 50 buah buku setahun,

dapat belajar nilai murni seperti tolak

manakala Fathi hampir mencecah 100

ansur sesama adik beradik, bekerjasama,

buah buku. Buku yang dibaca mereka

setiakawan, dan pelbagai nilai murni lain

kebanyakan dari penulis luar negara

yang mana membentuk keperibadiannya

seperti siri buku Enid Blyton, Goosebumps,

kini.

dan Princess Fairytale. Syazwan

menyifatkan

pembacaan

Manakala, pembacaan buku keluaran

merupakan titik tolak yang menjadikan

penulis tempatan pula lebih kepada buku

dia

yang bercirikan tauladan seperti Pak

karangan dan sering mendapat markah

12

semakin

kreatif

dalam

penulisan


oleh : Zalimah Yahaya

KANAKKANAK DILEMA PENERBITAN BUKU TERJEMAH

AN

Penterjemahan bukanlah suatu perkara asing dalam industri penerbitan. Aktiviti penterjemahan merupakan wadah yang penting dalam membina dan membangunkan pemikiran minda rakyat. Kini, di Malaysia terdapat beberapa badan yang bertanggungjawab dalam menterjemahkan buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Malaysia. Badan-badan tersebut termasuklah Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) dan Persatuan Penterjemahan Malaysia.

13


Buku merupakan medium yang utama dalam memb

erikan satu sia. Secara umumnya,

inspirasi baharu kepada perspektif kehidupan manu

bahan bacaan kanak-kanak yang lebih teknikal

diterbitkan dalam bahasa Malaysia. Kekangan

dan menarik tidak banyak

seperti kekurangan penulis kanak-kanak yang berkaliber merupakan satu masa lah dalam penerbitan buku kanak-kanak di Malaysia. Justeru, penterjema han merupakan bidang yang penting dalam memastikan rakyat Malaysia tidak ketinggalan dan ketandusan ilmu. Sehubungan itu, sejak dahulu lagi aktiviti penterjema han buku kanakkanak giat dilakukan demi memenuhi pasaran buku kanak-kanak yang merangkumi semua aspek kehidupan, termasuklah sains dan teknologi. Purata penerbitan buku terjemahan kanak-kana k yang diterbitkan oleh ITNM pada tahun ÂŹ2010 ialah sebanyak 68 judul daripada jumlah keseluruhan 186 yang diterbitkan pada tahun terseb ut. Sebelum tugasan penterjemahan buku diambil sepenuhnya oleh ITNM pada 1993, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) banyak menerbitkan buku-buku terjemahan, terutamanya buku kanak-kanak. Malah, buku terjem ahan pernah memonopoli judul terbitan di DBP, terutamanya dalam bidang Sains dan Teknologi. Selain itu, terdapat juga penerbit-pe nerbit swasta yang mengambil langkah proaktif dalam industri pente rjemahan seperti PTS Publication Sdn. Bhd. Persoalan timbul apabila terdapat sesetengah buku yang diterjemah tidak mencapai maksud yang ingin disampaika n oleh teks asal. Justeru, hasil terjemahan menjadi tidak menarik untuk dibac a dan sukar dihayati, terutamanya kanak-kanak yang ingin mengenali sesuatu perkara. Bahan bacaan kanak-kanak memerlukan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Gaya dan corak penulisan buku bahasa asing sememangnya memerlukan terjemahan yang tepat mengikut budaya dan gaya hidup masyarakat di Malaysia. Antara masalah yang paling ketara dalam pene

rbitan buku terjemahan kanak-kanak ialah kekurangan penterjemah dan penyunting yang baik. Seorang penterjemah sepatutnya mampu meng uasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan baik. Malah, untuk buku kanak-kanak, penterjemah perlu memahami dan mengetahu i penggunaan bahasa yang sesuai untuk khalayak pembaca, iaitu kanak -kanak. Masalah penggunaan bahasa yang tidak tepat kerap berlak u dalam buku terjemahan. Negara turut kekurangan penterjemah yang paka r dalam bidang yang diterjemah, khususnya untuk buku-buku teknikal seperti sains dan teknologi. Penterjemahan bahan bacaan kanak-kanak yang bersifat akademik merupakan satu keperluan bagi mendekatkan kanak-kanak dengan suasana pembelajaran yang menarik dan muda h difahami. Pemahaman tentang sesuatu perkara yang baharu diterokai merupakan pengalaman menarik bagi seseorang kanak-kanak. Justeru, terjem ahan untuk bukubuku seperti ini perlu lebih tepat dan menarik. Malan gnya, kebanyakan penterjemah tidak mempunyai kepakaran yang khusus yang mampu memberikan hasil terjemahan tersebut lebih mena rik dan seronok untuk dibaca.

14

ITNM tidak menafikan bahawa tidak mudah untuk mencari penterjemah yang berkaliber

untuk menterjemahkan buku kanak-kanak. Pada umumnya, pemilihan penterjemah adalah

berdasarkan pengalaman dan latar belakang seseorang penterjemah itu. Penterjemah perlu biasa dengan bahasa kanak-kanak dan

mempunyai pengetahuan dalam subjek sesuatu

buku tersebut, contohnya teks umum, sains ataupun matematik.

Justeru, kesukaran mencari penterjemah yang

bersesuaian merupakan satu dilema kepada industri penterjemahan, terutamanya buku kanak-

kanak. Menurut Cik Farahana dari ITNM, terdapat juga buku kanak-kanak yang diterjemah kurang

memuaskan dan memerlukan proses penyuntingan yang teliti (heavy editing). Contohnya, buku Siri Asas Matematik yang memerlukan penterjemah mencari ayat yang sesuai bagi memudahkan pemahaman dan pembacaan kanak-kanak.

Malah, berlaku juga salah tafsir oleh penterjemah

disebabkan pemahamannya tentang sesuatu perkara dan juga kekaburan teks asal.

Teks yang telah diterjemah perlu disunting agar

terjemahan tersebut tepat dan tidak mempunyai sebarang kesilapan dari segi ejaan mahupun

isi. Penyunting perlu membuat pembetulan dan merujuk teks asal bagi memastikan terjemahan

tersebut betul. Kesukaran mencari penyunting juga merupakan satu dilema yang dihadapi

oleh penerbit tempatan. Menurut ITNM, antara penyebab kesukaran ini adalah kerana bayaran


kepada penyunting adalah lebih rendah daripada bayaran kepada penterjemah. Oleh itu, orang ramai lebih suka menterjemah selain dapat berkarya dan mendapat pelbagai ilmu baharu semasa proses penterjemahan. Selain daripada itu, kos terjemahan merupakan satu dilema yang besar dalam industri penterjemahan. Hakcipta untuk penerbitan sesuatu buku yang ingin diterjemah adalah mahal dan hal ini sukar dilaksanakan oleh mana-mana penerbit bersendirian. Malah, keuntungan daripada jualan buku terjemahan yang kurang memberansangkan akan memberikan kesan yang negatif dalam industri terjemahan negara. Pada dasarnya, menterjemahkan buku-buku daripada luar memerlukan proses permohononan izin terjemahan daripada penerbit asal. Hal ini melibatkan kos pembelian hak cipta dan bayaran royalti yang pada lazimnya tinggi. Selain itu, penerbit tempatan juga perlu berhadapan dengan kos cetakan yang tinggi kerana rata-rata buku kanak-kanak berwarna penuh dan berkulit tebal. Hal ini mendorong kepada harga buku yang tinggi bagi menampung kos penerbitan yang tinggi. Secara tidak langsung hal ini menyebabkan sesetengah orang mungkin memikirkan buku itu tidak berbaloi untuk dibeli. Justeru, mengakibatkan sesuatu buku terjemahan itu sukar untuk dijual. Buku-buku dalam bahasa Malaysia seharusnya diperbanyakkan. Kempen untuk menyemarakkan lagi industri perbukuan dalam bahasa Malaysia perlu lebih aktif dan berkesan. Badan-badan yang terlibat secara langsung dengan terjemahan seperti ITNM, penerbit universiti, Persatuan Penterjemah Malaysia, dan penerbit-penerbit swasta perlu digalakkan terus memindahkan ilmu ke dalam bahasa Malaysia. Malah, sekiranya perlu, dana untuk penterjemahan buku-buku terjemahan perlu diwujudkan dan diperbanyakkan lagi bagi menggalakkan penerbit swasta menerbitkan bukubuku terjemahan. Latihan intensif perlu kerap diadakan oleh badan-badan yang dipertanggungjawabkan seperti (ITNM) untuk para penterjemah bagi menghasilkan produk akhir yang berkualiti.

Penterjemahan buku yang berkualiti bukan sahaja menyumbang kepada jumlah penerbitan buku negara, malah dapat meluaskan pengetahuan kanak-kanak dan tidak terikat dengan konteks, budaya dan cara pembelajaran dalam negara sahaja. Malah, kanak-kanak juga dapat menikmati hasil karya buku tentang sains, teknologi dan kreatif yang banyak diterbitkan oleh negara lain, seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat.

15


oleh : Fatin Nadia Abdul Aziz Sharifah Noor Shafeqah Syed Shafeq

MEMBENTUK REBUNG

CELIK BACA C

elik baca atau celik huruf di

terma terma Inggeris dalam urusan rasmi

mengembangkan ilmu pengetahuan dan

kalangan

Tanah

yang menyerapkan penggunaan tulisan

potensinya, serta menyertai masyarakat

Melayu telah lama bermula, sejak

masyarakat

rumi hingga ke hari ini, dengan beberapa

lebih luas dengan sepenuhnya. Penekanan

Islam disebarkan dan pengajaran untuk

kitaran

untuk

celik huruf boleh dilihat sebagai amat

membaca kitab suci Al-Qur’an dilakukan

diseragamkan dalam urusan-urusan rasmi

penting kerana ia adalah sumber kepada

secara

besar-besaran

serta pengajaran di sekolah dan institut

ilmu

Melayu

Melaka

pendidikan.

hak asasi manusia terutamanya pada

oleh

ketika

itu.

Kerajaan Ilmu

dan

dan

tapisan

penulisan

keupayaan membaca tidak lagi eksklusif kepada

pembelajaran awal kanak-kanak. Ilmu melambangkan kemajuan dan kerana

boleh (dapat)

itulah ianya merupakan aset kepada

ianya menjadi penting untuk menghayati

membaca dan menulis, tidak buta huruf;

sesebuah negara untuk terus maju ke

agama Islam dan hukum hakamnya.

kecelikan huruf keadaan atau sifat celik

hadapan

Namun, penjajahan bersiri yang dialami

huruf.

insan yang mempunyai ilmu, kemahiran,

di tanah yang kaya dengan rempah

Pendidikan,

ratus dan perdagangan strategik ini telah

PBB

adalah

dengan pembelajaran; dimana asasnya

mengalami perubahan dari segi ekonomi,

keupayaan mengenal pasti, memahami,

adalah dari membaca. Statistik celik huruf

sekaligus

mentafsir,

dilihat sebagai salah satu penanda aras

cendekiawan,

memberi

kesan

kerajaan

merupakan

dan Pustaka adalah

dan

penting

dan

Celik baca menurut definisi Dewan Bahasa

istana

golongan

pengetahuan

sebaliknya

terhadap

Mengikut

takrifan

Sains

(UNESCO)

pula,

mencipta,

Kebudayaan ianya

menyampaikan,

mengira,

berkaitan dengan celik huruf. Perubahan

cetak

paling ketara berlaku apabila tulisan rumi

dengan pelbagai konteks. Celik huruf

golongan

sedikit demi sedikit menggantikan tulisan

melibatkan suatu kontinum pembelajaran

rakyatnya.

jawi

untuk

zaman

pra-kemerdekaan.

Zaman kolonial Inggeris dan penggunaan

16

individu

dan

menggunakan

keupayaan

masyarakat untuk menuntut ilmu dan ini

pada

dan

Pertubuhan

dan

bertulis

yang

membolehkan mencapai

yang dan

berbekalkan semuanya

modal bermula

bahan

kemajuan sesebuah negara kerana ia

berkenaan

melambangkan jumlah pembacaan dan

seseorang matlamatnya,

berpendidikan

di

kalangan


Imbas kembali ke tahun 1993, dimana

membaca. Sifat suka membaca harus

atau bulan. Di sana, anak-anak mereka

Malaysia

negara

disemai pada golongan muda dan kanak-

diberi peluang untuk memilih buku-buku

yang berada di antara negara-negara

kanak bagi memastikan Malaysia terus

kesukaan mereka untuk dibaca. Dengan

paling rendah celik huruf di dunia.

berilmu dan melangkah ke hadapan.

cara ini, kanak-kanak akan lebih tertarik

merupakan

sebuah

Tun

untuk melakukan aktiviti yang serupa

Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ketika itu telah menggariskan

Bagaimana memupuk masyarakat suka

100% rakyat celik baca sebagai salah

membaca.

pada minggu seterusnya. Seterusnya, pihak sekolah memainkan

satu matlamat bagi mencapai Wawasan

dalam

dianggap

suka

memupuk minat membaca terutamanya

dan

membaca. Amalan ini belum menjadi

dalam kalangan pelajar sekolah. Sebagai

sehingga 2009, peratusan celik huruf

budaya masyarakat Malaysia, tetapi ia

contoh,

melonjak hingga 89%. Menurut Menteri

tidak bermakna kita tidak boleh melakukan

diadakan di setiap sekolah. Program ini

Kementerian Pembangunan Wanita dan

perubahan

kemajuan

merupakan satu cara memupuk pelajar

Keluarga, 99% wanita di Malaysia celik

negara dan peningkatan ilmu. Umumnya,

atau anak muda masa kini untuk lebih minat

huruf menandakan pencapaian hampir

masyarakat kita lebih suka membuang

membaca

menyeluruh sebelum tahun 2020. Malaysia

masa

berunsur ilmiah. Program ini menyediakan

telah

sebagai

masyarakat

seiring

dan

dengan

membuat

perkara

boleh

penting

telah

kerajaan

belum

amat

realistik pada ketika itu, pelbagai usaha oleh

ini

yang

Masyarakat

dilakukan

negara

peranan

2020. Walaupun ia kedengaran kurang

yang

Program

Nilam

terutamanya

bahan

hadiah

mereka

televisyen,

membaca. Dengan cara ini, pelajar akan

negara maju dan mampu berdaya saing

membuang masa di kompleks membeli-

bersaing untuk mendapatkan hadiah dan

dengan negara-negara maju yang lain

belah, dan sebagainya tanpa menyedari

secara tidak langsung buku-buku yang

dalam

seperti

menonton

yang

yang

tidak mendatangkan faedah kepada

tenaga

pelajar

telah

usaha melangkah setapak sebagai sebuah

menggembleng

untuk

yang

banyak

........ MELAHIRKAN GENERASI YANG CELIK MEMBACA dan peningkatan celik huruf dikalangan

perkara itu tidak memberi manfaat dan

dibaca

rakyat merupakan seketul batu asas bagi

menyebabkan mereka jauh ketinggalan

yang berguna kepada mereka. Selain itu,

akan

memberi

pengetahuan

membina negara maju impian menjelang

berbanding orang yang mementingkan

pameran buku boleh diadakan di sekolah.

tahun 2020.

ilmu pengetahuan.

Pembelian bahan bacaan yang bermutu perlu ditingkatkan di sekolah. Program

Celik

huruf

dalam

kalangan

rakyat

Tabiat

kurang

minat

membaca

Akhbar Dalam Darjah perlu diperluaskan.

Malaysia berada di aras yang boleh

terutamanya

kanak-

Petikan rencana yang berinformasi perlu

dibanggakan

bagi

kanak harus dibendung sejak dari kecil

diletakkan di papan kenyataan sekolah

berusaha

lagi. Bak kata pepatah “Melentur Buluh

supaya pelajar boleh membaca.

memastikan

kini, rakyat

namun sentiasa

kalangan

membina sebuah negara yang sentiasa

Biarlah

melangkah ke hadapan dalam mengejar

memainkan

ilmu serta perlu sentiasa digarap dan ianya

anak-anak supaya mereka tidak terleka

kepada individu itu sendiri juga. Kita

dengan

perkara-perkara

seharusnya membawa buku ke mana

kalangan masyarakat Malaysia sedari

yang tidak berfaedah. Sebagai contoh,

sahaja kita pergi. Jangan pergi ke mana-

kecil lagi kerana membaca merupakan

ibu bapa haruslah mula mendedahkan

mana tanpa buku. Sekurang-kurangnya

permulaan bagi kemahuan menuntut

anak-anak dengan membawa mereka

buku seperti majalah atau apa sahaja

ilmu. Begitu pentingnya mendidik generasi

ke perpustakaan atau ke kedai-kedai

bahan bacaan yang ringan diletakkan di

akan datang untuk terus mencintai ilmu

buku. Lawatan ini boleh dilakukan secara

dalam bilik tidur kita untuk dibaca sebelum

dan mempunyai sikap membudayakan

berkala seperti setiap hujung minggu

tidur. Keadaan ini sedikit sebanyak dapat

seharusnya

membudayakan

bermula

dengan

membaca

dalam

dari

dalam

Rebungnya�.

Ibu

bapa

penting

untuk

Selain itu, untuk memupuk masyarakat

menyediakan bahan bacaan kepada

suka membaca sebenarnya bergantung

peranan

melakukan

17


memberi informasi kepada diri kita. Keberkesanan kempen sedia ada.

pendekatan baru bagi meningkatkan

sebagai

keberkesanan ke arah program galakan

menanam budaya membaca ke arah

membaca

melahirkan masyarakat berpengetahuan,

yang

berkesan.

Program

Nilam ini secara tidak langsung mampu Pihak

media

memainkan

massa

dan

peranan

elektronik

rasa

ingin

Selain

itu,

dapat

pemikir, dan kreatif.

membaca

dalam

dalam kalangan pelajar sekolah dan

Antara slogan kempen membaca yang

menjayakan kempen galakan membaca

mereka akan bersaing dengan rakan-

dibuat oleh perpustakaan negara ialah

kerana

rakan mereka untuk mengumpul hadiah

Mari Membaca Bersama (1995), Generasi

yang telah disediakan.

Berilmu Penggerak Wawasan; Melangkah

media

penting

membangkitkan

budaya.

massa

dan

elektronik

merupakan penyebar maklumat untuk negara. Walau bagaimanapun, minat

ke Era Siber : teruskan dengan membaca

membaca masih belum boleh dipupuk

Selain itu, Perpustakaan Negara banyak

(1996), mendalami Ilmu Pengetahuan:

sepenuhnya dalam kalangan masyarakat

menganjurkan

membaca

teruskan dengan membaca; menjelajahi

kita. Terdapat pelbagai kempen yang

kebangsaan.

Perpustakaan

Dunia Ilmu: teruskan dengan ilmu (1997),

telah dijalankan oleh kerajaan seperti

Negara,

kempen Program Nilam, Program Bawal

dilaksanakan

(1991) dan Gerakan membaca yang

tahun

dianjurkan oleh perpustakaan negara.

Membaca Kebangsaan dengan slogan “

(1999), Membaca Amalan Ceria Anda:

“

kempen Menurut

Kempen

1995

Membaca

telah

Kalau dahulu saya amalkan membaca-

secara

rasminya

pada

anda

melalui

sambutan

Bulan

Ilmu

masih Merintis

belum

terlambat...(1998),

Kecemerlangan

Minda

Mari Membaca Bersama�. Pelbagai aktiviti

Masyarakat berilmu Pemangkin Komuniti

program

dan program berkaitan pembacaan dan

dan

yang memberi peluang kepada murid-

ilmu telah dilaksanakan di seluruh negara

Merdekakan Minda (2001), membaca

murid

diri

sepanjang bulan Ogos yang berlangsung

gaya hidup (2002), Membaca Santapan

membentuk tabiat membaca. Program ini

sehingga tahun 2000. Program ini telah

Minda

merupakan salah satu program berterusan

diubah kemudiannya pada bulan Julai dari

keluarga (2003), Rajin Membaca Pasti

dijalankan sepanjang tahun. Perlaksanaan

tahun 2001 hingga 2005 bagi mengelakkan

Berjaya (2004), Bangsa Membaca Bangsa

program ini akan menjadi pemangkin

pertindihan

Berjaya

dalam memudahkan proses pengajaran

kemerdekaan. Kempen Membaca telah

slogan-slogan yang telah dilaksanakan

dan pembelajaran yang menyumbang

dijadikan

oleh

ke arah pencapaian akademik yang

bertujuan untuk melahirkan masyarakat

memupuk

cemerlang serta membina masyarakat

Malaysia yang berilmu dan bermaklumat

kalangan rakyat Malaysia.

berbudaya

dengan menjadikan amalan membaca

Program

Nilam

merupakan

menggunakan

Program

keupayaan

membaca.

Nilam

ini

Rasionalnya

terhadap

pelajar-

sebagai

dengan sebagai

budaya.

sambutan agenda

Dengan

bulan

tahunan

adanya

pelajar sekolah adalah membina budaya

kempen ini, kesedaran membaca dapat

ilmu dalam sesebuah masyarakat melalui

dipupuk sepanjang hayat, mengamalkan

amalan Program

18

membaca Nilam

ini

yang

berterusan.

membaca dari pelbagai sumber bahan

juga

salah

bacaan,

satu

dan

menjadikan

membaca

K-Ekonomi

(2000),

sekeluarga:

(2005-2008). Perpustakaan minat

membaca

Bacalah

Demikian

Bersama

adalah

Negara

untuk

membaca

dalam


oleh : Siti Sarah Ab Hamid

MEDIA WAHANA KEHANCURAN

BAHASA M

edia bukan sahaja dilihat sebagai

pasti

mutu

televisyen … we all buat syuting d i…

cermin masyarakat bahkan ia

Bahasa Malaysia itu sendiri kerana media

ia

akan

merendahkan

Harap you all akan menonton apa yang

juga

we all sediakan untuk you all …

merupakan

pengantara

elektronik mempunyai pengaruh yang

terhadap

masyarakat.

besar dalam media massa. Antara contoh

Selain itu, media massa juga merupakan

terdekat yang dapat kita ambil ialah

Sepatutnya, pengacara: Masa cuti yang

medium yang menghubungkan interaksi

melalui penggunaan kata ganti nama

lalu saya berserta kru televisyen membuat

sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks

‘kita orang’, ‘korang’, dan ‘diorang’ yang

penggambaran

yang lebih moden.

digunakan secara meluas oleh media

penonton akan menonton apa yang telah

elektronik.

kami sediakan untuk kamu semua.

transformasi

Dalam konteks negara yang berlatarkan

di

(….)

Saya

harap

Tidak ketinggalan juga penyalahgunaan

sistem demokrasi, media menjadi sumber

Selain itu, penggunaan bahasa slanga

bahasa turut dilakukan oleh juruhebah

primer yang memainkan peranan penting

juga digunakan berterusan tanpa tapisan

radio yang dapat didengar tanpa bersua

terhadap komunikasi massa melalui arus

dalam

khususnya

muka. Kesalahan berbahasa ini diambil

globalisasi yang mengamalkan konsep

yang berbentuk realiti. Bahasa slanga

daripada radio ERA, iaitu satu rangkaian

dunia tanpa sempadan. Melalui konsep

merupakan

kelolaan ASTRO. Antara contoh kesalahan

dunia tanpa sempadan ini, kepentingan

melambangkan budaya rendah. Bahasa

yang dilakukan adalah:

berbahasa telah dipandang enteng oleh

sebegini tidak sepatutnya menjadi bahasa

Keadaan trafik buat masa ini dilaporkan

sebuah medium yang bersifat universal ini.

yang

sesak.

program

televisyen,

bahasa

digunakan

oleh

rendah

sumber

yang

primer

seperti televisyen dan radio. Dewasa ini, kita dapat melihat kesalahan

Sepatutnya: Keadaan trafik pada masa ini dilaporkan sesak.

bahasa yang berterusan dalam pelbagai

Bahasa slanga ini dapat dilihat dalam

rancangan

televisyen

radio,

sebuah rancangan realiti remaja yang

Sebentar lagi, kita akan dengarkan pula

terutamanya

yang

stesen

dan

digunakan oleh pengacaranya.

lagu Kau Ilhamku dari Man Bai. Hanya ERA

televisyen swasta. Tanpa tindakan yang

melibatkan

Pengacara:

rentak muzik terkini.

sewajarnya

Masa cuti yang lalu I… berserta kru

Sepatutnya:

daripada

pihak

berwajib,

Sebentar

lagi,

kita

akan

19


mendengar lagu oleh Man Bai, Kau Ilhamku. Hanya ERA rentak muzik terkini. Penyalahgunaan

bahasa

ini

bukan

hanya dilakukan oleh medium elektronik bahkan

media

cetak

juga.

Media

cetak di negara ini dilihat memandang enteng

martabat

bahasa

Malaysia

yang merupakan bahasa ibunda rakyat Malaysia. Media cetak masih kehausan idea

dan

terus-menerus

melakukan

kesalahan penggunaan bahasa. Medium ini masih samar dalam menyampaikan informasi

kepada

para

pembaca.

Mereka tanpa segan silu menggunakan bahasa rojak

secara terang-terangan.

Hal ini dapat dibuktikan melalui posterposter

iklan

keratan

berbentuk

akhbar

Poster-poster

komersial

mahupun

yang

di

majalah.

dihasilkan

banyak

mengaplikasi penggunaan bahasa rojak yang

melambangkan

pertembungan

antara dua bahasa yang berbeza namun tetap dikombinasikan menjadi satu. Pada dasarnya,

penggunaan

bahasa

rojak

dianggap sebagai bahasa mudah dalam menyalurkan maklumat kepada khalayak. Namun pada hakikatnya, penggunaan bahasa rojak ini adalah salah satu agen yang merosakkan bahasa Malaysia yang suatu

ketika

dahulu

dipandang

gah

seantero dunia. Contoh

terdekat

yang

kita

dapat

perhatikan penggunaan bahasa rojak adalah

melalui

‘Memang

iklan

Power’

syarikat

boleh

Sony.

ditukarkan

dengan ‘Memang Hebat’ atau ‘Memang Berkuasa’. Selain itu, penyalahgunaan bahasa juga dapat diperhatikan melalui penggunaan papan tanda dan papan iklan yang terdapat di tempat awam. Antaranya ialah: ‘Kurangkan

Laju’,

sepatutnya

dalam

bahasa yang tepat adalah ‘Kurangkan Kelajuan’. ‘Rumahapi Kota Cornwallis’, sepatutnya ‘Rumah Api Kota Cornwallis’. ‘Di-Larang

Meletakkan

Basekal

Di-

Hadapan Gudang Ini’, yang sepatutnya

ditukarkan kepada ‘Dilarang Meletakkan

terus menjadi bahasa kebangsaan dan

Basikal Di Hadapan gudang Ini’.

bahasa ibunda negara. Antara langkah proaktif yang perlu diambil adalah melalui

Masalah

seperti

peranan Dewan Bahasa dan Pustaka

ini bukan hanya melunturkan bahasa

kerancuan

(DBP). Pihak DBP harus diberikan kuasa

Malaysia sebagai bahasa kebangsaan

majoriti untuk menguatkuasakan undang-

bahkan akan menghancurkan tamadun

undang

itu sendiri yang pernah menjadi bahasa

yang dilakukan. Selain daripada peranan

dan bangsa kebanggaan Hang Tuah

DBP, pihak-pihak tertentu sama ada pihak

yang melaungkan ‘Takkan Hilang Melayu

kerajaan ataupun pihak swasta haruslah

di Dunia’. Jika masalah ini dibiarkan

bersiap sedia dan bekerjasama antara

terus

berleluasa,

ia

bahasa

kesalahan

bahasa

dikhuatiri

satu sama lain dalam menggembleng

memberi impak yang negatif kepada

tenaga bersama-sama untuk mengatasi

industri

juga

masalah kerancuan bahasa ini daripada

Kanak-kanak

terus menular yang hanya akan merugikan

penerbitan

pemikiran

akan

terhadap

negara

kanak-kanak.

dan

yang dianggap seperti kain putih ini akan bercelaru dalam berbahasa secara lisan mahupun bertulis. Hal ini akan merugikan negara kerana ia turut memberikan kesan buruk dalam penulisan yang

kanak-kanak,

melibatkan

terutamanya

peperiksaan

besar

seperti UPSR dan juga PMR. Secara

tuntasnya,

penyalahgunaan

bahasa ini haruslah dibendung dari akar umbi bagi memastikan bahasa Malaysia

negara.


ISU SEMASA


oleh : Nurhuda Haris Nor Wahyuni Abdull Rahim

DAGANG OH DAGANG JANGAN JUAL SAYA! B

ak kata pepatah, berat mata

jenayah

memandang

yang

berat

lagi

bahu

pemerdagangan bergantung

kepada

manusia bentuk

kanak yang diculik dijadikan mangsa pemerdagangan.

yang memikul. Begitulah derita

eksploitasi yang dikehendaki. Contohnya,

yang dirasai oleh kanak-kanak mangsa

remaja kebiasaannya digunakan untuk

Selain

pemerdagangan ini. Mereka sepatutnya

pelacuran atau eksploitasi seks, kanak-

golongan yang paling terdedah kepada

diberikan kasih sayang dan perlindungan

kanak bawah 10 tahun digunakan untuk

pencabulan

sewajarnya, bukan diperlakukan dengan

meminta sedekah, manakala bayi dijual

dan

perkara-perkara kejam.

kepada keluarga yang tidak mempunyai

dapat membela diri mereka sendiri.

anak.

Perdagangan haram manusia menjana

lebih kurang RM 9.5 bilion setahun. Hal

akan

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO)

ini telah menarik perhatian kumpulan-

dijadikan hamba seks selain dipaksa untuk

menganggarkan RM48 billion setahun

kumpulan

meminta

Pemerdagangan

diperolehi daripada sindiket penjualan

kepada penyelewengan dan

kanak-kanak bukan lagi isu yang harus

bayi dan kanak-kanak yang menjadikan

penyalahgunaan pada peringkat global.

diambil ringan kerana statistik yang telah

jenayah penyeludupan manusia adalah

dibuat

yang ketiga terbesar di dunia selepas

Dengan ketiadaan persekitaran yang

penyeludupan dadah dan senjata api.

selamat

Kanak-kanak

yang

pemerdagangan

menjadi

ini

sedekah.

antara

mangsa

selalunya

Februari

2008

hingga

Oktober 2010 mencatatkan sebanyak 118 kes pemerdagangan kanak-kanak dilaporkan di Malaysia. Hal ini menunjukan pemerdagangan kanak-kanak semakin membimbangkan.

Kesan

itu,

kanak-kanak

pada

hak-hak masa

jenayah

telah

merupakan kemanusiaan

yang

sama

yang

tidak

membawa

mendedahkan

kanak-

kanak kepada pemerdangan haram yang mengekssploitasi keluarga yang terdesak. Faktor

sosial

yang

telah

membawa

Pemerdagangan manusia perlu diberi

kepada kedesakkan ini mestilah ditangani

perhatian yang serius, kerana kes ini

agar jenayah ini dapat dihentikan. Ia

Kanak-kanak didefinasikan oleh undang-

bukan sahaja melibatkan kaum wanita

juga amat penting untuk mengatasi

undang

Laws)

tetapi kanak-kanak juga menjadi mangsa

permintaan terhadap permedagangan

sebagai mereka yang berumur bawah

terbaru untuk kes ini. Kebanyakan kanak-

manusia melalui undan-undang. Undang-

18 tahun. Bayi yang baru dilahirkan

kanak yang menjadi mangsa adalah

undang mestilah diperkuatkan terhadap

sehingga

18

masih di bawah jagaan kedua ibu

mereka yang mengeksploitasi kanak-

tahun boleh menjadi mangsa aktiviti

bapa, dan ada juga sesetengah kanak-

kanak. Selain itu, faktor dari keluarga juga

22

dunia

remaja

(International

yang

berumur


Pemerdagangan kanak-kanak bukan lagi isu yang harus diambil ringan kerana statistik yang telah dibuat antara Februari 2008 hingga Oktober 2010 mencatatkan sebanyak 118 kes pemerdagangan kanak-kanak dilaporkan di Malaysia menyebabkan kes ini semakin berleluasa

kanak ini dapat dibendung jika semua

seperti

hilang

pihak bersatu padu dan mengambil

pertimbangan, seterusnya menjual anak

tahu tentang masalah yang berlaku di

sendiri tanpa berfikir panjang. Tawaran

persekitaran kita. Selain itu juga, usaha

kerja

kemiskinan

sehingga

kanak-kanak

perlu dilakukan dalam meningkatkan

yang memberi gaji yang lumayan juga

pemerdagangan

kesedaran keluarga dan masyarakat

merupakan faktor kepada jenayah ini.

akan kepentingan penjagaan kesihatan kanak-kanak dan juga hak sama rata

Kurang

didikan

moral

serta

agama

kanak-kanak daripada sebarang bentuk

juga mendorong seseorang itu hilang

diskriminasi.

kewarasan dengan menjual anak sendiri.

Selain tekanan keluarga dan kewangan,

Kerajaan

penguatkuasaan undang-undang yang

peranan penting dalam menganjurkan

lemah juga mungkin boleh menyebabkan

program

kes ini semakin menjadi-jadi.

memperkenalkan

juga

haruslah

yang

sedia

memainkan ada

dan

program

yang

sesuai bagi mencegah penganiayaan, Kesan daripada kes ini, imej negara akan

pengabaian,

terjejas serta masalah sosial semakin

dan eksploitasi terhadap kanak-kanak

meningkat jika tidak dibendung dengan

dalam

serta merta. Justeru, akan terjadinya

bapa, penjaga dan ahli masyaraka.Selain

penyakit berjangkit yang berleluasa dan

program

semakin

mengenai

serius,

terutamanya

kepada

kanak-kanak yang menjadi mangsa.

penderaan,

meningkatkan kesedaran hak,

keganasan

kesedaran dan

ibu

kefahaman

kesejahteraan

dan

kepentingan kanak-kanak juga harus diambil kira bagi membendung kegiatan

Penyelesaian

tidak bermoral ini.

Penyelesaian

kepada

isu

ini

harus

Harapan

agar dan

banyak sedar

mata

bahawa

akan

diperhalusi agar ia tidak meningkat serta

terbuka

dunia

dapat membantu mereka yang telah

masa kini semakin tenat. Sekiranya kita

menjadi mangsa terhadap kerakusan

tidak mengambil langkah yang sesuai

syaitan yang bertopengkan manusia. Di

untuk mengatasinya, masalah ini akan

samping itu, ibu bapa patut lebih berhati-

berlarutan sehingga merosakkan generasi

hati dalam usaha mengawasi anak-

kita pada masa akan datang.

anak mereka. Masalah jenayah kanak-

23


by : Taufik Arif Mohd Ariffin

MISSING

CHILD IS AN ISSUE

DO YOU KNOW THAT YOUR CHILDREN ARE IN DANGER?

S

ince 2004 until 2011, there have been

What is GPS tracking for children?

numerous cases which involve the

calculate the exact location of the user. GPS tracking is done through various

missing of children in Malaysia. Now,

GPS tracking for children uses a lightweight

companies equipped for this service.

there were approximately more than

tracking device that can attach to a

The

5,000 cases involving missing children and

backpack or to be clip onto clothes.

programmed

this matter should be taken seriously by

Some GPS tracking devices for children

subscribe to a monthly user services and

parents. Parents need to take action on

are worn like watches or even attached

the fees for these services may vary. The

how to avoid this problem, as children are

to the shoes. The GPS tracking for children

tracking device is attached to the child or

still young and are unable to take care of

allow parents to easily find their child who

kept in the child’s possession and turned

themselves in terms of security and safety.

went lost or wandering away. It can also

on. The system can track people to within

be used to locate a child that is abducted.

about several yards so it is quite accurate.

How does GPS tracking work?

What can I find out from the tracking system?

GPS

device

is

purchased

appropriately.

and

Parents

Realizing this issue, companies all around the world has taken this matter into consideration in terms of technologies to create gadgets. These items have been

The GPS utilizes satellite-based navigation

built and was already in the market that

techniques. There are series of satellites

Parent’s benefit GPS tracking system to

help parents in monitoring their children

used for this purpose which were put into

find their lost children. The technology

thus reducing the chances of losing their

orbit. The signals emitted are specially

is able to locate the street or actual

sight on them. Furthermore, it is to ensure

coded, so that the receivers can process

address of an individual with incredible

the safety of their children while they

the information and distinguish it from other

accuracy.

are busy on their daily activities or works.

information. GPS satellites are constantly

software to find the location or call

circling the earth which is providing

up the tracking company who can

precise information to user. The system can

quickly provide details of the location.

24

take the information from the signal and

Parents

can

use

tracking


SPEAK UP FOR THOSE WHO ARE SILENCED. Call Talian NUR at 15999.

25


oleh : Ros Syafiqah Roslan

KRONOLOGI KES

Jazlin Jazimin, 8, 20 Ogos 2007: Nurin selepas pergi ke dilaporkan hilang iran rumahnya di pasar malam berhamp ju, Kuala Lumpur. Seksyen 1, Wangsa Ma

PENCABULHAANN& PEMBUNU

kan kes

ngklasifikasi 28 Ogos 2007: Polis me lik. tersebut sebagai kes cu

si mencari Nurin 29 Ogos 2007: Opera . Polis menerima Jazlin beroleh petunjuk zlin dilarikan oleh maklumat Nurin Ja menaiki sebuah seorang lelaki yang pada malam van berwarna putih kehilangannya.

KANAKKANAK

Polis Negara, Tan 3 Sept. 2007: Ketua rayu orang ramai Sri Musa Hassan me Nurin Jazlin kerana membantu mencari petunjuk tentang mereka ketiadaan kehilangannya. esahkan 6 Sept. 2007: Polis meng n berwarna putih penemuan sebuah va Kuala Lumpur yang di Jalan Klang Lama, eri petunjuk baru dikatakan boleh memb Nurin Jazlin tetapi ia terhadap kehilangan itu. tiada kaitan dengan kes

agai Nurin Jazlin.

ditemui dalam beg seb

Nurin Jazlin dituntut 21 Sept 2007: Mayat n jenazah kanakoleh keluarganya da at dikebumikan di kanak malang itu selam m Taman Ibu Kota, Tanah Perkuburan Isla Gombak. u unit siasatan khas Polis menubuhkan sat ngarah Jabatan yang diketuai oleh Pe Aman, Datuk Siasatan Jenayah Bukit Kee. Christopher Wan Soo

iran 2007: Ulang tahun kelah

11 Sept kelapan Nurin Jazlin.

menjumpai mayat 17 Sept 2007: Polis perempuan dalam seorang kanak-kanak di sebuah premis sebuah beg pakaian 1/48, Taman perniagaan di Jalan PJS ing Jaya, Selangor. Petaling Utama, Petal in Abdul Jalil dan Bapa Nurin Jazlin, Jazim taman dipanggil ibunya, Norazian Bis mayat di Hospital untuk pengecaman menafikan mayat Kuala Lumpur. Mereka mereka. berkenaan ialah anak mulakan gerakan 19 Sept 2007: Polis me nita yang mengesan seorang wa mera litar tertutup dirakamkan oleh ka di lot kedai. (CCTV) yang dipasang akamkan berlegarWanita berkenaan dir luar lot kedai itu legar tanpa tujuan di h kereta Perodua sebelum menaiki sebua rak yang dipandu Kancil berwarna pe oleh orang lain. tusan ujian DNA 20 Sept 2007: Kepu kanak-kanak yang mengesahkan mayat

26

gunakan khidmat 27 Sept 2007: Polis meng uan (FBI) Amerika Biro Siasatan Persekut ningkatkan kualiti Syarikat bagi me r tertutup (CCTV) rakaman kamera llita mbunuhan kejam dalam siasatan kes pe Nurun Jazlin. nahan empat lelaki 28 Sept 2007: Polis me dalam serbuan di dan seorang wanita di Seksyen 7, Shah sebuah rumah kedai Alam, Selangor. Keadaan mayat ui tidak langsung Mayat Nurin yang ditem yang asal sehingga menyerupai rupanya kui sebagai Nurin mayat tersebut tidak dia rin ditemui dengan oleh ibu bapanya. Nu dan terdapat juga keadaan kurus kering sual. Ramai tidak kesan penderaan sek adanya manusia menyangka bahawa ukan penderaan yang sanggup melak nak-kanak seperti seksual terhadap ka rlakunya kes seperti itu. Sebab utama be laku mempunyai ini adalah kerana pe masalah psikologi.


Langkah-langkah keselamatan Ibu bapa haruslah lebih peka dengan keadaan persekitaran kawasan yang sering

Masalah Psikologi Terdapat dua jenis masalah psikologi yang mungkin dihidapi oleh pencabul kanak-kanak; pencabulan situasi dan pencabulan keutamaan. Pencabul di dalam kes Nurin adalah dibawah kategori pencabulan keutamaan kerana mereka yang berada dibawah kategori ini lebih cenderung untuk menjadikan kanakkanak sebagai pemuas nafsu seksual dan mencari mangsa untuk pelbagai keperluan dan keinginan mereka. Ciri-ciri utama pencabul kanak-kanak di bawah kategori ini;

1. Pencabul kanak-kanak Mysoped •

Seorang yang sadis dan biasanya menggabungkan kepuasan seks dan keganasan peribadi. Biasanya lelaki dan mangsanya adalah orang yang tidak dikenali. Akan mengintip kegiatan seharian mangsa dan akan menculik secara paksaan dan menggunakan saiz badan meraka yang lebih besar sebagai kelebihan. Selalunya melarikan mangsa dari sekolah, pusat membeli-belah, dan taman permainan. Tiada perasaan sayang kepada mangsa dan hanya berminat untuk menyebabkan kemudaratan dan kematian.

2. Pencabul kanak-kanak Fixated •

Selalunya tiada atau hanya sedikit aktiviti dengan rakan seusia dan kebanyakkan pesalah ini bujang dan dianggap tidak matang dan kurang senang apabila bergaul dengan orang dewasa. Berperangai kebudak-budakkan dalam kehidupan.

Menyukai kanak-kanak kerana mereka kurang mendesak, mudah dikuasai, dan mentaliti yang kurang kritikal.

Menyukai dan tidak ingin menyakiti kanak-kanak.

Akan memujuk dengan membeli dan memberi hadiah sebagai godaan dan cuba membina hubungan rapat dengan kanak-kanak.

dikunjungi

mereka.

Antara

oelh

anak-anak

langkah-langkah

keselamatan yang boleh diambil oleh ibu bapa;

+

Persiapkan anak anda dengan menghafal nama ibu bapa, alamat rumah, dan nombor telefon yang boleh dihubungi jika berlaku

Akan melakukan seks oral dan hanya akan melakukan seks selepas satu tempoh yang lama.

Ciri-ciri masalah psikologi di atas harus dikenal pasti oleh ibu bapa dan orang ramai supaya individu yang mempunyai ciri-ciri tersebut boleh mendapatkan bantuan dari pakar psikologi secepat mungkin sebelum mereka mengambil tindakkan untuk menculik dan melakukan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Kadang-kala saudara mara yang terdekat seperti pakcik atau datuk sendiri berpotensi mencabul anak anda.

Pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah mengeluarkan statistik yang menunjukkan bahawa kes penderaan fizikal, mencabul kehormatan, dan rogol ke atas kanakkanak meningkat setiap tahun daripada 2,236 kes pada tahun 2005 kepada 5,744 kes pada tahun 2008. Peningkatan yang mendadak ini menunjukkan bahawa masyarakat kita masih belum mementingkan keselamatan anak-anak mereka dan masalah psikologi semakin menjadi-jadi di Malaysia. Jangan jadikan anak anda sebahagian daripada statistik dan jadikan kisah Nurin ini sebagai tauladan dan peringatan supaya jenayah terhadap kanak-kanak yang tidak berperikemanusiaan sebegini, dapat dielakkan.

kecemasan.

+

Ingatkan anak anda setiap hari supaya jangan mudah tertarik dengan pelawaan orang yang tidak dikenali.

+

Luangkan masa untuk beramah mesra dengan jiran tetangga dan hadiri setiap mesyuarat PIBG supaya anda boleh berbincang tentang perkara yang melibatkan keselamatan anak-anak anda.

+

Kenal dan simpan nombor telefon rakan anak anda supaya senang untuk bertanya jika anak anda pulang lewat.

+

Jika terpaksa bekerja lebih masa, pastikan anak anda dijaga oleh penjaga yang boleh dipercayai dan dikenali.

+

Awasi pergerakkan anak anda dan jadikan sifat bertanya kemana anak anda pergi satu perkara wajib dilakukan setiap hari.

+

Cuba fahami kelakuan anak dan bertanya andainya mereka kelihatan seperti mempunyai masalah.

+

Elakkan anak anda dari bermain bersendirian tanpa pengawasan orang dewasa.

+

Kenalpasti lokasi tempat bermain anak anda dan nasihat mereka supaya pulang pada waktu yang telah ditetapkan.

27


oleh : Muhammad Hafiz Hakimi

PEMBELAAN HAK KANAK-KANAK D

alam arus pemodenan zaman, kita sering didedahkan dengan berita-berita yang menyatakan

masihnya

berlaku

penindasan

penderaan

terhadap

Perkara

terjadi

ini

dan

kanak-kanak.

kerana

terdapat

Penderaan terhadap kanakkanak boleh meninggalkan kesan mendalam ke atas kehidupan dan emosi mereka.

segelintir insan yang hidup di mukabumi ini

tidak

menghargai

kanak-

kanak.

Malahan, terdapat segelintir dari mereka cuba mengambil kesempatan terhadap kenaifan kanak-kanak yang masih dalam

Dasar Kanak-kanak 2011 & Dasar Perlindungan Kanakkanak

proses mengenal erti kehidupan yang sebenar, kanak-kanak ini tidak dapat

Dasar ini ditubuhkan bertujuan untuk

menikmati zaman kanak-kanak seperti

membela

rakan-rakan mereka yang lain kerana

perlindungan

kudrat

yang teraniaya.

muda

mereka

dikerah

untuk

nasib

dan

memberikan

kepada

kanak-kanak

Pada tahun 2008,

melakukan kerja yang sepatutnya tidak

daripada 27.7 juta penduduk Malaysia

dilakukan.

statistik menunjukan seramai 10.5 juta (37.9%) penduduk adalah kanak-kanak

Selain itu, kanak-kanak itu turut didera

. Pihak kerajaan memberi penekanan

oleh orang disekeliling mereka. Di usia

yang tinggi terhadap kesejahteraan dan

muda ini mereka amat memerlukan

kepentingan kanak-kanak.

perhatian

dan

kasih

sayang

yang

secukupnya dari orang yang di sayangi

Dasar Kanak-Kanak Negara adalah satu

agar dapat memimpin mereka untuk

dasar mengenai hak kelangsungan hidup

menjadi seorang manusia yang berjaya

(survival),

kelak. Penderaan terhadap kanak-kanak

perkembangan

boleh meninggalkan kesan mendalam ke

penyertaan

atas kehidupan dan emosi mereka.

kanak agar mereka dapat menikmati

perlindungan

(protection),

(development), (participation)

dan kanak-

peluang dan ruang untuk mencapai Dalam tempoh 7 bulan pertama tahun

perkembangan

ini sahaja sebanyak 2,193 kes telah

persekitaran

dilaporkan kepada PDRM. Sementara

Perlindungan Kanak-Kanak Negara pula

kes

juga

adalah satu dasar bagi memastikan setiap

membimbangkan, iaitu jumlah kes yang

kanak-kanak di negara ini mendapat

dilaporkan pada tahun 2008 ialah 982 kes

perlindungan

dan daripada jumlah itu, 500 kes masih

penderaan, keganasan, dan eksploitasi.

kehilangan

hilang.

28

kanak-kanak

holistik

yang

kondusif.

daripada

dalam Dasar

pengabaian,


7

Objektif utama Dasar Kanak-Kanak

Objektif Utama Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara

Negara ialah untuk memastikan: 1. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dengan diberi jagaan, pemeliharaan, kasih sayang,

1

Meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanakkanak sebagai tanggungjawab

2 3

Mewujudkan persekitaran yang

sebarang bentuk pengabaian,

selamat dan mesra kanak-kanak. Menggalakkan organisasi yang

habilitasi, rehabilitasi dan diintegrasi

perlindungan kanak-kanak di bawah organisasi masing-masing. Melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan,

dalam keluarga dan masyarakat. 3. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk perkembangan holistik dari segi fizikal, kognitif, bahasa, sosioemosi, sahsiah dan kerohanian. 4. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk bersuara, menyertai

keganasan, dan eksploitasi. Menetapkan hanya individu

perkara-perkara yang berkaitan

yang bersesuaian sahaja boleh dengan kanak-kanak. Meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak.

7

eksploitasi; dan seterusnya diberi

(turut serta) dan melibatkan diri

berurusan secara langsung

6

hak untuk dilindungi daripada penderaan, keganasan dan

berhubung secara langsung dan

Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan kanak-kanak.

Di bawah Akta Kanak-kanak 2001 (Child Act) - Akta 611: Seksyen 17 - Anak yang dibuang akan dilindungi dan dijaga.

2. Setiap kanak-kanak termasuk kanakkanak kurang upaya mempunyai

kanak dan mewujudkan dasar

5

dan bantuan sosial

bersama.

tidak langsung dengan kanak-

4

perkhidmatan kesihatan, sokongan

Hukuman terhadap Penjenayah Kanak-kanak

mengikut tahap keupayaan dalam dengan kepentingan terbaik dan kesejahteraan mereka. 5. Kanak-kanak, ibu bapa, penjaga, komuniti dan masyarakat sedar akan hak kanak-kanak untuk kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. 6. Penyelidikan dan pembangunan mengenai kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak dilaksanakan dari semasa ke semasa.

Seksyen 46 - Ibu bapa boleh mendapatkan bantuan atau nasihat mengenai anak mereka yang tidak dapat dikawal dengan baik. Anak ini akan ditahan di tempat yang dibenarkan di bawah mahkamah. Di dalam rang Undang-undang Jenayah Malaysia penal kod: Kes buang bayi boleh disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dan menyebabkan kematian. Sesiapa yang membuang bayi akan dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun

Penubuhan

Dasar

Kanak-kanak

2011

dan Dasar Perlindungan Kanak-kanak merupakan salah satu

usaha kerajaan

Malaysia dalam membela nasib kanakkanak yang teraniaya. Dengan adanya dasar-dasar ini, ia dapat membantu kerajaan dan penguatkuasa undangundang

untuk

mengatasi

masalah

penderaan dan eksploitasikan kanakkanak yang kian meruncing di negara ini. Selain itu, dasar-dasar ini dapat menbantu kanak-kanak untuk mendapatkan hak kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan serta dapat memastikan bahawa kanak-kanak dapat menikmati peluang untuk mencapai perkembangan holistik dalam persekitaran yang kondusif.

29


oleh : Nor Roshaida Mohd Thith

S

ANAK MANGSA ( PERCERAIAN (

esebuah

perkahwinan

kepada anak-anaknya sehingga kini.

sememangnya tampak indah di

Kisah ini berlaku lima tahun yang lalu.

mata sesiapa sahaja terutamanya

Ketika kes perceraian difailkan, Encik

dalam mudi

kalangan yang

bahtera

golongan

sedang

percintaan.

indah

muda-

Amri bukan nama sebenar mempunyai

melayari

tiga orang anak hasil perkongsian hidup

Mereka

sudah

dengan isterinya selama tiga tahun.

membayangkan keindahan hubungan mereka

alam

Penjagaan terhadap anak-anak menjadi

perkahwinan yang serba indah. Apatah

jika

diteruskan

rebutan pada ketika itu. Walaupun hak

lagi

dengan

persetujuan

ke

kedua-dua

penjagaan sepatutnya jatuh kepada si

belah pihak, segalanya akan dirasai

ibu, namun atas alasan si ibu tidak bekerja,

begitu

tiada

hak penjagaan terhadap anak pertama

apa dugaan yang bakal mendatang

bermakna.

Bagaikan

dan kedua telah diberikan kepada Encik

kemudian hari.

Amri, manakala anak ketiga yang ketika itu berusia enam bulan jatuh ke tangan si

Melangkah

perkahwinan

ibu. Perpisahan itu berlaku tanpa kerelaan

memerlukan persiapan yang begitu rapi

ke

alam

anak-anaknya. Walaupun masing-masing

dan teliti bukan sahaja dari segi fizikal

berusia dua tahun dan setahun pada

untuk tampak cantik dan berseri di hari

ketika itu, namun anak mana yang rela

bahagia, namun kesediaan hati juga

dipisahkan dengan ibu kandungnya.

perlu diutamakan. Perpisahan

mereka

disebabkan

oleh

Kes perceraian di negara kita terlalu

sikap terlalu cemburu bekas isteri Encik

banyak pada ketika ini dan bagaikan

Amri yang membuatkan Encik Amri tidak

menjadi satu fenomena. Begitu mudah

tahan. Walau bagaimanapun,

perceraian dipersetujui seperti tiada jalan

ketika itu Encik Amri juga mempunyai

lain selain daripada itu. Anak-anak akan

kenalan wanita lain yang turut menjadi

menjadi mangsa utama dalam masalah

mangsa cerai dan mempunyai tiga orang

ini. Bagi mereka yang belum memiliki

anak. Selepas kes perceraian selesai,

cahaya mata, mungkin mudah bagi

Encik Amri tidak mengambil masa yang

mereka. Namun, bagi pasangan yang

lama untuk menikahi kenalan wanitanya

sudah beranak-pinak, anak-anak mereka

itu. Ini bermakna kedua-dua pasangan

akan menjadi mangsa terhadap sikap

baru ini mempunyai anak tanggungan

pentingkan diri kedua ibu bapa meraka.

masing-masing yang sedang membesar.

pada

Sorotan kisah kehidupan ini merupakan sebuah kisah benar yang berlaku dalam

Dua

kehidupan salah seorang kenalan saya.

dijaganya, Asyraf dan Fatiah, sering

Tindakan untuk berpisah dengan isterinya

menangis dan bertanyakan ibu mereka

pada

sehingga

30

ketika

itu

memberikan

impak

orang

anak

Encik

kadangkala

Amri

yang

membuatkan


Amri

mereka.

Saya pernah cuba bertanya kepada

Berdasarkan pemerhatian saya terhadap

Walau bagaimanapun, apalah yang

berang

dengan

sikap

dua kanak-kanak ini, namun tiada apa

dua orang kanak-kanak ini, mereka

dimengertikan oleh dua orang anak kecil

yang keluar dari mulut mereka melainkan

sangat perlukan perhatian daripada ibu

yang berusia dua tahun dan setahun itu

keluhan dan pandangan mata yang

kandung mereka sendiri. Sememangnya

selain keinginan untuk berada di samping

menggambarkan

yang

tiada siapa yang boleh menggantikan

kedua-dua ibu ayahnya.

cuba untuk dikongsikan dengan sesiapa

tempat seorang ibu kandung, lebih-

seribu

rasa

yang mengerti. Namun, kanak-kanak

lebih lagi bagi kanak-kanak yang masih

Sejak perpisahan itu, Encik Amri tidak

bukanlah golongan yang boleh dipaksa.

dahagakan kasih sayang seperti mereka.

melaksanakan

Saya

cuba

Walau bagaimanapun, tiada siapa yang

menemukan anak-anak mereka dengan

tanggungjawab

untuk

mendekati perasaan kanak-kanak ini

mengambil

masa

untuk

ambil peduli. Asyraf dan Fatiah tetap

ibunya seperti yang dijanjikan. Nafkah

dengan bertanyakan sedikit demi sedikit

meneruskan kehidupan mereka bersama

terhadap anak yang dijaga oleh bekas

untuk menimbulkan rasa selesa dalam

ayah dan ibu tiri yang tidak memberikan

isterinya juga tidak dipenuhi. Gaji Encik

diri mereka untuk bercerita dengan saya.

kasih sayang yang sama seperti ibu

Amri sebagai pekerja biasa tidak cukup

Sehinggalah pada suatu hari, mereka

kandung.

untuk memenuhi segala keperluan lebih-

mula membuka mulut untuk meluahkan

lebih lagi selepas dia bernikah dengan

perasaan mereka.

Hubungan dengan ibu kandung mereka

kenalan wanitanya itu. Segalanya seperti

juga tidak begitu rapat memandangkan

kelam-kabut dan tidak berlaku seperti

Masih saya ingat lagi reaksi muka kanak-

hanya beberapa kali mereka berjumpa

yang dijanjikan.

kanak ini sambil meluahkan isi hati

dalam setahun sejak mereka berpisah.

mereka yang selama ini tiada siapa yang

Walhal, tiada alasan yang membuatkan

Asyraf dan Fatiah seperti anak-anak

mengambil tahu. “Kalau dekat rumah

mereka

tiri lain yang tidak diendahkan oleh ibu

waktu ayah pergi kerja, kami tengok TV

waktu

tirinya itu, lebih-lebih lagi ibu tiri mereka

sahaja. Ayah selalu balik lambat. Kalau

tinggal bukanlah begitu jauh. Namun

mempunyai anak sendiri yang perlu

ayah tiada di rumah kami tengok TV

kesibukan Encik Amri membuatkan dia

lebih

diutamakan.

Kehidupan

jarang

berjumpa

persekolahan.

tempat

dua

atau buat kerja sekolah. Kami tidak boleh

mula

beradik ini bagai tiada kepentingannya

bermain macam Abang Apan nanti ibu

terhadap

di sisi ayah dan ibu tiri mereka. Sebagai

marah sebab bising�, luah Asyraf.

terutama yang ditinggalkan bersama

kanak-kanak, keinginan mereka sama

mengabaikan

melainkan

Jarak

nafkah

tanggungjawab anak-anaknya

bekas isterinya. Riak di wajah Asyraf dan

seperti anak-anak kecil yang lain, namun

Saya cuba bertanya tentang layanan

Fatiah dapat menggambarkan isi hati

apakan daya permintaan mereka tidak

harian mereka di rumah, penjagaan

yang mereka pendamkan dan akan

dapat dipenuhi lebih-lebih lagi dengan

pakaian sekolah mereka dan sebagainya.

mereka luahkan apabila sudah tiba

kekurangan pendapatan bulanan Encik

Asyraf

Fatiah

masanya kelak. Sebagai seorang ibu

Amri yang pastinya tidak mencukupi

membuka mulut seakan-akan tidak sabar

saudara, saya hanya berharap mereka

untuk menanggung keluarganya yang

untuk meluahkan apa yang dirasainya

tidak akan membalas apa yang telah

baru itu.

selama ini.

dilakukan oleh ayah dan ibu tiri mereka

hanya

berdiam

tetapi

suatu hari nanti. Tahun berganti tahun, Asyraf dan Fatiah

“Ibu selalu gosok baju Abang Pipi dengan

mula

sekolah

Abang Apan dahulu, lepas tu mesti tidak

Ingatlah, perkahwinan bukan sesuatu

rendah. Perbezaan yang sangat ketara

sempat hendak gosok baju kami sebab

untuk

dapat dilihat ketika merka berada di

ibu kata dah lambat. Lepas tu, ibu selalu

pasangan yang sudah memiliki cahaya

sekolah: Pakaian seragam sekolah Asyraf

mengeluh sebab kami susah nak bangun

mata. Fikirkanlah masa depan anak-

dan Fatiah sangat tidak terurus, bagaikan

awal. Pagi-pagi ibu selalu marah-marah.

anak yang sedang membesar. Banyak

tiada yang mengambil tahu. Keadaan

Ayah cuma diam dan suruh kami buat

lagi yang mereka akan lalui berbanding

ini sangat berbeza jika dibandingkan

apa yang ibu suruh. Lepas itu, dekat

ibu bapa yang sudah lama hidup di atas

dengan keadaan adik beradik tirinya

sekolah Fatiah selalu kena ejek dengan

muka bumi ini.

yang turut berada di sekolah terbabit.

kawan-kawan sebab baju Fatiah tidak

Sikap pilih kasih dapat dilihat dalam

cantik macam mereka semua. Abang

keadaan ini. Melihatkan situasi ini, saya

Ayap pun sama. Tapi Abang Ayap diam

terpanggil untuk mengetahui bagaimana

sahaja�,katanya.

menjejakkan

kaki

ke

disia-siakan

terutama

bagi

keadaan sebenar kanak-kanak ini di rumah mereka.

31


oleh : Nor Bazilah Ahmad Jawawibiro

Dalam situasi yang panik, remaja yang

ANAK TIDAK SAH TARAF S

Bayi merupakan anugerah Tuhan yang paling berharga. Mereka dilahirkan suci tanpa sebarang dosa. Tetapi wajarkah anak kecil ini menangung segala keperitan untuk meneruskan kehidupan akibat kesalahan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka?

teragak-agak

untuk

meninggalkan

membuang

anak

mereka

dan

selepas

dilahirkan. Lebih teruk agi, ada segelintir remaja

membunuh

dan

membakar

insan yang tidak berdosa ini sematamata

mahu

menutup

kerja

terkutuk

mereka. Mereka sanggup membuang bayi yang dikandung selama 9 bulan ini

dengan

harapan

mereka

diberi

peluang menjalani kehidupan yang baru tanpa diejek, dicemuh dan dicaci oleh masyarakat setempat. Mereka ini tidak sepatutnya dicemuh dan dikeji, sebaliknya diberi bantuan dan sokongan moral dalam mengharungi

eramai

17,303

anak

luar

nikah

Melayu

atau

tidak

sah

taraf

direkodkan

di

seluruh

negara

sepanjang tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan

Pendaftaran

Negara

(JPN),

Datuk Alwi Ibrahim, berkata bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. Pada 2008 seramai 16,541 anak luar nikah didaftarkan di JPN, manakala pada 2007 seramai 16,100 orang (Berita Harian).

dipaparkan media, hari demi hari. Ramai yang menganggap faktor ini adalah perkara biasa. Sedarkah kita di sebalik pembangunan

negara,

masyarakat

Malaysia masih dihantui dengan satu penyakit sosial yang sudah lama lapuk dan sukar dibendung. Kekurangan didikan agama

telah

menyebabkan

mereka

hilang haluan dalam kehidupan dan seterusnya terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Remaja yang melibatkan diri dalam gejala pergaulan bebas diantara lelaki dan perempuan sudah semestinya mudah menjalinkan hubungan seksual tanpa ikatan perkahwinan. Hal ini akan menyebabkan

remaja

kehidupan yang serba mencabar ini. Selain itu, terdapat juga ahli masyarakat yang hanya menuding jari terhadap golongan remaja apabila berlakunya pembuangan bayi. Pada pandangan mereka, remaja merupakan pencetus berlakunya pembuangan bayi kerana remaja

sering

pergaulan

kali

bebas.

mengamalkan

Lebih

teruk

lagi,

masyarakat menganggap remaja yang suka mengamalkan pergaulan bebas ini sebagai sampah masyarakat dan tidak

Isu mengenai anak luar nikah sering kali

perempuan

mengandung sebelum ada ikatan yang sah. Tetapi sedarkah kita ke mana hala tuju anak di dalam kandungan itu?

32

hilang pegangan agama tidak akan

berguna untuk negara. Persepsi sebegini sedikit

sebanyak

boleh

melunturkan

keyakinan dan kewibawaan remaja untuk terus berbakti kepada negara. Daripada cemuhan

dan

cacian

itulah

yang

membuatkan seseorang itu membuat tindakan bodoh dengan membuang bayi

mereka.

Kasihan

sungguh

bayi

tersebut. Hak mereka untuk melihat alam ciptaan tuhan ini, telah di rentap oleh ibu mereka sendiri. Siapakah yang perlu dipersalahkan dalam hal ini? Bagaimanakah nasib anak kecil ini? Adakah keluarganya boleh menerima anak yang tidak berdosa ini sebagai sebahagian mereka.

daripada

Kebanyakan

berhadapan

dengan

darah

daging

keluarga masalah

yang ini,

tidak mahu menerima anak ini sebagai sebahagian

daripada

keluarganya.


Kebanyakan

kepada keluarga tersebut.

ini juga terpaksa memikul gelaran anak

menghantar anak tersebut ke rumah

daripada

mereka

diberikan

Sehingga kini walaupun Lisa mampu

luar nikah sepanjang hidup mereka.

kebajikan. Malah lebih drastik lagi ada

merahsiakan perkara tersebut daripada

Tambahan pula, bayi ini masih kecil dan

pula yang mengambil keputusan untuk

pengetahuan

tidak mengerti apa yang sedang berlaku

membunuh bayi tersebut.

jauh di sudut hatinya masih teringat

keluarganya,

namun

kepada mereka.

dan menyayangi anak yang dilahirkan. Penulis telah menemubual seorang pelajar

Walaubagaimana pun, Lisa bersyukur

Bagaimanakah

IPTA yang pernah mengandungkan anak

kerana bayi yang dilahirkannya dijaga

berhadapan dengan masyarakat pada

tak sah taraf ketika usianya mencecah

baik oleh keluarga barunya.

masa akan datang? Adakah masyarakat

19 tahun. Lisa (bukan nama sebenar)

mereka

akan

akan memandang serong kepada anak

telah terpedaya dengan tipu helah

Melalui cerita Lisa, bayi yang dilahirkan itu

yang tidak bersalah ini? Adakah mereka

teman lelakinya, Amin (bukan nama

mendapat perhatian yang secukupnya

akan dipandang jijik?

sebenar).

daripada

Tetapi

tersirat di dalam hati anak ini. Tiada siapa

bagaiman nasib anak tak sah taraf yang

yang mampu untuk merungkai perasaan

lain? Adakah mereka akan menerima

anak kecil ini. Hanya Allah S.W.T sahaja

nasib baik yang sama seperti anak Lisa?

yang memahami perasaan mereka.

Amin

Sewaktu

mengenai

Lisa

memberitahu

kandungan

keluarga

barunya.

Apakah yang

yang

dikandungkannya, Amin menolak bulatbulat berita tersebut dan menafikan bayi yang tersebut adalah anaknya. Amin tidak mahu bertanggungjawab terhadap kandungan tersebut dengan menuduh Lisa bercurang dan menggunakan alasan tersebut untuk meninggalkan Lisa. Lisa pernah mengambil keputusan untuk menggurkan bayi yang dikandungnya, tetapi ditegah oleh doktor kerana usia kandunganya telah mencecah empat bulan dan ini akan membahayakan nyawanya.

Selama

sembilan

bulan

Lisa menyembunyikan perkara tersebut daripada pengetahuan pihak Universiti dan keluarganya. Lisa tidak pulang ke kampung dan keluar ke bandar apabila perutnya membesar. Teman baik Lisa banyak membantunya bagi menghadapi saat getir ini. Oleh sebab tidak mahu perkara ini diketahui

umum,

Lisa

tidak

mahu

memjaga anak yang bakal dilahirkan ini.

Risiko

yang

ditakuti

ialah

masa

depannya akan hancur, risiko ditamatkan pengajian oleh pihak Universiti malah dibuang keluarga. Namun, Lisa bernasib baik kerana ada keluarga yang mahu mengambil bayi tersebut sebgai anak angkat dan akan menangung segala kos bagi melahirkan bayi tersebut. Setelah cukup

sembilan

bulan,

Lisa

selamat

melahirkan bayi lelaki yang comel di sebuah Klinik yang terkemuka di Kuala Lumpur. Bayi yang dilahirkan itu terus

Siapakah yang akan membela nasib anak kecil yang tak berdosa ini?

Justeru,

sebagai

ibubapa

didikan

agama yang cukup perlulah diterapkan Bayi merupakan anugerah Tuhan yang

kepada anak-anak mereka. Sentiasalah

paling berharga. Mereka dilahirkan suci

memantau pergerakan dan pergaulan

tanpa sebarang dosa. Tetapi wajarkah

mereka bersama-sama rakan sebaya

anak

segala

mereka. Masalah sosial ini perlu dibendung

keperitan untuk meneruskan kehidupan

kecil

ini

menangung

dari terus menular dan merosakan masa

akibat kesalahan yang dilakukan oleh

depan generasi akan datang. Bimbingan

ibu bapa mereka? Akibat daripada

yang berterusan perlu diberi kepada

hilangnya sifat kemanusiaan dalam diri

remaja yang sudah terpesong supaya

ini,

masalah yang sama tidak berulang.

bayi yang tidak berdosa ini telah

menjadi mangsa. Bayi yang dilahirkan

33


oleh : Nor Nadia Mohamad

HIV CHILDREN &

M

ore than 15 years, the global

There are an overwhelming majority of

HIV/

have

orphans and vulnerable children living

AIDS

pandemic

been changing human lives

with surviving parents or extended family

and the shape of societies. It has reversed

and many of them are being cared by

decades

in

remaining parent who is sick or dying,

health, and slowed economic and social

of

development

gains

elderly grandparents who themselves

improvement across the board and in

are often in need of care and support,

ways that will change relationships on

or poor relatives struggling to meet the

family, community and national levels

needs of their own children. Children

forever.

living in these situations are at risk of losing

their opportunities for school, health care,

One measure of the huge social change

growth,

which still around the number of orphans,

shelter. In short, their rights to a decent

children affected by HIV/AIDS,

and fulfilling human existence.

and

development,

nutrition,

and

other children made vulnerable by the pandemic. There are currently 34.7 million

Moreover, with the death of a parent,

children under age 15 in 34 countries

children experience profound loss and

who have lost their mother, father, or

heavy

both of their parents because of HIV/

parent. If the second parent past away,

AIDS and other causes of death. By 2010,

all aspects of the child’s world are

the number of these innocent children

threatened. Some of these children are

increased around 44 million.

left with no other option than to live on the

burden

falls

to

the

surviving

streets, exposing them to even greater The first reported case of HIV in Malaysia

medical,

social,

and

psychological

was in 1986. In 2010, HIV prevalence

difficulties. Failure of supporting these

was 0.5% among adults aged 15. The

children to overcome the traumatic

Malaysian Ministry of Health reported

situation will have a very negative impact

accumulative 87,710 HIV cases, 15,317

on society and might cause dysfunctional

cases of AIDS and 13,394 AIDS-related

societies, jeopardizing years of investment

deaths. In 2010, 48% of HIV cases were

in national development.

through sex. More than 2,000 children worldwide are infected with HIV each

These impacts occur in a number of

day.

overlapping

34

and

mutually

supporting


Failure of supporting these children to overcome the traumatic situation will have a very negative impact on society and might cause dysfunctional societies, jeopardizing years of investment in national development.

fields, including children’s psychosocial

home and livelihood through the sale of

development. Some of these effects have

livestock and land for survival, as well as

been reviewed elsewhere and the main

through asset stripping by relatives. Loss of

points from these reviews are repeated

skills also occurs because fewer healthy

here

adults are present in the household and/

as

an

introduction

considering

the impact of HIV/AIDS on children’s

or are involved in livelihood activities.

development. Long-term psychological effects: Children Economic impact: Income in orphan

who grow up without the love and care

households has been found to be 20–30%

of adults devoted to wellbeing at a

lower than in non-orphaned households.

higher risk of developing psychological

Expenditure on health care, savings is

problems. A lack of positive emotional

exhausted and families often go into debt

care is associated with a subsequent lack

to care for sick individuals. Other studies

of empathy with others and such children

have suggested that food consumption

may develop antisocial behaviors. Not

may drop by as much as 41% in orphan

all children are, however, affected or

households. Asset selling to pay for health

affected to the same degree.

care, loss of income by breadwinners and funeral costs may reduce all household

The impact of HIV on children and

reserves, as well as savings.

their families is not a simple problem with a simple solution or quick fix. The

Education: In households affected by

psychosocial needs of children continue

HIV/AIDS, the school attendance of

to be one of the most neglected areas

children drops off because their labor

of support. Children are affected by the

is

activities

changes in their parent’s emotional and

and in the face of reduced income

physical state. They may not know what is

and increased expenditure, the money

happening to their parent and becoming

earmarked for school expenses is used

confused

for basic necessities, medication and

proper support mechanisms upon the

health services. Even if children are not

death of a parent children experience

withdrawn from school, education often

a profound sense of loss, hopelessness,

begins to compete with the many other

and fear. Long-term consequences can

duties that affected children have to

include psychosomatic disorders, chronic

assume. A World Bank study in Tanzania

depression, low self-esteem, low levels of

suggested that HIV/AIDS may reduce

life skills, learning disabilities, and disturbed

the number of primary school children by

social behaviour.

required

for

subsistence

and

frightened.

Without

as much as 22% and secondary school children by 14% as a result of increased child mortality, decreased attendance, and dropping out. Loss of home and assets: As effects on households deepen and parents die, children may suffer the loss of their

35


oleh : Nur Farahana Mohd Taib

TELEVISYEN MEMBAWA PADAH

Tahukah anda bahawa jika kanak-kanak menghabiskan terlalu banyak masa menonton televisyen ianya akan mendatangkan kesan yang mudarat terhadap kesihatan mereka?

“

Masalah obesiti di kalangan kanakkanak berusia enam hingga 12 tahun meningkat daripada 9.7%

pada tahun 2001 kepada 13.7% pada tahun

2007.

Peningkatan

dikaitkan

dengan amalan pemakanan tidak sihat dan aktiviti fizikal tidak aktif, iaitu 76% kanak-kanak

didapati

sebahagian

besar

menghabiskan masa

dengan

menonton televisyen...� petikan daripada Berita

Harian

Online,

26

April

2011.

Pelbagai punca mengapa obesiti berlaku di kalangan kanak-kanak. Salah satu puncanya

adalah

tabiat

menonton

televisyen yang terlalu lama. Pakar nutrisi Kanak-Kanak

mencadangkan

kanak-

kanak yang berumur dua tahun kebawah tidak seharusnya menonton televisyen manakala kanak-kanak yang berumur lebih daripada dua tahun digalakkan menonton televisyen selama satu atau dua jam sehari. Ini kerana, masa yang dihabiskan menonton televisyen adalah masa yang sepatutnya diluangkan untuk aktiviti kesihatan fizikal dan pembentukan sosial seorang kanak-kanak itu.

Kesan Negatif Televisyen Masalah obesiti atau berat berlebihan kian meningkat di kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak obes lazimnya mengalami masalah berat badan apabila dewasa kelak.

Obesiti

dengan

selalunya

penyakit

pernafasan,

dikaitkan

kardiovaskular,

dan

juga

diabetes.

Kanak-kanak yang mempunyai tubuh badan yang sihat dan memiliki berat badan yang normal tidak menjamin kesihatan

baik

yang

berterusan

jika

mereka menghabiskan terlalu banyak masa di hadapan televisyen. Dalam masa sehari, jika lebih daripada empat jam

berterusan

duduk

di

hadapan

televisyen, mereka memiliki 46% peluang untuk mati awal berbanding kanakkanak

yang

menonton

televisyen

kurang daripada dua jam dalam sehari. Namun,

masalah

daripada stesen

bukan

televisyen penyiaran

menyiarkan

berpunca ataupun

televisyen

yang

program-program

yang

hebat dan menarik, tetapi berpunca daripada

tabiat

duduk

yang

terlalu

lama. Jika ianya berterusan, kanakkanak menjadi

36

yang

cergas

malas

dan

mungkin

akan

hilang

fokus.


TIPS:

Mengurangkan Durasi Menonton Televisyen

letakkan 1 Seelok-eloknya televisyen dalam satu bilik khas

masa menonton 3 Hadkan televisyen dan juga hadkan

untuk menonton sahaja.

kepada rancangan-rancangan tertentu sahaja. Misalnya, kanak-

daripada meletakkan 2 Elak televisyen di dalam bilik

kanak dibenarkan menonton empat hari dalam seminggu

tidur kanak-kanak. Ini akan

rancangan-rancangan tertentu

memudahkan mereka untuk

sahaja. Ini hendaklah dipraktik

menonton televisyen tanpa

sementalah mereka masih kecil

pengawasan daripada penjaga.

lagi. bapa mestilah berkorban 4 Ibu untuk kebaikan anak-anak. Kurangkan masa menonton televisyen. Amalkan aktiviti beriadah bersama keluarga setiap petang. Ibu bapa hendaklah memberi contoh yang terbaik kepada anak-anak.

Luangkan Masa Berkualiti Bersama Anak-Anak Kanak-kanak yang sihat datang dari sebuah keluarga yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Keluarga yang sihat sentiasa meluangkan masa bersama-sama. Berikut adalah aktiviti-aktiviti yang harus dilakukan oleh ibu bapa bersama anakanak mereka: ‘masa bersama keluarga’ sebagai sebahagian daripada rutin. 1 Menetapkan Sebagai contoh, sesetengah keluarga mempunyai Minggu Makan Malam Sekeluarga ataupun Bulan Aktiviti Bersama Keluarga. perkara yang menyeronokkan bersama keluarga. Beriadah, berjenaka, 2 Lakukan menonton wayang atau bermain permainan papan bersama-sama. Anda dan keluarga juga boleh mengambil bahagian dalam acara-acara yang berfaedah bersama komuniti dan jiran tetangga seperti gotong-royong. idea daripada anak-anak tentang bagaimana meluangkan masa 3 Dapatkan bersama keluarga. Anda mungkin terkejut sekiranya mengetahui bahawa mereka lebih mahu meluangkan masa bersama keluarga di rumah sahaja. Kanak-kanak sering mempunyai idea-idea yang bernas.

37


oleh : Nurul Karmila Natasha Ramle

PEMILIHAN PUSAT ASUHAN MENENTUKAN KESEJAHTERAAN SI KECIL

P

USAT

ASUHAN,

TADIKA

DAN

Memang

tidak

dapat

kita

sangkal,

Rahman,

26

tahun,

graduan

dalam

TASKA...Itulah rumah kedua bagi

kadangkala anak-anak kecil ini akan

jurusan Ijazah Ekonomi dan Kewangan.

anak-anak kecil pada abad ini.

tercedera atau ditimpa sakit. Maklum

Walaupun premis mereka masih baru,

Seperti sedia maklum, kebanyakan ibu

sahaja usia praformal 0-6 tahun adalah

tetapi usaha mereka yang murni ini

bapa yang bekerjaya memilih pusat

waktu bagi mereka meneroka dunia

serta pengalaman yang ada banyak

asuhan sebagai pilihan pertama bagi

dengan aktif tanpa mengetahui bahaya

membantu ibu bapa bayi menjaga anak

meninggalkan anak kecil mereka ketika

yang

mereka di kawasan tersebut.

mereka sibuk mencari rezeki keluarga.

merisaukan lagi apabila si kecil yang masih

Sebagai ibu bapa yang prihatin, memang

belum pandai berbicara dan tidak dapat

Menurut

keselamatan si kecil diutamakan, tetapi

memberitahu ibu bapa jika ada sesuatu

pada masa ini mereka telah menjaga

pernahkah mereka mengambil berat

yang berlaku. Oleh itu, ibu bapa dan

19 orang anak-anak kecil. Lapan orang

atau memantau keselamatan kawasan

juga penjaga seharusnya menumpukan

daripada

di pusat asuhan itu? Pernahkah mereka

sepenuh perhatian terhadap penjagaan

lingkungan tiga bulan hingga dua tahun

fikir bagaimana anak mereka disusukan?

si kecil tersebut.

manakala sebelas orang lagi berusia

Selesakah

tempat

tidur

bakal

mereka

tempuhi.

Lebih

mereka?

Dipujukkah tangisan mereka?

pengurus

premis

mereka

tersebut,

berumur

dalam

antara tiga tahun hingga empat tahun. Sehubungan itu, penulis telah memilih

Bagi meringankan sedikit beban, Puan

Pusat

Khalifah

Siti Fatimah telah mengupah empat

Sebagaimana yang kita ketahui, kes-kes

sebagai lokasi bagi mengetahui lebih

orang kakitangan yang terdiri daripada

kemalangan atau kecederaan selalu

lanjut tentang keadaan anak-anak yang

dua orang pengasuh, seorang cikgu

berlaku di pusat asuhan kanak-kanak.

dijaga di bawah pengurus mereka. Pusat

dan seorang lagi tukang masak. Setakat

Lebih

kecuaian

Jagaan Anak-Anakku Khalifah ini terletak

ini, kerahan tenaga oleh kakitangan di

tersebut

nun jauh di timur Semenanjung Malaysia,

situ sangat membantu mereka. Pusat

membawa maut kepada anak kecil

iaitu Gua Musang, Kelantan. Premis ini

Jagaan Anak-Anakku Khalifah beroperasi

yang tidak bersalah. Ibu bapa memberi

ditubuhkan pada Mac 2011. Penubuhan

setiap hari dari jam seawal 7 pagi hingga

sepenuh kepercayaan kepada pusat

pusat jagaan yang baru setahun jagung

6 petang kecuali hari Jumaat dan cuti

asuhan

sebaliknya

ini telah diusahakan oleh anak muda

umum.

pengurus pusat asuhan tersebut gagal

yang mempunyai azam yang kuat untuk

menunaikan tanggungjawab ke atas

menolong dan mempunyai minat untuk

Setiap

anak-anak di bawah jagaan mereka.

menjaga anak-anak kepada ibu bapa

anak-anak mereka di taska atau pusat

Ada di antara anak-anak kecil berkenaan

yang berkerjaya. Premis ini ditubuhkan

jagaan kanak-kanak pasti risau tentang

mati

menyedihkan

penjaga

di

rumah

tersebut

tetapi

tersedak

susu,

terjatuh

Anak-Anakku

ibu

bapa

yang

menghantar

atas kolaborasi Puan Siti Fatimah, 26 tahun,

pemakanan anak-anak mereka. Namun

buaian dan dibiarkan begitu sahaja

yang memegang

di premis ini mereka tidak perlu risau lagi

tanpa pengawasan yang teliti.

Kesihatan serta Puan Siti Shamsiah Ab

38

kerana

lagi, asuhan

Jagaan

Diploma Pengurusan

kerana

pemakanan

anak-anak

kecil


itu adalah mengikut jadual. Anak-anak

daripada ibu bapa. Menurut Puan Siti

Badan’ seperti yang diwar-warkan oleh

ini akan disediakan dengan hidangan

Fatimah,

sebarang

pihak kesihatan. Melalui amalan ini,

yang sihat tidak kira minum pagi, makan

kemalangan berlaku di premis beliau.

keselamatan dan kesihatan anak-anak

tengahari

petang.

Keselamatan anak-anak di pusat jagaan

tidak perlu dirisaukan.

Kesemuanya telah mengikut sukatan

itu amat dititikberatkan oleh kakitangan

yang betul. Manakala, bagi bayi yang

premis sehingga setiap inci ruang dalam

Daripada sesi temu bual dengan Puan

masih menyusu, pengasuh di rumah

rumah tersebut dipantau.

Siti Fatimah, beliau turut menyatakan

mahupun

minum

setakat

ini

tiada

tersebut akan menyusukan bayi tersebut

bahawa beliau amat kesal tentang

selang dua jam. Dan sekiranya mereka

Lantai-lantai

masih menyusu ibu, ibu mereka akan

bayi, pintu tandas sentiasa dikunci, pintu-

pusat

menyediakan susu yang telah dipam dan

pintu dipagarkan dan tidak dibenarkan

kecuaian

dibekalkan di pusat asuhan itu. Dengan

menyimpan air dalam bekas atau baldi.

tidak bertanggung jawab itu. Beliau

penjagaan secara sistematik ini, kesihatan

Bagi Puan Siti Fatimah, keselamatan

menambah lagi bahawa perkara tersebut

anak-anak kecil itu dapat diutamakan.

anak-anak

dihampar

kes-kes kemalangan yang berlaku di jagaan

lain

yang

pengasuh

melibatkan

mereka

yang

adalah

tidak seharusnya berlaku sekiranya premis itu telah disahkan lesen untuk membuka

Bagi kelas pendidikan pula, guru khas

kaki

melangkah

pusat jagaan anak-anak kecil. Nasihat

telah

keluar dari premis tersebut. Mereka juga

Puan Siti Fatimah kepada pengusahaan

untuk

membimbing

ibu

bapa

tersebut

tikar

tanggungjawab mereka setelah setapak ditugaskan

kecil

dengan

mereka

pusat jagaan yang lain, sebagai pengurus yang

telah

diberi

tanggungjawab

untuk menjaga anak-anak kecil, setiap pengasuh

hendaklah

berwaspada

dengan keadaan sekeliling dan sentiasa membuka mata untuk mengawasi setiap pergerakan kanak-kanak tersebut, bak kata pepatah, “Mencegah Lebih Baik Daripada Mengubati�. Secara

konklusinya,

setiap

individu

yang berdekatan dengan si kecil ini haruslah bertanggungjawab memantau dan

memberi

perhatian

sepenuhnya

terhadap mereka tidak kira ibu bapa mahupun penjaga mereka di pusat asuhan berkenaan. Kepada ibu bapa sekalian, “Tepuk dada tanya selera�, anak-anak kecil tersebut. Pusat Jagaan

tidak lupa akan persediaan prosedur

Anak-Anakku

pertolongan

Khalifah

memfokuskan

cemas

dan

kebersihan

jangan hanya salahkan satu pihak sahaja sekiranya berlaku apa-apa yang tidak

anak-anak kecil tersebut.

diingini pada anak-anak kecil mereka. Ibu

seperti cakera padat, kad carta serta

Pihak premis juga sentiasa memantau

yang betul sebelum menghantar si kecil

bahan bantuan mengajar animasi bagi

kesihatan dan imunisasi anak-anak kecil

membangkitkan lagi pembelajaran yang

di pusat jagaan ini. Semasa mendaftar

menyeronokkan untuk menarik minat

anak-anak kecil di premis ini, ibu bapa

anak-anak kecil tersebut. Selain itu, ia

dikehendaki mengisi borang kesihatan

juga dapat mengajar anak-anak di pusat

anak-anak mereka supaya pihak premis

jagaan tersebut untuk berdikari sendiri.

boleh mengetahui penyakit dan juga

pendidikan berbentuk fizikal dan mental melalui

bantuan

alatan

bapa haruslah berusaha membuat pilihan

elektronik

alahan

yang

dialami

anak

Menurut Puan Siti Fatimah lagi, Pusat

anak kecil di pusat jagaan tersebut

Jagaan

mendapat

mempraktikkan

maklumbalas

yang

positif

amalan

perlu diutamakan bagi mengelakkan si kecil daripada ditimpa bahaya pada masa hadapan.

mereka.

Pertanyaan tentang keselamatan anak-

Anak-Anakku

mereka di pusat jagaan. Keselamatan

Khalifah ‘Mesra

ini Suhu

39


oleh : Nabilah Abdul Razak

Kau Teristimewa K

ehidupan

sebagai

kanak-kanak

Hati mereka mudah tersentuh jika dimarahi

Sesungguhnya sebagai warga Malaysia,

Sindrom Down tidaklah segembira

dan dipinggirkan oleh orang lain. Dari riak

kita semua amat bertuah kerana kerajaan

kanak-kanak normal yang lain.

wajah dan titisan air mata di pipi kecil

amat

Mereka hidup dalam serba kekurangan

mereka sudah cukup menggambarkan

istimewa dan kurang upaya. Ini terbukti

dan mempunyai permasalahan dari segi

perasaan mereka ketika itu.

dengan penubuhan sebuah kementerian

pembelajaran, deria, fizikal dan mental, cara

penerimaan

dan

memproses.

khusus Dengan

kekurangan

dan

ketidak

prihatin

yang

terhadap

antara

tanggungjawabnya

insan-insan

peranan

adalah

dan

menjaga

Mereka memberi respon ke atas maklumat

sempurnaan kanak-kanak Sindrom Down

kebajikan golongan yang tidak bernasib

dengan cara berbeza daripada kanak-

ini, sesetengah masyarakat memandang

baik, iaitu Kementerian Pembangunan

kanak normal yang lain. Dalam erti

serong terhadap mereka. Apa salah

Wanita, Keluarga, dan Masyarakat. Di

kata lain, kanak-kanak ini sukar untuk

mereka? Mereka tidak meminta dilahirkan

bawah kementerian inilah diwujudkan

menerima mesej dari sekeliling mereka.

begitu. Adakah dengan kesempurnaan

Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang

Ini berlaku kerana mesej yang diterima

diri ini melayakkan kita untuk memandang

amat

akan dihantar ke otak iaitu penerimaan

mereka sedemikian rupa? Kita yang

mendengar serta membantu dalam apa

mereka ke atas mesej tersebut akan

dilahirkan sebagai manusia yang berakal

jua cara untuk menjadikan golongan

menjadi celaru.

dan berperasaan seharusnya bertingkah-

istimewa ini sebagai warganegara yang

laku dengan lebih baik dan menyayangi

berguna.

Oleh kerana itulah mereka memerlukan seseorang permintaan,

yang

hati,

kelakuan

sentiasa

bersedia

setiap makhluk ciptaan-Nya.

memahami

serta

dan

Kanak-kanak

merupakan

makhluk

Adakah kita mengerti perasaan seorang

ciptaan Tuhan yang diberikan keupayaan

yang kadang-kala sukar untuk

insan

berhati

‘Ibu’

dan sifat yang berbeza-beza. Namun, ciri-

difahami dan dilayani. Justeru, mereka

yang

melahirkan

membesarkan

ciri yang membezakan mereka dengan

memerlukan perhatian yang lebih bagi

mereka? Insan ini terpaksa menelan

kanak-kanak lain membuatkan mereka

memastikan hidup mereka lebih dihargai

kenyataan setelah mengetahui anaknya

tergolong

dan terjaga.

dilahirkan tidak sempurna serta terpaksa

teristimewa. Dari sifat istimewa itu jugalah

menempuhi

yang dapat mengajar kita erti bersyukur

mereka

isi

dapat

peka

mulia

bergelar

dan

perit

jerih

membesarkan

paling kamu sayang?� Jawapan mereka

mereka. Mungkin ini merupakan dugaan

tentulah orang yang benar-benar sayang

yang terpaksa diterima ketika di dunia

dan mengambil berat terhadap mereka

dan ganjarannya pula menanti di akhirat

seperti

dan

kelak. Percayalah, ibu yang melahirkan

saudara-mara. Ini menunjukkan bahawa

anak istimewa ini adalah insan yang

kanak-kanak ini juga mempunyai hati

terpilih dan istimewa di sisi-Nya.

ibu

bapa,

dan perasaan.

40

adik-beradik

anak

sepanjang

Jika ditanya kepada mereka, “Siapa yang

kesayangan

dan

di

dalam

menghormati

ciptaan-Nya.

golongan

sesama

insan

makhluk


by : Mohd Fitri Mohd Nizam

CHILDREN AND THE

CYBER WORLD

E

xploring a new world of cyber will

According to an Ofcom study, 99 per

Some children spend much time at the

lead us to the bouquet of emotions.

cent of children and young people use

cybercafé until late night without their

For children, cyber world is the most

the internet. In 2005, the average time

parent’s control. Even some of them

exciting part in their life because they can

children spend online was 7.1 hours per

been caught skipping their classes during

shared their emotions and thoughts that

week. By 2007, it has almost doubled to

the school hour to be with their friend at

they experiences with their friends. The

13.8 hours. This will lead to the lack of

the cybercafé. The government, parents,

feeling of emotions that make they part

social interaction between the kids and

and school should be take a serious

of it.

the outside world. This is not a healthy

action by the government, parents and

lifestyle because interactions in real world

school because it will affect the future of

By having parents around them while

are more effective rather than interaction

the children.

surfing, it can help to tighten the bond

through internet.

between children and their parents. Parents can control the outgoing of what

Chatting has becoming very common

their children’s surfing on the internet

thing to do on the computer, and it need

through this way.

attention from parents to control. Written

The average time children spend on internet in 2007 almost 13.8 hours per day.

words usually are more important than

Technology have positive and negative

Somehow cyber world can demolish

spoken. But somehow people think that

impact on individual depending on their

children’s social life and time they supose

what they write online, does not matter

usage. No matter how important cyber

to have with family and friends. Cyber

much for others.

world these days, but the growth of our

world will confiscate those morally slowly

young generation should not be negleted

as the cyber world grows faster each day.

Cyber world can lead to harm if parents

behind because these generations

Today three areas of cyber world that

did not observe their children online

will take over the nation in the future.

are likely to have the most marked effect

activities. There are many crimes that

Parents should control and balance their

towards children are social networking

target children such as kidnapping and

childrensocial life so that something that

sites such as Facebook, MySpace and

raping. Therefore parents have to give

unexpected will never happen to their

Twitter as well as imagined online societies

full attention to their kids to make sure

child.

such as Second Life, and online games

something unexpected will not happen to

that can easily found on internet.

their children.

41


KESIHATAN


by : Noor Azza Mohd Sukri

KIDS ARE DEPRESSED TOO? W

e’d like to believe that all

Poor concentration

with learning disability is trying to put an

children experienced a happy,

Persistent boredom

effort in fulfilling their parent’s desire.

carefree childhood, but it is

Increased activity

not as simple as that. According to the

Thoughts of death or suicide

PEER PRESSURE

National Institute of Mental Health, one of

Today, kids are looking for more friends.

33 children may experience depression.

Children face unique stress in their daily

Without recognition among school mates,

Some parents are unaware of the signs. So,

lives as well as adults. Stressors in children’s

kids will fell extremely lonely and dull. Being

how bad can depressions affect today’s

everyday lives came from school problems,

unpopular in school does contribute kid’s

kids?

peer pressure, family and medical illness.

miserable feeling. It affects the child’s mental health. Some children suffer from

There is no easy way to tell the differences

Stressors lead to feelings such as sadness,

shyness even around their friends they

between a bad case of the stress and

lonely,

known well. Bullying can also contribute to

symptoms of depression. So when feelings

anything. These lead to behaviors such as

of sadness, loneliness, confusion and anger

decreased in daily activity or irritability with

continues, it may be caused by an illness

others. Later, it leads to unhealthy thoughts.

FAMILY INSTABILTY

called depression. Depression is not about

such as, negativity, low self-esteem and

Domestic abuse, divorce or neglect gives

“feeling low” but it goes much deeper

hopelessness.

child disability to express their feeling of

than that. A baby who rarely smiles may have depression, as lack of smiling is a stress symptoms. An 8 year old kid who had changes in appetite and sleep patterns is probably in state of depression. How to look for the symptoms? These are some of the symptoms that might be seen in a child with depression. •

Sadness that won’t go away

Hopelessness

Irritability

School avoidance

Changes

in

sleeping

and

44

and

not

enjoying

TOP STRESSOR AMONG KIDS How can a child suffer from depression?

eating

patterns •

boredom

Always complaints of aches and pains

depression, physically and verbally.

vulnerability.

Children

with

depression

often suffer anxiety, thus making them unable to tell parents how they feel. HEALTH PROBLEMS Depression may be passed genetically from their parent. Chemical imbalances can be found sometimes in cases of depression such as low level of serotonin. Serotonin is a “happy” hormone, as it greatly influence an overall sense of well-being. It also helps

Here are the top stressors:

to regulate moods, temper anxiety, and

SCHOOL ACHIEVEMENT

being a natural sleep aid. Yet, it is not the

Low school performances are something that parents do not want to hear from the kids. While in school, top performers are always the teacher’s favorite. Childrens

relieve depression. It is also credited with main cause of depression among children.


DEALING

WITH DEPRESSED CHILDREN

A baby who rarely smiles may have depression, as lack of smiling is a stress symptoms. An 8 year old kid who had changes in appetite and sleep patterns is probably in state of depression. How to look for the symptoms? These are some of the symptoms that might be seen in a child with depression.

....

FIND OUT THE PROBLEMS AND GIVE SUPPORT Check for the symptoms of depression from time to time. A case of depression is rare, but it does not mean that it can be neglect. The child’s mental health must be followed even if they do not show any of the symptoms. Family support is the most important assistance to help defeat stress and depression. Giving the children solace as simple as listening to what they are trying to tell may help them in dealing with their emotion and cope stress. GET PROFESSIONAL HELP Sometimes depression is caused by a chemical imbalance within the brain. In this case, the child might feel depressed even though there is nothing wrong in the children’s life. Chemical depression is treated with medication, since it is just as serious as other forms of depression. Before it gets worse, seeking for medical solution is the option to find out roots of the problem. CONSIDER TREATMENT OPTION Combination of psychotherapy and antidepressants can cure depression in children effectively. Even mild depression may be treated with psychotherapy alone. Antidepressants which are safe are currently available for a serious depression. It is critical for the treatments

LIGHT The Tunnel AT THE END OF

to continues for several months or longer in order to have an effective treatment. Do not delay to seek help in learning how to deal with a depressed child. Consult with doctors or a hospital which deals with children’s depression.

The sooner

getting help for the child, the better it will be for children and family. Treatments for depression may include counseling for the child and family, medication and hospitalization if the depression is serious. Like adults, children with depression cannot deal with this on their own. It is a longterm problem with series of depression lasting generally eight months. If you have noticed that your child may be depressed, there are many handy-dandy books that can help you understand depression, hence gives good advice on parenting. If you need more information about professional mental health services and community support programs for depressed children and their families, contact a community organization such as the Malaysian Psychiatric Association for additional support.

45


oleh : Nik Amni Nik Hassan

MAKANAN & KANAK-KANAK

A

nak

yang

sedang

membesar

Tips untuk anak yang tiada selera makan

menjadi lebih aktif dan bersikap

Antara tip yang boleh digunakan untuk

ingin tahu. Pada masa ini, mereka

menarik

memerlukan lebih tenaga dan makanan

minat

anak

anda

terhadap

makanan ialah:

anak sejak awal lagi supaya mereka akan mendapat bersesuaian

khasiat

yang

dengan

secukupnya

perkembangan

otak mereka. Alam kanak-kanak adalah masa yang kritikal kerana ini adalah masa dimana mereka memupuk tabiat

Kanak- kanak selalunya tidak boleh makan dalam kuantiti banyak pada sesuatu masa kerana perut mereka kecil. Oleh

yang berzat. Tabiat pemakanan secara sihat haruslah dipupuk di kalangan anak-

• Makanlah bersama- sama anak anda.

• Libatkan anak dalam memilih dan merancang menu. • Bawa bersama ke pasar dan

itu, mereka perlu diberi makan 4 hingga 6 kali sehari. Di samping hidangan utama, makanan ringan yang berkhasiat juga

ambil peluang untuk menerangkan

boleh diberikan. Walau bagaimanapun,

kepentingan pelbagai jenis makanan.

pemilihan

• Galakkan anak membantu semasa menyediakan makanan.

daripada

makanan bahan

ringan

yang

haruslah

mengandungi

kandungan garam dan gula yang rendah.

kesukaan kepada sesuatu makanan. Pemakanan

haruslah

berpandukan

piramid makanan. •Makanan berkhasiat penting kerana ia: o Membekalkan nutrien untuk perkembangan dan pertumbuhan.

Sediakan makanan yang menarik:

Jadi,

• Hidangkan makanan yang beraneka

kalangan kanak- kanak haruslah diambil

pemakanan

secara

sihat

di

warna dan bentuk yang menarik.

serius oleh ibu bapa supaya anak- anak

• Gunakan peralatan yang pelbagai

mereka mendapat zat dan khasiat yang

warna dan bentuk. • Hidangkan secara berasingan agar lebih menarik.

secukupnya untuk tumbesaran mereka yang sempurna. Pemakanan yang sihat dan seimbang juga membantu kanak-

• Jangan campurkan semua makanan

kanak menjadi lebih sihat dari segi fizikal

dalam satu bekas.

dan cerdas dari segi mental.

Jadikan waktu makan suatu saat yang

Piramid

menyeronokkan

panduan

cukup untuk keperluan pertumbuhan

• Elakkan memarahi anak anda semasa

mengimbangkan pengambilan makanan

pada peringkat remaja.

makan.

setiap hari. Makanan yang pelbagai

• Jangan ugut anak anda untuk makan

membantu anak anda mendapat semua

• Elakkan berbincang mengenai makanan

nutrien yang diperlukan.

o Membekalkan tenaga untuk aktiviti fizikal dan mental. o Membantu dalam mengekalkan ketahanan badan terhadap jangkitan. o Menyediakan bekalan nutrien yang

yang tidak digemari di depan anak- anak.

46

Makanan tentang

Malaysia

memberi

bagaimana

untuk


L

obak - Lobak mengandungi vitamin seperti vitamin A (memelihara kesihatan kulit daripada sebarang jangkitan

dan bagus untuk penglihatan), manakala minyaknya boleh membunuh cacing di dalam perut dan memudahkan badan membuang buang air kecil. Ia juga baik untuk penyakit bisul dan kudis serta baik untuk kulit mengelupas pada kanak-kanak dengan cara menghancurkan lobak itu dan diletakkan pada kulit yang mengelupas itu. Pisang - Pisang mengandungi vitamin A (diperlukan untuk pertumbuhan tisu dalam badan), B1 (membantu memelihara kesihatan saraf dan otot), B2 (menghasilkan tenaga yang tersedia daripada makanan yang membantu pertumbuhan pada anak- anak) dan C ( menguatkan sistem imunisasi yang dapat mencegah jangkitan, menjaga tulang, kulit dan sendi otot)

KHASIAT MAKANAN

. Ia juga dapat membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh badan serta dapat membantu mengurangkan risiko penyakit jantung, strok, stress serta dapat menurunkan kadar kolestrol dalam darah. Tomato - Tomato merupakan sayur yang mempunyai banyak kegunaannya. Kaya dengan vitamin E (yang bagus untuk kulit), mengandungi unsur-unsur kalsium, phosphorus, dan zat besi. Ia baik untuk penyakit hati dan penyakit “colon� iaitu di bahagian bawah usus. Sebaiknya elakkan dari memakan kulitnya kerana menyukarkan penghadaman makanan di dalam perut. Manakala jus tomato pula membantu menghadamkan makanan dan daging. Kandungan nutrisi dalam tomato juga bagus untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kekacang – Kekacang sememangnya memberi khasiat kepada kanak- kanak. Salah satu khasiatnya adalah dapat mengatasi masalah cacing kerawit. Masalah ini yang boleh mengakibatkan kanak- kanak kehilangan zat dan nutrien makanan yang sepatutnya diserap oleh tubuh kanak-

kanak. Jadi dengan pengambilan keka-

mam panas.

cang dapat mengurangkan lagi peratus kanak- kanak menghadapi masalah ini.

Epal- Buah epal mengandugi vitamin A, dan C. Ia juga dapat menurunkan kadar

Pir/Pear- Buah pear pula mengandungi vi-

kolestrol dalam darah serta berfungsi men-

tamin C dan provitamin A . Ia mengand-

gurangkan nafsu makan yang besar.

ungi anti oksidan yang baik untuk menjaga kesihatan. Buah pear membantu mencegah penyakit dan gangguan kesihatan lain seperti menurunkan suhu de-

47


by : Muhammad Faiz Mohd Harun

Understanding

Children’s Behaviour We all have certain basic needs for love, attention, and

•  Identify the need or motive behind children’s behaviours

belonging. Children may try much different behaviour to

and help them find positive ways to meet their needs. Offer

meet these needs and get what they want. Parents can

alternative or substitutes when they cannot have what they

encourage or reinforce behaviours an acceptable and

want.

discourage inappropriate behaviours depending on their children response. For example, a child who throws a fit of

•  Allow children to participate with daily activities. It makes

temper in the store and gets the candy bar he wanted has

them feel important to be able to contribute and a good way

received attention and feels important. He is likely to throw

to gain attention with positive behaviour.

another tantrum the next time he wants or need something because his parents have just reinforced his behaviour with

•  Don’t give attention on demand. Ignore negative behaviour

their response.

when possible. Remove children from problem situations, such as time out for tantrums at home, or leaving the store for tantrums

Children prefer to gain attention in positive ways, but if it does

in public.

not meet their needs, they will show negative behaviours. Parents tend to overlook positive behaviour than negative

•  Don’t allow children to go places if they can’t behave

behaviour, which makes children feel that they don’t get

appropriately. Make sure they know they will be allowed an

attention unless they misbehave.

opportunity to go when they can demonstrate acceptable behaviour.

Children behaviours problem often result when children feel they unimportant and unable to meet their needs for

•  Pay attention to positive behaviour. “Catch children being

attention and belonging in acceptable ways. Following are

good” and let them know that you appreciate their behaviour.

some suggestion to help parents understand their children’s behaviour:

Children behaviour is complex. In fact, children behaviour experts devote years of study and research into this field, and

•  Let children know they are loved and important by

there are varying professional opinions and practices. In other

spending time with them, complimenting accomplishments

word, parents need to remember that they know their children

and giving then encouragement.

better than anyone. Parents need to have faith in parenting, but equally, they need to recognize when the behaviour of

•  Make sure children understand rules, expectations and consequences. Be consistent.

48

children needs guiding.


oleh : Mohamed Syahrul Zaquan Mohamed Rusli

KHASIAT SUSU IBU UNTUK TUMBESARAN

KANAK-KANAK Susu ibu merupakan makanan dan minuman terbaik untuk bayi terutamanya sejak dilahirkan sehingga bayi berusia enam bulan. Ia mengandungi kesemua khasiat dalam imbangan yang betul. Sebaik selepas melahirkan, susu pertama berupa kental berwarna kekuningan. Susu ini dinamakan kolostrum. Khasiatnya amat tinggi. Kandungan proteinnya tiga kali ganda melebihi susu ibu biasa. Susu ibu mengandungi antibodi yang tinggi serta lebih sel darah putih. Kolostrum mampu melawan jangkitan pelbagai penyakit seperti cirit- birit, selesema, dan radang paru-paru.

Malah

ia

juga

bertindak

sebagai

imunisasi pertama. Ibu-ibu digalakkan untuk kerap menyusukan bayi pada hari-hari pertama kelahiran bagi membekalkan kolostrum secukupnya kepada bayi. Sesetengah ibu tidak mahu memberikan susu mereka kepada bayi pada waktu ini kerana menurut mereka susu belum ada. Kekeliruan ini amat membimbangkan kerana bayi seharusnya mendapat kolostrum sebanyak yang mungkin. Teknologi moden cuba meniru dengan merumus susu formula agar menyamai khasiat susu ibu. Namun sehingga kini khasiat dan kebaikan yang terkandung di dalam susu ibu tidak dapat ditandingi.

49


KEBAIKAN SUSU IBU Susu ibu mengandungi zat makanan

Selain

dalam

menentang

nisbah

yang

kandungannya

betul

berubah

dan

isi

mengikut

keperluan bayi membesar.

cirit-birit,

susu

jangkitan

ibu

berkesan

penyakit

biasa

seperti ekzema, lelah, dan sembelit.

Komposisi

zat dan vitaminnya sesuai serta mencukupi

Susu ibu sentiasa tersedia pada bila-bila

untuk bayi selain mengandungi (enzim

masa pada suhu badan dan sentiasa

lipase) yang menghadamkan lemak.

disterilkan. Susu tepung akan masam selepas beberapa jam tetapi susu badan

Susu

ibu

adalah

daripada

bersih

dan

mengandungi antibiotik yang melawan

ibu bukan sekadar menjadi penawar

pelbagai

dan

jangkitan

darah

putih

itu

tidak pernah rosak walaupun bayi tidak menyusu beberapa hari. Kebaikan susu

yang

Selain

bebas ia

sel

bakteria.

penyakit, hidup

membunuh

seperti

(leucocytes)

bakteria.

Antibodi

bertindak

sebagai

pendinding

penyakit malah ia mampu meningkatkan kecerdasan

otak

Dua

di

England

kajian

(immunoglobulins) mampu menentang

terbaru

jangkitan penyakit biasa sehinggalah

Flinders Australia membuktikan bayi yang

bayi berupaya membentuk antibodinya

menyusu

sendiri.

mampu mencecah tahap tujuh hingga

Sekiranya

si

ibu

mempunyai

jangkitan, antibodi yang dapat melawan

Cambridge

bayi.

badan,

kecerdasan

dan IQnya

10 mata melebihi IQ biasa.

jangkitan tersebut akan wujud di dalam susu ibu. Kita kerap melihat bayi kecil menangis berjam-jam lamanya tanpa henti. Besar kemungkinan

perutnya

kembung.

Sekiranya bayi disusui ibu sepenuhnya pada usia tiga bulan, masalah ini dapat diatasi.

Ini

kerana

terdapat

bahan

dinamakan (bifudus) yang membantu bakteria istimewa (Lactobasillus bifidus) membiak dan menentang bakteria yang menyebabkan cirit-birit.

“Kebaikan susu ibu bukan sekadar menjadi penawar dan bertindak sebagai pendinding penyakit malah ia mampu meningkatkan kecerdasan otak bayi� 50


KANDUNGAN KHASIAT Perbandingan antara susu ibu dengan susu formula

1

LEMAK

(Dalam Susu Ibu) •Kaya dengan agen pembentukan otak iaitu OMEGA 3 yg dikenali sbg DHA & AA •Telah diubah suai secara automatik untuk menepati keperluan bayi •Kaya dengan kolestrol untuk keperluan sistem saraf bayi •Kadar penyerapan yang hampir sempurna •Mengandungi lemak yang membantu proses penghadaman yang di kenali sebagai ‘lipase’

(Dalam Susu Formula) •Tiada DHA •Tidak sesuai dengan keperluan bayi •Tiada kolestrol •Tidak menyerap dgn sempurna •Tidak mengandungi lipase

2

PROTEIN

(Dalam Susu Ibu) •Dadih yang terhasil lebih lembut dan mudah dihadamkan •Kadar penyerapan yang hampir sempurna; lebih tinggi dalam susu yang dihasilkan oleh ibu yang bersalin awal •Lactoferrin untuk kesihatan usus •Kaya dengan protein yang membantu dalam pembentukan otak dan tubuh •Kaya dengan faktor tumbesaran usus

(Dalam Susu Formula) •Agak sukar untuk dihadamkan kerana dadih yang terhasil lebih kenyal •Tidak dapat diserap sepenuhnya oleh bdan akibatnya lebih banyak bahan yang perlu dikeluarkan sebagai bahan kumuhan •Pada masa yang sama turut membebankan buah pinggang •Tiada lactoferrin •Kurang protein yang dapat membantu pembentukan tubuh dan otak

3

KARBOHIDRAT

(Dalam Susu Ibu) •Kaya dengan laktosa •Kaya

dengan

oligosaccharides

yang

membantu kesihatan usus

(Dalam Susu Formula) •Sesetengah susu formula tidak mengandungi laktosa •Kurang oligosaccharides

4

PENGGALAK SISTEM IMUN

(Dalam Susu Ibu) •Terdapat banyak dalam sel darah putih dan berjuta dalam setiap penyusuan •Kaya dengan immunoglobulin.

(Dalam Susu Formula) •Tiada sel darah putih atau apa jua sel hidup. Makanan tidak bernyawa kurang mengandungi kebaikan imun. •Terlalu sedikit immunoglobulin.

5

VITAMIN DAN MINERAL

(Dalam Susu Ibu) •Lebih mudah menyerap terutamanya zink, besi dan kalsium. •Zat besi akan diserap di antara 50-75% •Mengandungi lebih banyak selenium (antioksida)

(Dalam Susu Formula) •Tidak diserap dengan baik •Hanya 5-10% besi yang mampu menyerap •Kurang kandungan selenium (anti-oksida)

6

HORMON DAN ENZIM

(Dalam Susu Ibu) •Kaya dengan enzim penghadam seperti lipase dan amylase •Juga kaya dengan pelbagai hormon lain, seperti thyroid, prolaktin, oxytocin banyak lagi. •Pelbagai bergantung kepada diet ibu.

(Dalam Susu Formula) •Proses

pembuatannya

menghapuskan

enzim penghadaman •Hormon turut terhapus •Sentiasa mempunyai rasa yang sama

51


HIBURAN


oleh : Azizul Hashim

I D O L A

K E C I L :

DAYANA AMERDA “Kecil-kecil pepatah,

cili

saiz

api�.

fizikal

utama untuk berjaya

Benarlah

bukanlah

kata

kerana mereka seharusnya mempunyai

faktor

elemen-elemen lain yang menyokong

lebih-lebih lagi

kredibiliti

mereka

sebagai

penghibur

dengan bakat yang ada, adik-adik kecil

seperti kebolehan bermain alat muzik

yang menyertai pertandingan Idola Kecil

dan menari. Dengan pakej yang serba

dapat menyalurkan bakat mereka ke

lengkap,

platform yang sepatutnya. Si cilik ini bukan

saing dan seterusnya akan menghasilkan

sahaja berpeluang mewarnai industri seni

persembahan yang lebih berkualiti.

tanahair, malahan dengan pengiktirafan

Utusan Malaysia Online yang bertarikh

bakat yang mereka miliki, sebilangan

pada 12 September 2010 melaporkan

mereka

nama

Rancangan Idola Kecil Musim Kedua yang

dipersada seni hiburan pada usia yang

telah menobatkan Siti Amirah Dayana

masih muda.

Mohd

telah

Idola

pun

Kecil

menempa

adalah

peserta akan lebih berdaya

Amerullah,

10,

sebagai

juara

sebuah

rancangan ini yang telah ditonton oleh

rancangan realiti TV9 yang kini telah

2.3 juta penonton pada konsert akhirnya.

memasuki musim ke-4. Rancangan ini

Sementara 1.2 juta penonton bagi episod

telah banyak melahirkan bintang-bintang

mingguan. Siti Amirah Dayana Mohd

kecil yang berbakat besar. Program Idola

Amerullah

Kecil ini merupakan sebuah program yang

panggilan Dayana Amerda memulakan

diadaptasi daripada sebuah rancangan

kerjayanya secara aktif dalam bidang

Indonesia iaitu “Idola Cilik� yang mendapat

nyanyian sejak umur 10 tahun. Beliau telah

tempat di negara sebarang.

menyertai banyak pertandingan nyanyian

atau

lebih

mesra

dengan

dan berjaya menambat hati para juri Bakat Bakat

54

dengan bakat semulajadinya itu. Beliau adalah

anugerah

yang

tidak

juga seorang yang fotogenik dan kerana

ternilai. Jadi, kebanyakan peserta yang

itu juga beliau sering muncul dalam iklan

menyertai pertandingan ini sememangnya

komersial, sitkom, program television dan

berusaha untuk mendapat tempat di hati

sering diundang ke majlis-majlis korporat

para juri. Bakat sahaja tidak mencukupi

dan rasmi. Pada usia 11 tahun, beliau


2. Apa sebabnya Dayana memilih nyanyian

telah mengeluarkan single yang berjudul

sebagai kerjaya ?

“Satu Impian” yang telah mendapat

Dayana minat semua berkaitan dengan

sambutan di YouTube dengan 250,000 hits. Dalam masa yang sama, beliau juga melahirkan album mini yang bertajuk “Impian Yang Satu” pada Jun lalu. Impak Kanak-Kanak Dalam Rancangan Realiti TV

DAYANA AMERDA

di

Malaysia

kini

television sebagai satu perkara yang

Bagi Dayana, nyanyian

adalah satu seni

yang bukan senang kerana dengan bakat

yang berbakat. Dengan bakat yang ada

memberi impak kepada masyarakat. bapa yang menonton rancangan realiti

suka untuk jadi seorang artis yang versatil.

bertuah kerana termasuk dalam golongan

telah

Jika dahulu, kita dapat lihat segelintir ibu

mengacara, berlakon dan menari. Dayana

yang dianugerahkan ini, Dayana rasa amat

Rancangan realiti television yang semakin berkembang

seni kerana selain menyanyi Dayana juga

FOKUS DENGAN APA YANG KITA LAKUKAN

Ibu bapa hari ini membuka peluang kepada anak-anak mereka untuk menimba pengalaman dalam bidang hiburan. Malah terdapat juga kanak-kanak yang menjadikan bidang nyanyian atau lakonan sebagai kerjaya mereka selepas tamat rancangan tersebut. Sekali imbas, ia dianggap akan melalaikan kanak-kanak yang masih mentah, namun jika dilihat dari sudut positif terdapat banyak kelebihan antaranya rancangan realiti television dapat meningkatkan tahap keyakinan diri kanak-kanak. Selain itu, ia dapat meningkatkan tahap komunikasi dan kemampuan diri. Tidak lupa juga, ia dapat mendedahkan kanak-kanak kepada dunia luar dan menggalakkan kanakkanak untuk bergaul dengan peserta dari pelbagai latar belakang. Justeru itu, masyarakat khususnya perlu menilai akan baik buruk sesuatu rancangan itu dan jangan mudah membuat konklusi tanpa melihat intipatinya terlebih dahulu. Ini amat bersesuaian dengan pepatah Bahasa Inggeris, “Don’t Judge A book by Its Cover” yang menekankan jangan melihat sesuatu benda itu pada fizikalnya sahaja kerana intipatinya jauh lebih penting dan dari situlah impaknya boleh diukur.

dengan diri Dayana kerana itulah dayana satu karier yang serius.

Akan tetapi, persepsi sebegini kian pudar dan sebagainya.

mungkin. Bidang nyanyian memang sebati tidak ragu menjadikan nyanyian sebagai

negatif umumnya kepada kanak-kanak. dengan wujudnya platform seperti Idola Kecil, Bintang Kecil

ini, Dayana akan memanfaatkannya sebaik

3. Siapakah yang mendorong Dayana untuk meneruskan kegiatan seni? Dayana dibesarkan dalam keluarga seni. Mama Dayana seorang Residen Artis RTM Kelantan

dan pernah

memenangi banyak pertandingan nyanyian, antaranya Asia Bagus dan banyak pertandingan- pertandingan anjuran RTM. Mama dan papa Dayana juga bergiat aktif dan pernah menjadi artis kebudayaan negeri Kelantan. Mereka pernah berlakon drama, teater, mengarah teater, menari dan sebagainya. Dayana tidak ragu-ragu kerana bakat ini datangnya dari mama dan papa dayana. Merekalah yang menjadi tulang belakang untuk menyokong penuh karier Dayana sehingga ke hari ini. 4. Apakah perbezaan yang Dayana rasa selepas menjadi artis? Sebelum dan selepas menjadi artis banyak bezanya. Dayana sangat bersyukur kerana apa yang datang semuanya baikbaik belaka dan tidak kurang juga yang mencemuh kerana dengki dan tidak memahami. Sebagai anak seni, Dayana perlu sabar dan tabah dalam menghadapi apa sahaja ujian. Kalau sebelum ini, Dayana tidak dikenali tetapi sekarang bila

(Temuduga bersama Dayana Emerda-Juara Idola Kecil 2)

ke mana-mana Dayana sering menjadi tumpuan dan apabila

Penglibatan

meminta autograf. Dayana juga sering dihujani surat-surat cinta

1. Bagaimana Dayana mula menceburkan diri dalam bidang seni? Dayana mula menceburkan diri dalam bidang seni apabila didorong untuk memasuki satu pertandingan anjuran RTM iaitu Bintang kecil. Dalam pertandingan ini, Dayana telah mendapat Johan di peringkat kawasan, negeri , zon dan naib johan peringkat kebangsaan di Sarawak.

berjumpa dengan peminat, mereka akan bergambar dan di sekolah. Alhamdulillah, Dayana amat bersyukur dengan sambutan dan sokongan peminat yang tidak berbelah bagi. 5. Apa perkembangan terbaru Dayana ? Dayana baru sahaja melancarkan album mini yang bertajuk “Impian Yang Satu” dan ia sudahpun berada di pasaran. Dayana juga mengacarakan rancangan Berita Adik dan penggambarannya setiap dua minggu sekali. Berita Adik disiarkan setiap hari pada pukul 2.28 petang dan ulangannya

55


pada pukul 5.28 petang. Di

berkerjaya sememangnya

samping itu, Dayana juga

bagus kerana selain ada

mempunyai segmen sendiri

pendapatan

iaitu “Dayana dan Dluvers”

mereka

dalam

menabung

Majalah

Bintang

sendiri,

juga

boleh kerana

Kecil. Sekarang, Dayana

bukan

membuat penggambaran

kecil menabung dengan

sitkom terbaru yang bakal

wang

disiarkan

Dayana sangat bersyukur

dalam

Astro

senang

kecil-

sendiri.

Tetapi

Ceria pada 20 november

kerana

bertajuk “Elly dan Epit”. Di

untuk

samping itu, Dayana juga

dari

sibuk pada bulan Disember

Dayana mudah sahaja,

dengan

persembahan

kita perlu fokus dengan

seperti “Vacation bersama

apa yang kita lakukan.

Dayana

Jangan

di

Cherating

Pahang”.

Sesiapa

berminat

boleh

la

berpeluang menyimpan

usia

muda.

lalai.

duit Bagi

Pelajaran

yang

juga perlu bergerak seiring

join

kerana situasinya berbeza

bersama Dayana, banyak

dengan

aktiviti-aktiviti

berkerjaya selepas tamat

yang

mereka

yang

menarik.

persekolahan.

Akademik

4. Bagaimana penerimaan guru dan rakan-rakan di

1. Adakah penglibatan diri

sekolah?

Dayana dalam bidang seni

Setakat ini banyak guru

menjejaskan akademik?

memberi sokongan pada

Setakat ini Alhamdulillah,

Dayana, tapi ada juga

Dayana

dapat

yang sebaliknya. Walau

masa

bagaimanapun, Dayana

kerjaya

selalu berfikiran positif dan

dengan

jadikan itu satu cabaran

membahagikan belajar

dengan

Dayana seimbang.

Mama

papa

Dayana

tegas

dalam

dan

untuk

sangat hal

ini.

Dayana seboleh-bolehnya ingin elakkan

Secara jujurnya, memang tiada masalah kerana guru-guru sangat memahami

dan

memberi

sokongan

sepenuhnya pada Dayana.

masa di antara aktiviti seni dan akademik? Biasanya, Dayana akan pastikan kerja sekolah Dayana disiapkan terlebih dahulu dan di sekolah Dayana akan memberikan perhatian sepenuhnya apa yang diajar oleh guru. Bila di rumah, Dayana akan

56

pelajaran

akan

tetapi

pada

jika

waktu

keadaan

sekolah

memaksa,

Dayana akan membawa buku untuk diulangkaji bersama. Bagi Dayana, apa

2. Bagaimana Dayana membahagikan

mengulangkaji

penggambaran

bila

perlu.

juga yang kita buat, kita kena berbalik kepada

tanggungjawab

utama

kita,

kalau pandai bahagikan masa, itu tidak menjadi masalah. 3.

Bagi

Dayana

sendiri,

apa

yang

berkerjaya? Dayana,

buktikan Setakat

ini,

sentiasa

Dayana

mengekalkan

prestasi

keputusan peperiksaan dan alhamdulillah ia

sering

menunjukkan

peningkatan,

sebagai contoh Peperiksaan Percubaan UPSR, Dayana menyasarkan keputusan 4A, 1B dan alhamdulillah tercapai. (impian Dayana 5A). Guru Besar sentiasa memberi sokongan dan galakkan kepada Dayana, dan beliau ingin menjadikan Dayana

Dayana rasa tentang kanak-kanak yang Bagi

Dayana

kemampuan.

kanak-kanak

yang

sebagai contoh kepada murid-murid lain kerana beliau ingin Dayana menjadi artis


yang celik ilmu. Tidak lupa juga rakan-

tetapi bakat yang ditonjolkan hanya

rakan yang sentiasa memberi sokongan

bersifat

suam-suam

walaupun ada segelintir daripada mereka

terpaksa

dihentikan

yang

untuk memberi laluan kepada rancangan

kurang

senang

akan

kejayaan

Dayana. Itu semua sudah lumrah dalam

realiti

lain

menjadi anak seni. Kita perlu terima

pasaran.

yang

kuku

sehingga

sementara

mengikut

waktu

kehendak

hakikat yang tidak semua orang suka kita, jadi Dayana anggap ini satu proses dalam

3. Pada pendapat Dayana sendiri, adakah

kehidupan. Alah bisa tegar biasa, bak

rancangan

kata pepatah.

impak kepada Dayana secara individu

realiti

television

memberi

dari segi positif ataupun negatif? 5. Apa subjek kegemaran Dayana dan

Bagi Dayana ada positif dan negatifnya,

kenapa?

dan

Bahasa Inggeris dan Matematik kerana

intipati rancangan realiti television itu,

guru yang mengajar mata pelajaran ini

tetapi berdasarkan pengalaman Dayana,

friendly dan sangat membantu Dayana.

banyak benda yang positif yang dapat

Apa yang penting Dayana enjoy akan

Dayana lihat antaranya perkembangan

mata pelajaran ini.

diri Dayana sendiri dan keluarga.

semuanya

bergantung

kepada

Impak Realiti TV 1. Secara jujurnya, Apa pendapat Dayana

4. Bagi Dayana, benarkah rancangan

tentang Rancangan Realiti TV?

realiti television mewarnai industri seni

Dayana

rasa

sememangnya

platform bagus

seperti

kerana

ini

mereka

ataupun ia hanya sekadar “bintang mee segera”?

yang berbakat dapat mencuba nasib

Ada

dalam bidang ini, akan tetapi ia juga

melahirkan bintang tapi tidak kesemuanya,

bergantung kepada program realiti itu

kerana

samada ia membina ataupun tidak kerana

melahirkan bintang yang tidak berkualiti

ia menggambarkan realiti masyarakat kita

dan menjurus kepada lahirnya “bintang

dan secara tidak langsung mencerminkan

mee segera”, dan Dayana sesekali tidak

peribadi rakyat Malaysia. Dalam masa

mahu dilabelkan seperti itu.

yang

sama,

Dayana

sering

rancangan ada

yang

segelintir

betul-betul pihak

yang

merujuk

kepada rancangan realiti television luar

Perancangan

negara dan mengambil intipati yang 1. Apakah perancangan Dayana selepas

positif.

ini? 2. Apakah senario (rancangan realiti

Dayana ingin menjadi seorang ikon dan

television) yang Dayana nampak dalam

artis yang versatil selain menjadi contoh

masa 10 tahun akan datang?

kepada masyarakat. Dayana ingin buktikan

Dayana rasa, rancangan realiti television

yang anak seni juga mampu menjadi ikon

ini mempunyai jangka hayat yang tertentu

dan contoh kepada masyarakat dari

kerana ada yang bertahan lama dan

segi karier dan pendidikan. Dayana juga

ada yang sudah ketandusan idea. Bagi

ingin membuka mata masyarakat yang

Dayana,

ini

memandang serong bidang seni dan

akan kurang mendapat sambutan jika

Dayana akan terus memantapkan karier

format rancangannya tidak diperbaharui,

Dayana dari masa ke semasa.

demam

maklumlah

realiti

peredaran

television

zaman

yang

semakin cepat berkembang. Ada juga yang mampu mengekalkannya, akan

2. Di mana Dayana meletakkan diri Dayana dalam 10 tahun akan datang? Alhamdulillah, tiga tahun bergelar anak seni, Dayana masih lagi dikenali dan ingin terus dikenali baik dari segi nyanyian, lakonan mahupun bidang pengacaraan. Terbaru, Dayana telah memenangi My Kids Award dalam kategori Favo Kids Female Singer yang mana 100% diundi oleh peminat-peminat Dayana. Dayana amat bersyukur kerana peminat Dayana bukan

sahaja

kanak-kanak

malah

masyarakat berbilang bangsa dan umur. Dayana ingin mencipta nama di kalangan masyarakat dan sekaligus mengharumkan nama

negara,

Insya’Allah.

Semoga

peminat mendoakan kejayaan Dayana di masa akan datang dan terus menyokong Dayana.

57


oleh : Normariana Jaffar

TarianTradisional

WARISAN SENI KECIL-KECIL CILI API

D

iiringi oleh muzik tradisional asli,

kelembutan dan saling tak tumpah seperti

dan sebagainya.

langkah

penari profesional. Lebih mengkagumkan,

Setiap penari memerlukan asas tarian

apabila

penari-

sebelum mampu menari dengan baik

penari cilik ini baru berusia lingkungan

dan penuh kelembutan. Bermula tanpa

umur tujuh hingga 12 tahun.

sebarang asas tarian traditional, penari-

dihayun

mengiringi

penuh

rentak

yang didendangkan.

irama

irama lagu

Lenggok tubuh

yang penuh tatatertib dan langkah yang

mengetahui

bahawa

tersusun serta hayunan tangan yang

penarik cilik seramai sembilan orang ini

lemah gemalai persis penari traditional

Telatah kanak-kanak yang berusia dalam

telah dilatih oleh guru tarian mereka Cik

dengan

lingkungan 7 hingga 12 tahun yang

Maihaniza Ab. Ghani dengan kerjasama

mempunyai pelbagai ragam dan kerenah

daripada Encik Mohd Izwan Suhairi dari

seringkali membingitkan suasana, namun

Jabatan

kelincahan dan kenakalan mereka masih

Negara (JKKN).

sungguh

gerak

tarian

yang

mengujakan

pelbagai

penulis

ketika

melewati pentas latihan ini. Dengan

senyuman

menawan

yang

tidak lekang dari bibir kesetiap penari

Kesenian

dan

Kebudayaan

dapat dibentuk dengan aktiviti yang berfaedah seperti ini.

ASAL USUL PENUBUHAN KELAB

membuatkan penulis terpaku sebentar perkembangan

Kelab Anak Seni Warisan Tari merupakan

setiap penari begitu terserlah apabila

kanak-kanak masa kini, lazimnya dalam

kelab tarian di Sekolah Kebangsaan AU

mampu

lingkungan umur sedemikian, kebanyakkan

Keramat yang terletak di pusat bandar

kanak-kanak lebih cenderung kepada

Kuala Lumpur.

aktiviti-aktiviti yang lebih lasak dan bersifat

kewujudan kelab tarian ini pada tahun

Penulis begitu tertarik dengan kemahiran

semasa seperti bermain bola sepak, mandi

2005 yang mana telah diasaskan oleh Cik

penari-penari kecil ini mempersembahkan

sungai, atau terdedah dengan permainan

Maihaniza Abd. Ghani iaitu guru Bahasa

tarian

elektronik seperti playstation, angry bird

Inggeris serta merangkap Ketua Guru

kekaguman.

Keasyikan dan ketekunan

menggunakan

ruang

pentas

dengan sebaiknya.

58

traditional

dengan

penuh

Kajian

dari

aspek

Menyingkap asal usul


Disiplin. Beliau merasakan bahawa kelab tarian yang sedia ada

MASA LATIHAN

sebelum ini perlu diperbaiki dan digilap kembali. Sesi latihan diadakan mengikut keutamaan program yang Selain daripada itu, Kelab Anak Seni Warisan Tari ini bermula

disertai.

dengan pertandingan tarian antara sekolah-sekolah rendah

pertandingan, maka latihan akan diadakan setiap hari selepas

Jika

program

yang

disertai

adalah

berbentuk

sekitar kawasan Wilayah Persekutuan anjuran AEON Jusco pada

waktu persekolahan dari jam 4.30 petang hingga 6.30 petang.

tahun 2005 dan memenangi tempat ketiga dalam pertandingan

Manakala, jika program yang disertai adalah undangan untuk

tersebut.

mengadakan persembahan, maka latihan akan diadakan pada setiap hujung minggu sahaja.

Lebih mengkagumkan dan mengharukan apabila kelab tarian ini mendapat bantuan daripada Encik Mohd Izwan Suhairi

PENGLIBATAN PENARI DAN PEMBAHAGIAN MASA

dari Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri (JKKN) tanpa dikenakan sebarang bentuk bayaran kepada pihak beliau.

Penulis sempat menemuramah dua orang daripada sembilan penari cilik ini. Menurut adik Eizham Shaiful Adzham, 12 tahun,

Pelbagai pencapaian telah diperoleh kelab tarian ini, antara

penglibatan beliau dalam seni tarian ini bermula sejak beliau

pencapaian

adalah

berusia 10 tahun. Beliau telah jatuh cinta kepada seni tari melalui

memenangi tempat pertama secara berturut-turut dari tahun

yang

paling

memberangsangkan

kakaknya yang dulu juga merupakan salah seorang penari

2009 hingga 2011 dalam pertandingan tarian di peringkat negeri.

dalam kelab ini.

Selain itu, pada awal tahun ini, kelab tarian ini turut memenangi tempat kedua dalam pertandingan tarian tradisional antara

Adik Eizham juga turut aktif dalam sukan bola sepak di

sekolah-sekolah rendah dan menengah di peringkat kebangsaan.

sekolahnya serta memegang jawatan sebagai presiden dalam Kelab Anak Seni Warisan Tari ini. Keupayaannya

PEMILIHAN PENARI

untuk menari dengan penuh lemah gemalai dan mampu memberikan ekspresi muka

Menurut Cik Maihaniza Abd. Ghani, setiap

yang bersesuaian dengan lagu begitu

tahun kelab ini akan mengadakan sesi

memukau

ujibakat bagi mencari penari-penari baru dan ini terbuka kepada pelajar tahun

tiga

hingga

tahun

perhatian.

Maka

tidak

hairanlah jika beliau kini menjadi presiden kepada kelab ini.

lima.

Ketika sesi ujibakat, setiap peserta

Menyelami kehidupan penari cilik

akan diminta untuk mempersembahkan

ini yang begitu meminati tarian zapin,

asas tarian joget dan yang berbakat akan

beliau merupakan antara pelajar yang

dipilih sebagai ahli Kelab Anak Seni Warisan

cemerlang dalam peperiksaan di sekolah.

Tari.

Gementar menunggu keputusan UPSR yang bakal diumumkan pada pertengahan Disember,

Bilangan peserta yang datang untuk setiap sesi ujibakat yang

tidak menghalang adik Eizham untuk melibatkan diri dalam seni

diadakan oleh pihak kelab sungguh memberangsangkan.

tarian tradisional ini dan mendapat sokongan padu daripada

Namun, kebiasaannya hanya 20% sahaja dari bilangan yang

keluarganya.

menghadiri sesi ujibakat ini layak diserap masuk ke dalam kelab ini. Sambil tersenyum manis, beliau turut mengatakan

“Dalam tarian ada susah senangnya, yang penting kena dengar

bahawa pelajar-pelajar yang berjaya memasuki kelab tarian

dengan teliti setiap bit lagu agar rentak tarian tersusun. Mesti rajin

ini kebiasaannya akan menjadi pelajar yang popular di sekolah

buat latihan tarian jika tak mampu nak ingat step, tak kisahlah

tersebut selain dari kelab bola sepak dan hoki yang merupakan

kat rumah atau kat sekolah� ujarnya yang kelihatan malu-malu

saingan utama.

ketika ditemuduga.

Selain memasuki pertandingan tarian, Kelab Anak Seni Warisan

Sementara itu, Adik Syamimi Nor Azhar pula mengatakan bahawa

Tari juga julung kali dijemput untuk upacara pembukaan

beliau telah berjinak-jinak dengan tarian sejak berusia enam

majlis dan mengiring tetamu-tetamu kehormat dalam sesuatu

tahun.

program. Antara program yang penah dihadiri adalah seperti

anjuran PULAPOL ketika berusia enam tahun. Setelah mendapat

majlis ulangtahun Syarikat AmBank, Gadis Melayu, Anjung Bistari,

galakan dan sokongan daripada ibu beliau, ini menguatkan lagi

dan Permata Seni Datin Rosmah Mansur dengan kerjasama oleh

semangat beliau untuk turut serta dalam Kelab Anak Seni Warisan

Tunas Budaya.

Tari bermula dari umur tujuh tahun.

Beliau pernah memasuki pertandingan Tarian Swatari

59


“Pada awalnya minat-minat macam tu sahaja, tapi

berkat

sokongan dan galakan daripada mama menguatkan lagi semangat saya untuk terlibat secara aktif dalam tarian tradisional seperti ini,� sambil tersenyum manis dan menyisir rambutnya ke belakang. Ketika penulis merungkai samada guru tarian mereka Cik Maihaniza Abd. Ghani bersikap garang atau tidak, keduadua pelajar ini tersenyum simpul dan menggelengkan kepala mereka. Keakraban antara guru tarian dan penari-penari cilik ini terserlah apabila tamat sesi latihan. Mereka bersalaman dengan guru tarian mereka dan melambai mesra perkarangan sekolah setelah tamat sesi latihan. CABARAN DAN KEKANGAN Salah satu cabaran yang terpaksa dihadapi adalah sumber kewangan.

Setiap persembahan memerlukan pakaian dan

hiasan yang bersesuaian. yang banyak.

Hal ini memerlukan perbelanjaan

Namun begitu, setelah memenangi beberapa

pertandingan , kelab ini mula dihargai dan dipandang serius oleh Pihak PIBG sekolah di samping dapat bekerjasama dalam memenuhi keperluan kelab ini. Perhatian dan sokongan ibu bapa terhadap penglibatan para pelajar dalam Kelab Anak Seni Warisan ini turut memberikan cabaran kepada Cik Maihaniza. dalam Peruntukkan masa yang diberikan oleh ibu bapa digunakan sebaiknya demi menjaga kebajikan penari-penari cilik yang terlibat dalam sesuatu pertandingan. Kebaikan yang didapati daripada aktiviti tarian seperti ini dapat mengelakkan pelajar-pelajar sekolah daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak. PERANCANGAN MASA HADAPAN Menurut Cik Maihaniza Abd. Ghani, terdapat tujuh orang dari pelajar sekolah ini yang terlibat dalam kelab ini kini telah memasuki Sekolah Seni Johor Bharu yang terletak di Jalan Abdul Samad, Johor Bharu. Di samping itu, salah seorang bekas pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum di sekolah ini merupakan antara penari cilik terbaik dalam kelab ini suatu ketika dahulu. Meskipun penari silih berganti setiap tahun, namun semangat dan usaha untuk mempertahankan seni warisan tradisional seperti Tarian Tradisional Melayu ini akan diteruskan dan diharapkan berkekalan sehingga ke akhirnya. Keunikan dan keistimewaan seni tarian tradisional ini akan terus diterapkan dalam nilai diri si cilik seperti kanak-kanak di sekolah ini.

60


oleh : Mohd Dzul Fiqri Zainun

: A I L A KASIH

Buka Mata Tentang isu Pemerdagangan Manusia Terutama Kanak-Kanak

R

ancangan TV3 slot drama Akasia “Kasih Alia� telah berjaya

Kuala Lumpur. Disinilah bermula kisah hidup sengsara mereka.

menular ke setiap pemikiran rakyat Malaysia. Kasih Alia

Qabil dibunuh manakala Qasih berjaya melarikan diri. Qasih

ditayangkan pada permulaan bulan Ramadhan sehingga

berjaya bertemu dengan sebuah keluarga mulia yang baru

bulan Syawal. Drama satu jam ini ditayangkan bermula jam 7

kehilangan anak perempuan dan mula menjaga Qasih seperti

petang dari hari Isnin sehingga Khamis. Kasih Alia menampilkan

anak sendiri. Qasih memulakan proses pencarian adik kandung

lakonan hebat oleh Rafidah Ibrahim, Iqram Dinzly, Imma Hasmie,

beliau daripada kecil sehingga ke dewasa.

Sharnaaz Ahmad, Sheila Rusly dan ramai lagi. Walaupun pada dasarnya lakonan dalam drama ini agak kaku dan kurang

Drama

memuaskan tetapi jalan cerita dan penulisan skrip drama ini

pemerdagangan manusia yang berleluasa dan betapa

ini

telah

membuka

mata

masyarakat

tentang

boleh memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia kerana

peritnya hidup seorang kanak-kanak yang menjadi mangsa.

nilai yang diterapkan amat bermakna.

Ibu bapa harus prihatin tentang anak-anak sendiri. Kisah yang ingin diketengahkan dalam artikel ini adalah tentang keadaan

Drama bersiri ini mengisahkan tentang 2 orang kanak-

sebenar dunia realiti dalam kes pemerdagangan kanak-kanak

kanak yang mempunyai ayah yang berpoligami dan tidak

dan menyampaikan beberapa mesej penting kepada rakyat

bertanggungjawab. Qasih dan Qabil kehilangan ibunya sewaktu

Malaysia.

di sekolah rendah dan mereka diletakkan di bawah jagaan ibu tiri mereka iaitu pelakon utama drama ini, Shiela Rusly. Kisah

Percubaan TV3 menyampaikan mesej dalam bentuk hiburan

Qasih dan Qabil bermula apabila mereka ditinggalkan oleh ibu

amat bernas kerana mesej yang disampaikan melalui medium

tiri mereka di sebuah pasar berdekatan dan di sini mereka diculik

rasmi adalah lebih meluas dan menyeluruh dan dapat

oleh sekumpulan manusia yang tidak bertanggungjawab. Qasih

memberi impak kepada rakyat Malaysia tentang bahaya

dan Qabil dikerah untuk mengemis oleh satu sindiket terbesar di

sindiket pemerdagangan manusia ini.

61


oleh : Mohamad Sufian Sapari

R E

T A

TE

&NAK-

A K K NA A K N A N SK A R TA A B EN A C EM ER NAK M EAT -KA T NAK KA

62


n tka tuk M un n . n a it sak utusa tiada h e p ole K uh ke hi h g. jat u t n r a ala ua mpu a g g b y n , g e m a in ikn ng me ng k g dip ad seh pula n ra rin ah ga da an tel g-o a se -bun gnya ah bk n a ah y ra n a a b m ny tan is ye i o adikn ung ba n le r g n a n a n i b a k d ng me aba an gan n u d ena aik ema k a y b b n an a s n tu a Se da nya, a gk a m biark an eb n de a. y y n b i y k n n t at i i n y 1 n g a em dik ad 01 elih -ra int a me erma ibun an a 2 m r g b m m g e n A n at ya nti an me ngny ya b mui a. mb hka elih e ny i ra a y angn n ve a i a m n s y n s g i o g b N a ng an lilin kana kann r ab ina me ejut hb i i ike ag me ak y lah a rk p 12 d i da rakh m e i n a t m i i te rta gai m n tin an e m ad ater a e r t k e . s y s p a n li k a n be ngn e ga na a eb deng h ka ka esu r. T g lan a ns ba ring l l tas mpu g ka dikny l n a a a n a u a m a . It dik n kes Lu ipe ran a a h ke ih say ar an erb dija h d uala t a b g eo a s a s g l d a n a e ja n bu ng ra nc a K nan nk ta ri’ t en m se ya iha ay seo ka me l har m d La t a d ‘ e e a u r l k b i h s b Bu gor te bi bi b ar a ke da ere a le gam ea man ny rd wa nya en a m a k j y u p dik ya‌ a l n a u a g n T a t e e n i n p n k n g d u a m ra u ikn pa in lau san tan ngg ibu b ci ke ng ad idu ng diha a i h u ta ten n y a t e e a u u n K h l ny ah ed h dib ya. ep huta ku ba ga a tel bil k nk m mi n a r , a i a j a e n a g n g rt p m ya m er ny ga i ping a be khirn ilan ini p u ba g me adik n n h u. ka a n ke ib me an rek ut. A at it on ng ny gd ya t a d e k k n i u u k p a ya . i a m b ia sa Ad dil ed kc seb tem . D terse ok u lam ati g ater aran u i ter ri k H l ma nya n n d a d a a r k b a k . i e n l k d a k ti ila g ri y an t a ca n gu ra nti rad h po an ngga k ke uran ab luarg a a e c p L s a c p b a a es ti rk a ua ke ter enta bera eng h m tid ua uk be ga ng eb a lik t i s D d n u i e a n e m t u . m k e u -b kin leb g Pe t b an ah a-b nga hk ere ema san an ya. apa dak tau m t u u rum inda bung s t n rd dia iz a a te hn t b pu raan rp z rek i sis enu ya te lah be lilingi liha at ke e b p e p e bd A o m m n t e e m n u u i e s k t n g A di ah mb it s k ok en ke kana on dik kana ak t ram fiqah me itu, e a s n ser a u m a k -ka g n rek em sh ba na be ala ser ka anak sesi t ut, A me un k h n k tu m be ula ko h seb Na bila git pela ole u, sa ter . e a n B h it nak ha ap ka ole kon ngan k-ka n As a dil ubu ana ggila k an h Se ter p tea ngan de a elih

T

63


1. Dari manakah kanak-kanak kecil ini dicungkil bakatnya? Kanak-kanak yang terpilih mempunyai bakat yang dilahirkan daripada ‘Kumpulan Teater Permata Tunas’. Kumpulan Teater Permata Tunas baru sahaja ditubuhkan pada tahun lepas dan dibimbingi oleh Jurulatih Seni Budaya Negara (JSBN,) Nor Fadhilah bt. Mohd Noor Akae atau lebih mesra dengan panggilan Adik. Kanak-kanak berumur 5 tahun hingga 12 tahun tersebut telah diuji bakat terlebih dahulu sebelum melayakkan diri ke dalam Kumpulan Teater Permata Tunas naungan Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kebanyakan daripada kanak-kanak tersebut merupakan pelajar sekolah. Asalnya kumpulan ini ditubuhkan bagi memartabatkan budaya seni teater di kalangan kanak-kanak dan mengambil langkah

untuk

mempromosikan

penubuhan

kumpulan ini ke sekolah-sekolah daerah Kuala Lumpur seperti SK Taman Medan, SK Setapak Indah dan lain-lain lagi. 2.

Berapa

lamakah

tempoh

latihan

untuk

pementaswan ini? Persediaan bagi sesebuah persembahan teater kanak-kanak memakan masa selama 3 bulan. Tetapi kerana kesuntukan masa, latihan bagi persediaan persembahan itu hanya memakan masa sebulan setengah. Ini dibantu oleh kanakkanak tersebut yang telah mempunyai asas teater sepanjang kelas Program Bimbingan Seni Budaya (PBSB) yang juga dikendalikan oleh Adik di bawah naungan JKKN Kuala Lumpur bagi memartabatkan seni budaya di kalangan kanakkanak dan pelajar sekolah. 3.

Apakah

cabaran

yang

dihadapi

untuk

mementaskan teater kanak-kanak ini? Sepanjang tempoh menjadi jurulatih teater dan jurulatih tari bagi kumpulan kanak-kanak ini,

banyak

ujian

yang

dihadapi.

Secara

tidak lansung, Asha dan Adik telah banyak mempelajari psikologi dalam mengendalikan kanak-kanak ini. Cara pembelajaran teater kanak-kanak

tidak

sama

dengan

cara

pembelajaran teater dewasa. Syukur Adik dan Asha pernah melihat cara mengajar dan pembelajaran arwah guru teater kami dahulu, iaitu Allahyarham Sudiro Sukirman (aktivis teater kanak-kanak) yang lebih suka menerapkan unsur-unsur

64


membentuk keperibadian terhadap kanak-kanak dahulu sebelum mengajar teknik-teknik lakonan teater. Unsur-unsur yang diterapkan adalah seperti sifat kerja berkumpulan, sifat keberanian berdialog dan beraksi di khalayak, sifat kekeluargaan iaitu adik-beradik di antara satu sama lain bagi menghilangkan perasaan malu, sifat berkepimpinan dan sebagainya. Kebiasaannya, kanak-kanak ini akan diberikan aktiviti ‘theatre games’ untuk menerapkan sifat bekerjasama di samping membantu pergerakan otak kanak-kanak agar lebih aktif dan kreatif dalam memberi idea apabila kanak-kanak diberi arahan oleh jurulatih. Wujudnya penerapan unsur-unsur ini, proses seterusnya akan menjadi lebih mudah untuk membentuk satu kumpulan yang mempunyai sifat kerjasama dan berkumpulan bagi menjayakan sesebuah pementasan teater. Seterusnya cabaran dari segi masa. Hal ini kerana, hampir semua kanak-kanak di sini masih di peringkat pra-sekolah dan sekolah rendah, kesukaran untuk menyusun jadual latihan dengan kesemua pelakon cukup sukar kerana masing-masing mempunyai waktu sekolah yang berlainan. Tambahan pula, kanak-kanak ini tidak akan membuat latihan sehingga larut malam kerana akan memberi kesan negatif ke atas kesihatan dan perkembangan minda mereka. Cabaran yang paling besar untuk mementaskan teater ini ialah membentuk disiplin pelakon cilik ini. Hal ini kerana, teater sendiri akan membentuk disiplin, sentiasa berusaha, menepati masa dan sebagainya. Demi membentuk disiplin kanak-kanak, perkara yang paling sukar ialah sikap sukar dikawal, cepat lupa, serta perangai dan “mood” mereka yang sering berubah-ubah. 4. Konklusi – apakah kebaikan teater untuk kanak-kanak itu sendiri. Sebagai jurulatih, sudah tentu kami tidak dapat melihat perubahan pada kanak-kanak tersebut kerana sentiasa memastikan aktiviti yang dijalankan dari hari ke hari mampu memberi perkembangan terbaik pada kanak-kanak itu nanti. Namun, kami terima maklum balas positif daripada ibu bapa kepada adik Nur Iwanina (10 tahun). Nur Iwanina merupakan seorang kanakkanak yang sangat pemalu tapi kini mampu berhadapan dan berkomunikasi dengan kawankawannya kerana telah dididik dan diserapkan unsur yang memaksa dirinya untuk sentiasa bertindak balas bersama rakan-rakannya. Kami mendapati ‘Theatre Games’ banyak membantu dari segi perkembangan otak dan keperibadian kanak-kanak. Walaupun ia hanya merupakan sebuah aktiviti permainan, tetapi markah, pujian dan galakan yang diberi oleh jurulatih setiap kali aktiviti dijalankan, mendorong kanak-kanak tersebut untuk melakukan dengan lebih baik dari semasa ke semasa. Justeru itu, apabila kanak-kanak itu diberi aktiviti yang memerlukan pergerakan dan tindak balas, mereka mampu memberikannya dengan baik walaupun pelajar itu mempunyai masalah ‘terlalu malu’ kerana mereka tidak sedar bahawa mereka telah berkomunikasi antara satu sama lain disebabkan mereka terlalu seronok dan leka dengan keseronokan ‘games’ itu. Sehubungan itu, sudah sedia maklum bahawa di dalam lingkungan umur ini, kanak-kanak mudah untuk menerima segala ajaran dan arahan kerana mereka masih boleh dibentuk dan dilentur bak kata pepatah ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’. Maka apabila berlakunya penerapan budaya-budaya yang baik yang diamalkan di dalam kelas bergantung pada jurulatih seperti menghormati yang lebih dewasa dan membantu yang lebih muda, atau menganggap rakan sebagai adik-beradik bagi mewujudkan sikap tolong-menolong, secara tidak lansung dapat membentuk disiplin kanak-kanak itu. Tambahan pula, lakonan teater di atas pentas mempunyai etikanya sendiri seperti ‘blocking’, tidak membuat bising apabila berada di belakang pentas atau sewaktu persembahan berlansung , beradab ketika membuat ‘gerakan bebas’ di atas pentas dan sebagainya mampu membentuk disiplin secara semulajadi. Oleh itu, ternyata di sini bahawa penglibatan diri di dalam bidang teater khususnya bagi kanak-kanak memberi banyak kebaikan dalam membentuk keperibadian diri selain mengasah bakat lakonan kanak-kanak di atas pentas.

65


oleh : Norseyha Sugeharto

PERMAINAN TRADISIONAL

. . . masihkah anda ingat ?

P

ermainan tradisional semakin terpinggir di kalangan rakyat Malaysia khususnya generasi muda. Malaysia sememangnya sebuah negara yang kaya dengan warisan budaya, terutamanya permainan tradisional.

Permainan tradisional amat digemari oleh masyarakat lampau yang bukan sahaja berfungsi sebagai alat hiburan tetapi juga membantu dalam penerapan nilai-nilai dan budaya tempatan. Namun, permainan tradisional semakin dilupai dek kerana perkembangan sains dan teknologi. Permainan tradisional juga dikenali sebagai permainan rakyat yang mana ada antara permainan ini tidak lagi dimainkan dan hanya diketahui oleh ibu bapa serta datuk nenek kita sahaja. Tetapi terdapat juga jenis permainan tradisional yang masih lagi dimainkan sehingga sekarang oleh kanak-kanak, antaranya ialah:

66


Batu Seremban Batu Seremban juga dikenali sebagai permainan Selambut atau Serembat yang sering dimainkan di waktu lapang. Ia dimainkan secara berkumpulan seramai dua hingga empat orang atau lebih. Biasanya ia menggunakan guli kaca, biji getah, ketulan batu yang kecil, atau objek yang berbentuk bulat. Bilangan yang biasa digunakan sebanyak lima biji. Objek-objek ini dikenali sebagai buah. Cara Bermain Dalam permainan Batu Seremban ini terdapat beberapa peringkat atau cara sambutan buah yang berlainan. Bermula dengan peringkat pertama yang mudah dengan menggunakan buah yang dinamakan sebagai buah satu hinggalah kepada peringkat lebih tinggi atau peringkat yang teratas dinamakan buah tujuh.

Permainan Gasing Gasing begitu popular di Pantai Timur Semenanjung Malaysia terutama di Kelantan khususnya. Terdapat pelbagai jenis gasing di Malaysia seperti Gasing Jantung, Gasing Piring atau leper, Gasing Kelamar, Gasing Telur, Gasing Berembang, Gasing Melayu, Gasing Cina, Gasing Buku Benang, dan Gasing Pinang. Kanak-kanak lebih gemar bermain dengan Gasing Melayu dan Cina kerana saiz yang kecil dan mudah dimainkan. Cara Bermain Gasing boleh dimainkan dengan dua cara, iaitu gasing pangkah atau gasing uri. Gasing pangkah dimainkan dengan melemparkannya ke tempat gasing lawan. Gasing uri pula dipertandingkan untuk menguji ketahanan gasing berpusing. Gasing ini boleh dilagakan atau diurikan. Untuk memusingkan gasing, tali setebal 1.75cm dan sepanjang tiga hingga lima meter dililitkan pada jambulnya hingga meliputi seluruh permukaan gasing. Kemudian gasing itu dilemparkan ke atas tanah dan serentak dengan tali yang melilit jambulnya.

67


Permainan Sepak Raga Permainan sepak raga dimainkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana pada ketika itu dimainkan oleh golongan bangsawan. Kini, sepak raga lebih dikenali sebagai Sepak Takraw. Ia bukan sahaja dimainkan oleh kaum Melayu, malah dimainkan juga oleh bangsa-bangsa lain. Bola sepak raga diperbuat daripada bilahbilah rotan yang dianyam sebesar isi buah kelapa. Cara Bermain Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain yang melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Rakannya itu akan menimang bola tersebut dengan kakinya sekali atau beberapa kali sebelum membuat hantaran ke arah pemain lain. Pemain-pemain yang membentuk lingkungan atau bulatan itu mestilah bergilir-gilir menimang bola dan mengawalnya supaya tidak jatuh ke tanah. Jika bola itu jatuh, permainan dalam pusingan itu ditamatkan.

Permainan Wau Permainan Wau dikenali juga sebagai layang-layang. Ia amat digemari oleh penduduk-penduduk kampung. Permainan ini dimainkan sejak kurun ke-15. Walaupun agak berkurun lamanya permainan ini, ia masih digemari dan dimainkan di kawasan-kawasan tertentu seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis. Cara Bermain Wau kebiasaannya dimainkan oleh dua orang iaitu seorang akan memegang wau dan seorang lagi yang dipanggil juru anjung akan memegang tali. Apabila angin ditiup maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya sehinggalah wau tersebut terbang tinggi di udara.

68


Congkak Permainan congkak pula amat digemari oleh kaum wanita dan kanak-kanak. Ia memerlukan dua orang pemain. Alatan yang digunakan dalam permainan ini adalah papan congkak dan buah congkak. Sementara biji-biji congkak pula ialah guli-guli kaca, buah getah, batu-batu kecil dan sebagainya. Papan congkak mempunyai 14 lubang yang dipanggil “kampung”. Terdapat dua lubang besar di setiap hujung papan congkak yang dikenali sebagai “rumah”. Cara Bermain Permainan ini dimulakan serentak dengan memasukkan sebiji “buah” ke dalam setiap “kampung” sendiri dan seterusnya masukkan ke dalam “rumah”. Seterusnya, “buah” hendaklah dimasukkan ke dalam “kampung” lawannya. Jika ia singgah di kampung lawan yang tidak ada buah ia dikira mati.. Di akhir permainan, buah hanya tinggal beberapa biji sahaja dalam kampung masing-masing. Mereka dikehendaki berjalan tapak secara serentak menuju ke arah rumah masing-masing. Sekiranya salah seorang kehabisan buah dalam kampung ianya dikira kalah.

Usaha mempopularkan Permainan Tradisional Salah satu usaha yang perlu diambil untuk mempopularkan permainan tradisional ini ialah melalui sekolah. Pihak sekolah perlu mengadakan kegiatan kokurikulum yang berkaitan dengan permainan tradisional melalui penubuhan kelab-kelab di sekolah. Disamping itu juga, guru-guru perlu diberikan pendedahan dan latihan secukupnya supaya mereka dapat membimbing para pelajar untuk bermain permainan tradisional ini. Selain itu, pihak yang terbabit seperti Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan harus mengorak langkah untuk mempromosikan permainan tradisional dengan mengadakan pesta permainan tradisional di peringkat kebangsaan mahupun negeri. Akhir sekali, pihak media massa memainkan peranan yang penting untuk menghebahkan permainan tradisional kepada masyarakat melalui surat khabar, televisyen, majalah, radio dan internet. Contohnya, TV3 melalui program Jom Heboh boleh mengadakan pertandingan permainan tradisional seperti congkak, sepak raga dan sebagainya.

Penutup Usaha dalam memupuk dan memelihara permainan tradisional tidak harus dipandang remeh kerana permainan tradisional ini merupakan permainan khazanah dan warisan negara yang harus dipelihara supaya tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Jika tidak, permainan tradisional mungkin hanya akan dapat ditonton di muzium oleh generasi akan datang.

69


oleh : Norsyuhada Ahmad Rashidi Mohd Amzar Anaqi Md Roziki

MUZIK& KANAK-KANAK

M yang

uzik merupakan satu perkara

seperti sifir, bahasa inggeris dan lain lain.

kemudiannya diasah dari kecil. Sebagai

yang umum dan luas serta

Satu kajian telah dilakukan di Ohio, dengan

contoh,

mampu

memberikan

kesan

menggunakan 30 variasi yang berlainan

karyanya

mendalam

terhadap

kanak-

terhadap J.S Bach’s Goldberg Variations,

Frederick Chopin salah seorang komposer

kanak.

Muzik

mempunyai

Felix

Mendelssohn

pada

usia

11

mencipta

tahun

dan

identitinya

BWV 988 mendapati bahawa kanak-

mula mencipta karya sejak dari kecil dan

sendiri dengan adanya lirik dan melodi

kanak yang berlainan umur memberikan

mula

untuk menjadikan ia sebuah irama yang

kesan dan mampu menyatakan emosi

pada umur 20 tahun.

menarik. Oleh kerana ia luas, fokus utama

seperti gembira, sedih mahupun tenang

akan lebih diberikan kepada kesan-kesan

ketika mendengar lagu-lagu tersebut.

Selain itu juga, kreativiti mampu dipupuk

utama muzik kepada perkembangan

Walaupun mereka tidak mempunyai latar

melalui muzik yang didedahkan kepada

hidup

kanak-kanak

konsert

pertamanya

diberikan

belakang muzik , ia mampu mengawal

kanak-kanak seawal usia mereka lima

pendedahan yang meluas terhadap

emosi mereka. Muzik mampu mengawal

tahun lagi.

muzik dari kecil. Setelah kajian dibuat,

emosi kanak-kanak dan mereka tahu

bertumpu kepada seni lukisan mahupun

ternyata

bagaimana untuk menjadi lebih sensitif

permainan

dan menghargai perasaan tersebut.

untuk membuka minda kanak-kanak.

muzik

yang

membuat

mampu

memberikan

kesan yang baik terhadap pertumbuhan kanak-kanak.

Ia

juga

Dari sifat sensitif ini akan terbentuknya

muzik

Antara kelebihan yang mampu diterima

seorang kanak-kanak yang mempunyai

kanak

kanak-kanak

sifat

kasih

sayang

yang

dan

diterapkan

membuka

melalui

warna melalui

minda

kanak-

pendengaran

telinga

tinggi,

yang tajam. Lazimnya, ibu bapa yang menghantar anak-anak untuk menerima

dimainkan ketika pembelajaran, mampu

Kanak-kanak yang mempunyai bakat

pembelajaran tambahan dalam muzik,

membantu kanak-kanak mengekalkan

terhadap muzik merupakan golongon

mereka

memori yang baik. Paling utama, memori

orang yang genius kerana mereka aktif

yang ada dalam diri anak-anak mereka

bertambah

kanak-kanak

pada otak kanan mereka. Ia adalah satu

seperti mereka akan mencuba untuk

mendengar muzik yang sama berulang

anugerah yang tidak terdapat pada

menghasilkan karya muzik dan lirik sendiri.

kali. Ia melatih minda kanak-kanak untuk

semua orang dan dalam hal ini, ibu bapa

mengingati sesuatu perkara dengan baik

haruslah mengesan bakat mereka dan

jika

dari

mampu

berteraskan

bertanggungjawab dan lain lain lagi.

baik

peningkatan

yang

segi memori. Muzik latar belakang yang

70

ialah

Kreativiti bukan sahaja

mampu

mengesan

kreativiti

Perkembangan kanak-kanak juga


melibatkan

emosi

perasaan

pengamal dan pendengar muzik itu.

sebeginilah yang banyak ‘membawa’

yang berbagai-bagai. Oleh itu, muzik

Dalam kes ini, kanak-kanak mungkin akan

budaya-budaya

yang

mampu

menjadi mangsa kepada pembawaan

mudah diresapi oleh minda kanak-kanak.

memberikan impak positif dalam diri anak-

negatif budaya muzik itu sendiri. Seperti

anak. Contohnya dalam perkembangan

yang kita sedia maklum, kanak-kanak

Jangan disalah ertikan, budaya negatif

diri remaja, mereka mempunyai konflik

tidak

ini bukan hanya dibawa oleh muzik yang

sendiri dalam diri. Dengan adanya muzik,

matang seperti seorang dewasa.

mendampingi

dan mereka

mempunyai

pemikiran

yang

negatif

dan

bergenre berat seperti ini sahaja bahkan

ia telah memberikan ruang kepada anakanak untuk mengekspresikan diri.

yang

genre-genre

seperti

Hip

Hop,

Blues

Gejala negatif dan unsur yang tidak

dan Rap juga membawa kesan yang

baik dibawa oleh budaya muzik dapat

sama. Satu kajian yang dilakukan oleh

Muzik akan menjadi sumber mereka

menghasut

hidup

pensyarah-pensyarah Universiti of West

menghadapi segala tekanan dan konflik

kanak-kanak yang akan berakhir dengan

Chester di England yang diketuai oleh

dalam diri seterusnya membina satu

percampuran unsur kurang enak, negatif,

Samantha King dari fakulti Psychology

perkembangan diri kanak-kanak yang

antagonis kepada setiap sudut tingkah

yang

cemerlang dan jitu.

laku dan amalan kanak-kanak itu.

Heavy Metal Music Lyrics on Adolescent

akhlak

dan

cara

bertajuk

Behaviors’

‘Effects

telah

Rap

membongkari konklusi

dan

menemui

bukanlah mudah bagi seorang kanak-

menarik mengenai perkara ini. Menurut

kanak. Ibarat kata pepatah, melentur

mereka, lirik dan melodi yang terdapat

buluh biarlah dari rebungnya. Untuk

dalam sesetengah lagu yang bergenre

mendapatkan hasil yang baik dikemudian

Rap

hari, satu pendidikan yang seimbang

menyumbang

untuk mengaktifkan otak kiri dan kanan

keinginan

haruslah diambil berat. Muzik merupakan

mempengaruhi tingkah laku dan juga

salah satu cara untuk membina otak

meningkatkan sifat agresif kanak-kanak

kanak-kanak yang sihat dan aktif.

dan remaja. Kajian ini juga menyatakan

Heavy

Metal

dan

untuk

yang

and

Memupuk dan membina semangat jati

dan

satu

of

ini

cukup

mampu

meningkatkan membunuh

diri,

bahawa muzik dan lirik dalam lagu-lagu Walaupun

memberi

demikian juga mempengaruhi emosi,

impak positif kepada kanak-kanak, kita

muzik

pencapaian akademik, daya pemikiran,

seharusnya tidak lupa bahawa muzik

sikap

juga dapat mendatangkan kesan-kesan

mempengaruhi sikap dan tingkah laku

negatif

dan

mengambil

risiko

serta

membawa

seperti pengambilan najis dadah, sikap kepada wanita, penderaan haiwan dan

tanpa

juga keinginan merosakkan alam sekitar.

sedari.

dapat

gemar

unsur-unsur yang negatif kepada mereka kita

juga

banyak

Mungkin

secara

teorinya, tiada yang berpendapat muzik dapat merosakkan akhlak atau memberi suntikan perosak kepada keperibadian seseorang

kanak-kanak

itu,

tetapi

kita jangan lupa bahawa muzik juga mempunyai ‘budaya’ atau ‘cara hidup’ sendiri. Budaya, dalam konteks kata lain bermaksud sesuatu yang menjadi kebiasaan, cara hidup, ‘trademark’ atau menjadi pengenalan kepada sesuatu masyarakat itu. Kita

cuba

masukkan

atau

satukan

budaya muzik itu sendiri, cara hidup atau pengenalan kepada pengamal muzik atau pendengar muzik itu sendiri. Jika baik budaya muzik itu, maka baiklah pengamal dan pendengarnya, tetapi jika buruk budaya muzik itu maka buruklah yang

Muzik,

dari

segi

susunan

lagunya,

melodinya dan liriknya sedikit sebanyak dapat

membina

pengaruh

dan

buruknya

menyebarkan

kepada

kanak-

kanak. Mari kita ambil contoh dengan mengambil

muzik

genre

berat

atau

‘ganas’ seperti Metal, Heavy Metal, Hardcore dan sebagainya yang semakin menjadi kegilaan bukan sahaja kepada

budaya dengan muzik, maka terhasillah

unsur-unsur

Jika dilihat dan diamati, kesan-kesan

terlekat

kepada

remaja bahkan kepada kanak-kanak yang masih bersekolah rendah. Muzik berat sedemikian sebenarnya banyak mendatangkan kesan-kesan halus yang kita sendiri tidak sedari. Walaupun ramai berpendapat

ianya

sekadar

muzik,

sebenarnya ia bukan hanya mengenai muzik, tetapi ia juga menghantar pesanan melalui liriknya. Lirik di dalam muzik-muzik

ini amat menakutkan ibu bapa yang mungkin tidak tahu akan minat dan keinginan anak-anak mereka terhadap muzik. Tetapi, ibu bapa tidak seharusnya panik dan tergopoh-gapah menghalang atau melarang keinginan muzik kanakkanak. Ini kerana keinginan dan minat seseorang itu terhadap muzik hadir secara semula

jadi

dan

keadaan

sekeliling

juga mampu mempengaruhi keinginan, kehendak atau ‘rasa’ kanak-kanak itu kepada muzik pilihan mereka. Ibu bapa sewajarnya tidak menghalang mereka tetapi cukuplah dengan mengawal dan memantau minat mereka itu, kerana dari minat itulah mungkin akan melahirkan ‘hero’ muzik dalam industri muzik negara kita.

71


by : Nur Farahana Mohd Taib

V

THE ONLY GAMES THAT BENEFICIAL TO KIDS ideo games are said to have negative impact

They satisfy the child’s competitive urge and the desire

on children. Research has documented the

to master new skills and concepts, such as:

negative effects of computer games including

obesity and postural disorders besides the aggressive

1) Number and shape recognition, grouping, and

behavior children might posses. But today, there is one

counting

game that can benefit kids, moreover it does not need

2) Letter recognition and reading

children to be on a screen – it is called board games.

3) Visual perception and color recognition

Board games are defined as games that are played

4) Eye-hand coordination and manual dexterity

using some preset boards with a set of rules. These

their self-esteem more!

games are commonly played with dices, cards, and

Playing board game is an easy and excellent way to

other pieces that are specified to a particular type of

spend leisure and and enjoyable time together. As an

board game.

added bonus, board games are also rich in learning opportunities. They satisfy the child’s competitive urges

There are many benefits for kids who play board

and the desire to master new skills and concepts, such

games with their families and friends. Children want

as:

and need to be with the family for the joy of spending time together. Children also want someone who can amuse, play, and listen to them. Nothing can

1) Number and shape recognition, grouping, and counting

strengthens their self-esteem more than what they can

2) Letter recognition and reading

learn through a simple board game.

3) Visual perception and color recognition 4) Eye-hand coordination and manual dexterity

Playing board games is an easy and excellent way to spend leisure and enjoy play-time together. As a bonus, board games also teach about taking opportunities.

72 72


Benefits of Board Games on Child’s Social Skills

Negative Effects of Video Games

Social skills may be attributed to the extreme effect board games

1.

that have on childhood development. Other than helping parents

disoriented by spending less time in other activities such as doing

to spend quality time with their kids, some of the benefits of playing

homework, reading, sports, and interacting with the family and

board games are:

friends.

1. Social and Mental Development. A child learns to communicate

2. Video games do not exercise children’s imaginative thinking.

Too much of video games playing make children socially

and the joy of sharing. While playing the board games, children develop the ability to focus on the game. This helps to increase

3. Some video games teach children negative values. For

the ability to concentrate. Children will also learn how to fight

example, violent behavior, vengeance, and aggression are

and win as well as try being patience. There are board games

rewarded in video games. Negotiating and other non-violent

that require clues, rules, or specific information to remember.

solutions are often not an option. Women are often portrayed as

Such board games will enhance their internal memory that helps

weaker characters that are helpless or sexually provocative.

children in academic career. Playing regular board games will also develop problem solving skills, confidence levels, and logical

4. Academic achievement may be less satisfying related to over

reasoning thinking.

times spent on playing video games. Studies have shown that the more time children spend playing video games, the poorer their

2. Educational Skill Development. While moving game pieces

performance in school.

around the board, children can practice counting. There are various board games that aim to improve hand-eye coordination

5.

and reading skills of a child. Some board games are specifically

language and behavior from other people, and may make them

When playing online games, children can pick up bad

designed and developed to help colors recognition, sorting, and

vulnerable to online dangers.

counting. Children love to win a game. Therefore, board games boost up their confidence levels and playing the game within a

6. Games can confuse reality and fantasy.

set of rule helps them to adhere to discipline in life. 3. Stress Relieve. Board games are excellent for adults to refresh and stimulate themselves while accompany with their kids and other family members. Children would love to play and enjoy with adults to develop a sense of belonging. Social scientists have pointed out that this matter give a child higher self-esteem and less likely to fall prey to drugs or alcohols.

73 73


Some of the Popular Board Games 1. Chess or Checkers. In this board game, two players try to outwit each other by anticipating movement of the others. A lot of strategic planning and calculations are involved to defeat the opponent. 2. Saidina or Monopoly. Play money is used to acquire assets; properties and acquisitions, which are sold to gain profits. This multiplayer board game simulates real-estate transaction and develops reasoning ability skills and confidence levels. 3. Scrabble or Sahiba. These multi-players board games enhance stock of word. It also teaches how to plan and use the tile of opponent to get more points. Come to think of it, board games do make an effective parenting tool to teach their children the skills they need. The exposure and opportunities provided by a simple game of chess for example, will help young ones to develop the kind of values that will help them excel in real life. Indeed, playing chess games can even help children to evolve into more mature thinkers. Simply said, there are a lot of positive benefits that kids can gain from a simple round of board games not to mention a great bonding experience for the whole family.

74


by : Mohd Afiqe Aizudin Md Farid

T

he Spongebob Squarepants Movie version

of Bikini Bottom. Yes imagine that.

of Spongebob Squarepants is actually an old one; taken back its release year was on

Alright. Done with the synopsis lets now move

2004. But it is actually a fun movie to watch with

on to the review. Spongebob Squarepants The

the family. Why? Keep reading and you will find

Movie is the type of movie you want to tell your

the answer.

kids “This movie is filled with lots of moral values; you kids should watch and learn”. Viewers knows

Firstly, let me brief through just a little bit of info on

that Spongebob ways of delivering the humour

what the story really is all about. King Neptune,

are most likely meant for adults, or not really a

the ruler of the sea, has lost his crown. He finds

children-material one. Those butt-slapping, face-

out that his stolen crown was located in the Bikini

smashing scene were just lucky enough not to be

Bottom hid by the thief.

cut. But I’m not saying that it has no single value

Directed by: Sherm Cohen, and Stephen Hillenburg. Starring: Tom Kenny as Spongebob, Clancy Brown as Mr. Krab, Bill Fagerbakke as Patrick Star. Special appearance: Jeffrey Tambor, Alec Baldwin, and Scarlett Johansson.

for the kids to learn.

Date release: November of 2004.

town, The Krusty Krab (besides The Chum Bucket,

So why is this movie got to be picked as the must

Movie duration: 1 hour 27 minutes.

that is the only restaurant the story ever have) to

watch movie again? Simple. Because it makes

search for it. The king arrives only to find that his

you laugh. Another reason? It makes you feel

crown was sold by the thief to a guy from Shell

good. Don’t believe me? Go ahead, and try.

City and went berserk. The minute he was about

No. I dare you, try to watch it without laughing or

to kill the thief, oh, the suspect for the crown thief

even giggles.

In rage, he went over the famous restaurant in the

is Mr. Krab, (I know, its crazy right?) Spongebob took the responsibility to save his boss and search

You don’t have to be so uptight and sometimes

for the lost crown.

not everything must have a reason. If you are planning to watch it with your family, I can

The journey of our hero begins, to the Shell City

guarantee you that for the next 87 minutes of

where everything is not made out of cotton

your time will not be wasted. Well, it depends on

candy and not a single thing there is, how should

how you define wasted.

I put this delicately, nice? A total opposite place

75


KREATIF


oleh : Filzah Ngadini

SISA-SISA KASIH YANG MENGHARUM

Ma..ma, ma..ma.. A..kif nak ma..ma.. suap..an..”

yang memeki – mekik Kenangan yang diingati oleh Mak Timah

“Mama sibuk la Akif, jangan mengada - mengada boleh?

hilang entah kemana. Dia segera menuju ke ruang makan

Bibik kan ada..”

untuk melihat apa yang terjadi. Kedengaran jelas suara Mazni

“A..a..pi ma..ma.., A..kif nak ma..ma.. yang suap…an..”

yang sedang marah. Hati Mak Timah merasakan sesuatu yang

“Bik oh bik, suapkan Akif ini.. saya nak pergi kerja dah ini..” Mama

tidak baik berlaku. Apabila sampai di ruang makan, dia melihat

pergi dulu.. malam nanti kita jumpa..”

Mazni

Masih terngiang - ngiang suara rayuan Akif di telinga Mak Timah.

menangis. Dia terus meluru memeluk Akif.

Air mata yang keluar dari pupuk mata dilap dengan hujung

“Apa ni Mazni? Kenapa kamu buat macam ini?”

baju kurungnya. Terbayang wajah Akif yang polos, jatuh sayang

“Si budak sewel ni la..saja je nak buat Maz marah, mak. Dia

dia pada cucunya itu. Akif merupakan kanak-kanak istimewa.

pergi pecahkan pinggan kesayangan Maz. Memang nak kena

Yang dilahirkan kurang sifatnya. Namun, siapalah dia untuk

si sewel ni.. Tepi mak, Maz tengah panas ni..”

menghukum Akif, sedangkan Akif tidak diminta untuk dilahirkan

“ ma.. ma.. A.. a..kif ter.. atuh an.. ma..ap.. akit.. ma.. ma..” kata

sebegitu.

Akif dalam sendu.

Mengimbau kembali pada waktu kelahiran Akif, Akif dilahirkan

“ Sudah-sudahlah Maz oi.. dia dah minta maaf pun.. lagipun

cukup sempurna, seperti bayi- bayi comel yang lain. Namun,

kan dia masih kecil.. pinggan kamu boleh beli lagi.. Kalau kamu

siapa menyangka anak kecil ini menghidap Down Syndrome

pukul dia pun, bukan boleh kamu dapat pinggan kamu balik”

iaitu kekeliruan genetik. Implikasi dari penyakitnya itu,tumbesaran

nasihat Mak Timah.

Akif terbantut dan Akif lambat dalam pertuturan. Anaknya Mazni

“ Peduli apa aku mak.. Si sewel ini memang menyusahkan hidup

seperti tidak dapat menerima ketentuan ini. Dia menyisihkan

aku.. Sebab dia, anak aku mati mak.. Kan bagus kalau dia yang

Akif dan melepaskan tanggungjawab mendidik Akif ke tangan

mampus masa tu.. Tak adalah nak menyusahkan hidup aku..”

pengasuh. Baginya, Akif pembawa malang dan mengubah hidup

kata Mazni dengan penuh benci.

mereka sekeluarga. Akif telah menyebabkan dia kehilangan

Mazni terus memukul Akif tanpa belas kasihan. Mak Timah

anak sulungnya,iaitu Aswad. Aswad seorang cucu yang baik.

terus memeluk Akif untuk menghalang tangan Mazni dari terus

Dia sangat menyayangi Akif. Selepas kelahiran Akif, dialah yang

memukul Akif. Kedengaran tangisan Akif yang begitu sendu

menjaga Akif. Walaupun pelik, tetapi inilah realitinya. Mazni tidak

bergabung dengan suara Mak Timah yang meminta Mazni

mahu langsung mendekati Akif selepas doktor mengesahkan

menghentikan perbuatannya. Keadaan itu tidak menimbulkan

penyakit Akif. Semenjak itu, Aswad yang menjaga Akif termasuk

belas dalam hati Mazni. Dia terus memukul Akif sehingga ada

makan minum, pakaian dan segala-galanya. Mungkin pada

satu tangan yang menghalang perbuatannya. Tidak lain

pandangan kasar, kehidupan Akif seakan sempurna dengan

dan tidak bukan suaminya Alif yang menghalangnya. Lantas

ada ibu bapa dan keluarga yang bahagia. Namun, sebenarnya

suaminya terus memangku Akif yang sudah tidak sedarkan diri.

sedang menunjal-nunjal kepala Akif yang sedang

Akif kekurangan kasih sayang. Hanya pada Mak Timah dan Aswad tempat dia menumpang kasih.

‘’ Diakan anak kita... Kamu dah hilang akal ke?” tengking Alif kepada Mazni.

Namun, takdir tuhan tiada siapa yang dapat menentukan.

“ Dia bukan anak saya, anak saya tak cacat dan sewel macam

Aswad pergi menemui Illahi semasa cuba menyelamatkan Akif

dia”. “menyusahkan hidup orang, mati lagi bagus”. kata Mazni

daripada penyakit sawannya. Kereta yang dipandu Aswad

dengan angkuhnya.

gagal dikawal dan melanggar pembahagi jalan. Sejak itu,

“ Kalau apa-apa terjadi dekat Akif, saya tak akan maafkan awak

kebencian Mazni terhadap Akif semakin menebal. Akif dianggap

sampai akhir hidup saya”. kata Alif yang sedang mendukung Akif

seperti musuhnya sendiri dan dia seperti memulaukan Akif. Akif

dan terus membawanya pergi untuk mendapatkan rawatan.

seperti tidak wujud dalam hidupnya. Mazni terus terduduk dan tergamam mendengar kata-kata “Prang”....

suaminya. Dia seperti kehilangan arah dan terus menangis.

Bunyi seperti ada benda yang terjatuh.Kedengaran ada suara

Dia seperti tersedar sesuatu dan segala yang belaku bermain

78


di

mindanya.

Dia

menyesal

dan

terus

menangis

diatas

segala kesalahannya terhadap Akif. Akif merupakan anak kandungnya. Namun, dia menafikan hak Akif hanya kerana ketidaksempurnaanya. Dia membenci Akif hanya kerana Akif cacat. Dia malu untuk mengakui Akif sebagai anaknya hanya kerana kecacatan Akif yang bukan kemahuannya. Dia lupa yang segala yang berlaku adalah ketentuan Ilahi. Kematian Aswad juga bukan kerana Akif, tetapi kerana takdir. Dia terus meluru keluar dari rumah dan menuju ke hospital untuk memohon kemaafan dari Akif. Dia ingin memeluk dan mencium wajah polos Akif. Hatinya tidak henti-henti berdoa supaya Akif selamat. Setibanya di hospital, Mazni terus mendapatkan suaminya. Dia melihat ibunya sedang menangis tersedu-sedan. Dia menghampiri suaminya yang sedang berbincang sesuatu dengan doktor. Ketika itu, pintu bilik rawatan dibuka dari dalam. Dia melihat sekujur tubuh yang ditutupi dengan kain putih. Dia pelahan - lahan membuka kain tersebut. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat wajah itu milik Akif. Dia terus meraung dan meratapi kematian anak kandungnya. “Maafkan mama sayang.. mama tak layak untuk jadi ibu kamu..” “Mama sia-siakan kamu, mama tak hargai kamu..” ”Mama yang salah sayang.. Mama yang salah.. ” rintih Mazni dalam sendu. Masih terngiang - ngiang suara rayuan Akif meminta dia menyuapkannya dan mencium wajahnya. Ibu jenis apakah dia yang tidak menyayangi zuriatnya sendiri sehingga sanggup memukul anak yang istimewa seperti Akif. Kalau Aswad masih hidup, mesti dia malu beribukan wanita seperti dia yang tidak berhati perut. Dia berasa sangat menyesal dan alangkah bagusnya sekiranya masa boleh diputar kembali,dia akan menyayangi dan membahagiakan Akif dan dia tahu menangis air mata berdarah sekalipun, dia tetap tidak dapat mengembalikan Akif dalam hidupnya. Peristiwa hitam itu, banyak mengubah hidup Mazni. Dia telah diceraikan oleh suaminya. Suaminya tidak dapat memaafkan kesalahannya “membunuh” Akif. Ibunya masih sudi memaafkan kesalahannya dan sentiasa memberi sokongan pada dirinya. Dia juga telah menyerah diri ke polis dan bersedia menerima hukuman

atas segala perbuatannya. Dia dipenjarakan 10

tahun atas kesalahannya. Walaupun dia telah dihukum, dia tetap berasa bersalah di atas ketelanjurannya. Namun, dia tidak ralat, kerana sempat mencium wajah polos Akif sebelum Akif disemadikan dan menunaikan permintaan permata hatinya itu. Hatinya terlalu rindukan Akif, dia selalu bermimpikan Akif dan Aswad yang tersenyum kepadanya. Segala yang berlaku ada hikmahnya. Sekarang dia lebih tenang dan sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia sentiasa berdoa agar Allah akan menemukannya dengan permata-permata hatinya di akhirat kelak.

“Dia sentiasa berdoa agar Allah akan menemukannya dengan permata-permata hatinya di akhirat kelak” 79


VARIASI


by : Noor Syazwani Hillmy

CHILDREN’S ROOM & PSYCHOLOGY OF COLORS Believe it or not, color does have effect on children’s mood, personality and upbringing. Children love color but does it always make sense to paint children’s room using their favorite colors? Psychology of color will help parents find the right color scheme for a hyperactive child or assist them in the selection of just the right shade to put a vibrant and more energetic spin on a room for a quiet or more reserved child.

Dr. Khamsiah Ismail the Psychologist Officer of LPPKN

P

arents should not only design and

2. COLOR SUGGESTION FOR CHILDREN’S ROOM AND SPACE?

3. HOW COLORS HELP THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S PERSONALITY?

the effects of the colors they use on their

Children’s bedroom and space needs

Colors could have different interpretations

children. This also includes organization

soft colors such as blue and pink, which

according to the tradition aspect of

and discipline manner which parents may

reflects serenity and tenderness. Blue

certain culture but the theory of color

want to apply and train their children.

corresponds to active children and pink

therapy explains that color could affect

Parents should create an environment

gives a sense of comforting, familiarity and

someone at different age, gender and

that works for them. The interview session

safety. Avoid the use of too many colors

weather differently. Psychologists believe

with Dr. Khamsiah Ismail, the Psychologist

in the bedroom and also energizing colors

that

Officer

dan

like red, orange and yellow because it

personality; for an example, red symbolizes

Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

can cause children to be too energetic,

enthusiasm, confidence and energy.

will give lots of clue to parents in deciding

restless, face difficulties to sleep and

color usage for their children’s room.

prone to cry.

1. IS IT TRUE THAT COLORS COULD AFFECT CHILDREN’S MOOD PSYCHOLOGICALLY?

Application of natural colors such as

listener, yellow which is influenced by the

green or purple can help children to

sun could give the effect of happiness,

wake up fresh and calm in the morning.

optimist, energetic and active. Therefore,

Most living things respond to colors. Every

Nevertheless, be extra careful in using

colors somehow could help in developing

color in the rainbow produces different

blue and purple because too much

children’s personality. Parents are advised

vibrations and waves of different speeds

usage of blue and purple will cause

to be more careful because usage of

and strengths. Each wave vibrates at

passiveness.

colors like black could be psychologically

different speed which is frequency that

yellow color is believed to have the

carries energy. This energy can produce

power to stimulate mind, creativity and

changes in the human body such as

enthusiasm. Therefore the color is suitable

It is best for parents to observe their

body temperature, sleeping patterns,

to be used in the playing room. This could

children’s behavior and choose the right

emotional and metabolism. Therefore,

help children to be more creative and

color to help their children in interacting

each color somehow has connection

enjoy their play time most.

positively with the chosen color used in

decorate rooms for their children but they also need to understand

of

Lembaga

Penduduk

colors

could

reflect

someone’s

While green could reflect the personality of calm, willing to help others and a good

with some part of our body that gives different effects upon the soul, physical and mental.

82

Meanwhile,

orange

and

emotion-distracting to children.

their space.


by : Nur Amira Ruzanna Radzuan

KIDS HAIR Accessories E

“You know what? Ponytails that are all smoothed out and sleek are the best. They look sophisticated and oh so funky. If there’s a golden rule I live by it’s this: the more thought that goes into your look, the happier you’ll be”

ver seen those kids on photo or any

They hold the hair clips with their teeth and

advertisement with the cute hair

add style to the looks in variety ways. The

accessories, and just wondered how

hair clip made up either plastic or metal.

to wear them or what to wear them with? Hair accessories become the in trend and

Hair bows for baby girls are the favourite,

give a splendid look on kids and also baby.

they make a baby girls look like a princess and add beauty to their dress and the

Various kinds of hair accessories are

overall personality. Hair accessories in

available for kids in different designs and

the form of scarves or veils look extremely

colours. Hair accessories enhance the hair

wonderful, especially on wedding or

styles of kids and give them a pretty look.

parties.

Thus, kids could complement their attire and make them feel special. Kids mostly

Fancy elastic rubber bands to hold the

are very excited about their looks and feel

hair up into a ponytail also look marvelous.

very excited when they get complements

Those rubber bands are available in

for their looks.

various colour. Normally matching rubber band with the dress is worn to enhance

What’s more, hair barrettes are used by

the looks.

most of the kids to style the hair and are available in various colours, sizes and

Thus, there is no second opinion on the

shapes. They usually chose a brighter

fact that there are a variety of kids’ hair

colour and salient to make their attire

accessories that can be used in variety of

looks more funky and fresh.

ways. Kids look more stylish and amazing with the existing of hair accessories which

Kids are also fond of hair bands. They often

make the kids feel out of the world. Hence,

like to hold their hair back with the elastic

kids are very fond of their hair style as it

hair band. Hair bands can be decorated

would always be in trend and want to look

with flowers, sparkles, ribbon and others.

the best in the world.

Hair bands can be either plastic hair

bands or elastic hair bands. Thus, they look

extremely glamorous if parents help them in styling other than just do the ponytail. Hair clips as well look great on kids. They are available in different colours and styles.

Tips on Wearing Hair Accessories r kid’s hair Have you ever thought that you sider con ties were too boring? Now, do ctive and those tips to make it more attra funky!

1

When choosing the right hair ur accessories, consider the colo hair. er’s ght and length of your dau Learn to mix and match.

2 not restrict the natural flow 3 Do of the hair by putting hair in a

ponytail, use a barrate to hold hair in place instead.

her

hair fascinator or hair clip

e the 4 Plac not properly so that her hair does cover the face.

83


oleh : Aizat Farhan Alimin

PENDIDIKAN AWAL

KANAK-KANAK

A

nak

adalah

dikurniakan yang

satu,

anugerah daripada Allah

panjang dan berliku. Menjadi ibu bapa

kita gagal mendidik dari awal, maka

adalah satu kejayaan. Mengharungi hidup

kita akan berhadapan dengan risiko

S.W.T.

untuk bergelar ibu bapa bukanlah mudah.

yang semakin rumit untuk mendidiknya

Anak merupakan anugerah yang tidak

Kita

ketabahan

pada masa akan datang. Dalam hal

terhingga yang ditatang, diasuh, diajar

dan kecekalan yang tinggi. Kesukaran

ini, pepatah Melayu ada mengingatkan

serta dibimbing oleh kedua-dua insan

yang kita lalui akhirnya terubat dengan

kita supaya “MELENTUR BULUH BIAR DARI

yang diberkati Allah S.W.T iaitu ibu dan

kehadiran cahaya mata yang menanti

REBUNGNYA”. Maknanya, mendidik anak

bapa mereka. Tidak dinafikan, penjagaan

untuk diwarnai. Begitulah fitrah setiap

itu biar dari masa kecilnya kerana anak-

serta asuhan di peringkat kecil iaitu

manusia yang bergelar ibu dan bapa.

anak yang dilahirkan itu bagaikan kain

peringkat kanak-kanak berperanan luas

“Jika kamu mahu berjaya di dunia,

putih, terpulanglah kepada ibu bapa

dalam pembentukkan jati diri mereka

hendaklah dengan ilmu. Jika kamu mahu

untuk mencorakkannya.

kelak. Sehubungan itu, tedapat beberapa

berjaya di akhirat, hendaklah dengan

langkah khusus perlu diberi perhatian

ilmu dan jika kamu mahu berjaya kedua-

JAGA PEMAKANAN

dalam

duanya juga, hendaklah dengan ilmu”

Tahukah

– Imam Shafie.

boleh memberi kesan kepada tingkah

membina

yakni

yang tuhan

anak-anak

yang

cemerlang dari segi rohani dan jasmani.

perlukan

kesabaran,

anda

bahawa

pemakanan

laku anak-anak? Menjaga pemakanan DIDIKAN AGAMA

PERANAN IBU BAPA

di sini bukan sahaja berkenaan dengan

Untuk berjaya, tiada jalan pintas. Setiap

Ibu bapa bertanggungjawab mendidik

makanan yang berkhasiat, malah sumber

orang perlu melalui jalan yang sukar,

anak-anak sejak dari kecil lagi. Sekiranya

makanan diperolehi jauh lebih penting.

84


Sumber

rezeki

yang

haram

seperti

mencuri, menerima rasuah, penipuan dan sebaginya harus dielakkan.

....

BETULKAN FOKUS KITA Kemudian berilah fokus kepada kelebihan dan kebolehan anak. Dengan cara ini, ibu bapa tidak perlu memikirkan masalah anak setiap masa. Kadangkala, apabila terlalu fokus kepada masalah anak, ibu bapa akan lupa pada kebolehan mereka. MENJAGA KREDIBILITI Fenomena biasa yang berlaku kepada hampir semua ibu bapa adalah anak lebih dengar apa yang cikgu arahkan berbanding apa yang ibunya arahkan. Sebenarnya, ibu bapa di rumah perlu menunjukkan aspek kredibiliti di hadapan anak sehingga menjadi model kepada anak seperti: - Tidak menunjukkan kelemahan diri di hadapan anak - Tunjukkan kehebatan diri - Akui kesilapan dan minta maaf - Menjadi contoh - Mendampingi anak dalam semua perkara - Lakukan percakapan yang dilafazkan - Berpegang pada janji LUANGKAN MASA BERSAMA ANAK Sediakan waktu yang mencukupi bersama anak anda. Jika anak pulang dari sekolah, mereka berasa cukup tertekan dengan bebanan kerja di rumah, mengulangkaji pelajaran,

mahupun

masalah-masalah

lain. Sungguh ideal jika ibu bapa berada di rumah pada saat anak-anak di rumah. Seorang anak akan senang bercerita ketika pulang dari sekolah dan meluahkan semua keluhan dan bebanan kepada ibu bapa. Mereka akan mula bercerita tentang teman-teman mereka yang nakal di sekolah dan pengalaman-pengalaman menarik yang mereka lalui pada hari itu. Komunikasi yang baik dapat membantu dalam mendidik anak-anak.

“MELENTUR BULUH BIAR DARI REBUNGNYA�. 85


oleh : Muhammad Fakhruddin Khairul Anwar

IMPIAN &

HARAPAN

KANAK-KANAK

DARIPADA SI DEWASA

K

anak-kanak sejak lahir memerlukan perhatian

yang

sewajarnya.

Bayi yang baru lahir akan cuba

mengadaptasi

persekitaran

mereka

dengan bunyi, sentuhan, serta perhatian daripada

orang

dewasa.

Lazimnya,

seorang bayi akan berasa sentuhan dan belaian ibu ketika di dalam kandungan lagi. Kini, di pasaran terdapat banyak cakera padat untuk untuk kegunaan ibuibu mengandung. Alunan muzik sebegini mampu

mengurangkan

tekanan

kepada ibu dan secara tidak langsung, memudahkan tumbesaran bayi di dalam kandungan. Penceraian bukanlah sesuatu faktor yang mendorong seseorang kanak-kanak itu menjadi liar. Hal ini terpulang kepada kanak-kanak itu sendiri dan perhatian daripada ibu bapa setelah berpisah. Mereka masih lagi boleh membesar tanpa

sebarang

masalah

sekiranya

mereka diberikan perhatian yang cukup semasa membesar walaupun ibu bapa mereka lagi.

sudah

Gangguan

tidak dan

bersama-sama tekanan

akan

berlaku apabila mereka berasa tersisih (Neglected Syndrome) daripada ibu atau bapa kandung mereka sendiri. Mereka akan berasa diri mereka kurang disayangi ataupun tidak dipedulikan. Cara yang betul

untuk

mendidik

anak

selepas

penceraian adalah dengan mengambil berat tentang keadaan mereka ketika membesar

86

dan

tidak

menghalang


Gangguan dan tekanan akan berlaku apabila mereka berasa tersisih (Neglected Syndrome) daripada ibu atau bapa kandung mereka sendiri.

bergaul dengan keluarga tiri mereka. Hal ini sebenarnya salah. Mereka mempunyai saudara

tiri

mereka bagi memudahkan pengurusan harta

pusaka

kelak

selain

daripada

mengeratkan hubungan silaturahim. Rancangan televisyen juga memainkan peranan

yang

meningkatkan

penting

prestasi

dalam

tumbesaran

mereka. Kanak-kanak yang membesar dengan

sihat

haruslah

menonton

rancangan televisyen yang bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Mereka seharusnya

diasuh

untuk

menonton

rancangan berorientasikan kekeluargaan seperti Astro Ceria dan Disney Channel yang mampu menarik minat kakakkanak untuk berimaginasi. Rancangan berbentuk kartun sebegini akan mewarnai minda kanak-kanak dan membentuk mereka

menjadi

kanak-kanak

yang

kreatif dan ceria selain daripada peka dengan

keadaan

sekeliling

mereka.

Rancangan lewat malam seperti World Wrestling rancangan

Entertainment berunsurkan

atau

pun

pergaduhan

atau ganas bukanlah rancangan yang sihat untuk ditonton oleh kanak-kanak. Rancangan sebegini cenderung untuk memupuk perasaan benci dan marah justeru

menggalakkan

mereka

ini adalah sangat berbahaya kerana

menjadi pandai kerana memakan lobak.

kanak-kanak tidak mampu berfikir secara

Dengan itu, kanak-kanak tidak teragak-

matang dan secara tidak langsung boleh

agak untuk makan sayur-sayuran kerana

mencederakan rakan sebaya mereka

mereka

dengan meniru aksi-aksi yang mereka

karakter kartun kegemaran mereka.

cenderung

untuk

menjadi

Secara tuntasnya, kanak-kanak boleh

tidak membenarkan anak-anak mereka

mengenali

sayur berwarna hijau, atau Bugs Bunny

Bagi

mereka yang lain. Sesetengah ibu bapa

untuk

menjadi kuat kerana makan muntah

bersama-sama rakan sebaya. Kelakuan

tontoni.

mereka bergaul dengan adik-beradik tiri

hak

ganas atau tidak wajar ketika bermain

untuk

meniru atau mencontohi perbuatan yang

mengelakkan

kanak-kanak

membesar secara sihat jika ibu bapa

merasa diri mereka terbiar, ibu bapa

mereka

harus peka dengan apa yang mereka

dan

minati. Sebagai contoh, jikalau anak-

sempurna. Amalkan gaya hidup yang

anak mereka meminati kereta mainan,

sihat dan berikan perhatian secukupnya.

belikanlah satu kereta mainan yang

Kanak-kanak

mereka ingini. Cara ini boleh membuatkan

perhatian

mereka tidak berasa terbiar walaupun

bapa terlampau sibuk selaras dengan

ibu bapa sibuk melakukan kerja-kerja

pembangunan pesat ekonomi negara.

lain di dalam rumah. Selain daripada

Ibu bapa seharusnya lebih peka dengan

itu, untuk mengelakkan anak rasa tersisih

proses

dek kerana kesibukan ibu bapa mereka,

mereka di sekolah. Kanak-kanak mungkin

ajaklah mereka untuk mengulang kaji

cenderung untuk memberontak apabila

pelajaran

bersama-sama,

boleh

mendampingi

memberikan

tunjuk

masa

kerana

kini

mereka

ajar

memerlukan

kebanyakan

pembelajaran

yang

ibu

kanak-kanak

mengajar

disuruh mengulang kaji. Rajinlah merujuk

mereka membaca ataupun menonton

kepada guru kelas untuk mengetahui

rancangan kegemaran mereka bersama-

perkembangan anak-anak mereka.

sama. Cara sebegini dapat memupuk semangat ingin belajar dan semangat

Oleh itu, jika berkemampuan, berilah

kekeluargaan yang kuat.

ganjaran mereka

yang untuk

boleh lebih

membuatkan berusaha

dan

Gaya pemakanan yang sempurna turut

berasa diri mereka diberikan perhatian

memainkan peranan dalam menjamin

yang secukupnya dengan memberikan

tumbesaran kanak-kanak yang sihat.

imbuhan yang sesuai jika mereka berjaya

Terdapat beberapa kajian telah dilakukan

di dalam peperiksaan. Anda mungkin

di

terkejut melihat hasilnya.

luar

negara

yang

menunjukkan

bahawa kanak-kanak yang membesar seharusnya diberikan makanan yang bersesuaian untuk tumbesaran mereka. Meal skipping bukanlah idea pemakanan yang baik kerana kanak-kanak mungkin mengalami tumbesaran yang terbantut dan tidak sihat. Kanak-kanak haruslah diberikan makanan yang mempunyai kandungan protein, sayur-sayuran hijau, dan

makanan

berkarbohidrat

untuk

membesar. Sekiranya kanak-kanak tidak menggemari sayur-sayuran, ibu bapa boleh

mengadapatasi

watak

ketika

menghidangkan

sayur-sayuran.

kartun

Sebagai contoh, Popeye boleh menjadi kuat kerana memakan bayam, Badang

87


by: Nor Azwan Khiruddin

S T E P & S D I K 88


G

rowing up with a pet can be an exciting and beneficial experience for kids at young age. It does not matter whether it is a cat, a dog, a

hamster or any other animals. Choosing a suitable pet for kids would be an opportunity for children to learn, to love, respect and care for other creatures but as well as the joy of pet ownership. Therefore parent involvement is important to help their kid in order to give them a positive experience of

“Children learn to take care of their pet by following the right example showed by their parents”

pet ownership.

choosing the pet for their kids.

can contribute to a child’s self esteem and self confidence,

Parent should help out in the process of choosing a

suitable pet. The most common animal chosen as pets are dogs and cats, while other choice are rabbits, guinea pigs, hamsters, fish, birds, reptiles and horses.

Children learn to take care of their pet by following the right example showed by their parents. Parents can start by seeking information on types of pet they want to get for their kids or maybe even by getting the advice on pets from the vet, animal breeders or other pet owners. a pet has more than one advantage for young kids. A research shows that children who have experience nurturing a pet

help develop trusting relationship with others and help develop the child non verbal communication, compassion and empathy. Kids can also learn the importance of being responsible at an early age by acting as a caretaker for a pet. It can also provide an ideal opportunity for parent and child to bond while caring for the pet together. Showing children what it means to be responsible for

Another research shows that the experience of

having a pet is most likely to teach children to be more responsible, discipline and contributes to a child’s selfesteem and self confidence in their process of growing up. The healthy bond between a pet and a child can be beneficial with the guidance of their parent. Teach them that pets need their care and require a lifetime commitment as the animals depends on us to care for them. Let them be a part of daily chores by taking care of their pet so that they will be able to form a bond with their pet. Parent should also be aware that younger children and pets will need closer supervision to ensure both their safety. Parent must always oversee the pet’s care even if they believe that their child is old enough to care for their own pet.

Choosing the right and suitable pet is important

in order to make sure the compatibility between the pet and their owner. After all some kids might have some symptoms or allergies towards some animal, and this might be an obstacle in the process of bonding between the kid and their pets which is why parent should play their role in

another

creature can result in teaching important life lessons such as discipline, patience, kindness and attentiveness.

have a stronger immune systems and seem to be better at fighting infection and less likely to be absent from school.

A good relationship between a child and the pet

Bringing a pet home and into the family can also

be an effective way to help prepare kids for the real life scenario. For example, pets can help ease the transition of suddenly having to share mom and dad’s attention with a new brother or sister by demonstrating how much fun new playmates can be, as well as caring for another. Pets can also help kids learn how to deal with medical issues and illnesses as they are exposed to routine veterinarian checkups with their pet, and the treatments for various ailments for their pet.

Through pets children can also learn the lesson on

how to respect for other living things and lessons on life such as the birth, illness, death and accidents involving their pet as they observe and care for it.

Therefore parents must also be involved in making

sure that their children take good care of their pet well being and monitor the interactions between them so that it would lead to a good and positive outcome. Now it should be very clear that encouraging your kid’s interest of having their own pets can actually be a beneficial and a good learning process in their life.

89


by: Nur Amira Ruzanna Radzuan

BOOK TRIVIA

Need a few extra-credit points in class?

Impress your teacher with your knowledge of book trivia.

STRANGE

!

BUT TRUE

It is basically a true facts about kid that related with the A.A. Milne, the author of the Winnie the Pooh series, used his son as inspiration for the character Christopher Robin. His son, also named Christopher Robin, grew up hating the stories because his

surrounding. Most of the facts will be based on reliable survey, observation, research on internet and books and suitable for every level of age as it is not only focusing the facts in Malaysia but in world wide. There are millions things that you should not miss out. Alert! We are talking about the goodness giving or else. Here’s what you can do’s and don’ts. Just deal with it.

schoolmates teased him about his imaginary friends.

Murasaki Shikibu wrote the world’s first novel, The Tale of the Genji, in around 1008.

Accidental Food Inventions Do you ever feel bad because you made a mistake? Remember, some of our favorite foods were discovered by accident.

Sandwiches One day in the 1700s, the Earl of Sandwich was so busy gambling, he did not want to

10

go to eat. So, he ordered some food to be

STRANGE FACTS WOW! I can’t believe it:

a bicycle is faster than a car for most 1 IntripsTokyo, of less than 50 minutes! most popular first name in the world is 2 The Muhammad!

3

A lightning bolt generates temperatures five times hotter than those found at the sun’s surface!

4

Most lipstick contains fish scales!

you counted 24 hours a day, it would take 5 If31,688 years to reach one trillion! urine glows under 6 Cat a black-light! hippo can open its mouth wide enough to fit a 7 A4 foot tall child inside! are born with 300 bones, but when you 8 You get to be an adult, you only have 206!

9

During your lifetime, you’ll eat about 60,000 ounds of food, that’s the weight of about 6 elephants! Bangladesh, kids as young as 15 can be 10 Injailed for cheating on their finals!

90

piled between two slices of bread, which he ate while gambling. The sandwich has been popular ever since

Chocolate Chip Cookies In 1930, Ruth Wakefield was making chocolate cookies at the Toll House Inn in Whitman, Mass. When she ran out of baking chocolate, Ruth broke a bar of semi-sweet chocolate into little pieces and added them to the dough. When the cookies were baked, the chocolate hadn’t melted. Instead there were little chips of chocolate throughout the cookie. Ruth was soon selling chocolate chip cookies.

Potato Chips One day in 1853, a diner at Moon Lake Lodge in Saratoga Springs, New York, refused to eat an order of French fries because they were too thick. The chef, George Crum, fried a thinner batch, but the customer also rejected these. Crum decided to teach the diner a lesson. He sliced a potato paper-thin and fried it so heavily it could not be cut with a fork. But the customer loved them. Soon other customers were asking for potato chips.


Kids Sport

Injuries

These will barely take up any time on the clock but it will make a world of difference to your point of view!

MINUTE

1 WONDERS

HUG Do hug your family and friends now! Knowing that you are loved helps you get through all the tight spots in life.

LOL Seriously, chuckle out loud now! It is impossible to laugh and frown at the same time. Millions of kids rush to the emergency room every year after getting hurt playing a sport. Here are the sports that send the most kids to the hospital.

SAVE Take RM10 or less and stash it somewhere you will forget about! Just wait for the day you find it, you will be all smiles.

Fantastic Animal Fact

•A can live for up to a week without a head. • Only female bite. Females need the protein from blood to produce their eggs.

STRETCH Release all that tension in muscles. Cycling and swimming are the best ways.

Fast Food So you are in a stitch and you need something quick. Here is what you can have without totally blowing your calorie count?

INSTEAD OF,

TRY THIS!

• have about 250 muscles in each ear. • Giraffes not only have long necks, they also have enormous tongues, which can be 18 inches long.

INSTEAD OF,

TRY THIS!

• The smallest fish in the world is believed to be the Paedocypris progenetica, which was recently discovered in Indonesia. It measures just over one-third of an inch long and has a seethrough body.

“People do what they want to do as long as they feel enjoy and fun in doing so. Value, norms, culture, and belief might affect the way they do it. It helps you to react to these situations in the best way to minimize danger and or negative consequences to yourself. You cannot control the actions of others and surrounding that intentionally or unintentionally to affect our habit and daily activities. So, alert and be conscious with our surrounding.”

91


oleh: Muzaffar Musa

WAN KUZAIN WAN KAMAL Budak ajaib berdarah Malaysia

Beliau merupakan anak kepada bekas pemain bola sepak tanah air yang terkenal pada era 80an iaitu Wan Kamal Wan Napi yang kini menetap di Carbondale, Illinois, Amerika Syarikat.

unia bola sepak tanah air seakan

D

Amerika Syarikat. Menurut bapanya,

kini lebih selesa bermain di Perancis

mendapat harapan baru apabila

beliau memiliki bakat semulajadi dalam

berbanding di Malaysia. Ditambah

Wan Kuzack Wan Kamal memuat

sukan ini. Minatnya yang mendalam

dengan kepincangan yang dihadapi

naik aksi adik kecilnya Wan Kuzain Wan

terhadap sukan bola sepak mendorong

dalam sistem pentadbiran FAM yang

Kamal yang memiliki bakat luar biasa

beliau untuk mengasah bakat yang

rata-ratanya dibarisi oleh golongan

dalam sukan bola sepak di laman

dianugerahkan kepadanya itu. Sejak

yang langsung tidak mempunyai latar

sesawang Youtube. Rata-rata penonton

kecil lagi, beliau telah menunjukkan

belakang dalam sukan, tidak mustahil

yang menyaksikan rakaman tersebut

minat yang mendalam terhadap sukan

akan menjadi punca Wan Kuzain

begitu kagum melihat ketangkasan dan

tersebut. Seawal usia 11 tahun, beliau

menjadi satu lagi bakat muda yang

kelincahan anak kecil ini memperdaya

telah berjaya menyarungkan jersi

disia-siakan negara.

pemain lawan untuk menjaringkan gol.

pasukan North America yang terkenal di

Sedutan video berdurasi 4.06 minit yang

utara Amerika Syarikat.

telah dimuat naik pada 28 februari 2009

Secara keseluruhannya, masih terlalu awal untuk kita meletakkan harapan

ini telah menjangkau sebanyak 134,909

Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM)

yang terlalu tinggi terhadap anak

kali tayangan pada September 2011.

telahpun menyatakan hasrat mereka

muda yang berbakat besar ini. Sukan

Jika dilihat dari segi kemahiran yang

untuk mengambil Wan Kuzain mewakili

bola sepak memerlukan komitmen dan

dimiliki beliau, adakalanya ia persis

negara kelak. Mengikut peraturan

disiplin yang tinggi. Selain itu, aspek

pemain terbaik dunia Lionel Messi. Ini

Persatuan Bola Sepak Sedunia (FIFA),

perubahan fizikal turut mempengaruhi

menjadi penyebab utama mengapa

Wan Kuzain layak untuk menyertai

mutu permainan seseorang dalam

beliau digelar ‘Budak Ajaib Malaysia’

skuad utama bola sepak Malaysia

sukan ini. Walau di mana sahaja beliau

oleh pemerhati sukan dari dalam dan

kerana keluarganya masih berstatus

berada, Wan Kuzain pasti akan menjadi

luar negara.

warganegara Malaysia. Persoalan

kebanggaan rakyat rakyat Malaysia jika

yang timbul kini adalah sama ada

beliau dapat mengekalkan prestasi yang

Wan Kuzain Wan Kamal dilahirkan pada

FAM mampu meyakinkan dan menarik

baik kelak. Samada beliau akan kekal

tanggal 14 september 1998. Beliau

minat anak kecil ini untuk mewakili

sebagai pemain bola sepak yang baik

merupakan anak kepada bekas pemain

skuad negara suatu hari nanti. Lihat

atau sebaliknya, hanya masa dapat

bola sepak tanah air yang terkenal pada

sahaja bagaimana Titus James Palani

menentukan.

era 80an, iaitu Wan Kamal Wan Napi

yang pernah diberi jolokan ‘Ronaldo

yang kini menetap di Carbondale, Illinois,

Malaysia’ pada suatu ketika dahulu,

92


TEMU RAMAH bersama WAN KUZACK Ceritakan serba sedikit tantang Wan Kuzain Kuzain merupakan seorang adik yang baik, bijak dalam pelajaran serta mempunyai minat yang mendalam dalam sukan bola sepak. Bagaimanakah bakat beliau dikenal pasti? Secara peribadi, saya merasakan beliau mewarisi bakat ayah kami dalam sukan bola sepak. Sejak dari kecil, Kuzain telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap sukan ini. Ayahlah yang bertanggungjawab menjadi pendorong kepada beliau. Apakah pandangan anda tentang sukan bola sepak di Malaysia? Saya dibesarkan di Amerika Syarikat. Saya tidak begitu arif tentang situasi bola sepak di Malaysia. Apa yang saya tahu, Malaysia mempunyai pasukan bola sepak yang berpotensi untuk terus meningkat. Jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil Malaysia mampu melahirkan bakat-bakat bola sepak yang setanding dengan jagoan antarabangsa. Pada pandangan anda, adakah Kuzain akan mewakili Malaysia pada masa akan datang? Kuzain layak untuk mewakili Malaysia kerana bapa kami masih warganegara Malaysia. Keluarga kami juga masih ramai yang tinggal di Malaysia. Saya tidak menolak kemungkinan Kuzain akan mewakili Malaysia suatu hari nanti. Namun, masih terlalu awal untuk kita meletakkan tanggapan sedemikian. Kuzain masih terlalu muda. Masih banyak yang perlu beliau pelajari. Walau apa pun, hanya beliau yang dapat menentukan masa depan beliau.

93


by : Ahmad Rafaii Sharudin

SPORTS IN THE CHILDREN WORLD “BENEFITS

OF SPORT

TO CHILDREN”

S

B

enefits of sport and physical activity

for

reduced

increased

children risk

of

include obesity,

cardiovascular

fitness,

improved coordination and balance, ports help children to develop a

better sleep and improved social

physical skills, get exercise, make

skills.

friends, have fun, learn to play as

may be as important for health as

Reducing

sedentary

time

a member of a team, learn to play fair,

increasing

and improve a self-esteem. The highly

all, getting moving is fun. It is also

stressful, competitive, “win at all costs” attitude prevalent at colleges and with

exercise

time.

Best

of

could reducedrisk of obesity for the children’s.

professional athletes that affects the

good

sportsmanship.Parents

may want their children’s involve actively in sports should involve to in developing them.

94

kids are becoming overweight. Joining a team sport will help your child get out and get some exercise without any pressured to lose weight or get in shape. Plus, if your child sees that their physical condition is causing them to under-perform, it may be motivated them to do other activities to get healthy lifestyle. What we can see

we want to differentiate between positive

behaviour taught to children in sports

develop

a problem with adult. More and more

to children’s on many aspects in their life. If

to remember that the attitudes and

take an active role in helping their child

society today is obesity, and it’s not just

here that sports could give many benefits

world of children’s sports. It is important

carry over to adult life. Parents should

One of the biggest problem in our

or negative impact to the children, the

The highly stressful, competitive,

answer is positive impacts may give more

prevalent at colleges and with professional athletes affects the world of children’s sports and athletics it also creating an unhealthy environment.

start to let your children’s involve in sports

“win at all costs” attitude

than the negative impacts to children. So and in the same time it could give many positive impacts to them.


ZOOMING

THE UPCOMING HERO’S

Name: Pandelela Rinong Pamg Age: 18 Birth date: 02 March 1993 Height: 1.59m Weight: 50kg Hobby: Swimming,Shopping

Name: Zulmazran bin Zulkifli Age: 28 Birth date: 20 November 1983 Height: 1.66m Weight: 60 kg Hobby: Bowling, Watching Movies

1. Your latest update?

1. Your latest update?

Pandelela: Prepare for Asian games in Indonesia

Zulmazran: Preparation for Master and Asian Games on November in Indonesia

2.How do you succeed in sport? Pandalela: Training is the key to success

2.How do you succeed in sport? Zulmazran: Keep on training

3.How do you manage your time handling sports and study? Pandelela: Set the best schedule for my

3.How do you manage your time handling sports and study?

training and school. But make sure it balanced with one another

Zulmazran: I had my mission and vision, so I focus on it and don’t lose it.

4.Who are the people that support you in succeed? Pandelela: Keluarga dan memohon dari tuhan

4.Who are the people that support you in succeed?

5.Your recent achievements in sport?

Zulmazran: Of course my family!!

Pandelela: Recently was 2009-bronze in world aquatics championship with Mun Yee, 2010-bronze in summer Youth

5.Your achievements in sport?

Olympics in Singapore and the best in 2010-Gold medal in New

Zulmazran: So many, but my personal best is on Master Circuit

Delhi Commonwealth Games. That was Sweet!!

where I got in final, that my best one!

6.“Words of encouragement for those young athlete out there”

6.“Words of encouragement for those young athlete out there”

Pandelela: Keep on the effort and training and don’t ever give

Zulmazran: You must have your own target and don’t lose it!!

up!!

95 95


oleh : Mohd Dzul Fiqri Zainun

#TwtUpKaseh Twitter Bukan Sekadar Laman Bersosial

T

witter adalah nama laman sosial

aktiviti yang diadakan ialah sukaneka,

yang tidak asing lagi bagi masyarakat

makan beramai-ramai serta kerja amal

Malaysia

fenomena

disekitar rumah anak yatim itu. Aktiviti ini

Facebook menguasai alam siber sekitar

menunjukkan keprihatinan masyarakat

Malaysia kini muncul pula Twitter. Twitter

terhadap kanak – kanak yang kurang

merupakan laman sosial yang berbeza

bernasib baik selain itu, aktiviti ini juga

daripada Facebook iaitu laman sosial

boleh merapatkan silatur rahim antara

ini memberi ruang kepada pengguna

penggemar Twitter. Selain itu, mereka

untuk memberitahu apa yang sedang

juga bekerjasama untuk menghias rumah

dilakukan oleh mereka pada setiap masa,

anak yatim tersebut

Twitter kini mendapat sambutan terutama

melukis mural “TwtUpKaseh” sempena

kepada selebriti

kedatangan mereka ke rumah anak

selepas

terkenal di Malaysia.

Laman Twitter di Malaysia mempunyai penggemarnya

yang

tersendiri

sebagai contoh

yatim tersebut.

dan

mereka menggunakan Twitter sebagai

Selain memupuk semangat kerjasama

medium

antara

untuk

mereka

berkenalan

masyarakat,

program

kehendak

ini

sesama sendiri, tidak kira di mana mereka

mengetengahkan

berada dan dari mana asal usul mereka.

kanak yang kurang bernasib baik jarang

kanak-

Dari situ wujudnya terma #twtup ini. Twtup

ditemui pada zaman moden ini, masih

bermaksud pertemuan antara ahli-ahli

wujud manusia yang prihatin tentang

yang mendaftar di laman Twitter.

anak-anak yatim tersebut.

TwtUpKaseh adalah satu aktiviti wajib setiap

tahun

yang

diadakan

oleh

ahli – ahli Twitter di Malaysia, ianya bermaksud berkumpul dan membuat amal bersama anak-anak yatim yang terpilih di sekitar Malaysia. Aktiviti mulia ini mendapat sambutan hangat oleh penggemar tahun yang

96

Twitter

mereka

kerana

mendapat

memberangsangkan.

setiap

sambutan Antara

“ TwtUpKaseh adalah satu aktiviti wajib setiap tahun yang diadakan oleh ahli-ahli Twitter di Malaysia ”


by : Ammar Lutfi

A PLACE FOR

ABSOLUTE BOOK LOVERS!

I

f anyone asks, where could I buy a lot of books with affordable prices? Easy as ABC, the answer would absolutely

be BookXcess. But seriously, what is BookXcess? Is it an exclusive book club that you need to pay in order to join? No, it is absolutely not. BookXcess is a bookstore located at Amcorp Mall Petaling Jaya, near to A&W Petaling Jaya and Asia Jaya LRT Station. Located inside the mall at level 3, anyone who come to this bookstore will not be going home empty handed. This is TRUE! Why? BookXcess offers wide range of books from chick lit, fantasy, self-help, relationship, children books and many more with affordable prices. Almost every book is on discount. Besides the best prices, the bookstore is cosy and spacious. You can pick any book and instantly flip the book page by page from one to two chapters, and then browsing other books to be bought and read later at home. Other than that, if you are a frequent visitor,

It offers wide range of books from chick lit, fantasy, selfhelp, relationship, children books and many more with affordable prices. Almost every book is on discount. CHILDREN BOOKS AT BOOKXCESS It is ideal for parents that are seeking alternative ways to encourage reading habits among their children to visit BookXcess. Here, there are various of choice for them to choose from toddler to young teenagers’ books, it is all available here. Parents can bring their children and spent time at BookXcess where it is much valuable than doing any other activity. Children books are available in many formats, it can be either in pop-up or audio book. But for sure, children books is so interesting that even parents or anyone could enjoy reading it. For starters, here are 6 interesting children books that are available at BookXcess:

join the membership club to enjoy more discounts.

97


popigami :

when everyday paper pops!

noisy noisy : roar!

speckle the spider

Many Archer (Author), (Illustrator)

Emma Dodd (Author, Illustrator)

James Diaz (Author), Francescs Diaz (Illustrator)

Popigami according to this book is the

These

bright,

bold

playbooks

are

Do touch Speckle the Spider on the cover

artistic intersection of origami and 3-D, or

wonderful new additions to the inventive

as it has special feature which makes it

pop-up, paper engineering.

“Noisy Noisy” series. With a different sound

interesting for children to read the book.

embedded in every page, these books

Even though it is not a pop-up book, but

materials,

provide a rich first reading experience.

it does have its own specialty to attract

from a whirl of newspaper doves or

Entertaining character-based text inspires

everyone to read it.

passport pages maed into sailboats to

interest and lots to talk about, and all

legal-pad-paper ducks swimming in a

children will love joining in by pressing

Fill with fun, energetic, illustrations and

desktop “pond” of spilled coffe and, for

the buttons and hearing the noisy sounds

plenty of interactive features including

a spectacular finish, an array of Chinese

over and over again.

“fan mail”, memorabilia, and a mini book

The

art

evokes

common

take-out menus and cartons falling prey

of spider facts, this engaging tale of spider

to a hungry dragon’s attack.

who wants more from life is certain to charm even the arachnophobias among

The figures are mostly made of pre-cut and glued pieces, but many of the beaks and noses, at least are actually folded. This is recommended only for display and for those who loves pop-up book.

98

us.


CHICK

MY DAD'S TOOLBOX

snow white

Ed Vere (Author, Illustrator)

Amanda Archer (Author), Deborah Van Der Leigraaf (Illustrator)

Jane Ray (Author, Illustrator)

Even if you are an adult, you still be

This pop-up book really suitable for kid

The classic fairytale of Snow White is here

amazed by this colourful pop-up book, it

that imagine owning a working toolbox.

retold and illustrated in six wonderful

is very cute and adorable to see a pop-

Kids can help Dad fix leaky faucets with

3D scene by Jane Ray, returning to the

up chick. This book is easy to share with

the heavy board wrench, use the play

original Grimm fairytale for elements of

everyone with easy words like cracks,

hammer to put picture nails on the wall,

the story and giving her world a real sense

cheeps, poops, that can be understand

saw some wood to repair in the backyard

of theatrical drama and romance.

by looking at the appealing and brightly

fence, and use the screwdriver to tighten

coloured illustration. Each eye-popping

the hands on a clock.

page in this interactive novelty book invites

Six scene tell the story of Snow White and each scene is three layers deep so you

the reader to jump in and play with the

The toolbox holds sturdy board tools with

can peer through the woods and the

chick, and Ed Vere’s totally understand

Velcro backing, and can be removed,

house of the seven dwarfs for instance.

what it needs to make everyone to open

then applied to movable parts in each

With the red curtain and a wooden stage,

it again and again.

of the book’s colour illustrations of things

it feels like watching a theatre instead of

around the house. Plus there are special

reading the book.

features on every page that needs to be discovered. So this pop-up book is very good for father and kids to fill their free time at home.

99


oleh : Tuan Shahrulmizam Ab. Rahaman

SA

BER IL B MA ELA IN JA R

MB

100


I

bubapa

penting

tumbesaran itu,

dalam

proses

kanak-kanak akan dapat mempelajari

Oleh

tingkah laku yang baru. Apa yang

ingin

dikemukakan

kanak-kanak.

sebagai

ibubapa

yang

oleh

Almy

bersesuaian

memenuhi keperluan anak-anak mereka,

dengan pandangan Rubin, Fein, dan

beberapa pendekatan boleh diambil

Vendenberg (1983).

melalui kaedah bermain untuk mendidik anak-anak mereka menjadi manusia yang lebih berguna. Siapa kata bermain itu suatu perkara yang membuang masa! Ia sebenarnya membantu

mereka

dalam

proses

membesar. Melalui aktiviti yang dapat

Penerokaan

“Siapa kata bermain itu suatu perkara yang membuang masa! Ia sebenarnya membantu kanak-kanak dalam proses membesar�

dan

interaksi

dengan

persekitaran adalah salah satu cara kanak-kanak

memperoleh

maklumat

yang amat berharga dalam hidup mereka. Penerokaan dan interaksi ini dapat dilakukan oleh ibubapa itu sendiri melalui masa yang diluangkan bersama anak-

menggembirakan kanak-kanak mampu

anak mereka. Masa yang diluangkan

menarik perhatian mereka dan

ini jika dapat diukur sangatlah berharga

meningkatkan

nilainya.

minat

kanak-kanak

tersebut. Sesuatu perkara yang dapat membuat kanak-kanak gembira secara

Permainan bebas dan terancang seperti

tidak langsung membantu meningkatkan

permainan silang kata adalah salah satu

minat mereka terhadap sesuatu perkara.

kaedah yang boleh digunakan bagi

Dengan kata lain, ia membantu dari segi

mengisi masa bersam anak-anak malah

keupayaan kanak-kanak tersebut untuk

dapat

membezakan antara perkara yang

sesama keluarga. Kelonggaran masa

mereka suka dan tidak suka.

yang

mengeratkan diberikan

lagi

kepada

hubungan anak-anak

untuk bermain dapat menjana idea oleh Menurut

Caplan

permainan

dan

adalah

Caplan penting

1973,

kanak-kanak sendiri.

bagi

perkembagan kekuatan sahsiah, daya

Mendidik anak-anak bermain dengan

cipta, kestabilan emosi, perkembangan

berkesan

sosial dan intelek kanak-kanak di samping

keupayaan kognitif, kemahiran mata

dapat memperkembangkan kekuatan

kasar

fizikal,

ketangkasan

inovatif kritis dan kreatif mereka. Malah

mereka. Permainan juga dapat memberi

ia, meningkatkan keinginan meneroka

pengalaman tentang keadilan, peraturan

bagi memenuhi perasaan ingin tahu dan

serta memperkuatkan kebolehan berfikir

yang amat penting adalah mengatasi

dalam pelbagai cara. Antara permainan

perasaan bimbang dan tertekan di

lazim yang dimainkan dalam bilik darjah

kalangan anak-anak.

koordinasi

dan

dapat

dan

mata

meningkatkan halus,

kemahiran

adalah teka-teki, teka silang kata, kadkad nombor, kad-kad bergambar, catur

Dalam membincangkan ciri-ciri bermain

dan sebagainya. Selain itu bermain

mereka menyatakan; “Pertama, main

merupakan satu bentuk kesenian kanak-

adalah

kanak.

dengan sendiri, berlaku hanya untuk

Ia

merupakan

menzahirkan

perasaan

saluran dan

untuk sumber

motivasi

kepuasan

dalaman.

semasa

Lenyap

melakukannya.

untuk mendapatkan kegembiraan dan

Kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan

keseronokan.

main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta�.

Almy (1984, Fagen) pula menyatakan bahawa kanak-kanak bermain dengan

Sebagai contoh, permainan mencari

diarah oleh diri mereka sendiri tanpa

perkataan dan permainan cari benda

mengambil kira tujuan bermain. Semasa

tersembunyi.

bermain,

ini bebas dipilih

mereka,

bebas

daripada

segala peraturan. Melalui permainan,

motivasi

Kedua-dua

kepada

permainan

dan dapat memberi anak-anak

untuk

mengenal huruf.

101


oleh: Nik Rahimi Nik Mustafa

PENDIDIKAN KANAK-KANAK MELALUI TELEVISYEN

ASTRO BABY TV SEBAGAI MEDIUM UTAMA

K

aedah

pendidikan

melalui

Kajian oleh Weller pada tahun 2002

televisyen boleh digunakan untuk

mendapati bahawa kanak-kanak dapat

pendedahan

mengenali

kepada

kanak-

logo

dan

simbol

jenama

kanak dari segi aspek pendidikan sebelum

sebelum mereka boleh membaca. Mereka

memasuki

Umum

akan lebih mudah mengingati satu-satu

mengetahui bahawa dasar pendidikan

iklan yang berulang memaparkan logo

melalui

satu

atau jenama produk. Hal ini menunjukkan

alam

persekolahan.

televisyen

daripada

adalah

medium

salah

kepada

bahawa pembelajaran kanak-kanak yang

kanak-kanak untuk mempelajari sesuatu

belum mengenali huruf sangat efektif dan

yang

baru.

Bagi

terbaik

yang

berkesan melalui televisyen. Jadi bagi

masih belum bersekolah, mereka masih

ibubapa itu sendiri, mereka seharusnya

belum

pandai

kanak-kanak

dan

mengambil perkara ini sebagai salah satu

juga untuk mengeja huruf jadi televisyen

untuk

mengenali

daripada inisiatif demi masa depan anak-

adalah antara salah satu cara terbaik

anak mereka.

buat ibubapa bagi mendidik anak-anak mereka. Antara contoh terdekat adalah

Menteri

menerusi pengenalan kepada rancangan

Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul

Astro Babytv khas untuk kanak-kanak yang

Jalil

belum menempuhi alam persekolahan.

Malaysia berhak mendapa yang terbaik

Astro Babytv adalah sebuah rancangan terbitan Astro di saluran 618 yang mula dilancarkan pada 4 disember 2003.

Pembangunan

berkata

setiap

Wanita,

dan

kanak-kanak

di

untuk membolehkan mereka membesar sebagai individu yang ceria, sihat, dan mempunyai pelbagai kebolehan. Oleh kerana

pembelajaran

bermula

lebih

awal daripada umur persekolahan, maka pembangunan

awal

dan

pendidikan

kanak-kanak

memainkan

peranan

Babytv adalah satu program khusus untuk

penting dalam membentuk pengalaman

bayi, kanak-kanak kecil dan buat ibu dan

seseorang untuk membina kejayaan pada

bapa mereka. Babytv adalah program

masa akan datang.

yang dikembangkan dengan kerjasama daripada pakar kanak-kanak menerusi

Jadi bagi ibu dan bapa yang semestinya

tema-tema

juga

mahukan yang terbaik buat anak-anak

membincangkan perkara-perkara seperti

yang

tertentu.

Ia

mereka, rancangan Babytv ini adalah

cara penjagaan bayi dengan rapi buat

salah satu rancangan yang paling sesuai

ibubapa, kaedah pemakanan bayi dan

dan menarik untuk ditonton disamping

kanak-kanak, serta permainan-permainan

pelajaran serta pembelajaran yang dapat

menarik yang boleh menarik perhatian

diperoleh melalui rancangan tersebut.

kanak-kanak untuk menonton rancangan yang disiarkan dalam rancangan Babytv ini.

102

manuskrip11  

manuskrip11_draft2nd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you