Page 1

u em ík utěž a v čn ro í so p r á n V. XI rod n í z Ná r o č Vý

ze

í

5/9/16 11:03 AM GM_VZ_2016_pres.indd 1


71

GM_VZ_2016_pres.indd 2

5/9/16 11:03 AM


Gloria Musaealis

XIV. ročník Národní soutěže muzeí / Výroční zpráva / 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé muzejního světa, když něco končí, zároveň i něco začíná. Zákonitost, která se týká i Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Čtrnáctý ročník soutěže skončil a měli bychom se zamyslet nad tím, jaký byl a co muzeím přinesl. Přihlášeno bylo celkem 80 projektů, z toho 30 v kategorii Muzejní výstava roku, 32 v kategorii Muzejní publikace roku a 18 v kategorii Muzejní počin roku. Co do počtu přihlášených projektů o rekordu mluvit nemůžeme, ale čísla nám neříkají nic o kvalitě. I když – jeden rekord tento ročník přece jen na kontě má – a to nový rekord v počtu přihlášených projektů na poslední chvíli. Dva měsíce před uzávěrkou (28. února) se objevilo 60 nových projektů, což činí 75 % ze všech přihlášených. Dlužno dodat, že nejmenší radost z takového rekordu měli porotci, kteří se díky tomu v březnu roku 2016 stali zdatnými cestovateli v kategorii „last minute“. Porotci však při závěrečném hodnocení uvedli i jiné poznatky. V první řadě se shodli na tom, že tento ročník kvalitou přihlášených projektů potvrdil trvale stoupající úroveň muzejní prezentace, a to ve všech soutěžních kategoriích. Právě účast v Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je k tomu často dobrou motivací, jak při návštěvách poroty potvrzují sami přihlašovatelé projektů, a to je příjemným zjištěním nejen pro porotu ale i pro vyhlašovatele soutěže. Rostoucí úroveň soutěžních projektů má své příčiny i ve využívání dotací z evropských fondů, ale zejména v úrovni jejich zpracování – kvalitě a atraktivitě, dobře zvolených tématech, vlastní realizaci i jejich celkové prezentaci. Mimořádně silnou konkurencí se blýskla jinak početně nejmenší soutěžní kategorie Muzejní počin roku. Porotci měli velký problém vybrat jen desítku nejlepších projektů do druhého kola hodnocení a o konečném pořadí rozhodovaly minimální rozdíly. Vysoká kvalita soutěžních projektů a jejich mimořádná vyrovnanost nakonec porotu vedla k návrhu udělení dvou zvláštních ocenění v této kategorii. Výše řečené nám dává dostatečný důvod k poděkování všem účastníkům soutěže, bez ohledu na jejich umístění, za kvalitní práci lidí v muzeích a galeriích, neboť jsou to lidé, kteří dávají muzejním institucím tvář, prostřednictvím sbírek uchovávají a pro další generace tvoří historickou paměť. Pracují většinou anonymně, samozřejmě a nenápadně, jsou ochotni leccos kvůli své lásce k oboru snášet, nakazit tím své příbuzné, přátele a vůbec prostřednictvím své práce přinášet spoustu potěšení, a zároveň jí místy dát až obrozenecký rozměr. Muzea jsou prostě významnou součástí naší kultury, obrazem, uchovatelem a tvůrcem naší paměti i národní identity. Byli bychom rádi, kdyby i nejširší veřejnost takto poslání muzeí vnímala. Proto také vznikla soutěž Muzeum roku a veřejnost tak měla poprvé možnost aktivně hodnotit muzea v jejím pilotním ročníku na portále www.do-muzea.cz. Je mi potěšením touto cestou poděkovat všem účastníkům soutěže i Národnímu muzeu, které je provozovatelem portálu, za příjemnou spolupráci. Potřebu kultury obecně krásně shrnul Jan Werich ve slovech: „Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“ Uchovávejme a pěstujme kulturu ve všech formách, tedy i v muzeích a galeriích. Bude se nám žít mnohem lépe a my budeme také lepší. Víc už k tomu asi říkat netřeba. Irena Chovančíková ředitelka XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015

GM_VZ_2016_pres.indd 3

5/9/16 11:03 AM


XIV. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015 byl vyhlášen Ministerstvem kultury České republiky, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a Českým výborem ICOM

Porota na závěrečném hodnotícím zasedání v Domažlicích, Muzeum Chodska Stojící zleva: Eliška Fučíková, Pavel Popelka, Milena Burdychová, Josef Nejdl (ředitel muzea), Jana Součková, Radim Vondráček Stojící vpředu zleva: Tereza Záchová (AMG), Anna Komárková (AMG)

Autorkou návrhu trofeje, která je předávána držitelům Ceny Gloria musaealis, je Pavlína Čepičková-Šůsová. Trofej je odlévána v Technickém muzeu v Brně.

4

GM_VZ_2016_pres.indd 4

5/9/16 11:03 AM


Gloria Musaealis

XIV. ročník Národní soutěže muzeí / Výroční zpráva / 2015

Do tří hlavních soutěžních kategorií Muzejní výstava roku / Muzejní publikace roku / Muzejní počin roku se přihlásilo celkem 72 muzeí a galerií s 80 soutěžními projekty Čestný výbor soutěže: (v abecedním pořadí) doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. předseda Asociace muzeí a galerií České repubiky, z. s. prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci prof. JUDr. Vladimír Franz hudební skladatel, výtvarník, pedagog, dramatik Mgr. Daniel Herman ministr kultury České republiky prof. Jiří Hlaváč klarinetista, hudební skladatel, pedagog, předseda Asociace hudebních umělců a vědců Mgr. Pavel Hlubuček ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury České republiky PhDr. Jaromír Jermář předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Vlastimil Ježek předseda představenstva a ředitel Obecního domu, a. s. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. historik, pedagog Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě JUDr. Pavel Kosatík právník, spisovatel, literární historik a scénárista Mgr. Martina Lehmannová předsedkyně Českého výboru ICOM Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví

Jiří Padevět ředitel Nakladatelství Academia, spisovatel ak. mal. Vladimír Suchánek grafik, čestný předseda Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Ing. Bc. Milan Šimáček publicista, pedagog, herec a moderátor František Uhlíř jazzový hudebník, skladatel, pedagog Jan Wolf radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Hlavního města Prahy Mgr. René Zavoral generální ředitel Českého rozhlasu Mgr. Václav Žmolík redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně) Porota pro hlavní kategorie: PŘEDSEDA POROTY: Ing. Vlastimil Vykydal / (Technické muzeum v Brně) ČLENOVÉ POROTY: Ing. Milena Burdychová PhDr. Eliška Fučíková, CSc. Mgr. Pavel Holman PhDr. Pavel Popelka, CSc. PhDr. Jana Součková, DrSc. PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

5

GM_VZ_2016_pres.indd 5

5/9/16 11:03 AM


Muzejní výstava roku 20 15

Seznam 30 projektů účastnících se Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2015 (uspořádáno abecedně dle sídla muzea)

6

GM_VZ_2016_pres.indd 6

5/9/16 11:03 AM


Muzejní výstava roku 2015 Seznam projektů

Žít pivo. Brněnské pivovary a hostince od pravěku po současnost I Muzeum města Brna, p. o. Příběh města Českých Budějovic I Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Na vlnách pod plachtami I Muzeum východních Čech v Hradci Králové Tajemství hranického depozitáře aneb Od tolaru po kostitřas I Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. – Středisko muzeum a galerie Superhrdinové z východního bloku I Galerie Klatovy / Klenová, p. o. Jiří Sozanský: Mezní situace I Galerie Středočeského kraje, p. o. Filip Leubner (1733–1803) / Pozdní baroko na Lužické Nise I Oblastní galerie Liberec, p. o. Země nikoho: Srbsko-chorvatská hranice pro uprchlíky I Severočeské muzeum v Liberci, p. o. Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku I Východočeské muzeum v Pardubicích Gottfried Lindauer 1839–1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů I Západočeská galerie v Plzni, p. o. Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách I Západočeská galerie v Plzni, p. o. Oldřich Kulhánek: Známky, bankovky, medaile I Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum Václav Cigler: Tady a teď I Galerie hlavního města Prahy Ján Mančuška: První retrospektiva I Galerie hlavního města Prahy Policisté a četníci v boji za svobodu I Muzem Policie České Republiky Stejnokroj 1918–2015 I Muzem Policie České Republiky Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí I Národní galerie v Praze Rybářství I Národní zemědělské muzeum, s. p. o. Zpráva o knize. Výstavní projekt k 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku I Památník národního písemnictví Český kubismus I Uměleckoprůmyslové museum v Praze Schránka pro ducha. Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění I Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Opus musivum: Mozaika ve výtvarném umění I Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. Středočeského kraje Pellé – Braunerová / zkřížené osudy mezi Čechami a Francií I Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. Středočeského kraje Pod povrchem I Muzeum Říčany, p. o. Hliněné stavitelství na Moravě I Národní ústav lidové kultury Lidový oděv na Moravě I Národní ústav lidové kultury Jan Hus 1415/2015 I Husitské muzeum v Táboře Umění proti fašismu a válce. Výtvarná expozice Památníku Terezín I Památník Terezín, s. p. o. Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí I Muzeum města Ústí nad Labem Zbraně pro boj, sport i lov I Muzeum Vyškovska, p. o.

7

GM_VZ_2016_pres.indd 7

5/9/16 11:03 AM


8

GM_VZ_2016_pres.indd 8

5/9/16 11:03 AM


Muzejní výstava roku 2015

m 1. o íst

Cena Gloria musaealis v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2015

Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí 30. září 2015 – 17. dubna 2016 Muzeum města Ústí nad Labem Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: muzeumusti@muzeumusti.cz URL: http://www.muzeumusti.cz Scénář: Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. Architektonické a výtvarné řešení: MgA. Richard Loskot

Výstava zpracovala náročné a dodnes kontroverzní téma zlomové události konce 2. světové války a prvních poválečných měsíců v Ústí nad Labem. Výzkum zachytil řadu cenných svědectví pamětníků a podal maximálně vyvážený pohled na toto období, včetně zmapování tragických dopadů spojeneckého bombardování nebo násilí páchaného po osvobození na německém obyvatelstvu. Muzeum tak významně napomohlo aktuálnímu úsilí o nezaujatou reflexi minulosti a vyslovilo se i k trvajícímu nebezpečí její ideologizace. K působivosti výstavy přispěla nápaditá, konceptuálně pojatá instalace navržená Richardem Loskotem. Ta se zaměřila na emocionální účin exponátů, zvláště tzv. sudetského pokladu z Libouchce. Z jeho objevu, spjatého se silným osobním příběhem posledního majitele, učinila výstavní prezentace expresivní memento našeho vyrovnání se s minulostí.

9

GM_VZ_2016_pres.indd 9

5/9/16 11:03 AM


Muzejní výstava roku 2015

m 2. o íst

II. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2015

Rybářství 17. prosince 2015; stálá expozice Národní zemědělské muzeum, s. p. o. Kostelní 44, 170 00 Praha 7 E-mail: nzm.praha@nzm.cz URL: http://www.nzm.cz Scénář: Center For Modern Education (CZ), s. r. o. Architektonické řešení: MgA. Jakub Turek

10

GM_VZ_2016_pres.indd 10

Nová stálá expozice prezentuje veřejnosti významný fenomén se staletou tradicí v životě české společnosti. Neukazuje jen vlastní rybářství, tedy důležitou, i když ne zcela doceňovanou úlohu ve výživě, ale přibližuje také rybníkářství s jeho nezastupitelnou rolí krajinotvornou a vodohospodářskou. Nezapomíná ani na jeho přínos pro sportovní vyžití a rekreační účely. Důmyslně, na základě hlubokých odborných znalostí, zároveň živě a vtipně přibližuje zásady chovu ryb a rybolovu, seznamuje s chovanými a u nás žijícími druhy ryb, rybářským náčiním a nástroji, s budováním rybniční sítě, její historií a současností, říčním rybářstvím a poukazuje na přínos rybníkářství pro udržitelný rozvoj v budoucnosti. Expozice je vytvořena na podkladě autentických sbírkových předmětů s využitím nejnovějších technologických možností a multimediálních prostředků, přitažlivě a v působivém výtvarném stylu. Přináší perspektivní edukační potenciál pro děti a mládež, ale nabízí poučení pro všechny kategorie návštěvníků.

5/9/16 11:03 AM


Muzejní výstava roku 2015

m 3. o íst

III. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2015

Český kubismus 3. prosince 2015; stálá expozice Uměleckoprůmyslové museum v Praze ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1 E-mail: info@upm.cz URL: http://www.upm.cz; http://www.czkubismus.cz Scénář: PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. Architektonické řešení: Ing. Jiří Javůrek, Ing. Sylvie Bednaříková, Ing. Jakub Žák (SGL project, s. r. o.) Výtvarné řešení: Štěpán Malovec

V jedné z nejvýznamnějších architektur navržených Josefem Gočárem v Domě u Černé Matky Boží instalovalo muzeum expozici Českého kubismu a to v rozsáhlém propojení architektury, volného i užitého umění. Gočárova stavba jako první pražská architektura v exteriéru i v interiéru je mimořádně vhodným prostředkem pro expozici tohoto typu. Muzeum tedy využilo svých bohatých sbírek a připravilo spolu se zápůjčkami z jiných českých institucí expozici, která prezentuje tento sloh v autentickém prostředí a poskytuje nejen české veřejnosti, ale i zahraničním návštěvníkům seznámení se s českým kubismem jako s jedinečným fenoménem světového formátu. Výborně architektonicky navržená stálá expozice je doplněna o bohatý doprovodný program.

11

GM_VZ_2016_pres.indd 11

5/9/16 11:03 AM


Muzejní výstava roku 2015

ní ášt zvl

Lidový oděv na Moravě 26. června 2015 – 31. října 2017 Národní ústav lidové kultury Zámek 672, 696 62 Strážnice E-mail: info@nulk.cz URL: http://www.nulk.cz Scénář: Mgr. Martin Šimša, Ph.D. Architektonické a výtvarné řešení: Emil Zavadil Scénografické řešení: Mgr. Martin Šimša, Ph.D., Eliška Braidlová

na ce

Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2015

Výstava realizovaná Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici vycházející ze sbírkových fondů moravských muzeí, z nichž mnohé nebyly dosud prezentovány, přibližuje jeden z nejdůležitějších artefaktů lidové kultury v nevídané regionální bohatosti a přesvědčivě prezentuje velkorysý vklad Moravy do hmotného i duchovního dědictví Evropy. Cílem výstavy je tuto jedinečnou mozaiku představit a naznačit její různorodý vývoj. Výtvarné řešení instalace od architekta Emila Zavadila klade největší důraz na čistotu a jednoduchost. Návštěvník proto přestává být pouhým divákem, ale stává se elementem děje. Součástí výstavy je průvodce a katalog.

12

GM_VZ_2016_pres.indd 12

5/9/16 11:03 AM


Muzejní výstava roku 2015

Žít pivo. Brněnské pivovary a hostince od pravěku po současnost 17. června 2015 – 31. prosince 2015 Muzeum města Brna, p. o. Špilberk 210/1, 662 24 Brno E-mail: muzeum.brno@spilberk.cz URL: http://www.spilberk.cz

Scénář: Mgr. Zuzana Holubová, Mgr. Petr Holub, Mgr. Pavel Košťál, PhDr. Lenka Kudělková, Mgr. Petr Vachůt Architektonické a výtvarné řešení: Ing. arch. Jana Zdražilová Scénografické řešení: Ing. arch. Jana Zdražilová Výstava byla věnována jednomu z významných socio-kulturních fenoménů, který sahá do dávné minulosti naší společnosti, jímž bezesporu pivo je – nápoj provázející člověka téměř od nepaměti. Expozice představovala veřejnosti pestrou historii vaření piva a vše co souviselo s jeho výrobou i konzumací. Chronologicky i tematicky široký záběr výstavy postihoval „cestu piva“ mezi pivovarem a spotřebitelem, tedy nejen výrobní fázi a s ní spojený vývoj technologie vaření piva a proměny jeho kvality, ale také atraktivní téma brněnských výčepů, hostinců a restaurací i života, jenž v nich kypěl.

Příběh města Českých Budějovic 27. říjen 2015 – 31. leden 2017 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice E-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz URL: http://www.muzeumcb.cz

Scénář: PhDr. Nora Jelínková, Mgr. Leoš Nikrmajer, PhDr. Jiří Petráš, Mgr. Zuzana Thomová Architektonické řešení a scénografické řešení: Mgr. arch. Milena Benes Výtvarné řešení: Ema Majerová, Miloslav Kocmich Stálá expozice Jihočeského muzea vychází z představení historie města v plné šíři. Expozice je situována do 2. nadzemního podlaží historické budovy a zaujímá 3 sály o celkové rozloze cca 500 m2. Prezentuje vývoj oblasti od založení města, včetně osídlení budějovické kotliny v době kamenné, až po průmyslový rozvoj ve 20. století. V rámci expozice byl zřízen i kabinet umění, v němž se periodicky střídají tematické komorní výstavy.

13

GM_VZ_2016_pres.indd 13

5/9/16 11:03 AM


Na vlnách pod plachtami 3. dubna 2015 – 31. ledna 2016

Tajemství hranického depozitáře aneb Od tolaru po kostitřas

Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 502 00 Hradec Králové E-mail: muzeum@muzeumhk.cz URL: http://www.muzeumhk.cz

21. ledna 2016 – 3. dubna 2016 Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. – Středisko muzeum a galerie Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice E-mail: mkz-hranice@hranet.cz URL: http://www.mkz-hranice.cz

Scénář: Mgr. Stanislav Hrbatý Architektonické a scénografické řešení: Mgr. Stanislav Hrbatý Výtvarné řešení: Mgr. Michal Šeba, Ondřej Šlambora (Fifty Fifty kreativní agentura, s. r. o.), Radek Polívka Výstava prezentovala historické téma výroby plachetnicí. První část byla věnována stavbě a konstrukci plachetní lodi, jejím základním částem a výrobním technologiím. Další část byla zaměřena na koloniální obchod, který byl výrazným obohacením pro evropské země, a to nejen po materiální, ale i kulturní stránce. Třetím tématem bylo válečné námořnictvo jako jedna z nejvýznamnějších mocenských složek novověkých dějin.

Scénář: Mgr. Radka Kunovská Výstava představila nejzajímavější sbírkové předměty, které byly ukryty v depozitáři muzea. Od exponátů z oblasti archeologie, numismatiky, mineralogie, až po historické fotografie, obrazy a další. Exponáty byly uspořádány tematicky a návštěvníkům představeny skrze „zámeckou prohlídku“. Prezentována byla i ukázka takzvané kunstkomory – tedy kabinetu kuriózních předmětů, kde mohli návštěvníci obdivovat zvláštnosti skryté v hranickém depozitáři a kde si také mohli vyzkoušet hádat, k čemu který předmět sloužil.

14

GM_VZ_2016_pres.indd 14

5/9/16 11:03 AM


Muzejní výstava roku 2015

Superhrdinové z východního bloku

Jiří Sozanský: Mezní situace

30. srpna 2015 – 31. října 2015

10. května 2015 – 25. října 2015

Galerie Klatovy / Klenová, p. o. Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou E-mail: kristova@gkk.cz URL: http://www.gkk.cz

Galerie Středočeského kraje, p. o. Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora E-mail: info@gask.cz URL: http://www.gask.cz

Scénář: Mgr. Petra Mazáčová, Mgr. Michal Lazorčík Architektonické řešení a výtvarné řešení: Bc. Martin Šimek Scénografické řešení: Bc. Martin Šimek

Scénář: Richard Drury, Jiří T. Kotalík

Výstava završila vůbec první česko-německé komiksové sympozium v České republice. Prezentovány byly práce pěti českých a tří zahraničních autorů, s jejichž výběrem pomohl přední český odborník na komiks Mgr. Pavel Kořínek. Během dvoutýdenního sympozia vzniklo osm pětistránkových jedinečných příběhů se společným námětem ilegálních přechodů přes hranice v socialistické éře. Zároveň vznikly unikátní nástěnné malby a kresby na vnitřních stěnách sýpky.

Prezentace Jiřího Sozanského byla obsahově vymezena dvěma významnými výročími: 70. výročím ukončení druhé světové války a 20. výročím ukončení války na Balkáně. Výstava vycházela ze studia dokumentárních materiálů, deníkových záznamů, dobových výpovědí a z autentických zážitků autora z míst, kde se tragédie odehrávaly (Terezín, Osvětim, Buchenwald, Sarajevo, Mostar). Komplexní, výtvarně-dramatický projekt, využíval různá na sebe navazující formální řešení od klasické kresby a grafiky přes výtvarné instalace a objekty, bronzové plastiky až po práci s novými médii.

15

GM_VZ_2016_pres.indd 15

5/9/16 11:03 AM


Filip Leubner (1733–1803) / Pozdní baroko na Lužické Nise

Země nikoho: Srbsko-chorvatská hranice pro uprchlíky

17. prosince 2015 – 1. března 2016

12. listopadu 2015 – 28. února 2016

Oblastní galerie Liberec, p. o. Masarykova 723/14, 460 01 Liberec E-mail: oblgal@ogl.cz URL: http://www.ogl.cz

Severočeské muzeum v Liberci, p. o. Masarykova 437/11, 460 01 Liberec 1 E-mail: muzeumlb@muzeumlb.cz URL: http://muzeumlb.cz

Scénář: Zuzana Štěpanovičová, Marius Winzeler, Jana Schlesingerová Výtvarné řešení: Michael Čtveráček

Scénář: Jana Hunterová, Roman Machek Architektonické řešení: Roman Machek, Šimon Pikous Výtvarné řešení: Sam Mikolášek

Výstava poprvé představila Filipa Leubnera, malíře oltářních obrazů a portrétistu, který se po více než čtyřicet let spolupodílel na výzdobě řady kostelů a kaplí v severních a středních Čechách i v Horní Lužici. Leubnerovy obrazy byly prezentovány vedle prací jeho současníků, sochařů i malířů, s nimiž přišel během svého života do kontaktu, ať již osobně, či prostřednictvím jejich děl (I. Platzer, D. Martin, J. P. Molitor, I. Raab, F. A. Scheffler, Schenau ad.).

Výstava na aktuální téma uprchlické krize představila fotografie pořízené během dobrovolnické mise Jany Hunterové a Romana Machka na srbsko-chorvatské hranici mezi 13. a 17. říjnem 2015. Přechod pro uprchlíky byl zřízen na zelené hranici a tvořila ho úzká silnička. V provozu byl od druhé poloviny září do začátku listopadu. Výstava tak byla sondou do tohoto problematického tématu.

16

GM_VZ_2016_pres.indd 16

5/9/16 11:04 AM


Muzejní výstava roku 2015

Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku

Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

24. listopadu 2015 – 31. ledna 2017

28. října 2015 – 20. března 2016

Východočeské muzeum v Pardubicích Zámek č. p. 2, 530 02 Pardubice E-mail: libanek@vcm.cz URL: http://www.vcm.cz

Západočeská galerie v Plzni, p. o. Pražská 13, 301 00 Plzeň E-mail: info@zpc-galerie.cz URL: http://www.zpc-galerie.cz

Scénář: F. J. Kašpárek, J. Jílek, V. Vokolek, K. Bulvová Architektonické a výtvarné řešení: Ondřej Ulrich

Scénář: Andrea Steckerová, Štěpán Vácha Architektonické a výtvarné řešení: Jaroslav Bárta Scénografické řešení: Jaroslav Bárta

Expozice představuje návštěvníkům pravěký a raně středověký vývoj Pardubicka a je určena jak široké veřejnosti, tak zájemcům o archeologii. Její koncept je odvozen od filmu „Cesta do pravěku”. Příchozí si dále mohou prohlédnout modely sídlišť, hrob skrčence a repliky artefaktů. Videoartové ukázky přibližují pravěké kroje. Pomyslné srdce expozice představuje místnost s instalací žárových hrobů. Součástí je také hmatová stezka určená nejen pro zrakově handicapované.

Výstava připravená v rámci projektu Plzeň – EHMK 2015 byla prvním syntetickým pohledem na výtvarné umění, jež vznikalo v příslušném regionu od počátku 17. do druhé poloviny 18. století. Zvláštní pozornost věnovala církevním patronům v čele s plaským opatem Evženem Tyttlem, šlechtickým rodům Lažanských, Kokořovských a Vrtbů a prezentovala špičková díla tvůrců českého baroka (Brandl, Liška, Braun, Santini), která vznikla pro tento region. Zapůjčena byla také díla ze zahraničních sbírek (Německo, Rakousko).

17

GM_VZ_2016_pres.indd 17

5/9/16 11:04 AM


Oldřich Kulhánek: Známky, bankovky, medaile

Václav Cigler: Tady a teď

27. března 2015 – 14. června 2015

5. května 2015 – 1. listopadu 2015

Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1 E-mail: postovni.muzeum@cpost.cz URL: http://www.postovnimuzeum.cz

Galerie hlavního města Prahy Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1 E-mail: office@ghmp.cz URL: http://www.ghmp.cz

Scénář: MgA. Martin Říha Architektonické řešení: Ing. arch. Vojtěch Rýzner Výtvarné řešení: MgA. Klára Melichová

Scénář: PhDr. Magdalena Juříková, Mgr. et MgA. Jana Šindelová Architektonické řešení: doc. Václav Cigler, Ing. arch. Michal Motyčka Výtvarné řešení: Ing. arch. Michal Motyčka

U příležitosti nedožitých pětasedmdesátin Oldřicha Kulhánka bylo připomenuto nejširší veřejnosti dílo tohoto nepřehlédnutelného umělce, tvůrce českých bankovek, medailí a jednoho z nejuznávanějších autorů československých, ale především českých poštovních známek. Výstava nabídla průřez Kulhánkovým dílem a vedle volné tvorby prezentované ve výstavních prostorách Akademie věd ČR, prezentací užitého umění ukázala celou šíři Kulhánkova výtvarného díla. Není překvapením, že tyto oblasti autorovy tvorby byly často propojené nejen námětově, ale i dokonalou kresebnou a řemeslnou zručností.

Výstava byla komponovaná přímo pro Trojský zámek tak, aby reagovala na interiér této výjimečné památky a také na francouzskou zahradu s její pevnou geometrickou strukturou. Umělec ve spolupráci s architektem Michalem Motyčkou nebývalou měrou propojili bohatě zdobený interiér i složitý exteriér s minimalistickými objekty, které pracují s řadou kinetických prvků. Díky promyšlenému konceptu výstavy se podařilo zároveň představit dílo Václava Ciglera, v jeho komplexnosti a podtrhnout tak jeho trvalý zájem o specifika prostoru, v kterém se ocitá.

18

GM_VZ_2016_pres.indd 18

5/9/16 11:04 AM


Muzejní výstava roku 2015

Ján Mančuška: První retrospektiva

Policisté a četníci v boji za svobodu

16. června 2015 – 11. října 2015

5. května 2015 – 12. června 2016

Galerie hlavního města Prahy Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1 E-mail: office@ghmp.cz URL: http://www.ghmp.cz

Muzem Policie České Republiky Ke Karlovu 453/1, 120 00 Praha 2 E-mail: sekretariat@muzeumpolicie.cz URL: http://www.muzeumpolicie.cz

Scénář: PhDr. Vít Havránek, Ph.D. Architektonické řešení: MgA. Zbyněk Baladrán, MgA. Tomáš Svoboda Výtvarné řešení: MgA. Adéla Svobodová

Scénář: Mgr. Radek Galaš

Dílo Jána Mančušky zde zůstalo bez autora, který zemřel v roce 2011 v 39 letech, a přesto nelze říci, že bychom měli co do činění s dílem bez pointy nebo dílem fragmentárním. On sám koncipoval výstavy jako instalační i performativní události. Mančuškova první retrospektivní výstava byla postavena na několikaleté pečlivé rekonstrukci, soupisu děl a autorských scénářů a byly na ní prezentovány práce z let 1999–2011.

Výstava konaná u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války a pražského povstání ukazuje na zásadní úlohu pražské policie v boji za svobodu nejen v květnu 1945. Část výstavy je věnována podílu bezpečnostních sborů na druhém odboji a zveřejnění jmen obětí. Výstava měla vliv na vybudování pietního místa na čestném pohřebišti na Olšanských hřbitovech, které je věnováno příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří položili svoje životy v letech 1938–1945.

19

GM_VZ_2016_pres.indd 19

5/9/16 11:04 AM


Stejnokroj 1918–2015 29. října 2015 – 18. června 2016

Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí 26. listopadu 2015 – 13. března 2016

Muzeum Policie České Republiky Ke Karlovu 453/1, 120 00 Praha 2 E-mail: sekretariat@muzeumpolicie.cz URL: http://www.muzeumpolicie.cz

Národní galerie v Praze Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1 E-mail: sekretariat@ngprague.cz URL: http://www.ngprague.cz

Scénář: Mgr. Radek Galaš, František Soukup, JUDr. Petr Švec

Scénář: Michaela Ottová, Jan Klípa, Štěpánka Chlumská Architektonické řešení: Miroslav Vavřina (Bittercraft & com, s. r. o.) Výtvarné řešení: Jana Vahalíková (Studio Marvil)

Výstava mapuje vývoj stejnokrojů bezpečnostních sborů, působících na našem území od roku 1918 do současnosti a představuje více než 300 kusů výstrojních součástí, včetně nezavedených a pokusných typů stejnokrojů. Mnohé z nich jsou jedinečnými unikáty, které existují pouze v jediném kuse. Celá výstava byla tvořena výhradně originály a autentickými exponáty, s výjimkou jediného stejnokroje z roku 1918, a v únoru 2016 rozšířena o ochranné prostředky pro příslušníky.

Výstava představovala výběr z nejkvalitnějších památek vizuální kultury 13. až 16. století (malířství, sochařství, architektonická a náhrobní skulptura i umělecké řemeslo), spjatých s význačným hraničním regionem na pomezí někdejšího českého království a saského kurfiřtství. Nedílnou součástí byl textový doprovod, který přinášel základní přehled historického vývoje významných center a jejich vzájemných i přeshraničních vztahů.

20

GM_VZ_2016_pres.indd 20

5/9/16 11:04 AM


Muzejní výstava roku 2015

Zpráva o knize. Výstavní projekt k 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku

Schránka pro ducha. Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění

23. dubna 2015 – 2. září 2015

13. června 2015 – 28. září 2015

Památník národního písemnictví Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 E-mail: post@pamatnik-np.cz URL: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem E-mail: galerie@galerieroudnice.cz URL: http://www.galerieroudnice.cz

Scénář: Petr Babák, Lukáš Kijonka, Alena Petruželková, Vilma Hubáčková Architektonické řešení: Petr Babák, Lukáš Kijonka, Jakub Jansa Scénografické a výtvarné řešení: Petr Babák, Lukáš Kijonka

Scénář a architektonické řešení: Alena Potůčková, Nina Michlovská, Tomáš Moravec Scénografické řešení: Alena Potůčková, Nina Michlovská Výtvarné řešení: Nina Michlovská, Tomáš Moravec

Výstava byla zahájena k příležitosti 50. výročí soutěže pořádané Památníkem národního písemnictví spolu s Ministerstvem kultury ČR a rozdělena do tří částí (Nejkrásnější české knihy roku 2014, 50. výročí Nejkrásnější české knihy roku a Nejvíc kniha). Poslední část výstavy byla věnována širším tématům, která knihu čekají v budoucnosti. Zvolený způsob prezentace byl oproti tradičnímu statickému pojetí založen na pohybu knihy jak v prostoru expozice, tak (díky přenosu nasnímaných obrazů) na síti.

Galerie oslavila padesáté výročí otevření nového sídla v modernisticky rekonstruované budově bývalé lobkowiczké zámecké jízdárny, která je sama o sobě důležitým exponátem, ukrývajícím kulturní paměť, vzpomínky na tvůrčí osobnosti, významné výstavy i události. Jednotu času, místa a děje podtrhovala náplň výstavy s defilé špičkových děl českého umění zlaté éry šedesátých let 20. století z fondů galerie. Vystavená kolekce dokumentovala prostřednictvím střetu dobových idejí klíčový význam této epochy a závažnost nastolených témat, jež dodnes oslovují uměleckou scénu i veřejnost. 21

GM_VZ_2016_pres.indd 21

5/9/16 11:04 AM


Opus musivum: Mozaika ve výtvarném umění 20. listopadu 2015 – 1. května 2016 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. Středočeského kraje Zámek 1, 252 63 Roztoky E-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz URL: http://www.muzeum-roztoky.cz

Scénář a scénografické řešení: Magdalena Kracík Štorkánová, Jana Fořtová Torňošová Výtvarné řešení: Jana Fořtová Torňošová, Magdalena Kracík Štorkánová, Adéla Vorbová Jednalo se o unikátní výstavu zahrnující vývoj české mozaiky na pozadí světového vývoje. Hodnotná byla šíře zpřístupněných artefaktů, které se podařilo shromáždit – počínaje historickými fotografiemi, přes originální výtvarné skici, přípravné kartony, až po výsledná mozaiková díla. Exponáty přitom pocházely z velkého počtu nejenom tuzemských, ale i zahraničních institucí. Výstavní projekt byl souhrnem výstavy i bohatého doprovodného programu, jehož vyvrcholením byla mezinárodní konference konaná na půdě jednoho z partnerů projektu – Italského kulturního institutu v Praze.

Pellé – Braunerová / zkřížené osudy mezi Čechami a Francií 23. října 2015 – 28. března 2016 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. Středočeského kraje Zámek 1, 252 63 Roztoky E-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz URL: http://www.muzeum-roztoky.cz

Scénář: Marcela Šášinková, Isabelle Monzini Architektonické, scénografické a výtvarné řešení: Jan Růžička Výstava zachycovala životní osudy dvou význačných osobností evropského formátu, jejichž cesty se vzájemně křížily, aniž by o sobě věděli, a kteří se setkali až na sklonku života. Generál Maurice Pellé (1863–1924), zakladatel Čs. armády, vzdělanec, muž se širokým rozhledem, rozený diplomat, velitel s železnou disciplínou, a Zdenka Braunerová (1858–1934), malířka, vlastenka, pocházející z význačné pražské rodiny, která studovala v Paříži, kde zorganizovala výstavy českého lidového umění a kde navázala přátelské vztahy s uměleckými osobnostmi (např. Auguste Rodin, Elemir Bourges, Paul Claudel). Výstava srovnávala rodinné zázemí protagonistů, jejich původ, vzdělání, názor na svět a kariéru a odrážela jejich oboustranný obdiv jednoho k zemi toho druhého.

22

GM_VZ_2016_pres.indd 22

5/9/16 11:04 AM


Muzejní výstava roku 2015

Pod povrchem

Hliněné stavitelství na Moravě

9. května 2015 – 16. srpna 2015

26. dubna 2015 – 31. října 2017

Muzeum Říčany, p. o. Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany E-mail: muzeum@muzeum.ricany.cz URL: http://www.ricany.cz/org/muzeum

Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice E-mail: info@nulk.cz URL: http://www.nulk.cz

Scénář: Mgr. Kateřina Čiháková, Mgr. Klára Pilíková, Mgr. Martin Hůrka, Mgr. Jakub Halaš, Ing. Ondřej Semotán, Ing. Monika Semotánová, Mgr. Jana Kreidlová, Mgr. Eliška Hlízová Architektonické, scénografické a výtvarné řešení: Ing. Ondřej Semotán

Scénář: PhDr. Martin Novotný, Ph.D. Architektonické a scénografické řešení: PhDr. Martin Novotný, Ph.D. Výtvarné řešení: Mgr. Eva Krchová, Oldřich Žaluda (TRIFID KP, s. r. o.)

Interaktivní scénická výstava poodhalila svět podzemí a představila živou i neživou přírodu: fantaskní scenérie jeskyní, rozmanité krystaly minerálů, spletité systémy kořenů a komunikační síť podhoubí, příbytky pod zemí žijících savců i bezobratlých, nahlédla i do ukryté historie pod chodníky města. Malý výstavní prostor byl přetvořen do podoby jeskyně. Přítmí, změna akustiky, scénické nasvícení, doprovodná zvuková kulisa a četná zákoutí i průlezy byly zážitkem nejen pro malé návštěvníky. Výstava tematicky doplnila v roce 2015 otevřené Didaktické centrum geologie Muzea Říčany při 1. ZŠ Říčany.

Tradiční hliněné stavitelství je významným hmotným dokladem o životě našich předků. Výstava představuje hlínu jako jednu ze základních stavebních hmot a klade důraz na konstrukční techniky uplatňované u stěn obytných a hospodářských budov. Jádro výstavy tvoří devět trojrozměrných exponátů, které představují unikátní repliky historického zdiva a prezentují zaniklou stavební tradici zastoupenou dnes v terénu pouze zlomkem, většinou již jen dožívajících objektů. Návštěvník je seznámen s okolnostmi vzniku hliněných stěn, se způsoby jejich budování a vzájemnými souvislostmi mezi jednotlivými stavebními technikami.

23

GM_VZ_2016_pres.indd 23

5/9/16 11:04 AM


Jan Hus 1415/2015 6. června 2015 – 31. října 2015

Umění proti fašismu a válce. Výtvarná expozice Památníku Terezín

Husitské muzeum v Táboře Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor E-mail: tabor@husitskemuzeum.cz URL: http://www.husitskemuzeum.cz

17. května 2015; stálá expozice Památník Terezín, s. p. o. Principova alej 304, 411 55 Terezín E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz URL: http://www.pamatnik-terezin.cz

Scénář: RNDr. Daniel Abazid, doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., Mgr. Josef Makoč, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Mgr. Lenka Vandrovcová, Mgr. Jitka Vandrovcová, prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., Mgr. Lenka Zajícová Architektonické řešení: Ing. arch. Monika Krausová Scénografické řešení: Ing. arch. Monika Krausová, Mgr. Lenka Zajícová Výtvarné řešení: Gustav Fifka, Mgr. Lenka Zajícová Výstava věnovaná životu a dílu Jana Husa představovala dosud nejobsáhlejší projekt v dějinách Husitského muzea. Ve výstavních sálech nalezli návštěvníci doklady o Husově životní dráze, působení na univerzitě, sporu s církví, cestě do Kostnice, vystoupení na koncilu i jeho upálení, dále se dozvídali o Husově významu pro českou a evropskou reformaci i o jeho místu v historické paměti moderního českého národa. Byla zde shromážděna řada unikátních exponátů, které byly vystaveny často po dlouhé době a ve vzájemné souvislosti vlastně poprvé.

Scénář: PhDr. Blanka Stehlíková, CSc. Architektonické řešení: ak. arch. Václav Hejna Výtvarné řešení: ak. arch. Václav Hejna Stálá expozice vznikla u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války. Je v ní prezentováno přes 120 uměleckých prací s tématikou boje proti fašismu, nacismu a válce, v naprosté většině ze sbírky Památníku Terezín. V expozici jsou vystaveny obrazy, kresby, grafiky a plastiky významných českých umělců vzniklé od třicátých do konce osmdesátých let 20. století, a to včetně nově získaných přírůstků. Dlouhodobě budovaná sbírka protiválečného umění, která je v České republice jedinečná svým zaměřením, rozsahem i uměleckou kvalitou, má svůj význam i v evropském kontextu. Kresby vězňů nacistických koncentračních táborů a věznic, jejichž originály nemohou být z důvodu ochrany dlouhodobě vystaveny, jsou prezentovány formou audiovizuálního pásma.

24

GM_VZ_2016_pres.indd 24

5/9/16 11:04 AM


Muzejní výstava roku 2015

Zbraně pro boj, sport i lov 16. prosince 2015 – 31. prosince 2016 Muzeum Vyškovska, p. o. náměstí Čsl. armády 475/2, 682 01 Vyškov E-mail: mv@muzeum-vyskovska.cz URL: http://www.muzeum-vyskovska.cz

Scénář: PhDr. Jiří Setinský, Mgr. Renata Kotulánová, PhDr. Eva Dvořáková; Vladimír Kočan, Ing. Roman Gronský Architektonické řešení: PhDr. Eva Dvořáková, Zdeněk Zacpálek Výtvarné řešení: Bc. Veronika Bracková, Veronika Skálová Sbírka zbraní Muzea Vyškovska není sbírkou budovanou systematicky, jako je tomu ve specializovaných vojenských nebo některých krajských muzeích a přesto obsahuje některé zajímavé a hodnotné exponáty. Pro výstavu byly vybrány reprezentativní kolekce chladných i palných zbraní tak, aby byly zastoupeny všechny hlavní typy z různých období. Způsob instalace byl inspirován prezentací zbraní ve starých šlechtických zbrojnicích. Významnou součástí výstavy byly textové panely, jejichž obsahem byl vývoj chladných i palných zbraní v návaznosti na historické události počínaje napoleonskými válkami a konče druhou světovou válkou. Vystaveny byly rovněž vybrané střelecké terče a dobové vyobrazení vyškovské střelnice.

25

GM_VZ_2016_pres.indd 25

5/9/16 11:04 AM


Muzejní publikace roku 20 15

Seznam 32 projektů účastnících se Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2015 (uspořádáno abecedně dle sídla muzea)

26

GM_VZ_2016_pres.indd 26

5/9/16 11:04 AM


Muzejní publikace roku 2015 Seznam projektů

Horizonty modernismu – Zdeněk Rossmann (1905–1984) I Moravská galerie v Brně Sousedství na hranici. Bruntálsko 1938–1946 I Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace České Budějovice pod hákovým křížem I Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj I Muzeum východních Čech v Hradci Králové Obrazy Chebu. Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století I Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje / Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. Karlovarského kraje Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590 I Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. Průvodce muzeem v Chotěboři. 1885–2015 I CEKUS Chotěboř – Městské muzeum Pohyb – výraz – emoce. Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle I Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Kniha Střední Čechy – kolébka národních patronů I Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. Most naděje a života. Růžový Sad přátelství a míru Lidice (1955–2015) I Památník Lidice, n. k. p. Zámek Mikulov I Regionální muzeum v Mikulově, p. o. Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se I Muzeum umění Olomouc, s. p. o. Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje I Olomoucký kraj / Archeologické centrum Olomouc, p. o. / Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. / Muzeum Komenského v Přerově, p. o. / Vědecká knihovna v Olomouci / Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. / Vlastivědné muzeum v Olomouci / Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o. / Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku I Východočeské muzeum v Pardubicích, p. o. Pardubický fotograf Josef Pírka I Východočeské muzeum v Pardubicích, p. o. Gottfried Lindauer 1839–1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů / Západočeská galerie v Plzni, p. o. Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska I Západočeská galerie v Plzni, p. o. Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech I Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Umělecká keramika. Historismus, secese, moderna. Keramická škola v Bechyni 1884–1948 I Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. I Muzeum hlavního města Prahy Katalogy expozic Národního technického muzea I Národní technické muzeum Zámek s vůní benzínu I Národní památkový ústav / Národní technické muzeum Zpráva o knize / Book Report I Památník národního písemnictví Jakub Jan Ryba I Podbrdské muzeum Uchováno budoucím generacím: Devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm I Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštem, národní kulturní památka Tenkrát v Sedlčanech I Městské muzeum Sedlčany Jan Hus 1415/2015 I Husitské muzeum v Táboře Lidové písně z Podhorácka III. Tišnovsko a Bystřicko I Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o. Zápisky sedláka Josefa Dlaska – Měl jsem nestálé štěstí I Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o. Libereckého kraje Antonín Waldhauser ze soukromých sbírek: výběrový katalog výstavy k 180. výročí malířova narození I Městské muzeum a galerie Vodňany Zbraně pro boj, sport i lov I Muzeum Vyškovska, p. o. Katalog sbírky skla a bižuterie Městského muzea v Železném Brodě I Městské muzeum v Železném Brodě

27

GM_VZ_2016_pres.indd 27

5/9/16 11:04 AM


Muzejní publikace roku 2015

Text: Jaroslav Jiřík, Jiří Vávra, Miroslava Šmolíková, Milan Kuchařík (eds.) Fotografie: kolektiv autorů Ilustrace: Libor Balák, Francesco Corni ISBN: 978-80-87828-15-1 Muzeum hlavního města Prahy Kožná 1, 110 00 Praha 1 E-mail: muzeum@muzeumprahy.cz URL: http://www.muzeumprahy.cz

o íst

Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů.

m 1.

Cena Gloria musaealis v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2015

Publikace prezentuje veřejnosti výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu pohřebiště z 5. století v Praze-Zličíně. Výjimečné je to, že se podařilo prozkoumat celé pohřebiště, které nám pomůže udělat si představu o lidech v tomto poměrně dramatickém období dějin. Výzkum je prezentován na pozadí dějin pozdně antického období a doby stěhování národů v Evropě. Čtenáři je tak výzkum prezentován v širších souvislostech celého tehdejšího známého světa politických dějin a dějin všedního dne. Poutavý text je doprovázen bohatým fotografickým a obrazovým materiálem, což dohromady vytváří výjimečné odborné dílo.

28

GM_VZ_2016_pres.indd 28

5/9/16 11:04 AM


Muzejní publikace roku 2015

Text: Zdeněk Vybíral (ed.) Fotografie: kolektiv autorů ISBN: 978-80-87516-22-5 Husitské muzeum v Táboře Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor E-mail: tabor@husitskemuzeum.cz URL: http://www.husitskemuzeum.cz

o íst

Jan Hus 1415/2015

m 2.

II. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2015

Publikace se snaží přiblížit život a činnost Jana Husa méně tradičními prostředky nejen zkoumáním písemných dokumentů, ale především prostřednictvím věcí denní potřeby a uměleckých děl. Podařilo se shromáždit a vědecky zpracovat předměty z doby Husova života, ale i následujících staletí, které přibližují Husův „druhý život” a husovskou tradici. Čtenář si tak může udělat představu nejen o tom, jak vypadal život na přelomu 14.–15. století, ale i jak se vyvíjelo chápání osoby a díla Mistra Jana Husa i v nadcházejících obdobích. Zájemcům je tak předložen netradiční pohled na jednu z nejvýznamnějších osob naší historie. Všechny texty jsou uvedeny nejen v češtině, ale i v angličtině, takže publikace je dostupná zájemcům o osobu Jana Husa i v zahraničí.

29

GM_VZ_2016_pres.indd 29

5/9/16 11:04 AM


Muzejní publikace roku 2015

Text: Miloš Hořejš, Jiří Křížek Fotografie: různí autoři z let 1894 až 1945 Ilustrace: Jáchym Šerých ISBN: 978-80-204-3930-7 (NPÚ) / 978-80-7037-258-6 (NTM) Národní památkový ústav / Národní technické muzeum Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 / Kostelní 42, 170 78 Praha 7 E-mail: epodatelna@npu.cz / info@ntm.cz URL: http://www.npu.cz; http://www.ntm.cz

o íst

Zámek s vůní benzínu

m 3.

III. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2015

Knihu o vývoji motorismu na šlechtických sídlech v českých zemích a ve střední Evropě od konce 19. století do roku 1948, kdy došlo k definitivní likvidaci šlechty jako specifické sociokulturní vrstvy, vydaly Národní památkový ústav a Národní technické muzeum v rámci ukončení pětiletého projektu NAKI. Základ publikace tvoří dvacet tři tematických kapitol dokumentujících historii zejména využití automobilů na šlechtických sídlech včetně nezbytného zázemí pro jejich provozování. Velmi zajímavý a poutavý text graficky citlivě doplňuje 285 reprodukcí unikátních historických fotografií objevených autory ve fondech vrchnostenských správ velkostatků ve šlechtických rodinných albech.

30

GM_VZ_2016_pres.indd 30

5/9/16 11:04 AM


Muzejní publikace roku 2015

Horizonty modernismu – Zdeněk Rossmann (1905–1984)

Sousedství na hranici. Bruntálsko 1938–1946

Text: Marta Sylvestrová, Jindřich Toman (eds.) Fotografie: Andrea Bratrů Velnerová ISBN: 978-80-7027-284-8

Text: Mgr. Igor Hornišer ISBN: 978-80-87038-24-6

Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 26 Brno E-mail: info@moravska-galerie.cz URL: http://www.moravska-galerie.cz

Muzeum v Bruntále, p. o. Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál E-mail: muzeum@mubr.cz URL: http://www.mubr.cz

Monografie, která vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy, představuje první rozsáhlou přehlídku díla význačného a přesto opomíjeného představitele československého modernismu. Zdeněk Rossmann byl osobností, která otevírala celou řadu horizontů a s lehkostí se pohybovala napříč médii – mezi typografií, knižním designem, plakátovou tvorbou, reklamou, scénografií a výstavní architekturou. Vedle autorů výstavy jsou v publikaci zastoupeni další významní čeští i zahraniční badatelé. Ve spolupráci s řadou národních a mezinárodních institucí vedl výzkum badatelského týmu k objevům vzácných archivních materiálů, které se vztahují k Rossmannovu dílu a osvětlují jeho vazby k vedoucím osobnostem meziválečného evropského designu a architektury.

Období druhé světové války je etapou historie, která tvoří významný dějinný předěl. Publikace popisuje a přibližuje na příkladu Bruntálska události, které právě v těchto letech zasáhly odtržené části československého pohraničí. Kniha připomíná vývoj válečného konfliktu z pohledu obyvatel v zázemí, jeho předznamenání, průběh osvobozovacích bojů a dopad válečných událostí a události prvního poválečného roku. Text je bohatě doplněn fotografiemi, reprodukcemi dobových materiálů a textovými přílohami, které jsou mnohdy prezentovány poprvé.

31

GM_VZ_2016_pres.indd 31

5/9/16 11:04 AM


České Budějovice pod hákovým křížem Text: Jiří Petráš (ed.) Fotografie: ABS Brno – Kanice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, SOkA České Budějovice, Jan Ciglbauer, Daniel Kovář, Petr Kozel ISBN: 978-80-87311-59-2

Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj Text: Bohumír Tuhý, Jiří Šramar, Josef Šrámek a kol. Fotografie: Miroslav Beneš, Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové ISBN: 978-80-87686-11-9

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice E-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz URL: http://www.muzeumcb.cz

Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 502 00 Hradec Králové E-mail: muzeum@muzeumhk.cz URL: http://www.muzeumhk.cz

Publikace nabízí širokému okruhu čtenářů popis každodenního života (nejen) občanů protektorátních Českých Budějovic. Populárně laděný text s bohatým obrazovým doprovodem vytvořil na základě mnohaletého archivního studia, průzkumu terénu a rozhovorů s pamětníky kolektiv autorů tvořený pracovníky českobudějovických vědeckých institucí (Jihočeského muzea, Státního okresního archivu a Jihočeské univerzity) a amatérskými historiky. Výsledkem je plastický obraz života v Českých Budějovicích v nelehkém období našich dějin 1939–1945.

Publikace byla připravena ke 150. výročí daného konfliktu a jejím cílem je představit podobu, fungování a vybavení armád Rakouska, Saska a Pruska. Základem se stala práce, vydaná v roce 1990, jež nebyla dodnes nahrazena, přestože je poznamenána nedostupností zahraniční literatury před rokem 1989 i dobovými grafickými možnostmi. Autorský tým tak přikročil ke kritické revizi původního textu a jeho mnohdy výraznému přepracování. Nosným pilířem katalogu jsou v první řadě fotografie sbírkových předmětů militární povahy, spravované Muzeem východních Čech v Hradci Králové, které vstupují do přímé interakce s textem a tvoří tak nikoliv ilustraci, ale pevný provázaný celek.

32

GM_VZ_2016_pres.indd 32

5/9/16 11:04 AM


Muzejní publikace roku 2015

Obrazy Chebu. Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století

Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590

Text: Michaela Bäumlová, Zbyněk Černý, Marcel Fišer Fotografie: Jiří Gordon ISBN: 978-80-85018-86-8 (Muzeum Cheb) / 978-80-87395-18-9 (GAVU Cheb)

Text: Renáta Gubíková, Markéta Prontekerová (eds.) ISBN: 978-80-87898-11-6

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje / Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb / nám. Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, 350 02 Cheb E-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz / pokladna@gavu.cz URL: http://www.muzeumcheb.cz; http://www.gavu.cz Publikace se věnuje problematice zobrazování města Chebu od 16. století do 80. let 20. století. Koncipována je jako doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě. Kniha přináší první ucelené a kritické zhodnocení tohoto tématu. Jednotlivá katalogová hesla jsou doplněna rozsáhlým pojednáním, zasazujícím vyobrazení do širšího dějinného a uměnovědného kontextu.

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. Palackého 86, 430 01 Chomutov E-mail: sekretariat@muzeum-cv.net URL: http://www.muzeum-cv.net K 50. výročí úmrtí Josefa Opitze (1890–1963), předního českoněmeckého historika umění, který položil základ studia dějin starého umění severozápadních Čech, byla uspořádána série akcí, jejichž cílem bylo na tuto osobnost upozornit, zhodnotit přínos jeho odborné práce a představit dosavadní uměleckohistorické bádání. Prvním krokem bylo otevření expozice Všemu světu na útěchu, spojené s vydáním katalogu. Byla představena první monografická výstava, věnovaná životu Josefa Opitze a současně uspořádána konference, která všechny akce významově propojila. Výsledným výstupem této konference je stejnojmenný sborník, který zároveň logicky uzavírá sérii akcí. 33

GM_VZ_2016_pres.indd 33

5/9/16 11:04 AM


Průvodce muzeem v Chotěboři. 1885–2015

Pohyb – výraz – emoce. Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle

Text: Mgr. Michal Rozhoň Fotografie: Mgr. Michal Rozhoň, Pavla Benešová ISBN: 978-80-87330-18-0

Text: PhDr. Petr Nový Fotografie: Aleš Kosina, Gabriel Urbánek, Tomáš Hilger, Jiří Jiroutek, Horst Kolberg ISBN: 978-80-86397-17-7

CEKUS Chotěboř – Městské muzeum Riegrova 1 – zámek, 583 01 Chotěboř E-mail: muzeum-chotebor@cekus.eu URL: http://www.cekus.eu/muzeum

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou E-mail: info@msb-jablonec.cz URL: http://www.msb-jablonec.cz

Historicko-filozofická studie přinášející hluboký vhled do rozvoje koncepce malého městského muzea a podrobný popis jeho vývoje s představením muzejních sbírek, pracovníků i osobností muzea, publikační a odborné činnosti. Kniha vyšla k 130. výročí založení muzea a skládá se ze dvou částí. První je nazvána „Dějiny jedné chotěbořské ideje“. Jejím obsahem je studie o vývoji a proměnách smyslu vlastivědného muzea od jeho založení po současnost. Druhá část s názvem „Podrobný průvodce muzeem“ přináší pohled na 130 let vývoje sbírek, výstavní a odborné činnosti muzea. Součástí publikace je i rozsáhlá obrazová příloha. Ta přináší především méně známé předměty ze sbírek a některé nové fotografie.

Publikace, obsahující v jednom svazku českou, anglickou a německou jazykovou verzi, přináší komplexní pohled na fenomén tzv. skleněných železnobrodských figurek, jejichž největší veřejnou kolekci na světě jablonecké muzeum spravuje. Jedinečnost publikace tkví ve srovnávací koncepci, kdy je součástí textu i kapitola věnovaná uchopení figurálního tématu ve světovém kontextu. Zpracovává toto téma souhrnně též v českém sklářství, a to včetně tzv. autorské volné tvorby. Tématu dosud nebyla věnována systematická pozornost, přestože se jedná o výtvarně a technologicky originální obor, který má své obdivovatele a sběratele po celém světě.

34

GM_VZ_2016_pres.indd 34

5/9/16 11:04 AM


Muzejní publikace roku 2015

Kniha Střední Čechy – kolébka národních patronů

Most naděje a života. Růžový Sad přátelství a míru Lidice (1955–2015)

Text: Jiří Sláma, Zdeňka Hledíková, Tomáš Petráček, Petr Sommer, Zdeněk Kuchyňka Fotografie: kolektiv autorů ISBN: 978-80-904728-9-1

Text: Přemysl Veverka, Luba Hédlová, Jiří Žlebčík Fotografie: Martin Homola ISBN: 978-80-80072-02-7

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. Huťská 1375, 272 01 Kladno E-mail: muzeum@omk.cz URL: http://www.omk.cz

Památník Lidice, n. k. p. Tokajická 152, Lidice, 273 54 E-mail: lidice@lidice-memorial.cz URL: http://www.lidice-memorial.cz

Původní projekt měl posílit identitu Středočeského kraje tématem, které patří mezi základní kameny české státnosti a zároveň představuje ryze středočeský fenomén „kolébky patronů“ – sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. V rámci projektu měla vzniknout putovní výstava a publikace. Vše skončilo jen u záměru. Muzeum se však myšlenky na vydání publikace nevzdalo a s předními odborníky připravilo nejen kapitoly se soudobým pohledem na život a kult těchto národních patronů, ale i vhled do doby, v níž žili svůj pozemský život. Obrazový doprovod představují sbírkové předměty z muzeí zřizovaných Středočeským krajem.

Publikace vydaná k 60. výročí založení Růžového sadu přátelství a míru v Lidicích pojednává o historii a současnosti sadu a obsahuje mimo jiné jmenný seznam odrůd všech růžových keřů, nacházejících se v současnosti na jeho území. První část pojednává o historii tohoto unikátního zahradnicko-architektonického díla, proslulého i v zahraničí, líčí peripetie, vzestupy i pády, jimiž zahrada během desetiletí procházela, poznamenávána dobovými společensko-politickými vlivy. Druhá část je věnována prezentaci lokality z hlediska zahradnického. Celostránkové fotografie představují sad v jeho největší kráse v době plného květu.

35

GM_VZ_2016_pres.indd 35

5/9/16 11:05 AM


Zámek Mikulov

Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se

Text: Dobromila Brichtová Fotografie: Milan Karásek, Petr Macháček Ilustrace: Petr Tybitancl, Tereza Pirščová-Brichtová, František Zelinka ISBN: 978-80-85088-47-2

Text: Marie Klimešová ISBN: 978-80-7467-088-6 (Arbor vitae), 978-80-87149-98-0 (Muzeum umění Olomouc), 978-80-87799-40-6 (Alšova jihočeská galerie)

Regionální muzeum v Mikulově, p. o. Zámek 22/1, 692 01 Mikulov E-mail: rmm@rmm.cz URL: http://www.rmm.cz

Muzeum umění Olomouc, s. p. o. Denisova 47, 771 11 Olomouc E-mail: info@olmuart.cz URL: http://www.olmuart.cz

Publikace shrnuje dějiny významné jihomoravské památky představené jednak její stavební historií, jednak medailony věnovanými životům a kariérám jejích majorátních pánů – Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Nezbytný text o historii zámku a jeho majitelích je členěn do tří témat. Cílem je osvětlit proměny komplexu od královského a od 13. století liechtensteinského hradu až po obnovu zámku v roce 1945 vyhořelého. Muzejním expozicím a výstavám instalovaným v zámeckých prostorách je věnován závěr publikace.

Publikace je první komplexní monografií sochaře Zbyňka Sekala, slovy její autorky uhrančivé umělecké osobnosti poválečné české i rakouské kultury. S ohledem na umělcovu všestrannost je koncipována jako montáž textů zaměřených na analýzu díla a pasáží ze Sekalových deníků, které si téměř po celý život psal. Ukazuje díla ze všech období a okruhů autorovy tvůrčí aktivity z širokého časového rozpětí od přelomu 30. a 40. let 20. století až do samého závěru jeho života v roce 1997, spolu s kompletním anglickým překladem a rozsáhlým přehledem Sekalových výstav včetně bibliografie.

36

GM_VZ_2016_pres.indd 36

5/9/16 11:05 AM


Muzejní publikace roku 2015

Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje

Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku

Text: Mojmír Bém a kol. Fotografie: kolektiv autorů, archivy kulturních institucí zřizovaných Olomouckým krajem, Studio Tast+TRANSAT, archiv spolku Roma Victor, rodinný archiv MUDr. Lindy Wichterlové Ilustrace: Ilona Hradilová, Antonie Pešková ISBN: 978-80-87982-32-7

Text: Jan Jílek, Vit Vokolek, Kristýna Bulvová, Pavel Burgert, František J. Kašpárek, Hana Černá, Dominika Schmidtová Fotografie: Luděk Vojtěchovský, Vít Vokolek, Jarmila Švédová, Radko Sedláček Ilustrace: František Skřivánek, Monika Špilková ISBN: 978-80-87151-36-5

Olomoucký kraj / Archeologické centrum Olomouc, p. o. / Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. / Muzeum Komenského v Přerově, p. o. / Vědecká knihovna v Olomouci / Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. / Vlastivědné muzeum v Olomouci / Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o. / Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc E-mail: posta@kr-olomoucky.cz URL: http://www.kr-olomoucky.cz

Východočeské muzeum v Pardubicích, p. o. Zámek 2, 530 02 Pardubice E-mail: vcm@vcm.cz URL: http://www.vcm.cz

Vydání výpravné obrazové publikace je splněním jednoho ze závazků, které si Rada Olomouckého kraje dala pro oblast kultury. Kniha představuje 111 předmětů či jejich souborů, které jsou reprezentativním výběrem zastupujícím sbírkové předměty shromážděné a uchovávané v muzeích kraje, nálezy Archeologického centra a knihy ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci.

Katalog ke stálé archeologické expozici je složen ze dvou částí. První tvoří kapitoly o pravěku a raném středověku Pardubicka. Jsou zde představeny vybrané fenomény, lokality a nejdůležitější nálezy. Text je doplněn fotografiemi nalezišť, mapkami a nechybí ani idealizované rekonstrukce. Druhá část – vlastní katalogový text – prezentuje nejtypičtější a nejcennější nálezy. V publikaci je dále obsažen soupis k pravěku a ranému středověku Pardubicka. Kniha obsahuje také dosud nezveřejněný materiál.

37

GM_VZ_2016_pres.indd 37

5/9/16 11:05 AM


Pardubický fotograf Josef Pírka

Gottfried Lindauer 1839–1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů

Text: Renáta Tetřevová Fotografie: Luděk Vojtěchovský ISBN: 978-80-85211-36-8

Text: Leonard Bell, Tomáš Bernhardt, Lada Hubatová-Vacková, Aleš Filip, Milan Kreuzzieger, Ngahiraka Mason, Roman Musil, Mathew Norman, Tomáš Winter Fotografie: Oto Palán ISBN: CZ: 978-80-7467-081-7 (Arbor vitae); 978-80-88027-03-4 (ZČG) EN: 978-80-7467-082-4 (Arbor vitae); 978-80-88027-04-1 (ZČG)

Východočeské muzeum v Pardubicích, p. o. Zámek 2, 530 02 Pardubice E-mail: vcm@vcm.cz URL: http://www.vcm.cz

Západočeská galerie v Plzni, p. o. Pražská 13, 301 00 Plzeň E-mail: info@zpc-galerie.cz URL: http://www.zpc-galerie.cz

Publikace byla vydána k příležitosti otevření stejnojmenné výstavy a vzdává hold vynikajícímu pardubickému fotografovi Josefu Pírkovi, který v Pardubicích žil a pracoval od 80. let 19. století po 30. léta 20. století. Autorka a zároveň kurátorka výstavy představuje průřez Pírkovy tvorby a dělí ji dle tematických celků do pěti kapitol. Publikace, stejně jako výstava, je určena především místním patriotům a milovníkům historické fotografie.

Plzeňský rodák Gottfried Lindauer byl umělec s pozoruhodným životním osudem, který ovšem až dosud čekal na plnohodnotné zhodnocení svého díla. Publikace je první monografií o životě a díle tohoto malíře, spojujícího střední Evropu a Oceánii. Kniha je dílem česko-novozélandského autorského týmu a byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy.

38

GM_VZ_2016_pres.indd 38

5/9/16 11:05 AM


Muzejní publikace roku 2015

Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

Text: Petr Domanický Fotografie: Radovan Kodera, Karel Kocourek, Oto Palán, historické snímky Ilustrace: Martin Bušek – schematické mapky ISBN: 978-80-88027-01-0 (ZČG), 978-80-87338-49-0 (Starý most, s. r. o.)

Text: Milan Metlička Fotografie: Ivana Michnerová, Milan Metlička Ilustrace: Petra Peterková (loga pro období), Lenka Šmolíková (náplň map, půdorys) ISBN: 978-80-7247-123-2

Západočeská galerie v Plzni, p. o. Pražská 13, 301 00 Plzeň E-mail: info@zpc-galerie.cz URL: http://www.zpc-galerie.cz

Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň E-mail: reditelstvi@zcm.cz URL: http://www.zcm.cz

Hanuše Zápala je možné považovat za nejvýznamnější osobnost architektury Plzeňska v novodobé historii. Přesto mu zatím byla věnována jen mizivá pozornost a ucelené monografické zpracování citelně dlouhodobě chybělo. Jeho pořízení komplikovala mj. absence dochované, byť fragmentární, pozůstalosti. Kniha představuje první snahu o ucelené zpracování života a práce Hanuše Zápala a jejich přiblížení veřejnosti. Vznikla na základě postupného, více než dvě desetiletí trvajícího, shromažďování informací a dokumentů.

Katalog expozice pravěku a raného středověku v Západočeském muzeu v Plzni shrnuje dosavadní poznatky o pravěkých a raně středověkých dějinách na území Plzeňského kraje. Texty kromě základních charakteristik jednotlivých období pravěku seznamují s nejvýznamnějšími archeologickými objevy a nálezy v regionu. Katalog vychází v českém, německém a anglickém jazyce. Publikace má 306 barevných fotografií artefaktů, mapy se strukturovanými legendami a terénní dokumentaci výzkumů.

39

GM_VZ_2016_pres.indd 39

5/9/16 11:05 AM


Umělecká keramika. Historismus, secese, moderna. Keramická škola v Bechyni 1884–1948

Národní technické muzeum. Století technického důvtipu ve 14 stálých expozicích

Text: Lenka Merglová Pánková Fotografie: Lucie Prášilová, Ivana Michnerová, Libor Hošek, Tomáš Bernhardt, Gabriel Urbánek ISBN: 978-80-7247-114-0

Text: kolektiv autorů Fotografie: Kateřina Uksová, Martin Přibil, Tomáš Štanzel, Stanislav Dvořák, André Matějíček ISBN: dle jednotlivých katalogů

Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň E-mail: reditelstvi@zcm.cz URL: http://www.zcm.cz

Národní technické muzeum Kostelní 42, 170 78 Praha 7 E-mail: adam.dusek@ntm.cz URL: http://www.ntm.cz

Termín 130. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy (původně c. k. Odborné školy keramické) v Bechyni se stal příležitostí shromáždit a zpracovat kolekci bechyňské keramiky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, depozitářů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, Městského muzea v Bechyni a Uměleckoprůmyslového musea v Praze a podat širší informaci o první české škole zabývající se výchovou odborníků zaměřených na výrobu a navrhování keramiky. Kniha nevypovídá jen o historii a umělecké úrovni žákovských prací, ale informuje i o způsobu výuky v tehdejším c. k. odborném školství, o kontaktech mezi Bechyní a uměleckoprůmyslovými školami v Praze a Vídni.

Národní technické muzeum vydalo ke čtrnácti stálým expozicím soubor 10 katalogů. Záměr autorů byl vytvořit „expozici do kapsy“, neboť jednotlivé publikace obsahují texty, fotografie a archivní materiály, které lze v expozicích nalézt. Soubor tak tvoří unikátní doprovodný materiál k expozicím muzea.

40

GM_VZ_2016_pres.indd 40

5/9/16 11:05 AM


Muzejní publikace roku 2015

Zpráva o knize / Book Report

Jakub Jan Ryba

Text: Vilma Hubáčková, Alena Petruželková Fotografie: Vendula Knopová, archiv PNP, archiv studia Laboratoř ISBN: 978-80-87376-25-6

Text: Mgr. Ivana Hoyerová Fotografie: archiv Podbrdského muzea, archiv Společnosti Jakuba Jana Ryby, archiv Praga Mystica s. r. o., kolektiv autorů ISBN: 978 -80-86767-12-3

Památník národního písemnictví Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 E-mail: post@pamatnik.np.cz URL: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Podbrdské muzeum Palackého 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem E-mail: hk@podbrdskemuzeum.cz URL: http://www.podbrdskemuzeum.cz

Publikace k 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Publikace dokumentuje originálně koncipovaný projekt výstavy, který monitoruje výstavu od jejího zadání až do realizace v kontextu užití nových medií. Vede k jejich pochopení a poukazuje na fenomén knihy z originální perspektivy autorů prostřednictvím kreativní fotodokumentace v inovativním designu.

V rámci oslav výročí narození a úmrtí rožmitálského učitele a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (1765–1815) byla vydána první celobarevná monografie. Kniha navazuje na expozici vybudovanou v roce 2010 v Podbrdském muzeu a přináší mnoho méně známých či dosud neznámých informací, vyvrací četné omyly a mýty, které se dlouhá léta šíří nejen o Rybově díle, ale zvláště o jeho podobě a osobnosti. Členění knihy odráží jednotlivé etapy Rybova života a místa jeho působení.

41

GM_VZ_2016_pres.indd 41

5/9/16 11:05 AM


Uchováno budoucím generacím: Devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Text: Eva Románková (ed.) Fotografie: kolektiv autorů, fotoateliér Bittl a Hawlik ISBN: 978-80-87210-51-2

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštem, národní kulturní památka Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm E-mail: muzeum@vmp.cz URL: http://www.vmp.cz Jedná se o první knihu v historii muzea, která postihuje celý jeho sbírkový fond včetně pomocných a dokumentačních sbírkových celků. Do publikace jsou zařazeny také kapitoly o historii muzea a budování jednotlivých areálů, které přímo ovlivnily směřování sbírkotvorné činnosti. Jednotlivé části pojednávají o tvorbě sbírkových celků, jejich vývoji a přístupech jednotlivých kurátorů, kteří významně ovlivnili jejich současnou podobu.

Tenkrát v Sedlčanech Text: Jaroslav Nádvorník Fotografie: Fond Městského muzea Sedlčany, soukromí sběratelé ISBN: 978-80-903679-9-9

Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, 264 01 Sedlčany E-mail: muzeum@muzeum-sedlcany.cz URL: http://www.muzeum-sedlcany.cz Publikace prostřednictvím starých pohlednic přibližuje život v maloměstských Sedlčanech v obdobích Rakousko – Uherské monarchie, za První republiky s přesahem do let válečných i do doby po roce 1948. Vedle fotografií z fondu muzea, tvoří základ knihy prvorepublikové pohlednice ze sbírky sedlčanského sběratele Milana Růžičky. Na nich se představují Sedlčany „ve starých zlatých časech“ svými ulicemi a náměstími, které tehdejší fotografy zaujaly. Autor sbíral informace během pěti let od sedlčanských pamětníků, z církevních matrik, sedlčanských kronik a z dalších dokumentů a reálií získaných zejména v muzeu.

42

GM_VZ_2016_pres.indd 42

5/9/16 11:05 AM


Muzejní publikace roku 2015

Lidové písně z Podhorácka III. Tišnovsko a Bystřicko

Zápisky sedláka Josefa Dlaska – Měl jsem nestálé štěstí

Text: Marta Toncrová, Silva Smutná (eds.) Fotografie: kolektiv autorů ISBN 978-80-86894-36-2 (Muzeum Vysočiny Třebíč: váz.)

Text: Alžběta Kulíšková Fotografie: archivní fotografie ISBN: 978-80-87416-21-1

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o. Zámek 1, 674 01 Třebíč E-mail: muzeum@muzeumtr.cz URL: http://www.muzeumtr.cz

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o. Libereckého kraje Skálova 71, 511 01 Turnov E-mail: jakoubeova@muzeum-turnov.cz URL: http://www.muzeum-turnov.cz

Publikace byla vydána ve spolupráci Muzea Vysočiny Třebíč a brněnského pracoviště Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Jedná se o další svazek sbírky lidových písní z Podhorácka (díl I., Náměšťsko a Velkobítešsko, 2011; díl II. Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko, 2013), který je zaměřen na písně ze severní části národopisného regionu. Na jeho přípravě se podílelo také Podhorácké muzeum v Předklášteří. V devíti tematických celcích je uvedeno celkem 308 písní. Písně byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů, starších tisků i regionální literatury.

V turnovském muzeu je již více než sto let uložen nenápadný rukopis, který však patří k nejvýznamnějším písemným památkám první poloviny 19. století – čtyřsetstránkový zápisník sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova. Josef Dlask žil mezi léty 1782 a 1853 na rodném statku u Jizery, byl vynikajícím hospodářem a významným činovníkem v obci, kde zastával funkci rychtáře. Více než padesát let si vedl zápisník, do kterého si zaznamenával události ze svého života a pořizoval si i rozsáhlé výpisky ze soudobé naučné literatury. Připravená edice je prvním kompletním vydáním Dlaskova zápisníku. Obsahuje rozsáhlý poznámkový aparát i fotografickou přílohu a rejstříky. 43

GM_VZ_2016_pres.indd 43

5/9/16 11:05 AM


Antonín Waldhauser ze soukromých sbírek: výběrový katalog výstavy k 180. výročí malířova narození

Zbraně pro boj, sport i lov

Text: Jitka Velková Fotografie: Karel Burda ISBN: 978-80-905004-6-4

Text: Vladimír Kočan, Ing. Roman Gronský, PhDr. Jiří Setinský, Mgr. Renata Kotulánová Fotografie: Jiří Foltýn, Veronika Skálová, Mgr. Zdeňka Jeřábková ISBN: 978-80-905888-2-0

Městské muzeum a galerie Vodňany nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany E-mail: mag@vodnany.net URL: http://www.muzeumvodnany.cz

Muzeum Vyškovska, p. o. náměstí Čsl. armády 475/2, 682 01 Vyškov E-mail: mv@muzeum-vyskovska.cz URL: http://www.muzeum-vyskovska.cz

Obrazy českého krajináře Antonína Waldhausera (1835–1913) patří k vyhledávaným uměleckým dílům mezi odborníky i soukromými sběrateli. Odborné instituce obvykle věnují pozornost známým obrazům z veřejných sbírek. Ke 180. výročí narození významného zdejšího rodáka se muzeum rozhodlo uspořádat výstavu jeho děl pouze ze soukromých sbírek a vydat k ní i katalog. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší publikační prezentaci obrazů Antonína Waldhausera u nás. Reprodukováno je téměř 140 děl ze soukromých sbírek, převážně zatím nepublikovaných. Obrazovou publikaci doprovází malířův životopis, přehled výstav i seznam všech děl.

Ve sbírce Muzea Vyškovska se nachází poměrně rozsáhlý soubor zbraní, který zahrnuje zbraně od pozdního středověku do druhé světové války. Jedná se o zbraně vojenské i civilní, orientálního původu. Sbírka nebyla dosud systematicky zpracovaná. Ve spolupráci s předními českými odborníky na historické zbraně byly všechny položky tohoto typu popsány a vyfotografovány profesionálním fotografem. Pro katalog byly vybrány reprezentativní kolekce chladných i palných zbraní tak, aby byly zastoupeny všechny hlavní typy z různých období a nejcennější a nejzajímavější součásti výstroje.

44

GM_VZ_2016_pres.indd 44

5/9/16 11:05 AM


Muzejní publikace roku 2015

Katalog sbírky skla a bižuterie Městského muzea v Železném Brodě Text: Mgr. Petra Hejralová, Antonín Langhamer Fotografie: Gabriel Urbánek, Jiří Jiroutek, Jaroslav Kvíz ISBN: 978-80-260-8563-8

Městské muzeum v Železném Brodě Náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod E-mail: muzeum@zelbrod.cz URL: http://muzeumzb.cz Muzeum vydalo katalog sbírky skla a bižuterie, který představuje to nejlepší, co se v muzejním fondu nachází. Výběr exponátů je veden myšlenkou představit produkty charakteristické pro železnobrodské sklářství a nejvýznamnější činitele, kteří ovlivňovali svébytnou podobu železnobrodského uměleckého skla. Závěrečná kapitola katalogu je věnována soudobé umělecké produkci – sklářskému symposiu Letní sklářská dílna. Fotografiím předchází úvodní text o historickém vývoji sbírky skla a bižuterie a texty o historii sklářství. Publikace vůbec poprvé představuje sbírku skla a bižuterie muzea a zároveň podává ucelenější přehled o historii sklářské výroby na Železnobrodsku.

45

GM_VZ_2016_pres.indd 45

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 20 15

Seznam 18 projektů účastnících se Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2015 (uspořádáno abecedně dle sídla muzea)

46 71

GM_VZ_2016_pres.indd 46

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015 Seznam projektů

Mendelův odkaz – 150 let od počátků genetiky Art is here!

I Moravská galerie v Brně

I Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum

Oslavy desetiletí Muzea romské kultury jako s. p. o.

I Muzeum romské kultury, s. p. o.

Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany

I Technické muzeum v Brně Zpřístupnění půdní vestavby a zřízení nového depozitáře Muzea Litovel I Muzeum Litovel 70. výročí konce II. světové války na Mostecku I Oblastní muzeum v Mostě, p. o. Letecké muzeum Metoděje Vlacha I Muzeum Mladoboleslavska, p. o. Hanácké obr Josef Drásal I Vlastivědné muzeum v Olomouci Rothmayerova vila: Příběh jednoho domu a jedné rodiny I Muzeum hlavního města Prahy Centrum stavitelského dědictví Plasy I Národní technické muzeum Revitalizace Maiselovy synagogy I Židovské muzeum v Praze Vila Löw-Beer v Brně: památková obnova vily a její zpřístupnění veřejnosti I Muzeum Brněnska, p. o. Didaktické centrum geologie v Říčanech I Muzeum Říčany, p. o. Jakub Jan Ryba dětskýma očima I Podbrdské muzeum Auerspergové I Muzeum Podblanicka, p. o. Inovace učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírody I Muzeum regionu Valašsko, p. o. eBadatelna Zlínského kraje I Zlínský kraj / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. / sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. / Muzeum Kroměřížska, p. o. / Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. / Muzeum regionu Valašsko, p. o. Záchrana objektu bývalých papíren v Žatci a vybudování depozitářů muzea v jejich části

I Regionální muzeum

K. A. Polánka v Žatci

47

GM_VZ_2016_pres.indd 47

5/9/16 11:05 AM


48

GM_VZ_2016_pres.indd 48

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

m 1. o íst

Cena Gloria musaealis v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2015

Centrum stavitelského dědictví Plasy Národní technické muzeum Kostelní 42, 170 78 Praha 7 E-mail: info@ntm.cz URL: http://www.ntm.cz Mgr. Karel Ksandr, PhDr. Martin Ebel, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Bílek

Projekt Centra stavitelského dědictví Plasy dokončený a zpřístupněný 29. září 2015 revitalizoval a dnes pro muzejní účely optimálně využívá část areálu národní kulturní památky – komplex pivovaru bývalého cisterciáckého kláštera. Citlivě a programově propojuje muzejní a edukační funkce určené laické i odborné veřejnosti se zážitkovými aktivitami zaměřenými na nejširší návštěvnickou obec. Využil tak volnočasový areál, který nabízí expozice, výstavy, odbornou knihovnu či praktické ukázky řady stavebních řemesel včetně výchovných programů pro školy. Profesionálům je pak k dispozici studijní depozitář stavebních prvků.

49

GM_VZ_2016_pres.indd 49

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

m 2. o íst

II. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2015

Revitalizace Maiselovy synagogy Židovské muzeum v Praze U Staré školy 1, 110 00 Praha 1 E-mail: office@jewishmuseum.cz URL: http://www.jewishmuseum.cz PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D., PhDr. Alexandr Putík, Ing. Milan Lička

Maiselova synagoga patří trvale k vyhledávaným památkám pražského židovského města. Promyšlená a důsledně připravená revitalizace ji povýšila na novou úroveň a umožnila mnohem širší využití. Především celková sanace zlepšila parametry budovy a podmínky vnitřního prostředí natolik, že bylo možné uplatnit v nové expozici „Židé v českých zemích 10.–18. století” i unikátní artefakty z citlivých materiálů. Projekt zajistil exponátům stabilní podmínky a otevřel tak možnosti pro volbu exponátů. Přispěl tak ke zdaru výtvarně přitažlivé, zajímavé a poučné instalace, rozšířené projekcí průletu židovským městem na základě Langweilova modelu a dotykovými obrazovkami s bohatou vizuální a průvodní dokumentací. Rekonstrukce synagogy se stala významným počinem komplexního muzeologického řešení i přístupu k návštěvníkům.

50

GM_VZ_2016_pres.indd 50

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

m 3. o íst

III. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2015

Letecké muzeum Metoděje Vlacha Muzeum Mladoboleslavska, p. o. Staroměstské nám. 1, 293 80 Mladá Boleslav E-mail: info@muzeum-mb.cz URL: http://www.muzeum-mb.cz doc. arch. Michal Hlaváček, JUDr. Kateřina Soukupová, Ing. Vladimír Handlík

Ve zcela nové budově, jejíž projekt získal v roce 2014 titul Stavba roku, bylo v Mladé Boleslavi otevřeno Letecké muzeum Metoděje Vlacha. V tomto objektu je spojena klasická muzejní expozice o historii letectví s prezentací originálů a věrných replik historických letadel od počátku letectví do 70. let 20. století. Expozici doplňují interaktivní prvky, např. letecký simulátor a audiovizuální technika s řadou obrazových a filmových dokumentů. Muzeum pořádá doprovodné programy pro návštěvníky všech věkových kategorií, jako letecké dny, letecké ukázky, dílny pro děti, přednášky apod.

51

GM_VZ_2016_pres.indd 51

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

ní ášt zvl

Zpřístupnění půdní vestavby a zřízení nového depozitáře Muzea Litovel Muzeum Litovel Smyčkova 795, 784 01 Litovel E-mail: muzeum@muzeumlitovel.cz URL: http://www.muzeumlitovel.cz Ing. Zdeněk Potužák, Mgr. Zdenka Frištenská, Mgr. Robert Najman

na ce

Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2015

Rekonstrukcí dvou objektů pro potřeby Muzea Litovel se podařilo významně rozšířit nabídku kulturních zařízení v Olomouckém kraji. Muzeum, které bylo znovuobnoveno v roce 2004, tak získalo důstojné a moderní prostory pro uložení a prezentaci svých sbírek. Nové expozice vytvořené na základě vlastní široké sbírkotvorné činnosti nabízejí návštěvníkovi pohled na řemesla, významné osoby Litovelska (např. Gustava Frištenského) a na výrobní podniky (zejména výrobu gramofonů). V daných poměrech městského muzea jde tak o výjimečný krok k vytvoření moderní regionální instituce.

52

GM_VZ_2016_pres.indd 52

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

ní ášt zvl

Inovace učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírody Muzeum regionu Valašsko, p. o. Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín E-mail: vitasek@muzeumvalassko.cz URL: http://www.muzeumvalassko.cz Mgr. Jan Husák a kolektiv autorů

na ce

Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2015

Muzeum připravilo v rámci dlouhodobého programu environmentálního vzdělávání pro udržitelný rozvoj mimořádně zajímavý a přínosný projekt. Na základě vlastní výzkumné činnosti zpracovali lektoři a kurátoři soubor multimediálních a interaktivních učebních pomůcek s tématy „Barevný svět” a „Vztah člověka a krajiny na Valašsku”. Každé z těchto témat se dále dělí do vyhraněných výukových cyklů, které zahrnují nejen znalosti, ale také formování hodnotových postojů k zásadním jevům péče o životní prostředí a kulturní dědictví. Projekty jsou primárně určeny pro žáky 2. stupně, ale mohou být přizpůsobeny pro mladší děti či dospělé a seniory. Program připravený pro Valašsko je upraven tak, že je možné jej modifikovat pro jiná prostředí. Vznikly výtvarně přitažlivé, zábavné pomůcky, které obohacují vědomostně a motivují k tvorbě podloženého vlastního názoru.

53

GM_VZ_2016_pres.indd 53

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

Technické muzeum v Brně Purkyňova 105, 612 00 Brno E-mail: info@technicalmuseum.cz URL: http://www.tmbrno.cz

na ce

Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka

ní ášt zvl

Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis udělené na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní počin roku 2015

Technické muzeum v Brně realizovalo v letech 2013–2015 ve spolupráci se Slovenským národním muzeem projekt záchrany muzejní sbírky poškozené požárem na hradě Krásná Hôrka. V rámci projektu byla na pracovišti Metodického centra konzervace ošetřena kolekce militarií a výroba replik nejvzácnějších předmětů z jedinečné sbírky rodu Andrássy. Součástí projektu byly přednášky a workshopy a samostatná výstava k dané problematice včetně možnosti prevence a opatření proti požáru v historických objektech.

Ing. Alena Selucká, Ing. Petr Vaníček, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Renata Pelíšková, Mgr. Michal Mazík, PhDr. Gabriela Podušelová, Mgr. Juliem Barczim, Mgr. Silvie Lőrinčíková

54

GM_VZ_2016_pres.indd 54

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

Mendelův odkaz – 150 let od počátků genetiky

Art is here!

Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum Žerotínovo nám 9, 601 77 Brno E-mail: info@muni.cz URL: http://www.muni.cz

Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 26 Brno E-mail: info@moravska-galerie.cz URL: http://www.moravska-galerie.cz

Ondřej Dostál a kolektiv spolupracovníků

Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Petr Ingerle, Helena Niederhafnerová

Oslavy Mendelových přednášek z roku 1865 znamenaly výrazný krok k prezentaci našeho kulturního, ale i vědeckého odkazu lidstvu. Muzeum se spojilo s řadou tuzemských i zahraničních partnerů pro připomenutí si této události. Přímo v Brně pak proběhly výstavy, odborné i laické konference a společenské aktivity podpořené vědci z celého světa. Výstavním počinem pak byla zápůjčka Mendelových originálů z USA. Hlavní událost nazvaná „Mendelův odkaz“ pak přivedla do Brna špičkovou bioanimaci Drew Berry z univerzity v Melbourne promítanou na budovu kláštera s doprovodem Filharmonie Brno. Zahájení se ujali vzácní hosté v čele s držitelem Nobelovy ceny Sirem Paulem Nursem. Vše završily dvě mezinárodní konference věnované genetice rostlin a lékařské genetice.

Projekt zastřešuje obnovu Pražákova paláce, jedné z pěti budov Moravské galerie v Brně. Zrekonstruovaná expozice Moderní umění, nově vytvořená expozice Nové umění (jejíž základ tvoří umělecká sbírka Jiřího Valocha), nově pojatý prostor Atria, zpřístupněný Depozitář soch, Dětská herna, Muzejní obchod, nově koncipovaný prostor pro krátkodobé výstavy, jako i vchod do paláce přes nádvoří s instalací Sochařského parku a také možnost sklouznutí návštěvníků tobogánem z moderny do současného umění, to vše stojí za jednoduchým záměrem, realizovat požární příčky dle požadovaných norem. A nejen to. Projektem vrcholí obměna, kterou za poslední období galerie prošla. Patří sem i nová vizuální identita.

55

GM_VZ_2016_pres.indd 55

5/9/16 11:05 AM


Vila Löw-Beer v Brně: památková obnova vily a její zpřístupnění veřejnosti

Oslavy desetiletí Muzea romské kultury jako státní příspěvkové organizace

Muzeum Brněnska, p. o. Porta coeli 1001, 666 02 Předkláštěří E-mail: reditel@muzeumbrnenska.cz URL: http://www.muzeumbrnenska.cz; http://www.vilalowbeer.cz

Muzeum romské kultury, s. p. o. Bratislavská 67, 602 00 Brno E-mail: sekretariat@rommuz.cz URL: http://www.rommuz.cz

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. V letech 2013–2014 byla vila kompletně památkově obnovena, zároveň byla rekonstruována Celnice (zahradní domek) a revitalizována zahrada, která přímo vybízí k relaxaci uprostřed zeleně nedaleko centra Brna a poskytuje také výhled na Vilu Tugendhat. Celnice, v níž je umístěna komorní galerie a stylová kavárna, a zahrada byly veřejnosti zpřístupněny v květnu 2015. V samotné vile probíhaly o víkendech komentované prohlídky a v závěru roku zde byla instalována muzejní expozice „Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat“. Vila LöwBeer se stala součástí Brněnského vilového kvarteta.

PhDr. Jana Horváthová, Mgr. Jana Habrovcová, MgA. Anna Babjárová, Mgr. Michal Schuster, Bc. Anežka Hrbáčková Během roku 2015 slavilo Muzeum romské kultury deset let své existence jako státní příspěvkové organizace. V rámci oslav byla připravena celá řada akcí a výstupů pro veřejnost, vrcholem oslav byl slavnostní Ples desetiletí. Součástí oslav byla také výstava dřevěných soch a dekorativních hraček romského řezbáře Martina Matěje Holuba nazvaná „...A možná přijede na koze“. V rámci výstavy byl zajištěn bohatý doprovodný program.

56

GM_VZ_2016_pres.indd 56

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

70. výročí konce II. světové války na Mostecku

Hanácké obr Josef Drásal

Oblastní muzeum v Mostě, p. o. Československé armády 1360, 434 01 Most E-mail: michal.soukup@muzeum-most.cz URL: http://www.muzeum-most.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci nám. Republiky 5, 771 00 Olomouc E-mail: vmo@vmo.cz URL: http://www.vmo.cz

Mgr. Petr Čech, Mgr. Michal Soukup, Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.

Veronika Hrbáčková, Pavel Rozsíval, Lucie Janusová, Ilona Hradilová

Cílem projektu bylo připomenout konec druhé světové války, ale i válečné události od roku 1938 na Mostecku. Kromě výstavy zaměřené na toto téma obsahoval projekt i cyklus přednášek, exkurzí, komentovaných prohlídek a také organizované oslavy výročí, včetně dynamické ukázky bojového střetnutí z května 1945, či ukázku dobové vojenské techniky. Na projekt navazovala i další činnost muzea, např. zaměření Mezinárodního dne archeologie.

Krojovaná figurína obra Josefa Drásala, který žil v letech 1841–1886 a který se v této době díky své výšce kolem 240 cm řadil mezi 14 největších lidí světa, byla poprvé vystavena na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895. Muzeum vyhlásilo veřejnou sbírku s názvem „Oblečme obra Drásala“, díky které se odborně zrestaurovaly krojové součástky – košile, vesta, kalhoty, a zároveň byly vyhotoveny jejich kopie. Otevřením dlouhodobé prezentace figuríny obra Drásala byl naplněn odkaz Národopisné výstavy českoslovanské, jejíž 120. výročí jsme si v roce 2015 připomenuli.

57

GM_VZ_2016_pres.indd 57

5/9/16 11:05 AM


Rothmayerova vila: Příběh jednoho domu a jedné rodiny

Jakub Jan Ryba dětskýma očima

Muzeum hlavního města Prahy Kožná 1/475, 110 01 Praha 1 E-mail: muzeum@muzeumprahy.cz URL: http://www.muzeumprahy.cz

Podbrdské muzeum Palackého 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem E-mail: hk@podbrdskemuzeum.cz URL: http://www.podbrdskemuzeum.cz

Mgr. Maria Szadkowska

Mgr. Petra Peštová, Mgr. Kateřina Hausenblasová, Mgr. Ivana Hoyerová

Stálá expozice interiérů a exteriérů rodinné vily architekta Otto Rothmayera (1892–1966) a jeho ženy Boženy Rothmayerové, textilní výtvarnice a propagátorky moderního životního stylu (1899–1984). Vila byla postavena v letech 1928–1929 v prostém stylu klasicizující moderny, a byla silně ovlivněna dílem Rothmayerova učitele a velkého vzoru Josipa Plečnika. Objekt Rothmayerovy vily je prezentován formou instalované památky, zobrazující autenticitu umělecky vysoce hodnotného díla v plné celistvosti, reflektující význam stavby jako určitého mezníku uměleckých a filozofických posunů ve 20. století. Stálá expozice je věnována nejen dílu Otto Rothmayera a jeho ženy, ale také uměleckým a kulturním hodnotám, které spoluvytvářeli s jejich tehdejšími přáteli a návštěvníky.

Podbrdské muzeum připravilo ve spolupráci s žáky výtvarného oboru ZUŠ Jakuba Jana Ryby a Aeroškolou vzdělávací animovaný dokument o místním učiteli a hudebním skladateli. Film se stal pevnou součástí nového vzdělávacího programu, který muzeum připravilo pro školní skupiny. Práce na dokumentu představuje příklad širšího využití filmové tvorby pro vzdělávací účely v muzeu. Díky Metodickému portálu RVP je film volně přístupný i pro účely vyučujících hudební a výtvarné výchovy.

58

GM_VZ_2016_pres.indd 58

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

Didaktické centrum geologie v Říčanech

Auerspergové

Muzeum Říčany, p. o. Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany E-mail: muzeum@muzeum.ricany.cz URL: http://www.ricany.cz/org/muzeum

Muzeum Podblanicka, p. o. Zámek 1, 258 01 Vlašim E-mail: muzeumvlasim@seznam.cz URL: http://www.muzeumpodblanicka.cz

Mgr. Jakub Halaš, Mgr. Kateřina Čiháková, Ing. Ondřej Semotán, Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.

PhDr. Jindřich Nusek, Mgr. Veronika Hanusová

Didaktické centrum geologie je unikátní venkovní vzdělávací areál zaměřený na interaktivní výuku geologie a geobotaniky. Areál propojuje geologické a geobotanické modely sestavené z autentických materiálů, reprezentativní sbírky hornin z celé ČR a sbírky rostlin pěstovaných na simulovaně přirozených stanovištích. Centrum disponuje vybavenou geologickou laboratoří, která umožňuje řezání, broušení, leštění vzorků, prohlížení v polarizačním mikroskopu atd. Muzeum Říčany zde vede výukové programy a prohlídky pro odborníky, školní skupiny i veřejnost a rozvíjí další podpůrné aktivity jako je vznik virtuálních laboratoří a aplikace rozšířené reality.

Expozice připomíná poslední držitele zámku Vlašim z let 1744–1945. Snaží se rozptýlit „tabu“ vlašimských Auerspergů, tvořené od druhé poloviny 19. století díky odmítání českých státoprávních požadavků Carlosem Auerspergem, prvním premiérem Předlitavska. Místnosti jsou zařízeny jako „narrative rooms“ a většina vybavení pochází ze zámku. O předmětech informují sloupkové panely.

59

GM_VZ_2016_pres.indd 59

5/9/16 11:05 AM


eBadatelna Zlínského kraje Zlínský kraj / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. / Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. / Muzeum Kroměřížska, p. o. / Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. / Muzeum regionu Valašsko, p. o. třída T. Bati 21, 761 90 Zlín E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz URL: http://www.kr-zlinsky.cz

PhDr. Romana Habartová Kraj ve spolupráci s kurátory paměťových institucí Zlínského kraje vytvořili projekt, díky kterému jsou digitálně zpřístupněny ojedinělé dokumenty. Portál „eBadatelna Zlínského kraje“ umožňuje vstoupit do cenných sbírkových fondů čtyř muzeí, galerie výtvarného umění, hvězdárny a krajské knihovny. Díky projektu bude postupně elektronicky zpřístupněno 460.000 stran nejrůznějších dokumentů a filmy v délce trvání 860 minut.

Záchrana objektu bývalých papíren v Žatci a vybudování depozitářů muzea v jejich části Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Husova ul. 678, 438 01 Žatec E-mail: reditel@muzeumzatec.cz URL: http://www.muzeumzatec.cz

PhDr. Radmila Holodňáková, Mgr. Zdeňka Hamousová, Ing. Břetislav Sedláček, Kamil Neufuss Roku 2015 byla ukončena rekonstrukce části bývalých papíren v Žatci. V areálu vzniklo nové pracoviště muzea. Umístění zde najdou veškeré sbírkové fondy, knihovna muzea, přijímací depozitář a konzervátorské pracoviště. Multifunkční sál s expozicí již slouží veřejnosti. Budova je vybavena novým osobním a nákladním výtahem a poskytuje bezbariérový přístup. Dva klimatizované boxy umožňují uložení i těch nejchoulostivějších předmětů. Každé patro je vybaveno samostatnou studovnou.

60

GM_VZ_2016_pres.indd 60

5/9/16 11:05 AM


Muzejní počin roku 2015

61

GM_VZ_2016_pres.indd 61

5/9/16 11:05 AM


20

Cena Českého výboru ICOM 15

62

GM_VZ_2016_pres.indd 62

5/9/16 11:05 AM


Cena Českého výboru ICOM

Gottfried Lindauer (1839–1926): Plzeňský malíř novozélandských Maorů

I Západočeská galerie v Plzni, p. o.

63

GM_VZ_2016_pres.indd 63

5/9/16 11:05 AM


64

GM_VZ_2016_pres.indd 64

5/9/16 11:05 AM


Cena Českého výboru ICOM

Glo ria mu sae alis

Gloria musaealis 2015 Cena Českého výboru ICOM

Gottfried Lindauer (1839–1926): Plzeňský malíř novozélandských Maorů 6. května 2015 – 20. září 2015 Západočeská galerie v Plzni, p. o. Pražská 13, 301 00 Plzeň E-mail: info@zpc-galerie.cz URL: http://www.zpc-galerie.cz

Výjimečný projekt Západočeské galerie v Plzni připravený v úzké spolupráci s novozélandskými partnery poprvé představil dosud neznámé dílo plzeňského malíře Gottfrieda Lindauera. Díky výstavě a doprovodné publikaci se Lindauerovým malbám původních maorských obyvatel Nového Zélandu dostalo vskutku objevného uměleckohistorického zhodnocení. Projekt se stal příkladem hluboké a velmi obohacující mezinárodní spolupráce.

Scénář: Aleš Filip, Roman Musil Architektonické řešení: Zbyněk Baladrán Výtvarné řešení: Robert V. Novák

65

GM_VZ_2016_pres.indd 65

5/9/16 11:05 AM


Výsledky XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015

66

GM_VZ_2016_pres.indd 66

5/9/16 11:05 AM


Kategorie Muzejní výstava roku 2015

Kategorie Muzejní počin roku 2015

Cena Gloria musaealis

Cena Gloria musaealis

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. za výstavu „Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí“ uspořádanou ve dnech 30. září 2015 – 17. dubna 2016

Národní technické muzeum za projekt „Centrum stavitelského dědictví Plasy“

II. místo Národní zemědělské muzeum, s. p. o. za stálou expozici „Rybářství“ zpřístupněnou dne 17. prosince 2015

III. místo Uměleckoprůmyslové museum v Praze za stálou expozici „Český kubismus“ zpřístupněnou dne 3. prosince 2015

Zvláštní ocenění Národní ústav lidové kultury za výstavu „Lidový oděv na Moravě“ uspořádanou ve dnech 26. června 2015 – 31. října 2017

Kategorie Muzejní publikace roku 2015 Cena Gloria musaealis Muzeum hlavního města Prahy za publikaci „Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů“ autorů Jaroslava Jiříka, Jiřího Vávry, Miroslavy Šmolíkové a Milana Kuchaříka (eds.)

II. místo Husitské muzeum v Táboře za publikaci „Jan Hus 1415/2015“ autora Zdeňka Vybírala (ed.)

III. místo Národní památkový ústav / Národní technické muzeum za publikaci „Zámek s vůní benzínu“ autorů Miloše Hořejše a Jiřího Křížka

II. místo Židovské muzeum v Praze za projekt „Revitalizace Maiselovy synagogy“

III. místo Muzeum Mladoboleslavska, p. o. za projekt „Letecké muzeum Metoděje Vlacha“

Zvláštní ocenění Muzeum regionu Valašsko, p. o. za projekt „Inovace učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírody“

Zvláštní ocenění Muzeum Litovel za projekt „Zpřístupnění půdní vestavby a zřízení nového depozitáře Muzea Litovel“

Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže Technické muzeum v Brně za projekt „Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka“

Cena Českého výboru ICOM Západočeská galerie v Plzni, p. o. za výstavu „Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů“ uspořádanou ve dnech 27. března 2015 – 14. června 2015

67

GM_VZ_2016_pres.indd 67

5/9/16 11:05 AM


Results of 14th Year of Museum National Competition Gloria Musaealis 2015

68

GM_VZ_2016_pres.indd 68

5/9/16 11:05 AM


Category of Museum Exhibition of 2015

Category of Museum Event of 2015

Gloria Musaealis Award

Gloria Musaealis Award

Municipal Museum of Ústí nad Labem for its exhibition called “Once upon a time in the northwest. Year 1945 in Usti nad Labem and its environs”, held from 30th September 2015 – 17th April 2015

National Technical Museum for the project called “Center for Building Heritage in Plasy ”

2

Jewish Museum in Prague for the project called “Revitalization of Maisel Synagogue”

nd

place

National Museum of Agriculture for its permanent exposition called “Fishery”, opened up on 17th December 2015

3 place rd

Museum of Decorative Arts in Prague for its permanent exposition called “Czech Kubism”, opened up on 3rd December 2015

Special Award National Institute of Folk Culture for its exhibition called “Folk clothing in Moravia”, held from 26th June 2015 – 31st October 2015

Category of Museum Publication of 2015 Gloria Musaealis Award The City of Prague Museum for the publication called “Barbarian Graves at Prague-Zličín / The World of the Alive and Dead in the Migration Period” by Jaroslav Jiřík, Jiří Vávra, Miroslava Šmolíková a Milan Kuchařík (eds.)

2nd place Hussite Museum in Tabor for the publication called “Jan Hus 1415/2015” by Zdeněk Vybíral (ed.)

3rd place National Heritage Institute and National Technical Museum for the publication called “Castle with the sense of gasoline” by Miloš Hořejší and Jiří Křížek

2nd place

3rd place Museum of Mladoboleslavska for the project called “Metoděj Vlach Aviation Museum”

Special Award Museum of the Wallach Region for the project called “Innovation of teaching aids focusing on the interaction between Man and Nature ”

Special Award Museum of Litovel for the project called “Open the loft conversion of Museum to the public and development of New Depositary”

Special Award on Recommendation of the Competition Honorary Board Technical Museum in Brno for the project called “International cooperation between the Technical Museum in Brno and the Slovak National Museum in rescue the collections damaged by fire in the castle of Krasna Horka”

Czech ICOM Committee Award Gallery of West Bohemia for its exhibition called “Gottfried Lindauer (1839–1926). Pilsen painter New Zealand Maoris”, held from 27th March 2015 – 14th June 2015

69

GM_VZ_2016_pres.indd 69

5/9/16 11:05 AM


Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo dne 18. května 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Muzejní výstava roku Muzejní publikace roku Muzejní počin roku

GM_VZ_2016_pres.indd 70

5/9/16 11:06 AM


Rokem 2015 vstoupila Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již do svého čtrnáctého ročníku, který společně vyhlásily Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Ministerstvo kultury ČR a nově také Český výbor ICOM. Soutěžní ročník probíhal od 1. ledna 2015 do 28. února 2016 a soutěžilo v něm 72 muzeí a galerií z celé České republiky, které přihlásily 80 projektů ve třech hlavních soutěžních kategoriích: Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví – při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování muzejních sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit našeho kulturního dědictví. Úroveň projektů se za dobu konání soutěže neustále zvyšuje. Sedmičlenná odborná porota tudíž vybírá z opravdu kvalitních projektů s minimálním bodovým rozdílem. Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii je Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70 000 Kč. Soutěžící, kteří se umístili na druhých a třetích místech, a ti, kterým byla udělena zvláštní cena, získávájí diplom. V rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis získává jeden z projektů Cenu Českého výboru ICOM. Ta je udělovaná projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Mediální tvář soutěže tvoří čestný výbor, v němž jsou zastoupeni představitelé našich předních kulturních, vědeckých i společenských institucí. Po dobu trvání soutěže nad ní čestný výbor přebírá svoji záštitu a řada jeho členů v průběhu slavnostního večera předává některá z ocenění. Čestný výbor soutěže navrhuje vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z projektů. Od roku 2015 mají navíc muzejní instituce možnost získat ocenění od svých návštěvníků, kteří se do hodnocení muzeí a galerií mohou zapojit prostřednictvím soutěže Muzeum roku na portálu do-muzea.cz. Během slavnostního ceremoniálu dne 18. května 2016 byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku návštěvnické soutěže – bylo odhaleno pořadí institucí na prvních třech místech a z návštěvníků, kteří se aktivně zapojili do hodnocení muzeí a galerií prostřednictvím portálu, byli vylosováni tři výherci, kteří obdrželi hodnotné ceny. Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2015 proběhlo ve středu 18. května 2016 od 16,30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Partnery slavnostního vyhlášení výsledků XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se staly Český rozhlas, agentura CzechTourism, Hlavní město Praha a Obecní dům, a. s. Mediálním partnerem akce byl internetový portál PROPAMÁTKY. Podobně jako v roce 2015 se slavnostní ceremoniál nesl v duchu nové a divácky atraktivní koncepce, která zahrnuje ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce. V roce 2015 byla scéna věnována muzeím vlastivědného typu. V roce 2016 jsme se naproti tomu zaměřili na prezentaci muzeí technických. Patrony slavnostního ceremoniálu se tak stala dvě největší technická muzea v České republice – Národní technické muzeum a Technické muzeum v Brně. Na programu slavnostního ceremoniálu se podílel také Český rozhlas jako jeden z významných zástupců technického pokroku naší společnosti. Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 Mgr. et MgA. Tereza Záchová, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis tel.: +420 224 210 038, +420 736 438 611 e-mail: gloria@cz-museums.cz http://www.cz-museums.cz

GM_VZ_2016_pres.indd 71

5/9/16 11:06 AM


XIV. ročník Národní soutěže muzeí Výroční zpráva

Texty: soutěžící muzea a galerie, Irena Chovančíková Fotografie: archivy soutěžících muzeí a galerií, archiv Asociace muzeí a galerií České Republiky, z. s. Překlad: soutěžící muzea a galerie, Monika Benčová, Anna Komárková, Tereza Záchová Editor: Anna Komárková, Tereza Záchová Grafika: Jana Dolanská Tisk: Tiskárna Libertas, a. s. Adresa vydavatele: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 210 037 e-mail: amg@cz-museums.cz http://www.cz-museums.cz; http://www.gloriamusaealis.cz Publikace vychází s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Rok vydání: 2016 Náklad: 800 ks ISBN: 978-80-86611-72-3

GM_VZ_2016_pres.indd 72

5/9/16 11:06 AM

Gm vz 2015 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you