Page 1

Torsdag 1. desember 2016

SmaaleneneS aviS

eiendom i Smaalenene

TipS oSS 909 70 700

Vi trenger dine innspill og tips. E-post: redaksjonen@smaalenene.no Direktenummer redaksjonen: 69 81 61 00 og tast 2

19

mange har ikke overSikT

Vet ikke eget strømforbruk Oppvarming av boligen er noe av det vi bruker aller mest strøm på. Mange av oss har ikke oversikt over hvor mye vi faktisk bruker. Halvparten er usikre på hvor mye strøm vi bruker. I en undersøkelse som TNS Gallup har gjort for Statnett, svarer 49 prosent at de er usikre på hvor høyt strømforbruket deres er. – Vi har høy leveringspålitelighet i det norske strømnettet, faktisk hele 99,98 prosent i et normal-

år. Det betyr at folk stort sett har strøm når de trenger det, og de tenker derfor kanskje ikke så mye over strømforbruket sitt, sier Nina Yong Kviberg, som er kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef i Statnett. Undersøkelsen viser at menn er mer bevisste på sitt strømforbruk enn kvinner. Blant de spurte er det 67 prosent av mennene som sier de har oversikt, mens bare 35 prosent av kvinnene har det.

boliger: Prosjektleder Odd Strand (t.v.) og kommunalsjef Erik Flobakk sier det endelig er klart for bygging på Løvestad. Spydeberg kommune eier den 3,6 dekar store tomten.

Ventetid har medført lavere pris på Løvestad-boliger

nå starter byggingen På sensommeren neste år kan seks brukere flytte inn i de splitter nye boligene på Løvestad.

Birgit SkogStad

birgit.skogstad@smaalenene.no 970 64 129

Spydeberg: Boenhetene er for personer med dobbel diagnose. Det kan være brukere med psykiske problemer som følge av rus – eller omvendt.

ventet lenge Boligene har vært planlagt lenge. Men byggeprosjektene i kommunen har stått i kø. Det har igjen medført at boligene som var planlagt i to etasjer, er redusert til en etasje. – Vi har fått en mer riktig størrelse og dermed er også prisen

redusert, sier prosjektleder Odd Strand. De seks boligene blir døgnbemannet og bygges med en hovedinngang. Brukerne må gå gjennom denne for å komme ut og inn. Odd Strand og kommunalsjef Erik Flobakk forteller om positive naboer. Den eneste tilbakemeldingen de har fått, er: sett i gang å bygge. Det gjør Askim Entreprenør om kort tid. Boligene skal være klare til innflytting på sensommeren 2017.

gleder seg Administrerende direktør Thor Ole Riiser i Askim Entreprenør sier firmaet ser fram til å starte med prosjektet. – Vi gleder oss også over å bli tildelt nok en lokalt kontrakt, sier han. Brukere står på venteliste til nye boliger.

FakTa

■ De seks samlokaliserte

en eTaSje: Fra Nordmyrkroken blir bygget seende slik ut.

SkiSSe: baTTerid arkiTekTer

– Behovet er stort. De som er tildelt ny bolig på Løvestad, har for tiden boliger som kommunen leier, opplyser Strand og Flobakk. Det var satt av 23 millioner kroner til prosjektet, men laveste anbud landet på nesten 5 millioner kroner mer. Under forrige kommunestyremøte bevilget politikerne drøye 4,7 millioner kroner ekstra til prosjektet. Det fikk Høyrepolitiker Harald Gullåsen til å reagere. – Økningen er på over 21 prosent, påpekte han og instruerte rådmann og byggeledelse om

hvordan kontrakter skal kvalitetssikres. – Først må et vedtak fattes. Så må to personer kvalitetssikre kontrakten – for å unngå at viktige ting er uteglemt – og dermed hindre en overskridelse. Deretter kan kontrakten undertegnes. Dersom det ligger an til en overskridelse, må saken sendes tilbake til politikerne, formante Gullåsen. – Hva er din kommentar til dette Erik Flobakk? – Vi undertegnet kontrakten torsdag i forrige uke. Vi skriver aldri under på noe før et pro

boligene r på rundt 42.5 kvadratmeter. ■ Fellesarealet er på 460 kvadratmeter. I tillegg kommer sportsboder. ■ Prosjektet er finansiert gjennom Husbanken. ■ Boligene preges av gjennomgående miljøtenking. De får blant annet solceller på taket for produksjon av strøm. Overskudd selges til netteier. ■ En islandsk gruppe bestående av Mannvitt. Batterid og Landslag står for prosjektering og skisser.

sjekt er fullfinansiert og godkjent av politikerne, understreker han.


Torsdag 1. desember 2016

SmaaleneneS aviS

eiendom i Smaalenene

TipS oSS 909 70 700

Vi trenger dine innspill og tips. E-post: redaksjonen@smaalenene.no Direktenummer redaksjonen: 69 81 61 00 og tast 2

19

mange har ikke overSikT

Vet ikke eget strømforbruk Oppvarming av boligen er noe av det vi bruker aller mest strøm på. Mange av oss har ikke oversikt over hvor mye vi faktisk bruker. Halvparten er usikre på hvor mye strøm vi bruker. I en undersøkelse som TNS Gallup har gjort for Statnett, svarer 49 prosent at de er usikre på hvor høyt strømforbruket deres er. – Vi har høy leveringspålitelighet i det norske strømnettet, faktisk hele 99,98 prosent i et normal-

år. Det betyr at folk stort sett har strøm når de trenger det, og de tenker derfor kanskje ikke så mye over strømforbruket sitt, sier Nina Yong Kviberg, som er kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef i Statnett. Undersøkelsen viser at menn er mer bevisste på sitt strømforbruk enn kvinner. Blant de spurte er det 67 prosent av mennene som sier de har oversikt, mens bare 35 prosent av kvinnene har det.

boliger: Prosjektleder Odd Strand (t.v.) og kommunalsjef Erik Flobakk sier det endelig er klart for bygging på Løvestad. Spydeberg kommune eier den 3,6 dekar store tomten.

Ventetid har medført lavere pris på Løvestad-boliger

nå starter byggingen På sensommeren neste år kan seks brukere flytte inn i de splitter nye boligene på Løvestad.

Birgit SkogStad

birgit.skogstad@smaalenene.no 970 64 129

Spydeberg: Boenhetene er for personer med dobbel diagnose. Det kan være brukere med psykiske problemer som følge av rus – eller omvendt.

ventet lenge Boligene har vært planlagt lenge. Men byggeprosjektene i kommunen har stått i kø. Det har igjen medført at boligene som var planlagt i to etasjer, er redusert til en etasje. – Vi har fått en mer riktig størrelse og dermed er også prisen

redusert, sier prosjektleder Odd Strand. De seks boligene blir døgnbemannet og bygges med en hovedinngang. Brukerne må gå gjennom denne for å komme ut og inn. Odd Strand og kommunalsjef Erik Flobakk forteller om positive naboer. Den eneste tilbakemeldingen de har fått, er: sett i gang å bygge. Det gjør Askim Entreprenør om kort tid. Boligene skal være klare til innflytting på sensommeren 2017.

gleder seg Administrerende direktør Thor Ole Riiser i Askim Entreprenør sier firmaet ser fram til å starte med prosjektet. – Vi gleder oss også over å bli tildelt nok en lokalt kontrakt, sier han. Brukere står på venteliste til nye boliger.

FakTa

■ De seks samlokaliserte

en eTaSje: Fra Nordmyrkroken blir bygget seende slik ut.

SkiSSe: baTTerid arkiTekTer

– Behovet er stort. De som er tildelt ny bolig på Løvestad, har for tiden boliger som kommunen leier, opplyser Strand og Flobakk. Det var satt av 23 millioner kroner til prosjektet, men laveste anbud landet på nesten 5 millioner kroner mer. Under forrige kommunestyremøte bevilget politikerne drøye 4,7 millioner kroner ekstra til prosjektet. Det fikk Høyrepolitiker Harald Gullåsen til å reagere. – Økningen er på over 21 prosent, påpekte han og instruerte rådmann og byggeledelse om

hvordan kontrakter skal kvalitetssikres. – Først må et vedtak fattes. Så må to personer kvalitetssikre kontrakten – for å unngå at viktige ting er uteglemt – og dermed hindre en overskridelse. Deretter kan kontrakten undertegnes. Dersom det ligger an til en overskridelse, må saken sendes tilbake til politikerne, formante Gullåsen. – Hva er din kommentar til dette Erik Flobakk? – Vi undertegnet kontrakten torsdag i forrige uke. Vi skriver aldri under på noe før et pro

boligene r på rundt 42.5 kvadratmeter. ■ Fellesarealet er på 460 kvadratmeter. I tillegg kommer sportsboder. ■ Prosjektet er finansiert gjennom Husbanken. ■ Boligene preges av gjennomgående miljøtenking. De får blant annet solceller på taket for produksjon av strøm. Overskudd selges til netteier. ■ En islandsk gruppe bestående av Mannvitt. Batterid og Landslag står for prosjektering og skisser.

sjekt er fullfinansiert og godkjent av politikerne, understreker han.


20

ANNONSE

Torsdag 1. desember 2016

SMAALENENES AVIS

Båstad Prisant.: Kr 1.750.000,- + omk.

Visning!

Romslig enebolig i Båstad sentrum. Romslig tomt - dobbel garasje. Behov for oppussing. Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Byggeår: Tomt: Visning:

Lunderveien 4 Kr 44.972,Enebolig 202 m²/159 m² 1936 1715 m² Lørdag 3.12 - kl. 12/13

Kontakt: Anita Heer T: 95 94 81 93 E: anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Mysen Prisant.: Kr 2.390.000,- + omk.

Visning!

Mysen - Enebolig i par med carport, 3 soverom og flott utsikt. Adresse: Fellesgjeld: Totalt: Omkost.: Boligtype: Felleskost.: Bra/P-rom: Antall rom: Byggeår: Finnkode: Visning:

Fiolveien 2 a Kr 0 Kr 2.390.000,Kr 70.172,Enebolig i par Kr 0 pr mnd 95 m²/94 m² 4 1990 86935095 Søndag 04.12 kl. 14-15 Velkommen !

Kontakt: Tone Johnsrud T: 90 77 53 46 E: tone.johnsrud@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Mysen Prisant.: Kr 2.620.000,- + omk.

Visning!

Bolig i par med garasje. Smafull og fin bolig. Meget barnevennlig. Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Byggeår: Tomt: Finnkode: Visning:

Kammerudveien 63 B Kr 75.922,Rekkehus 127 m²/119 m² 2010 644 m² 86715613 Mandag, 05.12, kl. 17.00-18.00.

Kontakt: Mette Gustavsen T: 92 24 06 46 E: mg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Mysen


SMAALENENES AVIS

Torsdag 1. desember 2016

ANNONSE

Vi feirer 40 år

- og tar flyttevasken for deg!

Med 40 år i eiendomsmeglerbransjen har vi i Aktiv Askim og Mysen opparbeidet oss lang erfaring og god kunnskap om kjøp og salg av boliger i ditt nærmiljø. Vi vet akkurat hva som skal til for å selge din bolig - og det er nok grunnen til at vi både har så mange fornøyde kunder og selger flest eiendommer i Indre Østfold. For å gi litt tilbake til både lojale og nye kunder, ønsker vi å markere dette ved å la alle som signerer oppdrag med oss i desember få med flyttevask - uten at det koster noe ekstra! Ta kontakt med oss: Askim: 69 88 84 44 - askim@aktiv.no / Mysen: 69 89 91 57 - mysen@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling har landets mest tilfredse boligkunder - for sjette året på rad * Av fire av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com

aktiv.no

21


22

ANNONSE

Torsdag 1. desember 2016

SMAALENENES AVIS

Spydeberg Prisant.: Kr 2.190.000,- + omk. Sentrumsnær selveierleilighet på ett plan med garasje, vannbåren bergvarme og lave bokostnader.

Visning!

Velkommen på visning! Adresse: Totalt: Omkost.: Felleskost.: Boligtype: Bra/P-rom: Byggeår: Visning:

Arnoldts vei 7 Kr 2.190.000,Kr 62.472,Kr 1.574,- pr.mnd. Leilighet 68 m²/68 m² 2004 Tirsdag 6.desember kl. 17:30-18:30

Christian Bakke Eiendomsmegler MNEF T: 93 44 50 08 E: cbg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Eidsberg/Trømborg - 4 leiligheter

Prisantydning: Kr 3.400.000,- + omk. Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom:

Heiaveien 2 Kr 95.422,Tomannsbolig 453 m²/304 m²

Prisantydning: Kr 1.240.000,- + omk. Byggeår: Tomt:

1935 2881 m²

Visning:

Ring megler

Kontakt: Anita Heer T: 95 94 81 93 E: anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Adresse: Fellesgj.: Totalt: Omkost.: Felleskost.:

Bakkegata 71 Kr 163.185,Kr 1.404.185,Kr 1.032,Kr 4.081,- pr mnd

Boligtype: Bra/P-rom: Byggeår: Finnkode: Visning:

Leilighet 67m²/67 m² 1964 82915750 Etter avtale

Boligtype: Bra/P-rom: Antall rom: Byggeår: Finnkode: Visning:

Leilighet 74 m²/71 m² 3 1989 341160135 Etter avtale m/megler

Kontakt: Anita Heer T: 9594 8193 E: anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

2 nye leiligheter m/garasje

Mysen Solgt!

1 solgt

Prisantydning: Kr 1.150.000,- + omk.

Prisantydning: Fra Kr 1.990.000,- + omk. Adresse: Fellesgj.: Totalt: Omkost.: Felleskost.:

Askim - 2. etg. Lave bokostnader

Blåbærstien 18 Kr 0,Kr 2.880.000,Kr 82.422,Kr 0,- pr mnd

Kontakt: Anita Heer T: 95 94 81 93 E: anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Boligtype: Bra/P-rom: Antall rom: Byggeår: Visning:

Enebolig 137 m²/104 m² fra 3 rom 2016 Ring megler for visning

Adresse: Fellesgj.: Totalt: Omkost.: Felleskost.:

Hæraveien 3 Kr 178.444,Kr 1.328.444,Kr 4.932,Kr 5.172,- pr mnd

Kontakt: Tone Johnsrud T: 90 77 53 46 E: tone.johnsrud@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Mysen


SMAALENENES AVIS

Torsdag 1. desember 2016

ANNONSE

Trøgstad - Bud ønskes

Mysen Solgt!

Prisantydning: Kr 2.450.000,- + omk. Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom:

Mørkfossveien 1 Kr 62.472,Enebolig 233 m²/225 m²

Prisantydning: Kr 3.490.000,- + omk. Byggeår: Tomt: Finnkode: Visning:

1800 6314 m² 76042885 Etter avtale

Adresse: Fellesgj.: Totalt: Omkost.: Felleskost.:

Mysen

Rekkehus 133 m²/130 m² 4 2016 341160103 Etter avtale

Byggeår: Tomt: Finnkode: Visning:

1977 726 m² 341160107 Etter avtale

Rømskog

Solgt!

Solgt!

Prisantydning: Kr 2.300.000,- + omk. Hersletveien 2 Kr 72.922,Enebolig 240 m²/198 m²

Boligtype: Bra/P-rom: Antall rom: Byggeår: Finnkode: Visning:

Kontakt: Tone Johnsrud T: 90 77 53 46 E: tone.johnsrud@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Kontakt: Anita Heer T: 9594 8193 E:anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom:

Hegginveien 12 c Kr 0 Kr 3.490.000,Kr 13 722,ca. kr. 500,- pr mnd

Prisantydning: Kr 1.190.000,- + omk. Byggeår: Tomt: Finnkode: Visning:

Kontakt: Tone Johnsrud T: 90 77 53 46 E: tone.johnsrud@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Mysen

1954 2368 m² 3411600136 Etter avtale m/megler

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom:

Einerhaugen Kr 40.172,Enebolig 75 m²/75 m²

Kontakt: Tone Johnsrud T: 90 77 53 46 E: tone.johnsrud@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Vi vet at når du skal kjøpe bolig, har du også behov for forsikringer! Hos oss finner du alt på ett sted. Vi gir deg gode tilbud på skadeog personforsikring. Ta kontakt med oss idag, så hjelper vi deg med finansieringen.

Større enn en bank. Ved din side. www.asbank.no

En alliansebank i eika.

23


24

ANNONSE

Torsdag 1. desember 2016

SMAALENENES AVIS

SKIPTVET - Kun 2 igjen! - Kampanje på de siste boligene ut 2016! Prisant.: Kr 2.890.000,- + omk. Kampanjen gjelder fritt tilvalg i leveransen og/eller ekstraarbeider til en verdi av totalt kr. 30.000,- fra utbygger ved kjøp av bolig i 2016. Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra: Byggeår: Tomt: Finnkode: Visning:

Finlandsveien 2 B + 6 B Kr 3.750,Enebolig + carport 138 m² 2016/2017 Andel av 5.667 m² 77551400 Søndag 4. desember kl. 13:00 - 14:00

Nye og spennende eneboliger under oppføring midt i sentrum. Totalt skal det oppføres 13 eneboliger med carport og utvendig bod.

Kampanje + Visning

Utbygger leverer nøkkelferdig enebolig, asfaltert gårdsplass og opparbeidede uteområder. Husene er over to etasjer med åpen himling i andre etasje. De er innholdsrike med blant annet 3 (alternativt 4 soverom), 2 stuer, 2 bad, eget vaskerom/teknisk rom og godt med bodplass. Standard leveranse avviker noe fra leveranse sett på bildene. Kontakt: Pål Jørgensen T: 92 22 22 43 E: pajo@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim


Askim / Drøbak / Ski / Ås - www.attentuseiendom.no

Adresse Nordmyrveien 12j, 2.etasje Byggeår 2013 BRA/P-rom 76/73 kvm Soverom 2 Tomt 5108 kvm / Eiet tomt Parkering Carport Felleskostnader 1 400,Visning Lørdag 3/12 13:30-14:30 Partner/Megler MNEF Vetle Just Kvammen, tlf 98 23 96 05 Eiendommens nettside attentuseiendom.no/kjope/2160612

SPYDEBERG - SENTRUMSNÆR 3-ROMS SELVEIERLEILIGHET FRA 2013

Prisant. 1 680 000,-

+ ca 2,7% omk.

1/2part av vertikaldelt tomannsbolig Visning Lørdag 3/12 kl 11:00-11:45 Eiendomsmegler MNEF Eirik Haugstad / 93 42 58 87

TOMTER- TOMANNSBOLIG Nytt kjøkken - kort gåavstand til tog

Prisant. 2 090 000,- + ca 2,7% omk.

Askim / Drøbak / Ski / Ås - www.attentuseiendom.no

Flott kjøkken med integrerte hvitevarer, flislagt bad, eikparkett, m.m. - lave fellesutgifter - ingen fellesgjeld

Adresse Symreveien 29A Byggeår 1987 BRA/P-rom 64/55 kvm Tomt 297 kvm / Eiet tomt Soverom 1

Prisant. 2 430 000,-

+ ca 2,7% omk.

Partner/Megler MNEF Vetle Just Kvammen, tlf 98 23 96 05 Eiendommens nettside attentuseiendom.no/kjope/2160609

4 soverom - flislagt bad - garasje

Adresse Askimveien 205 Byggeår 1955 BRA/P-rom 258/165 kvm Tomt 1414 kvm / Eiet tomt Soverom 4 Visning Lørdag 3/12 kl 12:45-13:30 Eiendomsmegler MNEF Eirik Haugstad 93 42 58 87 Eiendommens nettside attentuseiendom.no/kjope/2160600

SKIPTVET - STOR ENEBOLIG MED GARASJE/VERKSTED PÅ 82 KVM I U.ETG Takhøyde ca 3 meter i garasje - god eksponering - ca 8 km til E18 i Askim - 4 soverom

Prisant. 1 630 000,-

+ ca 2,7% omk.

Adresse Skaugenveien 19B Byggeår 1979 BRA/P-rom 113/106 kvm Tomt 249 kvm / Eiet tomt Soverom 4 Parkering Garasje Visning Lørdag 3/12 15:00-16:00

ASKIM - TOMANNSBOLIG

25

Askim / Drøbak / Ski / Ås - www.attentuseiendom.no

+ ca 2,7% omk.

ANNONSE

Adresse Sponesveien 5 Byggeår 1972 BRA/P-rom 161/143 kvm Tomt 1293 kvm / Eiet tomt Soverom 5 Parkering På gårdsplass

Visning Lørdag 3/12 11:45-12:45 Partner/Megler MNEF Vetle Just Kvammen, tlf 98 23 96 05 Eiendommens nettside attentuseiendom.no/kjope/2160523

MYSEN - FRITTLIGGENDE, SENTRUMSNÆR ENEBOLIG MED 5 SOVEROM Nyere kjøkken med integrerte hvitevarer og to flislagte bad - attraktivt beliggende ca 500 m fra Mysen sentrum

Askim / Drøbak / Ski / Ås - www.attentuseiendom.no

Prisant. 2 300 000,-

Torsdag 1. desember 2016

Askim / Drøbak / Ski / Ås - www.attentuseiendom.no

SMAALENENES AVIS


26

ANNONSE

Torsdag 1. desember 2016

SMAALENENES AVIS

INDRE ØSTFOLD

Ansvarlig Megler Anita Halvorsen Foss tlf. 9056 1373

Visning Mandag 5/12 kl. 17:00-18:00

Mysen - Smedgaten 34 nr. 323 775.598,-* *Omk. kr. 4 932 Andelsleilighet/Tildelingsbolig • Bra/p-rom 77 m²/77 m² Søknadsfrist mandag 12/12-2016 Byggeår 1998 • 1 bad, 2 soverom • 3. etasje Andel fellesgjeld 361 035 • Fellesutgifter pr. mnd 6.945,- • Totalpris 1 141 565 privatmegleren.no/189160169 NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE

Nysgjerrig på boligprisutviklingen i Askim? Marianne Desireè Bergersen Eiendomsmegler MNEF Tlf: 975 80 966

Marius Moseby Avd.leder/Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Tlf: 907 42 381

Vi vet hva boligen din er verdt!

EiendomsMegler 1 Østfold Akershus, avd. Askim Skolegaten, 1801 ASKIM Tlf: 69 88 66 55 / eiendomsmegler1.no

Velkommen til NY butikk!

Klær til den voksne bevisste dame

God kvalitet og god passform

Velkommen til hyggelig julehandel på Askimtorget!

• 53 butikker og spisesteder. • Felles gavekort for alle butikker. • 3 timers gratis parkering. • God service og hyggelig handel. • Egen kundeklubb. Bli med i vår «familie». www.askimtorget.no

Storgt. 11 - 1850 Mysen • Tlf 69 89 26 22

Askimtorget - liten og annerledes …fint det!

Desember-IØS-boliguke48  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you