September-TEL-190916

Page 1

24. september 2016


2

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Telen

Grunnlagt 1928 ANSVARLIG REDAKTØR: Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no

NYHETSLEDER: Kai Andersen

kai.andersen@telen.no

leder

Sauherad i eliteserien

det er rett ut sagt imponerende. Sauherad har opp gjennom årene lagt stein på stein for å styrke frukt­ og bærnæringen. I 2016 er de et topplag i eliteserien, og når hvert fjerde eple og hver femte morell som spises i Norge, kommer fra Sauherad, er det en dokumentasjon på at vi snakker om det nest største fruktområdet i Norge. 3000 tonn med epler, 150 tonn med plommer, 100 tonn med moreller og 50 tonn med surkirsebær. De neste årene skal det bli ytterligere 1000 dekar med epleproduksjon.

"

hvordan har Sauherad kommet dit at man kan skape ordtaket: «Eplet faller ikke langt fra Sauherad». Samarbeid er grunnpilaren, et innovativt fruktmiljø med fokus på forsking og utvikling og sist, men ikke minst – gode tilskuddsordninger fra flere hold, ikke minst Innovasjon Norge både sentralt og fylkeslokalt.

Sauherad spiller i fruktbransjens eliteserie og er opptatt av å holde seg der.

det føles trygt å kunne slå fast at Sauherad spiller i norsk fruktbransjes eliteserie – og det helt uten hjelp fra Odds Dag­Eilev Fagermo som bor i fruktkommunen. Spøk til side, Sauherad har så mange gode trenere og ballfordelere at både topp og bredde må bli av godt merke. det ser vi også innen foredling, i første rekke i form av eplemost og sider, men også av øl og vin. Noen prøver, lykkes og deler kunnskap. Begge deler er viktig, men delingskulturen i Sauherad framstår som grunnfjellet i suksessen. Alle ønsker at naboen skal bli god. Den nøkkelen er viktig i framtida om Sauherad skal beholde den sterke posisjonen som fruktområde nummer 2 i Norge. For hele tiden må det letes etter forbedringer gjennom nyskapende arbeid. Gratulerer og lykke til.

ansvarlig redaktør

Med hjer eplefesten

E­post redaksjon: telen@telen.no E­post annonseavd.: annonser@telen.no E­post privatannonser: privatannonser@telen.no E­post abonnement: abonnement@telen.no Annonseavd. BREDRUP, Marianne BRENDEMO, Marit Alvestad PETTERSEN, Jan Sigurd SKÅRNES, Harald

930 19 595 932 34 211 907 69 219 990 47 767

930 19 595 959 92 185 907 69 219 990 47 767

– Det så fryktelig gøy ut å være med på å bidra til markering av hjembygda lokalt, regionalt og nasjonalt. Kompetansen er høy innen frukt- og bærdyrking. Stoltheten og entusiasmen det samme. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

sTyreleder eivind lønheim i Norsk Eplefest dro fra hjembygda som 20­åring til Oslo for kombinasjonen jobb og utdannelse. Som utdannet revisor ble han der, men røttene og kjærlighet­ en til hjembygda har han aldri tapt. Han er oppriktig stolt av det kompetanse­ miljøene og produsentene har skapt. Posisjonen i norsk fruktproduksjon er udiskutabel. Hvert fjerde eple som knaskes og setter smak i norske munn­ huler, kommer fra Sauherad. Det er imponerende. Dårligere blir det ikke av at merkenavnet Fruktbygda høstet den nasjonale kulturlandskapsprisen i fjor av daværende landbruks­ og matminis­ ter Sylvi Listhaug. – Det er jo det Norsk Eplefest AS jobber for hele året. Vi vil profilere bygda vår på en måte som gir positive vibrasjoner ut i egen kommune og i landet for øvrig. Og du leste riktig. Norsk Eplefest er et aksjeselskap.


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

3

en festdag: – Norsk Eplefest skal ha fokus på norsk epleproduksjon forankret i lokal kompetanse og utvikling, sier styreleder Eivind Lønheim, som inviterer for 11. gang til festdagen som samler mer enn 3000 mennesker i Gvarv sentrum. Stasjonsområdet i Gvarv tas i bruk under den sju timer lange festen hvor eplet er kjernen.

te for hjembygda sTyrelederen med revisors kunn­ skap er kjapp til å presisere. – Ingen an­ satte og 40 aksjonærer som ikke er opp­ tatt av bånnlinja på annen måte enn at det skal være grunnlag for fortsatt drift – og det er det takket være de frivillige og den innsatsen styret legger ned året igjennom, poengterer styrelederen med revisors presisjon i formuleringene. Og Norsk Eplefest handler ikke bare om det storslagene arrangementet over sju timer i Gvarv sentrum 24. september, men også om et langsiktig, strategisk arbeid for å profilere Sauherad som fruktbygda og regionen som et ekspan­ sivt område knyttet opp mot produk­ sjonsmetoder, forsking og utvikling. kåringen av den beste eplemosten er et fokusområde styret har en spiss lys­ kjegle på. – Det er en spydspiss og denne kåringen hvor vi samarbeider med

Apéritif er et NM for produsenter over hele landet. Her er kjendiser i juryen og det knytter seg stor prestisje til å vinne denne kåringen av eplemost som jo spenner svært vidt i bruksområder. Vi er opptatt av at eplemosten skal være et alternativ til drikker med alkohol, det skal kunne være for barn og vi er opptatt av kvalitet. Det knytter seg alltid stor spenning til kåringen som de siste årene er flyttet ut av Norsk Eplefest til et større

norsk eplefest ■ Arrangeres for 11. gang 24. september

av 40–50 frivillige på stasjonsområdet til Gvarv stasjon. ■ Samler minst 3000 mennesker. ■ 60–70 utstillere innen mat, frukt, grønnsaker, kunsthåndverk m.m. Kun ekte og selvproduserte varer. ■ Hvert fjerde eples som spises i Norge kommer fra Sauherad.

arrangement i Oslo i overgangen mel­ lom november og desember, sier Eivind Lønheim om konkurransen som har del­ takere fra hele Sør­Norge og helt opp til Trøndelag. Likevel, Norsk Eplefest har eierskapet til kåringen som skjerper konkurransen blant produsentene.

han er både glad og stolt over at Tele­ markseplet har fått geografisk merke­ beskyttelse. – Selvsagt skal det noe til for å ta igjen Hardanger som har vært synonymt med frukt. Det oser status og kvalitetsvurdering av en slik beskyttelse og alle epler får nå en slik merkelapp på seg. Smaken hentet fra jordsmonn og ikke minst det gunstige klimaet har gitt oss denne beskyttelsen som også hand­ ler om plommer, moreller og kirsebær. 24. sepTember ser han fram til. – Norsk Eplefest er dagen da lokalsam­

funnet kommer sammen. 3000 men­ nesker både herfra og tilreisende fra hele Østlandet kommer til boder, under­ holdning, smaksprøver, kunsthåndverk og et yrende folkeliv. Fruktbygga strutt­ er av energi og for meg er det viktig å poengtere at dette ikke hadde vært mu­ lig uten entusiastiske dugnadsarbeidere og et lokalt engasjement som ser gleden av å skape noe sammen. Dette er dagen da flest treffes på Gvarv. Engasjementet viser at dette vil folk ha, og det er ikke ei tung bør å være styreleder for et slikt arrangement med så mange JA­mennes­ ker, sier 69­åringen som gleder seg som en unge til NORSK EPLEFEST 2016. Og uten å være eplekjekk sier han: – Det blir ny rekord, 3000 besøkende – minst!


4

norsk eplefesT 2016

Mandag 12. september 2016

Telen

program norsk eplefest Hver dag: Åpne gardsutsalg. Land Art gjennom Fruktbygda.

Torsdag 22. september: 15.00-17.00: Eldres Eplefest på Furumoen, Furuheim og Sauherad Bygdeheim. Program ved kulturetaten i Sauherad kommune og eplekakeservering ved Sauherad Bygdekvinnelag. Åpent for alle. Fredag 23. september: 12.00-18.00: Kornmagasinet, Gvarv og Tegnehuset på Årnes brygge. 18.00-24.00: Utstillingsåpning og presentasjon av årets eplefestkunstner Jan Petter Bratsberg på Galleri Nyhuus. Nattåpne atelier og gallerier: 12.00-18.00: Tegnehuset på Årnes brygge, Anna Margrethe Hansen, Kornmagasinet. 12.00-24.00: Kjell Hellströms Atelier, Grisebusten maleverksted, Runaug Venås. 17.00-24.00: Evju Bygdetun, allsang i utstillingen i Sauherad syngende kommune. 18.00-24.00: Galleri Nyhuus, Galleri Karen. Lørdag 24. september: 09.30: Åpen kyrkje på Nes; Musikk og lyrikk ved Johannes Sundsvalen, Bruno Hageman og Ivar Solbu som en del av «Eplevandring til Gvarv». 10.00: Eplevandring på fruktbare stier fra Nes kyrkje til Gvarv. (Mulig med parkering på Sagavoll og transport til Nes kyrkje kl. 09.15). Markedsdag i Gvarv sentrum: 10.00-17.00: Frukt, mat, kultur, handverk, folkefest og livlig handel. «Eplesprell» aktiviteter, leik og moro for barn. Inngang kr. 100,­ For alle med studentbevis kr. 50,­. Barn under 15 år gratis. Inngangsbilletten blir med i trekning på kunstverk og eplekasser. 12.00: Offisiell åpning av Norsk Eplefest 2016 ved stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, KrF. Tildeling av Årets Gulleple 2016 til Ingeborg Jorid Vale. Årets EplefestKunstner Jan Petter Bratsberg i Galleri Nyhuus. «Eplesangen» med solistar frå «Kraftkoret» og storkor fra Sauherad barneskole. Kulturinnslag med solister og Eplebandet. Avduking av årets epletavle av elever ved Sagavoll folkehøgskole. 15.00: Sceneprogram med underholdning og musikk ved Eplebandet og solister. Utdeling av ungdommens kulturpris, UngKulPris 2016. Utdeling av «Gresskarprisen». Kåring av beste bod. Trekning av kunstverk og eplekasser på inngangsbilletter. 12.00–18.00: Åpne atelier og gallerier: Galleri Nyhuus, Anna Margrethe Hansen, Kornmagasinet, Kjell Hellströms Atelier, Runaug Venås, Galleri Karen, Grisebusten maleverksted, Arne Kleng Dahle, Evju Bygdetun og Tegnehuset på Årnes brygge. 19.00: Låvedans på Evju Bygdetun. Klunkelaget spelar, salg av mat og drikke. Framsyning av Prahaprogrammet til unge dansarar i Nes Nasjonale Dansaring. 19.00–01.00: Irsk Aften på Gunheim skule, kr 150,­. Påmelding tlf. 976 89 008. Søndag 25. september: 11.00: Sauherad kirke, høsttakkefest. Kirka blir pyntet av Sauherad Bygde­ kvinnelag. Gudstjenesten ledes av sokneprest Anne­Inger Lunner og diakon Ivar Solbu. Bruno Hageman er organist. Konfirmantene deltar, og det er takkoffer til Konfirmantens Solidaritetsaksjons prosjekt i Tallinn. Konfirmantene fra 1956 og 1966 ønskes særlig velkommen. 13.00: Nes menighetshus, middag for konfirmantjubilantene og ledsagere. 15.00: Nes menighetshus, menighetsfest. Enkel presentasjon av jubilantene. Bløtkake og kaffe. Blueskonsert med Rev. John og Trond Ytterbø. Entre kr. 50,­.

Hovedsponsor


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

5

nyTT lokale: Karen Roed har kommet på plass i nytt lokale etter brannen – og det er tre ganger så stort. (Foto: Beate Evensen)

eplefestens smak av variert kunst Kunstopplevelsen er sentral i Norsk Eplefest det har styret alltid lagt vekk på. Valgene er dine og du har mange muligheter i år.

Galleri Fjøset: Else Ljådal og Mina Marie Myhre.

Galleri Nyhuus Nyhuus Gard, Nyhusvegen 9, Gvarv. Jan Petter Bratsberg, maleri.

Runaug Venås Gamlegata 17, Gvarv. Biletkunstnar.

Evju Bygdetun, opplevings­ gard med historiske hus og levande dyr i kulturlandskapet. Sætrevegen 44, Gvarv. Utstilling av Erik Werenskiold, måleri og eventyrteikningar frå Gvarv i 1880­åra. Johnny Andvik, eventyrbilder, salgsutstilling i jubileumsåret. Grisebusten maleverksted Gåravegen 49, Bø.

Kjell Hellströms Atelier Verksvegen 60, Hørte. Fra tegning til ferdig tresnitt.

Galleri Karen, Gvarvgata 39, Gvarv. Malerier og skulpturer. Kornmagasinet Gamlegata (vis­à­vis Gamle­ gata 7), Gvarv. Anna Margrethe Hansen. Arne Kleng Dahle Skrivarvegen 11, Gvarv. Tegnehuset, Årnes brygge.

TresniTT: Han viser deg kunsten det er å lage et tresnitt, Kjell Hellstøm på Hørte. (Arkivfoto Øyvind Bergestig)

folksomT: På markensdagen på stasjonsområdet på Gvarv er det folksomt under Norsk Eplefest. I år kommer det 72 utstillere. Det er ny rekord. foTo: eva marie schia kåsin

hele 73 stiller ut

Aldri tidligere har så mange utstillere meldt seg på til Norsk Eplefest – 73 i tallet! Det er ny rekord! Og alle har med ekte vare, Eplefesten er fri for «juggel og fjas». Disse stiller: Aarnes Kafeteria Andengaard Ragnhild Anders Hjelseth Anders Høibø Andrei Musteata Anne Grethe Hanssen Anne Grethe Saksen Apple Aid Aud Irene Johnsen BlomsterStemning Bø Rotary De'Signe Botnan Dyrevernorganisasjonen Stjerterom Ecologics Norway As Eide galleri Epleblomsten as Filtmakeriet Fioletta Fruktbygda Gunn Larsen Gvarv Røde Kors Haug blomstergård Heimebakeriet Anne Underberg Hjuksebø Husflidslag Hobbydamene Hyllest Ingers Vev Irene Olsen Jenny Schøne Jorine Mohair og Hjertetre Kari Lauvland Karin Ofte Gonsholt KAVIK AS Keramikk og modelerte figurer L. Haraldsen Lega Liv Larsen

Lutro in Vitro Mari Louise Kåsin – forever for your future Merete Døvle Mette Lauritsen/Britt Knutsen Midt Telemark honning Midt­Telemark landbrukskontor Move forlag Mustvedt Gård Myllarguten Urtehage Nina Eriksen Nome videregående skole, avdeling Søve Norsk Eplefest AS Nyhuus Gard Parelius Pelssau Ren Fryd Rolf Malmgren Ruta Jørgensen Ræfshaug Art Sagaplant Saude og Nes skogeierlag sammen med Saude og Nes bondelag Sauherad barne­ og ungdomsskole Sauherad smykke og designverksted Se min kjole Skogly gård DA Smultringhuset Skien Sylvias.d_h.service Statens vegvesen Sørensen Spekemat Telefrukt Telemark Bygdekvinnelag Tone Ruud Aasen Torgunn Lund Myrvang Ungdommens hjørne Urszula Ferenc­Rek Veronica Oskasin Vidar Valen Økouka

Øvrige sponsorer

Midt-Telemark


6

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Telen

mette vil ha apple aid-tre – Klart jeg skal ha et Apple Aid-tre. Dette vil jeg være med på! Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Da ordfører Mette Haugholt fikk høre om prosjektet Apple Aids ambisjoner om å reise et senter for utvikling av mat­ produksjon i Romania, ble

hun varm om hjertet. (Les egen sak om Apple Aid på side 12 og 13). – Så flott! Dette er praktisk u­ hjelp som vil få stor betydning. Jeg vil oppfordre alle til å kjøpe et tre og jeg skal gi det en god plass i min hage på Haugholt. Og alle har vel en hage hvor det er plass til et slikt solidaritets­ tre med dem som ikke har den velstanden vi har i Norge.

2000 trær til dette formålet bør være enkelt å omsette, mener ordføreren, som er im­ ponert over ildsjelene. – De har sett og erfart at mennesker som kommer til oss fra andre land som eple­ plukkere og gårdsarbeidere ikke har det så enkelt. I flere år har Apple Aid sendt klær, leker og mat til Romania. Flott, jeg heier på dere!

supporTer: Jan Olav Eilevstjønn i Apple Aid­aksjonen har ordfører Mette Haugholt som heiagjeng for arbeidet de gjør i Romania.

Ordfører Mette Haugholt:

fruktbart merke for fruktbygda – Norsk Eplefest er ikke bare en hyggelig markering av Sau­ herad som frukt­ og bærkommune. Den bygger merkevare.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Ordfører Mette Haugholt er ikke i tvil om at Norsk Eplefest blir lagt merke til så vel i det norske fruktdyrkermiljøet og foredlingsindustrien som i samfunnet for øvrig. Da Märtha Louise fikk «Gulleplet» for noen år siden, ble det selvsagt stor ståhei. Hedersbetegnelsen «Gulleplet» fallet nemlig langt fra stammen og er et symbol på at mennesker formidler verdier til andre mennesker.

dagen på stasjonsområdet, men gjennom hele året. Jeg tror denne markeringen er viktig for både identiteten og stolt­ heten, sier ordføreren som mer enn gjerne slutter seg til at Sau­ herad spiller i norsk frukt­ bransjes eliteserie. – Dessuten, og det er svært viktig i et slikt bilde, vi har så enorm kunnskap båret fram av mennesker som driver forsking og utvikling. Se bare til Saga­ plant som driver forskingsba­ sert utviklingsarbeid. Når de og alle i fruktbransjen her lokalt er opptatt av å dele kunnskap for at naboen også skal lykkes bed­ re, har vi et innovativt miljø, sier ordføreren, synlig stolt av de siste 10–15 års utvikling. Vi snakker ikke bare om frukttrær, men et bredt spekter det bok­ stavelig talt har blitt høstet mye av – og slik vil det fortsette.

eplemost er i skuddet

verdifulle synergier

Hun er heller ikke i tvil om at den årlige konkurransen med finale i Oslo hvor landets beste eplemost kåres, har en posi­ sjon. Nasjonale medier, hotell­ og restaurantbransjen og dyrk­ ingsmiljøene i hele landet fra Trøndelag til Lindesnes, fatter stor interesse for konkurransen Norsk Eplefest kjører i sam­ arbeid med Apéritif. – Også denne konkurransen er det andre enn våre lokale produsenter som har hentet hjem 1.­premien og diplom for. Norsk Eplefest har i løpet av 10 år tatt en posisjon som gir frukt­ bygda og Sauherad en markant merkevare, sier ordføreren.

Og frukt­ og bær gir også land­ brukskommunen verdier i form av overføringsverdi. Som «frue» for sauebonden på Haugholt ser hun utviklingen innen dyrking av grovfôr. Godt blir bedre. Når det gjelder frukt og bær brer det om seg. – At tidligere kornareal blir fruktareal, anser jeg som posi­ tivt, likeledes at det brytes nytt land for dette. Jeg tror vi vil se en rivende utvikling på dette området i årene som kommer, så får Østfold, Vestfold og Roga­ land ta seg av kornproduksjon­ en. Sauherad skal være et topp­ lag i fruktbransjens eliteserie, sier ordføreren med 85 lam og 38 søyer på beite ved Slåka. De skal hjem, men Norsk Eplefest skal hun ha med seg, den saken er klinkende klar!

samler kommunen – Besøkstallet har vært stigen­ de og jeg må berømme alle de som på dugnadsbasis drar dette i land, ikke bare denne flotte

spisskompeTanse: Ordfører Mette Haugholt er glad for at fruktprodusentene er så offensive og stadig tenker utvikling. – Norsk Eplefest er en flott markering av merkevaren for fruktkommunen.


Mandag 12. september 2016

Telen

norsk eplefesT 2016

frukTkommunen har:

frukTmarkedeT har:

Ambisjoner

Stort potensial

– Hvert 4. eple, hver 5. morell og hver 10. plomme på det norske markledet blir produsert i Telemark. Og vi skal videre, sier prosjektleder Jan Meland i prosjektet «Frukt i Fokus» som nå avsluttes. (Se egen sak på side 47.) – Det skal satses både på eple, moreller og plommer i åra som kommer. Målet er at hvert 3. eple, hver 4. morell og hver 6. plomme skal produseres i Telemark innen få år. Vi må ta sjansen på å ha høye ambisjoner, sier Meland.

Det er store muligheter i det norske frukt­ markedet. Jan Meland forteller at bare rundt 10 % av epleforbruket, 16% av plommene og 18% av morellene er norskprodusert. I volum er det 10 000 tonn epler, hvorav rundt 5000 tonn industrieple, rundt 1000 tonn plommer og 500 tonn moreller. Sauherad er fruktbygda nr. 1 i Telemark med mer enn 80% av all frukt­ produksjon i fylket. Resten produseres i Kviteseid, Bø, Notodden, Nome, og Kragerø.

7

500 000 Trær: Christian Tynning Bjørnø følger spent med på utviklingen i fruktkommunen Sauherad som nå har formidable 500 000 frukttrær. – Når vi så vet at produsent­ ene er offensive og forskningsarbeidet er omfattende, lover det godt for framtida, mener Christian Tynning Bjørnø, her sammen med ordfører Mette Haugholt.

Stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø om utviklinga:

– et løft for Telemark – Det arbeidet som er gjort i Telemark med utgangspunkt for­ trinnsvis i Sauherad innen fruktdyrking er oppsiktsvekkende og gir Telemark et løft.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Christian Tynning Bjørnø er inne i sin første periode som stortingspolitiker og følger spent med på hva som rører seg i Telemark. Under et besøk i Sauherad nylig, ble han impo­ nert.

gir et viktig signal – Når Sauherad og Telemark har fått en geografisk beskyttelse for epler, plommer og moreller

forteller det alt om hvilken kva­ litet disse fruktene har som sluttprodukt, sier stortings­ representanten, imponert over det arbeidet som gjøres innen forskning og utvikling knyttet til både sorter, klima og forleng­ et lagringstid. Arbeidet med eplemost og juice det samme. – Vi må klemme all den saft vi kan av eplene fra Sauherad. Det er en viktig næring som har et stort potensial i seg, mener stortingsrepresentanten etter en runde med ordfører Mette Haugholt.

har tatt en posisjon Stortingsrepresentanten roser både det arbeidet som er gjort og hvilken posisjon Sauherad spesielt og nabokommunene Nome og Bø har fått innen norsk fruktbransje. – Når hvert 4. eple som spises kommer fra Sauherad og vi vet

at både plommer og moreller har en framskutt posisjon i markedet, viser dette til fulle at klimatiske forhold, menneske­ lig kompetanse og utviklings­ vilje er på topp. Bransjen har virkelig vært innovativ, sier Telemarks yngste stortings­ representant.

mer å hente Og han legger ikke skjul på at det er forventninger til miljøet. Han er kjent med prosjektet «Frukt i Fokus» og at nytt areal skal tas i bruk. Forskingspro­ sjektet i samarbeid med høy­ skolen som vil gi lenger lag­ ringstid for norsk frukt viser at kompetansenivået er høyt og offensivt. – Jeg må jo si at jeg ble impo­ nert da jeg kjørte til Akkerhaug­ en og så de vakre, velstelte og bugnende fulle eplehagene langs veien. Dette er mer enn å

knasende: – Kvaliteten er det ikke noe å si på, og når den nå er beskytta, er det et løft for både Telemark og Sauherad, mener Bjørnø. være postkort­vakkert.

parmesan og champagne – Jeg har forventninger til at Telemark som fruktfylke kan

markere seg enda sterkere når vi nå har fått geografisk beskyt­ ta merking. Vi er i klasse med parmesan og champagne, det forteller vel sitt, mener Bjørnø.


8

norsk eplefesT 2016

Mandag 12. september 2016

gulleplevinner 2015:

lukTa av baksT:

Heimelaga mat

Lokalt og ekte

Aarnes Kafeteria mottok Gulleplet i 2015 for årelang formidling av lokale mattradisjoner basert på kortreiste råvarer. Stedet drevet av Ole Kristian Ingelstad (bildet) har frukthagene som nærmeste nabo og på bordet serveres det fersk eplemost 365 dager i året om de besøkende ønsker det – og det gjør mange. Aarnes kafeteria er en av bedriftene som er tilsluttet nærings­ og interessegrupperingen Fruktbygda.no med i alt 14 bedrifter.

Kjører du på Strannavegen med vinduet åpent og passerer nummer 90, er det gode muligheter for at du får vann i munnen. Gvarv Bær og Frukt med Halvor Holtan og Torgrim Kaasa (bildet) er nemlig mer enn foredla frukt og bær. I en steinovn lages nemlig «hemmeligstempla» hjem­ mebakst. Stedet er i sesongen også preget av saft av ulike typer, honning, kjøtt, fisk og velduftende bakervarer. Naturlig såpe og drops produseres også, lokalt og ekte. Ekte vare!

Telen

offensive: – Det er både utfordrende og inspirerende å jobbe sammen med så mange offensive produsenter og et fagmiljø som er innovativt. Jeg synes også Norsk Innovasjon i Telemark har vært flinke til å stimulere miljøet, mener Olav Einarson Forberg er her med en importert tåkesprøyte.

Olav Forberg (71) er hoffleverandør i «fruktbransjens Mekka»:

– de ser alltid framover – Det er gøy å spille på dette laget hvor alle ser framover og vil videre. De møter utvikling på en offensiv måte.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Olav Einarsson Forberg (71) har ikke tenkt å gi seg. Han etabler­ te selskapet Fimex AS i 2007 da folk på hans alder planla pensjonisttilværelse. Slik var det ikke for Olav som er født med «maur i kroppen».

møtte europas priser Han fikk seg en knekk både i ryggen og da han måtte gå til skifteretten med forretningen han drev i Gvarv sentrum i 2007, men han reiste seg fort og så muligheter til å etablere et import­ og eksportfirma for ut­ styr og maskiner til den voks­

slår ned: – Det er unødvendig å slite seg ut når det finnes godt

redskap. Det er som kjent halve jobben, sier Einar med pålebankeren. ende frukt­ og bærbransjen i Sauherad og Norge for øvrig. Omsetningskurven har steget hele tiden og i fjor ble seks millioner passert. – Vi måtte få et alternativ som kunne ta opp priskonkurransen med Europa og gjøre det kjapp­ ere, enklere og mer effektivt for bransjen å få tak i maskiner og utstyr. Som tenkt, så gjort – og

her er jeg, 71 år og dønn moti­ vert selv om jeg vet at jeg vel neppe sitter her som 80­åring, ler Olav, opptatt av kvalitet og leveringsdyktighet hvor punkt­ lighet er helt avgjørende.

et omfattende samspill Han har fulgt fruktmiljøene i Sauherad i en årrekke fra tiden som bestyrer for Gartnerhallen

og fram til i dag. Han er frykte­ lig imponert. – Vi har sett en endring, man­ ge er så framoverlent og vil vi­ dere. Skal jeg trekke fram noen, må det være Jan Mæland som har vært en spydspiss innen forskning og utvikling. I tillegg har vi sett at Innovasjon Norge i Telemark har vært flinke til å gi frukt­ og bærnæringen mulig­ heter gjennom tilskudds­ og låneordninger. Det har vært både spennende og interessant å følge dette så tett som det jeg har gjort. Det er knallgøy at vi har fått det så godt til i Sau­ herad, sier mannen som er på jobb 24­7­365. – 364, korrigerer Olav. Han har hatt en dag fri det siste året.

maskinene kommer Og Forberg er ikke i tvil om at kravet til effektivisering også fører til «industrialisering» av plukkeprosessen. – Jarl Olav Rugtveit har kjøpt den første plukkemaskinen.

Han er en av de mange innova­ tive og jeg tror mange kommer etter han. Den italienske maski­ nen er på plass og hans erfaring­ er vil nok føre til at flere ser på slike muligheter, mener For­ berg, som lar slegge være slegge. Han har et alternativ. Han pakker opp en Honda av særegent utseende. – En påle­ banker, forklarer mannen i hus­ et med det rare og nyttige for fruktnæringen midt i Gvarv.

jobbhobby i særklasse – Jeg er jo fryktelig heldig som 71 år gammel kan skape min egen jobbhobby og samtidig føle at jeg er til nytte for bran­ sjen. Jeg jobber for å være så punktlig jeg kan med levering­ ene over hele landet fordi jeg vet at fruktdyrkere jo lever med et evig tidspress i innhøstingen. De kan ikke vente. Og jeg har nynytt i løypa som den første i Norge når jeg kommer fra mes­ sa i Italia senere i høst. Hva det er, er en hemmelighet... He, he!


Mandag 12. september 2016

Telen

norsk eplefesT 2016

www.rorleggermestern.no

VI GLEDER OSS TIL EPLEFEST MED

ELLEVILLE TILBUD! Høstsalg på sommerprodukter fra

VARMTVANNSTANKK 200 l.

6.500,inkl. arbeid inkl

Dusjp pakke

Sikkerhettsbatteri og dusjgarnityr

1.890,-

ALLE KLIPPERE KLIPPEERE TIL

KNALL KNAALL PRIS PRRIS

Alle servantb batteri fra

20% 20% Dusjhyller fra

30% %

Alle innredninge rog badekar fra

20% på alle variantinnredninger

20%

Rørleggermestern AS | 3810 Gvarv | Tlf: 35 95 51 11 | Fax: 35 95 84 15 | www.gvarv.no

9


10

norsk eplefesT 2016

Mandag 12. september 2016

kvaliTeT gir oss suksess:

solTimer gir oss forTrinn:

– I alt vi gjør

– Har balansen

– Hele produksjonskjeden er opptatt av kvalitet. Om vi ikke er det og går på feilskjær, er vi svartelistet, sier Svein Børte. – Kvalitet i smaksopplevelsen gir gjenkjøp, kvalitet i leveringsdyktigheten for det kundene etterspør er tvingende nødvendig og kvalitet knyttet til det å høste litt før optimal modning er viktig for at du som kunde skal få den beste varen. Alt handler om kvalitet. Og alle praktiserer det. Derfor lykkes vi som fruktdistrikt, sier Børte.

– De klimatiske forholdene i Sauherad er så gode og det er det som gir oss et betydelig fortrinn i forhold til trange vestlandsfjorder. Norsjø gir oss et godt klima, vi har et høyt antall soltimer og hellingene gir sol på frukten hele dagen. Balansen mellom sukker og syre gir aroma. Og nettopp aromastoff analyserer høyskolen for oss, et poeng som er svært viktig for høstetiden slik at du som kunde får den smaksopplevelsen som gjør at du vil kjøpe mer. Smaken avgjør det.

Telen

full rulle: Det er bokstavelig talt full rulle for Telefrukt, daglig leder Svein Børte og et 30­talls ansatte i sesongen. Han har fulgt utviklingen og stått sentralt i den siden 1976.

– dette er jo så «f – Jo, 62 år er passert, men det er jo så gøy å være med på den ekspansive utviklinga i et spenstig miljø.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Svein Børte tenker ikke pen­ sjonsalder. Han tenker epler og frukt det meste av tida. De siste 10 årene har vært spesielt inn­

holdsrike og han føler seg sik­ ker på at det ikke stopper.

korn må vike – Det er så mange flinke frukt­ dyrkere som vil videre, og om tre­fire år er det frukthager på begge sider av Nesoddvegen ned til Norsjø. Produsentene er opptatt av å være best, utvikle næringen og fagmiljøet har så høy kompetanse at vi snakker om en vekstnæring, sier Børte. For på 1990­tallet var det ikke

like lyst. Lønnsomheten var langt svakere enn i dag både når det gjelder epler, moreller, kirsebær og plommer. Nye sort­ er, bedre dyrkingsmetoder og høyere kompetanse. Alle erfar­ inger deles. Det handler om å bidra til utvikling. Svein Børte mener hele miljøet er opptatt av det – kanskje den største suksessfaktoren i det hele.

3000 tonn 30 ansatte Så er da frukt og bær en næring

suksess: Hvert 4. eple som knaskes i Norge kommer herfra.

som sysselsetter 30 i sesongen i Telefrukt AS, kanalen alle pro­ dusenter leverer til. 3000 tonn epler, 180 tonn plommer, 240 tonn bær 20–30 tonn kirsebær, 80–100 tonn moreller. Og Børte vet at tallene vil stige. Nytt areal og for morellens vedkom­ mende vil produksjonstunnel­ er bidra til at det vil bli 150 tonn moreller om tre til fire år. Miljø­ et er ekspansivt, framoverlent og ikke minst organisasjonen med eiersitsen med 45 prosent


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

11

– epleblomsten gikk foran – Vi har nådd nye høyder med eplemosten, og det skal Epleblomsten ha; de gikk foran. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

gikk foran: – Epleblomsten gikk foran og sørget for at vårt område nå har en sentral posisjon i norsk eplemost­ og juiceproduksjon.

Svein Børte roser den pris­ belønte produsenten av eple­ most i solhellinga noen stein­ kast unna Sauherad kirke.

– De tok tak i utviklinga, ikke bare her, men på nasjo­ nalt plan som en av de store blant de små presseriene. De hadde en fast tanke om hvor­ dan det skulle gjøres og de lyk­ tes. De holdt tråden, trodde på det de gjorde og nå 11 år etter ser vi at det var en suksess, godt etablert innen Bama og Norgesgruppen. De var så nøy­ aktige og målretta. Rett og

slett glimrende, sier Børte, som har dannet et selskap med Epleblomsten på Telefrukt fordi kapasiteten ble sprengt på Epleblomsten da Bama ønsket eplemost på plastflask­ er. Et eget presseri er etablert, millioner investert og produk­ sjonen går på høygir med 18– 19 millioner flasker i året. Det går bokstavelig talt på løpende bånd i et økende marked.

posisjon: Slik har Coop merket eplene fra Telemark. Smak forskjellen...

helT Topp: Anne Britt Kasin fra Hjuksebø er en av få norske produksjonsarbeidere ved Telefrukt. – Et utrolig god arbeidsmiljø, sier Anne Britt, som jakter på skadd frukt som ikke skal slippe ut på markedet.

fruktelig» gøy! produsenter, 45 prosent på giganten Bama og 10 prosent Gartnerhallen gir styrke og posisjon i markedet.

forsker med lagringstid Discovery, en av de dominer­ ende eplesortene med 200–250 tonn i dag, vil øke til det dob­ belte spår Børte, – Denne eplesorten og andre sorter må få lengre lagringstid og vi reduserer oksygenmengd­ en i lageret slik at pusteprosess­

rask levering: Det er alfa og omega ifølge Svein Børte.

en i eplet reduseres sterkt. Men det er balansegang, dette, start­ er en «dødsprosess» i eplet, blir det eddik. Han lever av og med epler. Han er levende opptatt av å fin­ ne løsninger. Kombinasjon av ordningen Skattefunn og Høy­ skolen i Sør­Norges arbeid ga forsøksstasjon i Tyskland med norske epler som har gitt pro­ dusentene og Telefrukt godt datagrunnlag for å forlenge lag­ ringstiden – og her som alltid,

tid er penger. Gasstette lokaler, investeringer og litt tid, så er det på plass. Børte vil videre.

alt i tide Siden starten i 1976 har han elsket og brent for jobben sin. – Jeg har fulgt dette i «gode og onde dager», for selvsagt har det svingt i løpet av 40 år. Orga­ niseringen med produsentlag, kvalitetssikring og punktlig levering er alfa og omega. Med store kunder som Bama, Coop

og Norgesgruppen på lista, har vi fått en solid posisjon. Og snakker vi om eplets posisjon i det norske markedet, er jo den veldig god nå. Ser vi 20 år til­ bake i tid, var nok ryktet til det norske eplet litt frynsete. Klart det er gøy å være med på slikt, og jeg var en av dem som brant for Norsk Eplefest, en marker­ ing av eplet, miljøet og nå i samarbeid med Apéritif også en nasjonal markering av eple­ mosten. Klart det er gøy!


12

norsk eplefesT 2016

Mandag 12. september 2016

skolene er vikTige:

deT er helT uTenkelig:

– Bare ta kontakt

– Far uten mat

Samarbeidet med Tveiten skole på Notodden har vært veldig godt og konstruktivt. Jeg vet barna gleder seg over det å kunne hjelpe barn og mennesker som ikke har det så godt som oss, sier Jan Olav Eilevstjønn. – Er det skoler eller klasser som har lyst til å være med på dette hjelpearbeidet, er det bare å ta kontakt så skal vi nok få til noe. Vi ser at det nytter og vi ser at det skal relativt lite til for å få gjort veldig mye.

– Når du plutselig står ansikt til ansikt med en fortvilet far som ikke har maktet å gi sitt barn mat, forstår du rekkevidden av tragedien. Han hadde gjort hva han kunne, men han maktet det ikke. I vår virkelighet er det vanskelig å fatte, men det skjer – hver dag i fattige Romania. – Og vi tenker ikke over det. Kjøleskapet bugner av mat hos de fleste av oss. De kjenner på sulten hver dag. Deres dyrkingsmetoder er primitive. Vi kan hjelpe dem om vi vil.

Telen

– du kan bidra til a – 2000 epletrær står klare for salg. De skal selges for 500 kroner stykket og skal danne startkapitalen for et senter for mat­ produksjon i lut­ fattige Romania.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Og greier vi det, har vi en mil­ lion kroner og kan starte bygg­ ingen av senteret som skal lære lokalbefolkningen på lands­ bygda å dyrke sin egen mat. Jeg hadde ikke trodd at det var så ille som det er. Ikke engang de som bor i byer en time unna, trodde det var så forferdelige forhold som det som møtte oss, sier Jan Olav Eilevstjønn, frukt­ bonden på Akkerhaugen som dro hjelpeprosjektet Apple Aid i gang i 2007.

helt uten rettigheter – Jeg trodde ærlig talt ikke mine egne øyne da jeg møtte men­ neskene i en liten landsby med 200 innbyggere. De bodde i skur med jordgulv, uten sani­ tære forhold, uten rettigheter, uten helsestell. Menneskeverd­ et var satt til side. Det kom som et takras på meg og jeg skjønte der og da at dette måtte jeg for­ søke å gjøre noe med, sier Jon Olav Eilevstjønn. Og Romanias medlemskap i EU har ikke bedret disse men­ neskenes liv. Sammen med sønnen Jan Birger Akkerhaug­ en og Torleif Holtskog sto han ansikt til ansikt med en virke­ lighet han ikke trodde eksister­ te. Boliger uten strøm. kaldt, rått, 10 kvadratmeter for 7–8 mennesker. Barna tok vare på hverandre, foreldrene var borte for å jobbe. Virkeligheten var brutalt gripende.

hjelpesendinger Det var umulig for de tre å ven­ de denne virkeligheten ryggen. De dro hjem til Sauherad med en brennende lyst til å gjøre noe for de fattige nordøst i Romania. – Siden den gang har mange mennesker bidratt. Rotary i Bø har meldt seg kollektivt inn i

Apple Aid. Vi har fått lager­ lokale ved Storkåsa og vi har sendt mange trailerlass ned med klær, utstyr og leker. Kan du tenke deg hva det gjør med en som meg når et lite barn får en bamse og knuger den av kjærlighet og ikke vil slippe den for alt i verden, sier Jan Olav, som sammen med alle ildsjel­ ene i Apple Aid har bidratt til at mennesker i 10–15 landsbyer har fått hjelp fra Sauherad.

Trær skal selges Nå står altså 2000 trær til en stykkpris på 500 kroner klare for salg. For drøye to år siden startet Jan Olav og Halvor Gjestrud et podeprosjekt med Tveiten skole på Notodden og elevene er nå klare med 800 epletrær som skal selges sammen med de 1200 trærne på gården på Akkerhaugen. – Jeg har drevet som frukt­ produsent i 30 år og jeg mener at det er viktig å formidle kunn­ skap til barn, og derfor var det så flott å få til dette prosjektet med Tveiten­elevene. – Alle har jo en hage, og selv om treet selges til litt overpris, håper jeg villaeiere og alle med en hageflekk i vår region kan tenke seg å kjøpe et tre nå i høst slik at vi kan komme i gang med byggingen av ressurssenteret for matproduksjon, sier Jan Olav. Han er optimist.

sin egen kjøkkenhage Målet er småskalaproduksjon som kan gi fattige familier mat. – Rett og slett basiskunnskap som kan føre til at de kan få sin kjøkkenhage om det å kunne dyrke fukt, bær, poteter, gul­ røtter og kålrot slik at de kan bygge opp et vinterforråd. Det er målet vårt. Salget av trærne vil gi en million kroner om vi får solgt alle, men hele senteret vil komme på om lag fem millioner norske kroner, sier Jan Olav, fast bestemt på å lykkes med prosjektet som er praktisk og verdifull u­hjelp. – Og det er gode epler, rød aroma, som skal danne grunn­ laget for dette senteret i byen Racauti. Ordføreren er positiv og glad for at vi bryr oss og jeg håper virkelig at folk nå bryr seg ved å kjøpe ett eller flere trær. Vi er på Norsk Eplefest!

klar: Jan Olav Eilevstjønn har dyrket fram 1200 trær på gården sin på Akkerhaugen til inntekt for Apple Aid. 800 trær er dyrket fram av Tveiten skole hos Halvor Gjestrud på Notodden. Nå skal trærne selges.


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

vi kan ikke hjelpe alle:

folk i daTakrise ringer:

Men noen gledes

– Bare å beklage

Innpå 200 sesongarbeidere er i sving i Sauherad under frukt­ og bærhøsten. De fleste kommer fra Romania, Litauen, Latvia, Estland og Polen, men også noen fra vestlige land. – Vi har valgt å hjelpe rumenere som lever under svært vanskelige kår. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen. Lite for oss betyr enormt mye for dem. Det gjør det så menings­ fullt å hjelpe. Jeg vil rette en takk til alle som bidrar til Apple Aid, sier Jan Olav Eilevstjønn.

– Jeg skjønner godt at Appel Aid kan misforstås når de går inn på 1881 eller Gule Sider, og ikke rent sjelden ringer det folk som trenger hjelp til datamaskinen, nettbrettet eller telefoner produsert av Apple, men der er jeg helt grønn og må bare beklage at de ikke kan få hjelp. Jeg benytter jo anledningen til å fortelle hva vi driver med, da, ler Jan Olav Eilevstjønn, som har drevet Apple Aid siden 2007, eller på 10. året nå. Arbeidet fortsetter og intensiveres.

13

at fattige får mat

frukT: Kjøper du et tre, støtter du prosjektet med 500 kroner, og allerede neste år har du epler på treet, sier Jan Olav Eilevstjønn som håper at de 2000 trærne ryker ut i løpet av høsten.

hjelper noen: – Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen. Det håper jeg du har lyst til, sier fruktbonden og hjelpearbeideren.


14

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Telen

BESØK VÅR STAND!

Velkommen til vår stand på Norsk Eplefest!

Alltid varm på føttene Ekstra slitesterke ullsokker Maskinvask 40° Tlf. 402 22 210 - www.epleblomsten.no

Pris fra 100,-

Tlf. 957 01 514 – www.jorinemohair.no

EPLESALG!

GODT UTVALG! OGSÅ GODE LAGRINGSSORTER Andre økologiske produkter: • Pærer • Diverse saft og syltetøy • Egenprodusert honning • Smaksprøver

Kjøkken Man.-fre. 07-19 - lør. 09-15 Tlf. 35 95 66 50

Hjuksebø, 1 mil sør for Notodden, langs Rv 360. Mob. 48 07 79 19 • Tlf.: 35 95 73 08

Følg oss på Facebook: ByggmakkerStorkaas

Bytte sikringsskap? Innhold: 1. stk. Overbelastningsvern 50/3/OV 1. stk. Overspenningsvern SPC-S-20/385/3 12 stk. Jordfeilautomat 10- 25/2/C/003-A-OL 1 stk. Målersløyfe MDBA-MS/11/10/3P 1 stk.Samleskinne 3-fas 1+2+3-pol 6 mod. 1 stk. Samleskinne 3-fas 1+2+3 pol 6 mod. 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16 mm2 Cu 1 stk. Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G

«NATURI-FOKUS» malerier og tegninger

www.jpbratsberg.no

Pris ferdig montert

JAN PETTER BRATSBERG

inkl mva inntil 20 km fra vårt kontor. Gjelder bestilling innen 1. novemberr.

Eplefestkunstneren 2016. Salgsutstilling, 24. september - 9. okt. Åpning fre 23. sept. kl. 18. Åpen fre – søn 12 – 18. Kafé med kaffe, eplekake og Norges beste eplemost.

13.500,-

GARDSUTSALG Mange typer epler, eplemost, honning, geléer, syltetøy, saft og annet godt. Åpent hver dag 08 - 20.

÷20%

på alle lagerførte lamper fra

Velkommen!

÷20%

gallerinyhuus.no

på strålevarme

TILBUDET GJELDER TIL 1. NOVEMBER! Tlf. 472 76 176

E-post: post@stromgutta.no www.stromgutta.no

Nyhuus Gard, Nyhusv. 9, 3810 Gvarv Tlf. 4040 4787


Mandag 12. september 2016

Telen

Saft og sylting! Vi har utstyret du trenger!

1759,Saftpresse, Sa p esse, 12 ltr Anna Berg saftpresse i stål og tre til fremstilling av juice, cider og saft av fruktmos eller bær. Man. - ons. 08 - 17 Tors - fre. 08 - 18 Lørdag 09 - 15

119,Poser til saftpresse, 12 ltr

Mølleveien 10 3800 Bø i Telemark

1759,-

Fruktmoser, 7 ltr Anna Berg fruktkværn til fremstilling av

fruktmos, innen frukten presses til juice, cider eller saft.

Kom innom vårt flotte apotek i Aunebygget/Kiwibygget på Gvarv Vi har noe for alle, også deg som er frisk.

Gamlegata 56, 3810 Gvarv , tel : 35955434 , 9-17 Mandag-Fredag

Dyreklinikken Telemark tilbyr enkle og avanserte veterinærtjenester til smådyr. I staben har vi også en spesialist i smådyrsykdommer. Vi har butikk med fòr, pleiemidler og utstyr for kjæledyr.

JOKER NORDAGUTU

– et kortreist alternativ, og en hjørnestein i nærmiljøet!

Bøvegen 273, 3810 Gvarv - Tlf. 35 95 62 62 Åpent mandag–fredag 08.00–17.00 Vi har døgnvakt

NYE CITROËN JUMPY ALT ER MULIG

15

Send SMS VI+ til 2210 bli kunde og få mange gode tilbud rett på mobilen.

Tlf.: 03520 www.felleskjopet.no

Velkommen til klinikken

norsk eplefesT 2016

Joker Nordagutu Tlf. 35 95 97 20

• TILGJENGELIG I 3 LENGDER • OPPTIL 4 METER LASTELENGDE • 1,90 M HØYDE • HENGERVEKT OPPTIL 2500 KG • HANDSFREE SKYVEDØRER

NYHET INTRODUKSJONSPRIS Jumpy BlueHDi 120 Proff L2 KR

272.900,- EKS. MVA

INTRODUKSJONSPAKKE FOR PROFF

• Grip control • 17” alufelger • Xenon hovedlys • Tilhengerfeste KR

4.900,- EKS. MVA

KOM OG OPPLEV PROFF MODELLEN Bestill prøvekjøring på citroen.no Ny Citroën Jumpy er inkl. engangsavgift men *eks. mva. frakt/levering. Registreringsomkostninger kommer i tillegg. Nybilgarantien er 5 år/200.000 km (hvorav 160.000 km fabbrikk og 40.000 km Norgesgaranti). Bildet er et illustrasjonsfoto, utstyr og farger kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil.l. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no eller kontakt nærmeste forhandler.

NOTODDEN BIL & SPEEDSHOP AS • SEMSVEIEN 48 • 3676 NOTODDEN • TElEfON 35 02 74 74


16

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Telen

– vi finsikter nye sorter – For at forbrukerne skal få gode smaksopplevelser med norske epler, leter vi hele tiden etter gode sorter. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

rubin sTep: – Tsjekkeren har vist seg å ha lang holdbarhetstid og holder seg fin helt til mars, sier Halvor Holtskog.

Det sier Halvor Holtskog som har mange sorter i sin eple­

hage som består av 12000 epletrær. Han ser at hele miljø­ et er opptatt av nye sorter. – Rubin Step er et godt ek­ sempel på at relativt nye eple­ sorter slår an. Den er hentet fra Tsjekkia, er fast, sprø og søt, knallgul, med masse rødt og har en varm farge. Balansen mellom sødme og syre er fin, sier Halvor Holtskog. – Og ikke minst er det en

holdbar eplesort. Vi hadde den hjemme på gården helt til mars og den var fortsatt i fin form, for å si det slik, sier eple­ bonden som er sterkt engasjert i Norsk Eplefest. – Norske epler er og skal være et mangfold hvor jo Summer red, Rød gravenstein, Discovery og Aroma er klassik­ ere blant de mange eplesort­ ene vi sender ut på markedet.

Torunn Rugaas skal bidra til fortsatt vekst hos Epleblomsten:

– utrolig utfordrende Torunn Rugaas har alltid tatt toppfart og satset. Da Svein­ ung Sauar ringte og spurte om hun ville bli salgs­ og markedsansvarlig i suksess­ bedriften, tenkte hun veldig lite, satset og takket ja.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Hun har prøvd mye, tatt det på sparket og alltid fikset det. – Det eneste jeg nok ikke tar på sparket er strikkhopp, ler sau­ herdingen som har vært journalist, eks­ peditør, barnehageassistent, daglig leder i dagligvare og flere andre jobber hvor hun bare klinte til.

bratt læringskurve – Fruktbransjen er jo utrolig spennende. Det har vært en bratt læringskurve i et spennende og ekspansivt marked. Vi har store og langsiktige kunder som setter kvalitet svært høyt og kravene må innfris til enhver tid, sier Torunn Rugaas, som gjerne tar en sprudlende opptreden på varesentre med Epleblomstens produkt­ er som kontaktpunkt med publikum. Nærkontakt har alltid vært hennes for­ trinn. Hun prater på inn­ og utpust. – Jeg headhuntet henne fordi jeg jo kjente til hennes væremåte, utstråling og tilpasningsdyktighet til nye oppgaver. Det har da også gått strålende, sier Svein­ ung Sauar i bedriften som omsetter for 16–17 millioner og i tillegg har en eiersits på 35 prosent i Telejuice A/S som driftes sammen med Telefrukt AS.

store aktører – Vår største kunde er Bama, som vi distribuerer via og derigjennom til hele Norgesgruppen med tunge aktører innen dagligvarebransjen som Meny, Jacobs, Spar, Kiwi og Joker, sier Torunn som er mye på farten som følge av tett planlegg­ ing med Bamas konsulenter rettet mot demonstrasjoner og «eventer» i butikker rundt om i landet, fortrinnsvis i Oslo, Vestfold, Telemark og på Vestlandet.

presser for andre – Pressesongen er høysesong, og i tillegg til egen produksjon, presser vi for rundt 60 eksterne kunder. Alt dette skal jo følges opp, personlige etiketter skal lages og kundekontakten holdes, sier Torunn som står med begge beina i høysesongen. – Min største utfordring er vel at det blir mye stillesittende kontorarbeid, men det har faktisk gått veldig bra selv om jeg har «maur i rumpa», ler Torunn og griper en ny telefon; – Jo da, det fikser vi, vet du...

headhunTeT: Sveinung Sauar headhuntet Torunn Rugaas til jobben som salgs­ og markedsansvarlig i den ekspansive bedriften som har seks årsverk og har oppnådd en sentral posisjon i norsk produksjon av eplemost og eplejuice.


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Bruk mCASH på Eplefesten!

Alarm Med vekter utrykning

I år kan du kjøpe billetter med mCASH. Last ned appen og legg inn kortet ditt med en gang så er du klar! Kan brukes av alle, uansett bankforbindelse.

Tlf.: 900 45 196

Tilhører Telemark Vaktselskap AS

ÅRETS NYHET ÅRETS PICK-UP 2016!

Kom og prøv den mest velutstyrte bilen på markedet

337 700

FRA KR LEASING KR. 2.900,-

eksl. mva innskudd 50.000,- eksl. mva 3,95% rente 36 mnd. leasing.

OBS! Biler på lager for omgående levering!

17


18

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Epletavla 2006.

Epletavla 2008.

Telen

Epletavla 2013.

Sagavoll skaper «Epletavla» for 11. året på rad:

fylles med kjærlighet 118 elever ved Saga­ voll Folkehøgskole har hendene fulle av epler. Årets epletavle er under arbeid.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Det er bare så utrolig kult at Norsk Eplefest har gitt oss dette oppdraget. Vårt kull skal mar­ kere oss skikkelig, vi skal jobbe for nasjonal oppmerksomhet, sier Hanna Solemdal fra Kra­ gerø og Jenny Almenningen fra Hof, to ferske studenter ved fol­ kehøyskolen midt i fruktbygda.

går for den fineste – Vi går for å skape den fineste tavla på veggen på Gvarv sta­ sjon – ever! Vi skal jobbe både kreativt og målretta. Vi gleder oss, strutter Jenny. – Den skal fylles med kjærlig­ het, kvitterer Hanna. – Ja, og noe lekende kanskje. Vi er jo unge og lekende, sier Jenny. De to jentene er selvsagt klar over at det er flere som skal ha en finger med i spillet. Eple­ tavla er hele skolens dugnads­ bidag og skal henge på veggen til frosten «spiser» opp eplene.

elsker epler De to jentene gjør det klart at de elsker å knaske epler og at det skal bli gode muligheter for det i ukene som kommer når de har havnet i en av de mest sentrale fruktdyrkermiljøene i Norge. – Vi gleder oss til å bli kjent med Gvarv og området og synes det er flott å bli involvert på denne måten. – Vi valgte begge Sagavoll og Gvarv fordi det er et lite stede og hvor vi som elever vil være på skolen og ikke henge på et kjøpesenter som det jo ikke er her. I bynære folkehøyskoler kan det jo lett bli slik. Her får vi lære hverandre å kjenne, sier de to som i dagene som kommer vil bli eplekunstnere sammen med de 116 endre elevene.

skal på scenen Lærer Tom Arne Møllerbråten skal være programleder for sko­ lens kulturinnslag på hoved­ scenen under Norsk Eplefest.

hjerTe: Hanna Solemdal fra Kragerø og Jenny Almenningen fra Hof startet umiddelbart den kreative prosessen og antyder toppen av et hjerte med hendene og eplene. – Epletavla skal fylles med lekende kjærlighet, sier de to. – Våre bidrag har økt år for år og vi synes det er hyggelig å kunne bidra til at Norsk Eple­ fest også blir et godt kulturelt tilbud, sier Møllerbråten. Skolen varter hvert eneste år opp med en epledans – skapt av danselinjen ved skolen. De stiller også med et eget eple­ band hentet fra skolens ansatte med supplement av venner og kjente. Det skal swinge!

jons eplesang – Det blir kjente coverlåter hvor folk skal kunne synge med, for ikke å glemme at hiten «Sep­ tember» selvsagt er med, det skulle bare mangle, sier Møller­ bråten, som regner med at publikum også kommer til å stifte bekjentskap med musikk­ skoletalenter fra Sauherad på eplefesten.

Og bandet går også til nabo­ bygda Bø hvor Jon Solberg har signert en eplesang til ære for fruktdyrkermiljøet. Musiker, lærer og Bygdabilly Band­sjef Jon Solberg presenterte sangen første gang i 2013 og siden har den blitt med videre etter at bandet til Sagavoll ble «podet» med låta.

bidrar for barna Sagavolls elever bidrar også med «Barnas Hjørne» hvor det blir ansiktsmaling, gode, gamle leker og bål hvor pinnebrød skal kunnes stekes – alltid like populært selv om det nok kan bli litt sot under nesa når «deli­ katessene spises. – Flott å få være med, men først av alt skal vi i gang med å skape en epletavle ingen har sett maken til, lover jentene.

hele skolen: Eplekassa er på plass på skolen, og helt siden starten i 2005 har skolen laget kunstverk i form av store epletavler og slik skal det bli i år også. – Best, ever! forsikrer elevene.


Mandag 12. september 2016

Telen

norsk eplefesT 2016

19

Lør/søn 14/8-2/10 kl 10.00–16.30 3/10 til og med 16/10 kl 10.00–16.30 uke 40 og 41 åpent kvar dag Høyt og Lavt Bø i Telemark - Tlf. 91 82 41 70

www.hoytlavt.no/bo

ts festival! Lykke til med åre Gode tilbud til dei som skal på Norsk Eplefest!

35 06 08 00

Lifjellvegen, 3800 Bø Tlf.: 35 95 20 12 E-post: bocamping@bo.online.no

Vi har stor kapasitet og hjelper gjerne til med

POST@BOHOTELL.NO W W W. B O H O T E L L . N O

ditt arrangement. Kontakt oss for tilbud.

www.bocamping.com

Velutstyrte hytter og leiligheter • Heilårsopen familiecamping

Oppussing / nybygg - Male/tapetsere - Teppe/belegg - Vinyl i bad/dusj - Flislegging - Fargerådgjeving - Sveisbar membran - underlag til flis

Endelig Eplefest Vi gleder oss til årets eplefest - kom og besøk vår stand og smak spennende mat Her ser du noe av det vi frister med .

Tilslørte bondepiker

Aarnesburger m/eple og selleridressing

Eplevaffel

Bakt potet

Eplemost fra Gvarv

Høydepunktet er Svinegryte av eplegris fra Nordre Lindheim.


20

norsk eplefesT 2016

Mandag 12. september 2016

Telen

de skaper ølet in De klinte til for tre år siden og angrer ikke en dag. Nå bygger de ut på Lindheim og vil videre. Opptatt av egenart, atmosfære og muligheter.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

det har gått veldig bra siden starten i november 2013 med både salg fra gårdsbutikken og på Vinmonopolet. Så langt har vi ikke gått inn i dagligvare­ bransjen selv om vi har hatt forespørsler, sier Ingeborg med et sortiment en ølhund kan bli oppstemt av. Lyst øl, surt øl, søtt øl, salt, bitter, mørkt, fruktig, krydra, ja Lindheim Øl­ kompani kan by på det meste. – Vi kan lage det meste, sier bryggerimesteren som tar en prøvetapping av deres 138. brygg myntet på tida som kom­ mer. Vår, sommer og høst går det i ett. I vinterhalvåret tar de timeout for å få litt fritid. I år regner de med å produsere om lag 70 000 liter.

– For de har ikke vært «skugge­ redde», sier Torstein Lindheim som overlot gården til odels­ jenta Ingeborg og bryggeri­ mester Eivind Eilertsen. De satser på øl og «leker» med bakteriekulturer i sekundær gjæring eller den mer spon­ lull er med tangjæringen. Begge deler er Det handler om krevende, inter­ egenart ved essant og ut­ gårdsbryggeriet fordrende. og Ingeborg «Leken» hand­ synes det er ler å finsikte hyggelig å kalle øl med smak opp en av jule­ publikum liker. I ølsortene etter kjelleren på ny­ cider: På fat lagres bestemor Lull, bygget har store cideren som har fått god Tone Lindheim. fat kommet på mottakelse. – Totalt har vi nå plass. Bygge­ brygget 60 for­ prosessen pågår parallelt med skjellige øltyper, sier bryggeri­ bryggene. De skal videre. mester Eivind, som hele tiden er på søk etter å gjøre det best brygger sterkøl mulig med malt, humle, gjær Eivind og Ingeborg har åtte for­ og vann. Litt som en besettelse. – Vi byttet ut vannet med 80 skjellige typer øl i gårdsbutikk­ en på Lindheim. På tavla i fest­ prosent eplejuice. Vi fikk et syr­ lokalet som kan romme 50–60 lig og godt resultat, sier Eivind mennesker, presenteres Farm­ som varmer opp juicen og dusj­ house ale med alkoholinnhold er maltet. – Det er en vanvittig god føl­ på 6,2, «Påsk» – en porter med samme styrke, Lords of Acid else å lykkes, litt som å vinne som er en berliner weiss med gull. Responsen har vært god. 4,7 og en IPA ved navn Valpada­ na er bare litt av det de har pro­ vokser nok litt dusert. Cider lager de på egne 70 000 liter er en anselig epler som legges på eikefat som mengde flasker, og Ingeborg og er hentet fra Italia og Frankrike. Eivind har ikke ambisjoner om Og i år settes det juleøl på eike­ å bli så veldig mye større. fat. De ser fram til resultatet. – Vi jobber begge fulltid med Spennende! dette og vi satser på spesialpro­ Og de er inne på 62 pol i basis­ dukter med denne utbyggingen utvalget, i tillegg er de inne på vi nå gjør, så noe mer produk­ bestillingsutvalget til Vinmono­ sjon blir det nok, ikke minst polet med en sort. som skal lagres på fatene. Stikk gjerne innom for en smak, invi­ 70 000 liter terer Ingeborg og Eivind, som – Vi er veldig godt fornøyd, og leit har funnet gode smaker.

saTser: Ingeborg Lindheim og Eivind Eilertsen satser friskt. Nye store fat har kommet på plass i nybygget på gården. Her skal godsakene lagres for å bli bedre.

følger med: – Det er viktig å følge med og følge opp når bryggene er satt, sier Eivind Eilertsen, som jakter den gode smaken hele tiden – og finner den.


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

ngen andre har

138. brygg: – Dette er ikke klart for ganer, men blir det om ikke så lenge, sier Eivind Eilertsen om Lindheim Ølkompanis 138. brygg siden starten i november 2013.

gode råvarer: – Vi har et godt utgangspunkt med gode råvarer fra egen eple­ hage, sier Eivind Eilertsen, som hele tiden gjør forsøk med eplejuice i produksjonen.

rikholdig: Gårdsbutikken på Lindheim er verdt et besøk. Hele gården oser av atmosfære med egen pub og festlokale hvor ølsmaking står sentralt.

21


22

norsk eplefesT 2016

Mandag 12. september 2016

jacobsen vil ikke ha brus:

spør de som kan:

– Ødelegger mat

– Velg til mat

– Brus skulle vært forbudt til mat. Det passer bare ikke sammen og ødelegger den maten du spiser, det er altfor søtt, sier Aase E. Jacobsen i Apéritif. – Vi er opptatt av å fremme god smak og anbefaler godt drikke til god mat. Eplemost er et naturprodukt og et svært godt alkoholfritt alternativ. Det er som med eplemost som det er med vin, det finnes mange varianter til ulike retter. Som druer har eplet utsøkte smaker.

– Tenk på hva slags mat du skal servere når du velger Eplemost. Fruktprodusenter og ikke minst de ansatte på Vinmonopolet kan dette og hjelper deg. Forskjellig typer eplemost har ulike karakterer. Teknikker når det presses, fargen på epleskallet, solpåvirkning av eplene før de blir modne. Sødme og syre. Det er mye som påvirker eplemostens karakter. Som med vin er det viktig å finne den rette eplemosten. Mat og drikke skal forsterke hverandre, sier Jacobsen.

Telen

– «årets eplemos – Stadig flere produ­ senter stiller i kampen om årets beste eple­ most og cider. Det styrker kvaliteten. I år stiller nok 100 i det uoffisielle NM­ arrangementet.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

en eller cider i munnen for så å spytte det ut før poengene skrives ned, sier Jacobsen, som sier kåringen ikke skiller seg fra tester av viner. Dommerkollegi­ et kommer fra hotell­ og restau­ rantbransjen og arbeider til daglig i barer og restauranter med lang og brei erfaring i det å servere drikke. Her handler det om høy fagkompetanse.

klare krav må innfris

Skal du stille i konkurransen, er Det sier Aase E. Jacobsen i det en del krav du må innfri. Apéritif.no som arrangerer kår­ Aase E. Jacobsen trekker opp ingen av årets eplemost og ci­ de viktigste kravene. der i månedsskiftet november – Årets frukt skal være press­ desember. Apéritif.no er Nor­ et uten tilsetninger som eksem­ ges største nett­ pelvis askorbin­ sted om mat og syre som hind­ rer oksidering. drikke. Du har heller viktig kamp ikke anledning til å legge press – Det at Norsk fra annen frukt Eplefest på eller grønnsak i Gvarv ønsket å eplemosten. samarbeide Mosten skal med oss, førte ikke være fil­ denne konkur­ trert, sier hun og ransen over fra å henviser til egen være en lokal organisasjon el­ «happening» til ler Midt­Tele­ å bli nasjonal land­ konkurranse. Vi Trigger: Aase Jacobsen I mark har deltakere fra Apéritif mener konkurransen brukskontor for å få konkurran­ Trøndelag, trigger kvaliteten. sereglene. Rogaland, Hordaland, Sogn­ og fjordane, Vestfold, Østfold, Buskerud kvalitet bærer ryktet Hedemark og Oppland. I fjor Koordinatoren for den store var 76 påmeldt i eplemost, 17 i konkurransen som skjer i ram­ cider og jeg tror det blir flere pelys og med stort presseopp­ enn 100 i de to klassene vi har bud i Oslo, er ikke i tvil om at for eplemost. Jeg føler meg sik­ frukt fra Sauherad og Telemark ker på at det trigger produsent­ vil score på den geografiske be­ ene til å søke best mulig kvali­ skytta merkingen som Mat­ tet, sier koordinatoren for det merk og Mattilsynet nylig til­ uoffisielle NM for produsenter. delte dette fruktdistriktet. – Det er ingen andre som har – Jeg ser jo det her i Oslo at gjort krav på NM­status, men vi restauranter og spisesteder sier likevel at det er uoffisielt, bruker kvaliteten i sin markeds­ sier Jacobsen om den høyst føring. På Kaffebrenneriet hvor seriøse konkurransen hvor jeg går her i Oslo, markedsføres seier og hederlig omtale har eplemosten fra Nordre Lind­ oppnådd høy prestisje. heim som det kvalitetsstempel­ et den fortjener, sier Jacobsen. meld deg gjerne på – Dette er helt ekte vare uten – Denne konkurransen er ikke tilsetninger eller laget av kon­ bare for fruktbønder og stor­ sentrat fra Europa eller andre produsenter, men også for deg steder. Norsk eplemost har som har en liten eplehage som gode muligheter i det interna­ har fått presset frukten din. sjonale markedet. Vi ser helt Alle stiller med likt utgangs­ klart økt interesse for dette al­ punkt når dommerne legger sin koholfrie og smakfulle alterna­ nese ned i glasset, ruller most­ tivet, poengter hun.

sTiller: Torunn Rugaas, salgs­ og markedsansvarlig hos Epleblomsten, er fersk i gamet, men kommer til å stille sterkt i årets uoffisielle NM. Bedriften har tidligere hevdet seg sterkt med flere priser.


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

23

det knives om å være best i klassen Tre klasser. En for 1 eplesort, en for flere og en for cider. Og i år kommer en klasse med bær eller grønnsak tilsatt. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

I klassen for en eplesort seiret Nyhuus Gard med gammeldags

gravenstein i fjor og fikk denne attesten: Grønn­oransje. Fin duft av modne epler, frisk og innbydende. Veldig god balan­ se mellom syre og sødme, ikke minst veldig god gravenstein­ smak, rund i munnen, konsen­ trert smak, rik avslutning. Ko­ sedrikk, julekaker. En nydelig eplemost med svært naturlige gode smaker som alle vil like. 94 poeng. Samme sum som

Grønvik Gard med sin økologis­ ke eplemost. De oppnådde også 2. plass med nok en most. På tredje plass Ulvik Frukt & Cider på Discovery med 90 poeng, det samme som Nyhuus Gard Gravenstein 2 (tappedato 20.10) og Lindheim Frukt/ølkompani «Ren eplemost» fra Gul aroma. I klassen for flere sorter vant Sofagalleriet med 87 poeng, fulgt av Grønvik går med 86

poeng og Nyhuus gard med 84 poeng. I klassen for cider­ og vin gikk Egge gård til topps med Iseple på 10 prosent alkohol­ innhold, en dessert i seg selv. Konsentrert og veldig god duft av karamelliserte epler, nøtter, honning, tørket frukt. Stor fyl­ de, utrolig flott balanse mellom syre og sødme, masse frukt, godt karamellpreg, 94 poeng, konkluderte juryen.

kvaliTeT: Most fra Sauherad er kvalitet. foTo: eva m. s. kåsin

st» trigger dem!

vanT: Kari Nyhuus Holtskog og Halvor Holtskog er blant de lokale som har hatt suksess med eplemosten sin og gikk i fjor til topps i klassa for eplemost på en sort epler. foTo: live skinnes

nøyTrale: Dommeren vet aldri noe om hvem som har produsert hva.

økologisk: Olav Jønsi med 25 år bak seg som økologisk produsent har selvsagt sin egen most.


24

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Telen

NYE RAV4 HYBRID Opplev fordelene med hybridteknologi Kjøreopplevelsen Lommeboka Miljøet

KAMPANJE Privatleasing RAV4 Hybrid Active S 4WD Kr 2.990,- pr mnd*

Leien er basert på 3 års leie/50.000km, 3,20% rente og en forskuddsleie kr 68.750,-. I Tillegg kommer termingebyr med kr 119,- og etableringsgebyr kr 4790,. Alle beløp er inkl. mva. Total leiekostnad for 3 år er 185.464,-

*

Velutstyrt modell inkl. 3 års fri service: RAV4 Hybrid Active S 4WD, 197 hk Kr 447.700,- RAV4 Hybrid Active S 2WD, 197 hk Kr 399.800,-

BRUKTBIL

FINANSIERINGSTILBUD:

3.20%

nom. rente

ALLTID FORNØYD GARANTI

SE VÅRT STORE UTVALG

Bytterett innen 30 dager eller kjøpesummen tilbake i h.t. garantivilkår

12 Toyota Hilux 3.0-171 hk aut 37’’ Arctic Trucks

82.000 km

529.000,-

13 Toyota Auris 1.8, 136hk Hybrid, Active Style 5d.

59.000 km

209.000,-

14 Toyota Land Cruiser 3.0-190 hk D-4D VX automat

68.000 km

519.000,-

12 Skoda Superb 1.6 105hk, TDi, Elegance Greenline stv. 97.000 km

209.000,-

13 Toyota Land Cruiser 3.0-190 hk VX automat

54.000 km

459.000,-

12 Toyota Urban Cruiser 1.4-90 hk D-4D 4WD Dynamic

15 Toyota Hilux 2.5, 144 hk, D-4D, X-Cab, SR5

18.000 km

319.000,-

14 Toyota Avensis 2.0 124hk, D-4D, Advance Navitech stv. 198.000 km

179.000,-

12 Toyota Rav4 2.0 158hk, VVTi 4WD, Vanguard Exe.

40.000 km

315.000,-

12 VW Golf 1.6 105hk TDi, DSG Highline, stv.

59.000 km

179.000,-

15 Toyota Auris 1.8-136 hk E-CVT Hybrid Active 5-dørs

8.000 km

259.000,-

13 Toyota Yaris 1.33-100 hk Active

56.000 km

159.000,-

13 Toyota Prius+ Seven 1.8 136hk Hybrid aut. Executive

58.000 km

249.000,-

12 Toyota Yaris 1.3-100 hk aut. Active

17.000 km 159.000,-

12 Toyota Prius+ Seven 1.8 136hk Hybrid aut. Executive

66.000 km

239.000,-

10 Nissan Qashqai 1.5 DCi Acenta Connect 2WD

80.000 km 159.000,-

14 Toyota Prius 1.8-136 hk E-cvt Hybrid aut. Executive

35.000 km

239.000,-

11 Toyota Auris 1.4, 90 hk, D-4D, Advance 5 d.

61.000 km

149.000,-

114.000 km

239.000,-

07 Volvo V70 2.4D-126 hk

178.000 km

129.000,-

13 Toyota Avensis 2.0 124hk, D-4D. Advance+ stv.

50.000 km

239.000,-

11 Toyota Prius 1.8 136hk VVTi, Hybrid Executive

122.000 km

129.000,-

14 Toyota Auris 1.6, 132hk, VVT-i, Active st.v.

60.000 km

229.000,-

09 Toyota Corolla 1.4-90 hk D-4D aut. Sol 4-dørs

56.000 km

99.000,-

13 Subaru XV 2.0D 4WD Classic

65.000 km

229.000,-

05 Toyota Avensis 2.0 116hk, D-D4, Executive stv.

128.000 km

99.000,-

12 Toyota Avensis 1.8 147hk, VVTi automat, Advance stv. 68.000 km

229.000,-

04 Toyota Rav4 2.0 116hk, D-4D, 4WD, Sport

188.000 km

95.000,-

12 Toyota Avensis 2.0 126hk, D-4D. Advance+ stv.

219.000,-

06 Toyota Yaris 1.4-90 hk D-4D aut. Sol

111.000 km

75.000,-

10 Toyota Rav4 2.2 150hk, D-4D 4WD, Vanguard Exe.

81.000 km

33.000 km 199.000,-


Mandag 12. september 2016

Telen

norsk eplefesT 2016

A TOYOTA NYE VAREBILER F1.R90 % fast rente - introduksjonstilbud og

Toyota Proace Kommer i tre lengder

Kr 1.290,- pr mnd* Proace Medium, 115 hk Basic 5 dørs Kr 1.490,- pr mnd* Proace Medium, 115 hk Comfort 5 dø ørs Kr 1.650,- pr mnd* Proace Compact, 95 hk Basic 4 dørs

• • • • •

Fullverdig 3-seter Front- og sidekollisjonsputer Vinduer i skyvedører, skyvedører for europall Hengervekt på 1.800 kg og nyttelast på 1 tonn Godt utstyrt

Toyota Hilux

Suverene kjøreegenskaper – på landevei og i terreng • • • • •

Topp utstyrte modeller med: 2.4 l dieselmotor på 150 hk/400 Nm Hengervekt 3.200 kg Nyttelast 1 tonn Masse utstyr.

Hilux X-Cab SR

Kr 1.690,- pr mnd * Hilux D-Cab SR+ 4 dørs, automat, skinn

Kr 1.990,- pr mnd * * Leien er basert på 3 års leie/50.000km, 1,90 % fast rente i hele leieperioden, forskuddsleie på Kr 55.000. I tillegg kommer termingebyr med Kr 85,- og etableringsgebyr med 3.352,-. Alle beløp er eks. mva.

www.funnemark.no Apningstider: Mandag-fredag 08.00-16.30 Torsdag 08.00-19.00 Lørdag 10.00-14.00

Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden • Tlf.: 35 02 73 50 • E-post: post.funnemark@toyota.no

Kontakt oss gjerne utenom våre åpningstider: Knut Einar Øverland Knut Thunberg Reidar Søyland Tore Gåsodden

ø g oss! Tlf. 901 39 585 Tlf. 905 14 170 Tlf. 911 18 500 Tlf.: 974 32 477

25


26

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Telen

– kunsten er sentral i festen – Ser vi oss rundt i denne regionen, har vi så fantastisk mange flinke kunstnere. De står sentralt i Norsk Eplefest. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

kiTTilsen: Hans Jacob Sand i hovedrollen som Theodor Kittilsen i samtale med bondejenter og Erik Werenskiold.(Evjuspelet i 2007).

Det sier Jorid Vale som siden starten i 2005 poengterer at

Norsk Eplefest også må være en markering av kunsten og kunstnere av ulike uttrykk. – De kom fordi det er vakkert her. Allerede i 1883 kom Erik Werenskiold med kona Sofie og sønnen Werner ble døpt i Nes kirke. Onkelen var soren­ skriver Ole Thommesen. Erik Werenskiold skapte bildet «Telemarksjente», så to jenter til og her var folkedraktene

sentrale. Det ble rett og slett briljant og nasjonalt som står den dag i dag, sier Jorid. – Ta dere en tur på galleriene som er nattåpne og har utstill­ inger som strekker seg over flere dager enn eplefestdagen 24. september. Det er så mye vakkert som lages, og epler er både kultur og natur. I Bonde­ sangen står det: All kultur er dyrket først og fremst av jord!

– gulleplet varm – Bevares, mange andre hadde jo for­ tjent Gulleplet langt mer enn meg...

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Jorid Vale (60) er litt perpleks. Vanligvis snakker hun på inn­ og utpust. Nå tenker hun. – Klart dette rører meg. Gull­ eplet henger høyt og jeg blir både ydmyk, stolt og selvsagt motivert.

en jordmor for festen Jorid er en variant av Jofrid som stammer fra de norrøne ordene for hest og vakker. Hun har en bryggerigamps pågangs­ mot og hun framstår som vakker som gardskjerring på Evju. Hun elsker formidling og er opptatt av kunst, historie, språk og musikk. En finger eller mer er med i mange kulturelle­ og næringsområder i frukt­ bygda. Styret i Norsk Eplefest vektla hennes eminente for­ midling til alle generasjoner. Og hun er jordmor i «familien» som skapte Norsk Eplefest. – For meg var dette et lykke­ treff. Jeg gikk på et studie ved HiT for natur­, kultur og reiseliv med mål om reise naturbasert reiseliv i Telemark. Wenche Hvattum i Midt Telemark Nær­ ingsutvikling utfordret meg. Jeg, Sveinung Sauar, Halvor Holtskog og Svein Børte ble fød­ selshjelpere for Norsk Eplefest.

svensk adopsjon – Og «barnet» fant vi i Kivik i Sør­Sverige. Vi kastet oss rundt, dro på kort varsel og høstet ide­ er. Jeg fikk utfordringen i fang­ et og ledet et forprosjekt. Det gikk raskt mot et arrangement hvor smak, lukt og opplevelse skulle stå sentralt – og for all del måtte det rike kunstnermiljøet vi har i Sauherad med. Eple­ tavla Sagavoll lager hvert år stammer derfra. Vi var fulle av begeistring og podet det inn i lokalsamfunnet. Når vi nå står foran den 11. utgaven av Norsk Eplefest, er jeg både glad og stolt. Den er viktig på mange måter, mener gulleplevinner­ en, som roser Pål Kleffelgård for måten han bidro da

prosjektet skulle selges inn til stødige fruktprodusenter med lang erfaring.

me skal plokka plommer Ikke i Hardanger, men på Nes­ odden i Sauherad. Norges stør­ ste plommeplantasje befinner seg der og Jorids mann, Johan­ nes Sand, er en av flere som har satset hardt på plommer i det klimatisk gunstige området tett opp til varmemagasinet Norsjø. – 16 000 plommetrær, men jeg får heldigvis dra rundt og skape fest med musikk, kultur og lokale tradisjoner. Jeg er hel­ dig som har Johannes som tar seg av plommetrærne som står i jorda på odelsgården, ler Jorid, som er imponert over hvordan fruktmiljøene har utviklet seg i Sauherad de siste 10–15 årene.

elsker sangen Alle som har møtt Jorid vet at hun elsker sang og musikk. 70 prosent er hun bestyrer av Evju og 30 prosent er hun i kultur­ skolen. Kombinasjonen er mer enn ideell for henne. – Jeg er heldig som får bidra på en måte jeg elsker, sier Jorid som også rekker å være «for­ sanger» for «Krafttak for sang» og medlem av det faglige rådet for 13 syngende, norske kom­ muner med rotfeste i Oslo. – Vi må ta sangen tilbake, den er en berikelse og skaper glede. Johannes pleier å si til meg når jeg er stressa eller sliten; Har du glemt å synge nå... Og han har så rett. Synger jeg, får jeg ener­ gi, poengterer Jorid, som ser symbioser mellom lokal histo­ rie, kirke, musikk og lokale tra­ disjoner innen så vel matkultur som annen kultur. Alt handler om berike, forstå og oppleve.

fikk eplehatt Og bare se etter eplehatten. Jorid fikk det første året en eplehatt av hattemakeren Åshild Oma Sele og den bærer hun på hver eneste eplefest. – Jeg er en tydelig person, el­ sker å kle meg ut og er ikke redd for janteloven. Det er for meg viktig å forsøke å bidra til trivsel og utvikling. Jeg synes vi i Sau­ herad er flinke til å dra lasset sammen og noen må gå foran. Se bare på Epleblomsten. De gikk høyt ut og ble en suksess...

gulleplevinner: Gulleplet får hun på Norsk Eplefest 24. september. Jorid Vale er tildelt utmerkelsen som henger høyt. – Jeg blir ydmyk, stolt og motivert, sier formidleren Jorid.


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

mennesker bidrar:

ønsker mer i skolen:

– Felles ideer

– Eplet er viktig

– Jeg elsker å prate med mennesker og det er da de gode ideene kommer og da gjerne med mat på bordet. Kultur er menneskelig føde og det må vi ha hele tiden og sammen bidrar vi til å skape det. Filosofen Guttorm Fløistad, som har valgt å kaste blikket i framtid sier det slik: «Det livs­ nødvendige for alle mennesker er nærhet og næring.» Det er faktisk overskriften for det jeg driver med sammen med andre. Tenk deg hvordan vi starter livet med nærhet og næring...

– Jeg kunne ønske meg langt mer fokus i grunnskolen på dyrking av mat og frukt. Det burde ha vært pensum i grunnskolen i en fruktkommune som vår, mener Jorid Vale. – Riktignok er mange involvert gjennom kulturskolen på scena på Norsk Eplefest, men det må skje mer i det daglige. Se til Sagavoll, de er engasjert og tar del. Jeg ønsker meg et sterkere fokus i grunnskolen, sier Jorid, som tror det kan komme mye godt ut av det.

27

mer hjertet mitt...

uTkledd: Jorid elsker å kle seg ut med historisk snert i formidling av kunst, kultur og musikk. Her fra sommeråpningen på Evju i 2002.

barn: – Vi må gi barn glede og forståelse av vår rike kultur, sier Jorid, som sammen med Nils Flatland har vært sentral på Evju.


28

norsk eplefesT 2016

God service! Fornøyde kunder ! Vi ønsker alle en trivelig eplefest!

Mandag 12. september 2016

Telen

POTETER Besøk oss på vår stand på Eplefesten!

Asterix, Pimpernell, Kerrs Pink, Beate, Mandel, gulrot

Gårdsutsalget vårt finner du ved Hjelseth Brygge - Helgen

Anja og Anders Hjelseth Tlf. 913 26 784

MIX-Akkerhaugen har for anledning Eplefest, laget vår egen eple-smoothie, laget på lokale varer. Kom innom å prøv da vel, du vil ikke angre!

En støttespiller i lokalsamfunnet:

I oktober har vi Vangens velutstyrte pølser med en spennende tvist. Vi har Rikstoto Direkte, Multix og Norsk Tipping. Velkommen skal du være!

Hilsen ansatte på MIX-Akkerhaugen Tlf. 35 95 83 01 Følg oss på Facebook!

Kåret til Norges beste nybilgaranti av Forbrukerrådet, januar 2016

Nye Sportage fra 289.900,-

Soul Electric fra 216.900,-

VINNER

Nye Niro Hybrid fra 264.900,Nye Niro Hybrid er en perfekt kombinasjon av kjøreglede og fornuft. En sprek 1,6 GDi bensinmotor sammen med en elmotor sørger for lavt forbruk og høy ytelse. Den lange akselavstanden gir en svært romslig kupé og du får masse utstyr inkludert i prisen. Det hele er pakket inn i en tiltalende design, og du får i tillegg Norges beste nybilgaranti på hele 7 år!

Veil. priser inkl. frakt og lev.omkostninger (kr. 7.500,-) levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 88 g/km, forbruk fra 0,38 l/mil v/bl. kjøring.

Semsveien 48 - 3676 Notodden - tlf: 35 02 74 74 - www.notoddenbil.no

2 015


Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016 Foto: Kimm Saatvedt

Telen

TÅLER IKKE NETTET DITT FLERE ANSATTE?

Moreller • Plommer • Epler

Fiberbredbånd gir overlegen kapasitet.

3810 Gvarv - tlf. 3595 6464 - www.telefrukt.no

Sjekk om dere kan få Altibox på www.altibox.no/bedrift

1,--

DRIVSTOFF ÷ med YX Bonuskort lørdag og søndag

Softis

15,- 19 -

Alle A pølseer

YX Gvarv | 35 95 51 15 | 3810 Gvarv

YX Bonuskort får du g ti på gratis på stasjonen t j

1/2 2 pris på å poleringsvask

Følg oss på Facebook; YX Gvarv Bensin As

29


30

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Telen

– frukten setter Telemark på kartet – Vi snakker om kvalitet og en merkevare som ikke bare setter Sauherad og Midt-Telemark på kartet, men hele Telemark. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

åpner: Geir Jørgen Bekkevold åpner den 11. Norsk Eplefest.

Stortingsrepresentant Geir Jør­ gen Bekkevold skal åpne den

11. utgaven av Norsk Eplefest og gjør det med glede.

står på bordet – Jeg og min familie har et nært forhold til frukten fra Sauherad og Midt­Telemark. Eplejuicen står alltid på bordet hos oss, og den smaker fortreffelig, sier KrF­eren som har takket ja til å stå på topp på stortingslisten nok en gang. Han er inne i sin

andre periode nå.

sentrum.

beskytta merking

bygger folkehelsen

– Det er grunn til å være stolt av denne næringa som nå har opp­ nådd geografisk beskytta merk­ ing. Det er virkelig kvalitets­ produkter som dyrkes fram, og jeg tror det helt klart at mulig­ heter for både vekst og utvik­ ling, sier Bekkevold, som ser fram til å oppleve festen i Gvarv

– Jeg personlig mener at epler, frukt og eplemost er med på å bygge folkehelsen. Rene, alko­ holfrie alternativer til folket har helt klart et helseaspekt i seg, så jeg er heiagjeng for alle de rundt 100 dyktige produsent­ ene i regionen som markeres på Norsk Eplefest.

saTseT: Jarl Olav Rugtveit klinte til og investerte 620 000 i en plukkemaskin. – Den viser seg effektiv og er nok framtida for hele bransjen, mener Jarl Olav Rugtveit.

jarl olav går fora Han satset 620 000 kroner på landets første fruktplukke­ maskin. Det angrer han ikke på.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Jeg fikk meg noen små over­ raskelser da maskinen ikke jublet for hellinger, men med noen justeringer og mer rasjo­

nell kjøring, ser vi at dette er veien å gå, sier den innovative fruktprodusenten som roses av utviklingsmiljøene som følger bransjen tett.

lønnsom etter fem år – Målet er at maskinen via min­ dre trykkskader og derav mer 1.­sortering, et bedre pakke­ resultat og en økning av plukk­ et areal på 15 prosent i forhold til vanlig håndplukking, skal være nedbetalt om fem år. Når

maskinen har en beregnet leve­ tid på 10 år, er gevinsten stor de siste fem årene, sier Jarl Olav Rugtveit. – Jeg er først ute, men dette er framtida og flere kommer etter, garantert, sier eplebonden som må grøfte og planere litt mer i frukthagen for at totonneren skal komme bedre fram med greit tempo.

blir fart i mannskapet Eplene skal plukkes for hånd,

men legges forsiktig på et samlebånd som går i rimelig grei fart, opp i et tårn hvor hvert eple forsiktig børstes og legges i kassen bak epleplukkemaskin­ en. Og Jarl Olav er ikke i tvil om at den maskinelle italieneren er en smart investering. – Vi hadde 22 prosent ødelagt frukt i starten og da hadde nok pipa hatt en annen låt enn det jeg har nå. Vi er nemlig nede i to prosent ødelagt frukt. Det er oppsiktsvekkende bra, sier Jarl

Olav, som har satt en øvre gren­ se på skade på fem av 100 epler.

plukker det meste Han står for nybrottsarbeid her hjemme og synes det er gøy å ta en sjanse. Han ser allerede at dette er veien å gå. – Jeg kjøpte maskinen gjenn­ om Fimex på Gvarv og maskin­ en er konstruert for plukking av epler og pærer, mens den på sydligere breddegrader også sørger for skånsom plukking av


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

31

– klart vi har ambisjoner – Det er bra at vi har prosjekter og at vi kommer videre. Posisjonen kan og skal styrkes. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Jarl Olav Rugtveit synes det er godt å spille på fruktbransjens eliteserielag. Samlet har bransjen og

forskingsmiljøene satt seg mål for framtida både med areal, produksjon og posisjon. – Klart vi skal ha mål, sier den offensive fruktbonden. I dag er hvert fjerde eple som spises i Norge fra regionen, målet er hvert tredje. Hver 10. plomme som spises i dag stammer fra Sauherad­region­ en. Målet er at hver sjette vi putter i munnen skal være

«made in Sauherad». – Sammen kan vi nå disse målene. Vi vet at de neste år­ ene så vil det bli plantet ut frukttrær på 1000 nye mål og at arealet i Telemark da vil øke til 4500 mål, og det skjer vesentlig i Sauherad. – Dette er fryktelig spennen­ de og vi må utfordre oss selv hele tiden om spenningen skal holde seg, sier Rugtveit.

framTida: Jarl Olav Rugtveit tror det kommer flere plukkemaskiner i Sauherad ganske kjapt. Slik ser den ut.

Tusler: Maskinen tusler framover mens produksjonsarbeiderne henter epler og legger dem på båndet.

bedre arbeidsmiljø: Fysisk betyr plukkemaskinen bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

an med maskin granatepler, aprikos og fersken. Jarl Olav ser helt klart at den vil være prima for høsting av plommer som jo er en voksen­ de produksjon i Sauherad. – Dette er som en forelskelse, dette, sprudler Jarl Olav. – Vi har allerede blitt et godt team, om den nøysomme maskinen som tusler på tom­ gang og drikker maksimalt 20 liter diesel i løpet av en dags arbeid. De ansatte plukkerne liker den nye doningen også.

norge største

børsTes: Eplene kommer pent inn og blir børstet før de via ei matte finner plassen i kassen.

49­åringen er offensiv og vil videre. Han synes det er spenn­ ende å arbeide sammen med Svein Børte, Torleif Holtskog og Johannes Sand. Sammen har de 120 mål med plommer for­ delt på 18 000 trær som gir om lag 100 tonn. – Samarbeid er nøkkelen til å bli bedre på det vi driver med, og ingen eier kunnskapen. Vi deler den og bidrar til at alle får bedre kvalitet og større volum.

Utstyr som rotskjærer og gjød­ selspredere går på rundgang. Veiledningstjenesten er god og vi er opptatt av å sprøyte minst mulig. I sum er vi et veldig sammensveisa miljø hvor alle ønsker naboen det beste, sier odelsgutten Jarl Olav, som har drifta frukt siden han var 28 og gården de siste 8–10 årene. Han har ambisjoner om å ut­ vide fruktdyrkingen, han leier jord av naboen og skal neste år ut med 17 000 nye trær. Totalt

snakker vi da om 40 000 trær.

krevende utfordring – Klart det er krevende, men det er sabla gøy, sier frukt­ bonden som også driver begra­ velsesbyrået i Sauherad. I til­ legg leier han fortsatt ut litt arbeidskraft. Han har hatt 170 på lønningslista. – God og stabil arbeidskraft, det er viktig for hele bransjen om vi skal lykkes i en hektisk sesong.


32

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

NYE PEUGEOT 2008 SUV SUV MED GARANTERT GODFØLELSE

ACTIVE CITY BRAKE / MIRROR SCREEN / GRIP CONTROL / ÅRETS MOTOR 2008 GT LINE 110 HK PURETECH AUTOMAT Lanseringstilbud: GT Line pakke, klasseledende automat og panorama glasstak inkludert

Spar kr 22.100,Kampanjepris kun kr

264.700,-

Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Drammen. CO2 utslipp fra 103 g/km. Drivstofforbruk blandet kjøring 0,48 l/mil. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

Nye PEUGEOT 2008 SUV GT Line har et tøft utseende med mange sportslige detaljer som gir en helt unik kjøreglede. Peugeots PureTech-motor har vunnet ”International Engine of the Year awards” to ganger på rad. Du kan ikke unngå å nyte den stillegående og kraftfulle motoren. Med Mirror Screen kan du speile smarttelefonen din på bilens touch screen mens du kjører, Active City Brake-teknologien bremser for deg ved fare for kollisjon og Grip Control gir deg full kontroll på alle forhold. Dette er en stilsikker bil med en sporty følelse.

Landsverk Bil AS, Semsveien 80, 3676 Notodden, Telefon: 35027000,

Telen


Mandag 12. september 2016

Telen

norsk eplefesT 2016

33

høstens vakreste... Hva skaper elevene ved Porsgrunn videregående skole av dekorasjoner i år? Audny Simonsen har kontroll på dem.

Eplekunsten setter hvert år en spiss på arrangementet. – Vi gleder oss hvert år til å se hva de har skapt av dekorasjon­ er på stasjonsområdet på Eple­ festen, sier Eva Marie Schia Kåsin, som har tatt mange flotte bilder. Ett av dem ser du til høy­ re på denne siden. Espen Hesthag har tatt dron­ er i bruk for å vise Norsk Eple­

fest fra lufta som viser stor akti­ vitet på stasjonsområdet som er hovedarena for arrangementet. Tilstrømningen er stor og i løpet av markensdagen på sta­ sjonsområdet er om lag 3000 innom for å ta del i underhold­ ningen som vises fra hoved­ scena og hva som presenteres i og fra bodene. I år stiller 72 ut mat, drikke, epler og frukt i alle former og ikke minst bruks­ kunst – alt ekte vare. – Vi håper på ny rekord og vet at de som kommer koser seg, sier styreleder Eivind Lønheim i Norsk Eplefest.

fra lufTa: Slik ser Norsk Eplefest ut fra lufta. Bildet er tatt med drone litt tidlig på dagen. foTo: espen hesThag

vakkerT: Elevenes eple­ dekorasjoner er smykker.

Vi ønsker Norsk Eplefest

STOLT LEVERANDØR AV EKTE NORSK MATGLEDE

med årets arrangement!

Få ting smaker bedre enn nyplukket norsk frukt, bær, grønnsaker og potet. Gartnerhallen er et landsdekkende samvirkeforetak med medlemmer som dyrker og sikrer deg norskproduserte kvalitetsprodukter hele året. Vi gjør det enkelt for deg å velge norsk, sunn matglede!

LYKKE TIL

Vi påtar oss transportoppdrag for landbruket i Sauherad på en rekke områder!

Sætersbøvegen 8 • 3810 Gvarrv • Tlf. 412 50 010

NORSJØ

ARKITEKTER SA

STRANNAVEGEN 460 - 3810 GVARV – tel 35 95 56 00 post@norsjoarkitekter.no - www.norsjoarkitekter.no

Slutt opp om vårt arbeid for betre vilkår for bonden!

Bli medlem i Norges Bondelag! Innmelding kan skje via: Heimeside Norges Bondelag: www.bondelaget.no E-post Telemark Bondelag: telemark@bondelaget.no Telemark Bondelag, tlf. 35 95 90 30

�yk�e til med årets

��lefes�

VI BAKER TIL HVERDAGS

Gamlegata 22, 3810 Gvarv - Tlf. 35 95 53 21

OG FEST.

ÅPNINGSTIDER Mandag-torsdag 07.00-15.00 Fredag 07.00-17.00 Lørdag 08.30-14.00

Tlf. 35 06 18 81 beveroya.no


34

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

folksomT: 3000 mennesker kommer til Norsk Eplefest med smak, mat og prat.

barna bidrar: Hvert år er barna sentrale i festen – og de elsker det.

smaksprøver: Bjørg Hesthag og Sigmund Aasdalen har rikelig å by på.

Telen

sagavoll: 118 elever ved Sagavoll har garantert en epledans på gang...

– utstillerne oser – Vi ønsker ikke «juggel og fjas», men ekte varer, håndverk og tradisjoner tvers igjennom. Derfor kommer også 3000 mennesker til Gvarv.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Landbrukssjef i Midt­Tele­ mark, Tora Skjerkholt Aarnes, er rett ut sagt stolt over den in­ teressen og den kvaliteten det er på 60–70 utstillere på Norsk Eplefest hvert eneste år. Hun sitter med et finmaska nett for kunne fange opp utstillere som ikke passer inn i konseptet.

smaksopplevelser – Vi er opptatt av at det skal være ekte varer og at de som stiller ut har laget det selv. Det er fint med foredla frukt, grønnsaker, kjøtt, bær og fisk, men også kunst og håndverk ønsker vi til denne årlige festen hvor kjernen er frukt, sier land­ brukssjefen som høster opp­ merksomhet fra hele Telemark, Buskerud, Vestfold og Agder. – På Norsk Eplefest er det alt fra sikkaker via frukt og grønt til sukkerspinn. Innen hånd­ verk er det strikka plagg og ting, hekla og sydde. Mange benytt­ er anledningen til å kjøpe jule­ gaver i september. Dessuten tror jeg mange elsker å gå rundt, smake litt og småshoppe, sier Tora Skjerkholt Aarnes.

i eplemostens rike Og selvsagt er det eplemoster på rekke og rad i fruktkommu­ nens hovedstad på eplefesten. – Det har utviklet seg et ambi­ siøst miljø for eplemost og sider i Sauherad. Da vi startet opp med Norsk Eplefest for 11 år siden, var dette en lokal kåring. Nå har vi etablert et samarbeid med Apéritif om NM i eplemost i Oslo i november/desember og det har virkelig blitt en suksess. Konkurransen er ikke lenger lo­ kal, men nasjonal, det er vi stol­ te av, sier landbrukssjefen, som ikke griner på nesa av at andre distrikter også har tatt for seg av NM­gullet fra tid til annen. – Selvsagt er vi litt lokalpatri­

oter, men konkurransen Norsk Eplefest har eierskap i, er med på å bidra til at kvaliteten bedres og utvikles i hele det norske eple­ og juicemiljøet, sier Tora Skjerkholt Aarnes.

en arena for testing Nå er pressingen ikke avsluttet når Norsk Eplefest går av stabelen 24. september, men flere produsenter er på plass med sine varer som testes ut på publikum som kommer til Gvarv denne dagen. – Eplemost og eplejuice har jo nådd helt nye markeder. Det handler om et alkoholfritt alter­ nativ og det handler om ulike typer tilpasset ulike settinger. Egne for barn er også utviklet. For desserter, middager. De ulike sortene har ulike egen­ skaper, og jeg er sikker på at eplemosten kan løftes til nye høyder. Norsk Eplefest og sam­ arbeidet med Apéritif tar sikte på det, sier førstedamen på landbrukskontoret i Norges nest største epledistrikt som også spiser seg inn i markedene for både plommer og moreller.

ekstra stas med gulleplet Og landbrukssjefen synes kår­ ingen av Gulleple­vinnerne har vært og skal være et høyde­ punkt. Flere lokale vinnere har blitt tildelt dette, men prisen er nasjonal. Da prinsesse Märtha Louise fikk det, ble det selvsagt litt ekstra fokus og ståhei, men landbrukssjefen poengterer at det virkelig er knyttet prestisje til hedersbetegnelsen Gulleplet som deles ut under den dags­ lange festen midt i Gvarv sen­ trum.

pyntes til fest – Eplefesten er litt som å pynte seg til fest for bygda. Norsk Eplefest har utviklet seg til å bli en dag da alle samles og mange tilreisende har oppdaget denne festen. Jeg er ikke i tvil om at det er et stort løft for bygda og fruktkommunen. Dette hand­ ler om identitet og stolthet. Jeg tror vi har mer å gå på i forhold til å foredle den merkevaren frukt, reiseliv og opplevelse er for Sauherad. Vi er synlige og jeg er imponert over det som er skapt de siste årene. Velkom­ men til oss 24. september!

ekTe vare: Under Norsk Eplefest legger vi vekt på ekte varer hos utstillerne. Det skal være en ekte opplevelse å gå rundt, småshoppe litt og hygge seg, sier landbrukssjef Tora Skjerkholt Aarnes.


Telen

Mandag 12. september 2016

prinsesse: Märtha Louise fikk Gull­ eplet i 2008 og strålte.

dekorasjoner: Eplefesten har hatt mange vakre dekorasjoner hvert år.

norsk eplefesT 2016

glede: Et flerkulturelt epleplukkerlag under Epleparaden i 2006.

35

maTmor: Hele Norges matmor, Ingrid Espelid Hovig, fikk Gulleplet i 2007.

r av ekte vare

kvaliTeT: – Fruktprodusentene setter kvalitet høyest av alt. Derfor lykkes de også sammen med veiledningstjenesten.

vakkerT: Tora Skjerkholt Aarnes opplever de store frukthagene som vakre. Sauherad har 500 000 epletrær.


36

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Hørtevegen 580, 3811 Hørte Tlf. 35 95 65 92 Faks: 35 95 65 99 E-post: gunnar@brdhorte.no

Tømming av slam Frank: 482 31 294

Høytrykkspyling

Brd. Hørte Transport

FAGHANDEL INNEN TRELAST OG BYGGEVARER.

En for alle. Alle for tre.

Kjell: 957 47 703

En planke er ikke bare en planke. Det er en foredlet råvare vi bryr oss om. Fordi vi bryr oss om ditt byggeprosjekt.

Daglig leder:

ÅPENT: MAN-FRE 7-19, LØR 9-15

918 32 371 / 35 95 65 92

Lykke til med årets eplefest! DNB Telemark, Hesselberggt. 4, Skien DNB Bø, Bøgata 49, 3800 BØ

Telefon: 03000 - dnb.no

S-Cross SUV 4x4 fra 335.900,Automatgir + 15.000,-

Veil. pris levert Notodden. Inkludert frakt. CO2 119-128, Forbruk blandet kjøring fra 0,53-0,57l

Telen

Oredalen 15, 3810 Gvarv - Tlf. 35 95 60 60 - xl-bygg.no

Akkerhaugen Gartneri Norske tomater fra Akkerhaugen Gartneri A.S Vi leverer ca. 800 tonn i året, nok til 1,5 tomat til alle i Norge.

Norsjøvegen 289, 3812 Akkerhaugen - Tlf.: 35 95 84 00


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

petters egen sort og coop-suksess Milliardæren Petter Stordalens egen eplesort er født på Hjuksebø. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

innpass: Olav Jønsi har suksess med økologisk frukt.

– Det er jo en morsom historie. Vi fikk kontakt med Petter Stordalens Choice­kjede og han gikk inn med 250 000 kroner for at vi skulle utvikle et eple

ved navn Choice. Med Your Choice (ditt valg) som utgangs­ punkt satte vi i gang og skapte sorten Choice som denne hotellkjeden fortsatt har ene­ retten på. Dette er Petters eple, mange vil ha det, men både jeg og Alf Kigen sier nei, sier Olav Jønsi som sammen med kom­ panjongen leverer åtte tonn i året av sorten. – Vi 100 prosent styringsrett, smiler økodyrker­

en på Jønsi lurt. – Morsomt var det også da vi fikk innpass hos giganten Coop. En lokal S­lagbestyrer i Tromsø ba om 400 kg økologiske epler, fikk det. Etter en stund ringte han igjen og ville ha ytterligere 200 kg, men så hørte vi ikke noe mer... – Det var da jeg tok kontakt med Coops «grønne mann» i toppledelsen at jeg først ble litt

stum. Verbalt tok han meg for å ha levert til kjeden uten å gå veien om hans godkjenning. Jeg ble forklart at dette var strengt og alvorlig, men så skiftet han tone. Han hadde jo erfart at kjøpmannen i Tromsø virkelig hadde fått fart i omsetningen av epler fra oss, og dermed fikk vi innpass. Det er 15 år og 300 tonn siden, ler Olav Jønsi som fort­ satt har deres tillit.

De tok et valg:

dønn naturlig i 25 år

Olav Jønsi og Inger Lie epler i tillegg til en del plommer og pærer. Sammen med Alf satset biodynamisk Kigen driver han Øko­Frukt AS. og fant det dønn en viktig medspiller naturlig i 1991. I 2016 I frukthagen har han tatt mange angrer de ikke ett slag sammen med fruktforsker­ sekund. Økologisk en Johannes Øydvin, en mann som av mange innen norsk frukt er populært. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

24 år gammel og allerede høst­ en før startet planleggingen for økologisk frukt i den gunstige og varme hellinga på Hjuksebø hvor «kønnet» sto sterkt.

fikk tidlig fadder – Uerfaren som jeg var, var det godt med støtte i starten. Egil Bjerkestrand ved daværende Eliteplantestasjonen ble en viktig «fadder» for meg, sier Olav om starten. Ni år senere ble Jønsis pro­ duksjon godkjent som øko­ logisk gård av godkjennings­ organet som i dag heter Debio. Det er 25 spennende år siden.

et riktig valg De hadde nok mer upløyd mark foran plogen enn de hadde fore­ stilt seg, gikk på noen små­ smeller, men kom alltid ned på beina. Nå står de fjellstøtt i randsonen av fruktkommunen Sauherad. Det er krevende å skulle lage ren mat, sprøyterestriksjonene er strengere enn i vanlig frukt­ dyrking. – Vi merker at forbruk­ erne er langt mer opptatt av økologisk frukt nå enn da vi startet. Helseeffekten er fram­ tredende i vurderinga tror jeg, dessuten har giftskandaler ute i Europa også satt fokus på ren, norsk frukt, sier Olav Jønsi som årlig produserer 20–50 tonn

fruktbransje karakteriseres som en virkelig guru. – Johannes har bidratt sterkt til at vi har fått nye sorter ved poding. Det har vært både spennende og interessant, sier Olav Jønsi og minnes to frem­ ragende sorter «født» på Jønsi.

sonja sa ja – Det er jo ikke bare å kalle en sort for Sonja, den saken måtte til Slottet for godkjennelse. An­ ført departementsråd Per Grue i Landbruksdepartementet ble daværende landbruksminister Lars Peder Brekk bedt om å ta kontakt med Slottet, men han vegret seg og det ble til at Grue selv gjorde det. Også svaret han fikk var følgende: – Det er greit at dere kaller eplesorten Sonja, men ikke Dronning Sonja, for­ teller øko­mannen på Jønsi med snev av stolthet. Det var i 2007 og i samme åndedrag fikk Øydvin en sort oppkalt etter seg. Det skulle bare mangle.

samspill er viktig Han har høstet av andres kunn­ skap og gir tilbake. – Jeg har lært mye og jeg har forsøkt å bidra med all min kunnskap som jeg bokstavelig talt har høstet gjen­ nom 25 år, sier Olav Jønsi som lar gresset råtne når han slår mellom radene av epler, bruker hønsemøkk og sørger for at eplene har vekstvilkår som inn­ frir kravene for å kunne stå påle rett i forhold til de myndighet­ enes økologiske krav.

37

saTseT: Olav Jønsi og Inger Lie tok et valg i 1991, satset på økologisk frukt og har lykkes. – Mange tar valget av helsemessige årsaker, mener Olav Jønsi.


38

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Telen

Jan Petter Bratsberg på Galleri Nyhuus:

griper naturen

Han fikk sitt gjennom­ brudd med bilder fra naturen i 1980, og siden har han vært ettertraktet både som kunstner og fore­ dragsholder. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det var på Biologiska Museet i Stockholm i 1989 at det virkelig sa «boff». Interessen var så stor at utstillingen ble utsolgt. 30–35 bilder fikk nye eiere. Han ble 500 000 kroner rikere.

sTemning: Jan Petter Bratsberg skaper stemning i bildene. Halvor og Kari Holtskog holder galleriet åpent fra 23. september til 9. oktober.

holdt bakkekontakten – Det var en spesiell opplevelse, men jeg er en jordnær type og beholdt bakkekontakten. Snø­ ballen begynte å rulle og jeg sendte mange gode tanker til min svenske agent som var dyktig i sin promotering. Siden har det blitt mange store separatutstillinger fordi rykt­ ene gikk foran meg, smiler kunstneren, som så dagens lys tre år etter at Quisling måtte kapitulere og allerede sju år gammel var «besatt» av gleden av å tegne. Det ble livsveien. Han tror det er en medfødt egenskap og føler seg privi­ legert som har levd av kunsten i mer enn 30 år.

navn som klinger

dybde og lys: Jan Petter Bratsberg legger vekt på dybde, lys og detaljer i bildene sine – som i denne gaupefamilien.

I kunstkretser klinger hans navn godt. Han har gjennom separatutstillinger i Skandina­ via og i USA oppnådd et rykte som en av Norges fremste malere av natur og dyr. Han er ofte sammenliknet med August Cappelen, men ulikt Cappelen og düsseldorfernes vide utsyn er Bratsberg opptatt av å for­ midle de dype skogenes sær­ egne stemning og mystikk og dyrene som lever der. Han grip­ er og fester virkeligheten med pensel. Førstekonservator Einar Wexelsen sier i «Tradisjon & Fi­ gurasjon i 1970­årenes maleri» utgitt av Haugar Vestfold Kunstmuseum (i 2001: – Allerede i hans stemnings­ fulle arbeider fra 1970­årene kan man spore en form for aktuell naturfilosofi.

naturen fascinerer meg

elg: Jan Petter Bratsbergs storokse er imponerende naturtro der den står i skogen.

68­åringen har alltid vært opp­ tatt av naturen, og har også en­ gasjert seg strekt i naturvern. Menneskenes herjinger i ur­ skogen fikk stor oppmerksom­ het. Likeledes er han opptatt av frede dyrs vern. Av hans mest kjente verk er Gaupe og rev (1969–70). Gaupe, rev, store rovfugler, ulv og bjørn står han nær. – Jeg må medgi det at det er blant yndlingsmotivene. Jeg er opptatt av å bevare naturen og den egenart, sier han, alltid på søk etter kombinasjonen av

kunstnerisk frihet, lyset og nettopp egenarten. – Jeg vet jeg aldri kommer til å bli utlært som kunstner... – Det å skape komposisjonen, linjene, spillet og utsnitt. Det å være tett på i eget hode er viktig, sier den figurative maleren som har brukt mye tid i dyrehager for studier av dyrenes bevegelse og bygning.

20–25 bilder blir med Han legger ikke skjul på at han gleder seg til å være «Eplefest­ kunstner» i Galleri Nyhuus. Han tar med 20–25 bilder til låven i frukthagens 12000 trær.

– Klart jeg har forventninger til utstillingen. Nå er jeg opptatt av at folk er interesserte i kunst­ en og kan diskuter bildene og den individuelle kunstopplev­ elsen, men selvsagt, jeg blir glad hver gang det kommer opp en rød prikk på bildene som betyr at de er solgt, medgir, kunstneren som i utstillingen ønsker å vise bredde og skape opplevelse.

lyset er viktig Når Jan Petter Bratsberg setter sammen sine utstillinger, er det ikke overlatt til tilfeldighetene. Kari og Halvor på Nyhuus er av


Telen

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

39

ns vakre virkelighet

fokus: Jan Petter Bratsberg (68) setter et sterkt fokus på rovdyr og fredning og legger ikke skjul på at en del bilder har et miljøpolitisk budskap. – Jeg vil fortelle en historie og jeg ønsker sterkere kjærlighet og mer respekt til naturen. samme oppfatning. – Komposisjon i en utstilling er veldig viktig. Spotlights bi­ drar til å få fram detaljene, sier Halvor som gleder seg til å få besøk av Bratsberg som sammen med andre kunstnere gjestet galleriet med i 2012. Da bestemte Halvor og Kari seg for at de ville forsøke å få han til­ bake. Forsøket ga full uttelling. 23. september åpner de dørene.

Tar tak i miljødebatten For Bratsberg er en markant kunstner som står for både verdier og meninger. – Mange av maleriene har en

miljøpolitisk side, som eksem­ pelvis bildet som viser flathogst i en urskog. Jeg ønsker å skape debatt og er opptatt av at natur­ en skal få lov til å leve og dø i fred. Vi snakker om respekt og kjærlighet til naturen, sier kunstneren som er utdannet ved Statens håndverks­ og kunstindustriskole i årene 1969–1973. Han debuterte i 1998 som forfatter med boken «Tett på naturen». Han skrev deretter boken «Kunstner­ natur» som kom ut i 2002, en bok han fikk Emmausprisen i 2003, under kategorien «Årets beste bok for voksne».

stiller et a-lag av kunstnere Norsk Eplefest stiller følgende kunstlag under markedsdagen og dagene før og etter festen: Jan Petter Bratsberg, maleri av naturen skjønnhet på Galleri Nyhuus (se omtale). På Evju Bygdetun treffer pu­ blikum Johnny Andviks kunst, en kunstner som er en av de fremste figurative malerne i sin generasjon i Skandinavia. Han er fra Porsgrunn. I tillegg bilder

av selveste Erik Werenskiold. Grisebusten maleverksted i Bø viser akrylmalerier av Else Ljådal og kunstformidleren Mina Marie Myhre. På Hørte møter publikum Kjell Hellström i eget atelier hvor teknikkene mot tresnitt vises. Runaug Venås i Gamlegata på Gvarv viser sine motiver som er abstraherte landskap eller rom som bærer preg av hendelser eller katastrofer. Galleri Karen i Gvarvgata vis­

er smilende sine malerier og skulpturer, mange av dem reddet fra den dramatiske brannen for en tid tilbake. I Kornmagasinet viser Anna Margrethe Hansen sine arbeid­ er, mens velkjente Arne Kleng Dahle inviterer publikum til sine arbeider i Skivarvegen. Ut­ stilling på Tegnehuset får du også på Årnes Brygge. Med andre ord kunst for en­ hver smak om du flytter litt på deg i Gvarv­regionen...


40

Mandag 12. september 2016

norsk eplefesT 2016

Telen

Vi produserer en av verdens beste eplemoster! Nordre Lindheim, Gvarv- Telemark www.eventyrmost.no - 909 40 728

Norskprodusert og friskt Viplantemateriale ønsker Norsk Eplefest lykke til! for et nordisk klima Sagaplant er et nasjonalt plantehelsesenter, ledende i klimatilpasset, å framstille klimatilpasset, Nasjonalt plantehelsesenter, ledende i å framstille sykdomskontrollert plantemateriale forfor norske forhold. sykdomskontrollertog ogsortsekte sortsekte plantemateriale norske forhold. Vi leverer elite- og kontrollert plantemateriale til det norske hagebruket, slik som: Aktuelle sorter av kjerne- og steinfrukt. Aktuelle sorter av ulike bærarter. Stort frøkilde- og klonutvalg av klimatilpasset grøntanleggsplanter. Både busker og trær. Utvalgte sorter av ulike blomsterarter på oppdrag for blomstergartnere og småplanteprodusenter.

Sagaplant

Fris ke pl anter

SALG OG SERVICE

av alle pumper innen vann og avløp

Prestegardsvegen Prestegardsvegen 3812 Akkerhaugen Kyrkjevegen 17,17,17, Tlf. 35Akkerhaugen 95 65 50 - Faks: 35 95 84 66 3812 3812 Akkerhaugen. E-post: 95 65 65 50 50--Fax: Fax: 35 3595 9584 8466 66 Tlf. 35 post@sagaplant.no 95 www.sagaplant.no E-post: post@sagaplant.no post@sagaplant.no

Fimex L Leverandør d av utstyr til frukt og bær

Olav Haugestøl Pumpeservice, Televegen 4, 3802 Bø i Telemark Tlf.: 35 95 38 48 / olav@ohp.no – ove@ohp.no / www.ohp.no

Lykke til ! n e t s e f e l p E d e m norsjo-ferieland.no

Hyggelige priser på overnatting Hytter fra kr. 500,- pr.døgn

3812 Akkerhaugen Tlf. 35 95 84 30 post@norsjo-ferieland.no

Norsjø Ferieland – Norges flotteste feriested.

Fimex as Hørtevegen 2 3810 Gvarv Tlf. 9570 7000

www.fimex.no


Mandag 12. september 2016

Telen

Gvarv frukt og bær

norsk eplefesT 2016

ADVOKATENE I BØ – MNA

AARNES, GAVLE & TELNES ALM. PRAKSIS

Fast eiendoms rettsforhold Oppgjørsoppdrag/salg fast eiendom Strafferett • Tinglysning • Arv og skifte Erstatning • Forretningsjuss

+

Epler og epleprodukter fra Gvarv

+

Lokalprodusert honning, plommer, tomater, poteter, syltetøy, diverse saftslag

+

Kling, lefse og flatbrød

Aarnes Gavle Telnes

www.advokat-aarnes.no Bøgata 52 – 3800 BØ

Gvarv frukt og bør finner du ved riksveg 36, like utenfor Gvarv sentrum (mot Ulefoss) Produkter fra Beli Naturprodukter. Åpningstid: 09.00-19.00 hver dag. Tlf. 913 54 243

Alt innen sanitær- og varmeanlegg, samt totalrenovering av bad!

FEST EPLE D U TILB

7990,KR

90x x90 cm. Aluminiumsprofiler og herdet glass. Inkludert bunn i støpemarmor. Kan også leveres i 70x90 eller 90x70 cm. Pris inkludert dusjsett. Pris uten blandebatteri.

1,-

VED KJØP AV BADEMILJØ NEVADA 2.0 DUSJKABINETT ORAMIX DUSJBATTERI

Telemark Skogplanter AS Håtveitvegen 15, 3810 Gvarv

Nev vada 2.0 dusjkabinett

KUN

952 04 783 haarnes@online.no 951 76 611 a.gavle@online.no 940 53 566 itelnes@gmail.com

AUNE RØR

KAMPANJEPRIS 990,-

Hausten er ei god plantetid. Me produserar skogplanter av beste kvalitet. På hausten treng me litt tid for å gjera plantene klare. Ring på førehand, tri dagar før henting. Tlf.: 35 95 54 15 E-post: ih@skogplanteskulen.no

Tenk på framtidsskogen!

Bø-Sauherad Nome

Distriktets begravelsesbyrå siden 1972.

Døgnvakt 35 95 52 80 / 41 60 38 40

Tid for lys og varme Din samarbeidspartner!

begravelsesbyraaet@online.no

Eget gravsteinsverksted

For ny gravstein, gravering, rens eller restaurering.

Tlf: +47 35 95 93 00 www.holteindustri.no

Vi leverer alt innen: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tlf: 455 15 655 / 970 91 086 gvarv@boligpartner.no

Tungtransport Renovasjon Vedlikehold Grus og steinknusing Containerutleie

41


42

norsk eplefesT 2016

Mandag 12. september 2016

– eplevanding fra kirke til fest Det blir en spesiell stemning når du går. Skuldrene senkes og praten summer. Et sted mellom 60 og 100 tar Eplevandringa årlig. Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

kom bli med: Ivar Solbu inviterer til Eplevandring.

– Dette arrangementet som en bit av Norsk Eplefest, er en

hyggelig opplevelse, og det er ikke bare lokalbefolkningen som har oppdaget denne rusle­ turen med kulturelt innhold i det vakre landskapet fra Nes­ odden til Gvarv sentrum, sier soknediakon Ivar Solbu. Han skal selv lese dikt i kirk­ en, og ofte finner han noe som handler om frukt, og han har en forkjærlighet til Sauherads egen dikter Liv Holtskog som

etterlot seg så mange fine dikt. Vers fra Bibelen blir det også i kirkerommet. Johannes Sunds­ valen på hardingfele og orga­ nist Bruno Hageman er også verdt å låne øret til. På garanti­ seddelen for Eplevandringa står det også Myllarguten. Sundsvalen er garantist for det. – En halv time i kirkerommet blir det, så legger vi ut på vand­ ringa som jo er deler av den pile­

Telen

grimsferden vi gjør til Bø om våren, men nå stopper vi altså på markensdagen på Gvarv. – Festen gjør oss litt ekstra stolte, ikke bare fruktdyrkerne, men alle som bor i Sauherad. Eplefesten dokumenterer høy kompetanse, uttrykker sam­ hold og er kultur. Fruktdyrking er jo en vesentlig del av vår identitet, sier soknediakonen som inviterer til Eplevandring.

Norsk Eplefest:

løftes fram av frivillige – Vi løfter eplet, det fantastiske fagmiljøet og identiteten til Sauherad fram. Frivil­ ligheten er løftebukk­ en i Norsk Eplefest.

Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Eva Marie Schia Kåsin er an­ svarlig for å legge kabalen med 40–50 frivillige som må til for å få arrangementet til å lande med et pent telemarksnedslag 24. september.

skaper engasjement – Det er alltid en hard kjerne i arrangementer og i Norsk Eple­ fest er det foruten styret nok et sted mellom åtte og 10 som brenner i begge ender for denne markeringa, ler sjefen for dugnadsgjengen. For det er mye som skal på plass på festområdet på stasjon­ en midt i Gvarv sentrum. Sikkerhetsgjerder mot jern­ banen, benker, bord, boder og mye annet – ikke minst strøm. – Jeg vet dugnadsgjengen er samstemte i at det er moro å skape noe sammen, holde liv i Gvarv og sende signaler ut både lokalt, regionalt og nasjonalt om at vi er i eliteserien innen norsk fruktdyrking. Vi har noe å være stolte av, mener Eva Marie på vegne av lokalsamfunnet.

har henda fulle – Vi bygger merkevare sammen og vi ser etter 11 år at dette er et populært arrangement når 3000 mennesker kommer til Gvarv. Utstillerne representer­ er ikke «juggel og fjas», men ekte varer. Det er mange som står på for denne merkevare­

bygginga, men litt få er det fra bransjen selv. Det har selvsagt sammenheng med at de har henda fulle med innhøstingen, så vi andre får ta oss av denne jobben. De står jo på hele året for at fruktbygda skal beholde og styrke sin posisjon, sier Eva Marie, som synes det er både oppsiktsvekkende og imponer­ ende at hvert fjerde eple som spises i Norge kommer fra Sau­ herad.

har du lyst, har du lov Hun berømmer Gvarv IL for deltakelse. Selv om de får en viss godtgjørelse for innsatsen med rigging og tilrettelegging, gjør de en flott innsats. Eva Marie ønsker seg også flere ung­ dommer inn i dugnadsgjengen. – Jeg tror det er viktig at de unge blir med for å forstå hvor viktig denne næringen er for lokalsamfunnet vårt, sier dug­ nadsbossen på andre året, født og oppvokst på Rinde ved Sau­ herad kirke – en av mange «klynger» med frukt i den varme og frodige kommunen ved Norsjø.

skivebom – Hva bruker du epler til? – He, he, neste spørsmål. – Nei, altså... Jeg er egentlig ikke så glad i epler. Rett fra treet er ok, så spørsmålet er litt skive­ bom... – Men bevares, jeg er opptatt av epledyrking og kompetans­ en fordi dette er så viktig for verdiskapning og sysselsetting i Sauherad. Epler, pærer, morell­ er, kirsebær, forskings­ og ut­ viklingsmiljøene, alt dette skaper stolthet. Og jeg tror reiseliv og opplevelsesnæring­ ene burde se på mulighetene denne næringen åpner for, som vi har sett det i Hardanger.

løfTer i flokk: Eva Marie Schia Kåsin har ansvaret for organiseringen av de frivillige under Norsk Eplefest. – Det er gøy å skape noe sammen som trekker mer enn 3000 mennesker til Gvarv. Kom, bli med!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.