Opnamebrochure Amsterdam UMC locatie AMC

Page 1

1 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC Als u wordt opgenomen


2 | Amsterdam UMC, locatie AMC


Amsterdam UMC, locatie AMC | 3

Inhoud

Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC ............................. Over Amsterdam UMC

............................................................. 6

Wat u moet weten over uw rechten en plichten Voordat u opgenomen wordt Opname en behandeling Uw verblijf

5

.................... 8

.................................................. 11

......................................................... 14

................................................................................. 19

Voorzieningen voor patiënten en bezoekers .......................... 21 Naar huis

.................................................................................. 25

Laat (nog eens) iets van u horen! Telefoonnummers en adressen

............................................ 27 .............................................. 29

Hoe kom ik bij locatie AMC van Amsterdam UMC? ................. 30


4 | Amsterdam UMC, locatie AMC


Amsterdam UMC, locatie AMC | 5

Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Dan is het prettig om te weten wat u kunt verwachten. Op deze pagina’s vertellen wij u meer over: • hoe u zich voorbereidt op uw opname • hoe uw opname/verblijf verloopt • handige voorzieningen in het ziekenhuis • uw ontslag (vertrek) uit het ziekenhuis • uw rechten en plichten U vindt hier alleen algemene informatie. Over uw eigen operatie of behandeling hoort u alles van uw behandelend arts of verpleegkundige. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van uw verpleegafdeling op locatie AMC. Kijk ook eens op onze website amsterdamumc.nl. Mocht uw vraag dan nog niet beantwoord zijn: u kunt ook terecht bij Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang in het polikliniekgebouw (A0).


6 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Over Amsterdam UMC Amsterdam UMC is in 2018 ontstaan uit het samengaan van VU medisch centrum (VUmc) en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Twee Amsterdamse academische ziekenhuizen met een eeuwenoude universitairmedische traditie. Sinds het samengaan spreken we van ‘locatie VUmc’ en ‘locatie AMC’.

Universitair medisch centrum Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Dat maakt het anders dan ‘gewone’ ziekenhuizen. Naast de behandeling van patiënten worden er ook studenten, specialisten en verpleegkundigen opgeleid. Er vindt ook veel wetenschappelijk onderzoek plaats om de gezondheidszorg verder te verbeteren. Dat kunt u op verschillende manieren merken. Zo wordt de nieuwste kennis toegepast in uw behandeling, en komt de specialist mogelijk samen met specialisten-in-opleiding aan uw bed. Soms krijgen patiënten de vraag om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Mocht u die vraag krijgen, dan staat het u volledig vrij om wel of niet mee te doen. Uw deelname kunt u ook op elk moment stoppen. Onderwijs en onderzoek zijn belangrijk om nieuwe medicijnen

en behandeltechnieken te ontwikkelen, maar de patiënt is voor ons nummer één. U kunt bij ons rekenen op deskundige en persoonsgerichte behandeling en zorg. Daarnaast bieden wij u allerlei voorzieningen die uw verblijf prettiger kunnen maken. In deze brochure leest u er meer over.

De weg vinden op locatie AMC Bij de hoofdingang van het ziekenhuis vindt u een receptiebalie, waar u de weg kunt vragen naar de afdeling waar u wordt opgenomen. Ook als u binnenkomt via de parkeergarage of de polikliniek zijn er receptionisten die u de weg kunnen wijzen. In het polikiniekgebouw (zie plattegrond op pag 31) vindt u de weg gemakkelijk via de routenummers. Die staan aangegeven in de grote hal. U kunt hier verder de wegwijzers volgen. Alle ruimten worden aangeduid met een letter en twee getallen. De letter geeft het gebouwdeel aan. Het cijfer daarachter is de verdieping. Het getal na het streepje is het kamernummer. H8-314 betekent dus: gebouw H, 8e verdieping, kamer 314. Achter in deze gids vindt u informatie over de bereikbaarheid van locatie AMC en een plattegrond waarop de gebouwdelen zijn aangegeven.


Amsterdam UMC, locatie AMC | 7

Rookvrij Amsterdam UMC

Voorzichtig met sociale media

Binnen het gebouw én buiten op de Amsterdam UMC-terreinen wordt niet gerookt. Het rookverbod geldt voor alle rookwaar, van sigaretten en e-sigaretten tot sigaren en pijp.

Veel mensen zijn actief op sociale media. Ze zetten berichten, filmpjes en foto’s op bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter of hun weblog.

Amsterdam UMC wil dat het ziekenhuis een zo gezond mogelijke omgeving is voor iedereen. Daarom vinden we het belangrijk om directe en indirecte blootstelling aan rook te voorkomen. Patiënten die in het ziekenhuis verblijven en gewend zijn te roken, krijgen nicotinevervangers aangeboden. Als u wilt roken, vragen wij u nadrukkelijk dat niet op het ziekenhuisterrein te doen. Meer informatie: amc.nl/rookvrij en vumc.nl/rookvrij.

We vragen bezoekers en patiënten daar zorgvuldig mee om te gaan. Respecteer de privacy van andere patiënten, bezoekers en van Amsterdam UMC -medewerkers. Filmpjes of foto’s maken met een mobiel is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.


8 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Wat u moet weten over uw rechten en plichten Uw patiëntendossier Uw medische gegevens worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Amsterdam UMC. De gegevens die over u worden opgeslagen in uw dossier, worden vertrouwelijk behandeld. We doen dat volgens de regels en wetten die hiervoor gelden. Op beide locaties van Amsterdam UMC (locatie AMC en locatie VUmc) kunnen bevoegde zorgverleners uw dossier inzien. Een deel van uw medisch dossier kunt u zelf online inzien via ‘MijnDossier’. Via MijnDossier kunt u bijvoorbeeld uw afspraken en uitslagen nalezen en contact hebben met uw zorgverleners. Wilt u MijnDossier gebruiken? Vraag er dan naar bij de centrale inschrijfbalie (geopend op werkdagen van 07.30 uur tot 16.30 uur) of bij de balie van de polikliniek waar u onder behandeling bent. Daar ontvangt u op vertoon van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) een code waarmee u zelf uw inloggegevens kunt aanmaken. Meer informatie vindt u op amc.nl, zoek op ‘Mijn Dossier’.

Let op: om MijnDossier te kunnen gebruiken heeft u een Nederlands mobiel telefoonnummer (06-nummer) nodig. Wij vragen om dit mobiele nummer bij uw inschrijving.

Betere zorg begint met een goed gesprek U heeft recht op goede zorg en op duidelijke informatie. De zorgverlener geeft u informatie over uw ziekte, de onderzoeken, mogelijke behandelingen en de risico’s van een behandeling. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Uw eigen voorkeuren zijn daarbij belangrijk. Die tellen uitdrukkelijk mee: u kunt zelf meedenken en meebeslissen over uw behandeling. Natuurlijk let de zorgverlener er wel op dat de kwaliteit van de zorg goed is. Soms kunnen niet alle wensen worden uitgevoerd. Of wordt het duidelijk dat een opname of behandeling in het Amsterdam UMC niet mogelijk is of niet de beste keuze. Wilt u meer weten of begrijpt u de informatie niet helemaal? Laat het dan weten. Als het nodig is kan de zorgverlener hulp inschakelen, bijvoorbeeld van een tolk. Dit kost u niets.


Amsterdam UMC, locatie AMC | 9

Wat verwachten wij van u? Wij verwachten dat u de zorgverlener goed informeert over belangrijke zaken die te maken hebben met uw ziekte, lichamelijke of psychische klachten en behandeling. Alleen zo kan de zorgverlener goede zorg bieden. U heeft de plicht om uw afspraken na te komen (of uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen), de juiste gegevens over uw ziektekostenverzekering aan ons door te geven en de rekening op tijd te betalen.

toekomst komt, kan het belangrijk zijn dat zij ook uw medische gegevens kunnen inzien. Voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig. Bij de centrale inschrijfbalie (grote hal polikliniekengebouw) zullen wij u daarom om die toestemming vragen. Op onze website, onder het kopje ‘Rechten en plichten’, kunt u lezen welke gegevens uw behandelaar buiten Amsterdam UMC dan precies kan inzien.

Toestemming voor delen medische gegevens Wilt u meer weten over buiten Amsterdam UMC uw rechten en plichten? Als u naast Amsterdam UMC ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent of in de

Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u op amc.nl/ rechten en vumc.nl/rechten.


10 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Opleiding en onderzoek Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Alle kans dat u bij ons te maken krijgt met zorgverleners die nog in opleiding zijn. Natuurlijk handelen die altijd onder controle van een ervaren, gediplomeerd zorgverlener. In Amsterdam UMC doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt om hieraan mee te doen. U krijgt dan informatie over het doel van het onderzoek en over de voor- en nadelen. U beslist zelf of u wilt meedoen. Als u niet meedoet, heeft dat natuurlijk geen enkele invloed op uw behandeling. U blijft de beste mogelijke zorg ontvangen. En ook als u meedoet, kunt u uw deelname op elk moment beëindigen.

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal Tijdens uw onderzoek en/of behandeling leggen we uw medische gegevens vast. Soms nemen we lichaamsmateriaal af, zoals bloed, urine of weefsel. Uw gegevens en lichaamsmateriaal kunnen vertrouwelijk worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. Vertrouwelijk wil zeggen: zonder dat iemand de herkomst kent. Daarmee willen we de zorg van toekomstige patiënten verbeteren. Gaat u daar niet mee akkoord, dan kunt u dat laten weten tijdens

uw bezoek aan uw behandelend zorgverlener. U mag op elk moment bezwaar maken en u hoeft niet te vertellen waarom. Als u bezwaar heeft gemaakt, bewaren wij het lichaamsmateriaal en de gegevens alleen voor uw eigen behandeling. Uw beslissing om bezwaar te maken heeft geen invloed op uw behandeling.

Wie betaalt uw behandeling en zorg? Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van uw zorg. Vaak betaalt u zelf ook een deel, bijvoorbeeld het eigen risico, eigen bijdrage of een deel van de kosten als u een budgetpolis heeft. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of uw behandeling in ons ziekenhuis wordt vergoed. Als de verwijzing om financiële redenen niet door kan gaan, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Meer informatie vindt u op amc.nl (zoektermen: ‘kosten en betaling’).


Amsterdam UMC, locatie AMC | 11

Voordat u wordt opgenomen Voorbereiding thuis

De juiste gegevens

Het is aan te raden om u thuis goed voor te bereiden op uw opname. Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over wat u misschien bent vergeten.

Het is belangrijk dat de gegevens die we over u hebben kloppen. Wilt u daar al vóór u naar de afdeling komt voor zorgen? Het gaat met name om uw contactgegevens (telefoonnummer en adres) en uw verzekeringsgegevens. Die kunt u zelf invoeren in MijnDossier of doorgeven bij de centrale inschrijfbalie in de hal van het polikliniekgebouw. Als u belt met het ziekenhuis, is het handig als u uw patiëntenpas bij de hand heeft. De ziekenhuismedewerker vraagt namelijk naar het patiëntnummer dat daarop staat.

Opnamedatum U hoort (meestal een week van tevoren) wanneer u in ons ziekenhuis wordt verwacht. Het opnamebureau neemt daarvoor per brief of telefonisch contact met u op. U krijgt dan ook een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die u kunt bellen als u vragen heeft. Het kan gebeuren dat u niet voor de afspraak of operatie kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte. Wilt u dit dan u zo snel mogelijk aan de afdeling/contactpersoon laten weten?

Contactpersoon thuis Naar wie kan het ziekenhuis bellen als er iets is om - in verband met u - te bespreken of te regelen? Dat horen we graag van u. Neem zijn of haar gegevens alstublieft mee op de dag van uw opname.

Uw medicijnen Heel belangrijk is ook dat de artsen, verpleegkundigen en apotheek weten welke medicijnen u gebruikt. Als u thuis medicijnen gebruikt, neemt u deze dan in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. De verpleegkundige, arts of apothekersassistente bespreekt dan met u of u met uw eigen medicijnen moet doorgaan tijdens de opname.


12 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Donorregistratie

Vragen over betaling

Misschien bent u geregistreerd als orgaandonor. Het is goed de verpleegkundigen en artsen daarvan op de hoogte te stellen. Dat kunt u al doen bij het opnamegesprek.

Bent u niet verzekerd, of bent u in het buitenland verzekerd? Dan kunt u toch terecht in Amsterdam UMC. U moet dan wel een aanbetaling in de ziekenhuiskosten doen. Neem vóór uw opname contact op met het bureau Nieten Anders verzekerden (NAV): nav@amc.nl, 020 566 10 93. Heeft u vragen over bijvoorbeeld uw betaling of factuur, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteuren (020 566 2637). Zie voor algemene informatie over betaling onze website amc.nl, zoekterm ‘kosten en betaling’.

Wilt u dat ook doen als u een verklaring niet-reanimeren heeft?

Vervoer van en naar het ziekenhuis Aan het einde van deze brochure vindt u informatie over openbaar vervoer, route en parkeren.


Amsterdam UMC, locatie AMC | 13

Voorbereid thuiskomen Misschien heeft u straks bij thuiskomst nog extra hulp of zorg nodig. De medewerkers van het transferbureau kunnen u daarover adviseren. Daarna kunt u de zorg zelf regelen. Of wij regelen die voor u, als u dat prettig vindt.

Bij extra zorg aan huis kunt u denken aan het verzorgen van wonden en hulp bij het wassen en aankleden. Maar ook hulp in het huishouden of het bezorgen van maaltijden hoort hierbij.

Heeft u een hulpmiddel nodig, zoals een rolstoel, krukken of een hoog-laagbed? Ook die artikelen vragen de medewerkers van het transferbureau graag voor u aan. De contactgegevens vindt u achter in deze brochure.

Hulp bij taalproblemen Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Laat het ons dan weten. Als het nodig is kan de zorgverlener hulp inschakelen, bijvoorbeeld een tolk. Dit kost u niets.

Wat moet ik meenemen? Er is in uw ziekenhuiskamer weinig ruimte. Neem dus niet te veel mee! Gebruikt bij voorkeur een opvouwbare tas om uw spullen in mee te nemen, want een koffer is niet goed weg te bergen. Vanwege het risico op verlies of diefstal kun u kostbare apparaten (laptop, tablet, iPad) beter thuis laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade of verlies. • bevestigingsbrief opname • een geldig legitimatiebewijs • patiëntenpas • verzekeringspas • medicijnen (in de originele verpakking) • dieetlijst (als u een dieet heeft) • extra kleding voor overdag. Denk bijvoorbeeld aan een vest dat makkelijk aan- en uit te trekken is.

• nachtkleding, makkelijk aanen uit te trekken • badjas • pantoffels en/of badslippers • toiletartikelen • ondergoed • boeken, puzzels, pen, papier • geld of pinpas (om iets te kopen in de winkels of het restaurant) • eventueel hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator


14 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Opname en behandeling Dag van opname

Polsbandje

Op de dag van de opname wordt u verwacht op de verpleegafdeling waar u wordt behandeld. Elke afdeling heeft behalve een naam ook een letter (van het gebouwdeel of de ‘toren’) en een cijfer (van de etage) en achter het streepje een tweede cijfer (van de kamer). De receptionist in de centrale hal kan u uitleggen hoe u op de afdeling komt en waar u verwacht wordt.

U krijgt ook een polsbandje. Daarop staan uw naam en uw patiëntregistratienummer. Vanwege de veiligheid is het verplicht om gedurende uw verblijf dit bandje te dragen. Bij onderzoeken en in situaties waarin u zelf niet kunt praten, controleren we daarmee altijd de patiëntgegevens.

Op de verpleegafdeling Op de verpleegafdeling meldt u zich bij de receptiebalie. Een verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de balie of receptie van de afdeling, of bij een verpleegkundige. Ook spreekt de afdelingsarts met u. Misschien wordt er nog aanvullend onderzoek bij u gedaan, dat is afhankelijk van de reden van uw opname.

Als u een ingreep of operatie moet ondergaan De behandelend arts vertelt u over de ingreep en eventuele pijn of andere bijeffecten. Was u in de periode voorafgaand aan uw opname in de polikliniek? Dan bent u waarschijnlijk al doorverwezen naar het spreekuur van de anesthesioloog voor de preoperatieve screening (kortweg POS).

Checklist • Waar moet ik zijn, hoe laat? • Welke papieren neem ik mee (ook pen en papier om eventuele vragen te noteren)? • Kloppen al mijn gegevens nog (adres, telefoon, zorgverzekering enz.)?

• Heb ik alle medicijnen mee? • Heb ik spullen voor mijn persoonlijke verzorging mee? • Heb ik een handige (opvouwbare) tas om alles in te doen? • Leesvoer, andere ontspanning? • Vervoer regelen?


Amsterdam UMC, locatie AMC | 15

Op dit POS-spreekuur bespreekt de anesthesioloog de verschillende mogelijkheden van verdoving (narcose) met u. De arts met wie u voor de operatie spreekt, hoeft overigens niet de arts te zijn die de operatie uitvoert. Voorafgaand aan de operatie (of bij een bloedafname) kan het zijn dat u meerdere malen om uw naam, geboortedatum en de ingreep wordt gevraagd. Dit is een veiligheidscontrole die elke zorgverlener moet uitvoeren.

Uw bed en kamer Bij het indelen van de kamers wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met uw ziekte en uw persoonlijke omstandigheden. De één- en tweepersoonskamers zijn voor patiënten die ernstig ziek zijn en veel rust nodig hebben.

De verpleegkundige legt u uit hoe de knopjes op en rond uw bed werken. Dat zijn knopjes om uw bed in te stellen, een verpleegkundige op te roepen en voor de bediening van radio, tv, telefoon en verlichting. Het kan gebeuren dat u in de loop van de opname van kamer of verpleegafdeling moet wisselen, met het oog op uw behandeling of om een andere belangrijke reden.

Wie komen er aan uw bed? Amsterdam UMC leidt artsen, specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen op. Allemaal krijgen die hun scholing voor een belangrijk deel ‘op de afdeling’. U krijgt dus niet alleen met doorgewinterde professionals te maken, maar ook met zorgverleners in opleiding.


16 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Daarnaast ziet u voedingsassistenten en mogelijk nog andere hulpverleners, bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Al die hulpverleners hebben één doel gemeen. Ze willen u zo goed mogelijk behandelen en verzorgen en uw verblijf zo prettig mogelijk maken. De mensen rond uw bed zullen zich met naam en functie voorstellen. Als het voor u onduidelijk is wie iemand is en wat hij of zij komt doen, vraagt u er dan gerust naar.

Uw hoofdbehandelaar Uw hoofdbehandelaar is de arts die het overzicht houdt over uw toestand en behandeling tijdens de opname. De hoofdbehandelaar is op de hoogte van het verloop van uw aandoening en ‘regisseert’ uw behandeling. Alles wat u daarover wilt weten kunt u aan haar of hem vragen.

U krijgt ook te maken met andere specialisten en arts-assistenten. Zij onderzoeken en behandelen u en rapporteren hun bevindingen aan de hoofdbehandelaar. Als de hoofdbehandelaar niet aanwezig is, wordt hij/zij vervangen door een collega behandelend arts, die ook volledig op de hoogte is van uw situatie.

Medicijngebruik tijdens uw opname Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. De behandelend arts schrijft deze voor na overleg met u. Misschien herkent u sommige medicijnen niet, terwijl het toch de medicijnen zijn die u thuis ook al gebruikte. De reden kan zijn dat medicijnen van de ziekenhuisapotheek er vaak anders uitzien of anders heten, terwijl ze wel dezelfde werkzame stoffen bevatten.


Amsterdam UMC, locatie AMC | 17

Tijdens uw opname kunt u de verpleegkundige vragen om een overzicht van uw ziekenhuismedicijnen. Van elk medicijn is een informatiefolder beschikbaar. Vraagt u ernaar als u meer wilt weten.

Bijwerkingen Als u denkt last te krijgen van bijwerkingen van medicijnen, meld dit dan direct bij de arts of verpleegkundige. Heeft u vragen over uw medicijnen, stelt u die dan gerust aan de arts of verpleegkundige.

‘Visite’ en onderzoek Elke dag komt de behandelend arts samen met de verpleegkundige van de afdeling bij u langs om te bespreken hoe het gaat. We noemen dat ‘artsenronde’ of ‘visite’. De visite is ook het moment voor u om vragen te stellen over uw ziekte en/of behandeling. Soms verricht de arts een onderzoek of een behandeling bij u aan bed. Het kan ook voorkomen dat u voor onderzoek en behandeling op verschillende plaatsen in het ziekenhuisgebouw moet zijn. Waar u ook naartoe gaat, u wordt altijd begeleid door een verpleegkundige of door een medewerker van patiëntenvervoer.

Waar kunt u terecht met vragen? Tijdens de visite kunt u vragen over uw behandeling of ziekte stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u met vragen terecht bij de verpleegkundige. Als er op een ander moment vragen bij u opkomen, is het handig die even op te schrijven. Zo vergeet u ze niet. Heeft u een dringende vraag, legt u die dan voor aan de zorgverlener die op dat moment aanwezig is. Zo nodig speelt hij of zij uw vraag door aan de behandelend arts of verpleegkundige.

Uitstel van een ingreep Het kan voorkomen dat een operatie of onderzoek op het laatste moment moet worden uitgesteld. Dat gebeurt nooit zonder zwaarwegende reden. Hoewel wij zoveel mogelijk volgens een planning werken, kan er iets gebeuren dat we niet verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een spoedeisende operatie. We begrijpen dat dit voor u heel vervelend is. Daarom proberen we uw ingreep dan zo snel mogelijk opnieuw in te plannen. Soms kan dit binnen dezelfde opname, soms wordt u ontslagen en later opnieuw opgenomen.


18 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Gespreksonderwerpen • uw ziekte • uw behandeling • uw operatie • uw zorgen • uw vooruitzichten • uitslagen onderzoek • mogelijke problemen na de operatie (complicaties) • medicijnen • dieet • herstelperiode (leefregels, beperkingen) • wanneer naar huis? • controlebezoeken op de polikliniek?

Tips voor een gesprek met de arts of verpleegkundige • Bedenk van tevoren wat u verwacht van het gesprek. • Is er iets wat u dwars zit, is iets onduidelijk, heeft u pijn, wilt u iets weten over een ingreep, duidelijkheid over de uitslag van een onderzoek? • Soms is het handig als een familielid aanwezig is bij het gesprek. Door uw ziekte of een ingreep bent u misschien gespannen of minder helder. Twee horen meer dan één! U kunt het met de verpleegkundige afspreken als u wilt dat er iemand bij is. • Voel u vrij om te vragen wat u wilt weten over uw ziekte, behandeling, vooruitzichten en om zaken aan de orde te stellen die u hoog zitten! Het is volkomen begrijpelijk als u vragen hebt, ook als het gaat over dingen die al eerder zijn besproken.


Amsterdam UMC, locatie AMC | 19

Uw verblijf Eten en drinken Op vaste tijden komt de voedingsassistent aan uw bed met eten en drinken. Naast de hoofdmaaltijden zijn er ’s morgens en ’s middags drankenrondjes met tussendoortjes, waar u zelf uit mag kiezen. Op uw verzoek kunnen we u ook buiten de gewone tijden een warme maaltijd brengen. U kunt uw maaltijden tijdens uw verblijf zelf samenstellen. Halalen vegetarische maaltijden zijn altijd verkrijgbaar. Eet u koosjer? Dan is het handig als u dat een dag van tevoren laat weten. Ook

met andere geloofsovertuigingen houden we graag rekening. Heeft u een dieet of allergie? Wilt u het eten graag vloeibaar of gemalen krijgen? Laat het de voedingsassistent weten.

Patiëntkoelkast U kunt uw eten en drinken bewaren in de patiëntkoelkast op de afdeling. Alles moet afgedekt zijn met een deksel of (aluminium)folie. Plak er altijd een sticker op met uw naam, de datum waarop het in de koelkast is gezet en de datum waarop de verpakking is geopend.

De tijden voor de maaltijden zijn: 8.00 – 9.00 uur ontbijtbuffetwagen 12.00 – 13.00 uur lunch 17.00 – 18.30 uur

warme maaltijd (ook maaltijdsalades of sandwiches verkrijgbaar)

19.00 – 19.30 uur toetje, drankjes, snack voor de avond

Bezoek ontvangen Uw bezoekers zijn van harte welkom in het AMC. Wel vragen we u om niet met te veel mensen tegelijk aan het bed te zitten. Vraag uw bezoekers hun komst zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen. Respecteer ook de

rust en de privacy van de andere patiënten op de afdeling. Bezoektijden verschillen per afdeling. Op de meeste verpleegafdelingen zijn bezoekers welkom tussen 15.00 uur ’s middags en 20.00 uur ’s avonds.


20 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Voor de Intensive Care, de Hartbewaking, de verkoeverkamer en het Verloscentrum gelden andere regels: daar wordt bezoek gepland in overleg met de centrale verpleegbalie van de afdeling. Mensen die last hebben van verkoudheid, griep of andere besmettelijke ziekten, kunnen hun bezoek aan u beter uitstellen. Veel patiënten hebben door hun ziekte minder weerstand en zijn daardoor extra vatbaar.

Telefoon, televisie, radio, internet, wifi Op uw kamer heeft u radio en tv. Tegen betaling kunt u ook een telefoontoestel bij uw bed krijgen. Wilt u op de verpleegafdeling bellen met uw smartphone? Vraag dan aan de verpleging of dat mag, want mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken in medische apparatuur. Met uw eigen laptop of smartphone heeft u overal in het ziekenhuis gratis wifi. Op sommige afdelingen (zoals operatiekamers, verkoeverof uitslaapkamer en de intensive care) kunt u uw smartphone en laptop niet gebruiken. Borden geven aan waar geen mobiele telefoons/tablets enz. mogen worden gebruikt. Overlegt u bij twijfel met de verpleging.

Bloemen en planten Vanwege de hygiëne gelden er op verpleegafdelingen regels voor het neerzetten van bloemen en planten. De verpleegkundige kan u er meer over vertellen.

Post Eén keer per dag brengen wij de post rond op de verpleegafdelingen. U ontvangt uw post zonder vertraging als die als volgt is geadresseerd: Amsterdam UMC, locatie AMC (Uw naam) Afdeling … Kamer … Meibergdreef 9 1105 AZ AMSTERDAM Komt er post voor u binnen als u alweer thuis bent? Dan sturen we die na naar uw huisadres. Voor uitgaande post is er een brievenbus in de centrale hal van het ziekenhuis.

Even de benen strekken Als u niet op bed hoeft te liggen of op de afdeling moet blijven, kunt u een wandeling maken in de algemene ruimten van het ziekenhuis. Denkt u er dan aan om de verpleegkundige te zeggen dat u een ommetje maakt? Voor opgenomen patiënten is het overigens niet toegestaan het ziekenhuisterrein - dat is het terrein tussen de ‘grachten’ te verlaten.

Iets kwijt of gevonden? Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? U kunt dit melden bij de receptie op uw afdeling. Het kan ook bij de medewerkers van de receptiebalies op de begane grond.


Amsterdam UMC, locatie AMC | 21

Voorzieningen voor patiënten en bezoekers Patiëntenvoorlichting & Tolk U hebt recht op goede informatie Klachtenopvang Heeft u algemene vragen over uw ziekte, uw rechten en plichten, over patiëntenverenigingen of voorzieningen op locatie AMC? Dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang. De contactgegevens vindt u onderaan deze kolom.

Heeft u een klacht? Bent u niet tevreden over de behandeling, bejegening (hoe ziekenhuismedewerkers zich tegenover u gedragen) of organisatie? Probeer dit dan met de betrokkene(n) te bespreken. Als dat niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang. Zie ook ‘Klachten’ op pag. 29.

Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang, A0 Open: elke werkdag van 9.00 12.30 uur en van 13.00 - 15.30 uur. Telefoon: 020 566 3355, patientenvoorlichting@amc.nl

over het onderzoek, de diagnose en de behandeling van uw klacht of aandoening. Als u de Nederlandse taal niet goed beheerst, kan de zorgverlener een tolk inschakelen. Meestal gebeurt dat via een telefoon met luidspreker.

Maatschappelijk werk Ziekte, behandeling en opname kunnen uw leven behoorlijk op z’n kop zetten. Als u in het dagelijks leven problemen heeft of verwacht door uw ziekte of behandeling, kan een van onze medisch maatschappelijk werkers u ondersteunen en goede adviezen geven. Wilt u gebruikmaken van hun ondersteuning, begeleiding of advies? Laat het dan weten aan uw verpleegkundige of arts.

Geestelijke verzorging Ziek zijn roept nogal eens vragen op. ‘Waarom overkomt mij dit? Wat is de zin van dit alles? Door mijn ziekte kijk ik met andere ogen naar mijn leven, maar waar vind ik nieuwe inspiratie? Waar kan ik nog in geloven?’ Als u


22 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Geestelijke verzorging, telefoon (020) 566 3425, geestelijkeverzorging@amc.nl

Stiltecentrum en gebedsruimte Op de begane grond tussen de twee ziekenhuispleinen vindt u het Stiltecentrum. Hier is gelegenheid om tot rust te komen, te mediteren, te bidden, gedachten op te schrijven of een kaars aan te

steken. U vindt er ook een islamitische gebedsruimte. Elke zondag is er een oecumenische viering voor patiĂŤnten en hun familie. Als u niet in staat bent zelf te komen, kan een vrijwilliger u ophalen. De viering is ook op tv (kanaal 35) en radio (kanaal 4) te volgen.

Beeldende kunst en Museum Vrolik In alle openbare ruimten van Amsterdam UMC valt de overvloedige beeldende kunst op. De collectie op locatie AMC telt ruim 6000 werken van kunstenaars uit alle belangrijke Nederlandse stromingen. Nieuwe exposities zijn te zien in de Brummelkamp Galerie (begane grond, bij het Dagcentrum), De Vitrines (begane grond naast het Verheijplein) en Q-art 2 (hal Q-gebouw). Meer informatie: (020) 56 633 32 of amc.nl/kunst.

foto’s pagina 22-23: Christian van der Kooy

uw gedachten en gevoelens op een rij wilt zetten of behoefte heeft aan een luisterend oor, kunt u contact opnemen met een geestelijk verzorger. Hij of zij luistert, voelt mee en helpt u om uw eigen vragen te stellen. U kunt vragen om een islamitisch, humanistisch, protestants of katholiek geestelijk verzorger. Informeer bij de verpleegkundige of neem zelf contact op.


Amsterdam UMC, locatie AMC | 23

Een beroemde verzameling historische skeletten en preparaten op sterk water vindt u in Museum Vrolik. Voor deze collectie legden Gerardus en Willem Vrolik, beiden hoogleraar Anatomie, ruim twee eeuwen geleden de grondslag. Op vertoon van uw patiĂŤntenpolsbandje kunt u het museum op werkdagen gratis bezoeken.

Het is gehuisvest in de faculteit Geneeskunde (J0-130).

Restaurant en winkels Aan het plein bij de hoofdingang vindt u diverse winkels en een restaurant. Er is een boekhandel, een cadeaushop met PostNLservice-punt en een kapsalon. Even verderop vindt u aan het Voetenplein (G/H) een AH to go,


24 | Amsterdam UMC, locatie AMC

een drogist, koffiebar Starbucks, een food wall (automatenmuur) en het grote restaurant voor medewerkers, bezoekers en patiënten.

Kapper en pedicure De kapsalon (telefoon 64343) vindt u aan het plein nabij de hoofdingang. De pedicure komt eenmaal per week op de verpleegafdeling langs. Als u zich – tegen betaling – wilt laten behandelen, kunt u via de verpleging een afspraak maken.

Patiëntenlounge voor ontspanning en ontmoeting Op G2 bent u op werkdagen welkom in de ontspanningsruimte voor patiënten en bezoekers. U kunt er aanschuiven bij een van de leestafels, gebruikmaken van de pc’s met internetaansluiting of de spelcomputers, naar muziek luisteren of tv kijken. Aan de bar zijn tegen lage prijzen koffie, thee, frisdranken en kleine hapjes verkrijgbaar. Patiëntenlounge, G-toren (G2214) Open: elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Patiëntenverenigingen Voor allerlei ziekten bestaan patiëntenverenigingen. De leden van zulke verenigingen weten hoe het is om met een bepaalde aandoening of handicap te leven. Ze steunen elkaar en kunnen uit eigen er-

varing veel praktische adviezen geven, zodat niemand het wiel in z’n eentje opnieuw hoeft uit te vinden. Wilt u hier meer informatie over? Vraag er dan naar op de verpleegafdeling of bij de afdeling Patiëntenvoorlichting (zie pagina 21).

Overnachten voor bezoekers Op sommige afdelingen zijn er logeerfaciliteiten beschikbaar waar bezoekers/familieleden in bijzondere omstandigheden gebruik van kunnen maken. De verpleegkundige en de afdeling Patiëntenvoorlichting kunnen u daar meer over vertellen. Een (hotel)kamer boeken in de buurt van het ziekenhuis? De afdeling Patiëntenvoorlichting kan u helpen aan adressen.

Vrijwilligers In Amsterdam UMC werken honderden vrijwilligers: onze gastvrouwen en gastheren. Zij hebben geen verzorgende of verplegende taken, maar zijn er puur voor de extra’s die uw verblijf aangenamer kunnen maken. Vrijwilligers ontvangen bijvoorbeeld nieuw op te nemen patiënten, begeleiden patiënten bij onderzoeken en ontslag, komen desgewenst een praatje maken en bieden een luisterend oor. U kunt vrijwilligers inschakelen via uw verpleegkundige of door zelf te bellen. U kunt vrijwilligers inschakelen via uw verpleegkundige of door zelf te bellen naar (020 56) 64445.


Amsterdam UMC, locatie AMC | 25

Familiekamers

Geldautomaat

Enkele verpleegafdelingen beschikken over een familiekamer. Als familie of partner van een patiĂŤnt bent u ook vaak in het ziekenhuis. Voor de patiĂŤnt is het fijn dat u zo dichtbij bent. Maar soms is het prettig om op adem te kunnen komen en het ziekenhuis even te vergeten. Samen of alleen. Dat kan in een van onze familiekamers. De familiekamers zijn iedere dag open van 7.00 tot 23.00 uur.

Geld pinnen kan binnen bij de automaat bij de hoofdingang van het ziekenhuisgebouw.

Rolstoelen en shuttlebusje

Wie slecht ter been is, kan bij de hoofdingang een rolstoel lenen. Wilt u deze na gebruik terugzetten voor de volgende gebruiker? Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur rijdt er ook een shuttle (elektrisch wagentje) binnen het AMC (begane grond). Er is plaats voor vijf personen. Als u van de shuttle gebruik wilt maken, informeer dan even bij de verpleegkundige of bel zelf de bestuurder op 06 - 20 36 06 22. N.B. De shuttlebus is beperkt beschikbaar zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

Verloren of gevonden voorwerpen Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? U kunt dit melden bij de receptie van uw afdeling. Dat kan ook bij de receptiebalie in de hoofdhal van het polikliniekgebouw en die van het ziekenhuis.


26 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Naar huis Wanneer kunt u naar huis? De dag van vertrek uit het ziekenhuis is niet altijd te voorspellen. Meestal hoort u één of twee dagen van tevoren van uw arts wanneer u weer naar huis kunt, zodat u voldoende tijd heeft om vervoer naar huis en andere zaken te regelen.

Ontslaggesprek Voordat u naar huis gaat heeft u (eventueel met uw naaste) een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Bij uw vertrek ontvangt u, indien

nodig, een afspraak voor controle en verdere behandeling in de polikliniek. Als u thuis medicijnen moet gebruiken die u vóór uw opname nog niet gebruikte, krijgt u een recept voor de apotheek. De apotheek van het ziekenhuis informeert uw eigen apotheek over de veranderingen. U krijgt als u dat wilt een medicijnen-overzicht mee naar huis.

Verzorging thuis of verpleeghuis Vóór het ontslag bespreken uw arts en verpleegkundige samen met u of u na uw vertrek nog zorg nodig heeft, en


Amsterdam UMC, locatie AMC | 27

welke dan eventueel. Als in dat gesprek blijkt dat u (tijdelijk) thuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, komt er een ‘transfermedewerker’ bij u aan bed. Hij/zij bespreekt met u en eventueel met uw naasten welke verpleging en verzorging mogelijk is. U kunt daarbij denken aan: • thuiszorg; • verblijf in een verpleeg-, verzorgingshuis of zorghotel; • verblijf in een hospice. De transfermedewerker kan deze zorg voor u aanvragen en bespreekt met u welke hulpmiddelen (zoals krukken of een rolstoel) u kunt krijgen via de thuiszorg. Misschien is het nodig dat u direct na uw ziekenhuisopname wordt opgenomen in een ver-

pleeg- of verzorgingshuis, terwijl daar nog geen plaats is. Dan kunt u ter overbrugging verblijven op de transferafdeling van het ziekenhuis.

Huisarts De huisarts krijgt na uw ontslag uit het ziekenhuis een brief van uw behandelend arts. Hierin staan gegevens over de behandeling in het ziekenhuis, over eventuele medicijnen en over de nabehandeling.

Taxivervoer naar huis Voor taxivervoer naar huis kunt u medewerkers van de recepties in de hoofdingangen vragen om een taxi te bellen. De kosten voor het vervoer naar huis (of naar een verpleeg- of verzorgingshuis) zijn voor uw eigen rekening.

Checklist ontslaggesprek • uw ziekte: de diagnose en behandeling • de leefregels na ontslag: wat mag u wel en niet (doen)? • uw medicatie voor thuis/ krijgt u een recept mee? • wondzorg of hechtingen

• wat te doen bij gezondheidsklachten thuis? • (controle)afspraak op de polikliniek • hoe heeft u de opname ervaren? • vervoer naar huis


28 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Laat (nog eens) iets van u horen! Kwaliteit en veiligheid, onze zorg

Als universitair medisch centrum nodigen we u uit uw ervaring met ons te delen. Meedoen is streeft Amsterdam UMC voortaltijd vrijwillig en anoniem. durend naar de beste kwaliteit van zorg. Die zorg moet doelgeWilt u NIET meedoen? Dan kunt richt, veilig en tijdig zijn. u dit aangeven bij de centrale inDe ervaring van onze patiënten schrijfbalie (polikliniek),Help via ‘Mijn met onze zorg- en dienstverlemee aan uw veilige behandelin mee aan uw veilige behandeling of via het afmeldformulier ning is daarbij een belangrijke HelpDossier’ op onze website uwervaring.amc.nl. bron van informatie. Het kan zijn Geef het aan als Geef alle informatie over uw Geef het aan als u iets Geef alle informatie over uw niet begrijpt gezondheidstoestand Hier vindt u ook meer informatie dat u één week na uw opname niet begrijpt gezondheidstoestand over de patiëntervaringsmeting. een e-mail van ons krijgt. Daarin

Help mee aan uw veilige behandeling

Help mee aan uw veilige behandeling aan uw veilige behandeling

uw

Geef alle informatie over uw Geef het aan als u iets gezondheidstoestand niet begrijpt

Geef het aan als u iets niet begrijpt Bespreek vooraf het verloop van uw operatie

Bespreek vooraf het verloop Schrijf welke medicijnen van uwop operatie u gebruikt

Schrijf op welke u gebruikt

op

Bespreek vooraf het verloop Schrijf welke medicijnen van uwop operatie u gebruikt

Schrijf op welke medicijnen Stel vragen als de medicijnen u gebruikt er anders uitzien dan u verwacht

Stel vragen als de medicijnen Volg de instructies en uadviezen er anders uitzien dan verwacht goed op

Volg de instructie goed op

Stel vragen als de medicijnen Volg de instructies en uadviezen er anders uitzien dan verwacht goed op

Volg de instructies en adviezen goed op

nen rwacht


Amsterdam UMC, locatie AMC | 29

Vragen, complimenten en tips Heeft u vragen, complimenten of tips voor verbetering? Laat het ons weten! U kunt dat op verschillende manieren doen: • U kunt uw reactie achterlaten bij de medewerkers van de afdeling waar u bent behandeld. • Sommige afdelingen vragen patiënten een enquête in te vullen. U ontvangt dan een brief met daarin een inlogcode en het verzoek om een enquête via internet in te vullen. • U kunt uw reactie achterlaten bij de medewerkers van Patiëntenvoorlichting in de grote hal van de polikliniek. U kunt uw reactie ook mailen naar patiëntenvoorlichting@amc.nl. • Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op deze site kunt u ook een reactie plaatsen over uw ervaring met ons ziekenhuis en onze medewerkers. Deze reactie blijft anoniem.

Klachten Bent u niet tevreden over de behandeling, bejegening of organisatie? Probeer dit dan met de betrokkene(n) te bespreken. Als dat niet lukt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang. Daar kunt u uw klacht persoonlijk of telefonisch melden. U kunt ook gebruik maken van het webformulier of van het papieren formulier

dat verkrijgbaar is bij de recepties van het AMC. Zie ook ‘Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang’ op pagina 21. Meer informatie: amc.nl, kijk bij ‘Rechten en Plichten’.

Cliëntenraad Locatie AMC heeft een eigen cliëntenraad. Die behartigt de belangen van patiënten, adviseert namens hen de raad van bestuur en maakt binnen het ziekenhuis verbeterpunten bespreekbaar. Maandelijks komen de raadsleden bijeen. Hun voornaamste taak is in de gaten houden wat er in het ziekenhuis beter kan. Ze streven ernaar patiënten zoveel mogelijk te betrekken bij activiteiten om de zorg te verbeteren. De bevoegdheden van deze en andere cliëntenraden van universitair medische centra zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Contact: clientenraad@amc.nl.

Steun ons wetenschappelijk onderzoek Het wetenschappelijk onderzoek naar nog betere behandelingen kost veel geld. Vaak springen de overheid of andere instanties bij, maar er lopen ook veelbelovende onderzoeken die geen subsidie krijgen. De AMC Foundation zamelt daar geld voor in. Wilt u ons onderzoek steunen? Kijk dan op de website van Amsterdam UMC, locatie AMC bij ‘AMC Foundation’. Mailen naar amcfoundation@ amsterdamumc.nl kan ook.


30 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Telefoonnummers en adressen • Amsterdam UMC locatie AMC Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Zuidoost 020 566 9111 amsterdamumc.nl • Afdeling Debiteuren (vragen over uw rekening) debiteuren@amc.nl • Vragen over onze tarieven: dbc@amc.nl

• Poliklinische apotheek 020 566 3677 • Geestelijke verzorging 020 566 3425 • Kapsalon Hair Trends 020 566 4343 • Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang 020 566 3355 patientenvoorlichting@amc.nl


Amsterdam UMC, locatie AMC | 31

Hoe kom ik bij locatie AMC van Amsterdam UMC? Het entreegebied voor locatie AMC wordt vernieuwd. Vanwege de werkzaamheden worden looproutes en aanrijroutes regelmatig aangepast. Kijk voor actuele informatie op onze website bij Adres, Route en Parkeren.

Openbaar vervoer

Amsterdam UMC, locatie AMC ligt vlakbij station Holendrecht (trein, metro en bus). Vanaf dat station loopt u in ongeveer tien minuten naar het ziekenhuis. Als u slecht ter been bent, kunt u gebruik maken van de pendelbus. Die vertrekt vanaf de halte naast station Holendrecht. Meer informatie: 9292.nl.

Auto Langs de ringweg om Amsterdam (A10), de A9 en de A2 staat Amsterdam UMC, locatie AMC op de borden aangegeven.

In- en uitstappen Als u met de auto of taxi naar locatie AMC wordt gebracht, kunt u zich voor de tijdelijke hoofdingang af laten zetten (en ook weer op laten halen). De plek waar u kunt in- of uitstappen, herkent u aan het K+R (Kiss + Ride)-symbool. Let op: uw begeleider mag hier niet parkeren en ook niet even op u wachten in de auto.

Taxi Heeft u een taxi nodig? Uw verpleegkundige of de baliemedewerkers bij de hoofdingang bestellen er graag een voor u. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u van tevoren een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat u zonder zo’n machtiging het vervoer zelf moet betalen.

Parkeren gehandicapten U kunt tegen betaling parkeren in parkeergarage P2 (als uw vervoermiddel lager is dan 1.90m) of op parkeerterrein P3. De pendelbus brengt u naar de tijdelijke hoofdingang.

Parkeren auto, fiets, motor Auto: betaald parkeren 24/7 in parkeergarage P2 of op P3. (€ 0,80 halfuur; € 10 dagtarief). U kunt voor € 30 een parkeerabonnement van twee weken aanschaffen. Daarvoor neemt u


32 | Amsterdam UMC, locatie AMC

Abcoude Hogeschool van Amsterdam

P6

S

Personeel

P7

HvA

Personeel

IWO

Gein / Utrecht

Centraal Station

Rn

R. McD. Huis

K K

LL

FF

z z B B

3

M M

GG C C

SEH P HAP

station Holendrecht

metro / trein

P3

Kinderkeet

Betaald parkeren miva

P2 bezoekers

H H D D

P5

Personeel

EE

AA

Q Q

1

A

Spinoza Center

Betaald parkeren

2

Bouw- terrein

Route

Altra college

Rz

P4

Personeel

JJ

N

1 = Hoofdingang Ziekenhuis + Poliklinieken 2 = Ingang via parkeergarage P2 (H0) 3 = Spoedeisende Hulp (SEH)

APC

+ Huisartsenpost (HAP)

K&R +Taxi

= Pendelbus OV busstation

hoofdingang

naar A2 Meibergdreef

Route

A

Ziekenhuis Poliklinieken APC

het kaartje bij aankomst uit de automaat mee naar de receptie bij de loopbrug. Betalen kan contactloos bij de betaalautomaten in P2 of met uw pinpas bij het uitrijden. Fiets: parkeren links om de hoek bij de tijdelijke hoofdingang.

naar A9

Route

Auto

Hoofdingang K&R / Taxi / SEH+HAP P2 betaald parkeren bezoekers P3 idem mindervaliden / bezoekers

Motor, scooter, bromfiets: stalling rechts naast tijdelijke hoofdingang (Meibergdreef) Meer informatie: openbaar vervoer-reisinformatie 9292.nl, telefoon 0900 - 9292 (75 cent per minuut)

In deze brochure vindt u


Amsterdam UMC, locatie AMC | 33

Uw aantekeningen


34 | Amsterdam UMC, locatie AMC


Amsterdam UMC, locatie AMC | 35


36 | Amsterdam UMC, locatie AMC

alles wat u moet weten als u opgenomen wordt in Amsterdam UMC, locatie AMC. De voorbereiding, het verblijf, de maaltijden, uw terugkeer naar huis en belangrijke telefoonnummers. Mocht u nog iets missen of klachten hebben, dan horen wij dat graag. Juli 2020

amsterdamumc.nl Amsterdam UMC, locatie AMC Bezoekadres en postadres: Amsterdam UMC locatie AMC Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Zuidoost 020 566 9111 200167


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.