AMA2E - CREATIVE OFFICE

Page 1

ζεται από πολύ έμπειρα άτομα στο χώρο του graphic design και στο web design και social marketing.

Με εφαλτήρια δύναμη την αισθητική προσέγγιση

κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, πιστεύουμε ότι οι

απαιτήσεις των πελατών και το amazing design μπο­

ρούν να συμβαδίσουν.

Ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλες τις τεχνο­

λογικές εξελίξεις πάνω στις υπηρεσίες που παρέ­

χουμε, αλλά και για τις νέες τάσεις στο δημιουργικό

κομμάτι.

3 Ποιοί είμαστε Η δική μας ιστορία ξεκινά πολύ πριν από την ίδρυση της ΑΜΑ2Ε Ο.Ε. στις 2/2/22, ημέρα που επιλέχθηκε για να πραγματοποιήσουμε την επιθυμία μας για τη δημιουργία κάτι νέου, κόντρα στις γενικότερες εξελίξεις στον κόσμο. Αποτελούμε μία σύγχρονη εταιρεία, η οποία απαρτί­
5 Το εμπορικό μας σήμα Περάσαμε πολλές μέρες προκειμένου να αποφασίσουμε το όνομα το οποίο θα ταίριαζε περισσότερο σε αυτό που θέλαμε να δείξουμε στην αγορά που προσεγγίζαμε. Πολλές συναντήσεις και ιδέες. Σε όλη αυτή την αναζήτηση ο αριθμός 2 αποτελούσε δυνατό σημείο αναφοράς που συνέδεε και τις δύο. Μετά από αρκετή έρευνα και δοκιμές το βρήκαμε! Είμαστε η ΑΜΑ2Ε ΟΕ… Γιατί είμαστε AMA2Ε; Γιατί αυτό που κάνουμε είναι να προσφέρουμε εκπληκτικές δημιουργικές υπηρεσίες με αισθητική που θέλουμε να ξεχωρίζουν με το δικό μας αποτύπωμα στον λαβύρινθο των αμέτρητων επιλογών και να αναδεικνύουν την μοναδικότητα του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε. Let us AMA2E your path!

να επεκταθεί η εταιρεία

και το δυναμικό της. Ιδανικά μέσα από μεγάλες συ­

νεργασίες να προσφέρουμε και στον πιο απαιτητικό

πελάτη αυτό που επιθυμεί ενώ παράλληλα να δημι­

ουργήσουμε μαζί του μία πολύχρονη επαγγελματική

σχέση.

7 Οι στόχοι μας Πιστεύουμε πως η ποιότητα των υπηρεσιών, ο σεβασμός, η εντιμότητα και η επίτευξη των στόχων των πελατών μας αποτελούν σταθερές αξίες για εμάς. Ένα πράγμα που θεωρούμε πολύ σημαντικό είναι να είμαστε προσβάσιμοι στους πελάτες μας όποτε μας χρειάζονται. Προκειμένου, λοιπόν, να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες
ρη επικοινωνία σε όλα τα θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Στόχος μας πολύ σύντομα
μας, προσπαθούμε διαρκώς για ανοιχτή και ξεκάθα­

• Brochures

• Conceptual Design

• Digital Advs

• Exhibition Design

• Naming & Logo

• Outdoor Design

• Packaging Design

• Printed Advs

• Promotional

• Social Media Marketing

• Web Design (UX/ UI design)

9
L ette r BOX promotion • merchandising • leaflet distribution PROMO 11

Ενδεικτικά κάποια έργα μας

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα από μία κάρτα μέχρι μία ολοκληρωμένη διαφημιστική επικοινωνία και

από την κατοχύρωση ενός domain name μέχρι

την προβολή σε όλα τα social media. Μελετά­

με προσεχτικά τις ανάγκες των πελατών μας, το προϊόν και την αγορά, ώστε να παρέχουμε

ένα ιδιαίτερο design. Είτε πρόκειται για graphic design, παραγωγή βίντεο ή ψηφιακά μέσα, αξιοποιούμε όσο καλύτερα γίνεται το διαθέσιμο

υλικό και παραμένουμε πάντα πιστοί στα χρονικά deadlines.

“The best way to predict your future is to create it.”

13
– Abraham Lincoln –
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
27
29
30
31

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.