Page 1

www.uu.nl/udag

De geest uit de es

Universiteitsdag 2012


Inleiding Op de Universiteitsdag 2012 (U-dag) stellen we de geesteswetenschappen centraal en daarmee een groot en divers veld van wetenschap dat alle domeinen van het menselijk doen en denken bestrijkt. Daarmee staat de mens in het middelpunt, als de schepper van telkens andere beelden van de werkelijkheid – ideeën die tot vernieuwing en vernietiging leiden, tot oplossingen en conflicten. De geesteswetenschappen bieden echter niet alleen oplossingen, maar helpen voornamelijk om de juiste vragen te stellen. Dit leidt tot debat en debat leidt tot begrip. Topwetenschappers en bestuurders verkennen op de U-dag de verschillende manieren waarop de geesteswetenschappen dit hoogst raadselachtige, complexe en fascinerende wezen – de mens als schepper – bestuderen en zo vanuit de universiteit hun bijdrage leveren aan een veranderende en betere samenleving.

Ochtendprogramma

Middagprogramma

Lezingen en paneldiscussie

Diergeneeskunde

Het ochtendprogramma wordt geopend door Wiljan van den Akker, decaan van

de Faculteit Geesteswetenschappen. Vervolgens zijn er lezingen door Sijbolt Noorda (bestuurder en geesteswetenschap­ per, voorzitter Vereniging van Samen­ werkende Nederlandse Universiteiten, oud-collegevoorzitter aan de Universiteit van Amsterdam, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht), Birgit Meyer (antro­ poloog, hoogleraar Religiewetenschappen) en Hans Achterhuis (emeritus hoogleraar ­Filosofie, op dit moment de rol vervullend van ‘Denker des Vaderlands’, alumnus van de Universiteit Utrecht). Na afloop vindt over de lezingen een d­ iscussie plaats tussen de sprekers en een panel van geesteswetenschappers: Pieter ­Broertjes, alumnus Sociologie, burgemees­ ter van Hilversum, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant; Rosemarie Buikema, hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit; Floris Cohen, bijzonder hoogleraar Vergelijkende geschiedenis van de natuur­ wetenschap en voorzitter van het Descartes Centre en het Huizinga Instituut. Informatie Datum: zaterdag 31 maart 2012 Aanvang ochtenprogramma: 9:30 uur Gezamenlijke lunch: 12:00 uur Locatie ochtendprogramma: Educatorium, Leuvenlaan 19 -21, Utrecht Ontvangst middagprogramma’s: 13:30 uur Aanvang lezingen: 14:00 uur (tenzij anders vermeld)

Fysiotherapiewetenschappen

Niet elke muis is een Mickey Mouse

Als er iets is dat tot onze verbeelding spreekt, dan zijn het wel dieren. We houden van ze en we eten ze op. We komen in opstand tegen dierproeven, maar plaatsen ook ­muizenvallen. We vissen de oceanen leeg, maar maken ons ook druk over het welzijn van orca Morgan. Onze houding is mini­ maal ambivalent te noemen als het gaat om onze denkbeelden ten aanzien van dieren. Laat u verrassen en discussieer mee. Van FW-er naar onderzoeker

Een aantal alumni zal spreken over hoe zij erin slaagden om hun onderzoek op te zetten en te financieren. Verder zijn we in overleg met onder andere de weten­ schappelijke commissie van het kngf om voorlichting te geven over financierings­ eisen en mogelijkheden. Tot slot zal er ­gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek gaan en kennis met elkaar te delen.

Sprekers Prof. dr. Peter Koolmees, bijzonder hoogleraar ­Diergeneeskunde in Historische en Maatschappelijke Context Franca Jonquiere, dierenarts en docent aan de faculteit ­Dier­geneeskunde en mediaspecialist Informatie Locatie: Universiteitskliniek voor Paarden, ­Yalelaan 114, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

Informatie Locatie: Hijmans van de Berghgebouw, ­Universiteitsweg 98, De Uithof Toegang: gratis Borrel: aansluitend


Inleiding Op de Universiteitsdag 2012 (U-dag) stellen we de geesteswetenschappen centraal en daarmee een groot en divers veld van wetenschap dat alle domeinen van het menselijk doen en denken bestrijkt. Daarmee staat de mens in het middelpunt, als de schepper van telkens andere beelden van de werkelijkheid – ideeën die tot vernieuwing en vernietiging leiden, tot oplossingen en conflicten. De geesteswetenschappen bieden echter niet alleen oplossingen, maar helpen voornamelijk om de juiste vragen te stellen. Dit leidt tot debat en debat leidt tot begrip. Topwetenschappers en bestuurders verkennen op de U-dag de verschillende manieren waarop de geesteswetenschappen dit hoogst raadselachtige, complexe en fascinerende wezen – de mens als schepper – bestuderen en zo vanuit de universiteit hun bijdrage leveren aan een veranderende en betere samenleving.

Ochtendprogramma

Middagprogramma

Lezingen en paneldiscussie

Diergeneeskunde

Het ochtendprogramma wordt geopend door Wiljan van den Akker, decaan van

de Faculteit Geesteswetenschappen. Vervolgens zijn er lezingen door Sijbolt Noorda (bestuurder en geesteswetenschap­ per, voorzitter Vereniging van Samen­ werkende Nederlandse Universiteiten, oud-collegevoorzitter aan de Universiteit van Amsterdam, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht), Birgit Meyer (antro­ poloog, hoogleraar Religiewetenschappen) en Hans Achterhuis (emeritus hoogleraar ­Filosofie, op dit moment de rol vervullend van ‘Denker des Vaderlands’, alumnus van de Universiteit Utrecht). Na afloop vindt over de lezingen een d­ iscussie plaats tussen de sprekers en een panel van geesteswetenschappers: Pieter ­Broertjes, alumnus Sociologie, burgemees­ ter van Hilversum, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant; Rosemarie Buikema, hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit; Floris Cohen, bijzonder hoogleraar Vergelijkende geschiedenis van de natuur­ wetenschap en voorzitter van het Descartes Centre en het Huizinga Instituut. Informatie Datum: zaterdag 31 maart 2012 Aanvang ochtenprogramma: 9:30 uur Gezamenlijke lunch: 12:00 uur Locatie ochtendprogramma: Educatorium, Leuvenlaan 19 -21, Utrecht Ontvangst middagprogramma’s: 13:30 uur Aanvang lezingen: 14:00 uur (tenzij anders vermeld)

Fysiotherapiewetenschappen

Niet elke muis is een Mickey Mouse

Als er iets is dat tot onze verbeelding spreekt, dan zijn het wel dieren. We houden van ze en we eten ze op. We komen in opstand tegen dierproeven, maar plaatsen ook ­muizenvallen. We vissen de oceanen leeg, maar maken ons ook druk over het welzijn van orca Morgan. Onze houding is mini­ maal ambivalent te noemen als het gaat om onze denkbeelden ten aanzien van dieren. Laat u verrassen en discussieer mee. Van FW-er naar onderzoeker

Een aantal alumni zal spreken over hoe zij erin slaagden om hun onderzoek op te zetten en te financieren. Verder zijn we in overleg met onder andere de weten­ schappelijke commissie van het kngf om voorlichting te geven over financierings­ eisen en mogelijkheden. Tot slot zal er ­gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek gaan en kennis met elkaar te delen.

Sprekers Prof. dr. Peter Koolmees, bijzonder hoogleraar ­Diergeneeskunde in Historische en Maatschappelijke Context Franca Jonquiere, dierenarts en docent aan de faculteit ­Dier­geneeskunde en mediaspecialist Informatie Locatie: Universiteitskliniek voor Paarden, ­Yalelaan 114, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

Informatie Locatie: Hijmans van de Berghgebouw, ­Universiteitsweg 98, De Uithof Toegang: gratis Borrel: aansluitend


Middagprogramma

Geneeskunde

Middagprogramma

Geowetenschappen

Geschiedenis

Informatica

De Alumnivereniging VIGU van het

Informatica voor een interdisciplinaire eeuw

Departement Geschiedenis organiseert voor u twee lezingen: Vier keer Stunde Null: kunst en politiek in Duitsland – 1914, 1933, 1945 en 1989 en Nie wieder Deutschland: het naziverleden en de Duitse buitenlandse politiek na 1945.

Personalized Cancer Care behandeling op maat

Het speerpuntprogramma Personalized Cancer Care focust zich de komende vijf jaar vooral op borstkanker en maagdarm­ kanker. Vier sprekers informeren u over recent wetenschappelijk onderzoek en behandeling van patiënten. Tot slot gaat een spreker in op het Center for Persona­ lized Cancer Treatment. ‘Het gaat tenslotte om de genen van het individu’. Sprekers Vier sprekers van dit speerpuntprogramma, waaronder de voorzitter prof. dr. Elsken van der Wall. Informatie Locatie: Onderwijscentrum AZU (Blauwe zaal), UMC, Heidelberglaan 100, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

Geowetenschappen is geen verbeelding, maar werkelijkheid!

Bezoekers kunnen kiezen uit twee van de volgende vier lezingen: Geologische werkelijkheid en geofantasie; ­Klimaatverandering in de Himalaya; Duurzame ontwikkeling en Een nachtelijke ontdekkingsreis. De studenten­ verenigingen zullen onze middag op een ludieke manier afsluiten met de quiz Once upon a time in Utrecht. Informatie Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Toegang: € 10,Borrel: Feestelijke borrel in Maskeradezaal vanaf 17:00 uur

Sprekers Dr. Joes Segal, docent-onderzoeker Dr. Jacco Pekelder, universitair docent Informatie Ontvangst: 14:00 uur (ledenvergadering: 13:00 – 14:00 uur) Locatie: Drift 21, Utrecht Toegang: leden alumnivereniging VIGU gratis, anderen € 5,Borrel: 16:30 uur

Nu de informatica is doorgedrongen in alle facetten van de samenleving, dringt de vraag zich op wat informatica en gees­ teswetenschappen met elkaar te maken hebben. Is de informatica nog altijd het best te zien als een exacte wetenschap? De sprekers van deze middag zullen elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise hun visie geven op de raakvlakken van informatica en geesteswetenschap, van techniek en cultuur.

Sprekers Dr. Frans Wiering, Game, Media and Agent Technology Dr. Anja Volk, universitair docent, Departement ­Informatica Prof. dr. Antal van den Bosch, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Prof. dr. Mark Overmars, hoogleraar Informatica, Universiteit Utrecht Informatie Locatie: Ruppertgebouw (zaal 42), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:10 uur


Middagprogramma

Geneeskunde

Middagprogramma

Geowetenschappen

Geschiedenis

Informatica

De Alumnivereniging VIGU van het

Informatica voor een interdisciplinaire eeuw

Departement Geschiedenis organiseert voor u twee lezingen: Vier keer Stunde Null: kunst en politiek in Duitsland – 1914, 1933, 1945 en 1989 en Nie wieder Deutschland: het naziverleden en de Duitse buitenlandse politiek na 1945.

Personalized Cancer Care behandeling op maat

Het speerpuntprogramma Personalized Cancer Care focust zich de komende vijf jaar vooral op borstkanker en maagdarm­ kanker. Vier sprekers informeren u over recent wetenschappelijk onderzoek en behandeling van patiënten. Tot slot gaat een spreker in op het Center for Persona­ lized Cancer Treatment. ‘Het gaat tenslotte om de genen van het individu’. Sprekers Vier sprekers van dit speerpuntprogramma, waaronder de voorzitter prof. dr. Elsken van der Wall. Informatie Locatie: Onderwijscentrum AZU (Blauwe zaal), UMC, Heidelberglaan 100, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

Geowetenschappen is geen verbeelding, maar werkelijkheid!

Bezoekers kunnen kiezen uit twee van de volgende vier lezingen: Geologische werkelijkheid en geofantasie; ­Klimaatverandering in de Himalaya; Duurzame ontwikkeling en Een nachtelijke ontdekkingsreis. De studenten­ verenigingen zullen onze middag op een ludieke manier afsluiten met de quiz Once upon a time in Utrecht. Informatie Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Toegang: € 10,Borrel: Feestelijke borrel in Maskeradezaal vanaf 17:00 uur

Sprekers Dr. Joes Segal, docent-onderzoeker Dr. Jacco Pekelder, universitair docent Informatie Ontvangst: 14:00 uur (ledenvergadering: 13:00 – 14:00 uur) Locatie: Drift 21, Utrecht Toegang: leden alumnivereniging VIGU gratis, anderen € 5,Borrel: 16:30 uur

Nu de informatica is doorgedrongen in alle facetten van de samenleving, dringt de vraag zich op wat informatica en gees­ teswetenschappen met elkaar te maken hebben. Is de informatica nog altijd het best te zien als een exacte wetenschap? De sprekers van deze middag zullen elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise hun visie geven op de raakvlakken van informatica en geesteswetenschap, van techniek en cultuur.

Sprekers Dr. Frans Wiering, Game, Media and Agent Technology Dr. Anja Volk, universitair docent, Departement ­Informatica Prof. dr. Antal van den Bosch, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Prof. dr. Mark Overmars, hoogleraar Informatica, Universiteit Utrecht Informatie Locatie: Ruppertgebouw (zaal 42), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:10 uur


Middagprogramma

Media en cultuur­ wetenschappen

Middagprogramma

Natuurkunde

Nederlands

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Ontwikkelingen in toponderzoek

Fictie of werkelijkheid?

Stel je voor: je speelt de werkelijkheid na op het toneel, waarbij die toneelvoorstelling ook weer onderdeel van de werkelijkheid is. Op televisie zit je te kijken naar beelden waarvan je meent dat ze de werkelijkheid zijn, maar in werkelijkheid kijk je naar een nagespeelde documentaire. Film laat je 3d-beelden zien en daarmee wordt het beeld nog echter... om over virtual reality en nieuwe media maar niet te spreken. Alumnivereniging Keep in Touch biedt een multidisciplinaire discussie aan over span­ ning tussen fictie en werkelijkheid binnen de wereld van theater, film en (nieuwe) media. Spreker Drs. Jolanda de Jong Informatie Locatie: Studio T, Kromme Nieuwegracht 20, Utrecht Toegang: gratis Borrel: 16:45 uur

Een drietal sprekers zal een lezing geven over onderwerpen die volop in beweging zijn. De spannende ontwikkelingen in de Sub­ atomaire Fysica zullen ter sprake komen, juist op het moment dat na jarenlange ­voorbereidingen data van de versneller in Cern beschikbaar komen en worden geanalyseerd. Ook de klimaatfysica is nog steeds actueel en Utrecht is hét expertise­ centrum op het gebied van het fundamen­ tele wetenschap van de oceanen, de atmo­ sfeer en de cryosfeer. Een ander opwindend veld van onderzoek is de theoretische natuurkunde. Utrechtse theoretici van het Institute for Theoretical ­Physics proberen ant­ woorden te vinden op enkele van de meest fundamentele vragen over het bestaan van onze wereld. Ook de experimentele fysica zoals die in het Debye Instituut wordt beoefend, bevindt zich aan de uiterste grenzen van de wetenschap en doet mee met toponderzoekers aan ontwikkelingen die wereldwijd plaatsvinden. Informatie Ontvangst: 13:30 uur, aanvang 14:00 uur Locatie: Ruppertgebouw (zaal D), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:10 uur

Brave New Family

Begrijpen en gegrepen worden Complexiteit en emotie in de ­neerlan­distiek

Lang is het begrip van teksten los gezien van emoties. Recent wordt steeds duidelijker dat onze emoties sterk bepalend zijn voor de manier waarop we taal begrijpen, dat taal op allerlei manieren wordt ingezet om gevoe­ lens over te brengen en dat voor tekstbegrip niet alleen begrijpelijke taal nodig is, maar ook de wíl om te begrijpen. Sprekers Prof. dr. Els Stronks, hoogleraar Vroeg­moderne ­Nederlandse Letterkunde Prof. dr. Jos van Berkum, hoogleraar ­Discourse, ­Cognitie en Communicatie Prof. dr. Leo Lentz, hoogleraar Tekstontwerp en ­Communicatie Informatie Ontvangst: (ledenvergadering: 13:00 – 14:00 uur) Locatie: Drift 21 (Sweelinckzaal en hal), Utrecht Toegang: leden alumnivereniging Nedwerk gratis; anderen € 7,50 Borrel: 17:00 uur, met optreden van ‘The Great Gonzo’s’

Van je familie moet je het maar hebben... Naast de traditionele familie (vader, moeder en 1,8 kinderen) zijn er nog meer interessante familieverbanden te ontdek­ ken. In samenwerking met de studievereni­ gingen jsvu, Perikles en ecu’92 zal aan de ­universitaire familie, bestaande uit alumni, studenten en medewerkers, een interessant programma worden aangeboden. Zo zullen we in vier parallelle sessies vanuit een juridische invalshoek kijken naar family in crime (onder andere maffia-families), familie­bedrijven, de sportvereniging als familie en alternatieve familiesamen­ stellingen.

Sprekers Onder meer prof. dr. Janneke Plantenga, hoofd van het Departement Economie Informatie Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Toegang: gratis Borrel: 17:00 uur


Middagprogramma

Media en cultuur­ wetenschappen

Middagprogramma

Natuurkunde

Nederlands

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Ontwikkelingen in toponderzoek

Fictie of werkelijkheid?

Stel je voor: je speelt de werkelijkheid na op het toneel, waarbij die toneelvoorstelling ook weer onderdeel van de werkelijkheid is. Op televisie zit je te kijken naar beelden waarvan je meent dat ze de werkelijkheid zijn, maar in werkelijkheid kijk je naar een nagespeelde documentaire. Film laat je 3d-beelden zien en daarmee wordt het beeld nog echter... om over virtual reality en nieuwe media maar niet te spreken. Alumnivereniging Keep in Touch biedt een multidisciplinaire discussie aan over span­ ning tussen fictie en werkelijkheid binnen de wereld van theater, film en (nieuwe) media. Spreker Drs. Jolanda de Jong Informatie Locatie: Studio T, Kromme Nieuwegracht 20, Utrecht Toegang: gratis Borrel: 16:45 uur

Een drietal sprekers zal een lezing geven over onderwerpen die volop in beweging zijn. De spannende ontwikkelingen in de Sub­ atomaire Fysica zullen ter sprake komen, juist op het moment dat na jarenlange ­voorbereidingen data van de versneller in Cern beschikbaar komen en worden geanalyseerd. Ook de klimaatfysica is nog steeds actueel en Utrecht is hét expertise­ centrum op het gebied van het fundamen­ tele wetenschap van de oceanen, de atmo­ sfeer en de cryosfeer. Een ander opwindend veld van onderzoek is de theoretische natuurkunde. Utrechtse theoretici van het Institute for Theoretical ­Physics proberen ant­ woorden te vinden op enkele van de meest fundamentele vragen over het bestaan van onze wereld. Ook de experimentele fysica zoals die in het Debye Instituut wordt beoefend, bevindt zich aan de uiterste grenzen van de wetenschap en doet mee met toponderzoekers aan ontwikkelingen die wereldwijd plaatsvinden. Informatie Ontvangst: 13:30 uur, aanvang 14:00 uur Locatie: Ruppertgebouw (zaal D), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:10 uur

Brave New Family

Begrijpen en gegrepen worden Complexiteit en emotie in de ­neerlan­distiek

Lang is het begrip van teksten los gezien van emoties. Recent wordt steeds duidelijker dat onze emoties sterk bepalend zijn voor de manier waarop we taal begrijpen, dat taal op allerlei manieren wordt ingezet om gevoe­ lens over te brengen en dat voor tekstbegrip niet alleen begrijpelijke taal nodig is, maar ook de wíl om te begrijpen. Sprekers Prof. dr. Els Stronks, hoogleraar Vroeg­moderne ­Nederlandse Letterkunde Prof. dr. Jos van Berkum, hoogleraar ­Discourse, ­Cognitie en Communicatie Prof. dr. Leo Lentz, hoogleraar Tekstontwerp en ­Communicatie Informatie Ontvangst: (ledenvergadering: 13:00 – 14:00 uur) Locatie: Drift 21 (Sweelinckzaal en hal), Utrecht Toegang: leden alumnivereniging Nedwerk gratis; anderen € 7,50 Borrel: 17:00 uur, met optreden van ‘The Great Gonzo’s’

Van je familie moet je het maar hebben... Naast de traditionele familie (vader, moeder en 1,8 kinderen) zijn er nog meer interessante familieverbanden te ontdek­ ken. In samenwerking met de studievereni­ gingen jsvu, Perikles en ecu’92 zal aan de ­universitaire familie, bestaande uit alumni, studenten en medewerkers, een interessant programma worden aangeboden. Zo zullen we in vier parallelle sessies vanuit een juridische invalshoek kijken naar family in crime (onder andere maffia-families), familie­bedrijven, de sportvereniging als familie en alternatieve familiesamen­ stellingen.

Sprekers Onder meer prof. dr. Janneke Plantenga, hoofd van het Departement Economie Informatie Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Toegang: gratis Borrel: 17:00 uur


Middagprogramma

Religiewetenschap en Theologie

Middagprogramma

Scheikunde

Sociale Wetenschappen

Wijsbegeerte

Wat je niet ziet, bestaat niet: kansen en risico’s voor nanotechnologie.

Geesten in beeld

Vrijwel alle religies hebben aandacht voor een geestelijke wereld en vrijwel altijd manifesteert die geestelijke wereld zich door middel van materiële media. Vaak denken wij bij openbaring van transcen­ dentie aan openbaring in een boek, maar dat kan ook langs heel andere media. Freek Bakker, auteur van het boek Jezus in de film, laat zien hoe cineasten transcen­ dentie uitbeelden. Vervolgens stelt Birgit Meyer de vraag aan de orde of film niet zelf het medium van openbaring kan zijn. Sprekers Dr. Freek L. Bakker, universitair docent Prof. dr. Birgit Meyer, hoogleraar Religiewetenschap Prof. dr. Martha T. Frederiks, bijzonder hoogleraar Missiologie: Wereldchristendom en Interreligieuze Dialoog Informatie Locatie: Universiteitsbibliotheek (Boothzaal), ­Heidelberglaan 3, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

Verschillende leden van de alumnivereni­ ging Carolus de Maets zullen iets vertellen over de mogelijkheden van en de bedrei­ gingen door nanotechnologie. Dr. Rens Vandeberg zal aangeven hoe we in Neder­ land met behulp van nanotechnologie onze reputatie als kenniseconomie kunnen waarmaken. Dr. Petra de Jongh zal ingaan op specifieke voorbeelden van nanotech­ nologie in de katalyse en bijvoorbeeld bij de opslag van waterstof. Dr. Annemarie van Wezel zal vertellen over de risico’s van nanotech­­nologie voor het milieu.

Sprekers Dr. Petra de Jongh, universitair hoodfdocent Dr. Annemarie van Wezel, hoofd kennisgroep ­waterkwaliteit en gezondheid van het KWR Dr. Rens Vandeberg, programmadirecteur NanoLabNL Informatie Locatie: Ruppertgebouw (zaal A), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

De geest in het lab

De variatie aan sociaalwetenschappelijk onderzoek is weerspiegeld in het alumni­ programma van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Onder de titel De geest in het lab geven drie vooraanstaande weten­ schappers antwoord op vragen als: Hoe moeten we ontsporende jeugd aanpakken? Waarom weten sommige beelden de blik van de mensen te grijpen? En hoe gaan de Mexicanen om met een van de grootste tragedies die het land heeft getroffen? Sprekers Prof. dr. Willem Koops, decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Dr. Loes Keijsers, onderzoeker Adolescentie Dr. Ignace Hooge, docent Psychologische Functieleer Prof. dr. Wil Pansters, docent Culturele Antropologie Informatie Locatie: Ruppertgebouw (zaal 040), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

Seneca en de Levenskunst

De Romeinse filosoof, literator en politicus L. Annaeus Seneca (c. 1-65 n. Chr.) is vaak verguisd door filosofen en historici van­ wege zijn inconsistenties en hypocrisie. Tegenwoordig is hij juist weer hot. Er is vooral veel belangstelling voor zijn filosofische levenskunst ars vitae en emotie­ management. Hoe kon de beoordeling van Seneca zo sterk veranderen? Wat heeft dit nieuwe Senecabeeld ons tegenwoordig te zeggen? Sprekers Dr. Teun Tieleman, onderwijsdirecteur Wijsbegeerte en Kunstmatige Intelligentie Drs. Arjan de Visser, alumnus Wijsbegeerte Informatie Locatie: Ruppertgebouw (zaal D), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:00 uur


Middagprogramma

Religiewetenschap en Theologie

Middagprogramma

Scheikunde

Sociale Wetenschappen

Wijsbegeerte

Wat je niet ziet, bestaat niet: kansen en risico’s voor nanotechnologie.

Geesten in beeld

Vrijwel alle religies hebben aandacht voor een geestelijke wereld en vrijwel altijd manifesteert die geestelijke wereld zich door middel van materiële media. Vaak denken wij bij openbaring van transcen­ dentie aan openbaring in een boek, maar dat kan ook langs heel andere media. Freek Bakker, auteur van het boek Jezus in de film, laat zien hoe cineasten transcen­ dentie uitbeelden. Vervolgens stelt Birgit Meyer de vraag aan de orde of film niet zelf het medium van openbaring kan zijn. Sprekers Dr. Freek L. Bakker, universitair docent Prof. dr. Birgit Meyer, hoogleraar Religiewetenschap Prof. dr. Martha T. Frederiks, bijzonder hoogleraar Missiologie: Wereldchristendom en Interreligieuze Dialoog Informatie Locatie: Universiteitsbibliotheek (Boothzaal), ­Heidelberglaan 3, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

Verschillende leden van de alumnivereni­ ging Carolus de Maets zullen iets vertellen over de mogelijkheden van en de bedrei­ gingen door nanotechnologie. Dr. Rens Vandeberg zal aangeven hoe we in Neder­ land met behulp van nanotechnologie onze reputatie als kenniseconomie kunnen waarmaken. Dr. Petra de Jongh zal ingaan op specifieke voorbeelden van nanotech­ nologie in de katalyse en bijvoorbeeld bij de opslag van waterstof. Dr. Annemarie van Wezel zal vertellen over de risico’s van nanotech­­nologie voor het milieu.

Sprekers Dr. Petra de Jongh, universitair hoodfdocent Dr. Annemarie van Wezel, hoofd kennisgroep ­waterkwaliteit en gezondheid van het KWR Dr. Rens Vandeberg, programmadirecteur NanoLabNL Informatie Locatie: Ruppertgebouw (zaal A), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

De geest in het lab

De variatie aan sociaalwetenschappelijk onderzoek is weerspiegeld in het alumni­ programma van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Onder de titel De geest in het lab geven drie vooraanstaande weten­ schappers antwoord op vragen als: Hoe moeten we ontsporende jeugd aanpakken? Waarom weten sommige beelden de blik van de mensen te grijpen? En hoe gaan de Mexicanen om met een van de grootste tragedies die het land heeft getroffen? Sprekers Prof. dr. Willem Koops, decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Dr. Loes Keijsers, onderzoeker Adolescentie Dr. Ignace Hooge, docent Psychologische Functieleer Prof. dr. Wil Pansters, docent Culturele Antropologie Informatie Locatie: Ruppertgebouw (zaal 040), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:30 uur

Seneca en de Levenskunst

De Romeinse filosoof, literator en politicus L. Annaeus Seneca (c. 1-65 n. Chr.) is vaak verguisd door filosofen en historici van­ wege zijn inconsistenties en hypocrisie. Tegenwoordig is hij juist weer hot. Er is vooral veel belangstelling voor zijn filosofische levenskunst ars vitae en emotie­ management. Hoe kon de beoordeling van Seneca zo sterk veranderen? Wat heeft dit nieuwe Senecabeeld ons tegenwoordig te zeggen? Sprekers Dr. Teun Tieleman, onderwijsdirecteur Wijsbegeerte en Kunstmatige Intelligentie Drs. Arjan de Visser, alumnus Wijsbegeerte Informatie Locatie: Ruppertgebouw (zaal D), Leuvenlaan 19 -21, De Uithof Toegang: gratis Borrel: 16:00 uur


Utrechts Universiteitsfonds

Programma

De Universiteitsdag bestaat uit een ochtenden middagprogramma. Aansluitend op het ochtendprogramma is er een gezamenlijke lunch. Na de lunch is er een divers aanbod aan middagprogramma’s.

Vervoer

Wij adviseren u om met het openbaar ­vervoer naar Utrecht te komen. Tussen De Uithof en de locaties voor de middag­ programma’s wordt busvervoer ingezet. Als u met de auto komt, kunt u parkeren op De Uithof.

Het Utrechts Universiteitsfonds (U-fonds) is de vriendenstichting van de Universiteit Utrecht. Het U-fonds is in 1886 opgericht door alumni van de Universiteit Utrecht en daarmee het oudste universiteitsfonds van Nederland. Het fonds stimuleert de band tussen de universiteit en alumni en organiseert activiteiten voor alle afge­ studeerden van de Universiteit Utrecht. ­Daarnaast ondersteunt het U-fonds het ­studentenleven door studentenactiviteiten te subsidiëren. Ook stelt het fonds bij­ zondere leerstoelen in voor actuele ­wetenschappelijke en maatschappelijke onderzoeken. Deze leerstoelen zijn een belangrijke aanvulling op het reguliere onderzoek en onderwijs. Door actieve fondsenwerving en het beheer van fondsen levert het U-fonds een groeiende bijdrage aan de missie van de Universiteit Utrecht.

Utrechts Universiteitsfonds Bestuursgebouw Heidelberglaan 8 3584 CS Utrecht T (030) 253 8025 F (030) 253 8026 ufonds@uu.nl

Antwoordkaart

Praktische informatie

Let op! Aanmelden kan ook snel en simpel via www.uu.nl/udag

Informatie

Achternaam

 Initialen

Voornaam

Geslacht M  V  Adres

Postcode

E-mail

 Woonplaats

Ik meld mij aan voor de volgende onderdelen van de Universiteitsdag: (Bij aanmelding via deze bon kunt u uitsluitend via de eenmalige machtiging betalen. Annuleren is niet mogelijk. De bon moet uiterlijk 14 maart in ons bezit zijn.)

Aantal bezoekers

Ochtendprogramma inclusief lunch

x € 25,-

/ € 15,-

* =

Middagprogramma’s (U kunt aan één onderdeel deelnemen) Diergeneeskunde

x (gratis)

Fysiotherapiewetenschappen

x (gratis)

Geneeskunde

x (gratis)

Geowetenschappen

x (€ 10,-)

Geschiedenis

x (VIGU-leden gratis; niet-leden € 5,-) =

Informatica

x (gratis)

Media- en cultuurwetenschappen

x (gratis)

Natuurkunde

x (gratis)

Nederlands

x (Nedwerk-leden gratis; niet-leden € 7,50) =

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

x (gratis)

Religiewetenschappen en Theologie

x (gratis)

Scheikunde

x (gratis)

Sociale Wetenschappen

x (gratis)

Wijsbegeerte

x (gratis)

De Universiteitsdag wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Utrechts ­Universiteitsfonds. U bent Vriend vanaf € 30,- per jaar.   Ik word Vriend van het Utrechts Universiteitsfonds; mijn jaarlijkse bijdrage wordt   €

Meer informatie

Meer (praktische) informatie over de ­Universiteitsdag en de programma’s kunt u vinden op www.uu.nl/udag. Daar vindt u tevens de bezoekersvoorwaarden en daar kunt u zich ook aanmelden.

Ik machtig het U-fonds om het totaalbedrag van mijn bankrekening eenmalig** af te schrijven. Rekeningnr. Datum

 T.n.v. 

 Handtekening

* Word nu Vriend van het U-fonds en meld u ook aan tegen dit speciale tarief. ** De machtiging voor de Vriendenbijdrage blijft gelden totdat ik deze uiterlijk 2 maanden voor het nieuwe kalenderjaar (1 november) schriftelijk opzeg bij het Utrechts Universiteitsfonds.


Utrechts Universiteitsfonds

Programma

De Universiteitsdag bestaat uit een ochtenden middagprogramma. Aansluitend op het ochtendprogramma is er een gezamenlijke lunch. Na de lunch is er een divers aanbod aan middagprogramma’s.

Vervoer

Wij adviseren u om met het openbaar ­vervoer naar Utrecht te komen. Tussen De Uithof en de locaties voor de middag­ programma’s wordt busvervoer ingezet. Als u met de auto komt, kunt u parkeren op De Uithof.

Het Utrechts Universiteitsfonds (U-fonds) is de vriendenstichting van de Universiteit Utrecht. Het U-fonds is in 1886 opgericht door alumni van de Universiteit Utrecht en daarmee het oudste universiteitsfonds van Nederland. Het fonds stimuleert de band tussen de universiteit en alumni en organiseert activiteiten voor alle afge­ studeerden van de Universiteit Utrecht. ­Daarnaast ondersteunt het U-fonds het ­studentenleven door studentenactiviteiten te subsidiëren. Ook stelt het fonds bij­ zondere leerstoelen in voor actuele ­wetenschappelijke en maatschappelijke onderzoeken. Deze leerstoelen zijn een belangrijke aanvulling op het reguliere onderzoek en onderwijs. Door actieve fondsenwerving en het beheer van fondsen levert het U-fonds een groeiende bijdrage aan de missie van de Universiteit Utrecht.

Utrechts Universiteitsfonds Bestuursgebouw Heidelberglaan 8 3584 CS Utrecht T (030) 253 8025 F (030) 253 8026 ufonds@uu.nl

Antwoordkaart

Praktische informatie

Let op! Aanmelden kan ook snel en simpel via www.uu.nl/udag

Informatie

Achternaam

 Initialen

Voornaam

Geslacht M  V  Adres

Postcode

E-mail

 Woonplaats

Ik meld mij aan voor de volgende onderdelen van de Universiteitsdag: (Bij aanmelding via deze bon kunt u uitsluitend via de eenmalige machtiging betalen. Annuleren is niet mogelijk. De bon moet uiterlijk 14 maart in ons bezit zijn.)

Aantal bezoekers

Ochtendprogramma inclusief lunch

x € 25,-

/ € 15,-

* =

Middagprogramma’s (U kunt aan één onderdeel deelnemen) Diergeneeskunde

x (gratis)

Fysiotherapiewetenschappen

x (gratis)

Geneeskunde

x (gratis)

Geowetenschappen

x (€ 10,-)

Geschiedenis

x (VIGU-leden gratis; niet-leden € 5,-) =

Informatica

x (gratis)

Media- en cultuurwetenschappen

x (gratis)

Natuurkunde

x (gratis)

Nederlands

x (Nedwerk-leden gratis; niet-leden € 7,50) =

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

x (gratis)

Religiewetenschappen en Theologie

x (gratis)

Scheikunde

x (gratis)

Sociale Wetenschappen

x (gratis)

Wijsbegeerte

x (gratis)

De Universiteitsdag wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Utrechts ­Universiteitsfonds. U bent Vriend vanaf € 30,- per jaar.   Ik word Vriend van het Utrechts Universiteitsfonds; mijn jaarlijkse bijdrage wordt   €

Meer informatie

Meer (praktische) informatie over de ­Universiteitsdag en de programma’s kunt u vinden op www.uu.nl/udag. Daar vindt u tevens de bezoekersvoorwaarden en daar kunt u zich ook aanmelden.

Ik machtig het U-fonds om het totaalbedrag van mijn bankrekening eenmalig** af te schrijven. Rekeningnr. Datum

 T.n.v. 

 Handtekening

* Word nu Vriend van het U-fonds en meld u ook aan tegen dit speciale tarief. ** De machtiging voor de Vriendenbijdrage blijft gelden totdat ik deze uiterlijk 2 maanden voor het nieuwe kalenderjaar (1 november) schriftelijk opzeg bij het Utrechts Universiteitsfonds.


Antwoordkaart Geen postzegel nodig

Utrechts Universiteitsfonds Antwoordnummer 58501 3508 VH Utrecht

De geest uit de fles Universiteitsdag 2012  

De geest uit de fles Universiteitsdag 2012