Page 1

www.aluminium.gr

ΚΩΔ.: 7632

ΤΕΥΧΟΣ 41ο • ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Marco Lambertini: Ο πρόεδρος της Giesse Group εξηγεί τις πρακτικές του εξωτερικού για ισοδύναμη μεταχείριση των εξαρτημάτων στη σήμανση CE (σελ. 40).

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ  Infacoma: Περιορισμένη η συμμετοχή των εταιριών του κλάδου στη φετινή διοργάνωση (σελ. 96).  Συστήματα σκίασης: Ο ρόλος τους στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιριακού κελύφους (σελ. 64).  Βιοκλιματική αρχιτεκτονική: Η συμβολή των συστημάτων σκίασης στην εξοικονόμηση ενέργειας (σελ. 70).  Τεχνικές Συμβουλές: Επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη αποδοτικότητα στις αντικαταστάσεις κουφωμάτων (σελ. 88).

Inox λαβές για... απαιτητικούς! (σελ. 48)


ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Καλύπτουµε τον επαγγελµατία κατασκευαστή, προσφέροντάς του ολοκληρωµένη υποστήριξη στο έτοιµο κούφωµα. ∆ίνουµε την σωστή λύση σε κάθε κατασκευαστική του ανάγκη µέσα από την µεγάλη ποικιλία των συστηµάτων της ALUMIL

Σας στηρίζουµε!

ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΝΙΚΟΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Εργοστάσιο: Mπιχάκη 50, Αγ. Ιωάννης - Ρέντη, τηλ.: 210.4256.439, fax: 210.4256.478 http://www.technikal.gr, e-mail: info@technikal.gr

aluminium magazine

• Ταχύτητα • Συνέπεια • Επαγγελµατισµός


Tο

πλ η ρ έ σ τ ε ρ ο ε μ π ορ ι κό

 CNC κέντρο επεξεργασίας με υπολογιστή power 1000 ΕLCO και έγχρωμη οθόνη αφής

  Διπλό πριόνι αλουμινίου - PVC

ΒA825

Πάγκος περιμετρικού μηχανισμού 

 Ηλεκτρονική Καθαριστική PVC



Δισκοπρίονο τεμαχιστικό κάθετης και οριζόντιας κοπής και χάραξης

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 302-304, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ: 210 5750057 FAX: 210 5715799

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 7 12 200 ΑΙΓΑΛΕΩ

             

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (κόμβος εθνικού σταδίου) 30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΗΛ: 26410 24652 FAX: 26410 21897


π α κ έ το τ η ς α γ ορ ά ς K α ι σ τα . . . μ η χα ν ή μ α τα !

αλουμινίου - σιδήρου - πλαστικού



Yδραυλικό ψαλίδι με πρόγραμμα CYBELEC DNC 61 G



Υδραυλική στραντζόπρεσσα 4 αξόνων

 Κορδέλα Σιδήρου αυτόματη



Κολλητική διπλή

 Ζουμποψάλιδο με γωνικόπτη




a l u m i n i u m

s y s t e m s

aluset

Îż


��ο ν�ε� ο��δε� προφ�λ ενσω�ατ�θηκαν και διατ�θονται εδ� και λ�γο καιρ�, στι� �δη επιτυχη��νε� σειρ�� C 520 για απλ� ανοιγ��ενα και T 680 για θερ�ο�ονωτικ� ανοιγ��ενα. Πρ�κειται για διατο��� �ε τι� οπο�ε� κατασκευ�ζονται ανοιγ��ενα κουφ��ατα, �ον�φυλλα και δ�φυλλα �ε �ηχανισ�� πολλαπλο� κλειδ��ατο�. Η aluset παρακολουθ�ντα� �ε προσοχ� τι� τ�σει� τη� αγορ��, �ελ�τησε τα προφ�λ αυτ� �στε να δ�χονται �λου� του� �ηχανισ�ο�� που διατ�θονται στο ε�π�ριο, δ�νοντα� τη δυνατ�τητα στον κατασκευαστ� να κ�νει την καλ�τερη δυνατ� επιλογ�. Τα πλεονεκτ��ατα τη� κατασκευ�� �ε �ηχανισ�� πολλαπλο� κλειδ��ατο� ε�να πολλ�. Μα� δ�νεται η δυνατ�τητα να ρυθ��σου�ε το φ�λλο ��σα - �ξω και δεξι� - αριστερ�. Αυτ� �χει σαν αποτ�λεσ�α το κο�φω�α να λειτουργε� �ψογα ακ��η και αν υπ�ρχει απ�κλιση στι� διαστ�σει� κοπ��.

Παρ�λληλα δ�νεται η δυνατ�τητα τοποθ�τηση� δ�ο σπανιολετ�ν, �στε να �πορο�ν να κ�νουν αν�κλιση και τα δ�ο φ�λλα �αζ� �ε το �εσα�ο �πιν�, διευρ�νοντα� �' �να τρ�πο �οναδικ� την λειτουργικ�τητα του κουφ��ατο�. Τα προφ�λ για �ηχανισ�� πολλαπλο� κλειδ��ατο�, �πω� και �λα τα προϊ�ντα τη� aluset, παρ�γονται σ��φωνα �ε τι� αυστηρ�τερε� προδιαγραφ��, και τον πλ�ον σ�γχρονο εξοπλισ��, στι� ν�ε� εγκαταστ�σει� τη� εταιρε�α� στα Μ�γαρα Αττικ��. �ιατ�θενται εκτ�� απ� λευκ� και σε �λο το φ�σ�α των αποχρ�σεων RAL, καθ�� και σε �εγ�λη ποικιλ�α χρω��των σε απο���ηση ξ�λου, σ��φωνα �ε τι� προδιαγραφ�� QUALICOAT και β�βαια �ε την ειδικ� επεξεργασ�α προστασ�α�

Seaside Class/Παραθαλ�σσια Κλ�ση.

aluset ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÄÉÅËÁÓÇÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ËÁÊÊÁ ÊÁËÏÃÇÑÏÕ, 191 00 ÌÅÃÁÑÁ ÔÇË.: 22960 89002, FAX: 22960 89220 ALUMINIUM EXTRUSION PROFILE INDUSTRY LAKKA KALOGIROU, (ALMIRES),191 00 MEGARA, GREECE TEL.: +30 22960 89002, FAX:+30 22960 89220 http://www.aluset.gr, e-mail: aluset@otenet.gr


ΛΕΝΟΡΜΑΝ 227 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ.: 210 5147 331, 210 5149 263, 210 5147 825 FAX: 210 5141 340 e-mail: woodall@otenet.gr, e-static@otenet.gr


ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αφοι ΚΑΡΙΚΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ 190 01 ΤΗΛ.: 22990 66774, FAX: 22990 66774 www.karikas.gr, info@karikas.gr Λενορμαν 227 Αθήνα 104 42 Τηλ: +30 210 6220442 - 6220840, Fax: +30 210 6220372 web: www.papayannakisgroup.eu e-mail: info@woodall.gr


Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 96

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 41ο 58

50

Εκδότης - Δ/ντης: Μιχάλης Ροδίτης Δ/νση Σύνταξης: Πηνελόπη Λεονταρά Αρχισυντάκτης: Σωτήρης Κρουστάλλης

64

80

Συντάκτες: Κατερίνα Ροδίτη Σύμβουλος Τεχν. Θεμάτων: Ι. Γεωργουσόπουλος Υπεύθυνη Marketing - Διαφήμισης: Μαρία Σπάλα Τμήμα Διαφήμισης: Στάθης Βελεντζάς Τμήμα Συνδρομών: Στάθης Βελεντζάς, Τζένη Μπαλάφα Παραγωγή έκδοσης: ALUPRESS A.E. Art Director: Κάρλυ Σταυρακοπούλου Σελιδοποίηση: Φωτεινή Ανδριανοπούλου Ιnternet: Κωνσταντίνος Τζούρος ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Μπαλάφα Ε. & Σια Ο.Ε., Κρυστάλλη 28, 11141 Αθήνα Tηλ.: 210.2112.040, Fax: 210.2112.042 e-mail: info@aluminium.gr, www.aluminium.gr Για τα αποστελλόμενα προς δημοσίευση κείμενα και φωτογραφίες, το περιοδικό μας αποκτά αυτόματα το copyright της δημοσίευσης. Αναδημοσιεύσεις κειμένων ή εικόνων με οποιοδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται, παρά μόνον με γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του περιοδικού. Τα ενυπόγραφα άρθρα, δεν απηχούν υποχρεωτικά και τις απόψεις του περιοδικού. EDITOR - MANAGER: Michael Roditis

Editing by Balafa E. Co, 28 Krystalli str., 11141 Athens, Greece Tel.: +30 210.2112.040, Fax: +30 210.2112.042 e-mail: info@aluminium.gr, www.aluminium.gr ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

40. Marco Lambertini: Αρωγός στον κατασκευαστή για τη Σήμανση CE 42. ALUK: Δυναμική δραστηριοποίηση στο χώρο του έτοιμου κουφώματος. 44. ALKAT: Με προσήλωση και συνέπεια στη υψηλή ποιότητα του κουφώματος. 48. FERRAL: Inox λαβές για... απαιτητικούς! 50. Σ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ SPAP Α.Ε.: Επώνυμες λύσεις στα εργαλεία. 54. AKZO NOBEL: Χρώματα που απογειώνουν τη δημιουργικότητα. 56. ELUMATEC: Ολοκληρωμένες προτάσεις στα μηχανήματα επεξεργασίας. 58. ALUMIL: Παραδοσιακές κατασκευές με το σύστημα M9330 Santorini. 60. ΑΣΚ ΕΛΛΑΣ: Πρωτοποριακές προτάσεις στα συστήματα εντομοπροστασίας. 62. SECURITY LOCK: Λειτουργικές λύσεις για τα κουφώματα αλουμινίου.

Federation of Associations of Periodical Publishers in the EC

10

Μάρτιος 2010

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

14. Ειδήσεις: Τα τελευταία νέα από τις εταιρίες του χώρου. 26. Προϊόντα - Επιλογές: Παρουσίαση νέων προϊόντων και υλικών. 114. Internet: Η παρουσία των εταιριών του κλάδου στον παγκόσμιο ιστό. 124. Απ’ όλο τον κόσμο: Μια ματιά στις εξελίξεις της διεθνούς βιομηχανίας αλουμινίου. 129. Εκθέσεις: Πληροφορίες για τα μεγαλύτερα ραντεβού του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

72. EXALCO: Μοναδικές επιλογές σκίασης τα συστήματα SOLAR 100 και SOLAR 200 74. ALUMIL: Αποτελεσματική σκίαση με τη σειρά M5600 Solar Protection. 76. ALUSET: Μία νέα, ευέλικτη πρόταση στα

συστήματα σκίασης προτείνει η εταιρία. 77. ALUMINCO: Πέργκολες και στέγαστρα αλουμινίου ιδιαίτερης αισθητικής. 78. EUROPA: Σύστημα σκίασης για προσόψεις ή «πέργκολα». 80. GS: Ανοιγοκλειόμενη πέργκολα ONDULA μοναδικής λειτουργικότητας. 82. ELVIAL: Άριστη για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων η σειρά EL 8200 Flexi. 84. EUROPA: Ενεργειακή αναβάθμιση των κουφωμάτων με τα συστήματα Hybrid.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΓΟΡΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

64. Συστήματα σκίασης: Ο ρόλος τους στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιριακού κελύφους. 70. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική: Η συμβολή των συστημάτων σκίασης στην εξοικονόμηση ενέργειας. 88. Τεχνικές Συμβουλές: Βέλτιστη αποδοτικότητα στις αντικαταστάσεις. 107. Σήμανση CE: Κατεργασία κουφωμάτων από το εγχειρίδιο της ALUMIL. 112. Πύργος ELITHIS: Το πρώτο ενεργειακό συγκρότημα γραφείων στον κόσμο. 121. Ευρωπαϊκή αγορά: Σε στασιμότητα η δόμηση, επηρεάζει την μεταποίηση. 92. Κ.ΕΝ.Α.Κ.: Μύθοι, πραγματικότητες, προχειρότητες και αστεϊσμοί. 96. Infacoma: Περιορισμένη η συμμετοχή των εταιριών του κλάδου. 116. Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ: Καινοτόμο online εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού. 118. Αναδρομή: Η ιστορία του κλάδου μέσα από την 25ετή παρουσία του περιοδικού «Aluminium Magazine”.


Από τον Εκδότη

Σ

την παγκόσμια ιστορία, από το 1720 έως σήμερα, ο κόσμος γνώρισε – όπως διαβάζουμε - 34 περιόδους οικονομικής ύφεσης, με σημαντικότερες από αυτές οι περίοδοι 1873-1879 και 1929-1933. Και οι δύο αυτές «μεγάλες κρίσεις» έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι ξεκίνησαν από την Αμερική και έπληξαν όλο τον κόσμο. Η κρίση μάλιστα του 1929 ξεκίνησε από τον κλάδο των κατασκευών με άμεσα αποτελέσματα την έλλειψη ρευστότητας των αγορών και την πτώση των χρηματιστηρίων... Τα τελευταία διακόσια και πλέον χρόνια λοιπόν, η διεθνής οικονομία περνάει από την ύφεση στην ανάκαμψη και κατόπιν και πάλι στην ύφεση. Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον κλάδο μας, βιώνουμε μία παρατεταμένη περίοδο ύφεσης με όλα τα γνωστά επακόλουθα και η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στην διάρκεια της φετινής Infacoma, που παρουσιάζουμε αναλυτικά στο τεύχος αυτό (σελ. 96). Οι απόψεις για τα αίτια των κρίσεων και για το πως αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν διίστανται και καθημερινώς ακούμε χίλιες δυο γνώμες από ειδικούς ή μη… Αναμφισβήτητο γεγονός όμως, είναι ότι όσο αναλισκόμαστε στα λόγια και στις υποσχέσεις χωρίς άμεσα μέτρα – τουλάχιστον για τον κλάδο των κουφωμάτων - αποδεικνύεται ότι θα είναι δύσκολο να ανακτηθεί η ομολογουμένη από όλους έλλειψη

I N D E X

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ω Ν

Αλουμινίου συστήματα ALUMINCO ........................................... 27 ALUMIL ...........................................33, 59 ALUSET .................................Οπισθ., 6, 7 ETALBOND ........................................... 37 ETEM ....................................................... 3 ΕXALCO ........................................... 11, 25 ΤΖΙ-ΕΣ .................................................... 69 Αντικωνωπικά συστήματα IDECO ..................................................... 29

12

εμπιστοσύνης, όταν οι μέρες και οι εβδομάδες περνούν χωρίς να έχουν υπάρξει ακόμη λύσεις στο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον», τουλάχιστον μέχρι σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές ή και σε βασικά νομοθετήματα που επηρεάζουν τον κλάδο (Κ.ΕΝ.Α.Κ. και επακόλουθα σελ. 92). Οι εταιρείες του κλάδου, παρότι πέρασαν ένα δύσκολο 2009 και χωρίς να προσβλέπουν σε κάτι καλύτερο τουλάχιστον την χρονιά που διανύουμε, παρ’ όλα αυτά ανασυγκροτούνται με ταχύτητα και με ρεαλισμό, υλοποιούν έξυπνες ιδέες και προϊόντα άριστης ποιότητας και υψηλής τεχνολογίας (βλέπε παρουσίαση συστημάτων σελ. 72), δίνοντας έμφαση σε δύο πρακτικές που έχουν σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, η πρώτη στην φάση της κατασκευής μιας κατοικίας και η δεύτερη στην διατήρηση σταθερών συνθηκών διαβίωσης σε αυτήν (Συστήματα Σκίασης σελ. 64). Τέλος, η ανάπτυξη και η παραγωγή νέας γνώσης και καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, θεμελιώνουν την νέα εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας την τόλμη, την γνώση και την δημιουργική επικοινωνία (απόψεις του προέδρου της Giesse Group Marco Labertini για την Σήμανση CE και τον παραγωγό του εξαρτήματος, σελ. 40).

Εξαρτήματα – Υλικά ΔΟΥΚΑΣ .............................................. 4, 5 GIESSE .................................................. 13 G-U ......................................................... 17 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ................................... 47 ΣΥΝΟΔΙΑΣ ............................................ 63 Κουφώματα - ειδικές κατασκευές TECHNIKAL ............................................ 2

Βαφεία ΚΟΤΤΟΡΟΣ ........................................... 20 WOODALL ........................................... 8, 9

Μηχανήματα - Εργαλεία ΓΕΜΑ ..................................................... 23 HERMIS ................................................. 39 MECAL HELLAS ............................30, 31 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ .............................. 53

Έμποροι αλουμινίου ΡΟΔΙΤΗΣ ............................................... 16

Ρολά – Γκαραζόπορτες ΑΜΙΚΟ PLAST ..................................... 35

Μάρτιος 2010

ΒΙΜΕΞ ..................................................... 21 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ................................... 87 DUROPLAST ......................................... 19 EXTRAPLASTICA ................................15 Υλικά Βαφής AKZO NOBEL ....................................... 43 NEOKEM ............................................... 81 Διάφορα ALUNET ............................................... 131 ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ...................................... 14 ΣΕΚΑ ...................................................... 95


Ειδήσεις

Σ.Ε.Μ.Α.Σ: Προτάσεις προς την πολιτεία για την αναθέρμανση της αγοράς των κουφωμάτων Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων

στο εξωτερικό. Στηρίζοντας την οικοδομική δραστηριότητα αυτομάτως εξασφαλίζουν Μεταποιητών Αλουμινίου αντικείμενο εργασίας πάνω Σιδήρου (Σ.Ε.Μ.Α.Σ) στις από 30 επαγγέλματα μεταξύ εγκαταστάσεις της Helexpo στην αυτών και οι κατασκευαστές αίθουσα Corona. Η προσέλευση κουφωμάτων αλουμινίου. ήταν ιδιαίτερη μεγάλη, με Μείωση των φόρων αρκετά σημαντικά πρόσωπα του μεταβίβασης ακινήτων για Ο πρόεδρος του πολιτικού κόσμου της περιοχής συγκεκριμένο χρονικό Σ.E.M.A.Σ κ. Εμμ. και του κλάδου αλουμινίου να διάστημα 1-2 χρόνια έως και ∆ημόπουλος δίνουν το παρόν. 50%, μέτρο που θα έφερνε Κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ., περισσότερα χρήματα στα ταμεία του κράτους όπως ήταν αναμενόμενο διαπιστώθηκε από τη φορολογία που υπάρχει σήμερα. Το μεγάλο ενδιαφέρον για το αναμενόμενο κυριότερο είναι ότι θα τόνωνε την αγορά πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ακινήτων κατά συνέπεια και την αγορά και την αντικατάσταση κουφωμάτων και κουφωμάτων. γενικότερα για τα μέτρα που πρέπει να πάρει Φορολογικά κίνητρα στο 100% της η πολιτεία ώστε να αναθερμανθεί η αγορά. δαπάνης για την αντικατάσταση κουφωμάτων, Μετά την σχετική τοποθέτηση του προέδρου ή όποιας άλλης παρέμβασης στα υπάρχοντα του Σωματείου κ. Εμμ. ∆ημόπουλου, τα κτίρια ανεξαρτήτου χρονολογίας, με την πορίσματα από τις συζητήσεις που έγιναν - τα προσκόμιση μόνο του τιμολογίου και με οποία στάλθηκαν με την μορφή ψηφίσματος συνοπτικές διαδικασίες. στον αρμόδιο υφυπουργό κ. Μανιάτη Φορολογικό σύστημα μακροχρόνιο συνοψίζονται στα εξής: αναπτυξιακό και ρεαλιστικό σύμφωνα με τις Άρση του πόθεν έσχες για μερικά χρόνια ελληνικές συνθήκες. στην αγορά ακινήτων, μέτρο που θα τόνωνε Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρίες: την αγορά, αλλά ταυτόχρονα θα είχε σαν IDECO, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙ∆ΗΣ, αποτέλεσμα την επαναφορά κεφαλαίων που MECAL HELLAS, METAL SYSTEM και έχουν φύγει και συνεχίζουν να φεύγουν VERPAN PANELS.

ΣΥΛΛΟΓΗ “ΣΚΡΑΠ” ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας (σε όλη την Ελλάδα) με ένα τηλεφώνημα, το ΣΚΡΑΠ αλουμινίου που έχετε.

www.makedonas-scrap.gr

ALFA Aluminium Systems: Περίοδο δημιουργίας και ανάπτυξης σηματοδοτεί το νέο λογότυπο της εταιρίας Σε στρατηγικής σημασίας αλλαγή χρωμάτων και σχεδιασμού του λογοτύπου της προχώρησε η εταιρία ALFA, βαίνοντας έτσι σε μια νέα περίοδο δημιουργίας, διαφοροποίησης και ανάπτυξης στον εγχώριο κλάδο αλουμινίου. Το νέο λογότυπο που κινείται σε αποχρώσεις του πράσινου και του μαύρου, σχεδιάστηκε για λογαριασμό της ALFA από την καταξιωμένη στο χώρο εταιρία Energy Line μετά από πολύ μελέτη και μεγάλη έρευνα στον κλάδο. Σταδιακά, το καινούργιο λογότυπο και τα νέα χρώματα θα αντικαταστήσουν τα προηγούμενα στην εταιρική ταυτότητα της ALFA, στα προϊοντικά έντυπα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή κρίνεται απαραίτητο.

Aγοράζουμε τοις μετρητοίς το σκραπ σας... ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

6937 24 55 85

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΡΑΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΧΧ

Μάρτιος 2010


Ειδήσεις

Οριστικό τέλος για την βιομηχανία διέλασης GROUPAL H διοίκηση της ΑΛΚΟ Α.Ε. αποφάσισε να αναστείλει την λειτουργία της θυγατρικής της βιομηχανίας διέλασης GROUPAL στο Εύλαλον της Ξάνθης, η οποία τα τελευταία 2 χρόνια υπολειτουργούσε με συνεχώς ζημιογόνα αποτελέσματα και με συνεχώς μειούμενο – λόγω απολύσεων – προσωπικό, που ήδη είχε φτάσει τα 4 άτομα πριν από λίγο καιρό. Σε ανακοίνωση της ΑΛΚΟ, αναφέρεται ότι όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, η θυγατρική της θα επαναδραστηριοποιηθεί στο συγκεκριμένο ή σε συναφές αντικείμενο. Ιστορικά αναφέρουμε ότι η GROUPAL ιδρύθηκε το 1993 από 12 εμπορικές εταιρίες αλουμινίου, η οποία εξαγόρασε τον εξοπλισμό της M.A.G (Michos Aluminium Group, που ήταν σε πτώχευση και ενοικίασε τους χώρους του εργοστασίου. Το 1998 πέρασε κατά 51% στον όμιλο ΑΛΚΟ, ενώ το 2000, ήταν η πλέον επιτυχής της χρονιά, κατά την οποία σημείωσαν σημαντικές βελτιώσεις οι πωλήσεις, η παραγωγή και οι εξαγωγές, που αντιπροσώπευαν τότε το περίπου ένα τρίτο της ετήσιας παραγωγής. Μάλιστα, την εποχή αυτή σχεδιαζόταν και η είσοδό της στο Χρηματιστήριο. Από το 2003 άρχισε ο «κατήφορος» της εταιρίας, παρόλο που ο κλάδος της διέλασης

συνέχιζε με δυναμισμό την αναπτυξιακή του πορεία τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις εξαγωγές. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν συνεχή προβλήματα και «κόντρες» μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, που κορυφώθηκαν στις αρχές του 2009 οπότε άρχισαν οι απολύσεις του προσωπικού. Η επίσημη ανακοίνωση της ΑΛΚΟ, που απεστάλη στο Χ.Α.Α. και με την οποία επιβεβαιώνει την αναστολή της λειτουργίας της, αναφέρει: «Ο κλάδος διέλασης αλουμινίου, το 2009 υπέστη σημαντικότατο πλήγμα από τη διεθνή οικονομική κρίση, η οποία επηρέασε και την οικοδομή που αποτελεί το κύριο αντικείμενό του. Ο κύκλος εργασιών των μεγάλων εταιρειών του κλάδου υπέστη καθίζηση της τάξεως του 35% έως και 50% και αρκετές πέρασαν σε ζημιογόνα αποτελέσματα. Η εταιρεία Γκρουπάλ είναι μία μικρή εταιρεία διέλασης αλουμινίου με έδρα την Ξάνθη, η οποία συμμετείχε στον ενοποιημένο τζίρο του Ομίλου ΑΛΚΟ της 31/12/2008 κατά 1,78% και την 30/09/2009 κατά 0,34%, είναι ζημιογόνος και λόγω του ισχυρότατου ανταγωνισμού αντιμετώπιζε προβλήματα τα οποία εν μέσω κρίσης δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.

Η διοίκηση της εταιρείας, δεδομένου ότι οι τιμές πώλησης των προϊόντων της ήταν πολύ χαμηλές και το κόστος παραγωγής πολύ υψηλό, αποφάσισε την περιστολή όλων των δαπανών και κατά συνέπεια και την απόλυση του προσωπικού της, στα πλαίσια που της επιτρέπει ο νόμος (4 άτομα ανά μήνα), και να καταβάλλει πλήρως όλους τους μισθούς και τις αποζημιώσεις τους. Η εταιρεία εξυπηρετεί πλήρως τις υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες και τους πιστωτές της και δεν υπάρχει σκέψη να τεθεί σε λύση και εκκαθάριση. Η εταιρεία υποστηρίχθηκε από την μητρική της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, η οποία προχώρησε σε δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκαν εντός του περσινού έτους κατά 1,5 εκατ. ευρώ και 2,08 εκατ. ευρώ, προκειμένου η εταιρεία να καταφέρει να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της. Η μητρική εταιρεία σκοπεύει, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, να βοηθήσει τη θυγατρική της να ανακάμψει στο συγκεκριμένο ή και άλλο συναφές αντικείμενο προκειμένου να προστατευθεί η επένδυσή της».

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα κορυφαία συστήματα της Ελληνικής αγοράς •Σύνθετα πάνελ αλουμινίου etalbond •Παραδοσιακές πόρτες - πάνελ •Σήτες •Ρολά αλουμινίου

στον σφυγμό της αγοράς και πάντα στο πλευρό του επαγγελματία κατασκευαστή, με συνέπεια και ειλικρίνεια. Η πολύχρονη πείρα μας είναι η καλύτερη εγγύηση για μία άψογη και με σωστές αρχές συνεργασία, με τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΧΧΧ

Μάρτιος 2010

Κολωνού 1-3, 121 31 Περιστέρι (από Κηφισού 152) Τηλ.: 210.5753.823, 210. 5716.923, fax: 210.5770.122


Ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET περιµετρικής ασφάλισης για αλουµίνια

WK 2

µε UNI-JET το νέο ανοιγο-ανακλινόµενο µηχανισµό περιµετρικής ασφάλισης από την Gretsch-Unitas

Ασφάλεια ανάκλισης Λαβή ασφαλείας Se/Ral - πιστοποίηση για WK 2

UNI-JET

Για όλα τα κουφώµατα, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής

...ασφάλεια Εκµεταλλευθείτε τις ευκαιρίες και επεκταθείτε σε νέες αγορές µε τις δυνατότητες που σας προσφέρει ο ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET.

...ποιότητα Όλα εξαρτώνται από το σωστό συνδυασµό! Ποιότητα σηµαίνει µεγαλύτερη ικανοποίηση.

...ευκολία Τι σηµαίνει µεγαλύτερη ευκολία για σας; Αυτόµατη ρύθµιση στη σωστή θέση!

Για περισσότερο από 100 χρόνια, ο όμιλος εταιριών Gretsch-Unitas προσφέρει στους πελάτες του μια πλήρη γκάμα προϊόντων από μηχανισμούς κουφωμάτων και συστήματα ασφαλείας. Ο όμιλος εταιριών G-U αναπτύχθηκε από μία μεσαία τοπική επιχείρηση σε μία εταιρία με παγκόσμια δραστηριότητα, με δυναμική θέση στις αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. Στους τομείς μηχανισμών κουφωμάτων, τεχνολογίας πόρτας και αυτόματων συστημάτων εισόδου παρέχουμε στην αγορά μία πλήρη σειρά προϊόντων για την ασφάλεια των σπιτιών και των κτιρίων δίνοντας σημασία στον ιδανικό συνδυασμό μηχανικής λειτουργίας και ηλεκτρονικών συστημάτων. O όμιλος Gretsch-Unitas πάντα με καινούριες ιδέες προσφέρει "Υπεροχή Ασφάλειας”.

η δική σας ασφάλεια & σιγουριά... το δικό μας όραμα! Hellas A.E.

7o χλµ. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Γέφυρα Καλοχωρίου), Τ.Θ. 1114, 57009 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 755 445 - Fax: +30 2310 753 730, www.guhellas.gr - Email: info@guhellas.gr

aluminium magazine

Περισσότερες έξυπνες λύσεις


Ειδήσεις

ALUMIL: Υπερσύγχρονο χυτήριο εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής Ένα από τα πιο σύγχρονα χυτήρια αλουμινίου στα Βαλκάνια έχει τεθεί σε λειτουργία στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς από την ALUMIL, τροφοδοτώντας με κολόνες όλα τα εργοστάσια του Ομίλου σε Ελλάδα, Αλβανία, Σερβία. Η παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 130 tn ημερησίως και λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη σκραπ αλουμινίου παραγόμενο στα εργοστάσια του Ομίλου, σκραπ προερχόμενο από εταιρίες ανακύκλωσης μετάλλων, και καθαρό πρωτόχυτο αλουμίνιο. Η τροφοδότηση με ενέργεια γίνεται με την καύση φυσικού αέριου. Η παραγωγική διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ο εξοπλισμός είναι τεχνολογίας αιχμής.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει φούρνο τήξης double chamber με ηλεκτρομαγνητική ανάδευση τήγματος και με σύστημα μετάκαυσης καπναερίων για περιορισμό των εκπομπών στο περιβάλλον και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Επίσης περιλαμβάνει πλήρως αυτοματοποιημένο συγκρότημα χύτευσης Wagstaff δυνατότητας παραγωγής κολονών διαμέτρου 6, 7 και 8 ιντσών, και δυναμικότητας 22 tn ανά χύτευση, πλήρη γραμμή εξευγενισμού του τήγματος αλουμινίου και πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή κοπής – ομογενοποίησης – συσκευασίας κολονών. Το χυτήριο διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο για κραματολογικό έλεγχο των κολονών

και μονάδα επεξεργασίας καπναερίων με σακκόφιλτρα, για ελαχιστοποίηση των εκπομπών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, καθώς και αυτοματοποιημένο συγκρότημα επεξεργασίας νερού ψύξης, για βελτιστοποίηση της ορθολογικής χρήσης του νερού.

Ε.Ε.Α.: Μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο για τις ανεξόφλητες οφειλές και τρόπους είσπραξή τους Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (E.E.A.) οργάνωσε σεμινάριο για στελέχη πωλήσεων των μελών της, με θέμα «SOS: Εισπράξτε τώρα τις ανεξόφλητες οφειλές» στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας. Το σεμινάριο που παρακολούθησαν 40 περίπου στελέχη εμπορικών διευθύνσεων από 12 εταιρίες μεταποίησης του κλάδου, ήταν διάρκειας 8 ωρών και οι έμπειροι εισηγητές κ.κ. Α. Ζαϊρης και Γ. Σταμάτης ανέπτυξαν ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέλυσαν τα πρακτικά βήματα της διαδικασίας SOS για την είσπραξη οφειλών, μίλησαν για τη φιλοσοφία

του υπεύθυνου για την είσπραξη και αναφέρθηκαν εκτεταμένα στους τύπους οφειλέτη και στους τρόπους προσέγγισής του, καθώς και στις τυχόν αντιρρήσεις που μπορεί να υπάρξουν και τη διαδικασία χειρισμού της όλης προσέγγισης. Επιπρόσθετα αναφέρθηκαν στα απαραίτητα βήματα της διαπραγμάτευσης και παρουσίασαν τα κλειδιά της επιτυχίας στην τηλεφωνική επικοινωνία. Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα διαδραστικό με την ενεργή συμμετοχή όλων των στελεχών, ενώ αναλύθηκαν λεπτομερώς τα διάφορα θέματα που αφορούν στην διαχείριση των πελατών και στην αντιμετώπιση των χρηματικών οφειλών μέσα στα πλαίσια μείωσης γενικά των πωλήσεων.

Μετρήστε το δικό σας κούφωμα με την βοήθεια της ALUMINCO! Η ALUMINCO προσκαλεί τους επαγγελματίες κατασκευαστές του κλάδου να κάνουν τη διαφορά, κατασκευάζοντας και μετρώντας το δικό τους κούφωμα σε κοινοποιημένο φορέα. Η δυναμική εταιρία ανέλαβε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για τον κλάδο, κάνοντας την αρχή συνεργαζόμενη με την εταιρία ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και ομάδα κατασκευαστών από τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Η ομάδα κατασκεύασε δείγμα κουφώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού τμήματος της ALUMINCO το οποίο και απεστάλη για τις απαραίτητες δοκιμές ελέγχου στο ΕΚΑΝΑΛ. Μέσα από το πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (FPC), η καταξιωμένη εταιρία προσδοκά να μεταδώσει στους συνεργάτες της, την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στον τομέα των ελέγχων, έτσι ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορούν άμεσα να προχωρήσουν σε κατασκευή και μέτρηση του δικού τους κουφώματος. Στα πλαίσια του επιτυχημένου πρώτου εγχειρήματος, η ALUMINCO θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την εταιρία ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για την άψογη συνεργασία και την άρτια οργάνωση της εκπαίδευσης και της κατασκευής του δείγματος. 18

Μάρτιος 2010

Όσοι ενδιαφέρονται να μετρήσουν το δικό τους κούφωμα σε επίσημο φορέα μπορούν να απευθυνθούν στο 801.801.1982 και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα της εταιρίας.


Ειδήσεις

Ημερίδα της ΠΟΒΑΣ με κύριο θέμα την αντικατάσταση κουφωμάτων στα πλαίσια της έκθεσης «Σύγχρονο κούφωμα 2010» Πλούσιο αναμένεται να είναι το πρόγραμμα της έκθεσης «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ 2010», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 22 Μαρτίου παράλληλα με την έκθεση «HELLAS BUILD 2010» στο εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ, στη Μεταμόρφωση Αττικής. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, την Κυριακή 21 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (Π.Ο.Β.Α.Σ)

σε συνεργασία με τη διοργανώτρια της έκθεσης EXPOLEAD μία ενδιαφέρουσα ημερίδα για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του κλάδου. Από τη θεματολογία της ημερίδας κυριαρχεί το ζήτημα της αντικατάστασης κουφωμάτων, το οποίο εμπίπτει στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων. Το ζήτημα θα αναλυθεί διεξοδικά από διακεκριμένους ομιλητές που θα εκπροσωπήσουν όλους τους φορείς που εμπλέκονται. Επιπρόσθετα θα αναλυθούν και άλλα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους του κλάδου όπως πιστοποίηση, ανταγωνιστικότητα, νέες τεχνολογίες και σύγχρονα προϊόντα, σχολές εκμάθησης κ.λπ. Απώτερος σκοπός είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων με τους επαγγελματίες του χώρου του αλουμινίου, η κατάθεση νέων προτάσεων και η εφαρμογή κοινής

πολιτικής για την εξεύρεση λύσεων για τα υπάρχοντα προβλήματα, καθώς και η καθιέρωση νέων στόχων. Η ημερίδα εντάσσεται σε μία σειρά πρωτοβουλιών Ο πρόεδρος της του ∆.Σ. της Π.Ο.Β.Α.Σ Π.Ο.Β.Α.Σ κ. Σπ. και του πρόεδρου της Στυλιαρογιάννης κ. Σπ. Στυλιαρογιάννη για τη διευθέτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αλουμινοκατασκευαστές και ιδιαίτερα για το πολύ σημαντικό ζήτημα της αντικατάστασης κουφωμάτων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα λειτουργήσει παράλληλα και εκθεσιακός χώρος, με περίπτερα τα οποία θα διατεθούν στους χορηγούς της εκδήλωσης. Η έκθεση «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ» και η ημερίδα της Ομοσπονδίας αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης και σημείο επαφής για όλους τους επαγγελματίες που απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στον εγχώριο κλάδο αλουμινίου, με στόχο τον επικοδομητικό διάλογο και τη σύναψη εμπορικών σχέσεων. Λόγω της επικαιρότητας των θεμάτων που θα αναπτυχθούν και των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν το ∆.Σ. της Π.Ο.Β.Α.Σ θεωρεί απαραίτητη την ενεργή παρουσία των μελών της Ομοσπονδίας, ενώ καλούνται όλοι οι επαγγελματίες του αλουμινίου να στηρίξουν το έργο της Π.Ο.Β.Α.Σ. με τη συμμετοχή τους.

ALUMIL: Ξενάγηση κατασκευαστών από την Καλαμάτα στις εγκαταστάσεις της στο Κιλκίς Την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ALUMIL στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς είχαν πάνω από 50 κατασκευαστές από την περιοχή της Καλαμάτας. Οι κατασκευαστές συνοδευόμενοι από τον εμπορικό συνεργάτη της εταιρίας στην περιοχή της Καλαμάτας κ. Ηλιόπουλο, ξεναγήθηκαν από τα έμπειρα στελέχη της ALUMIL στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Οι κατασκευαστές είχαν την ευκαιρία να δουν όλη τη διαδικασία παραγωγής των συστημάτων αλουμινίου, από την διέλαση του υλικού έως και τη διαδικασία τυλίγματος και αποστολής των προφίλ. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών επικεντρώθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της μονάδας ανοδίωσης, που έγιναν αφορμή και για ένα συνοπτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο επι της διαδικασίας της ανοδίωσης. Το ίδιο φαινόμενο επανελήφθει και στην διάρκεια της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του χυτηρίου, ως φυσικό επακόλουθο, από την στιγμή που τόσο η ανοδίωση όσο και το χυτήριο θεωρούνται τα «διαμάντια» της ALUMIL στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς. Η ξενάγηση των κατασκευαστών έγινε στα πλαίσια των «Open Days» που διοργανώνει η εταιρία για όσους από τους συνεργάτες επιθυμούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις παραγωγής.

Το ένα χρώμα είναι μονοτονία. Τα δύο είναι ομορφιά !!!

Επαναστατική μέθοδος

διχρωμίας στο ίδιο προφίλ

Αρ. Πατέντας: 15655 Διεθνής: Β05Β15/4

ΧΧΧ

Μάρτιος 2010

Ποιοτικές Ηλεκτροστατικές βαφές Κέντρο Επικαλύψεων Αζωτούχου Τιτανίου Λ. ΚΟΤΤΟΡΟΣ Πίνδου 10, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης Τηλ.: 210.4903.355, 210.4927.421, 210.4903.058 Fax: 210.4924.175 e-mail: kottoros@otenet.gr - www.kottoros.gr


Ειδήσεις Η ελληνική αγορά αλουμινίου με αριθμούς

ALUMINCO: Νέο χρωματολόγιο απομίμησης ξύλου Η ALUMINCO διαθέτει στην αγορά το νέο χρωματολόγιο απομίμησης ξύλου, το οποίο περιέχει 8 νέες, ζωηρές αποχρώσεις που αποτυπώνουν με τελειότητα την φυσική όψη του υλικού. Η ποιότητα των αποχρώσεων είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς η σταθερότητα του χρώματός τους εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα σε εξωγενείς παράγοντες. Η εταιρία δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 22 διαφορετικά είδη ξύλου με στόχο τη δημιουργία παραθύρων και πορτών που ξεχωρίζουν για τον αρχοντικό τους χαρακτήρα και τη μοναδική τους αισθητική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ALUMINCO για να μάθουν πως μπορούν να προμηθευτούν τα νέα χρωματολόγια.

Η PERLA PROFIL θέλει «ενημερωμένους» επαγγελματίες Η εταιρία PERLA PROFIL έχει σαν πρωτεύοντα στόχο, οι κατασκευαστές να παραμένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις της αγοράς και να είναι πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση. Στα πλαίσια της παραπάνω φιλοσοφίας οργάνωσε την τρίτη κατά σειρά ημερίδα ενημέρωσης των κατασκευαστών σχετικά με τη σήμανση CE και την εκπαίδευση επάνω στο FPC (Factory production control). Σκοπός της ημερίδας ήταν οι εκπαιδευόμενοι να είναι έτοιμοι να υπογράψουν τα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταβίβασης τεχνικών εγχειριδίων της EXALCO, αποκτώντας το δικαίωμα τοποθέτησης της σήμανσης CE επάνω στις κατασκευές τους. Η PERLA PROFIL θα συνεχίζει να φροντίζει για την ενδελεχή εκπαίδευση των πελατών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη δουλειά τους, ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί και μπροστά από τις εξελίξεις.

22

Μάρτιος 2010


MOBILE CE

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

www.emmegi.com tel +39 059 895411 fax +39 059 566286 info@emmegi.com

ΓΕΜΑ ΓΕΜΑ Α.Ε. Α.Ε.

PRODUZIONE

www.gema.gr www.gema.gr 4 e-mail: info@gema.gr e-mail: info@gema.gr51.45.222 Τηλ.: 210/51.45.212, Τηλ.: 210/51.45.212, 51.45.222 Fax: 210/5144094 Fax: 210/5144094

PRODUZIONE

4

??

? i 50 pezz1000

Ρ Ο Ν Ο Σ: TΧ IME

Peuro

Φεβρουάριος Φεβρουάριος

Μάρτιος Μάρτιος

Απρίλιος Απρίλιος

Μάιος Μάιος

Ιούνιος Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

01.02.2009 01.02.2009

∆εκέμβριος

Ιανουάριος

Φεβρουάριος Φεβρουάριος 01.02.2010 01.02.2010

απλά απλά ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Αυτό το βαλιτσάκι που φέρει την υπογραφή της Emmegi Αυτό το βαλιτσάκι που φέρει την υπογραφή της Emmegi περιλαμβάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να περιλαμβάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να απλοποιηθεί η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες απλοποιηθεί η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν τη σήμανση CE. Εύκολο, γρήγορο και που αφορούν τη σήμανση CE. Εύκολο, γρήγορο και απλό, το Mobile CE σας συνοδεύει σε όλη τη διαδικασία απλό, το Mobile CE σάς συνοδεύει σε όλη τη διαδικασία πιστοποίησης έως την εκτύπωση όλων των απαραίτητων πιστοποίησης έως την εκτύπωση όλων των απαραίτητων εγγράφων. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα είναι υποχρεωτικά εγγράφων. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι υποχρεωτικά από τον επόμενο Φεβρουάριο, αλλά ήδη από από το Φεβρουάριο 2010 και πλέον σήμερα μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας πιστοποιημένα κουφώματα. πιστοποιημένα κουφώματα. Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολη η πιστοποίηση … Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολη η πιστοποίηση …

ΕΕ ΣΥ, ΣΥ, ΕΧΕ ΕΧΕ ΙΣ ΙΣ CE CE ;;

Σκανάρετε το Data Matrix με το κινητό σας Σκανάρετε το Data Matrix με το κινητό σας και ανοίξτε την αφιερωμένη σελίδα στον και ανοίξτε την αφιερωμένη σελίδα στο διαδικτυακό τόπο www.mobilece.com διαδικτυακό τόπο www.mobilece.com

www.mobilece.com www.mobilece.com


Ειδήσεις

Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας Μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων και των εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποίησε η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ως Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων κατά ΕΝ 45011 διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, οι εταιρείες βαφής και ανοδίωσης αλουμινίου που κατέχουν σήματα ποιότητας σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2010 είναι : ALMACO

Qualicoat

Qualanod

No 102*

No 1502

Qualideco

ETEM

No 103*

GR 0004 απόχρωση «ΚΑΡΥΔΙΑ», «ΚΕΡΑΣΙΑ» «WHITE,» «CHESTNUT»

ANALKO

No 104*

GR 0001 απόχρωση «PAL.250» «S8001»

EUROPA

No 105*

GR 0002 αποχρώσεις «ΠΕΥΚΟ 9103/201», «KAΡΥΔΙΑ AN. 9018/201»

EXALCO

No 106*

No 1503

DORAL

No 107*

No 1504

ΑLUMIL

No 108*

ALCO

No 109*

ALUMINCO

No 110*

ALCHROM

No 112*

ALUSET

No 113*

PROFILCO

No 114*

SANLEV

No 115*

VEMAL

No 117*

ELVIAL

No 118*

ALUNEF

No 119*

METALOUMIN

No 120*

BLK TEXNH ΠΑΝΤΕΛΟΣ BMC ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Κ.& Δ. ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ.

No 121*

GR 0003 απόχρωση «ΚΕΡΑΣΙΑ 1825»

No 122* No 123* No 124* Νο. 125*

ΑΛΟΥΦΙΛ MUSKITA (ΚΥΠΡΟΣ)

GR 0005 απόχρωση «Α 835»

No 1505 No 1300*

ALUMIL BG (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

No 4100*

STEELMET (BΟΥΛΓΑΡΙΑ)

No 4101

ALUMIL ROM (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)

No 3701*

ALUMIL YU INDUSTRY (ΣΕΡΒΙΑ)

No 4500*

No 300

CY 0001 αποχρώσεις «Α105», «Β102 Mat», «Β103», «Β103 Mat», «Β104»

* Εταιρείες με σήμα QUALICOAT που μπορούν να διαθέσουν προϊόντα βαφής με προεργασία «Παραθαλάσσιας κλάσης» (SEASIDE CLASS).

24

Μάρτιος 2010

Ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης νέος Πρόεδρος της FAECF Με την ολοκλήρωση και των τυπικών διαδικασιών στο τέλος Φεβρουαρίου, ο κ. Γ. Μυλωνάκης είναι ο δεύτερος έλληνας Πρόεδρος στην ιστορία της FAECF (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Κουφωμάτων). Ο στόχος της FAECF είναι να ενισχύσει και να επεκτείνει τη θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κουφωμάτων στην αγορά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή εναρμόνιση και χρησιμεύοντας ως κέντρο πληροφόρησης για το κοινό. Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, η ευρωπαϊκή συνεργασία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Είναι δεδομένο ότι η πολυετής εμπειρία του κ. Μυλωνάκη και η ακαδημαϊκή κατάρτισή του θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της Ένωσης και του ελληνικού κλάδου κουφωμάτων.

ALUMINCO: Πιστοποιήσεων συνέχεια με το σύστημα καγκέλου F50 να περνά με επιτυχία τα τεστ του Ινστιτούτου GIORDANO Οι πιστοποιήσεις για τα προϊόντα της ALUMINCO συνεχίζονται σε αρμονία με την πολιτική της εταιρίας για βέλτιστη δυνατή ποιότητα. Τα μοντέρνα κάγκελα F50 που διατίθενται σε τρία βασικά σχέδια ACCORD, ΗΟRΙΖΟΝ και VERTICAL πέρασαν με επιτυχία τα τεστ του διεθνώς αναγνωρισμένου ινστιτούτου GIORDANO στην Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι αφορούσαν σε μετρήσεις οριζόντιας στατικής φόρτισης σύμφωνα με το πρότυπο NF P01-013:1998 για χρήση σε ιδιωτικές και δημόσιες κατασκευές. Τα κάγκελα ξεπέρασαν κατά πολύ τις αντοχές σε πρόσκρουση 1,3 kN/m όπως ορίζει το πρότυπο για τα ιδιωτικά έργα και το 1kN/m για τα δημόσια. Ταυτόχρονα τα κάγκελα ελέγχθηκαν και ξεπέρασαν τα όρια αντίστασης σε δυναμική κρούση σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο NF P08-301:1991 στα 600 Joule και το αντίστοιχο ιταλικό UNI 10807:1999 στα 150 Joule, για εφαρμογή σε ιδιωτικά αλλά και δημόσια έργα. Η εμπειρία 28 χρόνων στην κατασκευή καγκέλων αλουμινίου σε συνδυασμό με τις υψηλές προδιαγραφές και τη συνεχή έρευνα για ασφαλή και πρωτοποριακά προϊόντα, καθιστούν τα κάγκελα της ALUMINCO μία σίγουρη πιστοποιημένη επιλογή για κάθε επαγγελματία κατασκευαστή. Όλα σχεδόν τα μοντέλα F50 διατίθενται με επεξεργασία ανοδίωσης υψηλής ποιότητας ή με βαφή RAL 20mμ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Qualicoat Seaside Class, που εφαρμόζει η εταιρία. Το σύστημα F50 μπορεί με ευκολία να εφαρμοσθεί σε όλες τις σύγχρονες κατασκευές, σε κάγκελα μπαλκονιών, κάγκελα για εσωτερικές ή εξωτερικές σκάλες ιδιωτικών ή δημόσιων χώρων, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια και υψηλή αισθητική.


Προϊόντα - Επιλογές

EXTRAPLASTICA: Εξοικονόμηση ενέργειας με ρολά υψηλής τεχνολογίας Τα ρολά αποτελούν μία πολύ καλή λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η χρήση τους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης για ψύξη και θέρμανση. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία μελέτησε τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO2 με τη χρήση συστημάτων σκίασης και ρολών στην Ε.Ε. των 25, καταδεικνύουν ότι με τη χρήση ρολών επιτυγχάνεται περίπου 10% μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση, ενώ στη περίπτωση της ψύξης η μείωση γίνεται σε τέτοιο βαθμό που η χρήση κλιματισμού καθίσταται περιττή. Επιπρόσθετα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα είναι ότι τα εξωτερικά και εσωτερικά ρολά έχουν όμοια επίδραση στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση, ενώ τα εξωτερικά ρολά είναι περισσότερα αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά στη μείωση της ζήτησης για ψύξη. Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι ότι τα ρολά και οι περσίδες έχουν μεγαλύτερη συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια που έχουν διαφορετική λειτουργία. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις εκπομπές CO2, η χρήση ρολών και περσίδων οδηγεί σε ελάττωσή τους κατά 31 Μt/a μέσα από τη μείωση των απαιτήσεων ενέργειας για θέρμανση και κατά 80 Μt/a μέσα από τη μείωση των απαιτήσεων ενέργειας για ψύξη. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η μεγάλη σημασία που έχουν τα συστήματα ρολών για την αρχιτεκτονική του μέλλοντος. Η EXTRAPLASTICA με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει στο συγκεκριμένο τομέα αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες του ρολού για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα ρολά αλουμινίου της δυναμικής εταιρίας παρέχουν υψηλή αισθητική και

ασφάλεια, αθόρυβη κίνηση, στεγανότητα και άριστη θερμοηχομόνωση. Η κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με τις επιθυμητές διαστάσεις σε διάφορους τύπους και χρώματα, ενώ διατίθεται και μία μεγάλη γκάμα από κουτιά και φυλλαράκια. Πέρα από τα συστήματα ρολών, η EXTRAPLASTICA παράγει και διαθέτει με συνέπεια στην αγορά γκαραζόπορτες, εξαρτήματα ρολών, γαλονάκια (συρόμενες περσίδες PVC), επενδύσεις / ψευδοροφές PVC, πτυσσόμενες πόρτες PVC (φυσαρμόνικες), συστήματα σήτας και στορ. Στον τομέα των αυτοματισμών και μηχανισμών, η εταιρία συνεργάζεται με μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες, τη SOMFY, δίνοντας λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις ενσύρματης ή ασύρματης λειτουργίας των ρολών. Όλα τα προϊόντα που παράγει η EXTRAPLASTICA διατίθενται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με μέγιστο χρόνο παράδοσης 3 ή 4 μέρες. Στη γρήγορη ανταπόκριση σε επίπεδο παραδόσεων συμβάλει αφενός η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και αφετέρου η σωστή οργάνωση των τμημάτων πωλήσεων, παραγωγής και παραδόσεων. Η ευθύνη της εταιρίας δεν σταματά στη διάθεση των προϊόντων αλλά συνεχίζεται και μετά από αυτή, καθώς στην EXTRAPLASTICA λειτουργεί ένα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Εξειδικευμένοι τεχνικοί μετά από επί τόπου μελέτη ή τηλεφωνική καθοδήγηση εξυπηρετούν όλους τους συνεργάτες ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση στο πρόβλημά τους.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

26

Μάρτιος 2010

online κατάλογος εταιριών του κλάδου. Καταχωρείστε και την δική σας εταιρία!

www.alunet.gr/directory


Κλίμα πολικό ή... κλίμα ALUMINCO;

Διαμορφώστε το κλίμα του σπιτιού σας έξυπνα & οικονομικά με θερμομονωτικά κουφώματα ALUMINCO

Η ALUMINCO στηρίζει εσάς και το περιβάλλον δημιουργώντας πιστοποιημένα, ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών. Οι άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες τους, συμβάλλουν στην φιλικότητα προς το περιβάλλον και προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, χειμώνα-καλοκαίρι.

Προτεινόμενα Θερμομονωτικά Συστήματα ALUMINCO CLIMA

AL520 AL220 AL250 AL420 AL590 Ανοιγόμενο Ανοιγόμενο

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα

Θερμομονωτικό Σύστημα

Θερμομονωτικό Σύστημα

Θερμομονωτικό Σύστημα Κύριας Εισόδου

Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Ïéíόöõôá Âïéùôίας - 320 11 - τηλ. 22620 47000 - fax 22620 47090 info@aluminco.com, www.aluminco.com

Γραμμή Τεχνικής Εξυπηρέτησης: 801 801 1982


Προϊόντα - Επιλογές

ACCESS: ∆υναμική είσοδος στο χώρο του καγκέλου με το σύστημα i-type Η ACCESS, μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών στα ποιοτικά εξαρτήματα συστημάτων αλουμινίου, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο του καγκέλου αλουμινίου με το σύστημα i- type. Το i-type είναι ένα σύστημα ανοδιωμένων προφίλ αλουμινίου, τα οποία έχουν υποστεί ανοδίωση 20 μm, επεξεργασία που προσδίδει υψηλή αισθητική και μέγιστη αντοχή. Το φινίρισμα του χρώματος είναι τύπου inox, που σε συνδυασμό με κρύσταλλο ασφαλείας, μπορεί να προσφέρει ένα υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα σύμφωνο με κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση. Η μεγάλη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό είναι ότι τα προφίλ διατίθενται και έτοιμα κατεργασμένα σε τελευταίας γενιάς CNC κέντρα κατεργασίας. Το παραπάνω δίνει τη δυνατότητα να κατασκευαστούν σχέδια μοναδικά, με τη χρήση ελάχιστων συνδέσμων, τα οποία είναι πολύ ανθεκτικά σε μηχανικές αντοχές, υψηλής αισθητικής, εύκολα στον καθαρισμό τους και ευκολότερης τοποθέτησης από τα συμβατικά. Η τιμή του συστήματος i-type είναι άκρως ανταγωνιστική, λόγω των λιγοστών εξαρτημάτων και της γρήγορης τοποθέτησης που γλιτώνει

κόπο και χρόνο στον επαγγελματία, με άψογο φινίρισμα χωρίς ατέλειες. Επίσης όπως και όλα τα προϊόντα της ACCESS, παράγεται με πιστοποιημένο κατά ISO 9001 σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό και το σύγχρονο εξοπλισμό αποτελούν εγγύηση για υψηλά ποιοτικά στάνταρ.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.: ∆ιπλό πριόνι υψηλής παραγωγικότητας Grafite Elettra Η εταιρία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. επιλέγοντας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών της ελληνικής αγοράς, προτείνει σύγχρονες και παραγωγικές λύσεις του ιταλικού οίκου Emmegi Group. Το Grafite Elettra είναι ένα παραγωγικό

CNC διπλό πριόνι, με δίσκους κοπής 550 χιλ., αυτόματο, 3 αξόνων, με δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου όλων των γωνιών από 45° (εσωτερικά) έως 22 - 30° (εξωτερικά) και ακρίβεια τοποθέτησης 240 θέσεις σε κάθε μοίρα. Η ολίσθηση της κεφαλής πραγματοποιείται επάνω σε μαγνητική γλύστρα και όχι σε μπάρες. Η κοπή όλων των προφίλ γίνεται εσωτερικά χωρίς να χρειάζεται το ύψος,

ενώ το ελάχιστο μήκος κοπής στις 90° και στις 45° είναι 0 mm. Το στοπάρισμα γίνεται δε ηλεκτρονικά σε όλες τις μοίρες που επιλέγουμε από το κομπιούτερ. ∆ιαθέτει 500 λίστες κοπών (1000 γραμμές ανά λίστα) μέσω πληκτρολογίου και έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τυποποιημένες κοπές γιατί δίνοντας τις εξωτερικές διαστάσεις κάσας υπολογίζονται αυτόματα όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις. Μπορεί να κάνει επεξεργασία τυποποιημένων κοπών μέσω προγράμματος με δυνατότητα επιλογής προφίλ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει στην οθόνη την κοπή των προφίλ σε μοίρες. Το μέγιστο μήκος κοπής μπορεί να φτάσει τα 9.000 χιλ.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

28

Μάρτιος 2010

Εκµεταλλευτείτε και εσείς τις δυνατότητες που σας προσφέρει! www.alunet.gr


piliouras - 210/5764918

η µόνη µε εγγύηση καλής λειτου ργίας ενός χρόνου χωρίς ελατήρια επαναφοράς

εύκολη στη χρήση

Οι εντοµοαπωθητικές σήτες πλισέ IDECO είναι ειδικά κατασκευασµένες για µπαλκονόπορτες (οριζόντια κίνηση). Ένα προϊόν σύγχρονης αισθητικής & τεχνολογίας, ανθεκτικό, χωρίς ενοχλητικά ελατήρια επαναφοράς, µε µηχανισµό ερπύστριας (scorpion tail παγκόσµια πατέντα) χωρίς κάτω οδηγό, για ανοίγµατα έως 6m.

εύκολη αφαίρεση ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ

τεχνολογία scorpion tail

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ PANEL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10ο χλµ. Εγνατίας Οδού Βέροιας - Θεσσαλονίκης Κόµβος Κουλούρας, Τηλ.: 23310-97058, 97158, Fax: 23310-97400 www.ideco.gr, e-mail: info@ideco.gr ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ.:165 43 T.K.: 54 301

υψηλής αντοχής πανί µε ενίσχυση kelvar


νέο κέντρο κατεργασίας υψηλών ταχυτήτων

Η έρευνα της MECAL οδήγησε στην δημιουργία ενός καινοτόμου κάθετου κέντρου κατεργασίας υψηλών ταχυτήτων, CNC 4 αξόνων για την κατεργασία αλουμινίου, PVC, σιδήρου και ελαφρών κραμάτων. Κατεργάζεται προφίλ μήκους από 4 έως 8 μέτρα, ενώ ο τέταρτος άξονας επιτρέπει στην επιφάνεια κατεργασίας να περιστρέφεται αδιάλειπτα από +1350 έως - 1350. Η αποθήκη των εργαλείων είναι τοποθετημένη στο κέντρο της βάσης στο εσωτερικό και δέχεται έως επτά εργαλεία κάθετης κατεργασίας και ένα εργαλείο με δίσκο για ξελούρισμα. Το μηχανικό, ανεξάρτητο σύστημα κίνησης των μεγγενών, μειώνει εξαιρετικά τους χρόνους τοποθέτησης και επανατοποθέτησής τους, διασφαλίζοντας την δυνατότητα κατεργασίας σε προφίλ μειωμένου μήκους σε τρεις πλευρές. Νέο MC 307: τεχνολογία και αισθητική στην μέγιστη ταχύτητα.

ME.C.AL. S.p.A Via Torre Beretti, s.n. 27030 Frascarolo (PV) Italia Ph. +39 0384 84671 Fax +39 0384 849002 e-mail: mecal@mecal.com

ΜΕCAL HELLAS EΠΕ Αισώπου 5, Τ.Κ. 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 700.817 Fax: 2310 755.139 www.mecalhellas.gr e-mail: info@mecalhellas.gr


Προϊόντα - Επιλογές

MECAL TOP 40X20: Ένα σύγχρονο κέντρο επεξεργασίας σύνθετων πάνελ από την MECAL HELLAS Το κέντρο επεξεργασίας ΜΕCAL TOP 40X20 που διαθέτει στην ελληνική αγορά η MECAL HELLAS ενδείκνυται για την επεξεργασία πλακών και σύνθετων πάνελ μεγάλων διαστάσεων για απαιτητικές εφαρμογές. Συνδυάζει άριστη ποιότητα κατασκευής, σύνθετες επεξεργασίες, εύκολη χρήση, βελτιστοποίηση των διαστάσεων και φυσικά καλή σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας. Η βάση και η πύλη του μηχανήματος είναι φτιαγμένες εξ’ ολοκλήρου από κυλινδρικό δομικό ατσάλι. Τα πλάγια τμήματα είναι φτιαγμένα με ηλεκτροσυγκόλληση και το όλο σύστημα είναι σχεδιασμένο και ενισχυμένο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει δύσκολες απαιτήσεις κατά την διάρκεια της επεξεργασίας. Η βάση περιλαμβάνει το τραπέζι εργασίας, το σύστημα αναρρόφησης με τη βοήθεια εγκατεστημένων αντλιών, την αποθήκη εργαλείων και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης του άξονα Υ. Η πύλη είναι κατασκευασμένη με ένα

ξεχωριστό στοιχείο, να μετακινεί τους άξονες Χ, Ζ και την λειτουργία της απορρόφησης. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται μια κλειστή είσοδος, με μετάδοση τύπου γερανού που προσδίδει το αίσθημα της σταθερότητας κατά την μετακίνηση. Η μετακίνηση των αξόνων Χ και Υ γίνεται μέσω μηχανικού γραναζιού ακριβείας, ενώ στον άξονα Ζ η κίνηση πραγματοποιείται μέσω περιστρεφόμενου κοχλία με προκαθορισμένο βήμα. Όλοι οι άξονες είναι συνδεδεμένοι στα μοτέρ με ιμάντες. Οι οδηγοί είναι όλοι διπλής διαδρομής με συνδέσεις για περιστροφή του κοχλία (4 περιστροφές). Το σύστημα εγγυάται την σε βάθος χρόνου ακρίβεια και καλή λειτουργία. Ο άξονας Υ-y χρησιμοποιεί σύστημα τύπου γερανού, ενώ οι άξονες Χ και Ζ έχουν ένα μονό μοτέρ. Όλοι οι άξονες μετακινούνται με μοτέρ (χωρίς καρβουνάκια) με ψηφιακή διαχείριση και κωδικοποιητές προς αύξηση της ακρίβειας επεξεργασίας. Για την ασφαλή συγκράτηση του επεξεργαζόμενου φύλλου χρησιμοποιείται ένα σύστημα απορρόφησης του οποίου η εγκατάσταση είναι εξ’ ολοκλήρου ενσωματωμένη στο πλαίσιο του μηχανήματος. Είναι εξοπλισμένο με ένα δικτυωτό απορροφητικό κάλυμμα φτιαγμένο από βακελίτη, με ένα ειδικό μηχανισμό για την διανομή της απορροφητικής δύναμης και ικανό να ταιριάζει με τα εξαρτήματα σύνδεσης. Πρόκειται για ένα πολύ πρακτικό σύστημα για την διευκόλυνση της φόρτωσης, το καθάρισμα της μηχανής και της εξαγωγής του τεμαχίου που επεξεργαζόμαστε. Κατόπιν παραγγελίας δύναται να εγκατασταθεί ένα γκρουπ απορρόφησης στο TOP 40X20 για τους πελάτες που δεν διαθέτουν κεντρικό απορροφητήρα. Για επεξεργασία ελαφριών κραμάτων όπως του αλουμινίου, το μηχάνημα μπορεί να εξοπλιστεί με ένα σύστημα ψύξης–λίπανσης αέρα-λαδιού απευθείας ελεγχόμενο από το CNC, με μία κατάλληλη κεφαλή να είναι υπεύθυνη για την λίπανση του εργαλείου.

Θερμομόνωση υψηλού επιπέδου με το νέο θερμομονωτικό κουτί της EXTRAPLASTICA Το νέο θερμομονωτικό κουτί διαστάσεων 20,5x25, της EXTRAPLASTICA είναι απόρροια της υψηλής της τεχνογνωσίας και της συσσωρευμένης της εμπειρίας στο χώρο του ρολού. Η μεγάλη προσοχή που δόθηκε στις θερμομονωτικές του ιδιότητες, συνδυάστηκε με την ικανοποίηση των αισθητικών απαιτήσεων που πηγάζουν από τις σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις, με αποτέλεσμα τη διάθεση του κουτιού σε ίσια και πομπέ γραμμή. Το κουτί διαθέτει γλυσιέρα με ράου-

λο και δύο τοιχώματα επισκέψεων, καθιστώντας το εύκολα προσβάσιμο για οποιαδήποτε επέμβαση στο ρολό. Για ακόμη μια φορά η EXTRAPLASTICA διευρύνοντας το εύρος των προϊόντων της, με το νέο θερμομονωτικό κουτί αποδεικνύει ότι πρωταρχικός της στόχος είναι πάντα η βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών στον επαγγελματία και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τελικού καταναλωτή.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

32

Μάρτιος 2010

Έχετε άποψη...; Σχολιάστε τα άρθρα που δηµοσιεύονται!

www.alunet.gr


Προϊόντα - Επιλογές

DOMUS: Συνεχίζει να καινοτομεί με το σύστημα κλειδαριών DSL REFLEX Η εταιρία DOMUS δεν σταματά να φέρνει νέες ιδέες και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας στην αγορά. Επιθυμώντας να είναι πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και να ικανοποιεί τους συνεργάτες της, προτείνει κάθε φορά καινούργια προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας. Το σύστημα DSL REFLEX έρχεται στη αγορά για να προσφέρει ποιότητα, ασφάλεια και προστασία. Διαθέτει ελατήριο για την αποφυγή φθοράς των εξαρτημάτων της κλειδαριάς από την κακή χρήση (προστασία από κρούσεις) και είναι κατάλληλο για προφίλ πλάτους από 32mm έως και 44 mm. Μερικά από τα κυριότερα πλεονεκτήματα που διαθέτει το καινοτόμο σύστημα τα οποία το καθιστούν μία άριστη επιλογή για τον επαγγελματία είναι ότι πωλείται αυτούσιο (συμπεριλαμβάνεται το κιτ τοποθέτησης), καλύπτει σχεδόν όλη την γκάμα των προφίλ και τοποθετείται πολύ εύκολα. Επιπρόσθετα παρέχει μεγάλη ασφάλεια, με το σύστημα κλειδώματος πείρος – κρίκος και επιπρόσθετη προστασία από ανεπιθύμητες κρούσεις (δοκιμασμένο σε κρούση με 350kg). Τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην σειρά DSL REFLEX είναι: σπανιολέτα ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7900L (λευκό), σπανιολέτα ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7900Μ (μαύρο), σπανιολέτα ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7900Χ (με φινίρισμα

χρωμίου), κλειδαριά ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7800L (λευκό), κλειδαριά ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7800Μ (μαύρο) και κλειδαριά ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7800Χ (με φινίρισμα χρωμίου).

EUROPA: Νέα σειρά πάνελ αλουμινίου μοναδικής αισθητικής και πρακτικής Στη διευρυμένη γκάμα προτάσεων της EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε έρχονται να προστεθεί η νέα σειρά πάνελ αλουμινίου που συνδυάζει μοναδικά την αισθητική με τη λειτουργικότητα και τη γνωστή ποιότητα EUROPA. Με κύριο γνώμονα την ασφάλεια, την αντοχή, την υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση, τα νέα πάνελ σχεδιάστηκαν για να ικανοποιούν και να εκπληρώνουν τις πλέον δύσκολες ανάγκες και απαιτήσεις. Τα συστήματα πάνελ αλουμινίου θυρών διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις 0,90x2,10 και 1,05x2,30, σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων (RAL, μεταλλικά, χρώματα ξύλου) για να συνδυάζονται ιδανικά με όλα τα συστήματα αλουμινίου EUROPΑ και σε ποικιλία σχεδίων με δυνατότητα επιλογής μονωτικών υλικών, όπως πλακάζ θαλάσσης ενισχυμένο, στυροφόμ ή πολυουρεθάνη. Συνοδεύονται από ένα νέο, αναλυτικό κατάλογο, ο οποίος είναι ένας πρακτικός οδηγός για κάθε επαγγελματία (κατασκευαστή, αρχιτέκτονα και μηχανικό), που δίνει τη δυνατότητα επιλογής σχεδίου σε πλήρη αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο του ιδιώτη.

34

Μάρτιος 2010

ΓΕΜΑ Α.Ε.: Έχει τις λύσεις για τους επαγγελματίες Η δυναμική εταιρία στο χώρο των μηχανημάτων κατεργασίας ΓΕΜΑ Α.Ε. συνεχίζει να παρέχει λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας στην εγχώρια αγορά, εκπροσωπώντας αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού. Ένα από τα τελευταία μηχανήματα που προστέθηκαν στην πλούσια γκάμα της είναι το κέντρο επεξεργασίας COMET T4 της EMMEGI με 4 ελεγχόμενους άξονες που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ράβδων η κομματιών αλουμινίου, PVC, ελαφρών μετάλλων και ατσαλιού. Το καινοτόμο κέντρο κατεργάζεται προφίλ μέχρι 4 μέτρα μήκους, ενώ το νέο σύστημα μηχανοκινούμενων μορσών δίνει την δυνατότητα -μέσω ενός ηλεκτρικού μοτέρ– κάθε ομάδα μεγγενών να τοποθετείται αυτόματα στην περιοχή εργασίας. Η περιστροφή της κεφαλής κατά μήκος του άξονα Α δίνει την δυνατότητα περιστροφής από –90 έως +90 μοίρες, με τρόπο που να γίνονται οι κατεργασίες σε τρεις πλευρές του προφίλ, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνησή του. Ο προσδιορισμός της σωστής θέσης τοποθέτησης των μεγγενών, καθορίζεται από το CN και γίνεται με τρόπο αυτόνομο από τον κεντρικό άξονα και από την κεφαλή κατεργασίας. Η θέση της οθόνης επιτρέπει στον χειριστή να την βλέπει από οποιαδήποτε θέση.


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ • ΣΙΤΕΣ • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ • ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΙΝΟΧ

A.B.E.E. ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ 56o χιλ. Εθν. Οδού Αθηνών – Λαµίας, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Θ. 55 Τηλ.: 22620.32172-5, fax: 22620.32171, e-mail: amicoae@otenet.gr

aluminium magazine

• ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ


Προϊόντα - Επιλογές

ΓΕΜΑ Α.Ε.: Στο πλευρό του κατασκευαστή με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας Η εταιρία ΓΕΜΑ Α.Ε. με δυναμική και πολυετή παρουσία στο χώρο των μηχανημάτων κατεργασίας είναι σε θέση να επιλέγει και να προσφέρει τις πλέον αξιόπιστες και παραγωγικές λύσεις στην ελληνική αγορά.

EUROPA: Σήτα «FREE» εξαιρετικής λειτουργικότητας και αντοχής Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ανέκαθεν είχε ως απώτερο στόχο και σκοπό την εκπλήρωση των αναγκών και του πιο απαιτητικού κοινού, όσον αφορά στις προηγμένες λύσεις προϊόντων αλουμινίου. Η νέα σήτα «FREE» καλύπτει όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου αντικωνωπικού συστήματος και κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής υλικά, εξασφαλίζοντας ομαλή και ελεγχόμενη κίνηση (σταματά σε οποιοδήποτε επιθυμητό σημείο). Είναι ιδανική για να καλύψει ανάγκες εργονομίας, λειτουργικότητας και ευελιξίας, παρέχοντας τη δυνατότητα αλλαγής φοράς κίνησης, από αριστερά σε δεξιά και αντίστροφα. Επιπρόσθετα λειτουργεί χωρίς οδηγό στο κάτω μέρος για άνετη διέλευση. Σε επίπεδο αισθητικής διατίθεται σε κλασσική γραμμή σχεδίασης και σε διάφορα μεγέθη καθώς και σε όλα τα χρώματα Η/Β και απομίμησης ξύλου. Κομψή, λειτουργική, εύκολη στη χρήση και στην τοποθέτηση καθώς απαιτείται ελάχιστος χρόνος, η σήτα «FREE» εφαρμόζει άριστα σε όλα τα συστήματα αλουμινίου EUROPA και ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις. Το νέο σύστημα διατίθεται στην επιθυμητή διάσταση -κατόπιν παραγγελίας- από την PROFIL ACCESSORIES.

36

Μάρτιος 2010

Το RADIAL STAR του οίκου EMMEGI είναι ένα ηλεκτρονικό κοπτικό μηχάνημα δύο κεφαλών με ακτινική κίνηση του δίσκου, αυτόματη τοποθέτηση της κινητής κεφαλής και κλίση των δίσκων εσωτερικά ως και 30°. Ειδικά σχεδιασμένο για κοπές σε μεγάλα προφίλ, διαθέτει ιδανική εσωτερική κλίση των δίσκων, που δίνει τη δυνατότητα αποφυγής του υπολογισμού του ύψους προφίλ για κοπές εκτός 90°. Στα πλεονεκτήματα του μηχανήματος περιλαμβάνονται: ζευγάρι δίσκων διαμαντέ διαμέτρου 500/550, δύο ολικές πνευματικές προστασίες ζώνης κοπής, ζεύγος οριζόντιων και κάθετων πνευματικών μεγγενών, στήριγμα προφίλ και μετρικός κανόνας, καθώς και ραουλιέρα στήριξης προφίλ. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουμε στροφές κινητήρα δίσκου (50 Ηz) 2.800 στρ./min., πίεση αέρος 6-8 bar, μέγιστο μήκος κοπής 40005000-6000mm, ελάχιστο μήκος κοπής σε 90° 365mm, ολική εγκατεστημένη ισχύς 7,6kW και ταχύτητα κοπής 73 / 80 m/s.

ALUMIL: EXA SFP 5.1 για υαλοπετάσματα με σημειακή στήριξη Η ALUMIL διαθέτει ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και αντιπροσωπευτικά συστήματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για διαφανείς προσόψεις κτιρίων. Το νέο σύστημα EXA SFP 5.1 για την κατασκευή υαλοπετασμάτων με σημειακή στήριξη προσφέρει καινοτομικά χαρακτηριστικά και σύγχρονη εμφάνιση στην οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο τα υλικά που χρησιμοποιεί. Το χρωματιστό ανοδιωμένο αλουμίνιο, το ανοξείδωτο ατσάλι στα σημεία στήριξης και το γυαλί αντιπροσωπεύουν τις μοντέρνες τάσεις της αρχιτεκτονικής. Τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα με τη μικρότερη δυνατή

επιβάρυνση του περιβάλλοντος και το χαμηλότερο κόστος. Η επαναστατική τεχνολογία των προσόψεων τύπου spider προσφέρει λύσεις στο σχεδιασμό τόσο των νέων κτιρίων όσο και στην αποκατάσταση παλαιών. Οι 18 μοναδικές χρωματικές αποχρώσεις των spider, προϊόντα διέλασης, καθώς και η δυνατότητα ρύθμισης και ευθυγράμμισης των υαλοπινάκων ακόμη και μετά την τοποθέτησή τους, καθιστούν το σύστημα EXA SFP 5.1 μία άριστη επιλογή στον χώρο των υαλοπετασμάτων με σημειακή στήριξη. Το σύστημα διατίθεται αποκλειστικά από την ALUMIL.

BOSCH: Ισχυρά πολυλειτουργικά περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια μπαταρίας Με τα πολυλειτουργικά περιστροφικά κρουστικά κατσαβιδιά μπαταρίας GDR 14,4 V-LI MF Professional και GDR 18 V-LI MF Professional, οι τεχνίτες μπορούν να επιλέξουν πρόσθετα στη λειτουργία περιστροφικής κρούσης, και μεταξύ δύο ρυθμίσεων του αριθμού των στροφών. Έτσι τα δύο νέα δυνατά εργαλεία με μπαταρίες ιόντων λιθίου με τάση 14,4 και 18 V της BOSCH μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολύπλευρες εργα-

σίες βιδώματος και τρυπήματος. Με μήκος μόνο 177 mm είναι από τα πλέον μικρά σε μέγεθος περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια μπαταρίας στην κατηγορία τους, ενώ η συμπαγής κατασκευή τους τα καθιστά ιδανικά για εργασίες πάνω από το κεφάλι και σε στενά σημεία. Επιπρόσθετα χάρη στη μεγάλη ροπή στρέψης (150 Nm στα 14,4 V, 160 Nm στα 18 V) αποτελούν ιδανική επιλογή για δυνατές εργασίες.


Προϊόντα - Επιλογές

∆ΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ: Μικρό αλλά μεγάλων δυνατοτήτων κέντρο κατεργασίας 4 αξόνων Junior CNC To Junior CNC είναι ένα νέο κέντρο κατεργασίας της LGF, που αποκλειστικός αντιπρόσωπος είναι η εταιρία ∆ΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ. Πρόκειται για ένα CNC κέντρο μικρού μεγέθους, ευέλικτο στη χρήση, που διαθέτει όλη την τεχνολογία ενός σύγχρονου κέντρου κατεργασίας ελαφρού προφίλ αλουμινίου, PVC και inox. Είναι εξοπλισμένο με υπολογιστή power 1000 ΕLCO και έγχρωμη οθόνη αφής. Η περιστροφή της επιφάνειας εργασίας από 0° έως 180°, καθώς και η δυνατότητα περιστροφής του άξονα σε ενδιάμεσες μοίρες, επιτρέπει την επεξεργασία του προφίλ στις επιθυμητές κλίσεις (όπως νεροχύτες, απορροές υδάτων). Το μηχάνημα διαθέτει 4 πνευματικές μέγγενες και ημιαυτόματη αλλαγή εργαλείου. Το χαρακτηριστικό που καθιστά όμως το νέο Junior CNC μία εξαιρετική επιλογή στην κατηγορία του είναι η δυνατότητα χειρισμού του υπολογιστή του τόσο από το γραφείο, με τη μεταφορά των δεδομένων μέσω της θύρας USB, όσο και επί τόπου. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρεί τα δεδομένα στον υπολογιστή του μηχανήματος χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθεί από το χώρο εργασίας του. Το Junior CNC έχει τη δυνατότητα καταχώρησης 66 προγραμμάτων, όπου το κάθε πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες όψεις.

Το νέο κέντρο που διαθέτει η ∆ΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ αποτελεί την ιδανική λύση για όλα τα κατασκευαστικά που δεν διαθέτουν μεγάλο χώρο, που χρειάζονται ακρίβεια και ταχύτητα στην επεξεργασία των προφίλ, εξοικονομώντας χρόνο, χώρο και χρήμα στον κατασκευαστή.

MECAL HELLAS: Λειτουργικός και παραγωγικός πάγκος τοποθέτησης περιμετρικού μηχανισμού BTF-01-340 Η MECAL HELLAS προτείνει στον επαγγελματία κατασκευαστή τον πάγκο τοποθέτησης περιμετρικού μηχανισμού ανάκλησης σε αλουμίνιο και PVC, BTF-01-340. Στην βασική του έκδοση έχει τη δυνατότητα μέτρησης σταθερού μηχανισμού (constant), με κοπή και διάτρηση του μηχανισμού. Επίσης διαθέτει βιδολόγο με αυτόματη τροφοδοσία και δυνατότητα χρήσης και δεύτερης βίδας, σύστημα ρύθμισης ύψους στον βιδολόγο με πνευματικό κύλινδρο για αλλαγή του ύψους μεταξύ δύο προρυθμισμένων θέσεων καθώς και ένα κιβώτιο συλλογής απορριμμάτων. Ο πάγκος BTF-01-340 μπορεί να εξοπλιστεί επιπλέον με σύστημα μέτρησης μεταβλητού μηχανισμού (variable), σύστημα μέτρησης για το πηχάκι τζαμιού και εκτύπωση ετικέτας με τις διαστάσεις ή εκτύπωση ετικέτας με barcode ή μεταφορά των δεδομένων μέσω Wi-Fi, Ethernet ή RS232. Επιπρόσθετα δύναται να εξοπλιστεί με αποθήκη μηχανισμών και εξαρτημάτων, σύστημα για το άνοιγμα της σπανιολέτας στο τελάρο, σύστημα διάτρησης για τους μεντεσέδες δύο τύπων, μαχαίρια για όλες τις μάρκες μηχανισμών και Η/Υ για τη σύνδεση με εξωτερικά προγράμματα και συστήματα ελέγχου παραγωγής.

ALFA Aluminium Systems: Εμπλουτίζεται η γκάμα των θωρακισμένων πορτών με νέα σχέδια Έχοντας καταγράψει μια πετυχημένη και αναγνωρισμένη πορεία στο πέρασμα του χρόνου, η ALFA σήμερα έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση των επαγγελματιών ως δημιουργός πρωτοποριακών προϊόντων αλουμινίου. Λύσεις άριστης ποιότητας η οποία διασφαλίζεται από το κατά ISO 9001: 2000 σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζει η ALFA. Ακολουθώντας πιστά και αφοσιωμένα τον στόχο της, που 38

Μάρτιος 2010

δεν είναι παρά η ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρία συνεχίζει καθημερινά να επενδύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων προϊόντων. Στα πλαίσια της παραπάνω πολιτικής εντάσσονται τα νέα σχέδια θωρακισμένων πορτών αλουμινίου ALFA σε μοντέρνες αλλά και παραδοσιακές αρχιτεκτονικές γραμμές, με την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία να αποτελεί πάντα άμεση προτεραιότητα.


ΔΙΠΛΟ ΠΡΙΟΝΙ RDL

ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΗΡΙ

ΠΡΙΟΝΙ 550 D

aluminium magazine

ΠΑΓΚΟΣ

ΠΡΙΟΝΙ 670,5

ΔΙΠΛΟΣ LM/2

ΜΕΤΡΑ ΑUTO ROLL - XH - XM

ΧΜ Μηχανικό

ΧΗ Ηλεκτρονικό

ΕΔΡΑ: ΙΡΙΔΟΣ 3, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 173 42 • ΤΗΛ.: 210 99.25.365 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 22990.49335-6 www.hermis.gr • e-mail: info@hermis.gr

ΑUTO ROLL


Συνέντευξη

“Αρωγός στον κατασκευαστή για την Σήμανση CE” MARCO LAMBERTINI ΠΡΟΕΔΡΟΣ GIESSE GROUP

Η Giesse Group καταδικάζοντας μονοπωλιακές πρακτικές και υποστηρίζοντας την διαφάνεια μεταξύ προμηθευτών – πελατών, πολύ σύντομα θα ενεργοποιήσει και στην Ελλάδα έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο που θα «λύνει» τα χέρια του κατασκευαστή στην εναπόθεση της Σήμανσης CE.

Ε

ίναι πολλές ακόμη οι αναπάντητες ερωτήσεις και τα αδιευκρίνιστα σημεία μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που έχει ενσωματωθεί και στην ελληνική και έχει μπει θεωρητικά σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου. Και ενώ στην Ελλάδα ακόμη αναρωτιόμαστε και εικάζουμε και ερμηνεύουμε ο καθένας με διαφορετικό τρόπο προτάσεις, παραγράφους και υποσημειώσεις των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων και της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων, ας δούμε πως εφαρμόζεται η ίδια νομοθεσία στο εξωτερικό και την θέση που έχουν πάρει οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή εξαρτημάτων για κουφώματα. Μιλήσαμε με τον κ. Marco Lambertini, πρόεδρο της Giesse Group, μια εταιρεία – ηγέτιδα σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των εξαρτημάτων. Ο κ. Lambertini διαλευκάνει σημεία και εξηγεί τον τρόπο που μπορούν να αντικατασταθούν εξαρτήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου (Α.Δ.Τ.) σε κούφωμα – δείγμα, χωρίς να χρειάζεται ο κατασκευαστής να υποβάλλει ξανά τα 40

Μάρτιος 2010

κουφώματα που κατασκευάζει σε νέες Α.Δ.Τ. Η Giesse βασιζόμενη στην ποιότητα των παραγομένων εξαρτημάτων και ακολουθώντας την νομοθεσία, αναλαμβάνει το κομμάτι της ευθύνης που της αναλογεί και το υποστηρίζει ενεργά, στηρίζοντας τον κατασκευαστή. Η συζήτησή μας με τον κ. Lambertini, που ακολουθεί, ήταν άκρως ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική. • Κύριε Lambertini, την 1η Φεβρουαρίου τέθηκε σε ισχύ η σήμανση CE για τα παράθυρα και τις εξώπορτες. Η διαδικασία αφορά άμεσα και τους παραγωγούς των εξαρτημάτων… Επιτέλους, η σήμανση CE θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Πιστεύω πως θα αποδειχθεί ότι, όπως λέει η παροιμία, ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Έφτασε η στιγμή της διαφάνειας. Υπάρχει μια μέθοδος σύγκρισης των χαρακτηριστικών των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι θα σημειωθεί μεταστροφή προς τις δομημένες και διαφανείς εταιρείες που εδώ και χρόνια δοκιμάζουν τα προϊόντα και ανακοινώνουν τις προδιαγραφές τους.

• Οι παραγωγοί εξαρτημάτων του εξωτερικού είναι πρωτοπόροι στην εφαρμογή για τη μέθοδο χρήσης των διαδοχικών Αρχικών Δοκιμών Τύπου (Cascading ITT). Το θέμα είναι σημαντικό, όχι όμως και κρίσιμο. Η αγορά διαθέτει καλά καθορισμένους νόμους προσφοράς και ζήτησης, οι οποίοι δεν είναι δυνατό να παραβιαστούν. Η μέθοδος των διαδοχικών αρχικών δοκιμών τύπου (Cascading) είναι μια μέθοδος εξοικονόμησης χρημάτων για τον κατασκευαστή, η οποία δεν του επιβάλλει να αλλάξει τις συνήθειές του. Δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει μέθοδο εξαναγκαστικής επιβολής στην αγορά. Αν υπάρχουν καταναγκασμοί, αυτό αποβαίνει εις βάρος όσων τους επιχειρούν. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν διαφορετικά εξαρτήματα από αυτά του κουφώματος – δοκιμίου που έχει υποβληθεί στην δοκιμή, αρκεί τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσουν να παρέχουν επιδόσεις ίσες ή ανώτερες εκείνων του κουφώματος - δοκιμίου, βάσει έγγραφων αποδείξεων. Εξάλλου, εμείς,


ως Giesse, υποστηρίζουμε ότι παρέχουμε την πιο πλήρη, αυστηρή και σίγουρη τεκμηρίωση όσον αφορά τις διαδοχικές αρχικές δοκιμές τύπου. • Τι περιλαμβάνει το εν λόγω πακέτο τεκμηρίωσης; Εκτός από τη δήλωση κατάταξης του εξαρτήματος, παρέχουμε στους κατασκευαστές τη ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ των εξαρτημάτων προς αντικατάσταση, προσδιορίζοντας ότι για την συγκεκριμένη σειρά, της συγκεκριμένης διέλασης, ένα αντίστοιχο δικό μας σετ εξαρτημάτων είναι λειτουργικά ισοδύναμο με τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την Αρχική Δοκιμή Τύπου, για τις απαιτούμενες δοκιμές στεγανότητας από τον αέρα και το νερό και αντοχής στον άνεμο. Αυτή η δήλωση, βάσει συστήματος υπολογισμών, το οποίο μελετήθηκε με τη βοήθεια του Πολυτεχνείου του Μιλάνου και βάσει των αποτελεσμάτων εκατοντάδων δοκιμών που πραγματοποιήσαμε, επιτρέπει στους κατασκευαστές να αλλάξουν χωρίς προβλήματα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν και προδιαγράφονται στην έκθεση της Αρχικής Δοκιμής Τύπου, με τη σιγουριά ότι η Giesse αναλαμβάνει κάθε ευθύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους κατασκευαστές, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που λογοδοτούν για το προϊόν. Ας μην ξεχνάμε ότι η επιλογή των εξαρτημάτων γίνεται πάντοτε με την προσδοκία να λειτουργούν. Ελπίζω ότι σύντομα το σύστημα αυτό θα ενεργοποιηθεί και στην ελληνική αγορά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διαψεύσω μια κοινή πεποίθηση. • Δηλαδή; Πολλοί πιστεύουν ότι για την επιλογή εξαρτημάτων αρκεί να συγκρίνουμε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και να επιλέξουμε προϊόντα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, ώστε να είμαστε βέβαιοι για τη λειτουργική ισοδυναμία χωρίς προβλήματα. Αυτό δεν ισχύει. Προϊόντα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά κατάταξης είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές επιδόσεις. Γι’ αυτό το λόγο εμείς παρέχου-

με, πέρα από τις δηλώσεις κατάταξης, μια ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ (Δ.Λ.Ι.), σύμφωνα με την οποία το προϊόν μας είναι ισοδύναμο. • Για όλα τα συστήματα; Οι Δ.Λ.Ι. που αυτή την στιγμή είναι διαθέσιμες, δηλαδή έχουμε κάνει τους υπολογισμούς και τις δοκιμές και είμαστε απόλυτα βέβαιοι για αυτό που δηλώνουμε και υπογράφουμε ως Giesse, αφορούν μεγάλο μέρος των συστημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά μας. Στους κατασκευαστές δίνουμε ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο: αρκεί αυτός να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας και να αναζητήσει την σύνοψη των χαρακτηριστικών της Αρχικής Δοκιμής Τύπου για μια συγκεκριμένη σειρά, με την αντίστοιχη Δήλωση Λειτουργικής Ισοδυναμίας. Αν τη βρει, την κατεβάζει. Αν δεν τη βρει, μπορεί να μας στείλει εκείνος την έκθεση που έχει στα χέρια του με την μέθοδο της διαδοχικής αρχικής δοκιμής τύπου και μέσα σε 15 ημέρες θα είμαστε σε θέση να του παράσχουμε την αντίστοιχη δήλωση λειτουργικής ισοδυναμίας. Είμαστε πολύ γρήγοροι στην έκδοση της Δ.Λ.Ι. για τα ευρωπαϊκά συστήμα-

τα και αυτό συμβαίνει καθημερινά. • Πιστεύετε ότι η σήμανση CE είναι ένα γεγονός που θα αφήσει εποχή; Ασφαλώς, αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Εντούτοις, «όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν». Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια αναθεώρηση της νομοθεσίας, για απλοποίηση των κανόνων και μείωση του κόστους. Στόχος είναι η αποφυγή μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες ελέγχουν την αγορά. Γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν εταιρείες που επιθυμούν να ελέγχουν τους πελάτες τους. Εμείς, αντίθετα, υποστηρίζουμε την ελεύθερη αγορά, τον ανταγωνισμό και μια διαφανή σχέση μεταξύ πελατών και προμηθευτών.

Ο πρόεδρος της Giesse Group κ. Marco Lambertini.

• Όμως, για εσάς, η σήμανση CE αντιπροσωπεύει μια πρόκληση για την αγορά των κουφωμάτων; Το λέμε εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Εκτός, όμως, από τη σήμανση, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συγκέντρωση της αγοράς, η οποία βασίζεται σε μια παραγωγή από λίγους και σε μια διανομή από πολλούς. Μάρτιος 2010

41


Εταιρίες - Παρουσίαση

Δυναμικά στο έτοιμο κούφωμα Πιστοποιημένο έτοιμο κούφωμα ALUMIL προσφέρει στους επαγγελματίες της ελληνικής αγοράς, η εταιρία ALUK ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην κατασκευή κουφωμάτων, υαλοπετασμάτων και άλλων ειδικών κατασκευών αλουμινίου από το 1977.

H

εταιρία ALUK ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ Α.Ε. εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 13.000 τ.μ. στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Ο ιδρυτής της, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, κ. Χρήστος Κουνέλης, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο των κατασκευών αλουμινίου εδώ και σχεδόν 35 χρόνια. Είναι γνωστός στον κλάδο πέρα από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και για την ενασχόλησή του ως σύμβουλος του Β. Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα έργα κτιρίων γραφείων (υαλο-

42

Μάρτιος 2010

πετάσματα, πλαγιοκαλύψεις), αλλά και κατοικίες (κουφώματα), ο κ. Κουνέλης αποφάσισε να επενδύσει δυναμικά στον κλάδο του «Έτοιμου Κουφώματος» με γνώμονα το γεγονός ότι το έτοιμο κούφωμα δεν είναι κάτι παροδικό που σύντομα θα είναι εκτός μόδας, αλλά μία πραγματικότητα η οποία συνεχώς κερδίζει έδαφος. Οι ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής για κουφώματα αλουμινίου και PVC στηρίζονται σε πλέον σύγχρονα μηχανήματα που μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη και απαίτηση. Στο ίδιο μήκος κύματος το ανθρώπινο δυναμικό είναι άρτια καταρτισμένο, με στελέχη πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διαδικασία παραγωγής ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων. Στόχος είναι η παροχή στους συνεργάτες της εταιρίας προϊόντων υψηλής ποιότητας που πληρούν απόλυτα τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Σε επίπεδο έτοιμου κουφώματος αλουμινίου για επαγγελματίες, η σειρά προϊόντων καλύπτει μία μεγάλη γκάμα κουφωμάτων και τυπολογιών. Το πλούσιο εύρος λύσεων περιλαμβάνει κουφώματα ανοι-

γόμενα, συρόμενα, θερμομονωτικά ή ψυχρά. Η ALUK τόσο για την κατασκευή των έτοιμων κουφωμάτων της προς χονδρική διάθεση όσο και για την κατασκευή υαλοπετάσματων, skylights, περσίδων ηλιοπροστασίας και επενδύσεων με πάνελ j-bond χρησιμοποιεί τα συστήματα της καταξιωμένης σε παγκόσμιο επίπεδο βιομηχανίας ALUMIL A.E. Τα συνθετικά κουφώματα ΚΒΕ που επίσης κατασκευάζει η εταιρία είναι συστήματα της γερμανικής εταιρίας PROFINE GmbH. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της για την περαιτέρω ανάπτυξή της στο χώρο του έτοιμου κουφώματος, η ALUK ενέταξε στο δυναμικό της στη θέση του εμπορικού διευθυντή σε πανελλήνια εμβέλεια τον καταξιωμένο συνεργάτη κ. Αθαν. Μητσοκάπα. Επιπρόσθετα τη διευθυντική θέση στον τομέα «Έτοιμου Κουφώματος» της εταιρίας έχει αναλάβει ο κ. Ανδρ. Κρικέλης με έδρα την Αθήνα, του οποίου η πολύχρονη παρουσία στο χώρο είναι εγγύηση παροχής υψηλής τεχνογνωσίας και εξυπηρέτησης.


Εταιρίες - Παρουσίαση

Ο κ. Γ. Μυλωνάκης, πρόεδρος της FAECF, ομιλεί στην εκπαιδευτική ημερίδα της ALKAT προς τους συνεργάτες της για την εφαρμογή της Σήμανσης CE στα κουφώματα

Ο θαυμασμός για την τεχνολογική υπεροχή της ALKAT ήταν έκδηλα ζωγραφισμένος στα πρόσωπα των καλεσμένων της εταιρίας, κατά την ξενάγησή τους στις εγκαταστάσεις παραγωγής από τον κ. Χρόνη Δαμανάκη

Με προσήλωση και συνέπεια στη ποιότητα του κουφώματος Σε εκπαιδευτική ημερίδα που οργάνωσε η εταιρία για τους υπεύθυνους των υποκαταστημάτων και εκθέσεων που διατηρεί σε όλη την Ελλάδα, τονίστηκε ότι η ποιότητα του κουφώματος και το συνεχές σέρβις στον πελάτη, αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό για την συνέχιση της πετυχημένης της πορείας στην αγορά.

Η

Άποψη των εγκαταστάσεων της ΑΛΚΑΤ

44

σωστή της οργάνωση και η προσήλωσή της στην αυστηρή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της, έχει δώσει σημαντική ώθηση στην πορεία της ALKAT Α.Ε. στην αγορά του επώνυμου κουφώματος. Αυτό το γεγονός κατατάσσει σήμερα την εταιρία στις δυναμικότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις κουφωμάτων

Μάρτιος 2010

στην ελληνική αγορά και η επιτυχία της αυτή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κρίση που διανύουμε δεν την έχει «αγγίξει». Απεναντίας, το 2009 η ALKAT κατάφερε να σημειώσει αύξηση των πωλήσεών της κατά 10%, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την διάρκεια της χρονιάς αύξησε και το προσωπικό της που έφθασε τα 32 άτομα. Όλα αυτά ειπώθηκαν από τον δ/νοντα σύμβουλο της εταιρίας κ. Γιάννη Δαμανάκη σε σχετική εκπαιδευτική ημερίδα που οργάνωσε η εταιρία για τους υπεύθυνους των υποκαταστημάτων / εκθέσεων που διατηρεί σε όλη την Ελλάδα. Η ημερίδα περιλάμβανε ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του ευρύτερου κλάδου αλουμινίου και στη συνέχεια ξενάγηση των παρευρισκομένων στις υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκα-

ταστάσεις της. H ALKAT συμπληρώνει φέτος αισίως 32 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση στο χώρο των επιχειρήσεων κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου. Με «σημαία» της όλα αυτά τα χρόνια την απόλυτη ποιότητα των κατασκευών και την άριστη υποστήριξη των πελατών, έχει κερδίζει την αγορά που αποδεδειγμένα δείχνει την εμπιστοσύνη της ακόμα και τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει όλον τον πλανήτη και φυσικά και τη χώρα μας, η ALKAT, δείγμα της επιχειρηματικής της υγείας, παρουσιάζει περαιτέρω ανάπτυξη, με εκτιμώμενη αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 10% το 2009. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος


της εταιρίας, κ. Γιάν. Δαμανάκης, «…με αυτές τις αξίες, την απόλυτη ποιότητα και άριστη υποστήριξη ξεκινήσαμε, με αυτές πορευτήκαμε στην επιτυχία και με αυτές συνεχίζουμε την μελλοντική μας πορεία...». Την έναρξη των ομιλιών στην ημερίδα, έκανε ο κ. Γιώργος Ηλιάδης, Μηχ. Μηχανικός, δ/νων σύμβουλος της Uniglass, ο οποίος ανέπτυξε το πολύ ενδιαφέρον θέμα των ενεργειακών κρυστάλλων και ιδιοτήτων των τζαμιών. Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης, δ/νων σύμβουλος της Eurodomica και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Κατασκευαστών Κουφωμάτων (FAECF) ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τη Σήμανση CE στα κουφώματα και για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα. Το μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα το θέμα της δύναμης της φίρμας απασχόλησε τον γεν. δ/ντη της Energyline κ. Σωκρ. Ξανθόπουλο, με τον κ. Γιάννη Δαμανάκη στη συνέχεια να παρουσιάζει την σημερινή αγορά του κουφώματος και του ανταγωνισμού σε αυτήν.

Ο κ. Χρόνης Δαμανάκης, υπεύθυνος παραγωγής της εταιρίας, ανέλυσε το θέμα της καθετοποιημένης παραγωγής, ενώ ο κ. Κων. Μασούρας, τεχνικός δ/ντης έκανε μία ιστορική αναδρομή πάνω στα συστήματα CRM-ERP, μιλώντας στη συνέχεια για το παρόν και το μέλλον τους εν όψει της υιοθέτησής τους από την ALKAT. Τον κύκλο των ομιλιών, ολοκλήρωσε ο κ. Ηλ. Κωσταράκος, δ/ντης της ΑΛΧΡΩΜ, ο οποίος επεξήγησε στο ακροατήριο τη σημαντικότητα της βαφής και του ρόλου που διαδραματίζει στη σωστή κατασκευή του κουφώματος, ενώ συζητήθηκαν και ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα στη βαφή των κουφωμάτων. Η συνέχεια της ημερίδας περιλάμβανε ξενάγηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ALKAT που υλοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε επίπεδο παραγωγικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματοποίησης. Οι παρευρισκόμενοι ήρθαν σε επαφή με την αρτιότητα των εγκαταστάσεων της εταιρίας και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τα

στάδια και τη διαδικασία κατασκευής ενός κουφώματος, από την επιλογή των προφίλ στην αυτοματοποιημένη αποθήκη, την κοπή και συναρμολόγηση, μέχρι το τελικό έτοιμο και συσκευασμένο προϊόν. Μετά το πέρας της ξενάγησης, ο θαυμασμός για την τεχνολογική υπεροχή της ALKAT ήταν έκδηλα ζωγραφισμένος στα πρόσωπα των καλεσμένων της εταιρίας, που έμειναν εντυπωσιασμένοι από την οργάνωση και την μεθοδικότητα της εταιρίας, μίας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρίας πρότυπο, που λειτουργεί με τα ευρωπαϊκές παραγωγικές μεθόδους και πρότυπα.

Ο κ. Ηλίας Κωσταράκος, δ/ νων σύμβουλος της ΑΛΧΡΩΜ Α.Ε. ομιλεί στους παρευρισκομένους για την σημαντικότητα των διαδικασιών βαφής

Πρωτοπορία στα κουφώματα αλουμινίου – ξύλου Η εταιρία έχει αναπτύξει μία έντονη και αξιόλογη δραστηριότητα στον χώρο της κατασκευής κουφωμάτων με συνδυασμό αλουμίνιο και ξύλο, εδώ και μία περίπου 15ετία. Δίκαια κατέχει την πρωτοπορία στον τύπο αυτό των κουφωμάτων, έχοντας αποκτήσει μία πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία, μεταφέροντας την εμπειρία της αυτή και στον επαγγελματία κατασκευαστή. Η μαζική κατασκευή και χονδρική πώληση κουφωμάτων αλουμινίου – ξύλου, μία δραστηριότητα που δεν είναι εύκολη για το ευρύ κατασκευαστικό κοινό αφού απαιτεί την κατάλληλη τεχνική υποδομή αλλά και την τεχνογνωσία, είναι γεγονός ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με σοβαρές και συγκροτημένες προσπάθειες. Στον συγκεκριμένο τύπο κουφωμάτων, η ALKAT έχει

μία απόλυτη εξειδίκευση και την δυνατότητα να προσφέρει κουφώματα άριστης ποιότητας και λειτουργικότητας σε επαγγελματίες κατασκευαστές, καλύπτοντας οποιαδήποτε κατασκευαστική ιδιαιτερότητα και απαίτηση. Τα προφίλ ξύλου εισάγονται από το εξωτερικό και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας γίνεται η συρραφή τους με τα προφίλ αλουμινίου, ενώ η κατεργασία τους και το μοντάρισμα των κουφωμάτων γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. «Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι πραγματικό μασίφ ξύλο της κατηγορίας που επιλέγει ο πελάτης (δρυς, καρυδιά, κερασιά και ραμίνο) και όχι ξύλο βαμμένο με τα «νερά» του τύπου που επιλέγεται…» μας βεβαιώνει ο κ. Γιάννης Δαμανάκης. Το σύστημα της ALKAT, εκτός

από ανοιγόμενο διατίθεται και σε συρόμενη έκδοση, που με τους κατάλληλους μηχανισμούς μετατρέπεται σε συρόμενο/επάλληλο (τύπος wolkswagen), προσφέροντας έτσι περισσότερες λειτουργικές και κατασκευαστικές λύσεις.

Ο δ/νων σύμβουλος της ΑLKAT κ. Γιάννης Δαμανάκης Μάρτιος 2010

45


Εταιρίες - Παρουσίαση Διαδικασία κατασκευής κουφωμάτων στην παραγωγική μονάδα της ALKAT Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία μονταρίσματος ενός κουφώματος αλουμινίου στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της ALKAT μέχρι και λίγο πριν την τοποθέτηση των τελικών εξαρτημάτων (σπανιολέτες, λάστιχα, μεντεσέδες κ.λπ.). Η εταιρία πιστή στην πολιτική της για απόλυτη ποιότητα έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια τη λύση των γωνιών σύν-

46

δεσης και χρησιμοποιεί αποκλειστικά γωνιάστρες, αφού οι πρώτες εμφανίζουν τα γνωστά προβλήματα στιβαρότητας και διάβρωσης, επηρεάζοντας τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα του τελικού προϊόντος. Το μοντάρισμα του κουφώματος γίνεται σε εξειδικευμένους σταθμούς εργασίας και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, καθώς η

ALKAT θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη διαδικασία της συναρμολόγησης για την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε πολλούς από τους σταθμούς της διαδικασίας μονταρίσματος του κουφώματος απασχολούνται εκπρόσωποι του ασθενούς φύλλου.

Κόψιμο προφίλ στο διπλό πριόνι

Προετοιμασία προφίλ στο κέντρο κατεργασίας

Τρύπημα προφίλ στο κέντρο κατεργασίας

Προετοιμασία γεμίσματος

Εισαγωγή εξαρτημάτων σύνδεσης φάση Α’

Εισαγωγή εξαρτημάτων σύνδεσης φάση Β’

Τοποθέτηση κόλλας

Μοντάρισμα

Τοποθέτηση στη γωνιάστρα

Πρεσάρισμα στη γωνιάστρα

Ευθυγράμμιση γωνιών πλαισίου

Καθάρισμα κουφώματος

Μάρτιος 2010


Εταιρίες - Προτάσεις

Inox λαβές πορτών εισόδου για... απαιτητικούς Ποιοτικά υλικά και σχέδια που υπηρετούν την αισθητική με εργονομία είναι οι συνιστώσες που χαρακτηρίζουν τις λαβές inox της FERRAL.

FERRAL Α. Αϊβάτογλου Τηλ. 210 5736.028, fax: 210 5750. 783 e-mail: info@ferral.gr http://www.ferral.gr

Η

πολυετής πορεία της κατασκευαστικής εταιρείας FERRAL, ξεκίνησε ως προσωπική επιχείρηση το 1974 στον χώρο των κατασκευών σιδήρου και αλουμινίου. Από τότε μέχρι σήμερα, η προσαρμοστικότητα και η διαρκής αναζήτηση νέων τρόπων ικανοποίησης των εκάστοτε αναγκών της αγοράς, είναι τα δύο στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται η δραστηριότητά της και η ανάπτυξή της. Η FERRAL πάντα σε αναζήτηση νέων εναυσμάτων, οδήγησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς λαβών inox που διαρκούν στον χρόνο, διατηρώντας αμετάβλητα την αισθητική τους και την λειτουργικότητά τους, αναδεικνύοντας τις πόρτες εισόδου. Οι λαβές είναι χειροποίητες, κατασκευασμένες από inox 304 συγκολλημένες και τορνιρισμένες στα ταπώματα και τις

συνδέσεις. Τα σχέδια σωληνωτά ή πλακέ χαρακτηρίζονται από την διαχρονικότητά τους και μπορούν να τοποθετηθούν μονά ή σε ζεύγος, σε πόρτες εισόδου μεταλλικές, ξύλινες, pvc και γυάλινες. Η ποικιλία επεκτείνεται και σε επιμέρους αντικείμενα όπως συγκολλητούς σύρτες με μπίλια συγκράτησης, στηρίγματα συγκολλητά επιτοίχιας κουπαστής, ροζέτες, μεντεσέδες, καρφωτά στοπ με λάστιχα για βαριές πόρτες και βιδωτά καπάκια, φωλιές συρτών, ροζέτες, μάνδαλα και επιτοίχιες κουπαστές δίνοντας την δυνατότητα διασφάλισης της αρμονίας στον χώρο με την χρήση του ιδίου υλικού. Το άριστα δε καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας έχει δυνατότητα να κατασκευάσει πόμολα από inox ή ορείχαλκο με σχέδια και προδιαγραφές του πελάτη.

Λαβή διαγώνια

Λαβή τοξωτή

ΚΩΔ.

ΛΑΜΑ

L

L1

D

H

ΚΩΔ.

ΛΑΜΑ

L

D

Η

6001

30 x 10 mm

210

180

280

40

6002

30 x 5 mm

460

423

50

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ

"Διεύρυνση των επιλογών" Έναυσμα για μια συζήτηση με τον κ. Αργύρη Αϊβάτογλου, δόθηκε από την πρόσφατη επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην κατασκευή και προώθηση στην αγορά λαβών inox για εξωτερικές πόρτες. Η συλλογή περιλαμβάνει τόσο κλασσικά, όσο και πρωτοποριακά σχέδια που χαρίζουν ύφος και ενδυναμώνουν την προσωπικότητα του χώρου. Οι λαβές σε διάφορα σχήματα, χάρις σε έναν σχεδιασμό που στοχεύει στην αρμονική ενσωμάτωσή τους στις κλασσικές τυπολογίες των κουφωμάτων, εναλ48

Μάρτιος 2010

λάσσουν ουσιώδεις γραμμές που χαρακτηρίζονται από γεωμετρική καθαρότητα και γραμμικότητα με σχέδια που η διακοσμητική προσέγγιση δίνει λύσεις, πλούσιες σε πλαστικότητα με κλασσικά στοιχεία. • Κύριε Αϊβάτογλου ποιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης πορείας μιας οικογενειακής επιχείρησης; Η ποιότητα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για εμάς. Η πορεία προς την ποιότητα είναι ατέρμονη και συνίσταται στη συνεχή παρα-

κολούθηση των τάσεων της αγοράς, την πρόβλεψη των αναγκών των πελατών και την ικανοποίησή τους με τη χρήση προϊόντων βασισμένων στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία του προσωπικού. Είναι σημαντικό μια εταιρεία να διατηρεί το ανθρώπινο πρόσωπό της και την πελατοκεντρική της διάθεση. Μιλάμε για ταύτιση με τον πελάτη όπου του προσφέρουμε συγκεκριμένα προϊόντα προσαρμοσμένα στις δικές του ανάγκες. Ο ακρογωνιαίος λίθος δε για την επιτυχία του στρατηγικού μας στόχου που λέγεται ποιότητα, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας. Και η ποιότητα ας μην ξεχνάμε είναι αλληλέν-

δετη με την έννοια της εξυπηρέτησης του πελάτη. • Τι σας οδήγησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας; Ο εντοπισμός και η πρόβλεψη των αναγκών των πελατών αποτελεί ουσιαστική και συστηματική επιδίωξη της εταιρείας μας από την ίδρυσή της. Διαφοροποιώντας λοιπόν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή αναπτύσσοντας νέα, επιδιώκουμε την ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών των πελατών. Ακόμη δίνουμε μεγάλη σημασία στη διεύρυνση των επιλογών του πελάτη τόσον όσον αφορά στο εύρος


Μπάρες καμπύλες

Μπάρες

ΚΩΔ.

Φ

L

D

H

1001

25

750

550

75

1002

22

500

350

75

1003

22

400

260

65

1004

22

350

210

60

ΚΩΔ.

Φ

L

D

H

2111

30

1400

1100

84

2121

30

1200

900

84

2131

30

1000

700

84

Ημικυκλική λαβή

Μπάρες ίσιες

ΚΩΔ.

Φ

L

D

H

ΚΩΔ.

Φ

L

D

H

H1

2001

35

1400

1100

84

3001

20

220

200

60

90

2002

30

1200

900

80

2003

30

1000

700

80

2004

30

750

550

80

2005

25

750

550

80

2006

30

500

350

80

2007

25

500

350

80

2008

30

400

260

80

2009

25

400

260

80

2010

20

350

210

80

Λαβές ΠΙ

ΚΩΔ.

ΛΑΜΑ

L

L1

D

H

4001

40 x 10 mm

890

150

850

50

4002

40 x 8 mm

540

150

500

50

Λαβές γωνιακές

Μπάρα με δακτυλίους

ΚΩΔ.

ΛΑΜΑ

L

L1

D

H

ΚΩΔ.

Φ

L

D

H

5001

50 x 10 mm

239

1207

1235

55

2022

30

1200

900

80

5002

40 x 10 mm

239

1207

1235

55

των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, όσο επίσης και στη δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων για την ικανοποίηση πιο απαιτητικών και σύνθετων αιτημάτων. Η διεύρυνση δε των «προϊόντων» μας και των υπηρεσιών μας και στους επαγγελματίες του κλάδου, πιστεύουμε ότι ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τόσο των «καταναλωτών» όσο και των επαγγελματιών. Βλέπετε, σε αυτό συντελεί και η αλλαγή της ζωής των ανθρώπων. Πράγματι, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου οδηγεί συνειδητά τον πελάτη στα μαγαζιά της γειτονιάς του, όπου καλύπτει τις

ανάγκες του προγραμματισμένα και μάλιστα με προσωπικό σέρβις, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημά μας. Γιατί ο πελάτης σήμερα δεν είναι διατεθειμένος ούτε να ξοδέψει περισσότερα απ’ όσα αρχικά προγραμμάτισε, ούτε να χάσει χρόνο συμβιβαζόμενος με κάτι ποιοτικά υποδεέστερο από αυτό που ζητά. • Δεν πιστεύετε ότι μπορεί να είναι μια παρακινδυνευμένη κίνηση στο σημερινό τοπίο; Σε όλη την διάρκεια της επιχειρηματικής ιστορίας υπήρξαν κρίσεις, όπως και μεγάλες περίοδοι ανάπτυξης και ευημερίας. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από

οικονομική ύφεση και εμπορική δυσπραγία. Αν θέλετε, όμως, να μιλήσουμε για την πραγματική εικόνα της αγοράς, θα τη χαρακτήριζα ρευστή, λόγω της αδιάκοπης και ραγδαίας ροής των εξελίξεων. Συνεκδοχικά, θα ήταν άστοχο να επιχειρεί κάποιος τη θεμελίωση της όποιας γνώμης έχει για την γενικότερη εικόνα της κατάστασης, βασιζόμενος και μόνο στα δεδομένα της παρούσας περιόδου. • Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας; Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε στο εξής τις μεταποιητικές δραστηριότητές μας, φυσικά όχι

εις βάρος της κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου που είναι και θα παραμείνει η κύρια δραστηριότητά μας, αλλά ως συνέχεια στο ειδικό κομμάτι που την αφορά και είναι ειδικές κατασκευές inox, σιδήρου και ορειχάλκου. Για την ώρα εκείνο που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη των δικών μας προϊόντων και η προώθησή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείουμε μακροπρόθεσμα και περαιτέρω εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων μας. Μας ενδιαφέρουν, λοιπόν, συνεργάτες με ανοιχτό μυαλό, με επιχειρηματικό πνεύμα και με διάθεση για μεθοδική δουλειά κι όχι για «αρπαχτές». Μάρτιος 2010

49


Εταιρίες - Προτάσεις

Επώνυμες λύσεις ποιότητας Η Σ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ SPAP Α.Ε. διαθέτει στην ελληνική αγορά ένα μεγάλο εύρος λύσεων στο χώρο των ηλεκτρικών – καρφωτικών εργαλείων και συστημάτων στερέωσης για τον επαγγελματία, διατηρώντας την αποκλειστική αντιπροσωπεία του καταξιωμένου αμερικανικού οίκου MILWAUKEE.

Η

Ο κ. Σπύρος Παπαθεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας 50

εταιρία Σ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ SPAP Α.Ε. με έναρξη εργασιών το 1975, συμπληρώνει τριανταπέντε χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, με παγκοσμίως καταξιωμένα προϊόντα εισαγωγής. Κύριο αντικείμενο δραστηριοποίησης είναι τα ηλεκτρικά – καρφωτικά εργαλεία και τα συστήματα στερέωσης, καθώς επίσης και μία μεγάλη γκάμα προϊόντων βιομηχανικών εργαλείων – βίδες επωνύμων οίκων του εξωτερικού. Στόχος της εταιρίας είναι η προώθηση νέων προϊόντων και καινοτόμων λύσεων από αναγνωρισμένες εταιρίες του εξωτερικού στη ελληνική αγορά μέσω επιλεγμένων εμπορικών καταστημάτων. Η Σ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ SPAP Α.Ε. έχει την αποκλειστική διάθεση των γνωστών σε παγκόσμιο επίπεδο φορητών ηλεκτρικών εργαλείων της MILWAUKEE. Πρόκειται για αξιόπι-

Μάρτιος 2010

στα, ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα που ικανοποιούν και τις πλέον δύσκολες ανάγκες κάθε επαγγελματία μέσα από μία μεγάλη γκάμα λύσεων. Η αμερικανική εταιρία φροντίζει μέσω της διεξοδικής ανάλυσης των αναγκών των τελικών χρηστών και με αυστηρές μετρήσεις και απαιτητικούς ελέγχους σε εργαστήρια να παράγει τελικά προϊόντα που ικανοποιούν κάθε λειτουργική και ποιοτική ανάγκη του σύγχρονου επαγγελματία. Όπως μας δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Σπ. Παπαθεοδοσίου «...δεν ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία με την ΜILWAUKEE διότι πρόκειται για έναν πραγματικό ηγέτη στο χώρο της, ωστόσο το καλό «βιογραφικό» της εταιρίας μας και το όνομά μας στην αγορά λειτούργησαν ως εχέγγυα για τη σφράγιση της συνεργασίας για να είμαστε σε θέση σήμε-

ρα να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά τις παγκοσμίως καταξιωμένες λύσεις της αμερικανικής εταιρίας». Σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης η πολύχρονη παρουσίας της Σ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ SPAP Α.Ε. και το όνομά της στην αγορά αποτελούν εγγύηση. Εξ’ άλλου η πολύχρονη εμπειρία, το εξειδικευμένο προσωπικό και η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη είναι τα χαρακτηριστικά που διατηρούν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αναλλοίωτο στην αγορά. Από την πλούσια γκάμα της ξεχωρίζει μία σειρά ποιοτικών προτάσεων για τον επαγγελματία κατασκευαστή αλουμινίου που θα τον βοηθήσουν να διεκπεραιώσει τις καθημερινές του εργασίες ευκολότερα και γρηγορότερα, εκτοξεύοντας την παραγωγικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα προϊόντα της MILWAUKEE σε επιλεγμένα εμπορικά καταστήματα.


Μαγνητικό δράπανο MD 38 Compact Το MD 38 Compact διαθέτει συμπαγή και ελαφριά μαγνητική βάση δραπάνου σε συνδυασμό με κινητήρα 1050 Watt. Είναι εξοπλισμένο με ισχυρό μαγνήτη δύο πηνίων και φέρει απλό πίνακα ελέγχου δύο κουμπιών με μεγάλο διακόπτη «μανιτάρι». Η τοποθέτηση της λαβής γίνεται είτε αριστερά είτε δεξιά. Το λειτουργικό μαγνητικό δράπανο της MILWAUKEE διαθέτει ενσωματωμένο ιμάντα ασφαλείας. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, το βάρος του είναι 12 kg, η ισχύς εισόδου είναι 1050 W και η ισχύς μαγνητικής διάτρησης είναι 10.400 Nm. Η στατική ροπή είναι 100 Nm και η ταχύτητα με πλήρες φορτίο ή χωρίς είναι 320 και 450 Rpm αντίστοιχα.

Κango 950 S Το Kango 950 S της MILWAUKEE είναι ένα ιδιαίτερα αποδοτικό κρουστικό πολυδράπανο. Έχει την καλύτερη απόδοση στην κατηγορία του (27 Joule κρουστική ενέργεια). Ο κινητήρας των 1700 Watt τα καταφέρνει άνετα και στις δυσκολότερες χρήσεις, καθώς είναι ιδανικός και για χρήση με γεννήτριες. Διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος για ακριβή χρησιμοποίηση ισχύος στην εκάστοτε εφαρμογή. Συνδυάζεται με το αντικραδασμικό σύστημα ΑVS για άνετη και ξεκούραστη χρήση. Πρόκειται πραγματικά για ένα πλήρη εργαλείο.

Δραπανοκατσάβιδο C12D Το συμπαγές δραπανοκατσάβιδο C12D της MILWAUKEE είναι ένα μικρό, ελαφρύ, μιας και ζυγίζει μόλις 0,9 kg, αλλά συνάμα στιβαρό εργαλείο. Προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων στο χειριστή και αυξάνει την παραγωγικότητα, παρέχοντας ευελιξία και άριστη λειτουργικότητα στον επαγγελματία που θέλει να διεκπεραιώνει τις εργασίες του με ευκολία και ταχύτητα. Το μήκος του είναι 160 χιλ., χαρακτηριστικό που το καθιστά ιδανική επιλογή για περιορισμένους χώρους, με την ενσωματωμένη λυχνία LED που φωτίζει την επιφάνεια εργασίας να συμβάλει περαιτέρω στην εξαιρετική λειτουργικότητά του.

Για βέλτιστη αντοχή και μέγιστη ροπή στρέψης το C12D φέρει επαγγελματικό ολομέταλλο κιβώτιο οδοντοτροχών και ταχύτητες, ενώ για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία χρήσης διαθέτει εξάγωνο τσοκ 1/4" που επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή τρυπανιών με το ένα χέρι. H ρύθμιση της ροπής στρέψης γίνεται σε 15 βαθμίδες, με πρόσθετη διάτρηση για ιδανική ευελιξία. Στα συν του εργαλείου και η λαβή Softgrip σε λεπτή γραμμή που προσφέρει άνετο και ξεκούραστο κράτημα. Το δραπανοκατσάβιδο των 12V της MILWAUKEE έρχεται με μπαταρίες ιόντων λιθίου 1,5Ah οι οποίες προσφέρουν μεγάλη διάρκεια λειτουργίας μεταξύ των φορτίσεων και μεγάλη διάρκεια ζωής γενικότερα. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας είναι 30 λεπτά.

Πιστόλι σιλικόνης PCG 14/600 Το πιστόλι στοκαρίσματος σιλικόνης (σαλάμι) 600 ml PCG 14 /600 είναι συμβατό με μπαταρίες των 12V ή 14,4V. Διαθέτει επιλογέα 6 ταχυτήτων για προεπιλογή της ταχύτητας αφαίρεσης και ηλεκτρονική σκανδάλη με ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας, ενώ δέχεται όλους τους στάνταρ σωλήνες / φύσιγγες των 250 ml και 310 ml (απαιτείται ράβδος εμβόλου). Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, η μέγιστη ισχύς ώθησης είναι 280 kg / 2.750 N, με μήκος 462 mm. Το βάρος της μπαταρίας είναι 2,4 kg. Μάρτιος 2010

51


Εταιρίες - Προτάσεις

Τροχός HD18 AG O νέος επαγγελματικός τροχός HD18 AG προσφέρει «επαναστατική απόδοση» στον επαγγελματία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα άριστα εργονομικά χαρακτηριστικά που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τα εργαλεία της MILWAUKEE. Πρόκειται για μία ιδανική επιλογή για επαγγελματικές εφαρμογές κοπής. Η υψηλή απόδοση του τετραπολικού κινητήρα της αμερικανικής εταιρίας παρέχει μέγιστη ισχύ ενώ (βελτιώνει) μεγιστοποιεί το λόγο βάρους / ισχύος. Το ηλεκτρονικό σύστημα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της MILWAUKEE που υπάρχει τόσο στα εργαλεία όσο και στα σετ μπαταρίας, είναι μία τεχνολογική επανάσταση η οποία αυξάνει δραματικά τη διάρκεια λειτουργίας. Το μειωμένο ύψος του κιβωτίου οδοντοτροχών και ο λεπτός σχεδιασμός της περιμέτρου παρέχουν την καλύτερη δυνατή εργονομία, ενώ το μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητα και στις πλέον δυσμενείς συνθήκες. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός του διακόπτη πλήκτρου και η χειρολαβή στα πλάγια απογειώνουν την ευκολία χρήσης. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου 3,0Αh που φέρει ο τροχός HD18 AG συμβάλουν στη μεγάλη διάρκεια λειτουργίας μεταξύ των φορτίσεων και στη μεγάλη διάρκεια ζωής.

Φαλτσοπρίονο ΜS 305 DB

MILWAUKEE: Συνώνυμο ποιότητας και αξιοπιστίας Η MILWAUKEE ELECTRIC TOOL ανήκει στους ηγέτες της αγοράς των φορητών ηλεκτρικών εργαλείων και εξαρτημάτων. Από την ίδρυσή της το 1924, έχει επικεντρωθεί με πάθος σε ένα μόνο σκοπό: να παράγει τα καλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ για τους επαγγελματίες χρήστες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, το όνομα MILWAUKEE είναι συνώνυμο της υψηλής ποιότητας, της στιβαρότητας και της αξιοπιστίας όσον αφορά στα επαγγελματικά εργαλεία. Η αμερικανική εταιρία απασχολεί περίπου 1.000 άτομα και συνεχίζει να θέτει νέα στάνταρ στη βιομηχανία ηλεκτρικών εργαλείων, προσφέροντας στους επαγγελματίες ένα μεγάλο εύρος λύσεων που περιλαμβάνει περισσότερα από 500 εργαλεία και πάνω από 3.500 αξεσουάρ. Στη μακρόχρονη πορείας της η δέσμευσή της για απόλυτη ποιότητα έχει παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη. Κάνοντας χρήση τεχνολογιών αιχμής και προηγμένων τεχνικών παραγωγής, η MILWAUKEE είναι σε θέση να προσφέρει εργαλεία που καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες κάθε επαγγελματία σε ποιοτικό και λειτουργικό επίπεδο.

52

Μάρτιος 2010

Το MS 305 DB είναι ένα φαλτσοπρίονο λοξοτομής από δύο πλευρές για ακριβείς κοπές σε κάθε γωνία. Διαθέτει μικρορύθμιση ακριβείας, με δυνατότητα να παρακαμφθεί η διάταξη συγκράτησης (καθίσταται απλούστερη η επιλογή γωνιών). Η ψηφιακή ένδειξη γωνίας λοξοτομής παρέχει επαναλαμβανόμενη ακρίβεια έως 0,1ο, ενώ ο διπλός ενσωματωμένος φωτισμός σημείου εργασίας δίνει τη δυνατότητα πλήρους φωτισμού του τεμαχίου επεξεργασίας και της ευθείας κοπής και από τις δύο πλευρές της λεπίδας. Ο ειδικός σφιγκτήρας κρατάει το τεμάχιο επεξεργασίας στην επιθυμητή θέση, ώστε να γίνονται πάντα ακριβείς κοπές. Ο κινητήρας των 1800 Watt με απευθείας μετάδοση κίνησης, παρέχει αυξημένη ισχύ για υψηλή απόδοση σε απαιτητικές κοπές, ενώ η τεχνολογία σταθερής ισχύος (σταθε-

ρή ταχύτητα υπό φορτίο) διασφαλίζει μια γρήγορη και καθαρή κοπή. Επιπρόσθετα, ο μοναδικός σχεδιασμός του κινητήρα InLine προσφέρει άριστη ορατότητα προς το τεμάχιο επεξεργασίας και από τις δύο πλευρές αλλά και μεγαλύτερη ισορροπία κατά τη μεταφορά, ενώ η ηλεκτρονική «απαλή εκκίνηση» συμβάλει στην ομαλή εκκίνηση του εργαλείου και στις ακριβείς κοπές πάνω στην ευθεία κοπής. Η δυνατότητα λοξοτομής 55ο προς τα αριστερά και 60ο προς τα δεξιά παρέχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων, με αναστολή λοξοτομής δεξιά και αριστερά στις: 0ο, 15ο, 22,5ο, 31,6ο, 45ο,60ο. Ο σχεδιασμός προβλέπει λοξοτομές προς δύο πλευρές, με αποτέλεσμα ο χειριστής να μπορεί να γωνιάσει την κεφαλή του πριονιού αριστερά και δεξιά στις 0ο – 48ο, με αναστολή λοξοτομής αριστερά και δεξιά στις: 0ο, 22,5ο, 33,85ο, 45ο, 48ο. Ο μοναδικός μοχλός ρύθμισης καθιστά δυνατή τη γρήγορη και ακριβή ρύθμιση της λοξοτομής. Η εμφανώς ορατή κλίμακα μέτρησης δε της γωνίας λοξοτομής βοηθά στη γρήγορη και εύκολη μέτρηση της απαιτούμενης γωνία κοπής. Το φαλτσοπρίονο της MILWAUKEE έρχεται με ενσωματωμένο κανάλι για τη σκόνη όπου συλλέγεται το 75% της σκόνης και των υπολειμμάτων. Η συλλογή γίνεται κοντά στο σημείο κοπής και στις δύο πλευρές της λεπίδας και προωθείται προς το πίσω μέρος του πριονιού. Για ευκολότερη και πιο άνετη μεταφορά, το MS 305 DB διαθέτει ελαστικές λαβές μεταφοράς.


ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ SPAP A.E.

Βεΐκου 133, Γαλάτσι 111 46 • Τηλ.: 210.22.23.198, Fax: 210.29.14.734 e-mail: spapsa@otenet.gr


Εταιρίες - Προτάσεις

Χρώματα που εξιτάρουν τη φαντασία Στηριζόμενη στην υψηλή τεχνογνωσία και τις μοναδικές λύσεις της παγκοσμίου εμβέλειας μητρικής εταιρίας AKZO NOBEL, η «AKZO NOBEL Πούδρες Βαφής Α.Ε.» διαθέτει στην ελληνική αγορά χρώματα πούδρας για Η/Β που καλύπτουν τις υψηλότερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις σε ποιότητα και αισθητική.

Η

«AKZO NOBEL Πούδρες Βαφής Α.Ε.» με έδρα το Κρυονέρι και αντικείμενο τα χρώματα πούδρας Η/Β, έχει πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά με έντονη δραστηριότητα. Είναι μέρος του πολυεθνικού κολοσσού AKZO NOBEL που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες και απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους. Ειδικότερα στον κλάδο των αρχιτεκτονικών προφίλ, η εταιρία προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις με μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και ειδικών εφέ που εναρμονίζονται με τις τελευταίες αρχιτεκτονικές τάσεις και τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Τα χρώματα πούδρας έχουν δώσει σημαντική ώθηση στη χρήση του αλουμινίου στις κτιριακές εφαρμογές και αυτό γιατί η ποικιλία των χρωματικών αποδόσεων παρουσιάζει σημαντικό εύρος, με δυνατότητα διαφοροποίησης στην υφή της τελικής επιφάνειας. Η ΑΚΖΟ NOBEL προσφέρει ένα μεγάλο εύρος ποι54

Μάρτιος 2010

οτικών επιλογών στους αρχιτέκτονες μέσα από τις πολλές θεματικές συλλογές χρωμάτων που έχει αναπτύξει, ακολουθώντας αλλά και διαμορφώνοντας σε πολλές περιπτώσεις τις τάσεις στην αγορά. Η συλλογή Premium Collection αποτελείται από 24 υπερανθεκτικά χρώματα σε μορφή πούδρας, τεχνολογίας Ultra Durability, της σειράς Interpon D 2525. Πρόκειται για ειδικά μελετημένα σατινέ χρώματα, τα οποία συγκριτικά με τις κοινές πολυεστερικές πούδρες βαφής, διατηρούν σε υψηλό βαθμό τη γυαλάδα και την απόχρωση μετά από την υποβολή τους σε test Florida 3 ετών, εμφανίζοντας έτσι υψηλότερη αντοχή στις αντίξοες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι αποχρώσεις της συλλογής Premium αποτελούν την πρώτη επιλογή του αρχιτέκτονα, συνδυάζοντας άριστη αισθητική και αξεπέραστες αντοχές. Η σειρά είναι πιστοποιημένη με Qualicoat Class 2 και GSB Master.


Η Futura Collection 2006 – 2009 αποτελείται από χρώματα πούδρας μεταλλικά και ειδικών εφέ (sable) που είναι σχεδιασμένα για αρχιτεκτονικές κατασκευές και είναι ειδικά μελετημένα ώστε να έχουν σταθερή και ομοιόμορφη απόχρωση. Στη συλλογή περιέχονται 48 χρώματα, εκ των οποίων 34 της σειράς Interpon D 1036 (πιστοποιημένα με Qualicoat Class 1 και GSB Standard) και τα υπόλοιπα 14 ανήκουν στην κατηγορία των υπερανθεκτικών πουδρών Interpon D 2525 (πιστοποιημένα με Qualicoat Class 2 και GSB Master), τα οποία προσφέρονται με την τεχνολογία Ultra Durability. Για πρωτότυπη αισθητική και ελκυστική επιφάνεια η συλλογή Fiji που αποτελείται από χρώματα πούδρας βαφής με υφή ψιλό σαγρέ, προβάλει ως άριστη επιλογή. Αποτελείται από 18 γήινες αποχρώσεις και αποτελεί την πρώτη επιλογή του αρχιτέκτονα για τη βαφή κουφωμάτων, εξωτερικών πορτών, γκαραζοπορτών, καγκέλων ή άλλων εξωτερικών αντικειμένων, συνδυάζοντας ιδανικά τον περιβάλλοντα χώρο με τα κουφώματα αλουμινίου. Τα χρώματα Fiji είναι πιστοποιημένα με Qualicoat Class 1 και GSB Standard, ενώ ανταποκρίνονται επίσης και στις απαιτήσεις κατά ΑΑΜΑ2603-05 και ΕΝ12206. Η συλλογή Ral Matt αποτελείται από 76 αποχρώσεις Ral σε ματ γυαλάδα (30% gloss) και είναι κατάλληλη για την προστασία και τη

διακόσμηση εξωτερικών επιφανειών, μεταλλικών πλαισίων, πετασμάτων και ρολών. Τα χρώματα είναι οικολογικά, μη τοξικά, δεν περιέχουν μόλυβδο και TGIC. Τα χρώματα Ral Matt είναι της σειράς Interpon D 1036 (πιστοποιημένα με Qualicoat Class 1 και GSB Standard). Για μεταλλικές αποχρώσεις σε Matt γυαλάδα η συλλογή Ral Metallic Matt με 17 αποχρώσεις είναι ιδανική για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών. Η σειρά είναι κατάλληλη για την προστασία και τη διακόσμηση εξωτερικών επιφανειών, μεταλλικών πλαισίων, πετασμάτων και ρολών. Τα χρώματα είναι οικολογικά, μη τοξικά και δεν εμπεριέχουν μόλυβδο και TGIC. Επίσης παράγονται με βάση την τεχνολογία bonding, που προσδίδει σταθερή και ομοιογενή μεταλλική απόχρωση κατά την εφαρμογή τους. Οι αποχρώσεις της συλλογής ανήκουν στη σειρά Interpon D 1036 (Qualicoat Class 1 και GSB Standard). Μέχρι το 1970, η ανοδίωση ήταν ο μόνος τρόπος βαφής του αλουμινίου. Αργότερα ήρθε η επανάσταση της βαφής με χρώμα πούδρας που έδωσε μεγάλη ώθηση στη διάδοση του μετάλλου, με την εισαγωγή αποχρώσεων που η ανοδίωση δεν μπορούσε να επιτύχει. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει μια τάση στην προτίμηση ορισμένων χρωμάτων ανοδίωσης. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει η συλλογή των χρω-

μάτων Anodising Effects (απομίμησης ανοδίωσης) που αποτελείται από πέντε προσεκτικά επιλεγμένες αποχρώσεις: ασημί, χρυσό, μπρονζέ και δύο αποχρώσεις του καφέ. Τα χρώματα της σειράς είναι εγκεκριμένα με τα πιστοποιητικά ποιότητας Qualicoat Class 1 και GSB Standard και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις AAMA2603-05 και ΕΝ 12206.

AKZO NOBEL: Κοιτάζοντας κοντά, βλέποντας μακριά H AKZO NOBEL συμπεριλαμβάνεται στις μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρίες του κόσμου. Με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας παράγει και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων, πουδρών και λοιπών ειδικών χημικών προϊόντων, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 15,4 δισ. ευρώ το 2008. Οι αξίες της AKZO NOBEL είναι αυτές που καθορίζουν την ταυτότητα και τους στόχους της. Αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η εστίαση στο μέλλον των πελατών, η αποδοχή επιχειρηματικής σκέψης, η ανάπτυξη των ταλέντων των ανθρώπων της, η επικρότηση του θάρρους και της περιέργειας για μάθηση και τέλος η ακεραιότητα και ευθύ-

νη των ενεργειών, αποτελούν τις πέντε αξίες που η εταιρία βασίζει την ανάπτυξη και λειτουργία της. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι παθιασμένο με την καινοτομία και την εισαγωγή νέων ιδεών, αναπτύσσοντας βιώσιμες λύσεις για το σύγχρονο άνθρωπο. Οι 58.000 υπάλληλοι σε περισσότερες από 80 χώρες δεσμεύονται για απαράμιλλη προϊοντική αρτιότητα, προσφέροντας σήμερα τις απαντήσεις στα προβλήματα του αύριο. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα βιομηχανικά χρώματα της AKZO NOBEL βρίσκονται παντού, από τις αρένες των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου και την «Harbor Bridge» του Σίδνεϊ μέχρι τις απλές συμβατικές κατοικίες.

Μάρτιος 2010

55


Εταιρίες - Προτάσεις

Ολοκληρωμένες προτάσεις για τον επαγγελματία Μέσα από ένα μεγάλο εύρος αξιόπιστων μηχανημάτων γερμανικής τεχνολογίας, η ELUMATEC HELLAS μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία ανεξαρτήτως του όγκου δουλειάς του.

Η

ELUMATEC HELLAS ΕΠΕ έχει καταφέρει με τη διάθεση στην ελληνική και κυπριακή αγορά των γερμανικής τεχνολογίας μηχανημάτων της ELUMATEC GmbH και της επίσης γερμανικής STÜRTZ MASCHINENBAU να εδραιωθεί ως μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες στο χώρο. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η εταιρία με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα φροντίζει με προηγμένες λύσεις να ικανοποιεί στο βέλτιστο βαθμό τις ανάγκες του κατασκευαστή αλουμινίου για ένα τελικό αποτέλεσμα που δεν κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα.

Με απώτερο στόχο την αναβάθμιση του χώρου των κατασκευών αλουμινίου και τη διευκόλυνση του σημαντικού έργου του έλληνα επαγγελματία, η ELUMATEC HELLAS φροντίζει να εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται με ταχύτητα στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της. Ποιοτικά μηχανήματα, άριστη και άμεση τεχνική υποστήριξη και πάνω από όλα ισχυροί δεσμοί με τους συνεργάτες της, δημιουργούν όλα αυτά τα χρόνια ένα στιβαρό πλαίσιο εταιρικής ανάπτυξης για την ELUMATEC HELLAS. Στα πλαίσια της βέλτιστης εξυ-

πηρέτησης των πελατών υλοποιήθηκε και το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που αφορούσε σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 850 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη. Οι καινούργιοι χώροι δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία να συνεχίσει τη δυναμική της πορεία, προσφέροντας περισσότερες και περαιτέρω αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους συνεργάτες της. Μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που λειτουργεί ως έκθεση μηχανημάτων και με τη βοήθεια του καταρτισμένου προσωπικού, ο επαγγελματίας έχει ότι χρειάζεται για να κάνει τη σωστή επιλογή.

EP 124 Η γωνιάστρα EP 124 είναι ένα καινοτόμο και αξιόπιστο μηχάνημα που προσφέρει απρόσκοπτο πρεσάρισμα γωνιών προφίλ με εύκολη ρύθμιση των μαχαιριών για όλες τις σειρές της αγοράς χάρη στο εξελιγμένο σύστημα γρήγορης αλλαγής μαχαιριών που διαθέτει. Ο συγχρονισμός των μαχαιριών είναι απόλυτος και από τις δύο πλευρές, ενώ η πίεση του πρεσαρίσματος είναι 7 τόνοι. Η κόντρα της γωνίας είναι υδροπνευματικά ρυθμιζόμενη, με δυνατότητα πρεσαρίσματος προφίλ μεγίστου ύψους 150 χιλ. Το βάθος πρεσαρίσματος είναι ανεξάρτητα ρυθμιζόμενο σε κάθε κεφαλή. 56

Μάρτιος 2010


SBZ 122 Tο υπερσύγχρονο κέντρο κατεργασίας SBZ 122 διαθέτει γωνιακή κεφαλή με περιστροφική κίνηση 4x90ο (0ο/90ο/180ο/270ο) και προσφέρει τη δυνατότητα κατεργασίας προφίλ από πέντε πλευρές. Στις δύο μετωπικές πλευρές μπορούν να γίνουν κατεργασίες με δύο διαφορετικά εργαλεία. Η κεφαλή Power-Torque έχει υψηλή ροπή και στις χαμηλές στροφές απαραίτητο χαρακτηριστικό σε περίπτωση ανοίγματος πάσων. Η περιστροφή της γωνιακής κεφαλής γίνεται εν κινήσει και όχι στην αποθήκη εργαλείων και γενικότερα η ταχύτητα κατεργασίας κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Το SBZ 122 είναι ιδανικό για την επεξεργασία προφίλ αλουμινίου - σιδήρου - PVC, με μήκος εργασίας 3.850 χιλ., αυτόματη αλλαγή εργαλείων και αυτόματη αναγνώριση της σωστής θέσης των μεγγενών (συνολικά τέσσερις οριζόντιες). Οι επεξεργασίες γίνονται με ακινητοποιημένο το προφίλ ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές των επιφανειών. Στα συν του μηχανήματος η γρήγορη ρύθμιση της κεφαλής επεξεργασιών στη θέση εκκίνησης (έως 60 μ./λεπτό) στον Χ-άξονα, ο σερβοκινητήρας με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών,

η δυνατότητα σύνδεσης on line, Barcode Scanner, ετικετέζα και η δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο. Επίσης το SBZ διαθέτει σύστημα προστασίας με υπεριώδεις ακτίνες, πνευματικά ενεργοποιημένο τερματικό τοποθέτησης προφίλ και υποδοχή συλλογής γρεζών με καροτσάκι.

FAZ 2800 Το τραπέζι μονταρίσματος FAZ 2800 δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να τοποθετεί τον περιμετρικό μηχανισμό σε μόλις 4 λεπτά! Η πνευματική κλίση του τραπεζιού είναι 15ο, με το κε

ντράρισμα του τελάρου και τη μέτρηση κοπής μηχανισμών να γίνονται αυτόματα. ∆ιαθέτει αεροψάλιδο με τερματισμούς για την κοπή του μηχανισμού, δύο ρολά τερματισμού για δύο διαφορετικά φάρδη φύλλων και αυτόματο βιδωτή με αυτόματη τροφοδοσία βιδών. Οι οκτώ ρυθμίσεις ύψους για βίδωμα, τα τερματικά για το τρύπημα του χερουλιού στο κέντρο ή παράκεντρα και το τριπλό τσoκ για τρύπες χερουλιού κομπλέ με τρυπάνια Φ 10-12-10 mm, είναι μερικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που κάνουν το τραπέζι μονταρίσματος FAZ 2800 να ξεχωρίζει. Μεταξύ των άλλων διαθέτει μονάδα φρεζαρίσματος σπανιολέτας με πνευματική ρύθμιση ύψους και πρέσα κοπής μηχανισμών με τρύπημα.

DG 142 Το διπλό δισκοπρίονο DG142 (και υπολογιστής E555) είναι ιδανικό για την παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου με κοπή στις 45ο και 90ο. Η κοπή γίνεται βάσει εξωτερικών διαστάσεων (δεν χρειάζονται πολύπλοκοι υπολογισμοί του ύψους του προφίλ). Έχει υποδοχές για εγκατάσταση συστήματος αναρρόφησης γρεζών (ανά κεφαλή), προστατευτικές καλύπτρες αυτόματα ανοιγόμενες, σύστημα ψύξεως και δυνατότητα σύνδε

σης με πρόγραμμα για εκτέλεση κοπής βάσει λίστας κοπών. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, η μικρότερη διάσταση κοπής τόσο στις 90ο όσο και στις 45ο είναι 360 χιλ. Η διάμετρος του δίσκου είναι 500 χιλ., με 2.800 στροφές το λεπτό. Το διπλό δισκοπρίονο πλαισιώνει ο υπολογιστής Ε555, με λειτουργικό περιβάλλον Windows, έγχρωμη οθόνη ΤFT 17”, 2 εξόδους USB και δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο.

Μάρτιος 2010

57


Εταιρίες - Προτάσεις

Παραδοσιακές κατασκευές που εντυπωσιάζουν Το σύστημα παραδοσιακών κουφωμάτων M9330 Santorini της ALUMIL με ενσωματωμένο παντζούρι για εξωτερική ή εσωτερική τοποθέτηση είναι ιδανικό για περιοχές με ιδιαιτερότητες και περιορισμούς.

Η

ALUMIL, με τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό της, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αξίες όπως ο πολιτισμός και η θεμελιώδης σχέση του με την παράδοση. Αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας της εταιρίας, η σφαιρική θεώρηση της ποιότητας ζωής, μια οπτική που βασικό συστατικό της είναι ο συνδυασμός συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, με κριτήρια, γνώση, εμπειρία και διασωθέντα, διαχρονικά στοιχεία που πηγάζουν από την ελληνική παράδοση και πολιτισμό. Στενή επαφή με τεχνολογίες αιχμής, εστιασμένη στη δημιουργία προϊόντων που πέρα από το να διασφαλίζουν μέγιστη προστασία από καιρικές συνθήκες και σημαντική εξοικονόμηση πολύτιμης ενέργειας, είναι σχεδιαστικά και λειτουργικά εναρμονισμένα με τον εκάστοτε ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα και χρώμα, τις μοναδικές ελληνικές αρχιτεκτονικές γραμμές.

Κατασκευή ανοιγόμενου δίφυλλου παραθύρου με κρυφό προφίλ φύλλου, με συρόμενη σήτα ή σήτα σε ρολό και εξωτερικό παντζούρι αλουμινίου. 58

Μάρτιος 2010

Το σύστημα M9330 Santorini είναι μια ολοκληρωμένη σειρά κουφωμάτων, με ενσωματωμένα παντζούρια αλουμινίου για εξωτερική ή και εσωτερική τοποθέτηση, που καλύπτουν τα διεθνή στάνταρτ θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, υδατοπερατότητας, ασφάλειας και μακροβιότητας, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, σχεδιασμένα με ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία παράδοσης και σύγχρονης αισθητικής.

Κατασκευή ανοιγόμενου δίφυλλου παραθύρου με κρυφό προφίλ φύλλου και εσωτερικό παντζούρι. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι από μασίφ ξύλο. Ιδανικό για περιοχές όπου υπάρχει περιορισμός αρχιτεκτονικού κανονισμού για τη διατήρηση παραδοσιακού χαρακτήρα.


Εταιρίες - Προτάσεις

Πρωτοποριακές λύσεις στα αντικωνωπικά Η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, το ευρύ φάσμα των προτάσεων και η ευελιξία των εφαρμογών στα συστήματα εντομοπροστασίας που προσφέρει η ΑΣΚ, εκπλήσσουν ευχάριστα για ακόμη μια φορά.

Η

ΑΣΚ ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται στη διάθεση συστημάτων εντομοπροστασίας, ηλιοπροστασίας και εξαρτημάτων αλουμινίου. Η συνεχής έρευνα,

η συνεργασία με παγκοσμίως γνωστούς οίκους του εξωτερικού και η μακρόχρονη εμπειρία στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάθεση λειτουργικών και αξιόπιστων προϊόντων με προδιαγραφές σύμφωνες με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE). Μια μεγάλη ποικιλία από αντικωνωπικά συστήματα σήτας με εξαρτήματα μοναδικής λειτουργικότητας που τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε τύπο κουφωμάτων, καλύπτουν τις ανάγκες

της απαιτητικής πλέον σύγχρονης αγοράς. Ένα σύγχρονο και άρτια ενημερωμένο και εξοπλισμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα είναι πάντα έτοιμο να ανταπεξέρθει στις απαιτήσεις όλων αυτών που θέλουν ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα. Η ΑΣΚ προτείνει, εκτός των γνωστών κλασσικών και διαχρονικών συστημάτων εντομοπροστασίας Plissé που διαθέτει και μια παγκόσμια αποκλειστικότητα της ιταλικής εταιρείας Genius.

Σήτα ZIG ZAG ZAC Το κύριο χαρακτηριστικό της πλισέ σήτας ZIG ZAG ZAC, είναι η δυνατότητα ρύθμισης ύψους και πλάτους με ένα απλό κόψιμο. Οποιοδήποτε μέγεθος από 210 έως 250 εκ. σε ύψος και έως 4 μ. πλάτος μπορεί να υλοποιηθεί από τον κατασκευαστή ή τον τοποθετητή και να είναι έτοιμη για τοποθέτηση σε 5 μόλις λεπτά, χωρίς να χρειάζεται «εργοστασιακή» παρέμ-

60

Μάρτιος 2010

βαση. Το μειωμένο μέγεθος των προφίλ της (μόνο 27 χιλ.) την καθιστά κατάλληλη για τοποθέτηση σχεδόν παντού, ενώ ο πολύ χαμηλός οδηγός των 7 χιλ. επιτρέπει τόσο το άνετο πέρασμα παιδικών καροτσιών όσο και ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Το πλάτος της μονόφυλλης φθάνει το 1,85 μ., ενώ της δίφυλλης τα 3,70 με ύψος έως 2,45 μ.


Plissé Advance Kit Την παγκόσμια αποκλειστικότητα της Genius, την αυθεντική Plissé αλλά σε κιτ διαθέτει στην ελληνική αγορά η ΑΣΚ. Η Plissé Advance, είναι μια καινοτομία στα συστήματα εντομοπροστασίας. Παρά την ίδια εμφάνιση, τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ίδια προφίλ της Plissé, έχει την ιδιαιτερότητα της αυξομείωσης του ύψους από τον ίδιο τον κατασκευαστή έως και 40 εκ. εύκολα και γρήγορα με ένα κόψιμο. Με αυτόν τον τρόπο ο κατασκευαστής αποφεύγει την κατά μονάδα παραγ-

γελία σήτας, αλλά με την ευελιξία που του προσφέρει το προϊόν, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει στοκ, εξοικονομώντας χρόνο στην διεκπεραίωση των εργασιών του.

Μέγιστο πλάτος

Ελάχιστο / Μέγιστο ύψος

1 μ.

2,05 μ./ 2,45 μ.

1,52 μ.

2,05 μ./ 2,45 μ.

1,50 μ.

2,05 μ./ 2,45 μ.

1,70 μ.

2,05 μ./ 2,45 μ.

Σήτα Plissé

Μία μοναδική πρόταση στις σήτες πλισέ διαφορετική από τις άλλες, με πτυσσόμενη λειτουργία και χωρίς κάτω οδηγό. Προσφέρει ιδιαίτερη ασφάλεια χάρις στην απουσία ελατηρίου επαναφοράς και διακρίνεται για την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. Παρά την στιβαρή της κατασκευή, η σήτα διακρί-

νεται για την ανεμπόδιστη κύλιση που κάνει τη λειτουργία της εύκολη από κάθε ηλικίας χρήστη. Τα προφίλ που τη συνθέτουν είναι μόλις 36 χιλ. και παραδίδεται έτοιμη σε μέτρα, μονόφυλλη έως 1,35 πλάτος, δίφυλλη, τρίφυλλη ή τετράφυλλη που καλύπτει ανοίγματα έως και 6 μ.

Μάρτιος 2010

61


Εταιρίες - Προτάσεις 401 SECURITY

400 SECURITY

402 SECURITY

Λειτουργικές και ασφαλείς λύσεις Οι νέες αρχιτεκτονικές σπανιολέτες και χωνευτές κλειδαριές συρομένων της SECURITY LOCK είναι δημιουργίες ειδικού σχεδιασμού που συνδυάζουν εξαιρετική ασφάλεια με μοναδική αισθητική.

Μ

ε πολυετή δυναμική παρουσία και άκρως επιτυχημένη πορεία στην αγορά, η SECURITY LOCK σχεδιάζει και παράγει εξαρτήματα και μηχανισμούς για κουφώματα αλουμινίου ασύγκριτης ποιότητας και λειτουργικότητας, που τη διατηρούν στην κορυφή των προτιμήσεων των κατασκευαστών. Η πείρα και εμπειρία του ανθρωπίνου δυναμικού διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων, ενώ η οξυδέρκεια των στελεχών της την κρατά σταθερά μπροστά από τις εξελίξεις. Με γνώμονα τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις που αφορούν στην κομψότητα και μοναδικότητα της αισθητικής αλλά και τις ανησυχίες του τελικού χρήστη για ασφάλεια και προστασία, η SECURITY LOCK προέβη στην ανάπτυξη μία νέας σειράς σπανιολέτων και χωνευτών κλειδαριών συρομένων που 62

Μάρτιος 2010

ικανοποιούν πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις. Αισθητικά αποτελούν μία ξεχωριστή πρόταση που «ξεχειλίζει» από κομψότητα με λιτούς και απέριττους τόνους. Ταυτόχρονα, η τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρίας εγγυώνται ασφάλεια που δεν κάνει συμβιβασμούς, με μία σειρά λειτουργικών πλεονεκτημάτων που στοχεύουν στις απλές και μικρές λεπτομέρειες που βελτιώνουν την άνεση της διαβίωσης. Η σειρά των προϊόντων SECURITY είναι ρυθμιζόμενη για όλες τις σειρές κουφωμάτων και η τοποθέτηση είναι μία υπόθεση απλή που γίνεται σε ελάχιστο χρόνο. Σε επίπεδο ασφάλειας, το διπλό κεντρικό κλείδωμα εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα αντιδιαρρηκτικής προστασίας. Για όλες τις σειρές έχουμε προσαρμογή της ντίζας, για έξτρα κλείδωμα πάνω-κάτω (οδηγούς), ενώ η ύπαρξη ενσωματωμέ-

νου αμορτισέρ βελτιώνει περαιτέρω τη λειτουργικότητα. Τα προϊόντα διατίθενται χωρίς χούφτα στο έξω μέρος του προφίλ για καλύτερη αντιδιαρρηκτική προστασία και άριστη θερμομόνωση. Η δυνατότητα κλειδώματος που αφήνει το παράθυρο λίγο ανοιχτό για εξαερισμό προσθέτει περαιτέρω πόντους στη λειτουργικότητα της σειράς SECURITY. Σε επίπεδο αισθητικής έχει υιοθετηθεί νέο design με μεταλλικό καπάκι για να μη φαίνονται οι βίδες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ποικιλία λαβών σπανιολέτας για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη, με όμοια προσαρμογή σε όλα τα κουφώματα, εξασφαλίζοντας απόλυτη ομοιομορφία στο χώρο. Ειδική μνεία αξίζει στο αρχιτεκτονικό design της σειράς που εναρμονίζεται άψογα με κάθε μοντέρνο κτίριο.


© Sch�co

Tεχνικά θέματα

Του Λυμπέρη Λυμπερόπουλου, Αρχιτέκτoνα, lymperis@teemail.gr

Συστήματα σκίασης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εφαρμογές, επιλογές και είδη συστημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο ρόλος τους στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιριακού κελύφους και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα σύγχρονα κτίρια.

Τ

α σύγχρονα κτίρια συχνά χρησιμοποιούν διάφανα υλικά δημιουργώντας γυάλινους όγκους και προκαλώντας το ενδιαφέρον με τη μορφή και τη σχέση τους με το υπάρχον περιβάλλον. Ο έλεγχος του φωτός στο εσωτερικό ενός κτιρίου αποτελεί βασική ανάγκη. Σχετίζεται άμεσα με τις επιλογές του αρχιτέκτονα, τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και την προστασία του περιβάλλοντος. Παρατηρείται πλέον μια τάση οικολογικής συνείδησης του κτιρίου, με παραμέτρους που λαμβάνονται υπ' όψιν από τη φάση σχεδίασης. Παθητικά συστήματα σκίασης μελετώνται ως αναπόσπαστο τμήμα του κτιρίου, με αποφυγή εκ των υστέρων παρεμβάσεων για τη βελτίω64

Μάρτιος 2010

ση των συνθηκών διαβίωσης στο εσωτερικό. Οι αυξημένες απαιτήσεις για ηλιοπροστασία έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ποικιλίας συστημάτων σκίασης στην αγορά όσον αφορά στη μορφή, τον τρόπο εφαρμογής, το υλικό, το βαθμό προστασίας.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ηλιοπροστασία Ο βαθμός σκίασης εξαρτάται από τη θέση του ήλιου, αλλά και από τον προσανατολισμό και τη γεωμετρία του κτιρίου. Η πορεία που διαγράφει ο ήλιος πάνω από την περιοχή μελέτης κατά τη διάρκεια του χρόνου, συχνά επηρεάζει τις επιλογές του μελετητή. Ο ήλιος κινείται από ανατολή σε δύση, διαγράφοντας κα-

μπύλη με μέγιστο σημείο στο βορρά, για το βόριο ημισφαίριο της γης. Τη χειμερινή περίοδο ο ήλιος κινείται χαμηλά με πορεία μικρότερη της καλοκαιρινής περιόδου, οπότε η ανατολή και η δύση του ηλίου μετατοπίζονται βορειότερα. Η προστασία της νότιας πλευράς είναι ευκολότερη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, διότι το καλοκαίρι ο ήλιος κινείται ψηλά και το χειμώνα χαμηλά. Η σκίαση της ανατολικής και δυτικής πλευράς κρίνεται δυσκολότερη, διότι έχει έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Τα αντίστροφα ισχύουν για το νότιο ημισφαίριο. Εκτός από την άμεση ακτινοβολία του ηλίου, σημαντικός παράγοντας είναι και η διάχυτη ακτινοβολία, που προέρχεται από διαδοχικές ανακλάσεις και διαθλάσεις


στην ατμόσφαιρα και το περιβάλλον. Η άμεση ακτινοβολία προσδιορίζεται και ελέγχεται σχετικά εύκολα. Η διάχυτη δεν έχει συγκεκριμένη διεύθυνση, ούτε σταθερή ένταση. Επηρεάζεται από το υψόμετρο του ήλιου, το έδαφος και τις αστικές συνθήκες.

Ταξινόμηση συστημάτων σκίασης Ιδανική προστασία από τον ήλιο προσφέρει η ύπαρξη δέντρου και μάλιστα φυλλοβόλου. Το καλοκαίρι σκιάζει με το φύλλωμά του και δροσίζει το κτίριο, ενώ το χειμώνα αφήνει τις ακτίνες του ηλίου να ζεσταίνουν το χώρο. Επειδή όμως δεν υπάρχουν πάντα δέντρα περιμετρικά των κτιρίων, υπάρχουν διάφορα συστήματα σκίασης που τα συνο-

Το κτιριακό κέλυφος είναι ο βασικός ρυθμιστής της ενεργειακής απαίτησης ενός κτηρίου. Τα θερμικά και οπτικά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών του κτιριακού κελύφους καθορίζουν τον κώδικα ενεργειακής συμπεριφοράς του.

δεύουν. Η επιλογή του τρόπου ηλιοπροστασίας διαμορφώνει την αισθητική του χώρου και συνδυάζε-

ται με τα υλικά και το ύφος της κατασκευής. Ανάλογα με την τοποθέτηση των συστημάτων σκίασης σε σχέση με την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, αυτά διακρίνονται σε εξωτερικά, περιεχόμενα στους υαλοπίνακες και εσωτερικά. Επίσης ταξινομούνται σε σταθερά και κινητά, οριζόντια και κατακόρυφα. Στην πράξη, συναντάμε συνδυασμό όλων των παραπάνω. Η εξωτερική τοποθέτηση σκίαστρου προλαβαίνει την ηλιακή ακτινοβολία πριν εισέλθει στο κτίριο (η ανακλώμενη και απορροφώμενη θερμότητα παραμένουν στο εξωτερικό του κτιρίου) και αφήνει καθαρό τον εσωτερικό χώρο. Χρειάζεται συχνότερη επισκευή ή αντικατάσταση λόγω της φθοράς από τις καιρι-

Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΚΙΑΣΗ ΤΟΥ

Μάρτιος 2010

65


Tεχνικά θέματα

κές συνθήκες. Η εσωτερική τοποθέτηση επιφάνειας σκίασης προϋποθέτει απόσταση από τον υαλοπίνακα για εξαερισμό και απομάκρυνση του θερμού αέρα μεταξύ τους, κατάλληλη επιλογή χρώματος και υλικού για μεγαλύτερη αντανάκλαση της ακτινοβολίας. Αποτελεί διακοσμητική επιφάνεια για τον εσωτερικό χώρο και

66

Μάρτιος 2010

φθείρεται λιγότερο. Στην παραπάνω κατηγορία συστημάτων σκίασης ανήκουν οι τέντες οριζόντιας και κατακόρυφης τοποθέτησης με ποικιλία επιφανειών από τεντόπανα, υφάσματα pvc, χρωματισμών και τρόπου κίνησης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η κίνηση γίνεται μέσω βραχίονα (κασέτες) ή συρματόσχοινων (τύπου baloon), χειροκίνητα ή με μοτέρ, ασύρματα ή ενσύρματα, με αισθητήρα ηλίου ή αέρα. Για την εξωτερική σκίαση χρησιμοποιούνται επίσης ρόλερ και οριζόντιες περσίδες με κασέτα ή πλευρικό μηχανισμό (ηλεκτροκίνητο ή χειροκίνητο) και οδηγούς με ντίζα ή προφίλ αλουμινίου για υψηλή απόδοση ηλιοπροστασίας. Καινοτομία αποτελεί η χρήση ανοξείδωτου πλέγματος με ποικιλία μορφών και συνδυασμό ράβδων και συρματόσχοινων σε επενδύσεις όψεων για ορισμό προστατευτικού πετάσματος. Το εμπόριο διαθέτει πληθώρα εναλλακτικών συστημάτων εσωτερικής σκίασης. Τα υφασμάτινα ρόλερ, ρόμαν και πλισέ, καθώς και οι κατακόρυφες περσίδες από ύφασμα ή ξύλο ελέγχουν τη διαφάνεια και παρέχουν περιορισμένη θερμομόνωση. Τα περιεχόμενα στους υαλοπίνακες συστήματα τοποθετούνται στο κενό μεταξύ των δυο τζαμιών και είναι βενετικές περσίδες ή ρολά. Η οριζόντια τοποθέτηση σκιάστρων, λειτουργεί ως σύστημα προβόλων πάνω από τα ανοίγματα, στο ύψος του πρεκιού. Η σκίαση εξαρτάται από τις διαστάσεις του σχηματιζόμενου προβόλου και το υλικό. Πρόκειται για απλή λύση και ενδεί-

κνυται για το νότιο προσανατολισμό. Η κατακόρυφη τοποθέτηση επιλέγεται συνήθως για ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό. Πολλές φορές η τοποθέτηση σκιάστρων ορίζει ένα νέο επίπεδο σε ικανή απόσταση από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου, δημιουργώντας ένα κέλυφος, ένα είδος δεύτερης επιδερμίδας. Στις διπλοκέλυφες αυτές κατασκευές, η απόσταση μεταξύ κτιρίου και πετάσματος, που ονομάζεται ζώνη θερμικής άνεσης, συμβάλλει στο δροσισμό λόγω ενδιάμεσης κυκλοφορίας του αέρα και απαγωγής της θερμότητας και τη δημιουργία μιας «θερμικής ασπίδας». Επιπλέον, ο «κρύος» αυτός φλοιός, λειτουργεί ως διακόπτης για τους βόρειους ανέμους κατά τους χειμερινούς μήνες. Η χρήση ενός δεύτερου φλοιού είναι εφικτή ως αναδρομική εξωτερική μόνωση σε υπάρχοντα κτίρια.

Στήριξη και αγκύρωση Κάθε σύστημα σκίασης ανεξάρτητα από τη μορφή και το μέγεθός του, κατά τη φάση της κατασκευής, θέτει τη δική του πρόκληση ως προς τη στατική επάρκεια και την ασφάλεια. Γι' αυτό σχεδιάζονται τα ανάλογα συστήματα στήριξης. Πρόκειται για πλαίσια, οδηγούς και δοκούς που αποτελούν στατικό μέρος του κτιρίου ή λειτουργούν ανεξάρτητα (αυτοφερόμενα), είναι εμφανή ή μη, με ποικιλία από υλικά, εξαρτήματα, αγκύρια, συνδέσεις και τελειώματα. Για την επιλογή του τρόπου στήριξης από τον μηχανικό, λαμβάνονται υπ' όψιν το μέγεθος του συστή-


Tεχνικά θέματα οι οποίες με την κίνησή τους ελέγχουν την σκίαση του χώρου (τοποθέτηση τόσο οριζόντια, όσο και κατακόρυφα). Το σχήμα των περσίδων είναι πτερυγόμορφο, ελλειψοειδούς μορφής, λόγω τρόπου παραγωγής και βέλτιστης ανακλαστικότητας. Η κίνηση του συστήματος είναι περιστροφική για κάθε περσίδα με χειροκίνητο μηχανισμό (μανιβέλα, διακόπτης) ή αυτόματα, οπότε υπολογίζεται η τροχιά του ηλίου με αλγόριθμους, γίνεται χρήση αισθητήρα φωτός και υδραυλικού συστήματος αμορτισέρ. Η σκίαση εξαρτάται από το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα των περσίδων, την κλίση, την μεταξύ τους απόσταση, αλλά και την απόσταση από το κυρίως κτίριο. Στην αγορά κυκλοφορούν επίσης εξειδικευμένες λύσεις για αυτοφερόμενα συστήματα στέγασης μεγάλων ανοιγμάτων, που καλύπτουν τις απαιτήσεις σκίασης με συρόμενα ή ανοιγόμενα στοιχεία. Σε μεταλλικούς φορείς τοποθετείται κάλυψη από αδιάβροχο και εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό με νευρώσεις αλουμινίου, το οποίο αναδιπλώμενο σύρεται προς τη μια πλευρά.

οπότε έχουμε αποφυγή υπερθέρμανσης. Επιπλέον πρόκειται για ασφαλές υλικό, που δεν είναι τοξικό, δεν μαγνητίζεται, δεν καίγεται, αντέχει

68

Μάρτιος 2010

στην υπεριώδη ακτινοβολία και ανακυκλώνεται χωρίς να υποβαθμίζονται οι ιδιότητές του. Τα συστήματα σταθερών περσίδων αλουμινίου, είναι γρίλιες διαμορφωμένες από ειδικά φύλλα με τυποποίηση διαστάσεων, υδατοστεγανά, που επιτρέπουν τον αερισμό. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλες επιφάνειες επαγγελματικών χώρων, και λόγω της πυκνής τους διάταξης, ορίζουν νέα επιφάνεια ως οπτική συνέχεια των απολήξεων του κτιριακού όγκου. Το συνηθέστερο είδος κατασκευής είναι επιφάνεια με περιστρεφόμενες περσίδες από προφίλ αλουμινίου

Πηγές: «Συστήματα σκίασης κτιρίων», Β. Καραχάλιου Λ. Λυμπερόπουλος, Περιοδικό «Aluminium Magazine» Φεβρουάριος 2005 σελ. 102-106. «Τα συστήματα ηλιοπροστασίας ως στοιχεία της όψης των κτιρίων», «Το πρόβλημα της αγκύρωσης στα συστήματα σκίασης», «Ο ρόλος της σκίασης στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων», Περιοδικό “Sun & Shadow” Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ), Ν. 3661/08 (ΦΕΚ 89/Α/19-05-2008). Κ. Μάντης «Νέα προϊόντα και εξελίξεις στη βιομηχανία αλουμινίου στην Ελλάδα. Συμβολή στην αειφόρο δόμηση», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 21-23 Μαΐου 2008.


• Διάσταση περσίδας αλουμινίου 87,5 mm • Δυνατότητα κλίσης περσίδων απο 0ο έως 80ο • Χειρισμός με μανιβέλα ή μοτέρ • Μέγιστο μήκος περσίδων 5 μέτρα • Προστασία από τον ήλιο και τη βροχή • Εύκολη τοποθέτηση • Απεριόριστες δυνατότητες κατασκευής

Δείτε την από κοντά στην έκθεση INFACOMA 18 - 21 / 02 / 2010 Περίπτερο 15 ΙΣ, STAND 52

Tηλ.: 22990 49880-2 Εργοστάσιο: Παναγίτσας 15, ΒΙ.ΠΕ. Mαρκόπουλου Aττικής, T.K. 19003, T.Θ. 320 Fax: 22990 49883, www.g-s.gr • e-mail: info@g-s.gr

P.10.06

P.01.10

P.09.08

ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ

P.09.08

ONDULA


άνθρακα της τάξης των 31Mt τον χρόνο που οφείλεται στην «πραγματοποιήσιμη κάμψη της ανάγκης για θέρμανση». Η δε δυναμικότητα μείωσης της ζήτησης πετρελαίου είναι 43 Mtoe τον χρόνο, που αντιστοιχεί σε περίπου 10% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου στον κτηριακό τομέα, που το 2005 ήταν 445 Mtoe. Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των συστημάτων σκίασης στην παροχή φυσικού φωτισμού στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα όταν ζουν ή εργάζονται υπό συνθήκες φυσικού φωτισμού, παρ’ ότι υπό συνθήκες τεχνητού φωτισμού. Γι αυτό στην περίπτωση τοποθέτησης παθητικού συστήματος σκίασης με σταθερές περσίδες, είναι καθοριστική η μόνιμη γωνία των περσίδων, έτσι ώστε να επιτρέπουν στις ηλιακές ακτίνες να περνούν στο χώρο διαβίωσης το χειμώνα που η τροχιά του ήλιου είναι χαμηλή και να τις εμποδίζουν το καλοκαίρι που η τροχιά του ήλιου είναι ψηλότερη. Ακόμη κάθε προσανατολισμός σκιάζεται διαφορετικά. Έτσι σε νότιες όψεις προτιμώνται τα οριζόντια σκίαστρα ενώ κατακόρυφα ή διαγώνια πτερύγια προτιμώνται σε ανατολικές και δυτικές

Σχήμα 1

όψεις. Από την άλλη, σε περίπτωση τοποθέτησης ενεργού συστήματος σκίασης με περιστρεφόμενες περσίδες, οι οποίες ρυθμίζονται χειροκίνητα ή αυτόματα, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχος επιτρέποντας στο κτήριο να αντιδρά στις εξωτερικές αλλαγές (κλίση του ήλιου, συννεφιά κ.λ.π). Στην περίπτωση πλήρους αυτοματοποιημένου ρυθμιζόμενου σκιάστρου οι περσίδες ακολουθούν την πορεία του ηλίου κι έτσι βελτιστοποιείται η ποσότητα του φυσικού φωτισμού στο κτήριο. Τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου συστήματος σκίασης είναι: • Η αποτελεσματικότητα της σκίασης • Η θερμική ακτινοβολία • Τα φορτία ανεμοπίεσης • Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού Η αποτελεσματική σκίαση εξαρτάται από την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων σκίασης αλλά και την τοποθέτηση κατάλληλων υαλοπινάκων με υψηλές ιδιότητες θερμικής μόνωσης ή σκίασης. Για παράδειγμα, με τον σωστό συνδυασμό συστήματος σκίασης και υαλοπινάκων θερμικής μόνωσης, η ποσότητα της μεταδιδόμενης ηλιακής ενέργειας στο εσωτερικό του κτηρίου μπορεί να μειωθεί στο 20%. Οι τύποι εξωτερικών συστημάτων σκίασης είναι τρεις: 1. τα σταθερά σκίαστρα σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη (σχ1) 2. τα ρυθμιζόμενα περιστρεφόμενα σκίαστρα σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη (σχ 2) 3. τα σκίαστρα σε διάταξη προβόλου (σχ 3)

Σχήμα 2

Στην επιλογή συστήματος σκίασης με σταθερά σκίαστρα, οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: • η γωνία των περσίδων • το πλάτος της περσίδας • η απόσταση μεταξύ των περσίδων • η απόσταση από την πρόσοψη του κτηρίου • το ύψος της πρόσοψης ή του παραθύρου • το μήκος σκίασης • η γωνία προσπτώσεως των ηλιακών ακτίνων • σε περίπτωση προβόλου, το μήκος του Οι προαναφερθείσες παράμετροι πρέπει να υπολογιστούν από τον αρχιτέκτονα του έργου, ώστε να προσδιοριστεί το κατάλληλο σύστημα σκίασης για το τεχνικό έργο. Επίσης, βασική υποχρέωση του αρχιτέκτονα για την ορθή μελέτη σκίασης ενός έργου , είναι ο προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης του κτηρίου και της τροχιάς του ηλίου μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, για όλες τις εποχές, στην συγκεκριμένη περιοχή. Πηγή: Τεχνικοί κατάλογοι EXALCO A.E.

Σχήμα 3

Μάρτιος 2010

71


Συστήματα

Ολοκληρωμένες προτάσεις συστημάτων σκίασης Σήμερα, που οι κλιματικές αλλαγές, τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα προβλήματα που συνδέονται με την ενέργεια είναι πρωτοσέλιδες ειδήσεις, τα συστήματα σκίασης της EXALCO, Solar 100 και Solar 200 δίνουν λύσεις σε κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.

Σ

ύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις του αρχιτεκτονικού «βιοκλιματικού» σχεδιασμού, ο έλεγχος της ηλιακής ενέργειας που εισέρχεται στο εσωτερικό των κτιρίων με τη χρήση εξωτερικών συστημάτων σκίασης, αποτελεί σημαντική πηγή εξοικονόμησης ενέργειας. Η εξωτερική σκίαση δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης του εισερχόμενου φωτός στα επιθυμητά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στον έλεγχο της θερμοκρασίας και εξασφαλίζει ομοιόμορφες συνθήκες σε κάθε χώρο. Βελτιώνει δηλαδή σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας με τον πιο ευχάριστο υγιεινό και οικολογικό τρόπο. Την ίδια στιγμή εξασφαλίζεται οικονομία μέσω του μειωμένου αρχικού κόστους εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού για κλιματισμό στο κτίριο καθώς και μέσα από το μειωμένο κόστος χρήσης αυτού. Παρακολουθώντας ανελλιπώς τις τάσεις της σύγχρονης δόμησης και της αρχιτεκτονικής η Exalco δημιούργησε τη σειρά συστημάτων εξωτερικής σκίασης Albio Shading Systems.

ALBIO Solar 100 Το σύστημα Albio Solar 100 αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για εξωτερική σκίαση κτιρίων με χρήση περσίδων αλουμινίου σχήματος ατράκτου. 72

Μάρτιος 2010

Το σύστημα εκτός από τα προφίλ των περσίδων και τα προφίλ που χρησιμοποιούνται ως οδηγοί για την στήριξη των περιλαμβάνει και ειδικό προφίλ οδηγού για εύκολη καθ’ ύψος ρύθμιση της θέσης της περσίδας. Μια ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων εξασφαλίζει στο σύστημα απόλυτη ακρίβεια και ευκολία τοποθέτησης σε κάθε κτίριο, ενώ διατίθονται και μηχανισμοί για έλεγχο της κίνησης στις περσίδες με δυνατότητα τηλεχειρισμού. Το σύστημα Solar 100 καλύπτει το 100% των εφαρμογών της κατηγορίας αυτής για στοίχιση οριζόντια ή κατακόρυφη και για περσίδες σταθερές η κινητές. Η συμβατότητα του Solar 100 με όλα τα συστήματα υαλοπετασμάτων της EXALCO δίνει απεριόριστες δυνατότητες αρχιτεκτονικών αυτοσχεδιασμών στη σκίαση προσόψεων κτιρίων.

ALBIO Solar 200 Το σύστημα Albio Solar 200 δίνει δυνατότητες εξωτερικής σκίασης με χρήση σταθερών περσίδων αλουμινίου διαφόρων σχημάτων. Το σύστημα αποτελείται από προφίλ περσίδων σε σχήμα ‘L’ και σχήμα ‘οβάλ’, οδηγούς στήριξης – τοποθέτησης και τα εξαρτήματα. Το σύστημα Albio Solar 200 προτείνεται για κατακόρυφη εξωτερική σκίαση με τις περσίδες σε οριζόντια διάταξη, καθώς και για σκίαση τύπου προβόλου. Ο βαθμός σκίασης καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ των περσίδων Στα προφίλ των συστημάτων εξωτερικής σκίασης δίνεται η δυνατότητα επιλογής φινιρίσματος μεταξύ ανοδίωσης (απλής, σε αποχρώσεις INOX & multicolour σε μπλε, κόκκινη και πράσινη) και ηλεκτροστατικής βαφής από την παλέτα 75 διαφορετικών χρωμάτων της Exalco.


ALBIO Solar 100 – Υαλοπέτασμα με σκιάδια Κινητή περσίδα Solar 100 σε υαλοπέτασμα ALBIO 102

Λεπτομέρειες συναρμολόγησης περιστρεφόμενης περσίδας Σύστημα σκίασης με μονό σύνδεσμο

Σύστημα σκίασης με διπλό σύνδεσμο

Συναρμολόγηση βάσης μοτέρ

Συναρμολόγηση ντίζας με μονό σύνδεσμο.

Μάρτιος 2010

73


ΤΟΜΕΣ

Μάρτιος 2010

75


Συστήματα Λειτουργία συστήματος

Μία νέα, ευέλικτη πρόταση στα συστήματα σκίασης Σε αρμονία με τις σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής που επιθυμεί την αποτελεσματική σκίαση ενός κτιρίου, η ALUSET διαθέτει στην αγορά ένα πρωτοποριακό σύστημα που συναρμολογείται εύκολα και γρήγορα, με μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Μ

έρα με τη μέρα το κλίμα αλλάζει και η ηλιακή ακτινοβολία έχει όλο και περισσότερες επιπτώσεις στην ενεργειακή απόδοση των σύγχρονων κτιρίων, ιδίως αυτών που περιβάλλονται από μεγάλα υαλοστάσια. Αποτέλεσμα είναι η χρήση των συστημάτων σκίασης να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η ALUSET αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η ανάγκη για την ύπαρξη λειτουργικών και ευέλικτων συστημάτων σκίασης γίνεται 76

Μάρτιος 2010

ολοένα και πιο επιτακτική, διευκολύνει το έργο του επαγγελματία με μία μοντέρνα λύση που καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις. Το νέο σύστημα σκίασης συγκαταλέγεται στις πρωτοποριακές προτάσεις στον τομέα προστασίας κτιρίων από την ηλιακή ακτινοβολία και συγκεντρώνει μοναδικά πλεονεκτήματα. Αποτελείται από μικρό αριθμό προφίλ αλουμινίου, που καλύπτουν όμως όλες τις πιθανές εφαρμογές. Οι διαστάσεις των περσίδων σκίασης ξεκινούν από ένα πλάτος 150 mm και φτάνουν μέχρι και τα 400 mm. Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από ένα σωληνωτό προφίλ υψηλής αντοχής, το οποίο συνδέεται με δυο ισχυρές γωνίες, και μέσα σε αυτό ενσωματώνονται οι περσίδες αλουμινίου. Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα οι περσίδες να είναι σταθερές, ή κινητές. Στην περίπτωση που

είναι κινητές, η περιστροφή τους μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα, με ένα λειτουργικό περιστροφικό χειριστήριο, είτε με ηλεκτρικό μοτέρ μέσω διακόπτη ή και τηλεχειρισμού. Ο τρόπος με τον οποίο συναρμολογείται το κάθε τελάρο, είναι πολύ απλός, δίνοντας τη δυνατότητα, ανάλογα με τις διαστάσεις της κατασκευής, να συναρμολογηθεί είτε στο χώρο κατασκευής ή και επιτόπου στο κτίριο. Όλα τα εξαρτήματα (άξονες, παξιμάδια ασφαλείας, πείροι κ.λπ.) κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, συμβάλλοντας στη μεγάλη αντοχή και τη μακροχρόνια χρήση, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με το νέο σύστημα σκίασης της ALUSET, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γνωστή βιομηχανία διέλασης αλουμινίου.


Συστήματα

Πέργκολες και στέγαστρα αλουμινίου, ιδιαίτερης αισθητικής Ευέλικτες λύσεις προστασίας από ήλιο και βροχή, που προσθέτουν στην αισθητική του κτηρίου, αναβαθμίζουν την εξωτερική όψη παλαιών κτισμάτων και συμβάλλουν στην άνετη διαβίωση.

Τ

α συστήματα σκίασης σε αυλές, κήπους και πλατείες δημιουργούν σημεία δροσιάς, ενώ εκείνα που προσαρμόζονται στο εξωτερικό των κτιρίων, εκτός από χαμηλότερες θερμοκρασίες ικανοποιούν και τους όρους βιοκλιματικής κατασκευής προσφέροντας οικονομία και μείωση της ενέργειας Η ALUMINCO, με βάση παραμέτρους όπως το ντιζάϊν και την αισθητική, συγχώνευσε την εμπειρία και την τεχνογνωσία με την λειτουργική απλότητα για την δημιουργία ξεχωριστών συστημάτων σκίασης που περιλαμβάνουν πέργκολες και στέγαστρα εισόδου. Οι πέργκολες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των εξωτερικών χώρων, μοντέρνων ή κλασσικών κατασκευών. Η αναμφισβήτητη ποιό-

τητά κατασκευής τους εγγυάται μεγάλη αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, προσδίδοντας ταυτόχρονα την αίσθηση του παραδοσιακού. Οι πέργκολες είναι εύκολες στη συναρμολόγηση και στην τοποθέτηση, προσαρμόζονται σε κάθε χώρο ενώ είναι μελετημένες έτσι ώστε να δέχονται πολυκαρμπονικά φύλλα, ραμποτέ αλουμίνιο ή πανί, δημιουργώντας ένα μικροκλίμα που συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου. Βάφονται ηλεκτροστατικά με ειδική επεξεργασία seaside class για προστασία από την αρμύρα και δεν χρειάζονται συντήρηση. ∆ιατίθενται σε μεγάλη χρωματική ποικιλία σε αποχρώσεις από RAL, RAFAELLO & ΜΑΤ, καθώς και ειδικά χρώματα & αποχρώσεις σε απομίμηση ξύλου. Τα στέγαστρα εισόδου της

ALUMINCO αποτελούν την ιδανική λύση προστασίας των κύριων εισόδων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων από τη βροχή και την ηλιακή ακτινοβολία. Κατασκευάζονται από καθαρό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, σε παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια και προσφέρουν τη δυνατότητα κάλυψης με κρύσταλλο ή συμπαγή πολυκαρμπονικά και ακρυλικά φύλλα. Στηρίζονται εύκολα, χωρίς να επεμβαίνουν στην αρχιτεκτονική του κτιρίου και διατίθενται σε όμορφα σχέδια, που προσφέρουν άρτια αισθητική και λειτουργικότητα στα σύγχρονα κτίρια. ∆ιατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις 140, 180 και 220 cm με βάθος 1000mm και στο πάχος που απαιτείται ανάλογα με την υπόλοιπη κατασκευή. Τα συστήματα σκίασης της ALUMINCO προφυλάσσουν τα κτίρια από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και συμβάλλουν στη διαμόρφωση των ιδανικών συνθηκών σε εξωτερικούς και κοινόχρηστους χώρους, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας και απαράμιλλη αισθητική. Μάρτιος 2010

77


Συστήματα

Ολοκληρωμένη πρόταση ηλιοπροστασίας Το Europa Shadow ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής σκίασης, οριζόντιας ή κάθετης διάταξης των πτερυγίων, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε προσόψεις κτιρίων, όσο και σαν “πέργκολα”.

Η

σειρά “EUROPA SHADOW” είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός και κατ’ επέκταση της θερμοκρασίας, σε σχέση με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Η φιλοσοφία και ο σχεδιασμός της σειράς, έχει ως γνώμονα, την εναρμονισμένη αισθητική με κάθε αρχιτεκτονικό στυλ, την κατασκευαστική ευελιξία και την οικολογική συνείδηση. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της περσίδας με τη μορφή πτερυγίου, που προτείνει η EUROPA, δίνει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης στην εξωτερική όψη νέων ή 78

Μάρτιος 2010

και παλαιών κτιρίων. Η σειρά «EUROPA SHADOW” σχεδιάστηκε ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του 21ου αιώνα, για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την προτίμηση των αρχιτεκτόνων – μηχανικών, για το “γυάλινο κέλυφος” των κτιρίων, δίνοντας πολλές δυνατότητες εφαρμογής. Είναι ένα σύστημα, οριζόντιας ή κάθετης διάταξης των πτερυγίων, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε προσόψεις κτιρίων, όσο και σαν “πέργκολα” με σκοπό τον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα πτερύγια έχουν αεροδυναμικό σχήμα για την αποφυγή υπερθέρ-

μανσης του εσωτερικού χώρου, την προστασία των χρηστών από την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς επίσης και την ασφάλεια του κτιρίου από κίνδυνο θραύσης των υαλοπινάκων. Τα πτερύγια στη κατασκευή μπορεί να είναι με σταθερή κλίση ή με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής κλίσης από το χρήστη. Η κίνηση των πτερυγίων γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικού μηχανισμού μεταφέροντας την κίνηση αυτών μέσω μιας ντίζας. Το μήκος σε μια κατασκευή μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 4m. Επίσης, μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών καλύπτει κάθε τύπο κατασκευής του συστήματος.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΜΕ ΜΟΤΕΡ

ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Μάρτιος 2010

79


Συστήματα

Ανοιγοκλειόμενη πέργκολα ONDULA H ONDULA έρχεται να ταράξει τα νερά στο χώρο της πέργκολας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου σκίαση, μοναδική λειτουργικότητα και εντυπωσιακή αισθητική που μόνο οι λύσεις αλουμινίου μπορούν να επιτύχουν.

Γ

ια μία ακόμη φορά η εταιρία GS καινοτομεί, παρουσιάζοντας ένα νέο πρωτοποριακό προϊόν αλουμινίου που αφορά στην αποτελεσματική σκίαση ενός χώρου. Με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής για περιορισμό της ηλιακής ακτινοβολίας για λόγους ενεργειακής οικονομίας αλλά και ανετότερης και ποιοτικότερης διαβίωσης, και μετά από ενδελεχή έρευνα και σχολαστικό σχεδιασμό, η εταιρία ανέπτυξε το μοναδικό σύστημα ανοιγοκλειόμενης πέργκολας ONDULA. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση εκλεπτυσμένης αισθητικής και άριστης ποιότητας κατασκευής. Η νέα πέργκολα της GS έχει ήδη γί-

80

Μάρτιος 2010

νει αντικείμενο συζητήσεων και θετικών μηνυμάτων από τους επαγγελματίες της αγοράς των οποίων την εμπιστοσύνη φαίνεται να έχει ήδη κερδίσει με τα μοναδικά της πλεονεκτήματα και την απλότητα της τοποθέτησής της. Οι περσίδες αλουμινίου της πέργκολας ONDULA είναι ηλεκτροστατικά βαμμένες με διάσταση 87,5 χιλ. και μέγιστο μήκος 5 μέτρα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να κλίνουν από 0ο έως 80ο. Το σύστημα προστατεύει αποτελεσματικά από ήλιο και βροχή, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες κατασκευής και υψηλή ανθεκτικότητα στις έντονες καιρικές συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη βέλτιστη απορροή των υδάτων η ελάχιστη κλίση πρέπει να είναι 8%. Ο χειρισμός γίνεται με μανιβέλα ή μοτέρ. Η τοποθέτηση του συστήματος ONDULA είναι ιδιαίτερα απλή, διευκολύνοντας τα μέγιστα το έργο του επαγγελματία. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρα-

κτηριστικά, η ελάχιστη προεξοχή περσίδας είναι 50 χιλ., ενώ η μέγιστη είναι 300 χιλ. Η μέγιστη απόσταση των οδηγών είναι 1.200 χιλ. και το μέγιστο μήκος πέργκολας 5.000 χιλ. Στην περίπτωση 2,3,4 ή 5 οδηγών το μέγιστο μήκος πέργκολας είναι 1.500, 2.700, 3.900 και 5.000 χιλ. αντίστοιχα. Οι περσίδες είναι απαραίτητο να προεξέχουν ώστε να καλύπτουν το σύστημα χειρισμού της πέργκολας (μανιβέλα ή μοτέρ). Σε αρμονία με τη φήμη που την ακολουθεί η GS καινοτομεί εκ νέου, παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά ένα μοναδικό προϊόν στο χώρο της σκίασης που συνδυάζει αισθητική, λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Με έξυπνη λειτουργία, κομψό σχεδιασμό και την ποιοτική σφραγίδα της GS αναμένεται να αποτελέσει μία εκ των πρώτων επιλογών για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να επιτυχούν την υψηλού επιπέδου σκίαση μίας κατοικίας.


Συστήματα

EL 8200 Flexi: Ευέλικτο σύστημα φυσούνας Μία λειτουργική λύση για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων διαθέτει στην αγορά η ELVIAL, η οποία συνδυάζει κατασκευαστική ευελιξία, άριστη στεγανότητα και μοναδική θέα.

Η

ELVIAL θέτει καινούργια πρότυπα στην κατασκευή φυσούνας για επαγγελματικούς χώρους με τη νέα σειρά EL 8200 Flexi. Η ξεχωριστή σειρά αναπτύχθηκε με πολύ μεράκι από την εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προσταγές της αγοράς.

82

Μάρτιος 2010

Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών κατασκευών με μέγιστο ύψος 3 μέτρων και χωρίς οριζόντιο χώρισμα για άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Το σύστημα EL 8200 προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για την κάλυψη πολύ μεγάλων ανοιγμάτων,

με άριστη στεγανότητα και μεγάλη διαύγεια χάρη στην ελάχιστη παρουσία αλουμινίου στην όψη. Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματα της νέας σειράς της ELVIAL περιλαμβάνεται ο επίπεδος οδηγός για εύκολη αναδίπλωση, η ειδική επίπεδη λαβή ασφαλείας που δεν εμποδίζει την αναδίπλωση των φύλλων και η δυνατότητα δημιουργίας ανοιγόμενων φύλλων στο κέντρο της φυσούνας, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα, χωρίς να χρειάζεται να αναδιπλωθεί η φυσούνα. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα κατασκευής ζυγού αριθμού φύλλων κινούμενα προς μία κατεύθυνση (π.χ. 4-0-0) και η δυνατότητα κατασκευής μονού αριθμού φύλλων με ανεξάρτητο φύλλο στο τέλος. Το σύστημα δέχεται επιπρόσθετα κλειδαριά βάθους 30 χιλ. χωρίς πρόσθετες κατεργασίες. Η σειρά EL 8200 Flexi, χάρη στην ευελιξία της, συνδυάζει την υψηλή λειτουργικότητα με την άνεση ενός ενιαίου ανοίγματος, απομονώνοντας το χώρο από τα στοιχεία της φύσης όταν αυτό απαιτείται. Μέσω της διακριτικής της αναδίπλωσης δε, χαρίζει μια ανεμπόδιστη θέα στον τελικό χρήστη όπως προστάζουν οι μοντέρνες τάσεις της αρχιτεκτονικής.


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μάρτιος 2010

83


EUROPA 5500

EUROPA 5500: Αντικατασταση ανοιγόμενου κουφώματος

Το σύστημα EUROPA 5500 φέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά στην απόλυτη μόνωση που απαιτούν οι έντονες κλιματολογικές συνθήκες. Ένας μοναδικός συνδυασμός υψηλής θερμοδιακοπής, κομψής αισθητικής και απαράμιλλης λειτουργικότητας, που χαρίζει «έντονη ταυτότητα» σε κάθε χώρο. Ο μοντέρνος σχεδιασμός με απαλές γραμμές και απέριττες καμπύλες, αφήνει μία αυθεντική αίσθηση κομψότητας, που ικανοποιεί κάθε σύγχρονη αρχιτεκτονική απαίτηση. Επιπρόσθετα, το σύστημα προσφέρει υψηλού επιπέδου στεγανότητα στο νερό και τον αέρα (ακόμα και όταν η ταχύτητα του ανέμου και της βροχής αγγίζει τα 210 χλμ. την ώρα - πιστοποίηση Ε.Κ.ΑΝ.ΑΛ.), ιδανική εφαρμογή, στιβαρότητα και αντοχή για κάθε τύπο θερμοδιακοπτόμενου κουφώματος. Για πρόσθετη ασφάλεια η σειρά είναι διαθέσιμη και με μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων, που «κλειδώνει» περιμετρικά μέχρι και σε 26 διαδοχικά σημεία, ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής. Οι εφαρμογές του συστήματος περιλαμβάνουν παράθυρα, μπαλκονόπορτες, εισόδους, φεγγίτες, προβαλλόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά και άλλες κατασκευές όπου απαιτείται θερμομόνωση. Το EUROPA 5500 χρησιμοποιεί ως βάση την CAMERA EUROPEA και λάμες πολυαμιδίου μήκους 24 χιλ. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των προφίλ Uf είναι 2.78 W/m2K (σύμφωνα με το prEN 10077-2). Η κατεργασία των προφίλ γίνεται στο ειδικά διαμορφωμένο πρεσάκι 5500 της PIEJA.

Μάρτιος 2010

85


Συστήματα EUROPA 2550 Το EUROPA 2550 είναι ένα θερμομονωτικό συρόμενο σύστημα υψηλών προδιαγραφών για απαράμιλλη μόνωση και λειτουργικότητα, και στις μεγάλες διαστάσεις. Ακολουθεί τις γραμμές σχεδιασμού της σειράς EUROPA 2500, ενώ μπορεί να συνδυαστεί άριστα με τη ανοιγόμενη σειρά EUROPA 5500. Πέρα από ασφάλεια, σύγχρονη αισθητική και εξαιρετική αντοχή, προσφέρει υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. Το υβριδικό σύστημα της EUROPA δέχεται τον πρωτοποριακό μηχανισμό «GOS-S» της GIESSE, με δυνατότητα διπλής επιλογής (απλό συρόμενο / ανασηκούμενο), χρησιμοποιώντας τα ίδια προφίλ. Πιο συγκεκριμένα, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει τα απλά ράουλα (με 45 κιλά / ρόδα) και να τοποθετήσει στο φύλλο βουρτσάκια ή τον ανασηκούμενο μηχανισμό (για μέγιστο βάρος 200 κιλά / ρόδα) και να τοποθετήσει στο φύλλο λάστιχα. Τα ράουλα ολισθαίνουν επάνω στο ανοξείδωτο έλασμα του οδηγού, δημιουργώντας μία ευθύγραμμη ομαλή και εύκολη μετακίνηση των φύλλων. Με την παραπάνω διπλή επιλογή, ο επαγγελματίας μπορεί να καλύψει κάθε κατασκευαστική απαίτηση από συμβατικές έως και ανασηκούμενες, προσφέροντας στον τελικό καταναλωτή την ιδανική λύση για τις απαιτήσεις του. Η κατεργασία των προφίλ γίνεται στο ειδικά σχεδιασμένο πρεσάκι 2550 της PIEJA. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν συρόμενα κουφώματα, επάλληλα, χωνευτά και άλλες κατασκευές όπου απαιτείται θερμομόνωση.

86

Μάρτιος 2010

EUROPA 2550: Αντικατασταση επάλληλου κουφώματος


Tεχνικές συμβουλές

Για βέλτιστη αποδοτικότητα στις αντικαταστάσεις Αν και η αποδοτικότητα των συστημάτων σήμερα είναι εντυπωσιακή σε σχέση με το παρελθόν, η ελλιπής γνώση που οδηγεί σε λανθασμένη χρήση ή λάθη στην τοποθέτηση των κουφωμάτων, δεν επιτρέπουν στην πράξη την εκπλήρωση των θεωρητικών δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας. Ακόμη και ο τρόπος που οι ένοικοι ενός κτιρίου το χρησιμοποιούν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ενεργειακή του απόδοση. Επιμέλεια: Ευθυμία Ντίβη

88

Τ

α κουφώματα δεν είναι μόνο τα «μάτια» του κτιρίου, αλλά τα στοιχεία που συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στη διαμόρφωση της αισθητικής του. Κάποιοι από τους λόγους που οδηγούν στην αντικατάσταση των κουφωμάτων είναι η βελτίωση της θερμομόνωσης, της ηχομόνωσης, της προστασίας κατά των διαρρήξεων, καθώς και οι νέες δυνατότητες για τη δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων επιτυγχάνοντας βέλτιστη χρήση του φυσικού φωτισμού. Σε κάθε περίπτωση η ανακαίνιση του κτιρίου που συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση των κουφωμάτων πρέπει να συνδυάζεται με το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου. Μεγάλη προσοχή πρέπει βέβαια να δείχνεται, όταν πρόκειται για συγκριτικές προσεγγίσεις κουφωμάτων, γιατί πρέπει να λαμβάνεΜάρτιος 2010

ται υπόψη ότι η συμπεριφορά του χρήστη μπορεί να στρεβλώσει την πραγματική αξία ενός κουφώματος. Σε ότι αφορά στη θερμομόνωση ενός κτιρίου η αντικατάσταση των κουφωμάτων παίζει ένα σημαντικό ρόλο και οι παράγοντες αξιολόγησης που λαμβάνονται υπόψη είναι: • Η βελτίωση των ενεργειακών ιδιοτήτων των κουφωμάτων που συμβάλλει στη θερμοκρασιακή άνεση. • Ο σαφώς μικρότερος βαθμός εμφάνισης του φαινομένου συμπύκνωσης στα κουφώματα. • Το πρόβλημα του επαρκούς εξαερισμού που δε λύνεται μόνο με την καλή στεγάνωση των κουφωμάτων αλλά πρέπει να σχεδιάζεται και να λύνεται αυτόνομα. • Η εξοικονόμηση ενέργειας για την οποία δεν αρκεί η αντικατάσταση των διπλών συμβατικών τζαμιών

με σύγχρονους υαλοπίνακες, αλλά και η χρήση άργκον στο διάκενο των υαλοπινάκων που μειώνει εμφανώς το θερμοτεχνικό σημείο των κτιρίων και επιτρέπει έτσι την εξοικονόμηση ενέργειας. • Η οικονομική αξιοποίηση της αντικατάστασης των παλαιών με νέα κουφώματα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη συμπεριφορά του χρήστη και το σχεδιασμό του κτιρίου.

Η στεγανότητα των κουφωμάτων Ο βαθμός στεγανότητας των κουφωμάτων είναι μία από τις προϋποθέσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η οδηγία 2002/91/ΕΚ συντάχτηκε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρωτόκολλο του Κιότο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι


θερμικές απώλειες, ακόμη και αν η τοιχοποιία είναι καλά μονωμένη υπάρχουν αν τα κουφώματα δε διαθέτουν στεγανότητα και περιμετρική μόνωση. Στο παρελθόν που δεν υπήρχαν κανονισμοί θερμομόνωσης για τα κτίρια οι ένοικοί τους κατέφευγαν στη χρήση χοντρών υφασμάτων για κουρτίνες και χειροποίητων ανεμοφρακτών για να παρεμποδίσουν τη διαρροή του αέρα. Τα μοντέρνα κτίρια, που υπόκεινται στους σύγχρονους κανονισμούς θερμομόνωσης σε συνδυασμό με τον σημερινό τρόπο διαβίωσης και τις ελλιπείς γνώσεις για τα πλεονεκτήματα του αερισμού ενός χώρου, οδηγούν συχνά στην ύπαρξη μεγάλου ποσοστού υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου με το συνεπαγόμενο κίνδυνο της εμφάνισης του φαινομένου συμπύκνωσης. Όταν ο φυσικός αερισμός δεν μπορεί να διασφαλίζεται από το χρήστη, πρέπει να εγκαθίστανται συστήματα εξαερισμού. Αυτά θα μπορούσαν να είναι, είτε κεντρικές, είτε αυτόνομες συσκευές εξαερισμού, συνδεδεμένες με το κάθε κούφωμα.

Εξοικονόμηση ενέργειας με καλύτερη θερμομόνωση Είναι δεδομένο πως με την καλύτερη θερμομόνωση εξοικονομείται ενέργεια, όμως οι προϋποθέσεις είναι πολύπλοκες. Λόγω της ελλιπούς γνώσης ή λαθών στην κατασκευή και την τοποθέτηση, στην πράξη δεν εκπληρώνονται οι θεωρητικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Ακόμη και ο τρόπος που οι ένοικοι ενός κτιρίου το χρησιμοποιούν, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το βαθμό εκπλήρωσης των δυνατοτήτων του. Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1ο C στο εσωτερικό του κτιρίου μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 6%.

Λόγοι αντικατάστασης κουφωμάτων Οι σύγχρονες ανάγκες υπαγορεύουν πιο ευρύχωρες κατοικίες με μεγάλα ανοίγματα, όψεις και θέες, οι οποίες βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τα μικρά ανοίγματα των συμπαγών κατασκευών του παρελθόντος. Ανεξάρτητα πάντως από τη νομοθεσία, η εξοικονόμηση

Κουφώματα με μονό τζάμι Ο κανονισμός θερμομόνωσης προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο θερμοπερατότητας για την αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων, για αυτό και δεν επιτρέπεται πια η χρήση μονών τζαμιών. Τα σύγχρονα κτίρια με κουφώματα που φθάνουν να έχουν χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας, πληρούν τις απαιτήσεις θερμομόνωσης και συμβάλλουν στην άνεση της διαβίωσης. Συνεπώς είναι απαραίτητη η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων όχι μόνο για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και για λόγους ευεξίας.

Ο κανονισμός θερμομόνωσης προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο θερμοπερατότητας για την αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων, για αυτό και δεν επιτρέπεται πια η χρήση μονών τζαμιών.

και η ορθολογική χρήση της ενέργειας αποτελούν επιταγή της κοινής λογικής, σε μια εποχή που η ανησυχία για την αποσταθεροποίηση του κλίματος λόγω εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου έχει ενταθεί, ενώ παράλληλα οι τιμές των συμβατικών καυσίμων καλπάζουν και οι καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες προβάλλουν δυναμικά στο προσκήνιο. Η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων συμβάλλει όχι μόνο στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά προσφέρει και: • Υψηλότερη ευεξία • Καλύτερη θερμομόνωση

Υπάρχει μεγάλο εύρος επιλογής συστημάτων τεχνητού αερισμού, που μπορούν να είναι κεντρικά ή αυτόνομα για κάθε ένα κούφωμα

Μάρτιος 2010

89


Tεχνικές συμβουλές

Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων

• Καλύτερη ηχομόνωση περατότητας του νέου κουφώμα• Καλύτερη προστασία από τις διαρτος πρέπει να είναι σαφώς χαμηρήξεις λότερη. Αυτό θα λύσει προβλήμα• Βελτιωμένη προστασία από την τα όπως το φαινόμενο της συμπύηλιακή ακτινοβολία κνωσης, της μειωμένης θερμομό• Καλύτερη εκμετάλλευση του φυνωσης και της ανεμοπερατότητας. σικού φωτισμού χάρη στα μεγαλύ- • Κουφώματα με ενεργειακά αποτερα κουφώματα δοτικούς υαλοπίνακες: Στην αντικατάσταση των κουφωμάτων αν χρησιμοποιηθούν υαλοπίναΠροτάσεις για την κες ενεργειακά αποδοτικοί (low αντικατάσταση κουφωμάτων E) βελτιώνεται κατά πολύ η άνεΌταν τα κουφώματα πρέπει να αντικατασταθούν ή όταν πρέπει να ση διαβίωσης και μειώνεται ακόμη γίνει ανακατασκευή των προσόψεων περισσότερο η κατανάλωση ενέρενός κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνεγειας (ειδικά στην περίπτωση των ται σοβαρά υπόψη η πιθανή εγκατάμεγάλων ανοιγμάτων). σταση σύγχρονων ενεργειακά αποΠαράλληλα πρέπει να σχεδιάζεδοτικών κουφωμάτων για την βελτί- ται και ο τρόπος αερισμού. Η αποωση του εσωτερικού μικροκλίματος τελεσματικότητα του φυσικού αεριτου κτιρίου. σμού εξαρτάται από τις συνήθειες • Παράθυρο με διπλό τζάμι: Όταν του χρήστη. Όταν δεν είναι εφικτός γίνεται η αντικατάσταση ενός κου- ένας επαρκής φυσικός αερισμός φώματος, η ελάχιστη τιμή θερμο- από το χρήστη, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων τεχνητού αερισμού που μπορούν να είναι κεντρικά ή αυτόνομα για κάθε ένα κούφωμα. Αυτού του είδους ο αερισμός δεν οδηγεί σε απώλειες θερμότητας.

Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα επιβάλλουν την ταυτοποίηση των ενεργειακά αποδοτικών υαλοπινάκων με την ετικέτα της Σήμανσης CE 90

Μάρτιος 2010

αέρα, να οδηγηθεί από το εσωτερικό στο εξωτερικό περιβάλλον για να μην αυξηθεί υπερβολικά, προκαλώντας δυσανεξία. Οι νέες συνήθειες, η αυξημένη χρήση νερού, ο μεγαλύτερος αριθμός φυτών που τοποθετούνται στους εσωτερικούς χώρους, καθώς και η αυξημένη θερμομόνωση της τοιχοποιίας οδηγεί σε αύξηση της υγρασίας. Παράλληλα η δυσκολία συχνού αερισμού των χώρων λόγω της πολύωρης απουσίας των ενοίκων από τα σπίτια τους και της λανθασμένης αντιμετώπισης λειτουργίας θερμαντικών ή κλιματιστικών συσκευών για την εξοικονόμηση ενέργειας, οδηγεί σε σημαντική αύξηση του ποσοστού υγρασίας (εμφανώς πάνω από 50%). Η αποτελεσματικότητα του φυσικού αερισμού εξαρτάται από τις συνήθειες του χρήστη. Απλά υγρόμετρα βοηθούν το χρήστη να καθορίζει ακριβώς το βαθμό αερισμού. Πρέπει να μελετούνται κατάλληλες λύσεις για την αντικατάσταση του φυσικού αερισμού που θα επιτρέπει στον υγρό αέρα να οδηγείται στο εξωτερικό του κτιρίου. Αν δεν μπορεί να διασφαλιστεί επαρκής φυσικός αερισμός από το χρήστη, μπορούν να εγκατασταθούν συσκευές αερισμού. Πρέπει να δίνονται οι κατάλληλες λύσεις για τρόπο αερισμού, ώστε ο υγρός αέρας να μεταφέρεται προς τα έξω.

Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κουφωμάτων

Είναι γνωστό ότι, ανάμεσα σε δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες, προκαλείται μία συνεχής ροή θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο, κάτι που συμβαίνει το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, αλλά και το καλοκαίρι, από τον εξωτερικό θερμό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτή η ροή θερμότητας είναι αδύνατο να Υγρασία εμποδιστεί τελείως και μπορεί, μόνο, Οι ανθρώπινες δραστηριότητες να περιοριστεί ως προς την ένταση της καθημερινότητας όπως το μα- και τη διάρκειά της. γείρεμα, το πλύσιμο, ακόμη και η ανθρώπινη αναπνοή συμβάλλουν 1. Απώλεια θέρμανσης στη δημιουργία υγρασίας (φαινόΟ συντελεστής θερμικής απόμενο συμπύκνωσης) που θα πρέ- δοσης Uw χαρακτηρίζει την ενερπει δια μέσω της εναλλαγής του γητική ποιότητα ενός κουφώματος.


Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής τόσο λιγότερη θερμότητα χάνεται από κάθε στοιχείο που συνθέτει το κούφωμα. • Παράθυρο με μονό τζάμι • Παράθυρο με διπλό τζάμι Uw περίπου 2,8W/m2K (μείωση στο μισό της ενεργειακής απώλειας σε σχέση με τα κουφώματα με μονό τζάμι). • Παράθυρο με ενεργειακά αποδοτικούς υαλοπίνακες Low E: Uw περίπου 0,6 ως 1,5W /m2K. Έχει μόνο το 10-25% της απώλειας ενέργειας σε σχέση με τα κουφώματα με μονό τζάμι. Αυτό επιτυγχάνεται ουσιαστικά με την ύπαρξη αερίου στο διάκενο και την προσθήκη ειδικής επικάλυψης, που αντανακλά την υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα συνηθισμένα κουφώματα δεν αντανακλούν καμία θερμική ακτινοβολία. 2. Αεροπερατότητα Εξαιτίας της ελλιπούς στεγάνωσης και του τρόπου που ο χρήστης χειρίζεται τα παράθυρα προκαλείται απώλεια θέρμανσης στο εσωτερικό του κτιρίου ταυτόχρονα με την ανανέωση του αέρα. Ο βαθμός αεροπερατότητας ενός κουφώματος χαρακτηρίζει τη ροή του αέρα μεταξύ των φύλλων και της κάσας και εκφράζεται ως τιμή α (Συντελεστής περατότητας των αρμών). Η ροή του αέρα εξαρτάται από την ταχύτητά του, τη γεωμετρία του κτιρίου και το ύψος του καθώς και την τοπογραφία της περιοχής.

μοποιηθεί στη θέρμανσή του. • Παράθυρο με μονό τζάμι: τιμή g περίπου 0,85 • Παράθυρο με μονωτικό τζάμι: τιμή g περίπου 0,75 • Παράθυρο με ειδικό θερμονωτικό τζάμι: τιμή g περίπου 0,6 Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος της εναλλαγής θερμότητας σε ένα κτίριο γίνεται μέσα από τους υαλοπίνακες, ενώ σε μικρότερο βαθμό συμμετέχουν η κάσα και τα φύλλα. Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται σε κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από την εφαρμογή του νόμου για υποχρεωτική θερμομόνωση του κελύφους ή σε εκείνα με υψηλό ποσοστό παραθύρων σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια.

Η αντικατάσταση του απλού με διπλό υαλοπίνακα βελτιώνει αισθητά την κατάσταση, ιδιαίτερα αν το διάκενο ανάμεσα στα κρύσταλλα πληρωθεί με αέρια χαμηλής θερμοαγωγιμότητας. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πλήθος επιλογών ως προς τον τύπο και τη συμπεριφορά των κουφωμάτων στη διάβρωση, την αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα, καθώς και του επιπέδου θερμομόνωσης ή ηχομόνωσης που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την σωστή χρήση και συντήρηση. Πηγή: “Wann ist ein Fensteraustausch sinnvoll“, Joern Peter Lass, Juergen Benitz-Wildenburg Η σύγχρονη αρχιτεκτονική έχει στραφεί προς τα μεγάλα ανοίγματα για την βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού.

3. Κέρδος ηλιακής ενέργειας Σε αντίθεση με τα αδιαφανή στοιχεία, όπως οι τοίχοι, μέσα από τα τζάμια μπορεί να γίνει εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, οδηγώντας στο θετικό αποτέλεσμα πως την άνοιξη και το φθινόπωρο το κτίριο θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Συνεπώς τα κουφώματα στη νότια πλευρά συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, αντισταθμίζοντας τις όποιες απώλειες από τα ανοίγματα που βρίσκονται στα δυτικά και ανατολικά τμήματα του κτιρίου. Η τιμή g εκφράζει το βαθμό στον οποίο η ηλιακή ακτινοβολία, μέσα από το τζάμι μπαίνει στο εσωτερικό του δωματίου και συνεπώς μπορεί να χρησιΜάρτιος 2010

91


Ρεπορτάζ

Κ.ΕΝ.Α.Κ. και επακόλουθα!.. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας και... άλλα ευτράπελα!

Μύθοι και πραγματικότητες, προχειρότητες και αστεϊσμοί που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γέλιο αν δεν ήταν τόσο οδυνηροί για έναν κλάδο που ασφυκτιά και αγωνιά.

Της Πηνελόπης Λεονταρά

92

Ε

ξακολουθεί η ατέρμονη αναμονή στο... ακουστικό μας για τον περίφημο και ταλαιπωρημένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), που θα «...καλύψει μια υστέρηση σε συμμόρφωση Κοινοτικής οδηγίας από το 2006», σύμφωνα με την Υπουργό Τίνα Μπιρμπίλη στην πρώτη συνέντευξη Τύπου της νέας χρονιάς που παραχώρησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στα μέσα Ιανουαρίου. Σε εκείνη την ιστορική συνέντευξη, η Υπουργός είπε μεταξύ άλλων «...Θέλω να τονίσω ότι αυτή η διαδικασία που σήμερα ξεκινάμε με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και με τον ενεργειακό κανονισμό των κτιρίων, πιστεύουμε ότι θ’ αλλάξει ουσιαστικά την αγορά. Θ’ αναθερμάνει την οικοδομική δραστηριότητα, ειδικά στα υφιστάμενα κτίρια τα μεγάλα, όπως σας ανέφερα, πάνω από 1.000 τετραγωνικά…». Αναφερόμενη δε, στους τρεις πολύ μεγάλους τομείς που περιλαμβάνει για το Υπουργείο η εξοικονόμηση στα κτήρια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το τρίτο μεγάλο κομμάτι των παρεμβάσεων στο χώρο της εξοικονόμησης και το οποίο θα παρουσιαστεί με το κλείσιμο της διαβούλευσης αυτής, δηλαδή σε 20 περίπου ημέρες, είναι τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που

Μάρτιος 2010

θα περιλαμβάνουν και το πρόγραμμα εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα. Ο λόγος είναι ότι, όπως είχα πει και σε προηγούμενες δηλώσεις μας, δε μπορούμε να προχωρήσουμε σε πρόγραμμα εξοικονόμησης χωρίς ενεργειακό κανονισμό, γιατί τότε δε θα μπορούμε να μετράμε τι ουσιαστικά έχουμε εξοικονομήσει. Φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε ένα συνολικό πρόγραμμα εξοικονόμησης το οποίο δε θα καλύπτει μόνο τα κτίρια κατοικίας. Θέλουμε να περιλαμβάνουμε κάποιες θεματικές ενότητες που θα προωθήσουμε με συναρμόδιους Υπουργούς, ένα πρόγραμμα για τα νοσοκομεία, ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης για τις φυλακές, ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης για όλα τα δημόσια κτίρια και κυρίως αυτά που έχουν 24ωρη λειτουργία, τα δημόσια κτίρια, καθώς όπως είπα και στην αρχή το πρόγραμμα κατοικίας». Την 31η Ιανουαρίου τελείωσε η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρ-

μανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού». Άξιζαν πραγματικά οι ώρες μελέτης και παρακολούθησης των απόψεων που κατατέθηκαν από επαγγελματίες του χώρου της δόμησης και όχι μόνο. Η προχειρότητα και η μη επικαιροποίηση του ΚΕΝΑΚ από τον προϋπάρχοντα ΚΟΧΕΕ – που δεν είδε ποτέ το φως της ημέρας – δεν διέφυγε από κανέναν και η αναφορά δε στις ΤΟΤΕΕ (Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε.) που έχουν συνταχθεί από πολλών ετών και δεν περιλαμβάνουν τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα ευρωπαϊκά πρότυπα (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ), τα οποία σε σημαντικό βαθμό είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, καθώς υποστηρίζουν Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, βάζει σε σκέψεις για τον έλεγχο που γίνεται σε κείμενα τα οποία προωθούνται για Υπουργικές Αποφάσεις και τις γνώσεις που διαθέτουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου. Ένας από τους πιο εμπεριστατωμένους και άρτιους σχολιασμούς ήταν αυτός που έγινε από το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων – Α.Π.Θ.(Δ.


Μπίκας, Αικ. Ευμορφοπούλου, Δ. Αραβαντινός, Κ. Αξαρλή, Αικ. Τσικαλουδάκη, Θ. Θεοδοσίου). Δεν τον δημοσιεύουμε αυτούσιο, γιατί ο ΚΕΝΑΚ κατ’ ουσία δεν αφορά τους κατασκευαστές κουφωμάτων, από την στιγμή που δεν συμμετέχουν στην μελέτη. Αυτό όμως που τους αφορά πλήρως είναι η κατανόηση του ζητουμένου βάση των προδιαγραφών του μελετητή. Μεταφέρω ένα μικρό απόσπασμα από τον σχολιασμό της ομάδας του Α.Π.Θ που έκρινα ως το πιο χαρακτηριστικό και αναδεικνύει την προχειρότητα ενός Κανονισμού, ο οποίος αρχίζει να μοιάζει με το γεφύρι της Άρτας. Το απόσπασμα που επέλεξα αναφέρεται στο Παράρτημα 12. του Κανονισμού που είναι ο κατάλογος οδηγιών.

Γράφει η ομάδα του Α.Π.Θ.: Για το συγκεκριμένο παράρτημα ας επιτραπεί με αυστηρότητα η γενικόλογη παρατήρηση ότι είναι βιαστικά και πρόχειρο γραμμένο και άρα κακογραμμένο. Εμπεριέχει πληθώρα λαθών, ορισμένα των οποίων είναι ανεπίτρεπτα για μελετητή ή κατασκευαστή μηχανικό, ανακρίβειες, ασάφειες και ελλείψεις. Ένας κατάλογος οδηγιών οφείλει να είναι προσεκτικά γραμμένος, με αρκετές κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τόσο σχεδιαστικές, όσο και περιγραφικές (υπό τύπο τεχνικής έκθεσης), να αποφεύγει τις γενικολογίες, να μη δημιουργεί συγχύσεις και να υποδεικνύει τεκμηριωμένες επιστημονικά λύσεις. Προς τεκμηρίωση των παραπάνω, ενδεικτικά αναφέρεται: • Στη 2η σύσταση: Τι σημαίνει «αντικατάσταση των ανοιγμάτων»; Προφανώς εννοούσε: «αντικατάσταση των κουφωμάτων».Και λίγο παρακάτω: «Τα συρόμενα παράθυρα …» αντί για «Τα συρόμενα κουφώματα …».Τι σημαίνει «επιφέρει συνεχή αερισμό της θερμομόνωσης»; Προφανώς εννοούσε ότι το θερμομονωτικό υλικό έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και επηρεάζεται από τις κλιματικές διακυμάνσεις. Πέραν αυτού όμως, ο βαθμός ευαισθησίας του κάθε θερ-

μομονωτικού υλικού στους ποικίλους εξωτερικούς παράγοντες είναι διαφορετικός. Υπάρχουν θερμομονωτικά υλικά (κυρίως τα ανόργανα) που κανένα τέτοιο κίνδυνο δεν διατρέχουν. Παρουσιάζουν όμως ενδεχομένως άλλους κινδύνους, για τους οποίους ουδεμία νύξη γίνεται. • Στην 3η σύσταση: Αναφέρει: «Η τοποθέτηση εξωτερικών παραθυρόφυλλων περιορίζει ακόμη περισσότερο τις απώλειες ανοιγμάτων» (!) «και ιδιαίτερα σε περίπτωση υψηλής ανεμόπτωσης» (!). Προφανώς εννοούσε: Η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών στοιχείων στα κουφώματα περιορίζει ακόμη περισσότερο τις απώλειες θερμότητας από αυτά (τα κουφώματα) και ιδιαίτερα σε περίπτωση υψηλής ανεμοπίεσης. • Στην 4η σύσταση: Αναφέρει: «η εξωτερική θερμομόνωση που καλύπτει ενιαία το κτιριακό κέλυφος περιορίζει τις θερμογέφυρες που δημιουργούνται κυρίως στις συναρμογές (φέροντος οργανισμού και τοιχοποιίας), περιορίζοντας και τα φαινόμενα υγρασίας». Επ’ αυτού: α) Η εξωτερική θερμομόνωση δεν καλύπτει πάντα ενιαία το κτιριακό κέλυφος. Π.χ. τι γίνεται στους προβόλους; β) Θα ήταν προτιμότερη η διάκριση φέροντος οργανισμού και τοιχοποιίας πλήρωσης, καθώς και η τοιχοποιία μπορεί να είναι φέρουσα, όπως και ο φέρων οργανισμός με την ευρύτερη έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί τμήμα της τοιχοποιίας. γ) Δεν περιορίζονται τα φαινόμενα υγρασίας γενικώς, αλλά το ενδεχόμενο επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών (δρόσου) στις εσωτερικές επιφάνειες των δομικών στοιχείων. Αναφέρεται ακόμη ότι αν εφαρμοσθεί εσωτερική μόνωση (εννοεί θερμομόνωση) «απαιτείται μεγάλη προσοχή στην επιλογή των θερμομονωτικών υλικών που τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους». Ισχύει το εντελώς αντίθετο. Στην περίπτωση εσωτερικής θερ-

μομονωτικής προστασίας μπορεί να εφαρμοσθεί οποιοδήποτε θερμομονωτικό υλικό, αρκεί να τοποθετηθεί σωστά και να επικαλυφθεί με τα κατάλληλα υλικά και να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος από το ενδεχόμενο υγροποίησης υδρατμών. Ενδεχομένως, και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, θα μπορούσε να οδηγηθεί κάποιος σε επιλεγμένες λύσεις, αλλά για διαφορετικούς λόγους (π.χ. για λόγους πυρασφάλειας), πάντως όχι για λόγους θερμομονωτικής προστασίας. • 5η σύσταση: Παραδόξως, δεν υπάρχει… Χωρίς να έχει νόημα μια περαιτέρω επισήμανση λαθών και αδυναμιών, είναι σαφές ότι αυτό το παράρτημα ή θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να ξαναγραφτεί με μεγαλύτερη επιμέλεια και προσοχή. Ορθογραφικά λάθη, συντακτικά λάθη και λάθη πληκτρολόγησης (στο σύνολο του προσχεδίου). Σε όλο το κείμενο βρίσκονται διάσπαρτα αρκετά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη αλλά και λάθη πληκτρολόγησης ή αβλεψίας, αναπόφευκτο βέβαια σε τέτοια μεγάλα κείμενα, που όμως είναι σκόπιμο να διορθωθούν. Εμφανίζεται για παράδειγμα το υποκείμενο στον ενι-

Μάρτιος 2010

93


Ρεπορτάζ κό αριθμό και το ρήμα στον πληθυντικό ή το αντίστροφο, το αντικείμενο στην ονομαστική πτώση, η στίξη σε λανθασμένη θέση και πολλά άλλα. Ιδιαίτερα έχει «ταλαιπωρηθεί» το ρήμα «βάλλω» με όλα τα παράγωγα από τη σύνθεσή του με προθέσεις: καταβάλλω, επιβάλλω, προβάλλω κ.τ.λ. Άλλοτε χάνει αναίτια το ένα λ και άλλοτε χρεώνεται και τα δύο, χωρίς να υπάρχει λόγος. Το καλύτερο όλων θα ήταν το τελικό κείμενο να δεχθεί μια γενική φιλολογική επιμέλεια. Υπάρχουν όμως και λάθη, τα οποία ξεφεύγουν από τις γνώσεις ενός φιλολόγου και άπτονται αυτών ενός μηχανικού. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια από αυτά παρακάτω και καλό θα ήταν να διορθωθούν: α) Η μονάδα μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ: - Εμφανιζόμενη γραφή: W/m•K. - Ορθή γραφή: W/(m•K) ή W/m/K. β) Η μονάδα μέτρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας k: - Εμφανιζόμενη γραφή: W/m²•K. - Ορθή γραφή: W/(m²•K) ή W/ m²/K. γ) Παράρτημα 4, σελίδα 3: Η αναγραφή των μονάδων του συντελεστή θερμοδιαφυγής 1/Λ δεν δίνεται σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.), στο οποίο δίνονται όλες οι υπόλοιπες και αυτό δημιουργεί σύγχυση και λανθασμένους υπολογισμούς: - Εμφανιζόμενη γραφή: m²•h•C/ kcal. - Ορθή γραφή: m²•K/W. δ) Παράρτημα 5, σελίδα 2η, σειρά 6η:

94

Μάρτιος 2010

- Εμφανιζόμενη γραφή: στεγανωτικά. - Ορθή γραφή: στεγανοποιητικά. Δεν υπάρχει στα ελληνικά η λέξη «στεγανώνω». Το ορθό είναι «στεγανοποιώ». ε) Σε μεγάλο μέρος του κειμένου (π.χ. σε όλο σχεδόν το παράρτημα 5) λανθασμένος συμβολισμός της μονάδας του μέτρου: - Εμφανιζόμενη γραφή: Το μέτρο αποδίδεται με «μ». - Ορθή γραφή: Το μέτρο να αποδίδεται παντού σύμφωνα με το S.I. με «m». στ) Ομοίως, στο παράρτημα 8, αλλά και σε άλλα σημεία, ο συμβολισμός του λίτρου εμφανίζεται ποικιλοτρόπως όχι όμως στην ορθή γραφή του. - Εμφανιζόμενη γραφή: lit (3η σελίδα) και lt (11η σελίδα). - Ορθή γραφή: l σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.). ζ) Επίσης στο S.I. το μέγεθος του έτους δεν υπάρχει. Μονάδα μέτρησης είναι το δευτερόλεπτο που αποδίδεται με s. Ως εκ τούτου κανένας λόγος δεν επιβάλλει τα μεγέθη που εισάγουν το μέγεθος του έτους να το αποδίδουν με το αγγλικό «year» ή «y», όπως συμβαίνει σε μεγάλο μέρος των παραρτημάτων 8, 9, 10 και 11. Για παράδειγμα: - Εμφανιζόμενη γραφή: kWh/y, lit/y, m³)/y. - Ορθή γραφή: kWh/έτος, l/έτος, m³/έτος. η) Η λέξη πιλοτή είναι γλωσσικό αντιδάνειο της γλώσσας μας και δεν συντρέχει κανένας λόγος να γραφτεί με λατινικούς χαρακτήρες. - Εμφανιζόμενη γραφή: pilotis. - Α’ ορθή γραφή: πιλοτή (με απλοποίηση της ορθογραφίας). - Β’ ορθή γραφή: πυλωτή (με διατήρηση της ορθογραφία της μητρικής λέξης «πυλών»). θ) Στον πίνακα 4.2. του παραρτήματος 4 (σελίδα 4): - Εμφανιζόμενη γραφή: αφρώδης πολυστυρώλη. - Ορθή γραφή: αφρώδης εξηλασμένη πολυστυρόλη (ή πολυστερίνη). ι) Θα πρέπει να παρουσιάζεται ενιαίος συμβολισμός των μεγε-

θών και ενιαία ορολογία σε όλη την έκταση του κειμένου. Π.χ., όπως προελέχθη, συντελεστής k πρέπει να εμφανίζεται παντού ως k ή U και όχι άλλοτε με τον έναν συμβολισμό και άλλοτε με τον άλλο και να αναφέρεται πάντοτε ως συντελεστής θερμοπερατότητας και όχι άλλοτε ως θερμοπερατότητας και άλλοτε ως θερμικής διαπερατότητας. - Εμφανιζόμενη γραφή: Συντελεστές θερμικής διαπερατότητας ανοιγμάτων. - Ορθή γραφή: Συντελεστές θερμοπερατότητας κουφωμάτων. Αλήθεια υπάρχει κάποιος αρμόδιος να μας πει πόσος χρόνος απαιτείται για το «σουλούπωμα» του ΚΕΝΑΚ; Η Υπουργός τότε είχε τονίσει ότι «Όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τον ενεργειακό κανονισμό και τους ενεργειακούς επιθεωρητές, θα ανακοινωθούν και τα προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Είπα - συνέχισε - ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί σε 20 μέρες περίπου. Ακριβώς τότε θα ανακοινώσουμε και τα μέτρα εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα». Έχουν περάσει πολύ περισσότερες από τις ημέρες που είχαν οριοθετηθεί και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ, τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, και... το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Πάνου, ένας εκ των συμμετεχόντων στην διαβούλευση, έγραψε «Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν εξουσιοδοτεί την δυνατότητα Υπουργικής Απόφασης να καταργήσει Προεδρικό Διάταγμα. Συνεπώς το ΠΔ για την Θερμομόνωση θα παραμείνει ισχυρό και θα υπάρξει νομική συσυποστασία διατάξεων. Συνεπώς η μορφή αυτού του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει να αλλάξει και να μεταβληθεί σε Π.Δ. ή σε νόμο». Αλήθεια υπάρχει ακόμη κάποιος που περιμένει την ανακοίνωση του προγράμματος για να κινηθεί η οικοδομή;


Φίλε κατασκευαστή, η περίοδος που διανύουµε είναι πολύ καθοριστική για όλους τους επαγγελµατίες του κλάδου και απαιτεί να είµαστε πρωταγωνιστές κι όχι παρατηρητές. Αναπτύσσοντας την ποιότητα της δουλειάς µας διαµορφώνουµε εµείς οι ίδιοι το µέλλον µας. Η ποιότητα στις κατασκευές αλουµινίου έχει το σήµα SEKA - Q. SYSTEM 2: 2007. Με το σήµα SEKA - Q. SYSTEM 2: 2007 εξασφαλίζεις το µέλλον της επιχείρησής σου γιατί:

Γίνεται απαίτηση της αγοράς το πιστοποιηµένο κούφωµα. Οι πιστοποιηµένες επιχειρήσεις είναι ανταγωνιστικές. Θα αποκτήσεις ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα. Θα έχεις αποτέλεσµα στη δουλειά σου. Είσαι σε προτεραιότητα επιλογής από τους καταναλωτές.

Το σήµα SEKA - Q. SYSTEM 2: 2007 διαφηµίζεται. Θα σε συστήνουν οι ευχαριστηµένοι πελάτες σου. Η ποιότητα συνεπάγεται κέρδος. Με πιστοποίηση SEKA - Q.SYSTEM 2: 2007 αποκτάς ουσιαστική σήµανση CE. Απευθύνσου στο ΣΕΚΑ για να ενταχθείς στους πιστοποιηµένους κατασκευαστές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 9 • 184 54 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ: 210 4945444 FAX: 210 4945443

Hellas S.A.

P.02.08

SEKA - Q. SYSTEM 2: 2007


Εκδηλώσεις

Περιορισμένη συμμετοχή εταιριών του κλάδου Πλήρη αποχή των εταιριών διέλασης και αρκετών παραδοσιακών κατασκευαστικών εταιριών κουφωμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος των εκθετών επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην ενημέρωση ιδιωτών.

Σ

αφώς υποτονική, τόσο από πλευράς συμμετοχής εκθετών όσο και από επισκέψεις επαγγελματιών, ήταν η φετινή Infacoma που διεξήχθη το διάστημα 18-21 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό κέντρο της Helexpo στη Θεσσαλονίκη. Αυτό φυσικά ήταν αναμενόμενο αποτέλεσμα της παρατεταμένης κρίσης που «μαστίζει» την αγορά, κάτι που επέδρασε στην ψυχολογία εκθετών και επισκεπτών σε αρκετούς - όχι όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που συμμετείχαν στην έκθεση. Από τον κλάδο του αλουμινίου και των κουφωμάτων, που παραδοσιακά καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της έκθεσης στα περίπτερα 13, 14 και 15, για πρώτη χρονιά διαπιστώσαμε σημαντικές απουσίες, με παντελή έλλειψη των εταιριών διέλασης και σημαντικών άλλων εταιριών από τον χώρο των κουφωμάτων και

96

Μάρτιος 2010

βοηθητικών υλικών που κάθε χρόνο είχαμε συνηθίσει και μάλιστα σε συγκεκριμένες θέσεις. Η παρουσία του ομίλου της ΑΛΟΥΜΥΛ επικεντρώθηκε αποκλειστικά στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στις πόρτες Interno. Ένας ακόμη - βασικός όμως - λόγος της απουσίας εταιριών του κλάδου μας, είναι και η προγραμματισμένη για τον προσεχή Οκτώβριο κλαδική έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο» και η πρόθεση πολλών εταιριών να λαμβάνουν μέρος εναλλάξ, τον ένα χρόνο στην κλαδική έκθεση και τον άλλο στην Infacoma ή σε άλλη παρόμοια έκθεση στην Αθήνα. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των εκθετών επικέντρωσε την ενημέ-

ρωσή του κατά ένα σημαντικό ποσοστό σε ιδιώτες που ενδιαφέροντο για ανακαίνιση ή κατασκευή νέας κατοικίας και μπορούμε να πούμε ότι η προσέλευσή τους ήταν αρκετά ικανοποιητική, ιδίως μάλιστα το Σαββατοκύριακο. Παρόλα αυτά όμως, για μία ακόμη φορά θα πρέπει να τονιστεί, ότι η εκάστοτε διοργάνωση της Infacoma δεν παύει να είναι η κορυφαία έκθεση του οικοδομικού κλάδου και των κουφωμάτων και σημείο αναφοράς για τις εταιρίες της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο. Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τα εκθεσιακά περίπτερα και εκθέματα ορισμένων εταιριών του κλάδου.


ALUMIL Στο περίπτερο του ομίλου ALUMIL, δεν παρουσιάστηκαν συστήματα αλουμινίου, αλλά έγινε η παρουσίαση των νέων συστημάτων των θυγατρικών εταιριών Alumil Solar και Interno. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα εξής συστήματα: Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες Interno, η νέα ντουλάπα της Interno, συστήματα υαλοπετά-

σματος σημειακής στήριξης και φωτοβολταϊκή συστοιχία πάνελ για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας της Alumil Solar. Το περίπτερο έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Δημιουργίας από την Helexpo Α.Ε. για την ολοκληρωμένη, λειτουργική και αισθητικά άψογη οργάνωση του.

ΓΕΜΑ Α.Ε. Η εταιρία ΓΕΜΑ Α.Ε. με πολύχρονη παρουσία στο χώρο του αλουμινίου συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις εκδηλώσεις του κλάδου, παρουσιάζοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά στα μηχανήματα επεξεργασίας αλουμινίου και PVC. Εκτός από τα μηχανήματα αυτά, οι κατασκευαστές ενημερώθηκαν για το χρήσιμο «βαλιτσάκι πιστοποίησης CE” της Emmegi. Το συγκεκριμένο προϊόν συγκεντρώνει μοναδικά πλεονεκτήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να διαχειριστεί και να αρχειοθετήσει τα προγράμματα κατασκευής και ελέγχου (FPC) που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή

Οδηγία. Επιτρέπει παράλληλα τη δημιουργία εντολών παραγγελίας και τη διαχείριση των φάσεων παραγωγής, ενώ εκτυπώνει τις αναφορές ελέγχου των εντολών παραγγελίας και τις ετικέτες CE που παραδίδονται στον πελάτη. Τα παραπάνω έγγραφα οφείλει να τα έχει στο αρχείο του κάθε κατασκευαστής που εναποθέτει στα προϊόντα του τη σήμανση CE.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. Η «ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.» δίνοντας ένα δυναμικό παρόν, για άλλη μια φορά κέρδισε τις εντυπώσεις των επισκεπτών οι οποίοι ως επί το πλείστον ήταν επαγγελματίες. Η εταιρία καλωσόρισε και δέχτηκε επισκέπτες και φίλους σχεδόν απ’ όλη την Ελλάδα. Οι κ.κ. Μιχάλης και Δημήτρης Πάγκαλος υποδέχθηκαν και μίλησαν με όλους τους πελάτες που πέρασαν από το περίπτερο, τους ενημέρωσαν για τα νέα μηχανήματα αλλά και για τα επιδοτούμενα προγράμματα που είναι σε ισχύ την τρέχουσα περίοδο στη χώρα μας, γεγονός που αφορά όλους τους κατασκευαστές. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότη-

τα να δουν από κοντά και σε πλήρη λειτουργία τα μηχανήματα που αντιπροσωπεύει η «ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.» όπως το πριόνι δύο κεφαλών GRAFITE ELETTRA, το κέντρο επεξεργασίας ΜICROMATIC STAR, το πάγκο περιμετρικού μηχανισμού BMF 3400, το τυλιχτικό μηχάνημα ROTO, το πριόνι μιας κεφαλής VEGA 550, τη γωνιάστρα ITACA PLUS, καθώς και παντογράφους, φρέζες και βοηθητικά μηχανήματα. Η αποδοχή και ανταπόκριση του κατασκευαστικού κόσμου για τα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας ήταν πράγματι εντυπωσιακή και αυτό αποδεικνύεται και από τις σημαντικές συμφωνίες που κλεί-

στηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Η εταιρία «ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.» θα ήθελε να ευχαριστήσει τους φίλους, πελάτες και συνεργάτες που την τίμησαν με την παρουσία τους στην έκθεση.

Μάρτιος 2010

97


Εκδηλώσεις

ELUMATEC Η ELUMATEC HELLAS EΠΕ εισάγει και διαθέτει στην ελληνική και κυπριακή αγορά μηχανήματα από τους καταξιωμένους οίκους παραγωγής μηχανημάτων ΕLUMATEC GmbH & Co. και ST�RTZ για τους οποίους και είναι αποκλειστική αντι-

πρόσωπος. Στο περίπτερό της ξεχώρισε ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για την επεξεργασία κουφωμάτων, το νέο κέντρο κατεργασιών SBZ 122-30, που προσφέρει τη δυνατότητα διάφορων κατεργασιών σε προφίλ αλουμινίου, PVC και σιδήρου. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των μηχανημάτων επεξεργασίας κουφωμάτων και να δουν το συγκεκριμένο μηχανήματα σε λειτουργία.

Το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της ELUMATEC HELLAS λειτούργησε συμβουλευτικά, ενημερώνοντας για τις πιο ενδιαφέρουσες λύσεις τον επαγγελματία κατασκευαστή, προτείνοντας παράλληλα τον κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε κατασκευαστική ανάγκη, καθώς και τρόπους συνεργασίας με ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης.

περίπτερο της, το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν ιδιαίτερα έντονο για την τεχνολογία που διαθέτουν τα μηχανήματα της εταιρίας. Από την ολοκληρωμένη γκάμα των προηγμένων λύσεων που καλύπτουν από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη ανάγκη, οι κατασκευαστές στάθηκαν ιδιαίτερα στο νέο διπλό πριόνι της HERMIS που ενσωματώνει την συσσωρεμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρίας σε ένα μηχάνημα κοπής αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών.

Το νέο διπλό πριόνι έχει αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρία και έρχεται να δώσει αξιόπιστες λύσεις στις καθημερινές ανάγκες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες κατασκευαστές στην εργασία τους. Εφοδιασμένο με δίσκους κοπής 500 χιλ., έχει τη δυνατότητα κοπής 180 χιλ. ύψος και 350 χιλ. στο τραπέζι, ενώ όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες εκτελούνται και ελέγχονται από ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη αφής.

ενδιαφέρον και εδώ υπήρχαν όλα τα νέα μηχανήματα κατεργασίας της εταιρίας, όπως το κέντρο κατεργα-

σίας MC-307 και η σειρά διπλών πριονιών SW 553. Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε το κέντρο επεξεργασίας ΜΕCAL TOP 40X20 που ενδείκνυται για την επεξεργασία πλακών και σύνθετων πάνελ μεγάλων διαστάσεων για απαιτητικές εφαρμογές. Το μηχάνημα συνδυάζει άριστη ποιότητα κατασκευής, σύνθετες επεξεργασίες, εύκολη χρήση, βελτιστοποίηση των διαστάσεων και φυσικά καλή σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας.

HERMIS Η εταιρία HERMIS παραδοσιακά είναι ανελλιπώς παρούσα στην Infacoma την τελευταία 15ετία. Στο

MECAL HELLAS Το περίπτερο της MECAL HELLAS συγκέντρωσε ξεχωριστό

Από αριστερά, Lucio Giannucci (δ/ντής πωλήσεων Mecal S.p.A.), Ennio Cavezzale (πρόεδρος Mecal S.p.A.) και Δημ. Σαββίδης (Mecal Hellas) 98

Μάρτιος 2010

MECAL TOP 4020-02


G-U Hellas Η G-U Hellas έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των μηχανισμών κουφωμάτων και συστημάτων ασφαλείας, εισάγοντας στην αγορά ποιοτικές και καινοτόμες προτάσεις. Στην INFACOMA, η εταιρία παρουσίασε πρωτοποριακές λύσεις όσον αφορά στους μηχανισμούς κουφωμάτων, καινοτόμες προτάσεις όσον αφορά στις τεχνολογίες πόρτας και λειτουργικές λύσεις στα αυτόματα συστήματα εισόδου. Από την πλούσια γκάμα προϊόντων της GU ξεχώρισαν οι μηχανισμοί για ανοιγόμενα και ανακλινόμενα κουφώματα της σειράς

UNI-JET, οποίοι είναι κατάλληλοι για όλα τα μεγέθη των κατασκευών και είναι δυνατό να συναρμολογηθούν είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα. Οι ρυθμίσεις γίνονται πανεύκολα και οι μεντεσέδες έχουν σχεδιαστεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Με τους μηχανισμούς UNI-JET ο αριθμός απαιτούμενων εξαρτημάτων μειώνεται και εξοικονομείται χρόνος κατά την συναρμολόγηση για τον κατασκευαστή.

PRIME Η εταιρία PRIME – Ζαχαρίου για μία ακόμη φορά ήταν παρούσα στην Infacoma, παρουσιάζοντας τα συστήματα κουφωμάτων με συνδυασμό αλουμίνιο και ξύλο, στα οποία έχει μία πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία. Παράλληλα και όσον αφορά στους επαγγελματίες, το ενδιαφέρον κορυφώθηκε για το νέο, οικονομικό θερμομονωτικό ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου της

PRIME. Στο συγκεκριμένο κούφωμα, η εταιρία έχει δώσει ειδικό βάρος και στοχεύει στη μαζική παραγωγή και διάθεσή του στους κατασκευαστές κουφωμάτων σε όλη την Ελλάδα. Το χαρακτηριστικό του κουφώματος είναι η αποτελεσματική θερμομόνωση που προσφέρει και το γεγονός ότι θα διατίθεται σε τιμή απλού «κρύου» κουφώματος.

ΠΗΓΑΣΟΣ Η εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ παρουσίασε ορισμένες καινοτόμες προτάσεις υψηλής αισθητικής και λειτουργι-

κότητας όσον αφορά στην εξωτερική σκίαση των κτιρίων. Κατά κύριο λόγο τα εκθέματα αφορούσαν

την ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων SUNTECΗ και ειδικότερα τη νέα σειρά περσίδων αλουμινίου SUNTECΗ Ε. Η σειρά E προσφέρει υψηλή ποιότητα, μεγάλη αντοχή, βελτιωμένη αισθητική, μικρότερο βάρος και ιδιαίτερα ελκυστική τιμή σε σχέση με τις μέχρι τώρα προσφερόμενες περσίδες. Επίσης, παρουσιάστηκε και σύστημα ρυθμιζόμενης περσίδας με σύνθετα φύλλα αλουμινίου, τύπου Etalbond.

Μάρτιος 2010

99


Εκδηλώσεις

SECURITY LOCK Με πληθώρα δειγμάτων και μοντέρνων σχεδίων, μία εκ των πρωτο-

πορών εταιριών στο χώρο των εξαρτημάτων αλουμινίου, η SECURITY LOCK, παρουσίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχει να επιδείξει ο χώρος των εξαρτημάτων. Καταξιωμένη στην αγορά για τις κατοχυρωμένες καινοτομίες της σε εξαρτήματα και μηχανισμούς, η SECURITY LOCK είναι σε θέση να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος επιλογών στον επαγγελματία, χαρίζοντας στον τελικό χρήστη υψηλή λειτουργικότητα και ασφάλεια. Το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων στην φετινή έκθεση αφορού-

σε εξαιρετικά καλαίσθητες σπανιολέτες και χειρολαβές σε φινίρισμα INOX, ιδιαίτερα υψηλής και κομψής αισθητικής σε αρμονία με τις επιταγές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη σειρά από λειτουργικά προϊόντα που περιλαμβάνει πάρα πολλά σχέδια και πρόκειται να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση. Οι σπανιολέτες διαθέτουν εντυπωσιακό σχεδιασμό που ξεχωρίζει και είναι ιδανικές για όλες τις σειρές αλουμινίου.

ΣΥΝΟΔΙΑΣ Η εταιρία ΣΥΝΟΔΙΑΣ με πολύχρονη επιτυχημένη πορεία στην εισαγωγή εξειδικευμένων υλικών για την παραγωγή και τοποθέτηση κουφωμάτων PVC, αλουμινίου και ξύλου, παρουσίασε στο περίπτερό της πέρα από ποιοτικές δομικές σιλικόνες και κόλλες των πλέον καταξιωμένων οίκων όπως ARA και DOW CORNING, προϊόντα από τη νέα της συνεργασία με την αυστριακή εταιρία WINK HAUS. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση περιμετρικού μηχανισμού (ανάκλισης και περιστροφής) για πόρτες και παράθυρα PVC, αλουμινίου και ξύλου, ενώ διαθέτει παράλληλα μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα

κλειδώματος, μηχανισμούς πολλαπλής ασφάλισης για κεντρικές εισόδους και κλειδαριές για εσωτερικές πόρτες και εξώπορτες.

ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ Η ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ επιβεβαιώνοντας την σημαντική της θέση στην ελληνική αγορά είχε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη και πολύπλευρη παρουσία στην φετινή INFACOMA. Στο περίπτερό της παρουσίασε όλες τις σειρές των πάνελ αλουμινίου (πρεσαριστά, παραδοσιακά, inox και κορνιζάτα), τη νέα σειρά συνθετικών πάνελ (PVC και ABS-PMMA) καθώς και τα αντικουνουπικά συστήματα και τις θωρακισμένες πόρτες ΤΕΧΝΗ. Επίσης, παρουσιάστηκαν 100

Μάρτιος 2010

οι νέοι προϊοντικοί κατάλογοι της εταιρίας όλα τα νέα σχέδια πορτών που προστέθηκαν στο πλούσια γκάμα που διαθέτει. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι νέες πόρτες αλουμινίου Superior Line, που έχουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως φύλλο αλουμινίου 2,5 χιλ. και πάχος 4 εκ., καθώς και τα πάνελ αλουμινίου Combo Panels που απευθύνονται σε κατασκευαστές κουφωμάτων PVC.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Με ένα ιδιαίτερα κομψό περίπτερο, η εταιρία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ παρουσίασε ολοκληρωμένα την γκάμα των προϊόντων της, με κυρίαρχο το κάγκελο αλουμινίου MAK-SYSTEM, που συνεχίζει την άκρως ικανοποιητική πορεία του στην αγορά.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ανοδίωσης, ερχόμενοι σε επαφή με τα καινούργια ανοδιωμένα κάγκελα αλουμινίου που προστέθηκαν με επιτυχία στην μεγάλη ποικιλία σχεδίων και εφαρμογών του συστήματος MAK-SYSTEM. Η σειρά των

ανοδιωμένων καγκέλων προσφέρει απαράμιλλη αισθητική και χάρη στην ανοδίωση προσφέρει και εξαιρετική αντοχή στις διαβρωτικές συνθήκες. Επίσης, η εταιρία παρουσίασε και τις νέες inox λαβές για εξωτερικές πόρτες κυρίας εισόδου.

άριστη αισθητική τους σε χρωματισμούς απομίμησης ξύλου. Οι άνθρωποι της εταιρίας φρόντισαν για την ενδελεχή ενημέρωση επαγγελματιών και ιδιωτών σχετικά με τεχνικές και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στην ποιοτική κατασκευή και τα απαράμιλλα πλεονεκτήματα των προϊόντων της ΒΙΜΕΞ. ανοδιωμένων καγκέλων προσφέρει απαράμιλλη αισθητική και χάρη στην ανοδίωση προσφέρει και εξαιρετική αντοχή στις διαβρωτικές συνθήκες.

Επίσης, η εταιρία παρουσίασε και τις νέες inox λαβές για εξωτερικές πόρτες κυρίας εισόδου.

ΒΙΜΕΞ Η ΒΙΜΕΞ, μία από τις πλέον δυναμικές εταιρίες στο χώρου των ρολών αλουμινίου, προχώρησε σε εκτεταμένη παρουσίαση των νέων καινοτόμων προτάσεών της όσον αφορά στα ολοκληρωμένα συστήματα ρολού και αντικωνωπικής προστασίας. Σε ένα άριστα οργανωμένο και κομψό αισθητικά περίπτερο, τα εκθέματα συστημάτων ρολών της εταιρίας που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της σήμανσης CE, κέντρισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών με την ποιότητά τους και την

SOMFY Σημαντική η παρουσία της SOMFY στην φετινή Infacoma, όπου παρουσίασε με επιτυχία τα γνωστά προϊόντα της, καθώς και πληροφοριακό υλικό. Οι άνθρωποί της ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα απαράμιλλης ποιότητας ηλεκτρικά μοτέρ. Μάρτιος 2010

101


Εκδηλώσεις

ΤΖΙ-ΕΣ Τα πρωτοποριακά και καινοτόμα αντικωνωπικά συστήματα της εταιρίας κέρδισαν τους επισκέπτες και είχαν ομολογουμένως ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Όλη η ομάδα της TZI-ΕΣ, με επικεφαλής τον κ. Γ. Στρατηγέλλη, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, πληροφορώντας ενδελεχώς και με μεγά-

λο ζήλο τους επισκέπτες του περιπτέρου. Ανάμεσα στα εκθέματα που ξεχώρισαν ήταν το νέο σύστημα σήτας Plisse SOFFY KIT, μία έξυπνη και επαναστατική ιδέα που δίνει στον επαγγελματία - και όχι μόνο - την ιδιότητα να πάρει το kit έτοιμο και να το κόψει στις επιθυμητές διαστάσεις. Ξεχώρισε επίσης η ιδανική για ιδιαίτερες κατασκευές με ξεχωριστές απαιτήσεις ηλεκτρική σήτα. Με δυνατότητα κατασκευής σε μικρές και μεγάλες διαστάσεις έως 420x420cm, διαθέτει ενίσχυση μπανέλας ώστε να παραμένει η

σήτα τεντωμένη και προσφέρει μεγάλη αντοχή στην πίεση του ανέμου χάρη στην ύπαρξη ειδικά μελετημένων αντιανεμικών οδηγών. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής με πανί σκίασης και αντιηλιακής προστασίας. Τέλος, παρουσιάστηκε και η νέα ανοιγοκλεινόμενη πέργολα ONDULA, μία ιδιαιτέρων αξιώσεων εφαρμογή, κατάλληλη για πολλές εφαρμογές.

καθιστώντας τους περισσότερο ευέλικτους στις απαιτήσεις της αγοράς. Ο νέος μηχανισμός αφορά εφαρμογές ανοιγομένων –ανακλινομένων και αποδεικνύει με μοναδικό τρόπο γιατί μερικές φορές η ιδανική λύση είναι η πιο απλή. Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται ότι

είναι απόλυτα συμβατός με όλα τα προφίλ, δεν απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων για την τοποθέτησή του, υπάρχει ένα προσυναρμολογημένο λαμάκι για όλα τα προφίλ και το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα πολύπλευρων ρυθμίσεων.

Το σύστημα πέργκολας Ondula.

Το SOFFY KIT, το νέα σύστημα «φτιάξτο μόνος σου» δίνει την δυνατότητα κοπής σε επιθυμητές διαστάσεις.

ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Στο περίπτερο της εταιρίας ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗΣ οι επισκέπτες είχαν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να δουν όλη την σειρά των ποιοτικών προϊόντων της ROTO που περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για τους κατασκευαστές και αποτελείται από μάσκουλα, μηχανισμούς κουφωμάτων, μηχανισμούς περιμετρικού κλειδώματος και γενικότερα ότι έχει σχέση με το κούφωμα αλουμινίου. Αναμενόμενα τα φώτα φέτος στράφηκαν στον πετυχημένο μηχανισμό κουφωμάτων AluVision T300, ο οποίος κέντρισε το ενδιαφέρον των επαγγελματιών με τα πλούσια χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του. Ο Τ300 αναπτύχθηκε από την ROTO με στόχο να διευκολύνει το έργο των κατασκευαστών, 102

Μάρτιος 2010


DUROPLAST Ιδιαίτερο βάρος έριξε η DUROPLAST στα προϊόντα της γερμανικής εταιρίας ZARGES. Η αποκλειστική συνεργασία με την ZARGES δίνει την δυνατότητα στην DUROPLAST να διαθέτει στην ελληνική αλλά και κυπριακή αγορά τις υψηλού επιπέδου λύσεις της γερμανικής εταιρίας. Τα προϊόντα της, την διάθεση των οποίων έχει αναλάβει η DUROPLAST, χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: σκάλες-σκαλωσιές (για ερασιτεχνική αλλά και επαγγελματική χρήση, από απλές σκάλες μέχρι ειδικούς πύργους αλουμινίου για εργοτάξια) συστήματα αποθήκευσης και logistics (μεγάλος αριθμός κουτιών αποθήκευσης και με-

ταφοράς για μικρά και μεγάλα φορτία) και συστήματα αλουμινίου για βιομηχανίες, αερομεταφορές και σταθμούς ηλιακής ενέργειας. Οι λύσεις της ZARGES συνδυάζουν τα μοναδικά πλεονεκτήματα

του αλουμινίου με την πολυετή τεχνογνωσία της γερμανικής εταιρίας, προσφέροντας σταθερότητα, ελαφρύ βάρος, ανθεκτικότητα στη διάβρωση και ευελιξία στην χρήση με ένα ανεξάντλητο πεδίο εφαρμογών.

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Η εταιρία Ξανθόπουλος, ήταν μία νέα παρουσία στην έκθεση και δραστηριοποιείται στη κατασκευή κουρμπαριστών κουφωμάτων αλουμινίου & PVC. Διαθέτει τα προϊόντα της σε επαγγελματίες κατασκευαστές και έχει να επιδείξει μία σημαντική τεχνογνωσία στο αντικείμενο αυτό, ενώ έχει και μία πολύχρονη παρουσία στον χώρο των τοξωτών κουφωμάτων.

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Η γνωστή εμπορική εταιρία αλουμινίου ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Α.Ε., στην πρώτη παρουσία της στην Infacoma, διαφοροποιήθηκε από το κύριο αντικείμενό της και παρουσίασε μία νέα δραστηριότητά της, τα πολυμερικά κεραμίδια ΚΙΖΙ PLAST, ένα νέο σύστημα στέγασης υψηλής αντοχής και αποτελεσματικότητας. Το προϊόν είχε απόλυτη επιτυχία, αφού αρκετός κόσμος έδειξε ενδιαφέρον για ενημέρωση και χρήση. Επίσης, παρουσίασε τα διάτρητα χαλύβδινα φύλλα για πλείστες εφαρμογές. Μάρτιος 2010

103


Εκδηλώσεις

IDECO Μία μεγάλη γκάμα προϊόντων είδαμε στο άρτια κατασκευασμένο και διακοσμημένο περίπτερο της IDECO, με κυρίαρχα να αντικωνωπικά συστήματα της εταιρίας, τα οποία έχουν μία εντυπωσιακά θετική πορεία στην αγορά. Παρουσιάστηκαν επίσης, συστήματα κασέτας σκίασης για υαλοστάσια και αίθρια, καθώς και το σύστημα Magritte Frame System, ένα πατενταρισμένο σύστημα με πλαίσιο αλουμινίου για κινητά και ρυθμιζόμενα χωρίσματα εσωτερικών χώρων. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία προσωπικών χώρων, διαχωριστικό

για σοφίτες ή ανοιχτούς χώρους και μέσο ηλιοπροστασίας σε μεγάλες αίθουσες, όπως γυμναστήρια, συ-

νεδριακοί χώροι κλπ.

ΚΟΛΛΙΑΣ Μία εξειδικευμένη εταιρία στον χώρο των βιομηχανικών ρολών και πορτών, η ΚΟΛΛΙΑΣ Industrial Doors, είχε μία αξιοπρόσεκτη παρουσία με δείγματα και ενημερωτικό υλικό για όλα της τα προϊόντα. Αυτά είναι, ρολά βιομηχανικά, πολύσπαστες βιομηχανικές πόρτες οροφής, αυτόματες μπάρες, πυράντοχα ρολά και πόρτες, ρολά καταστημάτων, υπερδιάστατα μονοκόμματα ρολά, ράμπες και γέφυρες φορτοεκφόρτωσης κά.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ – SCHUCO Εντυπωσιακή η παρουσία της εταιρίας ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. που σε συνεργασία με την SCHUCO παρουσίασαν τα γνωστά γερμανικά συστήματα κουφωμάτων και τις τεχνολογικές ιδιαιτερότητές του. Η εταιρία απευθυνόμενη κυρίως σε ιδιώτες, είχε μία αξιοπρόσεκτη παρουσία, με κατασκευές ιδιαίτερης αισθητικής που πραγματικά εντυπωσίασαν τους επισκέπτες. 104

Μάρτιος 2010

Η εταιρία, έχοντας λύσει τα προβλήματα των συμβατικών κατασκευών, πρωτοπορεί ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη της ποιότητας και της εργονομίας των προϊόντων και των εφαρμογών τους.


ACCESS Η γνωστή εταιρία παραγωγής εξαρτημάτων για κουφώματα ACCESS, προχώρησε σε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορά τα κάγκελα αλουμινίου. Η εταιρία παρουσίασε συστήματα καγκέλων από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ματ ή γυαλιστερό τύπου inox τα οποία εισάγει, διευρύνοντας έτσι την γκάμα των διατιθέμενων προϊόντων της.

GEBETEC A.E. Πόλος καινοτομίας, πρωτοπορίας και τεχνολογικών εκπλήξεων κάθε είδους ήταν το περίπτερος της δυναμικής εταιρίας GEBETEC που δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων υψηλής ποιότητας στο χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού κτιρίων. Με μία πλούσια γκάμα από εκθέματα σε ένα αρκετά ενδιαφέρον περίπτερο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, που έσπευσε να δει τις πρωτοποριακές λύσεις της εταιρίας από κοντά. Η εταιρία απευθύνεται σε εταιρίες κατασκευής συνθετικών κουφωμάτων (PVC), κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου, αλλά και σε κατασκευαστικές εταιρίες γενικότερα. Αντιπροσωπεύει ορισμένους από

τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς οίκους του χώρου, όπως οι Siegenia Aubi, KFV, HOPPE, YALE, REMMERS, Dr. Hahn, WEISS

chemie και Clauss Markisen (CM), παρέχοντας εμπορική και τεχνική υποστήριξη στα προϊόντα τους.

PERLA PROFIL Η Perla Profil - Χρήστος Αγγελακάρης ΑΕΒΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία για άλλη μια χρονιά την παρουσία της στην έκθεση, παρουσιάζοντας καινοτομικά προϊόντα και λύσεις για τους κατασκευαστές. Ένα από τα νέα προϊόντα που παρουσιάστηκαν, όπως τα συνθετικά προφίλ της εταιρείας ROPLASTO τα οποία θα διατίθενται σε βέργες από την Perla Profil, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Η εταιρεία διαθέτει σε παρακαταθήκη τα προφίλ της σειράς στις βασικές αποχρώσεις προς άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της. Παρουσιάστηκαν επίσης και-

νούργιες σειρές αλουμινίου της EXALCO, όπως οι σειρές 230 & 225 ανασηκώμενου συρόμενου και η “Super Thermo” ανοιγόμενη σειρά θερμοδιακοπής. Στο stand επίσης παρουσιάστηκαν τα κάγκελα τύπου INOX F50 της εταιρείας ALUMINCO σε διάφορους τύπους και σχέδια που προσέλκυσαν τους επισκέπτες, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και για τις μεταλλικές πόρτες πολλαπλών χρήσεων και πυρασφαλείας, όπως επίσης και για τα νέα αντικωνωπικά συστήματα της εταιρίας.

Μάρτιος 2010

105


Εκδηλώσεις

SPITZE Αισθητή ήταν η παρουσία της εταιρίας SPITZE στην έκθεση, καθώς εντυπωσίασε με ένα πρωτότυπο περίπτερο με πραγματικά μοναδικά εκθέματα. Τιμήθηκε μάλιστα, από τους οργανωτές της έκθεσης, με ειδικό βραβείο για την οργανωμένη παρουσία της.

Η εταιρία με 20ετή εμπειρία στο χώρο των ξύλινων κουφωμάτων, προσφέρει λύσεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και τα προϊόντα της εντάσσονται σε μοντέρνες και κλασσικές κατασκευές. ∆ιαθέτει τα παρακάτω προϊόντα: Ξύλινα εξωτερικά κου-

φώματα εισαγωγής του Ιταλικού Οίκου PIZZOLON SERRAMENTI, συνθετικά εξωτερικά κουφώματα της Κ�ΜΜΕRLING, κουφώματα αλουμινίου της SCH�CO, εσωτερικές πόρτες εισαγωγής των ιταλικών Οίκων PEIRANO / ROCCA PORT, SJB και BERTOLLOTO, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας του Ιταλικού Οίκου TESIO, καθώς και πυράντοχες μεταλλικές πόρτες και πόρτες αποθήκης πολλαπλών χρήσεων του Ιταλικού Οίκου ΝΙΝΖ. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας ήταν έτοιμοι να λύσουν κάθε απορία των επισκεπτών και να τους παρέχουν κάθε δυνατή συμβουλή για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Με την παρουσία και του προσωπικού του υποκαταστήματος SPITZE Αθηνών, δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθούν και να εξυπηρετηθούν άμεσα και αποτελεσματικά οι επισκέπτες της Αθήνας και γενικότερα της Νότιας Ελλάδας.

Σήμερα κατέχει μία σημαντική θέση τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και σε αγορές του εξωτερικού, στοχεύοντας στη μεγέθυνση της δυναμικής της με την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής πρωτοποριακών προϊόντων στον χώρο του γυαλιού

και όχι μόνο. Στο πλούσιο από πλευράς υλικών περίπτερό της, παρουσιάστηκε ολόκληρη η γκάμα των προϊόντων της, ενώ εξειδικευμένα στελέχη της ενημέρωναν με τον καλύτερο τρόπο τους ενδιαφερομένους. Μεταξύ των εκθεμάτων, είδαμε: Ολοκληρωμένα συστήματα εισόδων της FAAC και DORMA αυτόματες συρόμενες / ανοιγόμενες και περιστρεφόμενες πόρτες, πτυσσόμενα υαλοπετάσματα (φυσούνες), συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης, πτυσσόμενους διαχωριστικούς τοίχους, ενεργειακούς υαλοπίνακες, υαλοπίνακες ασφαλείας, αλεξίσφαιρους, αντιβανδαλικούς, πυρασφαλείας, υαλοπετάσματα κτιρίων, γυάλινα διαχωριστικά και στηθαία μπαλκονιών, συστήματα σημειακής στήριξης υαλοπινάκων κά.

PRISMA Η εταιρία PRISMA Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο γυαλιού και συγκεκριμένα στην παράγωγή και εμπορία υαλοπινάκων ασφαλείας (επίπεδα, κουρμπαριστά / καμπύλα), καθώς και συμπληρωματικά και βοηθητικά εξαρτήματα αυτών.

106

Μάρτιος 2010


Tεχνικά θέματα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Η κατεργασία για ανοιγόμενα και συρόμενα κουφώματα (ΜΕΡΟΣ 1o) Αποσπάσματα από το Τεχνικό Εγχειρίδιο της ALUMIL, έναν έντυπο οäçãü που καταγράφει με λεπτομέρειες τις μεθόδους και τις διαδικασίες ðïõ èá ðñÝðåé íá åöáñìüæåé ï áëïõìéíïêáôáóêåõáóôÞò óôçí êáôåñãáóßá êáé ôçí óõíáñìïëüãçóç ôïõ ôåëéêïý ðñïúüíôïò σε ανοιγόμενα ή συρόμενα συστήματα κουφωμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1435-1 που αναφέρεται στην Σήμανση CE στα κουφώματα. Τïðïèέôçóç óήìáíóçς êáé äήëùóç óõììόñöùóçς CE Áðü 01.02.2010 óýìöùíá ìå ôçí êïéíïôéêÞ ïäçãßá ÅÅ 89/106 êáé ôï åíáñìïíéóìÝíï ðñüôõðï ÅÍ 14351-1 ïé êáôáóêåõáóôÝò êïõöùìÜôùí ïöåßëïõí íá ôïðïèåôïýí óÞìáíóç CE åðÜíù óôá ðñïúüíôá ôïõò Þ óôç óõóêåõáóßá ôïõò Þ óôá åìðïñéêÜ óõíïäåõôéêÜ Ýããñáöá, êáèþò åðßóçò êáé ôçí áíôßóôïé÷ç ÄÞëùóç Óõììüñöùóçò CE. Ïé êáôáóêåõáóôÝò öÝñïõí áðïêëåéóôéêÜ ôçí åõèýíç ãéá ôçí óùóôÞ ÷ñÞóç ôçò óÞìáíóçò êáé ôç ÄÞëùóç Óõììüñöùóçò CE. Ïé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ðñÝðåé íá ðëçñïýíôáé áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ ãéá ôçí óùóôÞ ÷ñÞóç ôçò óÞìáíóçò CE åßíáé ïé åîÞò: 1. Íá Ý÷ïõí ïé ßäéïé ðéóôïðïéçôéêÜ Þ íá ôïõò Ý÷åé ìåôáâéâáóôåß áðü äéåëáóôÝò (ðáñáãùãïýò óõóôçìÜôùí) ç äõíáôüôçôá ÷ñÞóçò ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý ôçò Αñ÷éêÞò ΔïêéìÞò Τýðïõ (ÉÔÔ) ôïõ ðñïúüíôïò (êïõöþìáôïò) ðïõ åêäüèçêå áðü êïéíïðïéçìÝíï (áíáãíùñéóìÝíï) öïñÝá (åñãáóôÞñéï äïêéìþí) ð.÷. IFT Rosenheim, E.K.AN.A Ë. êëð. 2. Íá åöáñìoóôåß ôåêìçñéùìÝíï óýóôçìá åëÝã÷ïõ ðáñáãùãÞò ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëéóèåß üôé ç ðáñáãùãÞ ôïõ ðëçñåß ôéò ó÷åôéêÝò ðñïäéáãñáöÝò. Óå

ðåñßðôùóç ðïõ ï êáôáóêåõáóôÞò Ý÷åé Þäç åöáñìüóåé óýóôçìá ðïéüôçôáò ISO 9000 Þ FPC, èá ðñÝðåé íá Ý÷åé óõìðåñéëÜâåé óå áõôü ôéò ïäçãßåò ôïõ äéåëáóôÞ (ðáñáãùãïý ôïõ óõóôÞìáôïò). 3. Íá åöáñìüæåé ôéò ïäçãßåò ðáñáãùãÞò (êáôåñãáóéþí êáé óõíáñìïëüãçóçò) ðïõ Ý÷åé åêäüóåé ï äéåëáóôÞò (ðáñáãùãüò ôïõ óõóôÞìáôïò) óýìöùíá ìå ôï ôå÷íéêü åã÷åéñßäéï ôïõ óõóôÞìáôïò. 4. Íá ÷ñçóéìïðïéåß áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï õëéêÜ ðïõ ðáñÜãåé Þ ðñïäéáãñÜöåé ï äéåëáóôÞò (ðáñáãùãüò ôïõ óõóôÞìáôïò). 5. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï êïýöùìá ôïõ êáôáóêåõáóôÞ áðïêëßíåé áðü ôï äåßãìá ôçò Αñ÷éêÞò ΔïêéìÞò Τýðïõ (ÉÔÔ) óå üôé áöïñÜ ôçí ôõðïëïãßá, ôá õëéêÜ êëð, τüôå äåí éó÷ýåé ôï õöéóôÜìåíï ðéóôïðïéçôéêü êáé èá ðñÝðåé íá ðñïâåß óôç äéáäéêáóßá íÝáò äïêéìÞò ôýðïõ. Ôï Τå÷íéêü Εã÷åéñßäéï ãéá ôá áíïéãüìåíá êáé óõñüìåíá óõóôÞìáôá ôçò ALUMIL åßíáé ï ïäçãüò ðïõ èá ðñÝðåé íá åöáñìüæåé ï áëïõìéíïêáôáóêåõáóôÞò óôçí êáôåñãáóßá êáé ôçí óõíáñìïëüãçóç ôïõ ôåëéêïý ðñïúüíôïò, óõìðëçñùìáôéêüò ôïõ ôå÷íéêïý êáôáëüãïõ êÜèå óõóôÞìáôïò, êáèþò áõôüò ðåñéëáìâÜíåé áíáëõôéêÜ üëåò ôéò ôå÷íéêÝò ëåðôïìÝñåéåò. ÅðåéäÞ üìùò ç ðáñáãùãÞ êáé ç ôïðïèÝôçóç åíüò êïõöþìáôïò åßíáé ìéá éäéáßôåñá Μάρτιος 2010

107


Tεχνικά θέματα

óýíèåôç äéáäéêáóßá, ôçò ïðïßáò ç ëåðôïìåñÞò áíÜëõóç èá îåðåñíïýóå ôá üñéá ενός åã÷åéñéäßïõ, ãéá êÜèå áðïñßá, διευκρίνιση ή ðñüóèåôç ðëçñïöïñßá, ο κατασκευαστής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνεί με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας, το σύστημα της οποίας χρησιμοποιεί.

ÅéóáãùãÞ Ðñéí ðñï÷ùñÞóïõìå óôç äéáäéêáóßá ðáñáãùãÞò των κουφωμάτων, èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõìå êÜíåé Ýíáí Ýëåã÷ï ãéá ôçí ðëçñüôçôá êáé ôçí ðïéüôçôá üëùí ôùí ìç÷áíçìÜôùí, åîáñôçìÜôùí, ôïõ ÷þñïõ παραγωγής êëð. Ç êáèáñéüôçôá êáé ç ôÜîç óå Ýíá ÷þñï ðáñáãùãÞò åßíáé åíäåéêôéêÜ ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ôåëéêïý ðñïúüíôïò. Ç ìåèïäïëïãßá ðïõ èá áêïëïõèÞóïõìå ìå óêïðü ôï âÝëôéóôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá, äéáêñßíåôáé áðü ôéò ðáñáêÜôù âáóéêÝò äéáäéêáóßåò - äéåñãáóßåò: I. ÊïðÞ äéáôïìþí áëïõìéíßïõ Ãéá ôçí êïðÞ ôùí äéáôïìþí áëïõìéíßïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå ÷åéñïêßíçôá Þ áõôüìáôá ðñéüíéá áëïõìéíßïõ ôùí ïðïßùí êÜðïéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáêÜôù, åðçñåÜæïõí ôïí ôñüðï êáé ôï áðïôÝëåóìá êïðÞò ôùí äéáôïìþí áëïõìéíßïõ (Σχ. 1.1 και Σχ. 1.2) ÔÝôïéá âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ðñéïíéïý ðïõ Ý÷åé óôï ÷þñï ôïõ êáé èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé ï êÜèå êáôáóêåõáóôÞò áëïõìéíßïõ, åßíáé ôï ùöÝëéìï ðëÜôïò êïðÞò, ç äéÜìåôñïò ôùí äßóêùí êïðÞò, ç äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöÞs êáé êëßóçs ôùí êåöáëþí, ç äõíáôüôçôá ÷ñÞóçò óöéãêôÞñùí ê.Ü.

Ó÷.1.1. ËÜèïò 108

Μάρτιος 2010

Ï ó÷åäéáóìüò ôçò äéáôïìÞò áëïõìéíßïõ êáé ç êßíçóç ôïõ êÜèå äßóêïõ êïðÞò åðçñåÜæåé ôïí ôñüðï ôçò âÝëôéóôçò êïðÞò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, êáôά ôçí êïðÞ ôçò äéáôïìÞò ôçò ðáñáêÜôù åéêüíáò ç åðßðåäç åðéöÜíåéá èá ðñÝðåé ðÜíôá íá åöáñìüæåôáé óôéò ðëÜôåò ôïõ ðñéïíéïý ãéá íá Ý÷ïõìå óùóôÞ êïðÞ. ÅÜí èÝëïõìå íá Ý÷ïõìå äõíáôüôçôá ðåñéóóüôåñùí áðü ìßáò åðßðåäçò åðéöÜíåéáò óôçí äéáôïìÞ áëïõìéíßïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå åéäéêÜ êáëïýðéá (ôÜêïõò) ðïõ èá ðñÝðåé íá äçìéïõñãÞóåé ï êÜèå êáôáóêåõáóôÞò áëïõìéíßïõ óýìöùíá ìå ôï ðñéüíé êáé ôï ó÷Þìá ôçò äéáôïìÞò. ÐáñáêÜôù åðéóçìáßíïíôáé ìåñéêïß êáíüíåò ðïõ èá âïçèÞóïõí óôçí óùóôÞ êïðÞ ôùí äéáôïìþí: • Ç åðßðåäç åðéöÜíåéá ôçò âÝñãáò èá ðñÝðåé íá áêïõìðÜåé óôçí ðëÜôç ôïõ ðñéïíéïý þóôå íá êïðåß óùóôÜ. • Ôï ðñéüíé ðñÝðåé íá Ý÷åé óöéãêôÞñåò áÝñïò þóôå íá óößããïõí êáé íá êñáôïýí ôï ðñïößë óôáèåñü áëëÜ êáé ãùíéáóìÝíï óå üëç ôçí äéÜñêåéá ôçò êïðÞò. • Ôï óçìåßï ðïõ ðéÝæïõí ôï ðñïößë ïé óöéãêôÞñåò, èá ðñÝðåé íá åßíáé óå ôÝôïéï óçìåßï þóôå íá ìçí ôï ðáñáìïñöþíïõí. Áõôü óçìáßíåé ðùò ãéá êÜèå äéáöïñåôéêü ðñïößë ðïõ êüâïõìå, èá ðñÝðåé íá ñõèìßæïíôáé áíÜëïãá êáé ïé óöéãêôÞñåò. • ÐïëëÝò öïñÝò, üôáí ðñüêåéôáé íá êüøïõìå «äýóêïëá» ðñïößë, ÷ñåéÜæåôáé íá ñõèìéóôïýí Ýôóé ïé óöéãêôÞñåò þóôå íá ðéÝæïõí ðåñéóóüôåñï óôçí êáôåýèõíóç êïðÞò. • Êáëü åßíáé äßðëá óôï ðñéüíé íá õðÜñ÷åé öïñéáìüò ìå ñüäåò (ôñï÷Þëáôïò), þóôå ôá êïììÝíá ðñïößë íá ôïðïèåôïýíôáé åðÜíù êáé íá ìåôáöÝñïíôáé ìå áóöÜëåéá óôá Üëëá ôìÞìáôá ôïõ êáôáóêåõáóôéêïý. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï áðïöåýãïíôáé ôá ÷ôõðÞìáôá êáé ï ôñáõìáôéóìüò ôùí êïììÝíùí ðñïößë. • Ðñßí ôçí êïðÞ âåâáéùíüìáóôå ãéá ôï óùóôü ìÞêïò ðïõ Ý÷ïõìå íá êüøïõìå êáé ìåôÜ ôçí êïðÞ åðáëçèåýïõìå üôé Ý÷ïõìå êüøåé ôï óùóôü ìÞêïò.

2. Êáôåñãáóßåò ôùí äéáôïìþí 2.1 ÌÝóá êáôåñãáóßáò Ãéá ôç óùóôÞ êáôåñãáóßá -äéÜôñçóç ôùí ðñïößë ï óçìáíôéêüôåñïò ðáñÜãïíôáò åßíáé ç Üñéóôç êáôÜóôáóç ôùí ìÝóùí ðïõ èá êÜíïõí ôçí êáôåñãáóßá. ÔÝôïéá ìÝóá êáôåñãáóßáò åßíáé ïé ðñÝóóåò êïðÞò, ôá îåëïõñéóôéêÜ,

Ó÷.1.2. Óùóôü


H Σήμανση CE

Ó÷.2.1 ÌïñöÝò áðïññïþí

ðáíôïãñÜöïé êëð. Ôçñþíôáò ôïõò ðáñáêÜôù áðëïýò êáíüíåò ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå ðÜíôïôå Üñéóôá áðïôåëÝóìáôá êáôåñãáóéþí, δηλαδή: • Êáèáñéüôçôá ôùí ìç÷áíçìÜôùí áðï õðïëåßììáôá ðñïçãïýìåíùí êïðþí • ÓùóôÞ êáé ôáêôéêÞ ëßðáíóç ôùí ìç÷áíçìÜôùí • Έãêáéñç áíôéêáôÜóôáóç ðáñáìïñöùìÝíùí Þ êáôåóôñáìÝíùí êïðôéêþí

Ãéá êÜèå íÝïõ åßäïõò êáôåñãáóßá êáëü èá Þôáí íá ãßíåôáé ìéá äïêéìÞ êáé íá åëÝã÷ïíôáé ïé äéáóôÜóåéò ôçò êáôåñãáóßáò Þ ç óùóôÞ åöáñìïãÞ ôùí ðñïößë ðïõ èá õðïóôïýí Þ Ý÷ïõí õðïóôåß ôçí êáôåñãáóßá. Óå ðåñßðôùóç áðïêëßóåùí íá ãßíåôáé ñýèìéóç Þ áíôéêáôÜóôáóç ôùí êïðôéêþí.

2.2 Êáôåñãáóßåò áðïññïþí (íåñï÷õôþí) ¼ëåò ïé êáôáóêåõÝò áëïõìéíßïõ ðñÝðåé íá ðñïâëÝðïõí ôçí áðïññïÞ íåñïý ðïõ ôõ÷üí èá åéóñåýóåé Þ èá ó÷çìáôéóèåß áðü õãñïðïßçóç óôï åóùôåñéêü ôçò ôåëéêÞò êáôáóêåõÞò. Óôü÷ïò åßíáé íá äçìéïõñãçèåß Ýíá óýóôçìá åëåã÷üìåíçò áðïññïÞò êáé åîáåñéóìïý ôùí íåñþí ðïõ ôõ÷üí èá ìðïõí óôï êïýöùìá. Ôï óýóôçìá áõôü ðñÝðåé íá äéáìïñöùèåß Ýôóé þóôå íá ïäçãåß ôá íåñÜ áðï ôá êáíÜëéá ôïõ õáëïðßíáêá óôï Ýîù ìÝñïò ôïõ êåíôñéêïý åëáóôéêïý êáé áðï åêåß Ýîù áðï ôï êïýöùìá. Ãéá ôï ëüãï áõôü ôüóï óôï ðëáßóéï ôïõ öýëëïõ üóï êáé óôï ðëáßóéï ôçò êÜóáò, óôï êÜôù ìÝñïò, áíïßãïíôáé áðïññïÝò ïé ïðïßåò ìðïñïýí íá Ý÷ïõí ôá ó÷Þìáôá ôïõ προηγούμενου ó÷åäßïõ (Ó÷.2.1).

2.3 ÁðïññïÝò óå êÜóá êáé ôáö Óôéò êÜóåò «áíïéêôïý ôýðïõ» -ìå öôåñü - ïé áðïññïÝò áíïßãïíôáé óôï áíôßóôïé÷ï ðñåóóÜêé ôçò óåéñÜò, åíþ óå «êëåéóôïý ôýðïõ» áíïßãïíôáé åßôå ìå ôñõðÜíé Ö8 åßôå

Ó÷. 2.2 «ÊñõöÞ» αðïññïÞ

Ó÷. 2.3 ÊÜóá ìå «öôåñü»

Ó÷. 2.4 ÊÜóá «óùëçíùôÞ» Μάρτιος 2010

109


Tεχνικά θέματα

Ó÷.2.5 ÁðïññïÞ óôï Ôáö

Ó÷.2.7 ÅëÜ÷éóôïò áñéèìüò áðïññïþí óå äßöõëëá

2.4 Áñéèìüò áðïññïþí êÜóáò Ç ALUMIL ìåôÜ áðü ðïëëÝò ìåôñÞóåéò, êáôÝëçîå óôïí åëÜ÷éóôï áñéèìü áðïññïþí ðïõ áðáéôïýíôáé êáôá ðåñßðôùóç, üðùò áõôÝò öáßíïíôáé óôá ðáñáêÜôù ó÷Ýäéá. Ï áñéèìüò ôùí áðïññïþí éó÷ýåé ãéá ó÷åôéêÜ «ðñïóôáôåõìÝíá» êïõöþìáôá, äçë. êïõöþìáôá ðïõ âñßóêïíôáé åßôå êÜôù áðü ìðáëêüíéá åßôå åßíáé ôïðïèåôçìÝíá óôï ìÝóá ìÝñïò ôçò ôïé÷ïðïéßáò. Óå ðåñéðôþóåéò åêôåèçìÝíùí óôéò êáéñéêÝò óõíèÞêåò êïõöùìÜôùí ï áñéèìüò ôùí áðïññïþí áõîÜíåôáé êáôÜ ìßá ïðÞ óå êÜèå ðåñßðôùóç êáé êñßíåôáé áðáñáßôçôç ç ÷ñÞóç åéäéêïý ðñïößë íåñï÷ýôç (Ó÷. 2.8).

Ó÷.2.6 ÅëÜ÷éóôïò áñéèìüò áðïññïþí êÜóáò êáé ôáö óå ìïíüöõëëá Þ óôáèåñÜ êïõöþìáôá

110

ïâÜë 30×5 óå êÝíôñï êáôåñãáóßáò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ç êïðÞ ðñÝðåé íá åßíáé êáèáñÞ ãéá íá ìçí ìðïñåß ôï íåñü íá ëιìíÜóåé óôéò ëåêÜíåò áðïññïÞò. Ìå ôïí ßäéï ôñüðï ãßíåôáé êáé ç êáôåñãáóßá ôùí ïñéæüíôéùí ôáö. Ï áñéèìüò ôùí ïðþí ðïõ áðáéôïýíôáé óå êÜèå ðåñßðôùóç åîáñôÜôáé áðï ôï åßäïò, ôï ìÝãåèïò êáé ôï óçìåßï ðïõ èá ôïðïèåôçèåß ôï êïýöùìá. ÐÜíôùò ç ìÝãéóôç áðüóôáóç ìåôáîý äýï íåñï÷õôþí äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôï 1000 mm (Σχ. 2.6).

Μάρτιος 2010

Ó÷.2.8 Êïýöùìá ìå πñïößë νåñï÷ýôç


H Σήμανση CE

Ó÷. 2.9 Êáôåñãáóßá ïðþí áðïññïÞò öýëëïõ. Äéáêñßíåôáé ç μåôáôüðéóç ôçò êáôåñãáóßáò

Óå êïõöþìáôá ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá «óêëçñÞ» ÷ñÞóç, ð.÷. áõôÜ ðïõ èá ôïðïèåôçèïýí «ðñüóùðï» Ýîù óôçí ôïé÷ïðïéßá êáé ãåíéêþò áõôÜ ðïõ åßíáé åêôåèçìÝíá, ãéá íá ðñïóôáôåõèåß ï áñìüò ôïõ åîùôåñéêïý åëáóôéêïý åßíáé áðáñáßôçôç ç ÷ñÞóç ðñïößë íåñïóôáëëÜêôç. Ðñïïñéóìüò ôïõ ðñïößë áõôïý åßíáé íá ïäçãÞóåé ôïí êýñéï üãêï ôïõ íåñïý, ðïõ êáôåâáßíåé ôçí åðéöÜíåéá ôïõ ôæáìéïý, Ýîù áðü ôïí áñìü ôïõ åîùôåñéêïý åëáóôéêïý.

2.5 ÁðïññïÝò öýëëïõ Ïé áðïññïÝò ôùí öýëëùí áíïßãïíôáé óôï êÜôù ìÝñïò ôïõ ðëáéóßïõ ìåôÜ ôçí ãùíßá óýíäåóçò ðñïò ôï êÝíôñï ôïõ ðëáéóßïõ, åßôå ìå ôñõðÜíé Ö8, åßôå ïâάë 25X5 mm (ïðÝò 1 óôï Σχ. 2.10). Óôá äéèÜëáìá öýëëá, ç ðÜíù êáé êÜôù ïðÞ ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáôïðéóìÝíåò êáôÜ ôïõëÜ÷éóôïí 60 mm (ïðÝò 2). Éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ ðñÝðåé íá äïèåß óôï ãåãïíüò, üôé ïé áðïññïÝò ôçò êÜóáò (ïðÝò 4) äåí ðñÝðåé íá óõìðÝóïõí ìå ôéò áðïññïÝò ôïõ öýëëïõ. Áõôü ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå «óöýñéãìá» ôïõ êïõöþìáôïò óå ðåñßðôùóç áíÝìïõ óõãêåêñéìÝíçò Ýíôáóçò êáé êáôåýèõíóçò. Åðßóçò ãéá ôçí åîéóïññüðéóç ôçò ðßåóçò óôï åóùôåñéêü ôïõ öýëëïõ êáé ãéá ôïí åîáåñéóìü ôïõ õáëïðßíáêá ðåñéììåôñéêÜ, èá ðñÝðåé íá áíïßãïíôáé ïðÝò êáé óôï ðÜíù ìÝñïò ôïõ ðëáéóßïõ, ðëåõñéêÜ ôïõ öýëëïõ (ïðÝò 5). Ïé óõíïëéêÝò ïðÝò áðïññïÞò êáé åîáåñéóìïý óå Ýíá êïýöùìá öáßíïíôáé óôá ðáñáêÜôù ó÷Þìáôá (ó÷. 2.9 êáé 2.10).

Σχ. 2.10 Συνολικό σύστημα απορροών και εξαερισμού ενός παραθύρου. Προτεινόμενες αποστάσεις. Μάρτιος 2010

111


Internet

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ: Ολοκληρώθηκε η δημιουργία των δύο νέων της ιστοσελίδων Η εταιρία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ στο πλαίσιο της δυναμικής αναπτυξιακής της πορείας, προχώρησε στο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της, με απώτερο σκοπό την καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία των εργασιών της. Με την ίδια λογική σχεδιάστηκαν και οι δύο νέες δια-

δικτυακές της σελίδες. Ο διαδικτυακός τόπος www.makedoniki-panidis.gr εστιάζει πλέον στην παροχή πληροφοριών για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρίας που σχετίζονται με την παράγωγη εξαρτημάτων για συστήματα αλουμινίου. Ο πρωταρχικός στόχος της ανανεωμένης ιστοσελίδας είναι η βέλτιστη πρόσβαση των χρηστών στις πληροφορίες και η παρουσίαση του ολοκληρωμένου κατάλογου των προϊόντων με μια ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη δομή. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε ο εκ νέου σχεδιασμός του τόπου με νέα δομή που καθιστά την πλοήγηση πολύ πιο εύκολη και εύχρηστη. Ταυτόχρονα, η νέα ιστοσελίδα www. maksystem.gr επικεντρώνεται στα κάγκελα αλουμινίου MAK SYSTEM και χαρακτηρίζεται από μοντέρνο και εντυπωσιακό σχεδιασμό. Αποτελεί ένα διαδικτυακό χώρο, ο οποίος περιέχει ενδελεχή πληροφόρηση για τα καταξιωμένα συστήματα καγκέ-

λων αλουμινίου και την παραγωγική διαδικασία της εταιρίας. Επίσης περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα έργα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ, ενώ οι επαγγελματίες μπορούν να βρουν τους καταλόγους των προϊόντων για μεταφόρτωση. Η τεχνολογικά προηγμένη ιστοσελίδα www. maksystem.gr αναδεικνύει τη δυναμική πορεία της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ, προσφέροντας πρωτοποριακές υπηρεσίες πάντα με γνώμονα την πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρίας.

ALUMINCO: Ανανεωμένο διαδικτυακό «ραντεβού» στο www.aluminco.com Η ALUMINCO, ακολουθώντας πάντα τις ανάγκες της αγοράς και αναγνωρίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δύναμη του διαδικτύου, προέβη στην ανανέωση της ιστοσελίδας www.aluminco.com. Με νέα δομή ώστε να είναι πιο φιλική, η ανανεωμένη ιστοσελίδα αναλαμβάνει την άνετη και απρόσκοπτη περιήγηση του επι-

114

Μάρτιος 2010

σκέπτη στο κόσμο της δυναμικής εταιρίας αλουμινίου. Στο νέο site μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες για το μεγάλο εύρος των αρχιτεκτονικών λύσεων που παράγει η ALUMINCO, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και τεχνικές λεπτομέρειες να δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε προϊόν. Ο επισκέπτης και ειδικότερα ο επαγγελματίας θα βρει όλη την τεχνική πληροφόρηση που χρειάζεται. Υπάρχει ειδική ενότητα που έχει αφιερωθεί στη σήμανση CE, με τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια, ενώ οι τεχνικοί κατάλογοι όλων των συστημάτων προσφέρονται για μεταφόρτωση σε μορφή ηλεκτρονικών εγγραφών. Επιπλέον, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τα πιστοποιητικά κάθε συστήματος αλλά και να μάθει τα τελευταία νέα που αφορούν την εταιρία και τις δραστηριότητές της. Ο ανανεωμένος διαδικτυακός τόπος της ALUMINCO ενημερώνεται διαρκώς με νέο υλικό και έχει σαν στόχο να αποτελέσει ένα

από τα κυριότερα εργαλεία για άμεση ενημέρωση κοινού και συνεργατών τόσο για τις δραστηριότητές όσο και για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εξυπηρετώντας πιο αποτελεσματικά ιδιώτες και επαγγελματίες του κλάδου. Έχει ήδη μεταφραστεί στα αγγλικά και σύντομα αναμένεται η μετάφραση στα γαλλικά, ενώ προγραμματίζεται και η μετάφραση σε γλώσσες χωρών που η εταιρία δραστηριοποιείται εξαγωγικά.


Και στο internet στον ΚΥΚΛΟ(Σ) θα καταλήξετε... Η ΚΥΚΛΟΣ είναι γνωστή για την υψηλή της τεχνογνωσία στο χώρο των τοξωτών κουφωμάτων αλουμινίου και τις αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές που θέτει για τις κατασκευές της. Τα ίδια υψηλά ποιοτικά στάνταρ η εταιρία φροντίζει να ακολουθεί σε κάθε της δραστηριότητα και ο χώρος του διαδικτύου δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Το ανανεωμένο site της ΚΥΚΛΟΣ είναι ένας «παράδεισος» για το τοξωτό κούφωμα και τις ειδικές κατασκευές με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις αμέτρητες εφαρμογές των προϊόντων της εταιρίας σε πάσης φύσεως κτίρια. Εξαιρετικά περίτεχνες πόρτες, μοναδικής αισθητικής παράθυρα, εκκλησιαστικές κατασκευές από αλουμίνιο που εντυπωσιάζουν, πατζούρια και άλλες κατασκευές αλουμινίου αξεπέραστης κομψότητας, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και αναδεικνύουν τις λύσεις που μπορεί να δώσει το αλουμίνιο στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να έρθει σε μια πρώτη επαφή με τη δημιουργικότητα, την ποιότητα κατασκευής και τις απεριόριστες λύσεις που του προσφέρει η ΚΥΚΛΟΣ στο χώρο του τοξωτού κουφώματος και των ειδικών κατασκευών. Επιπρόσθετα έχει τη δυνατότητα να μάθει περαιτέρω λεπτομέρειες

για τις σειρές αλουμινίου που χρησιμοποιεί η εταιρία στις κατασκευές της και να πάρει μία πρώτη γεύση από τις χρωματικές επιλογές που υπάρχουν. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ενότητα που αφορά στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες με πλούσιο και κατατοπιστικό φωτογραφικό υλικό. Τα υπόλοιπα… στο www. kyklos.gr.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εντυπωσιάζει το νέο site της εταιρίας Στο «αέρα» είναι το καινούργιο και πλήρως ανανεωμένο site της δυναμικής εταιρίας στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Με νέα αισθητική και δομή, προσφέρει ενδελεχή πληροφόρηση στον επισκέπτη, εισάγοντάς τον στον κόσμο των μεταλλικών κατασκευών.

Ο νέος διαδικτυακός τόπος υιοθετεί τα πλέον μοντέρνα πρότυπα σχεδιασμού και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αποτελώντας «ψηφιακός καθρέφτης» της ιστορίας, της δυναμικής εξέλιξης και της επαγγελματικής σοβαρότητας της καταξιωμένης στον κλάδο εταιρίας. Στο www.ifaistos.gr ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για το μεγάλο εύρος προϊόντων που κατασκευάζει η ΗΦΑΙΣΤΟΣ, με εύχρηστο και γρήγορο τρόπο. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες διαφόρων τύπων, ρολά, σήτες, κάγκελα και λοιπές ποιοτικές κατασκευές, παρουσιάζονται αναλυτικά και συνοδεύονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αφορά εφαρμογές τους σε κτίρια και κατοικίες. Το μοντέρνο δεξιό μενού που προβλέπει ο σχεδιασμός, καθιστά την περιήγηση «παιχνιδάκι», με τον επισκέπτη να έχει τη δυνατότητα να βρει άμεσα το προϊόν που τον ενδιαφέρει και τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για την πολιτική ποιότητας που ακολουθεί η εταιρία, να μάθει για την ιστορία της αλλά και να διαβάσει πολύτιμες συμβουλές που έχουν κάνουν με τη σωστή συντήρηση των κουφωμάτων ώστε αυτά να διατηρούν αναλλοίωτες τις αρχικές τους ιδιότητες.

Μάρτιος 2010

115


Οργάνωση - Εξοπλισμός

On line εργαλείο επιχειρηματικού εξοπλισμού Ένα πρακτικό εργαλείο προσδιορισμού και εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων, που αναπτύχθηκε από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ.

Η

Εφαρμογή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού αποτελεί ένα εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού για νέους επιχειρηματίες που θέλουν να εισέλθουν στον κλάδο των κουφωμάτων, καθώς και για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν εντάξει στο λειτουργικό τους πλαίσιο τη διαδικασία διαμόρφωσης επιχειρηματικού σχεδίου. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ (ανήκει στον ΕΟΜΜΕΧ), προκειμένου να βοηθήσει τη μικρομεσαία επιχείρηση να σχεδιάσει και να χρησιμοποιήσει τις ωφέλειες που προκύπτουν από τη χρήση Επιχειρηματικού Σχεδίου, ανέπτυξε σχετική εφαρμογή ελεύθερη προς χρήση, που απευθύνεται σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και τον κλάδο των κατασκευών μεταλλικών κουφωμάτων. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο, σε διεθνές επίπεδο, έχει καθιερωθεί ως ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο, μέσω του οποίου γίνεται δυνατή η πραγματοποίηση της επίσημης έκφρασης της διαδικασίας σχεδιασμού μιας νέας επιχειρη-

116

Μάρτιος 2010

ματικής δραστηριότητας, η σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης, η ανάπτυξη ενός πλαισίου έγκρισης και η χρήση του ως εργαλείο λειτουργικής επιχειρηματικής διοίκησης. Κύριοι στόχοι ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι: • Να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης και συντονισμού των ενεργειών για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, • Να κατανείμει αποτελεσματικά τους διαθέσιμους ή και απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των ενεργειών και την επίτευξη των στόχων, • Να επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας ελέγχου της υλοποίησής του, ώστε να υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη αιτιολόγηση, όταν υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους, και να αναλαμβάνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, ή ακόμη και αναθεωρήσεις του συνολικού σχεδιασμού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και • Να αποτελέσει εργαλείο προώθησης για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής ιδέας (αναζήτηση άλλων


επενδυτών, χρηματοδότηση από τραπεζικούς οργανισμούς ή επιδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης). Με βάση τα παραπάνω, η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να στηρίζεται σε ένα σαφώς προσδιορισμένο στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο θα εξυπηρετεί το επιχειρηματικό όραμα, και το οποίο θα προκύπτει μέσα από τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων του εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και των ευκαιριών και απειλών που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα βήματα που ακολουθούνται στη διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι: • Ο καθορισμός των επιχειρησιακών στόχων που θα εξυπηρετούν την υλοποίηση του συνολικότερου στρατηγικού σχεδιασμού και θα οδηγούν σταδιακά στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στόχων. • Ο καθορισμός των δράσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι. • Ο προσδιορισμός των επενδύσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν. • Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων και των πηγών χρηματοδότησης των επιμέρους σχεδίων δράσης και των επενδύσεων. • Η εκτίμηση των προβλεπόμενων επιπτώσεων των ανωτέρω στα μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Το ακριβές περιεχόμενο του Επιχειρηματικού Σχεδίου για κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της. Γενικά όμως εκτιμάται ότι θα πρέπει να καλύπτει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα παραπάνω αναφερθέντα βήματα. Η Εφαρμογή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, όπως υλοποιήθηκε από το Εθνικό Παρατηρητή-ριο για τις ΜΜΕ, υποστηρίζει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου κάθε επιχείρησης, μέσα από ένα φιλικό και καθοδηγούμενο οδηγό. Με τη βοήθεια εύχρηστων και φιλικών λειτουργικών βοηθημάτων, ο χρήστης μπορεί να

συμπληρώσει τα στοιχεία που αφορούν στην επιχείρηση και να παράγει με αυτόματο τρόπο τους πίνακες του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η Εφαρμογή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού καλύπτει προς το παρόν τους παρακάτω κλάδους δραστηριότητας: • Κατασκευή Μεταλλικών Κου-φωμάτων • Διαφήμιση • Δραστηριότητες Κέντρων Κλή-σεων • Υπηρεσίες Τροφοδοσίας Συ-νεστιάσεων Εκδηλώσεων (Catering) • Κατασκευή Εξοπλισμού Ελέγχου των Βιομηχανικών Μεθόδων Παραγωγής • Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών • Εκτυπώσεις και Συναφείς Δρα-στηριότητες • Αναπαραγωγή Προεγγεγραμ-μένων Μέσων Εγγραφής Ήχου ή Εικόνας και Προεγγεγραμμένων Μέσων Πληροφορικής • Κατασκευή Γυαλιού και Προϊόντων από Γυαλί Η Εφαρμογή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού παρέχει τη δυνατότητα χρήσης on-line βοήθειας, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές της. Για να κάνετε χρήση της εφαρμογής, μεταβείτε στη δ/νση: http://observatory.eommex.gr/ eommex/283_ELL_HTML.aspx.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και αποτελεί μηχανισμό της Πολιτείας για τη συστηματική παρακολούθηση των ΜΜΕ σε κλαδικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί την κύρια πηγή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Η αποστολή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ είναι: • Να υποστηρίζει την Πολιτεία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των πολιτικών και

μέτρων στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. • Να υποβοηθά τον επιχειρηματικό κόσμο, τους φορείς και τις ενώσεις τους, με αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΜΜΕ μέσω της συστηματικής συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και διάχυσης των στοιχείων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μεταξύ των στόχων του δε, περιλαμβάνονται η συστηματική αποτύπωση και ανάλυση των ποσοτικών – ποιοτικών χαρακτηριστικών και των προοπτικών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η αξιόπιστη παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και των Πολιτικών και Μέτρων Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάρτιος 2010

117


Αναδρομή

198

5

ν ι ρ π α ι ν ό ρ χ 5 2 Μία ιστορική αναφορά στα γεγονότα του κλάδου του αλουμινίου, όπως παρουσιάστηκαν πριν από μία 25ετία μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μας.

Τ

ο αρχικό τεύχος του περιοδικού μας με τον πρώτο του τίτλο «Το Αλουμίνιο & ο κόσμος του», κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1985. Στο «γράμμα του εκδότη», ο Μιχάλης Ροδίτης αναγγέλλει τους αρχικούς στόχους του περιοδικού, «… μίας έκδοσης που από εδώ και πέρα θα πληροφορεί και θα ενημερώνει όλους όσους ασχολούνται με την παραγωγή, την μεταποίηση, τη διάθεση και την κατεργασία του αλουμινίου. Μέσα από αυτή, θα υπάρχει πληροφόρηση για τις συνθήκες της αγοράς και ενημέρωση για νέα προϊόντα, για νέες τεχνικές και κατασκευαστικές εφαρμογές κλπ…» Το «γράμμα του εκδότη» προδιέγραφε τους στόχους του περιοδικού

Ήταν μία εποχή ορόσημο για τον κλάδο, αφού από την χρονολογία αυτή άρχισαν οι «ζυμώσεις» και οι διαδικασίες αυτές που οδήγησαν τον κλάδο του αλουμινίου και των κουφωμάτων σε μία παρατεταμένη αναπτυξιακή πορεία, που αντίστοιχη δεν νομίζουμε ότι εμφανίστηκε σε άλλον κλάδο, αν εξαιρέσουμε βέβαια τις τηλεπικοινωνίες. Τα κυριότερα θέματα που διαβάζουμε από το τεύχος αυτό: Η «γλωσσού» από την DOMUS Η «γλωσσού», η νέα κλειδαριά ασφαλείας για τα ανοιγόμενα κουφώματα, κυκλοφόρησε από την DOMUS μόλις τον περασμένο Ιούνιο και σήμερα έχει πια καθιερωθεί. Στην αρχή προτιμήθηκε από τον τεχνίτη και τον τελικό καταναλωτή για τις καινοτομίες της: Κλείδωμα με μία στροφή και «γλώσσες» διπλάσιου σχεδόν μήκους που πιάνουν βαθειά στο αντίκρισμα και παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια. Η προσεγμένη ποιότητα, το σπάνιο για την αγορά φινίρισμα χρωμίου, αλλά και ο «γλυκός» τρόπος με τον οποίο δουλεύει πάνω στην πόρτα, την έχουν ήδη καθιερώσει σαν το Νο 1 στην αγορά. Πραγματικά, η κλειδαριά αυτή ήταν μία «επανάσταση» της DOMUS την εποχή αυτή. Κλειδαριά συρομένων από την Violock Η βιοτεχνία εξαρτημάτων αλουμινίου VIOLOCK των αδελφών Σακκά, κυκλοφόρησε κλειδαριά ασφαλείας για όλα τα συρόμενα κουφώματα αλουμινίου. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η κλειδαριά αυτή, δύναται να αντικαταστήσει όλες τις υπάρχουσες κοινές κλειδα-

118

Mάρτιος 2010


Οι σελίδες «Νέα προϊόντα» ενημέρωνε τους τότε αναγνώστες, περίπου 1.500 επαγγελματίες, για το τι κυκλοφορούσε στην αγορά.

ριές στα συρόμενα, πολύ εύκολα και χωρίς καμία μετατροπή στα υπάρχοντα ανοίγματα. Η κλειδαριά κυκλοφορεί σε διάφορους τύπους όπως «χούφτα» μέσα – έξω με μισό κύλινδρο, «χούφτα» μέσα – έξω με ολόκληρο κύλινδρο, «χούφτα» από την μέσα πλευρά με μισό ή με ολόκληρο κύλινδρο. Ήταν η πρώτη πετυχημένη προσπάθεια για περισσότερη ασφάλεια στα συρόμενα των σειρών 150 και 700. Περσίδες αλουμινίου για περισσότερη ασφάλεια Άρχισαν ήδη να κυκλοφορούν με αυξανόμενο ρυθμό οι περσίδες αλουμινίου που τοποθετούνται στα συρόμενα κουφώματα, αντί για πλαστικά ρολά. Παρέχουν περισσότερη ασφάλεια και αντοχή, το κόστος τους όμως είναι σχεδόν τριπλάσιο από αυτό των πλαστικών. Αυτή την στιγμή κυκλοφορούν περσίδες αλουμινίου σε «γαλονάκι» για όλες τις σειρές (διάθεση Ν. Ζησιμόπουλος) και σε «γερμανικό» (διάθεση Λ. Χριστονάκης). Οι πρώτες προσπάθειες για την παρουσίαση πατζουριών από αλουμίνιο, προήλθε από «ανήσυχους» κατασκευαστές κουφωμάτων.

Ένα κομψό «γαλονάκι» για την Σ-150 Ένα νέο πλαστικό ρολό για τα συρόμενα (γαλονάκι της 150 σειράς) κυκλοφόρησε στην αγορά πρόσφατα η «Πλαστικοποιία Τριπόλεως» του κ. Ι. Τσαμπάζη. Η διαφορά από το συνηθισμένο «γαλονάκι» είναι το εσωτερικό «οβάλ» που σχηματίζεται από τις δύο πλευρές του, που του δίνει μια ξεχωριστή ομορφιά

και κομψότητα, αλλά συγχρόνως και μια επί πλέον ενίσχυση. Όπως μαθαίνουμε, το νέο αυτό «γαλονάκι» έχει αρκετή ζήτηση και έχει διαδοθεί σε μεγάλο αριθμό κατασκευαστών αλλά και εμπόρων. Μία νέα ενισχυμένη έκδοση πλαστικού ρολού σε «γαλονάκι», που έδινε ένα ιδιαίτερο design στο πατζούρι. Η Almaco στοχεύει την ελληνική αγορά Στόχο για τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της και των πωλήσεών της στην ελληνική αγορά έχει για το 1985 η εταιρία «Αλουμίνιο Μακεδονίας Α.Ε.» με ένα ευρύ πρόγραμμά της που άρχισε να εφαρμόζει. Σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων της εταιρίας (περίπου 75–80%) προορίζεται για εξαγωγές και όπως μας είπε ο επικεφαλής της κ. Π. Ζαχαριάδης, ο στόχος είναι να αναπτυχθεί η παρουσία της και στην εγχώρια αγορά. Ακόμη, όπως μάθαμε, μέσα στο 1985 η ALMACO προτίθεται να κυκλοφορήσει νέα βελτιωμένη σειρά στην ελληνική αγορά. Ήταν η εποχή που αρκετές διελάσεις «κοίταζαν» περισσότερο τις εξαγωγές. Προδιαγραφές στα προφίλ και στην ανοδίωση Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μέχρι το τέλος του 1985, τα προφίλ αλουμινίου θα κυκλοφορούν πλέον με προδιαγραφές ως προς το πάχος τους, αλλά και προς την ανοδίωση. Η επιτρεπόμενη απόκλιση σε κάθε προφίλ από το θεωρητικό του βάρος θα είναι πολύ μικρή (ίσως ±5%), ενώ ως γνωστόν σήμερα υπάρχουν προφίλ, που είMάρτιος 2010

119


19 8

5

ια πριν 25 χρόν

Αναδρομή

σήμερα διαθέτει στην εγχώρια αγορά το 20% περίπου της παραγωγής της. Η εταιρία, που έχει ως γνωστόν το εργοστάσιό της στη Χίο, πραγματοποίησε το περασμένο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου εξαγωγές ύψους 900 περίπου τόνων, ενώ για το 1985 προβλέπει εξαγωγές γύρω στους 2.400 τόνους. Τα προϊόντα της κατευθύνονται στις αραβικές κυρίως χώρες. Άλλη μία περίπτωση διέλασης που έριξε κύριο βάρος στις εξαγωγές, κάτι όμως που αργότερα γύρισε ως μπούμερανγκ.

Η πρώτη επίσημη δημοσίευση στοιχείων για την παραγωγή και κατανάλωση ημιπροϊόντων αλουμινίου στην ελληνική αγορά.

ναι ελαφρότερα μέχρι και 20% από το θεωρητικό τους βάρος. Όσον αφορά την ανοδίωση, το ελάχιστο πάχος που θα θεσπισθεί θα είναι 10-12 μικρά. Για τον έλεγχο όλων των ανωτέρω, θα δημιουργεί μέσα στο 1985 Νομικό Πρόσωπο με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Μεταποιητών Αλουμινίου και τον Σύνδεσμο Ανοδιωτών. Επικεφαλής της όλης κίνησης είναι γενικός γραμματέας του «Αλουμίνιον της Ελλάδος» κ. Ηλίας Ηλιάσκος και ο μηχανολόγος κ. Κώστας Κοτζάκης. Το Νομικό αυτό Πρόσωπο ήταν ο «προάγγελος» της δημιουργίας της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου που συστάθηκε αργότερα. Η ΒΙΑΛ αυξάνει τις εξαγωγές της Στην προώθηση των εξαγωγών της έχει ρίξει το «βάρος» της η βιομηχανία διέλασης ΒΙΑΛ Α.Ε., που

Διαφήμιση των πρώτων περσίδων αλουμινίου και συστήματος καγκέλων.

Σε πτώση η διεθνή τιμή του αλουμινίου Στα 1.135 δολάρια ο τόνος έκλεισε για το 1984 η τιμή του πρωτόχυτου αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, ενώ η μέση τιμή για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1.185 δολάρια, έναντι 1.242 δολ. της μέσης τιμής του Νοεμβρίου 1984 και 1.582 δολ. της μέσης τιμής του Δεκεμβρίου 1983. Βλέπουμε λοιπόν μία συνεχή πτώση της τιμής του. Χρηματιστηριακό είδος από τότε η τιμή του αλουμινίου. Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας Παρουσίαση της νέας μεθόδου βαφής του αλουμινίου, μίας ανταγωνιστικής τεχνολογίας για την ανοδίωση. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι της ανοδίωσης. Στο τεχνικό άρθρο του κ. Λάμπρου Κοττορού, παρουσιαζόταν η νέα αυτή μέθοδος βαφής του αλουμινίου, που έμελλε να είναι καθοριστική στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αφού μέσα σε 3-4 χρόνια είχε σχεδόν εκτοπίσει την ανοδίωση. Μάλιστα, στο άρθρο του αυτό ο κ. Κοττορός, κατέληγε: Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία εφεύρεση απόλυτα ικανοποιητική από άποψης τεχνικής και αισθητικής, οι δε αρχιτέκτονες ελευθερώθηκαν με την επιλογή οποιουδήποτε χρώματος, ακόμη και δικής τους έμπνευσης απόχρωση! Στους 97,1 χιλ. τόνους οι πωλήσεις αλουμινίου το 1983 Στους 97,1 χιλ. τόνους έφθασαν οι πωλήσεις του κλάδου της μεταποίησης αλουμινίου κατά το 1983, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας «Αλουμίνιον της Ελλάδος». Από τις ποσότητες αυτές, το 57% αφορούσε πωλήσεις ημιπροϊόντων της διέλασης, 29% της Έλασης, 11% των καλωδίων και 3% των χυτηρίων. Το 44% του συνόλου των πωλήσεων ή 43,2 χιλ. τόνοι, ήταν εξαγωγές προς τις Αραβικές Χώρες (65%), τις χώρες της ΕΟΚ (21%), τις ΗΠΑ (5%) και τρίτες χώρες (9%). Ήταν πρώτη επίσημη δημοσίευση στοιχείων για την πρωτογενή και μεταποιητική βιομηχανία αλουμινίου

120

Mάρτιος 2010


© Hydro

Διεθνής αγορά

Παραμένει σε στασιμότητα η αγορά της δόμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ετερόκλητο το κλίμα στην Ευρώπη για τη διέλαση τη στιγμή που η αυτοκινητοβιομηχανία αρχίζει να σηκώνει κεφάλι, ωστόσο η δόμηση εξακολουθεί να απογοητεύει. Σχετικά καλύτερη φαίνεται να είναι η εικόνα της έλασης.

Ο

ι απόψεις για το κλίμα που επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά διέλασης κυμαίνονται από εξαιρετικά επιφυλακτικές έως και μερικώς αισιόδοξες. Η αυξημένη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα ωστόσο είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, αν και η σκέψη που περιτριγυρίζει στο μυαλό όλων είναι πόσο και αν θα κρατήσει αυτή η «ευφορία». Το παράδοξο είναι ότι παρά την αβεβαιότητα για το μέλλον, οι περισσότερες μονάδες διέλασης (οι μεγάλες εταιρίες τουλάχιστον) σχεδιάζουν αυξήσεις της

παραγωγής κατά 4-6% για το τρέχον έτος, σε αρμονία με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) για την πορεία της ζήτησης. Από την άλλη, οι παραπάνω αυξήσεις αντιστοιχούν σε ένα μικρό ποσοστό του όγκου παραγωγής που μειώθηκε κατά πολύ το 2009. Σημαντικό είναι επίσης ότι η φιλολογία σχετικά με το ότι η αγορά «έπιασε πάτο», έχει εξαφανιστεί. Οι αβέβαιες προβλέψεις για το μέλλον, η περιορισμένη πίστωση και οι οικονομικές δυσκολίες στην ευρωζώνη σίγουρα δεν βοηθούν

την τρέχουσα περίοδο. Ακόμα και οι πιο αισιόδοξες εταιρίες δεν έχουν στα πλάνα τους αυξήσεις της δυναμικότητας, αν και σύμφωνα με πληροφορίες μία μεγάλη μονάδα διέλασης λειτουργεί σχεδόν σε πλήρη δυναμικότητα. Οι παραγγελίες από την αυτοκινητοβιομηχανία εμφανίζουν αύξηση 30% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και ο ισολογισμός κινείται πλέον σε θετικό πρόσημο, σχολίαζουν σχετικά άνθρωποι εκ των έσω. Άλλοι επισημαίνουν ότι μπορεί τα στοιχεία για τον φετινό Ιανουάριο να

Του Σωτήρη Κρουστάλλη

Μάρτιος 2010

121


Διεθνής αγορά

είναι ενθαρρυντικά αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Ιανουάριος του 2009 ήταν μία καταστροφή. Το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει με το κατά πόσο η μερική ανάκαμψη της αγοράς διέλασης οφείλεται στην πολιτική της ανανέωσης των αποθεμάτων. Όπως και να έχει αυτό που είναι σίγουρα σαφές είναι ότι η πολιτική της μείωσης των αποθεμάτων που ταλαιπώρησε την αγορά πέρυσι είναι πλέον παρελθόν. Σε επίπεδο τελικών αγορών, η αυτοκινητοβιομηχανία προβάλει ως ο καλύτερος πελάτης την τρέχουσα περίοδο. Προγράμματα από-

συρσης «τρέχουν» ακόμα σε αρκετές χώρες, αλλά και στις χώρες που έχουν λήξει, οι παραγγελίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ισχυρότερη ένδειξη που υπάρχει σχετικά με την άνοδο της ζήτησης από τον συγκεκριμένο τελικό τομέα, είναι ότι οι παραγγελίες των προμηθευτών στην Γερμανία και του δικτύου διανομής αφορούν σε ποσότητες σημαντικά μεγαλύτερες από ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Ορισμένες εξειδικευμένες αγορές, οι τηλεπικοινωνίες πιο συγκεκριμένα, επίσης δείχνουν σημάδια ζωής μετά από ένα κακό τρίμηνο (∆’ τρ. 2009). Ωστόσο πάλι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει βάλει το «χεράκι» της, καθώς οι παραγωγοί αυτοκινήτων προσφέρουν δωρεάν επιπρόσθετο εξοπλισμό στον τελικό καταναλωτή, με στόχο την προώθηση των πωλήσεων, και τα τηλέφωνα αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η αεροναυπηγική συνεχίζει να παραμένει στάσιμη, όπως στα τέλη του 2009, ενώ οι υπόλοιπες μεταφορές -ιδίως ο τομέας των τρένων- απογοητεύουν. Ο τομέας που άπαντες περιμένουν να ανακάμψει αλλά αυτός προς πείσμα όλων παραμένει στάσιμος είναι η δόμηση που εξακολουθεί να μην δείχνει σημάδια βελτίωσης το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ο βαρύς χειμώνας είναι ένα πρόβλημα, ωστόσο καθώς ο κύκλος της δόμησης αρχίζει να υστερεί σε σχέση με τους άλλους τομείς, βγαίνει το συμπέρασμα ότι μάλλον η δό-

Ο τομέας που άπαντες περιμένουν να ανακάμψει αλλά αυτός προς πείσμα όλων παραμένει στάσιμος είναι η δόμηση που εξακολουθεί να μην δείχνει σημάδια βελτίωσης το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

122

Μάρτιος 2010

μηση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο τ η ς κρίσης. Ακόμα και η πολλά υποσχόμενη αγορά των ηλιακών προϊόντων, που πολλοί εναπόθεσαν τις ελπίδες τους, παραμένει σε τέλμα, με τα έργα να καθυστερούν λόγω του μεγάλου σε διάρκεια χειμώνα. Ο πόλεμος τιμών στην αγορά διέλασης είναι μία πραγματικότητα, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις έχουν να κάνουν με την αύξηση των ενδοευρωπαϊκών αποστολών προϊόντων διέλασης. Η Ε.Ε-6 έχει υπόψη της την ταχεία άνοδο των κινεζικών εισαγωγών, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει τις προθέσεις της Κίνας άλλα φαίνεται να ανησυχεί περισσότερο για τις εισαγωγές από τα ανατολικά κράτη της Γηραιάς Ηπείρου. Οι πιέσεις που αφορούν στο κόστος στη ∆υτική Ευρώπη είναι εξαιρετικά υψηλές, ενώ εκτιμάται ότι στα ανατολικά κράτη τα κόστη είναι αρκετά χαμηλά, ώστε να επιτρέπουν μία μείωση της τάξης του 20% στις τιμές της ∆ύσης. Οι πελάτες που αναζητούν προϊόντα διέλασης κινούνται όλο και πιο ανατολικά (Τσεχία, Ρουμανία κ.α.), καθώς οι τιμές αυξάνονται. Παράλληλα υπάρχουν φήμες ότι ισπανικά και πορτογαλικά προϊόντα διέλασης εισχωρούν στις αγορές των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και ότι ακόμα και η Γαλλία πράττει αναλόγως. Περνώντας στην αγορά της έλασης, σύμφωνα με πληροφορίες οι μονάδες της Γηραιάς Ηπείρου επιδιώκουν και σε πολλές περιπτώσεις επιτυγχάνουν αύξηση των περιθωρίων κέρδους για παραδόσεις στο δεύτερο τρίμηνο του 2010. Το παραπάνω έρχεται να προστεθεί στα αυξημένα περιθώρια του τελευταίου τριμήνου του περσινού έτους. Οι εταιρίες τονίζουν ότι οι αυξήσεις δικαιολογούνται από την αύξηση των premium στην πρώτη ύλη.


Oι μονάδες της Γηραιάς Ηπείρου επιδιώκουν και σε πολλές περιπτώσεις επιτυγχάνουν αύξηση των περιθωρίων κέρδους για παραδόσεις στο δεύτερο τρίμηνο του 2010.

Οι περικοπές στη δυναμικότητα των μονάδων έλασης το 2009, ιδίως για τα στάνταρ, σημαίνει ότι οι διανομείς και οι τελικοί χρήστες που έχουν ανάγκη στάνταρ ή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα θα πρέπει να αναμένουν (πιθανώς) αυξήσεις στις τιμές. Την ισχυροποίηση της αγοράς μαρτυρούν οι αναφορές που μιλούν για χρόνους διεκπεραίωσης για νέες παραγγελίες που αγγίζουν τις 10 -12 εβδομάδες - δραματικά αυξημένους σε σχέση με έξι μήνες πριν, όταν οι περίπου τέσσερις εβδομάδες, ήταν το φυσιολογικό. Οι περικοπές ωστόσο σε δυναμικότητα δεν αγγίζουν το φόιλ αλουμινίου όπου η εκτιμώμενη παραγωγή

στην ευρωπαϊκή αγορά που φαίνεται να είναι παραπάνω κατά 10-15% από ότι απαιτείται, θα συνεχίσει να συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους. Επιπλέον παρότι θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 θα διατηρηθούν οι βελτιώσεις του τονάζ σε σχέση με το 2009, υπάρχει μία εγκράτεια για το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους, καθώς αρκετοί φοβούνται την εμφάνιση «διπλής βουτιάς». Όσον αφορά στις τελικές αγορές ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας εμφανίζεται ιδιαίτερα ζωηρός. Η δραστηριότητα για τη σειρά 5xxx που σχετίζεται με τα μέρη του αμαξώματος και τη σειρά 4xxx που έχει να κάνει με το πτερύγιο του εναλλάκτη θερμότητας φαίνεται να είναι πολύ υψηλή, με χρόνους αναμονής που αγγίζουν τους 4 – 5 μήνες σε ορισμένες περιπτώσεις. Η αναθέρμανση της ζήτησης για πολυτελή μοντέλα από την Ασία συμβάλει σημαντικά στην παραπάνω άνθηση, τόσο σε επίπεδο αυξημένων αποστολών ημιτελικών στα ασιατικά εργοστάσια όσο και σε επίπεδο αυξημένων παραδόσεων στους ευρωπαίους παραγωγούς αυτοκινήτων που προορίζουν τα αυτοκίνητά τους για εξαγωγή. Οι αγορές της δόμησης, των γενικών μηχανολογικών εφαρμογών

και των οικιακών συσκευών φαίνεται ότι επίσης βελτιώνονται με αργούς ρυθμούς αλλά οι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί. Ο βαρύς χειμώνας όπως προαναφέρθηκε λειτουργεί ανασταλτικά για τα μεγάλα έργα που αφορούν στη δόμηση σε όλη την Ευρώπη και δεν αναμένονται σοβαρά σημάδια βελτιώσης πριν το καλοκαίρι. Σημαντική διευκρίνιση Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφερόμαστε πάντα σε χρηματιστηριακές τιμές πρωτόχυτου αλουμινίου στο L.M.E. και όχι στις εμπορικές τιμές μπιγιέτας που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες διέλασης, οι οποίες διαμορφώνονται διαφορετικά.

Επιλεγμένοι ευρωπαϊκοί δείκτες ζήτησης ημιπροϊόντων αλουμινίου

Πηγή MBR

2007

2008

Τρ. 4 08

Τρ. 1 09

Τρ. 2 09

Τρ. 3 09

Αυγ.

Σεπ.

Οκτ.

Νοε.

Δεκ.

Ευρωζώνη μεταποιητικός δείκτης PMI

54,2

46,5

36,9

40,0

34,0

48,8

45,7

49,9

50,7

53,0

53,6

Ε.Ε 27 βιομηχανική παραγωγή

108,4

105,7

98,9

92,1

90,7

91,6

91,2

91,7

91,8

91,1

91,9

Γερμανική βιομηχανική παραγωγή

111,2

111,9

107,2

89,4

91,3

95,7

96,7

85,7

104,8

103,5

103,4

Γερμανική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

6199

6056

1278,1

1050,2

1279,1

1306,3

430,6

341,5

534,2

531,4

518,4

Γερμανικός δείκτης παραγγελιών δόμησης

69,6

73,0

78,4

76,5

84,9

87,8

88,6

86,9

87,8

88,1

88,1

Γαλλική βιομηχανική παραγωγή

102,4

100,1

98,3

89,1

85,4

83,8

88,9

66,4

96,2

96,4

92,6

Γαλλική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

3150

2509

580,7

554,5

506,0

429,9

164,8

63,8

201,3

0,0

0,0

Γαλλικές οικοδομές υπό κατασκευή (000’ς)

432

333

26,8

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Η.Β. βιομηχανική παραγωγή

100,7

97,5

96,1

87,2

86,2

85,0

86,3

79,6

89,1

92,1

92,2

Η.Β. παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

1616

1654

300,8

205,3

248,6

307,0

116,1

61,6

129,3

114,3

119,7

Ισπανική βιομηχανική παραγωγή

106,2

98,6

90,7

87,2

82,6

80,0

91,4

61,5

87,1

88,0

87,3

Ισπανική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

2854

2483

452,2

453,1

453,1

453,1

216,6

90,1

226,3

210,1

31,5

Ισπανικές οικοδομές υπό κατασκευή (000’ς)

593,3

359,6

81,8

47,1

49,3

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ιταλική βιομηχανική παραγωγή

106,0

102,7

96,2

85,6

85,4

90,4

97,9

46,4

93,5

96,3

93,1

Ιταλική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

1415

1023

172,6

187,6

233,8

204,5

85,4

26,3

92,9

77,3

75,2

Ρωσική βιομηχανική παραγωγή

115

118

116,8

99,7

100,2

106,8

107,2

104,0

109,3

110,2

112,4

-

1470

361,7

122,7

165,9

135,1

-

-

-

-

-

Ρωσική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

Μάρτιος 2010

123


Απ' όλο τον κόσμο

Eau de Glacier: Μεταφέροντας τη μοναδική εμπειρία του πάγου! Στην ανέγγιχτη φύση, τα εντυπωσιακά βουνά και τους παγετώνες Hardangerjøkul της Νορβηγίας, πηγάζει το νερό Eau de Glacier που έχει διατηρηθεί μακριά από όλες τις ακαθαρσίες του σύγχρονου κόσμου για χιλιάδες χρόνια. Ούτε άνθρωπος ούτε μηχανή έχει επηρεάσει το νερό εκεί με οποιοδήποτε τρόπο. Το Eau de Glacier διαθέτει μοναδική καθαρότητα, περιέχοντας μόλις 4 mg διαλυμένων στερεών ανά λίτρο. Είναι τόσο χαμηλή η περιεκτικότητά του σε νάτριο που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της FDA ως ελεύθερο νατρίου. Το Eau de Glacier είναι τόσο απίστευτα καθαρό διότι είναι εντελώς απαλλαγμένο από όλες τις ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη γεύση του. Στην προσπάθειά της η Americanfood4u να αποδώσει τη μοναδική αυτή εμπειρία όσο καλύτερα μπορεί, ώστε ο καταναλωτής να είναι σε

Πολυτέλεια για δυνατά πορτοφόλια Ποια οικονομική κρίση; Όλα αυτά είναι καταστροφολογίες των ΜΜΕ κι επειδή κατά βάθος όλοι μας κρύβουμε μέσα μας έναν μεγιστάνα, η Mobiado ανακοίνωσε ένα νέο υπερπολυτελές κινητό για όσους δε συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από το απόλυτο. Το νέο Mobiado 350 Pioneer θα κυκλοφορήσει σύντομα και υποθέτουμε ότι η τιμή του θα είναι τόσο μεγάλη, που θα δημιουργεί δικό της βαρυτικό σύστημα ικανό να τραβάει φεγγάρια σε τροχιά. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο που χρησιμοποιείται και στην παραγωγή διαστημοπλοίων (!), υπάρχουν παντού κρύσταλλοι σαπφείρου, ενώ ακόμα κι οι βίδες είναι κατασκευασμένες από ατόφιο χρυσάφι (!!!) Κατά τα λοιπά, έχει κάμερα 3.2 megapixels, GPS και μια ταπεινή οθόνη 2.36 ιντσών. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι θα διατίθεται με keypad στα αγγλικά, τα αραβικά ή τα κυριλλικά.

124

Μάρτιος 2010

θέση να νιώσει την κρύα αύρα των πάγων της Νορβηγίας, στράφηκε σε συσκευασία (μπουκάλι) αλουμινίου για το Eau de Glacier. Σύμφωνα με την εταιρία κανένα άλλο υλικό δε μεταφέρει καλύτερα στον καταναλωτή την απερίγραπτη φρεσκάδα και δροσιά των παγετώνων. Η δροσιά του ελαφρού μετάλλου τρεμουλιάζει τα χείλη και ανανεώνει ολόκληρο το πρόσωπο ακόμη και πριν την πρώτη γουλιά. Καμία γυάλινη φιάλη δε μπορεί να προσφέρει αυτή την εμπειρία τονίζει η Americanfood4u. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του αλουμινίου. Το Eau de Glacier είναι τόσο καθαρό που ακόμη και η επαφή με ένα ποτήρι μπορεί να οδηγήσει σε αλλοιώσεις. Νερό αυτής της ποιότητας διαθέτει μια τόσο ουδέτερη γεύση που ακόμα και τα γύρω αρώματα μπορούν να την επηρεάσουν. Ως εκ τούτου, μόνο ένα μπουκάλι αλουμινίου, το

Έχω και αυτοκίνητο... Πάμε βαρκάδα; Η εταιρία Watercar μπορεί να περηφανεύεται πως έχει κατασκευάσει το ταχύτερο αμφίβιο στον κόσμο το οποίο ονομάζεται Python. Το αμάξωμα του βασίζεται στην Camaro ενώ ο -από αλουμίνιο κατασκευασμένος- V8 κινητήρας του προέρχεται από την Corvette, έχει χωρητικότητα 6,2 lt και αποδίδει 640 PS. Με τόση ισχύ το Python μπορεί να κινηθεί στο νερό με μέγιστη ταχύτητα 97 km/h ενώ στη ξηρά μπορεί να αγγίξει τα 160 km/h και να πιάσει τα 0-100 km/h σε 4,5 sec! Με το πάτημα ενός κουμπιού οι τροχοί «μαζεύονται» και αναπτύσσεται μία προπέλα στο πίσω μέρος ενώ για την κίνηση στην ξηρά η διαδικασία αντιστρέφεται. Το Python είναι τόσο ιδιαίτερο… όσο η τιμή του καθώς κοστίζει περίπου 137.000 ευρώ! Αν σκέφτεστε να το αποκτήσετε καλό είναι να ξέρετε πως… διατίθεται χωρίς οροφή και κλιματισμό.

οποίο προσφέρει πλήρη ουδετερότητα, μπορεί να διατηρήσει 100% τη μοναδικά παγωμένη γεύση του Eau de Glacier!


Λύσεις αλουμινίου για το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος της Κίνας Η Alcoa και Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC) ανακοίνωσαν τη διεύρυνση της συνεργασίας τους όσον αφορά στην έρευνα καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του C919, ενός νέου επιβατικού αεροσκάφους του πολιτικού στόλου της ασιατικής χώρας. Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία των δυο εταιριών στην έρευνα νέων, προηγμένων δομών, σχεδίων και κραμάτων αλουμινίου, με απώτερο στόχο την κατασκευή του 190 θέσεων αεροσκάφους. Το C919 θα συναρμολογηθεί στη Σαγκάη, ωστόσο αρκετά από τα επιμέρους στοιχεία και εξαρτήματα θα κατασκευαστούν σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Το νέο αεροσκάφος θα είναι το μεγαλύτερο επιβατικό αεροπλάνο που κατασκευάστηκε ποτέ στην Κίνα και απώτερος στόχος είναι να μπορεί να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τις υπόλοιπες προτάσεις της παγκόσμιας αεροπλοίας. Ένα πρωτότυπο του C919 παρουσιάστηκε στη διεθνή έκθεση Asian Aerospace International Expo and Congress στο Χονγκ Κονγκ, με το ενδιαφέρον της αγοράς να είναι έντονο λόγω της αναμενόμενης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της επιβατικής κίνησης στην Κίνα. Το C919 αναμένεται να εκτελέσει την παρθενική του πτήση το 2014 και να τεθεί στην διάθεση του κοινού το 2016.

Σοβαρά προβλήματα υπερδυναμικότητας στην Κίνα Πηγές εκ της Κίνας αναφέρουν ότι η τοπική βιομηχανία αλουμινίου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υπερδυναμικότητας, παρουσιάζοντας συνολική δυναμικότητα 20 εκατ. τόνων, η οποία ξεπερνά τη ζήτηση κατά 7 εκατ. τόνους. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας τόνισε ότι η βιομηχανία μετάλλων πρέπει να περιορίσει τις επεκτάσεις σε νέα δυναμικότητα και να αποσύρει τις γραμμές παραγωγής παλαιάς τεχνολογίας.

Ιαπωνία: Άνοδος στις αποστολές προϊόντων αλουμινίου

POSmicro: Σε μέγεθος... στυλό! Οι περιορισμοί σε μέγεθος οδηγούν σε απογείωση της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η τεχνολογία γύρω μας έχει την τάση να συρρικνώνει τα πάντα σε μέγεθος καρφίτσας και έτσι φτάσαμε από τους υπολογιστές δύο δωματίων του παρελθόντος στα PC μινιατούρες του σήμερα. Το τελευταίο τεχνολογικό πόνημα της AVE INVESTMENTS είναι ένας υπολογιστής «συρταριού» για εξειδικευμένες βιομηχανικές και εμπορικές ανάγκες που δεν ξεπερνάει σε πλάτος ένα στυλό. Στην καρδιά του λιλιπούτειου συστήματος βρίσκεται ένας Intel® Atom™ που καθιστά το POSmicro ιδανικό για εφαρμογές Point-Of-Sale

(ηλεκτρονικά σημεία πώλησης). Διαθέτει δύο θύρες δικτύου που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει τόσο σαν διακομιστής (server) όσο και σαν συσκευή POS πελάτης (client). Το μικρό αυτό τεχνολογικό θαύμα προστατεύει από φθορές, πτώσεις κ.λπ. ένα ανθεκτικό περίβλημα από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο, διότι ως γνωστό η υψηλή τεχνολογία και το ελαφρύ μέταλλο πάνε «πακέτο»!

Θετικά είναι τα μηνύματα από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Οι αποστολές προϊόντων αλουμινίου στην Ιαπωνία σημείωσαν αύξηση 23,1% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα σαν αποτέλεσμα της ανάκαμψης της ζήτησης στους τομείς των αυτοκινήτων, ηλεκτρικών συσκευών και τροφίμων. Οι αποστολές τον Ιανουάριο του 2010 άγγιξαν τους 150.373 τόνους, εμφανίζοντας αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα 12 μήνες πριν. Επιπρόσθετα, η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας αυξήθηκε 2,5% τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που περίμεναν αύξηση περίπου στο 1%, καθώς οι παραγωγοί ανεβάζουν στροφές για να ικανοποιήσουν την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση της Ασίας. Ωστόσο οι άνθρωποι της τοπικής βιομηχανίας αλουμινίου παραμένουν σκεπτικοί για τους ρυθμούς ανάκαμψης το τρέχον έτος μιας και η οικονομία της χώρας παραμένει ευάλωτη, με τον τομέα της δόμησης να γνωρίζει σημαντική αδυναμία.

Μάρτιος 2010

125


Απ' όλο τον κόσμο

AEROBAL: Πρωτοποριακές ιδέες βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό «World Aluminum Aerosol Can Award 2009» Καινοτόμες εφαρμογές με βελτιωμένο σχεδιασμό και μια νέα τεχνολογία παραγωγής με περιβαλλοντικά οφέλη ήταν οι κορυφαίες στιγμές του φετινού διαγωνισμού «World Aluminum Aerosol Can Award 2009» που διοργάνωσε η Διεθνής Οργάνωση Κατασκευαστών Συσκευασιών Αεροζόλ Αλουμινίου (AEROBAL). H Boxal κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Can Already in the Market» (συσκευασία που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά) για την καινοτόμα συσκευασία Η καινοτόμα φιάλη αεροζόλ αλουμινίου της Boxal έδωσε ζωή στην πρωτοποριακή εφαρμογή σπρέι λαδιού της φωτογραφίας

που αφορά μία νέα εφαρμογή σπρέι λαδιού ελιάς. Η Boxal ανέπτυξε τη φιάλη αεροζόλ αλουμινίου 59x205 χιλ. για την πρωτοποριακή αυτή εφαρμογή στην αγορά τροφίμων σε στενή συνεργασία με την γαλλική εταιρία Fareva. Η φιάλη διαθέτει ένα εξατομικευμένο ενιαίο σώμα και κατάλληλη εσωτερική επίστρωση ειδική για τρόφιμα που προσφέρει άνετη χρήση του προϊόντος. Η εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση έχει επιτευχθεί χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της Boxal που επιτρέπει την εκτύπωση φωτορεαλιστικών γραφικών υψηλής ανάλυσης στο εξωτερικό μίας φιάλης αεροζόλ αλουμινίου. Η Exal North America (μέρος της Exal Group) κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Prototype» (πρωτότυπο). Η βραβευμένη συσκευασία που είναι πλέον διαθέσιμη για τα σπρέι Bag-on-Valve (BoV) και λοιπές εφαρμογές παράγεται με την προηγμένη τεχνολογία Coil-To-Can (C2C) της Exal για συσκευασίες αλουμινίου. Η καινοτόμα τεχνολογία «παντρεύει» την κατασκευαστική ταχύτητα και το μικρό βάρος των συμβατικών τεχνολογιών με τη δυναμική διαμόρφωση που ήταν μοναδικό προνόμιο των βαρύτερων δοχείων από διελασμένο αλουμίνιο. Χάρη στο μικρό

Η τεχνολογία παραγωγής Coil-To-Can (C2C) της Exal κέρδισε τους κριτές στο διαγωνισμό της AEROBAL για τα περιβαλλοντικά της οφέλη

τους βάρος, η υιοθέτηση των φιαλών C2C οδηγεί σε μείωση των εκπομπών CO2 σε όλο το μήκος της αλυσίδας logistics σε σύγκριση με βαρύτερες συσκευασίες. Η C2C διαδικασία της Exal μπορεί να χρησιμοποιήσει ανακυκλωμένο αλουμίνιο σαν πρώτη ύλη, ενώ οι τελικές C2C συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν εσαεί.

Τα φορητά παγοδρόμια αλουμινίου κατακτούν τον κόσμο Χάρη στην φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία των παγοδρομίων αλουμινίου της Ice-World, μπορούν ακόμα και πόλεις με υψηλές θερμοκρασίες να απολαύσουν το πατινάζ πάνω σε πραγματικό πάγο. Το “πτυσσόμενο παγοδρόμιο αλουμινίου” είναι ένα προϊόν που υπόκειται παγκοσμίως στην νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας με αριθμό πατέντας NL 1025778, 1022998, BE 1014986A4, EU 1462755, και US 7,089,753. Το φορητό παγοδρόμιο αλουμινίου αποτελείται από μια σειρά πτυσσόμενων πανέλων τα οποία συνδέονται εύκολα μεταξύ τους με τη χρήση μερικών συνδέσμων ταχείας αποσύνδεσης. Αυτό που καθιστά μοναδικό το εν λόγω σύστημα είναι η πτυσσόμενη πίστα αλουμινίου που ξεδιπλώνεται εύκολα χωρίς εργαλεία ή άλλο εξοπλισμό, ακριβώς σαν ένα τεράστιο τραπεζομάντιλο. Το σύστημα συνδυάζει ταχύτητα και ποιότητα, καθώς όλα έχουν προσυναρμολογηθεί και δοκιμαστεί στο εργοστάσιο.

126

Μάρτιος 2010

Όλα τα πτυσσόμενα παγοδρόμια της Ice-World είναι πιστοποιημένα κατά ISO-14001. Η υπεύθυνη διαχείριση και χρήση του φιλικού προς το περι-

βάλλον ψυκτικού μέσου της προπυλενογλυκόλης, η ανακύκλωση του αλουμινίου, η σωστή διαχείριση των υλικών προς απόρριψη και η χρήση εγκεκριμένων βασικών αερίων που δεν βλάπτουν το όζον συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με άλλα παγοδρόμια είναι ιδιαίτερα οικονομική ως αποτέλεσμα της χρήσης του καλύτερου αγωγού ψύχους, δηλαδή του αλουμινίου, και του γεγονότος ότι οι σωλήνες ψύξεως βρίσκονται μέσα και όχι κάτω από τον πάγο. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ψύξης μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει τον πάγο χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερη ενέργεια, ακόμα και σε θερινές θερμοκρασίες! Το επαναστατικό παγοδρόμιο αλουμινίου μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε λίγες μόνο ώρες, κάτι που σημαίνει εξοικονόμηση κόστους σε εργατικά και ασφάλιση. Αυτό το είδος παγοδρομίου είναι ιδιαίτερα αποδοτικό ενεργειακά και αξιόπιστο.


Το αλουμίνιο κοσμεί το επετειακό ρολόϊ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Η επίσημη αντιπροσωπεία της Omega κυκλοφόρησε δύο επετειακά μοντέλα ρολογιών με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο Βανκούβερ του Καναδά. Το Seamaster Diver 300m Vancouver 2010 Limited edition παράχθηκε στα μοντέλα των 36,25 χιλιοστών και των 41 χιλιοστών. Τα χαρακτηριστικά των ρολογιών είναι το λευκό γυαλιστερό χρώμα και η κόκκινη κορώνα από αλουμίνιο -τα χρώματα της καναδικής σημαίας– που εμπλουτίζονται από τους δείκτες και τους αριθμούς, η επικάλυψη των οποίων με λευκό Super-LumiNova,

δημιουργεί μια απαλή γαλάζια αντανάκλαση στο σκοτάδι. Το «Βανκούβερ 2010» είναι ιδανικό για επαγγελματικές καταδύσεις με πλούσια χαρακτηριστικά. Η κορώνα του περιστρέφεται δεξιόστροφα, διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης και είναι αδιάβροχο σε βάθος 300 μέτρων. Στο πίσω μέρος βρίσκεται χαραγμένο το Βανκούβερ 2010 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες με το χαρακτηριστικό λογότυπο «Ilanaak», το σύμβολο των Αγώνων. Το σύμβολο αναπαριστά τις φιγούρες που κατασκεύαζαν οι φυλές που κατοικούσαν εκεί στιβάζοντας πέτρες, ως ευχή που συνόδευε τον ταξιδιώτη όταν διέσχιζε την γη τους. Αντιπροσωπεύει τα στοιχεία που είναι σχεδιασμένα από συσσωρευμένες πέτρες βάση των οποίων δημιουργήθηκε η Canadian First Nations για να χρησιμεύσει ως χαιρετισμός σε οποιονδήποτε κινείται στα εδάφη της. Το όνομα του λογοτύπου, Ilanaak, σημαίνει «φίλος» στην Inuktitut, δηλαδή το όνομα που έχει δοθεί στην ποικιλία των διαλέκτων που μιλούσαν οι φυλές του Καναδά.

Πράσινο σαν βάτραχος αλλά οικολογικό χάρις στην τεχνολογία και... το αλουμίνιο Στην έκθεση αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ έκανε την επίσημη παρουσίαση του ένα νέο supercar από την εταιρία Revenge, που θα φέρει το όνομα Verde. Για την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί ελαφριά υλικά όπως ανθρακόνημα, ενώ το σασί του είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και έτσι το βάρος του δεν υπερβαίνει τα 1.600 κιλά. Όσον αφορά τις επιδόσεις του, θα χρειάζεται 4 δευτερόλεπτα για να πιάσει τα 100 χιλιόμετρα από στάση, ενώ η τελική του ταχύτητα θα αγγί-

ζει τα 321 χιλιόμετρα ανά ώρα, με κατανάλωση που θα φτάνει μόλις τα 2,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, αποδεικνύοντας πως δεν θα είναι πράσινο μόνο στο χρώμα. Η παραγωγή του Revenge Verde θα ξεκινήσει στο τέλος του 2010, με την αισιοδοξία πως μέσα σε πέντε χρόνια θα καταφέρει να πουλήσει περίπου 3.000 κομμάτια. Η τιμή του αυτοκινήτου στην Αμερική υπολογίζεται ότι θα φθάνει τα 190.000 δολάρια.

Δεν κλείνει τα εργοστάσια στην Ιταλία η ALCOA Η ALCOA δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη λειτουργία των δύο μονάδων πρωτόχυτου αλουμινίου που διατηρεί στην Ιταλία για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμα μετά από συμφωνία με την ιταλική κυβέρνηση. Το Νοέμβριο του 2009, η ALCOA είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία των δύο μονάδων που απασχολούν 2.000 εργαζόμενους στη γειτονική χώρα, μετά την απόφαση της Ε.Ε. να επιστρέψει η εταιρία το πόσο της κρατικής ενίσχυσης που έλαβε το 2006. Η τελική συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκομένων μερών –ALCOA και ιταλικής κυβέρνησηςεπιτεύχθηκε μετά από ειδικό διάταγμα που μειώνει τα τιμολόγια ενέργειας για τους χρήστες της βαριάς βιομηχανίας που έχουν υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις.

UC RUSAL: Επαναλειτουργία ανενεργής δυναμικότητας λόγω υψηλής ζήτησης Η UC RUSAL προσανατολίζεται στην επαναλειτουργία ανενεργής δυναμικότητας 100.000 τόνων λόγω της αυξημένης ζήτησης. Όπως αποκάλυψε άνθρωπος εκ των έσω, η ρωσική εταιρία βρίσκεται στο προκαταρτικό στάδιο επαναλειτουργίας του ενός πέμπτου της συνολικής αδρανοποιημένης -εξαιτίας της οικονομικής κρίσης- δυναμικότητας που αγγίζει συνολικά τους 500.000 τόνους καθώς οι παραγγελιές γνωρίζουν άνθηση.

Βραζιλία: Πτώση της παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ένωσης αλουμινίου (ABAL) της χώρας του καφέ, η μηνιαία παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου στη Βραζιλία μειώθηκε κατά 5% τον Ιανουάριο στους 128.600 τόνους σε σύγκριση με τους 135.400 τόνους του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Μάρτιος 2010

127


Απ' όλο τον κόσμο Ιστία από αλουμίνιο για το ηλιακό ιστιοφόρο - πύραυλο Η Πλανητική Εταιρία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει έως το τέλος του 2010 μια νέα αποστολή του πρώτου στον κόσμο διαστημικού «ηλιακού ιστιοφόρου», που θα κινείται μόνο με την πίεση, την οποία θα ασκεί το φως του ήλιου πάνω σε ειδικά ιστία. Το LightSail-1 θα είναι το πρώτο από τρία παρόμοια διαστημικά «ιστιοφόρα» που θα κατασκευαστούν με τη βοήθεια μιας γενναιόδωρης ανώνυμης δωρεάς ύψους 1 εκατ. δολ. Τα ηλιακά ιστία θα δέχονται την πίεση του φωτός (των φωτονίων) και όχι του ιονισμένου ηλιακού ανέμου. Αρχικά το σκάφος θα επιταχύνει πολύ αργά, αλλά τελικά υποτίθεται ότι θα «πιάνει» τρομακτικές ταχύτητες χάρη στη συνεχή πίεση από το ηλιακό φως. «Η διαφορά με έναν κανονικό πύραυλο, είναι ότι αυτός επιταχύνει πολύ στην αρχή, αλλά μετά σταματά, ενώ το ηλιακό ιστιοφόρο θα δέχεται μια συνεχή επιτάχυνση», δήλωσε ο Λούις Φρίντμαν, επικεφαλής της Πλανητικής Εταιρίας, συνιδρυτής της οποίας υπήρξε το 1980 ο διάσημος αστρονόμος Καρλ Σάγκαν, σε συνεργασία με ερευνητές της NASA, σύμφωνα με τα ξένα πρακτορεία. Ο Σάγκαν είχε την αρχική ιδέα να δημιουργηθεί ένα ηλιακό ιστιοφόρο για να συναντήσει τον κομήτη του Χάλεϊ στη δεκαετία του '70. Το πρωτοποριακό σκάφος ελπίζεται ότι μπορεί να φθάσει την τεράστια ταχύτητα των 160.000 χλμ. ανά ώρα και να βγει από το ηλιακό μας σύστημα σε μόλις πέντε χρόνια αντί για 25. Οι φανατικοί υποστηρικτές του σκάφους επιμένουν ότι η δική του τεχνολογία θα αποτελέσει την λύση για τα μελλοντικά διαστημικά ταξίδια και όχι οι πύραυλοι που κινούνται με καύσιμα ή χημικά. Το LightSail θα είναι πολύ μικρό (όσο μια φραντζόλα ψωμί), αλλά θα διαθέτει τέσσερα τριγωνικά ιστία Mylar από αλουμίνιο, με συνολική επιφάνεια περίπου 36 τετραγωνικών μέτρων, σε σχήμα διαμαντιού, με ελάχιστο πάχος (το ένα τέταρτο μιας πλαστικής σακούλας). Αν όλα

πάνε καλά αυτή τη φορά, θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη σε υψόμετρο 800 χλμ., δηλαδή περίπου διπλάσιο από το συνηθισμένο υψόμετρο που φθάνουν τα διαστημικά λεωφορεία της NASA. Η αποστολή θα κοστίσει γύρω στα 1,8 εκατ. δολ. (όλα από ιδιωτικές πηγές). Η κατασκευή του σκάφους θα γίνει από την εταιρία Stellar Exploration με έδρα την Καλιφόρνια. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί από που και πώς θα εκτοξευτεί στο διάστημα. Τα επόμενα σκάφη LightSail 2 και 3 προορίζονται για αποστολή αρχικά σε μεγαλύτερο υψόμετρο και στη συνέχεια πιο μακριά στο διάστημα. Για ταξίδια σε μεγάλη απόσταση από τον ήλιο, όταν τα φωτόνια θα είναι εξασθενημένα, το σκάφος θα δέχεται πρόσθετη ώθηση από μια ακτίνα λέιζερ που θα ξεκινά από τη Γη και θα στοχεύει το ιστίο του.

Βάζει την πλατφόρμα, βάζετε το αμάξωμα; H Trexa κατασκεύασε πλατφόρμα από αλουμίνιο για ηλεκτρικό όχημα. Ακούγεται περίεργο όμως είναι αληθινό. Η εταιρεία Trexa που εδρεύει στο Λος Άντζελες των Η.Π.Α. δημιούργησε μια πλατφόρμα για ηλεκτρικό όχημα, αλλά όχι το όχημα! Η εν λόγω κατασκευή μπορεί να δεχτεί σχεδόν οποιοδήποτε αμάξωμα επιθυμεί ο κατασκευαστής και έχει ενδιαφέρουσες τεχνικές λεπτομέρειες. Το σχήμα της μπορεί να μην λέει πολλά, όμως το σημαντικό πίσω από το εγχείρημα της αμερικάνικης εταιρείας είναι η ιδέα. Η εταιρεία εξέλιξε μια πλατφόρμα και είναι πρόθυμη να την

128

Μάρτιος 2010

διαθέσει σε όποιον θέλει να κατασκευάσει το δικό του όχημα, είτε πρόκειται για εταιρεία είτε για ιδιώτη. Η ηλεκτρική πλατφόρμα διαθέτει ανεξάρτητη ανάρτηση και στους δύο άξονες και είναι τετρακίνητη ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες οχημάτων που θα κινούνται είτε εντός είτε εκτός δρόμου. ∆ιαθέτει μπαταρίες που έχουν αυτονομία έως 170 περίπου χιλιόμετρα, φορτίζονται σε 4 ώρες, και έχουν εγγύηση έως τις 160.000 χιλιόμετρα ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χιλιόμετρα γίνεται σε περίπου 8 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα υπολογίζεται στα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται εκτός του αλουμινίου είναι ατσάλι, ανθρακονήματα, και θερμοπλαστικά και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια ανεξαρτήτως του αμαξώματος που θα εφαρμοστεί πάνω της. Ίσως στο μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας να κατασκευάζονται οι πλατφόρμες και να σχεδιάζει το όχημα ο ιδιοκτήτης του.


Εκθέσεις

HELLAS BUILD - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ 2010

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2010 - International PROFIL

19 - 22 Μαρτίου 2010, Αθήνα, ΕΚΕΠ Η έκθεση «HELLAS BUILD» θα διεξαχθεί για 4η συνεχή χρόνια μαζί με την έκθεση «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ 2010». Κάνοντας βήματα μπροστά, ενσωματώνει στα ήδη υπάρχοντα υλικά και προϊόντα, νέα σύγχρονα υλικά τα οποία αφορούν την οικολογική δόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προωθούν νέες τεχνολογίες. Η έκθεση αναμένεται να αποτελέσει τον ιδανικό τόπο συνάντησηs επαγγελματιών και ιδιωτών, με πληθώρα εκθεμάτων. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ 2010» θα διεξαχθεί ημερίδα από την ΠΟΒΑΣ με θέματα που αφορούν τον κλάδο. Πληροφορίες: Expo Lead Ολυμπίων 12, Αθήνα 111 43 Τηλ.: 210.2580.716, Fax: 210.2580717 Web: www.expolead.gr

15 - 18 Απριλίου 2010, Αθήνα, M.E.C. Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2010 θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 18 Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. (έξοδος 17 Αττικής Οδού-και από Λ. Λαυρίου) παράλληλα με την έκθεση International PROFIL. Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εμπορία υλικών και εξοπλισμού οικοδομικών έργων. Η έκθεση απευθύνεται σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρίες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μηχανολόγους, εργολάβους, τεχνικές εταιρίες, τον τεχνικό κόσμο της οικοδομής καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Πληροφορίες: Interguide Λασκαράτου 5, 111 41 Τηλ.: 210.22.81.525, Fax: 210.22.83.205 Web: http://www.interguide.gr/

Fensterbau / Frontale 2010

Κατασκευές 2010

24 - 27 Μαρτίου 2010, Νυρεμβέργη, Γερμανία Μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές εμπορικές εκθέσεις στον κλάδο του παραθύρου και της κτιριακής πρόσοψης είναι η Fensterbau / Frontale. Οι κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν παράθυρα, υαλόφρακτα (δίφυλλα) παράθυρα παντός τύπου, βιομηχανικές πόρτες, πόρτες και πύλες, συστήματα αυτοματισμού, ημιτελή υλικά, υλικά επιστρώσεως, προϊόντα στεγανοποιήσεως, υλικά που έχουν ως βάση το ξύλο, κόλλες και ταινίες επικόλλησης, προϊόντα λειάνσεως, χρώματα, βερνίκια, βαφές, γυαλιά, προϊόντα γυαλιού (φιμέ, τζάμια ασφαλείας, τζάμια διάχυσης του φωτός, θερμομονωτικά, υαλότουβλα κλπ), υαλοπίνακες, προφίλ, προφίλ αλουμινίου, προσόψεις, αίθρια αλουμινίου, ξύλου, PVC κ.α. Πληροφορίες: NuernbergMesse Hellas / Cyprus Τηλ.: 210.6410.405, Fax: 210.6410.602 Ε-mail: p.krawaritis@wtf.gr

7 - 10 Μαΐου 2010, Helexpo Palace, Αθήνα Ο στόχος της έκθεσης Κατασκευές 2010 είναι, με γνώμονα την εξελικτική πορεία του κλάδου των κατασκευών και της αρχιτεκτονικής, να προβάλλει στους επαγγελματίες επισκέπτες και το κοινό, τις σύγχρονες τεχνικές δόμησης, τις πρωτοποριακές οικολογικές τεχνολογίες για πράσινη δόμηση και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ειδικότερα, στην έκθεση καλύπτονται οι τομείς Προκατοικία - Προκατασκευή, Μεταλλικά Κτίρια, Πράσινη Δόμηση / Ενεργειακή Τεχνολογία, Εξοπλισμός Κτιρίων, Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων, και Property. Πληροφορίες: New Genesis Λ. Βουλιαγμένης 312, 173 43 Αγ. Δημήτριος Τηλ.: 210.9764118, Fax: 210.9764119 Web: www.kataskeves.com.gr, E-Mail: info@newgenesis.gr

6th EE & RES Congress and Exhibition for South East Europe 14 - 16 Απριλίου 2010, Inter Expo Center, Σόφια, Βουλγαρία Το συνέδριο στοχεύει στην παρουσίαση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης νέων τεχνολογιών, εξοπλισμού και υπηρεσιών όσον αφορά στα πρακτικά οφέλη από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των διαφόρων μέσων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι κύριοι τομείς αφορούν στην Ενεργειακή Απόδοση, Ενεργειακά Αποδοτικές Κατασκευές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Σχετικά Συστήματα και Υπηρεσίες. Πληροφορίες: Via Expo Ltd. Τηλ./Fax: +35.932,960.012, 945.459 Web: www.viaexpo.com, E-Mail: office@viaexpo.com

Metef - Foundeq 2010 14 - 17 Απριλίου 2010, Garda Exhibition Centre, Μπρέσια, Ιταλία Δύο εκθέσεις, Metef και Foundeq, ένα μεγάλο διεθνές ραντεβού, το οποίο έφτασε στην όγδοη οργάνωσή του, με σταθερή ανάπτυξη. Θα παρουσιαστούν οι μεγαλύτερες καινοτομίες από όλη την αλυσίδα αξίας του αλουμινίου και λοιπών μετάλλων, με θεματολογία που καλύπτει πρώτες ύλες, μηχανολογικό εξοπλισμό, εργαλεία, προϊόντα, διέλαση, έλαση, χύτευση, επιφανειακή επεξεργασία, κατεργασία, συγκόλληση και ανακύκλωση. Πληροφορίες: Edimet spa Via Brescia 117, 25018 Montichiari, Brescia, Italy Τηλ.: 00.39.030.998.1045, Fax: 00.39.030.998.1055 E-mail: info@edimet.com Web: www.edimet.com

«ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΙΣΜΑ» 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα, ΕΚΕΠ Για 5η συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί από 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου η επιτυχημένη διοργάνωση «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΙΣΜΑ» που αποτελεί μία από τις πληρέστερες εκθέσεις για την σύγχρονη δόμηση, τις πράσινες κατασκευές, τα προκατασκευασμένα και τις υπηρεσίες property. Στην διοργάνωση του 2010 λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και ύφεσης στο χώρο των ακινήτων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανακαίνιση διακόσμηση καθώς και στις επισκευές για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων. Πληροφορίες: Expo Line Λ. Λαυρίου 50, 15354 - Γλυκά Νερά Τηλ.: 210.99.59.620 - 21, Fax: 210.99.59.622 Web: www.expoline.gr, Ε-mail: info@expoline.gr

Ελληνικό Αλουμίνιο 2010 21 - 24 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα, Expo Athens Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου σε συνεργασία με την ΡΟΤΑ Α.Ε. διοργανώνει την κλαδική έκθεση «Ελληνικό Αλουμινίου 2010», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens στην Παλλήνη, Αττικής. Η έκθεση θα έχει τετραήμερη διάρκεια, θα είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη με ενδιαφέρουσες παράπλευρες εκδηλώσεις και θα καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του εγχώριου κλάδου αλουμινίου. Πληροφορίες: ΡΟΤΑ ΕΠΕ Λ. Ανθούσας 4, 15351 - Παλλήνη Αττικής Τηλ.: 2.111.801.801, Fax: 2.111.801.810 Web: www.rota.gr, www.expoathens.gr, E-mail: info@rota.gr

Μάρτιος 2010

129


Χρήσιμα ΔΩΡΑ για τους συνδρομητές μας! Εγγραφείτε τώρα συνδρομητές ή ανανεώστε τη συνδρομή σας και επιλέξτε το δώρο σας (*) Μόνο για συνδρομές εντός Ελλάδος

€ 100*

1o

Συνδρομή 2 ετών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

«Η Σήμανση CE στα κουφώματα» Βήμα προς βήμα Ένα πολύτιμο εγχειρίδιο∆ΙΑΦ/ΣΗ 112 ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ σελίδων για τον επαγγελματία κατασκευαστή. Περιλαμβάνει τη σχετική Νομοθεσία, το Σύστημα Παραγωγικής Διαδικασίας (FPC), προτεινόμενα έντυπα χρήσης και παραδείγματα εφαρμογής.

στα κουφώματα

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τον επαγγελματία

(22 τεύχη)

Η σήμανση

Αλφάδι - Laser και μέτρο(*)

Η σήμανση

2o

στα κουφώματα

Βήμα προς βήμα η εφαρμογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ Η Νομοθεσία, το Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC), παραδείγματα εφαρμογής.

Περιλαμβάνεται και η προδιαγραφή

Ειδική έκδοση του περιοδικού

Παράθυρο στο μέλλον

Επιλέξτε το Δώρο:

 1. Αλφάδι Laser  2. “Η Σήμανση CE στα κουφώματα"

Κόψτε την ΚΑΡΤΑ και ταχυδρομείστε την ή στείλτε την με fax στο 210.2112.042 Στείλτε μας με τους τρόπους που σας υποδεικνύουμε παραπλεύρως το ποσόν της συνδρομής. Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών VISA ή MASTERCARD μπορούν να μας τηλεφωνήσουν για τα στοιχεία των καρτών τους Πληροφορίες για θέματα συνδρομών στα τηλ.: 210.2112.040-1, 210.2116.143

Το “Aluminium Magazine” κυκλοφορεί 10 φορές ετησίως. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν και την ετήσια έκδοσή μας “Αλουμίνιο & σύγχρονες εφαρμογές”

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ΕΤΩΝ (22 τεύχη) Ελλάδα: 100 € Για 1 έτος: 70 € Εξωτερικό: 250 € Για 1 έτος: 150 €


March 2010  

A specialized magazine for aluminium and its applications in the greek and foreign market. Only in greek language.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you