Page 1

www.aluminium.gr

ΚΩΔ.: 7632

ΤΕΥΧΟΣ 40ο • IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010    

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

Ελληνική αγορά: Σημαντική πτώση πωλήσεων το 2009 για τις εταιρίες διέλασης (σελ. 28) G-U: Τεχνολογία αιχμής στα αυτόματα συστήματα εισόδου (σελ. 70) Αίθρια & γυάλινες κατασκευές: Προτάσεις για τη βέλτιστη αποδοτικότητά τους (σελ. 78) Σήμανση CE: Η εφαρμογή της, με συνοπτικά και απλά λόγια (σελ. 94)

Σύγχρονη τεχνολογία, απόλυτα λειτουργική (σελ. 68)

Σελ. 88


a l u m i n i u m

s y s t e m s

aluset


��ο ν�ε� ο��δε� προφ�λ ενσω�ατ�θηκαν και διατ�θονται εδ� και λ�γο καιρ�, στι� �δη επιτυχη��νε� σειρ�� C 520 για απλ� ανοιγ��ενα και T 680 για θερ�ο�ονωτικ� ανοιγ��ενα. Πρ�κειται για διατο��� �ε τι� οπο�ε� κατασκευ�ζονται ανοιγ��ενα κουφ��ατα, �ον�φυλλα και δ�φυλλα �ε �ηχανισ�� πολλαπλο� κλειδ��ατο�. Η aluset παρακολουθ�ντα� �ε προσοχ� τι� τ�σει� τη� αγορ��, �ελ�τησε τα προφ�λ αυτ� �στε να δ�χονται �λου� του� �ηχανισ�ο�� που διατ�θονται στο ε�π�ριο, δ�νοντα� τη δυνατ�τητα στον κατασκευαστ� να κ�νει την καλ�τερη δυνατ� επιλογ�. Τα πλεονεκτ��ατα τη� κατασκευ�� �ε �ηχανισ�� πολλαπλο� κλειδ��ατο� ε�να πολλ�. Μα� δ�νεται η δυνατ�τητα να ρυθ��σου�ε το φ�λλο ��σα - �ξω και δεξι� - αριστερ�. Αυτ� �χει σαν αποτ�λεσ�α το κο�φω�α να λειτουργε� �ψογα ακ��η και αν υπ�ρχει απ�κλιση στι� διαστ�σει� κοπ��.

Παρ�λληλα δ�νεται η δυνατ�τητα τοποθ�τηση� δ�ο σπανιολετ�ν, �στε να �πορο�ν να κ�νουν αν�κλιση και τα δ�ο φ�λλα �αζ� �ε το �εσα�ο �πιν�, διευρ�νοντα� �' �να τρ�πο �οναδικ� την λειτουργικ�τητα του κουφ��ατο�. Τα προφ�λ για �ηχανισ�� πολλαπλο� κλειδ��ατο�, �πω� και �λα τα προϊ�ντα τη� aluset, παρ�γονται σ��φωνα �ε τι� αυστηρ�τερε� προδιαγραφ��, και τον πλ�ον σ�γχρονο εξοπλισ��, στι� ν�ε� εγκαταστ�σει� τη� εταιρε�α� στα Μ�γαρα Αττικ��. �ιατ�θενται εκτ�� απ� λευκ� και σε �λο το φ�σ�α των αποχρ�σεων RAL, καθ�� και σε �εγ�λη ποικιλ�α χρω��των σε απο���ηση ξ�λου, σ��φωνα �ε τι� προδιαγραφ�� QUALICOAT και β�βαια �ε την ειδικ� επεξεργασ�α προστασ�α�

Seaside Class/Παραθαλ�σσια Κλ�ση.

aluset ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÄÉÅËÁÓÇÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ËÁÊÊÁ ÊÁËÏÃÇÑÏÕ, 191 00 ÌÅÃÁÑÁ ÔÇË.: 22960 89002, FAX: 22960 89220 ALUMINIUM EXTRUSION PROFILE INDUSTRY LAKKA KALOGIROU, (ALMIRES),191 00 MEGARA, GREECE TEL.: +30 22960 89002, FAX:+30 22960 89220 http://www.aluset.gr, e-mail: aluset@otenet.gr


ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Καλύπτουµε τον επαγγελµατία κατασκευαστή, προσφέροντάς του ολοκληρωµένη υποστήριξη στο έτοιµο κούφωµα. ∆ίνουµε την σωστή λύση σε κάθε κατασκευαστική του ανάγκη µέσα από την µεγάλη ποικιλία των συστηµάτων της ALUMIL

Σας στηρίζουµε!

ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΝΙΚΟΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Εργοστάσιο: Mπιχάκη 50, Αγ. Ιωάννης - Ρέντη, τηλ.: 210.4256.439, fax: 210.4256.478 http://www.technikal.gr, e-mail: info@technikal.gr

aluminium magazine

• Ταχύτητα • Συνέπεια • Επαγγελµατισµός


Κλίμα πολικό ή... κλίμα ALUMINCO;

Διαμορφώστε το κλίμα του σπιτιού σας έξυπνα & οικονομικά με θερμομονωτικά κουφώματα ALUMINCO

Η ALUMINCO στηρίζει εσάς και το περιβάλλον δημιουργώντας πιστοποιημένα, ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών. Οι άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες τους, συμβάλλουν στην φιλικότητα προς το περιβάλλον και προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, χειμώνα-καλοκαίρι.

Προτεινόμενα Θερμομονωτικά Συστήματα ALUMINCO CLIMA

AL520 AL220 AL250 AL420 AL590 Ανοιγόμενο Ανοιγόμενο

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα

Θερμομονωτικό Σύστημα

Θερμομονωτικό Σύστημα

Θερμομονωτικό Σύστημα Κύριας Εισόδου

Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Ïéíόöõôá Âïéùôίας - 320 11 - τηλ. 22620 47000 - fax 22620 47090 info@aluminco.com, www.aluminco.com

Γραμμή Τεχνικής Εξυπηρέτησης: 801 801 1982


νέο κέντρο κατεργασίας υψηλών ταχυτήτων

Η έρευνα της MECAL οδήγησε στην δημιουργία ενός καινοτόμου κάθετου κέντρου κατεργασίας υψηλών ταχυτήτων, CNC 4 αξόνων για την κατεργασία αλουμινίου, PVC, σιδήρου και ελαφρών κραμάτων. Κατεργάζεται προφίλ μήκους από 4 έως 8 μέτρα, ενώ ο τέταρτος άξονας επιτρέπει στην επιφάνεια κατεργασίας να περιστρέφεται αδιάλειπτα από +1350 έως - 1350. Η αποθήκη των εργαλείων είναι τοποθετημένη στο κέντρο της βάσης στο εσωτερικό και δέχεται έως επτά εργαλεία κάθετης κατεργασίας και ένα εργαλείο με δίσκο για ξελούρισμα. Το μηχανικό, ανεξάρτητο σύστημα κίνησης των μεγγενών, μειώνει εξαιρετικά τους χρόνους τοποθέτησης και επανατοποθέτησής τους, διασφαλίζοντας την δυνατότητα κατεργασίας σε προφίλ μειωμένου μήκους σε τρεις πλευρές. Νέο MC 307: τεχνολογία και αισθητική στην μέγιστη ταχύτητα.

ME.C.AL. S.p.A Via Torre Beretti, s.n. 27030 Frascarolo (PV) Italia Ph. +39 0384 84671 Fax +39 0384 849002 e-mail: mecal@mecal.com

ΜΕCAL HELLAS EΠΕ Αισώπου 5, Τ.Κ. 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 700.817 Fax: 2310 755.139 www.mecalhellas.gr e-mail: info@mecalhellas.gr


ΛΕΝΟΡΜΑΝ 227 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ.: 210 5147 331, 210 5149 263, 210 5147 825 FAX: 210 5141 340 e-mail: woodall@otenet.gr, e-static@otenet.gr


ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αφοι ΚΑΡΙΚΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ 190 01 ΤΗΛ.: 22990 66774, FAX: 22990 66774 www.karikas.gr, info@karikas.gr Λενορμαν 227 Αθήνα 104 42 Τηλ: +30 210 6220442 - 6220840, Fax: +30 210 6220372 web: www.papayannakisgroup.eu e-mail: info@woodall.gr


Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 70

86

56

78

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 40ο 92

Εκδότης - Δ/ντης: Μιχάλης Ροδίτης Δ/νση Σύνταξης: Πηνελόπη Λεονταρά Αρχισυντάκτης: Σωτήρης Κρουστάλλης Συντάκτες: Κατερίνα Ροδίτη Σύμβουλος Τεχν. Θεμάτων: Ι. Γεωργουσόπουλος Υπεύθυνη Marketing - Διαφήμισης: Μαρία Σπάλα

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

Σελιδοποίηση: Φωτεινή Ανδριανοπούλου

14. Ειδήσεις: Τα τελευταία νέα από τις εταιρίες του χώρου. 40. Προϊόντα - Επιλογές: Παρουσίαση νέων προϊόντων και υλικών. 131. Επιχειρηματικά: Ενδιαφέρουσες οικονομικές ειδήσεις και συμβουλές για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 132. Απ’ όλο τον κόσμο: Μια ματιά στις εξελίξεις της διεθνούς βιομηχανίας αλουμινίου. 134. Εκθέσεις: Πληροφορίες για εκδηλώσεις Ελλάδας και εξωτερικού.

Ιnternet: Κωνσταντίνος Τζούρος

Τμήμα Διαφήμισης: Στάθης Βελεντζάς Τμήμα Συνδρομών: Στάθης Βελεντζάς, Τζένη Μπαλάφα Παραγωγή έκδοσης: ALUPRESS A.E. Art Director: Κάρλυ Σταυρακοπούλου

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Μπαλάφα Ε. & Σια Ο.Ε., Κρυστάλλη 28, 11141 Αθήνα Tηλ.: 210.2112.040, Fax: 210.2112.042 e-mail: info@aluminium.gr, www.aluminium.gr Για τα αποστελλόμενα προς δημοσίευση κείμενα και φωτογραφίες, το περιοδικό μας αποκτά αυτόματα το copyright της δημοσίευσης. Αναδημοσιεύσεις κειμένων ή εικόνων με οποιοδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται, παρά μόνον με γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του περιοδικού. Τα ενυπόγραφα άρθρα, δεν απηχούν υποχρεωτικά και τις απόψεις του περιοδικού. EDITOR - MANAGER: Michael Roditis

Editing by Balafa E. Co, 28 Krystalli str., 11141 Athens, Greece Tel.: +30 210.2112.040, Fax: +30 210.2112.042 e-mail: info@aluminium.gr, www.aluminium.gr ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

Federation of Associations of Periodical Publishers in the EC

10

ΑΓΟΡΑ

58. Ελληνική αγορά: Σημαντική πτώση πωλήσεων το 2009 για τη διέλαση. 60. Αργύρης Καρράς: Στηρίζουμε τους συνεργάτες μας. 122. Ευρωπαϊκή αγορά: Ανάμικτες οι εκτιμήσεις για τη διέλαση το 2010.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

64. ΒΙΜΕΞ: Πάντα κοντά στον πελάτη με συνέπεια και υπευθυνότητα. 68. IDECO: Σήτα Plisse σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής λειτουργικότητας. 70. G.U: Τεχνολογία αιχμής στα αυτόματα συστήματα εισόδου. 74. PRODUCTA: Παρεμβύσματα υψηλής ποιότητας με σήμανση CE. 76. GEBETEC: Εξαερισμός αιθρίων με συστήματα της SIEGENIA - AUBI.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

82. ELVIAL: Μοναδική τεχνολογική εξέλιξη στα αιθρία το σύστημα EL 7200. 84. EUROPA: Σύγχρονο σύστημα αιθρίου EUROPA 7000. 86. ALUMIL: Ιδανική λύση για αίθρια το σύστημα M10800 Skylight Alutherm. 88. ALUSET: Θερμομονωτικές λύσεις για κάθε τύπο κουφώματος. 90. ALUSTAR: Θερμομόνωση με το σύστημα THERMO PLUS 9400 - ΑΛΠΕΙΣ.

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

92. ALUMINCO: Υψηλής λειτουργικότητας το σύστημα φυσαρμόνικας PA 460. 138. EXALCO: Ενεργειακή «θωράκιση» με τη σειρά συστημάτων ECONOMY.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

78. Αίθρια & γυάλινες κατασκευές: Προτάσεις για τη βέλτιστη αποδοτικότητα. 106. ΕΚΑΝΑΛ: Δοκιμές και μετρήσεις κουφωμάτων για τη σήμανση CE. 94. Σήμανση CE: Επιγραμματική παρουσίαση της νομικής αυτής υποχρέωσης. 98. Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC): Αποσπάσματα από την ειδική έκδοση οδηγό του «Aluminium Magazine». 124. Burj Dubai: Με πολλούς τόνους αλουμινίου έγινε η κατασκευή του. 126. Vertebrae: Ένα «σπονδυλωτό» μπάνιο από αλουμίνιο διευκολύνει τη ζωή μας. 127. Jumbo Πειραιά: Συστήματα της ALUMIL «μεταμορφώνουν» το παλιό τελωνείο. 110. Ανταγωνιστικότητα & Πιστώσεις: Χρήσιμα συμπεράσματα εξάχθηκαν από την ειδική ημερίδα της Ε.Ε.Α. 112. «Ελληνικό Αλουμίνιο 2010»: Ανανεωμένη και με πολλές νέες ιδέες αναμένεται η 10η Κλαδική Έκθεση. 114. Π.Ε.ΤΕ.Π: Η επικαιροποίηση των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τα κουφώματα αλουμινίου. 118. «Αλουμίνιο για τις Μελλοντικές Γενιές»: Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της βιομηχανίας για ένα καλύτερο αύριο. 128. Αναδρομή: 25 χρόνια υπεύθυνης παρουσίας στον κλάδο του περιοδικού «Aluminium Magazine».


Από τον Εκδότη

Α

πό τα μηνύματά σας κρίναμε ότι υπάρχει ανάγκη ανανέωσης του περιοδικού μας προκειμένου να παραμείνει σύγχρονο και χρήσιμο στους αναγνώστες του, καλύπτοντας με άμεσο, έγκυρο και περισσότερο χρηστικό τρόπο τις ανάγκες τους. Αυτά τα αιτήματα των αναγνωστών και των συνεργατών μας, έρχεται να ικανοποιήσει το ανανεωμένο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, με το μεγαλύτερο σχήμα και την συχνότερη πλέον έκδοση των 10 τευχών ετησίως. Το “aluminium magazine” θα εξακολουθήσει να είναι ο σύμβουλός σας στη νέα εποχή μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας σε κρίση, με κύρια χαρακτηριστικά την ισχυρή τεχνική γνώση των θεμάτων και την πληρότητα σε θεματολογία. Το μακροβιότερο περιοδικό του κλάδου (συμπληρώθηκαν ήδη 25 χρόνια από την πρώτη μας έκδοση, σχετικά σελ. 128), εξακολουθεί να κινείται στους άξονες της σαφούς ενημέρωσης με απλή και ξεκάθαρη γλώσσα για ζωτικές εξελίξεις, όπως οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που φέρνει η νέα πραγματικότητα στα κουφώματα, με πλούσια αρθρογραφία, όπως Σήμανση CE, επιγραμματικά και απλά (σελ. 94), το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) - διαδικασίες και παράδειγμα εφαρμογής (σελ. 98), Κουφώματα, δοκιμές και μετρήσεις (σελ. 106). Συνεχίζει την ενημέρωση για την κατάσταση

I N D E X

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ω Ν

Αλουμινίου συστήματα ALUMINCO ............................................5 ALUMIL ......................................... 49, 51 ALUSET ............................. Εσωτ. Κουβ. ELVIAL ..................................................83 ETEM ....................................................37 EUROPA ................................................43 ΕXALCO ..................................11, Οπισθ. Αντικωνωπικά συστήματα IDECO ....................................................29 ΤΖΙ-ΕΣ ...................................................41 Βαφεία ΚΟΤΤΟΡΟΣ ..........................................24 WOODALL ..........................................8, 9 ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ............................75 Έμποροι αλουμινίου ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ................................... 111 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ .........................................97 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ..........................................63 ΡΟΔΙΤΗΣ ..............................................14 Εξαρτήματα – Υλικά ALIRAC .................................................33 12

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

της ελληνικής αγοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βιομηχανιών διέλασης το 2009 (σελ. 58), παρακολουθεί τις τάσεις και τις διαθέσιμες τεχνολογίες σχετικά με τα Αίθρια και γυάλινες κατασκευές (σελ. 78), παρουσιάζει τα δεδομένα και σχολιάζει στις σελίδες του για θέματα που επηρεάζουν τον κλάδο όταν και όπου χρειάζεται, όπως το σχετικό θέμα για τις Προσωρινές Εθνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές –Π.Ε.ΤΕ.Π. (σελ. 114). Και όπως πάντα, στις σελίδες του τεύχους αυτού, θα βρείτε τις σημαντικότερες εξελίξεις από την Ελλάδα και το κόσμο, ειδήσεις και εμπεριστατωμένες απόψεις, έγκυρα ρεπορτάζ, έρευνες και μελέτες, αλλά και συνεντεύξεις προσώπων που, λόγω της δραστηριότητάς τους, διαθέτουν γνώση και εμπειρία. Τόσο το επιτελείο του περιοδικού όσο και εγώ ο ίδιος, θα θέλαμε να κρίνετε την νέα μας προσπάθεια για να είμαστε συχνότερα κοντά σας, με κριτήρια υψηλής απαιτητικότητας και να μας μεταφέρετε την εποικοδομητική αυτή κριτική, προκειμένου να ληφθεί σοβαρά υπόψη μας για την περαιτέρω βελτίωση της έκδοσής μας, στο πλαίσιο μιας διαρκούς εξελικτικής διαδικασίας.

ΔΟΥΚΑΣ ...............................................27 EXMETAL .............................................28 GIESSE .................................................15 G-U ..................................................16, 17 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ...........................................35 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ..................................53 PRODUCTA ..........................................59 SECURITY LOCK .................................47 ΣΥΝΟΔΙΑΣ ...........................................55 TECHNOFORM ..................................109 Επιμεταλλώσεις – Χυτοπιεστήρια ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ .............................. 38, 39 Κουφώματα - ειδικές κατασκευές ALUK .....................................................57 ALVIO ....................................................73 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ..........................................13 MONOTHERM .....................................85 TECHNIKAL ...........................................4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ...........................................69 Μηχανήματα - Εργαλεία ΒΕΚ ....................................................... 117 ELUMATEC ..........................................91 ΓΕΜΑ ....................................................23

HERMIS ................................................87 MECAL HELLAS ...............................6, 7 ΠΑΓΚΑΛΟΣ.......................................... 31 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ............................105 Πόρτες – Πάνελ ΤΕΧΝΗ – ΠΑΝΤΕΛΟΣ ........................67 Ρολά – Γκαραζόπορτες AUTO DOOR .......................................121 ΒΙΜΕΞ ...................................................21 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ................................113 DUROPLAST ........................................19 EXTRAPLASTICA ...............................25 ROLLOPLAST ...................................... 77 TEAM ROLL .........................................93 Υλικά Βαφής AKZO NOBEL ......................................45 Διάφορα ALUNET ..............................................135 EXPO LEAD .......................................136 ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ .....................................18


Ειδήσεις

ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Κοντά στα παιδιά του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» στο Φίλυρο Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά δύσκολη για τη χώρα, με πολλές αντιξοότητες, που δημιούργησαν έντονους προβληματισμούς σε κάθε τομέα της καθημερινής και επαγγελματικής πραγματικότητας. Σε ένα τέτοιο δύσκολο περιβάλλον χρειάζεται το σθένος για σοβαρές αποφάσεις, που ενίοτε ξεπερνούν τα στενά όρια της επαγγελματικής δραστηριότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» αποφάσισε να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπο του κλάδου και την ευαισθησία της προς το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, δωρίζοντας

ένα μέρος των εσόδων της σε παιδιά που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν το νόημα της λέξης «δυσκολία». Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» στο Φίλυρο έχουν ένα σημαντικό λόγο να νιώθουν πιο ευτυχισμένα την τρέχουσα χρονιά, μετά την σημαντική πρωτοβουλία των ανθρώπων της δυναμικής μακεδονικής εταιρίας παραγωγής εξαρτημάτων αλουμινίου. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του δ/ ντή πωλήσεων εσωτερικού της εταιρίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» κ. Φίλ. Πασχαλούδη ότι «...κατά

Τα παιδιά του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» μαζί με το δ/ντή πωλήσεων εσωτερικού της «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» κ. Φίλ. Πασχαλούδη

τη διάρκεια της παραμονής μας, τα παιδιά εκείνη την ημέρα μας χάρισαν πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να τους δώσουμε...».

Τέσσερις νέες πιστοποιήσεις από την Ε.Ε.Α. για το 2009-2010 Μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων και των εργαστηριακών δοκιμών, που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2009, το Συμβούλιο Πιστοποίησης της Ε.Ε.Α., αποφάσισε θετικά για την απονομή 3 νέων πιστοποιητικών QUALICOAT και 1 QUALANOD, στις μονάδες: QUALICOAT • Γ. ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. (Ηράκλειο), με αριθμό

έγκρισης 125 (επισήμανση SEASIDE Class)

• STEELMET S.A. (Βουλγαρία), με αριθμό

QUALICOAT είναι πλέον 23 στην Ελλάδα και 5 εκτός (Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία), ενώ με το σήμα QUALANOD έχουν πιστοποιηθεί 4 μονάδες στην Ελλάδα και 1 στην Κύπρο. Πίνακας με όλες τις εταιρείες που κατέχουν τα σήματα ποιότητας QUALICOAT, QUALANOD και QUALIDECO υπάρχει επικαιροποιημένος στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.aluminium.org.gr.

έγκρισης 4101 • ALUMIL YU INDUSTRY A.D. (Σερβία),

με αριθμό έγκρισης 4500 (επισήμανση SEASIDE Class) QUALANOD • ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε., (Κιλκίς) με αριθμό

έγκρισης 1505 Τα πιστοποιητικά έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του 2010 και ανανεώνονται με συνεχείς ελέγχους. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που έχει πιστοποιήσει η Ε.Ε.Α. με το σήμα

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα κορυφαία συστήματα της Ελληνικής αγοράς •Σύνθετα πάνελ αλουμινίου etalbond •Παραδοσιακές πόρτες - πάνελ •Σήτες •Ρολά αλουμινίου

στον σφυγμό της αγοράς και πάντα στο πλευρό του επαγγελματία κατασκευαστή, με συνέπεια και ειλικρίνεια. Η πολύχρονη πείρα μας είναι η καλύτερη εγγύηση για μία άψογη και με σωστές αρχές συνεργασία, με τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΧΧΧ

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Κολωνού 1-3, 121 31 Περιστέρι (από Κηφισού 152) Τηλ.: 210.5753.823, 210. 5716.923, fax: 210.5770.122


To «κουµπωτό» σύστηµα περιµετρικού µηχανισµού αλουµινίου UNI-JET C Πλεονεκτήµατα:

Ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός JET AK 8 για προφίλ αλουµινίου

SECURY

Χωνευτό ύψος 180 ο

JET AK 8

UNI-JET C

• Οι µεντεσέδες και τα πλακάκια κλειδώµατος τοποθετούνται κουµπωτά: - Αποτελεσµατική και γρήγορη κατασκευή κουφωµάτων - Η τοποθέτηση του άνω και κάτω µεντεσέ φύλλου δεν εξαρτάται από την εσωτερική γωνία σύνδεσης, διότι δεν βιδώνουν αλλά κουµπώνουν στο φύλλο (δεν απαιτείται γωνιάστρα). - Ο κατασκευαστής δεν χρειάζεται να κάνει προτρυπήµατα. • Περιµετρικό κλείδωµα UNI-JET • Μεντεσέδες µε τον κοµψό σχεδιασµό του ΑΚ 8

Επιπρόσθετο ψαλίδι Ψαλίδι

Ασφάλεια ανάκλισης

• Πιστοποιητικό RAL για το ολοκληρωµένο σύστηµα εξαρτηµάτων του µηχανισµού. • Όλα τα εξαρτήµατα κουµπώνουν, χωρίς να απαιτείται η χρήση τρυπανιού. • Προσυναρµολογηµένες οµάδες εξαρτηµάτων. • Δυνατότητα δεξιάς ή αριστερής λαβής και ρύθµισης πίεσης του φύλλου µε την κάσα.

Κλειδαριές ασφαλείας SECURY πολλαπλών σηµείων για πόρτες από Αλουµίνιο, PVC και ξύλο. Οι κλειδαριές ασφαλείας G.U-SECURY έχουν αποδείξει την αξία τους στη πράξη και προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα στον χρήστη και απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Πλεονεκτήµατα • Σηµαντικά βελτιωµένη ασφάλεια ενάντια στις διαρρήξεις, µε τεστ ασφαλείας των επιπέδων WK2 & WK3. • Άσκηση ισχυρής πίεσης στα λάστιχα, ακόµη και χωρίς να είναι κλειδωµένη η πόρτα. • Αντιστρέψιµοι κεντρικοί πείροι κάνουν την κλειδαριά δεξιά ή αριστερή.

η δική σας ασφάλεια & σιγουριά...


Ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET περιµετρικής ασφάλισης για αλουµίνια Περισσότερες έξυπνες λύσεις µε UNI-JET το νέο ανοιγο-ανακλινόµενο µηχανισµό περιµετρικής ασφάλισης από την Gretsch-Unitas

Για όλα τα κουφώµατα, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής

UNI-JET

Ασφάλεια ανάκλισης Λαβή ασφαλείας Se/Ral - πιστοποίηση για WK 2

...ασφάλεια Εκµεταλλευθείτε τις ευκαιρίες και επεκταθείτε σε νέες αγορές µε τις δυνατότητες που σας προσφέρει ο ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET.

...ποιότητα Όλα εξαρτώνται από το σωστό συνδυασµό! Ποιότητα σηµαίνει µεγαλύτερη ικανοποίηση.

...ευκολία Τι σηµαίνει µεγαλύτερη ευκολία για σας; Αυτόµατη ρύθµιση στη σωστή θέση!

Για περισσότερο από 100 χρόνια, ο όµιλος εταιριών Gretsch-Unitas προσφέρει στους πελάτες του µια πλήρη γκάµα προϊόντων από µηχανισµούς κουφωµάτων και συστήµατα ασφαλείας. Ο όµιλος εταιριών G-U αναπτύχθηκε από µία µεσαία τοπική επιχείρηση σε µία εταιρία µε παγκόσµια δραστηριότητα, µε δυναµική θέση στις αγορές της Ευρώπης, της Αµερικής και της Ασίας. Στους τοµείς µηχανισµών κουφωµάτων, τεχνολογίας πόρτας και αυτόµατων συστηµάτων εισόδου παρέχουµε στην αγορά µία πλήρη σειρά προϊόντων για την ασφάλεια των σπιτιών και των κτιρίων δίνοντας σηµασία στον ιδανικό συνδυασµό µηχανικής λειτουργίας και ηλεκτρονικών συστηµάτων. O όµιλος Gretsch-Unitas πάντα µε καινούριες ιδέες προσφέρει "Υπεροχή Ασφάλειας”.

το δικό µας όραµα! Hellas A.E.

7o χλµ. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Γέφυρα Καλοχωρίου), Τ.Θ. 1114, 57009 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 755 445 - Fax: +30 2310 753 730, www.guhellas.gr - Email: info@guhellas.gr

aluminium magazine

WK 2


Ειδήσεις

Η ALUMIL «ανοίγει» τις πόρτες της στους επαγγελματίες Η ALUMIL είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει όσους ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς και επιθυμούν να δουν από κοντά τις υπερσύγχρονες μονάδες της δυναμικής βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα πλαίσια των Open Days (Ανοιχτών Ημερών) κατασκευαστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και άνθρωποι του τεχνικού κόσμου θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας στις εγκαταστάσεις της και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά τη διαδικασία διέλασης του αλουμινίου, τους διαφορετικούς τρόπους βαφής, την ανοδίωση των προφίλ, τον τρόπο συσκευασίας και αποστολής των εμπορευμάτων, τη χύτευση του αλουμινίου κ.λπ. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ALUMIL να ξεναγηθούν στους χώρους της Interno και της G.A Plastics, εταιρίες του Ομίλου ALUMIL, όπου παράγονται εσωτερικές πόρτες και πολυκαρβονικά φύλλα αντίστοιχα. Ήδη την ευκαιρία να επισκεφθούν τις

Περισσότεροι από 30 κατασκευαστές της Θήβας εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής ενός συστήματος αλουμινίου

εγκαταστάσεις της ALUMIL στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς μέσα από τις Open Days εκμεταλλεύτηκαν πάνω από 30 κατασκευαστές της Θήβας. Οι κατασκευαστές, συνοδευόμενοι από τον εμπορικό συνεργάτη της ALUMIL στην περιοχή της Θήβας κ. Λούκο, ξεναγήθηκαν από τα έμπειρα στελέχη της εταιρίας στις εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν για τις εγκαταστάσεις της ανοδίωσης και του χυτηρίου, οι οποίες θεωρούνται τα «διαμάντια» της ALUMIL. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις Open Days μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αποκλειστικούς εμπορικούς συνεργάτες της ALUMIL ή με τα κεντρικά γραφεία.

ΣΥΛΛΟΓΗ “ΣΚΡΑΠ” ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας (σε όλη την Ελλάδα) με ένα τηλεφώνημα, το ΣΚΡΑΠ αλουμινίου που έχετε.

www.makedonas-scrap.gr

ΧΧΧ

Aγοράζουμε τοις μετρητοίς το σκραπ σας... ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

6937 24 55 85

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΡΑΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010


Ειδήσεις

ΕΤΕΜ: Εγκαίνια για το νέο Κέντρο Διανομής στην Τρίπολη Με ιδιαίτερη επιτυχία, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κέντρου διανομής της ΕΤΕΜ στην Τρίπολη, Αρκαδίας. Σε μια λαμπρή τελετή, η εταιρία και ο εμπορικός της συνεργάτης ΑΦΟΙ Λαμπίρη ΟΕ, ανακοίνωσαν την εμπορική τους συμφωνία για τη διανομή και διάθεση των αρχιτεκτονικών συστημάτων και εμπορευμάτων της ΕΤΕΜ στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αρκαδίας. Στο νέο κέντρο διανομής βρίσκονται διαθέσιμες σε στοκ οι κυριότερες σειρές της ΕΤΕΜ, με στόχο την κάλυψη κάθε μικρής ή μεγάλης αρχιτεκτονικής εφαρμογής. Το

νέο κέντρο θα είναι υπεύθυνο και για την προώθηση των λοιπών εμπορευμάτων της εταιρίας (αξεσουάρ, θωρακισμένες πόρτες, αυτοματισμοί), αναβαθμίζοντας την γκάμα και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στην τελετή παρευρέθηκαν πλήθος συνεργατών των δυο εταιριών, αντιπρόσωποι

της νομαρχιακής και δημοτικής αρχής, εκπρόσωποι του τεχνικού επιμελητηρίου και αντιπροσωπεία της ομάδας μπασκετ «Αρκαδικός Τριπόλεως» της οποίας μέγας χορηγός είναι η ΕΤΕΜ. Η τελετή ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμή των επίτιμων καλεσμένων.

MECAL HELLAS: Με νέα εταιρική ταυτότητα υποδέχεται τη νέα δεκαετία Με νέα ταυτότητα η MECAL HELLAS καλωσορίζει επισήμως όλους τους παλαιούς και νέους συνεργάτες, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της η οποία στηρίζεται στη δημιουργία μόνιμων συνεργασιών και στην οικοδόμηση υγιών και μακροχρόνιων σχέσεων. Στην περίπτωση της MECAL HELLAS, η νέα εταιρική ταυτότητα που παρουσιάζει από τις αρχές Ιανουαρίου 2010, εναρμονισμένη με την ME.C.AL. SpA, είναι βασισμένη πάνω σε όλα εκείνα τα στοιχεία που έκαναν την εταιρεία μια από τις μεγαλύτερες στον τομέα των μηχανημάτων κατεργασίας κουφωμάτων με παγκόσμια

αναγνωρισιμότητα. Το καινούργιο λογότυπο ενσαρκώνει, σε ένα σύμβολο, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εταιρείας. Στo πλαίσιο αυτό, παραμένει ως βασικό στοιχείο το όνομα «MECAL HELLAS». Ανανεώνεται, όμως, και εξελίσσεται σχεδιαστικά, διατηρώντας, την ίδια στιγμή, το σύνδεσμο με την ιστορία και τις αξίες της εταιρείας, δημιουργώντας μια εκσυγχρονισμένη εικόνα και τονίζοντας την προσήλωσή της στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της που αποτελεί βασική προτεραιότητά της σήμερα. Η εκσυγχρονισμένη εικόνα απεικονίζει και επι-

κοινωνεί την αποστολή, το όραμα και τους στόχους της εταιρείας, με μοντέρνες και λιτές γραμματοσειρές που συνδέουν άμεσα την εταιρεία με την υψηλή τεχνολογία που εφαρμόζει στα προϊόντα της. Η ουσιαστική λειτουργία του νέου λογοτύπου, είναι να «αναπαριστά» κάτι που δεν φαίνεται στο ίδιο το γραφικό. Συνεπώς, στόχος της είναι το σύμβολο αυτό να αποτελέσει την υπογραφή της.

COSMOS ALUMINIUM: Πιστοποιήσεων συνέχεια… H COSMOS ALUMINIUM, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, δεσμεύτηκε όχι μόνο για την άριστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της αλλά και για το αυξημένο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που τη διέπει. Με αυτήν τη φιλοσοφία έλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε δύο ακόμα πιστοποιήσεις. Πρόσφατα, η εταιρία ολοκλήρωσε με

20

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

επιτυχία την πιστοποίηση της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 που ουσιαστικά κατοχυρώνει την περιβαλλοντολογική πολιτική της και τις δεσμεύσεις της σε θέματα οικολογικής συμπεριφοράς. Έτσι αποδεικνύει έμπρακτα ότι η εταιρική επιτυχία μπορεί να συμβαδίζει με περιβαλλοντολογική συνείδηση και ευαισθησία. Παράλληλα, η COSMOS ALUMINIUM,

θεωρώντας την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας σαν μέγιστη προτεραιότητά της, εναρμονίστηκε πλήρως και πιστοποιήθηκε, μετά από διήμερη επιθεώρηση διεθνούς φορέα πιστοποίησης, με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 που αφορά την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας. Η εταιρία έχει από το ξεκίνημα της λειτουργίας της πιστοποιητικό ISO 9001:2001 και αποτελεί ισότιμο και ενεργό μέλος του παγκοσμίου δικτύου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Επιπρόσθετα έχει επενδύσει πολύτιμους πόρους στον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC 2+), το οποίο και πιστοποίησε κατά το πρότυπο ΕΝ 15088-1, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την σήμανση CE σε όποια προφίλ απευθύνονται στον κατασκευαστικό κλάδο ως φέροντα στοιχεία.


Ειδήσεις

Π. ΑΘΗΝΑΙΟY Α.Ε.: ∆ύο νέα θερμομονωτικά συρόμενα συστήματα στη διάθεση των πελατών Η εταιρία Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι μία από τις πλέον δυναμικές και σημαντικές εμπορικές επιχειρήσεις αλουμινίου στην Ελλάδα, η οποία διαγράφει επί σειρά ετών μία άκρως επιτυχημένη πορεία. Η ραγδαία ανάπτυξη και καταξίωσή της οφείλεται στην πολύχρονη εμπειρία του ιδρυτή της κ. Πέτρου Αθηναίου, και στο γενικότερο μεράκι όλης της οικογένειας Αθηναίου που δραστηριοποιείται ενεργά και συμβάλει τα μέγιστα στη σωστή λειτουργία της. Στα εμπορικά καταστήματα της εταιρίας ο επαγγελματίας μπορεί να βρει οτιδήποτε αφορά στο κούφωμα αλουμινίου. Εκτός από τα πιστοποιημένα συστήματα κουφωμάτων (συνοδεύονται με πλήρη γκάμα γνήσιων εξαρτημάτων) των μεγαλύτερων ελληνικών διελάσεων, μέσω του δικτύου καταστημάτων διατίθενται πάνελ πολυουρεθάνης, πάνελ αλουμινίου, ρολά, σήτες, σύνθετα πάνελ

αλουμινίου etalbond και j-bond, πολυκαρβονικά και προϊόντα σιδήρου. Το μεγάλο εύρος προϊόντων της Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ενισχύθηκε με δύο νέες θερμομονωτικές λύσεις υψηλών προδιαγραφών. Η πρώτη αφορά στο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα S450 της ALUMIL, το οποίο έχει τη δυνατότητα να δεχθεί μηχανισμό ανύψωσης 90-150 kg / φύλλο και στεγάνωση με ελαστικά ή κύλιση με απλό ράουλο και βούρτσες. Η δεύτερη αφορά στο θερμομονωτικό συρόμενο Ε-52 της ΕΤΕΜ, το οποίο καλύπτει κάθε δυνατή τυπολογία καθώς και οποιαδήποτε

αρχιτεκτονική απαίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα νέα συστήματα, οι συνεργάτες της εταιρίας μπορούν να απευθυνθούν στο πλησιέστερο κατάστημα της περιοχής τους, όπου το άριστο εκπαιδευμένο προσωπικό είναι σε θέση να δώσει λεπτομερή τεχνική πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΓΕΜΑ A.E.: Το «Βαλιτσάκι Πιστοποίησης CE» στην INFACOMA Η δυναμική εταιρία στο χώρο των μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου ΓΕΜΑ Α.Ε. παρουσιάζει ένα μοναδικό προϊόν στη φετινή INFACOMA που «λύνει» τα χέρια των επαγγελματιών όσον αφορά στη Σήμανση CE. Στο Περίπτερο 13 και πιο συγκεκριμένα στο Σταντ 23, σε ένα φιλικό και άνετο περιβάλλον, οι άνθρωποι της εταιρίας περιμένουν τους κατασκευαστές του κλάδου για τους ενημερώσουν από κοντά τόσο για τα νέα μηχανήματα και καινούργιες τεχνολογίες όσο και για το νέο καινοτόμο «Βαλιτσάκι Πιστοποίησης CE». Το συγκεκριμένο προϊόν συγκεντρώνει μονα-

δικά πλεονεκτήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να διαχειριστεί και να αρχειοθετήσει τα προγράμματα κατασκευής και ελέγχου (FPC) που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Επιτρέπει παράλληλα τη δημιουργία εντολών παραγγελίας και τη διαχείριση των φάσεων παραγωγής, ενώ εκτυπώνει τις αναφορές ελέγχου των εντολών παραγγελίας και τις ετικέτες CE που παραδίδονται στον πελάτη. Τα παραπάνω έγγραφα οφείλει να τα έχει στο αρχείο του κάθε κατασκευαστής που εναποθέτει στα προϊόντα του τη σήμανση CE. Το Βαλιτσάκι για το CE είναι μία ακόμη μοναδική λύση από την

H ALUMIL κοντά στους κατασκευαστές της Κρήτης Η ALUMIL στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των συνεργατών κατασκευαστών της διοργάνωσε σειρά ημερίδων ενημέρωσης στην Κρήτη. Οι ημερίδες έλαβαν χώρα στις πόλεις του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων, με την αμέριστη υποστήριξη των αποκλειστικών εμπόρων της εταιρίας. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων πάνω από 250 κατασκευαστές είχαν την ευκαιρία να μάθουν για το πλάνο της ALUMIL για το 2010, να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις σχετικά με τα νέα προϊόντα της εταιρίας και να ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σήμανση CE. Οι κατασκευαστές είχαν επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα στελέχη της ALUMIL και να τους μεταφέρουν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους. 22

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

ΓΕΜΑ Α.Ε. με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των επαγγελματιών του χώρου των κατασκευών αλουμινίου στην Ελλάδα.


™ÈÁÔ˘ÚÈ¿

√™ π£ § ™ π√ § ∂ ª £∂ ∆ø¡ ∫∞∆∞™∫∂À∞ ™∆ø¡!

¶ÔÈfiÙËÙ· PROFILMÉDIA

∂ͤÏÈÍË ∞ÓÙÔ¯‹

_ ª ∏ Ã ∞ ¡ ∏ ª ∞ ∆ ∞ _ _ _ _ _ _ _ _

CNC K¤ÓÙÚ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¢ÈÏ¿ ÚÈfiÓÈ· ªÔÓ¿ ÚÈfiÓÈ· ¶·ÓÙÔÁÚ¿ÊÔÈ •ÂÏÔ˘ÚÈÛÙÈο °ˆÓÈ¿ÛÙÚ˜ ∫Ô˘ÚÌ·‰fiÚÔÈ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË °∂ª∞

∞ § √ À ª π ¡ π √ À

&

P V C

∫¿ÓÙ “ÎÏÈΔ www.gema.gr

A.E. > ∫∂¡∆ƒπ∫∞ °ƒ∞º∂π∞ - ∂∫£∂™∏: °ÂڷΛԢ 22, ™ÂfiÏÈ· (ªÂÙÚfi), 104 43 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ.: 210/51.45.212, 51.45.222 Fax: 210/5144094 > À¶√∫∞∆∞™∆∏ª∞ £∂™™∞§√¡π∫∏™: ∞ÓÙÒÓË ∆Ú›ÙÛË 32, 562 24 ∂‡ÔÛÌÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ. & Fax: 2310/775.540, 773.130 e-mail: info@gema.gr www.gema.gr


Ειδήσεις

MONOTHERM ΑΒΕΕ: Nέα δυναμική στο τμήμα έτοιμου κουφώματος H MONOTHERM ΑΒΕΕ σύμφωνα με ανακοίνωσή της, προέβη σε διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα του έτοιμου κουφώματος όπου λύθηκε η συνεργασία με τους κ.κ. Α. Κρικέλη και Ν. Βλέτσο. Η δυναμική εταιρία στον τομέα των υαλοπινάκων, των κατασκευών αλουμινίου, των πυράντοχων κουφωμάτων και των ειδικών κατασκευών, συνεχίζει απερίσπαστα την επιτυχημένη πορεία της στο χώρο του έτοιμου κουφώματος, με τον κ. Άρη Παλαιό να αναλαμβάνει καθήκοντα Δ/ντή του Τμήματος έτοιμου κουφώματος στο εργοστάσιο της Καρδίτσας. Στα γραφεία Αθηνών και Λάρισας δραστηριοποιούνται οι κ.κ. Αργύρης Παπαργύρης και Κων. Γιαννίκας αντίστοιχα. Στόχοι της MONOTHERM, ειδικότερα για το «έτοιμο κούφωμα», είναι να προσφέρει στους κατασκευαστές αλουμινίου κουφώματα με προφίλ των περισσότερων εταιριών διέλασης, πιστοποιημένα με το CE, σε μικρότερο κόστος και με διαχρονική λειτουργικότητα. Να προσφέρει ακόμη στους πελάτες της κουφώματα με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και εγκατάστασης, σύμφωνα τόσο

με τη νέα νομοθεσία περί εξοικονόμησης ενέργειας, όσο και με τις άλλες, ιδιαίτερες, απαιτήσεις και προδιαγραφές, ικανοποιώντας απόλυτα τις ανάγκες όλων των πελατών τους. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην Καρδίτσα, σε χώρο συνολικής έκτασης 58 στρεμμάτων και οι κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν επιφάνεια που ξεπερνά τα 15 χιλ. τ.μ. Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει τα πλέον σύγχρονα, αυτόματα CNC, μηχανήματα για «καθετοποιημένη» παραγωγή όλων των προϊόντων, ενώ λειτουργούν και υποκαταστήματα / εκθέσεις στην Αθήνα και στην Λάρισα για την προβολή των προϊόντων.

«Σπίτι απ’ την αρχή» με χορηγό την ΕΤΕΜ Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι απ’ την αρχή» του Alpha προσφέρει βοήθεια σε οικογένειες με ανάγκη, αναλαμβάνοντας πλήρως την αναμόρφωση και ανακαίνιση των σπιτιών τους στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα των ιδίων για να τα επισκευάσουν. Η ομάδα των ειδικών της εκπομπής «μεταμορφώνει» σπίτια ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δίνοντάς τους χαρά, αλλά κυρίως βοηθώντας τους να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους. Η ΕΤΕΜ στα πλαίσια της ουσιαστικής προβολής των προϊόντων της και στήριξης του δικτύου των συνεργατών της, έχει συμφωνήσει με τον Alpha και την εταιρία παραγωγής του προγράμματος και χορηγεί τα κουφώματα και τις πόρτες ασφαλείας σε όσα από τα επιλεγμένα σπίτια έχει κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση τους.

Το ένα χρώμα είναι μονοτονία. Τα δύο είναι ομορφιά !!!

Επαναστατική μέθοδος

διχρωμίας στο ίδιο προφίλ

Αρ. Πατέντας: 15655 Διεθνής: Β05Β15/4

ΧΧΧ

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Ποιοτικές Ηλεκτροστατικές βαφές Κέντρο Επικαλύψεων Αζωτούχου Τιτανίου Λ. ΚΟΤΤΟΡΟΣ Πίνδου 10, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης Τηλ.: 210.4903.355, 210.4927.421, 210.4903.058 Fax: 210.4924.175 e-mail: kottoros@otenet.gr - www.kottoros.gr


Ειδήσεις

Η ALUMIL χορηγός των Ευρωπαϊκών Βραβείων «Αλουμίνιο στην Ανακαίνιση»

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε.: Επένδυση στην εκπαίδευση των συνεργατών Με στόχο και όραμα την πρόοδο των συνεργατών – κατασκευαστών η ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με την ALUMINCO S.A. διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ενημέρωση των κατασκευαστών όσον αφορά στη Σήμανση CE και ειδικότερα το Factory Production Control (FPC).

Στο εκπαιδευτικό κάλεσμα της ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. έχουν ανταποκριθεί πολλές εταιρίες, οι οποίες έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν ένα Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής που αποτελεί μέρος των απαιτήσεων για την εναπόθεση της σήμανσης CE σε ένα κούφωμα. Μετά από παρακολούθηση των σεμιναρίων και ακολουθώντας πιστά τις διαδικασίες που απαιτούνται καθώς και τις οδηγίες του τεχνικού τμήματος της ALUMINCO, αρκετοί κατασκευαστές ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον κύκλο που αφορά στο FPC.

Ειδικότερα πρόκειται για τις εταιρίες Καραμπακάκη Ε. Aluminometal, Αφοί Αεράκη Ο.Ε., Υιοί Γ. Σφακιανάκη Ο.Ε., Σαριδάκης Ι., Παπαδάκης Εμμ-Ατσάλης Β. Ο.Ε, Λουτσέτης Ε., Μακρυμανολάκης Σ. Π. Alfametal, Μανιάς Γ.& Μανιάς Λ. Ο.Ε., Παρασκευόπουλος Ι., Κασσωτάκης Α. ΑΤΚΕΕ και Καραβαράκης Χ. Για μία ακόμη φορά, η εταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. αποδεικνύει ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συνεργατών – κατασκευαστών, προσφέροντας αμέριστα την βοήθειά της σε κάθε σημαντικό πρόβλημα που τους απασχολεί. Με απώτερο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους και την παροχή των εφοδίων για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων, η δυναμική κρητική εταιρία επενδύει στην εκπαίδευση / ενημέρωση και επιμένει στην πάγια τακτική της για άμεσες διαπροσωπικές σχέσεις με τους πελάτες της.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία «Αλουμίνιο στην Ανακαίνιση» (Aluminium in Renovation) είναι ένας θεσμός που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου με τη συμμετοχή αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και κατασκευαστικών εταιριών από διάφορες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει την πράσινη αρχιτεκτονική και να προωθήσει με τον τρόπο αυτό τα βιοκλιματικά κτίρια και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η τελετή ανάδειξης των νικητών και η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε τη χρονιά που μας πέρασε στις Βρυξέλλες, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών και νικητήρια έργα που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις σε κριτές και κοινό. Η ALUMIL, επιθυμώντας να υποστηρίξει τέτοιες ενέργειες που σκοπό έχουν να μεταφέρουν τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας είναι από τους κύριους χορηγούς του θεσμού των Ευρωπαϊκών Βραβείων «Αλουμίνιο στην Ανακαίνιση».

ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ: Επιτυχημένη συμμετοχή στην έκθεση «The Big Five Show» στο Ντουμπάι Η ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της θέση στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συμμετείχε για τέταρτη συνεχή χρονιά στη μεγάλη έκθεση δομικών υλικών «The Big Five Show» που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι. Στο περίπτερο της ελληνικής εταιρίας παρουσιάστηκα οι σειρές των πάνελ αλουμινίου (Πρεσαριστά, Παραδοσιακά, Inox και Κορνιζάτα), η νέα σειρά συνθετικών πάνελ (PVC και PVC-PMMA) καθώς και τα Αντικουνουπικά Συστήματα και Θωρακισμένες πόρτες ΤΕΧΝΗ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα νέα προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα Πάνελ Αλουμινίου με Renolit που απευθύνονται σε κατασκευαστές συνθετικών κουφωμάτων και προφέρουν εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και τις πόρτες Superior Line που τράβηξαν την προσοχή και απέσπασαν τα θετικά σχόλια των επισκεπτών. 26

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Η παρουσία της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ στις χώρες του κόλπου, αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής επιλογής της εταιρίας για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών της σε ανεπτυγμένες αγορές του εξωτερικού.


Πολυκαρμπονικά φύλλα



& Plexiglas

 ς α μ ής γ ω γ ισα

ε

σε όλες τις διαστάσεις & χρώματα Πολυκαρμπονικά Φύλλα Κυψελωτά

Συμπαγή

Θερμοανακλαστικά Δίχρωμα

Ριγέ

Εφαρμογές • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές κτηρίων • Διαφημιστικές κατασκευές • Θερμοκήπια, αίθρια, στάδια • Οροφές,στέγαστρα • Βεράντες , ταράτσες

• Ηχομονωτικές κατασκευές

Plexiglas



ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 302-304, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ: 210 5750057 FAX : 210 5715799 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (κόμβος εθνικού σταδίου) 30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΗΛ: 26410 24652 FAX: 26410 21897 e-mail : info@doukas.com.gr www.doukas.com.gr


Ειδήσεις

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.: Συνεχίζει να εξοπλίζει με πρωτοποριακές λύσεις τους επαγγελματίες του κλάδου Άλλη μία τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού πραγματοποίησε η ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αυτή την φορά στην εταιρία ALUMINORAMA. Συγκεκριμένα, η εταιρία εξοπλίστηκε με το κέντρο επεξεργασίας πέντε αξόνων Micromatic Star της Emmegi. Επιπρόσθετα, τα καταρτισμένα συνεργεία της ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. βρέθηκαν στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην εταιρία ΠΑΤΟΥΝΑ Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ για την τοποθέτηση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Η ροδίτικη εταιρία εξοπλίστηκε με το διπλό πριόνι Grafite Elletra, το κέντρο επεξεργασίας Micromatic Star και τον πάγκο BMF 3400 της Emmegi. Επίσης εξοπλίστηκε με τη γωνιάστρα αλουμινίου Itaca Plus της Atla Coop, μηχάνημα κοπής etalbond καθώς και πάγκους μονταρίσματος και βοηθητικά καρότσια. Η ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει τις παραπάνω εταιρίες για την εμπιστοσύνη, την προτίμηση και την επιλογή των μηχανημάτων της και να τους ευχηθεί ό,τι καλύτερο στην μελλοντική τους πορεία. Παράλληλα, η δυναμική εταιρία καλεί όλους τους συνεργάτες της ανά την Ελλάδα να έρθουν και να δουν από κοντά τις νέες

Η εταιρία ALUMINORAMA εμπιστεύθηκε το κέντρο επεξεργασίας Micromatic Star που εισάγει στην ελληνική αγορά η ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.

Το διπλό πριόνι Grafite Elletra τοποθετήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΠΑΤΟΥΝΑ Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ

εξελίξεις στα μηχανήματα αλουμινίου στην έκθεση INFACOMA 2010. H ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. θα συμμετάσχει ενεργά για μία ακόμη φορά στις διεργασίες της έκθεσης, με ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο 120 τ.μ., όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλα τα μηχανήματα αλουμινίου και PVC τελευταίας τεχνολογίας που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά. Η εταιρία θα βρίσκεται στο περίπτερο Νο. 13, σταντ 31 και προσμένει να φιλοξενήσει φίλους και συνεργάτες που θα βρεθούν στο χώρο της έκθεσης.

Απορρόφηση της ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. από την ΑΛΟΥΜΥΛ Μετά από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων, η «ΑΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» προχωρά σε απορρόφηση της θυγατρική της, «ΑΛΟΥΝΕΦ A.E.». Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. κάτοχος του 99,44%, μετά την εγκεκριμένη αγορά του υπολοίπου 0,56% των μετοχών της θυγατρικής ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε., καθίσταται η μοναδική μέτοχος της θυγατρικής εταιρίας, με σκοπό την απορρόφηση της, που θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 78 σε συνδυασμό με τα αρ. 69-77 του Ν. 2190/20.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ν” “Νέο“Νπέρο οπϊό ροϊόν” (ΑΡ. ΚΑΤΑΧ. ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ: 20060100711) (ΑΡ. ΚΑΤΑΧ. ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ: 20060100711)

Η ουσιαστική σχέση μεκαι τονη πελάτη και η αμεσότητα Η ουσιαστική σχέση με τον πελάτη αμεσότητα στην κάλυψη των κατασκευαστικών αναγκών οδηγούν στην κάλυψη των κατασκευαστικών αναγκών οδηγούν τηναλλά εταιρεία και τα τηςεξέλιξη. στη διαρκή εξέλιξη. την εταιρεία και τααλλά προϊόντα τηςπροϊόντα στη διαρκή

Μ π ρΜοπσρτοάσ τ σά τ σι ςτ ι ςα πα πα αι ιτ τήή σσ εε ιι ςς .. . .. . ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ ΑΙΟΛΟΣ Το πρωτοποριακό ανεμοστήριγμα της EX.MET.AL. είναι μικρό, Το πρωτοποριακό ανεμοστήριγμα της EX.MET.AL. είναι μικρό, ανθεκτικό, αυτόματο και εύκολο στην στην τοποθέτησή του.του. ανθεκτικό, αυτόματο και εύκολο τοποθέτησή ΧΧΧ

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11, 121 33 Περιστέρι Γκιώνας 11, 121Γκιώνας 33 Περιστέρι Τηλ.: 210/57.12.111 Τηλ.: 210/57.12.111, Fax: 210/5780046 Fax: 210/5780046 e-mail: ex.metal@yahoo.gr e-mail: ex.metal@yahoo.gr


piliouras - 210/5764918

η µόνη µε εγγύηση καλής λειτου ργίας ενός χρόνου χωρίς ελατήρια επαναφοράς

εύκολη στη χρήση

Οι εντοµοαπωθητικές σήτες πλισέ IDECO είναι ειδικά κατασκευασµένες για µπαλκονόπορτες (οριζόντια κίνηση). Ένα προϊόν σύγχρονης αισθητικής & τεχνολογίας, ανθεκτικό, χωρίς ενοχλητικά ελατήρια επαναφοράς, µε µηχανισµό ερπύστριας (scorpion tail παγκόσµια πατέντα) χωρίς κάτω οδηγό, για ανοίγµατα έως 6m.

εύκολη αφαίρεση ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ

τεχνολογία scorpion tail

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ PANEL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10ο χλµ. Εγνατίας Οδού Βέροιας - Θεσσαλονίκης Κόµβος Κουλούρας, Τηλ.: 23310-97058, 97158, Fax: 23310-97400 www.ideco.gr, e-mail: info@ideco.gr ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ.:165 43 T.K.: 54 301

υψηλής αντοχής πανί µε ενίσχυση kelvar


Ειδήσεις

Mία κριτική για το αλουμίνιο και απόψεις για το ξύλο Μία επιστολή – άρθρο για τη χρήση και τα πλεονεκτήματα του ξύλου στα κουφώματα, μας έστειλε ο Δρ. Ιωάννης Κακαράς, καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. Η επιστολή στάλθηκε με αφορμή δημοσίευμα του κ. Νικ. Καλογερά, Ομότιμου Καθηγητή του Ε.Μ.Π. στο περιοδικό “Aluminium Magazine” (τεύχος Νοε.Δεκ. 2009), όπου παρουσιάζεται σε αυτό, το αλουμίνιο ως θαυμάσιο υλικό για κουφώματα σε σχέση προς το ξύλο, ακόμη και σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτήρια. Όπως αναφέρει ο κ. Κακαράς στον πρόλογο της επιστολής - άρθρου του «αυτό είναι μία απάντηση σε όσους παραπληροφορούν την κοινή γνώμη ότι το αλουμίνιο είναι οικολογικό προϊόν, φιλικό προς το περιβάλλον…». Μεταξύ των άλλων, στην επιστολή αναφέρονται: «Οι αρχιτέκτονες διακρίνονται για την αγάπη τους στο ξύλο γιατί αναγνωρίζουν την αισθητική υπεροχή και τα σοβαρά πλεονεκτήματα που έχει ως δομικό υλικό. Οι απόψεις του κ. Καλογερά, Ομότιμου Καθηγητή του Ε.Μ.Π. για την ανωτερότητα του αλουμινίου ως δομικό υλικό σε σχέση προς το ξύλο και για την καταλληλότητά του ειδικά στα κουφώματα, ακόμη και στα παραδοσιακά, είναι προκλητικές και δεν τεκμηριώνονται από επιστημονικά δεδομένα. Οι απόψεις αυτές παραπληροφορούν την κοινή γνώμη και δημιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές. Πέραν αυτών, ο κ. Καλογεράς αγνοεί παντελώς την οικολογική διάσταση του θέματος…» Ο κ. Καλογεράς – ο οποίος ενημερώθηκε για την επιστολή -, μας δήλωσε σχετικά: «Σχετικά με την επιστολή του Δρ. Ι. Κακαρά, δεν θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσω, γιατί ο επιστολογράφος σας, εάν παραβλέψω τις προθέσεις που άστοχα μου αποδίδει (παραπληροφόρηση του κοινού για λόγους ιδιοτελείς ή έλλειψη επιστημονικής δεοντολογίας), δεν σχολιάζει συγκεκριμένα τις απόψεις μου, αλλά παραθέτει με κάπως λυρι-

κή διάθεση, τις πολύ γνωστές ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα του ξύλου, τις οποίες βέβαια γνωρίζω πολύ καλά και δίδασκα για σχεδόν 40 χρόνια στο Ε.Μ.Π. Στόχος του άρθρου μου ήταν να ξεκινήσω τον διάλογο για τη δυνατότητα χρήσης, υπό προϋποθέσεις - όπως τονίζω - και των κουφωμάτων από αλουμίνιο στους παραδοσιακούς οικισμούς, που σήμερα αποκλείονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, και που παρόλα αυτά χρησιμοποιείται χωρίς προδιαγραφές με αρνητικά ορισμένες φορές αισθητικά αποτελέσματα…». Στο συγκεκριμένο άρθρο του κ. Κακαρά παραθέτονται οι γνωστές θερμομονωτικές ιδιότητες του ξύλου στα κουφώματα και κατηγορεί σφόδρα το αλουμίνιο σαν υλικό μη οικολογικό. Επίσης, υποστηρίζει ότι «το υψηλό ποσοστό προτίμησης των καταναλωτών στα κουφώματα αλουμινίου, οφείλεται κυρίως σε άγνοια και παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης που εξυπηρετεί συμφέροντα κέρδους μεγαλοεπιχειρηματιών και υποστηρίζεται δυστυχώς από λαθεμένες πολιτικές των εκάστοτε κρατούντων…». Εμείς, σαν περιοδικό του κλάδου του αλουμινίου, δεν επιθυμούμε την αντιπαράθεση με έναν άλλο κλάδο – τον οποίο και σεβόμαστε – έχοντας την άποψη ότι όλα τα κουφώματα, ανεξαρτήτως υλικού, έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στον κλάδο μας, το ξύλο δεν συνηθίζεται να θεωρείται ανταγωνιστικό υλικό, αφού έχει τις δικές του χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες και απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζουμε το γεγονός, ότι το αλουμίνιο είναι ένα καθαρά ελληνικό προϊόν και αντιπροσωπεύει έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 40.000 άτομα. Μάλιστα, το 65% των προϊόντων του εξάγονται σε όλο τον κόσμο, κάνοντας αισθητή την παρουσία του σε ανεπτυγμένες αγορές, προσφέροντας τεχνογνωσία και προϊόντα υψηλής ποιότητας. ΜΙΧ. ΡΟΔΙΤΗΣ

EXTRAPLASTICA: Έμπρακτη στήριξη του επαρχιακού αθλητισμού H εταιρία EXTRAPLASTICA φροντίζει πάντα μέσα σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα χορηγίας να περιλαμβάνει και την υποστήριξη πολλών άλλων δραστηριοτήτων εκτός του κλάδου του αλουμινίου, με γνώμονα το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Ιδιαίτερη ευαισθησία πάντα υπάρχει στην υποστήριξη μικρών επαρχιακών αθλητικών σωματείων, τα οποία δύσκολα θα βρουν στήριξη, προκειμένου να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Τα σωματεία τέτοιου τύπου και ιδίως τα αθλητικά βοηθούν τη νέα γενιά να διατηρήσει ξεκάθαρους στόχους και το κυριότερο να παραμείνει στην επαρχία. Ένα τέτοιο σωματείο είναι η ποδοσφαιρική ομάδα του Θεσσαλικού Ματαράγκας, η οποία ιδρύθηκε το 1970 και αγωνίζεται στην Β' κατηγορία του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος του Νομού Καρδίτσας. Η συγκεκριμένη ομάδα εκτός των ανδρών διατηρεί παιδικό και εφηβικό τμήμα για περίπου 20 χρόνια. Μάλιστα στο παρελθόν κατά την αγωνιστική περίοδο 1990-1991 ο Θεσσαλικός Ματαράγκας είχε κατακτήσει το Πρωτάθλημα του Νομού Καρδίτσας στην κατηγορία των εφήβων. 30

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Άμεσος στόχος της ομάδας είναι να επανέλθει στην Ά ερασιτεχνική κατηγορία ποδοσφαίρου, στην οποία άλλωστε αγωνιζόταν για 20 συναπτά έτη. Ο Θεσσαλικός έχει έδρα την Ματαράγκα Καρδίτσας και αγωνίζεται στο Δημοτικό Στάδιο Ματαράγκας. Η EXTRAPLASTICA φρόντισε να προμηθεύσει το σύλλογο με τις απαραίτητες φανέλες προκειμένου να συνεχίσουν οι παίκτες απρόσκοπτα την πορεία τους προς την άνοδο.


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ & PVC

Φέρνoυμε το μέλλον Εδώ και 40 χρόνια επιλέγουμε τα καλύτερα μηχανήματα κατασκευής αλουμινίου, για οργάνωση της παραγωγής σας με υψηλά αποτελέσματα. Παράλληλα όμως με τη σύγχρονη τεχνολογία επενδύουμε στη συνεργασία, επιμένοντας στην αξιοπιστία και στη συνέπεια των λόγων με τα έργα μας.

Κεντρικό: Δαιδάλου 42 & Άργους, 173 42, Αγ. Δημήτριος (έναντι γηπέδου), Τηλ.: 210 9833055, 210 9833279, Fax: 210 9827535 Υποκατάστημα: Μαιάνδρου 81, 562 24, Εύοσμος - Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 775089, Fax: 2310 707844 e-mail: info@pagalos.gr, www.pagalos.gr


Ειδήσεις

ALUK: ∆υναμική δραστηριοποίηση στο έτοιμο κούφωμα Η εταιρία ALUK ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΕ, δραστηριοποιείται εδώ και 35 χρόνια στην κατασκευή κουφωμάτων, υαλοπετασμάτων και άλλων ειδικών κατασκευών αλουμινίου και PVC. Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, αποφάσισε από τις αρχές του 2010 να στρέψει το ενδιαφέρον της στον τομέα του έτοιμου κουφώματος που γνωρίζει σταδιακή άνθηση στην εγχώρια αγορά. Η σχετική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς τα τρία τελευταία χρόνια η εταιρία είχε αρκετές πωλήσεις προς συναδέλφους αλουμινοκατασκευαστές και η πολύχρονη τεχνογνωσία στην κατασκευή κουφωμάτων, δημιουργούν τις στέρεες βάσεις για την επιτυχημένη δραστηριοποίηση της ALUK σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης στο έτοιμο κούφωμα εντάσσεται και η συνεργασία με έναν άνθρωπο που έχει πολυετή παρουσία και εμπειρία στον κλάδο αλουμινίου, τον κ. Ανδρέα Κρικέλη. Από τη θέση του ∆ιευθυντή Πωλήσεων του τμήματος «Έτοιμου Κουφώματος», ο κ. Κρικέλης, σε συνεργασία με τον εμπορικό ∆/ντη κ. Αθαν. Μητσοκάπα και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της ALUK, θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες

Ο κ. Χρ. Κουνέλης (μέσο), Πρόεδρος και ∆/νων Σύμβουλος της ALUK, με τον κ. Αθαν. Μητσοκάπα, Εμπορικό ∆/ντη και τον κ. Ανδ. Κρικέλη (δεξ.), ∆/ντη Πωλήσεων του τμήματος «Έτοιμου Κουφώματος»

της αγοράς για ένα κούφωμα ποιοτικό και πιστοποιημένο, σε καλή τιμή. Σε πρώτο στάδιο, η εταιρία θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους πελάτες έτοιμο κούφωμα με συστήματα της ALUMIL.

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε.: Εντείνει την παρουσία της στις αγορές της Μέσης Ανατολής Η συμμετοχή της ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. στην έκθεση BIG 5 SHOW που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι των Η.Α.Ε. στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Στα πλαίσια της αποστολής του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου η δυναμική κρητική εταιρία έκανε την παρθενική της εμφάνιση σε διεθνή έκθεση, εντυπωσιάζοντας το κοινό. Τα καινοτόμα προϊόντα καθώς και το φυλλάδιο της ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε, το οποίο ήταν μεταφρασμένο και στα αραβικά, κέντρισαν το ουσιαστικό ενδιαφέρον σημαντικών επισκεπτών της έκθεσης. Μεταξύ των εκθεμάτων ήταν η νέα σειρά καγκέλων μασίφ αλουμινίου, η νέα πόρτα εισόδου με πάνελ, καθώς και τοξωτό κούφωμα και μασίφ

ασφάλεια αλουμινίου προσαρμοσμένα στην ανατολίτικη αισθητική. Η αγορά της Μέσης Ανατολής είναι του άμεσου ενδιαφέροντος της εταιρίας, η οποία προσανατολίζεται σε αναβάθμιση της παρουσίας της στην περιοχή, στα πλαίσια της οποίας περιλαμβάνεται η συμμετοχή στην BIG 5 SHOW. Ενδεικτικό της δυναμικής παρουσίας της ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. στις χώρες του αραβικού κόσμου είναι η εξαγωγή ελληνικών αρχιτεκτονικών προϊόντων αλουμινίου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο για το τεχνητό νησί Pearl (Μαργαριτάρι) του Κατάρ. Συνολικά, η παραγγελία αφορά ένα σύνολο 800 αυλοπορτών και 6.500 μ. αυλόγυρο.

ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ Α.Ε.: Επίσημη πρώτη των νέων καταλόγων στην INFACOMA 2010 Η ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ Α.Ε. ανανεώνοντας συνεχώς τη γκάμα της δημιούργησε έξι νέους καταλόγους για τα προϊόντα της. Οι καινούργιοι κατάλογοι χαρακτηρίζονται

από μοντέρνο σχεδιασμό, χρηστικότητα και περιλαμβάνουν πολλά νέα πρωτοποριακά σχέδια. Αναλυτικά περιλαμβάνονται δύο κατάλογοι

για πάνελ αλουμινίου (Πρεσσαριστά και Ιnox + Παραδοσιακά), τρεις κατάλογοι για πάνελ συνθετικά (Pvc, Hpl και Combo) και ένας ανανεωμένος κατάλογος για αντικουνουπικά συστήματα.

Η επίσημη πρώτη παρουσίαση των νέων καταλόγων συμπίπτει με την παρουσίαση όλων των καινούργιων προϊόντων όπως πάνελ αλουμινίου και συνθετικά, πόρτες Superior Line δεύτερης γενιάς και νέα αντικουνουπικά συστήματα στο ανανεωμένο σταντ 33 (περίπτερο 13) της ∆ιεθνούς Έκθεσης INFACOMA 2010, στην οποία η εταιρία συμμετέχει δυναμικά κάθε χρόνο. 32

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010


κάνει το αλουμίνιο πόρτες, παράθυρα...

ΚΙΤ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

230/30 χ 2 τεμ. ΕΙ 2 ΡΙΕχ

ΚΙΤ

ΠΕ

289 IR 2 x 3 Μέτρα 200G x 1 τεμ.

PROFILMEDIA

332/80 x 2 τεμ.

Επαγγελματικά Εξαρτήματα Συρόμενης Αυλόπορτας

Ο Λ Α ΤΑ Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΑ Π Ε Ρ Ι Ε χ Ο Ν ΤΑ Ι Σ Τ Ο Υ Σ Κ Α ΤΑ Λ Ο Γ Ο Υ Σ & Σ Τ Ο Τ Ε χ Ν Ι Κ Ο Ε Γ χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ

ALIRAC ABEE

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 210/60.28.834 E-mail: alirac@otenet.gr


Ειδήσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ – ΠΑΝΙΔΗΣ: Πιστοποίηση του ανοδιωμένου συστήματος καγκέλου MAK SYSTEM στο ιταλικό ινστιτούτο Giordano Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ – ΠΑΝΙΔΗΣ είναι μία εταιρία με συνεχή παρουσία στον κλάδο από το 1974, η οποία δραστηριοποιείται στη παραγωγή εξαρτημάτων για συστήματα αλουμινίου και συστημάτων καγκέλων αλουμινίου. Με διαρκή πληρότητα και άμεση εξυπηρέτηση, μεταλλάσσεται σε μία σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και πελατειακά προσηλωμένη χωρίς σύνορα εταιρία. Βασικός συντελεστής ανάπτυξης της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ – ΠΑΝΙΔΗΣ είναι η συνεχής επένδυση σημαντικών κεφαλαίων στην έρευ-

να, στην ανάπτυξη και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ικανών να διασφαλίσουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας και αισθητικής προϊόντων. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της εταιρίας για διατήρηση υψηλών ποιοτικών στάνταρ όσον αφορά στα προϊόντα της, απέκτησε νέο πιστοποιητικό ποιότητας για το οριζόντιο ανοδιωμένο κάγκελο ΜAK SYSTEM σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα NFP01012/013. Η πιστοποίηση από το ιταλικό ινστιτούτο Giordano διασφαλίζει και αποδεικνύ-

ει την άριστη ποιότητα σε θέματα ασφάλειας και αντοχής του καγκέλου MAK SYSTEM συμφώνα με το γαλλικό, διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο.

ALUMINCO: Συνεχή εκπαίδευση με σεμινάρια για το FPC Η ALUMINCO στηρίζοντας τους συνεργάτες της, συνεχίζει την εκπαίδευση των κατασκευαστών με τεχνικά σεμινάρια σχετικά με το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC). Ήδη έχουν διοργανωθεί 8 σεμινάρια στα οποία ενημερώθηκαν συνολικά περίπου 200 κατασκευαστές. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία δημιούργησε τεχνικό εγχειρίδιο που πρέπει να εφαρμόζουν

οι επαγγελματίες για την κατασκευή των κουφωμάτων τους σε συνδυασμό με τους τεχνικούς καταλόγους ώστε να είναι σε θέση να εναποθέτουν τη σήμανση CE στα προϊόντα τους. Οι ενότητες του εγχειριδίου περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις κοπές και τις κατεργασίες των προφίλ, τα ελαστικά, την υάλωση, τη συντήρηση και τον καθαρισμό κοκ.

ΙΝ.Κ.ΑΛ.: Κέντρισε το ενδιαφέρον των επαγγελματιών το σεμινάριο για την «Ενεργειακή Απόδοση Κουφωμάτων» Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.) ειδικό σεμινάριο με κεντρικό θέμα την «Ενεργειακή Απόδοση Κουφωμάτων» για ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων κατασκευών αλουμινίου. Παρουσιάστηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον πολύ ενδιαφέροντα αυτόν τομέα, ο οποίος αναμένεται να απασχολήσει ακόμη περισσότερο όλες τις επιχειρήσεις του εγχωρίου κλάδου αλουμινίου στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έλαβε χώρα γόνιμη συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, ενώ επιλύθηκαν και πολλές από τις απορίες των κατασκευαστών. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των εταιριών ΕΤΕΜ και Uniglass και η θεματολογία του ήταν ιδιαίτερα διευρυμένη. Μεταξύ άλλων αναπτύχθηκαν τα θέματα «Ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση», «Νέος κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων & Κλιματικές ζώνες Ελλάδος (ΚΕΝΑΚ)», «Μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας», «Οφέλη από καινοτόμα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου», «Τάσεις – προοπτικές για Ελλάδα» κ.α. Οι διακεκριμένοι εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Γιώρ. Ηλιάδης και οι κ.κ. Θεόδ. Κασάνης και Μιχ. Σκριβάνος, οι οποίοι προσέφεραν τις γνώσεις τους και μετέφεραν την εμπειρία τους στους παρευρισκόμενους. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν και τα παραδείγματα που αναλύθηκαν, με μελέτες περιπτώσεων (case studies) για τον υπολογισμό της 34

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν με έκδηλο ενδιαφέρον τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ενεργειακής απόδοσης των κουφωμάτων

ενεργειακής ταυτότητας ενός κουφώματος μέσω κατάλληλου λογισμικού προγράμματος. Λόγω της μεγάλης απήχησης και ζήτησης, το σεμινάριο αναμένεται να επαναληφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, το ΙΝ.Κ.ΑΛ προγραμματίζει άλλα δύο σεμινάρια με θέμα την «Κοστολόγηση» και τις «Πωλήσεις – Marketing». Ταυτόχρονα, ήδη έχει αρχίσει ο νέος κύκλος σπουδών στις κατασκευές αλουμινίου (επίπεδο ΙΙ), με τη συμμετοχή 22 καταρτιζομένων. Με το τέλος του τρέχοντος κύκλου θα ξεκινήσει και νέος, καθώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης του νέου κύκλου τοποθετείται στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.


Ειδήσεις

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε.: Μεγάλες επενδύσεις για την αναβάθμιση του βαφείου της Η εταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. εισέβαλε δυναμικά στον παραγωγικό τομέα, επενδύοντας σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό για να φτάσει να θεωρείται σήμερα μία από τις πλέον ανεπτυγμένες εταιρίες του κλάδου στην Κρήτη. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους συνεργάτες της μεταξύ των οποίων και βαφή. Με στόχο τη περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, από τις αρχές του τρέχοντος έτους λειτουργεί νέα μονάδα σουμπλιχρωμίας. Χάρη στη νέα μονάδα 17 νέες αποχρώσεις ξύλου προστέθηκαν στις χρωματικές επιλογές που δίνει η εταιρία στους συνεργάτες της. Με εφαλτήριο τη μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα του νέου βαφείου, η ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη φασόν βαφή αλουμινίου (Η/Β και σουμπλιχρωμία), με τα χρωματολογία να είναι έτοιμα και να έχει ξεκινήσει ήδη η διανομή τους.

Παράλληλα άλλος ένας στόχος για την δυναμική εταιρία επετεύχθη με την απόκτηση του σήματος ποιότητας Qualicoat μετά από έλεγχο της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. Η ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. διαθέτει πλέον τα προϊόντα της με πρόσθετη επεξεργασία Seaside Class για μέγιστη αντοχή σε έντονα επιβαρημένα περιβάλλοντα. Πιστή και στις περιβαλλοντικές της

ανησυχίες και με στόχο ένα καλύτερο και λιγότερο επικίνδυνο αύριο για όλους, η κρητική εταιρία φροντίζει να αποδεικνύει έμπρακτα την οικολογική της συνείδηση. Η νέα μονάδα διαθέτει αυτόνομο βιολογικό καθαρισμό, Chrome free διαδικασίες και φούρνο πυρόλυσης, με χρήση υγραερίου αντί πετρελαίου για τη λειτουργία του φούρνου.

Έντυπα που λάβαμε ALUSTAR: Κατάλογος βιομηχανικής χρήσης Η ALUSTAR, του ομίλου DORAL, αποτελεί μια σύγχρονη και άριστα οργανωμένη βιομηχανία διέλασης που πρωτοπορεί όχι μόνο στην παραγωγή συστημάτων αλουμινίου, αλλά και στα προφίλ βιομηχανικής χρήσης και ειδικών προδιαγραφών. Η πλούσια γκάμα σε στάνταρ προφίλ (Λάμες, Ισοσκελείς & Ανισοσκελείς Γωνίες, Ταυ, Προφίλ Π, Προφίλ Ζ, Ορθογώνια αλλά και Τετράγωνα Σωληνωτά, Σωλήνες Κυκλικής Διατομής, Τετράγωνα Συμπαγή, Στρόγγυλα Συμπαγή) καθώς και σε φύλλα και ταινίες αλουμινίου παρουσιάζεται στο νέο τετράπτυχο κατάλογο Βιομηχανικών Προφίλ της ALUSTAR. Ο κατάλογος είναι ιδιαίτερα αναλυτικός και δίνει πληροφορίες για το κράμα των προφίλ, το βάρος τους (kgr/m) και τις διαστάσεις των ειδών που είναι 36

ALUMIL: Καινούργιος κατάλογος... Express! H ALUMIL, στην προσπάθεια της να ανεβάσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των κατασκευαστών - συνεργατών της, ετοίμασε και παρουσιάζει τον καινούργιο και αναβαθμισμένο «Κατάλογο

Express».

διαρκώς διαθέσιμα σε στοκ, αλλά και αυτών που είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας. Τα κράματα που χρησιμοποιούνται από την ALUSTAR έχουν αυξημένες μηχανικές ιδιότητες και επιδέχονται επιφανειακές κατεργασίες όπως Η/Β και ανοδίωση, προσφέροντας εφαρμογές υψηλών αντοχών.

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Ο συγκεντρωτικός αυτός κατάλογος, περιέχει όλα τα κύρια και απαραίτητα προφίλ των αρχιτεκτονικών συστημάτων και των αντίστοιχων εξαρτημάτων (ανοιγόμενα & συρόμενα, θερμομονωτικά & μη θερμομονωτικά). Σκοπός του νέου καταλόγου είναι να παρέχει εύκολες, γρήγορες, ολοκληρωμένες, ετοιμοπαράδοτες και άμεσα διαθέσιμες λύσεις στην καθημερινή εργασία των κατασκευαστών. Για τις υπόλοιπες περισσότερο σύνθετες και απαιτητικές κατασκευές, η γνωστή, μεγάλη ποικιλία των διατομών και λύσεων της ALUMIL, θα εξακολουθή-

σει να βρίσκεται στη διάθεση των συνεργατών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τον «Κατάλογο Express», επικοινωνώντας με τον αποκλειστικό έμπορο της ALUMIL της περιοχή τους.


EN ISO 9001: 2000


Προϊόντα - Επιλογές

ELVIAL: «Σηκώνει τον πήχη» στην ασφάλεια των ανασυρομένων συστημάτων Η ELVIAL ανέκαθεν υπήρξε εταιρία που έδινε μεγάλο βάρος στον τομέα της ασφάλειας. Για μία ακόμη φορά έρχεται να δικαιολογήσει τη φήμη που τη συνοδεύει, λαμβάνοντας πιστοποίηση αντιδιάρρηξης (κλάση WK2) για το ανασυρόμενο σύστημα El 6700 ELVIAL multilock slide system. Ο σχεδιασμός του εν λόγω συστήματος είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης των αυξημένων αναγκών του καταναλωτή για κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων σε

συνδυασμό με σχεδιαστική υπεροχή και απόλυτη ασφάλεια. Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητα ανοιγμάτων έως 4,4μ., η πρακτικότητα στη χρήση, η δυνατότητα πολλών αρχιτεκτονικών κατασκευών διαφορετικού τύπου, η στιβαρότητα κατασκευής και φυσικά η ασυναγώνιστη πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική προστασία σε σύμπνοια με άριστα χαρακτηριστικά θερμοηχομόνωσης και στεγάνωσης.

Για εξόδους κινδύνου η ALIRAC προτείνει το COMPACT Η ALIRAC δίνει λύση στις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις εξόδους κινδύνου και την λειτουργικότητά τους προωθώντας στην ελληνική αγορά την χειρολαβή για εξόδους κινδύνου ή ράβδο πανικού COMPACT της καταξιωμένης ιταλικής εταιρείας MASTER. Η COMPACT προσφέρει εργονομικό σχεδια-

σμό, είναι ανθεκτική στην φωτιά, ενώ οι μειωμένες διαστάσεις του βασικού της μηχανισμού επιτρέπουν την εφαρμογή της σε ένα ευρύ φάσμα προφίλ με εύκολη τοποθέτηση. Η μπάρα πανικού δίνει την ευχέρεια επιλογής μεταξύ τριών τρόπων λειτουργίας, πλευρικού, διπλού (επάνω και κάτω) ή τριπλού (επάνω –

κάτω – πλαϊνό) κλεισίματος, τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.: Ημιαυτόματο κέντρο κοπής VEGAMATIC To VEGAMATIC είναι ένα ημιαυτόματο CNC κέντρο για την κοπή διελασμένων προφίλ αλουμινίου και PVC που διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. Είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει στον χειριστή να τοποθετεί την βέργα και να απομακρύνει το τελικό προφίλ από την ίδια θέση. O κύκλος του μηχανήματος εκτελείται ως εξής: ο χειριστής τοποθετεί τη βέργα στη ραουλιέρα, η αρπάγη τοποθέτησης τραβάει πίσω την βέργα, η αρπάγη τοποθέτησης προωθεί τη βέργα και τότε η μονάδα κοπής εκτελεί τις κοπές. Στο τέλος, ο χειριστής απομακρύνει τα κομμένα προφίλ από την ραουλιέρα. Η μονάδα τοποθέτησης / απομάκρυνσης προφίλ αποτελείται από ατσάλινο κολλητό πλαίσιο και τραπέζι – ραουλιέρα για φόρτωση / απομάκρυνση προφίλ, περιλαμβάνοντας μια κονσόλα ελέγχου κινούμενη σε ράγα. Το αυτόματο σύστημα τοποθέτησης ώθησης / έλξης μεγάλης ακρίβειας διαθέτει σταθερό ατσάλινο πλαίσιο που επιτρέπει την κίνηση

της μονάδας τοποθέτησης μέσω ρουλεμάν. Επίσης μονάδα τοποθέτησης με αρπάγη και χειροκίνητη ρύθμιση οριζόντιας και κάθετης θέσης, καθώς και αυτόματο σύστημα που ανασηκώνει το προφίλ, αποφεύγοντας φθορές κατά την κίνηση. Η κίνηση της μονάδας τοποθέτησης γίνεται μέσω μοτέρ CNC, ακίδα και πηνίο. Η τοποθέτηση της αρπάγης ελέγχεται από μαγνητικό σύστημα και το μέγιστο μήκος φόρτωσης βέργας είναι 6500 mm. Η μονάδα κοπής αποτελείται από πριόνι μονής κεφαλής εξερχόμενου δίσκου, με την διάμετρο του δίσκου να ανέρχεται σε 550

mm. Το μοτέρ έχει ισχύ 4 Kw, στις 2800 rpm. Όσον αφορά στις γωνίες κοπής, έχουμε κοπή από 22 μοίρες 30’ έως 157 μοίρες 30’ συνεχόμενα με έλεγχο ενδιάμεσων γωνιών μέσω CNC. Η μονάδα διαθέτει οριζόντιες και κάθετες μέγγενες, ρυθμιζόμενο σύστημα αέρα για καθαρισμό και απομάκρυνση των γρεζιών από την περιοχή εργασίας και ειδικά για επεξεργασία αλουμινίου μικρό-πνευματικό σύστημα λίπανσης LUBRICA. Το VEGAMATIC διαθέτει υπερσύγχρονη μονάδα ελέγχου με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows ® 2000 και λογισμικό της EMMEGI.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

40

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

online κατάλογος εταιριών του κλάδου. Καταχωρείστε και την δική σας εταιρία!

www.alunet.gr/directory


• Διάσταση περσίδας αλουμινίου 87,5 mm • Δυνατότητα κλίσης περσίδων απο 0ο έως 80ο • Χειρισμός με μανιβέλα ή μοτέρ • Μέγιστο μήκος περσίδων 5 μέτρα • Προστασία από τον ήλιο και τη βροχή • Εύκολη τοποθέτηση • Απεριόριστες δυνατότητες κατασκευής

Δείτε την από κοντά στην έκθεση INFACOMA 18 - 21 / 02 / 2010 Περίπτερο 15 ΙΣ, STAND 52

Tηλ.: 22990 49880-2 Εργοστάσιο: Παναγίτσας 15, ΒΙ.ΠΕ. Mαρκόπουλου Aττικής, T.K. 19003, T.Θ. 320 Fax: 22990 49883, www.g-s.gr • e-mail: info@g-s.gr

P.10.06

P.01.10

P.09.08

ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ

P.09.08

ONDULA


Προϊόντα - Επιλογές

DOMUS: Μεγάλο εύρος χρωματικών επιλογών για τα προϊόντα της Η DOMUS στην προσπάθειά της να παραμείνει πιστή στις αρχές της και στις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εμπορικού της δικτύου, ανακαλύπτει συνεχώς νέες υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Σε αρμονία με τις σύγχρονες ανάγκες του επαγγελματία, η εταιρία είναι σε θέση να εξυπηρετήσει παραγγελίες για τα προϊόντα της σε πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών στους συνεργάτες της, με στόχο την εξα-

σφάλιση της απαραίτητης αισθητικής αρμονίας στο χώρο. Τα προϊόντα που διατίθενται σε περισσότερους από τριακόσιους κωδικούς χρωμάτων και καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών της είναι η κλειδαριά συρομένων DSL 7810, η σπανιολέτα συρομένων DSL 7910, η σπανιολέτα ανοιγομένων 6900, το διπλό πόμολο με μεταλλική ροζέτα 6110, το διπλό πόμολο με πλάκα 6145, η νέα κλειδαριά DSL REFLEX με ελατήριο 7800 και η νέα σπανιολέτα DSL REFLEX με ελατήριο 7900.

Πιστοποιητικό QUALIDECO για τα προϊόντα σουμπλιχρωμίας της ΝΕΟΚΕΜ Κατόπιν των εργαστηριακών δοκιμών που διεξήχθησαν στα ειδικά εργαστήρια της QUALICOAT, τα προϊόντα σουμπλιχρωμίας που ανήκουν στις σειρές PR 40 & PP 151, πιστοποιούνται με QUALIDECO (Licence number: PS-004). Οι εργαστηριακές δοκιμές περιλάμβαναν συνδυασμό του καθενός από τα προαναφερθέντα συστήματα, με τα κάτωθι είδη θερμομεταφερόμενων φιλμ: • SUBLIK – HEAT TRANSFER FILM SUBLIK • MIROGLIO P-0441 - DECOTRANS® ALU • DECORAL SYSTEM - HEAT TRANSFER

FILM DECORAL SYSTEM Η ΝΕΟΚΕΜ επενδύοντας σημαντικά στο κομμάτι της Έρευνας & Ανάπτυξης, στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, διασφαλίζοντας την ποιότητα ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Με το πιστοποιητικό QUALIDECO αναδεικνύεται η πολύ καλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες του συστήματος της πούδρας με το φιλμ θερμομεταφοράς. Οι σειρές Neotec® PR 40 & PP 151, είναι πιστοποιημένες παράλληλα κατά QUALICOAT CLASS 1 CAT 3.

EXTRAPLASTICA: Συνδυασμός λειτουργικότητας και αισθητικής το νέο θερμομονωτικό κουτί της εταιρίας Το νέο θερμομονωτικό κουτί διαστάσεων 20,5 x 25, της EXTRAPLASTICA είναι απόρροια της υψηλής της τεχνογνωσίας και της συσσωρευμένης της εμπειρίας στο χώρο του ρολού. Η μεγάλη προσοχή που δόθηκε στις θερμομονωτικές του ιδιότητες, συνδυάστηκε με την ικανοποίηση των αισθητικών απαιτήσεων που πηγάζουν από τις σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις, με αποτέλεσμα τη διάθεση του κουτιού σε ίσια και πομπέ γραμμή. Το κουτί διαθέτει γλυσιέρα με ράου-

λο και δύο τοιχώματα επισκέψεων, καθιστώντας το εύκολα προσβάσιμο για οποιαδήποτε επέμβαση στο ρολό. Για ακόμη μια φορά η EXTRAPLASTICA διευρύνοντας το εύρος των προϊόντων της, με το νέο θερμομονωτικό κουτί αποδεικνύει ότι πρωταρχικός της στόχος είναι πάντα η βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών στον επαγγελματία και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τελικού καταναλωτή.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

42

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Εκµεταλλευτείτε και εσείς τις δυνατότητες που σας προσφέρει! www.alunet.gr


Προϊόντα - Επιλογές

ALIRAC: Μοναδική πρόταση το νέο κιτ για συρόμενες αυλόπορτες της COMUNELLO Μία από τις πλέον δυναμικές εταιρίες στο χώρο της εμπορίας εξαρτημάτων για μηχανήματα, μεταλλικές κατασκευές και κουφώματα, η ALIRAC, συνεχίζει να διαθέτει λύσεις υψηλής ποιότητας στην ελληνική αγορά των πλέον καταξιωμένων οίκων. Με προτάσεις που χαρακτηρίζονται από άριστη κατασκευαστική ποιότητα και λειτουργικότητα είναι σε θέση να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση του επαγγελματία μέσω του διευρυμένου δικτύου αντιπροσώπων. Από τη πλούσια γκάμα επιλογών που προσφέρει στον επαγγελματία ξεχωρίζει το νέο κιτ για συρομένες αυλόπορτες του καταξιωμένου ιταλικού οίκου COMUNELLO που φέρνει την επανάσταση σε επίπεδο ευκολίας τοποθέτησης και χρήσης. Το CANTILEVER ΚΙΤ 150 αποτελεί μία ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση και είναι κατοχυρωμένη πατέντα. Συνδυάζει μοναδικά πλεονεκτήματα όπως ευκολία τοποθέτησης, ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλή αισθητική. Το κιτ αποτελείται από 5 γαλβανισμένα εξαρτήματα που διασφαλίζουν άριστη κίνηση της αυλόπορτας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσαρμόζεται δε σε κάθε κατάσταση, ακόμη και σε μη ομαλό έδαφος ή χαλίκι, εκμηδενίζοντας κινδύνους όπως ο εκτροχιασμός. Πρόκειται για ένα ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και λιγότερες απαιτήσεις σε συντήρηση.

Σε επίπεδο αισθητικής, η φέρουσα δομή επιτρέπει την επίτευξη σχεδιαστικών γραμμών πέρα των συμβατικών, ικανοποιώντας λιγότερο γραμμικές απαιτήσεις. Το ΚΙΤ 150 ανάλογα με τις απαιτήσεις διατίθεται στον τύπο 300K για ανοίγματα μέχρι 3μ. και βάρος αυλόπορτας μέχρι 300 κιλά και στον τύπο 600Κ για ανοίγματα μέχρι 6μ. και βάρος αυλόπορτας μέχρι 600 κιλά.

ELVIAL: Κατασκευή όλων των τυπολογιών παντζουριών με το νέο σύστημα EL 8100 Η αισθητική ολοκλήρωση ενός κουφώματος και κατ’ επέκταση ενός έργου, εξαρτάται άμεσα από τη σωστή επιλογή παντζουριού. Η ELVIAL θέτει νέα πρότυπα στη κατασκευή παντζουριών αλουμινίου, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα χάρη στο οποίο δύναται να κατασκευαστούν με ευκολία όλες οι τυπολογίες παντζουριών. Το σύστημα παντζουριού EL 8100 έχει κλασσική αισθητική και προσφέρει μία στιβαρή και

λειτουργική κατασκευή για όσους προσδοκούν να έχουν ένα πατζούρι υψηλών προδιαγραφών. Επιπλέον, η εταιρία δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να επιτύχει το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμεί στο παντζούρι, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σταθερές, κινητές περσίδες ή οβαλίνες ανάλογα με τις προτιμήσεις. Η ELVIAL προσφέρει επίσης και τη δυνατότητα δημιουργίας γαλλικού τύπου ανοίγματος των παντζουριών.

ΓΕΜΑ Α.Ε.: Πάγκος μονταρίσματος BMF 3400 με μεγάλη επιφάνεια εργασίας Η εταιρία ΓΕΜΑ Α.Ε. με δυναμική και πολυετή παρουσία στο χώρο των μηχανημάτων κατεργασίας είναι σε θέση να επιλέγει και να προφέρει τις πλέον αξιόπιστες και παραγωγικές λύσεις στην ελληνική αγορά. Ο πάγκος συναρμολόγησης μηχανισμών BMF 3400 του οίκου EMMEGI διαθέτει μεγάλη επιφάνεια εργασίας, επιτρέποντας την επεξεργασία φύλλων ή κασωμάτων μεγάλων διαστάσεων. Οι τρεις επιλογές επένδυσης -πολυαιθυλένιο για αλουμίνιο,

βούρτσες για PVC, κέτσες για ξύλο- δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας οποιουδήποτε τύπου κουφώματος. Το καινοτόμο μηχάνημα προβλέπει τη μέτρηση του μηχανισμού, το κόψιμο με υδροπνευματικό ψαλίδι και το βίδωμα με αυτόματα τροφοδοτούμενο βιδολόγο. Κατόπιν παραγγελίας είναι διαθέσιμη η μονάδα διάτρησης τριών κεφαλών για σπανιολέτα, το κιτ φρεζαρίσματος σπανιολέτας, η μονάδα διάτρησης για οπές μεντεσέδων, το δοχείο

συλλογής σκάρτων, διαχωριστικό ραβδών, βάση αξεσουάρ και αυτόματη μέτρηση διαστάσεων για πηχάκι υαλοπίνακα με μαγνητικούς αισθητήρες.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

44

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Έχετε άποψη...; Σχολιάστε τα άρθρα που δηµοσιεύονται!

www.alunet.gr


Προϊόντα - Επιλογές

ΓΕΜΑ Α.Ε.: Σύγχρονο κέντρο κατεργασίας 4 αξόνων Phantomatic T3 Star Η εταιρία ΓΕΜΑ Α.Ε., ευρέως γνωστή για την ποιότητα και αξιοπιστία της βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια μεταξύ των πρωτοπόρων στα μηχανήματα αλουμινίου, παρέχοντας αδιάλειπτα στους επαγγελματίες

Βραβευμένες επιδόσεις για το GBH 36 V-LI Compact Professional της BOSCH Το νέο ηλεκτρικό εργαλείο GBH 36 V-LI Compact Professional δεν είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από ένα φύλλο DIN A4, ζυγίζει μόλις 2,9 kg και κάνει με μια φόρτιση της μπαταρίας μέχρι και 100 τρύπες (6 x 40 mm) σε σκυρόδεμα. Το συγκεκριμένο περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας της BOSCH χάρη στα μοναδικά τεχνικά του χαρακτηριστικά έχει βραβευτεί τρεις φορές στο μεγαλύτερο διαγωνισμό τεχνολογίας της Ευρώπης, λαμβάνοντας το βραβείο «Plus X Award». Σε δοκιμές στην πράξη, στα μεγάλα εργοτάξια, οι βραβευμένες του ιδιότητες έχουν αναγνωριστεί, με χαρακτηριστικά όπως άνεση χειρισμού, εργονομία και υψηλή κατασκευαστική ποιότητα να συνδυάζονται με την εξαιρετική ισχύ.

46

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

κατασκευαστές τα εξελιγμένα προϊόντα της. Η εταιρία παρέχει τις βέλτιστες λύσεις στους πελάτες της, έχοντας αναπτύξει ένα πλήρες δίκτυο υπηρεσιών που καλύπτει όλες τις ανάγκες σε τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά και αναλώσιμα αλλά και μελέτη και οργάνωση παραγωγής και εξοπλισμού. Από το μεγάλο εύρος επιλογών που προσφέρει η ΓΕΜΑ Α.Ε. ξεχωρίζει το κέντρο κατεργασίας CNC 4 ελεγχόμενων αξόνων Phantomatic T3 STAR, το οποίο είναι σχεδιασμένο για επεξεργασίες σε βέργες ή τεμάχια αλουμινίου, PVC, ελαφρά κράματα και γενικότερα ατσάλι έως 3 mm. Διαθέτει αποθήκη εργαλείων 4 θέσεων, με δυνατότητα να φιλοξενήσει 2 γωνιαίες μονάδες και μία δισκόφρεζα για επεξεργασία σε 5 όψεις του τεμαχίου. Η παρουσία του συνεχώς περιστρεφόμενου επιπέδου (άξονας CN) επιτρέπει την επεξεργασία σε οποιαδήποτε γωνία από 0ο έως 180ο και στις δύο κεφαλές με γωνιαία κεφαλή διπλής εξόδου, με το επίπεδο σε 0o.

EXTRAPLASTICA: Γρήγορες παραδόσεις με ποιοτικό αποτέλεσμα βαφής Η σύγχρονη αρχιτεκτονική παραπάνω αποχρώσεις. υπαγορεύει πλέον όχι μουντές Σε καμία περίπτωση, οι πόλεις και κτίρια, αλλά πολύ γρήγορες και άμεσες κατασκευές με άποψη και παραδόσεις δεν επιτυγχάνονται κυρίως με νέες χρωματικές εις βάρος της ποιότητας των παραλλαγές. Ο καταναλωτής προϊόντων, γεγονός που ισχύει όντας ιδιαίτερα ενημερωμένος, άλλωστε και για όλη την απαιτεί ποιότητα και προϊοντική γκάμα της εταιρίας. εξυπηρέτηση. Το υπερσύγχρονο βαφείο της Χαρακτηριστικό δείγμα Η EXTRAPLASTICA με EXTRAPLASTICA διαθέτει ποιοτικής βαφής σε το βαφείο EXTRACOLOR, πιστοποίηση ISO 9001:2000. απομίμηση ξύλου από το μπορεί να επιτύχει το Άλλωστε, ο πρωταρχικός καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, βαφείο EXTRACOLOR στόχος είναι η ικανοποίηση προσφέροντας μία μεγάλη του συνεργάτη σε όλα τα και ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών και επίπεδα ώστε αυτός να αποκτήσει συγκριτικό χρωματικών επιλόγων. Κυριότερο όλων πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού του. η άριστη ποιότητα βαφής που επιτυγχάνει Προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω, απόλυτη ομοιομορφία του χρώματος στο η EXTRAPLASTICA θα φροντίζει πάντα να κούφωμα, στο ρολό ή στη γκαραζόπορτα, στο έχουν εκπληρωθεί πρωτίστως όλοι πάνελ, στη σήτα κ.λπ. οι ποιοτικοί στόχοι εκ Με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέρους της. που παρέχει η εταιρία είναι σε θέση να εξυπηρετήσει σφαιρικά τις ανάγκες των πελατών της, ώστε να μην χρειάζεται για μια συγκεκριμένη κατασκευή να συντονίζουν πολλές διαφορετικές ενέργειες. Οι χρόνοι παράδοσης σειρών προφίλ, σητών, πάνελ κλπ. σε χρώματα RAL, ειδικά και ξύλου που επιτυγχάνονται είναι από τους υψηλότερους της αγοράς. To ίδιο ισχύει και για την παράδοση ρολών και γκαραζοπορτών στις


Αρχιτεκτονικές Σπανιολέτες & Χωνευτές Κλειδαριές Συρομένων Η Security Lock, µια απ’ τις µεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της κατασκευής εξαρτηµάτων αλουµινίου, παρουσιάζει τις νέες, πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές σπανιολέτες και χωνευτές κλειδαριές συρόµενων “Security”. 1. Με διπλό κεντρικό κλείδωµα ασφαλείας. 2. Ρυθµιζόµενη για όλες τις σειρές. 3. Απλή τοποθέτηση. 4. Νέο design µε µεταλλικό καπάκι για να µη φαίνονται οι βίδες. 5. Ποικιλία λαβών σπανιολέτας για κάθε εξειδικευµένη ανάγκη, που προσαρµόζεται όµοια σε όλα τα κουφώµατα, εξασφαλίζοντας απόλυτη οµοιοµορφία στο χώρο. 6. Προσαρµογή ντίζας για όλες τις σειρές, για extra κλείδωµα πάνω-κάτω (οδηγούς) για µέγιστη ασφάλεια και µε ενσωµατωµένο αµορτισέρ. 7. ∆υνατότητα κλειδώµατος που αφήνει το παράθυρο λίγο ανοιχτό για εξαερισµό. 8. ∆ιατίθενται χωρίς χούφτα στο έξω µέρος του προφίλ, για µέγιστη αντιδιαρρηκτική προστασία και απόλυτη θερµοµόνωση. 9. Ξεχωρίζουν, τέλος, για το αρχιτεκτονικό τους design, που εναρµονίζεται άψογα µε κάθε µοντέρνο κτίριο.

“400 security”

piliouras - 210/5764918

“401 security”

“402 security”

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Προµηθέως 14, 145 64 Νέα Κηφισιά Τηλ.: 210/80.72.065, Fax: 210/80.77.973 www.security-lock.gr - e-mail: securitl@otenet.gr


Προϊόντα - Επιλογές

ALUMINCO: Θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου με σεβασμό στο περιβάλλον Η ALUMINCO στη συνεχή προσπάθεια της για ανάπτυξη νέων και καινοτόμων συστημάτων, παρουσιάζει πέντε πιστοποιημένα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών που σέβονται το περιβάλλον, εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα. Τα συστήματα AL220 και AL250 ανασυρόμενα - θερμομονωτικά, τα συστήματα AL420 και AL520 ανοιγόμενα - θερμομονωτικά και το σύστημα κύριας εισόδου AL590, εντάσσονται στα προτεινόμενα ενεργειακά κουφώματα της κατηγορίας ALUMINCO CLIMA. Είναι σχεδιασμένα ώστε οι άριστες

θερμομονωτικές ιδιότητες τους να συμβάλλουν στην αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας την ανάγκη λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης και ψύξης το χειμώνα και το καλοκαίρι αντίστοιχα. Με τη χρήση των θερμομονωτικών κουφωμάτων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος αφού περιορίζονται οι εκπομπές ρύπων. Το «CLIMA» του σπιτιού πλέον διαμορφώνεται έξυπνα και οικονομικά, με την επιλογή ενεργειακών κουφωμάτων ALUMINCO.

ALIRAC: Γωνίες σύνδεσης COVER SYSTEM για ολοκληρωμένη προστασία του κουφώματος Ένα από τα πλέον βασικά στοιχεία της κατασκευής ενός κουφώματος είναι η γωνία σύνδεσης. Η ALIRAC έχοντας πλήρη γνώση ότι το αλουμίνιο σαν υλικό κατασκευής κουφωμάτων μπορεί να αντεπεξέλθει στην κατασκευή πορτών και παράθυρων ακόμη και σε περιοχές κοντά στη θάλασσα (όπου επικρατούν έντονα διαβρωτικές συνθήκες) χάρη στην προεργασία SEASIDE CLASS, επιθυμεί να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία στους επαγγελματίες. Oι άνθρωποι της εταιρίας πιστεύουν ότι το κούφωμα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα προστατευμένο, πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο τα προφίλ αλλά και τα εξαρτήματα οφείλουν να διαθέτουν υψηλή αντοχή στους έντονα διαβρωτικούς παρά-

γοντες των παραθαλασσίων περιοχών. Η ALIRAC για αυτόν τον λόγο προτείνει τη χρήση των γωνιών COVER SYSTEM σε κάθε επαγγελματία κατασκευαστή που σέβεται τη δουλειά και τον πελάτη του και επιθυμεί ολοκληρωμένη προστασία. Οι γωνίες σύνδεσης COVER SYSTEM προστατεύουν το κούφωμα από την επιβαρημένη με άλατα ατμόσφαιρα κοντά στις παραθαλάσσιες περιοχές και σε συνδυασμό με τα προφίλ με προεργασία SEASIDE CLASS, συνθέτουν ένα προστατευτικό πλέγμα του κουφώματος που εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο. Η ALIRAC για την καλύτερη εφαρμογή όλων των γωνιών σύνδεσης προσφέρει αυτόματα πρεσάκια αέρος στους πελάτες της.

Η διαφορά στην ανθεκτικότητα των γωνιών σύνδεσης COVER SYSTEM με τις αντίστοιχες συμβατικές είναι η μέρα με τη νύχτα.

ELUMATEC: Γερμανική τεχνολογία στην υπηρεσία του κατασκευαστή Η ELUMATEC HELLAS ΕΠΕ, με πλούσιο πελατολόγιο στην ελληνική αγορά, έχει καταφέρει με τα αξιόπιστα μηχανήματα γερμανικής προέλευσης που διαθέτει, να εδραιωθεί ως μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες στο χώρο, προσφέροντας χρόνια τώρα, ανεκτίμητες υπηρεσίες στον επαγγελματία. Από την πλούσια γκάμα των μηχανημάτων της, ξεχωρίζει μία μοναδική λύση για την κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο κοπής των κατασκευαστών.

48

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Το διπλό δισκοπρίονο DG142 (και υπολογιστής E555) είναι ιδανικό για την παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου με κοπή στις 45ο και 90ο. Η κοπή γίνεται βάσει εξωτερικών διαστάσεων (δεν χρειάζονται πολύπλοκοι υπολογισμοί του ύψους του προφίλ). Έχει υποδοχές για εγκατάσταση συστήματος αναρρόφησης γρεζών (ανά κεφαλή), προστατευτικές καλύπτρες αυτόματα ανοιγόμενες, σύστημα ψύξεως και δυνατότητα σύνδεσης με πρόγραμμα για εκτέλεση κοπής

βάσει λίστας κοπών. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, η μικρότερη διάσταση κοπής τόσο στις 90ο όσο και στις 45ο είναι 360 mm. Η διάμετρος του δίσκου είναι 500 mm, με 2.800 στροφές το λεπτό. Το διπλό δισκοπρίονο πλαισιώνει ο υπολογιστής Ε555, με λειτουργικό περιβάλλον Windows, έγχρωμη οθόνη ΤFT 17”, 2 εξόδους USB και δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο.


Προϊόντα - Επιλογές

Νέο συρόμενο σύστημα AL 230 από την ALUMINCO Στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων που δίνουν λύσεις στον επαγγελματία κατασκευαστή, η ALUMINCO δημιούργησε το νέο συρόμενο σύστημα AL230, το οποίο σχεδιάστηκε για να καλύπτει κατασκευές πολλαπλών εφαρμογών, προσφέροντας άριστη στεγάνωση και ασφάλεια. Η δυνατότητα χρήσης λιγότερων προφίλ με περισσότερους συνδυασμούς το καθιστούν μία από τις πλέον ανταγωνιστικές λύσεις της αγοράς. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για τη στιβαρή σύνδεση των οδηγών στην κατασκευή των επάλληλων πλαισίων με διαιρούμενες γωνίες σύνδεσης. Το βάρος των συρόμενων πορτών κατανέμεται σε συμμετρικούς οδηγούς για αποφυγή στρέψεων, ενώ η ομαλή και

αθόρυβη κύλιση των συρόμενων τμημάτων σε ανοξείδωτο ένθετο οδηγό, εξασφαλίζει τη διαχρονικότητα του κουφώματος και την αποφυγή φθοράς του χρώματος. Για τα δίφυλλα φιλητά συρόμενα, το σύστημα επιδέχεται μπινί χωρίς εμφανείς τάπες και φέρει ιδιαίτερα στιβαρό και διακριτικό εσωτερικό στοπ. Η σειρά AL230 επιτρέπει τη χρήση αντικουνουπικού φύλλου με καπάκι απόκρυψης του ελαστικού στήριξης και του αντικουνουπικού πλέγματος. Τα αρμοκάλυπτρα συνδέονται με διαιρούμενες γωνίες, εξασφαλίζοντας απόλυτη σύνδεση χωρίς αρμούς ακόμη και σε ανώμαλους τοίχους. Η αλλαγή των ράουλων γίνεται χωρίς λύσιμο των κουφωμάτων, προσφέροντας ευκολία στην κατασκευή, την τοποθέτηση

αλλά και τη συντήρηση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον προσεγμένο σχεδιασμό και στην άριστη αισθητική. Οι ίσιες, μοντέρνες γραμμές του AL 230 είναι ιδανικές για κατασκευές σύγχρονων κατοικιών ή / και επαγγελματικών χώρων που απαιτούν μεγάλα ανοίγματα για να προσφέρουν θέα και φυσικό φωτισμό.

ALIRAC: Καινοτόμες προτάσεις που δίνουν λύσεις Οι νέες σχεδιαστικές απαιτήσεις στην κατηγορία των συρτών για πόρτες και παράθυρα οδηγούν στην μείωση των διαστάσεων και του πάχους των εξαρτημάτων. Η ALIRAC απαντώντας στις νέες απαιτήσεις της αγοράς προτείνει τον

νέο σύρτη «TEX 8» για πόρτες. Με ανανεωμένη αισθητική και λειτουργικότητα που συνδυάζει αντοχή, ποιότητα και άρτια κατασκευαστική σχεδίαση, ο ΤΕΧ 8 έρχεται με μειωμένο πάχος διατομής από 10 σε 8 χιλιοστά, επιτρέποντας την καλύτερη εφαρμογή σε όλες τις σειρές που κυκλοφορούν. Διατίθεται σε τέσσερα μήκη, των 140 και 220 χιλιοστών μονοκόμματος και των 450 και 650 χιλιοστών με το κυρίως σώμα από ζάμακ και προέκταση από εξηλασμένο αλουμίνιο. Η αναβαθμισμένη αισθητική του ΤΕΧ 8 οφείλεται στην προσθήκη ενός μοχλού που κρύβει το ελατήριο. Σε ότι αφορά τις χειρολαβές για πόρτες η εταιρεία διαθέτει την διπλή χειρολαβή με πόμολο, που διατίθεται ή με διπλό πόμολο ή σε συνδυασμό με την σπανιολέτα της σειράς Confort. Η χειρολαβή δίνει την δυνατότητα το πόμολο να είναι σταθερό για τις πόρτες με ηλεκτρικές κλειδαριές ή κινητό με την λειτουργικότητα μιας κλασσικής διπλής χειρολαβής, που διακρίνεται όμως για τον εργονομικό της σχεδιασμό.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.: Κέντρο επεξεργασίας 5 αξόνων Micromatic Star Η ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. προτείνει στους επαγγελματίες ένα τεχνολογικά προηγμένο μηχάνημα της Emmegi με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγής και της ποιότητας επεξεργασίας. Το Micromatic Star είναι ένα συμπαγές κέντρο επεξεργασίας που διαθέτει 5 ελεγχόμενους άξονες, από τους οποίους ο τελευταίος χρησιμοποιείται για την αλλαγή του ορίου δεξιά και αριστερά για τον ολικό έλεγχο του κύκλου εργασιών. Η περιστρεφόμενη μονάδα κοπής (άξονας CN) επιτρέπει την επεξεργασία του τεμαχίου έως και 4 όψεις χωρίς να ξεμπλοκαριστούν οι μέγγενες. Διαθέτει άξονα με μεταβαλλόμενη ταχύτητα μέχρι τις 11.500 r.p.m και γρήγορη αλλαγή εργαλείου με κώνο τύπου Weldon ή ISO 30. Παράλληλα έχει 2 κάθετες και 2 οριζόντιες 50

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

συμπαγείς μέγγενες (δυνατότητα σύσφιξης 100 mm x 100 mm, μέγιστο μήκος 2800 mm) για την ευκολότερη φόρτωση του τεμαχίου, καθώς και σύστημα ψεκασμού / λίπανσης ψυκτικού υγρού. To Micromatic Star διαθέτει αυτόματο κινητό σύστημα προφύλαξης γύρω από την μονάδα επεξεργασίας. Ο προγραμματισμός του ελέγχεται από ένα πακέτο λογισμικού για Microsoft XP Embedded®, το οποίο επιτρέπει τον γρήγορο καθορισμό σε γραφική μορφή των διάφορων επεξεργασιών του τεμαχίου. Προαιρετικά, το στάνταρ λογισμικό μπορεί να εμπλουτιστεί με περισσότερο προηγμένα και εξειδικευμένα προγράμματα. Το κέντρο εκτελεί

αυτόματα όλες τις προγραμματισμένες επεξεργασίες κατόπιν εντολής έναρξης του χειριστή. Παράλληλα επιτρέπει την αυτόματη εκτέλεση του προηγούμενα προγραμματισμένου κύκλου εργασίας. Η τοποθέτηση του άξονα (x,y,z) είναι αυτόματη.


Προϊόντα - Επιλογές

Prime – Ζαχαρίου: Αίσθηση υπεροχής στο κούφωμα αλουμινίου – ξύλου Η εταιρία Prime - Ζαχαρίου, ειδικεύεται από το 1993 στην κατασκευή κουφωμάτων από αλουμίνιο και ξύλο, συσσωρεύοντας όλα αυτά τα χρονιά υψηλή τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο τύπο κουφώματος. Με συνεχώς εξελισσόμενες γνώσεις πάνω στο κούφωμα, οργανωμένο τμήμα σχεδίασης, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και πιστοποίηση ISO 9001 σε όλα τα στάδια παραγωγής, προσφέρει στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά συστήματα και προϊόντα άριστης ποιότητας που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους σε θερμομόνωση, ηχομόνωση και ασφάλεια. Η άριστη γνώση του συγκεκριμένου τύπου κουφώματος πιστοποιείται με τον καλύτερο τρόπο από την ευρεσιτεχνία της Prime όσον αφορά στον ειδικό σύνδεσμο που ενώνει τα δύο υλικά, που επιτρέπει την αυτόνομη προσαρμογή του κάθε υλικού στις θερμοκρασιακές μεταβολές, προσφέροντας αποτελεσματική θερμομόνωση. Η φιλοσοφία των κουφωμάτων αλουμινίου ξύλου της εταιρίας συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

τα πλεονεκτήματα των δύο υλικών (εσωτερικά την «ζεστασιά» του ξύλου, εξωτερικά αλουμίνιο με απεριόριστες χρωματικές επιλογές και μακροχρόνια χρήση χωρίς συντήρηση), προσφέροντας ένα τελικό κούφωμα που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά και το οποίο έχει μόνο πλεονεκτήματα. Το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα και την κατασκευαστική αρτιότητα των κουφωμάτων των πιστοποιεί η επιλογή τους από δύο μεγάλα Ξενοδοχεία 5 αστέρων, το King George II Palace και το Royal Olympic, που επέλεξαν να συνδυάσουν την αισθητική του ξύλου, την αντοχή του αλουμινίου και τους πολύ υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης που προσφέρουν τα συστήματα ξύλου – αλουμινίου, με την φινέτσα και την εκλεκτικότητα των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων τους.

MECAL HELLAS: Υψηλή τεχνολογία στην κατασκευή κουφωμάτων με το κέντρο MC-307 Το MC-307 που διαθέτει στην ελληνική αγορά η MECALL HELLAS είναι ένα νέο κέντρο επεξεργασίας CNC με 4 άξονες, που ενσωματώνει λύσεις υψηλής τεχνολογίας για τη μέγιστη απόδοση στην παραγωγή. Μπορεί να επεξεργαστεί αλουμίνιο, PVC, σίδερο και ελαφρά κράματα μετάλλων.

Το σύγχρονο μηχάνημα διαθέτει μοτέρ ισχύος 5,5 kw μέχρι 18.000 στρ/λεπτό και μπορεί να εξοπλιστεί με 8 εργαλεία (7 κάθετα εργαλεία και 1 εργαλείο με δίσκο για ξελούρισμα) στην αποθήκη που είναι τοποθετημένη στο μέσο της βάσης. Μπορεί να επεξεργαστεί προφίλ με μέγιστη διάσταση 4.000mm, ενώ εκτελώντας και δεύτερο κύκλο εργασίας μπορεί να επεξεργαστεί προφίλ με μέγιστη διάσταση 8.000mm. Ο 4ος άξονας ελέγχει τη βάση εργασίας που είναι περιστρεφόμενη από +135 έως -135 μοίρες. Οι μέγγενες είναι αυτοκινούμενες και αυτοτοποθετούμενες σε πολύ μικρό χρόνο και δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας και μικρών προφίλ σε τρεις πλευρές. Η υψηλή τεχνολογία που ενσωματώνει το MC-307 δίνει ταχύτητα μετακίνησης στον άξονα Χ έως 150 m/min, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνονται οι επεξεργασίες σε πολύ σύντομο χρόνο. Το κέντρο της MECAL διαθέτει υπολογιστή με Windows XP® και οθόνη TFT 17”. Ο προγραμματισμός γίνεται εξολοκλήρου σε γραφικό περιβάλλον 3D, με την επεξεργασία να εμφανίζεται σχηματικά στην οθόνη για ευκολότερο και ταχύτερο καθορισμό των παραμέτρων της.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή τρισδιάστατων και γραμμικών μοντέλων συστημάτων αλουμινίου και αξεσουάρ για απεικονίσεις Πληροφορίες: halandrianab@yahoo.com 52

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙ∆ΗΡΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

η επιλογή είναι δική σας!

aluminium magazine

ή ΘΩΡΑΚΙΣΜEΝΕΣ ΠOΡΤΕΣ - ΠAΝΕΛ - ΓΚΑΡΑΖOΠΟΡΤΕΣ ΤΟΞΩΤA ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ - ΡΟΛΑ - ΣΚΑΛΕΣ ΣΙΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΟΜΟΛΑ ΕΙΔΗ ΚIΓΚAΛEΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

10ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 144 51 Μεταµόρφωση Αττικής τηλ.: 210/28.26.131, 28.30.464, Fax: 210/2833090 e-mail: info@karagianni.com • www.karagianni.com


Προϊόντα - Επιλογές

SW 553 REVERSE VICO

SW 553 PLUG

MECAL HELLAS: Ολοκληρωμένη σειρά διπλών πριονιών SW 553 H MECAL HELLAS διαθέτει στην ελληνική αγορά την προηγμένη σειρά SW 553 διπλών πριονιών κοπής αλουμινίου και PVC για κουφώματα, με δίσκους κοπής διαμέτρου 550 χιλ. και δυνατότητα κοπής 220 χιλ. στη βάση κοπής. Εκτελούν μονές κοπές και έχουν την δυνατότητα ελαχιστοποίησης και μεγιστοποίησης του μήκους κοπής καθώς και τεμαχισμού. Επιπρόσθετα διαθέτουν οριζόντιες και κάθετες μέγγενες αέρος, μετρητή ύψους και ραουλιέρα υποστήριξης του προφίλ με μέγγενη αέρος. Μπορούν να συνδεθούν με απορροφητήρα για τα γρέζια και με ζώνη μεταφοράς για τα ρετάλια. Διατίθενται με βάση 4μ., 5μ., 6μ., εγκατεστημένη ισχύ 6.8KW και κατανάλωση αέρα ανά κύκλο εργασίας 38ΝΙ, ενώ έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό Η/Υ μέσω USB και ετικετογράφο για εκτύπωση barcode. Το μοντέλο SW 553 PLUG διαθέτει αυτόματη τοποθέτηση της κινητής κεφαλής και πνευματική περιστροφή των δίσκων εξωτερικά σε γωνίες

SW 553 REVERSE GARDA

από 22,5ο έως 90ο. Οι ενδιάμεσες γωνίες μπορούν να επιλεγούν με τη χρήση ενός μηχανικού χειροκίνητου στοπ. Απομνημονεύει 200 κωδικούς προφίλ και τα σχετικά ύψη τους, ενώ αποθηκεύει και διαχειρίζεται μέχρι 100 τυπολογίες κουφωμάτων για υπολογισμό των κοπών, δίνοντας μόνον τις εξωτερικές τους διαστάσεις. Το μηχάνημα στην συνέχεια υπολογίζει μόνο του τις διαστάσεις κοπής των προφίλ. Το SW 553 REVERSE VICO διαθέτει αυτόματη τοποθέτηση της κινητής κεφαλής και πνευματική περιστροφή των δίσκων σε γωνίες από 22,5ο εξωτερικά έως 135ο εσωτερικά. Η εσωτερική κοπή επιτρέπει την κοπή χωρίς υπολογισμό του ύψους του προφίλ. Οι ενδιάμεσες γωνίες επιλέγονται με μηχανικό χειροκίνητο στοπ. Υπάρχει δυνατότητα απομνημόνευσης 200 κωδικών προφίλ και των σχετικών υψών τους καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης μέχρι 100 τυπολογιών κουφωμάτων για υπολογισμό των κοπών, δίνοντας μόνον τις εξωτερικές τους διαστάσεις. Οι διαστάσεις κοπής των προφίλ υπολογίζονται μετά από το μηχάνημα. Το SW 553 REVERSE GARDA διαθέτει 3 άξονες, με αυτόματη τοποθέτηση της κεφαλής και ηλεκτρονική περιστροφή των δίσκων σε όλες τις γωνίες από 30ο εξωτερικά έως 135ο εσωτερικά. Η εσωτερική κοπή επιτρέπει την κοπή χωρίς υπολογισμό του ύψους του προφίλ. Διαθέτει βιομηχανικό υπολογιστή συμβατό με windows XP®, οθόνη LCD ( έγχρωμη TFT) 10,6”, οδηγό δισκέτας 3,5”, θύρα USB και κάρτα δικτύου Ethernet RJ45. Απομνημονεύει απεριόριστους κωδικούς προφίλ και τα σχετικά ύψη τους, ενώ αποθηκεύει και διαχειρίζεται απεριόριστες τυπολογίες κουφωμάτων για υπολογισμό των κοπών, δίνοντας μόνον τις εξωτερικές τους διαστάσεις. Το μηχάνημα στην συνέχεια υπολογίζει μόνο του τις διαστάσεις κοπής των προφίλ.

ELVIAL EL 8200 FLEXI: Κατασκευή φυσούνας γισ επαγγελματικούς χώρους Η ELVIAL προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στη κατασκευή φυσούνας για επαγγελματικούς χώρους, με τη νέα σειρά EL 8200 FLEXI. Η ξεχωριστή σειρά φυσούνας, που δημιούργησε με μεράκι η εταιρία, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών κατασκευών με μέγιστο ύψος 3 μέτρων και χωρίς οριζόντιο χώρισμα, για άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Το σύστημα προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για την κάλυψη πολύ μεγάλων ανοίγματων, παρέχοντας άριστη στεγανότητα και μεγάλη διαύγεια χάρη στην ελάχιστη παρουσία αλουμινίου στην όψη της. Στα πλεονεκτήματα του EL 8200 FLEXI

54

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

περιλαμβάνονται επίσης επίπεδος οδηγός για εύκολη αναδίπλωση, ειδική επίπεδη λαβή ασφαλείας που δεν εμποδίζει την αναδίπλωση των φύλλων και δυνατότητα δημιουργίας ανοιγόμενων φύλλων στο κέντρο της φυσούνας, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα, χωρίς να χρειάζεται να αναδιπλωθεί η φυσούνα. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής ζυγού αριθμού φύλλων κινούμενα προς μία κατεύθυνση (π.χ. 4-0-0) και κατασκευής μονού αριθμού φύλλων με ανεξάρτητο φύλλο στο τέλος. Το σύστημα δέχεται κλειδαριά βάθους 30mm χωρίς πρόσθετες κατεργασίες.


™YNO¢IA™ A.E.

Y§IKA KOYºøMATøN A§OYMINIOY & PVC 15Ô ¯ÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∫·‚¿Ï·˜, ∆.∫. 572 00 §·Áη‰¿˜, ∆.£. 240 ∆ËÏ.: 23940/72.770, Fax: 23940/73.621 e-mail: sinodias@otenet.gr www.sinodias.com

∫fiÏÏ· ÁˆÓÈ¿ÛÙÚ·˜ MAWEX

...ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Îԇʈ̷

™ÈÏÈÎfiÓ˜ ˘·ÏÔÂÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ

∫·ıÚÂÙfiÎÔÏÏ· √˘‰¤ÙÂÚ˜ ÛÈÏÈÎfiÓ˜

ªÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ ·ÚÈ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· alu & pvc

¶ÂÚÈÌÂÙÚÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ

∞ÊÚÔ› ¶ÔÏ˘ÔÚÂı¿Ó˘

∞ÚÌfiÎÔÏϘ Î·È MS Polymer

profilgroup 22010

∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ 5 ÛËÌ›ˆÓ


Προϊόντα - Επιλογές

ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Λύσεις μοναδικής αισθητικής για τον επαγγελματία Μία από τις πλέον δυναμικές εταιρίες στο χώρο των ειδικών κατασκευών, με σημαντική προσφορά στον κλάδο επί σειρά ετών, η ΜΑΡΤΙΝΟΣ, εμπλουτίζει συνεχώς τη γκάμα της με νέες λύσεις και υπηρεσίες προς του επαγγελματίες της αγοράς. Στις νέες προτάσεις της εταιρίας συγκαταλέγεται ένα νέο αίθριο, το οποίο κατασκευάζεται με ποιοτικά υλικά κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές και διανέμεται σε επαγγελματίες. Η ΜΑΡΤΙΝΟΣ αναλαμβάνει την κατασκευή του αίθριου

Μοναδικής αισθητικής αίθριο στην άμεση διάθεση του επαγγελματία από την ΜΑΡΤΙΝΟΣ

(το σύστημα που χρησιμοποιείται είναι της Schueco) στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και την παράδοσή του στον επαγγελματία κατασκευαστή, ενώ αν επιθυμείται δύναται να αναλάβει και την τοποθέτηση, με τα εξειδικευμένα και άριστα τεχνικά καταρτισμένα συνεργεία που διαθέτει. Πρόκειται για μία εξαιρετικά καλαίσθητη και στιβαρή κατασκευή που φέρει φαρδιά πλατιά την ποιοτική υπογραφή της ΜΑΡΤΙΝΟΣ. Ταυτόχρονα, η εταιρία προσφέρει στον επαγγελματία μία ακόμη εξαιρετική λύση με το νέο σύστημα για παραδοσιακό πατζούρι που κινείται σε χαρακτηριστικές ελληνικές γραμμές. Η τεχνολογία, τεχνογνωσία και άριστη αισθητική που χαρακτηρίζει την ΜΑΡΤΙΝΟΣ όλα αυτά τα χρόνια, αποτυπώνεται έντονα στο νέο πατζούρι που διατηρεί την ζεστασιά των παλιών ξύλινων κατασκευών, αλλά προσφέρει συνάμα και την αδιαπέραστη «θωράκιση» έναντι των εξωγενών διαβρωτικών παραγόντων για την οποία φημίζονται οι κατασκευές αλουμινίου. Ο συνδυασμός της κομψής αισθητικής με την εγγυημένη αντοχή που προσφέρει το αλουμίνιο, καθιστά το νέο σύστημα για πατζούρι μία άριστη επιλογή για περιοχές παραδοσιακών οικισμών όπως είναι η νησιωτική χώρα.

Το σύστημα για πατζούρι της εταιρίας προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στους κατασκευαστές και τους πελάτες τους

ELUMATEC HELLAS EΠΕ: Το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κατεργασιών SBZ 122-30 στην INFACOMA Η ELUMATEC HELLAS EΠΕ εισάγει και διαθέτει στην ελληνική και κυπριακή αγορά μηχανήματα από τους καταξιωμένους οίκους παραγωγής μηχανημάτων ΕLUMATEC GmbH & Co. και STÜRTZ για τους οποίους και είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος. Η ELUMATEC GmbH & Co. στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της παράγει και διαθέτει στην παγκόσμια αγορά την πληρέστερη γκάμα μηχανημάτων αλουμινίου και PVC, προσφέροντας λύσεις για όλα τα μεγέθη

Το νέο κέντρο κατεργασιών SBZ 122-30 έχουν την ευκαιρία να δουν από οι επισκέπτες της INFACOMA

56

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

επιχειρήσεων από απλά χειροκίνητα μηχανήματα μέχρι υπερσύγχρονα CNC μηχανήματα. Η STÜRTZ MASCHINENBAU εκπροσωπείται από την ELUMATEC HELLAS από το 1990 και παράγει CNC μηχανήματα παραγωγής κουφωμάτων PVC για την αυτοματοποιημένη παραγωγή 110 κουφωμάτων και άνω ημερησίως. Στα πλαίσια της κλαδικής έκθεσης INFACOMA 2010, η ελληνική εταιρία εκθέτει στο περίπτερο της ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για την βιομηχανική επεξεργασία αλουμινίου και σιδήρου. Το νέο κέντρο κατεργασιών SBZ 122-30 προσφέρει τη δυνατότητα διάφορων κατεργασιών σε προφίλ αλουμινίου, PVC και σιδήρου. Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των μηχανημάτων επεξεργασίας κουφωμάτων και να δουν μηχανήματα σε λειτουργία. Το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της ELUMATEC HELLAS EΠΕ λειτουργεί συμβουλευτικά, ενημερώνοντας για τις πιο ενδιαφέρουσες λύσεις τον επαγγελματία κατασκευαστή, προτείνοντας παράλληλα τον κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε κατασκευαστική ανάγκη καθώς και τρόπους συνεργασίας με ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης. Την πλήρη γκάμα των μηχανημάτων της ELUMATEC HELLAS μπορούν να βλέπουν οι ενδιαφερόμενοι στο κεντρικό κατάστημα της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και κατά τη διάρκεια της έκθεσης.


 profilgroup 12010


Ελληνική αγορά

Σημαντική η πτώση των πωλήσεων της διέλασης το 2009 Σύμφωνα με εκτιμήσεις του περιοδικού μας που προέρχονται από την αγορά και τις εταιρίες του κλάδου, στον χώρο της διέλασης, στο σύνολο του 2009 η μείωση των ποσοτήτων που διετέθησαν κυμάνθηκε τελικά γύρω στο 25-28% σε σχέση με το 2008.

Σ

τοιχεία για την παραγωγή και τις πωλήσεις της βιομηχανίας διέλασης, ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται η εικόνα της πορείας του κλάδου στη φετινή οικονομική συγκυρία, από την οποία φυσικά και αυτός έχει πληγεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχτηκαν από τις εταιρίες μέλη της Ε.Ε.Α., οι πωλήσεις των ελληνικών εταιρειών διέλασης κατά το α’ 9μηνο του 2009 σε τονάζ, ήταν μειωμένες κατά 22% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008 και συμβαδίζουν με τα αντίστοιχα στοιχεία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διέλασης, όπου αναμένεται μια μείωση περίπου στο 24%. Η μείωση στο 3ο τρίμηνο κυμάνθηκε στο 6,5% (ανάκαμψη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) αλλά τα

προσωρινά στοιχεία του Οκτωβρίου αναφέρονται σε μείωση με το αντίστοιχο του 2008 της τάξης του 14%. Συμπερασματικά και σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του κλάδου διέλασης που δημοσιεύονται στον πίνακα, βρισκόμαστε στις πωλήσεις εσωτερικού στα επίπεδα του 2001 και στις εξαγωγές στα επίπεδα του 2003. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του περιοδικού μας, που προέρχονται από την αγορά και τις εταιρίες του κλάδου, στον χώρο της διέλασης στο σύνολο του 2009 η μείωση των ποσοτήτων που διετέθησαν κυμάνθηκε τελικά γύρω στο 25-28% σε σχέση με το 2008. Η σημαντική αυτή πτώση ήταν μεγαλύτερη στην εσωτερική αγορά, ενώ στις εξαγωγές ήταν ηπιότερη, με κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία ανάκαμψης να προέρχονται από συγκεκριμένες εταιρίες του κλάδου και για συγκεκριμένες αγορές, ιδίως της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας. Όσον αφορά στις εμπορικές και κατασκευαστικές εταιρίες, όλα τα δεδομένα συγκλίνουν για το 2009 σε μία πτωτική πορεία της αγοράς που κυμάνθηκε από 20-25%.

Οι προοπτικές Για το 2010 οι επαγγελματίες του κλάδου είναι συντηρητικοί στις προβλέψεις τους. Οι μεγάλες βιομηχανίες στους προϋπολογισμούς τους υπολογίζουν μία περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς, που ίσως ξεπεράσει και το 15%, αναλογιζόμενοι και την ατολμία της Κυβέρνησης που δεν φαίνεται ικανή να δώσει μέτρα ανάπτυξης της ζήτησης, αλλά απεναντίας όλα τα μέτρα της οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο «στέγνωμα» της αγοράς. Η μόνη ελπίδα του κλάδου, είναι η οριστικοποίηση και η έναρξη των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης και τα πολυπόθητα κίνητρα αντικατάστασης κουφωμάτων. Πάντως, με βάση τις απόψεις των κατασκευαστών κουφωμάτων που απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα σε έρευνα που έγινε κατά την διάρκεια του συνεδρίου «Ελληνικό Αλουμίνιο 2009», διαπιστώνεται μία αισιοδοξία, αφού οι 6 στους 10 απάντησαν ότι το 2010 θα είναι ίδιο ή καλύτερο από το 2009 όσον αφορά τις πωλήσεις, ενώ το αντίστοιχο νούμερο για το 2009 σε σχέση με το 2008 ήταν μόλις 2 στους 10.

Ε.Ε.Α. - Μεταβολές μεγεθών στη βιομηχανία διέλασης (1ο 9μηνο 2009) Χρονικό διάστημα

58

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Παραγωγή

Πωλήσεις

Εσωτερικό

Εξαγωγές

1o τριμ. 09 / 1o τριμ. 08

-38,7%

-36,2%

-36,4%

-36,0%

2ο τριμ. 09 / 2o τριμ. 08

-27,3%

-23,0%

-23,0%

-23,1%

3ο τριμ. 09 / 3o τριμ. 08

-11,1%

-6,5%

-9,1%

-2,9%

9μηνο 09 / 9μηνο 08

-26,5%

-22,3%

-23,3%

-20,9%


• Για την PRODUCTA η εναπόθεση της Σήμανσης είναι πραγματικότητα.

CE

• Όλα τα προϊόντα της PRODUCTA, ελαστικά - πλαστικά προφίλ, είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο

ΕΝ12365. • Σε κάθε συσκευασία προϊόντος της PRODUCTA αναγράφονται έξι (6) κωδικοί που πιστοποιούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η

Σήμανση CE.

• Η PRODUCTA πρωτοπόρος στον τομέα της διέλασης ελαστικών-πλαστικών προφίλ, επένδυσε στην δημιουργία ενός εργαστηρίου με υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό για να δώσει στην πελατεία της πλήρη κάλυψη με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. • Το εργαστήριο της PRODUCTA είναι στην διάθεση της πελατείας της και για άλλες δοκιμές όπως: θερμική διαπερατότητα συστημάτων μηχανικές αντοχές γήρανση υλικών χημική ανάλυση προϊόντος aluminium magazine

   

Εξυπηρέτηση πελατών για Ελλάδα & Βαλκάνια: Γραφείο Αθήνας: Τηλ. 210.9022252, fax 210.9022255, Γραφείο Θεσ/νίκης: Τηλ. 2310.544645, fax 2310.555010

PRODUCTA srl - Montelupone (MC) Italy - Tel. +39.0733.225022, Fax +39.0733.224011, info@producta.it, www.producta.it


Συνέντευξη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

Στηρίζουμε τους συνεργάτες μας με λύσεις που αναβαθμίζουν την δουλειά τους

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας στα Οινόφυτα

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τον Αργύρη Καρρά, εμπορικό δ/ντή της ALUMINCO, ο οποίος μας μιλάει για την πορεία της εταιρίας στην αγορά και τους στόχους της μέσα σε μία δύσκολη συγκυρία.

Ο

κ. Αργύρης Καρράς, είναι ένα από τα νέα πρόσωπα του κλάδου, που παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει να επιδείξει μία σιγουριά στις απόψεις του και αυτοπεποίθηση σε αυτά που πιστεύει, γνώση των συνθηκών της αγοράς και προπαντός εμπειρία στον χώρο. Και φυσικά, αυτά δεν είναι τυχαία, αφού από μικρό παιδί γαλουχήθηκε στις συνθήκες της δουλειάς και δίπλα στον πατέρα του Θεόδωρο Καρρά. Από την θέση του εμπορικού δ/ντή της ALUMINCO, μιλάει στο περιοδικό μας για την πορεία της εταιρίας του στην αγορά, την αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων που έχει επιφέρει η οικονομική συγκυρία και τα μελλοντικά σχέδια. • Κύριε Καρρά, σε ποιες αξίες στηρίχθηκε η επιτυχής ανάπτυξη της ALUMINCO στην εγχώρια και διεθνή αγορά και ποια θεωρείτε ότι είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας; 60

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Ο κ. Αργύρης Καρράς

Η ALUMINCO, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες του κλάδου, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στα συστήματα αλουμινίου τόσο για την διαμόρφωση ενός κτιρίου όσο και εκτός αυτού, στον περιφερειακό και περιβάλλοντα χώρο. Διαθέτει 3 βασικές κατηγορίες προϊόντων (κουφώματα, πάνελ και κάγκελα) έχοντας επιτύχει ισόρροπη ανάπτυξη και υψηλή ποιότητα και στις τρεις αυτές κατηγορίες. Και για να αναφερθώ στην πιο πρόσφατη -από το 2003- παραγωγική μας δραστηριότητα που είναι η διέλαση των προφίλ αλουμινίου, έχουμε επιτύχει να αναπτύξουμε έναν αξιόλογο αριθμό ποιοτικών και το κυριότερο πιστοποιημένων σειρών, που υπερτερούν έναντι άλλων ανταγωνιστικών σε σχέση με τις λύσεις που παρέχουν. Η εταιρεία στοχεύει στην

παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας με τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ τα προϊόντα της καλύπτονται από πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένων ινστιτούτων της Ευρώπης. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, είναι να συγκεντρώσουμε όλη την προσοχή μας σε όλα τα προϊόντα, δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα κτίριο. Στόχος μας είναι να υιοθετούμε νέες τεχνολογίες, για την δημιουργία ποιοτικών προϊόντων που δίνουν αξία στη δουλειά του κατασκευαστή αλουμινίου και λειτουργούν με ασφάλεια και σεβασμό προς τον τελικό καταναλωτή και προς το περιβάλλον. • Πόσο δύσκολη είναι η εδραίωση μίας ελληνικής εταιρίας στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού και δη της άλλης πλευράς του ατλαντικού και πόσο σημαντικές είναι για την ALUMINCO οι αγορές αυτές; Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με βιομηχανική παράδοση και αυτό καθιστά πιο δύσκολες τις συναλλαγές της με το εξωτερικό. Χρειάζεται να αποδείξεις ότι μπορείς και ξέρεις να παράγεις ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Σκοπός μας είναι να κατανοούμε τις ανάγκες κάθε χώρας ξεχωριστά, είτε αυτές αφορούν τον τρόπο δόμησης και αρχιτεκτονικής είτε ακόμα και την αποδοχή και αντιμετώπισή τους στα διαφορετικά υλικά και προϊόντα. Παρόλες λοιπόν τις δυσκολίες, η ALUMINCO


ήδη εξάγει τα προϊόντα της, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανέρχονται στο 20% του συνολικού κύκλου εργασιών της. Οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή καλύπτουν το 37% του συνόλου, στα Βαλκάνια το 28% ενώ στις «απαιτητικότερες» αγορές της Δυτικής Ευρώπης το 15%. Είμαστε ακόμα υπερήφανοι, γιατί έχουμε ανοίξει μακρινές αγορές όπως αυτές της Ιαπωνίας και του Ρεουνιόν στον Ινδικό Ωκεανό. • Ποια είναι η εκτίμησή σας για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά ελέω της οικονομικής κρίσης και ποιο είναι το πλάνο της ALUMINCO για την αντιμετώπιση των πρόσθετων προκλήσεων του σήμερα; Αναμφισβήτητα, η εποχή που διανύουμε είναι μια δύσκολη εποχή που επηρεάζεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Εμείς στην ALUMINCO έχουμε επιλέξει ήδη τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε και η οποία ευελπιστούμε ότι θα αποδώσει για να βγούμε αλώβητοι από τις δυσκολίες των επόμενων ετών. Πήραμε την απόφαση να σταθούμε δυνατοί και ασκήσαμε μια πιστωτική πολιτική που μας επιτρέπει να διατηρούμε θετικά πρόσιμα στους χρηματοοικονομικούς μας δείκτες. Στόχος μας είναι η εταιρεία να παραμείνει υγιής και να συνεχίζει να προσφέρει θέσεις εργασίας σε αξιόλογα στελέχη που έχουν την επιθυμία να προσφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Στην ALUMINCO πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πολυτιμότερο περουσιακό μας στοιχείο, για αυτό και δεν ακολουθήσα-

με πρακτικές μείωσης προσωπικού ή αποδοχών που παρατηρήθηκαν τον τελευταίο χρόνο. Θα ήταν αναληθές να πω ότι τα σημάδια ύφεσης δεν έχουν επηρρεάσει δυσμενώς και τον κλάδο μας. Είναι ευρέως γνωστό ότι η οικοδομική δραστηριότητα είναι αυτή που πλήττεται πρωτίστως σε περιόδους κρίσης, αλλά αυτό όμως ούτε μας πτοεί, ούτε μας φοβίζει. Αντιθέτως, μας κάνει πιο δυνατούς για να δράσουμε με επιμονή και υπομονή. Άλλωστε, όπως λέει και η λαϊκή ρήση «Ο καλός ο καπετάνιος, στη φουρτούνα φαίνεται». • Ποιες είναι οι κινήσεις και η τακτική που ακολουθεί η ALUMINCO απέναντι στη νέα πραγματικότητα που έφερε η έλευση της σήμανσης CE; Η ALUMINCO ενόψει της εφαρμογής της σήμανσης CE ξεκίνησε να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την διοργάνωση παρουσιάσεων με σκοπό την ενημέρωση των κατασκευαστών και εμπόρων για την σήμανση CE, κάτω από το γενικό σύνθημα «ALUMINCO - CE, έλα κι εσύ». Tο πρόγραμμα αυτό στοχεύει να ενημερώσει έγκυρα και κατανοητά τους κατασκευαστές για τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου για να εγκαταστήσουν το σύστημα ελέγχου παραγωγής FPC. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήσαμε ένα τεχνικό εγχειρίδιο που θα πρέπει να εφαρμόζουν για την κατασκευή των κουφωμάτων τους σε συνδυασμό με τους τεχνικούς καταλόγους. Ήδη από τις αρχές Ιουλίου διοργανώσαμε αρκετά σεμινάρια στα οποία ενημερώ-

θηκαν συνολικά περίπου 200 κατασκευαστές από όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε με τους απαραίτητους ελέγχους και την υποστήριξή τους. Η αλήθεια είναι ότι ήδη στην αγορά κυκλοφορούν πολλές σειρές από διάφορες εταιρείες, με αποτέλεσμα ο επαγγελματίας να μπερδεύεται από το πλήθος των πληροφοριών που λαμβάνει. Αυτό που επιθυμούμε εμείς, είναι να βοηθήσουμε με την γνώση μας τους κατασκευαστές. Να συνδυάσουν δηλαδή την εμπειρία που ήδη έχουν, με τις απλές και κατανοητές υποδείξεις που τους δίνουμε μέσω των τεχνικών εγχειριδίων μας, προκειμένου να κατασκευάζουν εύκολα και γρήγορα, κουφώματα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών. Άλλωστε, όσα και να γνωρίζει κανείς, πάντα θέλει να μαθαίνει περισσότερα για να μπορεί να εξελίσσεται ως επαγγελματίας.

Θεόδωρος Καρράς και Αργύρης Καρράς, μπροστά στην πρέσσα παραγωγής προφίλ.

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

61


Συνέντευξη • Πώς επιτυγχάνεται η διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων που παράγετε; Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η διασφάλιση της απόλυτης ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών που έχουμε θέσει κατά την διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας. Επίσης, τα προϊόντα μας (προφίλ, κάγκελα και πάνελ) συνοδεύονται από πιστοποιήσεις ευρωπαϊκών ινστιτούτων (IFT Rosenheim, Instituto Giordano κ.α.) ως προς την θερμομόνωση, ηχομόνωση και αντοχή τους. Ουσιαστικά, μέσα από τις διάφορες μετρήσεις και τους ελέγχους που υπόκεινται τα προϊόντα μας, αποκτούμε την τεχνογνωσία ούτως ώστε να δημιουργούμε συνεχώς νέα και πιο εξελιγμένα προϊόντα. Μέσα από αυτές τις διεργασίες λοιπόν, βελτιστοποιούμε την παραγωγή μας, καταλήγουμε σε ακριβή κοστολόγια και κατασκευάζουμε προϊόντα που υπερτερούν σε ποιότητα και τιμές, και τα οποία κατατάσσονται ανάμεσα στα καλύτερα πανευρωπαϊκώς. • Το σλόγκαν της εταιρίας σας είναι «Στηρίζουμε ότι αγαπάτε». Τι ακριβώς θέλετε να περάσετε με αυτό το μήνυμα;

το υποστηρίζεις. Τα σλόγκαν πρέπει να σε εκφράζουν και για εμάς αυτό το σλόγκαν δεν είναι ένα εργαλείο marketing, αλλά ο καθρέφτης των αξιών που πρεσβεύουμε.

''

Στην ALUMINCO έχουμε επιλέξει ήδη τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε και η οποία ευελπιστούμε ότι θα αποδώσει, για να βγούμε αλώβητοι από τις δυσκολίες των επόμενων ετών…

''

Φιλοδοξία της εταιρείας μας, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της είναι να στηρίζει και να εξυπηρετεί τους συνεργάτες της με λύσεις που αναβαθμίζουν την δουλειά τους και να προσφέρει προϊόντα που απαντούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Γιατί εκτός από το να παράγεις, σημασία έχει να αγαπάς αυτό που παράγεις και να

• Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον; Πώς βλέπετε να αναπτύσσεται η ALUMINCO στα επόμενα χρόνια; Η ALUMINCO είναι μια οικογενειακή εταιρεία που όμως έχει υιοθετήσει μοντέρνα μοντέλα διοίκησης, διευρύνοντας τον όρο οικογένεια με ικανά και αξιόλογα στελέχη. Έχει όραμα και στόχους, ακολουθεί τις νέες τεχνολογίες και δημιουργεί προϊόντα με βάση την ποιότητα. Αυτό έκανε από την αρχή που ξεκίνησε το 1982 με δυναμισμό, σκληρή δουλειά και θέληση, και αυτό συνεχίζει να κάνει και σήμερα με περισσότερη πλέον εμπειρία, οργάνωση αλλά και καλύτερη γνώση της αγοράς. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της εταιρείας μας τα επόμενα χρόνια θα μας βοηθήσει να ισχυροποιηθούμε και εκτός συνόρων. Στόχος μας είναι, μέσα από την αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό, να συντελέσουμε στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Νέα πρωτοποριακά προϊόντα που διευρύνουν τις επιλογές Η ALUMINCO είναι μία από τις λίγες εταιρείες που δαπανούν ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους στην έρευνα και την ανάπτυξη. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, αφουγκράζεται τις ανάγκες των πελατών της και σχεδιάζει τεχνολογικά αναβαθμισμένα και ποιοτικά προϊόντα, καλύπτοντας μεγάλο εύρος εφαρμογών για οποιαδήποτε κατασκευή και οποιοδήποτε έργο. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε στην αγορά ένα νέο σύστημα μοντέρνων καγκέλων, τη σειρά F50 τύπου ΙΝΟΧ. Το σύστημα είναι άρτια

F50 62

σχεδιασμένο, λειτουργικό, εύκολο στην τοποθέτηση και αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση σε σχέση με αντίστοιχα εισαγόμενα που προσπαθούν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά. Ένα ακόμη προϊόν είναι το θερμομονωτικό σύστημα κύριας εισόδου AL590. Είναι το μοναδικό σύστημα που διαθέτει 7 πιστοποιητικά συμπεριλαμβανομένων και των πάνελ τους, ελεγμένο για θερμομόνωση, ηχομόνωση, υδατοστεγανότητα, αεροπερατότητα και αντικλεπτική προστασία.

Τέλος, το σύστημα ρολών SR700 που συνεργάζεται απόλυτα με τα υπόλοιπα συστήματα της ALUMINCO και καλύπτει όλες τις διαστάσεις των κουφωμάτων. Είναι στιβαρό, μοντέρνο, γρήγορο στην κατασκευή και εξελιγμένο σε σχέση με ότι κυκλοφορεί στην αγορά αφού έχουν βελτιωθεί τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του.

AL590 Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

SR700


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Κωνσταντινουπόλεως 23 & Μυκάλης 38 - 185 40 Πειραιάς τηλ.: 210 4116933-4, fax: 210 4112290 e-mail: info@kiziridis.gr - web site: www.kiziridis.gr


Εταιρίες - Παρουσίαση

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Σίνδο

Πάντα κοντά στον πελάτη με συνέπεια και υπευθυνότητα Η καθιέρωση της ΒΙΜΕΞ στην αγορά του ρολού, είναι απόρροια βασικών αρχών της διοίκησής της, η οποία φροντίζει για τη πιστή τήρησή τους. Βασικές αρχές για την παραγωγή των προϊόντων της, αποτέλεσαν και αποτελούν η εγγύηση και η παροχή ασφάλειας, ποιότητας, λειτουργικότητας και αισθητικής, οι οποίες καλύπτονται αφενός από τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, αφετέρου από τη σύγχρονη εσωτερική οργάνωσή της.

Αποτελεσματικό θερμομονωτικό κουτί Με σεβασμό προς το περιβάλλον και ευαισθητοποιημένη από τις ανάγκες της εποχής για κτίρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση, η ΒΙΜΕΞ παρουσίασε το 2009 νέα πρωτοποριακή λύση στα θερμομονωτικά κουτιά, που φέρουν την ποιοτική, σχεδιαστική και κατασκευαστική σφραγίδα ΒΙΜΕΞ, (αρ. διπλ. ευρεσ. 1006487 / 15.05.2008). Με διάσταση 20,5Χ22,0 cm – διπλή θερμοδιακοπή – στιβαρή κατασκευή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες θερμομόνωσης των σύγχρονων κατοικιών και συνεργάζεται άψογα με τα κορυφαία συστήματα κουφωμάτων της αγοράς. Το προϊόν έχει πιστοποιηθεί από το Α.Π.Θ. – Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας (αρ. W.439.2009 / 19.06.2009). 64

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Η

εταιρία ΒΙΜΕΞ ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '70 στη Θεσσαλονίκη και διοικείται από τον κ. Νικόλαο Γ. Χατζηαγγελίδη. Σήμερα λειτουργεί σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 10.000 τ.μ. στην ΒΙΠΕ Σίνδου, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας και οι μονάδες παραγωγής. Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 577 λειτουργεί το υποκατάστημα της εταιρίας με εκθεσιακό χώρο των προϊόντων, τμήματα παραγγελιολη-


Νίκος Χατζηαγγελίδης: «Η οργανωτική δομή μας, αντίδοτο στη κρίση…» Ο δ/νων σύμβουλος της ΒΙΜΕΞ κ. Νίκος Χατζηαγγελίδης, έχει πολύχρονη παρουσία στον χώρο των ρολών, ουσιαστικά δε γεννήθηκε μέσα σε αυτόν, αφού η εταιρία είναι μία οικογενειακή επιχείρηση με μία ιστορία πλέον της 35ετίας. Οι απόψεις του λοιπόν, έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού προέρχονται από ένα άτομο με σημαντική εμπειρία και γνώση του κλάδου. • Κύριε Χατζηαγγελίδη, σε ποιες αξίες στηρίχθηκε η επιτυχής ανάπτυξη της ΒΙΜΕΞ και ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας; Η φιλοσοφία μας ήταν να δημιουργήσουμε μια εταιρία που ως στόχο της είχε τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. Έτσι, η συνεχή μας προσπάθεια για δημιουργία βασίστηκε πάνω στην ξεκάθαρη επικοινωνία και ενημέρωση, την συνέπεια, την πιστή τήρηση των συμφωνιών και βέβαια σε πρωτοποριακά ποιοτικά και πιστοποιημένα προϊόντα. Τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, σίγουρα είναι η πολύ καλή οργάνωση της εταιρίας και η δυνατότητα της να δίνει λύσεις σε κάθε απαίτηση των πελατών της. • Η ΒΙΜΕΞ ήταν από τις πρώτες εταιρίες στο χώρο της που αφουγκράστηκαν τις ραγδαίες ευρωπαϊκές εξελίξεις, συμμορφώνοντας εγκαίρως τα προϊόντα της με τις απαιτήσεις της Σήμανσης CE. Πόσο βάρος δίνει η εταιρία σε αυτόν τον τομέα και κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι ευαισθητοποιημένος ο κλάδος σε αυτά τα θέματα; Η εταιρία ΒΙΜΕΞ έχει εγκαταστημένο ενεργό σύστημα διαχείρισης ποιότητας από το 1999. Προσπάθειά μας πάντα ήταν να κατασκευάζουμε ασφαλή και λειτουργικά προϊόντα, αυτό μας οδήγησε στην έρευνα και θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών. Το επόμενο βήμα ήρθε ως φυσική εξέλιξη, όταν το 2005 θελήσαμε να εναρμονίσουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κάνοντας τις έρευνες μας, είδα-

ψίας, πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης και διανομών. Η εταιρία από την ίδρυση της ασχολήθηκε με την παραγωγή εξαρτημάτων ρολού. Στη συνέχεια και πάντα με την ανησυχία για έρευνα νέων προϊόντων, προχώρησε στην κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων ρολών αλουμινίου, γκαραζόπορτας και αντικωνωπικών. Θέλοντας ακόμα να καλύψει ευρύτερο φάσμα αναγκών της αγοράς, το 1998 επεκτάθηκε και στη κατασκευή συστημάτων ρολού PVC. Σήμερα διαθέτει περισσότερες από 20 διαφορετικές προτάσεις κουτιών στα συστήματα ρολών αλουμινίου, τα οποία συνδυάζονται ανάλογα με φυλλαράκια αλουμινίου ή PVC και πληθώρα μηχανισμών, ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανάγκες των πελατών της. Διαθέτει σε αποκλειστικό σχεδιασμό, δύο οικογένειες προφίλ B.T. καμπυλωτά και ίσια, με δυνατότη-

με ότι η εταιρία είχε όλες τις προϋποθέσεις αλλά και ήταν ώριμη για να αρχίσει να κάνει τις απαιτούμενες μελέτες, δοκιμές και καταγραφές. Το 2006 η ΒΙΜΕΞ ήταν η πρώτη εταιρία στα ρολά που είχε προϊόντα με σήμανση CE. Έχοντας την παραπάνω εμπειρία, θα έλεγα ότι αυτή τη χρονική περίοδο αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι, είναι να προσαρμοστούν με το αυτονόητο. Δεν νοείται κατασκευαστική εταιρία που να μην γνωρίζει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι αφορμή το CE να τους βοηθήσει στην γνώση που τους λείπει. Αναφορικά τώρα με τον κλάδο, δείχνει να είναι ευαισθητοποιημένος με τις διαδικασίες για να αποκτήσουν τα προϊόντα του σήμανση CE, εκ του αποτελέσματος όμως φαίνεται ότι οι κατασκευαστές προσαρμόζονται είτε για ανταγωνιστικούς λόγους, είτε γιατί γίνεται υποχρεωτικό. • Ποια είναι η εκτίμησή σας για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά σήμερα σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και πως τη βιώνει η εταιρία σας; Η υπερβολική ανοικοδόμηση των προηγούμενων ετών και στην συνέχεια η οικονομική κρίση, δημιούργησε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Η πτώση της ζήτησης σε συνδυασμό με τα προβλήματα ρευστότητας της αγοράς, δημιούργησαν προϋποθέσεις για ζημίες μικρές ή και μεγάλες. Η ταχύτητα προσαρμογής της κάθε εταιρίας στις νέες συνθήκες, ήταν πιστεύω αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Το περιβάλλον αυτό είναι σίγουρα κουραστικό, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. • Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον της εταιρίας και τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός για την περαιτέρω ανάπτυξή της τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και προϊόντων; Τα σχέδια μας για αυτή την χρονική περίοδο, είναι να δώσουμε προτεραιότητα στα νέα προϊόντα. Μετά την μεγάλη αποδοχή που είχε η νέα σειρά κουτιών με θερμομόνωση, στόχος μας είναι να εξελίξουμε παρόμοια προϊόντα που θα ικανοποιήσουν και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες της αγοράς.

τες κατασκευής συστημάτων ρολών Β.Τ. και γκαραζόπορτας σε μεγάλα ανοίγματα, με ιδιαίτερη αισθητική, σωστή λειτουργικότητα, εγγυημένη ποιότητα. Είναι πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στα συστήματα ρολών PVC, με δυνατότητα παραγωγής κουτιών PVC, PVC – AL σε αποχρώσεις RAL ή και ξύλου, έχοντας προσθέσει στον εξοπλισμό της και μηχάνημα επικάλυψης foil σε προφίλ PVC και αλουμινίου, δίνοντας την δυνα-

τότητα της επιλογής ποικίλλων αποχρώσεων ξύλου στα προϊόντα PVC. Επίσης σχεδίασε και κατασκευάζει δικά της αντικωνωπικά συστήματα σε κάθετη και οριζόντια κίνηση, ενώ για τα μεγαλύτερα ανοίγματα, η δίφυλλη σίτα της είναι μια από της ιδανικότερες προτάσεις. Η καθιέρωση της ΒΙΜΕΞ στην αγορά, είναι απόρροια βασικών αρχών της διοίκησής της, η οποία φροντίζει για τη πιστή τήρησή τους. Βασικές αρχές για την παραγωγή

Άποψη του βασικού τμήματος παραγωγής Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

65


Εταιρίες - Παρουσίαση

των προϊόντων της, αποτέλεσαν και αποτελούν η εγγύηση και η παροχή ασφάλειας, ποιότητας, λειτουργικότητας και αισθητικής, οι οποίες καλύπτονται αφενός από τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, αφετέρου από τη σύγχρονη εσωτερική οργάνωσή της. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας, από τις πιστοποιήσεις ποιότητας υλικών και εξαρτημάτων των προμηθευτριών εταιριών και την πολυετή εμπειρία της στον χώρο. Η σωστή εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών, εξασφαλίζεται από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό και από το πλήρως, τεχνολογικά και μηχανολογικά, εξοπλισμένο χώρο της παραγωγής, στον οποίο επένδυσε σημαντικά η εταιρία τα τελευταία χρόνια. Εξίσου σημαντικά, η διοίκηση της εταιρίας επένδυσε και στην εσωτερική οργάνωσή της. Βασικό της μέλημα, η τοποθέτηση αξιόλογων στε-

Από το 2006 προϊόντα με CE Η ΒΙΜΕΞ έχει ήδη οδηγηθεί από το 2006 στην συμμόρφωση των προϊόντων της προς την οδηγία 89/106/ ΕΟΚ με την εφαρμογή του εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13659:2004 Shutters Performance Requirements Including Safety, τόσο σχετικά με τον αρχικό έλεγχο τύπου, όσο και με τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο. Επιπρόσθετα, τα ηλεκτρικά ρολά της ΒΙΜΕΞ συμμορφώνονται και με τις οδηγίες Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ, Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 1999/5/ΕΟΚ.

66

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

λεχών στις θέσεις «κλειδιά» της επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό της στη παραγωγική διαδικασία, μέσα από τη σωστή και οργανωμένη λειτουργία της. Προσπάθεια των ανθρώπων της ΒΙΜΕΞ είναι η άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, η συνεχής παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων ποιότητας και η προσπάθεια για διαρκή βελτίωση των προϊόντων και της λειτουργίας της εταιρείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 2002 στο πλαίσιο αναβάθμισης, εγκαταστάθηκε και αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης, συντονισμένο από εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό, με μονάδες στήριξης που συνδέουν και ενημερώνουν αυτόματα όλα τα τμήματά της (μελετών, προμηθειών, παραγγελιοληψίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραγωγής και πωλήσεων). Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αφενός, μελετά και σχεδιάζει όλα τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματα των προϊόντων της ΒΙΜΕΞ, αφετέρου προχωρά σε καινοτομίες όσον αφορά την καλύτερη λειτουργικότητά τους. Παράλληλα, παρέχει εξειδικευμένες λύσεις στους συνεργάτες της και δυνατότητες κάλυψης ιδιαίτερων κατασκευών. Η διαρκής έρευνα οδηγεί σε ποιοτικές επιλογές εξαρτημάτων και μηχανισμών από επώνυμους και πιστοποιημένους οίκους, που βελτιώνουν την αισθητική αλλά και τη λειτουργική εικόνα του τελικού προϊόντος. Το οργανωμένο και σωστά δομημένο τμήμα πωλήσεων βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον πελάτη μέσω των πωλητών, αλλά και της διεύθυνσης Πωλήσεων, ώστε ο πελά-

της να λαμβάνει πάντα την πληροφόρηση που χρειάζεται, να εξυπηρετείται άμεσα και αποτελεσματικά, να έχει τις κατασκευαστικές προτάσεις και λύσεις που επιθυμεί. Έτσι, το τμήμα κατάφερε να πετύχει τους στόχους του, υψηλό βαθμό ικανοποίησης του πελάτη και αποδοτικές πωλήσεις για την εταιρία. Η παραγωγική διαδικασία της ΒΙΜΕΞ βασίζεται πάνω στο ενεργό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000, με πιστοποιημένα όλα τα στάδια παραγωγής. Διαθέτοντας σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάλληλους χώρους και ανάλογες υποδομές, με μηχανογραφημένο πρόγραμμα παραγωγής, της εξασφαλίζει την σταθερά ελεγμένη ποιότητα στα προϊόντα. Η δυνατότητα υψηλών αποθεμάτων σε συνδυασμό με την ευελιξία στην παραγωγική διαδικασία, δίνουν την ευχέρεια της άμεσης εξυπηρέτησης και της πιστής τήρησης στα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων. Στο τομέα τώρα της διακίνησης, ιδιόκτητα φορτηγά μεταφέρουν καθημερινά τα προϊόντα της με ασφάλεια και συνέπεια. Η εταιρία βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη, έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σ’ όλη την Ελλάδα, με τεχνικούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης υποστηρίζει και παρέχει τεχνικές συμβουλές και εξειδικευμένες λύσεις. Η διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών στα προϊόντα της εταιρείας, δεσμεύει την διοίκηση και το προσωπικό της να συνεχίσουν τις προσπάθειες, ώστε να φανούν αντάξιοι αυτής της συνεργασίας.


Εταιρίες - Προτάσεις

Σίτα Plisse σύγχρονης τεχνολογίας Η πιστοποιημένη με σήμανση CE σίτα της IDECO αποτελεί ιαπωνική πατέντα και συνδυάζει μοναδικά χαρακτηριστικά, επιτρέποντας στον τελικό χρήστη να χαρεί το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς την ενοχλητική παρουσία ανεπιθύμητων «επισκεπτών».

Η

IDECO Ε.Π.Ε. μέσα στη δύσκολη περίοδο κρίσης και ανασφάλειας που επικρατεί, κρατάει τις ηθικές της αξίες ψηλά, διατηρώντας αναλλοίωτες τις υψηλές της ποιοτικές προδιαγραφές. Στις αυτοματοποιημένες και τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις της, η δυναμική εταιρία συνεχίζει να παράγει προϊόντα υψηλής αξι-

οπιστίας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στην ελληνική αγορά. Οι σύγχρονες και ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής, της δίνουν τη δυνατότητα να αντεπεξέρχεται άριστα στις μοντέρνες απαιτήσεις, διαθέτοντας στην ελληνική αγορά τα προϊόντα της στη βέλτιστη ποιότητα και σε τάχιστο χρόνο. Λαμβάνοντας τα πλέον ενθαρρυντι-

Μοναδική καινοτομία η τεχνολογία scorpion tail Η πρόταση της IDECO είναι ειδικά σχεδιασμένη για μπαλκονόπορτες και συγκεντρώνει πλούσια χαρακτηριστικά, καθώς είναι ένα προϊόν σύγχρονης τεχνολογίας και αισθητικής, ανθεκτικό, με μηχανισμό ερπύστριας (ιαπωνική πατέντα scorpion tail), χωρίς ελατήρια επαναφοράς. Η μοναδική τεχνολογία scorpion tail απογειώνει τη λειτουργικότητα (ακόμη και παιδιά και ηλικιωμένοι μπορούν να ανοιγοκλείσουν τη σίτα με ευκολία) και διευκολύνει τον καθαρισμό του δαπέδου. Ο χρήστης μπορεί να σταματήσει τη σίτα σε όποιο σημείο επιθυμεί, ενώ η εύκολη αποσυναρμολόγη-

68

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

ση του προϊόντος με τη βοήθεια ειδικών πλαστικών εξαρτημάτων καθιστά εύκολο τον καθαρισμό, την αποθήκευση και την επανατοποθέτηση. Το πανί της σίτας είναι ανθεκτικό και δεν παρουσιάζει φθορές στην καθημερινή χρήση, διαθέτοντας πρόσθετη ενίσχυση Kevlar για μέγιστη αντοχή. Ο πολύ λεπτός οδηγός με ύψος μόλις 3 χιλ. και το άνοιγμα των 6 μ. κάνουν τη σίτα Plisse της IDECO μία άριστη επιλογή για κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους. Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE και συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας 1 χρόνου.

κά μηνύματα από τους επαγγελματίες όσον αφορά το καινοτόμο προϊόν της σίτας Plisse, η IDECO συνεχίζει να διαθέτει αυτή τη μοναδική πρόταση στην υψηλότερη ποιότητα και τη βέλτιστη δυνατή ταχύτητα. Όντας αποκλειστικός αντιπρόσωπος καταξιωμένης ιαπωνικής εταιρίας με διεθνή πατέντα για τη σίτα Plisse, η μακεδονική εταιρία έχει δημιουργήσει μία σύγχρονη γραμμή παραγωγής, με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα άτομα που εργάζονται στη γραμμή παραγωγής της πρωτοποριακής σίτας διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία και φροντίζουν για την άμεση ανταπόκριση σε όποια απαίτηση παρουσιαστεί. Η σίτα Plisse δύναται να κατασκευαστεί κατόπιν παραγγελίας σε όποιες διαστάσεις ζητηθούν, με αποτέλεσμα αυτό το μοναδικό σε αντοχές και ποιότητα προϊόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο συνεργάτη.


Εταιρίες - Προτάσεις

Τεχνολογία αιχμής στα αυτόματα συστήματα εισόδου Μεγάλη ποικιλία επιλογών στον τομέα των αυτόματων συστημάτων εισόδου έχει να παρουσιάσει η G.U Hellas από το ανεξάντλητο εύρος λύσεων του επιτυχημένου γερμανικού ομίλου. Εφαρμογές παντός τύπου καλύπτονται με προϊόντα υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας και απαράμιλλης λειτουργικότητας.

Σ

τους τομείς τεχνολογίας κουφωμάτων, τεχνολογίας πόρτας και αυτομάτων συστημάτων εισόδου, η G.U Hellas παρέχει στους επαγγελματίες της εγχώριας αγοράς μία πλήρη σειρά προϊόντων του καταξιωμένου γερμανικού ομίλου Gretsch-Unitas, δίνοντας σημασία στον ιδανικό συνδυασμό μηχανικής λειτουργίας και ηλεκτρονικών συστημάτων. Πάντα με καινοτόμες ιδέες, η εταιρία προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις που δίνουν λύση σε 70

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

κάθε σύγχρονη ανάγκη και απαίτηση. Ειδικότερα όσον αφορά στα αυτόματα συστήματα εισόδου, η G.U έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο εύρος λύσεων που καλύπτει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις των επαγγελματιών αλλά και των τελικών χρηστών. Πόρτες συρόμενες, επαναφοράς, περιστρεφόμενες, ασφαλείας αλλά και All Glass συστήματα, αποτελούν μέρος του μεγάλου φάσματος επιλογών που δίνει η εταιρία στους απαιτητικούς πελάτες της.

Συρόμενες πόρτες Τα συστήματα συρομένων πορτών της G.U είναι οικονομικά και προσφέρουν εξαιρετική λειτουργικότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε εφαρμογή. Βασίζονται σε μηχανισμούς, με μικρό ύψος τοποθέτησης, οι οποίοι ελέγχονται από μικροεπεξεργαστές, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Στην περίπτωση που ο χώρος είναι περιορισμένος και απαιτείται μέγιστη ροή χρηστών, οι τηλεσκοπι-


Mηχανισμός συρομένων πορτών econoMaster

Τερματικό

Μηχανισμός Μπαταρία έκτακτης ανάγκης

Μονάδα ελέγχου Μετασχηματιστής

Συνδετήρας ιμάντα

Κλειδαριά (προαιρετική)

Ιμάντας Τροχαλία ιμάντα

Οδηγός

Γωνία στήριξης καλύμματος

Κάλυμμα

κές συρόμενες πόρτες είναι ιδανικές, ενώ οι καμπύλες συρόμενες πόρτες, με λεπτό μηχανισμό και ενσωματωμένους αισθητήρες ασφαλείας, αποτελούν μία μοναδική επιλογή για εκλεπτυσμένες αρχιτεκτονικές δημιουργίες. Οι πρισματικές συρόμενες πόρτες επιτρέπουν το άνετο πέρασμα των χρηστών, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με τον εντυπωσιακό σχεδιασμό της εισόδου, ενώ καλύπτονται γωνίες από 90 έως 179 μοίρες. Ένα από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα της G.U στις συρόμενες πόρτες είναι ο μηχανισμός econoMaster, ο οποίος αποτελεί μία οικονομική λύση που δεν κάνει όμως εκπτώσεις σε τεχνικά χαρακτηριστικά και ποιότητα κατασκευής. Είναι ιδανικός για εφαρμογές σε κτίρια όπως αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, ζώνες ασφαλείας και κατοικίες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ή περιορισμένης κινητικότητας. Όσον αφορά στα θετικά σημεία του econoMaster περιλαμβάνονται υψηλή λειτουργικότητα, ασφάλεια και πολύ καλή σχέση ποιότητας – χαρακτηριστικών / τιμής. Επίσης προσφέρει άνεση κατά τη χρήση, με απλή και απρόσκοπτη λειτουργία που συνδυάζεται με υψηλές επιδόσεις χάρη στις ώριμες τεχνολογίες που φέρει.

Η χρήση μεγάλων ράουλων εγγυάται ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ακόμα και μεγάλες πόρτες με 80 κιλά βάρος ανά φύλλο ανοίγουν με ευκολία, γρήγορα και ήσυχα. Το μικρό ύψος του μηχανισμού (130 χιλ.) μαζί με το λεπτό προφίλ δίνουν ένα τελικό αποτέλεσμα που συνδυάζει την άριστη λειτουργικότητα με το μοναδικό στυλ σε επίπεδο αισθητικής. Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών το πλάτος ανοίγματος είναι 800 – 1250 χιλ. (μονόφυλλη) και 800 – 2500 χιλ. (δίφυλλη). Το μέγιστο βάρος φύλλου πόρτας είναι

80 κιλά / φύλλο. Ο χρόνος hold open είναι 0 – 60 δευτερόλεπτα και η (μέγιστη) ταχύτητα είναι 0,7 μέτρα / δευτερόλεπτο. Χάρη στο λεπτό σχεδιασμό του, ο μηχανισμός μπορεί άνετα να προσαρμοστεί στην αρχιτεκτονική κάθε κτιρίου. Οι παράμετροι λειτουργίας μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια, με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Η ομαλή λειτουργία, η ταχύτητα καθώς και η εύκολη συναρμολόγηση του econoMaster, τον καθιστούν ιδανική λύση τόσο για τον κατασκευαστή όσο και τον τελικό χρήστη. Ο μηχανισμός έχει πιστοποιη-

Στα θετικά του econoMaster περιλαμβάνονται υψηλή λειτουργικότητα, ασφάλεια και πολύ καλή σχέση απόδοσης - τιμής Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

71


Εταιρίες - Προτάσεις

Οι προτάσεις της G.U στις πόρτες επαναφοράς δίνουν ένα τελικό αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται από ασφαλή και απλή λειτουργία

θεί από την TÜV κατά DIN18650. Ειδική μνεία αξίζει και στον μηχανισμό GS-100, ο οποίος προσφέρει άριστη ποιότητα με βέλτιστη σχέση τιμής - απόδοσης. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του συμβάλει στη γρήγορη εγκατάσταση και συντήρησή του. Το άνοιγμα γίνεται γρήγορα με ταχύτητα έως και 0,9 μέτρα / δευτερόλεπτο. Το πλάτος ανοίγματος είναι 700 – 1800 χιλ. (μονόφυλλη) και 900 – 2800 χιλ. (δίφυλλη), με μέγιστο βάρος φύλλου πόρτας 100 κιλά / φύλλο. Ο GS-100 διαθέτει υψηλή ποιό-

Τα συστήματα All Glass δίνουν προηγμένες λύσεις σε εμπορικά κτίρια, τράπεζες και shop in shop χώρους, όπως στα εμπορικά κέντρα

τητα κατασκευής, με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα γερμανικής προέλευσης. Η αξιοπιστία του είναι αποδεδειγμένη με δοκιμές ανθεκτικότητας άνω του ενός εκατομμυρίου κύκλων.

Πόρτες επαναφοράς Οι προτάσεις της G.U στις πόρτες επαναφοράς περιλαμβάνουν μηχανισμούς για πόρτες μονού και διπλού φύλλου, κατάλληλες για εγκατάσταση σε κάθε τοποθεσία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ασφαλή και απλή λειτουργία. Υπάρχει και η δυνατότητα για χρήση σε πόρτες πυροπροστασίας και πόρτες προστασίας από καπνό. Προσφέρουν χαμηλό θόρυβο λειτουργίας, είναι κατάλληλες τόσο για εσωτερικές όσο και εξωτερικές πόρτες, διαθέτουν ευκολία συναρμολόγησης, με ρυθμιζόμενη πίεση του αέρα και δυναμική ρύθμιση του χρόνου hold open.

Περιστρεφόμενες πόρτες

Δημιουργικές προτάσεις για αρχιτεκτονικές επιλογές, με ιδιαίτερα καινοτόμο σχεδιασμό προσφέρει η G.U στον τομέα των περιστρεφόμενων πoρτών 72

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

σφέροντας άνετο και ασφαλές πέρασμα με σύστημα τριών ή τεσσάρων θαλάμων. Στις λύσεις της G.U περιλαμβάνονται δημιουργικές προτάσεις για εκλεπτυσμένες αρχιτεκτονικές επιλογές, με ιδιαίτερα καινοτόμο σχεδιασμό.

Τα συστήματα περιστρεφομένων πορτών είναι κατάλληλα για μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις σε διαστάσεις και σχεδιασμό, παρέχουν υψηλή λειτουργικότητα με αποτελεσματική προστασία από αέρα και θορύβους. Η λειτουργία τους δύναται να γίνει χειροκίνητα ή μέσω πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος, προ-

Συστήματα All Glass Τα συστήματα All Glass της G.U δίνουν προηγμένες λύσεις σε μία σειρά απαιτητικών εφαρμογών σε εμπορικά κτίρια, τράπεζες και shop in shop χώρους, όπως στα εμπορικά κέντρα. Η λειτουργία τους είναι χειροκίνητη ή πλήρως αυτοματοποιημένη. Προσφέρουν μεταβλητό διαχωρισμό ενός χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα διαχωρισμού μίας περιοχής σε μικρότερα τμήματα για τη δημιουργία αντιπροσωπευτικών επιμέρους show room. Απογειώνουν τη δημιουργικότητα, με απεριόριστες επιλογές και προσαρμόζονται σε κάθε απαίτηση. Το άνοιγμα και το κλείσιμο λαμβάνει χώρα με το απλό πάτημα ενός κουμπιού ή τη συμβατική χειροκίνητη λειτουργία.


EΤΟΙΜΟ ΠΟΙΟΤΙΚO ΚΟYΦΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ

Η συνεργασία…σε πρώτο πρόσωπο • “Έτοιμες” και αξιόπιστες λύσεις στα δικά σας μέτρα • Συνέπεια στις υποσχέσεις και στους χρόνους παράδοσης

aluminium magazine

• Πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Θέση Λάκκα Παπά - Τ.Κ. 32011 Οινόφυτα - Βοιωτία Τηλ.: 22620.31736 - Fax: 22620.32323 web: alvio.gr - email: info@alvio.gr


Εταιρίες - Παρουσίαση

Παρεμβύσματα με Σήμανση CE Προσαρμοζόμενη άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς για την Σήμανση CE στα κουφώματα, τα προϊόντα της έχουν περάσει με επιτυχία τα απαραίτητα τεστ και έχουν πιστοποιηθεί.

Η

Producta, ηγετική εταιρεία στον τομέα διέλασης τεχνοπολυμερών και ελαστικών έχοντας επενδύσει τόσο σε μοντέρνες και παραγωγικές εγκαταστάσεις, όσο και στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητος και της ανταγωνιστικότητος των προϊόντων της, εξακολουθεί να συμβάλλει στην ανά-

πτυξη των συνεργατών της. Σήμερα με την εφαρμογή της υποχρεωτικής εναπόθεσης της Σήμανσης CE στα κουφώματα, η Producta όχι μόνο εγγυάται με μετρήσεις τις επιδόσεις των δικών της προϊόντων, αλλά διασφαλίζει και τον κατασκευαστή στην εναπόθεση της Σήμανσης δίνοντας συνοδευτικό έγγραφο που επεξηγεί την σημασία των μετρήσεων βάση του Εναρμονισμένου προτύπου 12365-1:2005 Building hardware - Gasket and weatherstripping

for doors, windows, shutters and curtain walling - Part 1: Performance requirements and classification. (Είδη κιγκαλερίας – παρεμβύσματα και λάστιχα στεγανοποίησης για πόρτες, παράθυρα, παντζούρια και υαλοπετάσματα - Μέρος 1: Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση). H Producta ταξινομεί τα προϊόντα της με βάση τις παραμέτρους και τις κλάσεις του UNI EN 123651/2/3/4:2005, όπως φαίνεται στην επεξηγηματική σελίδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ UNI EN 12365-1/2/3/4:2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ EN 12365 - 1 ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

∆ΥΝΑΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΗΡΑΝΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 W 3  4  2  4  4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

GR

ΕΝ 12365-1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ UNI EN 12365-1:2005 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

W

W:∆οκιμή ελαστικού έναντι κλιματολογικών συνθηκών G: ∆οκιμή ελαστικού με εφαρμογή πίεσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ UNI EN 12365

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3

Μέτρηση για την ικανότητα του ελαστικού να συμπιεστεί ή να παρεκκλίνει από την θέση του στην χρήση πάνω στο προφίλ

1: x ≤1mm 2: 1mm < x ≤ 2mm 3: 2mm < x ≤ 4mm

4: 4mm < x ≤ 6mm 5: 6mm < x ≤ 8mm 6: 8mm < x ≤ 10mm

7: 10mm < x ≤ 15mm 8: 15mm < x ≤ 30mm 9: x > 30mm

∆ΥΝΑΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

4

∆ύναμη (Newton/μέτρο) απαραίτητη να συμπιέσει ένα μέτρο του ελαστικού μέχρι το όριο του τομέα εργασίας στην θερμοκρασία +23 0C/-20C

1: x ≤ 10 N/m 2: 10 N/m< x ≤ 20 N/m 3: 20 N/m< x ≤ 50 N/m

4: 50 N/m< x ≤ 100 N/m 5: 100 N/m< x ≤ 200 N/m 6: 200 N/m< x ≤ 500 N/m

7:500 N/m< x ≤ 700 N/m 8: 700 N/m< x ≤ 1000 N/m 9:x <1000 N/m

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

2

Κλίμακα θερμοκρασίας στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν διατηρώντας τα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά

1: 0 0C ÷ 45 0C 2: -10 0C ÷ 55 0C

3: -20 0C ÷ 85 0C 4: -25 0C ÷ 100 0C

5: -40 0C ÷ 70 0C 6: 0 0C ÷ 200 0C

4

Μέτρηση της ικανότητας του προϊόντος να επιστρέψει στην αρχική του θέση μετά από συνεχόμενη συμπίεση για 22 – 24 ώρες στο μέγιστο του τομέα εργασίας και στις υψηλότερες θερμοκρασίες

0: ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΟ 1: 30% < x ≤ 40% 2: 40% < x ≤ 50%

3: 50% < x ≤ 60% 4: 60% < x ≤ 70% 5: 70% < x ≤ 80%

6: 80% < x ≤ 90% 7: X >90%

4

Ικανότητα του δείγματος του συγκεκριμένου υλικού από το οποίο έχει παραχθεί το ελαστικό σε ποσοστό που μπορεί να ανακτήσει το αρχικό του ύψος μετά από συνεχή συμπίεση για 21 ημέρες στο μέγιστο του τομέα εργασίας και στις υψηλότερες θερμοκρασίες στην κλίμακα θερμοκρασίας

0: ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΟ 1: 30% < x ≤ 40% 2: 40% < x ≤ 50%

3: 50% < x ≤ 60% 4: 60% < x ≤ 70% 5: 70% < x ≤ 80%

6: 80% < x ≤ 90% 7: X >90%

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΗΡΑΝΣΗ

74

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010


Εταιρίες - Προτάσεις

Εξαερισμός αιθρίων με συστήματα της Siegenia - Aubi Ιδανική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του χώρου, με ολοκληρωμένες λύσεις αιθρίων που προσφέρουν όλα όσα ιδανικά απαιτούνται για την εισαγωγή και εξαγωγή αέρα και την συνεχή ανακύκλωσή του.

Ω

ς ειδικοί στον εξαερισμό και στον τεχνολογικό εξοπλισμό κτιρίων, η SIEGENIA-AUBI δεν έχει μόνο συστήματα εξαερισμού για όλους τους τομείς εφαρμογής, αλλά έχει και μια καλά μελετημένη συνολική αντίληψη για τον έλεγχο των αιθρίων. Κι αυτό γιατί σε καμία άλλη περιοχή που ζουν άνθρωποι, ο ανεπαρκής εξαερισμός δεν έχει ταχύτερη επίδραση στην άνεση της διαβίωσής των. Μέρος αυτής της συνολικής γκάμας, εκτός από την ισχυρή παροχή αέρα και τις μονάδες εξαγωγής του αέρα, είναι και ένας εύχρηστος πίνακας ελέγχου και χειριστήρια για παράθυρα και περσίδες. Στόχος είναι η βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εξαρτημάτων και του φρέσκου αέρα 24 ώρες το 24ωρο - έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ιδανικές συνθήκες ανά πάσα στιγ-

Η GEBEtec Α.Ε. εμπορεύεται προϊόντα που αφορούν κυρίως στον τομέα των μηχανισμών κουφωμάτων, καθώς και στον τομέα τεχνικών έργων. Προωθεί και υποστηρίζει τεχνικά μόνο υψηλής και αναγνωρισμένης ποιότητας προϊόντα των κυριοτέρων ευρωπαϊκών οίκων. Ένας τομέας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια είναι τα αίθρια και τα θερμοκήπια, ένας χώρος με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Τα συστήματα εξαερισμού της SIEGENIA AUBI δίνουν στον επαγγελματία την ικανότητα να αντιμετωπίσει τις κατασκευές του με γνώμονα τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Πληροφορίες: τηλ. 2310.700820

76

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

μή, χωρίς περιορισμούς στο αίθριο. Ωστόσο, έτσι ώστε το αίθριο να γίνεται μια όαση ευημερίας, μια σειρά από παράγοντες πρέπει να συνδυαστούν με προσοχή ο ένας με τον άλλο. Μαζί με τα συστήματα σκίασης και τους υαλοπίνακες, είναι κυρίως ο εξαερισμός που παίζει τον καθοριστικό ρόλο εδώ. Οι ολοκληρωμένες λύσεις αίθριων από τη SIEGENIAAUBI, προσφέρουν όλα όσα ιδανικά απαιτούνται για την εισαγωγή και εξαγωγή αέρα και την συνεχή ανακύκλωσή του στο αίθριο, όπως: • Ισχυρές μονάδες εξαγωγής αέρα που εξάγουν το θερμό χρησιμοποιημένο αέρα έξω. • Μονάδες εισαγωγής αέρα οι οποίες παρέχουν στο αίθριό σας φρέσκο αέρα ανά πάσα στιγμή και αυξάνουν έτσι την αίσθηση της ευημερίας, εναρμονισμένα στο χώρο λόγω των μελετημένων διαστάσεών τους. • Χειριστήρια τα οποία ρυθμίζουν την εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία μεταξύ των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος όπως απαιτείται.

Πίνακας ελέγχου AEROTRONIC Με το σύστημα AEROTRONIC ρυθμίζεται η εισαγωγή και εξαγωγή αέρα στο αίθριο ακριβώς στην

ποσότητα που χρειάζεται και έτσι δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες και μία άνετη ατμόσφαιρα. Το σύστημα ελέγχει τη θερμοκρασία, την υγρασία και έχει δυνατότητα ρύθμισης λειτουργίας με αυτόματα διαστήματα εξαερισμού. Επίσης το σύστημα σε συνδυασμό με τη μονάδα μετεωρολογικού σταθμού και τη μονάδα τετραπλής λειτουργίας ή ακόμη και με τη μονάδα λειτουργίας παραθύρων, ο πίνακας ελέγχου AEROTRONIC καθιστά εφικτό τον πλήρη έλεγχο όλων των μονάδων που λειτουργούν μηχανικά.

Μονάδες εξαγωγής αέρα Όποιος θέλει να εμπιστευτεί την παροχή και την εξαγωγή αέρα του αίθριου του πλήρως στη μονάδα ελέγχου AEROTRONIC, πρέπει να χρησιμοποιήσει και μονάδες εξαερισμού στο σύστημα του αιθρίου, που κάνουν τον εξαερισμό απόλυτα αξιόπιστο. Για την εξαγωγή του χρησιμοποιημένου αέρα, υπάρχουν μονάδες εξαγωγής αέρα για αίθρια, διαθέσιμα σε τύπους για διαφορετικές απαιτήσεις: τον ανεμιστήρα οροφής AEROJET και τον κλασικό ανεμιστήρα AEROSTAR.


piliouras - 210/5764918

∆ηµιουργεί σχέσεις σιγουριάς & εµπιστοσύνης!

ΡΟΛΑ - ΣΙΤΕΣ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC Ένα µεγάλο όνοµα στο χώρο των ρολών, µε δυναµική πορεία 40 ετών και ασταµάτητη ανάπτυξη, η Rolloplast κινείται πλέον στο δρόµο της κατασκευής έτοιµου συνθετικού κουφώµατος για επαγγελµατίες… Υπόσχεται να παράσχει ανώτατη ποιότητα και συναρπαστικό design, και σφραγίζει την υπόσχεσή της αυτή µε τη συνεργασία της µε τη γερµανική εταιρεία REHAU. Η συνεργασία µε την κορυφαία γερµανική εταιρεία προφίλ, εγγυάται κάλυψη των αυστηρότερων ποιοτικών γερµανικών προτύπων και, κατά συνέπεια, εξ ολοκλήρου ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών πελατειακών αναγκών.

1o χλµ.Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 88, Τ.Κ. 581 00, Γιαννιτσά Τηλ.: 23820 22611, 23185, Fax: 23820 26947 www.rolloplast.gr

Εξουσιοδοτηµένος συνεργάτης της REHAU µε πιστοποιητικό “ΑRP” & “CE”


Tεχνικά θέματα

Της Βασιλικής Καραχάλιου, Αρχιτέκτονα - Μηχανικού, karachaliou@teemail.gr

Αίθρια και γυάλινες κατασκευές Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις κατασκευής, αντιμετώπιση προβλημάτων, προτάσεις για βέλτιστη αποδοτικότητά τους.

Σ

Τα ηλιοστάσια γνώρισαν άνθιση τον 18ο και 19ο αιώνα στην Ευρώπη ως θερμοκήπια. 78

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

τον τόπο μας, οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να ζήσουν στο ύπαιθρο, αφού οι θερμοκρασιακές μεταβολές δεν είναι μεγάλες και το εύκρατο κλίμα επιτρέπει για μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους πολλές από τις εργασίες να γίνονται έξω από το σπίτι. Ζούμε, δηλαδή, άνετα στον εξωτερικό χώρο λόγω κλιματολογικών συνθηκών. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και είναι εμφανές στον τρόπο δόμησης των λαϊκών παραδοσιακών σπιτιών, από την αρχαιότητα σχεδόν μέχρι τις μέρες μας. Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική ηλιοστάσιο ή ηλιακός ήταν ένας στεγασμένος χώρος μπροστά από την όψη του κτίσματος που βοηθούσε στη σκίαση και το δροσισμό του κτιρίου το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα προστάτευε από τους δυνατούς ανέμους. Τα ηλιοστάσια γνώρισαν άνθιση τον 18ο και 19ο αιώνα στην Ευρώπη ως θερμοκήπια. Εξάλλου, στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη η βιομηχανική επανάσταση επέτρεψε από νωρίς τη χρήση νέων τεχνολογιών παραγωγής μετάλλου και γυαλιού γι’ αυτές τις κατασκευές. Τα πλεονεκτήματα τέτοιου είδους κατασκευών είναι πιο ορατά στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη απ’ ότι στις νότιες περιοχές της Ευρώπης. Σήμερα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει - ο τρόπος ζωής


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΑΝΟΙΞΗ ή ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

στις 1200 το μεσημέρι

στις 1200 το μεσημέρι

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

στις 1200 το μεσημέρι

Η ηλιακή τροχιά

στις πόλεις είναι διαφορετικός: η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχητική όχληση, αλλά και τα υλικά δόμησης δεν μας επιτρέπουν να χαιρόμαστε άμεσα τον «υπαίθριο βίο». Η ανάγκη αυτή του σύγχρονου ανθρώπου ικανοποιείται έμμεσα με τη διαφάνεια μεταξύ κελύφους και περιβάλλοντος. Συχνά παρατηρούμε να γίνονται προσθήκες σε κτίρια που ορίζονται περιμετρικά με ελαφριά κατασκευή από διάφανο υλικό. Αυτού του είδους οι διάφανες κατασκευές και διαφώτιστες καλύψεις, συναντώνται πλέον πολύ συχνά τόσο στη μικροκλίμακα της κατοικίας ως ενδιάμεσοι ή κύριοι χώροι διημέρευσης, όσο και σε καταστήματα, οπότε τα ανοίγματα είναι μεγαλύτερα και οι απαιτήσεις εξειδικευμένες.

Προσανατολισμός και ηλιακή ακτινοβολία Οι γυάλινες και διαφώτιστες κατασκευές δίνουν την αίσθηση της επαφής με τη φύση, καθώς λόγω της διαφάνειας υπάρχει φυσικός φωτισμός και οπτική σχέση με το περιβάλλον. Για να είναι άνετη η διαμονή εντός του χώρου πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ο προσανατολισμός του. Η κατεύθυνση των ηλιακών ακτίνων διαφέρει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το χειμώνα η ηλιοφάνεια διαρκεί από τις 8.00 το πρωί ως τις 5.00 το απόγευμα και η τροχιά του ηλίου είναι χαμηλά. Το καλοκαίρι όμως, η διάρκεια της ηλιοφάνειας είναι από τις 6.00 το πρωί ως τις 8.00 το βράδυ, η τροχιά του ηλίου ψηλά και οι ακτίνες του κάθετες τις μεσημεριανές ώρες. Επομένως, ο προσανατολισμός της γυάλινης βεράντας σχετίζεται άμεσα με τον φωτισμό, τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας στο εσωτερικό, άρα και με τη χρήση (χώρος εργασίας, καθιστικό κτλ). Ο προσανατολισμός στο νότο ενδείκνυται γενικότερα, διότι έχει μεγάλη διάρκεια

Εξαερισμός στέγης Υαλοπίνακες Σύνδεση με το σπίτι

Ηλιακή προστασία

Ανακλινόμενο

Υδρορροή με αλυσίδα

παράθυρο Παράθυρο σπιτιού Θέρμανση Ρολό

Συρόμενη πόρτα Είσοδος στο κυρίως σπίτι

Δάπεδο

Θεμέλιο

ηλιοφάνειας, ενώ ο δυτικός είναι ο πλέον ακατάλληλος. Ο προσανατολισμός προς βορρά παρέχει σταθερό φωτισμό. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην προστασία από τον ήλιο και την επιλογή του κατάλληλου τρόπου σκίασης. Στο εμπόριο διατίθεται πληθώρα εναλλακτικών συστημάτων σκίασης: εξωτερικά ή εσωτερικά, σταθερά ή κινητά. Αναλυτικό άρθρο για τα συστήματα σκίασης θα ακολουθήσει σε επόμενο τεύχος.

Κατασκευή και αντιμετώπιση προβλημάτων Οι περισσότερες γυάλινες κατασκευές είναι προσθήκες σε υπάρχοντα κτίρια, ισόγειες ή υπέργειες. Συχνά μετατρέπουν υπαίθριους χώρους σε κλειστούς, παρέχοντας ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει στατική επάρκεια, είτε πρόκειται για αυτοφερόμενη κατασκευή είτε για εξαρτώμενη από τον υπάρχοντα φορέα (π.χ. κλείσιμο βεράντας, δώματος, δημιουργία προβόλου). Πρέπει να μποIανουάριος - Φεβρουάριος 2010

79


Tεχνικά θέματα

ρούν να παραλάβουν φορτία σεισμού, ανέμου, χιονιού, φορτία επίπλωσης, εξοπλισμού και άλλα κινητά και να τα μεταφέρουν με ασφάλεια στο έδαφος μέσω της θεμελίωσης. Η κατασκευή μιας γυάλινης βεράντας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική θερμομόνωση και απόλυτη στεγανότητα. Η αντοχή σε υγρασία επιτυγχάνεται με την επιλογή των κατάλληλων υλικών και τη σφράγιση των δημιουργούμενων κενών. Κρίσιμη είναι η επιλογή της στέγασης: είδος, κλίση κτλ. Η κλίση μπορεί να είναι μικρή, μόνο για τα νερά της βροχής ή έντονη για μορφολογικούς λόγους. Η απορροή των ομβρίων συνεπάγεται κανάλια συλλογής (ντερές) και κατακόρυφα στοιχεία υδρορροών για την αποχέτευσή τους. Η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε θερμότητα στο εσωτερικό της κατασκευής, δημιουργώντας συχνά το «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Για να εξασφαλιστεί η θερμική άνεση στο εσωτερικό, χρειάζεται να γίνει επιλογή προφίλ αλουμινίου και υαλοπινάκων υψηλών θερμομονωτικών προδιαγραφών, κατάλληλου συστήματος κλιματισμού / θέρμανσης, προσεκτικός σχεδιασμός μορ-

φής και επιλογή είδους ανοιγμάτων. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας στις διαφώτιστες κατασκευές είναι έντονες και γρήγορες, οπότε δεν συνιστάται π.χ. θέρμανση δαπέδου, αλλά καλοριφέρ με θερμοστάτη ή κλιματισμός. Η θέση των ανοιγμάτων ρυθμίζει τη ροή του αέρα στο εσωτερικό. Η τοποθέτηση ανοιγμάτων στην οροφή ή σε ψηλό σημείο, οδηγεί τον θερμό αέρα έξω (θερμική άνωση). Εμπειρικά, το 20% της επιφάνειας πρέπει να είναι ανοίγματα. Αν δεν υπάρχουν ανοίγματα ο εξαερισμός γίνεται τεχνητά. Όσον αφορά τους υαλοπίνακες, υπάρχει μεγάλη ποικιλία τζαμιών: απλά, διπλά, ενεργειακά. Χαρακτηριστικό μέγεθος είναι ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας k. Πρόκειται για την ποσότητα της θερμότητας που διαπερνά συγκεκριμένη επιφάνεια υλικού. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του συντελεστή k, τόσο καλύτερη είναι η θερμομονωτική συμπεριφορά του υλικού. Η επιλογή του τζαμιού συνδυάζεται με το προφίλ αλουμινίου, ώστε να έχουν ανάλογη αντίσταση σε θερμότητα και να παρέχουν προστασία στο κέλυφος που δημιουργούν. Συχνά τοποθετείται σειρά πτυσσόμενων κουφωμάτων σε τουλάχιστον μια πλευρά της διαφώτιστης κατασκευής, οπότε ο χώρος ενοποιείται με τον εξωτερικό όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ο χώρος κλείνει για να παρέχει στον χρήστη άνεση με ελεγχόμενο φωτισμό, αερισμό και θερμοκρασία. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις οι απώλειες στη μόνωση είναι μεγάλες και πρέπει να υπολογίζονται με προσοχή για αποφυγή σπατάλης ενέργειας. Εκτός από τις ολοκληρωμένες σειρές κουφωμάτων, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν λύσεις με πτυσσόμενα κρύσταλλα που κινούνται σε οδηγό οροφής σχήματος «Π» από προφίλ αλουμινίου, με άνω και κάτω ταμπλάδες αλουμινίου και ειδικό προφίλ στεγάνωσης. Αυτού του είδους η περιμετρική κάλυψη προτιμάται διότι δεν έχει οδηγό στο δάπεδο και όταν κλείνει δίνει οπτικά την αίσθηση της ενιαίας διάφανης επιφάνειας αφού δεν έχει τραβέρσες ούτε κατακόρυφα προφίλ.

Χρήση στην κατοικία Συχνά παρατηρούμε να μετατρέπεται μια υπάρχουσα βεράντα σε ηλιακή για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες χώρου μιας οικογένειας, ακόμα και μεγάλο τμήμα ταράτσας να μετατρέπεται σε επιπλέον διαμέρισμα. Αυτές οι κατασκευές συχνά υλοποιούνται χωρίς οικοδομική άδεια (αυθαίρετες) γι’ αυτό χρειάζεται ειδική μέ80

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010


ριμνα όσον αφορά στα προστιθέμενα φορτία στον υπάρχοντα στατικό φορέα του κτιρίου. Η προσθήκη ενός τέτοιου όγκου στην κατοικία δίνει επιπλέον εσωτερικό χώρο, πρόσφορο για υλοποίηση νέων διακοσμητικών ιδεών. Ωστόσο, επηρεάζει και την μορφολογία του κτιρίου εξωτερικά. Μεταβάλει τις αναλογίες στην όψη και αλλάζει την εμφάνιση με την επιλογή υλικών, διατομών, χρώματος, διαφάνειας. Προτείνεται μια τέτοια αλλαγή στην κατοικία να μελετάται κατάλληλα, ώστε να πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές από τη μελέτη ως και την υλοποίηση.

μων στεγάζονται, προσόψεις κτιρίων επεκτείνονται με μόνιμες καΗ μορφή του αιθρίου και τασκευές που δίνουν την αίσθηση οι διαφώτιστες κατασκευές του εφήμερου λόγω διαφάνειας. από γυαλί και αλουμίνιο, Εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία, πολλαπλασιάζουν τον ωφέαποτελούν ελκυστική εμπορική λιμο χώρο τραπεζο-καθισμάτων ιδέα για κτίρια γραφείων και με στόχο το κέρδος. μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Κι ενώ το θέμα της υπερεκμεΜε αυτό τον τρόπο ορίζεται τάλλευσης του δημόσιου χώρου ένας ενδιάμεσος χώρος είναι σοβαρό ζήτημα, η στέγαση μεγάλων ανοιγμάτων είναι ενδιγια κλιματικά ανεκτές αφέρουσα από τεχνική άποψη. δραστηριότητες, όπως Διότι η φιλοξενία πολλών ατόμων κυκλοφορία, αγορά, εκθέσεις. συνεπάγεται ενιαίους χώρους χωρίς κολώνες, μεγάλο ύψος, καθώς και περίπλοκες μηχανολογικές εγκαταστάσεις που τους συνοδεύουν. Η απαίτηση να λειτουργεί ο χώρος και ανοικτός πεΧρήση σε δημόσια κτίρια ριμετρικά ή στην οροφή για να Η μορφή του αιθρίου και οι διεξασφαλίζει προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες, αφώτιστες κατασκευές από γυαλί και αλουμίνιο, αποπροσθέτει ένα βαθμό δυσκολίας στην κατασκευή. Σε τελούν ελκυστική εμπορική ιδέα για κτίρια γραφείων και μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Με αυτό τον τρόαυτές τις περιπτώσεις, συχνά βλέπουμε να υλοποιούνται πο ορίζεται ένας ενδιάμεσος χώρος για κλιματικά ανεκαινοτόμες ιδέες και δαπανηρές κατασκευές που δεν κτές δραστηριότητες, όπως κυκλοφορία, αγορά, εκθέαναφέρονται στον ιδιώτη, οπότε το κόστος είναι πολλαπλάσιο και ανάλογο του είδους της εμπορικής χρήσης. σεις. Δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης επιπλέον χώΠλεονεκτήματα αυτών των κατασκευών είναι η δημιρου για στάση και αναψυχή. Τμήματα εμπορικών δρόουργία χώρου που εμποδίζει το ψύχος, τον άνεμο, τη βροχή, τη μόλυνση και το θόρυβο. Τροποποιεί τη θερμοκρασία και προστατεύει από ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Γίνεται χρήση του φυσικού φωτισμού και μείωση δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, προσοχή πρέπει να δοθεί στον αερισμό, την προστασία από κινδύνους πυρκαγιάς, την αποφυγή υπερθέρμανσης και τη σχέση κόστους κατασκευής υαλοστασίων και δαπανών για τη λειτουργία τους. Το κριτήριο της διαφάνειας παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η αναψυχή συνδυάζεται με τη θέα και την επαφή με τη φύση. Η θερμομόνωση, ο εξαερισμός, ο κλιματισμός και η θέρμανση του κελύφους επιλέγονται με οικονομικά κριτήρια και βάσει ταχύτητας απόδοσης. Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν παίζει πρωτεύοντα ρόλο, αφού οι κλειστές αυτές γυάλινες κατασκευές έχουν έντονη συγκέντρωση πλήθους για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πηγές: • «Αίθρια και γυάλινες βεράντες», Αρ. Καρανικολάου, Περιοδικό «Αλουμίνιο & Σύγχρονες Εφαρμογές», έκδοση 2006. • «Ενεργειακή απόδοση και φωτισμός στα αίθρια», Περιοδικό Sun & Shadow, τεύχος 24/2004 • «Ο βίος εν Ελλάδι είναι ημιυπαίθριος*», Τ. Παπαϊωάννου, Ελευθεροτυπία 19/05/2005

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

81


Συστήματα

EL 7200: Η τεχνολογική εξέλιξη των αιθρίων Το νέο σύστημα EL 7200, αποτελεί την απάντηση της ELVIAL στην επιτακτική ανάγκη του ανθρώπου για ένα περιβάλλον εναρμονισμένο με τη φύση

Η

ELVIAL, αναγνωρίζοντας τις ευεργετικές ιδιότητες του φωτός και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την αισθητική και τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, ανέπτυξε το νέο σύστημα EL 7200 αίθριο. Το σύστημα συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πιστοποιημένη ποιότητα με τη διαχρονική λειτουργικότητα και την αισθητική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε αρχιτεκτονικού σχεδίου.

82

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Το δοκίμιο EL 7200, που πιστοποιήθηκε στις μέγιστες διαστάσεις στο ινστιτούτο ift Rosemheim της Γερμανίας, διαθέτει άριστη δομική συμπεριφορά. Χρησιμοποιώντας διατομές προφίλ και υαλοπίνακες συγκεκριμένων ιδιοτήτων και προδιαγραφών, κάνει δυνατή τη μέγιστη διείσδυση του φωτός στους εσωτερικούς χώρους, λειτουργώντας ως πηγή φυσικού φωτισμού συχνά στην καρδιά του κτηρίου, μειώνοντας τόσο την κατανάλωση ενέργειας όσο και τα ψυκτικά φορτία. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το σύστημα συγκαταλέ-

γονται εκτός από τον περιορισμό των δαπανών θερμότητας και τη μείωση των δαπανών συντήρησης των όψεων ενός κτηρίου που διαφορετικά θα ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων και ευχάριστων εσωτερικών κήπων και η δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ οδών και μεταξύ κτηρίων. Το EL 7200 προκαλεί και ικανοποιεί τη δημιουργικότητα των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών λόγω των απεριορίστων δυνατοτήτων δημιουργίας σχημάτων οροφής και προσόψεων που προσφέρει.


Συστήματα

Σύστημα αιθρίου για διαφώτιστες κατασκευές Ο σύγχρονος κατασκευαστής, με την σειρά EUROPA 7000, συμβάλλει στην υλοποίηση του περιβλήματος ενός περιβαλλοντικά ευαίσθητου κτιρίου συσχετίζοντας τα δεδομένα των εξωτερικών συνθηκών με τα αιτούμενα του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Τ

ο σύστημα «EUROPA 7000» ικανοποιεί την απαίτηση για ιδανικό φωτισμό και αερισμό κάθε οικοδομής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ επιτρέπει την άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Έχει μεγάλες δυνατότητες συνδυασμού, τόσο σε κλασικές όσο και σε μοντέρνες κατασκευές.

84

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε όλες οι κατασκευές να πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτείται από τον αλουμινοκατασκευαστή να διαθέτει ιδιαίτερο μηχανολογικό εξοπλισμό. Με τη χρήση μιας πρέσας γίνονται όλες οι απαραίτητες κατεργασίες στα προφίλ που διευκολύνουν το γρήγορο μοντάρισμα της κατασκευής και διασφαλίζουν τη σωστή απορροή των υδάτων στο εξωτερικό μέρος. Το σύστημα επιτρέπει κατασκευές αιθρίου με επίπεδες ή επικλινείς επιφάνειες από 7.5° έως 90°. Μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών καλύπτει κάθε τύπο κατασκευής του συστήματος. Οι κολώνες του συστήματος με πλάτος 60 mm, διατίθενται σε ύψη των 31,9 mm, 82,3mm, 102,8 mm, 123,3 mm και συνδυάζονται με τραβέρσα πλάτους 60 mm και ύψους 19,3mm ώστε να καλύπτουν μεγάλο εύρος κατασκευαστικών απαιτήσεων. Η κάσα του συστήματος έχει πλάτος 67,2mm και ύψος 90,4mm,

οι διαστάσεις του φύλλου τζαμιού είναι 61,7mm πλάτος και 77,4mm ύψος. Τα καπάκια τζαμιού με πλάτος 60, 70,4, 88,7, 107,2, 123,2, 140,2, 155,6mm και ύψος 8 mm συμβάλλουν και στην διαφορετική αισθητική διαμόρφωση του αιθρίου ανάλογα με την επιλογή. Το καπάκι του παραθύρου οροφής, έχει σταθερό πλάτος 11,8mm και ύψος 71,6mm. Το σύστημα αιθρίων της EUROPA με δυνατότητα παραθύρων οροφής ηλεκτρικού ανοίγματος και με τηλεχειρισμό συμβάλλει ιδανικά στον καθορισμό του χώρου ως κατασκευή τεχνητού περιβάλλοντος όπου αναπτύσσονται οι δράσεις των ανθρώπων, διατηρώντας μια θεμελιώδη αρχή στο σχεδιασμό, δηλαδή τον συνυπολογισμό της θερμικής ενέργειας του ηλίου που εισέρχεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και δημιουργούνται συνθήκες θερμικής άνεσης.


έτοιμο κούφωμα

για αλουμινοκατασκευαστές και εμπόρους

Υπάρχει κρίση... profilgroup 92009

Έχουμε τη λύση προϊόντα ποιοτικά & πιστοποιημένα άμεση παράδοση & εξυπηρέτηση αποφυγή λαθών χαμηλό κόστος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Έκθεση - γραφεία Αθηνών: Έκθεση - γραφεία Λάρισαs: Έργοστάσιο Καρδίτσαs: www.monotherm.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΤΟΙΜΟΥ

ABEE

ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

Πριγκηποννήσων 11-13, ΤΚ 11363 Πολύγωνο Τηλ.: 210_8842494, 210_8840206, Fax: 210_8828439 Βλάστηs 5 & Λαγού, ΤΚ 41222 Λάρισα Τηλ.: 2410_620994, Fax: 2410_620995 8ο χλμ Ε.Ο. Καρδίτσαs - Αθηνών (περιοχή Δέλτα), ΤΚ 43100 Καρδίτσα Τηλ.: 24410_61100 (5. γραμμέs), Fax: 24410_61102

e-mail: mono@otenet.gr


Συστήματα

Μ10800 Skylight Alutherm: Ιδανική λύση για αίθρια Η ALUMIL με πολυετή τεχνογνωσία στα αρχιτεκτονικά προϊόντα αλουμινίου και γνωρίζοντας τις ιδιαιτέρες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, προσφέρει στον επαγγελματία με το Μ10800 Skylight Alutherm ένα μοναδικό σύστημα για την κατασκευή αιθρίων.

Τ

ο Μ10800 Skylight Alutherm της ALUMIL είναι ιδανική λύση για τη δημιουργία πολύεδρων αιθρίων κατασκευών και τελειωμάτων υδρορροών, οι οποίες συνδυάζονται αρμονικά με την υπόλοιπη κατασκευή. Το σύστημα αποτελεί μία λύση υψηλής αισθητικής η οποία επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός στο χώρο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του M10800 Skylight Alutherm είναι: • Πλάτος κολώνας 55 mm. • Θερμοδιακοπή με διπλή υάλωση, από 24 - 50 mm. • Κάλυψη πολλών διαφορετικών εφαρμογών όπως πυραμίδες, ηλιοροφές, κελύφη, επικάλυψη χωροδικτυωμάτων.

86

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

• ∆ιάφορα μεγέθη διατομών, για τη δημιουργία αιθρίων μεγάλων διαστάσεων, χωρίς επιπλέον μηχανική υποστήριξη και στατικά προβλήματα. • Άριστη αντοχή υλικών στο χρόνο χωρίς διαβρώσεις κάτω από τις πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. • Ενσωματωμένο σύστημα απορροής για την αποστράγγιση των υδάτων, το οποίο δημιουργείται από τη συμπύκνωση των υδρατμών. • Άριστη συνεργασία με το σύστημα Μ6 Solar Standard Alutherm, για τη δημιουργία σύνθετων κατασκευών, όπως τα υαλοπετάσματα που καταλήγουν σε αίθριες κατασκευές, θόλους κλπ. • ∆υνατότητα συνδυαστικής χρήσης με την Μ 10880 Sunroof για πτυσσόμενες επεκτάσεις αίθριων.


ΔΙΠΛΟ ΠΡΙΟΝΙ RDL

ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΗΡΙ

ΠΡΙΟΝΙ 550 D

aluminium magazine

ΠΑΓΚΟΣ

ΠΡΙΟΝΙ 670,5

ΔΙΠΛΟΣ LM/2

ΜΕΤΡΑ ΑUTO ROLL - XH - XM

ΧΜ Μηχανικό

ΧΗ Ηλεκτρονικό

ΕΔΡΑ: ΙΡΙΔΟΣ 3, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 173 42 • ΤΗΛ.: 210 99.25.365 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 22990.49335-6 www.hermis.gr • e-mail: info@hermis.gr

ΑUTO ROLL


Συστήματα

Μοναδικές θερμομονωτικές λύσεις Ανάγκες για θερμομόνωση σε ανοιγόμενα και συρόμενα κουφώματα καλύπτονται με τον πλέον βέλτιστο τρόπο από τις αντίστοιχες σειρές υψηλών επιδόσεων T 400 και T 680 της ALUSET. T 400

Η

βιομηχανία αλουμινίου ALUSET, παρακολουθώντας με προσοχή τις τάσεις στη σύγχρονη οικοδομή, διαθέτει μια ευρεία γκάμα θερμομονωτικών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά, έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τις υψηλές προδιαγραφές θερμομόνωσης και την άριστη εφαρμογή, συνεπώς είναι και κατάλληλα για την αντικατάσταση κουφωμάτων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, αντικαθιστώντας τα παλιά κουφώματα που έχουν μονά τζάμια (ξύλινα ή αλουμινίου), με σύγχρονα θερμομονωτικά με διπλά τζάμια, οι απώλειες θερμότητας δύναται να περιοριστούν μέχρι και 33%, μειώνοντας δραστικά το κόστος θέρμανσης. Η ALUSET μεταξύ των συστημάτων που διαθέτει για συρόμενα, διαθέτει και τη σειρά Τ 400, ένα σύστημα για θερμομονωτικά συρόμενα κουφώματα με μηχανισμό ανασήκωσης. Με τα προφίλ της T 400, μπορούν να κατασκευαστούν συρόμενα επάλληλα και χωνευτά όλων των τύπων και διαστάσεων, των 88

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

οποίων τα φύλλα μπορούν να φτάσουν έως τα 200 κιλά. Το παραπάνω δίνει μεγάλες δυνατότητες κατασκευής σε μεγάλα ανοίγματα με τα λιγότερα δυνατόν φύλλα για ανεμπόδιστη θέα. Επίσης, η στεγάνωση με λάστιχα EPDM αντί για βουρτσάκια, προσφέρει υψηλή προστασία από νερό και αέρα, ενώ η συρραφή με γερμανικά πολυαμίδια 20 mm, εγγυάται άριστη λειτουργικότητα και αντοχή, μαζί με την υψηλή θερμομόνωση. Στα συστήματα για ανοιγόμενα, από την μεγάλη γκάμα της εταιρίας ξεχωρίζει η T 680, που αποτελεί την κορυφαία επιλογή της ALUSET για κουφώματα υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά αυτή χρησιμοποιεί γερμανικά πολυαμίδια 24 mm με τα οποία επιτυγχάνονται υψηλές τιμές θερμομόνωσης, διατηρώντας το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Η σειρά διαθέτει προφίλ τα οποία δέχονται κλασικούς μηχανισμούς camera europea καθώς και μηχανισμούς περιμετρικού κλειδώματος, ενώ τα προφίλ εκτός από καμπυλωτή παράγονται και σε ίσια γραμμή. Τα θερμομονωτικά συστήματα της

T 680

ALUSET, ανοιγόμενα και συρόμενα, διατίθενται στην αγορά μετά από δοκιμές σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια. Προσφέρουν υψηλές προδιαγραφές θερμομόνωσης, υδατοστεγάνωσης και αεροπερατότητας, αποτελώντας μια εγγυημένη επιλογή για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ειδικά στη σύγχρονη εποχή, που η εξοικονόμηση ενέργειας διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην καθημερινότητα κάθε ανθρώπου, τα θερμομονωτικά συστήματα της ALUSET, αποτελούν εκ των πλέον αξιόπιστων λύσεων για τη κάλυψη των αναγκών κάθε σπιτιού για αποτελεσματικό περιορισμό των απωλειών θερμότητας.


T 400

ΤΟΜΗ

ΠΡΟΦΙΛ

T 680

ΤΟΜΗ

ΠΡΟΦΙΛ

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

89


Συστήματα

Νέα δεδομένα στη θερμομόνωση Η ύπαρξη ειδικού κυψελωτού πολυαμίδιου 34 mm δίνει τη δυνατότητα στο THERMO PLUS 9400 – ΑΛΠΕΙΣ της ALUSTAR να προσφέρει πολύ υψηλού επιπέδου θερμομόνωση στα ανοιγόμενα κουφώματα.

Σ

την παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού της ενεργειακής σπατάλης και περαιτέρω βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του σύγχρονου ανθρώπου, η εγχώρια βιομηχανία αλουμινίου αναπτύσσει και βελτιώνει συνεχώς λύσεις που στόχο έχουν να περιορίσουν σημαντικά τις θερμικές απώλειες από τα ανοίγματα ενός κτιρίου. Όλα αυτά τα χρόνια, οι ελληνικές εταιρίες αναβαθμίζουν τα προϊόντα τους, βελτιώνοντας σημαντικά τα επίπεδα θερμομόνωσης που δύ90

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

ναται να επιτύχει ένα σύγχρονο κούφωμα αλουμινίου. H ALUSTAR είναι μία εταιρία που συνεχώς εξελίσσει το εύρος των συστημάτων της με νέες προηγμένες λύσεις που εναρμονίζονται με τις προσταγές των σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης. Στην πλούσια γκάμα των θερμομονωτικών λύσεων προστέθηκε η σειρά THERMO PLUS 9400 – ΑΛΠΕΙΣ, η οποία είναι μία τεχνολογικά προηγμένη και αξιόπιστη ανοιγόμενη θερμομονωτική σειρά, σχεδιασμένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης δόμησης για κορυφαία θερμομόνωση. Με δυναμικό ελλειψοειδές design, άριστη ηχομόνωση και απόλυτη ασφάλεια, προηγείται της εποχής της και θέτει νέα δεδομένα. Με κάσα πλάτους 81mm και φύλλο πλάτους 80mm προσφέρει στιβαρότητα στο κούφωμα και αποτελεσματική θερμομόνωση, η οποία οφείλεται στο κυψελωτό πολυαμίδιο 34mm, ενισχυμένο με fiberglass που υπάρχει στην ένωση των προφίλ. Άλλα επίσης ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις επι-

δόσεις του συστήματος και το ξεχωρίζουν, είναι: • Προφίλ κάσας και φύλλου εννέα θαλάμων για επιπλέον ενισχυμένη στιβαρότητα και ασφάλεια. • Δυνατότητα χρήσης μηχανισμού πολλαπλής ασφάλισης Super Safe που κλειδώνει περιμετρικά μέχρι και σε 20 σημεία. • Δυνατότητα τοποθέτησης χειρολαβής και στο δεύτερο φύλλο για μεγαλύτερη εργονομία και ευκολία στη χρήση. • Προηγμένος σχεδιασμός με κρυφές οπές απορροής για καλύτερη αισθητική και λειτουργικότητα. • Ελαστικά από τεχνητό καουτσούκ σε κάθε σημείο επαφής για υψηλές επιδόσεις σε μόνωση και στεγάνωση. • Δυνατότητα διπλής υάλωσης έως 15mm. • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικού χρώματος μέσα έξω για απόλυτη αρμονία με την αρχιτεκτονική του χώρου.


Μετά από πολύχρονη εμπειρία στα κέντρα κατεργασίας προφίλ PVC & ALU η εταιρία Elumatec GmbH παρουσίασε πρόσφατα το νέο μοντέλο της σειράς 600++ για κατεργασία κομμένων προφίλ.

profilgroup 22010

Το μοντέλο SBZ 607-11 δημιουργήθηκε με γνώμονα την τεχνολογία των μεγαλύτερων μοντέλων της σειράς 600++, σε μια οικονομικότερη έκδοση που θα είναι προσιτή για όλα τα κατασκευαστικά.

YÔηٿÛÙËÌ· AıËÓÒÓ: ∫‡ÚÔ˘ 31, 141 22 ¶·Ï·Èfi ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Tel.: +30 210/28.15.786, 28.15.754 , Fax: +30 210/2815028 e-mail: athens@elumatec.gr

Elumatec Hellas E.¶.E: 6Ô ¯ÏÌ. ÷ÚÈÏ¿Ô˘ £¤ÚÌ˘, 570 01, ∆.£. 60165 £ÂÛ/Ó›ÎË Tel.: +30 2310/327.240 (3 ÁÚ·Ì̤˜), Fax: +30 2310/327242, http://www.elumatec.gr, e-mail: info@elumatec.gr


Συστήματα

Νέο σύστημα φυσαρμόνικας PA 460 Ιδανική λύση για την κάλυψη των απαιτήσεων σε μεγάλα ανοίγματα χώρων όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, καφετέριες κ.λπ. αποτελεί το σύστημα PA 460 της ALUMINCO που συνδυάζει υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα και ευκολία κατασκευής.

Η

ALUMINCO παρουσιάζει ένα νέο ανοιγόμενο σύστημα για κουφώματα αλουμινίου με σύγχρονες προδιαγραφές, προσεγμένο σχεδιασμό και άριστη ποιότητα. Το σύστημα φυσαρμόνικας PA 460 σχεδιάστηκε για να κα-

92

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

λύψει ανάγκες χώρων που απαιτούν μεγάλα ανοίγματα και που συναντώνται ολοένα και πιο συχνά στις σύγχρονες επαγγελματικές κατασκευές, όπως σε εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες κ.α. Οι ειδικές κατασκευές ανοιγομένων κουφωμάτων (τύπου φυσαρμόνικα), είναι ιδανικές επιλογές για την εύκολη σύνδεση και το διαχωρισμό δύο χώρων. Τα φύλλα του PA 460 μαζεύονται με τρόπο ώστε να μην καταλαμβάνουν χώρο αλλά αντιθέτως ανοίγουν και σύρονται προς μία πλευρά, όπου και στέκονται διπλωμένα. Τα ειδικά λάστιχα σφραγίζουν το κούφωμα καθέτως, ενώ στο πάνω μέρος τοποθετείται ειδικό προφίλ με υποδοχές για βούρτσες στεγάνωσης. Το συγκεκριμένο προφίλ επιδέχεται ειδική κατεργασία για να περνά ο σύρτης, ενώ ειδικός μεντεσές ενώνει το κούφωμα στο κέντρο. Επιπρόσθετα ειδικό ράουλο με ενσωματωμένο μεντεσέ ολισθαίνει μέσα στον οδηγό στήριξης και στον

οδηγό ευθυγράμμισης, ο οποίος φέρει ειδικές θέσεις για βούρτσες, που αποτρέπουν την επικάθηση ξένων σωματιδίων. Η σειρά ΡΑ 460 διαθέτει προφίλ που επιδέχεται λάστιχο στεγάνωσης για όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες ενέργειας. Το νέο ανοιγόμενο σύστημα της ALUMINCO μειώνει το χρόνο κατασκευής και διευκολύνει τον επαγγελματία αφού προφέρει απλούστερη κατασκευή, με λιγότερες κατεργασίες που μπορούν να γίνουν σε μία πρέσσα. Η επιλογή των εξαρτημάτων έχει γίνει με κριτήριο την υψηλή ποιότητα και την εξασφάλιση της απόλυτης εναρμόνισης και εφαρμογής με το σύστημα. Το ΡΑ 460 φέρει την ποιοτική σφραγίδα της ALUMINCO, η οποία με τη μακροχρόνια εμπειρία της στο χώρο, υπογράφει για ένα τελικό αποτέλεσμα που διευκολύνει τον επαγγελματία στην κατασκευή και εντυπωσιάζει τον τελικό χρήστη χάρη στην υψηλή αισθητική και απαράμιλλη λειτουργικότητά του.


piliouras - 210/5764918

Ρολά - γκαραζόπορτες

Λ. Τατοΐoυ 236 Αχαρναί, Τηλ.: 210-62.52.296 - 62.52.229, 62.09.741 Fax: 210/62.52.051 www.teamroll.gr / e-mail: roukis@teamroll.gr


Νομοθεσία

Σήμανση CE Επιγραμματικά και απλά Μια συνοπτική παρουσίαση της νομικής αυτής υποχρέωσης για τα κουφώματα.

Της Πηνελόπης Λεονταρά

Έ

χουν αναλωθεί πολλές ώρες μελέτης και συζήτησης γύρω από τις απαιτήσεις που έχει ο Νόμος από τον κατασκευαστή κουφωμάτων αναφορικά με την Σήμανση CE. Παρ’ όλα αυτά, εστιάζοντας στα επιμέρους θέματα, έχει χαθεί για πολλούς η γενική εικόνα. Μια επιγραμματική λοιπόν παρουσίαση της κείμενης νομοθεσίας – παραβλέποντας τις λεπτομέρειες – πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην βέλτιστη κατανόηση της έννοιας και των απαιτήσεων για την Σήμανση CE στα κουφώματα, που ισχύει πλέον από 1ης Φεβρουαρίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός Ο σκοπός της Σήμανσης CE είναι η διαφάνεια σε ότι αφορά στις επιδόσεις του κουφώματος για την προστασία του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή: η αντίληψη επομένως ότι γνωρίζει ο κατασκευαστής αυτό που πουλά και αυτό που παράγει – και για την αγορά – αυτό που αγοράζει.

Εφαρμογή Η Σήμανση CE αφορά πόρτες και παράθυρα, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα αναφοράς: ΕΝ 14351-1: Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού. Αυτό το πρότυπο θα ολοκληρωθεί με το 2ο και 3ο μέρος που βρίσκονται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσής τους (pr EN 14351-2: Eσωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού και pr EN 14351-3: Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού). Όμως προς το παρόν, αναφερόμαστε μόνο στο πρότυπο αναφοράς ΕΝ 14351-1.

Δεν είναι σήμα προέλευσης ή ποιότητας • Η Σήμανση CE δεν είναι σήμα προέλευσης, ούτε σήμα ποιότητας. • Η Σήμανση CE είναι η δήλωση πιστότητας στα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων που δηλώνονται από τον κατασκευαστή κουφωμάτων. 94

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Ισχύς Όλα τα κουφώματα που παράγονται και πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν την Σήμανση CE υποχρεωτικά από την 1η Φεβρουαρίου 2010, ενώ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010 ήταν προαιρετική. Ένα κούφωμα με την Σήμανση CE είναι: • Συμμορφούμενο με την Οδηγία Δομικών Προϊόντων CEE 89/106 (CPD) και με το σχετικό κατευθυντήριο έγγραφο (Guidance paper) M. • Ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου αναφοράς ΕΝ 14351-1.

Σήμανση των κουφωμάτων Στην «ετικέτα» πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και οι επιδόσεις του προϊόντος, «όπως αυτό περιγράφεται στο ΕΝ 14351-1» και επομένως να τεκμηριώνει ότι το τελικό προϊόν ικανοποιεί προκαθορισμένες απαιτήσεις και έχει συγκεκριμένες δηλωμένες επιδόσεις, για τις οποίες ο κατασκευαστής του κουφώματος έχει την πλήρη ευθύνη. Οι «ετικέτες» μπορεί να τοποθετούνται επάνω στο κούφωμα, ή στην συσκευασία του ή ακόμη και να είναι ως συνοδευτικό έγγραφο του κουφώματος. Εκτός από την «ετικέτα», ο κατασκευαστής πρέπει να δίνει στον τελικό χρήστη και την Δήλωση Συμμόρφωσης – όπου αναφέρεται ότι το κούφωμα συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις οδηγίες αναφοράς.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις Ο κατασκευαστής του κουφώματος, για να έχει το δικαίωμα εναπόθεση της Σήμανσης CE, θα πρέπει να έχει: • ΑΔΤ – Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ). Τα αποτελέσμα-


τα των δοκιμών (έκθεση δοκιμής) που έχουν γίνει σε κούφωμα – δείγμα σε κοινοποιημένο εργαστήριο και δηλώνουν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του κουφώματος. • Έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (FPC). Συγκεκριμένο σχέδιο ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας (FPC) ώστε να εγγυάται την συμμόρφωση όλων των κουφωμάτων που παράγει με τα δηλωμένα χαρακτηριστικά των δοκιμών και τις επαληθεύσεις των υπολογισμών του κοινοποιημένου εργαστηρίου.

Απαιτήσεις Χαρακτηριστικά επιδόσεων ενός κουφώματος. Τα δηλωμένα χαρακτηριστικά ενός κουφώματος μπορούν να είναι 4 τύπων: • Γενικές υποχρεωτικές απαιτήσεις • Ειδικές υποχρεωτικές απαιτήσεις • Γενικές προαιρετικές απαιτήσεις • Ειδικές προαιρετικές απαιτήσεις

Γενικές υποχρεωτικές απαιτήσεις • • • • •

Αντίσταση στην ανεμοπίεση (ΕΛΟΤ EN 12211) Υδατοστεγανότητα (ΕΛΟΤ EN 1027) Διαπερατότητα αέρα (ΕΛΟΤ EN 1026) Ηχομονωτική ικανότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 14351) Θερμομoνωτική ικανότητα (ΕΛΟΤ EN 12412.02, ΕΛΟΤ EN ISO 10077.02) • Οπτικές και θερμικές ιδιότητες των υαλοπινάκων • Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας (ΕΝ 14609/ΕΝ 948 ή με υπολογιστικές μεθόδους). Στην κατασκευή των κουφωμάτων, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ουσίες και υλικά δυνητικά επιβλαβή για την υγεία και τα προαναφερθέντα πρότυπα ταξινομούν τους τρόπους των δοκιμών και την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων. Σημείωση: Μέχρι τώρα το ελληνικό κράτος δεν έχει νομοθετήσει για τον αριθμό των υποχρεωτικών απαιτήσεων που υιοθετεί, οπότε θεωρητικά υιοθετούνται στο σύνολό τους.

Ειδικές υποχρεωτικές απαιτήσεις • Αντοχή σε φορτίο χιονιού (φεγγίτες, παράθυρα στέγης)

• Αντοχή σε κρούση (όπου απαιτείται από την εθνική νομοθεσία)

Γενικές προαιρετικές απαιτήσεις • • • • • •

Αντοχή στην παραβίαση Αντοχή σε σφαίρες Αντοχή σε εκρήξεις Μηχανική αντίσταση Μηχανική ανθεκτικότητα Καταπόνηση χειρισμού

Μέχρι τώρα το ελληνικό κράτος δεν έχει νομοθετήσει για τον αριθμό των υποχρεωτικών απαιτήσεων που υιοθετεί, οπότε θεωρητικά υιοθετούνται στο σύνολό τους.

Ειδικές προαιρετικές απαιτήσεις • Αερισμός (αν υπάρχουν διατάξεις αερισμού) • Επιπεδότητα των φύλλων

Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ITT) Ο κατασκευαστής μπορεί να προμηθευτεί τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων των αρχικών δοκιμών τύπου του κουφώματος – δείγμα με τρεις τρόπους: 1. Κάνοντας ο ίδιος δοκιμές σε κοινοποιημένο εργαστήριο και επιλέγοντας την τυπολογία και τις διαστάσεις του κουφώματος – δείγμα. Είναι εφικτή η υλοποίηση δοκιμών σε μια τυπολογία κουφώματος που τα αποτελέσματα καλύπτουν και άλλες τυπολογίες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 14351 –1 Προσάρτημα F.1, τα αποτελέσματα των δοκιμών ενός ανοιγοανακλινομένου κουφώματος καλύπτουν και τις τυπολογίες του σταθερού κουφώματος, του μονόφυλλου ανοιγομένου, του ανοιγοανακλινομένου, του ανακλινμένου και του προβαλλομένου. 2. Με χρήση διαδοχικών αρχικών δοκιμών τύπου (cascading ITT). Οι δοκιμές γίνονται από κάποιον προμηθευτή (εταιρεία διέλασης, εξαρτημάτων, εμπορική ή άλλο) με δικά του έξοδα και δική του επιλογή τυπολογίας και διαστάσεων του κουφώματος – δείγμα. Παραχωρεί τις εκθέσεις δοκιμών στον κατασκευαστή μέσω ενός συμβολαίου στο οποίο επισυνάπτονται: a. οι λεπτομερείς οδηγίες κατασκευής του κουφώματος για την διασφάλιση της επαναληψιμότητα των επιδόσεων, Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

95


Νομοθεσία λαιο μεταξύ του προμηθευτή και του ιδίου αν κάνει χρήση του δικαιώματος των διαδοχικών αρχικών δοκιμών τύπου, • μια γραπτή περιγραφή της διαδικασίας του ελέγχου των υλικών, των διαδικασιών της κατάστασης των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιεί σε χρονικά διαστήματα που καθορίζει ο ίδιος, • γραπτές διαδικασίες για την διαχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται, • την διατήρηση για 5 χρόνια της τεκμηρίωσης για τις παραδοθείσες παραγγελίες, ενώ για τις εκθέσεις των αρχικών δοκιμών τύπου μέχρι τότε που κατασκευάζονται οι τυπολογίες των κουφωμάτων που καλύπτονται. Αν ο κατασκευαστής διαθέτει ISO 9000 ή μεταγενέστερο ή πιστοποίηση SEKA – Q. SYSTEM, ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας που προβλέπει, είναι συμμορφούμενος με όσα απαιτούνται για την Σήμανση CE.

Αντικατάσταση εξαρτημάτων

b. τα όρια για την χρήση των αποτελεσμάτων που αφορούν τις διαστάσεις, τα υλικά και την σύνθεση του κουφώματος, c. τους ελέγχους, τα σχέδια και τους κωδικούς των υλικών και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Ο κατασκευαστής μπορεί να υπογράψει περισσότερα του ενός συμβολαίου με διάφορους προμηθευτές και να κάνει χρήση του δικαιώματος των αρχικών δοκιμών τύπου. 3. Με χρήση διαμοιρασμένων αποτελεσμάτων αρχικών δοκιμών τύπου (shared ITT). Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί αποτελέσματα από αρχικές δοκιμές τύπου που έγιναν από κάποιον άλλο και μοιράζεται το κόστος των Αρχικών Δοκιμών Τύπου και την μεθοδολογία κατασκευής (υλικά και διαδικασίες). Συνήθως εφαρμόζεται από κατασκευαστές που έχουν περισσότερα από ένα κατασκευαστικό ή μεταξύ κατασκευαστών με όμοια παραγωγή που συμπράττουν για τον διαμοιρασμό του κόστους.

Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας (FPC) Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας είναι το σύστημα με το οποίο ο κατασκευαστής δηλώνει και εγγυάται την ομοιογένεια της παραγωγής του και την διατήρηση σε βάθος χρόνου των επιδόσεων που είχε το κούφωμα – δείγμα που υποβλήθηκε σε δοκιμή. Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας είναι αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή και δεν απαιτούνται εξακριβώσεις από κανέναν φορέα. Πρέπει δε να περιλαμβάνει: • τα έγγραφα που δηλώνουν τα αποτελέσματα των Αρχικών Δοκιμών Τύπου (εκθέσεις μετρήσεων), • τα συνημμένα έγγραφα που συνοδεύουν το συμβό96

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Το πρότυπο ΕΝ 14351-1 προβλέπει την δυνατότητα χρήσης εξαρτημάτων διαφορετικών από αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις αρχικές δοκιμές τύπου, χωρίς να χρειάζεται η επανάληψη των δοκιμών, αρκεί να έχουν επιδόσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες των εξαρτημάτων που είχαν χρησιμοποιηθεί στο κούφωμα – δείγμα (αρχή της «λειτουργικής ισοδυναμίας»). Στην περίπτωση της λειτουργικής ισοδυναμίας δεν χρειάζεται να επαναληφθούν οι αρχικές δοκιμές τύπου. Η λειτουργική ισοδυναμία του κουφώματος επιτυγχάνεται με εξαρτήματα που, μετά από τις δοκιμές βάση των αντιστοίχων προτύπων, δείχνουν να έχουν λειτουργικές επιδόσεις ίδιες ή ανώτερες από εκείνες που είχαν τα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν. Η αξιολόγηση της λειτουργικής ισοδυναμίας γίνεται υπό την ευθύνη του κατασκευαστή που θα πρέπει να ενσωματώσει στον έλεγχο της παραγωγικής του διαδικασίας την τεκμηρίωση που σχετίζεται με τα εξαρτήματα που έχει αντικαταστήσει (κωδικούς, προϊόντα, οδηγίες μονταρίσματος, εκθέσεις δοκιμών κ.λ.π) και θα μπορεί να συνεχίσει να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων των Αρχικών Δοκιμών Τύπου και να εναποθέτει την Σήμανση CE στο τελικό προϊόν.

Ευθύνη του κατασκευαστή Η ευθύνη για την ορθή εναπόθεση της Σήμανσης CE, είναι σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά του κατασκευαστή κουφωμάτων. Είναι λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωμένος να δίνει στον τελικό χρήστη την δήλωση συμμόρφωσης CE για τα κουφώματα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι ο ίδιος και τοποθετητής, θα πρέπει να συντάξει και να δώσει στο συνεργείο τοποθέτησης οδηγίες για την σωστή τοποθέτηση.


ρι κή

τι

μ ες

ς

• ∆ιαθέσιµες όλες οι σειρές της Αlumil • Stock λευκού χρώµατος µε επιφανειακή κατεργασία Seaside class (παραθαλάσσια κλάση) • Σήτες - ρολά - πάνελ - φύλλα J-BOND • Πολυκαρµπονικά

Πανελλαδική κάλυψη πωλήσεων µε ταχύτατες παραδόσεις σε όλα τα χρώµατα ξύλου και RAL

Tώρα διαθέτουµε και προφίλ κάσας δικής µας σχεδίασης, που συνδυάζεται µε τη σειρά Μ9400 της ΑLUMIL και σήτα ανοιγόµενης, κάθετης ή οριζόντιας κίνησης

γκάµα  Πλήρης γνήσιων εξαρτηµάτων

Κωδ. Κάσας: KT-013 ∆ιατίθενται οι νέες σειρές της ALUMIL 20000-20500 περιµετρικού κλειδώµατος και η συρόµενη θερµοµονωτική σειρά S400

®

M20000 Apollo Alutherm

S400 Premier Alutherm

Π. & Α. ΚΟΤΑΡΙ∆ΗΣ A.E.E. Τεγέας 3 & Αγ. Θεολόγου 14, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 5736888, 5730196, 5746660, Fax: 210 5710266 www.kotaridis.gr • e-mail: info@kotaridis.gr

piliouras - 210/5764918

υπερχονδ


Νομοθεσία

Η σήμανση

στα κουφώματα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Η σήμανση

στα κουφώματα

Βήμα προς βήμα η εφαρμογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ Η Νομοθεσία, το Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC), παραδείγματα εφαρμογής.

Περιλαμβάνεται και η προδιαγραφή

Ειδική έκδοση του περιοδικού

Παράθυρο στο μέλλον

Ένα πολύτιμο τεχνικό εγχειρίδιο – εργαλείο για τον επαγγελματία κατασκευαστή κουφωμάτων αποτελεί η έκδοση «Η σήμανση CE στα κουφώματα – βήμα προς βήμα», που εκδόθηκε από το περιοδικό “Aluminium Magazine”, μέσα από την οποία παρουσιάζονται αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής με παραδείγματα και πίνακες, η σχετική Νομοθεσία, το Σύστημα Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC), έντυπα εφαρμογής. Περιλαμβάνει ακόμη τις προδιαγραφές του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας Παραγωγής και Τοποθέτησης SEKA-Q. System 2:2007 του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου (ΣΕΚΑ) και τις απαιτήσεις που το διέπουν.

Σκοπός του περιοδικού μας, μέσω της έκδοσης αυτής, είναι να ενημερώσει τους συνδρομητές και αναγνώστες του για την σχετική νομοθεσία και τις διαδικασίες που αφορούν τη Σήμανση CE στα κουφώματα, όπως αναφέρονται στην οδηγία 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών) και η οποία είναι πλέον υποχρεωτική. Παρακάτω, παρουσιάζουμε ένα απόσπασμα από το εγχειρίδιο αυτό, όπου αναφέρεται η διαδικασία του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC) που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει ένας κατασκευαστής κουφωμάτων στη παραγωγή των προϊόντων του, με την ισχύ της σήμανσης CE, καθώς και ένα παράδειγμα εφαρμογής.

Το σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) ∆ιαδικασίες – Παράδειγμα εφαρμογής Απόσπασμα από την ειδική έκδοση του περιοδικού μας «Η σήμανση CE στα κουφώματα». Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται η διαδικασία του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC) που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει ένας κατασκευαστής κουφωμάτων στη παραγωγή των προϊόντων του, με την ισχύ της σήμανσης CE.

Ο

ι απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εναπόθεση της Σήμανσης CE στα κουφώματα, δεν είναι τόσο δύσκολη όσο μπορεί αρχικά να φαίνεται. Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής κουφωμάτων που θέλει να εναρμονιστεί με την Νομοθεσία και επιλέγει το Σύστημα Βεβαίωσης της Πιστότητας 3, που είναι και το και το πιο απλό, τι πρέπει να κάνει; Το πιο σημαντικό βήμα είναι η δημιουργία ενός συστήματος Ελέγχου Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC) δηλαδή στο κατασκευαστικό του εργαστήριο, που να εγγυάται τόσο την μεταφορά των απο-

Πως θα το αποκτήσετε Το εγχειρίδιο που περιλαμβάνει και CD με έτοιμες φόρμες για τη σωστή οργάνωση και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, διατίθεται σαν δώρο στους συνδρομητές μας που ανανεώνουν την συνδρομή τους, ή σε αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά συνδρομητές.

Ειδική

Η

έκδοση

η σήμανσ

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

υφώ στα κο

ματα

έντυπα μες και ιμες φόρ ασίας δικ ξεργάσ και επε αγωγικής δια έτοιμες παρ μβάνει ση της οργάνω για την

,

Περιλα

Πληροφορίες, τηλ. 210.2112040, 210.2116.143.

98

οδικού του περι

τελεσμάτων των μετρήσεων των Αρχικών ∆οκιμών Τύπου (ITΤ) στο σύνολο της παραγωγής, όσο και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Η βασική αρχή ενός τέτοιου είδους συστήματος είναι «γράφω ότι κάνω». Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος ελέγχου, περιλαμβάνει την δέσμευση για την τήρηση ενός συστήματος ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας που επεξηγεί γιατί δημιουργείται, περιγράφει τους στόχους του, καταγράφει τις διαδικασίες ελέγχου σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή των υλικών έως τον τελικό έλεγχο στο προϊόν, τις διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται, αναθέτει υπευθυνότητες και αρμοδιότητες σε προσωπικό που διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και η οποία διασφαλίζεται από την διοίκηση και περιλαμβάνει τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς. Θα πρέπει βέβαια ρητά να τονιστεί, ότι οι κανόνες για την σήμανση CE δεν απαιτούν από τον κατασκευαστή να είναι πιστοποιημένος με Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001. Αν φυσικά διαθέτει σύστημα ISO 9001, τότε καλύπτει εξ’ ορισμού την απαίτηση του FPC.

Παράθυρο

στο μέλ

λον

Οδηγός για την σύνταξη εγχειριδίου Ελέγχου Παραγωγικής ∆ιαδικασίας Οι σελίδες που ακολουθουν δεν αποτελούν ένα αυτούσιο εγχειρίδιο Ελέγχου Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC), με την έννοια ότι


δεν εμπεριέχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα αλλά ένα ελάχιστο στάνταρντ, εμπλουτισμένο με προτάσεις και παραδείγματα ως οδηγός για την εγκατάσταση ενός συστήματος FPC. Το μοντέλο που προτείνεται στις ακόλουθες σελίδες, είναι μια δομή που μπορεί να υιοθετηθεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των κατασκευαστών του κλάδου, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τα παραγόμενα προϊόντα σύμφωνα με την Οδηγία 89/106/CE. Η σύνταξη του παραδείγματος ξεκινά από την βασική αρχιτεκτονική δομή των στοιχείων του FPC, όπως αυτή αναφέρεται στα Εναρμονισμένα Πρότυπα. Η προσπάθεια εντοπίζεται σε μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση των στοιχείων που συνθέτουν και απαιτούνται από το FPC. Είναι στην επιλογή του υπευθύνου εφαρμογής του FPC να επιλέξει τι θα κρατήσει από το παράδειγμά μας, τι θα προσθέσει ή θα διαφοροποιήσει.

γίας της εταιρείας για την κατασκευή και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις που εμπεριέχονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς. Οι τεχνικοί κατάλογοι των παραγωγών των προφίλ (διελάσεων) είναι αναπόσπαστο κομμάτι του FPC και πρέπει να εμπεριέχουν: διαστάσεις, υλικό, εξαρτήματα και τρόπους συναρμολόγησης για την κατασκευή των διαφόρων τυπολογιών κουφωμάτων, με χαρακτηριστικά επιδόσεων κατάλληλα για την έκδοση της ∆ήλωσης Συμμόρφωσης με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, μέσω της χρήσης των αποτελεσμάτων των δοκιμών που παραχωρούνται με συμβάσεις. 2. Πεδίο εφαρμογής. Ένα σύστημα FPC εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλες τις τυπολογίες των κουφωμάτων που παράγονται. Η διαδικασία της τοποθέτησης των κουφωμάτων δεν απαιτείται από το CE και δεν διαχειρίζεται από το συκεκριμένο σύστημα. Το κενό αυτό – όπως προαναφέρθηκε – καλύπτεται από το SEKA - Q.System 2:2007.

Έλεγχος Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC) 1. Σκοπός του FPC. 2. Πεδίο εφαρμογής. 3. Ευθύνη εφαρμογής. 4. Κανονιστικές και νομοθετικές αναφορές. 5. Παράδειγμα εφαρμογής FPC, βήμα προς βήμα. 6. Εναπόθεση της σήμανσης και συνοδευτικά έγγραφα.

3. Ευθύνη εφαρμογής. Ο κατασκευαστής ή όποιον έχει ορίσει υπεύθυνο για το FPC, έχει την ευθύνη να διαπιστώνει ότι: το κούφωμα συμμορφώνεται με την Οδηγία 89/106 και έχει παραχθεί με την χρήση υλικών, εξαρτημάτων και τρόπο συναρμολόγησης ακριβώς ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του κουφώματος – δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τις δοκιμές, ανεξαρτήτως αν τις έχει κάνει ο ίδιος ή ο παραγωγός / σχεδιαστής του συστήματος.

1. Σκοπός του Ελέγχου Παραγωγικής ∆ιαδικασίας. Το FPC περιγράφει με λεπτομέρειες όλους τους τρόπους λειτουρ-

Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στην έκδοση Στις 116 σελίδες της έκδοσης περιλαμβάνονται τα παρακάτω θεματικά κεφάλαια: • Σχετική Νομοθεσία: Ερωτήματα και απαντήσεις • Η διαδικασία εναπόθεσης της Σήμανσης CE

ȈIJȠȚȤİȓĮ İIJĮȚȡȓĮȢ

• Συστήματα αξιολόγησης • Ο Έλεγχος της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (F.P.C.) • Οδηγός για την σύνταξη εγχειριδίου Ελέγχου της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας • Παραδείγματα εφαρμογής • Χρησιμοποιούμε έντυπα

ǼȃȉȊȆȅ 6

_______________________________

• Λεξικό όρων • Προδιαγραφή Σήματος Ποιότητας SEKA – Q.System 2:2007 Περιλαμβάνονται επίσης, φόρμες εντύπων εργασίας, έτοιμες για επεξεργασία και χρήση από τον κατασκευαστή.

ȈIJȠȚȤİȓĮ İIJĮȚȡȓĮȢ

ǼȃȉȊȆȅ 8

_______________________________

Η σήμανση CE στα κουφώματα

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

ALPHA SYSTEMS ΕΠΕ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ

ǼȃȉȊȆȅ ǼȁǼīȋȅȊ ȀǹȉǼȇīǹȈǿȍȃ

ǼȃȉȊȆȅ ǼȁǼīȋȅȊ ǹǯ Ȋȁȍȃ (ǼǿȈǼȇȋȅȂǼȃȍȃ) ǾµİȡȠµȘȞȓĮ

ȆȡȠµȘșİȣIJȒȢ

ǹȡȚș. ȆĮȡĮȖȖİȜȓĮȢ

ȆĮȡĮıIJĮIJȚțȩ

1 Η παραγγελία του πελάτη προχωράει στην παραγωγή Γίνεται έλεγχος αν έχει γίνει παραλαβή των α’ υλών • Εάν ναι, τότε η παραγγελία προχωράει στην παραγωγή.

ǼȁǼīȋȅȈ Ȇȇȅĭǿȁ ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ ȀĮIJȐ IJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ (įİȚȖµĮIJȠȜȘʌIJȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ)

ȈȣµµȠȡijȫȞİIJĮȚ

ǻİȞ ıȣµµȠȡijȫȞİIJĮȚ

ȆȠıȩIJȘIJĮ ʌȡȠijȓȜ ıİ IJݵȐȤȚĮ, µȒțȘ țĮȚ ĮȞIJȚıIJȠȓȤȘıȘ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮȢ DzȜİȖȤȠȢ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮȢ

Μέτρα κοπής

4 Κοπή τεµαχίων Η κοπή των τεµαχίων γίνεται στο πριόνι και ο χειριστής ελέγχει πρώτα αν υπάρχουν ρετάλια

DzȜİȖȤȠȢ ȠȡșȩIJȘIJĮȢ ȤȡȫµĮIJȠȢ

• Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ρετάλια στις ζητούµενες διαστάσεις, τότε τα τεµάχια κόβονται από καινούργια βέργα.

ȆȠȚȩIJȘIJĮ ȕĮijȒȢ, İțįȠȡȑȢ, ȤIJȣʌȒµĮIJĮ, µʌȚµʌȓțȚĮ

ȈȣµµȠȡijȫȞİIJĮȚ

• Εάν η βέργα (π.χ. 6µετρο προφίλ) δίνει στο τελείωµά του ρετάλι 40-50 cm, τότε είναι καλύτερα να µην κοπεί το τελευταίο τεµάχιο από αυτή την βέργα.

Οι βέργες ή τα ρετάλια που έχουν επιλεγθεί για κοπή, ελέγχονται για τυχόν ελαττώµατα (γρατσουνιές, µπιµπίκια, χτυπήµατα, στραβώµατα).

ǼȁǼīȋȅȈ ǼȄǹȇȉǾȂǹȉȍȃ ǻİȞ ıȣµµȠȡijȫȞİIJĮȚ

ȆȠıȩIJȘIJĮ & ĮȞIJȚıIJȠȓȤȘıȘ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮȢ

• Εάν δεν έχουν, τότε ο χειριστής κόβει τα τεµάχια στις ζητούµενες διαστάσεις.

• Εάν έχουν, τότε ο χειριστής ενηµερώνει για να καταχωρηθεί στο «Έντυπο Μη Συµµόρφωσης».

Ο χειριστής ελέγχει εάν οι διαστάσεις των κοµµένων τεµαχίων είναι σωστές (± 0,5 mm)

ȆȠȚȩIJȘIJĮ, ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ țĮIJĮȜȜȘȜȩIJȘIJĮ İȟĮȡIJȘµȐIJȦȞ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ (ȜȠȚʌȐ İȟĮȡIJȒµĮIJĮ)

ȇȅȁǹ ȊǹȁȅȆǿȃǹȀǼȈ ȀĮIJȐ IJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ (įİȚȖµĮIJȠȜȘʌIJȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ)

3

Τα µέτρα κοπής – µήκος/φάλτσα - υπολογίζονται από τον υπολογιστή ή τον υπεύθυνο παραγωγής.

DzȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ ȕȑȡȖĮȢ ʌȡȠijȓȜ

ȀĮIJȐ IJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ (įİȚȖµĮIJȠȜȘʌIJȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ)

• Εάν όχι, τότε ο υπεύθυνος δεν δέχεται την εντολή παραγωγής και ενηµερώνει.

2 Μέτρα Τζαµιών Τα µέτρα των τζαµιών ελέγχονται αν είναι «ορθογώνιο», υπολογίζονται και γίνεται η παραγγελία τους.

ȈǾȉǼȈ

ȈȣµµȠȡijȫȞİIJĮȚ

______________ ǻİȞ ıȣµµȠȡijȫȞİIJĮȚ

ǻȚĮıIJȐıİȚȢ, țĮIJĮȞȠµȒ & ȠȡșȩIJȘIJĮ ȣȜȚțȫȞ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ µİ ĮȣIJȑȢ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮȢ

• Εάν ναι, τότε ταυτοποιεί κάθε τεµάχιο µε τα ακόλουθα: 9 Αρ. Εντολής Παραγωγής, 9 Αρ. Κατασκευής, 9 Διάσταση Τεµαχίου. Όταν πρόκειται για τεµάχιο που είναι κάθετο, τότε ο αριθµός αναγράφεται κοντά στο πάνω άκρο. Όταν πρόκειται για οριζόντιο τεµάχιο, τότε ο αριθµός αναγράφεται στο κέντρο.

• Εάν όχι, τότε ο χειριστής ενηµερώνει για να καταχωρηθεί το πρόβληµα στο «Έντυπο Μη Συµµόρφωσης» και να γίνει η διακρίβωσή του.

5 Μεταφορά και έλεγχος τεµαχίων Τα ταυτοποιηµένα τεµάχια µεταφέρονται στο πάγκο συναρµολόγησης όπου ελέγχονται οι διαστάσεις για τυχόν ελαττώµατα (γρατσουνιές, µπιµπίκια, χτυπήµατα, στραβώµατα). • Εάν περάσουν τον έλεγχο, τότε προχωράει η • Εάν δεν περάσουν τον έλεγχο, τότε καταχωρείται το συναρµολόγησή τους. πρόβληµα στο «Έντυπο Μη Συµµόρφωσης».

ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ İȜȑȖȤȠȣ:

ȆĮȡĮIJȘȡȒıİȚȢ

DzȜİȖȤȠȚ ʌȡȚȞ IJȠ µȠȞIJȐȡȚıµĮ IJȠȣ țȠȣijȫµĮIJȠȢ 3.1 ȉĮ țȠµµȑȞĮ ʌȡȠijȓȜ ʌȡȚȞ IJȘȞ ıȣȞĮȡµȠȜȩȖȘıȘ

3.2 ȈȣȞĮȡµȠȜȩȖȘıȘ țȐıĮȢ țĮȚ ʌȜĮȚıȓȦȞ ijȪȜȜȦȞ

ȂȑIJȡȘıȘ, ȑȜİȖȤȠȢ IJȦȞ ȐțȡȦȞ, įȚȩȡșȦıȘ µȚțȡȠİȜĮIJIJȦµȐIJȦȞ

DzȜİȖȤȠȢ IJȦȞ İȟȦIJİȡȚțȫȞ įȚĮıIJȐıİȦȞ

ǼȜȑȖȤșȘțĮȞ IJݵ. ȈȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ. ȂȘ ıȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ.

ǼȜȑȖȤșȘțĮȞ IJݵ. ȈȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ. ȂȘ ıȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ.

3.3 ǼʌȚijĮȞİȚĮțȒ țĮIJİȡȖĮıȓĮ ǼȟĮțȡȓȕȦıȘ ĮȞȣʌĮȡȟȓĮȢ İʌȚijĮȞİȚĮțȫȞ İȜĮIJIJȦµȐIJȦȞ ǼȜȑȖȤșȘțĮȞ IJݵ. ȈȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ. ȂȘ ıȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ.

3.4 ȀĮIJĮıțİȣȒ ȠʌȫȞ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ & ĮİȡȚıµȠȪ

3.5 ȈȣȞĮȡµȠȜȩȖȘıȘ İȟĮȡIJȘµȐIJȦȞ

3.6 ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ ȜȐıIJȚȤȦȞ

ǼȟĮțȡȓȕȦıȘ ȩIJȚ ȑȖȚȞĮȞ ȕȐıȘ ıȤİįȓȠȣ

ǼʌĮȜȒșİȣıȘ ȩIJȚ IJȠʌȠșİIJȒșȘțĮȞ ıȦıIJȐ, ȑȜİȖȤȠȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣ µȘȤĮȞȚıµȠȪ țȓȞȘıȘȢ

DzȜİȖȤȠȢ IJȦȞ ȖȦȞȚĮțȫȞ İȞȫıİȦȞ

ǼȜȑȖȤșȘțĮȞ IJݵ. ȈȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ. ȂȘ ıȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ.

ǼȜȑȖȤșȘțĮȞ IJݵ. ȈȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ. ȂȘ ıȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ.

ǼȜȑȖȤșȘțĮȞ IJݵ. ȈȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ. ȂȘ ıȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ.

3.7 ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ IJȗĮµȚȫȞ DzȜİȖȤȠȢ ʌİȡȚµİIJȡȚțȒȢ ĮȞȠȤȒȢ, ȑȜİȖȤȠȢ IJĮțĮȡȓıµĮIJȠȢ, µȩȞȦıȘ. ǼȜȑȖȤșȘțĮȞ IJݵ. ȈȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ. ȂȘ ıȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ.

DzȜİȖȤȠȚ ıIJȠ IJİȜȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ

ǻȠțȚµȑȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣ ȑIJȠȚµȠȣ țȠȣijȫµĮIJȠȢ

ǻȠțȚµȑȢ ıȣȞĮȡµȠȜȩȖȘıȘȢ țȐıĮȢ – ijȪȜȜȠȣ

ǼȟĮțȡȓȕȦıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ijȪȜȜȦȞ țĮȚ IJȠȣ µȘȤĮȞȚıµȠȪ ĮȞȠȚȖȠțȜİȚıȓµĮIJȠȢ

ȅµȠİʌȚʌİįȩIJȘIJĮ țĮȚ ȠȡșȠȖȦȞȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ijȪȜȜȠȣ ıIJȘȞ țȐıĮ

ǼȜȑȖȤșȘțĮȞ IJݵ. ȈȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ. ȂȘ ıȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ.

DzȜİȖȤȠȢ: ȘµİȡȠµȘȞȓĮ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮijȒ

ǼȜȑȖȤșȘțĮȞ IJݵ. ȈȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ. ȂȘ ıȣµµȠȡijȠȪµİȞĮ IJݵ.

DzȖțȡȚıȘ

ǼʌȚșİȫȡȘıȘ: ȘµİȡȠµȘȞȓĮ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮijȒ

ȆĮȡĮIJȘȡȒıİȚȢ:

6 Επεξεργασία των τεµαχίων • Εάν η κάσα αποτελείται από διαφορετικά προφίλ (φτερό πάνω, φτερό πλάι, απλή κάτω) τότε ευθυγραµµίζεται το φάλτσο του φτερού µε το φάλτσο της απλής κάσας. • Τα τεµάχια καθαρίζονται από τα γρέζια. • Ανοίγονται οι νεροχύτες βάση του τεχνικού εγχειριδίου κατασκευής (δίνονται σε όλα τα συστήµατα). • Τοποθετούνται οι γωνίες συνδέσεως ή / και οδηγοί.

Όλα τα έντυπα στη πρωτότυπη µορφή τους, είναι διαθέσιµα σε αρχεία word και υπάρχουν στο συνοδευτικό CD. Ειδική έκδοση του περιοδικού “Aluminium magazine” - 55 -

Όλα τα έντυπα στη πρωτότυπη µορφή τους, είναι διαθέσιµα σε αρχεία word και υπάρχουν στο συνοδευτικό CD.

- 44 - Ειδική έκδοση του περιοδικού “Aluminium magazine”

Ειδική έκδοση του περιοδικού “Aluminium magazine” - 57 -

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

99


Νομοθεσία 4. Αναφορές κανονιστικών εγγράφων και νομοθεσίας. ΕΛΟΤ ΕΝ 13659

Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1932

Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεμοπίεση - Μέθοδοι δοκιμών.

EΛOT EN 14351-1

Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης. Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής καπνού.

G.P.M

Καθοδηγητικό έγγραφο Μ που αφορά την Οδηγία 89/106 ΕΟΚ (CPD) τελικό κείμενο Απριλίου 2005.

Άλλα έγγραφα αναφοράς: Οδηγία 89/106 C.M.A.P. 05.8.04

C.D.Eu.Com

Προϊόντα δομικών κατασκευών Εναρμονισμένες προδιαγραφές προς εφαρμογή της Οδηγίας 89/106 για τα προϊόντα δομικών κατασκευών – Παράρτημα ΖΑ. Απόφαση της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην διαδικασία που αποδεικνύει την συμμόρφωση των δομικών προϊόντων κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 20(2) της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ που αναφέρεται σε πόρτες, παράθυρα, πατζούρια, ρολλά, αυλόπορτες και συναφή δομικά προϊόντα (Ιανουάριος 1999).

5. Παράδειγμα εφαρμογής FPC, βήμα προς βήμα. Το σύστημα Ελέγχου Παραγωγικής Διαδικασίας σύμφωνα με το Σύστημα Βεβαίωσης της Πιστότητας 3, που είναι και το πιο απλό, πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική ικανότητα λειτουργίας και

100

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

τον έλεγχο της παραγωγής. Όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί, η τεκμηρίωση του συστήματος περιγράφει: • Τα καθήκοντα και την ευθύνη του προσωπικού • Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου • Τον καθορισμό των απαιτήσεων και τον έλεγχο των πρώτων υλών και των εξαρτημάτων • Την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων • Τις διαδικασίες και οδηγίες σχετικά με το FPC • Τις καταγραφές σχετικά με το FPC • Τους ελέγχους και τις μη συμμορφόσεις των προϊόντων • Τα μηχανήματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και τον έλεγχο των κουφωμάτων Τα στάδια στα οποία η εταιρεία πρέπει να εφαρμοζει την προαναφερθείσα τεκμηρίωση είναι: • Στην παραλαβή των υλικών • Στις μηχανικές κατεργασίες • Στη συναρμολόγηση • Στη συσκευασία • Στη φόρτωση Όλες οι καταγραφές πρέπει να τηρούνται σωστά σε αρχείο και να φυλάσσονται για 10 χρόνια. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε βήμα προς βήμα ένα ενδεικτικό Εγχειρίδιο Ελέγχου της Παραγωγικής Διαδικασίας (FPC) μίας επιχείρησης κατασκευής κουφωμάτων (το όνομα της εταιρίας είναι φανταστικό και οποιαδήποτε αναφορά ή συσχέτιση σε τυχόν υπάρχουσα εταιρία είναι συμπτωματική).


ALPHA SYSTEMS ΕΠΕ Πόρτες – παράθυρα αλουμινίου Επιδαύρου 12, 11141 Αθήνα, Τηλ.: 211.23233232, fax: 211.2323233.

Α ΓΜ

Εγχειρίδιο Ελέγχου Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC)

Π

Α Ρ Α

Ι Ε Δ

Η εταιρία Η εταιρία ALPHA SYSTEMS ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου από το 1980. Έχει την έδρα της στην Αθήνα, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 200 τ.μ. Παράγει και διακινεί κουφώματα απευθείας στην τοπική αγορά. Στην εταιρεία απασχολούνται 7 άτομα. Διευθύνεται από τον κ. Γ. Παπαδόπουλο, ιδρυτή της εταιρείας, ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει και ο γιος του κ. Ν. Παπαδόπουλος.

Στόχοι Η ALPHA SYSTEMS ΕΠΕ μέσα από την αναπτυξιακή διαδρομή που σχεδιάζει να ακολουθήσει τα αμέσως προσεχή χρόνια, σχεδιάζει, πέρα από την περαιτέρω κατάρτιση του υφισταμένου ανθρωπίνου δυναμικού της μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων, να προχωρήσει στον εμπλουτισμό του προσωπικού της με εξειδικευμένα άτομα στον χώρο της παραγωγής, της οικονομικής διαχείρισης και των πωλήσεων, ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις της και το μερίδιό της στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό οργανώνεται κατάλληλα, έχοντας καταρτίσει σχετικές διαδικασίες εφαρμογής σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων της. Μεταξύ αυτών είναι και ένα πλάνο ελέγχου της παραγωγής, σκοπός του οποίου είναι η λεπτομερής καταγραφή των διαδικασιών και εγγραφών που ακολουθείται και τηρείται κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, έτσι ώστε να μπορεί να εγγυάται ότι τα τελικά προϊόντα διατηρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίστηκαν στις τεχνικές δοκιμές που έγιναν στο εργαστήριο και τις επαληθεύσεις με υπολογισμούς στο κούφωμα – δείγμα. ΧΧΧ

Πωλήσεις Σκοπός της διαδικασίας είναι η τυποποίηση και τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων των πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραγγελειοληψίας και των σχετικών ελέγχων. Το Έντυπο Προσφοράς (έντυπο 1) χρησιμοποιείται για την καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη, μετά τον έλεγχο με επί τόπου επίσκεψη, των απαραιτήτων μετρήσεων και αποστολή της προσφοράς. Υπεύθυνος είναι το εξουσιοδοτημένο άτομο της εταιρίας που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη και είναι αυτός που συμπληρώνει το έντυπο προσφοράς, το υπογράφει και φροντίζει να παραδοθεί στον πελάτη. Με την υπογραφή της προσφοράς ο υπεύθυνος της πώλησης δημιουργεί το έντυπο Οριστική Παραγγελία Κατασκευών (έντυπο 2).

Παραγωγή, πρώτες ύλες Οι α’ ύλες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στην παραγωγική διαδικασία χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: α) το προφίλ και β) τα εξαρτήματα (συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά κατασκευής του κουφώματος). Τα εξαρτήματα με την σειρά τους διαχωρίζονται σε: υλικά συναρμολόγησης και μηχανισμούς. Για την παραγγελία των α’ υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση μιας παραγγελίας, χρησιμοποιούνται τα έντυπα: • Έντυπο Παραγγελίας Προφίλ & Εξαρτημάτων (έντυπο 5) • Έντυπο Παραγγελίας Ρολών (έντυπο 3) • Έντυπο Παραγγελίας Σητών (έντυπο 4) Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

101


Νομοθεσία Υπεύθυνος για την παραγγελία των α’ υλών είναι αποκλειστικά ο κ. Ν. Παπαδόπουλος, ο οποίος κάνει και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο κατά την παραλαβή τους και συμπληρώνει το Έντυπο Ελέγχου Α’ Υλών (έντυπο 6). Τα μη συμμορφούμενα υλικά αποθηκεύονται σε ξεχωριστό χώρο.

Παραγωγική διαδικασία H παραγωγική διαδικασία από το ξεκίνημα έως και την ολοκλήρωση των τελικών προϊόντων χωρίζεται σε οκτώ (8) στάδια. Ο έλεγχος της παραγωγής γίνεται με δειγματοληψία ανά παραγγελία, διαδικασία που πραγματοποιείται στο τέλος κάθε σταδίου παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια αυτά είναι: • 1ο Στάδιο. Αρχικά πραγματοποιείται ο υπολογισμός κοπής των προφίλ με την χρήση εξειδικευμένου software. • 2ο Στάδιο. Ακολούθως προχωράμε στη κοπή των προφίλ με τη χρησιμοποίηση απλών μηχανικών πριονιών ή με ηλεκτρονικά υποστηριζόμενα πριόνια. Εδώ ο έλεγχος αποτυπώνεται στο Έντυπο Ελέγχου Κατεργασιών (έντυπο 8). • 3ο Στάδιο. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής περνάμε στην αρμολόγηση των προφίλ, με την χρήση μηχανικών ή μη μέσων. • 4ο Στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι η σύνδεση των προφίλ και η

δημιουργία του κουφώματος. Και στις δύο περιπτώσεις η εργασία υλοποιείται με την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών ή απλών μηχανών. • 5ο Στάδιο. Εδώ πραγματοποιείται η τοποθέτηση των εξαρτημάτων με έλεγχο του ημιτελούς προϊόντος. • 6ο Στάδιο. Ολοκληρώνεται η κατασκευή του κουφώματος με την τοποθέτηση των υαλοπινάκων. Η εργασία αυτή πραγματοποιείται μόνο χειρωνακτικά. • 7ο Στάδιο. Στο προτελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας πραγματοποιείται ο ποιοτικός έλεγχος των παραγομένων προϊόντων. Ο έλεγχος γίνεται τόσο οπτικά όσο και δια της τεχνικής δοκιμασίας των προϊόντων από τους τεχνίτες. • 8ο Στάδιο. Η παραγωγική διαδικασία ολοκληρώνεται με την συσκευασία και την αποθήκευση των ετοίμων προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, μέχρι την τοποθέτησή τους ή τη διάθεσή τους. Το σύνολο της διαδικασίας αποτυπώνεται στο Έντυπο Εργασιών Παραγωγής και Ελέγχου (έντυπο 7), που συνοδεύεται σε όλα τα στάδια από το Έντυπο μη Συμμορφώσεων (έντυπο 9). Οι λειτουργίες της παραγωγικής διαδικασίας ενός σύγχρονου κατασκευαστικού κουφωμάτων βήμα προς βήμα, μπορούν να αποτυπωθούν συνοπτικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ALPHA SYSTEMS ΕΠΕ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 1

Η παραγγελία του πελάτη προχωράει στην παραγωγή

Γίνεται έλεγχος αν έχει γίνει παραλαβή των α’ υλών • Εάν ναι, τότε η παραγγελία προχωράει στην παραγωγή.

2

• Εάν όχι, τότε ο υπεύθυνος δεν δέχεται την εντολή παραγωγής και ενημερώνει.

Μέτρα Τζαμιών

Τα μέτρα των τζαμιών ελέγχονται αν είναι «ορθογώνιο», υπολογίζονται και γίνεται η παραγγελία τους.

3

Μέτρα κοπής

Τα μέτρα κοπής – μήκος/φάλτσα - υπολογίζονται από τον υπολογιστή ή τον υπεύθυνο παραγωγής.

4

Κοπή τεμαχίων

Η κοπή των τεμαχίων γίνεται στο πριόνι και ο χειριστής ελέγχει πρώτα αν υπάρχουν ρετάλια • Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ρετάλια στις ζητούμενες διαστάσεις, τότε τα τεμάχια κόβονται από καινούργια βέργα.

• Εάν η βέργα (π.χ. 6μετρο προφίλ) δίνει στο τελείωμά του ρετάλι 40-50 cm, τότε είναι καλύτερα να μην κοπεί το τελευταίο τεμάχιο από αυτή την βέργα.

Οι βέργες ή τα ρετάλια που έχουν επιλεγθεί για κοπή, ελέγχονται για τυχόν ελαττώματα (γρατσουνιές, μπιμπίκια, χτυπήματα, στραβώματα). • Εάν δεν έχουν, τότε ο χειριστής κόβει τα τεμάχια στις ζητούμενες διαστάσεις.

• Εάν έχουν, τότε ο χειριστής ενημερώνει για να καταχωρηθεί στο « Έντυπο Μη Συμμόρφωσης».

Ο χειριστής ελέγχει εάν οι διαστάσεις των κομμένων τεμαχίων είναι σωστές (± 0,5 mm) • Εάν ναι, τότε ταυτοποιεί κάθε τεμάχιο με τα ακόλουθα:  Αρ. Εντολής Παραγωγής,  Αρ. Κατασκευής,  Διάσταση Τεμαχίου. Όταν πρόκειται για τεμάχιο που είναι κάθετο, τότε ο αριθμός αναγράφεται κοντά στο πάνω άκρο. Όταν πρόκειται για οριζόντιο τεμάχιο, τότε ο αριθμός αναγράφεται στο κέντρο. 102

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

• Εάν όχι, τότε ο χειριστής ενημερώνει για να καταχωρηθεί το πρόβλημα στο «Έντυπο Μη Συμμόρφωσης» και να γίνει η διακρίβωσή του.


5

Μεταφορά και έλεγχος τεμαχίων

Τα ταυτοποιημένα τεμάχια μεταφέρονται στο πάγκο συναρμολόγησης όπου ελέγχονται οι διαστάσεις για τυχόν ελαττώματα (γρατσουνιές, μπιμπίκια, χτυπήματα, στραβώματα). • Εάν περάσουν τον έλεγχο, τότε προχωράει η συναρμολόγησή τους.

6 • • • •

• Εάν δεν περάσουν τον έλεγχο, τότε καταχωρείται το πρόβλημα στο «Έντυπο Μη Συμμόρφωσης».

Επεξεργασία των τεμαχίων Εάν η κάσα αποτελείται από διαφορετικά προφίλ (φτερό πάνω, φτερό πλάι, απλή κάτω) τότε ευθυγραμμίζεται το φάλτσο του φτερού με το φάλτσο της απλής κάσας. Τα τεμάχια καθαρίζονται από τα γρέζια. Ανοίγονται οι νεροχύτες βάση του τεχνικού εγχειριδίου κατασκευής (δίνονται σε όλα τα συστήματα). Τοποθετούνται οι γωνίες συνδέσεως ή / και οδηγοί.

7

Συναρμολόγηση τεμαχίων

Τα τεμάχια συναρμολογούνται και οι γωνίες συνδέσεως σφίγγονται έτσι, ώστε τα πρόσωπα / φάλτσα να εφάπτονται πλήρως. Γίνεται έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής. • Εάν οι διαστάσεις είναι σωστές με αυτές της παραγγελίας / εντολής παραγωγής, τότε οι συναρμολογημένες κατασκευές αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος, έτσι ώστε να προφυλάσσονται από χτυπήματα & γδαρσίματα έως ότου έρθουν τα τζάμια.

8

• Εάν οι διαστάσεις δεν συμπίπτουν με αυτές της εντολής παραγωγής, τότε το πρόβλημα καταχωρείται στο «Έντυπο Μη Συμμόρφωσης».

Τοποθέτηση Υαλοπινάκων

Η συναρμολογημένη κατασκευή μεταφέρεται και τοποθετείται στον πάγκο εργασίας. Ελέγχεται και πάλι η κατασκευή για τυχόν ελαττώματα (γρατσουνιές, μπιμπίκια, χτυπήματα, στραβώματα). • Εάν περάσουν το έλεγχο, τότε γίνεται η τοποθέτηση των τζαμιών.

9

• Εάν δεν περάσουν τον έλεγχο, τότε το πρόβλημα καταγράφεται στο «Έντυπο Μη Συμμόρφωσης».

Αποσυναρμολόγηση φύλλου - Τοποθέτηση υαλοπίνακα

Το φύλλο αποσυναρμολογείται και ο υαλοπίνακας τοποθετείται στην θέση του.

10

Τοποθέτηση λάστιχων

Με την συναρμολογημένη κατασκευή πάνω στον πάγκο, κόβονται στο ανάλογο μήκος/φάλτσο τα λάστιχα, μετρώντας τα πάνω στην κατασκευή. Λάστιχα τζαμιού Πρώτα τοποθετούνται τα κάτω από τον υαλοπίνακα λάστιχα και αμέσως μετά τα πάνω. Τα φάλτσα τους κολλιόνται μεταξύ τους.

11

Λοιπά λάστιχα Στην κατασκευή βάζουμε λάστιχο φούσκα συρταρωτό.

Ολοκλήρωση κουφώματος

Το έτοιμο κούφωμα ελέγχεται και πάλι και αφού δεν διαπιστώνεται κανένα πρόβλημα, συσκευάζεται και τοποθετείται στις έτοιμες προς τοποθέτηση παραγγελίες.

Διορθωτικές ενέργειες Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και η βελτίωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Όλες οι μη συμμορφώσεις που εντοπίζονται στο τελικό προϊόν ή στις φάσεις των διεργασιών παραγωγής κατά τη διάρκεια ελέγχων ή προκύπτουν μετά από παράπονα πελατών, εξετάζονται από συγκεκριμένο στέλεχος της εταιρίας που έχει οριστεί ως υπεύθυνος. Οι διορθωτικές ενέργειες συμπληρώνονται στο Έντυπο μη συμμορφώσεων (έντυπο 9).

Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός της επιχείρησης είναι καταγεγραμμένος στον Συνοπτικό Κατάλογο Εξοπλισμού (έντυπο 10), όπου η καταχώρησή τους στον κατάλογο αυτό πιστοποιεί την καταλληλότητά τους. Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα παραγωγής, τα οχήματα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της επιχείρησης. Αντίστοιχα, ο εξοπλισμός μετρήσεων και ελέγχου είναι καταχωρημένος στον Συνοπτικό

Κατάλογο Εξοπλισμού Μετρήσεων & Ελέγχων (έντυπο 11). Ο υπεύθυνος τηρεί φακέλους για τα μηχανήματα και τα όργανα ελέγχου με τα πληροφοριακά στοιχεία, τις σχετικές οδηγίες συντήρησης, τις βλάβες, τις επισκευές και τις εργασίες συντήρησης και τις διακριβώσεις που αποτυπώνονται στη Καρτέλα Συντήρησης Μηχανημάτων (έντυπο 12).

Τεκμηρίωση Ο κατασκευαστής στο στάδιο αυτό θα πρέπει να αναπτύξει την Τεχνική Τεκμηρίωση (το σύνολο των εγγράφων του φακέλλου) που απαιτείται για να υποστηρίξει και να αποδείξει την συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Επίσης, ο κατασκευαστής συντάσσει την σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η Τεχνική Τεκμηρίωση και η Δήλωση Συμμόρφωσης θα πρέπει να τηρούνται από τον κατασκευαστή και να είναι πάντα διαθέσιμες για επίδειξη στις Αρμόδιες Αρχές (Competent Authorities). Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

103


Νομοθεσία Δήλωση Συμμόρφωσης Ο κατασκευαστής είναι τώρα σε θέση να υπογράψει την Δήλωση Συμμόρφωσης (έντυπο 14). Η δήλωση πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες για να γίνεται δυνατή η ταυτοποίηση όλων των προϊόντων που καλύπτει. Πρέπει να λαμβάνονται το λιγότερο, οι ακόλουθες πληροφορίες: • το όνομα και η διεύθυνση του προμηθευτή που συντάσσει τη δήλωση. • η ταυτότητα του προϊόντος (όνομα, τύπος ή αριθμός μοντέλο και κάθε σχετική συμπληρωματική πληροφορία, όπως αριθμός παρτίδας, δείγματος ή σειράς, οι πηγές και οι αριθμοί των δειγμάτων). • αναφορά στα πρότυπα ή στα άλλα κανονικά έγγραφα με τρόπο σαφή πλήρη και αποσαφηνιστικό. • αν χρειάζεται, κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητη όπως ποιότητα, κατηγορία κ.λ.π. • την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης. • υπογραφή και τίτλο ή ισοδύναμο σήμα του εξουσιοδοτημένου ατόμου. • βεβαίωση ότι η δήλωση έγινε κάτω από τη μοναδική ευθύνη του προμηθευτή. Μία μορφή Δήλωσης Συμμόρφωσης θα μπορούσε να είναι όπως αυτή που παρουσιάζεται στις σελίδες των παρεχομένων εντύπων (έντυπο 14). Γενικά, μπορεί να παρουσιάζεται με τη μορφή ενός εγγράφου ετικέτας ή ισοδύναμου, να είναι τυπωμένη ή επικολλημένη για παράδειγμα σε μία βεβαίωση, κατάλογο, τιμολόγιο, εγχειρίδιο οδηγιών για χρησιμοποίηση από το χρήστη, που σχετίζεται με το δεδομένο προϊόν.

Τεχνικός φάκελος Ο κατασκευαστής δημιουργεί και διατηρεί για κάθε τύπο κουφώματος (ή παραγγελία) έναν Τεχνικό Φάκελο όπου τοποθετεί: • Τα πιστοποιητικά των Αρχικών Δοκιμών Τύπου (ΙΤΤ). • Τις Τεχνικές Οδηγίες κατασκευής του κουφώματος (τεχνικά εγχειρίδια των συστημάτων). • Την ταυτότητα των κουφωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητά τους και • Την Δήλωση Συμμόρφωσης που υπογράφει με δική του ευθύνη.

Σήμανση του προϊόντος Με την ολοκλήρωση των προηγουμένων βημάτων, ο κατασκευαστής

104

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

μπορεί να τοποθετεί την Σήμανση CE στο προϊόν του, στην συσκευασία του προϊόντος και στα σχετικά με το προϊόν έντυπα, όπως προβλέπεται από την σχετική Οδηγία. Παράδειγμα ετικέτας της Σήμανσης Συμμόρφωσης CE όπως αναφέρεται στην σελίδα 52 του παραρτήματος ΖΑ.1 του Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΝ 14351 – 1:2006, απεικονίζεται στο έντυπο 16.

Χρησιμοποιούμενα έντυπα Τα προτεινόμενα έντυπα που σας παρουσιάζουμε στις επόμενες σελίδες, έχουν δημιουργηθεί για την παρακολούθηση, διαχείριση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και για την πιστή μεταφορά των αποτελεσμάτων των Δοκιμών Αρχικού Τύπου σε βάθος χρόνου στα τελικά προϊόντα. Μεταξύ των εντύπων, περιλαμβάνεται και το Έντυπο Οδηγιών Συντήρησης (έντυπο 13) που θα πρέπει ο κατασκευαστής να δίνει στον πελάτη με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, καθώς και το έντυπο που αφορά επίσκεψη συνεργείου σε πελάτη για επιδιόρθωση ή σέρβις κουφωμάτων (έντυπο 15). • Έντυπο Προσφοράς (έντυπο 1) • Έντυπο Οριστικής Παραγγελίας Κατασκευών (έντυπο 2) • Έντυπο Παραγγελίας Ρολών (έντυπο 3) • Έντυπο Παραγγελίας Σητών (έντυπο 4) • Έντυπο Παραγγελίας Προφίλ & Εξαρτημάτων (έντυπο 5) • Έντυπο Ελέγχου Α’ Υλών (έντυπο 6) • Έντυπο Εργασιών Παραγωγής & Ελέγχου (έντυπο 7) • Έντυπο Ελέγχου Κατεργασιών (έντυπο 8) • Έντυπο μη Συμμορφώσεων (έντυπο 9) • Συνοπτικός Κατάλογος Εξοπλισμού (έντυπο 10) • Κατάλογος Εξοπλισμού Μετρήσεων & Ελέγχων (έντυπο 11) • Καρτέλα Συντήρησης Μηχανημάτων (έντυπο 12) • Οδηγίες Συντήρησης (έντυπο 13) • Δήλωση Συμμόρφωσης (έντυπο 14) • Επιδιορθώσεις, σέρβις, προληπτικές ενέργειες (έντυπο 15) • Παράδειγμα ετικέτας της Σήμανσης Συμμόρφωσης CE (έντυπο 16) Όλα τα έντυπα στη πρωτότυπη διάσταση και μορφή τους, είναι διαθέσιμα σε επεξεργάσιμα αρχεία και υπάρχουν στο συνοδευτικό CD του εγχειριδίου, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει την δυνατότητα να τα προσαρμόσει στη δική του επιχείρηση.


Tεχνικά θέματα

Κουφώματα, δοκιμές και μετρήσεις Ανακεφαλαίωση των διαδικασιών μετρήσεων και πιστοποίησης των τελικών κουφωμάτων αλουμινίου εν όψει της εφαρμογής της σήμανσης CE, μέσω του ΕΚΑΝΑΛ.

Του Ιωάννη Γκέρτσου, Δ/νοντος Συμβούλου του ΕΚΑΝΑΛ

106

Η

ποιότητα αποτελούσε πάντοτε και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όχι μόνον για τους διελαστές αλλά και για τους Κατασκευαστές, οι οποίοι είναι σε άμεση σχέση με τον πελάτη. Η ποιότητα όμως δεν πρέπει να σταματάει στη διέλαση, αλλά πρέπει να συνεχίζεται και στο τελικό προϊόν, δηλαδή στο κούφωμα αλουμινίου. Στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη είχαν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια Εργαστήρια Δοκιμών Κουφωμάτων, ώστε να ελέγχονται

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

και να πιστοποιούνται τα τελικά προϊόντα Αλουμινίου. Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ενδιαφερόντουσαν για την ποιότητα των προϊόντων τους, είχαν θεσπίσει συστήματα ελέγχου ποιότητας - όπως ISO 9000 - αλλά δυστυχώς δεν

ήταν δυνατόν να ελέγξουν το τελικό προϊόν τους. Το Διαπιστευμένο και Κοινοποιημένο Εργαστήριο της ΕΚΑΝΑΛ, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, να πραγματοποιεί τις τρεις παρακάτω δοκιμές στα κουφώματα αλουμινίου: • Αεροδιαπερατότητα • Υδατοστεγανότητα • Αντοχή σε Ανεμοπίεση Οι τρεις αυτές δοκιμές γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01:2006. Οι διελαστές και γενικά οι παραγωγοί ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου, ή οι κατασκευαστές, πραγματοποιούν δοκιμές στα κουφώματά τους σε Κοινοποιημένα Εργαστήρια και έχουν σχετικά Πιστοποιητικά Δοκιμών. Οι παραγωγοί συστημάτων μπορούν να παραχωρήσουν τις εκθέσεις δοκιμών στους κατασκευαστές, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν προκει-


μένου να καλύψουν την υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται από το πρότυπο για τη σήμανση CE. Το πρότυπο ΕΝ 14351 θεωρεί ως «Παραγωγό Συστήματος» αυτόν ο οποίος προωθεί ένα σύστημα κουφώματος στην αγορά.

Δοκιμές και σήμανση CE Η Σήμανση CE στα κουφώματα, η οποία γίνεται υποχρεωτική από 1/2/2010: • Δεν πιστοποιεί την ποιότητα του προϊόντος και • Δεν επιβάλλει κατάταξη του κουφώματος σε ορισμένη κατηγορία. Άρα, τα πιστοποιητικά δοκιμών επιβάλλονται για τους παρακάτω δυο βασικούς λόγους: • Για τον έλεγχο από τον παραγωγό του συστήματος των επιδόσεων των κουφωμάτων τα οποία κατασκευάζει και • Για τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου οι οποίες επιβάλλονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01:2006. Οι παραγωγοί του συστήματος, παρόλο που το πρότυπο δεν επιβάλλει κατάταξη του κουφώματος σε ορισμένη κατηγορία, εντούτοις φροντίζουν να επιτύχουν όσο το δυ-

Οι παραγωγοί συστημάτων χορηγούν τα πιστοποιητικά αυτά στους κατασκευαστές, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν προκειμένου να καλύψουν την υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται από το πρότυπο για τη σήμανση CE. Το πρότυπο ΕΝ 14351 θεωρεί ως «Παραγωγό Συστήματος» αυτόν ο οποίος προωθεί ένα σύστημα κουφώματος στην αγορά.

νατόν καλύτερα αποτελέσματα στις δοκιμές. Η τακτική αυτή ακολουθείται τόσο από τις διελάσεις, όσο και από τους κατασκευαστές. Οι λόγοι είναι βέβαια προφανείς. Όλοι οι παραγωγοί συστημάτων θέλουν να προβάλλουν τα προϊόντα τους και τις επιδόσεις τους. Οι κατασκευαστές όμως θα πρέπει να

πραγματοποιούν δειγματοληπτικά δοκιμή σε ένα τουλάχιστον κούφωμα – κατά προτίμηση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα – ώστε να ελέγχουν την ποιότητα των κουφωμάτων τα οποία κατασκευάζουν. Οι δοκιμές αυτές είναι απαραίτητες για τους παρακάτω, ενδεικτικά, λόγους: • Έλεγχο της ποιότητας των κουφωμάτων, • Σύγκριση αποτελεσμάτων μετρή-

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

107


Tεχνικά θέματα

• • • •

σεων με τα αντίστοιχα της διέλασης, Σιγουριά και χορήγηση εγγυήσεως στους πελάτες, Διαφήμιση των προσφερομένων προϊόντων, Δυνατότητα ανάληψης έργων με υψηλές προδιαγραφές, Αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτω-

ση διένεξης με τον πελάτη. Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία ένας κατασκευαστής προβεί στην αλλαγή έστω και ενός εξαρτήματος, τότε, το πιστοποιητικό της διέλασης δεν ισχύει γιατί θεωρείται νέο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό δεν τον καλύπτει και θα πρέπει να πραγματο-

Οι επιδόσεις στις δοκιμές Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα προβλέπουν την κατάταξη των κουφωμάτων σε κατηγορίες, ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει. Οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται ως εξής: Α/Α

1

2

ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΑΕΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1026 ΕΛΟΤ ΕΝ 12207

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1027 ΕΛΟΤ ΕΝ 12208

ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΠΑΣΚΑΛ (Pa)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

2 3 4

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ

0

50

100

150

200

250

300

450

600

Ε 750

750

Ε 900

900

Ε 1050

1050

1 3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12211 ΕΛΟΤ ΕΝ 12210

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

2 3 4 5

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ

Αντιστοιχία Ταχύτητας Ανέμου και Ανεμοπίεσης ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ

ΜΠΟΦΩΡ (Bft)

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (m/sec)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (Km/h)

5

8,0 - 10,7

29 - 38

ΙΣΧΥΡΟΣ

6

10,8 - 13,8

39 - 50

ΣΦΟΔΡΟΣ

7

< 200

13,9 - 17,1

51 - 61

ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ

8

245

17,2 - 20,7

62 - 74

ΘΥΕΛΛΑ

9

350

20,8 - 24,4

75 - 88

10

480

24,5 - 28,4

89 - 102

11

730

28,5 - 32,6

103 - 117

12

> 980

32,7 & άνω

118 & άνω

ΙΣΧΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΣΦΟΔΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΤΥΦΩΝΑΣ 108

ΠΙΕΣΗ (Pa)

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

ποιήσει Αρχική Δοκιμή Τύπου στο προϊόν αυτό. Τόσο οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ), οι οποίες επιβάλλονται από το πρότυπο ΕΝ 14351, όσο και οι δειγματοληπτικές, πρέπει να διενεργούνται σε ένα Διαπιστευμένο και Κοινοποιημένο Εργαστήριο Δοκιμών, ώστε τα αποτελέσματα να είναι επίσημα, αξιόπιστα και εμπιστευτικά. Ένας από τους λόγους οι οποίοι επιβεβαιώνουν τον σημαντικό ρόλο των δοκιμών, είναι ότι ο ενδιαφερόμενος ή ο εκπρόσωπός του παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Η παρουσία αυτή επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο: • Να κάνει διάφορες ρυθμίσεις, • Να διαπιστώσει, κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα ενδεχόμενα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει το κούφωμα, • Να διαπιστώσει ο ίδιος πότε παρουσιάζεται η πρώτη σταγόνα και σε ποιο σημείο του κουφώματος, ώστε να μπορέσει να διορθώσει μια ενδεχόμενη αστοχία κατά την κατασκευή του κουφώματος. Ο Κατασκευαστής έχει έτσι ιδία αντίληψη της ποιότητας των προϊόντων του και δεν βασίζεται σε ένα πιστοποιητικό, καθ’ όλα νομότυπο, το οποίο του χορηγεί ο παραγωγός του συστήματος. Από την 1η Φεβρουαρίου 2010 η σήμανση CE είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις Πόρτες και τα Παράθυρα.


profilgroup 122009

Τα 2 δις. µέτρα πολυαµιδίου που έχουν πουληθεί µέχρι σήµερα µονώνουν περισσότερα από 100.000.000 παράθυρα παγκοσµίως, εξοικονοµώντας ενέργεια ύψους 9 δις. KWh ανά έτος. TECHNOFORM∆ηµιουργούµε µαζί το προφίλ του µέλλοντος


Εκδηλώσεις

Ανταγωνιστικότητα και εμπορικές πιστώσεις Ανάγκη στον κλάδο αλουμινίου η επίλυση του θέματος των πιστώσεων, το συμπέρασμα ημερίδας της Ε.Ε.Α.

Ά

λλη μία σημαντική πρωτοβουλία της Ένωσης Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) για την ενδελεχή πληροφόρηση των επαγγελματιών του κλάδου, έγινε με απόλυτη επιτυχία στο ξενοδοχείο «Crowne Plaza». Στην ειδική εκδήλωση με θέμα «Ανταγωνιστικότητα & Εμπορικές Πιστώσεις στον Κλάδο του Αλουμινίου: Προοπτικές, Ρίσκα & Διαχείρισή τους» συζητήθηκαν τα μείζονος σημασίας θέματα της ανταγωνιστικότητας και των εμπορικών πιστώσεων για τον κλάδο αλουμινίου και εξάχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις επιχειρήσεις αλουμινίου. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αναπτύχθηκαν εκτενώς σαν απόρροια της ομιλίας του κ. Ιάκ. Κατακουζινού, Μanager Economic Research της ICAP, είναι η πιστωτική πολιτική των ελληνικών επιχειρήσεων στο χώρο της διέλασης και των κινδύνων που εγκυμονεί. Μέσα από τα στατιστικά δεδομένα της έρευνας από δείγμα 19 εταιριών προέκυψαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων και του Μ.Ο. Εξόφλησης Προμηθευτών, με

τον πρώτο να είναι υπερδιπλάσιος του δευτέρου, υποδεικνύοντας ένα μεγάλο «άνοιγμα» των ελληνικών επιχειρήσεων διέλασης, οι οποίες ενώ πληρώνουν σχετικά γρήγορα τους προμηθευτές τους, προσφέρουν μεγάλα περιθώρια πίστωσης στους πελάτες τους. Το παραπάνω έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τα στοιχεία που προέκυψαν για τις εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κατασκευής κουφωμάτων και εξαρτημάτων, όπου οι αντίστοιχοι Μ.Ο. κινούνται σε λογικότερα πλαίσια με πολύ λιγότερη απόκλιση. Όπως προέκυψε και μέσα από τη συζήτηση, η μεγάλη απόκλιση μεταξύ εισπράξεων και εξοφλήσεων στο δευτερογενή τομέα της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου, δηλαδή η προσφορά μεγάλων πιστώσεων στους πελάτες, προέκυψε, διότι αποτέλεσε πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των διελάσεων της χώρας. Ωστόσο, άπαντες συμφώνησαν ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες σύγκλισης μεταξύ των δύο σε πιο λογικά επίπεδα, καθώς η ψαλίδα την τρέχουσα περίοδο είναι πολύ μεγάλη, κάτι που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους στη γενικότερη πιστωτική πολιτική του κλά-

Πίνακας 1: Συμπεράσματα πιστωτικής πολιτικής κλάδου αλουμινίου (ICAP) Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων Μέσος όρος πληρωμής προμηθευτών «Άνοιγμα» 110

Διέλαση αλουμινίου 213 ημέρες 94 ημέρες - 119 ημέρες

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Παραγωγή προϊόντων 200 ημέρες 218 ημέρες 18 ημέρες

Εμπορία αλουμινίου 174 ημέρες 193 ημέρες 19 ημέρες

δου. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, η πιστωτική πολιτική των τριών βασικών κλάδων παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Στην εκδήλωση, όπου παραβρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη από σημαντικές επιχειρήσεις της διέλασης αλλά και των εμπόρων, μίλησαν επίσης ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την έναρξη της εκδήλωσης σήμανε η ομιλία του Προέδρου της Ε.Ε.Α. κ. Γ. Δουκίδη, ο οποίος στάθηκε στην αναδυόμενη αγορά των αντικαταστάσεων παλαιών κουφωμάτων. Την σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο κ. R. Bhar, Senior Metals Analyst της Calyon Crédit Agricole, ενημερώνοντας τους παρευρισκομένους ότι ο κλάδος των βασικών μετάλλων, είναι ένας κλάδος που ενδιαφέρει τις τράπεζες. Η κα Φρ. Βουμβάκη, Οικονομολόγος, Head of Sectoral Research Strategy & Economic Research Division της Εθνικής Τράπεζας, μας επανέφερε στην ελληνική πραγματικότητα, μιλώντας για τις προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου. Η εκδήλωση της Ε.Ε.Α. έκλεισε με τη βράβευση τριών κατασκευαστών για τη συμμετοχή τους στο φετινό διαγωνισμό για τη χρήση του αλουμινίου στις ανακαινίσεις. Οι βραβευθέντες ήταν ο κ. Δημητρίου (ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ), ο κ. Πουλίδης και η κα Λαϊνά (FERALCO).


aluminium magazine

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙ∆ΗΡΟΥ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

...δηµιουργούµε σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας! Αποστολές παραγγελιών σε όλη την Ελλάδα · Προφίλ αλουµινίου συστηµάτων Alumil, Almaco · Εξαρτήµατα αλουµινίου · Γαλονάκι (αλουµινίου & πλαστικό) · Πάνελ αλουµινίου & P.V.C · Ρολά αλουµινίου & πολυουρεθάνης · Σήτες · Φύλλα Etalbond και Πολυκαρβονικά · Μηχανήµατα αλουµινίου

Άµεση εξυπηρέτηση και διαρκές στοκ για τις σειρές Alumil και Almaco

Οι φιλικές σχέσεις και το άριστο κλίµα συνεργασίας µε τους πελάτες µας και τους προµηθευτές µας, αποτελούν εχέγγυο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙ∆ΗΡΟΥ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Λεωφ. Καραµανλή 124, Αχαρναί, τηλ. & fax 210.2468836, κιν. 6945.465820


Εκδηλώσεις

Ανανεωμένη η «10η Κλαδική Έκθεση - Ελληνικό Αλουμίνιο» Με πολλές νέες ιδέες και στόχο να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό και τους εμπορικούς επισκέπτες όλα τα προϊόντα και τις πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου αναμένεται η «10η Κλαδική Έκθεση - Ελληνικό Αλουμίνιο». Η «10η Κλαδική Έκθεση - Ελληνικό Αλουμίνιο» που θα πραγματοποιηθεί από 21 – 24 Οκτωβρίου 2010 στο EXPO ATHENS (Αττική Οδός, Έξοδος 14 – Ανθούσα), θα διαφέρει από τις προηγούμενες, καθώς τόσο η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) όσο και η RΟΤΑ αποφάσισαν να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν την εικόνα της έκθεσης, ώστε να επιτευχθούν στο μέγιστο οι εμπορικοί στόχοι εκθετών και επισκεπτών. Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, οι στόχοι του κλάδου για την επερχόμενη έκθεση είναι: - Προσφορά ολοκληρωμένων οικιστικών λύσεων στον καταναλωτή - Αποτελεσματική υποστήριξη του μηχανικού / αρχιτέκτονα με εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες - Αναβάθμιση της παραγωγής, της λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του αλουμινοκατασκευαστή - Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, με υποστήριξη της ανακύκλωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης - Προώθηση ενός ποιοτικού, πιστοποιημένου και διεθνώς αναγνωρίσιμου Ελληνικού προϊόντος.

Πλούσιο εύρος προϊόντων Στην έκθεση θα συμμετάσχουν κορυφαίες Ελληνικές εταιρίες παραγωγής, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου, μηχανημάτων και υπηρεσιών. Οι κύριες κατηγορίες εκθεμάτων έρχονται να καλύψουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες του μηχανικού, τελικού καταναλωτή και κυρίως του επαγγελματία αλουμινοκατασκευαστή. Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν: - Καινοτόμες εφαρμογές αλουμινίου στη σύγχρονη οικοδομή (κουφώματα, κ.λπ.) - Θερμομονωτικά συστήματα με υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας - Πρωτοποριακά συστήματα υαλοπετασμάτων και αιθρίων για όλες τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις - Συστήματα εύκολης αντικατάστασης κουφωμάτων 112

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

- Βιοκλιματικά συστήματα κουφωμάτων, υαλοπετασμάτων και φωτοβολταϊκών - Συστήματα αλουμινίου με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ηχομόνωσης, κ.λπ. - Συστήματα σκίασης και περσίδων - Νέες εφαρμογές του αλουμινίου για διατηρητέα και παραδοσιακά κτίρια - Πόρτες εισόδου, ασφαλείας και πυρασφαλείας - Αυτοματισμοί που αναβαθμίζουν την καθημερινή χρήση των κουφωμάτων - Ολοκληρωμένα συστήματα για ρολλά, σίτες, πατζούρια, γκραραζόπορτες, κάγκελα, πέργκολες, κ.λπ. - Μηχανήματα και αυτοματισμοί στην παραγωγή του τελικού κουφώματος - Τεχνολογικά προγράμματα και εργαλεία για τον αλουμινοκατασκευαστή - Νέες γενιές πουδρών για καινοτομία και αισθητικό αποτέλεσμα - Νέες γενιές υαλοπινάκων για τα σύγχρονα κουφώματα.

Μεγάλη προσέλευση επισκεπτών Η Ε.Ε.Α. σε συνεργασία με την ROTA έχουν ξεκινήσει πρόγραμμα προωθητικών ενεργειών και οργανωσιακών πρωτοβουλιών, ώστε να υπάρχει μαζική προσέλευση επαγγελματιών επισκεπτών, δηλαδή αλουμινοκατασκευαστών και μηχανικών. Η προωθητική καμπάνια περιλαμβάνει μεγάλο επικοινωνιακό - διαφημιστικό πρόγραμμα στην τηλεόραση, ράδιο, ειδικά περιοδικά του κλάδου και των μηχανικών, χιλιάδες προσκλήσεις, κ.λπ. Επιπρόσθετα θα λάβουν χώρα ειδικά σεμινάρια για αλουμινοκατασκευαστές για φλέγοντα θέματα του κλάδου όπως σήμανση CE, κ.λπ. και παράλληλες εκδηλώσεις / εκθέσεις για την προσέλευση μηχανικών σε συνεργασία με τους κλαδικούς τους φορείς. Για το κλείσιμο περιπτέρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ε.Ε.Α (τηλ.: 210.72.56.130-2) ή την ROTA (τηλ.: 2111.801.801).


e-mail.: gerolyma@otenet.gr Γραµµή επικοινωνίας

www.gerolymatos.gr

8011172800

Ζητούνται συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα


Κλαδικά θέματα

Προσωρινές Εθνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές [ΠΕΤΕΠ] Η επικαιροποίηση της ΠΕΤΕΠ που αναφέρεται στα κουφώματα αλουμινίου, σε συνδυασμό με τις διαβουλεύσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις που άπτονται των δομικών κατασκευών, προδιαθέτει για άμεσες εξελίξεις που έρχονται στον τομέα κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων.

Της Πηνελόπης Λεονταρά

114

Τ

ο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.) έχει ως αντικείμενο την έρευνα και μελέτη θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα, την χρηματοδότηση, την ποιότητα και τις διαδικασίες ανάθεσης των Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων. Αλλά όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του ΙΟΚ κ. Βουδικλάρης, σε σχετικό άρθρο του με τίτλο ¨Να σας...συστήσω το ΙΟΚ», οι ΠΕΤΕΠ δεν έχουν περιβληθεί μέχρι σήμερα με την επίσημη έγκριση, που θα τις καθιστούσε υποχρεωτικές για τις συμβάσεις των έργων δημοσίου συμφέροντος και θα αποτελούσε την χρονική αφετηρία για τον χρόνο «προσωρινής» εφαρμογής τους, μέχρις ότου «προβιβασθούν» σε Πρότυπες Εθνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές (πάλι ΠΕΤΕΠ). Στις δυσχέρειες εγκρίσεως ας προστεθεί και η αμφισβήτηση ή η αμφιβολία, αν αυτή η ενέργεια είναι αρμο-

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

διότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του ΕΛΟΤ. Ο Νομοθέτης, με το ένα του χέρι (Ν. 1418/84, άρθρο 21) ορίζει ότι οι Προδιαγραφές, Κανονισμοί κλπ. που αφορούν τα έργα είναι αρμοδιότητα και εγκρίνονται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ενώ με το άλλο χέρι (Ν. 2642/98, αρθρ. 8) ορίζει ότι η σύνταξη Προτύπων και Προδιαγραφών (γενικώς) είναι αρμοδιότητα του ΕΛΟΤ. Φαίνεται ότι το ζήτημα οδεύει προς την λύση του γιατί στον δικτυακό χώρο του ΙΟΚ αναφέρεται «Οι μέχρι 31-08-09 συνταχθείσες ΠΕΤΕΠ βρίσκονται στο στάδιο διαμόρφωσης / επεξεργασίας τους, ώστε να αποτελέσουν τις ΕΤΕΠ: Εθνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές». Και αυτό ενδιαφέρει και τον κλάδο του αλουμινίου, γιατί η τρίτη έκδοση της ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 που έγινε τον Δεκέμβριο του 2009, αναφέρεται ακριβώς στα κουφώματα αλουμινίου και ανασυντάχθη-

κε σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 3 αναφέρεται ότι στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί: 3.1 Εταιρία διέλασης: Είναι η εταιρία που είναι εξοπλισμένη και οργανωμένη για να αναλαμβάνει την παραγωγή των διατομών (profiles) από κράμα αλουμινίου σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για λογαριασμό εταιριών παραγωγής συστημάτων. Η εταιρία διέλασης δύναται να αποτελεί τμήμα εταιρίας παραγωγής συστημάτων. 3.2 Εταιρία παραγωγής συστημάτων: Είναι η εταιρία που μελετά - σχεδιάζει τα ολοκληρωμένα συστήματα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, διενεργεί τις απαραίτητες πιστοποιήσεις δια μέσου κοινοποιημένων εργαστηρίων, ερευνά τις ανάγκες της αγοράς, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις τάσεις του αρ-


χιτεκτονικού σχεδιασμού και εφαρμόζει τους εκάστοτε κανονισμούς όπως π.χ. για την στατική επάρκεια των προϊόντων της, την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, την υγιεινή και την ασφάλεια των κτιρίων. Η εταιρία σχεδιασμού δύναται να διαθέτει μονάδα διέλασης αλουμινίου. 3.3 Εταιρία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου: Είναι η εταιρία που αναλαμβάνει την κατασκευή (σύνθεση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση) των κουφωμάτων αλουμινίου, κατ’ ανάθεση από τον ιδιοκτήτη ή τον γενικό εργολάβο (ανάδοχο) του έργου. Η εταιρία κατασκευής επιβάλλεται να είναι εξοπλισμένη και εκσυγχρονισμένη, με τεκμηριωμένη εμπειρία και εξουσιοδοτημένη από την εταιρία παραγωγής συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών του τελικού προϊόντος καθώς και να τηρείται στο ακέραιο ο συμβατικός χρόνος εγγύησης για την απρόσκοπτη λειτουργία και την συνολική στατική επάρκεια των κουφωμάτων. Στο κεφάλαιο 4 που αναφέρεται στον σχεδιασμό συστημάτων διαβάζουμε μεταξύ των άλλων: 4.3. Ο σχεδιασμός των συστημάτων των κουφωμάτων αλουμινίου θα γίνεται από εξειδικευμένη εταιρεία σχεδιασμού (παραγωγός συστημάτων) μετά από έρευνα και παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς, εφαρμόζοντας τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εταιρία αυτή πρέπει να είναι οργανωμένη και να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 και σύστημα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801-ΟΗSAS 18001. Τα συστήματα αλουμινίου που σχεδιάζουν πρέπει να είναι πιστοποιημένα σε θέματα ανεμοπερατότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1026, υδατοστεγανότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1027 και αντοχής σε ανεμοπίεση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12211 από κοινοποιημένα εργαστήρια όπως: Ι FT (Rosenheim), ΕΚΑΝΑΛ, Instituto Giordano, CSTB κλπ.

4.11. Ελάχιστες επιδόσεις κουφωμάτων. Οι επιδόσεις των κουφωμάτων αλουμινίου στις δοκιμές αεροπερατότητας, υδατοπερατότητας και αντίστασης σε ανεμοπίεση, θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω: Δοκιμή Αεροπερατότητας: κατάταξη 3 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12207. Δοκιμή Υδατοστεγανότητας: κατάταξη 2Α σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12208. Δοκιμή Αντίστασης σε ανεμοπίεση: κατάταξη C2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12210. Οι ενδεικτικές διαστάσεις αναφοράς των κουφωμάτων για τις παραπάνω κατατάξεις είναι μονόφυλλο 96Χ122 cm και δίφυλλο είτε ανοιγόμενο είτε συρόμενο 130Χ136 cm. Στην περίπτωση που μία τουλάχιστον από τις διαστάσεις είναι μεγαλύτερη από τις παραπάνω, δεν απαιτείται νέα δοκιμή. Για τα χωνευτά κουφώματα που δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρότυπο δοκιμής γίνεται χρήση της τυπολογίας του επάλληλου κουφώματος. Το κεφάλαιο 5 ασχολείται με τα εξειδικευμένα κουφώματα και αναφέρει: 5.2. Θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Τα θερμομονωτικά κουφώματα τοποθετούνται στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων

καθώς και σε εσωτερικούς τοίχους μεταξύ χώρων κύριας χρήσης και μη θερμαινόμενων μη θερμομονωμένων χώρων. Με τον όρο «θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου» νοούνται τα ολοκληρωμένα συστήματα με τους υαλοπίνακες ή και τα αδιαφανή επίπεδα στοιχεία πλήρωσης των διακένων των πλαισίων ως

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

115


Κλαδικά θέματα ενιαία σύνολα, που παρέχουν θερμομονωτική δυνατότητα στον βαθμό που απαιτείται από την γεωγραφική περιοχή και το υψόμετρο όπου ανεγείρεται το έργο. Οι θερμομονωτικές απαιτήσεις των κουφωμάτων καταγράφονται στη μελέτη του έργου, αφού υπολογισθούν από τον μελετητή σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, είναι κρίσιμη προκειμένου το κτήριο να παρουσιάζει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων). Οι κλιματικές ζώνες που διαιρείται η Ελλάδα, όπως αναφέρονται στους ισχύοντες κανονισμούς, σε συσχετισμό με το υψόμετρο της περιοχής του έργου, δίδουν τις ελάχιστες τιμές για την απαιτούμενη ενεργειακή απόδοση. Στο κεφάλαιο 7 που αναφέρεται στις μεθόδους κατασκευής, η πρώτη παράγραφος τονίζει: 7.1. Κατασκευές - Συνεργείο τοποθέτησης. Τα κουφώματα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο έμπειρου εξειδικευμένου κατασκευαστή με ευθύνη του, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγησή του. Στο εργοτάξιο κατ’ εξαίρεση θα εκτελούνται μόνον εργασίες τυχόν συναρμολόγησης κουφωμάτων που δεν μπορούν λόγω μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα από, επίσης, ειδικευμένο προσωπικό του Κατασκευαστή. Το εργοστάσιο-εργαστήριο του Κατασκευαστή θα λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο σταθερό και κινητό εξοπλισμό για την κατεργασία αλουμινίου προς κατασκευή κουφωμάτων. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και ασφάλειας. Η οργάνωση του εργοστασίου, είτε ως αυτόνομη εταιρεία κατασκευών είτε ως τμήμα εταιρίας παραγωγής συστημάτων, θα εφαρμόζει σύστημα ελέγχου παραγωγής και το τελικό προϊόν θα έχει τη σήμανση CE (τόσο επικολλημένη, όσο και σε συνοδευτικό έγγραφο-βλέπε παράρτημα). 116

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Κάποιες απορίες από την υπογράφουσα: Η περίφημα ΚΥΑ που υιοθετεί την υποχρεωτική Σήμανση CE για τα κουφώματα, στο άρθρο 2 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των παραπάνω δομικών προϊόντων, οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις επιδόσεων του πίνακα ΖΑ1, οι οποίες είναι περισσότερες, όπως άλλωστε φαίνεται και από το παράρτημα 1 της ΠΕΤΕΠ. Σε μια Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή που αφορά τόσο στα δημόσια, όσο και στα ιδιωτικά έργα, δεν θα έπρεπε να διευκρινίζονται ποιο είναι το σύνολο των απαιτουμένων χαρακτηριστικών και των υποχρεωτικών – αν υπάρχουν – ελάχιστων τιμών; Δεν είναι εντυπωσιακό άραγε το γεγονός ότι σε όλο το κείμενο δεν αναφέρεται ο διαχωρισμός ψυχρού συστήματος /διατομής αλουμινίου και θερμοδιακοπτόμενου; Αναφέρονται όμως τα θερμομονωτικά κουφώματα! Από που προκύπτει η υποχρέωση

της επικολλημένης ετικέτας, όταν στο άρθρο 5 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι η Σήμανση CE και οι συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες υποχρεωτικά την συνοδεύουν πρέπει να φαίνονται στην συσκευασία ή /και στα συνοδευτικά έγγραφα; Το σύνολο της ΠΕΤΕΠ για κουφώματα αλουμινίου θα το βρείτε στο www.alunet.gr στην ενότητα "Νομοθεσία" και στο www.iok.gr.


 


Διεθνής αγορά

Διασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον Μέσα από το πρόγραμμα «Αλουμίνιο για τις Μελλοντικές Γενιές», η παγκόσμια βιομηχανία αλουμινίου, μετρά τις επιδόσεις της και βάζει αντικειμενικούς στόχους για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον με λιγότερες επικίνδυνες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τ

ο «Αλουμίνιο για τις Μελλοντικές Γενιές (Aluminium for Future Generations)» είναι ένα πρόγραμμα για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της παγκόσμιας βιομηχανίας αλουμινίου που επιτηρείται από το ΙΑΙ (International Aluminium

Εξόρυξη βωξίτη

Institute), του οποίου τα μέλη αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της παγκόσμιας παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου. Το πρόγραμμα συνίσταται από εθελοντικούς αντικειμενικούς στόχους για τη περαιτέρω βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών και περι-

Παραγωγή αλουμίνας

βαλλοντικών επιδόσεων σε όλες τις σημαντικές φάσεις του κύκλου ζωής του ελαφρού μετάλλου. Στην τελευταία έκθεση του ΙΑΙ σχετικά με το πρόγραμμα «Αλουμίνιο για τις Μελλοντικές Γενιές» αναλύονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας αλου-

Παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου Παραγωγή ανόδων

Ηλεκτρολυτική διαδικασία

Ηλεκτρολυτική ενέργεια

Οι άνοδοι άνθρακα, που απαιτεί η μέθοδος HallHéroult για την παραγωγή αλουμινίου, συχνά ψήνονται πριν τη χρήση σε φούρνους αέριου ή πετρελαίου (Prebake technology).

Οι συνολικές απόλυτες άμεσες εκπομπές GHG από την ηλεκτρόλυση είναι σήμερα 30% χαμηλότερες από ότι το 1990 (130 Mt CO2e) παρά το διπλασιασμό της παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου την ίδια περίοδο.

Η ηλεκτρική ενέργεια απαιτείται για το διαχωρισμό του ισχυρού δεσμού μεταξύ του Al3+ και Ο2-.

Περίπου 430 κιλά από ανόδους χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 1 τόνου αλουμινίου σε ρευστή μορφή.

Το παραπάνω είναι αποτέλεσμα της μείωσης των εκπομπών υπερφθοράνθρακα (PFCs) κατά 86% ανά τόνο αλουμινίου το διάστημα μεταξύ 1990 και 2008.

9,7 τόνοι CO2e ανά τόνο ημιτελικού προϊόντος αλουμινίου Συνολικές εκπομπές GHG που εξοικονομήθηκαν μέσα από τη χρήση αλουμινίου στα οχήματα το 2008: 300 εκατ. τόνοι CO2e

Μόνο 30 τ.χλμ. γης επηρεάζονται από την εξόρυξη βωξίτη ετησίως, που ισοδυναμεί με το μισό της έκτασης του νησιού του Μανχάταν στις Η.Π.Α.

Η καύση του καυσίμου (για θέρμανση, ατμό) αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών από την μέθοδο Bayer, με το 10% να οφείλεται σε έμμεσες πηγές.

Συνολικές ετήσιες εκπομπές GHG που εξοικονομήθηκαν μέσα από την (μετά τη χρήση) ανακύκλωση τελικών προϊόντων αλουμινίου:

Η έκταση των 30 τ.χλμ. που επηρεάζεται από την εξόρυξη εξισορροπείται από τα 30 τ.χλμ. γης που αποκαθίστανται κάθε χρόνο.

2 τόνοι αλουμίνας ως πρώτη ύλη στην παραγωγή πρωτόχυτου δίνει 1 τόνο αλουμινίου.

2-3 τόνοι βωξίτη δίνουν έναν τόνο αλουμίνας. 210 εκατ. τόνοι βωξίτη εξορύσσονται σε ετήσια βάση.

54 μεγάλες μονάδες παραγωγής αλουμίνας λειτουργούν σε όλο τον κόσμο, παράγοντας συνολικά 76 εκατ. τόνους αλουμίνας.

1 δισ. τόνοι CO2e

150 μεγατζάουλ ενέργειας καταναλώνονται ανά τόνο βωξίτη.

15.000 μεγατζάουλ ενέργειας καταναλώνονται ανά τόνο μεταλλουργικής αλουμίνας.

13.000 μεγατζάουλ ενέργειας καταναλώνονται ανά τόνο ανόδων που παράγονται.

Σήμερα, το CO2 από την κατανάλωση ανόδων αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα από τις άμεσες εκπομπές της μεθόδου, με τα PFCs να συμπληρώνουν το υπόλοιπο.

Συνολικές ετήσιες εκπομπές

1 εκατ. τόνοι CO2e

59 εκατ. τόνοι CO2e

11 εκατ. τόνοι CO2e

92 εκατ. τόνοι CO2e

80 εκατ. CO2e Συνολικές αθροιστικές εκπομπές GHG που εξοικονομήθηκαν μέσα από την ανακύκλωση το διάστημα 1990 –2008:

118

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Συνολικά περισσότεροι από 17,5 εκατ. τόνοι προψημένων ανόδων παράγονται κάθε χρόνο.

Η χαμηλών εκπομπών GHG, υδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της ενέργειας που χρησιμοποιεί η βιομηχανία αλουμινίου. Η παγκόσμια μέση κατανάλωση ενέργειας των μονάδων παραγωγής πρωτόχυτου κυμαίνεται μεταξύ 14-15 μεγαβατωρών ανά τόνο αλουμινίου. Η ενεργειακή αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου βελτιώθηκε κατά 4% το διάστημα 1990 – 2008. 298 εκατ. τόνοι CO2e


Φωτο: Hydro

μινίου, με γνώμονα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στον πλήρη κύκλο ζωής ενός προϊόντος αλουμινίου. Παράλληλα αναλύονται τα περιβαλλοντικά οφέλη για τον πλανήτη από την υιοθέτηση προϊόντων αλουμινίου σε διάφορους τομείς που αφορούν στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου όπως η μετακίνηση, η δόμηση, η συσκευασία των τροφίμων κ.λπ.

Παραγωγή αλουμινίου Κατά την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου οι εκπομπές υπερφθοράνθρακα (PFC) περιορίστηκαν κατά 86% ανά τόνο αλουμινίου από

Χύτευση

4,9 στους 0,7 τόνους CO2e το χρονικό διάστημα 1990 - 2008. Παρά την αύξηση της παραγωγής κατά

Μεταφορά

Παραγωγή ημιπροϊόντων

100%, οι συνολικές εκπομπές PFC (t CO2e) μειώθηκαν κατά 70% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές άμεσες

Χρήση

Ανακύκλωση

• Μεταφορές • 27% χρήση • Ελαφρύ • Ανθεκτικό & ασφαλές • Δόμηση • 24% χρήση • Αντοχή στη διάβρωση • Ευέλικτο • Μηχανολογία • 21% χρήση • Μεγάλη διάρκεια ζωής • Αγώγιμο • Συσκευασία • 13% χρήση • Προστατευτικό • Μείωση αποβλήτων Το ρευστό αλουμίνιο μετατρέπεται σε προϊόντα πρωτόχυτου μετάλλου. Η όλη διαδικασία απαιτεί θερμότητα. Οι εκπομπές GHG των χυτηρίων δημιουργούνται τόσο από άμεσες πηγές που αφορούν στην καύση καυσίμου σε ποσοστό 66% όσο και έμμεσες από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τις εκπομπές που παράγονται κατά τη μεταφορά των προϊόντων της βιομηχανίας αλουμινίου από το ορυχείο βωξίτη έως το χυτήριο, μαζί με τα ίχνη άνθρακα από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε, το μεγαλύτερο μέρος εκπέμπονται στην παραγωγή και μεταφορά της αλουμίνας.

10.000 μεγατζάουλ ενέργειας καταναλώνονται ανά τόνο πρωτόχυτου αλουμινίου.

Η τοποθεσία των μονάδων παραγωγής αλουμίνας συχνά βρίσκεται κοντά στα ορυχεία βωξίτη. Απότελεσμα είναι, οι αποστάσεις μεταξύ των μονάδων παραγωγής αλουμίνας και πρωτόχυτου να είναι μεγάλες, καθώς οι μονάδες πρωτόχυτου βρίσκονται κοντά σε πλούσιες πηγές ενέργειας.

5 εκατ. τόνοι CO2e

28 εκατ. τόνοι CO2e

39,5 εκατ. τόνοι πρωτόχυτου αλουμινίου σε μορφή χελώνας, μπιγιέτας και πλάκας παράχθηκαν το 2008.

Το πρωτόχυτο και δευτερόχυτο αλουμίνιο μετατρέπεται σε ημιπροϊόντα κατά τη μεταποίηση (π.χ. φύλλα για την αεροναυπηγική, φόιλ για τη συσκευασία, προϊόντα διέλασης για τη δόμηση, χυτά για τα αυτοκίνητα). Κάθε διαδικασία έχει διαφορετικό προφίλ ενέργειας ωστόσο οι μέσες εκπομπές GHG υπολογίζονται περίπου στα 800 κιλά ανά τόνο ημιπροϊόντος. 56 εκατ. τόνοι ημιπροϊόντων αλουμινίου αποστέλλονται ετησίως στις βιομηχανίες μεταφορών, δόμησης, συσκευασίας κ.α. 46 εκατ. τόνοι CO2e

Περίπου το 75% του αλουμινίου που έχει παραχθεί παραμένει ακόμη σε παραγωγική χρήση. Οι συσκευασίες αλουμινίου διατηρούν τα τρόφιμα και προστατεύουν τα φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα, εξοικονομώντας πόρους. Η μείωση του βάρους στα οχήματα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες εκπομπές GHG. Εκπομπές GHG που δύναται να έχουν εξοικονομηθεί από τη χρήση αλουμινίου μέσα από τον περιορισμό του βάρους των οχημάτων για το 2008: 300 εκατ. τόνοι CO2e.

Η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου (ανακύκλωση) απαιτεί μόλις το 5% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου. Με την ανακύκλωση αποφεύγονται οι εκπομπές που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής του πρωτόχυτου μετάλλου. 18 εκατ. τόνοι αλουμινίου ανακυκλώνονται από σκραπ ετησίως. 7 Mt CO2e εκπέμπονται από την ανακύκλωση του σκραπ 80 Mt CO2e εξοικονομούνται από την ανακύκλωση του (μετά τη χρήση) σκραπ.

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

119


Διεθνής αγορά τόνων CO2 και 100 δισ. λίτρων πετρελαίου στη διάρκεια ζωής των παραπάνω μέσων μεταφοράς. Το 1990 ένα μέσο επιβατικό αυτοκίνητο περιείχε 40 με 80 κιλά αλουμινίου, ενώ στις μέρες μας ο μέσος όρος κυμαίνεται μεταξύ 120 και 150 κιλών. Επιπρόσθετα παρά το γεγονός ότι το ελαφρύ μέταλλο συνδράμει στο συνολικό βάρος ενός οχήματος κάτι λιγότερο από 10%, αντιπροσωπεύει μέχρι και το 50% της συνολικής αξίας του σκραπ. εκπομπές GHG για όλες τις διαδικασίες (t CO2e), παρέμειναν σταθερές μεταξύ 1990 και 2008. Οι εκπομπές GHG ανά τόνο ημιτελικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των οφελών από την ανακύκλωση, περιορίστηκαν κατά 22% μεταξύ 1990 και 2008. Η ενεργειακή απόδοση για την παραγωγή αλουμίνας βελτιώθηκε κατά 5% το διάστημα μεταξύ 2006 και 2007. Η αποτελεσματικότητα των μονάδων παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου που παρακολουθεί το IAI σε επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιώθηκε κατά 4% το διάστημα 1990 – 2008. Ο δε τομέας εξόρυξης βωξίτη έχει επιτύχει ισορροπημένη χρήση της γης, με τον ετήσιο ρυθμό αποκατάστασης των εκτάσεων να είναι ίσος με τον ετήσιο ρυθμό των εκτάσεων που παραχωρούνται για εξόρυξη.

Μεταφορές Η χρήση 1 κιλ. αλουμινίου που αντικαθιστά βαρύτερα υλικά στα επιβατικά αυτοκίνητα ή στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δύναται να εξοικονομήσει 20 κιλ. CO2 στη διάρκεια ζωής ενός οχήματος. Στα βαρύτερα οχήματα μέχρι και 80 κιλά CO2 εξοικονομούνται από τη χρήση 1 κιλ. αλουμινίου (π.χ. τρένα). Το αλουμίνιο εδώ και 30 χρόνια εμφανίζει αύξηση των ποσοστών χρήσης του στις μεταφορές κάθε χρόνο. Σήμερα περίπου 15 εκατ. τόνου αλουμινίου χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που αφορούν στην καθημερινή μας μετακίνηση (αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, τρένα και πλοία), οδηγώντας σε δυνητική εξοικονόμηση μέχρι και 300 εκατ. 120

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Δόμηση Το αλουμίνιο είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, με μεγάλη διάρκειας ζωής και αντοχή στη διάβρωση. Αποτέλεσμα είναι να περιορίζονται σημαντικά στο πέρας του χρόνου οι απαιτήσεις για συντήρηση. Περίπου το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στα κτίρια. Τα πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στο κόσμο κάνουν εκτεταμένη χρήση αλουμινίου. Τα αρχιτεκτονικά προϊόντα του ελαφρού μέταλλου βελτιστοποιούν το φυσικό φωτισμό και σκίαση, ενισχύουν τη σωστή διαχείριση της ενέργειας και υποστηρίζουν σχέδια που εκμεταλλεύονται στο έπακρο το φυσικό περιβάλλον. Η ασυναγώνιστη ανακυκλωσιμότητα του αλουμινίου αποτελεί ένα σημαντικό σχεδιαστικό εργαλείο αειφορίας για τους αρχιτέκτονες. Η άριστη σχέση αντοχής / βάρους καθιστά δυνατή την υλοποίηση σχεδίων που αφορούν ελαφριές δομές, οι οποίες διαθέτουν εξαιρετική σταθερότητα. Το μικρό βάρος του υλικού συμβάλει επίσης στην ευκολότερη και φθηνότερη μεταφορά των προϊόντων στο εργοτάξιο. Στην Ευρώπη, το 95% περίπου του αρχιτεκτονικού αλουμινίου περισυλλέγεται και ανακυκλώνεται. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα κτίρια περιέχουν 200 εκατ. τόνους αλουμινίου. Ουσιαστικά πρόκειται για μία ενεργειακή τράπεζα που αφήνουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Συσκευασία Οι συσκευασίες αλουμινίου χάρη

στο μοναδικό συνδυασμό των ιδιοτήτων τους συμβάλλουν στην αποτελεσματική παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, πώληση και χρήση των προϊόντων. Τα κουτάκια αλουμινίου είναι από τις πλέον ανακυκλώσιμες λύσεις συσκευασίας που έχει ο άνθρωπος σήμερα στη διάθεσή του, καθώς προστατεύουν το περιεχόμενό τους, είναι αποτελεσματικά από άποψη κόστους και βεβαία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά. Στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, ένα κουτάκι αλουμινίου παράγεται, πληρώνεται, διανέμεται, καταναλώνεται, συλλέγεται και ανακυκλώνεται σε νέο κουτάκι μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών. Το φόιλ αλουμινίου είναι μακράν το ελαφρύτερο υλικό που προσφέρει εξαιρετικές προστατευτικές ιδιότητες σε σύνθετες συσκευασίες. Για παράδειγμα, η συσκευασία ενός χυμού φρούτου με ένα λεπτό στρώμα αλουμινίου μερικών μικρών μπορεί να είναι μέχρι και 20 φορές ελαφρύτερη από μία αντίστοιχη γυάλινη. Οι συσκευασίες αλουμινίου είναι το «δίχτυ ασφάλειας» για την προστασία της ενέργειας που επενδύεται στην παραγωγή, ωρίμανση και επεξεργασία των τροφίμων. Παράλληλα εξασφαλίζουν ότι η επιπρόσθετη ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη διανομή των τροφίμων στον τελικό καταναλωτή (μεταφορά, πώληση, αποθήκευση και μαγείρεμα) δεν χάνεται. Το 30% των τροφίμων στα αναπτυγμένα κράτη καταστρέφεται εξαιτίας της έλλειψης συσκευασίας. Το αλουμίνιο έχει εξαιρετικές προστατευτικές ιδιότητες για τη διατήρηση των τροφίμων και των ποτών / αναψυκτικών σε άριστη κατάσταση, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι. Οι εξειδικευμένες συσκευασίες φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων προστατεύουν και διατηρούν το περιεχόμενο σε αποστειρωμένες συνθήκες τόσο κατά την μεταφορά όσο και κατά την αποθήκευση πριν τη χρήση. Το μικρό βάρος του αλουμινίου ελαχιστοποιεί σε μακροσκοπικό επίπεδο το γενικότερο φόρτο και τους όγκους της συσκευασίας ανά τον πλανήτη.


Διεθνής αγορά

Ανάμικτες οι εκτιμήσεις για τη διέλαση το 2010 Η πολιτική της μείωσης των αποθεμάτων στη Γηραιά Ήπειρο όπως και το 2009 αποτελεί παρελθόν προς ανακούφιση των ευρωπαϊκών εταιριών διέλασης. Τα περιθώρια κέρδους εξακολουθούν να είναι υπό πίεση.

Του Σωτήρη Κρουστάλλη

122

Τ

ις πρώτες μέρες του νέους έτους δεν έχουν αλλάξει και πολλά σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2009 για την ευρωπαϊκή αγορά της διέλασης, πλην του γεγονότος ότι μία νότα αισιοδοξίας φαίνεται να αναδύεται. Το παραπάνω πιθανόν έχει να κάνει με τη νέα διάθεση που πάντα φέρνει ο καινούργιος χρόνος, ωστόσο σίγουρα στηρίζεται και στη μικρή αύξηση των παραγγελιών, κυρίως από τους διανομείς / έμπορους που άδειασαν τις αποθήκες τους στο τέλος του περασμένου χρόνου και πλέον σιγά - σιγά τις ανανεώνουν. Υπάρχει μία πραγματική ανακούφιση μεταξύ των ευρωπαίων διελαστών επειδή το 2009 και συνακόλουθα η πολιτική μείωσης των αποθεμάτων που το χαρακτήρισε, αποτελεί παρελθόν. Μάλιστα αρκετές μονάδες διέλασης στη Γηραιά Ήπειρο σχεδιάζουν αύξηση της πα-

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

ραγωγής το τρέχον έτος που σε πολλές περιπτώσεις θα φτάσει και το 10%. Ποσοστά που φαντάζουν μικρά σε σχέση με τις μέρες δόξας του 2007 ωστόσο είναι μία ευπρόσδεκτη πρόοδος. Από την άλλη, άπαντες παραμένουν σε σύγχυση από τα επίπεδα που κινείται η τιμή πρωτόχυτου αλουμινίου στο LME που σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις παραμέτρους της αγοράς, τουναντίον φαίνεται να τις αγνοεί. Η μηνιαία αύξηση της τιμής το Δεκέμβριο ήταν η μεγαλύτερη το 2009 και παρά το γεγονός ότι η αύξηση που έχει λάβει χώρα μέσα στον Ιανουάριο είναι μικρότερη, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα ακολουθήσει ακόμα μία το Φεβρουάριο. Οι άνθρωποι του κλάδου γνωρίζουν ότι εν μέρη οι αυξήσεις οφείλονται σε κερδοσκοπικές κινήσεις και στρατηγικές. Παρά ταύτα τίποτα δεν κρατά για πάντα. Τα επίπεδα που κινείται η τιμή πρωτόχυτου θεωρούνται μη βιώσιμα και αναμένεται αργά ή γρήγορα πτώση. Όσο όμως διατηρείται η παραπάνω κατάσταση, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την μετακύλιση του έξτρα κόστους στους πελάτες. Ακόμη και έτσι, οι διελαστές πρέπει να έχουν το κεφάλαιο για την

απόκτηση της (ακριβότερης) πρώτης ύλης και οι τράπεζες δυστυχώς εξακολουθούν να μη δανείζουν με ευκολία. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι τα περιθώρια κέρδους να είναι υπό πίεση. Η προσφορά πρωτόχυτου αλουμινίου χαρακτηρίζεται αδιαμφισβήτητα από «στενότητα» στην Ευρώπη, το οποίο φαντάζει παράδοξο όταν τα αποθέματα στο LME ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. τόνους. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των υψηλών αποθεμάτων είναι «κλειδωμένα» σε οικονομικές συμφωνίες και άρα μη διαθέσιμα στη φυσική αγορά. Παρά την «στενότητα», η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι αρκετή για να δικαιολογήσει την αύξηση της τιμής στο LME. Μέσα σε όλα αυτά, η επιβεβαίωση της Alcoa ότι θα αναστείλει τη λειτουργία των δύο μονάδων παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου που διατηρεί στην Ιταλία, εντείνει περισσότερο τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών μεταποιητικών βιομηχανιών σχετικά με την εύρεση πρώτης ύλης. Ωστόσο ήδη πλεόνασμα αλουμινίου αρχίζει να «κτίζεται» στην Κίνα και τη Μέση Ανατολή που μακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει την τιμή πρωτόχυτου χαμηλότερα.


Αρκετοί αναλυτές όπως αυτοί του MBR απορούν με τη διάθεση πολλών μεγάλων εταιριών να αυξήσουν την παραγωγή το τρέχον έτος, τη στιγμή που αυτές δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία εκτίμηση του πως θα κινηθούν οι αγορές, πέρα από το συχνά επαναλαμβανόμενο γεγονός ότι τα έργα που ολοκληρώνονται δεν αντικαθιστούνται από νέα. Όλες αυτές οι αντικρουόμενες απόψεις και αντιλήψεις οδηγούν μερικές πιο συντηρητικές φωνές της αγοράς να δηλώνουν ότι η φετινή χρονιά δεν θα είναι καλύτερη από την περσινή. Εικασίες μπορούν να γίνουν μόνο για το που οφείλεται η πρόθεση των μεγάλων εταιριών να αυξήσουν την παραγωγή. Πιθανόν έχει να κάνει με το ότι οι αναμενόμενες μειώσεις δυναμικότητας σε πολλές μικρές εταιρίες διέλασης σε Ισπανία και Ιταλία, ήρθαν να προστεθούν στον άγνωστο αριθμό «λουκέτων» της περασμένης χρονιάς. Επιπρόσθετα υπάρχουν φήμες ότι μία πολύ μεγάλη εταιρία διέλασης μετά από σημαντικές απώλειες το 2009, θα προχωρήσει σε εξορθολογισμό των πρεσσών της και συνακόλουθα σε μείωση της δυναμικότητας το 2010. Η αύξηση των παραγγελιών που έγινε τον Ιανουάριο όπως προαναφέρθηκε αποδίδεται στην ανανέω-

Oι αντικρουόμενες απόψεις και αντιλήψεις οδηγούν μερικές πιο συντηρητικές φωνές της αγοράς να δηλώνουν ότι η φετινή χρονιά δεν θα είναι καλύτερη από την περσινή.

ση των αποθεμάτων που λαμβάνει χώρα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις

όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ακόμα η πολιτική της μείωσης των αποθεμάτων παραμένει βασιλεύουσα, καθώς οι πελάτες αναμένουν πρώτα την πτώση της τιμής πρωτόχυτου για να κάνουν τις κινήσεις τους. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2009 ήταν καλύτερο από ότι αρχικά αναμενόταν, η αναζήτηση νέων χρηματικών πόρων για την αγορά (ακριβότερης) πρώτης ύλης είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους διελαστές στο Νησί. Οι έμποροι από την άλλη εμφανίζουν αύξηση των αποστολών 5% το Δεκέμβριο του 2009 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2008, την οποία αποδίδουν στο γεγονός ότι οι τελικοί καταναλωτές ξόδεψαν περισσότερα χρήματα για βελτιώσεις και παρεμβάσεις στις κατοικίες τους. Οι αντικρουόμενες αναφορές από διελαστές και εμπόρους στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου πιθανόν να οφείλονται στο μεγάλο όγκο εισαγωγών προϊόντων διέλασης από την Κίνα. Σημαντική διευκρίνιση Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφερόμαστε πάντα σε χρηματιστηριακές τιμές πρωτόχυτου αλουμινίου στο L.M.E. και όχι στις εμπορικές τιμές μπιγιέτας που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες διέλασης, οι οποίες διαμορφώνονται διαφορετικά.

Επιλεγμένοι ευρωπαϊκοί δείκτες ζήτησης ημιπροϊόντων αλουμινίου

Πηγή MBR

2007

2008

Τρ. 3 08

Τρ. 1 09

Τρ. 2 09

Τρ. 3 09

Ιουλ.

Αυγ.

Σεπ.

Οκτ.

Νοε.

54,2

46,5

36,9

40,0

34,0

48,8

42,6

45,7

49,9

50,7

53,0

Ε.Ε 25 βιομηχανική παραγωγή

108,4

105,7

98,9

92,1

90,7

91,9

91,1

91,4

92,1

92,3

91,7

Γερμανική βιομηχανική παραγωγή

111,2

111,9

107,2

89,4

91,3

95,7

95,6

96,7

85,7

104,8

103,5

Γερμανική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

6199

6056

1278,1

1050,2

1279,1

1306,3

497,1

430,6

341,5

534,2

531,4

Γερμανικός δείκτης παραγγελιών δόμησης

69,6

73,0

78,4

76,5

84,9

87,8

86,5

88,6

86,9

87,8

88,1

Γαλλική βιομηχανική παραγωγή

102,4

100,1

98,3

89,1

85,4

83,8

92,6

88,9

66,4

96,2

96,6

Γαλλική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

3150

2509

580,7

554,5

506,0

429,9

197,7

164,8

63,8

201,3

201,3

Ευρωζώνη μεταποιητικός δείκτης PMI

Γαλλικές οικοδομές υπό κατασκευή (000’ς)

432

333

26,8

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,7

97,5

96,1

87,2

86,2

85,0

88,4

86,3

79,6

89,1

92,1

Η.Β. παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

1616

1654

300,8

205,3

248,6

307,0

100,3

116,1

61,6

129,3

114,3

Ισπανική βιομηχανική παραγωγή

106,2

98,6

90,7

82.7

82,6

80,0

86,0

91,4

61,5

87,1

87,9

Ισπανική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

2854

2483

452,2

453,1

453,1

453,1

196,1

216,6

90,1

226,3

210,1

Ισπανικές οικοδομές υπό κατασκευή (000’ς)

593,3

359,6

81,8

47,1

49,3

-

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Ιταλική βιομηχανική παραγωγή

424,2

102,7

96,2

85,6

85,4

90,4

87,4

97,9

46,4

93,5

96,3

Ιταλική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

Η.Β. βιομηχανική παραγωγή

1415

1023

172,6

187,6

233,8

204,5

75,1

85,4

26,3

92,9

77,3

Ρωσική βιομηχανική παραγωγή

115

118

116,8

99,7

100,2

106,8

102,4

107,2

104,0

109,3

110,2

Ρωσική παραγωγή αυτοκινήτων (000’ς)

-

1470

361,7

122,7

165,9

135,1

-

-

-

-

-

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

123


Εφαρμογές

Με πολλούς τόνους αλουμίνιο έγινε η κατασκευή του Burj Dubai Ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τα οποία τον τοποθετούν σε ένα από τα σημαντικότερα, σύγχρονα ανθρώπινα επιτεύγματα

• • • • •

Τα... παγκόσμια ρεκόρ του κτηρίου

Το υψηλότερο κτήριο Η υψηλότερη «αυτόνομη»δομή Ο μεγαλύτερος αριθμός πατωμάτων καθ’ ύψος Ο υψηλότερος κατοικήσιμος όροφος Ο υψηλότερος ανοικτός χώρος που λειτουργεί ως παρατηρητήριο (124ος όροφος) • Η μεγαλύτερη εγκατάσταση ανελκυστήρων (57) με συνολικό μήκος 504 μέτρα που κινούνται με ταχύτητα 64 χλμ/ώρα

124

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010


Μ

ε επισημότητα η ηγεσία του Ντουμπάϊ έκανε τα εγκαίνια στις 4 Ιανουαρίου τα εγκαίνια του υψηλότερου ουρανοξύστη στον κόσμο. Τα εγκαίνια έγιναν από τον σεϊχη Μοχάμεντ μπεν Ραχίντ αλ Μακτούμ, ο οποίος αποκάλυψε αναμνηστική πλάκα και ανακοίνωσε ότι εφεξής ο ουρανοξύστης Μπούρζ Ντουμπάϊ (Ο πύργος του Ντουμπάϊ), θα ονομάζεται «Μπούρζ Χαλίφα», προς τιμή του αρχηγού του κράτους της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Χαλίφα μπεν Ζαγιέντ αλ – Ναχιάν. Το ύψος του φτάνει τα 824.55 μέτρα και αποτελείται από 162 ορόφους, επιφανείας 5,67 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.H κατασκευή του, η οποία αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα, ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2004 και κόστισε 875.000.000 δολάρια. Κατασκευάστηκε από τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στη Μέση Ανατολή, Emaar Properties και σχεδιάστηκε από την αμερικανική εταιρεία Skidmore, Owings & Merrill. Τα θεμέλια είναι σε βάθος 150ft (46m) και το «ίχνος» της οικοδόμησης έχει το σχέδιο ενός λουλουδιού της ερήμου. Ο υψηλότερος ουρανοξύστης του κόσμου κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ της υψηλότερης εγκατάστασης υαλοπετάσματος σε ύψος 512 μέτρων. Το συνολικό βάρος των προϊόντων αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του ουρανοξύστη, ισοδυναμεί με εκείνο πέντε αεροπλάνων Α380 (σημειωτέον ότι το βάρος του κάθε airbus Α380 κυμαίνεται περίπου στους 300 τόνους). Η επένδυση του κελύφους του ουρανοξύστη ξεκίνησε τον Μάϊο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη του 2009. Στις εργασίες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 380 εξειδικευμένοι μηχανικοί εκτός των συνεργείων τοποθέτησης. Στο αρχικό στάδιο της επένδυσης, η ομάδα τοποθετούσε 20 με 30 πάνελς την ημέρα, αυξάνοντας τον αριθμό προοδευτικά και φθάνοντας να τοποθετεί 175 πάνελς την ημέρα. Η σύνθεση του σκυροδέματος ήταν υψίστης σημασίας καθώς ήταν

ιδιαίτερα δύσκολο να δημιουργηθεί σκυρόδεμα που να αντέχει τα υψηλά φορτία (χιλιάδες τόνοι) του κτιρίου καθώς και τις υψηλές θερμοκρασίες της περιοχής του Περσικού που φτάνουν τους 50οC. Για το λόγο αυτό η σκυρόδεση γινόταν τη νύχτα με την προσθήκη πάγου στο μίγμα, ώστε να αποφευχθεί η γρήγορη πήξη του σκυροδέματος και η δημιουργία ρωγμών που αποτελούσαν μεγάλο κίνδυνο για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Το συνολικό βάρος δε μόνο των ράβδων οπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν για τον πύργο είναι 31.400 μετρικοί τόνοι. Αξίζει να σημειωθεί πως από το ισόγειο μέχρι το ρετιρέ, επικρατεί θερμοκρασιακή διαφορά περίπου 10 βαθμών Κελσίου. Λογικό, αν σκεφτείς πως είναι σαν να ανεβαίνεις σε χωριό του Πηλίου...Ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τα οποία τον τοποθετούν σε ένα από τα σημαντικότερα, σύγχρονα ανθρώπινα επιτεύγματα. Εκτός του γεγονότος ότι είναι ο υψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσμο.

Η ηγεσία του Ντουμπάι ελπίζει ότι τα εγκαίνια θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο Εμιράτο που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα μετά την κατάρρευση του τομέα ακινήτων στα τέλη του 2008, παραβλέποντας με κομψότητα, το τεράστιο κόστος συντήρησης που απαιτείται και την περιβαλλοντική επίπτωση που θα έχει η λειτουργία του κτηρίου.

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

125


Εφαρμογές

Η

διαμόρφωση ενός εσωτερικού χώρου και τα αντικείμενα που συμπληρώνουν την διαμόρφωσή του με το σχήμα τους και τα χρώματά τους, επηρεάζουν τον τρόπο που αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν. Μερικές δε από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής, προσφέρονται από τις πιο απλές και καθημερινές ενέργειες και αντικείμενα. Εμπνευσμένο από την ανθρώπινη σπονδυλική στήλη, το κάθετο μπάνιο Vertebrae αποτελείται από επτά περιστρεφόμενα κομμάτια. Κάθε κομμάτι είναι χειροποίητο και για την κατασκευή του χρησιμοποιείται αλουμίνιο πάχους 3mm. Διατίθεται σε 175 χρώματα, μάτ ή γυαλιστερά. Γύρω από μια κολώνα που χρησιμοποιείται για το πέρασμα των απαραιτήτων σωληνώσεων, και πάνω από το wc, περιστρέφονται ένα καζανάκι, ένας νιπτήρας με καθρέφτη, 2 «ντουλάπια» μπάνιου και δύο ντουζιέρες. Ανάλογα με τον χώρο τοποθέτησης, τα κινούμενα κομμάτια ( ουσια-

Ντους Ντους

Καζανάκι

Αποθηκευτικός χώρος Αποθηκευτικός χώρος

Νιπτήρας

WC

Ένα σπονδυλωτό μπάνιο από αλουμίνιο, διευκολύνει την καθημερινότητά μας Το Vertebrae ή στα ελληνικά σπόνδυλος, συνδυάζει όλη την λειτουργικότητα ενός μπάνιου, με μια ιδιαίτερη, απλουστευμένη, ενοποιημένη και κάθετη αρχιτεκτονική λύση, δίνοντας λύση σε λίγα τετραγωνικά.

126

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

στικά όλα πλήν του wc) μπορούν να περιστρέφονται έως 100 μοίρες για τις γωνίες με ελάχιστο χώρο που απαιτείται για την εγκατάστασή του τα 2,25 τ.μ, στην μέση του τοίχου περιστρέφεται έως 200 μοίρες και απαιτούντα 2,55 τ.μ, ενώ στην μέση του χώρου, τα ανεξάρτητα κομμάτια όπως οι αποθηκευτικοί χώροι περιστρέφονται στις 360 μοίρες, ενώ τα υπόλοιπα έως τις 200 μοίρες και ο χώρος που απαιτείται αυξάνεται στα 3,61 τ.μ. To Vertebrae θα κυκλοφορήσει στην αγορά το φθινόπωρο του 2010 με τιμή που υπολογίζεται στα 16.000 δολάρια.


Η ALUMIL «ντύνει» το Jumbo Πειραιά Τα προηγμένα συστήματα M10800 Skylight Alutherm και Μ6 Solar Standard Alutherm της ALUMIL έδωσαν ποιοτικές λύσεις σε όλες τις τεχνικές και αισθητικές απαιτήσεις του νέου εμπορικού κέντρου Jumbo, συμβάλλοντας σε ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.

Τ

ο νέο εμπορικό κέντρο Jumbo στεγάζεται σε κτιριακό συγκρότημα το οποίο παλαιότερα χρησιμοποιούταν από το Τελωνείο Πειραιά ως αποθηκευτικός χώρος. Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης, ο μελετητής του έργου πρότεινε τη δημιουργία ενός στεγασμένου χώρου μεταξύ των κτιρίων έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η χρήση της πλατείας. Σκοπός ήταν η πλατεία να μεταλλαχτεί σε έναν κλειστό χώρο που θα προστατεύεται από τα καιρικά φαινόμενα αλλά ταυτόχρονα θα φωτίζεται επαρκώς. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι χρησιμοποιήθηκαν τα αρτιότερα και πιο σύγχρονα υλικά. Τα αρχιτεκτονικά συστήματα που επιλέχτηκαν για να καλύψουν τις υψηλές απαιτήσεις του έργου ήταν της ALUMIL.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα M10800 Skylight Alutherm για το στέγαστρο και το Μ6 Solar Standard Alutherm για τα πλευρικά υαλοπετάσματα του θόλου. Η κατασκευαστική εταιρία αλουμινίου που ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου ήταν η ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ - Ανδρέας Δημητρίου. Η σειρά Μ10800 Skylight Alutherm είναι μία λύση υψηλής Ανάδοχος εταιρία: ΑΤΕΣΕ ΑΕ Κατασκευαστής αλουμινίου: ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ Ανδρέας Δημητρίου Συστήματα αλουμινίου: M10800 Skylight Alutherm, Μ6 Solar Standard Alutherm

αισθητικής με πλάτος κολώνας 55mm, η οποία αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη πρόταση για τη δημιουργία αιθρίων. Στα βασικά χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η θερμοδιακοπή με διπλή υάλωση, όπως το σύστημα Μ6, από 24 mm έως 50 mm, η κάλυψη πολλών διαφορετικών εφαρμογών όπως πυραμίδες, ηλιοροφές, κελύφη, επικάλυψη χωροδικτυωμάτων και οι πλούσιες κατασκευαστικές λύσεις για τη δημιουργία πολύεδρων αίθριων κατασκευών και τελειωμάτων υδρορροών, οι οποίες συνδυάζονται αρμονικά με την υπόλοιπη κατασκευή. Το σύστημα προσφέρει άριστη αντοχή των υλικών στο χρόνο χωρίς διαβρώσεις ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Το ενσωματωμένο σύστημα απορροής συμβάλει στην σωστή αποστράγγιση των υδάτων, ενώ η άριστη συνεργασία με το σύστημα Μ6, επιτρέπει τη δημιουργία σύνθετων κατασκευών, όπως υαλοπετάσματα που καταλήγουν σε αίθριες κατασκευές, θόλους κ.λπ. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης με την Μ10880 Sunroof για πτυσσόμενες επεκτάσεις αιθρίων. Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

127


Αναδρομή

1985|1986|1987|1988 1986|1987|1988 |1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|

Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την πρώτη μας έκδοση Η ιδέα και η «γέννηση» του περιοδικού μας, συνέπεσε με την αρχή μιας περιόδου ανάκαμψης της αγοράς, με την βαθιά τομή που επετεύχθη στον χώρο των κατασκευών αλουμινίου από την κυκλοφορία των νέων συστημάτων, αυτών που έδωσαν την ώθηση για την αναβάθμιση όλων των δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο του αλουμινίου και των κατασκευών.

Σ

υμπληρώθηκαν ήδη 25 χρόνια από την πρώτη έκδοση του περιοδικού μας, από τον Φεβρουάριο δηλαδή του 1985 όταν δειλά – δειλά και με τον τίτλο «Το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ο κόσμος του» εμφανίστηκε στη μικρή και περιορισμένη τότε αγορά του αλουμινίου. Μία αγορά, που και η ίδια την εποχή αυτή έκανε τα πρώτα της βήματα για να «ξεφύγει» από την «παιδική» της ηλικία… Ήταν μία 25ετία που μας επιφύλαξε πολλές συγκινήσεις και σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο του αλουμινίου, που γνώρισε μία συνεχή περίοδο έντονης ανάπτυξης και προκοπής και εξελίχθηκε ένας από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της οικονομίας μας. Η ιδέα και η «γέννηση» του περιοδικού μας, συνέπεσε με την αρχή μιας περιόδου ανάκαμψης της εσωτερικής αγοράς, με την βαθιά τομή που επετεύχθη στον χώρο των κατασκευών αλουμινίου από την κυκλοφορία των νέων συστημάτων, αυτών που έδωσαν την ώθηση για την 128

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

αναβάθμιση όλων των δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο του αλουμινίου και των κατασκευών. Την εποχή αυτή, η ανάγκη της ενημέρωσης του επαγγελματία κατασκευαστή ήταν πρωταρχική. Οι εταιρίες του χώρου με τις νέες τους σειρές και εφαρμογές, έπρεπε να βρουν τρόπους και μεθόδους να πληροφορήσουν μαζικά την αγορά. Οι εξελίξεις ήταν ταχύτατες και οι σελίδες του περιοδικού μας αποδείχτηκε ότι ήταν το πιο πρόσφορο και αποδοτικό μέσον για τη σωστή και υπεύθυνη πληροφόρηση. Το «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ και ο κόσμος του» έγινε το πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του αλουμινοκατασκευαστή, που από κάθε γωνιά της Ελλάδος μάθαινε γρήγορα και από πρώτο χέρι, τις νέες εφαρμογές, τα νέα συστήματα, τις νέες κυκλοφορίες εξαρτημάτων και μηχανημάτων και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο ήθελε για την δουλειά του. Όλες ανεξαρτήτως οι εταιρίες του χώρου που είχαν να


|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 |1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009 Τα 4 πρώτα τεύχη του περιοδικού μας που κυκλοφόρησαν το 1985. Το 1ο τεύχος κυκλοφόρησε με 24 (!) σελίδες τον Φεβρουάριο του 1985, ενώ το 4ο τεύχος είχε ήδη φθάσει τις 68 σελίδες.

παρουσιάσουν κάτι το νέο στην αγορά, εμπιστεύθηκαν ανεπιφύλακτα τις σελίδες του περιοδικού μας. ∆εν είναι τυχαίο ότι όλες οι σημαντικές εξελίξεις και κυκλοφορίες νέων σειρών παρουσιάστηκαν μέσα από τις σελίδες του. Όλα αυτά τα χρόνια το περιοδικό μας εξελίχθηκε και αυτό στη σημερινή του μορφή. Από το 24σέλιδο πρώτο του τεύχος τον Φεβρουάριο του 1985, έχει καταστεί σήμερα ένα από τα δυναμικότερα τεχνικά και κλαδικά περιοδικά στην ελληνική αγορά, με 7.000 περίπου αναγνώστες (3.800 περίπου οι παραλήπτες του σημερινού τεύχους) σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με σημαντικό αριθμό αναγνωστών στην Ευρώπη και την Κύπρο.

Τα θέματα που παρουσιάζαμε Κάνοντας μία αναδρομή στα θέματα του κλάδου που παρουσίαζε το 1985 το περιοδικό, μπορούμε να σταθούμε στα πλέον σημαντικά, μερικά από τα οποία ήταν: Στο 1ο τεύχος παρουσιάζονται για πρώτη φορά επίσημα στοιχεία της κατανάλωσης και των εξαγωγών της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου για το 1983, τα οποία παρουσίασε η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» που είχε φυσικά και τις σχετικές δυνατότητες, αφού ήταν και η μοναδική τότε εταιρία που προμήθευε την αγορά με πρώτη ύλη. Τότε, ο κλάδος στο σύνολό του είχε πωλήσεις 97,1 χιλ. τόνους, από τους οποίους 55,1 χιλ. τόνους η διέλαση και 28,3 χιλ. τόνους η έλαση. Στο σύνολο των πωλήσεων το 44% αφορούσε εξαγωγές. Στο ίδιο τεύχος αναφερόντουσαν οι πληροφορίες για την δημιουργία νομικού προσώπου που θα καθιέρωνε προδιαγραφές για τα προϊόντα της διέλασης στο πάχος του προ-

φίλ και της ανοδίωσης. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και με πρωτοβουλία της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» δημιουργήθηκε η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, με πρώτο πρόεδρο τον κ. Ηλία Ηλιάσκο, που έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία του κλάδου. Ακόμη, στο τεύχος αυτό ξεχώριζε το τεχνικό άρθρο του κ. Λάμπρου Κοττορού, που παρουσίαζε τα χαρακτηριστικά μίας νέας βαφής για τα προφίλ που εμφανίστηκε γύρω στα 1983, της Ηλεκτροστατικής Βαφής, που άρχιζε σιγά – σιγά να εκτοπίζει την ανοδίωση. Στο 2ο και 3ο τεύχος παρουσιάστηκαν όλες οι διεργασίες μέχρι την οριστικοποίηση της ίδρυσης της Ε.Ε.Α., δημοσιεύθηκε το κείμενο των προδιαγραφών για την ανοδίωση που θα είχε ισχύ από 1/12/1985, συνεχίστηκαν τα σχετικά τεχνικά άρθρα για τη βαφή και την ανοδίωση, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι παρουσιάσεις και διαφημίσεις νέων προϊόντων, μεταξύ των οποίων το γαλονάκι πολυουρεθάνης της VIOMAL και τα δικτυωτά πλέγ-

Η ιστορία του κλάδου μέσα από τις σελίδες μας Από το επόμενο τεύχος μας θα καθιερώσουμε μία ενότητα, μέσα από την οποία θα παρουσιάζουμε σε κάθε μας έκδοση μία ιστορική αναδρομή στον κλάδο, με τίτλο «Ο κλάδος αλουμινίου – 25 χρόνια πριν», μέσα από τις προ 25ετίας σελίδες του περιοδικού «το Αλουμίνιο & ο

κόσμος του». Μέσα από την αναδρομή αυτή και κάνοντας χρήση το πολύτιμο αρχείο του περιοδικού μας, θα αναδειχθεί πιστεύουμε η ιστορία του κλάδου μας, που ήταν και παραμένει από τους βασικότερους και δυναμικότερους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας. Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

129


Αναδρομή

Οι διαφημίσεις των εταιριών του κλάδου που εμφανίστηκαν στις πρώτες εκδόσεις του 1985. Η VIOLOCK με τις κλειδαριές συρομένων, η ALUMINCO με τα χυτά κάγκελα, η πετυχημένη κλειδαριά «γλωσσού» της DOMUS, το γαλονάκι αλουμινίου του Νικ. Ζησιμόπουλου, η ΑΠΑΛΟΥΜΙΝ του Ανδρέα Παπαχριστόπουλου που μπαίνει πρώτη στο έτοιμο κούφωμα και η ΕΤΕΜ με την πρώτη διαφήμιση της συρόμενης σειράς Ε-2200.

ματα της SITALUMIN. Η ΕΤΕΜ κάνοντας μία βαθιά τομή στον χώρο των συστημάτων, κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 1985 την Ε-2300, που στην αρχή οι κατασκευαστές την είδαν με κάποιο δισταγμό, αφού συγκρίνοντάς την με την Σ-219, την θεωρούσαν πολύ βαρύτερη και άρα αντιπαραγωγική… Τέλος, πολύ μεγάλη απήχηση είχε η διαφημιστική καμπάνια της ΑΠΑΛΟΥΜΙΝ που παρότρυνε τους κατασκευαστές να κερδίζουν «χρόνο και χρήμα…» παίρνοντας έτοιμο το κούφωμα για τοποθέτηση… Στο 4ο τεύχος, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1985, είχαμε αναφορά στην πρώτη επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου σε ειδική εκδήλωση στο Ε.Β.Ε.Α. και παρουσία πλήθους παραγόντων 130

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

του κλάδου και της πολιτείας, όπου παρουσίασε τους σκοπούς ίδρυσής της και το πρόγραμμα δράσης της. Σε άλλες στήλες υπήρχε η πρώτη συνέντευξη του προέδρου της Ε.Ε.Α. κ. Ηλία Ηλιάσκου, που μίλαγε σχετικά με την θέσπιση των προδιαγραφών. Στο μεταξύ, μία πρωτοποριακή εμπορική εταιρία την εποχή αυτή, η ΑΛΟΥΜΙΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ – ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ, παρουσίασε αντικωνωπικό σύστημα για τις συρόμενες σειρές 150 και 700, με πολύ μεγάλη επιτυχία στην αγορά, κάτι που στη συνέχεια ακολούθησαν και οι επίσης εμπορικές εταιρίες ΚΟΤΑΡΙ∆ΗΣ και ΑΘΗΝΑΙΟΣ.


Επιχειρηματικά

Ενδιαφέρουσες προτάσεις του Β.Ε.Α. για τα φορολογικά

Τ

ις θέσεις του, σε σχέση με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κατέθεσε πρόσφατα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), σημειώνοντας ότι, πλέον, το μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των νέων επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει το Β.Ε.Α., μέχρι σήμερα οι ελεγκτικές διαδικασίες επέμεναν στις ίδιες παλαιές υποθέσεις, εξαντλώντας τις δυνατότητες των υπαρχόντων ελεγκτικών μηχανισμών και δημιουργώντας μεγάλα περιθώρια συναλλαγής, δίχως να αποδίδουν για το κράτος τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρά τις συνεχείς παρατάσεις των χρόνων παραγραφής. Οι υποθέσεις αυτές, τονίζει, πρέπει να κλείσουν έστω και με τις όποιες απώλειες. Η φορολογική πολιτική πρέπει να διαπνέεται από το πνεύμα μιας νέας αρχής. Γι' αυτό, υπογραμμίζει το Επιμελητήριο, μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται και εξαφανίζονται προς εξυπηρέτηση φορολογικών σκοπών. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούνται αναγκαίοι οι φορολογικοί έλεγχοι για την ύπαρξη και τη λειτουργία των νέων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μετά το Α' εξάμηνο της λειτουργίας τους και μάλιστα με έμφαση σε κλάδους ιδιαίτερης φορολογικής παραβατικότητας. Το Β.Ε.Α. δηλώνει ότι τα Επιμελητήρια είναι σε θέση με τη γνώση και την εμπειρία τους να στηρίξουν το έργο αυτό των ελεγκτικών μηχανισμών για την προστασία και ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Για τη βελτίωση των σχέσεων φορολογούμενου και πολιτείας και καταπολέμηση των δυνατοτήτων συναλλαγής, το Β.Ε.Α. προτείνει ένα διαφοροποιημένο ρόλο του υπαλλήλου ΔΟΥ, που επισκέπτεται την

επιχείρηση και που θα έχει το χαρακτήρα του φορολογικού συμβούλου, ο οποίος θα δίδει εγγράφως συγκεκριμένες οδηγίες και στο λογιστή, των οποίων η εφαρμογή θα παρακολουθείται και ο οποίος θα ενημερώνει τον έφορο για τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνει. Το προτεινόμενο σύστημα του point system με κανόνες διάκρισης της σοβαρότητας της φορολογικής παράβασης και με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διασταύρωσης στοιχείων και τη σύνδεση της ΔΟΥ με τραπεζικούς λογαριασμούς και ασφαλιστικά ταμεία, θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και θα δώσουν ένα σύγχρονο πλαίσιο εντοπισμού διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης. Παράλληλα, η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων θα εξυπηρετείται καλύτερα, εάν λειτουργούσε ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων στη διακίνηση που θα εντόπιζε

και το παρεμπόριο και θα οδηγούσε στη διεύρυνση της φορολογικής συνείδησης. Στο πλαίσιο των ελέγχων για αναζήτηση της φοροδιαφυγής, το Β.Ε.Α. σημειώνει ακόμη τα εξής: • Η συνυπευθυνότητα του αποδέκτη πλαστών- εικονικών τιμολογίων μόνο συμβολικό χαρακτήρα θα μπορούσε να λάβει, δεδομένου ότι ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου ο κάτοχος και όχι εκδότης του προβληματικού φορολογικού στοιχείου γνωρίζει το πρόβλημα. • Ευθύνη πάντως θα πρέπει να αναζητηθεί αντίστοιχα και από το λογιστή της επιχείρησης εκδότη του προβληματικού παραστατικού. • Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ το Β.Ε.Α. τοποθετείται υπέρ των αυστηρών ελέγχων για το ΦΠΑ, αλλά και κατά της αύξησης του συντελεστή του, γεγονός που θα δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση του κινδύνου φοροδιαφυγής με συμφωνία των δύο μερών, ιδίως σε επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών.

Ανακοπή του ρυθμού υποχώρησης των ελληνικών εξαγωγών Υποχώρηση, αλλά με σαφώς μειωμένο ρυθμό, καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές κατά το Νοέμβριο του 2009, με βάση τις εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας ΕΣΥΕ, που επεξεργάστηκε το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων ΠΣΕ. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008, η αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 15,3% και των εισαγωγών κατά 14%. Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά κατά το μήνα Οκτώβριο ήταν -26,7% για τις εξαγωγές και -38,9% για τις εισαγωγές. Καθίσταται, λοιπόν σαφές, ότι κατά

το Νοέμβριο του 2009, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2009, η υποχώρηση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών ήταν σημαντικά μικρότερη, αποτυπώνοντας αφενός βελτίωση του κλίματος, αλλά και αφετέρου χειροτέρευση των όρων του εμπορικού ισοζυγίου. Με βάση τις εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, εκτιμάται ότι η αξία των εξαγωγών συνολικά κατά το 2009 δεν θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 14 δισ. ευρώ και η μείωσή της σε σχέση με το 2008 θα κυμανθεί στα επίπεδα του -17%. Επισημαίνεται ότι το 2008 έναντι του 2007 οι εξαγωγές είχαν αυξηθεί κατά 1,1%.

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

131


Απ' όλο τον κόσμο Ένα... σκούτερ γραφείου Το U3-X της Honda είναι ένα σκούτερ γραφείου (!) που σας μεταφέρει αδιαμαρτύρητα όπου θέλετε. Επιπλέον, δε χρειάζεται άδεια οδήγησης, αν και είμαστε πολύ περίεργοι να ακούσουμε το διάλογο με τον αστυνομικό που θα σας σταματήσει, σε περίπτωση που το βγάλετε στο δρόμο. Το μονότροχο της Honda μοιάζει περισσότερο με τεράστιο μπρελόκ ή ανοιχτήρι μπύρας και λιγότερο με όχημα, αλλά κρύβει αρκετές τεχνολογικές καινοτομίες που

το κάνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Κατ’ αρχάς, δεν ξέρουμε αν ευσταθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ο όρος “μονότροχο”, γιατί μπορεί να πηγαίνει σε όλες τις κατευθύνσεις και όχι μόνο μπροστά-πίσω. Η ταχύτητά του ορίζεται από τον τρόπο που βάζετε το σώμα σας. Υποθέτουμε ότι αν σκύψετε μπροστά το U3-X δίνει γκάζια (τρόπος του λέγειν), αλλά δε μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι μέχρι να το δοκιμάσουμε. Το ηλεκτρικό μονόκυκλο, παρουσιάστη-

κε επίσημα στο κοινό στο Tokyo Motor Show 2009 στο Τόκιο. Ζυγίζει δέκα κιλά, λειτουργεί για μία ώρα με κάθε φόρτιση της μπαταρίας λιθίου, και κινείται με ταχύτητα 6 χιλιομέτρων ανά ώρα. Προορίζεται για ηλικιωμένους που θέλουν να κινούνται στο πεζοδρόμιο χωρίς να κουράζονται, διευκρίνισε η ιαπωνική αυτοβιομηχανία. Το σύστημα ισορροπίας και κίνησης του U3-X βασίστηκε σε τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν αρχικά για το διάσημο ανθρωποειδές ρομπότ Αsimo της Honda.

Τα σύνθετα πάνελ αλουμινίου που ντύνουν το Smarties δίνουν χρώμα στην Ουτρέχτη Η τεχνολογία παραμένει για πολλούς ένα μεγάλο μυστήριο. Παρ’ όλα αυτά, το πίξελ (συνδυασμός των λέξεων pictureelement) είναι λίγο-πολύ γνωστό. Πρόκειται για ένα μικρό τετράγωνο, το οποίο μαζί με χιλιάδες άλλα συνθέτουν την ψηφιακή εικόνα. Αν κοιτάξετε την οθόνη της τηλεόρασης ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρησιμοποιώντας έναν μεγεθυντικό φακό, θα δείτε χιλιάδες τέτοια κουτάκια. Τα πολύχρωμα πίξελ δεν άφησαν αδιάφορους τους ντιζάινερς και τους αρχιτέκτονες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τάσης της διακόσμησης των προσόψεων των κτηρίων με όψη πίξελ, αποτελεί η φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης από το ολλανδικό γραφείο Marlies Rohmer. Η πρόσοψη του κτιρίου Smarties αποτελείται από μια σύνθεση πολύχρωμων πάνελς αλουμινίου που δίνουν την αίσθηση μιας υπερμεγέθους εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο οι αρχιτέκτονες «διασκεδάζουν» τον επιβλητικό τετράγωνο όγκο, που φιλοξενεί 380 δωμάτια εκτός των υπολοίπων κοινόχρηστων χώρων και συνδέεται με το απέναντι πεζοδρόμιο με μια γέφυρα 20 μέτρων.

132

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010


Beocom 5: Σταθερή τηλεφωνία σε στυλ αλουμινίου από την B&O Σε μία περίοδο που οι καταναλωτές αναζητούν μανιωδώς το τελευταίο υπερπολυτελές και τεχνολογικά προηγμένο «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, η Β&Ο επιστρέφει στις ρίζες της τηλεφωνίας, προκαλώντας τις αισθήσεις με τη σταθερή συσκευή Beocom 5. Σε αρμονία με τις πάντα εξαιρετικές γραμμές της Β&Ο, η νέα συσκευή ξεχειλίζει από κομψότητα, προσφέροντας πολύ υψηλή ποιότητα ήχου εξαιτίας της χρήσης ανάλογης τεχνολογίας με αυτής που βρίσκει κάποιος στα high-end ηχεία της δανέζικης εταιρίας. Αποτέλεσμα είναι ο ήχος να γεμίζει το χώρο και να ακούγεται φυσικός, δίνοντας την εντύπωση ότι ο συνομιλητής βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το χρήστη. To Beocom 5 έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 400 επαφών και επιτρέπει την προσαρμογή των μενού και του γραφικού περιβάλλοντος της συσκευής στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Επιπλέον διαθέτει μία μοναδική τεχνολογία υποστήριξης δύο διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών στην ίδια συσκευή, παραδείγμα-

τος χάρη μία για προσωπικές και μία για επαγγελματικές επαφές. Ένα σημείο που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά είναι το εξαιρετικό φινίρισμα που διαθέτει το ηχείο της συσκευής. Το κυκλικό ηχείο έχει κατασκευαστεί από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο, το οποίο παραδοσιακά χρησιμοποιεί η B&O στα πρωτοποριακής αισθητικής προϊόντα της.

Μετά το iPhone, το iPad Με πλαίσιο από αλουμίνιο, μέγεθος μιας κόλλας Α4 και οθόνη αφής, η «ταμπλέτα» ή iPad είναι ένα είδος μεγάλου iΡhone. Το πολυαναμενόμενο gadget, που είχε ήδη βαφτιστεί από τους απανταχού λάτρεις των προϊόντων της εταιρείας, ως iPad, διαθέτει οθόνη αφής 10 ή 11 ιντσών, λίγο μικρότερη από το MacBook και μεγαλύτερη από το iPhone, τρισδιάστατων γραφικών, όπου εκτός από βιβλία σε ψηφιακή μορφή ο χρήστης μπορεί επίσης να «ξεφυλλίζει» ή να διαβάζει, ηλεκτρονικές εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών. Φαίνεται πως αυτή η τάση θα επαναπροσδιορίσει - και μάλιστα πολύ σύντομα - τη σχέση μας με το βιβλίο, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τον έντυπο λόγο γενικότερα, εν κατακλείδι, με κάθε γνωστική διαδικασία που μέχρι πρότινος απαιτούσε την τυπογραφία και

το χαρτί για να μεταδώσει το περιεχόμενό της. Σε αντίθεση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών της, το e-reader της Apple είναι παράλληλα μία ισχυρή multimedia συσκευή με δυνατότητες αναπαραγωγής ήχου και video. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία δεν ασχολήθηκε με την αγορά των netbooks, των μικρών διαστάσεων laptops χαμηλού κόστους, επειδή, όπως έχουν κατά καιρούς αναφέρουν εκπρόσωποι της, απλά δεν… γνωρίζει να κατασκευάζει υπολογιστές αξίας μικρότερης των 500 δολαρίων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η Apple μπορεί να πουλήσει 1,4 εκατομμύρια tablets μέσα στο 2010 εφόσον το προϊόν κυκλοφόρησε τώρα. Επιπλέον, από τη στιγμή που η τιμή του ξεκινά από 499 δολάρια οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 2%.

Σαουδική Αραβία: Ετοιμάζει μεγάλη μονάδα αλουμινίου

Η Σαουδική Αραβία προσανατολίζεται στην ανέγερση μονάδας παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου αξίας περίπου 6,9 δισ. εκατ. δολαρίων. Η δυναμικότητα της μονάδας προβλέπεται να είναι 720.000 τόνοι πρωτόχυτου αλουμινίου. Σύμφωνα με την έρευνα της Gulf Organisation for Industrial Consulting (GOIC) που αποκάλυψε τις προθέσεις της χώρας, η επένδυση αφορά στην επεξεργασία βωξίτη και παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου στην ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, στο Ras Al Zour, βόρεια του Jubail. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν η Saudi Arabian Mining Co. (Maaden) με την Rio Tinto Alcan. Το πλάνο περιλαμβάνει επίσης μονάδα παραγωγής αλουμίνας με δυναμικότητα 1,6 εκατ. τόνων, καθώς και τη δημιουργία λιμένα για εξαγωγή των προϊόντων. Επίσης θα ανεγερθεί μονάδα παραγωγής ενέργειας με δυναμικότητα 1.400 μεγαβάτ.

Πλεόνασμα αλουμινίου και το 2010 Το πλεόνασμα της παγκόσμιας αγοράς αλουμινίου δύναται να αυξηθεί περαιτέρω το 2010, καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να υπολείπεται της προσφοράς, τονίζουν οι αναλυτές της αγοράς. Αν και η ζήτηση αναμένεται να βελτιωθεί, οι άνθρωποι της βιομηχανίας του ελαφρού μετάλλου, καταλήγουν ότι είναι δύσκολο η αγορά να ισορροπήσει. Ταυτόχρονα όμως σημειώνουν ότι η φυσική αγορά είναι περισσότερο «στενή» από ότι υποδεικνύουν οι αριθμοί και ειδικότερα τα αποθέματα στο LME, τα οποία μπορεί να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα αλλά μεγάλο μέρος εξ αυτών είναι «κλειδωμένα» σε οικονομικές συμφωνίες. Εν κατακλείδι παρά τη μεγάλη ανάπτυξη της ζήτησης που εμφανίζει η Κινά και τη μετριοπαθή ανάκαμψη των οικονομιών του ανεπτυγμένου κόσμου, η υπερπροσφορά θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόβλημα.

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

133


Εκθέσεις

Infacoma 2010

Metef - Foundeq 2010

18 - 21 Φεβρουαρίου 2010, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo, Θεσσαλονίκη H διεθνής έκθεση Infacoma καλύπτει τους τομείς των δομικών υλικών, μονωτικών, κουφωμάτων, ειδών υγιεινής, ψύξης, θέρμανσης, ηλιακής ενέργειας και τεχνολογίας. Πληροφορίες: HELEXPO Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη 546 36 Τηλ: 2310.291.531, Fax: 2310.291.553 Web: www.helexpo.gr, E-mail: infacoma@helexpo.gr

14 - 17 Απριλίου 2010, Garda Exhibition Centre, Μπρέσια, Ιταλία Δύο εκθέσεις, Metef και Foundeq, ένα μεγάλο διεθνές ραντεβού, το οποίο έφτασε στην όγδοη οργάνωσή του, με σταθερή ανάπτυξη. Θα παρουσιαστούν οι μεγαλύτερες καινοτομίες από όλη την αλυσίδα αξίας του αλουμινίου και λοιπών μετάλλων, με θεματολογία που καλύπτει πρώτες ύλες, μηχανολογικό εξοπλισμό, εργαλεία, προϊόντα, διέλαση, έλαση, χύτευση, επιφανειακή επεξεργασία, κατεργασία, συγκόλληση και ανακύκλωση. Πληροφορίες: Edimet spa Via Brescia 117, 25018 Montichiari, Brescia, Italy Τηλ.: 00.39.030.998.1045, Fax: 00.39.030.998.1055 E-mail: info@edimet.com Web: www.edimet.com

DOMICATEC 2010 05 - 08 Μαρτίου 2010, Αθήνα, Metropolitan Expo, Ελευθέριος Βενιζέλος Η έκθεση DOMICATEC 2010 θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 8 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo (Ελευθέριος Βενιζέλος). Eπιδίωξη της διοργανώτριας εταιρίας «T Expo», είναι να συγκεντρώσει εκεί τις εταιρίες που διαθέτουν όλα όσα απαιτούνται για την κατασκευή, την ανακαίνιση, τον εξοπλισμό και τη διακόσμηση ενός κτίσματος. Κάτω από 4 βασικές κατηγορίες (Κατασκευές & υλικά - Συστήματα & δίκτυα - Επενδύσεις & Κουφώματα - Εξοπλισμός & διακόσμηση) θα συμμετέχουν εταιρίες δομικών υλικών και μηχανημάτων επεξεργασίας, κουφωμάτων, μονώσεων, χρωμάτων, μεταλλικών κατασκευών κ.ά. Πληροφορίες: T EXPO Λεωφόρος Πεντέλης 3 & Πηλέως, Βριλήσσια T.K. 15235, Aθήνα Τηλ: 210.68.00.470, Fax: 210.68.00.476 Web: www.domicatec.gr

15 - 18 Απριλίου 2010, Αθήνα, M.E.C. Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2010 θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 18 Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. (έξοδος 17 Αττικής Οδού-και από Λ. Λαυρίου). Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εμπορία υλικών και εξοπλισμού οικοδομικών έργων. Η έκθεση απευθύνεται σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρίες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μηχανολόγους, εργολάβους, τεχνικές εταιρίες, τον τεχνικό κόσμο της οικοδομής καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Πληροφορίες: Interguide Λασκαράτου 5, 111 41 Τηλ.: 210.22.81.525, Fax: 210.22.83.205 Web: http://www.interguide.gr

HELLAS BUILD 2010

BTF (BUILDING TECHNOLOGIES FAIR)

19 - 22 Μαρτίου 2010, Αθήνα, ΕΚΕΠ Η έκθεση «HELLAS BUILD» θα διεξαχθεί για 4η συνεχή χρόνια και κάνοντας βήματα μπροστά, ενσωματώνει στα ήδη υπάρχοντα υλικά και προϊόντα, νέα σύγχρονα υλικά τα οποία αφορούν την οικολογική δόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προωθούν νέες τεχνολογίες. Η έκθεση αναμένεται να αποτελέσει τον ιδανικό τόπο συνάντησηs επαγγελματιών και ιδιωτών, με πληθώρα εκθεμάτων. Πληροφορίες: Expo Lead Τηλ.: 210.2580.716, Fax: 210.2580717 Web: www.expolead.gr

16 - 19 Απριλίου 2010, Αθήνα, ΕΚΕΠ Η νέα έκθεση BTF (BUILDING TECHNOLOGIES FAIR) θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 19 Απριλίου 2010 στο εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ. Απεικονίζοντας τους κλάδους των τεχνολογιών κτιρίων σε όλο τους το εύρος, η έκθεση είναι δομημένη σε 4 εκθεσιακές ενότητες: ELTEC / LIGHTEC: Ηλεκτρολογικό υλικό - τεχνολογίες φωτισμού, CLIMATEC (HVAC): Τεχνολογίες θέρμανσης - εξαερισμού - κλιματισμού, SECUTEC / AUTOTEC: Συστήματα ασφαλείας - έξυπνα κτήρια, LIFTEC / BUILDTEC: Συστήματα μεταφοράς & parking - αυτοματισμοί θυρών, πυρασφάλεια, κεντρικά συστήματα καθαρισμού. Πληροφορίες: Expo Line Νέστορος 8 163 43 Ηλιούπολη Τηλ.: 210.99.59.620 - 21, Fax: 210.99.59.622 Web: www.expoline.gr, Ε-mail: info@expoline.gr

Fensterbau / Frontale 2010 24 - 27 Μαρτίου 2010 Νυρεμβέργη, Γερμανία Μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές εμπορικές εκθέσεις στον κλάδο του παραθύρου και της κτιριακής πρόσοψης είναι η Fensterbau / Frontale. Οι κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν παράθυρα, υαλόφρακτα (δίφυλλα) παράθυρα παντός τύπου, βιομηχανικές πόρτες, πόρτες και πύλες, συστήματα αυτοματισμού, ημιτελή υλικά, υλικά επιστρώσεως, προϊόντα στεγανοποιήσεως, υλικά που έχουν ως βάση το ξύλο, κόλλες και ταινίες επικόλλησης, προϊόντα λειάνσεως, χρώματα, βερνίκια, βαφές, γυαλιά, προϊόντα γυαλιού (φιμέ, τζάμια ασφαλείας, τζάμια διάχυσης του φωτός, θερμομονωτικά, υαλότουβλα κλπ), υαλοπίνακες, προκατασκευασμένα υλικά, προφίλ, προφίλ αλουμινίου, προσόψεις, αίθρια αλουμινίου, ξύλου, PVC κ.α. Πληροφορίες: NuernbergMesse Hellas / Cyprus Τηλ.: 210.6410.405, Fax: 210.6410.602 Ε-mail: p.krawaritis@wtf.gr

134

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2010

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Ελληνικό Αλουμίνιο 2010 21 - 24 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα, Expo Athens Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου σε συνεργασία με την ΡΟΤΑ Α.Ε. διοργανώνει την κλαδική έκθεση «Ελληνικό Αλουμινίου 2010», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens στην Παλλήνη, Αττικής. Η έκθεση θα έχει τετραήμερη διάρκεια, θα είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη με ενδιαφέρουσες παράπλευρες εκδηλώσεις και θα καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του εγχώριου κλάδου αλουμινίου. Πληροφορίες: ΡΟΤΑ ΕΠΕ

Λ. Ανθούσας 4, 15351 - Παλλήνη Αττικής Τηλ.: 2.111.801.801, Fax: 2.111.801.810 Web: www.rota.gr, www.expoathens.gr, E-mail: info@rota.gr


aluNET.gr

Η εταιρική σας παρουσία στο Internet, είναι δική μας υπόθεση!

r

inium.g

tos.gr rolima

i-alum farmog

e

www.g

www.alunet.gr

www.e

.eu

eokem

www.n

Μας έχουν εμπιστευθεί οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου του αλουμινίου • Μελέτη, δημιουργία εταιρικών web sites. • Κατοχύρωση ονομάτων στο Internet (Domain Names). • Προβολή και διαφήμιση εταιρικών ιστοσελίδων μέσω των aluNET.gr, Aluminium Magazine, in.gr, Google κά. • Αύξηση αποδοτικότητας και επισκεψιμότητας του web site μέσω εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών.

al.gr

echnik

www.t

ALUPRESS Α.Ε.: Κρυστάλλη 28, 111 41, Αθήνα | Τηλ.: 210.2112.040, 210.2116.143 | Fax: 210.2112.042

e-mail: info@alupress.gr | www.alupress.gr


∫Àƒπ∞∫∏ 21 ª∞ƒ∆π√À 2010 ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ µÈÔÙ¯ÓÒÓ ∞ÏÔ˘ÌÈÓÔÛȉËÚÔηٷÛ΢·ÛÙÒÓ

fimi

| ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ | ∞ÓÔÍ›‰ˆÙ· | ∞Ú¯ÈÙ. ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Á˘·ÏÈÔ‡ | BÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ¢fiÌËÛË | °‡„ÈÓ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο | °˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜ | ¢È·ÌfiÚʈÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ | ¢È·ÌfiÚʈÛË ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ | ∂›‰Ë ÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ | ∂›‰Ë ÎÈÁηÏÂÚ›·˜ | ∂›‰Ë ÎÚÔ˘ÓÔÔÈ›·˜ | ∂›‰Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔÔÈ›·˜ | ∂›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ | ŒÈÏ· ÎÔ˘˙›Ó·˜ | ∂ÚÁ·Ï›· | ∫Ï·‰Èο ¤ÓÙ˘· - Ù‡Ô˜ | ª¿ÚÌ·Ú· | ªÔÓˆÙÈο ˘ÏÈο | •˘ÏfiÙ˘ÔÈ ªÂÙ·ÏÏfiÙ˘ÔÈ | ¶·ÙÒÌ·Ù· | ¶ÂÙÚÒÌ·Ù· | ¶ÈÛ›Ó˜ | ¶fiÚÙ˜ - ¶·Ú¿ı˘Ú· | ƒÔÏ¿ - °Î·Ú·˙fiÔÚÙ˜ | ™Î¿Ï˜ | ™Î·ÏˆÛȤ˜ | ™Ù¤Á˜ | ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞Ô¯ÂÙ¢ÙÈο | ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜ | ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - ªÔÙ¤Ú | ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ | ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∂Í·ÂÚÈÛÌÔ‡ | ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ™Î›·Û˘ | ∆˙¿ÎÈ· | À·ÏÔÂÙ¿ÛÌ·Ù· - ∞›ıÚÈ· - ¶¤ÚÁÎÔϘ | À·ÏÔ›Ó·Î˜ | ÀÏÈο ∂Èηχ„ÂˆÓ | À‰Ú·˘ÏÈο | À‰ÚÔÚÚÔ¤˜ | ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˝Î¿ | ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· | ÃÚÒÌ·Ù· - µÂÚÓ›ÎÈ· | 梉ÔÚÔʤ˜ ÈڛÛÌ·Ù· | æ‡ÍË - £¤ÚÌ·ÓÛË - º˘ÛÈÎfi ∞¤ÚÈÔ

ÚÔ‚ÔÏ‹ & ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

¶√µ∞™

¢π√ƒ°∞¡ø™∏

ª∂£∂¡π∆∏™ ∞. - ª∂£∂¡π∆∏™ °. √.∂. √Ï˘Ì›ˆÓ 12, 111 43 A.¶·Ù‹ÛÈ· - Aı‹Ó·, Ù. ΤÓÙÚÔ 210/25.80.716, Ù. & f. 210/25.80.717 e-mail: info@expolead.gr www.expolead.gr


Χρήσιμα ΔΩΡΑ για τους συνδρομητές μας! Εγγραφείτε τώρα συνδρομητές ή ανανεώστε τη συνδρομή σας και επιλέξτε το δώρο σας (*) Μόνο για συνδρομές εντός Ελλάδος

€ 100*

1o

Συνδρομή 2 ετών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

«Η Σήμανση CE στα κουφώματα» Βήμα προς βήμα Ένα πολύτιμο εγχειρίδιο∆ΙΑΦ/ΣΗ 112 ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ σελίδων για τον επαγγελματία κατασκευαστή. Περιλαμβάνει τη σχετική Νομοθεσία, το Σύστημα Παραγωγικής Διαδικασίας (FPC), προτεινόμενα έντυπα χρήσης και παραδείγματα εφαρμογής.

στα κουφώματα

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τον επαγγελματία

(22 τεύχη)

Η σήμανση

Αλφάδι - Laser και μέτρο(*)

Η σήμανση

2o

στα κουφώματα

Βήμα προς βήμα η εφαρμογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ Η Νομοθεσία, το Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (FPC), παραδείγματα εφαρμογής.

Περιλαμβάνεται και η προδιαγραφή

Ειδική έκδοση του περιοδικού

Παράθυρο στο μέλλον

Επιλέξτε το Δώρο:

 1. Αλφάδι Laser  2. “Η Σήμανση CE στα κουφώματα"

Κόψτε την ΚΑΡΤΑ και ταχυδρομείστε την ή στείλτε την με fax στο 210.2112.042 Στείλτε μας με τους τρόπους που σας υποδεικνύουμε παραπλεύρως το ποσόν της συνδρομής. Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών VISA ή MASTERCARD μπορούν να μας τηλεφωνήσουν για τα στοιχεία των καρτών τους Πληροφορίες για θέματα συνδρομών στα τηλ.: 210.2112.040-1, 210.2116.143

Το “Aluminium Magazine” κυκλοφορεί 10 φορές ετησίως. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν και την ετήσια έκδοσή μας “Αλουμίνιο & σύγχρονες εφαρμογές”

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ΕΤΩΝ (22 τεύχη) Ελλάδα: 100 € Για 1 έτος: 70 € Εξωτερικό: 250 € Για 1 έτος: 150 €


Έξυπνη ζωή με

Albio 225 Σχετικά με την αντικατάσταση παλαιών συρόμενων συστημάτων, η σειρά Albio 225 θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη λύση, λειτουργικά και οικονομικά. Διαθέτει πλάτος οδηγών από 48,5mm (μονός οδηγός) έως 149mm (τριπλός οδηγός), δύο επιλογές φύλλων (ίσο και καμπύλο) και πολλές επιλογές προφίλ για φύλλα πατζουριού, αρμοκάλυπτρα και χωρίσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για μεγάλα ανοίγματα, με τη χρήση ειδικού προφίλ ενίσχυσης. Το πάχος υάλωσης στο συγκεκριμένο σύστημα κυμαίνεται από 5 έως 20mm. Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες ή παράθυρα επάλληλα. Εικόνα 2. Συντελεστής θερμοδιαπερατότητας και ισοθερμικές καμπύλες σε τομή συστήματος Albio 225. Uf = 3.99 W/(m2K).

Η ενδεικτική τομή του πλαισίου της εικόνας 2 (οδηγός δίφυλλου επάλληλου με ένα συρόμενο φύλλο) έχει συντελεστή Uf ίσο με 3.99 W/(m2K). Παραθέτονται και οι συντελεστές θερμικής επαγωγιμότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αυτό.

Albio 230 Η σειρά Albio 230 αποτελεί αποτελεί ένα από τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα της EXALCO στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια στο σχεδιασμό και είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, με προφίλ υψηλών αντοχών και ροπών αδράνειας. Παρουσιάζει άριστη θερμομόνωση με πολυαμίδια 20mm και προφίλ από PVC καθώς και στεγανότητα, χάρη στο ειδικό μηχανισμό κύλισης. Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες ή παράθυρα επάλληλα

Albio 130 Η σειρά Albio 130 συμβατικού υαλοπετάσματος, διαθέτει διαχρονικό σχεδιασμό και δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών στις σύγχρονες κατασκευές. Παρέχει ευκολία στην κατασκευή, καθώς και επιλογές στα εξωτερικά διακοσμητικά καπάκια. Με πλάτος 50mm, επιτρέπει χρήση υαλοπίνακα από 6 έως 36mm. Το σύστημα διαθέτει βασικές κολώνες με δυνατότητα κάλυψης ροπών αδράνειας από 60 έως 1435 cm4. Εφαρμογές: Όλες οι εφαρμογές υαλοπετάσματος & κατασκευές αίθριων.


Έξυπνη ζωή με

Albio 109 Το ανοιγόμενo θερμο-ηχομονωτικό σύστημα Albio 109 αποτελεί μια ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση. Κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε σύγχρονης εφαρμογής. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standards κατασκευής. Επιτυγχάνει υψηλή επίδοση στον τομέα της θερμομόνωσης με τη χρήση θερμομονωτικών βεργών πολυουρεθάνης στη μεσαία ζώνη των προφίλ. Έχει σύστημα στεγάνωσης με τρία λάστιχα EPDM και ειδικούς νεροχύτες απορροής των νερών. Διαθέτει πληθώρα από προφίλ για κάσες, φύλλα αλλά και πηχάκια, τα οποία επιτρέπουν τοποθέτηση υαλοπινάκων με πάχος από 17 έως 38mm. Βασικός στόχος στο σχεδιασμό της σειράς είναι η ευκολία κατασκευής, γεγονός που καθιέρωσε την Albio 109 ως μια από τις δημοφιλέστερες σειρές στον κύκλο των κατασκευαστών κουφωμάτων αλουμινίου. Εφαρμογές: Mπαλκονόπορτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Εικόνα 1. Συντελεστής θερμοδιαπερατότητας και ισοθερμικές καμπύλες σε τομή συστήματος Albio 109. Uf = 2.3 W/(m2K).

Η ενδεικτική τομή του πλαισίου της εικόνας 1 (κάσα και φύλλο ανοιγόμενου συστήματος Albio 109) έχει συντελεστή Uf ίσο με 2.3 W/(m2K). Παραθέτονται και οι συντελεστές θερμικής επαγωγιμότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αυτό. Οι μετρήσεις για το συντελεστή μεταφοράς θερμότητας μέσα από το πλαίσιο (Uf) της συγκεκριμένης σειράς, έγιναν με χρήση του προγράμματος Flixo version 4.1 της εταιρείας CAD-PLAN, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ISO 10077-2 και όχι με τα παλιότερα Γερμανικά πρότυπα DIN.

Albio 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων, χαρακτηρίζεται από τη διαχρονικότητα του σχεδιασμού και τη λειτουργικότητά της. Διακρίνεται για την άριστη επίδοσή της στον τομέα της θερμομόνωσης και για την υψηλή ηχομόνωση που επιτυγχάνει, καθώς επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερου πάχους υαλοπινάκων. Η άριστη θερμομονωτική επίδοση της σειράς επιτυγχάνεται με την χρήση πολυαμιδίων πλάτους 34 mm και βεργών πολυουρεθάνης. Διαθέτει σύστημα στεγάνωσης με τρία λάστιχα EPDM (το κεντρικό πολυθαλαμικό) και ειδικούς νεροχύτες απορροής των νερών. Η αισθητική της ικανοποιεί κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση, καθώς διαθέτει στην γκάμα της προφίλ ίσια και καμπύλα, σε διάφορα ύψη και σε διαφορετικές γεωμετρίες. Εφαρμογές: Mπαλκονόπορτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Κατάλληλη για μεγάλα ανοίγματα.


Ένα κτίριο που δεν είναι ενεργειακά σπάταλο, εγγυάται σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής για τους χρήστες του αλλά και εξοικονόμηση δαπανών για την συντήρησή του. Μία από τις κινήσεις που το «θωρακίζει» ενεργειακά, είναι η τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου, που περιορίζουν σημαντικά τις απώλειες ενέργειας και βελτιώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά του. Τα νέα συστήματα EXALCO ECONOMY, η εξέλιξη

στα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου, προφυλάσουν από τις ενεργειακές απώλειες και παρέχουν μείωση της δαπάνης για ενέργεια μέχρι και 40%. Συμβουλεύστε και ενημερώστε σωστά τους πελάτες σας που χτίζουν ή ανακαινίζουν, ώστε να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους και να εξοικονομήσουν χρήματα και πολύτιμη ενέργεια με νέα κουφώματα ή με αντικατάσταση των παλαιών, με τα συστήματα EXALCO ECONOMY.

Έξυπνη ζωή με

H EXALCO, μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες αλουμινίου και σχεδιασμού συστημάτων για κουφώματα στην Ελλάδα, έχει διαχρονικά αποδείξει την ευαισθησία της σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δημιουργώντας και εξελίσσοντας διαρκώς τα συστήματά της, που διακρίνονται για τις υψηλές τους επιδόσεις και στον τομέα της θερμομόνωσης.

40%

Μείωση ενεργειακών δαπανών

Σήμερα η EXALCO, ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς για αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, παρουσιάζει την νέα σειρά EXALCO ECONOMY, μία ιδανική επιλογή για την αντικατάσταση κουφωμάτων. Πρόκειται για ανοιγόμενα και συρόμενα σύστημα κουφωμάτων, που χάρη στο σύστημα θερμοδιακοπής που διαθέτουν εξοικονομούν πολύτιμη ενέργεια προστατεύοντας το περιβάλλον.


ΚΩΔ.: 7632

ΤΕΥΧΟΣ 40ο • IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

www.aluminium.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

February 2010  

A specialized magazine for aluminium and its applications in the greek and foreign market. Only in greek language.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you