Page 1

www.aluminium.gr

ΚΩΔ.: 7632

ΤΕΥΧΟΣ 48ο • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»:

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

 Orienta: Ρολό με ρυθμιζόμενες περσίδες, χωρίς μηχανισμό περιστροφής (σελ. 68)

Από τον Μάρτιο θα φανούν οι επιπτώσεις του προγράμματος στην αγορά (σελ. 50)

 «Χτίζοντας το Μέλλον»: Φιλόδοξο πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ για 3,1 εκατ. ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια μέχρι το 2020 (σελ. 52)

 «Ελληνικό αλουμίνιο»: Ανώτερη των προσδοκιών η επιτυχία της κλαδικής έκθεσης (σελ. 88)

Νέες αποχρώσεις

Mesogeios (σελ. 91)


To «κουµπωτό» σύστηµα περιµετρικού µηχανισµού αλουµινίου UNI-JET C Πλεονεκτήµατα:

Ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός JET AK 8 για προφίλ αλουµινίου

SECURY

Χωνευτό ύψος 180 ο

JET AK 8

UNI-JET C

• Οι µεντεσέδες και τα πλακάκια κλειδώµατος τοποθετούνται κουµπωτά: - Αποτελεσµατική και γρήγορη κατασκευή κουφωµάτων - Η τοποθέτηση του άνω και κάτω µεντεσέ φύλλου δεν εξαρτάται από την εσωτερική γωνία σύνδεσης, διότι δεν βιδώνουν αλλά κουµπώνουν στο φύλλο (δεν απαιτείται γωνιάστρα). - Ο κατασκευαστής δεν χρειάζεται να κάνει προτρυπήµατα. • Περιµετρικό κλείδωµα UNI-JET • Μεντεσέδες µε τον κοµψό σχεδιασµό του ΑΚ 8

Επιπρόσθετο ψαλίδι Ψαλίδι

Ασφάλεια ανάκλισης

• Πιστοποιητικό RAL για το ολοκληρωµένο σύστηµα εξαρτηµάτων του µηχανισµού. • Όλα τα εξαρτήµατα κουµπώνουν, χωρίς να απαιτείται η χρήση τρυπανιού. • Προσυναρµολογηµένες οµάδες εξαρτηµάτων. • Δυνατότητα δεξιάς ή αριστερής λαβής και ρύθµισης πίεσης του φύλλου µε την κάσα.

Κλειδαριές ασφαλείας SECURY πολλαπλών σηµείων για πόρτες από Αλουµίνιο, PVC και ξύλο. Οι κλειδαριές ασφαλείας G.U-SECURY έχουν αποδείξει την αξία τους στη πράξη και προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα στον χρήστη και απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Πλεονεκτήµατα • Σηµαντικά βελτιωµένη ασφάλεια ενάντια στις διαρρήξεις, µε τεστ ασφαλείας των επιπέδων WK2 & WK3. • Άσκηση ισχυρής πίεσης στα λάστιχα, ακόµη και χωρίς να είναι κλειδωµένη η πόρτα. • Αντιστρέψιµοι κεντρικοί πείροι κάνουν την κλειδαριά δεξιά ή αριστερή.

η δική σας ασφάλεια & σιγουριά...


Ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET περιµετρικής ασφάλισης για αλουµίνια Περισσότερες έξυπνες λύσεις µε UNI-JET το νέο ανοιγο-ανακλινόµενο µηχανισµό περιµετρικής ασφάλισης από την Gretsch-Unitas

Για όλα τα κουφώµατα, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής

UNI-JET

Ασφάλεια ανάκλισης Λαβή ασφαλείας Se/Ral - πιστοποίηση για WK 2

...ασφάλεια Εκµεταλλευθείτε τις ευκαιρίες και επεκταθείτε σε νέες αγορές µε τις δυνατότητες που σας προσφέρει ο ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET.

...ποιότητα Όλα εξαρτώνται από το σωστό συνδυασµό! Ποιότητα σηµαίνει µεγαλύτερη ικανοποίηση.

...ευκολία Τι σηµαίνει µεγαλύτερη ευκολία για σας; Αυτόµατη ρύθµιση στη σωστή θέση!

Για περισσότερο από 100 χρόνια, ο όµιλος εταιριών Gretsch-Unitas προσφέρει στους πελάτες του µια πλήρη γκάµα προϊόντων από µηχανισµούς κουφωµάτων και συστήµατα ασφαλείας. Ο όµιλος εταιριών G-U αναπτύχθηκε από µία µεσαία τοπική επιχείρηση σε µία εταιρία µε παγκόσµια δραστηριότητα, µε δυναµική θέση στις αγορές της Ευρώπης, της Αµερικής και της Ασίας. Στους τοµείς µηχανισµών κουφωµάτων, τεχνολογίας πόρτας και αυτόµατων συστηµάτων εισόδου παρέχουµε στην αγορά µία πλήρη σειρά προϊόντων για την ασφάλεια των σπιτιών και των κτιρίων δίνοντας σηµασία στον ιδανικό συνδυασµό µηχανικής λειτουργίας και ηλεκτρονικών συστηµάτων. O όµιλος Gretsch-Unitas πάντα µε καινούριες ιδέες προσφέρει "Υπεροχή Ασφάλειας”.

το δικό µας όραµα! Hellas A.E.

7o χλµ. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Γέφυρα Καλοχωρίου), Τ.Θ. 1114, 57009 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 755 445 - Fax: +30 2310 753 730, www.guhellas.gr - Email: info@guhellas.gr

aluminium magazine

WK 2


ΛΕΝΟΡΜΑΝ 227 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ.: 210 5147 331, 210 5149 263, 210 5147 825 FAX: 210 5141 340 e-mail: woodall@otenet.gr, e-static@otenet.gr


∏ ∂Ù·ÈÚ›· Woodall - ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ∞.∂.μ.∂. ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÎÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÎÙÏ. °È· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙË Ó¤· ÂˆÓ˘Ì›· “∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞.∂.μ.∂.”

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ™Ù‹ÚÈ͢ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ™˘ÏÏÂÎÙÒÓ:

Δ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ º/μ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ SOLAR ATLAS P20-30TM Â›Ó·È ÈÛÙÔÔ›Ë̤ӷ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ∂˘ÚˆÎˆ‰›ÎˆÓ EC-1, EC-3, EC-9, ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi (∂∞∫2000), ηıÒ˜ Â›Û˘ ÎÈ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ºÔÚÙ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ∞ÓÂÌÔȤÛÂȘ Î·È ‚¿ÚÔ˜ ÃÈÔÓÈÔ‡. ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚËÛË ¤ÚÁÔ˘. ™ÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ˘„ËÏfi Ù¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘, ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Ô˘ ηıȤڈÛ ˆ˜ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ô fiÌÈÏÔ˜ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ñ SOLAR ATLAS P20-30TM INOX-AL Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞.∂.μ.∂. (∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ) Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛË.

∫∞§∂™Δ∂ ª∞™ °π∞ √¶√π∞¢∏¶√Δ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞ ñ SOLAR ATLAS P20-30TM TRACK (∞Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ·)

ñ SOLAR ATLAS P20-30TM SLOPE (ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ·)

∂¢ƒ∞™∏ ™À™Δ∏ª∞Δø¡ ™Δ∏ƒπ•∏™ º/μ ™À§§∂∫Δø¡ (¶·ÛÛ·ÏfiÌËÍË, ‚¿ÛË ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÎÏ.)

ñ SOLAR ATLAS P20-30TM LOFT, TILE, PANEL (∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÔÚÔÊÒÓ)

§¤ÓÔÚÌ·Ó 227, Aı‹Ó·, Δ.∫. 104 42 ΔËÏ. K¤ÓÙÚÔ: 210 5147331 - 5147825 ñ Fax: 210 5141340, e-mail: info@enviapp.com ñ www.enviapp.com


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 48ο 74

Εκδότης - Δ/ντης: Μιχάλης Ροδίτης Δ/νση Σύνταξης: Πηνελόπη Λεονταρά Αρχισυντάκτης: Σωτήρης Κρουστάλλης Σύμβουλος Τεχν. Θεμάτων: Ι. Γεωργουσόπουλος Υπεύθυνη Marketing - Διαφήμισης: Μαρία Σπάλα Τμήμα Διαφήμισης: Στάθης Βελεντζάς Τμήμα Συνδρομών: Στάθης Βελεντζάς, Τζένη Μπαλάφα Γραφείο Κύπρου: Κατερίνα Παπανικολάου 24 Νίκου Αλεξάνδρου, Κάτω Λακατάμια, 2320 Λευκωσία Τηλ.: 22251117, fax: 22251118 e-mail: cyprus@aluminium.gr Παραγωγή έκδοσης: ALUPRESS A.E. Art Director: Κάρλυ Σταυρακοπούλου Σελιδοποίηση: Φωτεινή Ανδριανοπούλου Ιnternet: Κωνσταντίνος Τζούρος ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Μπαλάφα Ε. & Σια Ο.Ε., Κρυστάλλη 28, 11141 Αθήνα Tηλ.: 210.2112.040, Fax: 210.2112.042 e-mail: info@aluminium.gr, www.aluminium.gr Για τα αποστελλόμενα προς δημοσίευση κείμενα και φωτογραφίες, το περιοδικό μας αποκτά αυτόματα το copyright της δημοσίευσης. Αναδημοσιεύσεις κειμένων ή εικόνων με οποιοδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται, παρά μόνον με γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του περιοδικού. Τα ενυπόγραφα άρθρα, δεν απηχούν υποχρεωτικά και τις απόψεις του περιοδικού.

76 64

58 ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 14.

Ειδήσεις: Τα τελευταία νέα από τις εταιρίες του χώρου. 30. Προϊόντα - Επιλογές: Παρουσίαση νέων προϊόντων και υλικών. 132. Επιχειρηματικά: Ενδιαφέρουσες οικονομικές ειδήσεις και συμβουλές για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 134. Απ’ όλο τον κόσμο: Μια ματιά στις εξελίξεις της διεθνούς βιομηχανίας και των εφαρμογών αλουμινίου. 136. Εκθέσεις: Πληροφορίες για τα μεγαλύτερα ραντεβού του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

78. 80. 84. 86. 88.

EDITOR - MANAGER: Michael Roditis

Editing by Balafa E. Co, 28 Krystalli str., 11141 Athens, Greece Tel.: +30 210.2112.040, Fax: +30 210.2112.042 e-mail: info@aluminium.gr, www.aluminium.gr

58.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

60. 62. 64. Federation of Associations of Periodical Publishers in the EC

10

Noέμβριος - Δεκέμβριος 2010

66. 68.

ALFA ENERGY SYSTEMS: Συστήματα στήριξης Φ/Β. ORIENTA: Ρολό με ρυθμιζόμενες περσίδες χωρίς μηχανισμό περιστροφής.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 70. 72. 74. 76.

EUROPA: Νέες αντιδιαρρηκτικές σειρές με πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας WK2. ALUMIL: Συνεχής εξέλιξη των συστημάτων της. ALUMINCO: Νέο θερμομονωτικό σύστημα AL570 Dynamic. ALUSET: Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις για όλα τα κουφώματα.

ΑΓΟΡΑ

ALUMIL: Αισιόδοξος ο πρόεδρός της για 126. Κύπρος: Η κρίση στην οικοδομή επηρεάζει την αγορά της. το μέλλον του κλάδου αλουμινίου. 130. LME: Ραγδαία πτώση των διεθνών τιμών Ε.Ε.Α.: Ημερίδα για τα κίνητρα και τις αλουμινίου μετά τα ρεκόρ. αντικαταστάσεις κουφωμάτων. Ένωση Κατασκευαστών Νίκαιας: Ημερίδα ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ εμβάθυνσης της γνώσης. 128. Όμιλος Μυτιληναίου: Σημαντικά Σύνδεσμος Ηρακλείου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: ευνοημένος από τις διεθνείς τιμές του Εορτασμός 100 χρόνων. αλουμινίου. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2010»: Ανώτερη των προσδοκιών η επιτυχία της ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ έκθεσης. 50. «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»: Από τέλος Μαρτίου θα φανούν οι επιπτώσεις του ΕΤΑΙΡΙΕΣ στην αγορά. ALUMIL: Διεύρυνση των δραστηριοτήτων 52. «Χτίζοντας το Μέλλον»: Φιλόδοξο της στο χώρο των ενεργειακών προϊόντων. πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ για ενεργειακές PRODUCTA: Η έρευνα ως εργαλείο παρεμβάσεις σε κτίρια. ανάπτυξης μίας δυναμικής επιχείρησης. ΟΞΑΛ: Δυναμική πορεία στο χώρο της ανοδίωσης. GIESSE: Συγκριτικό πλεονέκτημα η ομοιομορφία στα κουφώματα.


Από τον Εκδότη Ο απόηχος της έκθεσης και οι προσδοκίες για το μέλλον του κλάδου Η κατ’ εξοχήν κλαδική έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο» που έγινε πρόσφατα, είχε μία εξαιρετική προσέλευση κοινού και ασφαλώς ήταν μια νότα αισιοδοξίας για τον δοκιμαζόμενο κλάδο του αλουμινίου, αναδεικνύοντας ένα πολύσημο νόημα: κουράγιο και μαχητικότητα για τις εταιρίες του κλάδου, που παρά τις δυσκολίες που βιώνουν, κατάφεραν και παρουσίασαν αρκετά νέα και πρωτοποριακά προϊόντα. Το αναμενόμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ήταν ασφαλώς το κίνητρο για να παρουσιαστούν αρκετές κατασκευές και εφαρμογές εστιασμένες στη φιλοσοφία του προγράμματος και οι οποίες πραγματικά συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, στη συντριπτική τους δε πλειοψηφία ιδιωτών. Στις βασικές μας διαπιστώσεις, θα πρέπει να αναφερθεί με σαφήνεια, ότι η κλαδική έκθεση ξεφεύγει πλέον από τον βασικό της μέχρι σήμερα προσανατολισμό που ήταν η ενημέρωση του επαγγελματία και εκ των πραγμάτων προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις των καιρών μας, που είναι η αμεσότερη επαφή των εταιριών με τον ιδιώτη και η από κοντά ενημέρωσή του. Στον απόηχό της όμως και μάλιστα με αρνητική διαίσθηση, θα πρέπει να «θρηνήσουμε» μία σημαντική απώλεια. Γιατί μόνο ως απώλεια μπορεί να χαρακτηριστεί η, δια της απουσίας της λάμπουσα «Αλουμίνιον της Ελλάδος» στην μοναδική κλαδική έκθεση, καθώς και μέρους διελάσεων, αλλά

I N D E X

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ω Ν

Αλουμινίου συστήματα ALUMIL Οπισθ., .......................19, 63, 79 ALUMINCO ..................................... 17, 85 ALUSET ...........................................38, 39 ETALBOND ........................................... 37 ETEM ....................................................... 3 ΕXALCO ........................................... 11, 33 Αντικωνωπικά συστήματα GS ........................................................... 61 IDECO ..................................................... 25 Βαφεία ΚΟΤΤΟΡΟΣ ........................................... 26 ΟΞΑΛ ..................................................... 30 ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ............................. 97 Έμποροι αλουμινίου ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ............................. 87 ΡΟΔΙΤΗΣ ............................................... 14 12

Noέμβριος - Δεκέμβριος 2010

και παραδοσιακά παρόντων σε προηγούμενες εκθέσεις εταιρειών. Το περιοδικό μας αφιερώνει στο τεύχος του αυτό, πολυσέλιδη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση των εταιριών και των εκθεμάτων τους στην κλαδική έκθεση (σελ. 88). Ένα άλλο σημαντικό θέμα που παρουσιάζουμε (σελ. 52) και θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα σε αυτό, είναι το φιλόδοξο πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» που παρουσιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου από την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη παρουσία του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μαμούθ, που αφορά 3,1 εκατ. ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια μέχρι το 2020, από το οποίο ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι αντικαταστάσεις κουφωμάτων σε κατοικίες, ανάπλαση προσόψεων εμπορικών κτιρίων με σύγχρονα υαλοπετάσματα, συστήματα επενδύσεων όψεων και σκίασης, που θα τονώσει την οικοδομή αλλά και τον κλάδο του αλουμινίου. Το πρόγραμμα αυτό – στην προετοιμασία του οποίου συμμετέχει εκπροσωπώντας τον κλάδο και η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου - αν αρχίσει να υλοποιείται και δεν μείνει στα λόγια, τότε πραγματικά θα βιώσουμε μία σημαντική ανάκαμψη του κλάδου των κουφωμάτων για την επόμενη 10ετία. Αναμένουμε και ελπίζουμε…

Κάγκελα Αλουμινίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ ............... 107 Εξαρτήματα - Υλικά DOMUS ............................... Εσωτ. Εξωφ. ΔΟΥΚΑΣ .......................................... 15, 35 GIESSE .................................................. 13 G-U ....................................................... 4, 5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ................................... 95 PRODUCTA ......................................... 103 SECURITY LOCK .................................. 45 ΣΥΝΟΔΙΑΣ ............................................ 59 Κουφώματα - ειδικές κατασκευές ΛΟΥΚΙΣΑΣ .......................................... 8, 9 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ....................... Εσωτ. Οπισθ. TECHNIKAL ........................................ 138 Μηχανήματα - Εργαλεία ΓΕΜΑ ...............................................23, 43

HERMIS ................................................111 ΠΑΓΚΑΛΟΣ .....................................29, 31 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ............................... 6 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ .............................. 47 Ρολά – Γκαραζόπορτες AMICO PLAST ................................... 123 ΒΙΜΕΞ .................................................... 21 TEAMROLL ............................................41 Υλικά Βαφής INVER ................................................... 105 Φωτοβολταϊκά WOODALL ................................................ 7 Διάφορα ALUNET .......................................125, 127 ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ...................................... 40 HELEXPO ............................................ 135


Ειδήσεις

ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ Μεγάλο εύρος επιλογής στα μηχανήματα αλουμινίου - σιδήρου Η ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ, στην προσπάθειά της να ενημερώσει πλήρως τους συνεργάτες της για το μεγάλο εύρος μηχανημάτων που διαθέτει στην αγορά κυκλοφορεί έναν πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο για τα Μηχανήματα Αλουμινίου - Σιδήρου, ο οποίος δίνει τεχνικές πληροφορίες ανά κατηγορία προϊόντος και εξειδικευμένες λύσεις για όλους τους τύπους των κατασκευών. Ο κατάλογος, με τον διακριτικό τίτλο “D-machinery”, αποτελείται από 84 σελίδες και είναι χωρισμένος σε 3 κεντρικές κατηγορίες : • Μηχανήματα Αλουμινίου που περιλαμβάνει τα κέντρα επεξεργασίας αλουμινίου, τα μονά – διπλά πριόνια αλουμινίου και radial, τα δισκοπρίονα (ΑυτόματαΗμιαυτόμ.- Χειροκ.), τις ραουλιέρες, τους παντογράφους και τα ξελουριστικά, τις γωνιάστρες και τους πάγκους περιμετρικού μηχανισμού και μονταρίσματος. • Μηχανήματα Σιδήρου που περιλαμβάνει τα χειροκίνητα δισκοπρίονα σιδήρου, τις χειροκίνητες ή ημιαυτόματες κορδέλες, τους κουρμπαδόρους αλουμινίου – σιδήρου, τα υδραυλικά και χειροκίνητα ψαλίδια – στραντζόπρεσσες, κύλινδρους

– ζουμποψάλιδα – γωνιοκόπτες και βοηθητικά μηχανήματα αλουμινίου – σιδήρου • Βοηθητικά Μηχανήματα Αλουμινίου – Σιδήρου που περιλαμβάνει τους αεροσυμπιεστές, τα κολωνάτα δράπανα και τις ηλεκροκολλήσεις

ΑΛΚΟΛΟΡ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Συνεργασία με την ιταλική PULVERIΤ spa Μια νέα συνεργασία με την ιταλική εταιρεία παραγωγής χρωμάτων πούδρας PULVERIΤ spa) ξεκίνησε η εταιρεία ΑΛΚΟΛΟΡ Βαμβακούσης με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Απόρροια της συνεργασίας η προσφορά πλήρους γκάμας χρωμάτων πούδρας για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους όπως: αρχιτεκτονικά χρώματα RAL, μεταλλικά χρώματα bonded, βάσεις απομίμησης σουμπλιχρωμίας, χρώματα ξύλου δύο στρώσεων, ανθεκτικά χρώματα σε χημική προσβολή, αντιβακτηριακά χρώματα αλλά και anti graffiti βαφές πούδρας που προσδίδουν υψηλή αξία στη μεταλλική κατασκευή. Η PULVERIT είναι ηγέτιδα εταιρεία παραγωγής χρωμάτων πούδρας με ιστορία 37 ετών και εργοστάσια σε Ευρώπη και N. Αμερική. Η ΑΛΚΟΛΟΡ Βαμβακούσης ιδρύθηκε το 1976 με αντικείμενο δραστηριότητας τις πρέσες διέλασης αλουμινίου, τις μονάδες ανοδίωσης, τις τεχνολογίες και υλικά για την βιομηχανία του αρχιτεκτονικού αλουμινίου. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ΑΛΚΟΛΟΡ ασχολείται συστηματικά με την ηλεκτροστατική βαφή και τα χρώματα πούδρας, την δεσπόζουσα μέθοδο βαφής του αλουμινίου έως σήμερα.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα κορυφαία συστήματα της Ελληνικής αγοράς •Σύνθετα πάνελ αλουμινίου etalbond •Παραδοσιακές πόρτες - πάνελ •Σήτες •Ρολά αλουμινίου

στον σφυγμό της αγοράς και πάντα στο πλευρό του επαγγελματία κατασκευαστή, με συνέπεια και ειλικρίνεια. Η πολύχρονη πείρα μας είναι η καλύτερη εγγύηση για μία άψογη και με σωστές αρχές συνεργασία, με τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Κολωνού 1-3, 121 31 Περιστέρι (από Κηφισού 152) Τηλ.: 210.5753.823, 210. 5716.923, fax: 210.5770.122


Πολυκαρβονικά φύλλα ς α μ ς ή γ ω γ α εισ & Plexiglas σε όλες τις διαστάσεις & χρώματα Πολυκαρβονικά Φύλλα Κυψελωτά

Συμπαγή

Θερμοανακλαστικά Ριγέ

Δίχρωμα

Εφαρμογές • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές κτηρίων • Θερμοκήπια, αίθρια, στάδια • Βεράντες , ταράτσες

• Διαφημιστικές κατασκευές • Οροφές,στέγαστρα • Ηχομονωτικές κατασκευές

Plexiglas

MULTIWALL POLYCARBONATE SHEETS

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 302-304, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ: 210 5750057 FAX : 210 5715799 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (κόμβος εθνικού σταδίου) 30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΗΛ: 26410 24652 FAX: 26410 21897 e-mail : info@doukas.com.gr www.doukas.com.gr


Ειδήσεις

ΕΤΕΜ Αύξηση πωλήσεων το 9μηνο, διεύρυνση των ζημιών Αύξηση των πωλήσεων για το α’ 9μηνο του 2010 ανακοίνωσε η ΕΤΕΜ Α.Ε. σε επίπεδο ομίλου, ενώ σε εταιρικό επίπεδο οι πωλήσεις

ήταν μειωμένες. Η μείωση αυτή όμως, οφείλεται στη μη ενσωμάτωση στο 9μηνο 2010 των αποτελεσμάτων του κλάδου ETALBOND, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι αποσχίστηκε την 31/05/2009. Οι προσαρμοσμένες, χωρίς τον κλάδο ETALBOND, πωλήσεις στις 30/09/2009 ήταν € 34,3 εκ. οδηγώντας σε αύξηση των πωλήσεων συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2010 κατά 9,9%. Ποιο αναλυτικά και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΕΤΕΜ Α.Ε. για το πρώτο 9μηνο του 2010 ανήλθαν στα € 80,3 εκ., έναντι € 77,3 εκ. το 2009, αυξημένες κατά 3,9%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας έφτασαν τα € 37,7 εκ. έναντι € 40,6 εκ. το 2009, μειωμένες κατά 7,2%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,85 εκ. έναντι κερδών € 4,15 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 9,2 εκ. έναντι ζημιών € 5,6 εκ. το 2009. Αντίστοιχα σε εταιρικό επίπεδο, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 3,9 εκ. έναντι κερδών € 0,36 εκ. το 2009, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για την περίοδο που έληξε στις 30/09/2010, ήταν ζημιές € 7,01 εκ., έναντι ζημιών € 4,72 εκ. την αντίστοιχη

περίοδο του 2009. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί από έκτακτα και εφάπαξ έξοδα και επισφάλειες ύψους € 3,37 εκ. Η εταιρία, όπως καταλήγει η ανακοίνωση, συνεχίζει να κατευθύνει τις προσπάθειές της στην αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου της, καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών της στην Ελλάδα. Παράλληλα, εντείνονται οι προσπάθειες για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων καθώς και η περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών.

«Με το δεξί» και... χορηγό την EXTRAPLASTICA Η EXTRAPLASTICA στα πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει στην έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα είναι χορηγός των νέων επεισοδίων της τηλεοπτικής εκπομπής «Με το δεξί», η οποία θα προβάλλεται από τον Ant1 κάθε Τετάρτη στις 21.00, με τον χαρισματικό οικοδεσπότη – παρουσιαστή, Σπύρο Σούλη. Η χορηγία αφορά στην προμήθεια οικιακών ρολών και γκαραζοπορτών της EXTRAPLASTICA όπου κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή τους. Η EXTRAPLASTICA ως οντότητα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης της, αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με αυτό το κίνητρο λαμβάνει μέρος στην προσπάθεια αναβάθμισης του ποιοτικού επιπέδου διαβίωσης των οικογενειών που επιλέγονται από την προαναφερθείσα εκπομπή. 16

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

EXALCO Επίσκεψη του Σωματείου Μεταλλικών Κατασκευών Ν. Σερρών στις εγκαταστάσεις της Επίσκεψη του Σωματείου Μεταλλικών Κατασκευαστών Ν. Σερρών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της EXALCO στη Λάρισα. Πάνω από 50 κατασκευαστές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από έμπειρα στελέχη και στα δύο εργοστάσια της εταιρίας και να δουν από κοντά τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία της διέλασης του αλουμινίου. Επιπρόσθετα, οι κατασκευαστές ενημερώθηκαν από τον κ. Θ. Τσιάρα, Αντιπρόεδρο & Δ/ντή Εσωτ. Εμπορίου της EXALCO, για τις εξελίξεις του κλάδου και τη συνεχή πρόοδο της θεσσαλικής εταιρίας. Οι εντυπώσεις ήταν πολύ θετικές, ενώ ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι φάνηκαν οι φιλοξενούμενοι από το νέο μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας της EXALCO που ενσωματώνει τα λάστιχα στα προφίλ, δημιουργώντας ένα προϊόν προστιθέμενης αξίας για τον κατασκευαστή.


AL570

Ανοιγοανακλινόμενο θερμομονωτικό σύστημα για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Προτεινόμενα Θερμομονωτικά Συστήματα ALUMINCO CLIMA

AL520 AL590 AL220 AL250 AL420 Ανοιγόμενο Ανοιγόμενο

Ανασυρόμενο Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Θερμομονωτικό Θερμομονωτικό Θερμομονωτικό Θερμομονωτικό Σύστημα Κύριας Σύστημα Σύστημα Σύστημα Σύστημα Εισόδου

Ïéíόöõôá Âïéùôίας - 320 11 - τηλ. 22620 47000 - fax 22620 47090 info@aluminco.com, www.aluminco.com

Γραμμή Τεχνικής Εξυπηρέτησης: 801 801 1982


Ειδήσεις

ALUMIL Χορηγός συστημάτων αλουμινίου στην εκπομπή “Με το Δεξί” H ALUMIL αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία της απέναντι σε μη προνομιούχες οικογένειες. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία για την τηλεοπτική σεζόν 2010-2011 είναι ο αποκλειστικός χορηγός συστημάτων αλουμινίου στην εβδομαδιαία εκπομπή “Με το Δεξί” που προβάλλεται κάθε Τετάρτη από τον ΑΝΤ1. Παρουσιαστής της επιτυχημένης εκπομπής είναι ο Σπύρος Σούλης, ο οποίος μαζί με

τους συνεργάτες του αναλαμβάνουν να μεταμορφώσουν κατοικίες μέσα σε μόλις λίγες ημέρες. Για κάποιες οικογένειες ένα καινούργιο σπίτι δεν είναι πολυτέλεια, αλλά άμεση ανάγκη και η ALUMIL υποστηρίζει την προσπάθεια του ΑΝΤ1, παρέχοντας εντελώς δωρεάν τα κουφώματα αλουμινίου, την κατασκευή τους αλλά και την εγκατάσταση τους.

ALUMINCO Νέες σημαντικές πιστοποιήσεις για την εταιρία Η βιομηχανία αλουμινίου ALUMINCO στην προσπάθεια της να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές και αδιαμφισβήτητη ποιότητα, ακολουθώντας παράλληλα τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό T�V Austria Hellas για την εφαρμογή: • Συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και

• Συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004. Παράλληλα, πιστοποιήθηκε για το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας βάσει του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΝ 15088:2005. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση δίνει το δικαίωμα στην εταιρία να τοποθετεί σε όλα τα παραγόμενα προφίλ τη σήμανση CE και κατ’ επέκταση δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές της να παραλαμβάνουν προϊόντα που είναι 100% πιστοποιημένα. Η διαδικασία πιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2010 μέσω της εταιρείας OPUS A.E. (Σύμβουλοι Διοίκησης και Πληροφορικής) και πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό πιστοποίησης T�V Austria Hellas, με αριθμό εγγραφής πιστοποιητικού Νο.0906-CPD-02410007. Η ALUMINCO γνωρίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι πιστοποιήσεις και έχοντας σαν γνώμονα την απόλυτη ποιότητα, πραγματοποιεί ένα σύνολο ελέγχων ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος (προϊόντα διέλασης και αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου). Με τον τρόπο αυτό, απλουστεύεται και διευκολύνεται η διαδικασία πιστοποίησης ποικίλων προϊόντων του κατασκευαστικού κλάδου, εφόσον το προφίλ αλουμινίου είναι πιστοποιημένο για τη χρήση της σήμανσης CE.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. Νέα τοποθέτηση κέντρου επεξεργασίας CNC στην εταιρία ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΕΠΕ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε άλλη μία τοποθέτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού από την εταιρία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στην εταιρεία ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.

Ύστερα από έρευνα στην ελληνική αγορά, η εταιρία ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. εμπιστεύτηκε την τεχνογνωσία και την τεχνική υποστήριξη της ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. και την επέλεξε για την απόκτηση του κέντρου επεξεργασίας PHANTOMATIC T3 STAR της EMMEGI. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα κοπών και επεξεργασιών FRAME PROJECT EXECUTIVE της EMMEGI SOFT αποτελούν πλέον μια πλήρη γραμμή παραγωγής και συμβάλλουν τα μέγιστα στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας. H τεχνογνωσία και η πολυετής πείρα στις κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου σε συνδυασμό με την απόκτηση υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού σίγουρα κατατάσσουν την εταιρία ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 18

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Ε.Π.Ε. σε ένα από τα πιο σύγχρονα και δυναμικά κατασκευαστικά στον Ελληνικό χώρο. Η εταιρία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρία ΛΟΥΚΙΣΑΣ για την εμπιστοσύνη, την προτίμηση και την άψογη συνεργασία που επέδειξε, ενώ από την πλευρά της η εταιρία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται ότι όπως άλλωστε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι και τώρα θα βρίσκεται δίπλα σε όλους αυτούς που την εμπιστεύτηκαν ή πρόκειται να την εμπιστευτούν στο μέλλον.


Ειδήσεις

ΣΑΔΑΣ – ENERGY LINE Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο «Επάγγελμα Αρχιτέκτων» Από 17 έως 20 Μαρτίου 2011, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ζάππειο μέγαρο, το 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο «Επάγγελμα Αρχιτέκτων», που οργανώνεται από το ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων με την οργανωτική υποστήριξη της ENERGY LINE. Με μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον αναμένει ο αρχιτεκτονικός κόσμος το 11ο Συνέδριο, που αποτελεί το δικό του βήμα διαλόγου σε μία καθοριστική περίοδο. Αυτό φαίνεται από το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής, που ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Παράλληλα, στις εντατικές προετοιμασίες του συνεδρίου περιλαμβάνονται και οι ζυμώσεις για τα θέματα και τους ομιλητές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ουσιαστική συζήτηση, ίσως την καλύτερη όλων των εποχών για τέτοιο θέμα. Δείγμα της μεγάλης αναμενόμενης επιτυχίας, αποτελεί και η υποστήριξη των επιχειρήσεων στο γεγονός, από όλους τους κλάδους αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος με διακεκριμένους χορηγούς του συνεδρίου τις εταιρίες GIESSE και ΕΤΕΜ. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την ευρύτατη υποστήριξη, σε συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ, υπό την αιγίδα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και με τη συνεργασία

του Ελληνικού Τμήματος της UIA και των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη. Η Αρχιτεκτονική, ως αέναη σπουδή, θεωρία, ιστορία, τέχνη και συνθετική εφαρμοσμένη επιστήμη, ασκείται σε διάφορες κλίμακες από τους Αρχιτέκτονες και όχι μόνο. Εκτός λοιπόν από την αναζήτηση και την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων αρχιτεκτονικών υπηρεσιών και σπουδών, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα «ποιος σχεδιάζει τι». Κάτω από ποιες προϋποθέσεις χτίζεται και καταγράφεται η ιστορία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και παραδίδεται στην υπηρεσία του ανθρώπου και στην κρίση της ιστορίας. Οι αρχιτέκτονες θα αποπειραθούν μέσα από το συνέδριο και τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις ένα άνοιγμα στην Ελληνική κοινωνία, με στόχο το ξεκαθάρισμα των ρόλων τους στο σύγχρονο σχεδιασμό. Επίσης θα επιδιώξουν την διεύρυνση του ρόλου των αρχιτεκτόνων στη σύγχρονη πραγματικότητα καθώς και την, διατύπωση πολιτικής για την Αρχιτεκτονική την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ιστορικού πλούτου της χώρας. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου καλύπτουν την αρχιτεκτονική εκπαίδευση, επαγγελματικά δικαιώματα, την άσκηση του επαγγέλματος και τον ρόλο των αρχιτεκτόνων, την σχέση ευρωπαϊκού χώρου και αρχιτεκτονικής, την πολιτική που ισχύει

για την αρχιτεκτονική στην σύγχρονη Ελλάδα και το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος. Όλες τις μέρες και ώρες του συνεδρίου θα λειτουργεί παράλληλη έκθεση, στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις με Stands προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν άμεσα το αρχιτεκτονικό έργο. Το δελτίο συμμετοχής μπορεί να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερομένους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sadaspea.gr, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται: • Οργανωτική επιτροπή: ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: Τηλ. 210.3215.146, 210.3215.147, www.sadas-pea.gr • Πληροφορίες, συμμετοχές, χορηγίες: ENERGY LINE, τηλ. 210.4512.000, www.energyline.gr

ΑΛΟΥΜΥΛ Σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων της το 9μηνο Σταθεροποίηση πωλήσεων και βελτίωση μικτής και λειτουργικής κερδοφορίας για την τρέχουσα περίοδο, ανακοίνωσε η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε για το εννεάμηνο του 2010 μικρή μείωση των πωλήσεων, φθάνοντας τα € 146,9 εκ., έναντι € 152,8 εκ. του 9Μ’09 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 3,8%. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,7% περίπου, στα € 32,9 εκ. από € 31,4 εκ. του εννεάμηνου του 2009, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, διαμορφώθηκαν στα € 15,3 εκατ. περίπου, αυξημένα κατά 38,2% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη προ φόρων, ανήλθαν στις € 234 χιλιάδες, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα όπου σημειώθηκαν ζημίες € 6,4 εκ. για το 9Μ’09. Η περαιτέρω σημαντική βελτίωση του μικτού αποτελέσματος εξακολουθεί να οφεί20

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

λεται αφενός στο ότι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009 είχε χρησιμοποιηθεί ακριβή πρώτη ύλη από εκτέλεση συμβολαίων αγοράς του 2008 και αφετέρου στην μείωση του κόστους παραγωγής που επήλθε από τη προσπάθεια της Διοίκησης για την προσαρμογή στα νέα οικονομικά δεδομένα. Η συνέχιση της βελτίωσης των αποτελεσμάτων οφείλεται στην αύξηση του μικτού αποτελέσματος, στην ελαφρά μείωση των λειτουργικών εξόδων μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης, καθώς επίσης και στην σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της μείωσης του τραπεζικού δανεισμού αλλά και της αναδιάρθρωσής του. Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις στο 9μηνο μειώθηκαν κατά 1% περίπου, στα € 104,3 εκ. περίπου, έναντι € 105,4 εκ. του 9Μ’09. Τα κέρδη προ φόρων,

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν σημαντική αύξηση διαμορφούμενα στα € 5,5 εκ. περίπου, σε σχέση με το 9Μ’09 όπου σημειώθηκαν ζημίες € 677 χιλιάδες περίπου, ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 1,6 εκ. περίπου έναντι ζημιών € 7 εκ. για το 9Μ’09.


Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Ρ Ο Λ Λ Ω Ν

Γ Κ Α Ρ Α Ζ Ο Π Ο Ρ Τ Ε Σ

Σ Ι Τ Ε Σ

aluminium magazine

Θερμομoνωτικό κουτί που συμβάλει ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ Γ’ ΦΑΣΗ - Ο.Τ. 33Β 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ.: 2310 796435, 796488, FAX: 2310 796489 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΥΠΡΟΥ 3 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 577 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ. 210 9939348, 9919906, FAX: 210 9919906 e-mail: info@vimex.com.gr, web: www.vimex.com.gr


Ειδήσεις

ETEM Αρωγή στους ενδιαφερομένους για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον» O ιστότοπος www.exoikonomokatoikon. gr δημιουργήθηκε από την ΕΤΕΜ με γνώμονα την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον». Το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» είναι ένα σημαντικό βήμα για τη σύγχρονη ενεργειακή πολιτική και στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Η πλοήγηση του ιστοτόπου διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους τόσο να προμηθευτούν τα

απαραίτητα δικαιολογητικά όσο και να τους φέρει σε επαφή με το δίκτυο συνεργατών μας για την άμεση εξυπηρέτηση τους. Για την εκτενέστερη ενημέρωση των επισκεπτών υπάρχουν σχετικά θέματα συζήτησης και η δυνατότητα αποστολής υλικού με την συμπλήρωση των αντιστοίχων στοιχείων επικοινωνίας. Τέλος προβάλλει όλα τα θερμομονωτικά συστήματα της ΕΤΕΜ καθώς πληρούν τις προδιαγραφές του Νέου

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων και καλύπτουν κάθε μικρή ή μεγάλη εφαρμογή.

Έντυπα που λάβαμε

ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ: Νέος κατάλογος αντικωνωπικών Η ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ παρουσιάζει το νέο της κατάλογο, με αντικείμενο τα αντικωνωπικά συστήματα. Ο κατάλογος προσφέρει τεχνικές οδηγίες για το κάθε προϊόν (οδηγίες τοποθέτησης, τεχνικούς πίνακες, διαστασολόγια, χρωματολόγια κ.α.) και αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τον επαγγελματία, καθώς καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη και τεχνική απαίτηση. Όλες οι σήτες κατασκευάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές και απαιτήσεις και συνοδεύονται από τεχνικό εγχειρίδιο. Η σειρά των προϊόντων Dukasit προσφέρεται με δύο τρόπους είτε στις διαστάσεις που επιλέγει ο κατασκευαστής είτε σε κιτ. Ο νέος κατάλογος είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ www.doukas.com.gr. 22

ALFA: Πλήρης κατάλογος εξαρτημάτων Η ALFA κυκλοφόρησε τον κατάλογο εξαρτημάτων της, καθώς έχει μπει δυναμικά από το 2009 στην κάθετη παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου για όλες τις σειρές (γωνίες συνδέσεως, ράουλα, μεντεσέδες & μάσκουλα). Όλα τα εξαρτήματα αλουμινίου ALFA παράγονται και διατίθενται στην αγορά με τη διαδικασία της παθητικοποίησης, χαρίζοντας έτσι στο τελικό προϊόν μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Τα εξαρτήματα είναι πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους οργανισμούς πιστοποίησης ποιότητας, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών εφελκυσμού να φτάνουν σαν μέγιστο φορτίο θραύσης τα 390kg. Ο σχετικός κατάλογος επισυνάπτεται σε κάθε νέο κατάλογο προϊόντων της ALFA.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

ALUMINCO: Νέος κατάλογος για το AL590 σύστημα Η ALUMINCO διαθέτει στην αγορά τον αναλυτικό κατάλογο του συστήματος κυρίας εισόδου AL590. Η σειρά ανήκει στη κατηγορία των θερμομονωτικών συστημάτων CLIMA. Φέρει πιστοποιητικό αντικλεπτικής προστασίας, καθώς επίσης και πιστοποιητικά ηχομόνωσης και θερμομόνωσης από το IFT Rosenheim και υδατοστεγανότητας και αεροπερατότητας από το ΕΚΑΝΑΛ. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται όλες οι εφαρμογές, τα μέτρα κοπής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως τα προφίλ και τα εξαρτήματα που βρίσκονται πάντα ετοιμοπαράδοτα στις αποθήκες της εταιρίας. O κατάλογος διαθέτει αναλυτικές οδηγίες κατασκευής και τοποθέτησης μιας πόρτας, ενώ διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στο www.aluminco.com.

ALFA: Κατάλογος για κάγκελα & αυλόγυρους αλουμινίου Ολοκληρώθηκε ο νέος προϊοντικός κατάλογος της ALFA, ο οποίος είναι εμπλουτισμένος με μία μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων Η/Β, καθώς και βαφής σε χρώμα ξύλου. Περιέχονται παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια κάγκελων αλουμινίου που έχουν εφαρμογή σε μπαλκόνια, βεράντες, σκάλες και αυλόγυρους, αλλά και αυλόπορτες αλουμινίου συρόμενες και ανοιγόμενες. Τα κάγκελα αλουμινίου ALFA διακρίνονται για την αισθητική τους και την αντοχή τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, την αντιδιαβρωτική τους επεξεργασία και την εύκολη τοποθέτησή τους χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. Ο νέος κατάλογος διατίθεται από τους κατά τόπους αντιπροσώπους της εταιρίας.


Στηρίζει στα δύσκολα τον κατασκευαστή

>>> Η ΓΕΜΑ προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ! Η εταιρεία πάντα κοντά στις ανάγκες των κατασκευαστών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης! Οι τεχνικοί της ΓΕΜΑ είναι πάντα στη διάθεση των κατασκευαστών για να τους συμβουλέψουν και να τους στηρίξουν ώστε να διατηρήσουν το κατασκευαστικό τους στο καλύτερο επίπεδο απόδοσης και πάντα κοντά στις εξελίξεις! >>> Άρτια εκπαιδευμένοι οι τεχνικοί της ΓΕΜΑ είναι πάντα εδώ για να καλύψουν τις ανάγκες σας! Για το λόγο αυτό προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ για όλο τον εξοπλισμό σας! Η εξυπηρέτηση που θα λαμβάνετε θα είναι απολύτως προσωποποιημένη και προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες! >>> Με ένα εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών η ΓΕΜΑ έρχεται στο χώρο σας, προσφέροντας ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ για όλο τον εξοπλισμό σας, ώστε να είναι «ετοιμοπόλεμος» σε άριστη κατάσταση για να σας στηρίξει για άλλη μια φορά!

AFTERSALES SERVICE Πάροδος Κεραμιδίου 34, Θέση Μετόχι 136 71 Αχαρνές Αττικής Τηλ.: 210/51.45.222, Fax: 210/5144094 Service: 210/51.45.212 e-mail: st.kasfikis@gema.gr www.gema.gr


Προϊόντα - Επιλογές

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. Διπλό πριόνι GRAFITE ELEΤTRA για ποιοτικές κοπές Η εταιρία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. επιλέγοντας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της, διαθέτει στην ελληνική αγορά μία από τις πλέον τεχνολογικά κορυφαίες λύσεις της EMMEGI στο χώρο των μηχανημάτων κατεργασίας. Το GRAFITE ELEΤTRA είναι ένα παραγωγικό CNC διπλό πριόνι, με δίσκους κοπής 550 χιλ., αυτόματο, 3 αξόνων, με δυνατότητα ηλεκτρονικού έλεγχου όλων των γωνιών από 45° (εσωτερικά) έως 22 - 30° (εξωτερικά) και ακρίβεια τοποθέτησης 240 θέσεις σε κάθε μοίρα. Η κοπή όλων των προφίλ γίνεται εσωτερικά χωρίς να χρειάζεται το ύψος, ενώ το ελάχιστο μήκος κοπής στις 90° και στις 45° είναι 0 mm. Διαθέτει 500 λίστες κοπών (1000 γραμμές ανά λίστα) μέσω πληκτρολογίου και έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τυποποιημένες κοπές γιατί δίνοντας τις εξωτερικές διαστάσεις

κάσας υπολογίζονται αυτόματα όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις. Μπορεί να κάνει επεξεργασία τυποποιημένων κοπών μέσω προγράμματος με δυνατότητα επιλογής προφίλ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει στην οθόνη την κοπή των προφίλ σε μοίρες. Το μέγιστο μήκος κοπής μπορεί να φτάσει τα 9.000 χιλ.

Το σύγχρονο διπλό πριόνι περιλαμβάνει έγχρωμη TFT 10,4”, σκληρό δίσκο, πνευματικό μπράτσο ανάμεσα στις δύο κεφαλές για στήριξη του προφίλ και πλαϊνή ραουλιέρα. Το μηχάνημα διατίθεται σε 3 εκδόσεις με ωφέλιμο μήκος κοπής 4.000, 5.000 και 6.000 mm.

ΕΤΕΜ Πολυχρηστικός και πολυλειτουργικός θάλαμος Ε-61 MULTI BOX Ο πατενταρισμένος (Αριθμός καταθέσεως πατέντας: ΔΕ 2010 0100 307) πολυχρηστικός θάλαμος Ε-61 MULTI BOX της ΕΤΕΜ, επεκτείνει τα ανοιγόμενα και συρόμενα κουφώματα αλουμινίου οριζόντια ή κάθετα ή συγχρόνως και προς τις δύο κατευθύνσεις προκειμένου να τοποθετηθούν - αναρτηθούν πάνω σε αυτόν διάφορα συστήματα σκίασης, ρολών, ασφάλειας και εργονομίας. Στον πολυχρηστικό αυτό θάλαμο μπορούν να αναρτηθούν συστήματα εξοπλισμού σκίασης και ρολών, ασφαλείας, φωτισμού και φωτιστικά σώματα καθώς και συστήματα γραμματοκιβωτίων. Μέσα δε από αυτόν μπορούν να διέρχονται σωληνώσεις ύδρευσης ή σωληνώσεις θέρμανσης ή ψύξης. Ο πολυχρηστικός θάλαμος κατασκευάζεται

από θερμομονωτικά προφίλ αλουμινίου προσφέροντας υψηλή θερμομόνωση εφάμιλλη των πορτών και παραθύρων. Κατά μήκος του πολυχρηστικού θαλάμου προσαρμόζεται ελαστικό διάφραγμα αυξάνοντας την ηχομείωση. Το Ε-61 MULTI BOX τοποθετείται κατά την κατασκευή / τοποθέτηση των κουφωμάτων ενώ τα διάφορα προσαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν αργότερα και όταν οι ανάγκες το απαιτήσουν. Η εσωτερική πλευρά του θαλάμου είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα της επίσκεψης στην εσωτερικό χώρο εύκολα και γρήγορα χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων όταν αυτό απαιτηθεί. Παράλληλα ο θάλαμος μπορεί να τοποθετηθεί για αισθητικούς λόγους καλύπτοντας χαλύβδινες κοιλοδοκούς

απαραίτητες για την στατική επάρκεια μεγάλων διαστάσεων των κουφωμάτων και των βιτρινών.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο 36

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Εκµεταλλευτείτε και εσείς τις δυνατότητες που σας προσφέρει! www.alunet.gr


Bond with excellence

The Nijmengen University, Ολλανδία, Composite Material etalbond

[ etalbond etalbond - fr [ Elval Colour S.A. Ο 3 χλμ. Περιφ.Οδού Οινοφύτων – Αγ.Θωμά ΤΚ 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Tηλ. 22620 53564 | Fax 22620 53581 www.elval-colour.com | info@etalbond.com

]

Σύνθετο πάνελ αλουμινίου με πυρήνα πολυαιθυλενίου

]

Σύνθετο πάνελ αλουμινίου με βραδύκαυστο πυρήνα Euroclassification : B-s1,d0 ( EN 13501-1 : 2002 )


a l u m i n i u m

s y s t e m s

aluset

Îż


��ο ν�ε� ο��δε� προφ�λ ενσω�ατ�θηκαν και διατ�θονται εδ� και λ�γο καιρ�, στι� �δη επιτυχη��νε� σειρ�� C 520 για απλ� ανοιγ��ενα και T 680 για θερ�ο�ονωτικ� ανοιγ��ενα. Πρ�κειται για διατο��� �ε τι� οπο�ε� κατασκευ�ζονται ανοιγ��ενα κουφ��ατα, �ον�φυλλα και δ�φυλλα �ε �ηχανισ�� πολλαπλο� κλειδ��ατο�. Η aluset παρακολουθ�ντα� �ε προσοχ� τι� τ�σει� τη� αγορ��, �ελ�τησε τα προφ�λ αυτ� �στε να δ�χονται �λου� του� �ηχανισ�ο�� που διατ�θονται στο ε�π�ριο, δ�νοντα� τη δυνατ�τητα στον κατασκευαστ� να κ�νει την καλ�τερη δυνατ� επιλογ�. Τα πλεονεκτ��ατα τη� κατασκευ�� �ε �ηχανισ�� πολλαπλο� κλειδ��ατο� ε�να πολλ�. Μα� δ�νεται η δυνατ�τητα να ρυθ��σου�ε το φ�λλο ��σα - �ξω και δεξι� - αριστερ�. Αυτ� �χει σαν αποτ�λεσ�α το κο�φω�α να λειτουργε� �ψογα ακ��η και αν υπ�ρχει απ�κλιση στι� διαστ�σει� κοπ��.

Παρ�λληλα δ�νεται η δυνατ�τητα τοποθ�τηση� δ�ο σπανιολετ�ν, �στε να �πορο�ν να κ�νουν αν�κλιση και τα δ�ο φ�λλα �αζ� �ε το �εσα�ο �πιν�, διευρ�νοντα� �' �να τρ�πο �οναδικ� την λειτουργικ�τητα του κουφ��ατο�. Τα προφ�λ για �ηχανισ�� πολλαπλο� κλειδ��ατο�, �πω� και �λα τα προϊ�ντα τη� aluset, παρ�γονται σ��φωνα �ε τι� αυστηρ�τερε� προδιαγραφ��, και τον πλ�ον σ�γχρονο εξοπλισ��, στι� ν�ε� εγκαταστ�σει� τη� εταιρε�α� στα Μ�γαρα Αττικ��. �ιατ�θενται εκτ�� απ� λευκ� και σε �λο το φ�σ�α των αποχρ�σεων RAL, καθ�� και σε �εγ�λη ποικιλ�α χρω��των σε απο���ηση ξ�λου, σ��φωνα �ε τι� προδιαγραφ�� QUALICOAT και β�βαια �ε την ειδικ� επεξεργασ�α προστασ�α�

Seaside Class/Παραθαλ�σσια Κλ�ση.

aluset ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÄÉÅËÁÓÇÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ËÁÊÊÁ ÊÁËÏÃÇÑÏÕ, 191 00 ÌÅÃÁÑÁ ÔÇË.: 22960 89002, FAX: 22960 89220 ALUMINIUM EXTRUSION PROFILE INDUSTRY LAKKA KALOGIROU, (ALMIRES),191 00 MEGARA, GREECE TEL.: +30 22960 89002, FAX:+30 22960 89220 http://www.aluset.gr, e-mail: aluset@otenet.gr


Προϊόντα - Επιλογές

GIESSE Επαναστατικό σύστημα ανασυρόμενων GOS-S Μια νέα πρόταση, το σύστημα GOS-S, πραγματική επανάσταση στα συρόμενα, φέρνει η GIESSE, ανεβάζοντας τις επιδόσεις των συρόμενων κουφωμάτων στα στάνταρντς των ανοιγομένων. Κι αυτά τα στάνταρντς δεν είναι άλλα, από τις ιδιότητες της ασφάλειας και της μόνωσης, που μέχρι τώρα αποτελούσαν προνόμιο των ανοιγόμενων συστημάτων. Η αυξανόμενη ζήτηση για όλο και πιο σύνθετα συρόμενα κουφώματα αλλά που να είναι εύκολα να κατασκευαστούν και με χαμηλό κόστος, οδήγησε στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέου τύπου συρομένων υψηλής απόδοσης. Η απάντηση στα νέα ζητούμενα είναι τα ανασυρόμενα, τα οποία έγιναν αποδεκτά για την ευκολία στη χρήση, όσον αφορά στην αθόρυβη κύλιση και τη βελτιωμένη μόνωση. Η GIESSE εντείνοντας την έρευνα και καταλήγοντας ότι το «Μέλλον των Κουφωμάτων ανήκει στα Συρόμενα» δημιούργησε ένα σύστημα από εξαρτήματα και προφίλ που βελτιώνει την απόδοση

ALUMIL Πρωτοποριακό το νέο συρόμενο ανυψούμενο σύστημα βαρέως τύπου S700 με διαστελλόμενη θερμοδιακοπή Η καινοτομία αποτελεί δέσμευση της ALUMIL και η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης και ανάπτυξης νέων προϊόντων, οδήγησε στην υλοποίηση του νέου συρόμενου-ανυψούμενου συστήματος με θερμοδιακοπή S700, για μεγάλα και πολύ μεγάλα ανοίγματα. Η σειρά S700 έχει δημιουργηθεί για κουφώματα με μεγάλες διαστάσεις και ικανά να φέρουν βαριούς υαλοπίνακες (έως 400kg). Το νέο σύστημα έχει υψηλότατο δείκτη θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, υδατοστεγανότητας και παράλληλα θεωρείται από τα ασφαλέστερα της αγοράς. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της S700

ΣΥΛΛΟΓΗ “ΣΚΡΑΠ” ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας (σε όλη την Ελλάδα) με ένα τηλεφώνημα, το ΣΚΡΑΠ αλουμινίου που έχετε.

www.makedonas-scrap.gr

ΧΧΧ

των συγκεκριμένων κουφωμάτων σύμφωνα με τα στάνταρντς που απαιτεί η αγορά. Έτσι το σύστημα GOS-S επιτυγχάνει τη μέγιστη ασφάλεια και μόνωση διαθέτοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: • Δημιουργία ανασυρόμενου με ειδικό μηχανισμό ανύψωσης και απλού συρόμενου με ράουλα carrera, με τα ίδια προφίλ. • Δυνατότητα πολλαπλών σημείων κλειδώματος (για πρόσθετη ασφάλεια). • Επιλογή χρήσης σπανιολέτας, ή πόμολου ή χούφτας Brio (μόνο για απλό συρόμενο). • Έως και 200 kg ανύψωση. Το σύστημα GOS-S είναι ολοκληρωμένο και προσφέρεται στους παραγωγούς συστημάτων.

είναι ότι χρησιμοποιούνται πολυαμίδια ειδικής διατομής τα οποία λύνουν το πρόβλημα των άνισων συστολοδιαστολών των εσωτερικών και εξωτερικών προφίλ. Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος:

Πλάτος φύλλου: 70 mm Βάρος φύλλου: μέχρι 400 Kg Ελαστικά: EPDM Δυνατότητα υάλωσης: έως 46 mm

Aγοράζουμε τοις μετρητοίς το σκραπ σας... ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

6937 24 55 85

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΡΑΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010


piliouras - 210/5764918

Ρολά - γκαραζόπορτες

Λ. Τατοΐoυ 236 Αχαρναί, Τηλ.: 210-62.52.296 - 62.52.229, 62.09.741 Fax: 210/62.52.051 www.teamroll.gr / e-mail: roukis@teamroll.gr


Προϊόντα - Επιλογές

ΓΕΜΑ Α.Ε. Έχει τις λύσεις για τους επαγγελματίες Η δυναμική εταιρία στο χώρο των μηχανημάτων κατεργασίας ΓΕΜΑ Α.Ε. συνεχίζει να παρέχει λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας στην εγχώρια αγορά, εκπροσωπώντας αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού. Ένα από τα τελευταία μηχανήματα που προστέθηκαν στην πλούσια γκάμα της είναι το κέντρο επεξεργασίας COMET T4 της EMMEGI με 4 ελεγχόμενους άξονες που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ράβδων ή κομματιών αλουμινίου, PVC, ελαφρών μετάλλων και ατσαλιού. Το καινοτόμο κέντρο κατεργάζεται προφίλ μέχρι 4 μέτρα μήκους, ενώ το νέο σύστημα μηχανοκινούμενων μορσών δίνει την δυνατότητα -μέσω ενός ηλεκτρικού μοτέρ– κάθε ομάδα μεγγενών να τοποθετείται αυτόματα στην περιοχή εργασίας. Η περιστροφή της κεφαλής κατά μήκος του άξονα Α δίνει την δυνατότητα περιστροφής από –90 έως +90 μοίρες, με τρόπο που να γίνονται οι κατεργασίες σε τρεις πλευρές του προφίλ, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνησή του. Ο προσδιορισμός της σωστής θέσης τοποθέτησης των μεγγενών,

καθορίζεται από το CN και γίνεται με τρόπο αυτόνομο από τον κεντρικό άξονα και από την κεφαλή κατεργασίας. Η γωνία της οθόνης επιτρέπει στον χειριστή να την βλέπει από οποιαδήποτε θέση, ενώ έχει δοθεί και μεγάλη προσοχή στην ευελιξία προσαρμογής του συστήματος χειρισμού, με δυνατότητα χρήσης του ποντικιού τόσο με το δεξί όσο και με το αριστερό χέρι. Η αποθήκη εργαλείων είναι ενσωματωμένη στον άξονα Χ και η θέση της επιτρέπει δραστική μείωση των χρόνων αλλαγής εξαρτήματος.

ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Λύσεις μοναδικής αισθητικής για τον επαγγελματία Μία από τις πλέον δυναμικές εταιρίες στο χώρο των ειδικών κατασκευών, με σημαντική προσφορά στον κλάδο επί σειρά ετών, η ΜΑΡΤΙΝΟΣ, εμπλουτίζει συνεχώς τη γκάμα της με νέες λύσεις και υπηρεσίες προς τους επαγγελματίες της αγοράς. Η προσφορά της εταιρίας δεν περιορίζεται στην απρόσωπη επαγγελματική σχέση, αλλά το εξειδικευμένο προσωπικό της προσφέρει, όταν του ζητηθεί, και συμβουλευτικές υπηρεσίες που απορρέουν από την πολυετή εμπειρία του. Στις νέες προτάσεις της εταιρίας συγκαταλέγεται ένα καινούργιο αίθριο, το οποίο κατασκευάζεται με ποιοτικά υλικά κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές

Μοναδικής αισθητικής αίθριο στην άμεση διάθεση του επαγγελματία από την ΜΑΡΤΙΝΟΣ 42

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

και διανέμεται σε επαγγελματίες. Η ΜΑΡΤΙΝΟΣ αναλαμβάνει την κατασκευή του αιθρί`ου (το σύστημα που χρησιμοποιείται είναι της Schueco) στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και την παράδοσή του στον επαγγελματία κατασκευαστή, ενώ αν επιθυμείται δύναται να αναλάβει και την τοποθέτηση, με τα εξειδικευμένα και άριστα τεχνικά καταρτισμένα συνεργεία που διαθέτει. Πρόκειται για μία εξαιρετικά καλαίσθητη και στιβαρή κατασκευή που φέρει φαρδιά πλατιά την ποιοτική υπογραφή της ΜΑΡΤΙΝΟΣ. Ταυτόχρονα, η εταιρία προσφέρει στον επαγγελματία μία ακόμη εξαιρετική λύση με το νέο σύστημα για παραδοσιακό πατζούρι που κινείται σε χαρακτηριστικές ελληνικές γραμμές. Για παραδοσιακού ύφους κατασκευές που συνδυάζουν την σύγχρονη τεχνολογία με την παραδοσιακή ομορφιά. Η τεχνολογία, τεχνογνωσία και άριστη αισθητική που χαρακτηρίζει την ΜΑΡΤΙΝΟΣ όλα αυτά τα χρόνια, αποτυπώνεται έντονα στο νέο πατζούρι που διατηρεί την ζεστασιά των παλιών ξύλινων κατασκευών, αλλά προσφέρει συνάμα και την αδιαπέραστη «θωράκιση» έναντι των εξωγενών διαβρωτικών παραγόντων για την οποία φημίζονται οι κατασκευές αλουμινίου. Ο συνδυασμός της κομψής αισθητικής με την εγγυημένη αντοχή που προσφέρει το αλουμίνιο και την άριστη κατασκευή με ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτομέρεια, καθιστά

Το σύστημα για πατζούρι της εταιρίας προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στους κατασκευαστές και τους πελάτες τους

το νέο σύστημα για πατζούρι μία άριστη επιλογή για περιοχές παραδοσιακών οικισμών όπως είναι η νησιωτική χώρα.


> σιγουριά

> ανάπτυξη

> υποστήριξη

> εξέλιξη

> ποιότητα

Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο μακριά την Πρόοδο, την Ανάπτυξη, την Ευημερία... Όλοι μαζί καταφέρνουμε περισσότερα, γιατί εμείς στη ΓΕΜΑ μπορούμε να εγγυηθούμε τη σιγουριά, την απόλυτη ασφάλεια και την ποιότητα.

> εμπιστοσύνη

Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤΑ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ & P V C _ CNC Κέντρα επεξεργασίας _ Διπλά πριόνια _ Μονά πριόνια _ Παντογράφοι _ Ξελουριστικά _ Γωνιάστρες _ Κουρμπαδόροι _ Υποστήριξη ΓΕΜΑ

_ Κεντρικά Γραφεία - Έκθεση: Πάροδος Κεραμιδίου 34, Θέση Μετόχι 136 71 Αχαρνές Αττικής Τηλ.: 210/51.45.222, Fax: 210/5144094 _ Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Αντώνη Τρίτση 32, 562 24 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310/775.540, 773.130 e-mail: info@gema.gr www.gema.gr


Προϊόντα - Επιλογές

DOMUS: Έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς με νέα κλειδαριά Η γνωστή κλειθροποιΐα DOMUS συνεχίζει να προτείνει μοναδικές λύσεις στις ανάγκες ασφάλειας, ξεπερνώντας τα στενά πλαίσια της παραγωγής κλειδαριών. Το νέο πρωτοποριακό προϊόν της εταιρείας, η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά και δύο μικρότερες, μια στο πάνω και μια στο κάτω μέρος της. Προκειμένου να κλειδώσει πλήρως η TOP GEAR πραγματοποιούνται δύο πλήρεις

ΓΕΜΑ Α.Ε. Βέλτιστες λύσεις για τον κατασκευαστή Η ΓΕΜΑ Α.Ε. είναι μία από τις πλέον δυναμικές εταιρίες στο χώρο των μηχανημάτων κατεργασίας, η οποία διαθέτει προηγμένες λύσεις στην αγορά από αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού. Το Micromatic Star είναι ένα συμπαγές κέντρο κατεργασίας, με 5 ελεγχόμενους άξονες, ο τελευταίος των οποίων ελέγχει τη μετακίνηση της ρέγουλας αναφοράς του τεμαχίου δεξιά και αριστερά για έναν πλήρη έλεγχο του κύκλου κατεργασίας. Η περιστρεφόμενη μονάδα κοπής (άξονας CN) επιτρέπει την επεξεργασία του τεμαχίου έως και σε 4 όψεις, χωρίς να ξεμπλοκαριστούν οι μέγγενες. To ηλεκτροκίνητο μαντρέλι μεταβλητής ταχύτητας κινείται με έως και 11.500 στροφές / λεπτό. Η αλλαγή εργαλείου γίνεται γρήγορα χάρη στις

περιστροφές στον κύλινδρο. Μέσω ενός συστήματος γραναζιών και οδοντωτών κανόνων ενεργοποιούνται οι τρεις γλώσσες,

οι οποίες κλειδώνουν ταυτόχρονα. Η άνω και κάτω γλώσσα με το σχήμα σφήνας επιτυγχάνουν την απόλυτη στεγανότητα στην πόρτα, ενώ για τη μέγιστη ασφάλεια όλες οι γλώσσες εκτείνονται 20 χιλ. Οι τρεις κλειδαριές της TOP GEAR πάχους μόλις 15 χιλ. παρέχουν τη δυνατότητα για μικρότερες κοπές στο προφίλ. Επειδή οι βασικές διαστάσεις της TOP GEAR δεν διαφοροποιούνται από τις άλλες κλειδαριές της DOMUS ή όσων κυκλοφορούν στην αγορά, η αντικατάστασή τους είναι εύκολη και δεν απαιτεί περαιτέρω ενέργειες τοποθέτησης. Την TOP GEAR χαρακτηρίζει το υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική της τιμή.

συνδέσεις με αρπάγη, Weldon ή κώνο ISO30. Το μπλοκάρισμα του τεμαχίου γίνεται με 4 κάθετες και 2 οριζόντιες μέγγενες μειωμένου μεγέθους, προκειμένου να διευκολύνεται η φόρτωση του τεμαχίου. Η γωνιάστρα μονής κεφαλής PRESSTA 2000 είναι ένα εξελιγμένο μηχάνημα σύνδεσης προφίλ αλουμινίου. Η λειτουργία της γίνεται υδρο-πνευματικά και ακολουθώντας την αρχή της πίεσης (πρεσάρισμα) οι βέργες συνδέονται

εύκολα, παραγωγικά, αποτελεσματικά και με ακρίβεια και ασφάλεια. Ο κύκλος εργασίας εκτελείται πλήρως με τη χρήση πεντάλ για απόλυτο έλεγχο. Η PRESSTA 2000 διαθέτει βυθιζόμενη κεφαλή για την άριστη συγκράτηση των βεργών, δύο μονάδες πίεσης, επαναστατικό σύστημα ρύθμισης της βυθιζόμενης κεφαλής και των μονάδων πίεσης, κάθετες μέγγενες αέρος, φίλτρο λαδιού – αέρα και βραχίονες για την υποστήριξη των βεργών.

PRESSTA 2000

ALUMIL Νέο ανοιγόμενο-ανακλινόμενο σύστημα S80 με θερμοδιακοπή, ελάχιστου ύψους Η ALUMIL καινοτομεί και παρουσιάζει στην αγορά την νέα ανοιγόμενη θερμομονωτική σειρά S80 για κουφώματα υψηλών απαιτήσεων, minimal αισθητικής υψηλής θερμομόνωσης - ηχομόνωσης. Καλύπτει τις τυπολογίες μονόφυλλλου, δίφυλλου & σταθερού κουφώματος. Η νέα ανοιγόμενη θερμομονωτική σειρά S 80 έχει βασικό πλάτος 80 mm και ελάχιστο εμφανές ύψος πλαισίου 67 mm το οποίο διατηρείται σε κάθε τύπο κατασκευής. Δέχεται μηχανισμό αλουμινίου Euro groove ενώ η στεγάνωση είναι 44

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

τριών επιπέδων (Aluseal). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σειράς είναι η ομοιομορφία πλάτους τόσο στο δίφυλλο (μπινί) όσο και στο σταθερό (ταφ). Έτσι σε μια κατασκευή με ανοιγόμενα μονόφυλλα ή δίφυλλα και σταθερά υαλοστάσια δεν μπορεί να διακρίνει κανείς ποιο είναι το ανοιγόμενο. Το σύστημα χρησιμοποιεί ελαστικά EPDM, έχει δυνατότητα υάλωσης έως 46 mm, με πλάτος φύλλου 80 mm και βάρος μέχρι 130 Kg.

Micromatic Star


προστασία ασφάλεια

αισθητική

> 402 Security

Νέές ΑρχιτέκτοΝικές ςπΑΝιολέτές & χωΝέυτές κλέιδΑριές ςυρομέΝωΝ

> 403 Security > 400 Security

Επεκτείνει την ασφάλεια! > 671

L

HAppineSS

> 401 Security

> 671 renAtA

>>> Η Security Lock μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της κατασκευής μηχανισμών και εξαρτημάτων αλουμινίου, παρουσιάζει τις νέες, πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές σπανιολέτες και χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας συρομένων “Security” και πόμολα πορτών με νέα σχέδια λαβών σε όλες τις αποχρώσεις. Εντυπωσιακές δημιουργίες που συνδυάζουν απόλυτα το κάλλος, την αρμονία και την άψογη αισθητική. Γιατί η Security Lock ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο να προσέχει την εμφάνιση των προϊόντων της.

Aluminium Mechanisms & Accessories Προμηθέως 14, 145 64 Νέα Κηφισιά Τηλ.: 210/80.72.065, Fax: 210/8077973 www.security-lock.gr e-mail: securitl@otenet.gr


Προϊόντα - Επιλογές

ΕΤΕΜ Διευρύνει την προϊοντική της γκάμα με νέα συστήματα σίτας Η ΕΤΕΜ προχωρά σε περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της με τη διάθεση στην αγορά νέων συστημάτων σίτας. Τα νέα συστήματα περιλαμβάνουν αφενός τις κλασικές τυπολογίες, δηλαδή ανοιγόμενης, κάθετης και οριζόντιας κίνησης και αφετέρου, τυπολογίες πλισέ με ή χωρίς κάτω οδηγό (χρήση ερπύστριας), οι οποίες συνδυάζουν μοναδικά ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Τα συστήματα διατίθενται άμεσα με

τη μορφή μπάρας και συνοδευτικού κιτ εξαρτημάτων, κιτ τυποποιημένων διαστάσεων, καθώς και ειδικών κατά παραγγελία διαστάσεων σε πλέον ανταγωνιστικές τιμές. Απώτερος στόχος της ΕΤΕΜ συνεχίζει να αποτελεί η διαρκής διεύρυνση και ανάπτυξη της προϊοντικής γκάμας που διαθέτει, ώστε να πλαισιώνει με ποιοτικές λύσεις ολοένα και περισσότερες ανάγκες του σύγχρονου σπιτιού, βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργικότητα και την αισθητική του.

MECAL HELLAS Νέα γωνιάστρα αλουμινίου PR-70 για όλες τις σειρές Η MECAL HELLAS στην συνεχή αναζήτηση νέων εξελιγμένων και εύκολων στην χρήση μηχανημάτων για την διευκόλυνση των κατασκευαστών, στα πλαίσια της συνεργασίας της μητρικής της ME.C.AL. SpA και της PRESSTA EISELE, παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά την νέα γωνιάστρα PR-70, της γερμανικής εταιρίας. Η γωνιάστρα PR-70 διαθέτει ρυθμιζόμενα μαχαίρια για όλες τις σειρές και ρυθμιζόμενες κεφαλές για το χτύπημα στις θερμοδιακοπτόμενες σειρές χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικών μαχαιριών (25 – 60mm). Δουλεύει μέγιστο ύψος προφίλ 165mm, ενώ το μέγιστο ύψος χτυπήματος είναι 150mm. Η πνευματική λειτουργία της είναι ελεγχόμενη με πεντάλ ποδιού για την μέγιστη ασφάλεια του χειριστή. Η δύναμη χτυπήματος είναι

64ΚΝ (6,4 to) στα 8 bar.

Η PR-70 διαθέτει βυθιζόμενο τάκο, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, για την βέλτιστη συγκράτηση των προφίλ, δύο κάθετες μέγγενες, δύο ρυθμιζόμενους βραχίονες για την στήριξη του προφίλ, τρία ζεύγη μαχαιριών (πάχους 3mm, 5mm, 7mm) και δύο τάκους (πάχους 15mm και 30mm). Όπως πάντα οι λύσεις που προσφέρει η MECAL HELLAS στοχεύουν στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των κατασκευαστών χωρίς να περιορίζεται στην προμήθεια και εγκατάσταση των μηχανημάτων. Το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας είναι δίπλα στον κατασκευαστή τόσο για την εκπαίδευση στην χρήση των μηχανημάτων όσο και για συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην συντήρησή τους.

Η γωνιάστρα PR - 70 της γερμανικής εταιρίας PRESSTA EISELE συμβάλλει στην άριστη κατασκευή των κουφωμάτων με σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου

ΓΕΜΑ Α.Ε. Με συνέπεια και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας κοντά στον επαγγελματία του αλουμινίου Η εταιρία ΓΕΜΑ Α.Ε. με δυναμική και πολυετή παρουσία στο χώρο των μηχανημάτων κατεργασίας είναι σε θέση να επιλέγει και να προφέρει τις πλέον αξιόπιστες και παραγωγικές λύσεις στην ελληνική αγορά. Το RADIAL STAR του οίκου EMMEGI είναι ένα ηλεκτρονικό κοπτικό μηχάνημα δύο κεφαλών με ακτινική κίνηση του δίσκου, αυτόματη τοποθέτηση της κινητής κεφαλής και κλίση των δίσκων εσωτερικά ως και 30°. Ειδικά σχεδιασμένο για κοπές σε μεγάλα προφίλ, διαθέτει ιδανική εσωτερική κλίση των δίσκων, που δίνει τη δυνατότητα αποφυγής του υπολογισμού του ύψους προφίλ για κοπές εκτός 90°. Στα πλεονεκτήματα του μηχανήματος περιλαμβάνονται: ζευγάρι δίσκων διαμαντέ διαμέτρου 500/550, δύο ολικές πνευματικές προστασίες ζώνης κοπής, ζεύγος οριζόντιων και κάθετων πνευματικών μεγγενών, στήριγμα προφίλ και μετρικός κανόνας, καθώς και ραουλιέ46

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

ρα στήριξης προφίλ. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουμε στροφές κινητήρα δίσκου (50 Ηz) 2.800 στρ./min., πίεση αέρος 6-8 bar, μέγιστο μήκος κοπής 4000-5000-6000mm, ελάχιστο μήκος κοπής σε 90° 365mm, ολική εγκατεστημένη ισχύς 7,6kW και ταχύτητα κοπής 73 / 80 m/s.


Εταιρίες - Προτάσεις

Συγκριτικό πλεονέκτημα η ομοιομορφία στα κουφώματα Τα προϊόντα του ιταλικού οίκου είναι ένας μοναδικός συνδυασμός απαράμιλλης ευκολίας και ταχύτητας τοποθέτησης, εξαιρετικής αισθητικής και αψεγάδιαστης ποιότητας.

Η

Giesse Group Hellas (G.G.H.) διαθέτει στην ελληνική αγορά τα προϊόντα της καθιερωμένης διεθνώς ιταλικής εταιρίας παραγωγής μηχανισμών και εξαρτημάτων για κουφώματα αλουμινίου. Μία τεράστια γκάμα εξαρτημάτων και μηχανισμών προσφέρει επιλογές και δίνει ουσιαστικές λύσεις στις απαιτήσεις των επαγγελματιών, συνδράμοντας στην ικανοποίηση των πελατών τους

EvoDesign και σύστημα Cover Η σειρά λαβών EVODESIGN λόγω του συστήματος GIESSE COVER, προσφέρει τη δυνατότητα ομοιομορφίας σε όλα τα ανοίγματα του σπιτιού. Μπορείτε να επιλέξετε το μοντέ64

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

λο λαβής της αρεσκείας σας, μέσα από τη μεγάλη γκάμα σχεδίων και φινιρισμάτων (και ΙΝΟΧ) της σειράς EVODESIGN και να το τοποθετήσετε σε όλα τα κουφώματα: σε ανοιγόμενα απλά ή με μηχανισμό ανοιγοανάκλισης, σε πόρτες εξωτερικές ή μεσόπορτες. Συνδυάζοντας μάλιστα τις λαβές με μεντεσέδες και μηχανισμούς ανοιγοανάκλισης GIESSE ΤREND με το ίδιο φινίρισμα έχετε το τελειότερο αισθητικό αποτέλεσμα. Με τη σειρά EVODESIGN, εκτός από υψηλή αισθητική και ομοιομορφία στους μηχανισμούς ανοίγματος σε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα, έχετε ευελιξία σε παραγωγή και διαχείριση χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία GIESSE COVER, διότι:

• Τοποθετείτε το μηχανισμό-βάση της λαβής στο εργαστήριο και το κάλυμμα του μηχανισμού και τη λαβή κατ’ ευθείαν στην οικοδομή, αποφεύγοντας έτσι φθορές κατά τη μεταφορά. • Είναι δυνατή η αντικατάσταση μόνο του μοντέλου των λαβών (και όχι όλου του συστήματος) σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η ανανέωση της διακόσμησης του σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση η βάση. • Μειώνεται το κόστος διαχείρισης των αποθεμάτων, λόγω της χωριστής διαχείρισης μηχανισμών και καλυμμάτων-λαβών στην αποθήκη. Η GIESSE COVER είναι μια τεχνολογία που προτείνει στον κατασκευαστή κουφωμάτων ένα νέο


Bήματα τοποθέτησης GIESSE COVER

τρόπο εργασίας με ένα μηχανισμό για τοποθέτηση στο προφίλ, χωρίς να εξαρτάται από το φινίρισμα, με ένα κάλυμμα στο χρώμα που επιθυμεί ο πελάτης, με εξατομικευμένη λαβή για εγκατάσταση μαζί με το κάλυμμα στο τέλος των εργασιών και δυνατότητα αντικατάστασης ανά πάσα στιγμή με άλλη λαβή διαφορετικής αισθητικής. Η τοποθέτηση είναι απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές.

ζει τα τέσσερα μοντέρνα φινιρίσματα της σειράς: Χρώμιο Σατινέ, Νίκελ, Χρυσό. Κάθε προϊόν κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της GIESSE στην Ιταλία και υποβάλλεται στην καλύτερη δυνατή επεξεργασία επιφάνειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της GIESSE. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εγγυημένη η μέγιστη προστασία στο πλαίσιο των απαιτούμενων προτύπων ποιότητας.

Όλα τα προϊόντα της σειράς GIESSE TREND είναι πιστοποιημένα για την αντοχή τους στο δύσκολο περιβάλλον. Σε συμμόρφωση με την οδηγία EN 9227, υποβάλλονται σε εργαστηριακούς ελέγχους κατά τους οποίους εκτίθενται στη νεφαλάτωση για περισσότερο από 300 ώρες. Η φιλοσοφία QID της GIESSE προστάζει Ποιότητα-ΚαινοτομίαDesign για τα προϊόντα GIESSE. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα, επιλέγονται εξαιρετικής ποιότητας α’ ύλες και τα προϊόντα υποβάλλονται σε συνεχείς δοκιμές και εργαστηριακούς ελέγχους. Πάνω απ’ όλα όμως, τα προϊόντα GIESSE υποβάλλονται σε διαρκείς ελέγχους στην πράξη: δοκιμάζονται στην οικοδομή καθημερινά από εκατομμύρια επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο που τα εμπιστεύονται εδώ και 20 χρόνια.

Σειρά εξαρτημάτων Trend Line για ομοιομορφία σε όλα τα κουφώματα Μια νέα σειρά με τη γνωστή ποιότητα Giesse έρχεται να αναδείξει τα κουφώματα και τους χώρους που ζητούν ομοιομορφία και υψηλή αισθητική στα εξαρτήματα. Η σειρά εξαρτημάτων TREND προτείνει τέσσερα νέα μοναδικά φινιρίσματα με μία πλήρη γκάμα προϊόντων : Μηχανισμοί ανοιγοανάκλισης, σπανιολέτες, μεντεσέδες, πόμολα για πόρτες και παράθυρα. Με τη νέα σειρά TREND LINE η GIESSE προσφέρει στον κατασκευαστή τα ιδανικά εξαρτήματα για προφίλ μεταλλικών αποχρώσεων ή βαφής ξύλου, τα οποία είναι κατάλληλα για όλες τις σειρές Camera Europea και Europa Η GIESSE με τη σειρά TREND LINE, διευρύνει την γκάμα των προϊόντων για ανοιγόμενα, ανακλινόμενα παράθυρα και πόρτες προσφέροντας νέα εξαρτήματα με καλαίσθητα μοντέρνα φινιρίσματα με στόχο να ικανοποιήσει τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για υψηλή ποιότητα και μοντέρνο σχεδιασμό. Η ιταλική φινέτσα χαρακτηρίΝοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

65


Εταιρίες - Προτάσεις

ALFA ENERGY SYSTEMS: Συστήματα στήριξης Φ/Β Ο όμιλος ALFA PRESS εισέρχεται δυναμικά και στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση για την στήριξη φωτοβολταϊκών πλαισίων για Φ/Β πάρκα, κεραμοσκεπές και ταράτσες κατοικιών.

Μ

ε εφόδιο την πολυετή εμπειρία του, ο όμιλος ALFA εστιάζει στη συνεχή αναπτυξιακή του πορεία προκειμένου να υποστηρίζει τις ανάγκες των πελατών του. Ο όμιλος, μέσω της ALFA PRESS, έχει πλέον καθιερωθεί ως δημιουργός πρωτοποριακών προϊόντων αλουμινίου αρίστης ποιότητας. Τα συστήματα ALFA ENERGY SYSTEMS απευθύνονται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και σκοπό έχουν να δώσουν μία ολοκληρωμέ-

66

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

νη λύση για την στήριξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων για Φ/Β πάρκα, κεραμοσκεπές και ταράτσες κατοικιών με την παραγωγή ειδικά κατασκευασμένων βάσεων από προφίλ αλουμινίου ειδικού κράματος (Αριθμ. Διπλ. Ευρεσιτεχνίας 20100100564). Τα συστήματα ALFA ENERGY έχουν σχεδιαστεί και μελετηθεί για την στατική τους επάρκεια, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3,2-4), τον Ευρωκώδικα 9 (Design of Aluminium Structures, DD ENV 1991 1-1) και του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000 (ΕΑΚ 2000), ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις καταπονήσεις (ίδιο βάρος Φ/Β, ανεμοπίεση, χιονόπτωση, σεισμικότητα) και προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την περιοχή τοποθέτησης. Ο συνδυασμός της αντοχής των συστημάτων με την ευκολία στη συναρμολόγησή τους, ελαχιστοποιεί τον χρόνο εγκατάστασης για τον κατασκευαστή, χαμηλώνει το κοστολόγιο και καθιστά τα συστήματα ALFA ENERGY SYSTEMS ως τα πλέον ανταγωνιστικά της αγοράς.


Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πάρκου Κάθετη διάταξη

Στήριξη με πασσαλόπηξη

Οριζόντια διάταξη

Συστήματα Στήριξης Φ/Β Ταράτσας Κάθετη διάταξη

Οριζόντια διάταξη

Λεπτομέρεια συναρμολόγησης

Συστήματα Στήριξης Φ/Β Κεραμοσκεπής και Βιομηχανικής Στέγης Κάθετη διάταξη

Ο όμιλος ALFA εδρεύει στον Αυλώνα Αττικής και διαθέτει δύο καθετοποιημένες μονάδες. Η ALFA PRESS Α.Ε δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου αρίστης ποιότητας, ενώ η PANEL PRESS Α.Ε δραστηριοποιείται στην παραγωγή μίας ευρείας γκάμας τελικών προϊόντων όπως θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα αλουμινίου, panels αλουμινίου, πόρτες εσωτερικού χώρου, πέργκολες αλουμινίου, στέγαστρα κυρίας εισόδου, εξαρτήματα αλουμινίου κά.

Οριζόντια διάταξη

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή των προϊόντων του ομίλου ALFA γίνονται με πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, με την χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και πιστοποιημένων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 και απευθύνονται στη διεθνή και εγχώρια αγορά.

Πληροφορίες: www.alfa-press.gr Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

67


Εταιρίες - Προτάσεις

Ρολό με ρυθμιζόμενες περσίδες, χωρίς μηχανισμό περιστροφής Ένας συνδυασμός ρολού και πατζουριού, πρακτικός και λειτουργικός, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των δύο αυτών τυπολογιών σκίασης.

Η

χρήση του ρολού οδηγεί σε αναγκαστικές επιλογές του τύπου: να το έχουμε ανοικτό για τον αερισμό του χώρου ή κλειστό ώστε να προστατευτούμε από την ηλιακή ακτινοβολία και την πιθανή εισβολή ανεπιθύμητων επισκεπτών; Το σύστημα Orienta είναι μια λύση που επιτρέπει τον αερισμό του χώρου και την είσοδο του φυσικού φωτός, προστατεύοντας ταυτό68

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

χρονα από την ηλιακή ακτινοβολία και από τυχόν παραβιάσεις. Η λειτουργία του δεν απαιτεί μηχανισμούς στο εσωτερικό των οδηγών και γι αυτό τοποθετείται όπως ένα παραδοσιακό ρολό σε νέες κατασκευές ή σε αντικαταστάσεις. Δεν απαιτεί καμία συντήρηση και η λειτουργία του είναι εγγυημένη σε βάθος χρόνου. Η κίνηση της ψάθας μπορεί να εί-

ναι χειροκίνητη με ιμάντα, μανιβέλα ή με μοτέρ. Διατίθενται μοτέρ με τηλεχειριστήριο με τρεις θέσεις, είναι δε εφικτή η απομνημόνευση των θέσεων: ρολό ανοικτό, ρολό κλειστό, και ρολό με τις περσίδες ανοικτές. Η χρήση του Orienta γίνεται συνώνυμο της εξοικονόμησης ενέργειας. Χάρις στην λειτουργία του ως σύστημα σκίασης με ρυθμιζόμενες περσίδες, στην διάρκεια των θερι-


Διάμετρος περιτύλιξης

Αρχιτεκτονικό φως

νών μηνών, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας για τον δροσισμό των χώρων με τα κλιματιστικά, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες με ανοικτό το ρολό, η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας οδηγεί στην εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση των χώρων. Με το σύστημα Orienta είναι δυνατή η κατασκευή ρολού με ψάθα έως τρία μέτρα μήκος. Τα προφίλ διελασμένου αλουμινίου που χρησιμοποιούνται εγγυώνται ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα σε βάθος χρόνου. Χάρις στην μεγάλη προσοχή που έχει δοθεί στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, το Orienta καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των τοποθετητών. Το πλαϊνό σύστημα στήριξης και το φυλλαράκι, διαθέτουν προστατευτικά καλύμματα που εμποδίζουν απόλυτα την είσοδο του φωτός στην κλειστή θέση. Το κεντρικό στήριγμα και το ενισχυμένο άγκιστρο δίνουν την δυνατότητα κάλυψης ανοιγμάτων πλάτους μεγαλυτέρου των δύο μέτρων, διατηρώντας την άριστη ακαμψία των περσίδων στην λειτουργία ανοίγματος. Οι πρώτες σταθερές περσίδες καταλαμβάνουν μικρό

χώρο στον άξονα περιτύλιξης και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία αντιστάθμισης (ρύθμισης) στην θέση των ανοικτών περσίδων. Το κατωκάσι με μεγαλύτερο ύψος από τα συνηθισμένα, βελτιώνει την αίσθηση της αναλογικότητας και συμβάλλει στην σωστή λειτουργία ψάθας με πλάτος μεγαλύτερο των δύο μέτρων. Για την ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών απαι-

τήσεων τα ρολά συνοδεύονται από ηχομονωτικό παρέμβυσμα που αυξάνει την μονωτική τους ικανότητα. Η ψάθα λειτουργεί και με κλασσικούς οδηγούς (ελάχιστο πλάτος 18mm μέγιστο βάθος 30mm). Η στιβαρότητα της κατασκευής είναι δεδομένη αν αναλογιστεί κανείς ότι το βάρος της ψάθας ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 10 κιλά και ο αριθμός των περσίδων ανά μέτρο ύψους είναι 17,5. Η απόσταση των αξόνων περσίδας με περσίδα είναι 57 χιλιοστά. Το Orienta διατίθεται σε όλες τις κλασσικές αποχρώσεις RAL και σε χρώματα ξύλου.

Πληροφορίες: www.orienta.gr Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

69


Συστήματα

Νέες αντιδιαρρηκτικές σειρές με πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας WK2 Οι ειδικές αντιδιαρρηκτικές σειρές με πιστοποίηση WK2 της EUROPA διατηρούν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τα καταξιωμένα συστήματα της εταιρίας, ενώ παράλληλα εγγυώνται υψηλή ασφάλεια για να μένουν οι ανεπιθύμητοι έξω από κάθε κατοικία.

70

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Σ

την εποχή μας, μία από τις πλέον βασικές ανάγκες, είναι η ασφάλεια στο χώρο μας. Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. που πάνω από 35 χρόνια καινοτομεί, καθιερώνοντας μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες, έδωσε λύση και σε αυτή την ανάγκη, με τις ειδικές αντιδιαρρηκτικές σειρές με πιστοποίηση WK2. Η σίγουρη λύση, για να μείνουν έξω από το σπίτι, όλοι εκείνοι που θέλουν να ταράξουν την οικιακή ηρεμία. Γιατί ένα κούφωμα δεν αρκεί να φαίνεται στιβαρό, πρέπει αποδεδειγμένα να είναι.

Τι σημαίνει η πιστοποίηση WK2 Η πιστοποίηση WK2 βασίζεται σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το κούφωμα υποβάλλεται σε μια σειρά σκληρών δοκιμασιών, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να αντισταθεί σε απόπειρα διάρρηξης. Οι διαδικασίες είναι οι παρακάτω: • Το κούφωμα δέχεται στατικό φορτίο 300 κιλών σε


κάθε σημείο κλειδώματος. • Το κούφωμα δέχεται δυναμικό φορτίο βάρους 30 κιλών σε διάφορα σημεία του πλαισίου καθώς και στους υαλοπίνακες. • Το ειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου προσπαθεί να παραβιάσει το κούφωμα με τα «σύνεργα» που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι διαρρήκτες (κατσαβίδια, σφήνες κ.λπ.). Οι ειδικές αντιδιαρρηκτικές σειρές της EUROPA πέρασαν με επιτυχία όλες τις φάσεις δοκιμών, γεγονός που αποδεικνύει την αδιαπραγμάτευτα υψηλή τους ασφάλεια. Όλες οι δοκιμές, πραγματοποιήθηκαν σε πιστοποιημένα γερμανικά εργαστήρια.

Μεγαλύτερη προστασία… στην πράξη! Οι γνωστές σειρές EUROPA 2550 Hybrid, EUROPA 5000, EUROPA 5500 Hybrid και EUROPA 10000 Hybrid κατόπιν επιλογής του πελάτη μπορούν να δεχτούν ειδικές ενισχύσεις για να αποκτήσουν αντιδιαρρηκτικές ικανότητες σύμφωνες με την πιστοποίηση WK2. Τα πλεονεκτήματα των αντιδιαρρηκτικών σειρών EUROPA είναι: • Διατηρούν όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά των σειρών της εταιρίας, όπως είναι ο εξαιρετικός σχεδιασμός με απαλές γραμμές και κομψές καμπύλες και μοναδική λειτουργικότητα. • Έχουν κορυφαίες προδιαγραφές που πιστοποιήθηκαν στα επίσημα τεστ αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας και ανεμοπίεσης. • Προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. • Διαθέτουν την ειδική επεξεργασία βαφής Seaside Class που εξασφαλίζει μέγιστη προστασία από τη διάβρωση και τις καθιστά ιδανική επιλογή ακόμα και για περιοχές κοντά στη θάλασσα ή σε άλλους διαβρωτικούς παράγοντες. • Έχουν την εγγύηση ποιότητας της EUROPA. • Ευκολία στην κατασκευή. • Τα προφίλ παραδίδονται με ενσωματωμένη την ειδική ενίσχυση έτοιμα προς κατεργασία. • Δεν χρειάζεται να γίνει καμία πρόσθετη κατεργασία σε προφίλ κατά την κατασκευή του κουφώματος. • Διατηρούνται οι ίδιες κοπές και κατεργασίες.

EUROPA – JUB: Συνεργασία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με προϊόντα υψηλών επιδόσεων Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των εταιριών EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ A.B.E. και της JUBILAND LTD, αντιπροσώπου της εταιρίας συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης JUB στην Ελλάδα, υπεγράφη πρόσφατα στις κεντρικές εγκαταστάσεις της EUROPA στα Οινόφυτα. Οι δύο εταιρίες, μεταξύ των ηγετών στον τομέα τους στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή πρόταση για τον καταναλωτή, βασιζόμενη στην υψηλή ποιότητα των συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν. Ο συνδυασμός των Υβριδικών Συστημάτων Αλουμινίου EUROPA

Hybrid με τα συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης τοίχων JUBIZOL της JUB, επιτρέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη στα κτίρια, σε ποσοστό έως 60%. Ο ιδιώτης, αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος θα μπορεί να ενημερώνεται για τα συστήματα αυτά, τόσο από τα Εκθεσιακά Κέντρα της EUROPA όσο και από τους συνεργάτες της JUBILAND. Η συνεργασία των δύο εταιριών καλύπτει τις ανάγκες του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αλλά και του νέου κανονισμού για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότηας.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

71


Εκδηλώσεις

Ανώτερη των προσδοκιών η επιτυχία της κλαδικής έκθεσης Αισιόδοξο σε γενικές γραμμές ήταν το μήνυμα της φετινής έκθεσης «Ελληνικό Αλουμίνιο 2010» που ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική, την τεχνογνωσία και την ποιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική βιομηχανία αλουμινίου. Πάνω από 15 χιλιάδες επισκέπτες συνέρρευσαν στο Expo Athens για να δουν από κοντά ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στο χώρο των κουφωμάτων, τονώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την ψυχολογία του κλάδου. Του Σωτήρη Κρουστάλλη

88

Ξ

επέρασε κάθε προσδοκία ο όγκος των επισκεπτών της 10ης κλαδικής έκθεσης «Ελληνικό Αλουμίνιο 2010» που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens στην Ανθούσα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των διοργανωτών, περίπου 15.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν την έκθεση, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ιδιώτες.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Με δεδομένη τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα και τη νεφελώδη κατάσταση που επικρατεί στις αγορές, μόνο θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι τόσος κόσμος έδειξε ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα αλουμινίου, επενδύοντας μέρος του πολύτιμου χρόνου του για να μάθει και να ενημερωθεί. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε (όπως και αναμενόταν λόγω της κινητικότητας που έχει δημιουργηθεί από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον») κυρίως στα


νέα συστήματα και στα κουφώματα αντικαταστάσεων. Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών ήταν αρκετά ενημερωμένη γύρω από τα κουφώματα και ήξερε τι ζητούσε. Το πολυσυζητημένο κυβερνητικό πρόγραμμα φαίνεται ότι έχει παίξει καταλυτικό ρόλο και ο κόσμος επιθυμούσε να μάθει περαιτέρω λεπτομέρειες τόσο για τους όρους έντα-

ξης σε αυτό, όσο και για τις θερμομονωτικές και ενεργειακές επιδόσεις των κουφωμάτων αλουμινίου. Πέραν των όποιων αρνητικών στοιχείων από την υπερβολική καθυστέρηση έναρξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», η «συντήρησή» του όλο αυτό το διάστημα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, έχει βοηθήσει στη δημιουργία μίας κοινής συλλο-

Δέσμευση του κ. Χρυσοχοϊδη για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του αλουμινοκατασκευαστή Στο περιθώριο της έκθεσης, εκπρόσωποι των κλαδικών φορέων και συγκεκριμένα της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, του Σ.Ε.Κ.Α. και της Π.Ο.Β.Α.Σ συνάντησαν «κεκλεισμένων των θυρών» τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και μάλιστα με την μορφή πρώτης προτεραιότητας ήταν το θέμα της κατοχύρωσης του επαγγέλματος του αλουμινοκατασκευαστή. Παραδεχόμενος τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος του αλουμινίου και την περίοδο ύφεσης που διανύει γενικά η οικοδο-

μή, ο κ. Χρυσοχοϊδης αναγνώρισε ως προτεραιότητα την κατοχύρωση του επαγγέλματος του αλουμινοκατασκευαστή, ζητώντας από τους φορείς του κλάδου την επίσπευση των προτάσεών τους για την διευθέτηση του θέματος. Εξέφρασε δε την βούληση της κυβέρνησης να αποκαταστήσει την ισορροπία της αγοράς, μέσα από ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών που θα υλοποιηθεί με κοινή συναίνεση όλων, σε μια δύσκολη για τον κλάδο συγκυρία. Είναι κρίμα που η πίεση χρόνου προφανώς δεν επέτρεψε στον κ. Χρυσοχοϊδη έστω και μια σύντομη περιήγηση στον χώρο της έκθεσης! Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

89


Εκδηλώσεις

Το σημαντικότερο στοιχείο της φετινής έκθεσης, είναι η ανταπόκριση του κόσμου, σε πείσμα των καιρών, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και είναι σίγουρα ένα θετικός οιωνός για το μέλλον του ελληνικού κλάδου αλουμινίου και κουφωμάτων.

γικής συνείδησης στους πολίτες, για τα οφέλη που προκύπτουν από την αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με νέα τεχνολογικά προηγμένα. Τέτοιου είδους κουφώματα, υψηλής ποιότητας και επιδόσεων, είχαν την ευκαιρία να δουν εν’ αφθονία από κοντά οι επισκέπτες της έκθεσης, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρίες από τον εγχώριο κλάδο αλουμινίου παρουσίασαν στο ευρύ κοινό τις πλέον καινοτόμες προτάσεις τους. Με έμφαση στην οικολογική δόμηση και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια, οι επισκέπτες της έκθεσης «Ελληνικό Αλουμίνιο 2010» είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν μεταξύ πάρα πολλών προτάσεων από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου. Προτάσεις και προϊόντα που ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική και την ποιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική βιομηχανία αλουμινίου. Παρουσιάστηκαν τόσο πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες οικιστικές λύσεις που σέβονται το περιβάλλον και τον καταναλωτή, όσο και εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες που αφορούν εναλλακτικές προτάσεις οικιστικής ανάπτυξης φιλικές προς το περιβάλλον.

90

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Εναρμονισμένοι με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, οι εκθέτες έδωσαν και αυτοί έμφαση στα περίπτερά τους κυρίως σε προϊόντα που εμπίπτουν στις παρεμβάσεις του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών κατασκευής έως και το 1980, που ανήκουν κυρίως σε ιδιοκτήτες χαμηλών εισοδημάτων. Αρνητική εντύπωση δημιούργησε το γεγονός ότι για ακόμη μία φορά η επίσημη πολιτεία ήταν απούσα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κ. Κώστας Μαθιουδάκης που είχε προσκληθεί στα εγκαίνια, δεν μπόρεσε τελικά να παραβρεθεί και αρκέστηκε στην αποστολή ενός γραπτού χαιρετισμού. Σε κάθε περίπτωση τα θετικά της φετινής έκθεσης «Ελληνικό Αλουμίνιο 2010» υπερσκελίζουν τα όποια αρνητικά. Το πλήθος του κόσμου που έσπευσε να την επισκεφθεί σε περίοδο κρίσης και το έντονο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα αλουμινίου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το πραγματικό ενδιαφέρον που επέδειξαν επαγγελματίες και ιδιώτες, σε αντίθεση με παλαιότερα που οι ουσιαστικές επαφές μειοψηφούσαν έναντι των φιλολογικών προσεγγίσεων. Ένα «μείον» που εκφράστηκε από αρκετούς εκθέτες, ήταν η σχετικά μειωμένη προσέλευση επισκεπτών στην υπόγεια αίθουσα – παρά τις συνεχείς υπενθυμίσεις και τις αναρίθμητες σημάνσεις των διοργανωτών - κάτι όμως που πάντα θα συμβαίνει, αφού δεν υπάρχει ένας ενιαίος εκθεσιακό χώρος. Αυτό θα πρέπει να είναι και ένα βασικό μέλημα για την επόμενη κλαδική έκθεση, που ελπίζουμε οι συνθήκες της αγοράς να είναι τέτοιες ώστε να προγραμματιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το σημαντικότερο τέλος στοιχείο της φετινής έκθεσης, είναι η δημιουργία ελπίδας στον κλάδο ότι αξίζει να συνεχίσει να αγωνίζεται και να προσδοκά ένα καλύτερο αύριο. Η ανταπόκριση του κόσμου, σε πείσμα των καιρών, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, είναι σίγουρα ένα θετικός οιωνός για το μέλλον του ελληνικού κλάδου αλουμινίου και κουφωμάτων. Στη συνέχεια, παρουσιάζομε συνοπτικά τα εκθέματα των σημαντικότερων εταιριών που έλαβαν μέρος.


σωπευτικές αποχρώσεις, για τη βέλτιστη απόδοση των χρωματικών ιδιαιτεροτήτων της Νοτίου Ευρώπης. Όπως όλα τα χρώματα της συλλογής PRISMA, έτσι και τα χρώματα της σειράς Mesogeios τηρούν τις προδιαγραφές πιστοποίησης Qualicoat Class II, διασφαλίζοντας άριστη εφαρμογή τόσο σε παραδοσιακές όσο και στις πλέον σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές. Tο ολοκληρωμένο φάσμα χρωμάτων της νέας συλλογής PRISMA συμπληρώνεται από τις υπόλοιπες δύο σειρές, οι οποίες ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις αυξημένες απαιτήσεις για καινοτομία και αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά Cosmos περιλαμβάνει δυναμικές αποχρώσεις με ματ μεταλλικό φαινόμενο σε λεία επιφάνεια. Τα υπερανθεκτικά χρώματα της σειράς Sahara με υφή αμμοβολισμένης επιφάνειας και μεταλλικό εφέ επιδεικνύουν ιδιαίτερη αντοχή στη χάραξη και τις τριβές.

Υψηλό το ενδιαφέρον του κοινού

Η νέα σειρά «μεσογειακών» χρωμάτων της συλλογής PRISMA Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

NEOKEM

Η καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρωμάτων πούδρας ηλεκτροστατικής βαφής ΝΕΟΚΕΜ παρουσίασε τις νέες της προτάσεις για τα πολυεστερικά χρώματα πούδρας. Άριστες εντυπώσεις άφησε η νέα συλλογή ειδικών χρωμάτων PRISMA, η οποία αποτελεί έγκυρη και πρωτοποριακή λύση στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Στην έκθεση, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν δείγματα της νέας σειράς Υπερανθεκτικών Χρωμάτων Mesogeios της συλλογής PRISMA. Τα χρώματα της νέας σειράς είναι επηρεασμένα από την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική των περιοχών που βρέχει η Μεσόγειος Θάλασσα. Οι αποχρώσεις έχουν στόχο να αποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο τα τοπία, τις παραδόσεις και τα χρώματα που είναι οικεία στους λαούς της Μεσογείου. Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδοσή της στην παραγωγή χρωμάτων πούδρας υψηλών απαιτήσεων, η ΝΕΟΚΕΜ με τη νέα σειρά Mesogeios, επέλεξε τις πιο αντιπρο-

91


Εκδηλώσεις

ΕΛΒΑΛ - ΕΤΕΜ

Με κοινό περίπτερο έλαβαν μέρος στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2010» η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και η θυγατρική της ΕΤΕΜ Α.Ε. Για μια ακόμα φορά, το περίπτερο με το οποίο συμμετείχαν οι δύο εταιρίες ήταν εντυπωσιακό και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης. Η ΕΛΒΑΛ κορυφαία εταιρία έλασης αλουμινίου σε διεθνές επίπεδο, παρουσίασε τα κυριότερα προϊόντα της, τα οποία απευθύνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών στις αγορές τις δόμησης, των μεταφορών και της συσκευασίας. Ειδικότερα για το χώρο της δόμησης ξεχώρισαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες εναλλακτικές προτάσεις. Η μια αφορά στο καταξιωμένο σύνθετο πάνελ αλουμινίου etalbond που διατίθεται στην ελληνική και διεθνή αγορά από τη θυγατρική της ΕΛΒΑΛ την ELVAL COLOUR A.E. Η άλλη αφορά στο ELVAL ENF που είναι βαμμένο φύλλο αλουμινίου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, το οποίο προωθεί η CCS CONSULTANT CONSTRUCTION SOLUTIONS SA επίσης θυγατρική της καταξιωμένης ελληνικής εταιρίας έλασης. Η ΕΤΕΜ από την άλλη πλευρά, μία από τις πρωτοπόρες εταιρίες διέλασης αλουμινίου και από τις μεγαλύτερες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρουσίασε μια ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων αλουμινίου που ανταποκρίνονται πλήρως και στις πιο απαιτητικές ανάγκες της σύγχρονης δόμησης. Η εταιρία βασιζόμενη στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει εδώ και πάνω από σαράντα έτη και με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας, επέδειξε μία σειρά θερμομονωτικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων, καθώς και το σύστημα σκίασης Ε-66 ΑΥΡΑ. Τα θερμομονωτικά συστήματα της ΕΤΕΜ έχουν πετύχει από τους υψηλότερους δείκτες απόδοσης σε θερμομόνωση, ηχομόνωση και στεγανότητα, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης IFT Rosenheim και δικαίως κέντρισαν

92

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

το ενδιαφέρον το κοινού. Το σύστημα όμως που ξεχώρισε και αποτέλεσε πόλο έλξης επαγγελματιών και ιδιωτών, ήταν η νέα επαναστατική σειρά «Ε-70 LESSFRAME BY ETEM». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό συρόμενο σύστημα που συνδυάζει μοναδικά την κορυφαία θερμομόνωση ενεργειακής κλάσης Α+ που προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, με την υψηλή αντιδιαρρηκτική προστασία για βέλτιστη ασφάλεια. Επίσης διακρίνεται για τη σχεδιαστική του καινοτομία που δίνει τη δυνατότητα για αρχιτεκτονική υψηλής αισθητικής που δανείζεται στοιχεία από μοντέρνες τάσεις του 21ου αιώνα. Η ονομασία του συστήματος «Ε-70 LESSFRAME BY ETEM» βασίζεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας σχεδιασμού συστημάτων αλουμινίου «EXTRA LOW PROFILE TECHNOLOGY BY ETEM», η οποία προσφέρει μοναδικό πλεονέκτημα σε επίπεδο αισθητικής χάρη στη χρήση ελάχιστου προφίλ αλουμινίου στην εξωτερική πλευρά του φύλου.

Υψηλό ήταν το ενδιαφέρον για το νέο σύστημα «Ε-70 LESSFRAME BY ETEM»


όλες τις εντυπώσεις ήταν το νέο συρόμενο με θερμοδιακοπή ALBIO 225LS. Ένα σύστημα υψηλών προδιαγραφών, το οποίο μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και για αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Το μεγάλο εύρος εκθεμάτων συμπλήρωσαν το ολοκληρωμένο σύστημα κιγκλιδωμάτων RS 50 Serie Tondo, το σύστημα σκίασης με περιστρεφόμενες οριζόντιες περσίδες ALBIO SOLAR 100 και η εξελιγμένη πρόταση της εταιρίας για τη στήριξη φωτοβολταϊκών πάνελ EXALCO SUNERGY.

Η πρωτοποριακή πρόταση της EXALCO για τη στήριξη φωτοβολταϊκών πάνελ EXALCO SUNERGY

Η EXALCO στην έκθεση παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα επένδυσή της EXALCO COMPLETE, που αποτελεί αποκλειστική τεχνολογική καινοτομία. Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τις ανάγκες του κατασκευαστή, η εταιρία επένδυσε σε ένα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας που δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των λαστίχων στα προφίλ. Οι κατασκευαστές ενημερώθηκαν

εκτενώς για την καινούργια αυτή τεχνολογία στην έκθεση και έδειξαν ενθουσιασμένοι με την προοπτική να προμηθεύονται τα προφίλ τους με ενσωματωμένα όλα τα λάστιχα. Με την τεχνολογία EXALCO COMPLETE, η δυναμική θεσσαλική εταιρία είναι σε θέση να προμηθεύσει τον επαγγελματία με ένα προϊόν που διαθέτει υψηλή προστιθέμενη αξία. Παράλληλα εξασφαλίζονται και μία σειρά άλλων πλεονεκτημάτων όπως σημαντική μείωση κόστους και χρόνου παραγωγής, άψογη εφαρμογή με λάστιχο διπλής διέλασης και καλύτερη στεγάνωση.

Υψηλό ήταν το ενδιαφέρον για το νέο σύστημα ALBIO 225LS

Εντυπωσιακή εφαρμογή γωνιακής κατασκευής του συρόμενουανασηκώμενου συστήματος ALBIO 230

EXALCO

Το δικό της εντυπωσιακό στίγμα έδωσε η EXALCO με τη συμμετοχή της στην 10η κλαδική έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο». Με περίπτερο ανανεωμένο και ξεχωριστό, καθώς ήταν ειδικά κατασκευασμένο ώστε να δίνει την αίσθηση της κατοικίας, η EXALCO συγκέντρωσε τα φώτα πάνω της για ακόμη μία φορά με τη σύγχρονη και δυναμική της παρουσία. Με πληθώρα εκθεμάτων αλλά και τομών όλων των προϊόντων της, το περίπτερο της εταιρίας αποτέλεσε έναν «παράδεισο» επιλογών και προτάσεων όσον αφορά στο σύγχρονο κούφωμα αλουμινίου και όχι μόνο. Το κοινό είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την ανερχόμενη σειρά ALBIO 235 (συρόμενο - ανασηκώμενο σύστημα με θερμοδιακοπή) καθώς και δύο εξαιρετικές προτάσεις στα ανοιγόμενα θερμομονωτικά συστήματα, το διαχρονικό ALBIO 109 και το ALBIO 109C Super Thermo που έχει διακριθεί για τις υψηλές του επιδόσεις. Το ενδιαφέρον επαγγελματιών και ιδιωτών κέντρισαν επίσης το θερμοδιακοπτόμενο σύστημα υαλοπετάσματος ALBIO 102 Structural Glazing και η εντυπωσιακή εφαρμογή του συρόμενου - ανασηκώμενου συστήματος ALBIO 230 για μεγάλα γωνιακά ανοίγματα βαρέου τύπου. Το σύστημα που έκλεψε πάντως

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

93


Εκδηλώσεις

ALUMIL

H ALUMIL είχε μία από τις εντυπωσιακότερες παρουσίες στη φετινή έκθεση, με ένα ιδιαίτερα μεγάλο περίπτερο και αμέτρητο αριθμό εκθεμάτων, αποσπώντας αρκετά θερμά και κολακευτικά σχόλια για τη συμμετοχή της από διοργανωτές και επισκέπτες. Σίγουρα δεν συμβαίνει σε κάθε κλαδική έκθεση, μία εταιρία διέλασης να παρουσιάζει οκτώ νέα συστήματα αλουμινίου! Άνθρωποι του τεχνικού κόσμου και ιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις καινούργιες προτάσεις της ALUMIL και να μάθουν όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από αυτές. Στόχος ήταν η ανάδειξη της νέας σειράς συστημάτων αλουμινίου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε ιδιώτες και κατασκευαστές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και γι’ αυτό επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος ιδιαίτερα μεγάλος χώρος των 414 τ.μ., ώστε να «χωρέσει» ολόκληρη την προϊοντική γκάμα της εταιρίας. Από την καινούργια σειρά συστημάτων ζωηρή εντύπωση έκαναν στους επισκέπτες το νέο συρόμενο σύστημα S700 που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον χάρη στον χαμηλό οδηγό και τον στενό γάντζο του, τα νέα συστήματα της σειράς Security που προσφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και το νέο θερμομονωτικό ρολό Μ13600. Επίσης θετικά ήταν τα σχό-

94

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

λια επαγγελματιών και ιδιωτών για το νέο σύστημα πέργκολας με κινούμενες περσίδες Μ5660. Σε επίπεδο ηλιακών προϊόντων την παράσταση έκλεψαν τα ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά κελιά σε υαλοπέτασμα Μ50 Green Energy και η φωτοβολταϊκή συστοιχία πάνελ για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας της ALUMIL SOLAR. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανοδιωμένα προφίλ που χρησιμοποιήθηκαν στα εκθέματα, προέρχονται από την υπερσύγχρονη μονάδα ανοδίωσης της ALUMIL.


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙ∆ΗΡΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

η επιλογή είναι δική σας!

aluminium magazine

ή ΘΩΡΑΚΙΣΜEΝΕΣ ΠOΡΤΕΣ - ΠAΝΕΛ - ΓΚΑΡΑΖOΠΟΡΤΕΣ ΤΟΞΩΤA ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ - ΡΟΛΑ - ΣΚΑΛΕΣ ΣΙΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΟΜΟΛΑ ΕΙΔΗ ΚIΓΚAΛEΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

10ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 144 51 Μεταµόρφωση Αττικής τηλ.: 210/28.26.131, 28.30.464, Fax: 210/2833090 e-mail: info@karagianni.com • www.karagianni.com


www.aluminium.gr

You’ve just read a small sample from the various articles and subjects covered in our magazine. The entire edition is available in printed form only to subscribers. To subscribe follow the link: http://www.aluminium.gr/english.htm

Είδατε ένα δείγμα από τις σελίδες και τα θέματα του περιοδικού μας. Ολόκληρη η έκδοση, είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή μόνο σε συνδρομητές. Για να εγγραφείτε συνδρομητής: http://www.aluminium.gr/syn.pdf

December 2010  

A specialized magazine for aluminium and its applications in the greek and foreign market. Only in greek language.