"Leader Cashmere" LLC Brandbook - "Лидер кашемир" ХХК-ийн Брэндбүүк

Page 1

B

R

A

N

D

B

O

O

KБрэндбүүк Brand Үйлдвэрлэгчийн хувьд бүтээгдэхүүнийг таних, өрсөлдөгчдөөс нь ялгах нэр, лого, загвар, ямар нэгэн шинж чанар эсвэл эдгээрийн нийлбэр цогц. Brand Book Брэнд нь харагдах байдлаараа хэрэглэгчдэд хэрхэн хүрэхийг нарийн тодорхойлж харуулсан удирдамж бүхий боловсруулагдсан бичиг баримт юм. Брэндбүүкэд хамгийн түрүүнд байгууллагын лого маш их ач холбогдолтой. Түүнээс гадна логотой байнга хамт хэрэглэгддэг хэдэн элемент байдаг. Үүнд логотой хамт бичигдэх нэр, үг хэллэг, хэрэглэгдэх хаяг, өнгөний хослол ордог бөгөөд эдгээрийг тогтсон буюу өөрчлөгдөхгүйгээр хэрэглэгддэг элементүүд гэж нэрлэдэг. Yүний зэрэгцээ тухайн байгууллагын нэгдсэн нэг загварын дагуу хийгдсэн бүх баримт бичгүүдийн дизайн, хэвшмэл уриа лоозон, бүх сурталчилгааны материалын дизайн, гаднах рекламны ба хөдөлгөөнт рекламны дизайн, ажиллагсдын хувцаслалт, график дизайны шийдлүүд гэх мэт зүйлс ордог. “Лидер Кашемир” ХХК-ийн Брэндбүүкэд компанийн лого, нэршил болон хэв шинжийг баримт бичиг, зар сурталчилгааны материал, бэлэг дурсгал, оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн, бусад зүйлсэд хэрхэн дүрсэлж хэрэглэхийг заасан болно.

Брэндбүүкэд орсон бэлгэдэл, бэлгэдэлтэй хамт бичигдэх нэр, хаяг, өнгөний хослол нь өөрчлөгдөхгүйгээр хэрэглэгдэх ба дизайн нь цаг үеэ дагаад өөрчлөгдөж болох тул загвар байдлаар чиглүүлж дүрсэлсэн. Энэхүү Брэндбүүк нь “Лидер Кашемир” ХХК-ийн өмч бөгөөд байгууллагын дотоод хэрэгцээнд зориулагдсан болно. ©2017


I. ЛОГОНЫ БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 1.1 Үндсэн лого /Харьцаа/ 1.2 Логоны хэмжээ 1.3 Лого монгол тексттэй 1.4 Лого англи тексттэй 1.5 Логоны үндсэн өнгө 1.6 Логог хар, цагаан өнгөөр хэрэглэх 1.7 Арын дэвсгэр хээ

II. ҮСГИЙН ШРИФТ 2.1 Үсгийн шрифт /Үндсэн/ 2.2 Үсгийн шрифт /Туслах/

III. ЛОГОГ ХЭРЭГЛЭХ СТАНДАРТ 3.1 Логог дэвсгэр фонтой хэрэглэх 3.2 Логонд хориглох зүйлүүд

IV. АЛБАН БИЧИГ ХЭРЭГ 4.1 Албан бланк А4 /Монгол/ 4.2 Албан бланк А4 /Англи/ 4.3 Албан бланк А5 /Монгол/ 4.4 Албан бланк А5 /Англи/ 4.5 Захирлын тушаал А4

4.6 Захирлын тушаал А5 4.7 Нэрийн хуудас /Монгол/ 4.8 Нэрийн хуудас /Англи/ 4.9 Нэрийн хуудас 4.10 Ажлын үнэмлэх 4.11 Тэмдэглэлийн дэвтэр 4.12 Дугтуй А4 4.13 Дугтуй А5 4.14 Дугтуй 200х90мм 4.15 Дугтуй /Гоёлын/ 4.16 Бичиг баримтын хавтас 4.17 Бичиг баримтын хавтас 4.18 Brochure компанийн танилцуулга 4.19 Бүтээгдэхүүний каталог 4.20 Анимэйшн /Эхлэл/ 4.21 Анимэйшн /Агуулгын гарчиг/ 4.22 Илтгэл прсентацийн загвар 4.23 CD, DVD диск /Загвар #1/ 4.24 CD, DVD диск /Загвар #2/ 4.25 Цаасан тор 4.26 Туг далбаа, дарцаг 4.27 Шошго /Цамц/ 4.28 Шошго /Ороолт/ 4.29 Үзэг бал, харандаа 4.30 Сав баглаа, боодол 4.31 Фэйсбүүк хуудас 4.32 Вэб хуудас


Логоны бүтэц

зохион байгуулалт


1.1 Үндсэн лого /харьцаа/

9x

1x 1x

“Лидер Кашемир” ХХК-ийн логоны үндсэн хэлбэр дараах байдалтай байна. Логог аливаа сурталчилгааны материал, бичиг баримт дээр байрлуулахдаа логоны эргэн тойронд 1х цагаан зай /сул зай/ авч байршуулна. Тал тал тийшээ 1х зайтай цагаан сул зайтай хэрэглэнэ. Логог энэхүү брэндбүүкэд заасан стандартыг баримтлан хэрэглэнэ. 1x

1x1 харьцаатай хэмжээсийг ашиглан логоны байгуулалтыг хийнэ.

Жишээ нь: Бэлгэдэлийн урт талын хэмжээ нь 9х хэмжээтэй байхад цагаан цай нь 1х хэмжээтэй зай байна.

I.Logo\* I.Logo\Standart\LeaderCashmere_Logo_Standart.cdr, ~.pdf


1.2 Логоны хэмжээ A4

210x297 mm

A4

A3

A2

420x594mm

A0

297x420mm

841x1189mm

A1

594x841mm

x

x 15 mm 30 mm 35 mm 40 mm 70 mm 80 mm

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_Logo_Size.cdr, ~.pdf

90 mm

min

A5

A4

A3

A2

A1

A0


1.3 Логоны хэмжээ, харьцаа

6x

“ЛИДЕР КАШЕМИР” ХХК 1x

1x 1x

9x

“Лидер Кашемир” ХХК-ийн бэлгэдэл нь янгир амьтны дүрс бөгөөд лого нь бэлгэдэл, компанийн нэрээс бүрдэнэ. “Лидер Кашемир” ХХК-ийн нэрийг бэлгэдэлтэй голлуулж байрлуулна. Нэрийг Roboto фонтын капитал /том/ үсгээр бичнэ. Бэлгэдэл, компанийн нэрийн харьцаа 6:9 байна. Жишээ нь: Бэлгэдэлийн урт талын хэмжээ 60мм байхад компанийн нэрийн урт 90мм байна.

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_LogoMN.cdr, ~.pdf

“ЛИДЕР КАШЕМИР” ХХК

1x


1.4 Логоны хэмжээ, харьцаа

6x

“LEADER CASHMERE” LLC 1x

1x 1x

9x

“Лидер Кашемир” ХХК-ийн бэлгэдэл нь янгир амьтны дүрс бөгөөд лого нь бэлгэдэл, компанийн нэрээс бүрдэнэ. “Лидер Кашемир” ХХК-ийн нэрийг бэлгэдэлтэй голлуулж байрлуулна. Нэрийг Roboto фонтын капитал /том/ үсгээр бичнэ. Бэлгэдэл, компанийн нэрийн харьцаа 6:9 байна. Жишээ нь: Бэлгэдэлийн урт талын хэмжээ 60мм байхад компанийн нэрийн урт 90мм байна.

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_LogoEN.cdr, ~.pdf

“LEADER CASHMERE” LLC

1x


1.5 Логоны үндсэн өнгө

Бор Pantone CMYK RGB Web

Шаргал 438 C 55 66 62 46 82 62 60 #523E3C

Pantone CMYK RGB Web

7506 C 0 8 14 0 50 233 15 #FAE9D7

PANTONE өнгөний код нь ямар ч төрлийн будгаар ямар ч материал дээр (ханын тосон будаг, төмрийн, даавууны) гаргасан үндсэн өнгөө алдахгүй. CMYK өнгөний кодыг бүх төрлийн оффсет болон дижитал өргөн хэвлэлд ашиглана. RGB өнгөний кодыг вэб товхимол, ТВ, CD, DVD зэрэг монитороор (өөрөөсөө гэрэл цацруулах бүх хэрэгсэл) цацагдах бүх хэрэгсэлд ашиглана. Web өнгөний кодыг вэб сайтыг бүтээхэд хэрэглэнэ. Брэндийг туслах өнгө-ийн хамтаар ашиглаж болох бөгөөд туслах өнгө нь энэ тохиолдолд арын дэвсгэр өнгө болон жижиг элементийн зориулалтаар ашиглагдана. Логоны өнгөний кодыг харгалзах өнгийн дэвсгэр дээр байрлууллаа.

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_Logo_Color.cdr, ~.pdf

Хар саарал

Цагаан

Pantone CMYK RGB Web

Pantone CMYK RGB Web

446 C 0 0 0 92 58 58 58 #3A3A3A

White 0000 254 254 254 #FEFEFE


1.6 Логог хар, цагаан өнгөөр хэрэглэх

PANTONE өнгөний код нь ямар ч төрлийн будгаар ямар ч материал дээр (ханын тосон будаг, төмрийн, даавууны) гаргасан үндсэн өнгөө алдахгүй. CMYK өнгөний кодыг бүх төрлийн оффсет болон дижитал өргөн хэвлэлд ашиглана. RGB өнгөний кодыг вэб товхимол, ТВ, CD, DVD зэрэг монитороор (өөрөөсөө гэрэл цацруулах бүх хэрэгсэл) цацагдах бүх хэрэгсэлд ашиглана. Web өнгөний кодыг вэб сайтыг бүтээхэд хэрэглэнэ. Брэндийг туслах өнгө-ийн хамтаар ашиглаж болох бөгөөд туслах өнгө нь энэ тохиолдолд арын дэвсгэр өнгө болон жижиг элементийн зориулалтаар ашиглагдана. Логоны өнгөний кодыг харгалзах өнгийн дэвсгэр дээр байрлууллаа.

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_Logo_B&W.cdr, ~.pdf

Хар саарал

Цагаан

Pantone CMYK RGB Web

Pantone CMYK RGB Web

446 C 0 0 0 92 58 58 58 #3A3A3A

White 0000 254 254 254 #FEFEFE


1.7 Арын дэвсгэр хээ

Паттерныг /дэвсгэр хээ/ бараан өнгөн дээр хэрэглэхдээ суурь өнгөнөөс 5%-иар цайвар болгосон өнгөөр хэрэглэнэ. Цагаан өнгөн дээр хэрэглэхдээ 15%-иас бага өнгөөр хэрэглэнэ.

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_Pattern.cdr, ~.pdf I.Logo\Pattern\LeaderCashmere_Pattern_Source.cdr, ~.pdf


Үсгийн шрифт


2.1 Үсгийн шрифт /Үндсэн/

Компанийн бэлгэдэлийн тексийг Mogul Scriptorama фонтыг хэрэглэн бичнэ. Үсгийн хэлбэр, фонтын хэмжээг өндөрсгөх, сунгах, үсэг хоорондын зайг өөрчлөх, логотой харьцах харьцааг /хэмжээ/ өөрчлөхийг хориглоно. Mogul Scriptorama фонтны хэлбэрүүдийг баруун талд үзүүлэв.

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_Logo_Font_main.cdr, ~.pdf

ABCDEFGHIJKLMNO PRSTUVWXYZ abcdefghijklmnoprstuvwxyz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ,;:!? ”&/


2.2 Үсгийн шрифт /Туслах/

Компанийн логоны тексийг Roboto фонтыг хэрэглэн бичнэ. Үсгийн хэлбэр, фонтын хэмжээг өндөрсгөх, сунгах, үсэг хоорондын зайг өөрчлөх, логотой харьцах харьцааг /хэмжээ/ өөрчлөхийг хориглоно. Roboto фонтны хэлбэрүүдийг баруун талд үзүүлэв.

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_Logo_Font_secondary.cdr, ~.pdf

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ abcdefghijklmnoprstuvwxyz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ,;:!?”&/

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ abcdefghijklmnoprstuvwxyz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ,;:!?”&/

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ abcdefghijklmnoprstuvwxyz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ,;:!?”&/*

Bold


Логог хэрэглэх

стандарт


3.1 Логог дэвсгэр фонтой хэрэглэх

50-100% өнгийн дэвсгэр дээр цагаан эсвэл шаргал өнгөөр хэрэглэж болно.

Логог суурь дэвсгэр дээр үндсэн харагдах байдлыг алдагдуулахгүйгээр хэрэглэх ба дараах дурдсан зарчмуудыг баримтлана. Лого хэвлэлийн материал дээр хэвлэгдсэний дараа өнгөний алдагдалтай, илүүдэлтэй /тод, бүдэг/ байж болохгүй ба 1.5, 1.6-т заасан өнгөөр хэвлэгдсэн байна. Үндсэн өнгө, стандартын дагуу хэвлэгдсэн байна. Логог хэрэглэхдээ дүрслэл сайтай /нягтралтай/ туслах файл, эх файлыг ашиглана.

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_Logo_Background.cdr, ~.pdf

Логог 0-40% уусалттай цайвар дэвсгэр дээр шууд хэрэглэж болно.


1

2

3

4

5

6

3.2 Логонд хориглох зүйлүүд

Логог зөвшөөрөгдөх хэлбэрээр хэрэглэх ба дур мэдэн өөрчлөлт хийн хэрэглэхийг хориглоно. Логог налуулах, өнгө өөрчлөх, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1-т зааснаас өөрөөр зохимжгүй дэвсгэр зураг, өнгө дээр хэрэглэхийг хориглоно. Логоны дүрслэлийн чанарыг алдагдуулж хэрэглэж болохгүй. Логоны хориглох зүйлүүдийг баруун талд үзүүлэв. 1. Өнгө өөрчлөх 2. Хэлбэр өөрчлөх 3. Уусгалттай өнгө хэрэглэх 4. Логог харагдац муутай хэрэглэх 5. Логог дутуу харуулах 6. Дүрслэл, нарийвчлал муутай хэрэглэх

I.Logo\Standart\LeaderCashmere_Logo_Prohibit.cdr, ~.pdf


Албан бичиг хэрэг4.1 Албан бланк А4 /Монгол/

30mm 15mm

28mm

254mm

Бодит хэмжээ: 210х297мм (A4) Цаасны зузаан: 80гр/м3 Хэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэл

Лого: Хэмжээ 50x20мм Хэнд: Times New Roman, 12pt, All caps Компанийн нэр: Times New Roman Bold, 14pt, All caps Хаяг: Arial, 8pt, Regular, 70% gray Албан тоот: Times New Roman, 10pt, All Regular Бичвэр: Times New Roman, 12pt

III. Official\1.Blank\LeaderCashmere_Blank_A4_mn.cdr, ~.pdf

78mm

10mm

77mm

15mm


4.2 Албан бланк А4 /Англи/

30mm 15mm

28mm

254mm

Бодит хэмжээ: 210х297мм (A4) Цаасны зузаан: 80гр/м3 Хэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэл

Лого: Хэмжээ 50x20мм Хэнд: Times New Roman, 12pt, All caps Компанийн нэр: Times New Roman Bold, 14pt, All caps Хаяг: Arial, 8.5pt, Regular, 70% gray Албан тоот: Times New Roman, 10pt, All Regular Бичвэр: Times New Roman, 12pt

III. Official\1.Blank\LeaderCashmere_Blank_A4_en.cdr, ~.pdf

78mm

10mm

77mm

15mm


4.3 Албан бланк А5 /Монгол/

30mm 10mm

20mm

10mm

170mm

Бодит хэмжээ: 148х210мм (A5) Цаасны зузаан: 80гр/м3 Хэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэл

Лого: Хэмжээ 34x28мм Компанийн нэр: Times New Roman Bold, 14pt, All caps Хаяг: Arial, 8.5pt, Regular, 70% gray Албан тоот: Times New Roman, 10pt, All Regular Хэнд: Times New Roman, 12pt, All caps Бичвэр: Times New Roman, 12pt

III. Official\1.Blank\LeaderCashmere_Blank_A5_mn.cdr, ~.pdf

108mm

10mm


4.4 Албан бланк А5 /Англи/

30mm 10mm

20mm

10mm

170mm

Бодит хэмжээ: 148х210мм (A5) Цаасны зузаан: 80гр/м3 Хэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэл Лого: Хэмжээ 50x20мм Компанийн нэр: Times New Roman Bold, 14pt, All caps Хаяг: Arial, 8.5pt, Regular, 70% gray Албан тоот: Times New Roman, 10pt, All Regular Хэнд: Times New Roman, 12pt, All caps Бичвэр: Times New Roman, 12pt

III. Official\1.Blank\LeaderCashmere_Blank_A5_en.cdr, ~.pdf

108mm

10mm


4.5 Захирлын тушаал А4

30mm 15mm

22mm

260mm

Бодит хэмжээ: 210х297мм (A4) Цаасны зузаан: 80гр/м3 Хэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэл Лого: Хэмжээ 34x28мм Компанийн нэр: Times New Roman Bold, 13pt, All caps Огноо: Arial, 8.5pt, Regular Бичвэр: Times New Roman, 12pt

III. Official\2.Tushaal\LeaderCashmere_Tushaal_A4_mn.cdr, ~.pdf

165mm

15mm


4.6 Захирлын тушаал А5

30mm 10mm

20mm

180mm

Бодит хэмжээ: 148х210мм (A5) Цаасны зузаан: 80гр/м3 Хэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэл Лого: Хэмжээ 34x28мм Огноо: Arial, 8.5pt, Regular Бичвэр: Times New Roman, 12pt

III. Official\2.Tushaal\LeaderCashmere_Tushaal_A5_mn.cdr, ~.pdf

108mm

10mm


4.7 Нэрийн хуудас /Монгол/ 90mm

55mm

48mm

Эмэгтэй хүний нэрийн хуудас 86х56мм хэмжээтэй булан дугуй /мөлгөр/ тайралттай байна. Нэрийн хуудас 300гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэвэл зохино. Нэрийн хуудасны лого, текст бичиглэлийг лакдана.

Лого: Хэмжээ 48x19мм, Centered Овог, нэр: Roboto Condensed, 12pt Албан тушаал: Roboto Condensed Light, 9pt Холбоо барих мэдээлэл: Roboto Condensed Light, 7pt Хаяг: Roboto Condensed Light, 7pt

III. Official\3.NameCard\LeaderCashmere_NameCard_mn.cdr, ~.pdf

6mm

Бямбацогт САЙХАНАА Менежер

Утас: +976 99040004 Факс: +976 70004008 И-мэйл: contact@leadercashmere.mn

www.leadercashmere.mn

Эрэгтэй хүний нэрийн хуудас 90х55мм хэмжээтэй байх булан дөрвөлжин /тэгш/ тайралттай байна.

43mm

Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Сонсголон 18134 Товчооны зам гудамж 95/2 тоот 6mm 6mm


4.8 Нэрийн хуудас /Англи/ 90mm

55mm

48mm

Эмэгтэй хүний нэрийн хуудас 86х56мм хэмжээтэй булан дугуй /мөлгөр/ тайралттай байна. Нэрийн хуудас 300гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэвэл зохино. Нэрийн хуудасны лого, текст бичиглэлийг лакдана.

Лого: Хэмжээ 48х19мм, Centered Овог, нэр: Roboto Condensed, 12pt Албан тушаал: Roboto Condensed Light, 9pt Холбоо барих мэдээлэл: Roboto Condensed Light, 7pt Хаяг: Roboto Condensed Light, 7pt III. Official\3.NameCard\LeaderCashmere_NameCard_eng.cdr, ~.pdf

6mm

SAIKHANAA Byambatsogt Manager

Mobile: +976 99040004 Fax: +976 70004008 E-mail: contact@leadercashmere.mn

www.leadercashmere.mn

Эрэгтэй хүний нэрийн хуудас 90х55мм хэмжээтэй байх булан дөрвөлжин /тэгш/ тайралттай байна.

43mm

#95/2, Tovchoo road street, 18134 Sonsgolon, 20th khoroo, Songinokhairkhan district, Ulaanbaatar, Mongolia 6mm 6mm


4.9 Нэрийн хуудас /Монгол, англи/ 90mm

Бямбацогт САЙХАНАА

55mm

Менежер

Хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Сонсголон 18134 Товчооны зам гудамж 95/2 тоот

Утас: +976 99040004 Факс: +976 70004008 И-мэйл: contact@leadercashmere.mn Вэб: www.leadercashmere.mn

6mm

Эрэгтэй хүний нэрийн хуудас 90х55мм хэмжээтэй байх булан дөрвөлжин /тэгш/ тайралттай байна. Эмэгтэй хүний нэрийн хуудас 86х56мм хэмжээтэй булан дугуй /мөлгөр/ тайралттай байна. Нэрийн хуудас 300гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэвэл зохино. Нэрийн хуудасны лого, текст бичиглэлийг лакдана.

III. Official\3.NameCard\LeaderCashmere_NameCard_all.cdr, ~.pdf

SAIKHANAA Byambatsogt

43mm

Manager

Address: #95/2, Tovchoo road street, Mobile: +976 99040004 Fax: +976 70004008 18134 Sonsgolon, 20th khoroo, E-mail: contact@leadercashmere.mn Songinokhairkhan district, UB, Mongolia Web: www.leadercashmere.mn 6mm 6mm4.10 Ажлын үнэмлэх

56mm

Хүчинтэй хугацаа:

2018/12/31

86mm

ID 001 Ерөнхий захирал Ч.ГАНБОЛД

ГАНЗОРИГ Болд Овог, нэр: Roboto Bold, 12pt Албан тушаал: Roboto Italic, 10pt Компанийн нэр: Roboto Bold, 11pt Огноо: Roboto Bold, 12pt

Мэргэжилтэн

ЛИДЕР КАШЕМИР ХХК 56mm

III. Official\4.IDCard\LeaderCashmere_IDCard.cdr, ~.pdf

30mm

w w w. l e a d e r c a s h m e r e . m n


4.11 Тэмдэглэлийн дэвтэр

III. Official\5.NoteBook\LeaderCashmere_NoteBook.cdr, ~.pdf


4.12 Дугтуй А4

25mm 20mm

20mm 10mm

143mm

8mm 8mm

Харагдах байдал: Бодит хэмжээний 50%

15mm

Бодит хэмжээ: A4 дугтуй 324х228мм

III. Official\6.Envelope\LeaderCashmere_Envelope_A4.cdr, ~.pdf

80mm

219mm


4.13 Дугтуй А5

15mm 15mm

18mm

10mm

81mm

8mm 8mm 15mm

Харагдах байдал: Бодит хэмжээний 60% Бодит хэмжээ: А5 дугтуй 215х155мм

III. Official\6.Envelope\LeaderCashmere_Envelope_A5.cdr, ~.pdf

65mm

135mm


4.14 Дугтуй 200х90мм

13mm

10mm

18mm

10mm

52mm

Харагдах байдал: 100% Бодит хэмжээ: 200х90мм

III. Official\6.Envelope\LeaderCashmere_Envelope_200-90.cdr, ~.pdf

45mm


4.15 Дугтуй /Гоёлын/ 213mm

150mm

Урилга, мэндчилгээний /гоёлын/ дугтуйг 200гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэвэл зохино. Хэвлэсэний дараа хамгаалалтын matte бүрэлтээр бүрж логог товойлгож /emboss/, текст бичиглэлийг лакдана. Бодит хэмжээ: 213х150мм

III. Official\6.Envelope\LeaderCashmere_Envelope_Gift.cdr, ~.pdf


4.16 Бичиг баримтын хавтас 50mm

35mm

42mm

АЛБАН БИЧИГ

A-536 Бичиг баримтын хавтас нь matte бор эсвэл цагаан өнгийн хавтас байна. Архивын хавтас нь эко дахин боловсруулсан цаастай /бор/ цаастай хавтас байна.

III. Official\7. Folder\LeaderCashmere_Folder_label.cdr, ~.pdf

A-536

50mm

25mm

АЛБАН БИЧИГ

202mm

АЛБАН БИЧИГ

175mm

АЛБАН БИЧИГ

35mm

Баримтын нэр: Roboto, 35pt Баримтын дугаар: Roboto, 30pt


4.17 Бичиг баримтын хавтас

220mm

310 mm

Бичиг хэргийн хавтас нь 300гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэвэл зохино. www.leadercashmere.mn

Хавтасыг хэвлэсэний дараа хамгаалалтын matte бүрэлтээр бүрж логог товойлгож /emboss/, текст бичиглэлийг лакдана.

III. Official\7. Folder\LeaderCashmere_Tri_fold_Folder.cdr, ~.pdf


4.17 Brochure компанийн танилцуулга

Танилцуулгыг 200гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэнэ. Хэвлэсэний дараа хамгаалалтын matte бүрэлтээр бүрж логог товойлгож /emboss/, текст бичиглэлийг лакдана. Дижитал хэвлэлээр бол 200гр-ийн matte цаас; Inkjet хэвлэлээр бол 200гр-ийн Ink цаасан дээр хэвлэнэ. Бодит хэмжээ: 420x297мм /А4/

III. Official\8.Brochure\LeaderCashmere_Brochure.cdr, ~.pdf


4.19 Бүтээгдэхүүний каталог

III. Official\9.Catalog\LeaderCashmere_Catalog.cdr, ~.pdf


4.20 Анимэйшн эхлэл

x

x

x

III. Official\10. Animation\LeaderCashmere_Animation_Start.cdr, ~.pdf

x


4.21 Анимэйшн /Агуулгын гарчиг/ x

x

x

x

x

x

x

x

SPRING/SUMMER

2017/18 Leader Cashmere

SPRING/SUMMER 2017/18

III. Official\10. Animation\LeaderCashmere_Animation_Title.cdr, ~.pdf


4.22 Илтгэл пресентацийн загвар

III. Official\11.Prsentation\LeaderCashmere_Prsentation.cdr, ~.pdf


4.23 CD, DVD /Загвар #1/

122mm

124mm

CD-ны харцагны нүүр зургийг зориулалтаас нь хамаарч дараах хоёр загвараас сонгон хэрэглэнэ. 1 Компанийн танилцуулга, албан бичиг баримттай диск; 2 Компанийн хийсэн ажлын файлтай диск;

Дискний хайрцаг нь тунгалаг хуванцар материалаар хийгдсэн 125х120мм хэмжээтэй стандарт хайрцаг байна. CD нь шошгыг шууд хэвлэхэд зориулагдсан диск байна.

III. Official\12.CD cover\LeaderCashmere_CD.cdr, ~.pdf


4.24 CD, DVD /Загвар #2/

122mm

124mm

Leader Cashmere

2018 CD-ны харцагны нүүр зургийг зориулалтаас нь хамаарч дараах хоёр загвараас сонгон хэрэглэнэ. 1 Компанийн танилцуулга, албан бичиг баримттай диск; 2 Компанийн хийсэн ажлын файлтай диск;

Дискний хайрцаг нь тунгалаг хуванцар материалаар хийгдсэн 125х120мм хэмжээтэй стандарт хайрцаг байна. CD нь шошгыг шууд хэвлэхэд зориулагдсан диск байна.

III. Official\12.CD cover\LeaderCashmere_CD.cdr, ~.pdf


Leader Cashmere

Leader Cashmere

4.25 Цаасан тор

310mm

www.leadercashmere.mn

Leader Cashmere

Leader Cashmere

430mm

430mm

www.leadercashmere.mn

310mm

III. Official\13.Bag\LeaderCashmere_Bag.cdr, ~.pdf

“Лидер кашемир” ХХК-ийн лого нүүрэн талын төв хэсэгт байх бөгөөд өргөнөөрөө 1/2 хэмжээнээс томгүй байна.


4.26 Туг далбаа, дарцаг x

x

x

x

800mm

1600mm

x

x

x

x

x

130mm

200mm

III. Official\14.Flag\LeaderCashmere_Flag.cdr, ~.pdf


4.27 Шошго

87mm

45mm

III. Official\15.Tag & Label\LeaderCashmere_Tag.cdr, ~.pdf


4.28 Шошго

III. Official\15.Tag & Label\LeaderCashmere_Label.cdr, ~.pdf


4.29 Шошго

III. Official\15.Tag & Label\LeaderCashmere_Tag_Preview.cdr, ~.pdf


4.28 Үзэг бал, харандаа

6mm

35mm

III. Official\16.Pen\LeaderCashmere_Pen.cdr, ~.pdf

16mm


4.30 Сав, баглаа боодол

300 mm

250 mm

www.leadercashmere.mn

III. Official\17.Box\LeaderCashmere_Box.cdr, ~.pdf


4.31 Фэйсбүүк хуудас

15x

180px

15x 6x

6x

180px

Profile зургийн хэмжээ нь 180х180px эсвэл 1:1 харьцаагтай зураг байна.

900px

1200px

Facebook page хуудасны мэдээний зургийг оруулахдаа 1200х900px хэмжээтэй эсвэл 4:3 харьцаатай зураг оруулна.

III. Official\18.Facebook\* III. Official\18.Facebook\LeaderCashmere_Facebook_Standart.cdr, ~.pdf


4.32 Вэб хуудас

III. Official\19.Website\* III. Official\19.Website\LeaderCashmere_Website_Standart.cdr, ~.pdfDesigned by M: 99064055

ERKHEM

DESIGN

W: w w w. e r k h e m . c o m


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.