inVitro 1/2020

Page 1

časopis o laboratórnej diagnostike | 1. číslo, 8. ročník | apríl/2020

Poruchy dýchania

Správna diagnostika často vedie k veľkej úspore aj na samotnej liečbe | Rozhovor s Ing. Kristínou Langerovou 26 Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou. A pritom im môžeme zachrániť život | Rozhovor s profesorom Robertom Lischkem 70 Poškodenie mozgového kmeňa | Jedna z príčin porúch dýchania 6


inVitro 1. číslo, 8. ročník, apríl/2020 Vydavateľ: Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin IČO: 31647758 Adresa redakcie: Alpha medical, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko Šéfredaktor: Mgr. Anna Martausová Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková Redakcia: Mgr. Anna Martausová, Ing. Josef Pazdera, CSc., Elena Akácsová, MUDr. Antonín Polách, Jana Klimanová, MUDr. Marta Dobáková, Jozef Kaščák, MUDr. Eva Havlíková, PhD., MUDr. Peter Jankovič, MUDr. Mária Zeliesková, MUDr. Marek Tarčák, MUDr. Lenka Tarabčáková, MUDr. Janka Kubaliaková Fotografie: Boris Németh, Ladislav Rybár, Zdeno Ziman, Martin Cápal, Shutterstock, archív autorov a respondentov rozhovorov, archív Alpha medical, archív Unilabs Layout a grafický dizajn: Studio Milk

Tlač: printio, s. r. o. Periodicita: štvrťročník Náklad: 4 000 ks, nepredajné Copyright: Alpha medical, s. r. o., 2020 ISSN 1339-5912 Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie. Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@alphamedical.sk.


E D I TO R I Á L

Spolu to zvládneme! Editoriál, do ktorého ste sa práve začítali, je druhá, kompletne iná verzia. Totiž, v čase, keď som pripravovala ten prvý, ešte bolo všetko inak. Slovensko fungovalo v normálnom režime a bežný Jozef Mak, človek – milión, si mohol v pondelok ráno, trčiac v dopravnej zápche, zahundrať, ako sa mu opäť nechce. Niekedy však život dokáže zamiešať karty veľmi nečakane a dôkladne – i v jednej z jeho najjednoduchších foriem – v podobe vírusu. Koronavírus, presnejšie SARS-CoV-2, bez pozvánky zachvátil našu planétu a z ďalekej Číny prišiel aj na Starý kontinent. V čase, keď píšem tento editoriál, ešte nevieme, ako pandémia dopadne. Máme na Slovensku stovky nakazených. Zatiaľ nemáme obete. Bojujeme. Robíme možné aj nemožné pre to, aby sme situáciu zvládli čo najlepšie. Pre našu firmu je táto situácia doslova krst ohňom. Počas výmeny vlád, v priebehu niekoľkých dní nakupujeme celkom nové testovacie kity, reagencie, pripravujeme postupy, budujeme odberové centrá a snažíme sa urobiť maximum pre to, aby sme otestovali čo najviac ľudí. Statky idú bokom, život a zdravie sú absolútne priority. Nie je čas na hry a hádky. Všetok svoj čas a celú svoju energiu venujeme boju s (doslova) korunovaným zlom. Je to naše poslanie. A hoci to nie je ľahké, vieme, že je to správne. Preto chcem využiť tento priestor a poďakovať sa všetkým, ktorí si uvedomujú vážnosť situácie a zapojili sa do nerovného boja s malým, ale o to nebezpečnejším nepriateľom. Úcta a vďaka patrí všetkým vám, ktorí denne nasadzujete svoje zdravie a s odvahou, sebazaprením a pokorou sa staráte o infikovaných. Vďaka patrí aj vám, ktorí v neľahkej situácii ostávate v práci a zabezpečujete stravu, pohonné hmoty, energie, a všetko, čo je potrebné pre prežitie ľudí. Vďaka patrí všetkým laborantom, ktorí neúnavne a v čoraz väčšom objeme testujú odobrané vzorky a systematicky prinášajú cenné informácie, vďaka ktorým môžeme vykonať opatrenia na to, aby sme pandémiu porazili. Vďaka prináleží každému, kto dlhé hodiny v nepohodlnom ochrannom mundúre, so štítom, v respirátore, ktorý spôsobuje na tvári modriny

a v rukaviciach ako na bežiacom páse dôsledne odoberá vzorky a v prvej línii bojuje o našu budúcnosť. Ďakujem patrí každému jednému človeku, ktorý rešpektuje pravidlá, obmedzuje svoj sociálny kontakt, používa ochranné prostriedky, umýva si ruky, využíva dezinfekciu, nerobí zbytočné nájazdy na obchody a zo všetkých síl sa snaží o to, aby sa infekcii vyhol a v prípade pozitívneho nálezu, aby ju nešíril a liečil sa v karanténe. Svet krváca a potrebuje, aby sme sa zomkli. Spojme sa a spolu to zvládneme. Ak vás už doma hryzú blchy a neviete čo so sebou, radi vám pomôžeme stráviť pár hodín nad naším časopisom. Hoci sme to neplánovali, jarné vydanie inVitra prináša vysoko aktuálne informácie o poruchách dýchania a ich príčinách. V lifestylovej časti nájdete reportáž o soľných jaskyniach, zaujímavé blogy, exkluzívny rozhovor o transplantáciách pľúc, či pokec o živote populárneho Bekima. Okrem toho sme vyspovedali našu večne usmiatu kolegyňu Kristínku a nevyhli sme sa ani téme, ktorá sa s poruchami dýchania prirodzene spája, a tou je fajčenie, respektíve snaha s ním skoncovať. V odbornej časti sa naši autori venujú napríklad deformitám hrudníka a chrbtice, ktoré môžu byť príčinami porúch dýchania, kvalite ovzdušia, otrave oxidom uhličitým a uhoľnatým a mnohým iným témam. Na záver pre tých, ktorí sú k situácii stále ľahostajní, azda len jeden odkaz: Áno, berme to smrteľne vážne – aby vážne neprišla smrť.

Mgr. Anna Martausová šéfredaktor

3


OBSAH

6 ROZHOVOR

34 OSOBNOSŤ

Nestačí čakať na zázračnú tabletku

Správna diagnostika často vedie k veľkej úspore aj na samotnej liečbe

rozhovor s Ing. Kristínou Langerovou, manažérkou pre styk so zdravotnými poisťovňami Mgr. Anna Martausová 16

REPORTÁŽ

Soľ nad zlato?

rozhovor so stand-up komikom Bekimom Aziri Elena Akácsová 40 BLOG

Poruchy dýchania

M UDr. Antonín Polách

22 BLOG

Implantovateľné pasce na rakovinové bunky Ing. Josef Pazdera, CSc.

26 PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO

44 Z DRUHEJ STRANY

Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou. A pritom im môžeme zachrániť život

rozhovor s prof. MUDr. Robertom Lischkem, PhD., prednostom III. chirurgickej kliniky 1. LF UK a FN Motol a vedúcim Programu transplantácie pľúc pre Českú republiku Mgr. Jozef Kaščák

4   inVitro

Najsilnejšia motivácia skoncovať s fajčením? Zdravie a financie

rozhovor s Tatianou Zvalovou o tom, ako pracujú v nadstavbových poradniach pre odvykanie od fajčenia pri regionálnych úradoch. Jana Klimanová 51

KOMENTÁR

Liečba alebo mučenie?

E lena Akácsová


OBSAH

TÉMA ČÍSLA — PORUCHY DÝCHANIA

54

Voľné dýchanie Prejav zdravia aj slobody

MUDr. Marta Dobáková

58 Deformity hrudníka MUDr. Mária Zeliesková 66

a chrbtice

Poškodenie mozgového kmeňa ako príčina porúch dýchania

MUDr. Peter Jankovič

72

Otrava oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým

MUDr. Eva Havlíková, PhD.

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA Praktická príručka 2 Alpha medical — partner č. 1 v laboratórnej diagnostike 3

Procesná mapa

4

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

15

Imunológia a alergológia

20

Mikrobiológia

30

Genetika

34

Patológia

37 2. Odber 38

Žiadanka na odberový materiál

39 3. Transport 40

Mapa pokrytia zvozovými trasami

42 4. Registrácia a príprava vzorky

78

Myasténia gravis Ochorenie, ktoré vám jednoducho zoberie dych, a to doslova

MUDr. Marek Tarčák

82 Ankylozujúca spondylitída MUDr. Lenka Tarabčáková 86

Urémia

MUDr. Janka Kubaliaková

44 5. Komplexná diagnostika 46 6. Kvalita a akreditácia 48 7. Analýza 54 8. Validácia a distribúcia výsledkov 55

Výsledkový list

57 9. Kontakty 58

Manažment

60

Sieť laboratórií a pracovísk

Alpha medical   5


ROZ H O VO R

Správna diagnostika často vedie k veľkej úspore aj na samotnej liečbe Vo svete zmlúv, číselných operácií a kódov zdravotných výkonov je ako ryba vo vode. Napriek tomu, že v práci je veľmi dôsledná a pragmatická, nikdy jej nechýba široký úsmev na tvári. Svojich kolegov berie ako rodinu a niektorých s láskavosťou v hlase oslovuje ako vlastné deti. Jej nehasnúca energia, ktorú čerpá najmä z aktívneho pohybu, je hnacím motorom všedných kancelárskych dní pre mnohých z nás. Zoznámte sa s inžinierkou Kristínou Langerovou, manažérkou Alpha medical pre styk so zdravotnými poisťovňami.

Autor: Anna Martausová, foto: Ladislav Rybár

6   inVitro


Správna diagnostika často vedie k veľkej úspore aj na samotnej liečbe

Č

Ing. Kristína Langerová  5. júla 1958, Bratislava Rodinný stav vydatá Najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské 2. stupňa Kľúčové predchádzajúce zamestnanie Všeobecná zdravotná poisťovňa Súčasná pozícia v Alpha medical manažér pre styk so zdravotnými poisťovňami

o ste vyštudovali a prečo ste sa rozhodli pre tento odbor? Mám vyštudovanú Vysokú školu poľnohospodársku, odbor agronómia, a niekoľko rokov som aj reálne pracovala v poľnohospodárstve. Potom som išla na materskú a po návrate z nej sa už práca nedala skĺbiť s rodičovskými povinnosťami, pretože moja pôvodná práca bola veľmi časovo náročná. V tom čase akurát vznikali zdravotné poisťovne a dostala som ponuku od pani riaditeľky Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede, či by som chcela byť súčasťou budovania nového poistného systému – od základov. Ponuku som prijala, zdalo sa mi to zaujímavé. V spojitosti s touto prácou som vyštudovala postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Banskej Bystrici – odbor zdravotnícky manažment. Čiže čo sa týka zdravotného poistenia na Slovensku po revolúcii, som v procese od samotného začiatku. Pôvodne to bol Úrad pre zavedenie zdravotného poistenia, potom to istú dobu patrilo pod Národnú a Sociálnu poisťovňu a potom sa sformovala Všeobecná zdravotná poisťovňa a oddelili sa súkromné zdravotné poisťovne. Od prvých kódov a jednoduchých systémov sme sa dostali až po dnešné elektronické zdravotníctvo. Je to nesmierny pokrok. Pôvodne som robila na pobočke v Dunajskej Strede, venovala som sa ekonomike a nákupu, potom som prešla so Trnavy na krajskú pobočku a odtiaľ ma stiahli na generálne riaditeľstvo do Bratislavy, kde som sa stala vedúcou odboru nákupu zdravotnej starostlivosti. Mala som na starosti všetky metodické pokyny, čo sa týka nákupu, komisie, sledovali sme poskytovateľov, lekárov, zmluvy, skrátka všetky tieto záležitosti.

Alpha medical   7


ROZ H OVO R

Aká bola vaša cesta do Alphy? Po 20 rokoch som zo sféry zdravotných poisťovní odišla a zamestnala som sa vo firme, ktorá vyvíjala informačný systém pre zdravotné poisťovne. Po roku ma oslovil bývalý pán obchodný riaditeľ Alphy, inžinier Paľko Handzuš, ktorý mi dal ponuku zastrešovať oblasť poisťovní v Alpha medical. To ma oslovilo, pretože predtým som vlastne robila to isté, iba z druhej strany. V Alphe som už sedem rokov. Oficiálny názov mojej pozície je Manažér pre styk so zdravotnými poisťovňami. Sledujem celé dianie okolo zdravotných poisťovní a vzťahu k našej spoločnosti. Náplňou mojej pracovnej pozície sa teda stalo sledovanie kontraktov s poisťovňami, zúčtovanie, vyúčtovanie, sledovanie chybovosti, komunikácia so zdravotnými poisťovňami, dohľad nad internými a externými kontrolami, návrh na úpravy a vylepšenia vo vzťahoch, kontrola nových informácií z poisťovní, aby sme ich správne zapracovali. Ako by ste zhodnotili vývoj poistného systému u nás? Všetko sa budovalo od počiatku. Plán bol, aby sa zdravotná starostlivosť začala nakupovať, zazmluvňovať a distribuovať. Dôležitým krokom bolo odštátnenie, pretože dovtedy boli nemocnice s poliklinikami a všetci zamestnanci boli štátni. Keď prišla privatizácia, postupne sa odčleňovali ambulancie a vznikla potreba zoskupovania. Na to slúžil Úrad pre zavedenie zdravotného poistenia. Rozpočet sa začal tvoriť z príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov a vyberali sa peniaze cez zdravotné poisťovne na rôzne zdravotné starostlivosti. Systém, že lekár robil a zobral plat od svojho zamestnávateľa, zanikol. Lekári si museli na seba začať zarábať a zdravotnú starostlivosť museli zdokladovať. Museli sme vytvoriť komplexné informačné systémy – na strane lekára aj na strane poisťovní. Najprv sa všetko robilo papierovo a nahrávalo sa to, potom prišli diskety, USB kľúče a napokon sme sa

8   inVitro

OBĽÚBENÉ

dostali až ku plne elektronickej komunikácii. V tejto oblasti vidím úžasný pokrok za tých niekoľko desiatok rokov. Lekár musí evidovať pacientov, výkony, všetko. A na druhej strane, pacient má možnosť kontrolovať svoje predpísané lieky a podobne. Systém sa vďaka elektronizácii stáva čoraz prehľadnejším a efektívnejším. V tomto smere vnímam okrem praktickosti aj neskutočný prínos v rámci šetrenia zdrojov. Aký problém vnímate pri súčasnom budovaní tohto systému? Najväčším miestom, v ktorom zatiaľ badám problém, je to, že neexistuje efektívne prepojenie medzi jednotlivými lekármi. Napríklad, keď jeden lekár predpíše určité laboratórne vyšetrenie, pacient môže ísť ešte k ďalšiemu špecialistovi a ten mu môže predpísať rovnaké vyšetrenie. Takto vznikajú duplicity. K tomu by malo slúžiť eZdravie. Verím, že sa čoskoro podarí tento systém vyšperkovať tak, že bude slúžiť všetkým stranám a šetriť prostriedky. Základom je odstrániť

Kniha Erich Segal – Príbeh našej lásky Hudba Olympic, Hana Hegerová Dovolenková destinácia hocikde, kde je málo ľudí Koníčky šport, bicykel, lyže, záhrada Nápoj voda z našej studne a mlieko z automatu Jedlo všetko sladké


Správna diagnostika často vedie k veľkej úspore aj na samotnej liečbe

duplicity a umožniť lekárom pozrieť predošlé výsledky od iných špecialistov. Rozbieha sa to možno pomalšie, než sa pôvodne plánovalo, pretože je to veľmi komplexný systém, v ktorom treba dbať na bezpečnosť dát. Ale vo finále bude tento systém, myslím, veľmi nápomocný a reálne situáciu v našom zdravotníctve zlepší. Aké najvýraznejšie problémy aktuálne riešia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k poisťovniam? Čo sa týka našej spoločnosti, sú to určite takzvané nadlimitné výkony. S každou zdravotnou poisťovňou máme zazmluvnený určitý rozsah vyšetrení a požiadavky lekárov bývajú vyššie. My sa niekedy ocitáme medzi dvomi mlynskými kameňmi. Jedna strana je indikujúci lekár, ktorý má pacienta, ktorému potrebuje dať urobiť určité vyšetrenia. Na druhej strane je poisťovňa, ktorá má stanovené pravidlá a tie by mali platiť aj pre lekárov. My sme tí, ktorí sú sledovaní, či dodržujú indikačné kritériá. Ale aj napriek snahe, napriek dodržiavaniu všetkých dohodnutých pravidiel, máme nadlimitné výkony, ktoré idú do výrazných výšok. Riešime to napríklad aj čiastočnou úhradou výkonov nad dohodnutý zmluvný rozsah. Táto situácia je dlhodobá, zažila som ju ešte, keď som robila na strane poisťovní. Súvisí to aj s plánom oddlžovania nemocníc, je to komplexný proces, ktorý vyžaduje čas. Ako sa za posledné roky mení význam pojmu „bezplatné zdravotníctvo“? Je pravda, že máme Ústavou garantovanú základnú zdravotnú starostlivosť bez úhrady. Doba však prináša nové možnosti, ľudia sa o diagnostiku a moderné spôsoby terapie zaujímajú čoraz viac a sú rovnako ochotní za ne aj platiť. Čas hrá rozhodujúcu rolu, stúpa záujem o rýchle vyšetrenia, ktoré prinesú presné odpovede v krátkom čase. Práve laboratórne testy sú tie, ktoré v rámci prevencie môžu relatívne jednoducho a dostupne napomôcť v identifikovaní

pôvodu zdravotných ťažkostí v úplných začiatkoch. Pri správnej diagnostike je veľká úspora aj na samotnej liečbe. Teraz je aktuálna aj otázka genetických vyšetrení zriedkavých ochorení, ktoré sú finančne náročné. Avšak ľudia, ktorí majú v rodine nejaký problém, majú o tieto vyšetrenia záujem. Peňazí na zdravotnú starostlivosť nikdy nebude nazvyš. Vždy treba starostlivo zvážiť, čo treba uhradiť a čo je nadštandard. Ja osobne som naklonená myšlienke pripoistenia, ktoré je už dnes štandardné v krajinách Západnej Európy. U nás tento prvok chýba.

„Od prvých kódov a jednoduchých systémov sme sa dostali až po dnešné elektronické zdravotníctvo. Je to nesmierny pokrok.“

Viete nám povedať konkrétny príklad? Zoberme si športovca, ktorý má zranenie kolena. Bol operovaný a lekár povie, o pár rokov vás čaká celková endoprotéza. Čo teraz, ako sa k tomu postaviť? Sú rôzne typy endoprotéz, lacnejšie aj drahšie. Ak by človek mal možnosť sa pripoistiť, mesačne si bude cielene platiť 5 alebo 10 eur a bude mať istotu, že po uplynutí potrebnej doby mu tento zákrok – aj s využitím drahšej protézy – uhradí poisťovňa. Rovnaký model si viem predstaviť napríklad aj v stomatológii. Zubné implantáty sú naozaj drahé a mnoho ľudí si na ne berie pôžičky. Sú to neskutočné sumy, mnohokrát sa človek zadĺži aj na dlhé roky. A je to problém, ktorý naozaj treba riešiť. Dnes sa už vie, že problémy so zubami môžu v konečnom dôsledku spôsobiť veľmi vážne komplikácie súvisiace s kardio-vaskulárnym systémom a celkovo s ostatnými orgánovými sústavami. Ďalší typ pripoistenia sa môže týkať napríklad výberu konkrétneho špecialistu. Ak človek chce, aby ho operoval najskúsenejší chirurg, dajme tomu primár, môže si to zabezpečiť vďaka pripoisteniu. Tento konkrétny príklad som videla v Rakúsku. Čo je podľa vás najdôležitejšou zložkou procesu zdravotnej starostlivosti z hľadiska šetrenia zdrojov? Je to jednoznačne dôraz na prevenciu. Prevencia je u nás hradená

Alpha medical   9


ROZ H OVO R

„Každou preventívnou prehliadkou sa môže ochorenie zachytiť v počiatku, čo je nesmierne dôležité.“

10   inVitro

zo zdravotného poistenia a každý jeden človek by mal na ňu dbať. Malo by to byť urgované aj zo strany poisťovne, aj zo strany ošetrujúceho lekára. Každou preventívnou prehliadkou sa môže ochorenie zachytiť v počiatku, čo je nesmierne dôležité. Jednak má človek oveľa lepšie šance na úspešné vyliečenie, jednak sa v obrovských objemoch šetria zdroje na zdravotnú starostlivosť. Z pohľadu pacienta treba myslieť na to, že ak vynecháva preventívne prehliadky, musí si následne lekárske úkony hradiť. Totiž, ani lekárovi poisťovňa neuhradí takýto výkon. Je to nastavené správne, pretože prevencia by mala byť prirodzenou súčasťou

starostlivosti o zdravie u každého z nás. Treba sa k nej postaviť zodpovedne. Včas podchytené a liečené ochorenia sú alfou a omegou ozdravného procesu nášho zdravotníctva. Je niečo, čo by malo byť na Slovensku kontrolované prísnejšie? Jednoznačne kúpeľná starostlivosť. Veľa pacientov si ju mýli s dovolenkou. Pacienti si „diktujú“ množstvo podmienok – či už čo sa týka termínu, samotného obsahu liečby, alebo toho, s kým pobyt strávia. V tomto vidím unikať množstvo peňazí zo zdravotníctva. Zoberme si príklad zo severských krajín. V týchto krajinách,


Správna diagnostika často vedie k veľkej úspore aj na samotnej liečbe

pokiaľ viem, nemajú žiadne štátom hradené kúpele. Ak majú záujem, môžu si liečbu zaplatiť. Na toto by sa tiež dalo využiť pripoistenie. Výnimku by som dala len skutočne špeciálnym prípadom, ktoré nevyhnutne vyžadujú rehabilitáciu a kúpeľnú liečbu, napríklad po operáciách. Ako vnímate súčasné trendy v rozmachu samoplatcovských vyšetrení? Je veľmi pozitívne, že ľudia konečne začínajú mať možnosť výberu a môžu sa zaujímať aj o vyšetrenia, ktoré by im bežne možno neboli dostupné. My sme zaviedli niektoré genetické a preventívne vyšetrenia, o ktoré klienti prejavili veľký záujem. Patria tu najmä Tomorrow test v rámci neinvazívnej prenatálnej diagnostiky, potom TREC | KREC ako test určený na posúdenie vrodených imunodeficiencií u novorodencov či niektoré ďalšie. Zdravotné poisťovne uhrádzajú indikované testy. Ak má niekto záujem dať si urobiť niektoré testy, môže tak urobiť v samoplatcovskom režime – v niektorých prípadoch nepotrebuje

teda priamu indikáciu od lekára. To je vhodné najmä pre ľudí, ktorí preferujú komfort, nechcú opakovane chodiť po lekároch, alebo chcú mať nezávislé informácie z viacerých zdrojov. Ak má pár podozrenie, že by mohli trpieť nejakou dedičnou poruchou alebo by mohli mať nejakú vrodenú genetickú poruchu v rodinnej anamnéze, a uvažujú nad potomkom, platia si tieto vyšetrenia sami alebo je tu šanca, že ich budú mať hradené zo zdravotného poistenia? V takomto prípade mnohé vyšetrenia uhrádzajú zdravotné poisťovne. Veľmi dôležitá pri rozhodovaní je genealógia, čiže rodokmeň – prítomnosť porúch v predošlých generáciách v rodine. Vyšetrenie môže byť indikované a uhradené aj zo zdravotného poistenia, musí to však byť objektívne opodstatnené. Revízni lekári to posudzujú veľmi dôsledne. Genetik musí jednoznačne podložiť dôvod, keď takéto vyšetrenia od laboratória pre svojich pacientov žiada. Tieto vyšetrenia bývajú zvyčajne pomerne finančne náročné, preto treba, aby sa

indikovali iba v skutočne opodstatnených prípadoch. Aké možnosti má človek, ktorému diagnostikujú vážne ochorenie, ktorého liečba je veľmi nákladná? Od čoho závisí, či poisťovňa takúto liečbu uhradí? V súčasnosti je evidovaných veľmi veľa žiadostí o schválenie zdravotnej starostlivosti. Často to býva zdravotná starostlivosť, ktorá nie je poskytnutá na území Slovenska. V tomto prípade, samozrejme, musí človek podať žiadosť o liečbu v cudzine a tá môže, ale nemusí byť schválená. Vplýva na to veľmi veľa faktorov. Záleží, o čo konkrétne ide a či je táto liečba indikovaná. Liečba v zahraničí je zvyčajne schválená vtedy, keď podobnú liečbu nevie poskytnúť nikto na Slovensku, alebo je toto poskytovanie obmedzené, napríklad kapacitne. Je s tým spojené množstvo vyšetrení, dokladovania, odporúčaní a podobne. Ak je šanca, že táto liečba pomôže, vo vysokom percente prípadov je schválená.

Alpha medical   11


ROZ H OVO R

„Lyžovaniu sa stále venujem veľmi aktívne, aj moje deti lyžovali závodne a najnovšie učíme lyžovať vnúčika.“

Vráťme sa ešte k vám. Aké vlastnosti oceňujete na človeku a čo vás, naopak, vie odradiť? Oceňujem čestnosť, serióznosť, otvorenosť a priamosť. Odrádza ma zákernosť, nedochvíľnosť a najmä podrazáctvo, nečestnosť. Čo vo svojom živote si najviac vážite? Zdravie. A aj to, ako ma vychovali moji rodičia. Snažili sa ma vychovať k čestnosti, spravodlivosti, k láske k športu a k prírode. Rodičia nás všetkých súrodencov od útleho detstva viedli k športovaniu a to mi ostalo až doteraz. Keď už sme pri športe, vieme o vás, že milujete turistiku, lyžovanie a aktívny odpočinok. Máte aj iné činnosti, pri ktorých dokážete vypnúť? Najmä šport. Okrem toho sa

12   inVitro

venujem záhrade, od jari do jesene mnoho času strávim medzi kvetinami, stromami alebo len tak. Nemám potrebu ísť ďalej do prírody, lebo máme obrovskú záhradu. Okrem toho samozrejme stretnutia s priateľmi, niekedy aj dobrý film, prípadne športové prenosy. Knihám sa venujem už pomenej, dnes informácie človek čerpá skôr z internetu. A samozrejme rodina a hlavne môj trojročný vnúčik. Martinko ma dokáže unaviť viac ako celodenný šport, ale nabíja ma energiou a je to neskutočný náboj. Najväčší a najkrajší dar od vlastných detí sú ich deti. Vy ste lyžovali aj súťažne? Strýko mal chatu na Bezovci pri Piešťanoch. Mali sme osobného trénera, my traja súrodenci plus bratranec. Už v detstve sme začali s pretekmi, potom prišla stredná škola


Správna diagnostika často vedie k veľkej úspore aj na samotnej liečbe

„Milujem prírodu. Niekedy snívam o tom, že by som odišla do džungle a pozorovala zvieratá.“

a k súťažnému pretekaniu som sa vrátila na vysokej škole. Neboli to svetové poháre, ale boli to vysokoškolské súťaže a bolo to veľmi fajn. Lyžovaniu sa stále venujem veľmi aktívne, aj moje deti lyžovali závodne a najnovšie učíme lyžovať vnúčika. Venujeme sa nielen zjazdovému lyžovaniu, s manželom sme vďaka môjmu bratovi prepadli aj skialpovému lyžovaniu, čiže turistike na pásoch a následnému zlyžovaniu. Má to neskutočný náboj. Idete mimo zjazdovky, užívate si nádherné výhľady a relaxujete. Môžete si zvoliť menej náročné aj náročnejšie trasy. Dlhodobo sme realizovali Silvestrovský výstup na Ďumbier ako partia. Mojou srdcovkou bola Turecká Krížna, ktorá už teraz nefunguje, ale chodíme tam na skialp. Potom sme často chodili aj na Donovaly a aj do iných slovenských lokalít. Potom prišlo také obdobie, keď sme začali chodiť aj do zahraničia, najmä do Rakúska a do Talianska. Je to z roka na rok ťažšie, kvôli tomu, že je čoraz menej snehu, ale keď sa chce, tak sa sneh nájde.

Snívali ste niekedy aj o inom povolaní? Napríklad o profesionálnej lyžiarskej kariére? O čom snívate dnes? Ja som vždy snívala o tom, že budem robiť s deťmi. To si pamätám ešte z detstva, keď sa ma mama pýtala, čo chcem od Ježiška, odpovedala som jej: teplé bábo. (smiech) To znamená, že nie bábiku, ale živé bábätko. Mám veľmi rada malé deti. Aj teraz rozprávam, že keď pôjdem do dôchodku, založím si tu jasle a škôlku a budem sa kolegom starať o detičky. (smiech) O mojom smerovaní rozhodlo najmä to, že aj otec mal poľnohospodársku školu a určite aj láska ku zvieratám a k prírode, ktorú mám v sebe zakorenenú. Môj manžel do dnešného dňa robí v poľnohospodárstve, spoznali sme sa počas štúdia. Ja sama snívam niekedy o tom, že by som odišla do džungle a pozorovala zvieratá.

Alpha medical   13


Napredujeme vďaka technologickej vyspelosti 40 metrov

Aptio® Automation

29 modulov

Centrálne laboratórium – VÝCHOD v Stropkove

2 systémy Atellica Solution 2 systémy Immulite 2 hemokoagulačné analyzátory CS 5100 3 hematologické analyzátory Advia 2120i

Alpha medical je prvou spoločnosťou v strednej Európe, ktorá disponuje plnoautomatickou linkou Aptio® Automation od spoločnosti Siemens v tejto zostave. Linka dokáže za hodinu spracovať 1 100 až 1 500 skúmaviek a jej plný analytický výkon predstavuje 8 720 testov za hodinu.

Hlavné výhody, ktoré technologická inovácia našich laboratórií prináša: skrátenie času dodania výsledku, vyššia efektivita, nižšia chybovosť.

Viac info a videoprehliadku CL v Stropkove nájdete tu: www.alphamedical.sk/casopis-invitro/ sme-stredoeuropskym-unikatom


Sekvenovanie novej generácie 400 miliónov čítaní

celkový čas sekvenovania 12 – 30 h

sekvenovanie 30 – 120 Gb/run

sevenovanie 300 bp v 1 čítaní

NextSeq™ 550

analýza polygénových ochorení

veľké panelové analýzy, analýza klinického exómu, exómu

rýchlejší a flexibilnejší prístup k analýze génov

analýza klinicky sa prekrývajúcich ochorení

malé panelové analýzy, analýza veľkých génov

iSeq™ 100 sekvenovanie 1,2 Gb/run

maximálna dĺžka čítania 300 bp

4 milióny čítaní

3

inVitro

celkový čas sekvenovania 9 – 17 h


R E P O RTÁ Ž

Soľ nad zlato?

Trápi vás senná nádcha, alergie alebo ekzém? Nemusíte cestovať k moru. Liečivý vzduch si môžete užiť aj na Slovensku. Umelovytvorené soľné jaskyne však musia spĺňať prísne parametre. Inak sú len šikovným marketingovým výmyslom dnešnej doby.

16   inVitro


Soľ nad zlato?

Alpha medical   17


R E P O RTÁ Ž

Jana Klimanová publicistka Foto: Ladislav Rybár, archív MUDr. Tibora Bartu, PhD.

O umelých soľných jaskyniach som počula už pred rokmi. A hoci som trpela silnou peľovou alergiou, informácie o ich pozitívnych účinkoch ma nechávali chladnou. Veď ako by už mohla liečiť nejaká, v paneláku vytvorená kobka s kvapľami? Prehodnotiť moje úvahy ma prinútili opätovné zdravotné problémy. Zápal priedušiek, z ktorého sa nie a nie dostať. Prišiel čas na vlastnej koži vyskúšať, či sú soľné jaskyne len moderným výmyslom alebo nám môžu skutočne pomôcť. Soľná jaskyňa, presnejšie Pravá soľná jaskyňa v bratislavskej časti Lamač dostala zelenú.

soľných stien jaskyne v dôsledku prirodzenej vlhkosti v jaskyni,“ vysvetľuje Soňa Orthová, ktorá stojí za projektom soľnej jaskyne v Lamači.

Už starí Gréci vedeli, že soľ je nad zlato Keď sa povie soľ, zvyčajne sa s týmto nerastom spája kuchyňa a príprava jedál. Má však aj iné využitie. Jednou z jeho predností sú liečivé účinky minerálov, ktoré obsahuje. Liečba rôznych chorôb v soľnej mikroklíme sa praktizuje už mnoho rokov. Metódu inhalácie soli rozptýlenej vo vzduchu využívali úspešne už lekári v starovekom Grécku. ,,Takisto liečba v prírodných soľných jaskyniach a baniach – speleoterapia, využívajúca unikátnu mikroklímu – je známa už dlho. Poľský banský lekár Feliks Boczkowski si všimol, že baníci pracujúci v soľnej bani netrpeli pľúcnymi chorobami. V roku 1839 založil sanatórium v soľnej bani Wieliczka pri Krakove, ktoré funguje dodnes. Hlavnou liečebnou látkou je prírodný suchý aerosól chloridu sodného, bežnej soli. Ten sa vytvára postupným rozpúšťaním

Ako to v soľnej jaskyni funguje? Väčšina respiračných ochorení je výsledkom porušenia slizničnej bariéry v dýchacích cestách. Ak sa samočistiaca schopnosť slizníc naruší, vznikne zápal. Stav imunity a vrodené predispozície určujú, aký priebeh a charakter bude zápal mať a či prerastie do chronického ochorenia. ,,Jaskynná mikroklíma má na takto postihnuté dýchacie cesty blahodarný vplyv. Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a nízke teploty hydratujú a regenerujú hlienovú vrstvu slizníc. Vzduch bohatý na vápnik pôsobí protizápalovo, horčík uvoľňuje svalstvo priedušiek, uľavuje astmatikom. Ovzdušie v jaskyni je bezprašné, bezalergénové a sterilné, s nízkym pH,“ hovorí Soňa Orthová, ktorá prevádzkuje Pravú soľnú jaskyňu od roku 2005. ,,Našou najsilnejšou motiváciou a hnacím motorom boli a sú deti. Imunitný systém, mozog a pľúca sa vyvíjajú približne do šiesteho roku

18   inVitro

Soňa Orthová prevádzkovateľka Pravej soľnej jaskyne v bratislavskom Lamači

života. Práve preto deti reagujú na okolité zmeny najcitlivejšie. Pribúdajú nové druhy alergií, kožné ochorenia, opakujú sa respiračné ochorenia. To nás viedlo k vytvoreniu Pravej soľnej jaskyne. Nie každý má totiž čas, podmienky a financie na to, aby za liečbou cestoval na niekoľkodňové pobyty v sanatóriách pri prírodných jaskyniach či pri mori,“ dodáva a otvára dvere do soľnej jaskyne, kde strávim nasledujúcich 45 minút. Bez mobilu a parfumu Skôr, než vstúpim do miestnosti veľkej tridsaťšesť metrov štvorcových, na topánky si dám jednorazové návleky. Podľa odporúčaní na internetovej stránke Pravej soľnej jaskyne mám na sebe pohodlné, voľné oblečenie s dlhým rukávom, odpustila som si parfum aj deodorant a môj mobil odpočíva vo vedľajšej miestnosti. Jaskyňa je miestom relaxácie a ja to rešpektujem. Pohodlne si sadnem do jedného zo šiestich polohovateľných kresiel. V miestnosti je 22 stupňov, ale ak by


Soľ nad zlato?

„Našou najsilnejšou motiváciou a hnacím motorom boli a sú deti. Pribúdajú nové alergie a ochorenia - aj kvôli tomu sme vytvorili Pravú soľnú jaskyňu.“

Pozitívne účinky soľnej jaskyne • po niekoľkých sedeniach zlepšuje dýchanie a funkciu pľúc • zmierňuje kašeľ a rozpúšťa hlien • znižuje nutnosť používania inhalátorov a antibiotík • zvyšuje odolnosť dýchacích ciest a sliznice nosa • posilňuje imunitný systém • zlepšuje spánok

mi bolo chladno, pri každom ležadle je k dispozícii deka. Jaskyňa nielen lieči, poskytuje aj estetický zážitok. Príjemné prostredie dotvára farebná svetelná terapia a tichá relaxačná hudba. Dosky z nahrubo opracovaného dreva navodzujú atmosféru skutočnej soľnej bane. Strop a steny sú vytvorené zo soľno-sadrovej omietky. Steny a podlahu jaskyne pokrývajú hrudy kamennej soli z Ukrajiny, Poľska a Pakistanu. Sú rôznych farieb – od bielej, cez oranžovú, červenú až po takmer čiernu. Farba je výsledkom obsahu prímesí jednotlivých prvkov podľa oblasti, v ktorej bola soľ vyťažená. Aj na zemi je vrstva kryštalickej soli. Počas zimných mesiacov ju nahrieva podlahové kúrenie. Najviac z toho ťažia malé deti, ktoré, pohrúžené do hry s bagrami, nákladiakmi a vedierkami sedia na zemi. ,,Podľa veľkosti obsahuje jaskyňa až 40 ton soli, v našej je 14 ton. Dosahuje sa tým vysoká ionizácia a unikátna, na minerály bohatá mikroklíma,“ prezrádza Soňa Orthová. Pobyt v miestnosti spríjemňujú tri vodopády vybudované z kameňa. Cirkuluje v nich roztok soli z mŕtveho mora a špeciálneho prípravku, ktorý má antibakteriálne, antivirotické a protiplesňové účinky. Okrem toho, že na vodopády je príjemný pohľad, slúžia na udržanie správnej vlhkosti ovzdušia a dokonca vďaka nim v jaskyni vyzrážaná soľ pribúda. Zvuk vodopádov pôsobí relaxačne, netreba však

pred tým, než vstúpite do jaskyne, zabudnúť navštíviť toaletu. Aj budúce mamičky Po každej terapii sa spúšťa proces dezinfekcie ultrafialovým svetlom, aby sa ochránili ďalší návštevníci. Zapína sa germicídny žiarič, ktorý dolaďuje čistotu prostredia a zbavuje priestor patogénnych baktérií a vírusov. Umelá jaskyňa môže totiž slúžiť na liečenie len v prípade, že spĺňa prísne hygienické podmienky, teda čisté ovzdušie bez patogénnych baktérií, plesní a bez alergénov. K liečebným podmienkam patrí dostatočná koncentrácia soľného aerosólu, vhodného zloženia, minimálne deväťdesiat percent. Tiež primeraná teplota medzi 18 – 24 °C a vlhkosť vzduchu v rozmedzí 45 až 60 %. Jednou z najdôležitejších súčasti výbavy jaskyne je podľa Sone Orthovej rekuperátor, bez ktorého by sa vzduch v jaskyni stal nedýchateľný a plný plesní. Okrem štyroch flexibilných potrubí obsahuje aj protipeľové filtre. Účinnosť soľnej terapie zvyšuje halogenerátor. Prístroj, ktorý rozptyľuje do ovzdušia suchý aerosol chloridu sodného. Soľnú jaskyňu môžu navštevovať všetky vekové kategórie detí aj dospelých. Detský organizmus zvyčajne reaguje na pobyt v jaskyni omnoho rýchlejšie a citlivejšie – liečebný proces

Alpha medical   19


R E P O RTÁ Ž

NÁZOR ODBORNÍKA MUDr. Tibor Barta, PhD.  zástupca prednostu Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Aký vplyv má soľná terapia na ľudský organizmus? Liečbu akútnych, ale najmä chronických chorôb dýchacích orgánov – alergická a nealergická nádcha, chronický a akútny zápal hlasiviek, astma, ale aj stavy po chirurgických zákrokoch nosovej dutiny (nosovej priehradky, nosových mušieľ), prínosových dutín, hltana (operácie hltanovej a podnebných mandlí) a hrtana (operácie na hlasivkách) je vhodné podporiť tzv. klimatickou liečbou. Klimatická liečba, čiže klimatoterapia, patrí medzi nemedikamentózne liečebné metódy, pri ktorých je organizmus vystavený liečivým účinkom špeciálneho klimatického prostredia – vysokohorské prostredie, pobyt pri mori, ale napríklad aj v soľnej jaskyni. Klimatická liečba urýchľuje liečebné a hojace procesy. Soľ, ktorú denno-denne používame pri varení a príprave jedál, má aj iné využitie. Vzhľadom na to, že soľ je jedným z prvkov nášho organizmu, je pre nás veľmi dôležitá. Využívajú sa aj liečivé účinky jej minerálov. Liečebný účinok soli je známy už stáročia. Príkladom sú rôzne procedúry na báze soli, či už priamo v soľných baniach alebo za pomoci rôznych inhalačných prístrojov v sanatóriách. Všeobecne sa odporúčajú prechádzky pri mori, hlavne za rána alebo po dobrom vlnobití, keď je ovzdušie ionizované a nabité prvkami jódu. Napriek tomu, že nás príroda na Slovensku neobdarila morom, blahodarné účinky morskej mikroklímy je možné využívať aj u nás, v soľných jaskyniach. V ich ovzduší vládne výnimočná mikroklíma, ktorá sa teší jedinečnej bakteriologickej čistote. Z pohľadu lekára-otorinolaryngológa rozhodne odporúčam liečebné procedúry v soľných jaskyniach, ktoré výrazne pomáhajú zlepšiť kondíciu pacienta a urýchľujú hojenie a liečenie chorôb nosovej dutiny, prínosových dutín, hltana, hrtana a štítnej žľazy. Účinok tejto mikroklímy má výrazné blahodarné účinky aj na iné choroby. Treba však dodať, že umelé soľné jaskyne, ktoré dnes vznikajú v rôznych zariadeniach, by mali byť prísne posúdené a kontrolované, najmä pokiaľ ide o kvalitu výstavby, recykláciu vzduchu, hygienu vzduchu a celkovú kvalitu mikroklímy ovzdušia v nich. Pokiaľ nespĺňajú hygienické a liečebné štandardy, môžu takéto umelé soľné jaskyne skôr poškodiť zdravie ako pomôcť pri liečbe chronických chorôb dýchacích orgánov.

20   inVitro

tak trvá oveľa kratšie. Jaskyňu dobre znášajú aj týždňové bábätká. Deťom do 15 rokov je vstup do soľnej jaskyne umožnený len v sprievode dospelej osoby. A ako je to v prípade budúcich mamičiek? – pýtame sa Sone Orthovej: ,,Terapiu v soľnej jaskyni môžu podstúpiť aj tehotné ženy, dokonca trpiace na astmu alebo iné respiračné ochorenia bez obavy z poškodenia dieťaťa. Odporúčame však návštevu konzultovať s lekárom.“ Aj nachladnutí, ale bez teploty Ste chorí? Trápi vás nádcha alebo kašeľ? Aj v takom prípade môžete navštíviť soľnú jaskyňu. „To je to najlepšie, čo môžete pre svoje zdravie urobiť. Treba nás však informovať vopred, pri objednávaní, aby sme zabezpečili, že v rovnakom čase nebudú v jaskyni zdraví klienti, na ktorých by sa mohla choroba počas procedúry preniesť. Avšak pobyt v jaskyni nie je vhodný pri vyššej teplote, ktorá sa môže v jaskyni zvýšiť aj o päť stupňov. Ihneď po poklese telesnej teploty je jaskyňa tým správnym miestom na doliečenie,“ upozorňuje zakladateľka soľnej jaskyne a dodáva: ,,Hoci haloterapia prináša podstatné zlepšenie zdravotného stavu, niekedy aj úplné vyliečenie, nie je možné ňou nahradiť lekárom predpísanú liečbu. V prípade už existujúcich ochorení môže soľná terapia slúžiť predovšetkým ako podporná liečba na zlepšenie kvality života pacienta, zníženie dávky užívaných liekov, zníženie frekvencie záchvatov alebo zníženie počtu a dĺžky pravidelných hospitalizácií.“ Sú však diagnózy, ktoré do soľnej jaskyne nepatria. Z dôvodu ochrany zdravia ostatných návštevníkov nie je vstup do soľnej jaskyne povolený osobám s infekčnými ochoreniami a akútnym TBC. Odporúča sa s lekárom konzultovať návštevu soľnej jaskyne aj osobám s nadmernou činnosťou štítnej žľazy a onkologickým pacientom. Ako často treba jaskyňu navštevovať? Výraznejší efekt dosiahnete, ak na začiatku navštívite soľnú jaskyňu 5- až 10krát, v krátkom časovom období jeden až dva týždne, potom aspoň raz za mesiac. Soľnú jaskyňu môžete navštevovať aj denne – ani dlhodobejší pobyt v jaskyni nemá vedľajšie negatívne účinky. Ak vám, tak ako mne, po absolvovaní kúry nestačia vreckovky, je to v poriadku. Nie je to nádcha, len dočasný stav, ktorý trvá niekoľko dní a upraví sa potom, keď sa dutiny zbavia dlhodobo ukladaných hlienov. Hoci relaxáciu v soľnej jaskyni zdravotné poisťovne neuhrádzajú, dovoliť si ju môže každý. V prípade Pravej soľnej jaskyne majú deti do šiestich rokov pobyt zadarmo. Jaskyňa pôsobí


Soľ nad zlato?

Čistička vzduchu vám môže pomôcť, ale sama vás alergie nezbaví. Nesprávne používanie a umiestnenie z nej urobí len drahý kus nábytku. Ak má plniť svoju funkciu, a nemá, naopak, škodiť, musí spĺňať nasledujúce kritériá:

pozitívne aj na psychiku. Nepáli vám to alebo trpíte nespavosťou? Soňa Orthová si spomína na pani, ktorú si chodila do jaskyne pospať, či na umelkyňu, ktorá v jaskyni čerpala inšpiráciu na tvorbu. Domáca čistička alebo ionizátor? Kedysi bolo jednoduché otvoriť okno a získať zásobu čistého, zdravého vzduchu. Navyše, ceny energií rastú a my čoraz viac šetríme teplom, izolujeme budovy a utesňujeme okná. Nepriaznivým dôsledkom týchto opatrení je, že v našich bytoch, domoch aj v kanceláriách sa hromadia látky zo syntetických materiálov používaných v interiéroch, z čistiacich prostriedkov, pracích práškov, výtrusy plesní, zvyšky roztočov, srsť z domácich miláčikov, pele, baktérie a domáci prach. To všetko dokáže zachytiť vhodne zvolená a správne používaná čistička vzduchu. Spríjemní život alergikom, astmatikom aj ľuďom s ochorením horných či dolných dýchacích ciest. Čistička s ionizátorom je schopná pomocou generovania záporne nabitých iónov prinútiť kladne nabité ióny vzduchu k tomu, aby sa navzájom priťahovali a zhlukovali sa. Potom je jednoduchšie ich prefiltrovať cez zariadenie. Záporne nabité ióny podporujú zdravé dýchanie a krvný obeh, sú pomocníkom pri alergii a astme. Znižujú krvný tlak a rozširujú cievy, a samozrejme, sterilizujú vzduch.

Vo vlhku sa darí plesniam aj baktériám Najdôležitejší parameter, ktorý si treba v interiéri všímať, je vlhkosť vzduchu. Zorientuje vás vlhkomer, optimálna vlhkosť by sa mala pohybovať od tridsať do päťdesiatpäť percent. Ak nameriate hodnoty mimo tohto rozmedzia, riskujete zdravotné problémy. Problém presušeného vzduchu môže vyriešiť zvlhčovač alebo rekuperačná jednotka. Aj tu je však opatrnosť namieste. Vo vysokej relatívnej vlhkosti a teplote interiéru nad 22 stupňov Celzia sa darí plesniam aj baktériám – môžu spôsobiť infekcie dýchacích ciest, zápaly spojiviek, nosovej sliznice, prínosových dutín, objaviť sa môže dráždivý kašeľ, vyrážka, upchatý nos, sťažené dýchanie aj bolesti hlavy a hrdla.

• protiprašná účinnosť 80 % a viac, vysoko účinné sú HEPA filtre, vhodné sú filtre s aktívnym uhlíkom, ktoré zachytávajú aj chemikálie, napríklad z nového nábytku, • vzduchový výkon musí byť minimálne 1- až 1,5-krát vyšší než objem miestnosti, • hlučnosť 35 dB a menej, • na jednu miestnosť by mala byť jedna čistička, je účinná len v uzatvorenej miestnosti, • vhodná súčasť je ionizátor, ktorý obohacuje vzduch o záporné ióny (anióny) a zvyšuje účinnosť čističky, • ak má čistička ionizátor vzduchu, treba skontrolovať údaj o koncentrácii ozónu, ktorý je vedľajším produktom pri tvorbe záporných iónov a pri koncentrácii nad 0,05 ppm je pre organizmus toxický, • čistička musí mať ventilátor a indikátor zanesenia filtra, ktorý treba pravidelne meniť, • čistička by mala byť v prevádzke neustále alebo aspoň počas pobytu osôb v miestnosti, • mala by sa umiestniť uprostred miestnosti – ďalej od zeme, stropu, okna a dverí, pre bezproblémové prúdenie vzduchu, tiež ďalej od kovových predmetov aby nedochádzalo k okamžitému vybíjaniu aniónov, • výduch s čistým vzduchom má smerovať do miestnosti.

Alpha medical   21


B LO G

Implantovateľné pasce na rakovinové bunky

Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

Šance na prekonanie rakoviny závisia od toho, ako skoro ju odhalíme. Niektoré orgány, ako napríklad pľúca, sú z tohto pohľadu problémové, pretože v ich prípade sa na pokročilú formu často príde až vtedy, keď začnú zlyhávať. To by teraz mala vylepšiť implantácia pascí schopných vychytávať zhubné bunky.

22   inVitro


Implantovateľné pasce na rakovinové bunky

Chemická štruktúra polykaprolaktónu

Kľúčovú úlohu pri vyšetrovaní nádoru zohráva biopsia. Myslí sa tým zákrok, pri ktorom chirurgovia – pri klasickej operácii alebo pomocou endoskopu s klieštikmi, prípadne vpichom špeciálnou dutou ihlou – odstránia z orgánu kúsok tkaniva. Podozrivé bunky sa potom v laboratóriu histologicky a cytologicky vyšetrujú, aby sa získali informácie o povahe novotvaru, agresivite zhubne rastúcich buniek a riziku tvorby metastáz. Mnoho druhov rakoviny má svoje typické podpisy v podobe génovej a proteínovej expresie. Pomocou týchto značiek onkológovia stanovujú diagnózu a zostavujú indexy, ktoré naznačujú prognózu budúceho vývoja a sú vodidlom pri začatí liečby, jej zmene, prípadne ukončení. Včasné odhalenie a výber liečby sú pre prekonanie rakoviny zásadné. V prípade orgánov, ako už spomínaných pľúc alebo pankreasu, je problém získať vzorky tkaniva. Aj keď klasická biopsia (tu máme na mysli chirurgickú) má svoje výhody, napríklad poskytuje reprezentatívny a dostatočný počet buniek na vykonanie testov a podáva ucelený obraz o prebiehajúcich procesoch, naráža na problémy s odberom a jeho opakovateľnosťou. Rezať alebo pichať do pľúc len preto, že sa nám niečo nezdá, nemusí byť tým najlepším riešením. Zvyšuje sa tým riziko jednak toho, že sa v rane začne dariť infekcii, a jednak že sa zákrokom uvoľnené nádorové bunky roznesú a umožnia vznik druhotných ložísk. S odberom vzoriek sa preto často váha. Neznalosť optimálnej liečby je veľmi častou príčinou, pre ktorú nás rakovina predbehne. Aby k tomu nedochádzalo, hľadajú sa neinvazívne vyšetrovacie metódy.

Hitom posledného obdobia sa stala „tekutá biopsia“ (niekedy označovaná ako „kvapalná biopsia“). Vykonáva sa pomocou vyšetrenia krvi a využíva sa pri nej to, že aj nádorové bunky zanikajú, rozpadávajú sa a svoju DNA uvoľňujú do krvného riečiska. Štandardne je DNA v bunke (v bunkovom jadre), ak sa však začne len tak voľne potulovať, náš organizmus ju z krvi rýchlo eliminuje. Rakovinové bunky sa však často množia veľmi rýchlo, takže ich recyklačný aparát nedokáže všetky likvidovať. Tekutá biopsia využíva práve už spomínané potulujúce sa útržky genetického kódu. Keďže ide o vyšetrenie DNA, ktorá sa nenachádza v bunke, začalo sa jej hovoriť „bezbunková“. V prekladoch (nie len do slovenčiny) sa až príliš často stretávame s pojmom „nebunková DNA“, čo je nesprávne, ale bez ohľadu na to, aký pojem sa nakoniec ujme, je také

Cirkulujúcich nádorových buniek predstavujúcich bunky schopné vyvolať vznik metastatických ložísk je asi len

0,01 %

Čistý polykaprolaktón od firmy ALLEVI

Alpha medical   23


B LO G vyšetrenie prínosom. Má to však háčik. Koncentrácia molekúl nukleových kyselín pôvodom z nádorových buniek je v krvi veľmi nízka a ťažko sa odlišuje od pozadia. Pozadím sa v tomto prípade myslia bežné nezmutované molekuly pôvodom zo zdravých buniek, lebo aj tie nám občas v tele zaniknú. Zdravé bunky majú na začiatku rakoviny v tele absolútnu prevahu a tento nepomer spôsobuje, že metóda tekutej biopsie je do istej miery nespoľahlivá. Keď to zjednodušíme, ide o techniku, ktorá dokáže pracovať s minimálnym množstvom DNA a umožňuje tzv. včasné zachytenie rakoviny. Povie nám však len málo o tom, čo sa s nádorom v tele deje, a nespĺňa pôvodné očakávania. Je pri nej potrebné mať vždy na mysli, že počet nádorových buniek a ich DNA, ktoré prechádzajú do krvi, je malý. Je známe, že len asi 0,01 % cirkulujúcich nádorových buniek predstavuje bunky, ktoré sú schopné vyvolať vznik metastatických ložísk a ktorých DNA je možné odlíšiť od bežných cirkulujúcich imunitných buniek. Laicky povedané, pri hľadaní ihly v kope sena pomocou kvapalnej biopsie treba mať veľké šťastie. A aj keď ho máme, z výsledku nemožno posúdiť, aké množstvo ihiel tam ešte je, ani nakoľko je liečba úspešná.

Lonnie D. Shea, profesor biomedicínskeho inžinierstva, vedúci výskumného kolektívu Shea Lab, University of Michigan

24   inVitro

Kaprolaktónové „minipasce“ s miestom ich uloženia pod kožu u myší (označené krúžkami). Zdroj: R. Oakes, Department of Biomedical Engineering, University of Michigan

Pred niekoľkými dňami kolektív Američanov z Michiganu a Detroitu popísal metódu, ktorá odstraňuje uvedené problémy biopsií. A to klasickej, založenej na operačnom zásahu do orgánu, ako aj tekutej s obmedzenou výpovednou hodnotou. V prípade tekutej biopsie sa kladie dôraz na schopnosť zistiť prítomnosť zhubného ložiska z veľmi malého množstva molekúl vo vzorke. Súčasná novinka rieši problém z opačného konca. Jej základom je vychytávanie podozrivého materiálu na akúsi pomyselnú hromádku. Až keď sa v pasci nazbiera dostatok substrátu, pristúpi sa k vykonaniu testov. S dostatkom materiálu sa pracuje jednoduchšie, ale hlavne nehrozia falošné výsledky. Kladenie pascí V publikácii autori uvádzajú, že ako pascu použili „porézny PCL“. Je to veľmi dobrá správa, pretože nejde o nič zvláštne. Konkrétne ide o poly ε-kaprolaktón, teda lacný biologicky rozložiteľný a kompatibilný kopolymér. Do medicíny si pred časom našiel cestu pod záhadným názvom „inteligentné hydrogély“. Ich špecialitou je uvoľňovanie účinných látok v závislosti napríklad od pH, teploty… Zdravá časť populácie má šancu stretnúť sa s kaprolaktónom napríklad v špecializovaných obchodoch, kde sa dbá na to, aby sa pri predávaných náhradách primerane skĺbila pevnosť s poddajnosťou a vlastnosťami jemnej sliznice (názov neuvádzame, pretože pozorné oko Google by nás opäť penalizovalo).

V našom prípade vedci využili akúsi dvojakosť kopolyméru. Aj keď sa o ňom v medicínskej literatúre píše, že ho organizmus toleruje, nie je to celkom pravda. Predsa len pre telo predstavuje cudzinca, a preto na seba púta pozornosť imunitného systému. Nie je to vyslovene boj, ide len akési nasmerovanie bielych krviniek „pre každý prípad“. V tomto prípade sa tento vedľajší účinok ukázal veľmi žiaduci. O bielych krvinkách je totiž známe, že priťahujú (viažu na seba) bunky, ktoré sa im z nejakého dôvodu nepozdávajú. Hydrogél teda funguje ako pasca, v ktorej sa hromadia aj zdravé imunitné bunky, aj tie zhubné (rakovinové). Ako si povieme neskôr, obidve kategórie buniek sú potrebné, pokiaľ chceme dobre vedieť, čo sa v pacientovom tele deje. To, čo autori štúdie nazvali implantačnými pascami, pripomína gombíky na košeli. Len sú menšie (priemer pol centimetra, hrúbka dva milimetre) a je v nich oveľa viac dierok. Aby sa bunkám v minipasciach páčilo čo najviac, je v nich množstvo dier (veľkosť pórov: 250 – 425 mikrometrov). Samotné kladenie pascí tiež nie je zložité. Dávajú sa pod kožu a zákrok pripomína čipovanie. Teoreticky je možné ich umiestniť kdekoľvek, ale pretože sa testovanie realizovalo na myšiach, vedci zvolili chrbát kvôli ľahkému prístupu. Každému pacientovi ich vložili pod kožu hneď niekoľko. To preto, aby pri ich postupnom vyberaní (v týždenných intervaloch) bolo možné priebežne zisťovať, ako sa po odstránení primárneho nádoru rakovine


Implantovateľné pasce na rakovinové bunky

v tele darí alebo nedarí. Vlastné vyšetrenie v praxi prebieha tak, že sa jedna z pascí vyberie a dá na stôl genetikovi, najlepšie imunogenetikovi, ktorý zo zachytených buniek dokáže zistiť najviac. V tomto prípade nešlo ani tak o prítomnosť génov, ako o to, či a ako veľmi sú rakovinové gény v bunkách funkčné (spustené). Na aké obrátky funguje konkrétny gén, sa dá zistiť okľukou. Stačí sa pri skúmaní vzorky zamerať na RNA, nie na DNA. RNA totiž ukazuje, aké množstvo povelov zapísaných v DNA vysiela jadro do cytoplazmy a ako sa na základe príkazov bunka správa (vrátane toho, aké si vytvára na svojom povrchu pracovné nástroje – receptory). Prvým krokom v laboratóriu je teda izolovanie RNA z pasce. Následne sa pomocou enzýmu (reverzná transkriptáza) prepíše na DNA (deoxyribonukleovej kyseliny). Izolovať niečo, čo je vo vzorke už prítomné sa zdá trochu nelogické. Prečo to prebieha tak komplikovane pochopíme vtedy, keď si uvedomíme možnosti techniky, ktorá sa v odbornom jazyku nazýva RT-qPCR.  Ide o nástroj, pomocou ktorého sa nielenže vytvárajú komplementárne molekuly DNA podľa molekúl RNA, ale pretože získanú DNA rozmnožuje pomocou polymerázovej reťazovej reakcie, stačí dodávané stavebné kamene označiť fluorescenčnou farbou, a hneď tým (podľa toho, ako veľmi vzorka svieti) získame informácie o expresii daných úsekov (génov DNA). Laicky povedané, o tom, aké množstvo rakovinových buniek koluje pacientovi v tele aj akého typu sú tie bunky (podľa zloženia funkčných génov). Vedci v rámci pokusu sledovali viac ako 600 génov. Približne sto z nich sa u chorých na rakovinu prejavilo podstatnými zmenami. Tých s vysokou výpovednou hodnotou bolo iba asi desať a z nich polovica signalizovala prítomnosť metastáz. Fungovanie novej metódy v praxi si vedci overili na pokusoch so živými zvieratami. Rakovinu u nich vyvolali transplantáciou rakovinového tkaniva. Následne sledovali ich zdravotný stav. Dôležité na tom je, že bunky získané

Kaprolaktónová pasca priťahuje nielen biele krvinky, ale aj rakovinové bunky. Zdroj: University of Michigan

pomocou pascí poskytovali rovnaký obraz o vývoji rakoviny, aký vedci získali rozborom buniek získaných klasickou biopsiou (čo sa o metóde tekutej biopsie nedalo povedať). V prípade pascí nejde len o zachytenie agresívnych nádorových buniek indikujúcich vznik metastáz, ale aj zdravých buniek imunitného systému. Aj tie je možné informačne využiť. Gény riadiace povrchové antigény na bunkách poskytujú predstavu o aktivácii imunitného systému. V preklade do zrozumiteľného jazyka, signalizujú odhodlanie lymfocytov, makrofágov a dendritických buniek skrížiť zbrane so zhubnými bunkami, čím vlastne idú liečbe cytostatikami, rádioterapiou… v ústrety. Keď to zhrnieme, zavedenie metódy do liečebnej praxe by sa prejavilo vo včasnejšom zachytení chorých. V prípade už liečených pacientov by sa skôr potvrdila remisia aj recidíva. Ošetrujúci lekár by mal skôr jasno v tom, kedy môže liečbu obmedziť a dopriať pacientovi čas na zotavenie, a kedy je naopak potrebné „pritvrdiť“.

Záver Vyšetrovacia metóda „kladenia pascí“, popísaná v najnovšom čísle odborného časopisu Cancer Research, má všetky predpoklady ukázať svoje prednosti aj v klinickej praxi a zlepšovať vyhliadky chorých s rakovinou orgánov, z ktorých sa vzorky tkaniva na vyšetrenie získavajú ťažko a s veľkým rizikom pre pacienta.

Literatúra 1.

Robert S. Oakes, et al.: Metastatic citioning of myeloid cells at a subcutaneous synthetic niche reflects disease progression and predicts therapeutic outcomes, Cancer Research (2019). DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-19-1932

2.

Philipp Jurmeister et al.: Machine learning analysis of DNA methylation profiles distinguishes primary lung squamous cell carcinomas from head and neck metastases, Science Translational Medicine (2019). DOI: 10.1126/ scitranslmed.aaw8513

Alpha medical   25


Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou. A pritom im môžeme zachrániť život P RO G R ES Í V N E Z D R AV OT N Í CT V O

26   inVitro


Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou

Transplantácia pľúc patrí medzi najkomplikovanejšie chirurgické zákroky. Nejde pritom iba o náročnosť samotného výkonu, ktorý trvá priemerne 6  –  8 hodín, ale aj o zložitú indikáciu pacientov, nedostatok darcov a celý rad možných pooperačných komplikácií. Na Slovensku sa tento výkon dokonca vôbec nerobí a v Českej republike realizuje transplantáciu pľúc iba jedno pracovisko – III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol. Dobrá správa je, že ide o špičkovú kliniku, ktorá zvládne vyše 40 transplantácií ročne a slovenskí pacienti tu majú otvorené dvere. Prednosta kliniky, prof. MUDr. Robert Lischke, PhD., by uvítal predovšetkým mladých slovenských pacientov s cystickou fibrózou alebo s emfyzémom pľúc, keď môže transplantácia predĺžiť život o desiatky rokov. Napriek tomu nie je na čakacej listine ani jeden slovenský pacient s týmito diagnózami. A to treba podľa pána profesora zmeniť.

Autor: Mgr. Jozef Kaščák publicista Foto: Martin Cápal, archív prof. MUDr. Roberta Lischkeho, PhD.

S

profesorom Lischkem sme sa stretli priamo v jeho kancelárii na pôde chirurgickej kliniky. Rozhovor začíname tým, že ho možno nestihneme dokončiť. Od rána je totiž oznámený potenciálny darca z Plzne. „Má hraničné funkcie pľúc a ešte nie je jasné, či ich budeme môcť akceptovať. Za chvíľu mi zazvoní telefón a dozvieme sa, či ideme operovať, alebo či sa funkcie pľúc ďalej zhoršujú, a tak ich nemôžeme použiť,“ vysvetľuje profesor Lischke. Pľúca sú z imunologického hľadiska mimoriadne zložitý orgán Rozhovor začíname otázkou, čím je daná náročnosť transplantácie pľúc. Slovensko totiž nie je jedinou európskou krajinou, kde sa výkon vôbec nerealizuje.

„Čo sa týka darcovstva, pľúca sú najproblematickejší orgán, pretože na rozdiel od srdca, pečene či obličiek potrebujú v tele darcu skutočne jemné zaobchádzanie – inak stratia svoju funkciu. Takisto v porovnaní s transplantáciami iných solídnych orgánov sú v tomto prípade najväčšie pooperačné komplikácie a najhoršie dlhodobé výsledky. Pľúca sú totiž z imunologického pohľadu mimoriadne zložitým orgánom, ktorý sa zle hojí, takže príjemcovia potrebujú pomerne vysokú úroveň imunosupresívnej liečby,“ vysvetľuje prednosta kliniky a dodáva, že pľúca sú navyše jediným orgánom, ktorý je spojený s vnútorným prostredím, a tak pre ne môže byť po transplantácii problém akákoľvek bežná infekcia či viróza.

Alpha medical   27


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

„Za celé roky sme mali zo Slovenska jediného pacienta s cystickou fibrózou, ktorému sme pľúca úspešne transplantovali – to je hrozne málo a treba to zmeniť.“

Najstarší pacient, ktorému sme u nás transplantovali pľúca, mal práve 71 rokov.

Výsledky prežívania krátko po transplantácii sú excelentné Na III. chirurgickej klinike pritom realizujú vyše 40 transplantácií ročne, čím sa pracovisko radí medzi tzv. vysokoobjemové centrá. Takýchto centier je v celej Európe iba 8. „Tento objem je veľmi dôležité kritérium kvality, pretože len pri vysokom objeme môžete mať dobré výsledky. 40 operácií ročne znamená približne 1 týždenne, vďaka čomu sa aj taký náročný výkon ako transplantácia pľúc stáva celkom bežným. Všetky medicínske, logistické a iné organizačné procesy sú vďaka tomu veľmi dobre zabehnuté,“ ozrejmuje profesor Lischke a vzápätí sa zamýšľa: „40 je síce vysoké číslo, ale je otázne, či to pre českých – a teraz už aj slovenských – pacientov stačí. Odpoveď je nestačí, pretože mortalita na čakacej listine je stále relatívne vysoká. Treba viac darcov.“ Mortalita na čakacej listine je pritom ďalším kritériom kvality centra. Iným významným meradlom je hranica prežívania, ktorá sa hodnotí ako mesačná, 3-mesačná, ročná, 5-ročná a 10-ročná. „Mesačná a 3-mesačná hranica prežívania, to je informácia o tom, aká je úspešnosť samotnej metódy a bezprostrednej pooperačnej starostlivosti. Tu máme výsledky excelentné, pohybujeme sa okolo 95 %. Práve po 3 mesiacoch sa však začínajú objavovať problémy s rejekciou, prípadne s rôznymi infekciami, čo sa premieta do ročného prežívania. To sa pohybuje nad 80 %. Čo sa týka dlhodobého – teda 5- až 10-ročného – prežívania po transplantácii, tu je najväčším limitom takzvaná chronická dysfunkcia štepu spôsobená práve chronickou rejekciou, teda neprijatím štepu alebo infekciami,“ vysvetľuje pán profesor Lischke. Detskí i 70-roční pacienti Ďalej sa profesora logicky pýtame, ktoré diagnózy sú k transplantácii pľúc indikované najčastejšie. „Je to veľmi heterogénna skupina pacientov, predovšetkým s chronickou obštrukčnou

28   inVitro

chorobou pľúc s emfyzémom, ďalej sú to pacienti s intersticiálnymi pľúcnymi procesmi ako pľúcna fibróza, treťou skupinou sú mladí pacienti s cystickou fibrózou a potom pacienti s ochorením pľúcnej tepny, respektíve s idiopatickou pľúcnou hypertenziou. To sú 4 najčastejšie diagnózy. Do toho vstupuje skupina pacientov, ktorých indikujeme na retransplantáciu. Transplantované pľúca totiž postupom veku strácajú svoju funkciu a jediné riešenie ako predĺžiť život je ich výmena,“ hovorí profesor Lischke a jedným dychom dopĺňa, že vďaka technologickému pokroku počet retransplantácií na celom svete stúpa. V minulosti sa pritom retransplantácie vôbec nerobili, keďže ide o oveľa zložitejší výkon. Vek pacientov sa pritom pohybuje od detského veku až po 65 rokov, čo je podľa medzinárodného odporúčania horná hranica. Rozhodujúci je však biologický vek, a tak majú niektorí pacienti až 70-71 rokov. „Najstarší pacient, ktorému sme u nás transplantovali pľúca, mal práve 71 rokov,” dopĺňa prednosta kliniky. Pre slovenských pacientov vedie cesta cez pľúcnu kliniku v Ružinove Priamo vo FN Motol je zároveň centrum, kde sú sústredení všetci indikovaní pacienti – respektíve tí, u ktorých sa indikácia zvažuje – z Českej a teraz už aj zo Slovenskej republiky. Po ukončení spolupráce s rakúskou nemocnicou AKH Viedeň sa totiž transplantácie pľúc u slovenských pacientov realizujú práve v Motole. „Tu sú pacienti definitívne vyšetrení, zhodnotení a potom indikovaní k multidisciplinárnemu tímu, v ktorom je pneumológ, chirurg, anestéziológ, rehabilitačný tím a psychológ. Tento tím nakoniec rozhodne o indikácii a následne ide pacient na čakaciu listinu. Čo sa týka slovenských pacientov, tí by mali byť najskôr referovaní na pľúcnu kliniku v Ružinove v Bratislave, čo je centrum pre transplantáciu pľúc na Slovensku. Tam je ten pacient vyšetrený, je rozhodnuté o základnej predindikácii a potom


Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou

prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.  (*1966, Praha)

je transferovaný k nám na definitívnu indikáciu,” ozrejmuje profesor Lischke. Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou. Kde sú? Pýtame sa teda, koľko je aktuálne pacientov na čakacej listine a koľkí z nich sú zo Slovenska. Pri tejto otázke sa prednosta kliniky najskôr hlboko zamyslí a vzápätí začína slovami, že práve kvôli tejto otázke je pre neho rozhovor mimoriadne dôležitý. „Aktuálne máme na čakacej listine 60 českých a 5 slovenských pacientov. Tých slovenských je teda neporovnateľne menej, nejde však iba o samotný nepomer, ale aj o diagnózy, kvôli ktorým sú slovenskí pacienti indikovaní. Hovorili sme o veľkej skupine pacientov s pľúcnym emfyzémom – zo Slovenska nemáme ani jedného. Ďalej som spomínal skupinu mladých pacientov s cystickou fibrózou – zo Slovenska nemáme ani jedného. Naopak z piatich slovenských pacientov sú až traja s pľúcnou hypertenziou. Českých pacientov je na čakacej listine 60, avšak tí s pľúcnou hy-

pertenziou sú takisto traja. Je teda evidentné, že máte v Bratislave veľmi kvalitnú kardiológiu, keďže ide o ochorenie indikované práve kardiológmi,“ vysvetľuje profesor Lischke. „Kde sú ale ostatní slovenskí pacienti?“ Najväčší problém teda prednosta kliniky vidí v tom, že niekde na Slovensku je pacient, ktorý potrebuje transplantáciu pľúc, chodí na kontroly k pneumológovi, avšak ten ho do Ružinova nereferuje. „Hrozne by sme chceli transplantovať deti alebo mladých slovenských pacientov s cystickou fibrózou. Ako som spomínal, na čakacej listine nemáme ani jedného. Na Slovensku je pritom incidencia ochorenia rovnaká ako v Česku či v Nemecku. A my sa pýtame, kde tí pacienti sú. Transplantujeme tu hranične indikovateľných českých pacientov, ktorí majú vysoký vek a rôzne komorbidity a na Slovensku umierajú mladí ľudia – to nedáva zmysel. Za celé roky sme mali zo Slovenska jediného pacienta s cystickou fibrózou, ktorému sme pľúca úspešne transplantovali – to je hrozne málo a treba to zmeniť.”

Popredný český odborník v hrudnej chirurgii a od roku 2010 prednosta III. chirurgickej kliniky 1. LF UK a FN Motol. Je vedúcim Programu transplantácie pľúc pre Českú republiku. V rokoch 1994 a 1999 získal atestácie I. a II. stupňa z chirurgie. O 6 rokov na to aj atestáciu z hrudnej chirurgie a onkochirurgie. V roku 2012 bol vymenovaný za profesora chirurgie. Je predsedom výboru Spoločnosti pre orgánové transplantácie ČLS JEP a miestopredsedom výboru Českej chirurgickej spoločnosti ČLS JEP.

Alpha medical   29


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

„Problematika transplantácie solídnych orgánov je spojená s veľkou etickou dilemou, pretože rozdeľujete niečo, čoho je málo a musíte to rozdeliť spravodlivo.“

30   inVitro

Pľúca musíme dať tomu, kto z nich bude najlepšie profitovať V multidisciplinárnom tíme, ktorý rozhoduje o definitívnom zaradení pacienta na čakaciu listinu, je okrem iných odborníkov aj psychológ. Prečo? „Problematika transplantácie solídnych orgánov je spojená s veľkou etickou dilemou, pretože rozdeľujete niečo, čoho je málo a musíte to rozdeliť spravodlivo. Pacienti niekedy povedia, skúsme to a keď to nevyjde, budeme to akceptovať. My to však akceptovať nemôžeme, pretože pľúca musíme dať niekomu, kto z nich bude najlepšie profitovať. Preto sú pacienti veľmi dôkladne vyšetrovaní a hľadajú sa prípadné kontraindikácie, ktoré by mohli úspech transplantácie znemožniť. Súčasťou toho všetkého je aj psychologické vyšetrenie, pretože musíme mať istotu, že pacient bude po operácii svedomito užívať lieky, nezačne fajčiť, bude spolupracovať a chodiť na kontroly. Neraz sme zažili, že pacienti prestali brať lieky – a zomreli. A pritom sú tu iní, ktorí by sa o pľúca veľmi radi starali a dodržiavali všetky odporúčania. A na to je tu psychológ,” vysvetľuje profesor.

Problematika transplantácie v praxi Zaujímame sa teda, aké sú najčastejšie kontraindikácie. Podľa slov prednostu kliniky sú spomínané psychologické príčiny skôr výnimočné. Naopak, najčastejšie sú tzv. komorbidity, teda celý rad pridružených ochorení. „Medzi absolútne kontraindikácie patrí obezita, to znamená BMI nad 30, ďalej rôzne vírusové infekcie ako HIV, ťažké ochorenia srdca, dysfunkcia pečene alebo obličiek a pod.“ V tom pánovi profesorovi znova zazvoní telefón. Po chvíľke telefón skladá a obracia sa na nás s verdiktom – pľúca nebude možné použiť. „Funkcie sa stále zhoršujú, takže pľúca – bohužiaľ – nemôžeme akceptovať. Aspoň však vidíte problematiku transplantácie v praxi. Ponuku máme od rána, asi od siedmich hodín, odkedy to riešime. Vybrali sme troch príjemcov, ktorí sú na ceste k nám a keďže sú imunologicky zložití, musíme im urobiť ďalšie vyšetrenia. Keby prvý pacient cez imunologické vyšetrenie neprešiel, musíme mať náhradníka, preto ich ide viac. V tomto momente však budú pacienti v sanitke otočení.“


Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou

Od prvej transplantácie pľúc v Českej republike ubehlo už vyše

20 rokov.

Po vzore z Viedne prevzala klinika stratégiu využívania ECMO Od prvej transplantácie pľúc v USA (1994), respektíve od prvej transplantácie pľúc v Českej republike (1997) ubehlo už vyše 20 rokov. V čom vidí pán profesor Lischke najväčší posun? „Najväčšia zmena je určite v tom, že v prvopočiatkoch nebola úplne jasná technika a vo všetkých centrách sa robili jednostranné transplantácie. To sa kontinuálne úplne otočilo a dnes robíme takmer všetkým pacientom obojstranné transplantácie – to je z môjho

pohľadu zásadná vec. Je to síce dlhšie, náročnejšie, zložitejšie na zrehabilitovanie, ale vďaka pokroku techniky a pooperačnej starostlivosti to zvládneme a dlhodobé výsledky sú lepšie.“ Skrátila sa pritom aj doba hospitalizácie po zákroku. Vo FN Motol sú to maximálne 3 týždne, v rámci ktorých sa pacienti zrehabilitujú, naučia sa o seba starať a brať lieky. Druhý výrazný posun vidí prednosta kliniky v možnosti využívať extrakorporálnu membránovú oxygenáciu (ECMO), čo je typ mimotelového obehu. „V tomto

Alpha medical   31


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

„Na celom svete sa realizuje 50 – 70 kombinovaných transplantácií ročne. My máme za sebou zatiaľ 3. Aktuálne však máme na čakacej listine ďalších 4 pacientov, ktorí to potrebujú.“

32   inVitro

sa každé centrum trochu líši, čo svedčí o určitej nedoriešenosti transplantácie pľúc. V medicíne sú totiž obyčajne všetky postupy jasne dané, či už ide o výkon realizovaný v New Yorku, Berlíne, alebo v Tokiu. Pri transplantácii pľúc to však celkom neplatí. Stratégiu využívania ECMO sme prebrali z nášho referenčného centra vo Viedni, ktoré je jedno z 3-4 najlepších na svete. Výhodou je, že môžeme mimotelový obeh plynulo používať aj niekoľko dní v peroperačnom období. Takisto v prípade, keď sa pacient na čakacej listine zhorší, vďaka ECMO ho môžeme premosťovať k transplantácii aj 2-3 týždne,“ hovorí pán profesor Lischke. Známa je aj metóda ex vivo perfúzie, keď sú pľúca pred transplantáciou pripojené na mimotelový obeh a ventilátor a celý deň sa prečisťujú špeciálnym roztokom. Z pľúc vďaka tomu zmizne opuch alebo látky, ktoré v nich nemajú čo hľadať – a kvôli ktorým sa za bežných okolností pľúca vôbec nedajú použiť.

Skúsenosti s kombinovanou transplantáciou srdca a pľúc Veľkým úspechom pracoviska bola v roku 2014 kombinovaná transplantácia srdca a pľúc, na ktorej klinika spolupracovala so známym pražským Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny IKEM. Tieto spoločné transplantácie pokračujú ďalej. „Myslím si, že je to príklad toho, ako sa to má robiť. V IKEM-e sú skúsenosti s transplantáciami srdca excelentné, u nás zasa s transplantáciami pľúc, takže sme jednoducho spojili naše skúsenosti – ako v indikácii pacientov, tak v samotnej technike. Vtip je v tom, že takýchto výkonov treba veľmi málo. Na celom svete sa realizuje 50 – 70 kombinovaných transplantácií ročne. My máme za sebou zatiaľ 3. Aktuálne však máme na čakacej listine ďalších 4 pacientov, jednu Slovenku, ktorí to potrebujú.“ Podľa pána profesora Lischkeho sa ale nedá povedať, že by bola kombinovaná transplantácia srdca a pľúc vrcholom hrudnej chirurgie. „Kombinovaná transplantácia


Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol V Úvalu 84 150 06 Praha 5

môže byť paradoxne jednoduchšia než samotná transplantácia pľúc, pretože sa nemusíte obávať, ako to zvládne srdce. Neraz totiž realizujeme transplantáciu pľúc u pacientov s hranične zdravým srdcom. Každý prípad je iný,“ zdôrazňuje. Netušíte, kedy vás zavolajú Keď sa pána profesora pýtame, koľko transplantácií má za sebou, hovorí, že to nepočíta, ale v rámci centra sa blížia k päťstovke. A tak sa oblúkom vraciame k významu kvantity, ktorá je v chirurgii takpovediac základným predpokladom kvality. „Chirurgia sa totiž nedá naučiť z kníh. Musíte stáť pri stole a operovať, operovať, operovať… Ak ste génius, v 25 rokoch môžete rozkľúčovať DNA, ale určite nemôžete byť dobrý chirurg – to je remeslo a bez skúseností to nejde.“ V tom pánovi profesorovi opäť zazvoní telefón. Súhlasne si prikývneme a zanedlho je prednosta kliniky opäť pri nás. Pýtame sa, či je takto vyťažený bežne. „Ja a moji kolegovia sme od

roku 1997 nonstop na telefóne. Preto je to skôr pre mladých ľudí, ktorí veľa vydržia.” (Smiech.) „V piatok o piatej idete z práce a myslíte si, že máte pokoj a zrazu zazvoní telefón a všetko je inak. Transplantácie sa nerobia raz týždenne v pondelok. Ono to môže byť v pondelok, v utorok, v stredu a potom 14 dní nič a netušíte, kedy vás zavolajú.” Rozhovor končíme v osobnejšom duchu a pán profesor Lischke prezrádza svoj recept na stres. „Musíte si nájsť priestor na odpočinok. A ten odpočinok musí byť aktívny, ideálne v pohybe. Ja napríklad veľa plávam. Potom je človek znovuzrodený.“

prof. MUDr. Robert Lischke, PhD. prednosta kliniky T: +420 224 438 000, 8001 E: robert.lischke@fnmotol.cz Karolína Hlaváčková sekretariát prednostu T: +420 224 438 000, 8001 E: karolina.hlavackova@fnmotol.cz Jediná klinika v Českej a Slovenskej republike, ktorá realizuje transplantáciu pľúc – od roku 2018 už aj pre slovenských pacientov. Pracovisko realizovalo už takmer 500 transplantácií pľúc, aktuálne vyše 40 ročne. Tým sa radí medzi tzv. vysokoobjemové centrá, akých je v celej Európe iba 8. Veľmi úzka spolupráca s ostatnými špecializovanými klinikami a oddeleniami Fakultnej nemocnice Motol a možnosť spolupráce a konzultácie so zahraničnými špecialistami garantuje poskytovanie starostlivosti na najvyššej možnej úrovni a prístup k najmodernejším metódam, postupom a k technickému vybaveniu.

Alpha medical   33


OSOBNOSŤ

Nestačí čakať na zázračnú tabletku Do svojich šestnástich bol aktívny chlapec, čo veľa športoval. Potom si poranil krčnú chrbticu a od hlavy dole ochrnul. Navzdory lekárskym prognózam, že už nikdy nebude chodiť, už štrnásť rokov robí všetko preto, aby znovu stál na nohách a darí sa mu to. Bekim Aziri.

Autor: Elena Akácsová, foto: Boris Németh

34   inVitro


Nestačí čakať na zázračnú tabletku

Stretli sme sa v priestoroch CrossFitu Pezinok. Myslela som si, že crossfit je nejaký nový spôsob posilňovania, ale v knihe Digitálny minimalizmus som sa dočítala, že je to vlastne skupinové cvičenie zamerané na to, aby ľudia necvičili sami, so slúchadlami na ušiach, s očami upretými na monitor, uzavretí vo svojej vlastnej bubline, ale aby mali z pohybu spoločný zážitok a navzájom sa podporovali. Áno, crossfit je skupinové cvičenie, u nás môže cvičiť až štrnásť ľudí naraz. Máme štyri tréningy denne, vedené trénerom. Ja tréner nie som, iba to dávam dokopy, s kamarátom Michalom Hančíkom tu fungujeme už tretí rok. Oproti iným crossfitom je tento náš výnimočný v tom, že tu cvičíme aj vozičkárov. Ako sa cvičia vozičkári? Inak ako chodiaci ľudia? Je to o dosť ťažšie. Pretože keď je človek na vozíku, tak mu nefunguje kopa svalov a kým sa to naštartuje, tak to trvá. Treba ku tomu iné cviky aj úplne iný individuálny prístup. Nestačí len povedať, ukázať, vozičkár potrebuje dopomoc. Nebudem sa vás pýtať, ako ste sa dostali na vozíček. Asi sa vás to pýta každý novinár, tak som si to už načítala a napozerala na vašich videách. Všetky alternatívy? Sú rôzne? Veľa som si už navymýšľal. (Smiech) No dobre, takže ja som z toho všetkého pochopila toto: V roku 2005, keď ste mali šestnásť rokov, sa vám v kvalifikácii na bikrosových pretekoch v Přerove zadrelo zadné koleso na bicykli, leteli ste niekoľko metrov a dopadli na hlavu tak nešťastne, že vám praskla prilba. Zlomili ste si štvrtý krčný stavec, ktorý potlačil na piaty, ten sa rozdrvil, to porušilo miechu a spôsobilo

Keď je človek na vozíku, tak mu nefunguje kopa svalov a kým sa to naštartuje, tak to trvá. ochrnutie celého tela. Zostali ste ležať na zemi, boli ste pri vedomí, ale nevedeli ste vôbec hýbať nohami. V sanitke ste začali mať problém aj s dýchaním. Mám poškodenie C4-C5. To sú krčné stavce a tie zachytávajú aj časť dýchania. Takže dva-tri dni po úraze som musel byť na dýchacom prístroji. Potom sa mi obnovilo spontánne dýchanie, ale kyslík som mal stále pri sebe, aby som ho mohol použiť, keď sa mi ťažko dýchalo. Ako sa pľúca po tom všetkom môžu znovu rozdýchať? Úplne sa mi asi nerozdýchali doteraz. Ale to neviem, lebo nechodím k doktorom. Neviem ani, aký mechanizmus za tým je, možno sa to obnovilo spontánne samé, možno cvičením. Lekári vám po úraze predpovedali, že už nikdy nebudete chodiť. Ako je možné, že dnes ste schopný postaviť sa a s oporou prejsť niekoľko krokov? Čo sa deje s vašou miechou a svalmi? To nikto nevie. Proste ja cvičím, nič iné nerobím. Iba tomu verím a cvičím. Obnovujú sa tam nejaké prerušené spoje? Myslím, že nie, niečo sa zacho-

valo a to sa pokúšam zosilniť. To nikto presne nevie, na magnetickej rezonancii nie sú vysvetliteľné rozdiely. Muselo to byť ťažké, vypočuť si takú zlú prognózu. Ako to, že vás to nezlomilo, neostali ste ležať a nepoddali sa pasívne osudu? Chodili ste po úraze aj na psychoterapiu? Nikdy. Ja môžem robiť psychoterapiu druhým ľuďom. (Smiech.) Mnohí by to potrebovali. Ľudia si vyrábajú sami problémy, pritom ich nemajú. Ak ste nemali žiadnu psychoterapiu, mali ste aspoň nejakého dobrého kouča, čo vás k takému intenzívnemu cvičeniu motivoval? Nikdy som takého nemal. Asi je to len u mňa v hlave. Mal som šestnásť, nechcel som byť do konca života pripútaný k posteli a urobiť to rodičom ešte ťažšie, než už to v tej situácii aj tak mali. Len som sa snažil. Viac ako iní? Určite. Asi ani nepoznám vozičkára, ktorý po štrnástich rokoch od úrazu cvičí tak intenzívne ako ja. Väčšinou to zabalí skôr. Ale rozumiem mu. Musí si na seba zarábať, chodí do roboty, aby mal z čoho žiť, a nemá na seba čas. Aj keď na druhej strane si myslím, že čas sa vždy dá

Alpha medical   35


OSOBNOSŤ

Ak nepočítam fóbiu z hadov, tak strach mám len z bežných chorôb, ako hocikto iný. nájsť, keď človek chce. Ja som mal to šťastie, že naši mi všetko, čo bolo v ich možnostiach, zaplatili. A do roboty som chodil ku bratrancovi, mohol som si ísť každé ráno odcvičiť. Ale bola to moja iniciatíva, lebo som chcel ísť cvičiť. Tak začínam aj dnes každý deň. Robím si, čo ma baví. Koľko hodín denne cvičíte? Dve hodiny. Ale dnes nie, dnes mám masáž. To je pre mňa dobre, to mi uvoľňuje svaly. Keď necvičíte, tak sa to zhoršuje? No. Ale ja som celý život športoval a to ma naučilo istej disciplíne. Beriem to tak, že musím. A chcem. Baví ma to. Neviem si predstaviť ráno, že by som sa zobudil a nešiel cvičiť. Nebolí to? Ako kedy. Ale to je súčasť života. Čítala som, že sa vám v zime stav zhoršuje, že máte častejšie kŕče. Teraz je také čudné počasie, žiadna poriadna zima, teploty skáču horedole, meteosenzitívni ľudia zvyknú pri zmenách trpieť najviac. Ako je to u vás? Zmena do teplého počasia mi nikdy nevadí. Iba do studeného. Takže teraz mi je lepšie. Nemám rád zimu.

36   inVitro

Globálne otepľovanie je pre mňa veľmi dobré. (Smiech.) Máte po tele veľa tetovaní. Vraj ste po zistení, že ste ochrnutý na celom tele povedali, že vás teraz môžu celého potetovať. Naozaj vás tetovanie vôbec nebolí? Bolí. Myslel som si, že nebude, ale bolí. Záleží totiž na tom, či má človek ochrnutý aj cit. Ja mám ochrnuté iba pohybové ústrojenstvo. To je dobré. Zo začiatku som mal oneskorené vnímanie tepla, ale už je to v pohode. Keby vám niekto povedal, že existuje zázračná operácia, tabletka alebo že vám namontujú čip do hlavy a budete chodiť, idete do toho? Asi nie. Taká vec neexistuje. Bodaj by existovala, možno raz niekto niečo vymyslí, ľudia mi posielajú všelijaké vychytávky, ale nespolieham sa na to. Je naivné si myslieť, že keď dvadsať rokov nebudem nič robiť, len čakať, a potom vymyslia zázračnú tabletku, tak začnem chodiť. To tak nefunguje. Človek, ktorý dvadsať rokov nepohol nohami, sa v živote na tie nohy nepostaví, aj keby sa vymyslelo hocičo. Ak nohy vôbec nezaťažoval, tak má odvápnené kosti. Cvičením a záťažou sa osteoporóza lepší, to je dokázané. Nestačí čakať.

Nie sú ani žiadne nové technologické vychytávky? Robotické veci? Sú. Aj pre ľudí, ktorí nechodia, existujú stroje, do ktorých ich postavia, aby zaťažovali kosti, ale veľa ľudí to nerobí. Sú bicykle, ktoré šliapu za vás, ľudia ich kúpia, cvičia na tom pol roka a potom na tom majú zavesené klobásy a údia to. Pokiaľ niečo geniálne nevymyslia, človek sa musí sám udržiavať v kondícii. Máte také skúsenosti s inými vozičkármi, že im dohovárate, aby cvičili, ale oni vás neposlúchnu a radšej čakajú na ten zázrak? Mne je to jedno. Niektorí vozičkári prídu do CrossFitu a pýtajú sa ma na to. Poviem im, ako si to ja predstavujem, ako to robím a to je všetko. Niektorí so mnou nesúhlasia, niektorí sa už nikdy nevrátia, niektorí sem chodia často ako tamten chalanisko, ktorý tu je už druhý či tretí rok a sám vidí na sebe pozitívne zmeny. A nejde len o pohyb. To je jedno s druhým. Vozičkár, keď sa nehýbe, tak má problémy so stolicou, so všetkým. A zrazu, keď začne aktívne cvičiť, tak zistí, že sa mu všetko zlepšuje. Ale ja nikoho nebudem prehovárať. Chodíte po školách a robíte motivačné prednášky. Čo tým deťom rozprávate? Čo sa vás pýtajú? Podľa toho, na akej škole som. Napríklad na vysokej ma baby volajú do kina. (Smiech.) Hovorím im o sebe, o svojej skúsenosti vozičkára, ako sa ku nám majú správať. Deťom hovorím, že na bicykli by mali mať vždy prilbu, alebo keď skáču do vody, aby si najprv zistili, aká hlboká tá voda je. 94 percent úrazov krčnej chrbtice je zo skokov do vody. V lete je najviac hlavičkárov. Radím im, aby sa vyvarovali situácií, pri ktorých najviac ľudí ochrnie, lebo je to zbytočnosť. Na jednom svojom videu hovoríte, že ste boli mladý neposlušný chalan, ktorý vždy robil niečo, čo mu iní


Nestačí čakať na zázračnú tabletku

Bekim Aziri Narodil sa 14. júla 1988 v Pezinku. V detstve veľa

zakazovali. Myslíte si, že keby ste sedeli vy v tej škole a nejaký Bekim by vám toto rozprával, že by ste ho počúvali? Počúval. Lebo ja to nepodávam ako blbec, viem to s deťmi. Neplačem tam nad svojím osudom, nehovorím monotónne, podávam im to vtipnou formou, vypointujem to, aby si z toho niečo zobrali.

Určite nie všetci, ale keď aspoň jeden zo sto počúvne, tak to stačí, splnilo to účel.

športoval, v šestnástich si pri páde na bikrosových pretekoch v Přerove dolámal dva krčné stavce, ktoré porušili miechu. Zostal ochrnutý od

Keby ste mohli niečo svojmu mladému ja odkázať, spätne niečo zmeniť, čo by to bolo? Nemenil by som nič. Ani ten úraz, asi to na niečo celé bolo.

Nemyslela som to tak, že či by ste ako dieťa vôbec počúvali, ale či by ste počúvli a neskákali potom hlavičky do vody, nejazdili bez prilby, nerobili nebezpečný šport? No ale ľudia si môžu poraniť chrbticu a ochrnúť aj tak, že preskakujú potok, šmyknú sa a padnú na kameň. Ja iba hovorím, čoho by sa mali vyvarovať.

Nemáte po tom všetkom väčší strach, povedzme, že niekde spadnete a ublížite si ešte viac? Ja mám chrbticu zošróbovanú celú, to je lepšie než kosť! Ak nepočítam fóbiu z hadov, tak strach mám len z bežných chorôb, ako hocikto iný. A ešte z toho, aby som nemusel zostať niekomu na starosti. Som rád, že veľa vecí si môžem urobiť sám.

No a vy by ste sa toho vyvarovali, aj v tej najťažšej puberte? Je veľká škoda, že som vtedy nemal možnosť niečo také počuť, vtedy taký nikto nebol. Teraz sa to dá, viem prilákať ich pozornosť. To, či si to už zoberú k srdcu, neviem ovplyvniť.

Máte tomu prispôsobený byt? Minulý rok som si zariaďoval byt a keď sedím, nevidím sa v žiadnom zrkadle, ani si neviem umyť ruky. Nedočiahnem ani na žiadne skrinky, ak sa nepostavím. Architekt sa čudoval, ale ja som to tak chcel. Aby som sa

krku dole. Po rokoch cvičenia a rehabilitácií sa dokáže postaviť a s oporou prejsť niekoľko krokov. Vystupoval ako standup komik v Temných kecoch, po školách robí motivačné prednášky, je aktívny na sociálnych sieťach, najnovšie má vlastnú skill show O koliesko viac. S kamarátom prevádzkuje CrossFit Pezinok.

Alpha medical   37


OSOBNOSŤ

zakaždým musel postaviť. Celý deň. Aj posteľ mám vysoko, aby som sa musel postaviť aj vtedy, keď si idem ľahnúť. Máte zvláštne exotické meno. Odkiaľ? Otec je Macedónec. Ja som niekde čítala, že Albánec. Ja už som už kdekade o tom narozprával všeličo, že otec je z Kosova, aj z Afganistanu. A mne teraz hovoríte pravdu? Je z Macedónie. Váš otec má Jadranskú zmrzlinu v Budmericiach. Nikdy ste nechceli ísť v jeho šľapajách? Čo ste chceli byť ako dieťa? Chcel som byť športovec. Nikdy som nesníval o žiadnom povolaní. Chvíľu som chcel byť kaderník, ale to len preto, že segra bola kaderníčka a ja som videl, že sa nemusela učiť. Nakoniec som išiel na priemyslovku, kde som sa učiť musel. Nebavilo ma ani rysovať. Nikdy som nebol ten typ, že by som chcel študovať, mám strednú školu, maturitu, čo potrebujem, už viem. Pred úrazom ste okrem bicyklovania hrali basketbal, džudo, jazdili na snowboarde. Teraz nerobíte žiadny šport? Šport mi dal disciplínu a teraz cvičím, lebo chcem dať dohromady seba. Nešportujem na vozíku. Prečo, keď ste od malička chceli byť športovec? Ja športovec som, cvičím, sám pre seba. Pre mňa je medaila to, že sa viem postaviť. Je pre vás cvičenie viac práca alebo zábava? Pre mňa je to súčasť života. A čo je pre vás zábava? Čo robíte vo voľnom čase? Mám trojkolku, na tej jazdím.

38   inVitro

Mám všetko, čo chcem. Netúžim sa nechať vystreliť na Mars, cestujem, keď chcem, mám fitko s kamarátom, moc toho v živote nepotrebujem. Keď je zima, nerobím nič, ležím pred telkou. Ale to nie je príliš často, mám cez deň veľa aktivít a večer, keď dôjdem domov, som s mojou priateľkou Laurou. Nečítam vôbec knihy, keď mám voľno, niečo si vymyslím a idem radšej preč. Keď som mala zlomenú nohu, najväčší problém pre mňa bol požiadať iných o pomoc. Vy s tým problém nemáte? Nemám, lebo musím. Niekedy to je nepríjemné, ale ak by som nežiadal o pomoc, bol by som len zavretý doma.

Ani žiadne iné neresti nemáte? Niekedy som výbušný. Cigarety nefajčím, prestal som pred štyrmi rokmi. Alkohol pijem sem-tam, ako normálny človek, pivko, lebo mi to chutí a pomáha na ľadviny. Nepijem však každý deň, lebo cvičenie by potom nemalo zmysel. Ak by ste vyhrali milióny, aký sen by ste si splnili? Doprial by som to deckám do detských domovov.

Nikdy ste sa neocitli v stave totálnej bezmocnosti? To závisí od postoja človeka. Ja si myslím, že každá situácia sa dá nejako riešiť.

Žiadny sebecký sen nemáte? Mám všetko, čo chcem. Netúžim sa nechať vystreliť na Mars, cestujem, keď chcem, mám fitko s kamarátom, moc toho v živote nepotrebujem. Časom chcem mať dieťa, ale to nie je túžba, to je normálna bežná vec.

Nebojíte sa, že ak sa tak často musíte spoliehať na pomoc, tak zlajdačíte? Ja si pýtam pomoc, iba keď je to nevyhnutné. Nikdy sa nezlajdačím, nie som ten typ človeka.

Nie je to smutný život po ničom netúžiť? Túžim po jedinej veci. Že sa ráno zobudím, nemusím si zobrať vozík a viem sa ísť vycikať na stojáka.


Nestačí čakať na zázračnú tabletku

Zaujímate sa o také veci, ako čo bude po smrti, alebo či je Boh? Vôbec ma to nezaujíma. Mám Lauru, ona verí v Boha, ona vie a ja nemusím. Nepotrebujem vedieť, čo bude po smrti. Čo mi to v živote pomôže, keď budem vedieť, čo bude potom? Len zabudnem na to, že mám žiť teraz. V čom sa ľudia vo vás najviac mýlia? Mýlia? (Ticho. Namiesto Bekima odpovedá jeho kamarát Juraj: Keď som ho nepoznal osobne, myslel som si, že je strašne namyslený. Až potom som zistil, že je úplne iný, extrémne komunikatívny a priateľský.) Čím sa tá namyslenosť prejavuje? Nepripúšťam si k sebe cudzích ľudí. Mám veľa aktivít, takže potom som radšej sám. Teda v spoločnosti Laury alebo niekoľkých kamarátov,

aby to nevyzeralo, že sa doma opúšťam. Nemám problém si s hocikým pokecať, ale nevyhľadávam novú spoločnosť, nepotrebujem upútavať pozornosť.

jedného VIP hosťa. Roky robím motivačné prednášky a robil som stand-up, z toho to vlastne celé vzniklo. Budete v tom pokračovať? Áno, vo februári pokračujeme.

Ste dosť aktívny na sociálnych sieťach, robíte videá, to nie je upútavanie pozornosti? (Opäť odpovedá kamarát Juraj: On ukazuje, ako funguje život na vozíku, aké to majú vozíčkari na svete ťažké.) V deviatich slovenských mestách ste pred koncom roka vystúpili so svojou novou skill show O koliesko viac. Čo to presne znamená skill show? Skill show znamená ukázať svoj skill v tom, čo robíte. Môžeme ale pokojne zostať pri tom že je to talk show, lebo som moderátor a spovedám vždy troch hostí, dvoch lektorov z oblasti športu a vzdelávania a ku tomu

Alpha medical   39


B LO G

Poruchy dýchania

MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz

Dýchanie je dôležitá životná funkcia. Keď istý známy onkológ odporúčal ako jedinú spoľahlivú prevenciu rakoviny „nejesť, nepiť a nedýchať“, práve to posledné odporúčanie môžeme považovať za pomerne limitujúce. Bez jedla vydržíte pár týždňov, bez pitia pár dní, ale bez dýchania najviac pár minút. Napriek tomu mám pocit, že si ľudia práve túto životne dôležitú funkciu s obľubou ničia, keď do priedušiek inhalujú neskutočné množstvo jedov. Priedušky sú neuveriteľne trpezlivé a tolerujú svojmu majiteľovi jeho nešetrné správanie dlhé roky, niekedy aj desaťročia, ale keď raz pohár pretečie, je zle. 40   inVitro

N

ie je to len rakovina pľúc, ktorá stúpa geometrickým radom až niekedy od sedemdesiateho roku života (hoci, samozrejme, postihuje ľudí aj v mladšom veku, častejšie fajčiarov než nefajčiarov), ale predovšetkým CHOCHP, čiže chronická obštrukčná choroba pľúc s emfyzémom, nazývaná aj rozdutie pľúc, ktorá dáva ľuďom zabrať.

Samozrejme, existuje veľké množstvo inhalátorov, ktoré majú pomôcť napuchnuté a zúžené priedušky opäť rozšíriť, s týmito inhalátormi vie však správne zaobchádzať len zlomok pacientov. Keď robili nemeckí pulmológovia prieskum, koľko pacientov používa ich inhalátory správne, dospeli k šokujúcemu číslu menej ako desať


Poruchy dýchania

percent – mimochodom, štyri percentá pacientov nepoužívali inhalátor správne preto, lebo nezložili ochranný kryt. Ako som už spomenul, existujú stovky rôznych inhalátorov od rôznych farmaceutických firiem, ktoré sa, samozrejme, v divokom konkurenčnom boji snažia jedna druhú vytlačiť z trhu, preto vychádzajú každé dva roky nové klinické štúdie dokazujúce, ktoré inhalované látky pomáhajú najviac, raz je kortizón nenahraditeľný, o dva roky maximálne škodlivý, a o ďalšie dva roky je opäť „v móde“. V podstate je ale skoro jedno, ktorú látku pacient inhaluje, hlavné je, aby ju do priedušiek vôbec dostal. Preto mám rád komplexnejšie pomôcky, čiže inhalátory ako respimát alebo genuair, ktoré majú aj kontrolnú funkciu a pacientovi zmenou farby ukážu, že látku dostal do pľúc, teda tam, kam patrí.

Inhalátory ako respimát alebo genuair majú aj kontrolnú funkciu a pacientovi zmenou farby ukážu, že látku dostal do pľúc.

Najlepšie by bolo, keby tí pacienti, ktorí behajú po svete s nesprávne používanými inhalátormi, ktoré majú skôr ako alibi, než ako liek, prestali fajčiť. To je však ťažké a niekedy aj nerealizovateľné. Mark Twain síce vyhlásil, že prestať s fajčením je najjednoduchšia vec na svete, on sám to vraj dokázal už sedemdesiatdvakrát, sú ale pacienti, ktorí to nedokážu ani raz. (V podstate ani tých 72 pokusov nie je to, čo by sme si naozaj želali.) A to ani vtedy, keď už sú závislí od kyslíka. Je logické, že kombinácia výbušného plynu, ako je kyslík, so zapálenou cigaretou nie je práve najrozumnejším činom, ale vysvetľujte to človeku, ktorý je od nikotínu závislý. Nechcel by som bývať v byte nad takým susedom, ale to si väčšinou nevyberiete. Moja žena už pár pacientov so spálenou tvárou po výbuchu kyslíka ošetrovala, legendárny bol výbuch autobusu pri evakuácii domova dôchodcov z New Orleans pri hurikánu Katrina v roku 2005. Samozrejme, v USA človek nesmie nikomu nič zakazovať, a tak evakuovaní dôchodcovia v autobuse veselo fajčili, aj keď sa s nimi viezli ich kyslíkové fľaše. Dúfam, že im ich posledná cigareta aspoň chutila. My sme mali iný prípad. Matka bývalej rakúskej političky, skoro deväťdesiatročná pani, k nám bola prijatá s dychovou nedostatočnosťou. Pani nebola dementná, vedela, že keď si cigaretu zapáli (robila to tajne, pretože jej niečo hovorilo, že to v nemocničnej izbe nie je dovolené – v podstate aj tie cigarety jej pašovala dcéra politička tajne), mala by kyslík vypnúť. A to aj robila. Keď však vypla kyslík, bola hypoxická, teda jej mozog dostával málo kyslíka. V dôsledku toho bola zmätená a horiace cigarety sme potom nachádzali všade po izbe, dokonca aj medzi matracmi jej postele. Vtedy stratil primár nervy a prominentnú pacientku, napriek tomu, že mala pripoistenie, vyhodil. Zlyhanie dýchania je jednou z najčastejších príčin príjmu pacientov na jednotku intenzívnej starostlivosti. Dušnosť je hrozná vec, horšia než bolesť, pretože je spojená s panickou hrôzou

z udusenia. Iní pacienti sú privezení v kóme, pretože im hladina oxidu uhličitého, ktorý neboli schopní vydýchať, spôsobila takzvanú narkózu týmto plynom. Príčinou je zlyhanie svalovej pumpy, proste vyčerpanie, pretože dýchanie pri ťažkej CHOCHP sa rovná námahe pri behu na maratónskej trati. Skúste niečo také robiť 24 hodín denne, sedem dní v týždni a päťdesiat dva týždňov v roku! Potom stačí malá komplikácia, ako je vírusová infekcia, a je zle. Najmä ak ste si radšej zašli do trafiky pre ďalšiu škatuľku cigariet než k lekárovi na očkovanie proti chrípke. Potom sa snažíme tento oxid uhličitý dostať z tela podporným dýchaním maskou, a keď to nepomôže, nastupuje intubácia, čiže invazívne dýchanie. Práve pacienti s pokročilou CHOCHP sú veľmi problematickí pri odvykaní od dýchacieho prístroja a niekedy od neho zostanú závislí. Potom dýchajú pomocou tracheostómie, čiže otvoru v dýchacej trubici. Verte alebo neverte, nájdu sa experti, ktorí dokážu fajčiť aj cez túto tracheostómiu. Niekedy sa však poruchy dýchania prejavujú veľmi diskrétne. Keď ku mne do ambulancie dorazil deväťdesiatpäťročný pán s tým, že mu nechutí fajčiť, takže to vraj musí byť niečo veľmi vážne. Zistil som, že to nie je CHOCHP, ako som si myslel, ale že jeho pľúca stoja vo vode v dôsledku zlyhania srdca. Prijal som ho, začali sme s odvodňovaním. Po troch dňoch mi na vizite hovorí: „Pán doktor, myslím, že by ste ma už mohli prepustiť. Ráno som bol na balkóne si jednu vyfajčiť a ono to už ide. Už mi to zas chutí.“ Nemal som v pláne mlátiť prázdnu slamu a fajčenie mu zakazovať. Ak sa s dvadsiatimi cigaretami denne dožil svojho požehnaného veku, mal očividne dobré gény rezistentné na rakovinu, srdcové infarkty, mozgové príhody či upchávanie ciev na nohách, čo sú najčastejšie následky fajčenia. Je len málo šťastných, ktorí takéto gény dostali do vienka. Ale všetci fajčiari dúfajú, že práve oni patria do

Alpha medical   41


B LO G

dýchacie cesty (obštrukčný typ syndrómu spánkového apnoe). V oboch prípadoch nastupujú dýchacie pauzy, ktoré sú spojené s nedostatkom kyslíka v mozgu, srdci a v ďalších orgánoch, čo sa prejavuje poruchami srdcového rytmu, zlyhávaním srdca alebo progresiou demencie. Môže dôjsť aj k náhlej smrti v spánku, pretože sa dýchacie cesty proste neotvoria, a to najmä ak si takíto pacienti doprajú pred spánkom väčšie množstvo alkoholu.

„Priedušky sú neuveriteľne trpezlivé a tolerujú svojmu majiteľovi jeho nešetrné správanie dlhé roky, niekedy aj desaťročia, ale keď raz pohár pretečie, je zle.“

tejto malej skupinky. A úporne bojujú proti zákazu fajčenia v reštauráciách. Každý má predsa právo rozhodovať o svojom osude sám! Samozrejme len dovtedy, kým neochorie. Potom to už rád prenechá lekárovi a očakáva od neho zázraky. A tie sa nedostavia, hoci liečba rakoviny imunologickou formou stojí státisíce eur ročne – za jedného pacienta! Nie sú to však iba cigarety. Áno, uznávam, že syndrómom spánkového apnoe netrpia len obézni jedinci, tvoria však v tejto skupine pacientov drvivú väčšinu. (Nakoniec, aj rakovinu pľúc môže dostať aj nefajčiar). Sú to ľudia, ktorí majú poruchy dýchania v spánku, buď že dýchať jednoducho zabúdajú (to sú ľudia s pokročilým zlyhaním srdca alebo terminálnou demenciou, pričom ide o takzvaný centrálny spánkový apnoický syndróm), alebo že sa im v noci uzatvárajú horné

42   inVitro

Hlavným príznakom okrem chronickej únavy je chrápanie. Hoci sa manželka z našej spoločnej spálne už dávno odsťahovala, poslala ma už dvakrát na toto vyšetrenie. Vždy s negatívnym výsledkom. Je totiž rozdiel, či človek chrápe pravidelne rytmicky (ako ja), vtedy je to len otravné, ale nie nebezpečné, alebo chrápe nárazovo, keď sa mohutným otváracím reflexom (nazývaným arousal) otvoria dýchacie cesty, čo človeka zachráni pred udusením. My s manželkou chrápeme obaja rytmicky, problémom sa to stáva len na dovolenkách na hotelových izbách – víťazí ten, kto zaspí ako prvý. Väčšinou som to ja a odnášam si víťazstvo s odmenou kvalitného spánku, avšak napríklad v Passau pred tromi rokmi som utrpel drvivú porážku a strávil som noc na zemi v kúpeľni. Nezabudnem na noc na chate Krederica pod Triglavom v Slovinsku. Spalo nás v jednej miestnosti dvadsaťpäť a jeden z hostí trpel extrémnym obštrukčným typom syndrómu spánkového apnoe. On nechrápal, on sa doslova dusil. V každom prípade sa mi za celú noc nepodarilo zistiť, ktorý z hostí to bol. Lôžka boli v dvoch radoch nad sebou, jeho chrápanie sa difúzne rozliehalo po celom priestore a mne sa ho nepodarilo za celú bezsennú noc (spať sa v tej miestnosti fakt nedalo) vypátrať, aby som ho poslal do spánkového laboratória na vyšetrenie, než sa raz naozaj v noci udusí. Na Slovensku som na začiatku svojej lekárskej kariéry pôsobil v dedinke Hranovnica. O niekoľko rokov

neskôr za mnou do nemocnice do ambulancie dorazila jedna z mojich bývalých pacientok. Bola to miestna klebetnica, ale inak veľmi zdvorilá a v podstate aj milá pani. Mala problém. Problém číslo jedna bol, že bola pri debatách s ostatnými ženskými z dediny dušná, a tým pádom s nimi nedokázala držať krok, čo ju veľmi frustrovalo. Bola zvyknutá mať pri prepieraní miestnych obyvateľov hlavné slovo, a o to teraz v dôsledku svojho deficitu prišla. Druhým problémom bol kašeľ. Stále kašľala. Už dostala od lekára troje antibiotiká, ale stále to nepomáhalo. Asi po dvadsaťminútovej anamnéze, pri ktorej som sa dozvedel o všetkých udalostiach v dedine za posledné tri roky, som zistil, že nemala nikdy teplotu a že ten kašeľ je suchý, nič nevykašliava. A navyše ju najviac trápi v noci, krátko po tom, ako zaspí, takže sa už okolo polnoci budí a potom už nemôže poriadne zaspať. Zarážalo ma, že so mnou hovorila normálnou ľudskou slovnou frekvenciou, čiže asi trikrát pomalšie, než bolo jej zvykom, a že sa medzi vetami musela nadýchnuť, čo predtým nikdy nerobila. Keď sa priznala, že musí v noci trikrát na záchod (problémy s prostatou som mohol u svojej pacientky s pokojným svedomím vylúčiť), bola diagnóza hotová. Srdcová nedostatočnosť. Predpísal som jej diuretikum, poriadne sa vymočila a prestala kašľať. O dva týždne neskôr sa objavila v ambulancii znova. Privliekla dvadsaťpäťkilové vrece zemiakov. Ako odmenu pre pána doktora, ktorý jej tak pomohol. Vzhľadom na skutočnosť, že to vrece dovliekla pred dvere mojej ambulancie dlhou chodbou plnou užasnutých pacientov čakajúcich na ošetrenie, osobne a bez toho, aby sa zadýchala, pochopil som, že som bol úspešný a že je vyliečená. Aj tak sa človek môže tešiť z liečebného úspechu. To ja, kým som vrece odvliekol k autu, som sa poriadne zadýchal.


Nábor nových spolupracovníkov • Máte zaujímavé novinky z oblasti medicíny alebo laboratórnej diagnostiky, ktoré by ste chceli odprezentovať v špecializovanom časopise? • Máte záujem publikovať výsledky svojej práce v inVitre?

• Chcete sa stať naším spolupracovníkom a spolu s nami vytvárať kvalitný odborný obsah?

edieť!

Dajte

ebe v ám o s

n

ám na ical.sk n e t š í d Nap phame l a @ o r invit

www.alphamedical.sk 3

inVitro


Z D RU H EJ S T R A N Y

Najsilnejšia motivácia skoncovať s fajčením? Zdravie a financie Každý rok sa približne tretina fajčiarov pokúsi zbaviť svojej závislosti. Väčšina z nich neúspešne. Dlhoročný návyk, stres či spoločenský tlak sú silnejšie ako motivácia prestať. Pesimistické štatistiky pomáhajú pokoriť školení odborníci. Pomoc s odvykaním od fajčenia poskytujú nadstavbové poradne pre odvykanie od fajčenia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. O tom, ako pracujú, sme sa porozprávali s Tatianou Zvalovou z Banskej Bystrice. Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: Zdeno Ziman

44   inVitro


Najsilnejšia motivácia skoncovať s fajčením? Zdravie a financie

Aká je história poradne na odvykanie od fajčenia v Banskej Bystrici? Poradňa na odvykanie od fajčenia so sídlom pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici začala svoju činnosť ako prvá na Slovensku v roku 1993. Je jednou z nadstavbových poradní základnej poradne zdravia. Nadstavbové poradne sa špecializujú na zachytávanie a zvládnutie rizikových faktorov, ktoré majú tendenciu vážne poškodiť zdravie. Medzi takéto rizikové faktory patrí aj fajčenie. Koľko poradní na odvykanie od fajčenia poskytuje v rámci Slovenska svoje služby pre fajčiarov a kde sídlia? V roku 2018 bolo pri RÚVZ na Slovensku v činnosti 24 nadstavbových poradní na odvykanie od fajčenia, ktoré sídlia v okresných mestách. Zoznam poradní na odvykanie od fajčenia aj s kontaktnými údajmi je k dispozícii na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a na webových stránkach jednotlivých RÚVZ.  Čo je cieľom poradní? Predovšetkým znížiť prevalenciu fajčiarov, poskytnúť odbornú pomoc fajčiarom pri zanechaní fajčenia, podporovať abstinenciu bývalých fajčiarov, vzdelávať širokú verejnosť o škodlivých následkoch fajčenia. Závislosť od nikotínu, rovnako ako od alkoholu, sa nepovažuje za chorobu, ale za vôľové zlyhanie. Je na tom niečo alebo je to diagnóza? Fajčenie alebo závislosť od nikotínu je duševná porucha, porucha správania, ktorá je v Medzinárodnej klasifikácii chorôb v jej 10. verzii v kapitole dušených porúch a porúch správania vyvolaných psychoaktívnych látok zaevidovaná pod kódom F 17, ako porucha spôsobená užívaním tabaku. Pre koho sú vaše poradne určené, kto ich vyhľadáva? Sú určené pre fajčiarov, ktorí chcú

Mgr. Tatiana Zvalová Narodila sa 1. 9. 1959 v Banskej Bystrici, kde aj vyrastala. Od roku

prestať so svojou závislosťou od nikotínu, ale nevedia, akým spôsobom dosiahnuť tento cieľ, ďalej abstinujúcim fajčiarom, ktorých podporujeme v nefajčení, ale aj pre rodinných príslušníkov, ktorí chcú pomôcť fajčiacemu členovi rodiny k nefajčeniu. Aké je zloženie klientov? Poradňu pre odvykanie od fajčenia navštevujú fajčiari oboch pohlaví. Viac muži ako ženy s rôznym stupňom vzdelania, od 15-ročných tínedžerov až po seniorov.

1978 do roku 1998 pracovala v obvodnej detskej ambulancii. Od roku 1998 pracuje v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici na Odbore podpory zdravia a výchovy ku zdraviu a v Poradni na odvykanie od fajčenia. V roku 2005 získala certifikát pre techniky na odvykanie od fajčenia. V roku 2008 ukončila 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. V roku 2010 získala špecializáciu v odbore výchova ku zdraviu na SZU v Bratislave.

Trendom v zahraničí aj na Slovensku je nefajčiť, žiť zdravo, cvičiť. Prečo mladí ľudia stále siahajú po cigarete? Príčin alebo dôvodov, prečo mladí ľudia siahajú po cigaretách, je viacero. Chcú byť nezávislí, trendy, zapadnúť

Alpha medical   45


Z D RU H EJ S T R A N Y Odporúčame pohybovú aktivitu, relaxačné techniky, jógu alebo dychové cvičenia.

„Prestať fajčiť vôbec nie je jednoduché a netreba to bagatelizovať alebo podceňovať. Závislosť od nikotínu patrí medzi najsilnejšie závislosti.“

medzi partiu rovesníkov, dokázať spolužiakom alebo kamarátom, že na to majú, je to pre nich prejav dospelosti. Dievčatá sa chcú vyrovnať chlapcom alebo ich svojím správaním zaujať. Fajčia aj preto, lebo im to rodičia zakazujú. Najčastejším dôvodom je však zvedavosť mladých ľudí. Ako ovplyvňuje ,nádejných‘ fajčiarov prostredie, v ktorom vyrastajú? Pre rozhodovanie byť alebo nebyť fajčiarom zohráva dôležitú úlohu aj samotné správanie rodičov. Je štatisticky dokázané, že v rodinách fajčiarov je oveľa vyšší výskyt začínajúcich alebo pravidelných fajčiarov v dospelosti, než v rodinách, kde sa nefajčí. Na rozdiel od otca je dominantným vzorom správania pre deti práve matka. Nestačí deťom povedať, že fajčiť sa nesmie, lebo to škodí zdraviu, keď sami sme od nikotínu závislí. Kto štatisticky fajčí viac – ženy alebo muži? Podľa údajov OECD z roku 2017 fajčí na Slovensku 30 % mužov, čo je takmer dvakrát vyšší počet ako žien (16 %). Taktiež bol zaznamenaný vyšší výskyt medzi chlapcami vo veku 15 rokov – 18 % v porovnaní s dievča-

46   inVitro

tami (16 %). Pre ženy je však ťažšie skoncovať s fajčením ako pre mužov. Sú menej motivované prestať fajčiť a musia mať pevnejšiu vôľu. Najčastejším udávaným dôvodom, prečo sa ženy nechcú vzdať fajčenia, je priberanie na hmotnosti. Počas prvých šiestich mesiacov abstinencie ľudia priberú priemerne dva až päť kilogramov. Prečo je koniec s fajčením spojený so zvýšením telesnej hmotnosti? Náhly nedostatok nikotínu určite nespôsobuje nadváhu. Príčinou toho, že niektorí ľudia priberú, je fakt, že závislosť od fajčenia vymenia za prejedanie sa. Kilogramy pribúdajú bez ohľadu na to, či bol človek tuhým, alebo rekreačným fajčiarom. Čo s pribúdajúcimi číslami na váhe? Aby sa zamedzilo prírastku na váhe, odporúčame racionálnu stravu s obmedzením tukov a cukrov a zvýšenie pohybovej aktivity. Aké sú vekové či zdravotné obmedzenia absolvovania kurzov v poradni? Pre návštevu poradne nie je vekové obmedzenie. U mladých fajčiarov môžu byť rady, skúsenosti a opakovaná motivácia zo strany odborníka poradne dôvodom k zanechaniu fajčenia. Mnohí ľudia problém fajčenia bagatelizujú a považujú ho len za zlozvyk, s ktorým pri pevnej vôli a správnej motivácii môžu kedykoľvek skončiť. Ako je to v skutočnosti? Prestať fajčiť vôbec nie je jednoduché a netreba to bagatelizovať alebo podceňovať. Závislosť od nikotínu patrí medzi najsilnejšie závislosti. Dokazujú to aj štatistické údaje. Podľa prieskumov by chcelo prestať fajčiť viac ako sedemdesiat percent fajčiarov, ale úspešnosť ich odvykania je veľmi nízka. Len dvadsať alebo menej percent abstinuje jeden rok po absolvovaní liečebného kurzu a percento tých, ktorí prestali fajčiť bez pomoci,

je ešte nižšie. Väčšina fajčiarov má predtým, než sa stanú abstinujúcimi fajčiarmi, za sebou niekoľko neúspešných pokusov. Nepresvedčí zarytých fajčiarov ani vážna diagnóza? Sú fajčiari, ktorých ani závažné, život ohrozujúce ochorenie alebo operácia nedokážu primäť k tomu, aby urobili zásadné rozhodnutie v živote a to prestali fajčiť. Aký je záujem verejnosti o vaše kurzy? Dôvera občanov v poradne pre odvykanie od fajčenia narastá. Mnohí fajčiari ich navštívili po tom, čo kontaktovali odborníkov na Linke pomoci na odvykanie od fajčenia, ktorá vznikla v roku 2016 pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Platia občania za poradenstvo? Poradenstvo je pre občanov bezplatné, termín vyšetrenia treba dohodnúť vopred osobne alebo telefonicky. Kurz odvykania od fajčenia prebieha raz týždenne počas 4 až 6 týždňov individuálne alebo skupinovo. Aká je najčastejšia motivácia prestať s fajčením? Najčastejšie udávaným motívom u oboch pohlaví je zdravotný dôvod, čo je aj najsilnejšia motivácia. Za ním nasleduje finančná motivácia. Niektorí klienti udávajú aj sociálny dôvod, akým je prírastok do rodiny, tlak detí, či estetický dôvod. Niekto prestane fajčiť bez problémov, inému to trvá dlho alebo sa to vôbec nepodarí. Máme rôzny stupeň závislosti? Podľa Fagerströmovho dotazníka nikotínovej závislosti môžeme určiť stupeň závislosti od nefajčiara až po veľmi silného fajčiara. Podľa jeho hodnotenia môžeme fajčiarov rozdeliť do 4 stupňov: 0 – 4 neznamená závislosť, 5 – 6 znamená stredne silnú závislosť,


Najsilnejšia motivácia skoncovať s fajčením? Zdravie a financie

7 – 9 je silná závislosť a 10 – 11 veľmi silná závislosť. Aké otázky obsahuje Fagerströmov test nikotínovej závislosti? Pozostáva z ôsmich otázok. Napríklad: Ako skoro po prebudení si zapálite svoju prvú cigaretu? Je pre vás obťažné nefajčiť na miestach, kde je fajčenie zakázané? alebo Koľko cigariet denne priemerne vyfajčíte? Fajčíte, aj keď ste chorý a musíte ležať? Oboznámenie sa s abstinenčnými príznakmi je jednou z úloh pri odvykaní. Ktoré sú to? Abstinenčné príznaky, ktoré vznikajú po prerušení dodávky nikotínu, môžeme rozdeliť na subjektívne a objektívne. Medzi subjektívne patrí nutkavá túžba zapáliť si cigaretu, porucha koncentrácie, pocit úzkosti, depresia, zvýšená podráždenosť až agresivita, napätie, nervozita, poruchy spánku, zvýšená chuť do jedla a bolesť hlavy. Medzi objektívne patrí zmena EKG, pokles pulzovej frekvencie, spomalenie metabolizmu, či zvýšenie

telesnej hmotnosti. Najhoršie abstinenčné príznaky pretrvávajú tri týždne až tri mesiace. Chuť na cigaretu u niektorých fajčiarov pretrváva po celý život. Ako učíte klientov zvládnuť abstinenčné príznaky? Pri pocitoch úzkosti, nepokoja a podráždenosti je dôležitejšie zamestnať sa inou činnosťou až do ústupu abstinenčných príznakov. Veľmi dobrým pomocníkom je pohybová aktivita, ktorá pomáha vyplavovať endorfíny a odbúrať stres, aj prechádzky v prírode, koníčky, ktoré pomáhajú odpútať pozornosť od cigarety. Tiež stretávanie sa s priateľmi, ktorí klientov podporujú v nefajčení, návšteva kultúrnych a športových podujatí, kde je zakázané fajčiť. Niekedy sa stačí napiť vody, kávu vymeniť za čaj alebo džús, zjesť niekoľko orechov, urobiť zopár drepov, alebo zájsť za kolegom – nefajčiarom do vedľajšej kancelárie či o poschodie nižšie. Aj dobrá kniha či hudba môže pomôcť zvládať abstinenčné príznaky.

Má odvykanie negatívny vplyv na pracovný výkon? V skutočnosti je to práve naopak. Fajčiari sú pre svoju závislosť a potrebu pravidelne si zapáliť menej koncentrovaní a horšie sa sústreďujú. Navyše stále odbiehajú od práce za svojou cigaretou, a tak nie sú vonkoncom takí výkonní ako nefajčiari. Ako pomáhate klientom zvládať stres prítomný pri odvykaní? Odporúčame pohybovú aktivitu, relaxačné techniky, jógu alebo dychové cvičenia. Aké metódy sa používajú v rámci odvykania od fajčenia vo vašej poradni? V súčasnosti sa využíva metóda náhleho alebo postupného kontrolovaného odvykania od fajčenia. Z organizačného hľadiska poznáme metódy individuálneho alebo skupinového poradenstva. Fajčiari dávajú prednosť individuálnemu poradenstvu, hoci skupinové je efektívnejšie.

Alpha medical   47


Z D RU H EJ S T R A N Y

Poradňa pre odvykanie od fajčenia (POF) Poskytuje bezplatné odborné poradenstvo v rámci kurzu pre fajčiarov, ktorí sa rozhodli prestať fajčiť, ale nemajú dostatočne pevnú vôľu a motiváciu. Pre fajčiarov, ktorí sa obávajú abstinenčných príznakov, ale majú dostatok dôvodov, aby skoncovali so svojou závislosťou od nikotínu. Taktiež pre bývalých fajčiarov, ako prevencia relapsu – návratu k fajčeniu a pre príbuzných a priateľov fajčiarov. Kontakt: RÚVZ, oddelenie podpory zdravia Poradňa pre odvykanie od fajčenia Mgr. Tatiana Zvalová Cesta k nemocnici č.1 975 56 Banská Bystrica Tel. č. 048/4367 424 E-mail: tatiana.zvalova@vzbb.sk www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/ fajcenie/fajcenie.php

48   inVitro

Aká je príprava na proces odvykania od fajčenia? Pre úspešnosť odvykania od fajčenia je dôležité samotné rozhodnutie fajčiara prestať fajčiť, pevná vôľa, neustála motivácia, ale aj psychická podpora zo strany odborníka, rodinných príslušníkov, kolegov či priateľov. Príprava na odvykanie od fajčenia spočíva v stanovení dňa „D“ – dátumu, ktorý má pre fajčiara význam, alebo je pre neho najvhodnejší. Treba stanoviť deň, v ktorý sa skončí s fajčením? Áno. Najdôležitejšie je, aby si fajčiar sám uvedomil, že treba prestať fajčiť a rozobrať pred stanovením dňa „D“ motívy, ktoré ho priviedli k rozhodnutiu skoncovať s fajčením. Od tohto dňa už nebude fajčiť alebo začne so znižovaním počtu cigariet. Nemal by to byť deň, keď očakáva stresujúce situácie. Ani dovolenka nie je tým najvhodnejším obdobím, pretože stres spojený s návratom do práce predstavuje riziko opätovného návratu k fajčeniu. Dôležité

je s týmto dátumom oboznámiť rodinu, kolegov, priateľov a zároveň ich požiadať o podporu pri odvykaní. Fajčiari sa boja prestať so svojím zlozvykom zo dňa na deň, pretože sa obávajú šoku, ktorý zasiahne ich telo. V skutočnosti je jedno, či to urobíte postupne alebo naraz. Najdôležitejšie je psychické nastavenie. Ako je to pri postupnom znižovaní počtu cigariet? Pri postupnom znižovaní počtu cigariet si treba určiť, koľko cigariet je dovolené vyfajčiť každý deň a zobrať si so sebou len stanovené množstvo, vyfajčiť len polovicu cigarety a zvyšok zahodiť, vymeniť obľúbenú značku cigariet za menej chutnú značku. Odvykajúci fajčiar by sa mal predtým, ako si ide zapáliť cigaretu, opýtať sám seba, či má naozaj chuť fajčiť. Aké fázy má samotný kurz odvykania od fajčenia? Úvodný rozhovor je zameraný


Najsilnejšia motivácia skoncovať s fajčením? Zdravie a financie

V skutočnosti je jedno, či to urobíte postupne alebo naraz. Najdôležitejšie je psychické nastavenie.

na príznaky, problémy a ciele súvisiace s fajčením, vytváranie terapeutického vzťahu a behaviorálnu analýzu. V diagnostickej časti, pri použití základných vyšetrovacích metód, sa meria tlak krvi a pulzová frekvencia, telesná hmotnosť, analyzuje sa vydychovaný vzduch prístrojom Micro Smokerlyzér a robí sa meranie úsilného výdychu pomocou spirometra. Súčasťou diagnostickej časti sú aj dotazníkové metódy. Spočívajú vo vyplnení vstupných dotazníkov zameraných na osobnú, ale predovšetkým na fajčiarsku anamnézu. Na získavanie údajov nám slúži vstupný dotazník, dekurz liečby, Fagerströmov dotazník nikotínovej závislosti FTQ, situačný dotazník, dotazník motivačnej škály, kvíz – test Prečo fajčíte? Tiež individuálny pohovor a intervenčnú časť. Aké sú spôsoby a techniky odvykania? Pri odvykaní od fajčenia sa využívajú behaviorálne techniky zamerané na zmenu životného štýlu – sebamonitorovanie, semafor, technika listu, váhy – systém plusov a mínusov, teda zamyslenie sa nad tým, čo závislosť dáva a čo berie. Užitočná je tiež kartička kamarát, kde sú na jednej strane vypísané výhody a na druhej nevýhody fajčenia. Kartičku treba nosiť so sebou a v krízových situáciách si ju prečítať. Čo si máme predstaviť pod technikami semafor a list? V rizikových situáciách, ako je neodolateľná chuť na cigaretu, si fajčiar vybaví semafor, na ktorom červená znamená stop – zastavenie sa a porozmýšľanie, či naozaj potrebuje fajčiť. Pri oranžovej by sa mal zamyslieť, aké možnosti má na výber, pri zelenej si vyberie vhodnú možnosť, riešenie. Pri technike listu si fajčiar sám sebe napíše list, v ktorom uvedie všetky dôvody, pre ktoré sa rozhodol prestať fajčiť a pomôžu mu nezapáliť si cigaretu, keď na ňu dostane chuť. Do listu si môže vložiť aj fotografie svojich príbuzných, ktorí môžu byť tiež

významným dôvodom pri zanechaní fajčenia. Tento list si fajčiar pošle poštou aj s dátumom, aby bol čo najviac autentický. List potom nosí fajčiar so sebou a otvorí a prečíta si ho vždy predtým, než si chce zapáliť cigaretu. Pomáhajú aj vizuálne pomôcky? Je vhodné vypísať si na kartičku dôvody, prečo chce človek prestať fajčiť, výhody a nevýhody fajčenia a umiestniť ju na miesta, kde zvykol fajčiť. Odporúčame neustále nosiť stále so sebou vo vrecku vizitku fajčiara. Fajčiarovi, ktorý nastúpil na cestu odvykania, bude pripomínať, že sa rozhodol stať nefajčiarom. Je dobré viesť si Cravingový denník. Slúži na sebamonitorovanie, lepšie rozpoznávanie vlastných spúšťačov, situácií, momentov, ktoré vyvolávajú túžbu – baženie po cigarete. Zároveň je v ňom uvedený aj spôsob zvládania baženia po cigarete. Zázračná stop tabletka neexistuje? V súčasnosti sú pre fajčiarov dostupné dva druhy liekov, ktoré pomáhajú zvládať abstinenčné príznaky. Jeden druh funguje na báze postupného uvoľňovania nikotínu do organizmu. K druhým patrí napríklad Champix, viazaný na lekársky predpis. Pôsobí na neurobiologickej báze, keď účinná látka pôsobí na receptory v mozgu.

rokov, spreje sú kontraindikované pre deti aj dospievajúcich. Nikotínové náplaste sa môžu používať u osôb mladších než 18 rokov len s výslovným odporučením lekára. Aké sú ďalšie kroky? Prvým krokom by malo byť odstránenie všetkých zásob cigariet, popolníkov, zapaľovačov z domácnosti a na pracovisku. Ak fajčiar fajčí v byte, je vhodné byt upratať a vyvetrať, vyprať oblečenie alebo dať ho do čistiarne. Peniaze, ktoré neminie na kúpu cigariet, je dobré odkladať do pokladničky alebo na účet. Je užitočné napísať si, na čo sa ušetrené peniaze použijú. Bude to odmena pre odvykajúceho alebo pre jeho príbuzných. Istý čas sa treba vyhýbať spoločnosti a situáciám, kde sa fajčí, návštev fajčiarov, pobytov v zafajčenom prostredí. Dôležité je naplánovať si vopred činnosti, ktoré pomôžu v prípade, že sa dostavia abstinenčné príznaky. Vhodné sú činnosti, pri ktorých sú zamestnané ruky – ručné práce ako je šitie, vyšívanie, štrikovanie, ale aj modelovanie, maľovanie, lúštenie krížoviek, hlavolamov, písanie listov, používanie antistresových pomôcok. Niekedy si stačí urobiť manikúru, ísť pracovať do záhradky alebo sa prejsť do prírody, prípadne sa venovať svojmu koníčku.

Odporúčate aj používanie nikotínových náplastí či žuvačiek? Fajčiarom v rámci prvého stretnutia v Poradni odvykania od fajčenia odporúčame na zvládnutie abstinenčných príznakov a potlačenie chuti na cigaretu používať aj prípravky, ktoré do organizmu uvoľňujú nikotín postupne. V lekárňach sa dajú zakúpiť rôzne druhy takýchto prípravkov vo forme sprejov, inhalátorov, žuvačiek alebo náplastí. Pre používanie nikotínových náhrad v detskom a adolescentnom veku platia určité obmedzenia. Žuvačky s obsahom nikotínu sa nesmú používať u detí mladších ako dvanásť

Alpha medical   49


PONÚKAME VÁM

Voľné kapacity na vyšetrenia lekárskym genetikom v sieti našich genetických ambulancií

Banská Bystrica

Spišská Nová Ves

Prešov

Humenné

Bratislava

Dostupné naprieč celým Slovenskom

Kratšie

čakacie doby

Úzka spolupráca

s laboratóriom

Tím

renomovaných odborníkov

Zmluvy

so všetkými zdravotnými poisťovňami


KO M E N TÁ R

Liečba alebo mučenie? Elena Akácsová publicistka

Objavenie antibiotík odsunulo do minulosti nejednu drastickú liečebnú metódu. Vrátia ich rezistentné baktérie znovu do hry? V našej rodine sa traduje, že moja babička bola liečená vo Vyšných Hágoch na tuberkulózu, pokiaľ do liečebne neprišiel nový, mladý a progresívny lekár a nezistil, že jej pľúcne problémy spôsobila pravdepodobne „len“ práca so škodlivými farbami na hodváb. Tie totiž používala krátko pred ochorením pri práci v umeleckom ateliéri v Lúčkach. V detstve som o Vyšných Hágoch od babičky počula veľakrát. Vrátane hororovej spomienky, ako musela podstúpiť liečebný pneumotorax, ako do nej niekde z boku vrazili veľkú ihlu, ako z toho mala zakrvácané oblečenie a dobre že pri tom neumrela. No a potom sa ukázalo, že to bol možno úplne zbytočný zákrok. V mojich detských očiach bol ten mladý lekár hrdina a ten druhý, čo vykonával zákrok, takmer zlosyn, ktorý zneužíval bezbranné pacientky na svoje zlovoľné pokusy. Viac si nepamätám, netuším, čo z toho bola pravda a čo babkina fabulácia. Neviem ani, či ten zlosyn nebol náhodou sám profesor Karol Šiška, ktorý vo Vyšných Hágoch zaviedol najmodernejšie metódy v liečbe tuberkulózy a v roku 1948 tam vykonal aj prvú resekciu pľúc na Slovensku (a v roku 1968 v Bratislave viedol aj prvú transplantáciu srdca v Československu). Táto liečba kulminovala v roku 1958, keď ich bolo uskutoč-

nených 268. Moja babička bola v Hágoch niekedy v prvej polovici päťdesiatych rokov. To už sa objavili antibiotiká a od tejto invazívnej liečebnej metódy sa pomaly vo svete upúšťalo. Nedávno som si na babičku spomenula, keď v televízii išiel nemecký film Liečiteľka II. z Viedne z konca 19. storočia. Tam bol liečebný pneumotorax použitý ako veľmi experimentálna liečebná metóda a lekár ňou priam zázračne zachránil život suchotinárke doslova nad hrobom. Zrazilo sa mi to s babičkinou historkou a pocítila som potrebu dozvedieť sa viac. Najprv som našla povrchné bulvárne články o mučivých terapiách minulosti, keď dostať sa do rúk lekára znamenalo pre pacienta takmer istú smrť. Aj liečebný pneumotorax (ďalej len PNX) ohovorili ako metódu, ktorá viac škodila ako liečila, často zabíjala, a chvalabohu, že už je minulosťou.

Chirurgia ako taká sa medzitým, našťastie, výrazne zdokonalila. Lenže potom som išla do medicínskych a zahraničných zdrojov a našla štúdiu dvoch mladých nemeckých historikov medicíny a lekárskej etiky Hanssona a Polianskeho „Therapeutic Pneumothorax and the Nobel Prize“ o talianskom ftizeológovi Carlovi Forlaninim. S myšlienkou PNX síce prišiel v roku 1820 James Carson, zaoberali sa ňou súbežne viacerí lekári, v každom prípade, v roku 1882 ju oprášil práve Forlanini a s pomocou prístroja, ktorý pre neho vymyslel a vyrobil jeho brat, ho o šesť rokov zaviedol do praxe.

Hoci sa v čase pred objavením antibiotík z PNX stal medzinárodný liečebný zlatý štandard, Nobelova komisia sa niekoľkokrát rozhodla Carlovi Forlaninimu cenu neudeliť. Pritom bol nominovaný až 20-krát a v rokoch 1913 a 1914 bol jedným z najhorúcejších kandidátov. Ani po smrti na neho Nobelisti nezabudli a keď v roku 1931 posudzovali prácu iných dvoch lekárov (Ferdinanda Sauerbrucha a Ludolpha Brauera), zmienili, že v inovatívnosti v oblasti operácie hrudníka sa mu nemôžu rovnať. No ale prečo potom tú Nobelovku Forlanini nedostal, keď bol taký silný kandidát? Podľa štúdie jednak preto, že bolo tých silných kandidátov naraz viac, a tiež preto, že hodnotitelia sa príliš obávali negatívnych stránok a vedľajších efektov PNX. Popri označení, že ide „o veľký prínos pre ľudstvo“, ho zároveň považovali za „najnebezpečnejšiu zbraň, akú kedy lekár dostal do rúk“. Napriek tomu sa operácia stávala čoraz používanejšou, počet pacientov kontinuálne rástol od roku 1915 až do štyridsiatych rokov minulého storočia, pokiaľ nebol objavený streptomycín. Lenže to nie je koniec dvestoročného príbehu umelého pneumotoraxu. Dnes, v čase kmeňov rezistentných na liečbu antituberkulotikami, znovu naberá na dôležitosti. Chirurgia ako taká sa medzitým, našťastie, výrazne zdokonalila a nové výsledky experimentálnych štúdií PNX sú veľmi sľubné. Forlanini už za to Nobelovu cenu nedostane, ale to neznamená, že v budúcnosti nám jeho práca nemôže zachrániť život. Možno ho zachránila i mojej babičke.

Alpha medical   51T É M A ČÍ S LA

Poruchy dýchania

58

72

86

Deformity hrudníka a chrbtice

Otrava oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým

Urémia


T É M A ČÍ S LA

Voľné dýchanie Prejav zdravia aj slobody

MUDr. Marta Dobáková medicínska riaditeľka Alpha medical

To, že dýchanie je jednou zo základných životných funkcií, si uvedomíme vo chvíli, keď takým prestane byť. Je veľa faktorov, ktoré prispievajú k problémom s dýchaním: od ochorení rôznych systémov, cez obezitu a fajčenie, až po smog v ovzduší. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že ochorenia dýchacích ciest sa postupne prepracujú na popredné priečky v rebríčku najčastejších ochorení celosvetovo. Rovnako obezita už dnes valcuje ľudskú populáciu bez ohľadu na vek. A problematika zdravého ovzdušia si žiada zapojenie všetkých krajín, Slovensko nevynímajúc. 54

inVitro


Poruchy dýchania

ALPHA MEDICAL VŽDY NABLÍZKU

Prachové častice mikro rozmerov prenikajú až hlboko do pľúcnych alveol a sú príčinou mnohých ochorení.

do 24 hod.

• Výsledky rutinných vyšetrení poskytujeme do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória.

24/7

Kúrim, kúriš – a čo budeme dýchať?

Nedávno sme v kruhu našich najbližších strávili najkrajšie sviatočné dni v roku, Vianoce. V tomto období ľudia viac času trávia doma, dovolenkujú. Áut na cestách či parkovis­ kách je neúrekom, do ulíc za nákupmi vyrážajú aj sviatoč­ ní šoféri. Hluk a výfukové plyny z nich už akosi ani nevní­ mame, berieme to ako daň za moderný spôsob života, hoci príklady z Európy v podobe zavádzania tzv. nízkoemisných zón, patria k pozitívnym riešeniam tohto problému. Je tu však aj ďalší aspekt. Posledná zima nie je zrovna treskúcou, no predsa len treba kúriť. Avšak... Pri potulkách Slovenskom človek nemôže prehliadnuť jednu vec: niektoré obce či mestá, a nezávisí to od ich veľkosti, je doslova cítiť. Štipľa­ vý zápach tlačiaci sa všetkými pórmi do auta po prechode cez niektoré z nich, už nemožno ignorovať. Niekde je situ­ ácia až taká zlá, že okrem zápachu vháňa ťažko dýchateľný vzduch aj slzy do očí, spúšťa vodnatý výtok z nosa. Možno predpokladať, že za katastrofálnou situáciou je snaha obča­ nov či podnikov ušetriť za kúrenie – a tak sa kúri kadečím. Obyvatelia obcí a miest, ktoré sú lokalizované v dolinách, kde je o niečo viac obmedzená cirkulácia a výmena vzdu­ chu, týmto počínaním na seba doslova pletú bič. Zamorené ovzdušie zostáva trvalou súčasťou ich príbytkov a ani pre­ chádzka do lesa v najbližšom okolí potom nemá ozdravný efekt. Zdá sa teda, že problematika nezdravého ovzdušia už nie je iba problémom veľkých miest, ale aj slovenského vi­ dieka. Podľa informácií na enviroportal.sk sa dočítame, že v roku 2014 sa podľa emisných inventúr na Slovensku vy­ kurovanie domácností podieľalo na znečisťovaní prachový­ mi časticami až 81 % z celkových emisií a na znečisťovaní polyaromatickými uhľovodíkmi cca 84 %. Treba si uvedomiť, že prachové častice mikro rozmerov prenikajú až hlboko do pľúcnych alveol a sú príčinou mnohých ochorení. S cie­ ľom zvýšenia environmentálneho povedomia obyvateľstva sa preto každoročne organizujú tzv. Informačné dni, na kto­ rých sa možno dozvedieť aj ako ušetriť na nákladoch za vy­ kurovanie, prípadne akým spôsobom získať dotáciu na ob­ noviteľný zdroj energie ako čistejšej formy vykurovania.

• Nonstop dostupnosť vyšetrení v rámci nepretržitej prevádzky našich nemocničných laboratórií.

• Call centrum 0850 150 000, ktoré je počas pracovných dní k dispozícii od 7:30 do 16:30 hod., na požiadanie vyrieši všetky akútne zvozy materiálu.

• Takmer celé územie SR je pokryté pravidelnými zvozmi a sieťou laboratórií.

• Špecializované vyšetrenia sústredené v centrálnych laboratóriách umožňujú skracovať dodanie vý­ sledkov aj veľmi zriedkavo poža­ dovaných vyšetrení na minimum.

• Prostredníctvom call centra máte prístup aj ku konzultačným službám, buď priamo v laboratóriách, alebo na našom medicínskom úseku.

Alpha medical

55


T É M A ČÍ S LA

4000

Tabakový dym obsahuje približne 4000 chemických látok.

Ovzdušie a klimatické zmeny

Kvalita ovzdušia súvisí aj s klimatickými zme­ nami. Niet pochýb o tom, že v posledných ro­ koch dochádza k zmene klímy: k zvyšovaniu teplôt, mení sa množstvo aj frekvencia zrážok, topia sa ľadovce a postupne sa dvíha hladina celosvetových morí. Tieto zmeny, hoci prebie­ hajú pomaly, nás všetkých ovplyvňujú v zák­ ladných aspektoch života: v schopnosti do­ pestovať úrodu, ktorú konzumujeme, ochrániť príbytky, v ktorých žijeme, zachovať dosta­ tok zdravotne nezávadnej vody, ktorú pije­ me. Rozvoj priemyslu a moderný spôsob živo­ ta významne prispeli k produkcii skleníkových plynov, ktoré sa následne koncentrujú v at­ mosfére a vytvárajú skleníkový efekt. Pre novú šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyen je otázka klimatických zmien kľúčová. Dobrou správou je, že povedomie ľudí o klimatických zmenách sa postupne zvyšuje. Približne 10 000 ľudí sa 17. januára 2020 zúčastnilo na protest­ nom pochode za ochranu klímy vo švajčiar­ skom meste Lausanne. Medzi účastníkmi bola aj švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová.

Fajčenie

Fenomén fajčenia dnes patrí k najrozšírenej­ šej pandémii. Predpokladá sa, že do roku 2025 bude fajčiť asi 1,6 miliardy ľudí a na ochore­ nia v dôsledku fajčenia bude zomierať celosve­ tovo asi 10 miliónov ľudí ročne. Celosvetovo, fajčí 47 % mužov a 12 % žien, na Slovensku asi 34 % populácie – z toho približne 43 % mu­ žov a 26 % žien. Problém predstavuje fajčenie u mladých ľudí, pretože mnohí vo veku 12 – 13 rokov už fajčia pravidelne. Pasívne fajčenie, t. j. vdychovanie tabakového dymu vo vnútor­ nom a vonkajšom prostredí nefajčiarmi (často uvádzané aj pod skratkou ETS), znamená záťaž najmä v dôsledku vdychovania škodlivín bez filtra. Tabakový dym obsahuje približne 4000 chemických látok a asi 43 potvrdených karci­ nogénov (1).

56

inVitro

WHO uvádza, že fajčenie je zodpovedné za vznik najmä nasledovných skupín ochorení: • 30 % nádorových chorôb s najvýraznej­ ším podielom rakoviny pľúc (90 % u mužov a 70 % u žien), ale i nádorových chorôb úst, hrtana, pažeráka, žalúdka, pankreasu, hrubé­ ho čreva, konečníka, pečene, močového mechúra, a dokonca aj prsníka, maternice a penisu, • 20 % kardio-vaskulárnych chorôb – ICHS, ateroskleróza a ischémia ciev dolných kon­ čatín, • 75 % chronickej bronchitídy, ktorá môže vy­ ústiť do chronickej obštrukčnej choroby pľúc a emfyzému (1). Fajčenie je návykové, keďže až 70 – 75 % fajčia­ rov chce časom s fajčením prestať, no nedo­ kážu svoju závislosť potlačiť. Preto sa na pod­ poru ich odhodlania organizujú aj kurzy, kde sa pomocou dotazníka, analýzy vydychované­ ho vzduchu prístrojom Smokerlyzer (stanovu­ je koncentráciu oxidu uhoľnatého a karboxy­ hemoglobínu), merania vitálnej kapacity pľúc a úsilného výdychu pomocou prístroja Spiro­ meter, určí vhodný postup terapie odvykania od fajčenia (2, 3).


Poruchy dýchania

V boji proti fajčeniu napomáhajú aj legisla­ tívne úpravy – napr. väčšina krajín EÚ prija­ la v poslednom období právne normy, kto­ ré prísnejšie regulujú fajčenie v reštauráciách a v baroch. WHO vyhlásila 31. máj za Svetový deň bez tabaku.

Záver

Asi netreba pripomínať, že trvalou istotou pri ochoreniach ktoréhokoľvek orgánu, sú mikro­ organizmy. V čase písania týchto riadkov bol opätovne aktuálny vírus vtáčej chrípky, potvr­ dený v 2 lokalitách aj na Slovensku, ako aj in­ fekcia novým koronavírusom šíriaca sa z Číny, alebo staršie prípady infekcie MERS (Middle East Respiratory Syndrome) v oblasti Stred­ ného východu. Vo všetkých týchto prípadoch bol primárne zasiahnutý dýchací systém, so stupňom závažnosti postihnutia v závislos­ ti od stavu imunitného systému a pridružených ochorení infikovaných osôb. Slobodne dýchať znamená neuvedomovať si, že dýchame. A to vo všetkých významoch, aj tých, ktoré v posledných mesiacoch hýbu slovenskou spoločnosťou.

V posledných rokoch dochádza k zmene klímy: k zvyšovaniu teplôt, mení sa množstvo aj frekvencia zrážok, topia sa ľadovce a postupne sa dvíha hladina celosvetových morí.

Literatúra 1. www.uvzsr.sk

Zamorené ovzdušie zostáva trvalou súčasťou príbytkov a ani prechádzka do lesa v najbližšom okolí potom nemá ozdravný efekt.

2. www.vzbb.sk 3. www.stopfajceniu.sk

Alpha medical

57


T É M A ČÍ S LA

Deformity hrudníka a chrbtice MUDr. Mária Zeliesková sekundárny lekár interný doktorand Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

Deformity hrudníka a chrbtice predstavujú skupinu ochorení rôznej etiológie, pričom ich diagnostika a liečba často vyžadujú interdisciplinárnu spoluprácu širokého spektra špecialistov. Hoci podstatná časť pacientov s ľahšími stupňami deformít je asymptomatická, závažnejšie deformity môžu ovplyvňovať funkciu pohybového aparátu a spôsobovať útlak vnútrohrudných orgánov s následným zhoršením funkcie kardiorespiračného systému. Spomedzi respiračných komplikácií bývajú najčastejšie zaznamenané známky reštrikčnej ventilačnej poruchy, ktorá bez včasnej terapeutickej intervencie môže v niektorých prípadoch viesť k chronickému zlyhávaniu dýchania. 58

inVitro


Poruchy dýchania

90 %

Vpáčený hrudník predstavuje až 90 % všetkých vrodených deformít hrudnej steny.

deformitu chrbtice postihujúcu asi 3 % populá­ cie, pričom asi u 0,3 % môže byť toto ochore­ nie invalidizujúce. Najčastejším typom skolió­ zy je tzv. idiopatická skolióza, ktorá v detskom veku predstavuje viac ako 80 % všetkých sko­ liotických deformít chrbtice. Skolióza je spra­ vidla spojená aj s rotáciou tiel stavcov a s po­ rušením fyziologických zakrivení chrbtice v sagitálnej rovine, najčastejšie s hrudnou hy­ pokyfózou či hyperkyfózou (4, 5, 6).

Etiológia a klasifikácia

Úvod

Problematika deformít hrudníka a chrbtice patrí medzi pomerne často diskutované témy v súčasnej medicíne. Frekvencia ich výskytu v populácii má stúpajúcu tendenciu, pričom zároveň sa postupne rozširujú aj diagnostické a terapeutické možnosti. Najčastejšou defor­ mitou steny hrudníka je pectus excavatum (PE, vpáčený hrudník) charakterizovaný vpáčením hrudnej kosti a priľahlých rebier (exkavátna de­ formita), ktorý predstavuje až 90 % všetkých vrodených deformít hrudnej steny. Vyskytuje sa s frekvenciou približne 1:100 – 1:1000, pri­ čom u mužov sa objavuje asi 5-krát častejšie ako u žien. Ďalšou pomerne častou deformi­ tou prednej hrudnej steny je pectus carinatum (PC, vtáčí hrudník, vystúpený hrudník), kedy sa v priebehu rastu formuje úzky hrudník s vytla­ čením hrudnej kosti dopredu – karinátna defor­ mita. Incidencia PC je niekoľkonásobne nižšia ako incidencia PE. Zostávajúcich 3 – 5 % tvoria kombinované deformity typu pectus excava­ tum-carinatum. Ostatné syndromologické for­ my a sekundárne postihnutia steny hrudného koša sa v populácii vyskytujú len sporadicky (1, 2, 3). Termín skolióza pochádza z gréckeho slova skoliosis (krivý, pokrivený). Pod týmto pojmom v širšom slova zmysle rozumieme akúkoľvek trojrozmernú deformitu chrbtice, akejkoľvek etiológie, v ktorejkoľvek lokalizácii na chrbtici. Na rozdiel od fyziologických zakrivení chrbtice v sagitálnej rovine (cervikálnej a lumbálnej lor­ dózy a torakálnej kyfózy), vo frontálnej rovine na chrbtici zdravých ľudí nebýva prítomné za­ krivenie väčšie ako 10 stupňov. Podľa Scoliosis Research Society je skolióza definovaná ako patologické zakrivenie chrbtice nad 10 stupňov vo frontálnej rovine. Ide o najstaršiu opísanú

Deformity hrudníka predstavujú pomerne roz­ siahlu skupinu anomálií, ktoré zjednoduše­ ne možno klasifikovať na 5 základných typov (Tabuľka č. 1) (7). Príčiny vrodených deformít prednej hrudnej steny doposiaľ nie sú dosta­ točne objasnené. Asi u 40 % bol zdokumento­ vaný ich výskyt u viacerých členov rodiny, čo naznačuje významnú účasť genetických fak­ torov pri ich vzniku a rozvoji, avšak príčinné gény sa zatiaľ nepodarilo identifikovať. V prípa­ de PE sa predpokladá vplyv nadmerného rastu rebier v oblasti kosto-chondrálneho spojenia, ktoré môže viesť k rôznym typom deformácie prednej hrudnej steny. Vznik PC sa niekedy dáva do súvislosti s hypovitaminózou D, avšak táto súvislosť nebola jednoznačne potvrde­ ná. Deformity hrudníka sa sporadicky vyskytujú aj ako súčasť rôznych genetických syndrómov vrátane geneticky podmienených difúznych ochorení spojiva (Marfanov syndróm, Ehlers­ -Danlosov syndróm). Takisto ich možno zried­ kavo nájsť u pacientov po kardiochirurgickom výkone spojenom so sternotómiou, avšak v ta­ komto prípade ide o sekundárne vzniknuté de­ formity (1, 2, 3). Podobne ako v prípade deformít hrudnej steny, jednoznačnú príčinu vzniku a rozvoja deformít chrbtice vo väčšine prípadov nemožno identi­ fikovať. Približne v 20 % prípadov skolióza vzni­ ká v dôsledku presne definovaného ochorenia. Etiológia zostávajúcich asi 80 % prípadov však nie je známa a túto skupinu označujeme ako idiopatické skoliózy (IS). Predpokladá sa, že ur­ čitú úlohu v etiopatogenéze IS zohrávajú teles­ ná výška, pohlavie a genetická predispozícia. S ohľadom na skutočnosť, že väčšinu prípadov progresívnej IS nachádzame u rýchlorastúcich dievčat, do úvahy treba brať aj vplyv hormonál­ nych faktorov (4). Pozoruhodné závery tiež pri­ nášajú práce poukazujúce na príčinnú súvislosť medzi rozvojom IS a sérovými koncentráciami melatonínu a doštičkového kalmodulínu (8).

Alpha medical

59


T É M A ČÍ S LA

Termín skolióza pochádza z gréckeho slova skoliosis (krivý, pokrivený). Pod týmto pojmom v širšom slova zmysle rozumieme akúkoľvek trojrozmernú deformitu chrbtice, akejkoľvek etiológie, v ktorejkoľvek lokalizácii na chrbtici.

Tabuľka č. 1 – Klasifikácia malformácií hrudnej steny (7).

60

Typ 1

Abnormality chrupiek

• Pectus excavatum • Pectus carinatum

Typ 2

Deformity rebier

• Jednoduché (postihujúce 1 až 2 rebrá) • Komplexné (postihujúce 3 a viac rebier) • Syndromologické (Jeuneov syndróm, Jarcho-Levinov syndróm a i.)

Typ 3

Chondrokostálne deformity

• Polandov syndróm

Typ 4

Deformity sterna

• Rázštep sterna (s ektopiou srdca/bez nej) • Currarino-Silvermanov syndróm

Typ 5

Malformácie kľúčnej kosti a lopatky

• Malformácie kľúčnej kosti • Malformácie lopatky • Kombinované anomálie

inVitro

V klinickej praxi existuje pre deformity chrbti­ ce viacero klasifikačných schém určených pre úzko špecializovaných odborníkov, ako naprí­ klad klasifikácia podľa lokalizácie, smeru či rozsahu skoliotických kriviek. Iným prístupom je klasifikácia podľa veku nástupu skoliózy, pri­ čom rozlišujeme deformity infantilné (zachy­ tené do 3. roku života), juvenilné (zachytené medzi 4. – 10. rokom života) a adolescentné (zachytené po 10. roku života) (6, 9). Z hľadis­ ka etiológie možno skoliózy zjednodušene roz­ deliť na štrukturálne a neštrukturálne, pričom štrukturálne sa ďalej rozdeľujú na idiopatické, kongenitálne a neuromuskulárne. Medzi ne­ štrukturálne deformity patria napríklad postu­ rálne skoliózy (spôsobené nesprávnym drža­ ním tela), kompenzačné skoliózy (spôsobené skrátením jednej dolnej končatiny) či hysteric­ ké skoliózy (pri psychických ochoreniach) (5). Prehľad jednotlivých typov štrukturálnych sko­ lióz spolu s ich stručnou charakteristikou po­ skytuje Tabuľka č. 2.


Poruchy dýchania Klinický obraz

Menej závažné deformity hrudníka a chrbti­ ce vo väčšine prípadov nebývajú spojené so žiadnymi klinickými symptómami. U mnohých pacientov (predovšetkým v období puberty a adolescencie) sa objavujú skôr psychosoci­ álne problémy vyplývajúce z príslušnej defor­ mity, ako napríklad utiahnutosť, znížene seba­ hodnotenie či vzťahové problémy. Závažnejšie deformity prednej hrudnej steny i chrbtice však môžu spôsobovať útlak vnútrohrudných orgánov a tým negatívne ovplyvňovať funkciu kardiorespiračného systému (1, 3). Exkavátne i karinátne deformity prednej hrud­ nej steny často možno pozorovať už u malých detí, no zvýrazňujú sa hlavne v predškolskom veku a v období puberty, keď deti intenzívne rastú. Výrazný PE býva príčinou nefyziologic­ kého posunu srdca smerom do ľavého hemito­ raxu s jeho súčasnou kompresiou, v dôsledku ktorej dochádza k redukcii systolického ob­ jemu a minútového srdcového výdaja. Kom­ presia sterna zapríčiňuje tiež zníženie objemu hrudníka, pričom dochádza k poklesu dycho­ vého objemu a vitálnej kapacity pľúc. Od uve­ dených stavov sa odvíjajú subjektívne ťažkosti v podobe chronickej únavy, zníženej výkon­ nosti, ponámahovej dýchavice, zaostávania za rovesníkmi pri športových aktivitách, prítom­ nosti palpitácií či bolesti na hrudníku. Na roz­

voji spomenutých príznakov môže mať podiel aj zvýšená dychová práca pri zníženom prísu­ ne kyslíka do dýchacích svalov ako dôsledku zníženého venózneho návratu do pravého srd­ ca. Prehľad najčastejších symptómov objavu­ júcich sa u pacientov s PE poskytuje Tabuľka č. 3. Závažnosť týchto príznakov však nemusí vo všetkých prípadoch korelovať so stupňom deformity (1, 3). Keďže pľúcny parenchým a dýchacie cesty u ľudí s deformitami hrudníka nie sú primár­ ne zmenené patologickým procesom (ak netr­ pia inou pridruženou chorobou), zaznamenané poklesy v parametroch funkčného vyšetrenia pľúc pravdepodobne vznikajú v dôsledku sa­ motnej malformácie hrudnej steny. Závažnejšie formy exkavátnych, menej často aj karinátnych deformít bývajú asociované s reštrikčnou ven­ tilačnou poruchou (RVP), pre ktorú je typický pokles celkovej kapacity pľúc (TLC) (1). Viace­ rí autori tiež zaznamenali prítomnosť PE u detí s adenoidnými vegetáciami (prípadne chronic­ ky zväčšenými podnebnými mandľami), pričom po odstránení prekážky v horných dýchacích cestách vymizla aj príslušná deformita hrudní­ ka. Z tohto pozorovania vyplýva predpoklad, že obštrukcia horných dýchacích ciest vedie k vý­ raznému zvýšeniu respiračného úsilia s násled­ ným rozvojom PE (10).

Tabuľka č. 2 – Prehľad štrukturálnych deformít chrbtice a ich stručná charakteristika (5). Typ deformity chrbtice

Charakteristika

Kongenitálna skolióza

laterálna deviácia chrbtice v dôsledku abnormálneho vývoja stavcov; častý výskyt v kombinácii s vro­ denou kyfózou či lordózou; obvykle progredujúci charakter

Kongenitálna kyfóza

deformita úseku chrbtice v sagitálnej rovine v dôsledku defektu vývoja stavcov; možná malrotácia stavcov; častá spojitosť s poruchou vývoja miechy, srdca, obličiek, tráviaceho systému

Kyfóza u adolescentov a mladých dospelých

Scheuermannova choroba – ochorenie nejasnej etiológie prejavujúce sa zväčšenou hrudnou kyfózou; vzniká na podklade deformácie tiel stavcov; možný súvis s poruchou enchondrálnej osifikácie

Infantilná idiopatická skolióza

laterálna deviácia chrbtice (najčastejšie torakálnej) diagnostikovaná vo veku 0 – 3 rokov; častejšie u chlapcov; nebýva spojená s anomáliami miechy; predstavuje asi 1 % všetkých skolióz

Juvenilná idiopatická skolióza

laterálna deviácia chrbtice diagnostikovaná vo veku 4 – 10 rokov, v prvej polovici vekového intervalu častejšie u chlapcov, v druhej polovici častejšie u dievčat; predstavuje 10 – 15 % všetkých skolióz

Adolescentná idiopatická skolióz

laterálna deviácia chrbtice diagnostikovaná vo veku 10 – 18 rokov

Spondylóza a spondylolistéza

spondylóza je degeneratívne ochorenie medzistavcových platničiek, ktoré vedú k tvorbe osteofytov; spondylolistéza zahrnuje skupinu ochorení prejavujúcich sa ventrálnym posunom tela stavca vzhľa­ dom k susednému kaudálne ležiacemu stavcu

Neuromuskulárna skolióza

nepravidelné zakrivenie chrbtice v dôsledku abnormálnych nervovo-svalových dráh (detská mozgová obrna, myelodysplázia, spinálna muskulárna atrofia, ataxia, svalová dystrofia, traumatická paralýza); progredujúci charakter deformity

Deformity pri genetických syndrómoch

deformity chrbtice ako súčasť klinického obrazu pri genetických syndrómoch (Marfanov syndróm, Ehlers-Danlosov syndróm, neurofibromatóza, Noonanovej syndróm, VATER syndróm, Angelman syndróm)

Alpha medical

61


T É M A ČÍ S LA

Ako už bolo spomenuté vyššie, ťažšie sko­ liotické deformity chrbtice (obzvlášť extrém­ ne ostré hyperkyfózy) môžu okrem neurolo­ gických komplikácií spôsobovať útlak orgánov respiračného systému, a tým narúšať ich funk­ ciu. U pacientov trpiacich ľahkou až stred­ ne ťažkou skoliózou (Cobbov uhol menej ako 70 stupňov), ktorí zároveň nemajú pridružené iné chronické ochorenie dýchacieho systému, býva funkcia respiračných orgánov zvyčajne narušená len minimálne. V závažnejších prípa­ doch je skolióza obvykle asociovaná s rozvo­ jom RVP rôzneho stupňa. Skolióza môže byť príčinou obmedzenia pohybu rebier, mecha­ nicky nevýhodnej pozície inspiračných sva­ lov, ako aj zmeny polohy jednotlivých orgá­ nov hrudnej dutiny. Zároveň môže zapríčiňovať zníženie poddajnosti steny hrudníka a zníže­ nie poddajnosti pľúc (v dôsledku hypoinflá­ cie a progresívnej atelektázy), čo vedie k vý­ znamnému zvýšeniu dychovej práce. Dlhodobá hypoinflácia a atelektáza sú pravdepodobne príčinou ireverzibilnej atrofie pľúc a ďalšieho zníženia pľúcneho objemu, čo postupne ve­ die k chronickému zlyhaniu dýchania a k roz­ voju pľúcnej hypertenzie. U časti pacientov nachádzame aj známky obštrukčnej ventilač­ nej poruchy (OVP), ktorá vzniká na podklade zmeny polohy priedušiek spojenej s ich stla­ čením o stavce či rôzne mediastinálne štruktú­ ry. Kompresia dýchacích ciest zapríčiňuje ich mechanickú obštrukciu, zníženie exspiračného prietoku vzduchu a zvýšenie odporu v dýcha­ cích cestách (11).

Tabuľka č. 3 – Najčastejšie symptómy objavujúce sa u pacientov s pectus excavatum (1, 3).

Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a antropometrické vyšetrenie Základom diagnostiky deformít hrudníka a chrbtice je detailný rozbor anamnézy a pod­ robné fyzikálne vyšetrenie. Na začiatku vyšet­ renia treba získať údaje o čase nástupu ocho­ renia, jeho symptómoch, priebehu a prípadnej predchádzajúcej liečbe. V detskom a adoles­ centnom veku je tiež nevyhnutné informovať sa o stave rastu a rozvoja primárnych i sekundár­ nych pohlavných znakov. Spomedzi subjektív­ nych príznakov treba pátrať po prítomnosti bo­ lesti, ponámahovej dýchavice, neurologických symptómov či psychických problémov súvisia­ cich s vnímaním vlastného tela (1, 4). Po získaní anamnestických údajov nasledu­ je komplexné fyzikálne vyšetrenie pacien­ ta a posudzovanie nálezu v rôznych rovinách (v stoji zozadu, spredu, zboku, v predklone, v ľahu) (4). V prípade deformít prednej hrudnej steny sa treba zamerať na zhodnotenie rozsa­ hu, hĺbky a symetrie príslušnej deformity. Záro­ veň treba posúdiť aj posturálne charakteristiky (postavenie chrbtice a pliec, prípadná promi­ nencia brucha). U pacientov s PE býva najvý­ raznejším klinickým prejavom pokles úrovne sterna, ktorý je sledovaný deformitami chru­ pavčitých častí rebier. Asi v 1/3 prípadov je deformita sterna asymetrická, pričom približne u polovice týchto prípadov je sternum zároveň

Tabuľka č. 4 – Indikačné kritériá na chirurgickú liečbu pectus excavatum (1, 3).

Dyspnoe aj pri miernej námahe

Prítomnosť symptómov

Progresívne znižovanie výkonnosti

Progresia deformity

Neschopnosť „udržať krok“ s rovesníkmi

Paradoxný pohyb hrudnej steny pri hlbokom inspíriu

Bolesť na hrudníku pri námahe

CT pectus index (Hallerov index) ≥ 3,25

Chronická únava

Kompresia srdca alebo zmena polohy srdca

Palpitácie

Kompresia pľúc

Tachykardia

Nález signifikantnej reštrikčnej ventilačnej poruchy pri funkčnom vyšetrení pľúc

Námahou indukované pískanie na prieduškách „wheezing“ Časté infekcie horných dýchacích ciest Kolapsové stavy Bolesť na hrudníku v pokoji Intolerancia námahy

62

Diagnostika

inVitro

Prolaps mitrálnej chlopne Akýkoľvek iný kardiologický nález vznikajúci sekundárne pri kompresii srdca Psychické problémy súvisiace s prítomnosťou deformity Predchádzajúca neúspešná chirurgická korekcia


Poruchy dýchania

rotované (zvyčajne doprava). Typický klinický obraz obvykle dotvára nesprávne držanie tela s anteverziou pliec a viac ako 20 % pacien­ tov má aj pridruženú skoliózu chrbtice. Ako už bolo spomenuté vyššie, v malej časti prípadov býva prítomná kombinácia pectus excavatum­ -carinatum (1, 3). Pri vyšetrovaní deformít chrbtice je skríningo­ vým vyšetrením Adamsov test predklonu, pri ktorom je pacient v 90-stupňovom predklone v drieku, päty má pri sebe a dlane s prstami má priložené k sebe a spustené dolu (4). Naj­ častejšími prejavmi skoliotických deformít sú asymetria výšky ramien a asymetria drieku, jej najviditeľnejším prejavom je gibbus (hrb) spô­ sobený deformáciou rebier na prominujúcej strane hrudníka. Od skutočnej štrukturálnej skoliózy treba odlíšiť tzv. posturálnu skoliózu, ktorá je sekundárnym dôsledkom asymetrickej dĺžky dolných končatín, ale aj iné neštrukturál­ ne deformity. Ak sa pri klinickom vyšetrení zistí skoliotická konfigurácia chrbtice, u daného pa­ cienta nevyhnutne nasleduje odborné vyšetrenie ortopédom (1). So zreteľom na širšiu dife­ renciálnu diagnostiku je tiež dôležité, všímať si celkový habitus pacienta, prípadné zmeny sfar­ benia kože, prítomnosť podkožných tumorov či iných pridružených symptómov (5). Veľmi dôležitú úlohu v diagnostike deformít hrudníka má antropometrické vyšetrenie, kto­ ré je zacielené na zhodnotenie antropomet­ rických parametrov pacientovho hrudníka (za­ do-predný, transverzálny, biakromiálny rozmer a obvod hrudníka, telesná výška a hmotnosť) a umožňuje tak kvantifikovať stupeň deformity. Dôležitým parametrom je torakálny index (TI), ktorý je meraný zo zado-predného rozmeru a transverzálneho rozmeru meraného na úrovni bradaviek. Antropometrické vyšetrenie do ur­ čitej miery dokáže nahradiť informácie získané pri CT vyšetrení. Pri dlhodobom sledovaní pa­ cientov umožňuje zhodnotiť vývin konfigurácie hrudníka v čase, čo je dôležité aj z hľadiska plánovania operačného výkonu (5). Funkčné vyšetrenie pľúc a kardiologické vyšetrenie V prípade pacientov s deformitami hrudníka a chrbtice je nevyhnutné overiť, či príslušná deformita ovplyvňuje funkciu kardiorespiračné­ ho systému. Treba zrealizovať funkčné vyšetrenie pľúc (základná spirometria, bodypletyzmografické vyšetrenie), ktoré

Súčasťou kardiologického vyšetrenia je zhotovenie elektrokardiografického záznamu, ktorý môže odhaliť poruchu srdcového rytmu.

najmä pri závažnejších deformitách môže odha­ liť rôzny stupeň reštrikčnej ventilačnej poruchy s charakteristickým poklesom TLC. V niektorých prípadoch býva zaznamenaná aj obštrukčná ventilačná porucha mierneho stupňa. Kardiologické vyšetrenie je indikované u pa­ cientov so závažnými deformitami chrbtice ako aj u všetkých pacientov s PE (aj v prípa­ de neprítomnosti kompresie srdca), a to z dô­ vodu možnej koincidencie vrodenej vývojovej chyby srdca. Súčasťou kardiologického vyšet­ renia je zhotovenie elektrokardiografického záznamu, ktorý môže odhaliť poruchu srdco­ vého rytmu (atrioventrikulárna blokáda, bloká­ da pravého Tawarovho ramienka, Wolff-Parkin­ son-White syndróm). V niektorých prípadoch môže byť tiež počuteľný systolický šelest. Uži­ točné informácie poskytuje transtorakálna či transezofageálna echokardiografia, pomocou ktorej možno verifikovať zhoršenie diastolickej funkcie pravej predsiene a pravej komory, ako aj prítomnosť prolapsu mitrálnej chlopne. Prí­ nosná môže byť aj záťažová echokardiografia Realizácia spirometrického a spiroergometric­ kého vyšetrenia je tiež súčasťou predoperač­ nej prípravy pred plánovanou operačnou ko­ rekciou deformít prednej hrudnej steny i pred operáciami chrbtice (3). Zobrazovacie vyšetrenia Spomedzi zobrazovacích vyšetrení je u pacien­ tov s deformitami hrudnej steny zlatým štandar­ dom CT vyšetrenie hrudníka, ktoré je zdrojom presných informácií o stupni a tvare exkavácie, symetrii (prípadne asymetrii) hrudníka, stupni

Alpha medical

63


T É M A ČÍ S LA

Deformity hrudníka a chrbtice predstavujú stále aktuálny klinický problém, na manažmente ktorého sa často musí podieľať široké spektrum špecialistov.

rotácie sterna, vzťahu miesta maximálnej exka­ vácie k polohe srdca, ako aj o štruktúre pľúc. Na zhodnotenie závažnosti deformity je dôle­ žitý tzv. Hallerov index, vyjadrujúci pomer vnú­ torného priečneho rozmeru hrudníka a zado­ -predného rozmeru hrudníka medzi dorzálnou plochou sterna a ventrálnou plochou stavca v mieste maximálnej exkavácie. Hodnota Hallerovho indexu sa u zdravých jedincov pohybuje od 2,0 do 2,3; pričom hodnota 3,25 korešponduje so závažným stupňom deformity. Pri diagnostike PC sa v poslednom desaťročí uplatňuje zobrazenie pomocou 3D laserového skenera, ktoré umožňuje získať virtuálny ob­ raz pacientovho hrudníka, zatiaľ čo štandardné CT vyšetrenie hrudníka je u týchto pacientov indikované len pred plánovanou chirurgickou liečbou (1, 3). Základným zobrazovacím vyšetrením pri sko­ liotickej deformite chrbtice je RTG snímka celej chrbtice v stoji so zachytením polohy hla­ vy i panvy. Snímky sa zhotovujú v predozadnej i v bočnej projekcii, ktorá umožňuje určiť jed­ notlivé krivky s ich vrcholovými a koncovými stavcami, odmerať uhol zakrivenia podľa Cob­ ba, určiť mieru patologickej rotácie stavcov a na základe stupňa osifikácie epifýz iliackých lopát zhodnotiť aj kostný vek (metóda pod­ ľa Rissera). S cieľom presnejšieho zobrazenia postihnutého úseku je často vhodné doplniť snímky v ďalších projekciách (5, 6). Podrobnejší obraz o kostno-kĺbových pome­ roch deformovaného úseku poskytuje CT vyšetrenie, ktorého výhodou je možnosť troj­ dimenzionálnej rekonštrukcie a má zásadný význam aj pri plánovaní operačného zákroku. Na znázornenie mäkkých tkanivových anato­ mických štruktúr je zásadným prínosom MR vyšetrenie, ktoré je často nevyhnutné pre posúdenie nálezu na mieche a miechových koreňoch (5).

64

inVitro

Ostatné vyšetrenia V prípade podozrenia na genetický syndróm je u pacientov s deformitami hrudníka a chrbtice dôležitou súčasťou diagnostického procesu genetické vyšetrenie (1). U niektorých pediatrických pacientov môže byť prínosné aj vyšetrenie endokrinológom, ktoré ozrejmí stupeň kostnej zre­ losti a pomôže presnejšie určiť predikciu nárastu telesnej výšky. Okrem kardiologického a spiromet­ rického vyšetrenia je u pacientov s deformitami chrbtice súčasťou predoperačnej prípravy aj neurologické vyšetrenie vrátane elektromyografie (EMG) (5).

Liečba

V liečbe deformít hrudnej steny sa uplatňujú kon­ zervatívne i chirurgické postupy. Konzervatívna liečba je odporúčaná u pacientov s nevýraznými deformitami, ktoré nemajú tendenciu zhoršovať sa rastom. Pre týchto pacientov sú vhodné všet­ ky typy aeróbnych športových aktivít, ako naprí­ klad plávanie, gymnastika, atletika či korčuľovanie. Ide o aktivity spojené s veľkou spotrebou kyslíka, zrýchleným a prehĺbeným dýchaním, pri ktorom dochádza k rozpínaniu hrudného koša, čo v ko­ nečnom dôsledku zabraňuje ďalšiemu rozvoju de­ formity. Nezastupiteľná je tiež úloha rehabilitácie posturálneho svalstva a nácvik správneho dýcha­ nia, pričom rehabilitačné cvičenia sú dôležité aj v rámci prípravy na operačný výkon. Inou mož­ nosťou konzervatívnej terapie PE je použitie tzv. „vacuum bell therapy“ spočívajúcej v každoden­ nej niekoľkohodinovej aplikácie vákuového zvonu v mieste deformity, ktoré sa vplyvom tlaku elevuje. V prípade konzervatívnej liečby PC sa ako veľmi perspektívny postup javí použitie externej kom­ presívnej dlahy (1). Operačná korekcia deformity hrudnej steny je me­ tódou voľby u pacientov spĺňajúcich indikačné kritériá, pričom najdôležitejším indikačným para­ metrom je hodnota Hallerovho indexu (Tabuľka č. 4). V súčasnosti je zlatým štandardom operačnej liečby PE u detí operačná technika označovaná ako MIRPE (miniinvazívna korekcia pectus excava­ tum). Staršou metódou je otvorená korekcia (po­ stup podľa Ravitcha), ktorej početné modifikácie dodnes nachádzajú svoje opodstatnenie v liečbe PE, obzvlášť pri výrazne asymetrických deformi­ tách. V prípade operačnej liečby PC podobne ako pri PE možno použiť otvorenú korekciu alebo me­ tódu miniinvazívnej korekcie (MIRPC) (1, 3, 12). V prípade deformít chrbtice je liečba špecific­ ká pre jednotlivé typy deformít v závislosti od ich


Poruchy dýchania

etiológie, veľkosti a topografie krivky, veku pacien­ ta, kostného veku, rýchlosti telesného rastu, pohlavia, stupňa vývoja pohlavných znakov, ako aj ďalších sprie­ vodných symptómov. Pre každú podskupinu deformít boli vypracované presné postupy, podľa ktorých sa stanovuje, kedy je postačujúca observácia stavu, kedy treba začať efektívnu konzervatívnu liečbu a v kto­ rých prípadoch je nevyhnutné indikovať chirurgické riešenie. S cieľom sledovania vývoja progresie kriv­ ky a posudzovania efektívnosti terapie sú u pacientov potrebné pravidelné kontroly v 3- až 6-mesačných in­ tervaloch (4, 5). Vzhľadom na skutočnosť, že etiológia idiopatických skolióz je vo väčšine prípadov neznáma, kauzálna lieč­ ba deformít chrbtice je možná len zriedkakedy. Pod­ statou symptomatickej terapie je snaha o inhibíciu progresie krivky, a to s využitím 3 základných terape­ utických modalít, ktorými sú liečebná telesná výchova (dychové cvičenia, symetrický motorický rozvoj, anti­ lordotické a posturálne cviky), liečba korzetom (trupo­ vou ortézou) spolu so základnou liečebnou telesnou výchovou a operačná liečba (zadný prístup, predný prístup, torakoskopia, laparoskopia). Korzet je obvykle predpísaný u pacientov so skoliotickou krivkou v roz­ medzí 25 – 50 %, indikáciou na operačnú liečbu je skoliotická krivka nad 50 stupňov pri lokalizácii v hrud­ nej oblasti alebo skoliotická krivka medzi 40 – 50 stupňami pri lokalizácii v torakolumbálnej a lumbálnej oblasti (4, 5).

Záver

Deformity hrudníka a chrbtice predstavujú stále ak­ tuálny klinický problém, na manažmente ktorého sa často musí podieľať široké spektrum špecialistov. Tým­ to ochoreniam sa venuje zvýšená pozornosť obzvlášť v posledných desaťročiach, a to najmä z dôvodu čas­ tejšieho vystavovania hrudníka na verejnosti pri špor­ tových aktivitách a v súvislosti s meniacimi sa trendmi vo svete módy. Deformity hrudníka a chrbtice vo väč­ šine prípadov pacientov priamo neohrozujú na živote, no veľmi často sú zdrojom psychosociálnych problé­ mov. Závažnejšie deformity môžu spôsobovať kompli­ kácie v zmysle narušenia funkcie pohybového aparátu, neurologických prejavov či ovplyvnenia funkcie kardio­ respiračného systému. Včasným zachytením a správ­ nym manažmentom týchto ochorení však možno od­ strániť mnohé symptómy, predchádzať vzniku trvalých následkov a významne zvýšiť kvalitu života.

Literatúra 1. Omaník, P., Schlanková N., Béder et al. Deformity prednej hrudnej steny u detí. Pediatr. prax. 2018;19(3):106-110. 2. Kelly, R. E. Pectus excavatum: historical background, clinical picture, preoperative evaluation and criteria for operation. Semin Pediatr Surg. 2008;17(3):181-93. 3. Jaroszewski, D., Notrica, D., McMahon, L., et al. Current management of pectus excavatum: a review and update of therapy and treatment recommendations. J Am Board Fam Med. 2010;23(2):230-9. 4. Kokavec, M., Novorolský, K. Skolióza a pohybová aktivita u detí. Pediatr. prax. 2007;2:70–74. 5. Liščák, B., Trepáč, M., Kokavec, M. Deformity chrbtice u detí – správna diagnostika a liečba. Pediatr. prax. 2018;19(5):193-198. 6. Repko M. Skolióza – komplexní diagnostické a terapeutické postupy. Pediatr. prax. 2010,11(4):151–155. 7. Goretsky, M. J., Kelly, R. E., Croitoru, D., Nuss D. Chest wall anomalies: pectus excavatum and pectus carinatum. Adolesc Med Clin. 2004 Oct;15(3):455-71. 8. Acaroglu, E., Bobe, R., Enouf, J. The metabolic basis of adolescent idiopathic scoliosis: 2011 report of the “metabolic” workgroup of the Fondation Yves Cotrel. Eur Spine J. 2012;21(6):1033–1042. 9. Qiu, G., Zhang, J., Wang, Y. A New Operative Classification of Idiopathic Scoliosis: A Peking Union Medical College Method. Spine (Phila Pa 1976). 2005;15;30(12):1419-26. 10. Fan L, Murphy S. Pectus excavatum from chronic upper airway obstruction. Am J Dis Child. 1981;135(6):550-2. 11. Tsiligiannis T., Grivas T. Pulmonary function in children with idiopathic scoliosis. Scoliosis. 2012;23;7(1):7. 12. Abdullah, F., Harris, J. Pectus Excavatum: More Than a Matter of Aesthetics. Pediatr Ann. 2016;1;45(11):e403-e406.

Pre pacientov s nevýraznými deformitami sú vhodné všetky typy aeróbnych športových aktivít, ako napríklad plávanie, gymnastika, atletika či korčuľovanie.

Alpha medical

65


T É M A ČÍ S LA

Poškodenie mozgového kmeňa ako príčina porúch dýchania MUDr. Peter Jankovič neurochirurg Neurochirurgická klinika SZU Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

66

inVitro


Poruchy dýchania

Dýchanie je jedinou funkciou v našom tele, ktorá je riadená plne automaticky, no zároveň ju môžeme ovplyvňovať vôľou. O nezastupiteľnej úlohe výmeny dýchacích plynov sa nedá pochybovať. Porušenie správnej činnosti dýchacej sústavy nielenže spôsobuje znateľný diskomfort, ale zásadne ohrozuje kvalitu života a v tých dramatickejších scenároch aj život sám.

Úvod do neuroanatómie a fyziológie kontroly dýchania na úrovni mozgového kmeňa Dýchacie centrá sú uložené v kortexe (vôľo­ vé) a v mozgovom kmeni (mimovoľné). Celkový rozsah výskytu dýchacích centier v rámci kor­ texu je stále predmetom diskusie. Vieme už, že nie sú významne obmedzené na primárny motorický kortex, premotorický kortex a suple­ mentárny motorický kortex, ale zároveň je zrej­ má lateralizácia na ľavú hemisféru. Kortex má v súvislosti s dýchaním spojenia s kaudálnym hypotalamom a bazálnymi gangliami. Ich ak­ tivita sa prejavuje hlavne znížením frekvencie a prehĺbením dýchania. V mozgovom kmeni sa dýchacie centrum na­ chádza v ponse a medulle oblongate. Tvoria ho tri základné skupiny neurónov respiračnej siete: 1.) pontínna respiračná skupina (pneu­ motaktické centrum), 2.) dorzálna respiračná skupina (DRS) a 3.) ventrálna respiračná sku­ pina (VRS). VRS a DRS sú esenciálne skupiny neurónov nevyhnutné pre generovanie základ­ ného respiračného rytmu. DRS je anatomicky lokalizovaná do ventrola­ terálnej časti nucleus tractus solitarius (NTS). Obsahuje inspiračné neuróny, ktoré sú zod­ povedné za vznik respiračnej aktivity. Vysiela­ jú podnety smerom k dýchacím svalom a nad­ radenému pneumotaxickému centru. Zároveň však spracovávajú signály z rozličných recep­ torov dýchacích ciest a pľúc. VRS majú svoje miesto vo ventrolaterálnej čas­ ti predĺženej miechy. Prednú porciu VRS tvorí Bötzingerov komplex exspiračných interneu­ rónov, ktoré inhibujú inspiračné neuróny VRS a miechy. Stredná porcia VRS obsahuje pre­ -Bötzingerov komplex a inspiračné bulbospi­

Dýchacie centrum v predĺženej mieche samostatne nedokáže udržiavať adekvátnu a rytmickú ventiláciu.

nálne neuróny. Tiež sa tu nachádzajú propri­ obulbárne neuróny, ktoré majú hlavnú úlohu v generovaní respiračného rytmu. Kaudálna porcia VRS obsahuje vysoký počet bulbospi­ nálnych exspiračných neurónov, ktoré vedú do interkostálnych a abdominálnych motorických neurónov. Dýchacie centrum v predĺženej mieche samo­ statne nedokáže udržiavať adekvátnu a rytmic­ kú ventiláciu. Pri lézii lokalizovanej v centre generujúcom respiračný rytmus alebo v ponto­ medulárnej junkcii sa dýchanie prejavuje ne­ pravidelnosťou s rôznymi amplitúdami. Ho­ voríme o ataktickom dýchaní. Poškodenie medully oblongaty sa môže prejaviť tiež lapavým dýchaním s jednotlivými hlbokými lapavý­ mi vdychmi nasledovanými rôzne dlhými apno­ ickými pauzami. Tento typ dýchania väčšinou predchádza respiračnú zástavu – apnoe. Morfo­ logickým korelátom k apnoe je poškodenie ob­ longaty a rostrálnej C miechy po úroveň C4.

Alpha medical

67


T É M A ČÍ S LA prípade frekvenciu a rytmus dýchania ovplyv­ nia iba metabolické zmeny.

Zo zobrazovacích metód je základom CT a najmä MR vyšetrenie mozgu a hornej časti krčnej miechy.

V dolnej časti ponsu, v oblasti tuberculi acus­ tici, je skupina neurónov regulujúca inspirač­ no-exspiračnú časť dýchacieho centra, apneustické centrum. Stimuluje inspiračné neuróny v predĺženej mieche. Apneustické dýchanie charakterizuje dlhotrvajúca kontrakcia inspi­ račných svalov, takzvaný inspiračný kŕč. Je spôsobené léziou v dorzolaterálnej časti stred­ ného a kaudálneho ponsu. Poškodenie kaudál­ nej časti ponsu sa môže prejaviť epizódou nie­ koľkých dychov prerušenou fázou apnoe bez predchádzajúceho poklesu amplitúdy. Vtedy hovoríme o takzvanom Biotovom dýchaní. V hornej časti ponsu je pontínna regulač­ ná sieť (PRS), konkrétne nucleus parabrachia­ lis a Kőlliker-Fuse jadro. Má tlmivý účinok na apneustické centrum a umožňuje striedanie in­ spíria a exspíria. Tejto časti hovoríme aj pneumotaktické centrum. Nevplýva na základný rytmus dýchania, skôr stabilizuje dýchací vzo­ rec, spomaľuje tempo a vplýva na časovanie respiračných fáz. Zároveň o tejto štruktúre mô­ žeme uvažovať ako o spojení respiračných ne­ urónov predĺženej miechy k suprapontínnym štruktúram (amygdala, hypotalamus a iné). O lézii v hornej časti ponsu je možné uvažovať pri ventilácii so 40-70 dychmi za minútu. Ide o centrálnu neurogénnu hyperventláciu (centrálne reflexné hyperpnoe), ktorá patrí medzi vzácne poruchy dýchania. Prerušenie kortikospinálnych dráh nad týmto centrom alebo až po úroveň krčnej miechy vy­ volá vznik autorytmického eupnoe. V tomto

68

inVitro

Automatické regulovanie dýchania je závislé od hladiny CO2 a O2 v krvi, resp. mozgovomieš­ nom moku. Karotické chemoreceptory detegu­ jú pO2 , tiež pCO2 v krvi a zabezpečujú tonickú excitáciu respiračných neurónov mozgového kmeňa za normálnych podmienok. V prípade, že hladina pO2 poklesne, dochádza k excitácii respiračného centra. Centrálne chemorecep­ tory sú primárne lokalizované na ventrolate­ rálnom okraji meduly. Sú senzitívne na zmeny pCO2, resp. pH v mozgovomiešnom moku. Za­ bezpečujú tonickú stimuláciu respiračnej sie­ te neurónov a spätnú odozvu z hladiny pCO2 v krvi, na základe čoho vplývajú na upravenie dýchania na dosiahnutie požadovaných meta­ bolických potrieb. Ďalšie chemosenzitívne neuróny sú lokalizo­ vané aj na ventrálnom okraji meduly, nucleus arcuatus. Tieto jadrá aktivuje hyperkapnia. Deplécia muskarínových receptorov v nucleus arcuatus bola zistená u detí so syndrómom ná­ hleho úmrtia dojčiat.

Klinický obraz

Klinické prejavy ochorení centrálneho nervo­ vého systému varírujú v závislosti od postih­ nutej anatomickej lokalizácie a primárneho chorobného procesu. U pacienta sa rozvinú známky dysfunkcie horného motorického neu­ rónu (spasticita, hyperreflexia) pri poraneniach nad úrovňou buniek predných rohov miechy. Tento stav sa môže prejaviť náhlym začiatkom slabosti (ischémia, krvácanie), postupným ná­ stupom slabosti (nádory) alebo zmenami sprá­ vania a tremorom (neurodegeneratívne ocho­ renia). Demyelinizačné ochorenia sa obyčajne prejavujú fluktuujúcim a periodickým výskytom symptómov a častejšie u mladých ľudí. Lézie vyskytujúce sa pod predným rohom miechy patria do kategórie periférnych lézii. Podnety pre vôľové ovládanie dýchania sú na úrovni mozgového kmeňa vedené cez trac­ tus corticospinalis. Príkladom porušenia tohto traktu je „locked-in syndrome“, keď dochádza k strate vôľovej kontroly dýchania a kompletnej paralýze svalstva okrem horizontálnych a verti­ kálnych pohybov očí. Choroby ovplyvňujúce mimovôľovú kontrolu dýchania sú častejšie a sú ovplyvnené ďalšími procesmi, ktoré vedú k zhoršenej vôľovej kon­ trole. Medzi geneticky podmienené ochorenia


Poruchy dýchania s poruchou dýchania patrí centrálna alveolárna hypoventilácia (Ondinina kliatba). Pre centrál­ nu hypoalveolárnu hypoventiláciu sú príznačné ranné bolesti hlavy, prerušovaný nočný spánok a v dôsledku tohto nadmerná únava a ospalosť počas dňa. Cyanóza je pozorovateľná počas noci. Nepravidelný vzorec dýchania je viditeľný ako počas spánku tak aj počas bdenia. Zaují­ mavým momentom je absencia dyspnoe počas fyzickej námahy. Polysomnografia s monito­ rovaním krvných plynov demonštruje centrál­ ne apnoe a hyperkapniu najvýraznejšiu počas non-REM fázy a najnižšiu počas bdenia. Apnoe sa môže predĺžiť pred koncom noci. Niektoré štrukturálne a neurodegeneratívne ochorenia postihujúce mozgový kmeň sa môžu prejavovať napríklad aj poruchou dýchania. Tie sa mnohokrát spájajú so zhoršením kardio­ vaskulárnych mechanizmov.

Štrukturálne lézie Ischémia Ischémia postihujúca medullu oblongatu bila­ terálne s výslednou bilaterálnou deštrukciou pyramíd zhoršuje vôľové, ale nie automatické dýchanie. Naopak, postihnutie zahŕňajúce me­ dullárne tegmentum je zodpovedné za zlyhanie automatickej kontroly dýchania, zhoršenú ven­ tilačnú odpoveď k CO2 a spánkovému apnoe. Dokonca jednostranné ventrolaterálne postih­ nutie tegmenta zasahujúce DRS, VRS a ich spojenia môže spôsobiť zhoršenie automatic­ kého dýchania a spánkové apnoe, dokonca aj pri zachovaní kortikospinálnej dráhy. Jednostranné postihnutie laterálnej časti me­ dully so zavzatím VRS, ako pri Wallenbergovom syndróme, vedie k otupeniu odpovede na CO2. Laterálny medulárny infarkt môže viesť tiež k syndrómu spánkového apnoe. Cheyne-Sto­ kesovo dýchanie typicky sprevádza bilaterálny infarkt mozgových hemisfér, ale môže nastať aj pri infratentoriálnom infarkte.

40 – 70 O lézii v hornej časti ponsu je možné uvažovať pri ventilácii so 40 – 70 dychmi za minútu. Ide o centrálnu neurogénnu hyperventláciu (centrálne reflexné hyperpnoe), ktorá patrí medzi vzácne poruchy dýchania.

Skleróza multiplex Pri skleróze multiplex sa môže vyvinúť obraz respiračnej insuficiencie ako dôsledok demy­ elinizačných lézií lokalizovaných v medulla ob­ longata alebo v hornej krčnej mieche. Trans­ verzálna myelitída s bilaterálnym postihnutím kortikospinálneho traktu môže spôsobiť auto­ rytmické eupnoe. Akútna demyelinizačná lézia postihujúca dorzolaterálne medullu oblongátu spôsobí stratu automaticity dýchania. Medulár­ ne lézie môžu viesť k lapavému dýchaniu a lé­ zie v dorzolaterálnej časti ponsu vedú k apne­ ustickému dýchaniu. Syringomyelia a syringobulbia Poruchy dýchania v prípade syringomyelie sú častejšie v dôsledku svalovej slabosti v dô­ sledku oslabnutia spinálneho motoneurónu spôsobeného tlakom od syrinx. Pri kompresii descendentnej a ascendentnej aferentnej ven­ trolaterálnej spinálnej dráhy (súčasť pre auto­ matické dýchanie) cervikálnou syrinx alebo pri Chiariho malformácii typ I sa môže v vyvinúť spánkové apnoe. Pri syringobulbii sú rázštepy lokalizované v dorzolaterálnej oblasti medully, s rozsahom od dna štvrtej mozgovej komory ventrolaterál­ nym smerom. NTS sú často zavzaté, čo môže viesť k respiračným abnormalitám. Lézia môže zasiahnuť DRS, VRS alebo obe a tiež ich me­ dzispojenia na úrovni retikulárnej formácie. Ak lézia pokračuje viac rostrálnejšie, zasiahnu­ té môžu byť aj centrálne chemoreceptory a va­ zomotorické neuróny. Niektorí pacienti tolerujú prolongované ap­ noe so závažnou hypoxémiou bez symptómov, kardiálnych arytmií alebo srdcového zlyhania. Apnoické pauzy nebývajú spojené s bradykar­ diou. Chiariho malformácia Chiariho malformácia je vývojová chyba mo­ zočka. Morfologicky ju charakterizuje pokles mozočkových štruktúr a prípadne mozgové­ ho kmeňa do foramen magnum a spinálneho kanála. Rozlišujeme štyri typy podľa zostupu jednotlivých štruktúr mozočka a mozgového kmeňa cez foramen magnum. Typ II sa spá­ ja väčšinou so spina bifida. Typ III je zriedkavý, ale má najzávažnejšie neurologické kompliká­ cie. V prípade jednoznačného nálezu Chiariho malformácie je mechanizmus respiračného zlyhania nasledovný: mechanická kompresia meduly alebo hornej krčnej miechy s obme­ dzením krvného zásobenia a strata funkcie

Alpha medical

69


T É M A ČÍ S LA periférnych chemoreceptorov natiahnutím IX a X. hlavového nervu, čo spôsobuje poruchy dýchania. Stretávame sa s apnoickými epizó­ dami a centrálnym spánkovým apnoe. Epizódy sa často spájajú s bolesťami hlavy, červeňou v tvári, paroxyzmami arteriálnej hypertenzie, po ktorej príde nečakane k náhlej výraznej hy­ potenzii. Spojenie spánkového apnoe a zme­ ny v arteriálnom tlaku sú vysoko rizikové pre úmrtie. Dekompresia meduly vedie k zlepše­ niu syndrómu centrálneho spánkového apnoe a k zníženiu počtu obštrukčných epizód a stra­ te výkyvov arteriálneho tlaku.

Iné lézie ovplyvňujúce autonómne dýchanie Nádory a metastatické postihnutie mozgové­ ho kmeňa, lymfómy alebo kompresia cievnou kľučkou svojim tlakom, prípadne infiltráciou mozgového kmeňa v niektorých prípadoch na­ vodzujú vznik centrálnej neurogénnej hyper­ ventilácie, centrálneho spánkového apnoe, nepravidelného dýchania, apneustického dý­ chania. Zriedkavo sú abnormality kontroly dý­ chania spojené aj so zástavou srdca. Chirur­ gickým ošetrením lézie môže dôjsť k úprave porúch dýchania. Niektoré ochorenia miechy, napríklad pora­ nenia hornej časti krčnej miechy, cervikálna chordotómia, spinálne výkony predným prístu­ pom, poliomyelitída, tumory miechy, zápalo­ vé myelopatie môžu zhoršiť kontrolu respirá­ cie. Akútna poliomyelitída môže tiež ovplyvniť spodnú časť mozgového kmeňa. Poruchy dý­ chania ako iniciálna manifestácia ochorenia sa vyskytujú pri tuberóznej skleróze. Abnormali­ ty dýchacieho vzorca, spánkové apnoe v dô­ sledku ovplyvnenia systému pre autonómnu kontrolu dýchania boli opísané aj u familiárnej dysautonómie a pri Leighovom syndróme. Pacienti s vážnym poranením mozgového kme­ ňa alebo hornej časti krčnej miechy môžu stra­ tiť vôľovú ale aj automatickú kontrolu dýchania. Títo pacienti si následne vyžadujú ventilačnú podporu, pri dlhodobej podpore najčastejšie cez tracheostomickú kanylu.

Neurodegeneratívne ochorenia Multisystémová atrofia Respiračné ťažkosti môžu byť jednou zo zná­ mok klinických prejavov ochorenia. Môže sa manifestovať širokým spektrom respiračných abnormalít (centrálne, ale aj obštrukčné dý­ chacie problémy počas bdenia ale aj počas spánku, mimovôľový gasping, nepravidelný

70

inVitro

gasping, abnormálne hypoxické a hyperkap­ nické respiračné odpovede, respiračné zlyha­ nie a stridor). Tieto abnormality sa pripisujú degenerácii ventrálnej časti nucleus arcuatus a pre-Bötzingerovho komplexu, čo vysvetľuje dysfunkciu rytmickej modulácie dýchania. Ná­ hle hyperkapnické respiračné zlyhanie môže spôsobiť smrť v dôsledku hypoxie. Agresívny manažment nielen zlepšuje kvalitu života, ale môže zachrániť život. Parkinsonova choroba Parkinsonova choroba (PCH) je ochorenie cha­ rakteristické bradykinéziami, rigiditou, poko­ jovým tremorom a posturálnou instablitou. Respiračná dysfunkcia býva dôsledkom kom­ binácie reštriktívnych zmien (rigidita steny hrudníka, redukcia vitálnej kapacity pľúc v dô­ sledku kyfoskoliózy), obštrukcie horných dý­ chacích ciest, abnormálnych ventilačných po­ merov, vplyvu medikácie, ale aj poškodenia CNS. Centrálnou príčinou môže byť porucha percepcie dyspnoe. U PCH je zhoršená reflex­ ná odpoveď na hladinu CO2. Jedna hypotéza hovorí, že u pacienta s PCH dochádza k se­ lektívnej degenerácii dopaminergných buniek v medule, ktoré príjímajú signály z karotických teliesok. Tie sú vysoko dopaminergné a po­ dieľajú sa vo veľkej miere na odpovedi na hy­ poxiu a hyperkapniu. Druhá skupina autorov túto teóriu nepotvrdzuje. Napriek tomu sa zdá byť pravdepodobné, že progresia PCH v zmys­ le straty dopaminergných buniek v bazálnych gangliách, mesencefale a v medule tak môžu viesť ku zhoršenej regulácii dýchania. Zvlád­ nutie týchto ťažkostí môže pacientovi zásadne zlepšiť kvalitu života. Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) ALS je devastujúce neurodegeneratívne ocho­ renie motorického neurónu, charakteristické rapídnou progresiou straty vôľového ovláda­ nia pohybu svalov, vedúcej ku smrti v dôsled­ ku katastrofálneho respiračného zlyhania. Po­ stihnutie motorického neurónu zhoršuje vôľové ovládanie dýchania. Častý výskyt centrálneho spánkového apnoe u ALS poukazuje na možné postihnutie mozgového kmeňa so zasiahnutím generátora respiračného rytmu (pre-Bötzinge­ rov komplex). Respiračná slabosť a spánkové poruchy dýchania u tohto ochorenia zásad­ ne určujú dĺžku života. V istom bode progre­ sie ochorenia dochádza k bunkovej smrti in­ spiračného motorického neurónu, prekročí sa kapacita kompenzácie, čo vedie k ventilačné­ mu zlyhaniu a smrti. Pre ALS je charakteristic­ ká nočná alveolárna hypoventilácia, centrálne


Poruchy dýchania spánkové apnoe, obštrukčné spánkové apnoe a periodické desaturácie kyslíkom. Včasná de­ tekcia a neinvazívna ventilácia (BIPAP) predlžu­ je prežívanie a zlepšuje kvalitu života. Myotonická dystrofia V prípade niektorých myopatií, ktoré sa mani­ festujú respiračným zlyhávaním, nie je príči­ nou len samotná slabosť svalov, ale aj primár­ na dysfunkcia centrálneho nervového systému. Názorným príkladom je strata katecholami­ nergných neurónov v medulárnej časti retiku­ lárnej formácie, ktorá sa spája s hypoventilá­ ciou u myotonickej dystrofie.

Diagnostika

Klinické prejavy poruchy dýchania u vyššie uvedených ochorení vo väčšine prípadov nie sú prvými príznakmi, pre ktoré by pacient vy­ hľadal lekára. Skôr naopak, pri už diagnostiko­ vaných ochoreniach treba aktívne myslieť aj na porušenie správnej funkcie dýchacieho centra. Základom je dobre odobratá osobná anam­ néza, objektívne neurologické vyšetrenie. Zo zobrazovacích metód je základom CT a naj­ mä MR vyšetrenie mozgu a hornej časti krčnej miechy. Z funkčného hľadiska polysomnogra­ fia, mechanika dýchania a laboratórne vyšetre­ nie hodnôt dýchacích plynov v krvi. V prípade predpokladu na chorobu vychádzajúcu z ge­ netickej záťaže je potrebné aj genetické vyšet­ renie.

Liečba

Liečba je v prvom rade zameraná na základ­ né ochorenie. Ak je porucha dýchania v štá­ diu, keď pacientova schopnosť vlastnými sila­ mi udržať požiadavky organizmu na dostatočnú výmenu dýchacích plynov nestačí, využívajú sa neinvazívne podporné ventilačné metódy (napr. BIPAP, CPAP a pod). V niektorých prí­ padoch iba na preklenutie akútnej fázy respi­ račného zlyhávania, ale často aj ako chronická podporná liečba. Poúrazové stavy, nádorové ochorenia a malformácie často vyžadujú ope­ račné riešenie.

Záver

Diagnostika respiračnej dysfunkcie ako dô­ sledok neurologického ochorenia je nároč­ ná v dôsledku celkovej neurologickej morbidi­ ty, ktorá môže prekrývať typické neurologické symptómy. Pri menovaných ochoreniach je potrebné aktívne myslieť na tieto ťažkosti. Ich včasná diagnostika a liečba zlepšuje kvalitu ži­ vota a dokáže oddialiť úmrtie.

Dýchanie je jedinou funkciou v našom tele, ktorá je riadená plne automaticky, no zároveň ju môžeme ovplyvňovať vôľou.

Literatúra 1. JAVORKA Kamil. Fyziológia dýchacieho systému. In: Javorka Kamil et al. Lekárska fyziológia,1. vydanie, Martin: Osveta, 2001. p.215-273, ISBN 80-8063-023-2 2. BEDNAŘÍK Jozef. Poruchy vědomí. In: Ambler Zdeněk. Klinická neurologie, část obecní, 2. vydanie, Praha: TRITON, 2008. p.399-443. ISBN 978-80-7387-157-4 3. URFY, Mian Zain; SUAREZ, Jose I. Breathing and the nervous system. In: Biller Jose et al. Handbook of clinical neurology. 1. edition, Elsevier, 2014. p. 241-250. ISBN 978-0702040863 4. NOGUÉS, Martín A.; RONCORONI, Aquiles J.; BENARROCH, Eduardo. Breathing control in neurological diseases. Clinical Autonomic Research, 2002, 12.6: 440-449 5. BENARROCH, Eduardo E. Brainstem respiratory control: substrates of respiratory failure of multiple system atrophy. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society, 2007, 22.2: 155-161. 6. TORSNEY, K. M.; FORSYTH, Duncan. Respiratory dysfunction in Parkinson’s disease. 2017. 7. BRAAK, Heiko; BRAAK, Eva. Pathoanatomy of Parkinson’s disease. Journal of neurology, 2000, 247.2: II3-II10. 8. SECCOMBE, Leigh M., et al. Abnormal ventilatory control in Parkinson’s disease—Further evidence for non-motor dysfunction. Respiratory physiology & neurobiology, 2011, 179.2-3: 300-304. 9. NICHOLS, Nicole L., et al. Ventilatory control in ALS. Respiratory physiology & neurobiology, 2013, 189.2: 429-437. 10. ONO, S., et al. Loss of catecholaminergic neurons in the medullary reticular formation in myotonic dystrophy. Neurology, 1998, 51.4: 1121-1124.

Alpha medical

71


T É M A ČÍ S LA

Otrava oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým

Oxid uhoľnatý (CO) je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, vznikajúci pri nedokonalom spaľovaní materiálov obsahujúcich uhlík. Je ľahší ako vzduch, nedráždivý. V prírode je prítomný v atmosfére v nepatrnom množstve, kde vzniká fotolýzou oxidu uhličitého pôsobením ultrafialového žiarenia. Je prítomný aj v sopečných plynoch. Oxid uhoľnatý je plyn, ktorý zapríčinil najviac otráv v histórii ľudstva. Udáva sa až 30 % intoxikácií nesprávne stanovených v prvom kontakte. 72

inVitro


Poruchy dýchania

MUDr. Eva Havlíková, PhD. vedúca skupiny analýz a kontroly kvality lekár pre vzdelávanie Záchranná služba Košice Falck Záchranná a. s. Košice

Úvod

Oxid uhličitý (CO2) je nevýbušný bezfareb­ ný plyn bez chuti a zápachu (pri nízkych kon­ centráciách), ťažší ako vzduch. Pri vyšších koncentráciách môže mať slabo nakyslú chuť a zápach. Jeho nestabilná pevná forma sa označuje ako suchý ľad. Je bežnou súčas­ ťou atmosféry, pričom jeho koncentrácia (prie­ merne 0,038 %) v ovzduší kolíše v závislosti od miestnych podmienok, nadmorskej výšky a relatívnej vlhkosti vzduchu v ovzduší. Pri ma­ lých koncentráciách má zanedbateľný toxic­ ký účinok. Pri vyšších koncentráciách vedie k vzostupu dychovej frekvencie, dysrytmiám a poruche vedomia. Vo vysokých koncentrá­ ciách (>10 % ) spôsobuje zastavenie dýchania a smrť už v priebehu minút.

Otrava oxidom uhoľnatým

Oxid uhoľnatý vzniká nedokonalým spaľovaním látok obsahujúcich uhlík. Zdroje CO sú rôzne. Oxid uhoľnatý je prítomný vo výfukových plynoch automobilov, vzniká pri kúrení plynovými, naftovými, benzínovými ohrievačmi najmä v malých, zle vetraných miestnostiach (napr. kúpeľne s plynovými ohrievačmi). Zdrojom CO je aj fajčenie a drevné grily. Otrava môže na­ stať aj pri požiaroch. Frekvencia intoxikácií CO stúpa v zimných mesiacoch a súvisí s častej­ ším používaním ohrievačov a menej častým vetraním najmä u sociálne slabších jedincov. Stanoviť incidenciu otráv nie je veľmi možné, pretože pri miernych otravách sú príznaky pre­ chodné, imitujúce rôzne iné ochorenia. Into­ xikácia CO je považovaná za „veľkého míma“, pretože v klinickom obraze je prítomných veľa nešpecifických príznakov. Intoxikácia môže byť náhodná alebo úmyselná (suicídiá). Asi polovicu otráv tvoria samo­ vraždy, tretina otráv vzniká pri požiaroch a asi

pätina je náhodná. Toxicita oxidu uhoľnatého najviac postihuje orgány s vysokou spotrebou kyslíka a to mozog a srdce. Rizikové skupiny pri otrave CO: • starší ľudia (vek nad 75 rokov), • osoby postihnuté respiračnými chorobami obštrukčného typu, • tehotné ženy, • novorodenci a plody v treťom trimestri pre typický fyziologický posun disociačnej kriv­ ky Hb doľava zhoršený ďalším posunom ná­ sledkom COHb. Tabuľka 1 sumarizuje subjektívne ťažkosti a ob­ jektívne príznaky pri otravách CO. Pri hladinách COHb do 5 % (bežné napr. u ľahkých fajčiarov) nebývajú zvyčajne žiadne príznaky. Závažnosť otravy má priamu súvislosť s koncentráciou oxidu uhoľnatého v prostredí, s dĺžkou expozí­ cie a veľkosťou minútovej ventilácie. Približný vzťah medzi hladinou COHb a príznakmi otravy CO je uvedený v Tabuľke 2. Za závažné sa po­ važujú intoxikácie nad 25 %, za veľmi závažné nad 40 – 50 %.

2 –  3 dni Väčšina pacientov sa zotaví v priebehu 2 – 3 dní, ale až u 30 % pacientov sa môžu vyvinúť dlhotrvajúce často až trvalé neurologické následky s odstupom 1 – 3 týždňov od otravy.

Alpha medical

73


T É M A ČÍ S LA Tabuľka č. 1 – Subjektívne a objektívne príznaky akútnej intoxikácie CO. Subjektívne príznaky

Objektívne prejavy

Celkové

Vitálne funkcie

• diskomfort • slabosť • únava

• tachykardia • hypertenzia alebo hypotenzia • hypertermia • tachypnoe (zriedkavo); aj pri ťažkých intoxikáciách býva mierne alebo žiadne

Neurologické a psychické

Kardiovaskulárne

• závraty • bolesti hlavy • depresie, zmätenosť • zrakové poruchy • nesústredenosť • kŕče, hyperreflexia • parestézie • agitovanosť, impulzívnosť • halucinácie • letargia

• pľúcny edém • dysrytmie • ischémia myokardu

Kardiálne a respiračné

Psychiatrické a neurologické

• námahové dyspnoe • stenokardie • palpitácie

• zmätenosť, poruchy pamäti, amnézia, emočná labilita • vertigo, poruchy vestibulárneho aparátu • psychotické prejavy • ložiskový neurologický deficit • dezorientácia • v ťažkých prípadoch kóma

GIT

Koža

• nauzea, vracanie • bolesti brucha, • hnačka, • inkontinencia stolice a moču

• typické červené zafarbenie býva zriedkavé, častejšie býva bledosť

Neskoré následky akútnej intoxikácie sa môžu prejaviť za niekoľko týždňov po otrave. Patria sem hlavne neuropsychické poruchy vrátane straty pamäte, postihnutie intelektu, zmeny správania, zhoršenie až strata sluchu, poškodenie mozočkových funkcií, parkinso­ nizmus. Po ťažkej otrave až pretrvávajúci ve­ getatívny stav. V prednemocničnej neodkladnej starostli­ vosti sa musí, najmä v prípade suicidálnych pokusov, myslieť na možnosť kombinovaných intoxikácií a na intoxikáciu viacerých osôb. Klinické prejavy pri chronickej expozícii sa prejavujú podobne ako pri akútnej intoxiká­ cii, ale nástup neurologických a psychiatric­ kých príznakov je pomalší. Diagnostika nie je až taká náročná, ak je anamnéza expozície, resp. okolnosti sved­ čiace pre expozíciu (napr. pacient nájdený v garáži...), ale môže byť problematická, ak okolnosti nie sú evidentné. Prejavy sú ne­ špecifické – prítomnosť jasne červených sliz­ níc či krvi je vysoko sugestívna, ale je raritná. Podobne, pulzová oxymetria môže podať fa­ lošne normálne hodnoty.

Očné príznaky • zakrvácanie do sietnice • rozmazané videnie (edém papily zrakového nervu), jasnočervené cievy Laboratórne • obličkové zlyhávanie, rabdomyolýza • hypokalémia, hyperglykémia • metabolická acidóza je známkou ťažkej otravy so zlou prognózou • mierna leukocytóza • môže sa objaviť diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC) alebo trombotická trombocytopenická purpura (TTP)

74

inVitro

Oxid uhoľnatý je plyn, ktorý zapríčinil najviac otráv v histórii ľudstva.


Poruchy dýchania Na intoxikáciu CO sa môžu podobať tieto ochorenia (výber): meningitída

choroba z vysokej nadmorskej výšky

encefalitída

respiračná insuficiencia

laktátová acidóza

depresia

DM – ketoacidóza

migréna

hypoglykémia

cluster headache

methemoglobinémia

intoxikácia alkoholom

gastroenteritída

intoxikácia narkotikami

hypotyreóza

vertigo z iných príčin

Laboratórna diagnostika: • pulzová CO-oxymetria (využíva sa v predne­ mocničnej neodkladnej starostlivosti), • vyšetrenie hladiny COHb, • pulzová oxymetria nemá diagnostický prí­ nos, pretože COHb totiž absorbuje svetlo oxymetra podobne ako oxyhemoglobín. Z ďalších laboratórnych vyšetrení sú všeobec­ ne odporúčané: • troponín I (pri stredne ťažkých až ťažkých otravách CO je častá ischémia myokardu), • kreatínkináza, močový myoglobín (odráža prítomnosť rabdomyolýzy pri ťažkej intoxiká­ cii CO), • markery akútneho zlyhania obličiek (urea, kreatinín), • kompletný krvný obraz (môže byť leukocytó­ za, DIC alebo TTP), • elektrolyty a glukóza v sére (hypokaliémia a hyperglykémia sú prítomné pri ťažkých in­ toxikáciách), • laktát v sére (zvýšené koncentrácie sú indiká­ torom závažnosti a korelujú s neurologickým

• • • •

stavom, prípadne indikujú kombinované intoxikácie), pečeňové testy, pri chronických expozíciách sú prítomné albumín a glukóza v moči, koncentrácia methemoglobínu (pre diferen­ ciálnu diagnostiku), toxikologické testy, vyšetrenie etanolu (mož­ nosť kombinovanej intoxikácie, najmä pri suicidálnych pokusoch), koncentrácia kyanidov (najmä pri súčasne prítomnej metabolickej acidóze; ak došlo k intoxikácii CO počas požiaru – inhaláciou dymu).

Manažment postihnutého

V prvom rade treba eliminovať pôsobenie ply­ nu na organizmus, t. j. presunutie postihnutého z exponovaného prostredia s prihliadnutím na vlastnú bezpečnosť. Súčasťou je aj privolanie HaZZ SR a pri podozrení na cudzie zavinenie aj políciu. Nasleduje neodkladné zahájenie všetkých ven­ tilačno-obehových podporných opatrení: • inhalácia vysokých prietokov 100-percentného kyslíka (až 15 l/min) bez spätného vdycho­ vania, u indikovaných pacientov (bezvedo­ mie) UPV so 100 % O2 a PEEP, • liečba edému mozgu pri ťažkých intoxikáci­ ách: diuretiká, manitol, • mierna hyperventilácia: možný protiedémo­ vý účinok, • kortikoidy sa neodporúčajú, • v prípade kŕčov – diazepam 5 – 10 mg i. v., • korekcia acidózy – 8,4 % nátrium hydrogeno­ karbonát, • hyperbaroxická terapia.

Tabuľka č. 2 – Klinický obraz intoxikácie CO podľa koncentrácie COHb. Koncentrácia COHb (%)

Príznaky

0 – 5

žiadne

5 – 10

žiadne alebo ľahká bolesť hlavy, nižšia tolerancia záťaže, zvýšené anginózne ťažkosti u pacientov s koronárnym postihnutím

10 – 20

mierna námahová dýchavica, mierna bolesť hlavy

20 – 30

pulzujúca bolesť hlavy, mierna nauzea

30 – 40

silná bolesť hlavy, závrate, nauzea, zvracanie, znížená schopnosť úsudku, úbytok zručnosti

40 – 50

zmätenosť, synkopa

50 – 60

synkopa, kóma, kŕče

60 – 70

kóma, kŕče, útlm dýchania i obehu, smrť

Alpha medical

75


T É M A ČÍ S LA Hyperbaroxická terapia

Eliminačný polčas CO sa skracuje zo 4 – 6 ho­ dín pri dýchaní atmosférického vzduchu na 40 – 60 min pri dýchaní 100 % kyslíka, a dokon­ ca na 22 min pri dýchaní 100 % O2 pri tlaku 2,2 atmosfér. Liečba hyperbaroxiou skracu­ je dĺžku kómy a znižuje incidenciu neskorých psychiatrických následkov (encefalopatie) a dl­ hodobej morbidity na menej než 5 %. Závažnú prognózu majú otravy s koncentráciou COHb 60 % a viac. Väčšina pacientov sa zotaví v priebehu 2 – 3 dní, ale až u 30 % pacientov sa môžu vyvinúť dlhotrvajúce často až trvalé ne­ urologické následky s odstupom 1 – 3 týždňov od otravy. Preto by mali byť všetci postihnutí po 3 týždňoch od prekonanej otravy CO vyšet­ rení neurologicky a psychiatricky.

89

Pri vysokých koncentráciách CO2 takmer okamžite spôsobuje bezvedomie a zastavenie dýchania a smrť do 1 minúty. V literatúre je udávaných asi 89 úmrtí ročne v USA počas prác v uzavretých priestoroch (závaly baní, podvodné tankery a pod).

Otrava oxidom uhličitým

Oxid uhličitý sa vyskytuje na viacerých miestach a má rôzne využitie. Príroda: Oxid uhličitý vzniká pri každom horení a požiari. Vyššie koncentrácie CO2 bývajú tak­ tiež v baniach, jaskyniach a studniach. Poľnohospodárstvo: Vyskytuje sa všade tam, kde dochádza ku kvaseniu (sklady ovocia, vín­ ne pivnice), obilné silá, skleníky pri rozklade organických materiálov. Potravinárstvo: chladenie, príprava sýte­ ných nápojov, bublinkových cukríkov, kypriace prášky do pečiva. Priemysel: ľahko dostupný a často používaný plyn. Používa sa ako ochranná atmosféra pri zváraní, na výrobu anorganických uhličitanov, metanolu, polykarbonátov, polyuretánov,

Tabuľka č. 3 – Subjektívne a objektívne príznaky akútnej intoxikácie CO2. Subjektívne príznaky

ObjektÍvne prejavy

horká chuť v ústach

cyanóza

pichanie v nose a krku pri inhalácii

respiračná acidóza

dýchavica

koncentrácia 3 – 5 %

bolesť hlavy

• hyperventilácia, periodické dýchanie

závraty

koncentrácia okolo 7 %

kolaps

• narkotické účinky • somnolencia, sopor • tachykardia • hypertenzia

hučanie v ušiach

koncentrácia 10 % • bezvedomie, smrť

76

inVitro

karbamátov, izokyanátov. Plnia sa ním hasiace prístroje, spreje a rozprašovače. CO2 nespôsobuje zadusenie iba hypoxiou, ale tiež pôsobí ako toxický plyn. Pri vysokých koncentráciách takmer okamžite spôsobuje bezvedomie a zastavenie dýchania a smrť do 1 minúty. V literatúre je udávaných asi 89 úmrtí ročne v USA počas prác v uzavretých priesto­ roch (závaly baní, podvodné tankery a pod). Asi 22 % z nich pripadá na záchranárov počas záchranných prác. Otrava oxidom uhličitým môže byť: • akútna • chronická (zriedkavá, málo pravdepodobná, predpokladá sa pri pobyte v kozme, ponor­ kách s poruchou absorpčného zariadenia) Otrava sa taktiež vyskytuje v dvoch formách: 1. Endogénna – pri neschopnosti organizmu eliminovať endogénny CO2 pri hypoventilá­ cii (napr. obštrukčné pľúcne choroby, into­ xikácia opioidmi, heroínom) = hyperkapnia. 2. Exogénna – pri pobyte v prostredí so zvýše­ nou koncentráciou CO2. Pri vyššej koncen­ trácii CO2 v inhalovanom vzduchu vznikajú prejavy hypoxie až anoxie. Vo vydycho­ vanom vzduchu je asi 4,5 % CO2, kon­ centrácie nad 5 % sú životu nebezpečné. Koncentrácia CO2 do 3 % v inhalovanom vzduchu nie je toxická, ak vzduch obsahuje dostatok kyslíka.


Poruchy dýchania

Toxicita oxidu uhoľnatého najviac postihuje orgány s vysokou spotrebou kyslíka a to mozog a srdce.

Klinický obraz závisí od koncentrácie CO2 vo vdychovanom vzduchu: • Koncentrácia nad 3 % – vznikajú prejavy hy­ poxie až anoxie. • Koncentrácie okolo 5 % – spôsobujú do 30 min akútnu hyperkapniu. • Koncentrácie 6 – 10 % – v priebehu pár minút smrteľné (Tabuľka č. 3). Literatúra

Diagnostika

Diagnostika spočíva v prvom rade v obhliadke prostredia. Jednoznačnú diagnózu ukáže analýza krvných plynov, kde sú zvýšené hod­ noty paCO2. Časť pacientov, u ktorých došlo k intoxikácii CO2 v dôsledku rýchlej sublimácie suchého ľadu v uzavretom priestore, mala na koži stopy po popáleninách z kontaktu so suchým ľadom.

1. DOBIÁŠ, V. a kol. Prednemocničná urgentná medicína. Martin : Osveta, 2007. 381 s. ISBN 978-80-8063-255-7. 2. Olson, K. R. Poisoning & Drug Overdose, Fifth Edition. New York, NY : The McGraw-Hill Companies, 2007. 736 p. ISBN-13: 978-0-07-110469-2. 3. POKORNÝ, J. a kol. Urgentní medicína. Praha : Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5. 4. ŠEVČÍK, P., ČERNÝ, V., VÍTOVEC, J. a kol. Intenzívní medicína, 2. vyd. Praha : Galén 2003. ISBN 80-7262203-X. 5. TINTINALLI, J. E., STAPCZYNSKI, J. S., CLINE, D. M. et

Otrava oxidom uhličitým, ktorý pri intoxikáci­ ách pôsobí ako dusivý aj toxický plyn, je zried­ kavou diagnózou. V prednemocničnej neod­ kladnej zdravotnej starostlivosti treba dbať aj na svoju vlastnú bezpečnosť, najmä pri zá­ sahoch v uzavretých priestoroch. Postihnuté osoby treba čo najrýchlejšie preniesť z nebez­ pečného priestoru a mal by byť podaný kys­ lík vysokými prietokmi. Bez adekvátnej liečby môže dôjsť k poruchám kognitívnych funkcií, zlyhaniu dýchania a zastaveniu obehu.

al. Tintinalli´s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 7e. New York, NY : McGraw Hill Medical, 2010. 2120 p. ISBN 978-0-07-148480-0. 6. VINCENT, J., ABRAHAM, E., KOCHANEK, P., et al. Textbook of Critical Care, 6th Edition. Saunders, 2011. 1744 p. ISBN 978-1-4377-1367-1. 7. Langford, N.J. Toxicol Rev (2005) 24: 229. https://doi. org/10.2165/00139709-200524040-00003 8. Permentier, K. et al. Carbon dioxide poisoning: a literature review of an often forgotten cause of intoxication in the emergency department. Int J Emerg Med. 2017; 10: 14. doi: 10.1186/s12245-017-0142-y

Alpha medical

77


T É M A ČÍ S LA

Myasténia gravis Ochorenie, ktoré vám jednoducho zoberie dych, a to doslova.

MUDr. Marek Tarčák Neurologická klinika Univerzitná nemocnica Martin

78

inVitro


Poruchy dýchania Úvod

Myasténia gravis je relatívne vzácne získané au­ toimunitné ochorenie zapríčinené protilátkovo sprostredkovanou blokádou nervovosvalového prenosu, ktorej výsledkom je slabosť kostro­ vého svalstva. Toto autoimunitné ochorenie je charakterizované fluktuujúcou svalovou slabos­ ťou, zhoršujúcou sa pri aktivite svalu a zlepšu­ júcou sa pri jeho oddychu. Dve tretiny pacien­ tov majú postihnuté aj extraokulárne svaly (1). Prevalencia ochorenia myasténia gravis (MG) sa odhaduje na 17/100 000 obyvateľov. Inci­ dencia je 3 – 11 miliónov ročne. Ženy sú po­ stihnuté dvakrát častejšie. Objavuje sa buď od detstva alebo počas života s dvomi vrcholmi výskytu – medzi 20. a 30. rokom (viac sú postih­ nuté ženy) a medzi 50. a 60. rokom (viac sú po­ stihnutí muži). V posledných dekádach má vý­ skyt MG rastúci trend, čo je dané jednak lepšou diagnostikou v skorých štádiách, ale aj zvyšujú­ cou sa incidenciou autoimunitných ochorení (2).

Etiológia

Z etiologického hľadiska rozdeľujeme MG na niekoľko podskupín. 1. Séropozitívna MG (SPMG): približne 80 až 85 % pacientov má v sére prítomné IgG protilátky, ktoré spôsobujú zníženie poč­ tu funkčných acetylcholínových receptorov (AChR) prostredníctvom komplementom sprostredkovanej lýzy. Na rozdiel od zdra­ vej populácie, ktorá má 30 – 40 miliónov re­ ceptorov na postsynaptickej platničke, je celkový počet týchto receptorov u pacien­ tov s MG znížený až o 70 – 80 %.

80 – 85 % Séropozitívna MG (SPMG): približne 80 až 85 % pacientov má v sére prítomné IgG protilátky, ktoré spôsobujú zníženie počtu funkčných acetylcholínových receptorov (AChR) prostredníctvom komplementom sprostredkovanej lýzy.

2. Séronegatívna MG (SNMG) s protilátkami proti muskarínovým receptorom (MuSK): približne 60 % pacientov so SNMG má au­ toprotilátky proti MuSK. MuSK je povrcho­ vý receptorický proteín, ktorý je súčasťou membrány svalových vlákien. Zohráva kľú­ čovú úlohu pri vytváraní neuromuskulárneho

spojenia. Jeho funkcia spočíva vo formo­ vaní postsynaptickej časti neuromusku­ lárneho spojenia a tzv. clusteringu AChR. Mechanizmus, akým protilátky proti MuSK spôsobujú postsynaptickú poruchu neu­ romuskulárneho prevodu, nie je zatiaľ ob­ jasnený. Avšak je známe, že u pacientov s anti-MuSK protilátkami nie je prítomná redukcia AChR alebo redukcia expresie MuSK. 3. Séronegatívna MG (SNMG) s negatívnymi protilátkami proti AChRs aj proti MuSK: pri tejto forme MG pozorujeme rovnaký klinic­ ký a elektromyografický nález ako pri pred­ chádzajúcich dvoch formách. Dokonca je prítomná hyperplázia týmu s germinatívny­ mi centrami a s populáciami lymfocytov. Táto forma MG je pravdepodobne spôso­ bená nízkymi ťažko detekovateľnými hla­ dinami cirkulujúcich autoprotilátok proti AChR (Leite et al., 2008) (3).

Klinický obraz

Najčastejším dôvodom vyhľadania lekára pa­ cientom je fluktuujúca slabosť, ktorá sa zhor­ šuje pri opakovanej fyzickej aktivite a zlepšu­ je pri oddychu. Slabosť sa zhoršuje expozíciou teplu, v stresových situáciách a pri infekcii. MG sa typicky manifestuje v špecifických svalo­ vých skupinách. Distribúcia slabosti je hlavne v oblasti extraokulárnych, bulbárnych svalov, ďalej v oblasti proximálnych svalových skupín končatín, krku a v istom percente pacientov aj v oblasti respiračného svalstva. U pacientov s MG je slabosť mierna v 26 %, stredne závaž­ ná v 36 % a závažná v 39 %, často asociovaná s dysfágiou, zníženou funkciou kašľa a reduko­ vanou vitálnou kapacitou (4). Slabosť extraokulárneho svalstva je doposiaľ najčastejšie sa manifestujúci symptóm u pa­ cientov s MG. Ďalšia progresia do generalizo­ vanej formy sa vyvinie u takmer 50 % pacien­ tov do dvoch rokov od prvotnej manifestácie MG. Prezentuje sa ptózou, diplopiou a niekedy zahmleným videním. Diplopia môže byť vyvo­ laná pri vyšetrovaní pacienta sledovaním bodu laterálne od stredovej čiary na 20 – 30 sekúnd, čo vedie k zvýšenej záťaži extraokulárneho svalstva. Ptóza môže byť unilaterálna alebo bi­ laterálna, manifestovať ju môžeme vyzvaním pacienta, aby sa usilovne pozeral smerom na­ hor (Simpsonov test). V prípade bilaterálnej oklúzie vízu je možné považovať ochorenie za agresívnejšie. Najčastejšie postihnutým extra­ okulárnym svalom je musculus rectus medialis.

Alpha medical

79


T É M A ČÍ S LA Diagnostika

Základom je správne klinické vyšetrenie, kto­ rého úlohou je odhaliť niekedy aj minimálnu symptomatológiu MG. Pri klinickom vyšetrení je nutné realizovať nasledujúce testy – Simpso­ nov, Seemanov, Goerlickov test. Ďalším kro­ kom je správne zrealizované elektromyo­ grafické vyšetrenie dostatočne skúseným neurológom. Realizujú sa repetitívne stimulácie nervu (10 stimulov pri frekvencii 2 – 3 Hz) a sní­ manie sumačného akčného potenciálu (CMAP) z príslušného svalu. Abnormálnym nálezom je znížený dekrement, t. j. pokles amplitúdy CMAP o viac ako 7 – 10. V rámci diagnostiky je tiež dôležité realizovať CT vyšetrenie hrudníka, ktoré môže odhaliť tymóm. 5 mV

2 ms

lovej platničky vo forme „zjednodušenia“ spojenia, od­ stránenia AChR z membrány. Následne dôjde k rozšíre­ niu synaptickej štrbiny. 2. Anti–AChR protilátky (spojenie) Senzitivita tohto vyšetrenia sa pohybuje od 88 do 93 % pri generalizovanej forme MG a 50 až 71 % pri okulár­ nej forme MG. Falošne pozitívne výsledky sú veľmi rarit­ né a môžu byť pozorované pri MG bez nálezu tymómu, ďalej pri Lambert-Eaton-ovom myastenickom syndróme (LEMS), graft verzus host disease (GVHD), autoimunit­ ných hepatálnych ochoreniach, malobunkovom karci­ nóme, reumatoidnej artritíde liečenej D-penicilamínom a motor neuron disease (MND).

STIM. MODE: TRAIN / SINGLE STIM FREQ: 2 Hz STIM DUR. 0.1 ms TIME: 13:06:22 COMMENT: POT NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEAK AMP mV 0.32 6.88 5.32 4.83 4.76 4.86 4.83 4.84 4.84 4.90

NO. IN TRAIN 10 STIM RJCT: 0.5 ms

AMP DECR % 0 17 36 42 43 42 42 42 42 41

AREA mVms 28.20 23.10 17.20 15.20 14.60 15.30 15.70 15.30 15.60 15.40

AREA DECR % 0 8 39 46 48 46 44 46 45 45

STIM. LEVEL 175V 175V 175V 175V 175V 175V 175V 175V 175V 175V

Obrázok č. 1 – Repetitívna stimulácia pri frekvencii 2 Hz ukazuje narastajúci dekrement amplitúdy.

V rámci sérologických vyšetrení je zlatým štan­ dardom vyšetrenie na dôkaz protilátok proti AChR alebo MuSK. V súčasnosti existujú nasledujúce typy protilá­ tok, ktoré sú dokázateľné u pacientov s myas­ téniou gravis: 1. Anti-AChR protilátky Vyšetrenie protilátok proti AChR je vyso­ ko špecifické pre určenie MG na autoi­ munitnom podklade. Môžeme povedať, že presnosť sa pohybuje veľmi blízko 100 % (Padua et al., 2001). Výsledky sú pozitívne u 90 % pacientov, ktorý majú generalizova­ nú formu MG. Ale iba 50 až 70 % pacientov s okulárnou formou má pozitivitu protilá­ tok proti AChR, preto sa stretávame s fa­ lošne negatívnymi výsledkami u tejto formy. Avšak tieto protilátky môžu byť pri okulár­ nej forme MG prezentované v sére v ne­ skorších štádiách. Anti-AChR protilátky sú predominantne triedy IgG1 a IgG3. Veľmi efektívne aktivujú komplement, čo vedie k formácii tzv. membránového ataku, ktorý následne vedie k poškodeniu nervovosva­

80

inVitro

3. Anti-AChR protilátky (modulujúce) Približne 2 až 4 % prípadov MG s negatívnymi AChR protilátkami (spojenia) bude mať pozitivitu modulujúcich protilátok. Táto pozitivita je spájaná so zvýšeným rizi­ kom tymómu. 73 % pacientov s tymómom a MG bude mať prítomné modulujúce protilátky proti AChR. 4. Anti-AChR protilátky (blokujúce) Túto skupinu protilátok pozorujeme takmer u polovice pacientov s generalizovanou formou MG, ale iba u 30 % s okulárnou formou. 5. Anti-striated muscle antibodies (anti-SM protilátky) Anti-SM protilátky patria do skupiny protilátok pro­ ti zložkám svalstva skeletu zahrňujúci titín, ryanodínový receptor, myozín a alfa–aktín. Anti-SM ab sú prezento­ vané približne u 70 až 80 % pacientov s tymómom bez MG. A teda po pozitívnom teste by malo nasledovať hľadanie tymómu u pacientov mladších ako 40 rokov. U pacientov starších ako 40 rokov anti-SM protilátky môžu byť prítomné bez ďalšieho nálezu tymómu. 6. Anti-MuSK protilátky Takmer polovica pacientov bez prítomnosti protilátok anti-AChR (séronegatívna myastenia gravis), môže mať pozitívny test na protilitáky proti svalovo – špecifickej


Poruchy dýchania kináze. Receptor tyrozínkináza je esenciálny pre vytvorenie nervovosvalového spojenia. Títo pacienti môžu predstavovať podskupinu autoimunitnej formy MG, nakoľko majú niekoľko spoločných charakteristík, ktoré sú však rozdielne od tých foriem MG, ktoré sú prezentované prítomnosťou anti-AChR protilátok. 7. Anti-LRP4 protilátky LRP4 je prítomný na postsynaptickej mem­ bráne, patrí medzi koreceptor pre agrín a je dôležitý pre agrínom indukovanú aktiváciu MuSK spolu s Dok-7. Následkom plnej ak­ tivácie MuSK je aktivácia rapsýnu, čo vedie väzbe na postsynaptickom receptore pre AChR. 8. Anti-agrínové protilátky Okolo 80 až 90 % pacientov s MG má v sére prítomné protilátky proti AChR, pričom zvyš­ ných 40 až 70 % má prítomné v sére protilát­ ky anti-MuSK a približne 2 až 50 % pacien­ tov má prítomné protilátky proti LRP4. Po celkovej sumarizácii zisťujeme, že približne 2 až 5 % pacientov s MG je tzv. triple ne­ gatívnych, t. j. nemá detekovateľné protilát­ ky proti žiadnemu známemu autoantigénu (AChR, MuSK alebo LRP4) na nervovosvalo­ vej platničke. Prítomnosť agrínovej protilát­ ky u triple negatívnych pacientov s MG môže znamenať, že agrín je novým diagnostickým nástrojom v rukách lekárov (5).

Tabuľka č. 1 – Diferenciálna diagnostika. Ochorenie

Základné klinické charakteristiky

Vyšetrenia

Myasténia gravis

Okohybné prejavy, bulbárne príznaky, trupového, dýchacieho svalstva, patologická unaviteľnosť

EMG vyšetrenie, vyšet­ renie protilátok proti AChR, anti MuSK alebo iným podjednotkám

Lambert-Eatonov myastenický syndróm

Vegetatívne príznaky, reflexy šľachovo-okosti­ cové nevýbavné, slabosť proximálneho končati­ nového svalstva

EMG vyšetrenie, vyšet­ renie VGCCs (protilátky proti presynaptickým P/Q kalciovým kanálom)

Roztrúsená skleróza

Pocit tŕpnutia konča­ tín, slabosť, únavový syndróm, oslabnutie končatín, zahmlené videnie, zhoršená reč

MR mozgu, likvorové vyšetrenie, evokované potenciály

Otrava organofosfátmi

Slabosť končatín, zahmlené videnie, bron­ chospazmus

Klinická diagnóza (anamnestické údaje), aktivita cholínesterázy

Embólia do a. pulmonalis

Dušnosť, bolesť na hrudníku

D-diméry, CT pulmoan­ giografia

Mozgový infarkt

Dyzartria, fatická poru­ cha, pocit tŕpnutia kon­ čatín, slabosť končatín

CT mozgu, CT intra a extrakraniálneho arte­ riálneho riečiska

Diferenciálna diagnostika

MG môže byť maskovaná variáciou nešpeci­ fických symptómov a subjektívnych príznakov pacienta. Najdôležitejšie je odlíšiť akútne, ži­ vot ohrozujúce ochorenia, ako príklad môže­ me uviesť embolizáciu do artéria pulmonalis, kongestívne srdcové zlyhávanie, prípadne in­ farkt myokardu a mozgový infarkt (6). V nejas­ ných prípadoch musíme odlíšiť niekoľko iných rovnako závažných ochorení. Dôležitá je správ­ na anamnéza – osobná, rodinná, sociálna ale aj epidemiologická. V Tabuľke č.1 uvádzame nie­ koľko príkladov diferenciálnej diagnostiky (7).

Záver

Cieľom tohto prehľadového článku je ozrej­ miť často zabudnuté symptómy, ktoré môžu na prvý pohľad v očiach lekára znieť banálne, nie­ kedy až histriónsky. Pomenovali sme niekoľko možných laboratórnych vyšetrení, ktoré v naj­ bližšom období budú štandardne dostupné pre ťažko dodiagnostikovateľné prípady.

Literatúra 1. J. Bednařík a kol., Klinická neurologie vol. II., Triton, 2010. (973 – 988). 2. J.T. Annnapurni and all., Myasthenia Gravis: A review. Hindawi publishong corporation, 2012. (1-2). 3. Špalek P., Autoprotilátkami sprostredkované ochorenia nervosvalového spojenia. Neurologie pro praxi, 2010 (85 – 89). 4. B R Thanvi, Update on myasthenia gravis. Postgrad Med, 2004 (690-700). 5. Shawn J Bird., Differencial diagnosis of myasthenia gravis. UpToDate, 2019. 6. Nicolle MW., Myasthenia Gravis and LambertEaton Myasthenic Syndrome. Continuum, 2016. 7. Abbas Jowkar., Myasthenia Gravis, Medscape, 2018 (11).

Alpha medical

81


T É M A ČÍ S LA

Ankylozujúca spondylitída

MUDr. Lenka Tarabčáková Reumatologická ambulancia Univerzitná Nemocnica – Nemocnica sv. Michala a. s. Bratislava

Ankylozujúca spondylitída (AS) je chronické zápalové reumatické ochorenie, ktoré postihuje najmä axiálny skelet (panvu, chrbticu a hrudný kôš). Základným chorobným dejom prebiehajúcim v organizme pacientov je zápal, a to predovšetkým v oblasti úponov šliach a väzov (entezitída). Chronický priebeh AS s pretrvávajúcou vysokou zápalovou aktivitou môže viesť k trvalému poškodeniu vo forme ankylózy. 82

inVitro


Poruchy dýchania Úvod

Ankylozujúca spondylitída patrí do skupiny spondyloartritíd (SpA), zápalových reuma­ tických ochorení, pre ktoré je charakteristic­ ký častý výskyt antigénu HLA B27 a spoločné klinické prejavy (napr. sakroileitída, spondy­ litída, entezitída, daktylitída). Prevalencia AS v populácii sa odhaduje na 0,1 %, pričom vý­ skyt ochorenia koreluje s výskytom antigénu HLA B27 v danej oblasti. Tento antigén má 90 – 95 % pacientov s AS. Ochorenie postihuje častejšie mužov ako ženy a to v pomere 2-3:1. Riziko vzniku ochorenia u príbuzného pacien­ ta, ak je taktiež nositeľom antigénu HLA B27, je 10- až 20-krát väčšie.

0,1 %

Prevalencia AS v populácii sa odhaduje na 0,1 %, pričom výskyt ochorenia koreluje s výskytom antigénu HLA B27 v danej oblasti.

Etiopatogenéza

Presná príčina vzniku ochorenia nie je známa. Dôležitú úlohu zohráva genetická predispozícia a vplyvy vonkajšieho prostredia. Pred­ pokladá sa, že antigén HLA B27 sa priamo zúčastňuje na patogenéze. Základnou charak­ teristikou patomechanizmu vzniku AS je nepri­ meraná odpoveď imunitného systému, čo ná­ sledne vedie k spusteniu zápalovej kaskády.

Klinický obraz

Axiálna forma ochorenia postihuje panvu, chrbticu a hrudný kôš. Pri periférnej forme sú postihnuté i periférne kĺby; rizomelickou sa nazýva forma, pri ktorej sú postihnuté ramen­ né a bedrové kĺby. Zvyčajne prvým príznakom ochorenia je zápalová bolesť chrbta. Začí­ na v adolescentnom veku, resp. v mladšej do­ spelosti, prakticky vždy pred 50. rokom veku. Bolesť je lokalizovaná v spodnej časti chrbta;

Obrázok č. 2: Periférna artritída

Obrázok č. 3: Entezitída

Obrázok č. 1: Sakroileitída

mizne, alebo sa zlepší po rozhýbaní, zhoršu­ je sa počas dlhého obdobia pokoja (spánok, sedenie), často pacienta nadránom budí zo spánku. V úvode ochorenia býva táto bolesť príznakom sakroileitídy, ktorá je pre ochore­ nie patognomická (Obrázok č. 1). Postihnutie ramenných a bedrových kĺbov sa vyskytuje asi u 50 % pacientov. Artritída ostatných kĺ­ bov je menej častá, prejavuje sa najmä vo for­ me asymetrickej oligoartritídy na dolných kon­ čatinách (Obrázok č. 2). Entezitída (Obrázok č. 3), zápal v oblasti úponov šliach a väzov, je bolestivý, dlho pretrvávajúci a často naj­ viac obťažujúci prejav ochorenia. Daktylitída (Obrázok č. 4), používa sa aj názov „párkovitý prst“. Vzniká kombináciou zápalu kĺbov, šliach, šľachových puzdier a úponov na prstoch rúk a nôh, prejavuje sa opuchom prsta v celej jeho dĺžke. Hrudný kôš býva postihnutý kombiná­ ciou zápalov, v oblasti chrbtice, úponov rebier na chrbticu i hrudnú kosť a v oblasti úponov šliach, čo vedie k bolesti pri nádychu a kašli. V pokročilých štádiách ochorenia sa najmä ky­ fotická deformita hrudnej chrbtice a ankylóza kostovertebrálnych kĺbov podieľajú na obme­ zení hĺbky nádychu, čo môže viesť k reštrikč­ nej ventilačnej poruche.

Obrázok č. 4: Daktylitída

Alpha medical

83


T É M A ČÍ S LA

Obrázok č. 5: Uveitída

Obrázok č. 6: Psoriáza

Ankylozujúca spondylitída má i svoje typické mimokĺbové manifestácie. Uveitída, iridocyklitída (Obrázok č. 5), imuno­ logicky mediovaný zápal oka, ktorý sa prejavu­ je bolesťou, začervenaním a svetloplachosťou. Akútna predná uveitída je typická pre AS a po­ stihuje asi 40 % pacientov. Prognóza je dobrá a zápal odoznieva v priebehu niekoľkých týž­ dňov, avšak pri oneskorenej alebo nedosta­ točnej liečbe môžu vzniknúť komplikácie (sy­ nechie, makulárny edém). Psoriáza (Obrázok č. 6), chronické imunolo­ gicky mediované kožné ochorenie, pre ktoré je charakteristické neúplné dozrievanie a dife­ renciácia buniek pokožky. Koexistencia psori­ ázy a AS v prípade, že ide o 2 samostatné no­ zologické jednotky, sa odhaduje na 5 – 10 %. Za samostatnú nozologickú jednotku sa pova­ žuje psoriatická spondylitída, pričom ochorenia predovšetkým v pokročilejších štádiách možno odlíšiť na základe RTG znakov axiálneho postihnutia. Tráviaci trakt, zápal v tejto oblasti je u pacien­ tov s ankylozujúcou spondylitídou pomerne dosť častý. Uvádza sa, že mierne znaky zápa­ lu má až 50 % pacientov. Príznaky sú v takom prípade väčšinou mierne, alebo si ich pacient vôbec nevšimne. Koexistencia AS a idiopatic­ kých črevných ochorení, ako Crohnova cho­ roba a ulcerózna kolitída, sa odhaduje na 10 %. Priame postihnutie pľúcneho parenchýmu je pomerne zriedkavé, asi u 1 % pacientov môže dôjsť k rozvoju pľúcnej fibrózy a to predovšet­ kým v horných lalokoch. Častejšie pozorova­ nou ventilačnou poruchou je reštrikcia, ktorá vzniká na mechanickom podklade pri ankylóze (viď. vyššie). Typickou kardiálnou manifestáciou AS je aorti­ tída (9 %) s následným možným vývojom aortál­ nej regurgitácie (2 – 10 %). Tak ako všetky chro­ nické zápalové ochorenia, i AS zvyšuje riziko kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Postihnutie obličiek je zriedkavé, i keď u pacien­ tov s pretrvávajúcou vysokou zápalovou aktivitou môže dôjsť ku vzniku renálnej amyloidózy.

84

inVitro

Osteoporóza, strata hustoty a kvality kostného tka­ niva je, paradoxne, veľmi častá (25 %) – a to aj na­ priek tomu, že pokročilé ochorenie vedie k anky­ lóze chrbtice na podklade osifikácie. Hodnotenie denzitometrického vyšetrenia je v pokročilejších štádiách ochorenia pomerne zložité a riziko ver­ tebrálnych zlomenín vysoké, preto treba dôsledne zohľadniť rizikové faktory (nízke BMI, vysoká aktivi­ ta ochorenia – CRP, BASDAI, dĺžka trvania ochore­ nia, vyšší vek a vyšší stupeň RTG poškodenia). Adekvátna a komplexná liečba AS má pozitívny vplyv i na mimokĺbové prejavy ochorenia.

Diagnostika

Diagnostika AS sa skladá z fyzikálneho, laboratór­ neho a zobrazovacích vyšetrení. Fyzikálne vyšetrenie sa zameriava predovšet­ kým na stanovenie miery obmedzenia pohyblivos­ ti chrbtice. V laboratórnom skríningu stanovujeme zápalové parametre (sedimentácia erytrocytov, C-reaktívny proteín) a antigén HLA B27. Správne hodnotenie nálezov jednotlivých zobra­ zovacích metodík zohráva v diagnostike AS kľúčo­ vú úlohu. Konvenčná rádiografia ostáva skrínin­ govou metódou voľby. Charakteristický RTG nález je obojstranná sakroileitída, hranaté telá stavcov a symetrické syndezmofytické premostenia. Av­ šak, dnes už je známe, že existuje tzv. prerádiolo­ gické obdobie, v ktorom sa vyskytujú len zápalové bolesti chrbta a k rozvoju RTG zmien dochádza až s odstupom 3 – 5 rokov. Pokrok, ktorý v ostat­ nom čase priniesol nové možnosti v liečbe AS, viedol k prirodzenej potrebe včasnej diagnostiky a to najmä axiálnej formy spondyloartritíd, na kto­ rú sa využíva magnetická rezonancia. Patogno­ mickým MRI nálezom pre aktívne zápalové lézie v oblasti sakroiliakálnych kĺbov je prítomnosť sub­ chondrálneho edému kostnej drene. Tabuľka č. 1 – Modifikované newyorské kritéria pre AS. Klinické kritéria

1. zápalová bolesť chrbta pretrvávajúca viac ako 3 mesiace, ktorá sa zlepšuje rozcvičením (zhoršuje sa v kľude) 2. obmedzené rozvíjanie chrbtice v sagitálnej a frontálnej rovine 3. obmedzenie dychových exkurzií pod normálne hodnoty pre daný vek a pohlavie

Rádiologické kritérium

1. objstranná sakroiliitída 2.-4 st., alebo jednostranná sakroiliitída 3.-4. st.

Definitívna dg.AS − ak je splnené rádiologické kritérium a aspoň 1 klinické kritérium. Upravené podľa: Van Der Linden S, et al. Arthritis Rheum, 27, 1984; 4: 361–368.


Poruchy dýchania Tabuľka č. 2 – ASAS klasifikačné kritéria pre axiálnu spondy­ lartritídu. Sakroileitída na zobrazovacích metódach*

HLA B27

plus

plus

>= 1 SpA príznak

>= 2 SpA príznak

Tabuľka č. 3 – ASAS klasifikačné kritéria pre periférnu spondy­ lartritídu. Artritída alebo entezitída alebo daktylitída plus >= 1 SpA príznak

>= 2 SpA príznak

uveitída

artritída

psoriáza

entezitída

entezitída

Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

daktylitída

uveitída

predchádzajúca infekcia

zápalová bolesť chrbta

daktylitída

HLA B27

rodinná anamnéza SpA

psoriáza

sakroileitída*

zápalová bolesť chrbta artritída

Crohnova choroba dobrá odpoveď na NSA rodinná anamnéza SpA

* akútny zápal na MRI, alebo definitívna sakroileitída podľa newyorských kritérií. Upravené podľa: Rudwaleit M, et al. Rheum Dis. 2011;70:25-31.

HLA B27 elevácia CRP * akútny zápal na MRI, alebo definitívna sakroileitída podľa newyorských kritérií. Upravené podľa: Rudwaleit M, et al. Annals of the Rheumatic Diseases 2009;68:777-783.

V posledných desaťročiach sa na stanovenie diagnózy AS používali najmä tzv. modifikované newyorské kritéria (Tabuľka č. 1), pri ktorých však diagnóza závisí od prítom­ nosti rádiologického kritéria. Ako uvádzame vyššie, táto skutočnosť sa spolu s ostatnými faktormi môže významne podieľať na oneskorení stanovenia diagnózy (niektoré epide­ miologické štúdie uvádzajú, že rozdiel medzi prvými klinický­ mi príznakmi a dg. AS je priemerne 6 – 9 rokov). S prihliadnutím na nové možnosti diagnostiky a liečby a kla­ sifikáciu spondyloartritíd, ktorá zahŕňa i pojem nediferenco­ vaná spondyloartritída, sa vo včasnom štádiu ochorenia pre­ ferujú tzv. ASAS klasifikačné kritériá (Tabuľka č. 2 a č. 3).

Liečba

Predpokladom správnej liečby je komplexné zhodnotenie aktivity ochorenia, rýchlosti progresie, prítomnosti kĺbových a mimokĺbových prejavov. Nevyhnutnou a účinnou liečbou AS je jej nefarmakologická zložka, ktorá zahŕňa každoden­ né domáce cvičenie a aktívny rehabilitačný program.

určená pre pacientov s vysokou aktivi­ tou ochorenia a s rizikom rýchlej progresie. Na liečbu ankylozujúcej spondylitídy máme k dispozícii niekoľko preparátov (blokátory TNF, inhibítor IL17A), čo umožňuje do určitej miery prispôsobiť terapiu pacientovým potre­ bám na základe dominujúcich príznakov.

Záver

Ankylozujúca spondylitída je chronické zápalo­ vé ochorenie, ktoré môže viesť k trvalému po­ škodeniu vo forme ankylózy chrbtice a z toho vyplývajúceho funkčného obmedzenia s ná­ sledným negatívnym vplyvom na ďalšie orgá­ nové sústavy. Ochorenie nepredstavuje len medicínsky problém, ale je pre pacienta i hen­ dikepom s významným socio-ekonomickým vplyvom.

Literatúra 1. Van Der Linden S, et al. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum,

Nesteroidové antiflogistiká sú základným kameňom farmako­ logickej liečby. Redukujú bolesť a stuhnutosť, v priebehu 2 – 4 týždňov sa efekt dostaví u 70 – 80 % pacientov. Ich protizápalo­ vý účinok má vplyv i na redukciu röntgenovej progresie. Chorobu modifikujúce lieky (DMARDs) ako sulfasalazín, prípadne niektoré injekčné formy glukokortikoidov podáva­ né priamo do kĺbov, sa používajú na liečbu periférnej formy ochorenia (periférnych artritíd). U pacientov s axiál­ nou formou nebol potvrdený pozitívny efekt tejto liečby. Objav biologickej liečby výrazne rozšíril možnosti terapie u pacientov s ankylozujúcou spondylitídou. Liečba je

27, 1984; 4: 361–368. 2. Sieper J, et al. New criteria for inflammatory back pain in patients with chronic back pain: a real patient exercise by experts from the Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS), Ann Rheum Dis 2009; 68:784–788. 3. Rudwaleit M, et al.The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection Annals of the Rheumatic Diseases 2009;68:777-783. 4. Rudwaleit M, et al. The Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for spondyloarthritis in general, Rheum Dis. 2011;70:25-31.

Alpha medical

85


T É M A ČÍ S LA

Urémia

MUDr. Janka Kubaliaková vedúci lekár dialyzačného strediska Svet zdravia, Nemocnica Topoľčany, a. s.

Urémia je klinický syndróm, ktorý sa vyznačuje zvýšenou koncentráciou uremických toxínov v krvi, súvisí s nerovnováhou tekutín, elektrolytov, hormónov a s metabolickými abnormalitami, ktoré sa vyvíjajú súbežne so zhoršovaním funkcie obličiek. Pojem urémia doslova znamená moč v krvi, prvýkrát ho použil Piorry na opis klinického stavu spojeného so zlyhaním obličiek. Urémia sa častejšie vyvíja v neskorších štádiách chronických ochorení obličiek, ale môže sa vyskytnúť aj pri akútnom poškodení obličiek, ak je strata funkcie obličiek rýchla. Uremické toxíny majú priame aj nepriame toxické účinky na celý rad tkanív. 86

inVitro


Poruchy dýchania

Úvod

Urémia je klinický syndróm tvorený respi­ račnými, gastrointestinálnymi, kardiálnymi, neurologickými, kožnými a biochemický­ mi príznakmi. Je spôsobený zlyhaním funk­ cie obličiek, ale nemusí ho vždy sprevá­ dzať, ani nemusí byť kompletne vyjadrený. Na toto ochorenie treba myslieť aj v prípade pacienta bez anamnézy ochorenia obličiek, s rôznymi poruchami dýchania, keďže respi­ račné problémy sú jedným z príznakov uré­ mie ako takej a nemusia byť sprevádzané prejavmi z ostatných orgánových systémov. Počet pacientov s ochoreniami obličiek v priebehu rokov stúpa. K 31. 12. 2018 bolo v nefrologických ambulanciách v Sloven­ skej republike sledovaných 184 925 pa­ cientov, z toho 37 030 vo veku do 18 rokov a 147 895 nad 19 rokov. V piatom štádiu obličkového ochorenia bez zaradenia do pravidelnej dialyzačnej liečby bolo evidova­ ných 1 652 pacientov. V r. 2010 to bolo 940 pacientov. V pravidelnej dialyzačnej lieč­ be sme mali k 31. 12. 2018 4 628 pacientov nad 90 dní dialyzačnej liečby a 458 pacien­ tov do 90 dní dialyzačnej liečby. V r. 2010 bolo v pravidelnej dialyzačnej liečbe 4 001 pacientov. V roku 2018 bolo zaradených do dialyzačnej liečby 638 pacientov, z toho 153 z ulice (do zaradenia neboli sledovaní v žiadnej nefrologickej ambulancii). Akútne bolo dialyzovaných 1 840 pacientov, z toho 693 prípadov skončilo úmrtím.

638

V roku 2018 bolo zaradených do dialyzačnej liečby 638 pacientov.

Etiológia Tabuľka č. 1 – Akútne zlyhanie obličiek. Prerenálne

• zníženie efektívneho intravaskulárneho objemu (krvné straty, straty tekutín z tráviaceho traktu, diuretiká a polyurické stavy, straty kožou pri po­ páleninách a potení, straty do tretieho priestoru pri pankreatitíde, ascite, peritonitíde, popáleni­ nách, hypoalbuminémii, periférna vazodilatácia pri sepse, anafylaxii) • zníženie srdcového výdaja (zlyhanie srdca ako pumpy, kardiomyopatie, infarkt, perikardiálna tamponáda, masívna pľúcna embólia, umelá pľúcna ventilácia) • poruchy intrarenálnej hemodynamiky (NSA, ACEI, vazokonstrikčné lieky, cyklosporín, hepa­ torenálny syndróm) • renovaskulárna obštrukcia (disekujúca aneuryz­ ma aorty, vaskulitídy, aterosklerotické a fibro­ muskulárne stenózy a uzávery, trombózy, útlak z vonka)

Renálne

V rámci Európy máme známe štatistické údaje z r. 2017. Incidencia v r. 2017 bola 88 453 pacientov zaradených do pravidel­ nej dialyzačnej liečby, prevalencia k 31. 12. 2017 bola 529 779 pacientov v pravidelnej dialyzačnej liečbe.

• primárne poškodenie glomerulu – rýchloprogre­ dujúce glomerulonefritídy (primárne, sekundár­ ne pri systémových ochoreniach, postinfekčné, paraneoplastické, poliekové a pri malígnej hypertenzii) • poškodenie tubulointersticiálne: ○ akútna tubulárna nekróza (ischemické poško­ denie pri multiorgánovom zlyhaní, septickom šoku a pri prolongovanej hypotenzii, pri nefro­ toxickom poškodení liekmi, hubami, ťažkými kovmi, jedmi, organickými rozpúšťadlami, glykolmi, kontrastnými látkami, pri pigmentúrii, poškodenie pri gravidite alebo po pôrode), ○ intratubulárna obštrukcia – depozitmi kryštálov alebo proteínov, ○ intersticiálna nefritída (polieková, infekčná, infiltrácia malígnymi bunkami, systémové ochorenia, intersticiálna rejekcia transplanto­ vanej obličky).

Postrenálne

• na úrovni pyeloureterálnej junkcie a ure­ terov – konkrementy, tumory, útlak zvonka, nekrotické hmoty pri nekróze papily, ligatúry ako komplikácia operačného výkonu, retroperitone­ álna fibróza • na úrovni močového mechúra a uretry – hy­ perplázia prostaty, tumory, krvné koagulá pri makroskopickej hematúrii, atónia a ruptúra močového mechúra, stenóza uretry, fimóza)

Alpha medical

87


T É M A ČÍ S LA Diagnostika

Je založená na anamnéze, klinickom obraze, la­ boratórnej diagnostike, zobrazovacích vyšetre­ niach, prípadne biopsia obličky.

Klinický obraz

Uremický syndróm je komplex klinických príznakov vyplývajúcich z multiorgánového a multisystémového postihnutia, preto je rôz­ norodý. Klinické prejavy uremického syndrómu zahŕňajú: Gastrointestinálne príznaky – nechutenstvo, nauzea, zvracanie a hnačky, Treitzova kolití­ da, pseudoperitonitída, gastrointestinálne kr­ vácanie (stresový vred, erozívna gastritída, en­ terorágia) aj ako prejav hemoragickej diatézy, porucha vstrebávania živín, uremický foetor, gastroparéza. Respiračné príznaky – acidotické Kussmaulo­ vo dýchanie/hyperventilácia, dyspnoe z pre­ vodnenia, pleuritída, výpotky. Kardiovaskulárne príznaky – uremická peri­ karditída, poruchy srdcového rytmu pri dys­ balancii minerálov, hypertenzia, zlyhanie ľavej komory z hypertenzie alebo z prevodnenia, hy­ pertrofia ĽK. Neurologické príznaky – poškodenie moz­ gu – tzv. uremická encefalopatia – rôzne pre­ javy od pseudoneurastenického syndrómu, letargia, somnolencia, bezvedomie, alebo agi­ tovanosť, zmätenosť, poškodenie periférneho nervstva – kŕče z dysbalancie minerálov, pares­ tézie a syndróm nepokojných nôh, rôzne stup­ ne neuropatie. Kožné príznaky – prejavy poruchy zrážanlivos­ ti od petechií až po sufúzie, bledosť pri chudo­ krvnosti, farba bielej kávy, exkoriácie pri prurite v dôsledku ukladaniu toxínov v koži a pri hy­ perfosfatémii. Prejavy vyplývajúce z porúch endokrinných, hematologických a hormonálnych funkcií ob­ ličiek – ako je kostná choroba, renálna anémia, imunodeficiencie, koagulopatie, tkanivové kal­ cifikáty, sexuálna dysfunkcia, opuchy a iné.

88

inVitro

Základný diagnostický algoritmus: 1. krok – anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, zhodnotenie stavu hydratácie, zmeranie tla­ ku krvi, zavedenie močového katétra + vy­ šetrenie močového sedimentu, biochemic­ ké a hematologické vyšetrenia krvi, zistenie diurézy, 2. krok – vylúčenie obštrukcie a posúdenie ná­ lezu v dutine brušnej (USG), RTG pľúc, do­ plňujúce biochemické/imunologické/mikro­ biologické vyšetrenia, biopsia obličky.

Anamnéza

Lieková – alergie, užívané lieky – zvlášť venovať pozornosť analgetikám, diuretikám, ACEI, sarta­ nom, onko liekom, antibiotikám, novým liekom. Rodinná - výskyt chronického obličkového ochorenia alebo úmrtie na zlyhanie obličiek v rodine, dialyzovaný jedinec v rodine. Osobná anamnéza – preexistujúce ochorenie obličiek – sledovanie alebo vyšetrenie v minu­ losti v nefrologickej alebo urologickej ambulan­ cii, sledovanie v detstve, močový nález v rámci preventívnych prehliadok u praktického leká­ ra, ženy – priebeh gravidity, ochorenia vedúce k poškodeniu obličiek – infekčné, reumatologic­ ké, onkologické, metabolické, hypertenzia, dia­ betes, ochorenia srdcovo-cievneho systému, pečene, abúzy a to najmä alkohol a analgetiká. Aktuálne ochorenie – posledný mesiac – teplo­ ta, vyrážka, infekcie kože, hrdla, stomatologic­ ké ošetrenie, kožné zmeny, bolesti kĺbov, prob­ lémy s dýchaním a hemoptýza, opuchy viečok, nôh, bolesti v lumbálnej oblasti, zmeny v mo­ čení, v príjme tekutín, hnačky, zvracanie, príjem stravy, absolvovanie rtg kontrastného vyšetre­ nia, pád alebo iný úraz, práca v rizikovom pros­ tredí (infekčné), možnosť otravy a iné.

4,8 – 8,0 pH moču sa pohybuje od 4,8 do 8,0.


Poruchy dýchania Epidemiologická anamnéza – pobyt v zahraničí (napríklad možnosť malárie...).

Objektívne vyšetrenie

Objektívne vyšetrenie zahŕňa posúdenie sta­ vu vedomia, stavu hydratácie, uremický foetor z dutiny ústnej. Okrem toho pozorujeme: • zmeny kože – ikterus (ochorenie pečene), bledý kolorit (anémia), typický kolorit u pa­ cientov s chronickou nedostatočnosťou ob­ ličiek je žltkavosivé sfarbenie podmienené pravdepodobne ukladaním močových chro­ mogénov v koži, exkoriácie svedčia o pruri­ te, pigmentácie a purpura (Hemoch-Schon­ leinova purpura), hematómy, sufúzie a iné prejavy krvácania v terminálnom štádiu ob­ ličkového zlyhania, • dýchanie – dyspnoe v rámci hyperhydratá­ cie, hyperventilácia – tzv. Kussmaulovo dý­ chanie pri metabolickej acidóze, • tvár – opuchy viečok (glomerulonefritída, ne­ frotický syndróm), mesiačikovitá tvár (užíva­ nie kortikoidov), maskovitá tvár (systémová skleróza), motýľovitý exantém (systémový lupus), „boxerský nos“ v dôsledku zrútenia chrupkovej prepážky nosa (Wegenerova gra­ nulomatóza), subkonjunktiválne krvácania (vaskulitída), • hrudník – pri auskultácii možno zistiť znám­ ky stázy v malom obehu, oslabenie dýchania s podozrením na fluidotorax, perikarditický alebo pleuritický trecí šelest, • brucho – ascites (nefrotický syndróm, cirhó­ za pečene), veľkosť pečene a sleziny (he­ patomegália pri polycystickej degenerácii, pri malignite, splenomegália pri hemolytic­ kej anémii, hematologických malignitách, pri portálnej hypertenzii, systémových ochore­ niach a chronických infekciách), presiaknu­ tie brušnej steny (anasarka), palpáciou tesne nad pupkom pátrame po možnom víre, ove­ ríme auskultačne prípadný šelest (stenóza renálnych artérií), obličky vyšetrujeme bima­ nuálne, bolestivé zväčšené obličky bývajú pri polycystickej chorobe obličiek, zväčše­ ná oblička môže byť pri tumore alebo hydro­ nefróze, vyšetrujeme bilaterálne tapottment, pozitívny býva pri akútnej pyelonefritíde, • na končatinách si všímame anomálie tvaru prstov, deformácie kĺbov (reumatoidná artri­ tída), opuchy, prítomnosť tofov pri dne. K objektívnemu vyšetreniu patrí aj vyšetrenie telesnej hmotnosti, výšky a krvného tlaku na oboch horných končatinách, zmeranie telesnej

teploty a realizáciu EKG vyšetrenia, zavede­ nia močového katétra s vizuálnym zhodnote­ ním moču.

Laboratórna diagnostika

K štandardnému vyšetreniu patrí vyšetrenie jednorazového moču, stanovenie minimál­ ne hodinovej diurézy, následne 6-hodinovej aj 24-hodinovej diurézy, odber krvi na bioche­ mické a hematologické vyšetrenie.

Vyšetrenie moču

• Semikvantitatívne vyšetrenie moču prúžkovou metódou je orientačným vyšetre­ ním, hlavnou výhodou testovacích prúžkov je ich ľahká a rýchla použiteľnosť, vyžaduje však objektivizáciu ďalšími vyšetreniami. pH moču sa pohybuje od 4,8 do 8,0. • Natívny močový sediment, močový sediment podľa Stansfielda a Webba – vyšet­ renie jednorazového čerstvého moču, pri ktorom získame informáciu o počte leuko­ cytov, erytrocytov, valcov, kvasiniek, kryštá­ lov a iných zložiek moču. • Erytrocytúria a typizácia erytrocytov. Kri­ tériom glomerulovej erytrocytúrie je viac ako 80 % dysmorfných erytrocytov, alebo vý­ skyt 5 – 12 % akantocytov. Nález echinocytov je typický pre TIN. Pokiaľ máme pri vyšet­ rení moču papierikom pozitívny moč na krv a v sedimente nie je zvýšený počet erytro­ cytov, je to nepriamy ukazovateľ možnej pig­ mentúrie alebo hemoglobinúrie. • Leukocytúria – nález leukocytov v moči nad fyziologické hodnoty môže byť podmienený kontamináciou moču z vonkajšieho genitá­ lu, hlavne u žien, môže byť prejavom infek­ cie, so sterilnou leukocytúriou sa stretáva­ me pri TBC postihu a analgetickej nefropatii. Ak sa súčasne s leukocytmi v moči dokáže proteinúria a valce, môže ísť o poškodenie glomerulu. Najčastejšie sa v moči vyskytu­ jú polymorfonukleárne leukocyty, najväčší diagnostický význam má nález eozinofilov (diagnostika akútnej alergickej TIN). • Valce a lipidy – hyalínne a jemné granulova­ né valce sa môžu vyskytovať aj u zdravých jedincov, nález iných druhov valcov sa po­ važuje za patologický. Erytrocytové valce svedčia o glomerulárnej lézii, leukocytové valce sa vyskytujú pri tubulointersticiálnej nefritíde aj glomerulonefritíde, valce z epite­ lových tubulárnych buniek vznikajú pri akút­ nej tubulárnej nekróze, nález hrubo granu­ lovaných valcov a voskových valcov nie je špecifický, ale považuje sa za patologický, nález pigmentových valcov súvisí s hemo­

Alpha medical

89


T É M A ČÍ S LA

globinúriou alebo s vylučovaním bilirubínu. Nález lipidov v moči je patologický, sprevá­ dza nefrotický syndróm, ale vyskytuje sa aj u pacientov s polycystickými obličkami. Li­ pidy v moči vytvárajú v polarizovanom svetle tzv. maltézske kríže. Kryštály – v močovom sedimente môžu upozorniť na niektoré ochorenia, napríklad nález cystínových kryštálov býva pri cysti­ núrii, kalciumoxalátové kryštály u pacienta s akútnym zlyhaním obličiek môžu upozor­ niť na možnosť intoxikácie etylénglykolom, kryštály kyseliny močovej u onkologického pacienta s akútnym zlyhaním obličiek sved­ čia o syndróme z rozpadu tumorových más. Epitelové bunky – sa vyskytujú v moči v ma­ lom množstve aj u zdravých jedincov, jedi­ ne renálne tubulárne bunky sú diagnostic­ ky hodnotné a svedčia o poškodení tubulov, bývajú formované vo valcoch a sprevádzajú akútnu tubulárnu nekrózu, akútnu pyelonefri­ tídu alebo nefrotický syndróm. Kultivačné vyšetrenie moču – nález baktérií menej ako 104/ml sa považuje za nesignifi­ kantnú bakteriúriu, od 104 do 105/ml sa po­ važuje za hraničnú bakteriúriu, nález nad 105/ml sa považuje za signifikantnú bakteri­ úriu. Moč získaný suprapubickou punkciou močového mechúra a cievkovaný moč má byť sterilný. Biochemické vyšetrenie jednorazového moču – vyšetrujeme štandardne osmolalitu moču, špecifickú hmotnosť, Na-U, kreat-U, ak nie je možný zber moču aj proteíny-U, al­ bumín-U. Vyšetrenie zbieraného moču – kreatinín klí­ rens, vyšetrenie proteinúrie, BJ bielkovina.

Biochemické a hematologické vyšetrenie krvi K základným vyšetreniam patrí krvný obraz + diferenciál, základný koagulogram, ASTRUP, glukóza, urea, kreatinín, kyselina močová, cel­ kové bielkoviny a albumín, minerály vrátane kalcia a fosforu, CRP, CK, osmolalita séra. Roz­ šírené vyšetrenia v rámci diferenciálnej diag­ nostiky – imunologické (autoprotilátky, C3, C4, CIK, Ig kvantitatívne), ASLO, vyšetrenia funkcie pečene, železo, väzbová kapacita železa, fe­ ritín, transferín, saturácia transferínu, vitamín B12, folát, parathormón, D vitamín, hepatálne transaminázy, bilirubín, elektroforéza bielkovín, vírusové hepatitídy, BWR, HIV, sérológie, my­ oglobín pri anamnéze úrazu alebo pádu.

Zobrazovacia diagnostika

Základným vyšetrením v rámci diferenciál­ nej diagnostiky pri zlyhaní obličiek je USG obličiek. Pomôže vylúčiť obštrukciu ako prí­ činu postrenálneho akútneho zlyhania obli­ čiek. Malé obličky pri ultrazvuku svedčia skôr o chronickom ochorení. Je možné posúdiť cievne pomery, ložiskové a zápalové zmeny. Súčasne kompletné sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej, aorty a jej odstupov, USG nadbráničných priestorov umožňuje za­ čať aj diferenciálnu diagnostiku. RTG pľúc slú­ ži na zhodnotenie veľkosti srdca, prítomnosti výpotkov a ložiskových zmien. Echokardiogra­ fické vyšetrenie v indikovaných prípadoch pri podozrení na perikarditídu s výpotkom, zlyhá­ vanie ĽK.

RTG pľúc slúži na zhodnotenie veľkosti srdca, prítomnosti výpotkov a ložiskových zmien.

90

inVitro


Poruchy dýchania Literatúra

Tabuľka č. 2 – Vyšetrenie moču. Prerenálne zlyhanie

Renálne zlyhanie

merná hmotnosť moču

> 1020

< 1010

osmolalita moču

> 500

< 350

osmolalita-U/osmolalita-S

> 1,5

< 1,1

Na-U

< 20

> 40

FE Na (%)

<1

>2

FE urea (%)

< 35

> 35

urea-S/kreat-S

> 10

< 15

urea-U/urea-S

>8

<3

kreat-U/kreat–S

> 40

< 20

Index renálneho zlyhania

<1

>1

Vysvetlivky: FE Na = (Na-U/Na-S)/(kreat-U/ kreat-S) x 100 Index renálneho zlyhania = Na-U/ (kreat-U/ kreat-S) x 100

1. Dzúrik, R., Šašinka, M., Mydlík, M., Kovács, L.: Nefrológia. Bratislava, Herba s. r. o., 2004, s. 645-718. 2. Tesař, V., Schuck, O.a kol: Klinická nefrologie. Grada Publishing, a.s. 2006, s. 63-102, s. 451-470, s. 491-507. 3. Teplan, V. a kol: Praktická nefrologie. Grada Publishing, a.s. 2006, s. 25 – 70, s.323-345, s. 367-382. 4. Viklický, O., Dusilová Sulková, S., Rychlík, I.: Vyšetřovací metody v nefrologii a jejich klinická aplikace. Tigis s. r. o., 2007, s. 13-94. 5. Viklický, O., Tesař, V., Dusilová Sulková, S.: Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii. Grada Publishing a. s., 2010, s. 85-97. 6. Teplan, V.: Nefrologické minimum pro klinickou praxi. Mladá fronta a. s., 2017, s. 12-40, s. 63-83. 7. Edícia zdravotnícka štatistika. Nefrologická starostlivosť a liečba nahradzujúca funkciu obličiek v SR 2018. Ročník 2019, http://www.

Biopsia obličky

Biopsia obličky sa vykonáva v indikovaných prípadoch – najmä v rámci diferenciálnej diag­ nostiky nefrotického syndrómu a pri podozrení na rýchlo progredujúcu glomerulonefritídu.

nczisk.sk 8. https://era-edta-reg.org/files/annualreports/pdf/ AnnRep2017.pdf, ERA EDTA Registry Annual report 2017.

Diferenciálna diagnostika

V rámci uremického syndrómu je diferenci­ álne diagnosticky najdôležitejšie určenie, či ide o akútne zlyhanie obličiek, alebo chronic­ ké ochorenie, ktoré dospelo do terminálneho štádia a doposiaľ nebolo diagnostikované. Ak zistíme ultrazvukom malé obličky, v laboratór­ nom náleze anémiu, hypokalciémiu, zvýšený parathormón, ide skôr o chronické obličkové ochorenie, ktoré dospelo do terminálneho štádia.

Záver

Správne odobratá anamnéza, fyzikálne vyšet­ renie a správne volené vyšetrenia urýchlia sta­ novenie diagnózy, správna diagnóza a správny manažment pacienta s akútnym zlyhaním ob­ ličiek zabezpečia včasné začatie liečby, zlep­ šujú prognózu a znižujú mortalitu pacienta. V prípade chronického zlyhania obličiek správ­ ne vedená diagnostika a liečba uremických symptómov môže výrazne zlepšiť kvalitu života pacienta.

Urémia sa častejšie vyvíja v neskorších štádiách chronických ochorení obličiek, ale môže sa vyskytnúť aj pri akútnom poškodení obličiek.

Alpha medical

91


e sa Informujt tra edia u vášho p

TREC KREC INDIKÁTOȫ STAVU IMUNITY Toto moderné genetické vyšetrenie otestuje bunkovú aj protilátkovú imunitu ešte pred nástupom klinických prejavov imunodeciencie.

AȬO z 3 kvapiek kapilárnej krvi z päty alebo prsta

KTO najmä novorodenci

CENA VYŠETRENIA PRE SAMOPLATCOV

50 € ȬEDY ihneď po narodení, najneskôr pred prvou živou vakcínou

VÝSLEDȬY do 15 pracovných dní po odbere

www.alphamedical.sk


Laboratórna diagnostika PRAKTICKÁ PRÍRUČKA

2 Alpha medical – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike 3 Procesná mapa 4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení 5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

15

Imunológia a alergológia

20

Mikrobiológia

3 0

Genetika

3 4

Patológia

37

2. Odber

3 8 3 9

Žiadanka na odberový materiál

3. Transport

4 0

Mapa pokrytia zvozovými trasami

42

4. Registrácia a príprava vzorky

4 4

5. Komplexná diagnostika

4 6

6. Kvalita a akreditácia

4 8

7. Analýza

5 4

8. Validácia a distribúcia výsledkov

5 5 57

Výsledkový list

9. Kontakty

58

Manažment

61

Sieť laboratórií a pracovísk


Laboratórna diagnostika

Alpha medical – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike Alpha medical predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 70 laboratórií na území celého Slovenska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou. Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od 12 500 pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90 000 vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Alpha medical okrem inter-

2

nej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou. Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť. Máme záujem aj na vzdelávaní budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracoviská – centrálne laboratórium v Bratislave a pracovisko patologickej anatómie v Martine – stali spoločnými výučbovými základňami. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach. Kontinuálny rast spoločností združených v Alpha medical nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb. Spoločnosť Alpha medical je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.


Laboratórna diagnostika

Procesná mapa

Vysvetlivky NIS – nemocničný informačný systém AIS – ambulantný informačný systém TAT – turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Predanalytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá

9. Kontakty Medicínski reprezentanti. Sieť laboratórií a pracovísk

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza 3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

Analytická fáza

4. Registrácia a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

3


Laboratórna diagnostika

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadaniek. Žiadanky sú tlačivá, ktoré obsahujú ponuku vyšetrení v rámci jednotlivých odborov. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o pacientovi s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení. Je to zároveň dokument na preukázanie požadovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne. V spoločnosti Alpha medical sa používa viac druhov žiadaniek, ktoré sú diferencované podľa odborov a regiónov. Vzory všetkých aktualizovaných žiadaniek sú uvedené na www.alphamedical.sk.

1 Žiadanka o základné vyšetrenie Preventívne prehliadky a súbor najčastejšie indikovaných vyšetrení z odboru klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie 2 Alergológia Alergológia – špecifické gE 3 Biochémia a hematológia Biochémia a hematológia vrátane autoimunity Glykemický profil 4 Genetika Genetika – rutinná diagnostika Cytogenetika Genetika – zriedkavé ochorenia 5 Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení Infekčná sérológia, dôkaz DNA mikroorganizmov 6 Mikrobiológia Mikrobiológia I. Mikrobiológia II. 7 Patológia Biopsia Cytológia Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok 8 Iné Odberový materiál

! Žiadanky treba vypísať čitateľne paličkovým písmom, aby bolo možné správne identifikovať požiadavky na vyšetrenie.

4


1 Laboratórna diagnostika

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi Hlavička – hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informácií o pacientovi; dôležité je, aby boli tieto údaje čitateľne vyplnené, pretože sú potrebné na identifikáciu pacienta, pridelenie správneho intervalu referenčných hodnôt, ktoré sú rozlíšené podľa veku, pohlavia a pod. Priezvisko a meno pacienta

Platiteľ – číselný kód poisťovne v prípade, že sú vyšetrenia hradené zo ZP – samoplatca, ak sú vyšetrenia hradené na priamu platbu; v tomto prípade je potrebné uviesť, komu výkony fakturovať (pacientovi alebo lekárovi) a fakturačnú adresu uviesť v kolónke „dôležité poznámky“ – uviesť názov pracovnej zdravotnej služby v prípade, že sú vyšetrenia hradené cez PZS

Nie je oslobodené od DPH – začiarkne sa v prípade samoplatcu, ktorého vyšetrenia nie sú realizované v rámci zdravotnej starostlivosti – vyšetrenia na plastické operácie, ktoré nie sú robené zo zdravotných dôvodov, potvrdenia na zbrojný preukaz, vodičský preukaz, laboratórne vyšetrenia potrebné na prácu do zahraničia a pod.; od DPH nie sú oslobodené ani vyšetrenia pre veterinárnych lekárov

Rodné číslo pacienta

Štandardne budú výsledky laboratórnych vyšetrení nahrané do NZIS. Ak lekár požaduje, aby neboli okamžite sprístupnené na nahliadnutie pacientovi cez Elektronickú zdravotnú kartu občana, vyznačí tento fakt prostredníctvom doplneného poľa (štandardne sa predpokladá, že nezávisle od vôle indikujúceho lekára sa tak stane po 10 kalendárnych dňoch). Dátum narodenia a pohlavie – vypĺňa sa v prípade, ak z rodného čísla, resp. IČ poistenca, nie je možné určiť dátum narodenia, resp. pohlavie pacienta Adresa pacienta – treba vyplniť u všetkých pacientov, aby sme v prípade pozitivít na prenosné ochorenia predišli zdržaniu v procese včasného nahlásenia na RÚVZ

Dátum a čas odberu vzorky – dôležitý údaj z hľadiska zabezpečenia predanalytickej fázy

Diagnózy – potrebné uviesť všetky relevantné diagnózy, najmä v prípade, ak sú ordinované špeciálne vyšetrenia, ktoré poisťovňa hradí len pri konkrétnych diagnózach IČ EÚ a kód krajiny – vyplniť v prípade, že ide o poistenca, ktorý má preukaz európskeho poistenca, resp. nemá poistenie v SR (k žiadanke je potrebné priložiť kópiu preukazu poistenia)

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára – v prípade úhrady vyšetrenia cez ZP je tento údaj povinný

Klinické informácie – diuréza, výška, váha, fáza menštruačného cyklu, týždeň tehotenstva, užívané lieky, ktoré môžu mať vplyv na výsledok vyšetrenia; každá položka je označená piktogramom, ktorý je zobrazený pri vyšetrení, ktoré túto informáciu vyžaduje; ak je ordinované vyšetrenie označené niektorým piktogramom, je potrebné vyplniť požadovanú klinickú informáciu Dôležitá poznámka pobyt v zahraničí, rizikové – sexuálne správanie, HCV pozitivita a podobne

V závere každej žiadanky sme pridali text súvisiaci s ochranou osobných údajov (GDPR) a miesto na podpis pacienta.

5


Laboratórna diagnostika

Výber vyšetrení Podrobnosti o odberovom materiáli, spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webových stránkach, alebo sa môžete informovať v call centre či u medicínskych reprezentantov. Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o základné vyšetrenia Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pacienta a žiadateľa: 1. Na realizáciu laboratórnych vyšetrení patriacich do príslušnej preventívnej prehliadky treba vyznačiť krížikom požiadavku na prehliadku, odobrať vždy materiál vyznačený podľa príslušnej špecializácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie.

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizovať preventívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť parametre, ktoré nie sú jej súčasťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, prosím, nalepte na 1. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie a na 2. strane: • doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č. 160/2013 Z. z., • vyznačte navyše požadované vyšetrenie. Ak žiadate vyšetriť parameter, ktorý sa stanovuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnutý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čiarový kód na príslušné miesto na 2. strane Žiadanky.

Značenie vzoriek Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek klasickými papierovými štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Tento spôsob identifikácie eliminuje možnosť zámeny vzorky, je menej manuálne náročný a vďaka bezplatnému dodávaniu čiarových kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

2. Ak žiadate o jednotlivé vyšetrenia, môžete použiť ktorúkoľvek z našich žiadaniek, pričom ak ide o základné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie. Pri odbere, prosím: • doplňte diagnózu pacienta do prvého riadku na stránke, • vyznačte požiadavku na vyšetrenie krížikom v žiadanke, • nalepte – tak ako je obvyklé – čiarový kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou. 3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizovať preventívne vyšetrenie v stave, keď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v čase odberu nemali vyžadovať iné laboratórne vyšetrenia. 6

Písomné žiadanky Pri písomných žiadankách sa využíva tzv. dvojitý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarových kódov, kde je každý kód dodávaný v páre – menší a väčší. Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Dvojkódy štandardné

Dvojkódy malé


1 Laboratórna diagnostika

Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou časťou čiarového kódu s doplneným menom pacienta. Druhá, menšia časť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré možno vyšetriť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

NESPRÁVNE

označená skúmavka.

Aplikácia čiarových dvojkódov

1

Vypíšte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu.

SPRÁVNE

2 Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

označená skúmavka.

3 Časť s menom nalepte na skúmavku.

4

Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.

7


Laboratórna diagnostika

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav: • glukóza z kapilárnej krvi (813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l), • CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách, • sedimentácia (14250 – Skúmavka NC 1,6 ml), • pediatrická biochémia (810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.), • pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.). Požadované vyšetrenia sa vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo vzorky, ktoré treba odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere. Elektronické žiadanky Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná výhoda umožňuje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Alpha medical prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@alphamedical.sk. Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepojenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.alphamedical.sk/elektronicke-sluzby. V prípade elektronických žiadaniek stačí jeden dlhší čiarový kód doplnený o meno pacienta, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. 8

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

EDI Jednokódy biele – RUTINA

EDI Jednokódy malé

STATIM značenie Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarovým kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom a sú používané výlučne v elektronickej žiadanke ako jednokód. Indikácie na tieto vyšetrenia musia byť zo strany žiadateľa opodstatnené. Čas dodania výsledku sa pohybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

EDI Jednokódy červené – STATIM

Od 1. 1. 2019 už nie je možný prístup k výsledkom prostredníctvom aplikácie WebLIS. V prípade záujmu o prihlásenie sa do laboratórneho systému (výsledky aj žiadanky) používajte, prosím, už len AlphaLAB. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na vášho medicínskeho reprezentanta alebo na call centrum 0850 150 000.


1 Laboratórna diagnostika

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne. Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktoru a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Legenda a iné údaje Vyšetrenia s červeným podfarbením je možné objednať len na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom. € Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu. Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení – podľa najnovších pokynov zdravotných poisťovní je potrebné uvádzať aj kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení

Telefonické doobjednanie Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčasť verifikačných údajov, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho. Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné). Naše laboratórá majú vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný. Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Alpha medical V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napíše svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Alpha medical. Spoločnosť Alpha medical zabezpečuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existujúcich zvozových trás Alpha medical. Za kvalitu a doručenie výsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Alpha medical nepreberá zodpovednosť. 9


Laboratórna diagnostika

Biochémia a hematológia Spoločnosť Alpha medical má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

viac ako

900

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú: • pečeňové testy, • obličkové testy, • hormonálne testy, • posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov, • poruchy lipidového spektra, • markery zápalu a sepsy, • onkomarkery, • kostné markery, • stanovenie vitamínov. Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení: – dýchacej sústavy, – kardiovaskulárnej sústavy, – tráviacej sústavy, – močovej sústavy, – žliaz s vnútorným vylučovaním, – pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: – diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH)) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, – parametre poškodenia myokardu,

10

– katecholamíny a ich metabolity, – testy pre diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, – vyšetrenia pre diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy, – vyšetrenie bunkovej imunity, – imunologické testy na vyšetrenie autoimunity, – testy na vyšetrenie alergií. Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote erytrocytov vo vzorke je výhodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv. Naše CL – Západ v Bratislave ponúka na Slovensku najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia, akými sú napríklad: – p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, – sd-LDL cholesterol, – vyšetrenie kalprotektínu v stolici, – vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, – stanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12.


Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o: – vyšetrenie základných parametrov hemostázy: PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry prinášajú informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, – faktory protrombínového komplexu: FII, FVII, FIX a FX; sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, – vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii: antitrombín III, proteín C, proteín S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans; slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, – vyšetrenie antifosfolipidových protilátok a homocysteínu; vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie, – MTHFR polymorfismus, C677T a A1298C identifikované PCR analýzou; sú užitočné v diagnostike vrodených trombofilných stavov, – špecifické potreby diagnostiky, ktoré pokrývajú testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napr. Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu). Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu: transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia. Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedeteguje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia,

11

hematológia

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA 14 NaF/NA2EDTA krv (glukóza) METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle P − Laktát

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný S − Fruktozamín S − Žlčové kyseliny Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza do 18 rokov GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Enzýmy S − AST S − ALT S − GMT S − ALP S − ALP izoenzýmy S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK S − CK-MB S − Angiotenzín konvertujúci enzým S − HBDH Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly S − Sd-LDL cholesterol € S − Lipoproteín (a) S − Apolipoproteín A1 S − Apolipoproteín B VLDL cholesterol Index LDL/HDL Index CHOL/HDL Aterogénny index plazmy

12

Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik Vápnik ionizovaný výpočtom Vápnik s korekciou na albumín S − Fosfor S − Horčík S − Zinok S − Meď Osmolalita séra výpočtom Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu S − Solubilný transferínový receptor S − Feritín S − Haptoglobín Iné S − Alkohol IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza Špecifické proteíny a markery zápalu S − CRP S − CRP hs S − ASLO S − Reumatoidný faktor S − Anti CCP S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Alfa-1-antitrypsín S − Prealbumín S − Homocysteín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − ADNáza B S − Ceruloplazmín S − Voľné reťazce kappa S − Voľné reťazce lambda S − Celkové reťazce kappa S − Celkové reťazce lambda S − Beta-2-mikroglobulín S − IgG podtrieda 1 S − IgG podtrieda 2 S − IgG podtrieda 3

S − IgG podtrieda 4 Kardiálne markery S − Troponín I S − Troponín T hs S − Myoglobín S − NT-proBNP B − BNP (odber do EDTA) ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny S − Vitamín B12 S − Vitamín B12 aktívny S − Kyselina listová S − Vitamín D S − Vitamín A S − Vitamín C € S − Vitamín E Iné vyšetrenia S – Koenzým Q10 € S – Profil mastných kyselín € Liečivá S − Lítium S − Digoxín S − Kyselina valproová S − Teofylín S − Fenobarbital S − Gentamycín S − Vankomycín S – Karbamazepín Gravidita S − Voľný beta-hCG S − Celkový hCG HORMÓNY Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − TSH v gravidite S − T3 voľný S − T4 voľný S − T3 celkový S − T4 celkový S − Tyreoglobulín S − Anti Tg S − Anti TPO S − TSI – tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Fertilné hormóny S − SHBG S − Anti Műllerian hormón S − Luteinizačný hormón S − FSH S − Prolaktín S − Estradiol S − Progesterón S − Testosterón FEST − voľný estradiol BAEST − biol. dost. estradiol FTAI − androgénny index FTTE – voľný testosterón

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.


TUMORMARKERY S − AFP S − Voľný beta-hCG S − Celkový hCG S − CEA S − CA 19-9 S − CA 125 ROMA index (CA125+HE4) S − CA 15-3 S − CA 72-4 S − CYFRA 21-1 S − NSE S − Tkanivový polypeptidový antigén S − SCCA S − PSA S − Voľný PSA PSA ratio (fPSA/PSA) S − p2PSA + PHI € S − Tymidínkináza S − Proteín S100 S − Chromogranín A KOSTNÉ MARKERY S − Osteokalcín S − Beta-CrossLaps S − P1NP POTRAVINOVÁ INTOLERANCIA – Protilátky proti bielkovinám kravského mlieka IgM, IgA, IgG – Protilátky proti laktóze IgA, IgG – Protilátky proti sóji IgA, IgG – Protilátky proti ovalbumínu IgA, IgG – Protilátky proti – α – laktalbumínu IgA, IgG – Protilátky proti – β – laktoglobulínu IgA, IgG – Protilátky proti kazeínu IgA, IgG

CELIAKIA – Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA, IgG – Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA, IgG AUTOPROTILÁTKY Histamínová intolerancia S − Diaminooxidáza Reumatológia S − ANA IgG skríning S − ENA IgG skríning S − Anti ds DNA protilátky Vaskulitída a renálne ochorenia S − Anti proteináza 3 S − Anti myeloperoxidáza S − Protilátky proti bazálnym membránam glomerulov Autoimunitná hepatitída S − Hepatálny profil (AMA-M2, LKM-1, SLA) Antifosfolipidový syndróm S − Anti fosfolipid IgG S − Anti fosfolipid IgM S − Anti kardiolipín IgG S − Anti kardiolipín IgM S − Anti beta-2-glykoprotín 1 skríning S − Anexín V – autoprotilátky IgG S − Anexín V – autoprotilátky IgM S − Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG S − Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM S − Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG S − Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM S − Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG S − Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM S − Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG S − Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM S − Protrombín – autoprotilátky (screen) Reprodukčný systém S − Anti zona pellucida IgA, IgM, IgG S − Protilátky proti ováriám S − Protilátky proti spermiám Diabetes mellitus S − Anti GAD protilátky S − Autoprotilátky proti inzulínu S − Protilátky proti tyrozínfosfat. Iné S − Protilátky proti pariet. bunkám S − Anti Sacharomyces cer. IgA S − Anti Sacharomyces cer. IgG S − Systémová skleróza IgG prot.

02 K3/K2 EDTA krv

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Diferenciál mikroskopicky B − Retikulocyty

GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c BUNKOVÁ IMUNITA B − Imunofenotypizácia lymfocytov B − Aktivované T-lymfocyty B − Regulačné T-lymfocyty B − HLA-B27

ED K3/K2 EDTA krv, plná krv

INÉ VYŠETRENIA Z PLNEJ KRVI B − Olovo € B − Glutation €

03 Citrát

HEMOKOAGULÁCIA P – PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér P − Dabigatran ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA P − Anti Xa aktivita P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Lupus antikoagulans skríning

20 Lítium heparín

INÉ VYŠETRENIA P − Fagocytárna aktivita P − NT-proBNP

06 Kapilárna krv

VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ KRVI B − Glukóza B − Glukóza po jedle B − CRP

06 Krvná skupina 6 ml, deti – 3 ml

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta IMUNOHEMATOLÓGIA – Krvná skupina + RhD – Antierytrocyt. protilátky (NAT) – Antieryt. protilátky (enz. test) – Skúška kompatibility – Priamy antiglobul. test (PAT)

10 Sedimentácia

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P − Sedimentácia erytrocytov

13

hematológia

BATTE – biologicky dostupný testosterón S − 17-OH-progesterón S − DHEA-sulfát S − Androstendión Iné hormóny S − Pregnenolón S − Aldosterón v ľahu S − Aldosterón v stoji S − Pomer aldosterón-renín S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín Inzulínová rezistencia S − Inzulín po záťaži S − Kortizol ranný odber S − Kortizol poobedný odber S − Somatotropín S − IGF-1 S − IGFBP-3 S − Kalcitonín S − Parathormón Parathormón (intaktný) S − Erytropoetín S − Gastrín S − Serotonín €

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

M2 K3/K2 EDTA krv krv na ľade

INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY P − Amoniak P − ACTH P − Matanefrín, normetanefrín P – Renín v ľahu P – Renín v stoji P − Homocysteín

04 Moč ranný

ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Močovina U − Kreatinín U − Kyselina močová U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín ENZÝMY V RANNOM MOČI U − Amyláza U − Pankreatická amyláza MINERÁLY V RANNOM MOČI U − Sodík U − Draslík U − Chloridy U − Vápnik Index vápnik/kreatinín U − Fosfor U − Horčík U – Meď INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Multidrogový test U − Beta-2-mikroglobulín U − Melanín U − Kortizol U − Porfyríny U − Pyrilinks U − Metabolity org. rozpúšťadiel € U − Elektroforéza bielkovín U − Imunoelektroforéza U − Bence Jonesova bielkovina U − Voľné reťazce lambda U − Voľné reťazce kappa V Ý P O Č T Y Z R A N N É H O M O Č U A SÉRA – Frakčná exkrécia Na – Frakčná exkrécia K – Frakčná exkrécia CI – Frakčná exkrécia Ca – Frakčná exkrécia P – Frakčná exkrécia Mg – Frakčná exkrécia amylázy – Frakčná exkrécia močoviny – Frakčná exkrécia kys. močovej – Osmolalita ranného moču

M2 Stolica

VYŠETRENIA STOLICE F − Stolica na OK F − Pankreatická elastáza F − Kalprotektín 14

05 Moč zbieraný

ZÁKLADNÉ V YŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Addisov sediment METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Močovina dU − Kreatinín dU − Kyselina močová dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI dU − Sodík dU − Draslík dU − Chloridy dU − Vápnik Index vápnik/kreatinín dU − Fosfor dU − Horčík INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Beta-2-mikroglobulín dU − Kortizol Index kortizol/kreatinín dU − Aldosterón v moči dU − Serotonín v moči € INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI DO 6M HCl dU − Katecholamíny dU − Kys. 5-hydroxy -3-indoloctová dU − Kys. homovanilová VÝPOČTY ZO ZBIER. MOČU A SÉRA – Kreatinín klírens 12 hod. – Kreatinín klírens 24 hod. – Frakčná exkrécia Na – Frakčná exkrécia K – Frakčná exkrécia CI – Frakčná exkrécia Ca – Frakčná exkrécia P – Frakčná exkrécia Mg – Frakčná exkrécia močoviny – Frakčná exkrécia kys. močovej – Osmolalita zbieraného moču

L − Elementy L − Albumín L − IgG v likvore PUNKTÁT PU − pH PU − Glukóza PU − Celkové bielkoviny PU − Albumín PU − Bilirubín celkový PU − AST PU − ALT PU − Amyláza PU − Laktátdehydrogenáza PU − CRP PU − Laktát PU − Reumatoidný faktor PU − Diferenciál ŽALÚDOČNÁ ŠŤAVA – Žalúdočná acidita EJAKULÁT – Spermiogram SLINY SA − Kortizol ranný odber SA − Kortizol poob. odber POT POT − Chloridy MOČOVÝ KAMEŇ – Rozbor močového kameňa PLODOVÁ VODA PV − AFP DIALYZÁT DI − Glukóza DI − Kyselina močová DI − Sodík DI − Draslík DI − Chloridy DI − CRP DI − Laktát

25 Sklenená kapilára

VNÚTORNÉ PROSTREDIE A METABOLITY B − Acidobázická rovnováha B − Karbonylhemoglobín B − Methemoglobín B − Bilirubín B − Glukóza B − ABR mikroionty B − Vápnik ionizovaný B − Laktát

XX Iný materiál

LIKVOR L − Glukóza L − Chloridy L − Celkové bielkoviny L − Laktát L − Laktátdehydrogenáza L − Vzhľad

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky


Imunológia a alergológia V odbore klinickej imunológie a alergológie tvorí ťažisko vyšetrení diagnostika imunodeficiencie – humorálnej, bunkovej či fagocytárnej. V tejto oblasti poskytujeme základné imunologické analýzy – IgA, IgM, IgG aj s podtriedami IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, C3, C4 zložky komplementu a cirkulujúcich imunokomplexov.

pričom výsledky vyšetrení dodávame do 72 hodín od doručenia biologického materiálu do laboratória. U najviac požadovaných alergénov (kravské mlieko, glutén, kazeín, vaječný bielok, vaječný žĺtok, pele, trávy, buriny) je čas dodania výsledku iba 24 hodín.

Vďaka modernej prietokovej cytometrii sme schopní simultánne merať a analyzovať fyzikálno-chemické vlastnosti bunky, ako aj iné biologické častice. Vieme tak stanoviť celú paletu CD znakov, fagocytárnu aktivitu i stimulačný index. Medzi rutinne vyšetrované CD znaky patria: • • • • • •

T-lymfocyty celkové (CD3), T-lymfocyty aktívne (CD3 + HLA-Dr), T-lymfocyty pomocné (CD4), T-lymfocyty cytotoxické (CD8), NK bunky (CD16 + 56), B-lymfocyty (CD19).

Prietokovou cytometriou vyšetrujeme aj antigén HLA-B27, pričom pri reaktívnych výsledkoch vyšetrenie opakujeme izoláciou leukocytov s CD45. Frekvencia týchto vyšetrení je na dennej báze.

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

Poruchy autoimunity diagnostikujeme kvalitatívne aj kvantitatívne prostredníctvom stanovenia autoprotilátok proti antigénom. Využívame pritom ELISA metódy a metódy nepriamej imunofluorescencie. Ponúkame komplexné spektrum autoprotilátok: ANA screen, anti-dsDNA screen, cANCA, pANCA, ACLA IgG/M, antifosfolipidové protilátky, ASCA IgG/M, anti GBM, ANA detect, ENA screen, EMA, AEMA, ASMA a ďalšie, podľa potrieb lekára. Výsledky vyšetrení autoprotilátok ELISA metódami majú lekári k dispozícii denne, to znamená do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Diagnostiku špecifických IgE voči jednotlivým alergénom ponúkame vo forme skríningových vyšetrení (tzv. stripov), ale aj samostatne. V súčasnosti ponúkame možnosť vyšetriť takmer 500 alergénov, 15

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgG 11 Krv na sérum

ALERGÉNY − SKRÍNING Atopický profil − deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49) Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6) Pediatrický profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78) Potravinový profil − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237) Profil jedov hmyzu (i1, i3) Profil skrížených reakcií peľov a potravín (g6, t3, w6, f4, f5, f13, f17, f20, f31, f35, f44, f48, f49, f85, f89, f237, f271, f275, f328, f348) ZVIERACIE e78 – Andulka – perie e215 – Holub – perie – Holub – trus e7 e70 – Hus – perie e86 – Kačica – perie e201 – Kanárik – perie e80 – Koza – epitel e3 – Kôň – kožný detritus (šupiny, chlpy) e4 – Krava – kožný detritus (šupiny, chlpy) e82 – Králik – epitel e85 – Kura – perie e219 – Kura – sérový proteín e1 – Mačka – epitel a kožný detritus (šupiny, chlpy) e6 – Morča – epitel e89 – Morka – perie e71 – Myš – epitel e88 – Myš – epitel a sérový proteín e72 – Myš – moč e76 – Myš – sérový proteín e81 – Ovca – epitel

16

e91 – Papagáj – perie e2 – Pes – epitel e5 – Pes – kožný detritus (šupiny, chlpy) e73 – Potkan – epitel e87 – Potkan – epitel a sérový proteín e74 – Potkan – moč e75 – Potkan – sérový proteín e83 – Prasa – epitel e222 – Prasa – sérový albumín e84 – Škrečok – epitel e209 – Tarbík PLESNE m6 – m312 – 311 – m3 – m310 – m207 – m304 – m309 – m12 – m7 – m5 – m202 – m2 – m16 – m14 – m300 – m9 – m8 – m45 – m208 – m212 – m4 – m305 – m1 – m13 – m70 – m11 – m10 – m88 – m15 – m203 – m204 –

Alternaria tenuis Aspergillus clavatus Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Aspergillus nidulans Aspergillus niger Aspergillus oryzae Aspergillus terreu Aureobasidium pullulans Botrytis cinerea Candida albicans Cephalosporium acremonium Cladosporium herbarum Curvularia lunata Epicoccum purpurascens Eurotium Fusarium moniliforme Helminthosporum halodes Hormodendrum hordei Chaetomium globosum Micropolyspora faeni Mucor racemosus Penicillium brevi − compactum Penicillium notatum Phoma betae Pityrosporum orbiculare Rhizopus nigricans Stemphylim botryosum Stemphyllium solani Tricoderma viride Trichosporon pullulans Ulocladium chartarum

PRACHOVÉ h1 – Domáci prach (Greer) h2 – Domáci prach (Hollister-stier) h6 – Domáci prach (Japan)

HMYZ i73 – i71 – i8 – i70 – i5 – i2 – i3 – i4 – i204 – i75 – i205 – i6 – i1 – i203 –

Červené larvy pakomára Komár (Aedes communis) Moľa (Tinea) Mravec (Formica spp.) Osa (Dolichovespula arenaria) Osa (Dolichovespula maculata) Osa (Vespula spp.) 0sík (Polistes spp.) 0vad (Tabanus) Sršeň (Vespa crabro) Šváb americký Šváb (Blattella germanica) Včela medonosná (Apis mellifera) Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE o1 – Bavlna o72 – Enterotoxín A (Staphylococcus aureus) o73 – Enterotoxín B (Staphylococcus aureus) o201 – Tabak ROZTOČE d70 – Acarus siro d201 – Blomia tropicalis d2 – Dermatophagoides farinae d3 – Dermatophagoides microceras d1 – Dermatophagoides pteronyssinus d74 – Euroglyphus maynei d73 – Glycyphagus domesticus d71 – Lepidoglyphus destructor d72 – Tyrophagus putrescentiae PROFESNÉ k87 – Amyláza Fungal k210 – Anhydrid kyseliny maleínovej, MA k213 – Anhydrid tetrachlorftalátu, TCPA k226 – Askorbát oxidáza k202 – Bromelín k81 – Figovník (Ficus spp.) k80 – Formaldehyd k74 – Hodváb (Bombyx mori) k8 – Chmeľ k225 – Chrenová peroxidáza k77 – Izokyanát, HDI


k76 – Izokyanát, MDI k75 – Izokyanát, TDI k82 – Latex k301 – Múčny prach k20 – Ovčia vlna k71 – Ricín obyčajný (Ricinus Communis) k72 – Skorocel (Plantago ovata) k84 – Slnečnicové semená k70 – Zelené kávové zrná (Coffea arabica) PARAZITY p4 – Hlísta (v rybách žijúca Anisakis larvae) p1 – Škrkavka detská (Ascaris lumbricoides) p5 – Škrkavka psia (Toxocara canis) LIEKOVÉ Analgetiká, antipyteriká C281 – Diklofenak C419 – Fenylbutazón C286 – Ibuprofén C388 – Ketoprofén C300 – Kodeín C217 – Kyselina acetylsalicylová C209 – Paracetamol C208 – Pyrazolóny Antibiotiká C288 – Aminoglykozidy c204 – Amoxicilín c203 – Ampicilín C309 – Cefalexín C201 – Cefalosporíny C308 – Cefuroxím C307 – Ciprofloxacín C216 – Doxycyklín C212 – Erytromycín C213 – Gentamycín C305 – Kyselina klavulánová C222 – Makrolidy C398 – Metronidazol C1 – Penicilloyl G C2 – Penicilloyl V C295 – Streptomycín C223 – Sulfametoxazol C211 – Tetracyklín C242 – Trimetroprim Antiepileptiká C338 – Carbamazepine Antiflogistiká C282 – Indometacín C296 – Propyfenazón Antiseptiká C616 – Jodid sodný Barbituráty C243 – Tiopental Bronchodilatanciá, antiastmatiká C257 – Teophylline Hormóny c71 – Inzulín (hovädzí) c73 – Inzulín (ľudský) c70 – Inzulín (prasací)

Imunosupresíva c254 – Prednizón Lokálne anestetiká C232 – Lidokaín C811 – Mesocaine Mukolytiká C202 – Sukcinylcholín Potravinárske aditíva C711 – Dusitan sodný E250 C704 – Chinolínová žltá E104 C703 – Kyselina benzoová E210 C707 – Kyselina glutámová E620 C700 – Kyselina mravčia E236 C726 – Košenila / kyselina karmínová E120 C312 – Laktóza C713 – Metylparabén E218 C604 – Persíran amónny E923 C636 – Sacharín E954 C638 – Talk (mastenec) E553b C717 – Tartrazín E102 Rozpúšťadlá C643 – Toluén Soli kovov C637 – Chlorid strieborný C649 – Chlorid cínatý E512 C645 – Chlorid titánu Vakcíny C801 – Haemophilus influenzae C810 – Tetanus Vitamíny C721 – Vitamín B12 PELE BYLÍN w69 – Allenrolfea occidentalis w36 – Ambrózia (Ambrosia deltoidea) w3 – Ambrózia (Ambrosia trifida) w209 – Ambrózia (mix druhov) w4 – Ambrózia nepravá (Franseria acanthicarpa) w1 – Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) w2 – Ambrózia trvalka (Ambrosia psylostachya) w67 – Baccharis w16 – Iva (Iva ciliata) w17 – Kochia (Kochia scoparia) w82 – Láskavec (Amaranthus palmeri) w24 – Láskavec (Amaranthus spinosus) w14 – Láskavec ohnutý (Amaranthus retrofl exus) w15 – Loboda (Atriplex lentiformis) w37 – Loboda (Atriplex wrightii) w10 – Mrlík biely (Chenopodium album) w21 – Múrovník (Parietaria judaica) w19 – Múrovník (Parietaria officinale) w43 – Palina (Artemisia tridentata) w6 – Palina obyčajná (Arthemisia vulgaris)

w5 – Palina pravá (Arthemisia absinthium) w20 – Pŕhľava (Urtica dioica) w8 – Púpava (Taraxacum vulgare) w203 – Repka olejná (Brasicca napus) w46 – Ruman (Anthemis cotula) w7 – Sedmokráska (Chrysan thmum leucanthemum) w9 – Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) w11 – Slanobyľ drasnomilná (Salsola kali) w18 – Štiavec (Rumex acetosella) w23 – Štiavec (Rumex crispus) w13 – Voškovník (Xanthium commune) w12 – Zlatobyľ obyčajný (Solidago virgaurea) ALERGÉNY TRÁV A BURÍN g17 – Bahijská tráva (Paspalum notatum) g10 – Cirok alpský (Sorghum halepense) g71 – Chrastnica trsťovitá (Phalaris arundinacea) g70 – Jačmenica (Elymus triticoides) g4 – Kostrava lúčna (Festuca elatior) g202 – Kukurica siata (Zea mays) g8 – Lipnica lúčna (Poa pratensis) g5 – Mätonoh trváci (Lolium perenne) g13 – Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) g14 – Ovos siaty (Avena sativa) g2 – Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) g16 – Psinček tenučký (Alocepurus pratensis) g9 – Psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) g15 – Pšenica siata (klíčky) (Triticum sativum) g12 – Raž siata (Secale cereale) g3 – Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) g203 – Slanomilná tráva (Distichlis spicata) g11 – Stoklas bezosťový (Bromus inermis) g6 – Timotejka lúčna (Phleum pratense) g1 – Tomka voňavá (Anthoxanthium odoratum) g7 – Trstina obyčajná (Phragmites communis) PELE STROMOV t280 – Agát t19 – Akácia

17

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

t211 − Ambrovník styraxový t16 − Borovica biela t43 − Borovica kadidlová t8 − Brest t44 − Brestovec západný t3 − Breza t5 − Buk t23 − Cyprus vždyzelený t21 − Čajovník t7 − Dub biely t42 − Dub červený t77 − Dub (mix: červený, biely, čierny) t103 − Dub (Quercus agrifolia) t18 − Eukalyptus t41 − Hikória (orechovec) t209 − Hrab t6 − Jalovec chvojka (borievka netatová) t219 − Jalovec virginský t60 − Jalovec západný t15 − Jaseň americký t33 − Jaseň (Fraxinus velutina) t1 − Javor t27 − Javor červený t81 − Jelša japonská t2 − Jelša lepkavá t401 − Koreňovník (Schinus molle) t17 − Kryptoméria japonská t4 − Lieska t208 − Lipa t83 − Mangovník t70 − Moruša biela t71 − Moruša červená t9 − Olivovník t10 − Orech t22 − Orechovec (pekanový) t404 − Pajaseň žliazkatý t406 − Palma datľová t72 − Palma kokosová t218 − Pimentovník strapcovitý t402 − Pistácia mastixová t73 − Pínia austrálska t11 − Platan t20 − Prosopis (Prosopis juliflora) t201 − Smrek (Picea) t37 − Tisovec dvojradový t96 − Topoľ t14 − Topoľ americký t12 − Vŕba t210 − Vtáčí zob POTRAVINOVÉ ALERGÉNY Koreniny f271 − Aníz f269 − Bazalka f278 − Bobkový list f280 − Čierne korenie f270 − Ďumbier f272 − Estragón f219 − Fenikel f89 − Horčica f19 − Kajenské korenie f281 − Karí korenie f268 − Klinček f317 − Koriander 18

f277 − Kôpor f274 − Majoránka f405 − Mäta f282 − Muškátový oriešok f283 − Oregano f218 − Paprika f279 − Paprika čili f265 − Rasca f344 − Šalvia lekárska f220 − Škorica f273 − Tymián f234 − Vanilka Mäso f26 − Bravčové mäso f27 − Hovädzie mäso f88 − Jahňacie mäso f213 − Králičie mäso f83 − Kuracie mäso f284 − Morčacie mäso Mlieko f76 − Alfa-laktalbumín f77 − Beta-laktoglobulín f79 − Glutén f78 − Kazeín f409 − Kozie mlieko f2 − Kravské mlieko f231 − Prevarené mlieko f236 − Srvátka Obilniny f6 − Jačmeň f8 − Kukurica f56 − Lúpané proso (pšeno) f7 − Ovos f11 − Pohánka f55 − Proso f4 − Pšenica f5 − Raž f9 − Ryža Orechy f299 − Gaštan jedlý f20 − Mandle f18 − Orech brazílsky (para) f202 − Orech kešu f17 − Orech lieskový f201 − Orech pekanový f256 − Orech vlašský f345 − Oriešok makadamský f203 − Pistácie f13 − Podzemnica olejná (búrsky oriešok) Ostatné f358 − Artičoky f21 − Cukrová trstina f222 − Čaj f105 − Čokoláda f45 − Droždie pekárenské f403 − Droždie pivovarnícke f212 − Huby f93 − Kakao f221 − Káva f247 − Med f224 − Mak f10 − Sezamové semienko f90 − Slad f223 − Zelená oliva

Ovocie f210 − Ananás f96 − Avokádo f92 − Banán f95 − Broskyňa f341 − Brusnica f208 − Citrón f242 − Čerešňa f288 − Čučoriedka f289 − Ďatľa f402 − Figa f209 − Grapefruit f259 − Hrozno f94 − Hruška f301 − Hurmikaki f49 − Jablko f44 − Jahoda f102 − Kantalup (odroda žltého cukrového melóna) f84 − Kivi f306 − Limetka f343 − Malina f302 − Mandarínka f91 − Mango f294 − Marakuja f237 − Marhuľa f87 − Melón f329 − Melón vodný f36 − Orech kokosový f293 − Papája f25 − Paradajka f401 − Plod mišpule japonskej f33 − Pomaranč f255 − Slivka Ryby a iné vodné živočíchy f313 − Ančovičky f408 − Belička f24 − Garnát f303 − Halibut f80 − Homár f381 − Chňapal červený f59 − Chobotnica f258 − Kalmár f23 − Krab f338 − Lastúra f41 − Losos f50 − Makrela japonská f206 − Makrela obyčajná f312 − Mečúň f337 − Morský jazyk f65 − Ostriež zelenkavý f147 − Platesa (falošný morský jazyk) f254 − Pravé ryby (kostnaté ryby) f204 − Pstruh f320 − Rak riečny f61 − Sardinka f37 − Slávka f205 − Sleď f314 − Slimák f207 − Škľabka f3 − Treska f42 − Treska jednoškvrnitá f40 − Tuniak f290 − Ustrica


Strukoviny f300 − Bôb Pinto f14 − Bôb sójový f309 − Cícer f15 − Fazuľa biela f287 − Fazuľa červená f182 − Fazuľa mesačná f315 − Fazuľa obyčajná f12 − Hrach f235 − Šošovica Syr f81 − Syr čedar f67 − Syr parmezán f82 − Syr plesňový f170 − Syr švajčiarsky Vajce f245 − Vajce (celé) f1 − Vaječný bielok f75 − Vaječný žĺtok f232 − Ovalbumín f233 − Ovomukoid Zelenina f262 − Baklažán f260 − Brokolica f47 − Cesnak f48 − Cibuľa f216 − Hlávková kapusta f215 − Hlávkový šalát f291 − Karfiol f217 − Kel f31 − Mrkva f263 − Paprika f86 − Petržlen f119 − Reďkovka f406 − Rukola f54 − Sladký zemiak f261 − Špargľa f214 − Špenát f225 − Tekvica f244 − Uhorka šalátová f85 − Zeler f35 − Zemiak

F25, F31, F35, F47, F89 F26, F27, F83, F88 G3, G4, G5, G6, G8 G2, G5, G6, G8, G10, G17 G1, G5, G6, G12, G13 G1, G5, G7, G12, G13 D1, D2, H1, I6 G3, G6, T17, W1, W6 G6, M6, T3, W6 D1, E1, E2, M3 D1, E1, E3, E5, I6, M2 G12, G15, M3, M6 G6, M2, M6, T3, W6 D1, E1, E3, E5, E82 D1, E1, E5, G6, G123, M2, T3, W6 E1, E5, G4, M6, W9 T9, T11, T23, W9, W21 E3, E4, E70, E85 M1, M2, M3, M5, M6 T1, T3, T7, T8, T10 T1, T7, T8, T14, T22 T6, T7, T8, T14, T20 T7, T8, T11, T12, T14 T2, T4, T8, T12, T14 T1, T73, T5, T7, T10 T9, T12, T16, T18, T19, T21 T1, T3, T4, T7, T11 T2, T3, T4, T7, T12 W1, W6, W9, W10, W11 W2, W6, W9, W10, W15 W6, W9, W10, W12, W20 W1, W6, W7, W8, W12 W9, W10, W11, W18 W7, W8, W9, W10, W12

ALERGÉNY – PANEL D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201 E1, E3, E4, E5 E1, E5, E6, E87, E88 E6, E82, E84, E87, E88 E70, E85, E86, E89 E78, E91, E201 F13, F17, F18, F20, F36 F3, F24, F37, F40, F41 F4, F7, F8, F10, F11 F1, F2, F3, F4, F13, F14 F4, F9, F10, F11, F14 F1, F2, F4, F9, F13, F14 F8, F10, F11, F23, F24 F12, F15, F31, F35 F33, F49, F921, F95 F17, F24, F84, F92 F10, F45, F47, F85 F1, F2, F13, F89 F3, F4, F14, F17 F10, F24, F27, F84 F84, F91, F92, F210

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

19


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok. Na oddeleniach infekčnej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu – výtery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, ako aj kanýl, katétrov, drénov a pod. Vyšetrenia poskytované v odbore klinickej mikrobiológie tak komplexne pokrývajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu. Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú: – kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma, – dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikroorganizmov realizujeme hybridizačnými metódami a real time PCR, – dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami, – špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepatitídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV, – dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adenovírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chlamydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

20

– parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopický dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncentračnou metódou sedimentačného typu a mikroskopicky, – diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz. V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponúkame rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V mikrobiologickej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plnoautomatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Slovensku stále unikátom, disponujeme nimi na všetkých mikrobiologických pracoviskách. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov v priebehu niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BEPIII analyzátorov, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a výkon klinického diagnostického procesu. Aj vďaka progresívnej technike vieme poskytnúť výsledky parazitologických vyšetrení stolice a imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín. Moderné technické a prístrojové vybavenie a nepretržitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnúť prevažnú časť výsledkov sérologických vyšetrení do 48 hodín. V prípade po-


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia

zitívnych výsledkov protilátok infekčnej sérológie ako nepriameho dôkazu infekčného agens je možné špeciálnymi konfirmačnými diagnostickými metódami alebo priamym dôkazom DNA na úrovni molekulárnej biológie potvrdiť tieto výsledky, a tak urýchliť správne zahájenie liečby pacienta. Klasické bakteriologické a mykologické vyšetrenie biologického materiálu sme schopní zrealizovať v intervale 24 – 72 hodín. Výsledky ostatných vyšetrení dodávame v čo najkratších lehotách, ktoré sú obmedzené výlučne typom konkrétneho vyšetrenia a metódou, akou je realizované.

cm kg

Váha

žiad

2018

T)

úm

av

Ka té te sk

r

ka

d

pl

vy

e

am

fa nazo

St eri

ln

á

cien ta

pa

su

re

ad

cia

Ku lti

KT

T)

)

(U

ru

(S

s

PI

Ute

cia

UT

riá

l

Ku lti

AM

ým

)

ate

ka

ick

(M

lin

(K NA LI) E)

ko

av

lie

úm

LIA

In ýk

ln

(K

á

St eri

úhradu.

cia

)

M at eri ál: Ku An ltivá ae ci ró a bn a ku

YK

M

EM

H

(H

BA em CT ok EC u M ltú yc ra osi s IC /F

cia

BD

lti

gick á ku

ae

H3

yk olo

an

(+

cia

M

)

AER

AN

EM

m nie sú hradené

(H

bn

é týmto symbolo

ae

AER O)

(H

ia označen € Vyšetren

EM

BD BD BA BA He CT CT m EC EC o Plu Pe ku s A ds ltú lti ero Plu ra vá bic s/F cia /F – d – eti do sp elí a ku

/2018/08

/201

8/06

€/08

ez

KM

: KM

ka

zn

. zn

: ačka

07

8/

01

/2

08

be z €/

II/

g.

re

reg

QS

n IGRA test

(Quantife

ron)

QTB1

Quantif eron QTB 22°C (+/-5

°C)

1

(LEGU

NO ST

R)

IKA TB C)

Quantif eron QTB 22°C (+/-5

°C)

2

alphame

(+/-5°C)

info@

QF

Quantif eron MIT OGEN 22°C

dical.sk,

QTB2

MA DI AG

000, www .alphame

(N EP RIA

eron NIL ia klinickej diagnózy na https://www.alph nájdete na účely stanoven 22°C vané (+/-5°C) údajov a o právach sú spracová Osobné údaje o spracovaní vašich osobných ií Viac informác

0850 150

I/b

centrum

reg. značk a: SaDN A/bez €/08

H1

bn

jte call

lém? Vola

Ae

ky či prob

Máte otáz

An

H2

a ku

lti

BD

cia

BA He CT m EC ok Plu ult s A úra na ero bic /F

zdravotnou

53

Ku lti

)

M

IK

A)

IK

lti

70

cia

LV O)

Plo

(P

)

EK

(D

De

ku b

it

sk Ste do úm riln v av á á v ka ná o a do da st bka rie ka , bn čk a) a

Ku lti

Ku lti

54

KN

cia

FE IN É N

ť len na priamu ich objedna

IE

(L

l.sk

(L

edica

51

am

alph

St Ku eri Lik Vo ltivá ln ľn ci á vor ý an a, sk úm tigé mik av n rosk ka v lik o vo pia re

@ info

Lo ka liz ác Ku ia lti vá : cia

l.sk,

a je možné

M

ate

do

rs

bka

, sk

m

(K N)

ka

av

úm

Ka ny la

sk

á

ln

St eri

po vo

KC

edica

DK

pham

w.al

AT

ww

ST

000,

O

150

poisťovňou

ka

av

ičk a

úm

Šp

sk

á

ln

St eri

cia

SP

Ku lti

AT

IC

ríst sp liť

IN

18

20

Ne

0850

n

cm kg

n

M

up

ne

ci jú

ryng

PSČ*

rum

KL

8.

ča

vypln

dame

žia

*

ER

dku vý sle

r ká le

nie

1.

nta

cie u pa

cent

po

STERbo HPV CH URETRY NA ale € (HPVU) + VÝTER Z tcu h HPV DNA NA HPV kód DNA (HPVC) mopla Dôkaz vysokorizikovýc u Z CERVIX U A HPV VÝTER Ulica, sa n ípad rizikových číslo dom de ípa it. pr u* n Dôkaz vysoko v pr

hosp

(K

u

latc

op

m

íp

pr

ťv

Kód

s od

ča ma

call

Od

UH

ve vysta

tum Dá

beru

ad

preu

ni

A

kópiu

L

KO v EZ

ap o en M

H) KC

)

lajte

(M

(MYHUD)

Vo

Dg.

yVýter + odberová dank tampón na hlien (2 – 8˚C) žia HPV nia súprava na

enca poist

e

sa

kazu

žiť prilo

u

pad

prí

it.

sp

ho

H) isko rie zv

ia en nar od

d

áo

Pla tn

um

HPV

z cervixu na

(NEGUD)

m?

Dát

muž

(CHTUD)

(PCR) (MYGUD kvalitatívne genitalium ŽI ADAN Mycoplasma DNA n DNA (PCR) z uretry na (URUUD) KA O Z. z. Výter kvalitatívne DÔ2007KA sma species VYŠE Dual Swab Media DNA Ureapla Z DN cobas PCR penisu + č. 355/ A MKitIK(2 – 8°C)TR EN IE −n kvalitatívne (PCR) Ster z glans na HPV Sample kona e zá vá Rodné číslo z uretry odbero IN RO OR kód UD P výter + ysl v zm GA NI ZMFE KČ NÁ SÉ uretrálny tampón ch (2 – 8˚C) ný HPV na RO LÓ súpravahláse OV ní GI A, Priezvisko šetre PENISU Plati GLANS Z vy

od 1. 8.

z.

Z.

07

20 5/ 35 č. le v zm ys

Pohl

h

d kó

en ýc í hl

vy še tren

aleb

o

na

že

lavi ia m e už žiad an ky

u*

Kó d

so

a ča KC (M Dg.

o čísl *

Y NA DNA VÝTER Z URETRtrachomatis dia

Chlamy n DNA (PCR) kvalitatívne gonorrhoeae Neisseria n DNA (PCR) kvalitatívne asma hominis n DNA Mycopl

ára lek

oblé či pr

PSČ

žena

avie

ajiny d kr

ás

P

to/o Mes

hod.

NIZMhoOV

ce ml/ a ROO RGA nujú ordi tka pečia is a

Podp

na

in

bec*

ám pozn

itá

lež

MIK uréz DÔK AZ DNA Di

n

Ulic a,

H

DP b. od Oslo áno nie

t.

He

ko

ujú

OB

o Men

,PZ

tca

pla

mo

, sa d ZP

IK R

ať urov Fakt lekár nt pacie

S

ra

d.

le

ce

ho

ho l/

m

ord

ka

at

ré za

eči

ap

teľ

Po d

Diu

Plati

Po h

Dát nc a iste po

zu ka

eru

db

eu pr u pi kó

Dát

m do

ÁM

m lo do

um

vy stav en

Kó 1. 8. d ná od kr Plat ajin y

c* be est o/o M

TR

IC K

bd.

ka

teľ Fakturov kód ZP, sam ať oplatca,PZ Oslob. lekár S od DPH pacient áno na DNAnie Užívané Menný u o moč lieky Steril er (zamraziť) na DNA Mesto/obec* sterilný kontajn m moč ný iu IČ EÚ Steril éd z IČ EÚ Dôležitá tu res + cobas PCR , čís er sovo m Dá MD poznámk DátuDNA kontajner * ad Výška ERO) ýtnaro sterilný AA AZ) Ulica ie M z vagíny na Vm Kit (2 – 8°C) a (N DNA deni Sample NA (N Výter át prilož Am a Urine ) MOČ (BORMD) KCH) e Media Uni Swab s. l. STERIL NÝ MD ia (NAMYKiť kópiu preukazu poist otá burgdorferi DNA . (M cobas PCR – 8°C) Diuréza Kód kraji Dg DNA Borrelia DNA z cervixu na Dátu enca ) zk Kit (2 ) n NA ológ NÝ MOČ Váha Výter (PCR) Dg. Sample m (CMVMD ny (CHTMD yk vne a PSČ* y (MK Swab čas a (PCR) kvalitatí CH) či vácia a m STERIL Pohl Media Dual trachomatisodberu VD (EBVMD) kvantitatívne deni avie p 29 cobas PCR kulti vácia n DNA Chlamydia (2 – 8°C) tívne (PCR) n DNA CMV naro Hebd. u Z VAGÍN Y NA roDNA blé róbna(CHTVD) (HSV1MD) (NEGMD) Sample Kit ml/ vne (PCR) EBV kvantita tívne muž kulti ng (PCR) DNA kvalitatí tum oeae Dátu a atis VÝTER ) Podpis n HSV mAe bn hod. ry Dg. m 1 kvantita ia gonorrh Dá (HSV2MD CD dia trachom (MKCH) a pečiatka MC žena Odporúč?Ae veni žiad (PCR) z la édiumChlamy(PCR) visko ógia ) Voró ol(NEGVD n DNA HSVvysta n DNA Neisser NA DNA (PCR) ordinujúc 2 kvantitaatívne (MYHMD) ajúc er nmDNA anky ) vne (CHTCD) layk i lekár priez DNA Z CERVIX U kvalitatívne ýt t. kvalitatí oeae M RO n a hominis eho vo atis VÝTER KCH) jt V asma gonorrh o Meno lekára ia AE R) e dia trachom ieso n DNA Neisser(LA . (M DNA Mycopl an ca priez Men Kód hosp Dg (PCR) visko Am n DNA Chlamy (MYGMD) KO (PCR)(LA YK) (MYHVD ll ce ) (PCR) (NEGCD) um it. príp kvalitatívne kvalitatívne M v EZ kár kvalitatívne gonorrhoeae U hominis asma genitali adu asma (LA Nep ntr ia Mycopl ci le dku ovoliť ógia KT n DNA Mycopl n DNA sle sprís (MYGVD u ) (URUMD) n DNA Neisser čajú vne (PCR) ykol vne (PCR) (PCR) (MYHCD) cia kvalitatí RA um tupn eniemvýsle ie vý species kvalitatívne am vá porú avka 08 dku kvalitatí asma genitali umsmaúm asma hominis 28 OT Od pnen 5 kulti vácia DNA MycoplIN FE vDNA Ureapla sk (PCR) n DNAsaMycopl ÉH Spútvne (URUVD) 0 n EZKO a, rístu bna ku)lti n kvalitatívne (PCR) KČ NÁ (PCR) (MYGCD U) kvalitatívne SÉ RO 150 0 kvalitatí ČN genitalium Aeró bna ia liť sp dobk sma species (SP z no Mycopl LÓ GI0A ium asma á ná povo n DNA Ureapla IR A ern DNA Aeró(URUCD 0iln A kód (PCR) ológ ) (HSV1VD) , Ne méd vne (PCR) ) (PCR) SP kvalitatívne Výt vokvalitatí Myk Ster ww RO species (HSV2VD) 1 kvalitatívne (PCR) RE ) w.a ieso Ureaplasma (NAE n DNA HSV * adres ) IA kvalitatívne Am n DNA vne (PCR) (TN ) 2 (HSV1CD u HSV lp C pacie P kód kvalitatí K nta žiada ha n DNA MYK (PCR) (Nvne ia (HSV2CD) 1 kvalitatí me vypln FE ej m 31 óg (PCR) iť v prípa ed nciaDNAmHSV IN ykol 2 kvalitatívne INÉ VÍRU vácia ústn de samo ica a HSV vá krv n DNA platcu SY Kulti n Anti Rube l.sk tiny ium alebo 27 kulti vácia K3/K2 EDTA u vyšetrení dla ola IgM, , in n Anti Mor z du méd Krv bna kulti hlásených na plazm 3 ml / hr er vo fo n DNA billi IgM, IgG (DU) na séru naTBEV v zmys Aeró bna ia Anti @ krv Výt ieso le zákon nzíl ium IgG m Gél and zamraziť plazmu K3/K2 EDTAan Aeró ológ (klie a č. 355/ Am lp Anti gulant z to méd 01 clot activ Parotitis šťová ence 2007 Z. ha antikoa er Myk 8 ml, 5 DNA EP vo z. falitída) Iné (RUBU ERO) K3/K2EDTAn Anti m ziť) ) ml (deti ator ParvoviruIgM, IgG Výt ieso (TA (TH) IgM, IgG Likvor na nRP) (MORB) (HBVPC 3 ml (zamraed KRV NA PLAZM 3,5ml) Anti Bruc Am s B19 IgM, K3/K2 EDTA ml ica YK) tívne (PCR) VÍRU SOV skúmavka, 1 n Anti RP) Liste ella abor BOR ÉLIE ED IgG l.sk (KE) (HCVPC (TM RSV sterilná ia DNA DNA kvantita tívne (PCR) tus IgM, na 30 É HBV át ziť) óg HEP ria DNA Hep n n (PARO mon Anti Borr (zamra Punkt u na ) ATIT ÍDY ivanovii IgG atití KRV NA ykol HCV RNA kvantita (PARV T) (aglutinácocytogenes, (ELISA) elia (CMVED nvácia lti K3/K2 EDTA Anti HAVda A ng ka, 1 – 2 ml n Anti Fran IgM, (PCR) vácia a m KuLD anti Liste O) (EBVED) kvantitatívne IgM, IgG n IgG (kon spp. IgM sterilná 26 n Anti HAV cisella ia) faryskúmav kulti vácia (PCR) DNA CMV ia n ziť) (BRUC) n ria Anti firm (skrí Anti a n atívne ) (zamra n zo tular éd lti ácia, ning ELISA Borrelia (VZVED) kvantit DNA Echinoco (CMVLD bn ku tota m ensi pó HepatitíNA l n Anti Trich LIKVOR spp IgM, )Line Blot) ccus IgG s (aglutinác n DNA EBV (LIS) atívne (PCR) ), tívne (PCR) RSV) Aeró bna ia PDer z na Tam rtného dakvantita (EBVLD) IgG C n (PCR) (HSV1ED CMV ia) inella DNA VZV kvantit CHLtívne Anti (BORE) (NAZ n Anti Schi DNAHCV a n ýt Aeró ológ AMÝ DIE (HSV2ED) (Line Blot spiralis n atívne (PCR) poDNA kvantita 1 V (VZVLD) rn IgG kvantit HSV (HAV NA ns ) stos (PCR)A MYK n Antitívne EBV (skríning (PCR) lá Hep n Anti Taen oma man IgG (FRTU M) DNA Myk n DNA PUNKTzÁT atití tra Chla nHBsA ) (BORED) OPL AZM da B eo (HSV1LD) , konfi(PCR) kvantitatívne HSV 2 kvantita (HAVT) soni IgG ia soliu VZV s.l. ia trach be : lvrmá (BORK) (skríning (ECHG) n Anti Enta (CHTPD) nn rferi myd DNA ir. n DNA Lokalita g cia (HSV2LD m ka) omatis Y Line Blot 1 kvantitatívne nn moeba IgG nburgdo trachomatis (TRICHG) resp AntiDNA Anti Chla , ELISA) choa(PCR) dia IgM, IgA, nL)DNA Borrelia , PCR) tívne HBsHSV 2 kvantita váž úmav histolytic (CHPED) énu vne (PCR) mydia IgG n DNA Chlamy (SCHIZG) HSV 2S kvalitatí (skríning oniae Bron las. l. bka, sk(BORLD) (BA (HCV (CHPPD) n Anti a IgG pneumon FUN GÁL ) vne (PCR) HBc IgM n DNA antig dia pneum burgdorferi oniae kvalitatí n Anti (TAEN sa y NE PATO n (PCR) iae IgM, (CHT) Anti Chla , ELISA) n Candida do kaz Chlamydia pneum DNA Borrelia IAG) n DNA Chlamy IgA, IgG GÉN total (PCR) (CHPLD) (HBSAG) z no pk u á ná (ENTA n HBenAgHBc – man nDôDNA kvalitatívne (konfirm mydia spp. n Candida (BORPD) kvalitatívne MG) nan antigY er chrí vírus vne (PCR) rferi s. l. eriln oniae kvalitatí dia pneum n Anti HBe – man n Anti Myc ácia, Line BlotIgA, IgG (HBS) (CHP) én Výt tigén n média n Aspergillu burgdo DNA Chlamy St nan FLU) (MYPLD) (HBCM) n )HBVn s fumigatuprotilátky n DNA Borrelia (skríning oplasma pneu) n Aspergillu an Tampó ého (TN (PCR) L (PCR) u DNAkvalitatí Bvne pneumoniae oniae (MYPPD , ELISA kvalitatívne asmacia kvan s galactomIgM, IgA, IgG moniae rvix na rtn (HBCT) n Anti Myc (CANAG) s proti (CHK) Mycopl n Cryptoco titatívne asma pneum ) IgM, IgA,m látky annan SYFI n DNA nspo ltivá (HBEAG) (PCR) (PCR) iu IgG z ce ccus neof IgG zyka(NEGPD) (CANDP) n DNA Mycopl (konfirm oplasma pneu antigén tra m RRR LIS kvalitatívneKu (PCR) éd ja ky vne z er n iu ormans m z ácia, Line kvalitatí oeae mon be ýt IgM, , anti Trep éd (HBE (MYP (ASPAG) vo R1) ) ia gonorrh er chríp antigén Blot) V iae (HBVPCRS ) (CE St sovo m IgA, IgG (aglutinác ieso INÉ énu ) (TJ) onema palli n DNA Neisser (ASPG (PCR) 2F AIDS ) (MYHPD Am ie ) dum ia) kvalitatívne antig n Anti BAKTÉRIE (MYPK) ) (CRYPT) Am s n Anti HIV asma homini ON rany na DNA kaz (odo Bordetella pert Ster (CG z Dô 1/2 , p24 n DNA Mycopl (PCR) (MYGPD) tampón (BWR) 2 vzorky ussis, IgA,DNA na, ia) *Na vyšet HIV antig um n 1.brať kvalitatívne HER PET dakrón E) ový na erób óg °C) asma genitali oka én vzorka intratekálnrenie NA skúmavka (2 – 8 ICKÉ VÍRU stupom 2IgG z ľavého s od (a ykol CMV ) Dátu 41vzor (CA aIKR n DNA Mycopl Výter + prázdn m očko n 2. (URUPD) SY produkcie ej ia ej cia – 4 týždňov) ,m 33(PCR) species n Anti ka nyAnti kvalitatívne vania: v prázdn (BP) (CM je isser RD ltivá lla tampón nutné CMV IgM, Bordetell oka na DNA(HIV) po šv (odo odobrať – 8 °C)nere na Ne rét ka n DNA Ureaplasmaltivácia n Anti CMV ke (2 Ku a para IgG Výter z pravého z DNA súčasne ium brať 2 vz skúmav av (PCR) pertussis er médn gard vácia ae /sek ning) IgG avid (skrí cia STER Z RANY NA n Anti CMV kvalitatívne Ku ) prázdnej s likvor (aglutinác Likv 1. vzor orky G1 s odstup Kulti oe kultivá irát a, skúm tampón v – 8 °C) Výt sovo n OL om aj or : IgM, IgG ita (VZVRD) ka(VAn DNA krv rrh sp ) EBV ia) om 3 Anti Lokalita (2 NA bk a ke na ie Ster OKA A (kon no Legionella sérum O vzor týžd(CHTOL) ) skúmav U bn a 09 vne (PCR) ilná(HSV1RD (ASP Z ĽAVÉH2. a objed Am) (CMV ka atisgo n AntiVÝTER skúmavka róňov) nádo (BPP)VZV kvalitatí ) (PCR) K T n Anti EBV – VCA OP firmácia, Line Blot) nať Helicobac pneu trachom ON ) mophila Anae kopi n DNA ilná stanovenie (CMVAV) (HSV2RD 1 kvalitatívne (PCR) 10 n Anti Chlamydia EBNA-1 DNA (PG RA ml IgM, ikros pylori Ster Yersinia ter n DNA HO OKA NA rovnakého IgG (skríIgM, IgG, n DNA HSV (VZVOL) kvalitatívne IgM, IgA, MIgG n Anti EBV n ,Anti spp.(PCR) OT kvalitatívne K) ning),VÝTER Z PRAVÉtrachomatis (CMV(CHTOP) DNA HSV 2 VYŠ ETR IgA,(GIgG vne typu proti BS) (PCR) óbna ógia)Yers IgG (HSV1OL) n(LEG) – hete inia spp. IM test kvalitatí n Anti EBV EH (skrí(PCR) (kon látok Chlamydia rofiln (aer ykol DNA VZV n Anti BorrENIA Z LIKV ning, ELISA v sére. 40 (EBV)cia(VZVOP) IgA, IgGvne firm ) n LN IgM (kon né DNA ácia, Line protilátkyvne (PCR) (HSV2OL 1 kvalitatí m Anti n Anti EBV n eria (HP) 32 ) ry DNA HSV (intratek elia spp. IgM,ORU* vne kvalitatí Salm O) (PCR) : IM test vne (PCR) Kultivá rella, Ne Blot) ER ITÁ ) iss n et ácia, IgA (kon firm laváž onelsla 2 kvalitatí n AntiaEBV (HSV1OP (YERS) kvalitatí álna prod vácia Line Blot IgG ) NA n Anti Borr DNA eolárn (Widalov na occuHSV EN DNA z ur rdne(HSV2OP vne (PCR)ga etruVZV ácia, n (PA a IKR IgG (konerfirm ) Kulti cia ae)ANTnptoc (YERSK) Bronchoalv DNA m 1 kvalitatí urLine (IMT) vá Iné elia spp. ukcia) reakcia) HSV n Anti VZV (PM OG ROP ýt firmácia, nan Anti pre DNA 1) vne (PCR) édioBlot2) kvalitatí Stre OZO (EBVMKulti rrhoe Toxo IgG (intr IgM, IgG (Line UR – 3 ml V pón nmDNA (BOREL) K) n Anti HSV na plasma ONÓZY ka, 2HSV Blot) (URE n mLineHSV 1/2 Tam (WIDALS) (EBVA gono n vý n Anti IA 1/2 IgG atekálna prod Blot) sterilná skúmav K) ltiváciaAnti Toxo váciagondii n Anti Paro so(Her ziť)VZV IgM, IgM, IgG ie plasm KC lti (intr ae ukcia (zamra O) (EBVG n Anti Ku E atek BD pes simp a gond IgG (Var ) cti a ku (BORKL) K) n Cryptoco titis IgG (intr DNA álna F (URG ii IgM, LAVÁŽ s Am ala AntibnToxo plasma icella, zoste lex) NA RES IN agn naatekálna produkcia) IgG (skrí ccus neof PIRA EOLÁR iálorma gond (VZVL) Toxo pia plas aeró ko produkcia Iný mater BRONC HOALV Chrípka ČNÉ VÍRU ) óbna ógia) r) n ER) (HSV) ma gond ii IgG avidita ning) An Anti ns l ke os (HSV er SY antig Toxo (CMVBD NA materiá én (aglu ) ol L) (a ) ii KFR 39 n Anti plas ikr (PCR) NA DNAav nMAnti (TOX) tívneInflu (VZV) Špecifikujte IKR (PARO (URA cia , myk eria tinácia) (EBVBD) Toxoplas ma gondii IgA kvantita enza lti m na DNA TL) vá CMV °C ) (TOXAV) Iné (PCR) lla) Neiss n Anti Toxo (URM skúm ma gond Spútu (ELISA) B, IgM, nejDNA (LCRYPT) Ku A,(HSV1BD nere naIgG − 8 kvantit ii IgE (ELIS n atívne er (zamraziť)(TOXKFR) (PCR) rd Anti Aden XX (konfimá plasma gond sterilný (2EBV DNA kontajn ) n DNA A) (HSV2BD eriln oviruga vácia oeae ltivácia ii IgM, cia, Line aryngu na n Antitívne bka HSV1 kvantita (TOXO ) (PCR) n Anti Toxo lti(VZVBD) s IgM, tívne RSV IgA A) doDNA OC v st nán ENIA Blot) Výter z nazof(INFL IgG IgM, IgGKu rrh a ku (M HSV2 kvantita plas ) (PCR) INÉ VYŠETR (TOXE) prázdnej no (Res bn gond Moč erilná n DNA VZV kvantitatívne go(CHPBD) pirač tampón v ) – 8 °C) (konfirmácia, maSD YKOM oniae (TOXO ) Materiál: aeróný pia Toxocara St Line Blot ii IgG (M ke (2 K) n DNA Chlamy pneum QUdia An oskosyncyciálny vírus skúmav MYK ) NA DNA AN canis (CHPSD) (ADV) n Anti Toxo (M TIF SPÚTU M ) n DNA myvne (PCR) oniae FD Mikr ) ER ON(MYPBD dia pneum (TOXG (RSV) n Anti kvalitatí DNA cara canis IgG pneumoniae K) DNA Chlamy – IM UN Moč ARYNG UnNA Toxo oplazMycoplasma cara canin (PCR) 38 (MYPSD) (CHPFD) n kvalitatívne s IgA mykDNA vne (PCR) VÝTER Z NAZOFpneumoniaeAnti Toxo cia OL pneumoniae cara 04 vá asma na OG dia kvalitatí cani Mycopl ICK sn IgGDNA Kulti vácia n DNA Chlamy (TOCAG) avidita vne (PCR) Ý TE ST ) (PCR) kvalitatí oniae (MYPFD kvalitatívne Kulti ológia SPOLU VYŠ. (TOCAA) asma pneum NA DÔ VYŠ Myk KA Z IN (TOCAV) n DNA Mycopl ENIE (PCR) n LegioETR TE RF ER kvalitatívne nella pneuZ MO ČU Podpis pacienta mophila ÓN U h. – antig ana-udajov GA MA tým spojenýc Quantif én a služieb s amedical.sk/ochr

lo

é čís

visko Priez

um

ilo žiť pr

EÚ IČ

u*

isko ezv

ŠE VY

L IN

Užíva

ázky e ot Mát

Pri

ka

ám

va

leži tá

Uží

po zn

IA ÓG

OL RO

BI

Osl ob . án od nie o DPH

IK M

M S

DA

Rodn

2018

Fa

kt

uro le va ká pac r ť ie nt

IC

en

o

IN KL

PZ

tc a, la

ľ

op

IE

m

Pla tite

ZP , sa

EN

d kó

TR ŠE VY O KA AN AD

o čísl

ŽI

né Ro d

Ž IA

O

A NK

−K

IE EN

pis

I I.

lie

ky

He

bd

.

t.

M

C

G IA

Ó IO L

MC

lieky

Platná

Váh

a

kg

Výš

ka

cm

a Výšk

I.

dical.sk

strana 23 VYŠETRENIA: ŽIADANKA MIKROBIOLÓGIA I., II.

strana 25 VYŠETRENIA: ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

21


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín

citlivý

+ klavulanát

rezistentný

Ampicilín

citlivý rezistentný

100 %

100 % 87 %

+ sulbaktám

rezistentný

13 %

Cefuroxim

citlivý

Klindamycín

Oxacilín

Penicilín

Tetracyklín

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

52 %

25 %

100 %

100 %

69 %

46 %

39 %

45 %

100 %

54 %

61 %

55 %

enes p yo g cc u s t o co

St re p

agal cc u s t o co 100 %

100 %

100 %

100 %

18 %

31 %

56 %

ac t ia

e 82 %

St re p

u s au co cc hy l o St a p

aeru onas dom

re u s

gino

26 %

Pseu

mira eu s Pro t 75 %

100 %

100 %

100 % 82 % 100 %

100 %

18 %

100 %

56 %

81 %

49 %

62 %

8 %

44 %

19 %

51 %

38 %

100 %

18 %

citlivý

43 %

88 %

91 %

65 %

11 %

74 %

51 %

39 %

60 %

95 %

57 %

67 %

rezistentný

57 %

12 %

9 %

35 %

89 %

26 %

49 %

61 %

40 %

5 %

43 %

33 %

citlivý

39 %

42 %

71 %

rezistentný

82 %

100 %

61 %

58 %

29 %

citlivý

52 %

88 %

87 %

40 %

89 %

58 %

53 %

69 %

95 %

11 %

rezistentný

48 %

12 %

13 %

60 %

11 %

42 %

47 %

31 %

5 %

89 %

47 %

45 %

citlivý

100 %

79 %

rezistentný

53 %

55 %

21 %

citlivý

82 %

100 %

100 %

rezistentný

18 %

citlivý

24 %

100 %

100 %

rezistentný

76 %

citlivý

44 %

rezistentný

56 %

100 %

97 %

26 %

47 %

79 %

86 %

3 %

74 %

53 %

21 %

14 %

69 %

55 %

31 %

100 %

100 %

31 %

45 %

69 %

100 %

100 %

Trimetroprim

citlivý

47 %

92 %

86 %

+sulfónamid

rezistentný

53 %

8 %

14 %

Vankomycín

citlivý rezistentný

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

22

bilis

iae Kleb

sie lla

erich

i a co

p neu

li

mon

ium 100 %

E sch

E n te

E n te

r o co

cc u s

f ae c

alis f ae c r o co

cc u s

c ae c te r

cl oa

i

ro b a

undi e r f re

E n te 100 %

48 %

100 %

rezistentný

Gentamicín

100 %

74 %

44 %

citlivý

Erytromycín

bac t

100 %

Ampicilín

Ciprofloxacín

Ci t ro

Aci n

e to b

a c te

r bau

man

ii

sa

Klinický materiál

100 %

100 %

100 %

96 %

22 %

70 %

4 %

78 %

30 %

99 %

38 %

31 %

1 %

62 %

69 %

100 %

100 %

100 %


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín

citlivý

+ klavulanát

rezistentný

Ampicilín

citlivý rezistentný

Cefuroxim

Ciprofloxacín

citlivý

100 %

100 %

100 %

73 %

61 %

100 % 100 %

61 %

78 %

11 %

39 %

22 %

48 %

100 %

100 %

57 %

86 %

90 %

62 %

72 %

100 % 100 %

43 %

100 % 100 % 100 %

rezistentný

28 %

39 %

100 %

100 %

14 %

10 %

38 %

28 %

100 %

citlivý

86 %

86 %

84 %

16 %

81 %

94 %

59 %

52 %

58 %

rezistentný

14 %

14 %

16 %

84 %

19 %

6 %

41 %

48 %

42 %

69 % 31 %

Erytromycín

citlivý

Gentamicín

citlivý

82 %

86 %

95 %

96 %

74 %

63 %

69 %

rezistentný

18 %

14 %

100 %

5 %

4 %

26 %

37 %

31 %

Klindamycín

citlivý

47 %

rezistentný

53 %

Tetracyklín

citlivý

85 %

89 %

16 %

37 %

77 %

94 %

78 %

rezistentný

15 %

11 %

84 %

63 %

23 %

6 %

22 %

100 %

citlivý

79 %

85 %

76 %

93 %

64 %

43 %

rezistentný

21 %

15 %

24 %

7 %

36 %

57 %

44 %

rezistentný

Trimetroprim + sulfónamid

Mikrobiológia

e ac t ia

t o co

cc u s

aeru

St re p

onas dom

agal

gino

89 %

Pseu

eu s

mira

bilis

iae 78 % 22 % 52 %

100 %

Pro t

p neu Kleb

sie lla

ox y t o sie lla Kleb

erich

i a co

li

ca

mon

ium

E n te

100 % 100 %

E sch

r o co

cc u s

f ae c

alis f ae c cc u s r o co

E n te

cl oa c te r ro b a E n te

Ci t ro

bac t

e r f re

undi

i

c ae

sa

Urogenitálny trakt

56 %

19 % 100 %

81 % 25 %

100 %

75 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

23


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín

citlivý

+ klavulanát

rezistentný

Ampicilín

citlivý

81 %

rezistentný

19 %

Erytromycín

98 %

citlivý

Moxifloxacín

enes

iae

p yo g cc u s t o co

p neu

mon St re p

t o co

cc u s

alac d ysg cc u s t o co St re p

re u s co cc hy l o

St re p 91 %

100 %

9 %

100 %

41 %

67 %

47 %

83 %

59 %

33 %

53 %

17 %

citlivý

47 %

76 %

64 %

87 %

rezistentný

53 %

24 %

36 %

13 %

citlivý

95 %

citlivý rezistentný

Oxacilín

100 %

100 %

rezistentný Ofloxacín

86 % 14 %

rezistentný Klindamycín

u s au

is 100 %

2 %

St a p

rrhal c at a xella

M ora

H aem

op hi

lu s in

fluen

zae

t iae

Horné a dolné dýchacie cesty

5 % 99 % 1 %

citlivý

95 %

97 %

96 %

61 %

5 %

3 %

4 %

39 %

100 %

88 %

100 %

73 %

67%

86 %

rezistentný

14 %

Penicilín

citlivý

20 %

Tetracyklín

citlivý

rezistentný

rezistentný

100 %

97 %

100 %

80 %

100 %

98 % 2 %

27 %

33 %

9 %

100 %

95 %

68 %

16 %

5 %

32 %

84 %

3 %

Trimetroprim

citlivý

68 %

78 %

+ sulfónamid

rezistentný

32 %

22 %

12 % 91 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

24


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA I.

INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU 26 Výter z tonzíl / hrdla

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

27 Výter z nosa

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

28 Výter z laryngu

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

29 Výter z nazofaryngu

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

2F Výter z nosa na antigén chrípky

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu chrípky

33 Ster z jazyka Amiesovo médium – Kultivácia

BL Bronchoalveolárna laváž Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU 38 Moč v sterilnej skúmavke Sterilná nádobka (2 − 8 °C) – Kultivácia – Kultivácia na mykoplazmy – Mykológia

39 Výter z uretry

Tampón pre uretru s amiesovým médiom – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

40 Výter z pošvy

2S Výter z nazofaryngu na RSV

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu respir. vírusu

Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

30 Výter z dutiny ústnej

41 Výter z cervixu

Amiesovo médium – Kultivácia

31 Spútum

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

32 Aspirát/sekrét Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

42 Ejakulát

Sterilná nádobka – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

Špecifikujte materiál! Odberová súprava na Trichomonas vaginalis – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix

XY Urogenitálny materiál

Špecifikujte materiál! Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia Trachomatis – Chlamydia trachomatis antigén – uretra – Chlamydia trachomatis antigén – pošva – Chlamydia trachomatis antigén – cervix

XY Urogenitálny materiál

Špecifikujte materiál! Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy – Kultivácia na mykoplazmy – uretra – Kultivácia na mykoplazmy – pošva – Kultivácia na mykoplazmy – cervix

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU 35 Výter z rekta

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – Mykológia

36 Stolica 1.

Nádobka – Kultivácia – Mykológia – Clostridium difficile toxín – Adenovírus a rotavírus antigén – Norovírus antigén – Giardia intestinalis antigén – Helicobacter pylori antigén – Protozoá a helminty

2A Stolica 2.

Nádobka – Protozoá a helminty

3A Stolica 3.

Nádobka – Protozoá a helminty

37 Perianálny zlep 1.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia 25

Mikrobiológia

XY Urogenitálny materiál


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA II.

TR Laryngeálny výter na TBC

3 tampóny na drôte pri 1 vyšetrení – Kultivácia

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL DK Dekubit 2P Perianálny zlep 2.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

3P Perianálny zlep 3.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

55 Tkanivo z biopsie

Sterilná nádoba – Helicobacter pylori mikroskopia a ureázový test

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL 46 Ster z kože

Amiesovo médium – Kultivácia

47 Ster z rany

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (+ anaeróbna)

48 Punktát z abscesu/ výpotku

Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna), mikroskopia

49 Hnis (lokalizácia)

– Kultivácia

KN Kanyla

Sterilná skúmavka – Kultivácia

SP Špička

Sterilná skúmavka – Kultivácia

KT Katéter

Sterilná skúmavka – Kultivácia

51 Likvor

Sterilná skúmavka – Kultivácia, mikroskopia – Voľný antigén v likvore

53 Plodová voda

Sterilná nádobka, skúmavka a striekačka – Kultivácia (+ anaeróbna)

54 Materské mlieko

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

UT Uterus

– Kultivácia

H1 Hemokultúra

BD BACTEC Peds lus/F – deti vBD BACTEC Plus Aerobic/F – dospelí – Aeróbna kultivácia

Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

H2 Hemokultúra

43 Ľavé oko (spojivkový vak)

H3 Hemokultúra

Amiesovo médium – Kultivácia

44 Pravé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

45 Výter z pravého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

57 Výter z ľavého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia 26

BD BACTEC Plus Anaerobic/F – Aeróbna kultivácia

TL Likvor na TBC

– Kultivácia, mikroskopia

TK Iný klinický materiál na TBC – Kultivácia, mikroskopia

TB Bronchoalveolárny výplach na TBC Sterilná nádobka – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TM Moč na TBC

Sterilná 60 ml nádobka – Kultivácia

TP Punktát na TBC

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

MYKOLOGICKÉ INFEKCIE 61 Vlasy

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

62 Nechty

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

63 Šupiny

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

65 Iný materiál na mykológiu Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

BD BACTEC Mycosis IC/F – Mykologická kultivácia

70 Iný klinický materiál – Kultivácia – Anaeróbna kultivácia

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ (TBC) TS Spútum na TBC

Sterilná nádobka – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky


Laboratórna diagnostika

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA 01 Krv na sérum

Gél and clot activator 8 ml, 5 ml (deti 3,5 ml) VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A – Anti HAV IgM – Anti HAV total Hepatitída C – Anti HCV IgG Hepatitída B – HBsAg – Anti HBs – Anti HBc IgM – Anti HBc total – HBeAg – Anti HBe SYFILIS – RRR, anti Treponema pallidum AIDS – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén HERPETICKÉ VÍRUSY CMV – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgG avidita – Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) EBV – Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test – Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test – Anti EBV IgM (konfirmácia, Line Blot) – Anti EBV IgA (konfirmácia, Line Blot) – Anti EBV IgG (konfirmácia, Line Blot) Iné – Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) – Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster) RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka – Anti Influenza A, B, IgM, IgG Iné – Anti Adenovirus IgM, IgG

– Anti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus) INÉ VÍRUSY – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Morbilli IgM, IgG – Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG – Anti Parotitis IgM, IgG – Anti Parvovirus B19 IgM, IgG BORÉLIE – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning ELISA), IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY – Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) INÉ BAKTÉRIE – Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov) – Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov) – Anti Legionella pneumophila IgM, IgG – Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Salmonella (Widalova reakcia) ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning, ELISA)

– Anti Toxoplasma gondii IgG avidita – Anti Toxoplasma gondii KFR – Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia, Line Blot) – Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia, Line Blot) Toxocara canis – Anti Toxocara canis IgG – Anti Toxocara canis IgA – Anti Toxocara canis IgG avidita Iné – Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) – Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia) – Anti Francisella tularensis (aglutinácia) – Anti Echinococcus IgG – Anti Trichinella spiralis IgG – Anti Schistosoma mansoni IgG – Anti Taenia solium IgG – Anti Entamoeba histolytica IgG FUNGÁLNE PATOGÉNY – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

09 Likvor

Sterilná skúmavka 10 ml VYŠETRENIA Z LIKVORU Na vyšetrenie intratekálnej produkcie treba odobrať súčasne s likvorom aj krv na sérum a objednať stanovenie rovnakého typu protilátok v sére. – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (intratekálna produkcia) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) – Anti VZV IgG (intratekálna produkcia) – Anti HSV 1/2 IgG (intratekálna produkcia) – Anti Parotitis IgG (intratekálna produkcia) 27

Mikrobiológia

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV


Laboratórna diagnostika

– Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

04 Moč

– Legionella pneumophila – antigén

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC) QS Quantiferon NIL

22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

CD Výter z cervixu na DNA

cobas PCR Female Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z CERVIXU NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

– DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

LD Likvor na DNA

DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

cobas PCR Female Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z VAGÍNY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

sterilná skúmavka, 1 ml (zamraziť) LIKVOR NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR)

CH Výter z cervixu na HPV

MD Sterilný moč na DNA

ED K3/K2 EDTA krv na DNA

MD Sterilný moč na DNA

BD Bronchoalveolárna laváž na DNA

QTB1 Quantiferon QTB1 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB2 Quantiferon QTB2 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QF Quantiferon MITOGEN 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

tampón na hlien + DNA PAP Cervical Sampler (2 – 8 ˚C) VÝTER Z CERVIXU NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA

UH Ster z glans penisu + výter z uretry na HPV

DNA PAP Cervical Sampler + uretrálny tampón (2 – 8 ˚C) STER Z GLANS PENISU + VÝTER Z URETRY NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA €

UD Výter z uretry na DNA

cobas PCR Urune Sample Kit + uretrálny tampón (2 – 8 °C) VÝTER Z URETRY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

28

VD Výter z vagíny na DNA

sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C) STERILNÝ MOČ NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

sterilný kontajner (zamraziť) STERILNÝ MOČ NA DNA – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR)

PD Punktát na DNA

sterilná skúmavka, 1 – 2 ml (zamraziť) PUNKÁT NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR)

K3/K2 EDTA antikoagulant 3 ml (zamraziť) KRV s EDTA NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

sterilná skúmavka, 2 – 3 ml (zamraziť) BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁŽ NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV2 kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.


Laboratórna diagnostika

OP Výter z pravého oka na DNA

Mikrobiológia

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z PRAVÉHO OKA NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

OL Výter z ľavého oka na DNA

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z ĽAVÉHO OKA NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

RD Ster z rany na DNA

dakrónový tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C) STER Z RANY NA DNA – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

FD Výter z nazofaryngu na DNA

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z NAZOFARYNGU NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA

sterilný kontajner (2 – 8 °C) SPÚTUM NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

XX Iný materiál na DNA Špecifikujte materiál

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

29


Laboratórna diagnostika

É OVAN Z I L A AKTU

Genetika Diagnostika ochorení v odbore Lekárska genetika je vykonávaná v rámci vzájomnej spolupráce troch odborných pracovísk: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky.

nie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert a N-BIOTEK. Na hodnotenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Analýzu karyotypov realizujeme z leukocytov periférnej krvi a amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzinárodného štandardu ISCN 2013, podľa slovenských Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pa- a medzinárodných štandardov sa hodnotí konvenčné cient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, farbenie, G- a C-prúžkovanie chromozómov. sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej skupine molekulárno-genetických vyšetrení nazývaných aj V rámci molekulárnej genetiky využívame techniky rutinná diagnostika (potravinové intolerancie, trombofí- PCR, real-time PCR, MLPA, MS-MLPA, fragmentačnú lie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vyšetre- analýzu, ďalej metódu priameho sekvenovania (menia viacerými špecialistami a odobratý materiál sa odo- tóda sekvenovania podľa Sangera, ktorá je v súčasšle priamo do genetického laboratória. Pri podstatne nosti považovaná za zlatý štandard v molekulárnej väčšej skupine ochorení definovaných ako Zriedkavé genetike), ako aj tzv. sekvenovanie novej generácie. ochorenia je nutný manažment pacienta prostredníc- Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú týmto tvom ambulancie lekárskej genetiky. prístrojovým vybavením: real-time PCR cykléry (LightCycler 1.5, LightCycler 2.0, LightCycler 480, Cobas Okruh pacientov v oblasti lekárskej genetiky je roz- z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett), siahly, rôznorodý a neustále rastie. K najbežnejším in- genetickými analyzátormi (ABI Prism 3100 a 3130xl od firmy Applied Biosystems). dikáciám patria nasledovné: – dieťa s vrodenou vývojovou chybou, V rámci rutinnej genetickej diagnostiky vyšetrujeme – zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, napríklad trombofilné mutácie, potravinové intolezávažné poruchy reči, správania, učenia, rancie, dyslipidémie a iné. Z hľadiska komplexnosti – partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, opakovanými potratmi, narodením mŕtveho dieťaťa, prístupu v molekulárno-genetickej diagnostike po– plánovanie gravidity v rodinách s genetickým ocho- skytujeme širokú škálu moderných postupov s využitím najmodernejšej techniky, akým je sekvenovanie rením, novej generácie - NGS (NextSeq550 a iSeq100 od – onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku, – opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine, firmy Illumina, IonPGM™ System od firmy ThermoFisher), alebo tiež aCGH (komparatívna genómová hyb– tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom ridizácia). V neposlednom rade ponúkame diagnos(patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek tiku širokého spektra zriedkavých ochorení, pričom rodičov), naše portfólio obsahuje viac ako 650 chorobných – neurodegeneratívne ochorenia, jednotiek (patrí sem napr. Duchennova muskulárna – patologicky nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, dystrofia, neurofibromatóza, Marfanov syndróm a zraku, iné). V oblasti onkogenetiky a predispozícií k onko– pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu logickým ochoreniam vieme stanoviť prítomnosť pa(mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia), – pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravi- togénnych variantov pri viac ako 50 onkogenetických chorobných jednotkách (ako napríklad analýza génov novými intoleranciami, vrodenou hepatopatiou, BRCA1 a BRCA2 zodpovedajúcich za vrodenú pre– prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfarídispozíciu k dedičnej forme rakoviny prsníka a ovárií nom a inými liečivami. a mnohých iných), v oblasti molekulárnej patológie V prípade pochybností o najvhodnejšom postupe je robíme genetickú analýzu somatických variantov v optimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambu- nádorovej DNA v génoch EGFR, KRAS, NRAS, BRAF atď. Disponujeme prístrojovým vybavím podľa aktuállancii lekárskej genetiky. Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými nych trendov v molekulárnej patológii (Cobas z480 mikroskopmi Olympus, Nikon a Leica, na urýchle- Roche, Idylla – Biocartis, QuantStudio 3D Digital PCR 30


Laboratórna diagnostika

System – ThermoFisher). Prenatálne zabezpečujeme tzv. rýchlu diagnostiku aneuploídií, aCGH a cielenú diagnostiku prítomnosti známeho patogénneho variantu v súvislosti s monogénovými ochoreniami.

cm

ška Vý

ko

an Tk 02

0G>A) G>A)

8 8. 201

15. ná od Plat

sk

Hebd.

n MS

S)

A

kg

žiadame vyplniť

MC

P kód alebo vyšetrení

hlásených v zmysle

plex

zákona č. 355/2007

Z. z.

mater iál

cifik ujte

materi ál

)

P)

C)

či ajte

? Vol call centrum 0 150

085 , ww

000

Š.

amedic al.sk, info @alph amedic al.sk

w.alph

LU VY

I)

132

72)

H1M

(OM

edical.sk

SPO

(MS

(IDH

(IDH1 (ML

zky

ez €/08

ivo

edical.sk, info@alpham

M/b

vé tkan

problém

2018

Platná od 15. 8.

Súhlas s genetickým vyšetrením Pacient resp. jeho zákonný zástupca alebo doprovod 576/2004 Z. z. o pacienta bol poučený anamnéze, odbere v zmysle krvi a biologického Bola mu vysvetlená materiálu na diagnostické zákona podstata cytogenetického sú dôverné, nebudú účely. vyšetrenia a dohodnuté, poskytnuté inej ivác dôve upca etle néze že výsledky testu osobe bez jeho a s navrhovaným ná pod , odb rana-u alebdajoviou DNA súhlasu. Pacient a s navr rné, neb ých. postupom súhlasí. o dop poučeniu rozumie ere statask/och spojenudú edical. hova krvi s tým mol posk a biol rovod paci nýmalpham ekul ytnu Dátum: /www. post Karyotyp zy a služieb ogic Dátu (CTGKK) árno té (plodová upo kého enta bol ej diagnó m: e na https:/ voda) m súhl inej osob -gen Podpis: mat (CTGAK) etick enia klinickprávach nájdet eriá poučený e bez así. ého stanov ao lu na vyše v jeho údajov na účely zmy Osobné diag tren Oso údajechsú spracovávané súhl sle záko vávané nosti osobný ia a asu. na účelybné Viac informácií vašich sú spraco stanovenia doh úda cké Paci o spracovaní vašichViac info odn je sú klinickej diagnózy a služieb účel na é údaje o spracovaní ent osobných uté, y. rmáúdajov Osobn s tým ácií pou Podspojených. a o cová že výsl právach nájdete SPOLU VYŠ. cií o spra čeni pis: na https://www.alp Viac inform spra vané u edky rozu hamedical.sk/oc cova test hrana-udajov mie ní vaši na účel u ch osoby stan ných ovenia klini úda jov a ckej diag o práv nózy ach nájd a služieb ete na https tým s://w spojenýc ww. h. alph ame dica l.sk/ ochr anauda jov

:

Špe

Máte otá

/201

v prípade samoplatcu

é, nebud om súhlas sú dôvern vaným postup : Podpis (periférna Karyotyp a s navrho krv) Dátum

DD Materi ál:

150 000, www.alpham

Poznámka lekára

(NRA

call centrum 0850

VYŠ. SPOLU

al.sk alphamedic

8/03

(KRA

J DN

problém? Volajte

A kód * adresu pacienta

€/08/2018/05

ROVE

al.sk, info@ medic

018/06

na č.

www.alpha

Dátum vystavenia

Kód hospit. prípadu

v EZKO

zákona

záko

Iný

ml/ S)hod. (kliniPohlavie n IDH I (mikro t. sate Podpis a pečiatka (EGFRK) ckémuž ordinujúceho lekára n IDH 1 (132 kod litová nestab informžena (BRA ilita F) n Me 2 (172 kod ón) ácie, ), treb žiadanky a dod rodok n Obl tylácia promóón) ať aj asť IS61 meň, zdra tora vé tkan MLH 10 – anam 1, treb Mycob ivo néza a dod acte rium atď.) ať aj com zdra

al. dic

/bez €/08/2

lieky

skúma

Lyncho pri diag vka (RN vho A) nos syndró tike mu – PM S2 nie cm Váha Máte otázky či

me

: LG-RU

CI E

Užív ané

iny

e na Výška vyžiada

150 000,

Kód krajiny RA

Diuréza

ha

alp

Po

U TÁ

kraj

PAX

CC Zašlem

NÁ DO

um 0850

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku

á hy mov

ň:**

sta

Ge

poistenca

Dátum a čas odberu Dg. (MKCH)

o@ inf

priložiť kópiu preukazu

Meno a priezvisko

** de ný v zmysle ky: pouče účely. týž DNA stické ta bol ky testu áciou výsled znám čný archiv od pacien álu na diagno :** po ením a nuté, že ie doprov du materi ca alebo ického Lítium nia a dohod niu rozum ckým vyšetr plo Súh e iné ý zástup krvi a biolog vyšetre heparín s geneti las s t pouče vie dn ckého Súhlas Plodová voda jeho zákonnéze, odbere gene Paci u. Pacien hla -geneti ípa t resp. ent súhlas ulárno Pacien , pr resp tickým o anamn 576 ta molek 11 bez jeho vyše . jeho 04 Z. z. cia /200 tren 576/20 lená podsta nuté inej osobe 4 Z. iká záko Bola 53 ím vysvet z. nný mu Ind í. ú poskyt Bola mu zást a arch vysv o anam sú

Ko

Kód

krv

IÍ Z

Dôležitá poznámka

sk,

IČ EÚ

GH (AC

al. dic

n

E)

POMesto/obec* ZN ÁM KA LE

Dg. (MKCH) K) Odporúčajúci lekár

GH – aC

a 146 Meno a 21 kodón) exón)

600

me

F (p.V

ge

pois tenc P kód a

eru

e call centr ém? Volajt

na

ratív

mpa

cia

izá

brid

vo Pô

kazu

odb

y či probl

S (12 kód ZP, samoplatca,PZS ,

Priezvisko

ha

(sp

ie

tác

mu

lez

ý ná dn

prob

a me

rodn

alp

no

lo

é čís

a, ráv

):**

da

an

znám po

tuálne

w.

Platiteľ

ww

e iné

KÉ M

b. od áno DPH nie

u preu

a čas

Máte otázk

ÝZ A (%) n KRA SO M zast úpe Fakturovať AT nie nád Oslob. n NRA S (12, 13, 59, orovýc od DPH IC KÝ lekár 61, n EGF Užívané lieky CH 117 13, háno bun a 146 M UT n BRA R (18, 19, 2059, 61,pacient kodón)nie iek: 117 ÁC

Rodné číslo

0,

ky:

**

dn ácia: ípa Mut , pr cia iká Ind

GE

NE TI RENIE − CYTOG CK Á ENETIK Percen AN AL A

0 00

n:**

ŽIADA n NKA O VYŠET

Ulica, číslo domu*

Dátum narodenia

:

renie

ho

Oc

AT IC

Oslo

c*

prilo žiť kópi

Dátum

kg

Výška

n

PSČ*

en

ciel

na atál

Pren

ag á di

A kód

*ciadresu(IFLA) pacienta

15

n

no

ň:**

de týž čný

sta

Ge

mut ej LEKÁ RA znám POZ NÁM KA ka sti

ozóm

nia

orúčajú

50

(GPIA8 93) (GPIII3 ) (FXII46 5) (BFG45

M)

(DZ

IK A

rom

Y)

(DELCH

(MK CH)

Odp

RENIA

08

An

vinn ť po

– ch

(deléc

rum

die

ploí

eu

IA

Mikro oblas n ie v AZF

cent

n

ATÁ

**

AD

delécie

Mesto/ obe

Dôležit á poz nám ka žiadame vyplniť Dg. (MK leká NÉ OCHO v prípade samoplatcu Diuréza Poh r (ILA) 4) CH) Meno alebo vyšetrení lavie INÉ DEDIČ l: warfarínu cie AldoB (WAR) hlásených vDát riá zmysle a prie um zákona č. 355/2007 zy (mutá Nep kogenetika (1639G>A)) vyst fruktó muZ.ž z. zvisko Farma Mate ovo avenia n VKORC1 liť sprí (CLK) 8A/G) Intolerancia laktózy warfarínu (WAR) (mutácia n žiad Pod stup Poznámka žena ml/ 0T/C, -2201 anky pis a nen(CFTR) kogenetika9*2 (430C>T)) lekára Intolerancia Heb Kód ie výs Farma n pečiatk LCT: -1391 cia DQ2 a DQ8) hod d. CYP2C n hospit. rínu génu) (JAKI)ledk ) . (mutácie a ord (TPMT (mutácia: etika warfa A>C)) príp (HLA typizá mutácií CFTR ) u v EZK inuj kogen adu ) (67 Celiakia (GILBP úceho O 9*3 (1075 Farma n fibróza ) CYP2C n TAA) -transferáza leká (GILB) Cystická Súhlas cia V617F ra (mutácia: ótor A(TA) G) n s genetickým Lítium heparín rín-S-metyl ) vyšetrením 2 (mutá (prom (Tiopu LAB27 óm JAK T3279 Pacient resp. jeho TPMT (PCRH n Plodová ncer zákonný zástupca tov syndrvoda n RIZIKO ) alebo doprovod óm (enha Gilber 576/2004 Z. z. o pacienta bol poučený (KVRZS n anamnéze, odbere 11 KULÁRNE tov syndr v zmysle krvi a biologického Bola mu vysvetlená Gilber dôkaz) materiálu na diagnostické zákona KARDIOVAS n podstata cytogenetického 53 27 (PCR sú dôverné, účely. ) (WILS)nebudú poskytnuté vyšetrenia a dohodnuté, HLA-B ApoE) A kód (KVRRS n ný súbor βfbg, ApoB, že výsledky testu inej osobe bez jeho a s navrhovaným * adre základ súhlasu. Pacient postupom súhlasí. HPA1, choroba KVR –Karyotyp poučeniu rozumiesu n paci (periférna krv) , LTA, ACE, Wilsonova 69GLN enta PAI1, (CTGKK) súbor (eNOS HIS10 ený Dátum: βfbg, žiad ) cia Karyotyp (plodová Tka rozšír ame (HEHE Mutávoda) 55 PII, FXIII, ApoE) KVR – B) n vypl Podpis: FVR2, , (CTGAK)atózanivo n (TROM 2) niť v P kód (HEHE hemochrom príp I) (FVLeiden, R, ACE, ApoB , S65C ade (FAVLE Osobné údaje MTHF Hereditárna , H63D sam OBS) 7) HPA1, sú spracovávané na účely ií opla C282Y (DISAP Viac informácií (MT67 stanovenia klinickej tcu o spracovaní vašich Mutácie súbor 18 mutác OES) a služieb n aleb diagnózy 98) osobných údajov (DISAP o vyše s tým spojených. (MT12 a o právach SPOLU VYŠ. idémie R3500Q) Rozšírený nájdete na https://www.alp tren Dyslip ) n (PAI4) í hlás hamedical.sk/oc K3/K2 (mutácia C112R, R158C enýc hrana-udajov 4) Apo B h v zmy n (FXIII3 02 EDTA (mutácie sle Apo E 07) FARMD

(RN

v EZKO

(WAR)

call

EN

LN

by

Dg.

STANOVEN

IČ EÚ

Objednajte si Tomorrow NIPT test elektronicky www.alphamedical.sk/tomorrow

31

cm

Váh

a

MC

t.

te

PR

ozna

mus

ODELÉCIÍ IE MIKR Y ozómu chrom ti)

a priezvisko

Kód hospit.Dát um prípadu narode

laj

čené

lia

po

e ne

ad

príp

mbín m (2021

Protro n (1691 n ačno V Leide Faktor ) EU (C677T) V op .n MTHFR (AN n (1298A>C) MTHFR n PAI 4G/5G (V34L) n XIII ) Faktor cia C807T ) n GPIa (mutá cia T393C Yn (mutá T) GPIIIa , X, n XII (46C> A) 21 Faktor n (G455 n O ST , 18, β-fibrinogé ie n GN 13 ác y

plne

02 etky

CIEde MUTÁbu

or a vz alýz

e vy

ia

TROM

55

krv

TA 2 ED

/K

K3

ujt ecifik

an

Dg. (MKCH) v prípad

SO M

Fakturo vať leká r pacient Meno

? Vo

BOFILNÉ

Ne

7

ie

ivo

tca,P ZS

lém

vo po

tupn sprís

KO

EZ

výsle

e vyplniť

Váha

ET IKMC A– t.

opla

ka: LG-S

uv dk

en

liť

n

vis priez

cm

G EN

ZP, sam

ob či pr

po

Od

Men

8/0

ár i lek

čajúc

01

oa

H)

KC

. (M

Výška

IE −

Diuréza Hebd. ml/ hod.Plati teľ Podpis a pečiatka ordinujúceho kód lekára

znač

na

Dg

Iný

A)

8/2

tum Dá

AN KA Užívané lieky O VY Dôležitá poznámka ŠE TR EN

e samop

€/08/2018/05

nia

rode

né číslo

č. 355/20

ta žiadam

IKA D ENET AKOG

e PMS2 av úm gnostikmu – X sk dia ró PA pri o synd vh ho Lync nie da EDTACCkrv . vyžia K3/K2 na jená me zahá šle Za ky

Dg Č*

PS

nie

Rod

Ulic z. Pohlavie a, Z.číslo 07 dom zákona Dátum a čas odberu muž u*žena ých v zmysle Dátum vystavenia ní hlásen PSČ žiadanky vyšetre * alebo

Šp n Nepovoliť sprístupnenie výsledku

ka

ŽI AD

Oslob. od DPH áno

Prie zvisko

Kód krajiny

P kód

poistenca

latcu

l

ku v EZKO

Meno

A kód

iá pacien l adresuriá *er Odporúčajúci te Meno mat e malekár

ie výsled

lekár pacient

samoplatca,PZS

Mesto/obec*

priložiť kópiu preukazu

reg. značka: LG-CYTO/bez

8. 2018

n

sam

nta

sprístupnen Nepovoliť

lekára ujúcehokód ZP,

tka ordin a pečia

IČ EÚ

Dg. (MKCH)

me priezv daa Meno žia cie

u pa

res

* ad

H)

. (M

de

pa

prí

vyš

vyp isko

ci lekár

Odporúčajú

KC

Ulica

ťv

lni

Podpis

u Dátum prípad narodenia

t. Kód hospi

reg.

spit.

ru

be

s od

d

Priezvisko

vie z. Ulica, Pohla žena y 7 Z. číslo domu* 00 muž Kód krajin 5/2 35 ky a č. žiadan on enia PSČ* e zák vystav ysl Dátum v zm

í hlá

en etr

H) cu ale Dg. (MKC oplat

A kó

ých sen

a čas odber

bo

du ípa (MKCH) prDg.

a ča

P u

kópiu preuka

Dátum

y nk da žia narodenia nia ve Dátum vysta d ho

iste

po

uka

pre

tum Dá

/obec*

Mesto

dca zu poisten kó

priložiť

reg. značka

do

iť kóp

lož

pri

lek

ceho

ujú

ordin

IČ EÚ

z €/0 /be

lo

, čís

*

mu

žena

-ZO

20 . 8. 15

tum Dá nca

zu

iu

ko

vis Priez

číslo domu

reg. značka: LG-CYTO/bez

lo

od

y jin

d kra

/

tka čia

pe

is a

dp

Po

*

Ulica,

ml

éza Diur

Priezvisko

vie hla ž Po PSČ* mu

ho

nie

c*

be

lež

DP číslo . od o Rodné án

lob

Os

o

Men

to/o Mes

é čís

tná Pla

D

R IE

ť rova ár Faktu lek nt cie pa

S

PZ

ca, lat

sam

dn

Ro

18

–Z

IK A

op

ZP,

: LG

kód

ET

od 15.

EN

titeľ Pla

Platná

−G

čka

N

IE

. zna

DA

EN

TR

reg

Ž IA

V

O KA

E YŠ

Platná od 15. 8.

2018

A Výška kg cm OSTIK ha Vá DIAGN TIN NÁ Váha lieky kg Užívané A – RU MC N IA od DPH GE NE TIK Oslob. ŽIADA RE áno mka NKA O NIE − pozná Fakturovať VYŠET t. ky RENIE − . CYTOGMC Dôležitá . HO ŠET RE nie lie lekár bd né O VY Hebd ENETIK A He OC ľ íva A t. ka pacient NK Platite Rodné číslo ZS znám V É ŽIA DA Už latca,P po hod. Platiteľ ZP, samop Diuréza Meno kód itá KA d. Fakturovať ml/ ára H

ázky e ot Mát

Najnovším vyšetrením, ktoré ponúkame, je prenatálny neinvazívny test TOMORROW spoločnosti CGC Genetics, ktorý je vhodný na detekciu najbežnejších aneuploídií: trizómia chromozómov 21, 18 a 13, stanovenie chromozómového pohlavia plodu a vyšetrenie numerických aberácií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY). Test možno vykonávať už v 12. týždni gravidity a je vhodný pre všetky gravidné ženy, nezávisle od veku alebo stupňa rizika tehotenstva. Možno ho vykonávať aj v prípade dvojičiek a IVF. Pri teste sa prostredníctvom technológie sekvenovania novej generácie (NGS) analyzujú fragmenty materskej a fetálnej cirkulujúcej DNA. Následne sa zmapuje množstvo sekvencií zodpovedajúcich každému chromozómu, ktoré sa ďalej analyzuje pomocou komplexnej bioinformačnej analýzy s využitím platformy ILLUMINA. Identifikácia chromozómového pohlavia plodu (fetálne pohlavie) sa vykonáva pomocou detekcie prítomnosti alebo neprítomnosti chromozómu Y v materskej krvi. Potenciálna prítomnosť aneuploídie sa deteguje porovnávaním materského a fetálneho genómového materiálu s referenčnými hodnotami. Bližšie informácie nájdete na stránke TOMORROW test.

Genetika

Podmienkou úhrady uvedených druhov vyšetrení zdravotnými poisťovňami je indikácia klinickým genetikom.

355

/200

7 Z.

z.

kg


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA GENETIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA TROMBOFILNÉ MUTÁCIE – Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A) – Faktor V (F5: 1691G>A − Leiden) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C) – Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI1: -675 4G⁄ 5G) – Faktor XIII (F13A1: Val34Leu) – Doštičkový glykoproteín GPIa (ITGA2: 807C>T) – Doštičkový glykoproteín GPIIIa (ITGB3: Leu33Pro) – Faktor XII (F12: 46C>T) – β-fibrinogén (FGB: -455G>A) FARMAKOGENETIKA Metabolizmus tiopurínov – TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G Metabolizmus warfarínu – CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A

DEDIČNÉ OCHORENIA Celiakia – HLA typizácia DQ2 a DQ8 Cystická fibróza – Detekcia 67 mutácií v géne CFTR Dyslipidémie – Apolipoproteín B (APOB: Arg3500Gln) – Apolipoproteín E (APOE: Cys112Arg, Arg158Cys) Gilbertov syndróm – UGT1A1: promótor (A(TA)nTAA), enhancer (-3279T>G) Hereditárna hemochromatóza – HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr HLA-B27 – Vyšetrenie prítomnosti rizikových alel Intolerancia fruktózy – ALDOB: del4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys

ONKOHEMATOLÓGIA – JAK2 (vyšetrenie prítomnosti mutácie Val617Phe)

Intolerancia laktózy – LCT: -13910C>T

STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ – Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti)

Wilsonova choroba – ATP7B: His1069Gln – Sekvenačná analýza génu ATP7B

32


ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

SOMATICKÉ MUTÁCIE

02 K3/K2 EDTA krv

55 Tkanivo

55 Tkanivo

02 K3/K2 EDTA krv

CC PAX skúmavka (RNA)

CC PAX skúmavka (RNA)

DD Iný materiál

DD Iný materiál

pri diagnostike Lynchovho syndrómu – PMS2 Zašleme na vyžiadanie

Špecifikujte materiál PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA – Aneuploídie – chromozómy 13, 18, 21, X, Y – Prenatálna cielená diagnostika známej mutácie – Komparatívna genómová hybridizácia – aCGH POSTNATÁLNA DIAGNOSTIKA – Diagnostika známej mutácie – Genetická diagnostika zriedkavých chorôb (Požadované vyšetrenie vyberte z aktuálneho katalógu zavedených vyšetrení, ktorý je dostupný na www.alphamedical.sk/lekarska-genetika. Katalóg je priebežne aktualizovaný. V prípade, že nenájdete požadované vyšetrenie, kontaktujte call centrum 0850 150 000.)

Genetika

Laboratórna diagnostika

pri diagnostike Lynchovho syndromu – PMS2 Zašleme na vyžiadanie

GENETICKÁ ANALÝZA SOMATICKÝCH MUTÁCIÍ Z NÁDOROVEJ DNA – KRAS (12, 13, 59, 61, 117 a 146 kodón) – NRAS (12, 13, 59, 61, 117 a 146 kodón) – EGFR (18, 19, 20 a 21 exón) – BRAF (p.V600E) – MSI (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo – IDH1 (132 kodón) – IDH2 (172 kodón) – Metylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo – Oblasť IS6110 – Mycobacterium complex

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

33


Laboratórna diagnostika

Patológia Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Ružinov, Dia­gnostické centrum patológie Martin, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica a Diagnostické centrum patológie Prešov – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami.

• proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné). Cytológia Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta. Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu krčka maternice, vyšetruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cytologické vyšetrenia sa robia z punkcie orgánov, dutín, vyšetrenie telových tekutín na prítomnosť buniek a ich posúdenie hlavne z hľadiska prítomnosti zápalu alebo nádoru.

ROZSAH ČINNOSTI Biopsia Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov. Peroperačná biopsia Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie. Elektrónmikroskopické vyšetrenia Pomáhajú pri zisťovaní detailnejších štrukturálnych zmien. Používame ich hlavne pri vyšetrení orgánov v transplantačnom programe, pri biopsii obličiek a pri podozrení na glomerulonefritídu. Imunohistochemické vyšetrenia Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať: • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20), • markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2), 34

Imunofluorescenčné vyšetrenia Pri diagnostike niektorých ochorení je potrebné kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluo­rescenciu využívame najmä v prípade, ak je potrebné zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto)protilátok: • antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach, • protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti, • protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných. Imunofluorescenciu používame – okrem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov. Podľa potrieb a požiadaviek klinických lekárov realizujeme aj ďalšie vyšetrenia.


Laboratórna diagnostika

Diag

N IE

9 10. 201

te

Plati

, sa d ZP

kó o

m

tu Dá

m

8. 201

ade Dg. (MKCH) príp

enta

ame

žiad

H)

KC

. (M

niť v

mu*

AK TU

H)

. (M

AB

K

z,

le a LV SO nizáci u, ná ko krok

od 1.

it. príp

orúč ajúc

diag

o vyš

Číslo

predch

ceh ádzajú

ovoliť

PR ED

OD OB

pia

Dg. (MK CH)

ko

lpos

LE

ulum ek

Z

Koža

sp

zvisko

nenie

VY ŠE

TR EN

ia

MATER IÁL

– OP

ceho

A kód

LIZ ÁC

* adre

IA vyšetrenia Číslo predchádzajúceho

su pacie

nta žiada

de samo

? Vo

na č.

000,

2018

znač

reg.

bez

sov/

PPre

F_DC

ka: PA_I

znač

0850 150

SPOLU VYŠ.

: AM

ka

.

sk

LU VYŠ

ical.

@alpha med

Os c Via

SPO

sk, info

DC

P/

ical.

phamed

www.al

reg.

cent rum

pri starostlivosti tejto tan tie dzuje ot zdravotnej rozsahu vtovat vyšetrenie samoplatcu staro uh vrá poskytnutie Žiadam ozmys ods. a č.tovat základe žiada na stlivo ajo sti zdravotného poistenia osobných údajov v platnom znení so spracovaním svojich osobných údajov eľa v poisťovni. (za bách otnej nke, v ím § 11rav 576/2 posky na l a potvr ajov rad sa, nke, v rozsa súlad práva zmysle súvisivdynámi -ud zd , služ-v dy tejto žiadanke, 004 otnej vyšetrení e zdrav žiada e ovenuvedených uvedených na žiadanke za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Súhlas výh hu hrana-ud Z. z. oboz na v zmyslh.e kla acichej §zdrav tnu� v tejto de s� kla s� ek v platn o zdrav s ustan stlivo som náklady s ustanovením s 11 ods. vlastné FAKTUROVAŤ ná znení om k/oc (za priamu úhradu) ako samoplatca, ktoré sa zavävýber poskytovateľa e snaustan práva posky hra naovení .sk/ enýc stlivo kla ná voľvsúlade udeľujem na dobu neurčitú a je možné ho odvolať v prípade nezákonného otnej v. žiadn poskytovan cal.s m § dical mo ených v súlad otnej staro spoj bez staroé Z. záč. 576/2004 rým , že starostlivosti, v plnej výške podľa platného cenníka : služ-. ím octýmstaro výhrad uhradiť 11 ods. zujem z. o zdravotnej uved Žiada eľa 6 zákona na zákla ameakýchkoľvek sk/s stlivo nakladania s osobnými údajmi. na otnej stn akýchk s kto jem vni o zdrav zdrav rení tovat samoplatcovi ch al.eb zdrav .alph sti, služkalkulácie ceny a jej výšky, riadne otnej isťo starostlivosti s ktorým som sa, vrátanede dzu zdravotnej vyšet r posky 004 Z. z. ím vla besz poskytovaním bách súvisiacich nýa služi ľa, wwwposkytovateľa, dic zdra staro po votn nebudem uplatňovať stlivo ate potvr tnej na znení: oje me h�ps:// na vlast na tieto vyšetrenia že náklady na výbe a č. 576/2 s poskytovan v platnom a potvrdzujem, nózy oboznámil em sti ého lekárovi Podpis pacienta diagsp ete hana zuj skytov il aOsob u né nákl pois avo iacich 6 zákon ckej týmnájdalp v žiadnej zdravotnej poisťovni.zujem tenia súvis zdr né í: sah va bez klini ach po oznám ejViac w. s ia údaj posky akých ady (za bách om znen ebsú infor v roz prá s. ob dn oven tovat koľve ww spra priam o práv máci eľa, obozn k od v platn osti ysle cová :// u úhrad y stan ov a služieí o sprac v žia s ktorý výhrad ámil vané tliv zm § 11 služuhrad u) ako na účel ných údaj y a https a potvr v ovan m , ros , v iť v účely diagnózy a služieb s týmžiadn í vašic na samo spojených. osti vané ej zdrav dzuje som sa, óz nana účely stanovenia ním osti Osobné sú spracovávané h osob údaje j sta nke vráta plnej výške platca m, že tliv cová vašic hklinickejstanoven gn te otnej spraViac informácií tne da anove rostlivsú ros ní právach a oosob poisťo náklady ne kalku ných nájdeteiana https://www.alphamedical.sk/ochrana-udajov podľa , ktoré o spracovaní j dia jdevašich osobných údajov sa zaväklinic avo žia ust júdaj na tieto lácie údajo vni. platn sta ej sta spracova vyše ke ná kej zdr to e s né ého tren vao tne ií o vyšet ceny a cenní nic ch tej ad ie samo mác tie jej práva diagnózy Osob tne avo renia kli práva FAKT ch nájde a služi nebu výšky, riadnka tnu h v v súl zdravoinfor platc zdr URO dem nia o sky ľa o Viacím u e eb te na uplat VAŤ Súhla ve v a z. po denýc ate ňovať https s tým spoje sím v Z. tovan o no osobn súlad ://ww m í uve tov 004 samo sta údajo sky sky da e ých w.alp ných. platc údajo s ustanovení uvede Žia etren po 6/2 s po ely ch ham ovi 57 er vv ných úč ný edica vyš výb a č. cich lekár udeľu na žiada platnom m § 7 ods. ob l.sk/o ovi jem ní: on isia znení na é na os 1 zákon chran na dobu nke za nakla an h so účelo a-ud a dania 6 zák ch súv m zne áv šic m posky spracovaní č. 428/2 ajov s osobn neurčitú ov í va tno bá m svojic 002 Z. tnutia a ými rac an Podp údajm je možn v pla zdrav h osobnz. o ochra sp ov is pacie é ho otnej i. ne ých sú rac odvol staro nta údajo ať v stlivo aje o sp v prípa úd cií de nezáksti. Súhla s né má onné ob infor ho

jte call

Vola

/08/

lém?

prob

ka: AMP /BM

ky či

Mát e otáz

/05

ical.sk

med

@alpha

info

9/06

ical.sk,

med

k

l.s

ica

ed

am

lpha

www.a

alph

/201

000,

@

info

€/10

150

k,

l.s

reg. značka: PA_IF_DCPMT/bez €/08/2018/04

le záko

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.alphamedical.sk, info@alphamedical.sk

0850

ica

ed

06

v zmys

centrum

am

alph

w.

n n n n n n

ww

8/

0,

0 00

01

ných

jte call

15

/2

50

08

í hláse

? Vola

m

      

n n n

n

ru

nt

ll ce

08

o vyše tren

problém

ca

P

ÁM

u aleb

ky či

lajte

       n  n            

N OZ

platc

e otáz Mát

lém

n n n n n n n n n n n n n n n n

n

P kód

me vypln

iť v prípa

n n n n n n n n

lekára

anky

ob pr

2

-44

      

n

m prija tia

ordinujú

ia žiad

IA A LO KA

IS

Dátu atka

m vyst aven

či

Sérum

še vy

42

AK

5-5

A

02

NT

VA

KO

EZ uv dk

vyše tren

a peči

Dátu

ky

iezv

pr

BD

oa

en

M

Číslo

Podpis

odberu

CH)

výsledk u v EZKO

or) ic fact (intrins toru svalu u fak ném anému ] tor r � vnú CP pruhov proPV leká C IE ého čne lu sle látky Sérum vý Plná krv na sérum k: [H prie ému sva júci PA sledn ie pro� pro� ča �láto en rú látky srdcov u pro s pn po um A V m po pro� pro� tu zoznam Od kreasu let cell rís na sér S T dátu látky AIFA sp ceho � pan iek proh� nal gob á krv liť .sk. bun MA A, ledujú ýc látky pro . � inteals� t Pln ch vo e ASK Z nas z če g) po ce edic j žľaz ikovpo� kyňový �gén) V y pro (skríning) ínin žiadnu po CA protilátkyAM Ne ANA – antinukleárne NÉ génom riz �látkerni m� š�tne azme Pur ať -an y (skr an� GRA ko nasledujúceho ha žiadnu zpro n AM at ylppro látk objedn objednania nie je možné objednať Bezmich ov (Hu ITA cytopl pro� lva AICA vyso �látk leárny ) am protilátok: rne je možné w.a pro� neurón centy pro vuým nuk BCzoznamu pis) V ID PM 12 AN CA rám krčk ww�látky (L pla (o nukleá a nie AG m dy RA ch ram jz ) a jad ani A tu ovateľn DN IE ro ám � an� lší ium teHuaj napro , G HRT �gén � štruktú spermi dá y pô protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice APCA ANA objedn ďa ATA ra extrah rálovejéd antigénom nukleárnym ytom protilátky proti extrahovateľným An� R EN ich (�o-an P IA ia ) pro ob né pro� trat ským jšpi té m leukoc ENA Bez kc , 68 An� �o/ ET ovária iae látky po RA protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) látky AIFA te dvojšpirálovej � ľud � dvo S stup C odDNA kulným ea protilátky proti pro� dsDNA pro� 66 TE ATK cerevis ktúram m y pro V YŠ y pro trofi LB do te or LU á de 59, A H priečne pruhovanému svalu yces UPT protilátky proti �látk ASKMA ky é súleukocytom pro�látk pro� štru bocyto en � neu KÉ YK s) ov , neutrofilným rom proti protilátky pro ENA LN ANCA pro C or y in y pi rnej cha am ax Á vz ktorAPA látk riám G IC m (o up , 58 protilátky � trom ytoAMCA gí�nalátk pro� Sac NÝ rcelulá proti srdcovému svalu TU lu ond cerevisiae pro� pro dsDNA protilátky klim ASCA obličky IE y pro va KL a zo i ZP, obličky a sk 52, 56 protiibSaccharomyces AČ A O LO A K IUD lymfoc u endote am a inte látky mitoch ASAIN IC �látk v, m ómom pro� álikovDN 18 RU rán e potilátky proti pankreasu ANCA R EN pro� proti protilátky né mitochondriám KÝ PR pro �látky pro� cievnemAICA C YT kanAMA tub PV ulo , 51 v va idla ŠT elný ný ET látky mikroz AOaB memb A ran v protilátky proti intestinal goblet cells HPVam, H , 45 AGCA CE el id proBE y pro� av mikrozómom obličky IE pro� border hALKM ASC pro� EN meruloalizoproti protilátky álnym 2 o och údajo las V YŠ mbrán16 39glo JÚ i pr M prav avid z. látky ýc brush ATrA �látk H, TE A-Mžľaze � baz ATAepitelu re am , proti štítnej PV ho ZA ym ikme 2 Z. eých . Súh protilátky pro� ov HABBA PV AMA č. 2 pr rán35 pro� obličky pro je nýmproti brush border kanálikov y proRA ového y né protilátky áln A 00kožbn ín, AM D H mb osti , ne v látk on látk baz ALy Á ia oso � la 8/2 ždicPI Anti riz me 33 v HPV plat zák protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek 42 jich rostlivHu P-prote CE pro� sk M ALK pro� rulo ie protilátky koym po 1, ne č. Yo/Anti CH escaenc A tubulov pro cii dla uorA, proti bazálnym membránam rvix me ABMT di , rib. svo j sta de JÚ látky L bazsoáln noty glo AVE stan A on OŽ nie ce ED en ria ím ARpa históny(Yo-antigén) CS C � z vy zan v (3 a jadrám pro� ABB če A/I AP-III),neurónov (Hu-antigén) ge giu do IÁ yLBpro glomerulov sub ma imunofl s. 1 zák van avotnev príy,OV membránam lu šetr sa protilátky bazálnym PR DZA proti ov po ABMG 52 (RN na látk T ia me ka ABM aco R sva en zdr zóm ať AN Á od ie cyt Ro- IE 155 tymu oz pria E tia leo vol ato pro� ABM pro� kc no Dô § 7 so spr nuk : Vyhep /LP, protilátky APA RP proti štruktúram placenty od CH , tnu protilátky proti mezangiu glomerulov IEAmzgA tren rin, , DI AG látky Dete� hla G ním níNAsky ge dké rán ho AT 1, SLA ED ENamvyše ove dsD zne po žné pro� ABM pro ľudským koža CA) spermiám Fibrilla protilátky proti ASALCan A,m lom M NÓ PR mo -1, pAN protilátky proti hladkému svalu látky HPV� membRN om ASMA ust PIF – PCN R-90, LKM ZA Ý úče ,a je iae, ZOvoda na ne pro� AmzgA P B,ade s v platnoza210 pro protilátky evisproti štruktúram z.ovária To, NO AOaB o ochra v v gp itú i. Th/ AT látky žlčokáci ALMA protilátky proti membránam hepatocytov Jo-1, CEN v súlPM . s cer Z. U�PO ajo L, nke urč ajm údajo 0, om A 002 , yce pro� ASM ím , úd žiada ne -10 y pro Indi omýziu 428/2 osobných . Súhlas i úd IA nice las BR V YŠ protilátky proti trombocytom ATrA rom 100 ém a č. na dobu-Scl h s� end sliz A žlčovodom ým PM-Scl Sp x protilátky proti �látk cha ABKA GR Súh bných h PM N � st zákon O svojic stlivo onného bn 1 nej LU vi 70, u O), Sac pro ALM ím pro 75,na oso E sy AF ICB, Scl- -3E(BP staro ods. oso denýc 1 endotelu doč 7 proti cievnemu ovan protilátky nezák AVEA -Scl cells, SP O ím § látky gliadín Aema jem s sprac zdravotnejprípade žalú proti endomýziu č. A O D exocer uve protilátky ým SS- KÉ 2, M2 oven TR a í so nu pro� ABK tcu PM udeľu dania la pro� kám Ku, goblet ustan lať v tnu�bazálnym znen proti čn membránam a intercelulárnej nta om sk Ro-52, bun kla A kulíAGA ABMA/ICS v súlade sprotilátky A-M ZNPDG ŠE látky re� a m posky é ho odvo ÁZFR,pla cie nal s� platn na gliadínu protilátky proti ifika lnym vv : AM SS-A, pa sím pro� Aem nie pro�R za účelo je možn is 52, samoOR NE asu, inte údajo Súhla as VY nke Sm, če substancii itú a dlaždicového epitelu látky Á parietá ných na žiada pečene ): Ro- trenie kre NI E Podp É osob protilátky neurč á kl na i. ARA P/Sm, protiníretikulínu pro� L EyKpro� AGA fil (IgG � pan oz še na dobunými údajm ) nRN m ochore LÉ ZI ie samoplatcu uvedených vy �látk jem A N dnoten AŤk provi c) pro (IgG s osob proO ARA tno udeľu E tren OV �láto e (SS tco dania látok H vyše históny, rib. P-proteín, AMA-M2 nakla DN UR A oimuni j skleróz protilátok (IgG)eni pla SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, e pro CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, pro� Stanovenie Sm, a ho 14 nRNP/Sm, . KT APC profilu Ť nta mo CE ANA JE pri aut ove ANA FA OVA sa vi is pacie lógi da 20 (stanov LU VYŠ SLA/LP, Ro-52 i LC-1, TUR PML, gp 210, LKM-1, 100, SpPodp JÚ enie profilu pro�látokStanovenie M2-3E(BPO), áro to pečene: AMA-M2, hn Systémprofilu protilátok ochorení tcov FAK pri autoimunitnom SPO OB äCro pri A opla lek Cy thes s k lu zav zavä70 a fi sam L nov sa RP 155 (RNAP-III), rbu Sclsa ník íka (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, ktoré profil skleróze a,(SSc) Číslo Be IE Sta enie pro lu pro�látoStanovenie ré cen adne protilátok priktoSystémovej a mo profilu P A, cenn e rovi platc ého predch leká ria vať rosa ho teni samo platn , riadn pois ca, tné O S Stanov enie profi CENP B, CEN ulce ky, ňo u) ako ádzajúc podľa jej výšky ňovať A, lat ého CENP B, CENP �s(RNAP-III), RP 11 pla Scl-70 výš lat a op výške votn uplat up úhrad III), eho zdra ka coli dem OD m u iť v plnej lácie ceny Saccharomyces PO ZNcerevisiae, pANCA) Stanov sam podľa a jejpriam de nebu (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Crohn vyšetre a morbus ulcerosa iazákladeako colitis (RNAPke adyy(za gnos� Diferenciálna diagnostika bu uhrad ne kalku renia naŽiada en ne d ÁM výš nia nákle cenkiavýhra o ej vráta eto vyšet OD RP 11 ciálna dia posky ist vyšetradmu)tné KA en som sa, dy na � koľve hu tnutie renípln kuláci po úhvlas m rozsa ren v uvede akých etr zdrav na na u výber ho kal iť bez s� v že nákla ných KA s ktorý m,otnej Dife e eľa,vyš Súhlasím v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane stlivo le práva né 6amzákon rad posky to v zujem staro v ípad

pr

tca,PZS

PSČ*

r Men

sprístup

M ET

RAT Ý

ko

Á YN Á LN é: TU ovan tr

ZP, sam

opla

P kód

č. 355/2007 Z. z. o a prie vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení Dg. (MKhlásených v zmysle zákona Dátu * adresu pacienta žiadame m

nia n Nep

etre

ÓM IA

teľ

kód

o

A kód

Odp

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

AN AT

Plati Men

hosp

adu

AKTUÁLNA LIEČBA

o isk

u

it.

sp

d ho

ÁL NA

tu dá

Dg c*

be

/o

to es

M

Kód

i leká

ED

Dátum prijatia

Mes to/o bec* Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

vypl

* adre lekár Meno a priezvisko Odporúčajúci

ale

vy

m

KC

do

ica

tcu aleb opla

sam

Priezvis ko

Z. z.

Ulica, číslo dom u* Dátum odberu

sle záko h v zmy

enýc

mo

sa

O u v EZK Y výsledk nenie pa OK C su stup K R D& re sprí adliť BA ZÁ zy ovo Nep * nó LI EČÉ

AN OV

2007

355/ na č.

í hlás

A kód

Kód hospit. prípadu su paci

PSČ*

P kód

tren o vyše

Diagnostické centrum patológie Martin

Ovyšetrenia cký ma Číslo VYŠE teriál TR EN IE – cytolo PA giclekára Podpis a pečiatka ordinujúceho ký ma TO LO GI CK teriál Á (iný)

Rodné kód ZP, samoplatca,PZS číslo

Meno

Priezvisko

HYE

biopti

8

Platiteľ

Rodné číslo

z. eručíslo domu* odb Ulica, Z. Dátum07 20 anky 5/ 35 nia žiad č. y ave vyst na Mesto/obec* ko Dátum zá

tre še vy

pln

me

ov

iatka a iných protilátok antinukleárnych Vyšetrenie tca,PZS a peč opla

da

a žia nt

Preš

lógie

ač zn

18 20 8.

1. od ná

i kkoípade i zvis o a prie iť v pr

M r Men

ci leká

orúčajú

tcu pla

pato

áz e ot át

Plat

d

A kó

rum

ra

M

lo

, čís

CH)ch (MK ný Dg. hláse Dg

bo

cent

�a prija

– PATOLOGICKÁ ANATÓMIA ŽIADANKA O VYŠETRENIE úce ordinuj ŽI AD AN KA Podpis ho leká

cie

o isk

Ul

Dg. Dg

y nk da žia adu nia príp ve hospit. Kód sta vy

CH) (MK

cké

ia

tren vyše

Číslo

ZP, sam

Odp

é

iezv

le

ys v zm

d

P kó

u*

dom

ru to/o Mes be

od

tu Dá

Dg

Pr

dp

nos�

Dátum

M IA

PSČ*

a pe

bec*

PS

dn

Ro

is

Po

číslo Ulica,

Č*

en

M

D logi Ž IAyneko číslo G

ľ

kód o

Men

tk čia

né číslo Rod S a,PZ latc zvisko Prie mop od 1.

G IC

Vy�et

Platná

LO

A

M

ATÓ

g. re

ŠE VY a O lógi K A cyto A N cká

E TR

O AT –P

TÓ NA

Á AN KÁ

Platná

m

tu Dá TO � PA EN IE látok ŠE TRiných pro�ra O VY leká nia ych a ho AN KAnuvyšekletreárn júce dinu ŽI ADrenie anČí�slo IA a or

IC LO G

Platná od 1. 8. 2018

tia ija

pr

355/

2007

Z. z.

POŽADOVANÉ VYŠETRENIE ANA – antinukleárne protilátky (skríning) Bez ich objednania nie je možné objednať žiadnu z nasledujúceho zoznamu protilátok: ENA – protilátky proti extrahovateľným nukleárnym antigénom dsDNA – protilátky proti dvojšpirálovej DNA ANCA – protilátky proti neutrofilným leukocytom ASCA – protilátky proti Saccharomyces cerevisiae AMA – protilátky proti mitochondriám ALKM – protilátky proti mikrozómom obličky ABBA – protilátky proti brush border kanálikov obličky ABMT – protilátky proti bazálnym membrá- nam tubulov ALMG – protilátky proti bazálnym membránam glomerulov AmzgA – protilátky proti mezangiu glomerulov ASMA – protilátky proti hladkému svalu ALMA – protilátky proti membránam hepatocytov ABKA – protilátky proti žlčovodom AEMA – protilátky proti endomýziu AGA – protilátky proti gliadínu ARA – protilátky proti retikulínu APCA – protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice AIFA – protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ASKMA – protilátky proti priečne pruhovanému svalu AMCA – protilátky proti srdcovému svalu AICA – protilátky proti pankreasu AGCA – protilátky proti intestinal goblet cells ATA – protilátky proti štítnej žľaze Anti Yo/Anti Hu – protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) APA – protilátky proti štruktúram placenty ASA – protilátky proti ľudským spermiám AOaB – protilátky proti štruktúram ovária ATrA – protilátky proti trombocytom AVEA – protilátky proti cievnemu endotelu ABMA/ICS – protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu 35

Patológia

VÝSLEDKY A TERMÍNY Výsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – patológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vyšetrení fixovaného materiálu. Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.

ŽIADANKA O VYŠETRENIE ANTINUKLEÁRNYCH A INÝCH PROTILÁTOK NA KOMERČNÝCH BUNKOVÝCH A TKANIVOVÝCH SUBSTRÁTOCH ZO SÉRA PACIENTA


Laboratórna diagnostika

PIF – koža – priama imunofluorescencia kože (toto vyšetrenie je dostupné len v DCP Prešov) – Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nuk leozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 – Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 – Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70 – Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA)

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/objednavky-ziadanky

36


Laboratórna diagnostika

2. Odber Spoločnosť Alpha medical ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV – odberové systémy dodávame bezplatne – skúmavky so stabilizačnými činidlami – škrtidlá a FW stojany

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Alpha medical zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete:

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom.

• 24 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov, • skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA, • skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi, • skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný, • odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny, • špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy, • 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel, • zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky, • špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie.

2

Objednanie odberového materiálu Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom: 1. online formulára na našej webovej stránke, 2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie. Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

37


Laboratórna diagnostika

Žiadanka na odberový materiál ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

Platná od 15. 9. 2017

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA Meno lekára M l ká

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s ( kódom ambulancie)) a podpis p p

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) Počet ks

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

10176

Skúmavka – s gélom 5,0 ml

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

INÝ MATERIÁL Počet ks

Glukóza

13808 Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, Skúmavka s KF + Na2 250 – kapilárna glukóza DÔKAZ DNA 813805 MIKROORGANIZMOV A lTBC LEKÁRSKA GENETIKA

810176 Skúmavka – s gélom 800 l – ped. Počet ks

STERILNÝ TAMPÓN Sedimentácia (FW) Plastová tyčinka (modrá) – ak�vne uhlie 14250 Skúmavka 4NC 1,6 ml Plastová tyčinka (modrá) – AMIES biele

Počet ks

D1600 D1611

ACTH, CD znaky 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

813510 Skúmavka K2EDTA 500 l – ped.

KS, Rh faktor, An�-ery pro�látky 135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

Hliníková tyčinka (sivá) – AMIES (na výtery z oka, Moč ranný/zbieraný ucha, uretry)

D1660 BSP0720 Hliníkový drôt – (chrípka Skúmavka naRSV) moč 9 ml (žltá)

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510

D1601

HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín,

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml na periférnu krv

ŠPECIÁLNE ODBEROVÉ SÚPRAVY Počet ks

MOČ NA KULTIVÁCIU A CITLIVOSŤ Stolica � STERILNÁ SKÚMAVKA D1028 BSC128p Moč – skúmavka 10 mls (červená) Kontajner lopatkou (červený)

LAB0220

Glukóza 20 %

7568

Lancety zelené

169018

Klobúčik/násadec na ihlu

D10001

Sklíčko – perianálny zlep

511534002 Skúmavka na sliny

– odber stolice na okultné krvácanie LIKVOR � STERILNÁ SKÚMAVKA BSM422 Likvor – skúmavka 10 ml

Iné odberové súpravy (po dohode s medicínskym reprezentantom Alpha medical, s. r. o.)

Odberová ihla STERILNÝ KONTAJNER žltá – kontajner 30 ml D1211 Ihla Spútum D1084 1526502 Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely) dospelý

KOAGULÁCIA (citrát sodný) 14365

Skúmavka 9NC 3,5 ml

14084

Skúmavka 9NC 2,5 ml

14074

Skúmavka 9NC 2,0 ml

15201 PATOGÉNY dieťa UROGENITÁLNE D1637 Ihla An�zelená gén Chlamydia trachoma�s – žena D1650 An�gén Chlamydia trachoma�s – muž 1526504 dospelý D2030 Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy 15213 (kul�vácia) dieťa

reg. značka: ŽnOM/09/2017/05

D1503 Ihla Trichomonas vaginalis (kul�vácia) čierna

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny) FA, FI 12005

Skúmavka 2,0 ml

1526506trachoma� dospelý DNA Chlamydia s (PCR) + DNA urogenitálne mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR) 15225 dieťa 07958021190 Cervix 07958030190

Vagína

07958021190

Uretra

ŽIADANKY (1 bal. = 100 ks) Počet ks

Základné vyšetrenie Alergológia – špecické IgE Biochémia a hematológia

05170486190/D1211 Moč Na objednanie môžete použiť formulár na www.alphamedical.sk

05619637190/0030/D1672

Biochémia – prenatálny skríning Gene�ka – ru�nná diagnos�ka

HPV – žena

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bra�slave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, 05619637190/D1631/D1672 HPV – muž VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22, alpha.medical@alphamedical.sk

D1631 ziadanka_odberovy_material_KIMA.indd 1

Gene�ka – soma�cké mutácie

Výter z nazofaryngu

D1211

Spútum, punktát, moč, bronchoalveolárna laváž

D1631

Výter zo spojivkového vaku

13. 9. 2017 17:13:25

442192 BD – Aerobic IF 442206 BD – Mycosis IF

Glykemický prol Infekčná sérológia a dôkaz DNA mikroorganiznov Mikrobiológia I. Mikrobiológia II.

5170516190 Stery z kože, zo slizníc (HSV1/2, VZV) HEMOKULTÚRY

Gene�ka – zriedkavé ochorenia Gene�ka – cytogene�ka

DNA INÝCH MIKROORGANIZMOV �PCR�

ČIAROVÉ KÓDY Počet ks

442194 BD – Peds Plus IF

026 Dvojkódy štandardné (1 bal. = 1100 ks)

442193 BD – Anaerobic IF

029 Dvojkódy malé (1 bal. = 1100 ks)

Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom: – AlphaLAB – moderné elektronické laboratórium poskytujúce výsledky aj žiadanky na jednom mieste. Viac na www.alphalab.sk – možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Tieto moderné formy komunikácie umožňujú urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

027 EDI Jednokódy červené − STATIM (1 bal. = 4400 ks)

TBC 429927.10 Kontajner – 60 ml D1660

Hliníkový drôt – (Tampón TBC)

622526

Set 4 skúmaviek na Quan�feron

028 EDI Jednokódy biele − RUTINA (1 bal. = 4400 ks) 030 EDI Jednokódy malé (1 bal. = 5500 ks) Vysvetlivky: ped. pediatrická

Na objednanie môžete použiť formulár na www.alphamedical.sk

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bra�slave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22, alpha.medical@alphamedical.sk

ziadanka_odberovy_material_KIMA.indd 2

13. 9. 2017 17:13:25

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.alphamedical.sk/objednanie-odberovehomaterialu VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU

1

Vypísaná žiadanka.

4 Umiestenenie biolo-

gického materiálu do skúmavky.

38

2 Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

5 Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška (jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).

3 Po vypísaní a označení žia-

danky sa realizuje samotný odber.


Laboratórna diagnostika

3. Transport Alpha medical zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska. Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu

vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek. V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánovaného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 000, prípadne priamo s vodičom danej zvozovej trasy.

Hodinový rozpis trás ● ● ● Centrá hemostázy a trombózy

● Stropkov

→ Košice → Bratislava → Martin → Nitra → Prešov

→ Bardejov → Svidník, Medzilaborce → Snina, Humenné → Vranov nad Topľov → Sobrance, Michalovce → Michalovce – mesto → Stropkov, Kežmarok → Stropkov, Košice → Stropkov, Spišské Podhradie → Košice, Revúca

07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00

● Ružomberok → Turčianske Teplice, Martin → Martin → Martin (Helios) → Ružomberok-okolie → Námestovo → Trstená → Liptovský Mikuláš → Dubnica → Bytča, Čadca → Dolný kubín

06:45 – 12:00 07:00 – 11:25 08:30 – 10:45 07:00 – 11:45 07:00 – 12:20 07:00 – 12:00 07:00 – 11:00 07:00 – 12:30 07:00 – 14:00 07:30 – 08:45

● Žilina → Žilina

08:15 – 11:00

07:00 – 15:30 07:00 – 11:17 07:00 – 12:30 07:40 – 12:45 07:00 – 13:45 06:30 – 12:45 06:10 – 13:40 07:45 – 15:00 06:30 – 13:00 06:00 – 13:00

06:30 – 14:10 07:30 – 13:00 07:30 –12:40 07:15 –12:30

→ Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava (Volkswagen) → Bratislava, Nitra → Bratislava, Dunajská Streda → Bratislava, Považská Bystrica → Bratislava, Trnava → Bratislava, Galanta

07:30 – 14:15 07:45 – 15:00 08:30 – 12:30 07:50 – 14:15 08:00 – 12:00 07:15 – 14:15 08:00 – 14:30 09:10 – 14:30 06:30 – 13:30 08:00 – 11:30 07:25 – 14:30

● Kežmarok → Kežmarok, Poprad → Kežmarok

06:00 – 11:15 06:00 – 13:00

● Komárno → Komárno → Komárno, Dunajská Streda

07:00 – 12:10 07:00 – 13:00

● Košice → Košice, Trebišov, Michaľany → Košice, Čaňa, Valaliky → Košice, Prešov, Rozhanovce → Košice, mesto

07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00

● Partizánske

● Banská Bystrica → Banská Bystrica → Brezno → Zvolen → Veľký Krtíš

● Bratislava

→ Partizánske

08:00 – 11:45

→ Nové Zámky → Nové Zámky, Nitra → Nové Zámky, Štúrovo → Nové Zámky, Šaľa → Nové Zámky, Želiezovce

07:00 – 11:30

07:00 – 13:45 07:00 – 14:00 07:50 – 14:05 07:00 – 14:10 07:00 – 14:00

● Nové Mesto nad Váhom → Nové Mesto nad Váhom

● Rožňava → Rožňava

● Nové Zámky

08:00 – 11:30

● Rimavská Sobota

● Žiar nad Hronom → Nová Baňa, Banská Štiavnica → Handlová, Prievidza

07:15 – 14:15 06:30 – 13:00

● Spišská Nová Ves → Spišská Nová Ves

08:00 – 13:30

→ Trebišov

→ Bánovce n. Bebravou → Bánovce n. Bebravou, Hlohovec

07:30 – 12:35 07:00 – 15:00

07:00 – 15:30

● ● ● Patológia →Bratislava – mesto →Bratislava, Partizánske, Nitra →Bratislava, Trenčín

● Topoľčany → Topoľčany

● Trebišov

→ Rimavská Sobota, Lučenec

● Bánovce n. Bebravou

08:00 – 13:00 06:15 – 12:40 06:15 – 13:30

07:00 – 14:00

07:00 – 16:30

39

3


za

a ká ic á ns vn Ba Štia lov nd Ha ňa Ba vá No o ny za ravn e re P vc -B ra ke ry Mo ns že do itria laté Ne N Z

ica

n em Kr

ad kn iní om Hl ron H

y ta or Ži Dv nad ny ra Šu eľ I m dy a sv

lár ov o

Ko

vid ie Pr

u vo ra eb

r Fa

ec

Ne

s Ja

vo ro

á ov

me

Se

á lov rce

Ma

o ov

an

rb

Hu

no

ihy

s Ko

ár

m Ko

é ľk Ve

e lča e ov ov str Ostr ka O a aO ns á n ná n mia tn ič Ze Zla kol O

v čo Či

e elc Gb ín od Sv v vo so ro Ru ký ns ro

ú Št

h Po

Ne

lce

ka

ko

ížs

So

Kl

ou av Žit ín d a et ýr na a ice e jsk va ýC al l jat ýK a nic há a ľk ň v m d ľk d ch áb Ve Ko Vr Mi Ve Ma Po Ra Trá l ol Hu ovce od vo éL Vin ice ľk no ran Ve v lia h v o Go Po ňo sk še Ru e Be ký d vc ns e e na zo c ná hro ice ač ná om lie ov l r v u n Po Že Le Tlm Ka Hro Šá vo ce ík ov bn trek ulov S Du D hy Ša ké vs ny ko ža Te Lu

j ba or Ca Čáp m ho Vá n. ec ov lice Se

Trn

ce ov ak Di

ed er

e lic

p Te

.B an tin Sla

ny ča oľ p To

len Je

y ad és

ýM

ke

ns

ín nč e Tr

ec ov oh Hl

sk ian

ks Ol ka ča

e vc šo

Mo

y an

a rči Tu

Sk

ce

eli

Bi

ce

ny ťa eš Pi ica ln te Ch e

Bojnice

m Ze

d de Ne ny ča Vl a č é o ov mo mn Ko Ze lárik Pa

ď re Se

á jsk na a Du tred S

Ve ľk

e vc o no íbo vn av ra Pr Pr eP ké sk ns an ve tri Slo Ni

ľ Ve

ke

ns

čia n Tre

Je

lči

y ek kr bo Ža any or yn Ch s ny Ve ša vá Bo No e vc va ko ato an St hov ce ke a pli ns obl Te S čia Kl

n Tre

ica bn

om h Vá

tic ch Ča

ky ad an

jov Há

rk Hô

y ad er d Vo

ian

ica

v ho

ica bn Du vá ová No mš Ne

od e p ou inc rin Bz avo e J c

Du

lči

Me

ok da zin a Vo Pe n er Či

o

éh tliv á

dn re St

s Ko

a á a sk sk nt ad nce rlian pr i He Po v. V S m. Ná

Ze m

tr ys ny ľa pe Kr ny ra Tu y n ča

y

jec

tk

tr ys

ica

Ra

ú Vr

Su

áB

ké jec e Ra plic Te

sk

ž va Po

a e

luš

é sk

vn Ro

Be

c Pú

ké nic d Le

u Pr

vé bo Vr a jav My

ké vs ice slo n Ja ohu B

á

m. ná né á jič n Tro kup Ná

sk un

ft

B rá

a St

a

By

ká ts pa

ak Vr

na á

Ilava

i dm ká va á a a o s ho é hr ov ičn nic a oň ka ská ské zn c r in ino rez odn ns ob iská lkov le mo na Hr d v odb ých ačia ajno adl Že ne Mýt ZŠ Tbil Stre P V R Po R V

Sk

Re

rín

sk jov

. m Ná p. ká dlo vs kar hr to o ra al čie M Vl Sa

s rá

n) ša ge a ná wa ická ov ár Jo ks žn J. ( Vol len rá St

ok

mo

ica

r Ka

j e ve oli do úd en

čie

Líš

bu

Ba

Slo v tr ys

e rd Ba

yB

áš

m To

e oli úd

Nové Zámky

é to ck es su M Ky ové ad n N no u ás co Kr ysu K ne er Či

áB

ik er ce né mi iavn rov Rov lá Št Ko eľké V

ed Pr

rsk ho Zá

ist

va ro ne Eis

Kr

p Pa

čie

Šaľa

a

va pa

Partizánske

dc Ča

ov oč ok

Kl

u St

Bánovce n. Bebravou

á á á á vá ská vá ov kova kov ov sk ko zedo ajin i š ov raď Ľan Kr žin Ru

dm Se

á Líš

sk t ve s vo No

Nitra Betliarska

Veľké Uherce

vá va va vá ká ka ka alo teľs leno mbo iers teko a ač s K Li mb Šu Kv dov Ďu Bu níc ad hr Zá

Trnava

Žilina l a ová ová sta iho tra e ov č ám en Bajz anc ovi ká c Š an vs Ad re C a a ef Št úbr oC D Pr

vá ino d Fe

40

Dubnica nad Váhom

Levice

Bratislava

Nové mesto n. Váhom

Martin . ám oN ov er xn Da

Kozia

Ša

Laboratórna diagnostika

Mapa pokrytia zvozovými trasami


Laboratórna diagnostika

e rd Ba

jov v ľo

ok

nin Me

en

m

nu

Ha

ca lni Ge

b Ľu

ík en

e vc vce ystré B šo

lto

k to

ra

Gi

vr Št

y ch pa om Kr

ca vú Re

v ľo

ov op an T Vr nad

ov as -J

ou dv Bo

d sa vo No ľaty Ve y an aľ ch

Mi er

m Če

ca vú

iná bš Do

ná Sla

á u sk a vo mer lom Ge Po od

Re

ľ So tov ka e ian vc mu l čo Za Po Se ká vs čo ós e e Št ar l o C úpe Pr K Se

ós Št

n.

v no

ňa

ce jov če Če

r Tu

.B

es áV

n va lda

blo Ja

rsk

ľa na

Mo r To

me Ge

va lša Je

ny

v ro

c ive

š ňu

ad vn no blo Ja

r Tu

u ňo

á up áĽ

ča

ce ov š vo Sla ik ítn Št

ck

ec on Hr á ov ez br me

sk

ť ho

ár lt Po

tva De

ec

vá iňo

č a Sli

Hr

n če Lu

ká ns ole a Zv latin s

vá no aň dv Ra

ka Vl

oc Hr

j há d Po

n ve Slo

Ne

d Po

ka

á

ôr áH

sk la Va

rsk

a

me Ge

mk lo Po

ec an rm Ha

Be

š Ple

Trebišov

lce Se

y an ov

v ipo

rch Pa

no ez Br á ajn ed Pr a ot eh á L ka zto rn Ho

ela

e ač

a av br Sli

b Ľu

ká vs to Lip plá Te ka ns zá rti a Pa upč Ľ

é rsk ie ho ad no hr ás od Kr P

ýŽ žn Ni

ču Sa

ňa

rá St

3 Michalovce

Hu d na v lá ho Be iroc C ín

ina

Sn a St

ký išs Sp

ň rá Mu

b Ľu

a ad

k to Po

ná od ok ch ád Vý Hr ký vs to Lip á ov dik ňa Be iny z re y db čk Po a Lú k luc a Pa hň oc ca lni

Sie

ely Bi

Os

ná ž Lu

Rožňava

v ľo ec Top ov ab ad ke ý Hr ov n žs rá ižn ran St N V

rce bo ila

dz

ov or Zb

ov en Bz a ini Sv ka ns Ves nia á mi Nov

ce ov uš

Košice

r Ce

ník

id Sv

ar ov

b Vr

Ch

rk Ma

e ač Sli a av br Dú ča up aĽ sk a án ovň b Ľu á l ep áT tiz

ky č Lú

Prešov

ce an br So e vc žo Be y an uš ap é K om ľk Uh Ve ad en vc vlo a Pa

Kr

žm Ke ica

b Ľu

die ra dh po oča v Le

s Ve a s rá nic a ňa Ve elá St om c B ov ká k ská áL ine ub y ns ká ľk ve išs dol rá Ľ an any nda piš Ve Slo Sp Po Sta Lip Ihľ Le S

c a re po To

nic

ké išs Sp

ny iža Sm

r Pa

k vs to

Lip

ec ov ez Br

Banská Bystrica

Stropkov Spišská Nová ves

u vo ra a dO vk aď na kr bo há Dl Ha Mo

á n te Trs

é bn

ká vs ma ta Ri obo S

ina up Kr

Zvolen

Važec Liptovský Mikuláš

lub Ho

it Sv

á žn Ni ín oš rd Tv á ch Su ora H

e Ist

ý sk ok av ám Or odz P

vá zri Zá

Ružomberok

a ce nk ov lia nc Po Hu ká ns tra Ta

vo sto ín me kča ušt Ná Lo Hr

a é á é bč sel oť sn Ra Ve Nov enn á Le é m k sk ka vs av Za Ora Or

Dolný Kubín

ký ľ Ve

Kr

tíš

d m na no ar ro Ži H

41


Laboratórna diagnostika

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke. Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie čiarovými kódmi (s výnimkou patologických vyšetrení). Barcoding Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden kód, ktorý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný

42

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Alpha medical jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.


Laboratórna diagnostika

systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém). Bežné vyšetrenia majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom.

1.

Značenie žiadaniek a vzoriek čiarovými kódmi má viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. A čo z toho vyplýva? Nielenže sa zvýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky. Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je možné presne identifikovať, do ktorého laboratória vzorka smeruje.

2.

3.

4

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.alphamedical.sk/objednanie-odberovehomaterialu

43


Laboratórna diagnostika

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. Naša laboratórna sieť je postavená na: • štyroch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny, • troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, • štyroch patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách. Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky už od momentu jej odberu, cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov dokážem realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetre-

44

nia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo štvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vyšetrení a takmer všetky písomne vyhodnotené výsledky dostávať do 24 hodín.

do 24 hod.

Písomne vyhodnotené výsledky do 24 hodín.


Laboratórna diagnostika

VYŠETRENIA NA DOOBJEDNANIE V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY

do 3 hod. koagulačné faktory, proteín C Doordinovanie vyšetrení Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa, RČ pacienta, č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré su nestabilné. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok, nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

do 4 hod. fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global ↓

do 5 hod. krvný obraz ↓

5

do 6 hod. antitrombín III, PT-ratio, INR

VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU ↓ MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA

45


Laboratórna diagnostika

6. Kvalita a akreditácia

É OVAN Z I L A AKTU

V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Alpha medical oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy.

• laboratórium má stanovené ciele kvality a je povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať v prospech pacienta a lekára.

Spoločnosť Alpha medical má v súčasnosti dvadsaťpäť laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratóriá našej spoločnosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2012. Touto normou sú akreditované aj naše laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach a laboratórium patologickej anatómie Klinickej patológie Prešov.

Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne: • pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme (LeveyhoJenningsove kontrolné grafy).

Výhody akreditovaného laboratória Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001, spočíva predovšetkým v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza). Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne zdokumentované. Výhod je však oveľa viac:

Metódy vyhodnocovania Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel. V súčasnosti zavádzame do metodiky vyhodnocovania internej kontroly Six sigma metriku. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality.

• zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality, • prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami, • používanie výlučne certifikovaných reagencií, kalibrátorov a kontrolných materiálov, • kvalifikovaný personál, 46

Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované počas dohľadových návštev akreditačných orgánov (SNAS), ktoré sa vykonávajú najmenej raz ročne. Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 4 – 5 rokov, v závislosti od toho, či ide o novoakreditovaný subjekt alebo reakreditáciu. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú. Interná kontrola V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva.

Externá kontrola kvality Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky


Laboratórna diagnostika

kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke dodávateľa externej kontroly kvality. Údaje vypĺňa a odosiela manažér kvality príslušného laboratória. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný vysokoškolák za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zdokumentuje v pracovnom denníku pre EQC.

a sérologické vyšetrenia, ktoré sa robia v novej linke APTIO a širokú paletu novozavedených špeciálnych hemokoagulačných vyšetrení. Na mikrobiológii ku pôvodne širokej palete akreditovaných kultivačných a sérologických ELISA vyšetrení pribudli kultivačné a PCR vyšetrenia na TBC. V roku 2020 plánujeme akreditovať všetky satelitné laboratóriá patriace pod CL - VÝCHOD a akreditovať tretie centrálne laboratórium ZÁPAD s jeho satelitmi.

Ďalšie plány K 30. 1. 2020 sme dostali prvé osvedčenie v novom systéme akreditácie pre Centrálne laboratórium STRED - prevádzky Likavka (klinická biochémia a hematológia, klinická mikrobiológia) a prevádzky Banská Bystrica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom. Doteraz boli akreditované jednotlivé prevádzky samostatne. Akreditačná dokumentácia sa vedie už elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia. K 12. 2. 2020 bolo vydané osvedčenie o akreditácii aj pre Centrálne laboratórium VÝCHOD - prevádzky Stropkov a Rožňava. V Stropkove akreditovali biochemické, hematologické

NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ UŽ OD ROKU 2006 – prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a Laboratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku – tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá – v rokoch 2008 až 2012 boli podľa normy 15189:2007 akreditované ďalšie tri centrálne laboratóriá spoločnosti (Stropkov, Bratislava, Nové Zámky)

Laboratóriá Alpha medical

Sídlo

Číslo normy

Reg. číslo

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-042

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-034

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bratislava (Tematínska)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-055

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Nové Zámky

ČSN EN ISO 15189:2012

M-040

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bánovce nad Bebravou

ČSN EN ISO 15189:2012

M-041

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Kežmarok

ČSN EN ISO 15189:2012

M-061

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-062

Laboratórium klinickej biochémie

Ľubochňa

ČSN EN ISO 15189:2012

M-043

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Svidník

ČSN EN ISO 15189:2012

M-046

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Humenné

ČSN EN ISO 15189:2012

M-045

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Vranov nad Topľou

ČSN EN ISO 15189:2012

M-044

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Partizánske

ČSN EN ISO 15189:2012

M-052

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Trebišov

ČSN EN ISO 15189:2012

M-054

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Rožňava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-056

Laboratórium lekárskej genetiky

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Laboratórium lekárskej genetiky

Bratislava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Laboratórium lekárskej genetiky

Banská Bystrica

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Rimavská Sobota

ČSN EN ISO 15189:2012

M-063

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Galanta

ČSN EN ISO 15189:2012

M-064

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Dunajská Streda

ČSN EN ISO 15189:2012

M-065

Centrálne veterinárne laboratórium

Likavka

STN EN ISO/IEC 17025:2005

S-359

Diagnostické centrum patológie Bratislava

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Diagnostické centrum patológie Košice

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Centrálne laboratórium - VÝCHOD

Stropkov, Rožňava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-077

Centrálne laboratórium - STRED

Likavka, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Žiar nad Hronom

ČSN EN ISO 15189:2012

M-075

6

47


Laboratórna diagnostika

7. Analýza Deväťdesiat percent zariadení v laboratóriách Alpha medical tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska. ADVIA 1800 Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. ADVIA Centaur XP Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť. Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných chorôb, alergií, funkcie nadobličiek a kostného metabolizmu. Immulite 2000XPi Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie je určený na stanovenie hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov, rastových hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a markerov zápalu. Je kľúčovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (cez 400).

48

CentraLink™

ADVIA 2120 Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC / diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov: • kompletný krvný obraz (CBC), • CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC / diff), • absolútne, percentuálny a indexové počty retic, • CBC / diff plus retic (CBC / diff / retic), • CBC / retic. Sysmex® CA-1500 Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.


LaboratĂłrna diagnostika

Advia Centaur XP

Advia 1800 VersaCellÂŽ

Immulite 2000XPi

7

49


Laboratórna diagnostika

BN II ProSpec Umožňuje plne automatizované stanovenie plazmatických proteínov nefelometrickou analýzou séra, plazmy, moču a likvoru. CentraLink™ Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a nástrojov, pričom automatizuje manuálne procesy a workflow. VersaCell® Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie. TECAN EVO Clinical 200 Je pipetor pre riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA. BEP III Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy. VITEK 2 BIOMERIEUX Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvantitatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. MALDI TOF Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrofotometrie. BACTEC 9050 Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry. Sysmex UF-1000i či Sysmex UX-2000 Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky.

50

Beckman Coulter NAVIOS Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín. ROCHE Cobas e411 Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov. Tissue-Tek Xpressx120 Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích reagencií. Tissue-Tek AutoTEC Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu.


Laboratórna diagnostika

Aptio® Automation – umožňuje zlepšiť využitie laboratórnych zdrojov, zvýšiť efektivitu, urýchliť spracovanie vzoriek, – ponúka rozsiahle diagnostické portfólio: biochemickú analýzu, imunoanalýzu, hematologickú analýzu, analýzu hemostázy a testovanie plazmatických proteínov, – poskytuje maximálnu automatizáciu v pred-, posta analytickej fáze.

Aptio Automation – automatizácia v predanalytickej fáze • Input/Output Modul Rutinný a statimový riadiaci vstup a výstup skúmaviek. Kapacita 780 skúmaviek, 15 stojanov, 48 polôh. • Bulk Input Modul Vysoko rýchlostný nakladač skúmaviek. Kapacita 1000 skúmaviek za hodinu. • Centrifúga Modul Kapacita 80 skúmaviek. Priechodnosť (skúmaviek za hodinu) až 300 s 10-minútovým odstreďovaním. • Decapper Modul Kapacita 2000 odpadových vrchnákov. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Aptio Automation – automatizácia v postanalytickej fáze • Aliquotter Modul Kapacita: z 1 primárnej skúmav ky dokáže odpipetovať 4 alikvotačné skúmavky. Priechodnosť 400 skúmaviek za hodinu. • Tube Sealer Modul Modul uzatvárania skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu. • Tube DeSealer Modul Modul otvárania skúmaviek. Priechodnosť 200 skúmaviek za hodinu. • Storage/Chladiaci skladovací modul Automatické skladovanie, vyhľadávanie a likvidácia skúmaviek. Kapacita 15 360 skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

51

7


Laboratórna diagnostika

Aptio Analýza Atellica® Sample Handler Komponent na spracovanie vzoriek pre vstup/výstup rutinných, statimových vzoriek, kalibrátorov a kontrol (QC). Pomocou komponentu Atellica Magline spája biochemický (CH) a imunoanalytický (IM) analyzátor. Kapacita až 500 skúmaviek za hodinu.

Analyzátor Atellica® CH 930 Biochemický systém, ktorý prevádzkuje až 1800 testov za hodinu. • Fotometrické: 1200 testov za hodinu. • Integrovaná multisenzorová technológia (IMT): 600 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 70 testov. Typ vzoriek: sérum, plazma, CSF, moč. Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus a kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky, automatické riedenie vzorky 1: 5. Požadovaný objem vzorky: 0,4 μl až 5,0 μl (mení sa podľa analýzy). Doba testu 3 až 10 minút. Metóda: potenciometrická, fotometrická, turbidimetrická.

52

Analyzátor Atellica IM 1600 Imunologický analyzátor s metódou testovania chemiluminiscencie s využitím pokročilého akridínu esterovej technológie. • Prevádzkuje až 440 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 42 primárnych stanovení (35 pomocných reagencií). Typ vzoriek: sérum, plazma, plodová voda, moč, celá krv (špecifické pre test). Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus, kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky a automatické riedenie, závislé od testu. Doba testu 10 až 54 minút.

Analyzátor Sysmex CS-5100 Široké optické spektrum spracováva širokú škálu testov. • Vysoká výkonnosť až 400 testov PT/APTT za hodinu. • Kapacita palubného systému: až 3 000 testov a až 40 reagencií. • Metóda: chromogénna, imunoanalýza a agregácia.


Laboratórna diagnostika

Sekvenovanie novej generácie NextSeqTM 550 • sekvenovanie 30 – 120 Gb/run • 400 miliónov čítaní • celkový čas sekvenovania 12 – 30 h • sevenovanie 300 bp v 1 čítaní • veľké panelové analýzy, analýza klinického exómu, exómu

Genetický analyzátor (sekvenátor) Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečítať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za genetické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu. Real-Time PCR cykler (LightCycler 480) Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prítomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofilnými stavmi, hemochromatózou a mnohými ďalšími.

iSeq™ 100 • sekvenovanie 1,2 Gb/run • 4 milióny čítaní • celkový čas sekvenovania 9 – 17 h • maximálna dĺžka čítania 300 bp • malé panelové analýzy, analýza veľkých génov

7

53


Laboratórna diagnostika

8. Validácia a distribúcia výsledkov Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia výsledkov Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli byť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vyplýva aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky. Rozlišujeme dva výsledkové listy: 1. priebežný výsledkový list – vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia – na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre) 2. konečný výsledkový list – vzťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“) – konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória Zasielanie písomných výsledkov Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

54

Zasielanie výsledkov elektronicky Laboratóriá Alpha medical zároveň posk y tujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantným IS, je možné laboratórne výsledky automaticky prepojiť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta. Telefonické hlásenie výsledku O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak urobiť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vyšetrenia krvných skupín, Rh protilátok, antierytrocytových protilátok a výsledky z patológie nie je možné telefonicky poskytnúť. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. Výsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najrýchlejšie po obdržaní výsledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.


Laboratórna diagnostika

Výsledkový list Meno a priezvisko pacienta

Rodné číslo pacienta

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Adresa ordinujúceho lekára Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum narodenia pacienta Kód diagnózy

Kód lekára

Komentár klinická informácia k prijatej vzorke

Dátum a čas odberu materiálu

Kód poisťovne

Klinická informácia k pacientovi

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

Výsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, OK v ref. rozsahu), výsledok (číselné vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)

8

55


Laboratórna diagnostika

Pečiatka laboratória, ktoré vydáva výsledok Záverečný komentár v prípade potreby je do záverečného komentára zahrnutá aj klinická interpretácia výsledkov

56


Laboratórna diagnostika

9. Kontakty  +421 2 32 11 22 22  Digital park II, Einsteinova 23  www.alphamedical.sk  alpha.medical@alphamedical.sk

Sídlo spoločnosti Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

Call Centrum

Riaditeľstvo Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava tel: +421 2 32 11 22 22

0 0850 150 00 • za cenu miestneho hovoru • v pracovných dňoch od 7.30 — 16.30

Obchodný manažér RNDr. Alexandra Malaníková ProCare, UNB, Svet Zdravia – vedenie ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0903 160 894 malanikova.alexandra@alphamedical.sk

Adresa na fakturáciu Alpha medical, s. r. o. Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603 Bankové spojenie: UniCredit Bank č. účtu: 6602253029/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Administratíva Záborského 2 036 01 Martin tel: +421 43 422 00 41

Sales support

Klientský servis

Mgr. Michaela Zdychavská Mediconet, Interklinik, Prakt. amb., Concept clinic, GA, SA ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0911 066 079 zdychavska.michaela@alphamedical.sk

Henrieta Suchová pre lab.online, TREC | KREC, TROMBOtest ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0911 560 869 suchova.henrieta@alphamedical.sk

Medicínski reprezentanti 1 Mgr. Mária Chotváčová

2 Bc. Beáta Lovíšková

——— senior reprezentant Nová nemocnica 511 958 01 Partizánske I 0911 066515 chotvacova.maria@alphamedical.sk

——— Záborského 2 036 01 Martin I 0911 856 048 loviskova.beata@alphamedical.sk

3 Mgr. Jozef Gallik

——— Jánskeho 1 952 01 Spišská Nová Ves I 0911 102 740 gallik.jozef@alphamedical.sk

4 Mgr. Iveta Varadzinová

——— senior reprezentant Gorkého 2 040 01 Košice I 0911 820 568 varadzinova.iveta@alphamedical.sk

2 3 4 1

9 57


Laboratórna diagnostika

Manažment

Ing. Peter Lednický Generálny riaditeľ (CEO) lednicky.peter@alphamedical.sk

Ing. Jozef Karlík Finančný riaditeľ (CFO) karlik.jozef@alphamedical.sk

Alpha medical už 22 rokov plní svoj prvopočiatočný sľub – poskytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväzkom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompatibilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spoľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

RNDr. Ľubomír Gallik Obchodný riaditeľ (CSO) gallik.lubomir@alphamedical.sk

Ing. Katarína Rumanová Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky rumanova.katarina@alphamedical.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) marcisin.jozef@alphamedical.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ dobakova.marta@alphamedical.sk

Ing. Gabriel Gajdoš Riaditeľ IT (CIO) gajdos.gabriel@alphamedical.sk

Mgr. Lívia Franková Marketingový riaditeľ (CMO) frankova.livia@alphamedical.sk

Ing. Mgr. Barnabás Balázs Manažér projektovej kancelárie balazs.barnabas@alphamedical.sk

58


Laboratórna diagnostika

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo zbonakova.viera@alphamedical.sk

Ing. Peter Kelčík HR manažér kelcik.peter@alphamedical.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO lamos.robert@alphamedical.sk

Tibor Majer Manažér logistiky majer.tibor@alphamedical.sk

Mgr. Katarína Dudová Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD dudova.katarina@alphamedical.sk

MUDr. Jana Koporcová Manažér Centrálneho laboratória – STRED koporcova.jana@alphamedical.sk

Mgr. Stanislava Vargová Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD vargova.stanislava@alphamedical.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH Manažér kvality pre rutinné prevádzky strakova.bibiana@alphamedical.sk

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA Manažér prevádzky ambulancií revayova.ivana@alphamedical.sk

Ing. Lucia Sýkorová Manažér nákupu sykorova.lucia@alphamedical.sk

9 59


Laboratórna diagnostika

Manažment špecializovaných pracovísk patológie a genetiky

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD. Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca meciarova.iveta@alphamedical.sk

MUDr. Jozef Bodnár Manažér DCP Košice a odborný zástupca bodnar.jozef@alphamedical.sk

MUDr. Ľubomír Straka Manažér DCP Prešov a odborný zástupca straka.lubomir@alphamedical.sk

MUDr. Peter Hlavčák, CSc. Riaditeľ a odborný zástupca (Histopatologia, a. s.) hlavcak.peter@alphamedical.sk

MUDr. Viliam Gábriš Manažér DCP Martin a odborný zástupca gabris.viliam@alphamedical.sk

MUDr. Peter Čunderlík Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca cunderlik.peter@alphamedical.sk

RNDr. Jana Verebová, PhD. Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice verebova.jana@alphamedical.sk

MVDr. Eva Drusová Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves drusova.eva@alphamedical.sk

Mgr. Lenka Tomášiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica tomasikova.lenka@alphamedical.sk

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Polianky zemjarova.renata@alphamedical.sk

MUDr. Miroslav Žaťko Odborný zástupca v odbore patologická anatómia Topoľčany zatko.miroslav@alphamedical.sk

Mgr. Zuzana Rumanová Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky rumanova.zuzana@alphamedical.sk

60


Laboratórna diagnostika

Sieť laboratórií a pracovísk

Topoľčany

centrálne laboratórium patologická anatómia – DCP laboratórium v rámci nemocnice Laboratórium Vita-Test Centrálne veterinárne laboratórium laboratórium patológia

Centrálne laboratórium − ZÁPAD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Laboratórium lekárskej genetiky Patologická anatómia − DCP Bratislava Alpha medical, s. r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium Vita-Test Vita-Test, spol. s r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical s. r. o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

laboratórium lekárskej genetiky ambulancie územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami Centrá hemostázy a trombózy Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Pevnostný rad 18, 945 05 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce Patologická anatómia Histopatologia, a. s. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Patologická anatómia Alpha medical patológia, s. r. o. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP

Patologická anatómia Alpha medical, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

9 61


Laboratórna diagnostika

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. 1. mája 2045, 066 01 Humenné

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Československej armády 3, 036 01 Martin

Patologická anatómia – DCP Košice Alpha medical, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Patologická anatómia – DCP Prešov Alpha medical, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica Alpha medical, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. 1. mája 21, 066 01 Humenné

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia hematológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Trieda SNP 1, 040 01 Košice

Centrálne laboratórium − VÝCHOD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Špitálska 4, 949 01 Nitra

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Kollárova 41, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Hollého 14, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Alpha medical, s. r. o. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Centrálne laboratórium − STRED Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie

Centrálne veterinárne laboratórium Alpha medical, s. r. o. J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Laboratórium klinickej biochémie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Alpha medical, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

62

DCP = Diagnostické centrum patológie


www.alphamedical.sk call centrum: 0850 150 000

Diagnostické maximum pre riešenie príčin porúch dýchania Komplexná laboratórna diagnostika: 1. diagnostika akútnych stavov – parametre acidobázickej rovnováhy, minerály, stopové prvky, glykemické profily, základný aj rozšírený pečeňový súbor, vyšetrenie močového sedimentu, kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie moču, krvný obraz s diferenciálom alebo bez neho, D-dimér, jednotlivé faktory koagulačnej kaskády, troponín I, troponín T hs, myoglobín, BNP, NT-proBNP,

celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triacylglyceroly, sd-LDL cholesterol, lipoproteín (a), apolipoproteíny,

2. diagnostika zápalu, sepsy, infekčných ochorení – CRP, interleukín 6, prokalcitonín, základné triedy imunoglobulínov, podtriedy IgG, elektroforéza bielkovín, sérologické a kultivačné vyšetrenia, vybraní pôvodcovia infekčných ochorení aj metódou PCR, laboratórna diagnostika TBC (aj metódou PCR),

6. patologicko-anatomická laboratórna diagnostika – na špičkovo vybavených pracoviskách patologickej anatómie s vysokým stupňom automatizácie práce pre rýchlosť a presnosť dodaných výsledkov,

3. diferenciálna diagnostika endokrinných príčin ochorení, pľúcnej hypertenzie – v ponuke komplexná laboratórna diagnostika hormónov jednotlivých endokrinných žliaz vrátane katecholamínov a ich metabolitov v krvi a v moči, 4. diagnostika porúch metabolizmu, výživy – glykovaný hemoglobín, prealbumín, albumín, kreatinín, močovina, cystatín C, železo, transferín, solubilný transferínový receptor, vyšetrenia vitamínov (B12, kys.listová, C, D, A, E),

5. diferenciálna diagnostika alergických a autoimunitných ochorení – ponuka širokej palety autoprotilátok, u vybraných typov s možnosťou výberu metódy testovania,

7. diagnostika vrodených a geneticky podmienených ochorení – napr. trombofilné mutácie, zriedkavé ochorenia, 8. ponuka všetkých vyšetrení aj v samoplatcovskom režime (bez obmedzujúceho vplyvu indikačných a frekvenčných pravidiel zdravotných poisťovní), 9. garancia pravidelného prehodnocovania referenčných intervalov vyšetrení podľa pohlavia a veku, zaraďovanie automatických pomerových ukazovateľov do ponuky na základe ich aktuálnosti.