Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Bomen voor de Godendreef

Berichtenbox MijnOverheid

Laag inkomen en hoge zorgkosten?

Besproken in de Raad

pagina 12

pagina 12

pagina 13

pagina 14

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Knussere markt geeft meer marktgevoel De markt in Almere Stad is onlangs opnieuw ingedeeld. Hierbij is het marktterrein verkleind en zijn we van 7 naar 9 rijen gegaan op het Stadhuisplein. De ondernemers staan nu dichter op elkaar. Dit maakt de markt knusser en geeft meer een marktgevoel bij bezoekers.

Vanaf maandag 9 december halen we de bladkorven in Almere weer weg. Op verschillende plekken in Almere staan vanaf het voorjaar bladkorven. Ook dit jaar zijn ze weer heel goed gebruikt. Voor deze laatste periode vragen we om alleen snoeiafval in de korven te doen. Geen plastic zakken.

De markt is aangepast om een knusser gevoel te geven en minder open plekken. Ook is de markt veranderd vanwege de komst van een stadspark op de Stadhuispromenade in de loop van 2020. Na een paar weken proefdraaien in de nieuwe opstelling, zijn nog een paar dingen op de markt aangepast. Zo zijn op hun verzoek enkele ondernemers verhuist naar een ander plekje.

We hebben goed geluisterd naar de opmerkingen en reacties van ondernemers en bezoekers van de markt. De ruimte in de gangpaden is wat smaller geworden. Maar om het winkelend publiek voldoende ruimte te geven, zijn alle paden minimaal 3,5 meter breed.

Plek voor nieuwe ondernemers

Op de nog lege, open plekken is nog ruimte voor nieuwe ondernemers. Niet alleen voor de weekmarkten op woensdag en zaterdag in Almere Stad zoeken we nieuwe marktondernemers, maar we zijn ook op zoek naar nieuwe ondernemers voor de markten in Buiten (donderdag) en Haven (vrijdag).

Snoeiafval? Maak nog snel gebruik van een bladkorf

We ruimen de bladkorven op met twee ploegen en twee vrachtwagens. Eerst verwijderen we de bladkorf. Daarna halen we pas het groenafval op.

Er zijn voor veel verschillende branches nog plekken vrij op de markt. Zoals in de branches: gerede etenswaren, overige levensmiddelen, bloemen en planten, huis-, tuin- en dierenbenodigdheden, groenten en fruit, noten en hobby en techniek. Voor de markt in Almere Buiten zijn we nog specifiek op zoek naar een goede marktslager.

Gezocht: ‘Out-of-thebox’-ondernemers

Korven weg? Breng uw snoeiafval zelf weg Is de plek opgeruimd en leeg, dan kunt u er geen groenafval meer neergooien. Breng het snoeiafval dan naar een van de recyclingperrons of het Upcyclecentrum. U kunt uw snoeiafval daar kosteloos kwijt. almere.nl/recyclingperrons

specifiek product of heel lokaal eigen gemaakte of verbouwde producten. Ook voor kleine ondernemers uit de buurt kan het heel interessant zijn om voor een dag in de week op de markt te komen staan en zodoende hun klandizie flink uit te breiden. Maar het zou ook iets kunnen zijn als een nagellakstudio of een adviseur voor hypotheken. Een beetje out-ofthe-box gedacht en met een ander aanbod dan alleen de gebruikelijke producten en diensten die nu op de markt staan.

Recyclingperrons en Upcyclecentrum Gemeente stopt met gebruik 5 december eerder algemene WhatsApp-nummer dicht Vanaf 7 december 2019 is de gemeente Almere niet meer bereikbaar via het algemene WhatsAppnummer. De reden dat we stoppen is dat het zakelijk account van Whattsapp nog niet is toegestaan voor overheden zoals de gemeente.

We zoeken ook ondernemers die nu nog niet op de markt staan. Denk bijvoorbeeld aan een stand voor 1

Uiteraard kunt u contact met ons blijven opnemen via ons chat­ kanaal op almere.nl of telefonisch via 14 036.

almere.nl/marktplaatsvergunning

De recyclingperrons Buiten en Poort en het Upcyclecentrum in Haven sluiten op donderdag 5 december om 16.00 uur. De andere dagen van de week (behalve zondag) zijn de recyclingperrons en het Upcyclecentrum geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Wilt u uw grofvuil laten ophalen? Maak dan een afspraak via almere.nl/afval of 14 036.

almere.nl/contact

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 4 december 2019

almere.nl/afval

Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Agenda

Officiële bekendmakingen Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen De gemeente gaat de onderstaande personen ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere (zie artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Zij worden uitgeschreven omdat onbekend is wat hun verblijfplaats is of naar welk land ze zijn gegaan. Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden. Naam R.D. Hoffman S. Muntha + kinderen S.M. Muntha + kinderen

Geboren 17-11-1997 18-05-1983 16-07-1973

Uitgeschreven per 12-08-2019 19-07-2019 19-07-2019

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

Personen ingeschreven op puntadres Onderstaande personen zijn officieel ingeschreven op een zogenoemd ‘puntadres’ in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doen we omdat de gemeente geen informatie heeft over het huidige woonadres. Een puntadres is een ‘fictief adres’; een adres dat niet bestaat. Wanneer iemand staat ingeschreven op een fictief adres, is er een kans dat hij/zij in die periode minder uitkering of toeslagen ontvangt. Of dat een vergunningaanvraag stil komt te staan. Het doorgeven van een nieuw adres is daarom erg belangrijk.

Wettelijk toegestaan Uit onderzoek is gebleken dat de genoemde personen zich niet op tijd hebben ingeschreven. Dit moet worden gedaan binnen 4 weken vóór de adreswijziging tot 5 dagen ná de adreswijziging. De gemeente mag deze lijst publiceren, omdat we hen niet kunnen bereiken. Naam K. Booij G.F.J. Andriesse J.K. Smits

Geboren 30-06-1965 06-10-1968 25-04-1989

Ingeschreven per 4-11-2019 5-11-2019 04-11-2019

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar (een van de) personen verblijven? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of per e-mail info@almere.nl.

Bezwaar indienen Wilt u bezwaar maken? Dan kan dat binnen 6 weken en zowel digitaal als per post. Digitaal kan dat via het e-formulier op almere.nl/burgerzaken. U moet dan wel beschikken over DigiD. Wilt u als organisatie/advocaat bezwaar indienen, dan moet u gebruik maken van eHerkenning. Wil u het bezwaarschrift per post indienen, dan kunt u het sturen naar:

Evenementen

8 december • Almeerderstrandcross Almeerderstrand, Almere Poort crosscup.nl

Bomen voor de Godendreef In december beginnen we met het planten van bomen langs de Godendreef. Uiteindelijk zal de Godendreef een boomrijke dreef worden. We gaan nu hier verschillende bomen planten, zoals: berken, lindebomen, beuken, eiken, kersenbomen en pijnbomen. In ons Almeers bomenregister staan bomen die in Almere moeten verdwijnen op de plek waar ze nu staan, omdat ze daar niet goed kunnen groeien. De bomen in het Almeers bomenregister halen we niet weg, maar verplanten we naar een andere plek.

Verplanten eikenbomen naar Godendreef In ons Almeers bomenregister staan onder andere grote eikenbomen. Een deel van deze eikenbomen krijgen een plek aan de Godendreef. Dat kan alleen niet meteen. Eerst bereiden we de bomen hierop voor. De bomen zijn dan over een jaar zover om verplant te worden. Eind 2020 of begin 2021 verplanten we deze eikenbomen naar de

Gemeente Almere t.a.v. Bezwaarschriftencommissie Postbus 200 1300 AE Almere

14 en 15 december • Voorronde NK Twirl/Runner Up NK 2019/2020 Topsportcentrum Almere Poort almere.nl/sport

Godendreef. We hergebruiken de boom op een nieuwe plek. Daar hebben ze meer ruimte om te groeien dan op hun oude plek.

Eikenbomen en eikenprocessierups Eikenbomen kunnen last hebben van de eikenprocessierups. Daarom nemen we bij het planten aan de Godendreef meteen een paar maatregelen. We planten verschillende soorten bomen. Ook zijn de jonge eikenbomen die we nu planten van een soort die minder last heeft van de eikenprocessierups. Rond de bomen zaaien we een kruidenmengsel en planten we bloembollen. Dit geeft een fleurige berm. Dat trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. Daarnaast hangen we mezenkastjes op. Mezen zijn gek op de rups. Uiteraard nemen we de eikenbomen langs de Godendreef ook mee in de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. almere.nl/groen

Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit. Met het indienen van een bezwaarschrift wordt het besluit niet uitgesteld. Als dat wel moet spoed nodig is, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd via de voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hier zijn kosten aan verbonden.

Berichtenbox MijnOverheid Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan worden de ontvangstbevestigingen via de Berichtenbox verstuurd. Houd deze daarom goed in de gaten. Meer

informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op mijn.overheid.nl.

Wettelijk besluit

boven is gebaseerd op de volgende wetsartikelen: • Artikel 2.38, wet BRP. • Artikel 2.39, wet BRP. • Artikel 3.41, lid 2 wet BRP.

De informatie in het artikel hier-

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 4 december 2019

Pagina 12


LAAG INKOMEN EN HOGE ZORGKOSTEN?

Speciaal voor mensen met een laag ­inkomen betaalt de gemeente Almere mee aan een goede zorgverzekering. Samen met Menzis bieden we deze zorgverzekering: GarantVerzorgd. De gemeente betaalt iedere

Gemeente Almere betaalt mee aan uw zorgpremie Bij GarantVerzorgd kunt u kiezen uit drie aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen. De bijdrage van de gemeente hangt af van welke aanvullende verzekering u kiest. • • •

GarantVerzorgd 1: de gemeente betaalt 5 euro per maand mee. GarantVerzorgd 2: de gemeente betaalt 12 euro per maand mee. GarantVerzorgd 3: de gemeente betaalt 30 euro per maand mee.

maand mee aan de premie. Hulp nodig bij aanmelden? Voordelen van deze collectieve zorgverzekering • U kunt terecht bij ieder gecontracteerd ziekenhuis en kiest zelf uw huisarts en tandarts; • Minder onverwachte kosten als u zorg nodig heeft; • Betaal uw eigen risico gespreid; géén grote bedragen in een keer; • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd; • U krijgt korting van Menzis én de gemeente Almere betaalt mee aan uw premie.

Kom dan in december naar een van de speciale inloopspreekuren over de collectieve zorgverzekering. Medewerkers van de gemeente helpen u graag: Almere Stad – Stadhuis (Workshopruimte), Stadhuisplein 1 Maandag 2 december: 12:00 - 16:00 uur Donderdag 12 december: 12:00 - 16:00 uur Donderdag 19 december: 12:00 - 16:00 uur Almere Haven – Corrosia, Markt 43 Woensdag 4 december: 10:00 - 16:00 uur Almere Buiten - EveNaarHuis, Sumatraweg 352 Maandag 9 december: 10:00 - 16:00 uur

Meedoen met deze zorgverzekering? Kijk of u met uw inkomen in aanmerking komt: almere.nl/zorgverzekering Ja? Meld u dan aan op gezondverzekerd.nl/almere. Daar staan ook de premies en vergoedingen. Of bel de Overstapcoach van Menzis op 088 - 222 40 80. U kunt overstappen tot en met 31 december 2019.

Ontwikkeling collectieve zorgverzekering De verzekering loopt door tot 1 januari 2021. Menzis stopt per 1 januari 2021 definitief met het aanbieden van deze collectieve zorgverzekering. De gemeente Almere onderzoekt de mogelijkheden om ook vanaf 2021 een collectieve zorgverzekering voor Almeerders met een laag inkomen aan te bieden. Daarover weten wij meer in de loop van 2020. Als u mee wilt doen aan deze zorgverzekering in 2020, kunt u zich aanmelden. Houd er rekening mee dat het voor 1 jaar is.

LAAG INKOMEN EN HOGE ZORGKOSTEN? - Woensdag 4 december 2019

Almere Poort - Nieuwe Bibliotheek, Oostenrijkstraat 2 Woensdag 18 december: 14:00 - 16:30 uur

Kom gerust bij ons langs, aanmelden hoeft niet Wij kunnen u beter helpen als u het volgende meeneemt: • Uw huidige verzekeringspolis. • Uw BSN en dat van uw (eventuele) kinderen (staat o.a. op identificatiebewijs) • Uw bankrekeningnummer. • Uw salaris- of uitkeringsspecificatie.

Waarom deze zorgverzekering? Met een laag inkomen is het extra belangrijk goed verzekerd te zijn. Speciaal voor mensen met een laag inkomen betaalt de gemeente Almere mee aan deze collectieve zorgverzekering. Zo willen wij ervoor zorgen dat de kosten betaalbaar blijven. En dat ook Almeerders met een laag inkomen de zorg kunnen krijgen die nodig is.

Pagina 13


Transparantie in de Raad Bijzonder

Twee weken geleden verdween de PvdA uit de coalitie. De vier coalitiegenoten die overbleven, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, hebben nu een minderheid in de Raad met 19 zetels. En ze vormen met vijf wethouders het College. Gezocht wordt naar de mogelijkheid weer een meerderheid te krijgen. En om de coalitieplannen voortvarend te kunnen uitvoeren, is het wel handig als daar in de Raad een meerderheid voor is. Dat is er de reden voor dat de grootste partij in de Raad (bij ons de VVD) nu probeert met andere partijen een nieuwe meerderheid te krijgen en wellicht meteen een zesde wethouder.

Coalitiebesprekingen vinden eigenlijk altijd “verborgen” plaats. U kent dat wel van de landelijke verkiezingen: een (in)formateur praat met alle fractievoorzitters, het is allemaal heel geheim, tot er ‘ineens’ een akkoord en een coalitie is die wil samenwerken. In Almere doen we het deze keer anders. Natuurlijk vinden de besprekingen achter gesloten deuren plaats, maar de (in)formateur van deze gesprekken speelt open kaart over de voortgang. Dat gebeurde vorige week. En de Raad ging er meteen met elkaar over in gesprek ook. Tijdens coalitiebesprekingen zo open over de voortgang en opinies praten is best bijzonder.

Stand van zaken VVD fractievoorzitter Ulysse Ellian vertelde de Raad dat hij eerst geprobeerd heeft om met één andere fractie weer een meerderheid te krijgen. Daarvoor heeft hij een andere partij nodig met minimaal vier zetels en dat zijn er maar twee: de PvdA en de PVV hebben er allebei zes. Met hen is gesproken, maar het lukt de coalitiepartijen

niet om met één van beiden verder te gaan. Nu gaan de gesprekken dus verder met als doel te verkennen hoe er wel een meerderheid gevonden kan worden. Maar daar zijn nu minimaal twee partijen voor nodig. Dat is dus niet zo eenvoudig. Ook omdat in de Raad breed gevoeld wordt dat er niet meer dan zes wethouders in het college moeten plaatsnemen. De mogelijkheid van een minderheidscoalitie of een andere samenwerkingsvorm waarin partijen de coalitie steunen, wordt eveneens verkend. Maar nu is het nog ongewis. De partijen maken in elk geval wel vaart, want iedereen -de hele Raadis doordrongen van het belang van een snelle voortgang. Deze week vinden weer gesprekken plaats, maar vanwege het Sinterklaasfeest komt de Raad pas op 12 december weer bijeen om er meer over te horen.

over praten. Er komen 11 partijen aan het woord en u vindt het filmpje op de voorpagina van raadvanalmere.nl.

Ook bijzonder: filmpje Behalve dat het transparant is dat in de Raad over de coalitiebesprekingen wordt gerapporteerd, is het ook mooi dat de (meeste) fractievoorzitters er in ons raadsfilmpje openhartig

BESPROKEN IN DE RAAD Floriade Twee fracties wilden praten over de Floriade. Aanleiding zijn onder meer de stikstofproblematiek, vertraging met vergunningsaanvragen en de onzekerheid over rijksbijdragen en sponsoring. In de Raad zijn de vóór- en tegenstanders van het evenement zich allebei bewust van het belang van een goede voortgang, want het Floriade-evenement moet over twee jaar al beginnen. De Raad wordt al twee keer per jaar over de voortgang geïnformeerd, maar op verzoek van de twee fracties kwam het dus toch op de agenda. De eerste bespreking was op 21 november en vorige week ging dat gesprek nog even door. Maar over de inhoud werd nu niet veel meer gesproken. Het ging er meer om hoe de Raad vanaf nu geïnformeerd blijft. Moet er bij significante financiële wijzigingen meteen worden geïnformeerd, wanneer moet de risico-analyse worden geactualiseerd, moet er misschien elk kwartaal een rapportage komen? Er kwamen nogal wat ideeën voorbij, maar geen daarvan leidde tot een uitkomst. De portefeuillehouder liet het aan de Raad over om met een wens te komen. Aan het einde van de vergadering werd duidelijk dat een aantal partijen moties gaan indienen. Die worden dan weer besproken alvorens er over besloten wordt.

Participatie JA/NEE wel van voldoende niveau is. En de vraag kwam dan ook op of de participatienota, waar het College naar moet handelen, eigenlijk wel werkt. Raadsleden denken erover om dat ook maar eens te bespreken, want de Raad vindt de betrokkenheid en inbreng van inwoners van groot belang en dus moet het College daarnaar handelen.

Rapport Er zijn plannen om in Almere Buiten op een stuk landbouwgrond een zonnepark te bouwen. Uiteraard worden omwonenden bij de ontwikkeling van zo’n project betrokken. Er zijn echter vragen gerezen over de manier waarop die participatie heeft plaatsgevonden. En dat is de reden waarom een van de fracties het onderwerp geagendeerd heeft. Prompt meldden zich drie insprekers. Behalve dat ze hun verhaal konden doen, stelden raadsleden hen vragen om meer duidelijkheid te krijgen. Het werd nogal een pittige bespreking en een van de twistpunten was de vraag op welk moment je de inwoners nou bij een plan moet betrekken. Meteen in het prille begin of pas nadat het College voor zichzelf heeft besloten het als plan, dus als voorstel, naar buiten te brengen.

In deze bijeenkomst ging het dus niet over het wel of niet bouwen van het zonneveld. Het

voorstel daartoe komt binnenkort gewoon nog in de Raad en dan levert het College er een rapport over het gevoerde participatieproces bij. Maar de raadsleden wilden dat rapport eigenlijk al eerder hebben, zodat ze het bij de volgende bespreking kunnen gebruiken. De wethouder zegde toe de rapportage alvast beschikbaar te stellen. Deze vergadering besloot verder besluitloos, want nog niet elke fractie was aan de beurt gekomen. Op 12 december verschijnt dit onderwerp weer op de agenda.

Beleving Het werd duidelijk dat er een flink verschil in beleving is tussen hoe het College tegen de betrokkenheid van de inwoners aankijkt en hoe de inwoners het zelf zien. Dat geldt voor dít plan, maar het is niet voor het eerst dat de Raad zich afvraagt of de gevoerde participatie

DE AGENDA VAN DE RAAD

Deze week draaft de Sint op donderdag door de stad. Het past de Raad om op zijn verjaardag een stapje terug te doen. Geen Politieke Markt dus. Op 12 december komt de Raad weer bijeen en een week later is dan meteen de laatste PM van dit jaar. Goeie kans dat het volle agenda’s worden, want het is vrij gebruikelijk dat de Raad aan het eind van het jaar nog een kort sprintje trekt om belangrijke besluiten te nemen.

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 4 december 2019

raadvanalmere.nl

Pagina 14

Profile for Almere DEZE WEEK

Gemeente Almere Stadhuis aan huis  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Gemeente Almere Stadhuis aan huis  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK