Page 1

4 december 2019 •• NUMMER NUMMER 17 49 24 april 2019

WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL •• VERSPREIDINGSGEBIED: VERSPREIDINGSGEBIED: 89.054 90.210 WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

TEL(036) (036)5300765 5300765 TEL

• Prijs voor nationaal monument Bos der Onverzettelijken. Zie pagina 12. • Waterliefhebbers gezocht voor Almere meet water. Zie pagina 14.

Stadhuis aan huis

• Prijs voor nationaal monument Bos • Bomen voor de Godendreef. der Onverzettelijken. Zie pagina 12. Zie pagina 12.

VOLG ONS VIA

Waar haalt Almere ruim

• • Waterliefhebbers gezocht voor Besproken in de Raad. Zie pagina 14. Almere meet water. Zie pagina 14.

Wekelijkse gemeente informatie op pagina 11 KANS OP OVERVAL OF STRAATROOF NEEMT TOE

Woning (ver)kopen?

036-202 4 202

haalt Almere ruim Te Waar weinig politie in Almere

flevomakelaars.nl

(Foto: AdobeStock)

■ Door Robert Mienstra

GEZOCHT BOODSCHAPPEN BEZORGER PARTTIME/FULLTIME ORDERPICKERS JUNIOR ORDERPICKERS

PAGINA 28

Autodemontage 036-5320637

www.vdbraak.nl

ALMERE – ‘Tijdens de donkere dagen neemt over het algemeen de criminaliteit toe, dus ook het aantal staatroven. Het risico om slachtoffer te worden van een overval of straatroof neemt significant toe in deze periode’. Dit antwoordt het college van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen van de VVD over de toename van overvallen in Almere. Het college uit ook zorgen over de beschikbare politiecapaciteit.

Het college meldt dat zij er alles aan doet om de overvallen tegen te gaan. ‘Stadstoezicht houdt preventief toezicht bij openings- en sluitingstijden op hotspots. Tijdens de donkere dagen wordt dit toezicht geïntensiveerd’, aldus het college.

Capaciteit De politie geeft aan dat zij minder tijd kan besteden aan extra taken in de wijken en het High Impact Crime(HIC)-team Almere flexibel moet laten mee draaien in het rooster.

INKOOP GOUD

Catering Specialist

RUNDER OF HOH GEHAKT 500 gram € 3,75 Zie aanbiedingen op pagina 2

Evenementen ‘Wij maken ons zorgen over de beschikbare politiecapaciteit in Almere en in de rest van Nederland’, stelt het college. > vervolg lees verder op pagina...

Top Juwelier Noordeinde 149, Almere Buiten 036-5327737 www.diamaastopjuwelier.nl

Pouw Dé Broodjes en

Daarnaast is er minder capaciteit vanuit de basisteams beschikbaar om ondersteuning te bieden in de arrestantenzorg. Wat betreft de opsporingstaak is het werkaanbod groter dan de beschikbare capaciteit. Incidenten met een hoge maatschappelijke impact en of kans op succesvolle strafvervolging hebben voorrang.

INKOOP Oud goud, oud zilver

APK zonder afspraak €24,97

gouden/zilveren munten

ex btw (€30 incl)

Remmingweg 24B | 1332 BG Almere Tel. 06-53446233 / 036-5325267

Noordeinde 253 | 1334 BN Almere-Buiten Tel: 036-5372051 | www.puttmann.nl

LAAG INKOMEN EN HOGE ZORGKOSTEN? De collectieve zorgverzekering voor Almeerders met een laag inkomen. De gemeente Almere betaalt mee aan uw premie. ZIE PAGINA 14


Tel. 5341675

Keurslagerij-Poelier Pouw

Aanbiedingen geldig van donderdag 5 t/m woensdag 11 december

Dé Broodjes en Catering Specialist Stationsplein 46 Almere-Stad www.keurslagerpouw.nl

Weekknaller

keurslagerpouw.nl

facebook.com/Keurslagerij-Pouw-Almere

Combi Klapper

Vleeswaren Trio

Keurslager Koopje

Keurslager culinair

Weekspecial

RUNDER OF HOH GEHAKT

SHOARMA 4 KALFSVINKEN PEKELVLEES + 4 SLAVINKEN LEVER GELARDEERD PAKKET met gratis broodjes en saus

GOURMET, FONDUE OF STEENGRILL SCHALEN Supermals vlees

KATENHAASJES Varkenshaasje met

500 gram

Samen

p.p. vanaf

3 stuks

VLEESSALADE

Samen ± 300 gram

500 gram

katenspek en heerlijke marinade

€ 3,75 € 7,50 € 3,95 € 7,45 € 6,95 € 7,95 ADVERTORIAL

Vrijwilligers van Hospice Almere in het zonnetje

Aanstaande zaterdag eren wij onze vrijwilligers op de Dag van de Vrijwilliger. Op die dag zetten wij de vrijwilligers van Hospice Almere, die zoveel betekenen voor de bewoners van ons Hospice, in het zonnetje. Daarom biedt het bestuur hen een gezellig samenzijn aan. De vrijwilligers worden niet alleen door het bestuur van Hospice Almere gewaardeerd. Heel vaak uiten nabestaanden hun dankbaarheid voor alle aandacht en warme zorg die zij leveren en vaak doneren zij dan een bedrag als dank. Hier betaalt Hospice Almere oa de bijscholingen, de trainingen en andere gezamenlijke bijeenkomsten van.

Met Kerst krijgen alle vrijwilligers weer een waardering van Bun Supermarkten. Mede hierdoor weten onze vrijwilligers dat ze bijzonder gewaardeerd worden. Onze vrijwilligers zorgen onder andere voor warmte en aandacht, maaltijden, koffie en thee voor de bewoners. Zij zijn gastvrouw/ heer voor de familie en bezoekers en zijn aanspreekpunt bij vragen.

NIEUW BEDRIJF GESTART EN U WILT PUBLICITEIT? MAIL NAAR REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL

Wilt u ook zo’n gewaardeerde en bijzondere vrijwilliger worden? Meldt u dan aan via coordinator@hospicealmere.nl

Wij zoeken

Enthousiaste

Bezorgers BESLUIT OP BEZWAAR VERGUNNING WET NATUURBESCHERMING VOOR VISSEN MET STAANDE NETTEN IN HET MARKERMEER-IJMEER EN IJSSELMEER Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend: Besluit Gedeputeerde Staten delen mee dat zij op grond van artikel 2.7 lid 3. van de Wet natuurbescherming op 27 november 2019 hebben besloten om de vergunning Wet natuurbescherming voor visserij met staande netten in het Markermeer-IJmeer en IJsselmeer (besluit 2514271) te wijzigen. Ter inzage Het besluit op bezwaar en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 november 2019 tot en met 9 januari 2020 ter inzage: - in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren na telefonische afspraak. Om de stukken buiten deze uren in te zien, kan telefonisch (0320-265488) een afspraak worden gemaakt. Tevens zal de ontheffing voor een ieder toegankelijk zijn via de website www.flevoland.nl/terinzage. Beroep Tegen ons besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag nadat dit besluit is verzonden. Verzoek om voorlopige voorziening Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw beroepschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter. Het adres is: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. Nadere inlichtingen Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265488).

in Almere en omgeving We mogen steeds meer klanten verwelkomen en gaan extra routes opzetten! Taakomschrijving Bezorgen van koelverse, Smakelijke & Gezonde maaltijden Bezorgdagen maandag en donderdag 16.00-20.00 uur In bezit van rijbewijs en auto Pro-actief en enthousiast

Wij bieden u Contact met collega bezorgers Verdienste tussen de €35 en €60 per bezorgroute Erg leuk werk en zeer geschikt voor actieve vutters en gepensioneerden Dankbare klanten

Bij belangstelling kunt u uw motivatie en contactgegevens mailen naar: vacature@uitgekookt.nl

ALS BESTE UIT DE TEST


ALMERE DEZE WEEK

BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

4 DECEMBER PAGINA 3

Nog geen zicht op meerderheidscollege ■ Door Robert Mienstra ALMERE - Een oplossing voor de collegecrisis is vooralsnog niet in zicht, meldde Ulysse Ellian, fractievoorzitter van de VVD. Ellian schetste tijdens de Politieke Markt van donderagavond de stand van zaken van de onderhandelingen met de andere partijen om tot een meerderheid te komen die het college ondersteunt. Daarbij uitte hij felle kritiek op het reilen en zeilen in het stadhuis, kritiek die hij baseerde op de gesprekken die hij met de partijen had gevoerd. (zie kader) “Er zijn twee partijen met zes zetels waarmee een meerderheid te maken valt, de PvdA en de PVV”, stelde Ellian. “Beiden vallen af. De PvdA omdat ze niet voldoet aan de vereisten van stabiliteit en vertrouwen. Met de PVV zou de VVD door een deur kunnen, maar voor de andere collegepartijen is de PVV geen optie.” D66 gaf in de raadsvergadering daarna aan dat de PVV voor hen geen optie is vanwege de houding van de PVV met het uitsluiten van mensen op basis van religie en afkomst. GroenLinks stelde lijnrecht tegenover de PVV te staan qua mensbeeld. De ChristenUnie gaf daarna wel aan wel bereid te zijn samen

COLUMN

DOOR ROBERT MIENSTRA

Felle kritiek op reilen en zeilen stadhuis ■ Door Robert Mienstra Ulysse Ellian (VVD): PvdA en PVV vallen af. (Archieffoto: aangeleverd)

met de PVV verder te praten. De opstelling van GroenLinks en D66 blokkeerde dat echter.

PvdA zou ook de gedoogpartner kunnen worden omdat die meegeschreven heeft aan het coalitie-akkoord.

Gedoogconstructie

Minderheidscollege

Een samenwerking met Leefbaar Almere en het CDA is wel een optie voor Ellian. “Maar dit beschouw ik niet als een keiharde meerderheidsconstructie”, zegt Ellian. “Deze twee partijen kunnen niet allebei een wethouder leveren. Leefbaar diende onlangs een motie in om niet met zeven maar met zes wethouders door te gaan. Daarmee kom je automatisch uit op een gedoogconstructie van een van die twee partijen. Ik moet aan hen gaan vragen op welke punten ze de coalitie aan een meerderheid willen helpen en waar niet. ”De

“Een uitkomst kan zijn dat het helemaal niet lukt”, zegt Ellian, “en dat VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks met een minderheidscoalitie doorgaat waarbij op zoek gegaan wordt naar wisselende meerderheden. De oplossing ligt niet voor het oprapen, er moet dus nog een gespreksronde komen.” De tijd dringt wel voor Ellian. Komende week is er geen politieke markt en daarna komt het kerstreces snel naderbij. Hij beloofde wel over twee weken met een update naar de raad te komen.

Te weinig politie in Almere > vervolg van de voorpagina...

Amsterdam “Oma, wil je m’n aardrijkskunde overhoren?”, vraagt onze negenjarige kleindochter Nadine. Mijn vrouw Jessica is de beroerdste niet en begint met het overhoren van de hoofdsteden van onze provincies. “Wat is de hoofdstad van Flevoland?”, vraagt Jessica. “Lelystad”, is het snelle antwoord. “Zeeland?” “Middelburg.” “Limburg?” “Maastricht.” Dat gaat heel goed, zegt Jessica. “Noord-Brabant?” “’s Hertogenbosch.” “Noord-Holland?” “Amsterdam.” “Denk goed na”, helpt Jessica. “Amsterdam”, houdt Nadine vol. “Dat is de hoofdstad van Nederland”, verbetert Jessica. “Ook”, klinkt het wijsneuzerig.“En Amsterdam is ook van Noord-Holland.” “Nee”, zegt Jessica, “de hoofdstad van Noord-Holland is Haarlem.” “Mooi niet”, pruilt Nadine,“de hoofdstad van Noord-Holland is Amsterdam. De juf zegt dat zelf.” “Dan heb je niet goed geluisterd”, stelt Jessica. “Kijk dan”, roept Nadine. Ze tovert het oefenblaadje van de juf uit haar tas.“Hier staat het, het is Amsterdam. De juf weet het echt wel hoor.” En vanaf nu is dus de hoofdstad van Noord-Holland… Amsterdam. Want de juf heeft altijd gelijk. Ik hoor alles eens aan en weet waar dat extra geld van onderwijsminister Arie Slob aam besteed moet worden. Niet aan salarisverhogingen, maar aan nascholingscursussen.

‘De burgemeesters en het OM (Openbaar Ministerie) en de eenheid Midden-Nederland (waar Almere onderdeel vanuit maakt) zijn geïnformeerd over deze problematiek en gevraagd om samen te kiezen hoe de beschikbare capaciteit het beste kan worden ingezet. De uitstroom van pensioengerechtigde politiemedewerkers, de benodigde inzet voor bewaken en beveiligen na de moord op advocaat Wiersum, maar ook de vele grote evenementen in 2020 zoals de Vuelta,

Formule 1, het songfestival in Rotterdam en het Europees Voetbalkampioenschap 2020 trekken een zware wissel op alle politie-eenheden.’ De problematiek is groter dan alleen de basisteams in Almere. De beschikbare capaciteit in combinatie met de grotere vraag naar politiewerk speelt in heel Nederland. Daarmee is de oplossing niet op lokaal niveau te realiseren. Almere is een groeigemeente en de capaciteit van de politie groeit niet in dezelfde snelheid mee.

Extra sociale huurwoningen

ALMERE – Ulysse Ellian, fractievoorzitter van de VVD, constateerde tijdens de politieke markt van afgelopen donderdag naar aanleiding van zijn gesprekken met de partijen, dat er in het stadhuis veel loos is bij de raad, het college en het ambtelijk apparaat. Almere DEZE WEEK maakte een samenvatting van dat gedeelte van de speech van Ellian, waarin hij zelfs het woord ‘chaos’noemde:

Scheiding in de raad “Eigenlijk unaniem is ons functioneren in de raad als kritisch veroordeeld. Dat heeft te maken met de onervarenheid van raadsleden. Verder is er bij partijen het gevoel dat er blokkades zijn bij samenwerking tussen partijen, en blokkades bij coalitiepartijen. De coalitiemacht werd ook genoemd. Daardoor komt niet het goede gesprek op gang in de raad, zeker niet in de raadszaal. We komen niet meer tot de kern, waardoor de vraag open blijft waar het stadsbestuur naar toegaat. De gesprekken moeten scherper en er moet meer samenwerking komen. Verder wordt er een te scherpe scheiding tussen coalitie en oppositie ervaren.”

College “Vijf wisselingen in het college is veel. Dat komt de stabiliteit en daadkracht van het bestuur niet ten goede. Unaniem vroegen de

partijen zich af: waar is de daadkracht? Wat wil het stadsbestuur met de stad? Het is bijvoorbeeld niet zichtbaar wat het college met het onderwerp wonen wil.Daar kunnen we niet langer op wachten. Raadsleden zeiden ook dat er wantrouwen gevoeld wordt: hebben we wel de juiste informatie gekregen?”

Ambtenaren “Er leeft bij een aantal raadsleden het gevoel dat er een blokkade is van de ambtelijke organisatie richting de raad. Het gevoel bestaat dat raadsleden niet alles mogen vragen en niet alles mogen weten. Bij een wankel stadsbestuur wordt de rol van de ambtelijke organisatie groter en sterker. Dat is een punt van zorg. Een woord dat mij uit de gesprekken bij blijft is ‘chaotisch’. Wat moeten de mensen in de stad daar wel niet van denken?”

Floriade en wonen “Er zijn twee dossiers die door alle partijen zijn genoemd: de Floriade en wonen. Niemand wil nog uitstel op het dossier wonen. En bij de Floriade is transparantie van de gang van zaken bij de financiën is van groot belang.”

Verzilver uw GOUD

Verkoop het nu! Tevens reparatiemogelijkheden

Meeste geld voor uw goud!

TIPS VOOR DE REDACTIE? REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL OF BEL: 036-8450027

Olstgracht 41 - Tel. 036 7851372

www.goudpand.nl

ADVERTORIAL ALMERE - Het college vraagt de gemeenteraad om voor drie extra locaties het programmatische kader te wijzigen om hier 148 extra sociale huurwoningen te kunnen (laten) realiseren. De programmatische wijziging kost 1,4 miljoen euro en wordt gedekt uit

de buffer sociale woningen die het college hiervoor heeft gereserveerd bij het coalitieakkoord. Er is grote behoefte aan betaalbare huurwoningen in Almere. Het college heeft zich in het coalitieakkoord ‘Liefde voor de stad’ de opgave gesteld de bouw van 2.000-2.500 sociale huurwoningen mogelijk te maken.

De Wijnspecialist van Almere Wijnproeverij? Bel voor informatie Televisieweg 103 • (06) 54 31 33 10 www.dewijnkelderalmere.nl

De Schoor zet vrijwilligers in het zonnetje ALMERE - De Schoor nodigt al haar vrijwilligers uit om Nationale Vrijwilligersdag te vieren in de week voorafgaand aan Nationale vrijwilligersdag, van 2 tot en met 6 december in een van de zeventien buurtcentra. Onder het genot van een kop koffie of thee en iets lekkers wil De Schoor alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor Almere en Almeerders. De Schoor is van mening dat de vrijwilligers deze extra aandacht verdienen, want ze verrichten hiermee

niet alleen leuk maar ook belangrijk werk. Op 7 december vindt de jaarlijkse dag van de vrijwilliger plaats. Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor al die vrijwilligers, mantelzorgers en andere actieve burgers die zich onbetaald inzetten voor andere mensen en goede doelen. Op de website van De Schoor is een overzicht te vinden van adressen en tijden van de activiteiten in de week van 2 tot en met 6 december: www.deschoor.nl

Neurofeedback werkt bij: AD(h)D, PDD-Nos, Burn-out, Migraine, Stress, Angst, Slaapstoornis, Stoppen met roken Neurofeedback is een behandelmethode die zijn effectiviteit bij kinderen en volwassenen wetenschappelijk en maatschappelijk heeft bewezen. In veel gevallen is er een sterke medicijnreductie of medicijnafbouw mogelijk. Neurofeedback is het meten, registreren en gericht beïnvloeden van hersenactiviteit. Wanneer deze ontregeld is of tijdelijk in disbalans, kunnen klachten ontstaan.

Met gerichte hersentraining kunnen deze worden verbeterd of blijvend verholpen. Door kleine sensoren op het hoofd te plaatsen kunnen we de hersengolven middels een EEG waarnemen op een computerscherm en het regulerend vermogen beïnvloeden. We boeken goede resultaten met burn-out, angst, vermoeidheid, migraine, depressie, slaapproblemen, spanningsklachten, whiplash, concentratie problemen, dyslexie, stoppen met roken en leerproblemen. Meld u nu aan voor een intakegesprek.

Kjeld Hoogveld

Ankerbol 21 - info: 036-5252753 www.neurofeedbackalmere.com


gratis

Bezoek de Yakult fabriek! in Almere

In 1994 rolde het eerste flesje Yakult van de band. Bij Yakult in Almere laten we je al 25 jaar lang ons productieproces van begin tot eind uitgebreid zien. Van de zogenaamde kraamkamer van de LcS bacterie tot het vullen en doppen van de flesjes wat in een razend tempo gebeurt. Ook vertellen we je meer over de verschillende producten en onze fascinerende geschiedenis die al in 1930 in Japan begon. Natuurlijk kun je genieten van een lekker flesje Yakult en je krijgt na afloop een goodiebag mee!

aa d r

Aanmelden De Yakult Tour is gratis (incl. koffie, thee en goodiebag) en duurt circa 1,5 uur.

j n 5 t 2 erla

Y

Reserveren via yakult.nl/factorytour Je bent van harte welkom.

ul N ed k a in

Graag tot ziens bij Yakult!

Vacatures verzorgenden IG & verpleegkundigen Beth Shalom Een frisse start in de zorg maken? Bij Beth Shalom zoeken we nieuwe medewerkers, namelijk (minimaal mbo niveau 3) gediplomeerde verzorgende IG en verpleegkundigen. Als zorgprofessional maak je het verschil in het dagelijks leven van de bewoners van dit mooie, karakteristieke en multifunctionele zorgcentrum. Beth Shalom biedt zorg aan cliënten met somatische klachten en aan cliënten met dementie. In Beth Shalom krijgen de bewoners naast professionele zorg warme, persoonlijke aandacht. OPEN DAG Zin om een kijkje te nemen in Beth Shalom? Op donderdag 12 december ben je tussen 16:30 en 19:00 uur van harte welkom om, onder het genot van heerlijke Joodse hapjes, sfeer te proeven op de Kastelenstraat 80 in Amsterdam (Buitenveldert). Medewerkers laten je graag zien hoe het is om in Beth Shalom te werken. Ook vertellen ze je welke functies hier zijn en wat ze met hun werk voor de bewoners betekenen. Je kunt in gesprek gaan over de huidige vacatures. Daarnaast zijn er medewerkers van de Cordaan Academie aanwezig. Zij vertellen je graag alles wat je wil weten over de opleidingsmogelijkheden. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar nvantol@cordaan.nl, gewoon binnenlopen mag natuurlijk ook. Neem je je cv mee? Tot 12 december!

UNIEK EN VOOR HET EERST IN NEDERLAND het mega Line Magnetic Demo Weekend

Zaterdag 14 december 10.30-17.30 uur Zondag 15 december 11.30-17.00 uur Zaterdag 14 en zondag 15 december is het zover, voor het eerst in Nederland wordt het fantastische merk Line Magnetic aan het publiek gepresenteerd tijdens een show. Schrijft u de datum vast op en kom het beleven in een van onze luisterruimtes.

Veel Vinyl en CD aanwezig met 10% korting tijdens de demo dagen

A Tube High Fidelity pakt flink uit, zo zullen wij alle geïntegreerde modellen van Line Magnetic aan u tonen, maar ook de Iconische LM-812Iconic horn speaker en ter introductie, het vlaggenschip van Supravox. 2 dagen lang staan onze showrooms in het teken van Tubes met dagelijks vanaf 15:00 uur de iconic LM-212PA, een heus spectakel. Verkoop van o.a.: Top VINYL & CD

Gratis hoofdtelefoon t.w.v. €699/€899 en €1199 bij een Focal Kanta/Spectral of Sopra

www.atube-highfidelity.nl 06-22393789 of 036-3333041 Argonweg 23 1366 AA ALMERE

1 minuut van de A6, Parkeren gratis voor de deur (zolang er plek is)


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

Project Gio groots in première in Almere van de populairste vloggers van dit moment. Zo populair zelfs dat hij vanaf 5 december op het witte doek is te bewonderen in een eigen bioscoopfilm. Een film die in Almere is opgenomen en waarin ook een rolletje is voor Almere DEZE WEEK als Gio kranten gaat uitdelen in Almere Centrum. Speciaal voor de première was er ook een exclusieve Project Gio-editie van Almere DEZE WEEK gemaakt voor de bezoekers van deze avond.

dan Sinterklaas kwam langs om de populaire vlogger en de aanwezigen in de bioscoopzaal hoogstpersoonlijk toe te spreken.

In de film speelt speelt Gio een jongen die op de nieuwe villa van zijn ouders in de Noorderplassen past. Terwijl Marcel en Louise, ook in het echte leven zijn ouders, op vakantie zijn, geven Gio en zijn tweelingzus Melanie (Gio’s échte tweelingzus) een feest. Dit loopt echter dusdanig uit de hand dat letterlijk het dak eraf gaat. Gio heeft twee weken de tijd om het huis weer op te knappen en tegelijkertijd zijn ouders en volgers te laten geloven dat er niets aan de hand is.

Met bijna 1,2 miljoen abonnees op YouTube is de 21-jarige Gio een

Project Gio draait vanaf 5 december in de bioscopen.

Gio wordt op de rode loper geflankeerd door regisseur Bas van Teylingen, zijn zus Melanie en zijn ouders Louise en Marcel. (Foto: Studio Fred Rotgans)

STAD CENTRUM – De film Project Gio is vrijdagavond groots in première gegaan in Almere. Bij bioscoop Kinepolis aan het Forum lag de rode loper uit voor cast, crew en genodigden, waaronder vele BN’ers. Er was ook hoog bezoek, want niemand minder

4 DECEMBER PAGINA 5

PUZZEL MEE EN WIN!

Stuur uw oplossing voor vrijdag 16.00 uur naar: Almere DEZE WEEK, Transistorstraat 51a, 1322 CK Almere (Gooisekant) of mail: lezersactie@almeredezeweek.nl o.v.v. Puzzel DEZE WEEK.

HORIZONTAAL

VERTICAAL

1. Laadboom - 6. Ervaren zeeman - 11. Soort uitkering - 12. Wal - 14. Via - 15. Noot - 16. Demonstrant - 17. Neon - 19. Kweken - 21. Liefdesgod - 24. Gemalen schors - 25. Natuurbos 27.Voorstelling in slaap - 29. Spook - 30. Slecht weer - 33. Aanwijzend vnw. - 34. En dergelijke meer (afk.) - 36. Hovercraft - 40. Russische rivier - 42. Strijdmacht - 44. Hoop - 45. Verzorgingsartikel - 47. Uitgestorven vogel - 48. Kers - 50. Laagwater - 52. Zeegevecht - 53. Zijne Excellentie - 54. Zeehond - 56. Werkelijk - 57. Naaldboom - 58. Glanzend weefsel - 59. Bewijs van aandeeel.

1. Dans - 2. Vrouwelijk schaap - 3. Sociale Werkvoorziening - 4. Schoorsteenzwart - 5. Lengtemaat - 6. Wijding - 7. Eerbied bewijzen - 8. Antwoord betaald - 9. Kluns - 10. Afmeting - 13. Onafgekort - 18. Opbergmiddel - 20. Drasland - 22. Meester - 23. Openhartig - 25. Treurige stemming - 26. Verenigde Staten - 28. Honderd gulden - 29. Gestoei - 31. Hert - 32. Spinsel - 35. Guit - 36. Bekommering - 37. Aardbeikleurig - 38. Tegenover - 39. Honderdste deel - 41. Persoonlijk vnw. - 43. En dergelijke (afk.) - 45. Gil - 46. Krijgsgewoel 48.Vrucht - 49. Jong dier - 51. Reuzenslang - 53. Droge wijn - 55. Soort zeilboot - 57. Lidwoord.

1

2

3

4

6

18

13

22

23

20 24

25

31

32 34 37 42

45

44

46

48

Andere lintjes waren er voor Lois Wals (11) die armbandjes verkocht om geld te verzamelen voor hulpeloze hondjes. Flynn Stoelhorst (13) liep mee in het Vredesteam tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Havana Rommers (7) helpt mee bij de verzorging van haar zusje die een ernstige beperking heeft. Robin Lem liet zijn haar lang groeien voor de Stichting Haarwensen. Danique Kooistra (12) startte een boekenactie en doneerde 105 boeken aan het Emma Kinderziekenhuis. Houssam Karimi (10) ruimt elke week zwerfafval op in de buurt, samen met zijn buurvrouw.Ook de

35

53 56

57 59

1

21

52

7

17

32

40

53

30

50

4

Stuur de oplossing op per post of mail het naar lezersactie@almeredezeweek.nl of ga naar de website. Julia Fernandez van Duijker won de publieksprijs. (Foto: Studio Rotgans/Rinus Lettinck)

Maak kans op onderstaande prijs! Puzzelprijs:

WIJNKOPERIJ

Steinz

Wijnpakket t.w.v 35,-

Uw wijnspeciaalzaak voor Almere en omstreken De Binderij 5 (Literatuurwijk) Almere T 036 5259966 www.wijnkoperijsteinz.nl

Winkel open: di-vr 10:00 - 17:00 za 10:00 - 15:00

Alle winnaars van de Almeerse keien (Foto: Studio Rotgans/Rinus Lettinck)

leerlingenraad Archicrew kreeg een lintje. Ze hebben afgelopen schooljaar hun woensdagmiddagen inge-

ruild om leuke projecten te organiseren.

De oplossing van vorige week: SAMENVATTING De winnaar van de puzzel is geworden:

Carla Loeffen

Montessori Campus in Nobelhorst

Op de Campus worden kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs geïntegreerd in één school. Benno Breeuwer, rector van het Montessori Lyceum Flevoland: “Het mooie daaraan is dat we één doorgaande leerlijn voor de kinderen creëren. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier en tempo.” Het Nederlandse onderwijssysteem

47

BUZING Puzzels

UNIEK IN NEDERLAND

NOBELHORST – In de nieuwbouwwijk Nobelhorst komt een Montessori Campus voor leerlingen van 0 - 18 jaar. Het is een bijzonder onderwijsconcept dat nergens in Nederland op deze manier wordt toegepast. Het Montessori Lyceum verhuist met deze opzet van Almere Buiten naar Nobelhorst.

43

52 55

39

49

58

In de Burgerzaal van het stadhuis werden zeven keien uitgereikt. De publieksprijs was voor de negenjarige Julia Fernandez van Duijker die een heldendaad verrichtte. In de auto kreeg haar vader een hartstilstand. Vanaf de achterbank klom de Almeerse op haar vaders schoot en heeft de auto tot stilstand kunnen brengen. Haar vader was toen al overleden. Maar dankzij Julia raakte er verder niemand anders gewond.

38

41

54

26

29

36

51

10

14

28

35

9

17

33

50

8

19

27

40

7

16

15

30

ALMERE – Afgelopen vrijdag heeft burgmeester Franc Weerwind de ‘Almeerse Kei’ uitgereikt. Deze kinderlintjes worden uitgereikt aan kinderen van 4 tot 12 jaar die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gemeenschap. Julia (9) won de publieksprijs.

5

12

11

21

Julia (9) wint publieksprijs Kinderlintjes ‘Almeerse kei’

DEZE WEEK

kent twee keer een harde knip, stelt Breeuwer. “Dat is als kinderen 4 jaar oud zijn en naar de basisschool gaan en als ze overstappen naar voortgezet onderwijs. In onze visie is zo’n overgang niet goed voor de ontwikkeling van een kind. Op de Campus kennen we die harde overgangen dus niet. We kijken naar hoe een kind zich ontwikkelt en passen daar ons onderwijs op aan. Dat kan dus betekenen dat een kind eerder of juist iets later aan leren lezen begint. Of dat een scholier alvast vakken uit de bovenbouw volgt.”

Stijging Het Montessori Lyceum Flevoland zal straks onderdeel vormen van de

Campus. Dit betekent dat de middelbare school verhuist van de Ambonstraat naar Nobelhorst. Benno Breeuwer: “We zijn daar erg blij mee, want ons huidige schoolgebouw is te klein. Ons leerlingenaantal stijgt de laatste jaren gestaag, we hebben nu zo’n zeshonderd leerlingen en de verwachting is dat die stijging doorzet.” Op de Campus komt ook plek voor een nieuwe montessoribasisschool en kinderopvang. Hoe het gebouw eruit komt te zien, is nog niet bekend. Over de exacte locatie in Nobelhorst is ASG in gesprek met de gemeente. De bedoeling is dat nieuwbouw in 2022 of 2023 gereed is voor de eerste leerlingen.

De prijs is af te halen bij Almere DEZE WEEK. Voor betaalbare whitewash meubelen en steigerhouten tuinmeubels

Leo’s Meubeldiscount &Steigerhout

Josephine Bakerstraat 19 - 1311 GB Almere 06-22394739 - www.leosmeubeldiscount.nl Geopend op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, andere dagen op afspraak GRATIS parkeren | Binnen Almere GRATIS bezorging

Direct van groothandel naar klant


Reserveer op tijd voor de feestdagen!

We zijn er klaar voor. Blokzijl TCL heet nu InnQ.

Tanden bleken de gehele maand van e 150,00 InnQ.nl

voor e

100,00

InnQ. Een nieuwe naam in het snel veranderende installatievak. Een naam die staat voor slimme oplossingen en gebruik van de allerlaatste technologieën. Want InnQ houdt van maatwerk – al is de juiste maat shirt soms nog even zoeken.

RF huidverjonging behandelingen

InnQ.nl

o.a. gezicht, hals, decolleté

• Familierecht • Strafrecht • Verbintenissenrecht • Burenrecht •

Nu 50% korting tot einde behandelingen Kijk voor meer info op onze website

U kunt nu ook online reserveren!

SHR definitief ontharen COMBI PAKKETTEN O.A.: Dames Oksels en schaamstreek e 49,00 Dames Oksels, schaamstreek en onderbenen e 95,00 Heren Hele rug of voorkant incl. schouders en nek e 95,00 Heren Oksels en schaamstreek e 59,00 December actie: Mooie

volle lippen

zonder gebruik van naalden d.m.v. Hyaluron pen Na je dertigste wordt je huid door veroudering minder elastisch, zon. roken en hormonen zijn hiervoor belangrijke oorzaken. De natuurlijke hoeveelheid hyaluronzuur neemt af, waardoor de huid minder vocht en vet vasthoud. Fillers met hyaluron herstellen de het natuurlijke volume en vervagen rimpels.

0,5 ml nu

e 99,00

1 ml nu

e 169,00

Meer informatie over deze behandeling op onze website.

Good Looks, Werpanker 40, 1319 DD Almere di & do tot 21.00 uur geopend Voor meer info, www.goodlooksalmere.nl, 036-5311933, 06-45298955 Kleinschalige sportstudio

Gase Advocatuur, helpt altijd Iedere donderdag van 10.00-12.00 uur gratis inloopspreekuur Busplein 36 | 1315 KV Almere | 036-5389148 | 06-25018204 gase@gase-advocatuur.nl | www.gase-advocatuur.nl

Bewegen in onze warmte cabine - strakker in uw vel - meer energie - minder stijf Heerlijk voor uw lijf Ook ervaren? 06-44100248

Operetteweg 90 | Almere | www.annavera.nl

Ze zijn sneller binnen dan je denkt Laat ons eens door de ogen van een inbreker naar je woning kijken. Wij komen bij je thuis en laten zien wat de eventuele verbeterpunten zijn op het gebied van inbraakbeveiliging.

TIPS VOOR DE REDACTIE? REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL

KORTING

TOT 80% VERBOUWINGS G TOT 80% KORTIN UITVERKOOP BIJ New Yorkweg 121 Elke zondag open

Almere Buiten in DOEMERE

ER IS ER MAAR ÉÉN ECHT DE GOEDKOOPSTE!

INBRAAK!

Vanaf 2 decemb te koop!er

Laat het niet gebeuren! Driepuntsluiting merk HMB Met 3 Haakschoten Inclusief sluitkommen

Echte Nordmann kerstbomen

Inclusief Veiligheidsbelag met Kerntrekbeveiliging

VOOR- OF ACHTERDEUR INCLUSIEF MONTAGE VAN € 499,-

NU €349,

-

KOM LANGS

VERBOUWINGS

VERBOUWINGS UITVERKOOP BIJ

Wacht niet tot het te laat is!

voor slechts 50 €

1,

Bij aankoop van een Èchte Nordmann kerstboom voor slechts € 27,50, ontvang je direct voor maar liefst € 26,- aan kortingsbonnen!!

Voor een beveiligingsadvies op maat, conform het politiekeurmerk veilig wonen® *Deze coupon is alleen in te leveren bij Autoradam Almere en is geldig t/m 01-03-2020. Niet inwisselbaar voor geld.

ENORM VAN DRIEL

Markerkant 11-39 Almere-Stad

ijzerwaren • gereedschappen Tel.: 036-5331474 Tussenmeer 205, Amsterdam machines • hout • verf Slijkstraat 7, Weesp

UW KLUS, ONS VAK!

www.enormvandriel.nl

DE STRUBBENWEG 4 ALMERE STAD AUTOVERHUUR • (SHORT)LEASE • WASSTRAAT • SELFSERVICE WASBOXEN ZELFBEDIENING WASSERETTE • TANKSTATION • SHOP • BUFKES RESTAURANT

Blijf op de hoogte van al onze acties! facebook.com/autoradamalmere


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

AllGo wijzigt dienstregeling per 15 december

Ook de aansluitingen op busstation ‘t Oor verbeteren. In de spits betekent dit dat er niet altijd meer aangesloten wordt op Muiden P&R. Op Station Centrum verbetert de aansluiting op de eerste en de laatste treinen. Ook op een nieuwe extra vroege trein naar Schiphol wordt voortaan aangesloten door alle stadslijnen (M-lijnen). In verband met de drukte op lijn M4 en M7 rijden hier voortaan alleen nog grote (15 meter) bussen. Hierdoor hebben reizigers een grotere kans op een zitplaats.

SAMENLIEF START MISSIE IN ALMERE

Datingavond voor mensen met verstandelijke beperking ALMERE - Studenten van de Hogeschool van Amsterdam organiseren op 16 december een datingavond speciaal voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. De jongeren proberen op deze manier de weg naar liefde te versimpelen voor deze groep mensen. Onder de noemer ‘Samenlief’ beginnen ze hun missie in Almere.

AllGo komt met een nieuwe dienstregeling. (Archieffoto: Almere DEZE WEEK)

Lijn M3 AllGo past ook de frequentie van lijn M3 aan. Deze lijn (Station Centrum – Componistenpad) gaat iets minder vaak rijden. Daarnaast is de lijn M3 voortaan beter afgestemd op lijn M6. Hierdoor rijden de bussen tussen Station Centrum en Beatrixpark beter verspreid, waardoor er meer reismogelijkheden voor reizigers zijn. De halte P.I. Almere op lijn 22, bij de voormalige gevangenis, wordt omgedoopt naar halte Pontonweg. Op lijn 326 (R-net) Almere-Blaricum wordt tussen de haltes Vogelweg en Stichtsebrug een halte toegevoegd. De nieuwe halte heet

DE WATERBEDDEN SPECIALIST VAN FLEVOLAND www.aquamere.nl zie webshop

Stichtsekant en komt in de loop van 2020 in gebruik. In verband met de lage bezetting eindigen er ‘s ochtends zes ritten van de R-net lijnen 327 en 328 vanuit Amsterdam op de Steiger. Deze ritten rijden niet langer door Almere Haven. Alle andere ritten blijven wel gewoon door Almere Haven rijden.

Een totaaloverzicht is te vinden op www.allgobus.nl/dienstregeling2020.

COLOFON

een centrale vuurwerkshow. ‘ Wij zijn hier echter terughoudend in, aangezien niet is gezegd dat een vuurwerkshow daadwerkelijk bijdraagt aan een afname van het afsteken van vuurwerk elders in de stad.

Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van de Almeerders vuurwerk leuk vindt, maar dat ook een groot deel overlast ervaart en betere handhaving verwacht ‘De resultaten van dit onderzoek onderschrijven deels de weg die wij op dit gebied zijn ingeslagen’, schrijft het college aan de gemeenteraad. ‘Het ontbreekt aan draagvlak voor een totaalverbod op vuurwerk in Almere. Er is draagvlak onder Almeerders voor maatregelen zoals de verplichte vuurwerkvrije zones die worden ingesteld tijdens de jaarwisseling van 2019-2020. Naast de verplichte vuurwerkvrije zones zetten wij dit jaar ook de vrijwillige vuurwerkvrije zones voort.’

Bij een aantal andere gemeenten is dit niet het geval gebleken. Het brengt bovendien nieuwe risico’s met zich mee voor de openbare orde en vergt inzet van o.a. politie en handhaving die dan niet elders kan worden gebruikt, op een toch al zeer drukke avond/nacht.’

Vuurwerkshow Uit het onderzoek blijkt ook dat veel Almeerders positief staan tegenover

Preventief Een duidelijke bevinding uit het onderzoek is dat met name jonge mensen positief zijn over vuurwerk, en het ook graag afsteken. ‘ Dit onderschrijft het belang dat preventieve maatregelen zich vooral moeten richten op deze doelgroep’, schrijft het college. ‘ In communicatie-uitingen gaan wij hier, vanaf dit jaar al, (meer) rekening mee houden door te letten op het taalgebruik en de kanalen die worden gebruikt.’

Almere Tel. 036 5347191

www.kosterzonwering.nl

HET WEER DEZE WEEK MARC PUTTO

Vrijdag weer regen en dan ook mild ALMERE - Vorige week vertelde ik dat winterse omstandigheden tijdens de eerste decemberweek zeldzaam zijn in dit land. Ook dit jaar gaan we geen kou en sneeuw meemaken rond Sinterklaas.

*Aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidings-gebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

ALMERE – Het college van Burgemeester en Wethouders ziet niets in een totaalverbod op vuurwerk. Het college voelt zich in de opvatting gesterkt door de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat onlangs is afgerond.

Naast een evenement biedt Samenlief ook andere routes om aan om te daten. En ook om te leren daten, want de oprichters begrijpen dat het daten ook heel spannend kan zijn. Zo heeft Samenlief een YouTube-kanaal, een eigen bordspel en een Facebookgroep en binnenkort volgt ook de Samenlief App. Mensen met een lichte verstandelijke beperking die willen deelnemen aan de dateavond, kunnen mailen naar info.samenlief@gmail.com Vermeld hierbij je naam, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd en (met toestemming) het telefoonnummer van je begeleider.

Markerkant 1205/2

Met ingang van de nieuwe dienstregeling is lokaal vervoer in Amsterdam toegestaan op de R-net lijnen 323 en 328. Dat betekent dat reizigers die alleen binnen Amsterdam reizen ook mogen in- en uitstappen.

Verspreidingsgebied: 90.210 * Huis-aan-huis in Almere Stad, Almere Buiten, Almere Haven, Almere Hout en Almere Poort.

(Archieffoto: Shutterstock)

Leren daten

Amsterdam

van vuldop tot complete waterbedden / boxsprings het adres voor installeren, service, onderhoud

College wil geen totaalverbod op vuurwerk

“Het begon allemaal als een schoolproject”, vertelt de Almeerse Luna van der Veen, medeoprichter van Samenlief. “Maar intussen zijn we echt met plezier aan ons idee gaan werken. We merkten dat voor deze groep mensen de drempel om liefde te vinden vrij hoog ligt, terwijl zij een maatje of partner misschien wel meer nodig hebben dan ieder ander. Ze worden ontzettend enthousiast van ons initiatief en dat voelt als een extra motivatie om de date-avond naar een nieuw niveau te tillen.” De

avond zal in vijf rondes uitwijzen of daten echt makkelijker is dan het lijkt. Samenlief werkt samen met Places to work, waar op 16 december om 19.00 uur de allereerste dates plaats zullen vinden.

Kantoor: Transistorstraat 51a, Almere (Gooisekant) Telefoon: (036) 5300765 Fax: (036) 5306298 Email: info@almeredezeweek.nl Advertentieverkoop: Ron Broertjes: Martin van Feggelen: Theo Bouwman: Karin Kempe:

GSM: 06 - 23701795 GSM: 06 - 23549350 GSM: 06 - 13144980 036 - 53 00 765

Redactie: Robert Mienstra (Hoofdredacteur) Marcel Beijer Petra Onderwater Berlinda Hendrikse Telefoon: 8450027 E-mail: redactie@almeredezeweek.nl Vormgeving: Ineke van Oostrom Verspreiding: De Drukwerkverspreiders, Almere www.dedrukwerkverspreiders.nl Klachten over verspreiding: Telefoon: 5229988 E-mail: bezorgklacht@almeredezeweek.nl Fotografie: Fred Rotgans Druk: Rodi Rotatiedruk, www.rodimedia.nl Almere DEZE WEEK is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland B.V. en werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001, Grafimedia en KVGO

In onder andere 1995 lukte het nog wel met een snerpend koude 5e december waarop het zo’n 5 graden vroor. Toen bestond een deftig hoog boven Scandinavië nog wel. Juist dit soort koude hogedrukgebieden in Noord-Europa laten het afweten de laatste pakweg twintig jaar in de maand december. Hoe dit exact komt is nog niet helemaal duidelijk, maar de algehele opwarming zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. De komende nacht wordt voorlopig de laatste koude met bij Almere nog en temperatuur van rond het vriespunt. Daarna breekt waarschijnlijk weer een langdurige periode aan met wisselvallig en vaak zacht decemberweer dat zo kenmerkend is voor de twaalfde maand van het jaar. Vooral op de vrijdag komt er flink wat regen naar Flevoland en ook in het weekend geeft de zondag regen. Dubbele temperatuurcijfers komen er ook weer aan met maxima rond de 11 graden. Uiteraard waait de wind daar-

bij uit de bekende milde zuidwesthoek en is soms vrij krachtig. Tijdens het afgelopen weekend leek het er nog op dat we richting half december een wat koudere periode zouden krijgen met luchtinlaat uit het hoge noorden van Europa. Thans geven de weerkaarten onverminderd de aanvoer aan van milde oceaanlucht gedurende die fase. Achter de storingen om kan de wind wel eens een keer noordwest worden, maar vanuit die richting komt doorgaans niet echt koude lucht afzakken richting het Noordzeegebied. We zullen dus voorzichtig rekening moeten houden met wederom en zachte decembermaand. Meer info op www.weerprimeur.nl Kans op neerslag deze week 10%

10%

95%

65%

85%

Woe

Don

Vrij

Zat

Zon

20 15 10 5 0 -5

Min. Temp

Max. Temp

BIJ AANSCHAF VAN 2 SCREENS EN/OF ROLLUIKEN

GRATIS SOMFY* CONNEXOON io BEDIENING EN CONTROLE VIA UW SMARTPHONE OVERAL TER WERELD

Dit krantenproduct is milieuvriendelijk vervaardigd met een waterloos drukproces en geproduceerd door Rodi Rotatie onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001. Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

Industrieterrein Gooise Kant Antennestraat 20, Almere, (036) 536 55 35 www.sun-select.nl, www.luxaflexdealeralmere.nl

*GELDIG T/M 31 DECEMBER 2019 VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

‘t Oor

TIPS VOOR DE REDACTIE? REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL OF BEL: 036-8450027

ALMERE - AllGo komt met een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in en rond Almere. De nieuwe dienstregeling gaat in op zondag 15 december en komt mede tot stand op basis van tips en feedback van reizigers en chauffeurs. Ook zijn er gesprekken gevoerd met het ROCOV en de gemeente. Uit de analyse van de rijtijden bleek dat bussen regelmatig te vroeg reden. Met ingang van de nieuwe dienstregeling zijn de rittijden realistischer ingesteld, waardoor het minder vaak voorkomt dat de bus te vroeg of te laat langs de halte rijdt. In de vroege ochtend zijn de frequenties van de stadslijnen (M-lijnen) gewijzigd. De stadslijnen rijden voortaan vanaf 7.00 uur de maximale spitsfrequentie. Op zaterdag rijden de bussen het hele jaar door dezelfde dienstregeling. Er is dus geen afwijkende dienstregeling meer op de zaterdag in de vakantieperiodes.

4 DECEMBER PAGINA 7


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

‘SCHOOL IS VEILIGE THUISHAVEN VOOR LEERLINGEN’

Kitty Oirbons nieuwe bestuurder Het Baken Na ieder lesuur moeten de leerlingen die verschillende lesuren zelf aan elkaar zien te verbinden. Het onderwijs kan die thematische verbinding zelf al gaan aanbrengen, dan zien de leerlingen het grotere geheel waarbij we uitgaan van de leerdoelen van de leerling. Leraren worden nu nog steeds sterk vakgericht opgeleid. Daar is nog een weg te gaan.”

Huisvesting

Kitty Oirbons, bestuurder van Het Baken Almere. (Foto: aangeleverd)

■ Door Robert Mienstra ALMERE – Het Baken Almere heeft een nieuwe bestuurder: Kitty Oirbons (58). Zij volgde in augustus Sandra van Rijnbach op die met prepensioen is gegaan. Oirbons wil het ingezette beleid van de interconfessionele organisatie met vijf vo-scholen voortzetten en op een aantal punten ook werken aan innovatie binnen de scholen. Met Oirbons heeft Het Baken Almere een ervaren bestuurder aangetrokken. Al dertig jaar vervult zij functies in het onderwijs buiten Almere, van docent in het hbo tot bestuurder van diverse mbo- en vo-organisaties. “Ik woon al 22 jaar in Almere”, vertelt Oirbons. “Ik ken de stad als inwoner goed en het is mooi dat ik nu als bestuurder van Het Baken Almere iets kan betekenen voor het onderwijs van mijn eigen stad.”

Thuishaven “Toen ik begon bij Het Baken, voelde het meteen goed”, zegt de nieuwe bestuurder. “Ik trof een stabiele organisatie aan én een goed team.

De groei zit er ook weer in bij de scholen. We zitten nu op ruim 3000 leerlingen en ook de komende jaren verwachten we lichte groei.” Oirbons wil niet dat de Bakenscholen diplomafabrieken worden. “We willen er juist voor zorgen dat leerlingen zich breed ontwikkelen als mens en als burger. Almere is een mooie stad met ook een aantal keerzijden. Veel eenoudergezinnen, veel armoede en er is een veiligheidsissue in de stad. Juist daarom willen we als school een veilige thuishaven zijn voor de leerlingen. Als bestuurder ben ik me dat veel meer gaan realiseren dan als bewoner. Ik merk dat er in een aantal wijken weinig stabiliteit is, ook door bijvoorbeeld veel verhuizingen. Onze scholen willen die stabiele factor zijn voor de kinderen. We vinden het onze opdracht de diversiteit aan leerlingen niet louter als een feit te zien, maar die juist te omarmen.” Dat het onderwijs moet vernieuwen staat voor Oirbons buiten kijf. “Veranderingen in het onderwijs gaan langzaam heb ik gemerkt de afgelopen 30 jaar. Het voortgezet onderwijs is sterk gebaseerd op de vakkenstructuur, het toetsen en de examens.

Ook bij de huisvesting ligt er een opdracht voor Oirbons. “Park Lyceum is inmiddels te klein, daar moeten units bij komen, Stad College bestaat al 38 jaar. Dat gebouw, daar moet echt wat mee. De gemeente denkt aan renovatie. Maar ik wil ook praten over nieuwbouw. We zitten in Almere Stad op een A-locatie, je kan daar ook denken aan de broodnodige woningbouw. Het gebouw vanTrinitas Gymnasium is neergezet voor 25 jaar. Daar moeten we ook wat mee. De International School Almere krijgt nieuwbouw, een campus samen met het basisonderwijs. Het huidige gebouw zit bijna vol. We krijgen dus veel te doen. We zijn overigens erg trots op het nieuwe gebouw van Poort Lyceum in Almere Poort!”

4 DECEMBER PAGINA 9

RECHT DEZE WEEK

ALMERE DEZE WEEK

“Mr. E.G. Gosselink is advocaat bij Wienen & van Tellingen Advocaten. Wienen & van Tellingen Advocaten is gevestigd in het centrum van Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW). Voor vragen kunt u bellen met 036 - 82 00 322 of een e-mail sturen naar: gosselink@wvtadvocaten.nl”

Stiekem filmen van werknemer toegestaan? Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan in een ontslagzaak waarbij een werknemer op staande voet was ontslagen vanwege diefstal. Het bewijs daarvoor had de werkgever verkregen met een verborgen camera. De werkgever in kwestie is een bedrijf in de afvalverbrandingsindustrie. In het kader van recycling worden door de werkgever waardevolle metalen zoals goud gewonnen uit het restproduct bodem-as. De werkgever kreeg op enig moment een anonieme tip dat door werknemers goud werd gestolen. De werkgever schakelde een bedrijfsrecherchebureau in en gaf alle werknemers een mondelinge waarschuwing dat diefstal zou leiden tot ontslag. Die waarschuwing werkte niet en de werknemers bleven goud stelen. Door de bedrijfsrecherche zijn toen verborgen camera’s opgehangen. Uit de camerabeelden was op te maken dat er door vijf werknemers goud werd gestolen. Die vijf werknemers werden op staande voet ontslagen. Eén van de werknemers ontkende en verzocht de kantonrechter het ont-

slag te vernietigen. De kantonrechter oordeelde dat uit de camerabeelden genoegzaam bleek dat de werknemer zich aan diefstal had schuldig gemaakt en hield het ontslag in stand. De werknemer ging in hoger beroep. In hoger beroep speelde de vraag of de werkgever de beelden wel als bewijs mocht gebruiken. Het gerechtshof stelde voorop dat het gebruik van verborgen camera’s op de werkvloer in het algemeen niet is toegestaan. Is er echter, zoals in deze zaak, sprake van een serieuze verdenking van een strafbaar feit, dan kan het gebruik van een verborgen camera zijn toegestaan. In casu had de werkgever voor een beperkte periode en uitsluitend gericht op één plek verborgen camera’s opgehangen. Het gerechtshof vond deze in duur beperkte en op één plek gerichte inzet van de verborgen camera gerechtvaardigd en proportioneel. Het gerechtshof oordeelde dat de beelden rechtmatig waren verkregen en mochten worden gebruikt als bewijs. Het gerechtshof hield het ontslag in stand. Mocht u arbeidsrechtelijke vragen hebben dan kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Techniek Een ding wil Oirbons nog kwijt. “Het Stad College is als Vakcollege het enige vmbo met techniekopleidingen, zoals Bouw en Installatietechniek. Maar als een leerling door wil leren in de bouw (mbo), dan moet die naar Lelystad. Die ben je dus kwijt als Almere. En dat voor een bouwstad als Almere. In heel Almere zijn maar 260 leerlingen die deze techniekopleidingen in het voortgezet onderwijs doen. Terwijl er een enorm tekort aan technici is, ook in onze stad. Ja, op dit gebied heb ik duidelijk wensen. Een bouwopleiding vmbo-mbo is er een van.” Meer informatie: www.hetbaken.nl

WETHOUDER HILDE VAN GARDEREN OVER BEHEER EN ONDERHOUD

Feest- dus Actiemaand voor Voedselloket Almere ALMERE - Iedere maand zijn er inzamelingsacties voor het VoedselLoket Almere bij Almeerse supermarkten. Op 13 en 14 december voert het Voedselloket weer actie. Er zijn vrijwilligers nodig om flyers uit te delen en gedoneerde boodschappen aan te nemen. Het VoedselLoket Almere (VLA) helpt mensen die zelf niet voldoende geld hebben om alle vaste lasten te betalen en te leven zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig te maken. In de tijd die dat kost ondersteunt VLA deze huishoudens met basisboodschappen, kleding, speelgoed,

ondersteuning in de vorm van gratis aanbod en advies én een verplicht hersteltraject via een professionele hulpverlener. Hulp van VLA is nooit vrijblijvend. VLA verwacht dat klanten actief deelnemen aan een hulpverleningstraject, zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen kunnen staan. VLA meldt dat haar cliënten gemiddeld na zo’n 6 maanden weer op eigen benen kunnen staan. Opgeven als vrijwilliger voor 2,5 uur kan via www.voedselloketalmere.nl/ik-wil-helpen/bij-een-supermarktactie.

Debatavond ‘Almere op scherp’ in bibliotheek Veiligheidsscan voor gebedshuizen STAD - Hoe zit het nu met het beheer en onderhoud van onze stad? Worden in Almere zomaar bomen gekapt of is er een visie op het groenonderhoud? Laten we de straten gewoon verzakken of is er beleid op het beheer van de openbare ruimte? Robert Mienstra, journalist van Almere DEZE WEEK gaat woensdagavond 18 december in de theaterzaal van de nieuwe bibliotheek over deze zaken in gesprek met wethouder Hilde van Garderen van Beheer en onderhoud. Stadboswachter Wouter Baak en afdelingsmanager Stadsruimte Jeroen Lubbers schuiven aan om toelichting te geven.

ALMERE – De gemeente gaat in gesprek met religieuze instellingen over het uitvoeren van een veiligheidsscan. De scan moet in beeld brengen waar eventueel nog veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn bij gebedshuizen.

Worden in Almere zomaar bomen gekapt? (Foto: Almere DEZE WEEK)

Er is volop gelegenheid om met de wethouder en de twee ambtenaren in discussie te gaan en zeker ook om vragen te stellen.

GOUDPRIJS WAS NOG NOOIT ZO HOOG DUTCH DIAMOND DESIGN Elke vrijdag INKOOP VAN: INKOOP 10.00 uur-15 van ! is u th u .00 uur ij b Ook GOUD

Wij geven altijd meer!

ZILVER

NIEUW BEDRIJF GESTART?

DIAMANTEN HORLOGES TANDENGOUD

Gratis kaarten zijn te reserveren op www.denieuwebibliotheek.nl of aan de balie van de nieuwe bibliotheek. 18 december 2019, van 20:00 tot 21:30 uur in Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal.

of op afspraak

MUNTEN AL 11 JAAR EEN VERTROUWD ADRES IN ALMERE! Primera the Saloon Marktgracht 22

Bewoners weten na deze avond waar de gemeente staat bij het beheer en onderhoud van onze stad.

OOK REPARATIES EN VERKOOP NIEUWE SIERADEN -50% M 06-48 107 039

MAIL NAAR REDACTIE@ ALMEREDEZEWEEK.NL OF BEL (036) 8450027

Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadslid Hassan Buyatui die een eenmansfractie heeft. Buyatui stelde zijn vragen naar aanleiding van een artikel in deze krant waarin rabbijn Stiefel meldde dat de joodse gemeenschap, naar aanleiding van de aanslag in het Duitse Halle, tevergeefs

bij de gemeente had aangeklopt voor bescherming. Buyatui had eerder ook al om bescherming bij moskeeën gevraagd. Na de noodkreet van de rabbijn diende hij schriftelijke vragen in. In de beantwoording van die vragen laat de gemeente weten dat er op dit moment geen signalen zijn waardoor extra beveiliging nodig is. Desondanks wordt wel voor de veiligheidsscan geopteerd om te inventariseren waar mogelijk nog veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij de gebedshuizen in Almere.

milieuvriendelijk en verantwoord Dit krantenproduct is vervaardigd met een waterloos drukproces en geproduceerd door Rodi Rotatie onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM. Certificaatnummer: SCGM-MZ.2011.01.02


ALMERE DEZE WEEK

4 DECEMBER PAGINA 10

Van den Braak Almere

familieberichtenservice 036 5300765 AUTOBEDRIJF KARBO Wees wijs! Wij bieden u de hoogste prijs voor uw loopsloop-, schade- of bestelauto. Defect of Zonder apk geen probleem, RDW vrijwaringsbewijs binnen 1 minuut geregeld. EIGEN OPHAALDIENST ’S AVONDS OF WEEKENDS GEEN BEZWAAR BEL NU 06-10029637 B.G.G. 035-6989696 Autobedrijf Karbo Zanderijweg 12 Bussum

familieberichten@almeredezeweek.nl Sluiting voor plaatsing wekelijks op maandag 12.00 uur Wij zijn bereikbaar van ma-vr 9.00-17.00 uur

24 uur service

Beco Autodemontage vraagt loop- sloop- schadeauto’s, alle merken €150,= min. Gespecialiseerd in VW. Seat, Audi tot €5000,= 072-5719110 bgg 06-55327298

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen voor: ✓informatie ✓wensengesprek ✓voorbespreking ✓polis check Foto: Bureau81

Marianne van Bennekom Dementievriendelijke uitvaartverzorgster

06 13030086 vraag@uitvaartflevoland.nl www.uitvaartflevoland.nl

auto-inkoop: schade, defect, hoge km’s. Al 37 jaar een vertrouwd adres. (036) 5320637 of 06-34124456

Schilder met 20 jr ervaring biedt zich aan voor al u binnen schilderwerk bel voor meer info: 0611767622 of www. fransschilderwerken.nl frans scheepbouwer JPG SchoonmaakdienstHetTheorieCentrum.nl verlening is op zoek naar Theoriecursus collega’s. JPG zoekt incl. internetkaart voor diverse objecten in Zaterdag en Almere schoonmakers. dinsdagavond Operetteweg 86 Kunt u goed zelfstandig Tel. 036-5314925 werken en spreekt u ABN Nederlands, stuurt u dan uw CV en/of mail naar jpengsd@gmail. MOTORFIETSEN te com of bel met koop GEVRAAGD, alle 06-22393789 merken en bouwjaren. De winter schilder Defect of lang stilgeBiedt zich aan voor al uw staan geen bezwaar. Dibinnen schilderwerk rect gehaald, betaald en met een mooie winterkorting RDW gevrijwaard. Bel of bel voor meer info: app; 06-25418595 Raymond Altena 0621587684 gezin vraagt eerlijke goede tourcaravan te koop voor vakantie 06-11424256

Mooie dame bij u thuis Nr 13-44 06-33994447

Decembermaand, feestmaand. Dit geldt zeker niet voor iedereen!

Thai massage Noordmark 54 Almere Tel; 06-45991495 Nieuw Thai meisje !

Velen zullen juist deze periode ervaren met een gevoel van eenzaamheid, intens gemis, verdriet of pijn.

Thuis kapster tel: 0613404974

Ik wens eenieder die dit ervaart veel kracht en sterkte toe. En dat uw gedachten vervuld mogen worden met dierbare herinneringen! Martijn Huffnagel

036 - 534 9000

06 - 130 66 332

info@ab-ire.nl

www.ab-ire.nl

Noach Uitvaartzorg liefdevol voor iedereen Noach Uitvaartzorg staat voor integriteit en warmte en verzorgt zowel kerkelijke als niet kerkelijke uitvaarten van u of uw dierbaren in Almere. Wij luisteren naar uw wensen en staan u bij tijdens het laatste afscheid.

Erwin Livestro  06 - 4095 2584  085 - 485 1457 info@noachuitvaartzorg.nl

Ambachtelijke binnenschilder heeft nog tijd over voor al uw schilder-en sauswerk/ behangen/dakrep.enz. Ingeschr. Kvk. Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

Iets te vervoeren? Kleine Verhuizing? Mij bellen is voordeliger dan zelf een bus regelen. 7d p/w

06-53487777 Knip uit en bewaar!

Sint en Piet bij u thuis en Bedrijf bel: 0684462784

TK. DROOG HAARDHOUT, eiken, beuken, essen, berken, gezaagd en gekloofd €70, per kub of 20 netten thuis bez. Tel 0229-262015 Boomtafels, eiken mango suar. De goedkoopste bij WOONLOODS Weteringpad 60 Soest. Elke vrij. en zat. 11u. tot 17u. 0653784257 ‘t Haardhoutmannetje Almere Gedroogd Openhaard/kachelhout tel: 06-2190 3423

Hoveniersbedr.Otten voor uw TUINKLUSSEN OMZAGEN BOMEN bestraten, onkruidbestrijding tel.06-22768831 Tuinman heeft tijd voor al uw werkzaamh. Alles bespreekb. Vrijbl. Offerte 06-53442975. KvK Uw terras of oprit definitief onkruid vrij maken met epoxy voegmiddel 0681136213

Een rubrieksadvertentie plaatsen is nu heel eenvoudig via

WWW.ZETTERTJES.NL 3 regels al voor € 8,05 Oplage 90.210

Heel Almere bereiken? Kijk voor alle gebieden op zettertjes.nl

Hoe kunt u leveren: • maandag vóór 12.00 uur. Indien uw opdracht na sluitingstijd bij ons binnenkomt, wordt deze automatisch in de eerstvolgende editie geplaatst. • Eenvoudig via zettertjes.n (betaling via ideal) • Bij de receptie Transistorstraat 51A, 1322 CK Almere (uitsluitend contant betalen!) Prijzen zijn inclusief BTW. Brief onder nummer € 7,- toeslag. Erotiek zetters worden berekend volgens het mm tarief. Almere DEZE WEEK is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsingen van zetters. In geval van twijfelbeslist de uitgever.

installatie

techniek

DAKDEKKERS, BITUMEN, ZINK, LOOD, KOPER, INSTALLATIES GAS-WATER-ELEKTRA, BOUW, VERBOUW, RENOVATIE, KEUKEN, BADKAMER ALMERE 036 5372250 fixerr-installatietechniek

Hi-Fi Audio Almere Laat u verassen in een van onze showrooms. O.a.: McIntosh-KEF-Marantz-Sonus faber en veel meer Argonweg 23, 1362 AA ALMERE

036-3333041 of 06-22393789

www.atube-highfidelity.nl

De Vos Tuin & Bestratingen Voor de complete aanleg van uw tuin Bestrating, schuttingen, ontwerp, onderhoud en meer. Bel voor vrijblijvende offerte 036-5311373 of 06-41420666 info@devosbestratingen.nl www.devosbestratingen.nl

Noach werkt in Almere samen met alle begraafplaatsen en crematoria en met alle verzekeraars. Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak om uw wensen te bespreken.

TIPS VOOR DE REDACTIE? REDACTIE@ ALMEREDEZEWEEK.NL OF BEL: 036-8450027

REPARATIE, VERKOOP, INBOUWSPECIALIST HUISHOUDELIJKE APPARATEN ALMERE 036 532 58 08

fixerr.nl

VERBOUWINGS

VERBOUWINGS UITVERKOOP BIJ

www.noachuitvaartzorg.nl

milieuvriendelijk en verantwoord Dit krantenproduct is vervaardigd met een waterloos drukproces en geproduceerd door Rodi Rotatie onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM. Certificaatnummer: SCGM-MZ.2011.01.02

KORTING

TOT 80% VERBOUWINGS NG TOT 80% KORTI UITVERKOOP BIJ New Yorkweg 121 Elke zondag open

Almere Buiten in DOEMERE


Stadhuis aan Huis Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Bomen voor de Godendreef

Berichtenbox MijnOverheid

Laag inkomen en hoge zorgkosten?

Besproken in de Raad

pagina 12

pagina 12

pagina 13

pagina 14

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Knussere markt geeft meer marktgevoel De markt in Almere Stad is onlangs opnieuw ingedeeld. Hierbij is het marktterrein verkleind en zijn we van 7 naar 9 rijen gegaan op het Stadhuisplein. De ondernemers staan nu dichter op elkaar. Dit maakt de markt knusser en geeft meer een marktgevoel bij bezoekers.

Vanaf maandag 9 december halen we de bladkorven in Almere weer weg. Op verschillende plekken in Almere staan vanaf het voorjaar bladkorven. Ook dit jaar zijn ze weer heel goed gebruikt. Voor deze laatste periode vragen we om alleen snoeiafval in de korven te doen. Geen plastic zakken.

De markt is aangepast om een knusser gevoel te geven en minder open plekken. Ook is de markt veranderd vanwege de komst van een stadspark op de Stadhuispromenade in de loop van 2020. Na een paar weken proefdraaien in de nieuwe opstelling, zijn nog een paar dingen op de markt aangepast. Zo zijn op hun verzoek enkele ondernemers verhuist naar een ander plekje. We hebben goed geluisterd naar de opmerkingen en reacties van ondernemers en bezoekers van de markt. De ruimte in de gangpaden is wat smaller geworden. Maar om het winkelend publiek voldoende ruimte te geven, zijn alle paden minimaal 3,5 meter breed.

Plek voor nieuwe ondernemers Op de nog lege, open plekken is nog ruimte voor nieuwe ondernemers. Niet alleen voor de weekmarkten op woensdag en zaterdag in Almere Stad zoeken we nieuwe marktondernemers, maar we zijn ook op zoek naar nieuwe ondernemers voor de markten in Buiten (donderdag) en Haven (vrijdag).

Snoeiafval? Maak nog snel gebruik van een bladkorf

We ruimen de bladkorven op met twee ploegen en twee vrachtwagens. Eerst verwijderen we de bladkorf. Daarna halen we pas het groenafval op.

Er zijn voor veel verschillende branches nog plekken vrij op de markt. Zoals in de branches: gerede etenswaren, overige levensmiddelen, bloemen en planten, huis-, tuin- en dierenbenodigdheden, groenten en fruit, noten en hobby en techniek. Voor de markt in Almere Buiten zijn we nog specifiek op zoek naar een goede marktslager.

Gezocht: ‘Out-of-thebox’-ondernemers We zoeken ook ondernemers die nu nog niet op de markt staan. Denk bijvoorbeeld aan een stand voor 1

Korven weg? Breng uw snoeiafval zelf weg Is de plek opgeruimd en leeg, dan kunt u er geen groenafval meer neergooien. Breng het snoeiafval dan naar een van de recyclingperrons of het Upcyclecentrum. U kunt uw snoeiafval daar kosteloos kwijt. almere.nl/recyclingperrons

specifiek product of heel lokaal eigen gemaakte of verbouwde producten. Ook voor kleine ondernemers uit de buurt kan het heel interessant zijn om voor een dag in de week op de markt te komen staan en zodoende hun klandizie flink uit te breiden. Maar het zou ook iets kunnen zijn als een nagellakstudio of een adviseur voor hypotheken. Een beetje out-ofthe-box gedacht en met een ander aanbod dan alleen de gebruikelijke producten en diensten die nu op de markt staan.

Recyclingperrons en Upcyclecentrum Gemeente stopt met gebruik 5 december eerder algemene WhatsApp-nummer dicht Vanaf 7 december 2019 is de gemeente Almere niet meer bereikbaar via het algemene WhatsAppnummer. De reden dat we stoppen is dat het zakelijk account van Whattsapp nog niet is toegestaan voor overheden zoals de gemeente.

Uiteraard kunt u contact met ons blijven opnemen via ons chatkanaal op almere.nl of telefonisch via 14 036.

almere.nl/marktplaatsvergunning

De recyclingperrons Buiten en Poort en het Upcyclecentrum in Haven sluiten op donderdag 5 december om 16.00 uur. De andere dagen van de week (behalve zondag) zijn de recyclingperrons en het Upcyclecentrum geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Wilt u uw grofvuil laten ophalen? Maak dan een afspraak via almere.nl/afval of 14 036.

almere.nl/contact

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 4 december 2019

almere.nl/afval

Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Agenda

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen De gemeente gaat de onderstaande personen ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere (zie artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Zij worden uitgeschreven omdat onbekend is wat hun verblijfplaats is of naar welk land ze zijn gegaan. Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden. Naam R.D. Hoffman S. Muntha + kinderen S.M. Muntha + kinderen

Geboren 17-11-1997 18-05-1983 16-07-1973

Uitgeschreven per 12-08-2019 19-07-2019 19-07-2019

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

Personen ingeschreven op puntadres Onderstaande personen zijn officieel ingeschreven op een zogenoemd ‘puntadres’ in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doen we omdat de gemeente geen informatie heeft over het huidige woonadres. Een puntadres is een ‘fictief adres’; een adres dat niet bestaat. Wanneer iemand staat ingeschreven op een fictief adres, is er een kans dat hij/zij in die periode minder uitkering of toeslagen ontvangt. Of dat een vergunningaanvraag stil komt te staan. Het doorgeven van een nieuw adres is daarom erg belangrijk.

Wettelijk toegestaan Uit onderzoek is gebleken dat de genoemde personen zich niet op tijd hebben ingeschreven. Dit moet worden gedaan binnen 4 weken vóór de adreswijziging tot 5 dagen ná de adreswijziging. De gemeente mag deze lijst publiceren, omdat we hen niet kunnen bereiken. Naam K. Booij G.F.J. Andriesse J.K. Smits

Geboren 30-06-1965 06-10-1968 25-04-1989

Ingeschreven per 4-11-2019 5-11-2019 04-11-2019

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar (een van de) personen verblijven? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of per e-mail info@almere.nl.

Bezwaar indienen Wilt u bezwaar maken? Dan kan dat binnen 6 weken en zowel digitaal als per post. Digitaal kan dat via het e-formulier op almere.nl/burgerzaken. U moet dan wel beschikken over DigiD. Wilt u als organisatie/advocaat bezwaar indienen, dan moet u gebruik maken van eHerkenning. Wil u het bezwaarschrift per post indienen, dan kunt u het sturen naar:

Evenementen

8 december • Almeerderstrandcross Almeerderstrand, Almere Poort crosscup.nl

Bomen voor de Godendreef In december beginnen we met het planten van bomen langs de Godendreef. Uiteindelijk zal de Godendreef een boomrijke dreef worden. We gaan nu hier verschillende bomen planten, zoals: berken, lindebomen, beuken, eiken, kersenbomen en pijnbomen. In ons Almeers bomenregister staan bomen die in Almere moeten verdwijnen op de plek waar ze nu staan, omdat ze daar niet goed kunnen groeien. De bomen in het Almeers bomenregister halen we niet weg, maar verplanten we naar een andere plek.

Verplanten eikenbomen naar Godendreef In ons Almeers bomenregister staan onder andere grote eikenbomen. Een deel van deze eikenbomen krijgen een plek aan de Godendreef. Dat kan alleen niet meteen. Eerst bereiden we de bomen hierop voor. De bomen zijn dan over een jaar zover om verplant te worden. Eind 2020 of begin 2021 verplanten we deze eikenbomen naar de

Gemeente Almere t.a.v. Bezwaarschriftencommissie Postbus 200 1300 AE Almere

14 en 15 december • Voorronde NK Twirl/Runner Up NK 2019/2020 Topsportcentrum Almere Poort almere.nl/sport

Godendreef. We hergebruiken de boom op een nieuwe plek. Daar hebben ze meer ruimte om te groeien dan op hun oude plek.

Eikenbomen en eikenprocessierups Eikenbomen kunnen last hebben van de eikenprocessierups. Daarom nemen we bij het planten aan de Godendreef meteen een paar maatregelen. We planten verschillende soorten bomen. Ook zijn de jonge eikenbomen die we nu planten van een soort die minder last heeft van de eikenprocessierups. Rond de bomen zaaien we een kruidenmengsel en planten we bloembollen. Dit geeft een fleurige berm. Dat trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. Daarnaast hangen we mezenkastjes op. Mezen zijn gek op de rups. Uiteraard nemen we de eikenbomen langs de Godendreef ook mee in de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. almere.nl/groen

Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit. Met het indienen van een bezwaarschrift wordt het besluit niet uitgesteld. Als dat wel moet spoed nodig is, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd via de voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hier zijn kosten aan verbonden.

Berichtenbox MijnOverheid Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan worden de ontvangstbevestigingen via de Berichtenbox verstuurd. Houd deze daarom goed in de gaten. Meer

informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op mijn.overheid.nl.

Wettelijk besluit

boven is gebaseerd op de volgende wetsartikelen: • Artikel 2.38, wet BRP. • Artikel 2.39, wet BRP. • Artikel 3.41, lid 2 wet BRP.

De informatie in het artikel hier-

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 4 december 2019

Pagina 12


LAAG INKOMEN EN HOGE ZORGKOSTEN?

Speciaal voor mensen met een laag inkomen betaalt de gemeente Almere mee aan een goede zorgverzekering. Samen met Menzis bieden we deze zorgverzekering: GarantVerzorgd. De gemeente betaalt iedere

Gemeente Almere betaalt mee aan uw zorgpremie Bij GarantVerzorgd kunt u kiezen uit drie aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen. De bijdrage van de gemeente hangt af van welke aanvullende verzekering u kiest. • • •

GarantVerzorgd 1: de gemeente betaalt 5 euro per maand mee. GarantVerzorgd 2: de gemeente betaalt 12 euro per maand mee. GarantVerzorgd 3: de gemeente betaalt 30 euro per maand mee.

maand mee aan de premie. Hulp nodig bij aanmelden? Voordelen van deze collectieve zorgverzekering • U kunt terecht bij ieder gecontracteerd ziekenhuis en kiest zelf uw huisarts en tandarts; • Minder onverwachte kosten als u zorg nodig heeft; • Betaal uw eigen risico gespreid; géén grote bedragen in een keer; • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd; • U krijgt korting van Menzis én de gemeente Almere betaalt mee aan uw premie.

Kom dan in december naar een van de speciale inloopspreekuren over de collectieve zorgverzekering. Medewerkers van de gemeente helpen u graag: Almere Stad – Stadhuis (Workshopruimte), Stadhuisplein 1 Maandag 2 december: 12:00 - 16:00 uur Donderdag 12 december: 12:00 - 16:00 uur Donderdag 19 december: 12:00 - 16:00 uur Almere Haven – Corrosia, Markt 43 Woensdag 4 december: 10:00 - 16:00 uur Almere Buiten - EveNaarHuis, Sumatraweg 352 Maandag 9 december: 10:00 - 16:00 uur

Meedoen met deze zorgverzekering? Kijk of u met uw inkomen in aanmerking komt: almere.nl/zorgverzekering Ja? Meld u dan aan op gezondverzekerd.nl/almere. Daar staan ook de premies en vergoedingen. Of bel de Overstapcoach van Menzis op 088 - 222 40 80. U kunt overstappen tot en met 31 december 2019.

Ontwikkeling collectieve zorgverzekering De verzekering loopt door tot 1 januari 2021. Menzis stopt per 1 januari 2021 definitief met het aanbieden van deze collectieve zorgverzekering. De gemeente Almere onderzoekt de mogelijkheden om ook vanaf 2021 een collectieve zorgverzekering voor Almeerders met een laag inkomen aan te bieden. Daarover weten wij meer in de loop van 2020. Als u mee wilt doen aan deze zorgverzekering in 2020, kunt u zich aanmelden. Houd er rekening mee dat het voor 1 jaar is.

LAAG INKOMEN EN HOGE ZORGKOSTEN? - Woensdag 4 december 2019

Almere Poort - Nieuwe Bibliotheek, Oostenrijkstraat 2 Woensdag 18 december: 14:00 - 16:30 uur

Kom gerust bij ons langs, aanmelden hoeft niet Wij kunnen u beter helpen als u het volgende meeneemt: • Uw huidige verzekeringspolis. • Uw BSN en dat van uw (eventuele) kinderen (staat o.a. op identificatiebewijs) • Uw bankrekeningnummer. • Uw salaris- of uitkeringsspecificatie.

Waarom deze zorgverzekering? Met een laag inkomen is het extra belangrijk goed verzekerd te zijn. Speciaal voor mensen met een laag inkomen betaalt de gemeente Almere mee aan deze collectieve zorgverzekering. Zo willen wij ervoor zorgen dat de kosten betaalbaar blijven. En dat ook Almeerders met een laag inkomen de zorg kunnen krijgen die nodig is.

Pagina 13


Transparantie in de Raad Bijzonder

Twee weken geleden verdween de PvdA uit de coalitie. De vier coalitiegenoten die overbleven, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, hebben nu een minderheid in de Raad met 19 zetels. En ze vormen met vijf wethouders het College. Gezocht wordt naar de mogelijkheid weer een meerderheid te krijgen. En om de coalitieplannen voortvarend te kunnen uitvoeren, is het wel handig als daar in de Raad een meerderheid voor is. Dat is er de reden voor dat de grootste partij in de Raad (bij ons de VVD) nu probeert met andere partijen een nieuwe meerderheid te krijgen en wellicht meteen een zesde wethouder.

Coalitiebesprekingen vinden eigenlijk altijd “verborgen” plaats. U kent dat wel van de landelijke verkiezingen: een (in)formateur praat met alle fractievoorzitters, het is allemaal heel geheim, tot er ‘ineens’ een akkoord en een coalitie is die wil samenwerken. In Almere doen we het deze keer anders. Natuurlijk vinden de besprekingen achter gesloten deuren plaats, maar de (in)formateur van deze gesprekken speelt open kaart over de voortgang. Dat gebeurde vorige week. En de Raad ging er meteen met elkaar over in gesprek ook. Tijdens coalitiebesprekingen zo open over de voortgang en opinies praten is best bijzonder.

Stand van zaken VVD fractievoorzitter Ulysse Ellian vertelde de Raad dat hij eerst geprobeerd heeft om met één andere fractie weer een meerderheid te krijgen. Daarvoor heeft hij een andere partij nodig met minimaal vier zetels en dat zijn er maar twee: de PvdA en de PVV hebben er allebei zes. Met hen is gesproken, maar het lukt de coalitiepartijen

niet om met één van beiden verder te gaan. Nu gaan de gesprekken dus verder met als doel te verkennen hoe er wel een meerderheid gevonden kan worden. Maar daar zijn nu minimaal twee partijen voor nodig. Dat is dus niet zo eenvoudig. Ook omdat in de Raad breed gevoeld wordt dat er niet meer dan zes wethouders in het college moeten plaatsnemen. De mogelijkheid van een minderheidscoalitie of een andere samenwerkingsvorm waarin partijen de coalitie steunen, wordt eveneens verkend. Maar nu is het nog ongewis. De partijen maken in elk geval wel vaart, want iedereen -de hele Raadis doordrongen van het belang van een snelle voortgang. Deze week vinden weer gesprekken plaats, maar vanwege het Sinterklaasfeest komt de Raad pas op 12 december weer bijeen om er meer over te horen.

over praten. Er komen 11 partijen aan het woord en u vindt het filmpje op de voorpagina van raadvanalmere.nl.

Ook bijzonder: filmpje Behalve dat het transparant is dat in de Raad over de coalitiebesprekingen wordt gerapporteerd, is het ook mooi dat de (meeste) fractievoorzitters er in ons raadsfilmpje openhartig

BESPROKEN IN DE RAAD Floriade Twee fracties wilden praten over de Floriade. Aanleiding zijn onder meer de stikstofproblematiek, vertraging met vergunningsaanvragen en de onzekerheid over rijksbijdragen en sponsoring. In de Raad zijn de vóór- en tegenstanders van het evenement zich allebei bewust van het belang van een goede voortgang, want het Floriade-evenement moet over twee jaar al beginnen. De Raad wordt al twee keer per jaar over de voortgang geïnformeerd, maar op verzoek van de twee fracties kwam het dus toch op de agenda. De eerste bespreking was op 21 november en vorige week ging dat gesprek nog even door. Maar over de inhoud werd nu niet veel meer gesproken. Het ging er meer om hoe de Raad vanaf nu geïnformeerd blijft. Moet er bij significante financiële wijzigingen meteen worden geïnformeerd, wanneer moet de risico-analyse worden geactualiseerd, moet er misschien elk kwartaal een rapportage komen? Er kwamen nogal wat ideeën voorbij, maar geen daarvan leidde tot een uitkomst. De portefeuillehouder liet het aan de Raad over om met een wens te komen. Aan het einde van de vergadering werd duidelijk dat een aantal partijen moties gaan indienen. Die worden dan weer besproken alvorens er over besloten wordt.

Participatie JA/NEE wel van voldoende niveau is. En de vraag kwam dan ook op of de participatienota, waar het College naar moet handelen, eigenlijk wel werkt. Raadsleden denken erover om dat ook maar eens te bespreken, want de Raad vindt de betrokkenheid en inbreng van inwoners van groot belang en dus moet het College daarnaar handelen.

Rapport Er zijn plannen om in Almere Buiten op een stuk landbouwgrond een zonnepark te bouwen. Uiteraard worden omwonenden bij de ontwikkeling van zo’n project betrokken. Er zijn echter vragen gerezen over de manier waarop die participatie heeft plaatsgevonden. En dat is de reden waarom een van de fracties het onderwerp geagendeerd heeft. Prompt meldden zich drie insprekers. Behalve dat ze hun verhaal konden doen, stelden raadsleden hen vragen om meer duidelijkheid te krijgen. Het werd nogal een pittige bespreking en een van de twistpunten was de vraag op welk moment je de inwoners nou bij een plan moet betrekken. Meteen in het prille begin of pas nadat het College voor zichzelf heeft besloten het als plan, dus als voorstel, naar buiten te brengen.

In deze bijeenkomst ging het dus niet over het wel of niet bouwen van het zonneveld. Het

voorstel daartoe komt binnenkort gewoon nog in de Raad en dan levert het College er een rapport over het gevoerde participatieproces bij. Maar de raadsleden wilden dat rapport eigenlijk al eerder hebben, zodat ze het bij de volgende bespreking kunnen gebruiken. De wethouder zegde toe de rapportage alvast beschikbaar te stellen. Deze vergadering besloot verder besluitloos, want nog niet elke fractie was aan de beurt gekomen. Op 12 december verschijnt dit onderwerp weer op de agenda.

Beleving Het werd duidelijk dat er een flink verschil in beleving is tussen hoe het College tegen de betrokkenheid van de inwoners aankijkt en hoe de inwoners het zelf zien. Dat geldt voor dít plan, maar het is niet voor het eerst dat de Raad zich afvraagt of de gevoerde participatie

DE AGENDA VAN DE RAAD Deze week draaft de Sint op donderdag door de stad. Het past de Raad om op zijn verjaardag een stapje terug te doen. Geen Politieke Markt dus. Op 12 december komt de Raad weer bijeen en een week later is dan meteen de laatste PM van dit jaar. Goeie kans dat het volle agenda’s worden, want het is vrij gebruikelijk dat de Raad aan het eind van het jaar nog een kort sprintje trekt om belangrijke besluiten te nemen.

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 4 december 2019

raadvanalmere.nl

Pagina 14


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

GGD zoekt schoolverzuimers ALMERE – De GGD Flevoland is op zoek naar jongeren in de leeftijd van 12- 18 jaar die zich regelmatig ziek melden voor school en zo verzuimen. Speciaal voor deze doelgroep is een aanpak ontwikkeld om hen te helpen weer terug te keren naar school. Belangrijk onderdeel van de aanpak is de M@ZL-app (mazlapp.nl), waarin jongeren onder begeleiding van de jeugdarts eigen doelen aanmaken om zo te werken aan hun ziekteverzuim op school. Omdat jongeren zich om verschillende redenen ziek melden, zijn er diverse thema’s waaraan zij kunnen werken. “Bijvoorbeeld lichamelijke of psychische klachten, maar ook problemen met slapen, gamen of problemen thuis”, zegt GGD-onderzoeker Linda Douma. Maar jongeren hoeven het niet alleen te doen”, vervolgt Linda: “Jongeren

kunnen gemakkelijk hun ouders, mentor of andere mensen betrekken door ze op de M@ZL-app toe te voegen. Deze personen kunnen dan meekijken hoe het gaat, de jongere aanmoedigen of actief helpen bij het werken aan een doel. Ook kan de jongere via de M@ZL-app contact opnemen met de jeugdarts en informatie opdoen over ziekteverzuim en gezondheid. Het uiteindelijke doel is dat jongeren weer beter mee kunnen doen op school.”

Pilot De M@ZL-app is een pilot. Dat betekent dat GGD Flevoland de app aan het uittesten is. Om dit goed te kunnen doen, worden jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar gezocht die zich regelmatig ziekmelden en daardoor schoolverzuimen maar wel bereid te zijn op een nieuwe en laagdrempe-

Vis à Vis komt terug met ROBOT lige manier mee te werken aan het terugkeren in de schoolbanken. De pilot loopt dit schooljaar. Daarna worden de resultaten geëvalueerd en op basis daarvan wordt al dan niet besloten om door te gaan met de aanpak.M@ZL-app op YouTube: https:// www.youtube.com/watch?v=pgL9ZZHTmOw M@ZL-app online: mazlapp.nl

NIEUW BEDRIJF GESTART? Scène uit de voorstelling. (Foto: Almere DEZE WEEK)

MAIL NAAR REDACTIE@ ALMEREDEZEWEEK.NL OF BEL (036) 8450027

Tekort aan medewerkers klantcontact in Flevoland FLEVOLAND - In Flevoland daalde het aantal WW-uitkeringen in oktober met 0,8%. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel stabiel. In vergelijking met een jaar eerder is er nog steeds sprake van een regionale afname van WW-uitkeringen van 10,2%. Het aantal vacatures voor medewerkers klantencontact is als gevolg van de digitalisering fors toegenomen. In Flevoland is de functie medewerker klantenservice/klantcontact voor werkgevers een moeilijk vervulbare vacature. Eind oktober verstrekte UWV in totaal 6.584 WW-uitkeringen in Flevoland. In oktober nam het aantal WW-uit-

keringen in de provincie ten opzichte van september af met 51 (-0,8%). Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,9% in oktober 2019 in Flevoland boven het landelijk WW-percentage van 2,6%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 640, ofwel 10,2%. In geheel Nederland bedroeg de daling het afgelopen jaar 13,2%.

Klantcontactberoepen Eind oktober verstrekte UWV in Flevoland 109 WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een klantcontactberoep. Dat zijn vooral mede-

4 DECEMBER PAGINA 15

werkers klantenservice en klantcontact. Een jaar eerder waren dat nog 133 WW-uitkeringen. De vraag naar medewerkers klantcontact neemt in Nederland toe door verschuiving van face-to-face contacten met klanten en burgers naar telefonisch en digitaal contact. In de periode juli 2018 - juni 2019 is het aantal nieuwe vacatures voor klantcontactberoepen toegenomen tot 540. In de periode juli 2016 – juni 2017 waren er 430 vacatures voor klantberoepen. In Flevoland is de functie medewerker klantenservice / klantcontact voor werkgevers een moeilijk vervulbare vacature.

ALMERE – Na het nieuws dat Vis à Vis mag blijven op de huidige locatie bij het Almeerderstrand, maakt het theatergezelschap bekend dat de voorstelling ROBOT in 2020 terugkomt. De spectaculaire science fiction komedie, die al 42.000 bezoekers heeft getrokken, is van 10 juni tot en met 12 juli opnieuw te zien. Een mooie gelegenheid voor mensen die de voorstelling nog niet hebben gezien, maar ook voor mensen die hem nog een keer willen zien. “Als zo’n grote productie eenmaal loopt, dendert hij gewoon door. Maar we hebben nu een paar maanden de tijd en gelegenheid gehad

om aanpassingen te doen. Het wordt dan ook een ROBOT 2.0”, vertelt artistiek leider Marinus Vroom van Vis à Vis. ROBOT speelt zich af in de nabije toekomst. In de voorstelling wordt ingezoomd op het leven van Betty en Aad, een stel uit ‘de oude tijd’ dat zich staande probeert te houden in de nieuwe gerobotiseerde werkelijkheid. Langdurig weten ze zich met humor, liefde en inventiviteit op de been te houden. Maar de dag nadert dat ook zij zich zullen moeten aanpassen aan het nieuwe systeem. Meer informatie en kaartverkoop via www.visavis.nl

BEZORGER WORDEN VAN DEZE KRANT? 13 JAAR OF OUDER?

WhatsApp naar 06-57315562 of bel met 036-5229988

SHOWROOM 75% LEEGVERKOOP

Kortingen

tot

KEUKENS, KRANEN EN INBOUWAPPARATUUR NU OF NOOIT!

Markerkant 10-30, 1316 AD Almere (naast Rataplan)

WEG= PECH!


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

4 DECEMBER PAGINA 17

Trinitas-leerlingen bij uitreiking Kindervredesprijs ALMERE - Ester van der Wal (16) en Soraya Omtzigt (17), leerlingen van het Trinitas Gymnasium en winnaressen van een Young Impact Award, waren uitgenodigd voor de uitreiking van de Kindervredesprijs in de Ridderzaal in Den Haag. Afgelopen schooljaar zijn Soraya en Ester de actie ‘The Veggie Week’ gestart voor Young Impact, waarbij ze met 100 medescholieren een week lang geen vlees en vis hebben gegeten en de week hebben afgesloten met een gezonde high tea. Hun doel was mensen laten zien dat één keer in de week geen vlees eten al een

enorme impact heeft op het klimaat. Ook wilden ze het negatieve beeld rondom gezonde voeding doorbreken, door mensen positief kennis te laten maken met bewuste voeding. Daarnaast hebben ze de recepten van de deelnemers van The Veggie Week en de high tea gebundeld in een receptenboek dat ze verkochten voor het goede doel ‘Natuur en Milieu’.

gaan ze dit jaar een receptenboek uitbrengen met een echte chef-kok! Ook hun Instagram account THE_ VEGGIE_WEEK, waarop ze vegetarische gerechten posten, is een groot succes. Voor hun inzet waren de Almeerse meiden uitgenodigd, namens ABN AMRO, voor de uitreiking van de Kindervredesprijs in de ridderzaal.

Receptenboek Ook dit jaar hebben Soraya en Ester weer grootse plannen. Ze zijn ambassadeurs van verschillende challenges van Young Impact en door een samenwerkingsverband vanuit ABN AMRO

Daar hebben ze gesproken met één van de winnaars, genaamd Divina Maloum. Zij heeft de meiden nog meer geïnspireerd om een verschil te maken in de samenleving.

Brandweer geeft voorlichting op De Windwijzer ALMERE – Groep 4 van basisschool De Windwijzer kreeg een voorlichtingsles van brandweerman Herman van Brandweer Flevoland. Herman kwam in groep 4 met een brandweerschatkist. In de schatkist zaten bijzondere ‘schatten’: een rookmelder, een blusdeken en een masker. Met dit masker konden de leerlingen zien hoe het is om door rook

te lopen. Tijdens de les leerden de kinderen wat ze moeten doen als de rookmelder afgaat, hoe een blusdeken werkt, maar ook dat vuur uit gaat als er geen zuurstof bijkomt. Ester en Soraya met vredeprijswinnares Divina. (Foto: aangeleverd)

Kinderen leerden ook dat bij noodgevallen 112 gebeld moet worden. De kinderen mochten het 112-telefoongesprek ook “echt” even oefenen in een toneelstukje.

Brandweerman Herman geeft voorlichting (Foto: aangeleverd)

ALMERE DEZE WEEK ZOEKT BEZORGERS

13

J A A R OF OUDER ?

SPECIAAL VOOR ALMERE DEZE WEEK

KLIK & WIN ns op

K ka Maak DEZE WEE

CELINE DION

COURAGE

WhatsApp naar 06-57315562 of bel met 036-5229988

Ga naar www.almeredezeweek.nl

Vier de Kerst bij Onderweg Brunch

RESTAURANT

Boek uw kerstbrunch of – diner bij Restaurant Onderweg. Met onze arrangementen kunt u rustig genieten van een luxe kerstbuffet. De Kerstbrunch is een uitgebreid buffet met veel keuze aan verse broodjes met beleg, soepen, sushi, snacks, wok, grill, salades, verschillende warme en koude gerechten, vers fruit, (soft)ijs en diverse andere toetjes en gebak. Tijd van 11.30 tot 14.30 uur.

Kerstdiner Het Kerstdiner start met een glas prosecco, daarna kunt u beginnen met het uitgebreide Kerstbuffet, bestaande uit soepen, sushi, snacks, wok grill, salades, toetjes en gebak. Speciaal voor Kerst wordt ons buffet uitgebreid met allerlei gerechten zoals culinair streetfood uit diverse landen, wild, zeevruchten en luxe desserts. Het diner is verdeeld in 2 shifts: van 16.00 tot 19.00 uur en van 19.30 tot 22.30 uur. U geeft zelf aan welke shift uw voorkeur heeft. Voor zowel lunch als diner zijn kinderen van 0-3 jaar gratis.

Brunch Diner

Oorweg 3 • Almere Haven (langs de A6) • (036) 7671637 info@onderweg-almere.nl www.onderweg-almere.nl

15 t/m 64 jaar 29,50 43,50

65 plus 27,00 40,00

Kinderen 4 t/m 10 jaar 12,50 15,00

Kinderen 11 t/m 14 jaar 17,50 24,50

Prijzen zijn inclusief dranken: koffie/thee/frisdrank/verse jus/bier/wijn/speciaal bier/Hollands gedistilleerde dranken. Voor de Kerstbrunch of het Kerstdiner kunt u reserveren met een e-mail naar info@onderweg-almere.nl


Beste puzzelaar,

De oplossing van de vorige puzzel is: ELF NOVEMBER IS DE DAG DAT MIJN LICHTJE SCHIJNEN MAG

U kunt deze maandpuzzel oplossen en insturen voor 31 december 2019. Maak kans op een mooie puzzelprijs.

De prijswinnaar is geworden

Ons adres is: Transistorstraat 51a, 1322 CK Almere of mail naar lezersactie@almeredezeweek.nl

H. Kaldenhoven De prijs is binnen 1 maand af te halen bij Almere DEZE WEEK

Veel puzzelplezier!

Toets

Hoofddeksel

Aanstaande

Windrichting

Godheid

Spierziekte

Nul

Reisweg

26

20

Vreemde munt

17

Professionele schilderwerk voor binnen & buiten

Ondersteuning

Meer dan alleen schilderwerk

Ten Lengtebedrage maat van

GRATIS Connexoon io t.w.v. € 169,-*

Goede prijs/kwaliteit verhouding

Uitroep van pijn

Antennestraat 20, Almere, tel. 036-5365535 www.sun-select.nl www.luxaflexdealeralmere.nl

Treurspel

*Bij aanschaf van 2 screens, 2 rolluiken, 1 knikarmscherm of 2 uitvalschermen. Vraag naar de voorwaarden, geldig t/m 31-12-2019 Bijbelse figuur

15

Reusachtig

Indiaans symbool

Aanspreektitel

Schaapkameel

Engelse stad

De dato

32

Taille

13

36

BANKETBAKKERIJ SCHEP

Moed

Meisje

Franse NV

Dierengeluid

10

Grondsoort

Per

40

Deel van verhaal Vechtsport

Waterdoorlatend

Kleur

www.dewastas.nl

39

24 33

Stel Gevierd zangeres

Kampeergerei

In orde

Militaire rang

12

Deel van de mond Bijbelse figuur

Kneedbaar mengsel

Uniek

Slee

Schuine strook

Spil

Wortel

Gezeefde spijs

Aardhoogte

Bakplaats

Toespraak

Plus Eerste Oostenr. melk rivier

41

Kroot Hemellichaam Vogelverblijf

Uitrusting

Landman

Reisgoed

28

Tijdig

9

Ribstuk

Rede

Vis

31

14

Kleine veranderingen op notarieel gebied kunnen soms grote gevolgen hebben.

11

Let wel Ivoor

✓ Belangrijk nieuws ✓ Actuele brochures

Mannetjesbij

37 ✓ A-Z Begrippenlijst ✓ Handige checklists ✓ Stel een vraag

Ongeveer

3

Weefsel Kostuum Grondsoort

Europeaan

Akelig

7

Wagen Boom

Dwarsmast

Wiskundig getal

Eerwaarde heer

Edvard Munchweg 16a 1328 MA Almere, Tel. (036) 5374432

info@almeernotaris.nl www.almeernotaris.nl

Zangstuk Scheepsvloer

Gelderse plaats Metaal

6

34

BUZING Puzzels

20

21

2

29

Onzin

Bel voor een afspraak 06-54620199 Michel Hoek

19

Smalle gleuf

25

Russisch heerser

Is uw testament in orde? Maak een afspraak

Rustplaats

HOEK’s JEWELBOX

16

Voordat Overdreven

GOUDSMIDATELIER

18

Sluitmiddel

Mondvocht Onbekende

www.hoeksjewelbox.nl

Africhter

23

5

Monterweg 52, 1322 BJ Almere

Ondergrondse

Later

Voornamelijk

DESIGN & REPAIR SIERADEN REPARATIES TROUWRINGEN TROUWAUTO

Vaartuig

Geluid Getal

Gevat

Elsschotweg 1 • 1321 AH Almere Tel: +31638034833 • info@strijkservice-almere.nl www.strijkservice-almere.nl Soldatenkost

Plak

19

Spaan

Laat uw kleding vakkundig strijken en maak gebruik van onze strijkservice

06-38662348 / 06-38662349

Hou deze datum vrij 19 december! Leuke kerstmarkt en de echte kerstman Bij de WasTas en de WisseWasjes, info volgt  

21

Kleur Kleur

22

Honingdrank

Kleur

35

Gebed

Philadelphiapad 2 - Almere Buiten

Zwijn

Achter

38

Maandag 30 december 08.00-18.00 uur Dinsdag 31 december 06.00-17.00 uur

18

4

Beroep

Inkeping

Tegenover Action Almere Buiten en bij Almeer Plant

Soort Luizenei

Tengel

Slonzige vrouw

VAN HOUTEN

Deelteken

Erkentelijkheid

Dop

De juiste maat

OLIEBOLLENKRAAM

Tegen inlevering van deze bon, geldig t/m 31 dec. 2019

Nakomeling

Tokkelinstrument

De nr. 1 van Almere! Al 18 jaar een begrip -

CityMall nabij bioscoop 036-5342410 www.banketbakkerijschep.nl

Overschot

Rapport

Tweetal

BIJ BESTEDING VANAF 40 EURO VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

1

Jong dier

Voedsel

GRATIS BEZORGEN

Europeaan

Mikpunt

Oude maat

Zeeuwse plaats

Bij elkaar

-

Deel van de Bijbel

Vreemde munt

30

Werelddeel

6 personen van 17,95 voor 14,95

Bij voorbeeld

27

Bevlieging

Feest/Kersttaart

Log

Ontkenning Land

Paard

Voegwoord

Boom

Hijswerktuig

Soort

Koffie met gebak van 5,45 voor 4,25

Zonder geld

Meer info: Tel. 06-26799177 www.tpschilderwerken.nl

Zoals

Teken

✓ ✓ ✓ ✓

Sinds 1939

8

Meer dan 5 jaar ervaring Bedien jouw huis met je smartphone

Puzzel mee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

11 32

1 2 3 � � � �

12

13

14

15

16

33

34

35

36

37

De leukste werkgever

17 38

39

40

41


Elke dag kans op GRATIS boodschappen! g a d e k l E één winnaar

GRATIScheque

n e p p a h c s d o bo t.w.v.

f Te besteden bij PLUS De Gree

Bij aankoop van elke €20.- aan boodschappen* ontvang je een gratis kanskaart. Uw kanskaart moet binnen 2 weken worden ingeleverd. Actie loopt van 1 december 2019 t/m zaterdag 29 februari 2020

Elke dag feest bij, PLUS De Greef! De winnaars ontvangen een boodschappencheque van €100.-. Deze boodschappencheque kan je alleen gebruiken bij PLUS De Greef. Bedrijven en instellingen zijn uitgesloten van deelname. *Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, slijterij-artikelen, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen. Bedrijven en instellingen zijn uitgesloten van deelname. Klanten verlenen toestemming om hun naam en eventuele foto te gebruiken voor commerciele doeleinden.

Openingstijden: ma-zo 8.00-22.00

plus.nl 2019

De Greef / Meistraat 102 // Almere-Buiten // T: 036 5295859

Klantvriendelijkste Supermarkt

2019

Beste Brood Supermarkt

2019


KENNISGEVING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal wijzigen hebben verleend voor: Omschrijving Aanvrager Locatie Verzenddatum

: Het verwijderen van de stalen bakkenwasmachine en het verplaatsen van de diesel-, reinigingsmiddelen- en gasflessenopslag : Sonac Almere B.V. : Bolderweg 40 in Almere : 28 november 2019

Ter inzage Het besluit is vanaf donderdag 5 december 2019 in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Ook kunt u op deze manier een afspraak maken om de documenten in te zien. Daarnaast zijn het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens tijdens een periode van zes weken voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Almere, Stadhuisplein 1 in Almere. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de website www.almere.nl of via telefoonnummer: 14036. Bezwaar Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Dit besluit wordt bekendgemaakt door het verzenden van het besluit naar de aanvrager. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voorlopige voorziening Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Vragen Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2019-011129

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER EN WIL JIJ EEN LEUK ZAKCENTJE VERDIENEN?

➡ ONS BEZORGTEAM ZOEKT JOU ➡ De Drukwerkverspreiders verspreidt wekelijks deze krant en voor diverse wijken zijn wij op zoek naar bezorg(st)ers vanaf 13 jaar. WIJ BIEDEN JOU: Goede verdiensten! Een bezorgwijk in jouw eigen buurt! Bezorging mag op dinsdag en/of woensdag, wanneer het jou uitkomt! Kranten worden thuis aangeleverd! WhatsApp naar 06-57315562 of bel met 036-5229988 De Drukwerkverspreiders, De Steiger 187, Almere. Tel.nr. 036-5229988, inspectie@ddwv.nl


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

Strippers zwepen bezoekers Ladies Night op in Kinepolis

4 DECEMBER PAGINA 21

ADVERTORIAL

Go Seniorenabonnement brengt 65-plussers in beweging ALMERE – De 65-plussers van nu zijn niet te vergelijken met die van twintig jaar geleden. Ze hebben de regie over hun eigen leven, zijn over het algemeen nog fit, vitaal en klaar om eropuit te trekken. Het enige struikelblok? Een daling in het besteedbaar inkomen. Het nieuwe Go Seniorenabonnement van Keolis – nu tegen actietarief - biedt verlichting.

(Aangeleverd)

STAD – Kleed je niet te warm aan naar de Kinepolis Ladies Night op 29 januari, want het wordt heet in de zaal tijdens de voorpremière van Onze Jongens in Miami. Inclusief welkomstdrankje, rondje shoppen en goodiebag. Na het succes van Onze Jongens is het op woensdagavond 29 januari tijd voor deel 2 van deze hitfilm. Jorrit (Jim Bakkum) is weer single en gaat samen met Bas (Martijn Fischer) een

stripclub openen in Miami. Uiteraard vliegt ook Thijs (Juvat Westendorp) naar Miami samen met nieuwe stripper en collega-bouwvakker Boris (Malik Mohammed). Ze moeten flink aan de bak, want de club blijkt een enorme bouwval en de mannen komen er al snel achter dat ze te maken hebben met stevige concurrentie.

Keolis (allGo) introduceert Go Seniorenabonnement Die nieuwe Franse film. Een voostelling in het theater. Een lekker dagje shoppen. De verjaardag van de kleinkinderen of een wedstrijd van Almere City FC. Allemaal goede redenen om als oudere actief aan onze samenleving mee te blijven doen. Met het nieuwe Go Seniorenabonnement reis je als 65-plusser onbeperkt in alle allGo bussen (stadslijnen) binnen Almere en Keolis R-net bussen (waaronder streeklijnen naar Amsterdam en Blaricum). In tegenstelling tot andere dalurenabonnementen is dit abonnement ook tussen 16:00 en 18:30 geldig, zodat alleen de ochtendspits vermeden hoeft te worden. In het weekend gelden geen restricties.

een tijdje onderweg is, kan men hiermee voor een probeerprijs van 49 euro nog tot en met maart reizen. Ideaal voor 65-plussers die eerst willen testen of een abonnement iets voor hen is.

Jaarabonnement of winter probeeraanbod Het gaat om twee kortingsacties: een jaarabonnement van 239 euro (normaal 299 euro) dat vanaf 1 januari 2020 ingaat en een wintervariant. Omdat de winter al

U kunt voor nadere informatie over dit bericht contact tijdens kantooruren opnemen met: Woordvoering Keolis Nederland, Tel:  06 433 755 34l: communicatie@keolis.nl 

TIPS VOOR DE REDACTIE?

Meer informatie en tickets via www.kinepolis.nl

REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL

LEZERS SCHRIJVEN De rubriek Lezers Schrijven staat open voor Almeerders die willen reageren op het nieuws. Reacties zijn welkom via redactie@almeredezeweek.nl. De brief moet ondertekend zijn met naam en woonwijk. Anonieme brieven worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven te redigeren of in te korten.

Zwarte Piet Waarom verbaast mij het niet dat er weer een podium wordt gecreeerd voor het uit merendeel blanke zwaar gesubsidieerde KOZP-leden. Willen zij met deze actie spijt betuigen dat zij net zoals hun voorouders en ouders deel hebben genomen aan de Sinterklaasintocht en dat zij toen ook met z’n allen met een lachend gezicht “Piet, Piet, Piet hier, hier” om zoveel mogelijk pepernoten en ander snoepgoed te bemachtigen en ‘s avonds stiekem onder de dekens oppeuzelden? Neen, zij deden daar niet aan mee, zij waren degene die in hun kinderjaren al demonstreren tegen racisme, ook al konden ze het woord nog niet spellen. Neen, nu ze lopen ze zwaar gesubsidieerd als spijtoptanten te brullen KOZP. Maar vraag mij af of ze ook in staat zijn om kritische vragen te stellen aan Jerry Afriyie voor wat betreft zijn voorouders en familie, waren zij niet direct betrokken bij de grootste Afrikaanse slavenhandel door kinderen, jonge mannen en vrouwen te stellen c.q. te ontvoeren uit dorpen van andere stammen? Ja, Jerry jouw ouders waren nog erger maar dat wordt verzwegen. Wat ik hiermee wil zeggen is bij jullie ging het om echte mensen en bij Sinterklaas is het een een geschminkt figuur die kleine kinderen ieder jaar weer hun hartjes harder laat kloppen. Gerrit Mouw

Politiek Laatst viel mijn aandacht viel op een artikel over het ‘Reilen en zeilen in

het stadhuis’. Dit stuk was bijzonder te noemen, want daar voltrok gewoon een stukje landelijke politiek, gewoon in het stadhuis van Almere. Zo voor uw ogen. Want wat is er nu aan de hand: natuurlijk het vormen van een (meerderheids-)coalitie en - gelezen het bovenstaande artikel - wil dat niet zo goed lukken. En er is nogal wat aan de hand, wat een ellende. Er schijnt geen zicht te zijn op een meerderheidscoalitie. Volgens de fractievoorzitter van de VVD schijnen er twee partijen te zijn met zes zetels, die dus een college aan een meerderheid zouden kunnen helpen. Echter dat lukt dus niet: PvdA heeft niet de vereisten van stabiliteit en vertrouwen zijn zeer zware woorden, zou ik zo zeggen - en de PVV wordt niet gedragen door andere partijen als D66 en GroenLinks. Joh, waar heb ik dat eerder gehoord? Het lijkt inderdaad steeds meer op het gekibbel van de Tweede Kamer en daar schijnt nu een kabinet te zitten dat ook geen meerderheid heeft, maar steeds moet schooieren om stemmetjes en hopen dat de coalitiepartijen steeds maar weer het vertrouwen uit blijven spreken in kabinet Rutte III. Ook in Almere denkt de VVD dus aan een constructie van een minderheidscoalitie, dat steeds maar op zoek moet naar wisselende meerderheden. En dus weer als landelijk. Almere is de vierde of vijfde stad van Nederland schijnt steeds vaker gezegd te worden, maar qua politiek streeft

Extra korting, tips en leuke uitstapjes Als jaarabonnementhouder van 65 jaar en ouder profiteer je ook van ‘allGo Deals’. Hiermee krijg je extra korting bij diverse horecagelegenheden, winkels en het bezoeken van theater en evenementen. Ook stuurt allGo twee keer per jaar een nieuwsbrief uit met tips en uitstapjes die speciaal gericht zijn op 65+’ers. Kortom: go, go, go senioren! Meer info is te vinden op www.allGobus.nl/senioren

Kunstenaars Haven presenteren zich in boekje HAVEN – Kunstenaars uit Almere Haven hebben een boekje uitgegeven waarin zij zichzelf en hun werk voorstellen aan de stad.

de stad alle andere steden voorbij om steeds meer te gaan lijken op het gekissebis in de Tweede Kamer. De vraag is nu of de VVD de stad uit het politieke moeras kan trekken; in ieder geval ben ik zeker benieuwd naar de uitslag. Henny A.J. Kreeft

De kunstenaars maken allemaal deel uit van het Kunstkwartier Almere Haven. Dit is een beweging die zich tot doel heeft gesteld om met gezamenlijke projecten de zichtbaarheid van kunst en kunstenaars in Haven te versterken. Het kunstboekje is één van hun projecten. Eerder hebben ze Franc Weerwind als burgemeester onthaald door allemaal een kunstwerk over hem te maken.

Leger des Heils

Expositie

De behandeling van een verslag dat door vier raadsleden was gemaakt van een uitvoerig gesprek met het Leger des Heils, over hoe het nu gaat met die organisatie en wat de punten zijn waarop die extra ondersteuning kan krijgen, werd ‘breed gedragen’. Wat mij opviel tijdens deze politieke markt was de wijze waarop dit verslag werd behandeld. Er was, consensus, instemming van alle aanwezige partijen. “Nu geen partijpolitiek gehakketak op de vierkante meter, maar een zinvolle gedachtewisseling over wat de raad voor het Leger des Heils kan betekenen: een zinnig gesprek met perspectief”, schreef Robert Mienstra in Almere DEZE WEEK van 27 november. Dit was mede te danken aan de inspirerende leider van dit gesprek Chris Jansen (PVV), die kennis van zaken had en de mede raadsleden van de verkenningsgroep, op effectieve wijze wist te betrekken. De vier raadsleden van de verkenningsgroep hadden hun werk uitstekend verricht. Veel waardering was er voor de medewerkers van de Griffie die een belangrijk aandeel hadden in de totstandkoming van dit verslag. Jo Bosma

Olaf de Koning, die afscheid neemt als gebiedsmanager van Almere Haven, heeft het eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde op Ateliers de Steiger 206, waar ook een expositie te bezoeken

was die het Kunstkwartier heeft samengesteld.

Gebiedsmanager Voor De Koning was het een mooi moment, omdat hij zijn klus als gebiedsmanager voor Almere Haven zo’n vijf jaar geleden in dezelfde ruimte op De Steiger 206 begon. Na het ontvangen van het boekje gaf De Koning aan dezelfde functie te blijven houden, maar dan in een andere stad. Voor zijn vertrek zorgt hij er wel voor dat het kunstboekje en de aandacht voor de kunstenaars op het Stadhuis verspreid zal worden. Het boekje toont het werk en informatie van zestien kunstenaars die wonen of werken in Almere Haven en is verkrijgbaar via de website www.kunstkwartieralmerehaven.nl of via info@kunstkwartieralmerehaven.nl

BAASJE GEZOCHT Huisdieren gevonden in de periode van 22 t/m 28 november 2019.

KATTEN: Poes, EKH. Zwart met wit. Parkwijklaan. Parkwik. Kater, EKH. Zwart, klein plukje wit op borst. Pasolinistraat. Filmwijk.

OVERIGE DIEREN: Konijn. Man. Hangoor. Wit met grijs en bruin. Agavestraat. Bloemenbuurt. Konijn. Vrouw. dwergkonijn. beige met grijs en wit. Jasmijnstraat. Bloemenbuurt.

(Foto: aangeleverd)

Konijn. Hollandertje. Zwart met wit. Sirtakistraat. Danswijk. Zie foto

INFORMATIE OVER DE GEVONDEN HUISDIEREN IS TE VINDEN OP WWW.MIJNDIERISZOEK.NL OF BEL DIERENAMBULANCE MIDDEN-NEDERLAND: 088-8113340

GROOTSTE AANBOD GEBRUIKTE AUTO'S IN NEDERLAND!

Officiële dealer van de merken:

Bezoek onze showrooms in Hoofddorp en Almere. Meer info: a-pointoccasioncentrum.nl VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT EN ŠKODA ZIJN ONDERDEEL VAN DE A-POINT GROEP

A-POINT.NL


Ontdek welke school bij JOU Almeerse Scholen Groep

atheneum (vwo), havo, vmbo-tl, vmbo-kb

havo, mavo, vmbo-kb, vmbo-bb

Arte College Eigenzinnig, creatief en uitdagend! artecollege.nl Heb jij een bijzondere interesse in kunst en cultuur en wil je je hierin graag verder ontwikkelen? Kom dan eens een kijkje nemen op het Arte College. Of je nu kiest voor drama of muziek of liever achter de schermen werkt aan grafi- en multimedia, licht en geluid, styling en grime, kostuum of decorbouw… het kan op het Arte College.

• Informatiemiddag/avond woensdag 6 november van 15.00 - 20.30 uur (aanmelden via de website) • Open middag/avond woensdag 29 januari van 17.00 uur - 20.00 uur

vmbo-tl/mavo, vmbo-kb, vmbo-bb

Buitenhout College

Echnaton

Leren in beweging

echnaton.nl

Je bent jong, enthousiast en je bruist van de energie. Natuurlijk wil je ook hoge prestaties leveren. Eruit halen wat erin zit, op je eigen manier, in je eigen tempo en langs je eigen weg. Echnaton biedt daarom degelijk en uitdagend onderwijs, aangevuld met een uniek keuzetraject op álle niveaus: de echTalent-route. Jouw avontuur naar het hoogst haalbare diploma en het vervullen van je droom start hier.

• Informatieavond | dinsdag 26 november vanaf 18.00 uur • Open avond | vrijdag 7 februari van 18.00 - 21.00 uur

atheneum (vwo), havo, vmbo-tl/mavo

Montessori Lyceum Flevoland De school waar je jezelf kan zijn montessorilyceumflevoland.nl

Buitenhout College

WE DO MORE!

buitenhoutcollege.nl

Voor mavo, vmbo kader en vmbo basis ben je bij het Buitenhout College aan het goede adres. Het BHC is een school speciaal voor ambitieuze jongeren. Als jij ambitie laat zien en je volledig inzet op school, krijg je alle kansen om jezelf te ontwikkelen en je talenten te ontdekken.

• Voorlichtingsavond | dinsdag 19 november om 19.30 uur • Open dag | zaterdag 11 januari van 10.00 - 13.00 uur • Buitenhout Experience | woensdag 12 februari van 13.30 - 16.15 uur

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid spelen een grote rol op het Montessori Lyceum Flevoland. Je krijgt veel vrijheid om je eigen keuzes te maken en – waar mogelijk – mag je zelf kiezen voor een eigen tempo, leerweg en leerstijl. Omdat het MLF een kleine school is, voel je je hier snel thuis.

• Informatieavond (voor ouders) maandag 18 november van 19.30 - 21.00 uur • Open huis (voor leerlingen en ouders) woensdag 8 januari van 16.00 - 19.00 uur


U past Zit jij in groep 8 van de basisschool? Dan is het hoog tijd om je alvast voor te bereiden op je vervolgstudie. Dat is best spannend en nog lastig ook. Want welke school past bij jou? Misschien zoek je een creatieve school of wil je graag tweetalig onderwijs volgen. Of wie weet is veel bewegen, een internationale blik of keuzevrijheid juist heel belangrijk voor jou. Maak alvast kennis met acht middelbare scholen in Almere. Meer weten? Bezoek de websites van de scholen of meld je aan voor een open dag of informatieavond.

atheneum (vwo), havo, mavo, tto vmbo-kb, vmbo-bb

gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo

De Meergronden Ontdek jezelf. Discover the world. meergronden.nl Op De Meergronden vind je alle niveaus onder één dak. Ben jij geïnteresseerd in kunst of sport? Dan zit je hier goed! Ook is dit een “gezonde” school met een gezond schoolplein met sportplekken en moestuinen. En wist je dat dit de enige school is in Almere waar alle leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs?

• Open avond dinsdag 5 november van 16.00 - 21.00 uur • Open dag zaterdag 1 februari van 10.00 - 14.30 uur • Kennismakingsmiddag groep 7 en 8 woensdag 8 januari • English afternoon groep 7 en 8 woendag 5 februari

Oostvaarders College

Jouw weg naar succes!

ovc.nl

Op het Oostvaarders College draait het om jou. Naast de gewone lessen biedt het OVC allerlei extra’s zoals talentklassen, een elektronische leeromgeving, excursies en sportieve en culturele activiteiten. Je mag je eigen route kiezen om jouw talenten te ontwikkelen.

• Voorlichtingsavond | donderdag 21 november van 19.25 - 21.00 uur (aanmelden via de website) • Open dag | zaterdag 11 januari van 10.00 - 13.00 uur

atheneum (vwo), havo, vmbo-tl/mavo, technasium voor havo+, vwo+ en Bèta mavo voor mavo+

praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs Almere Leren door te doen proalmere.nl Wil jij graag leren door te doen? Leer je liever in de praktijk dan dat je de boeken in duikt? Kom dan eens een kijkje nemen bij Praktijkonderwijs Almere. Hier word je opgeleid tot een goede werknemer en leer je alles wat nodig is om een zelfstandige burger te zijn.

Helen Parkhurst

Jouw keuze telt!

helenparkhurst.nl

Helen Parkhurst is een daltonschool. Dit betekent dat de nadruk hier ligt op zelfstandig werken, samenwerken en leren plannen. Je leert je eigen keuzes maken en je talenten verder te ontwikkelen. Bij Helen Parkhurst kun je kiezen uit een aantal bijzondere richtingen. Wie weet is de technasiumklas of de bèta mavo-klas iets voor jou. Ben je een topsporter in de dop? Ook dan zit je hier goed op je plek.

• Informatieavond | donderdag 28 november Inloop 18.30 - 20.00 uur. Eindtijd 21.00 uur. • Open dag | zaterdag 8 februari van 09.30 - 13.00 uur

• Open avond Koningsbeltstraat 4 maandag 23 februari van 19.30 - 21.30 uur • Open avond Tom Poesstraat 2 dinsdag 24 februari van 19.30 - 21.30 uur • Open avond J.S. Bachweg 7 donderdag 26 februari van 19.30 - 21.30 uur


Kerstevent K

kom langs op vrijdag 13 en zaterdag 14 december! st start bij er

Kom inspiratie opdoen in ons SmaakTheater! Onze koks, versen drankspecialisten laten je graag zien hoe je van je kerstdiner een succes maakt.

Niets missen? Kijk voor het programma op www.hocras.nl/kerst en volg Hocras op Hocras is alleen toegankelijk voor kooppashouders | Hocras B.V. (035) 69 79 777 • Franse Kampweg 38, 1406 NW Bussum

Super voordelig senioren abonnement! Heb jij hem al?

Met het Go Senioren jaarabonnement (nu € 239,-) reis je het hele jaar voordelig en comfortabel met de bus. Liever eerst ervaren hoe fijn het reizen met de bus is? Probeer het vanaf januari uit met het speciale Go Senioren winterabonnement. Vanaf 3 december verkrijgbaar in de webshop of bij de allGo Servicewinkel (Stationsplein 22).

Kijk voor alle informatie op: allgobus.nl/senioren

3 maa onbeper nden kt reizen

49,-


Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 7 januari 2020 en zolang de voorraad strekt.

Heerlijke feestmaand

49.95 95

39.

Hondenkussen Nalino

Lekker zacht kussen, met fluwelen machinewasbare hoes, waarop jouw hond heerlijk kan uitrusten. Afm. 100 x 70 x 15 cm. Groen of grijs.

25%

29.95 95

korting

19.

vanaf 2.55 99

37.99 95

159.00 00

1.

24.

Radiator relaxmand

Mooie pluche hangmat voor aan de radiator met uitneembaar kussen. Geschikt voor alle gangbare radiatoren. Afm. 45 x 33 x 13 cm.

SnObbs hondenmand Nero

Stevige hondenmand van een hoge kwaliteit gecoat nylon in stijlvol zwart met zilver- of goudkleurig biesje. Diverse maten. Vanaf 57.95 43.46

17.95 95

Renske vers vleesmaaltijd kerstdiner of stoofpotje 395 gr Verwen je hond met een 100% natuurlijke, graanvrije vers vlees kerstmaaltijd! Kerstdiner 2.55 1.99 Stoofpotje 2.95 2.49

119. Kattenmand Fluco

Heerlijk zachte kattenmand uitgevoerd in fluweel. Afm. 45 x 45 x 35 cm. Diverse kleuren.

Krabpaal Maine Coon 120 Duurzame, stabiele krabpaal met extra grote, zachte slaapplaats en een speeltouw. Afm. 70 x 70 x 120 cm. Diverse kleuren.

34.99 95

12.

19.

Prachtige kerstbomen Koop bij ons de mooiste kerstboom.

7.99 99

In vele maten. Ook voor Easyfix.

5. Knaagdierspeelhuis Lovy 4 in 1 speelhuisje met schommel, trap, ladder en huisje. Staat stevig en stabiel. Afm. 21 x 15,5 x 21 cm.

Dierenkliniek in onze winkel

Knaagdier sushirolletjes 5 st

Deze heerlijke sushi rolletjes, gemaakt van gezonde groenten, kruiden en fruit, zijn een genot voor elk knaagdier.

vanaf

11.00

Dog Activity snuffelmat

Geef je hond een leuke uitdaging met deze mat. Afm. 50 x 34 cm.

BANG VOOR VUURWERK?

Begin dan nú met een goede aanpak! Kom naar onze dierenkliniek voor meer informatie en advies over hulpmiddelen. Meer info op deboerdierenruiter.nl

Zaterdag 7 december

in onze winkel

• Dierenfotograaf 10.30 - 16.00 uur • Levende kerstknuffelhoek • Hamburgers en heerlijke snert • Leuke ke kortingsacties • 15% of 25% keuzekorting met bon via onze website • GRATIS wasbeurt in onze DOGWASH • Koop bij ons een kerstboom en wij boren GRATIS een gat voor jouw Easyfix standaard Kijk voor kortingsbonnen, meer info en tijden op onze site

Naardervaart 1a, Muiderberg I 1250 m2 Ruitersport I Pets Academy hondenschool I deboerdierenruiter.nl


ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 5 T/M ZONDAG 8 DECEMBER 2019 Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

DEEN kogelbiefstuk met kruidenboter 250 gram

Amstel pils of blond 50 cl.

Duostukken kaas jong belegen 1,4 kilo of oud 1,25 kilo

DEEN hele gebraden kip

15.60 - 19.20

TRAY 24 BLIKKEN

12.00

Duyvis borrelnoten, tijgernoten of pinda’s

schaal 950 gram

per stuk

Solimonte Monastrell Spaanse wijn

alle soorten 3 zakken à 106 - 300 gram

ROBUUST

fles 75 cl. 9.00

4.50

DEEN mini slagroomsoesjes

Actieprijs per kilo 5.26

5.

7.

00

50

3 voor 00

5.70 - 6.45

5.

50% korting

Flevosap alle soorten fles 75 cl. of 1 liter

doos 15 stuks

Eetrijpe avocado of mango schaal 2 stuks

2.95 - 3.00

1.

2.75

75

1.50 - 2.15

1.

25

DEEN. Dat is lekker thuiskomen. Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op deen.nl

2.

00

Actieprijs per liter 1.00

4.

00

24 -pack Actieprijs per kilo 16.00

250

gram

tray 24 blikken


Vrijwilligers bedankt! 7 december Nationale Vrijwilligersdag

Vrijwillig

ers bedank

t!

toppers bedankt!

Ontzettend bedankt!

Geweldig!

Top!

Bedankt!

Geweldig wat jullie doen

!

Jullie zijn toppers! Wij zijn b

an!

Vooral doorga

lij met jul

lie!

We kunnen niet zonder jullie!

VMCA - www.vmca.nl - 036 534 14 04 - info@vmca.nl


Adverteren? Bel 036-5300765 of mail naar: info@almeredezeweek.nl

gezocht!

supertalent Telesuper.nl, gevestigd in Almere, is een begrip als het gaat om online boodschappen voor kleinschalige zorg, kinderopvang en kleinschalige catering. Wij zijn een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in het leveren van een volledig supermarktassortiment, aangevuld met een assortiment voor grootverbruik en convenience food.

Parttime/Fulltime orderpicker Voor overdag zijn we op zoek naar nieuwe teammembers! Ben je op zoek naar een baan waarbij je werkdag voorbij vliegt en je constant lekker bezig bent? Dan is dit misschien wel wat voor jou!

Wij zoeken collega’s die: + lekker doorwerken en nauwkeurig zijn + 24 - 40 uur in de week beschikbaar zijn + fysiek sterk zijn en van aanpakken weten + voor 100% klanttevredenheid gaan + houden van een schone en nette werkplek + woonachtig zijn in Almere en omstreken

Boodschappen Bezorger Wij zijn op zoek naar bezorgers, die onze klanten dagelijks verblijden met hun boodschappen. Vanuit Almere bezorgen wij door heel Nederland, zo kom je nog eens ergens!

Dit ben jij: + jij bent de klantvriendelijkheid zelve + jij bent woonachtig in Almere en omstreken + jij weet je te gedragen op de weg + jij bent beschikbaar door de weeks tussen 4.30 en 16.30 + jij bent tussen de 24 en 40 uur per week beschikbaar + jij haalt je neus niet op voor wat fysieke inspanning + jij beschikt over rijbewijs B

Junior orderpicker Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan? Zoek dan niet verder! Wij zijn op zoek naar krachten die doordeweeks in de avond en op zaterdag overdag beschikbaar zijn.

MONTEUR ENERGIEOPSLAGSYSTEMEN Werken aan het nieuwste product van Alfen? Als monteur van TheBattery lever je een bijdrage aan hele gave projecten. Onze energieopslagsystemen worden namelijk vaak gebruikt bij zon- of windmolenparken. Je hebt wel enige elektrotechnische kennis nodig en je werkt met zowel laag- als middenspanning installaties.

Wij zijn op zoek naar jou als jij: + door de weeks minimaal twee avonden tussen 16:00 en 22:00 beschikbaar bent + elke zaterdag tussen 13:00 en 19:00 beschikbaar bent + altijd op tijd bent + graag nieuwe skills leert + goede werkervaring wil opdoen + lekker bij wil verdienen

MONTEUR TRANSFORMATORSTATIONS Om dagelijks Nederland te voorzien van elektrische energie produceert Alfen transformatorstations. Jij kan hier een flinke bijdrage aan leveren. Als monteur draag je samen met je collega monteurs de zorg voor een kwalitatief goed eindproduct in onze productie.

super toch?!

Geïnteresseerd?

Alfen zoekt nieuwe collega’s!

www.alfen.com

Kijk op werkenbijtelesuper.nl en solliciteer direct!


ALMERE DEZE WEEK

BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

4 DECEMBER PAGINA 29

KINDERFIETSACTIE ALMERE NEEMT GROTE VLUCHT

KAARSJES VOOR KINDEREN DIE WORDEN GEMIST

‘Ieder kind heeft recht op een goede fiets’

Wereldlichtjesdag in het Parkhuys Almere

■ Door Petra Onderwater ALMERE - De Kinderfietsactie Almere heeft sinds de oprichting vorig jaar een grote vlucht genomen. “Wij zamelen fietsen in en knappen deze op, om ze vervolgens weg te geven aan kinderen uit minima-gezinnen”, vertelt initiatiefnemer Sander Heijmen. “Tot nu toe hebben wij ruim 80 fietsen weggegeven en dat aantal groeit nog bijna wekelijks.”

ALMERE – Elke tweede zondag van december is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag worden alle kinderen die worden gemist, groot en klein, herdacht. Op 8 december om 19.00 uur worden er wereldwijd kaarsjes aangestoken voor al deze kinderen om zo een golf van licht te creëren.

Voor ouders die moeten rondkomen van een minimum inkomen is het vaak niet mogelijk om een degelijke, veilige fiets te kopen. “Elk kind moet kunnen beschikken over een goede fiets, gewoon voor zijn of haar plezier of om mee naar school te gaan”, vindt Heijmen. Daarom startte hij in december 2018 de Kinderfietsactie Almere.

Samenwerking “Inmiddels zijn we een jaar verder en is er een intensieve samenwerking met het Voedselloket Almere en stichting De Schoor. Het Voedselloket verzorgt voor ons het transport van de fietsen van donateur naar ons adres. De Schoor heeft er samen met woningbouwvereniging de Alliantie voor gezorgd dat wij een loods bij buurtcentrum de Wieken in Buiten als werkplaats kunnen gebruiken. Dit betekent voor ons een enorme stap vooruit” , aldus Heijmen. “Verder is Nicole Schaafsma het team komen versterken en zijn we nu bezig om een stichting op te richten.”

Donaties De gedoneerde fietsen worden nagekeken en opgeknapt en vervolgens verloot via de Facebookpagina ‘Fiets verloting Almere’. “We werken in Almere Buiten, maar minima uit

Jesse is ontzettend blij met de fiets die hij kreeg via het project ‘Als ik later groot ben’ van De Schoor en de gemeente en Kinderfietsactie Almere. (Foto: aangeleverd)

heel Almere kunnen meeloten”, benadrukt Heijmen. “In het begin verlootten we ongeveer een fiets per week , maar binnen een maand werden dat bijna dagelijks 1 of 2 fietsen. Om zo veel mogelijk kinderen blij te kunnen maken zijn we wel afhankelijk van donaties. Denk hierbij aan fietsen, onderdelen en gereedschap.” Wie de actie wil steunen, kan dit doen in de vorm van een financiële bijdrage of door middel van materialen. Doneren of reageren kan via de website www.kifa.jouwweb.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.facebook.com/kinderfietsactiealmere

Ook in Almere wordt dit jaar Wereldlichtjesdag georganiseerd. In Parkhuys Almere is zondagavond een programma met zang en poëzie, waarbij de namen van de kinderen worden opgenoemd en voor elk kind een kaarsje wordt aangestoken. De avond wordt georganiseerd door Ellen Ruperti-Ribbers van Bundeltje Gemis, Brenda Tiggeler van Elk Kind Doet Ertoe en Hans Brummer van Silentis Uitvaartverzorging. Parkhuys Almere heeft belangeloos de zaal beschikbaar gesteld.

Troostgedichten “Wij vinden het belangrijk dat mensen in Almere ook stil kunnen staan bij hun overleden kinderen”, vertelt Ellen Ruperti-Ribbers van Bundeltje Gemis . In 2016 overleed haar neefje Josha. “Hij heeft 25 uur geleefd. Voor zijn ouders ben ik toen gedichten gaan schrijven over het verdriet en gemis, maar ook de liefde en trots. Na vele reacties via social media heb ik besloten een dichtbundel te schrijven voor sterrenouders. Inmiddels heb ik een kleine webshop met een aantal troostartikelen, troostgedichten en een dichtbundel. De tweede dichtbundel is momenteel in de maak.” Zondag wordt ook een speciaal Wereldlichtjesdaggedicht voorgedragen.

Gemis blijft Brenda Tiggeler van Elk Kind Doet Ertoe geeft

(Foto: aangeleverd)

therapie en coaching aan vrouwen en stellen die een kindje missen vanwege een verlies in de prille zwangerschap, stilgeboorte of het afbreken van een zwangerschap. Ook zij kunnen hun verloren kindje herdenken op Wereldlichtjesdag. “Iedereen is welkom, ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, ooms en tantes. Ook maakt het niet uit of het kind al heel lang of sinds kort wordt gemist, want het gemis blijft altijd.” Het programma op zondag 8 december begint om 18.45 uur in het Parkhuys aan de Bunuellaan 1. Na de afsluiting kan er nog tot 20.00 uur worden nagesproken met lotgenoten. De avond is kosteloos bij te wonen, wel graag vooraf aanmelden via www.bundeltjegemis.nl/wereldlichtjesdag. Geef daarbij ook de namen door van de kinderen waarvoor een kaarsje moet worden aangestoken.

Kerstlunch in sporthal Haven HAVEN – In de sporthal van Haven wordt op 23 december van 14.00 tot 14.30 uur een kerstlunch georganiseerd. Daarbij worden vijftig Havenaren die het financieel niet zo goed hebben even in het zonnetje gezet. Er vindt een loterij plaats en er staat een wensboom. Wie graag wil deelnemen aan deze kerstlunch kan zich aanmelden via op 06-40049648 of mailen naar iksjel@hotmail.com.

Kinderactiviteiten Het evenement zal worden omlijst met muziek

Administratief medewerker gezocht Wij zoeken een administratief medewerker voor 8 uur per week op de financiële afdeling. De invulling van deze uren is variabel, bijvoorbeeld 2 x 4 uur per week. Extra inzet is nodig in de maanden januari en november. Heb je recente aantoonbare ervaring met administratieve werkzaamheden, heb je cijfermatig inzicht, werk je nauwkeurig en beschik je over een gezonde dosis arbeidsethos, dan ben jij wellicht onze nieuwe collega! We zien je CV met korte motivatie graag binnenkomen via secretariaat@qmg.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margriet van Dijken, tel. 036 3030500. QMG is een adviesgroep met 3 verschillende afdelingen. Zie ook onze sites www.atir.nl, www.htcadvies.nl en www.consumatics.nl. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

en activiteiten tussen 12.00 en 15.30 uur. Deze activiteiten zijn voor alle kinderen uit Almere Haven toegankelijk. Zo zal de kunstbus aanwezig zijn, zijn er sportactiviteiten, is er een springkussen en zorgen twee koren onder leiding van Gerard Poot voor de muzikale omlijsting. Het evenement wordt georganiseerd met medewerking van de gemeente Almere stadsdeel Haven, Stichting De Schoor, Kleur in Cultuur, Praxis Haven, Rataplan Haven, VlA cadeau winkel en Albert Heijn Haven.

Wat, waar, wanneer Poolse filmmiddag Op zaterdag 7 december van 14.00 tot 15.45 uur organiseert de nieuwe bibliotheek een Poolse filmmiddag, in samenwerking met Stichting Pools Podium. De film die vertoond wordt is Cicha Noc: Silent Night. Een kaartje kost 7,75 euro voor leden en 9,25 euro voor niet-leden. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/het-nieuwe-filmhuis of bij de klantenservicebalies in de bibliotheken.

Kerstbomen Zaterdag 7 december versieren kinderen samen met KLEURinCULTUUR en Schouwburg Almere (KAF) de kerstbomen in de CityLounge. Dit jaar is het thema ‘Schuif aan!’, waarmee aandacht wordt gevraagd voor eenzaamheid. De kinderen maken een kerstornament in de vorm van een stoeltje, dat symbool staat voor het thema en bovenstaande boodschap. Alle stoeltjes worden aan het eind van de workshops in de kerstbomen opgehangen, die tot begin 2020 in de schouwburg te bewonderen zijn.

Matineeconcert Engeland versus Amerika Op zaterdag 7 december is er weer een matineeconcert in Goede Rede. De Nederlandse Kymia Kermani (klarinet) en de Britse Belinda Jones (piano) brengen een spannend programma met Britse en Amerikaanse muziek. Muziek van Britse componisten als John Ireland

en van de Amerikanen Bernstein en Gershwin. Wie wordt voor u de winnaar van deze muzikale strijd tussen Engeland en Amerika? Aanvang 15.30 uur. Meer info en kaartverkoop via www.goederedeconcerten.nl of 06-80140467. Adres: Goede Rede, Kerkgracht 60 Almere Haven.

Lezing Sterrenwacht Op dinsdag 10 december is er een lezing bij de Sterrenwacht over accu’s. Robert Weustink geeft in de lezing aandacht aan de verschillende typen nikkel-, lood- en lithiumaccu’s. De bedoeling is dat aan het eind van de avond iedereen in staat is om voor zijn telescoop een passende en geschikte accu te kiezen. Donateurs betalen 3 euro, niet-donateurs 5 euro (contant betalen bij binnenkomst, pinnen is niet mogelijk). Aanvang 20.00 uur, gebouw Corrosia, Markt 29, Almere Haven.

Blote voeten wandeling Zondag 15 december wordt er een blote voeten wandeling gehouden in het Beatrixpark onder leiding van instructeur Evert Aldewereld. De wandeling is geschikt voor jong en oud, kinderen graag onder begeleiding van een volwassene. Geïnteresseerden kunnen zich verzamelen bij de parkeerplaats aan de Beatrixlaan, om 10.00 uur wordt gestart. Deelname kost 5 euro. Aanmelden kan via mindfulAldefit@gmail.com


WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

4 DECEMBER PAGINA 31

Kijkje achter de schermen bij Dierenkliniek Almere Stad

Dierenarts Sandra Rossen in de hondenwasstraat. (Foto: Fred Rotgans)

ALMERE – Dierenkliniek Almere Stad (DAS) in de Noorderplassen-West opende zaterdag de deuren voor het publiek. Bezoekers konden tijdens een feestelijke open dag een kijkje achter de schermen nemen in de kliniek. Dierenarts Sandra Rossen besloot zes jaar geleden een eigen kliniek op te richten in haar wijk. “Ik begon in mijn eentje met een parttime assistente, maar we werden steeds groter en het duurde niet lang voordat ik meer collega’s kon aannemen. Inmiddels zit ik samen met mijn ‘dream team’ in een eigen pand aan het Wimpelplantsoen”, vertelt zij.

Kattenhotel Eigenaresse Rossen luistert goed naar de wensen van haar klanten en probeert daar ook op in te spelen. “Zo hebben we sinds dit jaar een kattenhotel, waar katten kunnen verblijven als hun baasjes op vakantie gaan. Omdat het in de dierenkliniek gevestigd is, geven wij ook medicatie en kunnen wij behandelingen voortzetten.”

Hondenwasstraat Eind november is ook de hondenwasstraat geopend. “Hondenbezitters krijgen van ons een handdoek, een bij de hond horende shampoo

en er staat een veilig bad dat elektrisch omhoog gaat”, vertelt Rossen. “Er is ook een waterblazer aanwezig, zodat na de wasbeurt de hond droog geföhnd kan worden. Onze assistentes geven advies over de haarverzorging en shampoo en vanaf 1 januari 2020 kan ook een afspraak worden gemaakt bij onze ervaren honden- en kattentrimster.”

Softwareprogramma Rossen vindt het belangrijk dat er de tijd genomen wordt voor de dieren en hun eigenaar. “Daarom hebben wij 20 tot zelfs 30 minuten consulten. Verder hebben wij een eigen spoeddienst en de nodige specialisten in huis. Binnenkort gaan wij als eerste kliniek in Almere werken met een softwareprogramma dat al onze opnameformulieren vervangt. Dieren worden continu gemonitord tijdens een operatie, een opname, een trimbeurt of in het kattenhotel. Een hightech systeem via ipads aan de muur, waar iedereen continu de status van het dier kan checken.” Meer informatie: www.dierenkliniekalmerestad.nl of 0363690535. Via haar vlog sandra_de_dierenarts beantwoordt Sandra Rossen ook vragen van diereigenaren.

KENNISGEVING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning onderdeel milieu ambtshalve hebben gewijzigd: Omschrijving Vergunninghouder Locatie

: Aanpassen voorschriften verleende Omgevingsvergunning van 10 september 2019 : Cirwinn B.V. : Pontonweg 10 in Almere

Het besluit is vanaf donderdag 5 december 2019 in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Ook kunt u op deze manier een afspraak maken als u de documenten in wilt zien. Daarnaast zijn het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 in te zien in het gemeentehuis van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1 in Almere. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de website www.almere.nl of via telefoonnummer: 14036. Beroep Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten. Voorlopige voorziening Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

NIEUW BEDRIJF GESTART EN U WILT PUBLICITEIT? MAIL NAAR REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL

Vragen Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2019-011114


BREED Kerst wordt weer geweldig! Geniet van een heerlijk all-inclusive kerstdiner in een gezellige kerstsfeer Zoals u het hele jaar van ons gewend bent, kunt u ook tijdens de Kerst genieten van onze aantrekkelijke all-in arrangementen. Op eerste en tweede kerstdag hanteren wij speciale arrangementen. Al onze kerstarrangementen zijn inclusief frisdrank, koffie, thee, verse sappen, (speciaal)bier en wijn.

AVONDRONDES

MIDDAGRONDES 2 uur all-in

ARRANGEMENT 12 jaar en ouder

2.5 uur all-in

ARRANGEMENT 12 jaar en ouder

33,95 P.P. 0 T/M 1 JR

Gratis

35,95 P.P.

2 T/M 11

0 T/M 1 JR

2.75

Gratis

Per levensjaar

2 T/M 11

2.75

Per levensjaar

2 uur all-in

ARRANGEMENT 12 jaar en ouder

2.5 uur all-in

ARRANGEMENT 12 jaar en ouder

47,50 P.P.

44,95 P.P. 0 T/M 1 JR

Gratis

2 T/M 11

2.75

Per levensjaar

0 T/M 1 JR

2 T/M 11

Gratis

Per levensjaar

MIDDAGRONDE

AVONDRONDE 1

AVONDRONDE 2

Starttijden : 13.00 uur 13.30 uur 13.45 uur 14.00 uur

Starttijden : 15.30 uur / 15.45 uur 16.00 uur / 16.15 uur 16.30 uur / 16.45 uur

Starttijden: 19.15 uur 19.30 uur 19.45 uur 20.00 uur

Geniet van de kerstdagen, en proost op een mooi Nieuwjaar! Tel: 036 303 16 42

NOORDEINDE 40

1334 AX ALMERE

WWW.RESTAURANTBREED.NL

2.75


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

UIT KUNSTENAARS ORGANISEREN BIJZONDERE VERKOOPEXPOSITIE IN ALMERE BUITEN

Buitenkansje voor kunstliefhebbers in ‘SplijtBakAtelier’ BUITEN – “Almere Buiten kan op het gebied van kunst en cultuur wel een impuls gebruiken”, vinden Els Franken, Frea Lenger en Christian Wisse. Om de boel eens flink op te schudden organiseren de drie Almeerse kunstenaars een bijzondere verkooptentoonstelling op zondag 15 december in ‘het SplijtBakAtelier’ aan de Splijtbakweg 15. Zo’n 200 kunstwerken van ruim veertig verschillende kunstenaars zijn daar straks te bewonderen en te koop. “Het aanbod is heel divers. Van schilderijen en etsen tot keramiek, organische materialen en ruimtelijk werk”, vertelt Franken. Zelf heeft zij sinds twee maanden haar atelier in het te koop staande kantoorgebouw aan de Splijtbakweg. “Ik zit hier antikraak, in een fantastische ruimte. Het gebouw staat verder grotendeels leeg en het is geweldig dat wij deze ruim-

tes mogen gebruiken voor dit evenement.”

Alle kunstwerken kosten 100 euro per stuk en kunnen na contante betaling (er is geen pin aanwezig) ter plekke worden meegenomen. “Een buitenkansje voor wie op zoek is naar een bijzonder kunstwerk van een professionele kunstenaar”, aldus Lenger.

Buitenkans Forum 16, 1315 TH Almere

Online tickets via www.kinepolis.nl Internet: E-mail:

www.kinepolis.nl almere@kinepolis.com

Komende speelweek (vanaf 5 december) te zien bij Kinepolis Almere: ROYAL BALLET COPPÉLIA Dinsdag 10 december Inloop 19:45 uur, start voorstelling 20:15 uur WORLD CINEMA POLAND SOLID GOLD PREMIERE PROJECT GIO PREMIERE JUMANJI: THE NEXT LEVEL PREMIERE MOTHERLESS BROOKLYN PREMIERE MEES KEES IN DE WOLKEN

Evenementen binnenkort te zien bij Kinepolis Almere: CINEPLUS THE LION KING Donderdag 12 december Inloop 13:30 uur, start film 14:00 uur LADIES NIGHT APRIL, MAY, JUNE Dinsdag 17 december Inloop 19:00 uur, start programma 20:00 uur MARATHON STAR WARS (EPISODES VII - VIII - IX) Woensdag 18 december en Zaterdag 21 december! CINEPLUS THE GOLDFINCH Donderdag 9 januari Inloop 13:30 uur, start film 14:00 uur CINEPLUS FISHERMAN’S FRIENDS Openingstijden kassa: MA t/m DO: VR & ZA: ZO:

12:00 tot 21:45 uur 12:00 tot 22:15 uur 10:30 tot 21:45 uur

Online tickets via www.kinepolis.nl

De verkooptentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het 30-jarig bestaan van de Kunstenaars Vereniging Flevoland (KVF). Onder de noemer ‘Buitenkans’ is dit het 28ste project van de in totaal 30 projec-

Kijk voor een uitgebreide beschrijving op

www.denieuwebibliotheek.nl/agenda

Nati per Leggere: Voorlezen in het Italiaans Voorlezen in het Italiaans, speciaal voor kinderen van 6 maanden tot 6 jaar.

Zaterdag 7 december 10.30 uur Stad jeugdafdeling Gratis Ook dit jaar verkoopt Unicef weer kaarten en cadeaus in de nieuwe bibliotheek.

Zaterdag 7 december 12.00 - 16.00 uur Stad deetalage Woensdag 11 december 13.00 - 16.00 uur Haven

Jan de Tovenaarsleerling / theater 6+ Muzikale en interactieve voorstelling over Jan op zoek naar het geluk.

Zondag 8 december 15.00 uur Stad denieuwezaal Leden € 6,25 niet-leden € 8,25

De mooiste kerstkaart… maak je zelf! (4+) Maak,samen met Atelier Zoo Creatief, de mooiste kerstkaarten. Christian Wisse, Frea Lenger en Els Franken zijn druk bezig met het inrichting van de verkooptentoonstelling. (Foto: Almere DEZE WEEK)

ten die in het jubileumjaar worden georganiseerd. De werken die deel uitmaken van deze tentoonstelling zijn niet alleen gemaakt door kunstenaars van de (KVF). “We hebben ook andere kunstenaars benaderd en die waren meteen enthousiast. Als kunstenaar is het toch vaak lastig om je werk aan de man te brengen. In Almere zijn daartoe sowieso weinig mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk om Almeerders te laten zien wat voor mooie dingen hier allemaal worden gemaakt. Het zou toch mooi zijn als er in Buiten een vaste plek zou komen, waar dit mogelijk

Zondag 8 december 13.00 uur Stad deetalage

is”, stelt Christian Wisse, die zelf haar atelier aan huis heeft in de Verfmolenstraat. Volgens haar zou dit evenement zomaar het begin kunnen zijn van iets moois. “Ik heb echt het gevoel dat er nu iets aan het gebeuren is in Almere Buiten.” Het is volgens de initiatiefneemsters dan ook zeker de bedoeling dat het niet blijft bij dit ene evenement.

Woensdag 11 december 14.30 uur Haven Gratis

De verkooptentoonstelling ‘Buitenkans’ is zondag 15 december van 14.30 tot 16.00 aan de Splijtbakweg 15 in Almere Buiten. Meer informatie: www.flevokunst.nl

E-books: lenen en downloaden

Finale Flavourland 2019 in podium de Meester STAD – De finalisten van de provinciale popprijs Flavourland zijn bekend. Na de verschillende voorrondes gaan acht Flevolandse acts vrijdag 6 december de strijd met elkaar aan tijdens de grote finale in podium de Meester in Almere.

Fempreneur in the City #Almere #Video | Business Pelpina Trip helpt je om de juiste tools, kennis en het vertrouwen te krijgen zodat je zelfstandig effectieve video’s kunt maken.

Woensdag 11 december 19.15 - 22.00 uur Stad denieuwezaal Gratis Deze workshop, alleen voor bibliotheekleden, legt stap-voor-stap uit hoe het lenen en downloaden van e-books precies werkt.

Donderdag 12 december 19.00 - 20.30 uur Stad denieuwekamer Gratis

HK concerten en de nieuwe bibliotheek presenteren: The Library Sessions Geniet van ballads van Demi Knight, de muziek van de romantische avonturier Emil Landman en de jazz met een knipoog van Maaike van Dunnen.

Donderdag 12 december 20.00-22.00 uur Stad denieuwezaal Leden € 7,- niet-leden € 9,-

Pools filmmatinee:

Psychose, Those Left Standing, Mars, Oes, RedRidingHood (allen uit Almere), Impulsix (Lelystad), Sigmunds Freund (Emmeloord) en Skallebieter (Urk) zijn de Flevolandse bands en acts die gaan strijden om eeuwige roem en plaatsing voor de halve finale van de Grote Prijs van Nederland 2020. Tweeëntwintig band en acts namen het afgelopen weken tegen elkaar op in Corneel-Lelystad, De Meester-Almere en de Klos in Emmeloord. Drie finalisten wisten zich rechtstreeks te plaatsen, twee deelnemers konden zich plaatsten dankzij de stem van het publiek en er zijn na afloop van de voorrondes drie Wildcards te vergeven door de jury. Alle finalisten zijn nu bekend.

evenementen

Kerstverkoop Unicef

Spannend en speels De initiatiefneemsters zijn druk bezig met het inrichten van de verkooptentoonstelling. “We gaan het anders doen dan anders. Het wordt spannend en speels van opzet. De kooptijd wordt kort. Bezoekers hebben anderhalf uur de tijd om alle kamers langs te gaan om de werken te bekijken, van 14.30 tot 16.00 uur precies”, legt Franken uit. “We laten niet zien door welke kunstenaars de werken zijn gemaakt, zodat mensen met een open blik de werken bekijken en erover met elkaar in gesprek gaan. Een beetje zoals de blind auditions bij The Voice. Bij aankoop wordt de naam van de betreffende kunstenaar pas onthuld.”

DECEMBER

Cicha noc Zaterdag 7 december 14.00 uur Oes is een van de Almeerse finalisten. (Foto: Don Weemering)

Kaarten Flavourland wordt georganiseerd door CAF (Centrum Amateurkunst Flevoland) in samenwerking met poppodia Corneel, De Meester en De Klos. De finale is vrijdag 6 december om

20.00 uur in podium de Meester aan de Rentmeesterstraat 2. De zaal gaat open om 19.30 uur. Toegangskaarten kosten 5 euro en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via de kassa en website van De Meester én via de finalisten.

op 6, 10 en 11 december:

MI VIDA op 15, 16, 18 en 19 januari

SHOPLIFTERS

Kijk voor meer informatie op www.demeesteralmere.nl en www.flavourland.nl

Hoog niveau “Het niveau was dit jaar ongekend hoog”, zo laat de organisatie weten. “We zien zeer diverse stijlen, variërend van stoner-, garagerock, ska en hardcore tot experimentele hiphop en urban pop. Daarmee wacht dé provinciale popprijs van Flevoland een uiterst gedenkwaardige finale in Almere. Het wordt een avond met een overvol programma dat beoordeeld wordt door een deskundige vakjury. Zelfs het publiek krijgt een stem bij de vakjury.”

OP ZOEK NAAR EEN

KRANTENWIJK? 13 JAAR OF OUDER? WhatsApp naar 06-57315562 of bel met 036-5229988 het nieuwe

■ Door Petra Onderwater

06 t/m 12

filmhuis

ALLE FILMS: DENIEUWEBIBLIOTHEEK.NL


ALMERE DEZE WEEK

4 DECEMBER PAGINA 34

Onverwachte post gemaakt door Flevolandse kunstenaars

Sound & Silence in Goede Rede HAVEN – Vrouwenkoor Nordlys, onder leiding van Ulrikke Reed Findenegg, geeft zondag 8 december om 15.15 uur een concert in kerkcentrum Goede Rede aan de Kerkgracht 60 in Almere Haven. Centraal in het programma Sound & Silence staan werken voor de bijzondere bezetting van vrouwenkoor, fluit en marimba. Het publiek wordt getrakteerd op de winterse scènes van Vincent Persichetti, Suoni (geluiden) van Knut Nystedt en Little tree van de schotse componiste Judith Weir. Deze drie werken worden aangevuld met onder andere Moonlight Sound Design van de Litouwse componist Raimons Tiguls, een selectie uit Ele-

ALMERE – De Kunstenaars Vereniging Flevoland (KVF) organiseert in de aanloop naar de feestdagen een bijzondere kunstkaarten-actie: Onverwachte Post.

Vrouwenkoor Nordlys. (Foto: aangeleverd)

menter van Bjørn Kruse, Ademtocht van Ymkje de Boer en Silence van Kevin Memley. Met medewerking van Georgi Tsenov op marimba en Alexandre Ktaboca op fluit. Toegang 15 euro /12 euro. Kaarten reserveren via info@vrouwenkoornordlys.nl

Onverwachte Post is een van de 30 jubileumprojecten die de KVF organiseert ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. Wie iemand wil verrassen met een mooie, unieke kunstkaart, kan zich hiervoor aanmelden.

je aan hem of haar wilt geven en de KVF doet de rest. De organisatie stuurt de gegevens door naar een kunstenaar. Die maakt een mooie kaart en stuurt deze namens de opdrachtgever per post naar het adres. De kunstenaar krijgt een kleine vergoeding vanuit de KVF en de opdrachtgever hoeft zelfs niet voor de postzegel te betalen. Wat de kunstenaar maakt, dat is een verrassing.

Geef de naam en het adres door van de persoon aan wie je een kaart wilt sturen, geef de boodschap door die

De KVF heeft budget om op deze manier 200 werken te maken en te versturen. Het is de bedoeling

dat alle 200 werken voor Kerstmis bezorgd zijn. Wie wil meedoen kan mailen naar heinwalter@tiscali.nl o.v.v. Onverwachte Post of bellen naar 06 51924882.

NIEUW BEDRIJF GESTART? MAIL NAAR REDACTIE@ ALMEREDEZEWEEK.NL OF BEL (036) 8450027

Gezellig uit & eten met de Kerst Yamas

Vernieuwde à la carte kaart Ook vegetarische keuze

Griekse gastvrijheid & gastronomie

1e & 2e Kerstdag 3 gangen keuzemenu

4 verschillende kerstmenu’s

e 41,95 p.p.

5 gangen vis 5 gangen vlees 4 gangen pizza/pasta 3 gangen kinder

kindermenu’s e 13,50 p.p. t/m 12 jaar

één zitting vanaf 17.00 uur reserveren gewenst Belfort 12-14, 1315 VB Almere

Meer info www.osolemio-almere.nl

036 - 5298406 www.yamasalmere.nl

@(I)

036-5353127 Walt Disneyplantsoen 82, Almere-Stad

IGil !T�i2M i © C

bourgondische lekkernijen

KERSTSPECIAL (25 EN 26 DECEMBER)

KERSTDINER

KERSTBRUNCH

Tijd: 2,5 uur (vanaf 17:00 tot 22:00)

Tijd: 2,5 uur (vanaf 12:00 tot 14:30)

Extra tijd €5,- per uur, max. 3 uur

Prijs €27,50 vanaf 13 jaar Senior 65+ € 25,00 Junior 8 tm 12 jaar € 15,00 Kind 4 tm 7 jaar € 10,50

Prijs €42,50 vanaf 13 jaar Senior 65+ € 37,50 Junior 8 tm 12 jaar € 18,00 Kind 4 tm 7 jaar € 14,00

Tijdens Kerstdiner (niet de brunch) is in de prijs inbegrepen: Sangria, Limoncello, Ouzo en Portugees Licor Beirao en alcoholvrije cocktails voor de kinderen TIJDENS HET KERSTDINER IS ER LIVEMUZIEK DOOR EEN FLAMENCO BAND

www.festijn-culinair.nl tel. 036-3030157, info@festijn-culinair.nl Trekweg 1, 1338 GA Almere

Regelmatig wisselend 3 gangen keuze menu e 18,50 Kijk online naar ons 6 gangen kerstmenu

e 49,50 reserveer snel! Di t/m zon geopend vanaf 12.00 uur Ook voor de lunch Sluiskade 22-26, 1357 NX Almere Haven 036-5247058 www.grandcafelj.nl


ALMERE DEZE WEEK

4 DECEMBER PAGINA 35

VVV UITkalender

UIT

(Foto: Maarten Feenstra)

Schaatsen bij Winter Playground Almere WEEK

49 di 3 t/m zo 15 december

Bekijk alle uitjes op www.visitalmere.com

di 3 december vanaf 14.30 en 16.30 uur Schaduwtheater met Wajang poppen www.kaf.nl

zo 8 december 15.00 – 16.00 uur Jeugdtheater: Jan de tovenaarsleerling (6+) www.denieuwebibliotheek.nl

di 3 en wo 4 december vanaf 10.00 en 19.30 uur Film: Official Secrets www.denieuwebibliotheek.nl

zo 8 december 20.30 – 22.00 uur Cabaret: Viggo Waas www.kaf.nl

di 3 december 20.30 – 22.00 uur Muziek: Muhammad www.corrosia.nl

zo 8 december 13.00 – 16.00 uur Open middag Klokhuis www.stadennatuur.nl do 12 december 19.30 – 21.30 uur Comedy Open Mic www.mohersi.nl vr 13 december 20.30 – 22.00 uur Cabaret: Kasper van Kooten www.kaf.nl

wo 4 en do 5 december 10.00 – 16.00 uur Sinterklaasspeurtocht Almeerderhout www.staatsbosbeheer.nl

za 14 december 20.15 – 22.00 uur Special: Pepijn Gunneweg www.kaf.nl

(Foto: Maarten Feenstra)

Ook dit jaar is het binnenkort weer mogelijk om te schaatsen op het Schipperplein. ASV Almere heeft het plein omgetoverd tot Winter Playground Almere. Elke woensdag en vrijdag zijn er activiteiten op en rondom de ijsbaan georganiseerd. Zo

kunnen kinderen op woensdag en vrijdag schaatslessen volgen en kun je op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur vrij schaatsen. Daarnaast is er de mogelijkheid om met school of met de BSO te komen schaatsen op woensdag en vrijdag. Of kom schaat-

zo 15 december 16.00 – 17.00 uur Kerst sing a long www.kaf.nl vr 6 december 20.00 – 22.00 uur Sara Kroos www.kaf.nl

zo 15 december 11.00 – 13.00 uur Natuurexcursie Beatrixpark www.staatsbosbeheer.nl

vr 6 december 19:30 – 00.00 uur Flavourland finale www.demeesteralmere.nl

t/m 5 december 09.00 – 18.00 uur Pietentraining met survival piet www.outdoorparkalmere.nl

Nog op zoek naar een leuk en origineel cadeautje voor de feestdagen? Stap dan binnen bij VVV Almere in Almere Centrum. Naast leuke fietsen wandelroutes heeft VVV Almere ook heerlijke Flevolandse streekpro-

za 7 december 13.00 – 15.00 uur Coderdojo Almere (10 – 14 jaar) www.denieuwebibliotheek.nl

iedere donderdag 19.00 – 20.30 uur City Walk by Night www.visitalmere.com

Write for Rights

za 7 december 14.00 – 15.45 uur Kerstboom versieren in KAF www.kleurincultuur.nl

Meer UITtips? www.visitalmere.com

Meer informatie: www.asv-almere.nl

Originele Almeerse (kerst)cadeautjes

vr 6 december 20.00 – 21.45 uur Almere City FC – Top Oss www.almerecity.nl

za 7 december 20.15 – 22.00 uur Patrick Laureij www.kaf.nl

sen met je kinderfeestje. Op de website en Facebook is alle informatie te vinden, zoals prijzen, tijden en de status van de ijsbaan.

De jaarlijkse schrijfmarathon Write for Rights van Amnesty International vindt dit jaar plaats op 10 december in de buurtkamers van de volgende buurtcentra in Almere: De Cartoon, De Draaikolk, De Inloop, Het Kardoes en De Bazuin van 10.00 tot 16.00 uur. 24 uur lang worden brieven geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Miljoenen mensen gaan in alle uithoeken van de wereld schrijven voor onbekenden in verre landen. Wil je ook meedoen? Ga dan langs bij één van de bovenstaande buurtcentra.

Meer informatie: www.deschoor.nl

ducten in het assortiment. Kies bijvoorbeeld de smaakvolle jam of pittige mosterd van de Almeerse Weelde die uitsluitend uit grondstoffen van Almeerse bodem bestaan. Ook een lekkere fles wijn of een lokaal gebrou-

wen biertje zijn cadeaus die altijd wel in de smaak vallen. Speciaal voor de koudere dagen heeft VVV Almere naast de T-shirts ook hoodies te koop. Liefhebbers van mooie kunstvoorwerpen moeten ook zeker eens een kijkje nemen. Diverse kunstenaar bieden hun werken aan, van bijzondere armbanden tot keramiek. Geef je toch liever een cadeaubon? Maak het dan persoonlijker door het te combineren met een verrassend streekproduct. De cadeaubonnen zijn gemakkelijk online te bestellen via visitalmere.com/cadeaubon, maar voor een persoonlijke en originele touch kun je toch het beste even gezellig langskomen bij VVV Almere.

Meer informatie: www.visitalmere.com


ALMERE CITY FC HET BELANGRIJKSTE NIEUWS VAN JOUW CLUB

EDITIE 72 2019

WWW.ALMERECITY.NL

/ALMERECITYFC

/ALMERECITYFC

Almere City FC maakt doorstart met Tobiasen Reload the batteries. Almere City FC treedt aanstaande vrijdag (20.00 uur) in eigen huis aan tegen TOP Oss. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen met Ole Tobiasen als eindverantwoordelijke op de bank. De 44-jarige oefenmeester, die vorig jaar als interim-coach het slot van de competitie voor zijn rekening nam, heeft als missie om met de club stappen te maken op de ranglijst. Afgelopen week nam Almere City FC na een teleurstellende periode afscheid van hoofdtrainer Robert Molenaar. Het is nu aan Tobiasen om met de ploeg definitief weer de weg omhoog in te slaan. De Deense coach bewees eerder dat hij dit in zijn mars heeft. Zo leidde hij zijn team in het slot van het afgelopen seizoen naar de vierde periodetitel, onder meer door een reeks van zes overwinningen op rij te noteren. Een zegereeks die overigens startte

met een thuiswedstrijd tegen TOP Oss. ,,Ik ga deze uitdaging graag aan. Er liggen veel mogelijkheden bij deze club en ik geloof erin dat we beduidend hoger kunnen eindigen dan waar we nu staan”, aldus Tobiasen. ,,De eerste doelstelling moet nu zijn om te stijgen naar de play-

off plekken en dan kijken we van daaruit weer verder. Het liefst gaat dat uiteraard gepaard met aantrekkelijk voetbal, maar winnen is momenteel het allerbelangrijkst.” Kaarten voor de thuiswedstrijd tegen TOP Oss zijn online verkrijgbaar en bestel je via tickets.almerecity.nl.

SKI-KLEDING

CRAFT THERMO SET

VAN

5495 VOOR

4495

WINTERSPORT START BIJ SPORT 2000 SPORTPALEIS

SKI-HANDSCHOENEN ICEPEAK HANDSCHOENEN

1995

SKI- EN SNOWBOARD- SKI-HELMEN & BRILLEN ONDERHOUD Ski’s incl. gratis skibandje

25,00 groot onderhoud € 35,00 klein onderhoud €

Snowboard binding gedemonteerd, anders € 6,00 toeslag

35,00 groot onderhoud € 42,50 klein onderhoud €

KLEIN ONDERHOUD • Schoonslijpen • Structuur • Zijkant 88°C • Radial Tuning • Hot Wax

GROOT ONDERHOUD • Belag onderhoud • Schoonslijpen • Structuur • Zijkant 88°C • Radial Tuning • Hot Wax

SINNER HELM INCL. SKIBRIL VAN 11999 VOOR

95

79

KIJK OOK OP SPORTPALEIS.NL

De Corridor 6, Almere, 036-5344611

SINNER SKIBRIL VAN 5999 VOOR

3995

KIJK ELKE ZONDAG NAAR RTL4 SNOW MAGAZINE


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

SPORT

4 DECEMBER PAGINA 37

Toppers van de toekomst

Senne Losekoot

Koninklijke onderscheiding voor Henk Mathlener ALMERE - Henk Mathlener (63) heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van de Almeerse loco-burgemeester Julius Lindenbergh. Mathlener is nu lid van de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet voor de Stichting Recreatief Zaalvoetbal Almere (SRZA), het Almeerse onderwijs en de Kankerbestrijding. Een compleet verraste Mathlener kreeg de versierselen behorende bij de onderscheiding opgespeld in het bijzijn van zijn vrouw Marga, hun twee dochters en kleindochter tijdens een groot feest ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de SRZA. De SRZA verzorgt al sinds het prille begin van Almere het zaalvoetbal in de stad. Inmiddels zorgen vijftig vrijwilligers er voor dat ruim 2000 mensen zes dagen in de week kunnen voetballen. Mathlener is sinds 1 juni 1982 bestuurslid bij de stichting en al die jaren op dagelijkse basis betrokken bij het in goede banen leiden van de competitie. Loco-burgemeester Lindenbergh:

Senne Losekoot staat al vanaf zijn derde op ski’s. (Foto: Jaco Duvekot)

Henk Mathlener werd geridderd voor zijn jarenlange inzet op velerlei gebied. (Foto: Feenstra Fotografie)

“Mensen die zich zo inzetten voor de maatschappij daar moeten we trots op zijn, die moeten we koesteren en waarderen. Daarom doet het mij een groot plezier u te kunnen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.” Mathlener is binnen het Almeerse

onderwijs veertig jaar actief. Op De Meergronden is hij een meer dan graag geziene leerkracht.Voor de Kankerbestrijding collecteert hij inmiddels meer dan 25 jaar. Henk Mathlener is aan Almere DEZE WEEK verbonden als sportcorrespondent.

Jaarlijkse OVC Cross weer groot sportief spektakel

(Foto: aangeleverd)

ALMERE – In totaal 565 Almeerse scholieren van diverse scholen stonden vorige week aan de start van de negentiende OVC Cross. Deze editie was tevens de regiofinale voor Olympic Moves 2020.

De inschrijving voor de veldloop stond open voor alle Almeerse scholen. Het Oostvaarders College, Helen Parkhurst, De Meergronden en Echnaton waren sterk vertegenwoordigd en diverse leerlingen behaalden een

notering in de top tien. Elk half uur was er een start. Afhankelijk van de categorie waren de afstanden 3700 meter, 3000 meter en 2650 meter. De crossloop werd afwisselend gelopen op zachte en harde ondergrond, waardoor de inspanning aanzienlijk was. Zeker omdat dit voor veel leerlingen een eerste kennismaking was met het veldlopen over een langere afstand. Leerlingen van het Oostvaarders College uit klas 5 met in hun vakkenpakket Bewegen, Sport en Maatschappij hebben prima organisatorisch werk geleverd om deze dag mogelijk te maken. De uitslagen staan op www.ovcsport.nl

ALMERE - Topsport Flevoland stelt in de maandelijkse rubriek “Toppers van de Toekomst” in de Almere Deze WEEK, Almeerse sporttoppers aan u voor in een interview. Deze maand: skiër Senne Losekoot. Skiën is een sport die je in Nederland niet makkelijk kunt beoefenen. Daarom zit Senne ongeveer zestien weken per jaar in Oostenrijk of andere landen waar bergen met sneeuw zijn. Met het RS Skiteam, een gecombineerd Oostenrijks/Nederlands team, traint Senne veel in Oostenrijk waar zij een eigen accommodatie hebben en veel internationale wedstrijdskiërs trainen. Naast die zestien weken intensieve training in het buitenland, gaan de trainingen in Nederland ook gewoon door: skiën in Zoetermeer, krachttrainingen in Almere en conditietrainingen zoals hardlopen en wielrennen. “Dankzij Topsport Flevoland heb ik het afgelopen seizoen ook iedere week mogen trainen in het Almere Kenniscentrum Sport (AKT) waar ik samen met sporttalenten van andere sporten coördinatietrainingen kreeg”, aldus een enthousiaste Senne.

Skivakantie De nu 14-jarige Senne staat al vanaf zijn derde op ski’s. Wat begon als een voorbereiding op een skivakantie, ging van een indoor skiclubje via een race team naar nu het RS ski-team. Ondertussen zit Senne ook in 3 Havo en dat is vooral veel plannen: “Omdat ik zoveel in het buitenland zit, mis ik veel. Gelukkig krijg ik verlof van school (Oostvaarders College Almere) en kan ik tijdens trainingskampen ‘s middags huiswerk maken. En tot nu toe gaat dit goed”, vertelt Senne. “Mijn sportmentor helpt mij goed met plannen van lessen en toetsen”. Senne is twee keer tweede geworden op de reuzenslalom en dat smaakt naar meer. Het liefst, voor nu, eerste worden op het NK, maar dat is dit jaar niet gelukt. “Ik zit als 14-jarige in de categorie tot 16 jaar en winnen is dan lastig. Ik ben dan ook blij met mijn 8e plek”, zegt een tevreden Senne. Ooit hoopt hij in een Worldcup te mogen skiën, “omdat dat iets is wat maar weinig Nederlanders gehaald hebben”.

Tweede cross van CrossCup Almere op Almeerderstrand

Keurmerk ‘Extra Goed Geregeld’ voor Rabobank Omloop Flevoland ALMERE – De Nederlandse ToerFiets Unie (NTFU) heeft de organisatie van de Rabobank Omloop Flevoland laten weten dat ook bij de komende editie van het toerfietsevenement het keurmerk ‘Extra Goed Geregeld’ gevoerd mag worden. Het keurmerk wordt verstrekt op basis van een beoordeling van een kwaliteitscontroleur van de NTFU. In zijn beoordelingsrapport komt hij tot de volgende conclusie: ‘Supergoed geregelde toertocht. Mooie routes, goed gepijld en een goede verzorging bij de pauzeplekken. De tocht voldoet aan alle voorwaarden die door de NTFU worden gesteld.”

Nieuwe afstand De Rabobank Omloop Flevoland is het oudste toerfietsevenement van de provincie Flevoland. Bovendien is het de enige fietstoertocht die volledig over de voormalige Zuiderzeebodem wordt verreden. Volgend jaar is de Rabobank Omloop Flevoland op

(Foto: aangeleverd)

zaterdag 27 juni. Deelnemers kunnen dan kiezen uit de volgende afstanden: 25 km, 65 km, 85 km, 125 km en 175 km. De afstand van 65 km is ‘nieuw’ en voert de deelnemers via de Oostvaardersplassen, De Grote Trap en het Horsterwold naar Zeewolde.

Gravelride Daarnaast komt de organisatie bij de komende editie ook met een noviteit: de gravelride van 65 kilometer. Hoewel een gravelride technisch gezien minder uitdagend is dan een moun-

tainbiketocht kunnen fietsers met een mountainbike volgens de organisatie uitstekend uit de voeten op de onverharde paden van de Lelystadse bossen.Naast de officële beoordeling van de NTFU ‘beoordeelden’ ook de deelnemers het evenement. Op www. fietssport.nl kwalificeert 56% van de deelnemers de Rabobank Omloop Flevoland als ‘zeer goed’. 44% van de deelnemers komt tot een ‘goede’ waardering. Meer informatie: www.omloop-flevoland.nl

De eerste cross ging door het Vaartsluisbos. (Foto: Evert Woutersen)

ALMERE – Het Almeerderstrand is zondag 8 december het decor voor de tweede cross van CrossCup Almere. De eerste cross in het Vaartsluisbos op 3 november was een mooie opening van de CrossCup Almere. De tweede cross op het Almeerderstrand gaat zondag over het zand, deels zacht en deels hard. De deelnemers kunnen weer kiezen

voor de afstanden 4, 6 of 8 kilometer. Ook kinderen kunnen meedoen met afstanden van 1 en 2 kilometer. Start en finish en inschrijving zijn vlakbij strandrestaurant Poortdok direct aan het fietspad IJmeerdijk. Inschrijving kan tot vlak voor de start. Voor meer informatie over inschrijving en precieze locatie zie www.crosscup.nl


Nu kopen is vóór de Kerst Koken! In de grootste en gezelligste keukenshowrooms van Nederland Nu kopen is voor de kerst koken! Keukenwarenhuis.nl levert duizend keukens direct uit voorraad! Ook kun je beslissen nu te kopen en jouw keuken te laten reserveren voor later.

4.795

Inpandig bij Keukenwarenhuis.nl vind je nu ook heel veel betaalbare Outlet Keukens die makkelijk en snel aan te schaffen zijn! Je kunt ze direct afnemen of gewoon op afroep reserveren voor als je de keuken later nodig hebt. En indien je voor 1 januari de keuken in ons centraal magazijn afhaalt, krijg je bovendien nog een extra afhaalbonus. Keukenwarenhuis.nl heeft magazijnen vol met gloednieuwe voorgemonteerde keukens welke op iedere gewenste maat samengesteld kunnen worden. Je vindt bij ons vele voorbeelden en mogelijkheden. Alle outlet keukens zijn met of zonder apparatuur af te nemen, net wat je wilt. Dus kom snel langs in onze gezellige showroom en profiteer direct.

Model Joy Glans witte keuken

Model Yvon Kaderdeurkeuken

uit voorraad, 300 cm. Supercompleet met oven, kookplaat, vaatwasser, blokschouw, koelkast/vriezer, aanrechtblad, spoelbak en kraan, met 5 jaar garantie. Aanpassingen mogelijk!

Supercompleet met oven, kookplaat, vaatwasser, brede blokschouw, koelkast/ vriezer, aanrechtblad, spoelbak en kraan, met 5 jaar garantie. Aanpassingen mogelijk!

uit voorraad 330 x 243 cm.

3.795 2.895 4.995

Nu ook n zes maandreen te reserve Model Victoria met 3 keuzemogelijkheden uit voorraad, 243 x 330 cm. 1. Glanzend met greeplijst, 2. Halfglans met handgrepen en 3. Hoogglans lak Greeploos Alle drie supercompleet met oven, kookplaat, vaatwasser, brede blokschouw, koelkast/ vriezer, aanrechtblad, spoelbak en kraan, met 5 jaar garantie. Aanpassingen mogelijk!

Model Fajah met 2 keuzemogelijkheden uit voorraad, 300 cm. 1. Mat zwart gelakt met luxe handgrepen. 2. Hoogglans wit gelakt Greeploos. Alle twee supercompleet met combimagnetron, kookplaat, vaatwasser, brede blokschouw, koelkast, aanrechtblad, spoelbak en kraan, met 5 jaar garantie. Aanpassingen mogelijk! Ook als hoekkeuken leverbaar.

3.395 Model Rianne Glans witte keuken uit voorraad, 187 x 275 cm. Supercompleet met oven, kookplaat, vaatwasser, trechterschouw, koelkast/ vriezer, aanrechtblad, spoelbak en kraan, met 5 jaar garantie. Aanpassingen mogelijk!

ACTIETIJDEN Woensdag 4 december 10 - 18 uur Donderdag 5 december 10 - 22 uur Vrijdag 6 december 10 - 22 uur Zaterdag 7 december 9 - 18 uur

Stobbeweg 19-21 – 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200 Einsteinstraat 29 – 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 01 01 201


Expert in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda

40.000 kilometer gratis onderhoud (vraag naar de voorwaarden)

ACTIE

Jedi Almere Markerkant 14-02 1314 AR Almere T 036 - 533 2020 Jedi Zeewolde Schepenveld 49 3891 ZK Zeewolde T 036 - 522 1330

I www.jedi.nl

Mazda MX-30 prettig geprijsde EV Een BMW of Mini huren bij Garage Roos kan gemakkelijk en snel. Ook zijn de eerste 100 kilometers vrij!

ALMERE - Mazda heeft op de Tokyo Motor Show de nieuwe MX-30 gelanceerd. Deze eerste in serie geproduceerde volledig elektrische auto van het merk is vanaf nu te bestellen voor een prijs van 33.990 euro en die prijs, dat is uniek, is ongeveer gelijk aan de benzine-equivalent van de Mazda CX-30. De MX-30 is kort door de bocht de elektrische versie van de CX-30 crossover. Hij lijkt daar heel sterk op en is ook precies even groot. Maar er is wel een wezenlijk verschil, los van de aandrijflijn. De MX-30 heeft namelijk zogenaamde suicide-doors die in tegenovergestelde richting van de voorportieren opengaan. Vanaf de introductie is de MX-30 leverbaar in één uitvoering: de First Edition met twee interieurvarianten. Hij is, ondanks zijn scherpe prijs, rijk uitgerust. Staat op 18-inch lichtmetalen wielen, heeft adaptieve LED-koplampen en een flinke veiligheidsuitrusting.Informatie over de e-SkyActiv aandrijflijn moet nog komen, dus er is nog niet bekend hoeveel vermogen en koppel de elek-

tromotor gaat leveren. Wel meldt Mazda dat de MX-30 een accupakket van 35,5 kWh heeft, maar laat achterwege wat de actieradius is. Er wordt gefluisterd dat het rijbereik ongeveer 200 kilometer zou bedragen en dat is niet echt veel, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Hyundai Kona Electric en de Kia e-Niro, die twee keer zo ver komen. De nieuwe Mazda MX-30 mag dan nu al wel besteld worden, hij wordt pas najaar 2020 geleverd.

De Mazda MX-30 lijkt sterk op de CX-30, maar heeft wel zogenaamde ‘suicide-doors’.


WONEN VERBOUWINGS

VERBOUWINGS UITVERKOOP BIJ

KORTING

TOT 80% VERBOUWINGS G N I T R O K % 0 8 T TO UITVERKOOP BIJ New Yorkweg 121 Elke zondag open

Almere Buiten in DOEMERE

15% korting op geselecteerde jubileum artikelen

%

%

679

GRATIS damestas t.w.v. € 129 t.w.v. € 129

Stoel Donna in stof vanaf

Highboard Montpellier 125cm € 1199

€ 199 %

Dressoir Montpellier 240cm € 1299

1099

Bij aankoop van € 750 tot € 1750*

1019 TAFEL MONTPELLIER 190x100cm € 799 € 679 | ook verkrijgbaar in: 160x90cm, 220x100cm en 250x100cm UITSCHUIFTAFEL 190/250x100cm € 1199 | STOEL DONNA in stof vanaf € 199 (afgebeeld in stof Rocky en stof Savannah met stof Rocky) | in leder vanaf € 279 | ook verkrijgbaar als armstoel DRESSOIR met ledverlichting 240cm € 1299 € 1099 ook verkrijgbaar in: 180cm en 210cm (210cm uitgevoerd met of zonder schuifdeur) | HIGHBOARD met ledverlichting breedte 125cm € 1199 € 1019

Ketelmeerstraat 142 LELYSTAD Tel. 0320 748051 Openingstijden: Ma van 13.00 tot 17.30 uur • Di t/m Vrij 09.30 tot 17.30 uur • Za 09.30 - 17.00 uur https://lelystad.hendersandhazel.nl

GRATIS fauteuil t.w.v. € 399 t.w.v. € 399

Bij aankoop vanaf € 1750*

Prijzen Prijzen zijn zijn geldig geldig t/m t/m 13-12-2019. 13-12-2019. ** Vraag Vraag naar naar de de voorwaarden voorwaarden in in onze onze winkel. winkel.

Tafel Montpellier 190x100cm € 799


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

WONEN

Semeijn Makelaardij bestaat 10 jaar! Jubileumactie: 20% korting op de verkoopcourtage! (Geldig van 1 december 2019 tot 28 februari 2020)

Bel of mail voor een afspraak Semeijn Makelaardij Tel. 06 53917115 www.semeijnmakelaardij.nl info@semeijnmakelaardij.nl

STICHTING OP ZOEK NAAR HORECA-KEUKEN

Woonproject voor autisten is schot in de roos in de ambtelijke wereld wordt dat financiële voordeel niet op waarde geschat, stelt DeSumma. “ We kunnen niet eens een klein deel van die besparingen gebruiken om het project op gang te houden. Wat er bespaard wordt op zorg in het ene potje is voor een andere partij niet relevant. Iedereen kijkt alleen naar zijn eigen budget, en niet wat een eigen uitgave zou kunnen besparen op een andere plaats. Het is een prestatie van formaat geweest dat wij AanMere van de grond hebben kunnen tillen. In andere steden is er wel belangstelling, maar ze lopen tegen datzelfde probleem aan.” In de gezamenlijke ruimte komen de bewoners soms bij elkaar. Bijvoorbeeld om voetbal te kijken. (Foto: aangeleverd)

■ Door Marcel Beijer EILANDENBUURT – AanMere, het woonproject voor autisten in de Eilandenbuurt, blijkt een schot in de roos. In juni betrokken de eerste bewoners hun appartement en inmiddels hebben ze hun weg met elkaar gevonden. De bewoners zijn voor hun gemeenschappelijke huiskamer nu op zoek naar een keukeninstallatie waarmee ze samen kunnen koken, maar ook voor buurtbewoners een maaltijd kunnen maken. “Dit project is uniek en een voorbeeld voor heel Nederland”, zegt voorzitter George van Overbeeke van de stichting Begeleid Wonen Almere (BWA Almere) die graag een tweede appartementencomplex zou willen bouwen. “Er is namelijk een behoorlijke wachtlijst van geïnteresseerden, allemaal mensen die gediagnosticeerd

zijn met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). We dingen mee naar een locatie in Poort, maar het is nog volstrekt onzeker of die aan ons wordt toegewezen.”

Uniek Het appartementencomplex in de Eilandenbuurt is een uniek project in Nederland. “Meestal wordt het initiatief voor dit soort complexen genomen door zorginstellingen”, legt bestuurslid Ans DeSumma uit. “Maar bij AanMere is er geen koppeling tussen Zorg en Wonen. De bewoners kopen hun zorg gewoon in via het eigen budget.” Van Overbeeke vult aan: “Daarmee is dus niet langer 24/7zorg noodzakelijk en is er een enorme financiële besparing.” Feitelijk is dit voordeel van AanMere tegelijkertijd ook een nadeel, want

Er komt een onderzoek naar de wijze waarop het groeiende Almere op een goede en duurzame wijze ontsloten kan worden. In het westen van Almere wordt het nieuwe stadsdeel Almere Pampus ontwikkeld. Een IJmeerverbinding van Almere naar Amsterdam, die Almere Centrum en Pampus aansluit op het Amsterdamse metronet, is voor de Provincie Flevoland cruciaal voor deze ontwikkeling.

OV-verbinding Noorden Flevoland vormt een verbindende schakel tussen de Randstad en het noorden en oosten van Nederland. Een hoogwaardige OV-verbinding naar het Noorden is een provinciale wens. Met het Rijk is de afspraak gemaakt om een hoogwaardige OV-verbinding naar het Noorden te onderzoeken.

Het initiatief voldoet aan alle verwachtingen. Bij de bouw heeft GoedeStede rekening gehouden met de doelgroep. Het is een ‘prikkelarm’ pand geworden: geluidsarm, rustige kleuren en speciale dempende lagers voor de lift. In een gezamenlijke ruimte komen de bewoners soms bij elkaar om een spelletje te spelen of televisie te kijken. Ans DeSumma: “Daarin willen we ook verdere stappen maken. We willen graag een horeca-keuken hebben. Desnoods tweedehands. Daarmee kunnen de bewoners gezamenlijk een maaltijd maken, maar ook voor buurtbewoners voor een kleine vergoeding iets bereiden. Dat geld kunnen de bewoners dan weer gebruiken voor andere dingen.” De stichting hoopt het geld voor de keuken bijeen te krijgen via goede doelen of actie vanuit het bedrijfsleven.

is dat dit goedkoper kan dan eerder gedacht. Met het Ministerie en de regio is de afspraak gemaakt om een aanvullend onderzoek naar de effecten van de verbreding te starten en de financieringsmogelijkheden te verkennen.

HUIS VERKOPEN?

Aan het IJmeer, met Almere in de rug en met zicht op Amsterdam, vind je

GRATIS WAARDEBEPALING

Jongeren denken na over groene stad van de toekomst

De jongeren op het Floriadeterrein. (Foto: Jan Dekker Photo)

■ Door Petra Onderwater ALMERE – Dertig studenten van Aeres VMBO en MBO hebben vrijdag op het toekomstige Floriadeterrein nagedacht over de groene stad van de toekomst. Wethouder Roelie Bosch verraste de jongeren na afloop met een groene speld. De Floriade 2020 heeft als hoofdthema Growing Green Cities. Omdat jongeren de bewoners van de stad van de toekomst zijn, organiseerde de gemeente een evenement om jongeren bekend maken met dit thema en de implicaties voor hun toekomst. Op een interactief manier gingen de jongeren met het onderwerp aan de gang. Tijdens een Escape Game, ‘Ontsnappen uit de grijze stad’, kregen de leerlingen op een speelse manier informatie over de vier deelthema’s: voeding, gezondheid, energie en vergroening. Hiermee konden zij tijdens de workshops vervolgens zelf aan de slag met het bouwen van hun groene stad van de toekomst.

Verbreding van de A27 Provincie Flevoland wil dat het Rijk een positief besluit neemt over de verbreding van de A27 tussen de Stichtse brug en het knooppunt met de A1. Zeker nu uit onderzoek gebleken

Out of the box

www.2veldmakelaars.nl

Zo fanatiek als zij waren tijdens de escape game, zo serieus gingen ze ook aan de slag met het creëren van

hun plannen, waarbij veel aandacht was voor groen, water, infrastructuur, recreatiemogelijkheden en energievoorziening. De ene helft van de leerlingen werkte met Legoblokjes en de andere helft tekende hun plan uit op papier.

Aan het einde van de ochtend werden alle ontwerpen gepresenteerd aan stedenbouwkundige Ria van Dijk. Zij was aangenaam verrast door de creatieve invalshoeken van de studenten. “Het is mooi om te zien hoe jongeren out of the box denken”, vertel Van Dijk. En dat is volgens haar ook nodig om oplossingen te vinden voor de urgente vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning.

Stimulans Als blijk van waardering voor hun inzet kregen alle dertig studenten na afloop een groene speld uitgereikt door wethouder Roelie Bosch. “Voor jullie inzet vandaag en als stimulans om jullie ook in de toekomst te blijven bezighouden met jullie leefomgeving. Júllie wonen straks immers in die stad van de toekomst”, sprak Bosch de jongeren toe.

SHUTTERS?

Open huis in Duin DUIN – In Duin is zaterdag 7 december weer een open dag voor iedereen die is geïnteresseerd in dit bijzondere stukje Almere.

GROENE SPELD VOOR STUDENTEN AERES VMBO EN MBO

Succes

Bereikbaarheid Flevoland en Almere onder de loep ALMERE - Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de bereikbaarheid van Flevoland en Almere onder de loep.Tijdens een bestuurlijk overleg met de minister heeft de provincie haar wensen en ambities kenbaar gemaakt.

4 DECEMBER PAGINA 41

Duin. Je kunt er wonen, werken en recreëren. In de duinen, in het bos, op het strand, bij de jachthaven of aan de boulevard. Iedere eerste zaterdag van de maand -tenzij anders gecommuniceerd- is er een Open Huis in Duin. Belangstellenden kunnen een aantal

BEL: 036-3030249 WEBSITE: schoutenmakelaarsalmere.nl

proefwoningen bekijken, praten met het Duin-team en rondwandelen door het Almeerse duingebied. Bezoekers zijn zaterdag 7 december welkom van 10.00 tot 14.00 aan Duinstraat 27 en 31. In deze woning ligt alle informatie klaar over de koopwoningen, zoals plattegronden, impressies, prijslijsten en sanitair- en keukeninformatie. Het Duin-team is ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden over de appartementen en de wijze van inschrijven. Kijk voor meer informatie op duin.nl.

HUIS VERKOPEN = KOELIE BELLEN!

NU IS DE BESTE TIJD OM UW WONING TE VERKOPEN. DE RENTE IS (NOG) LAAG EN DE MARKT STAAT ONDER DRUK. WIJ KOMEN GRAAG BIJ U LANGS VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK ALS U OVERWEEGT OM UW WONING TE VERKOPEN.

Bel nu: 036 53 53 297 of mail naar: bert@koelie.nl en maak een afspraak. WIJ WILLEN GRAAG ÚW HUIS VERKOPEN!

036-5353297 of bert@koelie.nl


Aanbiedingen zijn geldig t/m 07-12-19

9,1

5000+ reviews

Boxspring Concolor Luxe boxspringset met 7-zone pocketveermatrassen en HR topdekmatras. Bepaal zelf de uitstraling en het comfort. Ook elektrisch verstelbaar mogelijk. Keuze uit meer dan 100 kleuren! Nu met gratis draadloze handbediening t.w.v. €169,-

Boxspring sale

140x200

van 1799,- voor

€1199,-

bij Lusanna! Boxspringset Kite

ACTIE

Supersnelle bezorgtijden

Beo hoogwaardig koudschuimmatras

van €858,- voor

€349,-

Dekbed dons, synthetisch of wol

veerkrachtig , anti-allergisch en ventilerend.

Nu allemaal in prijs gelijk!

70x200 80x190 80x200 90x190 90x200 90x210 90x220

€99,-

nu voor 99,nu voor 109,nu voor 99,nu voor 119,nu voor 109,nu voor 119,nu voor 129,-

100x200 120x190 120x200 130x200 140x200 160x200 180x200

nu voor 119,nu voor 159,nu voor 159,nu voor 179,nu voor 179,nu voor 179,nu voor 179,-

140x200

Een complete boxspringset inclusief pocketmatrassen en topdekmatras.

120x200 140x200 160x200 180x200

van 1.059,van 1.179,van 1.249,van 1.299,-

nu voor 449,nu voor 499,nu voor 549,nu voor 599,-

Reserveren voor later is mogelijk

Medium comfort, goede ondersteuning,

Van €199,- voor

90x200

Beste prijs en service garantie

voor 1239,voor 1279,-

Nu 20% extra korting op de gehele nieuwe collectie!

Topdekmatras comfortschuim

Topdekmatras duo-fit koudschuim + traagschuim

Verbeter je nachtrust met dit luxe

Het ideale topdekmatras. Het beste van 2 soor-

comfortschuim topmatras van 5 cm dik.

ten schuim: 1 zijde met 5cm stevig koudschuim, 1 zijde met 5cm drukverlagend traagschuim. Dit topdekmatras is geschikt voor alle typen

van €99,- voor

€49,-

140x220 200x200 200x220 240x200 240x220

nu voor 59,nu voor 75,nu voor 79,nu voor 89,nu voor 99,-

van 119,van 149,van 159,van 179,van 199,-

Grandala elektrische boxspringset Een robuuste elektrisch verstelbare boxspringset inclusief pocketveermatrassen en GRATIS comfortabel split topdekmatras. 140x200 van 2299 voor 1079,160x200 van 2399 voor 1159,90x200 180x200 van 2499 voor 1199,Van €1799,- voor 180x210 van 2799 voor 1319,-

€799,-

matrassen. Ruim 10 cm dik!

70x200

van €89,- voor 80x200 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200

van 149,van 179,van 195,van 239,van 269,van 299,-

€39,-

nu voor 49,nu voor 59,nu voor 65,nu voor 79,nu voor 89,nu voor 99,-

Topdekmatras traagschuim 70x200 80x200 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200

van 179,van 209,van 239,van 345,van 389,van 419,van 449,-

nu voor 59,nu voor 69,nu voor 79,nu voor 115,nu voor 129,nu voor 139,nu voor 149,-

Meerpijs split uitvoering + 30,-

80x200

van €279,- voor 90x200 140x200 160x200 180x200 180x210

van 279,van 499,van 559,van 599,van 659,-

€149,-

nu voor 149,nu voor 249,nu voor 279,nu voor 299,nu voor 329,-

Meerpijs split uitvoering + 30,Ook leverbaar in 10 cm koudschuim.

Ook dealer van:

SHOWROOM ALMERE

SHOWROOM LEERSUM

SHOWROOM LEERDAM

OPENINGSTIJDEN ALMERE

Markerkant 11 26

Rijksstraatweg 178

Constructiestraat 7

di t/m vr

10:00 - 17:30 uur

1316 AH Almere

3956 CV Leersum

4143 HX Leerdam

za

09:30 - 17:00 uur

036-53 363 63

0343-820 428

085-273 2284

Meer aanbiedingen vind je op www.lusanna.nl

ONZE LUSANNA WINKELS ZIJN TE VINDEN DOOR HEEL HET LAND

WWW.LUSANNA.NL

* Getoonde prijzen zijn inclusief 20% extra korting. Zet- en drukfouten onder voorbehoud.

Kom proefliggen in onze showroom

160x200 van 1849,180x200 van 1899,-


ADVERTORIAL

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2020

Fikse korting bij tienjarig bestaan Semeijn Makelaardij LITERATUURWIJK – Maar liefst 20% korting op de courtage. Dat is het cadeautje dat makelaardij Semeijn klanten schenkt die hun huis tussen 1 december 2019 tot en met februari 2020 in de verkoop zetten. Met deze fikse korting viert Semeijn het tienjarig bestaan.

NIEUW BEDRIJF GESTART EN U WILT PUBLICITEIT? MAIL NAAR REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL OF BEL (036) 8450027

VERHUUR

De tarieven van de huurtoestellen en van de onderhoudsen serviceabonnementen van GasNed Verhuur zullen conform de algemene voorwaarden, per 01- 01-2020 met 4,7% worden geïndexeerd. Wilt u ook een nieuwe cv-ketel huren of goed laten onderhouden? Bel voor meer informatie: 013 - 544 60 50.

VERBOUWINGS

VERBOUWINGS UITVERKOOP BIJ

KORTING

TOT 80% VERBOUWINGS G TOT 80% KORTIN UITVERKOOP BIJ New Yorkweg 121 Elke zondag open

Almere Buiten in DOEMERE

INFORMATIEBIJEENKOMST ‘OOSTERWOLD’ BIJGEWOOND? REALISEER VOLLEDIG ONTZORGD UW WONING IN ALMERE OOSTERWOLD Hans Semeijn (rechts): “Ik hou van dit werk.” (Foto: aangeleverd)

Dat de makelaardij dit jubileum kan vieren geeft eigenlijk al het vakmanschap van Hans Semeijn aan. “Toen ik tien jaar geleden begon zaten we midden in de crisis. Letterlijk vanuit mijn woonkamer, met de kopieermachine op de slaapkamer, begon ik met taxaties. Van daaruit is het bedrijf steeds verder gegroeid, ondanks de crisis. Inmiddels zijn we gevestigd op Binderij 4, hebben we vijf medewerkers en zijn we van alle markten thuis: taxaties, nieuwbouw, bestaande bouw. Wij vinden het leuk om te makelen en dat is zichtbaar.” Hans Semeijn zit zelf zo’n dertig jaar in het vak. “Ik hou van het werk en heb geleerd dat vooral het contact met klanten erg belangrijk is. Daarnaast is het werk heel afwisselend en kan ik mijn ervaring goed gebruiken bij het

creatief zoeken naar oplossingen. Met deze instelling heb ik de laatste jaren veel mensen kunnen helpen.” Oosterworld In Oosterwold heeft Semeijn Makelaardij de afgelopen jaren flink wat huizen verkocht. “Het gaat om zelfbouw in die wijk, maar het blijkt toch dat veel mensen tegen het ontwikkelproces opzien. In samenwerking met een ervaren ontwikkelaar hebben wij een aantal leuke woningtypes beschikbaar waarmee we klanten kunnen ontzorgen.” Meer info? Mail ons op info@semeijnmakelaardij.nl.

Keuze uit twee type karakteristieke woningen. Beiden met een woonoppervlakte van 130m2 en een eigen kavel van maar liefst 1360m2! Oplevering begin 2021. Interesse? Bel Semeijn Makelaardij, 06-53917115 of mail: info@semeijnmakelaardij.nl

Type“ MAGNOLI A” Pr i j s :€399. 000 www. magnol i ahof . nl

Type“ APPELBLOESEM” Pr i j s :€435. 000 www. appel bl oes emhof . nl


O

Simpel, Snel, Slank!

ok

vo o

r

m

WIL JE AFVALLEN?

an n

en

OK!

Gaan we dat regelen! Hoe vaak?

Hoe dan?

Hoeveel keer je moet komen, hangt af van het resultaat dat je wilt bereiken en in welke tijd. Hoe snel het gaat hangt uiteraard ook van je leefpatroon af.

Door middel van behandelingen met ons apparaat wordt middels ultrasound vet uit de vetcel gehaald, tegelijkertijd worden door elektrostimulatie je spieren getraind. Hierdoor wordt ook cellulite minder en krijg je een strakkere huid.

“Stel je voor dat je 10 kilo kwijt wilt en daarnaast ook op je eten let en beweegt; dan gaat het sneller dan wanneer je alleen de behandelingen doet. Aan jou de keus!”

Onderstaand onderzoek wijst uit dat elektrostimulatie (EMS) een veelbelovend alternatief is voor traditionele krachttraining en bovendien minder tijd kost!

*Resultaat kan per persoon verschillen

Bron: Filipovic, A, Kleinöder, H, Dörmann, U, and Mester, J. Electromyostimulation—a systematic review of the effects of different electromyostimulation methods on selected strength parameters in trained and elite athletes. J Strength Cond Res 26(9): 2600–2614, 2012—

Na 1 behandeling!

*Resultaat kan per persoon verschillen

*Resultaat kan per persoon verschillen

WINTER ACTIE Intake incl. behandeling van 89,- voor or 49,Geldig t/m /m 31 31 dec december ember 22019

Bek e

Easyslim.nu Almere 06 156 328 73 receptie@easyslim.nu Of boek online via www.easyslim.nu

nd van te

lev isie !

Ons kookboek!

Profile for Almere DEZE WEEK

Almere DEZE WEEK week 49 2019  

Almere DEZE WEEK week 49 2019