__MAIN_TEXT__

Page 32

TRANSKULTUROWOŚĆ I FUZJA STYLÓW Badania nad sztuką prowadzone w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Dla mnie Lanzarote było najpiękniejszym miejscem na ziemi... wziąłem sobie za punkt honoru, aby pokazać Lanzarote światu. César Manrique

D

Fundacja Césara Manrique

o końca 2015 roku ukończone będą wstępne badania dotyczące zjawisk fuzji w sztuce oraz sztuki transkulturowej. Prace realizowane były dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Filozoficznego w ramach konkursu na projekty badaw-

Dr Paulina Tendera

te, w stosunku do sztuki współczesnej, są często i mylnie stosowane jako zamienne, tymczasem semantyka tych pojęć wskazuje, że dotyczą one zupełnie innych zjawisk. Wyraźnie pokazują to przykłady muzyki współczesnej (jazz, World Music) oraz przykłady malarskie. Projekt dotyczący

Paulina Tendera

César Manrique, Bez tytułu (1954)

cze dla doktorantów i młodych pracowników naukowych, dzięki merytorycznemu wsparciu Fundacji César Manrique i jej prezesa Fernando Gómez Aguilera1, a także dzięki wsparciu Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji2, której kierownikiem jest prof. Marta Kudelska, oraz Fundacji „Bratniak”. W roku 2015 fragment badań dotyczących fuzji stylów i transkulturowości prowadzono kierunkowo pod kątem malarstwa, rzeźby i designu, na przykładzie twórczości hiszpańskiego artysty Césara Manrique’a. Wykonawcami projektu są Paulina Tendera i Wojciech Rubiś. Zjawisko i pojęcie transkulturowości systematycznie badamy, wybierając szczególne przykłady (z zakresu estetyki, muzyki, malarstwa, filozofii języka i praktyki dydaktycznej). Na przykładach staramy się pokazać różnice między transkulturowością a globalizacją, multikulturowością oraz fuzją stylów. Pojęcia

Fuerteventura

30

alma mater nr 180–181

Profile for alma mater

Alma mater 180 181  

Alma_Mater_180-181

Alma mater 180 181  

Alma_Mater_180-181

Advertisement