Page 1

Grupul Scolar „Sfanta Maria”, Galati Str. Constructorilor nr. 25 Tel. 0236/418310 Programul Săptămânii Educaţiei Globale 2010 “PACEA“

Moto: „Pacea nu este absenţa conflictului, ci prezenţa altenativelor creative pantru a răspunde la conflict – alternative la reacţii pasive sau agresive, alternative la violenţă”. ( Dorothy Thompson – jurnalist american ) GRUPUL DE ORGANIZARE ŞI COORDONARE A ACTIVITĂŢILOR - Grupul Şcolar „ Sfânta Maria”, Galaţi reprezentat de Consilierul educativ - Consiliul diriginţilor reprezentat de responsabilul Comisiei diriginţilor ARGUMENT Pacea, o temă veche şi totuşi mai de actualitate decât oricând; un deziderat al omenirii dornice de armonie şi o viaţă liniştită; un concept pe care fiecare individ trebuie să-l deprindă şi săl înţeleagă încă din fragedă copilărie pentru a participa chiar el la armonia socială globală. Într-o lume încă tulburată de conflicte armate, omul trebuie să înveţe toleranţa, să-şi educe sensibilitatea, să ajute la crearea unui univers al păcii şi al iubirii SCOP Obiectivul general al conceptului de “PACE ” este promovarea spiritului de solidaritate şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevi, cadre didactice, părinţi, întărirea spiritului de acceptare şi cooperare. Proiectul işi propune deasemenea să realizeze dezvoltarea unei atitudini responsabile în randul tinerilor faţă de diminuarea fenomenului de agresivitate şi violenţă în familie, şcoală şi societate. Respectul faţă de sine şi faţă de aproape, bunătatea, solidaritatea şi loialitatea faţă de cei aflaţi în nevoie sunt virtuţi creştine pe care fiecare trebuie să le cultivăm încă din familie şi să le continuăm la şcoală, pentru a putea deveni OAMENI. OBIECTIVE    

  

Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevi, cadre didactice, părinţi, întărirea spiritului de acceptare şi cooperare, optimizarea relaţiei între şcoli. Formarea comportamentului proactiv bazat pe solidaritate şi înţelegere, nediscriminarea faţă de cei care nu sunt la fel cu noi.. Cunoaşterea problemelor legate proliferarea stărilor conflictuale la nivel familial, mediu şcolar, social. Dezvoltarea de deprinderi legate de viaţa într-o societate (conştientizarea propriilor determinări culturale, stereotipuri, prejudecăţi, identificarea lor la ceilalţi, capacitatea de a relativiza punctele de vedere, abilităţile comunicaţionale şi relaţionale. Stimularea spiritului de echipă şi a sentimentului solidarităţii umane. Valorificarea creativităţii fiecărui membru al echipei şi al fiecărui partener. Parteneriate reale cu ONG-uri, agenţi economici, comunitatea în general.


Formarea de atitudini ca: respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi ,responsabilitate civică, toleranta, diversitatea de opinii, solidaritatea, loialitatea.

GRUP ŢINTĂ Elevii claselor IX-XII din Grupul Scolar Sfanta Maria, Galaţi. ACTIVITĂŢI Nr crt 1

2

3

Denumirea activităţii Pacea ca stare si concept, in cuvinte si imagini Sa invatam sa fim mai buni – despre toleranta si nediscriminare Activitati de voluntariat: „ Putem aduce pace sufleteasca si zambete pe buze”

Tipul activităţii Masa rotunda Expozitie fotografica

Parteneri

Data

Goea G.

Vlad Aura

15. IX.

Concurs de proiecte, prezentări multimedia

Toporas R.

Bibliotecar; Psihologul scolar.

17.XI.

Colecta pentru strângerea de alimente şi fonduri pentru ajutorarea copiilor din Centrul pentru mamele singure si asistatii din Casa Tudor

Chiscoci O., Buruiana N., profesori de religie

Elevii membri voluntari in cadrul SNAC

15-17 XI colectare; 18 XI donatie.

Tau Laura

Catedra de istorie si socio-umane; Un reprezentant al Muzeului de Istorie.

16 XI

Psihologul scolar, reprezentantul Politiei – sectia 2, un reprezentant al bisericii,

18 XI

Catedra de stiinte

19 XI

„Razboi si pace”

Dezbatere

6

“Numai cunoscând vom înţelege şi vom aprecia corect!"

Antrenarea unor instituţii locale, precum Biserica, Poliţia , în vederea identificării de soluţii optime la problemele de violenta si agresivitate cu care se confruntă elevii scolii.

7

Pacea si progresul stiintific.

Dezbarere

5

Organizator

Goea G.

Pintilie V.

PREZENTARE SUCCINTĂ A ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI : 1. „Pacea ca stare si concept, in cuvinte si imagini” – dupa identificarea conceptului si caracterizarea lui, elevii vor fi antrenati intr-o dezbatere pe tema beneficiilor starii de pace, in argumentare avand ca punct de plecare afirmatii (citate celebre) despre pace, 2. Prezentări multimedia ale căror teme vor permite elevilor să identifice nu atat sursele conflictelor din diferite zone ale globului, ci, mai ales, modul în care acestea afectează viaţa de zi cu zi a locuitorilor, facandu-i sa realizeze beneficiile pacii ca stare de fapt. Elevii vor prezenta proiecte in format clasic sau pps. 3. Iniţierea unei campanii la nivel de scoala, care să se desfăşoare în toată săptămâna educaţiei globale; timp de o săptămâna, în scoala va fi amenajat un spatiu unde elevii vor


putea dona haine, alimente şi bani pentru mamele singure (adolescente) aflate in centrul din Tiglina II, dar si pentru copiii cu probleme din Casa Tudor, care se afla in “custodia”noastra. 4. “ Razboi si pace” un titlu celebru pentru o lectie de istorie si dezbatere pe tema pacii din perspectiva specialistilor intr-un dialog constructiv cu discipolii. 5. “ Pacea si progresul stiintific” – dezbatere cu argumente pro si contra privind dezvoltarea creativitatii omenirii pe timp de pace.

Director, prof. Mariana Arhiri

Director adjunct, prof. Monica Ene

Consilier educativ, prof. Geanina Goea

Sapt. educatiei globale  

Saptamana educatiei globale.

Sapt. educatiei globale  

Saptamana educatiei globale.

Advertisement