Page 1

Calcul de preţ 1. Deschideţi un registru de calcul Microsoft Excel 2007 nou si salvati-l in folderol clasei voastre (D:\10G). 3. Redenumiţi prima foaia de lucru făcând clic dreapta pe numele ‘Foaia1’ (‘Sheet1’) şi selectând REDENUMIRE (Rename). Daţi foii numele de ‘Preţul unui calculator’ 4. Scrieţi datele în modul prezentat în figura nr. 1 5. Calculaţi valoarea TVA în modul prezentat în figura nr. 2 6. După calcularea valorii TVA pentru toate componentele selectaţi celulele D3:D9 şi daţi un clic dreapta. Va apărea următorul meniu: 7. Selectaţi submeniul Format Cells…

8. La Număr zecimale (Decimal places) introduceţi numărul 2, iar apoi bifaţi la Utilizare separator mii (,) (Use 1000 Searator (1000)) 9. Faceţi aceeaşi paşi şi la coloana C şi E 10. Acum în celula E3 introduceţi formula din figura nr. 3 11. Selectaţi celulele de la A11:D11. 12. Deschideţi iarăşi submeniul Formatare celule, iar la Aliniere(Alignment) bifaţi Îmbinare celule(Merge cells). 13. În celula îmbinată insertaţi textul ‘VALOARE TOTALĂ:’ 14. În E11 insertaţi formula din figura nr. 4


Figura nr. 1

Figura nr.2

Figura nr. 3

Figura nr. 4

Calculdepretexcel (1)  
Calculdepretexcel (1)  
Advertisement