Page 1


,n..

_ 1-1' I'J!Ill!f~j,D.I~¡;a.la6i!l~

'fiHE ••1j l' ~1.I!I!!m

Ifun


PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAlETAKO EGITARAU OFIZIALA

,n,

A untamiento

~ Irun www.lrun.org

Udala

Irun .......i.u •. o.g


SAN PEORO ETA SAN MARTZIAl JAIETAKO EGITARAU OAZIALA

11

PROGRAMA OACIAl DE FIESTAS DE SAN PEORO YSAN MARCIAl

SALUDA DEL ALCALDE! ALKATEA ..........................•......•...•.•.•................5 SALUDA DEL CONCEJAL DE CULTURA / KULTURA, EUSKERA ETA KIROL ZINEGOTZIA

7

2004KO SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

8

Irun •••.Irun.o'q

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL 2004

22

IKUSKIZUNAK JAlETAN 2004/ ESPECTÁCULOS EN FIESTAS 2004 .....•.........••......................35 AGENDA / AJENDA

36

CARTELES DE FIESTA / JAIETAKO KARTELAK

38

LA ASOCIACION FOTOGRAFICA IRUNESA (A. F. l.) CUMPLE 25 AÑOS / IRUNGO ARGAZKIGINTZAREN ELKARTEAK (IAE!A. F. l.) 25 URTE BETmEN DITU 43 oo

SOCIEDAD DEPORTIVA ERLAITZ / ERLAITZ MENDI ELKARTEA

55

LUIS MARIANO ERAKUSKETA ANTOLOGIKDA / LUIS MARIANO EXPOSICiÓN ANTOLÓGICA

67

I ALARDE DE TXISTULARIS DE IRUN / IRUNGO 1. TXISTULARI ALARDEA

81


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

Irundar maileok: Lerro hauen bidez, aurten ere zuek guzlion elxeelara nator San Pedro eta San Martzialelan jai zorionlsuak izan ditzazuen opa izatera, eta, aldi berean, animatu ere egln nahi zaituzlel hain maile ditugun egun horiek harmonian goza ditzalOen, ilusioz eta alaitasu-

nez. Azken urteotan, Irun hazlen ari da alderdi askotan, ela hori bertan bizi garen hirilarren lankidetzari ela ekarpenari esker gertalu da, Jaiegun hauek aukera aparta eskaintzen dule etorkilOn oparoa duen hiri bizi ela erakargarri batean bizi garela ospatzeko eta gure ahaleginak baleratzeko, hobetzen eta aurrera egiten jarrai dezagun. Aurreko urteelan bezala, jaietako ekitaldiak antolalzeko, hiriko kluben ela elkarteen lankidetza izan dugu, eta bereziki horiei, eskerrak eman nahi nizkieke egin diluzlen ekarpenengatik, eta bide balez, adeitasunezko agurra eskain!. Haien ekimena dela bide, programa askolarikoa egin dugu, parte-hartzailea eta kalitatezkoa, ela ahaleginak egin dira, gure gizarteko gago eta sektore guztiak han isla dai-

tezen. Era berean, aipamen berezia egin nahi dut, egun hauetan boluntarioek, poliziek, langileek ela teknikoek egiten dulen lanaren alde, hiriko hainbat lekutan egolen direlarik, gure kaleetan ordena ela normallasuna izan dadin laguntzen baitule, Irundar guztiok animatzen zailuztel, jaielako ekitaldietan parte har dezazuen ela kalera irten zaitezlen lOen familiakoekin eta adiskideekin elkartzera ela egun hauetan hiri osoa hartuko duen sanmartzialetako ยกai-giroan murgiltzera. Azkenik, ongietorri beroa egin nahi diel beste leku batzuetatik gure jaiak ezagutzera eta gozatzera datozenei, ela gogoratu nahi ditut, era berean, zernahi delarik ere gure artean egon ez baina gure gogoan izango diren haiek, Gora Irun! Gora San Martzial!

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL


Avda. Letxumborro, 52 Te!. 943 619 180 Fax 943 611 980 203031RUN (Gipuzkoa)

Te!. Directo Grúa 24 h:

60S 579 000 Te!. Depósito vehículos: 943 619 180 http://www.gruasaitor.com e-moil: gruos@gruosoitor.com

..

.

servIcIo

,

de grua

2 . . ".".


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAlETAKD EGITARAU DRZIALA Iiil... PROGRAMA DRClAL DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

Badator uda, eta horrenbestez, jaien eta ospakizunen garaia da gure hirian. San Juan Suaren hitzorduarekin leial direlarik, non herriak suaren inguruan biiduta dantzan eta saltoka hartuko baitrtu, errautsetatik birsortuta datoz, Fenix Hegaztia klasikoaren gisan, San Pedro eta San Martzialeko jaiak, urtero bezala, guri egun alai eta atseginak eskaintzeko prestatuta. Hilabete batzuk aurretik, Udalak eta herriko kultur eta kirol erakun· deek gogoz eta doitasunez prestatu dituzte ekitaldiak. Etorri behar duenaren aurrekariak dira: ekitaldi askotarikoekin mamitutako jaiak. Jende oro bildu nahi dituen jaiak: umeak eta helduak, emakumeak eta zaharrak, hemengoak zein hangoak. Beti kontsigna berarekin: bizi· poza. Lehenik eta behin, eskerrik asko jai haual< ahalbidetzen dituzte· nei. Jai hauek ekrtaldiz josita baitatoz: batzuk, lradiziozkoak; besle bato

zuk, berriak; batzuk herritarrek antolaluta; besle batzuk urrutitik datorren jendea protagonista delarik. Herri osoa animalu nahi dut, haietara bihotzez ager dadin gozatzera, eguneroko arazoak ahazte· ra, eta gure adiskideekin eta auzokideekin batera, egun batzuetan bihotzean daramagun ume hori izatera. Ez da ezer faltako: musika, antzerkia, lehiaketak, dantza, kirolak, su artifizialak... Guztia nork bere lekua aurki dezan pentsatua. Beraz... denok kalera, jai·giro onenean ospatzera egun handi horiek, fami· liarekin eta adiskideekin, auzotarrekin eta bisitariekin, horiek ere ondo hartuko baititugu, ohitura dugunez. Ziur nago uneren bat ere izango dugula gurekin ez daudenak edota etorri ezin izan dutenak oroitzeko. i Viva San Pedro y San Marcial! Gora San Pedro eta San Martzial

Fernando San Martin Gubia. Kultura, Euskara eta Kiroletako zinegotzia. Concejal de Cultura, Euskera y Deportes.

Ya se acerca el verano, que nos trae a nuestra Ciudad, una época de fiestas y de celebraciones. Fiel a su cita con la Hoguera de San Juan. donde reunido el pueblo entorno al fuego le recibiremos bailando y saltando, renacen de sus cenizas, como el clásico Ave Fénix, las Fiestas de San Pedro y San Marcial preparadas, como todos los año, para ofrecernos unos dias de alegria y diversión. Meses antes, y de la mano de Ayuntamiento y entidades culturales y deportivas populares, se han preparado con rigor y ganas las actividades. Son los antecedentes de lo que ha de venir: unas fiestas cuajadas de una gran variedad de actos. Unas fiestas que pretenden reunir a todo tipo de gentes, niños y aduitos, mujeres y ancianos, de aquí o de allá. Siempre con una misma consigna: la alegría de vivir. Vaya por delante mi agradecimiento a quienes hacen posible estas fiestas. Porque estas fiestas vienen cargadas de actividades: unas tra·

dicionales, otras nuevas, unas organizadas por nuestros veci· nos, otras protagonizadas por gente que viene de lejos. Animo a todo el pueblo a acercarse a todas ellas con el corazón abierto, prestos a disfrutar, a olvidar ios problemas diarios y con nuestros amigos y vecinos, ser por unos días esos niños que llevamos en nuestro corazón. No faltará de nada: música, teatro, concursos, danza, deportes, fuegos artificiales... Todo pensado para que cada uno encuen· tre su lugar. Así que... a tomar la calle, con el mejor espíritu festivo, y celebrar estos días tan grandes con la familia y amigos, vecinos y visitantes, a quienes acogeremos con la hospitalidad que nos caracteriza. Estoy seguro de que también tendremos un momento para recordar a quienes ya no están con nosotros o a quienes no han podido venir.

,n,

Gora San Pedro eta San Martzial! ¡Vivan San Pedro y San Marcial!

&M1fj,,"!M,Q 'J ~

i

iP"E


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

Iii~

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIAK 2005 EKITALDIEN EGITARAU PROPOSAMENA

10:00 Luis Marianoko Jubilatuen egoitzatik abiatuta "IRUN HIRIA" VII. BINAKAKO IBILALDI NEURTUA. Makila elkarteak antolatuta.

11:00 Behobiako lutbol-zelaian, HAURRENlZAKO JOLASAK (gaztelu puzgarriak, moto-pista, etab.), 3 eta 14 urte bitarteko haurrentzat. Ordutegia: 11:00 - 13:30 eta 16:00 20:00

17:00 Ekainaren 23-26 bitartean, Martindozenea Gaztelekun, "Cuatro dĂ­as de maquetismo Ferroviario" EFlAKUSKETA aurl<eztuko da. Ordutegia: 17:00-21:00 bitarte ekainaren 23, 24 eta 25ean, eta ekainaren 26an 11 :OOetatik 13:ooetara. Antolatzailea: Trenbidearen lagunak "7301" Elkarte Bidasotarra.

19:00 San Juan Plazan, tradiziozko SAN JUAN

ZUHAITZA jarriko da.

21:00 San Juan Plazan, AURRESKUA suaren inguruan, Kemen Dantza Taldearen eskutik.

21:45 AUKATEAK sua

p~uko

duo

22:30 Urdanibia Plazan, MUSIKA: GATlBU taldearen emanaldia; aurretik MOKEIA talde lrundarra arituko da. Bi talderen artean ZEZENSUZKOA.

23:00 Kale Nagusian, TRUMOIAK IKUSKlZUNA ren hasiera (bere borondatez parte hartu nahi dutenentzako jarduera): Kale Nagusian barrena ibiliko da eta San Juan plazaraino intsiko; Santiagoko Deabruak elkarteak antolatua da. Parte hartu nahi dutenei gomendatzen zaie arropa bakeroa edo kotoizkoa erabil dezatela, lepo itxikoa, mahuka luzekoa, zapia, txapelen bat eta oinetako itxi eta erosoa. Udalak ez du bere gain hartuko ekitaidian zehar gertatu ahal den edonolako ezbeharrik.


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAJETAKO EGITARAU OFIZIAtA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

11:00 Katea auzoko pilotalekuan, HAURRENTZAKO JOLASAK (gaztelu puzganiak, moto-pista, etab... l, 3 eta 14 urte brrarteko haurrentzat. CXdutegia: 11:00 - 13:30 eta 16:00 - 20:00.

14:00 FICOBAko 2 Pabiloian, BAZKARIA, HIRUGARREN ADINEKOEN OMENEZ. Jarraian musika talde batek joko du.

17:00 Antzaran plazan, V1CENTE DE PAULEKO MlAJORETTEAK. Ondoren, hiriko kaleetan barrena ibiliko dira.

18:00 Urdanibia Plazan, KAlE ANlZERKIA. PEPSICOlEN taldeak "Marremango " lana aurkeztuko du.

18:30 Urantzu pilotaJekuan, "KURPll ~ROLAK" AFIZIONATUEN 53. ESKU PILOTA lXAPELKETA jokatuko da, Kurpil Kirolak Pilota Elkarteak antolatuta.

20:00 San Juan Plazan, ZlRKO IKUSKIZUNA. Ram贸n Mu帽ozKAROUk "Karoli, el hombre rueda" lana aurkeztuko du.

22:00 Santiago kaleko Euskal-Jal frontolan, DANTZA. KEMEN DANTZA TAlDEAren emanaldla. Eguraldi txarra eginez gero, AMAIA KZn egingo da.

22:30 Pio ~1. Plazan, ZINEA: " George eta Dragoia" filma proiektatuko da euskaraz.


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

10:00 zabaltza plazan, XAKEA. A1di bereko partidak, AAA LA SaJleko Xake Taldeak antolatua.

10:00 Azkenportun, HAURRENTZAKO XXIX. JAURTlKETAARRANTZA LEHIAKETA Bidasoako Ehiztan eta Arrantzaleen Elkarteak antolatuta.

11:00 San Juan plazan, BATEO-TUNELA; San Marcial SCfbol-ek antolaturik.

11:00 Udal Kiroldegiko Trinketean, SAN MAR1ZIAL X. TRINKETE TXAPELKETAren finalak. Rarnuntxo Trinkete Klubak antolatuta.

11:00 19:ooak arte Urantzu pilotaieku txikian, GIPUZKOAKO SCALEXTRIC TXAPELKETA, Txin9udi Slot-ek antolatuta

16:30 Zabaltza plazan, BINAKAKO PUZZLE-LEHIAKETA Antolatzailea: Santiagoko Deabruak Kultur Taldea. Eguraldi txarra eginez gero, Artaleku Udal Kiroldegian egingo da.

18:00 Urantzu pilotalekuan, NAZIOARTEKO XXXVI. SAN MARTZIAL HALTEROFILJA TROFEOA C. D. Argitransek antolatuta.

18:00 SAN MARTZlALEKO XXIX. IGOERA ATlLETKOA, Bidasoa Atletiko Taldeak antolatuta. Irteera: Urdanibia Plazatik.

19:30 lrungo Atseginako BURUHANDI ETA ERRALDOIAIK eta Goizut dultzaineroalk eta Xoxoka Trikitixa taldea. San Juan Plazatik irtengo dira, eta ondoren, San Martzal, Sarjia, Larretxpi, Urdanibia Plaza, Junkal kalea, Santiago, Bidasoa, Salís Hiribidean barrena ibiliko díra. Junkal plazatxoan arnaituko da kalejira.

20:00 AMAIA KZn, JAlETAJKO KONTZERTU BEREZIA; LUIS MARIANO ORKiESTRA SINFONIKOAk Rafaella ACEUAren zuzendaritzapean A VNaldiren 'Las cuatro estaciones' eta APiazzollaren 'Estaciones porteñas' joko duo Antolatzailea: Luis Mariano Elkarte Urikoa. Sarrera: 6,00. - bazkideek eta 9,00.- bazkide ez direnek.

22:30 Urdanibia Plazan, MUSIKA: AC/DC taldearen omenez, THE BON scon BAND taldearen emanaldia; hasieran LAZY L1ZARD talde irundarra arituko da.

22:30 Pio XII. Plazan ZlNEA. ' Robots' filma emango dute gaztelaniaz.

24:00 Manuel Aznar enbaxadorearen kalean, VERBENA CAMP, AVENIDA taldearen eskutik, Dunboako Auzo Elkarteak antolatuta.

rn,


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAlETAKD EGITARAU OFIZIALA

Iiil.,.. PROGRAMA OFICIAL DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

06:00 San Juan plazatik irtengo dira IRAUPENEKO MENDIIBILALDlko parte hartzalleak eta OS:30ean FAMILlA-IBILALDIA; bl jarduerak lrungo Mendizaleak elkarteak antolatuak.

08:00 Urdanibia plazatik irtenda "IRUNGO PEDAL EGUNA" ZIKLOTURISMO MARTXA. San Martzial Zikloturismo Elkarteak antolatunk.

08:30 Arburu-,Ajako Harriko larreetan ER,AjKUSKETA-TXAKURREN LEHI!'.KETA. Bidasoako Ehiztari eta ArrantzaJe Elkarteak antolatuta.

08:30 San Migel futbol-zelaian 8,AjN PEDRO ETA 8,AjN MAR1ZIAUETAKO V. PET,AjNKA-TXAPEUKETA, Txingudi Petanka Kirol K/ubak eratua.

10:00 Urdanibia Plazan, XX'( PlL-PlLEAN EGINDAKO BAK,AjLAOTXAPEUKETA, Jostailu Elkarteak antolatua

10:00 Udal Kiroldegian GIMNASllKA ERRITMIKOA, Ayamendi K/ubak eratua

12:00 Txlngudi Tenis Klubaren pistetan, IRUN HIRIA IV. PMEL TXAPELlKETAren finalak, ekainaren 21 etik 26a bitarte. Txingudy Tenis Klubak antolatua.

13:00 13:00etan, Santiago kaleko pilotalekuan, TXISruL,AjRIEN 1. ALARDEA. Honako hauek parte hartuko dute: Txistularien Udal Bandak, Irungo Musikaren Fundazioko Txistuko lkasleak, Txlngudi lkastolako Txistulariak, Berako, Hondarribika eta Lesakako Musika Eskoletako Txistulariak, Oiartzungo Txistulariak, Hendaiako Txistulariak, lrungo Metal Kintetoa eta Ametsa Haur-abesbatza. Zuzendari lanetan, Uriko Arozena arituko da.

18:00 Santiago kaJean, HAURRENTZAKO ,AjN1ZERKIA. LA BALDUFA taldeak 'Lío en la Granja' lana antzez1uko du gaz1elaniazo

20:00 2000etan, AMAJA KZn, AN1ZERKIA. MONCHO BORRAJOk "Cosas mías" ikuskizuna aurikeztuko duo Sarrerak 14,90.-euro balio ditu.

22:30 Urdanibia plazan, MUSIKA. Talde irundar hauek hartuko dute parte: HANDI KRAFT, DEATH SCHOOL eta HIJOS DEL FRACASO


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

Antzaran plazan (San Migel auzoan), HAURRENTZAKO JOLASAK (gaztelu puzgarriak, apar-festa, etab ...), 3 eta 14 13:30 eta urte bitarteko haurrentzat. Ordutegia: 1100 16:00 - 20:00.

11:00 11 :OOetan, San Juan plazan, HAURRENTZAKO ANIMAZIOA ENTREDOSES taldeak " Las aventuras de Robin Hood" obra aUrKeztuko du.

19:00 San Juan Plazatik lrunqo Atseqiñako Erraldoi eta Buruhandiak eta Bldasoako Txaranga Irtengo dira, Irungo Atsegíña fanfarreak eta Txistularíen Udal Bandak lagunduta. San Martzíal, SarJia, Larretxipí, Urdanibia Plaza, Junkal kalea, Santíago, Bídasoa eta Salis Hiribidean barrena ibiliko dira eta Junkal plazatxoan amaítuko dute

20:00 San Juan Plazan, KALE ANTZERKIA TRAPUZAHARRA taldeak 'Tetranp, el último envase" lana aUrKeztuko du.

23:00 Urdanlbia plazan, MUSIKA, DUFF hiriko taldearen emanaldía. Ondoren, M-CLAN taldearen saioa.

00:15 Bídegorritik

su ARTlFIZIALAK botako dira

. Pinturas, pinceles, barnices, lienzos, óleos, caballetes y todo lo relacionado con las manualidades y bellas artes. . Cursos durante todo el año. . Curso intensivo de verano, niños y adultos (mes de julio). !Acércate y conocerOs las últimas novedades¡

el SebastiOn Errazu, 1 • Telf. 943618397.20303 IRÚN E-mail: trebeki@euskalnet.net

Irun www.irun.D'Q


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAIETAKO EGITARAU ORZIALA

PROGRAMA ORCIAl DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl

08:00 Halnbat auzotan SAN PEDRO EGUNEKO TRADIZIOZKO DIANA joko du lrun Hiria Musika Bandak.

08:00 Hiriko auzoetan DlI\NA joko dute Urantzu Dultzainariek.

09:00 San Juan plazatik LXXXVI. SAN PEDRO SARIA - IRUNGO XIII. KLASIKA, elrte eta 23z beheko kategorien txirrindulanlasterketa irtengo da, lrungo Txirrindulari Elkarteak antolatuta.

10:30 San Juan plazatrk UDALBA1ZA Junkal parroNarantz abiatuko da, Txistulanen Banda, "Irun Hiria' Musika Banda eta lrungo Atsegi単ako erraldoiak lagun drtuztela.

11:00 Junkaleko Andra Mariaren ParroN Elizan MEZA NAGUSIA emango da eta lrungo Udalbatza izango da bertan. Mezaren eskaintzan, ParroNko abesbatzak Eslava-ren 'TU ES PETRUS" abestuko du, hiriko beste abesbatza batzuetako kideek lagunduta.

12:00 Meza Nagusitik atera ondoren, Junkal UDALBA1ZAk AURRESKUA dantzatuko duo

plazatxoan,

12:30 San Juan plazako arkupetan SAN PEDRO EGUNEKO TRADIZIOZKO KONTZERTUA eskainiko du lrun Hina Musika Bandak.

18:00 lballan ERROMERIA ETA TOKA TXAPEl.KETA, Meakako Auzo Elkarteak antolatuta.

22:00 Los Perolas eta Los Tranquilos fanfareak irtengo dlra.

22:00 LASTARGIDUNEN EKlTALDIA Irteera Hermanos lturrino anbulatoriotik egingo da, eta Artaleku kalea, Karrika Nagusla, San Juan Plaza, San Martzial, Saljia, Larretxipi, Ermita, Arbesko Errota eta Artiako Zubia igaroko dira. Pagoo Gazte Elkarteak antolatua.

22:30 Urdanibia Plazan, MUSIKA: SIDY SAMB talde afrikarraren emanaldia.

24:00 Zabaltza plazatik KALEJIRA irtengo da eta "Irun Hirla" Musika Bandak eta Los Perolas eta Los Tranquilos fanfareek parte hartuko dute.


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

1Ilij.-. PROGRAMA OACIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

04:00 ALBORADA ohiko tokietan.

06:00 • San Juan plazan VlLLARROBLEOOKO DIANA. • SAN MARTZIAL ALARDEA hasiko da.

12:00 San Martzial mendian, Udalbatzak 1522ko boto Sekularra beteko duo Ondoren, Erromeria eta Meza San Martzial Ermitan.

23:30 Zabaltza plazan, MUSIKA: Huauchinangoko (México) MARIACHIS-PERLA talde eskutik..

Udal honek antolatu ez dituen e0men sozialak.


SAN PEORO ETA SAN MARTZIAL JAlETAJ<O EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OACIAL DE FIESTAS DE SAN PEORO YSAN MARCIAL

08:00 Urantzu Dultzaineroen DIANA

08:00 Urdanibia plazan, ABERE LEHIAKETA, lrungo Euskal Kirolak elkarteak antolatua.

10:00 Urdanibia plazan, lRIKITlLARIAK.

11:30 Urdanibia plazan, BERTSOLARIAK.

12:00 Urdanibia plazan, HERRI KlROLAK.

13:00 Urdanibia plazan ABERE LEHIAKETAREN SARlen banaketa.

18:00 Urdanibia plazan, BIDASOAKO DANlZA SOLTEKO )<!J. TXAPELKETA, Meakako Adixkideak Dantza Taldeak antolatua.

18:00 Uranzu pilotalekuan PROFESIONALEN PILOTA PARTlDAK. Kurpil Kirolak antolatuta.

22:00 JOSTALLU, EUZATXO eta GAUERDI fanfareak Irtengo dira.

22:45 Bidegonitik su ARTlRZIAlAK botako dira

23:30 Santiago kaleko Euskal-Jai frontoian, ANlZERKIA: JAVIER VIElGAk 'Tonto el que lo lea' ikuskizuna aurkeztuko duo Eguraldi txarra eginez gero, AMIAIA KZn egingo Iitzateke.

24:00 Zabaltza plazatik, JAIAK AMAfTZEKO KALEJIRA, ohiko bideetan zehar JOSTALLU eta EUZATXO fanfareekh


BOMSONtIUA

.• -- .. -¡Irjé"'} í ~.Il'GllE.mIEl6.f1'! ~n~

~

Irun

El detalle para tus invitados.

Paseo Colon, 40

IRUN

Te!.:

943612319

Avda. de la Liberalad, 32SAN SEBASTIAN

Tels.: 943 424 721

Fax: 943427184


URGENTE NECESITAMOS PISOS EN VENTA EN IRUN y HONDARRIBIA, RENTERíA, PASAJES, LEZO, DONOSTI, HERNANI y LASARTE .

.J Te ofrecemos la posibilidad de gestionar la venta de tu inmueble con seriedad y eficacia mediante un completo asesoramiento de nuestros profesionales. Diseñamos con anterioridad a la puesta en venta de su vivienda o local. un plan de Marketing personalizado, empleando las técnicas mós avanzadas del mercado. Constantemente imnovamos y realizamos estudios de mercado orientados a conocer los hóbitos de compra pora realizar la venta de forma mós rópida. Atención a todas las llamadas

..J Visitas sin limitación horaria ~

-.J Identificación mediante partes de visita de todos los posibles compradores para que Úd. sepo en todo momento quien visita su vivienda.

..J Seguimiento continuado de todas de todas las visitas. en todo momento podró saber la opinión del posible comprador.

n'>

Ademós para facilitar la venta de su inmueble, ofrecemos un asesoramiento integral al comprador incluso en la obtención del préstamo hipotecario. Haciendo un seguimiento continuo a lo largo de toda la operación poro que usted pueda saber en todo momento el estado de la misma.

..J Reducimos el periodo de venta de su inmueble gracias a la comunicación informótica con otras 44 inmobiliarias reportidas por toda la provincia (9 en lrún) pero en ~ momento usted tendró un solo interlocutor vólida "Europrice" poro ello todas las visitas se centralizarán a través de nuestra oficina.

Europrice Servicios Inmobiliarios Oficina Irún plaza Anzarán. n0 6 bajo izq. Te!. 943 61 9905 europrice@euskalnet.net

Inmobiliaria adherida a la junta arbitral de consum

Seguro de responsabilidad civil profesional con una cobertura de hasta 300.000 €.

Oficino Renterlo Avda. Novarra, 59 bajo. Te!. 943 3442 ó5 europricerenteria@telefonico.net

Irun

••w.inm.org

www.inmoeuroprice.com


CARNICERíAS - CHARCUTERíAS HARATEGIAI< - URDATEGIAI<

En Irún y Hondarribia .

En Irún:

En LAPICE ( Puestos N° 9, 10, En MERCAIRÚN En LARREAUNDI En ARBES En ZAISA

En Hondarribia: En SOKOA

- 943 62 37, 38 ) . 943 62 - 943 63 - 943 63 - 943 62

86 69 (contestador automático) 15 92 37 25 04 34 95 94 (Autoservicio Jonathan)

- 943 64 3451 Irun

.....Ituft.org


gure bizitzako eskaintzarik onenak

las mejores ofertas de nuestra vi da

25 urteko ibilbidea. 2S urte zure ametsak egia bihurtzen. Gozatu bizitzaz! Merezi duzu!

25 años de vida. 25 años haciendo realidad tus sueños. iDisfruta de la vida! iTe lo merece

Gure Irungo bulegoak

Nuestras oficinas en Irún

Paseo Colón, 27. Te!. 943.63.34.02 Luis de Uranzu, 6 (Plz. San Miguel) Te!. 943.66.00.10 •

ViajeS •

~_ -

Wfi""N¡"

merezI duzu -

- -

-

-

- -

- -

- - -

- -

- - -

- - - -

- -

- - - -

- - - -

h ~ Ifun

"Mi

- - - -"""-"""'1

_

Ospatu ezazu Luis de Uranzu 6 plazako gure bulegoaren lehen urteurrena gurekin!

¡Celebra con nosotros el primer aniversario de nuestra oficina de la plaza Luis de Uranzu 6!

Kupoia ebaki eta entregatu zure datuekin Eroski Bidaiak Luis de Uranzu 6 kalean duen bulegoan. Hartara, ASTURIAS EDO KANTABRIAKO XARMADUN HOTELEAN ASTEBURU 1 PASATZEKO ZOZKETAN parte hartuko duzu (3 egun - 2 gau, bi iagunentzat behe-denboraldian. Erabilgarri dagoen erregimenean).

Recorta este cupón y entrégalo con tus datos en la oficina de Eroski Viajes de la calle Luis de Uranzu 6 y participa en el SORTEO DE 1 FIN DE SEMANA EN UN HOTEL CON ENCANTO DE ASTURIAS O CANTABRIA (3 días - 2 noches, para 2 personas en temporada baja. Régimen según disponibilidad).

Nombre y apellidos

Dirección ....

.

,""""""""""""" .. '"''''''''' .. '''''''''''

0 ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

Código postal." .. "

.

~n~

Población

"

'",

,'''''''''

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••

"'''''' .. ''''''',,

''''''''''''''' Teléfono contacto ,-

.

.

~

-...,,--

.


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL 2005 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DE JUNIO (Jueves) 10:00 horas Del hogar del Pensionista de Luis Manano, salida de ia VII MARCHA REGULADA POR PAREJAS·"CIUDAD DE IRUN", organizado por la Asociación Makiia.

11:00 horas En ei campo de fútboi de Behobia, ATRACCIONES iNFANTilES (Castillos Hinchabies, pista de motos, etc.), para niños de 3 a 14 años. Horario de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.

17:00 horas Durante los días 23 al 26 de Junio, en ei Martindozenea Gaztelekua, se presentará la EXPOSiCiON "Cuatro días de maquetismo Ferroviario", en horario de 17:00 a 21 :00 horas ios días 23, 24 Y 25, Y el día 26 de junio de 11:00 a 13:00 horas, organizado por la Asociación Bídasotarra "7301" de Amigos del Ferrocaml.

19:00 horas En ia Piaza San Juan, colocación del tradicional ÁRBOL DE SAN JUAN.

21:00 horas En la Plaza San Juan, AURRESKU alrededor de la hoguera, a cargo de Kemen Dantza Taldea.

21:45 horas El Sr. ALCALDE prenderá la hoguera.

22:30 horas En la Plaza Urdanibia, MÚSICA, actuación del grupo GATIBU de teloneros actuará el grupo irunes MOKBA. En el intercambio de los grupos TORO DE FUEGO

23:00 horas En la Calle Mayor, inicio del ESPECTÁCULO TRUMOIAK (acto de participación voluntaria), que recorrerá la calle Mayor hasta llegar a la Plaza de San Juan, organizado por Santiagoko Deabruak Se recomienda al público que quiera participar el uso de ropa vaquera o de algodón de cuello cerrado, manga larga, pañuelo, gorra y calzado flexible y cerrado. El Ayuntamiento no se responsabiliza de los percances que se produzcan durante el acto.

'O 1

.

1

rn~

Jí ~

QMfi"i!in

Irun

1%


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAlETAJ<D EGITAlRAU ORZIALA

1iIiI~

PROGRAMA ORCIAl DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl

11:00 horas En el frontón del Barrio de Ventas, ATRACCIONES INFANTlLES (Castillos Hlnchables, pista de motos, etc.) , para niños de 3 a 14 años. Horario de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.

14:00 horas En el Pabellón 2 de FICOBA, ALMUERZO HOMENAJE A LA TERCERA EDAD. A continuación, actuación de un grupo de

música.

17:00 horas En la Plaza Anzarán, actuación de las MAJORETTES DE SAN VICENTE DE PAÚL, posteriormente recorrerán d"ersas calles de la ciudad.

18:00 horas En la Raza Urdanibia, TEATRO DE CALLE. Actuación de la COMPAÑIA PEPSICOLEN, que presentará la obra "Marremango'.

18:30 horas En el frontón Uranzu, 53° CAMPEONATO KURPIL KIROLAK PELOTA A MANO AFICIONADOS organizado por la Sociedad de Pelota Kurpil Kirolak.

20:00 horas En la Plaza San Juan, ESPECTACULO CIRCENSE. Actuación de Ramón Muñoz-KAROU, que presentará la obra 'Karoli, el hcmbre rueda'.

22:00 horas En el frontón Euskal-Jai de la Calle Santiago, DANTZA, actuación del Grupo KEMEN DANTZA TALDEA. En caso de mal tiempo el espectáculo se trasladará al AMAJA KZ.

22:30 horas En la Raza Pío XII, CINE, proyección de la película en euskera' George eta Dragoia'.

,n,

Jí ~.I!lll:a.

U',iF!,,"l:!!,i

Irun


SAN PEDRO ETA SAN MAATZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

10:00 horas

18:00 horas

En la Plaza del Ensanche, AJEDREZ. Partidas simultáneas, organizado por AAA La Salle Ajedrez.

Desde la Plaza Urdanibia salida de la XXIX SUBIDA ATLÉflCA A SAN MARClAL crganizada POf Bidasoa Atlético Taldea.

10:00 horas

19:30 horas

En la Recta de Azkenportu, XXIX CONCURSO INFANllL DE PESCA AL LANZADO organizado por la Asociación de Cazadores y Pescadores del Bidasoa.

Salida de la Plaza San Juan GIGANllES y CABEZUDOS de la lnungo Atsegiña, acompañados por Dulzaineros Goizut y Xoxoka Trikitixa Taldea. Recorrerán la caile San Marcial, Sargia, Lanetxipi, Plaza Urdanibia, Calle Juncal, Santiago, Bidasoa, Avenida de Salís, para terminar en la Plazoleta del Juncal.

11:00 horas En la Plaza San Juan, lUNEL DE BATEO, organizado por Sofbol San Marcial.

11:00 horas En el Trinkete del polideportivo, finales del X TORNEO SAN MARClAL DE TRINKETE, organizado por Ramun1xo Trinkete Club.

11:00 horas Hasta las 19:00 horas, en el frontón Txiki (Uranzu), CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE SCALEXTRIC, organizado por Txingudi Slol.

16:30 horas En la Plaza del Ensanche, CONCURSO DE PUZZLES POR PAREJAS, organizado por Santiagoko Deabnuak Kultur Taldea. En caso de mal tiempo la actividad se trasladará al Polideportivo Municipal Artaleku.

18:00 horas En el frontón Uranzu, XXXVI TROFEO INTERNACIONlAL SAN MARClAL DE HlALTEROFILlA organizado por el C. D. Argrtrans.

20:00 horas En el AMAIA KZ, CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE FIESTAS a cargo de la ORQUESTA SINFÓNICA LUIS MARIANO, bajo la dirección de Rafaella ACELLA interpretarán "Las cuatro estaciones" de A Vivaldi y 'Estaciones porteñas' de APiazzolla, organizado por la Asociación Unca Luis Mariano. Entrada: 6,00 socios y 9,00 no socios.

22:30 horas En la Plaza Urdanlbla, MÚSICA, tributo a AC/DC, con la actuación del gnupo THE BON BAND, actuará de teloneros el gnupo lnunes LAZY L1ZARD.

scon

22:30 horas En la Plaza Pío XII, CINE, proyección de la película en castellano ' Robots".

24:00 horas En la Calle Embajador Manuel Amar, VERBENA CAMP a cargo del gnupo AVENIDA, organizada por la AW. de Dumboa.


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAJETAKO EGITARAU ORZIALA

06:00 horas Desde la Plaza San Juan salida de la MARCHA DE FONDO EN MONTAÑA Y a las OS:30horas salida de la MARCHA FAMlUAR, actos organizados por lrungo Mendizaleak.

08:00 horas Salida de la Raza Urdanibia, de la MARCHA CICLOTURISTA 'DIA DEL PEDAL EN IRUN, organizada por la Sociedad Cicloturistica San Marcial.

08:30 horas En las campas de Arburu- Peñas de Ara, CONCURSO DE PERROS DE MUESTRA, organizado por la Asociación de Cazadores y Pescadores del Bidasoa.

08:30 horas En el campo de fútbol de San Miguel, V CAMPEONATO PETANCA - FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL, organizado por el Club Deportivo Petanca Txingudi.

10:00 horas En la Plaza Urdanibia, XXX CONCURSO DE BACALAO AL PIL-Pilo organizado por la Sociedad Jostallu.

10:00 horas En el Polideport"o Municipal, GIMNASIA-RITMICA, organizado por el Club Ayamendi.

12:00 horas En las pistas del Club de Tenis Txingudi, finales del 1\1 TORNEO DE PADEL CIUDAD DE IRUN, celebrado durante los días 21 al 26 de junio, organizado por el Club de Tenís Txingudy.

13:00 horas A las 13:00 horas, en el frontón de la calle Santiago, I ALARDE DE 1XISTULARIS, con ia participación de ia Banda Municipal de Txistularis, Alumnos de Txistu de la Fundación Municipal de Música de lrun, Txistularis de la lkastola Txingudi, Txistularis de las Escuelas de Música de Bera, Hondarribia y Lesalka, Txistularis de Oiartzun, Txistularis de Hendaia, Quinteto de Metal de lrun y Coro Infantil Arnetsa. Bajo la dirección de Urko Arozena.

18:00 horas En el frontón de la Calle Santiago, TEATRO INFANllL en castellano a cargo del grupo LA BAUDUFA, que representará el espectáculo 'Uo en la Granja'.

20:00 horas A las 20:00 horas, en el AMAIA KZ, TEATRO. Actuación de MONCHO BORRAJO que representará el espectáculo "Cosas mías". El precio de la entrada: 14,90.-euros.

22:30 horas En la Piaza Urdanibia, MÚSiCA, actuación de los grupos iruneses HANDI KRAFT, DEATH SCHOOL e HIJOS DEL FRACASO

,n,

Jí ~.l!l!IiIII.

UMfi,,¡¡;'¡¡¡w

PROGRAMA OROO DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKD EGITARAU OFIZIALA

11:00 horas En el patio del lES Dunboa (Larreaundi¡' ATRACCIONES INFANTILES (Castillos Hinchables, pista de motos, fiesta de la Espuma, etc.), para niños de 3 a 14 años. Horario de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.

11:00 horas En la Plaza Urdanibia, JUEGOS INFAN1lLES, el grupe Kulki Kultura Kirola presentará dwersos juegos bajo el título "Art· zainen jalas eta jokoak" , para niños y jóvenes.

12:00 horas Entrega de los premkJs correspondientes al xtll CONCUR· SO DE ESCAPARATES CIUDAD DE IRUN·SAN MARCIAL 2005, organizado per la Asociación de Comerciantes de Irun·Mugan.

18:00 horas En la Plaza Urdanibia, ESPECTÁCULO INFANIL. Actuación de los personajes de ETB con la obra en euskera "Betizuak Izar artean".

20:00 horas En la Plaza San Juan, ESPECTÁCULO CIRCENSE, a cargo de la compañía GlRC PANIC, que presentará la obra "Servi· cios a domicilio'.

20:00 horas En el local social de la Asociación Fotográfica Irunesa, CI Fueros, 2 bajo, entrega de los premkJs del XIX CONCURSO FOTOGRÁFICO POPULAR DE SAN MARCIAL.

22:30 horas En la Plaza Pío xtl, CINE, proyección de la película "Descu· briendo Nunca Jamas'.

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCiAl

11:00 horas En la Plaza Anzarán (Barrio San Miguel), ATRACCIONES INFANllLES (Castillos Hinchables, fiesta de la Espuma, etc.), para niños de 3 a 14 años. Horario de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.

11:00 horas A las 11:00 horas, en la Plaza San Juan, ANiMACiÓN INFANTIL, a cargo del grupo ENTREDOSES, que presentará la obra" Las aventuras de Robln Hood"

19:00 horas Salida desde la Plaza San Juan de los Gigantes y Cabezudos de la lrungo Atsegiña y Bidasoako Txaranga, acompañados por la ¡anfarre irungo Atsegiña y Banda Municipal de Txistularis. Recorrerán la calle San Marcial, Sargia, Larretxlpi, Plaza Urdanibia, Calle Juncal, Santiago, Bidasoa, Avenida de Salís para terminar en la Plazoleta del Juncal.

20:00 horas En la Plaza San Juan, TEATRO DE CALLE. Actuación del grupo TRAPUZAHARRA, que presentará la obra "Tetrarip, ei último envase".

23:00 horas En la Plaza Urdanibia, MÚSICA, actuación del grupo local DUFF A continuación el grupo M-CLAN

00:15 horas Desde el Bldegorrl, FUEGOS ARTIFICIALES

• INMOBILIARIA • ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

C/ José

Eguino, n° 6 bajo • 20302 IRUN Te!.: 94361 5331 • Fax: 943 56 0573 Móvil: 677 52~~5-'-14-'-----

-----.J

Jí ~.Illl!lll~!-.;;¡¡

QMfi"i1iU

Irun www.i.un.DrQ


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA _ _ PROGRAMA ORCIAL DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

08:00 horas En diversos bamos, tradicional DIANA DE SAN PEDRO, a cargo de la Banda de Música Ciudad de lrun.

08:00 horas DIANA en diversos bamos interpretada por Dulzaineros Uranzu.

09:00 horas Desde la Plaza San Juan, salida de la carrera ciclista LXXXVI PREMIO SAN PEDRO - XIII CLÁSICA DE IRUN. Categoría Elite y Sub-23 organizada por el Club Ciclista Irunés.

10:30 horas De la Plaza San Juan, salida en cOmitiva de la CORPORACiÓN MUNICIPAL a la Iglesia Ntra. Sra. Del Juncal, acompañados por la Banda Municipal de Txistularis, Banda de Música "Ciudad de lrun" y Gigantes de la lrungo Atsegiña.

11:00 horas En la IgleSia Parroquial Ntra. Sra. Del Juncal, Solemne Misa Mayor, a la que asistirá la Corporación del Excmo. Ayuntamiento. En el ofertaría, el Coro Parroquial, acompañado de miembros de otros coros de la ciudad, interpretará el 'TU ES PETRUS' de Eslava.

12:00 horas A la salida de Misa y en la Plazoleta del Juncal, la CORPORACiÓN MUNICIPAL bailará el AURRESKU.

12:30 horas En los Arkupes de la PIIaza San Juan, TRADICIONAL CONCIERTO DE SAN PEDRO ofrecido por la Banda de Música Ciudad de lrun.

18:00 horas En Ibera, ROMERíA Y CAMPEONATO DE TOKA organizado por la A. De W. de Meaka.

22:00 horas Salida de las Fanfarres Los Perolas y Los Tranquilos.

22:00 horas REMEMORACiÓN DEL ACTO DE LAS ANTORCHAS. Salida desde el Ambulatorío Hermanos Iturrino, recorriendo: Artaleku, Mayor, San Juan, San Marcial, Sargia, Larretxipi, Ermita, Molino de Arbes y Puente de Artia. Organizada por Pagoki AsOCiación Juvenil.

22:30 horas En la Plaza Urdanibia, MÚSICA, actuación del grupo africano SIDY SAMB.

24:00 horas Desde la Plaza del Ensanche, CORRECALLES, con ia partiCipación de la Banda de Música "Ciudad de lrun" y las fanfarres Los Perolas y Los Tranquilos. r n,


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAlETAKO EGITARAU ORZIAlA

lliijliiil

04:00 horas ALBORADA, en los lugares habituales.

06:00 horas • DIANA DE VlUARROBLEDO, en la plaza de San Juan. • Inicio del ALARDE DE SAN MARCIAL.

12:00 horas En el monte San Marcial, cumplimiento del voto Secular del año 1522 por la Corporación Municipal. A continuación Romeria y Misa en la Ermita de San Marcial

23:30 horas En la Plaza del Ensanche, MÚSICA, actuación del gl1Jpo de MARIACHIS-PERLA de Huauchinango (México).

• Iniciativas sociales no organizadas por este Ayuntamiento.

PROGRAMA ORCIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAlETAKO EGITARAU OAZIALA IilIijIiil PROGRAMA OACIAL DE AESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

08:00 horas

22:00 horas

DIANA interpretada por Dulzaineros Uranzu

Salida de las Fanfarres JOSTALLU, ELlZATXO y GAUERDI.

08:00 horas

22:45 horas

En la Plaza Urdanibia, CONCURSO DE GANADO organizado por lrungo Euskal Kirolak.

Desde el Bidegoni, FUEGOS ARTlFICIALlES.

10:00 horas

En el frontón Euskal-Jai de la Calle Santiago, TEATRO. Actuación de JAVIER VEIGA, que presentará el espectáculo 'Tonto el que lo lea". En caso de mal tiempo, la actividad se trasladará al AMAIA KZ.

En la Plaza Urdanibia TRIKITlLARIS.

11:30 horas En la Plaza Urdanibia BERTSOlARIS.

12:00 horas En la Plaza Urdanibia DEPORTE RURAL.

13:00 horas En la Plaza Urdanibia entrega de los PREMIOS DEL CONCURSO DE GANADO

18:00 horas En la Plaza Urdanibia, X:V CAMPEONATO DEL BIDASOA DE BAILE A LO SUELTO, organizado por Meakako Adixkideak Dantza Taldea.

18:00 horas En el frontón Uranzu, PARTIDOS DE PELOTA PROFESIONAL organizados por Kurpil Kirolak.

21:00 horas En el Stadium Gal, organizado por el Real Unión Club, CONCIERTO, a cargo de SANTA JUSTA KLAN. Precio de la entrada

23:30 horas

24:00 horas Desde la Plaza del Ensanche, salida del CORRECALLES RN DE RESTA, con la participación de las Fanfarres JOSTALlLU y ELlZATXO.

~

10Ñ"0 ELqUE. lO

le~


ALCANZAR ...

El TíTULO OFICIAL ES CUESTION DE POCO TIEMPO

AUXILIAR DE ENFERMERíA AUXILIAR EN GERIATRíA YGERONTOLOGíA RESIDENCIAS, CENTROS DE MAVORES y CLíNICAS PRIVADAS, MÚTUAS, ATENCiÓN DOMICILIARIA, ETC.

TE ESPERAN Apoyo h1tolial, 1i&lOs dI gran liqulza didáctica ycalidad 111&olados por los mljoles Plofesionlles.

AUXILIAR DE JARDíN DE INFANCIA VGUARDERíAS GUARDERíAS, JARDINES DE INFANCIA, CENTROS PREESCOLARES, LUDOTECAS, CLíNICAS PRIVADAS, MÚTUAS, ATENCiÓN DOMICILIARIA, ETC.

CONVOCATORIAS " " PRUEBAS DE MADUREZ 1"

~

--

TE ESPERAN

o-OtifII........",. .... 1o

_

_

.._,

~~IIlIIo_<lI

'_""tl~

Según R.O. 942/2003

C\InO.oJlIClIl"-'><lIc.noooo

oo.

y+dI 500 cursos disp.ni&11I

FORMACiÓN ACREDITADA ADISTANCIA ................ --.-----.. ---.. ---.--- .------.. -...-.. -.-----------..... --------.---.--.----------------------------------------X FORMACiÓN ALCALÁ

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Envíe este cupón de solicitud relleno en mayúsculas, para recibir GRATUITAMENTE y SIN COMPROMISO el catálogo detallado con todos los cursos expuestos Oeseo recibir información sobre el curso: Mi profesión es:

Ten. 953 58 53 30 (12 üneas) • Fax: 953 58 53 31· • -. . Avda. Andalucía, 64 . .

Apellidos y Nombre:

23680 •ALCALÁ LA REAL (Jaén)

Población y C. P.:

Info@zonadesalud.org

Teléfono de contacto''-'-

Dirección completa:

Fax:

_ _ _ _ _ Pro\'lncia: _ _ Teléfono de contacto 2:_ _ Correo electrónico:

~n,

Jí ~

&MIfHj§,¡¡'

Irun

•••.i.1I".0<'

IOQF


rn~

RENAULT

AUTOBERRI

,

p.1. Alto Arretxe - el Auzolan. 44. Te!. 943 639 122 IRUN ARRASATE, AZPEITIA. ELGOIBAR, TOLOSA

iiMFi,,¡¡¡·iljJ"il.l!liG!llm!ll6••

1

Irun ....... ¡ryft.org


SAN PEORO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEORO VSAN MARCIAL

IKUSK

IETAN

ESPECl 23 24

22:30 18:00

MUSICA HAUR ANTZERKIA

24

20:00

ANIMAZIOA

24

2200

DANTZA

24 25

22:30 20:00

ZINEMA MUSIKA

25

22:30

MUSIKA

25 25 26

2230 2400 13:00

ZINEMA MUSIKA MUSlKA

26

18:00

ANITERKIA

26

2000

ANITERKIA

26

2230

MUSIKA

27

11 :00

HAUR ANIMAZIOA

27 27 27 28

18:00 20:00 22:30 11 :00

HAUR ANIMAZIOA ANTZERKIA ZINEMA HAUR ANIMAZIOA

28

20:00

ANITERKIA

28

23:00

MUSiKA

28 29

00:15 12:30

ANIMAZIOA MUSIKA

29 30 1

22:30 23:30 18:00

MUSIKA MUSIKA DANTZA

1 1

22:45 23:30

ANIMAZIOA ANTZERKIA

2

21 :00

MUSiKA

FIESTA MOKBA v GATIBU TALDEA COMPAÑíA PEPSICOLEN "Marremanao" ESPECTACULO CIRCENSE "Karoli, el hombre rueda" KEMEN DANTZA TALDEA

Urdanibla plazan Urdanibia plazan San Juan plazan Santiago kaleko Euskal-Jai frontoian. Pío XII nlazan AMAIA KZ

"Georoe eta Draooia" SINFONIZA LUIS MARIANO LAZY UZARD THE BON scon BAND "Robots" VERBENA CAMP "Avenida" I ALARDE DE TXISTULARIS OR~UESTA

LA BAUDUFA TEATRO "Lío en la Grania" MONCHO BORRAGO mí"'" HANDI KRAFT DEATH SCHOOL HIJOS DEL FRACASO KULKI KULTURA KIROLA "Ar1zainen Jalas ets jokoak" ETB "Betizuak izar artean" CIRC PANIC "SeNicios a domicilio" "Descubriendo Nunca Jamas" GRUPO ENTRE DOSES "Las aventuras de Robln Hood" TRAPUZAHARRA TEATRO 'Tetrario, el último envase" DUFF M-CLAN SU ARTIFIZIALAK BANDA DE MUSICA "CIUDAD DE IRUN" SIDYSAMB MARIACHIS -PERLA (México) BIDASOAKO XlV. DANTZA ASKATU TXAPEUKETA SU ARTIFIZIALAK JAVIER VEIGA "Tonto el nue lo lea" SJK - Santa Justa Klan ,n~

"r,,,",

*M1fj"j%it'J ~ (1

1 Irun I

"

.......¡'un.o'Q

Urdanlbia plazan Pío XII olazan Dumboa auzoan Santiago kaleko Euskal Jai frontoian Santiago kaleko Euskal Jai frontoian AMAIA KZ

Urdanibia nlazan Urdanlbia plazan Urdanibia plazan San Juan plazan P,O XII olazan Urdanibia plazan San Juan plazan

Urdanibia plazan Bideaorrian Arkupeetan Urdanibla olaza Zabaltza Plazan Urdanibia plazan. Bideaorrian Santiago kaleko Euskai Jai frontoian Stadium Gal

InCE


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

CART

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

FIESTA

IRUN 2005

San Pedro eta San Martzial Jalak Fiestas de San Pedro y San Marcial

--f{{-Ekalna

JUlllo

,n,

Irun

pnmém;,¡+,

1

Irun

WWW';'UII.o,g

'An;


SAN PEDRO ErA SAN MARTZIAL JAJErAKD EGITARAU DRZIALA

II

PROGRAMA DRCIAL DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

Vega Eguzkiza, 25· bajo (Larreaundi) • 20304 IRUN

Tel. 943 62 00 27 lr.......

BTI

C/ Sastrin n° 3.2 y 3.4

Tel. 948 630 537 / Fax: 948 631 443

PoI. Ind. ALKAIAGA de LESACA

31780 BERA (Navarra)

www.mueblesamets.com amets@mueblesamets.com

."j"i!¡'¡.~ Irun

IrtQF

39


MOND El Palacio Ducourau de lrun es desde hace dos años la sede del Campus de Bidasoa de la Facultad de Ciencias Empresariales de Mondragon Unibertsitatea. La oferta de formación reglada que se imparte en el Campus se centra en la Diplomatura en Ciencias Empresariales, carrera de tres años en los cuales se proporciona a los estudiantes una visión global de la gestión de empresas, junto con una especialización en actividades de gran importancia en entornos empresariales transfronterizos, como son la "Logistica Empresarial y Transporte" y el "Comercio Internacional", respondiendo asi a las necesidades que reclama el tejido empresarial de la comarca. Estos estudios permitirán el acceso directo al 2° ciclo de Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, impartido en el mismo Campus a partir del curso académico 2006/2007, donde los estudiantes se podrán especializar en áreas de gestión clave en las empresas tales como "Dirección Financiaran, "Dirección Comercial" y "Gestión de Organizaciones". Las características de la formación universitaria que se ofrece en el Campus de Bidasoa se resume en tres trazos: el binomio formación académica - formación en empresa, caracterizado por las prácticas y los proyectos fin de carrera en empresa realizados por todos los alumnos, que garantiza un alto grado de empleabilidad; unas condiciones académicas que aseguran una relación muy directa profesoralumno; y por último una gran adaptabilidad a las necesidades formativas por su proximidad a la realidad empresarial y la flexibilidad de la Universidad.

La implantación de los diferentes cursos está siendo progresiva, por lo tanto, en este momento hay 35 alumnos en primero y otros 35 en segundo, siendo éste el grupo que el próximo año conformará la primera promoción de Diplomados del Campus, dando comienzo a la impartición del segundo ciclo de Licenciatura. Asi mismo, el Campus de Bidasoa imparte Formación Continua y de Postgrado relacionados con la actividad empresarial para el reciclaje y mejora de los profesionales en activo. on~ cretamente el curso académico 2003/2004 se

impartió un Master en Dirección de Empresas- MBA y se ha puesto en marcha un interesante programa de jornadas sobre temas de actualidad dirigidas a empresas, destacando la 1 y 11 edición de las "Jornadas sobre Problemática Transfronteriza" y un curso sobre "Organización y Gestión de Centros Logísticos" . Uno de los ejes príncípales de Mondragon Unibertsitatea es la estrecha vinculación que mantiene con las empresas, lo que posibilita la participación del


IBERTSITAY

Palacio Ducourau • C/Hendaia, 8 • 20301 IRUN • Tell.: 943 639 129 • www.eteo.mondragon.edu

profesorado en actividades de formación continua y

tégicos del Campus y se identifican activida-

proyectos de investigación e innovación en las pro-

des de formación e investigación que sean

pias empresas. Por otra parte, un alto número de directivos de empresa participan a través de ponencias en nuestros programas tanto de grado como de postgrado.

del interés del tejido empresarial. Las 26

En el caso del Campus de Bidasoa, el proyecto cuenta además con una importante cobertura institu-

cional y empresarial que supuso en el año 2004 la creación del Foro de Empresas Colaboradoras, como lugar de encuentro donde se analizan los retos estra-

empresas e instituciones que conforman el

Foro de Empresas Colaboradoras firmaron, a su vez, un convenio de colaboración bila-

teral con la universidad donde se comprometían a facilitar la realización de prácticas y proyectos fin de carrera de los alumnos en sus empresas.

En el segundo semestre del último curso, tanto en la Diplomatura en Ciencias Empresariales como en la Licenciatura en Adminis-

tración y Dirección de Empresas, todos los alumnos deberán realizar un Proyecto Fin de Carrera en empresa de seis meses de dura-

ción a dedicación completa. Este proyecto responde a la orientación eminentemente

práctica del título donde los alumnos complementan la formación adquirida durante la carrera con la experiencia práctica en una

empresa, siendo éste un valor añadido fundamental en los estudios de gestión emprearial. Existen tres modalidades para la realización del proyecto: en una empresa o institución del entorno, en una empresa en el extranjero a través de las filiales que tienen las cooperativas de MCC o en una universidad extranjera (Programa Erasmus). Por último, la elaboración del Plan Estratégico 2005-2008 realizada por la Facultad de Ciencias Empresariales, señala como retos estratégicos más importantes el desarrollo de la investigación, el impulso a la internacionalización y el desarrollo del nuevo modelo educativo: Proyecto Mendeberri. Este proyecto tiene como objetivo principal el adaptar el modelo educativo a las necesidades actuales de la empresa y la sociedad. La metodologla utilizada se basa en la resolución de problemas, el aprendizaje a través de proyectos, trabajos en equipo.. dentro de un modelo lingüístico p urilingüe donde se estudia en euskera, en castellano, en francés y también en inglés y utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, todo ello con el pbjetivo de crear las condiciones óptimas para el desarrollo tanto profesional como personal del alumno.


'.

GORA SAN MARCIAL

NEUMATICOS TXEPETXA S.A. NUEVO AGENTE OFICIAL PEUGEOT PARA IRUNY COMARCA

AVD. LETXUMBORRO N° 92 EDIFICIO ESKORTZA LOCAL 1 • 4 ·20305 IRUN· GUIPUZCOA TELEFONO: 943 631 399 E·MAIL: ntxepetxa@infonegocio.com

42

UMEHH:i!I)

í~

Irun www.lrun.org

ION


SAN PEORO ETA SAN MARTZIAl JAlETAKO EGITARAU OAZIAlA

PROGRAMA OACIAl DE AESTAS DE SAN PEORO YSAN MARCIAl

Hirurogeita hamarreko harnarkadaren amaieran, irundar zale genizkien, eta gerora, jende ororentzako zabaldu genituen. OOQotsuen tRlriA ootek ideia zoragarria izan zuen eskualdeko Horrela jarduten dugu gaur egun, eta, gainera, oso harrera argazkilar zaletuak bilduko zituen elkarte bat sortzeko. ona izan du, eta horrek urtero·urtero programatzera animat· Ekimena, pixkanaka·pixkanaka, gauzatuz ¡oan zen, eta hain· zen gaitu. bat bileraren eta buruhausteren ondoren, Irungo Era barean, hainbat argazki·lehiaketa antolatu izan ditugu Argazkigintzaren Elkartea (LA.ElAR) egia bihurtu zen. Lehen Lehenengoak gure bazkideentzako ziren soilik, eta zuri·balt· estatutuak onetsita, lrungo Udalak lokalak utzi zizkigun egoit· zeko, koloretako eta diapositibatako modalitateak egiten za kokatzeko Junkaleko Eskola zalharretan (Erromanizazio ziren. Parte·hartze librera zabaldu zelark, urte batzuetan Museoa izango dena). Han, geletako bat bilerak egiteko era· Sanmartzialekin lotutako lehiaketa aurrera eramateko ardura biltzen genuen, eta iralkasle·pisu bat prestatu genuen, alde hartu genuen. Hori, geroago, gaur egungo Herri·lehiaketa batean laborategia, eta, bastean, estudioa, hango leiho han· bihurtu da, udalaren jaietako egitarauan sartuta, eta abian dietatik sartzen zen argi ederra aprobetxatzeko. Saina eraiki· da, dagoeneko, 1g. edizioa. Jardue[a hori, bereziki, gure na han aritzeko egoera desegokian gertatu zen laster, eta inguruko parte·hartzaileentzako da, eta epaimahaia ere herrihandik alde egin bahar izan genuen, gero udalaren baste tarrek osatzen dute, hain zuzen, aur1<ezten diren obren era· lokal batera joateko, Foru kalea 2, eta horixe da gaur egun kusketara joaten diren herritarrak izaten dira. Hasieran, gutxi, gure gizarte·egoitza. baina hasi ginen zinema·gaietan ere, eta film laburren ~hia· Gure jarduerei dagokienez, azpimarratu baharra dago esta· keta bat sustatu genuen: IKUSI·MAKUSI; best urte iraun tutuetan jasotakoaren arabara ekin geniola bideari, haietan zuen. Baina, zalantzarik gaba, antolatzen drtugun argazki argi utzi baikenuen helburu nagusia gure inguruan Argaz· lehiaketariko garrantzitsuena lrun Hiria delakoa da. Udalak kigintzaren Artea sustatzea izan behar zuela. Horrenbestez, babesten du, eta egin berri da 15. edizioa. Lehiaketa hori barehala hasi ginen jarduera gogokoenak garatzen: argazki· Estatuko garrantzitsuenen artean sendotuta dago, aur1<ezten gintzako ikastaroak. Hasieran, eskoletako taldeei eskalntzen rn'tJiren egi~ eta obren kalrtetatea dela bide. Arnaiera bkana

Pablo Arpón


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAJETAKD EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

eaten du, parte hartzen duten argazki hautatuel<in erakusketa aparta egrren biata Amaia KZn. Gainera, kalitate handiko kataIogoa argrraratzen dugu, obra saritu guztiak jasotzen dituelarik. lrun Hina Lehiaketako urteko erakusketa apatuaz gainera, gure programazioan izaten dira OOste zenbait argazki-erakusketa ere, OOrtakoena zein hin honetatik kanpoko egile ospetsuena, eta hemen ikus ditzakegu, lrungo Udalaren Kultura anoaren laguntzari esker. Atal horretan, gure nahia da, batez ere, gizarte-Iokal egokia lortzea argazkiak duintasunez erakusgai jartzeko, OOste areto batzuen OOharretara egon gaOO. Laster konponduko delakoan gaude. Bestalde, OOtidanik aritu gara lankidetzan argazkigintzarekin zerikusia izan duen ekimen orotan, bai lrungo Udalarekin eta gainerako instituzjoekin, bai eskatu izan diguten OOste entitate eta partikular guztiekin. Alde horretatik, 22 urte egin drrugu, dagoeneko, Baztan-Bidasoako Argazki RaJlya antolatzen, Izokinaren Kofradiarekin batera. Tradizio handiko ekimena da, eta parte-hartze bik8Jna izaten da. HaiaOOr, Txingudi Egunaren lehen alditik antolatzen dugu Photoclub Hendayais-ekin OOste argazki-rally bat. Adiskidetasunezko oso harreman ona daukagu elkarte horrekin, elkarren OOni izan genuenetik, hain zuzen ere, rally horren lehen edizioa zela-eta elkar ezagutu genuenetik. Haiekin batera, hainbat argazki-irteera ere egin ditugu, eta honako jarduera hauek ere bai: "Una mirada comĂşn" eta "ImĂĄgenes sin fronteras", arrakasta handiz egin ere. Gainera, aipa genezake eskualdeko hainbat kolektiborekin lankidetzan aritu iziana; OOsteak OOste: Santiagot8Jrrak KE, OIaOOniako Bailara Defendrrzeko


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAlETAKO EGITARAU DAZIALA

IiilliI PROGRAMA DACIAL DE AESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

Plataforma, Santagoko Auzo Elkartea, EJ1aitz KE, Mugan, Santiagoko Bidearen Lagunak. Ezn ahaztu lokalean astelehenetan egrren drrugun bilerak eta solasadiak. Haietan egosten dira benetan lAE/AFI elkartearen gizarte-jarduerak; han sortzen dira ekimenak, eztabeidatzen dira eta, ekiteko, lanak banatzen dira. Halaber, bazkideek hemen erakusten dituzte argazkiak, zuri-beltzeko laborategian lan egiten da, estudioko argazkiak egiten dira, ikastaroak ematen dira, lehen urratsak egiten ditugu eremu digitalean .. eta abenduaren 21ean egiten dugu ¡arduera gastronomiko bakarra: Santo Tomaseko txistor-jate tradizionala. Ikusten denez, gure lokala, mugak dituen arren, balioaniztasunaren eredua da. Ez litzateke bidezkoa lAE/AFI osatzen duen giza taldearen lana hemen ez naberrnentzea. AJde horretatik, azpimarratu beharra daga kolektibo honetan dauden bazkdeak, aresüan aipaturiko jarduera guztiak buitzatzeko bekoitzak bere harrikoskorra ekartzeaz gainera, gehienak oso argazkilari bikainak direla, eta hain zuzen ere, haietariko askok jaso dituzte sari garrantzrrsuak hainbet argazki-Iehiaketa nazionaletan eta nazioartekoetan.

Eta amaitzeko, itzul gaitezen historiara, gogoratzeko IRUNGO ARGAZKJGINTZA ELKARTEAK, arain, hogeita bost urte betetzen dituela sortu zenetik. Hori ospatzeko, lrungo Udalak dagoeneko oparia egin digu, bei guri eta bei Amaiara ikustera etorri diren guztiei ere, egile errioxar bikain Vicente Peiróren argazki-erakusketa aparta antolatuta. AJdi berean, urteurrena aprobetxatzeko, gizarte-komunikaziorako dugun aldizkaria berriz argitaratu dugu. Gainera, ilusio handiz atera dugu argitara 25 urteurrenaren orioitza-Iana, hori ere lrungo Udalaren babesari eta bazkide-talde batek egindako ahaleginari esker. Argazki-aurkezpen bat da, DVD euskarrian, hiru zatitan benatuta: lehenengoan, lrun Hiria Lehiaketaren 15 edizioetan saritutako obra guztiak erakusten dira; ondoren, ibilbide bat egiten da, irudizkoa, José M' Castilloren eskutik, Colon ibilbidearen historian barrena, eta amaieran, lAE/AFlko bazkideek egindako argazkien bilduma bet agertzen da. Argazkigintzako lan hau jendaurrean aurkeztu ondaren, urtebetzeko afaria nahikoa !zanga da, nola bestela, gure 25. urteurreneko ospakizunak jai-giroan amaitzeko.

KMfj,,¡¡¡'¡¡I~UN~¡¡",ARGAZKIGIN7ZAREN

ELKARTEA (A.F.I. -I.A.E)


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OAZIALA

,I

PROGRAMA OACIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

A finales de la década de los setenta, un grupo de entutos, donde habíamos dejado bien claro que nuestro pnncisiastas iruneses tuvo la brillante idea de fundar una sociedad pal fin debía ser el de fomentar el Arte de la Fotografía en nuestro entamo. Por ello, enseguida comenzarnos a desaque aglutinara a los fotágrafos aficionados de la comarca. rrollar una de nuestras actividades preferidas: los cursillos La iniciativa fue, poco a poco, tomando cuerpo y tras vanas reuniones y no pocos quebraderos de cabeza, la de fotografía. En un principio los impartimos a grupos de Asociación Fotográfica Irunesa (AF.I.) se hizo realidad. Con escolares y luego los abrimos ai público en generai. Así lo seguimos haciendo actualmente y, por cierto, con una desnuestros primeros estatutos ya aprobados, el Ayuntamiento tacada acogida, lo cual nos anima a programarlos año tras de lrún nos cedió unos locales donde poóer ubicarnos dentro de las antiguas Escuelas del Juncal, (el futuro Museo de año. Hemos venido organizando, asimismo, varios concursos de la Romanización). Allí, una de las aulas nos sirvió como lugar de reuniones y un piso de los profesores lo habilitamos, una fotografia. Los primeros que pusimos en marcha estuvieron parte como laboratorio y otra como estudio, donde aprovedestínados a nuestros socios y contenían las modalidades de blanco y negro, color y diapositivas. Ya abiertos a la parchábamos la preciosa iuz que entraba por sus grandes ventanales. Pero aquel emblemático edificio pronto se encontró ticipación libre, durante algunos años nos encargamos de en un estado que lo hacía difícilmente habITable, por lo que sacar adelante el concurso relativo a los Sanmarciales. Este, más tarde, se transformó en el actual Concurso Popular, debimos abandonarlo para, posteriormente, pasar a ocupar incluido en el programa de fiestas del Ayuntamiento y cuya otro local de propiedad municipai, en ia calle Fueros n° 2, que constituye nuestra actual sede social. 1g edición ya está en marcha. Esta actMdad va dirigida Si nos referimos a nuestras actividades, cabe reseñar que especialmente a los participantes de nuestro entomo y su emprendimos el camino siguiendo lo dictado por los estatu- r n rada es, asimismo, popular pues lo forma el mismo públi-


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAlETAKO EGITARAU OFlZIAlA

ca que asiste a la exposición de las obras presentadas. También realizamos, en nuestros comienzos, una pequeña incursión en el cine y promovimos un certamen de cortos, eIIKUSI-MAKUSI, que tuvo una vida de cinco años. Pero sin duda, el más importante de todos los concursos fotográficos que organizamos es el Ciudad de lrún, que patrocina el Ayuntamiento y cuya 15 edición hemos celebrado recientemente. Este certamen se encuentra consolidado como uno de los más importantes del Estado por la calidad de las obras y de los autores que se presentan. Su broche final consiste en la magnífica exposición que se realiza, en las salas del C.C. Amaia, con las fotografias participantes seleccionadas. Asímismo, se edita un catálogo de gran calidad que recoge todas las obras premiadas. Además de la citada muestra anual del Concurso Ciudad de Irún, en nuestra programación figura, también, otra serie de exposiciones fotográficas, tanto propias como de consagrados autores de fuera de nuestra ciudad que podemos ver aquí gracias al apoyo del Area de Cultura del Ayuntamiento de lrún. En este apartado, nuestra aspiracón se centra en conseguir un local social adecuado donde poder exponer dignamente las fotografías, sin depender de la disponibilidad de otras salas. Estamos confiados en una pronta solución. Por otra parte, desde siempre hemos colaborado, tanto con el Ayuntamiento de lrún y demás instituciones, como con todas las entidades y particulares que nos lo han solicitado, en toda iniciativa relacionada con la Fotogralia. En ese sentido, venimos organizando desde hace 22 años el Ral~ Fotográfico Baztán-Bidasoa, junto a la Cofradía del Salmón. Es esta una actividad con gran solera y que cuenta con una

PROGRAMA OFICIAl DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl

,n~

WfI,.h¡,¡¡,'Hl

-1

¡fun WWW.lfun.o'g

i@


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

IilIiIIiIiiI

destacada participación. Asimismo, desde el primer Txingudi Eguna, organIZamos con el Photoclub Hendayais otro rally fotográfico. Con esta sociedad mantenemos una importante relación de amistad desde que nos conocimos, precisamente a raíz de la primera edición de dicho rally. Junto a ellos hemos realizado, también, varias salidas fotográficas y ias actividades denominadas "Una mirada común" e "Imágenes sin fronteras", desarrolladas con gran éXito. Además, podríamos citar otras colaboraciones con diferentes colectivos de la comarca, como es ei caso, entre otros, de la SD. Santiagotarrak, Plataforma para la Defensa del Valle de Olaberria, Asociación de Vecinos de Santiago, S. D. Eriaitz, Mugan, Amigos del Camino de Santiago ... etc. No nos podemos olvidar tampoco de las reuniones y tertulias fotográficas de los lunes en nuestro local. Son el verdadero hervidero de la actividad SOCial de ia AFI, donde surgen las iniciativas, se discuten, y se reparten las tareas para emprenderlas. Aquí, también, los socios exponen sus fotografías, se trabaja en el laboratorio de blanco y negro, se realizan fotos de estudio, se imparten los cursillos, hacemos nuestros pinITos en el campo digitai ... y cada 21 de diciembre llevamos a cabo nuestra única actividad gastronómica: la tradicional txistorrada de Santo Tomás. Como se ve, nuestro local, a pesar de sus claras limitaciones, es un modelo de polivalencla. Sería injusto no destacar aquí la laber del equipo humano que forma la AFI. En este sentido, es preCiso subrayar que los SOCIOS Integrados en este colectivo, además de aportar cada uno de ellos su granITo de arena para impulsar todas

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

las actividades anteriormente reseñadas, son en su mayoría unos excelentes fotógrafos, muchos de los cuaies han sido reconocidos con Importantes galardones en diversos certámenes fotográficos nacionales e internaCionales. y para terminar, volvamos a la historia para recordar que la ASOCIACION FOTOGRAFICA IRUNESA cumple ahora sus veinticinco años de existencia. Para celebrarlo, el Ayuntamiento de lrún ya nos ha regalado, tanto a nosotros corno al numeroso público que se ha acercado al Amaia para contemplana, una ex1raordinaria exposición fotográfica del excelente autor riojano Vicente Peiró. También, hemos aprovechado la efemérides para reeditar nuestro boletín de comunicación social. Además, con gran ilusión, hemos podido sacar a la luz el trabajo conmemorativo de nuestro 25 aniversario, que ha sido posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento de lrún y al encomiable esfuerzo de un grupo de socios. Se trata de una presentación fotográfica, en soporte DVD, divIdida en tres partes: en primer lugar se exhiben todas las obras premiadas en las 15 ediciones celebradas del Concurso Ciudad de Irún; a continuación se realiza un recorndo en imágenes, de la mano de José M" Castillo, a través de la historia del Paseo de Colón, para finalizar con una colección de fotos hechas por los socios de AFI. Tras la presentación pública de este trabajo fotográfico, una cena de cumpleaños servirá, corno no podría ser de otra forma, de colofón festivo a las celebracjd1,¡; de nuestro 25 anlversarro.

í

Wí'H¡¡,¡tiJ ~

ASOCIACION FOTOGRAFICA IRUNESA

1GB

(fru n/AE) www.i.un.D,g


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OAZIMA

JII ZORI011SU !!

"

PROGRAMA OACIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

ii FELICES FIES1AS !!

'UZTIAN lURREZTUKD DUZU mJT~TEH EZIK

Calidad

Cipriano Larrañaga, N° 2, Bajo 2D3021rún' Tel!. 943 611 548

en tu hogar nunca se pone el sol

~,',~

'.'

OCASO El sol de la tranquilidad r

WIfH¡¡'¡¡"

,

~ rrun

.... w.i'~n.o'~

'"DE

49

q

~


&2

50

Irun .......ยก.un.o.,


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

......... 'ACH'A'IYAS

S 'B'l'D'ASO'A L

• RESTAURACIONES YREHABILITACIONES DE FACHADAS.' ESPECIALISTAS EN REVESTIMIENTOS MORTEROS· MONOCAPAS • REALIZACiÓN DE PROYECTOS PARA COMUNIDADES DE VECINOS.• ESTUDIOS· ASESORAMIENTO TÉCNICO SOLICITE PRESUPUESTO • TEL: 67088 78 73 - 615 70 25 06' FAX: 943 63 39 87' CI DARlO DE REGOYOS N'20· 20305.IRÚN

'INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO • REVISIONES Y CERTIRCAOOS DE GAS • ANALISIS DE COMBUSTION DE CALDERAS YTIRO DE a1IMENEAS •MUEBlES Y ARTICULOS DE BAÑO

Irun _ _.irun.org

51


Instituto de Belleza y Perfumería • • • • • •

Uñas de porcelana y tratamientos de manos Tratamientos faciales y corporales Depilación Masage y drenage linfático Maquillage y micropigmentación Solarium (Normativa del Ministerio de Sanidad)

Descuentos del 30% en perfumería Galerias Juan Arana -10

Te1: 943 61 72 63

1\. MUJVEL S.L. ALMACÉN DE PINTURAS

'---IWI[fJ La pintura de

EJ Valentine

PAPELES PINTADOS MOQUETAS, DECORACiÓN

• ANTI ACAROS

REVESTIMIENTOS, SUELOS, PAREDES

• ANTIINSECTOS

PINTURAS MARINAS

• ANTI HONGOS

E INDUSTRIALES

... ,

,.~,

A

MUU IC 01 Ol{

R Ú N PARQUET FLOTANTE C./ Aduana N° 23

ALMACÉN Y VENTA PoI. Soroxarta N° 6A Tllno: 943 61 91 88. Fox: 943 66 02 12

EXPOSICiÓN Y VENTA CI Aduana, CO Olearso, 23 TIno: 943 61 85 23 Fax: 943 01 31 39 rn~

pn¡'f""%it'"

52

1 Irun www.i.un,D'Q

IfiN


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAlETAKO EGITARAU OAZIALA

II

PROGRAMA OACIAL DE AESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

CON NOSOTROS SONREIRA FELICES FIESTAS

Clinica Dental

rf

IRUNDENT ODONTOLOGIA GENERAL, ESTETICA DENTAL, PROTESIS, CIRUGIA, IMPLANTES, ORTODONCIA. PRECIOS ESPECIALES Y LIMPIEZA GRATUITA PARA JUBILADOS, PARADOS, PENSIONISTAS Y SOCIOS DEL REAL UNION.

el Serapio Múgica, 20 Bajol! 20302-IRUN Te!. 94361 6054

q Irun ....... i.un.o'g

53

~


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAIETAKO EGITARAU ORZIAlA

I

PROGRAMA OFICiAl DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

Ferias!

"''J~~~profesionales

Cebanc-Cdea Serio Pasealekua, 50 -20.018 Donostia Te!.: 943 31 6900· Fau: 943 316482

HOSTELERfA y TURISMO

INFORMÁTICA

• Restauración. _Cocna. • PasteErfa Yp¡:naderia. • SeMcios de resta.rcw'de y bar. • Ayui:rlte de c::ocre. r1veI1.

• Admilistración de sistemas "formátlCOS (A y O). • DesarroUo de aplicaciones informáticas (A Y O). • ExpIotaci6n de sistemas i1formáticos.

• Alojamiento.

• Agencias de viajes. • Intormación y <xoom,1 el"'tiaiza:;;6"" _'001 turistica. COMERCIO V MARKETING

ADMINISTRACiÓN

• Comercio internacional.

• • • •

• Geslion comercial y marketing. • Comercio.

~

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

'Obesidad y sobrepeso 'Endermología LPG 'Infiltración Bótox 'Hiperhidrosis

Avda de Navarra 33 203041run Tel.: 943 63.51.46 I-"".~'n.clinicaesteticairun.com

Administración y finanzas (A y OJ. Secretariado . Gestión administrativa. Auxiliar de oficina, nivel 1.

'Peeling químicos 'Manchas faciales 'Mesolifting, Labios 'Arrugas .Dermoabrasión

Depilación con láser de Diodo o Luz pulsada, Varices, Acné, Cuperosis, Rosácea, Psoriasis, Vitillgo. Eliminación de tatuajes, Rejuvenecimiento facial, Manchas en escote, Manos etc.

~o al ...,'So:

N.' GFSl'OR EU2I094I04

CENTRO DE TRATAMIENTO DE

~:~~~;;;¡;;;;;~;;;V~~

VEHícu~os ¡ t~J\

Al ANAl DE SU VIDA UTlL :

\sl

• EL FINAL MÁS ECOLÓGICO PARA SU VEHíCULO gAEGA

(gganvam

RECAMBIOS NUEVOS Y USADOS

Información: 943 62 48 22

54

I

#.

e ./ \" ""

Clra, N·l, Barrio Jaizubia, n,'141, HONDARRIBIA

Irun


SAN PEDRO ErA SAN MARTZIAl JAlErAKO EGITARAU ORZIAlA ...... PROGRAMA OFICIAl DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl

LA S.D. ERLAITZ ERLAITZ MENDI ELKARTEA Ohar laburrak iraganeko eta orainaldiko historiaz 2005 urte honetan, ~rol ell<arte baten 50. urteurrena ospatzen da, arrazoi honen arabehera gure hiriko zaharrenen artean kontutan hartu daitekeena: SO Ertailz ME Oatozen lerroetan bere historiaren berri-Iabur bat egingo dugu: 1954an, lagun-talde batek l<Jub bat sortzea eraba~ zuen. Horretarako kirolen bat egingo zutela zuritu behar zutenez, eta sustatzaileetako batek bolatokia zeukanez, Bola FOOerazioari atxi~tzea era~ zuten. Asma horre~n, besteak beste, 1g55eko Euskal Jiran parte hartu zuten eta lehen saria jaso. Kudeaketa neketsuak egin ondoren, lehen biltzarra 1955eko abenduaren 22an egin zuten, eta gizarte lokal bat egokitu egungo Gipuzkoa hlribideko 22an. Hurrengo hiru urteetan, elkarte sortu berriak zenbait ~rol-Iehiaketetan eta ku~ur e~nt­ zetan parte hartu meno Garai horretan, beste lagunarte batek, mendizaleak izak, Ertaitz KEra jo zuen, horrela, 1958ko martxoko bii1zarrean, eskaera onartu zeiarik, mendiko saila eratu zuten Eriaitz KEan.

Hurrengo urteetan mendiko saila etengabean aritu zen jardunean. 1949an, Junkaleko Ama tronuratu zen, lrungo zaindaria berari, Aiako Harriako hai1zulo batean. Aidi berean, mendiko aterpe txi~ bat inauguratu zuten Ertaitzen, rturriak konpondu, buzoiak jarri eda bideak markatu. Jardunak hirur0geiko hamarkada osoan iraun zuen. Honako hauek nabarmendu behar dira: emakumezko irundar batek lehen a1diz igo zuen Mont Blanc mendia, txango asko egin liren taldetan, gizarte-kanpaldiak antolatu ziren, herrialdeko, nazioko 000 nazioarteko kanpaldietara joan ziren. 1963ko apirilaren 3an egindako bii1zarrean, mendiko saila elkartearekin bateratu zen. 1970ean, bazkide mendizale haur eta gazteen saila eratu zen, eta taldekako txangoek goia jo zuten. Horretarako, garran0tsua izan zen beste elkarte batzue~n batera irteerak egin izana, "La intersocial" izena jarri lioten. 75ean, eskaladako gazie talde bat osatu zuten, eta Avenida zineman Tximist Everesterako 1. Espedizioaren ¡i¡apositiben emanaidla egin zuten

,n í

UM;U'¡¡;,i(,'j ~.l!IiG!E·mlll¡••


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAJETAKO EGITARAU ORZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl

7CJeko hamarkadaren bigarren erdialdeko transizio polrtikoan gertatutakoek eragin handia izan zuten gizartean. Hala ere, oraindik ere egokitu zen Junkalen haitzuloa, Aiako Harrian mendikulxatila jarri zen, "Ecos" hilabetekaria argitaratu zen, argazki-erakusketalk egin ziren, gazteen mailakoren batek lehen a1diz igo zuen Naranjo de Bulnes gailur mitikoa eta taldekalko txangoak gero eta gehiagotan egiten ziren; baina ondorengo gainbehera oso bizkooa izan zen. Urte horretalko biltzarrean, emakumezkoa hautatu zuten elkarteko lehendakari, gaur egun arte kargu hori eduki duen emakume bakarra izan da 19S0 urtean Elkartearen Zilarrezko Ezteiak bete ziren eta hainbat ekitaldi eginez ospatu zen; hala nola, Gipuzkoako Gazte kanpaldia antolatu zen, Everestera euskaldunak igo zireneko diapositibalk prdektatu ziren eta oroipen ofiziala egin zen, bazkde zenduen aldeko meza eginez Ospitaleko kaperan eta ondoren elkarteko presidente guztien Omeneko Bazkaria eginez lrungo Atsegina elkartean, alkatea, Euskadlko eta GlPuzkoako Federazioetako presidenteak eta bazkide sortzaileak bertan zirela. SOko hamarkadako berezkotasunari Jarrartez, mendiko jarduerak ere norbanaikotu egln ziren, taldekalko txangoen kaltetan, gizarte-bizltza gainbeheran zegoen. Gauzak horrela, Slean, lrunen zeuden mendiko bi elkartealk batzeko proposamena egin zen, baina emaitza ez zen aldekoa izan. Egoera ikusirik, 90ean, belaunaldien erreleboa gertatu zen zuzendaritza batzordean, jende gaztez osatu bailzen. Taldekako txangoek indarra hartu zuten berriro, mendialk garbrtzeko jardunalk egin ziren, eskaladalko ikastaroaik antolatu ziren, BTI saila eratu zen, gainera, irteera partikularralk ere egin ziren A1peetara, Pirinioetara eta barta Andeetara ere; hemen, Aconcagua mendia igotzea lortu zuten (6.959.-mts.) Nrol jarduna ugaria zen eta askotarikoa, bazkide kopurua gehituz zihoan, poliki baina etengabean, jende gaztea sartu zen. Hala ere elkartearen etorkizuna bazkdeegortzaren mende, kolokan zegoen. 1998an eratutalko zuzendarilzalk uste zuen ezinbestekoa zela beste egortza bat jabetzan hartzea. Lokala aurkituta, kuota ezohizkoak onartuta, miraria jazo zen. Proiektuak, baimenak, lanez lepo, kanpoko laguntzak... Denbora aurrera zihoan, baina pixkanaka argia ageri zen. Peña kaleko lokal berriaren inau9urazioa 1999ko abenduaren 9an egin zen, eta bertan izan ziren tokiko agintariak, federaziokoalk, gre-

rn,

Jí ~

&Mlfb,,¡'¡¡'

: -,' 56 I

~

1.....1-... ~.

_. _

Irun

iG§!


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

miO parte-hartzaileak, tokiko irratia eta telebista eta bazkide eta hurbileko asko. Lokala txikia da, baina apaina, bildu ahal Izateko, txangoak antolatzeko, kontuak eramateko, eta poztasunak ospatzeko; nahikoa aurrekisutako bazkide kopuruarentzako. Bazkideek irteerak egiten dltuzte Andeetara edota Pamirrera Taldekako irteerak egonkortu egin dira. Berrogeita hamargarren urteurrena ospatzen den 2005 urte honetan, ekimen eta jarduera asko aurreikusi dlC8, Irungo mendizale familia ezagutarazten ari delarik. Ekimen hauek aurrera jarraituko dute Abenduan ospatuko den biltzar oroifarazlerarte. Ekimen hauen artean, hitzaldi, solasaldl, proiek-

PROGRAMA OFICIAL DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

zio, argazki rally, txistu kontzertu etb -ez gain, eskualdeko Eskolarteko mendi lehiaketa, argazki erakusketa, Erlaitzeko tontorrean buzoi ezarpena, udarako irteera berezia eta lrundik gertuen dauden katalogoko 50 mendlen aldi bereko igoera nabarmendu daitezke, baita mendizale eta elkarteko astea, non ekitaldi oroitarazle ofizialak ospatuko diren. Era berean, urte hauetan zehar elkartearen bidea bilduko duen liburu bat argitaratuko da. Balio bezate lerro hauek SD Erlaitz ME-an bere egunekoatan zoriontzeko eta urte zoriontsua opatzeko, kirolean, sukaldaritzan eta gizatasunean, eta jarraipen luze bat izan dezala bere bidean.

Irun WWW.i'Un.D,g


-SOCIEDAD DEPORTIVA ERLAITZ ERLAITZ MENDI ELKARTEA SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAlETAJ(D EGITARAU ORZIAlA

PROGRAMA OFICIAl DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl

Breves apuntes sobre su historia pasada y presente El presente año 2.005 se celebra el cincuentenario de una sociedad doportiva de montaña qlJ8 r>118r1e, ror dicho motivo considerarse entre las veteranas de nuestra ciudad: La SD Ertaitz ME. A través de las siguientes líneas haremos una breve semblanza de su historia. Corre el año 1.954 cuando un grupo de amigos decden crear un club. Como para ello neceSITan justificar una práctica deportNa, y uno de los promotores dispone de un bolatoki, deciden adherirse a la Federación de Bolos. Con dicho ánimo, entre otras actividades, participan en la Euskal Jira del año 1955 recibiendo el primer premio del concurso. Tras arduas gestiones se celebra la Asamblea Constitutiva el 22 de Diciembre de 1.955, habilitándose el local social en el n° 22 de la actual Avda. de Gipuzkoa. Durante los siguientes tres años la recién creada sociedad está presente en diversas competiciones deportivas y actos culturales. Por la misma época otro grupo de amigos inquietos por la

montaña llaman a la puerta de la So. Erlaitz Así, en la Asamblea de Marzo de 1.958 se acepta dicha solicitud constituyéndose la sección de montaña de la SD. Ert<itz. Sguen años de trenétk;a actividad de la sección de montaña. Así, en ~ año 1.95910 mismo se entroniza la liírgen d~ Juncal, patrona de la ciudad de lrun, en una gruta de Alako Harria que se inaugura un pequeño refugio de montaña en Ef1ajtz ó se reparan fuentes, se colocan buzones y se marcan sendas. En la década de los sesenta destaca la primera ascensión femenina irunesa al Mont Blanc, así como la celebración de excursiones coiectivas, la organización de campamentos sociales, la asistencia a regionales, nacionales ó internacionales, etc. En la Asamblea del año 1.963 se produce la fusión de la sección de montaña con el resto de la sociedad. En los años 70 se crea la sección de infantiles y ¡weniles, produciéndose además un climax de excursiones colectivas conjuntas con otras sociedades a través de "La

Irun


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

lntersocial". En el 75 se establece un grupo juvenil de escalada y en el Cine Avenida se presenta las diapositivas de la Expedición Tximist al Everest. Los sucesos de la transición política de la segunda mitad de la década de los 70 se dejan sentir en la sociedad. A pesar de continuar las actividades como el acondicionamiento de la Gruta del Juncal, la colocación del buzón en Aiako Harria, la edición de la gaceta mensual "Ecos", las exposiciones de fotografia ó la primara ascensión Juvenil a la mitica cumbre del Naranjo de Bulnes ó el aumento del ritmo de excursiones colectivas, el declive es importante y las tensiones afloran. En esta misma década resulta elegida la única mUjer que ha ostentado la Presidencia hasta nuestros dias. El año 1.980 se cumple la efemérides de las Bodas de Plata de la Sociedad, celebrándolo con diversos actos, como la organización del Campamento Juvenil de Gipuzkoa, la proyeccIÓn de las diapositivas de la ascensión vasca al Everest y la conmemoración oficial que incluye una misa previa por los socios fallecidos en la Capilla del Hospital y la posterior Comida Homenaje a todos los presidentes de la sociedad que se celebra en el salón del lrungo Atsegiña con asistencia del Sr. Alcalde, los Presidentes de las Federaciones Vasca y Gipuzkoana y los SOCIOS fundadores. La década de los 80 y siguiendo un fenómeno característico de la época, se individualizan las actividades, en detri1

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO VSAN MARCIAL

mento de la práctica colectiva y la vida social langidece. Con dicha perspectiva, el mismo año 81, se produce una propuesta de unificación de las dos sociedades de montaña que operan en lrun, pero sin resultados positivos. En el año 90 se se incorpora a la Junta Directiva un equipo de personas jóvenes. Resurgen las excursiones colectivas, se ejercitan jornadas de limpieza de montes, se organizan cursillos de escalada, se crea una sección de BTI, además de las salidas particulares a Alpes, Pirineos e incluso a los Andes que incluye la conquista del Aconcagua (6.959.mts.) La actividad deportiva es mucha y variada, el número de socios remonta lenta pero continuamente, nuevos grupos de gente jóven se incorporan, pero el futuro de la sociedad pende de un hilo llamado local social, entonces en amendo, a lo que no se le atisba solUCión. La nueva directiva del año 1.998 considera que el traslado a una nueva sede en propiedad resulta ineludible. Encontrado el local, el establecimiento de unas cuotas extraordinarias obra el milagro. Proyectos, licencias, trabajo a destajo, apoyos externos ... el tiempo pasa, pero, poco a poco se va haciendo la luz La inauguración del nuevo local de la calle Peña se realiza el día 9 de Diciembre de 1 999 con asistencia de autOridades locales, federativos, gremios intervinientes, radio y televisión locales y muchos socios y simpatizantes.

Irun www.;run,D,g


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO VSAN MARCIAL

Se trata de un pequeño pero coqueto local suficiente para el umbral de socios previsto, donde se posibilita la reunión y el Intercambio de experiencias, la organización de actividades y la celebración de las alegrías Durante los primeros años dei presente siglo la actividad gastronómica y deportiva de la sociedad se Incrementa y complementa Se producen salidas de socios a objetivos lejanos como los Andes ó el Pamir. El número de salidas colectivas se estabiliza. Este año 2005 del cincuentenario se están desarrollando numerosas iniciativas y actividades de todo tipo de las que se está haciendo eco la familia montañera de Irun, actividades que proseguirán hasta culminar con la Asamblea Conmemorativa a celebrar en Diciembre. Entre estos actos, además de las charlas, conferencias, proyecciones, rally fotográfico, concierto de txistu, etc., destacan la celebración del Concurso Escolar de Montaña comarcal, la exposición fotográfica, la colocación del buzón montañero en la r;imA rlA FrlAit7, IR SAlirlR AsrAr;iRI rlA VAmnn, lA RSí.:Ansión simuitánea a las 50 cimas del catálogo más próximas a lrun, y las semanas montañera y del club en la que se incluirán los actos oficiales conmemorativos. Asimismo se editará un libro que reCOla la trayectona de la sociedad a lo largo de estos años. Sirvan estas líneas para felicitar a la SD Erlaitz ME en su efemérides y desearle un feliz año deportivo, gastronómico y humano, así como una larga continuidad en su trayectoria.

-,

->;>--


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

2005

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

• Santander Central Hispano ¡Felices Fiestas! • Jai Zoriontsuak!

Hijos de J.M.Llanos, S.L.

el. eipriano Larrañaga 8, Bajo.

MAPFRE

Tlfno: 943 66 03 17 - 627 93 07 20 20302 IRÚN - GUIPUZKOA E-mail: allanos@mapfre.com

POR SU SEGURIDAD, CONFíE EN EL LíDER

CALIDAD + INNOVACiÓN ASESORIA FISCAL' JURIDICO MERCANTIL' SEGUROS' LABORAL' SUBVENCIONES' SOCIEDADES CONTABLE' DECLARACIONES RENTA' APERTURA EMPRESAS T1nosJF.x: 943 610030/60, Web: www.•tctorreald.y.com· ..m.U:jjmecoleta@S1I.1ogiccontrol.es ,n~,------'

iMbii9:1l1)

í~

Irun

.....huft.o.g

iON

61


SIEMPRE

EN

FORMA®

8b!IX!!ER Coordinación de gremios Fabricación propia

Centro de Rehabilitación

PRIM, c.b. Regina Tolosa Pedro Wodnik C/ltzea N° 1 BaJo, Sera de Bidasoa

po Colón. 6· trasera Tel y Fax: 943 63 30 50 20302 lrún (Guipuzcoa)

• Compraventa de Inmuebles • Alquiler de Inmuebles • Tasaciones inmobiliarias

• Tramitación de Hipotecas • Proyectos y Refonmas • Promociones especiales

• Etxebizitza eta [ocalen salerosketa eta alokairua • Tasazioak • Abolkularitza eta eskaintza bereziak • Proiektu eta etxeko erreforrnak

IAvda. de Guipúzcoa, 32 boja· ni. 943 66 01 01 • Fax 943 61 15 21 I rn~

&5,,,,,%,,,, 62

1

Irun ....... I'un.o.q

iGOf


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

,,

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO VSAN MARCIAL

Cocinas

Decoración

Coor. Gremios el Monte aldabe 1. Anaka - IRUN Tel. 943 619 784

CENTRO DE TRANSPORTES DE IRUN IRUNGO GARRAIO GUNEA www.zaisa.com

Pza. Euskadi, 5, oficina 49 • 20305 IRUN Tel: 943 63 01 30 • Fax: 943 63 38 77

Verano 2005 • Clases de verano • Clases de apoyo • Cursos intensivos - Individuales - En grupo

CI Mayor, 27 bajo Te!. 943 635 259 Móvil 652 777 360

MATRíCULA ABIERTA CURSO 2005 - 2006

Jaizubia Hiribidea, 33 203051rún Tlfno/Fax: 943 630 101

Irun ....... i.un.D'g

63


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

ASlSORAMIENTO JURílJt(o yfINANCIERO ASESORAMIENTO TÉCNICO: •Estudio de Promociones •Proyectos de edificación yReforma .Urbanismo yObra ('~~ •Valoraciones InmobiTiarias •Informes T¡cnicos •licencias de Apertura de Acti~dad

los Planetas 29 •Senicins Inmobiliarios PISOS· VillAS· NAVES TERRENOS· SOlARES ,

943-64.24.25 Mó~l: 670.95.80.89 lt

Felices Sanmarciales!!!

,~¿~,

~. g~.

'l1?aIu.t.a.>.

~¿~.m~.

-~~¿~O~. -~~luv. J.o..? .....altak 'V?tmuw<'-ial rfT.ly~.c· .!M3iJf7iJiJS G9Ídmini"¡:,a.-<¿n dT.I .9~.1 6'13 iJ(/1

Auto Desguaces

íP rEOS AMADOI 9h:~/¿", .JJ :lO.101 OY",tn (!fí,uju;,uoa)

Barraka Desguace homologado por el Gobierno Vasco

· Desguaces de aqtomóviles · Venta de accesorios · Recuperación de chatarra

N' EV

100/04

B Olaberria. 111 - 20305 trún O

TIIna: 943 621 055 - Fax: 943 627 223

Avda. de Navarra, N° 18 203041RUN Te!. 943 625183 • Fax 943 630 498 E-mail: esuranlusa@terr•.es

E.taclo" de Servicio

1Gb;

64

Irun


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAIETAJ<O EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

ZORIONAK IRUN "talleres de Calderería

AUZ01.A~

S.1..

ESPECIALIDAD EN TODO TIPO DE TRABAJOS EN ALUMINIO C.I Auzolan "°2 B bajo Apdo. 166

Tllno: 943 63 52 71 Fox: 943 63 51 93

203031RÚN

LES DESEA UNA FELICES FIESTAS

J. del Valle Beorlegui Licenciado en Derecho Agente de la Propiedad Inmobiliaria Paseo de Colón, 29 Telf,. 943 61 8747 - 48 Fax. 943 66 70 82

203011rún ~

,

Jí ~

iM+ii9:1l1

Irun .....lrun.o.g

IGN

65


II1ttl-1II 113

Clases individuales o grupos

• • FRANCÉS ••

• Niños y adultos • Preparación de exámenes: E.O.I - Alianza francesa (DELF/DALF) - Comunidad europea • Universidad

(EXPERIENCIA DESDE 1970) BARTOLOMÉ DE URDINSO, 5 Bajo Tfn. 943 61 3588 - 687 726592 - IRUN

- - inmobiliaria

Avenida de Navarra, 7 - IRUN

LA MANERA MAS EFICAZ DE COMPRAR, VENDER OALQUILAR Pisos, apartamentos, casas, villas, caserios, bordas, terrenos, solares, naves industriales, oficinas, bares, locales comerciales, negocios en marcha, garajes, etc.

Te!.: 943 638 131

(esquina calle Iglesia)

E-mail: teleinmobiliariaekar@telefonica.net

www. teleinmobiliaria.com

www.habitat24.com/teleinmobiliariairun

F/O/T/O/K/O/P Foruen kalea. 4 - 20302 IRUN

66

Tel./Fox: 943 63 22 11 E- moil: fotokoo@telefonico.net

Irun


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAlETAKO EGITARAU ORZIALA IliiIliIiI PROGRAMA ORCIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl

LUIS MARIANO ERAKUSKETA ANTOLOGIKOA Amaia KZ 2005eko uztailaren 8tik irailaren 4ra zuten, mutur-muturrekoa izatetik aparte zegoena, ordea. Mananok eta bere lagunek lokal bat nahi zuten bertan euren arte gaitasuna eragozpenik gabe adierazi ahal izateko, inolako diziplinaren pean egon beharrlk gabe, diziplina hura gordetzeko ardura zutenek bigunenak izanda ere. Salvador I'Jberdik aurkitu zuen irtenbidea: Larretxipi kanikako lokai batez hitz egin zien. Han presentatu ziren. Ez zitzaien balere gustatu. Lokaia hondatula zegoen oso. Hura txukuntzea oso garestia izanen zen eta, gainera beste kontu bal zegoen, jabeak baimena eman behar ZJela errentan hartu nahi zutene;, Lehen uneko elsipena gaindilu ela interesa agertu zen haren lekuan: orain lagunek euren lokala izanen zuten. Hasierako gogo gabezia alde batera utzi ela lanari ekin zioten, tokia garbilu zuten, igeltsero-Ian batzuk eta iturgintza-Ian batzuk egin zituzten eta egun gutxira lokala erabiltzeko moouan zegoen. Izena erabaki behar zuten. Praktikoak ziren gure mutilak, baina bazituzten joera erromantlkoak ere "Gure Ametsa" (Nuestro Sueño) deiluko zioten. Hon zuen buruan abeslari irundarrak Ramonengana zihcan bitartean. Gogoan zituen orobat Shalva I'JberdirekJn bizi izandako une ederrak, harekJn balera Aiako Harrlan, Ingelesaren Gazlelutik hurbil, elur geruza 1001 baten gainean biak maldan behera ilsumustuan ¡aislen zen tramankulu baten gainean. Honek zICen Marianoren pentsamenduak Ramonen parera intsilakoan. Adeitasunez agurtu zuten elkar. "Zer moduz zabiltza, Mariano? Lehengoan te/ebistan ikusi zintudan eta i!Uditu zitzaidan pnmeran zeunde/a. Zure ahotsak ez du indar apurrik ere galdu. " Baina handik gutxira konturatu zen bere

MARIANOREN LAGUNAK 1970eko urtarrilaren 5 hartan eguerdiko ordu bata aldera gogotik an zuen euna Jenaro Echeandia plazan. Angel Aguirreren gozo-dendaren irteeran Luis Mariano autografoak sinatzen an zen. Haren inguruan hainbat lagun bildunk. Baina tenoreak, eunari kasunk egin gabe, Colón ibllbidearen hasieran, zenbaki bakoilielako espaioian zegoen Rannon Idarretaren dendarantz erannan zuen bere begirada. Idarreta zen lrunen , Salvador I'Jberdi eta Guillermo IbargoyenekJn batera, Mananoren lagunik hcberena. Hirurek bizi izan zituzten berarekJn nerabezaroko eta gazlaroko lehen urteak. Ordu asko igaro zituzten elkarrekJn "Los Buenos Amigos" elkartean, antzerki saioetan parte hartuz, Aiako Harnra txangoak eginez, Hondarrabiko Itsasargiaren ondoko harkaitzetara irteerak eginez. Betl elkarrekin ibiltzen zen hirukote horrekin beste gazle irundar batzuk biltzen ziren eta koadrila osatzen: Felix Eguiazabal, Manolo Mitxelena, Shanti Arregui eta Joaquín Femández. "Los Buenos Amigos" taldekoek ukJtu erlijiosoa

Irun

_w.Jrun.otg


SAN PEORO ETA SAN MARTZIAl JAlETAKO EGITARAU OAZIAlA

lagunaren aurpegiak i1xura zargaldu xamarra zuela. Ez zebilen oker. Handik hilabete gutxira heriotzara erarnanen zuen gaixotasun baten seinaleak nabarak ziren. Ramon bere barnean hunkiturik geratu zen oso. Oso lagun zuen Mariano. Haurtzarotik zuen lagun kuttun. Hemen izendatu dltugun gainerako lagunak bezaia. Horiek ziren benetako lagunak. Eta lagunak izaten segituko zuten 1950eko ekainaren bukaeran Mariano lrunera arrakastatsu, ospe eta diruz beterik, Europaren erdia berari begira zuela itzuli beharrean, ¡silean, etsrra, lur jota rtzuli baitz...Eta hori, Marianok inork bano hobeto zekien. Bazekien haiek zirela bere lagunak; erraz bereizten zituen irundarraren ospea baliatu eta harengandik probetxu atera nahi zuten harroputz eta etorri berrietatik. Bere urterik onenetan era horretako oportunista gosetuz Inguraturik bizl izan zen. Bere umetako, nerabezaroko eta gaztetako lagun irundarrak ziren. Lagun horietako batek bazekien nor zen Maria Luisa. Horixe izan zen lehen atdiz 1g50ean abestu zuen abesti baten izena. Amodiozko kanta eder bat zen, beste izen bat zeukan lrungo emakume bati eskainia. Artistak emakume haren izena ezkutuan gorde nahi zuen, artean bizi baitzen; emakume hori, oso ederra izandakoa, dudarik gabe, artistaren lehenengoetako amodioa izan zen, agian berak ezer ez zekiela. Marianoren lagun Ramon Idarretak ezagutzen zuen emakume horí, balna ez zuen sekula esan zeln zen. Marianok ez zion eskatu beharrik Izan. Bazekien adiskidetasunean diskrezioa eta leialtasuna oso balio preziatuak direla. lnoiz ez zituen hautsi haurtzaroko lrungo lagunekin lotzen zuten adiskidetasun loturak. Javier Lazcanotegui ez zen irundarra, hondarribitarra bazik, bana gazte garaiko laguna hori

ere. Marianoren sekretua zera izan zen, alegia, arte munduan gailurra harrapatuta ere inoiz ez zuela ahaztu ¡atorri xumekoa zela. 1950eko "Sanmartzial" aurreko egunetan, Avenidako zubia gurutzatu zuenean, íehenengoetako gauza lagunen galdera egitea izan zen. Haietakoren batek Pansen egina zion bisrra, han kantatzen zuen bitartean, eta artistak eta lagunak, biak batera, Pariseko leku farnatuak bisrratu zituz-

'./ 68 /

:

'

Irun

PROGRAMA ORCIAl DE RESTAS DE SAN PEORO YSAN MARCIAl

ten; baina bera inon izatekotan lrunen aurkitzen zen benetan gustura, txikitan korritu zituen karriketan barrena, bere mutiko begiek ikusi zituzten paisaietan barrena, han baitzen dena benetakoa. Salvador Alberdi, Rarnon Idarreta, Guillemno Ibargoyen, Joaquín Femández... lagunekin Iblll zen pozik eta zoriontsu Larretxipi, Eliza, Urantzu eta Kale Nagusian barrena.... Pozik eta ezin hunkituago zegoen San Pedro eguneko Meza Nagusiko eskaintzan, Junkal parrokian bereziki egun horretarako Francis Lópezen musikaz eta Jesús Maria Arozarnenaren letraz eglndako eskari bat abestu zuenean. Avenida zinema, Bellas Artes antzokia, izanen ziren albeslariaren ahotsak berriro ere bere herriko lagunei gozatua emango zien agertokiak. Jende ugari joaten zen atseginez beterik hura entzutera eta saioak bukatutakoan harengana hurbiltzen zen guztlan egilen zion kasu umll eta alal Baina bere gogokoenen artean betiko lagunak zeuden. Ongi ulertzen zuen ordurako munduan zabaldua zegoen bere ospeak beste pertsona askorekin eskatzen ziola tratua izatea. Gauza asko zehaztu behar zen azken unean, kontratu asko egln behar, eta tarteka, ezetz esan beharra ere bazegoen, toki askotan ikusi nahi izaten baitzuten abesten. Muga bat jarri beharra zegoen berezko gaitasun artistiko haiek ematen zizkioten dohain ikaragarri haiei eutsi ahal izateko. Beína konpromiso une horiek Igarotzen zirenean bere lagun inundarrekin egon nahi Izaten zuen. Uste zuen adlskidetasuna zela zegoen gauzarik garrantzitsuenetakoa, eta gainera benekotasuna maite zuen. Bazekin, halaber, lrungo edozein herri elkartetan une ahaztezinak ¡garo ahal zrtuela. Eta hala igaro zrruen, igaro ere. Haren Iagunak bgarren planoan ¡artzen ziren nahita. Benetako adiskidetasunak ez du exhibizio beharrik. Ez zona aldeko denean, ez kontrako denean. Ezbehar latzeko uneak izan ziren 1970eko uztailaren 18koak; jendetza íkaragarriaren artean Arcangues-eko hilerrirako bldean zeramaten Marianoren gorpuaren atzetik zihoan haren lagunetako bat, Salvador Alberdi, Alako Harrían, 18 urterekin, pozal< txoratzen malda elurtuan behera harekin batera jaisten zena, hain zuzen ere.

Nicolás Aguirre.


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAlETAKO EGITARAU ORZIALA

PROGRAMA ORCIAL DE RESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

LUIS MARIANO EXPOSICiÓN ANTOLÓGICA . Amaia KZ 8 de julio al 4 de setiembre de 2005 LOS AMIGOS DE MARIANO, Hacia la una del mediodía de aquel 5 de Enero de 1.970 llovía con fuerza sobre la plaza de Jenaro Echeandía A la salida de la pastelería de Angel Aguirre, Luis Mariano firmaba autógrafos. A su alrededor se arremolinaban varías personas. Pero la mirada del tenor, despreocupándose de la lIuV1a, se dirigía hacia el comercio de Ramón Idarreta en la acera de los números imperes, al comienzo del Paseo de Colón. Idarreta, con Salvador A1berdi y Guillermo lbargoyen eran los mejores amigos de Mariano en lrun. Los que vivíeron con él los años de la adolescencia y los pnmeros de su Juventud. Juntos pasaron muchas horas en 'Los Buenos Amgos", participando en veladas teatrales, en excursiones a las Peñas de Aya, y en salidas a las rocas junto al Faro, en Fuenterrabía. Al trío inseparable se unían otros jóvenes iruneses. Fehx Egulazabal, Manolo Mitxelena, Shanti Arregui y Joaquín Femández completaban la cuadrilla. "Los Buenos Amigos", tenían un carácter rehgioso, aunque leJOS de una sevendad extrema. Pero Manano y sus amigos querían un local en el que pudieran desenvolverse sin la menor traba de manera que sus condiciones artísticas pudieran explayarse sin el sometimiento a una disciplina por muy benevolentes que se mostraran los encargados de manteneria. Salvador Alberdi dio con la solución: les habló de un local en 1a calle Larretxipi. Allí se presentaron. Inmediatamente quedaron decepcionados. B local se encontraba en estado casi ruinoso. Adecenta~o costaría una cantidad demasiado elevada y, además, había que contar con el permiso que el propietario debía conceder a los posibles arrendatanos. Pero a la decepción siguió el interés de los amigos por contar con un local propio. Venciendo la desgana inicial se pusieron manos a la obra, se esmeraron en la limpieza, realizaron algunos trabajos de albañilería, otros de fontanería y a los pocos días quedaba en unas condiciones aceptables. Se planteó el nombre que había que darle. Aunque eran muchachos prácticos, también había en ellos algunas inclinaciones romántícas. Le lIamarlan "Gure Ametxa" (Nuestro Sueño). Pensaba en eso el cantante irunés mientras se dírigía haCia Ramón. También se acordaba de los buenos momentos pasados con Shalva A1berdi cuando en su compeñía se deslizaba por las pendientes de la Peña de Aya, cerca del castillo del Inglés, montado los dos en un artilugio que corría desenfrenadamente cuesta abajO sobre una gruesa capa de nieve. Estos eran sus pensamientos al llegar a la altura de Ramón. Los dos amigos se saludaron efusiVamente. "Qué tal va eso Mariano. Te vi la vez pasada en Televisión y me pareció que

te encontrabas en una lorma excelente. No has perdido nada de potencia en tu voz. • Pero al tiempo se dio cuenta que el rostro de su amigo tenía un aspecto un tanto demacrado. No se equNücaba. Eran los síntomas visibles de una enfermedad que pocos meses después le llevarla a la tumba. Ramón quedó interiormente muy impresionado. Apreciaba mucho a Mariano. Le apreciaba desde la niñez. Al igual que los amigos que quedan aquí citados nominalmente. Eran los amigos de verdad. Hubieran seguido siéndolo, si Manano en lugar de haber regresado triunfante a lrun a finales de Junio de 1.950, cargado de 910ria y de dinero, con media Europa a sus pies, hubiese we~o en forma anónima, hunrn~

Jí ~

U'j,jf¡""M.•

rrun

mOl

69~ So

11:\


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAlETAKD EGITARAIJ DAZIAlA

dido, derrotado.. , Yeso, Mariano lo sabia mejor que nadie, Sabía que aquellos eran sus amigos; los distinguia sin esfuerzo de tantos fantoches y advenedizos que trataban de aprovecharse de la fama del irunés que intentaban sacarle partido, De esa fauna de voraces oportunistas se VIO ase· diado en sus años de gloria. Eran los amigos Iruneses de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Uno de estos amigos sabía quien era Maria LUisa, Este fue el titulo de una canción que por pnmera vez cantó en 1.950. Era una bella canción de amor dedicada a una mujer irunesa, que no se llamaba así. El artista quería mantener en el anonimato el nombre de aquella mUjer que vivía todavía; indudablemente había sido muy guapa, y, qUizá, Sin saberlo uno de los pnmeros amores del artista. El amigo de Mariano conocía a esa mujer; ese amigo er o Ramón Idarreta, pero jamás desveló su nombre, No fue necesano que Mariano se lo pidiera. Sabía que en la amis· tad, la discreción y la lealtad, son valores muy apreciados. Jamás rompió los vínculos amistosos que le unieron a sus amigos de la infancia, a sus amigos iruneses. No era irunés, pero también amigo de la Juventud fue el ondarribltarra Javíer Lazcanotegui. El secreto de Manano consistía en que habiendo alcanzado la cúspide en el mundo artístico tuvo siempre en cuenta sus orígenes humildes. Cuando en los días previos a los "Sanmarciales" " de 1.950 cruzó el puente de la Avenida, uno de sus pnmeros deseos fue preguntar por sus amigos. Alguno de ellos le habia vísto actuar en Paris y el artista y su amigo VIsitaron sitios célebres de la caprtal, pero era en lrun, en las calles que Mariano recorrió de niño, en los paisajes que contemplaron sus oJos de adolescente donde se encontraba a gusto de verdad, donde todo era auténtico. Y con ellos, con Salvador Alberdi, Ramón Idarreta, Guillermo Ibargoyen, Joaquín Femández... caminó alegre y feliz por la calle Larretxipl, IgleSia, Uranzu, Mayor... FelIZ y emocionado

m.lllm.. ,n~

mfid%i!'

Irun ww,",I,.".a,g

PROGRAMA DACIAl DE AESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl

al máximo estaba cuando en el ofertorio de la misa mayor del día de San Pedro en la parroquia del Juncal cantó una plegaria compuesta exclusivamente para esa ocasión por Francis López, aurtor de la música y Jesús María Arozame· na, aurtar de la ""tra. El cine Avenida, el teatro Ek"Jllas Artes, serían los escenanos en los que la voz del cantante volvería a deleitar a sus pai· sanos. Era una multitud la que le escuchaba con delecta· clón y terminadas las funciones atendia con sencillez y Jovia· Ildad a cuantos se le acercaban. Pero sus preferencias estaban, entre otras, con sus amigos de siempre. Ccmprendía bien que su popularidad, que tenía ya un carácter universal, le exigía el trato con otras muchas pero sonas. Había muchos detalles que u~lmar, muchos centra· tos que perfilar, y, en ocasiones, muchas negativas que oponer porque se le quería ver actuando en muchos Sitios. Había que poner un límite si se quería mantener unas facul· tades portentosas producto de unas condiciones artísticas Innatas. Pero salvados esos momentos de compromiSO, deseaba estar con sus amigos iruneses. La amistad, la tenía en un concepto muy alto. Además, era hombre que amaba lo auténtice. Sabía también que en cualquier sociedad popular Irunesa Iba a pasar momentos inOlVidables. Y los pasó. Sus amigos se colocaban voluntariamente en un segundo plano. La amistad verdadera no precisa de exhibi· ciones. Ni en los momentos afortunados ni en los de infor· tunlo. Mementos crue'es de InfortuniO fueron los de aquel 18 de Julio de 1.970, cuando uno de sus amigos, Salvador A1berdl, el que a los 18 años bajaba con él, jubiloso, por las rampas nevadas de las Peñas de Aya, Iba detrás del cuero po sin vida de Mariano transportado entre una multitud inmensa al cementerio de Arcangues.

Nicolás Aguirre.


PROGRAMA OFICIAL OE RESTAS DE SAN PEORO YSAN MARCIAL

SAN PEORO ETA SAN MARTZIAL JAlETAKO EGITARAU DRZIALA

~ www.reprolan.com

• ref?eI2L2fl

~----------------------------------------------------- ---------,

escaneado e impresión a

gran formato amplia gama de papel y acabadas impresión laser color-b/n reproducción de planos color ,, encuadernaciones plastificadas... ,, ,, Gabirio 2.P.I.Venfos L 20305

IRUN

pickin'pack el LOPE DE IRIGOYEN. 2 BAJO 20301 -IRUN TEL 943 666 037 - FAX 943 610 374

_

e'" a cilla - Archivo - Mobiliario - Informática Servicio de fax - Encuadernaciones - Fotocopias - Papelería s 'eH' ", ico· - Ordenadores - Servicio Técníco Propio Rec' s - Proyectos Wi-fi - Cableado estructurado - Telefonía IP ao; ..,. t -

email: ppspirun@pickingpack.net

n"Tlologad

Les desea unas felices fiestas GO~~C\~\.. de San Marcial s~~ tJ\~ A

~~

F!TERPE Menú del dia - Bocatas Hamburguesas· Platos combinados

Domingos abierto C/. Estación (Junta a Estación Norte) Tel943 61 32131rún

NEUMATICOS IRUÑA 'd mJI6 ;¿".j

Auzolán, 42 • 20305 Irún • Tel./Fax: 943628 721 Plaza Iruresoro, 17-19 - B' de Eguia • 20012 San Sebastián • Tel. 943 274 396 • Fax: 943

7 003 .}}~ULDA

Irun .......i'~n.o"

71


CD wn.kunsthal,n!t

IRUN

LA ESCUELA DE DISEÑO CURSO 05/06 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DISENO GRAFICO DISENO DE INTERIORES DISENO DE JAROIN

~

>1 .'

943616466

Tel.: 943 625 459 Paseo de Colón, 3 - 10 Izda. 20302IRUN

KUNSHAL FELICITA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2005

FLORISTERíA Endanea Merkairun Puesto n"2

JL-

Tlf: 943 62 00 14

ENDANEA HAZTEGI - VIVERO Visita la web

~y '.,'/ ~:I .. ::L.D.ullJ..l3!L ~.!.>lJJ

LES DESEA UNOS FELICES SAN MARCIALES GORA SAN MARTZIAL

rotulas lumimsos - NfiKJ - Señalílacif¡ - RJIuIaciin -Impresifn cohr Fabricación propia

8 n Jalzubia. 40 • 20280 Hondarnbia -

72

Tel. 943

64 17 10

C/ San Seba'ban, 24 • 20303 IRÚN Tel. 943 619 984 • Fax 943 536

399

rotulcar@e:uskalnet.net - www.rotulkar.com

mfidHt.•~

Irun ....... I'un.o'g

1Gb'


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAl JAJETAXO EGITARAU ORZIALA

PROGRAMA ORCIAl DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAl

casa Inmobiliaria

Agradece a todos los Iruneses la confianza depositada en nosotros GORA SAN MARCIAL! Avda de G plJ2:Koa. 26 L03~L ¡RUN

Tel: 943 666 050 geM.,r

F"" 941 bl8 75 c')rn

i.aran~arana

RANON .... EJWJSO l..ARRARTE GEOlOGO N" COl..EGlADO 3541

ROSaIXl ROORlGl.A:Z l~ INGENIERO TECNICO DE MlI'VIS

ESTUDIOS GEOTECNICOS

N" COlEGIADO: .92

E_

SONDEOS CON TESTIFICACION CONTINUA Ensayos S.P.T. (Standart Penetralion Test) Extracdón de muestras inalt9f&das (SHELBY - Pared gruesa) Control de niveles freáticos

PENETROMETROS

Dinémicos (D.P.S.H)

CAUCATAS Vane Test (ensayo scisoméCrico) Pellfltlói1lebosde~

Oiret:ción y buzamientos de la roca

GORA SAN MARTZIAL GORA IRUN

CONTACTO

iii D!lB!l9i1lIlB 9 tll~IlB IIlB IflI!II!lB8B FELmU FIUTAS !!! INMOBILIARIA URDANIBIA

el JAVIER ESTEBAN INDART, No 7-BAJO 20301 IRUN TEL: 943660299 I 651704163

T.M.651 702521 Te!: 943632067/943 313035

www.inmobiliariaurdanibia.com

Fax: 943 632067/943 313015 E-mai: geoIogia@geiker.com

e-mail: siur@inmobiliariaurdanibia.com

&Mfiu"M'~ Irun __.'.un... ,g

"N

73


Sony Ericsson T630

Avda. Iparralde, 11 • 20302 IRUN Tel. 943 620 900 - 943 620 490 • Fax: 943 622 797 e-mail: hotelalcazar@euskalnet.net • web: www.euskalnel.net/hotelalcazar

C/Lel<oenea, 4. 20301 IRUN Te/.: 943 01 79 99

· Cabinas · DVD & Vídeo · Revistas · Preservativos · lencería erótica · Tartas Eróticas · ARTíCULOS PARA DESPEDIDAS DE SOlTER@ ·STREAPTEASE

JORSA 2004, S.L. fPJfi]fPJ@lk~!ifffi] /L¡J;Kfi]!i@¡J Almacén/Oficinas: Cipriano Larrañaga, 8 - bajo (Entrada por -Miguel de Astigar) - 20302 IRUN Teléfonos: 943612066 - 943611370 - Fax 943612066 www.jorsa.com e-mail: comercio@jorsa.com

74

Jí ~

Wifi"!il"W

Irun

'"bl


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAlETAKO EGITARAU OFlZIALA

"

PROGRAMA OFlCIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

Seguro que no. Seguro que usted va a comparar varias ofertas. Y por eso, su oficina ha creado una hipoteca a prueba de comparaciones. Una hipoteca que a diferencia de otras le permite conseguir un precio personalizado. Con6zcala en nuestra oficina del PsI Colón, 40 ollamando al 943 888 150.

¿VA UD. A

CONTRATAR UNA HIPOTECA SÓLO PORqUE LA ANUNCIEN EN LA TELE? 00

m

:

Restauraciones TaMBO, S.L.

Tejados Fachadas Albañilería en general

Bartolomé de Urdinso, 4 - 10 A Te!. 943 61 70 33 Móviles 609 88 60 21 1608 77 31 27 203011RUN

® El

mejor asesoramiento financiero . Una compañía cercana y eficaz .

... con total independencia !!

¡FELICES FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL! Calle Iglesia, 4 - Ppal. O • 20302 IAUN Tllno: 943 632970 E·mail: clientes@afbidasoa.com

www.afbidasoa.com

lí ~

UMüfi"iIi,jfj

Irun

i@

75


TABISA SALAS VELATORIO· CAPILLA ORATORIO SERVICIO PERMANENTE· SERVICIOS FUNERARIOS

20300 IRÚN • Carretera Anaka, sIn. (Curva de Larrea) ti' 943 615 457·943612018· FAX 943 615 222 E-mail: josemari@tabisa.euskalnet.net

CONTABiUDAD

DECLARACIONES

At7AS DE EMPRESA

IMPUESTOS

RENTA, ¡VA SEGUROS GENERALES

TARVE

TION, G

E

s

T

O

R

S.L. A

el LUIS Mariano, 6· IACCESO PASADIZO) entrepL, local 2 Tel. 943 61 47 54/943 619485 Fax 943 619296

po de Colón. 21 {Luis Mariano} entreplanta. local 2• lIL: '43 619 400 • fax: 943 616 41)0 • 20302 IRUN

Industr'ialdea • CI Gabiria. 2 • Tel.: 943 628 451 • lel y Fax: 943 626 262 • 20305lRUN

20302 IRUN GIPUZKOA

MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES

~~"OlRTI"

Naclonafes e Internacionales Desmontaje - Montaje - Embalaje

Presupuestos sin Compromiso "§ora San 1v1artzíal" C.I Gibclela, ISA ¡OA 20280 Irún - Hondarribia Tel y Fax: 943 644 099 Móvil: 610 243 985

www.gruposanjuan.com • e-mail: asesoria@grupasanjuan.clmI

\

EXCAVACIONES y TRANSPORTES IONDAAIBI, S.L i-

"'"l.

rn.t 1-1,;,

-io

EXCAVACIONES DE TERRENOS Y TRANSPORTES ESPECIALES B' Ventas, 15 (2' local) 20305 IRÚN (Gipuzkoa)

Tel: 943 631 228 Fax: 943 638 067

CARPINTERIA METALICA PARA HOSTELERIA

SANCHEZ, S.A. FABRICACION ESPECIAL EN: ACERO INOXIDABLE, LATON Y COBRE MOSTRADORES, ENCIMERAS, MUEBLES CAFETEROS, ESTANTERIAS, CAMPANAS,

;",....'1

FREGADEROS INOUSTRlALES, ENCIMERAS PARA PESCADERlAS, ETC, SOBRE DEMANDA SUMINISTRAMOS TODA CLASE DE TRABAJOS ESPECIALES.

Carretera del Molino. Edificio ANAKA nO 23 Tel. 943 61 2021· 943 61 31 79' Fax 943 61 5566 2Q301IRUN

76

Irun . . . .I'Uft.o<'


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

• ~

PARADORES PARADOR DE

Hondarribi:¡ Habitaciones • Salones Cafilena medieval Desayuno Buffet abierto al público PlAza de Anmu, 14 20280 HOlltÚlrribia (Guipúzcon) Tel.; 94!J 64 5500 • Fax: 94364 2153 e·ma;[; hondanibin@parador.es

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

1~8CV1y

a e~eJ:¿ Gora San Martzial!

PLAZA DEL ENSANCHE, 8 • 2" TELÉFONO: 943 61 64 90 • 20301 IRUN

C)~

J;e-NAt"'YAI I Geshon de Recursos Naturales

EdificiO Belasko, n.· 39 ¡20300 IRUN (Glpuzkoa) Tel.: ~43 62 64 38. Fax: 943 62 j!4 90

O'..........

rasqUler

DIFERENCIA! ~

!J~

/JiJea, 14 •

11{¡-w: 943 5:2

(j~ . :20180

97 84 • 11)"",,: 943 344 579

~ '"

.

~.,.~ .,.~

Nuestra Linea Salud

Martín Toledo

Nuestra Linea Tradicional

i UNA FRESCA DIFERENCIA!

Nueatra Linea PITCH

MERCAIRUN - Puesto n.O 8 Avda. Iparralde. n.o 7 - 20304 IRUN Teléfono 9436228 15

Irun ....... i.un.org

77


Lope de Irlgoyen,9 bajo (Garaje Apeadero)-20301 Irun Te~fono.: 943 61 28 66-99·Fn:943 &1 8796 E·mall: cl.geuH@terra.••

·\LQl ILER DE COCHFS LEGASA

José Ignacio Galzacorta Urchegui

el Juan de Albisu, 15 ·ALQUILER DE COCHES, MONOVOLUMENES y FURGONETAS ·CORRESPONSAL DE~EN IRUN -GARAJE DE ESTANCIAS (VEHICULOS}-CONSTRUCCION

'

É

ertos

~bitiarios

2_1

0

20302IRÚN

ZEKA

clicK

GORA IRUN GORA SAN MARTZIAL Aldapeta.

Te/f; 943 61 01 12 (centralita) Fax; 943610148

lzda.-203ü3

"""ormátlca

el, Hendaya, 2 - Local 19 B 20301 Irun • GIPUZCOA Te!. 943 660 359 Fax. 943 536 727

IRUN

1,1.: 943 63 13 29 - Tel·FuX' 943633348· Móvil: 619470629 http://www.inmobiliariazeka.com e-mail: zeka@eelefonica.nee

click@euskalnet.net www.click-informatica.com

Juma S.L. ELECTRICIDAD "lrt. Electricidad en General. "lrt. Porteros Automáticos.

'-Hilo Musical. "Telefonía ...

§en4cio ~4 bora. Juan"'gnacfDf1!Jl?u§kafn~c.nE!t 1167D 678 837

Anaka, N° 46, Bajo Trasera, Local 2 203011RÚN

Te~ 94363 56 24 Fax 94363 56 20 Movil609427132

C/GABIRIA-2 Planta 1 Oficma B Industrialdea de Ventas 20305 IRUN (Glpuzkoa)

GUIGASI® fontanería gas & gas-oil calefacción climatización aire acondicionado electricidad albañilería IRUN

Sr. de Aranzate. 4-trasera Tlf.- 94363.34.95 w" w.guígllsi.eom

SAN SEBASTlAN

Avda. de Madrid, 13 Tlf.- 94345.64.74 infofíi'guigQsLeom

Tel.: 943 63 88 94 Fox: 943 63 90 14

Polígono Arretxe-Ugolde C/ Ezurriki, Pobellón 16 norciomp@norciomp.(om

20305 IRUN

. .Fj"H"W ,

78

1

Irun .ww.l.un.o.g


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAJETAKO EGITARAU OFlZlAlA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

LA HUERTA

.,

-

TALLERES MECÁNICOS

1RUMA, S.A.

PROYECTO YCONSTRUCC10N DE HAQUlNARIA AUXIUAR DE LAHIN-.cION

L8s 1l8s8a f'81iC8S f'i8stas 118 ~a" ¡)81lflD y ~a" Maflcial

el Gablrla. 136 lndustrialdea • 20305 IRUN (Gulpúzcoa) ESPAÑA Tch. 943628039.943638060.9436281 74 • Fax 943 6281 74 E·mail: lruma@iruma.es www.lruma.es

Miguel de Ambulodi, 8 traseara Telf. 943 632 876

203031RUN

AUTOCARES RAMOS le ofrece servicio de autocares: • SeIVicio discrecional • Nacional e internacional. • Transporte escolar

• Servicio a empresas • Excursiones Cuentan con video, aire acondicionado 'J bar. Visite nuestra web:

httpJIwww.autocaresramos.com

Café Bad Depor PI Urdanibia, 2 Irún

Luis de Uranzu, la . 1~ IRUN (GUIPUZCOA) 20301 11t: 943 611 ln· TIf: 609 401 461 TttIFax: 943 312 297· Móvil: 606 941 188

.

r··~·····

HAR.R.651

_

- 1r-w.ob¡li«nQ ~ O.

_

~ &COMPANY.

Valido para

c.c.

Txingudi ·¡rún

B.rtolomé d. U,d;nso, 11 B.jo • 20301 IRUN T.lf. 943 667023 • Fax 943 667139 AHORA TAMBIÉN EN: General Bergaretxe, 4 Bajo - IRUN

T.1. y Fax 943 537529

ZOR10NAI{ ct... ONDO PASA JA1AK!!!

,, Presentando este cupón al comprar un ,, ,, bocadillo, te regalamos uno igualo de ,, ,,, inferior precio. ,, ,, Fiestas San MaroJa/2005. No acumulable a otras ofertas. ,

......_---

WfHH!iJ"il

Irun ....... I'u".a'g

iGijE

79


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEDRO YSAN MARCIAL

DAKAR - IRAZU, S.L SERVICIO OFICIAL PEUGEOT

CAMBIO DE NEUMÁTICOS

"MÁS QUE

4x3"

Lijado de piezas con célula rohorizada, pulido en transfer y eNe. desbarbado y afinado por vibración.

(30% DE DESCUENTO) TELEFONO: 943 63 39 96 C/AUZOLAN-ALTO DE ARRETXE (IRUN)

Mcanarien Ka.lea. 5 - Aparrado 402 - 20300 IRUN

Tlfno. 943629807 - Fax 943628028 e~mail:

CiDRA SAN MARCIAl.

leundu@euskaJncr.ner

J/olel 7f¡fana

motoservice

ed.belasko 11620303 ¡run tel. y fax 943631713 paddockjun@hotmail.com

7Jr.xlu. 7parra/d.--. l . 7.c·¡:PI3 ó).;7 r¡{) 11./, 94 63~.J '", ~

fJ4 lliZ4

inasru~~1 el f Jturo en los materiales

Polígono Ventas ClGablna 82·84 E·203051RUN

Tel al(

34 943 63 30 65 3494362 77 17

Parqu ....ecnol6g co <:le

Dono tia-San Seb

CENTRO TECNOLÓGICO

'u

7n.u: ¡/jipI1kotz i fj., !«ftlliand C"'Jm

BI E. S.L

Mobmar;o Urbano, Juegos infantiles Pavimentos de goma y hierba artificial CI Aldapeta. 2 - 1 0 B • 20303 IRúN Tllno: 943 63 52 77 - Fax: 943 63 37 46 E-mail: Irunblde@lrunblde.euskalnet.net

Restaurant Cidrerie avec lerrasse écJajrée au bOrd d'un ruísseau Ouvert 7)/7 Quarlier Otaberria • tAUN

00 34 943 831 964

80

".

Irun


SAN PEORO ETA SAN MARTZIAL JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA

1iíI-.. PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN PEORO VSAN MARCIAL

Txlstular! Alardeak edo egokiago esanda Txistularien Kontzentrazioak, herri ezberdinetako txistulariak elkarrekin hartuemanetan jartzeko asmoarekin sortutako ekitaldiak ditugu. Lehendabizikoa, 1927an Izan zen, Arraten, Euskal Herriko Txistular!en Elkartea sortu zenekoa. Bertan, Euskal Herri osotik etorritako 150 txistulari bildu ziren. Haslerako kontzentrazioetatlk gaur egungoetara aldaketa asko eman badila ere, helburuak berdina Izaten darrar: Inguruko txistulariak bildu eta herriari gure musika helaraztea Txistularien elkartze hauen Jendaurreko ekintzak ugariak izanik (dianak, kalejirak, dantzaldiak eta abar) gehien nabarmendu dena Kontzertua izan da. Kontzertu hau azken urteetan batez ere, ikuskizun osoan bihurtu da metai boskotearen, perikusioaren, abesbatzaren, dantza taldeen eta aurikezleen laguntzaz.

Gaur egun Euskal Herri osoan zabaldurik dago Txistulari Alarde edo Kontzertuak egiteko ohitura. Beteranoenetakoa Hondarribian jotzen dena dugu hain zuzen: laz 40. edlzioa ospatu zuten. Irunen, halnbatetan antolatu izan den arren, hogei urte pasatxo honelakorik egiten ez dela eta horregatik erabakl dugu aurten lrungo ,. Txistulari Kontzertua ospatzea datozen urteetan jarraitasuna izateko asmoarekin gainera. Aurtengoan parte hartuko dutenak Hondarribiako, Lesakako, Berako eta lrungo Musika Eskolatako Txistulariek, Oiartzungo IkastolakoTxistulariek, Txingudi Ikastolako TXlstulariek, Irungo Metal Boskoteak eta Ametsa Gazteak eta Haurrak Abesbatzak izango dira eta aparteko ikuskizuna eskeiniko diote datorren ekainaren 26an, igandean, Santiagoko frontoira gerturatzen den orori

Urko Arozena

Irungo Txistularien Udaf Bandako zuzendaria Director de la Banda Municipal de Txistularis de Irun

Las Alardes de TXlstularis, o mejor dicho, las Concentraciones de Txistularis,surgieron con el fin de congregar a agrupaciones de txistularis de distintas localidades. La primera fue en 1927, en Arrate, organizada por la Asociación de Txistularis de Euskal Herria. Alli, consiguieron reunirse 150 txistularis venidos de toda Euskalherria. Desde las primeras concentraciones hasta la actuaiidad, a pesar de ser muchos los cambios acaecidos, sin embargo, los objetivos permanecen siendo los mismos: Congregar a los txistularis de las distintas poblaciones y dar a conocer nuestra música. Este encuentro público de Txistularis siendo abundantes (dianas, kalejiras, participación en distintos festivales, etc.), puede considerarse no obstante el Concierto como el más importante. En los dos últimos años los conciertos se han convertido en un auténtico espectáculo al incorporarse el quinteto de metales, la percusión, el coro, y los grupos de danza y presentador.

Hoy dia los Alardes de Txistularis o Conciertos están extendidos e implantados en toda Euskal Herria, siendo la más veterana la de Hondarribia, que el pasado año celebró su cuadragésima edición. En Irun, a pesar de realizarse en el pasado varias veces, ya son veinte los años transcurridos sin que se haya organizado una. Por ello, con la celebración de este I Concierto de Txistularis de Irun, confiamos retomar la tradición con la esperanza de que tenga continuidad en años sucesivos, Las entidades que tomarán parte este año son las agrupaciones de las escuelas de música de txistu de Hondarribia, Lesaka, Bera de Bidasoa e Irun, los alumnos de txistu de la ikastola de Oiartzun e lrun, ei Quinteto de Metal de lrun y el coro infantil y de jóvenes del Coro Ametsa, esperando ofrecer un extraordinario espectáculo a todas las personas que se acerquen al Frontón Jai Alai de la calle Santiago el próximo domingo 26 de junio. ~n~

Jí ~

WIfi"i!in

Irun "1" .. .i.un.D,g

1"51

81

(~


Productos de Peluquería y Estética, mobiliario, accesorios y aparatología

VENTA AL PÚBLICO Y AL PERSONAL

Peluquería: Revlon, Lóreal, Wella, Schwarzkopf, Eugene, Antea, Lavigne, Crazy Colors. Estética: Ainhoa, Cazcarra (Escuela Superior de Imagen), Sara Simor, Peter Slim, Ceras Depil-OK.

el Aduana, 3 • Tfno y Fax: 943 611 277 "'j"j'h

82

n~

it. . , .

1

Irun

IGmE


...

.. . .... •

Queremos ser tu energía


rn~

iMFi,,¡¡¡".J í ~ Irun w..... I.Uft.oro

mQF

Programa de fiestas 2005  

Programa de fiestas de San Marcial 2005

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you