Page 1

IRUN SAN PEOR0 - SAN MARTZIAL 2018 EKAINA - JUNI0 ,n,

\

1

J

_ *",hil,lfi'Jí ~ Irun . www,i run.Ofg

iON


NEUMATICOS y MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL

Les desea unas Felices Fiestas Gora San Marlzial! Taller multimarca Agente oficial Peugeot Su taller de Confianza Avda. Letxumborro, 92 Edificio Eskortza, 1-4 IRUN Te!. 943 631 399


SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIAK 2018

1

Aurtengo kartel irabazlea "Barnetik" izan da, lñigo Sanz Hernández gazte irundarrarena . Guztira 3.676 irundarrek pa rte hartu dute bost finalisten artean kartela hautatzeko bozketan . 1.252 boto lortu zituen irabazleak. Akzesita Virginia Alonso Garcia rentzako izan da.

El cartel ganador de este año ha sido "Barnetik" del joven irunés lñigo Sanz Hernández. Un total de 3.676 iruneses e irunesas han participado en la votación para elegir el cartel entre los cinco finalistas . El ganador obtuvo 1.252 votos . El accésit ha sido para Virginia Alonso García.

Aurtengo jaietako programan parte hartzen duten musika-taldeak hautatzeko, 3.333 irundarrek parte hartu zuten guztira.

En la elección de los grupos de música que participan en el programa de las fiestas de este año participaron un total de 3.333 iruneses e irunesas.

AURKIBIDEA , INDICE

04 05 06 08 20 35 39

ALKATEAREN AGURRA SALUDA DEL ALCALDE

KULTURA ZINEGOTZlAREN AGURRA SALUDA DE LA CONCEJAL DE CULTURA

lRUN SAN PEOR0 - SAN MARTZIAL 2018 EKJ\INA - jUNl0

- tit~.!!!1

JARDUERA HA INFORMAZIO MAPA MAPA DE ACTIVIDADES EINFORMACiÓN

JARDUEREN AGENDA HA EGITARAU OFIZIALA (EUSKARAZ) AGENDA DE ACTIVIDADES YPROGRAMA OFICIAL DE FIESTM (EN CASTELLANO) TRAFIKOA HA GARRAIO PUBLlKOA TRÁFICO yTRANSPORTE PÚBLICO GOMENDIOAK HA AHOLKUAK RECOMENDACIONES y CONSEJOS

ARGITARALDIA: 26.000 ale. Guztiapublizitatearekin finantzatutako inprimatzea. TIRADA: 26.000 ejemplares. Impresión linanciada íntegramente con publicidad. DISEINUA ETA HAKETAZIOA DISEÑO y HAOUETACIÓN:

typo ~

agencia de publicidad

lñigo Sanz Hernández "Barn et ik"

LEGEZKO GORDAILUA DEPÓSITO LEGAL:

SS-841-2008 AZAlAREN EGILEA, ZOl8KO SAN HARTZlAL JAIETAKO KARTEl LEHIAKETAREN IRABAllEA AUTOR DE PORTADA GANADOR CONCURSO CARTElES DE SAN MARCIAL

1018: lñígo Sanz Hernandez "BARNETIK"

ARGITARATlAIlEA EDITA: IRUNGO UDALA AYUNTA MIENTO DE IRUN

,n ..

Jí ~

W*"á'Y,¡W

Irun

www.irun.org

iGN

Virginia Alonso García "A upa Neska" (accésit)

3


ALKAT EAREN AGURRA SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIAK

SALUDO DEL ALCALDE FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL

Irundar maiteok,

Queridas/os irunesas eiruneses,

agoeneko urte bat igaro da, eta irundarrek gehien maite dugun hilabetera heldu gara: ekainera. Hiria jaiazjanzten den hilabetea, uneparegabeak bizitzen direnekoa. Familiakoekin eta lagunekin elkartzeko egunak. Jende ororentzako jarduera eta ekitaldizbetetako egunak eta gauak.

H

San Pedro eta San Martzial jaiak estrategikoki jarrita daude egutegiaren erdian, eta sanmartzialen aurretiko eta ondorengoetan zatitzen dituzte urteko hamabi hilabeteak irundar guztientzat. Egun horietan, eraldatu egiten da gure hiria, eta jaietako koloreak eta etengabe mar-mar kantatzen ditugun sanmartzialetako martxen doinuak nagusitzen dira.

Las Fiestas de San Pedro y San Marcial están estratégicamentecolocadas en la mitad del calendario, dividiendo los 12meses del año para todos los iruneses y las irunesas en un antes ydespués de los sanmarciales. Nuestra ciudad se transforma en estos días y se deja llevar por los colores de la fiesta y los sones de las marchas sanmarcialeras que tarareamos sin parar.

Lan eta ahalegin handiko egunak ere badira askorentzat, eta, hemendik, nire esker ona agertu nahi nieke jaiegun hauetan dena be re lekuan egon dadin eta gauzak ondo bidean joan daitezen ahaleginean eta lo-orduak galtzen ibiltzen diren horiei. Esker ona, Udalaren eta hiriko nolanahiko entitate ugariren eskutik gozatzeko aukera ugari eman eta harro sentiarazten gaituen jai-programa bat aurrera ateratzen arduratzen direnei.

Son días también de trabajo y esfuerzo para muchos y me gustaría desde aquí reconocer aquienes estas jornadas de fiesta dedican esfuerzos yhoras de sueño para que todo esté en su sitio y para garantizar que las cosas salgan bien. Un reconocimiento a quienes se ocupan de sacar adelante, desde el Ayuntamiento y desde multitud de entidades ciudadanas de todo tipo un programa de fiestas que nos hace sentirnos orgullosos y nos da multitud de posibilidades de disfrutar.

Hiri handia da Irun; zalantzarik gabe, munduko nire lekurik gogokoena. Halaxe da jaietan, eta halaxe, urte osoan. Eboluzionatzeko aukerak bilatzen jarraitzen duen hiria. Erronka garrantzitsuak dituen hiria; esaterako, Vía Irun garatzea, horren bidez hektarea batzuk berreskuratuko baitiraegungo trenbide-eremuan, hiria hiriago bihurtzeko, Irunen lan egiteko eta bizitzeko aukera berriak sortzeko.

Irun es una gran ciudad, sin lugar adudas mi lugar favorito en el mundo. Lo es en fiestas, y lo es durante todo el año. Una ciudad que sigue buscando oportunidades para evolucionar. Un lugar con retos tan trascendentales como el desarrollo de Vía Irun que recuperará en el actual espacio de las vías del tren varias hectáreas para hacer más ciudad en laciudad, para crear nuevas oportunidades para trabajar y vivir en Irun.

Uda heltzear da. Aurtengo udan, aire zabaleko igerileku publikoak estreinatuko ditugu, pasabide berrian barrena paseatuko dugu Bidasoaren ertzean, bizikleta-errei berriak gozatuko ditugu.

Estamos alaspuertas del verano. Un verano en el que estrenaremos piscinas públicas al aire libre, en el que pasearemos por la nueva pasarela al borde del Bidasoa o en el que disfrutaremos de nuevos tramos de carriles bici.

Proiektu handietatikhasita gauza txikietaraino etengabe eboluzionatzen ari den hiria. Urteosoan egunero eta bereziki jaietan harro sentiarazten gaituen hiria, gure espiritu umoretsua, abegitsua eta guztiekiko errespetuzkoa erakusten baitugu.

Una ciudad en constante evolución desde los grandes proyectos y las pequeñas cosas. Una ciudad de la que nos sentimos orgullosos, cada día del año y especialmente en fiestas, demostrando nuestro espíritu festivo, acogedor y de respeto atodos y todas.

Amaitzeko, harmoniaz eta ilusioz betetako jai hauek goza ditzazuen opa nahi dizuet irundar eta bisitari guztioi. Goraintzi, bihotzez, arrazoia edozein delarik ere gure artean egoterik izango ez duten arren gure bihotzean eta gogoan eramango ditugunei.

Quiero terminar deseándoos a todas/os, irunesas/es y visitantes que disfrutéis de estos días con laarmonía ylailusión que caracteri zan estas fiestas. Un caluroso recuerdo para aquellas personas que, por uno u otro motivo, no podrán estar entre nosotros pero que, seguro, llevaremos en nuestro recuerdo y en nuestro corazón.

GORA IRUN, GORA SAN MARTZIAL!

GORA IRUN, GORA SAN MARCIAL!

D

4

a pasado ya un año y llegamos al mes más querido por todos los iruneses e irunesas, el mes de junio. Ése en que la ciudad se viste de fiesta yvive momentos únicos. Días de encuentro con familiares y amigas/os. Jornadas y veladasde actos y actividades para todos lospúblicos.

..Il-L.r

Izan ezaz u programaren informazioa www.irun .org helbidean.


BA I SOILlK DA BAIETZ

SOLO

ES

y adueñado aunque parecía que no llegaba nunca ... ya está aquí. olor a pólvora se ha Edata inoiz ez zetorrelazirudien arren." heldu da dagoeneko. Bolbora-usaina nagusitu de nuestras calles eIrun vuelve a lucir ese color rojo. blanco y negro gure kaleetan. eta Irun. berriz ere. kolore gorri. zuri eta beltzez jantzi da; hain El

ondo egokitzen zaiol Eta ezin bestela izan. eta aurten. berriz ere. irauli egin gara Kulturan. hiriari ahalik eta jai-programa onena eskaintzen ahalegintzeko. Parte hartzeko eta elkarlanean jarduteko programa bat da. eta. berriz ere. ehuneko ehun inplikatu dira horretan Irungo entitateeta elkarteak. Eskerrik asko. guztioi eta zuetako bakoitzari. programa aberatsa eta jende ororentzakoa izan dad in ahalbidetu duzuelako.

Que tan bien le sienta. Ycomo no podía ser de otra manera. un año más. en Cultura nos hemos volcado para intentar ofrecer a la ciudad el mejor programa de fiestas posible. Un programa participativo y colaborativo en el que las entidades irunesas se han vuelto aimplicar al cien por cien. Gracias atodas ycada una de vosotras por hacer posibleun programa rico y para todos los públicos.

Urte asko pasata ere. urduritasun berbera sentitzen jarraitzen dut. ekaina datorren bakoitzean. Gure hilabetea baita. Ez al za izue gertatzen? Estutasun antzeko bat. hain gureak diren une horiek bizitzeko. irundarrek bakarrik dugu-eta hori sentitzeko pribileg ioa. Etengabeko korapilo antzeko bat urdailean. gurejaietako oroitzapen bakoitza eta guztiak paregabeak bihurtzen dituena. Konpl izitate antzeko bat zure lagunekin. hitzen beharrik gabe. begiradak magikoak eta gardenak baitira. lirrara hutsa da ekaina. Sentimendu hutsa.

Por muchos años Que pasen. sigo sintiendo el mismo nerviosismo cada vez que se avecinael mes de junio. Nuestro mes.lNo os pasa? Esa especie de ansiedad por vivir esos momentos tan nuestros y que sólo los iruneses tenemos el privilegio de sentir. Esa especie de nudo en el estómago constante que hace únicos todos y cada uno de los recuerdos de nuestras fiestas. Esa especie de complicidad con tus amigas que hace que no se necesiten las palabras porque las miradas son mágicas y transparentes. Junio es todo emoción. Todo sentimiento.

Ezinbestean. esan beharra daukat zeinen harro nagoen. emakumea naizen aldetik. aurtengo gure pregoilariaz. Asun Casasola. emakume ausart eta eredugarri hori. Nagore bere alabaren oroimenez bere bizitza emakumeen askatasunaren alde borrokatzera eskaintzen ari dena; aurten. inoiz baino hurbilago sentituko dugu. Nagorek maite zituen sanmartzialak. eta Kantinera iza tea amesten zuen. Bere lagunekin irteten zen. eta hunkitu egiten zuen alardeak. Irundarra zen Nagore. Gaur egun. ezetz esan eta ezetz hori errespetatzeko eskubidearen sinboloa bihurtu da. lein hobea bere ama baino. unehauetan errespetuaren. askatasunaren eta bizikidetzaren mezu bat helarazteko. Izan ere. El ezetz da. Edo hobeto esanda. Bai soilik da baielz.

Inevitablemente. no puedo dejar de decir lo orgullosa que me siento como mujer de nuestra pregonera de este año. Asun Casasola. esa mujer valiente y ejemplar Que está dedicando su vida a luchar por la libertad de las mujeres en memoria de su hija Nagore. a quien este año. la sentiremos más cerca que nunca. Nagore amaba los sanmarciales y soñaba con ser cantinera. Salía con sus amigas y se emocionaba con el alarde. Nagore era una irunesa más. Hoy se ha convertido en un símbolo del derechoadecir no yser respetada. Quién mejor que su ama. en estos momentos. para transmitir un mensaje de respeto. libertad y convivencia. Porque No es no. Omejor dicho. solo Si es Sí.

Eta zuek. dagoeneko gure artean egon ez arren ekainaren 30a denean hurbil sentitzen zaituztegunok. luek. urruti zaudetenok. joloren doinua Txinaraino ere helaraziko baitugu. Eta zuek. jaiegunetan atsedenik gabe baina irribarrez lan egiten duzuenok ". guztiok bihurtzendugu egia San Martzial.

y vosotros. los que ya no estáis pero cada 30 de junio os sentimos cerca. Vosotros los que estáis lejos pero haremos que las notas del joló suenen hasta en China. Yvosotros los que los días de fiesta trabajáis sin descanso y lo hacéis con una sonrisa". Todos hacemos realidad San Marcial.

GORA IRUN , GORA SAN MARTZIAL!

GORA IRUN , GORA SAN MARCIAL!

Irakur ezazu jaietako TRAFIKOARI buruzko informazioa 35 .. 36. eta 37. orria ldeetan.

5


JARDUERA ETA INFORMAZIO MAPA MAPA DE ACTIVIDADES E INFORMACiÓN

Jarduera gehiago haurrentzat Anakan eta Katean . Más actividades para niños en Anaka y en Ventas.

t-l _

Saltokiak Luis Mariano kalean. Ekainaren l5etik uztailaren lera. Puestos a la calle Luis Mariano. Del 15 jun io al 1 de Jul io. Txoznak Urdanibia plazan . Ekainaren 22tik uztailaren lera. Txoznas en la plaza Urdanibia. De l 22 de jun io al 1 de julio.

Txoznak Txoz nas

Farmacia de guardi a. 22:00-9:00 h. Avda. Navarra, 1 (Fermin Ca lbetón).

Barrakak Barracas

Eszenatoki nagusiak Escenarios pri ncipa les

Umeentzako jarduerak Act ividad es p ara niños

..

.....

Postu ibiltariak Puestos am b ulantes

llf

tlt 1f

tlt

Su artifizialak Fuegos art ifi cia les

~

tli wc

O Ci

p (IiQ {;J San Martzialetara igotzeko bus geltokia: ekainak 30. Parada de b us subida a San Marc ial: 30 de junio.

P

tlt P

Taxi zerbitzua Servicio t ax i

Disuasio aparkalekua Apa rca miento disuasorio

p Aparkalekua A parca miento

Sarbide moztua Acceso cortado

tlt

• <.


tlt FICOBA

~

โ€ขPilt

titA.

, SAN JUAN

y

if

tltD~

I

tlt P

I P

~

URDANIBIA PLAZA

e

tltOlPDif

e

e

A.if ' ยก


09 "00 "

SAN MARTlIAL SARI NAGUSIKO FINALAK XXIX JAUZI TXAPELKETA Jaizubian. Antolatzailea: Jaizubia hipika-elkartea.

09 "00 "

FUTBOL-7ko XIX_ALBERTO GORRIZ TORNEOA, Gal futbol-zelaian. Ekainaren 16, 17, 23 eta 24an egingo da.

09""00

FUTBOL ESKOLEN XL NAZIOARTEKO TORNEOA, Ugalde-Ventaseko futbol -zelaian. 09:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik 20:00etara. Antolatzailea: Mariño kirol-elkartea.

17"00 MUSIKAREN NAZIOARTEKO " EGUNA, Urdanibiaplazan, Skola Music-eko ikasleen eskutik.

10"00 3X3 SASKIBALOIKO XXIL

" TORNEOA, Zabaltza plazan Ordutegia: 10:00etatik 21:00etara. Antolatzailea: Irungo Erroibide sask iba Ioi-eIkartea.

19"30

M~SIKA KONTZERTUA:

" NAYADE ABESBATlA ETA GAZTELU-ZAHAR ABESBATZA, Santiagoko pilotalekuan. [EGURALD/ TXARRA EG/TEN BADU, KONTSERBATOR/OKO ENTIUNARETOAN EG/NGO DA KONTIERTUA}

22"30

09 "00 "

10"00 "

09 "00 "

12"00 IRUN KANTUAN, Santiagoko

SAN MARTZlAL SARI NAGUSIKO FINALAK XXIX. JAUZI TXAPELKETA, Jaizubian. Antolatzailea: Jaizubia hipika-elkartea.

FUTBOL-7ko XIX. ALBERTO GORRIZ TORNEOA, 18:00ak arte, Gal futbol-zelaian. Ekainaren 16, 17,23 eta24anjokatuko da txapelketa.

09 "00 "

" pilotalekuan. Antolatzailea: Txorimaloak soinu -taldea.

19"30 "

FUTBOL ESKOLEN XL NAZIOARTEKO TORNEOA, 13:00ak arte, Ugalde-Ventas futbolzelaian. Antolatzailea: Mariño KE.

JAIETAKO ABESBATZA KONTZERTUA - FILMETAKO KANTAK, AmaiaKZn, AMETSA abesbatzaren eskutik. Sarrera arrunta: 25,00 €; Ametsako bazkideentzat: 12,50 €.

19"00 "

20 "00 "

MUSIKA: MARIACHI PURO " RELAJO. Urdanibia plazan ETBko programa baterako grabazioa. Parte-hartzaileak: Atzokoak abesbatza, Ondare Kultur Elkartea eta Ángel Pazos.

BURRUNBA ELEKTROTXARANGA, San Juan plaza netainguruetan.

19"00 "

SAN MARTZlALEKO XXXIL ARGAZKI TXAPELKETA HERRIKOIA, sari-banaketa, Irungo Argazkigintza Elkartearen lokalean (Izaga kalea 7-behea).

IRUNGO ATSEGIÑAKO ERRALDOIAK. Elkarteak berritu dituen lehenengo lau erraldoien aurkezpena, San Juan plazan.

22 "30 "

19"00 "

24•"00

MUSIKA GIROA. TALKA PERKUSIO TALDEAREN emanaldia (SKOLA MUSIK), Urdanibia plazan.

8

3X3 SASKIBALOIKO XXIL TORNEOA. 1O:00etatik 21:00etara, Zabaltza plazan. Antolatzailea: Irungo Erroibide saski baloi-elkartea.

MUSIKA, Urdanibia plazan, SANGRE DE MONO bertako taldearen kontzertua. MUSIKA, Urdanibia plazan, GLAUKOMA taldearen

kontzertua.

./l-, Izan ezazu programa ren informazioa

L.J www.irun.org helbidean.


-- ., FICOBA

www.ficoba.org

FICOBA jaietan ere! FICOBA también en fiestas! GORA IRUN! GORA SAN MARTZIAL!


08"00 "

PETANKA TXAPELKETA, 20:00ak arte, San Migeleko petanka-Iekuetan.

09"00 "

IRRATlZALEEN ERAKUSTALDIA, 20:00ak arte, San Martzial mendian. Aktibazio berezia, San Pedro eta San Martzial jaiak direlako. Antolatzailea: URE Bidasoa Irratizaleak.

09"00 "

v. MOTO

ELKARRETARATZEA, Urdanibia plazan. Antolatzailea: Irungo motor-elkartea.14:00etan iritsiko dira.

09"00 "

SOUASHEKO SAN MARTZlAL SARIA, 14:00ak arte, Artaleku kiroldegian Antolatzailea: Lur-Alai squashelkartea.

09"00 FUTBOL-7ko XIX. ALBERTO " GORRIZ TXAPELKETA, 18:00ak arte, Gal futbol -zelaian.

09"00 PALA EGOKITUKO " TXAPELKETA, Ramuntxo Berri Trinketean. Antolatzai lea: Aurreratu elkartea.

09"30 KUADRILLEN OLlNPIADA

10"00 HAURREN XLII. JAURTI

" ARRANTZAKO TXAPELKETA, Azken Portu kiroldegi aldean. Antolatzailea: Bidasoko ehiztari eta arrantzaleen elkartea.

10"30 LORATEGI TRENAREN " ZIRKUITU ERAMANGARRIA, 13:30 arte, eta 17:00etatik 20:00etara, Txanaleta plazan Antolatzailea: "Bidasotarra7301" Trenaren Lagunak elkartea. Txartelaren prezioa: 1.00 €.

10"30 XLII. SAN MARTZIALEKO

" IGOERA ATLETlKOA irtengo da Urdanibia plazatik Antolatza ilea Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea.

n"30

TRINKETEKO XXIII. SAN " MARTZlAL TXAPELKETAKO FINALAK, Ramuntxo Berri udal trinketean. Antolatzailea Ramuntxo trinkete-elkartea.

13"15

KALE JIRA, Urdanibia " plazatik aterako dira KUADRILLAK, txarangek girotuta. Antolatzailea: Betti Gotti euskara ku ltur elkartea.

14"30 HERRI BAZKARIA, mOBAn. " Musika-emanaldiak izango dira. Prezioa: 18,00 €Antolatza ilea: Betti Gotti euskara kultur elkartea.

18"00 HALTEROFILlAKO XLIX. SAN " MARTlIAL SARIA, Zabaltza plazan. Antolatzailea: Arg itrans elkartea.

19"00

OHIZKO SAN JUAN ARBOLA " JARTZEA San Juan plaza n eta Txistularien Bandaren emanaldia. Ezingo da igo sua piztu arte. Jarduera honetan ezingo dute parte hartu 16 urtetik beherakoek.

Parle-harlzaileak: Dultzaineroak, Irungo Atsegiñako erraldoi eta buruhandiak, Bidasoko Erraldoiakeko erraldoi eta buruhandiak eta San Vicente de Paul ikastetxeko Majoretteak. Peña Poteo Txarangak girotuko duo

20"30 "

10

OFIZIALA, Udaletxeko balkoitik.

21"45 ALKATE JAUNAK SUA

" PIZTUKO DU San Juan plazan; txistulari bandak girotuko duo

22"30 MUSIKA, Urdanibia plazan,

" ZARATA! bertako taldearen kontzertua.

22"30

23"00 "TRUMOIAK" IKUSKIZUNA,

19"30 ERRALDOIAK ETA " BURUHANDIAK - KALEJIRA.

TORNEOA, Gal Stad iumean. Partaideak: Real Unión, Hondarribia eta Hendaiako Eglantins taldeak.

"IRUN HIRIA" 11.

21"30 SAN PEDRO HA SAN " MARTZlAL JAIETAKO AGUR

LOS PEROLAS fanfarrearen " irteera, Zaba ltza plaza n eta inguruetan.

[BORONDATEZKO EKINTZA BAlTA. UDALAK EZ DU ERANTZUKIZUNIK HARTUKO GERTATU L/TEZKEEN EZBEHARREN AURREAN]

10"00 BETERANOEN HIRUKO

"

AURRESKUA, San Juan " plazan, suaren inguruan, Kemen dantza taldearen eskutik.

plazan. Antolatzailea Santiagoko Deabruak ku ltur taldea.

[lBILBIDEA. ALBERTO ANGUERA PLAZA. OIARTZUN, HONDARRIBIA. ZUBIAURRE ETA GELTOKIKO KALEAK, COLON IBILBIDEA HA FORUEN KARRIKA HA KARRIKA NAGUSIA. SAN JUAN PLAZAN AMAITUKO DUTE].

" ETA HAMAIKETAKOA, Urdanibia plazan. Antolatzailea Betti Gotti euskara kultur elkartea.

20"45

16"30 BINAKAKO XIV. PUZZLE " TXAPELKETA, Erromes

" San Juan plazan (borondatezko parte-hartzea) Antolatzailea: Santiagoko Deabruak.

[PARTE HARTU NAHI DUTENENTZAKO GOMENDIOA: ERABIL/ ARROPA BAKEROA EDO KOTOIZKOA. LEPO ITXIKOA. MAUKA LUZEKOA. ZAPIA. TXANOA ETA OINHAKO MALGUAK ETA ITXIAK. UDALAK EZ DU ERANTZUKIZUNIK HARTUKO EKITALDIAN GERTATU L1TEZKEEN EZBEHARREN AURREAN]

23"00

CAMP BERBENA, "Martxoak " 8" kalean. Antolatzailea: Dunboako auzo-elkartea.

23"30 "

MUSIKA GIROA BATUKADA, KOLPEZ BLAI taldearen eskutik. San Juan plazan.

KUADRILLEN ITZULERA. KALE JIRA, Ficobatik Urdanibia plazaraino, BURRUNBA ELEKTROTXARANGArekin. Antolatzailea: Betti Gotti euskara kultur elkartea.

24"00 "

MUSIKA, HAU EZ DA EUSKAL ROCK ERRADIKALA, Urdanibia plazan.

..J'l., Izan ezazu programaren informazioa

l..J'

www.irun .org helbidean.


OS ""OO

MENDIIBILALDIA ETA JAlA, San Juan plazatik, Aiako Harritik barrena. Antolatzailea: Irungo Mendizaleak.

09 "00

XLIII. PIL-PIL ERAKO " BAKAILAO TXAPELKETA, Urdanibia plazan. Antolatzailea: Jostallu elkartea.

09 "00 HAURREN XXXI.

" MARRAZKI HA PINTURA LEHIAKHA, Junkaleko plazatxoan Antolatzailea: Lagun Artean elkartea. [EGURALDI TXARRA EGINEZ GERO, SANTIAGO PILOTALEKUKO JAIMAN).

17"00

PARKOUR TAILERRA HA " ERAKUSTALDIA, Dani Sampayoren eskutik, Gaztegunean.

17"00 JUST DANCE " TXAPELKETA, Iban García

HAURREN DANBORRADA. " Alberto Anguera plazatik irtengo da, Peña Poteo Txarangak girotuta.

HAURREN XXXI. MARRAZKI HA PINTURA LEHIAKETAKO JAIALDIA HA SARI BANAKHA, Junkaleko plazatxoan.

[lBILBIDEA: LEPANTO KALEA, OIARTZUN KA LEA, HONDARRIBIAKALEA, COLON IBILBIDEA, TXANALETA PLAZA (GELDIALDIA), COLON IBILBIDEA, SAN JUAN PLAZA, ELlZA KARRIKA, ESKOLETA KALEA SALlS HIRIBIDEA, SANTIAGO KALEA, JUNKAL KALEA HA, AMAITZEKO, ERROMES PLAZA).

[EGURALDI TXARRA EGINEZGERO, AMETSA ABESBATZAREN LOKALEAN).

19"00 "

"DesperlaVlogs"ekin, Gaztegunean, Santiagoko pilotalekuan.

17"00 "

"00 " 00 FUTBOL-7ko XIX. ALBERTO 19 " 09 " GORRIZ TXAPELKETA, 18:00ak arte, Gal futbol -zelaian.

19"00

NOGEN laldearen KONTZERTUA, Gaztegunean, Santiagoko pilotalekuan.

09 "00 PLATER TlROKHA -

" IRUNGO SARI NAGUSIA, San Martzialeko tiro-zelaian. Antolatzailea: San Martzial tiroelkartea.

ERRO MERlA: MUTXIKOAK 12"00 " HA EUSKAL DANTZAK. San Juan plazan. Antolatzailea: Meakako Adixkideak.

22"30

DISKOFESTA: DJ TXURRU, " FESTAN BLAI. Gaztegunean, Santiagoko pilotalekuan

ZARZUELA, Amaia KZn, Soulullo ela Verl-en "La leyenda del beso", LuisMariano lirikaelkartearen eskutik. Sarrerak: 25,00 €, bazkideek; 32,00 €, bazkide ez direnek, eta 5,00 €, 30 urtetik beherakoek.

20"00

JOSTALLU FANFARREAREN " irteera, Zabaltza plaza n eta inguruetan.

20"00

DANTZA: ERAIKI DANTZA " TALDEAren emanaldia, Urdanibia plazan.

20"30 KONTZERTUAK KANTU " TAILERRAREN HA SKOLA MUSIKEN ESKUTlK, Gazteg unean, Santiagoko pilotalekuan.

12"30 "

GAZTEGUNEAREN INAUGURAZIOA, Santiagoko pilotalekuan: Holi jaia, Gaztelekuko Dj-ekin

13"00 URHAKO JARDUERAK ETA " PADDLE SURF, Dunboako kanalean (GAZTEGUNEAren parean).

Irakur ezazu jaietako TRAFIKOARI buruzko informazioa 35., 36. eta 37. orria ldeetan.

11


-:9:"IRUN HIRIA" BINAKAKO 09 "30 " XXII. IBILALDI NEURTUA. Luis Mariano pentsiodunen etxetik irtengo da, eta6,5 kminguruko ibilbidea izango da. Antolatzailea: Makila elkartea.

11 "30 HAURRENTZAKO

" ATRAKZIOAK, 2urtetik 14rabitartekoentzat. Katea auzoko pilotalekuan. Orduteg ia: 11:30 - 13:30 eta 16:00 - 20:00.

Arratsaldea

17"00 OlLAR BORROKA, LA "

BASUrekin, Gaztegunean.

17"30 DINBI BANDA BATUKADAren

emanaldia, SanJuan " plazatik Santiagokopilotalekuraino, Gaztegunera ino.

PAILAZOAK: GARI MONTXO 18"00 " ETA JOSELONTXO.

"Txirinbolo" ikuskizunaeuskaraz, Urdanibiaplazan.

KARAOKE LEHIAKETA, 11""30 ATRAKZIOAK, HAURRENTZAKO 18"30 " TWIN MELODY M&G2urtetik14ra

~'9:- Arratsaldea

~ Gaua

[lBILBIDEA: JUNKALEKO PLAIATXOAREN ALBOT/K, ESKOLETA KALEA ETA SANTIAGO KALEA). CLOWN IKUSKIZUNA, 20 "00 " FUMAN artistak

22"30

FESTAN BLAI DISKOFESTA " IBAN GARClA SHOW DJ-AREKIN, Gaztegunean, Santiagoko pilotalekuan.

"Musicรณloco" ikuskizunaaurkeztuko du San Juan plazan.

20 ""30

BAGOAZ PROGRAMAN PARTE HARTU DUTEN 8 ARTISTEN EMANALDIA, Gaztegunean, Sa ntiagoko pilotalekuan.

+

bitartekoentzat. Behobiakofutbolzelaian.Ordutegia 11:30 - 13:30 eta 16:00 - 20:00.

ek AURKEZTUTA. Gaztegunean, Santiagokopilotalekuan.

12"00 PATATA TORTlLLAREN IX.

" irteera, Zabaltza plazaneta inguruetan.

" MENDIBIL LEHIAKHA, Biteri plazan. Antolatza ilea: Mendibil Merkataritza Gunekojabeenerkidegoa.

19"00 GAUERDI FANFARREAREN Bidasoko Erraldoiak19"30 " ekoERRALDOI HA BURUHANDIAK.

12

./l-- Iza n ezazu p rog ram aren info rmazioa

L.f

www.irun.org helbi dea n.


-:9:- Arrat~aldea

:d:: "Goiza

;ยก

HAURRENTZAKO 11 ""00 ATRAKZIOAK , 2urtetik

BAZKARIA HIRUGARREN 14"00 " ADINEKOEN OMENEZ,

14ra bitartekoentzat, BELASKOENEA HLHI ikastetxeko jolastokian (Arturo Campion kalea). Ordutegia: 11:30 - 13:30 eta 16:00 - 20:00.

FICOBAko 3pabiloian. Ondoren, dantzaldia, Tsunami orkestraren eskutik, 18:00ak arte.

SAN MARTZIAL GUNEAN, TALENTU IRUNDARRA ESZENATOKIAREN GAINEAN, Jenaro Etxeandia plazatxoan (CBAko sarreraren ondoan).

LEHIAKETA, Manu 17""00 GRAFITI Navarroren eta Malen

DJ K-POP HYUNG SHOW-A 18"30 " ETA COSPLAY LEHIAKETA,

Arozenaren eskutik, Gaztegunean, Santiagoko pilotalekuan.

Gaztegunean, Santiagoko pilotalekuan.

" emanaldia, San Juan plazatik Santiagoko pilotalekuraino, Gazteguneraino.

irtengo da, Urdanibia plazaren inguruetan.

11 "30 HAURRENTZAKO

" ATRAKZIOAK, 2urtetik 14ra bitartekoentzat, EGUZKITZA HLHI ikastetxeko jolastokian. (Victoriano Juaristi kalea 1- Larreaundi). Ordutegia: 11:30 - 13:30 eta 16:00 - 20:00.

12"30 TRENAREN IRTEERA, San

18"00 "

21"30

DANTZA, KEMEN DANTZA " TALDEAren emanaldia, Urdanibia plaza n

22 "30 "

FESTAN BLAI DISKOFESTA OIHAN VEGA SHOW DJAREKIN, Gaztegunean, Santiagoko pilotalekuan.

"00 Txorimaloak soinu 17"30 SKOLA MUSIK BATUKADAren 19" taldearen BATUKADA

" Juan plazatik Ficobara joateko (adinekoen omenaldibazkaria). 13:40an irtengo da azkeneko trena.

13"00 2018ko IRUN HIRIA-

" SAN MARTZlAL XXVL ERAKUSLEHIO TXAPELKETA. Antolatzailea: Mugan Irungo merkatari-elkartea.

Irakur ezaz u jaietako TRAFIKOARI buruzko informazioa 35., 36. eta 37. orrialdeetan.

19"00 GAUERDI FANFARREAREN

" irteera, Zabaltza plaza neta inguruetan.

20"00

DJ MARKELlN SHOW " EMANALDIA, Gaztegunean, Santiagoko pilotalekuan.

20 "00 "

IK~SKIZUN FAMILlARRA, NINO COSTRINI artistak "The Crazv Mozarts" ikuskizuna emango du San Juan plazan.

13


ยก

11 ""30

HAURRENTZAKO ATRAKZIOAK, 2urtetik 14ra bitartekoentzat. Pedro Manuel de Aristegui y Petit plazan (Anaka auzoa). Ordutegia: 11:30 -1330 eta 16:00 - 20:00.

14

'\ 6:-, Arratsaldea .

18""00

HAURRENTZAKO IKUSKIZUNA. EIDABE taldeak "Sardina Freskue" ikuskizuna emango du euskaraz, Urdanibia plaza n

20"00

ZIRKU IKUSKIZUNA. " KANBAHIOTA konpainiak "Vava Circo" ikuskizuna emango du San Juan plazan.

./l-, Iza n ezazu programaren informazi oa l..J www.irun.org helb id ea n.


11"30 HAURRENTlAKO 18"30 " ATRAKZIOAK, 2urtetik 14ra " bitartekoentzal, Anzaran plazan (San Migel auzoa). Ordutegia: 11 30 - 1330 eta 16:00 - 20:00.

ERRALDOI HA BURUHANDIEN KALEJIRA. Parte-hartzaileak: Txistularien Banda, Dultzaineroak, Irungo Atsegiñako erraldoi eta buruhandiak, Ondare Kultur Elkarteko erraldoi eta buruhandiak, Irungo Atsegiña txaranga, Bidasoko Erraldoiak elkarteko erraldoi eta buruhandiak.

[lBILBIDEA: ALBERTO ANGUERA PLAZA, OIARTZUN KALEA, HONDARRIBIA KALEA, ZUBIAURRE KALEA, GELTOKIKO KALEA, COLON IBILBIDEA, FORUEN KARRIKA].

Irakur ezazu jaietako TRA FIKOARI buruzko informazioa 35., 36. eta 37. orria ldeetan.

23"00

00"30

23 ""30

01 ""00

MUSIKA, Urdanibia plazan. " LANBROA taldearen kontzertua.

MUSIKA, SanJuan plazan. JAMAICA SHOW ORKESTRAREN kontzertua.

MUSIKA, Urdanibiaplazan, " MALDITA NEREAtaldearen kontzertua, 02:30 arte.

MUSIKA GIROA. ROCKALEAN taldearen kontzertua, San Juan aldean.

24"00

MUSIKA GIROA. CHARLOT " DIXIE JAZZ BAND taldearen kontzertua, San Juan gunean.

00"15

su ARTIFIZIALAK, Astondoa " pirotekniaren eskutik, Donostiakalean (San Migel auzoa)

15


h

08 ""00

SAN PEDROKO DIANA,

08"00

DIANA Txingudiko

XCIX. SAN PEDRO SARI NAGUSIA txirrindulari-

~

Goiza

11"00

Gaua

21 "00 "

" Dultzaineroen eskutik, zenbait auzotan.

MEZA NAGUSIA, Junkaleko " Andre Mariaren Parroki Elizan. Bertan izango da Udalbatza. Eskaintzan, Eslavaren "TU ES PETRUS" kantatuko du parrokiko abesbatzak, hiriko beste abesbatza batzuetako kideek lagunduta.

KALEJIRA, Txanaleta plazatik hasita. Colon ibilbidea, Foruen karrika eta karrika Nagusiaigarota, San Juan plaza inguruan amaituko dute. "Irun Hiria" MusikaBandak eta Los Tranquilos fanfarreak parte hartuko dute.

08 ""00

12"00 "

21 ""30

"Irun Hiria" Musika Bandareneskutik, zenbait auzotan.

lasterketa, Elite eta 23z beheko mailak. Colon ibilbidetik irtengo dira, eta 13:00ak alderairitsiko dira Colon ibilbidera. Antolatzailea: Irungo txirrind ulari-elkartea.

10"45 UDALBATZA San Juan

Mezaren ondoren, Junkaleko plazatxoan, AURRESKUA dantzatuko du

LOS TRANQUILOS FANFARREA hiriko hainbat

kaletan barrenaibilikoda.

22""00

LASTARGIDUNEN EKINTZAREN OROITZAPENA.

{lBILBIDEk ARTALEKU KALEA, KARRIKA NAGUSIA, SAN JUAN PLAZA, SAN MARTZIAL KARRIKA, SARJIA KALEA, LARRETXIPI, ERMITA, ARBESKO ERROTA ETA ARTlAKO ZUBIA].

Antolatzailea: Pagoki emakume elkartea.

UDALBATZAK.

12""30

SAN PEDRO EGUNEKO OHIZKO KONTZERTUA, San

Juan plazako arkupeetan, "Irun Hiria" Musika Bandaren eskutik.

" plazatik irtengo da jarraigoan, Junkaleko Andre Mariaren Elizara, Txistularien Bandak, "Irun Hiria" Musika Bandak eta Irungo Atseginako Erraldoiek lagunduta.

16

.Jl... Iza n ezaz u programaren informazioa L..r www.irun.org helbid ea n.


I ru nVĂ­

Informazioa jasotzeko. hona jo behar da: Eliza kalea 6. behea (lRUN) Tfno. 943 505720 Para solicitar informaciĂłn dirigirse a: el iglesia n 6 bajo (IRUN) www.irun.org/irunvi 0


ALBORADA, ohiko 04"00 lekuetan. " 06 "00* VILLARROBLEDOko "

DIANA.

* SAN MARTZlAL ALARDEAREN hasiera.

18

11"00 "

San Martzial mendian, ERROMERIA

12"00

1522ko BOTO SEKULARRA " BETEKO DU UDALBATlAK. SanMartzial mendia.

12"30 "

* SAN MARTlIAL ALARDEAREN hasiera. 22"30 "

DISKOFESTA, Urdanibia plazan.

23 ""00

MUSIKA, Zabaltza plazan, BOLEROS ROMANCE LATINO YLAS VOCES DE REYNALDO y AMAIA taldearenemanaldia.

MEZA. San Martzial baseliza.

.Jl.... Iza n ezazu programaren informazioa l..J www.irun.org helb id ea n.


08"00

ABERE LEHIAKETA, " Urdanibia plazan. Antolatzaileak: Gipuzkoako Foru Aldundia, Irungo Udala eta Irungo Euskal Kirolak elkartea.

10"00 "

TRIKITILARIAK, Urdanibia plazan.

11"30 "

BERTSOLARIAK, Urdanibia plazan.

12"00

HERRI KIROLAK, Urdanibia " plazan. Antolatzailea: Irungo Euskal Kirolak.

U"OO " plazan.

ABERE LEHIAKETAKO SARI BANAKETA, Urdanibia

18"00

XXIX FANDANGO ETA ARINARIN TXAPELKETA, eta " ondoren, HERRI ERROMERIA, Urdanibia plazan. Antolatzailea: Meakako Adixkideak dantza-taldea.

22"00

LOS PEROLAS fanfarrea " irtengo da San Migel auzoko inguruetan.

22"00

ELlZATXO FANFARREA " irtengo da, Zabaltza plazan eta inguruetan

22" 45

su ARTlFIZIALAK, Caballer " FX pirotekniaren eskutik, Donostia kalean (San Migel auzoa).

23 ""15

BAKARRIZKETA JAIALDIA: CORIA CASTILLO ETA FELlX EL GATO. Aurkezlea: MARIO SIMANCAS. Zabaltza plazan.

Irakur ezazu jaietako TRAFIKOARI buruzko informazioa 35., 36. et a 37. orria ldeet an.

19


~ 16 de junio SÁBADO

09"00

FINALES DEL GRAN PREMIO " SAN MARCIAL - XXIX CONCURSO DE SALTOS, en Jaizubia. Organiza: Club Hípico Jaizubia.

. 09"00

XIX TORNEO FÚTBOL-7 " ALBERTO GORRIZ, en el campo de fútbol de Gal, que se celebrará durante los días 16, 17, 23 Y 24 de junio.

09"00 11 TORNEO " INTERNACIONAL DE 2

ESCUELAS DE FÚTBOL, en el campo de fútbol de Ugalde-Ventas. De 09:00 a 14:00 h yde 15:00 a20:00 h. Organiza: C.D. Mariño.

17"00 DíA I~TERNACIONAL DE

" LA MUSICA, en la plaza Urdanibia, acargo del alumnado de Skola Musik.

"n"oo

10"00 XXII TORNEO 3X3 DE BALON- 09"00

" CESTO, en la plaza del Ensanche. Desde las 10:00 a21:00 h. Organiza: Club Baloncesto Erroibide de Irun.

19"30

MÚSICA, CONCIERTO DE " NAvADE ABESBATZA V GAZTELU-ZAHAR ABESBATlA, en el frontón de Santiago.

[EN CASO DE MAL TIEMPO, EL CONCIERTO SE REALIZARÁ EN EL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO).

22"30

MÚSICA, MARIACHI " PURO RELAJO, en la plaza Urdanibia, grabación paraun programa de ETB, con laparticipación del Coro Atzokoak, Ondare Kultur Elkartea y Ángel Pazos.

FINALES DEL GRAN PREMIO . XXII TORNEO 3X3 DE SAN MARCIAL - XXIX Iu" BALONCESTO, desde las " CONCURSO DE SALTOS, en Jaizubia. 10:00 h. y hasta las 21:00 h., en la Organiza: Club Hípico Jaizubia. plaza del Ensanche. Organiza: Club Baloncesto Erroibide de Irun . XIX TORNEO FÚTBOL-7 " ALBERTO GORRIZ, hasta IRUN KANTUAN, en el las 18:00 h. en el campo de fútbol de " frontón de Santiago. Gal, que se celebrará durante los días Organiza: Txorimaloak Soinu Taldea. 16, 17, 23 Y24 de junio. CONCIERTO CORAL DE 2 " FIESTAS- CANCIONES DE 11 TORNEO INTERNA" CIONAL DE ESCUELAS DE PELíCULAS, en el Amaia KZ, acargo del FÚTBOL, hasta las 13:00 h., en el campo CORO AMETSA. Entrada general 25,00€ de fútbol de Ugalde-Ventas Organiza: y 12,50€ para los socios del Ametsa. C.D. Mariño.

09"00

12"00

19"30

09"00

19""00

CONCURSO 20 ""00 XXXII FOTOGRAFICO POPULAR

19"00 GIGANTES DE LA IRUNGO

DE SAN MARCIAL, entrega de premios enel local social de la Asociación Fotográfica Irunesa, calleIzaga, 7 -Bajo.

ELEKTROTXARANGA BURRUNBA, enlaplaza San Juan y alrededores ..

" ATSEGIÑA, presentación en la plaza San Juan, de los cuatro primeros gigantes restaurados de la Sociedad.

22"30

MÚSICA, actuación del " grupo local SANGRE DE MONO, en la plaza Urdanibia.

19"00 ANIMACiÓN MUSICAL,

" actuación de TALKA PERKUSIO TALDEA (SKOLA MUSIK), en la plaza Urdanibia.

20

24"00

MÚSICA, actuación del " grupo GLAUKOMA, en la plaza Urdanibia.

..Jl-.. Infor!'0ación actualizada en

l..J

www.lrun.org.


16"30 XIV CONCURSO DEPUZZ~ES 20""45 11 TORNEO TRIANGULAR 08"00 CAMPEONATO DE PETANCA, 10"00 " POR PAREJASen laplaza " DE FÚTBOL DEVETERANOS

hasta las 20:00 h. en los " campos de petanca de San Miguel.

09"00 EXHIBICIÓN DE " RADIOAFICIONADOS, hasta las 20:00 h., en el monteSan Marcial. Activación especial con motivo de las fiestas de San Pedro y San Marcial. Organiza: Radioaficionados URE Bidasoa.

09"00 VCONCENTRACiÓN " MOTERA, en la plaza Urdanibia. Llegada prevista alas14:00 h. Organiza: Irungo Motor Elkartea.

09"00 PREMIO SAN MARCIALDE

" SQUASH, hasta las 14:00 h. en el polideportivo Artaleku. Organiza: Lur -Alai Squash Kluba.

09"00 XIX TORNEODE FÚTBOL-7 " ALBERTO GORRIZ hasta las 18:00 h, en el campo de fútbol de Gal.

09"00'CAMPEONATO DE PALA

" ADAPTADA enel Trinkete Ramuntxo Berri. Organiza: Aurreratu . Elkartea.

09"30 OLIMPIADA DE CUADRILLAS " YHAMAIKETAKO en la plaza Urdanibia. Organiza: Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea.

"CIUDAD DE IRUN", en el StadiumGal, con la participación de los clubes Real Unión, Hondarribia y Englantins de Hendaia. Entrada gratuita.

10"00 XLII CONCURSO INFANTIL

" DE PESCA AL LANZADO, en la zona del polideportivo Azken Portu. Organiza: Asociación de Cazadores y Pescadores del Bidasoa.

10"30 CIRCUITO POR~ÁTIL DE " TRENDE JARDIN, hasta las 13:30 h. y de 17:00 a20:00 h., en laplaza Txanaleta. Precio del billete I,OO€. Organiza: "Bidasotarra 7301" Amigos del Ferrocarri l.

10"30 Sali~a de la XLII SUBIDA " ATLETICA ASAN MARCIAL desde la plaza Urdanibia. Organiza: Super Amara Bidasoa Atlético Taldea.

11"30 Finales del XXIII TORNEO

" SAN MARCIAL DE TRINKETE en el trinquete municipal Ramuntxo Berri. Organiza: Ramuntxo Trinkete Club.

13"15 KALE-JIRA, salidade las

" CUADRILLAS desde la plaza Urdanibia, acompañadas por diversas txarangas. Organiza: Betti Gotti Euskara kultur elkartea.

14"30 COMIDA POPULAR en " . Ficoba, con actuaciones musicales. Precio: 18,00 €. Organiza Betti Gotti EuskaraKultur Elkartea.

~

Información del TRÁ FICO durante las fiestas en la s páginas 35, 36 Y 37.

Erromes. Organiza: Santiagoko Deabruak Kultur Taldea.

18"00 XLIX TROFEOSANMARCIAL " DE HALTEROFILlA, en la plaza del Ensanche. Organiza: Club Argitrans.

19"00 COLOCACiÓNDEL " TRADICIONALÁRBOL DE SAN JUAN en la plaza San Juan, con la actuación de la Banda de Txistularis. No se podrá subir hasta que se encienda lahoguera. Actividad no permitida amenoresde 16años. [EL AYUNTAMIENTO NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LOS PERCANCES QUE PUEDAN PRODUCIRSE, AL TRATARSE DE UN ACTO VOLUNTARIO).

19"30 GIGANTES YCABEZUDOS " - KALEJIRA, salida de la plaza Alberto Anguera. Con laparticipación de los dulza ineros, Gigantes y Cabezudos de la Irungo Atsegiña; Gigantes y Cabezudos de Bidasoako Erraldoiak y las Majorettes del Colegio San Vicente de Paul, acompañados por la Txaranga Peña Poteo. [RECORRIDO: PLAZA ALBERTO ANGUERA, OIARTZUN, HONDARRIBIA, ZUBIAURRE, ESTACIÓN, PASEO COLÓN, FUEROS Y MAYOR, PARA FINALIZAR EN LA PLAZA SAN JUAN).

20"30 "

REGRESO DE LAS CUADRILLAS. KALE JIRA con BURRUNBA ELEKTROTXARANGA desde Ficoba hasta la plaza Urdanibia. Organiza: Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea.

AURRESKU en la plaza San Juan, alrededor de la hoguera acargo de Kemen Dantza Taldea.

21"30 SALUDO OFICIALDE LAS

" FIESTAS DESANPEDRO Y SAN MARCIAL desde el balcón de la Casa Consistorial.

21" 45

El Sr. ALCALDE prenderá la " hoguera en la plaza San Juan, con la participación de labanda de Txistularis.

22"30

MÚSICA, actuación del " grupo local ZARATA!, en la plaza Urdanibia.

22"30

Salidade la fanfarre LOS " PEROLAS, por la plaza del Ensanche y alrededores.

23"00

ESPECTÁCULO "TRUMOIAK" " en la plaza San Juan (acto de participación voluntaria). Organiza: Santiagoko Deabruak. Se recomienda al público que quiera participar el uso de ropa vaquera ode algodón de cuello cerrado, manga larga, pañuelo, gorra y calzado flexible y cerrado. [EL AYUNTAMIENTO NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERCANCES QUE SE PRODUZCAN DURANTE EL ACTO).

23"00

VERBENA CAMP, en la calle " "8 de marzo". Organiza: AAV de Dunboa.

23"30 ANIMACiÓN MUSICAL-

" BATUKADA acargo de KOLPEZ BLAI en la plaza San Juan.

24"00

MÚSICA, ESTO NOESROCK " RADICAL VASCO, en la plaza Urdanibia.

21


( &express ~III!IIIIII!IIIIIII!IJIIIIIII__~-IIIJIII!IIII

. ~ de J4~ ft,!t5

.

.

p~ &~

ft,!t12 p~ dd &~ ft,!t5 . J4~ ft,!t15


08""00

17"00 "

09"00

17"00

MARCHA YFIESTA MONTAÑERA desde la plaza San Juan, por Peñas de Aya. Organiza: Irungo Mendizaleak. XLIII CONCURSO DE BACA" LAO AL PIL-PIL en la plaza Urdanibia. Organiza: Sociedad Jostallu.

09 ""00

TALLER YEXHIBICiÓN DE PARKOUR conDani Sampayo, en el Gaztegune - frontón de Santiago. CONCURSO DE JUST DANCE, " con Iban Garcia "Desperta Vlogs" en el Gaztegune - frontón de Santiago.

19"00 TAMBORRADA INFANTIL,

" con el acompañamiento de laTxaranga Peña Poteo. [RECORRIDO: CALLES LEPANTO, OIARTZUN, HONDARRIBIA, PASEO COLÓN, TXANALETA (PARADA), PASEO COLÓN, SAN JUAN, IGLESIA, ESCUELAS, AVDA. SAL/S, SANTIAGO, JUNKAL yFINALIZA EN PLAZAERROMES).

XXXI CERTAMEN INFANTIL DE DIBUJO YPINTURA en laplazoleta del Junkal. Organiza: Sociedad Lagun Artean.

17"00 "

[EN CASO DE MAL TIEMPO SE TRASLADARÁ ALA JAlMA DEL FRONTÓN DE SANTIAGO}.

[EN CASO DE MAL TIEMPO SE EFECTUARÁ EN EL LOCAL SOCIAL DEL CORO AMETSA).

En el Amaia KZ, ZARZUELA, "LaLeyenda del Beso" de Soutullo y Ver!, acargo de la Asociación Lírica LuisMariano. Entradas: 25,00 € los socios, 32,00 €los no socios y 5,00 € menores de 30 años.

09 ""00

19"00 CONCIERTO de NOGEN en

20"00 Salida de laFanfarre

XIX TORNEO FÚTBOL 7ALBERTO GORRIZ, hastalas 18:00 h., en el campo de fútbol de Gal.

09 "00 "

TIRO AL PLATO - GRAN PREMIO DE IRUN, en el campo de tiro de San Marcial. Organiza: Club de tiro San Marcial.

FESTIVAL YENTREGA DE PREMIOS DEL XXXI CERTAMEN INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA, en la plazoleta del Junkal.

" el Gaztegune- frontón de Santiago.

20 "30 "

CONCIERTOS DEL TALLER DE CANTO YDE SKOLA MUSIK, enel Gaztegune - frontón Santiago.

22"30 "

DISKOFESTA con DJ TXURRU, FESTAN BLAI, en el Gaztegune - frontón Santiago.

19"00 "

" JOSTALLU por laplaza del Ensanche y alrededores.

20 "00 "

DANTZA, actuación de ERAIKI DANTZA TALDEA en laplaza Urdanibia.

12"00 ROMERíA DE MUTXIKOAK y

" EUSKAL DANTZA, en laplaza San Juan. Organiza: Meakako Adixkideak.

12"30 INAUGURACiÓN del GAZTEGU-

" NE, enel frontón de Santiago, fiesta Holi con los Dj's del Gazteleku.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 13"00 " - PADDLE SURF en el cana l de Dumboa (a laalturadel GAZTEGUNE).

24

..I'l-.

L.T

I nfo r ~ac i ón actualizada en www.lrun .org .


-'6', I '

REGULADA 09""30 xxPORMARCHA 17""00 PAREJAS "CIUDAD DE IRUN", desdeel Hogar del Pensionista deLuisMariano, recorrido aproximado 6,5km. Organiza: Asociación Makila.

11"30 ATRACC!ONES I~FANTILES,

" para nlnos y nlnas de 2a 14 años, enel frontón del Barrio de Ventas. Horariode 11:30 a13:30 h. y de

16:00 a 20:00 h.

11"30 ATRACC!ONES I.~FANTILES,

" para nlnos y nlnas de 2 a14años en el campo de fútbol de Behobia. Horario de11:30 a13:30 h. y de 16:00 a20:00 h.

12"00 IX CONCURSO DE TORTILLA "

Tarde

BATALLA DE GALLOS con LA BASU en el Gaztegune -

frontónde Santiago.

17"30

Actuación dela BATUKADA " DINBI BANDA, desde la plaza San Juan hastael Gaztegune frontónde Santiago.

PAILAZOAK, GARI 18""00 MONTXO HA JOSELONTXO representaránen euskera el espectáculo"Txirinbolo" en laplaza Urdani bia.

DE KARAOKE 18""30 CONCURSO PRESENTADO POR TWIN

19""00

Sa lida delaFanfarre GAUERDI, en laplaza del Ensanchey alrededores.

19"30 "

20 ""30

ACTUACiÓN DE 8 DE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA BAGOAZ, en el

Gaztegune - frontón de Santiago. Salida de los GIGANTES Y CABEZUDOS de Bidasoako

Erraldoiak.

22""30

DISKOFESTA FESTAN BLAI CON DJ IBAN GARClA SHOW,

en el Gaztegune - frontón de Santiago. (RECORRIDO: LATERAL DE LA PLAZOLETA DEL JUNKAL. ESCUELAS ySANTIAGO).

20 ""00

ESPECTÁCULO DE CLOWN , el artista

FUMANrepresentará el espectáculo "Musicóloco"en laplaza San Juan.

MELODY + M&G, enel GaztegunefrontóndeSantiago.

DE PATATAS MENDIBIL, en

la plaza Viteri. Organiza: Comunidad de Propietarios Parque Comercial Mendibi l.

Informació n del TRÁFICO durante las fiestas en las pág inas 35, 36 Y 37.

25


Ugozamena nsatlsfaCClon

rn,

1ll!ImlI!lDIrun fi1-. '. ·• •h ......,

z aindu roife1.9O'fflf<'ldt~(Ui1olt. n.ódI!fUlIIIIIdo

M"h it",!i¡.i,,¡.¡¡p..

+l:i i j·¡lilp·n.. -

81zmAZ GAIHEnA EM BRIÁGATE DE VIDA

rn"

--"Ji{WIffQIrun

/~

GAURKO , ANDREAK

8eldinlclY'lQ/filf! Qtdck9 Clkw1CQ


~

11"30 ATRACCIONES INFANTILES,

" para niños y niñas de 2a14 años, en el patio del CEI PEGUZKITZA (c!Victoriano Juaristi, 1- Larreaundi). Horario: de 11:30 a13:30 h. y de 16:00 a20:00 h.

11"30 ATRACCIONES INFANTILES,

" para niños y niñas de 2a14 años, en el patio del CEI PBELASKOENEA (e/Arturo Campión). Horario: de 11:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.

12"30 SALIDA DEL TREN desde San

" Juan con destino Ficoba (Comida Homenaje alas personas mayores) siendo la última salida a las 13:40 h.

17"00 CONCURSO DE GRAFITI con 19"00 " Manu Navarro y Malen " Arozena en el Gaztegune - frontón de Santiago.

Salida de laBATUKADA de Txorimaloak Soinu Taldea, por los alrededores de la plaza Urdanibia.

17"30 Desde la plaza San Juan

19"00 Salida de la Fanfarre

" hasta el Gaztegune frontón de Santiago, ACTUACiÓN DE LA BATUKADA SKOLA MUSIK.

18"00 SAN MARTZlAL GUNE,

" TALENTO IRUNÉS SOBRE EL ESCENARIO, en la plazoleta de Genaro Etxeandia (junto a la entrada del CBA).

18""30

SHOW DJ K-POP HYUNG y CONCURSO DE COSPLAY en el Gaztegune - frontón de Santiago.

13"00 XXVI CONCURSO DE

" ESCAPARATES CIUDAD DE IRUN - SAN MARCIAL 2018. Organiza: Asociación de Comerciantes de Irun - Mugan

Noche

22 "30 "

DISKOFESTA FESTAN BLAI DJ OIHANVEGASHOW en el Gaztegune - frontón de Santiago.

" GAUERDI por la plaza del Ensanche y alrededores.

20"00 "

ACTUACION DEDJ MARKELlN SHOW en el Gaztegune - frontón de Santiago.

20 "00 "

ESPECTÁCULO FAMILIAR, el artista NIÑO COSTRINI representará el espectáculo "The Crazy Mozarts" en la plaza San Juan.

21"30

DANTlA actuación del " grupo irunés KEMEN DANTlA TALO EA, en la plazaUrdanibia.

HOMENAJE A 14""00 ALMUERZO LA TERCERA EDAD en el

pabellón 3de Ficoba. Acontinuación bailables acargo de laOrquesta Tsunami, hasta las lS00 h.

Información del TRÁFICO durante las fiestas en las pági nas 35, 36 Y 37.

27


11"30 ATRACC!ONES I~FANTILES,

" para nlnos y nlnas de 2a 14años, en la plaza Pedro Manuel de Arístegui y Petit (Barrio de Anaka). Horario: de 11:30 a13:30 h. y de 16:00 a20:00 h.

28

18"00 ESPECTAcuLO INFANTIL.

" el grupo EIDABE Taldea representaráen euskera el espectáculo "Sardina Freskue" en la plaza Urdanibia.

20"00

ESPECTAcuLO CIRCENSE, lacompañía KANBAHIOTA " presentará el espectáculo "Vaya Circo" en la plaza San Juan.

./l-, Inforn:ació n ac t ua li zada en www.lrun.org.

LJ


Pafrocinador fecnolรณgico:

~ ~

<11 :lit ~

~\UY V ~ '\~


-'d., I '

n"30

ATRACCIONES INFANTILES, " para niños y niñas de 2a14 años en laplaza Anzarán (Barrio San Miguel). Horario: de 11:30 a13:30 h. y de 1600 a20:00 h.

Tarde

18"30

GIGANTES YCABEZUDOS " KALEJIRA salida de la plaza Alberto Anguera. Con la participación de los dulzaineros, Gigantes y Cabezudos de la Irungo Atsegiña: Gigantes y Cabezudos de Bidasoako Erraldoiak y las Majorettes del Colegio San Vicente de Paul, acompañados por la Txaranga Peña Poteo. [RECORRIDO: PLAZA ALBERTO ANGUERA, OIARTZUN, HONDARRIBIA, ZUBIAURRE, ESTACIÓN, PASEO COLÓN YFUEROS).

30

23"00 MÚSICA, actuación de " LANBROA en la plaza Urdanibia.

00"15 FUEGOS ARTIFICIALES

" a cargo de Pirotecnia Astondoa en la calleDonostia (Barrio de San Miguel).

MÚSICA, actuación de la 23 ""30 ORQUESTA JAMAICA SHOW 00"30 en la plaza San Juan.

24"00

ANIMACiÓN MUSICAL. " Actuación del grupo CHARLOT DIXIE JAZZ BAND en la zona de San Juan.

MÚSICA, actuación del " grupo MALDITA NEREA, hasta las 02:30 h., en la plaza Urdanibia.

01"00

ANIMAC.IÓN MUSICAL, " actuaClon del grupo ROCKALEAN, en la zona de San Juan.

.,Il-, I nfor~ación actua lizada en LJ www.lrun.org .


~---

:b'::

:b'::

Mañana

-~-

OS"OO

DIANA DE SAN PEDRO, a " cargo de la Banda de Música "Ciudad de Irun", en diversos barrios.

OS"OO

DIANA acargo de " Txingudiko Dultzaineroak en diversos barrios.

OS"OO

Salida de la carrera " ciclista XCIX GRAN PREMIO SAN PEDRO desde el Paseo de Colón. Categoría Elite y Sub-23, hora aproximada de llegada al Paseo de Colón alas 13:00 horas organizado por el Club Ciclista Irunés.

en cO,mitiva de la 10""45 Salida CORPORACION MUNICIPAL

Mañana

11"00 Solemne Misa Mayor en

" la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Juncal, ala que asistirá la Corporación del Excmo. Ayuntamiento. En el ofertorio, el Coro Parroquial, acompañado de miembros de otros coros de laciudad, interpretará el "TU ES PETRUS" de Eslava.

12"00

La CORPORACiÓN " MUNICIPAL bailará el AURRESKU ala salida de Misa enla plazoleta del Junkal.

~

Noche

21"00 "

CORRECALLES con la participación de la Banda de Música "Ciudad de Irun" y fanfarre Los Tranquilos.

[RECORRIDO: PLAZA TXANALETA, PASEO COLÓN, CALLE FUEROS, CALLE MAYOR, PARA FINALIZAR EN LOS ALREDEDORES DE LA PLAZA SAN JUAN).

21"30

22 ""00

REMEMORACiÓN DEL ACTO DE LAS ANTORCHERAS.

[RECORRIDO: CALLE ARTALEKU, MAYOR, SAN JUAN, SAN MARCIAL, SARGiA, LARRETXIPI, ERMITA, MOLINO DE ARBES YPUENTE DE ARTiA).

Organiza: Pagoki Asociación de Mujeres

Salida de laFanfarre LOS " TRANQUILOS por diversas calles de la ciudad.

12"30 TRADICIONAL CONCIERTO DE " SAN PEDRO ofrecido por la Banda de Música Ciudad de Irun, en los Arkupes de laplaza San Juan.

desde la plaza de San Juan, ala Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Juncal, acompañados por la Banda de Txistularis, Banda de Música "Ciudad de Irun" y gigantes de la Irungo Atsegiña. ¡C:li¡ ~

Información del TRÁFICO durante las fiestas en las páginas 35, 36 Y 37.

31


h Mañana "00 ALBORADA, en los lugares 04" habituales.

11"00 En el M~nte San Marcial, " ROMERIA

"00*DIANA DE 06 " VILLARROBLEDO.

12"00 CUMPLIMIENTO DEL VOTO " SECULAR DEL AÑO 1522 por laCorporación Municipal, en el Monte San Marcial.

*Inicio del ALARDE DE SAN MARCIAL.

-',6,.''-

Tarde

* Inicio del ALARDE DE SAN MARCIAL.

22"30 DISKOFESTA, plaza " Urdanlbla. 23"00 MÚSICA, actuación del " grupo BOLEROS ROMANCE LATINO YLAS VOCES DE REYNALDO y AMAIA, en la plaza del Ensanche.

12"30 MISA, en la Ermita de San " Marcial.

32

..Il-l..J

In forrr:ac ión actua li zada en www.lrun.org .


08'00 •

CONCURSO DE GANADO en la plaza Urdanibia. Organiza: Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento deIrun e Irungo Euskal Kirolak.

TRIKITltARIS, en la plaza 10'00 • Urdanrbla. 11 '30 BERTSOLARIS, enlaplaza

12'00 DEPORTE RURAL, enla plaza Urdanibia. • Organiza: Irungo Euskal Kirolak.

13'00 •

Entrega de losPREMIOS DEL CONCURSO DE GANADO, en laplaza Urdanibia.

Urdanrbla.

Información del TRÁFICO durante las fiestas en las pág inas 35, 36 Y 37.

18'00 •

XXIX CAMPEONATO DE FANDANGO HA ARIN-ARIN acontinuación ROMERIA POPULAR, en ' laplaza Urdanibia. Organiza: Meakako Adixkideak Dantza Taldea.

22'00

Salida delaFANFARRE • LOS PEROLAS, por los alrededoresdel barrio de San Miguel.

22'00 •

Salida de la FANFARRE ELlZATXO, por la plaza del Ensanchey alrededores

22' 45

FUEGOS ARTIFICIALES, • acargo de Pirotecnia Caballer FX, en lacalle Donostia (Barrio de SanMiguel).

23 •'15

FESTIVAL DE MONÓLOGOS. Actuación deCORIA CASTILLO yFELlX EL GATO, presentado por Mario SIMANCAS, en la plaza del Ensanche.

33


TRAF IKOA ETA GARRA IO PUBL IKOA TRÁFICO y TRANSPORT E PÚ BLICO Trafiko mozketak eta aparkatzeko murrizketak ALOE ZAHARREKO SARBIDEAK ITXITA

~ ~

Cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento

CIERRE ACCESOS PARTE VIEJA

Eka inaren 22tik ekainaren 28ra, 19:00etatik eguneko jarduerak ama itu arte.

Del 22 al 28 de junio, desd e las 19:00 horas hast a el final de las actividades diarias.

Eka inare n 29ko 13:00etatik uzta ilaren 1eko Jardu erak amaitu arte.

Desde las 13h del día 29 de junio hasta el fin de las actividades del 1 de julio.

Alde Za harrean bizi direnak Jesus karrikatik sartu aha lko dira. Eta A rbelaitz kalean b izi direnak, Jesus eta Sarjia kaleetatik

Los residentes a la parte Vieja podrán acceder por la e/Jesús. y los de la c/Arbelaitz, por las calles Jesús y Sargía

Urdanibia plazara Santa Elenatik eta Uranz utik sartzea murriztu ahal izango da, lehen adierazitakoaz gainera, plazan egiten diren jai-jardueretara nolako jendetza biltzen den kontuan hartuta.

El acceso a la p laza Urdanibia desde Santa Elena y Uranzu podrá verse restringido además de los ya señalados en función de la afluencia de público a las actividades festivas en la plaza.

COLON IBILBIDEA ITXITA

Gipuzkoako hiribidearen eta Eskoleta ka lea ren artean, eg un eta ordu hauetan:

CIERRE PASEO COLÓN

Entre la aven ida de Gipu zkoa y ca ll e Escuelas, los días y horarios siguientes:

• Ekainaren 23an, larunbatean: 18:00-00:00

• 23 de junio, sábado 18:00-00:00

• Ekainaren 24an, igandean: 18:00-23:00

• 24 de junio, domingo: 18:00-2300

• Ekainaren 28an, ostegunean: 18:00-01:00

• 28 de junio, Jueves: 18:00-0100

• Ekainaren 29an, ostiralean: 830-14:00 eta 18:00-2300

• 29 de junio, viernes: 8:30-14:00 y 1800-23:00

• Ekainaren 30ean, laru nbatean: 0700-01:00

• 30 de junio, sábado: 7:00-0100

• Uzta ilaren lean, igandean: 18:00-01:00

• 1 de julio, domin go: 18:00-01:00

BESTE TRAFIKO MOZKETA BATZUK EGUNERO

OTROS CORTES DE TRÁFICO DIARIOS

• Eka inaren 23an, larunbatean: - San Martzial mendira joateko bidea, Santa Elena eta Arbesko Errota (9:30-10:30). - Iparralde hiribiderako sa rbideak GI-636 errepiderako sa rbidetik Coloneraino (20:15 eta 21:45).

• 23 de junio, sábado: - Accesos al monte Sa n Marcial, Sant a Elena y Arbesko Errota (9:30-1030). - Accesos a la Avda. Iparralde desde el acceso a la Gi 636 hasta Colón (20:15 y 21:45) .

• Ekainaren 28ko ostegu n gauean - Donostia, Lepanto eta Esteban Indart kaleak Bias d e Lezotik eta Letxunborrotik, Zubimuxu eta Gibenaka biribilguneen artean (0000-00:45).

• Noche del 28 de junio, jueves: - Ca ll es Donostia, Lepanto y Esteban Indart desde Bias de Lezo y Letxu nborro entre las rotondas de Zub imuxu y Gibenaka (00:00-0045)

• Ekainaren 30ean, larunbatean . - San Martzial mendira joatea eta aparkatzea (0600et ati k)

• 30 de junio, sábado: - Acceso y estacionamiento al Monte San Marcial (desde las 06:00)

• Uztailaren lean, igandean - Donostia, Lepanto eta Esteban Indart kaleak Bias d e Lezotik eta Letxunborrotik, Zubim uxu eta Gibenaka biribilguneen artean (2230-23:15)

• 1 de julio, domingo: - Calles Donostia, Lepanto y Esteban Indart desde Bias de Lezo y Letx unborro entre las rotond as de Zubimuxu y Gibenaka (22:30-23:15)

35


TRAF IKOA ETA GARRAIO PUBL IKOA TRÁFICO y TRANSPORTE PÚBLICO

~

Aparkatzeko debekuak

Prohibiciones de aparcamiento

San Martzial eta Sa rjia karriketan. Ekainaren 21etik uztailaren lera, zama-Ianak izan ezik (08:00-13:00)

Calles San Marcial y Sargía. Del 21 de Junio al1 de julio, excepto ca rga y desca rga de 8:00 a 1300.

Prudencia Arbide kalean (goranzko aldea). Ekainaren 21etik uztailaren lera.

Calle Prudencia Arbide (lado subida). De l 21 de Junio al1 de julio.

Zaba ltza plaza. Ekainaren 21etik uztailaren lera, zama -Ianak izan ezik (08:00-1300)

Plaza Ensanche. Del 21 de junio al1 de jul io, excepto carga y descarga de 8-1300 h.

Alde Za harra, Eliza, Junkaleko Plazatxoa, Foruen karrika, Karrika Nagusia, Artaleku, Prudencia Arbide eta Gipu zkoako Hiribidea (beheranzko erreia). Ekainaren 29an, 13:00etatik ekainaren 30era, egun osoan zehar.

Parte Vieja, C/Iglesia, Plazoleta Junkal, Fueros, Mayor, Artaleku, Prudencia Arbide y Avda. Gipuzkoa (carril de bajada). Del 29 de junio a las 1300h al 30 de junio, durante todo el día.

Disuasi aparkaleku eta parkingetara sartzea

r:1

1II

Acceso parkings y estacionamientos disuasorio

San Juango aparkalekua. Prudencia Arbide kaletik sa rt zea aholkatzen da.

Parking de San Juan. Se aconseja el acceso por la e/Prudencia A rbide.

Coloneko Parkinga. Gipu zkoa hiribidetik sa rtzea aholkatzen da.

Parking Colón. Se aconseja el acceso por la Aven ida de Gipu zkoa.

Dunboa Ikastetxeko aparkalekua. Ekainaren 23tik uztailaren lera, 5 eta 6 guneetan bizi direnentzat soil ik.

Colegio Dunboa (parking disuasorio). Del 23 de junio al1 de julio únicamente para los residentes de las zonas 5 y 6.

Eg uzkitza ikastetxeko aparka lekua. Ekainaren 27tik uztailaren l era soilik bertakoentzat.

Colegio Eguzkitza (parking disuasorio). Del 27 de junio al1 de julio únicamente para los res identes.

TAO zerbitzua

111

TAO gabeko egunak. Ekainaren 29an, 15:00etatik, eta ekainaren 30ean, egun osoan.

Garraio publikoa

Servicio OTA

DíAS SIN OTA. El 29 de junio desde las 15:00h y 30 de junio todo el día.

~ ciQ

Transporte público

IRUNBUS Autobusetako lineek ibi lbideak eta ordutegiak aldatuko dituzte, eta garaiz emango da aldaketa horien berri Irunbus APPn, geltokietan bertan eta wwwirun.org webegunean

IRUNBUS Las líneas de autobús sufrirán modificaciones en sus recorridos y horarios, estas modificaciones serán informadas puntualmente en la APP Irunbus, en las propias parada s y en www irun.org.

GAUTXOR I, 23:00etati k 06:30era. Ekainaren 22tik (ostira la) uztailaren lera arte.

GAUTXORI, de 23:00 a 6:30h Desde el 22 de junio (viernes) al1 de ju lio

Colon ibilbidera sartu ezin bada, ez dira geldituko Nafarroa hiribideko eta Colon ibilbideko geralekuetan; haien ordez: Gipuzkoa, 7 eta Gipuzkoa, 4.

Si no es posible el acceso a Paseo Colón se eliminarán las paradas de la Avenida de Navarra y Paseo Colón, y se sustituirán por Gipuzkoa, 7y Gipuzkoa, 4.

Eskaripeko gera lekua (zerbitzu berria). Geratu behar duzun lekua bi geralekuren artean baldin badago, autobusera igotzen zarenean, abisatu gidariari non geratu nahi duzun.

Parada a demanda (nuevo servicio). Si tu destino está entre dos pa radas, al subir avisa al conductor dónde quieres bajarte.

36

~ Inforn:'ación actual izada en

L..J'

www.lrun.org .


TRAFIKOA ETA GARRAIO PUBLIKOA TRÁFICO y TRANSPORTE PÚBLICO Garraio publikoa

~~

Taxi zerbitzuak. Colon ibilbidea ixten denean, Iparralde hiribidera lekualdatuko dira Luís Marianoko eta Jenaro Etxeandía plazako geralekuak. EKAINAREN 30EAN, IGOERA SAN MARTZIAL MENDIRA

Transporte público

Servicios de taxi. En caso de cierre de paseo Colón las paradas de Luís Mariano y plaza Jenaro Etxea ndía se trasladarán a la Aven ida de Iparralde. 30 DE JUNIO, SUBIDA AL MONTE SAN MARCIAL

Garraio pub li koa bakarrik igo aha l izango da: autobusak eta taxiak.

El acceso sólo estará permitido para transporte público: bus y taxi.

TAXIA Nafarroa hiribideko biribilgunean egongo da geralekua.

TAXI La parada estará en la rotonda de de la Avda. Nava rra.

AUTOBUSA Irteera Antonio Valverde kaletik (Udaltzaingoa ren ondoan).

Ordutegia 0930etik 1430era.

AUTOBÚS Sa lida desde calle Antonio Valverde (junto a la Policía Loca l). Horario: de 9:30 a 14:30 horas.

Prezioa: 1,50€.

Precio 1,50€.

Irteera Gernikako Arbola parkeatik Zerbitzu hori erabiltzeko, txartela aurretik erosi beharko da Lui s Mariano plazako turismo-bulegoan.

Sa lida desde Parque Árbol de Gernika: Para acceder a este servicio será necesaria la compra anticipada del billete que se podrá realizar en la oficina de turismo de la plaza Luis Mariano.

OFFICE & WORK SOlUTIONS

Especialista s e n todas las neces idades de tu entorno labora l ¡Tenemos todo lo que puedas necesitar! • Material de oficina Papel, sobres, consumibles, escritura, arch ivo, se llos, presentación.

• Productos personalizados Desde papelería corporativa a ropa personalizada .

• Informática Entorno informático, telefonía, consumib les y videoproyecto res.

• Servicios generales Alimentac ión, limpieza, celu losa, mobil iario, packaging, papelería corporativa.

• Sistemas de impresión Diversas m odalidades para ahorrar desde el primer momento y mejorar la productividad.

• EPI Protección, seña lización, ropa, ca lzado y botiquines.

LVRECO UN MUNDO DE SOLUCIONES www.lyreco.es


CENTRO DE TRANSPORTES DE IRUN IRUNGO GARRAIO GUNEA

I I

I

I

I

,ZJ\IS/\

Agente oficial

PEUGEOT

Venta de vehículos nuevos PEUGEOT Venta de vehículos usados y KM. O

TODAS LAS MARCAS

ALQUILER DE VEHíCULOS

Avda. letxumborro, 94

IRUN Tel: 943 638 677


IRUNGO JA IETARAKO GOMEND IOAK ETA A HO LKUAK RECOMENDAC IONES y CONSEJOS DURANTE LAS FIESTAS DE IRUN fbr---\ DIBERTSIOA HA JAlA El DAUDE GIZALEGETlK APARTE t.r====iJ LA DIVERSiÓN YLA FIESTA NO ESTÁ REÑIDA CON EL CIVISMO

ZAINDU ZURE GAUZAK VIGILA TUS PERTENENCIAS

Jendeasko biltzen den lekuan, lapurreta txikiak gertatu litezke, edo zerbait galdu Beraz, kontu handiz ibili beharra dago. Susmorik txikiena ere izanez gero, jo Ertzaintzara edo Udaltzaingora. En grandes concentraciones cle gente, pueden producirse pequeños hurtos o pérdidas, por lo que es importante extremar las precauciones. Ala mínima sospecha dirigirse a la Ertzaintza o Policía Municipal

Hiri-altzariak denonak dira, eta horrexegatik ere zaindu behar ditugu. Zaratagatik-eta eragozpenaksortu ahal dizkiegu beste batzuei. El mobiliario urbano es de todos por ello debemos cuidarlo. Las molestias y los ruidos que se generan puedenafectar aterceros.

8

~

~

ZAINDU UMEAK

El GIDATU, ALKOHOLlK EDAN BADUZU EVITAR LA CONDUCCiÓN SI SE HA BEBIDO ALCOHOL

Edanez gero, hobe paseo bat ematea, edo autobusa edo taxia hartzea.

\.J\J' CUIDADO CON LOS/ASNIÑOS/AS Askotan galtzen dira adingabeak, jende asko denean kontuz ez ibiltzeagatik. Komen i da biltzeko toki bat finkatzea haurra familiaren ondotik galtzen bada ere. Oso txikiak baldin badira, idatzi iezaiezu harremanetarako telefono bat.

Si se tieneprevisto beber, mejor optar por dar un paseo, coger el autobús o pedir un taxi.

Son frecuentes las pérdida de menores, debido a las aglomeraciones y los descuidos. Se recomienda establecer un punto de reunión en caso de que el/la niño/a se pierda de la familia, si son muy pequeños/as apunte un teléfono de contacto.

ESTABLEZIMENDU PUBLlKOEI GOGORARAZTEN DIEGU DEBEKATUTA DAGOELA 18 URTETIK BEHERAKOEI ALKOHOLA SALTlEA RECORDAR ALOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS LA PROHIBICiÓN DE VENDER ALCOHOL ALOS MENORES DE 18 AÑOS

E-commerce

SAN MARTZ IALETAN IRU NDARREKIN 943000800 - www.gureakmarketing.com


Programa de fiestas 2018  
Programa de fiestas 2018  
Advertisement