Revista Alfa Omega TV Magazin 12.4 - Cum pot fi binecuvântat (iulie-august 2022)

Page 1

ANUL 12, NR. 4 - IULIE/AUGUST 2022

CUM POT FI BINECUVÂNTAT

ACEASTĂ REVISTĂ SE DISTRIBUIE GRATUIT

PROGRAMUL ALFA OMEGA TV IULIE-AUGUSTEDITORIAL

CUM POT FI BINECUVÂNTAT Premisa: Domnul vrea, poate și e pe cale să te binecuvânteze, pentru că ești un copil preaiubit al Lui.

Sunt însă și piedici pe care le punem noi în calea binecuvântării noastre și a celor dragi? Sau există obstacole pe care trebuie să le înlăturăm pentru a intra în bucuria și binecuvântarea Tatălui?

Nu parcurge punctele Iată câteva repere, condiționări, căi următoare fără a citi și modalități pe care le-am identificat înainte 3 Ioan 1:2: în umblarea mea cu Domnul de aproape 30 de ani și de interfațare a „Preaiubitule, doresc ca toate lucrării de media Alfa Omega cu sute lucrurile tale să-ți meargă bine de credincioși, biserici, organizații, și sănătatea ta să sporească tot ideologii, confruntate cu aspecte ale așa cum sporește sufletul tău.” binecuvântării: Într-un comentariu biblic la acest verset simplu (din Biblia de Studiu pentru o Viață Deplină), se scrie sintetic: „În mod normal, dorința lui Dumnezeu este ca toți credincioșii să fie sănătoși și ca viețile nostre să fie însoțite de binecuvântările Lui. El dorește ca noi să propășim, adică activitățile, planurile și țelurile noastre, ca și slujirea noastră, să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. În acest fel, binecuvântările lui Dumnezeu, care ne vin datorită răscumpărării lui Hristos, includ atât nevoile fizice, cât și cele spirituale.”

1. Puterea cuvintelor rostite: „Viața și moartea stau în puterea limbii.”

Putem, prin cuvintele noastre, să aducem viață, binecuvântare, să rostim intrare în destin etc. Pe de altă parte, putem să blocăm o binecuvântare, să rostim necredință, să aruncăm legături ale neputinței și eșecului. Și nu este vorba doar de cuvintele rostite în timpul rugăciunilor sau inspirate/preluate din Scriptură, ci de orice cuvânt care iese din gura noastră. Să nu luăm ușor sau drept metaforă, faptul că vom da socoteală Domnul dorește să ne meargă în fața Domnului pentru orice cuvânt bine „în toate lucrurile”, în toate nefolositor care iese din gura noastră domeniile vieții noastre: (Matei 12:36). De la cartea Numeri încoace, Domnul ne învață cum să îi 1. spiritual binecuvântăm pe copiii noștri și tot 2. al sănătății cea ce ține de destinul și de chemarea 3. al familiei lor. Să nu ne temem să rostim viață peste promisiunile Domnului pentru 4. material/financiar noi; a făcut-o în ascultare și prorocul 5. relațional Ezechiel, rostind viață peste oasele uscate. 6. al carierei/profesiei

2. Vrăjitorie, ocultism – …prioritar fiind însă domeniul practicate de persoana spiritual, „sporirea sufletului”, așa în cauză sau de înaintași cum specifică simplu versetul 3 Ioan 1:2, referindu-se la creșterea staturii Vrăjitoriile și practicile oculte sunt noastre duhovnicești. instrumente demonice care blochează aduc suferințe, Mulți spun: „Dacă Domnul vrea să binecuvântările, mă binecuvânteze, o va face.” Alții dezbinări, confuzie, ruperea relațiilor, dau vina pe diavolul pentru orice alinieri nepotrivite, dependențe, interferență în procesul de intrare în mai ales dacă au câștigat un drept binecuvântări. Există persoane care, legal în viața acelei persoane prin din falsă smerenie, consideră lipsa păcat personal sau al înaintașilor. binecuvântării și sărăcia materială Din momentul în care ești născut drept o virtute, o falsă garanție sau din nou, și ești copil de Dumnezeu, ai autoritate asupra puterilor un ingredient al mântuirii. întunericului. Folosește-o! Unii se tem de noțiunile de 3. Forme de idolatrie „binecuvântare”, de „propășire”, de „prosperitate”, din cauza extremelor clasică sau modernă din zona evanghelică în ceea ce Dintre acestea banul, sau mai exact, privește teologia prosperității. dragostea de bani, poate fi un idol la

CUPRINS

IULIE - AUGUST 2022

03 06 09 10 11 12 15 16 18 20 21 23-30

EDITORIAL Cum pot fi binecuvântat CE ESTE BINECUVÂNTAREA?

Reportaj PĂRTĂȘIA CU DUMNEZEU, O BINECUVÂNTARE

Prof. dr. Iosif Țon

IDOLII MODERNI Dorel P. Mengher

PĂCATELE STRĂMOȘEȘTI Robert D. Heidler CULTURA ONOAREI ÎN FAMILIE, BISERICĂ ȘI SOCIETATE

Ilie Popa și Lucian Chiș TAXELE

Dumnezeu vrea să ne supunem autorităților statului UNII SUNT NEBUNI, ALȚII RISPITTORI Răspunsuri greșite la binecuvântarea lui Dumnezeu

BINECUVÂNTAT, CA SĂ FIU O BINECUVÂNTARE

Implicarea creștinilor în societate

ÎNȚELEPCIUNE ÎN ZONELE FINANCIARE

Cum să scapi de datorii

MĂRTURIE „Mi se spunea Gelu Nebunu” PROGRAMUL CANALULUI ALFA OMEGA TV

Lunile iulie - august 2022

Alfa Omega TV CP 1141, Oficiul 8, Timișoara 300890, ROMÂNIA Tel: +(40) 256-284.913 Tel/Fax: +(40) 256-284.912 e-mail: info@alfaomega.tv, web: www.alfaomega.tv REDACȚIA REVISTEI ALFA OMEGA TV MAGAZIN Christiana Ciochină - redactor Anca Luchiț - grafică și tehnoredactare Andrada Popa - program și recomandări TV Această revistă se distribuie GRATUIT. Pentru a vă abona sunați la +(40) 256-284.913, accesați site-ul www.alfaomega.tv/revista, sau trimiteți-ne numele și adresa dvs pe e-mail revista@alfaomega.tv Tiraj revistă: 10 700 exemplare. Poză copertă: Adobe Stock ISSN 2810 – 4196 ISSN-L 2810 – 4161 Susține tipărirea acestei reviste prin donația ta: FUNDAȚIA ALFA OMEGA IBAN: RO37 BTRL 03601205 i181 11XX (B. Transilvania) Donează 5 EURO (Telekom): sună la nr. 0900 900 135 www.alfaomega.tv/donatii


care să te închini. Nu te aștepta ca Domnul să binecuvânteze o persoană care se închină la un obiect sau entitate mai mult decât la Domnul (nu e vorba aici de icoane, ci de bunuri materiale, carieră, membru din familie, propriul eu, lideri, televizor, telefon, dependențe, pornografie, propria imagine, performanță).

4. Existența unor forme de blestem Pot fi peste finanțe, peste casa ta, peste rodul muncii mâinilor tale. Împreună cu oameni ai rugăciunii, cu discernământ și slujire profetică, identifică blestemul, anulează-l, rupe-l, întrerupându-l în dreptul tău.

5. Zeciuiala nedată Persistă încă în multe comunități creștine înțelegerea nebiblică privind partea care trebuie dată Domnului din veniturile tale (începând cu 10% din veniturile financiare). Biblia ne spune că 10% nu este doar un procent din bugetul nostru lunar, sau din încasări din diferite tranzacții, pe care îl dăm Domnului, ci sunt …. banii Domnului! Dacă nu îi dăruim, e ca și cum i-am fura de la Domnul, intrând sub blestem. Scriptura ne spune că acești 10% trebuie dați acolo de unde ne vine hrana spirituală, de obicei în comunitatea creștină din care facem parte.

6. Principiul primelor roade Tot mai mulți creștini din România împlinesc și această condiție biblică pentru a intra în binecuvântări depline, onorându-L pe Dumnezeu cu o parte din primele roade din munca ta (fie bani, fie produse). Și Dumnezeu nu rămâne dator!

7. Neiertarea poate bloca binecuvântările „Lasă-ți darul la altar și du-te să te împaci, și să îți ceri iertare” (parafrazat după Matei 5:24), ne poruncește Domnul. Nu putem contraargumenta cu împlinirea tuturor celorlalte cerințe biblice (inclusiv zeciuiala, dărnicia, facerea de bine) dacă în inima noastră nu am acordat iertare unei persoane, biserici, lucrări, instituții sau unui lider. Iertarea este o condiție obligatorie, atât pentru vindecarea divină, cât și pentru binecuvântări pe toate planurile.

8. Lipsa de onorare a părinților și a liderilor spirituali Lui Dumnezeu nu-I place când nu-i onorăm pe „unșii Lui”, și blochează binecuvântările, atât în ceea ce privește sănătatea noastră (viața lungă) cât și binecuvântările din celelalte domenii. Ultimele versete din Vechiul Testament vorbesc despre restaurarea relațiilor dintre

4

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

copii și părinți, părinți și copii, ca o sugestie clară privind intrarea deplină într-o zonă a binecuvântărilor divine și ca o avertizare a pericolului intrării sub blestem.

9. Existența unor blesteme peste finanțe și posesiuni Ele pot veni pe linie generațională sau pot fi inițiate în viața curentă prin vrăji, practici oculte. De asemenea, pot fi blesteme conștiente, sau de cele mai multe ori inconștiente, rostite cu gura noastră peste noi înșine, peste alte pesoane, bunuri, situații, proiecte.

10. Onorarea și binecuvântarea Israelului – poporul creat și ales de Dumnezeu „Cine te va binecuvânta va fi binecuvântat ,și cine te va blestema va fi blestemat” (Numeri 24:9), le spune clar Dumnezeu tuturor celor care de-a lungul istoriei s-au interfațat cu poporul evreu. Versetul este cu atât mai provocator pentru noi, creștinii de azi, cu cât înțelegem că suntem „altoiți” în tulpina măslinului, că sub nicio formă Biserica nu a înlocuit Israelul după răstignirea lui Hristos, și că planul Domnului cu Israelul merge mai departe. Progresul tehnologic extraordinar al Israelului, fără explicație logică, și protecția supranaturală a Israelului ne fac să înțelegem că mâna binecuvântată a lui Dumnezeu este asupra lor. Și dacă vrem să fim binecuvântați ca persoane, familie, biserică, organizație, ca națiune română, este o condiție obligatorie să fim un canal de binecuvântare pentru Israel: prin rugăciune, financiar, ca poziționare a bisericii sau națiunii, dar mai ales în inima noastră. Alinierea României la planul Domnului cu Israelul este o cheie majoră a binecuvântării și protecției țării noastre în această vreme.

11. Iubește ce iubește Dumnezeu și nu accepta ceea ce Dumnezeu nu iubește și nu acceptă Dumnezeu va onora poziția fiecăruia, chiar dacă pe moment pentru unii va părea o pierdere, o limitare a posibilităților, o reducere a modalităților de expresie și implicit o posibilă reducere a suportului financiar. Sunt două domenii importante aici: - să nu oprimi pe cel nevinovat, fără ajutor sau fără glas (fie orfan sau prunc nenăscut, fie văduvă sau bătrân). - să iubești familia naturală așa cum a instituit-o Dumnezeu: dintr-un bărbat și o femeie.


12. Promisiunile neonorate pot anula sau întârzia binecuvântările pregătite de Dumnezeu „Da-ul tău să fie da, și nu să fie nu”. Să nuți schimbi promisiunile sau angajamentele, chiar dacă omenește îți dai seama că ești în pagubă. Domnul te va onora și va restitui ceea ce aparent ai pierdut.

13. „Nu aveți pentru că nu cereți” Iacov 4:2 ne vorbește despre importanța rugăciunii în procesul de binecuvântare. Sunt promisiuni care nu vin în ființă decât după rugăciune, post și mijlocire. Uneori, chiar prin confruntare spirituală la nivel înalt. Prin atenționarea „sau cereți cu gând să risipiți”, Domnul ne spune că vede inima noastră, motivația, planurile, dorința de a-L onora sau nu cu tot ceea ce ne oferă.

14. Binecuvântat ca să fii o sursă de binecuvântare Indiferent de argumentele tale, El îți cunoaște intențiile, calculele, modalitatea în care ai de gând să folosești o binecuvântare pe care ți-o trimite.

15. Fii credincios cu resursele încredințate anterior, chiar dacă sunt mai puține decât ți-ai fi dorit Domnul nu îți dă mai mult decât după ce ți-ai dovedit onestitatea și loialitatea în administrarea a ceea ce ai primit deja în grijă. Mai ales dacă acele resurse sunt aparent „ale altuia”, credincioșia ta este cu atât mai importantă și condiționează binecuvântari și împliniri ale dorințelor inimii tale.

16. Nu desconsidera vremea când „semeni cu lacrimi” E atunci cânf investești sacrificial, iei decizii dureroase ca să-L onorezi pe Dumnezeu sau să asculți poruncile Lui. Pentru această categorie, Domnul are un mod aparte de binecuvântare, aducând un sezon de seceriș cu bucurie.

17. Roagă-te și binecuvântează-i pe cei din dregătorii: liderii tăi din biserică, lucrare, oraș, națiune Roagă-te pentru înțelepciune, integritate, revelație, protecție, pentru că de binecuvântarea care vine peste ei depinde și binecuvântarea care vine peste tine și casa ta.

18. Legalismul și religiozitatea – două piedici spirituale Ele împiedică intrarea în binecuvântări. Identifică formele de legalism religios din viața ta, și roagă-te pentru înlăturarea lor din calea binecuvântărilor pregătite

pentru tine. Câteva lucruri la care să meditezi: sărăcia nu este o virtute, nivelul spiritual nu este un motiv de mândrie, poziția socială nu este o piedică în a sluji „cu ștergarul” asemeni lui Hristos, apartenența la un cult sau confesiune nu ne face mai sfinți, banii din cont nu sunt o garanție pentru ziua de mâine.

19. Zeciuiala, dărnicia, facerea de bine, semănatul într-un pământ roditor Clarifică-ți cele 4 noțiuni. Dacă e posibil, discută cu liderii din biserica ta. Dacă nu primești răspunsuri pe acest subiect, încearcă să îți definești un mod de raportare biblic, știind că: - zeciuiala reprezintă 10% din venitul tău, și care aparține Domnului - dărnicia, facerea de bine, semănatul într-un pământ roditor – sunt resursele tale, ca individ sau familie (din cei 90% rămași pentru tine) pe care să le folosești pentru a binecuvânta pe alții, alte lucrări, pentru a împlini nevoi sau pentru extinderea Împărăției.

20. Lipsa binecuvântării, a abundenței, a răspunsurilor, a resurselor este de cele mai multe ori cauzată de cel rău, direct sau prin oameni Dar poate fi îngăduită temporar în viața ta de Dumnezeu, ca să te apropie de El, să te atenționeze, să-ți întărească credința, să-ți stimuleze creșterea spirituală, să te pregătească pentru un mai mare nivel de slujire, ca să-ți arate importanța dependenței totale de El.

21. Cea mai mare binecuvântare – cunoașterea de Dumnezeu Cea mai importantă dimensiune a vieții noastre: garanția că vom trăi veșnicia cu El. Sursa binecuvântării noastre, pe toate planurile, este El, care ne spune să ne încredințăm toate lucrurile, planurile în mâna Lui, „să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu” și toate celelalte binecuvântări vin pe deasupra, ca o consecință (Matei 6:33).

22. Identifică cu discernământ în Sfânta Scriptură și alte modalități prin care Domnul poate să te binecuvânteze Există și căi despre care se vorbește mai puțin sau doar în parte în bisericile noastre (acte profetice, scoaterea vaselor goale pentru ca Domnul să le

umple, umblare/pășire pe teritorii pe care Domnul ți le dă, momente când treci de la cerere la mulțumire sau la rostire în credință, implicarea angelică, revendicarea teritoriului, înțelegerea autorității spirituale peste zone și domenii, ungerea cu untdelemn, altfel decât pentru vindecare divină, accesul la tronul divin) și acționează după cum te călăuzește Duhul Sfânt.

23. Lipsa de unitate, o piedică Dumnezeu nu binecuvântează familia, biserica, organizația unde este dezbinare. Într-o vedenie, Domnul ne-a arătat un avion al binecuvântării care încerca să aterizeze pe o pistă care simboliza unitatea. Dacă acea pistă este fisurată sau redusă ca dimensiuni, aterizarea este imposibilă sau îngreunată. Da, putem fi binecuvântați în toate domeniile vieții noastre, în cel spiritual, financiar, relațional… dar nu înseamnă că vom fi scutiți de necazuri, de opozitii, de atacuri, dezamăgiri, adversități, pe multe planuri. El însă ne spune: „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” Și încă un gând legat de țara noastră: Domnul ne-a confirmat, ne-a îndemnat să vorbim ca lucrare de media creștină despre binecuvântare (și Domnul a vorbit în umblarea și slujirea lui pe Pământ despre bani și posesiuni materiale, mai mult decât despre alte aspecte teologice) la nivel individual și național pentru că El vrea să transforme România. Dintr-o națiune aflată la capătul listei Europei ca potențial economic, El vrea să o facă o platformă de binecuvântare pentru multe țări. Ca platfomă de misiune, de susținere a multor lucrări creștine, ca bază spirituală pentru vestirea Evangheliei și pregătire a revenirii Domnului. Fiți binecuvântați! Tudor Pețan, Președinte – Alfa Omega TV

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

5


VLADIMIR PUSTAN: MAREA MOARTĂ VS. IORDANUL Pastor, Biserica „Sfânta Treime”, Beiuș

M

ulți dintre noi am crescut în biserici în care am învățat că binecuvântarea este absența blestemului. Este greșit. Binecuvântarea este să iei ce ți-a pregătit Domnul deja. Dumnezeu ne-a oferit totul în Hristos și întreaga noastră viață stă sub semnul acesta: „Primesc sau nu?”

Ce este binecuvântarea? „Fii binecuvântat/-ă!”, „Dumnezeu să te binecuvânteze!” sunt urări pe care le auzim adesea și pe care le facem și noi. Binecuvântarea nu este doar un salut, este unul dintre cele mai frumoase concepte pe care le-am învățat de la Dumnezeu. Îl vedem pe Creator binecuvântând creația în Geneza și încheind Apocalipsa cu binecuvântări pentru cei care aleg să Îi rămână credincioși. Este revărsarea iubirii lui Dumnezeu în viața noastră, în moduri pe care uneori nu le înțelegem, după cum observă persoanele pe care le-am intervievat în cadrul evenimentului „Weekend fără Regrete”. Sperăm ca articolul să ne motiveze pe toți să medităm la bunătatea Mântuitorului față de noi și să ne îndemne să fim o binecuvântare pentru cei din jur.

SORIN NICOLAE: BINECUVÂNTAREA POATE VENI PRIN SUFERINȚĂ

Lider de închinare, Biserica „Casa Tâmplarului”, Ocna Mureș

C

red că este un cuvânt cu semnificație distorsionată în vremea noastră. Îl agreăm mai ales în contextul în care ne merge bine. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu poate să vină pe căi nebănuite. În viața mea a venit și prin suferință. Cel mai recent exemplu este faptul că Dumnezeu m-a scos cu bine dintr-o luptă cu cancerul. Prin durere am ajuns să cunosc mai mult bunătatea, mila și îndurarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, am început să mă cunosc și pe mine însumi într-o măsură mai mare – prin ochii lui Dumnezeu și prin Scriptură. Este binecuvântarea pe care o văd ca fiind de maximă valoare pentru mine. În suferință ești gol în fața lui Dumnezeu, capitulezi acolo unde te crezi puternic și crezi că ai suficiente resurse sau cunoștințe să faci față situațiilor din viață. În suferință te vezi total dependent de Altcineva, care este mai mare decât tine și poate să te ajute să depășești momentele critice. Cred că binecuvântarea poate veni și prin suferință. Prin ea, Dumnezeu face o lucrare tainică și de durată.

6

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Când Dumnezeu le-a spus evreilor să plece în Canaan, le-a promis că orice loc pe care îl vor călca picioarele lor, va fi al lor (Deuteronom 10:24). Trebuie să știm care sunt promisiunile lui Dumnezeu și să nu ne fie frică de binecuvântări, gândindu-ne că nu știm ce să facem cu ele. Binecuvântările sunt pentru noi, dar în mod special pentru alții. Dumnezeu ne dă binecuvântări pentru ca, la rândul nostru, să-i putem binecuvânta pe alții. Probabil că unii dintre noi nu vrem să-i binecuvântăm pe alții. Vrem să fim ca Marea Moartă: ea primește, dar nu dă nimic în afară. Trebuie să ne asemănăm cu Iordanul: ne-am născut binecuvântați, trăim în binecuvântare și le dăm din ea și altora.

MATEI BACIU: SĂ TRĂIEȘTI ÎN PACE ESTE O BINECUVÂNTARE Pastor, Biserica „Emanuel”, Târgu Mureș

D

in punctul meu de vedere, când vorbim despre binecuvântare, nu ne gândim în primul rând la partea materială, cu toate că este absolut necesară pentru fiecare om și pentru fiecare familie, pentru societatea întreagă. Este vorba de nevoile interioare pe care le avem fiecare dintre noi. Există oameni care dețin multe lucruri, dar cărora le lipsește împlinirea sufletească. Această împlinire o primești doar când ai o relație bună cu Dumnezeu, apoi relații frumoase cu familia și cu cei din jur. În acest mod împlinim și porunca Domnului Isus („Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții” – Ioan 13:34).


NINIO DECEAN: SĂ-L AI PE DUMNEZEU CA TATĂ Pastor, Biserica „Casa Tâmplarului”, Cluj-Napoca

GHIȚĂ DICOI: VORBEȘTE DE BINE

Pastor, Biserica „Flacăra Închinării”, Alba Iulia

A

postolul Pavel ne-a spus: „Binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea” (1 Petru 3:9). În plus, tot în ceea ce privește relațiile, suntem sfătuiți să nu judecăm. Când arătăm cu degetul spre cineva, trei degete arată înapoi spre noi. Tot așa, când binecuvântăm pe cineva în Numele Domnului, și noi beneficiem de cuvintele rostite. Este foarte important să binecuvântăm! Prin definiție, a binecuvânta înseamnă să vorbim de bine.

Î

n primul rând, binecuvântarea înseamnă să-L ai pe Dumnezeu în viața ta ca Tată. Dacă știi că ești copilul lui Dumnezeu, și El e Tatăl tău (care oferă daruri bune copiilor Săi), poți să te bucuri de binecuvântare și poți fi mulțumit fie că ai multe, fie că ai puține. Multă lume aleargă după binecuvântare, dar ea are un preț. Trebuie să-I dăm lui Dumnezeu partea Lui, care Îi aparține, și apoi să ne bucurăm de modul în care El știe să suplinească și să multiplice. Ceea ce ne rămâne este mai mult decât suficient. Până la urmă, binecuvântarea înseamnă să experimentezi viața cu Dumnezeu în fiecare zi. Să vezi cum El ia „pâinile și peștii” care par puțini, dar care pot hrăni mii și mii de oameni prin mâinile tale.

MIHAI DECEAN

Pastor, Biserica „Casa Tâmplarului”, Ocna Mureș

C

red că nimeni dintre noi nu poate fi împlinit fără Dumnezeu. Nu există o anumită stare materială care să ne ofere fericire și senzația că suntem binecuvântați. De aceea pentru mine a fi binecuvântat înseamnă să te poți bucura de ceea ce ai. Indiferent cât ai: mai puțin sau mai mult. Este o stare a inimii. Dacă ai puțin, ești fericit, fiindcă Dumnezeu este cu tine. Dacă ai mai mult, e foarte bine, dar nu este o condiție a fericirii. Unii nu vor ajunge niciodată înstăriți. Vor avea un nivel mediu, sau chiar foarte simplu. Dar și dacă ești sărac poți să fii fericit și binecuvântat cu Dumnezeu. El ne spune foarte clar: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Ne poartă de grijă în fiecare zi. Să ne bucurăm de ce avem, indiferent cât avem, e o mare binecuvântare. ALFA OMEGA TV MAGAZIN

7


DANIEL RUSU: BINECUVÂNTĂRI VEȘNICE

NICK DECEAN

Pastor fondator, Biserica „Casa Tâmplarului”, Ocna Mureș

Pastor, Centrul Creștin Brașov

B

inecuvântarea e să-L ai pe Dumnezeu în toate domeniile vieții tale și să-L pui pe primul loc în viața ta. Mulțumește-I Domnului că ți-a deschis ochii să-L cunoști și să devină astfel centrul vieții tale. E cea mai mare binecuvântare! Celelalte sunt secundare. Viața cu Dumnezeu pe pământ și apoi în veșnicie reprezintă cea mai mare binecuvântare. Cred că deciziile pe care le luăm în viață sunt ca niște macazuri. Câteodată, nu știm încotro să ne îndreptăm. Dumnezeu ne poate îndruma prin Cuvântul Lui, prin diverse situații. E o mare binecuvântare că putem umbla în căile pe care Dumnezeu ni le-a pregătit din veșnicie. E fantastic să mergi în viață călăuzit de Dumnezeu!

B

inecuvântarea este legată de trăirea după principiile lui Dumnezeu. În Biblie scrie: „Binecuvântat este omul care se teme de Domnul”. Atunci când nu neapărat te temi de frică, ci Îl onorezi, Îl respecți și trăiești după principiile Cuvântului Său, Dumnezeu îți promite că te va binecuvânta. Dacă îți aliniezi viața conform Scripturii, fiecare aspect al vieții tale va fi binecuvântat: tu însuți, familia, locul de muncă.

Anii au trecut și, prin ascultarea noastră de El, Dumnezeu a binecuvântat biserica „Casa Tâmplarului”. Ne-a dat o proprietate și o viziune: pentru bărbați, femei, tineret, copii. Ne-a binecuvântat cu un loc unde oamenii se pot întâlni cu Dumnezeu. Se închină Lui, și în același timp au părtășie cu ceilalți credincioși. La rândul lor, oamenii au contribuit dăruind din timpul, energia, munca, zeciuiala, dărnicia lor. Nu am avut afaceri și bani mulți, ci Dumnezeu este Cel care ne-a deschis drumurile, prin implicarea noastră, a fiecăruia. Interviurile de mai sus au fost acordate în cadrul evenimentului pentru bărbați, „Weekend fără Regrete”, desfășurat în perioada 9-11 iunie 2022, în Valea Căptalanului.

Sunt al optulea copil dintr-o familie cu 10 copii. Tata ne-a lăsat o moștenire care în primul rând este spirituală. Ne-a dus la biserică, ne-a învățat Cuvântul Domnului, să ne rugăm, să ne închinăm, să-L iubim pe El.

IAN GREEN: ROLUL CREȘTINILOR ESTE SĂ FIE O BINECUVÂNTARE Vorbitor și scriitor creștin

C

reștinii cunosc importanța binecuvântării. Domnul i-a spus lui Avraam, părintele credinței, că îl va binecuvânta pentru a fi o binecuvântare. Avram e părintele credinței, el e exemplul, modaelul nostru. Noi, credincioșii, ar trebui să ne așteptăm să fim binecuvântați pentru a fi o binecuvântare. 2 Corinteni 9 ne spune să fim gata „pentru orice dărnicie”. Cum poți fi darnic oricând dacă nu ești binecuvântat? Nu poți fi o binecuvântare dacă nu ai cu ce să binecuvântezi. În Avraam, baza credinței creștine, este chemarea de a fi o binecuvântare. Știm asta și suntem nespus de bucuroși să putem binecuvânta și să încurajăm. Uneori, oamenii au nevoie de binecuvântare financiară, alteori, să audă câteva cuvinte, sau să fim alături de ei pentru a-i ajuta să facă un lucru cu care alții din jurul lor nu i-au putut ajuta.

8

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Rolul creștinilor este să fie o binecuvântare pentru societate și pentru Trupul lui Hristos. Biblia ne spune să avem grijă de cei din casa noastră, însă nu doar de ei. Isus a venit pentru noi, a avut grijă de noi, ne-a binecuvântat cu mult înainte de a deveni creștini. Trebuie să-L urmăm, binecuvântându-i în același mod pe cei care nu-L urmează încă pe Isus. Îmi place foarte mult versetul din Romani 2:4: „... bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință.” Nu judecata sau mânia lui Dumnezeu îndeamnă la pocăință, ci bunătatea Lui. În ultimii ani am venit în România împreună cu o echipă. Când mergem într-o comunitate, ne întrebăm ce putem face ca oamenii să nu I se poată împotrivi lui Isus. Mereu găsim modalități de a fi o binecuvântare.


Părtășia cu Dumnezeu, o binecuvântare PROF. DR. IOSIF ȚON

O ZI BINECUVÂNTATĂ ÎNCEPE CU DOMNUL

CUM SĂ AI PĂRTĂȘIE CU DUMNEZEU Rugăciunea nu e părtășie. Părtășia este un dialog cu Dumnezeu. Un schimb de idei cu El. Iată cum se dezvoltă părtășia, în mod practic: te duci într-un loc unde nu te deranjează nimeni, iei Biblia și în primul rând Îl rogi să-ți vorbească El ție. Citești un capitol sau mai multe, de preferință și din Vechiul, și din Noul Testament. După ce ai citit, începi să întrebi: „Ce îmi vorbește textul acesta despre Dumnezeu? Dar despre Duhul Sfânt? Despre Domnul Isus? Despre mine? Ce ar trebui să schimb în viața mea în lumina acestui text?” De fapt, aceste întrebări I le adresăm lui Dumnezeu. Îl întrebăm prin care dintre versete ne vorbește direct, spunându-I că vrem să Îi auzim vocea. Apoi facem liniște, conform Psalmului 4:4, unde scrie: „Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți!” Taci, să poată vorbi și El. Chiar dacă nu de prima dată, dar treptat-treptat, vei auzi. Îți va spune: „Asta îți vorbesc.”, „Asta aștept de la tine.” , „Nu mai face cutare lucru.”, „Nu-ți mai jigni soția.”, „Fii atent cu copiii tăi, nu mai fi rău cu ei.”, „Fii atent la serviciu, nu-ți mai insulta colegii.” Vei vedea că-ți arată cea ce trebuie să schimbi în viața ta. Ar fi bine să ai lângă tine un caiet și un pix, să notezi ce îți transmite Dumnezeu și data la care îți vorbește. Apoi vorbești cu El, și după aceea iar asculți. A doua zi, verifici, și poți să-I spui: „Doamne, Te-am ascultat. Am făcut cum mi-ai spus, și e grozav, merge!” După ce începi și Îl asculți de 2-3 ori, ajungi să Îi recunoști vocea.

RUGĂCIUNEA NU ESTE PĂRTĂȘIE Când trecem din moarte la viață și intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, stadiul nostru este cel de copil în credință. Primul lucru pe care trebuie să-l învățăm este părtășia cu Dumnezeu. Învățăm să ne rugăm. Îi spunem lui Dumnezeu: „Mulțumesc că am dormit bine! Mulțumesc pentru această nouă zi! Te rog să fii cu mine. Mă grăbesc, mă duc la serviciu”. Aceasta e rugăciune, nu părtășie. Îi trimitem „telegrame” lui Dumnezeu și-I spunem de ce avem nevoie.

Eu am timpul cu Dumnezeu dimineața, lucru pe care l-am învățat tot din Scriptură: „O iau înaintea zorilor și strig; nădăjduiesc în făgăduințele Tale. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la cuvântul Tău.” (Psalmul 119:147,148). Aceasta e părtășia cu Dumnezeu: eu Îi vorbesc Lui, și El îmi vorbește mie. De obicei, după ce am făcut lucrurile pe care le-am menționat, Îi spun lui Dumnezeu că urmează să-mi încep lucrul zilei și Îi prezint nevoile mele. Aceea e rugăciunea. Peste zi, continui dialogul cu El. Îmi spune la ce să fiu atent. Îi mai trimit și eu „telegrame”, în care Îi spun că am nevoie de cutare sau cutare lucru. Pe parcurs, ne dezvoltăm tot mai mult capacitatea de a dialoga cu El, de a-I recunoaște vocea, de a medita tot mai des la El și de a-I mai trimite „telegrame”. Ajungem la stadiul descris în Psalmul 16:8: „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei.” Cineva a denumit acest lucru drept „practicarea prezenței lui Dumnezeu”. Domnul e totdeauna prezent cu mine, îmi vorbește, și eu totdeauna Îi trimit câte o „telegramă”. Fiecare lucru pe care îl facem, îl facem ca pentru Isus și comunicăm constant cu El. Știm că în final primim de la Dumnezeu moștenirea. Acum suntem asemenea unor robi (Coloseni 3), și ne facem datoria, dar lucrăm ca pentru Domnul, știind că vom guverna cu El când vom ajunge în Împărăția Lui.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

9


Un alt lucru foarte subtil: poate lucrarea mea să devină idol? Poate lucrarea pe care o fac pentru Dumnezeu, dar într-un mod nepotrivit, să ajungă să fie un idol pentru mine? Mă voi referi puțin acum la lucrarea de închinare. Aici este un domeniu în care, dacă nu suntem atenți, putem să ne închinăm închinării, nu lui Dumnezeu. Putem să facem idoli din melodiile care ne plac, care ne ating sufletul, nu duhul.

Î

Idolii moderni DOREL P. MENGHER, PASTOR, BISERICA „CASA ÎNCHINĂRII”, TIMIȘOARA

n Vechiul Testament, închinarea era legată de locuri sacre, și uneori de anumiți idoli în care oamenii se încredeau, cărora le aduceau jertfe, care însemnau ceva pentru ei, un lucru sacru, profund și important în viața lor de zi cu zi. Astăzi asistăm la un alt gen de închinare la idoli, un alt tip de idolatrie, care este legat mai mult de inima omului, lucruri în care își pune speranța, încrederea, și de care este atașat. Chiar și în viața de zi cu zi a creștinului, el nu poate să spună că este total lipsit de acest flagel și această mare provocare de a fi atent la idolii din viața lui. Aș dori să încep cu un idol foarte subtil, care poate fi chiar persoana mea. Eu pot să fiu propriul meu idol, să mă închin propriilor mele păreri, să cred că am grijă de viața mea după cum vreau eu, că știu cel mai bine, că nu am nevoie de alții. Eul îmi poate fi idolul de care trebuie să fiu scăpat, eliberat. Un alt domeniu pe care l-aș menționa este familia. Pot copiii mei să devină idoli? Să nu conteze ce e adevărat, ce e drept? Este normal să-ți iubești familia, să îți protejezi copiii și soția, dar e nevoie de o protejare în dreptate și în adevăr, nu în minciună și în neadevăr. În momentul în care copiii devin idoli, pentru tine nu mai contează adevărul, ci doar să-i meargă bine copilului și el să ajungă undeva în viață. Hobby-urile pot să devină idoli. Putem ajunge să slăvim lucruri precum sportul sau vacanțele. Contează atât de mult pentru noi și ne atașăm atât de tare încât le idolatrizăm.

10

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Ne simțim bine în închinare, dar nu pentru că duhul nostru este atins. Care este diferența? Atunci când duhul meu este atins în închinare, urmează o schimbare, apare ceva nou în viața mea, care mă duce într-o direcție bună, mă face mai sensibil pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui. Pe de altă parte, o închinare sufletească, în care doar emoțiile mele sunt atinse, mă face să mă simt bine pe moment numai. Îmi place să fredonez melodia, dar viața mea nu este schimbată. De aceea, cred că trebuie să fim foarte atenți și la domeniul închinării, pentru că poate să devină o închinare la idoli atunci când eu sunt preocupat doar de instrumentul meu. Cred că instrumentiștii trebuie să fie buni și să se pregătească pentru când vor cânta, dar să fie foarte atenți că poate perfecționismul sau forma în care se prezintă pot fi o închinare la idoli. Fără să își dea seama, oamenii din biserică se pot închina talentului pe care unul sau altul îl prezintă în față. Este foarte periculos pentru biserica lui Hristos când eu sunt îndrăgostit mai mult de o melodie decât de Dumnezeu, când admir un solo de chitară mai mult decât pe Dumnezeu. De aceea, cred că trebuie să fim foarte atenți. Mai sunt și faptele noastre bune. Unii se închină faptelor lor bune și cred că sunt îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin faptele lor, nu prin credință, prin jerfa lui Isus Hristos. Toți suntem socotiți neprihăniți doar prin jertfa lui Isus Hristos, prin credința în Isus Hristos, prin darul lui Dumnezeu pentru viața noastră.


Păcatele strămoșești, piedici în calea binecuvântărilor ROBERT D. HEIDLER Mulți dintre noi trăim cu efectele păcatului în viața noastră fiindcă toți am fost în Adam când a păcătuit.

S

atana poate câștiga putere în viața ta în urma unui păcat personal. De asemenea, el te poate chinui prin poluarea spirituală pe care o permiți în casa ta. O a treia modalitate prin care Satana poate câștiga acces în viața ta este prin păcatul strămoșesc. Biblia ne învață că sunt păcate comise de strămoși care ne pot afecta foarte tare viața. Unii creștini resping ideea care spune că păcatele strămoșilor noștri ne pot afecta, dar lucrul acesta este demonstrat clar în Scripturi. Biblia ne spune că noi suntem direct conectați la strămoșii noștri și acțiunile lor au un efect asupra noastră. Epistola către Romani ne învață că noi suntem afectați de păcatul lui Adam fiindcă eram, într-un mod foarte real, în Adam când a păcătuit.

CUM ARATĂ MOȘTENIREA GENERAȚIONALĂ Un prieten mi-a explicat odată acest concept în felul următor: să presupunem că bunicul tău, când avea șapte ani, s-a urcat într-un copac foarte înalt, a căzut și a murit. Cum rămâne cu tine atunci? Răspunsul evident e „Nu aș mai fi aici”. Ceea ce a făcut bunicul tău te-a afectat și pe tine. Dacă a murit înainte să aibă copii, tu, în acel moment, ai murit de asemenea, fiindcă erai în „el”. Într-un sens foarte real, trăiesc în fiecare zi cu consecințele deciziilor pe care le-au luat strămoșii mei. Acest lucru e valabil în domeniul spiritual, așa cum e valabil și în domeniul natural.

Profetul Daniel și-a trăit viața în robie din cauza păcatului strămoșilor lui. Deși Daniel era un om sfânt care umbla cu Domnul, știa că el și poporul său experimentau judecata lui Dumnezeu din cauza păcatelor părinților lor. În Daniel 9, prorocul și-a dat seama că e nevoie de pocăință de acele păcate înainte ca judecata lui Dumnezeu să poată fi îndepărtată, așa că a venit înaintea lui Dumnezeu într-o frumoasă rugăciune de pocăință. Citește următorul pasaj și observă cum Daniel s-a identificat cu strămoșii lui și a mărturisit păcatele lor, chiar dacă el, personal, nu le înfăptuise: „Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii... tot Israelul a călcat Legea Ta şi s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au şi lovit blestemele şi jurămintele scrise în Legea lui Moise...” (v. Daniel 9:4-19) După ce Daniel a mărturisit și s-a pocăit, a primit autoritate să se roage ca judecata să fie ridicată de peste generația sa. Rezultatul a fost faptul că poporul lui Iuda a fost eliberat din robie și i s-a permis să se întoarcă în țara lui, așa cum promisese Dumnezeu. În același mod, după ce ne pocăim de păcatele strămoșilor noștri, primim autoritate să rupem multe dintre efectele păcatelor lor din viața noastră.

CUM NE AFECTEAZĂ PĂCATUL STRĂMOȘESC Biblia spune clar că vina strămoșilor noștri nu e trecută în contul nostru. Fiecare dintre noi dă socoteală înaintea lui Dumnezeu de propriul păcat. Totuși, deși vina părinților noștri nu ni se trece nouă, păcatul lor ne poate afecta încă în cel puțin trei moduri:

- ne pot fi transmise efectele păcatelor strămoșești (Neemia 1:6-7, Daniel 9:4-12) - putem fi afectați de blesteme venite pe linie genealogică (Proverbe 3:33, Deuteronom 30:19).

CINE SUNT STRĂMOȘII TĂI? Când ne gândim la strămoșii noștri, tindem să ne gândim în primul rând la familie. Într-un sens mai larg, totuși, strămoșii includ și națiunea, rasa, biserica etc. Poți mărturisi păcatele strămoșilor tăi la mai multe niveluri. Permite-I lui Dumnezeu să-ți arate unde îți afectează păcatul strămoșesc viața și rezolvă ceea ce îți arată El.

RUGĂCIUNE DE POCĂINȚĂ Doamne, mărturisesc că familia mea (națiunea, biserica etc.) e vinovată de ...(păcatele pe care le-ai descoperit). Recunosc că prin intermediul acestor păcate am deschis o ușă de judecată, de blesteme și de oprimare demonică asupra noastră. Sunt de acord cu Tine că aceste lucruri sunt greșite. Aleg, ca un act al voinței mele, să mă dezic de aceste păcate și să renunț la ele. Cer iertarea și protecția sângelui lui Isus. Îți mulțumesc că Isus a luat blestemul și pedeapsa mea asupra Lui. Prin autoritatea Lui, rup acum fiecare blestem și fiecare legătură demonică ce a venit asupra mea în urma acestor păcate strămoșești. Îți mulțumesc că sângele lui Isus m-a eliberat. Mă rog ca binecuvântările mântuirii să vină peste linia mea genealogică, în numele lui Isus. Amin. Extras din cartea „Fii liber”, de Robert D. Heidler. Pentru comenzi, sună la 0256 284912, trimite e-mail pe adresa comenzi@ alfaomega.tv, sau scanează codul și cumpără online.

- putem moșteni înclinația spre anumite păcate comise de înaintașii noștri (Exodul 20:5, Numeri 14:18)

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

11


Cultura onoarei în familie, în biserică și în societate ILIE POPA, CONSILIER ȘI PASTOR AL BISERICII „SFÂNTUL ANDREI”, DIN SUCEAVA

Trebuie să ne onorăm părinții, chiar dacă sunt necredincioși „Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. ‘Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta’ – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – „ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.’” (Efeseni 6:1-3) Din versetele menționate învățăm că ascultarea noastră de părinți este în Domnul. Nu ei trebuie să fie „în Domnul”, creștini, ci noi să le fim supuși doarece credem în Dumnezeu. Vă dau un exemplu pentru a înțelege mai bine principiul biblic: dacă ești credincios, dar ai un tată alcoolic, și el te cheamă la bar cu el, refuzul de a-l însoți nu este lipsă de supunere. Totuși, chiar dacă nu mergi „la același potop de desfrâu” (1 Petru 4:4), datoria ta este să-l respecți. Tatăl are reponsabilitatea de a trăi o viață morală, iar tu ai reponsabilitatea să-l onorezi, fie că „merită” sau nu. Dacă analizăm perspectiva Vechiului Testament asupra relațiilor dintre părinți și copii, observăm că, în perioada aceea, copiii care nu se supuneau erau judecați. În Noul Testament, Legea este desființată, dar principiul onorării părinților rămâne valabil. Unii, din râvnă pentru Domnul, îi desconsideră pe părinții necreștini. Dar vă îndemn să le arătați dragoste prin felul în care trăiți, prin modul în care vorbiți și în care îi tratați. Drept rezultat, binecuvântarea lui Dumnezeu vine asupra voastră. Planul lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți, așadar roagă-te pentru părinții tăi. Binecuvântează-i, onorează-i și ascultă-i în lucrurile care sunt după voia Lui. Respectă-ți părinții și vei secera cu bucurie ceea ce ai semănat cu lacrimi. N. r. Extras din episodul 28 al noii emisiuni: „Un dar pentru tine”. Urmărește săptămânal pe canalul Alfa Omega TV, și pe conturile noastre din rețelele sociale.

12

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

LUCIAN CHIȘ, PASTOR LA BISERICA „ALETHEIA”, DIN TIMIȘOARA „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Și, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. ”(Efeseni 5:18-30) Cultura onoarei a fost și este importantă. Cred că în special în aceste momente, când atât societatea, cât și Biserica sunt în derivă, este nevoie să vorbim despre aceste lucruri. Efeseni 5:18 m-a provocat foarte mult în ultima vreme. Acest verset este unul de căpătâi pentru relațiile de familie. Apostolul Pavel leagă ceea ce spune în versetul 18 de versetul 22. Mulți ani de zile am citit aceste versete separat, însă recent m-am concentrat pe acest subiect și am văzut legătura dintre aceste verste.

CE ÎNSEMNĂ SĂ FII PLIN DE DUH? Cuvântul acesta în limba originală, în greacă, are câteva semnificații. Să fii plin de Duh înseamnă să fii pătruns de Duhul lui Dumnezeu, să fii îmbibat cu Duhul lui Dumnezeu. Imaginați-vă un pahar de apă în care se toarnă o picătură de cerneală. Acea picătură pătrunde în lichidul din pahar, iar apa transparentă ia culoarea cernelei. Așa se întâmplă și când suntem pătruși de Duhul lui Dumnezeu. El cultivă în duhul nostru ceea ce a pregătit pentru noi, iar atunci relațiile din familie se desfășoară într-o ordine divină.

RELAȚII SFINTE ÎNTRE SOȚI Sunt pasionat de consiliere, lucrez cu familii, și am observat că cele mai mari lupte sunt stârnite în cupluri de faptul că atât soțul, cât și soția caută să își tragă siguranța și importanța prin raportarea la celălalt, iar acest lucru este toxic. Siguranța și valoarea noastră trebuie să vină de la Dumnezeu, de aceea Pavel spune să fim plini de Duhul Sfânt. În Efeseni 5:21 găsim un principiu cheie cu privire la relațiile din cadrul familiei, și anume, supunerea reciprocă și o dragoste precum a lui Dumnezeu pentru Bisrica Sa. Iar pentru a putea împlini aceste lucruri e nevoie să trăim dependenți de Duhul Sfânt.

CULTURA ONOAREI ÎN BISERICĂ De asemenea, acest principiu se aplică și în Biserică. În primul rând, este important ca liderii să promoveze cultura onoarei, iar Biserica să-și susțină liderii. Cu siguranță, liderii ne pot dezamăgi, iar atunci când avem ceva împotriva lor, este important să îi confruntăm în dragoste, fără a-i denigra. Nu în ultimul rând, este important să ne rugăm pentru conducătorii României și să căutăm să fim o binecuvântare pentru societatea în care trăim. N. r. Extras din emisiunea „Calea, Adevărul și Viața”, nr. 524, cu titlul „Cultura onoarei”.


Chemarea la slujire în autoritate este doar pentru lideri și pastori? AURELIAN BARBU, PASTOR, BISERICA „DUNAMIS”, BUCUREȘTI

S

ă ne gândim puțin la elementele armurii creștinului. Este coiful mântuirii doar pentru pastori, pentru prezbiteri? Desigur că nu. La fel, platoșa neprihănirii nu este doar pentru pastori, e pentru toți. Dacă ar fi să traducem într-un cuvânt modern, platoșa neprihănirii este identitatea noastră în Hristos. Suntem socotiți, declarați neprihăniți prin credință. Nu suntem neprihăniți în urma demonstrării neprihănirii, ci suntem declarați sfinți. Cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului, sabia cu două tăișuri, este pentru toți. Știm cu toții că El a trimis 12 ucenici. Am putea spune că aceștia au fost speciali, fiind apostoli. Vor avea 12 tronuri, vor judeca Israelul. După ce a trimis 12 apostoli, a trimis încă 70 de ucenici. Aceștia nu mai erau apostoli, erau doar ucenici. În Luca 10:17, scrie așa: „Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis: ‘Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.’” Trebuie să reținem, autoritatea este în Numele lui Isus Hristos, nu în numele lui Aurelian, în numele pastorului sau în numele unui cult, ci este în Numele lui Isus. Chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Său.

Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” (Luca 10:18, 19). Deci, încă o dată, cuvântul „autoritate” este folosit în delegarea celor 70 de ucenici. Nu se adresează doar apostolilor, ci celor 70 de ucenici.

Scriptura ne cheamă la ucenicie, iar ucenicilor le este dat acest mandat de autoritate ca, în Numele Lui, să calce „peste șerpi, scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului; și nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 10:19). Prin urmare, am primit autoritate, împuternicire și protecție. Mergem la ultimele cuvinte ale Domnului Isus Hristos, din Marcu 16. După ce face declarația redată de Matei, că toată autoritatea a fost dată în cer și pe pământ, le spune: „Acum, duceți-vă.” Dacă Lui i-a fost dată autoritatea, așa cum L-a trimis Tatăl pe Isus, așa ne trimite și El pe noi.

În plus, dacă ne uităm în Scriptură, vedem că Domnul Isus nu le-a spus să facă convertiți. El le-a spus să facă ucenici.

„Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi.” (Marcu 16:15-17)

„Duceți-vă, propovăduiți Evanghelia și faceți ucenici” - aceasta a fost Marea Trimitere.

„Iată semnele care vor însoți.” Pe cine? Doar pe cei 12 apostoli sau pe cei 70 de ucenici? Nu. Pe cei ce vor crede. Toți.

Desigur, din păcate sunt și oameni care se mulțumesc să participe la slujbele bisericii, sperând că vor fi „mântuiți ca prin foc”.

El spune că, în Numele Lui, vor scoate afară draci. Acest lucru înseamnă că, dacă ești din categoria celor care cred, nu ai nevoie de un mandat special, trebuie doar să crezi. Să fii ucenic și să mergi în Numele Domnului Isus Hristos.

TRĂIREA PRIN CREDINȚĂ NU ESTE UȘOARĂ E adevărat că, prin credință, lucrurile nu sunt ușoare. Există o luptă a credinței. Dacă ne uităm la apostolul Pavel, s-a sfărâmat corabia cu el, a fost bătut cu nuiele, a fost împroșcat cu pietre până aproape de moarte. El n-a avut o viață la superlativ, așa ca și cum ai merge pe petale de trandafiri. Nu înseamnă că dacă ai devenit credincios nu mai ai nicio problemă. Sunt lupte. Avem și promisiunea scrisă în Marcu 16:20, pe care Dumnezeu a împlinit-o: „Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea Cuvântul prin semnele care-L însoțeau.” În momentul în care devenim ucenici activi și credem, Dumnezeu Se angajează să însoțească Cuvântul pe care îl propovăduim cu semne și minuni. Nu există conceptul de creștin singuratic care acționează de unul singur, se luptă singur și numai el știe ce face. Biblia ne învață foarte limpede că noi, creștinii, formăm un Trup, al cărui cap este Hristos. E necesar să facem parte dintr-o Biserică și să slujim în funcție de nevoile adunării și de abilitățile noastre.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

13


Zeciuiala

oferind ce nu este al nostru GORDON LINDSAY

B

iblia ne amintește că Iacov avea unele trăsături foarte neplăcute. Nu a fost întotdeauna onorabil, și uneori a fost intrigant, mincinos și manipulator. A continuat în căile lui nelegiuite, până când, în cele din urmă, a avut o întâlnire cu Dumnezeu. Când avea necazuri serioase, din cauza înșelăciunii sale, a fugit departe de casă. În noaptea aceea, Dumnezeu i-a dat o viziune din cer, care i-a schimbat viața, iar el I-a făcut un jurământ lui Dumnezeu: că îi va fi credincios și-I va da o zecime din tot ce va câștiga. „Atunci Iacov a făcut o juruință și a zis: «Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; și piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere-aminte va fi casa lui Dumnezeu și Îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.»” (Geneza 28:20-22) Pe creștinii care dau zeciuielile și darurile, Dumnezeu îi numește hoți și tâlhari. „Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum Mă înșelați voi? Dar voi întrebați: «Cu ce Te-am înșelat?». ‘Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să Mă înșelați, tot poporul în întregime! Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare’, zice Domnul oștirilor, ‘și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.’” (Maleahi 3:8-10) Pe de altă parte, Dumnezeu a promis să toarne o binecuvântare abundentă asupra acelora care sunt administratori credincioși în ceea ce Îi oferă. Zeciuiala înseamnă să-I restituim lui Dumnezeu a zecea parte din tot ce câștigăm, sau din ceea ce primim sub formă de plată sau bunuri. Tot ce avem a venit de la Dumnezeu. Susținerea financiară a lucrării Domnului ar trebui să fie prioritară. De fiecare dată

14

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

când primiți bani sau bunuri din munca voastră, din vânzări sau din orice venit, Dumnezeu vă cere ca, în primul rând, să-I dați Lui cel puțin o zecime din toate. Nu treceți cu vederea responsabilitatea creștinilor față de misiunile din lume. Fiecare dintre noi are o responsabilitate față de cei care nu Îl cunosc pe Hristos, care a zis: „Mergeți în toată lumea, predicați și anunțați în mod public vestea bună [Evanghelia] la orice făptură …”

instituită cu mult timp înainte de Lege. Atât Avraam, cât și Iacov au plătit zeciuială. Zeciuiala și alte obligații în Noul Testament sunt considerate un privilegiu, mai degrabă decât o poruncă. Credincioșii ar trebui să facă lucruri pentru că Îl iubesc pe Domnul, nu pentru că sunt obligați să le facă. Totuși, legile care determină prosperitatea sunt la fel de puternice în Noul Testament, cum sunt și în Vechiul Testament. Scripturile arată clar că zeciuiala a fost practicată de Biserica Noului Testament.

Poate că Dumnezeu te va chema să slujești ca preot sau misionar. Dacă nu, ai responsabilitatea de a ajuta pe altcineva să poată duce mesajul.

„Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva despre care se mărturisește că este viu.” (Evrei 7:8)

ISUS A SPUS CĂ OAMENII AR TREBUI SĂ DEA ZECIUIALĂ

Cartea Evrei a fost scrisă la aproximativ treizeci și cinci de ani după înființarea Bisericii. Trecuseră treizeci și cinci de ani, și slujitorii încă mai primeau zeciuielile ca un dar din partea Domnului!

Isus a vorbit despre subiectul zeciuielii. Ne-a învățat că nu e suficient să se dea zeciuială și să se omită „dreptatea, mila și credincioșia”. Actul de a oferi zeciuiala nu poate să ispășească alte omisiuni grave. Pentru a nu fi înțeles greșit, Isus a lăudat actul de a da zeciuială, însă le-a spus fariseilor că ar trebui să îndeplinească ambele aspecte. „Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și ați neglijat cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila și credincioșia; pe acestea trebuie să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute.” (Matei 23:23) Faptul care ne preocupă este următorul. Isus le-a spus oamenilor că ar trebui să dea zeciuială. După câte știm, fariseii, care dădeau zeciuială, se bucurau de prosperitate materială, deși sufereau o pierdere spirituală, datorită orbirii și incapacității lor de a recunoaște „ziua cercetării lor”.

ZECIUIALA ÎN BISERICA DIN NOUL TESTAMENT Unii insistă că zeciuiala nu are niciun scop în biserica din Noul Testament, și că este doar o parte din Legea mozaică. În acest sens, totuși, noțiunile sunt înțelese greșit. Zeciuiala a fost

S-ar părea că cei care dădeau zeciuială, o dădeau slujitorilor sau oamenilor, dar zeciuielile lor erau de fapt primite și acceptate de Hristos! Isus, acționând ca Mare preot, după ordinul lui Melhisedec, a primit zeciuielile de la oameni timp de treizeci și cinci de ani după ce S-a înălțat la cer, și încă le mai primește! Este important, ca administratori, să înțelegem că ceea ce-I aparține lui Isus Îi este dat Lui. Extras din manualul „Principii pentru trăirea creștină”, de Gordon Lindsay. Pentru comenzi, sună la 0256 284912, trimite e-mail pe adresa comenzi@alfaomega.tv.


I

sus a dat un răspuns strălucit unor lideri religioși care au încercat să-L prindă cu o întrebare despre plata impozitelor către guvernul roman de ocupație.

Taxele Dumnezeu ne binecuvântează când ne supunem autorităților statului PETER BRISCOE

„Este legal să plătești impozite Cezarului, sau nu? Ar trebui să le plătim, sau nu?” Dar, cunoscându-le ipocrizia, Isus le-a răspuns: „De ce Mă ispitiți? Arătați-mi un ban.” Și I-au adus unul. El le-a zis: „Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el?” „Ale Cezarului.” Isus le-a zis: „Dați, dar, Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Și ei s-au minunat de El. Ce este al lui Dumnezeu? Răspunsul: totul este al lui Dumnezeu. Deci, ideea pare să fie: „Când vă dați seama că toată viața, inclusiv toate drepturile, puterea și posesiunile Cezarului Îi aparțin lui Dumnezeu, atunci veți fi în starea spirituală adecvată pentru a da Cezarului ce este al Cezarului.”

Când știi că totul este al lui Dumnezeu, atunci orice i-ai da Cezarului, îi dai de dragul lui Dumnezeu. Orice autoritate pe care o atribui Cezarului, o faci de dragul autorității mai mari a lui Dumnezeu. Orice ascultare pe care i-o dai Cezarului, o faci de dragul ascultării pe care o datorezi mai întâi lui Dumnezeu. Orice pretenție a Cezarului asupra ta se va „‘Arătați-Mi un ban. Al cui testa prin pretenția infinit chip și ale cui slove sunt scrise mai mare a lui Dumnezeu asupra ta.

pe el? ’ ‘Ale cezarului ’, au răspuns ei. Atunci El le-a zis: ‘Dați, dar, cezarului ce este al cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. ’”

Ce este al Cezarului este determinat de faptul că totul este, în primul rând, al lui Dumnezeu și devine al Cezarului doar prin permisiunea și planul Luca 20:24, 25 lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu decide ce drept are Cezarul. Prin urmare, Petru ar putea spune: „Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el.” (1 Petru 2:13) Și Isus, și Petru îi cheamă pe creștini să aibă, în același timp, mentalitatea unor străini și a unor cetățeni: „Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu”. (1 Petru 2:16) Suntem slujitorii lui Dumnezeu, nu slujitorii unui guvern. Suntem liberi în fața tuturor guvernelor și instituțiilor umane, pentru că Îi aparținem Stăpânului universului și suntem moștenitorii Lui („moștenitori împreună cu Hristos”). Dumnezeu ne-a făcut și ne-a cumpărat pentru Sine.

Eliberați de lume și de Cezar, Dumnezeu ne trimite pentru o vreme înapoi în structurile și instituțiile străine ale societății, pentru a fi „credincioși în ceea ce este al altuia.” Trebuie să implementăm ideile străine ale altei Împărății în patria noastră pământească. Întotdeauna va exista o tensiune între aceste două împărății. Aceasta este adevărata isprăvnicie în acțiune. Mă bucur să-mi plătesc taxele solicitate de guvern, în primul rând pentru că Îl iubesc pe Dumnezeu și vreau să respect voia Lui. Deoarece plata impozitelor este un act de ascultare, acest lucru înseamnă că trebuie să fiu complet sincer în declarațiile mele fiscale. Trebuie să recunosc că nu am fost foarte fidel acestui lucru în trecut. Există o mare tentație de a ascunde anumite venituri. Cu toate acestea, onestitatea și adevărul sunt absolut esențiale pentru a ne bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, sunt bucuros să plătesc taxe, deoarece asta înseamnă că am câștigat ceva și acesta este un semn al purtării de grijă a lui Dumnezeu! Ucenicul Îi va mulțumi lui Dumnezeu pentru veniturile pe care le are de la El, chiar dacă nu i se par suficiente. La urma urmei, Dumnezeu nu face greșeli! Atunci, mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru modul în care puteți contribui la activitatea guvernului de furnizare a serviciilor necesare, prin impozitele pe care le plătiți. Dumnezeu ne dă atât cât să putem satisface și nevoile altora, iar aici sunt incluși și concetățenii noștri! Transformați-vă declarația fiscală într-o mulțumire la adresa lui Dumnezeu! Tot ceea ce oferă această lume ne-a fost încredințat de Dumnezeu în administrare. Tot ceea ce oferă lumea următoare a fost cumpărat pentru noi de către Isus Însuși, prin jertfa Sa, iar responsabilitatea noastră este să răspundem prin ascultarea credinței. Atunci când ne dovedim de încredere în lucrurile materiale ale acestei lumi, Dumnezeu ne încredințează și ceea ce ne aparține cu adevărat - nu că merităm, ci pentru că El ni le-a dat ​​în și prin Isus. Abia când ne bazăm viața pe acest adevăr demonstrăm o înțelepciune reală. Extras din cartea „Ucenicie financiară”, de Peter Briscoe. Pentru comenzi, sună la 0256 284912, trimite e-mail pe adresa comenzi@alfaomega.tv, sau scanează codul și cumpără online.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

15


Unii sunt Nebuni, alții risipitori RĂSPUNSURI GREȘITE LA BINECUVÂNTAREA LUI DUMNEZEU

P

ildele lui Isus erau povești care aveau menirea de a ilustra un adevăr. Parabolele funcționau drept instrumente didactice, și pot fi considearate analogii sau comparații inspirate. Adesea, parabola este definită drept o poveste pământească, cu un sens ceresc. În cele ce urmează, analizăm două parabole prin care Isus ne descrie moduri greșite de raportare la binecuvântările financiare, și din care învățăm care sunt atitudinile corecte.

uitat și a fost foarte mulțumit de el însuși, gândindu-se că are mulți ani de trăit. E timpul să se odihnească! „Mănâncă, bea și fii vesel!” și-a zis. Probabil că Dumnezeu i-a vorbit într-un vis și l-a numit nebun, pentru că viața lui NEBUNUL | CITIȚI LUCA 12:13-21 urma să se încheie în noaptea aceea. „Și „Apoi le-a zis: ‘Vedeți și păziți-vă de orice fel lucrurile pe care le-ai de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă în pregătit, ale cui vor belșugul avuției lui.’” (v. 15) „Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el, și nu se fi?” Aceasta reflectă îmbogățește față de Dumnezeu.” (v. 21) ideea exprimată și în Eclesiastul 2:18: „Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după ineva din mulțime, care Îl asculta mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe pe Isus, I-a cerut să intervină într-o dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el problemă de familie. „Spune fratelui meu va fi stăpân pe toată munca mea pe care să împartă cu mine moștenirea noastră.” am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub În vremurile străvechi, primului născut soare. Și aceasta este o deșertăciune.” i se dădea o parte dublă din moștenirea Vedem tot timpul oameni dedicați familiei. Mai mult ca sigur, fratele care I exclusiv acumulării de bogăție. Ce se se adresa lui Isus nu era primul născut, și întâmplă cu toate veniturile când vor cerea o parte egală din moștenire, în loc muri? Vor rămâne unora care nu au de o treime. Conform obiceiului evreiesc, muncit pentru ele, nu le vor aprecia și rabinii puteau soluționa disputele legale probabil le vor risipi. atunci când era vorba de împărțirea proprietăților între moștenitori, și așa se Isus le-a spus ascultătorilor: „Orice om explică de ce omul din pasajul menționat care adună bogății pământești, în dauna a venit la Isus pentru a obține o parte din unei relații cu Dumnezeu, este un om nebun!” moștenirea fratelui său.

C

16

Isus refuză să arbitreze disputa și ajunge la miezul problemei. Știa că era mai profundă - lăcomia. Privind adânc în sufletul omului, Isus a văzut că valoarea vieții lui era puternic legată de bunurile sale. „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.”

Nu suntem binecuvântați de Dumnezeu pentru a păstra averea pentru noi înșine.

Apoi, Isus a spus mulțimii povestea unui fermier bogat, căruia îi rodise țarina, de unde aducea recolte bogate. Dându-și seama că nu avea destule hambare pentru a le depozita, a decis să le facă mai mari. S-a

Mai mult, dacă ne concentrăm exclusiv pe bani, atunci slujim lui Mamona, care vrea să ne bazăm pe noi înșine în dauna încrederii în Dumnezeu.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Suntem binecuvântați ca să fim o binecuvântare pentru alții și să zidim Împărăția lui Dumnezeu. Biblia spune că dacă bogățiile noastre cresc, inima noastră nu trebuie să se bazeze pe ele (Psalmul 62:10).

TREIMEA ÎNTINATĂ: EU, MIE, ȘI AL MEU Observați, în poveste, că bogatul nebun vorbește cu sine, nu cu Dumnezeu. De asemenea, numărați de câte ori apare cuvântul „eu” - de cel puțin cinci ori. În loc să-I slujească lui Dumnezeu, slujea unei treimi întinate - eu, mie și al meu. Nu este greșit să fii bogat, dar prosperitatea ar trebui să aibă un scop. Scriindu-i lui Timotei, Pavel menționează câteva principii pentru cei bogați: „Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca săși strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață” (1 Timotei 6:1719). Aceasta înseamnă „să fii bogat în Dumnezeu!”

AVEM UNELE PROBLEME FINANCIARE FIINDCĂ SUNTEM LACOMI Lăcomia s-a manifestat mai întâi la Adam și Eva, care au râvnit la privilegiul Creatorului. Ea pătrunde și astăzi în viața noastră economică și este cauza principală a majorității problemelor financiare. Lăcomia este o dorință excesivă de a deține bogăție sau bunuri, cu intenția de a le păstra pentru sine. Este o dorință neobișnuită de a dobândi sau a avea mai mult decât avem nevoie sau merităm, mai ales în ceea ce privește bogăția materială. Isus îi învață pe ucenicii Săi să nu măsoare valoarea vieții în termeni de bani sau bunuri, ci să se concentreze pe relația cu Dumnezeu, crescând în slujire și generozitate.


RISIPITORUL | CITIȚI LUCA 15:11-31 „Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: ‘Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.’ Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată.” (v. 12, 13)

T

ânărul a primit partea din moștenire, adică jumătate din ceea ce avea să primească fratele său mai mare, și a plecat în călătorie. El a risipit totul într-o viață destrăbălată. Când a izbucnit o foamete, el a început să sufere și a ajuns atât de disperat încât el, un evreu, a ajuns să muncească la porci, dar nu putea mânca din mâncarea lor. În cele din urmă, și-a venit în fire și și-a dat seama că până și angajații de pe moșia tatălui său trăiau mai bine. Plin de remușcări, s-a întors la tatăl său, cerând iertare și un loc de servitor. Tatăl era atât de bucuros de întoarcerea lui, încât a organizat un mare ospăț în cinstea fiului. A alergat la fiul său, l-a întâmpinat cu un sărut și a făcut o serbare - o imagine a ceea ce simte Tatăl nostru Ceresc față de păcătoșii care se pocăiesc. Fratele mai mare era gelos și plin de resentimente pentru atitudinea tatălui față de fratele lui mai mic. Tatăl l-a liniștit, spunându-i: „Tu ai rămas lângă mine. Tot ce am este al tău.” Fiul mai mic reprezintă „vameșii și păcătoșii” (Luca 15:1), iar fiul mai mare, oamenii religioși, fariseii și învățătorii legii (Luca 15:2). Cred că ne putem identifica parțial cu ambele tabere! Aceasta este cea de-a treia pildă regăsită în capitolul 15 din Luca, în care Isus Se adresează unui public mixt de vameși, păcătoși, farisei și învățători ai Legii. Toate cele trei pilde se referă la găsirea unor lucruri pierdute: o oaie, o monedă și un fiu. De asemenea, toate cele trei pilde arată bucuria cerească pentru fiecare păcătos care se căiește de păcat și se întoarce la Isus. Ideea principală a poveștii este modul în care tatăl i-a arătat iertare, har și bunătate tânărului care s-a pocăit. Cu toate acestea, tânărul este numit „fiul risipitor”, Isus dorind să-i învețe pe ucenici câteva lucruri despre bani.

CÂND DUMNEZEU FACE VOIA NOASTRĂ Tatăl a acceptat cererea tânărului. Putem învăța o lecție importantă de aici. Dacă nu-I spunem lui Dumnezeu: „Facă-se voia Ta”, atunci El ne va spune: „Atunci, să se facă voia ta!” Dumnezeu nu mai trebuie să ne dea o altă pedeapsă decât să ne lase să mergem pe drumul nostru, lucru

care va fi o pedeapsă suficientă! Suntem lăsați să suferim consecințele neascultării. Tânărul și-a irosit banii, a fost ingrat și iresponsabil. A dovedit lipsă de răbdare. A vrut banii, și i-a vrut imediat! De fapt, ar fi trebuit să aștepte până când tatăl lui avea să moară pentru ca moștenirea să fie împărțită. Atitudinea lui parcă spune că și-ar fi dorit ca tatăl lui să moară cât mai repede! Proasta administrare financiară l-a făcut să nu aibă nici măcar cele necesare pentru necesitățile de bază ale vieții și i-a produs o mare umilință. Munca lui n-a produs nimic. Și-a dat seama că slujitorii care lucrau loial pentru tatăl lui aveau mai mult decât suficient.

PROBLEMELE EXTERIOARE DAU PE FAȚĂ PROBLEME INTERIOARE Și-a irosit banii, a fost ingrat și iresponsabil. Problemele financiare cu care s-a confruntat erau, de fapt, un indicator extern al unei probleme spirituale interioare. Tânărul era exagerat de independent și voia să-și trăiască viața așa cum a hotărât. Era egoist și lipsit de disciplină. A fost nevoie să-și mărturisească faptele greșite, să se întoarcă la tatăl lui și să-i ceară iertare. De asemenea, a trebuit să-și schimbe cursul vieții, să revină la căile tatălui și să se bucure de harul și de purtarea lui de grijă. Ori de câte ori ne aflăm într-o situație financiară dificilă, ne putem îndrepta spre Tatăl nostru ceresc, să ne mărturisim căile greșite și să ne întoarcem la căile Sale. La fel ca fiul risipitor, putem reveni la o relație bună cu El! Este mult mai bine să mergi la Tatăl și să-ți planifici finanțele împreună cu El, urmând sfaturile Sale și acceptând ceea ce El îți pune la dispoziție, atunci când consideră că e cel mai bun moment! În loc să risipească resursele, ucenicul va intra într-un parteneriat profitabil cu Tatăl. Extras din cartea „Ucenicie financiară”, de Peter Briscoe. Pentru comenzi, sună la 0256 284912, trimite e-mail pe adresa comenzi@ alfaomega.tv, sau scanează codul și cumpără online. ALFA OMEGA TV MAGAZIN

17


Binecuvântat, ca să fiu o sursă de binecuvântare Să îi ajutăm pe cei aflați în nevoie este o poruncă, dar și o onoare. E un mod de a avea un impact în viețile unor oameni prețioși. În această perioadă, mulți români, observând tragedia prin care trec vecinii noștri ucraineni, au decis să ofere hrană celor flămânzi, apă celor însetați, să-i primească pe cei străini. Și-au deschis inimile, conturile, casele. Au binecuvântat și continuă să binecuvânteze „aproapele”. Iată două exemple din orașe diferite: unul din Alba Iulia, și unul din Galați.

ZÂMBET PENTRU UCRAINA Proiectul „Zâmbet pentru Ucraina” a fost dezvoltat de Asociația „Philippi Vision” și Biserica „Flacăra Închinării” din Alba Iulia la câteva zile după izbucnirea conflictului. Din cauza situației imprevizibile din Ucraina și a nevoilor urgente, voluntarii au avut la dispoziție doar câteva ore pentru mobilizare.

F

lorin Lupean, președinte, Asociația „Philippi Vision”: Am vorbit în a treia zi de război cu liderii din conducerea bisericii „Flacăra Închinării” din Aba Iulia și am hotărât să desfășurăm împreună proiectul pe care l-am intitulat „Zâmbet pentru Ucraina”. Vrem să aducem zâmbete, să aducem o speranță, o licărire de fericire pe chipurile celor greu încercați din Ucraina. Otniel Daniel Trif, voluntar, proiectul „Zâmbet pentru Ucraina”: De trei luni neam întors în țară cu familia și rugăciunea noastră asta a fost, să ne găsim un loc unde să ajutăm social. Cred că ne-am întors cu 10 zile înainte să înceapă războiul și neam mutat în Alba Iulia special pentru a fi parte și a ajuta în proiectul acesta. Alexandru Băla, voluntar, proiectul „Zâmbet pentru Ucraina”: Chiar în prima zi de război am fost anunțați. Personal, am aflat de la niște prieteni din Ucraina că au fugit din calea războiului, au venit înspre România. Au întrebat dacă putem să facem ceva să-i ajutăm să intre-n țară. Așa a început proiectul. Proiectul are mai multe componente: trimiterea de bunuri materiale, alimentare și sanitare, transportul refugiaților în România.

18

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Florin Lupean: Toată lumea, dar fără excepție toată lumea ne-a spus că nu o să putem intra în Ucraina. Am umplut vreo trei microbuze și am spus „Știți ce, mergem în Ucraina. Nu știu cum, dar Dumnezeu ne va ajuta.” În 5 minute am trecut de partea română și în 2 minute am trecut de partea ucraineană. Când ne-au văzut, neau făcut culoar, am trecut și ne-am oprit în prima benzinărie, unde ne așteptau frații care aveau nevoie de lucrurile aduse. Am pus repede lucrurile în mașinile cu care veniseră și ne-am întors pentru că era la începutul războiului. Alexandru Băla: Era a doua zi de război. Când am ajuns în vama Siret era haos total, dar am făcut pasul în credință, fiindcă am vrut să-i ajutăm pe oamenii aceștia. Am mers după ei în Ucraina și i-am adus în România. Aceste trei microbuze au fost pline cu alimente, și la întoarcere au fost pline de oameni, în special femei și copii. 18 femei și 6 copii au fost în primul transport pe care l-am făcut din Ucraina în România. Otniel Daniel Trif: De când a început războiul, am adus în Alba Iulia 12 familii. În total, sunt 37 de refugiați de care ne îngrijim, le oferim cazare, mâncare, îi reprezentăm în fața autorităților și încercăm să-i ajutăm să se integreze în societate. Colaborarea dintre Asociația „Philippi Vision” și Biserica „Flacăra Închinării” este foarte bună. Florin Lupean: Am reușit să facem 16 transporturi de la începutul războiului din Ucraina și să ducem, mâncare, alimente, medicamente, haine, ce au nevoie. Alexandru Băla: Tinerii sunt foarte deschiși,

își dau din timpul lor, vin și împachetează alimentele, hainele, le sortează, fac tot ceea ce e nevoie. Sar foarte repede când îi anunțăm că avem nevoie de un număr de voluntari. Și asta e colaborarea dintre Biserica „Flacăra Închinării” Youth (n.r. lucrarea de tineret a bisericii) și „Philippi Vision”, asta facem împreună pentru proiectul „Zâmbet pentru Ucraina”. Voluntarii au fost martori la deciziile grele pe care au trebuit să le ia refugiații. Otniel Daniel Trif: Ce pot să zic că m-a marcat foarte tare e disperarea omului atunci când nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Când nu ai o speranță și nu vezi mai departe de ziua de astăzi. Alexandru Băla: Am adus o femeie cu 6 copii în România, și soțul acestei femei, tatăl copiilor, a rămas acolo. Când am văzut despărțirea aceea, mi s-a rupt inima. El a spus că ar putea și el să plece fiindcă are dreptul, are mai mulți copii. Putea să vină, dar a decis să stea acolo și să ajute. Este pastor. Otniel Daniel Trif: Aducând o familie care și-a lăsat cei trei copii să vină în România, părinții rămânând acolo în Ucraina, mă gândeam: „Oare ce simt copiii când trebuie să plece – și erau copii minori, numai unul era major – când trebuie să se despartă de părinți și să plece în altă țară? Și ce simt părinții aceia, când știu că îi trimit pe copii departe și nu știu dacă îi vor mai vedea?” Majoritatea dintre refugiații ucraineni care au rămas în Alba Iulia sunt creștini și s-a reușit integrarea lor pentru a putea participa la serviciile religioase ale bisericii.


CENTRUL DE REFUGIAȚI

DE LA BISERICA „EMANUEL”, DIN GALAȚI Polonia și România au primit cei mai mulți refugiați din Ucraina de la începutul războiului, potrivit Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Peste 3,2 milioane au ajuns în Polonia, iar aproximativ 1 milion au trecut granița în România. Un punct de intrare în țara noastră este vama Isaccea. Biserica creștină „Emanuel”, din Galați, care oferea servicii religioase și câteva activități social-educative, s-a transformat acum într-un centru pentru refugiații care ajung în orașul de la malul Dunării.

J

Dintr-un lăcaș de cult obișnuit, cu servicii religioase și activități socialeducative, Biserica Emanuel din Galați a fost transformată într-un centru pentru refugiați, unde voluntarii au grijă de oameni.

Războiul din Ucraina este departe de a se încheia. Zilnic, pe la vama Isaccea intră în România zeci de refugiați. Ei sunt așteptați de voluntari care le oferă primele informații.

Mihai Dumitrașcu: A fost o decizie pe care a trebuit să o luăm repede. Războiul a început în 24 februarie, iar în 26 februarie deja clădirea noastră a fost deschisă și am declarat-o centru de refugiați, și de atunci zilnic vin între 50-100 de refugiați.

UCRAINENII, PRIMIȚI BINE ÎN GALAȚI

enia, refugiată, Nikolaev – Ucraina: Sunt din Nikolaev. Am venit aici cu copiii. Am ieșit din casă și pe fiul meu mai mare l-au ucis.

Mihai Dumitrașcu, pastor, Biserica „Emanuel”: Îi transportăm aici, le asigurăm un loc unde pot dormi, trei mese pe zi, asistență medicală, le oferim haine și ceea ce le este necesar pentru traiul lor de zi cu zi, după care îi ajutăm în procesarea documentelor necesare pentru a-și găsi un loc. Poveștile refugiaților sunt dramatice și oamenii sunt dezorientați. Eva Gardenko, refugiată, Herson – Ucraina: Vreau să plec mai repede în Ucraina. Acolo au rămas fratele meu și cățelul meu, și vreau foarte mult să mă întorc acasă. Nina și Oleg, refugiați, Ucraina: Am venit aici din Ucraina, cu trei nepoțele, pentru că acolo a început operațiunea militară. În fiecare zi acolo zburau rachete și copiii se temeau. Alyona, refugiată, Herson – Ucraina: Orașul nostru a fost ocupat de ruși și nu puteam să rămânem acolo pentru că am pierdut locurile de muncă, ne era frică și fugeam ca să ne salvăm copiii. Jenia, refugiată, Nikolaev – Ucraina: În Ucraina au rămas mama mea, două surori și fratele meu.

Cristina, administrator: Avem și un loc pentru cei mici. Ținem lecții biblice și tot acolo pot să se joace împreună. Natalia Petrenco, voluntară: Lucrez cu refugiații din Ucraina ca traducător, și în special cu copiii. Am început să lucrăm și la un program psihologic, să-i ajutăm să se exprime prin desen, prin cântece, prin jocuri. Geanina Tudosie, voluntară: Știam că oamenii aceștia au mai multe nevoi decât cei trei copii ai noștri, de care se poate ocupa soțul în lipsa mea de acasă. Și atunci am zis că vin și voi sluji cât este nevoie, cu ce este nevoie. Sara, voluntar: Noi suntem mai mult un centru de tranzit, și din cauza aceasta noi ne ocupăm și de plecarea lor mai departe și avem, într-un fel, grijă ca ei să aibă un loc unde pot sta pe termen lung. Mihai Dumitrașcu: Le asigurăm cele necesare traiului, îi asistăm emoțional, spiritual și, nu în cele din urmă, le prezentăm Evanghelia atunci când avem pe cineva care poate să le vorbească pe limba lor pentru că, din păcate, nu avem

acces la comunicarea Evangheliei într-un mod liber, avem nevoie de traducător. Cu ajutorul organizației Operation Blessing și Alfa Omega TV, Biserica Emanuel din Galați a distribuit și materiale de igienă personală. Mihai Dumitrașcu: Oricine vine aici are nevoie de cosmetice, de produse pentru igiena personală și acestea se consumă foarte rapid. De fapt, noi cheltuim destul de mulți bani pe ele, pe lângă mâncare și toate celelalte. Așa că sunt o binecuvântare pentru refugiați. Refugiații care au ajuns la Galați, la centrul organizat de Biserica „Emanuel”, sunt recunoscători pentru sprijinul pe care l-au primit. Alyona, refugiată, Herson – Ucraina: Copiii mei s-au relaxat și nu se mai tem de împușcături, dar și acum când aud sunete puternice se sperie. Mulțumesc tuturor oamenilor care ne-au ajutat, pentru că a fost foarte greu. Irina, refugiată, Nikolaev – Ucraina: Prin câțiva voluntari noi am ajuns în biserica voastră și suntem foarte recunoscători bisericii și voluntarilor pentru că ne-au primit aici. Se comportă foarte frumos cu noi și ne simțim aici ca în familie. Nina și Oleg, refugiați, Ucraina: Suntem foarte recunoscători țării voastre și oamenilor de aici pentru tot ajutorul pe care l-am primit. Materiale prezentate în cadrul emisiunii „Știrile Alfa Omega”, difuzată în fiecare vineri, de la 19:30, pe canalul Alfa Omega TV, și pe conturile noastre din rețelele sociale.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

19


Înţelepciune dumnezeiască în zonele financiare

T

recem printr-o perioadă în care inflația a crescut și mulți dintre noi ne facem griji cu privire la situația financiară. Avem nevoie de credință în Dumnezeu, dar și de înțelepciune în gestionarea banilor. De aceea ne îndreptăm către Biblie, fiindcă în ea găsim nenumărate sfaturi pentru o mulțime de domenii din viețile noastre. Din Scriptură învățăm să fim echilibrați, să economisim, să dăruim, și să-L glorificăm pe Dumnezeu prin ce ne dăruiește. În continuare, vă prezentăm un fragment din cursul „Liber de datorii”, care ne ajută să ne administrăm bugetul personal cu scop.

PRINCIPII SĂNĂTOASE ÎN ADMINISTRAREA BUGETULUI Pastorul Petru Bulica ne împărtășește câteva sfaturi: „Primul principiu este acesta: Dumnezeu este stăpân peste toate, iar noi suntem administratori a ceea ce Dumnezeu ne dă. Asta înseamnă că tot ceea ce am și tot ce voi avea, de fapt nu este al meu, ci Îi aparține lui Dumnezeu și mie mi s-a dat în administrare. Dumnezeu este stăpânul și pentru El vor trebui folosite. În al doilea rând, nu consuma mai mult decât câștigi. În al treilea rând, din ceea ce câștigi, o parte economisește pentru că întotdeauna trebuie să lăsăm loc pentru neprevăzut (poate un membru al familiei se îmbolnăvește, poate unul dintre noi își pierde serviciul). Biblia ne îndeamnă să fim înțelepți în lucrurile acestea. Un alt lucru important este ca din ceea ce economisești, o mică parte să investești. O investiție mică acum îți poate aduce un câștig mare mai târziu, dacă o faci în mod sistematic, cu prudență, și chiar dacă uneori mai pierzi, nu pierzi totul.

PRINCIPIUL 80-10-10 Cel mai important lucru este să-I dai lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și să ajuți și pe alții. Eu am numit acest principiu, 80-10-10. Din ceea ce câștigi folosește maxim 80% pentru nevoile tale, 10% economisește și o parte investește, iar minim 10% dăruiește lui Dumnezeu și pentru a ajuta și pe alții. Idealul este ca acest 80% să se reducă cât mai mult, iar celelalte să crească. Așa cum spune Biblia, nu am văzut pe cineva care

20

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

să aplice aceste principii și să ducă lipsă de ceva și să treacă prin crize majore care să îl dărâme și să îl copleșească. Dacă o familie respectă aceste principii, cu siguranță nu vor trece prin crize majore.” În calitate de analist bancar, Constantin Dumitrana ne oferă două sfaturi: întocmirea unui buget și respectarea acestuia. „Este bine ca oamenii să întocmească un buget, să îl scrie pe hârtie. Bugetul, odată făcut, să fie verificat o lună sau două, apoi revăzut și re-echilibrat, astfel încât să poți să satisfaci cel puțin trei lucruri prioritare: mă gândesc la nevoile de zi cu zi, la economisire și dărnicie.”

LEGEA STĂPÂNIRII: GUVERNEAZĂ ASUPRA DORINŢELOR, POFTELOR, OBICEIURILOR TALE Dumnezeu ne-a creat să stăpânim asupra posesiunilor si dorinţelor noastre. Majoritatea creştinilor sunt stăpâniți de posesiile si dorinţele lor. Geneza 1:26-29 ne învață să biruim şi să avem stăpânire asupra tuturor lucrurilor de pe pământ: dorinţele, poftele, modelele noastre de cheltuială, datoriile, obiceiurile de sănătate, stilul de viaţă – toate lucrurile ce reprezintă o ispită sau dorinţă dincolo de planul şi scopul lui Dumnezeu.

„Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au perdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare, şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.” Efeseni 4: 17-19 Ar trebui să trăim o viaţă sub disciplina Duhului Sfânt în orice situaţie, nu doar în diete culinare. În loc de „Cât pot să consum ca să mă simt bine?”, întreabăte „Cât de puţin pot să consum şi să fiu mulțumit?”.

Apostolul Pavel ne-a învăţat să fim mulţumitori în orice situaţie ne-am afla. De-a lungul anilor de consultanţă, am constatat, spre marea mea surprindere, că majoritatea oamenilor au venitul necesar să elimine orice datorie; ei pur şi simplu duc lipsa înţelepciunii dumnezeieşti şi sfătuirea în ce ar trebui să plătească la început. Totodată, majoritatea oamenilor care vin la consultanţă nu și-au analizat niciodată tiparele de cheltuială. Un administrator înţelept nu doar că îşi urmăreşte veniturile, ci îşi urmăreşte fiecare categorie de cheltuieli spre care se îndreaptă acel venit.

FIECARE LEU ARE UN SCOP Foarte simplu, aceste strategii te ajută să te îndrepți spre direcţia corectă: - Nu lua mulți bani la tine (vei fi mai tentat să-i cheltui pe lucruri banale). - Ţine o evidență detaliată a cheltuielilor: notează-ți fiecare leu. Păstrează chitanțele. Fii selectiv. - Dezvoltă un plan de cheltuială: cheltuie mai puţin decât salariul tău. - Lucrează cu cifre anuale şi lunare: fă comparaţii lunare şi anuale. - Fă-ți categorii de cheltuieli regulate și ocazionale (folosește tehnica plicurilor: câte un plic pentru fiecare categorie: zeciuială/donații, rată/chirie, facturi întreținere, abonamente telefonie/ internet/altele, mâncare, articole menaj, transport, datorii, sănătate, asigurări, alte cheltuieli nebugetate). - Evaluează progresul regulat şi ajustează după nevoie: strânge cureaua în continuare. - Urmăreşte datoriile separat de cheltuieli (foloseşte triunghiul datoriilor şi autoconsolidarea din cursul „Liber de datorii”) Pentru mai multe sfaturi despre cum să scapi de datorii și cum să-ți gestionezi bugetul după voia lui Dumnezeu, comandă pachetul „Liber de datorii” (carte + DVD). Sună la 0256 284912, trimite e-mail pe adresa comenzi@ alfaomega.tv, sau scanează codul și cumpără online.


„Mi se spunea Gelu Nebunu” Povestea mântuirii unui șef de bandă MĂRTURIE

M

ă numesc Grigore Felix, locuiesc în Piatra Olt, județul Olt. Sunt căsătorit, am 6 copii, și vreau să vă spun cum m-am întors la Domnul.

Sunt rom de origine, dar mama mea m-a dat de suflet unei familii de rudari. Suntem 12 frați, și toată viața m-am întrebat de ce nu am locuit și eu cu frații și părinții mei. Abia după ce m-am întors la Domnul, mi-a spus Dumnezeu de ce. Atunci când El are un plan pentru tine, te ia și te pune deoparte pentru El. Am crescut singur la părinții adoptivi. Tata nu avea serviciu, dar făceam cărămidă pentru construcții. Munceam toată vara ca să avem ce mânca iarna. Când nu ne ajungeau banii, împrumutam, iar vara îi plăteam înapoi. În aceste condiții și fiindcă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, m-am apucat de furat. Ușor-ușor, am urcat treaptă cu treaptă și am ajuns șef de bandă. Aveam în subordine foarte mulți oameni care furau pentru mine. Noi făceam legea. Într-o zi, un copil al unui frate al meu a murit. Am avut ocazia să văd cum este înmormântarea unui copil de pocăit. Fiind cu soția și copiii lângă mine, mă uitam la sicriu. O voce mi-a spus: „Cu ce ești tu mai bun decât copilul din sicriu?” I-am zis soției: „Vrei să ne certăm? Lasămă, că te lovesc.” Mi-a răspuns că nu a zis nimic și s-a dus la vreo doi metri depărtare de mine. N-a durat mai mult de două minute și am auzit aceeași voce care m-a întrebat: „Cu ce ești tu mai bun decât acel copilaș?” M-am repezit către soția mea, am luat-o de gât și am amenințat-o: „Dacă mai vorbești o dată, te omor! Vrei să spui că sunt mai prost decât acel copil?” Atunci,

de frică, s-a depărtat de mine și mai mult. Același glas mi-a spus același lucru pentru a treia oară. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu îmi vorbește. Până atunci, nu știam de El, așadar nu pot spune că am recunoscut glasul. N-am știut cine e Dumnezeu până în acel moment. Am chemat-o pe soția mea și i-am spus: „De mâine mă pocăiesc.” A rămas mirată. Totodată, tremura de frică. Era duminică după-amiază. Frații nu au mai făcut biserică fiindcă au dus copilul la cimitir. I-am întrebat când mai au slujbă, și mi-au spus că joi. Joi dimineața, m-am trezit, m-am aranjat și m-am dus la biserică. Am sărit gardul, fără să știu că slujba începea după-masa, la ora 17:00. Am stat acolo, pe scările bisericii, plângând. Când pastorul și alți frați au ajuns și m-au văzut, știind că sunt bandit, s-au speriat. Au vrut să sune la poliție. Dar le-am spus că nu plec fără Dumnezeu. Știau că sunt cel mai rău, mi se spunea Gelu Nebunu. Toți se temeau de mine. Dacă eram beat, băteam pe oricine îmi stătea în drum; chiar femei și copii, nu conta. Am rezistat până la sfârșitul programului, apoi m-am dus la pastor și i-am zis: „Tu n-ai înțeles că nu plec de aici fără Dumnezeu?” Atunci a fost de acord să se roage împreună cu mine. M-am pus în genunchi și am repetat cuvintele pe care le spunea el. S-au rugat și frații pentru mine. Din ziua aceea, am rămas copilul Domnului. Am fost și botezat, iar după câtva timp, s-a întâmplat ceva, și vreau să vă împărtășesc ca să fiți întăriți în credință. Până să mă pocăiesc, am avut tot ce mi-a trebuit, tot ce voiam. Dacă vedeam la cineva ceva ce-mi plăcea, îi trimiteam pe băieții din bandă și lucrul acela devenea al meu.

După ce m-am pocăit, n-am mai avut nimic. Într-una dintre zile, n-am avut nici ce să mâncăm. Am întrebat-o pe soția mea dacă ea crede că Dumnezeu ne va aduce mâncare chiar atunci. Mi-a răspuns că e imposibil. Am îndemnat-o să ne rugăm împreună. În timp ce ne rugam, un om a început să bată în poartă. M-a rugat să merg să iau o căruță cu pământ, și mi-a dat bani pentru asta. Soția mi-a spus că acel bărbat oricum avea de gând să mă roage să-l ajut. După o săptămână, situația s-a repetat. Nu aveam nimic de pus pe masă și copiii plângeau. „Nenorocitule, de când te-ai pocăit murim de foame. Ce facem acum?” m-a întrebat soția. „Așteptăm, și Domnul ne dă.” i-am zis. Nu mă chema nimeni la lucru, așa că nu aveam de unde să fac rost de bani. Am întrebat-o pe soția mea: „Dacă Dumnezeu ne ajută și de data aceasta, vei crede în El?” A spus că da, și ne-am pus să ne rugăm. Același bărbat a venit, m-a plătit să-i aduc o căruță de nisip și una de pământ. Soția a început să strige că Dumnezeu există cu adevărat și că nu va mai spune niciodată că Dumnezeul meu nu ne poate ajuta. N. r. Mărturia lui Grigore Felix include vindecarea soției lui de cancer printr-o minune și modul în care a învățat să trăiască prin credință, împărtășind în același timp Vestea Bună a mântuirii. Povestea lui va apărea pe canalul Alfa Omega TV și pe conturile noastre de socializare. Între timp, scanează codul dacă vrei să descoperi alte mărturii.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

21


22

ALFA OMEGA TV MAGAZIN


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

La capătul cărării film artistic

Sâmbătă, ora 21:00

LUNI 18 iulie

MARŢI 19 iulie

MIERCURI 20 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:00 Devoțional pentru copii 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Israel și Biblia 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 O nouă zi (r) 12:00 Teatrul de pe strada 7 (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Istoria creștinismului (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Vești despre Împărăție 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Scara lui Iacov (r) 17:30 Liber de datorii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Cireșarii

00:00 Știrile RTN 00:30 Liber de datorii 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea Maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Fete înarmate cu săbii 04:30 Muzică 05:00 Liber de datorii (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00Lumină în întuneric (r) 08:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 09:00 Cartea Cărților 09:00 Devoțional pentru copii 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Rădăcini și reflecții (r) 10:30 Lucruri noi (r) 11:00 Șarlatanul (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Vești despre Împărăție (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucurăte de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Retrospectiva săptămânii 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Înțelepciune TV (r) 17:30 Vieți în lumină 17:45 Un dar pentru tine 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Lumină în întuneric 18:30 Decupaj din realitate

19:00 Fete înarmate cu săbii creștere spirituală 19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele 19:30 Știrile RTN știri 20:00 Realități și perspective magazin talkteleviziunii show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Șarlatanul film artistic 21:00 Mărturia Juliei Miller documentar 22:30 Muzică 22:00 Avocatul film artistic 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 22:30 Muzică 23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:00 Viața așa cum e documentar sexualității 23:30 Istoria creștinismului documentar

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Prețul unui vis documentar 21:30 Sabia film artistic 22:30 Muzică 23:00 Calea Maestrului creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Însetat după Dumnezeu” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină(r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Fete înarmate cu săbii (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:00 Devoțional pentru copii 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Mapamond Creștin (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Să vorbim în engleză (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 De ce Israel? 18:30 Lumină în întuneric

JOI 21 iulie 00:00 Club 700 00:30 Vieți în lumină 01:00 Lumină în întuneric 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Hollywood 03:30 Creștinii și depresia 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:00 Devoțional pentru copii 09:30 La drum, Frills! 10:00 Revelații (r) 10:30 Hollywood (r) 11:00 Prețul unui vis (r) 11:30 Sabia (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Hollywood 15:30 Viața așa cum e (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu”

VINERI 22 iulie

film artistic

Premieră: Gardianul nopții Un specialist de benzi desenate pe nume Sam este obsedat de o legendă urbană, despre care el crede că protejează orașul plin de activitate criminală. Dar când Sam începe să imite misteriosul erou, încercând să oprească crima, dă peste un pericol de moarte și află adevărul care ar putea deține cheia salvării orașului.

sexualității

SÂMBĂTĂ 23 iulie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:25 Promisiuni pentru fiecare zi 07:30 Mapamond Creștin (r) 08:00 Ambiție sfântă 08:30 Călătoria 09:00 Cartea Cărților 09:00 Devoțional pentru copii 09:30 Povestea lui Eric Liddell 10:00 Marele necaz: judecățile și personajele principale 10:30 Creștinii și depresia (r) 11:00 Fiul profetului (r) 12:30 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele 15:30 Dumnezeu știe! 16:00 De la istorie la speranță 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Povestea lui Eric Liddell (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Revelații 18:30 Calea Maestrului (r)

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Fete înarmate cu săbii 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Romani 9-11 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Crucea este cheia 09:00 Cartea Cărților 09:00 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România 10:30 Știrile Alfa Omega (r) 11:00 Gardianul nopții (r) 11:30 Oameni care au modelat credința (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Principii biblice pentru o viață de succes 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Puterea rugăciunii 17:55 Promisiuni pentru 19:00 InTouch (cu Charles Stanley) creștere fiecare zi 18:00 Conferința “Pasiune pentru spirituală Hristos” 19:30 Știrile Alfa Omega știri 19:00 Club 700 magazin TV 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 19:00 Mari isprăvi din actualitate 21:00 Gardianul nopții film artistic televiziunii 19:30 Jerusalem Dateline știri 21:30 Oameni care au modelat credința 19:50 Romani 9-11 creștere spirituală 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show documentar 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 20:00 Realități și perspective talk-show 22:30 Gaither pentru România program 21:00 La capătul cărării film artistic 22:30 Muzică 23:00 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov muzical 22:30 Bucuria de a cânta program muzical 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate documentar 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 De la istorie la speranță (r) documentar 23:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes (r) 23:30 Israel și Biblia (r) documentar documentar

RECOMANDĂRI ZILNICE

Vineri, 21:00

DUMINICĂ 24 iulie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Principii biblice pentru o viață de succes 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților s2ep3 09:00 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România (r) 10:30 Momente de credință 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința “Pasiune pentru Hristos” (r) 0 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Gaither pentru România (r) 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Muzică 19:00 Marele necaz: judecățile și personajele principale (r) talk-show 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Pragul: sărăcia în America documentar 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Mari isprăvi (r) din actualitate

MARȚI 19 IULIE

MIERCURI 20 IULIE

JOI 21 IULIE

VINERI 22 IULIE

DUMINICĂ 24 IULIE

17:30 Liber de datorii

17:45 Un dar pentru tine creștere spirituală în

13:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes

21:30 Oameni care au modelat credința

21:00 Pragul: sărăcia în America documentar

din actualitate

premieră

documentar

documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

23


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Armaghedon, a Doua Venire și viitorul veșnic talk-show în premieră Vineri, ora 10:00

LUNI 25 iulie 00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Pasiune pentru Hristos” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Fete înarmate cu săbii (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 O știință fascinantă 10:00 Geneza 7 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Mapamond Creștin (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Geneza 7 (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 De ce Israel? 18:30 Decupaj din realitate (r)

MARŢI 26 iulie

MIERCURI 27 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Omida Carlos 10:00 Israel și Biblia 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Pragul: sărăcia în America (r) 12:00 Teatrul de pe strada 7 (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Istoria creștinismului (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Vești despre Împărăție 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Liber de datorii 18:00 Cireșarii

19:00 Eliberat de pornografie creștere

19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele 19:30 Știrile RTN știri 20:00 Realități și perspective magazin talkteleviziunii show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Vocile celor reduși la tăcere film artistic 21:00 Volantul film artistic 22:30 Muzică 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:00 Viața așa cum e documentar 23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Istoria creștinismului documentar

spirituală

sexualității

00:00 Știrile RTN 00:30 Liber de datorii 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea Maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Liber de datorii (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Decupaj din realitate (r) 08:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Rădăcini și reflecții (r) 10:30 Momente de credință (r) 11:00 Volantul (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Vești despre Împărăție (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Retrospectiva săptămânii 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Înțelepciune TV (r) 17:30 Vieți în lumină 17:45 Un dar pentru tine 18:00 Lumină în întuneric 18:30 Decupaj din realitate 19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Lupta cea grea film artistic 22:30 Muzică 23:00 Calea Maestrului creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră: Pasărea În fiecare an, peste 40 000 de femei sunt traficate în Spania și obligate să se prostitueze, iar Vera este doar una dintre ele. Vândută de membrii familiei din România și traficată în Spania, Vera este pe punctul de a-și pierde speranța că va scăpa vreodată de coșmarul ei. Jon, care tocmai a pierdut pe cineva drag, se simte neliniștit și neputincios în fața situației sale. Furia și frustrarea lui îl vor conduce la periferia orașului, unde o găsește pe Vera. Ei nu știu încă, dar această întâlnire a lor îi va schimba pe amândoi pentru totdeauna.

sexualității

JOI 28 iulie 00:00 Club 700 00:30 Vieți în lumină 01:00 Lumină în întuneric 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Hollywood 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” (r) 09:00 Iosif 10:00 Revelații (r) 10:30 Hollywood (r) 11:00 Lupta cea grea (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Hollywood 15:30 Viața așa cum e (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Iosif (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” 19:00 Club 700 magazin TV 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele televiziunii

20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 Muzică 23:00 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov documentar

23:30 De la istorie la speranță (r) documentar

VINERI 29 iulie

SÂMBĂTĂ 30 iulie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:25 Promisiuni pentru fiecare zi 07:30 Mapamond Creștin (r) 08:00 Ambiție sfântă 08:30 Călătoria 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Povestea lui Gladys Aylward 10:00 Armaghedon, a Doua Venire și viitorul veșnic 10:30 Zidurile inimii mele (r) 11:00 La capătul cărării (r) 12:30 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele 15:30 Dumnezeu știe! 16:00 De la istorie la speranță 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Povestea lui Gladys Aylward (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Revelații 18:30 Calea Maestrului (r) 19:00 InTouch (cu Charles Stanley) creștere

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Romani 9-11 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Crucea este cheia 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România 10:30 Știrile Alfa Omega (r) 11:00 Viața pe insula lui Isus (r) 12:00 Pasărea (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Principii biblice pentru o viață de succes 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința “Pasiune pentru Hristos”

19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 19:50 Romani 9-11 creștere spirituală 21:00 Viața pe insula lui Isus documentar 20:00 Realități și perspective talk-show 22:00 Pasărea film artistic 21:00 Cine sunt? film artistic 22:30 Gaither pentru România program 22:30 Bucuria de a cânta program muzical muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate 23:30 Israel și Biblia (r) documentar 23:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes (r) spirituală 19:30 Știrile Alfa Omega știri

RECOMANDĂRI ZILNICE

documentar

24

DUMINICĂ 31 iulie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Principii biblice pentru o viață de succes 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România (r) 10:30 Lucruri noi 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința “Pasiune pentru Hristos” (r) 0 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Gaither pentru România (r) 18:00 Muzică 19:00 Armaghedon, a Doua Venire și viitorul veșnic (r) talk-show 19:30 Speranță pentru România știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Mascarada documentar 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Mari isprăvi (r) din actualitate

LUNI 25 IULIE

MARȚI 26 IULIE

JOI 28 IULIE

SÂMBĂTĂ 30 IULIE

DUMINICĂ 31 IULIE

19:00 Eliberat de pornografie creștere

21:00 Volantul film artistic

23:00 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov documentar

21:00 Cine sunt? film

21:00 Mascarada film

spirituală în premieră

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

artistic

artistic


Cartea Cărților (episoade din sezoanele noi)

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

program pentru copii

Zilnic, în luna august, ora 09:00 + reluare ora 16:30

LUNI 01 august 00:00 Speranță pentru România 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Pasiune pentru Hristos” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Speranță pentru România (r) 08:00 Eliberat de pornografie (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Speranță pentru România (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Să vorbim în engleză (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 De ce Israel? 18:30 Lumină în întuneric

19:00 Eliberat de pornografie creștere

MARŢI 02 august

MIERCURI 03 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Omida Carlos 10:00 Israel și Biblia 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Mascarada (r) 12:00 Teatrul de pe strada 7 (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Istoria creștinismului (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Vești despre Împărăție 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Liber de datorii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Cireșarii

19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele 19:30 Știrile RTN știri televiziunii 20:00 Realități și perspective magazin talk20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show show 21:00 Există totuși speranță documentar 21:00 Locuri neașteptate film artistic 22:00 Niciodată singur film artistic 22:30 Muzică 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:00 Viața așa cum e documentar 23:30 Pasiune pură program despre problemele sexualității 23:30 Istoria creștinismului documentar

00:00 Știrile RTN 00:30 Liber de datorii 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea Maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Liber de datorii (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Lumină în întuneric (r) 08:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Rădăcini și reflecții (r) 10:30 Lucruri noi (r) 11:00 Locuri neașteptate (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Vești despre Împărăție (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucurăte de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Retrospectiva săptămânii 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Înțelepciune TV (r) 17:30 Vieți în lumină 17:45 Un dar pentru tine 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Lumină în întuneric 18:30 Decupaj din realitate

Sâmbătă, 21:00

film artistic

O misiune de îndeplinit Bazat pe parabolele fiului risipitor și a bunului samaritean, filmul redă povestea a doi frați înstrăinați, pe care tatăl îi trimite într-o excursie chiar după moartea lui. Cum? Află ce legătură e între testamentul lui și misiunea misterioasă pe care trebuie să o îndeplinească împreună cei doi bărbați.

spirituală

JOI 04 august 00:00 Club 700 00:30 Vieți în lumină 01:00 Lumină în întuneric 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Hollywood 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 La drum, Frills! 10:00 Revelații (r) 10:30 Hollywood (r) 11:00 Biserica Vechea Cruce (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Hollywood 15:30 Viața așa cum e (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu”

VINERI 05 august

sexualității

SÂMBĂTĂ 06 august

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:25 Promisiuni pentru fiecare zi 07:30 Mapamond Creștin (r) 08:00 De ce cred? 08:30 Dumnezeu știe! (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Povestea Perpetuei 10:00 Armaghedon, a Doua Venire și viitorul veșnic 10:30 Zidurile inimii mele (r) 11:00 Cine sunt? (r) 12:30 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele 15:30 Dumnezeu știe! 16:00 De la istorie la speranță 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Povestea Perpetuei (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Revelații 18:30 Calea Maestrului (r)

19:00 InTouch (cu Charles Stanley) creștere 19:00 Club 700 magazin TV spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 Știrile Alfa Omega știri televiziunii 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Creatorii fantasticului documentar 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 Gaither pentru România program 22:30 Muzică muzical 23:00 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate documentar 23:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes (r) 23:30 De la istorie la speranță (r) documentar documentar

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Biserica Vechea Cruce film artistic 22:30 Muzică 23:00 Calea Maestrului creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

DUMINICĂ 07 august

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Romani 9-11 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Crucea este cheia 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România 10:30 Știrile Alfa Omega (r) 11:00 Creatorii fantasticului (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Principii biblice pentru o viață de succes 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Puterea rugăciunii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Pasiune pentru Hristos”

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Principii biblice pentru o viață de succes 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România (r) 10:30 Momente de credință 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința “Pasiune pentru Hristos” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Gaither pentru România (r) 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Muzică

19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 19:50 Romani 9-11 creștere spirituală 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 O misiune de îndeplinit film artistic 22:30 Bucuria de a cânta program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Israel și Biblia (r) documentar

19:00 Armaghedon, a Doua Venire și viitorul veșnic (r) talk-show 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Dr David Livingstone, misionar și explorator în Africa documentar 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Mari isprăvi (r) din actualitate

LUNI 01 AUGUST

MIERCURI 03 AUGUST

JOI 04 AUGUST

VINERI 05 AUGUST

DUMINICĂ 07 AUGUST

23:00 Viața așa cum e

21:00 Biserica Vechea Cruce film artistic

19:30 Alfa Omega în obiectiv magazin TV

21:00 Creatorii fantasticului documentar

22:30 În prezența lui Isus program muzical

documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

25


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

InTouch (cu Charles Stanley) creștere spirituală în premieră Vineri, ora 19:00

LUNI 08 august 00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Pasiune pentru Hristos” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Eliberat de pornografie (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 O știință fascinantă 10:00 Geneza 7 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Mapamond Creștin (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Geneza 7 (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 De ce Israel? 18:30 Decupaj din realitate (r)

19:00 Eliberat de pornografie creștere

MARŢI 09 august

MIERCURI 10 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Omida Carlos 10:00 Israel și Biblia 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Dr David Livingstone, misionar și explorator în Africa (r) 12:00 Teatrul de pe strada 7 (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Oameni ai credinței (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Vești despre Împărăție 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Liber de datorii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Cireșarii

19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv(r) din culisele 19:30 Știrile RTN știri televiziunii 20:00 Realități și perspective magazin talk20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show show 21:00 Salvați moara film artistic 21:00 Neacceptat film artistic 22:00 Mai măreață decât sabia documentar 22:30 Muzică 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:00 Viața așa cum e documentar 23:30 Pasiune pură program despre problemele sexualității 23:30 Oameni ai credinței documentar

00:00 Știrile RTN 00:30 Liber de datorii 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea Maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Liber de datorii (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Decupaj din realitate (r) 08:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Rădăcini și reflecții (r) 10:30 Momente de credință (r) 11:00 Neacceptat (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Vești despre Împărăție (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Retrospectiva săptămânii 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Înțelepciune TV (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Lumină în întuneric 18:30 Decupaj din realitate

Vineri, 22:00

film artistic

Tatăl Un scurt film care urmărește povestea unui bărbat care suferă de amnezie, are pierderi de memorie și se trezește pe stradă, având asupra sa doar un ceas de aur. Îi revin în minte amintiri din copilărie, amintiri cu casa și tatăl său, iar acum încearcă să se întoarcă înapoi la el.

spirituală

JOI 11 august 00:00 Club 700 00:30 Vieți în lumină 01:00 Lumină în întuneric 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Hollywood 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! (r) 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 La drum, Frills! 10:00 Revelații (r) 10:30 Hollywood (r) 11:00 Prieteni pe veci (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filosofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 15:30 Viața așa cum e (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu”

VINERI 12 august

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Prieteni pe veci film artistic 22:30 Muzică 23:00 Calea Maestrului creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

SÂMBĂTĂ 13 august

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:25 Promisiuni pentru fiecare zi 07:30 Mapamond Creștin (r) 08:00 De ce cred? 08:30 Dumnezeu știe! (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Povestea lui Amy Carmichael 10:00 Armaghedon, a Doua Venire și viitorul veșnic 10:30 Zidurile inimii mele (r) 11:00 O misiune de îndeplinit (r) 12:30 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele 15:30 Dumnezeu știe! 16:00 De la istorie la speranță 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Povestea lui Amy Carmichael (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Revelații 18:30 Calea Maestrului (r)

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Romani 9-11 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Fundamentele eliberării (cu Derek Prince) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România 10:30 Știrile Alfa Omega (r) 11:00 Miracolele din jurul nostru (r) 12:00 Tatăl (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Principii biblice pentru o viață de succes 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Puterea rugăciunii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 19:00 InTouch (cu Charles Stanley) creștere Conferința “Pasiune pentru Hristos”

spirituală

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Club 700 magazin TV 19:30 Știrile Alfa Omega știri 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show televiziunii 21:00 Miracolele din jurul nostru documentar 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 22:00 Tatăl film artistic 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 Gaither pentru România program 22:30 Muzică muzical 23:00 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate documentar 23:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes (r) 23:30 De la istorie la speranță (r) documentar documentar

26

19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 19:50 Romani 9-11 creștere spirituală 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 O inimă care iartă film artistic 22:30 Bucuria de a cânta program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Israel și Biblia (r) documentar

DUMINICĂ 14 august 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Principii biblice pentru o viață de succes 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România (r) 10:30 Lucruri noi 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința “Pasiune pentru Hristos” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Gaither pentru România (r) 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Muzică 19:00 Armaghedon, a Doua Venire și viitorul veșnic (r) talk-show 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Charles Haddon Spurgeon, predicatorul poporului documentar 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Mari isprăvi (r) din actualitate

LUNI 08 AUGUST

JOI 11 AUGUST

VINERI 12 AUGUST

SÂMBĂTĂ 13 AUGUST

18:00 Ziua se apropie

17:30 Vieți în lumină

21:00 Miracolele din jurul nostru documentar

23:00 E supranatural!

creștere spirituală în premieră

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

mărturie

talk-show în premieră

DUMINICĂ 14 AUGUST

21:00 Charles Haddon Spurgeon, predicatorul poporului documentar


C.S. Lewis: cea mai reticentă convertire

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

documentar

Vineri, ora 21:00

LUNI 15 august

MARŢI 16 august

MIERCURI 17 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Omida Carlos 10:00 Cele 7 minuni de la Cruce 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Charles Haddon Spurgeon, predicatorul poporului (r) 12:00 Teatrul de pe strada 7 (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Oameni ai credinței (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Vești despre Împărăție 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Liber de datorii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi creștere 18:00 Cireșarii

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Pasiune pentru Hristos” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Eliberat de pornografie (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Mapamond Creștin (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Să vorbim în engleză (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 De ce Israel? 18:30 Lumină în întuneric

19:00 Eliberat de pornografie spirituală

19:30 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele 19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Știrile RTN știri 20:00 Realități și perspective magazin talk20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show show 21:00 Sindromul Williams documentar 21:00 Statonic în credință film artistic 22:00 Al treisprezecelea etaj documentar 22:30 Muzică 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:00 Viața așa cum e documentar 23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Oameni ai credinței documentar

televiziunii

sexualității

JOI 18 august 00:00 Club 700 00:30 Vieți în lumină 01:00 Lumină în întuneric 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Hollywood 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” (r) 0 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 La drum, Frills! 10:00 Revelații (r) 10:30 Filosofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 11:00 Prietenie reciclată (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Filosofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 15:30 Viața așa cum e (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu”

00:00 Știrile RTN 00:30 Liber de datorii 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea Maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Liber de datorii (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Lumină în întuneric (r) 08:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Rădăcini și reflecții (r) 10:30 Lucruri noi (r) 11:00 Statonic în credință (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Vești despre Împărăție (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucurăte de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Retrospectiva săptămânii 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Înțelepciune TV (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Lumină în întuneric 18:30 Decupaj din realitate

RECOMANDĂRI ZILNICE

creștere spirituală

Uimiți de Tine Ce se întâmplă când șmecherul orașului, Christian Andrews, se trezește brusc într-o lume a cowboylor? Brusc, în viața lui apar cinci surori, doi bătăuși, o mulțime de vaci, un câine morocănos și o femeie care dirijează tot. Îi va fi credința de folos în această nouă realitate?

sexualității

VINERI 19 august

SÂMBĂTĂ 20 august

DUMINICĂ 21 august

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:25 Promisiuni pentru fiecare zi 07:30 Mapamond Creștin (r) 08:00 De ce cred? 08:30 Dumnezeu știe! (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Povestea lui William Booth 10:00 Pentru ca ei să nu se îndepărteze de credință 10:30 Zidurile inimii mele (r) 11:00 O inimă care iartă (r) 12:30 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele 15:30 Dumnezeu știe! 16:00 De la istorie la speranță 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Povestea lui William Booth (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Revelații 18:30 Calea Maestrului (r)

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința “Ellel” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România (r) 10:30 Momente de credință 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința “Pasiune pentru Hristos” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Gaither pentru România (r) 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Muzică

spirituală

19:00 Pentru ca ei să nu se îndepărteze de credință (r) talk-show 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 James Hudson Taylor: chemat de Dumnezeu în inima dragonului documentar 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Mari isprăvi (r) din actualitate

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Romani 9-11 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Fundamentele eliberării (cu Derek Prince) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România 10:30 Știrile Alfa Omega (r) 11:00 C. S. Lewis: Cea mai reticentă convertire (r) 12:00 Miracolul lui Matt (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința “Ellel” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Puterea rugăciunii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Pasiune 19:00 InTouch (cu Charles Stanley) creștere pentru Hristos”

19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri televiziunii 21:00 C. S. Lewis: Cea mai reticentă convertire 19:50 Romani 9-11 creștere spirituală 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show documentar 20:00 Realități și perspective talk-show 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:00 Miracolul lui Matt documentar 21:00 Uimiți de Tine film artistic 22:30 Muzică 22:30 Gaither pentru România program muzical 22:30 Bucuria de a cânta program muzical 23:00 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate 23:00 E supranatural! talk-show documentar 23:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes (r) 23:30 Cele 7 minuni de la Cruce (r) documentar documentar 23:30 De la istorie la speranță (r) documentar

LUNI 15 AUGUST

film artistic

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Prietenie reciclată film artistic 22:30 Muzică 23:00 Calea Maestrului creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

19:00 Club 700 magazin TV 19:30 Știrile Alfa Omega știri 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show

14:00 Un cântec nou

Sâmbătă, 21:00

MARȚI 16 AUGUST

23:00 Înflorește acum! creștere spirituală în premieră (sezonul 2)

MIERCURI 17 AUGUST

VINERI 19 AUGUST

16:00 Retrospectiva săptămânii știri

10:00 Pentru ca ei să nu se îndepărteze de credință talk-show

DUMINICĂ 21 AUGUST

21:00 James Hudson Taylor, chemat de Dumnezeu în inima dragonului documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

27


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Fundamente (cu Derek Prince) creștere spirituală

Vineri, ora 18:00

LUNI 22 august 00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Pasiune pentru Hristos” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Eliberat de pornografie (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 O știință fascinantă 10:00 Geneza 7 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Mapamond Creștin (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Geneza 7 (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 De ce Israel? 18:30 Decupaj din realitate (r)

MARŢI 23 august

MIERCURI 24 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Omida Carlos 10:00 Cele 7 minuni de la Cruce 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 James Hudson Taylor:

chemat de Dumnezeu în inima dragonului (r) 12:00 Teatrul de pe strada 7 (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Oameni ai credinței (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucurăte de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Vești despre Împărăție 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Liber de datorii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Cireșarii

00:00 Știrile RTN 00:30 Liber de datorii 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea Maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Liber de datorii (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Decupaj din realitate (r) 08:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Rădăcini și reflecții (r) 10:30 Momente de credință (r) 11:00 O viață în armonie (r) 12:30 Strategii de redresare a vieții (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Vești despre Împărăție (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Retrospectiva săptămânii 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Înțelepciune TV (r) 17:30 Vieți în lumină 17:45 Un dar pentru tine 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Lumină în întuneric 18:30 Decupaj din realitate

19:00 Eliberat de pornografie creștere 19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Știrile RTN știri 19:30 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele 20:00 Realități și perspective magazin talk- 19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală show 19:30 Mapamond Creștin știri televiziunii 21:00 O viață în armonie film artistic 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 22:30 Muzică 21:00 Bunicul la facultate film artistic 21:00 Sheila Walsh documentar 23:00 Strategii de redresare a vieții creștere 22:30 Muzică 22:00 Top model în Manhattan documentar spirituală 23:00 Calea Maestrului creștere spirituală 22:30 Muzică 23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:00 Viața așa cum e documentar sexualității sexualității 23:30 Oameni ai credinței documentar

spirituală

JOI 25 august 00:00 Club 700 00:30 Vieți în lumină 01:00 Lumină în întuneric 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Hollywood 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 La drum, Frills! 10:00 Revelații (r) 10:30 Filosofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 11:00 Bunicul la facultate (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filosofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 15:30 Viața așa cum e (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu”

VINERI 26 august

SÂMBĂTĂ 27 august

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:25 Promisiuni pentru fiecare zi 07:30 Mapamond Creștin (r) 08:00 De ce cred? 08:30 Dumnezeu știe! (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Povestea lui Richard Wurmbrand 10:00 Pentru ca ei să nu se îndepărteze de credință 10:30 Zidurile inimii mele (r) 11:00 Uimiți de Tine (r) 12:30 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele 15:30 Dumnezeu știe! 16:00 Dezlegând misterele Genezei 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Povestea lui Richard Wurmbrand (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Fundamente (cu Derek Prince) 19:00 InTouch (cu Charles Stanley) creștere spirituală 19:30 Știrile Alfa Omega știri

RECOMANDĂRI ZILNICE

19:00 Club 700 magazin TV 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show televiziunii 21:00 Un om pe nume Love documentar 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 22:00 Lanțul vieții documentar 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 Gaither pentru România program 22:30 Muzică muzical 23:00 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate documentar 23:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes (r) 23:30 De la istorie la speranță (r) documentar documentar

28

Vineri, 21:00

documentar

Un om pe nume Love Love Kaphesi este un erou al credinței creștine, dar nu a fost întotdeauna așa. Dumnezeu a răspuns la rugăciunile disperate ale soției lui Love și i-a salvat sufletul. Povestea lui este despre iertare, răscumpărare și transformare. Pasiunea lui pentru predicarea Evangheliei a adus mărturia lui Dumnezeu în satele îndepărtate din Malawi, Mozambique și Zimbabwe. Povestea uimitoare a lui Love și perseverența soției sale credincioase vă vor inspira și vă vor urmări pentru totdeauna.

DUMINICĂ 28 august

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Romani 9-11 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Fundamente (cu Derek Prince (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România 10:30 Știrile Alfa Omega (r) 11:00 Un om pe nume Love (r) 12:00 Lanțul vieții (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința “Ellel” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Puterea rugăciunii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Pasiune pentru Hristos”

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința “Ellel” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România (r) 10:30 Lucruri noi 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința “Pasiune pentru Hristos” (r) 0 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Gaither pentru România (r) 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Muzică

19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 19:50 Romani 9-11 creștere spirituală 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Înstrăinați film artistic 22:30 Bucuria de a cânta program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Cele 7 minuni de la Cruce (r) documentar

19:00 Pentru ca ei să nu se îndepărteze de credință (r) talk-show 19:30 Speranță pentru România știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Harriet Tubman documentar 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Mari isprăvi (r) din actualitate

MARȚI 23 AUGUST

MIERCURI 24 AUGUST

VINERI 26 AUGUST

SÂMBĂTĂ 27 AUGUST

DUMINICĂ 28 AUGUST

10:00 Cele 7 minuni de la Cruce creștere

19:00 Ospăț cu mană

16:00 Dezlegând misterele Genezei

21:00 Înstrăinați film

19:30 Speranță pentru România știri

spirituală

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

creștere spirituală în premieră

documentar

artistic


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Fragmente de adevăr documentar

Vineri, ora 21:00

LUNI 29 august

MARŢI 30 august

MIERCURI 31 august

00:00 Speranță pentru România 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Pasiune pentru Hristos” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Speranță pentru România (r) 08:00 Eliberat de pornografie (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Speranță pentru România (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Să vorbim în engleză (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 De ce Israel? 18:30 Lumină în întuneric

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Omida Carlos 10:00 Cele 7 minuni de la Cruce 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Harriet Tubman (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Oameni ai credinței (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucurăte de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Vești despre Împărăție 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Liber de datorii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Cireșarii

televiziunii 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 George Müller, hoțul străzilor periculoase documentar 22:00 Producătorul documentar 22:30 Muzică 23:00 Viața așa cum e documentar

show

00:00 Știrile RTN 00:30 Liber de datorii 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea Maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Liber de datorii (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Lumină în întuneric (r) 08:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Rădăcini și reflecții (r) 10:30 Lucruri noi (r) 11:00 O stea căzătoare (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Vești despre Împărăție (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucurăte de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Retrospectiva săptămânii 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Înțelepciune TV (r) 17:30 Vieți 19:00 Love Israel creștere spirituală în lumină 17:45 Un dar pentru tine 17:55 19:00 Eliberat de pornografie creștere spirituală 19:30 Știrile RTN știri Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Lumină în 19:30 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele 20:00 Realități și perspective magazin talk- întuneric 18:30 Decupaj din realitate 21:00 O stea căzătoare film artistic 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

23:30 Oameni ai credinței documentar

Miercuri, 23:00

creștere spirituală

Premieră: Calea maestrului „Calea Maestrului” este un talkshow difuzat în peste 190 de țări, plin de dinamism, potrivit pentru a fi vizionat de întreaga familie. Prin interviuri provocatoare și discuții susținute de prezentatori dinamici, această serie ne inspiră să împărtășim mesajul Evangheliei cu oamenii din jurul nostru.

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Pe urmele bunicului film artistic 22:30 Muzică 23:00 Calea Maestrului creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele sexualității

JOI 01 septembrie

VINERI 02 septembrie

00:00 Club 700 00:30 Vieți în lumină 01:00 Lumină în întuneric 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Hollywood 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Tinerii exploratori 10:00 Dezlegând misterele Genezei (r) 10:30 Filosofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 11:00 Pe urmele bunicului (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filosofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 15:30 Viața așa cum e (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Tinerii exploratori (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu”

SÂMBĂTĂ 03 septembrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Mapamond Creștin (r) 08:00 De ce cred? 08:30 Dumnezeu știe! (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Povestea lui John Wesley 10:00 Pentru ca ei să nu se îndepărteze de credință 10:30 Zidurile inimii mele (r) 11:00 Înstrăinați (r) 12:30 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele 15:30 Dumnezeu știe! 16:00 Dezlegând misterele Genezei 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Povestea lui John Wesley (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Fundamente (cu Derek Prince)

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Romani 9-11 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Fundamente (cu Derek Prince (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România 10:30 Știrile Alfa Omega (r) 11:00 Fragmente de adevăr (r) 12:00 Extratereștrii: realitate sau ficțiune? (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința “Ellel” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 19:00 InTouch (cu Charles Stanley) creștere Puterea rugăciunii 17:55 Promisiuni pentru spirituală fiecare zi 18:00 Conferință 19:30 Știrile Alfa Omega știri 19:00 Club 700 magazin TV 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Fragmente de adevăr documentar 19:30 Jerusalem Dateline știri televiziunii 22:00 Extratereștrii: realitate sau ficțiune? 19:50 Romani 9-11 creștere spirituală 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show documentar 20:00 Realități și perspective talk-show 22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 Gaither pentru România program 21:00 Soluția supremă film artistic 22:30 Muzică muzical 22:30 Bucuria de a cânta program muzical 23:00 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate 23:00 E supranatural! talk-show documentar 23:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes (r) 23:30 Cele 7 minuni de la Cruce (r) documentar

RECOMANDĂRI ZILNICE

23:30 Dezlegând documentar

misterele

Genezei

(r) documentar

DUMINICĂ 04 septembrie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința “Ellel” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Lecții tari 10:00 Kidz România (r) 10:30 Momente de credință 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferință (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Lecții tari (r) 17:30 Gaither pentru România (r) 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Muzică 19:00 Pentru ca ei să nu se îndepărteze de credință (r) talk-show 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Andrew Murray: Africa pentru Hristos documentar

22:00 Teatrul de pe strada 7 film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Mari isprăvi (r) din actualitate

LUNI 29 AUGUST

MIERCURI 31 AUGUST

VINERI 02 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 03 SEPTEMBRIE

DUMINICĂ 04 SEPTEMBRIE

21:00 George Müller, hoțul străzilor periculoase documentar

14:30 Bucură-te de fiecare zi creștere spirituală

22:00 Extratereștrii: realitate sau ficțiune?

21:00 Soluția supremă film artistic

21:00 Andrew Murray: Africa pentru Hristos documentar

documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

29


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Disculpat

film serial în premieră Joi, ora 23:00

LUNI 05 septembrie 00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferință 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Eliberat de pornografie (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Casa zburătoare 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 O știință fascinantă 10:00 Geneza 7 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Mapamond Creștin (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Geneza 7 (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 De ce Israel? 18:30 Decupaj din realitate (r)

MARŢI 06 septembrie

MIERCURI 07 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Casa zburătoare 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Omida Carlos 10:00 Cele 7 minuni de la Cruce 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Andrew Murray: Africa pentru Hristos (r) 12:00 Teatrul de pe strada 7 (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Oameni ai credinței (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Vești despre Împărăție 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Liber de datorii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Cireșarii

19:00 Eliberat de pornografie creștere 19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Știrile RTN știri 19:30 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele 20:00 Realități și perspective magazin talk-

spirituală

20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Adam și Eva film artistic 22:00 Creaționismul, paradigma mileniului III documentar 22:30 Muzică 23:00 Viața așa cum e documentar 23:30 Oameni ai credinței documentar

JOI 08 septembrie 00:00 Club 700 00:30 Vieți în lumină 01:00 Lumină în întuneric 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Hollywood 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Pași în necunoscut 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” (r) 09:00 Casa zburătoare 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Tinerii exploratori 10:00 Dezlegând misterele Genezei (r) 10:30 Filosofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 11:00 Prietenie modificată genetic (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filosofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 15:30 Viața așa cum e (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Tinerii exploratori (r) 17:30 Vieți în lumină 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu”

film artistic

Premieră: Hoinara La șapte luni după tragedia din familie, Anastasia Dearborn se retrage pe traseul Alppachian Trail, pentru a-și regăsi identitatea, însă primește mai mult decât se aștepta, după ce întâlnește trei colegi de drumeție.

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 21:00 Străjerii: descoperirea film artistic 19:30 Mapamond Creștin știri 22:30 Muzică 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 23:00 Strategii de redresare a vieții creștere 21:00 Prietenie modificată genetic film artistic spirituală 22:30 Muzică 23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:00 Calea Maestrului creștere spirituală sexualității 23:30 Pasiune pură program despre problemele sexualității

VINERI 09 septembrie

SÂMBĂTĂ 10 septembrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Vieți în lumină 01:00 Conferința “Familia mea, darul lui Dumnezeu” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:25 Promisiuni pentru fiecare zi 07:30 Mapamond Creștin (r) 08:00 De ce cred? 08:30 Dumnezeu știe! (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Povestea lui Augustin 10:00 Să descoperim pas cu pas creația 10:30 Zidurile inimii mele (r) 11:00 Soluția supremă (r) 12:30 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele 15:30 Dumnezeu știe! 16:00 Dezlegând misterele Genezei 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Povestea lui Augustin (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Fundamente (cu Derek Prince)

19:00 InTouch (cu Charles Stanley) creștere 19:00 Club 700 magazin TV spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 Știrile Alfa Omega știri televiziunii 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Hoinara film artistic 22:00 Disculpat film serial 21:30 Yembi Yembi: până la margini de 22:30 Muzică pământ documentar 23:00 Martori oculari ai Bibliei: Geneza și Iov 22:30 Gaither și prietenii program muzical documentar 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate 23:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 23:30 Dezvoltarea unei afaceri de succes (r) documentar

RECOMANDĂRI ZILNICE

Vineri, 21:00

show

televiziunii

30

00:00 Știrile RTN 00:30 Liber de datorii 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea Maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Liber de datorii (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Decupaj din realitate (r) 08:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 09:00 Casa zburătoare 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Rădăcini și reflecții (r) 10:30 Momente de credință (r) 11:00 Străjerii: descoperirea (r) 12:30 Strategii de redresare a vieții (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Vești despre Împărăție (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Retrospectiva săptămânii 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Înțelepciune TV (r) 17:30 Vieți în lumină 17:45 Un dar pentru tine 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Lumină în întuneric 18:30 Decupaj din realitate

DUMINICĂ 11 septembrie

00:00 Știrile Alfa Omega 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Eliberat de pornografie 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Romani 9-11 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Știrile Alfa Omega (r) 08:00 Fundamente (cu Derek Prince) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Jovis Bon Hovis și echipa 10:00 Kidz România 10:30 Știrile Alfa Omega (r) 11:00 Hoinara (r) 11:30 Yembi Yembi: până la margini de pământ (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința “Ellel” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Jovis Bon Hovis și echipa (r) 17:30 Puterea rugăciunii 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Conferință

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința “Ellel” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:25 Promisiuni pentru fiecare zi 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:25 Devoțional pentru copii 09:30 Lecții tari 10:00 Kidz România (r) 10:30 Lucruri noi 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferință (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:25 Promisiuni pentru fiecare zi 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Lecții tari (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 17:55 Promisiuni pentru fiecare zi 18:00 Muzică

19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 19:50 Romani 9-11 creștere spirituală 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Harta Genezei documentar 22:30 Bucuria de a cânta program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Cele 7 minuni de la Cruce (r) documentar

talk-show

documentar

19:00 Să descoperim pas cu pas creația (r) 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Jock Troup și trezirea spirituală a pescarilor documentar 22:00 Disculpat (r) film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Mari isprăvi (r) din actualitate

LUNI 05 SEPTEMBRIE

MIERCURI 07 SEPTEMBRIE

JOI 08 SEPTEMBRIE

VINERI 09 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 10 SEPTEMBRIE

21:00 Adam și Eva film

21:00 Prietenie modificată genetic

20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show în direct

19:30 Știrile Alfa Omega știri

21:00 Harta Genezei

artistic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

documentar
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.