Revista Alfa Omega TV Magazin 11.5 - Dumnezeu vorbește (septembrie-octombrie 2021)

Page 1

ANUL 11, NR. 5 - SEPTEMBRIE/OCTOMBRIE 2021

DUMNEZEU VORBEŞTE „Dumnezeu vorbeşte însă când într-un fel, când într-altul...” Iov 33:14

ACEASTĂ REVISTĂ SE DISTRIBUIE GRATUIT

PROGRAMUL ALFA OMEGA TV SEPTEMBRIE - OCTOMBRIEEDITORIAL

DUMNEZEU VORBEȘTE!

Domnul, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor prooroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi Înainte de a răsfoi această turna, în zilele acelea, din Duhul Meu și vor revistă, încearcă să-ți prooroci”) cu referire la Ioel 2:28-29. răspunzi la câteva întrebări, cum ar fi: Mai radical, Ioan spune simplu: oricine are Duhul Sfânt este chemat la o viață și la o - Dumnezeu vorbește, comunică și azi cu slujire cu încărcătură profetică („Oile Mele copii Lui? Sau o face doar prin Cuvânt, prin ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin revelația acestuia pentru situatii din viața după Mine.”- Ioan 10:27) cotidiană? De ce se menționează zilele acelea, sezon - Manifestarea în putere a darurilor început cu Cincizecimea și amplificat azi? spirituale, începută la Cincizecime și Personal cred că în aceste vremuri, care continuată cu slujba apostolilor a fost doar preced cea de-a Doua Venire a Domnului, pentru acel timp? comunicarea cu El este tot mai necesară și - Vor înceta la un moment dat darurile nu numai focalizată pe evenimente cruciale, spirituale, inclusiv cele de tip profetic și va majore, ci pe călăuzirea, protecția, slujirea, umblarea de fiecare zi a credinciosului. rămâne doar dragostea? Așa cum fiecare dorim, tânjim, după o - Este slujirea profetică abilitatea de a auzi comunicare permanentă cu cei dragi, El vrea și de a rosti voia Lui doar pentru anumite să comunice cu fiecare dintre noi, cei care persoane speciale, sau este accesibilă credem că suntem parte din Mireasa Lui. fiecăruia? Vin vremuri complicate, va trebui să - De ce să-mi vorbească mie Dumnezeu? luăm rapid decizii, fără timp de tatonări El este oricum în autoritate, face ce vrea, și analize, va trebui să facem lucruri la decide ce vrea, nu are nevoie de părerea sau îndemnul Lui, fără timp să le înțelegem pe de reacția mea. deplin; trebuie să veghem, să fim în stare - Dacă El a decis să comunice cu mine, se de alertă, să ne protejăm, să înțelegem așteaptă să am un nivel de maturitate ridicat atenționările Lui. Pornind de la Cuvântul care trebuie strâns în inima noastră, sau El vorbește și „copiilor” în credința? ascultarea de El va face diferența între - În zilele de pe urmă, cele în care trăim, creștinii din vremurile de pe urmă. are Domnul o determinare aparte să Să încercăm să înțelegem, citind aceasta comunice cu noi? revista, că revelația profetică, ascultarea și Sunt întrebări pe care le auzim tot mai rostirea a ceea ce vrea El să spună, echiparea des, de foarte mulți ani, interfațându-ne noastră pentru slujire în sezonul de semne cu credincioși, lideri, slujitori din diferite și minuni în care am intrat, face parte din confesiuni. Pentru unii este o zonă teologică natura, esența noastră de creștini, de urmași inconfortabilă, sensibilă, de evitat, pentru ai lui Hristos. alții este un monopol relgios (Dumnezeu vorbește doar în biserica noastră... sau doar Pavel ne avertiza (1 Corinteni 14) să prin acea persoană, sau doar celor botezați urmărim dragostea, să umblăm după darurile duhovnicești dar mai ales să cu Duh Sfânt). punem preț pe dimensiunea profetică. Văzând această preocupare, am inițiat Duhul profetic este mai mult decât a rosti: producerea unei serii de emisiuni scurte, „Așa vorbește Domnul...”, este un mod cu titlul „Dumnezeu vorbește!”, difuzate pe normal, natural al fiecărui credincios de a canalele noastre media, unele dintre acestea umbla în ascultare de Păstor și de a face voia fiind preluate și în această revistă; cercetați- Lui. le și păstrați ce credeți că este relevant Este dorința lui Dumnezeu de a restaura pentru dumneavoastră. comunicarea Lui cu noi în aceasta vreme. Câteva repere scripturale, pornind de Suntem creați în asemanare cu El, asemenea la ultima carte a Bibliei, din paranteza chipului Lui, ca persoane triunice, cu un versetului Apocalipsa 19:10: „Căci mărturia ADN divin, cu capacitatea de a comunica lui Isus este duhul prorociei.” Și înțelegem că cu El, în ambele sensuri. Da, El vrea ca toți mărturisirea noastră, urmași ai lui Hristos, să fim mântuiți, să fim în veșnicie cu El, dar referitoare la viața personală, slujire, doreste ca încă de pe acum să comunicăm biserică, este o declarație profetică pe trei cu El în permanență, în fiecare clipă a vieții dimensiuni: ceea ce a făcut Dumnezeu, ce și umblării noastre... poate face și ce va face. Accepți provocarea? Dumnezeu îți vorbește! Apoi, conform Faptelor Apostolilor 2:17-18 Tudor Pețan este important pentru fiecare urmaș al lui președinte - Alfa Omega Tv Hristos, indiferent de culoarea religioasă, să audă vocea lui Dumnezeu și să rostească Cuvintele Sale („În zilele acelea, zice „Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul...” (Iov 33:14)

CUPRINS

SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2021

04 08 10 12 13 14

VREAU SĂ AUD VOCEA LUI DUMNEZEU. CE TREBUIE SĂ FAC? Articol de James Goll DUMNEZEU VORBEȘTE, NOI TREBUIE SĂ AUZIM ȘI APOI SĂ ÎMPLINIM Articol de Jane Hamon DUMNEZEU VORBEȘTE PRIN CUVÂNT Interviuri cu Stelian Tofană, Adrian Crisztea, Lidia Dan DUMNEZEU VORBEȘTE PRIN CIRCUMSTANȚE Interviu cu David Moza DUMNEZEU VORBEȘTE PRIN ALȚI OAMENI Interviu cu Emilia Barbu

DUMNEZEU VORBEȘTE PRIN GÂNDURI PERSISTENTE Interviuri: Florin Dan, Cristina Popescu, Procopie Hădărean, Magda Tulimianu

16 18 19 20 21

DUMNEZEU NE AJUTĂ SĂ LUĂM DECIZII BUNE Interviuri cu Remona Paul, Florin Dan, Mihaela Moza DUMNEZEU VORBEȘTE PRIN VISE ȘI VEDENII Interviuri cu Nica Bistrian, Elena Racolța DUMNEZEU E INTERESAT DE FIECARE ASPECT AL VIEȚII TALE

Interviuri cu Aurelian Barbu, Beniamin Poplăcean DUMNEZEU NE VORBEȘTE ÎN DUHURILE NOASTRE Interviu cu Nicu Gafencu DUMNEZEU VORBEȘTE PRIN CREAȚIE Extras din documentarul „Dumnezeul minunilor”

Alfa Omega TV CP 1141, Oficiul 8, Timișoara 300890, ROMÂNIA Tel: +(40) 256-284.913 Tel/Fax: +(40) 256-284.912 e-mail: info@alfaomega.tv, web: www.alfaomega.tv REDACȚIA REVISTEI ALFA OMEGA TV MAGAZIN Christiana Ciochină - redactor Anca Luchiț - grafică și tehnoredactare Andrada Popa - program și recomandări TV Această revistă se distribuie GRATUIT. Pentru a vă abona sunați la +(40) 256-284.913, accesați site-ul www.alfaomega.tv/revista, sau trimiteți-ne numele și adresa dvs pe e-mail revista@alfaomega.tv Tiraj revistă: 10 000 exemplare. Poză copertă: Shutterstock Susține tipărirea acestei reviste prin donația ta: FUNDAȚIA ALFA OMEGA IBAN: RO37 BTRL 03601205 i181 11XX (B. Transilvania) Donează 5 EURO (Telekom): sună la nr. 0900 900 135 www.alfaomega.tv/donatii


Unul dintre secretele umblării cu Dumnezeu a lui George Müller era atât de simplu, totuși rareori se vorbește despre el astăzi: el le spunea celor care-l urmau că dacă doreau să audă vocea lui Dumnezeu și să se roage cu credință, ar trebui să renunțe mai întâi la propriile lor opinii. Un alt termen care reflectă această atitudine este supunerea. Noi nu-L putem auzi pe Dumnezeu dacă avem o opinie formată mai dinainte cu privire la o problemă. Trebuie să ne supunem Domniei Sale. Trebuie să ne supunem în mod conștient Domnului gândurile, opiniile, atitudinile preconcepute, noțiunile și chiar tradițiile. Pasul 2: Împotrivește-te vrăjmașului. Noi putem folosi autoritatea pe care ne-a dat-o Isus Hristos, în calitate de ucenici ai Lui, ca să reducem la tăcere vocea dușmanului. Putem sta fermi în poziția noastră de copii ai lui Dumnezeu.

Vreau să aud vocea lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac? JAMES GOLL „De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.„ Matei 7:24-25 „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” Proverbe 3:5-6 Duhul Sfânt este numit degetul lui Dumnezeu. Degetul arată calea. Degetul ajută la identificarea personală a ființelor. Prin deget se transmite o atingere tandră. În vârful unui deget există un design distinct numit amprentă. Pentru a auzi în mod eficient vocea lui Dumnezeu astăzi avem nevoie de lucrarea practică și personală a Duhului Sfânt. Este timpul acum să învățăm de la Isus, modelul nostru de Tâmplar, cum să folosim câteva care ne pot ajuta în arta de a auzi și de a pune în practică vocea lui Dumnezeu astăzi. Este timpul să fim practici și eficienți. Deci, permiteți-mi să

4

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

vă dau câteva puncte la care să vă raportați și pe care să le puteți aplica.

1. NU COMPLICA LUCRURILE Nu e greu să-L auzim pe Dumnezeu, însă avem tendința de a complica prea mult întreaga chestiune. Următorii trei pași simpli ne vor ajuta să auzim vocea plină de har a lui Dumnezeu. Pasul 1: Supune-te Domniei Sale. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne reducem la tăcere gândurile, dorințele și opiniile. Vrem să auzim doar gândurile Domnului. Să luăm sfatul care este dat în Proverbe 3:6-7: „Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!” George Müller, un englez care a fost unul dintre cei mai mari campioni evanghelici ai credinței, a trăit acest prim principiu. A susținut mari orfelinate doar prin credință. Se ruga zilnic pentru proviziile necesare hrănirii a sute de copii care se aflau în grija lui.

Trebuie să învățăm ce înseamnă să cerem protecția sângelui lui Isus asupra vieților noastre. Ne putem împotrivi inamicului, care vine în mintea noastră cu tot felul de temeri și îndoieli plauzibile. Duhul lui Dumnezeu din noi ne va face capabili să facem ceea ce nu putem face singuri și Numele puternic al lui Isus îl va convinge pe Satana să plece. Apostolul Iacov a scris: „Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7) Prima dată supune-te, și abia apoi împotrivește-te. Pasul 3: Pune o întrebare și așteaptă răspunsul lui Dumnezeu. Ar trebui să-I adresăm chiar întrebarea care se află în inima noastră, aducând-o înaintea tronului Atotputernicului Dumnezeu. Apoi trebuie să așteptăm ca El să ne răspundă. Nu ar trebui să ne așteptăm ca răspunsul să vină pe neașteptate („Ai primit o scrisoare!”), ci mai degrabă ar trebui să așteptăm cu răbdare, crezând că, așa cum ne supunem lui Dumnezeu și ne împotrivim vrăjmașului, vom fi umpluţi „de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească.” (Coloseni 1:9) Uneori, putem primi imediat un răspuns. Un al treilea pas vital, după supunere și împotrivire, este să ne așteptăm ca Dumnezeu să acționeze. Când Dumnezeu acționează, câștigăm cu toții!


2. PERMITE-I LUI DUMNEZEU SĂ VORBEASCĂ AȘA CUM ALEGE EL SĂ O FACĂ Nu trebuie să încercăm să-I dictăm lui Dumnezeu metodele de călăuzire pe care le preferăm; mai degrabă, trebuie să ascultăm cu o inimă predată. Există o legătură directă între predare și auzire. Poate alege să ne vorbească printr-o metodă cu care nu suntem obișnuiți. Ne poate vorbi prin Cuvântulul Său scris, printr-o persoană, prin vise sau viziuni sau printr-o voce interioară liniștită. După ce ne-am supus Lui, neam împotrivit dușmanului și am cerut un răspuns, nu ar trebui să impunem modul în care vrem ca Dumnezeu să răspundă la cererea noastră.

3. MĂRTURISEȘTE ORICE PĂCATE CUNOSCUTE O inimă curată este o condiție prealabilă. Citim în Psalmul 66:18: „Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.” Dacă Domnul nici măcar nu ne aude, atunci nu vom primi răspunsul pe care îl sperăm – pentru că nici măcar n-a auzit că L-am întrebat. Această unealtă — mărturisirea păcatelor — este fundamentală în ABC-ul creștinului pentru ascultarea vocii lui Dumnezeu. Trebuie să ne mărturisim păcatele Tatălui nostru, în Numele puternic al lui Isus. El așteaptă să ne ierte.

4. ACORDEAZĂ-TE LA VOCEA LUI DUMNEZEU Dumnezeu îi va folosi și pe alții ca să ne confirme călăuzirea, dar trebuie să învățăm să auzim vocea Domnului pentru noi înșine. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Aceasta înseamnă că El vrea să ne vorbească în mod personal. Trebuie să devenim siguri de propria noastră identitate în Hristos. Trebuie să realizăm că suntem fii și fiice ai Creatorului universului și că El dorește să se raporteze la noi pe baza acestui drept. Nu ar trebui să fim dependenți unii de alții în mod greșit. În același timp, nu ar trebui să depășim limitele, prin cultivarea unui spirit independent și rebel. Trebuie să-L auzim pe Dumnezeu pentru noi înșine, în timp ce onorăm Trupul lui Hristos.

5. DUMNEZEU VA CONFIRMA MESAJUL PE CARE ȚI L-A TRANSMIS Dumnezeu ne va împărtăși lucruri – există o mulțime de aspecte la care medităm – dar putem depinde de faptul

că Dumnezeu îi folosește și pe alții ca să ne confirme Cuvântul Lui. Este o parte a plasei Sale de protecție (2 Corinteni 13:1: „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.”) Dacă, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne vorbește, El va vorbi în același fel sau va spune ceva asemănător de mai multe ori. Oftez cu ușurare când aud acest lucru, deoarece ajută la înlăturarea presiunii. Dacă este, într-adevăr, de la Dumnezeu, el ne va fi confirmat, putem sta liniștiți în această privință. De asemenea, putem avea încredere că Domnul ne va vorbi prin cei care se află într-o poziție de autoritate deasupra noastră. Dacă suntem copii și locuim cu părinții noștri, ar trebui să ne rugăm pentru ei. Ne putem ruga pentru liderii și pastorii noștri și pentru cei care sunt în autoritate peste noi. O femeie măritată ar trebui să se roage pentru ca soțul ei să primească înțelepciune. Cu toții ar trebui să ne rugăm pentru cei care ne vor sfătui, purtând fiecare situație în rugăciune. Îi putem cere Domnului oameni de încredere prin care autoritatea să fie canalizată în viața noastră, astfel încât să putem primi corectare, încurajare, îndemnare și confirmarea lucrurilor pe care credem că ni le spune Dumnezeu. Dumnezeu ne va confirma cuvântul Său prin intermediul altora. În sfaturile mai multor consilieri există siguranță (vezi Proverbe 15:22).

6. FEREȘTE-TE DE FALSURI Satanei îi place să falsifice. El nu este Creatorul, astfel încât nu este autentic; El este doar un imitator! Gândiți-vă la ce implică falsul: existența a ceva autentic și real, a ceva valoros, demn de copiat. Există bani falși pentru că există bani reali, iar banii reali au putere. Cel rău falsifică vocea lui Dumnezeu, contraface experiențe, chiar și experiențe supranaturale rare. De ce sunt liniile telefonice spiritiste de urgență atât de populare? De ce mișcarea New Age pare să aibă atât de mare influență? Oamenii apelează la soiritiști și la gândirea New Age, pentru că vor atât de mult să experimenteze sfera supranaturală. Oamenii vor îndrumare. Ei se nasc cu un gol pe care numai vocea lui Dumnezeu îl poate umple. Dar feriți-vă de falsurile din lumea întunecată. Vigilența reprezintă o parte importantă a echipamentului nostru. În timp ce rămânem vigilenți, ne putem asigura mereu de faptul că însăși existența călăuzirii contrafăcute dovedește faptul că

Domnul oștirilor deține puterea reală și aspectele reale – vocea reală, visele reale, marele număr de îngeri reali și adevăratul sistem de călăuzire.

7. CULTIVĂ O RELAȚIE PROFUNDĂ Din perspectiva lui Dumnezeu, cel mai important motiv pentru a-I auzi nu este ca să cunoaștem care sunt lucrurile potrivite de îndeplinit, ci să-L cunoaștem pe El, Sursa călăuzirii. Îndrumarea adevărată implică apropierea de Ghid. Noi creștem în a-L cunoaște mai bine pe Domnul pe măsură ce ne vorbește. În timp ce ascultăm de El și ne supunem Cuvântului Său, relația noastră cu El depășește sfera informațiilor, a îndrumării, viselor, viziunilor, îngerilor și a tuturor celorlalte lucruri minunate, supranaturale. Darurile Duhului sunt aperitive care ne stârnesc dorința după mai mult din Dumnezeu Însuși. Glasul lui Dumnezeu creează o foame mai mare în noi, astfel încât să putem ajunge într-o comuniune mai strânsă cu El. Porumbelul sfânt al lui Dumnezeu simte adesea atunci când este trecut cu vederea și când nu e recunoscut. Vreau ca vocea Duhului Sfânt să-mi devină dragă. Nu vreau să-L întristez vreodată. Principalul motiv pentru care avem nevoie să auzim vocea Sa este unul foarte simplu: aceea de a cultiva o relație intimă cu Ava, Tatăl, pe care și El o dorește. Dumnezeu vrea să comunice cu noi, chiar mai mult decât vrem noi să comunicăm cu El. Apropiați-vă de El, căci și El se apropie de noi. Acum am învățat unele dintre cheile strategice care sunt practice și personale, pentru a ne ajuta să auzim glasul lui Dumnezeu tot mai clar, astăzi. Tată Ceresc, vreau să am o relație profundă cu Tine, care să fie personală și practică. Aleg să-mi supun fiecare domeniu din viața mea Ție. Mă rog ca Duhul Sfânt să-mi arate orice obstacole din viața mea care-mi stau în cale. Fie ca lumina Duhului Sfânt să mă conducă din orice dimensiune a întunericului către lumina Ta minunată. Vino, Duhule Sfânt, și amplifică vocea lui Dumnezeu în viața mea astăzi. Amin, și încă o dată amin! Extras din cartea Ascultarea vocii lui Dumnezeu astăzi, de James W. Goll. Dacă doriți să aflați mai multe despre cum vorbește Dumnezeu și cum să deosebiți vocea lui, puteți comanda volumul, la prețul de 30 lei: : alfaomega.tv/ librarie; 0256.284.913; comenzi@ alfaomega.tv

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

5


Dumnezeu vorbește, noi trebuie să auzim și apoi să împlinim JANE HAMON Când vorbește Dumnezeu, El vrea să fim nu numai ascultători, ci și împlinitori ai cuvântului Său (vezi Iacov 1:22). În cartea Autoritatea spirituală, Watchman Nee ne arată că „în loc să fim numiți credincioși, ar fi mai bine dacă am fi numiți ascultători.” Când Dumnezeu vorbește, El caută un răspuns din partea poporului Său. Ar putea fi o chemare la rugăciune, la război spiritual, schimbare a inimii sau la acțiune. A auzi vocea lui Dumnezeu este un lucru; a răspunde prin ascultare este un altul. Deuteronom 28 delimitează binecuvântările care vin în urma ascultării de vocea Domnului: „Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău...” (Deuteronom 28:1-2) Capitolul continuă să descrie câteva dintre binecuvântări: vei fi binecuvântat în cetate și în țară; copiii noștri vor fi binecuvântați; lucrarea mâinilor noastre și a tuturor bunurilor noastre va fi binecuvântată. Vrăjmașii noștri vor fi înfrânți înaintea fețelor noastre: „... pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.”

6

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

(versetul 7) Conturile bancare și locurile noastre de muncă vor fi binecuvântate, la fel și țara noastră. Dumnezeu va determina creșterea a tot ceea ce facem: „Dumnezeu va deschide ușile cerului Său și va turna ploaie pe pământ la timp. El binecuvântează munca pe care o faci cu mâinile tale.” (versetul 12, versiunea „The Message” a Bibliei). Vom da cu împrumut și nu vom cere împrumut, vom fi cap, nu coadă, deasupra și niciodată mai prejos. Oamenii vor ști că aparținem lui Dumnezeu și ne vor respecta. Știm, desigur, că pasajul următor este o listă a tuturor blestemelor care vin asupra noastră dacă nu vom asculta vocea Domnului. Deși suntem sub un nou legământ și știm că Isus a devenit blestem pentru noi, înțelegem că a face lucrurile conform căii lui Dumnezeu va aduce întotdeauna o binecuvântare, dar când facem ce vrem noi și nu ascultăm, avem parte de necazuri. Cât de bine este pentru noi să auzim vocea lui Dumnezeu, să discernem căile Lui și să ne supunem!

ÎNȚELPCIUNEA FIREASCĂ VS DISCERNĂMÂNTUL SPIRITUAL 1 Corinteni 2:12-16 ne spune: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească

pentru lucrurile duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.” Apostolul Pavel ne spune că nu putem trăi o viață de claritate și scop doar având înțelepciunea sau raționamentul uman, având gândurile și percepțiile noastre modelate de cultură sau de o viziune neconformă cu Biblia. Nu trebuie să fim vinovați de același păcat pe care l-au comis Adam și Eva când Dumnezeu a decretat că ar putea mânca din toți copacii din grădină, cu excepția Pomului cunoașterii binelui și a răului. Ei au fost primii oameni care nu au reușit să asculte de glasul lui Dumnezeu pentru că nu au deosebit glasul ispititorului. Prin urmare, ei au îmbrățișat minciunile nu numai ale diavolului, ci și ale propriilor raționamente umane și au decis pentru ei înșiși ce era corect și ce era greșit, luând astlfel din fructele interzise. Scriptura ne spune că Eva a fost înșelată (vezi 2 Corinteni 11:3). Aceasta a determinat-o să nu perceapă, să nu deosebească ceea ce se întâmpla de fapt, lucru care a împiedicat-o să-și recunoască dușmanul. Dumnezeu ne-a oferit un dar al discernământului spiritual pentru a ne permite să fim sensibili la stilurile de viață conduse de Duhul în care El vorbește și ne dezvăluie gândurile, adevărurile și directivele Sale. Ne aliniem viața în consecință, lăsând ca El să decidă ceea ce este corect și rău. Lucrurile spirituale trebuie deosebite la nivel spiritual. Doar prin Duhul Sfânt suntem în stare să


judecăm între ce e drept și ce e rău, între vocea Lui și orice altă voce. Auzirea vocii lui Dumnezeu este baza acestui discernământ spiritual.

OCHI DE VĂZUT ȘI URECHI DE AUZIT Suntem Trupul lui Hristos. Fiecare dintre noi este un membru sau o parte specifică a acestui Trup și trebuie să învățăm să urmăm directivele care vin de la Hristos, Cel care este Capul (vezi 1 Corinteni 12:7– 12). Corpul meu firesc răspunde la ceea ce spune capul meu; fiecare dintre părțile corpului meu are responsabilitatea de a-și face treaba pentru funcționarea întregului trup. Scriptura ne arată imaginea că fiecare dintre noi a fost creat pentru a funcționa ca parte unică a Trupului lui Hristos. Noi avem daruri necesare îndeplinirii acelei slujbe specifice pentru fiecare membru. Unuia i se dă darul profeției, altuia darul de vindecare, altuia darul discernământului și așa mai departe.

sau ochi. Este imaginea unor perdele date la o parte, astfel încât să vezi ceea ce a fost întotdeauna chiar în afara ferestrei tale. Imaginea a fost mereu acolo pentru ca să te bucuri de ea, dar perdelele au blocat capacitatea de a vedea imaginea reală. De îndată ce perdelele sunt date la o parte, poți vedea brusc ceea ce a fost ascuns privirii... Prin urmare, Pavel a proclamat în acest verset că, atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit să locuiască în noi, una dintre misiunile Sale majore a fost să înlăture vălul care odată a împiedicat vederea noastră. În momentul în care vezi pentru prima dată dincolo de perdea și observi ce a fost acolo de-a lungul timpului, ceea ce nu era evident pentru tine - asta este ceea ce Biblia numește o „revelație”.”

MODURI PRIN CARE PUTEM PRIMI REVELAȚII: - Prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu

Mai mult, indiferent de darurile noastre particulare, atunci când acționăm în darul de a deosebi duhurile, devenim ochii și urechile Trupului lui Hristos.

- Prin momente de rugăciune și închinare persoanlă

Discernământul dezvăluie lucruri ascunse pe tărâmul spiritual, astfel încât Trupul lui Hristos poate ajunge într-un loc în care să aibă o stare de sănătate mai bună, să aibă putere, autoritate și ungere.

- Prin revelația primită în vise și viziuni

Pavel ne oferă o perspectivă asupra acestui lucru: „Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:9–10) În cartea sa, Adevăruri prețioase din limba greacă. Volumul 2, Rick Renner vorbește despre acest cuvânt puternic, tradus ca „revelat”: „Cuvântul „revelat” este o traducere a cuvântului grecesc apokalupsis care este format din cuvintele apo și kalupsis. Cuvântul apo înseamnă „departe”, iar cuvântul kalupsis este cuvântul grecesc pentru „văl, cortină, un anumit tip de acoperământ.” Când sunt luate împreună, acestea formează cuvântul apokalupsis, care se traduce în mod normal în Scriptură ca „revelație”. Acest cuvânt nou înseamnă literalmente să îndepărtezi voalul sau să îndepărtezi perdeaua, astfel încât să poți vedea ce se află în cealaltă parte. Apokalupsis, se referă în mod simplu la ceva care a fost ascuns de mult timp și a devenit brusc clar și vizibil pentru minte

- Prin întâlniri cu Duhul Sfânt - Prin interacțiune angelică sau demonică - Prin explorarea impresiilor prin vocea tăcută a duhurilor noastre - Prin Dumnezeu care ne vorbește prin cele cinci simțuri naturale - Prin deosebirea dintr-o lumină biblică a evenimentelor lumii naturale - Prin discernerea spirituală a împlinirii profeției din Scriptură - Prin explorarea simbolurilor analogiilor inspirate de Duhul

sau

- Prin studierea cuvintelor profetice transmise de alte voci profetice.

TOȚI AVEM NEVOIE DE DISCERNĂMÂNT Fiecare credincios trebuie să crească în harul Domnului pentru a acționa în discernământ. Liderii au nevoie de ochi pentru a vedea și de urechi pentru a auzi ce spune Duhul Domnului Bisericii. Mijlocitorii au nevoie de o perspectivă asupra tărâmului spiritual astfel încât să se poată ruga strategic și să poarte un război spiritual care duce la victorie. Oamenii de afaceri și cei chemați în funcții guvernamentale au nevoie de capacitatea de a separa, examina și judeca ce se întâmplă în împărățiile acestei lumi, pentru a nu fi înșelați de dumnezeul acestui sistem mondial și pentru a acționa fără reproș, așa cum au făcut Daniel și Iosif. Membrii echipei de slujire,

consilierii, liderii grupurilor și liderii de tineret au nevoie de un dar bine dezvoltat de discernământ pentru a-și îndeplini misiunile în mod eficient. Fiecare persoană care are un impact asupra vieții unui copil are nevoie de discernământ pentru a naviga în complexitățile care îl vor ajuta să crească în credință. Studenții au nevoie de discernământ pe măsură ce abordează educația din această epocă modernă. Fiecare credincios trebuie să audă vocea lui Dumnezeu pentru a trăi o viață de înțelepciune, victorie și descoperire în fiecare zi. Pe măsură ce Îi ceri lui Dumnezeu discernământ, El va fi credincios și-ți va da ochi să vezi și urechi să auzi ce spune Duhul lui Dumnezeu.

CUM TE POȚI RUGA PENTRU DISCERNĂMÂNT Doamne, cer un nivel mai profund de discernământ, cum nu a mai avut vreodată. Dă-mi ochi să văd și urechi să aud în sfera duhurilor. Mărește-mi capacitatea de a-Ți auzi vocea și de a fi un străjer pentru familia, biserica, orașul și națiunea mea. Fă-mă ca unul dintre fiii lui Isahar. Ajută-mă să discern vremurile și strategiile, demonii și structurile demonice. Fă-mă să recunosc prezența și funcționarea îngerilor și a oștilor îngerilor, și să știu cum să lucrez cu ei. Ajută-mă să fiu înțelept în timp ce discern duhurile oamenilor și să-mi protejez inima, să nu judec sau să critic, nici să nu port o falsă responsabilitate. Ajută-mă să discern planurile și scopurile Tale de reformare, astfel încât să mă pot alătura activității Ekklesiei Tale pe pământ, aducând transformarea Împărăției și viață oriunde merg. Unge-mă ca să conduc, să construiesc și să duc războiul. Dă-mi înțelepciune în timp ce mă implic într-o luptă spirituală, recunoscând în primul rând că Isus Hristos a învins deja fiecare stăpânire și putere. Arată-mi rolul în Împărăție pentru a putea îndeplini fiecare misiune spirituală pe care mi-o dai. Poporul Tău se află pe pământ pentru a impune victoria Ta, pentru a extinde Împărăția Ta și a arăta slava Ta. Doamne, dă-mi o inimă stăruitoare, ca să pot sta printre cei chemați „să răscoale lumea.” În numele puternic al lui Isus Hristos mă rog. Amin! Extras din cartea Discernământ spiritual, de Jane Hamon. Poate fi comandată la prețul de 25 lei: alfaomega. tv/librarie; 0256.284.913; comenzi@alfaomega.tv


Dumnezeu vorbește, dar în ce moduri? „Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul” (Iov 33:14) „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.’” (Ieremia 33:2-3) În paginile următoare te așteaptă diverse interviuri și mărturii despre modul în care Dumnezeu vorbește azi. Vei afla încă o dată că El vrea să se implice în fiecare aspect al vieții tale, de la lucruri minore precum o mașină stricată, până la decizii legate de viitorul tău și al familiei tale. Noi ne rugăm să fii încurajat în timp ce răsfoiești revista și sperăm că articolele și experiențele redate te vor motiva să Îl cauți mai mult pe Dumnezeu în fiecare zi, să te încrezi în El și să-L slujești din toată inima ta.

Dumnezeu vorbește și astăzi! – Sunny Trancă

multe ori, Dumnezeu îți vorbește prin vocea interioară, de multe ori la nivel de gând, îți dă un gând al tău, alteori îți dă o dorință să faci ceva.

De multe ori, o dorință este punctul de start al unei călătorii cu Dumnezeu. Scriptura spune că Dumnezeu îți dă și dorința, îți dă și înfăptuirea. (Filipeni 2:13)

„Duhul Sfânt îți aduce aminte, în interiorul tău, de un Cuvânt care l-ai citit din Scriptură. Sau un cuvânt pe care ți l-a spus cineva, un cuvânt de direcție.”

Alteori, Dumnezeu mi-a dat un gând. Când mi-a pus gândul că e momentul să mă mut din București și am simțit că este timpul, am văzut că se închid lucrurile acolo, am realizat că pasiunea mea pentru București se stinge. Nu mai aveam bucurie. Știam că este o moarte, este o închidere de sezon, că Dumnezeu deschide un sezon nou. Atunci Domnul ne-a călăuzit pe mine și soția mea înspre Maramureș și spre Baia Mare.

Îmi aduc aminte de perioada 1998-1999: Dumnezeu a pus în mine o dorință să merg la Școala Biblică din Suedia. Nu știam ce să fac, m-am dus acolo, am încercat să mă înscriu, dar nu m-au primit pentru că atunci era nevoie viză.

Lider de închinare, compozitor și predicator, Sunny Trancă ne povestește cum a experimentat în viața personală iubirea și grija lui Dumnezeu. Biblia este dovada că vorbește. E dovada că Dumnezeu e un Dumnezeu al cuvintelor. De nenumărate ori spune Scriptura: „Cuvântul Domnului a vorbit.” Dumnezeu vorbește în multe feluri. Principalele căi sunt Cuvântul și Duhul Sfânt. Dumnezeu îți vorbește prin Cuvânt. De multe ori citești Scriptura și Duhul Sfânt îți luminează un verset, care parcă se ridică de pe paginile Scripturii. Altădată, Duhul Sfânt îți aduce aminte, în interiorul tău, de un Cuvânt care l-ai citit din Scriptură. Sau un cuvânt pe care ți l-a spus cineva, un cuvânt de direcție. De

8

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Nu puteam să lucrez în Suedia, nu aveam drept de muncă. Revenind în România după câteva luni (pentru că Dumnezeu m-a trimis să încep lucrarea „Un cântec nou”), mă tot rugam: „Doamne, tu mi-ai pus dorința asta în inimă. Spune-mi, te rog, în ce parte să mă duc?” Am sunat pe cineva și am zis: „Uite, vreau să merg la Școala Biblică, ce crezi că trebuie făcut?” Mi-a spus că știe pe cineva și că poate sămi facă o recomandare. Iată că Dumnezeu mi-a vorbit printr-o dorință.

Am avut ocazia să plecăm în America de câteva ori și, la un moment dat, frații mei, care erau acolo, mi-au spus că o să am salariu, se vor ocupa de acte, totul e ca și rezolvat. Dar în săptămânile alea eram foarte tulburat, nu mă puteam împăca cu gândul că plec. Am vorbit și cu soția mea, Adina. Nici ea nu avea pace, și iată cum, de multe ori, lipsa de pace îți transmite ceva. E bine să verifici.

„Cuvintele profetice sunt confirmări ale lucrurilor pe care Dumnezeu deja mi le-a spus.” Dumnezeu nu vorbește doar prin Cuvânt și nu vorbește doar la nivel de voce interioară. Dumnezeu vorbește și prin creștinii maturi de lângă tine și prin biserica în care te-a pus. De aceea e important să ai confirmare pentru orice Cuvânt despre care crezi că e de la Dumnezeu. Eu, spre exemplu sunt implicat în lucrarea profetică, dar nu îmi bazez viața pe cuvinte profetice.


DUMNEZEU VREA SĂ-L ASCULTĂM ÎNTOCMAI Îmi aduc aminte de alte ocazii când Dumnezeu mi-a vorbit legat de albumul „Pasionat„: „Ai exact două luni de zile în care să plantezi acest album, un solo pentru națiunea ta”. I-am răspuns: „Doamne, nu am nici timp, nici bani să scriu un album în două luni de zile. Să îl înregistrez îmi ia câteva luni de zile, apoi e nevoie de timp pentru realizarea copertei, publicare, multiplicare. În plus, nu am resurse.” Dumnezeu a zis: „Începe.” Am avut un imbold atât de puternic încât nu puteam să scap de acest gând care tot venea: „Începe, începe, începe.” S-a întâmplat un miracol. Albumul a fost înregistrat, am lucrat câteva zile, aveam câteva idei de piese, le-am finalizat, le-am înregistrat în șase ore. Am reușit să facem coperta, să-l publicăm și să-l multiplicăm. Într-o lună și o săptămână, albumul era gata. De ce? Pentru că era o fereastră de timp în care Dumnezeu a zis: „Acum.” Degeaba îl faci după. E bine să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Poate că Dumnezeu îți dă îndemnul ăsta: „Iartă-ți părinții.”, sau „Începe o afacere.”, sau „Oprește-te din lucrul acesta.” Ascultă de îndemnul Duhului Sfânt. Vorbește cu soția, cu soțul, important e să primești și confirmarea cuvintelor lui Dumnezeu. Nu poți să acționezi de unul singur. Cuvintele trebuie confirmate.

CUM RECUNOSC VOCEA LUI DUMNEZEU? E esențial să facem liniște în sufletul și mintea noastră dacă vrem să-L auzim pe Dumnezeu, spune Robert Serediuc. Am citit o carte a lui Robert Morris , O viață binecuvântată. La un moment dat, spunea că foarte mulți creștini trec prin perioade critice și își doresc să afle rapid care este voia lui Dumnezeu într-o anumită speță. Dacă să meargă la stânga sau la dreapta. De exemplu, te confrunți cu faptul că ai de ales între două slujbe și nu știi pe care să o alegi, sau nu știi dacă o persoană este viitorul tău partener de viață. Ai vrea să primești de la Dumnezeu o confirmare sigură. În această carte, Robert Morris spunea că „Oamenii doresc să știe voia concretă pentru anumită situație, dar nu poți ști voia concretă a lui Dumnezeu dacă nu ești obișnuit cu vocea zilnică a lui Dumnezeu.” Mi-a rămas bine întipărit în minte și versetul: „Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi.” (Coloseni 3:16) Modul în care poți recunoaște cel mai bine vocea lui Dumnezeu în viața

ta este începând de la citirea Cuvântului și la depozitarea lui în inima ta. De ce e important acest lucru? Dau un exemplu din relația cu soția mea. Cu cât o cunosc mai bine pe soția mea, chiar dacă aș fi departe de ea, și aș avea de luat o decizie, aș putea să-mi dau seama foarte ușor cum ar gândi ea în situația respectivă. De ce? Fiindcă o cunosc foarte bine. Știu inima ei știu cum ar decide în situația respectivă.

„Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi.” (Coloseni 3:16) Cred că la fel este și în relația cu Dumnezeu. Uneori știm voia Lui Dumnezeu într-o anumită situație pentru că Îl cunoaștem foarte bine, cunoaștem Cuvântul Lui. Dar El a mai făcut ceva pentru noi, a pus Duhul Sfânt în viața noastră să fie călăuzitorul nostru, să fie Cel care să ne dea direcție. De fiecare dată când am nevoie să aud vocea specifică a lui Dumnezeu pentru viața mea, îmi iau un timp în care să fac liniște. Dacă nu ne luăm un timp de răgaz,

în care să ne liniștim, gălăgia vocilor din jur înăbușă glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Biblia spune că „El vorbește când într-un fel, când întraltul, dar omul nu ia seama” (Iov 33:14). E o problemă aici, pentru că Dumnezeu e dispus în fiecare zi să ne spună ceva.

„Momentele de liniște au fost momentele cele mai prielnice, în care am putut să-L aud pe Dumnezeu în mod specific.”- Robert Serediuc Mai știm că: „Omul nu trăiește numai cu pâine ci cu orice Cuvânt a lui Dumnezeu”orice cuvânt rhema, adică specific pentru o anumită situație. Dar, dacă nu ești atent la ceea ce spune Dumnezeu, nu ai cum să înțelegi. Pentru mine, momentele de liniște, de retragere (și am văzut asta și la Isus) au

fost momentele cele mai prielnice, în care am putut să-L aud pe Dumnezeu în mod specific. Fără să mă grăbesc, fără să Îl grăbesc pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Momentele de părtășie cu Tatăl sunt acelea în care Domnul te inspiră, în care auzi vocea Lui și înțelegi planurile Lui. Îmi amintesc o dată, când am trecut printr-o anumită situație. Începeam facultatea... nici acum nu mai uit. A fost o experiență tare dureroasă. Nu îmi permiteam să urmez facultatea în regim cu taxă și, când s-a publicat lista candidaților admiși, eram primul sub linie – intrasem la taxă, nu la buget. Am pus tot felul de întrebări: „Doamne, de ce mie?” Mai avem nevoie de unul să se retragă ca să fiu la buget. A fost foarte dificil, am pus foarte multe întrebări, și atunci m-am retras, am făcut liniște. Nu ar trebui să facem asta doar în momente critice, ci în fiecare zi. Totdeauna vocea lui Dumnezeu s-a manifestat pentru mine ca o undă: uneori, ca o undă verde, alteori ca o undă roșie. În inima mea am avut confirmarea sigură de la Dumnezeu. Și vă spun și de ce, pentru că ulterior mi-am dat seama că am fost bine călăuzit, să merg înainte prin credință, pentru că Dumnezeu este Cel care îmi va purta de grijă. Dumnezeu ca îngăduit situația aceasta ca să mă învețe anumite lucruri. În anul acela s-au întâmplat foarte multe miracole pentru mine la nivel financiar. Nu știu cum a făcut Dumnezeu, dar m-a pus în niște conjuncturi să lucrez ca translator pentru o fundație, m-a pus în relație cu niște oameni, americani, care m-au sponsorizat în toți cei patru ani de facultate. Mi-au oferit ajutor financiar în fiecare an. A fost efectiv un miracol. Părinții mei nu au contribuit și nu au trebuit să contribuie cu nimic la școala pe care am parcurs-o. Ulterior am trecut la buget, dar în momentul acela a fost ca și cum aș fi primit o undă verde. Dumnezeu mi-a vorbit specific anumite lucruri. Nu pot să spun că am auzit o voce exterioară sau că Dumnezeu mi-a șoptit ceva la ureche, nici pe departe. Eu cred că noi putem auzi în spiritul nostru vocea lui Dumnezeu. Acest adevăr îl regăsim în Ioan 4:12: „Dumnezeu este Duh și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în Duh și în adevăr.” Interviuri redate și în emisiunea „Dumnezeu vorbește!”, un program în care creștini obișnuiți ne povestesc despre modul în care Dumnezeu li s-a revelat și le-a vorbit în momente-cheie ale vieții lor. Toate episoadele pot fi urmărite în fiecare zi pe canalul Alfa Omega TV, la fel și pe canalul YouTube „Alfa Omega TV”.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

9


Dumnezeu vorbește prin Cuvânt Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)

care vorbește despre puterea cuvântului. În capitolul întâi, în primele versete, în acel așa-zis prolog al epistolei se spune: „După ce Dumnezeu odinioară în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroci.”

„Toate problemele au răspuns în Scriptură!” – preot prof. dr. univ. Stelian Tofană

Prorocii au fost instrumentele vocii lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu a vorbit, nu prorocii. Acest lucru este foarte important să știm că instrumentele vocii lui Dumnezeu nu exprimau o voce a lor, ci Cuvântul lui Dumnezeu. El vorbea prin ei.

Toate provocările, toate problemele, toate întrebările noastre, toate nedumeririle noastre, toate oscilațiile noastre își găsesc răspuns, în Cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură. Pentru că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.

Dumnezeu are soluție la toate problemele creației Lui. Cuvântul lui Dumnezeu este o operă a lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu este despărțit de opera Lui. Niciodată un artist nu se desparte de opera lui. Când privești opera unui artist, vezi artistul ca atare. Biblia, ca operă a lui Dumnezeu sau Cuvânt al lui Dumnezeu care se cuprinde în Sfânta Scriptură, e un rezultat al revelației, și se identifică cu Dumnezeu. Așa se face că acest Cuvânt al Scripturii are putere. El nu este un cuvânt articulat din vocale și consoane. El este mesajul lui Dumnezeu, este vocea lui Dumnezeu către lume. În epistola către Evrei avem o mărturie foarte importantă în acest sens. E un text

10

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Mai departe citim: „În zilele acestea mai de pe urmă”, adică zilele noastre, zilele în care ne regăsim „ne-a grăit nouă prin Fiul pe care L-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și veacurile.” Avem acolo în original un cuvânt foarte important, o expresie foarte importantă, o prepoziție. „Ne-a grăit nouă în Fiul”, nu „prin Fiul”. Pentru că dacă spunem „prin Fiul”, această prepoziție „prin” Îl transformă pe Fiul, ca substantiv, în instrument. Or Fiul nu este instrument, El este Dumnezeu adevărat, așa cum se afirmă în prologul Evangheliei după Ioan. Atunci mai potrivit este să traducem acea prepoziție din original, enio, cu „în Fiul ne-a vorbit”. Cum adică „ne-a vorbit în Fiul”? Sigur că lingvistic nu sună foarte bine în limba română, de aceea s-a folosit în traducere prepoziția prin Fiul. Este mai greu să spui ne-a vorbit nouă în Fiul, dar nu-i lipsit deloc de importanță și de sens originalul. Pentru că atunci când spui că ne-a vorbit nouă în Fiul înseamnă că tu trebuie să fii cuprins în Fiul ca să-ți poată vorbi. Deci această prepoziție din original exprimă comuniunea, unitatea ontologică dintre om și Fiul.

Așadar, Cuvântul Lui îți vorbește în măsura în care ești în Hristos. Dacă vrei să ai pace cu Dumnezeu și să devii copilul Lui, vrem să te ajutăm cu un model de rugăciune: „Doamne Dumnezeule, recunosc azi că sunt un om păcătos și că am nevoie de iertarea Ta. Ai milă de mine, iartă-mi păcatul, mântuiește-mi sufletul, spală-mă cu sângele Fiului Tău, Isus Hristos. Îl primesc pe Domnul Isus în inima și în viața mea ca Domn și Mântuitor. Amin”. Află mai multe despre mântuire: https://alfaomega. tv/viata-spirituala/mantuire Vrei să fii sigur că ești în Hristos, ca apoi Dumnezeu săți vorbească? Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, te ajută să-ți dai seama dacă viața ta e pe placul Domnului. Iar dacă vrei să înțelegi mai bine bazele vieții creștine, poți intra în secțiunea „Esența creștinismului”, de pe site-ul nostru: https://alfaomega.tv/ v i at a-spir itu a l a/es ent acrestinismului Interviul cu prof. preot dr. univ. Stelian Tofană e extras din episodul „Centralitatea Scripturii” al emisiunii „Realități și perspective”. Dacă ești interesat de evenimentele care se produc în țară și în lume, urmărește pe Alfa Omega TV programul „Realități și perspective”, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00.

„Noi ne bazăm pe Cuvânt!” – Adrian Crisztea Nu poți fi creștin fără Biblie, ne spune Adrian Crisztea, pastor la Centrul Creștin


„Caleb”, din Cluj-Napoca.

la ce semănăm în noi, la ce asimilăm.

Cuvântul este baza, de la el pornim. Fără Scriptură, nu există revelație. Dumnezeu le-a vorbit unor oameni din categorii diferite, de-a lungul multor secole, și a rânduit să se pună laolaltă Cuvântul scris, Biblia, care este baza oricărei revelații. Nu putem trece de ceea ce este scris.

Dumnezeu e atât de puternic, încât o sămânță din El e mai tare decât tot. De aceea spune El că un bob de muștar, care e cea mai mică sămânță, crește mai mare decât toate plantele.

E posibil totuși să citim Biblia și să nu o înțelegem. Pare codată. Ce se întâmplă? Unele dintre versetele care ne ajută să dezlegăm acest mister sunt Ioan 10:27: „Oile Mele ascultă glasul Meu” și Ioan 16:13: „... Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul”. Avem nevoie de revelație pentru a putea înțelege Scriptura, de o relație cu Dumnezeu. Când devenim copiii Lui, putem auzi glasul Lui. Și fiindcă în verset e vorba despre glas, nu despre Cuvânt, înseamnă că există mai multe moduri prin care vorbește Dumnezeu, dar orice revelație trebuie să fie înrădăcinată în Cuvânt. Ce este Cuvântul revelat? Cuvântul revelat este Cuvântul înțeles, dar nu doar cu mintea. Persoana născută din nou are un auz spiritual. De aceea spunea Isus: „Cine are urechi de auzit, să audă” (Matei 11:15). Toți avem două urechi, dar „urechile de auzit” se referă la instinctul duhovnicesc de a înțelege cu inima, cu duhul și cu mintea. Nu numai cu mintea. Chiar și apostolul Pavel spune: „Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea”. (I Corinteni 14:2, 14-15). Când îmbinăm mintea cu duhul, avem repere, ca să umblăm bine. În 1 Corinteni 13:9 scrie că noi „cunoaștem în parte”, dar îndeajuns de mult încât să nu ne rătăcim și să știm care sunt următorii pași pe care-i avem de făcut. În Psalmul 115:109 aflăm despre Cuvântul lui Dumnezeu că e o candelă. Nu e o lanternă, care luminează o arie mai mare, ci o candelă, care-ți permite să vezi doar următorii pași. Așadar, vedem și înțelegem îndeajuns de mult încât să nu cădem de pe cale. Să fim atenți la ce semănăm Știm că suntem făcuți din țărână. Dar care este proprietatea pământului? Aceea că poate fi semănat. Ce semănăm în el, aceea vom culege. De aceea, trebuie să fim atenți

În Biblie găsim alt exemplu grăitor care ilustrează acest adevăr. În 2 Împărați 4:38-41, aflăm cum fii prorocilor s-au dus să culeagă verdețuri pentru a pregăti o mâncare. Însă plantele culese erau toxice, iar cei care erau adunați la masă au constatat că era „moartea în oală”. De aici extrage ideea că și noi putem „culege” lucruri care au moarte înăuntru. Mai departe citim că Elisei a luat puțină făină – și ce e puțină la o oală mare de mâncare? – iar apoi au putut mânca fără probleme. De aici, înțeleg că oamenii acumulează multe lucruri cu moarte în ele, dar făina aceea de la Dumnezeu (Scriptura, o predică, o revelație) poate anula moartea pe care am acumulat-o din multe surse. „Oile Mele ascultă glasul Meu”, a spus Isus (Ioan 10:27-29). Dacă vrem ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne dea viață, trebuie să fim născuți din El, să fim ai Lui și să fim receptivi la vocea Lui. Să rămânem în zona în care ne vorbește Dumnezeu și să fim formați bine – să cunoaștem Scriptura. În ultimul rând, să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu, deoarece El le vorbește celor prin care poate lucra. Unii cred că Dumnezeu îi folosește doar pe misionari, pe proroci, predicatori sau pastori, dar Dumnezeu vrea să lucreze prin noi toți: la serviciu, în cartierul în care stăm, în cadrul relațiilor cu prietenii noștri. Dacă noi suntem oamenii Lui și avem baza în Cuvântul Lui, Dumnezeu va vorbi prin noi. N. r. Interviul cu pastorul Adrian Crisztea e extras din programul „Realități și perspective 138”, cu tema „Dumnezeu vorbește astăzi”. Episoadele din emisiunea „Realități și perspective” pot fi vizionate pe canalul Alfa Omega TV în fiecare sâmbătă, de la 20:00.

„Ce-mi place la Dumnezeu este faptul că vorbește fiecăruia pe limba lui.” – Lidia Dan Sunt Lidia Dan, m-am născut în Oradea, într-o familie cu nouă copii. Părinții mei au fost mereu implicați în slujire de când eram mică. Am fost implicată, am crescut în biserică, la școala duminicală,

în misiune cu tatăl meu. Pentru mine, a fost o binecuvântare, pentru că înainte să-L cunosc pe Dumnezeu personal, am cunoscut despre El. Dumnezeu m-a călăuzit în toată viața mea în multe feluri, dar ceea ce-mi place la Dumnezeu este faptul că El ne vorbește diferit, în funcție de felul nostru de a percepe. Adică vorbește pe limba noastră. Eu am fost tot timpul genul de om care are nevoie să înțeleagă lucrurile pentru a le putea aplica în viață, astfel că nu am ascultat așa de ușor. Când soțul meu, Florin, a primit de la Dumnezeu că trebuie să plecăm în state pentru un an de zile, m-am împotrivit de la început. Se dădeau toate lucrurile peste cap în viața mea, trebuia să renunț la locul de muncă pe care îl aveam de 16 ani, copiii să renunțe la școală, să schimbe tot. Nu sunt nici genul de om care să mă supun ușor schimbărilor, mă adaptez destul de greu. La început, nu am vrut să plec, dar recunosc că am fost deschisă la ceea ce voia Dumnezeu să spună.

El mi-a vorbit prin Scriptură, prin exemplul Sarei. Citisem textul din Geneza de multe ori și dintr-o odată, Duhul Sfânt mi-a adus aminte de Sara. Atunci am înțeles ce voia să-mi transmită Dumnezeu. Când Avram i-a spus Sarei „Fă-ți bagajele, adună tot, că plecăm”, Sara ar fi putut să-l întrebe, „Dar unde plecăm?” Poate că i-a răspuns: „Nu știu.” Avram pur și simplu nu știa unde pleacă. Dumnezeu i-a zis să strângă tot și să plece. Prin faptul că Sara a fost ascultătoare de soțul ei (este dată exemplu și în Noul Testament), dintr-o odată am înțeles ce a făcut Sara atunci. Pur și simplu a avut încredere revelația primită de Avraam și a zis: „Da, mă duc”. Acesta a fost pentru mine sau exemplul din Biblie care m-a determinat să spun: „Da, mă duc.” Interviu redat și în emisiunea „Dumnezeu vorbește!”, un program în care creștini obișnuiți ne povestesc despre modul în care Dumnezeu li s-a revelat și le-a vorbit în momente-cheie ale vieții lor. Toate episoadele pot fi urmărite în fiecare zi pe canalul Alfa Omega TV, la fel și pe canalul YouTube „Alfa Omega TV”. ALFA OMEGA TV MAGAZIN

11


Dumnezeu vorbește prin circumstanțe David Moza, Ellel Ministries Ce legătură poate fi între tăierea unei păduri și o lucrare creștină de eliberare și vindecare? Aparent niciuna. Uneori Dumnezeu folosește împrejurări din viață pentru a arăta că este nevoie de o schimbare în slujire, de o altă direcție. Când această schimbare afectează întreaga familie, El va vorbi fiecăruia în așa fel încât toate lucrurile să fie în armonie. Experiența familiei Moza este o mărturie.

Mihaela a spus că, dacă e voia Domnului, ne mutăm. Însă noi locuiam în Oradea în chirie, aveam credite nerezolvate. În 25 martie a acelui an, fiica noastră cea mare împlinea 14 ani și, la masă, am întrebat-o ce-și dorea de ziua ei.

David Moza: Câteodată, Dumnezeu vorbește prin împrejurări, prin evenimentele vieții și prin modurile în care se așază toată lucrurile.

„Să ne mutăm la Cluj”, a răspuns ea.

Vă voi da un exemplu din viața mea. Vin din Ștei, județul Bihor și, în 2005, am înțeles clar din partea lui Dumnezeu că trebuie să mă implic în recuperarea proprietăților asociative din satul natal, fiind președinte de asociație acolo.

Cealaltă fiică ne-a spus că ea nu vrea să se mute fiindcă se înțelege bine cu colegii de școală și nu vrea să fie nevoită să se integreze în altă parte. Dar Dumnezeu a făcut în aşa fel încât s-a împrietenit cu niște copii din Cluj, ai căror părinți sunt prietenii noștri. În acest mod și ea ne-a spus că vrea să se mute la Cluj.

După ceva vreme, fiindcă aveam un litigiu cu o primărie pentru o pădure din care se tăiau copaci în continuare, am mers la fața locului să întreb de ce taie pădurea. Pădurarul a fost onest și mi-a spus că ea trebuia să fie demult transformată în furnir, adică mobilă, dar nu s-a dezvoltat. La întoarcerea spre Oradea, am înțeles că lucrarea de acolo s-a terminat și că, întocmai ca în cazul pădurii, trebuia să fie de mult furnir. Dumnezeu mi-a spus că trebuie să ne mutăm la Cluj. Se întâmpla pe la sfârșitul lunii februarie, în 2017. Când am ajuns acasă, am vorbit

12

cu soția mea, Mihaela, despre aceste lucruri. E foarte important ca, atunci când Dumnezeu vorbește unei familii, decizia finală să fie luată împreună, fiindcă El le va vorbi ambilor soți.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Noi nu spusesem nimic, discutasem doar cu soția.

Eu voiam să cumpăr un loc pentru casă în Oradea sau să cumpăr casa în care locuiam în chirie. Negociasem prețul terenului și, fiindcă în weekend participam la un eveniment, am hotărât împreună să mergem luni la notar. Duminică seara mă întrebam ce e mai bine să cumpăr: terenul sau casa? Dar Dumnezeu mi-a spus: „Nici una, nici alta. Vei merge la Cluj”. I-am spus Domnului că nu am resurse să mă duc la Cluj. În plus, tocmai atunci

apăruseră aceste două oportunități, pe care le așteptasem de mult. Luni, proprietara terenului mi-a spus că fusese deja vândut. Atunci mi-am zis că poate trebuie să cumpărăm casa. Dar proprietarul m-a anunțat că fiul lui nu era de acord cu vânzarea. Astfel, am fost nevoiți să căutăm soluții la Cluj și minunea este că am găsit un teren care era mai ieftin decât cel din Oradea. Pentru noi a fost un semn. Despre acest lucru nu știau decât Mihaela și câțiva din echipa cu care slujeam. Când m-am dus acasă, tatăl meu radia, și mi-a spus: „Azi-noapte am visat că eram la Cluj. Așa bine m-am simțit acolo și atât de frumoasă era casa în care am stat! Era extraordinar!” El nu știa că noi cumpăraserăm un teren la Cluj, și pentru mine a fost o certitudine: voia Domnului era să ne mutăm acolo. Eu îmi spusesem în gând că nu plec din Oradea cât timp trăiește tatăl meu. În 2017, am cumpărat terenul, iar în martie 2017, Dumnezeu l-a chemat Acasă pe tatăl meu. În vara aceluiași an, ne-am mutat la Cluj.

Prin împrejurări, prin modul în care au decurs toate evenimentele, ne-am dat seama că era voia Domnului. În plus, am realizat că acel lucru nu a avut impact doar în viața mea și a familiei mele, ci și asupra lucrării Ellel din România. De ce? Fiindcă impactul dintr-un oraș din


centrul țării e mult mai puternic. Așa ne permitem să mergem în Iași, în București, în Timișoara, e mult mai ușor. Mă bucur mult că Dumnezeu ne vorbește și cred că și noi trebuie să ne dorim să comunice cu noi. În Biblie scrie: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15) Prietenii își împărtășesc unii altora ce au în inimă. Mă simt atât de onorat știind că pot vorbi cu Domnul meu, care este și prietenul meu. Umblarea zilnică împreună cu Dumnezeu este extraordinară!

Dumnezeu vorbește prin alți oameni Chemarea lui Dumnezeu poate fi, uneori, ca un cadou împachetat frumos și care este pus la păstrare pentru vremea potrivită. Important este ca atunci când îl primești, să folosești darul așa cum Dumnezeu a intenționat. David Moza ne împărtășește experiența lui. Un alt mod prin care Dumnezeu ne vorbește este prin frați, prin poporul lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte că eram în clasele gimnaziale și venise o soră la noi acasă. I-a spus despre mine: „Văd că lângă acest copil a fost pus un toiag, dar nu a rămas mult acolo, a fost împachetat și pus deoparte. Îl va folosi cândva, dar nu acum.”

ei cred în mine, dar mie-mi era teamă. Și, dintr-o dată, când Dumnezeu mi-a vorbit, am primit curaj.

mi-a spus să mă rog pentru mâncare. M-am rugat, apoi el mi-a spus că știe care e problema mea.

Dumnezeu descoperă cauzele problemelor – Emilia Barbu

M-am uitat la el mirată și i-am zis: „Tu știi care e problema mea?! Trei medici chirurgi nu și-au putut da seama exact care e problema mea și mi-au spus că probabil e gastrită, iar tu îmi spui acum că știi care e cauza?”

8 ani de zile s-a confruntat cu probleme de stomac. Avea dureri mari, nu putea mânca multe alimente. 3 chirurgi au consultat-o, dar nu și-au dat seama care era cauza. Până când, la un moment dat, soțul ei (pastorul Aurelian Barbu) i-a spus să se roage pentru mâncare. S-a rugat, apoi el i-a spus că știe care e problema ei. Citește mărturia vindecării. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El este Iehova Rafa. L-am descoperit pe Dumnezeu în nenumărate forme și Îi sunt foarte recunoscătoare. Aș vrea să vă împărtășesc una dintre aceste experiențe. Fără ca cineva să-mi dea vreun medicament sau să-mi prescrie vreo rețetă, am fost vindecată. Eram mai tânără și aveam niște dureri de stomac îngrozitoare. Eram căsătorită deja și îi tot spuneam soțului meu că mă doare stomacul. Nu puteam mânca fructe, legume, multe alimente. Era dificil pentru mine, dar și pentru el.

Anii au trecut și am uitat de vedenia pe care o avusese sora aceea. La primul proiect aplicativ al școlii Ellel, desfășurat în Ungaria, o soră care era acolo a venit și mi-a spus: „Frate David, am văzut că a fost desfăcut un toiag și s-a dat în mână”. Am rămas uimit. Mi-am adus aminte de viziunea care-mi fusese împărtășită când eram mic, despre toiagul ce fusese împachetat și era rânduit pentru cândva, în viitor.

Fiindcă problema persista, am vrut să mă duc la un medic, să aflu care e cauza problemelor de stomac. Până atunci nu experimentaserăm vindecare prin credință, nu știam cum să mă rog prin credință, cum să declar Cuvântul lui Dumnezeu și cum să cred că ceea ce a promis Dumnezeu în Cuvânt se întâmplă fizic, în viața mea. Nu știam cum puteam avea parte de beneficiile pe care ni le-a oferit jertfa Domnului Isus Hristos, de pe Golgota.

Perioada aceea era una de frământare pentru mine. Când acceptasem să lucrez în Ellel, îi spusesem Domnului că sunt de acord să slujesc în acest mod pentru o perioadă. Nu eram sigur dacă era chemarea mea. Am avut nevoie de 7-8 ani de zile să mă clarific.

M-am dus la un medic și, până la urmă, m-au consultat trei chirurgi. Mi-au spus să stau liniștită, fiindcă nu e ulcer, dar e posibil să fie gastrită. Mi-au spus că am nevoie de tratament și de regim. Însă eu regim țineam, fiindcă multe alimente îmi provocau dureri, și voiam să văd rezultate.

Vedenia ce mi-a fost împărtășită a fost un semn că trebuie să îmi asum această responsabilitate. Liderii mei spuneau că

8 ani de zile am avut această problemă de sănătate. Nu o zi, nu o lună, ci 8 ani de zile! Într-o zi, când eram la masă, soțul

Mi-a răspuns: „Da, da, știu ce ai.” Mi-a spus să mă rog pentru darurile de mâncare și data viitoare când suntem la masă. Așa am și făcut. În urma rugăciunii, mi-a spus: „Când te așezi și mănânci, Îi mulțumești lui Dumnezeu și bine faci. Trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu, de la El primim mâncarea. Dar aceasta nu este tot, trebuie să binecuvântăm darurile de mâncare. Dacă ceva nu e bun, ne rugăm ca Dumnezeu să curețe, să sfințească, și să facă alimentele bune pentru trupurile noastre.” Mă tot uitam la el, am rămas impresionată de ce mi-a spus. Și următoarea dată când m-am pus să mănânc, m-am rugat: „Doamne, Îți mulțumesc pentru mâncare! De la Tine avem alimentele pe care le consumăm. Dar Te rog să le binecuvântezi, să cureți, să sfințești aceste bunuri de mâncare. Și dacă este ceva rău în ele, depărtează, în Numele Domnului Isus Hristos. Și Te rog să faci ca tot ce mănânc să facă bine trupului meu. În Numele lui Isus, amin!”

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El este Iehova Rafa.” Am mâncat, și mi-a fost bine. Am început să mănânc de atunci tot felul de alimente, pe care până atunci nu îndrăznisem să le consum din pricina faptului că-mi era constant rău. Am experimentat vindecarea când nu s-a rugat nimeni pentru mine. Nu i-a poruncit nimeni bolii să plece. Dumnezeu m-a vindecat prin descoperirea pe care a avut-o soțul meu, în timp ce eram la masă. Pentru mine, a fost o lecție, o experiență cu Dumnezeu. Au trecut mulți ani de zile de la vindecare, și de atunci continui să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru mâncare și să binecuvântez toate lucrurile pe care le primesc din mâna Lui. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în inimile noastre prin revelație, prin planul Lui, pe care îl are pentru fiecare dintre noi.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

13


Dumnezeu vorbește prin gânduri persistente Florin Dan, pastor „… Lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită”. (Romani 12:2) Odată deveniți copiii Lui, în viața noastră începe să aibă loc metanoia, schimbarea minții. Gândirea noastră începe să fie gândirea lui Hristos, iar Dumnezeu începe să ne vorbească și la nivelul minții. Prin anul 2012, am avut provocări foarte mari în viața de slujire, legat de biserică și de organizația din care făceam parte atunci. Am auzit despre o Școală Bblică din Statele Unite, Christ for the Nations, din Dallas, statul Texas. Din momentul acela, Dumnezeu a fixat în mintea mea ideea că trebuie să ajung acolo.

Însă aveam un impediment. Soția mea, Lidia, nu dorea să plece din România, iubește țara în care s-a născut, îi place să locuiască aici. Și am zis: „Doamne, dacă e voia Ta să ajung în SUA, sunt sigur că o vei convinge pe Lidia.” Neavând finanțe, știam că la școală va trebui să accesăm o bursă. M-am rugat, punând două semne: „Doamne, dacă e voia Ta, întâi s-o lămurești pe Lidia și în al doilea rând, să primim amândoi bursa acolo.” Trebuie să menționez că aveam nevoie de două burse: una de școlarizare, care era mai mare, și una de cazare. Bineînțeles, primul pas l-am trecut, Lidia a acceptat să facem demersurile pentru a ne înscrie. E un proces complicat. Surpriza noastră a fost că am primit amândoi burse

14

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

de școlarizare, iar eu am primit și pentru cazare. Astfel că ne-am dus în America cu toată familia. Ce am vrut să scot în evidență este că atunci când Dumnezeu mi-a fixat în mintea mea ideea aceasta, nu a fost o dorință. Cu toate că nu cred că există vreun tânăr care să nu-și dorească să ajungă în Statele Unite. Se crede că acolo umblă câinii cu covrigi în coadă. Trebuia să las în urmă o viață de slujire. Știam că mergem pentru un an de zile. Dar și acum îmi duc aminte, când am fost la Christ for the Nations, am avut o vizită din partea familiei Tudor și Mirela Pețan. Sora Mirela mi-a spus: „Dumnezeu v-a adus aici pentru un an de zile, a văzut că erați prea obosiți, prea atacați, v-a adus la relaxare, cumva să vă odihniți.” Dumnezeu vorbește și prin oameni, iar noi am înțeles că trebuia să plecăm. A fost pentru noi ca un an sabatic, de odihnă din punct de vedere al slujirii, dar a fost și o perioadă în care ne-am reorientat, am primit multă revelație, am cunoscut multe lucruri, Dumnezeu ne-a surprins într-un mod extraordinar. Țin minte că înainte să plecăm s-a rugat pentru noi familia Mihăilescu, din București. Peste o săptămână aveam programat zborul, eram la Rugul aprins și sora Lidia Mihăilescu a avut un cuvânt profetic: „Dumnezeu va purta de grijă în așa fel încât să nu duceți lipsă de pâine.” Pentru noi era o problemă să ajungem acolo, nu aveam niciun venit. De hrana noastră trebuia să se ocupe cineva. Trebuie să vă spun că, în cele 11 luni cât am stat în America, cred că am cumpărat o singură pâine. În rest, Dumnezeu s-a îngrijit de acest aspect, pentru că am crezut cuvântul primit. Pentru noi a fost o surpriză, fiindcă am

plecat doar cu banii primiți după ce am vândut mașina. O vândusem ca să cumpărăm cele patru bilete pentru toată familia, și erau scumpe în luna august. După ce le-am achiziționat, am rămas cu puțini bani, însă Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Când am venit înapoi din Statele Unite am avut bani să ne cumpărăm altă mașină. În concluzie, Dumnezeu vorbește în fel și fel, important e ca omul să ia seama. Interviu redat și în emisiunea „Dumnezeu vorbește!”.

Uneori, Dumnezeu ne cere lucruri care par ciudate – Cristina Popescu Dumnezeu i-a cerut lui Noe să construiască o arcă, deși nimeni nu mai văzuse așa ceva până atunci și nici nu avusese loc vreun potop înainte. În Fapte 8:26 aflăm că un înger i-a spus lui Filip să meargă pe un drum din pustie, care duce din Ierusalim la Gaza. Instrucțiunea era specifică, dar de ce să-i ceară să plece dintr-un loc unde oamenii erau deschiși față de Vestea Bună a Evangheliei numai ca să meargă în pustie? Iar când a observat un car pe acel drum, Dumnezeu i-a spus să-l însoțească. Deși poate nouă ni se poate părea lipsit de sens, Filip a ascultat. Și, în acest mod, o persoană care voia să-L cunoască pe Dumnezeu, dar avea nevoie de ajutorul cuiva pentru a înțelege Cuvântul Domnului, a fost mântuită și datorită ascultării lui Filip. Observăm cum Dumnezeu ne cere uneori să facem lucruri bizare, ce pot părea chiar periculoase, pentru a-i ajuta pe oamenii din jurul nostru. La fel s-a întâmplat și în cazul Cristinei Popescu. „Credința este o încredere neclintită în


lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1), acesta era mottoul meu. Dacă așa scrie în Biblie, aleg să împlinesc Cuvântul Domnului, indifferent dacă simt sau nu. Într-o zi, Dumnezeu mi-a zis: „Vreau să îl chemi pe Raul să doarmă la voi două nopți.” Și am zis: „Doamne, Tu știi că el este satanist (tocmai fusese dedicat Satanei prin ritualuri și încrestături în sânge), ba chiar unchiul sau tatăl lui este satanist, iar noi avem doi copii mici.”

dacă ești distrus și nu simți protecția lui Dumnezeu, dacă alegi să stai în Hristos, ești apărat de el. Dumnezeu să ne ajute să împlinim ce ne cere, chiar dacă avem impresia că e lipsit de sens. Iar dacă suntem într-o situație în care avem nevoie de ajutor – la fel cum li s-a întâmplat famenului etiopian în Noul Testament și lui Raul din întâmplarea redată de Cristina Popescu – să avem curaj să-I cerem lui Dumnezeu să intervină, având credința că ne va asculta rugămintea.

Dumnezeu poate alege să-ți vorbească prin emoțiile tale – Procopie Hădărean Dumnezeu mi-a zis din nou: „Cristina, vreau să îl chemi pe Raul să doarmă la voi!” I-am spus și soțului meu ce îmi vorbise Dumnezeu și l-am contactat pe Raul. L-am invitat să vină să doarmă la noi și, fără nicio ezitare, a spus că vine. Până atunci, îl văzusem o singură dată în viață. A venit la noi și a dormit foarte mult, 12-14 ore. Mânca, mai vorbea puțin cu noi și iar dormea. După două zile și două nopți de somn, l-am rugat să meargă să ducă gunoiul. Noi stăteam în Arad, pe o stradă înfundată, aproape de zona unde se depozita gunoiul. Acolo era o femeie pe care o cunoșteam, știam că are probleme psihice. Când a ajuns Raul acolo, femeia a început să-i vorbească: „Unde ai fost? De trei zile încerc să intru în casa aia și nu pot să intru, nici pe geam, nici pe ușă. Te-am așteptat să ieși afară, pentru că eu nu am voie să intru în casa aceea.”

Experiența trăită de Precopie Hădărean ne face să înțelegem că există clipe în care Dumnezeu ne comunică ceva prin intermediul sentimentelor noastre, că există un război spiritual, și că este necesar să ne susținem unii pe alții în rugăciune. Eram acasă, spălam vasele, când am simțit brusc o stare de tristețe care nu-mi e caracteristică. Am întrebat: „Ce se întâmplă, Doamne?” În același moment a venit în conștientul meu imaginea unei persoane dragi mie. Duhul Sfânt m-a făcut să conștientizez că trebuia să intru urgent în rugăciune și mijlocire pentru persoana respectivă. Era vorba de unul dintre frații mei de sânge, care era în acea perioadă în misiune într-o zonă musulmană.

Când s-a întors înapoi m-a întrebat: „Voi cine sunteți? Ce fel de oameni sunteți voi? M-am întâlnit afară cu Satana, și el nu poate să vină aici.” În momentele acelea am înțeles că atunci când sângele lui Isus este peste tine, te protejează de toate luptele demonice, care sunt cât se poate de reale. Chiar

Interviu redat și în emisiunea „Dumnezeu vorbește”.

Dumnezeu vrea să simțim unii cu alții – Magda Tulimianu Dumnezeu ne vorbește în multe feluri: prin Scriptură, prin care s-a revelat; ne vorbește prin vise, prin oameni, și în multe alte moduri. La un moment dat, Dumnezeu mi-a vorbit printr-o tânără din biserică. Eram la un eveniment în care se marca un număr de ani de la deschiderea bisericii și aproape toată lumea era fericită. Dar persoana lângâ care am stat în timpul slujbei, plângea. Mi-a spus că trece printr-o situație grea. Tot în acea zi am interacționat cu alte două persoane care treceau prin momente dificile și nu se puteau bucura pe deplin de evenimentul la care participam cu toții. Inima mea avea sentimente opuse: pe de-o parte, eram mulțumitoare și bucuroasă că Dumnezeu fusese cu noi până atunci, pe de altă parte simțeam cu acele persoane care sufereau. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi spună cum pot fi în unitate totală cu cei din biserică, când unii erau triști, iar alții veseli. I-am spus Domnului în rugăciune, așa cum fac de multe ori: „Îți dau și ceea ce simt, te rog să faci ce știi Tu mai bine cu emoțiile mele.”

Raul știa că vorbește cu Satana - sataniștii îl cunosc pe Satana într-un mod intim.

„Chiar dacă ești distrus și nu simți protecția lui Dumnezeu, dacă alegi să stai în Hristos, ești apărat de El.”

ne atrage atenția înspre ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea de la noi. Uneori, dinamica lumii spirituale cere oameni disponibili să ofere altora întărire prin mijlocire. Duhul Sfânt ne poate face receptivi la realitatea spirituală, care e dincolo de tangența noastră senzorială.

La scurt timp după ce m-am rugat, am aflat printr-o conversație telefonică despre un incident care i s-a întâmplat. Era considerat un pericol pentru zona aceea închisă față de Evanghelie. Proiectele și misiunile pe care echipa din care făcea parte le aveau acolo îi deranjau pe liderii comunității și au venit cu o amenințare. Mi s-a părut uimitor cum Dumnezeu m-a găsit în cursul vieții mele obișnuite, să îmi tragă un semnal de alarmă și să încep să mă rog şi să mijlocesc pentru protecţia vieţii lor în acel moment. Cred că e un exemplu interesant al modului în care Dumnezeu poate folosi stările noastre emoționale pentru a

Iar, la sfârșit, o tânără din biserică a venit la mine și mi-a spus: „Dumnezeu îți transmite să păstrezi ceea ce este în inima ta, fiindcă este de la El.”

Atunci mi-am adus aminte de versetul din Romani 12:15: „Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng.” Interviu redat și în emisiunea „Dumnezeu vorbește!”.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

15


care îl doresc eu. Dar Dumnezeu a fost în control și nu s-a întâmplat acest lucru. Erau persoane cu medie mai mare decât a mea, așa că era ușor să aleagă altcineva acel post. Ne cumpăraserăm deja apartament în Baia Mare. Într-o zi, eram cu soacra mea și ștergeam geamurile, când m-a întrebat unde am luat post. I-am spus că la Confecții Textile.

Dumnezeu ne ajută să luăm decizii bune „Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6) „‘Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.” (Ieremia 29:11)

Dumnezeu îți pregătește un loc de muncă – Remona Paul Dumnezeu e interesat de fiecare aspect al vieții noastre, iar experiența Remonei Paul ne-o adeverește.

În cadrul timpului meu de părtășie cu Domnul I-am spus că dorința mea este ca atunci când se afișează lista cu posturile pentru Baia Mare, El să-mi spună ce loc de muncă să aleg. Bucureștiul, Clujul, Iașiul, Timișoara, erau orașe închise. Însă erau destul de multe locuri în orașe mai micuțe, precum Baia Mare, Bistrița, Alba Iulia. A venit și ziua când s-a afișat lista locurilor de muncă pentru Baia Mare. Erau în număr de aproximativ 30. Eram căsătorită, soțul meu, Vali, terminase facultatea și lucra deja. I-am spus pe listă se afla și Confecții Textile „Baia Mare” și am auzit vocea Duhului Sfânt spunându-mi: „Acesta este locul tău de muncă”.

Am în viața mea niște experiențe extraordinare, când am auzit concret vocea Domnului. Vreau să vă încurajez împărtășindu-vă una dintre ele. Eram studentă în anul V, am dat examenul de stat și, spre supriza mea, am luat nota 9. Eram o studentă foarte conștiincioasă: învățam, luam toate examenele cu note foarte mari. Pe vremea aceea se lupta foarte mult pentru note mari fiindcă se făceau repartiții la locurile de muncă pe baza mediei. Când am aflat că am luat 9, am fost foarte supărată. După examen, am zis: „Doamne, nu înțeleg de ce am luat nota aceasta. Nu știu ce trebuie să învăț din această lecție.” I-am spus Domnului oful meu. Nu mi se părea corect cum alți colegi ai mei, care în cei cinci ani nu fuseseră așa de responsabili, nu învățau prea mult, mai lipseau uneori de la lecții, au luat 10. Mi se părea o nedreptate. Dar motivul putea fi că eu mergeam la biserică, nu eram membră de partid.

16

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

M-a întrebat dacă știu unde se află locul de muncă. Fiindcă eram de puțin timp în Baia Mare, nu cunoșteam orașul. Știam unde stăteau socrii mei, unde erau biserica și gara. I-am spus că Vali nu avusese încă timp să-mi arate unde e, dar că urmează să ne ducem împreună. Atunci, soacra mea mi-a spus să merg cu ea în balcon. Acolo, m-a întrebat: „Vezi prima clădire din partea stângă?” I-am zis: „Da.” Mi-a spus: „Acolo este locul tău de muncă.” Era în centrul orașului, la trei minute de locuința pe care o cumpăraserăm deja! Nu mi-a venit să cred. Acest lucru s-a întâmplat în 1986. Dar frumusețea este alta. Au tecut anii. În 1989, a venit Revoluția. Dar înainte de Revoluție, prin 1990-1992, s-au închis aproape toate locurile de muncă au dispărut. M-am întâlnit cu o fostă colegă, care învăța bine în facultate și luase nota 10 la examenul de stat. Mi-a spus: „Dacă aș fi știut de acest loc de muncă (Confecții Textile), nu ți l-aș fi lăsat.” Mi-am dat seama cât este de important ca noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, să cerem sfatul Lui.

Acum vreau să fac o mică paranteză și să vă spun despre modul în care putem auzi vocea Domnului. Mulți dintre noi vor ca Dumnezeu să le comunice printr-un un glas audibil. Dar pe Dumnezeu Îl auzim vorbindu-ne la nivelul minții noastre. Vocea audibilă Îi aparține Duhului Sfânt. El este în noi și ne vorbește: „Noi suntem templul Duhului Sfânt” (parafrazare după 1 Corinteni 3:16). Printr-o voce lăuntrică, mi-a spus foarte clar: „Acesta este locul tău de muncă.” Vali mi-a spus că este în domeniul industriei ușoare, iar salariul nu este mare. Totuși mi-a spus să nu renunț, dacă Domnul mi-a spus să merg acolo. În ziua repartiției, mă întrebam dacă nu cumva ia altcineva locul de muncă pe

Dumnezeu a știut că urmau să se închidă celelalte locuri de muncă, știa că va avea loc Revoluția, că atâți ingineri aveau să rămână fără locuri de muncă. Dar El a avut grijă de mine fiindcă m-am încrezut în El și am ales ce m-a îndemnat El. În toamna anului 2020, am împlinit 34 de ani de muncă. Și locul meu de muncă este încă picioare, pentru că l-a ținut Dumnezeu. Am învățat atunci o lecție și totdeauna mi-am sfătuit copilul și pe cei din jurul meu: „Fii un om care ia decizii împreună cu Domnul. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți vorbească și mergi pe mâna Lui. E cel mai înțelept și știe toate lucrurile. În Scriptură, în Geneza, capitolul 13, are loc o ceartă între păzitorii turmelor lui Lot și păzitorii turmelor lui Avraam.


Teritoriul era prea mic pentru ei, și atunci au decis să împartă țara. Avraam îi spune nepotului Lot să aleagă în ce parte vrea să meargă. În acel pasaj citim că Lot și-a ridicat ochii și a privit, și a ales Sodoma și Gomora, pentru că era zonă de câmpie bine udată. Dar Avraam a ales muntele și la fel ar trebui să facem și noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Alege-L pe Domnul, alege prezența Lui, fața Lui. Când Îl alegi pe El, nu greșești niciodată. Suntem oameni duhovnicești, conduși de Duhul Sfânt, așa că provocarea mea este: „Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți vorbească. Pentru că Dumnezeu vorbește!”

„Cu cine să mă căsătoresc?” – Florin Dan, pastor al Bisericii „Râul Iubirii”, din Ceica „… să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul” (1 Corinteni 7:39) Tinerii credincioși sunt dornici să afle cu cine se vor căsători. Eram proaspăt întors la Domnul, aveam 2-3 ani de credință. Ca marea majoritate a tinerilor, voiam să aflu voia lui Dumnezeu pentru viața mea.

Îmi doream să știu cu cine mă voi căsători și începusem să discut cu o fată. Bineînțeles, asemenea multor tineri de atunci, primul gând a fost să mergem la un proroc. Am acceptat, dar ce am auzit acolo a fost o surpriză. Prorocul mi-a dat de înțeles că nu trebuia să mă căsătoresc cu fata respectivă, și din momentul acela nu am mai discutat cu ea. De ce aleg să împărtășesc acest lucru? Pentru că în decursul următorilor ani am

început să învăț o lecție în acest domeniu. Studiind Scriptura, m-am întrebat dacă e cu adevărat responsabilitatea lui Dumnezeu să-mi găsească o soție. Da, eu cred că El știe cine e cea mai potrivită persoană pentru fiecare dintre noi, dar trebuie să ne vorbească personal. La un moment dat, am întâlnit-o pe Lidia, care acum e soția mea. Pe măsură ce o cunoșteam, am simțit în duhul meu că ea este persoana cea mai potrivită pentru mine, cu care aș putea face cea mai bună familie. Din momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit inimii acest lucru, am început să devenim prieteni. Și ea primise aceeași călăuzire din partea Domnului. Trebuie

să menționez că pe parcurs au apărut împotriviri și piedici, dar în final au fost date la o parte. Și chiar în acest timp, cel mai important lucru a fost faptul că Dumnezeu mi-a vorbit personal, nu prin intermediari. Iar în prezent, eu și Lidia suntem căsătoriți de 23 ani. Lucrul acesta m-a făcut să le spun tinerilor: „Nu acceptați să vă vorbească Dumnezeu prin intermediari când este vorba de voi, și de alegerea pe care o aveți de făcut. Și voi aveți Duhul lui Dumnezeu, voi aveți o relație cu Dumnezeu, așa că împreună cu El puteți face pași hotărâtori, în special când e vorba de găsirea unui partener de viață. Nu alergați în dreapta și în stânga, pentru că Tata e cel mai aproape”. Mai am un mesaj pe care doresc să-l transmit tinerilor: „Dacă într-adevăr vrei să-ți găsești alesul sau aleasa inimii, cel mai bun lucru pe care-l poți face este să te împrietenești întâi cu Dumnezeu, să stai cât mai aproape de El. Și să fii sigur/-ă că la timpul potrivit Dumnezeu îți va scoate înainte persoana cu care te potrivești cel mai bine.”

„Ce nume să îi dăm copilului?” – Mihaela Moza, Ellel Ministries

Convingerea că numele are importanță pentru destinul unui om este destul de răspândită. Acest aspect nu ține doar de niște tradiții, iar studiile sociologice au demonstrat că uneori mersul vieții are legătură cu numele pe care îl poartă o persoană. Mai mult, în Biblie, în Vechiul Testament, copiii primeau nume care aveau o anumită semnificație. Înainte de a se naște fetița noastră, L-am întrebat pe Dumnezeu ce nume i s-ar potrivi cel mai bine și care este destinul Lui pentru ea. Cu puțin timp înainte de venirea ei pe lume, rămăseserăm cu două variante: Giulia, care înseamnă „poftă de viață”, și Daria, nume care are semnificația de „dar de la Dumnezeu”. Când s-a născut, văzând-o ce plină de viață este, observându-i privirea vioaie și cât de atentă era la tot ce se întâmpla, i-am pus numele Giulia. În mod normal nounăscuții nu sunt atât de receptivi, dar ea a fost foarte prezentă și am realizat că va fi plină de viață, că va aduce în jur schimbare, entuziasm, bucurie. Apoi, am primit confirmarea profetică asupra planului pe care Îl are Dumnezeu pentru ea. Am aflat că rolul ei în această lume este să schimbe atmosfera spirituală. Acolo unde atmosfera e greoaie, închistată, s-o transforme într-una de pace. Doresc să vă mai spun că, într-o zi, eram la o întâlnire profetică, și unul dintre frați s-a rugat pentru copiii noștri. Când a profețit despre Giulia, am păstrat în inima mea destinul pregătit de Domnul pentru ea, și anume că va schimba atmosfera spirituală. Iar pe parcursul anilor, am văzut împlinindu-se Cuvântul Domnului.

La un moment dat, când crescuse deja, am întrebat-o dacă îi place numele ei. Mi-a spus că n-ar vrea să aibă alt nume. Am fost încurajată când am aflat că nu doar eu am încredințarea că e potrivit pentru ea și când am conștientizat că atitudinea ei față numele primit confirmă lucrarea lui Dumnezeu. Interviuri redate în cadrul emisiunii „Dumnezeu vorbește!”. Urmărește canalul Alfa Omega TV online, gratuit, 24/7: https://alfaomega.tv/ canal ALFA OMEGA TV MAGAZIN

17


Dumnezeu vorbește prin vise și vedenii ‘În zilele de pe urmă’, zice Dumnezeu, ‘voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri! (Faptele Apostolilor 2:17)

„Dacă-mi dai vise, te rog să fie pe înțelesul meu.” – Nica Bistrian Nica Bistrian, din Hațeg, ne amintește că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. „Responsabilitatea noastră este să fim receptivi, pe aceeași undă cu Duhul Sfânt”, continuă ea. Citind despre experiența ei, vei fi încurajat să-ți aprofundezi relația cu Domnul și să răspândești bunătatea Lui în jurul tău. Mie, pe lângă Scriptură, Dumnezeu îmi vorbește mult prin vise. Însă înainte trebuie să vă spun despre o rugăciune pe care am făcut-o, deși poate părea amuzantă. Am zis: „Doamne, dacă-mi dai vise, te rog să fie pe înțelesul meu. Eu n-am darul tălmăcirii, n-am darul înțelegerii. Dacă-mi dai un vis, să-mi spui exact ce și cum trebuie să fac”. Anul trecut am avut o săptămână în care am ținut cinci zile consecutive de post, și Dumnezeu îmi răspunsese la multe rugăciuni. Eram foarte bucuroasă și I-am zis: „Doamne, ce bine e cu Tine!” Dar noaptea am avut un vis. Așa cum m-am rugat, Dumnezeu mi-a spus lămurit, pe înțelesul meu. În vis, Dumnezeu mi-a spus: „Stai pe scaun”.

M-am așezat, apoi mi-a zis să iau un șervet alb, care era acolo. Când l-am luat și l-am pus pe genunchi, în jurul meu s-a făcut un trunchi de con de lumină. Dintr-o dată, nu mai exista nimic în afară. Și Dumnezeu a început să-mi vorbească. Știam că e Dumnezeu Tatăl, nu Duhul Sfânt, și nici Isus. Mi-a spus: „Am văzut motivele pentru care ai venit în această săptămână și pentru ce te-ai rugat, și Îți ascult cererile. M-am bucurat și I-am mulțumit Domnului. Dar El a vrut să corectez un lucru. Mă rugasem pentru colegii mei și pentru multe alte persoane. Fiindcă lista devenea tot mai

18

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

lungă și nu mai reușeam nici măcar în două ore să-i aduc pe toți înaintea Domnului, am hotărât să mă rezum la câțiva, care-mi erau mai apropiați. Dar Dumnezeu mi-a spus: „Du-ți rugăciunea până la capăt, fiindcă eu voi lucra în viața fiecăruia dintre ei. Din nou am zis: „Doamne, îți mulțumesc”. Dar vocea Domnului a devenit tristă și mi-a spus: „În această săptămână, în care tu ai venit înaintea mea, și Eu ți-am ascultat rugăciunile, au fost momente în care inima ta s-a mândrit fiindcă rugăciunile ți-au fost ascultate și datorită experiențelor din prezența Mea”. Mi-am dat seama că, într-adevăr, „Totul este gol și descoperit în fața lui Dumnezeu”. Nici măcar nu am putut nega. Și nu doar atât, am retrăit fiecare moment în care eu simțisem acele stări de mândrie – de data aceasta, amplificate de aproape 10 ori. În realitate, eu nu le-am simțit așa, mi se părea că mă comport normal. Dar în vis le-am trăit foarte profund, și I-am cerut Domnului iertare. Apoi mi-a zis: „În situația X, persoanei respective i-ai răspuns răstit. Vreau ca blândețea Mea să se vadă în tine”. Eram deficitară în acest domeniu și încă mai lucrez la acest lucru. Pentru mine, visul a fost o confirmare că Dumnezeu este atent la tot ce fac. Ceea ce m-a impresionat a fost că, deși mă dojenea și-mi spunea ce nu era în regulă în viața mea, n-aș fi plecat din prezența Lui. Acolo e atâta pace, bucurie, plinătate! Nu se poate descrie în cuvinte.

Prin vise, Dumnezeu îți poate spune cum să te raportezi la copiii tăi – Elena Racolța Soție și mamă a 7 copii, Elena Racolta, din Brezoi, județul Vâlcea, ne împărtășește despre modul în care Dumnezeu îi spunea exact cu ce se confruntau copiii ei. Pentru noi, rugăciunea este totul. Doar prin rugăciune am putut birui în viață. Iar în urma rugăciunilor, Dumnezeu ne vorbește. De exemplu, chiar de curând am trecut prin momente mai grele cu copiii noștri mai tineri și ne-am rugat Domnului, iar El mi-a arătat prin vise de noapte gândurile care le aveau. Astfel am putut interveni la momentul oportun ca să nu o ia într-o direcție greșită.

Una dintre fetele noastre nu a vrut să se înscrie la facultate în România după ce a terminat liceul, voia să plece în Anglia împreună cu cineva. Ne-am rugat Domnului pentru ea fără ca ea să ne fi spus planul ei. Într-o noapte, Dumnezeu ne-a descoperit dorința ei, apoi am discutat cu ea și am întrebat-o dacă se gândește să plece în Anglia. I-am spus exact ce mi-a spus Domnul și a confirmat tot.

E numai una dintre descoperirile pe care ni le face Dumnezeu despre copiii noștri. De multe ori, copiii veneau și mă întrebau: „Dar cine ți-a spus acest lucru?”, iar eu le răspundeam: „Am un Tată sus, în Cer, cu care vorbesc. Dacă nu vă văd și dacă nu pot veni după voi fiindcă sunt în scaun cu rotile, totuși Dumnezeu este cu voi oriunde mergeți. Pentru că v-am încredințat în mâna Domnului, El vă poartă pașii și îmi spune exact ce faceți. Unul dintre băieți, care s-a căsătorit de curând, mi-a spus că, la un moment dat, s-au vorbit între ei să nu mai discute despre planurile lor în casă, ca nu cumva să aud ce au de gând. Apoi mi-a zis că atunci când au aflat că Dumnezeu îmi descoperă, de fapt, au hotărât să vină să îmi spună imediat când făceau ceva greșit, ca să nu îi confrunt eu după ce îmi arăta Domnul în vis. Aș putea împărtăși mai multe experiențe, dar nu le-am notat pe toate. Doresc să vă mai spun că am avut o descoperire despre închiderea bisericilor, și ne așteptam să vină o prigoană. Însă a apărut COVID-ul, s-au închis bisericile, și atunci am înțeles adevărata semnificație. Dumnezeu mi-a mai descoperit că vor fi multe încercări peste țara noastră, și le vedem întâmplânduse sub ochii noștri. N. red. Dumnezeu vrea să ne împărtășească planurile Lui pentru viețile noastre și ne avertizează cu privire la anumite evenimente, dar e necesar ca noi să aprofundăm relația cu El în fiecare zi. Dacă vrei să-ți consolidezi relația cu Dumnezeu și să-L cunoști mai bine, vizitează secțiunea „Intimitate cu Dumnezeu”, de pe site-ul alfaomega.tv: https://alfaomega. tv/viata-spirituala/intimitatecu-dumnezeu


Dumnezeu e interesat de fiecare aspect al vieții tale Dumnezeu îți poate repara mașina – Aurelian Barbu Crezi că Dumnezeu poate interveni miraculos în probleme cotidiene? Aurelian Barbu, pastor la biserica „Dunamis”, din București, a experimentat intervenția divină atunci când i s-a stricat mașina, iar situația financiară nu i-a permir să o ducă imediat la mecanic. În urmă cu câțiva ani de zile, aveam o mașină care se mai defecta, era mai veche. La un moment dat, s-a stricat ceva. Pur și simplu nu mai pornea. Deși nu sunt mecanic, am câteva cunoștințe în domeniu și, fiindcă nu aveam destule finanțe, timp de trei săptămâni întregi am încercat s-o repar. Dar orice aș fi făcut, nu pornea. În perioada aceea am citit o carte a fratelui Buni Cocar, în care, printre altele, povestea cum i s-a gripat motorul (s-a blocat în timpul funcționării) pe la Oravița, iar Dumnezeu i-a reparat mașina în mod miraculos.

I-am cerut Domnului iertare fiindcă, deși primisem confirmare din partea Lui, eu tot voiam să verific unde e problema. Am lăsat trusa jos și m-am dus să o pornesc. Trebuie să vă spun că, de fiecare dată când voiam să plecăm cu mașina, prima dată trebuia să îi dăm o cheie, se învârtea puțin și abia după aceea pornea. Acum, când am introdus cheia în contact, mașina a pornit la prima fracțiune de secundă. Probabil știți că fiecare mașină are un tipar, așa că am rămas uimit că a pornit așa rapid, cum nu se întâmplase niciodată de când o aveam. Mereu aveam de așteptat până pornea. Dar, din acel moment, mașina a pornit fără probleme. După aceea s-a întâmplat ceva cu adevărat ciudat. Într-o zi, am mers cu soția în oraș, și când am oprit motorul și am scos cheia din contact, mașina nu se mai oprea. I-am spus soției că Domnul a reparat-o așa de bine că acum nu se mai oprește. Nu avea nicio logică. Am introdus din nou cheia, apoi am băgat-o într-o viteză mai mare, ca să se oprească și s-a oprit. N. r. Dacă ai acum o problemă, roagă-L pe Dumnezeu să intervină. Apoi, când primești confirmarea Lui, crede-L pe cuvânt.

M-am gândit: „Doamne, fratelui i s-a gripat motorul, la mine învârte, nu e așa de grav. Te rog, trimite-mi un înger care se pricepe la mecanică să repare mașina și să nu mai plătesc un mecanic. M-am rugat și am avut o confirmare interioară că lucrurile s-au rezolvat. Era deja seara și am hotărât să merg dimineața să pornesc mașina. Acasă aveam o trusă mică, și m-am gândit să verific pompa de benzină să văd dacă vine curent. Se învârtea, dar mă gândeam că poate nu se alimentează și voiam să verific. În timp ce mergeam spre mașină, cu trusa în mână, am auzit o voce: „Aseară te-ai rugat, iar acum nici măcar nu-i dai o cheie, să vezi dacă pornește”.

că merită, ci pentru că decid să iert, așa cum m-a iertat și Dumnezeu pe mine”. Iertarea nu depinde de celălalt, ci de decizia mea și de relația mea cu Dumnezeu. Am trecut printr-o experiență destul de critică. Am ajuns în punctul să-mi pierd sănătatea din cauză că eram prea apăsat de cineva care mi-a făcut un mare rău. Eu spun că pe nedrept, dar Dumnezeu le știe pe toate, și Îi mulțumesc pentru acea situație, din care am învățat multe lecții. Mă tot gândeam că să fac. Încercasem să rezolv problema prin fel și fel de căi de negociere și împăcare, și dintr-o dată Dumnezeu mi-a spus: „Trebuie să ierți și să comunici că ai iertat”. L-am iertat, dar n-am primit eliberare până când l-am sunat și i-am zis: „Te-am sunat să-ți spun că te-am iertat”. În ziua aceea, Dumnezeu mi-a dezlegat toate legăturile și mi-a dat o bucurie pe care n-o pot explica. Dacă până atunci nu puteam să dorm noaptea și trebuia să iau tratament pentru problema de sănătate provocată de acea situație, din ziua în care am sunat-o pe persoana respectivă, Dumnezeu m-a vindecat 100 %. Am primit eliberare totală.

„Trebuie să ierți și să comunici că ai iertat.” – Beniamin Poplăcean Beniamin Poplăcean, pastor la Biserica Creștină Baptistă „Betania”, din Sibiu, ne încurajează să iertăm, chiar dacă suntem nedreptățiți. Iertarea e un act unilateral. Când iert, eu decid să iert, pentru că așa-mi poruncește Dumnezeu. Și eu am trecut prin situații în care am fost nedreptățit, sau acuzat pe nedrept, dar am învățat un lucru de la Dumnezeu: „Nu iert pe cineva pentru

Acest principiu se aplică în familie, în biserică, în societate. Da, există și între noi probleme uneori, și suntem datori să iertăm fiindcă așa ne-a poruncit Isus. N. r. Tu pe cine trebuie să ierți? Nu uita, uneori stările de apăsare sau boala sunt cauzate de neiertare. Chiar dacă e greu, chiar dacă simți că acea persoană nu merită iertare, alege să ierți, și vei fi liber. ALFA OMEGA TV MAGAZIN

19


Dumnezeu NE VORBEŞTE ÎN DUHURILE NOASTRE Legat de comuniune, trebuie să știm că nu putem să ne închinăm prin mintea sau emoțiile noastre. El este Duh, și comuniunea sau închinarea are loc tot în duhul nostru. Uneori, mă uit la exuberanța sentimentală din biserici și în duhul meu simt că acel tip de închinare atinge doar emoțiile. Ceea ce e bine să știm este că Dumnezeu primește închinarea numai când vine din Duhul nostru.

Nicu Gafencu,

pastor și consilier în cadrul

Comunității Regionale Penticostale – Suceava

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23) În 1 Tesaloniceni 5:23, apostolul Pavel face o urare, din care se desprinde un adevăr despre modul în care am fost creați. Dumnezeu ne-a făcut ființe complexe, triunice. Suntem compuși din duh, suflet și trup. Din ce am reușit să observ, de cele mai multe ori ne concentrăm pe suflet și poate motivul este lipsa învățăturii legate de duh. Așa cum sufletul, la rândul lui, este format din trei părți: rațiune (sau minte), sentimente (sau emoții) și voință, tot așa și duhul omului are trei funcții importante. Ca să putem înțelege cum putem comunica cu Dumnezeu, trebuie să știm câteva lucruri despre funcțiile duhului nostru. După cum am spus, ele sunt trei: intuiția, comuniunea (închinarea) și conștiința. Deși noi le separăm, trebuie menționat că ele nu pot să funcționeze independent, ci se întrepătrund.

În ceea ce privește conștiința, a treia funcție a duhului, mă rezum la a spune că este asemenea unei ferestre prin care pătrunde lumina Adevărului lui Dumnezeu. Cu cât fereastra e mai curată, cu atât camera e mai luminată. La fel, cu cât avem o conștiință (un cuget) mai curat, cu atât Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne descoperă mai mult din El. În plus, dacă există pete de murdărie, Dumnezeu ne face atenți asupra acestui lucru. Dacă nu luăm atitudine și nu renunțăm la „pete”, conștiința noastră se pătează în timp și încet-încet ajunge să nu ne mai condamne când facem lucruri greșite. În loc să creștem din punct de vedere spiritual prin lumina primită în duhul nostru, ne îndepărtăm de adevărul lui Dumnezeu și devenim tot mai firești. Astfel, lucruri pe care înainte le vedeam ca păcătoase, acum le acceptăm, fiindcă nu ne mustră cugetul. Fiindcă Dumnezeu ne vorbește în duhul nostru, niciodată un om cu o inteligență mai limitată nu este pus în dificultate față de un om cu o inteligență extraordinară în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu, chiar și a lucrurilor profunde. Pentru că Dumnezeu nu le descoperă minții.

Cum ne vorbește Dumnezeu la nivelul duhului? Prin intuiție, trimițându-ne revelații. Îl cunoaștem pe Dumnezeu în duhul nostru, ca apoi duhul să lumineze mintea noastră (sufletul) și să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună. Se întâmplă de multe ori când citim Scriptura, să ne oprim asupra unui verset și să observăm ceva profund, ce n-am observat niciodată. În astfel de cazuri, Duhul lui Dumnezeu revelează duhului nostru un adevăr cu privire la Biblie. Apoi ne luminează mintea, ca să înțelegem. Când l-am înțeles, îl aplicăm în viața noastră.

20

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Însuși apostolul Pavel le spune corintenilor: „Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de duhul omului,

care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești.” (1 Corinteni 2:9-13) Prin urmare, omul regenerat, născut din nou, indiferent de cât de dezvoltat este pe plan intelectual, este îndreptățit să afle lucrurile profunde ale lui Dumnezeu și să fie folosit de El cu putere. Dacă vrei ca Dumnezeu să ți se reveleze profund Dumnezeu nu vorbește în sunete de fanfară, sau cu glas puternic. După cum citim în Vechiul Testament, când Domnul I s-a revelat lui Ilie, El este un susur blând: „Domnul i-a zis: Ieși și stai pe munte înaintea Domnului!” Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munţii și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și, după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ, a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blând și subţire.” (1 Împărați 19:11-12) În acest sens, dacă vrem să-L auzim, trebuie să facem liniște. El vrea să ne vorbească tuturor. Cel mai important lucru este să ai părtășie cu Dumnezeu. Încurajarea mea este să ne întoarcem la „cămăruță” (Matei 6:6). Personal, acolo L-am cunoscut pe Dumnezeu mai profund, în timpul petrecut în intimitate am învățat ce înseamnă comunicarea în duhul. Dacă este un bine în această pandemie, este faptul că Dumnezeu ne-a determinat să ne întoarcem în cămăruță. Dacă am înțeles acest lucru, este un mare câștig pentru noi. În plus, pandemia ne-a făcut să ne gândim mai mult la revenirea Domnului. Și chiar dacă nu va fi acum, Biserica Domnului trebuie să înțeleagă ce importantă e pregătirea și cât de crucial este să facem din „lucrurile lui Dumnezeu și Împărăția Lui”, o prioritate.


Dumnezeu vorbește prin creație „În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăţi...” (Romani 1:20) „Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor !” (Psalmi 66:5) Aşa cum un proiect remarcabil ne indică un proiectant talentat, universul nostru uimitor ne dezvăluie slava unui Creator extraordinar. Minunile lui Dumnezeu sunt peste tot în jurul nostru şi ne dezvăluie şi mai multe despre Creatorul nostru. Prin creaţie, întrezărim puterea şi înţelepciunea Sa, măreţia şi grija Lui. Creaţia le vorbeşte celor care vor să asculte. Puterea lui Dumnezeu se manifestă prin intermediul creaţiei, de la renaşterea plantelor primăvara, la noua viaţă care se formează în pântec. Oriunde privim, puterea dătătoare de energie a Creatorului e mai presus de orice îndoială. El ghidează stelele pe traiectoriile lor de sus. El a format munţii maiestuoşi. El păstrează ordinea anotimpurilor binefăcătoare. În mâinile Lui se află vieţile tuturor creaturilor vii. Însuşi faptul că avem un univers ne arată că ne trebuie un Creator.

Dumnezeul minunilor e Cel care a creat minunile pe care le vedem, exemplele de frumuseţe şi creaţie. Din păcate, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un lucru absolut fenomenal. Cu toate că noi ne-am răzvrătit împotriva Lui şi nu merităm nici măcar să trăim, El a intervenit în istorie pentru a deveni om. Isus a spus: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu...” Tu ţi-ai sacrifica fiul, ştiind că va fi urât, persecutat, biciuit, bătut, batjocorit şi răstignit ? Dumnezeu ştia ce avea să se întâmple. M-am gândit adesea că Isus ştia dinainte prin ce avea să treacă. Poate că cineva s-ar putea întreba cum ne-ar putea scăpa de la moarte un Om care a străbătut drumurile prăfuite ale Israelului cu mult timp în urmă. Cum ar putea El să ne învie pentru o viaţă nouă? Nu uitaţi, însă, că Hristos, care a murit pentru noi, e Creatorul vieţii. Ce grozav trebuie să fie Dumnezeu pentru că a intervenit în istorie pentru a plăti pedeapsa pentru păcatele noastre, după care să ne ofere darul mântuirii care să ne scape de ceea ce am făcut ! De fapt, noi am comis înaltă trădare faţă de Dumnezeul creaţiei. Şi totuşi, El ne-a iubit atât de mult, încât a intervenit în istorie pentru a

ne oferi plata păcatelor noastre ca noi să ne putem petrece veşnicia cu El. A murit, dar a înviat, și azi trăiește! Oricine crede în El, Îl înţelege, înţelege cine suntem noi şi ce am făcut, apoi îşi cere iertare şi se căieşte pentru păcatele sale, poate intra într-o relaţie eternă cu Creatorul. Aceasta este vestea cea bună. Poate că cea mai minunată parte a întregii creaţii este faptul că Dumnezeu nu ne lasă singuri. El Şi-a trimis propriul Fiu pentru a îndrepta totul. Noi aşteptăm cu nerăbdare a Doua Venire a Sa, când „Lupul va locui împreună cu mielul... Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel Sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.” Iată un pasaj minunat din Isaia! Cea mai mare minune dintre toate este dragostea mântuitoare a lui Dumnezeu. Crezând în Isus Hristos, veţi putea avea o relaţie eternă cu Creatorul universului. Acesta este darul Lui pentru voi, ceea ce vrea El să aveţi. Fie ca toată slava, mulţumirea şi închinarea să-I fie aduse mereu numai lui Dumnezeu, care a făcut aceste lucruri minunate! Extras din documentarul „Dumnezeul minunilor”, de Eternal Productions. creației. Știința și credința nu sunt dușmani. Pentru cei ce caută răspunsuri, atât știința, cât și credința sunt căi de cunoaștere a adevărului și confirmă existența lui Dumnezeu! Oriunde te uiți, creația dezvăluie atributele lui Dumnezeu. Descoperă un Dumnezeu al minunilor, atotputernic, înțelept și iubitor, care a creat totul și susține totul prin puterea Lui. Analizează toate dovezile și vei vedea că verdictul științei este „Creație!”. Urmărește pe canalul TV programele creaționiste din această perioadă! Ți-am pregătit numeroase filme, talk-show-uri și documentare ștințifice captivante, ce atestă clar creația și minunile lui Dumnezeu. Urmărește și dezbateri apologetice între teologii și ateii de top, pentru a-ți înțelege și apăra mai bine credința, științific.

Pe tot parcursul lunii septembrie, pe canalul Alfa Omega TV, site-ul, pagina de Facebook Alfa Omega TV, te invităm să urmărești dovezi științifice uimitoare care atestă actul creației. Fiecare săptămână îți aduce noi subiecte de gândire și întrebări la care sperăm să găsim răspunsuri împreună. A evoluat universul sau a creat Dumnezeu

lumea? A păcătuit știința? Mii sau milioane de ani? Dinozauri în Biblie? Ne tragem din maimuță? Descrie Big Bang-ul momentul creației? Sunt compatibile creștinismul și știința? Sunt științifice evoluția și ateismul, sau doar o filosofie umană? Descoperă răspunsuri la aceste întrebări, și multe altele. În septembrie 2021 te invităm să urmărești dovezi științifice uimitoare care atestă actul

Publicăm articole și resurse creaționiste și pe site-ul nostru și Facebook. Descoperă online informații uimitoare, ce-L revelează pe Creator. Evolutia și ateismul nu sunt atât științifice, cât o interpretare filosofică. Verdictul Științei este „Creație”! Care este verdictul tău? Nu rata Luna Creaționistă, doar la Alfa Omega TV!


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Cartea începuturilor documentar

Sâmbătă, ora 21:00

LUNI 30 august 00:00 Speranță pentru România 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Conferința „Însetat după Dumnezeu” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Verdictul științei: Creație! (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Speranță pentru România (r) 08:00 Momeala Satanei (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Clubul descoperirilor științifice 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Speranță pentru România (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Clubul descoperirilor științifice (r) 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 De ce Israel? (r) 18:30 Decupaj din realitate (r) 19:00 Momeala Satanei creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri (r) 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Moise film artistic 22:30 Muzică 23:00 Joni și prietenii documentar 23:30 Minunile creației: pomul documentar

MARŢI 31 august

MIERCURI 01 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Vieți în lumină 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00 Cele 10 porunci 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Istorie a închinarii creștine (r) 12:00 O viață diferită (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 Realități și perspective: știri (r) 13:30 Minunile creației: pomul (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, de ce se petrec lucruri rele? 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Aqua Viva (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Cireșarii 19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Știrile RTN știri 20:00 Realități și perspective magazin talkshow

21:00 Este Dumnezeu măreț? documentar 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

00:00 Știrile RTN 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Dumnezeu știe! 03:30 Mari isprăvi 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Învățăturile lui Iosif Țon (r) 08:30 Decupaj din realitate (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Momente de credință 11:00 Este Dumnezeu măreț? (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, de ce se petrec lucruri rele? (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Realități și perspective: retrospectiva 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Genesis 7 (r) 17:30 Mărturii 18:00 Învățăturile lui Iosif Țon 18:30 Decupaj din realitate 19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Prietenie modificată genetic film artistic 22:30 Muzică 23:00 Calea maestrului (r) creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

Joi, 23:00

documentar

Premieră: Dezlegând misterele creației Această serie de documentare prezintă dovezi privind relatarea biblică a Creației din perspectiva teoriei pământului tânăr și oferă răspunsuri în favoarea unora dintre cele mai provocatoare și controversate întrebări despre credință și știință: Cum a început viața? De unde au apărut oamenii? A fost real potopul din vremea lui Noe? Ce vârstă are pământul? Urmărește seria în fiecare joi, de la 23:00.

sexualității

JOI 02 septembrie 00:00 Club 700 00:30 Vieți în lumină 01:00 Învățăturile lui Iosif Țon 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cântecele anotimpurilor 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei” (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 La drum, Frills! 10:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 10:30 Cântecele anotimpurilor 11:00 Prietenie modificată genetic (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cântecele anotimpurilor (r) 15:30 Poarta spre Galileea 16:00 Stând în spărtură pentru Israel 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Mărturii 18:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei”

VINERI 03 septembrie

SÂMBĂTĂ 04 septembrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Mărturii 01:00 Conferință de femei 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Mapamond Creștin 08:00 Progres spiritual 08:30 Călătoria 09:00 Casa zburătoare 09:30 Agentul secret Ryan Defrates 10:00 Cum poți fi sigur de veșnicia ta cu Dumnezeu? 10:30 Zidurile inimii mele 11:00 Înstrăinați (r) 12:30 ezlegând misterele Genezei (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele (r) 15:30 Progres spiritual (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Agentul secret Ryan Defrates (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Calea maestrului 18:30 Dumnezeu știe!

19:00 InTouch creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri 19:00 Club 700 magazin TV 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Harta Genezei documentar televiziunii 22:30 Gaither și prietenii program muzical 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate 22:00 O viață diferită film serial 23:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) (r) documentar 22:30 Muzică 23:00 Dezlegând misterele Genezei

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Kidz România 10:30 De ce Israel? 11:00 Harta Genezei (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Stând în spărtură pentru Israel (r) 13:30 InTouch (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința „Talmidim” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința FBCAR 19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Cartea începuturilor documentar 22:30 Program muzical străin 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Cele 10 porunci (r) documentar

documentar

23:30 Joshua și Caleb raportează! (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE

documentar

22

DUMINICĂ 05 septembrie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința „Talmidim” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos (r) 10:00 Kidz România (r) 10:30 Momente de credință (r) 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința FBCAR (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 18:00 Program muzical străin (r) 18:30 Bucuria de a cânta 19:00 Cum poți fi sigur de veșnicia ta cu Dumnezeu? (r) talk-show 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective (r) talk-show 21:00 Ateismul, o deziluzie documentar 22:00 O viață diferită (r) film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) documentar

LUNI 30 AUGUST

MIERCURI 01 SEPTEMBRIE

JOI 02 SEPTEMBRIE

VINERI 03 SEPTEMBRIE

17:30 Verdictul științei: Creație! talk-

21:00 Prietenie modificată genetic

19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele televiziunii

21:00 Harta Genezei

show

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

documentar

DUMINICĂ 05 SEPTEMBRIE

21:00 Ateismul, o deziluzie documentar


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Evoluție sau Dumnezeu? documentar

Sâmbătă, ora 22:00

LUNI 06 septembrie 00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Conferința FBCAR 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Verdictul științei: Creație! (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Momeala Satanei (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Clubul descoperirilor științifice 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Realități și perspective: știri (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Clubul descoperirilor științifice (r) 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 De ce Israel? (r) 18:30 Decupaj din realitate (r) 19:00 Momeala Satanei creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri (r) 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Samuel, ultimul judecător film artistic 22:00 Ilie, profetul focului film artistic 22:30 Muzică 23:00 Joni și prietenii documentar 23:30 Minunile creației: pomul documentar

MARŢI 07 septembrie

MIERCURI 08 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Vieți în lumină 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00 Cele 10 porunci 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Ateismul, o deziluzie (r) 12:00 O viață diferită (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 Realități și perspective: știri (r) 13:30 Minunile creației: pomul (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Originea speciilor 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Aqua Viva (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Cireșarii

00:00 Știrile RTN 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Dumnezeu știe! 03:30 Mari isprăvi 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Învățăturile lui Iosif Țon (r) 08:30 Decupaj din realitate (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Centrul Creștin Caleb 11:00 Inimi schimbate (r) 12:00 Creaturi ciudate 1 (r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Originea speciilor (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Realități și perspective: retrospectiva 19:00 Love Israel creștere spirituală 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Genesis 7 19:30 Știrile RTN știri (r) 17:30 Mărturii 18:00 Învățăturile lui Iosif 20:00 Realități și perspective magazin talk- Țon 18:30 Decupaj din realitate show

21:00 Inimi schimbate film artistic 22:00 Creaturi ciudate 1 documentar 22:30 Muzică 23:00 Viața așa cum e creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Ape vii documentar 22:00 Creaturi ciudate 2 documentar 22:30 Muzică 23:00 Dumnezeu știe! (r) creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

JOI 09 septembrie 00:00 Club 700 00:30 Mărturii 01:00 Învățăturile lui Iosif Țon 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cântecele anotimpurilor 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei” (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 La drum, Frills! 10:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 10:30 Cântăreții străzii 11:00 Ape vii (r) 12:00 Creaturi ciudate 2 (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cântăreții străzii (r) 15:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 16:00 Israel în prim plan 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Mărturii 18:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei”

VINERI 10 septembrie

SÂMBĂTĂ 11 septembrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Mărturii 01:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Mapamond Creștin 08:00 Progres spiritual 08:30 Călătoria 09:00 Casa zburătoare 09:30 Agentul secret Ryan Defrates 10:00 Cum poți fi sigur de veșnicia ta cu Dumnezeu? 10:30 Zidurile inimii mele 11:00 Cartea începuturilor (r) 12:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele (r) 15:30 Progres spiritual (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Agentul secret Ryan Defrates (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Calea maestrului 18:30 Dumnezeu știe!

19:00 InTouch creștere spirituală 19:00 Club 700 magazin TV 19:30 Realități și perspective: știri 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show televiziunii 21:00 Noe și zilele din urmă documentar 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:30 Codul secret al creației documentar 22:00 O viață diferită film serial 22:30 Gaither și prietenii program muzical 22:30 Muzică 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate 23:00 Dezlegând misterele Genezei 23:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) (r)

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Kidz România 10:30 De ce Israel? 11:00 Noe și zilele din urmă (r) 11:30 Codul secret al creației (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim plan (r) 13:30 InTouch (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința „Chemare la pocăință” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința FBCAR 19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Cerul declară 1 documentar 22:00 Evoluție sau Dumnezeu documentar 22:30 Program muzical străin 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Cele 10 porunci (r) documentar

documentar

documentar

23:30 Joshua și Caleb raportează! (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE

documentar

MARȚI 07 SEPTEMBRIE

21:00 Inimi schimbate film artistic

MIERCURI 08 SEPTEMBRIE

21:00 Ape vii documentar

VINERI 10 SEPTEMBRIE

21:30 Codul secret al creației documentar

Vineri, 21:00

Premieră: Noe și zilele din urmă În vremea lui Noe, oamenii își vedeau de viața lor de zi cu zi, fără să țină cont de dezastrul iminent. Suntem și noi la fel, ignorăm avertismentele lui Dumnezeu cu privire la judecata Sa viitoare? Știați că Scriptura afirmă că vom vedea următoarele lucruri: - Numele Domnului luat în deșert - Iubitori de bani și fățarnici în biserici - Războaie și vești de războaie - Negarea unui potop global Cine a fost Noe și de ce sunt atât de relevante evenimentele din vremea lui pentru secolul al XXI-lea? Să nu vă găsească ziua aceea nepregătiți. Timpul este foarte scurt. Veți fi gata?

DUMINICĂ 12 septembrie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința „Chemare la pocăință” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos (r) 10:00 Kidz România (r) 10:30 Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința FBCAR (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 18:00 Program muzical străin (r) 18:30 Bucuria de a cânta 19:00 Cum poți fi sigur de veșnicia ta cu Dumnezeu? (r) talk-show 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective (r) talk-show 21:00 Creați după chipul lui Dumnezeu sau planeta maimuțelor? documentar 22:00 O viață diferită (r) film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) documentar

SÂMBĂTĂ 11 SEPTEMBRIE

21:00 Cerul declară 1 documentar

documentar

DUMINICĂ 12 SEPTEMBRIE

21:00 Creați după chipul lui Dumnezeu sau planeta maimuțelor? documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

23


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Omul, mai mult decât o ființă rațională documentar

Duminică, ora 21:00

LUNI 13 septembrie

MARŢI 14 septembrie

MIERCURI 15 septembrie

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Conferința FBCAR 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Verdictul științei: Creație! (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Momeala Satanei (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Realități și perspective: știri (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 O știință fascinantă (r) 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 De ce Israel? (r) 18:30 Decupaj din realitate (r)

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Vieți în lumină 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00 Cele 10 porunci 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Creați după chipul lui Dumnezeu sau planeta maimuțelor? (r) 12:00 O viață diferită (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 Realități și perspective: știri (r) 13:30 Minunile creației: pomul (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Originea speciilor 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Aqua Viva (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Cireșarii

19:00 Momeala Satanei creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri (r) 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 David film artistic 22:30 Muzică 23:00 Joni și prietenii documentar 23:30 Minunile creației: pomul documentar

19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Știrile RTN știri 20:00 Realități și perspective magazin talkshow

21:00 Proiectul „Dinozaurul” film artistic 22:00 Creaturi ciudate 3 documentar 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

00:00 Știrile RTN 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Dumnezeu știe! 03:30 Mari isprăvi 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Învățăturile lui Iosif Țon (r) 08:30 Decupaj din realitate (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Momente de credință 11:00 Proiectul „Dinozaurul” (r) 12:00 Creaturi ciudate 3 (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Originea speciilor (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Realități și perspective: retrospectiva 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Genesis 7 (r) 17:30 Mărturii 18:00 Învățăturile lui Iosif Țon 18:30 Decupaj din realitate

Vineri, 21:00

documentar

Premieră: Extratereștrii: realitate sau ficțiune? Alăturați-vă astronomului dr. Danny Faulkner și străbateți universul, căutând răspunsuri la unele dintre cele mai importante întrebări despre viața extraterestră: Suntem singuri în univers? Există viață și pe alte planete? Vorbește Biblia despre aceasta? Aflați de unde vin aceste idei, ce au descoperit astronomii și ce ne spune Biblia despre viața dincolo de pământ.

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Corpul uman: inginerie divină documentar

22:00 Inginerul cu opt picioare documentar 22:30 Muzică 23:00 Dumnezeu știe! (r) creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele sexualității

JOI 16 septembrie 00:00 Club 700 00:30 Mărturii 01:00 Învățăturile lui Iosif Țon 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cântăreții străzii 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei” (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 La drum, Frills! 10:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 10:30 Cântăreții străzii 11:00 Corpul uman: inginerie divină (r) 12:00 Inginerul cu opt picioare (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cântăreții străzii (r) 15:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 16:00 Stând în spărtură pentru Israel 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Mărturii 18:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei”

VINERI 17 septembrie

SÂMBĂTĂ 18 septembrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Mărturii 01:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 06:30 Mapamond Creștin 07:30 Progres spiritual 08:00 Progres spiritual 08:30 Călătoria 09:00 Casa zburătoare 09:30 Biblia animată pentru copii (Creația) 10:00 Cum poți fi sigur de veșnicia ta cu Dumnezeu? 10:30 Zidurile inimii mele 11:00 Cerul declară 1 (r) 12:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Zidurile inimii mele (r) 15:30 Progres spiritual (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Biblia animată pentru copii (Creația) (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Calea maestrului 18:30 Dumnezeu știe!

19:00 InTouch creștere spirituală 19:00 Club 700 magazin TV 19:30 Realități și perspective: știri 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show televiziunii 21:00 Extratereștrii: realitate sau ficțiune? 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show documentar 22:00 O viață diferită film serial 22:00 Designul vieții: zborul documentar 22:30 Muzică 22:30 Gaither și prietenii program muzical 23:00 Dezlegând misterele Genezei 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate documentar 23:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) (r) 23:30 Joshua și Caleb raportează! (r) documentar

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Kidz România 10:30 De ce Israel? 11:00 Extratereștrii: realitate sau ficțiune? (r) 11:30 Designul vieții: zborul (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Stând în spărtură pentru Israel (r) 13:30 InTouch (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința „Chemare la pocăință” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința FBCAR

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința „Chemare la pocăință” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos (r) 10:00 Kidz România (r) 10:30 Momente de credință (r) 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința FBCAR (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 18:00 Program muzical străin (r) 18:30 Bucuria de a cânta

19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Cerul declară documentar 22:30 Program muzical străin 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Cele 10 porunci (r) documentar

19:00 Cum poți fi sigur de veșnicia ta cu Dumnezeu? (r) talk-show 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective (r) talk-show 21:00 Omul, mai mult decât o ființă rațională documentar 22:00 O viață diferită (r) film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) documentar

RECOMANDĂRI ZILNICE

documentar

24

LUNI 13 SEPTEMBRIE

MIERCURI 15 SEPTEMBRIE

VINERI 17 SEPTEMBRIE

14:00 Un cântec nou

21:00 Corpul uman: inginerie divină

09:30 Biblia animată pentru copii: Creația

mărturie

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

documentar

DUMINICĂ 19 septembrie

program pentru copii

SÂMBĂTĂ 18 SEPTEMBRIE

DUMINICĂ 19 SEPTEMBRIE

19:30 Jerusalem Dateline știri

23:00 E supranatural! talk-show în premieră


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Descoperind dinozaurii documentar

Miercuri, ora 21:00

LUNI 20 septembrie 00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Conferința FBCAR 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Verdictul științei: Creație! (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Momeala Satanei (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Realități și perspective: știri (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 O știință fascinantă (r) 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 De ce Israel? (r) 18:30 Decupaj din realitate (r) 19:00 Momeala Satanei creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri (r) 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Pasiune pentru plante documentar 22:00 Creaționismul, paradigma mileniului III documentar 22:30 Muzică 23:00 Joni și prietenii documentar 23:30 Minunile creației: pomul documentar

JOI 23 septembrie 00:00 Club 700 00:30 Mărturii 01:00 Învățăturile lui Iosif Țon 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cântăreții străzii 03:30 Zidurile inimii mele 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 10:30 Cântăreții străzii 11:00 Descoperind dinozaurii (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cântăreții străzii (r) 15:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 16:00 Israel în prim plan 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Mărturii 18:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei”

MARŢI 21 septembrie

MIERCURI 22 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Vieți în lumină 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00 Cele 10 porunci 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Omul, mai mult decât o ființă rațională (r) 12:00 O viață diferită (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 Realități și perspective: știri (r) 13:30 Minunile creației: pomul (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Minunile creației: solul 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Aqua Viva (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Cireșarii 19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Știrile RTN știri 20:00 Realități și perspective magazin talkshow

21:00 Străjerii: descoperirea film artistic 22:30 Muzică 23:00 Viața așa cum e creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

00:00 Știrile RTN 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Învățăturile lui Iosif Țon (r) 08:30 Decupaj din realitate (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Centrul Creștin Caleb 11:00 Străjerii: descoperirea (r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Minunile creației: solul (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Realități și perspective: retrospectiva 16:30 Casa zburătoare (r) 17:00 Genesis 7 (r) 17:30 Mărturii 18:00 Învățăturile lui Iosif Țon 18:30 Decupaj din realitate 19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Descoperind dinozaurii documentar 22:30 Muzică 23:00 Calea maestrului (r) creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

VINERI 24 septembrie

SÂMBĂTĂ 25 septembrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Mărturii 01:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața 07:30 Mapamond Creștin (r) 08:00 Progres spiritual 08:30 Călătoria 09:00 Cartea Cărților 09:30 Biblia animată pentru copii (Potopul) 10:00 Să descoperim pas cu pas creația 10:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 11:00 Cerul declară (r) 12:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 15:30 Progres spiritual (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Biblia animată pentru copii (Potopul) (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Calea maestrului 18:30 Dumnezeu știe!

19:00 Club 700 magazin TV 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:00 InTouch creștere spirituală televiziunii 19:30 Realități și perspective: știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 22:00 O viață diferită film serial 21:00 Cerul declară 4: Uimitorul nostru 22:30 Muzică sistem solar documentar 23:00 Dezlegând misterele Genezei 22:00 Muntele Sfânta Elena documentar documentar 22:30 Gaither și prietenii program muzical 23:30 Joshua și Caleb raportează! (r) 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate documentar 23:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) (r)

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Kidz România 10:30 De ce Israel? 11:00 Cerul declară 4: Uimitorul nostru sistem solar (r) 12:00 Muntele Sfânta Elena (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim plan (r) 13:30 InTouch (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința „Chemare la pocăință” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” 19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Marea eră glaciară documentar 22:30 Program muzical străin 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Cele 10 porunci (r) documentar

RECOMANDĂRI ZILNICE

documentar

LUNI 24 MAI

MARȚI 21 SEPTEMBRIE

VINERI 24 SEPTEMBRIE

23:00 Joni și prietenii

14:30 Bucură-te de fiecare zi creștere sprituală

10:00 Să descoperim pas cu pas creația

documentar

talk-show

SÂMBĂTĂ 25 SEPTEMBRIE

21:00 Marea eră glaciară documentar

Vineri, 21:00

documentar

Premieră: Cerul declară 4: Uimitorul nostru sistem solar Acest episod explorează uimitorul sistem solar în care trăim, proiectat de Dumnezeu în doar câteva zile. Experții noștri vor explora: - Cum arată sistemul solar creat de Dumnezeu; - Ce face ca fiecare planetă să fie unică; - De ce este Pământul atât de special față de celelalte planete din universul vast; - Dovezi că sistemul solar are o vechime de mii de ani.

DUMINICĂ 26 septembrie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința „Chemare la pocăință” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor (r) 06:30 Realități și perspective 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos (r) 10:00 Kidz România (r) 10:30 Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 18:00 Program muzical străin (r) 18:30 Bucuria de a cânta 19:00 Să descoperim pas cu pas creația (r) talk-show

19:30 Speranță pentru România știri 20:00 Realități și perspective (r) talk-show 21:00 Universul nostru fascinant documentar 22:00 O viață diferită (r) film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) documentar

DUMINICĂ 26 SEPTEMBRIE

21:00 Universul nostru fascinant documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

25


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Există Dumnezeu? film artistic

Sâmbătă, ora 21:00

LUNI 27 septembrie 00:00 Speranță pentru România 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Verdictul științei: Creație! (r) 05:30 Muzică 06:00 La început, Dumnezeu 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Speranță pentru România (r) 08:00 Momeala Satanei (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Speranță pentru România (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 O știință fascinantă (r) 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 De ce Israel? (r) 18:30 Decupaj din realitate (r) 19:00 Momeala Satanei creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri (r) 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Marea Wadden documentar 22:00 Mai măreață decât sabia documentar 22:30 Muzică 23:00 Joni și prietenii documentar 23:30 Ținutul celor 7 biserici documentar

MARŢI 28 septembrie

MIERCURI 29 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Vieți în lumină 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Cum a apărut lumea? 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Universul nostru fascinant (r) 12:00 O viață diferită (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 Realități și perspective: știri (r) 13:30 Ținutul celor 7 biserici (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Minunile creației: solul 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Aqua Viva (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Cireșarii

00:00 Știrile RTN 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Învățăturile lui Iosif Țon (r) 08:30 Decupaj din realitate (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Momente de credință 11:00 Dilema lui Darwin (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Minunile creației: solul (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Realități și perspective: retrospectiva 16:30 19:00 Love Israel creștere spirituală Cartea Cărților (r) 17:00 Genesis 7 (r) 17:30 19:30 Știrile RTN știri Mărturii 18:00 Învățăturile lui Iosif Țon 20:00 Realități și perspective magazin talk- 18:30 Decupaj din realitate

show

21:00 Dilema lui Darwin documentar 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Dovezi științifice ce susțin creația documentar

22:30 Muzică 23:00 Calea maestrului (r) creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

Vineri, 21:00

film artistic

Premieră: În pântecul balenei Ted Pitts, un profesor frustrat, trebuie să regizeze o piesă de teatru a școlii, fără să le dezvăluie elevilor săi excentrici un secret ascuns. Frustrat din cauza copiilor și ajuns într-un punct mort din punct de vedere profesional, Pitts are în secret un loc de muncă în afara învățământului. Toate aceste eforturi nebunești îl conduc, în mod figurat, „în pântecul balenei”. Această repovestire amuzantă a cărții Iona are mult umor și este un mesaj profund despre a urma direcția lui Dumnezeu, fiind preocupați de cei spre care ne îndreaptă.

sexualității

JOI 30 septembrie 00:00 Club 700 00:30 Mărturii 01:00 Învățăturile lui Iosif Țon 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cântăreții străzii 03:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința „Bucuria, parfumul miresei” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 10:30 Cântăreții străzii 11:00 Dovezi științifice ce susțin creația (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cântăreții străzii (r) 15:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 16:00 Stând în spărtură pentru Israel 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Mărturii 18:00 Conferința „Femei ale destinului”

VINERI 01 octombrie

SÂMBĂTĂ 02 octombrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Mărturii 01:00 Conferința „Femei ale destinului” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Mapamond Creștin 08:00 Progres spiritual 08:30 Călătoria 09:00 Cartea Cărților 09:30 Biblia animată pentru copii (Iov) 10:00 Să descoperim pas cu pas creația 10:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 11:00 Marea eră glaciară (r) 12:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 15:30 Progres spiritual (r) 16:00 Joshua și Caleb raportează! 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Biblia animată pentru copii (Iov) (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Calea maestrului 18:30 Dumnezeu știe!

19:00 Club 700 magazin TV 19:00 InTouch creștere spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 Realități și perspective: știri televiziunii 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 În pântecul balenei film artistic 22:00 O viață diferită film serial 22:30 Gaither și prietenii program muzical 22:30 Muzică 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate 23:00 Dezlegând misterele Genezei 23:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) (r)

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Eliberând captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Kidz România 10:30 De ce Israel? 11:00 În pântecul balenei (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Stând în spărtură pentru Israel (r) 13:30 InTouch (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința „Chemare la pocăință” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” 19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Există Dumnezeu? film artistic 22:30 Program muzical străin 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Cum a apărut lumea? (r) documentar

documentar

documentar

23:30 Joshua și Caleb raportează! (r)

RECOMANDĂRI ZILNICE

documentar

26

DUMINICĂ 03 octombrie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința „Chemare la pocăință” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Realități și perspective 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos (r) 10:00 Kidz România (r) 10:30 Momente de credință (r) 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 18:00 Program muzical străin (r) 18:30 Bucuria de a cânta 19:00 Să descoperim pas cu pas creația (r) talk-show

19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective (r) talk-show 21:00 Revoluția gândirii documentar 22:00 O viață diferită (r) film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) documentar

MARȚI 28 SEPTEMBRIE

MIERCURI 29 SEPTEMBRIE

VINERI 01 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 02 OCTOMBRIE

DUMINICĂ 03 OCTOMBRIE

21:00 Dilema lui Darwin documentar

21:00 Dovezi științifice ce susțin creația documentar

18:00 Calea maestrului creștere spirituală

20:00 Realități și perspective talk-show

22:30 În prezența lui Isus program muzical în

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

în premieră

premieră


Eroii luminii: povestea lui Mary Slessor program pentru copii în premieră

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Vineri, ora 09:30

LUNI 04 octombrie 00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Verdictul științei: Creație! (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Momeala Satanei (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Realități și perspective: știri (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 O știință fascinantă (r) 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 De ce Israel? (r) 18:30 Decupaj din realitate (r) 19:00 Momeala Satanei creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri (r) 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Deschizătorul de drumuri documentar 22:00 În prima linie (Cambodgia) documentar 22:30 Muzică 23:00 Joni și prietenii documentar 23:30 Ținutul celor 7 biserici documentar

MARŢI 05 octombrie

MIERCURI 06 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Vieți în lumină 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Cum a apărut lumea? 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Revoluția gândirii (r) 12:00 O viață diferită (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 Realități și perspective: știri (r) 13:30 Ținutul celor 7 biserici (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Minunile creației: solul 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Aqua Viva (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Cireșarii

00:00 Știrile RTN 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Învățăturile lui Iosif Țon (r) 08:30 Decupaj din realitate (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Centrul Creștin Caleb 11:00 Un alt străin perfect (r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Minunile creației: solul (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Realități și perspective: retrospectiva 19:00 Love Israel creștere spirituală 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Genesis 7 (r) 19:30 Știrile RTN știri 17:30 Mărturii 18:00 Învățăturile lui Iosif 20:00 Realități și perspective magazin talk- Țon 18:30 Decupaj din realitate

show

21:00 Un alt străin perfect film artistic 22:30 Muzică 23:00 Viața așa cum e creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Moștenirea film artistic 22:30 Muzică 23:00 Calea maestrului (r) creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

Vineri, 21:00

documentar

Premieră: Andrew Murray: Africa pentru Hristos Andrew Murray (1828-1917) a fost misionar, scriitor și a contribuit la trezirea spirituală. A slujit în biserica reformată daneză din sudul Africii prin predicare, învățătură și scrierea a peste 200 de cărți și broșuri. Murray a devenit cunoscut pe plan internațional datorită scrierilor lui, considerate în prezent învățături creștine clasice. Filmat în sudul Africii, acest documentar prezintă viața, misiunea și învățătura sa provocatoare.

sexualității

JOI 07 octombrie 00:00 Club 700 00:30 Mărturii 01:00 Învățăturile lui Iosif Țon 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cântăreții străzii 03:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința „Femei ale destinului” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Joshua și Caleb raportează! (r) 10:30 Cântăreții străzii 11:00 Moștenirea (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cântăreții străzii (r) 15:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 16:00 Stând în spărtură pentru Israel 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Mărturii 18:00 Conferința „Femei ale destinului”

VINERI 08 octombrie

SÂMBĂTĂ 09 octombrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Mărturii 01:00 Conferința „Femei ale destinului” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Mapamond Creștin 08:00 Progres spiritual 08:30 Călătoria 09:00 Cartea Cărților 09:30 Eroii luminii: povestea lui Mary Slessor 10:00 Să descoperim pas cu pas creația 10:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 11:00 Există Dumnezeu (r) 12:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 15:30 Progres spiritual (r) 16:00 Revelații 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Eroii luminii: povestea lui Mary Slessor (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Calea maestrului 18:30 Dumnezeu știe!

19:00 Club 700 magazin TV 19:00 InTouch creștere spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 Realități și perspective: știri televiziunii 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Andrew Murray: Africa pentru Hristos 22:00 O viață diferită film serial documentar 22:30 Muzică 22:00 Divorțând de Dumnezeu documentar 23:00 Dezlegând misterele Genezei 22:30 Gaither și prietenii program muzical documentar 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate 23:30 Joshua și Caleb raportează! (r) 23:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) (r)

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Eliberând captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Kidz România 10:30 De ce Israel? 11:00 Andrew Murray: Africa pentru Hristos (r) 12:00 Divorțând de Dumnezeu 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Stând în spărtură pentru Israel (r) 13:30 InTouch (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința „Chemare la pocăință” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” 19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Inelul de logodnă film artistic 22:30 Program muzical străin 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Cum a apărut lumea? (r) documentar

RECOMANDĂRI ZILNICE

documentar

DUMINICĂ 10 octombrie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința „Chemare la pocăință” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos (r) 10:00 Kidz România (r) 10:30 Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 18:00 Program muzical străin (r) 18:30 Bucuria de a cânta 19:00 Să descoperim pas cu pas creația (r) talk-show

19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective (r) talk-show 21:00 Magna Carta descifrată documentar 22:00 O viață diferită (r) film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) documentar

MARȚI 05 OCTOMBRIE

JOI 07 OCTOMBRIE

VINERI 08 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 09 OCTOMBRIE

20:00 Realități și perspective magazin

19:00 Club 700 magazin

15:30 Revelații creștere

21:00 Inelul de logodnă film artistic

talk-show

TV în premieră

spirituală

DUMINICĂ 10 OCTOMBRIE

21:00 Magna Carta descifrată documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

27


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Soluția supremă film artistic

Sâmbătă, ora 21:00

LUNI 11 octombrie 00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Verdictul științei: Creație! (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Momeala Satanei (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Realități și perspective: știri (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 O știință fascinantă (r) 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 De ce Israel? (r) 18:30 Decupaj din realitate (r) 19:00 Momeala Satanei creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri (r) 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Mesagerul documentar 22:30 Muzică 23:00 Joni și prietenii divertisment 23:30 Ținutul celor 7 biserici documentar

MARŢI 12 octombrie

MIERCURI 13 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Vieți în lumină 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Cum a apărut lumea? 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Magna Carta descifrată (r) 12:00 O viață diferită (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 Realități și perspective: știri (r) 13:30 Ținutul celor 7 biserici (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Capelanii militari ai Primului Război Mondial 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Aqua Viva (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Cireșarii 19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Știrile RTN știri 20:00 Realități și perspective magazin talkshow

21:00 Eu, din nou film artistic 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

00:00 Știrile RTN 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Învățăturile lui Iosif Țon (r) 08:30 Decupaj din realitate (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Momente de credință 11:00 Eu, din nou (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Capelanii militari ai Primului Război Mondial (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Realități și perspective: retrospectiva 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Genesis 7 (r) 17:30 Mărturii 18:00 Învățăturile lui Iosif Țon 18:30 Decupaj din realitate 19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 19:30 Mapamond Creștin știri 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Mama mea e detectiv film artistic 22:30 Muzică 23:00 Calea maestrului (r) creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele

sexualității

JOI 14 octombrie 00:00 Club 700 00:30 Mărturii 01:00 Învățăturile lui Iosif Țon 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cântăreții străzii 03:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința „Femei ale destinului” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Revelații (r) 10:30 Highlight 11:00 Mama mea e detectiv (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Highlight (r) 15:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 16:00 Stând în spărtură pentru Israel 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 La drum, Frills! (r) 17:30 Mărturii 18:00 Conferința „Femei ale destinului”

VINERI 15 octombrie

SÂMBĂTĂ 16 octombrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Mărturii 01:00 Conferința „Femei ale destinului” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Mapamond Creștin 08:00 Progres spiritual 08:30 Călătoria 09:00 Cartea Cărților 09:30 Eroii luminii: povestea lui Jim Elliot 10:00 Să descoperim pas cu pas creația 10:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 11:00 Inelul de logodnă (r) 12:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 15:30 Progres spiritual (r) 16:00 Revelații 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Eroii luminii: povestea lui Jim Elliot (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Calea maestrului 18:30 Dumnezeu știe!

19:00 Club 700 magazin TV 19:00 InTouch creștere spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 Realități și perspective: știri televiziunii 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 O călătorie neașteptată: de la cancer 22:00 O viață diferită film serial la o chemare mai înaltă documentar 22:30 Muzică 21:30 Pragul: sărăcia în America documentar 23:00 Dezlegând misterele Genezei 22:30 Gaither și prietenii program muzical documentar 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate 23:30 Revelații (r) documentar 23:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) (r)

Vineri, 21:00

documentar

Premieră: O călătorie neașteptată: de la cancer la o chemare mai înaltă Acest documentar prezintă povestea a patru pacienți bolnavi de cancer. Cu sinceritate și umor, acești oameni își exprimă speranțele și temerile, în timp ce relatează modul în care credința a jucat un rol important în a vedea dincolo de diagnosticul lor și a găsi o chemare mai înaltă. Acest program promovează compasiunea și înțelegerea. Îi va inspira și încuraja pe cei care se confruntă cu provocări asemănătoare.

DUMINICĂ 17 octombrie

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Momeala Satanei 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Eliberând captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Kidz România 10:30 De ce Israel? 11:00 O călătorie neașteptată: de la cancer la o chemare mai înaltă (r) 11:30 Pragul: sărăcia în America (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Stând în spărtură pentru Israel (r) 13:30 InTouch (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința „Ellel” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală”

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința „Ellel” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos (r) 10:00 Kidz România (r) 10:30 Momente de credință (r) 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 18:00 Program muzical străin (r) 18:30 Bucuria de a cânta

19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Soluția supremă film artistic 22:30 Program muzical străin 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Cum a apărut lumea? (r) documentar

19:00 Să descoperim pas cu pas creația (r)

documentar

talk-show

19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective (r) talk-show 21:00 Magna Carta descifrată documentar 22:00 O viață diferită (r) film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

28

LUNI 11 OCTOMBRIE

MARȚI 12 OCTOMBRIE

MIERCURI 13 OCTOMBRIE

VINERI 15 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 16 OCTOMBRIE

10:00 Să vorbim în engleză prgram pentru copii

15:30 Capelanii militari ai Primului Război Mondial documentar

21:00 Mama mea e detectiv film artistic

18:30 Dumnezeu știe!

17:30 Puterea rugăciunii creștere spirituală

în premieră

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

creștere spirituală


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Cine sunt? film artistic

Sâmbătă, ora 21:00

LUNI 18 octombrie 00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Conferința „Rugăciunea și lupta spirituală” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Verdictul științei: Creație! (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Momeala Satanei (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Realități și perspective: știri (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 O știință fascinantă (r) 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 De ce Israel? (r) 18:30 Decupaj din realitate (r) 19:00 Povestea căsniciei creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri (r) 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Călătoria (Joni) documentar 22:00 Mărturia Juliei Miller 1 documentar 22:30 Muzică 23:00 Joni și prietenii divertisment 23:30 Ținutul celor 7 biserici documentar

MARŢI 19 octombrie

MIERCURI 20 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Vieți în lumină 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Cum a apărut lumea? 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Magna Carta descifrată (r) 12:00 O viață diferită (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 Realități și perspective: știri (r) 13:30 Ținutul celor 7 biserici (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Capelanii militari ai Primului Război Mondial 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Aqua Viva (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Cireșarii

00:00 Știrile RTN 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Povestea căsniciei 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Învățăturile lui Iosif Țon (r) 08:30 Decupaj din realitate (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Centrul Creștin Caleb 11:00 Nemernicul: negustorul de suflete (r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv 13:30 Capelanii militari ai Primului Război Mondial (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Realități și perspective: retrospectiva 16:30 19:00 Love Israel creștere spirituală Cartea Cărților (r) 17:00 Genesis 7 (r) 17:30 19:30 Știrile RTN știri Mărturii 18:00 Învățăturile lui Iosif Țon 20:00 Realități și perspective magazin talk- 18:30 Decupaj din realitate

Vineri, 21:00

documentar

Premieră: Miracolul lui Matt Primul lucru pe care ar trebui să îl știți despre Matt Manzari este că trebuia să fie mort. Un dependent de adrenalină și un atlet profesionist de talie mondială, Matt supraviețuiește nu unuia, ci a două accidente, fiecare dintre acestea lăsându-l în pragul morții. Dar pentru Matt, miracolele par a fi un mod de viață.

show

21:00 Nemernicul: negustorul de suflete 19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală documentar 19:30 Mapamond Creștin știri 22:30 Muzică 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 23:00 Viața așa cum e creștere spirituală 21:00 Lupta cea grea film artistic 23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Muzică sexualității 23:00 Calea maestrului (r) creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele sexualității

JOI 21 octombrie 00:00 Club 700 00:30 Mărturii 01:00 Învățăturile lui Iosif Țon 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Highlight 03:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința „Femei ale destinului” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Revelații (r) 10:30 Highlight 11:00 Lupta cea grea (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Highlight (r) 15:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 16:00 Stând în spărtură pentru Israel 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Cafeneaua cu povești (r) 17:30 Mărturii 18:00 Conferința „Femei ale destinului”

VINERI 22 octombrie

SÂMBĂTĂ 23 octombrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Mărturii 01:00 Conferința „Femei ale destinului” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Mapamond Creștin 08:00 Război invizibil 08:30 Călătoria 09:00 Cartea Cărților 09:30 Eroii luminii: povestea lui William Tyndale 10:00 Știința descoperă că universul a avut un început 10:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 11:00 Soluția supremă (r) 12:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 15:30 Război invizibil (r) 16:00 Revelații 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Eroii luminii: povestea lui William Tyndale (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Calea maestrului 18:30 Dumnezeu știe!

19:00 Club 700 magazin TV 19:00 InTouch creștere spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 Realități și perspective: știri televiziunii 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Miracolul lui Matt documentar 22:00 O viață diferită film serial 22:00 Lanțul vieții documentar 22:30 Muzică 22:30 Gaither și prietenii program muzical 23:00 Dezlegând misterele Genezei 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate documentar 23:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) (r) documentar 23:30 Revelații (r) documentar

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Povestea căsniciei 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Eliberând captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Kidz România 10:30 De ce Israel? 11:00 Miracolul lui Matt (r) 11:30 Lanțul vieții (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Stând în spărtură pentru Israel (r) 13:30 InTouch (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința „Ellel” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința „Stăpânind porțile viitorului tău” 19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Cine sunt? film artistic 22:30 Program muzical străin 23:00 E supranatural! (r) talk-show 23:30 Cum a apărut lumea? (r) documentar

DUMINICĂ 24 octombrie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința „Ellel” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Realități și perspective 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos (r) 10:00 Kidz România (r) 10:30 Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința „Stăpânind porțile viitorului tău” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 18:00 Program muzical străin (r) 18:30 Bucuria de a cânta 19:00 Știința descoperă că universul a avut un început (r) talk-show 19:30 Mapamond Creștin (r) știri 20:00 Realități și perspective (r) talk-show 21:00 Magna Carta descifrată documentar 22:00 O viață diferită (r) film serial 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

LUNI 18 OCTOMBRIE

MARȚI 19 OCTOMBRIE

MIERCURI 20 OCTOMBRIE

VINERI 22 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 23 OCTOMBRIE

19:00 Povestea căsniciei creștere spirituală

19:00 Love Israel creștere

15:30 Căutând extraordinatul cu Jeni divertisment

17:30 Dumnezeu vobește mărturie

19:00 Mari isprăvi din

spirituală în premieră

actualitate în premieră

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

29


RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Impactul reformei în prezent documentar

Sâmbătă, ora 21:00

LUNI 25 octombrie 00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Conferința „Stăpânind porțile viitorului tău” 02:00 Realități și perspective 03:00 Love Israel 03:30 Dumnezeu știe! 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Verdictul științei: Creație! (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Povestea căsniciei (r) 08:30 Club 700 (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 O știință fascinantă 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Biserica Poarta Cerului 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Ospăț cu mană (r) 14:00 Un cântec nou 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Față în față 16:00 Realități și perspective: știri (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 O știință fascinantă (r) 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 De ce Israel? (r) 18:30 Decupaj din realitate (r) 19:00 Povestea căsniciei creștere spirituală 19:30 Realități și perspective: știri (r) 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Dumitru Cornilescu documentar 22:00 Mărturia Juliei Miller 2 documentar 22:30 Muzică 23:00 Joni și prietenii divertisment 23:30 Ținutul celor 7 biserici documentar

MARŢI 26 octombrie

MIERCURI 27 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Vieți în lumină 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față 04:00 InTouch 04:30 Muzică 05:00 Vieți în lumină (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 De ce Israel? (r) 08:00 Cuvântul vieții 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aqua Viva 10:00 Cum a apărut lumea? 10:30 Lumina Evangheliei (r) 11:00 Magna Carta descifrată (r) 12:00 O viață diferită (r) 12:30 E supranatural! (r) 13:00 Realități și perspective: știri (r) 13:30 Ținutul celor 7 biserici (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Lumina Evangheliei 15:30 Capelanii militari ai Primului Război Mondial 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Aqua Viva (r) 17:30 Vieți în lumină 18:00 Cireșarii 19:00 Love Israel creștere spirituală 19:30 Știrile RTN știri 20:00 Realități și perspective magazin talk-

19:00 Ospăț cu mană creștere spirituală 21:00 Păgânismul în cultura populară 19:30 Mapamond Creștin știri documentar 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 22:00 Cârpaciul film artistic 21:00 Lista lui Jack film artistic 22:30 Muzică 22:30 Muzică 23:00 Înflorește acum! creștere spirituală 23:00 Calea maestrului (r) creștere spirituală 23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele

show

sexualității

JOI 28 octombrie 00:00 Club 700 00:30 Mărturii 01:00 Învățăturile lui Iosif Țon 01:30 Decupaj din realitate 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Highlight 03:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 04:00 E supranatural! 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Muzică 06:00 Minuni obișnuite 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Club 700 (r) 08:00 Conferința „Femei ale destinului” (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Revelații (r) 10:30 Highlight 11:00 Lista lui Jack (r) 12:30 Love Israel (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Highlight (r) 15:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 16:00 Stând în spărtură pentru Israel 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Cafeneaua cu povești (r) 17:30 Mărturii 18:00 Conferința „Femei ale destinului”

00:00 Știrile RTN 00:30 Dumnezeu vorbește 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Realități și perspective magazin 03:00 Calea maestrului 03:30 Mari isprăvi 04:00 Povestea căsniciei 04:30 Muzică 05:00 Dumnezeu vorbește (r) 05:30 Muzică 06:00 Adevărul despre adevăr 06:15 Întrebări esențiale 06:30 Realități și perspective magazin (r) 07:30 Știrile RTN (r) 08:00 Învățăturile lui Iosif Țon (r) 08:30 Decupaj din realitate (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Genesis 7 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Momente de credință 11:00 Păgânismul în cultura populară (r) 12:00 Cărpaciul (r) 12:30 Înflorește acum! (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Capelanii militari ai Primului Război Mondial (r) 14:00 Vieți în lumină (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 15:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 16:00 Realități și perspective: retrospectiva 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Genesis 7 (r) 17:30 Mărturii 18:00 Învățăturile lui Iosif Țon 18:30 Decupaj din realitate

Vineri, 15:30

documentar

Premieră: Autorizat Biblia după traducerea King James a influențat profund Biserica, precum și cea mai mare parte din cultura ultimilor 400 de ani. Traducerea a adus în mod strălucit Scriptura la viață pentru oamenii vorbitori de limba engleză din Epoca Elisabetană. În acest documentar surprinzător și distractiv, dr. Mark Ward explorează provocările cu care se confruntă astăzi cititorii traducerii King James a Bibliei.

sexualității

VINERI 29 octombrie

SÂMBĂTĂ 30 octombrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Mărturii 01:00 Conferința „Femei ale destinului” 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Cireșarii 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Mărturii (r) 05:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Mapamond Creștin 08:00 Război invizibil 08:30 Călătoria 09:00 Cartea Cărților 09:30 Eroii luminii: povestea lui John Bunyan 10:00 Știința descoperă că universul a avut un început 10:30 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu 11:00 Cine sunt? (r) 12:30 Dezlegând misterele Genezei (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:00 Mărturii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Filozofie, știință și dezbatere despre Dumnezeu (r) 15:30 Război invizibil (r) 16:00 Revelații 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Eroii luminii: povestea lui John Bunyan (r) 17:30 Dumnezeu vorbește 18:00 Calea maestrului 18:30 Dumnezeu știe!

19:00 Club 700 magazin TV 19:00 InTouch creștere spirituală 19:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 Realități și perspective: știri televiziunii 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 20:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 21:00 Autorizat documentar 22:00 Mai mult decât vise: Ali film serial 22:00 Vremea pustiirii film artistic 22:30 Muzică 22:30 Gaither și prietenii program muzical 23:00 Dezlegând misterele Genezei 23:00 Rădăcini și reflecții din actualitate documentar 23:30 Astăzi cu Dumnezeu (Ioan) (r) documentar 23:30 Revelații (r) documentar

00:00 Realități și perspective: știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Biserica Poarta Cerului 04:00 Povestea căsniciei 04:30 Muzică 05:00 Un cântec nou (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Realități și perspective: știri (r) 08:00 Eliberând captivii 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Kidz România 10:30 De ce Israel? 11:00 Autorizat (r) 12:00 Vremea pustiirii (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Stând în spărtură pentru Israel (r) 13:30 InTouch (r) 14:00 Dumnezeu vorbește (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Conferința „Ellel” 16:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Puterea rugăciunii 18:00 Conferința „Stăpânind porțile viitorului tău”

DUMINICĂ 31 octombrie 00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Un cântec nou 01:00 Conferința „Ellel” 02:00 Realități și perspective 03:00 Biserica Punctul Zero 03:30 Cristale de har și adevăr 04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Puterea rugăciunii (r) 05:30 Muzică 06:00 Să descoperim Israelul 06:15 Semnele vremurilor 06:30 Realități și perspective 07:30 Jerusalem Dateline (r) 08:00 Cristale de har și adevăr 08:30 InTouch (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos (r) 10:00 Kidz România (r) 10:30 Momente de credință (r) 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința „Stăpânind porțile viitorului tău” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Rugul Aprins 16:00 Jerusalem Dateline (r) 16:30 Cartea Cărților (r) 17:00 Omida Carlos (r) 17:30 Gaither și prietenii (r) 18:00 Program muzical străin (r) 18:30 Bucuria de a cânta

19:00 Mari isprăvi din actualitate 19:30 Jerusalem Dateline știri 19:00 Știința descoperă că universul a avut 20:00 Realități și perspective talk-show 21:00 Impactul reformei în prezent un început (r) talk-show 19:30 Speranță pentru România știri documentar 20:00 Realități și perspective (r) talk-show 22:30 Program muzical străin 21:00 Magna Carta descifrată documentar 23:00 E supranatural! (r) talk-show 22:00 Invazia păgână documentar 23:30 Cum a apărut lumea? (r) documentar 22:30 În prezența lui Isus program muzical 23:00 E supranatural! talk-show 23:30 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

30

MARȚI 26 OCTOMBRIE

MIERCURI 27 OCTOMBRIE

JOI 28 OCTOMBRIE

VINERI 29 OCTOMBRIE

22:00 Cârpaciul film

21:00 Lista lui Jack

22:00 Mai mult decât vise film serial

19:00 InTouch creștere

artistic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

spirituală

DUMINICĂ 31 OCTOMBRIE

19:30 Speranță pentru România știri
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.