Page 1

ALFA OMEGA TV MAGAZIN ANUL 2, NR. 5 - SEPTEMBRIE/OCTOMBRIE 2012

WWW.ALFAOMEGA.TV

EDITORIAL

ROMÂNIA LA RĂSCRUCE

www.alfaomega.tv

„şi-Mi veţi fi martori ...” roagă-te pentru țara ta în contextul - misiune creştină prin media - socio-politic actual

PAVEL RIVIȘ–TIPEI

ÎNCEPUTURILE BISERICII PENTICOSTALE DIN ROMÂNIA 90 DE ANI DE MĂRTURIE CREȘTINĂ | pg. 4

RUBRICA FEMEIA CREȘTINĂ

(JOYCE MEYER) LASĂ-ŢI GRIJILE ÎN SEAMA CELUI CARE SE ÎNGRIJEȘTE DE TINE | pg. 18

CORESPONDENȚĂ DIN ISRAEL

CHRIS MITCHELL (CBN) - STAREA POLITICĂ, MILITARĂ ȘI SPIRITUALĂ DIN ISRAEL | pg. 13

OFERTA LIBRĂRIEI ALFA OMEGA TV sept-oct 2012

ALFA OMEGA TV - MISIUNE PRIN MEDIA | pg. 10

PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI

PROGRAMUL TV

SEPT - OCT

PAG. 6-17


Societatea BiblicĂ din RomÂnia vĂ recomandĂ:

www.sbro.ro comenzi@sbro.ro Telefon: 0359-425.990 Mobil: 0753-050.005

2

ALFA OMEGA TV MAGAZIN


EDITORIAL

„ŞI-MI VEŢI FI MARTORI ...” MISIUNE CREŞTINĂ PRIN MEDIA

Domnul ne-a întrebat în urmă cu trei ani dacă vrem să fim martorii Lui pentru lucrarea în putere a Duhului Sfânt, pentru noul sezon pe care urma să îl deschidă Bisericii Lui în România. A fost o întrebare clară, prin Duhul Sfânt, care ne-a fost pusă înainte de a participa pentru prima dată la un larg eveniment de rugăciune pe munte. Chiar dacă nu ştiam ce ne aşteaptă, împreună cu soţia mea Mirela, am acceptat provocarea pentru noi ca familie şi pentru lucrarea Alfa Omega. Ceea ce a urmat şi se desfăşoară accelerat în vieţile noastre ne face să înţelegem mult mai profund ce înseamnă a fi martorii Lui fiind implicaţi în media. Ca lucrare de media creştină, a fi martor al Lui e mai mult decât a reflecta evenimente creştine, a prezenta mărturii, a filma conferinţe sau servicii religioase. Înseamnă şi a fi parte din lucrări noi, în puterea Duhului Sfânt, a fi o voce care să aducă înţelegere şi revelaţie profetică, care să însemne o provocare în lumea credincioşilor şi să aducă dorinţa după mai mult. Înseamnă şi disponibilitatea de a fi un vehicul, un canal de transmitere a ungerii Duhului Sfânt către cei care sunt expuşi Cuvântului prin media. Lucrările la scară largă derulate de Domnul în acest nou sezon în întreaga lume folosesc media ca un instrument principal. Cuvintele, greu de înţeles la acea vreme, ale Domnului Isus care ne spunea, peste veacuri, că vom face minuni şi mai mari decât El, includ pentru noi, cei ce-L slujim în mileniul 3, o componentă media indispensabilă. Finalul versetului din deschiderea acestui editorial, “...până la marginile pământului” nu mai poate fi înţeles doar prin prisma unor lucrări de misionariat clasice, ca traducerea Bibliei într-o nouă limbă sau dialect, sau ca atingere a unor grupuri etnice izolate, ci presupune şi înţelegerea unor forme de slujire căruia îi spunem, cu tot mai multă responsabilitate, “misiune prin media”. Slujirea în spatele unei camere de luat vederi , la pupitrul unor mese de montaj, ca redactor într-un departament de producţie audiovideo sau în faţa calculatorului, folosind creativ facilităţi internet / ”new media”, este o formă de misionariat cu nimic mai lipsită de responsabilitate ca o lucrare misionară tradiţională. Ca lucrare de „misiune prin media”, Alfa Omega urmează modelul fixat în versetul „... şi-Mi veţi fi matori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” Ierusalimul a fost pentru noi, încă de la începuturile lucrării în 1994, slujire în oraşul nostru de pornire, Timişoara, oraş în care, într-o atmosferă deschisă dialogului interconfesional şi prin prezenţa unor lideri spirituali de marcă, asemenea mitropolitului Nicolae Corneanu, Alfa Omega s-a născut şi a crescut ca lucrare spirituală. Începutul anului 2000 a însemnat extinderea lucrării Alfa Omega la nivelul naţiunii române, Iudeea noastră ca şi câmp de misiune, prin distribuirea de programe la zeci de televiziuni locale şi naţionale, distribuţie masivă de resurse video pentru echiparea Trupului lui Hristos şi mai ales lansarea în anul 2006 a primului canal de televiziune creştină în limba română, cu emisie permanentă 24 ore zilnic, Alfa Omega TV. Este şi acum rugăciunea noastră permanentă ca, prin canalul Alfa Omega TV, Cuvântul să fie accesibil în fiecare casă de români. Parte din familia de media creştină europeană, Alfa Omega slujeşte şi pentru atingerea prin Cuvânt a Europei, o Samarie profund secularizată. Începuturile din 2002 prin segmentul zilnic de programe în limba română pe canalul TBN Europe (...activ şi azi), sunt continuate prin distribuţia internaţională de programe, recepţii individuale ai canalului satelit şi mai ales prin internet. Cu lansarea în 2012 a celui de-al doliea canal TV , Alfa Omega TV Internaţional, dar şi prin noi proiecte “new media”, a fi martor “până la marginea pământului“se împlineşte sub ochii nostri, prin posibilităţi tehnologice pe care nu le anticipam la începutul lucrării în anii `90. Încredinţându-ne lucrarea Alfa Omega, lucrare de apostolat în televiziunea creştină românească, Domnul a rostit profetic peste noi încă de la început: Alfa Omega va rămâne până la sfârşit un far în noapte, o lumină care va străpunge întunericul tot mai greu, care va acoperi această lume înainte de revenirea Lui. „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)

CUPRINS

SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2012

03 04  05  06  10  13  18 

EDITORIAL “și-mi veți fi martori...“ - misiune creștină prin media ÎNCEPUTURILE BISERICII PENTICOSTALE ÎN ROMÂNIA 90 de ani de mărturie creștină ROMÂNIA LA RĂSCRUCE roagă-te pentru țara ta PROGRAM TV Alfa Omega TV septembrie - octombrie 2012 MISIUNE PRIN MEDIA până la marginile pământului CORESPONDENȚĂ DIN ISRAEL starea politică, militară și spirituală a Israelului RUBRICA FEMEIA CREȘTINĂ Lasă-ți grijile în seama Celui care se îngrijește de tine (Joyce Meyer)

CP 1141, Oficiul 8 Timișoara - 300890, ROMÂNIA Tel: +(40) 256-284.913 Tel/Fax: +(40) 256-284.912 e-mail: info@alfaomega.tv web: www.alfaomega.tv www.facebook.com/alfaomegatv

www.youtube.com/alfaomegatv

www.twitter.com/alfaomegatv

.................................. Această revistă se distribuie GRATUIT. Pentru a intra în posesia ei: - apelați numărul de telefon +(40) 256-284.913 - accesați pagina www.alfaomega.tv/revista - trimiteți-ne numele și adresa dvs pe e-mail revista@alfaomega.tv

Tudor Pețan Președinte Alfa Omega TV

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

3


ÎNCEPUTURILE BISERICII PENTICOSTALE DIN ROMÂNIA

română, intitulată „Adevărul Biblic”. Când a citit acea broşurică, a văzut că în Statele Unite se întâmpla ceva interesant: au loc vindecări divine şi botezuri cu Duhul Sfânt. Fratele Bradin a trimis o scrisoare la adresa înscrisă pe broşură. Când a ajuns scrisoarea, au căutat un om care să o traducă. Un român stabilit în Statele Unite i-a răspuns cum se produce botezul cu Duhul Sfânt şi cum au loc vindecările. Soţii Bradin au început să se roage. În timp ce se ruga, sora Persida a simţit cum o mână i se pune pe umflătura entru prima dată când s-a simţit de la gât. S-a speriat, a deschis ochii şi prezenţa Duhului Sfânt în România nu a văzut pe nimeni. Când a terminat PAVEL RIVIŞ – TIPEI şi putem vorbi de om botezat cu Duhul Sfânt a fost în anul 1908. Din Pătrăuţii Preşedintele Cultului Penticostal rugăciunea, umflătura nu mai era nicicunde. A fost un miracol pentru ei şi au Strujineţului din Ucraina se mută în din România înţeles că ce au citit în broşurica aceea România un om al cărui nume nu suna şi lămuririle trimise din State erau cu Selecţiuni din emisiunea Calea, prea bine, Gheorghe Păduche, dar care adevărat învăţături şi practici valabile avea o viaţă deosebită. El s-a stabilit în Adevărul şi Viaţa: Începutul atunci. După 2 săptămâni, soţii Bradin Vicovul de Sus, într-o biserică baptistă. Bisericii Penticostale din România au mers împreună în Cuvin. Sora Persida Fraţii rămâneau uimiţi când se ruga fratele (inregistrare - August 2012) avea încă abdomenul umflat. În timp Gheorghe pentru că nu înţelegeau ce se ce călătoreau, ea a simţit o cercetare a .. roagă, dar ziceau că se simt aşa de bine în preajma lui. .. Domnului, a început să se roage şi i-a dispărut a doua A doua prezenţă a Duhului Sfânt a fost la sfârşitul . .. umflătură. Momentul acela a declanşat în ei dorinţa Primului Război Mondial, în 1914, tot în Bucovina. Din . Primul Război Mondial se întoarce acasă un frate pe nume ... de a pune în practică rugăciunea şi au înţeles cât e de Gavril Cârstian. El era botezat cu Duhul Sfânt şi proorocea. ... important să trăieşti viaţa de rugăciune fiindcă Domnul S-a stabilit în Bilca, în Bucovina, tot într-o biserică baptistă ... te vindecă. Vindecarea ei a atras familia Semenaşcu din şi prin el se manifesta acest dar al Duhului Sfânt. El a ajuns .. Cuvin de partea lor şi în fiecare duminică veneau de la .. Cuvin la Păuliş la părtăşie. Împreună cu alţi fraţi au însă fie pastor şi să moară ca martir. .. .. ceput să stăruie după Duhul Sfânt. A treia prezenţă a Duhului Sfânt în România a .. În iarna anului 1921, prima botezată cu Duhul fost la Dârlos, lângă Sibiu, între două surori săsoaice. .. Sfânt a fost Persida Semenaşcu din Cuvin. A doua care a Într-o zi, când se rugau, S-a coborât Duhul Sfânt peste ele. .. .. fost botezată a fost sora Persida Bradin. Al treilea a fost Începuseră să se roage pe la orele 13 şi când s-au sculat . de pe genunchi se făcuse deja seară. Erau aşa de fericite ... un alt frate, iar fratele Bradin nu a fost botezat cu Duhul şi vorbeau în alte limbi. Toate acestea au fost nişte semne .. Sfânt decât al patrulea în Şiclău în casa unui credincios. . ale botezului cu Duhul Sfânt în România, dar niciunul din- .. Aşa au decis să deschidă prima biserică pe 10 septemb. tre cei care au avut această experienţă nu au avut puterea .. rie 1922 în localitatea Păuliş. Pentru că rugăciunile erau .. fierbinţi şi erau convinşi că orice boală putea fi vindecată şi ambiţia să formeze o biserică. .. prin rugăciune, lumea a început să se polarizeze în jurul .. În anul 1920, din localitatea Cuvin se mută o familie de tineri în localitatea Păuliş: Gheorghe şi Persida ... lor. În septembrie s-a deschis prima biserică în Păuliş, iar .. în noiembrie se deschide a doua biserică în casa familiei Bradin. Aici la Păuliş, Persida naşte o fetiţă care moare .. Semenaşcu Teodor şi Persida, în Cuvin. A treia biserica s-a după naştere, iar ea se îmbolnăveşte foarte grav. Abdo.. menul i s-a umflat foarte tare, la gât i-a apărut o umflătură .. deschis în Arad, în cartierul Micalaca, primul pastor fiind Urlea Gheorghe. A patra bifoarte mare. Erau tineri săraci serica a fost în 1922 în Soimoş, care locuiau într-o căsuţă apoi în Măderat, Pâncota şi mică, care astăzi este casă Şoimos. memorială. Fiind aşa de Meritul fratelui Bradin bolnavă, singura scăpare era a fost că nu s-a dat bătut. A la Dumnezeu. Soţul ei fusese fost judecat, a fost arestat, a ordinat diacon în Biserica fost dus la Curtea Marţială. Cei Baptistă, şi se rugau şi cereau dinainte nu au avut puterea să lui Dumnezeu să se îndure formeze o biserică, dar Bradin de ea. Într-una din zile, prin nu s-a dat bătut. familia Andraş care fusese Primul care s-a ridicat în Statele Unite, a ajuns la împotriva acestor biserici >> ei o broşurică tradusă în

90 de ani de mărturie creştină

P

4

ALFA OMEGA TV MAGAZIN


>> mici penticostale a fost Episcopul Bisericii Tradiţionale,

dar fără să-şi dea seama că le face un serviciu. Au apărut comunicate în presa vremii că cei din Păuliş şi Cuvin sunt rătăciţi într-o sectă de eretici, crezând în vindecări divine. Când a apărut comunicatul în presă, cei interesaţi au fost curioşi şi au început să meargă la biserică. În 1923 şi-au format un fel de mărturisire de credinţă şi au trimis-o la Bucureşti, la Ministerul Cultelor, ca să fie recunoscuţi ca asociaţie religioasă, dar nu a fost aşa. În 1924, într-o noapte de august, în râul Mureş, se oficiază primul botez nou testamental în apă în care se botează 12 persoane. În 1927, în dimineaţa de 8 august, am avut primul martir penticostal, Pernevan Dumitru. El a fost găsit predicând la patru credincioşi. Au venit peste el nişte

oameni beţi care l-au bătut. Medicii nu i-au făcut nimic, şi a murit în casa fiicei sale. Al doilea martir a fost fratele Partenie Pera care a fost găsit predicând undeva în zona Birchiş. A fost bătut cu lanţ de bicicletă şi în iarna aceluiaşi an a decedat. După anul 1932, când s-au închis toate bisericile, fratele Olaru Mihai a continuat să ţină slujbele acasă, noaptea. A fost găsit la Curtici, a fost bătut şi călcat în picioare. Cu fiecare prigoană în România, nu se făcea altceva decât să se semene o nouă sămânţă pentru alţi creştini care se întorceau la Dumnezeu. Cred că Dumnezeu, dincolo de prigoane, dincolo de necazuri şi încercări, privea spre o Biserică care trebuia să crească, care trebuia să aibă dimensiuni deosebite şi căreia trebuia să îi pună temeliile astfel...

ROMÂNIA LA RĂSCRUCE

Î

n această vreme Domnul scutură încă o dată cerul şi pământul. La scară globală asistăm la o repoziţionare pe toate planurile. Lupte pentru recâştigarea zonelor de influenţă (inclusiv în estul Europei), treziri spirituale în diferite zone din lumea a treia, invazia islamică, schimbări de regim în zonele arabe, modificarea echilibrului politic pe plan mondial, criza economică la nivel global, dar mai ales reaşezarea lucrurilor în jurul conflictului major care este în dezvoltare rapidă în Orientul Mijlociu, conflict direct legat de Ierusalim şi Israel, ne fac să vedem cu alţi ochi frământările politice din România. Chiar frământările politice din această vară fierbinte legate de referendum pentru demiterea președintelui, coaugularea unor noi centri de putere în România, criza social-economică, sunt repoziţionări rapide care încep cu indivizi, lideri spirituali şi politici, şi continuă cu biserici, grupări şi organizaţii creștine sau ale societății civile, repoziționări care afectează şi naţiunea română ca un tot unitar, atât pe plan intern cât și internațional. Dumnezeu are un destin pentru fiecare persoană, dar are un destin și pentru naţiunea română. Cheia restaurării României din punct de vedere economic, politic și social este acum, în acest complicat an 2012, în mâna Bisericii Domnului din țara noastră. El vrea să atingă Europa folosind ca bază de „operații spirituale” și România. Prin toate mijloacele, forțele întunericului încearcă să împiedice intrarea noastră în destin, ca națiune, și să îi blocheze sau să îi devieze traiectoria. Dincolo de opțiunile noastre politice, ca cetățeni ai acestei țari, pentru un președinte anume sau chiar pentru instaurarea unui regim politic, de dreapta sau de stânga, este o bătălie în plan spiritual pentru împlinirea planului divin cu România. Păstrarea valorilor democratice, stabilitatea socială, economică și politică, separarea puterilor în stat, evitarea oricăror forme de manipulare, de dictatură parlamentară sau prezidențială, oprirea oricăror forme de violență și tensiune socială sau etnică, bunăstarea României, ar trebui să fie priorități în rugăciune pentru fiecare creștin în aceste luni.

O chemare specială în rugăciune pentru acest sezon, până la încheierea alegerilor parlamentare (noiembrie 2012) este să ne învoim ca în fiecare zi de vineri să ne unim cât mai mulți dintre noi în post și rugăciune pentru România, pentru cei ce urmează să fie aleși în structurile de autoritare din țara noastră, pentru protecția, siguranța și stabilitatea țării.

PRIORITĂȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU ȚARĂ: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Înlăturarea urii şi dezbinării din naţiunea română – fenomene care au produs dezbinare şi în Trupul lui Cristos din România. Ridicarea în funcţiile de conducere ale ţării a unor oameni integri, cu frică de Dumnezeu Protecţia şi integritatea teritorială a României. Înlăturarea influenţelor demonice care limitează extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu în România: corupţie, imoralitate, avort, violenţă, religiozitate, materialism. Extinderea trezirii spirituale şi a revărsării Duhului Sfânt peste România. Revelație pentru Trupul lui Cristos din România pentru înțelegerea vremurilor în care trăim. Indiferent de opţiunea politică, România să rămână în aceeaşi aliniere guvernamentală, politică şi spirituală favorabilă Israelului.

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

5


Salvat în închisoare

Club 700

LUNI, ora 14:00

Inima Închinării

JOI, ora 22:30

DUMINICĂ, ora 22:00

LUNI 3 septembrie

MARȚI 4 septembrie

MIERCURI 5 septembrie

00:00 Mapamond crestin 00:30 Atmosferă pentru miracole Seminar 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Evanghelizare urbană - partea 1 Seminar 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Ora de biologie 11:00 Hristos pentru Moldova (r) 11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r) 12:30 Ospăţ cu mană (r) 13:00 Istorie a închinării creștine (r) 14:00 Salvat în închisoare (r) 15:30 Atelierul lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Faţă în faţă 18:00 Evanghelizare urbană (r) Seminar

00:00 Faţă în faţă 01:00 Evanghelizare urbană 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi etnice 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Romcom 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 11:00 Sacrificiul de pe munte (r) Film artistic 12:30 Evoluţia unui creaţionist (r) 13:30 Verdictul știinţei: creaţie! (r) 14:00 Vechi secrete ale Bibliei Samson, erou puternic (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice 17:30 Atmosferă pentru miracole 18:00 Romcom

00:00 Ora tinerilor 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (John Militaru) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Două împărăţii în conflict (Iosif Ţon) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 10:30 Program din diasporă (John Militaru) 11:00 De la furie la libertate (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r) 13:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire (r) 14:00 În prima linie - Cambodgia (r) 14:30 Puterea Eu, din nou... rugăciunii (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi Film artistic cu Dumnezeu 17:30 Bucură-te în fiecare zi vineri, 7 septembrie, ora 19:00 (cu Joyce Meyer) 18:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) (r) Seminar biblic Văzut de afară, Rich Chaplin are cam

19:00 Sacrificiul de pe munte Film artistic 20:30 Cum ar trebui să trăim? - partea 2 Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Evoluţia unui creaţionist Documentar 22:00 Verdictul știinţei: Creaţie! Talk-show 23:30 Vechi secrete ale Bibliei – Samson, erou puternic Documentar`

(r) Etică în afaceri

19:00 De la furie la libertate Film artistic 20:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Alte afaceri Etică în afaceri 22:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire Program religios 23:30 În prima linie – Cambodgia Docu-

mentar

22:00 Verdictul știinţei: Creaţie!

19:00 Echipajul Life Flight Film artistic 20:30 Decupaj din realitate Materiale telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 22:30 Călătoria Documentar 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical 23:30 Hollywood - partea 5 Documentar

19:00 De la furie la libertate Film

Talk-show

19:00 Echipajul Life Flight Film

artistic

artistic

tot ce își dorește un pastor și un cap de familie respectat. În realitate, el a pierdut din vedere tot ceea ce contează mai mult, inclusiv familia sa. Atunci când își dorește o viață care nu este a lui, se trezește prins în viața tuturor celor care au fost afectați de nepăsarea lui. Această experiență îl ajută să vadă faptul că își irosește șansa de a iubi și a avea impact în viața celor din jurul său. Vino alături de Rich în călătoria în surprinzătoarea și amuzanta călătorie care îi va schimba viața pentru totdeauna

JOI 6 septembrie

VINERI 7 septembrie

SÂMBĂTĂ 8 septembrie

DUMINICĂ 9 septembrie

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Călătoria 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 08:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu Conferinţă 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 10:30 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 11:00 Echipajul Life Flight (r) Film artistic 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) 14:00 Hollywood partea 5 (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 17:30 Program din diasporă (John Militaru) (r) 18:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu (r) Conferinţă

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Eliberând captivii Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:00 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 In Touch (cu Charley Stanley) (r) 10:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Detașamentul 77 (r) 12:30 Viaţa prin Duhul Sfânt (cu Kay Arthur) (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 În prima linie Peru (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 18:00 Eliberând captivii (r) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și reflecţii 01:00 Eliberând captivii 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 In Touch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00 Povestiri de seară cu Unchiul Lucian 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Eu, din nou (r) 13:00 In Touch (cu Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și reflecţii (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)

00:00 Mapamond Crestin 00:30 Fii diferit ! 01:00 Conferinţa Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Mari isprăvi 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul / Cindy Jacobs (r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Adevăruri biblice pentru copii Desene animate 10:00 Mari isprăvi (r) 10:30 De ce Israel? (r) 11:00 Fii diferit! (r) 11:30 Ospăţ cu mană (r) 12:00 Joni și prietenii (r) 12:30 Conferinţa Peniel (r) 13:30 Program din biserica Metanoia (Arad) 14:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r) Desene animate 16:00 Rugul Aprins Program religios 17:00 Club 700 (r) Talk-show 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 18:00 Istorie a închinării creștine Program

19:00 Detașamentul 77 Film artistic 20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Dincolo de bariere Documentar 22:30 Club 700 Talk-show 23:30 În prima linie - Peru Documentar

19:00 Eu, din nou Film artistic 20:30 Rădăcini și reflecţii Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Program de misiune 23:00 Parapsihologia - partea 1 Documentar

16:00 Conferinţa Peniel Emisiune tineri 17:00 Program de misiune (r) 17:30 Mapamond Creștin Știri creștine 18:00 Joni și prietenii Program religios străin 18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program religios strain 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate 19:30 Mari isprăvi Program Israel 20:00 De ce Israel Program Israel 20:30 Inima închinării Emisiune tineri 21:00 Calea Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secţia de poliţie Film serial 22:30 Fii diferit Emisiune tineri 23:00 Ospăţ cu mană Program religios străin 23:30 Pasiune pură Program despre problemele sexualităţii

19:00 Detașamentul 77 Film artistic

19:00 Eu, din nou Film artistic

PREMIERĂ

6 ALFA OMEGA TV MAGAZIN

13:00 In Touch (cu Charles Stanley)

muzical

19:00 Fugi băiete, fugi Documentar 20:00 Trezirea din Ţara Galilor Documentar 20:30 Ambiţie creatoare Program muzical 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Inima închinării (r) Emisiune tineri 22:30 Secţia de poliţie (r) Film artistic 23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

mele sexualităţii

19:00 Fugi băiete, fugi Documentar


ȘTIRI - MAPAMOND CREȘTIN Sămbătă ora17:30 și Duminică orele 20:30 și 00:00

PROGRAM TV LUNI 10 septembrie

MARȚI 11 septembrie

MIERCURI 12 septembrie

00:00 Mapamond crestin 00:30 Atmosferă pentru miracole Seminar 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Evanghelizare urbană partea 2 Seminar 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Ora de biologie 11:00 Hristos pentru Moldova (r) 11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r) 12:30 Ospăţ cu mană (r) 13:00 Istorie a închinării creștine (r) 14:00 Fugi băiete, fugi (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Faţă în faţă 18:00 Evanghelizare urbană (r) Seminar

00:00 Faţă în faţă 01:00 Evanghelizare urbană 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi etnice 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Romcom Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 11:00 Chiar dacă pleci (r) Film artistic 12:30 Evoluţia unui creaţionist (r) 13:30 Verdictul știinţei: creaţie! (r) 14:00 Vechi secrete ale Bibliei - Moise si cele 10 porunci (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice 17:30 Atmosferă pentru miracole Seminar 18:00 Romcom (r)

19:00 Chiar dacă pleci Film artistic 20:30 Cum ar trebui să trăim? - partea 3

19:00 Renunţă Film artistic 20:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secretele succesului Etică în afaceri 22:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire Program religios 23:30 Mâini iscusite Documentar

00:00 Ora tinerilor 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (John Militaru) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 10:30 Program din diasporă (John Militaru) 11:00 Renunţă (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r) 13:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire (r) 14:00 Mâini iscusite (r) 14:30 Puterea rugăciunii (r) 15:00 Șarlatanul Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi Film artistic cu Dumnezeu 17:30 Bucură-te în fiecare zi vineri, 14 septembrie, ora 19:00 (cu Joyce Meyer) 18:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) (r) Seminar biblic Una dintre cele mai în vogă trupe

Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Evoluţia unui creaţionist partea 3 Documentar

23:00 Verdictul știinţei: Creaţie! Talk-show 23:30 Vechi secrete ale Bibliei - Moise si cele 10 porunci Documentar

Etică în afaceri

22:00 Evoluţia unui creaţionist

19:00 Renunţă Film artistic

creștine, “Grand Design”, se îndreaptă vertiginos spre topuri. Din nefericire, viața solistului vocal Johnny C, telespectatori alunecă în mod vertiginos. Concertele 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show de seara care vorbesc despres Isus 22:30 Călătoria Documentar sunt în contrast puternic cu stilul 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical de viață egoist pe care el îl trăiește 23:30 Hollywood - partea 6 Documentar ziua. În culmea faimei sale, Johnny experimentează prăbușirea trecând astfel printr-o turbulentă reîntoarcere acasă pentru a vedea dacă își mai poate salva căsnicia. Va birui oare 17:00 Astăzi cu Dumnezeu: Matei Johnny? 19:00 De dragul lui Pete Film artistic 20:30 Decupaj din realitate Materiale

partea 3 Documentar

JOI 13 septembrie

VINERI 14 septembrie

SÂMBĂTĂ 15 septembrie DUMINICĂ 16 septembrie

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Călătoria 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 08:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu Conferinţă 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 10:30 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 11:00 De dragul lui Pete (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) 14:00 Hollywood partea 6 (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 17:30 Program din diasporă (John Militaru) (r) 18:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu (r) Conferinţă

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Eliberând captivii Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 In Touch (Charley Stanley) (r) 10:30 Bucură-te în fiecare zi (Joyce Meyer) (r) 11:00 Surprize în lanţ (r) Film artistic 12:30 Învăţătură pentru viaţa (cu Kay Arthur) (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 Inimă de tată (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 18:00 Eliberând captivii

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și reflecţii 01:00 Eliberând captivii 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 In Touch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Omida Carlos Desene animate 10:00 Povestiri de seară cu Unchiul Lucian 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Șarlatanul (r) 13:00 In Touch (cu Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și reflecţii (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Învăţătură pentru viaţa (cu Kay Arthur) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)

00:00 Mapamond Crestin 00:30 Fii diferit ! 01:00 Conferinţa Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Mari isprăvi 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul / Cindy Jacobs (r) 08:30 InTouch (Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Program pentru copii 10:00 Mari isprăvi (r) 10:30 De ce Israel? (r) 11:00 Fii diferit! (r) 11:30 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) (r) 12:00 Joni și prietenii (r) 12:30 Conferinţa Peniel (r) 13:30 Program din biserica Metanoia (Arad) 14:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Program pentru copii (r)

16:00 Conferinţa Peniel Emisiune tineri 17:00 Program de misiune (r) 17:30 Mapamond Creștin Știri creștine 18:00 Joni și prietenii Program religios străin 18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program religios strain 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate 19:30 Mari isprăvi Program Israel 20:00 De ce Israel Program Israel 20:30 Inima închinării Emisiune tineri 21:00 Calea Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secţia de poliţie Film serial 22:30 Fii diferit Emisiune tineri 23:00 Ospăţ cu mană Program religios străin 23:30 Pasiune pură Program despre problemele

16:00 Rugul Aprins Program religios 17:00 Club 700 (r) Talk-show 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 18:00 Istorie a închinării creștine Program

19:00 Surprize în lanţ Film artistic 20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Dincolo de bariere Documentar 22:30 Club 700 Talk-show 23:00 Inimă de tată Documentar

(r) Seminar biblic

19:00 Șarlatanul Film artistic PREMIERA 20:30 Rădăcini și reflecţii Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Program de misiune 23:00 Parapsihologia partea 2 Documentar

muzical

19:00 Rasismul Documentar 19:50 Cele 7 biserici din Apocalipsa Documentar

20:30 Ambiţie creatoare Program muzical 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Inima închinării (r) Emisiune tineri 22:30 Secţia de poliţie (r) Film artistic 23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

mele sexualităţii

sexualităţii

19:00 Surprize în lanţ Film artistic

19:00 Șarlatanul Film artistic

PREMIERA

10:00 Povestiri de seară cu Unchiul Lucian

18:00 Istorie a închinării creștine Program muzical


Dincolo de bariere

Conferința Peniel

JOI, ora 20:00

Ambiție creatoare

SÂMBĂTĂ, ora 16:00

DUMINICĂ, ora 20:30

LUNI 17 septembrie

MARȚI 18 septembrie

MIERCURI 19 septembrie

00:00 Mapamond crestin 00:30 Atmosferă pentru miracole Seminar 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Evanghelizare urbană partea 2 Seminar 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Ora de biologie 11:00 Hristos pentru Moldova (r) 11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r) 12:30 Ospăţ cu mană (r) 13:00 Istorie a închinării creștine (r) 14:00 Rasismul (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Atelierul lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Faţă în faţă 18:00 Evanghelizare urbană (r) Seminar

00:00 Faţă în faţă 01:00 Evanghelizare urbană 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi etnice 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Romcom Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 11:00 Sabia (r) Film artistic 12:00 Dușmani invizibili (r) Film artistic 12:30 Evoluţia unui creaţionist (r) 13:30 Verdictul știinţei: creaţie! (r) 14:00 Vechi secrete ale Bibliei Arca lui Noe (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice 17:30 Atmosferă pentru miracole Seminar 18:00 Romcom (r) Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (John Militaru) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Lumea lui Jonathan Singh 10:00 Program pentru minorităţi etnice 10:30 Program din diasporă (John Militaru) 11:00 Fără rezervare (r) Film artistic 11:30 Singură în întuneric (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r) 13:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire (r) 14:00 Jason și Buntu (r) 14:30 Puterea rugăciunii (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi film artistic cu Dumnezeu 17:30 Bucură-te în fiecare zi vineri, 21 mai, ora 19:00 (cu Joyce Meyer) 18:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) (r) Seminar biblic Jake Taylor le are pe toate: o prietenă

19:00 Sabia Film artistic 20:00 Dușmani invizibili Film artistic 20:30 Cum ar trebui să trăim? - partea 4 Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Evoluţia unui creaţionist partea 4 Documentar

23:00 Verdictul știinţei: Creaţie! Talk-show 23:30 Vechi secrete ale Bibliei Arca lui Noe

19:00 Fără rezervare Film artistic 19:30 Singură în întuneric Film artistic 20:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secretele succesului Etică în afaceri 22:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire Program religios 23:30 Jason și Buntu Documentar

Documentar

19:00 Sabia Film

A salva o viață

19:00 Primul va fi soţul meu Film artistic 19:30 Ipocritul Film artistic 20:30 Decupaj din realitate Materiale telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 22:30 Călătoria Documentar 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical 23:30 Hollywood partea 7 Documentar

19:00 Fără rezervare Film artistic

artistic

23:00 Gaithers și prietenii Program

muzical

frumoasă, campion la basket și admirația celor din jur. Într-o zi însă, un vechi prieten din copilărie se sinucide. Jake este pus pe gânduri – ce ar fi putut face pentru a salva viața prietenului său? Un tânăr pastor îi spune că are nevoie de Dumnezeu, Jake devenind astfel creștin. Lucrurile însă îi scapă de sub control. Tatăl său îi înșală mama, prietena lui este însărcinată, iar vechii săi prieteni râd de el și îl ridiculizează. În mijlocul acestor lucruri, Jake va descoperi ce înseamnă să fie creștin și cum să salveze o viață.

JOI 20 septembrie

VINERI 21 septembrie

SÂMBĂTĂ 22 septembrie DUMINICĂ 23 septembrie

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Călătoria 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 08:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu Conferinţă 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 10:30 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 11:00 Primul va fi soţul meu (r) Film artistic 11:30 Ipocritul (r) Film artistic 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) 14:00 Hollywood partea 7 (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 17:30 Program din diasporă (John Militaru) (r) 18:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu (r) Conferinţă

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Eliberând captivii Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 In Touch (cu Charley Stanley) (r) 10:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Alegerea Sarei (r) Film artistic 12:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 Alegerea este a ta (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 18:00 Eliberând captivii

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și reflecţii 01:00 Eliberând captivii 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 In Touch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Omida Carlos 10:00 Povestiri de seară cu Unchiul Lucian10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 A salva o viaţă (r) 13:00 In Touch (cu Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și reflecţii (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Omida Carlos (r)

19:00 Alegerea Sarei Film artistic 20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Dincolo de bariere Documentar 22:30 Club 700 Talk-show 23:30 Alegerea este a ta Documentar

(r) Seminar biblic

19:00 A salva o viaţă Film artistic PREMIERĂ 20:30 Rădăcini și reflecţii Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Program de misiune 23:00 Strgătul pământului Documentar

16:00 Conferinţa Peniel Emisiune tineri 17:00 Program de misiune (r) 17:30 Mapamond Creștin Știri creștine 18:00 Joni și prietenii Program religios străin 18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program religios strain 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate 19:30 Mari isprăvi Program Israel 20:00 De ce Israel Program Israel 20:30 Inima închinării Emisiune tineri 21:00 Calea Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secţia de poliţie Film serial 22:30 Fii diferit Emisiune tineri 23:00 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone)

00:00 Mapamond Crestin 00:30 Fii diferit ! 01:00 Conferinţa Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Mari isprăvi 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul / Cindy Jacobs (r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Program pentru copii 10:00 Mari isprăvi (r) 10:30 De ce Israel? (r) 11:00 Fii diferit! (r) 11:30 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) (r) 12:00 Joni și prietenii (r) 12:30 Conferinţa Peniel (r) 13:30 Program din biserica Metanoia (Arad) 14:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Program pentru copii (r) 16:00 Rugul Aprins Program religios 17:00 Club 700 (r) Talk-show 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 18:00 Concert 19:00 E fiica cuiva Documentar 20:00 Viciu fatal Film artistic 20:30 Ambiţie creatoare Program muzical 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Inima închinării (r) Emisiune tineri 22:30 Secţia de poliţie (r) Film artistic 23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

mele sexualităţii

Program religios străin

23:30 Pasiune pură Program despre problemele sexualităţii

19:00 Alegerea Sarei Film artistic

19:00 A salva o viaţă Film artistic PREMIERĂ

22:30 Fii diferit Emisiune tineri

20:00 Viciu fatal Film artistic


DECUPAJ DIN REALITATE Miercuri de la ora 20:30 - emisiunea este realizată exclusiv din materialele primite de la telespectatori

PROGRAM TV LUNI 24 septembrie

MARȚI 25 septembrie

MIERCURI 26 septembrie

00:00 Mapamond crestin 00:30 Seminar biblic 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Evanghelizare urbană Seminar 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Ora de biologie 11:00 Hristos pentru Moldova (r) 11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r) 12:30 Ospăţ cu mană (r) 13:00 Concert (r) 14:00 E fiica cuiva (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Faţă în faţă 18:00 Evanghelizare urbană (r) Seminar

00:00 Faţă în faţă 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi etnice 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Romcom Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 11:00 Cu cine mergi? (r) 12:30 Evoluţia unui creaţionist (r) 13:30 Verdictul știinţei: creaţie! (r) 14:00 Vechi secrete ale Bibliei - Zidurile Ierihonului (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice 17:30 Seminar biblic 18:00 Romcom (r)

00:00 Ora tinerilor 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (John Militaru) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 10:30 Program din diasporă (John Militaru) 11:00 Călătorie spre Cer (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r) 13:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire (r) 14:00 Creștinismul și Islamul (r) 14:30 Puterea rugăciunii (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi Documentar cu Dumnezeu 17:30 Bucură-te în fiecare zi duminică, 30 septembrie, ora 19:00 (cu Joyce Meyer) 18:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) (r) Seminar biblic

19:00 Cu cine mergi? Film artistic 20:30 Cum ar trebui să trăim? - partea 5 Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Război și pace în Orientul Mijlociu Documentar

23:00 Verdictul știinţei: Creaţie! Talk-show 23:30 Vechi secrete ale Bibliei Zidurile Ierihonului Documentar

Etică în afaceri

19:00 Călătorie spre Cer Film artistic 20:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secretele succesului Etică în afaceri 22:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire Seminar biblic 23:30 Creștinismul și Islamul - partea 1 Documentar

22:00 Război și pace în Orientul Mijlociu Docu-

Jocul mortal al păcii

19:00 Șase, semnul Fiarei Film artistic 20:45 Decupaj din realitate Materiale telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 22:30 Călătoria Documentar 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical 23:30 Hollywood - partea 8 Documentar

23:30 Creștinismul și Islamul -

19:00 Șase, semnul Fiarei Film artistic

partea 1 Documentar

mentar

Dumnezeu i-a încredințat lui Jay Rawlings o revelație proaspătă cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, revelaâie care poate ajuta oamenii de pretutindeni să înțeleagă complexitățile procesului de pace eșuat. Ela folosit o analogie simplă a unui meci de fotbal jucat pe “terenul țării sfinte”, dar echipele folosindu-se de seturi de reguli diferite. Oamenii care urmăresc zilnic acest “meci” la TV deseori nu înâeleg de ce nu se observă niciun progres. Nu există câștigători. Prin Jocul Mortal al Păcii veți observa conflictul dintre evrei și palestinieni într-o nouă lumină.

JOI 27 septembrie

VINERI 28 septembrie

SÂMBĂTĂ 29 septembrie DUMINICĂ 30 septembrie

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Călătoria 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 08:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu Conferinţă 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 10:30 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 11:00 Șase, semnul Fiarei (r) Film artistic 12:45 Călătoria (r) 13:45 Decupaj din realitate (r) 13:30 AșteptânduL pe Mesia (r) 14:00 Hollywood - partea 8 (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 17:30 Program din diasporă (John Militaru) (r) 18:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu (r) Conferinţă

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Eliberând captivii Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 In Touch (cu Charley Stanley) (r) 10:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Codul Omega (r) Film artistic 12:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 Ascensiunea Islamului - partea 1 (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 18:00 Eliberând captivii (r) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și reflecţii 01:00 Eliberând captivii 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 In Touch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Omida Carlos Desene animate 10:00 Program pentru copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Armaghedon (r) Film artistic 13:00 In Touch (cu Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și reflecţii (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Omida Carlos (r) Desene animate

00:00 Mapamond Crestin 00:30 Fii diferit ! 01:00 Conferinţa Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Mari isprăvi 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul / Cindy Jacobs (r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Cafeneaua cu povești Desene animate 10:00 Mari isprăvi (r) 10:30 De ce Israel? (r) 11:00 De la Avram la Isus (r) 12:00 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) (r) 12:30 Conferinţa Peniel (r) 13:30 Program din biserica Metanoia (Arad) 14:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Cafeneaua cu povești (r)

16:00 Conferinţa Peniel Emisiune tineri 17:00 Program de misiune (r) 17:30 Mapamond Creștin Știri creștine 18:00 Joni și prietenii Program religios străin 18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program religios strain 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate 19:30 Mari isprăvi Program Israel 20:00 De ce Israel Program Israel 20:30 Inima închinării Emisiune tineri 21:00 Calea Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 De la Avram la Isus Documentar 23:00 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul Aprins Program religios 17:00 Club 700 (r) Talk-show 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 18:00 Sărbătoarea Corturilor Conferinţă 19:00 Jocul mortal al păcii Documentar 20:00 Iranium Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Isus, evreul care a împărţit istoria

19:00 Codul Omega 1 Film artistic 20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Dincolo de bariere Documentar 22:30 Club 700 Talk-show 23:30 Ascensiunea Islamului - partea 1

19:00 Armaghedon Film artistic 20:30 Rădăcini și reflecţii Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Program de misiune 23:30 Ascensiunea Islamului - partea 2 Documentar

Documentar

Documentar

23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 23:30 Ascensiunea Islamului partea 4 Documentar

Program religios străin

23:30 Ascensiunea Islamului partea 3 Documentar

19:00 Codul Omega 1 Film artistic

23:30 Ascensiunea Islamului - partea 2 Documentar

22:00 De la Avram la Isus Documentar

20:00 Iranium Documentar


canalul Alfa Omega TV Internațional, un canal permanent pentru diaspora română și comunitățile etnice din zona balcanică

canalul Alfa Omega TV emite 24/7 necodat pe satelitul Astra 4A (Sirius 4) 4,8o Est, frecvență 12.703 MHz, polarizare verticală, rată simbol 2963 Msymb/s, FEC: 3/4.

programe în limba bulgară, maghiară, sârbă, germană, slovacă și rromani pentru minorități etnice locuind în România

programe produse în limba engleză difuzate de stații în Australia, Noua Zeelandă, SUA și Marea Britanie

revista gratuită Alfa Omega TV Magazin conține programul TV, știri și articole inspiraționale

aplicații Alfa Omega TV pentru dispozitive mobile

PÂNĂ LA M

PĂMÂN

bloc zilnic de programe românești pe canalul TV satelit TBN Europe, luni-sâmbătă , orele 05:3006:30 și 16:00-17:00

Alfa Omega TV este retransmis integral pe internet, alături de alte canale 24/7 și peste 1.000 de programe video la cerere, cărți electronice, articole inspiraționale, cursuri și știri creștine; români din toată lumea accesează la orice oră resurse media creștine pe site-ul nostru www.alfaomega.tv

Alfa Omega TV este recepționată în 5.000 de localități prin cablu și IPTV, cu o audiență potențială de 4-5 milioane de telespectatori

www.alfaomega


Alfa Omega TV - misiune prin media

programe creștine produse de Alfa Omega TV pe 40 de stații locale și regionale în toată țara Audiența potențială: 2 milioane

MARGINILE

NTULUI

cărți, DVD-uri și resurse creștine - comenzi online sau telefonic

moldovenii pot vedea Alfa Omega TV direct de pe satelit, pe internet sau retransmis în sute de localități prin TV cablu și rețele IPTV

Alfa Omega TV difuzează programe creștine pe canalul EuroTV din Chișinău și pe alte stații din Moldova

lunar, primim sute de scrisori, telefoane, emailuri și cereri de rugăciune de la telespectatori din România și întreaga lume

a.tv/receptie

din 2012, Alfa Omega TV este între primele 25 de canale TV din România și pe lista must-carry pentru introducere gratuită și obligatorie în rețelele de TV cablu


Astăzi cu Dumnezeu

Mapamond Creștin

MIERCURI, ora 17:00

SÂMBĂTĂ, ora 17:30

Promisiune neîndeplinită DUMINICĂ, ora 19:00

LUNI 1 octombrie

MARȚI 2 octombrie

MIERCURI 3 octombrie

00:00 Mapamond crestin 00:30 Seminar biblic 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Seminar 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Ora de biologie 11:00 Hristos pentru Moldova (r) 11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r) 12:30 Ospăţ cu mană (r) 13:00 Sărbătoarea corturilor (r) 14:00 Isus, evreul care a împărţit istoria (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Faţă în faţă 18:00 Seminar (r)

00:00 Faţă în faţă 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi etnice 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Romcom Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 11:00 Întoarcerea din exil (r) Documentar 12:30 Israel poporul ales de Dumnezeu (r) 13:30 Verdictul știinţei: creaţie! (r) 14:00 Vechi secrete ale Bibliei Chivotul legământului (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice 17:30 Seminar Biblic 18:00 Romcom (r) Etică în afaceri

19:00 Întoarcerea din exil Documentar 20:30 Cum ar trebui să trăim? - partea 6

19:00 Fereastra Film artistic 19:30 Războiul sfânt Documentar 20:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secretele succesului Etică în afaceri 22:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire Seminar biblic 23:30 Creștinismul și Islamul - partea 2

00:00 Ora tinerilor 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (John Militaru) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 10:30 Program din diasporă (John Militaru) 11:00 Fereastra (r) Film artistic 11:30 Războiul sfânt (r) Documentar 12:00 Ora tinerilor (r) 13:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire (r) 14:00 Creștinismul și Islamul (r) 14:30 Puterea rugăciunii (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu 17:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) 18:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) (r) Seminar biblic

Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Israel poporul ales de Dumnezeu Documentar

23:00 Verdictul știinţei: Creaţie! Talk-show 23:30 Vechi secrete ale Bibliei - Chivotul legământului Documentar

Documentar

19:00 Întoarcerea din exil Documentar

19:00 Poporul uitat Documentar 20:45 Decupaj din realitate Materiale telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 22:30 Călătoria Documentar 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical 23:30 Hollywood - partea 9 Documentar

14:00 Vechi secrete ale Bibliei - Chivotul legământului (r)

19:00 Poporul uitat Documentar

Transformarea Film artistic vineri, 5 octombrie, ora 19:00 Transformarea, o dramă plină de suspans, urmărește povestea a câtorva familii care locuiesc într-un oraș al crimei și corupției. În timp ce biserica locală se străduiește să aducă o schimbare pozitivă în oraș, credincioșii se lovesc la fiecare pas de cei care doresc să păstreze orașul în aceleași legături ale violenței… până azi. Dumnezeu a trimis o echipă în oraș pentrua aduce o schimbare. Un eveniment.. o biserică… un Dumnezeu… Transformarea

JOI 4 octombrie

VINERI 5 octombrie

SÂMBĂTĂ 6 octombrie

DUMINICĂ 7 octombrie

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Călătoria 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 08:00 Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 10:30 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 11:00 Poporul uitat (r) Documentar 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 AșteptânduL pe Mesia (r) 14:00 Hollywood partea 9 (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 17:30 Program din diasporă (John Militaru) (r) 18:00 Seminar biblic (r)

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Eliberând captivii Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Singh Program pentru copii 10:00 In Touch (cu Charley Stanley) (r) 10:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Israel, ţinta atacurilor (r) 12:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 Ierusalim, orașul veșniciei (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan Singh (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 18:00 Eliberând captivii

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și reflecţii 01:00 Eliberând captivii 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 In Touch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Omida Carlos Desene animate 10:00 Program pentru copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Transformarea (r) Film artistic 13:00 In Touch (Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și reflecţii (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Omida Carlos (r) Desene

00:00 Mapamond Crestin 01:00 Conferinţa Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Mari isprăvi 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul / Cindy Jacobs (r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Cafeneaua cu povești Desene animate 10:00 Mari isprăvi (r) 10:30 De ce Israel? (r) 11:00 Antisemitismul (r) 12:00 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) (r) 12:30 Conferinţa Peniel (r) 13:30 Program din biserica Metanoia (Arad) 14:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Cafeneaua cu povești (r) Desene animate

19:00 Israel, ţinta atacurilor Documentar 20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Dincolo de bariere Documentar 22:30 Club 700 Talk-show 23:30 Ierusalim, orasul veșniciei Documentar

19:00 Transformarea Film artistic 20:30 Rădăcini și reflecţii Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Program de misiune 23:00 Obsesia Documentar

(r) Seminar biblic

animate

16:00 Conferinţa Peniel Emisiune tineri 17:00 Program de misiune (r) 17:30 Mapamond Creștin Știri creștine 18:00 Joni și prietenii Program religios străin 18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program religios strain 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate 19:30 Mari isprăvi Program Israel 20:00 De ce Israel Program Israel 20:30 Inima închinării Emisiune tineri 21:00 Calea Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Antisemitismul Documentar 23:00 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul Aprins Program religios 17:00 Club 700 (r) Talk-show 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 18:00 Sărbătoarea Corturilor 19:00 Promisiune neîndeplinită Documentar 19:45 Supravieţuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Renașterea unei naţiuni Documentar 23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 23:30 Israel ţara aleasă de Dumnezeu Documentar

Program religios străin

23:30 Între zidurile Ierusalimului Documentar 19:00 Israel, ţinta atacurilor Documentar

19:00 Transformarea Film artistic

PREMIERĂ

19:30 Mari isprăvi Program Israel

19:45 Supravieţuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar


Un război în Orientul Mijlociu în această toamnă pare din ce în ce mai probabil. Această corespondență aduce informații prețioase din teren și o perspectivă creștină asupra tensiunilor dintre Israel și Iran. Chris Mitchell, corespondent CBN News din Orientul Mijlociu, are peste 10 ani de experiență și reportaje din cea mai fierbinte zonă a lumii.

STAREA POLITICĂ, MILITARĂ ȘI SPIRITUALĂ DIN ISRAEL

V

oi încerca să vă transmit ce cred eu despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu legat de starea spirituală, politică şi militară. Recent, am avut o şedinţă informativă cu ministrul apărării din Israel, Ehud Barak. El a spus că Israelul ia foarte serios in considerare opţiunea militară împotriva dispozitivelor nucleare iraniene.

CHRIS MITCHELL, CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN IERUSALIM PENTRU ALFA OMEGA TV

Am discutat și cu un corespondent militar al unei televiziuni israeliene, Alon Ben-David. El a avut ocazia să discute cu mulţi piloţi israelieni care se pregătesc pentru atacul militar împotriva Iranului. El a menţionat două lucruri pe care aceşti piloţi i le-au spus. În primul rând, publicul israelian trebuie să înţeleagă că o astfel de acţiune militară va implica anumite pierderi. În plus, a menţionat posibilitatea unui război total împotriva Israelului dacă acesta atacă dispozitivele Iranului. E posibil ca Iran, Siria, Hezbollah la graniţa de nord şi Hamas la graniţa de sud să pornească un atac masiv cu rachete împotriva Israelului. El a spus că e posibil ca 2 milioane de israelieni să caute adăpost din moment ce nu au adăposturi împotriva bombelor. Ar putea fi ceva nemaiîntâlnit în istoria Israelului.El a spus că Tel Avivul nu a mai fost supus unui astfel de atac de la începutul statului Israel din anul 1948.

În Orientul Mijlociu se întâmplă ceva şi la nivel spiritual. Recent am discutat cu un credincios, fost musulman, care realizează programul de televiziune “Reflections”. El ne-a vorbit despre musulmanii care vin la credinţa în Isus Hristos. E ceva nemaiîntâlnit. Musulmanii primesc credinţa în Isus acum mai mult ca oricând în ultimii 1400 de ani. E un fenomen uimitor. De multe ori se întâmplă să primească credinţa în urma unor vise sau vedenii. Mi-a spus că el însuşi a avut un vis. Și liderii altor lucrări care intră în contact cu musulmani din Orientul Mijlociu au aceeaşi mărturie. Musulmanii vin la credinţă prin vise şi vedenii. Acest fenomen e deosebit şi trebuie susţinut în rugăciune. În Israel există mulţi evrei mesianici, există evrei care se întorc la credinţa în Isus Hristos. Mişcarea mesianică din Israel creşte în maturitate, în caracter, un fapt neobişnuit. Probabil că acum se întorc la credinţa în Isus Hristos cei mai mulţi evrei din ultimii 2 000 de ani, începând cu Faptele Apostolilor.

Mai e un lucru care are loc în lumea întreagă. E vorba de rugăciunea pentru pacea Ierusalimului. Cred că e un lucru important care împlineşte Isaia 62:6,7 unde Domnul spune că a aşezat străjeri pe zidurile Ierusalimului care nu vor tăcea nici zi, nici noapte până când nu va aşeza Ierusalimul şi-l va face o laudă pe pământ. Ierusalimul e tot mai mult în centrul atenţiei. Lucrurile se precipită din punct de vedere politic, militar şi spiritual, conducând la revenirea Domnului. În ce priveşte înţelegerea vremurilor, trebuie să privim lucrurile prin prisma revenirii Domnului în Ierusalim. Într-o zi, El va reveni şi va păşi pe Muntele Măslinilor. Toate lucrurile care se întâmplă pregătesc revenirea Domnului în viitorul apropiat. Shalom din Ierusalim!

Am discutat cu un comandant militar de la graniţa de nord a Israelului. El a spus că Hezbollah a achiziţionat 50 000 de rachete de luptă pregătite pentru un atac împotriva Israelului. Spre deosebire de al doilea război libanez din 2006, Israelul esre pregătit să răspundă rapid şi puternic. În Orientul Mijlociu există posibilitatea unui război total. De asemenea, în Orientul Mijlociu are loc “primăvara arabă”. Însă primăvara arabă devine tot mai mult o “iarnă islamică”. În momentul de faţă, în Egipt, Fraţii Musulmani şi alte grupări musulmane au câştigat puterea în parlamentul Egiptului. Promisiunea democraţiei cu un an în urmă devine tot mai ameninţată de această dominație islamică din Orientul Mijlociu. Această situație este un pericol major pentru Israel. Israel şi Egiptul au avut un tratat de pace ce datează din 1979 de la Acordurile de la Camp David. Acest tratat e pus sub semnul întrebării de către această preluare de putere a Fraților Musulmani din Egipt. Cam aceasta ar fi starea politică şi militară. ALFA OMEGA TV MAGAZIN

13


Vârsta pământului

Secretele succesului

LUNI, ora 22:00

Scara lui Iacov

MARȚI, ora 22:00

SÂMBĂTĂ, ora 09:30

LUNI 8 octombrie

MARȚI 9 octombrie

MIERCURI 10 octombrie

00:00 Mapamond crestin 00:30 Seminar biblic 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Ora de biologie 11:00 Hristos pentru Moldova (r) 11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r) 12:30 Ospăţ cu mană (r) 13:00 Supravieţuirea miraculoasă a Ierusalimului (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față 18:00 Seminar biblic (r)

00:00 Faţă în faţă 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi etnice 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Romcom Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 11:00 Dincolo de munte (r) Film artistic 12:30 Vârsta pământului (r) 13:30 Verdictul știinţei: creaţie! (r) 14:00 Vechi secrete ale Bibliei Turul Babel (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice 17:30 Seminar biblic 18:00 Romcom (r)

00:00 Ora tinerilor 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (John Militaru) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 10:30 Program din diasporă (John Militaru) 11:00 Oaza neagră (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r) 13:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire (r) 14:00 Creștinismul și Islamul (r) 14:30 Puterea rugăciunii (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu 17:30 Bucurăte în fiecare zi (cu Joyce Meyer) 18:00 Două documentar împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) (r)

Etică în afaceri

19:00 Oaza neagră Film artistic 20:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secretele succesului Etică în afaceri 22:00 Vârsta pământului partea 1 Documentar 22:30 Școala Internaţională de echipare 23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show pentru slujire Seminar biblic 23:30 Vechi secrete ale Bibliei Turnul Babel 23:30 Creștinismul și Islamul partea 3

19:00 Dincolo de munte Film artistic 20:30 Cum ar trebui să trăim? - partea 7

Documentar

Documentar

11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r)

Lovitură cu efect vineri, 12 octombrie, ora 19:00

19:00 În braţele Lui Film artistic 20:30 Decupaj din realitate Materiale telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 22:30 Călătoria Documentar 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical 23:30 Cele 10 porunci Porunca 1 Documentar

19:00 Oaza neagră Film artistic

19:00 În braţele Lui Film artistic

Superstar în baseball, Jimmy Easton se întoarce acasă după un accident la genunchi, fapt care îi încheie cariera. Căutându-și un nou scop în viață, Jimmy este confruntat cu amintirile întunecate din trecutul său, în vreme ce încearcă să se împace cu lumea pe care a lăsat-o în urmă. Viața lui ia o direcție neașteptată atunci când este din nou propulsat, fără voia sa, în lumea baseball-ului. Relația dintre el și Brandon Elliot, starul echipei antrenate de Jimmy îi determină pe amândoi să-și confrunte trecutul.

JOI 11 octombrie

VINERI 12 octombrie

SÂMBĂTĂ 13 octombrie

DUMINICĂ 14 octombrie

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Călătoria 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 08:00 Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 10:30 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 11:00 În braţele Lui (r) Film artistic 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) 14:00 Cele 10 porunci Porunca 1 (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 17:30 Program din diasporă (John Militaru) (r) 18:00 Seminar biblic (r)

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Eliberând captivii Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 In Touch (cu Charley Stanley) (r) 10:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Codul Omega 2 (r) Film artistic 12:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 Brethren (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 18:00 Eliberând captivii

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și reflecţii 01:00 Eliberând captivii 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 In Touch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărţilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Program pentru copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Lovitură cu efect (r) Film artistic 13:00 In Touch (Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și reflecţii (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond Crestin 01:00 Conferinţa Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Mari isprăvi 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul / Cindy Jacobs (r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Cafeneaua cu povești Desene animate 10:00 Mari isprăvi (r) 10:30 De ce Israel? (r) 11:00 Fii diferit! (r) 11:30 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) (r) 12:00 Joni și prietenii (r) 12:30 Conferinţa Peniel (r) 13:30 Program din biserica Metanoia (Arad) 14:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Cafeneaua cu povești

19:00 Codul Omega partea 2 Film artistic 20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Dincolo de bariere Documentar 22:30 Club 700 Talk-show 23:00 Brethren Documentar

19:00 Lovitură cu efect Film artistic 20:30 Rădăcini și reflecţii Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Program de misiune 23:00 Nu-ţi pierde speranţa Documentar

(r) Seminar biblic

16:00 Conferinţa Peniel Emisiune tineri 17:00 Program de misiune (r) 17:30 Mapamond Creștin Știri creștine 18:00 Joni și prietenii Program religios străin 18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program religios strain 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate 19:30 Mari isprăvi Program Israel 20:00 De ce Israel Program Israel 20:30 Inima închinării Emisiune tineri 21:00 Calea Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secţia de poliţie Film serial 22:30 Fii diferit Emisiune tineri 23:00 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone)

(r) Desene animate

16:00 Rugul Aprins Program religios 17:00 Club 700 (r) Talk-show 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 18:00 Sărbătoarea Corturilor 19:30 Al treilea Jihad Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Inima închinării (r) Emisiune tineri 22:30 Secţia de poliţie (r) Film artistic 23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

mele sexualităţii

Program religios străin

23:30 Pasiune pură Program despre problemele sexualităţii

19:00 Codul Omega partea 2 Film artistic

19:00 Lovitură cu efect Film artistic

PREMIERĂ

14 ALFA OMEGA TV MAGAZIN

19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate

17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise


JONI ȘI PRIETENII Duminică de la ora 12:00

PROGRAM TV LUNI 15 octombrie

MARȚI 16 octombrie

MIERCURI 17 octombrie

00:00 Mapamond crestin 00:30 Seminar biblic 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Ora de biologie 11:00 Hristos pentru Moldova (r) 11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r) 12:30 Ospăţ cu mană (r) 13:00 Sărbătoarea Corturilor (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față 18:00

00:00 Faţă în faţă 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi etnice 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Romcom Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 11:00 Singuri spre Vest (r) Film artistic 12:30 Vârsta pământului (r) 13:30 Verdictul știinţei: creaţie! (r) 14:00 Vechi secrete ale Bibliei - Giulgiul din Torino (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice 17:30 Seminar biblic 18:00 Romcom (r) Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (John Militaru) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 10:30 Program din diasporă (John Militaru) 11:00 Jurnal de dragoste (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r) 13:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire (r) 14:00 Creștinismul și Islamul (r) 14:30 Puterea rugăciunii (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu 17:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce film artistic Meyer) 18:00 Două împărăţii în conflict (cu vineri, 19 octombrie, ora 19:00 Iosif Ţon) (r) Seminar biblic

Seminar biblic (r)

19:00 Singuri spre Vest Film artistic 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Vârsta pământului partea 2 Documentar 23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show 23:30 Vechi secrete ale Bibliei - Giulgiul din Torino Documentar

19:00 Jurnal de dragoste Film artistic 20:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secretele succesului Etică în afaceri 22:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire Seminar biblic 23:30 Creștinismul și Islamul partea 4

Documentar

19:00 Singuri spre Vest Film artistic

Încă o șansă căsniciei

19:00 Artistul Film artistic 20:30 Decupaj din realitate Materiale telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 22:30 Călătoria Documentar 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical 23:30 Cele 10 porunci Porunca 2 Documentar

19:00 Jurnal de dragoste Film

19:00 Artistul Film

Când un grup de prieteni se hotărăsc să participe într-o tabără de familii în munți, fără altă motivație decât aceea de-a se relaxa și distra, descoperă starea căsniciei lor și cât de departe s-au îndepărtat unul de celălalt. Ei sunt provocați să se confrunte cu propriul păcat pentru a-și rezolva problemele, prin intermediul unor metode mai degrabă neobișnuite, sperându-se ca încercările prin care trec să-i apropie mai mult de Dumnezeu.

artistic

artistic

JOI 18 octombrie

VINERI 19 octombrie

SÂMBĂTĂ 20 octombrie

DUMINICĂ 21 octombrie

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Călătoria 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 08:00 Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 10:30 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 11:00 Artistul (r) Film artistic 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) 14:00 Cele 10 porunci - Porunca 2 (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 17:30 Program din diasporă (John Militaru) (r) 18:00 Seminar biblic (r)

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Eliberând captivii Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 In Touch (cu Charley Stanley) (r) 10:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Ceva mai măreţ (r) Film artistic 12:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 Curaj orb (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 18:00 Eliberând captivii (r) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și reflecţii 01:00 Eliberând captivii 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 In Touch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Scara lui Iacov10:00 Program pentru copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Încă o șansă căsniciei 13:00 In Touch (Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și reflecţii (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) 15:00 Cartea Cărţilor (r)15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond Crestin 01:00 Conferinţa Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Mari isprăvi 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul / Cindy Jacobs (r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Cafeneaua cu povești Desene animate 10:00 Mari isprăvi (r) 10:30 De ce Israel? (r) 11:00 Fii diferit! (r) 11:30 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) (r) 12:00 Joni și prietenii (r) 12:30 Conferinţa Peniel (r) 13:30 Program din biserica Metanoia (Arad) 14:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Cafeneaua cu povești

19:00 Ceva mai măreţ Film artistic 20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Dincolo de bariere Documentar 22:30 Club 700 Talk-show 23:00 Curaj orb Documentar

19:00 Încă o șansă căsniciei Film artistic 20:30 Rădăcini și reflecţii Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Program de misiune 23:00 Imaginea perfectă a lui Isus Docu-

mentar

16:00 Conferinţa Peniel Emisiune tineri 17:00 Program de misiune (r) 17:30 Mapamond Creștin Știri creștine 18:00 Joni și prietenii Program religios străin 18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program religios strain 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate 19:30 Mari isprăvi Program Israel 20:00 De ce Israel Program Israel 20:30 Inima închinării Emisiune tineri 21:00 Calea Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secţia de poliţie Film serial 22:30 Fii diferit Emisiune tineri 23:00 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) Program religios străin

(r) Desene animate

16:00 Rugul Aprins Program religios 17:00 Club 700 (r) Talk-show 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 18:00 Concert 19:00 Salvând lumea Documentar 19:30 Adevărul despre Isus, fapte sau ficţiune Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Inima închinării (r) Emisiune tineri 22:30 Secţia de poliţie (r) Film artistic 23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

mele sexualităţii

23:30 Pasiune pură Program despre problemele sexualităţii

19:00 Ceva mai măreţ Film artistic

19:00 Încă o șansă căsniciei Film artistic

PREMIERĂ

22:00 Secţia de poliţie Film serial

Cafeneaua cu povești Desene animate


Pasiune pură

Ospăț cu mană

SÂMBĂTĂ, ora 23:30

Calea, Adevărul și Viața

DUMINICĂ ora 11:30

LUNI-DUMINICĂ, ora 21:00

LUNI 22 octombrie

MARȚI 23 octombrie

MIERCURI 24 octombrie

00:00 Mapamond crestin 00:30 Seminar biblic 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Ora de biologie 11:00 Hristos pentru Moldova (r) 11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r) 12:30 Ospăţ cu mană (r) 13:00 Concert (r) 14:00 Adevărul despre Isus, fapte sau ficţiune (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față 18:00 Seminar biblic (r)

00:00 Faţă în faţă 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi etnice 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Romcom Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 11:00 Prins în capcană (r) Film artistic 12:30 Puterea vântului (r) 13:30 Verdictul știinţei: creaţie! (r) 14:00 Vechi secrete ale Bibliei Sodoma și Gomora (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice 17:30 Seminar biblic 18:00 Romcom (r) Etică în afaceri

19:00 Prins în capcană Film artistic 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Puterea vântului Documentar 23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show 23:30 Vechi secrete ale Bibliei Sodoma și Gomora Documentar

19:00 Timpul viitor Film artistic 19:30 Viermele Film artistic 20:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secretele succesului Etică în afaceri 22:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire Seminar biblic 23:30 Al treilea Testament partea 1 Docu-

00:00 Ora tinerilor 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (John Militaru) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice 10:30 Program din diasporă (John Militaru) 11:00 Timpul viitor (r) Film artistic 11:30 Viermele (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r) 13:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire (r) 14:00 Al treilea Testament (r) 14:30 Puterea rugăciunii (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu film artistic Dumnezeu 17:30 Bucură-te în fiecare zi vineri, 26 octombrie, ora 19:00 (cu Joyce Meyer) 18:00 Două împărăţii în La vârsta de doi ani Kelsey Jurgen, conflict (cu Iosif Ţon) (r) Seminar biblic

mentar

22:00 Puterea vântului Docu-

Nu doar o șansă

19:00 Mândria orașului Milltown Film artistic 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 22:30 Călătoria Documentar 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical 23:30 Cele 10 porunci Porunca 3 Documentar

19:30 Viermele

19:00 Mândria orașului Milltown

Film artistic

mentar

părăsită la un orfelina de mama ei lovită de sărăcie, este adoptată de un cuplu american fără copii. Imediat după sosirea ei în America, Kelsey este atacată fără milă de tatăl său adoptiv, rezultatul accesului de furie fiin paralizarea fetiței. Câțiva ani mai târziu, Kelsey se împrietenește cu Melisa, o fată cu lupte interioare intense. Prietenia lor ciudată le inspiră pe ambele fetă să își urmărească visele.

Film artistic

JOI 25 octombrie

VINERI 26 octombrie

SÂMBĂTĂ 27 octombrie

DUMINICĂ 28 octombrie

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Călătoria 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 08:00 Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 10:30 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 11:00 Mândria orașului Milltown (r) Film artistic 13:00 Călătoria (r) 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) 14:00 Cele 10 porunci - Porunca 3 (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 17:30 Program din diasporă (John Militaru) (r) 18:00 Seminar biblic (r)

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Eliberând captivii Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 In Touch (cu Charley Stanley) (r) 10:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Recoltă prin credinţă (r) Film artistic 12:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r) 14:00 Deschizătorul de drumuri (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) 18:00 Eliberând captivii (r)

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și reflecţii 01:00 Eliberând captivii 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 In Touch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Devoţional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Scara lui Iacov0:00 Program pentru copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Nu doar o șansă (r) Film artistic 13:00 In Touch (Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și reflecţii (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) 15:00 Cartea Cărţilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Fii diferit! 01:00 Conferinţa Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Mari isprăvi 03:30 Muzică inspiraţională 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Mesagerul / Cindy Jacobs (r) 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Cafeneaua cu povești Desene animate 10:00 Mari isprăvi (r) 10:30 De ce Israel? (r) 11:00 Fii diferit! (r) 11:30 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) (r) 12:00 Joni și prietenii (r) 12:30 Conferinţa Peniel (r) 13:30 Program din biserica Metanoia (Arad) 14:30 Bucurăte în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Cafeneaua cu povești (r) Desene animate

19:00 Recoltă prin credinţă Film artistic 20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Dincolo de bariere Documentar 22:30 Club 700 Talk-show 23:00 Deschizătorul de drumuri Documentar

19:00 Nu doar o șansă Film artistic 20:30 Rădăcini și reflecţii Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Program de misiune 23:00 Isus sau DaVinci Documentar

16:00 Conferinţa Peniel Emisiune tineri 17:00 Program de misiune (r) 17:30 Mapamond Creștin Știri creștine 18:00 Joni și prietenii Program religios străin 18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program religios strain 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate 19:30 Mari isprăvi Program Israel 20:00 De ce Israel Program Israel 20:30 Inima închinării Emisiune tineri 21:00 Calea Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secţia de poliţie Film serial 22:30 Fii diferit Emisiune tineri 23:00 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) Program religios străin

16:00 Rugul Aprins Program religios 17:00 Club 700 (r) Talk-show 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 18:00 Concert 19:00 Strada Azusa Documentar 19:30 Evanghelia după Iuda și alte secrete gnostice Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Inima închinării (r) Emisiune tineri 22:30 Secţia de poliţie (r) Film artistic 23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

mele sexualităţii

23:30 Pasiune pură Program despre problemele sexualităţii

19:00 Recoltă prin credinţă Film artistic

19:00 Nu doar o șansă Film artistic

PREMIERĂ

18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program religios strain

19:30 Evanghelia după Iuda și alte secrete gnostice Documentar


PROGRAM TV

INIMA ÎNCHINĂRII - sâmbătă ora 20:30

LUNI 29 octombrie

MARȚI 30 octombrie

MIERCURI 31 octombrie

00:00 Mapamond crestin 00:30 Seminar biblic 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) Talk-show 07:30 Devoţional 08:00 Seminar biblic 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30 Ora de biologie Emisiune didactică 11:00 Hristos pentru Moldova (r) Program religios 11:30 Program din biserica Metanoia (Arad) (r) Program religios 12:30 Ospăţ cu mană (r) Program religios străin 13:00 Strada Azusa (r) Documentar 14:00 Evanghelia după Iuda și alte secrete gnostice (r) - Documentar 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Seminar biblic (r)

00:00 Faţă în faţă 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program pentru minorităţi etnice 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) Talk-show 07:30 Devoţional 08:00 Cum să începi o afacere Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărţilor Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice Program în lb. Străină 11:00 Nu acesta este numele meu (r) Film artistic 12:30 Conspiraţia evoluţiei (r) Documentar 13:30 Verdictul știinţei: creaţie! (r) Talk-show 14:00 Caravana speranţei (r) Documentar 14:30 Club 700 (r) Talk-show 15:00 Cartea Cărţilor (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice Program în lb. Străină 17:30 Seminar biblic 18:00 Cum să începi o afacere

19:00 Nu acesta este numele meu Film

19:00 Alegere fatală Film artistic 20:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secretele succesului Etică în afaceri 22:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire Seminar biblic 23:30 Al treilea Testament partea 2 Docu-

00:00 Ora tinerilor 01:00 Romcom 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Program din diasporă (John Militaru) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) Talk-show 07:30 Devoţional 08:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice Program în lb. Străină 10:30 Program din diasporă (John Militaru) 11:00 Alegere fatală (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r) Emisiuni tineri 13:30 Școala Internaţională de echipare pentru slujire (r) Seminar biblic 14:00 Al treilea Testament (r) Documentar 14:30 Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu film artistic Documentar 17:30 Bucură-te în fiecare zi (cu vineri, 2 noiembrie, ora 19:00 Joyce Meyer) Program de misiune 18:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) (r) Atunci când principiile creștine sunt

artistic

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Conspiraţia evoluţiei Documentar 23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show 23:30 Caravana speranţei Documentar

(r) Etică în afaceri

mentar

19:00 Nu acesta este numele meu Film artistic

Operațiunea de tipărire

Seminar biblic

19:00 Fanny Crosby Film artistic 20:30 Decupaj din realitate Materiale telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 22:30 Călătoria Documentar 23:00 Gaithers și prietenii Program muzical 23:30 Cele 10 porunci Porunca 4 Documentar

Cum să începi o afacere (r) Etică în

14:30 Puterea rugăciunii (r) Din

afaceri

actualitate

JOI 1 noiembrie

VINERI 2 noiembrie

SÂMBĂTĂ 3 noiembrie

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Două împărăţii în conflict (cu Iosif Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Călătoria 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) Talk-show 08:00 Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 Program pentru minorităţi etnice (r) Program în lb. Străină 10:30 Program din diasporă (O ușă deschisă pentru tine) 11:00 Fanny Crosby (r) Film artistic 12:30 Călătoria (r) Documentar 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show 14:00 Cele 10 porunci Porunca 4 (r) Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Documentar 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) Program în lb. Străină 17:30 Program din diasporă (John Militaru) (r) 18:00 Seminar biblic (r)

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) Talk-show 07:30 Devoţional 08:00 Eliberând captivii Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00 In Touch (cu Charley Stanley) (r) Program religios străin 10:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Călătorie în viitor (r) Film artistic 12:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) (r) Program religios străin 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 13:30 Dincolo de bariere (r) Documentar 14:00 Îngerul orașului Lvov (r) Documentar 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorităţi etnice (r) Program în lb. Străină 18:00 Eliberând captivii (r) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și reflecţii 01:00 Eliberând captivii 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 In Touch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) Talk-show 07:30 Devoţional 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 08:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Program pentru copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Operaţiunea de tipărire (r) Film artistic 13:00 In Touch (Charles Stanley) Program religios străin 13:30 Rădăcini și reflecţii (r) Documentar 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

19:00 Călătorie în viitor Film artistic 20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Dincolo de bariere Documentar 22:30 Club 700 Talk-show 23:00 Îngerul orașului Lvov Documentar

19:00 Operaţiunea de tipărire Film artistic 20:30 Rădăcini și reflecţii Documentar 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Nu suntem de vânzare Documentar

DUMINICĂ 4 noiembrie

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Fii diferit! 01:00 Conferinţa Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viaţa 03:00 Mari isprăvi 03:30 Muzică inspiraţională 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viaţa (r) Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova Program religios 08:00 Mesagerul / Cindy Jacobs (r) Program misiune 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r)09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Mari isprăvi (r) Program Israel 10:30 De ce Israel? (r) Program Israel 11:00 Fii diferit! (r) 11:30 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) (r) 12:00 Joni și prietenii (r) Program religios străin 12:30 Conferinţa Peniel (r) Emisiune tineri 13:30 Program din biserica Metanoia (Arad) Program religios 14:30 Bucură-te în fiecare zi (cu Joyce 16:00 Conferinţa Peniel Emisiune tineri 17:00 Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Program de misiune (r) Cafeneaua cu povești (r) 17:30 Mapamond Creștin Știri creștine 18:00 Joni și prietenii Program religios străin 16:00 Rugul Aprins Program religios 18:30 Mesagerul / Cindy Jacobs Program 17:00 Club 700 (r) Talk-show religios strain 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culise 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate 18:00 Istoria închinării creștine partea 6 19:30 Mari isprăvi Program Israel Documentar 20:00 De ce Israel Program Israel 19:00 George Muller Documentar 20:30 Inima închinării Emisiune tineri 19:30 John Newton Documentar 21:00 Calea Adevărul și Viaţa Talk-show 21:00 Calea, Adevărul și Viaţa Talk-show 22:00 Secţia de poliţie Film serial 22:00 Inima închinării (r) Emisiune tineri 22:30 Fii diferit Emisiune tineri 22:30 Secţia de poliţie (r) Film artistic 23:00 Ospăţ cu mană (cu Perry Stone) 23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre problesexualităţii

19:00 Călătorie în viitor Film artistic

19:00 Operaţiunea de tipărire Film artistic

neacceptate din punct de vedere social, iar societatea începe să le suprime, ca vor face creștinii? Acâiunea filmului se petrece în Uniunea Sovietică înaintea glasnostului - frica de KGB pătrunde în fiecare sferă a societății. Credința creștină este înăbușită oriunde este descoperită. Totuși, unii credincioși aleg să rămână anonimi. Această poveste este despre ei.

mele sexualităţii

Învăţătură pentru viaţă (cu Kay Arthur) Program

19:00 George Muller Documentar

religios

PREMIERĂ

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

17


LASĂ-ŢI GRIJILE ÎN SEAMA CELUI CARE SE ÎNGRIJEŞTE DE TINE

E

şti genul de om care se îngrijorează? Dacă da, trebuie să ştii că îngrijorarea e ca un hoţ fiindcă îţi fură bucuria şi pacea, care sunt cele două daruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit tuturor pentru a ne ajuta să ne bucurăm de viaţă. Îngrijorarea ne face să părem mai bătrâni, să ne simţim obosiţi şi să fim nişte persoane dificile. De asemenea, ne poate şi îmbolnăvi. Ce putem face în această privinţă? În Biblie găsim sfaturi ce ne pot ajuta să rezolvăm această problemă istovitoare: „Smeriţi-vă, deci, (umiliţi-vă, plecaţi-vă în propriii voştri ochi) sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările (temerile, preocupările, îngrijorările) voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:6,7)

„DUMNEZEU VREA SĂ AIBĂ GRIJĂ DE TINE, DAR TREBUIE SĂ-ŢI LAŞI ÎNGRIJORĂRILE ÎN SEAMA LUI.”

Altfel spus, lăsaţi-vă toate grijile în seama lui Dumnezeu, iar El se va îngriji de voi. Dacă veţi continua să vă îngrijoraţi, nu vă va ajuta. Aşa stă treaba! De ce sunt atât de mulţi oameni care continuă să se îngrijoreze? Se pare că acestora le place să fie nefericiţi. Majoritatea principiilor stabilite de Dumnezeu sunt foarte simple, dar noi le complicăm fiindcă nu avem o credinţă asemenea copiilor. Învăţăm cum să ne încredem în Dumnezeu atunci când luăm atitudine şi facem ceea ce ne cere. Când acţionăm, ne dăm seama că El chiar respectă promisiunile pe care le-a făcut în Cuvântul Său. De fiecare dată când încercăm acest lucru, vedem că funcţionează, iar apoi ne este din ce în ce mai uşor să ne încredem în El. Mulţi ani la rând nu am putut avea încredere deoarece am avut parte în viaţă de foarte multă durere şi de numeroase dezamăgiri. Am aflat că mulţi oameni nu pot fi de încredere astfel că, atunci când am început să am o relaţie personală cu Dumnezeu, îmi era aproape imposibil să mă încred în El. Îmi doream acest lucru, dar, fiindcă nu găsisem oameni în care să pot avea încredere, îmi era foarte greu.

De câte ori aveam vreo problemă sau vreo nevoie, mă îngrijoram, mă gândeam mult la aceasta şi mă supăram, lucru care nu făcea decât să îmi înrăutăţească situaţia. În cele din urmă, ajunsesem să-mi doresc atât de mult să am pace în viaţă, încât eram dispusă să încerc orice, chiar şi să mă încred în Dumnezeu. Mi-am dat seama că nu mai puteam continua pe calea pe care apucasem, astfel că am încercat să-mi las grijile în seama lui Dumnezeu... Ştiţi ce s-a întâmplat? A funcţionat! El s-a îngrijit de mine. Nu a făcut întotdeauna ceea ce aş fi vrut eu să facă, nici atunci când aş fi vrut să facă lucrul respectiv, dar, în cele din urmă, totul se rezolva. El va face acelaşi lucru şi pentru tine.

18

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Rubrica Femeia Creștină Când îngrijorările îţi acaparează mintea, aminteşte-ţi că toate îngrijorările din trecut nu au dus la nimic bun. Dacă e nevoie, spune-ţi acest lucru cu voce tare. Declară că refuzi să te îngrijorezi. Citează din 1 Petru 5:7, Filipeni 4:6 şi Matei 6:25, 31, 34. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ţi schimba gândirea şi sentimentele atunci când apelezi la acesta în situaţiile în care te afli. Lasă-ţi grijile în seama lui Dumnezeu şi gândeşte-te la altceva. Găseşte oameni care au probleme mai mari decât ale tale şi încurajează-i. Ascultă muzică bună şi cântă cântece cu mesaje încurajatoare aşa cum făcea regele David când era descurajat. Ocupă-ţi mereu timpul cu ceva productiv. Pe măsură ce îţi înlocuieşti gândurile pline de îngrijorare cu gânduri şi activităţi pozitive, vei începe să renunţi la modul de viaţă pe care l-ai avut de-a lungul anilor.

Dumnezeu vrea să aibă grijă de tine, dar trebuie să-ţi laşi îngrijorările în seama Lui. Începeţi să faceţi asta chiar de azi. O viaţă lipsită de griji este singura acceptabilă!

VORBIND DESCHIS DESPRE ÎNGRIJORARE este prima carte din seria Vorbind deschis despre... sub semnătura binecunoscutei autoare Joyce Meyer, concentrându-se asupra biruinței în lupta cu emoțiile prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Alfa Omega TV oferă gratuit aceste cărți, în măsura publicării lor. Trebuie doar să ne contactați la următoarea adresă: comenzi@alfaomega.tv, sau la telefon 0256/284.913. Ne-ar bucura dacă ne-ai putea scrie și câteva rânduri despre cum vedeți dvs emisiunile lui Joyce, impresiile dvs personale. Joyce Meyer ar fi extrem de bucuroasă să primească mesajele și părerile telespectatorilor!

Cărțile lui Joyce Meyer au ajutat milioane de oameni să găsească speranța și restaurare prin Isus Hristos. Urmăreşte în fiecare săptămână pe canalul Alfa Omega TV programul Bucură-te de fiecare zi: Miercuri, ora: 17:30, Vineri, ora: 10:30, Sâmbătă, ora: 08:30, Duminică, ora: 14:30


ALFA OMEGA TV MAGAZIN

19


Întâlnirea de rugăciune pe munte Rugul Aprins - Ponoară a avut loc în perioada 2-6 august 2012 și a reunit mii de credinicioși de toate confesiunile care au văzut răspuns la rugăciunile lor. Puteți comanda din librăria Alfa Omega TV edițiile din trecut ale întâlnirilor de rugăciune pe munte Rugul Aprins - Ponoară: Rugul Aprins - Ponoară 2011 Rugul Aprins - Ponoară 2010 Rugul Aprins - Ponoară 2009

Magazinul Alfa Omega TV vă oferă o gamă largă de resurse media creștine: cărți, DVD-uri, Biblii, materiale de studiu. Ele sunt puse la dispoziția dvs. pentru satisfacerea dorinței de a crește și de a vă maturiza spiritual. Solicitați catalogul nostru pentru a regăsi și comanda produsele dorite. Sunați-ne la numărul 0256/284.913 sau trimiteți un e-mail la adresa comenzi@alfaomega.tv.

Revista Alfa Omega TV Magazin - an2, nr.5 - septembrie-octombrie 2012  

ALFA OMEGA TV - MISIUNE PRIN MEDIA PÂNA LA MARGINILE PAMÂNTULUI PAVEL RIVIS- TIPEI - ÎNCEPUTURILE BISERICII PENTICOSTALE DIN ROMÂNIA - 90 DE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you