Page 1

®

® Alfa Omega TV

International School of Ministry

vă invită să vă înscrieți la

Echipare la nivel local, având o viziune globală

Cel mai răspândit program video de instruire biblică este disponibil acum și în România! Alfa Omega TV - CP 1141, O.P. 8 Timișoara - 300890, ROMÂNIA

Tel: +(40) 256-284.913 Tel/Fax: +(40) 256-284.912

e-mail: isom@alfaomega.tv web: www.alfaomega.tv/isom


- ISOM

Ce este ISOM?

ISOM este un curs de echipare pentru fiecare credincios care dorește să aibă o viață roditoare, biruitoare și eficientă pentru Christos.

Cui se adresează?

- Grupurilor de casă - Grupurilor de studiu biblic - Departamentelor educative ale bisericii - Oricărei persoane care dorește să urmeze în mod personal programul.

Cum se desfășoară acest curs?

- Urmărind seminariile pe canalul Alfa Omega TV (în fiecare marți de la ora 22:30, cu reluare miercuri, ora 13:30) - Prin înscriere primiți pachetul de studiu (manualul și DVD-urile) - Prin înscriere pe platforma online www.alfaomega.tv/isom

!

Cei care se înscriu și parcurg toate modulele, vor primi la final un certificat de absolvire.

Cum mă înscriu?

Prin email: isom@alfaomega.tv, telefon: +(40) 256-284.913, adresă: C.P. 1141, O.P. 8 Timișoara

Trimestrul 1 Bazele Credinței 1. Autoritatea Bibliei și Doctrina Trinității 2. Divinitatea și lucrarea lui Isus 3. Mântuirea, Cerul și Iadul, și Întoarcerea lui Cristos 4. Persoana și lucrarea Duhului Sfânt 5. Vindecare divină 6. Rânduieli bisericești Viața supranaturală 1. Duhul Sfânt 2. Darurile Duhului Sfânt 3. Darurile Vocale 4. Darurile de descoperire 5. Darurile de putere 6. Darurile de vindecare 7. Vindecarea și Marea Trimitere 8. Puterea de vindecare a lui Dumnezeu 9. Rostirea cuvintelor vindecării 10. Binecuvântarea prin punerea mâinilor

Privire de ansamblu asupra noului testament 1. Introducere în Noul Testament 2. Matei, Marcu, Luca: trei portrete al lui Isus Hristos 3. Ioan: al patrulea portret al lui Isus Hristos 4. Fapte: Răspândirea Evangheliei 5. Romani: Evanghelia Harului 6. 1 & 2 Corinteni, Galateni: Trăind Evanghelia Harului 7. Efeseni, Filipeni, Coloseni, Filimon: Epistolele din închisoare 8. 1 & 2 Tesaloniceni: Revenirea Domnului; 1 & 2 Timotei, Tit: Conducere 9. Evrei - Iuda: Epistole generale către credincioși 10. Apocalipsa: Sfârșitul tuturor lucrurilor

Laudă & Închinare 1. Prioritatea, Scopul și Conținutul Închinării 2. Rolul muzicii în Împărăția lui Dumnezeu 3. Semnificația unei cântări noi 4. Responsabilitatea noastră ca și închinători 5. Cum să devii un închinător Frica de Domnul 1. Frica de Domnul

Trimestrul 2 Privire de ansamblu asupra Vechiului Testament 1. Abordarea Vechiului Testament 2. Ordinea cărților și Creația 3. Chipul lui Dumnezeu și Căderea 4. Babel și Avraam: Conceptele Legământului 5. Avraam, Israel, Iosif și Moise 6. Închinarea din Tabernacol Lucrarea ajutorărilor 7. Iosua, Judecătorii și Rut 1. Călătoria slujitorului 8. Împărații, David, Psalmii și Poezia ebraică 2. Dumnezeu folosește atât stelele cât și candelele 3. Nu te teme de conducere (Organizare și structură - Partea 9. Literatura de înțelepciune, dezbinarea și exilul 10. Robia babiloniană, întoarcerea din exil și Proorocii întâi) 4. Nu te teme de conducere (Organizare și structură - Partea Esența Evangheliei 1. Schimbarea divină - Partea întâi a doua) 2. Schimbarea divină - Partea a doua 5. A deveni un slujitor al focului 3. Triumf și Laudă 4. Ce îi pune în mișcare pe îngeri 5. Cum să îți faci credința eficientă Puterea Rugăciunii 1. Potențial întreit 2. Ce este rugăciunea 3. Practicarea rugăciunii (Partea întâi) 4. Practicarea rugăciunii (Partea a doua) 5. Scopul rugăciunii

Isus, Cel ce ne vindecă astăzi 1. Voia lui Dumnezeu și vindecarea 2. Vindecare în ispășire 3. Mântuire deplină 4. Moise, șarpele și vindecarea 5. Harul vindecării Trăirea prin credință 1. Trăind prin credință - Partea întâi 2. Trăind prin credință - Partea a doua

Cel mai răspândit program video de instruire biblică este disponibil acum și în România!


Trimestrul 3 Introducere 1. Mobilizează la multiplicare Instruire privind biserica 1. Model pentru Instruirea privind slujirea 2. Scopul și obiectivele Slujirii educaționale 3. Planificarea Instruirii Grupuri de celule 1. Scopul grupurilor de celule 2. Evanghelizarea celor pierduți 3. Creșterea liderilor 4. Principiile multiplicării 5. Marii lideri în biserică Puterea evanghelizării 1. Evangheliști Înflăcărați 2. Puterea Duhului Sfânt 3. Integritatea 4. Marea Trimitere 5. Focul Duhului Sfânt

Integritatea liderului 1. Integritatea inimii 2. Un duh iertător Viziunea conducerii 1. Îmbrățișând viziunea 2. Calitățile unui vizionar 3. Concentrează-ți viziunea 4. Viziunea lui Dumnezeu și viziunea ta 5. Înrădăcinarea viziunii Plantarea bisericilor 1. O privire de ansamblu asupra plantării bisericilor 2. Biserica locală - Centru de instruire pentru slujire 3. Slujirile vocaționale în biserica locală 4. Identificare echipelor de plantare a bisericilor 5. Pregătirea și trimiterea echipelor de plantare a bisericilor

Fiind călăuziți de Duhul 1. Călăuzirea Duhului și Puterea Duhului 2. Cum ne conduce Dumnezeu prin duhul nostru 3. Călăuzirea în vremuri grele 4. Prioritățile vieții 5. Obstacole și pericole atunci când căutăm călăuzire ținerea făgăduinței 1. Ținerea făgăduinței

Reconcilierea 1. Introducere 2. Origini și destin 3. O strategie a vrăjmașului 4. Trăirea unei vieți de reconciliere Evanghelizare personală 1. Secretul cel mai bine păstrat al iadului 2. Ateismul 3. Evanghelismul militant 4. Convertirea adevărată și falsă 5. Cum să fii înflăcărat pentru Dumnezeu Războiul spiritual 1. Temelia biblică 2. Înțelegerea războiului spiritual 3. Lupta în rugăciune și porțile iadului 4. Zdrobirea porților iadului 5. Exercitarea autorității în societate

Autoritate și iertare 1. Momeala lui Satan 2. Sub acoperire

Trimestrul 4 Mentalitățile pustiei 1. Mentalitate, viziune și responsabilitate 2. Responsabilitate și necazuri 3. Cârtirea și nerăbdarea 4. Nerăbdarea și victimizarea 5. Victimizarea și autocompătimirea 6. Valoarea de sine 7. Compararea, încăpățânarea și răzvrătirea Dezvoltarea liderilor 1. Inima unui lider 2. Inima îți determină cursul vieții tale 3. Inima îți determină succesul în viață 4. Lideri sau urmași 5. Obstacolele vizionarilor

Victoria spirituală 1. Memorarea Bibliei - Partea întâi 2. Memorarea Bibliei - Partea a doua 3. Ruperea blestemelor generaționale Lideri pentru grupurile de celule 1. Eficiența

Trimestrul 5 Relația cu Hristos 1. Isus, modelul nostru 2. Isus, inspirația noastră 3. Reacția noastră 4. Acțiune 5. Credibilitatea noastră 6. Legitimitatea noastră 7. Experiență A trăi pentru a dărui 1. Mod de viață superior 2. Cum să începi un mod de viață dăruitor 3. Schimbând posesiunile pământești 4. Trăind și dăruind peste puteri 5. Poate Dumnezeu? Dumnezeu poate!

Prezbiteratul biblic 1. Ce este un prezbiter biblic? 2. Funcția prezbiterilor 3. Calificările unui prezbiter 4. Slujirea în cele cinci planuri - Partea întâi 5. Slujirea în cele cinci planuri - Partea a doua Câștigarea noii generații 1. Ce spune Biblia despre a sluji copiilor 2. Legile ospitalității 3. Secerișul zilelor din urmă 4. Predicând copiilor

Ispravnic pentru mâine 1. Folosirea păpușilor în lucrarea cu copiii 2. Cum să rezolvi probleme 3. Organizarea lucrării cu copiii pentru creștere 4. Cum să-i faci pe ceilalți să te ajute A sluji tinerilor 1. Obținerea viziunii pentru a sluji tinerilor 2. Conducerea liderilor pentru a ajunge la performanțe de vârf 3. Cum să comunici eficient tinerilor 4. Planificarea unei slujiri eficiente pentru tineri

5. Slujirea tineretului concepută de pastor 6. Cum să obții atenția unui copil 7. Cum să fii un povestitor excelent

Echipare la nivel local, având o viziune globală


- ISOM

De ce merită să alegi cursurile ISOM? Echiparea pentru slujire

Ș

Printre învățătorii Școlii internaționale de Echipare pentru Slujire se regăsesc:

coala internațională de echipare pentru slujire (ISOM) este concepută să-i echipeze pe credincioșii obișnuiți să facă lucruri neobișnuite. Este pentru cei ce doresc să aibă o viață Milioane de oameni au fost mântuiți, roditoare, eficientă și biruitoare pentru Hristos. Primim mărtueliberați și vindecați prin lucrarea Drrii din toată lumea privind modul în care Dumnezeu folosește ului Bonnke. Când predică Evanghelia, studenții ISOM în moduri miraculoase pentru a vindeca pe cei semnele și minunile îl însoțesc. Învață bolnavi, pentru mântuirea celor pierduți și pentru a face mari lucrări pentru Dumnezeu. Mulți dintre acești studenți sunt secretele evanghelizării de la unul dintre membri credincioși ai bisericilor care s-au săturat să încălzeas- cei mai roditori evangheliști din lume. că scaunele bisericii. Ei au dorit să se implice în seceriș, dar și-au dat seama că au nevoie de instruire de o înaltă calitate pentru viața lor. ISOM îndeplinește aceste nevoi de echipare Evanghelist Nou-Zeelandez, Ray Comfort și ajută la lansarea a mii de oameni în fiecare an în diverse lucrări de slujire. a scris peste 30 de cărți. Cea mai cu-

Reinhard Bonnke

Ray Comfort

Școala Internațională de Echipare pentru Slujire (ISOM) este eficientă

E

ficiența ISOM-ului este bazată în totalitate pe învățătorii de marcă pe care îi are. Materialul n-a fost destinat să fie o colecție de teorie și teologie; ci mai degrabă am țintit la strângerea unor mesaje din experiența de viață ale unor credincioși reputați aparținând diverselor ramuri ale creștinătății. Cine să învețe mai bine despre evanghelizare decât Reinhard Bonnke? Despre integritate, mai bine decât Jack Hayford? Despre rugăciune, mai bine decât Dick Eastman? Învățând de la oameni cu felurite ungeri și convingeri, procesul de echipare devine echilibrat și are puterea de a schimba viața.

Pentru oricine

Ș

coala internațională de echipare pentru slujire (ISOM) este de asemenea destinată pentru oamenii de rând. Este un program de calitate oferit la un cost minim față de cele mai multe școli biblice. Este nevoie de un studiu de doar câteva ore pe săptămână. Programul e conceput în așa fel încât să poată fi ușor integrat în viața bisericii locale.

Calitate profesională

T

oate învățăturile Școlii internaționale de echipare pentru slujire (ISOM) au fost înregistrate în mod specific pentru acest proiect. Cursul a fost înregistrat direct într-un format bilingv, cu echipament profesional cu mai multe camere video. Acest lucru dă studentului impresia că este învățat în mod personal de către acești profesori renumiți la nivel mondial și, de fapt, așa și este. De aceea, te încurajăm să te alături zecilor de mii de studenți ISOM în acest cadru internațional de echipare pentru slujire. Fă ca viața ta să conteze pentru eternitate și înscrie-te astăzi!

noscută este probabil Cel mai bine păstrat secret al iadului. Cursul său se concentrează asupra evanghelizării personale.

Jack Hayford Dr. Hayford este pastorul fondator al bisericii Church on the Way din California și este cunoscut ca “pastor al pastorilor“. La nivel internațional el este respectat ca autor, compozitor și învățător.

John Bevere Rev. John Bevere atinge mii de oameni în fiecare an slujind în biserici, școli biblice și conferințe în toată lumea. Viziunea sa este să îi întărească pe credincioși, să-i trezească pe cei pierduți și captivi în biserică și să proclame națiunilor cunoașterea slavei lui Dumnezeu.

Joyce Meyer Dr. Meyer este cunoscută prin emisiunea Bucură--te în fiecare zi. Ea are abilitatea de-a transmite Cuvântul lui Dumnezeu în mod practic și relevant. În cadrul ISOM, Joyce ne arată cum gândirea eronată a creștinilor îi poate ține departe de biruința și moștenirea care este a lor.

e-mail: isom@alfaomega.tv, telefon: +(40) 256-284.913, adresă: C.P. 1141, O.P. 8 Timișoara

Scoala Internationala de Echipare pentru Slujire (ISOM)  

Școala internațională de echipare pentru slujire (ISOM) este concepută să-i echipeze pe credincioșii obișnuiți să facă lucruri neobișnuite....