Staveprofilen 1

Page 1

stave U LL A BEN DIX OG JET TE HELL A ND

Staveprofilen er et system for voksne, der ønsker at forbedre deres stavefærdighed. Materialet er inddelt i fem hæfter med stigende sværhedsgrad.

INDHOLD Hæfte 1

Hæfte 4

Før stavning Alfabetet Stavelser Opslag i ordbog De 120 hyppigste ord Korte beskeder

Navneord Udsagnsord Tillægsord Sammensatte navneord Forstavelser og afledninger

Hæfte 2

Biord Fremmedord Svære ord

Sprogets lyde Vokaler Konsonanter Dobbeltkonsonant Ikke-lydrette endelser

Hæfte 3

Hæfte 5

PROfilen

Stavefejlenes Top 10 Dækker de fejltyper, der går igen og igen selv hos gode stavere.

Stumme bogstaver Forvekslingsord Et eller to ord Stort begyndelsesbogstav

NY UDGAVE ALFABETA

9788763604772_omslag.indd 1

11/11/2016 08.53


Indhold Oversigt over ordbøger . . . . . . . . . 4 Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Før stavning . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Alfabetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. Vokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4. Konsonanter . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Stavelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6. Opslag i ordbog . . . . . . . . . . . . 21 7. De 120 hyppigste ord . . . . . . 24 8. Leg med ord . . . . . . . . . . . . . . 28 9. Skrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10. Korte beskeder . . . . . . . . . . . . . 35 11. Quizzer på nettet . . . . . . . . . . 45 12. Facitliste . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

9788763604772_indhold.indd 3

08/11/2016 09.02


Oversigt over ordbøger Digitale ordbøger

Angiver ord- Angiver klasse og udtale bøjninger af ordet

Den Danske Ordbog www.ordnet.dk/ddo Gratis

X

Ordbogen.com www.ordbogen.com Klik på “Retskrivningsordbogen”. Gratis Retskrivningsordbogen www.dsn.dk Søg i “Alle ordbøger”, vælg “Retskrivningsordbogen”. Gratis

X

Viser et eksempel i en sætning

Findes som App

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord bog

Gyldendals røde ordbøger www.ordbog.gyldendal.dk Ordbøgerne er ikke gratis. Går du på en uddannelsesinstitution, kan du evt. spørge din underviser.

Ordbøger i papirformat

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Dansk Fremmedordbog Gyldendal

Retskrivnings- og betydningsordbog Politiken

4

9788763604772_indhold.indd 4

08/11/2016 09.02


Forord Staveprofilen er et stavesystem for voksne. Systemet består af 5 hæfter med stigende sværhedsgrad. Hvis man ønsker flere opgaver efter hæfte 5, kan man med fordel bruge Stavefejlenes Top 10 eller prøve Quizzerne på nettet. Staveprofilen udkom første gang i 1994 og har været flittigt brugt i de forløbne år. Som tiden er gået, har der vist sig et behov for at få Staveprofilen moderniseret, både hvad form og indhold angår. Oprindeligt fandtes en række suppleringshæfter med yderligere opgaver. Disse suppleringshæfter er nu lagt ind i grundbøgerne, og nye opgaver er også kommet til. Til gengæld er enkelte afsnit, som tiden var løbet fra, gledet ud. Evalueringsopgaver, kaldet Quizzer, er nu lagt ind på nettet, så man hele tiden kan tjekke, om man gør fremskridt, og om det gennemarbejdede afsnit er blevet indlært. Gå ind på www.alfabetadigital.dk og se de Quizzer, der ligger der. På samme måde findes den indledende test også på nettet. Her kan man teste sig selv og finde ud af, hvor der er problemer, og hvilket hæfte man skal begynde med. Det anbefales i høj grad, at man prøver sig selv af med denne test, da det kun er på den måde, man får det hæfte, som passer til ens niveau. Gå ind på www.alfabetadigital.dk. På layout-siden er der også sket en del, idet der er kommet fotos ind i materialet. Det giver hæfterne et mere frisk og up to date udseende. Ideen til Staveprofilen er i sin tid udviklet af John Berg Svendsen. Materialet er skabt ud fra den opfattelse, at staveindlæring følger et bestemt mønster hos alle mennesker. Dette mønster kan inddeles i 5 trin. Hvis et trin ikke er forstået, vil det give problemer at gå videre til næste trin. Man må derfor stoppe op og lære det, der er på ét trin, før man går videre til det næste. John Berg Svendsen, som har stor erfaring med voksenundervisning på VUC, så, at der ikke fandtes et materiale, der tilgodeså denne trinvise indlæring, og på den baggrund blev Staveprofilen til. John Berg Svendsen var redaktør på den første udgave af Staveprofilen. På den nye udgave er Lone Fredensborg redaktør. På sprogskoler i forbindelse med indvandrerundervisning er problematikken selvfølgelig en anden, men alligevel har Staveprofilen vist sig meget anvendelig her.

KOPIERING FORBUDT

9788763604772_indhold.indd 5

5

08/11/2016 09.02


I forbindelse med Forberedende Voksenundervisning (FVU) er der et særligt stort behov for materialer til staveundervisning. Også her kan Staveprofilen anvendes med fordel. Selv om FVU er opbygget i 4 trin, kan Staveprofilens 5 trin nemt passe ind i FVU-undervisningen. Her følger en oversigt over, hvilke hæfter der passer til de forskellige trin på FVU. FVU Trin 1 Staveprofilen 1

X

Staveprofilen 2

X

FVU Trin 2

FVU Trin 3

FVU Trin 4

X

Staveprofilen 3

X

X

Staveprofilen 4

X

X

Staveprofilen 5, Stavefejlenes Top 10

X X

Når man arbejder med Staveprofilen, er det godt at holde sig til denne rækkefølge: 1. Tag den indledende test på www.alfabetadigital.dk 2. Arbejd med det hæfte, der passer til dit niveau. 3. Prøv et par Quizzer på nettet. 4. Fortsæt med det næste hæfte.

God fornøjelse Ulla Bendix Jette Helland

6

9788763604772_indhold.indd 6

08/11/2016 09.02


63230_staveprofil 1:63230_staveprofil 1

12/02/10

16:14

1

Side 5

Før stavning Før stavning Her kommer først et par opgaver, som er beregnet på at skærpe din evne til at iagttage.

Opgave 1 Opgave 1

Her kommer først et par opgaver, som er beregnet på at skærpe din evne til at iagttage. Hvilken af de tre skygger er den rigtige til manden og hans bil? Hvilken af de tre skygger er den rigtige til manden og hans bil? ______________ C C A A m m

B B m

Opgave 2 Opgave 2

C D D m

To af disse figurer er helt ens. Hvilke numre er det mon? ____________________ To af disse figurer er helt ens. Hvilke numre er det mon?

1

2

3

1 2 3

4

5

6

4 5 6

7

8

9

7 8 9 7

KOPIERING FORBUDT

....................................... 9788763604772_indhold.indd 7

508/11/2016

09.02


Opgave 3

To af disse flag er helt ens i hver linje. Sæt en ring rundt om disse flag.

Opgave 4

Kæd figurerne sammen i par med ens figurer.

Opgave 5

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

Hvilket ord er længst, når du udtaler det? Sæt en ring rundt om billedet.

8

9788763604772_indhold.indd 8

08/11/2016 09.02


Opgave 3 Sæt en ring om de to ens bogstaver. n. en .Opgave . . . 3. . . .Sæt . .ring. om. u.de .to .ens. bogstaver. . n. . . . . h. . . . . v. . . . . . . . . Opgave 3 Opgave 6 Opgave 4

Opgave 4 Opgave 4 Opgave 4 Opgave 7

n en ring om ude to ens bogstaver. n h Sæt nb up nd hb nb up nd hb æ a o Sæt en ring om de to ens bogstaver i hver linje. b p d ba bæ pa do ba q p b n u n h v æ a o ap æq ap ob ap b p d b q e ø a q p b pe ø q eæ pa ba pe o a e e ø a e

v vq vq qe qe ed ed dæ dæ æ

e q øp a Sæt en ring om de to ensb ord.

æ

Sæt en ring om de to ens ord. e ø a man Sæt en ring ommen de to ens ord.man man Sæt en ring om men de to ens ord.man den ben dit man men man den ben dit linje. Sæt en ring om de to ens ord i man hver man men kan han ham den ben dit kan han man men man den ben ditham bi vi ti kan han ham biden vi ti ben dit kan han ham bipå vilå tidå kan han ham lå bipå vi ti då efter ikke efter på lå då bi vi ti ikke påefter lå dåefter efter ikke efter

e p d e mon æ

mon din mon din mon kan din kan mon din bi kan bi din kan bilå kan bilå låingen bi låingen ingen

min ben her ni

Opgave 5

på lå då efter ikke efter Sæt en ring om det rigtige ord.

lå ingen rå

Opgave 5 Opgave 5

efter ikke efter Sæt en ring om det rigtige ord. Sæt en ring om det rigtige ord.

ingen

Opgave 5

Sæt en ring om det rigtige ord. krus

kurs

krus krus

kurs kurs

Opgave 8

Sæt en ring om det rigtige ord.

krus krus kurs slot slot slot slot stol slot

stol kruv kruv

gran gran

aften

stol stol

kurv

gran gran garn

aften

stol

kruv

kurv

min ben min ben min her ben her ben ni her ni her nirå nirå råaften råaften aften

kurs

kurv kurv kruv kurv

min

kruv garn garn garn

. . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gran . . . . . garn .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... KOPIERING FORBUDT

9788763604772_indhold.indd 9

08/11/2016 09.02


Opgave 9

Forbind de ord, der rimer, med en streg. Skriv ordene på linjerne bagefter.

købe lus

hus varm

arm løbe

tur lur

tøj mave

have høj

Opgave 10

Find de ord, der rimer på mand, og sæt en ring omkring dem.

grød mand lang blå vand and sang sand land tand

Øvelse

spand tynd vind

Man kan også digte små historier, hvor alle ord begynder med det samme bogstav.

Fx: Malermester Møller maler mange malerier Prøv med:

s b h

eller

n

Det kunne fx være:

Store sunde saftige solmodne solbær Bodybuilder Brian bider Birgit bagi

10

9788763604772_indhold.indd 10

08/11/2016 09.02


4

Konsonanter

I dette afsnit skal du arbejde med konsonanterne i alfabetet. Her ser du alfabetet igen. Sæt en streg under alle konsonanterne. Der er 20.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Opgave 21

Sæt en streg under konsonanterne i følgende ord:

politibil oliven

Opgave 22

Hold hånden over alfabetet. Skriv det igen.

a

e

sofa sololie vitaminer computerspil

i

o

u

Konsonanterne kan ikke bruges alene. De kan kun danne en lyd sammen med en vokal. ht kan ikke stå alene, men sæt en vokal ind imellem, fx a. Så kommer der et ord = hat.

Øvelse

Dan ord ved at sætte en vokal efter konsonanten.

t

Øvelse

b

l

y

æ ø å

s

Dan ord ved at sætte en vokal foran konsonanten.

s

d

t

r

16

9788763604772_indhold.indd 16

08/11/2016 09.02


Øvelse

Dan et ord. Sæt en vokal ind imellem konsonanterne, og skriv ordet på linjen ved siden af.

k

t

l

n

kl

Øvelse

r

Dan flere ord ved at sætte forskellige konsonanter foran.

ur

ast

uft

Opgave 23

Lyt efter den første konsonant, og skriv bogstavet på linjen.

Opgave 24

Lyt efter den sidste konsonant, og skriv bogstavet på linjen.

KOPIERING FORBUDT

9788763604772_indhold.indd 17

17

08/11/2016 09.02


5 Opgave 25

Stavelser Tæl, hvor mange stavelser disse ord har. Hver række giver tilsammen 20. avis

fasan matros

ananas

fantasi

risiko

april

glashus

ruin

beløb

håbløs

synål

bevis

kasino

sulfo

bodega

kimono

utro

dansesal

knast

vitamin

domino

kilometer

økonomi

Opgave 26

Tæl igen stavelser. Hver række giver tilsammen 26. afdeling

familie

lagkage

analyse

fyrfadslys

læserbrev

andenplads

giftaffald

murermester

arm

grangrene

omelet

barbersprit

hornmusik

organdonor

biologi

computer

program

dukketeater

idræt

rødvinsglas

eventyr

kolonihave

stueplante

18

9788763604772_indhold.indd 18

08/11/2016 09.02


Opgave 27

Bøj ordet som vist, og skriv antallet af stavelser.

et klaver

antal

antal

stavelser

stavelser

2

klaveret

3

Opgave 28

Skriv første stavelse i ordet.

kæde dyne taburet

lampe telefon kaffe

Opgave 29

Skriv første stavelse i det ord, du ser på billedet:

Opgave 30

Udtal følgende ord. Skriv, hvor mange stavelser, der er i ordet. Du kan banke stavelserne med blyanten i bordet.

KOPIERING FORBUDT

9788763604772_indhold.indd 19

19

08/11/2016 09.02


Opgave 31

Udtal følgende ord. Sæt en lodret streg, hvor du synes, der er et naturligt ophold, når du udtaler ordet.

ma|dras fabrik kaffekop skattekort

bordben friaften

Opgave 32

Udtal følgende ord. Skriv ordets sidste stavelse.

Opgave 33

Skriv ud for hvert tal navnet på den ting, du ser på billedet. Den første stavelse af ordene er skrevet i den første spalte.

1

fjern-

8

2

so-

9

3

pu-

10

4

gar-

11

5

pan-

12

6

kaf-

13

7

køk-

14

10 m 8 m

11 m 4 m

2 m

6 m

3 m

5 m 7 m

12 14 m m 1 m

13 m 9 m

20

9788763604772_indhold.indd 20

08/11/2016 09.02


Opslag i ordbogen

I en ordbog står alle ordene i alfabetisk rækkefølge. Du kan bruge en almindelig ordbog af papir eller en ordbog, som du finder på nettet. Forrest i hæftet findes en oversigt over de ordbøger, som vi vil anbefale.

Opgave 34

Skriv alfabetet:

6

Opslag i almindelig ordbog De næste øvelser træner opslag i en almindelig ordbog. Øvelse

Find i ordbogen den side, hvor k begynder. Skriv det første ord i 3. spalte: Find den side, hvor r slutter. Skriv det sidste ord med r. Find den side, hvor å begynder. Skriv det sidste ord i 2. spalte:

Øvelse

Hvor mange sider fylder de ord, der begynder med y ?

Hvor mange sider fylder de ord, der begynder med s ? ca.

Hvor mange spalter begynder med x ?

Hvor mange ord begynder med eb ?

Når flere ord begynder med samme bogstav, sættes ordene alfabetisk efter andet bogstav. Så efter tredje, fjerde bogstav osv.

Opgave 35

Sæt følgende ord i alfabetisk rækkefølge:

aften

avis

abrikos

asfalt

KOPIERING FORBUDT

9788763604772_indhold.indd 21

21

08/11/2016 09.02


Øvelse Find ordet kålorm i ordbogen. Fremgangsmåde:

1. Find k 2. Find kå 3. Find kål 4. Find kålorm

Øvelse

1. Find b 2. Find ba 3. Find bad 4. Find bade

1. Find t 2. Find to 3. Find tor 4. Find tors 5. Find torsk

Hvor mange ord kan sættes sammen med bade?

Hvor mange ord kan sættes sammen med torske?

Opslag i elektronisk ordbog I de næste opgaver skal der bruges en elektronisk ordbog. Se oversigten forrest i hæftet. Den elektroniske ordbog, (fx ordnet.dk) er god at bruge, hvis du ikke ved, hvordan ordet skal staves. Eksempler Du vil fx gerne skrive ordet Øh, staves det med e eller æ?

Man kan gøre to ting: 1. Skriv en stjerne * i stedet for det bogstav, du ikke kender. fj*rnsyn Derefter foreslår ordbogen ordet. Mente du: fjernsyn Lyt evt. til ordet eller 2. Skriv blot ordet, som du tror, det staves. fjærnsyn Derefter foreslår ordbogen ordet. Mente du: fjernsyn Lyt evt. til ordet

22

9788763604772_indhold.indd 22

08/11/2016 09.02


Øvelse

Find følgende ord. Skriv ordet i søgefeltet.

skriv en * i stedet for e

Øvelse

Prøv med vilje at skrive ordet forkert og se, hvad ordbogen foreslår. Skriv fx:

tapuret gøngestol vanmelon

Opgave 36

Undersøg ved hjælp af ordbogen, om de understregede ord er korrekt stavet. Hvis ordet er forkert stavet, streges det ud, og det rigtige ord skrives ovenover. Du bestemmer selv, om du vil bruge en almindelig ordbog eller en elektronisk ordbog.

1. Hansen arbejder på en flyveplas.

2. Jeg serverede sesamboler.

3. Mit æg skal være blødkogt.

4. Lone fik et vaffeljærn i julegave.

5. På onsdag skal jeg til tanlæge.

6. Jeg kan ikke gå ind på netet på min mobiltelefon.

KOPIERING FORBUDT

9788763604772_indhold.indd 23

skriv en * i stedet for k

skriv en * i stedet for u

23

08/11/2016 09.02


stave U LL A BEN DIX OG JET TE HELL A ND

Staveprofilen er et system for voksne, der ønsker at forbedre deres stavefærdighed. Materialet er inddelt i fem hæfter med stigende sværhedsgrad.

INDHOLD Hæfte 1

Hæfte 4

Før stavning Alfabetet Stavelser Opslag i ordbog De 120 hyppigste ord Korte beskeder

Navneord Udsagnsord Tillægsord Sammensatte navneord Forstavelser og afledninger

Hæfte 2

Biord Fremmedord Svære ord

Sprogets lyde Vokaler Konsonanter Dobbeltkonsonant Ikke-lydrette endelser

Hæfte 3

Hæfte 5

PROfilen

Stavefejlenes Top 10 Dækker de fejltyper, der går igen og igen selv hos gode stavere.

Stumme bogstaver Forvekslingsord Et eller to ord Stort begyndelsesbogstav

NY UDGAVE ALFABETA

9788763604772_omslag.indd 1

11/11/2016 08.53


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.