Det lyder godt

Page 1

Kirsten Snefstrup og Lars Schmidt Møller

Det lyder godt

Det lyder godt Grundbog i udtale Q Q

Alfabeta

Alfabeta


Kirsten Snefstrup og Lars Schmidt Møller

Det lyder godt Grundbog i udtale

Alfabeta

01-68_9788763602525.indd 3

2/27/13 10:41 AM


4

,QGKROG

Side

01-68_9788763602525.indd 4

Lektion

6

1

Hvordan lyder dansk?

8

2

Hvordan er dansk tryk?

10

3

Hvordan hænger tryk og tonegang sammen?

12

4

Hvordan er rytmen på dansk?

14

5

Nogle verber med særlig udtale

16

6

Småord med særlig udtale

18

7

Er

20

8

En, et

22

9

Ord der ender på e

24

10

Nogle verber i datid med særlig udtale

26

11

Repetition og test

28

12

Hvordan udtales bogstavet r?

30

13

Hvad er forskellen på lydene [D] og [l]?

32

14

Hvad er forskellen på lydene [n] og [V]?

34

15

Resten af konsonanterne

36

16

Konsonanter, konsonanter, konsonanter

44

17

Lange og stødte konsonanter

46

18

Konsonanter – skrift og lyd

48

19

Konsonanter – repetition og test

50

20

i-rækken

52

21

y-rækken

54

22

u-rækken

56

23

Lange og stødte vokaler

58

24

Vokaler – skrift og lyd

60

25

Vokaler – repetition og test

62

Skrift/lydoversigt

66

Vokalskema

66

Konsonantskema

67

Taleorganerne – en oversigt

68

Udskrifter

23/06/10 16.42


5

)RURUG

Det lyder godt henvender sig til skolevante voksne udlændinge der ønsker at få en god dansk udtale. Bogen er skrevet til dem der lige er begyndt at lære dansk, og den dækker de mål for udtale der er for Danskuddannelse 2 og 3, modul 1 og 2. Bogen kan dog også sagtens bruges på et senere tidspunkt i danskindlæringen hvis udtalen stadig volder problemer eller kunne trænge til forbedring. Undervisningsmaterialet Det lyder godt består af en undervisningsbog, 2 cd’er med langt over 100 udtaleøvelser, en lærervejledning samt ekstra udtaleøvelser på www.alfabetaforlag.dk. I 25 lektioner gennemgår bogen systematisk de forskellige elementer i den danske udtale – med vægt på dels de områder der erfaringsmæssigt er svære for dansktalende, der ikke har dansk som modersmål, dels de områder der er afgørende for om udtalen bliver let forståelig. Hver lektion kan med en målrettet og energisk tilgang gennemføres på under 20 minutter. De første 11 lektioner omhandler forskellige aspekter ved dansk prosodi. Tryk, tonegang og rytme er bærende elementer i udtalen og er grundlaget for arbejdet med reduktioner og assimilationer. Disse områder er desuden nye og anderledes for alle udlændinge uanset hvor de kommer fra. Sidste lektion i denne sektion er en repetitions- og testlektion.

01-68_9788763602525.indd 5

Herefter følger 8 lektioner med øvelser i de danske konsonantlyde og 6 lektioner med vokallydene. Der er lektioner med de konsonantlyde som næsten alle der skal lære dansk i en voksen alder har svært ved, men også en lektion hvor der kun arbejdes med individuelle problemer. I sektionen med vokaler gennemgås samtlige vokaler indgående da de erfaringsmæssigt er svære at få styr på for de fleste. I både konsonant- og vokalsektionen behandles fænomenerne stød og længde, ligesom der gives tommelfingerregler for forholdet mellem lyd og skrift. Begge sektioner afsluttes med en repetitions- og testlektion. Bogen er beregnet til klasseundervisning hvor kursisten kan guides af læreren, få forklaringer og ikke mindst den nødvendige respons på sin udtale. Bogens aktiviteter lægger – bortset fra hjemmearbejdet – op til at man er flere sammen om dem, men derfor kan man selvfølgelig godt have glæde af at bruge de forskellige øvelser til selvstudium. Lærervejledningen beskriver materialets overordnede system og metodik indgående og kommer med praktiske ideer, forslag og anbefalinger til undervisningen. Derudover rummer den en gennemgang af hver enkelt lektion hvor lektionens problemfelt bliver beskrevet, og tilgangen til de enkelte øvelser kommenteres. Kirsten Snefstrup og Lars Schmidt Møller

23/06/10 16.42


6

1

1

1;01

+YRUGDQ O\GHU GDQVN"

Hvem taler dansk? Lyt og sĂŚt kryds.

1

dansk ikke dansk

2

dansk ikke dansk

3

dansk ikke dansk

4

dansk ikke dansk

2

3

1;03

1;02

Hvilket sprog taler hun? Lyt og sĂŚt kryds. fransk engelsk dansk nederlandsk norsk

Hvilken tonegang har robotten, og hvilken tonegang har danskeren? Lyt og skriv tallet under tegningen.

1 2

Hvor kommer hun fra? SĂŚt kryds. Frankrig England Danmark Holland Norge

01-68_9788763602525.indd 6

3 4

23/06/10 16.42


7 Mål: at kunne identificere dansk tonegang Aim: identifying Danish intonation

4

Tone Tryk Rytme

1;04

Fortælle:

Spørge:

Det er ikke så svært at lære den danske udtale.

Er det svært at lære den danske udtale?

Lyt til tonegangen i sætningerne 1-8. Sæt kryds ved den rigtige tonegang. 1;05

1

2

3

4

5

6

7

8

Fortælle-tonegang Spørge-tonegang

5

6 W NU\GV

Hvad kan jeg nu? 1;06

Jeg kan identificere dansk tonegang. I can identify Danish intonation.

Hvem taler dansk? Lyt og sæt kryds.

1

dansk ikke dansk

2

dansk ikke dansk

3

01-68_9788763602525.indd 7

dansk ikke dansk

Jeg kan høre forskel på om man spørger eller fortæller. I can hear the difference between asking and telling.

Forberedelse til lektion 2 1;07

Lyt. En robot og en dansker siger de samme sætninger. Der er forskel på tonegangen. Er der andre forskelle? Listen. You’ll hear a robot and a Dane saying the same sentences. You’ll notice a difference in the way the tone moves up and down. Are there any other differences?

23/06/10 16.43


8

2

+YRUGDQ HU GDQVN WU\N"

1 Hvordan siger robotten, og hvordan siger danskeren: Jeg taler dansk. Prøv selv. Hvordan siger danskeren? Sæt kryds. Q Q Q Q Q

Q Q Q

Q = tryk

Q

= ikke tryk

Husk: Ikke alle ord i en sætning har tryk

3

1;09

2

1;08

Dæk sætningerne med et stykke papir, så du kun kan se trykkene. Lyt og sig sætningerne i kor.

Tak for i dag.

Q Q Q Q

2

Vi ses.

Q

3

Går du nu?

Q Q Q

4

Hold op med det!

Q

5

Er du sur?

Q Q

6

Hvor skal du hen?

Q Q Q Q

Q

Q Q Q Q

Lyt til sætningerne. Skriv ordene med tryk i første spalte. Skriv bagefter stavelserne med tryk i anden spalte.

1

Jeg vil gerne have en kop kaffe.

2

Må jeg godt åbne vinduet?

3

Vil du med i byen i aften?

4

Jeg kommer i morgen.

5

Hvad skal vi lave på mandag?

6

Det må du undskylde!

7

Den er ti minutter over elleve.

8

Tillykke med fødselsdagen!

01-68_9788763602525.indd 8

1

Hvilke ord har tryk?

Hvilke stavelser har tryk?

gerne have kaffe

ger- ha- kaf-

23/06/10 16.43


9 Mål: at kunne høre tryk i dansk. At kunne imitere dansk tryk Aim: hearing how Danes put stress on words. Imitating how Danes put stress on words

Tone Tryk Rytme

Danske ord har tit tryk på første stavelse. Fx mandag Q Q Q Q ’Internationale’ ord har tit tryk på andre stavelser. Fx minut

Sta-vel-ser Q – Q – Q

4

Q Q 1;10

Lyt og sæt kryds – hvor er der tryk?

1

Danmark

2

Kys mig!

3

Godmorgen.

4

Hvad siger du?

5

Januar

6

Sover han?

7

Telefon

8

Vi skal hjem.

Q Q Q

Q

Q Q

Q Q

Q

6 W NU\GV

Hvad kan jeg nu?

Forberedelse til lektion 3 Lyt. Oversæt sætningen til dit eget sprog og tegn tryk og tonegang.

Jeg kan høre tryk i dansk. I can identify how Danes put stress on words.

1;11

Listen. Translate the sentence into your own language and draw stress and intonation.

Jeg kan imitere tryk i dansk. I can imitate how Danes put stress on words.

Dansk Danish

Hjemmearbejde 1;08

Gentag sætningerne fra øvelse 2 ti gange. Sæt et kryds efter hver gang. Husk tryk og tonegang. Repeat the sentences from exercise 2 ten times. Check a box after each repetition. Don’t forget stress and intonation.

Jeg hedder Peter og kommer fra Danmark Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Dit sprog Your language

Sætning 1-6 1

01-68_9788763602525.indd 9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23/06/10 16.43


10

3 1

+YRUGDQ K QJHU WU\N RJ WRQHJDQJ VDPPHQ"

Hvordan er tonegangen? Lyt og sæt kryds.

1;12

1

Hvor er han? Q Q Q

Hvor er han?

Hvor er han?

2

Han er hjemme. Q Q Q Q

Han er hjemme.

Han er hjemme.

3

Vi ses i morgen. Q Q Q Q Q

Vi ses i morgen.

Vi ses i morgen.

4

Giv mig den lige. Q Q Q Q Q

Giv mig den lige.

Giv mig den lige.

5

Undskyld. Q Q

Undskyld.

Undskyld.

6

Klokken er otte. Q Q Q Q Q

Klokken er otte.

Klokken er otte.

2

Lyt til udtalen forskellige steder i Danmark.

1;13

1 2 1 2

3 4

Dorte:

Sæby

Kræn:

Hurup

Steffen:

Herning

Kurt:

Haderslev

Marie:

Bobjerg

Søren:

Vanløse

Nina:

Østermarie

3 5 6

6

4 5

7 7

Hvordan er tonegangen der hvor I bor?

01-68_9788763602525.indd 10

23/06/10 16.43


11 Mål: at forstå sammenhængen mellem tryk og tonegang Aim: understanding the relation between stress and intonation

3

Tone Tryk Rytme

6 W NU\GV

1;09

Lyt til sætningerne fra lektion 2 og marker tryk og tonegang.

Hvad kan jeg nu?

1

Jeg vil gerne have en kop kaffe

Jeg kan høre at tonen ændrer sig efter tryk på dansk. I can hear that Danish has a change of pitch following a stressed syllable.

2

Må jeg godt åbne vinduet?

Jeg kan imitere dansk tonegang. I can imitate Danish intonation.

3

Vil du med i byen i aften?

4

Jeg kommer i morgen.

5

Hvad skal vi lave på mandag?

Hjemmearbejde 1;08

Gentag sætningerne fra øvelse 3 ti gange. Sæt et kryds efter hver gang. Husk tryk og tonegang.

6

Det må du undskylde!

Repeat the sentences from exercise 3 ten times. Check a box after each repetition. Don’t forget stress and intonation.

7

Den er ti minutter over elleve.

Sætning 1-8 1

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tillykke med fødselsdagen! Sig sætningerne i kor – med tydelig tonegang.

Forberedelse til lektion 4 1;14

Lyt til de fem sætninger. Tænk over hvorfor der er en metronom. Listen to the five sentences. Why do you think there is a metronome? Min søn er fire og min datter er ni. Jeg kommer i morgen, men ikke på tirsdag. Det er dejligt at se dig igen. Hvad skal vi lave i aften? Vi begynder igen om fem minutter.

01-68_9788763602525.indd 11

23/06/10 16.43


Det lyder godt

01-68_9788763602525.indd 1

23/06/10 16.42


Det lyder godt er en anderledes udtalebog der i 25 korte lektioner gør udtaleundervisningen både let og spændende. Som noget helt nyt er Det lyder godt opbygget som en egentlig udtale-grundbog hvor de vigtigste elementer i dansk udtale er organiseret på en måde der giver udtalearbejdet retning og struktur. Bogen tager udgangspunkt i dansk tonegang, tryk og rytme og hvad der deraf følger af ord og endelser der ikke udtales – eller udtales meget anderledes end de skrives. Der er artikulationstips til alle enkeltlyde, og problemlyde behandles særligt indgående. Endelig præsenteres fænomener som længde og stød, og der gives letforståelige tommelfingerregler for forholdet mellem lyd og skrift. Det lyder godt dækker således alle udtalemål for Danskuddannelse 2 og 3, modul 1 og 2. Hver af de 25 lektioner har sit eget fokus og kan gennemføres på 15-20 minutter så udtalearbejdet bliver så intensivt og afvekslende som muligt. Udtaleøvelserne i bogen er helt almindelige talesprogsvendinger der kan bruges direkte ude i virkeligheden.

Kirsten Snefstrup, cand. mag i dansk og tysk, har undervist i dansk som andetsprog siden 1985. Lars Schmidt Møller, cand. mag i dansk og filmvidenskab, har undervist i dansk som andetsprog siden 1999. Kirsten Snefstrup og Lars Schmidt Møller er begge ansat på Roskilde Sprogcenter og har i en lang årrække arbejdet med dansk udtale og udtaleundervisning i teori og praksis, og de har også tidligere udarbejdet materiale til brug i udtaleundervisningen, bl.a. det digitale sproglaboratorium Udtaleværkstedet, www.dansk.nu.

Med materialet følger også 2 cd’er hvor alle bogens øvelser er indtalt, og der ligger desuden ekstraøvelser på Alfabetas hjemmeside www.alfabetaforlag.dk. Til materialet hører også en udførlig lærervejledning hvor hele systemet og alle øvelser er kommenteret. Hvert enkelt udtalefænomen introduceres så også undervisere der ikke er helt trygge ved udtaleundervisning, kan føle sig godt rustet.

ISBN 978-87-636-0252-5

9

788763 602525

www.alfabetaforlag.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.