Page 1

LIDERZY PPK dodatek specjalny GU nr 31 (1055) 29 VII – 4 VIII 2019 r.

Lepsze relacje dzięki PPK Rozmowa z Adamem Romanem, członkiem zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA i Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA leksandra E. Wysocka: – Dlaczego ERGO Hestia zdecydowała się zaangażować w dystrybucję pracowniczych planów kapitałowych? Adam Roman: – Jednym z priorytetów na najbliższe lata dla ERGO Hestii jest intensywny rozwój ubezpieczeń na życie, zarówno w obszarze ubezpieczeń indywidualnych jak i grupowych. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, w celu zapewnienia im kompleksowej ochrony skonsolidowanej w jednym towarzystwie, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej oferty ubezpieczeń grupowych o PPK. Naszą przewagą rynkową jest ogólnopolska sieć sprzedaży, z wysoko wykwalifikowanymi pośrednikami ubezpieczeniowymi. Każdego roku zapewniamy ochronę ponad trzem milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw. Pracujemy z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zatrudniamy najlepszych na rynku ekspertów. Nasze atuty i wiarygodny partner, jakim jest PKO TFI, umożliwiły nam stworzenie oferty, która dla brokerów i agentów jest optymalnym narzędziem do budowania i rozwijania relacji z klientami.

niające wysoką jakość i stabilność zarządzania aktywami oraz wsparcie technologiczne dla pracodawców tworzących PPK, postawiły kropkę nad i.

A

Idea połączenia ubezpieczenia grupowego z PPK to dobry punkt wyjścia dla oferty indywidualnej, w której skupiamy się na ubezpieczeniach ochronnych. Wybraliście współpracę biznesową z PKO TFI. Jakie są korzenie wyboru tego konkretnie partnera? – Partnerstwo PKO TFI i ERGO Hestii to przede wszystkim gwarancja efektywnej dystrybucji PPK. Głównym kryterium przy podejmowaniu decyzji o nawiązaniu współpracy przy takim projekcie jest wiarygodność obydwu instytucji. Jesteśmy dla siebie

naturalnymi partnerami. Z Grupą PKO współpracujemy od lat w ramach wielu linii biznesowych. Mamy do siebie zaufanie i wiemy, że współdziałamy z partnerem dojrzałym, przewidywalnym i sprawnym biznesowo. Gdy zapoznawaliśmy się ze szczegółami oferty PPK PKO TFI, stało się dla nas jasne, że bez obaw możemy rekomendować to rozwiązanie naszym klientom. Dodatkowo, z myślą o naszych pośrednikach, wspólnie z naszym partnerem wypracowaliśmy dla nich najbardziej atrakcyjne warunki współpracy. Największe TFI w Polsce, zapew-

W jaki sposób podzieliliście między siebie zadania? – PPK to dla nas narzędzie budowania i zacieśniania relacji z naszymi klientami i pośrednikami. W ramach tego projektu dostarczamy wiarygodne rozwiązanie w zakresie długoterminowego oszczędzania. Dla pośrednika ubezpieczeniowego, a przede wszystkim dla pracodawcy, PPK to wyzwanie, które może budzić wiele obaw. Aspekt finansowania składki to jedno, ale źle przeprowadzony proces wdrożenia programu w firmie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych zawirowań. Dlatego zdecydowaliśmy się na alians sprawdzonych partnerów, liderów w swoich obszarach. W efekcie PPK z PKO TFI to nie tylko doskonały produkt inwestycyjny, ale i ogromne doświadczenie, które przełoży się na wsparcie we wdrożeniu programu w przedsiębiorstwie.

– Chcemy, aby PPK było naturalnym obszarem współpracy z odbiorcami naszych nowych ubezpieczeń grupowych, oferowanych za pomocą platformy Syriusz. Pamiętajmy, że jest to długoterminowy program, który pozwala planować wieloletnią współpracę. Dzięki temu na długo możemy zostać partnerem naszych klientów i oferować im kompleksową ochronę w najwyższym standardzie. Co możecie zaoferować pośrednikom w zakresie PPK? – Jako partner PKO TFI organizujemy proces dystrybucji. Przez lata zbudowaliśmy wartościowe relacje z agentami i brokerami ubezpieczeniowymi. Ich jakość i trwałość potwierdza między innymi 12. nagroda Fair Play dla najlepszego ubezpieczyciela majątkowego dla firm. O nowych zaangażowaniach decydujemy w sposób staranny i przemyślany. Dlatego z przekonaniem zapewniamy naszych pośredników, że decydując się na współpracę z PKO TFI przy dystrybucji PPK, wybraliśmy najlepszego partnera i rozwiązanie na rynku, wspierające ich w kompleksowym i skutecznym doradztwie. Dziękuję za rozmowę. Aleksandra E. Wysocka

Jakie macie oczekiwania wobec tego wschodzącego obszaru biznesu?

Będziemy bezpiecznikiem dla małych i średnich Rozmowa z Ewą Małyszko, prezes zarządu PFR TFI

przedsiębiorstw, a następnie objęte nim zostaną średnie i małe przedsiębiorstwa, koncentrujemy się na sprawnym przebiegu całego procesu.

edakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – Czym PFR TFI różni się od innych instytucji finansowych oferujących PPK? Jaka jest rola PFR TFI w całym systemie PPK?

W całym programie PPK szczególnie ważny będzie nie sam zapis do niego (bo jest automatyczny), ale chęć pozostania pracowników w programie. Jak od samego początku podkreślamy, PPK pozwolą na zbudowanie nawyku systemowego i długoterminowego oszczędzania na bezpieczną przyszłość emerytalną Polaków. Projekt ma charakter wieloletni. Swoją składkę ma opłacić pracownik (będzie odprowadzana bezpośrednio od wynagrodzenia), ale część dołoży też pracodawca (od 1,5 do 4%) oraz corocznie dopłacać będzie państwo. Najważniejsza jest świadomość, że PPK przyniesie efekty w długiej perspektywie oraz systematyczność i pozostanie w programie.

R

Ewa Małyszko: – Rola PFR TFI w całym programie jest szczególna. Jako instytucja finansowa możemy świadczyć usługi prowadzenia PPK. Ponadto – zgodnie z ustawą – jesteśmy instytucją wyznaczoną, która pełnić będzie funkcję „bezpiecznika” dla małych i średnich firm, które z różnych powodów nie znajdą dla siebie na rynku odpowiedniej instytucji finansowej do prowadzenia PPK. Mówiąc inaczej, PFR TFI jest gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który wyrazi taką wolę lub któremu inna instytucja odmówi podpisania umowy. Co więcej, w przypadku, gdy wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa nie będzie mogła kontynuować swoich zobowiązań, PFR

TFI będzie mogło przejąć od niej prowadzenie PPK. Jednocześnie PFR TFI działa tak samo jak inne instytucje finansowe, które mogą zarządzać PPK. Jesteśmy skoncentrowani na tym, by zapewnić najlepszą jakość zarządzania PPK, to nasz główny obszar działalności. Dlatego też na potrzeby programu, jakim jest PPK, w ramach PFR TFI zbudowaliśmy specjalny zespół do zarządzania PPK, który tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz długoterminowymi produktami oszczędnościowymi. Powołana została również odpowiednia infrastruktura, dedykowana wyłącznie pracowniczym planom kapitałowym. Jakie macie cele i plany w związku z PPK w tym roku i w kolejnych? – Na etapie, w którym do PPK zapisywani są pracownicy największych polskich

Dzisiaj trudno szacować poziom partycypacji w całym programie PPK oraz jaka część z tego przypadnie do zarządzania PFR TFI. Oczywiście w obu przypadkach zależy nam, aby poziom zaangażowania uczestników PPK był jak największy. Jak pokazują przykłady innych krajów, w któ-

rych programy podobne do PPK już funkcjonują, dopiero kilkuletnia pespektywa pozwala na właściwą ocenę sukcesu. Wielka Brytania, na której wzorowaliśmy się w kontekście pracowniczych planów kapitałowych, po siedmiu latach od wprowadzenia ich nowego systemu emerytalnego osiągnęła 87% poziom partycypacji, i to dopiero po wprowadzeniu automatycznego zapisu. Jestem przekonana, że dzięki stałej edukacji finansowej, systematycznej kampanii informacyjnej, a w ślad za tym, rosnącej świadomości emerytalnej, i u nas doprowadzimy do podobnych rezultatów. ■


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

5

LIDERZY PPK

PPK to najtańszy produkt inwestycyjny w historii Rozmowa z Piotrem Żochowskim, prezesem zarządu PKO TFI SA leksandra E. Wysocka: – Za nami 1 lipca, który dla największych polskich pracodawców będzie godziną „0” w kontekście pracowniczych planów kapitałowych. Już w ciągu pierwszych dwóch tygodni poinformowaliście o podpisaniu pierwszych 100 umów. Czy to szybkie tempo jest do utrzymania? Piotr Żochowski: – Od jakiegoś czasu mieliśmy pełną gotowość operacyjną do wdrażania PPK. Godzina „0” nastąpiła w moim przekonaniu dużo wcześniej niż 1 lipca. Rozmowy z pracodawcami o pracowniczych planach kapitałowych prowadziliśmy już od wielu miesięcy, a teraz zaczynamy zbierać pierwsze owoce tych wysiłków. Co wcale nie oznacza, że to prosty proces, który odbywa się sam. Zauważamy bardzo zaciętą konkurencję cenową między kilkunastoma podmiotami, które już opublikowały swoje oferty na portalu Moje PPK. Praktycznie wszystkie podmioty ustaliły poziom kosztów obsługi znacząco poniżej poziomu wymaganego przez ustawodawcę, który, przypomnę, wynosi 0,5% aktywów. PPK to produkt charakteryzujący się niską dochodowością dla firm, które go oferują, a z perspektywy klienta jest to chyba najtańszy produkt inwestycyjny na polskim rynku, biorąc pod uwagę koszty zarządzania. W każdym razie w ciągu mojej 20-letniej kariery w branży finansowej nie spotkałem się z tańszym produktem.

A

Jakie PKO TFI ma przewagi konkurencyjne nad innymi oferentami? – Tych przewag jest kilka. Po pierwsze, jako jedni z bardzo nielicznych posiadamy już od dawna w swojej ofercie fundusze zdefiniowanej daty, które będą silnikami inwestycyjnymi PPK. Prowadzimy takie fundusze już od 7 lat, a ich dobre wyniki są dostępne m.in. w materiałach, które publikujemy na portalu Moje PPK. Zachęcam, żeby je uważnie przestudiować. Te fundusze wykorzystujemy w naszym sztandarowym, wielokrotnie nagradzanym Pakiecie Emerytalnym PKO TFI (IKZE i IKE). A co z narzędziami informatycznymi? – Stworzyliśmy aplikację, która umożliwia elektroniczne przystąpienie do programu, jego późniejszą obsługę przez pracodawców oraz generowanie wszystkich raportów. Z kolei pracownicy już niedługo zyskają dostęp do naszego systemu transakcyjnego IATFI (i-fundusze.pl/), z którego obecnie korzystają klienci inwestujący w nasze fundusze inwestycyjne otwarte. Zadbaliśmy o to, żeby PPK były u nas całkowicie elektroniczne.

Jako jedni z bardzo nielicznych posiadamy już od dawna w swojej ofercie fundusze zdefiniowanej daty, które będą silnikami inwestycyjnymi PPK. Prowadzimy takie fundusze już od 7 lat, a ich wyniki są bardzo dobre i dostępne m.in. w materiałach, które publikujemy na portalu Moje PPK, zachęcam, żeby je uważnie przestudiować. Te fundusze wykorzystujemy w naszym sztandarowym, wielokrotnie nagradzanym Pakiecie Emerytalnym. Są klienci, którzy doceniają też naszą rozbudowaną sieć dystrybucyjną, ale coraz większa liczba osób oczekuje przede wszystkim sprawnej obsługi zdalnej. Jeszcze jednym atutem naszej Grupy jest duża stabilność, co ma kluczowe znaczenie przy długoterminowych produktach emerytalnych. Mamy też stabilny zespół zarządzających aktywami, co w dzisiejszych dynamicznych czasach nie jest zjawiskiem powszechnym. W kontekście PPK dużo się mówi o zaufaniu jako czynniku sukcesu. – PKO TFI jest częścią grupy PKO Banku Polskiego, która cieszy się wśród Polaków dobrą opinią i zaufaniem, a w ciągu ostatniego dziesięciolecia przeszła też istotną transformację. Prezes Zbigniew Jagiełło postawił na cyfryzację i ta strategia przyniosła taki efekt, że jesteśmy nowoczesną grupą finansową, stosującą zaawansowane rozwiązania bankowości mobilnej. Z drugiej strony jesteśmy wiarygodni, ponieważ działamy w Polsce już 100 lat. PKO Bank Polski to unikalne połączenie tradycji z nowoczesnością. Nawiązaliście współpracę dotyczącą dystrybucji PPK z jedną z trzech największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, ERGO Hestią. Jakie są korzenie takiej decyzji? – Bardzo nas cieszy fakt, że ERGO Hestia poszukując partnera w obszarze PPK, zdecydowała się właśnie na PKO TFI. Tym bardziej, że nie mamy żadnych powiązań kapitałowych. Dla mnie jest to obiektywne potwierdzenie naszej jakości. Korzyści będą obustronne. ERGO Hestia dostaje dobry produkt, a my zyskujemy nowy kanał

dystrybucji, który jest szansą na większą sprzedaż i jeszcze lepsze dotarcie do klientów. Gościł Pan na XXII Kongresie Brokerów w Mikołajkach. Co Pan komunikował pośrednikom? – Przekonywałem brokerów, żeby potraktowali PPK jako uzupełnienie swojej oferty dla firm. To istotny projekt nie tylko dla instytucji finansowej, ale dla całej gospodarki. Hasło tegorocznego Kongresu brzmiało „Człowiek... a jednak!”. Na obecnym rynku pracy, gdzie rywalizacja o pracownika jest niejednokrotnie zacięta, PPK są traktowane jako nowy benefit, zwiększający atrakcyjność pracodawcy. Podobnie jest z ubezpieczeniami zdrowotnymi, o których sporo się na tegorocznym Kongresie Brokerów mówiło. Jakie widzi Pan główne wyzwania przed PPK z perspektywy swojej firmy?

Piotr Żochowski jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez amerykański CFA Institute, potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Od 1996 r. związany zawodowo z polskim rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w Arthur Andersen Audit Sp. z o.o., gdzie uczestniczył w audytach oraz przeglądach typu due diligence firm notowanych na warszawskiej GPW i firm zagranicznych z wielu branż. W latach 1999–2010 pracował w Grupie Kapitałowej Pioneer Pekao Investment Management, jako m.in. dyrektor finansowy oraz wiceprezes zarządu w Pioneer Pekao TFI. Był odpowiedzialny m.in. za rozwój Pioneer Global Asset Management w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Był członkiem Rady Nadzorczej NETIA SA oraz członkiem Rady Nadzorczej Platforma Mediowa Point Group SA. Od 1 czerwca 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PKO TFI. W dniu 20 grudnia 2012 r. powołany na stanowisko prezesa zarządu PKO TFI. – To bardzo angażujący projekt, zarówno od strony operacyjnej jak i finansowej, a perspektywa jego rentowności wynosi co najmniej kilka lat. To długo, szczególnie dla mniejszych instytucji finansowych, ale nawet my to odczuwamy, chociaż jesteśmy największą grupą finansową w Polsce. Mamy już podpisane ponad 100 umów dotyczących PPK, kolejne są w trakcie podpisywania. Cały czas bierzemy też

Bardzo nas cieszy fakt, że ERGO Hestia poszukując partnera w obszarze PPK, zdecydowała się właśnie na PKO TFI. Tym bardziej, że nie mamy żadnych powiązań kapitałowych. Dla mnie jest to obiektywne potwierdzenie naszej jakości. Korzyści będą obustronne. ERGO Hestia dostaje dobry produkt, a my zyskujemy nowe kanały dystrybucji.

aktywny udział w przetargach, które są wyjątkowo wymagające. Cieszy nas fakt, że pracodawcy są wyraźnie zainteresowani PPK i nic nie wskazuje na to, żeby mieli masowo „zniechęcać” pracowników do partycypacji, czego początkowo obawiał się ustawodawca. Jak już wspominałem, obecna sytuacja na rynku pracy działa na korzyść PPK. Myślicie już o drugiej turze, która ruszy za rok? – O drugiej i o trzeciej też. Przed nami długa batalia, ale jesteśmy na nią gotowi. Kto wie, może PPK będzie miało dodatkowe pozytywne „skutki uboczne” w postaci zwiększenia wiedzy pracowników i pracodawców o rynku kapitałowym i oszczędzaniu długoterminowym. – Liczymy na to, zwłaszcza że pracownicze plany kapitałowe nie są jedynym narzędziem długoterminowego oszczędzania. Dziękuję za rozmowę. Aleksandra E. Wysocka


www.gu.com.pl

Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

LIDERZY PPK

6

20-LETNIE DOŚWIADCZENIE ESALIENS

Od ilości ważniejsza jakość W ślad za opublikowaniem na portalu PPK ofert instytucji, które będą prowadzić pracownicze plany kapitałowe dla pracodawców, pojawiły się już szacunki co do liczby podpisanych umów.

arto sobie w tych warunkach uświadomić, że ważniejsze od kryteriów ilościowych są jednak kryteria jakościowe w obsłudze pracodawcy i uczestnika. Ostatecznie bowiem to serwis i zarządzanie aktywami (a ich poziom wynika z doświadczenia i specjalizacji podmiotu dostarczającego obsługę), które zostaną zapewnione przez dostawcę PPK, będą miały znaczenie dla pracodawcy. To jest szcze-

W

gólnie istotne, ponieważ większość zagadnień obsługowych przez ustawodawcę jest zaadresowana do pracodawcy. I albo ten pracodawca i uczestnik dostaną dobry serwis – albo pracodawca będzie się borykał z problemami nowego procesu. W Esaliens koncentrujemy się na jakości, ponieważ nasze ponad 20-letnie doświadczenie nie pozostawia wątpliwości, że jest to klucz do wzorowej obsługi klienta. My i wymagający pracodawcy, których już obsługujemy, dostrzegamy, jak ważne są bezpieczny proces wdrażania PPK, kompetentni ludzie, wysoki poziom

My i wymagający pracodawcy, których już obsługujemy, dostrzegamy, jak ważne są bezpieczny proces wdrażania PPK, kompetentni ludzie, wysoki poziom akcji edukacyjnej i odpowiedni system, który będzie pomagał pracodawcy działać w ramach PPK. akcji edukacyjnej i odpowiedni system, który będzie pomagał pracodawcy działać w ramach PPK. Podkreślam, że w Esaliens zapewniamy pracodawcom kom-

pletny zestaw narzędzi potrzebnych do tego, aby w pełni automatycznie obsłużyć proces obsługi wszystkich pracowników w zakresie PPK, a nie tylko

uczestników planu. Służy temu unikatowa na rynku aplikacja myPPK. Dla wygody uczestników PPK z Esaliens zaimplementowaliśmy dla nich usługę asysty prawnej. Kładziemy też nacisk na niezależność, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Będziemy się skupiać – tak jak zwykle w naszych obecnych programach PPE – na konsekwentnym, bezpiecznym podejściu do inwestowania. Przemysław Gawlak dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Planów Emerytalnych Esaliens TFI SA

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA ESALIENS

Nieocenione wsparcie pracodawcy Z czego wynika problem pracodawców? Standardowe aplikacje PPK (Esaliens również zapewnia taką aplikację) obsługują procesy u pracodawców związane z uczestnikami PPK. Tymczasem obowiązki ustawowe dotyczą pracodawców w pełnym zakresie wobec osób zatrudnionych. Rozwiązaniem tego problemu jest nowatorska aplikacja myPPK. Oferuje ona funkcjonalność dostosowania typowego systemu kadrowo-płacowego do pełnej obsługi PPK. rogramy lub aplikacje, które automatycznie pobiorą gotowe dane do realizacji obowiązku prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w firmie i obsłużą zlecenia w zakresie PPK, są już praktycznie standardem rynkowym. Wiele firm, które oferują PPK podmiotom zatrudniającym, łącznie z Esaliens, w ramach swojego wsparcia proponuje pracodawcom aplikacje tego typu. Po stronie pracodawcy nadal pozostaje przygotowanie wsadu do zewnętrznej aplikacji. To pracodawca musi wykonać proces utworzenia całej bazy zatrudnionych, zarówno uczestników PPK, jak i osób, które dobrowolnie rezygnują z planów, a na koniec dostarczyć gotową bazę do aplikacji zewnętrznego partnera. Jest to dodatkowe obciążenie, z którego wyręcza portal myPPK.

P

Aplikacja myPPK Oferuje ona następujące funkcjonalności: a. Zautomatyzowany proces przygotowania listy pracowników w podziale na: – pracowników 18–55, którzy są automatycznie zapisywani do PPK, – pracowników 55–70, dla których wymagany jest wniosek o przystąpienie, – pracowników, którzy nie są uprawnieni do PPK (wiek 70+ bądź brak składek FUS). b. Zautomatyzowany proces aktualizacji danych osobowych i teleadresowych pracowników. c. Zautomatyzowany proces zebrania deklaracji: – rezygnacji z PPK, – przystąpienia do PPK, – obniżenia wysokości wpłaty podstawowej (do 0,5%), – podania/zmiany/rezygnacji ze składki dodatkowej pracownika.

Dzięki myPPK pracodawca może sprawnie i bezpiecznie zrealizować obowiązki wynikające z ustawy wobec osób zatrudnionych, spośród których zostanie wygenerowana lista uczestników PPK. d. Wygodne i szybkie przygotowanie listy uczestników PPK będącej załącznikiem do umowy o prowadzenie. e. Zarchiwizowanie wszystkich powyższych czynności na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Skorzystanie z myPPK pozwoli na wyeliminowanie wielu nieuniknionych błędów, takich jak: – pominięcie wniosku pracownika w przedziale wiekowym 55–70 o zawarcie umowy PPK czy wniosku o odprowadzanie składki dodatkowej finansowanej przez pracownika lub – nieuwzględnienie rezygnacji z PPK. Dodatkowo, poprzez myPPK pracodawca ma możliwość regularnej komunikacji z zatrudnionymi np. poprzez mailingi, co znacznie ułatwia wypełnianie obowiązków informacyjnych związanych z PPK. Wdrożenie PPK w firmie wiąże się z koniecznością oszacowania budżetu związanego z programem. Również w tym względzie aplikacja myPPK będzie wspierała przedsiębiorców, ponieważ zawiera profesjonalny symulator kosztów PPK w podziale

na budżet pracodawcy oraz wpłaty osób zatrudnionych – wartości podawane są za jeden miesiąc oraz narastająco. Portal myPPK jest rozwijany przez firmę ProPeople wyłącznie dla klientów ESALIENS TFI.

Asysta prawna dla uczestników PPK W ramach PPK z Esaliens na bieżąco jest świadczona pomoc prawna bezpośrednio przez osobistego prawnika na telefon – wówczas gdy uczestnik PPK najbardziej tego potrzebuje. Każdy uczestnik PPK

Podczas wdrażania PPK, a także potem, osoby zatrudnione, uczestnicy PPK, będą mieć wiele pytań dotyczących zasad PPK oraz OFE. Zamiast kierować te pytania do pracodawcy czy do placówek podmiotu zarządzającego, będą mogli zadawać je bezpośrednio prawnikom dostępnym na telefon. Są to zagadnienia prawne i powinny być wyjaśniane przez osoby mające do tego przygotowanie od strony prawnej.

ma możliwość skorzystania z informacji prawnej lub porady drogą mailową. Asysta prawna pokrywa wszelkie sprawy uczestników PPK, związane np. z: ● prawem w zakresie PPK, PPE, OFE, IKE i IKZE, ● dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie lub mieniu, ● prawem rzeczowym na nieruchomościach, ● prawem karnym, ● prawem wykroczeń, ● prawem ubezpieczeń społecznych, ● umowami konsumenckimi, ● prawem administracyjnym. Trzeba pamiętać, że podczas wdrażania PPK, a także potem, osoby zatrudnione, uczestnicy PPK, będą mieć wiele pytań dotyczących zasad PPK oraz OFE (pamiętajmy, że zasady OFE będą zmieniane). Zamiast kierować te pytania do pracodawcy czy do placówek podmiotu zarządzającego, będą mogły kierować je bezpośrednio do prawników dostępnych na telefon. W końcu są to zagadnienia prawne i powinny być wyjaśniane przez osoby mające do tego przygotowanie od strony prawnej. Centrum Prawne świadczące profesjonalną obsługę uczestników PPK Esaliens działa w godzinach 9.00–21.00. Porady prawne dostarczane są przez wykwalifikowanych prawników, w tym adwokatów i radców prawnych. Zapraszam po szczegółowe informacje: ppk@esaliens.pl Pola Witecka regionalny dyrektor ds. wdrożenia i rozwoju planów emerytalnych Esaliens TFI SA


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

7

LIDERZY PPK

Nie odkładajmy wdrożenia na ostatnią chwilę leksandra E. Wysocka: – Po Facebooku krąży aplikacja, która dodaje nam z wyglądu kilkadziesiąt lat. Może warto by dodać do takiego zdjęcia spodziewaną wysokość przyszłej emerytury? To już nie byłoby takie zabawne. Grzegorz Chłopek: – Może to by pomogło uwierzyć, że naprawdę będziemy kiedyś emerytami i jak będzie wyglądać nasze przyszłe życie, jeśli nie zaczniemy dodatkowo oszczędzać. Emerytury zawsze są pochodną odłożonych składek i liczby przepracowanych w ciągu życia zawodowego miesięcy.

na znacznie sprawniejsze przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w zakładzie pracy. Oprócz klasycznych szkoleń oferujemy też webinaria i e-learning, ale naprawdę lepiej nie odkładać tego na „za pięć dwunasta”. Ostateczny termin zgłoszenia pracowników upływa w pierwszej dekadzie listopada. Jeśli cały proces dobrze rozplanować, to można oszczędzić sobie wiele stresu. Z punktu widzenia pracownika to jest unikatowa szansa, ponieważ do każdej swojej wpłaty można otrzymać wpłatę od pracodawcy oraz bonus od państwa. Bardzo niskie są też koszty zarządzania aktywami.

A

Jeszcze się nie spotkałam z osobą, która byłaby w 100% usatysfakcjonowana kwotą widniejącą w dorocznym liście z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co niekoniecznie przekłada się na regularne oszczędzanie z myślą o emeryturze. Od 1 lipca 2019 r. pracownicy mają nowe narzędzie, które można wykorzystać w takim celu. Mówię oczywiście o pracowniczych planach kapitałowych, w które jako Nationale-Nederlanden jesteście od samego początku mocno zaangażowani. – Rzeczywiście, za nami rok, w którym działo się bardzo dużo. Nawet już nie liczę liczby szkoleń, konferencji, paneli, spotkań z pośrednikami i pracodawcami, w których wzięliśmy udział lub które zorganizowaliśmy jako Nationale-Nederlanden. Jako pierwsi przygotowaliśmy też podręcznik dla pracodawców, który pomaga we wdrożeniu PPK w zakładzie pracy. Gdy do tego doliczyć webinaria poświęcone tematyce PPK, które cieszyły się rekordowym zainteresowaniem, to okaże się, że dotarliśmy do dziesiątek, a może i setek tysięcy pracowników i pracodawców. Do niedawna najwięcej akcentów kładliśmy na wymiar edukacyjny tych spotkań, a od momentu opublikowania naszej oferty na portalu MojePPK skoncentrowaliśmy się na wymiarze biznesowym i druga połowa roku to dla nas przede wszystkim czas przetargów, podpisywania umów, pierwszych wdrożeń i bezpośrednich rozmów z pracodawcami. Jako jedni z pierwszych spotkaliście się z brokerami i multiagentami w kontekście PPK. – To okazało się słuszną decyzją. Istotna część zakładów pracy, których dotyczy pierwsza tura PPK (czyli tych zatrudniających ponad 250 osób), korzysta z kancelarii brokerskiej przy wyborze i wdrożeniu programu. Decyzja okazała się na tyle skomplikowana, że wielu pracodawców zdecydowało się skorzystać ze wsparcia eksperta, podobnie jak to ma miejsce przy wyborze grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników. Warto też

Rozmowa z Grzegorzem Chłopkiem, prezesem zarządu Nationale-Nederlanden PTE przypomnieć, że brokerzy początkowo bardzo ostrożnie przyglądali się całemu projektowi PPK, z powodu listu z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego możliwości zaangażowania brokera w proces dystrybucji, a także przesuwaniu się w czasie publikacji finalnych ofert instytucji finansowych na portalu MojePPK. Od połowy maja jednak większość wątpliwości się wyjaśniła i brokerzy zaangażowali się bardziej aktywnie jako reprezentanci niektórych pracodawców przy wyborze dostawcy PPK. Wydawałoby się, że w przypadku tak ujednoliconego ustawowo produktu, jakim są PPK, nie do końca jest co porównywać... – Pracodawcy zwracają uwagę na zakres i jakość wsparcia podczas akcji informacyjnej wśród pracowników i podczas samego wdrożenia. Oczekiwania pracodawców czasem są bardzo duże. Wiele zależy od struktury konkretnej firmy. Czym innym jest przeprowadzenie akcji informacyjnej w trzech dużych fabrykach, a czym innym w ogólnopolskiej rozproszonej sieci sklepów. Ważnym elementem jest również rozwiązanie informatyczne do obsługi PPK, które musi być dobrze zintegrowane z systemem kadrowo-płacowym funkcjonującym w zakładzie pracy. Wyników funduszy nie da się jeszcze miarodajnie porównywać. – Przewagę mają na pewno instytucje finansowe z wieloletnim doświadczeniem w produktach długoterminowego oszczędzania, do których Nationale-Nederlanden niewątpliwie się zalicza. Pracodawcy zwracają też uwagę

na wysokość opłaty za zarządzanie, choć różnice tutaj są naprawdę nieznaczne. Za duży atut naszej oferty uważam transparentną politykę inwestycyjną. Jasno komunikujemy, jaką część aktywów gdzie inwestujemy. Naszym wyróżnikiem od 2026 r. będzie też fundusz w ogóle nieinwestujący w akcje. Jest grupa ludzi z wysoką awersją do ryzyka

wsparcie dotyczące integracji systemów kadrowo-płacowych z PPK. Mamy jednego z najlepszych na rynku ekspertów w tym temacie. 1 lipca 2019 r. to dopiero początek przygody z PPK. Co firmy czeka jesienią? – Spodziewamy się, że wiele zakładów odłoży podpisanie

Istotna część zakładów pracy, których dotyczy pierwsza tura PPK (czyli tych zatrudniających ponad 250 osób), korzysta z kancelarii brokerskiej przy wyborze i wdrożeniu programu. Decyzja okazała się na tyle skomplikowana, że wielu pracodawców zdecydowało się skorzystać ze wsparcia eksperta, podobnie jak to ma miejsce przy wyborze grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników. i właśnie z myślą o nich przygotowujemy to rozwiązanie. Trzecim wyróżnikiem Nationale-Nederlanden jest merytoryczne

umowy na ostatni możliwy moment, czyli na październik. Apeluję o to, żeby wybrać instytucję finansową wcześniej, co pozwoli

W Wielkiej Brytanii, gdzie przed kilku laty wprowadzono program podobny do PPK, skutecznie zadziałał mechanizm automatycznego zapisywania się osób wypisanych. Teraz partycypacja w tamtejszym systemie wynosi 87% pracowników, co należy uznać za duży sukces. Czy podobnie będzie w Polsce? – Przekonamy się, spodziewam się jednak podobnych procesów. Polacy będą potrzebowali czasu, żeby zaufać nowemu rozwiązaniu, i prawdopodobnie poziom partycypacji będzie się zwiększał wraz ze wzrostem tego zaufania. Nie ma skuteczniejszego sposobu oszczędzania od regularnego odkładania środków, zanim trafią na nasze konto bankowe. Odkładanie tego, co zostaje na koniec miesiąca, sprawdza się znacznie gorzej. Bo najczęściej nie zostaje nic albo niewiele! Na korzyść PPK może też zadziałać ludzka skłonność do zaniechania, by nie powiedzieć lenistwa... Część osób pozostanie w systemie, ponieważ nie zmobilizuje się do aktywnego wypisania z systemu. A nawet jeśli raz się wypisze, to następnym razem po automatycznym ponownym zapisie już odpuści. – Podobny mechanizm obserwujemy też w innych dziedzinach życia. W krajach, gdzie obowiązuje domyślna zgoda na transplantację narządów po śmierci, liczba zgód jest istotnie wyższa niż w krajach, gdzie należy samemu zgłosić taką zgodę. Różnica nie polega na tym, że w jednym kraju jest więcej altruistów niż w drugim, tylko że w tym pierwszym kraju łatwiej być altruistą! Są więc sytuacje, gdzie zaniechanie może być dla nas korzystne i pomoże nam w regularnym oszczędzaniu. Dziękuję za rozmowę. Aleksandra E. Wysocka


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

8

LIDERZY PPK

To nie magia, to matematyka Rozmowa z Pawłem Jaroszkiem, członkiem zarządu ZUS nadzorującym Pion Finansów i Realizacji Dochodów

A

leksandra E. Wysocka: – Spotykamy się w gorącym okresie, ponieważ startują właśnie pracownicze plany kapitałowe. W branży finansowej o emeryturach i rynku pracy nie mówiło się tyle, co dziś, chyba od 20 lat, czyli od reformy systemu emerytalnego w 1999 r. Czy pracownicy powinni zainteresować się dodatkowymi formami oszczędzania na emeryturę? Paweł Jaroszek: – Wszyscy żyjemy coraz dłużej, co oznacza również, że kapitał zebrany podczas aktywności zawodowej musi starczyć na coraz dłuższy czas. Dodatkowe oszczędności przydadzą się z pewnością. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy? – Obserwujemy rekordowo niskie bezrobocie, wynoszące 5,3%, i utrzymujący się wzrost wynagrodzeń. Z perspektywy pracownika to sytuacja korzystna. Również dla ZUS oznacza to rosnącą dynamikę wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i znaczące pokrycie wydatków wpływami ze składek. Ten wskaźnik osiągnął już 82%. Pytanie brzmi, co będzie w przyszłości... Czy wśród osób pracujących i odprowadzających składki jest wielu obcokrajowców? – Ta liczba dynamicznie się zwiększa. Oczywiście dominują Polacy, jednak w rejestrach jest kilkaset tysięcy obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. W ciągu ostatnich 5 lat ta liczba zwiększyła się prawie trzykrotnie, osiągając 628 tys. osób. Wśród osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego dominujący udział mają obywatele Ukrainy. Ile osób pobiera aktualnie emerytury? – Jeśli chodzi o powszechny system emerytalno-rentowy, to świadczenia pobiera ponad 7,7 mln osób, z czego ponad 5,7 mln to emerytury. Patrząc na strukturę demograficzną ludności, należy spodziewać się, że ta liczba będzie rosła. Czy oznacza to, że zabraknie środków w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? – Zaskoczę Panią Redaktor, ale prognozy długofalowe dla FUS są korzystne. Wiąże się to ze zmianą sposobu wyliczania świadczeń, która miała miejsce 20 lat temu. Teraz wysokość emerytury zależy bezpośrednio od tego, ile składek konkretny pracownik wpłacił. Uzbierany przez całe życie zawodowe kapitał jest dzielony przez oczekiwa ne dal sze trwa nie ży cia po osiągnięciu wieku emerytalnego, co aktualnie w przypadku

Wszystko wskazuje na to, że będziemy żyć coraz dłużej, dlatego ZUS tym bardziej rekomenduje długofalowe myślenie o emeryturze. Emerytura wypłacana przez państwo zależy od uzbieranych składek. Jeśli ktoś chciałby mieć większy dochód na emeryturze, powinien odprowadzać wyższe składki lub samemu zebrać dodatkowy kapitał na ten cel. Program PPK jest jednym ze sposobów zebrania dodatkowego kapitału. mężczyzny wynosi około 217 miesięcy, a w przypadku kobiety 260 miesięcy. Ustawowy wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65 lat, a dla kobiet 60 lat. Czy wszyscy Polacy od razu przechodzą na emeryturę po osiągnięciu tego wieku? – Rosnąca grupa osób decyduje się kontynuować aktywność zawodową. Ustawowy wiek daje możliwość przejścia na emeryturę, ale to nie jest obowiązek. Kontynuacja pracy to często konieczność, ponieważ emerytura okazuje się bardzo niska. List przychodzący co roku z ZUS, zawierający oczekiwaną wysokość emerytury, to dla wielu osób przykra korespondencja... – W emeryturach rządzi matematyka. List, o którym Pani wspomina, ma funkcję edukacyjną. Zawiera po prostu informację o wpłaconych składkach. Środki są co roku waloryzowane i w ostatnich latach waloryzacja ma wysoki poziom, co zależy każdorazowo od wielkości PKB i wzrostu wynagrodzeń. Znowu matematyka. Liczymy na to, że informacja o oczekiwanej emeryturze skłoni do samodzielnego dodatkowego oszczędzania. Ponieważ żyjemy coraz dłużej, to uzbierany kapitał jest dzielony na coraz większą liczbę miesięcy. Z jednej strony to dobrze, ale patrząc na wysokość emerytury, już nie do końca. – Wszystko wskazuje na to, że będziemy żyć coraz dłużej, dlatego ZUS tym bardziej rekomenduje długofalowe myślenie o emeryturze. Emerytura wypłacana przez państwo zależy od uzbieranych składek. Jeśli ktoś chciałby mieć większy dochód na emeryturze, powinien odprowadzać wyższe składki lub samemu zebrać dodatkowy kapitał na ten cel. Program PPK jest jednym ze sposobów

produkty rentowe. Powtórzę jeszcze raz: naprawdę – jeżeli mamy taką możliwość – warto oszczędzać i później cieszyć się emeryturą, wypoczynkiem, realizacją swoich marzeń i planów. Warto też wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość. Najlepiej być oczywiście młodym, pięknym i bogatym. – Na pewno warto być zapobiegliwym. Dodam, że emerytury z ZUS potrafią być całkiem wysokie zwłaszcza wtedy, gdy pracowaliśmy długo i zdecydowaliśmy się odroczyć moment przejścia na emeryturę. To wynika z czystej matematyki. Czasem prowadząc wykład dla studentów daję im takie zadanie, żeby wskazali, jaką emeryturę chcieliby otrzymywać. Najczęściej padają kwoty kilkutysięczne. Wtedy proszę ich, żeby pomnożyli tę kwotę przez 217, i tłumaczę, że tyle środków muszą uzbierać, żeby otrzymywać wymarzoną emeryturę. Czasem jest to więcej niż milion złotych.

zebrania dodatkowego kapitału., który będzie można albo wypłacić jednorazowo, albo w ratach. Na razie nie mamy praktycznie na rynku

produktów z dożywotnią rentą, poza ofertą mojej instytucji... To jednak prawdopodobnie się zmieni i pojawią się również komercyjne

Są zdziwieni? – Delikatnie mówiąc... Dziękuję za rozmowę. Aleksandra E. Wysocka

KORZYŚCI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

PPK dadzą impuls do rozwoju warszawskiej giełdzie Napływ kapitału w wysokości od 2 do nawet 6 mld zł w dalszej perspektywie, zwiększone inwestycje i nowy impuls do rozwoju – takie przełożenie na Giełdę Papierów Wartościowych będzie mieć wdrożenie programu pracowniczych planów kapitałowych – ocenia jej prezes dr Marek Dietl.

D

zięki PPK skorzystają przede wszystkim mniejsze spółki notowane na warszawskim parkiecie, które zyskają łatwiejszy dostęp do długoterminowego pieniądza. – Ten dostęp jest kluczowy na ich drodze do podboju światowych rynków – mówi Dietl. – Szacując napływy z tytułu PPK, liczymy, że na początku będą to 2 mld, później 4 mld, a potem 6 mld zł, bo ten program jest wdrażany stopniowo. Co istotne, szczególnie duży impuls dzięki PPK napłynie do średnich i mniejszych spółek. Dzisiaj warszawska giełda, polski rynek kapitałowy jest uznawany za rozwinięty przez FTSE Russell, więc mamy dostęp do praktycznie nieograniczonego zasobu kapitału. Indeks FTSE Global All Cap obejmuje 37 największych spółek. Te, które są od nich mniejsze, mają trochę trudniejszy dostęp do kapitału i właśnie dla nich szczególnie ważne będzie PPK – mówi agencji Newseria Biznes dr Marek Dietl. Pracownicze plany kapitałowe mają zwiększyć stopę oszczędności Polaków i zapewnić im dodatkowe środki na emeryturze. Najwięksi pracodawcy, zatrudniający ponad 250 osób, do 25 października br. są zobowiązani zawrzeć umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi i wprowadzić pracowników do systemu PPK. – Dla tych, którzy dzisiaj nie mają zbyt dużych oszczędności, PPK to przede wszystkim wielka szansa, żeby dołączyć do grona osób zarabiających nie tylko na pracy, lecz także na kapitale. Nierówności w Stanach Zjednoczonych są w mniejszym stopniu związane z zarobkami, a bardziej z poziomem oszczędności. Dlatego PPK to dla Polaków wielka, pokoleniowa szansa,

żeby stać się właścicielami, a nie tylko pracownikami – mówi dr Marek Dietl. Jak podkreśla, dla warszawskiej giełdy wdrożenie PPK oznacza przede wszystkim, że polskie firmy będą mieć łatwiejszy dostęp do kapitału i długoterminowego pieniądza. – Liczymy, że giełda rozwinie się poprzez nowe debiuty. W ciągu ostatnich 3 lat połowa debiutów na warszawskiej giełdzie to były firmy, które mają globalnie skalowalny produkt. Właśnie dla nich dostęp do długoterminowego pieniądza, do pieniądza przyszłych emerytów jest kluczowym czynnikiem w ich drodze do podboju świata – mówi dr Marek Dietl. Prezes warszawskiej GPW ocenia też, że wdrożenie PPK może spowodować efekt kuli śnieżnej i zwiększone inwestycje na giełdzie. Zwłaszcza że niemal równolegle trwają prace nad przekształceniem otwartych funduszy emerytalnych w IKE. Rząd ma się zająć projektem ustawy o przekształceniu jeszcze w tym kwartale, zgodnie z założeniami ma wejść w życie w 2020 r. – Mamy nadzieję, że część tych osób, które teraz staną się uczestnikami bardzo elastycznego systemu IKE, zachowa środki przeniesione z OFE, ale będą chciały również je inwestować, żeby mieć kolejną „nogę” swojej emerytury – mówi dr Marek Dietl. – Dla ludzi PPK jest tylko narzędziem konwersji oszczędności w wyższe emerytury. Natomiast faktycznie na PPK mogą zyskać instytucje finansowe. W pierwszej kolejności oczywiście ci, którzy będą zarządzać naszymi pieniędzmi, ale też pośrednicy, firmy inwestycyjne, biura maklerskie. Ważne, żeby ten krwiobieg dobrze działał. ■


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

LIDERZY PPK

9

RAPORT

Korzyści z PPK dla gospodarki i przyszłych emerytów a powyższe korzyści wskazuje raport „Pracownicze Plany Kapitałowe. Koszty i korzyści”, przygotowany przez centrum analityczne Polityka Insight i Nationale-Nederlanden.

N

Dzięki uruchomieniu od 1 lipca programu pracowniczych planów kapitałowych w perspektywie 10 lat polski PKB może wzrosnąć nawet o dodatkowe 2%, nakłady inwestycyjne o ponad jedną piątą, a zwiększona produktywność i związany z nią wzrost wynagrodzeń w pełni zrekompensują pracownikom koszt wpłat do PPK. Dodatkowo, uczestnik programu, który zdecyduje się na wpłacanie maksymalnej kwoty do programu, może podnieść swoją przyszłą emeryturę nawet o 60%. spowodować wzrostu kosztów pracowniczych o więcej niż 3%, gdyż część wpłat pracodawcy jest zwolniona ze składek emerytalno-rentowych, jak również stanowi koszt podatkowy.

Wyższy PKB

Grzegorz Chłopek – Start PPK to ważne wydarzenie nie tylko dla największych firm, które są zobowiązane do uruchomienia programu od lipca. To także ważne wydarzenie dla całej polskiej gospodarki. Rusza pierwszy, powszechny, całkowicie prywatny program długoterminowego oszczędzania, który jest wspierany przez państwo oraz pracodawców oraz który przyniesie realne korzyści jego uczestnikom – mówi Grzegorz Chłopek, prezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.

Wizerunek pracodawcy Udział pracodawcy w PPK wiąże się ze wzrostem kosztów pracowniczych. Z symulacji analityków Polityka Insight wynika, że zwiększą się one od 0,4% w scenariuszu, w którym jedna trzecia pracowników przystąpi do programu, do 1% w scenariuszu, w którym 3/4 pracowników zacznie oszczędzać w ramach PPK. Wzrost kosztów będzie odpowiednio wyższy, jeżeli pracodawca zdecyduje się dobrowolnie podnieść wysokość wpłat. W ocenie autorów raportu, przedsiębiorcy powinni jednak rozważyć, czy nie dokładać się do oszczędności pracowników w większym stopniu niż ustawowe minimum, gdyż będzie to dla nich najtańszy sposób na finansowe motywowanie podwładnych oraz jeden z najlepszych sposobów na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, zarówno dla osób już zatrudnionych, jak i dla potencjalnych przyszłych pracowników. Wizerunek ten będzie miał szczególne znaczenie w sytuacji starzenia się społeczeństwa, kiedy pracodawcom coraz trudniej będzie znaleźć i przyciągnąć dobrze wykształconych, kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Podniesienie wpłat na konta pracowników do maksymalnego możliwego poziomu nie powinno

Według twórców opracowania, najbardziej na wysokiej partycypacji pracowników w PPK skorzysta polska gospodarka. W długim okresie PKB będzie wyższy nawet o 2% niż w scenariuszu, gdyby program nie został wprowadzony. Za sprawą łatwiejszego dostępu do kapitału wzrosną inwestycje firm, a dzięki niższym kosztom obsługi długu rząd będzie miał więcej pieniędzy na wydatki budżetowe. Co więcej, w związku z dodatkowymi inwestycjami wzrośnie produktywność pracowników, co przełoży się na szybszy wzrost wynagrodzeń. W rezultacie spadek pensji, wynikający z odprowadzania wpłat na PPK, zostanie w całości zrekompensowany i dochody „na rękę” pracowników będą od ok. 2030 r. wyższe niż w scenariuszu bez PPK. W rezultacie również konsumpcja będzie wyższa niż w scenariuszu bez planów. Na wdrożeniu PPK skorzysta też warszawska giełda, którą zdaniem analityków z Polityki Insight zasilić może nawet 8–10 mld zł rocznie dodatkowego kapitału. Taki wzrost popytu powinien zachęcić zagranicznych inwestorów do powrotu na GPW, co da impuls do rozwoju polskiego rynku kapitałowego w najbliższych latach i będzie korzyścią zarówno dla rozwoju spółek, jak i samych osób oszczędzających na emeryturę. Z przeprowadzonych przez ekspertów symulacji wynika, że wszystkie trzy kluczowe składowe popytu krajowego (konsumpcja, spożycie publiczne, inwestycje) będą w długim terminie wyższe dzięki wdrożeniu PPK. W rezultacie, jeżeli aż trzy czwarte zatrudnionych zdecyduje się na udział w programie, a część z nich będzie wpłacać więcej niż ustawowe minimum, PKB powinien być za 10 lat wyższy o 2% niż w scenariuszu bez PPK. Najsilniej do wzrostu PKB przyczynią się zwiększone nakłady inwestycyjne – w optymistycznym scenariuszu będą wyższe nawet o 22% niż w sytuacji, gdyby program nie został wdrożony.

Przedsiębiorcy powinni rozważyć, czy nie dokładać się do oszczędności pracowników w większym stopniu niż ustawowe minimum, gdyż będzie to dla nich najtańszy sposób na finansowe motywowanie podwładnych oraz jeden z najlepszych sposobów na budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Adam Czerniak – Długookresowe korzyści, takie jak dodatkowe pieniądze na emeryturę, wyższy PKB czy poprawa wizerunku pracodawcy, w pełni kompensują krótkookresowe koszty związane z niższymi pensjami, przejściowym spadkiem konsumpcji czy wyższymi wydatkami pracodawców – mówi Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight, współautor \raportu.

Pomnażanie oszczędności Z symulacji przeprowadzonych przez centrum analityczne Polityka Insight wynika, że 30-letnia osoba, która przystąpiłaby do programu PPK i odkładała minimalną wpłatę na konto aż do osiągnięcia 60. roku życia,

zebrałaby w sumie 99 tys. zł w przeliczeniu na ceny z 2019 r. W rezultacie mogłaby od razu wypłacić 25 tys. zł, a za pozostałe środki podnieść swoje dochody emerytalne aż o 25–30% przez okres 10 lat. Gdyby ta sama osoba zdecydowała się wpłacać maksymalną możliwą kwotę (4% wynagrodzenia) i to samo zrobiłby jej pracodawca, to uzbierałaby aż 220 tys. zł, co podniosłoby jej przyszłą emeryturę średnio o 60% przez okres 10 lat i mogłaby w wieku 60 lat wypłacić 55 tys. zł (według obecnych cen). Dzięki PPK pracownicy za wpłatę – w większości przypadków nie wyższą niż 100 zł miesięcznie – będą gromadzić oszczędności, do których dorzuci się ich pracodawca i państwo. Osoby, które potraktują udział w PPK jako oszczędzanie na czarną godzinę lub na wypadek choroby, będą cieszyć się wyższymi zyskami niż przy tradycyjnych produktach finansowych. Według obliczeń Polityki Insight, po roku oszczędzania w PPK zysk wyniesie co najmniej 56%, czyli wielokrotnie więcej niż na zwykłej lokacie bankowej lub nawet dobrym funduszu inwestycyjnym. Jeżeli pracownik zdecyduje się na oszczędzanie aż do osiągnięcia wieku

emerytalnego, to zysk przekroczy 80% per annum (rocznie). Takiego zwrotu z oszczędzanych pieniędzy pracownicy nie osiągną w żadnym innym programie oszczędnościowym, prywatnym czy publicznym. Gromadzone w PPK środki będą mogły być nie tylko przeznaczone na dodatek do emerytury z systemu powszechnego, ale też na wkład własny na zakup mieszkania albo środki na czarną godzinę, kiedy pracownik straci pracę, zachoruje lub będzie musiał ponieść nieoczekiwane wydatki. – PPK to obecnie najkorzystniejszy dla pracownika sposób na długoterminowe pomnażanie oszczędności. Oczywiście każdy ma dowolność w zakresie decyzji o uczestnictwie w programie oraz może w każdej chwili bardzo szybko wycofać zgromadzone w nim pieniądze. Musi jednak pamiętać, że jeśli to zrobi przed 60. rokiem życia, będzie się to wiązało z rezygnacją przywilejów podatkowych i zwrotem części wpłacanej przez państwo – podsumowuje Grzegorz Chłopek.

Szczegóły programu Pracownicze plany kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania skierowany do osób zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Plany mają zachęcać do gromadzenia oszczędności na emeryturę. Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne, ale program opiera się na zasadzie automatycznego zapisania uczestnika (rozwiązanie zaczerpnięte z ekonomii behawioralnej). Pracodawcy będą zakładać konta w programie blisko 12 mln pracowników w latach 2019–2021. Każdy uczestnik PPK będzie mógł w dowolnym momencie zrezygnować z dalszych wpłat, a także na nowo przystąpić do programu. Podstawowe wpłaty na konto PPK wyniosą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika (lub 0,5% dla osób najmniej zarabiających) i 1,5% po stronie pracodawcy. Do oszczędności dołoży się państwo, które wpłaci uczestnikowi 250 zł opłaty powitalnej, a następnie 240 zł za każdy rok oszczędzania. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą, niezależnie od siebie, podnieść wysokość swoich wpłat – maksymalnie do 4% wynagrodzenia brutto. ■


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

LIDERZY PPK

10 PODSUMOWANIE

PPK z ubezpieczeniowymi akcentami Wystartowały pracownicze plany kapitałowe (PPK) – program długoterminowego oszczędzania skierowany do osób zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Plany mają zachęcać do gromadzenia oszczędności na emeryturę. Wśród instytucji finansowych uczestniczących w programie istotną rolę będą odgrywać przedstawiciele branży ubezpieczeniowej.

P

roces wdrażania PPK podzielony jest na kilka etapów. O terminie przystąpienia przedsiębiorstwa do programu decyduje jego wielkość, określana liczbą pracowników (pod uwagę brany jest stan na dzień 31 grudnia 2018 r.). Od 1 lipca do utworzenia PPK zobowiązane są przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Następnie co 6 miesięcy do PPK będą włączane kolejne grupy podmiotów. I tak od 1 stycznia 2020 r. do programu przystąpią firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników, od 1 lipca 2020 r. – powyżej 20 pracowników, a od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe przedsiębiorstwa oraz podmioty z sektora finansów publicznych.

Dobrowolny udział w PPK, ale... PPK obejmą wszystkie osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Oszczędzanie w systemie jest dobrowolne, ale program opiera się na zasadzie automatycznego zapisania uczestnika (rozwiązanie zaczerpnięte z ekonomii behawioralnej). Pracodawcy będą zakładać konta w programie blisko 12 mln pracowników w latach 2019–2021. Każdy uczestnik PPK będzie mógł w dowolnym momencie zrezygnować z dalszych wpłat, a także na nowo przystąpić do programu. Uczestnictwo w PPK osób w przedziale wiekowym 55–69 lat uzależnione będzie od złożenia przez nich oświadczenia woli. Program nie obejmie osób samozatrudnionych, służb mundurowych i rolników. Uprawnionych do włączenia w program PPK jest ok. 13 mln Polaków. Przy 75% poziomie partycypacji skorzysta z niego ponad 8,5 mln osób. Polski Fundusz Rozwoju liczy jednak na to, że satysfakcjonującym poziomem będzie już 50%, co daje około 6,5 mln osób. – Według naszych analiz ta partycypacja powinna wynieść około 50% z lekkim plusem. Wydaje się też, że przy sprzyjającej koniunkturze to właśnie mechanizm sprawdzania stanu kont przez uczestników PPK będzie powodować, że z czasem stopa partycypacji będzie wzrastać. Myślę, że ten wzrost wyniesie plus minus 15 pp. po 5 latach – powiedział agencji Newseria Biznes Andrzej Sołdek, członek zarządu Skarbiec TFI.

18 oferentów PPK Wybór podmiotu, który będzie zarządzał oszczędnościami kadry, spoczywa na pracodawcy, a ten może skonsultować swoją decyzję ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Firmy

Michał Jakubowski

Wojciech Nagel uprawnione do oferowania PPK to: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne i towarzystwa ubezpieczeń. Według stanu na dzień 1 lipca (godz. 7.00) do ewidencji PPK wpisanych jest 18 oferentów. W skład tej osiemnastki wchodzą: Aegon PTE, AXA TFI, Aviva Investors TFI, Compensa Życie, Esaliens TFI, Investors TFI, Millennium TFI, Nationale-Nederlanden PTE, NN Inwestment Partners TFI, Pekao TFI, PKO TFI, Pocztylion-Arka PTE, Santander TFI, TFI Allianz, TFI PZU, Skarbiec TFI, PFR TFI i Union Investment TFI.

Wpłaty Każdy uczestniczący w PPK pracownik będzie gromadził pieniądze na indywidualnym koncie, utworzonym w ramach programu. Te pieniądze będą następnie inwestowane przez oferenta PPK, z którym pracodawca podpisał umowę. Podstawowe wpłaty na konto PPK wyniosą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika (lub 0,5% dla osób najmniej zarabiających) i 1,5% po stronie pracodawcy. Do oszczędności dołoży się państwo, które wpłaci uczestnikowi 250 zł opłaty powitalnej, a następnie 240 zł za każdy rok oszczędzania. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą, niezależnie od siebie, podnieść wysokość swoich wpłat – maksymalnie do 4% wynagrodzenia brutto.

Wypłaty Wypłata środków po 60. roku życia zakłada możliwość przekazania pracownikowi do 25% oszczędności jednorazowo i resztę w co najmniej 120 ratach przez minimum 10 lat. Środki gromadzone w PPK to prywatne oszczędności, które mają służyć celom emerytalnym. Podlegają dziedziczeniu i można nimi dysponować wedle uznania, a więc także je wypłacić. Trzeba jedynie pamiętać, że pieniądze wycofane z PPK przed 60. rokiem życia zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych,

Ewa Dąbrowska nastąpić w przyszłym roku. Szacuję je na poziomie około 3–4 mld zł – dodał dr Wojciech Nagel, przewodniczący Rady Fundacji GPW.

Jeden ubezpieczyciel zaoferuje PPK

Robert Zapotoczny 30% wartości wpłat pochodzących od pracodawcy, ta część wpłat trafi na konto emerytalne uczestnika w ZUS, oraz dopłaty Skarbu Państwa. Przed ukończeniem 45 lat można także całość środków wypłacić na pokrycie wkładu własnego przy kredycie na budowę domu lub zakup mieszkania. W takiej sytuacji pieniądze trzeba będzie zwrócić do PPK (w ciągu maksymalnie 15 lat w nieoprocentowanych ratach). Poza tym do 25% można wypłacić bez konieczności zwrotu w przypadku ciężkiej choroby pracownika, jego małżonka lub dziecka.

Skorzysta też giełda Eksperci oceniają, że wdrożenie PPK w połączeniu z projektowaną ustawą o przekształceniu OFE w IKE to bardzo korzystna zmiana dla rynku kapitałowego. – Ta ustawa rozwiewa dotychczasową niepewność, co się stanie z tymi środkami, czy nie będzie negatywnego wpływu poprzez sprzedaż tych aktywów, jeżeli byłyby przeniesione do Funduszu Rezerwy Demograficznej – powiedział Andrzej Sołdek. – PPK to bardzo ważna reforma, na którą czekaliśmy kilka lat. Pojawia się nowy inwestor instytucjonalny, który będzie generował przewidywalny, trwały napływ na rynek kapitałowy. Dzięki temu sytuacja skrajnego niedoszacowania, niskich wycen polskich spółek powinna z czasem ulec zmianie. – PPK pozytywnie wpłyną na rynek kapitałowy, natomiast pamiętajmy, że to jest proces etapowy, ewolucyjny. Myślę, że pierwsze poważniejsze przepływy finansowe mogą

W systemie PPK aktywnie będzie uczestniczyć polska branża ubezpieczeniowa. Wprawdzie na liście oferentów planów funkcjonuje tylko jeden zakład ubezpieczeń – Compensa Życie (TUnŻ Warta zrezygnowała z uczestnictwa w programie na nieco ponad miesiąc przed jego startem, uzasadniając swoją decyzję ryzykami prawnymi, które mogłyby mieć wpływ na jej przyszłą działalność), ale dużą rolę w dystrybucji PPK będą odgrywać zarówno pośrednicy ubezpieczeniowi, jak i same towarzystwa. Dobrym przykładem jest PKO TFI, którego strategicznym partnerem dystrybucyjnym została ERGO Hestia. Towarzystwo jest również otwarte na współpracę z wybranymi brokerami, szczególnie z tymi, którzy specjalizują się w benefitach pracowniczych. Co ciekawe, PKO TFI będzie też zarządzać ofertą planów Compensy Życie. Charakterystyczną cechą propozycji ubezpieczyciela jest dodanie do PPK ochrony ubezpieczeniowej. Dystrybucja będzie zaś prowadzona w oparciu o bliską współpracę z reprezentującymi pracodawców brokerami i w kanale agencyjnym.

Wielu liczy na brokerów Na owocną współpracę z brokerami i multiagentami liczy też Aegon PTE. – Brokerom i multiagentom oferujemy transparentne i partnerskie zasady współpracy oraz jedną z najwyższych na rynku prowizji – zadeklarował Michał Jakubowski, który w Aegon odpowiada za klientów korporacyjnych. Chęć do współpracy z brokerami deklaruje także Skarbiec TFI, które chce zdobyć wiodącą pozycję wśród niezależnych TFI. – Pozyskiwać firmy do współpracy przy PPK chcemy tak samodzielnie, jak i poprzez współpracę z brokerami – upatrujemy duży poten-

cjał właśnie w tej grupie pośredników – wskazała Anna Milewska, prezes towarzystwa. We współpracę z brokerami pod kątem PPK mocno zaangażowało się Nationale-Nederlanden. – Jesteśmy bardzo zaangażowani w ten temat. Poruszamy go również od wielu miesięcy na spotkaniach z brokerami w całej Polsce. Oferujemy istotne wsparcie edukacyjne i wdrożeniowe dla pracodawców. Ważna jest też technologia, dlatego postawiliśmy na rozwiązanie zintegrowane z najczęściej stosowanymi systemami kadrowo-płacowymi. Organizujemy też liczne szkolenia, w tym webinaria, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nawet sami byliśmy zaskoczeni, gdy na szkolenia online dotyczące wdrożenia PPK w firmie, które przygotowaliśmy wspólnie z Inforem oraz dostawcami systemów kadrowo-płacowych, zapisało się łącznie prawie tysiąc osób. Dostajemy też dużo zapytań dotyczących PPK od brokerów. Początkowo niewielu pośredników się tym tematem interesowało, jednak gdy pracodawcy zaczęli sami dopytywać brokerów, to oni także bardziej się zaangażowali. Przygotowaliśmy szereg narzędzi, które wspierają pracodawców informacyjnie i obsługowo. Brokerzy nie chcą zostawić swoich klientów w trudnym położeniu, a przecież czasu do wdrożenia w największych firmach zostało bardzo niewiele. Jako Nationale-Nederlanden chcemy być w ścisłej czołówce dostawców ubezpieczeń pracowniczych. Traktujemy PPK jako element szerszego ekosystemu rozwiązań dla pracowników – mówiła w wywiadzie dla „Gazety Ubezpieczeniowej” Ewa Dąbrowska, dyrektor Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden (dodatek specjalny BROKER w „GU” nr 22/2019).

PFR też docenia rolę pośredników O istotnej roli brokerów mówił też w podcaście „Rozmowy bez Asekuracji” Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK (bit.ly/2YZZNQC). Odnosząc się do szeregu odbytych spotkań z pracodawcami, związkami zawodowymi i związkami pracodawców, dotyczących PPK, stwierdził, że obecnie Polakom potrzeba większego zaufania. Na podstawie swoich doświadczeń w ubezpieczeniach ocenił też, że w żadnym innym kraju naszego regionu Europy nie ma tak aktywnych, doświadczonych i kompetentnych brokerów-doradców klienta jak w Polsce. Dlatego jego zdaniem rola brokerów w sukcesie PPK jest bardzo duża. Z tego też powodu zarządzany przez niego podmiot chce wesprzeć brokerów. Podczas tego samego podcastu Dariusz Selak, dyrektor Biura Relacji z Klientami PFR Portal PPK, zadeklarował otwartość na współpracę z pośrednikami w zakresie szkoleń dla ich klientów, dotyczących PPK (także w formie webinariów). Wabikiem na klientów PPK mają też być specjalne warunki ubezpieczeń, oferowanych przez instytucje wchodzące w skład grup finansowych wraz z zakładami ubezpieczeń. Jednym z przykładów jest AXA TFI oferująca zniżki na zakup ubezpieczeń oferowanych przez AXA Polska. Artur Makowiecki


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

LIDERZY PPK

11 PROGRAM Q-EM

7 korzyści z zastosowania rozwiązań IT w prowadzeniu PPK Ustawa z 4 października 2018 r. nakłada na pracodawców kolejny obowiązek: prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. I choć rozwiązanie to ma wielu zwolenników, jedno jest pewne – jest też obciążeniem dla pracodawców, którzy muszą znaleźć odpowiednie moce do obsługi tego zadania. rzy dużej liczbie pracowników to może być praca na kilka etatów. Chyba że skorzystają z rozwiązań IT stworzonych po to, aby maksymalnie uprościć ten proces. – Rozwiązania IT na potrzeby biznesu powstają zawsze jako odpowiedź na konkretne problemy. Tworząc je, staramy się przewidzieć wszystkie sytuacje, w których firmy będą korzystać z oprogramowania, i tak dostosować rozwiązanie, aby praca była intuicyjna i przynosiła korzyści – mówi Maciej Kabaciński z firmy Quercus, twórca aplikacji do obsługi PPK w środowisku SAP – Q-EM. – Podczas projektowania Q-EM skupialiśmy się na tym, by obsługa PPK stała się intuicyjna i zgodna z prawem, a sam proces był maksymalnie uproszczony. Jakie konkretne korzyści przynoszą aplikacje do obsługi PPK, takie jak Q-EM? Oto 7 najważniejszych:

Na przykład w Q-EM umożliwiają one wygenerowanie następujących zestawień: przyjęte deklaracje/zmiany deklaracji, lista uczestników, wypłata środków, roczna informacja od pracodawcy, deklaracja przystąpienia/zmiany (formularz).

P

#1 wygodna praca Korzystając z odpowiednich rozwiązań IT, użytkownicy mają dostęp do wszystkich danych niezbędnych do obsługi PPK z poziomu jednej aplikacji. Nie ma więc konieczności przełączania się między programami, kopiowania danych itp. Wszystkie czynności związane z realizacją obsługi PPK można wykonać z jednego miejsca, o dowolnej porze, mając pewność, że wszystko przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami, i w pełni kontrolując przebieg zdarzeń, takich jak: ● złożenie i wydrukowanie deklaracji przystąpienia, ● edycja danych, ● zmiana uposażonych,

#5 sprawny przepływ danych

Standardowy ekran selekcji w programie Q-EM ● zmiana wysokości wpłaty, ● wykonanie dyspozycji wy-

płaty środków, ● wypłaty transferowe, ● złożenie wypowiedzenia, ● zmiana wariantu planu kapitałowego, ● dokonanie przeniesienia, ● wygenerowanie raportów, ● wykonanie transferu plików do Agenta Transferowego.

#2 elastyczność działania Programy do obsługi PPK integrują wszystkie procesy w jednym miejscu. Oznacza to przede wszystkim sprawniejszą i wydajniejszą pracę oraz możliwość elastycznego zarządzania danymi. Dzięki efektywnym narzędziom do edycji, filtrowania i przeglądania danych można przeprowadzić prace tylko „na wybranym odcinku”, to jest na grupie pracowników wyselekcjonowanych według określonego wcześniej klucza (np. formy zatrudnienia, stanowiska, jed-

nostki organizacyjnej czy obszaru kadrowego oraz statusu w PPK).

#3 łatwa identyfikacja statusu pracownika Moduł selekcji umożliwia identyfikację statusu pracownika w pracowniczych planach kapitałowych. Dzięki czytelnym oznaczeniom można łatwo sprawdzić, czy dana osoba jest czynnym czy biernym uczestnikiem PPK lub czy ma status neutralny.

#4 skuteczna analiza Zaletą nowoczesnych rozwiązań IT jest to, że wiele zadań wykonują automatycznie, znacznie ułatwiając pracę i skracając czas na nią poświęcony. W przypadku programów do obsługi PPK, oprócz funkcjonalności pozwalających prowadzić bieżącą obsługę, istotnym elementem są moduły raportowe.

Programy do obsługi PPK to także sprawna komunikacja z agentem transferowym wybranego towarzystwa finansowego. Za pomocą praktycznych interfejsów można przesyłać informacje, deklaracje, raporty i zmiany danych bez konieczności wstawania od biurka lub zmiany środowiska pracy (narzędzia, programu). Składki do PPK są wyliczane automatycznie podczas comiesięcznego naliczania płac, a raport o ich naliczeniu i wysokości trafia do agenta. Również pracownicy mogą wydrukować sobie raport dotyczący zgromadzonych w PPK środków.

#6 automatyczna kontrola działań Systemy informatyczne zwalniają nas często z obowiązku pamiętania o niektórych kwestiach. Dzięki rozbudowanym walidacjom aplikacje do prowadzenia PPK gwarantują sprawną obsługę poszczególnych zdarzeń,

zgodną ze statusem pracownika i stanem faktycznym. Na przykład w momencie otrzymania zgłoszenia o wypłacie środków z PPK z tytułu ukończenia 60 lat przez pracownika, aplikacja sprawdzi najpierw wiek tej osoby. Jeśli nie będzie się zgadzać, nie zezwoli na wypłatę.

#7 bezpieczeństwo Wbudowane walidacje oraz gwarancja aktualizacji aplikacji zgodnie z obowiązującym prawem to dla pracodawcy zapewnienie bezpieczeństwa obsługi PPK, tak pod względem technicznym, jak i finansowo-prawnym. Czy programy takie jak Q-EM sprawdzą się na rynku? – Pamiętajmy, że żyjemy w czasach automatyzacji, więc wszystko to, co ułatwia i przyspiesza pracę, jest w cenie. Tym bardziej, że dobra aplikacja do obsługi PPK to dla pracodawcy optymalizacja kosztów. „Ręczne” prowadzenie planów kapitałowych w dużych firmach, a te jako pierwsze są zobowiązane uruchomić PPK, oznacza stworzenie kilku dodatkowych etatów. Przy automatyzacji tego obszaru można ograniczyć ten koszt – podsumowuje Paweł Wysocki, prezes zarządu Quercus. Więcej informacji na temat rozwiązania Q-EM znaleźć można w filmie: bit.ly/2JF9CON Dostępny jest również bezpłatny webinar: bit.ly/2Z7Ntha

Quercus Sp. z o.o. to ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP. Od początku swej działalności, tj. od 2006 r., firma posiada status autoryzowanego Partnera SAP. Specjalizacją Quercus są wdrożenia systemów SAP, SAP Business Objects, a także Portali Pracowniczych oraz rozwiązań na urządzenia mobilne. www.quercus.pl


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

12

LIDERZY PPK PKO TFI podpisało pierwsze 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. To blisko 50 tys. pracowników, którzy mogą przystąpić do PPK z PKO TFI. PKO TFI

100 umów o zarządzanie PPK PKO TFI PPK oparte są na funduszu parasolowym PKO Emerytura – SFIO – fundusz cyklu życia, który działa w oparciu o subfundusze inwestycyjne zdefiniowanej daty. Inwestycje uczestnika automatycznie dopasowują się do jego wieku, tzn. im bliżej 60. roku życia, tym więcej środków pracuje w bezpieczniejszych instrumentach finansowych. Przez pierwszy rok funkcjonowania PPK towarzystwo rezygnuje z pobierania opłaty za zarządzanie. – Pracownicze plany kapitałowe to nie tylko długoterminowy biznes, zgodny z misją i strategią Grupy PKO Banku Polskiego, ale także znakomita okazja do edukacji ekonomicznej Polaków. PPK dają szansę na wyrobienie i utrwalenie nawyków oszczędzania i inwestowania przez miliony uczestników

W AVIVA TFI

Brytyjski przykład rekordowej partycypacji Pracownicze plany kapitałowe w Polsce wzorują się na brytyjskim programie planów emerytalnych dla pracowników, wprowadzonym w 2012 r. W brytyjskich PPK uczestniczy ok. 10 milionów pracowników, czyli 87% objętych programem. Co trzeci pracownik uczestniczy w programie prowadzonym przez AVIVA UK. oraz dłuższe życie obywateli i coraz mniejsze oszczędności emerytalne to wyzwania, z którymi zmagają się Brytyjczycy, Polacy i wszystkie inne rozwinięte zachodnie społeczeństwa. One skłoniły Brytyjczyków do wprowadzenia w 2012 r. programu planów emerytalnych, które pracodawcy tworzą dla swoich pracowników (tzw. workplace pensions albo auto-enrolment programme). To brytyjskie rozwiązanie tak mocno zainspirowało twórców naszego programu PPK, że można określić PPK jako brytyjski program w polskim wydaniu.

C

O wyzwaniach związanych z reformą emerytalną opowiadał polskim dziennikarzom Malcolm Goodwin, który w brytyjskiej Avivie odpowiada za programy oszczędnościowe i emerytalne w zakładach pracy. – Chociaż na początku programu część Brytyjczyków się z niego wypisała, to po drugiej i trzeciej turze automatycznych zapisów, które odbywają się co trzy lata, udało się zbudować wysoką partycypację, sięgającą 87% – mówi Goodwin. – Pracownicze programy w istotny sposób upowszechniły oszczędzanie na emeryturę wśród pracowników. Teraz trwają dyskusje na temat podwyższenia wysokości wpłat, ponieważ przy obecnych 8% pracownicy uzyskają stopę zastąpienia 40% w momencie przejścia na emeryturę. Przy wpłacie 12% stopa zastąpienia wyniosłaby już 60%. Najważniejsze podobieństwa między brytyjskimi i polskimi PPK: ● pracodawca tworzy program na podstawie umowy z wybraną instytucją finansową, do którego zgłasza automatycznie wszystkich zatrudnionych; ● obowiązkowy dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 1 pracownika – obowiązek rozciągany stopniowo od największych do najmniejszych firm;

tego programu. Do ich dyspozycji oddajemy zarówno nowoczesne narzędzia internetowe, jak i rozległą sieć swoich placówek, co dodatkowo będzie sprzyjać upowszechnianiu PPK – ocenia Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP. – Mamy już pierwszych 100 umów o zarządzanie PPK. Bardzo cieszy to, że coraz więcej firm decyduje się nie czekać z decyzjami, co pozwala – przy naszym pełnym wsparciu – na spokojnie przygotować wdrożenie PPK. Oczywiście, trzeba liczyć się z tym, że większość firm pierwsze składki przekaże dopiero pod koniec roku. Odpowiednio wczesne przygotowanie się do tej operacji i wsparcie nowoczesnej aplikacji i-PPK pomoże w tym, by była to już tylko formalność – komentuje Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI. ■

● składki do programu wpłacają solidarnie pracownik i pracodawca; ● limit opłat określony ustawowo na bardzo niskim poziomie (0,75% aktywów w Wielkiej Brytanii, 0,6% w Polsce); ● pracownik może wystąpić z programu, składając odpowiednie oświadczenie.

Ważną różnicą między PPK w obu krajach jest to, że Brytyjczy cy dość moc no zwięk szy li po ziom mi ni mal nej wpła ty do programu w relacji do wynagrodzenia: ● 2012–2017: minimalna wpłata 3% (2% pracownik + 1% pracodawca), ● 2018: minimalna wpłata 5% (3% pracownik + 2% pracodawca), ● 2019: minimalna wpłata 8% (5% pracownik + 3% pracodawca). – Korzystanie z brytyjskich doświadczeń, w tym uczenie się na błędach, to dodatkowa wartość, jaką proponujemy polskim pracodawcom podejmującym decyzje w sprawie PPK. Jesteśmy liderem rynku w zarządzaniu brytyjskimi PPK, a zarazem mamy wieloletnie doświadczenie w Polsce. To dodatkowy atut wzmacniający ofertę naszego PPK, i tak już mocną, jeśli chodzi o niski poziom opłat, odciążenie pracodawców od bieżącej obsługi pracowników uczestniczących w PPK oraz przejrzyste materiały informacyjne – mówi Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI. W Wielkiej Brytanii początkowo programy emerytalne oferowało ponad 70 instytucji finansowych. W tym momencie jest ich ok. 30, z czego największe udziały w rynku ma ok. 12. – W ciągu pierwszych kilku lat programu miała miejsce widoczna konsolidacja. Zmieniły się również regulacje dotyczące maksymalnego poziomu kosztów zarządzania – wyjaśnia Malcolm Goodwin. ■

Szczególnie istotne jest, aby proces oferowania planów był prowadzony transparentnie i nie prowadził do podejrzeń o nadużycia, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na percepcję pracowników, którzy są członkami programu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Spotkanie z oferentami PPK 11 lipca w UKNF odbyło się spotkanie z przedstawicielami towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń oferujących pracownicze plany kapitałowe. omisję Nadzoru Finansowego reprezentował Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym. W spotkaniu wziął udział także Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, z którym Komisja współpracuje przy bezpiecznym wdrożeniu programu. Spotkanie odbyło się w związku z uruchomieniem PPK oraz etapem związanym z pozyskiwaniem klientów przez firmy oferujące plany do swojego portfela. Rafał Mikusiński zwrócił uwagę na konieczność zachowania odpowiednich zasad prowadzenia działalności programu PPK. Wskazał przede wszystkim na przepisy zabraniające oferowania i udzielania przedsiębiorstwom zdefiniowanym jako „podmioty zatrudniające” korzyści w związku z wyborem podmiotu oferującego plany. Wskazał, że przez pojęcie korzyści materialne należy rozumieć nie tylko świadczenia pieniężne, ale również inne korzyści, szczególnie takie, które mogą pojawić się w stosunku do przedsiębiorcy i jego przedstawicieli. Dodał, że z uwagi na przepisy antykorupcyjne te same rygory dotyczą także oferowania korzyści organizacjom reprezentującym pracowników, które biorą udział w procesie wyboru dostawcy PPK. Zastępca przewodniczącego KNF podkreślił, że szczególnie istotne jest, aby proces oferowania planów był prowadzony transparentnie i nie prowadził

K

do podejrzeń o nadużycia, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na percepcję pracowników, którzy są członkami programu. Przedstawiciel KNF zwrócił także uwagę uczestników spotkania na konieczność sprawowania odpowiedniego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi w imieniu instytucji finansowych działalność informacyjną oraz odpowiedzialnymi za proces zawierania umów o uczestnictwo w PPK. Wskazał, że w szczególności ważne jest, aby instytucje finansowe posiadały odpowiednie i adekwatne regulacje i mechanizmy zapobiegające nieuprawnionemu działaniu przy pozyskiwaniu umów o zarządzanie PPK oraz umożliwiające weryfikację, czy reprezentujące te firmy podmioty takie regulacje posiadają i ich przestrzegają. Dodał, że Urząd KNF będzie zwracał szczególną uwagę na działalność i na programy sprzedażowe podmiotów, które oferują programy PPK, oraz podmiotów nadzorowanych, które są biznesowo powiązane z podmiotami oferującymi te programy. Paweł Borys wskazał z kolei, że bardzo ważne jest, aby system PPK zyskał wiarygodność pracodawców i pracowników. Jego zdaniem jest to wspólny interes wszystkich instytucji zaangażowanych w ten program z punktu widzenia długoterminowego rozwoju rynku finansowego w Polsce oraz bezpieczeństwa finansowego Polaków. ■


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

LIDERZY PPK

13

TFI PZU

Pierwsze umowy o zarządzanie PPK już zawarte S

zef Projektu Emerytura Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za pracownicze plany kapitałowe, powiedział: – Cieszymy się, że zyskaliśmy klientów już w pierwszych godzinach po starcie PPK. To dowód zaufania wobec PZU i atrakcyjności naszej oferty. Na współpracę z TFI PZU zdecydowali się najwięksi pracodawcy z całej Polski, reprezentujący m.in. branże budowlaną, górniczą, meblarską, spożywczą czy tekstylną. – Uznali TFI PZU za najlepszą instytucję do zarządzania PPK w swojej firmie i postanowili powierzyć nam oszczędności swoich pracowników. Wielu nie współpracowało dotąd z PZU, dlatego tym bardziej cieszy nas, że docenili naszą ofertę – komentuje Marcin Żółtek.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło już pierwsze umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Liczba umów o zarządzanie zawartych w pierwszych godzinach funkcjonowania PPK sięga kilkudziesięciu. Co najmniej kilka razy więcej jest procedowanych. Łukasz Kędzior

Marcin Żółtek Grupa PZU jeszcze w kwietniu ogłosiła, że rezygnuje na rok z pobierania opłat za zarządzanie PPK. – Chcemy przekonać Polaków, że opłaca się oszczędzać

Paweł Surówka razem z nami – deklarował wówczas prezes PZU SA Paweł Surówka. – Jako Grupa PZU dysponujemy tak olbrzymim potencjałem, by

zapewnić wszechstronną pomoc i obsługę. Oprócz internetowych serwisów dla pracodawców i pracowników, mamy jedną z największych sieci placówek w Polsce,

PZU

Wdrożenie PPK w PKN Orlen PKN Orlen zawarł z PZU umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym. Dzięki temu kilkanaście tysięcy pracowników największej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej będzie miało możliwość oszczędzania w PPK prowadzonym przez największą grupę finansową w tej części Europy.

O

bie firmy współpracują już ze sobą na innych polach. PZU zapewnia pracownikom koncernu opiekę zdrowotną w ramach pakietów medycznych PZU Zdrowie, a także ubezpieczenia na życie. – Inwestujemy w rozwój wszystkich pracowników w ramach Grupy Orlen, dbając o ich satysfakcję z warunków zatrudnienia i poczucie bezpieczeństwa. Szeroka oferta pakietów socjalnych to jeden ze sposobów na utrzymanie, ale też pozyskanie najlepszych specjalistów w branży. Pracownicze plany kapitałowe są ważnym uzupełnieniem tej oferty i cieszy nas, że możemy realizować ten program z zaufanym i wiarygodnym partnerem, jakim jest PZU – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. – Wspólnie napędzamy przyszłość, jak głosi credo PKN Orlen. Dla PZU ta przyszłość to finansowe bezpieczeństwo pracowników, którzy zdecydują się na oszczędzanie w PPK. Oferując atrakcyjne warunki, chcemy wspierać budowanie oszczędności przez Polaków, co wspomoże jakość życia na emeryturze. Jako Grupa PZU jesteśmy dla klientów biznesowych i indywidualnych bezpiecznym, sumiennym i stabilnym partnerem. Dziękujemy PKN Orlen za zaufanie – podkreśla Paweł Surówka, prezes zarządu PZU. Jak poinformowało ISBnews biuro prasowe PKN Orlen, koncern jest na zaawansowanym etapie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w ramach całej Grupy Orlen. Wyłonienie instytucji finansowej do obsługi PPK to naturalna konsekwencja realizowanego procesu.

Część ze spółek z GK Orlen prowadzi obecnie PPE. Oferowane PPE pozostaną na niezmienionych warunkach, a wybór możliwości długoterminowego oszczędzania dla pracowników zostanie uzupełniony o dodatkowy benefit, jakim jest właśnie PPK.

Prace nad wdrożeniem PPK zostały rozpoczęte w Orlenie kilka miesięcy temu. Obejmują one różne aktywności, w szczególności takie jak: przygotowanie komunikacyjne, administracyjne, w zakresie IT oraz relacji z partnerami społecznymi. „Zamiarem PKN Orlen jest wdrożenie PPK we wszystkich spółkach grupy kapitałowej w jednym czasie, bez względu na wielkość zatrudnienia w tych podmiotach. PPK zostaną uruchomione w II połowie 2019 r. Część ze spółek z GK prowadzi obecnie PPE. Oferowane PPE pozostaną na niezmienionych warunkach, a wybór możliwości długoterminowego oszczędzania dla pracowników zostanie uzupełniony o dodatkowy benefit, jakim jest właśnie PPK” – podało biuro prasowe. Jak podkreślono, przedstawiciele pracowników, czyli np. związki zawodowe działające w PKN Orlen, byli zaangażowani w proces wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Ponadto wszystkie organizacje związkowe w Grupie są na bieżąco informowane o postępach prac w projekcie tworzenia PPK. „Pracownicy PKN Orlen wykazują duże zainteresowanie tematem PPK. Pracodawca otrzymuje liczne pytania od pracowników różnego szczebla. Prowadzona jest akcja informacyjna o PPK, np. w postaci publikacji w wewnętrznym miesięczniku Go!, w intranecie. Planowane są także spotkania informacyjne dla pracowników, z udziałem przedstawicieli instytucji zarządzającej PPK” – dodało biuro prasowe Orlenu. ■

która liczy ponad 400 oddziałów. Mamy 2,5 tys. doradców klienta indywidualnego i 300 klienta biznesowego – mówi dyrektor zarządzający ds. dystrybucji produktów inwestycyjnych TFI PZU Łukasz Kędzior. PZU oferuje ponadto pracodawcom szkolenia dla ich działów kadr, a także materiały i spotkania informacyjne dla ich pracowników. – Chcemy w ten sposób pomóc w wypełnieniu przez pracodawców ich ustawowych obowiązków, a do nich należy właśnie przekazanie pracownikom wyczerpujących informacji na temat zasad funkcjonowania PPK – deklaruje Łukasz Kędzior. ■

1 lipca zainaugurowane zostały pracownicze plany kapitałowe. Tego samego dnia Compensa Życie uruchomiła serwis internetowy ułatwiający pracodawcom zapisanie się i obsługę PPK. Poprzez serwis pierwsze firmy przystąpiły już do planów oferowanych przez towarzystwo. COMPENSA

Pierwsze firmy przystępują do PPK

O

ferta PPK Compensy poza rozbudowanymi narzędziami, odciążającymi pracodawcę w obowiązkach związanych z obsługą programu, zapewnia również uczestnikom ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz ciężkiego inwalidztwa w wyniku wypadku z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł. Koszty udzielonej ochrony sfinansowane zostaną w ramach opłaty pobieranej za zarządzanie, dzięki czemu rachunki uczestni- Konrad ków programów Kluska nie zostaną obciążone żadną dodatkową opłatą. – Oferujemy firmom pracownicze plany kapitałowe, wraz z wysokiej klasy narzędziami obsługowymi. Wierzę, że nasz serwis internetowy maksymalnie odciąży firmy w obowiązkach związanych z obsługą programu. Pierwsze zapisy do programu zaledwie kilkanaście godzin po jego inauguracji są dla nas bardzo pozytywnym prognostykiem na kolejne miesiące i lata działania PPK. Jednocześnie potwierdzają one wysoką konkurencyjność oferty Compensy Życie na rynku – komentuje Konrad Kluska, członek zarządu Compensy Życie odpowiedzialny za obszar PPK. ■


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1055) 29 lipca – 4 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

14

LIDERZY PPK REFLEKSJE PO SERII SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DLA PRZYSZŁYCH UCZESTNIKÓW PPK

Wejść wejdą, ale czy równie szybko nie wyjdą Od jakiegoś czasu, w ramach współpracy z naszymi klientami przeprowadzamy postępowanie konkursowe na wybór instytucji finansowej do zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi. Równolegle z działaniami mającymi na celu wybór najlepszej instytucji, podjęliśmy się również przeprowadzenia serii spotkań informacyjnych dla pracowników wspomnianych klientów. W naszej opinii jest to najlepszy czas na takie działania. m szybciej pracownicy zapoznają się ze specyfiką PPK, tym lepiej. Wiązać się to będzie z delikatnym, ale jednak odchudzeniem paska płacowego. Nikt nie lubi takich niespodzianek. Do tematu podeszliśmy ambitnie, ustalając z klientem, że na spotkaniach w formie prezentacji uczestniczyć będą w turach pracownicy ze wszystkich zmian. Konkluzji po spotkaniach jest sporo. Z pewnością nie było niespodzianką, że przebieg takiego szkolenia zdeterminowany jest dosyć mocno zarówno ze względu na profil działalności danego klienta (zakłady produkcyjne), jak i grupę pracowników, która akurat w danym szkoleniu brała udział. Niektóre spotkania w danej firmie były dla pracowników biurowych, inne stricte dla pracowników linii produkcyjnych. Wynikało to jednak tylko i wyłącznie z różnic w zarobkach. Inne obawy mają pracownicy zarabiający niższe kwoty, np. na liniach produkcyjnych, a trochę inne podejście do tematu dało się zauważyć w przypadku pracowników biurowych czy kadry wyższego szczebla. Jest to zupełnie zrozumiałe. Coś, co z pewnością będzie pokutować i znacząco wpływać na partycypację pracowników w PPK, to mocno dająca się wyczuć nieufność do instytucji państwowych w kwestiach emerytalnych, a szczególnie ciągłych zmian systemów emerytalnych, których nigdy ostatecznie nie udało się zakończyć. Nie zmienia tego fakt, że w przypadku PPK, jest to program gromadzenia oszczędności, a nie emerytalny. Brak zaufania jest duży i wszystkie spotkania niezależnie od specyfiki uczestniczącej w niej grupy pracowników wyglądały podobnie. „Będzie jak z OFE! Zmienią prawo, a środki przerzucą do ZUS-u, ja w to nie wchodzę”. Jest to popularny stereotyp, ale wydaje się, że państwo polskie jest w tym

I

przypadku samo sobie winne. Pracownicy pytają, czy zagwarantuję im, że nikt nigdy po te oszczędności nie wyciągnie ręki, nie przegłosują czegoś w nocy, a nad ranem nie podpisze tego prezydent i będzie znowu pozamiatane, czyli zaczynamy od nowa. Moja odpowiedź nie może być przecząca. Niczego nie mogę obiecać czy o czymś zapewnić, zresztą nie jest naszą rolą namawianie pracowników do uczestnictwa w programie czy zniechęcanie, tylko rzetelna i obiektywna informacja. Oczywiście na spotkaniu mocny nacisk kładziemy na wyjaśnienie kwestii prywatnego charakteru oszczędności w PPK. Ciężko jest mimo wszystko zdobyć zaufanie pracowników w tej kwestii. Będzie to jeden z tych elementów, który niestety będzie miał swoje konsekwencje w postaci partycypacji pracowników w PPK. Z pewnością w miarę konkretne „sprawdzam” będzie można powiedzieć po trzech miesiącach faktycznego funkcjonowania PPK. Czyli w czasie, gdy pierwsze potrącenia zostaną uwidocznione na paskach z wynagrodzeniami. Bardzo prawdopodobne jest, że partycypacja w PPK będzie się zwiększała z czasem, gdy do programu przystępować będą młodsze pokolenia, niemające negatywnych doświadczeń z OFE. Aby tak się stało, powinna zostać rozwinięta edukacja w temacie oszczędności emerytalnych czy ogólnie pojętego zarządzania finansami osobistymi w podstawówce, liceum lub na studiach. Na dzisiaj temat ten jest praktycznie pomijany i wiedza na temat przyszłej emerytury jest nikła, a co za tym idzie, osoby młode uważają, że ten temat ich nie dotyczy. Co do pytań, które najczęściej pojawiały się na spotkaniach (oprócz rzecz jasna kwestii rezygnacji czy nieprzystępowania do PPK), to z pewnością pytano o zasady dziedziczenia

Pracownicy pytają, czy zagwarantuję im, że nikt nigdy po te oszczędności nie wyciągnie ręki, nie przegłosują czegoś w nocy, a nad ranem nie podpisze tego prezydent i będzie znowu pozamiatane, czyli zaczynamy od nowa. Moja odpowiedź nie może być przecząca. Niczego nie mogę obiecać czy o czymś zapewnić, zresztą nie jest naszą rolą namawianie pracowników do uczestnictwa w programie czy zniechęcanie, tylko rzetelna i obiektywna informacja. tych środków i co ciekawe, w przypadku naszych klientów pytania dotyczące tej kwestii padały częściej niż np. możliwości wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków. Tu również pokutuje brak zaufania do państwa, bo niejednokrotnie dopytywani byliśmy, czy aby na pewno środki te w jakiś sposób nie przepadną. Pokazuje to jednak, że wielu pracowników traktuje ten program jako poważną alternatywną formę oszczędzania czy nawet zabezpieczenia w przyszłości bliskich. Po przeprowadzonych szkoleniach ciężko jednoznacznie wskazać, jaka część pracowników przystąpi do PPK czy ilu w nim zostanie na dłużej. Z obserwacji wynika, że partycypacja w przypadku najmniej zarabiających będzie jednak trochę niższa. Dla tej

Z MEDIÓW ● Z MEDIÓW ● Z MEDIÓW ● Z MEDIÓW ● Z MEDIÓW ● Z MEDIÓW

Najniższa emerytura to 4 gr, a najwyższa 22,4 tys. zł wałtownie rośnie liczba najniższych i najwyższych emerytur – zwraca uwagę Grzegorz Osiecki w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. O 34% wzrosła w ciągu roku liczba świadczeń przekraczających 5 tys. zł. Najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS wynosi 22,4 tys. zł. Cytowany w artykule rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz tłumaczy, że istotnym czynnikiem decydującym o wysokości emerytury jest staż ubezpieczeniowy. Beneficjent najwyższej emerytury przeszedł na emery-

G

turę w wieku 81 lat po 57 latach pracy. – Każdy dodatkowy rok pracy w okresie, gdy przekraczamy granicę powszechnego wieku emerytalnego, może nam podnieść świadczenie o 8–10% – powiedział rzecznik ZUS. Rośnie również liczba groszowych emerytur. Całkiem dosłownie. Najniższe świadczenie wynosi 4 grosze, które otrzymała osoba, która przepracowała 1 miesiąc i 13 dni na umowie-zleceniu. Najwięcej emerytur znajduje się w przedziale 1,6–2,2 tys. zł. („Dziennik Gazeta Prawna” z 22 lipca 2019 r.)

grupy liczy się jednak każdy grosz i jest to w zupełności naturalne. Oczywiście, możemy próbować wyjaśniać, że dostają od państwa dodatkowe 240 zł rocznie, ale przecież wiadomo, że nie jest to nic innego jak podatek dochodowy, który jesteśmy zobowiązani zapłacić od składki wnoszonej przez pracodawcę. Summa summarum państwo dokłada jakąś minimalną kwotę dla najmniej zarabiających, a pozostali ponoszą znacznie wyższe koszty związane

z PPK w związku z tym podatkiem. Nie potrzeba jakiejś specjalnej wiedzy ekonomicznej, żeby te kwestie móc wyłapać. Z drugiej strony wypada się tylko cieszyć, że społeczeństwo edukuje się coraz bardziej pod względem ekonomicznym. To jest niewątpliwy plus i pokazuje, że takie spotkania, prezentacje i rozmowy mają sens. W przypadku wielu firm takie spotkania będą się zapewne odbywały już po wyborze instytucji finansowej czy też będą one przez te instytucje prowadzone. Biorąc jednak pod uwagę nasze doświadczenie zachęcamy brokerów, aby takie spotkania zacząć prowadzić jak najszybciej, aby jasno przedstawić wszystkie aspekty PPK, w tym również kwestię wyboru samej instytucji dla danej firmy, i to pomimo faktu, że wybór ten dokonywany jest razem z przedstawicielami załogi. Jak najpełniejsze informacje dotyczące PPK rozpropagowane do maksymalnie jak najszerszej grupy pracowników pomogą rozwiać wiele wątpliwości czy stereotypów z nim związanych. Finalnie pomogą podjąć jak najbardziej świadomą decyzję dotyczącą uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych. Michał Wiśniewski broker ubezpieczeniowy Certo Broker sp. z o.o.

Profile for Gazeta Ubezpieczeniowa

LIDERZY PPK - dodatek specjalny do Gazety Ubezpieczeniowej nr 31/2019  

Rozmowa z Adamem Romanem, członkiem zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA i Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie...

LIDERZY PPK - dodatek specjalny do Gazety Ubezpieczeniowej nr 31/2019  

Rozmowa z Adamem Romanem, członkiem zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA i Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie...

Advertisement