Page 98

RÅDGIVNING

Behandlingstestamente giver dig flere valg Af Linda Nordahl Jakobsen

D

et nye behandlingstestamente, der gælder fra den 1. januar 2019, giver flere muligheder for fremtidigt at kunne fravælge behandling, hvis du på et tidspunkt bliver alvorligt syg og ikke længere er i stand til at udtrykke dine holdninger og ønsker til behandling. Et behandlingstestamente giver kort sagt større mulighed for selvbestemmelse end et livstestamente, som man kunne oprette indtil udgangen af 2018. Rådgiver i Ældre Sagen Susanne Bækgaard Holm råder alle, der vil oprette et behandlingstestamente, til at drøfte det med nærmeste pårørende og eventuelt også med egen læge. ”Det kan måske være nemt nok at tage stilling til fravalg af livforlængende behandling, hvorimod fravalget af muligheden for tvangsbehandling af fysisk sygdom kan være mere kompliceret at forholde sig til. Den situation kan fx være, at man har svær demens og modsætter sig operation af en brækket hofte, nægter at tage livsvigtig hjertemedicin eller nægter at få skiftet kateter,” siger Susanne Bækgaard Holm. Hun tilføjer, at hvis man i behandlingstestamentet bestemmer, at man ikke ønsker at kunne tvangsbehandles, vil det have den konsekvens, at man som udgangspunkt ikke modtager den nødvendige sundhedsfaglige behandling – hvis man modsætter sig behandling i ord eller handling.

”Det er jo ikke sikkert, at man til den tid overhovedet aner konsekvenserne af at nægte at modtage behandling. Det er derfor en god idé at tænke sig godt om og eventuelt søge grundig vejledning og også tale igennem med sine nærmeste pårørende, om de skal have vetoret – især vedrørende muligheden for at fravælge behandling med tvang for en fysisk sygdom,” siger Susanne Bækgaard Holm. Hvis du ikke har udfærdiget et behandlingstestamente, vil lægerne som udgangspunkt gøre, hvad de kan for at holde dig i live, medmindre behandlingen vurderes at være udsigtsløs. Hvis du allerede har et livstestamente, kan du vælge at beholde det eller ændre det til et behandlingstestamente. Men fra den 1. januar 2019 er det kun muligt at oprette behandlingstestamenter. Du finder behandlingstestamente her: kortlink.dk/sundhed/x25t Pjecer om emnet findes på: kortlink.dk/stps/x25s På Ældre Sagens hjemmeside kan du læse mere om emnet: aeldresagen.dk/­behandlingstestamente Du kan også ringe til Ældre Sagens rådgivning på telefon 80 30 15 27.

Dine rådgivere I Ældre Sagens medlemsrådgivning sidder jurister, økonomer, demens- og socialråd­ givere klar til at svare på dine spørgsmål. Her er billeder af nogle af dem. I næste blad bringer vi navn og titel på de andre rådgivere.

98

Joan Kelly Socialrådgiver

Jytte Hansen Demens­ rådgiver

Jytte Søndergaard Koordinator

Käte Larsen Socialrådgiver

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD april 2019