Actuavallès - Memòria 2016

Page 1

Memòria 2016 Passeig Gaudí, 31 08203 Sabadell 937271900 www.actuavalles.org


Actuavallès és una associació sense ànim de lucre creada el 1993 per donar resposta a les necessitats creades per la epidèmia desencadenada pel VIH. En un principi, l'associació estava constituïda exclusivament per voluntaris, familiars i amics de les persones afectades pel virus. Actualment, tot i que continua estant fonamental l'aportació dels voluntaris, l'entitat compta amb un equip professional remunerat en què recauen les principals tasques d'organització i coordinació dels diferents projectes.

Al llarg de mes de dues dècades d'activitat, alhora que s'assentava la vessant assistencial de l'entitat, s'han anat ampliant les línies d'acció per donar cabuda a projectes de promoció de la salut que fomenten la prevenció i l'autocura en col•lectius específics (com les treballadores sexuals o els joves), així com altres projectes encaminats a combatre l'exclusió social i la pobresa. Visió: Donar una resposta comunitària, mitjançant la integració de la societat en el voluntariat, a necessitats socials i/o sanitàries en col·lectius d’especial vulnerabilitat.

Missió: Ser referents en el treball comunitari on, amb uns equips mixtes integrats per tècnics i voluntaris i de forma coordinada amb altres institucions, desenvolupa els projectes en la lluita contra l’exclusió social i la pobresa i la promoció de la salut, especialment en l’àmbit del VIH.

Valors: Som una entitat plural i oberta. Actuem amb transparència, rigor, professionalitat, austeritat i coherència. Treballem per a persones des de el respecte a la dignitat, l’acceptació incondicional, l’empatia, la calidesa i la promoció de l’autonomia personal.

www.actuavalles.org


Memòria 2016

2 PROMOCIÓ DE LA SALUT Treballadores sexuals Joves Immigrants Prova del VIH

3 ACCIÓ SOCIAL Pis d'Acollida Actuavallès Acompanyament a la Vida Autònoma Cafè+ Inserció Laboral: AiRA Sabadell Sostre Bugaderia Solidària

4 VOLUNTARIAT

venture 03


PROMOCIÓ DE LA SALUT

Projecte Dona Ofereix atenció sociosanitària a les treballadores sexuals a les comarques del Vallès Oriental, Occidental i al Bàges.

En el 2016 s'ha ampliat la cobertura geogràfica incorporant la ciutat de Manresa.

Projecte Dona ha atès a 1.046 dones s'han distribuït més de 200.000 preservatius de forma gratuïta.


PROMOCIÓ DE LA SALUT

Sexualitat Més Sana Sexe Més Segur Formació a joves per potenciar la presa de decisions responsables en l'àmbit de la sexulitat.

En el 2016 hem desenvolupat tres tipus d'accions:

·Tallers de 2 hores als centres ·Campanya "Per una sexualitat sense riscos" a Sabadell

·Programa aprenentatge i servei. Hem format a 1.676 Joves


PROMOCIÓ DE LA SALUT

Prevenció del VIH en persones immigrades Tallers grupals per la formació d'agents de salut i assesoraments individuals a persones immigrades de prevenció del VIH i altres ITS.

En el 2016 s'ha atés a 80 persones, 13 han estat formades com agents de salut, 38 han participat en dinàmiques grupals i 29 han rebut assessorament individual.


PROMOCIÓ DE LA SALUT

Prova del VIH A Actuavallès oferim la prova ràpida de detecció del VIH de forma anòmima, confidencial i gratuïta a Sabadell, Terrassa i al campus de la UAB.

En el 2016 hem realitzat:

434 Proves del VIH - 3 positius

231 Poves de Sífilis - 1 positiu


ACCIÓ SOCIAL

Pis Acollida Recurs residencial per a persones que viuen amb el VIH i que es troben en situació d'exclusió social.

A meitat del 2016 s'ha realitzat un canvi d'ubicació que ha permès ampliar a un total de 8 places.

Al llarg del 2016 un total de 15 persones han pogut fer ús del recurs residencial.


ACCIÓ SOCIAL

Acompanyament a la Vida Autònoma Acompanyament socioeducatiu que dona suport als processos d'autonomía de persones afectades pel VIH en risc de patir exclusió social.

En el 2016 un total de 27 persones que viuen amb el VIH i 22 familiars directes van fer ús d'aquest servei.


ACCIÓ SOCIAL

Cafè+ Activitats de foment de la salut i dels vincles socials de persones afectades pel VIH, algunes d'aquestes activitats: -Terapies complementaries al tractament. -Activitats d'oci. -Accions contra l'estigma i la discriminació. -Tallers de salut.

En el 2016 un total de 86 persones que viuen amb el VIH i 16 familiars directes van fer ús d'alguna de les activitats.


ACCIÓ SOCIAL

Inserció Laboral: AiRA Activitats per potenciar la integració social i laboral de persones afectades pel VIH en risc d'exclusió social.

En el 2016 un total de 12 persones han fet ús dels serveis d'inserció laboral.

S'ha aconseguit la inserció laboral de 5 dels usuaris del servei.


ACCIÓ SOCIAL

Sabadell Sostre Recurs municipal gestionat per Actuavallès dirigit a persones sense llar de la ciutat.

Sabadell Sostre compta amb un recurs residencial de 5 places i realitza acompanyament socioeducatiu per millorar l'autonomia de persones en risc d'exclusió social.

En el 2016 Sabadell Sostre ha atès a un total de 44 persones derivades per Serveis Socials de Sabadell.


ACCIÓ SOCIAL

Bugaderia Servei de bugaderia per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social que, per diversos motius, no compten amb mitjans per rentar-se la roba.

En el 2016 La bugaderia ha donat servei a un total de 208 persones.

S'han realitzat un total de 1366 cicles de rentat, sent una mitjana de 19-20 cicles de rentat per unitat de convivència a l'any.


Voluntariat El voluntariat és el pilar de l'entitat.

El voluntariat no nomès permet dur a terme els projectes que s'han presentat anteriorment, sinò que donen sentit a la pròpia existència de l'entitat: la voluntat de construir una societat més justa i igualitaria.

Entre voluntaris, pràcticums i TBC a

·

Actuavallès col laboren amb l'equip tècnic més de 80 persones cada any.


issue 08

february 2019

www.actuavalles.org Passeig Gaudí, 31 08203 Sabadell 937271900 actua@actuavalles.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.