Letopis 2019/2020

Page 1

O Å M AK S A D U R J A V E M A R I B O R

2 0 1 9 / 2 0 2 0


Dragi učenci, spoštovani starši in učitelji!

Letošnje šolsko leto je bilo posebno kot še nobeno. Do 13. 3. 2020 je delo potekalo kot je bilo načrtovano, nato pa nas je presenetila pandemija corona virusa. Vzpostavili smo poukom na daljavo, ki ga še nikoli nismo izvajali v takšni obliki. Nato pa je sledilo postopno vračanje v šolo pod strogimi ukrepi NIJZ 18. 5. 2020 prvi, drugi in tretji razredi, 25. 5. 2020 deveti razredi, 1. 6. 2020 četrti in peti razredi ter 3. 7. 2020 vsi ostali učenci.

Pouk na daljavo je bil izziv vsem nam: učencem, učiteljem, ostalim delavcem šole pa tudi staršem. Ves čas pouka na daljavo smo se optimalno trudili za dobro izvedbo te oblike dela. Tako učenci kot učitelji smo osvojili veliko novih znanj iz področja informacijsko komunikacijske tehnologije. Ob preletu šolskega leta lahko ugotovimo, da smo bili tudi letošnje leto zelo uspešni. Šola je potrdila naziv Simbioza šola. Učenci so se vključevali v različne dejavnosti šole in odlično zastopali šolo na tekmovanjih iz znanja in raziskovalnem delu. Nekatera tekmovanj iz znanja so bila zaradi pandemije odpovedana. Izredno uspešni smo bili v letošnjem letu na tekmovanju Male sive celice. Naša ekipa je osvojila 1. mesto na področnem tekmovanju in se udeležila dveh snemalnih delov tekmovanja. Uvrstili smo se med 16 najuspešnejših šol v Sloveniji.

Kljub vsem izzivom je šolsko leto potekalo dalje. Spoznali smo, da lahko včasih pouk in tudi življenje pelje po neustaljenih trnicah, a vseeno zmoremo prebroditi tudi takšna obdobja. Vsem učiteljem, delavcem šole in učencem želim prijeten začetek novega šolskega leta!

Ravnateljica Jolanda Friš Lozej, prof.

2


2. 9. 6. 9. 17. 9.

Začetek pouka Športni dan: Ajdin tek Bralni maraton

23. 9.

Vetrnice za mir

24. 9. 26. 9.

Male sive celice—predtekmovanje Šolsko tekmovanje: logika, evropski dan jezikov

27. 9. 30. 9.

Športni dan (4. in 5. razred): Inkluzija; Tehniški dan (4. in 5. razred): Inkluzija Plavalni tečaj: 1. razred

Evropski dan jezikov Bralni maraton

3


3. 10

Tehniški dan (4. razred): Animirani filmi

4. 10.

Naravoslovni dan (1.—3. in 6.—9. razred): Animirani filmi; (4. in 5. razred): Orientacija

9. 10.

Kulturni dnevnik—4. razred

11. 10.

Šolsko tekmovanje: sladkorna bolezen

16. 10.

Šolsko tekmovanje: biologija

17. 10.

Kulturni dnevnik—5. razred

18. 10.

Športni dan (1.—3. razred): Simbioza giba; Kostanjev piknik

19. 10.

Državno tekmovanje: logika

21. 10.

Šolsko tekmovanje: angleščina, 8. razred

23. 10.

Naravoslovni dan (1.—3. razred): Gozd, (6.—9. razred): Prehrana

25. 10.

Komemoracija

28. 10.

Jesenske počitnice

29. 10.

Jesenske počitnice

30. 10.

Jesenske počitnice

31. 10.

Dan reformacije

Naravoslovni dan—PREHRANA

Naravoslovni dan—ANIMIRAN FILMI 4


1. 11.

Dan spomina na mrtve

7. 11.

Tehniški dan (1.—9. razred): Delavnice za bazar

11. 11.

Šolsko tekmovanje: Bober računalništvo

12. 11.

Šolsko tekmovanje: slovenščina

13. 11.

Karierni sejem—9 razred

14. 11.

Šolsko tekmovanje: angleščina (9. razred); Kulturni dnevnik—5. razred

15. 11.

Tradicionalni slovenski zajtrk

16. 11.

Državno tekmovanje: sladkorna bolezen

21. 11.

Šolsko tekmovanje: nemščina; PEDENJPED: Rekreacija v šolski telovadnici

25. 11.

Državno tekmovanje: angleščina (8. razred)

29. 11.

Državno tekmovanje: biologija

Tehniški dan—DELAVNICE ZA BAZAR

5


3. 12. 4. 12. 5. 12.

Šolsko tekmovanje: zgodovina

9. 12. 10. 12. 11. 12. 12. 12.

Novoletna prireditev; PEDENJPED: Bazar

19. 12. 20. 12. 24. 12.

Otvoritev razstave učenke Maše Peček

25. 12. 26. 12. 27. 12.—

Božič

Šolsko tekmovanje: razvedrilna matematika, Mladinsko zborovstvo in spomin na Branka Rajštra Šolsko tekmovanje: astronomija Kulturni dan (6.—9. razred): Angleško gledališče Šolsko tekmovanje: geografija; Kulturni dnevnik—4. razred

Safe.si—delavnice o varni rabi interneta Obisk Dedka Mraza Kulturni dan (1.—9. razred): Kino; Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti Dan samostojnosti in enotnosti Novoletne počitnice

31. 12.

Mladinski pevski zbor OŠ Maksa Durjave

Novoletna prireditev 6


1.,2. 1. 3. 1. 6. 1.

Novo leto Pouka prost dan Šola v naravi: 7. razred (do 10. 1.); Plavalni tečaj: 3. razred

7. 1. 9. 1. 11. 1. 13. 1.

Zimski športni dan: 6., 8. in 9. razred) Obisk kariernega središča; Regijski tekmovanje: slovenščina Državno tekmovanje: astronomija Predavanje za starše—Safe.si: Vzgoja za internet

15. 1.

Tehniški dan (8. in 9. razred): Ogled SERŠ; Kulturni dnevnik: 4. razred; Regijsko tekmovanje:

16. 1.

angleščina (9. razred) Kulturni dnevnik: 5. razred

18. 1. 20. 1. 21. 1. 30. 1.

Državno tekmovanje: bober matematika Šolsko tekmovanje: kemija Zimski športni dan (1.—5. razred); PEDENJPED: Tuji jeziki Ocenjevalna konferenca (1.—9. razred)

31. 1.

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja; Šolsko tekmovanje: angleščina (7. razred)

Zimska šola v naravi, 7. razred 7


1. 2. 4. 2. 5. 2.

Državno tekmovanje: matematika Regijsko tekmovanje: zgodovina Šolsko tekmovanje: kresnička; Šolsko tekmovanje: fizika; Četrtfinale: rokomet dečli

6. 2. 7. 2. 13. 2. 14. 2.

Kulturni dnevnik: 5. razred Kulturni dan (1.—9. razred); Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom Regijsko tekmovanje: geografija Informativni dan za vpis v srednje šole

15. 2. 17. 2. 20. 2.

Informativni dan za vpis v srednje šole Kulturni dan (1.—3. razred): Mladi gledališčniki Razredna ura: gledališka predstava: Svet brez nasilja (Društvo za boljši svet)

24. 2. 29. 2.

Zimske počitnice (do 28. 2.) Državno tekmovanje: angleščina (7. razred)

Kulturni dan

8


2. 3. 4. 3. 7. 3.

Športni dan (1.—3. razred): drsanje Kulturni dnevnik: 4. razred Državno tekmovanje: slovenščina (4.—9. razred)

9. 3. 11. 3. 12. 3. 16. 3.

Tehniški dan (4. in 5. razred): Muzej NO; Delavnice za starše (1.—5. razred); Šolsko tekmovanje: Vesela šola Državno tekmovanje: nemščina; Delavnice za babice in dedke (OPB) Odpoved rednega pouka—epidemija COVID19—začetek pouka na daljavo

18. 5. 25. 5.

Vrnitev učencev v šolo (1.—3. razred) Vrnitev učencev v šolo (9. razred)

9


9. 6. 10. 6. 11. 6.

Državno tekmovanje: kemija; Ocenjevalna konferenca: 9. razred Naravoslovni dan: 9. razred Športni dan: 9. razred

12. 6. 13. 6. 17. 6. 18. 6.

Športni dan: 9. razred Športni dan: 9. razred; Zaključek pouka in podelitev spričeval za učence 9. razreda Športni dan: 1.—3. razred Ocenjevalna konferenca: 1.—8. razred

22. 6. 23. 6. 24. 6.

Naravoslovni dan: 6.—8. razred Športni dan: 6.—8. razred; Naravoslovni dan: 4. razred Športni dan: 4.—8. razred; Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda

25. 6.

Dan državnosti

Ustvarjanje na naravoslovno-tehniškem dnevu 10


T E K M OVA N JA I Z Z N A N JA MATEMATIKA

/

ANGLEŠČINA

bronasto priznanje: 5 učencev; srebrno priznanje: Lana Podpečan,

SLOVENŠČINA KEMIJA BIOLOGIJA FIZIKA LOGIKA

bronasto priznanje: 12 učencev; srebrno priznanje: Anja Gostenčnik, Qundresa Buzhala

bronasto priznanje: 2 učenca zlato priznanje: Miha Ferlinc, Anja Gostenčnik bronasto priznanje: 2 učenca

zlato priznanje: Miha Ferlinc, Anja Gostenčnik / bronasto priznanje: 27 učencev

srebrno priznanje: Miha Ferlinc

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

bronasto priznanje: 16 učencev

VESELA ŠOLA

bronasto priznanje: 2 učenca

ZGODOVINA

bronasto priznanje: 3 učenci; srebrno priznanje: Miha Ferlinc

BOBER – RAČUNALNIŠTVO

bronasto priznanje: 21 učencev

MATEMATIČNI KENGURU 1.–6.

/

NEMŠČINA

/

GEOGRAFIJA

bronasto priznanje: 1 učenec; srebrno priznanje: Anže Namestnik

KRESNIČKA—NARAVOSLOVJE

priznanje: 7 učencev

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

priznanje: 77 učencev 11


Zlato priznanje iz znanja biologije, Anja GostenÄ?nik in Miha Ferlinc

12


Zlato priznanje iz znanja kemije, Anja GostenÄ?nik in Miha Ferlinc

13


Srebrno priznanje iz znanja logike, Miha Ferlinc

Srebrno priznanje iz znanja zgodovine, Miha Ferlinc

Srebrno priznanje iz slovenščine, Anja Gostenčnik

Srebrno priznanje iz slovenščine, Qendresa Buzhala 14


Srebrno priznanje iz geografije, Anže Namestnik

Srebrno priznanje iz angleškega jezika, Lana Podpečan

Srebrno priznanje Mladi za napredek Maribora, Anja Gostenčnik, Maša Peček, in Žiga Tolevski 15


L I KO V N I

N AT EČ A J I

Oblačilo za valeto

Učenci 8. in 9. razreda

Priznanje za sodelovanje

Portret jaz in ti

Učenci 8. a in 8. b razreda

Priznanje za sodelovanje

Barva v grafiki

Učenci od 6. do 9. razreda

Priznanje za sodelovanje

48. mednarodna otroška likovna razstava LI-

Bela Strnad Ornik, 8. a, Vehab Abdulla, 7. a, Vid Gregorn, 7. a, Anže Na-

Priznanje za sodelovanje

Š P O R T N A T E K M OVA N JA Področno tekmovanje v rokometu za starejše dečke

2. mesto

Občinsko tekmovanje v rokometu za starejše dečke

1. mesto

Občinsko tekmovanje v nogometu za starejše dečke

Priznanje za sodelovanje

Rokomet starejši dečki

16


Naslov naloge

ČOLNARNE NA LIMBUŠKEM NABREŽJU V OGLEDALU ČASA

Učenci

Anja Gostenčnik, 8. a; Maša Peček, 8. a; Žiga Tolevski, 9. a

Mentor

Rado Šumer

Dosežek

Srebrno priznanje – Mladi za napredek Maribora

Ekipa naše šole je na predtekmovanju osvojila 1. mesto med šolami Podravske regije in se udeležila dveh snemalnih delov tekmovanja. Uvrstili smo se med 16 najuspešnejših šol v Sloveniji.

Iva Biluš, 7. a; voditelj Nik Škrlec, Žiga Tolevski, 9. a; Miha Ferlinc, 8. b 17


Anja GostenÄ?nik, 8. a

Miha Ferlinc, 8. b

18


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.