Page 1

Literatura s názorem H I STO R I E A   L IT E R ATU R A FA KT U   •  FI LO S O FI E

A T EOLOG IE   •  BELETRIE ZDRAVÍ A ŽIVOTN Í AU D IO KN I HY

•  D Á RKOVÉ PUB LI KAC E  • STY L   •  KUC HAŘKY  • 

| ediční plán | podzim | zima | 2018 |

VYŠEHRAD


Vážení čtenáři, jako každým rokem vám přinášíme informace o knihách, které jsme pro vás připravili na podzim a zimu. Jak si zajisté povšimnete, ediční plán vychází v nové podobě. Po mnoha letech jsme se rozhodli pro změnu grafiky i formátu, ve kterém se vám bude lépe listovat v elektronické verzi. Letošní rok je pro nakladatelství Vyšehrad rokem velkých změn. Tou nejdůležitější je, že od 1. července se stal Vyšehrad součástí společnosti Albatros Media. Veškerou obchodní činnost zajišťuje její distribuce. Kompletní informace naleznete na webu www.distri.cz. Informace o připravovaných i vydaných knihách, stejně jako aktuality a novinky z redakce, najdete i nadále na našich stránkách www.ivysehrad.cz a na Facebooku Vyšehradu. Všechny nabízené knihy si pak můžete zakoupit v e-shopu Albatros Media. Co se ale nemění, je profil nakladatelství Vyšehrad, jehož ediční plán se dále rozšiřuje. Představujeme vám více než šedesát novinek i dotisků úspěšných titulů. Na některé z nich vás chci zvlášť upozornit. Prvním svazkem nové edice českých autorů, nazvané Tvář, je Sběratel sněhu Jan Štiftera. V listopadu vyjde ve stejné edici kniha Zuzany Novákové Přítel Stesk. Ke stému výročí vzniku Československa připravil historik prof. Jan Rychlík knihu 1918 – Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa. V  úspěšné edici Rozhovory vychází knižní rozhovor Josefa Beránka s Ladislavem Heryánem U Božího Mlýna. Ve stejné edici pak opakovaně dotiskujeme jednu z nejprodávanějších knih letošního roku na českém trhu Labyrint pohybu – rozhovor Renaty Červenkové s prof. Pavlem Kolářem. A v edici Velké postavy českých dějin vychází dlouho očekávaná monografie prof. Lenky Bobkové Jan Lucemburský. Doufáme, že v naší nabídce naleznete knihy, které vás potěší a přinesou vám radost i poučení. Všem našim čtenářům přeji vše dobré v podzimním čase. Pravomil Novák Programový ředitel Vyšehradu

OBSAH

Historie a literatura faktu 1 Edice Velké postavy českých dějin 1 Edice Rozhovory 3 Edice Moderní dějiny 8 Edice Kulturní historie 10 Ediční řada Průvodce českou historií 11 Edice Historica 12 Edice Spektrum 14 Mimo edice 15 Filosofie a teologie Edice Reflexe Edice Teologie Edice Raně křesťanská literatura Edice Cesty Edice Rozhovory nad biblí Mimo edice

18 18 19 22 24 25 26

Beletrie 28 Edice Světová próza 28 Edice Tvář 34 Edice Harmonie 36 Edice Mozaika 37 Edice Čtení ke krbu 38 Edice Detektivky a thrillery 41 Edice Verše 44 Edice Dětská literatura 46 Dárkové publikace Edice S úsměvem

50 50

Zdraví a životní styl

53

Kuchařky 57 Edice Vaříme s dietní sestrou 57 Audioknihy 59 Edice Pěkné čtení bez čtení 59


Lenka Bobková JAN LUCEMBURSKÝ Otec slavného syna OT E C K A R LA I V. , P Ř E Z D Í VA N Ý „ K R Á L C I Z I N E C “ Č I „ K R Á L D I P LO M AT “

Král Jan Lucemburský se v českých dějinách netěší zvláštní přízni. Stále se traduje, že se k Českému království choval jako cizinec, že nebyl dobrým manželem ani milujícím otcem. Historička Lenka Bobková se pokouší o vyvážené hodnocení světlých i stinných stránek tohoto významného českého panovníka. Jan přinesl do českého prostředí i politického myšlení několik nových momentů. Současné panování nad Českým královstvím a lucemburským hrabstvím pro něj znamenalo důležitý potenciál, který mu dovolil jak rozvinout politickou aktivitu v říši směřující k získání římského trůnu pro Lucemburky, tak udržovat intenzivní vazby k francouzské královské rodině a pařížskému dvoru. Podstatné zvětšení území Českého království představovalo Janův trvalý odkaz do budoucnosti, s nímž se naše dějepisectví dosud zcela nevyrovnalo.

Prosinec 2018 Váz. | 592 s. | 145 x 205  mm | 599  Kč

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. vystudovala obor historie – český jazyk a literatura na Filozofické fakultě UK. Od roku 1993 působí na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty, zabývá se zejména dějinami Koruny království českého a jejích vedlejších zemí ve 14. až 16. století, kulturními dějinami středověku, ale i českou pobělohorskou emigrací do Saska. Je hlavní autorkou svazku Velké dějiny zemí Koruny české IV.a: 1310– 1402 (Paseka 2003). Z dalších prací: Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně (UJEP, Ústí nad Labem 1993), Dějiny Horní a Dolní Lužice (s L. Březinou a J. Zdichyncem, Libri 2008).

1

Edice Velké postavy českých dějin | Historie a literatura faktu


Váz. | 304 s. |  348  Kč

Váz. | 272 s. |  298  Kč

Váz. | 296 s. |  298  Kč

Váz. | 280 s. |  348  Kč

Váz. | 248 s. |  298  Kč

Váz. | 368 s. |  348  Kč

Váz. | 288 s. |  328  Kč

Váz. | 328 s. |  328  Kč

Historie a literatura faktu | Edice Velké postavy českých dějin

2


Josef Beránek, Ladislav Heryán U BOŽÍHO MLÝNA KNIŽNÍ ROZHOVOR S   „ PA STO R E M U N D E R G R O U N D U “

Undergroundovou kavárnu/vinárnu U Božího Mlýna najdete v polosuterénu na rohu Salmovské ulice v Praze. Tady se po večerech diskutuje, koncertuje a stěny slouží k prezentaci výtvarníkům. Často tu bývá hostem Ladislav Heryán, který mluví o Božím Mlýnu jako o svém oblíbeném kostele. V Salmovské je i Jabok, škola, kde vyučuje. Tento salesiánský kněz, biblista a rocker říká o Ježíši z Nazareta, že je naším osvobozením. Že on je tím, kdo chce rozlámat okovy nás lidí, kteří jej v touze po zahnání vnitřní prázdnoty nevědomky jezdíme hledat do Indie, Nepálu nebo do různých center pozitivního myšlení. A přitom netušíme, že v Ježíši Kristu dávno „žijeme, pohybujeme se a jsme“. Životní příběh populárního kněze Ladislava Heryána (* 1960) je plný paradoxů. Ač vyrostl v dělnické rodině na Ostravsku, vystudoval prestižní mezinárodní univerzitu v Římě. Připravoval se na dráhu misionáře na Madagaskaru, ale působí v nejateističtější zemi v Evropě. Je doma mezi salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Je plachý introvert, ale neostýchá se vystoupit na rockových festivalech s kytarou a biblí v ruce. Je katolický kněz asketického vzhledu, který má pochopení pro život, jaký je. Věří v Boha, který přesahuje všechny naše představy, a přece touží po setkání s námi bez ohledu na to, kde jsme a co o něm víme.

Listopad 2018 Váz. | 296 s. | 130 x 200  mm | 329  Kč

Josef Beránek (* 1968) je publicista a manažer. Vystudoval Univerzitu Karlovu a Robert Schuman Institut v Bruselu. Pracoval jako redaktor a posléze vedl sekci populárně odborných časopisů v nakladatelství Portál. Od roku 2006 pracuje převážně v manažerských pozicích. Mj. je autorem několika scénářů TV dokumentů a knižních rozhovorů s Václavem Malým, Janem Sokolem, Radimem Paloušem, Václavem Vackem a Janem Rybářem.

Váz. | 272 s. | 299  Kč 3

Edice Rozhovory | Historie a literatura faktu


Renata Červenková, Pavel Kolář LABYRINT POHYBU K N I Ž N Í R O Z H O V O R S U Z N ÁVA N Ý M O D B O R N Í K E M N A   R E H A B I L I TA C I P R O F.   KO LÁ Ř E M

Březen 2018 Váz. | 272 s. |  130 x 200  mm |  298  Kč

ER

SELL BEST

O DÁN PRO 00 0 0 JIŽ 5 ISKŮ VÝT

„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny. V důmyslném soustrojí lidského těla a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví. V rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou vysvětluje základní principy lidského pohybu a jeho vývoje, a také roli, jakou v něm sehrává náš mozek a třeba i špatné geny, stres, přetěžování, neuspokojivé vztahy, absence spirituality, touha „užívat si“… Odhaluje překvapivé souvislosti, neboť v našem organismu se nic neděje náhodně, jak se nám, laikům, často zdá. Proč nás bolí rameno, když máme nádor plic? Proč sušinka uveze na kolečku víc než kulturista? Proč magnetická rezonance nic neobjeví, i když nás záda pekelně bolí? Proč je někdo pohybově šikovnější než ti druzí? Proč si tsunami fotíme, místo abychom před ní utíkali? Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (* 1963) vystudoval obor Tělesná výchova a rehabilitace na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Po promoci nastoupil na Kliniku rehabilitace Fakulty dětského lékařství v Motole (později Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK), kterou od roku 1999 vede. Kromě toho se věnuje sportovní medicíně: má zásluhu na ­diagnostice i léčbě řady špičkových sportovců a týmů. Zabývá se především pohybovou patologií dětí a je autorem diagnostického a terapeutického konceptu Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), který uplatňuje i v Centrech pohybové medicíny. Přednáší o něm také na univerzitách a v kurzech doma i po celém světě.

Historie a literatura faktu | Edice Rozhovory

4


Renata Červenková, Radkin Honzák VŠICHNI ŽIJEM’ V BLÁZINCI S O U Č A S N O ST O Č I M A P SYC H I AT R A

Psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák se v rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou zamýšlí nad současným způsobem života a nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj pokulhává za technickým. Co nám to přinese? Je psychoterapie léčba, nebo ztracený čas? Radkin Honzák odpovídá s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně komentuje fenomény dnešní doby, které se, jak říká, „příčí Matce přírodě a psychiatrům zajišťují dostatek pacientů i do budoucna“. MUDr. Radkin Honzák, CSc. (* 1939) ­působil v Psychiatrické l­éčebně v Kosmonosích, jako psychia­trický konziliář v dnešním IKEM, kde stále pracuje v ambulanci a v transplantačním programu. Věnoval se pacientům se zažívacími, srdečními a ledvinovými problémy, což ho přivedlo k psycho­somatice. Po roce 1989 vedl deset let Oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky 1. LF UK a dále pak působil v Psychiatrické ­nemocnici v ­Bohnicích. Jeho publikační činnost se zaměřuje na psychosomatickou problematiku. Z jeho knih uveďme: Jak žít a vyhnout se syndromu vyho­ření (Vyšehrad, 2014) a Psychoso­ matická prvouka (Vyšehrad, 2017). PhDr. Renata Červenková (* 1950) pracovala jako novinářka v týdeníku Mladý svět, deníku Mladá fronta Dnes, v časopisech Marianne a Reader’s Digest. Jako publicistka se věnuje zejména oblasti medicíny. Je autorkou pacientských knížek Celiakie a Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (Galén) a ­čtenářsky velmi úspěšného knižního rozhovoru s prof. Pavlem Kolářem Labyrint pohybu (Vyšehrad).

5

ER

SELL BEST

Srpen 2018 Váz. | 216 s. |  130 x 200  mm |  269  Kč

O DÁN PRO 00 0 0 JIŽ 2 ISKŮ VÝT

Edice Rozhovory | Historie a literatura faktu


Martina Riebauerová, Josef Koutecký OSM MÚZ MÉHO ŽIVOTA 2. VYDÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO ROZHOVORU

Knižní rozhovor s věhlasným prof. Josefem Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie, ukazuje, že život tohoto moudrého muže dalece překračuje dimenze jednoho oboru. Kniha je proto rozdělena do osmi oddílů, jež představují jednotlivé životní lásky prof. Kouteckého, mezi něž patří medicína, fauna, hudba, čeština, Praha, starožitnosti, víra a v neposlední řadě jeho milovaná žena Jitka. Josef Koutecký je fascinujícím vypravěčem, kterého není třeba podrobovat palbě otázek, ale jemuž stačí empaticky a trpělivě naslouchat.

Říjen 2018 Váz. | 220 s. |  130 x 200  mm |  269  Kč

ER

SELL BEST

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (* 1930 v Praze) je autorem několika monografií a mnoha odborných článků. Založil Kliniku dětské onkologie, byl děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejím prorektorem. Jeho činnost přesahuje hranice medicíny, je například zakládajícím členem Učené společnosti České republiky, členem rady Národního divadla a členem Rady Českého spolku pro komorní hudbu. Je držitelem pětapadesáti ocenění, mimo jiné v roce 1996 převzal z rukou prezidenta Václava Havla státní vyznamenání, medaili Za zásluhy. PhDr. Martina Riebauerová (* 1967 v Turnově) je vedoucí dramaturgyní pořadů Události, komentáře a Interview ČT24 v České televizi, píše pro magazín Reportér. Mnoho let pracovala v Mladé frontě Dnes, nejprve jako redaktorka zabývající se zdravotnictvím, posléze jako zástupkyně šéfredaktora. Přispěla do několika knižních sborníků mapujících osudy významných českých lékařů a je mj. autorkou knihy Podivuhodné osobnosti české psychiatrie.

Historie a literatura faktu | Edice Rozhovory

6


ER

SELL BEST

7

Váz. | 128 s. |  248  Kč

Váz. | 240 s. |  268  Kč

Váz. | 264 s. | 268  Kč

Váz. | 184 s. |  248  Kč

Váz. | 208 s. | 268  Kč

Váz. | 240 s. |  268  Kč

Váz. | 272 s. |  149  Kč

Váz. | 120 s. | 248  Kč

Váz. | 136 s. |  248  Kč

Edice Rozhovory | Historie a literatura faktu


Jan Rychlík 1918 Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa K N I H A V YC H Á Z Í K E   ST É M U V Ý R O Č Í V Z N I KU   Č E S KO S LO V E N S K A

Říjen 2018 Váz. | 280 s. | 165 x 240  mm |  399  Kč

Stoleté výročí konce 1. světové války a vzniku Česko­ slovenska je příležitostí připomenout okolnosti, za jakých byla v závěru do té doby nejničivějšího konfliktu přepsána mapa Evropy, přinejmenším té střední a východní. Historik Jan Rychlík, který se ve Vyšehradu věnoval již vztahům mezi oběma národy Československa a jeho rozpadu, i dějinám balkánských národů v rámci habsburské říše, je k pojednání tématu osobou z nejpovolanějších. Rozpad mnohonárodnostní habsburské monarchie sleduje nejen z hlediska národnostních aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích národů. Kniha ukazuje, že představy a požadavky jednotlivých národů monarchie byly vzájemně neslučitelné a realizace jednoho programu byla možná vždy jen na úkor národního programu jiného. Problém monarchie tedy nebyl v tom, že by nechtěla vyřešit své národnostní problémy, ale v tom, že tyto problémy byly neřešitelné. Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (* 1954) působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na české a slovenské dějiny 19. a 20. století a na dějiny Balkánu. Je autorem mnoha studií, článků a knižních monografií. Ve Vyšehradu již vyšlo: Mezi Vídní a Cařihradem (2009), Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty (2012), Rozdělení Československa 1989  –1992 (2012), Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí (2014), Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918  –1946 (s Magdalénou Rychlíkovou, 2016) a knižní rozhovor s Vladimírem Kučerou Historie, mýty, jízdní řády (2015).

Váz. | 240 s. |  328  Kč

Historie a literatura faktu | Edice Moderní dějiny

8


ER

SELL BEST

O DÁN PRO 0 0 0 0 JIŽ 1 Ů K S I VÝT

Váz. | 632 s. |  598  Kč

Váz. | 320 s. |  348  Kč

Váz. | 320 s. |  328  Kč 9

Váz. | 352 s. | 348  Kč

Váz. | 176 s. |  228  Kč

Váz. | 296 s. |  368  Kč

Váz. | 224 s. |  298  Kč

Váz. | 312 s. |  298  Kč

Váz. | 272 s. | 298  Kč

Edice Moderní dějiny | Historie a literatura faktu


Jaroslav Otčenášek (ed.) ČESKÉ LIDOVÉ POHÁDKY I. Pohádky zvířecí a bajky P R V N Í Ú P L N É V Y D Á N Í Č E S K ÝC H L I D O V ÝC H   P O H Á D E K A   H U M O R E K

Leden 2019 Váz. | 368 s. | 140 x 205  mm | 399  Kč

Nová komentovaná edice lidových pohádek přináší v devíti svazcích ucelený přehled všech českých (ve smyslu územním i jazykovém) pohádek a humorek. Podává tak důležitou informaci o jednom z aspektů života našich předků a zároveň lépe osvětluje vnímání a přijímání pohádkových motivů v současném mediálním světě. Jednotlivé pohádkové texty jsou určeny čtenářům jak laickým, tak odborným, jimž jsou kromě samotných textů pohádek určeny odborné komentáře a poznámky. První svazek plánované edice, která se snaží splatit dluh, jejž česká folkloristika vůči veřejnosti má, je věnován zvířecí pohádce. Následovat budou díly s kouzelnými pohádkami, dále s legendárními, novelistickými a žertovnými. PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D., je pracovníkem Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR. Přednáší na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze a na Katedře bohemistiky UJEP v Ústí nad Labem.

Váz. | 256 s. |  298  Kč

Váz. | 216 s. |  298  Kč

Váz. | 448 s. | 698  Kč

Historie a literatura faktu | Edice Kulturní historie

Váz. | 520 s. |  399  Kč 10


Alena a Vlastimil Vondruškovi MĚSTO O B R A Z O VÁ E N C Y K LO P E D I E O  N A Š I C H  D Ě J I N Á C H

Průvodce českou historií je řada výpravných encyklopedií, věnovaných životu v našich zemích od vzniku českého státu do počátku moderní doby. Jednotlivé díly postihují na základě hmotných, písemných a ikonografických památek nejdůležitější fakta a ukazují vývoj společnosti. První svazek je věnován vzniku a vývoji měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástupu industriální urbanizace. Kromě stavebního a funkčního vývoje městských celků a jednotlivých staveb (opevnění, obytné domy, ulice, náměstí, radnice apod.) se věnuje i propojení všedního života měšťanů s daným sídelním typem. Knihu úspěšné autorské dvojice doplňuje několik set fotografií, výkladové slovníčky a chronologické tabulky. PhDr. Alena Vondrušková napsala řadu knih o tradičních řemeslech, rukodělné výrobě a lidových a rodinných zvycích. Za knihu České lidové zvyky obdržela Zlatou stuhu IBBY. Je také autorkou výkladového slovníku Jařmo, parkán, trdlice.

Listopad 2018 Váz. | 200 s. | 165 x 240  mm | 398  Kč

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. se věnuje především beletrii (historické životopisné a detektivní romány). Vydává rovněž populárně naučné knihy. Jeho nejúspěšnějším titulem je čtyřdílná Přemyslovská epopej.

Váz. | 200 s. |  398  Kč 11

Váz. | 200 s. | 398  Kč

Váz. | 200 s. |  398  Kč

Ediční řada Průvodce českou historií | Historie a literatura faktu


Ernst Künzl GERMÁNI Tajemné národy ze severu Z A S V Ě C E N Ý P O H L E D N A Š I R O KO U E T N I C KO U S KU P I N U

Z německého originálu přeložil Jan Hlavička Leden 2019 Váz. | asi 192 s. | 165 x 240  mm | cca 289  Kč

Váz. | 184 s. |  288  Kč

Kdo vlastně byli Germáni? Nemilosrdné hordy plenících válečníků, nebo lid s bohatou kulturou? Kniha oživuje svět starověkých Germánů, jediných protivníků mocné římské říše, kteří jí dokázali vzdorovat, a nakonec převzali římské dědictví a přenesli je do středověku. Ukazuje několik staletí bojů i mírového soužití Germánů s Římem, představuje jednotlivé germánské kmeny – ty nejznámější, jako byli Gótové, Frankové či Vandalové, ale i ty méně známé. Nevyhýbá se ani tématům každodenního života, jako je válečnictví, řemesla a obchod, umění, lékařství a náboženství, a na základě četných archeologických nálezů představuje bohatství hmotné kultury germánských společností, jejichž stopy v době velkého stěhování národů vedly až na samý okraj Evropy, do dnešního Španělska, i za její hranice, do severní Afriky. Ernst Künzl (* 1939 v Karlových Varech) je německý archeolog a historik. Vystudoval klasickou archeologii, filologii a dějiny starověku v Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem a Kolíně, v letech 1971 až 2004 působil v Římsko-germánském muzeu v Mohuči, v posledních letech jako jeho ředitel. Je autorem řady knih o starověkých římských dějinách, dějinách lékařství v římské době a starých Germánech.

Váz. | 256 s. |  318  Kč

Historie a literatura faktu | Edice Historica

12


Eric H. Cline 1177. PŘ . KR . ZHROUCENÍ CIVILIZACE A INVAZE MOŘSKÝCH NÁRODŮ PRVNÍ „MEZINÁRODNÍ VĚK“ V   D Ě J I N Á C H L I D ST VA

Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří, jakými byly Egypt, chetitská říše nebo třeba kosmopolitní obchodní přístav Ugarit na konci 13. století př. Kr. – v období, které můžeme s jistou rezervou označit jako „první mezinárodní věk“ v dějinách lidstva? Jak vlastně v těchto oblastech došlo k nástupu „doby železné“ a jaký to mělo význam pro formování dnešní „západní“ kultury? Tyto změny jsou tradičně spojovány s příchodem tzv. Mořských národů. Můžeme je ale z větší části přičíst jednomu faktoru, události a datu, nebo spíše sérii katastrof a dominovému efektu, posílenému vzájemným propojením tehdejších politických útvarů? Na tyto otázky, zajímavé i díky svým paralelám se současností, se pokouší odpovědět kniha přibližující svět mezinárodní diplomacie, dálkového obchodu i intrik, jež patřily do vzájemně propojeného světa starověkého Středomoří a Předního východu.

Z anglického originálu přeložily Ruth Weiniger a Kateřina Zerzánová Leden 2019 Váz. | 304 s. | 145 x 205  mm | 349  Kč

Eric H. Cline je americký archeolog a historik starověku. Hlavními obory jeho zájmu jsou biblická archeologie, vojenské dějiny středomořského světa od starověku do dneška a dějiny mezinárodních vztahů v pozdní době bronzové. Podílel se od 80. let na řadě archeologických výzkumů v Izraeli, Egyptě, Jordánsku, Řecku, na Krétě a na Kypru i ve Spojených státech. V současnosti působí na izraelských lokalitách Megido a Tel Kabri a je ředitelem Archeologického institutu na Univerzitě George Washingtona ve Washingtonu D.C.

Váz. | 288 s. | 298  Kč 13

Edice Historica | Historie a literatura faktu


Jim Al-Khalili, Johnjoe McFadden ŽIVOT NA HRANĚ Nadcházející věk kvantové biologie L I ST N E W YO R K T I M E S K N I H U Z A Ř A D I L M E Z I B E STS E L L E RY, I N T E R N E TO V Ý O B C H O D A M A Z O N J I V E D L V   K AT E G O R I I „ B E ST S C I E N C E B O O K “ P R O R O K 2 0 1 5 A   Z Í S K A LA I   O C E N Ě N Í „ ST E P H E N H AW K I N G M E D A L F O R S C I E N C E ­C O M M U N I C AT I O N “

Z anglického originálu přeložil Roman Šolc Leden 2019 Váz. | asi 360 s. | 130 x 200  mm |  cca 400  Kč

Život je nejpozoruhodnější jev v celém nám známém vesmíru. Vzdor nesmírnému pokroku přírodních věd je pro nás život sám stále velkou neznámou. Nevíme, kde se ve skutečnosti vzal, neumíme jej uměle vyrobit z mrtvého materiálu. Jedinou cestou k vytvoření života je stále život. Co je to za tajemné ingredience, jež tvoří život? Kniha Život na hraně se dotýká právě těchto hlubokých otázek. Autoři, kteří spojují bezprostřední zkušenost na poli vědy s mimořádnou dovedností uvádět věci do smysluplných souvislostí, nabízejí možnost, že onou chybějící složkou je kvantová mechanika. Profesor Jim Al-Khalili, OBE je akademik, spisovatel a komentátor. Jako přední teoretický fyzik působí na Univerzitě v Surrey, kde vyučuje a provádí výzkum v oblasti kvantové mechaniky. Profesor Johnjoe McFadden je profesorem molekulární genetiky na Univerzitě v Surrey. Píše o tématech jako jsou geneticky modifikované plodiny, psychedelické drogy a kvantová mechanika.

Váz. | 368 s. |  348  Kč

Váz. | 208 s. |  298  Kč

Historie a literatura faktu | Edice Spektrum

Váz. | 240 s. | 318  Kč

Váz. | 144 s. |  198  Kč 14


Karel Kučera, Vladimír Kučera PRAHA SVĚTOVÁ Devět rozhovorů o hlavním městě S V Ě TO V É D Ě D I C T V Í

Tato kniha, ač je rovněž plná fotografií, je uprostřed mnoha publikací o naší metropoli ojedinělá. Představuje rozhovory s vynikajícími odborníky, kteří město hodnotí z hlediska svých profesí a upozorňují i na nebezpečí, která mu hrozí. Zajímavé otázky o Praze za čtenáře kladli dva tazatelé, Karel Kučera a Vladimír Kučera. Můžete si tak popovídat o Praze historické s Václavem Ledvinkou, o Praze umělecké s Jiřím T. Kotalíkem, o Praze archeologické s Jaroslavem Podliskou, o Praze předlistopadové s Pavlem Jeriem, o Praze zapsané na seznam památek UNESCO s Michalem Benešem, o Praze urbanistické s Janem Sedlákem, o Praze turistické s Františkem Kadlecem, o Praze moderní s Martinou F. Koukalovou či o Praze přírodní s Jiřím Sádlem. V době, kdy Výbor světového dědictví UNESCO ohlásil možné vyškrtnutí Prahy ze svého seznamu, chce také nakladatelství Vyšehrad vzbudit zájem o udržení historického odkazu Prahy a upozornit na její krásu.

Únor 2019 Váz. | 184 s. | 215 x 210  mm | 499  Kč

Karel Kučera (* 1978 v Opočně) vystudoval archeologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnoval problematice přemyslovských hradišť. Nyní pracuje v oddělení Kancelář památky světového dědictví Magistrátu hlavního města Prahy. Vladimír Kučera (* 1947 v Praze) vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. Externě spolupracuje s Českou televizí, kde se autorsky podílí na pořadech Historie.cs a Politické spektrum. Je držitelem několika ocenění za novinářskou a dokumentární tvorbu (Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti).

15

Mimo edice | Historie a literatura faktu


Janice B. Stockigt JAN DISMAS ZELENKA (1679–1745) ČESKÝ HUDEBNÍK NA DRÁŽĎANSKÉM DVOŘE

Z anglického originálu přeložila Vlasta Hesounová

A CEN KA E DER NA E L AL

Květen 2018 Váz. | 416 s. | 165 x 240  mm |  499  Kč

Váz. | 272 s. | 398  Kč

Váz. | 376 s. |  498  Kč

Historie a literatura faktu | Mimo edice

Hvězda Jana Dismase Zelenky začala zářit teprve ve 2. po­­lo­vině 20. století, kdy se Zelenka ocitl v malém, ale významném koutku hudebního kánonu – stal se totiž středem pozornosti hobojistů a fagotistů. Proč však zůstával významný český skladatel barokní hudby, jejž znal a obdivoval i Johann Sebastian Bach, tak dlouho ve stínu jiných? Předkládaná kniha odpovídá na tyto i jiné otázky, mapuje Zelenkovy kořeny i formativní prostředí, jeho spojení s jezuitskou kolejí pražského Klementina a především působení u dvora saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech, neopomíjí však ani Zelenkův pozdní styl. Zaplňuje temná místa v životě skladatele a osvětluje mnohé aspekty jeho znamenité hudby. Kniha se tak stává základem i referenčním textem veškerého dalšího zelenkovského bádání. Janice B. Stockigt je australská muzikoložka, která se specializuje na hudbu barokního období. Výraznou postavou české hudby, Janem Dismasem Zelenkou, se soustavně zabývá od konce 80. let dvacátého století. Stockigt při svých pravidelných cestách do střední Evropy mnohokrát navštívila drážďanské a pražské archivy.

Váz. | 360 s. |  498  Kč

Váz. | 240 s. |  598  Kč 16


Martin C. Putna OBRAZY Z KULTURNÍCH DĚJIN STŘEDNÍ EVROPY D OT I S K Ú S P Ě Š N É K N I H Y

Země Visegrádu, tohoto současného dědice Střední Evropy, už zase zápasí o demokracii a o to, „kam patří“. Při tomto promýšlení je zase třeba jít ke kořenům: v tomto případě k rakouské Střední Evropě. Bez sentimentu a bez idealizace je potřeba zkoumat, jaká jsou kulturní a duchovní specifika tohoto regionu, této tradice potkávání a utkávání mnoha národů a mnoha náboženských vyznání, mnoha tradic a mnoha vzpour. Kniha dovršuje autorovu trilogii obrazů z kulturních dějin: Západ (Obrazy z kulturních dějin americké religiozity, 2010) – Východ (Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity, 2015) – a nyní Střed. Oproti předchozím svazkům není kniha uspořádána podle času, ale podle prostoru: podle bývalých korunních zemí starého Rakouska-Uherska.

Září 2018 Váz. | 384 s. | 145 x 205  mm | 348  Kč

Prof. Martin C. Putna (* 1968) je literární historik a filolog, přednáší na Karlově univerzitě v Praze. Je autorem mnoha významných publikací, v nichž se zabývá antikou, dobou zcela současnou, křesťanskými i jinými duchovními proudy.

Í OČN VÝR A Z A CEN 2015 ROK

Váz. | 336 s. |  298  Kč 17

Í OČN VÝR A Z A CEN 2017 ROK

Váz. | 296 s. |  348  Kč

Váz. | 200 s. | 338  Kč

Váz. | 240 s. |  298  Kč

Mimo edice | Historie a literatura faktu


Lenka Karfíková DUŠE, PROZŘETELNOST A SVOBODA PODLE ORIGENA Šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě S O U B O R ST U D I Í V Ě N O VA N ÝC H V Ý Z N A M N É M U , AV Š A K KO N T R O V E R Z N Í M U R A N Ě K Ř E SŤA N ­ S K É M U T E O LO G O V I

Prosinec 2018 Váz. | 216 s. | 130 x 200  mm | 249  Kč

Filosofka a teoložka Lenka Karfíková se ve své nové knize obrací k té stránce díla věhlasného teologa, která bývá vedle jeho eschatologie pokládána za nejspornější, totiž k jeho představám o původu duše a jejím příchodu do pozemského těla. Srovnání s dalšími starokřesťanskými autory ovlivněnými platonismem, s Mariem Victorinem a Aureliem Augustinem, ukazuje Origenův pokus jako jedinečný, zároveň však nikoli zcela ojedinělý. Autorka sleduje Origenovo systematické dílo jako pozoruhodný pokus o christianizaci platonismu, za nějž autor sklidil mnoho kritiky nejen mezi svými souvěrci, ale také na straně platoniků. Jejím cílem není Origena rehabilitovat, neboť, podle jejích slov, tento mimořádný učenec a odvážný myslitel, který stál u zrodu teologie jako oboru, žádnou rehabilitaci ve skutečnosti nepotřebuje. Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (* 1963) se zabývá zejména filosofií a teologií období patristiky a středověku. Působí mj. jako vedoucí katedry filosofie na Evangelické teologické fakultě v Praze. Je autorkou řady překladů, odborných studií a knižních publikací.

Váz. | 360 s. |  348  Kč

Filosofie a teologie | Edice Reflexe

18


Filip Čapek ARCHEOLOGIE, DĚJINY A UTVÁŘENÍ IDENTITY STAROVĚKÉHO IZRAELE PA M Ě Ť, I D E N T I TA A   J E J I C H V L I V NA DĚJINNÉ VĚDOMÍ

Kniha popisuje vznik starověkého Izraele ze tří hlavních úhlů pohledu, respektive zdrojů, které se snaží metodologicky držet v rovnováze a pouštět do rozhovoru vzhledem k jejich výpovědním možnostem. Prvním je hmotná nepísemná kultura (archeologie), druhým písemné doklady nebiblické provenience (zvl. asyrské texty) a třetím biblické texty. Důraz je kladen na představení základních existujících teorií a jejich kritické zhodnocení vzhledem k tomu, jak pracují či naopak nepracují s uvedenými zdroji. Autorův pohled na vznik Izraele je kritický k některým tvrzením o raných počátcích Izraele stejně jako k potvrzování téhož na základě biblických textů. Za zásadní považuje rozpoznání a zohlednění konceptů paměti a identity, které hrají při utváření dějinného vědomí klíčovou roli.

Leden 2019 Váz. | asi 352 s. | 145 x 205  mm |   cca 349  Kč

Doc. Filip Čapek, Ph.D. (* 1971) působí na katedře Starého zákona Evangelické teologické fakulty UK a jako vědecký pracovník Centra biblických studií UK a AV ČR. Zabývá se dějinami a texty souvisejícími se starověkým Izraelem a Judským královstvím. Je autorem knih Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu (2005) a Kazatel – Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu (2016). Ve spolupráci s univerzitou Tel Aviv se podílí na archeologickém výzkumu v Jeruzalémě a Tel Azece.

19

Edice Teologie | Filosofie a teologie


Radka Fialová JUSTIN MUČEDNÍK A JEHO BIBLE V Ý Z N A M N Á P O STAVA R A N É H O K Ř E SŤA N ST V Í

Prosinec 2018 Váz. | asi 240 s. | 145 x 205  mm | 299  Kč

Tématem knihy je recepce Bible u jednoho z nejvýznamnějších křesťanských apologetů 2. století, Justina zvaného Filosof či Mučedník. Úvodní kapitoly se věnují jeho životu a dílu, a rovněž kontextu apologetické literatury 2. století, který je pro jeho dílo neodmyslitelný. Autorka se snaží zachytit Justinův význam v jeho době i jeho vliv na další křesťanské myslitele: autora evangelijní harmonie Tatiana, „hereziologa“ Eirénaia z Lyonu či apologetu a teologa Tertulliana. Jakožto svědek Bible kolem poloviny 2. století je Justin významnou postavou – zachovalo se od něj poměrně rozsáhlé dílo, které obsahuje více než 300 citací z hebrejské Bible ve znění Septuaginty. Kromě toho u něj pod názvem „vzpomínky apoštolů“ najdeme řadu odkazů na Ježíšovy výroky a narativní látky z evangelií. Jak vnímal Bibli tento vzdělaný muž, který si křesťanskou víru zvolil jako „pravou filosofii“? Nakolik významným impulsem pro formování kánonu byla polemika proti Markiónovi a gnostickým výkladům Písma? Závěrečná kapitola se věnuje prvnímu křesťanskému výkladu Žalmu 22 v jednom z Justinových nejznámějších děl, Dialogu se Židem Tryfónem. Mgr. Radka Fialová (* 1975 v Praze) působí v ­Centru biblických studií UK a AV ČR, kde se zabývá především raně křesťanskou literaturou. V nakladatelství Vyšehrad řídí mj. odborné edice věnované antice a ranému křesťanství.

Filosofie a teologie | Edice Teologie

20


Váz. | 192 s. |  299  Kč

Váz. | 240 s. |  298  Kč

Váz. | 144 s. | 248  Kč

Váz. | 240 s. |  298  Kč

Váz. | 80 s. |  198  Kč

Váz. | 136 s. |  248  Kč

Váz. | 168 s. |  248  Kč

Váz. | 240 s. | 288  Kč

Brož. | 120 s. |  198  Kč

Brož. | 208 s. |  248  Kč

Brož. | 272 s. | 248  Kč

Brož. | 208 s. |  248  Kč

21

Edice Teologie | Filosofie a teologie


IZAIÁŠ 2 . S VA Z E K E D I Č N Í Ř A DY S E P T U A G I N TA , P Ř I N Á Š E J Í C Í Č E S K É P Ř E K LA DY K N I H Ř E C K É H O ­STA R É H O Z Á KO N A

Komentovaný překlad řecké septuagintní verze knihy Izaiáš Gabriela Ivana Vlková a Jana Plátová Prosinec 2018 Váz. | asi 416 s. | 145 x 205  mm |  399  Kč

Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato odlišnost má různé příčiny, mimo jiné souvisí s vnímáním Izaiášova spisu jako proroctví, které se v době vzniku překladu nově naplňuje a odráží historické události 2. stol. př. Kr., zejména události týkající se židovské diaspory v Egyptě. Septuagintní verze knihy Izaiáš představuje významné svědectví o způsobu interpretace židovské posvátné literatury v období helénismu i o kulturních dějinách židovského národa dané epochy. Hlubší porozumění tomuto textu a jeho vztahu k hebrejské předloze má také význam pro badatele a čtenáře Nového zákona a pro patrology. Kniha Izaiáš totiž patří k nejčastěji citovaným textům židovského Písma v novozákonních spisech a její septuagintní verze ovlivnila teologii nejstarších řecky píšících církevních Otců, prostřednictvím Vetus Latina pak i nejstarších latinských Otců. Publikace zasvěceně provádí textem, který znali a s nímž v prvních staletích křesťanství pracovali ti, kdo se snažili v posvátných spisech vyvoleného národa odhalit zaslíbení, díky němuž by mohli lépe pochopit a docenit význam Ježíše z Nazareta.

Váz. | 136 s. |  228  Kč

Filosofie a teologie | Edice Raně křesťanská literatura

22


Wolf B. Oerter – Zuzana Vítková (eds.) RUKOPISY Z NAG HAMMÁDÍ 5 Z ÁV Ě R E Č N Ý S VA Z E K E D I Č N Í Ř A DY R U KO P I SY Z   N A G H A M M Á D Í

V pořadí již pátý svazek ediční řady Rukopisy z Nag Hammádí přináší překlad dalších koptských gnostických spisů, které byly nalezeny koncem 40. let minulého století v zapečetěném džbánu nedaleko vesnice Nag Hammádí v Horním Egyptě. Nalezneme zde komentovaný překlad spisů: Tajná kniha Janova (synoptický překlad několika verzí), Evangelium Egyp­ ťanů a Poučení Silvanova. Knihu opět uvozuje zasvěcená studie z pera egyptologa a koptologa Wolfa B. Oertera, která se kromě příslušných kodexů z Nag Hammádí zaobírá i slavným Berlínským gnostickým kodexem. Doc. Dr. phil. Wolf B. Oerter, CSc. (* 1947) je egyptolog, koptolog a religionista, zabývá se koptským jazykem a jeho písemnými prameny se zvláštním zřetelem ke gnostickým, manichejským i neliterárním textům. Je vedoucím Koptologické skupiny při Centru biblických studií UK a AV ČR.

Z koptských originálů přeložili a komentáři opatřili Marek Dospěl, Pavel Ryneš a Zuzana Vítková Úvod Wolf B. Oerter Prosinec 2018 Váz. | 296 s. | 145 x 205  mm | 299  Kč

Zuzana Vítková, Th.D. (* 1977) je koptoložka, působí v Centru biblických studií UK a AV ČR. Jako překladatelka a editorka se podílela na většině svazků řady Rukopisy z Nag Hammádí.

Váz. | 360 s. |  398  Kč 23

Váz. | 208 s. |  248  Kč

Váz. | 232 s. |  298  Kč

Váz. | 296 s. |  328  Kč

Edice Raně křesťanská literatura | Filosofie a teologie


Richard Rohr NESMRTELNÝ DIAMANT Hledání našeho pravého Já Z R A LÁ K Ř E SŤA N S K Á S P I R I T U A L I TA

„Mnoha věcem musí být dovoleno zemřít – ne proto, že jsou špatné, ale protože nás možná nemohou posunout tam, kam je třeba jít. Spiritualita je mnohdy spíš věcí odnaučování než učení. A když jsou odstraněny usazeniny a odpad, to, co vzbuzuje úctu, je právě zde a čeká! Mnoho věřících si podle všeho myslí, že Bůh z nějakého naprosto nevysvětlitelného důvodu miluje lidskou minulost (obvykle nedávnou minulost skupiny, do níž dotyčný patří) místo přítomnosti nebo budoucnosti stvoření.“

Z německého originálu přeložila Lucie Kosíková-Weissová Září 2018 Brož. | 152 s. | 130 x 200  mm |  249  Kč

Brož. | 144 s. |  198  Kč

Richard Rohr (* 1945), americký kněz, františkán, jeden z nejznámějších představitelů duchovní obnovy v USA, dobře známý i u nás. Je autorem řady knih o mužské spiritualitě, iniciaci a kontemplativní modlitbě. Přednáší o tématech, jako je zralá křesťanská spiritualita, Písmo a osvobození, mužská spiritualita, politika a spiritualita, příroda a ochrana Země, františkánský řád, mezináboženský dialog či enneagram.

Brož. | 192 s. |  248  Kč

Filosofie a teologie | Edice Cesty

Brož. | 136 s. |  198  Kč

Brož. | 192 s. |  99  Kč 24


Ladislav Heryán ZEMĚ BEZ OBZORU ROZHOVOR O BIBLI S OBLÍBENÝM KNĚZEM, S A L E S I Á N E M A   M I LO V N Í K E M R O C KO V É H U D BY

Knihy edice Rozhovory nad biblí vznikají jako přepisy rozhovorů biblistů či teologů s redaktorem Petrem Vaďurou, které zazněly ve vysílání Českého rozhlasu (nedělní Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii). Jsou určeny současnému člověku a nabízejí mu bohatství biblických příběhů jako inspiraci pro jeho život. Ladislav Heryán se zde ukazuje nejen jako fundovaný biblista, ale především jako citlivý člověk, který má pochopení pro lidskou slabost i hlubokou důvěru v Boží lásku a milosrdenství. Předkládanou knihu rozhovorů nazval podle alba své oblíbené skupiny U2 – No Line On The Horizon (Země bez obzoru). Listopad 2018 Váz. | 272 s. | 130 x 200  mm |  299  Kč

Váz. | 248 s. |  248  Kč 25

Váz. | 296 s. |  298  Kč

Váz. | 328 s. |  298  Kč

Váz. | 272 s. |  298  Kč

Edice Rozhovory nad biblí | Filosofie a teologie


Adam Borzič, Olga Pavlova, Ondřej Slačálek PROROCI POSTUTOPICKÉHO RADIKALISMU. ALEXANDR DUGIN A HAKIM BEY D VA I N S P I R U J Í C Í I   P R O V O KU J Í C Í R A D I K Á L N Í M YS L I T E L É S O U Č A S N O ST I

Září 2018 Váz. | 224 s. | 145 x 205  mm | 289  Kč

Co mají společného ruský postfašista, zapřisáhlý nepřítel západního světa a propagátor myšlenky Eurasie Alexandr Dugin a americký postanarchista a autor konceptu Dočasné autonomní zóny Hakim Bey (vlastním jménem Peter Lamborn Wilson)? Trojice autorů – politolog, básník a literární vědkyně – srovnávají dva zdánlivě velmi odlišné myslitele a nacházejí v jejich vizích vedle zásadních rozdílů i některé shody. Oba představují koncepci radikálnějšího myšlení po roce 1989 a symbolickém „konci utopie“. Zatímco ruský autor nachází řešení v představách o mysticky pojímané eurasijské, „pevninské“ části světa, která je povolána porazit dekadentní a bezcharakterní „oceánský“ Západ, jeho americký protějšek hledá východisko v dočasném úniku do svobodného alternativního prostoru nepodléhajícího tlakům kapitalistického systému. Adam Borzič (* 1978) je básník, terapeut a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar. Spoluzaložil básnickou skupinu Fantasía, s níž vydal společnou knihu Fanta­ sía (2008). Za svou básnickou sbírku P ­ očasí v Evropě (2013) byl v roce 2014 nominován na Magnesii L ­ iteru. Olga Pavlova (* 1984) je doktorandka literární vědy na Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, působí též jako publicistka a překladatelka. Pochází z Ruska, od svých 21 let žije v Praze. Ve své dizertační práci se věnuje světové dystopické litera­tuře. Ondřej Slačálek (* 1982) vyučuje na ­Ústavu politologie Filozofické fakulty ­Univerzity Karlovy v Praze, zejména předměty věnované teoriím mezinárodních vztahů, p ­ roměnám nacionalismu a sociálním hnutím. Působí také jako novinář, především v Salonu ­Práva a A2larmu. Společně s Václavem T ­ omkem je spoluautorem knihy Anarchismus. ­Svoboda proti moci (Vyšehrad 2006).

Filosofie a teologie | Mimo edice

26


Jiří Olšovský SLOVNÍK FILOSOFICKÝCH POJMŮ SOUČASNOSTI 4 . , P O D STAT N Ě R O Z Š Í Ř E N É A P Ř E P R A C O VA N É V Y D Á N Í Ú S P Ě Š N É H O S LO V N Í KU

Slovník přístupnou formou přibližuje tu oblast vě­­dě­­ ní, která je dnes nejdůležitější – sahá k pramenům lidského života a veškeré existence. Může dobře posloužit studentům filosofie, učitelům, novinářům, so­­cio­logům, politologům, ekonomům, právníkům, politikům a všem, kteří nechtějí být uvězněni v jednorozměrnosti svého dosavadního myšlení a touží probouzet se k hlubšímu pohledu na život. Přestože je slovník v prvé řadě orientován na novější filosofické myšlení, pokrývá do značné míry i klasické filosofické koncepty a postihuje i další humanitní obory. Díky propracovanému systému odkazů umožňuje vlastní hlubší studium jednotlivých témat. Slovník doplňuje přehled nejvýznamnějších autorů jak novější, tak starší doby.

Září 2018 Váz. | 552 s. | 145 x 205  mm | 369  Kč

PhDr. Jiří Olšovský (* 1952 ve Vrchlabí). Po vysokoškolských studiích působil jako encyklopedista v Encyklopedickém ústavu ČSAV v Praze. Od roku 1997 působil jako vědecký pracovník ve Filozofickém ústavu AV ČR v Praze, kde se zabýval existencialismem, zejména myšlením Kierkegaardovým, Patočkovým a Heideggerovým.

Váz. | 168 s. |  249  Kč 27

Mimo edice | Filosofie a teologie


Mika Waltari JEHO KRÁLOVSTVÍ Jedenáct listů Marca Manilia Mezentiana z jara r. XXX po Kr. R O M Á N S LAV N É H O F I N S K É H O S P I S O VAT E L E Z   D O BY J E Ž Í Š E K R I STA

Z finského originálu přeložila a poznámkami opatřila Marta Hellmuthová Září 2018 Váz. | 384 s. | 130 x 200  mm | 399  Kč

Historický román slavného finského spisovatele Miky Waltariho pojednává o navýsost dramatickém okamžiku lidských dějin – o ukřižování Ježíše Krista. Vypravěčem románu je Říman Marcus Manilius Mezentianus, který se před nešťastnou láskou uchyluje do vřavy Jeruzaléma a stává se zde svědkem Ježíšovy smrti. Je zasažen hloubkou jeho poselství a s detektivní posedlostí pátrá po smyslu jeho slov a činů. Setkává se s jeho učedníky, Marií z Magdaly, Lazarem a ostatními svědky zázračného Ježíšova působení na jeho současníky. Poté, co je jako Říman Petrem vyloučen z řad vyvolených, nachází sám sebe v pokoře a dobrotě srdce. Stejně jako v jiných svých dílech, i zde Mika Waltari mistrovsky přibližuje dávné události a jejich kulturní a ideologické kořeny. Ožívají zde historické reálie římské, egyptské, asyrské a židovské. Mika Waltari (1908 –1979), finský spisovatel, novinář a dramatik, se narodil v Helsinkách v rodině luteránského faráře. Na matčino přání začal studovat teologii, ale brzy přešel na studium filozofie, estetiky a literatury. Je nejznámějším finským autorem – zanechal obsáhlé dílo, jež zahrnuje na 30 románů, 15 novel, sbírky pohádek, poezii a 26 dramat. Podílel se na scénářích pro film a rozhlas, psal literaturu faktu, překládal a napsal i stovky článků. Jeho díla byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků a především historické romány mu zajistily nebývalý věhlas. Jeho nejslavnější román Egypťan Sinuhet vyšel česky poprvé ve Vyšehradu v roce 1965 (nejnovější vydání 2018).

Váz. | 832 s. |  498  Kč

Beletrie | Edice Světová próza

28


Šúsaku Endó SAMURAJ P O M LČ E N Í V YC H Á Z Í D A L Š Í R O M Á N S V Ě TO V É H O A U TO R A

V románu Samuraj (1980) navázal Šúsaku Endó na svou doposud nejúspěšnější knihu Mlčení (1966, česky Vyšehrad 1987 a 2017). I zde se vrací do období střetávání Japonska a japonské kultury s evropskými mocnostmi a křesťanstvím. Tentokrát ale z obrácené perspektivy – hrdiny knihy jsou Japonci, nikoli evropští misionáři. Strhující příběh vychází ze skutečných historických událostí. Výměnou za právo obchodovat se Západem se čtyři samurajové mají vydat na misijní křížovou cestu napříč Japonskem. Jejich poslání předchází dlouhá cesta do Evropy a španělské Ameriky, audience u papeže v Římě a přijetí křtu, který vnímají jako prostředek k získání náklonnosti Evropanů. Při návratu do Japonska však zjišťují, že situace se mezitím změnila. Šógunát už o vazby se Západem nemá zájem, křesťané jsou pronásledováni. Původní poslání a přípravy, které družina samurajů dosud absolvovala, tak ztrácejí smysl. Pragmaticky přijatý křest, cizí věrouka a nejasná víra, kterou dosud vnitřně pohrdali, jsou to jediné, co jim zůstává. Důležité a hluboké otázky po smyslu a podstatě víry, po vztahu člověka k jeho kořenům a identitě, jsou dnes neméně aktuální než v době vzniku knihy. Šúsaku Endó (1923 –1996), romanopisec, kritik a dramatik, ­patřil k příslušníkům tzv. třetí poválečné generace japonských spisovatelů. Narodil se v Tokiu, dětství strávil v Mandžusku, odkud se po rozvodu rodičů v r. 1933 vrátil s matkou do Japonska. V jedenácti letech byl pokřtěn, což zásadně ovlivnilo jeho život. Zkušenost s náboženskou diskriminací v Japonsku, rasismem ve Francii a s vážnou nemocí se posléze promítla do jeho literární tvorby, v níž stojí v popředí morální dilema člověka.

OVA NOM A CEN

Z japonského originálu přeložil Martin Tirala

Září 2018 Váz. | 336 s. | 130 x 200  mm |  349  Kč

IHO IZAK Í TAN N R Á R LITE A N E C

Váz. | 232 s. |  268  Kč 29

Edice Světová próza | Beletrie


Antoine de Saint-Exupéry CITADELA 6. VYDÁNÍ OBLÍBENÉ KNIHY

Bohatství Citadely spočívá především v neobyčejné intenzitě a hloubce, do níž Saint-Exupéry postupně proniká neustálými návraty k základním tématům lidské existence – lásce, přátelství, věrnosti, službě, společenství a tvorbě. Citadela představuje tresť a vyvrcholení životního zápasu, hledání a myšlení Saint­ ‑Exupéryho: posledních osm let života prožil doslova po jejím boku a vložil do ní hlavně to, pro co je a bude nejvíce milován generacemi čtenářů – své horoucí srdce. V dnešní době, tak poznamenané rozptýleností, spěchem a přebytkem slov a obrazů, zakrývajících vnitřní prázdnotu, zní poselství díla zvláště aktuálně.

Z francouzského originálu přeložila Věra Dvořáková

Antoine de Saint-Exupéry (1900 –1944), spisovatel, letec, autor několika technických patentů, válečný hrdina. Dílo: Kurýr na jih, Noční let, Země lidí, Válečný pilot, Dopis rukojmímu, Citadela ad. Proslul však především jako autor nesmrtelného Malého prince.

Říjen 2018 Váz. | 440 s. | 130 x 200  mm | 399  Kč

Váz. | 752 s. |  448  Kč

Váz. | 512 s. |  388  Kč

Beletrie | Edice Světová próza

Váz. | 448 s. |  398  Kč 30


Linda Olsson DOBRO V TOBĚ S Á G A , KT E R Á N Á M D ÁVÁ N A D Ě J I

Švédskou autorku Lindu Olsson čeští čtenáři znají díky románu Sonáta pro Miriam. Hlavní hrdinkou jejího dalšího románu je Marion, která své šťastné dětství prožila u dědečka na ostrově v Baltském moři Åland. Dospívání prožila za velmi dramatických událostí ve Stockholmu a vzpomínky na toto období se ze všech sil snaží potlačit. V šestatřiceti na Novém Zélandu pozná okouzlujícího Michaela, fotografa z Kanady. Stráví spolu neobyčejný čas, zdá se, že její život nabral správný směr, dokud nezjistí, kdo onen muž je. Přetrhá mezi nimi spojení a rozhodne se na Novém Zélandu usadit v ústraní. Třeba jí osud někoho přivede do cesty. Román Dobro v tobě je křehký příběh o hledání blízkosti, vyrovnávání se s těžkými ranami z dětství, s pocity viny lidí nevinných. Autorka krásným jazykem maluje obrazy krajin přírodních i duševních, čtenáře strhuje s sebou neobyčejným vypravěčským uměním. Linda Olsson (* 1948 ve Stockholmu) vystudovala práva a manželova práce ji zavedla do Afriky a Asie. V roce 1990 se s rodinou usadila v Aucklandu na Novém Zélande. Teprve zde, na druhém konci světa, našla potřebný klid na psaní. V roce 2005, ve svých sedmapadesáti letech, debutovala románem Let Me Sing You Gentle Songs, v němž se vrátila do domácího, švédského prostředí. Kniha vyšla ve více než dvaceti zemích a v roce 2006 byla nominována na nejlepší románovou prvotinu Britského společenství národu. Ješte větší ohlas zaznamenal její druhý román Sonáta pro Miriam (2008), který byl nominován na International Dublin Literary Award. Vykrystalizoval v něm autorčin charakteristický rukopis – poetický jazyk, důraz na detail a vylíčení atmosféry.

Ze švédského originálu přeložila Jana Chmura Svatošová Listopad 2018 Váz. | 208 s. | 130 x 200  mm | 299  Kč

Váz. | 256 s. |  278  Kč 31

Edice Světová próza | Beletrie


Eduardo Mendoza NESVATÍ SVATÍ T Ř I P O V Í D KY S LAV N É H O Š PA N Ě LS K É H O A U TO R A

Ze španělského originálu přeložila Jana Novotná Říjen 2018 Váz. | 160 s. | 130 x 200  mm | 289  Kč

Příběhy obsažené v útlé sbírce nazvané Nesvatí svatí jsou třetím česky vycházejícím dílem katalánského spisovatele Eduarda Mendozy. Tři příběhy Velryba, Dub­ slavův konec a Nedorozumění pocházejí z různého časového období jeho tvorby. Ovšem společný je jim vytříbený styl, nadsázku, jemný humor a ironie. První příběh vypráví o tom, co se odehrálo během eucharistického kongresu pořádaného v Barceloně, a to očima dospívajícího chlapce a později pak dospělého muže. Po velké slávě, která jako by pozvedla obyčejné osudy, přichází znovu všední život a tento kontrast dává vyniknout jednotlivým charakterům s laskavou, ale nepokrytou ironií. V druhém příběhu putuje čtenář s Dubslavem do zapomenutého kouta světa, oblasti primitivní a v příkrém rozporu s moderním světem, v němž se Dubslav pohyboval. Jeho závěrečný proslov je vyjádřením touhy člověka po pochopení smyslu života a po bytostné poctivosti. V třetím textu autor zpracovává situace, za nichž to, co se jeví jako pravda, je ve skutečnosti něco úplně jiného. Katalánský, španělsky píšící spisovatel Eduardo Mendoza (* 1943 v Barceloně) vystudoval práva a v letech 1973–1982 pracoval jako tlumočník v sídle OSN v New Yorku. Jeho prvním literárním dílem se stal román Pravda o případu Savolta, který zaznamenal velký úspěch i v zahraničí. Roku 2010 obdržel Premio Planeta de Novela a v roce 2013 Evropskou knižní cenu za nejlepší evropský román, a to za dílo Riňa de gatos. Cenu Franze Kafky převzal v roce 2015 a o rok později získal nejvyšší ocenění pro španělsky píšícího autora Cervantesovu cenu.

Beletrie | Edice Světová próza

32


ER

SELL BEST

Váz. | 472 s. |  388  Kč

Váz. | 352 s. |  348  Kč

Váz. | 144 s. |  218  Kč

Váz. | 320 s. |  328  Kč

Váz. | 528 s. |  398  Kč

Váz. | 208 s. |  248  Kč

Váz. | 416 s. |  399  Kč

Váz. | 128 s. |  188  Kč

Váz. | 288 s. |  298  Kč

Í OČN VÝR A Z A CEN 2017 ROK

33

Edice Světová próza | Beletrie


Jan Štifter SBĚRATEL SNĚHU L I T E R Á R N Í S O N D A D O Ž I V OTA Z   P E R I F E R I E S P O L E Č N O ST I

Budějovický autor Jan Štifter zaujal již dvěma novelami, v nichž se na pozadí místních událostí dotýká obecně lidských témat. V románu Sběratel sněhu do jisté míry navazuje na svou prvotinu Kathy, v níž pátrá po osudech své „ztracené“ babičky. Sběratel sněhu v několika prolínajících se časových rovinách líčí životní příběhy z doby odsunu a poválečných let, které se jako drobné střípky napříč časem skládají do pohnutého plastického obrazu. Štifter svým stylem od prvních stránek strhává čtenáře doprostřed děje. V živém, místy až surovém líčení osudů dvou (ale vlastně tří) chlapců se k životu probouzejí obyvatelé dávno zaniklých domů. Září 2018 Váz. | 304 s. | 120 x 190  mm |  299  Kč

Beletrie | Edice Tvář

Jan Štifter (* 1984 v Českých Budějovicích), novinář a publicista, absolvent oboru Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice, působil v redakcích MF DNES, Lidových novin a v týdeníku MF Sedmička, v roce 2012 zakládal jihočeské redakce týdeníku 5+2 dny a o rok později lifestylový magazín Barbar! Knižně debutoval novelou Kathy (2014), kde zpracoval příběh své babičky. Novela Café Groll (2016) z prostředí hampejzů a nevěstinců na počátku 20. století přibližuje osudy lékaře, který měl na starosti prostitutky a herečky Jihočeského divadla. Na témata předchozích knih Štifter navazuje svým třetím budějovickým příběhem, románem Sběratel sněhu. Vedle prózy se věnuje odborným textům, mapuje dějiny domů a jejich obyvatel – je spolu­autorem publikací Ten dům (2017) a Ta továrna (2018).

34


Zuzana Nováková PŘÍTEL STESK T E M N É O B D O B Í N E D ÁV N ÝC H D Ě J I N OČIMA DÍTĚTE

Zkušená autorka Zuzana Nováková (roz. Renčová) se v příběhu o rodině politického vězně vyrovnává částečně i s vlastní zkušeností. Hlavní hrdinkou je malá Viktorie, již stesk po otci – básníkovi a „vlastizrádci“ – inspiruje k vlastní básnické tvorbě. Psát na slovácké dědině, kde je spousta práce, však není jednoduché. Básně sice pro Viktorii představují útočiště, ale zároveň staví další hradby mezi ni a chladnou matku Helenu, která navzdory svému vychování a vzdělání dře od rána do večera a pro poetickou duši nemá pochopení. Autorka si ve svém díle klade otázku po možnostech „svobody na svobodě“ ve státem diktovaném životě. Umně využívá mnohost perspektiv. Kapitoly z pera jejícho manžela Jaroslava Nováka, inspirované farářem Ladislavem Simajchlem, který se „černých ovcí“ společnosti ujal, oslavují hrdinství v době, kdy scházelo.

Listopad 2018 Váz. | 144 s. | 120 x 190  mm |  199  Kč

Zuzana Nováková (* 1943), česká básnířka a prozai­ čka, proslula jako autorka knih pro děti a mládež. Jako dcera básníka, překladatele a dramatika Václava Renče (1911–1973), odsouzeného za velezradu, byla nucena publikovat pod občanským jménem Nováková. Od roku 1957 žila v Karlových Varech, kde pracovala jako dělnice a sanitářka. Po sňatku s redaktorem a literárním teo­retikem dětské lite­ratury Jaroslavem Novákem (* 1935) žije trvale v Brně a věnuje se literární a výtvarné tvorbě. Od samého počátku své tvorby si Nováková vytvořila osobitý a v podstatě romantický básnický svět, v němž se často prolíná snová pohádkovost s realitou. Emotivní spontánnost a hloubka náboženské víry se nejpodstatněji promítla do básnických skladeb oživujících mravní odkaz českých světic (Legenda o princezně Anežce; Zdislava, plamen Boží).

35

Edice Tvář | Beletrie


Algernon Blackwood VRBY SETKÁNÍ S NELIDSKÝM SVĚTEM

Dvojice osamělých cestovatelů se vydává na výpravu po proudu Dunaje. Doplují do končin, kterým vládnou mocnosti lidskému světu cizí. Listy ševelí ve větru a krajina oplývá spíše přízraky než živými bytostmi. Přes noc se tajemný pocit ze setkání s nelidským světem stupňuje a společníci zjišťují, že jejich strach není zcela neopodstatněný. Novela Vrby (1907) tvoří nedílnou součást kánonu literatury s nadpřirozenými prvky. H. P. Lovecraft dokonce uvádí, že v tomto žánru nic lepšího nevzniklo. České vydání této klasiky po více než stu letech splácí dluh kořenům všech současných hororů i tzv. weird fiction. Z anglického originálu přeložila Johana Petra Poncarová Ilustrace Jan Hísek Září 2018 Váz. | 144 s. | 116 x 151 mm | 229  Kč

Váz. | 164 s. |  148  Kč

Váz. | 48 s. |148  Kč

Beletrie | Edice Harmonie

Anglický spisovatel a novinář Algernon Blackwood (1869  –1951) proslul jako nejvlivnější autor mysteriózního žánru vůbec, s jeho jménem jsou pevně spjaty nadpřirozené a fantaskní prvky. Po vydání své první sbírky povídek (The Empty House, 1906) se spisovatelským řemeslem začal živit. Sepsal mimo jiné i detektivní příběhy, jež jsou vystavěné na nadpřirozených prvcích i mimořádných schopnostech hlavního vyšetřovatele. Vrby vyšly v jeho úspěšné sbírce The Listener and Other Stories z roku 1907.

Váz. | 56 s. |  188  Kč 36


Michel Honaker NOC VE ZNAMENÍ TYGRA M I M O Ř Á D N É D Í LO P Ř I P O M Í N Á K I P L I N G O V U KNIHU DŽUNGLÍ

Derek Ardo se snaží uniknout své temné minulosti a zamíří do zapadlého indického města Aramša. Je mu přidělen úkol vést místní mediatéku na území vykáceného pralesa. Jeho život by ubíhal klidně a nerušeně, nebýt lidožravého tygra, který začal město terorizovat krátce před jeho příjezdem. Počet obětí narůstá a živé, barvité město ochromí strach. Cizinec se pro místní stává poslem špatných zpráv. Derekovi nezbývá než vstoupit do války nejen s pověrami a předsudky místních, ale také s nemilosrdnou šelmou, kterou lidé vyštvali za hranice města. Je jasné, že se schyluje k souboji na život a na smrt. Michel Honaker (* 1958) je francouzský spisovatel, jehož první román, Planeta non grata, vyšel v roce 1978. Později se věnoval dětské tvorbě a žánru young adult, za zmínku jistě stojí detektivní příběh pro malé čtenáře Rocambole et le spectre de Kerloven (2002, Paličák a hraběnčin duch, Albatros, 2004). Honaker je držitelem několika literárních ocenění. Všechny jeho romány pro dospělé čtenáře zachycují vnitřní konflikty hrdinů, kteří si prošli temným obdobím svého života.

Váz. | 200 s. |  198  Kč 37

Váz. | 424 s. |  298  Kč

Z francouzštiny přeložila Tereza Kortusová Ilustrace Sabina Chalupová Listopad 2018 Váz. | 256 s. | 116 x 151  mm | 289  Kč

Váz. | 176 s. |  228  Kč

Váz. | 160 s. |  188  Kč

Edice Mozaika | Beletrie


Ben Kane ORLOVÉ V BOUŘI Z ÁV Ě R T R I LO G I E O   N E S M I Ř I T E L N ÝC H B O J Í C H Ř Í M S K ÝC H L E G I Í S   G E R M Á N S K Ý M I K M E N Y

Při bojích s germánským kmenem ztratili Římané symboly svých legií – zlaté orly. S takovou potupou se nemohli smířit a o šest let později pod velením Germanika překročili Rýn a vydali se na trestnou výpravu. Postupně vyplenili mnoho germánských vesnic a jejich obyvatele pobili nebo odvlekli do otroctví. Doufali, že získají zpátky všechny zlaté orly, ale během tažení objevili pouze jednoho. Vrchní centurion Tullus se nehodlal vzdát a rozhodl se bojovat dál, dokud bude Arminius naživu a dokud nevypátrá orla své bývalé legie. Po pomstě však touží i germánské kmeny. Znovu shromáždí početnou armádu, která bude Římany neúnavně pronásledovat. Z anglického originálu přeložila Jaroslava Hromadová Říjen 2018 Váz. | 320 s. | 130 x 200  mm |  349  Kč

1. díl trilogie

2. díl trilogie

Váz. | 368 s. |  348  Kč

Váz. | 352 s. |  348  Kč

Beletrie | Edice Čtení ke krbu

Irský spisovatel Ben Kane (* 1970 v Keni), kde jeho otec pracoval jako veterinář. V sedmi letech se vrací s rodiči do Irska a studuje veterinární medicínu na University College Dublin. Neklidná povaha a touha cestovat ho však přivedly na Hedvábnou stezku a do Turkmenistánu, což vzbudilo jeho zájem o římské tažení do Parthie v r. 53 před Kr. Poté se vypravil na téměř tři roky trvající cestu kolem světa, při níž navštívil na 60 zemí a 7 kontinentů. Mimo jiné zavítal i do Northumberlandu a k Hadriánovu valu, na místa, která jsou dodnes připomínkou někdejší římské přítomnosti.

38


T R I LO G I E Z E STA R É H O Ř Í M A Z   D O BY T R I U M V I R ÁT U JULIA CAESARA, POMPEIA A CRASSA

Váz. | 424 s. |  348  Kč

Váz. | 400 s. |  348  Kč

Váz. | 424 s. |  368  Kč

Váz. | 432 s. |  368  Kč

Váz. | 384 s. |  348  Kč

H I STO R I C K É ROMÁNY J A M E S E A I TC H E S O N A Z E ST Ř E D O V Ě K É ANGLIE

39

Edice Čtení ke krbu | Beletrie


Váz. | 200 s. |  249  Kč

Váz. | 184 s. |  248  Kč

Váz. | 192 s. |  248  Kč Í OČN VÝR A AZ CEN 2017 K RO

Váz. | 272 s. |  248  Kč

Váz. | 176 s. |  228  Kč

Váz. | 224 s. |  248  Kč

Váz. | 272 s. |  298  Kč

Váz. | 112 s. |  188  Kč

Váz. | 152 s. |  198  Kč

Váz. | 216 s. |  248  Kč

Váz. | 208 s. |  248  Kč

Beletrie | Edice Čtení ke krbu

40


Kelley Armstrong MĚSTO ZTRACENÝCH TA J E M N Ý P SYC H OT H R I L L E R Z NITRA KANADSKÉ DIVOČINY

Vypravěčkou tohoto strhujícího thrilleru je policistka Casey Duncanová, která se v osmnácti letech stala obětí surového přepadení. Ve vypjatém okamžiku zabije svého přítele, který přepadení zavinil a nijak jí nepomohl. Není odhalena a svou vinu nosí v sobě po dlouhých dvanáct let, kdy se zdá, že ji její temná minulost dohoní. Casey se dozví o vzdáleném městě v divočině Yukonu, stranou všech cest. Město Rockton potřebuje detektiva a Casey se vydává na místo. Jen co do Rocktonu dorazí, najde se tělo zavražděného muže. Vyšetřování nebude lehké, neboť ve městě má každý své tajemství a nelze očekávat pomoc ani od místního šerifa Daltona. Casey musí spoléhat jenom na sebe, ale čas se krátí. Vrah čeká v záloze a uprostřed divočiny není nikdo v bezpečí. Kelley ­Armstrong (* 1968) si získala čtenáře především žánru fantasy a krimi. Její zájem o fantasy začal už v dětství, kdy k její nejoblíbenější četbě patřily tajemné příběhy, v nichž nebyla nouze o paranormální jevy. Kromě tvorby pro mladé čtenáře se věnuje románům pro dospělé – krimi i thrillerům s prvky science fiction, píše i povídky a novely. Autorka bestsellerů dle  The New York Times, Globe and Mail, USA Today a Sunday Times.

41

Z anglického originálu přeložila Martina Šímová Říjen 2018 Váz. | 416 s. | 130 x 200  mm | 349  Kč

Edice Detektivky a thrillery | Beletrie


Váz. | 336 s. |  298  Kč

Váz. | 336 s. |  298  Kč

Váz. | 320 s. |  298  Kč

Váz. | 360 s. |  298  Kč

Váz. | 432 s. |  368  Kč

Váz. | 416 s. |  368  Kč

Beletrie | Edice Detektivky a thrillery

Váz. | 280 s. |  288  Kč

Váz. | 280 s. |  288  Kč

42


43

Váz. | 208 s. |  248  Kč

Váz. | 208 s. |  248  Kč

Váz. | 224 s. |  248  Kč

Váz. | 280 s. |  288  Kč

Váz. | 336 s. |  298  Kč

Váz. | 336 s. |  298  Kč

Váz. | 336 s. |  298  Kč

Váz. | 320 s. |  298  Kč

Váz. | 320 s. |  298  Kč

Váz. | 312 s. |  298  Kč

Váz. | 256 s. |  288  Kč

Váz. | 288 s. |  298  Kč

Edice Detektivky a thrillery | Beletrie


Jaroslav Seifert CHLAPEC A HVĚZDY „ D E J T E M I , C H LA P C I , T R O C H U H L Í N Y, C H T Ě L BYC H S I S   VÁ M I STAV Ě T H R Á Z A   N E D Í VAT S E N A   H O D I N Y A   N E S LYŠ E T, J A K M Í J Í Č A S “

Ilustrace Pavel Sukdolák Říjen 2018 Váz. | 80 s. | 106 x 146  mm | 199  Kč

Přinášíme další sbírku jednoho z největších českých básníků Jaroslava Seiferta, jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu. Připomínáme si jeho tvorbu jednou z nejkrásnějších sbírek Chlapec a hvězdy, jež hluboce ovlivnily zejména mladé čtenáře. Jaroslav Seifert se narodil na začátku 20. století do nuzných poměrů a podstatnou část života prožil na pražském Žižkově, kde také studoval na gymnáziu. Ve dvacátých létech už byl považován za jednoho z význačných představitelů československé umělecké avantgardy. Posléze se kromě vlastní tvorby věnoval i novinařině, přičemž pracoval v nejrůznějších listech a časopisech, ovšem po roce 1949 se začal věnovat výhradně literatuře. Nejvýmluvněji o básníkově životní i tvůrčí cestě vypovídá jeho vzpomínková kniha Všecky krásy světa. Jaroslav Seifert (1901—1986), lyrický básník, prozaik, publicista a překladatel se nesmazatelně zapsal do české literatury. Z jeho bohaté básnické tvorby ve Vyšehradu vyšly sbírky Svatební cesta, Ty, lásko, pozdravena buď, Kamenný most, Deštník z Piccadi­ lly, Chlapec a hvězdy a překlad biblické Písně písní (se Stanislavem Segertem).

Váz. | 72 s. |  178  Kč

Beletrie | Edice Verše

Váz. | 80 s. |  168  Kč

Váz. | 168 s. |  188  Kč

Váz. | 464 s. |  298  Kč 44


Jan Skácel HODINA MEZI PSEM A VLKEM „ N A J D Ě T E D VA KU SY D Ř E VA / A   Z KU ST E T LO U C I P O L Í N K E M O   P O L Í N KO. / TA K J S E M TO D Ě LA L D O M A , / K DY Ž J S E M V Y K L E PÁVA L H O D I N U MEZI PSEM A VLKEM.“

Moravský básník Jan Skácel se svým dílem zapsal do srdcí čtenářů. Básnická sbírka Hodina mezi psem a vlkem pochází z tvorby 60. let, stejně jako Smu­ ténka či Metličky. Po vydání těchto děl byl básník zahnán do politického ústraní. Za své dílo byl oceněn až po roce 1989. Jan Skácel (1922–1989) vydal  60. letech mu vyšlo několik básnických sbírek, ale od roku 1969 patřil jako šéfredaktor Hostu k zakázaným autorům. Vydával v samizdatu, až od roku 1981 mohly jeho sbírky omezeně vycházet. Další básně vyšly v exilu nebo posmrtně. Mimo básní psal i fejetony, básně i pohádky pro děti a překládal divadelní hry. Dočkal se několika zahraničních ocenění (Petrarkova cena, cena Vilenica 89).

Váz. | 112 s. |  168  Kč 45

Váz. | 68 s. |  168  Kč

Ilustrace Helena Konstantinová Říjen 2018 Váz. | 64 s. | 106 x 146  mm | 199  Kč

Váz. | 72 s. |  148  Kč

Váz. | 80 s. |  148  Kč

Edice Verše | Beletrie


Jiřina Rákosníková HRAJEME SI U MAMINKY 5 . V Y D Á N Í STÁ L E O B L Í B E N É D Ě TS K É K N I H Y S   C D H R A D I ŠŤA N U

Předkládaná sbírka říkadel, popěvků, dětských her a rozpočitadel vychází z dlouholetých zkušeností Jiřiny Rákosníkové, jež získala jako matka, babička a především jako pedagožka. Její snahou bylo vždy podělit se o získané zkušenosti a poznatky. Nádherná dětská knížka je doplněna metodickými pokyny a notovými zápisy a její součástí je hudební CD, které zhudebnil Jiří Pavlica a nahrál Hradišťan. Ilustrace Jan Kudláček

MgA. Ji­ři­na Rá­kos­ní­ko­vá (*  1947) ab­sol­vo­va­la taneční konzer­va­toř v  Brně a  vystu­do­va­la ta­neč­ní pe­da­go­ gi­ku na  AMU v  Praze. Pe­da­­go­gic­ky pra­co­va­la s  dět­mi i stu­den­ty (DAMU, Arcibiskupské gym­ná­zium). Jako cho­re­o­gra­fka spo­lu­pra­cu­je s  te­le­vi­zí, ­filmem, divadly a  chla­pec­kým sbo­rem Pu­e­ri gau­den­tes. Od  roku 1992 pravidelně pořádala se­t­ká­ní s ro­di­či a dět­mi „Hrajeme si u maminky“.

Září 2018 Váz. | 80 s. |  210 x 210  mm |  399  Kč

Akademický malíř a grafik Jan Kudláček (1928  –2017) studoval na Státní grafické škole a na Akademii výtvar­ ných umění v Praze. Zabýval se malbou a grafikou, těžiště jeho práce však spočívalo v ilustraci, především dětských knih, za něž byl mnohokrát oceněn doma i v zahraničí.

ER SELL BEST

O DÁN PRO 0 0 0 0 JIŽ 2 Ů K S I VÝT

Beletrie | Edice Dětská literatura

Jiří Pavlica (* 1953), houslista a hudební skladatel, jehož tvorba opisuje oblouk od písňových forem až po oratorní díla; inspiruje se folklorním odkazem i historickými remi­nis­cencemi, zaměřuje se na duchovní hudbu, ale zároveň je vnímán jako představitel tzv. cross-overu, tedy hudby putující napříč žánry. Od roku 1978 je uměleckým vedoucím souboru Hradišťan.

46


Jiřina Rákosníková STUDÁNKO RUBÍNKO 3 . V Y D Á N Í Ú S P Ě Š N É D Ě TS K É K N I H Y S C D H R A D I ŠŤA N U

„Píseň o Studánce Rubínce“ Miloslava Bureše, pod názvem „Otvírání studánek“ neopakovatelným způsobem zhudebnil Bohuslav Martinů. Právě motiv studánky a voděnky čisté, nezkalené, se vine další knížkou, kterou pro děti a jejich rodiče sestavila pedagožka Jiřina Rákosníková s vydatnou pomocí malíře Jana Kudláčka a hudebníka Jiřího Pavlici. S půvabnými ilustracemi, notovými záznamy a hudebním CD s nahrávkami skupiny Hradišťan je knížka skvělou pomůckou (nejen) k domácím hrám a hraní.

Ilustrace Jan Kudláček Září 2018 Váz. | 96 s. |  210 x 210  mm |   399  Kč

Jiřina Rákosníková TEN VÁNOČNÍ ČAS J I Ž 3 . V Y D Á N Í D Ě TS K É VÁ N O Č N Í K N I H Y S C D V Y N I K A J Í C Í C H H U D E B N Í KŮ

Po knihách Hrajeme si u maminky a Studánko Rubínko další z řady úspěšných dětských knížek Jiřiny Rákosníkové, doplněná CD s koledami. Téma Vánoc bylo, je a doufejme vždy bude příležitostí k zamyšlení, rozjímání. Zkušená pedagožka Jiřina Rákosníková nás touto dobou provází s pomocí říkadel, popěvků a vánočních koled. Texty písní jsou doprovozeny notovými záznamy, a tak domácímu muzicírování nestojí nic v cestě – navíc když čtenáři na přiloženém CD dělají společnost vynikající hudebníci Marko Ivanovič a další. Marko Ivanović (* 1976 v Praze) – skladatel a dirigent, absolvent pražské AMU. Patří k mladší skladatelské generaci, soustředěné kolem souborů Agon, Moens či Berg. Intenzivně se věnuje hudbě divadelní, roz­ hlasové a filmové. Jako dirigent spolu­pracuje s řadou českých i zahra­ničních orchestrů. Od roku 2015 je šéfdiri­gentem opery Národního divadla Brno. 47

Ilustrace Jan Kudláček Říjen 2018 Váz. | 80 s. |  210 x 210  mm  |   399  Kč

Edice Dětská literatura | Beletrie


Renáta Fučíková SHAKESPEARE 12 převyprávěných her v historických souvislostech 1 . S VA Z E K E D I Č N Í Ř A DY N E J V Ě TŠ Í D R A M AT I C I

Ilustrace Renáta Fučíková

TÁ Z LA HA U ST 7 201

Váz. | 208 s. |  160 x 300  mm  |  398  Kč  Í OČN VÝR A Z A CEN 2016 ROK

Beletrie | Edice Dětská literatura

Kniha věnovaná dílu Williama Shakespeara uvádí v převyprávění pro mladé čtenáře dvanáct jeho dramat (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, Král Lear, Mac­ beth, Othello a Bouře) a přibližuje i jejich inspirační zdroje a okolnosti vzniku. Každá ze Shakespearových divadelních her je doplněna vstupy věnovanými vnějším projevům doby – např. renesanční módě, architektuře, italské literatuře, cestám Angličanů na jih, vztahu starého kontinentu ke koloniím – a historickým souvislostem. Životem a dílem geniálního dramatika provázejí kromě textů též bohaté ilustrace Renáty Fučíkové. Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury ČR. Renáta Fučíková (* 1964) je renomovaná ilustrátorka a v posledních letech i autorka knih pro děti a mládež. Za svou tvorbu byla mnohokrát oceněna v zahraničí i doma (zápis na čestnou listinu IBBY, cena na bienále ilustrací v Teheránu, nominace na cenu Astrid Lindgrenové, ocenění Zlatá stuha, cena White Raven od International Jugendbibliothek, cena Ministra školství ČR, trojnásobná nominace na cenu Magnesia Litera). Mezi její nejvýznamnější autorské počiny, které doprovodila výpravnými ilustracemi, patří Historie Evropy – Obrazové putování, série životopisných knih Karel IV., T. G. Masaryk, J. A. Komenský, Antonín Dvořák, Lud­ mila a Václav, Hus a Chelčický a kniha 189 příběhů Praha v srdci. Ilustrovala též knihy Václava Cílka, Aleny Ježkové, Josefa Krčka a mnoha dalších autorů. Ilustrace Renáty Fučíkové vycházejí i v zahraničních publikacích, například ve Francii, v Německu, v Jižní Koreji, v Polsku či v USA.

48


Renáta Fučíková MOLIÈRE & 7 převyprávěných her v historických souvislostech 2 . S VA Z E K E D I Č N Í Ř A DY N E J V Ě TŠ Í D R A M AT I C I

Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin, patří k nejslavnějším dramatikům éry francouzského i světového klasicismu. Právě francouzskému divadlu je věnován druhý svazek ediční řady Největší dramatici – bohatě ilustrovaná kniha, která nám přiblíží Francii Molièrovy doby. V hlavní části představuje známá autorka a ilustrátorka Renáta Fučíková formou komiksu pět nejznámějších Molièrových komedií (Škola pro ženy, Tartuffe, Misantrop, Lakomec, Zdravý nemocný) a přidává navíc v převyprávění dvě dramata slavných Moliérových současníků, jimiž byli Jean Racine (Faidra) a Pierre Corneille (Cid). Každá z her je orámována naučnými texty, díky nimž se čtenáři dozvědí mnoho podrobností například o vládě „krále Slunce“ Ludvíka XIV., o vztazích hugenotů a katolíků, o osudech Francie v průběhu třicetileté války, o merkantilismu či o absolutismu. S pomocí výpravných ilustrací pak Renáta Fučíková vypráví o zrodu barokního slohu, rozkvětu umění na dvoře Ludvíka XIV., o stavbě paláce ve Versailles, o tanečním, operním a divadelním umění, o návratu k přírodě, o galantních hrátkách šlechty, o chodu královského dvora, o rozkvětu vědy a řemesel, o životě nejchudších vrstev, o válečnictví, o honitbě, o politických intrikách, o koloniální expanzi a o mnoha dalších aspektech života ve Francii 17. století. Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.

TÁ Z LA HA U ST 8 201

Ilustrace Renáta Fučíková Váz. | 192 s. |  160 x 300  mm | 398  Kč 

Připravujeme: 3 . S VA Z E K : ČECHOV &, 4 . S VA Z E K : GOETHE &, 5. S VA Z E K : ANTICKÉ DIVADLO

49

Edice Dětská literatura | Beletrie


Sophie Johnsonová CO SI VÁŠ PES DOOPRAVDY MYSLÍ? HUMORNÁ KNÍŽKA PRO VŠECHNY M I LO V N Í K Y P S Ů

Určitě by vás zajímalo, co vám chce říct ten oddaný, příslovečně psí pohled. Jasně, miluje vás, proto tak vášnivě mává ocasem a sliny mu odkapávají ve tvaru velkého srdce. Jen si prostě občas splete vaši postel se svým pelechem, sem tam něco zašantročí, zato lednici najde vždy spolehlivě… Nebo je to celé jinak? Co si váš pes doopravdy myslí? Knížka kreslených vtipů nabízí v tomto směru spoustu důležitých informací, například že nahmatáte-li ve své sváteční kabelce bobek, může jít o důležité poselství. Z anglického originálu přeložila Adéla Tošovská

Sophie Johnsonová je spisovatelka a komediantka z jihovýchodního Londýna. Miluje párky a její paničkou je její kočka Laurie.

Ilustrace Dannyboy Říjen 2018 Váz. | 80 s. | 114 x 152  mm | 169  Kč

Milly Brown MÁME RÁDI ŠTĚŇATA 2. VYDÁNÍ

Děti i dospělé potěší milá knížka, která se věnuje našim čtyřnohým mazlíkům. V dnešní chaotické a komplikované době si každý z nás rád chvíli odpočine u barevných fotografií štěňat doplněných krátkými výstižnými bonmoty.

Listopad 2018 Váz. | 96 s. | 140 x 140  mm | 189  Kč

Dárkové publikace | Edice S úsměvem

Milly Brown žije se svou rodinou a svými kočkami a psy na venkově v samém srdci Sussexu. Její nejoblíbenější věci v životě jsou chundelaté tlamičky jejích zvířecích kamarádů.

50


Sophie Johnsonová CO SI VAŠE KOČKA DOOPRAVDY MYSLÍ? HUMORNÁ KNÍŽKA PRO VŠECHNY M I LO V N Í K Y KO Č E K

Možná i vy přemýšlíte, co se odehrává v té malé, ušlechtile tvarované hlavičce a co skrývá její tajemný pohled. Nebo dumáte, co přesně znamená to náruživé vrnění a předení. Nebo si prostě jen občas nejste jisti, jak si vyložit podrápané křeslo, roztrhaný koberec či poraženou vázu. Někdy si možná říkáte, jestli jste si raději neměli pořídit akvárium s umělými rybičkami. A vzhledem k tomu, že mňoukat už se asi nenaučíte, máme pro vás knížku kreslených vtipů na toto téma, protože o čem se nedá mluvit, tomu se lze aspoň zasmát. Z anglického originálu přeložila Adéla Tošovská Ilustrace Dannyboy Říjen 2018 Váz. | 80 s. | 114 x 152  mm | 169  Kč

Milly Brown MÁME RÁDI KOŤATA 2. VYDÁNÍ

Může být něco roztomilejšího než chlupaté klubíčko, které na vás kouká dojemným pohledem a žadoní o vaši lásku? Asi sotva, o tom vás přesvědčí tato knížka… Roztomilé kočičí fotografie s vtipnými komentáři.

Listopad 2018 Váz. | 96 s. | 140 x 140  mm | 189  Kč

Váz. | 128 s. |  248  Kč 51

Váz. | 128 s. |  248  Kč

Edice S úsměvem | Dárkové publikace


Váz. | 60 s. |  128  Kč

Váz. | 60 s. |  128  Kč

Váz. | 60 s. |  128  Kč

Váz. | 60 s. |  128  Kč

Váz. | 60 s. |  128  Kč

Váz. | 60 s. |  128  Kč

Dárkové publikace | Edice S úsměvem

52


Jarmila Mandžuková KAŽDÝ DEN JE NOVÝ ZAČÁTEK Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 laskavých myšlenek P O V Z B U Z E N Í D O N O V É H O, L E P Š Í H O Ž I V OTA

Zkušená autorka radí svým čtenářům, jak se vyrovnat s křivdou, bolestí, nespokojeností, s nešťastnou láskou, jak si věřit a jak najít rovnováhu a smysl života. Ve své nové knížce přináší 101 laskavých myšlenek pro radost i zamyšlení, povzbuzení i poučení. Myšlenek, které dokážou probrat z letargie, dodat potřebnou sílu a sebevědomí, postavit se životu čelem a začít bojovat za své sny, za spokojenější a šťastnější život. Laskavé myšlenky se mohou stát denním mottem, nebo se o ně můžete podělit s někým, o kom víte, že mu chybí chuť, radost a motivace, ať už do práce, či do života. Jarmila Mandžuková (* 1959) vystudovala Vysokou školu zemědělskou a absolvovala žurnalistický kurz při Pedagogické fakultě. Zajímá se o gastronomii, zdravý životní styl a alternativní metody léčby. Od roku 1990 se věnuje psaní, je autorkou řady knih, publikuje v odborných časopisech a bývá pravidelným hostem v televizi a rozhlase. V nakladatelství Vyšehrad vyšly mj. tituly: Potraviny pro zdravou výživu od A do Z (2011), Dělená strava – nejíst méně, ale jinak (2012), Budí­ ková dieta (2015) a Slova, která pomáhají (2016).

Brož. | 144 s. |  178  Kč 53

Brož. | 112 s. |  148  Kč

Listopad 2018 Váz. | 128 s. | 95 x 130  mm | 229  Kč

Brož. | 120 s. |  188  Kč

Brož. | 168 s. |  198  Kč

Zdraví a životní styl


Radkin Honzák PSYCHOSOMATICKÁ PRVOUKA DOTISK ÚSPĚŠNÉ KNIHY

ER

Září 2018 Váz. | 336 s. |  145 x 205  mm |  348  Kč

SELL BEST

Í OČN VÝR A Z A CEN 2017 ROK

Brož. | 296 s. |  248  Kč

Zdraví a životní styl

Brož. | 64 s. |  148  Kč

Po zdařilé knize Jak žít a vyhnout se syndromu vyho­ ření a knižním rozhovoru s Renatou Červenkovou Všichni žijem’ v blázinci přichází známý psychiatr Radkin Honzák s dalším titulem, který se věnuje vztahu těla a duše. Jak říká sám autor, vstupovat do světa psychosomatiky vyžaduje odvahu, ale především drzost – odvahu opouštět pohodlné cesty a drzost šlapat po trávníku, na němž je umístěna po několik století výstražná cedule udržovaná medicínským establishmentem za všech panujících režimů s nápisem NEVSTUPOVAT. Psychosomatická prvouka je výsledkem jeho padesátiletého, a jak snad až příliš sebekriticky přiznává, většinou marného hledání pravdy o zdraví a nemoci. Radkin Honzák ukazuje, že brát v úvahu stejně vážně jako faktory biologické také velmi obtížně měřitelné faktory sociální a psychologické, eventuálně už téměř neuchopitelné faktory duchovní neboli spirituální, je důležitým doplněním pohledu medicíny, která na člověka v současnosti hledí především jako na biologický preparát.

Brož. | 64 s. |  49  Kč

Brož. | 176 s. |  198  Kč 54


Radkin Honzák JAK ŽÍT A VYHNOUT SE SYNDROMU VYHOŘENÍ VYCHÁZÍ JIŽ VE 3. VYDÁNÍ

Syndrom vyhoření neboli burnout je stav naprostého fyzického a duševního vyčerpání s možnými vážnými zdravotními důsledky. Kniha Radkina Honzáka je určena pro lidi, kteří mají pocit, že jsou pod silným tlakem stresorů a že by se mohli kandidáty vyhoření poměrně snadno stát: „Pokud jste se ocitli v situaci, že plameny vašeho nadšení hodlají už strávit vás, je nezbytná nějaká změna. A jediné, co můžete změnit, jste vy samotní. To je blbé! A těžké! Ale je to jediné skutečně účinné řešení a stojí za to – v každém věku!“ Spíše než na rady typu „to dělej – to nedělej“ se dr. Honzák přitom zaměřuje na to, jak jít životem radostněji a vyhnout se pastem, které – kupodivu – na sebe nastražujeme nejhorlivěji, nejčastěji, nejvíc a nejefektivněji my sami. Nikdo totiž nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl, a zcela si tak uzavírá možnosti poučit se a něco na sobě změnit. Živě a populárně napsaná knížka popisuje, co to syndrom vyhoření je a kde se bere, přináší i tabulky s možností „otestovat se“ ve své konkrétní situaci, ale hlavně pomáhá hledat cestu, jak z téhle šlamastyky ven.

Brož. | 84 s. |  268  Kč 55

ER

SELL BEST

Brož. | 280 s. |  388  Kč

Září 2018 Váz. | 240 s. |  145 x 205  mm |  269  Kč

Brož. | 184 s. |  298  Kč

Zdraví a životní styl


Zdeněk Matějček RODIČE A DĚTI

Srpen 2018 Váz. | 360 s. | 145 x 205  mm | 298  Kč

V době tak nejisté, jako je ta naše, se jistě vyplatí sáhnout po „klasice“, k níž dnes nepochybně patří i kniha Rodiče a děti slavného dětského psychologa Zdeňka Matějčka. V téměř stovce drobných i šířeji rozpracovaných kapitolek, které provázejí nově narozeného člověka až za práh jeho dospělosti, se autor zastavuje u problémů, s nimiž se setkává každá rodina. Přináší je na svět dítě, nesou si je však v sobě i rodiče. Tento zorný úhel – rodiče a děti – proto v Matějčkově práci jednoznačně převažuje. Kniha je určena především mladým rodičům, prarodičům, vychovatelům, pedagogům a koneckonců všem, kdo chtějí prostřednictvím dětského světa porozumět světu a životu vůbec. Nové vydání knihy Rodiče a děti ukazuje, nakolik byl její autor ve své době vizionářem a dokázal s ohromným pochopením pro dětský svět uvažovat o věcech a situacích, kterým čelíme v současnosti. Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (1922–2004) byl světově uznávaný dětský psycholog, který se průkopnicky věnoval studiu vývoje dětí v ústavech – v prostředí psychického strádání neboli deprivace. Oproti ústavní péči, kterou se snažil reformovat, zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Matějček se na rodinu dívá jako na úzké, nejbližší společenství, které jediné může dát dítěti pocit životní jistoty, s nímž se pak vydává na „dobrodružné výpravy za poznáním světa“. Ve svých knihách popularizoval poznatky obecné i klinické psychologie, přičemž vycházel z mnohaleté praxe v dětské psychologické poradně. I přes léta soustavného výzkumu neztratil prof. Matějček schopnost své vědomosti předávat lidsky a jednoduchým jazykem. Středobodem jeho přemýšlení byla vždy rodina coby domov a zázemí, místo, kde se dítě učí, co znamená někam patřit. Mezi jeho největší zásluhy patří především vznik SOS dětských vesniček.

Váz. | 400 s. |  348  Kč

Zdraví a životní styl

56


Růžena Milatová, MUDr. Petr Wohl KUCHAŘKA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY 2. VYDÁNÍ

Tato kuchařka je určena těm, které postihlo onemocnění slinivky. Autorka vychází ze svých letitých odborných zkušeností dietní sestry v IKEMu. Ač neopomíjí přísné dietní zásady, snaží se nemocným zpestřit jídelníček. V úvodní kapitole čtenáři najdou odborné slovo o této nemoci od MUDr. Petra Wohla. Další kapitoly se věnují výběru surovin, technologii při přípravě pokrmů a výměnným tabulkám potravin. V těchto přehledech si může každý pacient najít takovou ingredienci, která bude vyhovovat přímo jemu. Vedle základních receptů na hlavní jídla, přílohy, saláty a moučníky zde najdeme také vzorové jídelníčky na celý den. Září 2018 Brož. | 96 s. | 145 x 205  mm | 169  Kč

Vladimíra Havlová, MUDr. Petr Wohl KUCHAŘKA PŘI ONEMOCNĚNÍ ŽALUDKU 3. VYDÁNÍ

Speciální kuchařka pro ty, kteří trpí žaludeční neurózou, žaludečními vředy nebo žaludeční dyspepsií. Onemocnění žaludku a dvanáctníku patří mezi civilizační choroby. Riziko onemocnění vzrůstá v důsledku špatného životního stylu, stresu, nevhodného stravování, časté konzumace alkoholu, kouření apod. Dietní kuchařka obsahuje úvodní část lékaře-specialisty z IKEMu a praktickou část napsanou zkušenou dietoložkou. Recepty jsou upraveny tak, aby mechanicky i chemicky chránily zažívací trakt, přitom byly chutné a výživné. U každého receptu je spočítána nutriční hodnota pro jednu osobu. Leden 2019 Brož. | 88 s. | 145 x 205  mm | 169  Kč 57

Edice Vaříme s dietní sestrou | Kuchařky


Váz. | 96 s. |  168  Kč

Váz. | 296 s. |  328  Kč

Váz. | 80 s. |  148  Kč

Váz. | 104 s. |  158  Kč

Váz. | 80 s. |  158  Kč

Váz. | 104 s. |  168  Kč

Kuchařky | Edice Vaříme s dietní sestrou

58


Agatha Christie VRAŽDA NA FAŘE P R V N Í P Ř Í PA D S L E Č N Y M A R P LO V É N Y N Í J A KO A U D I O K N I H A

První kniha Agathy Christie, v níž vystupuje na scénu zločinu později slavná slečna Marplová, se odehrává v malé vesničce St. Mary Mead. Anglický venkov však zdaleka není tak poklidným místem, jak by se na první pohled zdálo. Pod klidnou hladinou bují vášně a bouří lásky a nenávisti. Příčinou mnoha z nich je nesnesitelný plukovník Protheroe, jehož by – jak se během jedné večeře na faře všichni přiznají – s chutí sprovodila ze světa půlka místních obyvatel. O takových věcech se ovšem nežertuje… Slečnu Marplovou zpočátku policie vnímá jako ostatní osamělé ženy – jako neškodnou povídalku s podivnými názory. Ona však zná místní poměry i vztahy mezi lidmi. Dlouho tápe, neboť nadprůměrně inteligentní vrah promyslel každý detail svého činu. Ale slečna Marplová je bystrá, nepřehlédne žádnou nitku, snad umí i číst myšlenky – a je to nakonec ona, kdo poradí policii poslední, usvědčující krok.

Z anglického originálu přeložil Karel Voleský Interpreti: Otakar Brousek ml. a Růžena Merunková Leden 2019 | MP3 |  249  Kč Listopad 2018 | Audiokniha |  299  Kč

Antoine de Saint-Exupéry CITADELA Z A P O S LO U C H E J M E S E D O H L U B O K É H O T E X T U V Y N I K A J Í C Í H O F R A N C O U Z S K É H O S P I S O VAT E L E , L E TC E A   M YS L I T E L E

Bohatství Citadely spočívá především v neobyčejné intenzitě a hloubce, do níž Saint-Exupéry postupně proniká neustálými návraty k základním tématům lidské existence – lásce, přátelství, věrnosti, službě, společenství a tvorbě. V dnešní době, tak poznamenané rozptýleností, spěchem a přebytkem slov a obrazů, zakrývajících vnitřní prázdnotu, zní poselství Citadely zvláště aktuálně.

Z francouzského originálu přeložila Věra Dvořáková Interpret: Jiří Dvořák Březen 2019 | MP3 | 349  Kč Prosinec 2018 | Audiokniha |  399  Kč

59

Edice Pěkné čtení bez čtení | Audioknihy


Hana Whitton KAREL IV. Jménem koruny, jménem lásky A U D I O K N I Ž N Í P O D O B A H I STO R I C K É H O R O M Á N U O   S LAV N É M Č E S K É M PA N O V N Í KO V I

Interpreti: Saša Rašilov a Andrea Elsnerová Leden 2019 | MP3 |  249  Kč Prosinec 2018 | Audiokniha |  299  Kč

Další z řady oblíbených historických románů české spisovatelky Hany Whitton, jejímiž hrdiny jsou Karel IV., jeho matka Eliška Přemyslovna a jeho žena Anna Svídnická. Karel IV. dovedl země Koruny české k nebývalému rozkvětu, ale v soukromí jako by se mu štěstí vyhýbalo. Nebylo mu přáno, aby ho královským životem provázela milovaná Blanka. I když pak uzavíral politické sňatky, své manželky měl upřímně rád. Netušil, že jediná Isabella z Valois ho celý život hluboce milovala a tajně doufala, že si ji ovdovělý král vezme.

Martin C. Putna OBRAZY Z KULTURNÍCH DĚJIN STŘEDNÍ EVROPY ST Ř E D N Í E V R O PA J A KO M O ST M E Z I Z Á PA D E M A   V ÝC H O D E M

Interpret: Martin C. Putna Prosinec 2018 | MP3 |  249  Kč  Prosinec 2018 | Audiokniha |  299  Kč

Audioknihy | Edice Pěkné čtení bez čtení

Země Visegrádu, tohoto současného dědice Střední Evropy, už zase zápasí o demokracii a o své směřování. Při promýšlení toho, „kam patříme“, je tedy opět třeba jít ke kořenům: v tomto případě k rakouské Střední Evropě. Je třeba zase promýšlet, tentokrát bez sentimentu a bez idealizace, jaká jsou kulturní a duchovní specifika tohoto regionu, této tradice potkávání a utkávání mnoha národů a mnoha náboženských vyznání, mnoha tradic a mnoha vzpour.

60


61

1 CD ve formátu MP3 349  Kč

1 CD ve formátu MP3 249  Kč

1 CD ve formátu MP3 299  Kč

1 CD ve formátu MP3 299  Kč

1 CD ve formátu MP3 249  Kč

1 CD ve formátu MP3 229  Kč

1 CD ve formátu MP3 269  Kč

1 CD ve formátu MP3 279  Kč

1 CD ve formátu MP3 299  Kč

Edice Pěkné čtení bez čtení | Audioknihy


Knižní rozhovor s „pastorem undergroundu“

V YŠ E H R A D Č L E N S KU P I N Y A L B AT RO S M E D I A Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4 www.ivysehrad.cz, www.albatrosmedia.cz, www.distri.cz

VYŠEHRAD

Ediční plán nakladatelství Vyšehrad - podzim / zima 2018  
Ediční plán nakladatelství Vyšehrad - podzim / zima 2018  
Advertisement