Page 1

yankağıt.indd 3

09.07.2013 14:37


baskicin.indd 1

09.07.2013 14:29


ALAN PROJECT

ALAN PROJECT

Mimari yapıların ve kentsel mekanların sanat eserleri ile mevcut değerlerini artırmak düşüncesinden yola çıkan ALAN PROJECT; yatırımlara ilişkin tasarımlarınızı sizlerle birlikte değerlendirerek çözümler sunar.

an “idea” that is meant to add value to the architecture and urban venues through the usage of artworks, provides you solutions on your investments.

Mimarinin ve peyzajın sanat eserleri ile desteklenmesi, hatta bütünleşik bir parçasına dönüşmesiyle mekanların kalitesini ve değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. ALAN PROJECT altyapısını, ALAN İstanbul - Çağdaş Sanat Galerisi’nin yerli ve yabancı, farklı disiplinlerden resim, heykel, grafik, seramik ve fotoğraf sanatçıları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, projenizde en uygun ekiple çalışmanızı sağlar. ALAN PROJECT, projenizin başlangıcından itibaren her aşamasında, konseptinizle örtüşen, iç mekan ve peyzaj alanları için sanatsal uygulama fikirleri sunar. Sadece projenize özel yaratıcı ve yenilikçi çözümleri, sanat uygulamaları ile hayata geçirir.

baskicin.indd 2

We aim to increase the quality and value of architectural projects and landscapes through the usage of artworks and sometimes even transform them to be in unity. ALAN PROJECT’s background consists of artists from ALAN Istanbul - Contemporary Art Gallery local and foreign, from many disciplines such as painting, sculpture, graphic, ceramic and photography. Therefore we provide you with the most eligible team for your project. ALAN PROJECT provides you with artistic application ideas for interior and landscape at every given point in your project from the start. Creative and innovative solutions that are specific only to your project are brought to life through artistic applications.

09.07.2013 14:29


baskicin.indd 3

İÇ MEKAN UYGULAMALARI

INTERIOR APPLICATIONS

Modern, Postmodern, Avangart; farklı tarzlarda resim, heykel, seramik, karışık teknik, enstalasyon ve video art çalışmalarının, fonksiyonel seçkisiyle mekanı dönüştürme projelerini kapsıyor.

Involves venue transformation projects of painting, sculpture, ceramic, multi-technique, installation and video-art works belonging to Modern, Post-Modern and Avant-Garde collections through functional selections.

DIŞ MEKAN UYGULAMALARI

EXTERIOR APPLICATIONS

Proje bazlı heykel, rölyef ve çağdaş sanat çalışmalarının, bütçe bazlı, dış mekan koşullarıyla bütünleşik uygulamalarını içeriyor.

Involves integrated applications of project based sculpture, relief and modern art works with budget based exterior location conditions.

FONKSİYON KOLEKSİYON

FUNCTION COLLECTION

ALAN İstanbul Çağdaş koleksiyonunda yer alan imzalı çalışmaların butik mimari uygulamalarını kapsıyor. Bu bağlamda mekanın mimari dönüşümüyle birlikte yatırım değeri yüksek bir sanat koleksiyonu oluşturuluyor. Buna ek olarak talep yönünde ulusal ve uluslararası sanat üretimi içinde bulunan sanatçıların çalışmalarını projeye yönelik olarak bir araya getiriyor.

Involves boutique architectural applications of signature works existing within ALAN İstanbul Modern Collection. Through the architectural transformation of the location, an art collection of high investment value is being formed. In addition to this, international artists’ artworks are integrated with regards to the specific projects on demand.

09.07.2013 14:29


baskicin.indd 4

09.07.2013 14:29


GLORIA SERENITY RESORT HOTEL BELEK ANTALYA İÇ MEKAN UYGULAMALARI // INTERIOR APPLICATIONS

separator.indd 1

09.07.2013 14:30


Ana GiriĹ&#x; Main Entrance

baskicin.indd 5

09.07.2013 14:29


baskicin.indd 6

09.07.2013 14:29


Lobi Lobby

baskicin.indd 7

09.07.2013 14:29


Hol Hall

baskicin.indd 8

09.07.2013 14:29


baskicin.indd 9

09.07.2013 14:29


Restoran // Restaurant

baskicin.indd 10

09.07.2013 14:29


Hol // Hall

baskicin.indd 11

09.07.2013 14:29


Restoran // Restaurant

baskicin.indd 12

09.07.2013 14:29


Uygulama Detay覺 // Application Detail

baskicin.indd 14

09.07.2013 14:29


Hol // Hall

baskicin.indd 15

09.07.2013 14:29


Koridor // Corridor

baskicin.indd 16

09.07.2013 14:29


Oyun Salonu // Game Room

baskicin.indd 17

09.07.2013 14:29


baskicin.indd 18

09.07.2013 14:29


Oda Uygulama Örneği Example Of Room Application

baskicin.indd 19

09.07.2013 14:30


Spa-Sauna Spa-Sauna

baskicin.indd 20

09.07.2013 14:30


Spa-Sauna GiriĹ&#x;i // Spa-Sauna Entrance

baskicin.indd 21

09.07.2013 14:30


Hol // Hall

baskicin.indd 22

Hol Detay覺 // Detail Of Hall

09.07.2013 14:30


baskicin.indd 23

09.07.2013 14:30


GLORIA SERENITY RESORT HOTEL BELEK ANTALYA DIŞ MEKAN UYGULAMALARI // EXTERIOR APPLICATIONS

separator.indd 2

09.07.2013 14:30


Peyzaj-Dış Mekan Heykel Projesi // Landscape-Outdoor Sculpture Project

baskicin.indd 24

09.07.2013 14:30


Dış Mekan Heykel Uygulamaları // Outdoor Sculpture Applications

baskicin.indd 26

09.07.2013 14:30


Dış Mekan Heykel Uygulamaları // Outdoor Sculpture Applications

baskicin.indd 28

09.07.2013 14:30


VERDE RESORT BELEK ANTALYA

separator.indd 4

09.07.2013 14:30


baskicin.indd 31

09.07.2013 14:30


Ana GiriĹ&#x; Hol Main Entrance Hall

baskicin.indd 32

09.07.2013 14:30


Ana GiriĹ&#x; Hol Main Entrance Hall

baskicin.indd 33

09.07.2013 14:30


Bar&Gece Kulübü Heykel Uygulaması // Bar&Night Club Sculpture Application

baskicin.indd 34

09.07.2013 14:30


Uygulama Detay覺 // Application Detail

baskicin.indd 35

09.07.2013 14:30


GiriĹ&#x; HolĂź // Main Entrance Hall

baskicin.indd 36

09.07.2013 14:30


Uygulama Detay覺 // Application Detail

baskicin.indd 38

09.07.2013 14:30


Restoran Uygulamas覺 // Resturant Application

baskicin.indd 39

09.07.2013 14:30


baskicin.indd 40

09.07.2013 14:30


VERDE RESORT SPA - FITNESS BELEK ANTALYA

separator.indd 5

09.07.2013 14:30


baskicin.indd 41

09.07.2013 14:30


Uygulama Detay覺 Application Detail

baskicin.indd 42

09.07.2013 14:30


Masaj Odas覺 Uygulamas覺 Massage Room Application

baskicin.indd 43

09.07.2013 14:31


baskicin.indd 44

09.07.2013 14:31


Masaj Odası Uygulaması Massage Room Application

Giriş Holü Main Entrance Hall

baskicin.indd 45

09.07.2013 14:31


baskicin.indd 46

09.07.2013 14:31


Havuz Bölümü Uygulaması Poolside Application

Uygulama Detayı Application Detail

baskicin.indd 47

09.07.2013 14:31


baskicin.indd 48

09.07.2013 14:31


MABEYN MAViŞEHiR AVM iZMiR

separator.indd 6

09.07.2013 14:30


baskicin.indd 50

09.07.2013 14:31


baskicin.indd 51

09.07.2013 14:31


Proje Detay覺 // Project Detail

baskicin.indd 55

09.07.2013 14:31


Proje Detay覺 // Project Detail

baskicin.indd 56

09.07.2013 14:31


CROWN PLAZA ANKARA

separator.indd 7

09.07.2013 14:30


baskicin.indd 59

09.07.2013 14:31


Ana GiriĹ&#x; // Main Hall

baskicin.indd 60

09.07.2013 14:31


baskicin.indd 61

09.07.2013 14:31


Ana Girişi Resepsiyon Detayı Main Hall Reception Detail

baskicin.indd 62

09.07.2013 14:31


Ana GiriĹ&#x; Resepsiyon // Main Hall Reception

baskicin.indd 63

09.07.2013 14:31


baskicin.indd 64

09.07.2013 14:31


baskicin.indd 76

09.07.2013 14:32


baskicin.indd 77

09.07.2013 14:32


ALAN PROJECT Kuruluşundan bugüne, çağdaş sanatın içinde yer alan yerli/yabancı sanatçıları, sergileri, projeleri ve koleksiyonuyla adından sıkça söz ettiren ALAN İstanbul’un on yıllık mimari deneyime sahip ekibiyle sanat-mekân dönüşümü gerçekleştirdiği oluşumuyuz.

Çağdaş sanat açısından, ALAN İstanbul olarak sanatsal çalışmaların sosyal etkileşimin bir parçası olarak etkin hale gelebilmesine öncü rol oynuyoruz. Gelen talep doğrultusunda mimariyi sanatla bütünleştirmekle kalmıyor, oluşturulacak koleksiyonun yönetimi ve yatırım değeri hakkında danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tecrübeli proje liderleri yönetiminde, sanat, sanatçı ve mekân birlikteliğini, fonksiyon, bütçe ve uygulanabilirliğin ön planda tutulduğu niş projelerle özgün uygulamalara dönüştürüyoruz.

EKiP Efe Korkut Kurt

Aslı Biçer

İ.T.Ü. – Mimarlık ABD. (Doktora) Y.T.Ü. – Kentsel Tasarım BD. (Y. Lisans) Bilkent Üniversitesi - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak. Carnegie-Mellon University (Lisans)

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Resim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Resim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Seramik aslibicer@alanistanbul.com

efe@alanistanbul.com

Önder Duman Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi onder@alanistanbul.com

baskicin.indd 78

Serda Çamlı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Yüksek Lisansı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Lisansı serda@alanistanbul.com

09.07.2013 14:32


ALAN PROJECT is a sub-formation of ALAN Istanbul – the highly acclaimed organization in terms of the exhibitions, projects and collections involving local and foreign artists of modern art since the day it was founded – it’s where the art-place transformation is being realized by ALAN Istanbul’s architectural team of ten years experience.

In terms of modern art, as ALAN Istanbul, we play an important role for artworks to become a part of social interaction. We do not only work in combining the art and architecture but we also manage the collection to be formed and provide consultancy in terms of the investment value of such projects. With experienced project leaders in charge, we transform the unity of art, artist and venue to specialized applications through projects in which budget limits, applicability and functionality are kept in high regard.

TEAM Efe Korkut Kurt

Aslı Biçer

I.T.U. – PhD. in Architecture Y.T.U. – MSc in Urban Design Bilkent University - Bachelor of Fine Arts, Faculty of Design and Architecture + Carnegie - Mellon University

Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts - Ceramic Marmara University Faculty of Fine Arts - Painting Anadolu University Faculty of Education - Painting aslibicer@alanistanbul.com

efe@alanistanbul.com

Önder Duman Muğla University Faculty of Administrative Sciences and Economics onder@alanistanbul.com

baskicin.indd 79

Serda Çamlı Mimar Sinan University Faculty of Sculpture MA Mimar Sinan University Faculty of Sculpture Bachelor serda@alanistanbul.com

09.07.2013 14:32


baskicin.indd 80

09.07.2013 14:32


baskicin.indd 81

09.07.2013 14:32


yankağıt.indd 4

09.07.2013 14:37

ALAN Project  

Catalogue

ALAN Project  

Catalogue

Advertisement