Page 1

gezinnen inbegrepen

Langemark-Poelkapelle


Beste inwoners

ps. op 14 oktober kiest u ook een nieuwe provincieraad. Voor Langemark-Poelkapelle is een stem in het provinciaal

Straks

kiest

u

een

nieuwe

beleid heel belangrijk. Als lijstduwer op de provincielijst heb

gemeenteraad.

ik mij daarom geëngageerd om Dirk Deraeve op te volgen. Kan ik ook daar op uw stem rekenen?

Uw keuze bepaalt wie onze gemeente verder zal besturen. Met uw steun willen wij verder werken aan een gemeente waar ook onze kinderen en jongeren alle kansen krijgen om gelukkig op te groeien. Ook Lieven, Eddy, Jan en Tom ervaren dagelijks het belang van goed uitgebouwde voorzieningen voor hun kroost. Hun dagelijkse

gezinnen inbegrepen

bekommernissen helpen ons om verder te investeren

in

maatregelen

die

gezinnen

daadwerkelijk ondersteunen. CD&V Door

hen,

samen

een

gezinspartij.

Als

papa’s

van

jonge

kinderen vinden we het belangrijk dat ook jonge en nieuwe

kandidaten van onze lijst, uw stem te

gezinnen zich thuis voelen in Langemark-Poelkapelle.

geven, hebt u de beste garantie dat in

Daarom geven wij graag aan waar wij voor staan naar de

Langemark-Poelkapelle ook in de toekomst

toekomst toe. Dit zowel voor baby’s, kinderen, jongeren als

een gezinsvriendelijk beleid gevoerd wordt.

voor onszelf.

Alain Wyffels

de

is

andere

Uw burgemeester

met

Eddy, Jan, Lieven en Tom


{ Baby’s inbegrepen } Onderzoek naar gemeentelijke kindercrêche Plaatselijke werking Kind&Gezin

{ Kinderen inbegrepen } Onderwijs in iedere dorpskern Nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang (BKO) Poelkapelle Veilige schoolomgeving Lokale afdeling muziek- en kunstonderwijs Ruim vakantieaanbod sport – speelplein - BKO

{ Jongeren inbegrepen } Veilig op weg naar school i.s.m. jeugdraad (oversteek Noorderring) Iedere jeugdvereniging een lokaal Aangepast vakantieaanbod

{ Ouders inbegrepen } Goed uitgeruste sportinfrastructuur Gevarieerd ontspanningsaanbod Ondersteuning verenigingen


Lijstsamenstelling van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012

Lieven

Tom Jan

Eddy

v.u. Dominik Decock, Diksmuidestraat 13, 8920 Langemark-Poelkapelle verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

1

WYFFELS Alain

2

SOETE Marleen

3

DERAEVE Christoph

4

PEENE-MOSTAERT Jacqueline

5

VANBELLEGHEM Lieven

6

VANDERSTICHELE Hadewych

7

VANACKER Eddy

8

DE TAVERNIER-VANHAECKE Brigitte

9

VANDEPUTTE Frans

10

BINTEIN-POPELIER Annie

11

HALEWYCK Jan

12

MARTLÉ-STAESSEN Els

13

MADDELEIN-SIX Alex

14

DEREYNE Doris

15

WILLEMYNS Tom

16

VERGOTE Rita

17

VERSTRAETE Antoon

18

BOUDEN Maddy

19

VANYSACKER Johan

Hoe geldig stemmmen? Meerdere voorkeurstemmen geven op de CD&V-lijst is de beste manier van kiezen. Stemmen op meerdere lijsten is ongeldig. Op dezelfde lijst kunt u geldig op meerdere kandidaten stemmen.

{gezinnen inbegrepen}  

In deze folderworden CD&V-papa's hun verkiezingsthema's voor.