Plugin the future 2018

Page 1

plugin the future 08–02–2018 | 12:30 tot 17:30 AKV|St.Joost ‘s Hertogenbosch

INSCHRIJVEN VIA JE AVANS MAIL


Om het maximale uit deze middag te halen is het belangrijk dat je je goed voorbereidt: zorg dat je de juiste vragen stelt aan de verschillende organisaties, individuele kunstenaars en ontwerpers die zich op de academie presenteren. Met andere woorden: haal de informatie op die voor jouw toekomst van belang is. In dit boekje vind je daarom alvast informatie over de gasten die wij voor de ‘Plugin the Future 2018’ hebben uitgenodigd. We sluiten de dag af met een borrel tijdens de Vloeibar. Tijdens de laatste presentatieronde wordt er hiervoor aan elke student een consumptiebon uitgedeeld. 2

Ieder jaar organiseren we voor alle derde- en vierdejaarstudenten ons eigen AKV|St.Joost evenement ‘Plugin the Future’. Tijdens dit evenement informeren verschillende instellingen en organisaties je over de mogelijkheden en kansen die zij je na je academie studie kunnen bieden. Met andere woorden, een onmisbare voorbereiding op je beroepspraktijk. De moeite waard om daar op tijd mee aan de gang te gaan. ‘Plugin the Future’ vindt dit jaar plaats op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Naar aanleiding van gesprekken met derdejaarstudenten over wat zij belangrijke informatie vinden voor hun voorbereiding op de beroepspraktijk stellen we elk jaar een nieuw programma samen! Dit programma bestaat uit presentaties op de volgende vier deelgebieden: - ondernemerschap en het starten van een eigen onderneming; - fondsen en financiering van projecten en activiteiten; - informatie over platforms waar je je werk in de toekomst kan presenteren en - oriëntatie op masters en vervolgopleidingen. Na afloop van de presentatierondes zijn een groot aantal van de organisaties nog aanwezig op de mini informatiemarkt op het Plein om in te gaan op jouw vragen. Daarnaast zal de NBF (Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers) ook nog op deze markt aanwezig zijn.


De start van jouw Plugin the Future! Je kunt je inschrijven via de onderstaande link tot uiterlijk 2 februari, 12:00u Formdesk. Door het formulier volledig in te vullen geef je je voorkeur voor programmaonderdelen aan. We zullen met je voorkeur rekening houden maar moeten bij overgrote belangstelling voor één of meerdere ‘cases’ helaas besluiten je bij een andere presentatie in te delen! Daarom: vul het formulier zo snel mogelijk in en stuur het ons toe.

pl ug op in 8 the fe f br ut ua ur ri! e

3


inhoudsopgave 07 Opstarten eigen onderneming 07 Kunst en werk 08 Platform BK 08 DuPho 09 Pictoright 10 Fondsen en Financiering 10 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 10 Filmfonds 11 Cinecrowd 11 Mondriaan Fonds 12 Voordekunst 13 bkkc 14 Platforms & Podia 14 Beeldkanon- Geisje van der Linden 14 VPRO Dorst 15 il Luster 15 MU 16 TAC / In het midden 16 Bcademie 17 Graphic Matters 17 KLIK Amsterdam Animation Festival 18 FOTODOK 18 Rinkelfilm 19 Masters en vervolgopleidingen 19 AKV|St.Joost MA Animation 19 AKV|St.Joost MA Fine Art 19 AKV|St.Joost MA Graphic Design 19 AKV|St.Joost MA Photography 20 Radboud University Premaster Communicatie Informatie Wetenschappen 20 Fontys Hogeschool voor de Kunsten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 21 Fontys Hogeschool voor de Kunsten Master Kunsteducatie 21 VU Comparative Arts and Media Studies 4

Thema 1: Wa mee te maken onderneming

Thema 2: Fondsen & Financiering

Thema 3: Kijkje in de keuken van platforms/ podia

Thema 4: O op Mastero


aar krijg je n als je een g opstart?

13:45 – 14:30

14:30– 15:15

15:15 – 16:00

lokaal 1

Kunst & Werk (ILAN)

Kunst & Werk (GRO)

Kunst & Werk (BK)

Kunst & Werk (FoFi)

lokaal 2

Platform BK (BK)

Dupho (FoFi)

Pictoright (alle opleidingen)

Pictoright (alle opleidingen)

lokaal 3

Stimuleringsfonds (GRO)

Cinecrowd (FoFi/ILAN)

Cinecrowd (FoFi/ILAN)

Mondriaan Fonds (FoFi/BK)

lokaal 4

Voordekunst (alle opleidingen)

BKKC (alle opleidingen)

Voordekunst (alle opleidingen)

BKKC (alle opleidingen)

lokaal 5

VPRO DORST (Fi)

Filmfonds (ILAN)

FOTODOK (Fo)

lokaal 6

Beeldkanon (Fo)

KLIK (ILAN)

Bcademie (BK)

MU Artspace (GRO)

lokaal 7

il Luster (ILAN)

TAC / in het midden (BK)

Graphic Matters (GRO)

Rinkelfilm (Fi)

lokaal 8

Master Fine Arts AKV|St.Joost (BK)

Master Graphic Design AKV|St.Joost (GRO)

Master Photograpgy AKV|St.Joost (Fo)

Master Animatie AKV|St.Joost (ILAN)

lokaal 9

Pre-master Communicatie Informatie Wetenschappen (GRO)

Fontys Hogeschool Kunsten Opleiding Docent Beeldende Kunsten en Vormgeving (BK)

Fontys Hogeschool Kunsten Master Kunsteducatie (BK)

VU Comparative Arts and Media Studies (BK)

Opstart onderneming

IlAn

FoFi

Platforms & Podia

GRO

BK

16:00 -17:00 informatiemarkt & Vloeibar

Orientatie opleidingen

13:00 – 13:45

Alle opleidingen

Fondsen & Financiëring Masters & vervolgopleidingen 5


Kunst & Werk Kunst & Werk is het projectbureau binnen AKV|St.Joost dat deze 2018 editie van Plugin the Future organiseert. Als team houden we ons bezig met ondernemerschap binnen de academie: in en naast het onderwijs. We helpen je direct met al je vragen over ondernemerschap of verwijzen je door naar de juiste personen binnen Avans. EĂŠn van de andere belangrijke taken van Kunst & Werk is het ontvangen en verdelen van honderden (betaalde) opdrachten onder studenten en alumni. Meld je aan bij Kunstenwerk: kunstenwerk.akvstjoost@avans.nl als je voor dergelijke opdrachten in aanmerking wilt komen. Naast deze Plugin the Future organiseren wij alumnidagen, stage- en portfoliodagen en workshops die jullie informeren over ondernemerschap.

Suzanne Corthals, Maud van den Beuken, Coos Salomons Dieuwertje Komen en Anno Fekkes.

6


opstarten eigen onderneming Kunst & Werk De presentatie van ons eigen bureau Kunst & Werk (K&W) is op maat gemaakt voor elke studierichting apart. Je gaat ontdekken wat je allemaal kunt ophalen bij de medewerkers van K&W, zowel in Den Bosch als in Breda. Denk aan: betaalde opdrachten uitvoeren terwijl je nog studeert (of nรก je afstuderen). Hiervan geven we verschillende mooie voorbeelden per studierichting. Met welke vragen over ondernemerschap kun je eigenlijk bij ons terecht? En welke extra trainingen kun je gratis volgen op het vlak van ondernemerschap? Zet je nu al een flinke stap voor de toekomst? Wil je echt serieus aan de slag met je eigen beroepspraktijk dan verwijzen we je door naar het Avans Ondernemers Centrum. Hoe werkt dat en wie komen daarvoor in aanmerking? Maak kennis met ondernemen in deze flitsende presentatie waarin voor elke studierichting alumni komen vertellen wat ze aan K&W en de ondersteuning hebben gehad. En vooral hoe ze tot succes zijn gekomen als ondernemer binnen hun vakgebied. De workshops worden gegeven door Dieuwertje Komen en Coos Salomons met succesvolle alumni en hun werk. De alumni zijn Liza Wolters voor Beeldende Kunst, Francien van Cappelle en Ilja Kramer voor Grafisch|Ruimtelijk Ontwerp, een alumnus Fotografie|Film (helaas bij de uitgave van dit boekje nog niet bekend) en Julia van Leeuwen voor Illustratie|Animatie.

7


Platform BK Vereniging Platform Beeldende Kunst onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en vertegenwoordigt kunstenaars, ontwerpers en andere culturele producenten. We zijn de schakel tussen de kunstsector, belangenverenigingen, politiek en media. We voeden het debat over het belang van kunst voor de samenleving met de vele stemmen uit de kunstsector – met de taal van de schrijver, de ontwerper en de kunstenaar. Platform BK wil de kunstsector mobiliseren om een vrijruimte – waarin los van gevestigde of economische belangen, geëxperimenteerd kan worden met nieuwe gedachten en ideeën – te benoemen, onderzoeken, op te rekken en uit te breiden, en het belang ervan voor de samenleving duidelijk te maken. DuPho DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. DuPho gelooft in de kracht en waarde van beeld, verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied. DuPho zet zich in voor de positieverbetering van professionele fotografen op het zakelijke, maatschappelijke en culturele vlak. Zij brengt hun werk en het vak nationaal en internationaal actief onder de aandacht. DuPho is een moderne organisatie: niet top down maar bottom-up georganiseerd. Samen met het landelijke bureau worden activiteiten, lezingen, workshops en borrels georganiseerd. Leden bepalen de agenda en vormen de belangrijkste bron van informatie en inspiratie. De kracht van DuPho zit in het collectief: jij steunt het collectief en het collectief steunt jou. Fotograaf Mark Engelen is aanwezig bij de presentatie van Dupho om meer te vertellen over zijn lidmaatschap bij Dupho. Hij is een vanuit Rotterdam werkende commerciële, sport en portret fotograaf. Hij fotografeert mensen, veelal in grootse geënsceneerde settings. Zijn speerpunten zijn sportmarketing fotografie en het portretteren van bekende personen voor marketing doeleinden. Zijn opdrachtgevers bestaan o.a. uit reclamebureaus, culturele instellingen, artiesten, multinationals en tijdschriften. 8


Hij regisseert ook muziekvideo’s en commercials. Daarnaast besteedt hij een deel van zijn tijd aan vrij werk series. Zijn werk heeft verschillende prijzen gewonnen in wedstrijden als: PANL, IPA, PX3, SAN Awards en NYPHA. En het verschijnt met enige regelmaat in vaktijdschriften. Pictoright Pictoright is een auteursrechtenorganisatie voor beeldmakers die vergoedingen verdeelt als je werk gepubliceerd wordt. Voor kunstenaars beheren ze indien gewenst ook het volledige auteursrecht. Zij verlenen dan licenties en innen vergoedingen voor je als je werk gereproduceerd wordt. Ook innen ze het volgrecht bij veilinghuis en kunsthandel, verlenen ze juridisch advies en treden op bij inbreuken. Pictoright werkt nauw samen met beroepsorganisaties als BNO en DuPho. Alumnus Yashar van den Brandt is aanwezig bij de presentatie van Pictoright. Een van zijn afstudeeropdrachten is Remix Statics, een symposium over remix cultuur, copyright issues en nieuwe media. Het roept vragen op over hoe creativiteit gestuurd wordt door algoritmes, of individualiteit wel bestaat en wanneer iets een kopie is of juist een citering van een origineel kunstwerk. Yashar wil graag bewustwording creÍren over de impact van andermans werk op het jouwe en vice versa.

9


fondsen& financiering Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Naast projectsubsidies vanuit de diverse deelregelingen zoals Vormgeving en Digitale cultuur, stelt het fonds jaarlijks een werkbeurs beschikbaar aan zo’n 25 talentvolle jonge ontwerpers/ makers. De werkbeurs Talentontwikkeling en het bijhorende programma zijn bedoeld voor de artistieke en professionele ontwikkeling van de geselecteerde individuen. Zoek je na je afstuderen subsidie voor je project of praktijk? Marieke Ladru van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een presentatie over het fonds en de subsidiemogelijkheden. Wanneer kan je subsidie aanvragen, hoe gaat dit in z’n werk en waar moet je op letten? FIlmfonds Het Filmfonds verstrekt subsidie voor onder andere speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films. Van de afdeling New Screen (gericht op nieuw talent, korte animatie en experiment) zullen namens het Filmfonds Jolijn van Rees en Nienke Doekes de subsidiemogelijkheden van het Filmfonds toelichten. Aan bod komt onder andere de Filmfonds Wildcards, een prijsuitreiking voor de eindexamenfilms van kunstacademiestudenten in de richting fictie, animatie en documentaire. Met deze prijs krijgen de winnaars de kans om een nieuwe speelfilm, documentaire of animatiefilm te maken.

10


Cinecrowd Crowdfunding voor film, daarvoor bestaat CineCrowd. Een gecureerd platform dat met liefde een podium biedt aan gepassioneerde makers van documentaires, fictie en experimentele producties. Door de betrokkenheid van CineCrowd in het vormgeven van de crowdfundingscampagne en de begeleiding tijdens de crowdfunding worden filmmakers geholpen in het maken van hun film en het delen van hun droom. Het publiek krijgt de mogelijkheid om onderdeel te worden van deze film en deze mede mogelijk te maken. In 2017 werden er meer dan 120 filmprojecten succesvol gecrowdfund via CineCrowd. Het slagingspercentage (aantal projecten dat het doelbedrag behaalden) lag in 2017 op 93%. Heb je een filmproject dat je wilt gaan crowdfunden of wil je meer informatie? Kom bij ons langs bij Plugin the Future! We kijken er naar uit! Alumnus Esmee Jacobs is ook aanwezig bij de presentatie van CineCrowd. Ze stelt zichzelf vast aan je voor: “Mijn naam is Esmee Jacobs en ik ben afgelopen juli afgestudeerd als filmmaker aan het AKV|St.Joost. Ik ben afgestudeerd met een korte fictiefilm Geel Zwart Rotterdam, de film is vertoond op het Nederlands Film Festival en zal in januari op het Limburgs Festival te zien zijn. Deze film heb ik geschreven, geproduceerd en geregisseerd. Over al deze stadia van film maken beantwoord ik graag jullie vragen en dus ook over het bijhouden van de financiering!” Mondriaan Fonds Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van onder meer beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, galeries en opdrachtgevers. Het Mondriaan Fonds heeft jaarlijks zo’n 26 miljoen euro te besteden. Het grootste deel van dit budget komt van het ministerie van OCW. Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Daarnaast biedt het fonds activiteiten als de jaarlijkse starterstentoonstelling 11


Prospects & Concepts en mentoring, waarbij startende kunstenaars gebruik maken van begeleiding door ervaren vakgenoten. Bij Plugin the Future vertelt een medewerker van het Mondriaan Fonds je over de bijdragemogelijkheden voor beeldend kunstenaars en hoe je kunt aanvragen. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Liza Wolters (Landgraaf, 1992) is beeldend kunstenaar en in haar praktijk werkt ze met fotografie, video, installatie en publicaties. Haar werk ontstaat vanuit overbekende alledaagse situaties en toevalligheden die geregisseerd lijken, maar dit niet zijn. Soms zit de balans tussen regie en toeval al in het beeld zelf en soms ontstaat het door de materialen waarmee ze werkt en hoe ze de beelden combineert en presenteert. In 2014 studeert Liza af in Breda en zowel tijdens als na haar afstuderen houdt ze zich naast haar beeldende werk veel bezig met de organisatorische kant van kunst. Vanaf 2013 werkt ze mee aan het oprichten van kunstenaarsinitiatief Club Solo waar ze onder andere de pr en communicatie doet tot april 2017. In 2016 is ze producer bij het projectbureau Kunst&Werk op AKV|St.Joost en tot op heden werkt ze regelmatig als filmproducent. Afgelopen oktober ontving ze de werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaan Fonds voor 2017/2018.

12

Voordekunst Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Een positieve beweging die erop gericht is om culturele projecten te realiseren. Mogelijk gemaakt door de mensen waar het uiteindelijk voor bedoeld is, het publiek of beter nog: de ‘crowd’. Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars én de creatieve sector te bereiken. Donateurs kunnen via onze website direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren en bedrijven zijn via voor- dekunst al meer dan 2800+ projecten succesvol gefinancierd. Bij Plugin the Future vertelt een medewerker van voordekunst je meer over crowdfunding, waarom en of je moet kiezen voor crowdfunding, over het opzetten van een campagne en waar je rekening mee moet houden.


Daarnaast is voordekunst aanwezig om je vragen te beantwoorden. Ook aanwezig is alumnus Linsey Kuijpers. Via voordekunst heeft zij haar fotoboek kunnen realiseren. Zij heeft een crowdfundingscampagne gedaan met behulp van BKKC die met 120% geslaagd is. Door een gulle gift via het impulsgelden programma van het BKKC en vele donateurs besloot ook het VSB fonds een grote donatie te doen en is er ruim 7000 euro opgehaald. Haar fotoboek Charlotte is mede dankzij de crowdfundingscampagne nu dan ook verkrijgbaar! bkkc bkkc is het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur, hĂŠt kenniscentrum en aanspreekpunt voor en over de professionele kunsten in Brabant. Je kan bij ze terecht voor zakelijk en artistiek inhoudelijk advies op het gebied van beeldende kunst, film / AV, muziek, letteren, theater, dans, architectuur en vormgeving. Zij verbinden kunstenaars met opdrachtgevers. Daarnaast biedt bkkc financieringsmogelijkheden via impulsgelden, crowdfunding en een cultuurlening. Je bent van harte welkom bij bkkc voor een uitgebreid aanbod van lezingen, exposities, netwerkbijeenkomsten en workshops. Ze helpen je graag verder bij de ontwikkeling van je beroepspraktijk d.m.v. advies op maat over je loopbaan als kunstenaar. Tijdens Plug in The Future vertellen ze je hoe je aan een gezonde financieringsmix kunt werken en wat de financieringsmogelijkheden van bkkc zijn: impulsgelden, crowdfunding en de cultuurlening. Ze maken graag kennis met je tijdens de workshop of in Tilburg: Spoorlaan 21 i-k, 5038 CB Tilburg, 013-7508400, www.bkkc.nl

13


platforms& podia Beeldkanon- Geisje van der Linden Beeldkanon is een Rotterdams beeldmakerscollectief, dat in coöperatieve vorm beeldproducties in de markt zet. Beeldkanon bestaat uit professionele beeldmakers met diverse disciplines; fotografen, illustratoren, filmmakers en autonoom kunstenaars. Ze onderzoeken, bevragen en observeren de stad en haar samenleving. De visuele producties en opdrachten die hieruit voortvloeien, verschillend in karakter van journalistiek tot autonoom, vinden hun plek en podium in Rotterdam. VPRO Dorst VPRO Dorst is het ontwikkellab van de VPRO waar jonge makers de kans krijgen nieuwe ideeën voor programma’s te ontwikkelen voor online content. Dit kan een reportage zijn, een korte documentaire of fictiefilm, een animatie, talkshow, interactief project, podcast, jeugdprogramma of webserie. Kortom: alles mag en kan bij Dorst. Dorst staat voor jong talent, ontwikkeling, experiment, durven, maken, proberen. Waar VPRO wat braaf en degelijk kan zijn, mag bij Dorst juist uitgeprobeerd worden. Producties mogen rauw, gek, gedurfd zijn. Ruben Pest: “In 2008 ben ik afgestudeerd aan AKV|St.Joost als audiovisueel ontwerper. Momenteel werk ik als autonoom videokunstenaar, als regieassistent voor film- en tv-series en als filmmaker / editor voor een operagezelschap. Mijn autonome werk bestaat uit videoinstallaties en sinds bijna twee jaar ook uit podcast. Ik heb meegedaan aan een workshop van VPRO Dorst over het maken van podcasts en nu werk ik samen met hen en mede podcastmaker, Robin van Gelder, aan de podcast ‘Het maakbare geweten’. Een podcast over hoe ons geweten werkt, hoe het faalt en hoe om te gaan met dit mechanisme dat beslist over goed en kwaad.”

14


il Luster il Luster produceert al twintig jaar alle soorten en technieken animatie voor en samen met een brede waaier aan partners. Opdrachtfilms, tvseries, autonome korte films en bisocoopfilms worden op eigen initiatief of in opdracht geproduceerd samen met verschillende studio’s, freelancers, collega-producenten, regisseurs en designers en vervolgens gedistribueerd naar alle mogelijke media. In slechts 30 minuten tijd probeert producent, mede-eigenaar en schrijver van il Luster Michiel Snijders een beeld te schetsen van de huidige beroepspraktijk in animatieland. MU MU is een onderzoekend presentatie platform in een rijk internationaal netwerk van creatieve makers die met elkaar de liminale ruimte definiëren tussen wat kunst is en wat kunst kan zijn. MU geeft ruimte aan artistieke research & development van kunstenaars en ontwerpers en helpt hen zich internationaal te profileren en is gevestigd in een voormalige Philipsfabriek op Strijp-S in Eindhoven. MU Play&Learn is het educatieve programma van MU en ontwikkelt programma’s voor een brede doelgroep (0-100). De Creatieve Code is één van die programma’s en betreft een leerlijn creatief programmeren voor het primair en voortgezet onderwijs. Binnen De Creatieve Code hebben zij samengewerkt met diverse kunstenaars en programmeurs. Een van deze kunstenaars is Stef Verberk. Deze alumnus is ook aanwezig bij deze presentatie. Stef Verberk: “Tijdens mijn studie op AKV|St.Joost ben ik altijd bezig geweest met experimenteren. Hoe kan ik projecten versterken door het van een andere kant te benaderen? In de minor Off Screen kwam ik in aanraking met programmeren. Hierdoor kwam ik achter de waarde van programmeren; niet iets sufs voor ICT’ers, maar een manier om het voor mij voorheen onmogelijke, mogelijk te maken. Programmeren, iets wat eigenlijk iedereen zou moeten leren. Dat is wat ik wilde bereiken met mijn afstudeerproject; door middel van een programmeerbare knikkerbaan kinderen kennis laten maken met programmeren. Na mijn afstuderen heb ik veel gesproken 15


met ontwerpers en mensen uit het onderwijs, zo kwam ik terecht bij MU en ben ik begonnen met mijn werk bij Studio Tast. MU was bezig om een leerlijn creatief programmeren op te stellen, hiermee hebben wij met Studio Tast geholpen dit vorm te geven. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de tekenrobot GoTo.� TAC / In het Midden TAC is een plek voor kunst en talentontwikkeling. In het TAC-gebouw aan de Vonderweg, in het centrum van Eindhoven, zijn 80 ateliers te huur voor startende professionele kunstenaars. Daarnaast heeft TAC een cultureel programma met exposities, lezingen, workshops en muziek. Op het programma bij TAC staat ook In Het Midden. In Het Midden is een initiatief voor en door alumni van AKV|St.Joost Breda en Den Bosch. Na de academie zijn velen zoekende hoe ze hun praktijk kunnen organiseren en inrichten. Daarom organiseert In Het Midden jaarlijks een werkperiode waarin ruimte is voor experiment, ontwikkeling van, en reflectie op nieuw werk. Ook willen ze het gesprek stimuleren tussen de andere deelnemers, extern deskundigen en het publiek. Astrid Cats (TAC), en Romee van Oers (In Het Midden) zullen in deze presentatie samen vertellen over de mogelijkheden die TAC biedt voor alumni. Bcademie The Bcademie is an institute that coaches recently graduated art students. The founders Alex Jacobs and Daan den Houter and guest art-professionals help the students in finding their ways in the artworld. The Bcademie’s goal is to close the gap between the graduation and the practice of an autonomous visual artist. How to navigate throught the quicksand of the artworld with all its ups and downs, galleries, networks, funding etc. With a combination of peer learning and guest lecturers we help each other make better choices. Next to our monthly gatherings we initiate different projects like exhibitions, bootcamps, residencies etc. Alumnus Martijn Linssen is also present at this presentation.

16


Graphic Matters Graphic Matters presenteert niet alleen het werk van jonge ontwerpers, het is ook onze taak actuele ontwikkelingen te signaleren en samen met makers nieuw werk te produceren. Sinds 2008 werken ze samen met studenten en recent afgestudeerden om van hun plannen en projecten geschikte presentaties te maken. Het initiatief hiertoe kan zowel bij makers als bij de organisatie liggen. Wat hierbij komt kijken, vertelt creatief directeur Dennis Elbers samen met ontwerper Mantas Rimkus. Hij studeerde in juni 2017 af en presenteerde in september zijn Demoji project tijdens Graphic Matters. KLIK Amsterdam Animation Festival KLIK is een internationaal label voor kwalitatieve en uitdagende animatie. Met het KLIK Amsterdam Animation Festival als vlaggenschip en in het kielzog activiteiten gedurende het jaar creëert KLIK bekendheid en passie voor animatie onder een breed publiek. Het KLIK Amsterdam Animation Festival is een internationaal animatiefestival dat jaarlijks plaatsvindt in EYE, Amsterdam. Het festival geeft een podium aan animatie in de breedste zin van het woord en vertoont speelfilms, korte films, commercials, videospellen en installaties. In de programmering van het festival staan de competities voor de korte animatiefilm centraal. In zorgvuldig samengestelde compilatieprogramma’s verdeeld over verschil- lende categorieën toont KLIK de bezoeker de allerbeste korte animatiefilms van over de hele wereld; deze films dingen mee naar één van de felbegeerde KLIK Awards. Van 1 maart tot en met 1 juli 2017 is het voor animatoren mogelijk om films in te zen- den voor de tiende editie van KLIK, die zal plaatsvinden van 17 tot en 22 oktober 2017. Vorig jaar ontving het festival maar liefst 1800 inzendingen uit 83 landen. Ook aanwezig bij deze presentatie is alumnus Karin van Zon. Ze is in 2017 afgestudeerd aan de opleiding animatie met haar afstudeerfilm ‘Wolf’. Ze heeft zich tijdens haar opleiding gespecialiseerd in achtergronden, karakterontwerp, en karakteranimatie. Op het momentwerkt ze als illustrator en animator bij animatiestudio in60seconds.

17


FOTODOK FOTODOK organiseert fototentoonstellingen, lezingen, debat en educatie rond maatschappelijke onderwerpen. FOTODOK vertelt verhalen met documentairefotografie en gebruikt daarbij ook andere manieren om deze verhalen te delen met name door lens-based media zoals film, virtual reality en webdocumentaires. In tijden waarin nieuwsberichten steeds korter worden en sneller hun nieuwswaarde verliezen, waarin we dagelijks overspoeld worden met duizenden beelden en een onophoudelijke stroom aan informatie, is er volgens FOTODOK behoefte aan achtergrondverhalen. FOTODOK organiseert twee groepstentoonstellingen per jaar rond maatschappelijke onderwerpen met een uitgebreide randprogrammering. We zoeken altijd naar een balans tussen het presenteren van gevestigde namen en jonge makers. Daarnaast werkt FOTODOK aan educatieve programma’s over begrijpend leren kijken op scholen. Als je wilt weten hoe we keuzes maken en hoe je als jonge maker een plek kan krijgen binnen onze programma’s, kom dan vooral langs. Rinkelfilm Ibo Karatay werkt als producent, dramaturg en talentscout bij Rinkel Film. Daar is hij betrokken bij de ontwikkeling van speelfilmprojecten en Internationale co-producties. Na zijn studie Televisie en Filmwetenschappen aan de Universiteit Utrecht, besloot hij zich te richten op de creatieve en praktische kant van het filmaken. Zo heeft hij ook gewerkt op filmsets van diverse Nederlandse speelfilms. Naast het werk voor Rinkel Film is hij ook medeoprichter van Alchemic Film. Hun eerste filmproject onder regie van Stijn Bouma was geselecteerd voor de prestigieuze Cannes Cinéfondation selectie. Mari Sanders werkt als regisseur en editor. In 2012 studeerde hij af op het AKV|St.Joost met zijn afstudeerfilm Rue Des Invalides. In de jaren daarna maakte hij twee korte fictiefilms en vorig jaar ging de Teledoc Campus 80% ongeschikt in première op het Nederlands Filmfestival. Een documentaire roadmovie over handicap en werk. Op dit moment is Mari samen met Ibo zijn speelfilmdebuut aan het ontwikkelen.

18

Ibo en Mari zullen uitleg geven over hun beroepspraktijk als producent en regisseur, waarbij ze ingaan op de kansen en uitdagingen die iedere jonge filmmaker ervaart de eerste jaren na het afstuderen.


masters& vervolgopleidingen AKV|St.Joost MA Animation The Master of Animation programme is for emerging professionals committed to broadening their animation palette and responding to the opportunities of an expanding field. The programme relies upon, and thereby cultivates, an innovative attitude. AKV|St.Joost MA Fine Art The Master of Fine Art Programme is committed to empowering artists. With a focus on self-organisation and the exploration of alternative professional models, you will learn to take your practice apart and put it back together again. AKV|St.Joost MA Graphic Design Created by and for a world in flux, the Master of Graphic Design programme guides emerging professionals towards the development of a process-based approach to design. The programme centres upon the design of information and is strongly research oriented. AKV|St.Joost MA Photography The Master of Photography programme challenges students to think and act outside of traditional definitions of the medium. In a critical and supportive environment, you will learn how to strengthen your practice within the historical and contemporary discourse. www.akvstjoostmasters.nl

19


Radboud University Pre-master Communicatie Informatie Wetenschappen Waarom zou je kiezen voor een master (aan de universiteit)? Hoe is het om aan een universiteit te studeren? En hoe is de overgang van bachelor naar (universitaire) master? In 2017 is Myrthe Sterk afgestudeerd aan de richting Grafisch Ontwerpen. Ze is het premaster traject voor de master communicatie en beïnvloeding gestart, om zich verder te verdiepen in het overtuigen door middel van beeld en tekst. Op AKV|St.Joost hield ze zich met dit thema bezig, onder andere bij haar afstudeerprojecten ‘Selling Yourself’ over hoe machthebbers hun uitstraling gebruiken om te overtuigen, en ‘365 dagen zoet’ over de invloed van suiker op ons dagelijks leven. Fontys Hogeschool voor de Kunsten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving De Academie voor Beeldende Vorming (onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten) verzorgt een verkorte deeltijdopleiding en een duale opleiding voor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Voor studenten met een afgeronde hbo kunstvakopleiding, autonome of toegepaste vormgeving. Met dit getuigschrift ben je bevoegd voor het volledige onderwijsgebied in de vakken beeldende vormgeving, ckv, kunst-algemeen en kunstpraktijk. Je werkt binnen het reguliere onderwijs en/of in de buitenschoolse kunsteducatie, zoals oa het museum, centra voor de kunsten, projecten.

20


Fontys Hogeschool voor de Kunsten Master Kunsteducatie Er is steeds vraag naar kritische, onderzoekende en creatieve professionals in de kunsten, die als master bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van kunsteducatie en beleid in en buiten Nederland. De Master Kunsteducatie biedt je een uniek interdisciplinair deeltijds programma, waarbij je wekelijks op maandag colleges volgt. Daarnaast maak je in groep of individueel tussentijdse opdrachten en analyses. Hiervoor begeleiden we je via een online leerplatform. Ideaal om werken en studeren te combineren. Onderwijs- en kunstzinnige ontwikkeling, kunstbeleid, cultureel ondernemerschap, onderzoek en digitalisering zijn slechts enkele van de competenties die je krijgt. Naast een brede waaier aan recente nationale en internationale literatuur en digitale bronnen, stuur je via hoor- en werkcolleges en concrete opdrachten in de sector je eigen studietraject. Je studeert af met je eigen project, product, idee of analyse die je kritisch weet te onderbouwen ĂŠn in de markt te plaatsen. VU Comparative Arts and Media Studies The programme Comparative Arts and Media Studies focuses on intermedialities in relation to cinema, television, digital media, literature and visual arts. Intermedialities are crossovers and interrelations between the arts and the media, but also within and between various media. These have been intensified with the arrival of digital media and the “hypermediumâ€? that arises from the on-screen interplay of words, images, and sounds and through the convergence of cinema, television, radio, journalism, e-books, and photography on the web.

21


plugin the future Ontwerp door JoĂŤlla Verschoor & Dylan van de Wal


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.