Examen 2017 Beeldende Kunst 's-Hertogenbosch

Page 1

Robbert Brinkman Keke Van de Ven Renée van Oploo Eline van Wengerden Evi van der Kant Annemieke van Diepen Hannelore van Balkom Jeanine Vloemans Martijn Linssen Marijn Dijkmeijer Anna van Zoolingen

Ilse van den Dungen Joes Adriaansens Niko Riedinger Laiyan Cheng Carlien Van Soelen Iveta Horváthová Vince Donders Remie Coensen Bas van den Hout Liza WesterhuisEen weergaloze kracht roept ons nader tot zich. In de verte horen wij de zacht opkomende geluiden van wat ons te wachten staat. Dit raadselachtig perspectief is inmiddels een vertrouwde aanwezigheid; rusteloos hebben wij op elkaar gewacht. Niet geheel onverschrokken bevinden we ons in de volgende lanceringsfase en begroeten onze bestemming; daar waar de toekomst ligt.

Het studeren binnen deze academische omgeving heeft ons de mogelijkheid geboden ons autonoom te manifesteren als jonge kunstenaars. Het karakter van een dergelijke studie heeft echter als unieke eigenschap een mogelijkheid te bieden waarin we elkaar hebben kunnen inzetten als gelijke context. Deze twee tegenstrijdige kwaliteiten zorgen voor een duale visie; die van een autonome kunstenaar die de wereld om zich heen in acht houdt.Launch 2017 Beeldende kunst

AKV | St. Joost ‘s-Hertogenbosch


Robbert Brinkman 1992

r_brinkman@live.nl www.instagram.com/birnkamn +31615055534


Met geĂŻmproviseerde performances probeer ik de dynamiek te uiten die ik ervaar bij het maken van stilstaand werk zoals tekeningen, schilderijen en tekst. Onder de druk van toeschouwers speel en experimenteer ik om onbedachte vormen en situaties te laten ontstaan. Door te doen sluit ik het kritische denken buiten en probeer ik te handelen als het ongebonden kind waaruit ik ben volgroeid. Ik draag kartonnen maskers om mezelf anoniem en onkwetsbaar te maken. Dit doe ik ook om mijn lichaam meer als een afstandelijk figuur te laten ogen waardoor het voor de toeschouwer lastiger is een logische gedachte te plaatsen achter de vormen die ik aanneem. De omgeving bij mijn performances bestaat voornamelijk uit karton, wat er toegankelijk, kwetsbaar en verwerkbaar uitziet. Uit het decor en enkele behuizingen kunnen onder andere touwen, verf, instrumenten en materialen gehaald worden om wederzijdse interesse tussen mij en de toeschouwer te toetsen.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Keke van de Ven 1994

keke.vandeven@hotmail.com www.keke.be +31625405285


Between realities Fictie wordt in onze maatschappij vaak gezien als functieloos en onbelangrijk. Daarentegen is het door de geschiedenis heen in overvloed te vinden in de vorm van mythen, sagen en sprookjes. Het bedenken daarvan zit in onze menselijke aard. Misschien hebben wij als mensen naast de realiteit een fictieve realiteit nodig. De beeldende kunst is voor mij de enige plaats waar het gedoogd is om me bezig te houden met alternatieve− en fictieve werelden. In mijn werk maak ik voornamelijk gebruik van textiel in combinatie met fotografie en andere materialen. Hiermee probeer ik de rand op te zoeken van het herkenbare en het vreemde.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


RenĂŠe van Oploo 1991

reneevanoploo@gmail.com www.reneevanoploo.nl +31612555222


Hoe leren we leven met de technologische vooruitgang terwijl ons lichaam achterblijft in sterfelijkheid? Mijn werk is een filosofisch-essayistische weergave van een verlangen naar natuur, maar ook van de onomkeerbare technologische condities waar de mensheid mee te maken heeft. De onrustige spanning tussen natuur en cultuur en misvattingen hierover zijn niet alleen de bestaansgrond van mijn werk, maar ook de dualiteit waar ik intens van geniet. De installatie is een persoonlijke zoektocht naar het vinden van mijn plek op deze aarde. In mijn werk zoek ik naar de oorsprong, traditie, de moderne wereld, natuur, kosmos en het samengaan van de dingen. De verbinding tussen kosmos en de natuur is de drijfkracht achter deze installatie met Art Is Our Only Hope als overkoepelende titel, die refereert aan de onmogelijke taak van mens-zijn. Kunst is één van de vele constructen om onszelf drijvende te houden. De titel geeft kunst een zware last. De ezel Hope staat voor de overgang en is het symbool voor de absolute drager van de kunst. Ik zoek naar momenten van coherentie en het begrijpen van de wereld.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Eline van Wengerden 1994

elinevanwengerden@gmail.com www.elinevanwengerden.com +31683181011


Verzamelen: uit verschillende richtingen bij elkaar brengen of uit liefhebberij bijeen brengen. Met verbazing bekijk ik de dag-dagelijkse wereld om mij heen, en leg ik momenten vast door middel van mijn camera. Tegelijkertijd kan de foto die vandaag uitgelicht wordt morgen terugkeren naar mijn archief. Dit archief bevat gevonden, zelfgemaakt of toegeÍigend beeldmateriaal zoals foto’s en krantenartikelen. In mijn papierverzameling wil ik de sporen laten zien die het papier met zich meedraagt. Een papier als drager van een verhaal, dat bekeken en benaderd mag worden. Met oog voor iets schijnbaar onbelangrijks: ik ben een verzamelaar.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Evi van der Kant 1992

evivanderkant@hotmail.com www.evivanderkant.com +31631791970


Licht vormt de basis van mijn werk. Zowel dagelijkse observaties van lichtinval en schaduwen als bijzondere natuurfenomenen, zoals een zonsverduistering. Ook het materiaal speelt een belangrijke rol. Ik verzamel allerlei soorten materiaal, die een interactie aangaan met het licht waarmee ze in aanraking komen. Met de lichtverschijnselen in mijn gedachten en een atelier vol met deze materialen, start de zoektocht naar nieuw werk. In de werken die hieruit voortkomen wordt licht op verschillende manieren ingezet. De ene keer is er duidelijk een lichtbron aanwezig. De andere keer activeert daglicht het werk. Er is een kans dat sommige werken niet bestaan op een bewolkte dag. Dat gegeven van een tijdsgebonden werk fascineert mij. Je hebt te maken met veel toeval, wat het voor mij als maker spannend houdt. De toeschouwer krijgt de vraag om op een ander tijdstip terug te keren wanneer het werk wel zichtbaar is. Door het simplificeren van mijn beelden zorg ik ervoor dat de focus ligt op het deel dat mij heeft verwonderd in het dagelijks leven. Dat zijn kleine dingen die vaak aan ons voorbij gaan in deze volle en gehaaste maatschappij. Door voor deze manier van presenteren en werken te kiezen hoop ik de toeschouwer op dezelfde manier te kunnen verwonderen.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Annemieke van Diepen 1989

annemiekevdiepen@gmail.com www.annemiekevandiepen.jouwweb.nl +31612418405


Mijn installatie bevindt zich gedeeltelijk in de hoofden van de bezoekers. De vertelling leidt de aandacht door ons lichaam. De veelheid van de omringende organische structuren vertegenwoordigt de samenhang, met daarbinnen de eigen uniciteit van elke structuur. Samen, net als wij ‘mensen’, vormt het een geheel. Allemaal vanuit hetzelfde materiaal vervaardigd. Ik wil jou verwelkomen binnenin de cirkel, waar ons wortelstelsel hervonden wordt.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Hannelore van Balkom 1992

hvanbalkom@outlook.com


Een oudere man die tegenover me zat in de bus, zijn broek was net te kort. Aan zijn voeten zaten twee geruite pantoffels. Hij had geen sokken aan, waardoor ik de dunne huid van zijn enkels kon zien. De ouderdomsvlekjes op zijn huid hadden bijna dezelfde print als het grijze zeil op de vloer van de bus. Dit is een voorbeeld van een herinnering die ik gebruik in mijn werk. Ik verzamel gebruiksvoorwerpen om me heen, die ik combineer met dat soort herinneringen. Ik imiteer ze, vervaag ze, verdraai ze, keer ze om of giet ze af. De objecten verliezen hun functie en ik geef hen een nieuwe betekenis door ze samen te brengen in deze installatie. In de compositie zoek ik naar een balans tussen herkenning en vervreemding.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Jeanine Vloemans 1995

jeaninevloemans@gmail.com www.jeaninevloemans.nl +31645307246


Een beeld maken begint vaak vanuit een drang die mijn adem laat versnellen, mijn buik doet gloeien en mijn vingers doet jeuken. Het is alsof mijn gedachten en fysieke aanwezigheid zich even met elkaar kunnen verbinden. Ik schilder om aanwezig te zijn, het leven te vieren. Om me los te koppelen van oordelen en verwachtingen van wat er gaat komen. Er is alleen maar nu. Mijn schilderijen bestaan uit losstaande onderdelen die samen een belevingswereld vormen. Ze ontstaan uit verhalen en ervaringen. Het zijn fragmenten die te refereren zijn aan mythologische verhalen. Hierin wordt de mens als lustig dier beschreven in een omgeving die puur en onschuldig lijkt. Ik wil een idee tonen. De handeling, de gedragingen van de verf en het proces van het schilderen zelf, staan op gelijke voet met de individuele onderwerpen die ik benader. De belangrijkste reden voor mij om te schilderen is het ervaren van een bepaalde drift: het gevoel dat ik iets wil scheppen dat ik nog nooit eerder heb gezien. Dit ervaar ik als het mooiste gevoel dat een mens kan hebben.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Martijn Linssen 1988

martijnlinssen100@gmail.com www.martijnlinssen.nl +31615957937


Boten die wegvaren terwijl ze nog gemaakt worden. Een koning die dreigt neer te gaan op een schaakbord van keramiek. Twee benen die enkel door een ‘masker’ verbonden worden. Een melancholisch zelfportret van een voet met een sokje. Mijn innerlijke dialoog is rijk en de levensbodem van mijn werk. Helaas ben ik geen dichter en zijn woorden voor mij vaak ontoereikend en onbevredigend. Met beeld kan ik de finesses van mijn innerlijke dialoog beter tot leven wekken. In mijn werk zijn kleine beeldverhalen zichtbaar die balanceren op de grens tussen narratief en vorm. Omdat die balans per werk verschilt, kan het zijn dat het ene werk meer verhalend is dan het andere. Inspiratie haal ik uit mijn verleden en het heden, anekdotes en de geschiedenis. Samen vormen ze een compositie van sculpturen die een wereld vormen waar je als bezoeker doorheen kunt lopen.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Marijn Dijkmeijer 1995

marijn@dijkmeijer.nl www.marijndijkmeijer.nl +31629119801


In de installatie van meerdere schermen zijn foto’s en korte films te zien. Het werk is als een gedachtegang waarin zowel de werkelijkheid in digitale beelden, als de fictieve aspecten van het straatbeeld worden overdacht. In mijn werk vermeng ik de visuele werkelijkheid − het geobserveerde − met speculaties en fantasieën over de mogelijkheden van het beeld. Ik geef een optie die alleen kan bestaan als beeld. Ik ben er van overtuigd dat betekenis ontstaat in de gedachten over− en associaties bij gebeurtenissen en onderwerpen. In mijn werk doe ik dit door mijn gedachten vorm te geven naar aanleiding van een observatie. Mijn materiaal bestaat uit mijn eigen registraties van de werkelijkheid en andermans beeldmateriaal, zoals filmpjes van YouTube en foto’s van het internet. Ik bewerk wat ik heb gezien en haal daar gevonden beelden bij, om zo absurditeit te vinden of juist de merkwaardigheid die al in de situatie aanwezig was te benadrukken.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Anna van Zoolingen 1992

annavanzoolingen@hotmail.com www.annavanzoolingen.com


“What would you change about me?” Ik vroeg het aan een plastisch chirurg in Thailand. Hoe komt het dat deze vraag mij (en vele anderen) überhaupt bezighoudt? Ik heb tegenstrijdige gevoelens over de wijze waarop vrouwen − inclusief ikzelf − zich tegenwoordig presenteren aan de buitenwereld. Aan de ene kant verlang ik ernaar om bij de massa te horen en te streven naar het schoonheidsideaal van deze tijd, maar aan de andere kant walg ik ervan. Het lijkt erop dat veel vrouwen streven naar het tonen van een ideaalbeeld van zichzelf, op social media maar ook in het dagelijks leven. Er ontstaat een geënsceneerde realiteit. Mijn werkgebied is de troebele lijn die tussen realiteit en fictie ontstaat.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Ilse van den Dungen 1989

info@ilsevandendungen.com www.ilsevandendungen.com +31623600902


How to Believe Ik gebruik tekst om mijn verlangen naar onverstoorbaarheid uit te spreken. Deze staat van zijn omschrijft een interne rust, onaantastbaar door externe invloeden. Het onderhouden van een dergelijke ambitie vergt een constante bevraging, waarin verschillende standpunten en overtuigingen een innerlijke dialoog vormen. De bereidheid en het verlangen deze innerlijke dialoog constant te blijven voeren definieer ik als ‘actief geloven’. Om de verschillende standpunten in deze innerlijke dialoog weer te geven maak ik gebruik van vijf personages. Aan ieder personage is een zwaaivaandel verbonden. De teksten op de vijf vaandels representeren elk een individuele motivatie om te willen geloven. Schuldbekentenis, troost en vergeving zijn in deze teksten betuigingen van intieme verbintenissen en diepgewortelde verlangens. Ik vraag de toeschouwer deel te nemen aan dit geloven door een vaandel te dragen en deze in beweging te brengen om de tekst leesbaar te maken. Zonder een persoonlijke motivatie uit te hoeven spreken wordt de toeschouwer een gelovige door de handeling die hij/zij uitvoert.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Joes Adriaansens 1990

joesadriaansens@gmail.com www.joesadriaansens.nl


Dat wat is, de werkelijkheid, is een ambigu begrip. Kunstenaars weten dat. Met een beetje kleurstof en bindmiddel maak je goden, een pispot is nu ook een fontein. Logisch toch? Maar wat kunnen we dan nog doen? Als kunst alles kan zijn, en alles gekunsteld is, wat is dan nog werkelijk? Wat is dan nog interessant? Tussen eindeloze mogelijkheden is er geen begin, geen einde, geen noodzaak, zou je zeggen. Net als de psychonaut, hebben de kunstenaars een andere staat van bewustzijn bereikt. Een plek, moeilijk te bereiken voor hen die niet zijn ingewijd in het ambacht van het conceptualiseren. Of wat het ook is dat die kunstenaars doen. Wat het ook is dat ik doe, ik blijf het doen. Ik heb het immers altijd gedaan. Zonder rede, zonder doel, gewapend met enkel noodzakelijkheid, ga ik op pad.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Niko Riedinger (DE) 1986

niko.riedinger@gmail.com www.artllry.eu


A jovial welcome 2: “Artllry & The Boost-Camp Ultra’s” --- MMXII In order for survival, keep in mind: 1. Ideologies are being rejected and neglected 2. Painting is physical thinking and psychological acting 3. Escapist(ic) 4. Protagonists, playing in the trenches 5. A political set free 6. Use up everything and cuff yourself up 7. You are your attitude 8. Art is combat agent of the future 9. Purpose and means, unsacred 10. No coalitions and grouping 11. Deindividualizing 12. Undemocratizing 13. Lust; Lust; Lust Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Laiyan Cheng 1994

laiyan10@hotmail.com www.lalalai.nl +31682007567


1. Als zeemeerminnen bestaan, zijn ze dan Aziatisch? Ik vind dat zeemeerminnen de wereld stukken mooier maken. Terwijl we veel voor waar aannemen wil ik ‘de zeemeermin’ terugbrengen in een moderne context. De zeemeermin speelt een grote rol in mijn identiteitsbesef. Zouden zeemeerminnen ook etnische en culturele conflicten hebben? Waren zeemeerminnen eerst mensen die eigenlijk probeerden de dieren te begrijpen? Als kunstenaar communiceer ik met beeld en taal en sta ik tussen twee werelden in. Ik gebruik beeld om te onderzoeken waarom ik mezelf Nederlander voel maar toch beoordeeld word op basis van mijn uiterlijke Aziatische kenmerken. Is er dan ook een dier dat liever half mens wil zijn? Een vis met beentjes? Zelf heb ik altijd al liever een dier willen zijn. Zou een vis er ook over nadenken om een mens te zijn? 2. Antwoorden uit de hemel Tijdens een luchtballonvaart interviewde ik mijn twee favoriete kunstenaars en twee andere mensen. Ik filmde het interview met Voebe de Gruyter, Malou van Doormaal, Leendert en Peter. Ik vroeg hen wat er na de academie gaat gebeuren, en hoe je kunst toegankelijk maakt.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Carlien van Soelen 1991

carlienvansoelen@hotmail.com www.carlienvansoelen.nl +31623721798


Is het mogelijk om iemand te ontmoeten zonder elkaar de gebruikelijke hand te schudden? Ik ben gefascineerd door de werking van een interactief proces tussen minimaal twee personen en de manier waarop de sociale verhoudingen binnen deze ontmoeting tot stand komen. Dit cruciale moment bevindt zich tussen het anonieme en het persoonlijke in. Iets wat een vrij normale situatie lijkt te zijn kan opeens door bewustwording vervreemden. In mijn praktijk ga ik op zoek naar condities om met deze sociale interactie te experimenteren. De toeschouwer wordt uitgenodigd te participeren of wordt soms al ongemerkt in een situatie geplaatst. Het kader waarbinnen participanten zich tijdelijk tot elkaar verhouden wordt gesteld door richtlijnen. Er wordt geen rol aangenomen; de participant reageert vanuit het eigen referentiekader. Door de participanten een keuze voor te leggen kun je inzicht krijgen in hoe iemand kijkt. In mijn werk onderzoek ik de ervaring van dit tijdelijke moment.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Iveta Horvรกthovรก (SK)

iveta.thova@gmail.com www.ivetahorvathova.com


Het idee: confessie. Thematiek: de toenadering Titel: Like an open heart / Two people standing opposite of each other Momenten, waarop de gebouwen in het middagzonlicht baden en de straat een multidimensionale plek is, die bedoeld is om over te steken. En dan die momenten, waarop hun blik te zien is, die zijn van grote waarde. Wanneer wij elkaar een fractie van een seconde ontmoeten, dan delen wij het diepste van onszelf met een vriend of een onbekende. Ik heb momenten gereconstrueerd in foto’s die ik op straat heb genomen. Samen met performers speelde ik de situaties na die in de cinematografische sequenties worden afgebeeld. Mijn doel is om terloopse verhalen te produceren die meestal vanuit improvisatie en toeval ontstaan. De video en foto’s presenteer ik in nonlineaire vertelvorm, als een installatie. Vragen die ik onderzoek hebben te maken met lineaire en non-lineaire storytelling, toevallige verhalen, fictieve en werkelijke beelden, eerlijkheid, oppervlakkigheid en het samengaan van de realiteit en mijn performatieve acties. In de installatie komen fragmenten, registraties, uitbeeldingen en montage bij elkaar. Voor mijn werk Like an open heart/ Two people standing opposite of each other experimenteerde ik met een nieuwe methode: de performers wisten van te voren dat ik de thematiek van toenadering onderzocht. Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Vince Donders

vincedonders@gmail.com www.instagram.com/vincedonders www.facebook.com/vince.donders +31645618482


On the 5th day came the rains Blackened the earth with oil stains The Zero Hour

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Remie Coensen 1991

remie.coensen@gmail.com +31654290214


Iets is natuurlijk ontstaan wanneer het gevormd is door de natuur. Iets is gemaakt wanneer het gevormd is door rationele handelingen. ‘Ontstaan’ en ‘gemaakt’ staan in een veelzijdig contrast met elkaar. Ik vraag me af welke invloed dat contrast heeft op mijn positie als maker ten opzichte van de natuur waar ik deel van uit maak. Ik zoek de tegenstellingen op in mijn werkwijze, in de materialen die ik gebruik en hoe ik deze materialen bewerk. Zo contrasteren mijn werken met hun omgeving en de materialen met de manier waarop ze zijn bewerkt. De zoutstenen die ik heb gegoten met een smeltoven die ik daarvoor heb gemaakt zouden in een vulkanisch landschap kunnen zijn ontstaan. Ik probeer met mijn werken dichter bij hun natuurlijke vorm te komen. Aan de andere kant ontkom ik er niet aan dat ik veel controle heb over de uiteindelijke vorm.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Bas van den Hout

basvandenhout@hotmail.com www.cargocollective.com/basvandenhout +31615581344


In mijn werk onderzoek ik persoonlijke herinneringen en verhalen die begrepen kunnen worden door middel van een collectief onbewustzijn. De werken die ik maak zijn verbeeldingen van metaforen en archetypen. Meestal werk ik sculpturaal of met gevonden objecten waarvan ik de verschijningsvorm aanpas. De objecten bestaan vaak uit gefragmenteerde imitaties van lichaamsdelen of ze krijgen een lichamelijke referentie om ze persoonlijke eigenschappen toe te dichten. Ik wil me lichamelijk tot het object kunnen verhouden of het kunnen herleiden tot een concrete herinnering. Door een relatie aan te gaan met het object hoop ik langzaam bloot te leggen wat dit aspect is dat mij interesseert. Vaak gebeurt dat door de aantrekkingskracht tot een bepaald object te verkennen en de interactie tussen betekenissen en persoonlijke gedachten te onderzoeken. Visueel deconstrueer ik de objecten en breng ik hen terug naar hun essentie. Dit zijn vaak keuzes op basis van esthetiek, die ik ontleen aan de eigenschappen van het object. Door de manier waarop ik de objecten behandel wil ik het mogelijk maken om hen op een andere wijze te kunnen benaderen.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Liza Westerhuis 1991

westerhuis.liza@gmail.com www.lizawesterhuis.nl +31628506577


Ik maak een foto en voel me aanwezig en afwezig in hetzelfde moment. Enerzijds ben ik zeer alert op mijn omgeving, anderzijds sluit ik me ervoor af. Wat overblijft is een foto. Het beeld moet rijpen, even met rust gelaten worden. Er is op dat moment nog geen waarde aan verbonden. Verschillende jaargetijden, jaartallen en situaties worden door elkaar gehaald en zijn in een kleine selectie gelijkwaardig aan elkaar. Door een bepaald aspect van een foto uit te lichten ontstaat er een nieuw verhaal. De foto is materiaal geworden, net zoals andere gevonden voorwerpen: materiaal dat stil lijkt maar niet stil is. Een foto is na het afdrukken niet klaar; foto’s ontstaan en ontwikkelen zich ook zonder camera.

Launch 2017 Beeldende kunst ‘s-Hertogenbosch


Concept / Ontwerp Evi van der Kant Hannelore van Balkom Liza Westerhuis Carlien van Soelen Annemieke van Diepen Redactie

Brenda Tempelaar

Fotograaf Robert Glas

Š2017 AKV | St.Joost ‘s-Hertogenbosch