Page 1

P E Let’s

lay nglish

Angol nyelvi társas játékok

PIROS FÜZET

1


P E Let’s

lay nglish

Angol nyelvi társas játékok PIROS FÜZET

1


Szerző PULAI ZSOLT Szerkesztő KISCELLI PIROSKA Illusztráció FATÉR ANNA ISBN 978 963 05 9310 6 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. 1117 Budapest, Prielle K. u. 21–35. www.akademiaikiado.hu www.szotar.net Első kiadás: 2013 © Pulai Zsolt, 2013 © Akadémiai Kiadó, 2013 A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Felelős szerkesztő: Thimar Márta Termékmenedzser: Kiss Zsuzsa Tördelés: ByROM Bt. Borítóterv: Fatér Anna

Nyomtatta és kötötte a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. Felelős vezető: Vágó Magdolna vezérigazgató www.dabasinyomda.hu Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary


Introduction

Hello!

Hello! What’s up? — Szia! Hogy vagy? Ugye te is szeretsz játszani?! Most egy olyan füzetet tartasz a kezedben, amelynek oldalain egy-egy játék vár arra, hogy felfedezd. Szólj egy barátodnak, testvérednek vagy szülődnek, és kezdődjék a móka! Vannak játékok, amelyeket többször is játszhattok, ezért ezeknél használjatok grafitceruzát! Szükségetek lesz még radírra, színes ceruzákra, valamint ollóra. A Daily Routine játékhoz kölcsönözz dobókockát és bábukat egy másik társasjátékból! Máris kezdhetitek: az egyik játékos kezében legyen a piros, a másik játékos kezében a kék füzet! Akkor lesz izgalmas a játék, ha nem látjátok egymás lapjait. Jó szórakozást! — Have fun! Ismerkedjetek meg a családommal! Felváltva kérdezzetek egymástól, és nevezzétek meg a családtagokat!

Mother

Aunt

Eszter

segítséget találtok Az ilyen mezőben elakadtok a játékarra az esetre , ha lenti: például .) ban . (Az e .g. azt je

Bence

Grandmother

e.g. What’s the name of the girl on the left? Who is the boy in the middle? Who is the woman with white hair?

5


Game 2

Game 1 Game 3

Game 4

Game 6

Game 7

Game 10

Game 9


Contents Introduction ................................... page 5 Game 1 Who is Who?..................... pages 8 −9 Game 2 An Alien Adventure............. pages 10 ­−11 Game 3 A Zoo at Home.................. pages 12 −13 Game 4 The Weather.................... pages 14 −15 Game 5 Daily Routine.................... pages 16 −17 Game 6 Shopping / In the Kitchen..... pages 18 −19 Game 7 Lunchtime....................... pages 20−21 Game 8 Housework....................... pages 22−23 Game 9 Holiday........................... pages 24 −25 Game 10 Where are the Pets?............ pages 26 −27 The Rules of the Games..................... page 28

Game 5

Game 8


Game 3 A a a A

A Zoo at Home

nappalinkban vadállatok rejtőztek el. A másik játékossal együtt rendezzétek be a szobát bútorokkal! Ezután úgy, hogy csak te lásd, helyezd el az oroszlánt, a medvét, az őzet, kígyót és a krokodilt a szobában! (A szükséges kártyákat megtalálod a mellékletben.) másik játékos 9 kérdést tehet fel neked, hogy megtalálja az állatokat. Így kérdezhet: Where is ...? Where are ...? What is ...? What are ...? A válasz „yes” vagy „no” lehet.

Minden kérdésnél tegyél egy X-et a megfelelő sorba, és válaszolj! Ha előkerül egy vadállat, add oda a játékostársadnak!

e.g. —  Where is the snake? —  The snake is on the carpet. —  What is in front of the cupboard? —  The frog is in front of the cupboard. —  Is the lion in the bin? —  Yes, it is. / No, it isn’t.

12

in

on

under

behind between in f ront o f

next to above


A Zoo at Home

Game 3

Vigyázz, vadállatok bújtak el a nappalinkban! A játékostársad tudja, hol rejtőznek. Miután közösen berendeztétek a szobát a bútorokkal, feltehetsz neki 9 kérdést, hogy megtaláld az 5 állatot. Ha előkerül egy vadállat, zárd nyomban a helyére, és írd ki a nevét! Háromféle kérdésből hármat-hármat tehetsz fel. Minden feltett kérdés után tegyél egy X-et a kérdés melletti négyzetbe! Where is ...? Where are ...? What is ...? What are ...? A válasz „yes” vagy „no” lehet.

F_ _ _

K _ _ _ _ _ _ _ G _ _ _ _ _ _

E _ _ _ _ _ _ _

W _ _ _ 13


Használati útmutató tanárok , szülők számára •

A kártyákat vágják ki közösen, és javasoljuk, hogy tartsák azokat témakörönként külön borítékban!

A legtöbb játék többször is játszható, ezért használjanak grafitceruzát és radírt! A füzeteket cseréljék ki a játékosok egymással, a rajzos feladatoknál írólapra is dolgozhatnak!

A játék során a két játékos a füzetek azonos oldalát használja! A Daily Routine, a Housework, a Holiday és a Where are the Pets? játékhoz a játékosoknak az oldalpár mindkét oldalára egyformán szükségük van.

A játék során legyenek kreatívak, az egyes kártyákat használják rugalmasan!


1

2

3

5

4

12

9

10

7

8

11

6

14

24

23

17

13

22

19

18

21

20

15

16

29

30

34

33

31

36

35

37

38

39

28


Állatok és bútorok

A Zoo at Home

Let's Play English  

Angol nyelvi társas játékok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you