Page 1

Borsa de treball d’oficials de 1ª

El tribunal convoca als aspirants que han superat la prova pràctica i no han acreditat el nivell de català A previst com a requisit a les bases de la convocatòria, a la realització de la prova de nivell el proper dimarts dia 17 de juliol a les 9,30hores a les instal·lacions municipals situades al carrer Joan Roig i Piera, 3-5:

NÚM. ID

DNI

Nivell de català

1

1

...81027S No acreditat

2

18

...26689Y No acreditat

El tribunal de selecció acorda publicar a la pàgina www.cubelles.cat i al tauler d’anuncis electrònic de l’ajuntament el resultat de les entrevistes realitzades.

Resultats entrevista Especialitat: OBRA NUM

ID

DNI

RESULTAT

1

8

...24557J

4,25

2

9

...33378X

4,75

4

14

...19359K

2,25

5

18

...26689Y

3,25

8

23

...25358D

3,25

13

32

...48732T

4,75


Especialitat: FUSTA NÚM.

ID

DNI

RESULTATS

1

1

...81027S

NP

2

5

...92719P

3,75

5

16

...18715K

5

NP – No presentat

Especialitat: PINTURA NÚM.

ID

DNI

RESULTATS

1

4

...18802Q

3

3

11

...51307Q

4,5

4

17

...90631V

3

11

29

...48732T

4,75

Especialitat: FONTANERIA NÚM.

ID

DNI

RESULTATS

1

2

...93191J

3,25

2

3

...19242L

4,75

4

13

...35628K

3

7

25

...20761N

NP

9

31

...48732T

4,75

NP – No presentat

Especialitat: ELECTRICITAT NÚM.

ID

DNI

7

3

...19242L

RESULTATS 4,75


Especialitat: MAGATZEM NÚM.

ID

DNI

RESULTATS

1

6

...17137Z

3,5

3

12

...37456V

3,25

NÚM.

ID

DNI

4

24

...33170D

Especialitat: FERRO RESULTATS 4,5

Resultats entrevista i propera convocatòria  
Resultats entrevista i propera convocatòria  
Advertisement