Page 1

BORSA TREBALL CONTROLADOR/A D’ESPAIS PÚBLICS Dia: 13 de febrer de 2018 RESULTATS PROVA CATALÀ

ID

DNI

PROVA CATALÀ

5 ...8041J

APTE/A

7 ...1473B

NP

9 ...3456M

NO APTE/A

12 ...0583N

APTE/A

18 ...1343K

APTE/A

NP No presentat

El tribunal de selecció acorda publicar a la pàgina web (www.cubelles.cat) i al tauler d’anuncis electrònic de l’ajuntament el resultat de les proves realitzades. Es recorda que els aspirants que hagin superat les proves realitzades tindran fins al 22 de febrer per presentar al Registre General de l’Ajuntament una instància adjuntant fotocòpia compulsada dels mèrits que vulguin al·legar a la fase de concurs. Es convoca als aspirants aprovats per a la realització de l’entrevista el proper dimarts 27 de febrer al Centre Social (CSIDE) situat al carrer Joan Roig i Piera, 3-5, segons el següent horari:

ID

ENTREVISTA DNI

3

...9464Z 09:30

5

...8041J

8

...7727G 10:15

12

...0583N 11:15

13

...2327R 11:30

15

...8457H 11:45

18

...1343K 12:00

09:45


19

...8904R 12:15

20

...8324G 12:30

Cubelles, 7 de febrer de 2018 La presidenta del tribunal de selecciรณ

Resultats català  
Resultats català  
Advertisement