Page 1

DEPARTAMENT DE SECRETARIA – SERVEIS GENERALS

CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 2n Semestre de 2018 SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL DIMECRES 11/07/2018 25/07/2018 08/08/2018 22/08/2018 12/09/2018 26/09/2018 10/10/2018 24/10/2018 14/11/2018 28/11/2018 12/12/2018 26/12/2018

(*)

Calendari JGL 2n semestre 2018  
Calendari JGL 2n semestre 2018  
Advertisement