Page 1

13

Actes de les sessions ordinàrias celebrades per l’Ajuntament de Viladrau

octubre 2012

Escola Pública Els Castanyers

Camp de futbol

Xarxa d’itineraris saludables

Escola Bressol


3

Millora del camp de futbol municipal de Viladrau

3

Seguiment de la construcció de l’Escola Pública

4

Escola Pública Els Castanyers – Setembre 2012

6

Inventari de camins de Viladrau

8

Projecte Boscos de Bruixes i Bandolers

8

XI Estiu Bandoler

9

Índex

L’Ajuntament informa

Edició: Ajuntament de Viladrau

Festa Major

10

III Festival De Música Marcos Redondo

11

Les Pimes en l’economia del territori

12

Desendolla’t: amb energia, aprèn i estalvia

13

L’Aventura de la Vida

14

Cuida’t les dents

15

Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables

16

Sessions dinamització parc urbà de salut i itineraris saludables

17

Copagament dels medicaments

18

1 euro per recepta

19

Donació de sang

19

Higiene postural dels escolars

20

Casal d’avis “flor del Montseny”

20

Un moment de trobada entre dues generacions

21

Entitats

22

Coordinació de l’edició: Imma Gómez Regidoria de cultura de l'Ajuntament de Viladrau

Gràcies per tot

23

Associació d’amics del Montseny

24

Disseny: 88 comunicació visual (www.88.eu)

Assemblea Nacional Catalana de Viladrau

25

Amics del tennis

26

Impremta: Gráficas Oller

Le Grand Raid

26

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta publicació només pot ser realitzada amb l’autorització de l’Ajuntament de Viladrau.

Actes

27

Ple de l’Ajuntament 09.01.2012

28

Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

35

Ple de l’Ajuntament 7.05.2012

46

L’Ajuntament no es fa responsable dels articles de les entitats, d’opinió, ni dels patits polítics

Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

50

Independència

62

300

62

Arbres de Viladrau: Arbre de Júpiter

63

C/ Balcells i Morató, 3 17406 Viladrau (Girona) www.viladrau.cat tel. 93 884 80 04 fax. 93 884 90 11 ajuntament@viladrau.cat

Alcaldia alcaldia@viladrau.cat Regidoria d’Urbanisme, Obres i Tresoreria recepcio@viladrau.cat Regidoria de Cultura, Turisme i Promoció econòmica cultura@viladrau.cat

Regidoria d’Ensenyament, Benestar Social i Salut ensenyament@viladrau.cat Regidoria d’Esports, Juventut i Festes esports@viladrau.cat Regidoria de Medi Ambient mediambient@viladrau.cat


esports | obres | 13

3

l'Ajuntament informa | esports | obres

Millora del camp de futbol municipal de Viladrau Fotos de l’estat inicial del camp de futbol

Fotos de l’estat final del camp de futbol

L’Ajuntament de Viladrau ha executat la millora de les instal·lacions del camp municipal de futbol. Els treballs han servit per millorar la contenció de les terres en la part baixa del talús i evitar la contaminació del terreny de joc col·locant un muret de contenció prefabricat als dos costats de la graderia, substitució dels accessos a la graderia de fusta, que estaven molt deteriorats, per escales de formigó prefabricades; s’ha millorat la planeïtat del camp, s’ha millorat el drenatge, especialment a la zona del costat de les casetes; s’han

millorat els accessos a les casetes formant una vorera de formigó; s’ha afegit un nou espai de magatzem; s’han substituït els tancaments perimetrals al límit del solar, els quals estaven molt deteriorats per uns de nous galvanitzats; s’han substituït les tanques laterals al terreny de joc, les quals incomplien els criteris de seguretat per la pràctica de l’esport. També s’ha pintat les graderies, vestuaris, porteries i porta d’entrada i s’han canviat xarxes, millorant l’aspecte general del camp.


4

obres l'Ajuntament informa | obres

| 13

Seguiment de la construcció de l’Escola Pública Els Castanyers 2010 Desembre


| 13

l'Ajuntament informa | obres

5 2012

Juny


6

obres | Escola Pública Els Castanyers l'Ajuntament informa | obres | Escola Pública Els Castanyers

| 13

Escola Pública Els Castanyers – Setembre 2012

El passat dia 11 de setembre i, dins els actes de la Festa Major, es va fer una matinal de portes obertes a les noves escoles “Els Castanyers”. L’escola va estar oberta per totes les persones que esperaven veure el nou edifici on a partir d’ara els nens de Viladrau estudiaran, jugaran i s’educaran. L’edifici està equipat amb tot el que el sistema educatiu actual requereix per una bona formació.

Els nens i les famílies van poder gaudir lliurement de l’espai i es va oferir una xocolatada i, a mig matí, l’espectacle del Mag Ignasi. També es va ballar el Ball Cerdà per part dels nens i nenes de Viladrau. Reproduim aquí les paraules que l’alcalde Sr. Francesc X. Bellvehí va dir amb ocasió de l’obertura de l’escola i abans de descubrir una placa a la Sala Polivalent en record de Joaquim Arxé Ordeig, qui va treballar molt perquè aquesta escola, que a partir d’ara poden gaudir els nens, hagi estat una realitat.

Bon dia a tothom, Avui fa quasi un segle, al setembre de 1916, els viladrauencs també estaven de festa i finalment inauguraven l’edifici de la que ha estat fins avui la nostra Escola. Gràcies a l’esforç de moltes persones que creien que l’educació i l’ensenyament eren imprescindibles per a fer créixer la nostra societat, finalment Viladrau tenia una escola per a nens i per a nenes. Volem doncs, en primer lloc, tenir un reconeixement per a persones, com el Dr. Carulla, el Dr. Ariet, i tots aquells que amb les seves aportacions desinteressades van posar els fonaments per a un procés educatiu que va canviar la nostra societat.

Perquè creiem, doncs, en el valor de l’Escola i creiem, per tant, que cal dotar-la d’una infraestructura adequada als temps, des del 1916 fins ara, tots els governs municipals han destinat una part dels seus recursos al seu manteniment, fent les millores que eren necessàries per a que els nostres nens i nenes tinguessin els millors serveis i les mateixes oportunitats que d’altres, per a triar el seu futur. Però arriba un moment en què cal fer un pas més, les instal·lacions no permeten la seva adequació a les noves tecnologies, el pati és petit, no hi ha prou aules, etc. I aleshores és quan s’inicia el llarg procés per a la construcció d’una escola nova.

De les hores ençà, moltes generacions de viladrauencs i viladrauenques hem passat per l’escola, hem après coneixements, però sobretot hem après a conviure, a respectar les opinions diferents, a respectar l’autoritat del mestre, sovint a l’escola és on primer tenim consciencia de pertànyer a un col·lectiu, deixem el nucli familiar per a integrar-nos en un grup on de seguida sorgirà un que serà el líder, un altre que serà el que sempre està a punt per contestar la lliçó, el que sempre està despistat, etc. L’escola, doncs no deixa de ser un mirall on es reflecteix el model de societat que tenim, per tant, és aquí on cal que ens formem tant per a conservar els valors més bàsics de la convivència, com per a millorar el nostre futur.

Sabem que és difícil que la Generalitat prioritzi la construcció d’una nova escola en un poble petit com el nostre, quan sabem de les necessitats que hi ha en les poblacions més habitades, per això volem també agrair tant als anteriors governs municipals com de la Generalitat, l’haver iniciat un procés, que després de molts esculls i molts entrebancs, agreujat inevitablement per les dificultats econòmiques, es va iniciar amb moltes il·lusions, amb moltes ganes de tirar-lo endavant, i s’ha continuat amb molt esforç, sense escatimar recursos, viatges, trucades, reunions amb els diferents responsables del Departament, fent-nos pesats però segurs que no podíem deixar perdre l’oportunitat, que era o ara o mai. Gràcies a tots.


| 13

l'Ajuntament informa | obres | Escola Pública Els Castanyers

Voldríem agrair també l’esforç de tota la comunitat educativa, mestres, directors, associació de pares i mares, alumnes, que durant tot aquest temps heu estat també al nostre costat, intercedint davant del Departament, ajudant en l’execució del nou projecte. Sabem que encara queden algunes coses per fer, però estem segurs que amb diàleg i ganes de col·laboració podem iniciar tots plegats una nova etapa educativa a Viladrau, la qualitat de l’ensenyament ja la tenim, ara amb millors instal·lacions hem d’aconseguir facilitar la tasca educativa, tenir menys fracàs escolar, il·lusionar als alumnes i engrescar-los per a lluitar per a un futur millor i amb més benestar per a tots.

7

Ara ens disposem a inaugurar el centre, tot i que no és la inauguració oficial, la oficial serà quan el Departament ens digui. Avui ho farem amb la gent del poble i volem donar reconeixement amb una placa a qui va ser l’ impulsor per tirar endavant l’escola aquí, en aquet indret, i que, mentre va poder, em va acompanyar a tot arreu, Joaquim Arxé Ordeig. Sempre deia que pels nens i els avis havíem de buscar el millor lloc i ho va aconseguir. Moltes gràcies per la vostra assistència.

Ens disposem a inaugurar el centre, (destapar la placa i dir algunes paraules de record per en Quim pel motiu que es posa el seu nom a l’espai polivalent) Hem lluitat per tenir tot el mobiliari nou però no ha pogut ser, des de l’Ajuntament se’ls ha ofert la possibilitat d’avançar els diners per pagar tot el necessari i més endavant ja parlaríem de com recuperar-los . El Departament no ha pogut acceptar, per normativa, aquesta proposta i ens han agraït l’ interès i esforç de l’Ajuntament de Viladrau, ja que no es gaire comú, segons ells, aquest tipus de proposta.

Bona Festa Major. Bona diada i, als que aneu a la manifestació, que sigui pacífica i que tothom ens escolti arreu del món. Des de Viladrau us donarem suport. Visca Catalunya!


8

medi ambient | cultura | promoció econòmica l'Ajuntament informa | medi ambient | cultura | promoció econòmica

| 13

Inventari de camins de Viladrau

Projecte Boscos de Bruixes i Bandolers

És responsabilitat de tot Ajuntament la gestió del seu patrimoni o béns de domini públic amb l’objectiu de preservar i potenciar aquells aspectes més importants que puguin contribuir al seu millor aprofitament per part de tots. Amb aquesta intenció, des de la regidoria de medi ambient de Viladrau, estem treballant en la confecció d’un inventari de camins d’ús públic municipals.

El passat mes d’agost va sortir a concurs la presentació de projectes de Boscos de Bruixes i Bandolers que s’ha de fer a l’edifici del Parc Hotel.

Aquest inventari recollirà els camins que integren la xarxa viària municipal de titularitat pública i es farà d’acord amb les prescripcions legals que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. L’inventari es farà en base a criteris d’exhaustivitat, precisió, fiabilitat, compliment legal, defensa jurídica i utilitat per a la gestió, i s’hi recolliran tots els camins d’ús públic documentables: • Camins d’ús públic aptes per al trànsit de vehicles (xarxa veïnal, rural i forestal) • Camins d’ús públic de ferradura o senders (xarxa històrica de camins rurals tradicionals) • Camins ramaders no classificats Un cop aprovat l’inventari pel ple de l’Ajuntament, s’ha de crear i senyalitzar una xarxa d’itineraris. El que volem des d’Esquerra és que aquesta sigui una eina de dinamització econòmica per promocionar l’ecoturisme per Viladrau i el seu entorn, facilitant l’accés a totes aquelles persones que ens visiten perquè amb respecte i ordre gaudeixin del nostre municipi. Hem volgut que aquest sigui un procés participatiu i obert a tothom. S’han fet i s’estan fent diferents reunions amb propietaris, veïns i entitats, per intentar recollir els punts de vista de tots. El que volem és donar compliment a la nostra obligació de gestors del patrimoni combinat amb la preservació dels interessos particulars dels propietaris forestals que estem convençuts veuran en aquest treball una manera de clarificar i preservar el seu patrimoni.

Un cop estudiades les propostes i evaluades per part de la taula de contractació, el ple de l’Ajuntament del dia 3 de setembre, va adjudicar a l’empresa Produccions Culturals Transversal S.L. la redacció i execució del projecte definitiu. La proposta guanyadora és adient a les noves corrents de gestió cultural i amb una bona exposició del projecte de dinamització i difusió del centre i del municipi. Ara, el pròxim pas és l’inici inminent del treballs d’adequació de les sales per tal d’enllestir el més aviat possible el projecte i posar en marxa l’obertura dels espais al públic. Estem segurs que aquest projecte, com ja s’ha explicat, és un bon motiu pel desenvolupament de Viladrau en l’aspecte turístic i de promoció del seu entorn natural. El Parc del Montseny i Viladrau han de ser l’eix central de la capitalització dels visitants en el territori. Aquest projecte està subvencionat pel FEDER, Generalitat i Diputació de Girona.


cultura | festes | 13

9

l'Ajuntament informa | cultura | festes

XI Estiu Bandoler

L’Estiu Bandoler ha entrat en la seva 2a dècada. Enguany ens hem de tornar a felicitar per haver aconseguit, un anys més, un gran èxit de públic i de participació.

L’Estiu Bandoler va néixer amb tres objectius clars: • Oferir, des de Viladrau, una proposta turística atractiva i de qualitat. • Recuperar i difondre el personatge de Joan Sala i Ferrer, en Serrallonga, i el fet bandoler. • Crear un focus de participació ciutadana, un grup de voluntaris units en un projecte de poble. En el primer objectiu hem estat efusivament felicitats pels visitants que han viscut aquest any les activitats programades. Ens han fet arribar el seu agraïment pel tracte rebut, la qualitat de les activitats i la riquesa de la informació que, d’una manera lúdica i sense oblidar el rigor científic, els hi ha estat especialment sorprenent. La quantitat de participants, especialment visitants i turistes, ha estat, tot i la tan temuda crisi, especialment exitós. Les activitats previstes s’han omplert entre el 80 i el 100%. El segons objectiu ha estat, per tant, complimentat amb escreix. En quant al tercer objectiu, un any més hem rebut una molt bona acollida per part de la gent convidada a participar. Tot i saber que és difícil comptar amb voluntaris en una època com l’estival, fins a 36 viladrauencs han estat els veritables artífex de la realització d’aquest projecte.

Com a innovació, en aquesta 11a edició, s’ha optat per organitzar una Exposició Serrallonga distribuïda en més de 20 aparadors del poble. S’han repartit des de l’Oficina d’Informació plànols de la població especialment dissenyats amb aquest motiu. Una nova manera de conèixer el bandolerisme passejant per la població. Cal una especial menció a la continuada millora de l’obra teatral Les Dones del Bandoler per part de les directores d’aquests últims anys. Aquest any ha estat la incorporació d’un lector masculí, que dóna contrapunt a l’obra, i una especial plasticitat escènica aprofitant al màxim la portalada de l’Ermita de la Pietat. Malauradament, la gimcana infantil organitzada pel Punt Jove de Viladrau amb la col·laboració d’EduCA, no s’ha pogut portar a terme a causa de la pluja. Número de participants 2012: Sortides guiades matinals Nocturnes bandoleres Les Dones del Bandoler Exposició Serrallonga Sopar Bandoler

64 108 65 750 aprox. 300 aprox.


10

| 13

l'Ajuntament informa | cultura | festes

Festa Major

Des de la Regidoria de Festes us saludem tot desitjant que hagueu gaudit d’un bon estiu. Des de l’Ajuntament totes les activitats que s’han realitzat, han estat amb l’ànim d’agradar a tothom, així com també hem intentat minimitzar les molèsties que tot event comporta. Volem fer un assenyalat esment a tot el jovent que desinteressadament forma part de l’organització de l’Amanida Sound i de la Comissió de festes ja que, gràcies a ells, es poden portar a terme tots aquets actes. També agrair la col·laboració dels diferents establiments i empreses. Entre tots hem fet possible, un any més, que Viladrau gaudeixi d’un agradable i animat estiu.

Pregó de la Festa Major Bona tarda, abans que res voldria agrair que m’hagin proposat fer el pregó de la Festa Major d’aquest any. Em sento honorat perquè tot i no haver nascut a Viladrau quan només tenia un mes els meus pares ja m’hi van portar. Des d’aleshores que els lligams que he tingut amb Viladrau han estat molt forts. D’una banda, pels vincles familiars, ja que el meu pare era del Noguer i la meva mare de Rusquelles. La nissaga Bofill ha donat diferents personatges vinculats a aquest poble, com ara el Ramon Bofill i Gallés, qui va construir l’any 1898 l’Hotel Bofill iniciant així el costum de passar temporades d’estiueig a Viladrau com un lloc de repòs i salut. Altres personatges són el poeta Guerau de Liost, pseudònim de Jaume Bofill i Mates, o el crític literari Jaume Bofill i Ferro. D’altra banda, perquè ja des de fa molts anys he vingut aquí a estiuejar. Això ha fet que en aquest temps m’hagi implicat en diverses activitats com haver participat en la creació de l’Associació d’Amics del Montseny i en la Fundació Jaume Bofill i Ferro. Us voldria parlar una mica més d’aquesta darrera ja que potser per alguns de vosaltres és més desconeguda. En Jaume Bofill i Ferro fou un crític literari del segle passat que va traduir principalment les obres de Rilke i Proust, donant-los així a conèixer al públic en general. La seva tasca va quedar reflectida en els llibres “Vint-i-cinc anys de crítica” (premi Josep Yxart 1958) que és un assaig sobre Goethe, Richter, Proust, Rilke, Carles Riba, Marià Manent i Tomàs Garcés entre d’altres; i “Poetes catalans moderns”, junt amb Antoni Comas, sobre autors de la

lírica catalana de la primera meitat del segle XX com Joan Maragall, Josep Carner, Guerau de Liost, Sagarra, Foix, Riba, Salvat-Papasseit, Manent i Garcés. Jaume Bofill i Ferro morí el 1968 i la seva vídua, Núria Fornells, creà la Fundació Jaume Bofill i Ferro, amb seu a Viladrau. El primer president d’aquesta fundació va ser Salvador Millet i Bel i a la seva mort, em van elegir president. Per què us he explicat tot això? Doncs per introduir una mica a què es dedica aquesta fundació. D’una banda, ha mantingut i conservat el seu arxiu i per tant el coneixement sobre Bofill i Ferro i per altra banda ha col·laborat activament en la formació dels joves de Viladrau. És per això que des de fa 15 anys la Fundació concedeix 5 beques anuals a joves de Viladrau per tal que estudiïn a la Universitat, amb un balanç que crec pot ser valorat molt positivament. La nostra intenció és continuar ajudant, sempre que sigui possible, malgrat la crisi econòmica que patim, al desenvolupament de Viladrau, especialment a la població més jove i que actualment és la més afectada per les circumstàncies. També des d’aquí us animo a participar activament en els diferents actes que s’han organitzat per part de la Comissió de Festes per aquest any. Moltes gràcies i bona Festa a tothom! Pregó de la Festa Major Eugeni Bofill i Bofill Viladrau, 7 de setembre de 2012


| 13

11

l'Ajuntament informa | cultura | festes

III Festival De Música Marcos Redondo Agost 2012

Foto: Gabriel Brau ©

Aquest any s’ha celebrat la III edició del Festival de Música Marcos Redondo de Viladrau. Els tres concerts programats van tenir una resposta del tot positiva per part del públic, per tant hem de dir que ha estat un èxit. El primer concert va tenir lloc el 4 d’agost a l’església de Sant Martí i va estar a càrrec d’Ala Voronkova al violí i Gueràssim Voronkov al piano amb obres de música russa i espanyola dels compositors Chaikowski, Rajmáninov, Montsalvatge, Falla, Brotons entre d’altres. El compositor Salvador Brotons va assistir al concert i va dir unes paraules de presentación de la peça que van interpretar. El dia 11 al Mas d’Osor, vam tenir el plaer d’escoltar a Andrea Motis i Joan Chamorro quartet, una formació de jazz que avui s’està fent indispensable per la seva qualitat. La veu d’Andrea Motis va enlluernar a tots els que vam tenir la satisfacció d’escoltar-la. S’ha de reconèixer que la seva trajectòria és imparable donada la seva joventut, té 17 anys, i que ara per ara és una de les veus de jazz català més sol·licitades internacionalment.

El tercer concert va ser a l’església de la Salut (Casal del Sagrat Cor) el dia 18 i vam poder gaudir d’un concert de guitarres espanyoles magníficament tocades per dos joves de la comarca, Roger Tapias i Ramon Dordal, aquest últim professor de l’escola de música de Viladrau. Van interpretar peces clàssiques i populars del món amb una professionalitat que no es pot qüestionar. El Festival manté un alt nivel de qualitat que any rere any s’ha anat consolidant i mantenint gràcies a una acurada sel·lecció dels concerts i dels artistes. Cada any s’intenta afegir un nou espai on fer el concert per tal de donar a conèixer o potenciar indrets de Viladrau més o menys concorreguts pels assistents, que provenen tant de la població com, cada cop més, de fora. Poc a poc, el festival s’està consolidant com un referent músical de qualitat dins dels festivals d’estiu que s’organitzen a Catalunya i els amants de la bona música sabent que tenen una cita cada estiu a Viladrau.


12

promoció econòmica | 13

l'Ajuntament informa | promoció econòmica

Les Pimes en l’economia del territori

Hem repassat, en els darrers articles, la importància que es dóna des de les institucions a les persones/entitats que inicien una activitat econòmica degut a les repercussions positives en aspectes com l’ocupació, la competitivitat, el desenvolupament personal i el benestar de la societat. La major part de les empreses del territori són petites i mitjanes empreses, especialment microempreses, amb menys de 10 empleats. Avui definirem què és una pime i veurem quin paper té en el desenvolupament econòmic i social. Segons la Comissió Europea (2006), una empresa és “una entitat que exerceix una activitat econòmica” La consideració d’empresa és independent del seu tamany o forma jurídica. Per tant, empresa pot ser des d’un autònom, passant per negoci familiar fins a una multinacional. De la mateixa forma, un autònom és empresa, de la mateixa forma que també ho és una Societat Limitada o una Societat Anònima, una cooperativa o una associació. La Comissió Europea també va establir uns paràmetres per poder definir el concepte de pime: • Càlcul de la plantilla (ha de ser inferior a 250 persones per una pime, i a 10 persones per ser una microempresa) • Balanç general (ha de ser inferior a 43 milions d’euros per una pime i a 2 milions d’euros per ser una microempresa) • Volum de negocis anual (ha de ser inferior a 50 milios d’euros per una pime o 2 milions d’euros per una microempresa) Les pimes al nostre territori constitueixen una part molt important del teixit empresarial, i la seva repercussió es fa evident. Així, la major part de transaccions les realitzem amb pimes: des de comprar el pa, fer un cafè, reservar un viatge, instal·lar una llar de foc, etc. Solen ser més innovadores que les grans empreses, perquè s’adapten i responen amb més facilitat i rapidesa a les necessitats del mercat i els requeriments dels clients. Són més flexibes per vàries raons: en ser petites, l’empresari sol portar la part comercial, atès que té un ampli coneixement del sector, i de la situació de la seva empresa, generant més confiança entre els clients; la seva estructura i organització és simple i plana, i es treballa molt estretament; el seu volum de producció és petit, fet que permet adaptar-se en tot moment Personalitzen el producte/servei que ofereixen. Un exemple fora del territori podrien ser els establiments sorgits de compra-venda d’or, molts com a segona oportunitat de negoci de joieries que han detectat aquesta necessitat.

Solen donar més oportunitats a grups com ara dones, joves, minories ètniques etc. (pensem en el perfil habitualment demandat per treballar en un comerç, per iniciar-se en un taller, o per tenir cura de la llar i de gent gran). Malauradament, molt sovint les pimes es troben amb limitacions, sobretot en els seus inicis: dificultats en l’accés al crèdit, necessitat de retallar al màxim les despeses, mínim personal, etc. Un cop consolidades, els desavantatges que tenen són, entre d’altres, l’excessiu control que fa l’empresari sobre el negoci, la dificultat en delegar; el relleu generacional de l’empresari per descendents sovint no preparats o menys motivats, etc. I ara entrem en la definició de l’antiguitat de la pime: es considera una empresa naixent la que no supera els tres mesos d’activitat; emprenedora fins que compleix tres anys de vida; nova empresa fins que ha superat els set anys funcionant; consolidada a partir dels tres anys. El personal tècnic del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació d’Osona Sud-Alt Congost dóna assessorament a emprenedors per a realitzar el seu Pla d’empresa i iniciar així el seu negoci. Les empreses ja consolidades (amb més de tres anys de rodatge) també poden rebre assessorament sobre aquest i altres temes (subvencions, ajuts, etc.). Finalment, amb els candidats inscrits a la Borsa de Treball, es poden cobrir les demandes de personal sorgides en el sí de l’empresa. Per a més informació: Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona SudAlt Congost C/ Nou, 11 08540 Centelles Telèfon: 93 881 12 57 Fax: 93 881 20 94 Correu electrònic: osonasud.altcongost@diba.es www.osonasudaltcongost.org


ensenyament | 13

13

l'Ajuntament informa | ensenyament

Desendolla’t: amb energia, aprèn i estalvia Projecte d’estalvi energètic als centres d’ensenyament d’Osona L’Ajuntament de Viladrau va sol.licitar participar en el projecte Desendolla’t adreçat a les escoles de la comarca d’Osona ,ens han escollit i som part de les vint primeres escoles que portarem endavant el projecte d’estalvi energètic aquest curs 21012 - 2013 a l’escola. El projecte Desendolla’t està adreçat als centres d’ensenyament Infantil i Primària d’Osona i a les regidoriesd’Educació dels ajuntaments de la comarca. Es tracta d’un projecte transversal entre el Servei d’Educació (en endavant SE) i l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona (en endavant ALEO).El punt de partida del projecte són els diversos estudis desenvolupats des de l’ALEO (2004-2005; 2007; 2011) en els quals es posa de manifest la manca d’eficiència energètica dels centres d’ensenyament de titularitat pública en relació al centres d’ensenyament concertats. La comarca d’Osona compta amb un total de 52 centres d’ensenyament d’educació infantil i primària de titularitat pública i un total de 17 centres concertats que imparteixen diversos tipus d’ensenyaments: infantil, primària, secundària i educació especial. L’objectiu general del projecte és millorar l’eficiència energètica dels centres d’ensenyament públics i equiparar-la a la dels centres concertats mitjançant un conjunt de mesures que ens han de permetre assolir els resultats desitjats. Tal i com ho exposarem, aquest projecte permet assolir un triple benefici: mediambiental, en formad’estalvi energètic; econòmic, en forma d’estalvi de despesa pública; i socioeducatiu,revertint als centres d’ensenyament part dels recursos econòmics reals estalviats jasigui forma d’accions, materials o serveis que generin un benefici tangible per a lacomunitat educativa.. Poden ser beneficiaris del projecte els ajuntaments que, via les regidories d’Educació,hagin implicat el/s centre/s d’ensenyament d’infantil i primària. Objectius generals • Millorar l’eficiència energètica dels centres d ensenyament públics i equiparar-los als nivells dels centres de concertats • Oferir un projecte de formació i de suport tècnic als centres escolars d’infantil, primària i educació especial d’Osona per tal que puguin reduir un 20-30 % els costos energètics amb els preus actuals1.

Objectius específics • Crear una oferta formativa amb contingut teòric i pràctic adreçada a conserges o personal similar per tal que aquests perfils professionals puguin assumir les tasques de responsable energètic • Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la importància de tenir un ús responsable dels recursos energètics (consum elèctric i consum tèrmic) • Oferir eines als centres i als ajuntaments per poder avaluar els costos energètics i prendre les mesures més adequades per reduir-lo • Promoure hàbits i actituds d estalvi energètic alhora de gestionar els equipaments i les instal·lacions dels centres d’ensenyament. Pressupost El projecte serà cofinançat: el 50 % del cost l’assumirà el Servei d’Educació del Consell Comarcal i el 50 % restant per part de cada Ajuntament. Pressupost de les despeses del centre 1 Sessions de formació i assessorament al centre 1 Envi-R Material Total centre

1.020 € 100 € 60 € 1.180 €

Pla de finançament per centre Concepte Import total Aportació del Consell Comarcal Aportació dels ajuntaments participants TOTAL

590 € 590 € 1.180 €


14

| 13

l'Ajuntament informa | ensenyament

L’Aventura de la Vida

L’Ajuntament un cop consultat, proposat i reunits amb el responsable del programa i la directora de l’escola,participem en el pagament del projecte l’Aventura de la Vida per els nostres alumnes de cicle mitja i cicle superior del curs escolar 2012-2013.

Un programa compartit amb les administracions L’Aventura de la Vida és un programa impulsat per la Fundació Catalana de l’Esplai que compta amb l’aval i el suport de la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’organisme que programa, planifica i coordina les accions en matèria de drogrodependències: assistència, prevenció i reinserció. Igualment, L’Aventura de la Vida cerca la col·laboració amb les administracions públiques, especialment els ajuntaments i consells comarcals, en l’aplicació d’aquest programa. Més de 20.000 alumnes de 250 escoles catalanes L’Aventura de la Vida s’aplica a Catalunya des de 1999. Des d’aquesta data més de 63.174 infants catalans han participat en les diverses edicions del programa a casa nostra. Actualment arriba a més de 20.000 infants i prop de 270 escoles i 144 municipis. L’educació per a la salut Salut. Entenem per salut la relació gratificant que la persona manté amb ella mateixa, amb les altres persones i amb l’entorn. Habilitats per a la Vida L’OMS recomana l’entrenament en habilitats per a la vida com la millor estratègia preventiva, i defineix així aquestes habilitats: Les habilitats per a la vida són capacitats per adoptar un comportament positiu que permeti als individus abordar amb eficàcia les exigències i els reptes de la vida quotidiana. Es tracta

d’habilitats personals, interpersonals, cognitives i físiques que ajuden a les persones a controlar i dirigir les seves vides, desenvolupant capacitats de viure amb el seu entorn, aconseguint que aquest canviï. La promoció de la salut i la prevenció des del sistema educatiu Els objectius generals per a l’Educació Primària, estableixen orientacions en relació amb l’educació per a la salut, des d’un concepte ampli de la mateixa que té en compte les dimensions físiques, psíquiques i socials: Que els infants desenvolupin la capacitat de conèixer i apreciar el propi cos i de contribuir al seu desenvolupament, adoptant hàbits de salut i benestar, valorant las repercussions de determinades conductes sobre la salut i la qualitat de vida. El Pla Nacional sobre Drogues defineix l’educació per a la salut com l’estratègia bàsica per a desenvolupar programes de prevenció de les drogodependències. L’Aventura de la Vida aportar una proposta d’actuació educativa que incorpora aquestes dues grans línies d’actuació. Es tracta d’un programa d’educació per a la salut que fa èmfasi en la prevenció de les drogodependències. Una línia transversal en el currículum El sistema educatiu estableix per cada etapa de l’ensenyament obligatori una proposta d’eixos transversals que cada centre desenvolupa amb programacions curriculars concretes. Els continguts de


ensenyament | salut | 13

l'Ajuntament informa | ensenyament | salut

15

Cuida’t les dents

L’Aventura de la Vida s’ajusten a les finalitats que, en educació per la salut , defineix l’autoritat educativa a Catalunya. Salut i altres valors L’educació per a la salut facilita desenvolupar altres valors que s’hi troben estretament vinculats. L’educació per al consum, l’educació ambiental, l’educació viària, l’educació per a la convivència, l’equitat de gènere... són eixos de treball presents, en major o menor grau, en L’Aventura de la Vida. El programa L’Aventura de la Vida opta per potenciar les actituds i els hàbits saludables com l’estratègia de prevenció més adient per al treball amb infants de primària, a partir de: • La informació sobre conductes que comprometin el benestar i la convivència. • La promoció d’actituds i valors que afavoreixin estils de vida saludable. • El desenvolupament de les habilitats per a la vida. Destinataris Els destinataris de la intervenció són els nens i les nenes d’entre 7 i 11 anys que cursen el cicle mitjà i superior d’Educació Primària. Agents El programa aposta perquè el professorat, des del seu treball quotidià a l’aula, i dins un projecte d’escola, sigui el dinamizador del programa, juntament amb els pares i les mares i altres agents socials que actuen en l’entorn més pròxim a l’infant. Comptant en tot moment amb el suport tècnic de l’equip de professionals de la Fundació Catalana de l’Esplai Els valors El programa parteix de tres criteris: • Considerar la salut com una manera de viure, més autònoma, més joiosa i més solidària. • Entendre la prevenció com a enfortiment de la personalitat, potenciant actituds fermes i practicant hàbits saludables. • Promoure la col·laboració educativa i la cooperació entre els agents educadors: pares, mares, mestres, associacions, poders públics…d’un mateix territori. Els continguts S’estructuren en base a 2 eixos de salut i 12 temes, i s’adapten al currículum d’educació per a la salut a primària Habilitats per a la vida Hàbits saludables Respecte vers un mateix Afrontar els desafiaments Manejar la tensió Relacionar-se Prendre decisions....

Participació en el programa “ Cuida’t les dents” els alumnes de l’escola. Destinataris: tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin com a mínim una escola de primària El programa promou l’adquisició i el reforç de valors associats a la higiene bucodental amb la finalitat que els infants usuaris del programa incrementin el seu hàbit de raspallar-se les dents´. Dipsalut tfa una exposició itinerant de caràcter formatiu, “Cuida’t les dents”, per tal de transmetre als nens i nenes d’entre 6 i 9 anys la importància de mantenir una bona higiene dental. En l’activitat també s’explica l’anatomia de la dent, l’estructura de la boca, les diferents malalties bucodentals i la importància d’alimentar-se adequadament per evitar la càries i altres afeccions.


16

salut l'Ajuntament informa | salut

Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables

| 13


| 13

17

l'Ajuntament informa | salut

Sessions dinamització parc urbà de salut i itineraris saludables Els Parcs Urbans de Salut són un conjunt d’aparells amb poca distància entre ells, dissenyats per realitzar exercici físic, treballant de manera homogènia i segura totes les parts del cos. Han estat ideats per una comissió d’experts multidisciplinària. Els Parcs estan especialment dirigits a adults i gent gran. Els Itineraris Saludables són recorreguts que transcorren tant per dins del nucli urbà com pels afores. Estan senyalitzats per facilitar l’acció de caminar. Els Itineraris s’agrupen en Xarxes d’Itineraris Saludables. D’aquesta manera, els ciutadans tenen l’opció de triar entre els recorreguts més curts o els més llargs en funció de la seva forma física. Estan pensats per a tota la població. Per promoure l’ús d’aquests equipaments, Dipsalut, en col·laboració amb els ajuntaments, organitza sessions d’exercici físic dirigides per professionals especialitzats que, a més de donar pautes per a un correcte ús dels equipaments, treballen per incrementar les habilitats per a la vida i el control que tenen les persones sobre la seva salut i contribuir així a millorar la seva qualitat de vida. Dipsalut ha format 108 tècnics municipals i professionals del camp de la salut, l’esport i el lleure per dinamitzar els Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables Les Xarxes d’Itineraris Saludables se cedeixen als ajuntaments sense cap cost per a ells. S’hi inclouen les sessions inicials de dinamització Objectius • Facilitar que els usuaris dels equipaments coneguin i valorin els beneficis de l’exercici físic per a la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat física en la seva vida quotidiana. • Crear nous espais de socialització per als usuaris del programa i incrementar el seu grau de motivació respecte a l’activitat física. • Afavorir que les dinamitzacions als Parcs Urbans i a les Xarxes d’Itineraris Saludables esdevinguin una experiència satisfactòria per als usuaris i que aquests utilitzin els equipaments de forma regular. • Formar professionals capaços de realitzar sessions dirigides als Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables. • Formar els professionals d’atenció primària per facilitar que es recomani la pràctica de l’exercici físic en els Parcs de Salut i les Xarxes d’Itineraris Desenvolupament de les actuacions Les accions incloses al programa responen a quatre eixos d’actuació: instal·lació dels equipaments, dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris, manteniment i higienització dels Parcs Urbans de Salut i formació de professionals del camp de la salut, l’esport i social.

Parc Urbà de Salut: Cada divendres de 15 a 17 h Itineraris Saludables: 2 Divendres al mes a les 16:45h Lloc: Quedem al Parc Urbà de Salut de Viladrau

Hi trobareu una persona qualificada que us ensenyarà a treure el màxim profit del parc de salut, de manera totalment gratuïta i amb un seguiment individualitzat. Cada sessió suposarà un nou aprenentatge i un pas més per a assolir una millor qualitat de vida. Aprofitem la oportunitat. Igualment, parlarem de la respiració, marxa nòrdica, mecànica de la petjada, complements (bastons, podòmetre, etc.), entre d’altres temes relacionats amb el caminar, durant les sessions d’Itineraris Saludables.

Us hi esperem!!! • En cas de pluja quedem a Can Sià. • Dinamitzador: David Gomez (Dipsalut) Horari és podrà modificar en funció del nombre de persones i necessitats.


18

l'Ajuntament informa | salut

Copagament dels medicaments

| 13


| 13

19

l'Ajuntament informa | salut

1 euro per recepta

Donació de sang El passat divendres dia 17 d’agost es va fer la recollida de sang per professionals sanitàris del Banc de Sang i Teixits al consultori municipal amb la participació de 20 persones.

Recordem: Al Banc de Sang i Teixits li calen més de 1.000 donacions de sang al dia per tal de garantir que tots tinguem sang quan ho necessitem

Et recordem que el proper mes d’octubre tornaran al nostre municipi esperant més donants.

• Per a intervencions quirúrgiques • Per a tractaments oncològics • Per a trasplantaments • En cas d’accidents greus Pots donar sang Si tens 18 anys o més Si peses 50 quilos o més Recorda Per donar sang no cal estar en dejú Sempre utilitzem material d’un sol ús AMB UNA VEGADA NO N’HI HA PROU


20

salut | benestar social, Casal d’avis l'Ajuntament informa | salut | benestar social, Casal d’avis

Higiene postural dels escolars

Casal d’avis “Flor del Montseny”

Dipsalut i el Fòrum Sanitari continuen col·laborant per promoure la salut a la demarcació

Hola socis i simpatitzants aprofitem la invitació de l’Ajuntament de Viladrau per posar un escrit a la revista del poble.

Enguany es realitzaran un total de 132 cursos a 46 municipis de les comarques gironines. Aquesta formació, sobre temes diversos de l’àmbit de la salut pública, va dirigida tant a col·lectius específics com a la població en general. El Fòrum i Dipsalut l’ofereixen gratuïtament als ajuntaments, que han d’escollir i sol·licitar els cursos que considerin més oportuns, pactar les dates, trobar locals on es puguin fer i donar a conèixer aquesta oferta de formació gratuïta als ciutadans. La formació està dissenyada pel Fòrum Sanitari i impartida per professionals de la salut especialitzats en cada matèria. Aquest any hem demanat als nens de l’escola de Viladrau: Higiene postural dels escolars (per a escoles) Fitxa tècnica Lloc, dates i horari: s’ha de pactar amb l’Ajuntament que sol·liciti el curs Durada: 2 h Període de sol·licitud: fins el 30 de març Places: grup classe i 20-25 d’alumnes Destinataris: Cicle Mitjà Material: obsequi educatiu Professorat: professionals de la salut especialitzats en la matèria

Volem informar a tots el socis i amics del Casal d’Avis per la que va tenir lloc l’assemblea general del l’any i es presentà una petició per renovar la junta i el seu president. Dintre l’assemblea es va fer una votació amb paperetes , resultat d’aquesta votació, l’antiga presidenta perd per un vot tenint que renunciar al càrrec. Degut a les discrepàncies entre uns i els altres es va acordar al cap de vuit dies formar una Junta Gestora, quedant els càrrecs de la següent manera: Tressorer: Ramon Calm Mossoll Secretària: Maria Rosa Bas Forti Vocals: Lluís Calm Verdaguer, Carme Busquets Serra, Montserrat Masó Ferre, Montserrat Masó Llora, Maria Serra Bancells. Seguirem fent les activitats programades fins a la primavera del 2013 en la que es farà de nou convocatòria per l’elecció d’una nova junta , d’acord amb els estatuts que ens regeixen serà possiblement pel mes de maig del 2013. La junta actual agraeix les vostres assistències al Casal i la participació en els actes que fem, ens agradaria que tots col.laboreu i participeu amb alegria. El Casal és per poder passa-ho bé tots plegats! Gràcies

Objectius El curs està adreçat als escolars, però servirà també als docents i als pares per tal que puguin conèixer, detectar i prevenir mals hàbits en la postura en l’etapa escolar. Cal fer la intervenció des de l’escola i la família per tal que la conducta correcta es vegi reforçada en totes les àrees de desenvolupament dels infants. Metodologia Xerrada pràctica.

| 13

LA JUNTA


Escola Bressol “Les Paitides” | 13

l'Ajuntament informa | Escola Bressol “Les Paitides”

21

Un moment de trobada i creativitat entre dues generacions

El curs passat l’Escola Bressol “Les Paitides” va iniciar el projecte “Jo de gran vull ser petit”, en el qual van col·laborar avis i àvies de Viladrau. Aquest va tenir una durada de dos mesos, i cada setmana l’escola tenia una visita sorpresa de cada un dels participants. L’objectiu d’aquest projecte era agrupar dues generacions en un mateix context, per tal que ambdós aprenguéssim dels altres i entre tots gaudir de l’experiència. De les visites vam poder disfrutar de tot tipus d’activitats molt diferents com per exemple en Lluís que ens va explicar les seves aventures de bomber, l’àvia Carme Busquets i la Carme Morera que ens van explicar un munt de contes; l’àvia Modesta ens va fer una sessió de cinema antic. L’avi Joan ens va deixar tocar el Violí; l’Àvia Teresa ens va explicar la seva experiència en una escola i també ens va ensenyar cançons

i dibuixos. I finalment l’àvia Montserrat que ens va distreure amb danses, dibuixos i ens va obsequiar amb uns braçalets que ella mateixa havia fet. El resultat ha sigut molt satisfactori per tothom. Des de l’escola us donem les gràcies a tots els avis i àvies que van participar i van fer possible aquesta magnifica experiència i us deixem les portes obertes per si us animeu a tornar a venir. Salutacions, Escola Bressol “Les Paitides”.


Entitats

Gràcies per tot

23

Associació d’amics del Montseny

24

Assemblea Nacional Catalana de Viladrau

25

Amics del tennis

26

Le Grand Raid Ganduls Btt Viladrau C.E

26


solidaritat | 13

23

Entitats | solidaritat

Gràcies per tot

Escric aquestes ratlles per agrair a tot el poble de Viladrau la resposta que aquest estiu va donar a la nostra petició d’ajuda per en Pol, per ell i per a tots els que lluiten contra el càncer infantil. 3.000,00 € és el resultat del que hem estat capaços de recollir, només amb les activitats que s’han organitzat; activitats en les quals les associacions, les botigues, l’Ajuntament i les persones a nivell individual han col·laborat. Viladrau ha demostrat, una vegada més, que és un poble on la gent és capaç de participar en allò que considera important. Aquest és el resultat d’una idea que va començar com una necessitat urgent i que una nit, al voltant d’una taula a la plaça, quatre persones em van ajudar ràpidament a dibuixar en un tovalló de paper. El meu cap sabia el que necessitava, però en aquell moment vaig trobar el suport de gent que per primera vegada sentien parlar d’aquest problema i que de seguida em van donar els ànims i la seguretat de que ho aconseguiríem. En un moment ja teníem el programa del que volíem fer; semblava fins i tot fàcil i engrescador sobre el paper. L’endemà va començar la feina i haig de dir que sí que va ser fàcil perquè tothom hi va posar el que va poder. La primera activitat proposada va ser la confecció d’una vànova de patchwork a mil mans: homes i dones van cosir conjuntament fins aconseguir un preciós resultat que es va rifar entre aquells que havien comprat números.

I també va ser divertit ja que es van organitzar tota mena d’activitats (campionat de botifarra, jocs, bàsquet, futbol, quina, música, xocolatada, caminades...). La plaça es va convertir en un centre de participació i alegria on es respirava que tot es feia per solidaritat. El que havia de ser una setmana de solidaritat s’ha allargat més del previst per acabar en una gran nit en la que l’art de fer monòlegs ens van fer riure una bona estona. I encara continua perquè segueixen aportant diners al compte corrent obert per a aquest motiu, segueixen arribant taps de plàstic i segueix la venda de bufandes. Buscava diners per ajudar a un JOVE i he trobat, a més, un estiu ple d’amics. De tot cor, moltes i moltes gràcies. Arola Campañá


24

Ass. d’amics del Montseny | 13

Entitats | Ass. d’amics del Montseny

Associació d’amics del Montseny

Presidència i guardonats XXX Premi literari Montseny

Resum de les nostres activitats al llarg d’aquest darrer estiu Amics del Montseny El Dissabte 23 de juny, va ser la primera de les activitats estiuenques que l’Associació va organitzar per els seus socis, una Excursió a la muralla ibèrica del Montgrós. El Sr. Marc Guardia, encarregat de mostrar la muralla, ens va fer una extensa i completa explicació a tots els assistents. Tothom en va quedar molt content de la sortida. El 28 de juliol, en el municipi d’Arbúcies, es va fer la presentació del 27è volum de les Monografies del Montseny, amb la col.laboració de l’Ajuntament de la citada població. L’acte es va realitzar al Museu de la Gabella i el va presidir el Sr. Salvador Esteve , President de la Diputació de Barcelona. Van fer els diferents parlaments el president la nostra Associació, el Sr. Campañá, l’alcalde d’Arbúcies, Sr. Pere Garriga i el President de la Diputació de Barcelona. Seguidament el Sr. Josep Mª Panareda va fer una extensa explicació de cada un dels articles del XXVIIè volum de les Monografies del Montseny. El passat 4d’agost, a Viladrau , es va celebrar el XXX Premi Literari del Montseny, al qual van assistir més de tres-centes persones, un èxit. Es van presentar vuitanta-quatre poetes i com cada any es va lliurar un primer premi de 1500 euros i un trofeu commemoratiu, a més dos accèssits de 200 euros cadascú amb una placa commemorativa. Va presidir aquest acte el Sr. Xavier Clopés, sots-director general de Medi Ambient

i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, que va fer-nos un parlament molt adequat i constructiu. Aquest any la celebració del premi literari es va fer als Jardins de la Masia del Montseny. El dia 8 d’agost , mossèn Antoni Pladevall, gran historiador, ens va acompanyar a visitar les esglésies romàniques del municipi de Terrassa, l’Església de Mura el Castell det Talamanca. L’assistència a dita excursió va ser d’una cinquantena de persones i els assistents van mostra gran interès i satisfacció. El 24 d’ agost vàrem celebrar la desena gimcana Joan Varderi “Coneixes els arbres del Montseny?”. Aquest any el recorregut va sortir de la plaça del poble, cap al Torrent, pujant cap a Rosquelles, el Pla de Mon Falcó, baixant cap a la Font d’en Miquel, la plaça del Dr. Carulla i arribant finalment als Jardins de la Masia del Montseny. El recorregut que va durar dues hores consistia en endevinar el nom de 34 arbres diferents, en el Torrent hi havia una petita prova en la qual s’havien de distingir 10 fulles diferents i indicant de quin pertanyien.


Ass. d’amics del Montseny | Assemblea Nacional Catalana de Viladrau | 13

Entitats | Ass. d’amics del Montseny | Assemblea Nacional Catalana de Viladrau

25

Assemblea Nacional Catalana de Viladrau

Visita finca El Mataró

Com pràcticament a tots els municipis d’Osona a Viladrau ja s’ha constituït l’Assemblea Territorial per a la Independència. El dia 31 d’agost, a Can Sià, 24 persones de les 40 assistents, van signar la creació de l’ANC del nostre municipi associant-se a la ANC. Aquest acte va servir també per presentar la finalitat de l’Assemblea Nacional Catalana. A partir d’aquest moment ÈXIT de participació de molts viladrauencs/ ques, que vam astsistir a la manifestació de l’11 de setembre i que en tren, en cotxes particulars i en l’autocar de l’Assemblea d’Osona, que en poques hores va exhaurir la venda dels seus bitllets, vam col·laborar en aquesta fita històrica. ÈXIT de vendes de productes a la parada de l’Assemblea, ÈXIT d’estelades a les finestres i balcons que han omplert i encara omplen molts dels racons del poble seguint la campanya “En marxa cap a la Independència” en el que es recomana no treure la bandera fins que Catalunya sigui independent. Quan llegiu aquest text, l’Assemblea de Viladrau haurà fet la seva reunió per votar l’equip coordinador i decidir les primeres accions que es volen portar a terme a Viladrau. De les vendes fetes i de les quotes dels socis adherits un % són perquè la nostra assemblea territorial pugui començar a finançar els seus actes. Per a qualsevol suggeriment de possibles accions que creieu que es poden portar a terme, per adherir-vos a l’Assemblea de Viladrau o senzillament per rebre informació de manera periòdica de tot el que fem utilitzeu la següent adreça de correu: viladrau11desetembre@gmail.com.

L’ assistència fou nombrosa i el recorregut escollit pels voltants de Viladrau va ser de gran interès. El guanyador de la gimcana va encertar el nom de tots els arbres i de les 10 fulles. El 28 d’ agost vàrem fer una sortida al Corral del Mataró, acompanyats per el seu propietari Sr. Josep Mataró, el qual ens va mostrar la finca i l’ Ermita de Sant Cristòfol de Cerdans. El recorregut va durar 4 hores, el Sr. Mataró anava fent una extensa explicació de tots els arbres que anàvem trobant i detallant la gestió que es fa a la finca. Va ser una visita de caire molt interessant per el públic assistent. Per finalitzar, el 1 de setembre, a Viladrau el Sr. Albert Bosch, Tècnic de l’Associació de Propietaris del Montseny, ens van deleixar amb la conferència “Els Castanyers del Montseny, el seu passat i el seu futur” podent visualitzar al llarg de la xerrada diferents diapositives de plantacions de castanyers.

En aquests moments 30 persones més, de les que constitueixen l’assemblea, volen dir-hi la seva i rebre informació. Com més siguem més aviat serem independents. Per la llibertat i la dignitat de Catalunya hem de seguir amb la mateixa il·lusió, esforç i perseverança. No serà fàcil però ho aconseguirem perquè: Què vol aquesta tropa?” “Un nou estat d’Europa!” “Què vol aquesta gent?” “Catalunya independent!” “Catalunya, llibertat” Moltes gràcies a tothom que heu col·laborat fins aquest moment activament i seguim que hi ha molta feina a fer. Assemblea Nacional Catalana de Viladrau

Van ser uns actes molt viscuts i van recollir i fer palès l’ entusiasme que el Montseny desperta en els que viuen i estimen la muntanya. Setembre 2012


26

Amics del tennis | Ganduls Btt Viladrau Entitats | Amics del tennis | Ganduls Btt Viladrau

Amics del tennis

Le Grand Raid

Com cada any, els Amics del Tennis de Viladrau hem fet activitats que volem que conegueu. A la primavera i fins l’entrada de l’estiu el Campionat individual de Primavera 2012 que consta de una lligueta entre 10 jugadors, es van clasificar per jugar la final Jordi Polo i Joan Molina, va guanyar Jordi Polo. També vam fer la tradicional Marató del 15 d’agost en la que van participar 46 jugadors, de tots d’ells 26 eren menors de 18 anys. El dia va ser espléndit i molt concorregut per la àmplia participación i des d’aquí volem agraïr la col·laboració de l’Ajuntament de Viladrau per deixar-nos la pista, a Transports Cantizano i Joieria Aróstegui pels premis i a Oscar Bello pel joc de MP3 sobre tennis, que va fer les delicies dels més joves. El dia 25 d’agost a la pista de tennis ens vam trobar un altre any amb els amics de Sant Hilari Sacalm de veterans. L’equip de Viladrau estaba format per: Joan Molina, Carles Sentís, Gabriel Cantizano, Jaume Fabregas, Toni Almansa, Xavier Boix i Joan Arnella. Els partits van ser de dobles i Sant Hilari ens van tornar a guanyar, com l’any passat, per 3-1. Aquesta trobada amistosa es va acabar amb un berenar a les piscines que molt amablement ens van preparar la Montse i el Terry, gràcies als dos. Cada vegada el tennis a Viladrau va agafant més impuls i la bona participació de joves a la Marató ens fa pensar que està viu i que seguirà creixent. Seria fantàstic que en un futur també poguessim disposar d’una pista de padel, encara que pensem que és un somni, estem segurs que ho aconseguirem. La molta afició que hi ha per aquest esport ho mereix i segur que tindrà molt èxit. Salutacions

Ganduls Btt Viladrau C.E.

| 13


Actes

Ple de l’Ajuntament 9.01.2012

28

Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

35

Ple de l’Ajuntament 7.05.2012

46

Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

50


28

Sessió ordinària Ple de l’Ajuntament 09.01.2012 Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 09.01.2012

| 13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN DATA 9 DE GENER DE 2012 Identificació de la sessió Núm.: Exp. 92/2011 Data: 09/01/2012 Horari: 19,30 hores Lloc: Sala de Plens Assistents Alcalde Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) Regidors: Sr. Manel Bastias Rosell (L’A) Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A) Sra. Míriam Clopés Coll (L’A) Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) Sr. Jaume Tordera Homs (CiU) Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) Secretària M. Teresa Cunillera i Girona A Viladrau, essent les dinou hores i trenta minuts del dia nou de gener de dos mil dotze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a tractar dels assumptes de l’ordre del dia.

Efectuades les anteriors rectificacions, els reunits, per unanimitat, aproven les actes de les sessions ordinària de 7 de novembre i extraordinària de 12 de desembre de 2011.

2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins a la data (Decrets 123 a 147 de 2011).

3. PROPOSTA ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA. El Sr. Alcalde exposa al Ple de la Corporació la proposta que li va trametre l’Alcalde de Vic el passat 3 d’octubre, sobre la voluntat de creació d’una Associació de Municipis per la independència. Aquesta Associació es va constituir el passat 14 de desembre i en aquests moments es proposa als membres de la Corporació l’adhesió a la mateixa. Per part del grup municipal de CiU s’ha presentat, en data 28 de desembre, una proposta en aquest mateix sentit. Així doncs, vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la independència i el text dels seus Estatuts, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui iniciada, aprofita per a desitjar un bon any a tots.

Primer. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 07/11/2011 I EXTRAORDINÀRIA DE 12/12/2011.

Segon. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. Tercer. Designar al Sr. Alcalde, Francesc Xavier Bellvehí Busquets, com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació.

En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 7 denovembre i extraordinària de 12 de desembre de 2011, que s’han distribuït amb la convocatòria. El Sr. Argenter, en nom del grup municipal de CiU, en relació al punt de Precs i Preguntes de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2011, demana que es transcrigui exactament la seva intervenció en els apartats on es parla de la “porta del poliesportiu” i en l’apartat de les “cistelles de bàsquet” doncs el resum no reflecteix exactament el que es volia dir. Els reunits, per unanimitat, acorden que es transcrigui literalment la intervenció del Sr. Argenter en aquests dos punts i en conseqüència que es modifiqui l’acta en aquest sentit.

Quart. Facultar al Sr. Alcalde per a signar els documents necessaris per a l’execució dels precedents acords. Cinquè. Remetre certificat del present acord a la Presidència de l’Associació de Municipis per la Independència. Posada a votació la proposta la voten a favor el Sr. Alcalde i el Regidor Sr. Bastias, del grup municipal de L’A, els Regidors Sr. Tordera i Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, i el Regidor Sr. Bayarri del grup municipal d’ERC. S’absté la Regidora Sra. Clopés, del grup municipal de L’A i hi voten en contra els Regidors Sra. Gómez i Sr. Cantizano del grup municipal de L’A. Queda, doncs, aprovada la proposta per majoria absoluta, amb 5 vots a favor, 2 en contra i una abstenció.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 09.01.2012

4. PROPOSTA SUBSCRIPCIÓ CONVENI AMB DIPSALUT PER CESSIÓ DE BÉNS. Per part de la Regidora de Sanitat, Sra. Míriam Clopés, es dóna compte al Ple de la instal·lació de 2 desfibril·ladors fixos, cedits per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut). D’acord amb el Decret de cessió cal que l’Ajuntament de Viladrau subscrigui el Conveni de cessió dels béns, segons el text del conveni marc aprovat pel Consell Rector de Dipsalut, per això es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS: Primer. Subscriure el conveni de cessió de béns entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i l’Ajuntament de Viladrau que regula els termes i les condicions de la cessió gratuïta dels 2 desfibril·ladors fixes cedits a l’Ajuntament de Viladrau. Segon. Designar al Sr. Alcalde Francesc X. Bellvehí Busquets per signar els documents necessaris per a l’execució del present acord. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents que representen la majoria absoluta dels Regidors de la Corporació. Intervencions: La Sra. Clopés comenta que en aquest conveni, s’especifica que Dipsalut farà la formació pel seu ús, també en farà el manteniment durant 4 anys, en farà les inspeccions periòdiques, etc. El Sr. Argenter demana a qui s’adreçarà la formació. La Sra. Clopés contesta que encara està pendent de concretar a quines persones anirà dirigida, si bé es buscarà alguna persona voluntària, que ho pugui fer i que estigui normalment localitzable. El Sr. Argenter demana qui tindrà la responsabilitat. La Sra. Clopés contesta que sempre li han dit que es molt fàcil d’utilitzar i que no comporta cap perill pels usuaris, però ja s’intentarà en el seu moment buscar quines persones poden ser més adients per a fer-se’n càrrec.

5. PROPOSTA SUPORT A LA POSTULACIÓ DE VIC COM A CIUTAT CREATIVA EN GASTRONOMIA PER LA UNESCO. El Gremi d’Hostaleria d’Osona impulsa, dins el projecte UNESCO de xarxes de ciutats creatives, la candidatura de Vic, com exemple de ciutat i territori (comarca d’Osona) que disposa d’actius gastronòmics i agroalimentaris d’alta significació. El Gremi d’Hostaleria d’Osona ha dut a terme un estudi de viabilitat de la postulació de Vic i ha mantingut contactes institucionals i corporatius a nivell local, nacional, estatal i internacional, per vertebrar el projecte vigatà. En els propers mesos el comitè organitzador de la candidatura presentarà i lliurarà el projecte de postulació a la seu de la UNESCO a París. L’elaboracio del projecte de postulació compta amb l’aval, entre d’altres de l’Institut Català de la Cuina, Institut Ramon Llull, Universitat de Vic i la Fundació Osona Gastronomia.

29

La Fundació Osona Gastronomia des de la seva constitució ha esdevingut un nexe de treball amb territori comarcal per al foment de la producció agroalimentària, la gastronomia, el turisme i la formació de professionals del sector. Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: L’Ajuntament de Viladrau dóna suport explícit a la candidatura de “Vic, com a ciutat creativa en Gastronomia per la UNESCO” i es presta a col·laborar en allò que li sigui possible. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de la Corporació.

6. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. Reparacions Plaça Major: El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, fa la següent intervenció: “En el ple de l’Ajuntament de data 5 de setembre el Sr. Alcalde en les intervencions sobre Proposta Aprovació Inicial Projecte obres reforma a la plaça major diu textualment: Considerant l’esta actual de la Plaça que degut a la reposició que cada any s’ha de fer de les rajoles que es trenquen, ens suposa una inversió anual d’uns 10 a 12 mil euros i per tant considerant la urgència i necessitat de donar-hi una solució definitiva que eviti aquesta despesa de manteniment s’ha pensat en sol·licitar la inclusió d’aquesta obra en el psuoc del 2012. Dies més tard en la entrevista que concedeix el Sr. Alcalde emesa per televisió local el 9TV dins del programa Angle Obert el dia 4 d’octubre en relació a la pregunta sobre la reforma de la Plaça diu textualment: La plaça ens costa a l’Ajuntament entre 12 i 14 mil metres anuals per que es trenca el paviment i s’han de reposar les peces. Amb data 7/11 del 2011 aquest grup municipal entra per registre escrit demanant al Sr. Alcalde ens faciliti: La relació detallada de factures dels anys 2008-20092010-2011 tan de material com de treballs de reparació del terra de la plaça major. En el ple ordinari del mateix dia 7 de novembre de 2011 en l’apartat de pregs i preguntes el Sr. Alcalde comenta sobre el nostre escrit presentat per registre: Que ja es buscarà tot inclús que també les d’anys anteriors, tot i que costarà una mica, perquè s’ha fet amb persones que estaven fent la prestació social substitutòria, també s’han fet coses per la brigada o dins la roda de contratistes, etc. I presenta un pressupost fet per l’empresa Construccions Busquets de Vilobí amb data 19 d’octubre del 2011 de canvi de lloses i llambordes a la plaça major per un import de 12.540 euros.


30

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 09.01.2012

Amb tot això vol demostrar al Sr. Alcalde: 1er. Que l’afirmació que vostè va fer en el ple del dia 5 de setembre de Considerant l’estat actual de la plaça que degut a la reposició que cada any s’ha de fer de les rajoles que es trenquen, ens suposa una inversió anual d’uns 10 a 12 mil euros i l’afirmació que després va fer el dia 4 d’octubre 2011 a la televisió local el 9TV de la plaça ens costa a l’Ajuntament entre 12 i 14 mil euros. 2on. Un càrrec públic com el que vostè ostenta de màxima autoritat de l’Ajuntament de Viladrau mereix una responsabilitat i coherència a l’hora d’informar al poble i a la societat en general, premisses que vostè no ha seguit fent unes afirmacions públiques que són falses i que en 2 mesos no ha pogut demostrar, vostè ha mentit al poble per tal de justificar una obra faraònica e innecessària en aquests moment difícils de crisis, no tan sols a Catalunya sinó a nivell mundial que es la de aixecar i reformat totalment la plaça major d’aquest poble, amb un pressupost de 270 mil euros. Com varem dir en el passat ple de data 5 de setembre textualment: El grup CiU vota en contra de la proposta formulada per l’equip de govern bàsicament perquè considera que és molt més urgent i necessari arreglar el passeig de les farigoles, sobretot pel que fa al tema de les voreres, atès que és un passeig molt utilitzat per la mainada i ho serà encara més amb la nova escola pública i també per ser l’accés a la zona esportiva municipal i potser també incloure-hi d’enquitranar el pàrquing del pavelló. Si vostès en els últims 4 anys haguessin invertit tan sols 6 mil euros anuals, en la reparació del terra de la plaça no tindria l’aspecte que té a hores d’ara. 3er. Per tot lo anteriorment exposat demanem al Sr. Alcalde faci la rectificació pública a la seva afirmació falsa com queda demostrat de que a l’Ajuntament de Viladrau li ha costat en els últims 4 anys el manteniment i reparació del terra de la plaça major de 10 a 14 mil euros. Sr. Alcalde: En contesta al seu escrit lo primer els hi demanaria un respecte i que aquest alcalde ni ha mentit ni mentirà mai al poble de Viladrau. En segon lloc vostè com a regidor i la responsabilitat que té de CiU i que vol desmentir i vol tapar una despesa feta i una obra mal feta pel seu equip anterior de govern, de CiU, no volen que es refaci la plaça amb una subvenció que hi ha del Pla d’Obres i Serveis, com vostès saben. E que ha de fer és venir, tal com se li va indicar, i que vostè mateix busqui les factures, repassi tot l’expedient i vegi realment el que ha costat la plaça, aquestes anteriors vegades que s’han reparat. Com molt bé diu vostè, té un pressupost aquí de 12 mil i pico d’euros la qual cosa fa més creïble el que jo deia, encara que fos un preu orientatiu de que aquesta plaça costa el que ens costa. En quant el tema d’arreglar les voreres del passeig farigoles, això varem quedar i varem dir d’acord, com que teníem el Pla d’Obres i Serveis demanat pel “pàrking”, com que no es podia fer el “pàrking” i amb l’estat que està, deplorable, de sempre la plaça de Viladrau,

| 13

creiem que ara, i està demanat per la plaça de Viladrau i s’ha de fer la plaça de Viladrau, no és que vulguem llençar els diners ni molt menys, i hauran més plans d’obres i serveis per poder fer el passeig de les farigoles, cosa que em sobte molt que després de 14 o 15 anys de governar CiU mai hi hagin tocat una sola pedra en aquell passeig si tant important era i necessari era. Estem d’acord que per nosaltres ara és una prioritat de fer perquè hi hauran les escoles cosa que no hi eren, fins ara, i ho tenim en compte pels propers plans d’obres i serveis, i tant que ho tenim en compte, més que no pas vostès han tingut durant aquests anys. Per tant, li pregaria senyor Argenter, que vostè que té temps i que pot venir aquí a l’Ajuntament, busquin els arxius i vostè mateix valori si la plaça ha costat entre aquest diners que he dit o potser en ves de 10 o 12 seran 8, és igual, la qüestió és que ara tenim un pressupost de 14 i potser en trobarà 10 o potser en trobarà 10.500. Com vostè molt bé diu va ser arranjat, inclús per vostès mateixos, pel grup de CiU mateix, un cop feta la plaça i tenien treballadors de plans d’ocupació, que els van tenir vostès mateixos reparant la plaça i crec que és un tema prou crític per vostès mateixos anar treien cada moment el tema de la plaça, i que consti, vull que consti què són vostès que el van treien no jo. Ara el que si li demanaria un respecte i que rectifiqui el tema de que he enganyat el poble, perquè mai l’he enganyat i mai l’enganyaré. Sr. Héctor Bayarri: Amb el tema de la plaça jo crec que gastar diners avui en dia amb la plaça ens pot semblar que sigui dur per el que tu has comentat, però aquí el problema radica en la manera que es va fer la plaça, jo crec que el que esteu fent (els Regidors de CiU) és fugir d’estudi i no assumir les responsabilitats que hi han i intentar tapar les responsabilitats que hi han d’una obra mal situada, i crec que ara en aquest moment i, d’aquí pocs dies sortirà, de la manera que creiem que s’han de fer les coses, que és amb la participació i amb el consens de tot el poble. Crec que hi hauran un seria de projectes en els quals la gent podrà donar el seu parer i segurament serà la manera de no equivocarnos una altre vegada com us vareu equivocar vosaltres quan estàveu en el govern, una plaça mal feta i que ha comportat i comportarà una despesa, que segurament en aquests moments seria innecessària si s’hagués fet bé en el seu moment. Jo crec que en aquest moment intentar buscar la culpa d’una obra mal portada per vosaltres, responsabilitat que recau en el govern que hi ha posteriorment, en tenir de refer una cosa mal feta per vosaltres. Sr.Alcalde: Estic d’acord i és el que he afirmat des de un primer moment que esteu intentant tapar una cosa feta per vosaltres, malament, buscant excuses del que costa i no costarà de reparar si costa 8 o 10 o 12. Com molt bé dius vaig donar un preu entre 10 i 14 prou extens i prou d’allò perquè tampoc tenia ven bé la seguretat del que havia costat, i esteu buscant tres peus al gat amb aquest tema, crec que ja n’hi ha prou. El que intenteu és tapar, com diu l’Héctor, tapar el que havíeu fet vosaltres malament.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 09.01.2012

Sr. Argenter: No s’intenta buscar tres peus al gat sinó que vostè va dir que la plaça costava anualment entre 10 i 14 mil euros de reparacions i això no és cert. Sr. Alcalde: torno a dir, el convido i espero que faci la seva feina, com a regidor, de venir aquí i repassar tot els arxius i treure any per any el que va costar, tindrà a la seva disposició tots els arxius de factura dels darrers anys. Sr. Argenter: jo no he dit que la plaça costa de 12 a 14 mil euros, jo li he demanat que em demostri el què vostè diu que costa. Sr.Alcalde: i jo li dic que si us plau que vingui ha comprovar-ho vostè mateix, que té els arxius oberts perquè ho vingui a comprovar.

31

Sr. Alcalde: Bé, jo, senyor Argenter, li torno a dir el mateix, jo no he volgut enganyar, aquests és el preu que tenia dels meus tècnics, l’assessorament tècnic que jo tenia en el seu moment, tant el 5 de setembre com el que vaig dir per televisió és el que tenia de la valoració dels meus tècnics municipals. Al posar-se vostès d’aquesta manera vaig buscar un pressupost que ha demostrat que valia, el tenen sobre la taula, 12 i pico si vostè vol buscar altres factures inclòs quan hi tenien els seus companys només acabada la plaça, al cap de poc temps que ja la feien arreglar, vostè mateix busqui-les i m’ho diu si són 6 o 8 o 10. Hem acabat? Sr. Tordera: Els pressupostos es poden demanar a empresaris del poble?. Sr. Alcalde: Sí, clar que sí, sense cap problema.

Sr.Argenter: perquè vostè no m’ho vol dir.

Tema contractació personal:

Sr. Alcalde: No és que no li vulgui dir, el meu temps crec que és més positiu dedicar-lo a les coses que l’haig de dedicar, no amb això intentant demostrar si ha costat 10 o 14. Vostè deu tenir molt temps per voler buscar això i voler tapar l’acció mal feta del seu equip de govern i vol justificar-se, doncs justifiquis vostè, jo no tinc perquè justificar- me. El que si li dic que rectifiqui perquè jo no he enganyat ha ningú. Vostè m’està tractant de mentider, jo li dic que no em falti al respecte, que vingui aquí i quan vostè hagi comprovat..

Sr. Argenter: en relació a la contractació del personal que fa les tasques d’informació del parc natural, preguntem si es presentarà una convocatòria o curs per tal que la gent interessada que actualment no té feina si puguin presentar?

Sr.Argenter: jo no l’estic tractant de mentider.. Sr. Alcalde: Sí, vostè m’està tractant de mentider i que he enganyat el poble, quan vostè hagi comprovat en aquí les factures dels darrers anys després hem pot dir, en tot cas, que em puc haver equivocat però no mentir. Sr.Argenter: digui que s’ha equivocat i que no és veritat que val entre 10 i 14 mil euros. Sr. Alcalde: li torno a dir que ni jo ser ven be el que ha costat, perquè com li dic, hi havia aquests plans d’ocupació és molt difícil de valorar Sr. Argenter: a les hores com s’atreveix a dir públicament que costa de 10 a 14 mil euros. Sr.Alcalde: és una xifra aproximada que es va dir públicament i ara vostè té un pressupost sobre la taula que en val 12 mil i pico, ho acaba de dir vostè mateix, per això m’atreveixo a dir-ho perquè hi ha la orientació dels meus tècnics i la valoració que havien fet els tècnics de l’Ajuntament, hi ha la valoració que en el seu dia, en aquestes dates que vostè diu, la valoració que havien fet els tècnics de l’Ajuntament ja em deien que valia això arreglar-ho, per això em vaig atrevir a dir això, no per mentir sinó perquè tenia una valoració dels meus tècnics municipals, dels quals m’haig de refiar. Jo si dic una cosa és perquè tinc l’assessorament dels meus tècnics. M’enten? No perquè vulgui enganyar ni vulgui tapar res, sinó perquè tinc l’assessorament dels tècnics que per això els tinc. Sr.Argenter: el que diu que nosaltres volem tapar una mala construcció de la plaça no és veritat, nosaltres mai hem dit que estigui mal construïda. Hi havia uns defectes de construcció.

Sr. Alcalde: Si s’ha fet, inclús s’ha trucat a gent especialment per dir-los si volien participar, i no es va trobar a ningú, i ara fa uns anys que sempre són els mateixos. Sr. Argenter: Així és farà un concurs i s’obrirà? Sr. Alcalde: Sí, s’obrirà com tots els concursos que hi ha a l’Ajuntament, com tots els llocs de treball. Cistelles de bàsquet: Sr.Argenter: En l’últim ple varem demanar que es retiressin les cistelles de basquet que actualment estan amuntegades, una sobre l’altre al final de l’aparcament del poliesportiu, i fins el dia d’avui segueixen en el mateix lloc, tornem a demanar si us plau que es retirin doncs donen una imatge pèssima de deixadesa i que es miri de buscar un emplaçament adient i amb condicions. Setmana sí setmana no hi ha un partit de basquet a la tarda, venen pares de fora i veuen aquest espectacle, les dues cistelles amuntegades una sobre de l’altre, creiem que no és lloc de tindre-les allà. No volem posar més llenya al foc només treure-les perquè no es vegin allà. Sr. Alcalde: Tenen ordres de treure-les aquesta mateixa setmana, aprofitant que tindrem la màquina per treure l’arbre de la plaça i el camió es es retiraran d’allà. Institut-Escola: Sr. Argenter: Volem demanar si tenim notícies noves envers a la petició del Institut Escola i si s’ha tingut alguna reunió amb el departament d’ensenyament per parlar d’aquest tema. També volem demanar si es va fer l’estudi de viabilitat econòmica que va proposar el regidor d’Esquerra Republicana, el Sr. Bayarri en el ple del dia 5 de setembre i que el senyor alcalde contesta que es demanaria a l’Ajuntament d’Avinyò si han fet aquest estudi o a altres Ajuntament als que els hi hagin concedit, per tal de fer-ho similar.


32

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 09.01.2012

Sra. Clopés, Regidora d’Ensenyament: a veure, les últimes notícies, vaig reenviar un correu que ens havien enviat dels serveis de la Catalunya central a l’AMPA, i a més a més, un correu posterior, al senyor Jordi Salvans, com a interlocutor, dient que hem demanat una reunió, amb l’assistència de l’Ajuntament, l’AMPA i els mestres, i estem pendents que ens donin dia de citació, si més no per parlar. Jo el que vaig demanar si tota la documentació enviada era correcta, si hi havia algun problema o tot seguia el seu curs. Ara estem pendents de rebre resposta. Sr.Argenter: Demana si en aquesta reunió es compta també amb l’Ajuntament d’Espinelves, dons van fer un ple donant suport a la nostra proposta. Sra. Clopés: Sí, ens va enviar la seva proposta perquè nosaltres l’enviéssim, però es va retornar al senyor Jordi Salvans perquè digués a l’Ajuntament d’Espinelves que ho enviessin directament ells, com a suport, a la Catalunya central, doncs ja estava fora de termini i nosaltres ja havíem enviat tota la documentació. Sr.Argenter: Demana si al fer la petició es va fer la valoració econòmica de la proposta. Sr. Alcalde: Sí, sí que es va fer. Font de les Delícies: Sr. Argenter: Volem demanar informació sobre la contaminació de l’aigua de la Font de les Delícies. Sr. Alcalde: La font de les Delícies estem fent anàlisis contínuament, encara avui s’han tornat a fer unes anàlisis per una entitat privada, que ens ho està mirant perquè no ens costi tants diners perquè amb mesura que anem veien que va millorant l’aigua llavors la portem a fer anàlisis a Vic, a Aigües Vic, que sí que ens costa diners perquè en el moment que estigui correcte al 100% poder obrir la font.

| 13

Sr. Bayarri: Buscant un perjudici directe cap el municipi de Viladrau, jo aquí faria realment una repulsa i demanaria una rectificació per escrit al Grup de Defensa del Ter i escriuria una carta demanant-ho per escrit perquè facin una rectificació a les coses que han escrit i a les seves declaracions cap els mitjans de comunicació, dient mentides com que l’Ajuntament estava informat, quan no és veritat. Sr. Tordera: Comenta que ell va trucar inmediatament a l’Ajuntament per a assabentar- se del què havia passat i demanant que es parés ràpidament això perquè no és una persona sola la perjudicada sinó que és tot el poble. Sr. Argenter: La denuncia és del dia 24. Sr. Tordera: Vaig trucar de seguida aquí per si feia falta alguna cosa. Sr. Alcalde: El mateix dia, si vareu mirar les notícies, va pujar Televisió Espanyola i al mateix dia vaig trucar el president del Grup de Defensa del Ter deixant-li molt clar que el primer que havia d’haver fet era passar per l’Ajuntament, després va venir TV1 i a les notícies jo vaig dir que lamentava molt que el Grup de Defensa del Ter no hagués comunicat a l’Ajuntament quan deia que ho havia comunicat i era mentida, no s’havia comunicat i, a més a més, explicant ja per televisió, directament per TV1, el fet de perquè sortia l’aigua d’aquesta manera que era degut a la gran quantitat de pluja que havia caigut durant 15 dies seguits i que això va fer que va remoure molt les terres i que ara, de mica en mica, es va posant a lloc i d’aquí poc jo tinc l’esperança de què amb una setmana màxim 15 dies ja estigui totalment l’aigua sanejada. Sr. Tordera: Que sàpigues això, que nosaltres simplement varem trucar directament a l’Ajuntament per saber què havia passat. Només ho vull deixar clar perquè aquest problema ens perjudica a tots.

Sr. Argenter: En el moment que sigui correcte, s’agrairia que es fes públic a tots els mitjans de comunicació que van fer escrits, perquè potser hi ha 15 entrades d’internet criticant l’estat d’aquesta font.

Sr. Argenter: L’analítica que ells varen fer és del 07/09/2011.

Sr.Alcalde: És el que pensàvem fer.

Sr.Alcalde: Era quan havia plogut tant.

Sra. Clopés: Aquí també vull afegir, que en el moment que hi ha els cartells i les cintes, hi ha gent que es dedica a treure els cartells i les cintes. Hem hagut d’anar reposant els cartells i les cintes, i fins i tot hi ha hagut persones a les que s’ha avisat que no agafessin aigua mentre no es donés l’autorització i la gent irresponsablement agafa l’aigua i marxa. Això arriba un moment que et desespera.

Sr.Bayarri: I això al tractar-se de fonts amb aigua no tractada pot passar.

Sr.Bayarri: Aquí també faré una crítica directa de la inconsciència, perquè crec que es pot titllar com a tal, del Grup de Defensa del Ter que va ser qui va encendre tota aquesta polèmica; i vull que consti en acta, perquè és una crítica directe d’aquest Grup perquè no es va dirigir directament a l’Ajuntament i plantejar aquest problema que havia detectat, sinò que va anar directament als mitjans de comunicació per fer-lo valer, buscant no sé quin benefici o amb quina finalitat. Sr.Alcalde: Més aviat buscant un perjudici.

Sra. Clopés: A més a més, era l’època de les pluges.

Sr.Alcalde: la de les muntanyes totes, que és el que varem dir nosaltres, totes haurien pogut sortir així i ara de sis cents que estàvem, ara estem a sis o set, que ja està casi totalment neta però no volem obrir, perquè només falta que facin un anàlisis i surti alguna cosa malament, volem que estigui al 100%. Sr. Bayarri: I perquè hi hagi una tranquil·litat de que l’Ajuntament fa els seus anàlisis periòdics en les fonts més habituals o més transitades perquè aquests problemes no es generin, vull dir que això ja es fa, i de fet aquesta quan hi havien unes proves fetes al mes d’octubre, les quals l’estat era perfecte i no hi havia cap tipus de problema. Evidentment no es poden fer cada dia, s’ha de fer periòdicament.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 09.01.2012

Impost béns immobles: Sr.Argenter: Al ple municipal del dia 24/10 l’equip de govern format per l’A i ERC va votar a favor de l’augment del impost de l’IBI del 0,95 així com l’augment d’altres impostos amb el vot en contra del grup de CIU. Fa pocs dies, el nou govern de l’estat Español, ha decidit fer una nova pujada de l’impost de l’IBI que comportarà un doble augment per les famílies de Viladrau, i a més a més aquesta nova pujada del impost porta unes excepcions per els edificis més antics o de menys valor que a Viladrau no es podran aplicar per què no esta actualitzat ja que només si podran acollir aquells ajuntaments que tenen el cadastre actualitzat com a màxim fins el 2001 i nosaltres no complim aquesta norma.

33

Sr.Alcalde: No tenim cap notícia, i se’ns va dir que fins que haguessin aprovat els pressupostos des de la Generalitat, tenim hora demanada amb el diputat de Barcelona, i de moment no tenim cap notícia. Estem igual. Pressupostos:

Sr. Tordera: Eliminar el d’aquí.

Sr. Alcalde. Jo tinc un tema, que vull fer constar en acta i com a recordatori al grup de CiU, de que quan els varem convidar en la reunió preparatòria dels pressupostos, a fer els pressupostos conjuntament, vostès no varen voler participar perquè varen venir aquí amb tot un escrit, amb una seria d’exigències, les quals crec que no estaven, tal com se’ls va dir en el seu moment, amb el lloc adequat ni en el moment adequat i ni la situació adequada com per venir a fer exigències en l’equip de govern i al no acceptar això vostès es varen negar a treballar conjuntament amb l’equip de govern, pel bé del poble de Viladrau, doncs fent uns pressupostos coherents i unificats, tal com aquests equip de govern els hi va proposar, i si van negar, aixecant-se, marxant i deixant l’equip de govern doncs en solitari per desenvolupar els pressupostos, m’agradaria que aquest escrit, per tal de poder-lo fer públic i poder-lo contestar, ens arribés en aquestes oficines perquè fins el moment no ha arribat.

Sr. Argenter: Eliminar el d’aquí.

Sr. Argenter: Sí, deia això: En resposta en...

Sr. Bayarri: Són dues coses diferents.

Sr.Alcalde: No, no cal que el llegeixis ja me’l vas llegir al seu dia, el que vull es que entri per registre.

Per tant: Demanem que es modifiqui l’augment de l’impost de l’IBI fet per aquest consistori, deixant-lo sense afecte per no gravar doblement a les famílies de Viladrau. Sr.Argenter: Nosaltres varem fer el 0,95%, ara l’estat espanyol fa una nova puja que sumarà a aquest 0,95%. Nosaltres demanem que si l’estat espanyol fa una nova puja que no sumi.

Sr.Alcalde: Sembla que s’apujarà el valor cadastral, però no l’IBI. Sr. Bayarri: L’impost el marquem nosaltres l’estat no ens pot pujar cap percentatge. El que fa l’estat és gravar un percentatge. Per part del Sr. Alcalde i de Secretaria es comenta que es mirarà exactament què diu el Decret i quines repercussions pot tenir al nostre Municipi. Sr. Bayarri: Demana quan es va fer la última revisió cadastral. Per Secretaria es contesta que la revisió del cadastre d’urbana es va fer el 1989. Sr. Bayarri: Comenta que hi ha ajuntaments que van fer una revisió cadastral al 2000 o 2001 que estava molt alta i ara voldrien revisar-la perquè seria més baixa. El nostre cas seria al revés, ara seria més alta segur.

Sr. Argenter: No, jo vull llegir-lo. Sr.Alcalde: I per poder-ho contestar calia que ens arribés a aquestes oficines i fins al moment no ha arribat. Sr. Argenter: Diu.. En resposta a la intervenció... Alcalde: No, no cal que el llegeixis ja el vas llegir al seu moment, el que vull és que entri pel registre. Sr.Argenter: No no, jo vull llegir-lo. Sr.Alcalde: El que vull és que entri per registre, si ja el vas llegir. Sr. Argenter: Però era una reunió ordinària, per tant jo voldria llegir-lo en el ple. En resposta.. Sr. Bayarri: No cal que el llegeixis

Sr.Alcalde: Ho aplacem fins al pròxim ple i ho tornem a parlar, vosaltres us ho mireu i nosaltres també.

Sr. Alcalde: No cal que el llegeixis, constarà amb acta igual.

Carretera de La Fullaca:

Sr.Argenter: el vull llegir, a més a més hi ha un afegit petitet. Aquell escrit, com que ha passat temps hi havia dades que no teníem i que ara han sortit.

Sr. Argenter: Sobre la carretera de la Fullaca, volem demanar si tenim notícies des de l’últim ple ordinari ara fa dos mesos de l’arrejament de la carretera de la fullaca, obra que te que ser prioritària per al nostre poble i que creiem que tenim d’invertir els màxims esforços per tal de pressionar a les administracions i aconseguir que es porti a terme urgentment.

Sr.Alcalde: però això.. et demanaria que s’ajustés amb el que vas dir en aquell moment, perquè si jo vinc en un Ple, dic una cosa i al següent ple m’ho repenso i torno a dir una altre cosa crec que no és la manera d’actuar Sr.Argenter: Com sap vostè nosaltres no teniem informació de..


34

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 09.01.2012

Alcalde: Doncs un altre dia, si no té informació potser que s’abstingui de dir segons què en els plens. Primer asseguris de dir el que ha de dir. Sr.Argenter: Tal com varen quedar a l’últim ple municipal, ens vareu proposar que participéssim en l’elaboració del proper pressupost, com recordareu nosaltres us varem proposar de prendre unes mesures en quant... Alcalde: Si no crides més no sento res, igual com si no l’haguessis llegit. Torna a començar si us plau. Però més alt que no el sento. Sr.Argenter: “Tal com varen quedar a l’últim Ple municipal, ens vareu proposar que participéssim en l’elaboració del proper pressupost, com recordareu nosaltres us varem proposar de prendre unes mesures en quant a personal tècnic que ajudaria a reduir el pressupost municipal. Aquestes mesures els varem proposar basant-nos en una comparativa d’ingressos i despeses dels últims anys i amb una evidència de fets: Quina feina han de fer dues persones si no entren nous projectes ni obres? Segur que es pot buscar una col·laboració amb ells en funció de projectes i de feina. Es evident que no us va agradar i la vareu rebutjar, tot seguit envieu una carta a totes les associacions donat una ajuda ridícula, quant tots sabem que moltes activitats que es realitzen durant l’any al nostre municipi, es gràcies a aquestes associacions, i com no pots ser d’altra manera no hi estem d’acord. També volem dir, que ens sorprèn que ERC estigui d’acord en aquestes mesures tant raquítiques, quan sempre ha propugnat el contrari del que està fent. També volem afegir que podríem començar a discutir sobre el cost i el benefici que porta el Rally Viladrau, o el poc rigor econòmic que s’ha tingut aquest últim anys respecte a les despeses en festes Festa Major pressupost anys 2011 30.000€ revisió al setembre pujant 6.760€ més i tancant l’exercici al desembre amb 2.000€ més, és a dir, de 30.000 pressupostats es passa a 38.760€ i l’apartat d’altres festes pressupost any 2011, 30.000€ i tancant l’exercici amb 8.500€ més, és a dir 38.500€ si sumem la despesa de l’any 2011 amb festes aquest Ajuntament s’ha gastat 77.260€, és a dir, 17.260€ més del pressupostat considerant la situació de crisis econòmica que ens toca viure nosaltres no podem recolzar aquesta disbauxa econòmica. Dit això, nosaltres els varem dir que no volíem participar en de la confecció d’uns pressupostos si no es complien les següents condicions: A. Que el que diguem sigui tingut en compte dins d’aquest pressupost. B. Formar part del consistori amb dues regidories i poder participar activament del’execució d’aquest pressupost. Venim amb aquesta proposta amb l’objectiu de poder treballar tots junts Viladrau, si no s’accepta, seguirem treballant per Viladrau fent una feina tant important com necessària a l’actual democràcia, fer l’oposició, defensant els 217 vots que varem obtenir i els tres regidors que això representa i que també formen part d’aquest poble. Vostès no la van acceptar i nosaltres no varem participar en la confecció del pressupost municipal per l’any 2012. Aquesta carta l’entregarem demà el mati.”

| 13

Sr.Alcalde: Però no vull aquest, vull l’original perquè, eh que està gravat aquest ple? Aquesta a mi no em serveix, vull l’original, el primer escrit que vas portar. Aquest per mi no existeix Sr. Bayarri: No deia exactament tot això. Sr.Alcalde: No portis aquesta perquè no la faré constar. Entres la primera. Tu mateix. I a partir d’ara no pots venir en un ple o no podeu venir en un ple dir una cosa i al cap de dos plens venir i rectificar, i tornar arreglar l’acte amb el que he dit i no he dit, vull dir que estiguem segurs del que diem. Aquesta carta no és el que es va dir en aquell dia i en aquella reunió i vull la primera carta que es va llegir aquell dia, no aquesta. Sra. Gómez: Vàreu dir que l’endemà l’entraríeu per registre. Sr.Alcalde: L’endemà havia d’entrar per registre i no es va entrar. Sr.Bayarri: Pots fer esment aquesta carta presentar-la, el que no pots dir és que aquesta és la mateixa carta d’aquell dia. Ricard Argenter: No ho he dit Sr. Bayarri: Has dit que llegiries la carta que vas llegir aquell dia. Sr.Argenter: Amb un afegitó. Sr.Alcalde: A més hi han paràgrafs canviats totalment. Discrepo totalment. Sr. Bayarri: Si vols entrar aquesta carta però no la del primer dia, no ho sé, però evidentment no és la mateixa que vares llegir l’altre dia. L’altre dia vosaltres us basàveu bàsicament en coses que no estan posades aquí. Pel fet de no participar en el tema del pressupostos. L’únic que coincideix és la crítica a Esquerra que, sincerament, si heu modificat coses, tampoc no entenc com no heu modificat aquesta perquè, igual que et vaig dir l’altra vegada, tu torno a dir ara, vosaltres critiqueu una cosa que després es va modificar i això realment és una modificació directe, perquè no ho heu modificat aquí també? No ho entenc. Criticàveu que es suprimien les subvencions a les entitats i jo vaig dir, precisament aquí estem per treballar el pressupost i intentar posar o modificar les coses que creiem oportunes. Amb el transcurs de la negociació en el tema dels pressupostos es va incorporar una altre vegada la partida per les entitats i tu aquí segueixes dient que nosaltres sempre hem estat amb el tema de les entitats... bé això he entès ara. No te sentit. Ricard Argenter: He dit subvencions ridícules. Sr. Bayarri: Ridícules igual que les de l’any passat, són exactament les mateixes. Alcalde: Hi ha alguna cosa més? Jo només dir que espero que en cap més ple torni a sortir el fet de què, més ben dit esperaria una rectificació per part de vostè i un respecte sobre l’alcalde tractant-lo de mentider i d’enganyar el poble, que faci una rectificació del que ha dit en aquest ple, que gustosament li acceptaré si ho fa. Crec que seria una manera de que hauríem de començar a donar imatge des del grup de CiU perquè em sembla que el poble de Viladrau es dona conta del


Sessió ordinària Ple de l’Ajuntament 5.03.2012 Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012 | 13

35

que està passant i ho ha demostrat en els anteriors anys, li demanaria que si us plau rectifiqui el grup de CiU ja que el poble su mereix. D’acord? Sr.Argenter: Només dir que el que parla és el portaveu del grup. Res més. Sr. Alcalde: Precisament li dic per això. Com a portaveu del grup de CiU amb més motiu. I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 21 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN DATA 5 DE MARÇ DE 2012 Identificació de la sessió Núm.: Exp. 14/2012 Data: 05/03/2012 Horari: 19,30 hores Lloc: Sala de Plens Assistents Alcalde Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) Regidors: Sr. Manel Bastias Rosell (L’A) Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A) Sra. Míriam Clopés Coll (L’A) Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) Sr. Jaume Tordera Homs (CiU) Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) Secretària M. Teresa Cunillera i Girona A Viladrau, essent les dinou hores i trenta minuts del dia cinc de març de dos mil dotze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a tractar dels assumptes de l’ordre del dia. Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 09/01/2012. En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 9 de gener de 2012, que s’ha distribuït amb la convocatòria. L’acta s’aprova amb el vot a favor dels dos Regidors de CiU i amb l’abstenció dels 5 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC.

2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins a la data (Decrets del 148/2011 al 23/2012). El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la publicació al DOGC 6079 de 2 de març de 2012, de l’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012, on hi figura la següent actuació: Actuació núm. 2012/726 Entitat local: Ajuntament de Viladrau Titol: Reforma de la Plaça Major Pressupost total: 274.991,41 € Subvenció PUOSC: 204.347,47 € També el Sr. Alcalde informa a la Corporació que el Ple del Consell Comarcal en sessió de data 21/12/11, ha aprovat el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona, redactat pel tècnic Sr. Trabal i que es troba en exposició pública durant un període 30 dies hàbils.


36

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

3. PROPOSTA ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA. Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovant el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’acord marc el 18 de setembre de 2009. Atès que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, núm. S 27- 038560, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc. Atès que en data 30 de març de 2010 va concloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat presentades dues proposicions, corresponents a Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola. Atès que, reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a l’obertura de pliques, en sessió de 13 de maig de 2010 la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa Comercial S.L., la qual es va elevar a definitiva per acord de la mateixa Comissió en data 16 de juny de 2010. Atès que d’acord amb la contractació realitzada pel del Consorci Català pel Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els contractes del sector públic. Atès que aquest acord marc, que conté uns preus de mercat molt competitius respecte dels actuals, es troba en període de pròrroga i permet l’adhesió fins el 31 de desembre de 2012. Atès que el Consell Comarcal d’osona, a través de l’Agència Local de l’Energia d’Osona, ha ofert a aquest Ajuntament la coordinació i centralització de la contractació elèctrica, i el posterior control i seguiment de la facturació. Vistos els articles 196.1 i 198.3 del R. Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la clàusula 31a del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regulen l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Es proposa l’adopció del següent ACORD: Primer. Adherir l’Ajuntament de Viladrau, a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel del Consorci Català pel Desenvolupament Local. Segon. Disposar que, en execució d’aquesta adhesió, es portin a terme els tràmits necessaris per formalitzar els contractes de subministrament d’energia elèctrica derivats de l’acord marc amb Unión Fenosa Comercial S.L., que figuren a l’expedient.

| 13

Tercer. Encomanar a l’Agència Local de l’Energia d’Osona, del Consell Comarcal d’Osona, la funció d’interlocutora davant l’empresa comercialitzadora als efectes de la gestió i seguiment de la contractació elèctrica i de la facturació mensual de la mateixa, d’acord amb la relació de funcions que s’assumeixen des de l’Agència Local de l’Energia d’Osona, que figuren a l’annex I i que consta a l’expedient. Quart. Facultar tan àmpliament com en Dret sigui menester a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura del contracte. Cinquè. Notificar aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a l’Agència Local de l’Energia d’Osona, del Consell Comarcal d’Osona. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents que representen la majoria absoluta dels Regidors de la Corporació. Intervencions: El Sr. Alcalde explica que fins ara el contracte era amb Factor Energia però que aquest ha caducat i ara a través de l’Agència de l’energia d’osona s’ha recomenat l’adhesió a l’acord marc aprovat pel Consorci Català de desenvolupament local, depenen de l’ACM, per a formalitzar el contracte amb Unión Fenosa Comercial S.L. que ofereix uns preus de mercat molt competitius.

4. PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. Atès que la voluntat de l’Ajuntament és establir una mesura que fomenti la domiciliació bancària dels rebuts de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana per tal de millorar la gestió dels rebuts; d’acord amb el que disposa l’article 9.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament pot establir una bonificació del de fins el 5% de la quota a favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus rebuts de venciment periòdic. Atès que el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, estableix en l’article 8è un increment temporal per als anys 2012 i 2013 del 10% sobre el tipus aprovat per l’Ajuntament, en el cas dels municipis que tenen la revisió cadastral aprovada amb anterioritat a l’any 2002. Atès que aquesta mesura establerta per l’Estat permet assumir la bonificació proposada sense que això suposi una disminució d’ingressos en el pressupost en concepte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Vist l’informe de secretaria-intervenció on es posa de manifest que l’aplicació de la bonificació potestativa en aquest exercici 2012 pot resultar contrària a la normativa sobre la tramitació de les modificacions de les ordenances fiscals, malgrat l’existència de sentències que podrien avalar l’aplicació retroactiva.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

Es proposa al Ple el següent ACORD: Primer. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2012, la modificació de l’article 5è referent als beneficis fiscal de concessió potestativa o de quantia variable de l’impost de béns immobles, en el sentit d’afegir un nou apartat: “4. Gaudiran d’una bonificació del 3,3% de la quota de l’impost els subjectes passius que domiciliïn el rebut de venciment periòdic en una entitat financera. L’impagament del rebut per a qualsevol motiu imputable al subjecte passiu comportarà la pèrdua de la bonificació prevista en aquest article.” Segon. Exposar al públic mitjançant edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, aquest acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP. Durant el termini d’exposició pública, qui tingui un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver- se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat de prendre un nou acord. Tercer. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària del Consell Comarcal d’Osona, als efectes de la gestió de la bonificació aprovada. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents que representen la majoria absoluta dels Regidors de la Corporació. Intervencions: El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, comenta que el seu grup ja va avisar en el Ple anterior que es produiria aquest increment i ara volen deixar-ne constància. El Sr. Alcalde, contesta que en el ple anterior varen quedar que es miraria i ara ja està clar, per això s’ha formulat l’anterior proposta. El Sr. Bayarri, del grup d’ERC, pensa que caldria bonificar l’import que ha incrementat el Govern de l’Estat amb el suport de CiU. El Sr. Argenter, contesta que no es permet reduir l’import aprovat per l’Estat. Però demana si es possible, fraccionar el pagament en dos terminis. El Sr. Alcalde contesta que modificar el períodes de pagament s’ha de mirar si és possible i en tot cas s’estudiaria de cara a l’any vinent.

37

5. PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ EXERCICI 2011. Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme Autòmom de Recaptació del Consell Comarcal d’Osona corresponent a l’exercici 2011 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l’Ajuntament de Viladrau. Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l’Ajuntament. Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la LLei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: Total valors passats de voluntària a executiva durant l’exercici

88.948,23 €

Total valors passats de liquidacions a executiva durant l’exercici

11.966,35 €

Total valors carregats en executiva durant l’exercici

24.213,57 € 221.730,79 €

Total dates per ingressos en executiva en aquest exercici

64.604,43 €

Total baixes realitzades aquest exercici

18.295,03 € 82.899,46 €

Total valors pendents en executiva a 31 desembre

138.831,33 €

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. Vist l’informe favorable de la secretària-interventora. Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD: • Informar favorablement el Compte de Gestió Recaptatòria de 2011 presentada per l’OAR del Consell Comarcal d’Osona.

6. PROPOSTA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR I DE LES GUILLERIES “OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA”. Aprovat inicialment pel Ple, en sessió de data 5 de setembre de 2011, el “projecte d’urbanització Sector I Les Guilleries: Obres d’adequació, reparació i millora”, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Muñoz , i havent estat exposat al públic per un termini d’un mes, mitjançant anuncis al BOP núm. 182 de 22 de setembre de 2011 i al tauló d’edictes de la Corporació, s’ha presentat una


38

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

| 13

única al·legació, signada pel Sr. Carles Serrano Solano, en nom i representació de la Junta de Conservació de les Guilleries, en la seva qualitat de President, demanant que s’estimin les al·legacions presentades declarant que no procedeix l’aprovació del Projecte d’Urbanització atès que la resolució de la que depèn, Decret 50/2011, està impugnat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i advertint, pel cas que es desestimin les al·legacions i s’aprovi definitivament el Projecte d’Urbanització, que s’impugnarà davant la justícia ordinària i àdhuc es demanarà la suspensió de la seva executivitat

8. PROPOSTA APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR UNA PLAÇA D’OPERARI DE MANTENIMENT.

Vist l’informe emès els serveis tècnics municipals,

D’acord amb el que disposa la normativa de contractació del personal laboral al servei de les administracions públiques, s’han redactat les bases de la convocatòria i es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Atès el que disposa l’article 89.6 i concordants del Text Refós de la Lle d’urbanisme, D. Legislatiu 1/2010, es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS: Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Serrano Solano, en nom i representació de la Junta de Conservació de les Guilleries, en base a l’informe dels serveis jurídics que consta a l’expedient, es dóna per reproduït com a part justificativa i que s’acompanyarà a les notificacions que del present acord es practiquin. Segon. Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització Sector I Les Guilleries: Obres d’adequació, reparació i millora”, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Muñoz Castellote. Tercer. Publicar aquests acords en el Butlletí oficial de la Província. La proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC, i amb l’abstenció dels 2 Regidors presents de CiU.

7. PROPOSTA APROVACIÓ NOMENCLÀTOR CARRERS URBANITZACIÓ DEL SECTOR II DE LES GUILLERIES Vista la sol·licitud presentada per la Junta de Compensació del Sector II de Les Guilleries demanant el nomenclàtor dels carrers de la Urbanització, Atenent a la situació dels mateixos i als lloc on s’adrecen, el Regidor d’obres i urbanisme Sr. Bastias, proposa les següents nominacions: • Carrer núm. 1: Carrer de la Collada • Carrer núm. 2: Carrer dels Plans de Sallent • Carrer núm. 3: Carrer del Pantà La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. Intervencions: El Sr. Bayarri, del grup d’ERC, comenta que es va aprovar en un Ple que quan calgués nomenar carrers, es miraria de demanar el parer de les persones que hi habitin, però que en aquest cas no es pot fer perquè la urbanització és nova i encara no hi ha cap habitant.

Atès que a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, ha quedat una plaça d’operari de manteniment, adscrita a la brigada municipal, vacant pel fet de que el Sr. Xavier Santacreu ha causat baixa voluntària, i considerant la necessitat de proveir-la en caràcter interí, fins a la cobertura definitiva de la plaça.

Primer. Aprovar les bases per a la selecció d’una plaça d’operari de manteniment, amb caràcter laboral interí, per un període màxim de 12 mesos, fins a la cobertura definitiva de la plaça. Segon. Convocar les proves selectives, mitjançant concurs-oposició, per a proveir una plaça d’operari de manteniment, d’acord amb les bases aprovades. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. Intervencions: El Sr. Alcalde comenta que la baixa del Sr. Santacreu de la brigada municipal ha estat voluntària i tot i les directrius actuals pel que fa a contractació pública, ens cal convocar aquesta plaça, encara que sigui en caràcter eventual i per 6 mesos, perquè sinó només ens queda una persona a la brigada. El Sr. Tordera, del grup municipal de CiU, proposa que la contractació, encara que eventual, sigui per a 12 mesos doncs d’aquesta manera s’ho agafaran amb més voluntat, i ara això és possible.

9. PROPOSTA APROVACIÓ DE LES ACTES D’OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE VILADRAU AMB ELS MUNICIPIS DE EL BRULL, ST. JULIÀ DE VILATORTA I ST. SADURNI D’OSORMORT. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 de gener i 7 de novembre de 2011.va aprovar l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Viladrau amb els municipis limítrofs i va nomenar la comissió municipal de delimitació. Prèvia convocatòria per part de la Direcció General d’Administració Local, s’han dut a terme les operacions de delimitació entre els municipis de Viladrau i El Brull, Sant Julià de Vilatorta i St. Sadurní d’Osormort, de les qual se’n va fer la corresponent acta. Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, les actes s’han de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats, a l’efecte d’acordar-ne la seva


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

39

aprovació, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

advertir, per senyalització, de la presència de ciclistes a les rutes més freqüentades per aquests

El Tinent d’Alcalde i Regidor d’Urbanisme, Sr. Bastias, explica en detall les circumstàncies de les actes de delimitació.

Per això, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al ple l’adopció del següent acord:

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: Primer. Aprovar l’acta, de data 18 de gener de 2012, de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viladrau i El Brull. Segon. Aprovar l’acta de data 18 de gener de 2012, de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viladrau i Sant Julià de Vilatorta. Tercer. Aprovar l’acta de data.2 de febrer de 2012, de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viladrau i St. Sadurní d’Osormort. Quart. Trametre els presents acords a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i als Ajuntaments de El Brull, St. Julià de Vilatorta i St. Sadurní d’Osormort. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE SENYALITZACIÓ EN L’AVANÇAMENT A CICLISTES. Per part del portaveu del grup municipal de CiU Sr. Ricard Argenter es dóna lectura de la següent moció que es sotmet a l’aprovació del Ple Proposta de Senyalització 1,5 mts. d’avançament a ciclistes Per desgracia, cada cop es mes freqüent veure a les noticies l’atropellament de ciclistes a les nostres carreteres . Aquest es un esport de lleure que any rera any va en augment. Som conscients que l’administració ja va tenir molt en compte aquets col .lectiu quan es va redactar el nou codi de circulació. La nostra comarca es una fabrica de campions noms com Melcior Mauri (Hostalets Balenyà) sots campió mundial de ciclisme o Francesc Freixer (Folgueroles) campió d’Espanya de Btt, campions que tenen la seva base d’entrenament a les nostres carreteres així com molts ciclistes amateurs i afeccionats que hem pogut veure qualsevol dia de l’any circulant . Aquest es un col·lectiu a tenir en compte doncs la orografia de les carreteres que envolten el nostre municipi son molt apreciades i conseqüentment atrauen a molts practicants d’aquest esport a visitar-nos. També ens fem ressò del comunicat emès per la Federació Catalana de Ciclisme amb data 20/02 que entre altres consideracions diu: Estimem que és imprescindible la col.locació de les senyalitzacions del 1,5 m als vorals de totes les carreteres, especialment a la sortida de les poblacions. Cal

1. Instal·lar a l’entrada i sortida de la carretera que passa per al nostre municipi de senyals indicatives de la necessitat de deixar 1,5 mts. en l’avançament d’aquests ciclistes, per tal de conscienciar als conductor d’automòbils que tinguin precaució doncs molt probablement es trobaran ciclistes circulant , i així demostrem la nostra sensibilització i suport a aquest esport. 2. Donar coneixement d’aquesta iniciativa al altres municipis que composen la nostra comarca i als diferents mitjans de comunicació per tal que ells facin el mateix al seu municipi La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. Intervencions: El Sr. Argenter, explica que la proposta surt de la decisió de tots els clubs de la comarca d’Osona de demanar a tots els Ajuntaments l’adopció d’aquestes mesures. El Sr. Bayarri, pregunta si la sol·licitud es fa perquè l’Ajuntament ho demani als organismes competents. El Sr. Argenter comenta que es fa perquè els Ajuntaments adoptin les mesures en els trams en els que són competents, als altres organismes també se’ls farà arribar la petició. El Sr. Alcalde contesta que el grup de L’A vota a favor de la proposta, si bé com ha dit el Sr. Bayarri, es donarà trasllat d’aquesta proposta als organismes competents de la Diputació de Girona i de la Generalitat perquè adoptin les mesures, en les carreteres de la seva competència, que afecten al nostre Terme municipal, i pel que fa al tram que passa pel nostre municipi es demanarà també la seva autorització. El Sr. Bayarri entén que és important aquest tema, com ho són tots els que fan referència a la seguretat viària i com ell ha comentat en altres ocasions intentar reduir al velocitat dels cotxes en el tram urbà de les carreteres, per la qual cosa demana també el recolzament dels grups municipals. Per acabar els Regidors discuteixen sobre el civisme de les persones en general i dels ciclistes en particular i de les opcions per a fer els avançaments en carreteres estretes com les nostres.

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE CREACIÓ D’UN REGLAMENT PER LA COMISSIÓ DE FESTES. Per part del portaveu del grup municipal de CiU Sr. Ricard Argenter es dóna lectura de la següent moció que es sotmet a l’aprovació del Ple


40

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

Proposta per a la creació de la Comissió Municipal de Festes Fins al dia d’avui, l’organització i coordinació de les festes que es celebren a Viladrau és a càrrec de la Comissió de Festes, comissió integrada per un grup de joves emprenedors de Viladrau. Comissió que no té cap tipus de reglament que canalitzi les seves funcions, la seva composició, el mandat dels membres que la formin, el seu organigrama intern, etc . La nostra proposta vol obrir la porta d’aquesta comissió a la participació activa de totes les associacions del nostre poble que vulguin participar. Per això, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al ple l’adopció dels següents acords: Primer. El govern encarregarà als tècnics municipals pertinents la confecció d’un reglament per la Comissió Municipal de Festes. Segon. Les funcions i els objectius de la nova Comissió Municipal de Festes seran: 1. Assessorar i canalitzar la participació dels diferents grups i entitats en la programació de les festes que se celebraran al Municipi i, especialment, de la Festa Major 2. Participar en l’organització de les festes i aportar idees per millorar la festa. 3. Coordinar l’actuació dels grups i entitats que actuen a les Festes. 4. Fer propostes d’actuació al regidor relatives a esdeveniments festius 5. Qualsevol altre acte festiu que li assigni l’Ajuntament Tercer. El reglament es presentarà a aprovació del ple municipal, previ treball amb les entitats, associacions, clubs o altres organismes de l’àmbit municipal per tal de garantir un procés participatiu que ajudi a confeccionar el millor reglament per a tothom. La proposta es desestimada, amb el vot en contra de 6 Regidors, els 5 del grup municipal de L’A i del Regidor d’ERC, i amb el vot a favor dels 2 Regidors de CiU. Intervencions: El Sr. Alcalde explica que el grup municipal de L’A hi votarà en contra perquè entén que la Comissió és voluntària, quan es fan reunions es convida a tothom i pensen que el jovent, a qui donen les gràcies pel seu esforç, ja fa prou assumint el compromís i la responsabilitat que implica estar en la Comissió. El Sr. Bayarri no entén quina finalitat es persegueix o què es vol millorar, fent aquest reglament. El Sr. Argenter, contesta que es vol reglamentar, com es té en la majoria d’Ajuntaments una Comissió de festes reglamentada, i obrir-ho a la resta d’Associacions. El Sr. Bayarri pensa que la Comissió està oberta a tothom i hi participa qui vol; no pel fet de que hi hagi un Reglament creu que hi haurà més gent, actualment creu que tothom que vol ja hi pot assistir.

| 13

El Sr. Alcalde comenta que sempre es demanen voluntaris, i el Sr. Argenter, com a membre d’una Associació va assistir a la última reunió que es va fer el passat divendres, i ja es va quedar en la última reunió que es farien reunions periòdiques per a cohesionar més la Comissió, però sense perdre aquest caràcter voluntari. El Sr. Bayarri comenta que el Reglament li sembla bé però no es poden posar normes per a tot, cal tenir voluntat i tenir ganes de col·laborar.

12 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE ORDENANÇA QUE REGULI LES SUBVENCIONS MUNICIPALS. Per part del portaveu del grup municipal de CiU Sr. Ricard Argenter es dóna lectura de la següent moció que es sotmet a l’aprovació del Ple Proposta per l’ordenança Municipal Reguladora de Subvencions Municipals S’ha pogut constatar que l’Ajuntament atorga diferents subvencions econòmiques a diferents entitats, associacions, clubs o altres organismes de Viladrau El que no hem vist mai és una ordenança que reguli els criteris, terminis, requisits, valoració, etc. que serveixen per sol·licitar i concedir les subvencions. Fins i tot en un ple recent, en resposta a preguntes formulades, es reconeixia que no existia aquesta regulació de l’atorgament de subvencions. L’absència d’aquesta ordenança o reglament que reguli les subvencions provoca que en el decurs de l’any es donin subvencions , sense criteris previs, el que podria generar discriminacions i indefensió a l’hora d’intentar formular alguna reclamació Però no pretenem en aquesta moció valorar la justícia de les subvencions atorgades , es pretén presentar una proposta que permeti regular en el futur les subvencions, i que la decisió final d’atorgar-les sigui presa per tots els grups municipal del consistori. Per això, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al ple l’adopció dels següents acords: Primer. El govern encarregarà als tècnics municipals referents la confecció d’una ordenança que reguli la concessió de les subvencions municipals a entitats, associacions, clubs,del poble. Aquesta ordenança serà proposada per ser aprovada en sessió plenària dins del primer semestre d’aquest any i poder entrar en vigor per al segon semestre del present any. Per facilitar el treball, es poden prendre com a exemple els models de pobles veïns o els criteris de la mateixa Diputació Segon. L’ordenança regularà la convocatòria pública de subvencions, els terminis per a presentar les sol·licituds de subvenció, els requisits indispensables per poder-ho fer, les condicions de comprovació exigides en el moment de l’atorgament de la subvenció, els criteris de valoració de les sol·licituds, ..., i tots aquells aspectes que els redactors considerin indispensable per tenir una ordenança útil, eficient i eficaç.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

Tercer. El reglament o ordenança reguladora es presentarà a aprovació del ple municipal, previ treball amb les entitats, associacions, clubs de l’àmbit municipal per tal de garantir un procés participatiu que ajudi a confeccionar el millor reglament per a tothom. Quart. Un cop aprovat, les entitats, associacions o clubs de Viladrau rebran l’ordenança o reglament junt amb el model de sol·licitud, especificant de forma clara les dates per a presentar-la La proposta és desestimada amb el vot en contra dels 5 Regidors de L’A, amb l’abstenció del Regidor d’ERC i amb el vot a favor dels 2 Regidors de CiU.. Intervencions:

41

13. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. Camp de futbol: El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, demana que es el que s’està fent al Camp de futbol, si s’està engrandint o el què s’està fent. El Sr. Alcalde, contesta que es va aconseguir una subvenció de 50.000,00 € de l’1% de la recaptació de les quinieles, i es fan les següents obres: arreglar el mur, es canvia la valla, es fan desaigües i drenatges i s’arreglen una mica les casetes i es pavimenta davant dels vestuaris i es fa un planejat del camp, que és fins on arriben aquests diners més l’aportació municipal, que són uns 17.000 €.

El Sr. Alcalde vol remarcar que menys mal que el Sr. Argenter, com diu en la proposta, no vol entrar a valorar en com es donen les subvencions. Després explica que el grup municipal de L’A vota en contra de la proposta perquè en la reunió que es va mantenir amb les associacions va sortir aquest tema, i hi era present el Sr. Argenter, i es va fer constar que sempre s’han demanat justificants per a poder cobrar les subvencions atorgades. En segon lloc no creuen que sigui coherent demanar una ordenança que reguli la concessió de les subvencions, quan actualment s’estan retallant tant per part de la Generalitat com de la Diputació, i potser també s’haurà de fer des del nostre Ajuntament, perquè també hi ha temes molt crítics que necessiten una major atenció, per això es va comentar a les Entitats que haurien de mirar d’autofinançar-se.

Pàgina web municipal:

El Sr. Bayarri, creu que sí que s’hauria de regular, però s’hauria de plantejar de cara a les ordenances de 2013, en el moment en què es posin a debat les ordenances per al proper any. No creu que ara sigui el moment de debatre aquest Reglament i els emplaça per a què ho tornin a presentar a final d’any quan es discuteixi sobre aquests temes.

El Sr. Argenter, demana perquè en la Web de l’Ajuntament, l’apartat de consulta dels plens no esta actualitzat.

El Sr. Argenter vol deixar clar que els sembla molt bé que es parli de la problemàtica social però els sobta que la Festa Major tingui una desviació de 15.000 €,

El Sr. Bayarri, creu que faltaria la part explicativa sobre com arribar als plens de l’Ajuntament de Viladrau i això s’hauria de tenir en compte en la nova pàgina web; tot i que recordem que els plens es publiquen integrament en la revista El Poble.

El Sr. Alcalde els pregunta si s’han mirat els ingressos de la Festa Major, i sap exactament el què ha costat la Festa Major? El Sr. Argenter, diu que un Reglament per a demanar una subvenció el té tothom, per a saber en quina data s’ha de presentar la sol·licitud, en quina data s’ha de justificar, quins documents s’han de portar per a justificar, etc. A l’Associació a la qual ell pertany se’ls va atorgar una subvenció de 150 € i no els hi ha demanat res. El Sr. Alcalde, contesta que cada any s’han demanat justificacions, i inclús podria dir que alguna associació ha presentat com a justificant tiquets de “bocadillos”.

El Sr. Argenter, pregunta: com i qui gestiona la pagina web de l’Ajuntament. El Sr. Alcalde contesta que la gestiona la Diputació de Girona. La Sra. Imma Gómez informa que s’està dissenyant una nova pàgina web la qual es gestionarà directament des de l’Ajuntament, i creu que estarà a punt d’aquí a uns dos mesos. La web serà més àgil, amb més apartats relatius a turisme, cultura, etc. Pensa que al poder-la gestionar nosaltres directament serà més àgil i ens permetrà tenir-la actualitzada amb més facilitat que no ara que es gestiona des de la Diputació.

Per Secretaria s’informa que actualment tota la informació dels Plens es passa a la Diputació que les pengen en un apartat, que també tenim a la nostra pàgina web, que es diu ACTUAL.

El Sr. Cantizano, comenta que a més a més tothom que tingui interès en algun acord o en consultar alguna acta pot venir a les oficines municipals i se’ls facilitarà una còpia. El Sr. Argenter demana si es pot posar una entrada a la pàgina web de les mocions aprovades i no aprovades. El Sr. Alcalde contesta que no hi troba cap sentit, quan es pot consultar cada Ple i veure les mocions íntegres i si han estat o no aprovades. En el mateix sentit es posicionen els Regidors Sra. Imma Gómez i Sr. Bayarri.

El Sr. Argenter, contesta que sí que ells han presentat aquesta factura amb aquesta descripció que és producte d’una errada.

El Sr. Argenter diu que ja ho faran des de la pàgina de CiU.

El Sr. Alcalde acaba aquesta discussió perquè creu que ja han quedat prou definides les postures de cada grup.

El Sr. Argenter pregunta si s’ha fet servir l’ordenança de neteja i tancament de terrenys i solars, des que es va aprovar en data març de 2010.

Ordenança de neteja i tancament de solars:


42

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

El Sr. Alcalde contesta que els tècnics ho miren i fan recomanacions en aquest sentit, tot i que la Ordenança no obliga sinó que recomana fer servir un determinat material per a efectuar els tancament; pel que fa al tancament dels solars regularment s’envien avisos als propietaris que infringeixen la norma perquè facin el tancament i mantinguin el solar en condicions. Tema Institut-Escola: El Sr. Argenter: En l’anterior ple de data 9-01 a la pregunta que vaig fer sobre si es va fer l’estudi de viabilitat econòmica que va proposar el regidor d’Esquerra Republicana Sr. Bayarri en el ple del dia 5 de setembre i que el senyor alcalde contestà que es demanaria a l’Ajuntament d’Avinyò si han fet aquest estudi o a altres ajuntaments als que els hi hagin concedit, per tal de fer-ho similar. La resposta va ser que sí que aquest estudi s’havia fet i s’havia adjuntat a la documentació enviada a ensenyament. Repassada la documentació que es va demanar a la Sra. Secretaria i que es va enviar a ensenyament i aquest estudi no hi és. Demana que es doni una explicació al respecte. El Sr. Acalde contesta que té raó que si bé s’havia fet un estudi aquest no es va adjuntar perquè eren pocs nens i els números que sortien ens perjudicaven i es va creure que seria millor fonamentar la petició en base a altres argumentacions. La Sra. Clopés, Regidora d’ensenyament, afirma que a la vista dels pocs nens que teníem es va creure més convenient fonamentar la petició en base a les distancies i a la perillositat de les carreteres. Així mateix si volen saber com està el tema dels Institut-Escola ha parlat amb el Departament i l’han informat que actualment estan fent la valoració dels instituts-escola, de tots i de seguida que tingui coneixement de la seva resolució, ja en donarà compte. Remodelació CCEN: El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, demana com segueix el tema de la remodelació del CCEN i si ja es té un projecte El Sr. Alcalde contesta que s’està preparant la licitació de l’actuació a portar a terme tant des del programa Viure al Poble com des del Bruixes i Bandolers, aquest últim està pendent de l’elecció del gerent que es farà la setmana vinent a Barcelona. El projecte també formarà part de la licitació, que ha estat aturada durant un any, perquè el govern de CiU, com saben, va aturar el Pla de competitivitat, fins ara que l’han tornat a activar, tot i que amb això s’ha perdut un any. En el moment en que es tingui el gerent del Pla, començarem tots els tràmits. Paviment entrada Ajuntament: El Sr. Argenter, comenta que han observat amb preocupació que el paviment del accés a l’Ajuntament s’està fen malbé i es comença a esquarterar, com es una obra molt nova volem saber quelcom al respecte. El Sr. Alcalde contesta que els tècnics ja hi estan a sobre i en els propers dies vindrà l’empresa que ho va fer per a mirar què es pot fer.

| 13

Aparcament municipal: El Sr. Argenter, exposa: Aquests últims dies s’ha parlat molt de la plaça, però sobre l’aparcament municipal demana què es pensa fer i quants diners s’hi destinaran. El Sr. Alcalde respon que de moment no es pot fer rés més a l’aparcament perquè en primer lloc la subvenció es destinarà a la remodelació de la Plaça, segons es va acordar pel Ple, i en segon lloc cal tenir els terrenys a expropiar en les condicions necessàries, per tant el que s’hi farà, de moment, es el manteniment que es necessiti. Moció per la independència: El Sr. Argenter, manifesta que el grup municipal de CiU vol comentar un fet que es va donar a l’últim ple sobre la Moció per l’adhesió de Viladrau a l’associació de municipis per l’independència: El grup de CiU va entrar la moció per Registre en data 28 de desembre i l’equip de govern, al ple, presenten la mateixa moció i alegen que tenien un escrit de l’alcalde de vic demanant la adhesió de Viladrau en data 3 d’octubre. Si es presenten dues mocions, aquestes han de sortir al Ple. El Sr. Alcalde li demana si van aprovar el Ple o no? Contestant els Regidors afirmativament. Continua el Sr. Alcalde, manifestant que ho havien de dir en el mateix Ple i no hi hauria hagut cap problema, però no es pot dir ara a “toro pasado”, demana que si us plau es llegeixin les actes i en el moment de l’aprovació manifestin el què creguin que s’ha de rectificar, i no hi haurà cap problema, però no ara. El Sr. Argenter comenta que hauria estat més correcte que en el moment de rebre la moció, l’equip de govern els hi hagués dit que ja la tenien i ells l’haurien retirat. El Sr. Alcalde contesta que això ho haurien pogut fer igual, però a més a més si volguessin arribar a consensuar propostes el que haurien de fer és venir abans del Ple i parlar-ne, no anar només al despatx de Secretaria, sinó parlar-ne amb l’equip de govern, i si hi hagués diàleg no hi hauria cap problema. El Sr. Bayarri, manifesta que l’important és que es va aprovar. Pla únic d’obres i serveis: El Sr.Argenter, exposa als reunits, que aquest mati han estat a Governació reunits amb la Subdirectora general de Cooperació Local per tal de saber quelcom sobre el PUOSC 2012 i el canvi demanat pàrquings/ plaça i els ha fet saber que aquest canvi està aprovat, també han estat parlat , sobre els terminis de pagament de la subvenció també sobre els terminis d’adjudicació i han estat parlant sobre el nou PUOSC 2013/2015 i sobre el nou reglament que regirà aquest nou PUOSC que serà molt estricte en matèria de obres de remodelació i també han estat parlant sobre el tema CCEN sobre la subvencions FEDER , sobre el programa viure el poble etc, han pensat que tota aquesta informació la faran arribar properament a tot el poble per que estiguin ben informats.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

El Sr. Alcalde, lamenta que sempre s’hagi d’anar en paral·lel, ja que com els deu haver dit la Sra. Directora, ell com Alcalde també ha anat a una reunió amb altres Alcaldes a Governació, aquesta setmana, i lamenta la imatge que deuen donar quan veuen que per una part l’Alcalde va ha parlar d’uns temes i a continuació el grup de l’oposició hi va pel seu compte, tant en temes oficials de la Generalitat, com de la Diputació com inclús de l’oficina de correus, és realment lamentable que actuem com dos ajuntaments, això és absurd, pensa que el què falla no és la comunicació, ja que com ha dit sempre, tant el Sr. Tordera com el Sr. Argenter com a Regidors de l’Ajuntament tenen les portes obertes per a venir a demanar la documentació que necessitin, i des de l’Alcaldia ha de dir que el Sr. Tordera només va venir una vegada i no ha tornat més. El Sr. Tordera contesta que en el tema de correus no han intervingut per a res. I si no s’ha vingut més a l’Ajuntament, l’equip de govern sap perquè va ser i no vol remenar- ho més. Aparcaments: A continuació es discuteix sobre el tema dels aparcament per part dels vehicles dels càrrecs electes i de l’auxiliar de policia local, reconeixent la majoria dels presents que no sempre s’actua amb la diligència que els hi és exigible. Reforma Plaça Major: El Sr. Alcalde informa que després de la consulta popular efectuada als veïns del Municipi sobre les opcions proposades per a les obres de Reforma de la Plaça Major, el resultat ha estat el següent: Vots emesos.

223 vots

Opció 1 proposta serveis tècnics municipals

59 vots

Opció 2 proposta arquitecte Sr. Carles Alberich

32 vots

Opció 3 proposta arquitecte Sr. Claudi Martínez

125 vots

Vots nuls: Vots en blanc:

43

Recolzament dia internacional de les dones: La Regidora Sra. Míriam Clopés, demana als Regidors si han rebut la declaració institucional del Govern de la Generalitat sobre el dia internacional de les dones, que els va enviar per mail, i a la contesta afirmativa dels presents, pregunta si s’adhereixen a aquesta declaració institucional. Els reunits, per unanimitat, donen suport a la Declaració institucional del Govern de la Generalitat sobre el 8 de març, dia internacional de les dones. Font de les Delícies: El Sr. Argenter, demana si està totalment solventat el tema de la font de les Delícies. El Sr. Alcalde, contesta que sí que els últims anàlisis ja van sortir correctes i s’ha notificat al Grup de Defensa del Ter, demanant-los que en facin el mateix ressò que van fer en el seu dia. Inflables: El Sr. Bastias, en relació a la petició formulada per l’Ampa de l’Escola pública els Castanyers, sobre les possibilitat d’obtenir uns inflables va cuidar-se’n i ho demanà a la Mancomunitat, que li van dir que no n’hi havien però a continuació va saber que també hi va trucar el Sr. Argenter, com a membre de l’Ampa, i, es clar, li va saber greu que no es fiés de que ell ja se’n cuidava. El Sr. Argenter, diu que no és això, sinó que ell estava malalt i va rebre un correu de la filla del Sr. Bastias, on li deia que ell ja ho demanaria a la Junta de Residus, però com que a la pàgina web no ho va veure clar, per això hi va trucar per demanar-ho i aclarir-ho després amb la filla del Sr. Bastias. El Sr. Bastias, diu que cada any es demanen a la Manco, encara que vinguin de la Junta de Residus, però aquest any només se’n va trobar un a la Diputació de Barcelona, que era tan gran que no hauria entrat al Poli. Però el que li sap greu és que si li demanen que ell se’n cuidi no se’n refiïn, quan ell sempre se’n ha cuidat.

6 vots 1 votos

El Sr. Tordera, del grup municipal de CiU, constata que si s’escull la 3a opció, hauran de tenir en compte que l’obra pujarà 200.000 € més. El Sr. Alcalde, contesta que es respectarà l’opció escollida pels votants i que s’intentarà buscar totes les subvencions que siguin possibles, i si no es farà en fases, mirant que es faci bé i que no ens tornem a equivocar. El Sr. Bayarri, pregunta si es pot incloure en el nou PUOSC. El Sr. Alcalde, contesta que caldrà veure quines són les bases i si es pot demanar una segona fase, ja es veurà.

Contesta al Grup Municipal de CiU: Sr. Alcalde: Com ja m’esperava els Srs de Ciu no han rectificat el seu comportament i no tant sols no s’han disculpat per las afirmacions tant desagradables sobre la meva persona en el passat ple tractant-me de mentider, sinó que es dediquen a afirmar lo contrari arreu on van. Em vull referí sobre el tema que estan pregonant a diferents llocs i administracions que no els tenim per res i que no els deixem participar i això no es cert i ho volem demostrar, avui ni haurà una primera mostra. Ja vaig deixar clar en el anterior Ple que ens varem reunir amb ells per tal de fer el pressupostos conjuntament i fer-los participar i, no ho varen acceptar dons varen venir amb condicions de que volien dues carteres i no se quantes coses mes i que sinó els concedíem això marxaven.


44

| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

Vull donar a conèixer que el document entrat i llegit a l’últim Ple per el Sr. Argenter no es el que varen portar en aquell moment de la reunió demanat el “oro i el moro”, i han canviat l’escrit i argument, el perquè no el sabem, suposo que es varen adonar que estaven equivocats i es retrataven si l’entraven: per això a avui ni jo ni els meus companys podíem aprovar el acta del ple anterior i ens hem abstingut: així no es manera de fer les coses.

Ho potser encara volen tallar l’Eix Transversal com proposaven quant no governava CIU a la Generalitat per que ens fessin cas o això ara també ha canviat?

Vull ser breu i clar, vostès em van tractar de mentider en el últim Ple jo no els faltaré al respecte nomes els dic que siguin sincers amb la gent de Viladrau.

També intenten confondre em el números i despeses de la festa major i festes així com confondre a las associacions portant i fen us de aquesta carta amb números i afirmacions que no se ajusten a la realitat em el únic objectiu de posar-nos en contra a tothom i torno a dir em sap greu però aquesta es la manera com actua CIU a Viladrau i els faig saber que els seus superiors de partit estant assabentats del que estant fent a Viladrau i que es un poble majoritàriament convergent i així es va veure en las eleccions de la Generalitat i aquesta postura de vostès no fa cap be al partit i seguiré informant de les seves males actuacions.

El Sr. Tordera sempre deia que havíem de treballar plegats i units perquè no es així? Tant dolgut està? Nosaltres els cridem per treballar i ells no volen perquè no acceptem les seves imposicions i després diuen que els deixem de banda, escriuen cartes com aquesta (referent a una circular de CiU sobre les subvencions atorgades a les entitats locals) per tal de confondre a la gent i només amb ànim de crear conflictes i desunions inclús entre les associacions; i la prova és que es presenta a una reunió de las associacions amb aquesta carta i que l’han enviat a gran part de la població. Vostès prediquen allò que no volen fer ni tenen intenció. Així ha estat sempre, i al final la gent acaba sabent la veritat. I vostè Sr. Tordera em defrauda cada dia més ho sento no me l’imaginava amb aquesta faceta tot i que m’havien avisat. Em fa una trucada un bon dia i em diu que sap que jo he anat a la Diputació i que el Sr. President de la Diputació li ha dit que si vull alguna cosa tinc que passar primer per vostè, jo en aquell moment ja el vaig respondre molt contundentment però a més sense creure-me’l, es clar. Com es poden pensar he pogut contrastar que això no es així, nomes faltaria, com poden comprendré seria totalment contradictori que el President de Diputació digues això ni ell ni cap càrrec polític coherent. No ni ha prou que sempre ens estant treien el tema de la carretera de la Fullaca. Què com els he dit tantes vegades que varen fer durant 12 anys? Quant s’assabenten que un company del seu partit ens està ajudant per a tenir una reunió amb el Sr. Matas per pressionar sobre aquet tema vostè Sr Tordera li montà un espectacle a la seu de CIU, a Vic, de “Perquè ens ajuda “ i jo em pregunto? Sr. Tordera ha canviat? Ja no vol treballar per Viladrau? I a més a més ha d’anar en contra dels projectes positius del poble?, perquè li recordo que aquesta carretera està adjudicada a una empresa que nomes falta que la Generalitat digui endavant i tingui el pressupost. I jo segueixo tenint reunions tant amb Generalitat com amb Diputació i sense vostè amb, un bon company, alcalde de CIU i tirarem endavant. Volen o no volen que la carretera segueixi endavant i es concreti?

També rebem la visita del delegat del govern a les comarques centrals Sr. Jordi Bulto i el que fan es esperar-lo a la entrada del Ajuntament, a fora, sense convidar-lo a entrar i dir-li també un seguit de temes i aspectes que no s’ajusten a la realitat.

Jo també tinc entrades al partit de CIU i al Govern es evident....amb una avantatge amb aquet Govern i amb els anteriors no em caso amb cap, faig política de municipi a mi m’interessa Viladrau i la seva gent no me interessa cap partit. Seguidament volem presentar els següents números de la festa major del 2011 pressupost i cost final i les festes deixant clar a més a més que falta una subvenció del 2011 que ens ha d’arribar el 2012 per un error del personal administratiu de la Ajuntament va entrar un dia tard la sol·licitud el qual vull disculpar per que això pot passar tenim molts temes i tots cometem errors. Però a més veurem els anys del Govern de CIU per ser totalment transparents. Ja saben i he dit sempre que soc persona de no voler conflictes ni jo ni els meus companys i de mirar endavant però vostès mateixos ens ho posen difícil i tenim que tirar enrere i defensar la nostra postura i demanar explicacions a CIU. Pressupostos festa major de any anteriors amb Govern de CIU. Any 2002 2003 2004 2005 2006

pressupost cost. 9.015,18 € 14.807,30 € 10.000,00 € 16.484,11 € 24.000,00 € 23.470,00 € 25.000,00 € 27.370,00 € 30.000,00 € 39. 473,00 €

Amb això tothom creu que fa la Festa Major el millor possible. Pressupostos festes major dels anys amb L’Alternativa. Any pressupost cost. Ingresos 2011 35.000,00 €. 42.840,00 € 10.582,01 € Números de subvencions a las associacions de anys anteriors i números del 2011.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 5.03.2012

1. Ajudes amics del Montseny premi literari: 2005. (govern de CiU) 2006 2007 (govern de L’A) 2008 2009 2010 2011

2.025,00 € 1.925,00 € 2.250,00 € 2.300,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.501,20 €

També vull remarcar principalment que els Amics del Montseny han aportat molt a Viladrau culturalment i si podem seguirem col·laborant, tot i que com es veu ja a partir del 2009 es va abaixar l’ajuda, per les dificultats econòmiques que ja teníem, però volem agrair al Sr. Campañà la seva tasca al capdavant d’aquesta associació. També parlarem de les ajudes a altres entitats, com el Consell Empresarial, que s’ha fet una ajuda important per tal de donar una empenta a les iniciatives que proposaven i que han culminat amb unes actuacions per a promocionar el poble, i cal felicitar-los. Jo he sortit cada nit, i hi ha gent que encara no els he vist, per tant demano que primer es col·labori i després es critiqui. 2. Ajuda Consell Empresarial. 2011 3. ajuda casal d’avis. 2011 4. Ajuda Agrupacio Sardanista: Aplec Sardanista 2011.

1.100,00 €. 890,00 € 2.411,41 €

5. Ajudes Entitats 2011: Parròquia De Viladrau 300,00€ AMPA - Sant Jordi (Pagat a Josma Jardins) 494,00€ Viladrau Educació ( Alumnes escola Els Castanyers) 622,73€ Educa Casal D’estiu 520,43€ Societat De Pescadors 150,00€ Elena Cardenal Vila D’art (Exposició artistes de Viladrau) 150,00 € GANDULS BTT 150,00€ Associacio Excursionista 150,00 € Fundació Vincles 150,00 € Ja sabem que són subvencions petites, però cada vegada es fa més difícil donar subvencions considerant els ingressos de què disposem, no podrem donar subvencions a tothom, les associacions s’hauran de mirar d’autofinançar, en aquests temps.

45

Miri, vostè es va empadronar fa un any a Viladrau, fins ara que va voler ser alcalde havia renunciat a Viladrau i si vol que ara la gent l’accepti sigui coherent i honrat amb els seus actes envers Viladrau sinó ho te difícil la gent està com pot veure molt ben informada, no es com abans i, Viladrau no es Vic i las coses s’acaben sabent. Nosaltres seguirem treballant per Viladrau sense parar i els convidem a vostès que també ho facin i deixem la política de veritat dons això es per les grans capitals i en els pobles petits no funciona. Urbanització Les Guilleries: El Sr. Alcalde informa que la Junta de Conservació del Sector I de les Guilleries vol iniciar un procés contenciós contra l’Ajuntament, i així ho van manifestar en l’assemblea celebrada fa uns dies. Per aquest motiu, tot i que es van comprometre a col·laborar amb l’entitat, segons es va posar en el pressupost municipal, amb una quantitat de 6.000 €, ara creuen que es millor reservar-los per a fer front als recursos que s’interposin. També en la mateixa reunió es va parlar d’una urbanització que es va fer a Ripoll, i que segons la Junta de Conservació costava molt menys que la que s’ha aprovat per adequar la de la Urbanització Les Guilleries. Bé, doncs, s’ha constatat que és una urbanització amb 50 habitatges que no han soterrat les línies i que ha costat 2.900.000 €. Per tant no tenen raó quan diuen que és més econòmica. Varis: El Sr. Argenter, en relació a les subvencions a les Entitats, comenta que s’han limitat a donar la informació que li han donat des de l’Ajuntament sobre les subvencions que s’han donat a les Entitats, i aquesta és la informació que ha donat. El Sr. Alcalde diu que l’ha maquillada. El Sr. Argenter, diu que no és cert, sinó que n’ha parlat també amb la Regidora Sra. Gómez, i coincidia amb la que li havien donat des de les oficines. Ara si vostès posen les ajudes donades a la parròquia les posen en una altra partida, aleshores potser si que caldria fer un reglament per clarificar com es donen, a qui i com.

I ara és molt fàcil dir que s’hauria de donar, però en aquests moments no es poden anar regalant subvencions, per tant abans d’escriure cartes com aquesta, haurien de mirar-s’ho sabent que vostès han governat molts anys i aleshores eren uns temps i ara en son uns altres. Enviar aquestes cartes ara és molt desagradable i diu molt poc a favor de vostès.

El Sr Alcalde, contesta que ho posem en partides similars a les que es posaven quan vostès governaven, es pot millorar però bàsicament és igual, i que amb tants anys encara no sàpiga que hi ha diferents partides al pressupost.

Senyors de CIU crec que amb aquesta actitud ni els seus votants han d’estar-hi d’acord; vostès estant intentant perjudicar al poble i la veritat Sr, Tordera tot allò de que vostè podria obrir portes i sinó no faríem res aquets anys, sento dir-li o, millor dit, menys mal que no es la impressió que tinc fins ara des de els diferents departaments del Generalitat , ( afortunadament totes les persones que treballen des de els diferents departaments de CIU no son com vostès) per sort repeteixo, nomes faltaria.

El Sr. Bayarri, quan es va parlar de les subvencions en el Ple en què s’aprovaven els pressupostos, podia dir o demanar el què volia.

El Sr. Argenter acaba dient que la carta no està feta amb ànim de crear polèmica sinó amb ànim d’informar.

El Sr. Alcalde acaba dient que la informació l’havia de contrastar, abans de publicar- ho.


46

Sessió ordinària

Ple de l’Ajuntament 7.05.2012

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 7.05.2012

Per últim el Sr. Argenter, diu: 1. Que el grup municipal de CiU, segueix creien que la afirmació que va fer publica vostè sobre el cost de reparació del terra de la plaça es falsa m’entrés vostè no demostri el contrari 2. També li volia recordar que el passat dia 18 de Novembre en la reunió preparatòria dels pressupostos 2012 vostè en aquesta mateixa sala com a portaveu del grup municipal de l’alternativa va dir que jo deia tonteries als plens , es a dir vostè hem vatractar de tonto, afirmació del tot reprovable i fora de lloc, i que no val la pena discutir doncs penso que el poble sabrà jutjar si es veritat o es una altre falsedat

| 13

El Sr. Alcalde, contesta: Que el Sr. Argenter el va tractar primer de mentider i ell no el va tractar de tonto, sinó que li va dir que portava tonteries als plens i aquesta va ser la reflexió que també li va fer al Sr.Tordera. I el que diu que no falta mai al respecte no és veritat sinó que és vostè, que sempre falta al respecte perquè no em deixa ni parlar, i aquí s’ha acabat perquè vostè ja ha tingut dret a rèplica. I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 21’30 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

Ara be Sr. Alcalde, aquest regidor que li parla, regidor de convergència i Unió, com a regidor que soc la seva persona dins d’aquesta sala de plens em mereix el màxim respecte, perquè m’agradi o no vostè es el meu Alcalde i a mi m’han ensenyat a respectar a les persones sigui quin sigui el seu color de pell, la seva nacionalitat o el seu color polític i es veu que ha vostè no.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN DATA 7 DE MAIG DE 2012 Identificació de la sessió Núm.: Exp. 38/2012 Data: 07/05/2012 Horari: 19,30 hores Lloc: Sala de Plens Assistents Alcalde Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) Regidors: Sr. Manel Bastias Rosell (L’A) Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A) Sra. Míriam Clopés Coll (L’A) Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) Sr. Jaume Tordera Homs (CiU) Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 05/03/2012. En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 5 de març de 2012, que s’ha distribuït amb la convocatòria. L’acta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i amb el vot en contra dels 2 Regidors de CiU.

2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins a la data (Decrets del 24/2012 al 47/2012).

Secretària M. Teresa Cunillera i Girona

3. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2011.

A Viladrau, essent les dinou hores i trenta minuts del dia set de maig de dos mil dotze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a tractar dels assumptes de l’ordre del dia.

D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de doncar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme.

Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

Per decret de l’alcaldia de data 30 de març de 2012, s’ha aprovat la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, previ informe de la intervenció i amb el següent contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2011, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria. El Ple es dóna per assabentat.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 7.05.2012

47

4. INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT.

6. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DE LA FINCA “MAS MIQUEL I CASADEVALL”.

En compliment d’allò preceptuat als articles 4.4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’Inteventora sotasignant,

Vist el Projecte de Pla Especial Urbanístic d’Ordenació de la finca “Mas Miquel i Casadevall” tramès pel Sr. Josep Busquets Vergés, en nom i representació de Promotora Viladrau S.L. i redactat per Egavic, serveis d’enginyeria, SLP.

Informa: 1. A data 31.12.2011- en relació al quart trimestre de 2011- l’Ajuntament havia abonat totes les obligacions reconegudes en els terminis previstos a la llei esmentada, amb excepció de: Instal·lacions Carles Ivan SCP última certificació El Torrent: 7.234,54 € i 4.807,99 €. Ambdues pendents perquè faltava la conformitat del director de l’obra. 2. A data 31.03.2012 –en relació al primer trimestre de 2012- l’Ajuntament ha abonat totes les obligacions reconegudes en els terminis previstos a la llei esmentada, amb excepció de: Notaria Vilana, honoraris poder per a plets: 65,94 € i Endesa Energia factures varies 2.440,44 € 3. S’adjunten els llistats corresponents. 4. Correspon al Ple el coneixement del present informe i donar-ne compte als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i a la Conselleria d’economia i coneixement de la Generalitat. El Ple es dóna per assabentat.

5. PROPOSTA APROVACIÓ DE LES ACTES D’OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE VILADRAU AMB ELS MUNICIPIS D’ESPINELVES I TARADELL. Atès que en data 20 de març de 2012 es va signar l’acta corresponent a les operacions de delimitació del nostre terme municipal amb el d’Espinelves. Atès que en data 26 de març de 2012 es van signar l’acta corresponent a les operacions de delimitació del nostre terme municipal amb Taradell. Atès allò que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007 de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis , de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: Primer. Aprovar les actes corresponent a les operacions de delimitació entre el nostre terme municipal i el terme municipal d’Espinelves i Taradell. Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntament d’Espinelves i Taradell i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor de tots els Regidors presents que representen la totalitat dels membres de dret de la Corporació.

Vist així mateix l’estudi d’impacte ambiental i d’integració paisatgística del mateix Pla Especial urbanístic d’ordenació, redactat per la mateixa empresa d’enginyeria Egavic SLP. Vist el que disposen les NNSS. de Viladrau, així com els articles 67, 68, 69 i 85 del D. Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Vist l’informe del tècnic municipal. Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS. Primer. Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d’Ordenació de la finca “Mas Miquel i Casadevall” en els termes que s’expressen en l’informe de l’arquitecte municipal i l’estudi d’impacte ambiental i d’integració paisatgística que l’acompanya. Segon. Sotmetre a informació pública, durant el termini d’un mes el Pla Especial i durant el termini de 45 dies l’estudi d’impacte ambiental, mitjançant edicte en el BOP, en el Taulell d’anuncis de la Corporació i en un diari dels de major circulació de la província, als efectes de que puguin formular-se les al·legacions i sugerències que es creguin oportunes. Tercer. Sol·licitar els informes sectorials que s’esmenten en l’informe tècnic així com els relatius als camins públics que travessen la finca. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. Intervencions: El Sr. Tordera, del grup municipal de CiU, vol fer dues manifestacions en relació als camins que afecten la finca va des del Cementiri a Mas Miquel, al fer la vorera del carrer, es va deixar tancat quan hauria d’estar obert al tractar-se del camí antic que va de Viladrau a Espinelves. I en segon lloc el camí que passa per Mas Miquel i surt al Coll de Gomara, que és l’antic camí de St. Marçal, que es va tancar amb una porta, raó per la qual s’hauria de mirar com queda definit en el pla especial. El Sr. Alcalde comenta que pel que fa al primer camí del que parla està delimitat i és d’ús públic, no està tancat, s’ha fet senyalitzar com a camí que va cap a St. Hilari. El que passa és que és un camí de pas de vianants no de vehicles. Pel que fa al segon camí fa referència al camí que va a Coll de Gomara i que, segons diu, té una porta, i passa pel mig de la finca, desconeix si s’ha arribat mai a cap acord per desviarlo o per passar per un altre lloc. El Sr. Tordera comenta que n’ha parlat amb el seu pare,


48

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 7.05.2012

que hi va viure tota la vida i que li ha dit que aquest és un camí que no es pot tancar mai, i ell també hi va viure fins al 18 anys, sap que es acordar de deixar posar la porta amb la condició que es deixaria passar a tothom que ho demanés, però pensa que es podrien buscar alternatives però no deixar que quedés tot tancat. El Sr. Alcalde comenta que ara estarà en exposició pública i en tot cas es poden presentar al·legacions i aleshores es mirarà. El Sr. Bayarri, demana si algú ja ha presentat al·legacions. El Sr. Tordera, contesta que no té coneixement que s’hagin presentat al·legacions, però pensa que el tema es prou important per tal de deixar-ho definit. El Sr. Bayarri, comenta que d’aquest tema també se’n pot parlar amb les persones que estan fent l’inventari de camins públics. Per últim el Sr. Bastias també comenta que el camí hi és però està tancat amb dues portes, tot i que no sap si hi poden ser o no però les portes hi són i estan tancades, des de fa molt temps.

7. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR I DE LES GUILLERIES “OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA”. El Ple en sessió de 5 de març de 2012 va aprovar definitivament el “Projecte d’Urbanització Sector I Les Guilleries: obres d’adequació, reparació i millora”, contra el qual acord s’ha interposat recurs de reposició per part del Sr. Carles Serrano Solano, en nom i representació de la Junta de Conservació de les Guilleries, a la vista de quins documents, Primer. Es constata que es manté en les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial del Projecte esmentat, en data 20/10/2011, que van ser desestimades en l’acord de data 5 de març de 2012, i que són: a. Davant la qualificació del sòl en urbà no consolidat, el recurrent manté que el sòl del Sector I de Les Guilleries és sòl urbà consolidat. b. Davant la resposta de l’Ajuntament conforme cal realitzar les obres d’urbanització per tal que es pugui recepcionar, el recurrent manté que les obres d’urbanització estant tàcitament recepcionades. c. Sobre el deure de vetllar per la correcta prestació dels serveis públics del polígon per a la consecució dels seus fins distribuint-se les càrregues entre els associats, el recurrent considera que les obligacions són de manteniment i conservació de les obres d’urbanització en cap cas que s’hagin de sufragar les obres derivades d’un projecte d’urbanització. d. Considera que no s’ha tramitat correctament el canvi de la modalitat de reparcel·lació i per tant com que el sistema és el de compensació és la Junta que representa el recurrent qui ha d’aprovar el Projecte.

| 13

Segon. Es manté en l’afirmació que el sòl del sector és sòl urbà d’aplicació directa de la normativa, segons la modificació puntual de les NNSS de 7/07/1993. Tercer. Manté el recurrent que la entitat ha realitzat totes les gestions disposades en la modificació puntual de les NNSS. Quart. Que l’Ajuntament de Viladrau ha recepcionat tàcitament les obres d’urbanització. Cinquè. Argumenta la nul·litat del projecte d’urbanització en base a que les obres d’urbanització han estat recepcionades tàcitament per l’Ajuntament, mantenint que l’Entitat que representa està compromesa en fer els arranjaments d’adequació i de manteniment necessaris però en cap cas està d’acord en que ho faci l’Ajuntament, discutint també en aquest punt que el projecte d’urbanització estigui redactat per l’arquitecte municipal. Sisè. Demana la suspensió de l’eficàcia de l’acord pel que s’aprova definitivament el Projecte per evitar danys i perjudicis. A la vista de l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 29 de febrer de 2012. Considerant: Que no s’aporten nous documents dels presentats en l’escrit d’al·legacions de data 20/10/2011. Que d’acord amb la Modificació aprovada el 1993, la part de la Urbanització Les Guilleries que es classifica com a sòl urbà està mancada de desenvolupament urbanístic, tant en sentit estricte de gestió com en sentit d’execució, per la qual cosa la qualificació de l’àrea que aquí ens interessa és de “sòl urbà no consolidat”. Que d’acord amb els informes tècnics, persisteixen encara actualment les mancances de serveis urbanístics i , en conseqüència, el fet de que no han estat encara recepcionats per l’Ajuntament, i la impossibilitat de fer-ho sense la seva adequació. Que en qualsevol de les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació, les persones propietàries tenen l’obligació de pagar les despeses d’urbanització, si bé en la modalitat de compensació bàsica són els propietaris els que executen a llur càrrec les obres d’urbanització i en la modalitat de cooperació és l’administració actuant qui les executa amb càrrec a dites persones propietàries. Per tant en qualsevol cas el cost de les obres d’urbanització anirà a càrrec dels propietaris i si durant més de vint anys de vigència de les NNSS no s’han executat les obres d’urbanització pendents per part dels propietaris afectats queda justificat el canvi de sistema per a garantir-ne la seva execució en el moment que l’administració consideri oportú. Per últim creiem que no es justifica la suspensió que es demana doncs, en primer lloc, els tribunals, que en tinguem coneixement, no han concedit la suspensió sol·licitada en el contenciós contra el canvi de sistema i, en segon lloc, l’aprovació d’aquest projecte no provoca perjudicis de difícil reparació que justifiquin la suspensió. Per tot això es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 7.05.2012

Primer. Desestimar el Recurs de reposició interposat pel Sr. Carles Serrano Solano, en nom i representació de la Junta de Conservació de Les Guilleries, contra l’acord del Ple de 5 de març de 2012, pel qual es va aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització Sector I Les Guilleries: obres d’adequació, reparació i millora”, en base a les consideracions de la part expositiva i a l’informe que consta en l’expedient, i que es dóna aquí per reproduït, com a part justificativa del present acord al que s’acompanyarà en les seves notificacions i trasllats. Segon. Desestimar la sol·licitud de suspensió cautelar, atès que de l’informe emès pels serveis tècnics se’n desprèn que l’aprovació d’aquest projecte no provoca perjudicis de difícil reparació que justifiquin la suspensió. La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i amb l’abstenció dels 2 Regidors de CiU.

8. PROPOSTA ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES. La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços. L’Ajuntament de Viladrau té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: Primer. L’Ajuntament de Viladrau fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. Segon. L’Ajuntament de Viladrau es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte.

49

L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les comarques Gironines. Tercer. L’Ajuntament de Viladrau es compromet també a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. Quart. Facultar l’alcalde per a que signi el formulari d’adhesió al Pacte. Cinquè. Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert ), a l’Oficina del Pacte de Brusel·les (COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. Intervencions: El Sr. Alcalde entén que val la pensa adherir-se en aquest pacte d’Alcalde per l’energia, ja que som un poble que ha apostat fort per aquestes energies renovables, amb la instal·lació de les calderes de biomassa del Punt Jove i de la nova Escola, així com la geotèrmica que s’ha instal·lat al Poliesportiu i les noves propostes per al CCEN.

9. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, comenta que no tenen cap prec ni pregunta, només volen fer una puntualització sobre la carta que va llegir el Sr. Alcalde en l’anterior Ple; el grup municipal de CiU vol expressar la seva indignació sobre aquesta diarrea verbal que està practicant el grup de L’Alternativa, amb el suport del grup d’ERC, plena de desqualificacions personals i acusacions a aquest grup municipal, carta que serà properament contestada. El Sr. Alcalde pregunta sobre el fet de que només vinguin dos Regidors de CiU, ja que no ha presentat la dimissió, però fa molts plens que no assisteix, per tant es demana si encara pertany al grup municipal. El Sr. Tordera, contesta que el Sr. Vinyeta no ha renunciat i encara està intentant mirar si pot solucionar els impediments que com ja va dir en el seu dia el priven de poder assistir als plens els dilluns, doncs els dilluns es sempre fora per la feina. I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 20’10 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.


50

Sessió ordinària

Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

| 13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN DATA 2 DE JULIOL DE 2012 Identificació de la sessió Núm.: Exp. 49/2012 Data: 02/07/2012 Horari: 19,30 hores Lloc: Sala de Plens Assistents Alcalde Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) Regidors: Sr. Manel Bastias Rosell (L’A) Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A) Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) Sr. Jaume Tordera Homs (CiU) Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) Secretària M. Teresa Cunillera i Girona A Viladrau, essent les dinou hores i trenta minuts del dia dos de juliol de dos mil dotze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a tractar dels assumptes de l’ordre del dia. Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui iniciada, s’excusa l’assistència de la Regidora Sra. Clopés que per malaltia avui no podrà assistir al Ple, i a continuació s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 07/05/2012. En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 7 de maig de 2012, que s’ha distribuït amb la convocatòria. L’acta s’aprova per unanimitat.

2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins a la data (Decrets del 48/2012 al 69/2012).

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE LA SALA D’ACTES I AUDIOVISUALS DE BRUIXES I BANDOLERS AL CCEN I SENYALITZACIÓ D’ITINERARIS I CREACIÓ DE L’ARBORÈTUM EN ESPAIS EXTERIORS. Vist l’expedient de contractació de referència, tramitat conforme preveu el R.D. Leg. 3/2011, de 14 de novembre de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 110 del TRLCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa. Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda a la disposició addicional segona del TRLCSP, i l’article 274.1 a) o b) del Decret Legislatiu 2/2033 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD: Primer. Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del servei de “Redacció i Execució del Projecte Executiu d’adequació de la Sala d’actes i audiovisuals de bruixes i bandolers al CCEN i senyalització d’itineraris i creació de l’arborètum en espais exteriors” Segon. Aprovar de conformitat amb l’article 274.2 del D.Leg. 2/2003, de 28 d’abril, el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques reguladores del cotracte de servei esmentat i que regiran la contractació, i disposar la seva exposició al públic per un període de 20 dies hàbils als efectes de que es puguin presentar les reclamacions que es considerin oportunes, mitjançant anuncis al DOGC, BOPG, tauler d’edictes de la Corporació i pàgina web de l’Ajuntament – perfil del contractant- www.viladrau.cat Tercer. Publicar simultàniament amb l’anunci dels plecs el de licitació, concedint un termini de 20 dies hàbils per a la presentació de proposicions, si bé aquest termini s’aplaçarà el temps necessari, en el supòsit de que es presentin reclamacions contra els plecs. Quart. Aprovar la despesa del contracte amb un import de 280.000,00 € ( 237.288,14 € més 42.711,86 d’IVA). La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 4 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i amb l’abstenció dels 2 Regidors de CiU. Intervencions: El Sr. Alcalde fa constar que aprovar aquest projecte significa poder rebre la subvenció del programa Viure al Poble.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

4. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR”. VIST el projecte d’obra ordinària titulat « Remodelació de la Plaça Major», redactat pel arquitecte Sr. Claudi Martínez Borrell. ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 123 del R.D.Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant, «TRLCSP») i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS») ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17.2 del RD 1627/1997; ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i la de protecció contra incendis; ATÈS que el pressupost d’execució del projecte (459.272,37 €) posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència del Ple de la Corporació, amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article 264.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, «LMC»); ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS; Per tot això, Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat « Remodelació de la Plaça Major», redactat per l’Arquitecte Sr. Claudi Martínez Borrell, amb un pressupost d’execució per contracte de 459.272,37 €, dels quals 70.058,50 € corresponen a l’IVA. Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la casa consistorial. La proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 4 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC, i amb el vot en contra dels 2 Regidors de CiU.

51

Intervencions: Sr. Argenter: Voldria fer una pregunta. Trobem a faltar en aquest pressupost l’import corresponent al paviment, és a dir, la famosa Pedra de Sant Vicenç. Sr. Alcalde: La Pedra de Sant Vicenç no hi surt, perquè varem considerar de fer tota l’obra amb formigó i el tema de posar la pedra poder-la donar als paletes de Viladrau, llavors l’hem tret de la partida gran per poder donar feina als contractistes del poble. Sr. Argenter: Això no sortia en el pressupost que sens va donar. Nosaltres varem fer la consulta d’aquesta qüestió amb els serveis d’assessorament del nostre partit i ens van passar el següent pressupost estimatiu. De la Pedra de Sant Vicenç que caldria a la plaça el cost aproximat per las metres quadrats que té la plaça serien uns 60.000€. Amb el 13% de despeses generals més 6% de benefici més 18% d’IVA, ens anem a 22.000€, amb un total de 82.000€ més o menys. Aquí també tenim que contar els honoraris de l’Arquitecte 30.000€, també ens faltarà els honoraris del coordinador de seguretat i salut, 5.000€. Un total que no es reflecteix en aquest pressupost que ens varen entregar, en total són 117.000€. El pressupost d’execució per contracta que ens vareu entregar és de 459.272,37€, i sumats aquests 117.000€ ens anem a un pressupost final que nosaltres estimem en 576.272,37€, això constant que l’aparellador sigui del mateix Ajuntament sinó tindrem que afegir 10.000€. Aquesta quantitat brutal de diners vostè la justifica fent creure al poble que es per`que el terra de la plaça es trenca i ens consta anualment entre 12 i 14 mil euros, argument totalment fals i sense justificació al dia d’avui, sr. Alcalde i ens presenta un projecte que en la memòria descriptiva apartat 2.4.2 PAVIMENT DIU: El paviment de la plaça es realitzarà amb formigó escombrat, preveient en el futur un gruix de 8cm per a lloses de pedra natural Sant Vicenç, mentrestant es realitzarà un petita pendent del 8% cap a les tapes perquè no s’ensopegui amb elles, i jo, continua el Sr. Argenter, afegiria que aquestes pendents sinó les ataques de forma recta poden provocar les lesions a la gent gran perquè és molt fàcil torsar-se el peu, i torno a recordar que el problema inicial que vostès argumentant és el trencament de les lloses actual i vet aquí que vostès ens venen el terra de formigó escombrat, que és molt bonic i si ens fixem bé vostè podria solucionar aquest problema canviant tot el terra per la mòdica quantitat de 82.000€. Si vostè vol ser tan vanguardista amb aquest projecte “LA PLAÇA DEL SEGLE XXI” doncs posats a despilfarrar aprofiti aquesta macro bajanada urbanística i faci també un parquing subterrani sota la plaça senyor, així ja tindrem la plaça del segle XXII. La nostra intenció de vot és no aquest projecte, perquè com ja varem fer saber al poble creiem que es una obra innecessària i que hipotecarà seriosament el futur del nostre poble, 576.272,37€. El 50% del pressupost del poble.


52

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

Els fem saber que farem tot el que estigui a les nostres mans perquè aquest projecte no es porti a terme. Som molt conscients que la nostra feina es molt difícil però confiem que les institucions que ens governen i que tenen que donar el vist i plau aquest projecte ens donaran la raó, perquè fins al dia d’avui s’han mostrat coherents amb la difícil situació econòmica i financera que travessa el nostre país. Res més senyor. Sr. Alcalde: En primer lloc contestar-li que em sembla molt bé aquest escrit, com vostè bé diu això li han fet des del partit, des de Vic Sr. Argenter: No, això ho he fet jo. Sr. Alcalde: Ho ha dit vostè. Que va anar al partit. Sr. Argenter: No. Sr. Alcalde: Eh que ha parlat fins ara? Jo no l’he tallat, faci el favor de no tallar-me. Vostè ha dit que havia dut aquesta documentació de Vic i entenc que digui tot això perquè clar, a Vic que saben de Viladrau, no? Això per començar. Segon, no estem aprovant un pressupost de 576.272,37€ sinó que estem aprovant un pressupost de 459.272,37€. En quant al tema l’administració evidentment nosaltres abans de tirar això endavant i de fer aquest raonament i que podem donar feina a la gent del poble i treure lo que és la pedra, varem anar a l’administració local a informar-nos i a fer el plantejament i explicarlos de que anava el projecte, quant pujava el projecte total i la partida que trèiem pels paletes de Viladrau. I haig de dir que tan el tècnic com la directora de l’administració local estan al cas i saben el que presentem i el que anem a fer, o sigui si vol pot anar-hi i es pot estalviar la feina, ja està feta. M’argumenta que, aquests senyors de Vic, sembla ser que argumenten que a escales pendents és veu que són arquitectes, a més a més de polítics són arquitectes ara, potser aniríem més bé si tots fossin tècnics i no pas tants polítics, però m’estranya que diguin una torçada de peu de les coses pendents i no sàpiguen veure que ara la plaça que tenim i les rajoles com es trenquen no es torcen el peu, sinó que cauen i és més perillós que una torçada de peu, llavors creiem que és molt necessari poder fer la plaça i creiem que és una obra vital per fer-la i hi ha la subvenció per fer el 50%, com a mínim, i creiem que ho hem de tirar endavant, vostès poden votar sí ho poden votar no, poden posar les pegues que vulguin i poden anar allà on vulguin, però em sembla que amb els arguments que tinc i que tenim aquí l’Ajuntament, avui dia, aquesta plaça creiem en el projecte, creiem que hi ha una solució important i creiem que s’ha de fer. En quan al tema del despilfarro que diuen jo li recordaré o més ven dit li preguntaria si vostè, sap quan va costar aquesta plaça tal com ha quedat ara? Suposo que no en deu tenir ni idea, jo li diré, és van gastar 223.000€ en el seu moment per fer el que van fer, la primera fase, 223.000€ i tenim el que tenim, manca de serveis a sota, amb moltes manques, i a part d’això, dic el mateix de sempre incalculable el que ens hi hem gastat, el que hi ha treballat la brigada, entre els que han fet feines d’aquestes de prestacions socials, doncs si ho contessim tot, potser, no sé suposo que ens aniríem cap els 300.000€. Dit això el que ens queda és que són lliures de votar el que vulguin. Estem aprovant un pressupost de

| 13

459.272,37€ no la xifra de 576.000. Vostès poden fer totes les d’allò que vulguin però de moment en aquest ple s’aprova aquest pressupost, per tant ho sotmeto a votació. S’aprova? S’abstenen o voten que no? Sr. Argenter: Votem que no.

5. PROPOSTA MODIFICACIÓ TARIFA DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA. Atès que l’empresa SOREA, concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Viladrau des del mes de gener de 2009, té aprovades les tarifes fins aquest any 2012 amb l’autorització de la Comissió de Preus. Atès que el proppassat 20 de març, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 5/2012, de mesures fiscals i financeres que fa una nova regulació del cànon de l’aigua que té una incidència important en les distribuïdores i en els costos del subministrament que cal repercutir a les tarifes del servei per tal de mantenir l’equilibri econòmic. Vist l’estudi justificatiu per a la repercussió de l’aplicació de les noves mesures legislatives que suposa un recàrrec expressat en €/m3 sobre la totalitat dels cabals facturats del servei de 0,0262 €/m3 Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següent ACORD: Aprovar l’increment de la tarifa del servei municipal d’aigües sol·licitada per SOREA, per un import de 0,0262 €/m3. La proposa es aprovada per majoria simple amb el vot a favor de 3 Regidors de L’A, l’abstenció dels Sr. Cantizano, Regidor de L’A, i del Regidor d’ERC i amb el vot en contra dels 2 Regidors de CiU. Intervencions: Sr. Bayarri: Això és per a salvar a l’ACA. Sr. Alcalde: Això és el que anava a dir, que és indignant, que és per a salvar a l’ACA.

6. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST 2012. ANTECEDENTS: Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat i urgència de suplementar o assignar crèdit a algunes partides per a la realització d’unes despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, resultant insuficient el crèdit previst: Atès que cal preveure l’assignació de noves partides de despeses per a l’adquisició d’un vehicle per a la brigada, així com la redacció del projecte d’obres de reforma de la Plaça Major, i les obres derivades de la nova escola pública, portar el llum i efectuar-ne la neteja. Atès que cal preveure el cost de la liquidació del Consorci Portes del Montseny, així com l’execució de les diverses obres i instal·lacions que s’especifiquen.


| 13

53

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

FONAMENTS JURÍDICS 1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 2. Articles 35 a 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos. 3. Bases d’execució del Pressupost. Despeses a finançar: A/ Suplements dels crèdits: Consignació de despeses amb crèdits en alta Partida inicial 337 46300 323 48001 321 62200 172 62400 130 21400 172 21400 342 63200 337 22102 337 21200 155 62700 337 13000 425 22706 162 62500 943 46600

Nom Trans. Mancomunitat – Dinamitz. Trans. Escola de música Adequació Escola nova Adquisició vehicle brigada Vehicles municipals Vehicles brigada Obres reparació Pista de tenis Combustibles El Torrent Manteniment edifici el Torrent Redacció Projecte Obres Plaça Personal neteja El Torrent Legalització comptadors llum Compra contenidor olis Promoció econòm. Portes montseny

Consignació inicial 00 € 13.878,00 € 00 € 00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 00 € 00 € 3.800,00 € 00 € 1.000,00 €

TOTAL

Proposta d’alta 1.050,00 € 3.747,00 € 15.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 2.600,00 € 1.200,00 € 2.000,00 € 50.000,00 € 2.100,00 € 10.000,00 € 1.100,00 € 1.500,00 €

Consignació definitiva 1.050,00 € 17.625,00 € 15.000,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € 7.000,00 € 2.600,00 € 2.700,00 € 3.000,00 € 50.000,00 € 2.100,00 € 13.800,00 € 1.100,00 € 2.500,00 €

101.297,00 €

Total despeses: 101.297,00 € Romanent De Tresoreria: 336.921,75 € - 101.297,00 € = 235.624,75 € Es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD: 1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, amb aplicació del romanent de tresoreria en les quantitats especificades. 2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 3. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 4 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i amb el vot en contra dels 2 Regidors de CiU.

7. PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2011. Atesa la documentació comptable que es dirà i havent estat dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes, sotmès l’expedient a tràmit d’informació pública, mitjançant edictes al BOPG núm. 102 de 28 de maig de 2012 i al tauló d’edictes de la Corporació, sense que s’hagi presentat cap reclamació ni suggeriment i trobada conforme, es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD: Primer. Aprovar els Estats i comptes generals del Pressupost i annexos i justificants dels mateixos amb la liquidació adjunta i les operacions referents als moviments de despeses i d’ingrés tots ells corresponents a l’exercici de 2011, que a nivell de resum ofereixen el resultat que s’indica annex. Segon. Trametre una còpia dels Comptes Generals, estats i annexos a la Sindicatura de Comptes pel seu examen i fiscalització.


54

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

| 13

ANNEX

Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:

1.1. De la pròpia entitat local

Primer. Aprovar el conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la Comarca d’Osona, entre l’Ajuntament de Viladrau i el Consell Comarcal d’Osona.

• El balanç, amb un actiu i un passiu de 3.593.897,61€. • El compte del resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de 88.136,33 €. • L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall: Crèdits inicials 4.537.000,00€ Modificacionsdecrèdit 584.966,54€ Crèdits definitius 5.121.966,54€ Obligacions reconegudes 1.596.218,20€ Pagaments realitzats 1.369.504,89€ Obligacions pendent de pagament 226.713,31€ b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:

Segon. Facultar al Sr. Alcalde, Francesc X. Bellvehí Busquets, perquè en nom i representació de la Corporació, signi els documents necessaris per a l’execució del present acord. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.

9. FORMULACIÓ DE PREAVIS DE SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILADRAU DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS. El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:

Previsions inicials Modificacions de crèdit Previsions definitives Drets reconeguts nets Recaptació neta Drets pendents de cobrament

4.537.000,00€ 584.966,54€ 5.121.966,54€ 1.857.480,12€ 1.442.137,67€ 415.342,45€

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 189.285,59€. • La memòria, integrada pel que estableix la Instrucció del model simplificat de comptabilitat aprovada per l’Ordre, de 23 de novembre. 2. Documentació complementària 2.1. De l’entitat local • L’acta d’arqueig. • Les certificacions de cada entitat financera. • La conciliació bancària. La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 4 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i amb el vot en contra dels 2 Regidors de CiU.

8. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA D’OSONA. Atès que el Consell Comarcal d’Osona ha aprovat el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la Comarca d’Osona, que a part de donar suport en la planificació, l’emergència i la rehabilitació, es donaran també els serveis de redacció de plans de protecció civil, de redacció d’informes preceptius en matèria de protecció civil, les compres conjuntes de sal per a desgel, etc. Considerant convenient l’adhesió a aquest conveni per part de l’Ajuntament de Viladrau, i vistes les tarifes de preus que s’hi adjunten,

Atès que l’Ajuntament ha complert fins ara la seva obligació de prestar els serveis socials bàsics a través del Consorci d’Osona de Serveis Socials, en el marc de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta de la comarca d’Osona, Atès que la Mancomunitat Voluntària la Plana, a la qual pertany com a membre de ple dret l’Ajuntament té com a un dels seus objectius fundacionals la prestació d’aquests serveis i que ha promogut el seu reconeixement formal com a Àrea Bàsica de Serveis Socials, Atès que hom creu que és millor que els serveis que presta l’Ajuntament a través d’ens supramunicipals es concentrin en un de sol, i que la Mancomunitat La Plana, per la seva estructura, formes de govern i proximitat permet una major presència municipal en la presa de decisions i control del servei, així com major immediatesa i capacitat de reacció davant qualsevol necessitat, Atès que la Intervenció ha certificat que l’Ajuntament està al corrent de pagament de totes les seves obligacions envers el Consorci d’Osona de Serveis Socials i no hi té compromisos econòmics pendents, i que la Secretaria ha emès l’informe preceptiu Atès allò prescrit a l’article 28 dels Estatuts del Consorci d’Osona dels Serveis Socials i als articles 313 i 323 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: Primer. Formular el preavís de separació de l’Ajuntament de Viladrau del Consorci d’Osona de Serveis Socials, amb efectes a 31 de desembre de 2012, tal com està reglamentàriament i estatutàriament previst Segon. Notificar formalment el precedent acord al Sr. President del Consorci d’Osona de Serveis Socials. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

10. PROPOSTA ADHESIÓ AL CETS I A L’ESTRETÈGIA I AL PROGRAMA D’ACTUACIONS DE LA CETS DEL MONTSENY. Vista la proposta que presenta la Regidora de Turisme i promoció econòmica, Sra. Imma Gómez, sobre l’adhesió als principis de la carta europea de turisme sostenible (CETS) i a l’estratègia i al programa d’actuacions de la CETS al Montseny. Atès que l’Ajuntament de Viladrau, desenvolupa actuacions en l’àmbit del Montseny, Es proposa als reunits l’adopció del següents ACORDS: Primer. Adherir-se als Principis de la CETS i la col·laboració en el desenvolupament del Programa d’actuacions de l’àmbit de la CETS al Montseny, concretant-se aquesta adhesió en els següents compromisos: • Participació activa en el seguiment i avaluació del Programa d’Actuacions a partir de la seva integració i assistència en les reunions periòdiques del Fòrum Permananet i/o del Grup de Treball. • Participació activa en el desenvolupament del Programa d’actuacions a partir de l’execució i col·laboració en aquelles actuacions on l’entitat hi jugui un paper d’entitat responsable o d’entitat col·laboradora, segons es descriu en les fitxes del Programa d’actuacions. • Divulgació dels principis de la CETS entre els seus membres i divulgació de les activitats que es desenvolupin com a resultat de l’aplicació del Programa d’actuacions. Segon. Facultar al Sr. Alcalde, Francesc X. Bellvehí Busquets, perquè en nom de la Corporació, signi els documents necessaris per a l’execució del present acord. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.

11. PROPOSTA APROVACIÓ DIES DE FESTA LOCALS 2013. Vista l’ordre del Departament d’Empresa i Ocupació, EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per l’any 2013, i d’acord amb el que disposa el seu article 2, Atès que per a l’any 2013, el dia 8 de setembre és diumenge, es proposa l’adopció del següent acord: Proposar els següents dies de festa laboral a Viladrau per a 2013: • El 20 de maig, dilluns de la segona pasqua. • El 11 de novembre, dilluns, dia de St. Martí. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.

55

12. MOCIÓ ALCALDIA: MANTENIMENT D’AJUTS AL TERCER SECTOR. El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un import del 56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions d’euros. En una situació de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball. Per aquesta raó, aquest Ajuntament insta al Govern de la Generalitat a: 1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels Centres especials de Treball. 2. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions de sector, un Pla estratègic per els CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera i la seva competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model integrals que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques empresarials dels centres i localització territorials d’aquests. 3. Mantenir els ajuts als Centres especial de treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb especials dificultats. 4. arantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir els centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb especials dificultats. 5. Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb discapacitat amb especials dificultats. 6. ncidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions d’ambdós governs per assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas siguin inferiors a les de l’any 2011. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a: 1. Requerir per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, que el Govern Estatal aporti els recursos econòmics suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions. 2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball d’iniciativa social. En el termini de tres mesos farà pública una quota de reserva en aquest concepte.


56

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als Centres Especials de Treball. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.

13. MOCIÓ D’ERC SOBRE LA UNITAT LINGUÍSTICA DE LA LLENGUA CATALANA. Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent i de l’estat d’Andorra. Atès que Viladrau s’ha caracteritzat sempre per defensar l’ús de la llengua pròpia i comuna, independentment que es parlin altres llengües que enriqueixen el nostre poble des del respecte i la tolerància. Atès que l’Ajuntament de Viladrau ha defensat amb fermesa la immersió lingüística a les escoles i que tots els nens i nenes han d’estudiar en català independentment de la seva llengua familiar. Considerant molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents àmbits i que volen esquarterar la unitat de la llengua catalana així com minoritzar-ne el seu ús. Considerant que el govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística de primer ordre focalitzada entre altres aspectes en la decisió de dividir els alumnes segons la llengua en què vulguin estudiar, eliminar el català com a requisit en l’administració pública, obrir la porta a castellanitzar els topònims, així com la progressiva castellanització dels mitjans públics de comunicació. Considerant que el govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la normalització de la llengua catalana, entre altres amb la voluntat de no poder veure de manera recíproca les televisions TV3 i Canal9. Considerant que el govern d’Aragó nega la possibilitat que la població catalanoparlant de la Franja de Ponent pugui estudiar la seva llengua amb normalitat. I el que és més greu: ha definit la llengua que es parla a les comarques de la Franja –actualment unes 50.000 persones a les comarques de la Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera, la Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix Aragó–Casp- com la “llengua aragonesa de la part oriental”, una idea que es podria considerar de genocidi lingüístic. Per tot això el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana al Ple de l’Ajuntament de Viladrau que prengui els següents acords: • Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a llengua pròpia. • Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels diferents territoris dels Països Catalans a poder viure en la seva llengua materna i pròpia amb normalitat.

| 13

• Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments; així com també a les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balerar i Iniciativa Cultural de la Franja. • Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.

14. MOCIÓ D’ERC PER DECLARAR VILADRAU POBLE LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS. ATESOS els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. ATÈS que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents, ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats d’ansietat o de por. ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats psico etològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de camions on no poden gaudir d’un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni social de qualitat. ATÈS que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la violència. ATÈS que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici per a la conservació de les espècies. ATÈS que les administracions locals també han de afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. ATÈS que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra. ATÈS que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació medi-ambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests espectacles.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

ATÈS que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris. ATÈS que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut pública per la possible transmissió de malalties ATÈS que alguns animals salvatges poden ser molt perillosos i existeixen casos d’animals que han escapat de les instal·lacions d’un circ i han causat greus danys materials i personals, a més de perillar la vida del propi animal. Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Viladrau l’adopció dels següents ACORDS: Primer. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Viladrau amb els principis ètics, socials i medi-ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja siguin domèstics, de companyia o salvatges. Segon. Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals. Tercer. No permetre la instal·lació a Viladrau de circs amb animals salvatges, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades. Quart. Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a la Fondation Franz Weber, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis, als diferents Grups Parlamentaris i al Govern de la Generalitat. La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 4 Regidors de L’A, del Sr. Argenter, Regidor de CiU i del Regidor d’ERC i amb l’abstenció del Sr. Tordera, Regidors de CiU.

15. PRECS I PREGUNTES. Tema Piscina: Sr. Tordera: Primer de tot, el que hauríem de demanar és que ha passat aquests dies amb la piscina. Això de la canalla que surten amb els peus escaldats i ha veure si heu pogut indagar exactament de que prové això. És un tema que és preocupant perquè ja no és només un dia ja fa varis dies que està passant i clar molta gent es queixa d’això. Se que s’ha buidat la piscina però potser, no se jo diria, una de les parts que es podria imputar això seria l’escalfament del terra. Aquest terra, si us enrecordeu, que es va fer anteriorment hi havia un paviment porós, porós no es feia perquè fos més maco o més lleig sinó simplement perquè és pot desinfectar més sovint, és porós i no queda mai el residu a dalt i quan és posa una d’aquestes peces a sobre la base l’accés d’escalfor i els fongs s’agafen més ràpidament, llavors, la canalla, on segur que passa més amb els petits que amb els grans, juguen, salten i ballen i s’escalden i no se’n donen compte fins que surten de la piscina. Jo penso que aquí, no és que sigui l’error, evidentment la piscina està molt bé, no s’ha de dir una cosa per

57

l’altre, però si que totes les piscines d’aquests entorns solen estar fetes amb el paviment porós i aquí és va treure. Jo penso que aquí, quan es va fer això s’hauria d’haver consultat previament si això es podia fer, que es podia fer segur!, vull dir que no era una cosa que hauria set molt útil de cara a que hagués portat bons resultats. La prova està aquí, el paviment porós el pots desinfectar continuament això és molt difícil desinfectar hi hauries de ser cada dia i posant els desinfectants adients perquè, a més a més, si els posem gaire agressius, després és quan et trobes que no és el fong el que t’ataca sinó el producte químic, i a mi em semblava que era això i només era per donar-vos una mica d’orientació, clar a mi quan se m’ha parlat d’això dic, el problema és l’escalfament d’aquests dies que ha fet tanta calor i que la temperatura, no se, potser esta a 45 graus i quan arribes allà les escaldufades als peus hi són i no crec que sigui per l’aigua, jo diria.. Sr. Bayarri: Perquè l’any passat no passava?? Aquest paviment ja hi era l’any passat Sr. Alcalde: Nosaltres contestant la teva pregunta, el divendres varem fer buidar la piscina però si des de un primer moment, a partir de dimecres, dijous i principalment divendres que ni van tornar haver, varem creure i pensar que era el tema de l’escalfor, que sortien i es cremaven, perquè més a més jo vaig mirar les mans d’algun nen i era bullofat, era cremat. Clar com que estan a dins l’aigua molls, surten a fora, i a més a més aquella pedra fa com una mica de granet, posaven les mans allà i els que deien que tenien uns piquets semblava que era allò. Per un motiu de seguretat varem decidir de buidar la piscina, hem repesat algun grasite que tenia una mica de canto doncs l’hem polit i per netejar-la ven neta, i que la gent també es consiencie, com que tothom és expert i tothom en sabia, tothom deia de tot, que si líquids que si és això o és allò. Que el terra aquest és el més adient? Potser no. És un terra que ens el van vendre per piscines, que hi ha moltes piscines que hi ha aquest terra, jo tampoc veig el motiu de dir, ha de ser puros per poder desinfectar amb el que està passant ara, vull dir, una cosa és desinfectar que pot ser més puros o menys i l’altre és el que està passant ara. El terra és el que hi ha i ens varen vendre i ens consta que hi ha moltes piscines que hi és. Que s’escalfa molt? Evidentment. Que ha fet uns dies que no els havia fet, potser, mai, de calor i que se’ns ha cremat aquesta canalla? Sí, jo precisament això era un dels temes que tenia aquí com a primera cosa per dir, per demanar disculpes als pares i aquests nens que s’han cremat, però clar, què hem de fer? Doncs el que hem fet és pendre la mesura, ja dissabte varem donar ordres, crec que s’han penjat ja els cartells, que el socorrista que hi hagi obligui a tota la canalla anar amb xancletes i avisar-los de que vigilin i es posin xancletes perquè la pedra crema molt. Res més que això, avui l’hauran netejat, el dissabte estava perfecte perquè la varem anar a mirar, buida i estava perfecte. Així l’haurem netejat, haurem canviat l’aigua i avui ja s’està omplint perquè demà esperem que ja es pugui tornar a fer servir i esperem, que si es posen xancletes i vigilen una mica i els pares també, i al pujar l’escala, que algun s’havia cremat al genoll doncs quan pugen l’escala també picaven amb la pedra i també es cremaven, això és el que pensem nosaltres. Hem fet, no se si hauran posat avui, una protecció en el punt rodó


58

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

de la pedra perquè quan pugin trobin algu tou i no es cremin amb la pedra quan surtin de la piscina. És tot el que podem dir amb això i creiem, ja que els anàlisis de l’aigua els han fet dues o tres vegades i han sortit sempre correctes, molt bé, un aigua perfecte vull dir que no hi havia motiu per alarmar-nos però, ja inclús per la gent, varem decidir de buidar-la mirar-ho bé i ara la tornem a omplir i ja està. Sr. Tordera: Quan desinfectes, la porositat aquella s’emporta tota el que queda, en canvi això no su emporta, és el problema que hi ha, no és res més. Jo penso que un dels punts que hi ha és aquest i l’escalfor. Sr. Alcalde: Nosaltres també ho pensem, creiem que han set les altes temperatures i al anar molls, sortien i es cremaven. Sr. Basties: El dia que va passar això amb els primers nens, a la tarda vaig fer anar la brigada i el paleta de torn a desinfectar-ho tot, amb una cartxer i sabó. Ho hem fet dos cops, tot el paviment de la piscina. Ho varem fer un dia i quan van dir que una altre nena havia tornat a sortir amb els peus una mica llegats ho vaig tornar fer fer-ho. Netejar-ho tot, reixes, amb desinfectant, vull dir que s’ha fet tot. Sr. Alcalde: S’han pres totes les mesures. Sr. Bayarri: A aquesta superfície no se li pot donar cap tractament per evitar això? Sr. Basties: No ho se. Sr. Tordera: Aquestes lloses estan molt bé, el problema que tenen és aquest. Si us fixeu casi bé totes aquestes piscines grans, només hi ha el bordó del costat, tot l’ho altre, l’ho que és zona de platja gaire bé no hi és mai en lloc, i el problema bé aquí. La canalla quan surten i no se’n donen conte. És per l’única cosa que hi ha, no és que sigui una cosa dolenta, ni molt menys, però si que en una piscina pública és estrany que us concedissin això perquè, realment, no és el millor punt per posar-hi això. Penseu que s’escalfa molt. Sr. Alcalde: Sí s’escalfa molt. Sr. Tordera: Hem agafat uns dies que arribem a unes temperatures extremes. Clar l’any passat no va passar perquè no varem arribar-hi. Sr. Bayarri: L’any passat va fer molta calor, també. Sr. Alcalde: Nosaltres els hi hem dit això, que vagin amb xancletes i que el mateix socorrista vagi mullant una mica, però bàsicament que vagin amb xancletes. Que, a més a més, és que hi haurien d’anar, perquè en les piscines sempre és aconsellable anar amb xancletes i al sortir a fora més. Tema Escola: Sr. Argenter: Volem saber si en el pressupost de construcció de l’escola nova anava inclosa el mobiliari. Sr. Alcalde: Diuen que anava inclòs el mobiliari, encara ens ho diuen. Posaran el que puguin degut a com està tot, no descarten, ens van dir quan van venir a fer la visita, el director general el senyor Josep Ramírez, que mirarien de fer el que poguessin i que de mica en

| 13

mica l’anirien posant. Estem a l’espera de veure que ens entreguen però això és un tema del Departament de Ensenyament. La Generalitat està com està, esperem que sí que ens portin algu i esperem contesta. Ens han dit que sí, que algu portaran però no sabem quina quantitat, com ni què. Sr. Argenter: Aleshores quan sapiguem la quantitat, com i què, l’Ajuntament te previst si el Departament no arribar a fer tot el mobiliari tot nou. Sr. Alcalde: El mobiliari tot nou? No hi ha pressupost pel mobiliari tot nou. Mirarem de complir totes aquelles necessitats que hi hagin més urgents, però crec que no es tracta de que l’ajuntament hagi de posar el mobiliari nou sinó que és cosa del Departament, vull dir que, si el Departament veu que nosaltres posem el mobiliari, ja ens haurem gastat els diners, i ja no el posarà. Jo crec que això pertany a la Generalitat, pertany al Depatament, per tant esperarem a veure que. Lògicament farem una carta a la consellera, apretarem tot el que sigui i el que faci falta perquè ens portin el màxim de mobiliari, inclús algunes estanteries que han tret de l’antiga escola, estan molt malament, no les hem pujat i les hem deixat allà fora perquè volem fer una foto i enviar amb una carta a la consellera perquè vegi les estanteries que estan molt malament ja no les podem aprofitar i ens en fan falta, així com altre mobiliari. Ens consta que la directora ha fet una carta demanant tot el que feia falta, que ella ha vist que és necessari a l’escola i amb aquesta mateixa carta, jo crec que les que més saben que es necessita són les mestres, farem la demanda al Departament. Sr. Argenter: Així, hores d’ara, l’escola nova s’inaugurarà amb mobiliari vell? Sr. Alcalde: Hores d’ara s’obrirà amb part del mobiliari vell i el nou que ens entreguin, com te dit, si és que l’arriben a entregar. Sr. Argenter: Nosaltres creiem que una escola nova es mereix un mobiliari nou. Entenem que la Generalitat te problemes, que no arriba a tot arreu, entenem que, a part de la Generalitat, el Departament d’Ensenyament tampoc arriba a tot arreu, i on no arriba el Departament d’Ensenyament hauria d’arribar l’Ajuntament. L’Ajuntament te un pressupost i amb aquest pressupost nosaltres creiem que es pot fer l’esforç de comprar aquest mobiliari i que l’escola nova de Viladrau tingui mobiliari nou el dia de la seva inauguració. Ens hem pres la llibertat, petita, mitjançant la web d’un fabricant català especialitzat en mobiliari escolar totalment homologat, així a “groso modo” hem calculat: 70 cadires, 70 pupitres individuals, 5 taules 140x80 (per les mestres) amb les 5 corresponents cadires més 10 armaris (2 per cada classe) pugen 10.637€ (IVA inclós). Evidentment és un pressupost modes i estimatiu, a dir que es pot negociar. Sr.Alcalde: 10 mil quant? Sr. Argenter: 10.637€. Jo crec que l’Ajuntament de Viladrau pot fer un esforç i intentar que l’escola nova de Viladrau s’inauguri amb mobiliari nou. Vist el que tenim allà, que no és mobiliari nou, que fa 25 anys que


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

aquest mobiliari s’està fent servir, i que és llastimós que tenint una escola nova s’inauguri amb mobiliari vell. Sr. Alcalde: Sembla mentida però en alguna cosa estem d’acord, nosaltres tampoc volem una escola nova amb el mobiliari vell, però tampoc creiem que ho hagi de pagar l’Ajuntament, i aquí l’Ajuntament fera el que calgui o el que pugui bonament. Ho hem d’acabar d’estudiar, avui hem fet una modificació de les partides del pressupost, vostè no l’ha aprovada, espero que aquesta el pròxim dia potser se la mirarà i l’aprovarà, si es que l’arribem a fer, perquè haurem de modificar el pressupost. Ja sap que hi ha un pressupost que hi ha unes partides, aquesta partida no hi és i si s’ha de crear també s’haurà d’aprovar, espero que si la fem en un pròxim ple llavors ens l’aprovin, perquè no entenc que no aproven el pressupost, no aproven les contes anuals del 2011 i ara vulguin que l’Ajuntament, que vostè creu que té pressupost. El vostè creu molt bé, però no hi ha partida dins el pressupost, potser és perquè no se la mirat. Però una partida especifica, avui, pel mobiliari de l’escola no hi és. Llavors, primer com he dit, crec que hem d’apretar al Departament, crec que hem d’apretar la Generalitat i aquí vostès també i tenen molt a dir estan a CiU, home jo crec que és una tasca molt important per vostès, que ens donguin un cop de mà en aquest tema perquè Convergència crec que hi pot dir-hi molt, és qui governa. Llavors crec que vostès poden fer actuacions en aquest sentit i ajudar-nos a intentar de que això es resolgui, per tan els agrairia que si fan algunes gestions ens ho comuniquin i nosaltres, per l’altre banda, ho intentarem i al final a veure on arribem. Sr. Tordera: Doncs s’intentarà de fer això. Sr. Argenter: S’intentarà, però segueixo dient que l’Ajuntament té potestat, té un pressupost extraordinari que hi ha una partida com per exemple per l’Amanida Sound de 7.000 €, hi ha una partida pel Festival de Marcos Redondo de 14.000 €. Sra. Imma Gomez: No és veritat. La partida de l’Ajuntament pel Festival és de 1.500 €.el demés ve d’ajudes externes “mecenes”. Alcalde: Nosaltres som els primers interesats, ja que hem conseguit, finalment, poder fer l’escola per Viladrau, que estem molt orgullos i més orgullosos estarem poder-la inaugurar amb tot el mobiliari nou, d’això es tracta, estem molt orgullosos d’haver pogut fer l’escola després de tants anys. Lògicament ja li he dit que estàvem, sembla estrany, però és una de les coses que estem molt d’acord amb vostès, de que fa falta i que possiblement l’Ajuntament haurà d’actuar, però primer hem de cremar tots els esforços perquè crec que no ens correspon, és al Departament i a la Generalitat aquí els correspon, no estem dient que no volem ferho, en cap moment m’han sentit a dir que no volguem fer-ho, li estic dient que hem d’apretar a la Generalitat i hem de treballar perquè la Generalitat i el Departament d’ Ensenyament ho posin. Alguna cosa més? Héctor Bayarri: Són les competències no transferides als Ajuntament i lo fàcil per la Generalitat, en aquest moment, es que els ajuntaments diguessin on no arribin vostès arribarem nosaltres. Em sembla que la pel·lícula s’escriu al rebés. Avui en dia els ajuntaments estan patint, vostès ho saben, estan patint una pressió

59

tremenda a nivell d’impostos i pressupost, la Llei de Règim Local està és com és i està muntada com està i hi ha una seria de partides que no estan dintre les competències dels ajuntaments i una d’elles és l’ensenyament. Si li posem fàcil, en aquests cas la Generalitat i ho paguem nosaltres evidentment no feran cap esforç. Aquí el s’ha de fer és lluitar perquè la Generalitat pagui el que ha de pagar i el que li correspon pagar, i no passar el mort a l’Ajuntament. La qüestió fàcil quan diu això el que està parlant és en nom de CiU no en nom de Viladrau, amb el nom de Viladrau el que hem d’exigir, en realitat, és que compleixi amb la seva obligació. Ricard Argenter: pagui el pressupost i després pot exigir a la Generalitat. Héctor Bayarri: No, això no va així. Si vostè paga la Generalitat tranquil que no li donarà cap subvenció per lo que vostè ja hagi pagat ja. El que busca la Generalitat, en aquests moments és això, que vostè s’adelanti que pagui i així ells s’ho estalvien. I s’estalvia la seva obligació, que és posar els mobles nous, i per aquí, crec, no en nom de CiU i si en nom de Viladrau vostès han de fer l’esforç, i com hem dit, aquí l’alcalde ha d’agafar el tema i que vostès estan disposats a col·laborar en que això es tiri endavant i ràpid, perquè això ho hem de fer ja. Alcalde: Pensin una cosa, que jo el dia que va pujar el director a fer la visita de l’escola, el Josep Ramírez, inclús li vaig dir que si no es posaven els mobles nous, a l’aula que fossin més vells es feria la inauguració. Héctor Bayarri: Jo aniria més lluny i li diria, si no posen els mobles jo no l’inauguraria i feria que els nens vinguessin aquí, i que l’escola nova es quedés buida, ho dic en serio. Això és una presa de pel, la Generalitat i el Departament d’Ensenyament te la obligació, en una escola nova com és perquè l’excusa és que no és una escola nova si no que és un trasllat, això no su creu ningú. Té l’obligació de posar-ho com deu mana i menys per 10.000 € com vostè diu, si realment són 10.000 € cosa que també poso en dubte. Ricard Argenter: Ja li he dit que era més o menys. Tema Plaça Major: Ricard Argenter: Sí. Estan informats vostès dels tres accidents succeïts per caigudes a les escales de la plaça major aquests passat mes de juny, concretament el diumenge dia 10 de juny una senyora amb traumatisme al genoll esquerre i el diumenge 24 de juny dues senyores amb ferides menys lleus. Estan informats vostès? Alcalde: No. No en tenia constància. Ricard Argenter: Ha succeït i si volen es poden informar a les senyores de Can Font, que són les que recullen les senyores que cauen o a la Farmàcia que és on les porten després. Jo li agrairia que mentre vostè diu que fera la plaça nova o no es fa, o si nosaltres intentem que no es faci, aquestes escales es poses un barana perquè la gent gran es pogués agafar. Si han caigut és perquè no és poden agafar. La primera senyora hem va dir que havia caigut perquè no s’havia pogut agafar, havia posat malament el peu i si s’hagués pogut agafar no li hagués passat.


60

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

Héctor Bayarri: Li vull fer una pregunta. Vostès quan varen fer el projecte de la plaça varen considerar que hi havia d’anar unes baranes allà? Perquè si tan important és, perquè no li varen posar? És que no ho entenc. Cosa que jo crec que és important. Ricard Argenter: No, no les varem posar Héctor Bayarri: Ho sigui vostès amb el seu projecte no les varen posar, i ara critica que no hi hagin baranes. Perdoni però no ho entenc. Ricard Argenter: No critico, jo li demano que les posi perquè ha succeït això. Sr. Tordera: Sempre sortim amb aquests temes i els retrets aquests, nosaltres fa 4 dies que som aquí, en el tema de les escoles diu que hem lluitat molt nosaltres. Les escoles de Viladrau serien fetes fa 4 anys anteriorment allà on anaven abans, però per situacions es va canviar, si entrem en aquesta polèmica podem estar tot el dia. Sr. Alcalde: Senyor Tordera, les baranes de la plaça estaven demanades i anaven per posar-les però varem pensar que com que es feia el projecte nou varem creure de no posar-les. Les posarem i perquè, a més a més, des de Can Font ja se’ns havia demanat varies vegades i les posarem, val? Aquest tema tancat. Tema Escola: Sr. Alcalde: En quan el tema de l’escola, com molt bé diu el senyor Tordera vostè fa 4 dies que és aquí i això que acaba de dir és mentida, per tan vigili lo que diu perquè que faria 4 anys que l’escola estaria feta primer demostri-ho i llavors parli, perquè com diu vostè fa 4 dies que és aquí i no sap de la missa la meitat, i això ja li he dit alguna altre vegada, primer assessoris bé, miri bé la documentació

| 13

Tema taules i cadires: Ricard Argenter: Respecte als bars i restaurants que ocupen espai públic amb taules i cadires a la plaça major l’Ajuntament regula d’alguna manera la quantitat de taules que pot posar cada establiments i la seva col·locació? Ja se que la quantitat ja l’heu regulat, però la col·locació? De com van col·locades aquestes 10 o 14? Alcalde: El tema de les taules de la plaça, per no entrar-hi des de l’Ajuntament, com be dius tu, està regulat en una taxa per espai que ocupen, es va crear una ordenança de la col·locació de les taules. Nosaltres varem fer una petició a tots els bars que es posessin d’acord entre ells per no afavorir ni aquest ni aquell, que es posessin d’acord entre ells ha veure com posaven les taules. Es van posar d’acord i els varem deixar que es posessin allà on varen quedar. L’única cosa que els hem exigit nosaltres i que hem d’estar a sobre és, una, que el carrer d’Arbúcies quedi tot el pas obert perquè es pugui passar bé, dues, que les aceres estiguin netes perquè la gent puguin circular per darreres les taules. Cada cop que veiem que s’està ocupant, que ja no és culpa dels propis bars si no dels propis usuaris que agafen la cadira i la taula i la posen ocupant l’acera, però cada cop que passem per allà i el vigilant, el senyor Núñez, veu que hi ha que estan ocupant l’acera se’ls avisa. Ricard Argenter: És l’Ajuntament el qui es fa responsable de la neteja de l’espai que han ocupat aquestes taules? Alcalde: No. Ricard Argenter: Doncs quan es recullen la brutícia que ocasionen en el seu us queda dipositada i palesa al terra (burilles, papers, engrunes de menjar, etc.) Alcalde: La neteja de la terrassa correspon a cada bar, i la brigada passa després per mirar si està net o no està net, però les terrasses correspon a cada bar.

Sr. Tordera: No.

Pas vianants Plaça Major:

Sr. Alcalde: Si diu això és que no s’ha assessorat bé perquè l’escola no estaria feta ni molt menys i, a més a més, tornem entrar amb la discució, ja està feta l’escola, estem molt contents allà on és hi ha capigut, és super gran i és un lloc solei, i aquest tema jo crec que l’hem de tancar, ara abans de dir res més en els plens, senyor Tordera, primer abans de dir que feria 4 anys que estaria feta, si us plau busqui documentació i si vol el dia que vingui la Carmen Esteban del Departament ho parlarem.

Ricard Argenter: També aquest últim mes vostès han decidit desviar el transit rodat els caps de setmana pe la part baixa de la plaça, han fet alguna mena d’estudi per saber quin és el pas natural de la plaça pel vianant quan té la intenció de creuar-la, la majoria de gent ho fa per la part alta sortejant la munió de taules que és disposen a tort i a dret sense cap ordenació o si ho fan per al part baixa coincidint amb el pas dels cotxes donada l’estretor que té aquest pas amb el perill que aquest fet pot ocasionar per als vianants.

Sr. Tordera: El dia que vulgueu.

Alcalde: L’estudi que hem fet és reunir tots els comerços i bars de la plaça per demanar-los que en pensaven, que volien i es va decidir, es va deixar decidir amb ells escoltant la seva opinió i es va fer el pas per baix. Els vianants, lògicament, saben que ara el trànsit és per baix per tan els vianants han d’anar pel mig de la plaça i per les aceres, com li he dit, deixant els bars l’espai que han de deixar.

Sr. Alcalde: se’n donarà conte de que està dient coses que no són així. Segurament per mala informació perquè l’informen malament. Tordera: Jo diria que no. Alcalde: Per tant, un altre dia abans de dir segons què primer consulti bé. Tordera: Ja està consultat.

Ricard Argenter: Jo el convido a seure a la plaça i que vegi un dissabte o un diumenge el pas natural de la plaça, tothom va per baix.


| 13

Actes | Sessió ordinària | Ple de l’Ajuntament 2.07.2012

Alcalde: Això doncs és un problema del propi vianant, perquè jo si veig que em venen cotxes de cara m’aniré pel mig de la plaça. Si es volen buscar pegues en trobarem a tot arreu. Carta del ple del mes de març Sr. Argenter: En referència a la carta que ens varen llegir a l’apartat de precs i preguntes del passat mes de març, el grup municipal de CiU ha decidit no contestar-la, doncs com els varem dir al passat Ple entenem que es una diarrea verbal plena de desqualificacions personals que no es mereixen ser contestades. Però el que sí que hem fet es fer arribar l’acta d’aquell ple a les persones que vosté implica i anomena, primer al diputat d’espais naturals i medi ambient de la Diputació de Barcelona, Sr. Puigdollers doncs es amb aquest senyor i no amb el President de la Diputació com diu vostè amb qui ens varem entrevistar, en segon lloc al Sr. Moltó no Bultó com diu a l’acta del ple, i delegat del govern de la Catalunya central i com no al Sr. Montmany que també sortia anomenat en aquesta carta tot i que vostè no va dir el nom, com veu no hi ha res a amagar i entenem que tenim el dret a informar als dirigents de la nostra pròpia coalició política i donar-los el nostre punt de vista de que es fa en aquest Ajuntament, li agradi a vostè o no, faltaria més.

61

Carretera de la Fullaca: El Sr. Alcalde informa que finalment, després de parlar amb el Sr. Follia, sembla que el projecte torna a estar en mans de la Diputació i es torna a moure. Ens interessarem perquè s’inclogui en el pressupost de 2013. Sembla que es licitar però no es va arribar a adjudicar, però mirarem d’apretar perquè el proper any es pugui fer la carretera. Presentació del Projecte Boscos i Bruixes: El Sr. Alcalde convida als Regidors a l’acte de presentació del Projecte de Boscos de bruixes i bandolers, el dilluns dia 9 de juliol a l’Ajuntament, a les 4 de la tarda. El dia 12 es farà per a tot el poble. Es un tema important que dinamitzarà al poble, i pensem que es important presentar-lo a tot el poble, es farà a Can Sià a les 4 de la tarda. Tema recepció Escola: El dia 12 hi ha la recepció de l’obra de l’Escola, a les 10 del matí. Per últim el Sr. Alcalde convida a tots els Regidors als actes d’estiu i una reflexió sobre el tema de la contractació del projecte de bruixes i bandolers, que no entén que el grup de CiU no hi voti a favor, essent com és un projecte tant important pel nostre poble. I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 20’10 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.


62

| 13

Política

Independència

300

Des d’esquerra Viladrau ens fem ressò del clam popular que va recórrer els carrers de la capital del nostre país el passat dia onze de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Ens posem al servei dels ciutadans per treballar conjuntament amb tots aquells que vulguin assolir un estat propi per a Catalunya. Demanem al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que emprengui accions decidides per fer possible el compliment dels anhels de llibertat de les catalanes i els catalans. Com portem fent des de fa molts anys, cridem ben fort, avui més que mai

300 És el numero de viladrauencs que amb el seu nom i DNI demanen a l’Ajuntament que s’aturi i reflexioni de nou sobre el què s’ha de fer.

IN! INDE! INDEPENDÈNCIA

300 Persones que han decidit expressar-se mitjançant aquestes signatures per ser tingudes en compte 300 Contribuents i empadronats que els afecta per igual el que es faci amb els seus diners. 300 Opinions amb diversitat de criteri, però amb un únic objectiu : ATURAR LES OBRES DE LA PLAÇA 300 Ânimes que volen ser anònimes, que no van contra ningú, ni volen que ningú vagi contra elles, només es volen fer sentir. 300 Tones de fermesa per a tots aquells empresaris que volen firmar ,però no ho han fet per por. 300 Grams d’esperança per tal que els regidors escoltin la veu dels seus veïns 300 Signatures que volen unir i no dividir. 300 Ulls que observaran tres-centes ments que recordaran 300 Pregàries perquè el consistori tingui en compte aquesta gent i sen’adoni, que rectificar és de savis. 300 Gràcies a totes les persones que han firmat i que han exercit el seu dret a expressar-se lliurement. 300


8

Arbres de Viladrau Arbre de Júpiter

col.leccionable

8

Arbres de Viladrau: Arbre de Júpiter Nom científic Tipus

Lagerstroemia indica

arbret (sovint en forma d’arbust).

Fulla petites i endurides. De color de bronze al néixer, verd fosc a l’estiu i grogues, taronges o vermelloses a la tardor. Caduques. Flor rinxolades. Colors des del rosa al lila i fins i tot blanques. Estams molt grocs i visibles. Fruit petites càpsules de color cafè, amb llavors alades. Tronc sovint recargolat. Escorça tan prima i llisa que dóna la sensació de què no en té.

Fusta

molt dura. De color gris rogenc.

Procedència malgrat el seu nom específic prové de la Xina i Corea. Hàbitat Mediterrani muntà. Sols lleugerament àcids, humits, ben drenats i assolellats. Creixement

relativament lent.

Longevitat

300 anys

Alçada màxima 8 m. (normalment 4 en forma arbustiva) Aplicacions

Arbre especialment espectacular durant tot l’any: • Primavera: fulles joves de color de bronze • Estiu: espectacular i acolorida floració emmarcada en el verd fosc de les fulles • Tardor: coloració viva de la fulla depenent del tipus de clima • Hivern: vistós tronc amb una escorça que dona la sensació de marbre i que humida pren colors salmó Es desperta de l’hivern més tard que altres arbres però, la seva floració, aguanta fins ben entrat el mes de setembre. Cal podar a finals d’hivern les inflorescències velles i retallar les branques de l’any per afavorir l’espectacular floració. Aguanta bé tant les sequeres com les glaçades sempre i quan no siguin perllongades. El seu nom específic li va donar Linneus en honor al seu amic, famós botànic del segle XVII, Magnus Von Lagerström.

especialment en jardineria.

Tot i provenir de Xina, es va classificar a l’Índia, d’on li prové el nom, i des d’on va ser introduït a Europa al segle XVIII. El nom que li donen en els països d’origen significa: “l’arbre en el qual no poden pujar els micos”. En referència a la seva fina escorça. El 25 de març d’enguany, en la celebració de la Festa de l’Arbre, els alumnes de Cicle Mitjà de la nostra escola, van plantar aquest arbre de Júpiter, com a símbol arbori, en reconeixement del que ha estat el col·legi de tantes generacions de viladrauencs i que ara deixen per continuar estudiant en la nova escola. D’aquí pocs anys esdevindrà un veritable pom de flors. Anècdota: la precipitació química de l’estany, de forma arborescent, també se la coneix com a arbre de Júpiter.


Horaris Horari Ajuntament

Dimarts 9 a 13

Dimecres 9 a 13

Dijous 9 a 13

Divendres 9 a 13

Estiu: (de l’1 d’agost al 15 de setembre)

Dilluns 9 a 13 17 a 19 9 a 13

9 a 13

9 a 13

9 a 13

9 a 13

Horari de visites Cal trucar a l’Ajuntament per demanar hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Alcaldia: Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets alcaldia@viladr au.cat

13 a 15 17 a 19

13 a 15

Regidoria d’Urbanisme i Obres: Sr. Manel Bastias Rosell recepcio@viladrau.cat

11 a 13:30 17 a 19

11 a 13:30

Regidoria de Cultura, Turisme i Promoció econòmica: Sra. Imma Gómez Pelegrín cultura@viladrau.cat

11 a 14 17 a 19

Regidoria d’Ensenyament, Benestar Social i Salut: Sra. Miriam Clopés Coll ensenyament@viladrau.cat

17 a 19

Regidoria d’Esports, Joventut i Festes: Sr.Gabriel Cantizano Baldó esports@viladrau.cat

17 a 19

Hivern

18 a 19

Regidoria de Medi Ambient: Sr. Hèctor Bayarri García mediambient@viladrau.cat Serveis Tècnics Arquitecte: Sr. Carles Muñoz Castellote Aparellador: Sr. Gerard Codina Mas tecnics@viladrau.cat Jutje de Pau: Sr. Ramón Calm Mosoll Treballadora Social: Sra. Marta Pujol Educador Social: Sr. Lluís Peix

16 a 20

10 a 14

10 a 14

matí 8:30 a 16:30 9:30 a 14

C/ Balcells i Morató, 3 17406 Viladrau (Girona) www.viladrau.cat tel. 93 884 80 04 fax. 93 884 90 11 ajuntament@viladrau.cat

Revista "El Poble" nº 13  

Revista "El Poble" de Viladrau nº 13

Revista "El Poble" nº 13  

Revista "El Poble" de Viladrau nº 13

Advertisement