Page 1

agenda

juliol 2013

TOTS ELS DIMECRES VISITES GUIADES PEL CENTRE HISTÒRIC Visita guiada per la Vila Cristiana i el Raval Morisc

10:00 h

El matí del dimecres ens convida a passejar tranquil·lament pel cor de la ciutat i descobrir l’encant del centre històric d’Oliva, un dels més grans del territori valencià. Visitarem els museus, esglésies i racons més emblemàtics de la Vila cristiana i el Raval Morisc. Inscripcions i punt de trobada: Tourist Info Oliva (Mercat Municipal).

3 juliol

Ruta guiada per les Dunes de la Marjal-Pego Oliva

09:00 h

Les dunes d ’Oliva són la principal defensa de les nostres platges, un sistema viu de gran bellesa i fragilitat. Et convidem a conèixer-les a través d’una ruta guiada en la qual podràs descobrir el riu Bullent i gaudir de la peculiar flora i fauna que habita en aquests escassos ecosistemes. Punt de trobada: 9.15 h Parking Oliva Nova Golf Distància: 2 km Dificultat: Baixa Informació i Inscripcions: 679 195 227 o parque_pegooliva@gva.es

5 juliol

Del port de Dénia al Port de Xàbia

09:00 h

Ruta des de les rotes de Dénia fins el Port de Xàbia que recorre les planes del Cap de Sant Antoni i els distints miradors (Torre del Gerro, Molins , Far del Cap). Preu autobús Denia-Rotes: 1,50 € Preu tiquet del vaixell: 10 € Punt de trobada: 8.45 h en la parada d’autobús del Port de Denia Durada: 09.00-14.00 h Distància: 8.5 km Dificulteu: Mitjana Informació i incripcions: parc_montgo@gva.es o 679196461

Ruta de Tapes

20:30 h

Seguim amb la ruta de tapes, com cada divendres a les 20:30h de la vesprada. Eixirem pels carrers d’Oliva per a assaborir les delícies que ens ofereixen els professionals de l’hostaleria. Els amics poden gaudir d’una nit on una copeta de vi o una cervesa et posen a to per a xarrar i dibuixar un somriure.

7 juliol

Triatló Internacional Oliva 113 MD “Capità de la Vangvarda

08:00 h

Pots acudir a la Platja de Pau Pi per a presenciar este esdeveniment que junt amb la resta d’activitats organitzades es fonen per complaure i divertir a tots. Tot un espectacle esportiu i festiu. Distància: 1900 m Natació- 90 km Ciclisme - 21 km Carrera a peu.

Regata de vela de creuer

11:00 h

Este diumenge, et convidem a acostar-te al Club Nàutic, per a contemplar el “VII Trofeu Ciutat d’Oliva”. Esta fabulosa regata de vela lleugera té un recorregut de Triangle Olímpic. El desplegament de velers enfront de la costa de la platja d’Oliva, oferix una bonica estampa estiuenca.

5,6 i 7 juliol

27 Multifestival David. Música i art contemporani

El Multifestival David és un esdeveniment de caràcter internacional. Exposicions, conciertos,Noche de Rock,momentos d’oració, tallers de dansa litúrgica, xarxes sociales... i els musicals de l’Ovella Negra i Alicia en el País de les Meravelles. La Festa de Cadena 100 tanca l’esdeveniment amb grups de Pop-Rock i dos dj’s tinternacionals. Aprofita’n l’oportunitat! T’esperem! + info: www.multifestivaldavid.org”

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


agenda

julio 2013

TODOS LOS MIERCOLES VISITAS GUIADAS POR EL CENTRE HISTORICO

Visita guiada por la Vila Cristiana y el Raval Morisco

10:00 h

La mañana del miércoles nos invita a pasear tranquilamente por el corazón de la ciudad y descubrir el encanto del centro histórico de Oliva, uno de los más grandes del territorio valenciano. Visitaremos los museos, iglesias y rincones más emblemáticos de la vila cristiana y el Raval Morisco. Inscripciones y punto de encuentro: Tourist Info Oliva (Mercat Muncipal). Tel: 962855528 o oliva@touristinfo.net

agenda

3 julio

Ruta guiada a las Dunas de la Marjal Pego-Oliva

09:00 h

Las dunas de Oliva son la principal defensa de nuestras playas, un sistema vivo de gran belleza y fragilidad. Te invitamos a conocerlas a través de una ruta guiada en la que podrás descubrir el río Bullent y disfrutar de la peculiar flora y fauna que habita en estos escasos ecosistemas. Punto de encuentro: 9.15 h. Parking Oliva Nova Golf Distancia: 2 km Dificultad: Baja Información e Inscripciones: 679 195 227 o parque_pegooliva@gva.es

5 julio

Del Puerto de Denia al Puerto de Xàbia

09:00 h

Ruta desde les Rotes de Denia hasta el Puerto de Xàbia recorriendo el Parque Natural de “Les Planes del Cap de Sant Antoni” y los distintos miradores (Torre del Gerro, Molins ,Faro del Cabo). Vuelta con el barco de Mundo Marino al puerto de Denia a las 13.00 h. Precio autobús Denia-Rotes: 1,50 € Precio ticket del barco: 10 € Punto de encuentro: 8.45 h en la parada de autobús del Puerto de Denia Duración: 09.00-14.00 h Distancia: 8.5 km Dificultad: Media Información e incripciones: parque_montgo@gva,es o 679196461

Ruta de Tapas

20:30 h

Seguimos con la ruta de tapas, como cada viernes a les 20:30 h de la tarde. Saldremos por las calles de Oliva para saborear las delicias que nos ofrecen los profesionales de la hosteleria. Los amigos pueden disfrutar de una noche donde una copita de vino o una cerveza te ponen a tono para charlar y dibujar una sonrisa.

7 julio

Triatlón Internacional Oliva 113 MD “Capità de la Vangvarda”

08:00 h

Puedes acudir a la Playa de Pau Pi para presenciar este evento que junto con el resto de actividades organizadas se funden para complacer y divertir a todos. Todo un espectáculo deportivo y festivo. Distancia: 1900 m Natación- 90 km Ciclismo – 21 km Carrera a pie.

Regata de vela de crucero

11:00 h

Este domingo, te invitamos a acercarte al Club Náutico, para contemplar el “VII Trofeo Ciutat d’Oliva”. Esta fabulosa regata de vela ligera tiene un recorrido de Triángulo Olímpico. El despliegue de veleros frente a la costa de la playa de Oliva, ofrece una bonita estampa veraniega.

5,6 y 7 julio

27 Multifestival David. Música y arte contemporáneo

El Multifestival David es un evento de carácter internacional. Exposiciones, conciertos,Noche de Rock,momentos de oración, talleres de danza litúrgica, redes sociales… y los musicales de la Oveja Negra y Alicia en el País de las Maravillas. La Fiesta de Cadena 100 cierra el evento con grupos de Pop-Rock y dos dj’s internacionales. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Te esperamos! + info: www.multifestivaldavid.org

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


agenda

July 2013

TEVERY WEDNESDAY GUIDED VISIT THROUGH THE CITY CENTRE

Guided visit through the Christian Village and Moorish Raval

10:00 h

On Wednesday morning, you will be able to walk down the historic city centre streets of Oliva. We will visit museums, churches and the most emblematic corners of the Christian village and the Moorish raval. Inscriptions and meeting point: Tourist Info Oliva (Mercat Municipal). Tel: 962855528 or oliva@touristinfo.net

3th July

Guided Route to the Marjal Pego-Oliva’s dunes

09:00 h

The sand dunes in Oliva are the main defence in our beaches, a live system of big beauty and fragility. We invite you to visit them doing a guided route in which you will be able to discover Bullent’s river and you will enjoy of a peculiar flora and fauna which lives in these limited ecosystems. Meeting point: 9:15h. Oliva Nova Golf Parking. Length: 2 hours. Difficulty: low. Information and inscriptions: 966 423 205/679 195 227 or parque_pegooliva@gva.es

5th July

From Denia’s harbour to Xàbia’s harbour

09:00 h

Route from Denia “Les Rotes” until Xàbia’s harbour going through the Natural Park “Les Planes”, Sant Antoni’s cape and the different viewpoints (“Torre del Gerro, Molins”, Recreational Area). There is the chance of coming back to Denia’s harbour by boat. Bus price from Denia to Rotes: 1’50€ Ticket’s boat price: 10€ Meeting point: 8:45 at the Denia’s bus stop. Length: from 9:00 to 14:00 Distance: 8’5km Difficulty: medium Information and inscriptions: parque_montgo@gva.es or 679196461

Tapas Route

20:30 h

Every Friday at 20.30, we will go out walking down the streets looking for new and delicious tastes, offered by professionals within the hospitality sector. You will spend a different and entertaining night with your friends whilst enjoying a wine or a beer wich will make you feel comfortable and leave a smile on your face.

7th July

International Oliva tathlon 113 MD, Vangvarda Captain.

08:00 h

Cruiser’s regatta

11:00 h

You can join to the “Pau Pi” beach to see this event together with the other amont of activities that are organized. Both the different activities and this event are founded to pleasure and to entertain everyone. Come and enjoy of a huge sporting and festive show. Distance: 1900 m swimming- 90km cycling- 21 km foot race. This Sunday, we invite you to join to the “Club Náutico” in order to contemplate the VII Trophy of Oliva’s City. This fabulous light sale regatta has a Olympics’ Triangle tour. The sailing boats’ display in the Oliva’s coast, offers you a nice and summery picture.

From 5th July to 7th

27th David Multifestival. Music and contemporary art

David Multifestival is an international event. There you will find expositions, concerts, rock night, liturgical dance workshops, social networks… and also the Alice in Wonderland and the “Oveja negra” musicals. “Cadena 100” party ends the event with pop-rock groups and with two international DJs. -Do not lose this chance! We are waiting for you! + info: www.multifestivaldavid.org

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


agenda

Juli 2013

Altstadt Besuch Route jeden Mittwoch Christiches Dorf und Muslim Quartier Besuch

10:00 h

Am Mittwochmorgen können sie durch die Oliva Altstadt Straβen spazieren. Wir werden die Museen, Kirchen, und alle vorzeigbar von das Christiches Dorf und Muslim Quartier Plätze besuchen. Anmeldungen und Treffpunkt: Tourist Info Oliva (Stadtmarkt). Telefonummer: 962855528 oder oliva@touristinfo.net

3. Juli

Dünen des Pego-Oliva Sumpf Besuch Routes

09:00 h

Die Oliva Dünen sind die Hauptverteidigung von unsere Strände, ein lebend, schön und zerbrechlich Ökosystem. Wir laden Sie die durch ein Besuch zu kennen ein. In diesen Besuch können Sie den Bullent Fluss entdecken, und die Flora und Fauna die in diesen Ökosystem bewohnen. Treffpunkt: 9.15 Uhr Oliva Nova Golf Parkplatz Dauer: 2 Stunden Schwierigkeit: einfach Information und Anmeldungen : 966 423 205/ 679 195 277 oder parque_pegooliva@gva.es

5. Juli

Von den Dénia Hafen bis Xàbia Hafen

09:00 h

Route from Denia “Les Rotes” until Xàbia’s harbour going through the Natural Park “Les Planes”, Sant Antoni’s cape and the different viewpoints (“Torre del Gerro, Molins”, Recreational Area). There is the chance of coming back to Denia’s harbour by boat. Bus price from Denia to Rotes: 1’50€ Ticket’s boat price: 10€ Meeting point: 8:45 at the Denia’s bus stop. Length: from 9:00 to 14:00 Distance: 8’5km Difficulty: medium Information and inscriptions: parque_montgo@gva.es or 679196461

Tapas Route

20:30 h

Every Friday at 20.30, we will go out walking down the streets looking for new and delicious tastes, offered by professionals within the hospitality sector. You will spend a different and entertaining night with your friends whilst enjoying a wine or a beer wich will make you feel comfortable and leave a smile on your face.

7. Juli

International Oliva Triathlon 113 MD “Capità de la Vangvarda”

08:00 h

Route von „Les Rotes de Dénia” bis Xàbia Hafen durch den „Les planes, San Antonio Kap“ Naturschutzpark und die verschiedene Aussichtspunkte (Gerro Turm, Mühlen, und

entspannende Gelände). Rückfahrt nach den Dénia Hafen mit dem Mundo Marino Schiff um 13.00 Uhr Bus Preis Denia-Rotes: 1,50 € Schiff Ticket: 10€ Treffpunkt: 8.45 Uhr an der Dénia Hafen Busstelle Dauern: Von 9.00 Uhnr bis 14.00 Uhr Entfernung: 8,5 Km Schwierigkeit: Mittel Information und Anmeldungen: parque_montgo@gva.es oder 679 196 461

Kreuzer Segel Regatta

11:00 h

This Sunday, we invite you to join to the “Club Náutico” in order to contemplate the VII Trophy of Oliva’s City. This fabulous light sale regatta has a Olympics’ Triangle tour. The sailing boats’ display in the Oliva’s coast, offers you a nice and summery picture.

Von 5. Bis 7. Juli

27 Multifestival David. Musik und zeitgenössisch Kunst

Das David Multifestival ist ein internationale Ereignis. Kunstausstellungen, Konzerte, Rock Abend, Gebet Momente, liturgischen Tanz Werkstatt, soziales Netwerke,... und die schwarzes Schaf und Alice im Wunderland Musical. Das Cadena 100 Fest schlieβes das Ereignis mit Por-Rock Gruppen und internationale DJ’sab. Mehr info: www.multifestivaldavid.org

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


agenda

luglio 2013

3 luglio

Itinerario guidato per le dune della Marjal (maremma) Pego-Oliva

09:00 h

Le dune di Oliva sono la principale difesa delle nostre spiagge, un sistema vivo di grande bellezza e fragilità. Ti invitiamo a conoscerle attraverso un itinerario guidato in cui potrai scoprire il fiume Bullent e fruire della peculiare flora e fauna che abita in questi scarsi ecosistemi. Punto di incontro: ore 9:15 in Parking Oliva Nova Golf Distanza: 2 km Difficoltà: Bassa Informazioni e iscrizioni: 679 195 227 o parque_pegooliva@gva.es

5 luglio

Dal porto di Denia al porto di Xàbia (Jávea)

09:00 h

Itinerario dalle Rotes di Denia fino al porto di Xàbia percorrendo il Parco Naturale di Les Planes del Cap de Sant Antoni e i diversi belvederi (torre del Gerro, Molins, Faro del Capo). Possibilità di ritorno in nave al porto di Denia. Ritorno sulla nave di Mundo Marino al porto di Denia alle ore 13.00. Prezzo autobus Denia -Rotes: 1,50 € Prezzo ticket della nave: 10 € Punto di incontro: Ore 8:45 nella fermata di autobus del porto di Denia Durata: 09.00 - 14.00 Distanza: 8,5 km Difficoltà: Media Informazione e iscrizioni: parque_montgo@gav.es o tel. 679196461

Itinerario delle “Tapes” (stuzzichini)

20:30 h

Continuiamo con l’itinerario delle “Tapes” (assaggini per accompagnare gli aperitivi), come ogni venerdì alle 20:30 della sera. Usciremo per le vie di Oliva per insaporire le delizie che ci offrono i professionisti della ristorazione. Gli amici possono godere di una notte dove un bicchierino di vino o una birra ti mettono a tono per conversare e disegnare un sorriso.

7 luglio

International Oliva Triathlon 113 MD “Capità de la Vangvarda”

08:00 h

Regata di vela di crociera

11:00 h

Route von „Les Rotes de Dénia” bis Xàbia Hafen durch den „Les planes, San Antonio Kap“ Naturschutzpark und die verschiedene Aussichtspunkte (Gerro Turm, Mühlen, und entspannende Gelände). Rückfahrt nach den Dénia Hafen mit dem Mundo Marino Schiff um 13.00 Uhr Bus Preis Denia-Rotes: 1,50 € Schiff Ticket: 10€ Treffpunkt: 8.45 Uhr an der Dénia Hafen Busstelle Dauern: Von 9.00 Uhnr bis 14.00 Uhr Entfernung: 8,5 Km Schwierigkeit: Mittel Information und Anmeldungen: parque_montgo@gva.es oder 679 196 461

Questa domenica, ti invitiamo a venire al Club Nautico, per contemplare il “VII Trofeo Ciutat d’Oliva”. Questa favolosa regata di vela leggera ha un percorso di Triangolo Olimpico. Lo spiegamento di velieri di fronte alla costa della spiaggia di Oliva, offre una bella immagine estiva.

Dal 5 al 7 luglio

27 Multifestival David. Musica e arte contemporanea

Il Multifestival David è un evento di carattere internazionale. Esposizioni, concerti, Notte di Rock, momenti di orazione, corsi pratici di danza liturgica, reti sociali… e i musicali della Oveja Negra (Pecora Nera) e Alicia en el País de las Maravillas. La Festa di Catena 100 chiude l’evento con gruppi di Pop-Rock e due disk-jockeys internazionali. Approfitta dell’opportunità! Ti aspettiamo! + info: www.multifestivaldavid.org

+ info:

962855528

oliva.es tourist-oliva.com


Agenda 3-7 juliol  
Agenda 3-7 juliol  

oliva.es tourist-oliva.es

Advertisement