Page 1

gener 2013

el porrat  i  les  calderes 11-­‐13,  20  de  gener

platja d’Oliva

13 de  gener

de cinema

de tapes oliva.es tourist-­‐oliva.com


gener 2013

el porrat  i  les  calderes Antigament,  les  Calderes  de  Sant  Antoni  se  celebraven  en  el  pe-­‐ ríode  més  fred  de  l'any  per  donar  de  menjar  als  pobres  i  menes-­‐ terosos  del  poble.  Aleshores,  es  cuinava  arròs  caldós  en  unes   calderes  grans  al  barri  del  Raval.Aquesta  tradició  de  segles,  va   ser  recuperada  fa  anys  amb  la  col·∙laboració  dels  festers  del   carrer  Sant  Vicent  i  altres  persones  del  Raval.  És  tota  una  festa   per  als  sentits:  gaudir  amb  la  vista  i  l'olor  durant  l'elaboració  de   les  calderes  i,  posteriorment,  menjar  un  bon  plat  de  calent,  en   un  dels  racons  amb  més  encant  del  municipi. Enguany,  el  porrat  de  Sant  Antoni,  que  es  troba  al  circuit  de  'La   Ruta  dels  porrats  de  la  Safor',  tindrà  lloc  els  dies  11-­‐13  de  gener.   La  preparació  dels  plats  començarà  a  les  9  h  i  el  dinar,  a  les  14  h.   Durant  tot  el  cap  de  setmana,  hi  haurà  mercat  medieval,  actua-­‐ cions  teatrals  de  carrer,  tallers  i  concerts  de  música  medieval. A  més,  dissabte  20  de  gener  se  celebrarà  la  benedicció  d'animals   i  cercavila  pel  barri  Raval-­‐Gerreria.  Consulteu  la  programació. completa.

11-­‐13, 20  de  gener

Antiguamente, las  calderas  de  Sant  Antoni  se  celebraban  en  el  pe-­‐ ríodo  más  fríodel  año  para  dar  de  comer  a  los  pobres  y  menestero-­‐ sos  del  pueblo.  Entonces,  se  cocinaba  arroz  caldoso  en  unas  calde-­‐ ras  grandes  en  el  barrio  del  Raval.Esta  tradición  de  siglos,  fue  re-­‐ cuperada  hace  años  con  la  colaboración  de  los  festerosla  calle   Sant  Vicent  y  otras  personas  del  Raval.  Es  toda  una  fiesta  para  los   sentidos:  disfrutar  con  la  vista  y  el  olor  durante  la  elaboración  de   las  calderas  y,  posteriormente,  comer  un  buen  plato  de  caliente,   en  uno  de  los  rincones  con  más  encanto  del  municipio.

platja d’Oliva

Este año,  el  porrat  de  Sant  Antoni,  que  se  encuentra  en  el  circuito   de  'La  Ruta  dels  porrats  de  la  Safor',  tendrá  lugar  los  días  11-­‐13  de   enero.  La  preparación  de  los  platos  comenzará  a  las  9  h  y  la  comi-­‐ da,  a  las  14  h.  Durante  todo  el  fin  de  semana,  habrá  mercado  me-­‐ dieval,  actuaciones  teatrales  de  calle,  talleres  y  conciertos  de  mú-­‐ sica  medieval.Además,  el  sábado  20  de  enero  se  celebrará  la  ben-­‐ dición  de  animales  y  pasacalle  por  el  barrio  Raval-­‐Gerreria.  Consul-­‐ te  la  programación  completa.

13 de  gener

de tapes de  cinema

Un any  més,  el  Club  Natació  Oliva  organitza  la  travessia  d'hivern,   que  este  any  arriba  a  la  tercera  edició,  a  la  platja  Pau  Pi.  A  partir   de  les  11  h,  els  i  les  participants  hauran  de  fer  front  a  2.000  me-­‐ tres  nadant,  amb  eixida  i  arribada  a  la  platja  d'Oliva.   Anima't  i  participa;  o  vine  a  gaudir  de  la  cursa  i  del  bon  clima  de   la  ciutat. Un  año  más,  el  Club  Natació  Oliva  organiza  la  travesía  de  invier-­‐ no,  que  este  año  llega  a  su  tercera  edición,  en  la  playa  Pau  Pi.   A  partir  de  la  11  h,  los  y  las  participantes  tendrán  que  hacer  fren te  a  2.000  m  a  nado,  con  salida  y  llegada  en  la  playa  de  Oliva.   Anímate  y  participa;  o  ven  a  disfrutar  de  la  carrera  y  del  clima   agradable  de  la  ciudad.

oliva.es tourist-­‐oliva.com

Gener 2013  

oliva.es tourist-oliva.es

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you