Page 1


PATRIMONI DE LA HUMANITAT

Eivissa Ibiza

P A T R I M O N I O

D E

L A

H U M A N I D


A D

W O R L D

H E R I T A G E

S I T E


Eivissa PATRIMONI DE LA HUMANITAT

Ibiza

El 4 de desembre de 1999 Eivissa fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Aquest organisme ha distingit quatre elements culturals i naturals de l’illa d’Eivissa per la seua excepcionalitat, la perfecció tècnica i la universalitat: El recinte emmurallat de Dalt Vila (segle XVI), a la ciutat d’Eivissa. La necròpolis feniciopúnica de Puig des Molins, a la ciutat d’Eivissa. El poblat fenici de sa Caleta (segle VIII aC), a Sant Josep de sa Talaia. Les praderies de posidònia oceànica, entre Eivissa i Formentera al Parc Natural de ses Salines.

RECINTE EMMURALLAT DE DALT VILA (SEGLE XVI) Al segle XVI, en la seua política de defensa de la Mediterrània, Felip II es veié obligat a renovar les antigues muralles medievals de la ciutat i convertir-les en el baluard millor defensat de la Mediterrània Occidental. Per a això, utilitzà la millor tècnica constructiva del Renaixement, amb l’aplicació dels models italians en la fortificació d’Eivissa. El recinte fortificat conserva el seu traçat original des del s. XVI, fou projectat per l’enginyer Giovan Battista i posteriorment modificat i ampliat per Giovani Paleazzo “Fratín”.

LA NECRÒPOLIS DE PUIG DES MOLINS El jaciment arqueològic de Puig des Molins és, amb 50.000 metres quadrats de superfície, la necròpolis més extensa i millor conservada de tota la cultura feniciopúnica. Es conserven un nombre aproximat de 3.500 hipogeus (cambres subterrànies on els cossos inhumats eren acompanyats d’utensilis i ferramentes per a l’altra vida). La troballa d’una terracota de tradició grega hel·lenística que representa un bust femení, s’ha identificat com la deessa cartaginesa Tanit (símbol de l’illa d’Eivissa.).

Casa de la Cúria · 971 399 232

Museu Arqueològic · 971 301 771


POBLAT FENICI DE SA CALETA A través de la mar arribaren els fenicis que s’instal·laren als voltants del paratge natural que conforma el Parc Natural de ses Salines, dins del municipi de Sant Josep. L’origen de sa Caleta pot remuntar-se al segle VIII aC. A partir d’aquell moment, s’anirà configurant una progressiva trama urbana que s’estengué per la superfície de la petita península de sa Caleta. La presència de la mil·lenària indústria salinera, amb tot el seu valor històric, cultural i socioeconòmic hi afegeix, a més, una singularitat paisatgística de gran bellesa i rellevància, perfectament integrada en el ecosistemes naturals. Consell d’Eivissa . Patrimoni · 971 195 454

PRADERIES DE POSIDÒNIA OCEÀNICA, RESERVA NATURAL DE SES SALINES La claredat i la puresa de les aigües Pitiüses (Eivissa i Formentera) són productes de les extenses praderies de posidònies i el seu bon estat de conservació. La seua existència afavoreix la diversitat de comunitats biològiques excepcionalment conservades, algunes d’elevat interès científic per la seua raresa a la Mediterrània Occidental. Així mateix, recull una rica biodiversitat que actua com a alevinatge (reproducció i guarderia d’alevins) de nombroses espècies. Si comparam els valors de la producció primària de la posidònia amb la d’un bosc europeu, apreciam l’alt rendiment que obtenen les praderies de posidònia: 1 hectàrea de bosc produeix 12 tones d’oxigen al dia, mentre que la posidònia genera ni més ni menys que 21 tones.

Parc Natural de ses Salines · 971 302 561


MONUMENTS I LLOCS D’INTERÈS A LA CIUTAT D’EIVISSA

MONUMENTS I LLOCS D’INTERÈS A SANT JOSEP DE SA TALAIA

Recinte emmurallat de Dalt Vila Catedral Castell Museu Arqueològic Centre d’Interpretació Madina Yabisa Capella Sant Ciriac Museu Puget Muralles Medievals Estàtua de Guillem de Montgrí Convent de Sant Domingo - Seu de l’Ajuntament Església de Sant Domingo Monument a Isidor Macabich Museu d’Art Contemporani d’Eivissa Baluards de Sant Pere i Sant Jaume Passeig de Vara de Rey Zona de la Marina i Port d’Eivissa

Parc Natural de ses Salines Poblat Fenici de sa Caleta Reserva natural de es Vedrà i es Vedranell Ses païsses de Cala d’Hort ESGLÈSIAS Església de Sant Josep Església de Sant Jordi de ses Salines Església de Sant Francesc de s’Estany Església de sa Revista Església de Sant Agustí des Vedrà Església des Cubells TORRES DE DEFENSA Torre de defensa de ses Portes Torre de defensa de Comte o den Rovira Torre de defensa des Cap des Jueu Torre de defensa des Carregador de Sal


MUSEUS Museu d’Art Contemporani d’Eivissa Ronda de Narcís Puget, s/n · 971 302 723 Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera Plaça de la Catedral, 3 · 971 301 231 Necròpolis de Puig des Molins - Monogràfic Via Romana, 31 · 971 301 771 Centre d’Interpretació Madina Yabisa C/ Major, 2 · 971 392 390 Museu Puget C/ Major, 18 · 971 392 137 Museu Diocesà Catedral d’Eivissa. Plaça de la Catedral 971 396 627 Sala Capitular i Galeria de Fills Il·lustres Ajuntament d’Eivissa. Plaça d’Espanya, 1 · 971 397 500 Baluard de Sant Pere i Sant Jaume Es Portal Nou i Ronda Calvi (respectivament)

Oficina de Turisme de La Cúria · Eivissa · 971 399 232 www.eivissa.es / www.ibiza.es / informacioturistica@eivissa.es Oficina de Turisme de Vara de Rey · Eivissa · 971 194 393 Oficina de Turisme del Port · Eivissa · 971 191 951 Oficina de Turisme del Parc de la Pau · Eivissa Oficina de Turisme de Sant Josep · Sant Josep de sa Talaia · 971 800 745 www.santjosep-ibiza.net / turisme@santjosepdesatalaia.cat

MÉS INFORMACIÓ

Casa Broner Travessia de sa Penya, 15 · 971 310 644


Eivissa

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Ibiza

El 4 de diciembre de 1999 Eivissa- Ibiza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este organismo ha distinguido cuatro elementos culturales y naturales de Eivissa por su excepcionalidad, perfección técnica y universalidad: El Recinto Amurallado de Dalt Vila (s.XVI), en la ciudad de Eivissa/Ibiza La Necrópolis fenicio-púnica de Puig des Molins, en la ciudad de Eivissa/Ibiza El poblado fenicio de sa Caleta (s VIII a.C), en San José de sa Talaia. Las praderas de posidonia oceànica (planta marina), al Parque Natural entre Ibiza y Formentera.

RECINTO AMURALLADO DE DALT VILA (s. XVI) En el s. XVI, en su política de defensa del Mediterráneo, Felipe II se vió obligado a renovar las antiguas murallas medievales de la ciudad y a convertirlas en el baluarte mejor defendido del Mediterráneo Occidental. Para esto utilizó la mejor técnica constructiva del Renacimiento, aplicando los modelos italianos a la fortificación abaluartada de Eivissa.El recinto fortificado de Eivissa, que conserva su trazado original desde el s. XVI, fue proyectado por el ingeniero Giovan Battista Calvi i posteriormente modificat i ampliado por Giacomo Paleazzo “Fratín”. Casa de la Cúria · 971 399 232

LA NECRÒPOLIS DE PUIG DES MOLINS El jacimiento arqueológico de Puig des Molins es, con 50.000 metros cuadrados de superficie, la necrópolis más extensa y mejor conservada de toda la cultura feniciopúnica. Se conservan un número aproximado de 3.500 hipogeos (cámaras subterraneas donde los cuerpos inhumados eran acompañados de utensilios y herramientas para la otra vida). El hallazgo de una terracota de tradición griego helénica que representa un busto femenino, se ha identificado como la diosa cartaginesa Tanit (simbolo de la isla de Ibiza). Museo Arqueològico · 971 301 771


POBLADO FENICIO DE SA CALETA A través del mar llegaron los fenicios, que se instalaron en los alrededores del paraje natural que conforma el Parque Natural de ses Salines, dentro del municipio de San José. El origen de sa Caleta puede remontarse al siglo VIII a.C. A partir de aquel momento, se irá configurando una progresiva trama urbana que se extendió por la superficie de la pequeña península de sa Caleta. La presencia de la milenaria indústria salinera, con todo su valor histórico, cultural y socioeconómico, añade además, una singuralidad paisagística de gran belleza y relevancia, perfectamente integrada en los ecosistemas naturales. Consell d’Eivissa . Patrimoni · 971 195 454

PRADERAS DE POSIDÓNIA OCEÁNICA, RESERVA NATURAL DE SES SALINES La claridad y la pureza de las aguas pitiusas (islas de Ibiza y Formentera) son producto de las extensas praderas de posidonias y buen estado de conservación. Su existencia favorece la diversidad de comunidades biológicas excepcionalmente conservadas, algunas de elevado interés cientifico por su rareza en el Mediterraneo Occidental. Asimismo, recoge una rica biodiversidad que actua como criadero (reproducción y guarderi a de alevines) de numerosas especies. Si comparamos los valores de la producción primaria de la posidonia con la de un bosque europeo, apreciamos el alto rendimiento que obtienen las praderas de posidonia: 1 hectárea de bosque produce 12 toneladad de oxígeno al día, mientras que la posidonia genera nada más y nada menos que 21 toneladas.

Parc Natural de ses Salines · 971 302 561


MONUMENTOS Y LUGARES DE INTERÉS EN LA CIUDAD DE EIVISSA · IBIZA

MONUMENTOS Y LUGARES DE INTERÉS EN SANT JOSEP DE SA TALAIA

Recinto amurallado de Dalt Vila Catedral Castillo Museo Arqueológico Centro de Interpretación Madina Yabisa Capilla Sant Ciriac Museo Puget Murallas Medievales Estatua de Guillem de Montgrí Convento de Sant Domingo - Sede del Ayuntamiento Iglesia de Santo Domingo Monumento a Isidor Macabich Museo de Arte Contemporaneo de Eivissa Baluartes de Sant Pere y Sant Jaume Paseo de Vara de Rey Zona de la Marina y Puerto de Eivissa

Parque Natural de ses Salines Poblado Fenicio de sa Caleta Reserva natural de es Vedrà i es Vedranell Ses païsses de Cala d’Hort IGLESIAS Iglesia de Sant Josep Iglesia de Sant Jordi de ses Salines Iglesia de Sant Francesc de s’Estany Iglesia de sa Revista Iglesia de Sant Agustí des Vedrà glesia des Cubells TORRES DE DEFENSA Torre de defensa de ses Portes Torre de defensa de Comte o den Rovira Torre de defensa des Cap des Jueu Torre de defensa des Carregador de Sal


MUSEOS Museo d’Art Contemporani d’Eivissa Ronda de Narcís Puget, s/n · 971 302 723 Museo Arqueològic d’Eivissa i Formentera Plaça de la Catedral, 3 · 971 301 231 Necròpolis de Puig des Molins - Monogràfic Via Romana, 31 · 971 301 771 Centre d’Interpretació Madina Yabisa C/ Major, 2 · 971 392 390 Museo Puget C/ Major, 18 · 971 392 137 Museo Diocesà Catedral d’Eivissa. Plaça de la Catedral 971 396 627 Sala Capitular i Galeria de Fills Il·lustres Ajuntament d’Eivissa. Plaça d’Espanya, 1 · 971 397 500 Baluartes de Sant Pere i Sant Jaume Es Portal Nou i Ronda Calvi (respectivament)

Oficina de Turisme de La Cúria · Eivissa · 971 399 232 www.eivissa.es / www.ibiza.es / informacioturistica@eivissa.es Oficina de Turisme de Vara de Rey · Eivissa · 971 194 393 Oficina de Turisme del Port · Eivissa · 971 191 951 Oficina de Turisme del Parc de la Pau · Eivissa Oficina de Turisme de Sant Josep · Sant Josep de sa Talaia · 971 800 745 www.santjosep-ibiza.net / turisme@santjosepdesatalaia.cat

MAS INFORMACIÓN

Casa Broner Travessia de sa Penya, 15 · 971 310 644


Eivissa WORLD HERITAGE SITE

Ibiza

On 4 December 1999 Eivissa - Ibiza was declared a World Heritage Site by UNESCO. This organisation has identified four cultural and natural assets in Eivissa for due to their unique nature, technical perfection and universal appeal: The walled city of Dalt Vila (16th century), at Eivissa city The Phoenician- Punic Necropolis of Puig des Molins, at Eivissa city The Phoenician settlement of Sa Caleta (8 th century BC), at Sant Josep se sa Talaia. The fields of Posidonia (sea plant) at Nature Reserve between Eivissa and Formentera.

THE WALLED CITY OF DALT VILA (16 th century) During the 16th century, Felipe II recognised the need to renew the old medieval walls of the city and turn them into the best defended bastion of the Western Mediterranean as part of his policy to defend the Mediterranean. For this project he used the best construction techniques of the Renaissance period, using Italian models for the bastion fortifications of Eivissa.The fortified enclosure of Eivissa,which has conserved its original lay-out since the 16 th century, was designed by the engineer Giovanni Battista Calvi and subsequently modified and extended by Jacobo Paleazzo Frant铆n. Casa de la C煤ria 路 971 399 232

THE NECROPOLIS OF PUIG DES MOLINS The archaeological site at Puig des Molins is the largest and best conserved necropolis from the entire Phoenecian- punic culture, with a surface area of 50.000 m2.There area round 3,500 hypogeums (underground chambers where bodies were buried with utensils and tools for the next life). The discovery of an ancient Greek terracotta figure representing a bust of a woman has been identified as that of the Carthaginian goddess Tanit (symbol of the island of Ibiza). Archaeological Museum of Ibiza 路 971 301 771


PHOENICIAN SETTLEMENT OF SA CALETA The Phoenicians arrived by sea and settled in the area surrounding the natural setting that provided them with the natural reserves of ses Salines. The origins of the Sa Caleta area go all the way back to the 8 th century BC. From this time on, an urban web was gradually woven across the small peninsular of sa Caleta. The presence of the ancient salt works, with such historical, cultural and socio-economic value, is also a very beautiful and important feature of the landscape, which is perfectly integrated into the natural ecosystems.

Island Council of Eivissa · 971 195 454 ARXIU D’IMATGES DEL CONSELL D’EIVISSA

FIELDS OF POSIDONIA, SES SALINES NATURE RESERVE The clear, pure waters of the Pitiusas (the group of islands, Eivissa- Ibiza y Formentera) are a result of the extensive fields of Posidonia and their immaculate condition of preservation. These fields favour the diversity of exceptionally well-preserved biological communities, some of great scientific interest due to their rarity in the Western Mediterranean. Similarly, the create a rich biodiversity that functions as a hatchery ( the bredding and protection of a smal fish) for a number of species. If we compare the primary production values of seagrass with that of a European forest, we can see the high yield of seagrass meadows: 1 hectare of forest produces 12 tonnes of oxygen per day, whereas the same area of seagrass generates 21 tonnes of oxygen.

Ses Salines Nature Reserve · 971 302 561


MONUMENTS AND PLACES OF INTEREST AT IBIZA TOWN

MONUMENTS AND PLACES OF INTEREST AT SANT JOSEP TOWN

The walled city of Dalt Vila The Cathedral The Castle The Archaeological Museum Centre d’Interpretació Madina Yabisa The Sant Ciriac Chapel The Museum Puget The Mediaeval walls The statue of Guillem de Montgrí The Convent of Santo Domingo- Seat of the City Council of Eivissa he church of Santo Domingo The monument to Isidor Macabich The Museum of Comtemporaryy Art of Eivissa Bastions of Sant Pere i Sant Jaume Passeig de Vara de Rey · La Marina and port Area

Ses Salines Nature Reserve Phoenician Settlement of sa Caleta. Ses Salines Natural Park Ses Païsses Cala d´Hort Punic-Roman rural settlement. CHURCHS Church of Sant Josep. Church of Sant Jordi de ses Salines. Church of Sant Francesc de s’Estany. Church of sa Revista. Church of Sant Agustí des Vedrà. Church of es Cubells. DEFENCE TOWERS “Ses Portes” defence tower. “Comte” defence tower. “Cap des Jueu” defence tower. “Carregador de sal” defence tower.


MUSEUMS Museum d’Art Contemporani d’Eivissa Ronda de Narcís Puget, s/n · 971 302 723 Museum Arqueològic d’Eivissa i Formentera Plaça de la Catedral, 3 · 971 301 231 Necròpolis de Puig des Molins - Monogràfic Via Romana, 31 · 971 301 771 Centro d’Interpretació Madina Yabisa C/ Major, 2 · 971 392 390 Puget Museum C/ Major, 18 · 971 392 137 Diocesan Museum Catedral d’Eivissa. Plaça de la Catedral 971 396 627 Sala Capitular i Galeria de Fills Il·lustres Ajuntament d’Eivissa. Plaça d’Espanya, 1 · 971 397 500 Bastions of Sant Pere and Sant Jaume Es Portal Nou i Ronda Calvi (respectivament)

La Cúria Tourist Information Office · Eivissa · 971 399 232 www.eivissa.es / www.ibiza.es / informacioturistica@eivissa.es Vara de Rey Tourist Information Office · Eivissa · 971 194 393 Port Tourist Information Office · Eivissa · 971 191 951 Parc de la Pau Tourist Information Office · Eivissa Sant Josep Tourist Information Office · Sant Josep de sa Talaia · 971 800 745 www.santjosep-ibiza.net / turisme@santjosepdesatalaia.cat

FOR MORE INFORMATION

Casa Broner Travessia de sa Penya, 15 · 971 310 644


ARXIU D’IMATGES DEL CONSELL D’EIVISSA

Eivissa, Patrimoni de la Humanitat / Ibiza, Patrimonio de la Humanidad  

Eivissa, Patrimoni de la Humanitat Ibiza, Patrimonio de la Humanidad Ibiza, World Heritage Site

Advertisement