Page 1

RUTES RUTAS ROUTES МАРШРУТЫ


BTT El Vilar

R1

8,36 km 200 m

1

258 m 2

255 m

3

185 m 4

45 m 5

6

7

150 m

100 m

50 m

0m

0

2

4

6

8,35km


R2

7,98 km 200 m

Ruta de la Tordera 2m

1

2

1m 3

12 m

0m

4

5

150 m

100 m

50 m

0m

0

2

4

6

7,98 km


R3

Ruta de Sant Bon贸s

7,7 km 200 m

1

144 m

144 m

100 m

2

3

2m 4

150 m

100 m

50 m

0m

0

2

4

6

7,7 km


R4

Ruta mar i murtra 256 m

19,55 km 200 m

1

2

3

256 m 4

161 m

5

6

2m 7

150 m

100 m

50 m

0m

0

5

10

15

19,55 km


R5

Gr-92 Blanes

10,07 km 200 m

1

116 m 2

81 m

135 m

3

1m

4

5

6

150 m

100 m

50 m

0m

0

2

4

6

8

10,07 km


Ruta de les Ermites

R6

17,7 km 200 m

1

443 m 2

3

443 m

156 m

4

5

6m 6

7

150 m

100 m

50 m

0m

0

5

10

15

17,7 km


Veïnat Veïnat Sant Sant Daniel Daniel

El El Vilar Vilar 6

Ca Ca la la Maria Maria

1

3

2 C-3 1

7

C-3 2 Estanys Estanys de de Tordera Tordera

2

5

4

G I60 0

Ca mí Sa nt Pe re

5

Ermita Ermita Sant Sant Pere Pere del del Bosc Bosc

6

sc l Bo de

4

Can Can Bruno Bruno 7

2 5

Mas

t ino Bor

GI-600

3

re nc lla Po

4 Ciutat Ciutat Esportiva Esportiva Blanes Blanes

Av .d ’E ur o pa

Urbanització Urbanització Vistamar Vistamar

mbra Alha

Estació Estació de de tren tren Av. de l’Estació

Av. d e

Av. d’Europa

4

sI rle Ca an . Jo Av

Av. d’Eur opa

H Jau me I

2

C a r retera Accés a la Cost a Bra va · GI-6 82

6

véé Cllaav mC eellm Annss A

Car Carrete retera ra de de Mal Malgra gratt

Ca ta lu ny a

c os lB de ere

682 Costa Brava · GICtra. Accés a la

l’Est ació

2

Av .d e

Ca mí S a nt P

Ca rr et er a de To rd er a

3

3

Ct Ctra. ra. Ac Accé céss aa la la Co Costa sta Br Brav avaa ·· GI GI-6 -682 82

t no ori sB Ma

a Torder Ctra. de

3

Sant Pere Màrtir

Ermita Ermita de de Santa Santa Bàrbara Bàrbara

Pass eig S anta Bàrb ara 3 Sant Joan

Ca Cam míí de deSa Sa ntnt aa CrCr istist inaina

Sant Joan

a ig nt A

Extre mad ura

Raval

5

E

D

Ru yr a

Camad asa

Esp era nça

4

Jose p Tarr adell as

dí Jar

Marimurtra Marimurtra

F

J I

Capella Capella de de l’Esperança l’Esperança

tils i Vieta 1Passeig de Cor

la Ca

5

1

lom Co ol òf ist r C

6

Pinya Pinya de de Rosa Rosa

Sant Sant Francesc Francesc

C ala Bona

Mallorca

de Ca ta lun ya

Jo aq ui m

Pa ss eig

Ample

Fragata

7 2

Residencial Residencial Santa Santa Cristina Cristina

Platja de Treumal

1

ll ne ba s’A de g i sse Pa

ita Erm

Port

Sa Palomera

4

G

Cala de Sant Francesc

Cala de s’Agulla

Cala de sa Forcanera A

C

0

30

320

0 NO

240

O

26

0

N

SO

220

60

E SE

0

S

20

80 10

0

120

1

40

2

NE

Club Club de de Tennis Tennis Blanes Blanes

340

0

28

20

Av .V i la

B r id Ma d de

0

140

160

18

Allotjament Running SUPERIOR

4

Centre Running Ciutat Esportiva Blanes Ds. Mas Cuní, 43 972 352 322 esports@blanes.cat www.blanes.cat/esports

RUTES RUTAS ROUTES МАРШРУТЫ

R1

R2

2a CATEGORIA

A

Hotel Beverly Park & Spa C. Mercè Rodoreda, 7 beverly@hotelbeverlypark.com 972 352 426 www.hotelbeverlypark.com

C

Hotel Blaumar C. Mercè Rodoreda , 5 blaumar@infonegocio.com 972 351 301 www.blaumarblanes.com

E

Hotel Esplèndid Av. Mediterrani, 17 reservas@hotelesplendid.com 972 336 561 www.hotelesplendid.com

G

Hotel Stella Maris Av. Vila de Madrid, 18 info@stellamarisblanes.com 972 330 092 www.stellamarisblanes.com

I

Càmping La Masia C. Cristòfol Colom, 44 info@campinglamasia.com 972 331 013 www.campinglamasia.com

B

Hotel Blaucel Av. Vila de Madrid, 27 info@blaucelblanes.com 972 358 550 www.blaucelblanes.com

D

Hotel Petit Palau C. Lluís Companys, 19 reservas@hotelpetitpalau.com 972 331 556 www.hotelpetitpalau.com

F

Hotel Pimar & Spa Pg. S'Abanell, 8 pimar@hotelpimar.com 972 352 817 www.hotelpimar.com

H

Hotel Costa Brava C. Anselm Clavé, 48 info@hotelcostabravablanes.net 972 330 082 www.hotelcostabravablanes.net

J

Ap. Turístic La Masia C. Cristòfol Colom, 44 info@campinglamasia.com 972 331 013 www.campinglamasia.com

R3

R4

R5

R6

112

Emergències Urgences Emergencias Spoeddienst Emergencies Скорая помощь

088

Mossos d’Esquadra Mossos d’Esquadra Mossos d’Esquadra Autonome politie Police Mossos d’Esquadra Каталонская полиция

092

Policia local Policía local Local Police

Police locale Locale politie Местная полиция

© Base cartogràfica propietat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, disponible a www.icc.cat


OFICINA DE TURISME DE BLANES Plaça Catalunya Tel +34 972 330 348 turisme@blanes.cat www.visitblanes.net

CIUTAT ESPORTIVA BLANES CENTRE RUNNING Ds. Mas Cuní, 43 Tel +34 972 352 322 esports@blanes.cat www.blanes.cat/esports

Blanes Rutes - Rutas - Routes  

Plànol de rutes Blanes Centre Running

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you